42. mednarodna likovna kolonija Lendava (2014)

Page 1

© 2014 Galerija-Muzej Lendava Galéria-Múzeum Lendva

42.

mednarodna likovna kolonija Nemzetközi Művésztelep International Fine Arts Colony

-FOEBWB p -FOEWB Odlivanje v bron

Bronzöntés Casting in Bronze42.

mednarodna likovna kolonija Nemzetközi Művésztelep International Fine Arts Colony

Lendava p Lendva, 2014 Odlivanje v bron

Bronzöntés Casting in Bronze42. MEDNARODNA LIKOVNA KOLONIJA LENDAVA, 2014 Sodelavci Galerije-Muzeja Lendava že od leta 1973 prirejajo likovne kolonije. Sprva so potekale po vzorcu številnih sorodnih umetniških srečanj, ki so jih oziroma jih še vedno organizirajo marsikje po Sloveniji. Tudi v Lendavi so se slikarji in kiparji družili v ustvarjalnem razpoloženju, pri delu pa so uporabljali najrazličnejše materiale in tehnike. Kritiki tovrstne likovne dejavnosti opozarjajo, da so prireditve, ki so imele namen oplemenititi likovno kulturo v odročnih krajih in vzbuditi zanimanje likovnih ustvarjalcev za vrednote manj znanih okolij, izgubile svoj prvotni smisel in učinkovitost še pred iztekom 20. stoletja. Organizatorji kolonije v Lendavi sodijo med redke, ki so zaznali potrebo po inovativnih posegih v njeno vsebino, saj jih je v takšna razmišljanja vodila težnja po ohranjanju vitalnosti in presežne vrednosti kolonij. Franc Gerič, dolgoletni ravnatelj lendavske galerijske in muzejske ustanove, si je kot reden obiskovalec kolonij v sosednji Madžarski nabral precej izkušenj na področju bronaste plastike, spoznal pa je tudi vešče madžarske livarje. Odločitev, da vsebine tradicionalne lendavske kolonije usmerijo v tehnično in organizacijsko zahtevno ustvarjanje bronaste plastike, je povezana s pogumom in vizijo Franca Geriča, hkrati pa smemo v realizaciji njegove zamisli videti tudi širše dimenzije.

predmeti v preteklosti, dokazujejo tudi najnovejše ugotovitve arheologov: v prazgodovinskih, t. i. zakladnih najdbah, v katerih prevladujejo prav bronasti kosi, so prepoznali predmete, ki so jih njihovi lastniki žrtvovali bogovom. Leta 2005 so se v Lendavi prvič zbrali kiparji, da bi v kreativnem razpoloženju, kakršnega nudi druženje vrhunskih ustvarjalcev, pripravili osnutke za odlivanje v bron, nato pa spremljali proces izdelovanja kalupov in odlivanja. Pravila kolonije dovoljujejo odliti le po en primerek skulpture, ki preide v last Galerije-Muzeja Lendava, s čimer je zagotovljena unikatnost izdelkov, s tem pa tudi ekskluzivnost kolonijske zbirke. Že vrsto let kolonijo spremlja livarski mojster László Szögi iz Budimpešte, ki goji tradicijo družinske livarske obrti in s tem ohranja stare tehnologije vlivanja v bron, zaključna dela (cizeliranje in patiniranje) pa opravlja László Gere. László Szögi je skupaj z madžarskim oblikovalcem in kiparjem Jánosem Lipovicsem svetoval tudi pri gradnji livarske peči, ki so jo za potrebe kolonije postavili na obrobju Lendave. V desetih letih je zavod Galerija-Muzej Lendava pridobil vredno zbirko, in sicer več kot sto bronastih skulptur manjših dimenzij, katere avtorji so uveljavljeni in priznani ustvarjalci različnih narodnosti. Zbirka je stalno na ogled v podstrešni etaži lendavskega gradu, poleti 2014 pa je bil izbor iz fundusa razstavljen v Pečaričevi galeriji v Piranu.

Bron je zlitina, ki vse od začetkov proizvodnje, tj. od konca 4. tisočletja pr. n. št. (na območju današnje Slovenije sicer precej kasneje), pa do danes velja za dragocen material. Odlikujejo ga številne lastnosti, med katerimi je za likovne ustvarjalce še posebej pomembno, da je trden in da tudi ob izpostavljenosti vremenskim spremembam ohranja bistvene značilnosti in ne korodira. V daljni preteklosti so ga uporabljali za orodje, orožje, posodje, nakit in figuralno (največkrat votivno) plastiko. V novejših stoletjih ob omembi brona najprej pomislimo na cerkvene zvonove, topove in javne spomenike. Tako kot so se menjavale politične okoliščine, tako so vladajoči odmerjali uporabo brona: v mirnih časih so pozivali k postavljanju bronastih podob priznanih veljakov in junakov, v vojnih časih pa so iste figure in cerkvene zvonove pretapljali v uničevalno orožje. Zato so zgodbe o bronastih predmetih tudi pričevanja o življenju, ki niha med obdobji blagostanja in obdobji, zaznamovanimi s smrtjo in slo po rušenju. Kako visoko vrednost so imeli bronasti

Franc Obal je pomen lendavske zbirke bronastih eksponatov primerjal z zbirko male plastike, ki se od leta 1973 naprej oblikuje v sklopu bienala (zdaj trienala) male plastike v organizaciji Galerije Murska Sobota. Lendavsko zbirko bronastih skulptur pa je potrebno povezati tudi s podatkom, da je bil v Lendavi rojen madžarski kipar György Zala (1858–1937). Na Madžarskem velja za enega od ustvarjalcev, ki so madžarsko kiparstvo dvignili na raven evropske sočasne produkcije, njegovo najbolj znano delo pa so skulpture, imenovane Milenijski spomenik, na Trgu herojev v Budimpešti (1900). Na Madžarskem je tako rekoč spregledan podatek o rojstnem kraju umetnika, medtem ko v Sloveniji le malokdo ve za ustvarjalca, katerega opus je vezan skoraj izključno na Madžarsko. Da bi presegli to vrzel, so sodelavci lendavske galerije in muzeja ob podpori budimpeštanske Narodne

3


galerije pridobili bronaste odlitke izbranih Zalovih del in jih uredili v zbirko, ki fascinira z visoko kakovostjo, hkrati pa opravlja poslanstvo povezovanja dveh narodov. Zbirka Zalovih bronastih skulptur in zbirka sodobne bronaste male plastike v lendavskem gradu se združujeta v smiselno celoto.

kot dobrodušne otroške figure, ki pa spominjajo tudi na sumo borce. V koloniji v Lendavi je uporabil značilno figuro malega upornika, ki ga je postavil za mešalno mizo didžeja. Debeluškast nagec z desnico zaganja ploščo, z levico pa si k ušesu pritiska slušalko. Zatopljen v svoj zabaviščni posel, nas nagovarja, naj se brez zadržkov prepustimo ritmom in uživaškemu trenutku.

Leta 2014 se je v koloniji v Lendavi že desetič zbrala ugledna skupina ustvarjalcev: Peruško Bogdanić, Boštjan Drinovec, Metod Frlic, Ferenc Király, János Lipovics, Matjaž Počivavšek in Mitja Stanek. Njihova dela bodo pomembno obogatila stalno zbirko Galerije-Muzeja Lendava.

Metod Frlic je avtor znatnega števila javnih spomenikov, uveljavljen portretist, ki pogosto odstopa od pričakovanih konceptov upodabljanja znanih osebnosti, in tudi reden gost kolonij. Eksperimentira z različnimi materiali, ki jih vešče izbira in kombinira glede na predvideno sporočilo svojih del. Frličeva odlika je popolno obvladovanje človeške anatomije, dele teles ali tudi notranjih organov namreč predstavlja v poudarjeni prepoznavnosti. Ko s pogledom in otipom sledimo mehkobi organskih oblik, se stežka izognemo občutju srhljivega. Skulptura, ki je nastala v lendavski koloniji, ima zgovoren naslov (Politični govor) in prepoznavne sestavine. Stilizirano glavo je v zgornjem delu odprl in odstrl pogled na možgane. »Portret« je zgladil do visokega sijaja in ga pritrdil na podstavek, sestavljen iz temnega venca opičjih obrazov in belo pobarvanih mask, kakršne so leta 2013 v množičnih protestih napolnile ljubljanske ulice in Trg republike ter se uveljavile kot simbol ljudskega nezadovoljstva.

Peruško Bogdanić je tenkočuten opazovalec narave in občudovalec antične preteklosti. Ko se je pripravljal na kolonijo v Lendavi, je posegel v lasten fundus starejših mavčnih skulptur. Za odlivanje v bron je izbral plastiko iz leta 1980 z izvirnim naslovom Pučina, ki ga iz hrvaščine, in sicer ne najbolj natančno, prevajamo kot Odprto morje. Skulptura je nasledek avtorjeve meditacije ob opazovanju rahlo nakodrane morske gladine, ki se širi v neskončnost vse tja do obzornice, navidezne ločnice med morjem in nebom. Pogled in prsti, ki drsijo po povrhnjici kvadrastega kiparskega bloka z izrezanim vogalom, tudi gledalca prestavijo v meditativno stanje. Patina na površini, ki jo opredeljujejo rahle vbokline in izbokline ter sledi orodja, je plemenita kombinacija zamolkle, skoraj črne in svetlejše zelene barve. Bronastemu odlitku starejše skulpture pa je avtor leta 2014 odmeril novo pozicijo v razstavnem prostoru: postavil ga je pokonci na bok kratke stranice, kar je objekt zaradi rahlo navzgor zasukanih robov in nekoliko poševno zamaknjenih stranic zaznamovalo z dinamično noto, kar lahko razumemo tudi kot znak v prostoru.

Ferenc Király je reden gost lendavskih kolonij, vsa leta pa tudi tvorno sodeluje pri njihovi realizaciji. Dela v različnih materialih, v Lendavi pa je postavljenih tudi precej njegovih javnih skulptur. Za Királyja, ki je zavzet in predan občudovalec narave, so značilne organske forme, ki se v mehkih in vijugavih prehodih pretakajo ena v drugo. Vešče oko v mnogih njegovih skulpturah razbira podobe plodov, kakršni uspevajo tudi na domačih vrtovih, vendar je kipar njihovo prepoznavnost vsaj deloma zakril z medsebojnim prepletanjem, gledalca pa navedel, da v njegovih plastikah zaznava predvsem asociacije na erotično. Skulptura z imenom Totem prevzema antropomorfne oblike. Na podstavku je venec plodov, iz njega pa raste telo z razširjenimi in navzgor obrnjenimi izrastki, da se zdi, kot da se figura razpira proti nebu. Skulptura v svoji izraziti rasti navzgor asociira na neustavljivo življenjsko moč. Eros, ki po grški kozmogoniji predstavlja pramoč in omogoča vznik življenja, je osrednji fokus Királyjevega kiparstva nasploh.

Boštjan Drinovec se je uveljavil kot soustvarjalec Metelkove mesta, pozornost je vzbudil s kiparskimi stroji in zvočnimi skulpturami, v zadnjem obdobju pa tudi z razmišljanji o našem odnosu do narave, ki se ji vedno bolj odtujujemo. Še prav posebej so se vtisnile v spomin njegove figurice malih upornikov in upornic, s katerimi je kmalu po letu 2000 napolnil razstavišča in jim dodelil različne vloge v pripovedno bogatih inscenacijah. Drinovčeve skulpture in instalacije odlikuje prijazen in humoren nagovor, v katerem slutimo avtorjevo iskanje nedolžnega in neobremenjenega otroškega pogleda. Kritiki so opazili, da so njegovi mali uporniki videti

4


János Lipovics je poznavalec stare umetnosti in svoje kiparske stvaritve pogosto poveže z pogledom v likovno preteklost. V njegovem opusu je mogoče najti številne primerke posode, ki jih nadgrajuje s figuraliko. Tudi v lendavski zbirki bronaste plastike jih je nekaj, saj se je Lipovics že večkrat udeležil lendavske kolonije. Njegova zadnja skulptura je visoka valjasta posoda, oprta na hrbet fantastične živali z orlovsko glavo in ptičjimi perutmi. Bitje stoji na treh shematično oblikovanih razkrečenih nogah, trup pa sestavljajo kroglasto napete forme, ki preidejo v realistično zasnovano ptičjo glavo. Navzdol obrnjen kljun in oster pogled se povsem ujemata s predstavami o kraljevski ptici, nazaj zasukani krili z jasno strukturo perja pa dajeta celoti dinamičen zagon. Posoda kaže na zglede iz srednjeveške preteklosti, ko so fantastične živali krasile dragocene posode v posesti najbogatejših cerkvenih in posvetnih dostojanstvenikov, sorodne rešitve pa srečujemo tudi v mlajših obdobjih, zlasti v 19. stoletju, ki se je rado oziralo v srednji vek.

sneto s pametnim telefonom, ki na ekranu odpre spletno stran galerije, gostiteljice kolonije. Stanek se že več let v grafičnih tehnikah posveča znakom in kodam, ki spremljajo naše vsakdanje življenje, leta 2013 pa je v sklopu Forme vive v Kostanjevici na Krki izdelal veliko skulpturo v lesu in obravnaval sorodne vsebine. Na stranicah kockaste skulpture z naslovom QR koda je generiral spletna naslova Galerije Božidarja Jakca in Občine Kostanjevica na Krki, grafični zapis pa prevedel v kiparski objekt. Kocka ima v zgodovini umetnosti močan simbolni pomen, ki usmerja našo pozornost na njeno popolno obliko, v primerjavi s še popolnejšim krogom pa na njeno pripadnost zemeljskemu in človeškemu. Stanek je simboliko kocke povezal z aktualnim življenjskim ritmom. Tehnologiji, ki jo obtožujemo, da je kriva za vse večjo odtujenost sodobnega sveta, je nadel vlogo povezovalca s prostorom umetnosti. Naši pozornosti pa ne more uiti niti to, da se v Stanekovi kocki združujeta starodavna tehnologija vlivanja v bron in sodobna elektronika.

Opus Matjaža Počivavška opredeljujeta izjemna senzibilnost in meditativnost. Andrej Medved je v besedilu o Počivavškovem kiparstvu uporabil besedne zveze, kot so svete sile, svetost kiparskega objekta, primarna forma, inkarnacija praznine in podobno. Opozoril je, da Počivavškovih skulptur nikakor ne smemo obravnavati v povezavi s svetom materialnega, ni pa jih tudi mogoče opisati kot abstraktne, pač pa jih je potrebno razumeti v kontekstu sublimnega. Ob ogledovanju Počivavškovih skulptur pomislimo na to, da so nastajale kot intimen pogovor ustvarjalca z materijo, ki jo avtor obvladuje do popolnosti in si prav zato lahko dovoli, da v ustvarjalni proces vstopi naključje. Tudi v plastiki z naslovom Okrušek je bilo tako. Bronasti predmet nenavadnih oblik je odlomek večjega odlitka. Ena od stranic je povsem zglajena in je bila zamišljena kot zunanja ploskev večje skulpture. Drugi deli povrhnjice so rahlo nabrazdani, kar je nasledek loma, brazde namreč s svojim tokom sledijo oblikam neravnih površin in pripovedujejo o dogodku. Okrušek je dragocena relikvija in priča o ustvarjalnem procesu, ki nam ga ni dano spoznati v celoti, smemo pa se ga dotakniti in ga občutiti kot materialni ostanek avtorjeve misli.

Marjeta Ciglenečki

Mitja Stanek je vsebine za skulpturo izbral iz repertoarja sodobnih tehnologij. Naslov dela je nazoren: Code Block www.gml.si. Avtor je na petih stranicah kocke oblikoval elektronsko kodo, po-

5


A 42. LENDVAI NEMZETKÖZI MŰVÉSZTELEP, 2014 A lendvai Galéria-Múzeum munkatársai már 1973 óta szerveznek művésztelepeket. Ez kezdetben csupán egy volt a Szlovénia-szerte rendezett számos hasonló jellegű művészeti találkozó között: a munkájuk során a legváltozatosabb anyagokat és eljárásokat felhasználó festők és szobrászok Lendván is alkotó hangulatban találkoztak. Az ilyen jellegű képzőművészeti tevékenység bírálói felhívják a figyelmet arra, hogy a félreeső települések művészeti kultúrájának nemesítését és a képzőművészeti alkotók figyelmének a kevésbé ismert környezetek értékeire való felhívását célul kitűző rendezvények már a 20. század vége előtt elveszítették eredeti értelmüket és hatékonyságukat. A lendvai művésztelepek szervezői azon kevesek közé tartoznak, akik felismerték a tartalmi újítások szükségességét; az ez irányú gondolkodásra a művésztelepek életerejének és hozzáadott értékének megőrzése iránti törekvés vezette őket. Gerics Ferenc, a lendvai Galéria-Múzeum volt igazgatója, aki sok éven át vezette az intézményt, a szomszédos Magyarországon szervezett művésztelepek rendszeres látogatójaként számos tapasztalatra tett szert a bronzplasztika terén és hozzáértő magyar bronzöntőkkel is ismeretséget kötött. A hagyományos lendvai művésztelep tartalmának a jelentős technikai tudást és szervezési készségeket igénylő bronzöntés irányába való tereléséről szóló döntés Gerics Ferenc bátorságával és jövőképével függ össze, elképzelésének megvalósulását ugyanakkor tágabb dimenziókba is helyezhetjük.

az elismert személyiségeknek, háború idején pedig ugyanezen szobrokat és templomi harangokat pusztító fegyverekbe olvasztották be. Ezért a bronztárgyakról mesélő történetek egyben a jólét és a halál, illetve a pusztításvágy által fémjelzett időszakok közt ingadozó életről szóló tanúvallomások is. Hogy mily magas értékkel rendelkeztek a bronztárgyak a múltban, a régészek legújabb megállapításai is alátámasztják: az őskorból fennmaradt úgynevezett kincsleletekben, amelyekben épp a bronzból készült darabok a meghatározóak, olyan tárgyakat ismertek fel, amelyeket tulajdonosaik az isteneknek ajánlottak fel. 2005-ben először gyűltek össze Lendván a szobrászok, hogy az élbolyba tartozó alkotók találkozása által létrejövő teremtő hangulatban elkészítsék a bronzból öntendő vázlatokat, majd pedig figyelemmel kísérjék az öntőformák készítését és az öntést. A művésztelep szabályai skulptúránként csak egy példány öntését engedélyezik, amely a lendvai Galéria-Múzeum tulajdonába megy át, ezzel biztosítva az elkészült művek egyediségét és ezáltal a művésztelepi gyűjtemény kizárólagosságát is. A művésztelepen már évek óta jelen van Szögi László budapesti öntőmester, aki a családi öntőmesterség hagyományait ápolja és ezáltal megőrzi a régi bronzöntési eljárásokat, a végső kidolgozás (a cizellálás és a patinázás) pedig Gere László munkája. Szögi László Lipovics János magyar iparművésszel és szobrásszal egyetemben a művésztelep céljaira Lendva határában felállított öntőkemence építését is segítette tanácsaival. Tíz év alatt a lendvai Galéria-Múzeum egy több mint száz kisméretű bronzszobrot tartalmazó értékes gyűjteményre tett szert, amelyek szerzői különféle nemzetiségű, hírneves és elismert alkotók. A gyűjtemény a lendvai vár tetőterében folyamatosan látogatható, 2014 nyarán pedig a gyűjteményből készült válogatást a pirani Pečarič Galériában is kiállították.

A bronz egy olyan ötvözet, amely a Kr. e. 4. évezred végére (illetve Szlovénia területén jóval későbbre) tehető első előállítása óta mind a mai napig értékes anyagnak számít. Számos kedvező tulajdonsággal rendelkezik, amelyek közül a képzőművészek számára kiemelkedik a szilárdsága, valamint hogy az időjárás viszontagságainak való kitettség esetén is megőrzi lényegi jellemzőit és nem korrodálódik. A távoli múltban szerszámok, fegyverek, edények, ékszerek és figurális (a leggyakrabban fogadalmi) plasztikák készítésénél hasznosították. A későbbi századokból a bronz említése a leggyakrabban templomi harangokat, ágyúkat és köztéri emlékműveket juttat eszünkbe. Használatát a hatalmon lévők mindig a politikai körülmények változásához igazították: békeidőben bronzemlékműveket emeltek a hősöknek és

Franc Obal a bronz kiállítási tárgyak lendvai gyűjteményének jelentőségét a Muraszombati Galéria által 1973 óta szervezett kisplasztikai biennálé (jelenleg triennálé) keretében létrejövő kisplasztika-gyűjteményhez hasonlította. A lendvai bronzskulptúra-gyűjteménnyel kapcsolatban az is mindenképpen megemlítendő, hogy Zala György (1858–1937) magyar szobrász Lendván született.

6


Magyarországon azon alkotók sorában tartják számon, akik a magyar szobrászatot a kortárs európai alkotás színvonalára emelték; legismertebb műve a budapesti Hősök terén álló Ezredévi emlékmű szoborcsoportja (1900). Magyarországon szinte elsiklanak a művész születési helyére vonatkozó adat felett, Szlovéniában pedig csak kevesen tudnak a művészről, akinek életműve szinte kizárólag Magyarországhoz kapcsolódik. Ezt az űrt áthidalandó a lendvai Galéria-Múzeum munkatársai a Magyar Nemzeti Galéria támogatásával beszerezték Zala válogatott műveinek bronzöntvényeit, és egy olyan gyűjteménybe rendezték azokat, amely magas színvonalával elkápráztat bennünket, ugyanakkor a két nemzet közti kapcsolatok szorosabbra fűzésének küldetését is szolgálja. A lendvai várban a Zala műveiből álló bronzszoborgyűjtemény és a kortárs bronz kisplasztika-gyűjtemény egységes egésszé áll össze.

Boštjan Drinovec a Metelkova mesto társszerzőjeként vált híressé, szobrászgépekkel és hangskulptúrákkal hívta fel magára a figyelmet, az utóbbi időszakban pedig a természettől egyre inkább elidegenedő viszonyunkról való elmélkedésével is. Kiváltképp a kis lázadók figurácskái vésődtek mélyen emlékezetünkbe, amelyekkel nem sokkal 2000 után megtöltötte a kiállítótereket, különféle szerepeket osztva rájuk a gazdag elbeszélésű színrevitelekben. Drinovec skulptúráit és installációit kedves és humoros megszólítás jellemzi, amelyben az ártatlan és gondtalan gyermeki tekintet szerzői keresését sejtjük. A kritikusok felfigyeltek rá, hogy Drinovec kis lázadói jólelkű gyermekalakoknak tűnnek, de egyben szumóharcosokra is emlékeztetnek. A lendvai művésztelepen Drinovec az egyik kis lázadó jellegzetes alakját használta fel, amelyet a lemezlovasok keverőpultja mögé helyezett. A kövérkés mezítelen alak jobbjával a lemezt indítja el, baljával pedig füléhez szorítja a fülhallgatót. Szórakoztató foglalkozásába merülve arra invitál bennünket, hogy gátlásainktól megszabadulva engedjük át magunkat a ritmusnak és az élvhajhász pillanatnak.

2014-ben a lendvai művésztelepen immár tizedszer alkotók tekintélyes csoportja gyűlt össze: Peruško Bogdanić, Boštjan Drinovec, Metod Frlic, Király Ferenc, Lipovics János, Matjaž Počivavšek és Mitja Stanek. Műveik jelentősen gazdagítják majd a lendvai Galéria-Múzeum állandó gyűjteményét.

Metod Frlic jelentős számú köztéri szobor alkotója, elismert portrészobrász, aki nemegyszer eltér a híres személyiségek ábrázolásának rögzült kánonjaitól, emellett a művésztelepek rendszeres látogatója. Különféle anyagokkal kísérletezik, amelyek megválasztása és párosítása a műveinek szánt jelentés függvényében történik. Frlic erénye az emberi test tökéletes ismerete; a testrészeket, illetve a belső szervek részeit hangsúlyosan és felismerhetően mutatja be. Amikor tekintetünkkel és tapintásunkkal a szerves formák puhaságát követjük, nehezen térünk ki a borzongás elől. A lendvai művésztelep keretében létrehozott skulptúra beszédes címet visel (Politikai beszéd), és felismerhető alkotóelemekből építkezik. A stilizált fej felső részének megnyitásával szabadon láthatóvá tette az agyat. Az „arcmást” fényesre simította, és egy majomarcokból álló sötét füzér és fehérre festett álarcok alkotta állványra helyezte – ilyen álarcok töltötték meg a 2013-as tömegtüntetések idején a ljubljanai utcákat és a Köztársaság teret, így a népi elégedetlenség jelképeivé váltak.

Peruško Bogdanić a természet éles szemű megfigyelője és az antik múlt csodálója. A lendvai művésztelepre készülve saját korábbi gipszplasztikagyűjteményéhez nyúlt vissza. A bronzöntéshez egy 1980-ból származó, az eredetileg Pučina címet viselő plasztikát választott – a horvát szó magyarul Nyílt tengert jelent. A kisplasztika a szerzőnek a tenger enyhén fodrozódó víztükrének megfigyelése közbeni elmélkedése nyomán született – a víztükör a végtelenbe vész; egészen a látóhatárig, a tenger és az égbolt közti látszólagos választóvonalig ér. A négyzet alakú, kivágott sarkú szobortömb felszínén sikló tekintet és a végigsimító ujjak a szemlélőt is elmélkedő állapotba hozzák. A felszínen észlelhető patina – amelyet enyhe bemélyedések és kidomborodások, valamint szerszámnyomok jellemeznek – egy elcsukló, majdnem fekete és egy világosabb, zöld szín nemes párosítása. A régebbi skulptúra bronzöntvényének azonban az alkotó 2014-ben újszerű elhelyezést jelölt ki a kiállítótérben: a kisplasztikát a rövidebb oldala mentén élére állította, ami az alkotásnak az enyhén felfelé fordított élek és a valamelyest ferdén elmozdult oldalak miatt dinamikus jelleget kölcsönzött, de térjelként is felfoghatjuk.

Király Ferenc a lendvai művésztelepek visszatérő vendége; a megvalósításukban is évről évre tevékenyen közreműködik. Különböző anyagokkal dolgozik, Lendván pedig számos köztéri alkotását

7


állították fel. Királyra, a természet lelkes és odaadó csodálójára a lágy és kacskaringós átmenetekben egymásba ömlő organikus formák a jellemzőek. Az avatott tekintet Király számos skulptúrájában a helyi kertekben is termő gyümölcsök ábrázolására bukkan, azonban a szobrász ezek felismerhetőségét legalábbis részben eltakarta a kölcsönös átfonódással, a szemlélőt pedig arra készteti, hogy plasztikáiban mindenekelőtt az erotikus képzettársításokat észlelje. A Totem című alkotás antropomorf formákat vesz át. A talapzaton terméskoszorú, amelyből egy kiterjedt és felfelé ívelő kinövésekkel fedett test nő: úgy tűnik, mintha az alak kitárulkozna az égnek. A markáns ég felé töréssel a skulptúra a megállíthatatlan életerőre emlékeztet bennünket. A görög kozmogóniában az őserőt jelképező és az élet csírába szökkenését lehetővé tevő Érosz általában is Király szobrászatának központi fókuszában áll.

semmiképp sem elemezhetők az anyagi világgal összefüggésben, sőt elvontként sem írhatók le, hanem az emelkedett kontextusában kell őket értelmezni. Počivavšek plasztikáinak szemlélésekor felötlik bennünk, hogy az alkotó és az anyag között végbement bensőséges párbeszédként jöttek létre; a szerző részletekbe menően mestere az anyagnak, éppen ezért megengedheti magának, hogy az alkotófolyamatban a véletlen is szerepet kapjon. A Töredék című plasztikánál is ez történt. A szokatlan formájú bronztárgy egy nagyobb öntvény letört darabját képezi. Az oldalak egyike teljesen sima, és egy nagyobb skulptúra külső síkjának szánták. Az alkotás többi síkjának felülete enyhén barázdált, ami a törés következménye; a barázdák folyásukkal követik az egyenetlen felületek formáit és elbeszélik a történetet. A Töredék értékes ereklye; az egészében megismernünk nem adatott alkotófolyamatról tanúskodik, amelyet azonban megérinthetünk és ezáltal a szerzői gondolat anyagi maradványaként érzékelhetünk.

Lipovics János a régi művészet ismerője, és szobrászati alkotásait gyakran a képzőművészeti múltra vetett pillantással társítja. Életművében számos olyan edényszobor található, amelyeket figuralitással fejleszt tovább; a lendvai bronzplasztika-gyűjteményben is fellelhető közülük néhány, hiszen Lipovics már többször részt vett az itteni művésztelepen. Legutóbbi skulptúrája egy magas, hengerformájú edényszobor, amely egy sasfejű és madárszárnyú képzeletbeli állat hátára támaszkodik. Az élőlény három sematikusan megformázott, széttárt lábon áll, a törzset pedig gömbszerűen feszülő formák alkotják, amelyek valósághűen megtervezett madárfejbe mennek át. A lefelé görbülő csőr és a szúrós tekintet tökéletesen illik a királyi madárról alkotott elképzelésekhez, a hátrafelé fordított, világos tollstruktúrájú szárnyak pedig a művet dinamikus lendülettel szövik át. Az edényszobor a középkori múltból származó mintákra utal, amikor a fantasztikus állatok a legtehetősebb egyházi és világi méltóságok birtokában lévő értékes edényeket díszítették, de az újabb korszakokban, kiváltképp a középkor felé előszeretettel forduló 19. században is találkozhatunk hasonló megoldásokkal.

Mitja Stanek skulptúrája témáját a korszerű technológiák tárházából választotta. Művének címe is sokatmondó: Code Block www.gml.si. A művész a kocka öt lapján egy elektronikus kódot formázott meg, amely okostelefonnal lefotózva a művésztelepet vendégül látó galéria honlapját nyitja meg a kijelzőn. Stanek a grafikai technikákban már több éve a mindennapi életünk részét képező jeleknek és kódoknak szenteli a figyelmét, 2013-ban pedig a Forma viva keretében Kostanjevica na Krki-ben egy nagy skulptúrát alkotott fából, mely hasonló tartalmakat taglalt. A QR-kód című, kockaformájú skulptúra oldalain a Božidar Jakac Galéria és Kostanjevica na Krki község honlapját generálta, szobrászati tárggyá változtatva a grafikai lejegyzést. A művészettörténetben a kocka jelentős szimbolikával rendelkezik, amely figyelmünket tökéletes alakjára irányítja, a még tökéletesebb gömbbel összehasonlítva pedig a földihez és az emberihez való tartozását hangsúlyozza. Stanek a kocka szimbolikáját az időszerű életritmussal kötötte öszsze. A napjaink világának mind nagyobb elidegenedéséért felelőssé tett technológiát a művészeti térrel való összekötő szereppel ruházta fel. Úgyszintén nem kerülheti el figyelmünket, hogy Stanek kockájában a bronzöntés ősrégi technológiája és a korszerű elektronika ötvöződik.

Matjaž Počivavšek életművét rendkívüli érzékenység és elmélkedési hajlam határozza meg. Andrej Medved a Počivavšek szobrászatáról írt szövegében olyan szókapcsolatokat használ, mint a „szent erők”, „a szobrász tárgyának szentsége”, az „elsődleges forma”, „az űr megtestesülése” stb. Felhívta a figyelmet arra, hogy Počivavšek skulptúrái

Marjeta Ciglenečki

8


42 nd INTERNATIONAL FINE ARTS COLONY – LENDAVA, 2014 The staff of the Gallery-Museum Lendava has organized fine arts colonies since 1973. Initially they were modeled after many other art related events that were, and still are, prepared elsewhere in Slovenia. Thus in Lendava, painters and sculptors have socialized in a creative atmosphere, and they have utilized a variety of materials and techniques for their works. Critics of this kind of artistic activity have intimated that even before the end of the 20th century, those events, whose aim was to enrich the visual arts in remote areas and to spark the artists’ interest in values found in less familiar environments, had lost their original meaning and effectiveness. The organizers of Lendava’s colonies are among the few who perceived the need for innovative interventions in their content; such thinking was guided by a disposition to maintain the vitality and unmeasurable value of the colonies. Franc Gerič, longtime director of the Lendava Gallery-Museum, visited colonies regularly in neighboring Hungary and gained considerable experience in the field of casting sculptures in bronze. He also became acquainted with Hungarian foundry skills. Linked to Franc Gerič’s courage and vision is his decision to redirect the traditional content of Lendava’s colony toward the technical and organizational demands of creating bronze sculptures; at the same time we can observe the wider dimensions involved in the realization of his ideas.

of prosperity and those marked by a lust for destruction and death. The most recent archaeological findings disclose just how high a value bronze objects had attained in the past: prehistoric, socalled treasure finds, where bronze pieces are dominant, have been acknowledged as tokens sacrificed to the gods by their owners. In the sort of creative mood offered by gatherings of top artists, the first group of bronze casting sculptors came together in Lendava in 2005 to prepare their sketches and to carry out the processes of making moulds and castings. The rules of the colony limit each artist to the casting of only one given sculpture, which is added to Gallery-Museum Lendava’s permanent collection. This ensures the uniqueness of the works themselves and also the singularity of the colony’s collection. For many years the casting techniques have been guided by the Budapest casting expert, László Szögi, who carries on a family tradition of that craft, thereby preserving the ancient technology of bronze casting. The final steps (filing and burnishing) are done by László Gere. László Szögi, together with Hungarian designer and sculptor, János Lipovics, have shared their knowledge of the construction of kilns; these are kept in the outskirts of Lendava. Lendava’s Gallery-Museum has acquired a collection of great value during the last ten years that consists of hundreds of small bronze sculptures. Their authors are well-established, recognized artists of different nationalities. The collection is permanently on display in the Lendava Castle Attic Gallery. A selection of pieces from the collection was exhibited in the Herman Pečarič Gallery in Piran in the summer of 2014.

Since the beginning of its production at the end of the 4th millennium BC (in Slovenia considerably later) until today, bronze, an alloy, has been considered a valuable material. It is characterized by many features. Especially important to artists is its solidity and that its essential properties are preserved and it does not corrode when exposed to weathering. It was used for tools, weapons, pottery, jewelry and figurative (usually votive) sculptures in the distant past. At the mention of bronze in more recent times, we think primarily of church bells, cannons and public monuments. As political circumstances changed, so did the uses for bronze: the erection of bronze images of renowned worthies and heroes was encouraged in times of peace; those same figures and church bells were re-melted for destructive weapons in times of war. Consequently, stories of bronze products are testimonies about life which oscillates between periods

[Art historian] Franc Obal has compared the importance of the Lendava collection of bronze works with that of the small sculptures accumulated within the framework of the Biennial (now Triennial) of Small Sculptures in the Murska Sobota Gallery since 1973. It is also essential to connect Lendava’s collection with the fact that the Hungarian sculptor, György Zala (1858-1937), was born in Lendava. His contribution as an artist in Hungary helped to raise the level of Hungarian sculpture to that of contemporaneous European productions. His most famous work is the Millennium Monument in Bu-

9


dapest’s Heroes’ Square (1900). György Zala’s birthplace has been practically ignored in Hungary, while in Slovenia, hardly anyone knows about him, as his activities are tied almost exclusively to Hungary. To overcome this disparity, the staff of the Lendava Gallery-Museum, with the support of Budapest’s National Gallery, has acquired bronze castings of selected Zala sculptures and has arranged them in a fascinating display of the highest quality, therewith performing the mission of joining the two nations. The collection of György Zala’s bronze sculptures and the present day collection of small bronze works in the Lendava Castle merge into a meaningful unit.

ing increasingly distanced. And more specifically, there is the lasting impression of his figurines, Small Rebels, with which, soon after 2000, he filled an exhibition hall and assigned them various roles in a rich scenario. Drinovec’s sculptures and installations express a friendly and humorous narration from which we sense the author’s search for the child’s innocent and unburdened view. Critics have commented that Drinovec’s Small Rebels can be seen as good-humoured babies, but they also remind us of sumo wrestlers. At the Lendava colony, Drinovec made use of his typical small rebel figure, placing it at a disc jocky turntable. With his right hand the plump nude spins a record, with his left, he presses earphones to his ear. Absorbed in his entertainment business, he urges us to let go without hesitation and take delight in the rhythm and pleasures of the moment.

In it’s tenth year, 2014, the following group of eminent artists gathered at the Lendava colony: Peruško Bogdanić, Boštjan Drinovec, Metod Frlic, Ferenc Király, János Lipovics, Matjaž Počivavšek and Mitja Stanek. Their works will significantly enrich GalleryMuseum Lendava’s permanent collection.

Metod Frlic is the author of a considerable number of public monuments, as well as being a popular portraitist who often deviates from expected concepts when portraying well-known people. He is a regular guest at art colonies as well. He skillfully selects and combines different materials in his experiments, depending upon his intended message. Frlic’s strong point is a complete mastery of human anatomy; he presents us with highly recognizable body parts and internal organs. When we follow the softness of his organic forms with a look or a touch, it is difficult to avoid a shudder. The sculpture he created as part of the Lendava colony has an eloquent title (Political Speech) and undisguised content. The upper part of the stylized head is open to an unveiled view of the brain. Frlic polished the “Portrait” to a high gloss and affixed it to a base consisting of a dark circle of monkey faces and white masks, the latter like those in 2013 when mass protests filled the streets of Ljubljana and Republic Square and served as a symbol of the people’s discontent.

Peruško Bogdanić is a sensitive observer of nature and admirer of the ancient past. When he was preparing for the colony in Lendava, he fastened upon his own collection of earlier plaster sculptures. He chose a plaster work from 1980 to cast in bronze; its original title is Offing – the Croatian word is most accurately translated as Open sea. The sculpture was inspired by the author’s meditations while he observed the slightly curled surface of the sea that expands to infinity all the way to the horizon, the visible divide between sea and sky. Eyes and fingers sliding over the outer layer of the square, modeled block and its cut-away corners also transpose the viewer into a meditative state. The surface patina, defined by slight indentations, protrusions and traces of tools, is an imposing combination of muted, almost black, and lighter greens. For the exhibition hall, the author picked a new position for the 2014 bronze casting of his older sculpture: he stood it upright on its short side, which, because of its slightly upward twisted edges and somewhat obliquely inclined sides, gave the object a dynamic touch. It can also be understood as a sign in space.

Ferenc Király is a regular guest at the Lendava colony, and each year he also creatively participates in its realization. He works in a variety of materials, and many of his public sculptures can be seen all over Lendava. Király is a preoccupied and dedicated fan of nature, and organic forms which flow in soft and curving passages over one another characterize his works. In many of Király’s sculptures, a skillful eye might see images of fruits, such as those that thrive in domestic gardens; however, the artist

Boštjan Drinovec is known as a co-creator of Metelkova mesto [an autonomous cultural center in Ljubljana], and he has also attracted attention with sculpture machines and sound sculptures. In recent years he has been reflecting upon man’s relations to nature, from which people are becom-

10


has at least partly concealed their visibility in an interwoven mingling, and he declares to the viewer that his plastics are perceived mainly through associations with the erotic. The sculpture called Totem assumes anthropomorphic forms. A wreath of fruit serves as a base out of which rises a body with protruding and upward pointing growths; it seems as if the figure opens up towards the sky. The pronounced heavenward outthrusts of this piece evoke an unstoppable life force. In general, the central focus of Király’s sculpture is Eros, representative of the Primal Force in Greek cosmology who makes the emergence of life possible.

case in the piece entitled Fragment. This bronze object of unusual shape is made up of portions from a larger cast. One side is completely smoothed and was conceived as the outer surface of a bigger sculpture. Other parts of the outer surface are slightly grooved, a consequence of the breakage. The course of the furrows follows the shape of the uneven surface and describes the incident. Fragment is a precious relic and a testimony to the creative process, which is not given us to know fully; however, we may touch upon it and feel it as the material residue of the author’s concept. Mitja Stanek selected the substance of his sculptures from the repertoire of modern technology. The title of his works is illustrative: Code Block www. gml.si. On five sides of a cube, the author designed an electronic code which is recorded on a smart phone screen to open the website of the Gallery, the Colony’s host. In his graphic techniques over the past several years, Stanek has dealt with signs and codes that are found in our daily lives. In 2013, within the scope of Forma Viva in Kostanjevica on the Krka River, he produced quite a few pieces in wood that held a related content. On the sides of the cubic sculpture entitled QR Code, he supplied the website addresses of the Božidar Jakac Gallery and the Municipality of Kostanjevica on the Krka River. He translated a graphic notation into a sculptural object. The cube has a strongly symbolic meaning in the history of art that directs our awareness to its perfect shape, and in comparison with the even more perfect circle, also to its being a part of that which is earthly and human. Stanek links the symbolic cube to the current rhythm of life. Technology, which we blame for increasing alienation in the modern world, has taken on the role of integrator in the field of art. At the same time, it does not escape our notice that Stanek’s cubes combine the ancient technology of bronze casting and modern electronics.

János Lipovics is a connoisseur of ancient art and his sculptural creations are often coupled with a look at art history. Many examples of vessels, which he decks out with figures, are to be found in his works. Some of these can be seen in the Lendava collection of bronze plastics, as Lipovics has repeatedly participated in the Lendava colonies. His latest work is a tall cylindrical vessel resting on the back of a grotesque animal with the head of an eagle and wings of a bird. The creature stands on three straddling, schematically-designed legs; the torso consists of tense, spherical forms that transform into a realistic bird’s head. Its deflexed beak and sharp countenance fully portray a royal bird; its wings turned back and a clear structure of feathers provide a dynamic momentum to the whole. The vessel suggests items from Medieval times when monstrous animals decorated valuable table wares owned by the richest of ecclesiastical and secular dignitaries. Similar realizations are encountered in later periods, especially in the 19th century, which was prone to ignore the Middle Ages. Matjaž Počivavšek’s opus is defined by an exceptional sensibility and meditativeness. In a text about Počivavšek’s sculptures, [art historian] Andrej Medved used such phrases as “sacred forces,” “the sanctity of a sculpted object,” “primary forms”, “the incarnation of emptiness” and so on. He noted that the works of Počivavšek should by no means be addressed in association with the material world, just as they can not be described as abstract, but must be understood in the context of the sublime. When viewing his works, we imagine that they were created as an intimate dialogue between the creator and matter, which the author controls to perfection, and therefore he can allow coincidence to enter his creative process. That was the

Marjeta Ciglenečki

11


Peruško BOGDANIĆ Martičeva 27, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Rojen - Született - Born

1949

Stari Grad na otoku Hvaru, Hrvatska

Študij - Tanulmányok - Study

1976

Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb

Izbrane samostojne razstave

1976

Galerija “Na Bankete”, Hvar

Jelentősebb egyéni kiállításai

1984

SAD, Coffman Gallery, Minneapolis

Selected individual exhibitions

1987

Umjetnička galerija, Dubrovnik

1990

Galerija Forum, Zagreb

1990

Küenstlerhaus Bethanien, Berlin

1992

Pohlhammer Gallerie, Steyr

1993

Urban Park – Detroit Art Center, Detroit

1995

Salon galerije Karas, Zagreb

1997

Zavičajni muzej grada Rovinja, Rovinj

2001

Umjetnička galerija, Split

2002

Mlin umjetnosti, Budapest

2003

Kunstraum Palais Porcia, Wien

2004 Galerija Filodramatika, Rijeka 2006

Galerija V. Bužančić, Zagreb

2008

Galerija Zlati Ajnhel, Varaždin

2010

Gliptoteka HAZU, Zagreb

Nagrade in priznanja

1980

Nagrada 7 sekretara SKOJ-a za kiparstvo, Zagreb

Díjak és kitüntetések

1982

Nagrada 14. salona mladih za kiparstvo, Zagreb

Awards and recognitions

1989

Otkupna nagrada 9. jug. biennala male plastike, Murska Sobota

1991

Jednakovrijedna nagrada 4. triennala hrvatskog kiparstva, Zagreb

1992

1. nagrada 2. nacionalnog biennala kiparskog crteža, Budapest

1996

1. nagrada zavičajnog muzeja grada Rovinja, Rovinj

1996

Nagrada žirija 1. hrvatskog trienala crteža, Zagreb

1999

1. nagrada na pozivnom natječaju za izradu spomen obilježja

2005

1. nagrada na javnom natječaju za skulpturu na Trgu slobode u

poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, Sisak Poreču, Poreč 2008

I. nagrada na javnom i pozivnom natječaju za izradu spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u Domovinskom ratu, Novi Vinodolski

2009

Zadar, Otkupna nagrada na natječaju za izradu spomenika pobjedi u Domovinskom ratu

12


Odprto morje / NyĂ­lt tenger / Offing 1980-2014, bron / bronz / bronze, 56 x 44 x 18,5 cm

13


Boštjan DRINOVEC Vrhovčeva 6a, 1000 Ljubljana, Slovenija

Rojen - Született - Born

1973

Študij - Tanulmányok - Study

1999

Akademija za likovno umetnost, Ljubljana

2001

ALU, Ljubljana - specialka (smer kiparstvo)

Ljubljana, Slovenija

Izbrane samostojne razstave

1998

RDEČI TRIKOT, Galerija Kapelica, Ljubljana

Jelentősebb egyéni kiállításai

1999

MODRORDEČA, Galerija Alkatraz, Ljubljana

Selected individual exhibitions

1999

MODRORDEČA MEDIANA, Likovni salon, Celje

2000

Svetlobna postaja Alkatraz, Galerija Alkatraz, Ljubljana

2001

Trog, Galerija Ivana Groharja, Škofja Loka

2003

Svetlobna postaja Meduza, Galerija Meduza Koper

2004 Mali uporniki na bregu Ljubljanice, Galerija Hest, Ljubljana 2005

Neskončni svet, Mestna galerija Nova Gorica

2005

Neskončni svet, Galerija Equrna Ljubljana

2006

Oseminštiridesetkratokolisveta, Lapidarij, Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki

2007

Organopatent za sanje, Galerija Krka, Novo mesto

2009

Ples vetra, Galerija Loža, Koper

2010

Kakofonični generator, Kibla, Maribor

2011

Zvočna postaja (s Primožem Oberžanom), Razstavni salon Rotovž, UGM, Maribor

2013

Galerija Salsaverde - Izola

Izbrane skupinske razstave

1997

This Art is Recycled, Galerija ŠKUC, Ljubljana

Jelentősebb csoportos kiállításai

1999

Bienale mladih Sredozemlja in Evrope, Roma

Selected group exhibitions

1999

HOMO.SAPIENS.3000, Kibla in Narodni dom, Maribor

2001

HIC ET NUNC, San Vito al Tagliamento

2002

Escape from Alkatraz, Williamsburg Art & Historical Center, New York, ZDA

2002

Bronasta delavnica, Equrna, Ljubljana

2002

Ikonografija metropole, 25. Bienale Sao Paula

2002

Bronasta delavnica, Galerija A+A, Venezia

2004

Evropski trienale male plastike, Galerija Murska Sobota

2010

Berljivo, Gruberjeva galerija na prostem, Ljubljana

2010

Kiparstvo danes, Lapidarij pokrajinskega muzeja Celje

2010

Razširjeni prostor, Propaganda, Varšava

2011

Kiparstvo danes, kipi, figure in telesa, Galerija sodobne umetnosti Celje

14


DJ 2014, bron / bronz / bronze, 37 x 29,5 x 27,5 cm

15


Metod FRLIC Malenski vrh 14, 4223 Poljane nad Škofjo Loko, Slovenija

Rojen - Született - Born

1965

Suša v Poljanski dolini, Slovenija

Študij - Tanulmányok - Study

1988 1991

Akademija za likovno umetnost, Ljubljana ALU, Ljubljana - Postdiplomski študij (smer kiparstvo)

Izbrane samostojne razstave

1992

Gravitacija 0, Galerija Equrna, Ljubljana

Jelentősebb egyéni kiállításai

1997

Svetloba kože, Galerija Equrna, Ljubljana

Selected individual exhibitions

2000

The Skin, Temporary Space, Sapooro

2001

Odrezi, Galerija Lipa, Szentgotthárd

2002

Galerija O.K.-MMC, Rijeka

2003

Vizija časa, Galerija ZDSLU, Ljubljana

2003

Vizija časa, Galerija Ivana Groharja, Škofja loka

2003

Koža II., Galerija Marin, Umag

2007

Hypo banka, Ljubljana

2009

Dialog, Mestna hiša, Ljubljana

Izbrane skupinske razstave

1994

U3, Moderna galerija, Ljubljana

Jelentősebb csoportos kiállításai

1999

Štirje slovenski umetniki, Sir Herman Black Gallery, Sydney

Selected group exhibitions

2001

Likovna zbirka Faktor banke, Moderna galerija, Ljubljana

2001

8th International Cairo Biennale, Kairo

2005

Materika, Gorizia

2007

Majski salon 2007, Galerija Murska Sobota, M. Sobota

2007 - 2009 Olympic Landscape Sculpture International Tour Exhibition, Macao (London, Report, Hong Kong, Wangjing, Karamay, Seoul, Los Angeles, Rome, Lausanne, Gisborne, Auckland, Wellington, Sacramento, Barcelona, Chicago, Washington) Nagrade in priznanja

1993

Nagrada Majskega salona, Ljubljana

Díjak és kitüntetések

1995

Štipendija Atelierhaus Worpswede, DAAD

Awards and recognitions

1997

GRAND PRIX na 3. bienalu mesta Kranj

2000

Štipendija Artist in Residenc Sapporo, Sapporo

16

2002

1. nagrada za postavitev kipa v TR3, Trzin

2007

Častna nagrada Majskega salona 2007, Murska Sobota

2007

Nagrada ZDSLU za leto 2007


PolitiÄ?ni govor / Politikai beszĂŠd / Political Speech 2014, bron / bronz / bronze, 40 x 30 x 32,5 cm

17


Ferenc KIRÁLY Kolodvorska 20, 9220 Lendava, Slovenija

Rojen - Született - Born

1936

Dolnji Lakoš, Slovenija

Študij - Tanulmányok - Study

1964

Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb

Izbrane samostojne razstave

1995

Balatoni Múzeum, Keszthely

Jelentősebb egyéni kiállításai

1999

Galerija TR/3, Ljubljana

Selected individual exhibitions

2006

Galerija-Muzej Lendava, Lendava

2007

Galerija Murska Sobota, Murska Sobota

2007

Galerija Cankarjevega doma, Ljubljana

2009

Collegium Hungaricum, Wien

2009

Szombathelyi Képtár, Szombathely

2010

Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely, Pécs

2012

Ausstellungshalle der Ungarischen Botschaft, Berlin

2014

Forrás Galéria, Budapest

Izbrane skupinske razstave

2004

Art EUphoria, Galerija-Muzej Lendava, Lendava

Jelentősebb csoportos kiállításai

2006

Kő és bronz, Pincegaléria, Szombathely

Selected group exhibitions

2006

Közös tér/Common Space, Ernst Múzeum, Budapest

2007

Üzen a Muravidék, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest

2011

KOGART gyűjtemény, Pozsonyi Művészetek Háza, Bratislava

2011

Siklósi Szalon 2011, Siklósi Várgaléria, Siklós

2012

Srečanja 2012, Mednarodni festival likovnih umetnosti, Kranj

2013

A bronz megdicsőülése, Pécsi Galéria, Pécs

2014

Mostra di artisti sloveni da Lendava, Palazzo Cecchini, Cordovado

2014

Vizije v bronu, Iz zbirke GML, Galerija H. Pečarič, Piran

Nagrade in priznanja

1958

Plečnikova nagrada na šoli za oblikovanje v Ljubljani

Díjak és kitüntetések

1989

Odkupna nagrada na 9. Jugoslovanskem bienalu male plastike

Awards and recognitions

1990

Odkupna nagrada za osnutek fontane za Hotel Ajda

1994

A Képző- és Iparművészeti Lektorátus díja: Regionális kisplasztikai tárlat, Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg

2005

Munkácsy Mihály-díj, Nemzeti Kulturális Örökség Miniszteriuma, Budapest

2007

Priznanje za kulturno dejavnost, Občina Lendava, Lendava

2012

Priznanje za kvaliteto likovnih del na razstavi Srečanja 2012,

2014

Életműdíj, Képzőművészeti és kőzéleti munkásságért, A

Mednarodni festival likovnih umetnosti, Kranj Muravidéki Magyar Kúlturáért, MNMI Lendva

18


Totem 2014, bron / bronz / bronze, 37,5 x 22,5 x 19,5 cm

19


LIPOVICS János 9023 Győr, Szigethy Attila utca 110, Magyarország

Rojen - Született - Born

1962

Pápa, Magyarország

Študij - Tanulmányok - Study

1992

Magyar Iparművészeti Főiskola, Budapest

Izbrane samostojne razstave

2001

Magyar Ispita, Győr

Jelentősebb egyéni kiállításai

2001

SZIF aula - Országos Orvos Kongresszus, Győr

Selected individual exhibitions

2001

Magyar Galéria, Mosonmagyaróvár

2001

Szie Aula, Győr

2002

Hotel Révész, Győr

2002

Szt. Hubertus Hotel, Sobor

2004

Apáczai Galéria, Győr

2005

Péter-Pál Galéria, Szentendre

2008

Patkó Imre Gyűjtemény, Győr

2008

3 KÉZ MŰVÉSZ CSOPORT, Xantus János Múzeum, Győr

2008

A grafikáim, Hotel Famulus, Győr

Izbrane skupinske razstave

2003

Őszi Tárlat, BBMMK, Győr

Jelentősebb csoportos kiállításai

2004

Lábasház, Sopron

Selected group exhibitions

2005

NYME AK, Győr

2007

Galerija-Muzej Lendava, Lendava

2008

Csuta György Nemzetközi Művésztelep, Városi Galéria, Békés

2008

Nemzetközi Művésztelep, Sankt Aegyd

2008

230 éves - jubileum, NYME - AK. Cziráki Lajos Kiállítótér, Győr

2008

10 éves - jubileum, Szentély Galéria, Győr

2013

A bronz megdicsőülése, Pécsi Galéria, Pécs

2014

Vizije v bronu, Iz zbirke GML, Galerija H. Pečarič, Piran

Nagrade in priznanja

2000

NYME AK Dékáni elismerés

Díjak és kitüntetések

2001

Petz Aladár M. Okt. Kórház elismerő oklevél, Győr

Awards and recognitions

2002

ELTE TOFK Országos Képzőművészeti Pályázat 2. díja, Budapest

2004

Megyés püspök köszönőlevele, Győr

2006

NYME AK Dékáni elismerés

20


Posoda / EdĂŠnyszobor / Vessel 2014, bron / bronz / bronze, 49 x 18 x 27 cm

21


Matjaž POČIVAVŠEK Prešernova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija

Rojen - Született - Born

1955

Ljubljana, Slovenija

Študij - Tanulmányok - Study

1978

Akademija za likovno umetnost, Ljubljana

1980

ALU, Ljubljana - specialka (smer kiparstvo)

1980/81

New York Studio School, New York

1983/86

Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts, Paris

Izbrane samostojne razstave

1980

Mala galerija, Ljubljana

Jelentősebb egyéni kiállításai

1986

Galerija Equrna, Ljubljana

Selected individual exhibitions

1994

Galerie de l`Etoile, Paris

1997

Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki

2002

Galerija Forum, Zagreb

2003

Galerie Chobot, Wien

2005

Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec

2007

Galerie Rafael, samostojna razstava, Frankfurt am Mein

2008

Galerie 208 Chicheportiche, Paris

2010

Circulo de Bellas Artes, Madrid

Izbrane skupinske razstave

1990

Materia prima, Nancy

Jelentősebb csoportos kiállításai

1992

ARCO, Madrid

Selected group exhibitions

1998

Artefiera, Bologna

2003

FIAC, galerija Chobot, Pariz

2003

Do roba in naprej: slovenska umetnost 1975-1985, Moderna galerija, Ljubljana

2004 Razširjeni prostori umetnosti: slovenska umetnost 1985-1995, Moderna galerija, Ljubljana 2004 7 Grehov, Ljubljana – Moskva, Moderna galerija, Ljubljana 2010

Viennafair, Wien

Nagrade in priznanja

1980

Študentska Prešernova nagrada, Ljubljana

Díjak és kitüntetések

1980

Nagrada Zlata ptica za kiparstvo, Ljubljana

Awards and recognitions

1983

Odkupna nagrada VI. Bienale male plastike, Murska Sobota

1991

Nagrada Pollock Krasner Fondacije, New York

1991

Nagrada Prešernovega sklada, Ljubljana

2001

Nagrada Riharda Jakopiča, Ljubljana

22


Okrušek / Töredék / Fragment 2014, bron / bronz / bronze, 21 x 52,5 x 21 cm

23


Mitja STANEK Kapelski vrh 3, 9252 Radenci, Slovenija

Rojen - Született - Born

1964

Maribor, Slovenija

Študij - Tanulmányok - Study

1986 1995

Pedagoška fakulteta, Maribor Akademija za likovno umetnost, Ljubljana

Izbrane samostojne razstave

1988

Plakat if..., Kulturni dom, Gornja Radgona

Jelentősebb egyéni kiállításai

1995

S črno na belo, Galerija muzeja Radenske, Radenci

Selected individual exhibitions

1996

Grafika, Parlament Republike Slovenije, Ljubljana

2000

Objekti in odtisi, Galerija Ante Trstenjak, Ljutomer

2013

FORMA VIVA, Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki

Izbrane skupinske razstave

1992

Razstava ALU, Mestna galerija, Ljubljana

Jelentősebb csoportos kiállításai

1993

1. mednarodna razstava male grafike, Umetnostna galerija, Maribor

Selected group exhibitions

1995

Lipovci 95, Galerija Murska Sobota

1996

3. bienale slovenske grafike, Otočec - Novo Mesto

1997

III. Praha Graphic 97, Praha

1999

The 4th Kochi International Triennial Exhibition of Prints, Kochi

2003

International Triennial of Graphic Art, Bitola

2006

13th International Print Biennal, Varna

2007

14th International Print Biennal, Varna

Nagrade in priznanja

1994

Nagrada Ex Tempore, Piran

Díjak és kitüntetések

1994

Nagrada Ex Tempore, Ljutomer

Awards and recognitions

24


Code Block (www.gml.si) 2014, bron / bronz / bronze, 14,5 x 14,5 x 14,5 cm

25


26


27


Izdala in zaloĹžila

Galerija-Muzej Lendava

KiadĂł Publisher

Za zaloĹžnika

Beata Lazar

A kiadĂĄsĂŠrt felel For the Publisher

Spremno besedilo

Marjeta CigleneÄ?ki

KĂ­sĂŠrĂ´szĂśveg Text

Prevod v madĹžarĹĄÄ?ino

Lendvay Claude Domonkos

Magyarra fordĂ­totta Hungarian translation

Prevod v angleĹĄÄ?ino

Suzanne KirĂĄly-Moss

Angolra fordĂ­totta English translation

Lektura

Ivanka BratkoviÄ?

LektorĂĄltĂĄk

BĂśrĂścz NĂĄndor

Language editors

Fotografija FotĂł

Sandi Baumgartner Dubravko Baumgartner

Photography

Oblikovanje KatalĂłgusterv

Dubravko Baumgartner Peter Orban

Design

Tisk

Digifot, Lendava

Nyomda Printed by

Naklada

150

PĂŠldĂĄnyszĂĄm Copies

Projekt so podprli: A projekt tĂĄmogatĂłi: Supported by:

#BOGGZKFW USH #ÂşOGGZ UĂ‚S p -FOEBWB -FOEWB p 4MPWFOJKB p 5FMFGPO p & NBJM JOGP!HNM TJ p XXX HNM TJ© 2014 Galerija-Muzej Lendava Galéria-Múzeum Lendva

42.

mednarodna likovna kolonija Nemzetközi Művésztelep International Fine Arts Colony

-FOEBWB p -FOEWB Odlivanje v bron

Bronzöntés Casting in Bronze