__MAIN_TEXT__

Page 1

tˆO:„‘–—™’±ê—Œ–Ž„•–—™’ꌑꇈW‘ŒŽ„•–—™’êsˆ‘‡„™ˆ sˆ‘‡™„ê“’Š5•’–’‡5–„±ê‘œ’‡5–„—„ê>–ꈕ‘œLŠœ5•—5–„

¢

}’‡Œ:ꓒꕄ–—„™Œê÷êrŒ5B—5–™ˆˆ—L


s€ u k}h t |zl| tê¢


s€uk}ht|zl|tê¢

wˆ•Œ’‡ŒŽ’Ꝅ’WŒêŒ‘ꌝ‡„®ê÷êhêRˆ˜Œê‰’œIŒ•„—’—ꎌ„‡„® n„ˆ•Œ„¾t˜ˆêsˆ‘‡„™„ê÷ên„>•Œ„¾tRˆ˜êsˆ‘‡™„ i5‘‰‰œˆ™ê—•ŠêÀêi5‘‰‰œê—>•ê¡±ê©¢¢ªêsˆ‘‡„™„êÀêsˆ‘‡™„ „‘®ê÷êmˆˆL–ꖝˆ•Žˆ–—þ® m•„‘†ênˆ•Œ:ê |•ˆ‡‘ŒŽ®ê÷êzˆ•Žˆ–—þ® ’—5‘êsˆ‘‡™„Œêrˆ“ˆ |•ˆ‡‘ŒOŽŒê’‡…’•®ê÷êzˆ•Žˆ–—þ…Œ’——–5Š® tŒ•„ê|‘Šˆ• m•„‘†ênˆ•Œ:ê ’—5‘êsˆ‘‡™„Œêrˆ“ˆ w•ˆ™’‡Œ®ê÷êm’•‡B—5–’Ž® n„…•Œˆ„êiˆ‘†ˆê|—•’O„ê™ꖏ’™ˆ‘O:Œ‘’à n˜œ5–êr„—„Œ‘ê™ꄑŠˆO:Œ‘’à rˆ‘‡ˆ•ˆ–Œêp–—™5‘ê™ꄑŠˆO:Œ‘’à }ˆ–‘„êsˆ…„•ê™ꖏ’™ˆ‘O:Œ‘’à }„––êh‘ŒŽIê™ꑈO:Œ‘’à n•„‰Œ:‘’ê’…ŒŽ’™„‘ˆ®ê÷ên•„‰ŒŽ„Œê—ˆ•™ˆ>–® k˜…•„™Ž’êi„˜Š„•—‘ˆ• i„•™‘ŒêŒ™ˆ:ŽŒ®ê÷êzB‘•ˆ…’‘—5–® h—ˆˆê„ê:•Ž’ꌑꖏŒŽ’±êt˜•–Ž„êz’…’—„ê {Œ–Ž®ê÷êuœ’‡„® l˜•’—•„‡ˆêw•Œ‘—±êt˜•–Ž„êz’…’—„ u„Ž„‡„®ê÷êw>‡5‘œ–5® §ªªê

jpwê¾êr„—„’W‘Œê„“Œ–ê’ꓘ…ŒŽ„†ŒŒ u„•’‡‘„ꌑꘑŒ™ˆ•Œ—ˆ—‘„ꎑŒW‘Œ†„±ês˜…„‘„ £¡¦­£¤£¾ª¥¨­¡£Â¤©§­¤sˆ‘‡„™„ê©¡Ã ¦¥¥­¡Â¤©§­¤sˆ‘‡„™„ê©¡Ã ¦¨¥­¥¥Â¤©§­¤sˆ‘‡„™„ê©¡Ã êêêtlhuz{}v±ê—Œ–Ž„•–—™’ꌑꇈW‘ŒŽ„•–—™’êsˆ‘‡„™ˆê®ê™’‡Œ:ꓒêêêêêêê •„–—„™ŒêÓêsˆ‘‡™„ê“’Š5•’–’‡5–„±ê‘œ’‡5–„—„ê>–ꈕ‘œLŠœ5•—5–„ê®êêêê ŽŒ5B—5–™ˆˆ—Lê½êʕˆ‡‘ŒŽê’—5‘êsˆ‘‡™„Œêrˆ“ˆê²ê“•ˆ™’‡Œên„…•Œˆ„ê iˆ‘†ˆê|—•’O„ê­­­êˆ—ꄏ­Å­ê¾êsˆ‘‡„™„ê®ên„ˆ•Œ„¾t˜ˆêÓêsˆ‘‡™„ê®êêêê n„>•Œ„¾tRˆ˜±ê¢ªª¨­ê¾êÂsœ‘‡™„˜–ˆ˜ê²ê¢Ã pziuꩧ¨¾©¦¡¾¦¦©¥¾ª£¾© ¡­ê}“­ê–—™­ê‘„–­êꢭêsˆ‘‡™„Œ±êrˆ“ˆê’—5‘ ¢£¨ª¤ª£¢ª


tˆO:„‘–—™’±ê—Œ–Ž„•–—™’ꌑꇈW‘ŒŽ„•–—™’êsˆ‘‡„™ˆ sˆ‘‡™„ê“’Š5•’–’‡5–„±ê‘œ’‡5–„—„ê>–ꈕ‘œLŠœ5•—5–„ v…•—‘ŒO—™’êsˆ‘‡„™ˆêp­ sˆ‘‡™„ꌓ„•—H•—>‘ˆ—ˆêp­ }’‡Œ:ꓒꕄ–—„™Œê÷êrŒ5B—5–™ˆˆ—L

|•ˆ‡Œ®ê÷êzˆ•Žˆ–—ˆ——ˆ® sˆ‘‡™„Œêrˆ“ˆê’—5‘

sˆ‘‡„™„ê÷êsˆ‘‡™„ ¢ªª¨


tˆO:„‘–—™’±ê—Œ–Ž„•–—™’ꌑꇈW‘ŒŽ„•–—™’êsˆ‘‡„™ˆ sˆ‘‡™„ê“’Š5•’–’‡5–„±ê‘œ’‡5–„—„ê>–ꈕ‘œLŠœ5•—5–„ sˆ‘‡„™„êÀêsˆ‘‡™„±ên„™‘„꘏­êÀêmLꘗ†„ꥢ ¢ªª§

z†ˆ‘„•Œê„ê•„–—„™’ê‘„“Œ–„êŒ‘ê•„–—„™’ê“•Œ“•„™Œ® hꎌ5B—5–ꉒ•Š„—IŽH‘œ™>—êB•—„ê>–ê„ꎌ5B—5–—ꕈ‘‡ˆ—ˆ® sˆ‘‡™„Œêrˆ“ˆê’—5‘ Ž˜–—’–±êˆ—‘’’Šên„ˆ•Œˆ¾t˜ˆ„êsˆ‘‡„™„ „êsˆ‘‡™„Œên„>•Œ„ê>–êtRˆ˜ê‘>“•„Ž˜—„—Iꐘˆ’IŠ˜–„

z’„™—’•Œ®ê÷ê{5•–•ˆ‘‡ˆLŽ® k•­êi5‘‰ŒêzŒ™Œ„ rˆ“>‘>êiŒ‹„•êt5•Œ„ k•­êu„Šœê’—5‘ wˆ–„êp–—™5‘

n•„‰Œ:‘’ê’…ŒŽ’™„‘ˆ®ê÷ên•„‰ŒŽ„Œê•ˆ‘‡ˆL® k˜…•„™Ž’êi„˜Š„•—‘ˆ•

w•Œê“•Œ“•„™Œê•„–—„™ˆê–’ê–’‡ˆ’™„Œ®ê hꎌ5B—5–ꕈ‘‡ˆ>–>…ˆ‘êŽH•ˆTŽH‡—ˆŽ® m•„‘’êi„– k˜…•„™Ž’êi„˜Š„•—‘ˆ• j–5–5•êkˆ–L tŒ„‘ên„ m•„‘†ênˆ•Œ: r•Œ–—Œ‘„êo’•™„— nH‘†êr5•’œ r’™5†–êmˆ•ˆ‘†‘> z˜„‘„êr’™„:Œ: yˆ‘„—„êsˆO‘„Ž {„‘„ꌐ’‘Ž„ z„…Œ‘„ꌑŽ’ }„•Š„êl•ŒŽ„ }Œ‡„êh‘‘„„•Œ„


ê

w’–™ˆ—Œ’

zꓘ…ŒŽ„†Œ’êtˆO:„‘–—™’±ê—Œ–Ž„•–—™’ꌑꇈW‘ŒŽ„•–—™’êsˆ‘‡„™ˆêˆê˜:ꖙˆ—„ꝄŠˆ‡„„ê ‡•˜Š„êO—ˆ™ŒŽ„ꐘˆ–Žˆê“ˆ•Œ’‡ŒŽˆêsœ‘‡™„˜–ˆ˜­êê‡•˜Wˆ‘ŒŒê’:Œê‡’„:Œ‘’™êŒ‘ê –ê–—•’Ž’™‘’ê“’’:’êk•W„™‘ˆêŽ‘ŒW‘Œ†ˆêz>†‹>‘œŒêŒêi˜‡Œ“ˆO—ˆê–’ê„™Š˜–—„ꏈ—„ꢪª§ê ‘„ên„™‘Œê˜Œ†Œê™êsˆ‘‡„™Œê’‡“•Œê•„–—„™’êêˆ‘„ŽŒê‘„–’™’­êê‘’ꖐ’êWˆˆŒê“’–—„™Œ—Œê –“’ˆ‘ŒŽê ‡™ˆ„ê “’ˆ…‘Œ„ê “’Š„™ˆ„ê ™ê Š’‡’™Œ‘Œê ˆ‘‡„™–ŽˆŠ„ê ˆO:„‘–—™„ê Œ‘ê ’…•—‘ŒO—™„±ê—Œ–Ž„•–—™˜êŒ‘ꇈW‘ŒŽ„•–—™˜êˆ‡êˆ—Œê¡¨¦§êŒ‘ê¡©¤¥­êw•Œ:˜’:ŒêŽ‘ŒŠŒê–’ꇒ‡ˆŒŒê ‡™’‘’ê ™’Š’®ê ˆê ™’‡Œ:ê –Ž’Œê ’ˆ‘ˆ‘’ê –—„‘’ê ˜ˆ–Ž’ê •„–—„™’ê —ˆ•ê ˆê “•™Œê :ˆ‘ê ™ê ‘Œ˜ê “˜…ŒŽ„†Œ±ê–ꎄ—ˆ•ŒŒêWˆŒ’ê“•ŒŽ„„—Œê…’Š„—’Ꝋ’‡’™Œ‘’ê’…•—‘ŒO—™„êsˆ‘‡„™ˆêŒ‘ê’Ž’Œ†ˆ­ê i„ŠŒ‘„ꏈ‘‡„™–ŽŒ‹êˆO:„‘’™êˆê…Œ„Ꝑˆ•„ê—ˆ–‘’ê“’™ˆ„‘„êê„•Œ™’–—’ê—˜Ž„O‘Œ‹ê ˜‡ŒêŒ‘ê–ê–“•ˆ—‘’–—’êO—ˆ™Œ‘Œ‹ê’–—•’™­êu„‘’™ˆOˆê„•‹ˆ’’OŽˆê‘„‡…ˆêŽ„Wˆ’±ê‡„ê–’ê‘„ê —ˆê’…’:˜ê’“ˆŽ’ꌝ‡ˆ’™„Œ±ê’Œ•’„êWŠ„ŒêWˆê™ê’…‡’…˜ê•Œ–ŽˆŠ„ꆈ–„•–—™„­ê{˜‡ŒêŒˆ‘„ê ‘ˆŽ„—ˆ•Œ‹ê’Ž’ŒOŽŒ‹ê‘„–ˆŒ±êŽ’—ê‘“•­êr„“†„ꌑêzŒ5•—I‹5„ê‘„Ž„˜ˆ’ê‘„ê’…–—’ê•„Œ:‘Œ‹ê ’…•—ŒêŒ‘ê•’Ž’‡ˆ–—ˆ™­ê„—’ê—˜‡Œê‘Œê‘„Ž˜:ˆ±ê‡„ꍈꐄ‡W„•–ŽŒêŽ•„ês˜‡™ŒŽêp­êÂ}ˆŒŽŒÃêWˆêˆ—„ê ¡£¦¦êsˆ‘‡„™Œê“’‡ˆŒê—•W‘’ê“•„™Œ†’±êŒ‘ê–Œ†ˆ•ê„ꢨ­ê’Ž—’…ˆ•±ê‡„‘êz™ˆ—ˆŠ„êzŒ’‘„ꌑêq˜‡ˆW„­ê l—‘’’OŽˆê•„Œ–Ž„™ˆê–’ê•„Ž•Œˆ±ê‡„ꍈꝄ•„‡Œê˜Š’‡‘Œ‹ê‘„•„™‘Œ‹ê‡„‘’–—Œê™êsˆ‘‡„™ŒêŒ‘ê’Ž’Œ†Œê ‡’Š„ê –—’ˆ—„ê †™ˆ—ˆ’ê ’‘:„•–—™’ê Œ‘ê Œ‘„•–—™’­ê sˆ—„ê ¡¨§ªê ˆê sˆ‘‡„™„ê “’–—„„ê ’Ž•„‘’ê –•ˆ‡ŒO:ˆ±êŒ‘êê’‡“•—ˆê‘’™Œ‹ê˜•„‡’™ê—ˆ•êê‘„•„O:„‘ˆê“•ˆ…Œ™„–—™„ꖈꍈꒅ•—‘ŒO—™’êOˆê ‡’‡„—‘’ê •„™Œ’­ê }–ˆê —’ê “„ê ˆê ˜–—™„•Œ’ê ’‡Œ:‘ˆê —ˆˆˆê „ê Œ’…ŒŽ’™„‘ˆê ˆO:„‘–—™„ê Œ‘ê ‘Œ‹’™ˆŠ„êWŒ™ˆ‘–ŽˆŠ„ꖏ’Š„±êŽ„—ˆ•ˆŠ„Ꝋ’™’•‘ˆê“•Œ:ˆê–’ê–—„•ˆêŠ•„‡…ˆê™ê–•ˆ‡ŒO:˜êˆ–—„­ê k„ꍈê™ê—ˆê’…‡’…˜êˆ–—’ê“•ˆWŒ™„’ꈑ’ê–™’Œ‹ê‘„…’Š„—ˆOŒ‹ê’…‡’…Œ±ê‡’Ž„˜ˆê—˜‡Œê ˜–—„‘’™Œ—ˆ™ê‡ˆW‘ŒŽ„•‘ˆêo˜‘Š5•Œ„êo„„Œêl•‘œLŠœ5•êˆ—„ê¡©ª¤±êŽŒêˆê“’ê‘„OŒ‹ê“’‡„—ŽŒ‹ê…Œ„ê “•™„ꇈW‘ŒŽ„•‘„ê™ê’‘„•‹ŒŒ­ê k•„–—Œ:‘Œê“’Œ—Œ:‘Œê“•ˆ’…•„—Œê™ê¢ª­ê–—’ˆ—˜ê–’ê•„™’êˆ–—„ꐒ:‘’Ꝅ™•Œ­êp‹’‡êŒê—ˆŠ„ê –—„‘„ꖈꍈꓒŽ„„êOˆˆê™ê’…‡’…˜ê“’êpp­ê–™ˆ—’™‘Œê™’‘Œ±ê“•ˆ‡™–ˆê„•„‡Œê•„™’„ê‘„‰—‘ˆêŒ‘ê ŽˆŒ:‘ˆêŒ‘‡˜–—•Œˆê—ˆ•ê¾ê‘„ꇈW‘ŒŽ„•–—™˜ê—ˆˆˆ:ˆê¾ê—ˆŽ–—Œ‘ˆêŒ‘ꇕ˜Šˆê„‹ŽˆêŒ‘‡˜–—•Œˆ­ %ˆê—ˆ‹ê‘ˆŽ„ê˜™’‡‘Œ‹êŒ–Œê‘„ê‡„ˆê–˜—Œ—Œ±ê‡„ꍈꝊ’‡’™Œ‘„ê’…•—‘ŒO—™„ê‘„OˆŠ„ꐈ–—„ê Œ•ˆ‡‘’ê…’Š„—„ꌑꕄ‘’™•–—‘„ê—ˆ•ê‡„ꍈꝄꓕŒŽ„ê‘ˆ‘ˆê†ˆ’–—‘ˆê“’‡’…ˆê“’—•ˆ…‘’êOˆê™ˆŒŽ’ê •„Œ–Ž’™„‘­ê {˜‡Œê —„ê “˜…ŒŽ„†Œ„ê ˆê ˆê ˆ‡ˆ‘ê ’‡ê :ˆ‘’™ê ™ê “•ŒŽ„˜ê “•ˆ—ˆŽ’–—Œê Œ‘ê ™•ˆ‡‘’—ê sˆ‘‡„™ˆêŒ‘ꑍˆ‘ˆê’Ž’Œ†ˆ­êi•ˆê‘„‡„‘Œ‹ê•„Œ–Ž„™ê‘„•ˆ:ꑈꐒ•ˆ’ꇒ…Œ—Œê•ˆ„‘ˆê–ŒŽˆê “•ˆ—ˆŽ’–—ŒêŒ‘ê–ˆ‡„‘’–—Œê‘„OˆŠ„ꐈ–—„­ê

sˆ‘‡™„Œêrˆ“ˆê’—5‘ sˆ‘‡„™„±ê‰ˆ…•˜„•ê¢ªª¨ ¦


ê

h5‘5–

hê sˆ‘‡™„ê “’Š5•’–’‡5–„±ê ‘œ’‡5–„—„ê >–ê ˆ•‘œLŠœ5•—5–„ê †BTê ŽŒ„‡™5‘œ˜‘ŽŽ„ê R—5•„ê …’†–5—˜Žê „ê sœ‘‡™„˜–ˆê †BTê ‰’œIŒ•„—˜‘Žê 5–’‡ŒŽê –55—­ê hê –>ˆ–ê ŽH•Tê ‹ˆœŒê H––ˆ‰’Š5–‘„Žê >–ê „ê v•–5Š’–ê z>†‹>‘œŒê rH‘œ™—5•ê –„Ž„Œê ŽH•ˆTŽH‡>–>‘ˆŽê ŽH–H‘‹ˆ—Lˆ‘ꢪª§ê„˜Š˜–—˜–5…„‘ê‘œŒ—ꐈŠêsˆ‘‡™5‘±ê„êmLꘗ†5‘ê„êŽH‘œ™Q‘ŽŽˆê„’‘’–ê †BTê ŽŒ5B—5–­ê hê ŽŒ5B—5–ê sˆ‘‡™„ê “’Š5•’–’‡5–5‘„Žê >–ê Œ“„•—H•—>‘ˆ—ˆê Ž>—ê ŽŒˆˆŽˆ‡Lê ‰ˆˆˆ—>‘ˆŽ±ê„ê‘œ’‡5–„—‘„Žê>–ꄝꈕ‘œLŠœ5•—5–‘„Žê5B—ꈐ>Žˆ—±ê„ê¡¨¦§ê>–ê¡©¤¥êŽHH——Œê Œ‡L–„Ž…„‘­ê lˆ‘ê ŽH—ˆ—ê ˆŠœ‰ˆLê „ê ˆB—ˆ——ê 5„‘‡Iê ŽŒ5B—5–‹’ê Ž>–Q—ê ŽŒ5B—5–™ˆˆ—L±ê 5–‰ˆLê “ˆ‡ŒŠê ˆŠœŒŽê 5‘†–ˆˆê „‘‘„Žê „ê –’•’„—‘„Ž±ê „ˆœê sˆ‘‡™„ê >–ê ™Œ‡>Žˆê Š„‡„Šê Œ“„•—H•—>‘ˆ—>—êŽB™5‘„ê…ˆ˜—„—‘Œ­ê sˆ‘‡™„ê™5•’–ê“’Š5•„Œ‘„ŽêI>—ˆê>–ê…’‡’Š˜5–„ꐌ‘‡ŒŠêŒ–ꖝ’•’–„‘êH––ˆ‰QŠH——ꄝꌗ—ê >Lꊄ‡5Ž’‡IŽê–’•Š„5™„ê>–ꄝêQŠœˆ–ŽˆTꐈ–—ˆ•ˆŽêŒŠœˆŽˆˆ—>™ˆ­êhꏈŠR„……ê•>Š>–ˆ—Œê ˆˆ—ˆŽê —„‘R–5Š„ê –ˆ•Œ‘—ê 5•ê „ê •I„Œê Ž’•…„‘ê >Šˆ——ˆŽê Œ——ê —>Š5—­ê u>ˆœê ŽH•‘œ>Ž…ˆŒê —ˆˆ“Q>–ˆŽê ˆ‘ˆ™ˆ>–ˆ±ê Œ‘—ê “>‡5˜ê r„“†„ê >–ê zŒ5•—I‹5„±ê ˆŠœˆ–ê Ž>T™ˆ–Œ“„•Œê 5Š„Žê Ž’•„ŒêˆŠ>—>•ˆê˜—„‘„Žê„ê—>•–>Š…ˆ‘­êuˆê™>ˆ—ˆ‘ꄝꖈ±ê‹’Šœêsˆ‘‡™„ê™5•’–„ê5•ê¡£¦¦¾ …„‘êp­êÂu„ŠœÃês„’–—Iêzˆ‘—êzŒ’‘ê>–êqR‡5–ê‘„“5•„±ê„„ê’Ž—I…ˆ•ê¢¨¾•„ê™5–5•’Š’—ꎄ“’——­ê u>“•„Œê Ž˜—„—5–’Žê –ˆ•Œ‘—ê „ê Žˆ‡™ˆLê —ˆ•>–ˆ—Œê „‡’——–5Š’Ž‘„Žê ŽH–H‘‹ˆ—Lˆ‘ê sˆ‘‡™„¾ ™Œ‡>Žˆ‘ê>™–5„‡’Ž’‘ꎈ•ˆ–—Qê™Œ•5Š’——ê„ꉄˆŽ„––5Šê>–ê„ꐒ‘5•–5Š­êhê¡¨§ª¾…ˆ‘ê5•5–Œê ŽH“’‘——5ê ™5—ê sˆ‘‡™5‘ê „ê R’‘‘„‘ê ˆŠ‘œŒIê ‹Œ™„—„’Ž‘„Žê >–ê „ê ‘H™ˆŽ™Lê ‘>“ˆ––>Š‘ˆŽê ŽH–H‘‹ˆ—Lˆ‘ê—’™5……Œêˆ‘‡Qˆ—ˆ—Ꙉ——ꄝꌓ„•Œê‰ˆL‡>–­êtŒ‘‡ˆê“ˆ‡ŒŠê‘„Šœ–ˆ•Tꄏ„“’Ž„—ê —ˆ•ˆ—ˆ——ê„ê“’Š5•Œê•>—ˆŠê>–ê„ê“’Š5•Œê>ˆ—‰’•„ꎌ„„Ž˜5–5‹’±ê„ˆœ‘ˆŽê„ꌖꅈ–>‡ˆ–ê —„‘RŒê „ê ™5•’–ŽH“’‘—ê >“Qˆ—ˆŒ­ê tŒê –ˆê …Œ’‘œB—„ê >Žˆ–ˆ……ˆ‘±ê ‹’Šœê ™5•’–˜‘Žê ˆŒ‡L—5—ê >—ˆê ˆŠœŒŽê ™Œ•5ŠŽ’•5—±ê Œ‘—ê „±ê ‹’Šœê Œ——ê >—ˆ–Q—ê ¡©ª¤¾…ˆ‘±ê ˆˆ‘ˆŠŒê —˜‡5–˜‘Žê –ˆ•Œ‘—ê „ê t’‘„•†‹Œ„ꈏ–Lꈕ‘œLŠœ5•„±ê„êo˜‘Š5•Œ„êo„„Œêl•‘œLŠœ5•­ê hꢪ­ê–5„‡ê‡•„–—ŒŽ˜–ê‹„—„’™5—5–„Œêˆ•L—ˆˆ–ˆ‘Ꙍ––„™ˆ—ˆ——>Žê„ê™5•’–ꉈL‡>–>—­ê l……LêŽŒR—ꆖ„Žê„êpp­ê™Œ5Š‹5…’•Rꘗ5‘ŒêŒ‡L–„Ž…„‘ꐘ—„—Ž’’——±êˆŠœ‰ˆˆLê„êŽL’„…5‘œ5–„—Œê „„“’Ž’‘ꎌ…’‘—„Ž’IꙈŠœŒ“„•…„‘±ê5–‰ˆLê„ê5•êˆB—ˆ——ꈕ‘œLŠœ5•—5–Œê—„“„–—„„—’Ž’‘ê „„“˜Iꗈ›—ŒŒ“„•…„‘ê>–ê5–êŽH‘‘œTŒ“„•Œê5Š„„—’Ž…„‘­ê lê„ê‘>‹5‘œê…ˆ™ˆˆ—Lꊒ‘‡’„—ꌖê•5˜—„—±ê™5•’–˜‘ŽêŒ“„•—H•—>‘ˆ—ˆê’œ„‘ꊄ‡„Šê>–ê –ˆ•—ˆ5Š„I±ê ‹’Šœê —ˆˆ–ˆ……ê Ž>“>‘ˆŽê …ˆ˜—„—5–„ê >•‡ˆŽ>…ˆ‘ê –5’–ê —’™5……Œê Ž˜—„—5–•„ê ™„‘ê>Šê–QŽ–>Š­êlˆ‘ꎌ„‡™5‘œêŒ–ꈊœê5‘†–ˆê„êsˆ‘‡™„ê>–Ꙍ‡>ŽˆêR—5—ê>–ê>•—>ŽˆŒ—ê …ˆ˜—„—Iê ŽŒ5B—5–‹’­ê {’™5……Œê Œ“„•—H•—>‘ˆ—Œê Ž˜—„—5–’Žê ‘>ŽQê ˜Šœ„‘Œ–ê ‘ˆê Ž„“‹„—˜‘Žê •ˆ5Œ–êŽ>“ˆ—ê™5•’–˜‘ŽêR—5•Iê>–ꍈˆ‘>•L­ê

sˆ‘‡™„Œêrˆ“ˆê’—5‘ sˆ‘‡™„±ê¢ªª¨ê‰ˆ…•˜5•5…„‘ §


vikviq lêt l h uz { }h wvs n yv zvk z


t5•Œ„êrˆ“>‘>êiŒ‹„•®ê

tˆO:„‘±êˆO:„‘–—™’±ê“’ˆO:„‘ˆ‘ˆ l‡ˆ‘ꌝˆ‡ê’–‘’™‘Œ‹ê“’ˆ‘’™ê…ˆ–ˆ‡ˆêˆO:„‘ꍈꓕˆ…Œ™„ˆ†êˆ–—„±êŽŒêŒ„ê™–ˆê“•„¾ ™Œ†ˆê“•Œê˜“•„™Œêˆ–—„ꌑꍌ‹ê—˜‡Œê˜“’•„…„­êw’—•ˆ…‘’꓄ꍈꓕŒ“’‘Œ—Œ±ê‡„ê–’ê–Œê™ê•„Œ:‘Œ‹ê ‡•˜W…„‹êŒ‘Ꝋ’‡’™Œ‘–ŽŒ‹ê’…‡’…Œ‹êŒ•„êˆO:„‘ꌑꐈO:„‘–—™’ê•„Œ:‘’ê•„„Š„Œ­ê u„ê“’‡•’:˜êh™–—•’¾vŠ•–Žˆê’‘„•‹Œˆ±êŽŒêˆê‘„–—„„ê–ê–“’•„˜’êˆ—„ꡨ¦§ê–ˆêˆê ˆO:„‘–—™’ꎒ—ꇕ˜W…ˆ‘Œê–’ê˜—•‡Œê‡’ê¡©­ê–—’ˆ—„ꌑꖈꝄ™ˆ‡ˆê‡’ꗈꐈ•ˆ±ê‡„ꍈê–ê—ˆ±êŽ’ê ˆê–—’“Œê‘„ꐈ–—’꓏ˆ–—™„±ê“’–—„ê‘„“’ˆ…‘ˆOŒê‡ˆ„™‘ŒŽêŠ’‡’™Œ‘–ŽŒ‹ê–“•ˆˆ…­êrê ˆO:„‘–—™˜ê–’ê–“„‡„Œê“•ˆ‡™–ˆêˆˆˆ‘—Œ±êŽŒêŒêˆê™ê–Œ–˜ê—•„‡Œ†Œ’‘„‘ˆê“•’—ˆ–—„‘—–Žˆê ˆ—ŒŽˆê–ê“’’:’ꝑ„‘„ꌑꐄ•Œ™’–—Œê˜–“ˆ’ꘖ—™„•Œ—Œê™ŒO’ꉌ‘„‘:‘’Ꙅ•‘’–—­ê{„ꉌ‘„‘:‘„ê …„ŠŒ‘„꓄ꍈꅌ„ê’…ˆ‘ˆê“’™ˆ„‘„ê–ê:˜—’ê„ê’‡Š’™’•‘’–—±ê™ˆ–—‘’–—’ꌑê–ê“•Œ“•„™ˆ‘’¾ –—’ꇈ’™„—Œê™ê–“’O‘’ꇒ…•’­ {˜‡Œê‘’—•„êˆO:„‘–—™„ê–’ê…ŒŒê–’Œ®êŠ’•‘Œê–’ê–’ê…ŒŒê™ˆˆˆO:„‘Œ±ê—’ê–’ê…ŒŒê„–—‘ŒŽŒê —’™„•‘ê ™ê ™ˆŒŽŒ‹ê ˆ–—Œ‹±ê —•Š’™†Œ±ê …„‘ŽŒ•Œ±ê ™Œ–’ŽŒê ‡•W„™‘Œê ‡’–—’„‘–—™ˆ‘ŒŽŒ±ê ŽŒê –’ê WˆˆŒê ’‹•„‘Œ—Œê—„ŽOˆ‘ê–—„‘‡„•‡êWŒ™ˆ‘„±êŽ’—ꊄꍈêWŒ™ˆ„ê„•Œ–—’Ž•„†Œ„­êu„O—ˆ™Œ‘ˆOŒêˆê…Œê–•ˆ‡‘Œê ˆO:„‘–ŽŒê–’±êŽ„’•ê–’ê“’ˆŠêŒ’…•„Wˆ‘Œ‹ê–“„‡„Œê“•ˆ‡™–ˆê˜•„‡‘ŒŽŒ±ê—•Š’™†Œ±ê„–—‘ŒŽŒê „‘OŒ‹ê’…•„—’™­êrꐄŒêˆO:„‘’ê–’ꏄ‹Ž’ê–“„‡„ŒêWˆê—˜‡Œêˆ‘’–—„™‘ˆOŒê•’Ž’‡ˆ†Œ±ê˜•„‡¾ ‘ŒŽŒêŒ‘ê…„‘:‘Œê˜–˜W…ˆ‘†Œ­ê¹tˆO:„‘–ŽŒê•ˆ‡ºê“„ꍈꌐˆê—„Ž’ê“•Œ™„:‘’ꐒ:±ê‡„ꍈꑍŒ‹’™ˆê Ž•Œ—ˆ•ŒˆêŒ‘êWŒ™ˆ‘–Žˆê‘„™„‡ˆê“’–Ž˜O„ê¹’“’‘„O„—Œºê—˜‡Œê…’Š„—ꎐˆ:ŽŒê–’±êŒ‘ê—„ê“’„™ê–’ê ’‘„:ˆ™„ŒêêŒ•„’êŽˆ:Ž’ê“’ˆO:„‘ˆ‘ˆ­ }ê •„™’˜ê „‡W„•–ŽˆŠ„ê ˆO:„‘–—™„ê –’ê ŒˆŒê “’ˆ…‘’ê ™’Š’ê —˜ê ‘„–ˆˆ‘Œ±ê ‘ˆ„¾ ‡W„•–ŽŒê—•Š’™†Œ±ê…’‡’:ŒêŒ‘‡˜–—•Œ„†Œ®êuˆ†Œ±ê%Œ‡ˆ±ên•ŽŒêŒ‘êz•…Œ­êw’ˆ…‘„ê“•ˆ’‘Œ†„ê ˆO:„‘–ŽˆŠ„ê •„™’„ê –•ˆ‡‘ˆˆ™•’“–ŽˆŠ„ê “•’–—’•„ê ˆê •ˆ™’˜†Œ„ê ˆ—„ê ¡¨¤¨ê —ˆ•ê ’…‡’…ˆê “’ê “•™ŒêŒ‘ꇕ˜ŠŒê–™ˆ—’™‘Œê™’‘Œ±ê™–ˆ‡ê:ˆ–„•ê–’ê…ŒŒêˆO:„‘Œê—ˆê•ˆŠŒˆê„•„‡Œê™Œ‹„•ˆ™êŠ’‡’™Œ‘ˆ±ê ™ˆ‡‘’ꝑ’™„ê¹’…Š„™ˆ‘Œº­ tˆO:„‘–ŽŒê‘„:Œ‘êWŒ™ˆ‘„ꌑꐈ‘—„Œ—ˆ—„ }ꐈO:„‘–ŽŒêˆ‘—„Œ—ˆ—Œêˆê“’ˆ‘Œ’ê“•ˆ’Wˆ‘ˆ±ê“•Œ‡’…ˆ‘’êê‘„‘ˆêŒ‘ꐄ•Œ¾ ™Œê‡ˆ’ê’–•ˆ‡‘’ꙕˆ‡‘’—’±ê‘ˆê“„ꈇŒ‘’­êzꓕˆ’Wˆ‘ˆêˆê…Œ’ê“’—•ˆ…‘’ꝑ„—ŒêWŒ™ˆ—Œ­ê }ê „™‘ˆê WŒ™ˆ‘˜ê ˆê —’ê “’ˆ‘Œ’ê ™ˆŒŽ’‡˜O‘’ê “•Œ–“ˆ™„‘ˆê ‡’—„†Œ±ê ™’•‘’ê ‡•˜WŒ‘–Ž’ê WŒ™ˆ‘ˆ±ê„‡•W„‘’±ê–Ž•’‘’Ꙉ‡ˆ‘ˆê…•ˆêOŽ„‘‡„’™êŒ‘ꇒ’˜…‘„ê:˜–—™„­êtˆO:„‘–Ž„ê Œ’…•„Wˆ‘’–—꓄ꍈ±ê•„ˆ‘ê“’‘„™„‘„ꝑ„‘–—™ˆ‘Œ‹ê™ˆ‡±ê’…–ˆŠ„„ê—˜‡Œê“’‘„™„‘ˆê‡•˜W…ˆ¾ ‘Œ‹ê‘„™„‡±ê…’‘—’‘„ê—ˆ•ê“’‘„™„‘ˆêŠ˜•„‘–ŽŒ‹ê‘„™„‡êŒ‘Ꙍ‘–ŽˆêŽ˜—˜•ˆ­ tˆO:„‘–Ž„ꎘ—˜•„ê…Œ™„‘„ꖈꍈꑄ…’êŒ“’„‘—‘’ê“’Ž„„„ê™ê’…ŒŽŒêˆŽ–Ž˜Œ™‘Œ‹ê ™Œê™ˆŒŽˆŠ„ꐈO:„‘–—™„ꌑê™ê˜Ž–˜‘Œ‹ê‹ŒO„‹ê–ꦾ¡ªê–™ˆ—ŒŒêŒ‘ê“•’–—’•‘ŒŒê–’…„‘„Œ­ê p‡ˆ„‘„ê‹ŒO„ê–•ˆ‡‘ˆŠ„ꖏ’„ꍈꐈ•Œ„ꡪª¾¡¥ªêŽ™„‡•„—‘Œ‹êˆ—•’™±êŽŒêˆêŒˆ„ê–“„‘Œ†ˆ±ê ˆ‡Œ‘Œ†’ê–ꉘ‘Ž†Œ’ꇑˆ™‘ˆê–’…ˆê—ˆ•ê–„’‘Ꝅꖓ•ˆˆêŠ’–—’™êŒ‘ꕈ“•ˆˆ‘—„†Œ’­êw•ŒêŠ’•¾ ‘ˆê–•ˆ‡‘ˆê–’˜êˆêŽê—ˆ˜ê–“„‡„„ê—˜‡Œê’—•’OŽ„ê–’…„±ê‡ˆ’™‘Œê“•’–—’•ê—ˆ•ê“•’–—’•ê„ê –˜W„…‘ŒŽˆ­êz™’„ê–—„‘’™„‘„ê–’ê–ê“’’:’ê•„™’„ê—ˆ‹‘ŒŽˆê“’–Ž˜–ŒŒê’“•ˆŒ—Œê:Œê…’ê ¡ª


rˆ“>‘>êiŒ‹„•êt5•Œ„®

w’Š5•±ê“’Š5•–5Š±ê“’Š5•’–’‡5– hꓒŠ5•ê–IꈊœŒŽê„„“ˆˆ‘—>–ˆê¹™5•’–„ŽIº±ê„„ê’œ„‘ꖝˆ>œ±ê„ŽŒê„ê™5•’–Œê>—‹ˆê Ž„“†–’I‡Iê Œ‘‡ˆ‘ê ’Š’—ê …Œ•—’Ž’ê >–ê Œ‘‡ˆ‘ê ™B™5‘‘œ„ê >‘Œê —˜‡­ê tˆŠê Žˆê „’‘…„‘ê ˆŠœˆ‘Œ±ê‹’Šœê„êŽQH‘…HLê—5•–„‡„„Ž…„‘ê>–ê—H•—>‘ˆ—ŒêŽ’•–„Ž’Ž…„‘ê5–—¾5–—ê>•—ˆ——ˆŽê ¹“’Š5•ºê>–깓’Š5•–5Šºê„„——­êê hê ¡¨¦§¾ˆ–ê ŽŒˆŠœˆ>––ˆê >—ˆ–Q—ê v–—•5Ž¾t„Šœ„•ê t’‘„•†‹Œ„ê —ˆ•Qˆ—>‘ê „ê “’Š5•–5Š±ê Œ‘—ê—5•–„‡„Œê•>—ˆŠê„ê¡©­ê–5„‡•„ꈕL–H‡H——ꐈŠê>–ê>…•ˆ‡—êH‘—˜‡„—5•„꒏œ„‘ê>•—>Ž¾ …ˆ‘±ê‹’Šœê„ꑈˆ––>Šê‹ˆœ>…ˆê>“™ˆê„ꏈŠˆˆ‘—L–ˆ……ê—H•—>‘ˆˆ‰’•5Iê—>‘œˆL™>ê™5—­êhê “’Š5•–5Š‹’ê‰LŽ>‘—꒏œ„‘ꈏˆˆŽê—„•—’—„Ž±ê„ŽŒŽê„ê‹„Šœ’5‘œ’–ê“•’—ˆ–—5‘–ꈗŒŽ„ꖝˆ•Œ‘—±ê —˜‡5–˜Žê>–ꖝ’•Š„˜Žê•>™>‘ê…Œ’‘œ’–ꐄŠ„–„……ꖝŒ‘—Tꄑœ„ŠŒê…Œ—’‘–5Š’—ê—˜‡—„Žê„Š˜Žê –55•„ê—ˆ•ˆ—ˆ‘Œ­êlê„ê„‘œ„ŠŒêI>—ꈊœ…ˆ‘ꉈˆL––>Š>•ˆ——ˆ±ê‹Œ™„—5–—˜‡„——„ê>–ê„êŽH¾ QŠœˆŽêŒ•5‘—Œê–’Š5„—Ž>––>ŠŠˆê“5•’–˜—­ hꓒŠ5•–5ŠêH‘„Š5‘ê…ˆQêŒ–ê—„Š’—ê’–—5œê™’—®ê‰ˆ–Lê•>—ˆŠ>—±ê„ê‘„Šœ“’Š5•–5Š’—ê„ê‘„¾ Šœ’……ê™5•’–’Ž…„‘ê>Lꊜ5•—˜„‡’‘’–’Ž±êŽˆ•ˆ–Žˆ‡LŽ±ê…„‘Ž5•’Ž±ê„Š„–ꖝŒ‘—Tê5„Œê—Œ–—–>Š¾ ™Œ–ˆLŽê„Ž’——5Ž±ê„ŽŒŽê„ê„•Œ–—’Ž•5†Œ5‹’ê‹„–’‘Iê>ˆ—™Œ—ˆ—ꌊœˆŽˆ—ˆŽê‰’œ—„—‘Œ­êsˆŠ‘>“ˆ¾ –ˆ……ê„ê“’Š5•ŒêŽH>“•>—ˆŠê™’—±ê„ˆœ…ˆê„ê>•—ˆŒ–>ŠŒˆŽêˆˆ——ê‰LŽ>‘—ê‹Œ™„—„‘’Ž’Ž±ê…’¾ —’–’Ž±êŽŒ–ˆ……êQˆˆŽê—˜„‡’‘’–„Œê—„•—’—„Ž­êhꎌ–“’Š5•’Žê–’•5…„ê„Ž5•ê5•ê„êˆŠœ–ˆ•T……ê Ž>T™ˆ–ˆŽ±ê‹Œ™„—„Œê>–ê…„‘ŽŒê„Ž„„’——„ŽêŒ–ꉈŽQ‡‹ˆ——>Žê„Š˜Ž„—­êzL—±ê„깓’Š5•Œê•ˆ‘‡ºê ’œ„‘ê™’‘Iˆ•L—ꍈˆ‘—ˆ——±ê‹’Šœê„ꊄ‡„Šê“„•„–—Œê•>—ˆŠêŒ–깐5–’‘ŒºêŒŠœˆŽˆˆ——ê>•—>Ž•ˆ‘‡>—ê>–ê >ˆ—I‡5—±ê„ˆœêˆˆ‘–>Šˆ—ê„ê“„•„–—Œê“’Š5•’–’‡5–ꎌ‰ˆˆ>––ˆê–’Ž5–ꐈŠ‘ˆ™ˆ‘Œ­ê hꐄŠœ„•ê“’Š5•Œê‰ˆL‡>–…ˆ‘ꍈˆ‘—L–ꖝˆ•ˆ“QŽê™’—ꄝꌗ—ꏈ—ˆˆ“ˆ‡ˆ——ꑈê„Šœ„•ê ‘ˆˆ—Œ–>ŠTê Žˆ•ˆ–Žˆ‡LŽ‘ˆŽ±ê „‡„‘Œê Šœ5•Œ“„•’–’Ž‘„Ž®ê „ê ‘>ˆ—ˆŽ‘ˆŽ±ê „ê –Œ‡IŽ‘„Ž±ê „ê ŠH•HŠHŽ‘ˆŽê>–ê„ꖝˆ•…ˆŽ‘ˆŽ­êhêŽH>“¾ˆ˜•I“„Œê—>•–>Šê“’Š5•Œê‰ˆL‡>–>‘ˆŽê‰L……ê—H•>–“’‘—„Œê „ê¡¨¤¨¾„–ꉒ••„‡„’±ê™„„Œ‘—ꄝꈏ–Lê>–ê„ê5–’‡ŒŽê™Œ5Š‹5…’•Rꘗ5‘ŒêŒ‡L–„Žê™’—±ê„ˆ¾ œˆŽêŽH™ˆ—Žˆ—>…ˆ‘ꈝˆ‘ê•>ŠŒIꓒŠ5•–5Š5—ê„ê—H•—>‘ˆˆê™Œ‹„•„ŒêR•„ê>–êR•„깏ˆ‰ˆˆ—>Žº­ w’Š5•Œê>ˆ—I‡ê>–ꐈ‘—„Œ—5– hꓒŠ5•Œêˆ‘—„Œ—5–…„‘ê„ê—˜‡5–±ê™„„Œ‘—ê„ê…ˆ†–Qˆ—ˆ–ê>–ꖝ’•Š„„–ꐘ‘Ž„ê5•5‘ꐈŠ¾ –ˆ•ˆ——ꙄŠœ’‘êŽH“’‘—Œê>•—>Ž‘ˆŽê–5B—’——±ê‡ˆê‘ˆêŽŒ5•I„Š’–‘„Ž­êhꙄŠœ’‘‘„ê—˜‡‘ŒêŽˆˆ——ê >‘Œ­êrHH––>ŠŒêˆ™5•5–‘„Žê–5B—’——êŽHQŠœˆŽêˆ–ˆ—>…ˆ‘ê‘„ŠœˆŽTꄇ„Ž’5–±ê„ê“>‡5–ꆖ„5‡Œê >ˆ—±ê„Ꙍ––„‰’Š’——±ê…’—•5‘œˆ‘—ˆ–ꐄŠ„—„•—5–ê>–ê„ê‹„„‰Œ„–ê>•Qˆ—­êhꓒŠ5•ŒêT™ˆ—–>Šê“ˆ‡ŒŠê „Š5…„ꉒŠ„—„ê„ê—˜‡’5‘œ’Ž…„‘ꙄIê5•—„––5Šêˆˆ——ê„ê—5•–„Š5–Œê–’Ž5–’Ž‘„Ž±ê„ê˜‡™„•Œ„–¾ –5Šê‹„Šœ’5‘œ„Œ‘„Ž±ê–L—ê„ꎒ‘œ‹„T™>–ˆ—‘ˆŽê>–ê„ê…’•Ž˜—R•5‘„Žê„êŒ–ˆ•ˆ—>—ꌖ­ê hê “’Š5•Œê „Ž5–Ž˜—R•„ê ˆŠŒ“’5‘–„……„‘ê „ê ‘„Šœ“’Š5•–5Šê ˆ›Ž˜B™ê ™Œ5Œê >–ê ¦¾¡ªê ™Œ5Š’–ê>–ê—5Š„–ꖝ’…5Ž…Iê5Iꏘ›˜–„Ž5–„Œêˆ–ˆ—>…ˆ‘ꐘ—„—Ž’’——ꐈŠ­êhêŽH>“’–—5œê „Ž5–Œ‡ˆ5„ê ¡ªª¾¡¥ªê ‘>Šœˆ—>—ˆ•ˆ–±ê ‹5I–’…5Ž…I±ê ‘„““„Œê ‰˜‘Ž†ŒI™„ê Œ–ê •ˆ‘‡ˆŽˆLê ˆ…>‡L…Lê>–ê„Ꙉ‘‡>Š‰’Š„‡5–—±ê„ꕈ“•ˆˆ‘—5†ŒI—ꖝ’Š5Iꖝ„’‘…Iê5IꏄŽ5–ê™’—­êhꉈ–Lê ŽH>“’–—5œ‘5ê ˆ‹‹ˆê 5•ê Šœˆ•ˆŽ¾±ê ‡’Š’I¾ê >–ê †–ˆ>‡–’…„ê Œ–ê —„•—’’——­ê hê —ˆ†‹‘ŒŽ„Œê ¡¡


Ž’‰’•—‘’­êw’ˆ…ˆ‘ê–—„—˜–‘Œê–Œ…’êˆê“•ˆ‡–—„™„’ê—˜‡ŒêO—ˆ™Œ’ê‹ŒO‘Œ‹ê“’’:‘ŒŽ’™±ê Ž˜‹„•Œ†±ê–˜W„…‘ŒŽ’™±ê„Ž„ˆ™êŒ‘ꑍŒ‹’™’ꎙ„Œ—ˆ—‘’ê’“•„™„‘ˆê‡ˆ„­ê}ê:„–˜ê“’ˆO:„‘ˆ¾ ‘„ê –ˆê ˆê „:ˆ„ê –—™„•‘„ê Ž˜—˜•„ê “’ˆ‘’—Œ—Œ­ê „‹™„˜’:ê ˆO:„‘–Žˆ˜ê •„™’˜ê ‘„‡ˆ’ê ™ê–—„‘’™„‘˜ê™ˆ‡‘’Ꙉ:ꐄ‘˜‰„Ž—˜•‘’ꌑꗒ™„•‘ŒOŽ’ꌝ‡ˆ„‘Œ‹±ê˜“’•„…‘Œ‹ê“•ˆ‡ˆ—’™­ê {„Ž’ê™ê’“•ˆŒê–—„‘’™„‘„­êŽ’—ê™ê’…„:ˆ‘˜ê–ˆêˆê„‹—ˆ™„ê“•ˆ‰Œ‘ˆ‘ê’Ž˜–­ tˆO:„‘–—™’ꖈꍈꕄˆ‘ꐄ—ˆ•Œ„‘ˆŠ„ꌑꇕ˜W…ˆ‘ˆŠ„ꎄ“Œ—„„ê—•˜‡Œ’±ê‡„ꅌꖌꑄ…•„’ê :Œê™ˆ:ꓒ‘„‘–—™ˆ‘ˆŠ„ꎄ“Œ—„„±ê„—’ꍈꖎ•…‘’ꊒŒ’ꇕ˜WŒ‘–Žˆê™ˆŒêŒ‘êWŒ™ˆ’ê•„ŠŒ…„‘’ê ‡•˜W„…‘’êWŒ™ˆ‘ˆ­êv•Š„‘ŒŒ•„Œê–’꓏ˆ–ˆ±ê–“•ˆˆˆêŒ‘ê•„‘„ꇕ˜O—™„­ê}ꓕ’–—ˆê:„–˜ê–’ê ’…Œ–Ž’™„Œê Šˆ‡„ŒOŽˆê “•ˆ‡–—„™ˆ±ê Ž’‘†ˆ•—ˆ±ê ‹’‡ŒŒê ‘„ê •„–—„™ˆ±ê ™ê Ž„™„•‘ˆ±ê –ˆê ˜Ž™„•„Œê –ê O“’•—’±ê‹’‡ŒŒê‘„ꌝˆ—ˆêŒ‘ꑄꎒ•’­ê}ˆŒŽê“’˜‡„•ˆŽê–’ꇄŒê–—„‘ˆ˜êŒ‘ê‘„‡„‘ˆ˜êŒ¾ ’…•„Wˆ™„‘˜±ê…ŒŒê–’ê‘„•’:‘ŒŽŒê:„–’“Œ–’™±êŽ‘ŒW‘Œ‹ê…Œ•Ž±ê‘’ŠŒê–’ꖈꏍ˜…Œ—ˆ–Ž’꘎™„•„Œê –ꖏŒŽ„‘ˆêŒ‘êêŠ„–…’­ w’ˆO:„‘ˆ‘ˆêˆ–—„êsˆ‘‡„™„ sˆ‘‡„™„ꍈꅌ„ê–Ž’ŒêŠ’‡’™Œ‘’Ꝅ•„‡Œê˜Š’‡‘ˆŠ„ꊈ’Š•„‰–ŽˆŠ„ê“’’W„„ꌑꕈŒˆ‰‘Œ‹ê “’Š’ˆ™ê™ˆ‡‘’ê¹–—Œ:ŒO:ˆê–™ˆ—’™ºêŒ‘ê–•ˆ‡ŒO:ˆê’Ž’ŒOŽŒ‹ê“’Ž•„Œ‘­ê{˜ê–ˆêˆê–—’ˆ—„ꘖ“ˆO‘’ê “•ˆ“ˆ—„„ê Œ‘ê ˜Š’‡‘’ê “’™ˆ’™„„ê „‡W„•–Ž„±ê WŒ‡’™–Ž„±ê –’™ˆ‘–Ž„±ê ‘ˆOŽ„±ê ‹•™„OŽ„ê Œ‘ê •’–Ž„ꎘ—˜•„­êsˆ‘‡„™’ꎒ—ꐈ–—’꒐ˆ‘„’êWˆê–•ˆ‡‘ˆ™ˆOŽŒê™Œ•ŒêŒ‘ꍈꗄꖗ„—˜–ê’‹•„‘Œ„ê ™–ˆê‡’ꇄ‘ˆ–­

w„‘’•„„êk’‘ˆêsˆ‘‡„™ˆ±ê…„Ž•’•ˆêŒê¡©­ê–—’ˆ—„­ h–Iˆ‘‡™„ê5—Ž>“ˆ±ê¡©­ê–5„‡Œê•>ˆ—–ˆ—­

¡¢


‰ˆL‡>–‘ˆŽêŽH–H‘‹ˆ—Lˆ‘ê‘H™ˆŽ™Lꎒ‰’•——„ê“•I…5—5Žêˆ5—‘Œê„Ž5–„ŒŽ„—­êyˆ‘‡ŽB™Qê ‰’‘—’–ê •„‘ŠˆL‘ˆŽê –5B—’——ê „ê ‹5—„•—5–Œê „Ž„„’——„Ž±ê –„Ž5†–‘LŽ±ê †–ˆ>‡ˆŽ±ê Œ‘„¾ –’Žê–5„ê>–ꖝB‘™’‘„„–ꐘ‘Ž„™>Š>–ˆ­êhꓒŠ5•’–’‡5–ꎒ•–„Ž5…„‘ê„ê—5•ŠœŒêŽ˜—R•„ê ˆŠœ–>Šˆ–ˆ‡‘ŒêŽˆ‡ˆ——­êhꓒŠ5•Œê‰ˆL‡>–‘ˆŽêŽH–H‘‹ˆ—Lˆ‘ꈊœ•ˆê—H……ꐄ‘˜‰„Ž—˜•5Œ–ê>–ê Šœ5•Œ“„•Œê‹„–‘5„—Œê—5•ŠŠœ„ê—„5Ž’˜‘Žê„ꏄŽ5–’Ž…„‘­êhꎌ‰Œ‘’˜—êB>–ꐌ‘‡ê„ꏄŽ…ˆ¾ •ˆ‘‡ˆ>–…ˆ‘±êŒ‘‡ê„êH—HŽH‡>–…ˆ‘ꉒ‘—’–ê—5•–„‡„Œêˆ™5•5–‘„Žê–5B—’——­ hꓒŠ5•–5Šê„ê„‘œ„ŠŒê>–ꖝˆˆŒê—LŽˆêˆˆ——ꌊœˆŽˆˆ——ꎒ’œêŽ„“†–’„—Œê—LŽ>—ꉈ¾ ‹„’‘Œ±êˆ>•—ꊒ‘‡’–„‘ê5“’—„ꆖ„5‡ŒêŽ„“†–’„—„Œ—ê>–ê>>‘Žê—5•–„‡„Œê>ˆ—ˆ—ê>—­êl–—>œˆ¾ Žˆ—±ê‰’Š„‡5–’Ž„—ꄇ—„Ž±ê—5•–„–ŽH•HŽ…ˆ±êˆŠœˆ—ˆŽ…ˆê–ˆ•™ˆL‡—ˆŽ­êhꎈˆˆ–—ê„ê‹„–‘’––„ê H––ˆŽH—™ˆê –„…„‡Œ‡ˆQŽ…ˆ‘ê –B‘‹5…„±ê ‹„‘Š™ˆ•–ˆ‘œˆŽ•ˆ±ê ŽŒ5B—5–’Ž•„±ê Ž5™>‹5…„±ê –“’•¾ —’‘Œ±êŽŒ•5‘‡˜‘Œê>–ꎒ•I‘Œê5•—„Ž­êo„ê—ˆ‹ˆ——>Žê>™ˆ‘—ˆê„Ž5•ê—H……–H•êŒ–ê‰Q•‡L‹ˆœˆŽ•ˆ±ê ™„Šœê „ê ‹ˆŠœˆŽ…ˆê ˜—„—„Žê ŽŒŽ„“†–’I‡‘Œ­ê u„Šœê ‹„‘Š–Rœ—ê ŒŠœˆŽˆ—ˆŽê ‰ˆŽ—ˆ—‘Œê ‰’œ—’‘’–ê T™ˆL‡>–QŽ•ˆ±ê H‘Ž>“>–QŽ•ˆ±ê R–5Š’Ž„—ê 5•„——„Ž±ê ŽH‘œ™–’•’„—’Ž•„ê ‰Œˆ——ˆŽê ˆL±ê –’Ž„‘ê “•I…5Ž’—„ŽêŽHQQŽê‹’……œê–Œ‘—ˆ‘ꉈ–—ˆŠˆ—>––ˆ±êˆ‘>>––ˆ­ê sˆ‘‡™„ê™5•’–5‘„Žê“’Š5•’–’‡5–„ sˆ‘‡™„ê—H•—>‘ˆˆê‰’œ„5‘ꎈ‡™ˆLê‰H‡•„Œê‹ˆœˆ—>‘ˆŽ±ê‡’…’•„—Œê™Œ–’‘œ„Œ‘„Žê ŽH–H‘‹ˆ—Lˆ‘ꐌ‘‡ŒŠêŒ–ê¹™Œ5Š’Žê—„5Ž’5–5‘„Žºê‹ˆœ–B‘ˆê>–ê„êŽH•‘œˆLꗈ•Qˆ—êŽH“’‘—„ê ™’—­êhꐄŠœ„•±ê„ꝖŒ‡I±ê„ꖝ’™>‘±ê„ê‘>ˆ—±ê„ê‹’•™5—ê>–ê„ꆌŠ5‘œêŽ˜—R•„ê>™–5„‡’Ž’‘ꎈ¾ •ˆ–—QêˆŠ—ˆ•>Žˆ‘œB—Lˆ‘ê‹„—’——ꌗ—ꈊœ5–•„­êsˆ‘‡™5—ê5•ê„êŽH>“Ž’•Œê‰’••5–’Žê™5•’–¾ Ž>‘—ꈐB—ŒŽê>–ê™5•’–Œê•„‘Š5—ê‘„“„Œ‘ŽŒŠêˆŠêŒ–êL•Œ—ˆ­ê hꢪ­ê–5„‡êˆˆ>ŒŠ±êŒ‘—ꉄ˜–Œ„–ꎌ–™5•’–ê>—ˆêŒ‘‡ˆ‘‘„“„Œ—±ê˜•…„‘Œ5I‡‘Œ±ê‰ˆL¾ ‡‘ŒêŒŠ„5‘ꈎŽ’•êŽˆ‡ˆ——­êhꓒŠ5•’–’‡5–ꎒ•–„Ž5•„ꍈˆLꉈL‡>–ˆê„ê„‡’——ꎒ•…„‘ê —Œ“ŒŽ˜–‘„ŽêŒ–ꐒ‘‡‹„—Iꉒ•Š„—IŽH‘œ™ê–ˆ•Œ‘—ꐈ‘—ê™>Š…ˆ­ê¡¨¦§¾…ˆ‘êh–Iˆ‘‡™„ꏈ——ê„êŽH¾ “’‘—„ꄝꈊœŒŽêˆŠ‘„Šœ’……ꁄ„ꐈŠœˆŒê5•5–‘„Ž±ê„ˆœ‘ˆŽêŽH™ˆ—Žˆ—>…ˆ‘ê5•5–…B•I–5Š’—±ê —ˆˆŽŽH‘œ™Œ±ê ŽHˆŠœLŒê >–ê ‰L–’Š„…B•IŒê ‹Œ™„—„—ê Ž„“’——­ê lˆˆ——ê „ê ‡˜„Œ–—„ê Ž’•–„Ž…„‘ê ‰ˆL‡>–‘ˆŽêŒ‘‡˜—ê„ê—>•–>Š…ˆ‘ꖝ5’–ꌓ„•5Š±ê„ˆœˆŽê‰ˆ‰˜—5–5—ꆖ„Žê„êˆ–LꙌ5Š‹5…’•Rê —H•—ˆêˆŠ­êuˆ™ˆ–ꈕ‘œLŠœ5•±êŠL„’Ž±ê—>Š„Šœ5•„Ž±ê™„••’‡5Žê>—ˆ–Q—ˆŽ­êhê™5•’–ꎌ–ˆ……ê Œ“„•Œê>–ꎈ•ˆ–Žˆ‡ˆŒê†ˆ‘—•˜5ê™5—ê„ê—>•–>Š…ˆ‘êu„ŠœŽ„‘Œ–„ê>–êj–5Ž—’•‘œ„ꐈˆ——­êhê Œ“„•ê‰ˆL‡>–ˆê„Š5™„ê‹’—„ê„ê…„‘Ž¾ê>–ê„ê‹Œ—ˆ–ˆ•™ˆˆ—ꎌ>“Q>–>—­ê¡¨§£¾…„‘ê—„Ž„•>Ž“>‘¾ —5•ê‘œB—ê„ê™5•’–…„‘±ê¡¨©ª¾—Lê“ˆ‡ŒŠê™„–R—™’‘„êŽ„“†–’—„êh–Iˆ‘‡™5—ê„Ꙍ5ŠêŠ„‡„–5ŠŒê>–ê Žˆ•ˆ–Žˆ‡ˆŒê™>•Žˆ•Œ‘Š>–>…ˆ­ê hꊄ‡„–5ŠŒê‰ˆL‡>–ꍈˆ‘—L–ê‘>“ˆ––>Šˆ—ꌖꌇˆ™’‘’——­êu„Šœ–5Rê5•5–Œê‹Œ™„—„‘’Ž±ê Žˆ•ˆ–Žˆ‡L±êŽ>T™ˆ–ê>–ê>•—ˆŒ–>ŠŒêŽH—HH——ê„ê™5•’–…„­êt„Š5‘¾ê>–êŽH>“B—Žˆ>–ˆŽêŒ‘‡˜¾ —„Ž±ê „ˆœˆŽê ŽH™ˆ—Žˆ—>…ˆ‘ê „ê ™5•’–ê „•†˜„—„ê Œ–ê ˆŠ™5—’’——®ê Œ“’5‘–±ê —H……ˆˆˆ—ˆ–ê “’Š5•‹5„Ž±ê ™Œ5Žê >–ê Qˆ—ˆŽê –’•„Ž’—„Žê „ê ™5•‡’…ê —H™>…ˆ‘­ê hê “’Š5•Œê >–ê >•—ˆŒ–>ŠŒê >ˆ—I‡êŒŠ>‘œŒ‹ˆêŒŠ„’‡IêRê>“Qˆ—ˆŽ±êŒ‘—>>‘œˆŽ±êˆŠœˆ–Qˆ—ˆŽê>—ˆ–Q—ˆŽê>–ꈕL–H‡—ˆŽê ˆŠ­êr5™>‹5„Ž±ê†˜Ž•5–‡5Žê>–ꄝꌐ“’5‘–êr’•’‘„êz5Iê™5•—„ê„Ꙉ‘‡>ŠˆŽˆ—­ê}Œ•5Š’——ê„ê Ž˜—˜•5Œ–ê>ˆ—±ê•ˆ‘‡–ˆ•ˆ–ꖝB‘ŒˆL„‡5–’Ž„—ê—„•—’——„Ž±ê¡¨¨©¾—Lê“ˆ‡ŒŠê‰’œ„„—’–„‘ꋈ—Œ„“ê ˆˆ‘—ꐈŠê„ê™5•’–…„‘­êhêˆ–LꙌ5Š‹5…’•RꈏLˆ–—>>•ˆêsˆ‘‡™5‘ê5•ê–„5—’–ê“’Š5•ŒêŽ˜¾ —R•„ꉈL‡H——ꎌ­êrQH‘…HL–>Šê>–ê–’Ž–B‘T–>Š±ê‡ˆêˆŠœQ——>>–ê>–êŽH†–H‘‹„—5–ꌖꍈˆˆ—ˆê ˆ—ê„ê–’Ž‘ˆˆ—Œ–>ŠTꗒˆ•5‘–ê“’Š5•ŒêŽHˆŠˆ—­ê ¡£


n„™‘„꘏Œ†„êk’‘ˆêsˆ‘‡„™ˆ±êꝄ:ˆ—ˆŽê¢ª­ê–—’ˆ—„­ h–Iˆ‘‡™„±êmLꘗ†„±ê¢ª­ê–5„‡êˆˆˆ­

k’‘„êsˆ‘‡„™„±ên„™‘„꘏Œ†„ê–ê“’–’“ˆêk’‘ˆˆ‘‡„™–Žˆê‹•„‘Œ‘Œ†ˆ±ê„:ˆ—ˆŽê¢ª­ê–—’ˆ—„­ h–Iˆ‘‡™„±êmLꘗ†„ꄝêh–Iˆ‘‡™„Œê{„Ž„•>Ž“>‘—5•ê>“Qˆ—>™ˆ±ê¢ª­ê–5„‡êˆˆˆ­

¡¤


k’‘„êsˆ‘‡„™„±ên„™‘„꘏Œ†„±ê¡©¢¡­ h–Iˆ‘‡™„±êmLꘗ†„±ê¡©¢¡­

n„™‘„꘏Œ†„êk’‘ˆêsˆ‘‡„™ˆ±êꝄ:ˆ—ˆŽê¢ª­ê–—’ˆ—„­ h–Iˆ‘‡™„±êmLꘗ†„±ê¢ª­ê–5„‡êˆˆˆ­

¡¥


k’Ꝅ:ˆ—Ž„ꢪ­ê–—’ˆ—„ꍈêsˆ‘‡„™„ê–™’ê™–„Ž‡„‘êWŒ™ˆ„ꎒ—ê“’‡ˆWˆ–Ž’ꐈ–—ˆ†ˆ±êOˆˆê —ˆ‡„ê–ˆêˆê„:ˆ„ê‹Œ—•ˆˆê˜•…„‘ŒŒ•„—ŒêŒ‘ê•„™Œ„—Œ­ê„:ˆ—ˆŽê“’ˆO:„‘ˆ‘„ꖈꍈꒇ™Œ„ê“’ê –†ˆ‘„•Œ˜±ê—Œ“Œ:‘ˆê„ê—’ê’…‡’…ˆ­êsˆ—„ꡨ¦§êˆê“’–—„„êk’‘„êsˆ‘‡„™„ê–•ˆ‡ŒO:ˆêˆ‘ˆŠ„ê ‘„™ˆ:Œ‹ê ’Ž•„ˆ™ê ™ê W˜“„‘ŒŒê „„±ê —„Ž’ê ˆê ‡’…Œ„ê ’Ž•„‘’ê –’‡ŒO:ˆ±ê ˆŒOŽ’ê Ž‘ŒŠ’±ê ‘’—„•–ŽŒê˜•„‡êŒ‘ꘕ„‡êŒ™•OŒ‘ˆŠ„ê–’‡‘ŒŽ„­êy„ˆ‘ê—ˆŠ„ê–’ê–ˆê™ê:„–˜ê‡˜„Œ„Ꝅ:ˆˆê•„¾ ™Œ„—Œê•„Œ:‘ˆê™ˆˆê’…•—Œ±êŽŒê–’ꆙˆ—ˆˆê™–ˆê‡’ê“•™ˆê–™ˆ—’™‘ˆê™’‘ˆ­êv…•„—’™„—Œêˆê„:ˆ„ê ‘„ˆ‘Œ—„ꇈW‘ŒŽ„•‘„±ê“„•‘ŒêŒ‘Œ±ê’“ˆŽ„•‘ˆ±êOŒ™Œ–Žˆê‡ˆ„™‘Œ†ˆ­êtˆ–—’ꍈꓒˆŠêu„Šœ¾ Ž„‘Œ–ˆê Œ‘ê „Ž’™†„ê “’–—„’ê ’…•—‘’ê Œ‘ê —•Š’™–Ž’ê –•ˆ‡ŒO:ˆê “’Ž•„Œ‘ˆ­ê ê •„™’ˆê ’…•—Œê –ˆêˆê•„™Œ’ê—˜‡Œê…„‘:‘ŒO—™’ê–ê“’–’Œ‘Œ†’­êsˆ—„ꡨ§£êˆê…Œ„ꘖ—„‘’™ˆ‘„ê‹•„‘Œ‘Œ†„±ê ’‡ê ˆ—„ê ¡¨©ªê “„ê –ˆê ˆê k’‘„ê sˆ‘‡„™„ê ê Š’–“’‡„•–ŽŒê Œ‘ê —•Š’™–ŽŒê WŒ™ˆ‘ˆê –™ˆ—„ê “’™ˆ„„êêWˆˆ‘Œ†’­ n’–“’‡„•–ŽŒê •„™’ê ˆê “•Œ—ˆŠ‘Œê —˜‡Œê ™ˆŒŽ’ê ˜‡Œ­ê }ê ˆ–—’ê –’ê –ˆê „:ˆŒê “•Œ–ˆˆ™„—Œê ˜•„‡‘ŒŽŒ±ê—•Š’™†Œ±ê•’Ž’‡ˆ†ŒêŒ‘ꌝ’…•„Wˆ‘†Œ­ê„:ˆˆê–’ꖈꝄ–ˆ…‘ˆêŒ‘ꍄ™‘ˆêŠ•„‡‘ˆ±ê™–ˆ‡ê :ˆ–„•ê–ˆêˆê–“•ˆˆ‘Œ„ê—˜‡Œê“’‡’…„ꐈ–—„®ê’…ꙝ‘’W˜êˆ‘‡„™–ŽˆŠ„ꊕ„‡˜ê–’ꖈꇙŒŠ’¾ ™„ˆêŒ“’„‘—‘ˆ±ê™ˆ:‘„‡–—•’“‘ˆêˆO:„‘–Žˆê‹ŒOˆ±ê™ŒˆêŒ‘ê—•Š’™Œ‘ˆ­ê|–—„‘’™Œˆê–’ꖈꑒ™ˆê Š•„‡…ˆ±ê˜–—„‘’™ˆ±ê‡•˜O—™„±êŽŒê–’ꖈꓕŒ„Š’‡Œˆê„‹—ˆ™„êWŒ™ˆ‘–ŽˆŠ„ꖏ’Š„ꐈO:„‘–—™„ê Œ‘ꌝ’…•„Wˆ‘†ˆ™­ên’–—ˆê–’ꏄ‹Ž’ê’…Œ–Ž’™„ŒêŽ„™„•‘ˆ±ê–„O:Œ:„•‘ˆêŒ‘ê—˜‡ŒêŒ“’„‘—ˆ‘êo’—ˆê r•’‘’­êj™ˆ—ˆ’ꍈꎘ—˜•‘’êWŒ™ˆ‘ˆ±ê•ˆ‡‘’ê–’ê“•Œ•ˆ„ŒêŠˆ‡„ŒOŽˆê“•ˆ‡–—„™ˆ±êˆ—„ꡨ¨©ê “„ꍈê™êˆ–—˜ê„:ˆêŒ‹„„—Œê—ˆ‡‘ŒŽ­êk’ê“•ˆ‡™ˆ:ˆ•„ê“•™ˆê–™ˆ—’™‘ˆê™’‘ˆê–ˆêˆê™êsˆ‘‡„™Œê Wˆê•„™Œ„ê–™’ˆ™•–—‘„ꐈO:„‘–Ž„ꎘ—˜•„­ê„ꗒꙈ:‘„•’‡‘’–—‘’ê—’ˆ•„‘—‘’ꐈO:„‘–Ž’ê –Ž˜“‘’–—ê–—„ê…ŒŒê‘„:Œ‘Œê•„‘’™•–—‘’–—ꌑ꓈–—•’–—±ê“„ê—˜‡Œê–’WŒ—ˆêŒ‘ꙝ„ˆ‘’–—­

k’‘„êsˆ‘‡„™„±êkˆ5Ž’™ê—•ŠêŒ‘êo’—ˆêr•’‘„±ê¡©¡¡­ h–Iˆ‘‡™„±êkˆ5Žê—>•ê>–ê„êr’•’‘„êz5I±ê¡©¡¡­

¡¦


k’‘„êsˆ‘‡„™„±ê‘ˆŽ‡„‘„ꐈO:„‘–Ž„êO’„±ê„:ˆ—ˆŽê¢ª­ê–—’ˆ—„­ h–Iˆ‘‡™„±êt„Šœ„•êrŒ•5œŒê„Œêw’Š5•Œêp–Ž’„±ê¢ª­ê–5„‡êˆˆˆ­

k’‘„êsˆ‘‡„™„±ê‘ˆŽ‡„‘„êyŒ–Ž’Ž„—’ŒOŽ„ê’–‘’™‘„êO’„±ê„:ˆ—ˆŽê¢ª­ê–—’ˆ—„­ h–Iˆ‘‡™„±êyI„Œêr„—’ŒŽ˜–êu>“Œ–Ž’„±ê¢ª­ê–5„‡êˆˆˆ­

¡§


w•„™Œ‘ŒŽêk’‘ˆˆ‘‡„™–ŽˆŠ„ê“•’–—’™’‘ˆŠ„ꊄ–Œ–ŽˆŠ„ꇕ˜O—™„±ê¡¨§¤­

zˆ‘„êŽ‘ŒŠêk’‘ˆˆ‘‡„™–ŽˆŠ„ꐈO:„‘–ŽˆŠ„ê…•„‘ˆŠ„ꇕ˜O—™„±ê¡©ª£­

hêh–I¾sˆ‘‡™„Œê‘Ž>‘—ˆ–ê{Q’—I¾lŠœˆ—ꄏ„“–„…5œ„Œ±ê¡¨§¤­

hêh–Iˆ‘‡™„Œêw’Š5•Œêv™„–I¾lŠœˆ—êŽH‘œ™—5•5‘„ŽêˆŠœ>Žˆ±ê¡©ª£­

w•„™Œ‘ŒŽêv…•—‘ˆŠ„ꝇ•˜Wˆ‘„êk’‘„êsˆ‘‡„™„ê¾êk’Š„Ꙅ–±ê¡©ª¨­

w•„™Œ‘ŒŽêk’‘ˆˆ‘‡„™–ŽˆŠ„ꐈO:„‘–ŽˆŠ„ê…•„‘ˆŠ„ꇕ˜O—™„±ê¡©ª¨­

hêh–Iˆ‘‡™„ê>–êo’––˜‰„˜êp“„•—ˆ–—Qˆ—ˆê„„“–„…5œ„Œ±ê¡©ª¨­

hêh–Iˆ‘‡™„Œêw’Š5•Œêv™„–IêlŠœˆ—ꄏ„“–„…5œ„Œ±ê¡©ª¨­

¡¨


vŠ„–ê™ê‡’‘ˆˆ‘‡„™–Žˆê:„–’“Œ–˜êh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡I±ê¡¨©ª­êO—­ê¢¡­ oŒ•‡ˆ—>–ꄝêh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡I…I±ê¡¨©ª±ê¢¡­ê–5­

vŠ„–êk’‘ˆˆ‘‡„™–Žˆê‹•„‘Œ‘Œ†ˆê™ê:„–’“Œ–˜êh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡I±ê¡¨©©­êO—­ê¡¨­ hêh–I¾sˆ‘‡™„¾}Œ‡>ŽŒê{„Ž„•>Ž“>‘—5•ê‹Œ•‡ˆ—>–ˆ±êh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡I±ê¡¨©©±ê¡¨­ê–5­

¡©


vꏈ‘‡„™–ŽŒêˆŽ„•‘Œ ’™ˆO—™’ꖈꍈêWˆê’‡ê“„—Œ™ˆŽ„ê—•˜‡Œ’ê‘„—Œê‡•„™Œ„ꝄꕄŒ:‘ˆê…’ˆ‘Œ­ê„ê—’ê–’ê–Œê “•Œ„‡ˆ™„Œê‘„ꇙˆ‹ê“’‡•’:Œ‹®ê™êˆ‡Œ†Œ‘ŒêŒ‘ꉄ•„†ŒŒ­ê}Ꝅ:ˆ—Ž˜ê–’ꝇ•„™‘ŒŽŒê–„Œê“•Œ¾ “•„™„Œê‡•„™Œ„±êOˆˆêŽ„–‘ˆˆê–—„ꖈꗌꖗ•’ŽŒê’–„’–™’ŒŒ­ w•™’ê“•ˆŽ˜•–Ž’ꏈŽ„•‘’±êh“’—ˆŽ’êz™ˆ—„ê—•’Œ†„êÂzˆ‘—‹5•’–5Šêw„—ŒŽ„Ãꍈꘖ—„‘’™Œê ‡Œ“’Œ•„‘Œê„“’—ˆŽ„•êi>„êrŒ––ꏈ—„ꡨ£¥ê™êsˆ‘‡„™Œ­êz™’’ê„“’—ˆŽ’ꍈꏈ—„ꡨ¨¥ê“•’‡„ê ˆŽ„•‘„•˜êm•ŒŠœˆ–˜êu5‘‡’•˜êmR––˜±ê“•Œ‘„‘ŒêŒ‘ê–“’O—’™„‘Œê’–ˆ…Œê„™‘ˆŠ„êWŒ™ˆ‘„ꐈ–—„ê sˆ‘‡„™„­êh“’—ˆŽ„ꍈꓒꓕ™Œê–™ˆ—’™‘Œê™’‘Œê“•ˆO„ê™ê„–—êz—„‘Ž„êzŒŽŒ9„±êˆ—„ê¡©¤ªê“„ênœ˜ˆê oŒˆ–…„†‹„±êŽŒêˆêˆŽ„•‘’ê™’‡Œê‡’ê‘„†Œ’‘„Œ„†Œˆêˆ—„ê¡©¤¥­ê y„–—„™ˆ‘„ꏈŽ„•‘ŒOŽ„ê’“•ˆ„ê–ꎒ‘†„ê¡©­ê–—’ˆ—„ꍈꝈ’ꇕ„Š’†ˆ‘„ꑈꏈêê™Œ‡ŒŽ„ê Š’‡’™Œ‘ˆê‰„•„†Œˆ±ê—ˆ™ˆ:ꗘ‡Œê–ꎘ—˜•‘’Š’‡’™Œ‘–ŽˆŠ„Ꙍ‡ŒŽ„ꌑꘐˆ—‘ˆê’…•—Œ­ê}‹’‡ê ™êˆŽ„•‘’ê–—„ꎕ„–Œ„ꗘꕄ–—„™ˆ‘„ꕈŒˆ‰„®ê‘„ꈑŒêˆêoŒŠŒ„±êŠ•OŽ„ê…’ŠŒ‘„ꝇ•„™ˆ‘„±ê‘„ê ‡•˜Šˆê“„êl–Ž˜„“±êŠ•OŽŒê…’Šê‡•„™Œ–—™„­êsˆŽ„•‘ˆê–’ê“•„™Œ’„êOˆê‡„‘‡„‘ˆ–ê–ˆ–—„™ˆ‘ˆê Œê‡™ˆ‹ê“•’–—’•’™­êw•™Œê“•’–—’•±êŽŒêŠ„ꌐˆ‘˜ˆ’ê’‰‰Œ†Œ‘„±êˆê‘„ˆ‘ˆ‘ê–—•ˆW…ŒêŽ˜“†ˆ™­êuˆ¾ Ž’:ꍈꗘꖗ„„ꎒ…Œ‘Œ•„‘„꒐„•„êê‘’ŠŒŒê“•ˆ‡„ŒêŒ‘ê“’–’‡’Ꝅꖋ•„‘ˆ™„‘ˆ±ê“’‘ˆˆê “„ê—˜‡Œê…„Š„‘ŒOŽŒê–—•’êŒ‘ê’–ˆ…‘„ê—ˆ‹—‘Œ†„­êu„ê“’Œ†„‹ê–’ꖈꙕ–—Œˆê‰„„‘–ˆ±ê“’–’‡ˆêŒê “’•†ˆ„‘„±êˆ–„ꌑꖗˆŽ„ê‘„•„Œ:‘ˆOŒ‹ê’…ŒŽêŒ‘ꉘ‘Ž†Œêê•„Œ:‘ŒŒê•„—’“Œ‘„Œ±ê„ŒŒêŒ‘ê “•„OŽŒ­ê}Ꝅ‡‘ˆê“•’–—’•˜êˆŽ„•‘ˆêˆê…Œê„…’•„—’•Œê„ê“•Œ“•„™’ꝇ•„™Œ­ê{˜ê–’ꝇ•„™Œ„ꌝ¾ ‡ˆ’™„Œê–ê“’’:’ꏈŽ„•‘ŒOŽˆê—ˆ‹—‘Œ†ˆ±ê’W‘„•„±ê“’–’‡ê„ꐈO„‘ˆêŒ‘ê•„Œ:‘Œ‹ê’‡ˆ’™ê „ꌝ‡ˆ„™’ê—„…ˆ—ꌑꖙˆ:Ž­êm„•„†ˆ™—Œê–’ꇈê‡•„™Œê™:„–Œ‹êŒ‡ˆ„Œê‘„ê“’‡„ŠŒê‡•„™‘ŒOŽŒ‹ê ‘„™’‡Œ±ê™ˆ‘‡„•ê“„ꖒꙈ:Ž•„—ê—˜‡Œê–„Œê“’ŒŽ˜O„Œê“•Œ“•„™Œ—Œê:Œê…’ê˜:Œ‘Ž’™Œ—’ꝇ•„™Œ’­ê p‡ˆ’™„Œê“„ê–’ê—˜‡ŒêŽ’ˆ—Œ:‘ˆêŒ‡ˆŽˆ±êŠ’–“’‡Œ‘–Žˆê“•ˆ“„•„—ˆêŒ‘ꇕ˜ŠˆêŽˆŒ:‘ˆê–‘’™Œ­ê z™’ˆê•ˆ†ˆ“—ˆê–’ê“•ˆ‡ê“’„™’ê–—•’Ž’™‘Œ‹êŽ‘ŒŠê…•„Œê™ê…Œ•Ž„‹ê•’Ž’“Œ–’™­

vŠ„–ꇒ‘ˆˆ‘‡„™–ŽˆêˆŽ„•‘ˆê™ê:„–’“Œ–˜êh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡I±ê¡¨©ª­êO—­ê¡¥­ hê„–Iˆ‘‡™„ŒêŠœIŠœ–ˆ•—5•ê‹Œ•‡ˆ—>–ˆ±êh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡I±ê¡¨©ª±ê¡¥­ê–5­

¢ª


hꏈ‘‡™„ŒêŠœIŠœ–ˆ•—5••I hŒI—„ê ™Œ5Šê „ê ™Œ5Šê „ê ˆ…ˆ•Œ–>Šê Œ‘‡ŒŠê Œ–ê ŒŠœˆŽˆˆ——ê ŽQH‘…HLê —ˆ–—Œê ‘œ„™„œ5Œ—±ê …ˆ—ˆŠ–>ŠˆŒ—ê’•™’–’‘Œ­êl‘‘ˆŽê–’Š5„—5…„êŽ>—ꐈ–—ˆ•–>ŠêŒ–ꖝˆŠL‡H——±ê„ê’•™’–—˜‡’5‘œê >–ê„ꊜIŠœ–ˆ•>–ˆ—­êrˆ‡ˆ—…ˆ‘ꐄŠ˜Žê„ê’•™’–—˜‡’•’Žê5B—’——5ŽêˆL꒕™’––5Š„ŒŽ„—ꌖ±ê„ê Ž>–L……ŒˆŽ…ˆ‘ê™5—êŽQH‘êˆêŽ>—ê‹Œ™„—5–­ê hêˆ–Lꐘ•„™Œ‡>ŽŒêŠœIŠœ–ˆ•—5•„—±ê„êzˆ‘—‹5•’–5Šêw„—ŒŽ5—êrŒ––êi>„ê’Žˆ™ˆˆ–ꊜIŠœ–ˆ•>–ê „„“B—’——„ꡨ£¥¾…ˆ‘êsˆ‘‡™5‘­êw„—ŒŽ55—ꡨ¨¥¾…ˆ‘êmR––êm•ŒŠœˆ–êu5‘‡’•êŠœIŠœ–ˆ•>–¾ˆ–—ˆ•‘ˆŽê „‡—„ꈏ±ê„ŽŒê„êŽ>–L……ŒˆŽ…ˆ‘ꉒ‘—’–êŽH>ˆ—Œê–ˆ>œŒ–>Š‘ˆŽê–5B—’——êsˆ‘‡™„ê™5•’–ê>ˆ—>…ˆ‘­ê mR––ê“„—ŒŽ5„ꄝꈏ–LꙌ5Š‹5…’•Rꘗ5‘êz—„‘Ž’êzŒŽŒ9±ê¡©¤ª¾…ˆ‘꓈‡ŒŠêoŒˆ–…„†‹ênœ˜„ê —˜„‡’‘5…„ꎈ•Q—±ê„ŽŒê¡©¤¥¾ŒŠ±ê„ê5„’–B—5–ŒŠê™ˆˆ——ˆê„ꊜIŠœ–ˆ•—5•„—­ê hêŒ——ꎌ5B—’——±ê„ê¡©­ê–5„‡ê™>Š>•Lê–5•„I꓄—ŒŽ„…ˆ•ˆ‘‡ˆ>–ꑈ†–„ŽêŠœIŠœ–ˆ•>–ˆ—¾ —H•—>‘ˆ—Œ±ê‡ˆêŽ˜—R•—H•—>‘ˆ—Œê>–ꌓ„•T™>–ˆ—Œê–ˆ“’‘—…IêŒ–ꕈ‘‡ŽB™Qê>•—>Žˆ–­êh꓄—ŒŽ„ê …ˆ5•„—5—ꄝꌗ—ꎌ5B—’——êŽ>—ꇒ…’•Tê‡B–B—ˆ——ˆ±ê„êˆŠœŒŽˆ‘êoœŠŒ„±ê„ê—Œ–—„–5Šê>–ꈊ>––>Šê ŠH•HŠêŒ–—ˆ‘‘Lˆ±ê„ê5–ŒŽ’‘êl–†˜„“˜–±ê„ꊜIŠœB—5–êŠH•HŠêŒ–—ˆ‘ˆê5—‹„—I­êhꊜIŠœ–ˆ•—5•„Žê Œ‘‡5ŒŠê •ˆ‘‡–ˆ•Œ‘—ê Ž>—ê ‹ˆœŒ–>Š…Lê 5‘„Ž­ê hê ˆ–Lê ‹ˆœŒ–>Š±ê „ˆœˆ—ê ’‰‰Œ†Œ‘5‘„Žê ‘ˆ¾ ™ˆ‘ˆŽê„Ꙉ™LŽêŽŒ–’Š55–5—ꖝ’Š5„­êlŠœŽ’•’‘ꌗ—ꈊœêH––ˆ—ˆ——±ê–’Žê‰ŒIŽŽ„±ê“’††„ê>–ê —5•’Iˆ‡>‘‘œˆêˆ5—’——ꖝˆŽ•>‘œê5—±ê„ˆœ‹ˆêŽ>–L……ê5•ê“>‘—5•Š>“ê>–ꖝˆ>œŒê>•ˆŠê Œ–ê—„•—’’——­êhꓒ†’Ž’‘ê„ꏈŠŽQH‘…HL……ꉒ•5Rê>–ꉘ‘Ž†ŒIRꉄ„‘–¾±ê“’•†ˆ5‘¾±ê‰„¾ê>–ê Q™ˆŠˆ‡>‘œˆŽê–’•„Ž’—„Žê’‡„—’ŽŽ„±êŽˆ‘L†–HŽŽˆê>–ê“’•’ŽŽ„­êhꊜIŠœ–ˆ•—5•ê‹5—–Iꋈ¾ œŒ–>Šˆ±ê„ꏄ…’•ê“ˆ‡ŒŠê„Š5‘„Žê„ꊜIŠœ–ˆ•Ž>–B—>–‘ˆŽê„ꖝB‘‹ˆœˆ­êp——ê“„—ŒŽ„>•ˆŠ±ê’–¾ „•„Ž±êŽˆ™ˆ•Lˆ‡>‘œˆŽê>–êŽQH‘…HLꗄ…ˆ——„¾ê>–êŽR“Ž>–B—Lꉒ•5Žê–ˆŠB—–>Š>™ˆêŽ>–Q‘ˆŽê „ê’•™’––5Š’Ž­êlŠœŽ’•’‘ꄝ꒕™’––5Š’ŽêˆŠœê•>–>—ê„ê“„—ŒŽ˜–’Žê„ê’•™’–’Žê˜—„–B—5–„ꖝˆ•Œ‘—ê Ž>–B—ˆ——>Ž±ê5ê–’Ž–’•ê„Š˜ŽêŒ–êŽB–>•ˆ—ˆ—ˆŽêŒ‘>ê‹„—>Ž’‘œ„……ꖝˆ•ˆŽêˆL5B—5–5™„±ê‡ˆê Šœ5•—’——„ŽêŽ’ˆ—ŒŽ˜’Ž„—±ê‹5—„•—5–Œê™ˆŠœ–ˆ•ˆŽˆ—ê>–ꈊœ>…ꙈŠœŒê„‘œ„Š’Ž„—ꌖ­êhꖝ„Ž¾ ŽH‘œ™ˆŽêˆ—ˆ•ˆ‡>–ˆêˆL——ꕈ†ˆ“—ˆŒŽˆ—êŽ>Œ•„—’–êŽH‘œ™ˆŽ…ˆêŠœT—H——>ŽêH––ˆ­

u5‘‡’•êm•ŒŠœˆ–êmR––±ê‡’‘ˆˆ‘‡„™–ŽŒêˆŽ„•‘„•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã­ mR––êm•ŒŠœˆ–êu5‘‡’•±ê„–Iˆ‘‡™„ŒêŠœIŠœ–ˆ•>–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã­

¢¡


{ pzr h y z { }v u €vt k z h{


zŒ™Œ„êi5‘‰Œ®ê

k’‘ˆˆ‘‡„™–Ž„ê—Œ–Ž„•‘„ê™ê–˜W…Œê“’ˆO:„‘ˆ‘„ ¹zꗈ±ê‡„ê…’’ê™ê‘„Oˆêˆ–—˜ê˜–—„‘’™ŒŒê:„–’“Œ–±ê…’’ꘊ’‡ŒŒê–“’O‘Œê“’—•ˆ…„­º r5•’œêw„—„Žœê¾êr5•’œê}„†‹’——®êw•’Š•„˜‘Ž·ê h–I¾sˆ‘‡™„ŒêoB•„‡I­êp­êˆ—‘ŒŽ­êp­ê“’–Ž˜–‘„êO—ˆ™ŒŽ„±ê¡¢­ê„‘˜„•ê¡¨¨©­

k’ꇈ„‘–ŽˆŠ„ê•„†™ˆ—„êk’‘ˆêsˆ‘‡„™ˆêˆê“•ŒO’ê™êˆ—Œ‹ê“’ê–Žˆ‘Œ—™Œê–“’•„˜„ê ˆ‡êt„‡W„•–Ž’ꌑêh™–—•Œ’ꏈ—„ꡨ¦§­ê}–ˆ‡ê‡’Š’‡Ž’™êˆê“’–—„„êk’‘„êsˆ‘‡„™„ê’Ž•„¾ ‘’ê–•ˆ‡ŒO:ˆ­êtˆ–—’ꍈꌐˆ’ꘕ„‡ê„ꌝ™’ˆ‘ˆŠ„ê–’‡‘ŒŽ„±ê’Ž•„‘ˆŠ„ê–’‡‘ŒŽ„±ê˜•„‡ê„ê ˆŒOŽ’ꎑŒŠ’ꌑꒅ’:‘ˆŠ„ê‘’—„•„±ê—˜ê“„ê–’ê—˜‡Œê’“•„™„Œê™’Œ—™ˆê’Ž•’W‘Œ‹ê“•ˆ‡¾ –—„™‘ŒŽ’™ê™ê‡•W„™‘Œê…’•­ê|–—„‘„™„„ꖒꖈꊒ–“’‡„•–Ž„ꌑꆌ™Œ‘„ꇕ˜O—™„®ê:Œ—„‘’±ê Š„–Œ–Ž’±ê•’Ž’‡ˆ–Ž’±ê“’Š•ˆ…‘’±ê‡•˜O—™’ꝄꝄO:Œ—’ê“•ˆ‡ê“ˆ•’‘’–“’•’ꌑꉌ’Ž–ˆ•’­êsˆ—„ê ¡¨§¢êˆê…Œ„ꘖ—„‘’™ˆ‘„ꐈO:„‘–Ž„êO’„±êˆ—„ꡨ©©ê“„Ꙅˆ‘ŒOŽ„êO’„­êvŽ—’…•„ꡨ©ªê ˆê–—ˆŽˆêWˆˆ‘ŒOŽŒê“•’ˆ—­ê}ꌑ—ˆ•ˆ–˜ê•„™’„ꐈ–—„ꖈꍈêk’‘„êsˆ‘‡„™„ꝇ•˜WŒ„êê k’Š’Ꙅ–’­ê ê•„™’ˆê˜“•„™ˆê—ˆ•êê•„„‹’êŠ’–“’‡„•–ŽˆŠ„ꌑꎘ—˜•‘ˆŠ„êWŒ™ˆ‘„ꖒꖈꘖ—„¾ ‘’™ŒŒê„™’‡Œ±ê’•Š„‘Œ„†ŒˆêŒ‘ꇕ˜O—™„±ê„•„‡Œê:ˆ–„•êˆê“’–—„„ꘓ’•„…„ꘕ„‡‘Œ‹ê’…•„†ˆ™±ê ‰’•˜„•ˆ™±ê Ž‘ŒŠê •„:˜‘’™ê ’…™ˆ‘„­ê w’—•ˆ…„ê “’ê Œ‘‰’•„†Œ„‹ê ™–ˆê …’ê “’ˆO:„‘ˆ‘ˆê ’Ž„‘ˆê–Ž˜“‘’–—Œêˆê“•Œ–“ˆ™„„êŽê•„„‹˜êŽ•„ˆ™‘Œ‹ê—Œ–Ž„•‘­ u„ê“•ˆ’˜ê–—’ˆ—„ꖈꍈꑄꆈ’—‘ˆê’ˆ˜êt„‡W„•–Žˆê“’„™Œ’ꙈŒŽ’ꏒŽ„‘Œ‹ê —ˆ‡‘ŒŽ’™êŒ‘ꇑˆ™‘Œ‹ê:„–’“Œ–’™­êw•™Œê—ˆ‡‘ŒŽêsˆ‘‡„™ˆêh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoB•„‡Iꍈꓕ™Œ:ꌝOˆê ¡¢­ê„‘˜„•„ꡨ¨©­êp‡„„—ˆê—ˆ‡‘ŒŽ„ꌑꒅˆ‘ˆê—˜‡Œê’–ˆ…„±êŽŒêˆê„Š’—’™Œ„ꑍˆ‘’ꌝ‡„’ê ˆê…Œên5…’•êr„•‡’–±ê—Œ–Ž„•êŒêrˆ–—‹ˆœ„­êˆ“•„™êˆê–™’ê“’‡™ŒŠê‘„:•—’™„ê„ꇄOˆê’…‡’…¾ ˆ±ê“„ꍈꌝꑍˆŠ’™ˆê—Œ–Ž„•‘ˆê™êk’‘Œêsˆ‘‡„™ŒêŒO’ꏈꡣêO—ˆ™ŒŽê:„–’“Œ–„­êv‡ê¡¤­êO—ˆ™ŒŽˆê ˆê“’–—„ê„’W‘ŒŽênœH•Šœêz„…I±ê„–—‘ŒŽê—Œ–Ž„•‘ˆêŒ‘Ꝅ’W‘ŒŽ­ê{Œ–Ž„•‘’ꍈꓕˆ™ˆê¡ª­ê „“•Œ„ꡨ¨©­êz™’Œ‹ê“’–’™‘Œ‹ê‘„:•—’™ê“„ê…•ˆê‰Œ‘„‘:‘ˆê“’’:Œêˆ–—‘ˆŠ„ê™’‡–—™„±ê—„Ž’ê Ž’—êr„•‡’–˜±ê‘Œ—Œê‘ˆ˜ê‘Œê˜–“ˆ’ꘕˆ–‘Œ:Œ—Œ­ v‡ê¢§­êO—ˆ™ŒŽˆ±êŽŒêˆêŒO„ꡤ­ê˜Œ„ꡨ¨©êˆê„’W‘ŒŽêŒ‘ê—Œ–Ž„•ê“’–—„êq5‘’–êm„•Ž„–±ê ™ˆO:ꐒ–—ˆ•ê‘„ê“’‡•’:˜ê„’W‘ŒO—™„­êv‡ê¥­ê„‘˜„•„ꡨ©ªêˆêŽ’—ê“•Œ’Š’ê:„–’“Œ–˜êh–I¾ sˆ‘‡™„ŒêoB•„‡IꝄ:ˆêŒ‡„„—ŒêŒ—ˆ•„•‘ŒêŒ–—êê‘„–’™’êz>“Œ•’‡„ŒêrHH‘œ­êw’ê–Ž’•„ê ˆ‘ˆêˆ—˜ê–ˆêˆêm„•Ž„–Ꝅ•„‡Œê“•ˆ„‹‘ˆê“’‡“’•ˆ±êŽŒê’ꍈꓕˆˆ„ê„ê—Œ–Ž„•‘’±ê’‡–ˆŒê ™êrˆ–—‹ˆœ­êp‡„„êh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoB•„‡Iê™êrˆ–—‹ˆœ˜êˆêŒˆ„Ꝅꓒ–ˆ‡Œ†’êOˆê™ˆ:ˆêŒŠ˜¾ …ˆ­ê{„Ž’ꍈꗈ‡‘ŒŽê–ê—•ˆ—Œêˆ—‘ŒŽ’ê“•ˆ‘ˆ‹„êŒ‹„„—Œ­ ¦­ê„„ꡨ©§ê–’ê™ê„Ž’™†˜±ê™ê—Œ–Ž„•‘ŒêmQH“„êmŒ–†‹ˆ„ê“•Œ“•„™ŒŒê—ˆ‡‘ŒŽêê‘„–’™’ê h–I¾sˆ‘‡™„ê>–ê}Œ‡>Žˆ­êw’‘„’êO—Œ•ŒêO—ˆ™ŒŽˆê—ˆŠ„ê:„–’“Œ–„±ê’‡êŽ„—ˆ•Œ‹ê–’ꖈꇒꇄ‘ˆ–ê ’‹•„‘Œˆêˆê—•Œ­ê v‡ê¡¦­ê„„ꡨ©§êˆê“’‘’™‘’ê™êk’‘Œêsˆ‘‡„™Œê™ê—Œ–Ž„•‘ŒêqI–ˆ‰„êi’Š‡„‘„ꌝOˆê—ˆ‡¾ ‘ŒŽêk>„„±ê:„–’“Œ–Ꝅꇕ˜W…’±ê“•’–™ˆ—’ꌑꘓ•„™’­êw’ê–Ž’•„êˆ‘ˆêˆ—˜ê–ˆêˆê„ˆ‘„ê „’W‘ŒŽêŒ‘ꌝ‡„„—ˆêŒ–—„­êu’™ê„–—‘ŒŽê—Œ–Ž„•‘ˆêŒ‘ꏌ–—„ꍈꓒ–—„êl•‘Lêi„Ž5‘œŒ­ ¢¤


i5‘‰ŒêzŒ™Œ„®ê

hꓒŠ5•’–’‡5–ꖝ’Š5„—5…„‘êTŽH‡Lꄏ–Iˆ‘‡™„Œê‘œ’‡„ ¹—„5‘’–„‘ê>•ˆ——ꖝQŽ–>Š‘ˆŽê—ˆ–Q‘ŽêˆˆŠˆ—±êŒ‡L‘ê™5•’–˜‘Ž…„‘ꏄ“’—ꄏ„“Œ—˜‘Ž­º w„—„Žœêr5•’œê¾ê}„†‹’——êr5•’œ®êw•’Š•„˜‘Ž· h–I¾sˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡I­êp­>™‰­êp­êt˜—„—™5‘œê–5­±ê¡¨¨©­ê„‘˜5•ê¡¢­

h–Iˆ‘‡™„ê—>‘œˆŠˆ–ꉈˆ‘‡Q>–>—ê„ꎌˆŠœˆ>–—êŽH™ˆ—Lê>™ˆŽ…ˆ‘ꐈŠŒ‘‡˜Iꊄ‡„–5ŠŒê>–ê “’Œ—ŒŽ„Œê™5—’5–’Žê‹’—5ŽêˆŠ­êhê¡¨¦§ê˜—5‘ꎈ‡L‡Lꉒœ„„—’Žêˆ•ˆ‡>‘œˆŽ>‘—êh–Iˆ‘‡™„ê 5•5–Œê–>Ž‹ˆœêˆ——­êhꑄŠœŽH–>Š…ˆ‘ꖝ’Š„…B•IŒ±ê5•5–…B•IŒ±ê—ˆˆŽŽH‘œ™Œê>–êŽH•ˆŠœLŒê‹Œ™„—„—ê 5B—’——„Žê‰H±ê–ꄝ꒕–5ŠŠœT>–ꎈ•Qˆ—ŒêŽ>“™Œ–ˆLŒ‘ˆŽê™5„–—5–5—ꌖꌗ—ꕈ‘‡ˆ—>Ž­êz’••„ꄏ„Ž˜—„Žê ˆŠê„ꊄ‡„–5ŠŒê>–ꆌ™ŒêˆŠœˆ—ˆŽ®ê’™„–I¾±ê—T’—I¾±êŒ“„•’–¾±ê—ˆˆ—Žˆ>–Œ¾±ê“ˆ•’‘’–“I•„ê>–ꉌ’›>•„ê ˆˆ‘ê™>‡ˆŽˆLꈊœˆ–Qˆ—ˆŽ­ê¡¨§¢¾…ˆ‘ê“’Š5•ŒêŒ–Ž’5—±ê¡¨©©¾…ˆ‘ꌓ„•Œê—„‘’‘†Œ–Ž’5—ê5B—’——„Žê‰H­ê ¡¨©ªê’Ž—I…ˆ•>…ˆ‘ꐈŠŒ‘‡˜—ê„ê™’‘„—ŽHˆŽˆ‡>–ꌖ­êhê™5•’–ꉈL‡>–>‘ˆŽê>•‡ˆŽ>…ˆ‘ꡨ©¡­êRŒ˜–ê ¡¾>‘êh–Iˆ‘‡™„êsˆ‘‡™„‹’––R‰„˜™„êˆŠœQ——ê‘„ŠœŽH–>ŠŠ>ꄏ„Ž˜—­ hêŽHŒŠ„Š„—5–ꎌ>“Q>–ˆ±ê„ꊄ‡„–5ŠŒê>–ꎘ—˜•5Œ–ê>ˆ—ꐈŠ>>‘ŽQ>–ˆêˆ•ˆ‡>‘œˆŽ>‘—ê ˆŠ„„Ž˜—ꌑ—>>‘œˆŽ±ê–ˆ•™ˆˆ—ˆŽê>–ꈊœˆ–Qˆ—ˆŽêTŽH‡>–ˆê–QŽ–>Šˆ––>ꗈ——ˆê„ê‹Œ™„—„’–ê ‰’•„‘œ’—„—™5‘œ’Ž±êT•„“’Ž±ê–5„ŽH‘œ™ˆŽê‹„–‘5„—5—­êhꓒŠ5•’–’‡IꋈœŒêŽHH––>Šê Œ‘‰’•5†ŒIꌕ5‘—ŒêŒŠ>‘œˆê—ˆ•ˆ—ˆ——ˆêˆŠê„ꋈœ…ˆ‘êTŽH‡Lꑜ’‡„Œê™5„Ž’5–’Ž„—­ hꖝ5„‡‰’•‡˜I‘ꄝ꒕–5ŠêˆŠ>–ê—ˆ•Qˆ—>‘ꈊœ•ˆ¾5–•„ꍈˆ‘‘ˆŽêˆŠê„ꋈœŒê‹ˆ—Œ¾ê>–ê‘„“Œ¾ „“’Ž­êhê™5•’–ꈏ–Lꋈ—Œ„“„±ê„êh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoB•„‡Iꡨ¨©­ê„‘˜5•ê¡¢¾>‘ꍈˆ‘—ꐈŠ­êhꋈ—Œ„“ê ŽŒ„‡I„ê>–ꈊœ…ˆ‘ꐈŠˆˆ‘—ˆ—>–>—ê…Œ—’–B—Iꖝˆ>œêr„•‡’–ên5…’•êŽˆ–—‹ˆœŒê‘œ’‡5–ê™’—­ê i5•ê™5„Ž’5–5—ê‹’––„……ê—5™•„ê—ˆ•™ˆ—ˆê„–Iˆ‘‡™„Œê‰ŒIŽ¾ŽH‘œ™‘œ’‡55…Iê†–˜“5‘ꡣꖝ5ê Žˆ•Q—ꎌ­êhꡤ­ê–5—Iê„êR–5ŠêŽŒ„‡I„ê>–ꈏL5B—I„ê„ê‘œ’‡5—ê5—™ˆ™Lêz„…IênœH•Šœê‘œ’¾ ‡„—˜„‡’‘’–ꏈ——­ê¡¨¨©­ê5“•ŒŒ–ꡪ¾>‘Ꙉ——ˆê5—ê„깕>Šˆ……ˆ‘ꉈ‘‘5Iê>–ê„ꎒ•êŒŠ>‘œˆŒ‘ˆŽêˆŠ‰ˆˆ¾ Lˆ‘ê…ˆ•ˆ‘‡ˆˆ——êŽH‘œ™‘œ’‡5—°ºêhꗈ•™ˆˆ——êQˆ—ŒêˆŽ>“ˆ>–ˆê–„5—ê™5„Ž’5–5…„‘±ê„ê™5•’–ê ™ˆˆ—>–>‘ˆŽê„‘œ„ŠŒê—5’Š„—5–„ê‘>ŽQ±êŒŽ>‘—êr„•‡’–‘„Ž±ê‘ˆŽŒê–ˆê™„I–˜‹„—’——ꐈŠ­ ¡¨¨©­êRŒ˜–ꡤ¾>‘ꐈŠˆˆ‘—ꢧ­ê–5—Iê„ꏄ“ꎌ„‡I„ê>–ê‘œ’‡5–„ꈊœêR„……ꖝˆ>œ±ê„ê ‘œ’‡5–ˆ–—ˆ•–>Š…ˆ‘ê5•„—’–êm„•Ž„–êq5‘’–ê™’—­ê¡¨©ª­ê„‘˜5•ê¥¾—Lê„êh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoB•„‡Iê ‹ˆ—Œêˆ>Žˆ—ˆŽ>‘—êz>“Œ•’‡„ŒêrHH‘œê†Bˆ‘ꌕ’‡„Œê„“ꎌ„‡5–5™„êŒ–ê“•I…5Ž’’——­ê rHˆêˆŠœêˆ–—ˆ‘‡Lꐘ—5™„ê¹„ê‘œ’‡„ꎈLê“5•—’5–ºê‹Œ5‘œ5…„‘êm„•Ž„–êrˆ–—‹ˆœ•ˆêŽH¾ —HH——­êhêh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoB•„‡Iꎈ–—‹ˆœŒê‘œ’—„—5–„ê—’™5……Œê™ˆ–—ˆ–>ŠˆŽˆ—ê’Ž’‹„—’——ê™5„¾ Ž’5–5‘„Ž±êBŠœê„ꋈ—Œ„“ê„ê‹„•„‡ŒŽê>™‰’œ„„êˆŠ–T‘—­ ¡¨©§­ê5˜–ꦾ5‘ꌑ‡˜Iê•H™Œ‡ê>ˆ—Têh–I¾sˆ‘‡™„ê>–ê}Œ‡>Žˆê†Bˆ‘ꐈŠˆˆ‘Lꋈ—Œ„“ê j–5Ž—’•‘œ5‘±êmŒ–†‹ˆêmQH“ê‘œ’‡55…„‘êŽ>–Q—­êlê‹B•„“ê‘>Šœê–55•Iê—˜‡˜‘Ž±êŽHQQŽê „ê5•ê†–„Žê‹5•„—ꌖˆ•Q‘Ž­ ¡¨©§­ê5˜–ꡦ¾—Iê5•êŒ–>—êh–Iˆ‘‡™5‘±êi’Š‡5‘êqI–ˆ‰êŽŒ„‡5–5…„‘ê>–ê‘œ’‡55…„‘ê Ž>–Q—êk>„„ê†Bˆ‘ꐈŠˆˆ‘Lê—5•–„‡„Œ±êŽHT™ˆL‡>–Œê>–êŽHŒŠ„Š„—5–Œê‹ˆ—Œ„“­êrHˆê ˆŠœêˆ–—ˆ‘‡Lꐘ—5™„ê„ꏄ“ꎌ„‡I„ê>–ꐈŠˆˆ‘—ˆ—LˆêˆŠ™5—’’——­êhꏄ“ê>–ê„ê‘œ’‡„êRê —˜„‡’‘’–„êi„Ž5‘œŒêl•‘Lꏈ——­ ¢¥


w•™„êO—ˆ™ŒŽ„ꇒ‘ˆˆ‘‡„™–ŽˆŠ„ê:„–’“Œ–„êh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡I±ê¡¢­ê„‘˜„•ê¡¨¨©­êp‡„„—ˆ®ên5…’•êr„•‡’–­ hêh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡Iꈏ–Lꖝ5„±ê¡¨¨©­ê„‘˜5•ê¡¢­êrŒ„‡I®êr„•‡’–ên5…’•­

vŠ„–ꇒ‘ˆˆ‘‡„™–ŽˆŠ„ê—Œ–Ž„•„ên5…’•„êr„•‡’–„±ê h–I¾sˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡I±ê£­ê„•ˆ†ê¡¨¨©­ r„•‡’–ên5…’•ê„–Iˆ‘‡™„Œê‘œ’‡5–ê‹Œ•‡ˆ—>–ˆ±ê h–I¾sˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡I±ê¡¨¨©­ê5•†Œ˜–꣭

¢¦


k’‘ˆˆ‘‡„™–ŽŒê:„–’“Œ–êh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡I±ê¡¨¨©­êO—­ê¡¤­êp‡„„—ˆ®ênœH•Šœêz„…I­ h–I¾sˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡I±ê¡¨¨©±ê¡¤­ê–5­êrŒ„‡I®êz„…IênœH•Šœ­

vŠ„–ꇒ‘ˆˆ‘‡„™–ŽˆŠ„ê—Œ–Ž„•„ênœH•Šœ„êz„…I„±êh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡I±ê¡¨¨©­êO—­ê¡¥­ z„…IênœH•Šœê„–Iˆ‘‡™„Œê‘œ’‡5–ê‹Œ•‡ˆ—>–ˆ±êh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡I±ê¡¨¨©­ê¡¥­ê–5­

vŠ„–ꇒ‘ˆˆ‘‡„™–ŽˆŠ„ê—Œ–Ž„•„ênœH•Šœ„êz„…I„±êh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡I±ê¡¨¨©­êO—­ê¢ª­ z„…IênœH•Šœê„–Iˆ‘‡™„Œê‘œ’‡5–ê‹Œ•‡ˆ—>–ˆ±êh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡I±ê¡¨¨©­ê¢ª­ê–5­

¢§


k’‘ˆˆ‘‡„™–ŽŒê:„–’“Œ–êh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡I±ê¡¨¨©­êO—­ê¢§­êp‡„„—ˆ®êq5‘’–êm„•Ž„–­ h–I¾sˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡I±ê¡¨¨©±ê¢§­ê–5­êrŒ„‡I®êm„•Ž„–êq5‘’–­

w•™„êO—ˆ™ŒŽ„ꏌ—ˆ•„•‘ˆê“•Œ’Šˆêz>“Œ•’‡„ŒêrHH‘œê ‡’‘ˆˆ‘‡„™–ŽˆŠ„ê:„–’“Œ–„êh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡I±ê ¥­ê„‘˜„•ê¡¨©ª­êp‡„„—ˆ®êq5‘’–êm„•Ž„–­ hê h–I¾sˆ‘‡™„Œê oŒ•„‡Iê –>“Œ•’‡„Œê ˆ>Žˆ—ˆ±ê „êz>“Œ•’‡„ŒêrHH‘œêˆ–Lꖝ5„±ê¡¨©ª­ê„‘˜5•ê¥­ê rŒ„‡I®êm„•Ž„–êq5‘’–­

¢¨


w•™„êO—ˆ™ŒŽ„ꇒ‘ˆˆ‘‡„™–ŽˆŠ„ê:„–’“Œ–„êh–I¾sˆ‘‡™„ê>–ê}Œ‡>Žˆ±ê¦­ê„ê¡¨©§­ hêh–I¾sˆ‘‡™„ê>–ê}Œ‡>Žˆêˆ–Lꖝ5„±ê¡¨©§­ê5˜–ꦭ

k’‘ˆˆ‘‡„™–ŽŒê—ˆ‡‘ŒŽêk>„„±ê¡¨©¨­êO—­ê¢¤­ h–Iˆ‘‡™5‘ꎌ„‡’——êk>„„ꋈ—Œ„“±ê¡¨©¨±ê¢¤­ê–5­

¢©


{Œ–Ž„•–—™’ꇕ˜WŒ‘ˆêi„Ž5‘œŒê™êk’‘Œêsˆ‘‡„™Œê l•‘Lêi„Ž5‘œŒê¡¨§ª¾¡©£©Ãꗌ–Ž„•±ê„’W‘ŒŽ±ê—•Š’™ˆ†êŒ‘ꎑŒŠ„•‘„•êˆê“•ŒOˆê™êsˆ‘‡„™’ꐄ„ê ˆ—„ꡨ©¨­êk’Š’ˆ—‘ˆêŒŽ˜O‘ˆê–Œêˆê“•Œ‡’…Œê™êŠ„™‘ˆêˆ–—˜êŒ‘ê‘„ê“’‡ˆWˆ˜­êzꉌ‘„‘:‘’ê“’¾ ’:’êm•ŒŠœˆ–„êu5‘‡’•„êm˜––„ꍈꒅ‘’™Œê‡™ˆêˆ—Œê‡ˆ˜’:’ê—Œ–Ž„•‘’êqI–ˆ‰„êi’Š‡5‘„­êz™’ˆê ‡ˆ’™„‘ˆêˆê„:ˆê¡­ê„™Š˜–—„ꡨ©¨ê‘„ên„™‘Œê˜Œ†Œ±ê™ê‹ŒOŒê‡•˜WŒ‘ˆêr’“ˆ†Žœ­ê ¡¥­ê„‘˜„•„ꡨ©©êˆê’‡–—’“ŒêtŒ‹5œêu>ˆ—‹±ê˜•ˆ‡‘ŒŽêk>„ˆêŒ‘ꍈê:„–’“Œ–ê“’‡ê—ˆê ‘„–’™’ê“•ˆ‘ˆ‹„êŒ‹„„—Œ­ê¢¢­ê„‘˜„•„ꍈê™ê„’W‘ŒO—™˜ê„–—‘ŒŽ„ꌑꘕˆ‡‘ŒŽ„ꏌ–—„±êw5„ê h‘‡’•„±ê™ê—Œ–Ž„•‘Œêi„Ž5‘œŒê¾ê–ê“’˜‡„•Ž’ê‘„ꎒ‘—Œ‘˜Œ—ˆ—Œê¾ê’Ž„‘Œê—ˆ‡‘ŒŽê“’‘’™‘’ꌝOˆê ê‘„–’™’êh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoB•„‡I­êv‡ê—ˆ‡„êˆêk’‘„êsˆ‘‡„™„ꝄꇄOˆê’…‡’…ˆêŒˆ„ê–™’ê ’Ž„‘Œê:„–’“Œ–­ên„™‘Œê„’W‘ŒŽêŒ‘ꏄ–—‘ŒŽêˆê’–—„êl•‘Lêi„Ž5‘œŒ­ i„Ž5‘œŒêˆê…Œê‡’…ˆ•ê“’–’™‘ˆW­êv‡“•êˆê“„“Œ•‘Œ†’±êˆ—„ê¡©ªªêŽ‘ŒW‘Œ†’±ê„“•Œ„ê“„ê Ž‘ŒŠ’™ˆ‘Œ†’­êk’…Œ:ˆŽê’‡ê˜–“ˆO‘ˆŠ„ê“’–’™„‘„ꍈꓒ‘’™‘’ꙏ’WŒê™ê•„™’ê–™’ˆê—Œ–Ž„•‘ˆ­ê ¡©ª¢êˆê‘„…„™Œê–—•’‘Œê—Œ–Ž±ê‘„—’꓄ꍈꖙ’’ê’“•ˆ’ꌝ“’“’‘ŒêOˆê–ê–—•’ˆê„꓈•‰’•„†Œ’±ê O—ˆ™Œ:ˆ‘ˆêŒ‘êêˆ“ŒŒê’Ž•„–‘ŒŒê:•Ž„Œ­êsˆ—„ê¡©ª¥êˆê„:ˆêêŠ•„‡‘’ꌑꏈ—„ê¡©ª¨êˆê‡’¾ Ž’‘:‘’ê“•ˆ–ˆŒêŽ‘ŒŠ„•‘’±ê“„“Œ•‘Œ†’±ê—Œ–Ž„•‘’ꌑꎑŒŠ’™ˆ‘Œ†’ê™ê–™’’±ê‘„ê‘’™’Ꝋ•„ˆ‘’ê ‹ŒO’ꑄꊏ„™‘Œê˜Œ†Œ­êl•‘Lêi„Ž5‘œŒê–ˆêˆê„‹™„˜’:ꙈO:Œê“’–’™‘Œê“’Œ—ŒŽŒêOŒ•ŒêŒ‘ꍈꏈ—„ê ¡©ª¤ê“•ˆ–—’“Œêˆˆêk’‘ˆêsˆ‘‡„™ˆ­ê}êt˜•–ŽŒêz’…’—Œêˆê’‡“•ê‹:ˆ•Œ‘–Ž’ê—Œ–Ž„•‘’±êŽ‘Œ¾ Š’™ˆ‘ŒO—™’ꌑ꓄“Œ•‘Œ†’­ uˆŠ’™’ê—Œ–Ž„•–—™’ꇒ…Œê“•„™ê™ê—ˆê’…‡’…˜ê„•ˆ–ꇕW„™‘Œê‘„:„±ê–„êˆê•„ˆ‘ꐄ‡W„•¾ –ŽŒ‹êŒ‡„ê‘„—Œ–‘Œê—˜‡Œê™ˆ:ꖏ’™ˆ‘–ŽŒ‹ê“˜…ŒŽ„†Œ­êsˆ—„ê¡©¡¤êˆê™êsˆ‘‡„™Œê„:ˆê—Œ–Ž„—Œê u’™Œ‘ˆê™ê™ˆ‘‡–ŽˆêˆŒŽ˜±êŽŒêŒ‹êˆê˜•ˆ„êŽ„—’ŒOŽŒê‡˜‹’™‘ŒŽêq’Wˆ‰êrˆŽêŒ‘ê–’ê…Œˆê™ˆ:ê ‡ˆ–ˆ—ˆ—ŒêŒ‡„„êê‘„™ˆ:ŒêO—ˆ™Œ’êŒ™’‡’™ê™êw’˜•˜±ê—ˆ•êˆ–ˆ:‘ŒŽêt„•ŒŒ‘ꏌ–—­ }Œ‹„•‘ŒêŠ’‡’™Œ‘–ŽŒê‡’Š’‡ŽŒê’…‡’…„±êŽ’—ê‘„ê“•Œˆ•ê•„“„‡êh™–—•’¾vŠ•–Žˆêt’‘„•¾ ‹Œˆ±ê–’ꐒ:‘’ê“•Œ„‡ˆŒê—˜‡Œêi„Ž5‘œŒ„±ê–„êˆêŒŠ˜…Œê†ˆ’ꐘ•–Ž’–’…’OŽ’ê—Œ–Ž„•‘’­êr˜…ê —ˆ˜ê“„ꐘꍈꘖ“ˆ’ê’‹•„‘Œ—Œê‡ˆ„™‘’–—ê—ˆ•ê’ꇒꏈ—„ê¡©¢ª¾£ªê†ˆ’ê•„™Œ—Œ­êk’Žˆ•êˆê…Œ’ê ’W‘’±êˆê—Œ–Ž„ê:„–’“Œ–êt˜•„–’…„—ê>–ê}Œ‡>Žˆ±êŽ„—ˆ•ˆŠ„ê—Œ–Ž„‘ˆêŒ‘ꎄ–‘ˆˆê—˜‡Œê—Œ–Ž„•¾ ‘’ꖒꐘꓒꎕ„ˆ™‘ˆê“’„™˜ê•ˆ“˜…ŒŽˆê–™ˆ—’™ê’‡™ˆŒ±êŽ˜…ê—ˆ˜±ê‡„ꍈêh–I¾sˆ‘‡™„Œê oB•„‡I±êŽŒê–’ꊄꗌ–Ž„Œê™ê—Œ–Ž„•‘Œêi„Ž5‘œŒêˆ‡ê—­Œ­ê•ˆ™’˜†Œ’‘„•‘ŒŒê‡’Š’‡ŽŒêˆ—„ê¡©¡©±ê Œ‹„„êŽ’—ê–’†Œ„Œ–—Œ:‘ŒêŒ–—­ê{˜‡Œêˆ‡ê™’‘ŒŒêˆ—ŒêŒêˆ±êŽ˜…ê—ˆW„™ê’Ž•’Šê’–Ž•…ˆê–ê“„“Œ•¾ ˆ±ê˜–“ˆ’ê’‹•„‘Œ—Œê—Œ–Ž„•‘’­êsˆ—„ê¡©¢£êˆê™êsˆ‘‡„™ŒêŒOˆê“’Œ—Œ:‘Œê—ˆ‡‘ŒŽêp–—Œ‘„¾pŠ„–5Šê —ˆ•ê™êˆ—Œ‹ê¡©¢¦¾¡©¢§êˆ–ˆ:‘ŒŽ„êt„•ŒŒ‘êvŠ•„:ˆŽêŒ‘êz’™ˆ‘–Ž„ꎕ„Œ‘„ꄏŒêŒ‡„„êê™ˆ•–Ž’ê ™–ˆ…Œ‘’±ê r„ˆ‘‡„•ê u„–™ˆ—ˆOˆŠ„ê z•†„ê qˆ˜O’™ˆŠ„­ê p–—’:„–‘’ê –’ê ™ê —Œ–Ž„•‘Œê i„Ž5‘œŒê ˆ—„ê ¡©£¤êŒ‘ê¡©£¥ê„:ˆŒê—Œ–Ž„—Œês˜‡–Ž’ê“•„™Œ†’±êŽŒêˆê…Œê’:‘’ê–’†Œ„Œ–—Œ:‘’ꘖˆ•ˆ‘ê:„–’“Œ–­ê sˆ¾—„Ꙉ„Ꝅꓕˆ‡‹’‡‘ŒŽ„ꈑˆŠ„ê‘„™ˆ:Œ‹ê–’™ˆ‘–ŽŒ‹ê‡‘ˆ™‘Œ‹ê:„–’“Œ–’™êê‘„™ˆ:’ê‘„Ž„¾ ‡’ê™êz’™ˆ‘ŒŒ±êkˆ’­êvꗈêŠ’™’•Œê—˜‡Œê–“’Œ‘–Ž„꓏’O:„ê™êsˆ‘‡„™Œê‘„ên„™‘Œê˜Œ†Œ±ê‘„ê –—ˆ‘Œê‘ˆŽ‡„‘ˆê—Œ–Ž„•‘ˆêi„Ž5‘œŒ­ê{˜‡Œê‘„“•ˆ‡‘Œê:„–’“Œ–êt„‡Œêw•ˆŽ˜•ˆ†êˆê…ŒêŒ‡ˆ„‘ê Œ‘ê‘„—Œ–‘ˆ‘ê™êˆ‘‡„™–ŽŒê—Œ–Ž„•‘Œê‡•˜WŒ‘ˆêi„Ž5‘œŒê™êˆ—Œ‹ê¡©£¦¾£¨­ l•‘Lêi„Ž5‘œŒêˆê˜•êˆ—„ê¡©£©±ê“’‡ˆ—ˆêˆê“•ˆ™ˆê‘ˆŠ’™ê–Œ‘êlˆŽêi„Ž5‘œŒ±êŽŒê–’êŠ„ê ˆ—„ê¡©¤¥ê„‡W„•–ŽŒê‘„†Œ–—Œê˜–—•ˆŒŒ±êŽ˜…ê—ˆ˜±ê‡„ê–’ê™ê‘Œ‹’™Œê—Œ–Ž„•‘Œ±ê“’‡ê“–ˆ™‡’‘Œ¾ ’êr5•’œê~Œ•—‹±ê‘„—Œ–‘ŒŒê‘ˆŽ„êO—ˆ™ŒŽê:„–’“Œ–„ênH†–ˆŒê•–ˆ­ê{Œ–Ž„•‘’ꍈꎄ–‘ˆˆê “•ˆ™ˆ„ꙇ’™„êl•‘L„êi„Ž5‘œŒ„±êl•–>…ˆ—êi„Ž5‘œŒ­ê}–ˆ–Ž’Œê–’ꖈꗕ˜‡ŒŒêŒ‡„—ŒêŽ’•Œ–—‘ˆê “˜…ŒŽ„†Œˆê —˜‡Œê „ê ‡’„:ˆê “•ˆ…Œ™„–—™’­ê {ˆê “˜…ŒŽ„†Œˆê –’ê …Œˆ®ê h–Iˆ‘‡™„Œê t„Šœ„•ê £ª


hê„–Iˆ‘‡™„Œêi„Ž5‘œŒê†–„5‡ê‘œ’‡5–„—„ i„Ž5‘œŒêl•‘Lꡨ§ª¾¡©£©Ãꑜ’‡5–±êŽŒ„‡I±ê“„“B•¾ê>–êŽH‘œ™Žˆ•ˆ–Žˆ‡Lê„ê‰L™5•’–…„‘ê >–Ꙍ‡>Žˆ‘ꖝˆ•ˆ——ê–’Ž>™ˆ–ê—„“„–—„„——„ê>•Žˆˆ——êh–Iˆ‘‡™5•„­êmR––êm•ŒŠœˆ–êu5‘‡’•ê„‘œ„¾ ŠŒê—5’Š„—5–5™„ê‰HRB—’——„êi’Š‡5‘êqI–ˆ‰êŽ>—ê>™ˆêTŽH‡Lꑜ’‡55—ê>–ꡨ©¨­ê„˜Š˜–—˜–ê ¡¾>‘ê„êmLꘗ†„êr’“ˆ†Žœ¾‰>ˆê‹5…„‘ꎈ‡—ˆêˆŠêTŽH‡>–>—­ ¡¨©©­ê„‘˜5•ê¡¥¾>‘ê„êk>„„ꖝˆ•Žˆ–—Lˆ±êu>ˆ—‹êtŒ‹5œêˆ’‘‡’——±ê„êR–5Šêˆˆ‘ê „ê†Bˆ‘ꐈŠ–T‘—­êq„‘˜5•ê¢¢¾—Lêh‘‡’•êw5ê„“—˜„‡’‘’–ꎌ„‡5–5…„‘ê>–ꖝˆ•Žˆ–—>–>…ˆ‘ê ˆŠˆˆ‘—ꌖ>—ˆ—ˆ‘êh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoB•„‡Iê†Bˆ‘ê¾ê„ꉒœ„„—’––5Š’—ê‹„‘Š–Rœ’™„ê¾ê„ê i„Ž5‘œŒê‘œ’‡„ꎌ„‡5–5…„‘ê„ꋈœŒê‹ˆ—Œ„“­êi„Ž5‘œŒêl•‘Lê™>ŠŒŠê„ꏄ“ꎌ„‡I„ê>–ê—˜„¾ ‡’‘’–„ꐄ•„‡—­ i„Ž5‘œŒêIêQˆ—Œê>•>ŽŽˆê…L™B—ˆ——ˆê™5„Ž’5–5—­êw„“B•Žˆ•ˆ–Žˆ‡>–—±ê¡©ªªê„‘˜5•5¾ …„‘êŽH†–H‘ŽH‘œ™—5•„—ê‘œŒ—’——±ê5“•ŒŒ–…„‘꓈‡ŒŠêŽH‘œ™ŽH—>–ˆ—ˆ—ê5B—’——ê‰H­êzŒŽˆ•ˆ–êQˆ—Œê ™5„Ž’5–5‘„Žê ‹„–‘5—ê ™Œ––„‰’•Š„——„ê ‘œ’‡5„ê ‰ˆˆ–—>–>•ˆ­ê ¡©ª¢¾…ˆ‘ê ˆŠœê Šœ’•––„—I—ê –ˆ•ˆ——ê …ˆ±ê „‡ê “ˆ•‰’•5I¾±ê –5’IŠ>““ˆê >–ê –>“ê ‡B–ˆ–ê …ˆ—TŽŽˆê …L™B—ˆ——ˆê ‰ˆ–ˆ•ˆ¾ >–>—­ê¡©ª¥¾…ˆ‘ê>“B—Žˆ>–…ˆê‰’Š’——±ê–ê¡©ª¨¾…„‘ê™5„Ž’5–„Œ—ê™>ŠˆŠˆ–ꋈœQŽ•ˆê„ê¹mL˜—’‘ê R’‘‘„‘ê>“Q—ê–„5—ê‹5„…„ꋈœˆ—ˆê5—êŽH‘œ™¾ê>–ê“„“B•Žˆ•ˆ–Žˆ‡>–ˆˆ—±ê‘œ’‡5„—±ê ŽH‘œ™ŽH—>–ˆ—ˆˆ—­ºêi„Ž5‘œŒêl•‘LêQŠœˆ–êQˆ—“’Œ—ŒŽ55‘„ŽêŽH–H‘‹ˆ—Lˆ‘ê—ˆ•ˆ–Žˆ‡ˆ——ê >–ê¡©ª¤¾…ˆ‘ê5—>“—ˆêh–Iˆ‘‡™„ê‹„—5•5—­êt˜•„–’…„—…„‘ꉌIŽ‘œ’‡5—±êŽH‘œ™ŽH—>–ˆ—ˆ—ê >–ê“„“B•Žˆ•ˆ–Žˆ‡>–—ê‘œŒ—’——­ê uœ’‡5–„—„ꈅ…ˆ‘ꄝꌇL–„Ž…„‘ê’•–5Š’–ꍈˆ‘—L–>ŠT™>ê™5ŒŽ±ê‹Œ–ˆ‘ê„ꐄŠœ„•ê‘œˆ¾ ™Tꎌ„‡™5‘œ’Žêˆˆ——ꈊœ•ˆê–T•T……ˆ‘ꍈˆ‘—ˆ—ˆ——ꐈŠê–5™±ê„„ê–’™>‘±ê™ˆ‘‡ê>–ê‹’•™5—ê ‘œˆ™Tê ŽŒ„‡™5‘œ’Ž„—­ê ¡©¡¤¾—Lê sˆ‘‡™5‘ê Žˆ‡—ˆê ‘œ’—„—‘Œê „ê rˆŽê qI–ˆ‰ê Ž„—’ŒŽ˜–ê “„“ê 5—„ê–ˆ•Žˆ–—ˆ——Ꙉ‘‡ê‘œˆ™Têu’™Œ‘ˆê†BTêR–5Š’—ꌖ±ê„ˆœê„êt˜•„™Œ‡>ŽêˆŠ‘„Šœ’……ꉒ•¾ Š„Rꎌ„‡™5‘œ„ê™’—ê>™—Œˆ‡ˆŽˆ‘ê5—±ê—’™5……5ê„êt„•ŒŒ‘ꏌ–—ꈏ‘ˆ™ˆ>–Tꋄ™Œ„“’—­ hꎒ•–„Žê™Œ‹„•’–ê—H•—>‘ˆŒêˆ–ˆ>‘œˆŒ±êŒ‘—ê“>‡5˜ê„êv–—•5Ž¾t„Šœ„•êt’‘„•†‹Œ„ê –>—ˆ–>–ˆê i„Ž5‘œŒ—ê Œ–ê ˆ•L–ˆ‘ê >•Œ‘—ˆ——ˆ±ê ˜•„–’…„—Œê ‘œ’‡55—ê ˆê Œ–ê ™ˆ–—ˆ——ˆ­ê ê ˆˆŽê ˆˆ‘>•ˆê—ˆ™>Žˆ‘œ–>Š>—ꑈ†–„Žê‰ˆ‘‘ê—˜‡—„ê—„•—„‘Œ±ê‡ˆê„ê¡©¢ª¾„–ê>–꣪¾„–ê>™ˆŽ…ˆ‘ê>Šê —’™5……ꌖꉈˆ–—ˆ——ˆ­êhBŠê—ˆ‹ˆ——ˆ±êLꑜ’—„——„ê„êt˜•„–’…„—ê>–ê}Œ‡>Žˆê†BTêR–5Š’—±ê „ˆœ‘ˆŽê‘œ’—„—5–5—ê>–ꑈê–’ŽŽ„êŽ>–L……ê‘œ’‡55—ꌖê„ê{„‘5†–ŽH—5•–„–5Šê‹ˆœŒêˆŠˆ¾ ˆ‘>–ˆê˜—5‘ꈏ™ˆ——>Žê—Lˆ±ê„‘‘„Žêˆˆ‘>•ˆ±ê‹’Šœê„êi„Ž5‘œŒ>Žê5—„ê‘œ’—„—’——êh–I¾sˆ‘‡™„Œê oB•„‡Iꄝꡩ¡©¾ˆ–êR‘­ê‰’••„‡„Œêˆ–ˆ>‘œˆŽê„„——ꖝ’†Œ„Œ–—„ꏄ“Ž>‘—ꍈˆ‘—ꐈŠ­êhê‹5…’•R–ê >™ˆŽê„„——ê„ê“„“B•ˆ5—5–Œê‘ˆ‹>–>ŠˆŽêŽHˆ“ˆ——ˆêŒ–ê–ŒŽˆ•Q—ê‘œ’‡5–„—˜Ž„—ꉈ‘‘—„•—„‘Œ­ê¡©¢£¾ …„‘êsˆ‘‡™5‘ꍈˆ‘—ꐈŠê„êp–—Œ‘„¾pŠ„–5Šê“’Œ—ŒŽ„Œê‹ˆ—Œ„“±ê„‡ê¡©¢¦¾¡©¢§­êˆ–—ˆ‘‡LŽ…ˆ‘ê ˆˆ‘—ˆŽêˆŠê„êt„•ŒŒ‘êvŠ•„:ˆŽê>–ê„êz’™ˆ‘–Ž„ꎕ„Œ‘„ê‹„™’‘Ž>‘—ꐈŠˆˆ‘LꉒœIŒ•„—’Ž±ê ™„„Œ‘—ê„êr„ˆ‘‡„•êu„–™ˆ—ˆOˆŠ„êz•†„êqˆ˜O’™’Š„ê†BTꈊœ‹5ŒêŽŒ„‡™5‘œ­ê|Šœ„‘„ŽŽ’•ê ¡©£¤ê>–ê¡©£¥¾…ˆ‘êi„Ž5‘œŒ‘5êŽˆ•Q—ꎌ‘œ’—„—5–•„ê„ês˜‡–Ž„ê“•„™Œ†„ꈕL–ˆ‘ꖝ’†Œ„Œ–—„ê >•ˆTꏄ“ꌖ­êlê„ꏄ“ê—ˆŽŒ‘—‹ˆ—Lê„ê5ŒŠêŒ–ꐈŠˆˆ‘L±êˆŠœŒŽêˆŠ‘„Šœ’……ê“>‡5‘œ–5Rê –’™>‘Œ„Œê‘„“Œ„“±ê„êkˆ’ꈏL‡>‘ˆŽ­êl‘‘ˆŽê—>‘œ>—ꈐ>Ž—5…„ꍈŒêsˆ‘‡™„ê‰L˜—†55‘±ê„ê i„Ž5‘œŒ„ŽêˆŠœŽ’•Œê‘œ’‡„>“Qˆ—>‘ˆŽê‰„5‘­ê¡©£¦¾¡©£¨¾…„‘ê„êt„‡Œêw•ˆŽ˜•ˆ†ê‘ˆ™Tꋄ¾ „‡IꖝˆˆTꏄ“’—ꌖê„êi„Ž5‘œŒê†–„5‡êˆ‘‡™„Œê‘œ’‡5„êŽ>–B—ˆ——ˆê>–ê—ˆ•ˆ–—ˆ——ˆ­ i„Ž5‘œŒêl•‘Lê¡©£©¾…ˆ‘ê‹„—ꐈŠ±ê™5„Ž’5–5—ꉌ„êi„Ž5‘œŒêlˆŽê™ˆ——ˆê5—±ê„ŽŒ—êŽ>–L……ê ¡©¤¥ê 5•†Œ˜–5…„‘ê „ê ‘œŒ„–’Žê „Šœ’‘L——ˆŽ­ê {H•—>‘—ê Œ‘‡ˆê „‘‘„Žê ˆˆ‘>•ˆ±ê ‹’Šœê „ê Lê £¡


vŠ„–êl•‘L„êi„Ž5‘œŒ„ê’ê’—™’•Œ—™Œê—Œ–Ž„•‘ˆê™êk’‘Œêsˆ‘‡„™Œ±êk>„„±ê¥­ê˜‘Œê¡¨©¨­ i„Ž5‘œŒêl•‘Lꋌ•‡ˆ—>–ˆê„ê„–Iˆ‘‡™„Œê‘œ’‡55‘„ŽêˆŠ‘œŒ—5–5•I±êk>„„±ê¡¨©¨­êR‘Œ˜–ꥭ

£¢


k•˜WŒ‘„êi„Ž5‘œŒê“•ˆ‡ê—•Š’™Œ‘’ꌑꗌ–Ž„•‘’ê™êk’‘Œêsˆ‘‡„™Œ±êˆ‡êˆ—Œê¡©¢ª¾¡©¤ª­ hêi„Ž5‘œŒê†–„5‡ê„ê„–Iˆ‘‡™„ŒêQˆ—QŽê>–ê‘œ’‡5˜ŽêˆL——±ê¡©¢ªê>–ê¡©¤ªêŽHH——­

££


kˆêŠ„•‘Œ—˜•ˆê—Œ–Ž„•–ŽŒ‹ê’Ž•„–’™ê—Œ–Ž„•‘ˆêi„Ž5‘œŒ­ hêi„Ž5‘œŒê‘œ’‡„ê‡B–Ž>–ˆ—>…L­

£¤


kˆêŠ„•‘Œ—˜•ˆê—Œ–Ž„•–ŽŒ‹ê:•Žê—Œ–Ž„•‘ˆêi„Ž5‘œŒ­ hêi„Ž5‘œŒê‘œ’‡„ê…ˆ—TŽ>–ˆ—>…L­

£¥


v…™ˆ–—Œ’ê’ê“•ˆˆ–—Œ—™Œê—Œ–Ž„•‘ˆêi„Ž5‘œŒ±êh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡I±ê¡¢­ê‰ˆ…•˜„•ê¡¨©©­ê

•—ˆ–B—>–ê„êi„Ž5‘œŒê‘œ’‡„ê5—‹ˆœˆ>–>•L±êh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡I±ê¡¨©©­ê‰ˆ…•˜5•ê¡¢­

vŠ„–ê™ê‡’‘ˆˆ‘‡„™–Žˆê:„–’“Œ–˜êh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡I±ê¡¨©©­êO—­ê££­ oŒ•‡ˆ—>–ꄝêh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡I…I±ê¡¨©©±ê££­ê–5­

£¦


vŠ„–ê—Œ–Ž„•‘ˆêi„Ž5‘œŒê™ê—ˆ‡‘ŒŽ˜êk>„„±ê¡¨©¨­ i„Ž5‘œŒêl•‘Lꑜ’‡55‘„Žê‹Œ•‡ˆ—>–ˆ±êk>„„±ê¡¨©¨­

v…™ˆ–—Œ’ê’ê’—™’•Œ—™ŒêŽ‘ŒŠ’™ˆ‘Œ†ˆê™êk’‘Œêsˆ‘‡„™Œ±êh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡I±ê¡©ªª­êO—­ê¡¡

•—ˆ–B—>–ê„êŽH‘œ™ŽH—>–ˆ—ꐈŠ‘œŒ—5–5•I±êh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡I±ê¡©ªª­ê¡¡­ê–5­

£§


vŠ„–ê’ꌝ“’–’ˆ™„‘Œ†ŒêŽ‘ŒŠê™ê‡’‘ˆˆ‘‡„™–ŽŒê“„“Œ•‘Œ†Œêi„Ž5‘œŒêl•‘L„±êh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡I±ê¡¡­ê„•ˆ†ê¡©ªª­ê oŒ•‡ˆ—>–ê„êi„Ž5‘œŒê„–Iˆ‘‡™„Œê“„“B•…’—5…„‘ꐈŠ‘œŒ—êŽH†–H‘ŽH‘œ™—5••I±êh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡I±ê¡©ªª­ê5•†Œ˜–ê¡¡­

£¨


vŠ„–ê™ê‡’‘ˆˆ‘‡„™–Žˆê:„–’“Œ–˜êh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡I±ê¡¨©©­êO—­ê£¢­ oŒ•‡ˆ—>–ꄝêh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡I…I±ê¡¨©©±ê£¢­ê–5­

vŠ„–ê™ê‡’‘ˆˆ‘‡„™–Žˆê:„–’“Œ–˜êh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡I±ê¡¨©©­êO—­ê¤¥­ oŒ•‡ˆ—>–ꄝêh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡I…I±ê¡¨©©±ê¤¥­ê–5­

£©


vŠ„–ꇒ‘ˆˆ‘‡„™–Žˆê“„“Œ•‘Œ†ˆêi„Ž5‘œŒêl•‘L„­ i„Ž5‘œŒêl•‘Lꄏ–Iˆ‘‡™„Œê“„“B•Žˆ•ˆ–Žˆ‡>–>‘ˆŽê‹Œ•‡ˆ—>–ˆ­

rŒ•5œŒê„Œêw’Š5•ŒêmŒR¾ê>–êsˆ5‘œŒ–Ž’„ê ™ŽH‘œ™ˆê„ê¡©¤¡½¤¢­ê>™•ˆê„Œêj–5Ž—’•‘œ„Œêt„¾ Šœ„•êrŒ•5œŒê„Œêw’Š5•ŒêmŒR¾ê>–êsˆ5‘œŒ–Ž’„ê ™ŽH‘œ™ˆê„ê¡©¤¡½¡©¤¢­ê>™•ˆê…’•‘ŒŽŒÃꗈ•ê Oˆê™ˆŒŽ’ê–“’O‘’Œ’…•„Wˆ™„‘Œ‹ê‡ˆ±ê˜:…ˆ‘ŒŽ’™±ê–“•Œ:ˆ™„­ uˆê–ˆ’ê“’„…Œ—Œê‘Œ—Œê‡ˆ–—™„±ê‡„ê–’ê…ŒŒê™ê—Œ–Ž„•‘Œêi„Ž5‘œŒ±ê‘ˆ’‡™Œ–‘’ꒇꓒ–„¾ ˆ‘Œ‹ê’…‡’…Œê–™’ˆŠ„ꇈ’™„‘„±ê™–ˆ–Ž’Œê—˜‡ŒêŒ‡ˆ’™„†Œê˜ˆ—‘ŒOŽˆŠ„ꌑꏈ“’ê’…Œ¾ Ž’™„‘ˆŠ„ꇕ’…‘ˆŠ„ê—Œ–Ž„±ê—„Ž’ꑄꏒŽ„‘ŒêŽ’—ꑄꇕW„™‘Œê•„™‘Œ­ê{Œ–Ž„Œê–’ê‘„•„Œ:‘ˆO„ê ™„…Œ„Ꝅ꓏ˆ–ˆ±ê„…„™ˆ±ê“„Ž„—ˆ±ê’…™ˆ–—Œ„ê’ꎒ‘†ˆ•—Œ‹êŒ‘ꊏˆ‡„ŒOŽŒ‹ê“•ˆ‡–—„™„‹±ê™ŒŒ—Žˆ±ê ’…™ˆ–—Œ„ê’ê•’–—™˜±ê“’•’ŽŒêŒ‘ꖐ•—Œ­ tŒ•‘’ꏄ‹Ž’ê—•‡Œ’±ê‡„ꖈꍈêê‘„†Œ’‘„Œ„†Œ’ê{Œ–Ž„•‘ˆêi„Ž5‘œŒêˆ—„ê¡©¤§±ê“•„™ê—„Ž’ê Ž’—ê™ê“•Œˆ•˜ê—Œ–Ž„•‘ˆê‡•˜WŒ‘ˆêr‘ˆ•êŒênœ’„ˆ‘‡•L‡„±ê„Ž˜:Œ’ê“’ˆ…‘’ê’…‡’…ˆê —Œ–Ž„•–—™„ê™ê„‹’‡‘Œêt„‡W„•–ŽŒ±êw’˜•˜êŒ‘ê—˜‡Œêz’™ˆ‘ŒŒ­ê{’ꍈꅌ’ê—Œ–Ž„•–—™’±êŽŒêˆêŠˆ¾ ‡ˆê“’–•ˆ‡’™„‘„ꌑꕄ™’„ꎘ—˜•ˆêsˆ‘‡„™’ê“’™‡ŒŠ‘Œ’ê‘„‡ê™ˆ:„ꌑꅒŠ„—ˆO„ꐈ–—„ꌑê–ê —ˆê‡’–—’‘’ê‘„‡„ˆ™„’ê–ê—•„‡Œ†Œ’±êŽŒê’ꍈꓕŒ‡’…Œ’êWˆê™ê}p­ê–—’ˆ—˜±ê„ê:„–„êi„‘‰‰œˆ™ê êŒˆ‘Œ—‘ŒŒê“•Œˆ•ŽŒê—Œ–Ž„•‘ˆêo’‰‰‹„—ˆ•­ ¤ª


v–•—‘Œ†„±ê—Œ–Ž„‘„ê™ê‡’‘ˆˆ‘‡„™–ŽŒê—Œ–Ž„•‘Œêi„Ž5‘œŒ±ê¡©¡¢­ hêi„Ž5‘œŒê„–Iˆ‘‡™„Œê‘œ’‡55…„‘êŽ>–Q—ꊜ5–ˆˆ‘—>–±ê¡©¡¢­

‘œ’‡5˜Ž…„‘±ê~Œ•—‹êr5•’œê5‘>™ê„„——ê‘œ’—„——5Žê„ê‘œŒ„–ꐈŠ–55–ꌇˆ>‘ê„ênH†–ˆŒê •–ˆê ‘>‹5‘œê –55—­ê hê ‘œ’‡5—ê Ž>–L……ê i„Ž5‘œŒê l•‘Lê H™ˆŠœˆê i„Ž5‘œŒê l•–>…ˆ—ê ™ˆˆ——ˆ­ê{ˆ•>–ˆ—ˆ–ˆ‘ꐌ‘‡ˆ‘Ž’•êŒŠœˆŽˆ—ˆŽê‹„–‘’–ꎌ„‡™5‘œ’Ž„—ꎌ„‡‘Œê„ꋈœŒê„Ž’––5Šê •>–>•ˆê Œ–±ê Œœˆ‘ˆŽê ™’—„Ž®ê „ê h–Iˆ‘‡™„Œê t„Šœ„•ê rŒ•5œŒê „Œê w’Š5•Œê mŒR¾ê >–ê sˆ5‘œ¾ Œ–Ž’„ê ™ŽH‘œ™ˆê„ê¡©¤¡½¡©¤¢­ê>™•ˆ±ê™„Šœê„êj–5Ž—’•‘œ„Œêt„Šœ„•êrŒ•5œŒê„Œêw’Š5•Œê mŒR¾ê>–êsˆ5‘œŒ–Ž’„ê ™ŽH‘œ™ˆê„ê¡©¤¡½¡©¤¢­ê>™•ˆ±ê–ê>Šê–5’–ê5–êŽH‹„–‘RêT™ˆ—±ê —„‘ŽH‘œ™ˆ—±ê>•—ˆ–B—L—ꈐB—‹ˆ—‘>‘Ž­ uˆê –„…„‡ê „••Iê –ˆê ˆ‰ˆˆ—Žˆ‘Q‘Ž±ê ‹’Šœê „ê i„Ž5‘œŒ„Žê ‰QŠŠˆ—ˆ‘Qê ‘œ’‡5¾ –„—˜ŽêˆŠœˆ–ꎒ•–„Ž„Œ—I±êŒ‘‡™>ŠŒŠêB>–ˆ–ê>–êT™>–ŒêR‘­ê„“•I¾ŽŒ„‡™5‘œ’ŽêŽ>–B—LŒêŒ–ê ™’—„Žê‹ˆœŒê>–ê’•–5Š’–ꖝŒ‘—ˆ‘ꈊœ„•5‘—­êŠœê„ꏈŠ™5—’„—’–„……ꉒ•5Ž…„‘ê‘œ’—„——„Žê …5ŒêˆŠ‹B™IŽ„—±ê“„Ž5—’Ž„—±ê‹„‘Š™ˆ•–ˆ‘œ¾ê>–ꖝB‘‹5Œê>•—ˆ–B—LŽˆ—±ê‘>™ˆŠœˆŽˆ—±ê–Qˆ—>–Œ¾±ê ‹5„––5ŠŒ¾ê>–ê‹„5’5–Œê>•—ˆ–B—LŽˆ—ꌖ­ê uœ˜Š’‡—„‘ꈏ’‘‡‹„—˜Ž±ê‹’Šœê„êi„Ž5‘œŒê‘œ’‡„ê¡©¤§¾…ˆ‘ê—H•—>‘—ê5„’–B—5–5™„ê ˆŠœ±ê„ênœ’„ˆ‘‡•L‡Œêr‘ˆ•ê†–„5‡‹’ê‹„–’‘Iꍈˆ‘—L–>ŠTꑜ’‡5–„—ꎒ•–„Ž„ê5•˜—ꏈê uœ˜Š„—êt„Šœ„•’•–5Š’‘±ê„êt˜•„™Œ‡>Žˆ‘ê>–êz’™>‘Œ5…„‘ꌖ­êlŠœê’œ„‘ê‘œ’‡5–„—ê™’—ê ˆ±ê„ˆœêsˆ‘‡™5—ê–’Ž±ê‘55‘5ê‘„Šœ’……ê>–ꊄ‡„Š„……ê™5•’–ê‰H>ꈐˆ—ˆê„ꎘ—R•„êŽH•ˆ¾ „‡5–„ê>–ꐈŠŒ–ˆ•—ˆ—>–ˆê™’‘„—Ž’5–5…„‘±ê>—IŽ>““ˆ‘ꉒœ—„—™„ꄝ’Ž„—ê„ê‹„Šœ’5‘œ’¾ Ž„—±ê„ˆœˆ—ê„ê™5•’–ê„ê}p­ê–5„‡…„‘±ê„êi5‘‰‰œ„ŽêŒ‡ˆ>‘ê„êo’‰‰‹„—ˆ•ˆŽê‘œ’‡5–„—5‘„Žê ˆˆ–ꎌ„‡™5‘œ„Œ™„ê5•êˆŠ–ˆ•ˆ——ꐄŠ5‘„Ž­ê ¤¡


nˆ‡„ŒOŽŒê“„Ž„—Œ±ê—Œ–Ž„‘Œê™ê‡’‘ˆˆ‘‡„™–ŽŒê—Œ–Ž„•‘Œêi„Ž5‘œŒ­ hêi„Ž5‘œŒê„–Iˆ‘‡™„Œê‘œ’‡55…„‘êŽ>–Q—ꖝB‘‹5Œê“„Ž5—’Ž­

¤¢


nˆ‡„ŒOŽŒê“„Ž„—Œ±ê—Œ–Ž„‘Œê™ê‡’‘ˆˆ‘‡„™–ŽŒê—Œ–Ž„•‘Œêi„Ž5‘œŒ­ hêi„Ž5‘œŒê„–Iˆ‘‡™„Œê‘œ’‡55…„‘êŽ>–Q—ꖝB‘‹5Œê“„Ž5—’Ž­

¤£


…’•‘ŒŽê’–‘’™‘ˆêO’ˆ±ê—Œ–Ž„‘ê™ê‡’‘ˆˆ‘‡„™–ŽŒê—Œ–Ž„•‘Œêi„Ž5‘œŒ±ê¡©ª§­ hêi„Ž5‘œŒê„–Iˆ‘‡™„Œê‘œ’‡55…„‘êŽ>–Q—ꌖŽ’„Œê>•—ˆ–B—L±ê¡©ª§­

¤¤


k’‘ˆˆ‘‡„™–ŽŒê:„–’“Œ–êh–Iˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡I±ê¢¢­ê˜‘Œê¡©¡©­ê h–Iˆ‘‡™„ŒêoŒ•„‡I±ê¡©¡©­êR‘Œ˜–ꢢ­

¤¥


vŠ„–êl•‘L„êi„Ž5‘œŒ„ê’ê’—™’•Œ—™Œê—Œ–Ž„•‘ˆê™êt˜•–ŽŒêz’…’—Œ±êt˜•„–’…„—ê>–ê}Œ‡>Žˆ±ê¢¥­ê–ˆ“—ˆ…ˆ•ê¡©ª¤­ i„Ž5‘œŒêl•‘Lꋌ•‡ˆ—>–ˆê„ꐘ•„–’…„—Œê‘œ’‡55‘„ŽêˆŠ‘œŒ—5–5•I±êt˜•„–’…„—ê>–ê}Œ‡>Žˆ±ê¡©ª¤­ê–ˆ“—ˆ…ˆ•ê¢¥­ê

wŒ–ˆ–Ž„ê’™’‘Œ†„ꇒ‘ˆˆ‘‡„™–Žˆê—Œ–Ž„•‘ˆêi„Ž5‘œŒ±ê¡©¡¦­ hêi„Ž5‘œŒê‘œ’‡„ꉈ>†ˆ–ê…’•B—>Ž„±ê¡©¡¦­

¤¦


t˜•–Ž’–’…’OŽŒê—ˆ‡‘ŒŽêt˜•„–’…„—ê>–ê}Œ‡>Žˆ±ê¡©¡¨­êO—­ê¡¤±êŒ‡„‘ê™ê˜•–Ž’–’…’OŽŒêi„Ž5‘œŒˆ™Œê—Œ–Ž„•‘Œ­ t˜•„–’…„—ê>–ê}Œ‡>Žˆ±ê¡©¡¨±ê¡¤­ê–5±êŽ>–Q—êi„Ž5‘œŒêl•‘Lꐘ•„–’…„—Œê‘œ’‡55…„‘­

¤§


vŠ„–ê—Œ–Ž„•‘ˆêi„Ž5‘œŒê™ê˜•–Ž’–’…’OŽˆê—ˆ‡‘ŒŽ˜±êt˜•„–’…„—ê>–Ꙍ‡>Žˆ±êꡭꍄ‘˜„•ê¡©¡ª­ i„Ž5‘œŒêl•‘Lꋌ•‡ˆ—>–ˆ±êt˜•„–’…„—ê>–Ꙍ‡>Žˆ±ê¡©¡ª­ê„‘˜5•ê¡­

¤¨


s˜‡–Ž„ê“•„™Œ†„±êŒ‡„‘„ê™ê‡’‘ˆˆ‘‡„™–ŽŒêi„Ž5‘œŒˆ™Œê—Œ–Ž„•‘Œ±ê¡©£¤­ s˜‡–Ž„ê“•„™Œ†„ê†BTꖝ’™>‘ê‘œˆ™Tꏄ“±êŽ>–Q—ê„êi„Ž5‘œŒêl•‘Lꄏ–Iˆ‘‡™„Œê‘œ’‡55…„‘±ê¡©£¤­

¤©


vŠ„–ê—Œ–Ž„•‘ˆêi„Ž5‘œŒ±êŒ‡„‘ê™ê˜•–Ž’–’…’OŽˆêŒ–—˜ên„‡„–5ŠŒê •—ˆ–Œ—L±ê¡©¡¢­êO—­ê¢­ i„Ž5‘œŒêl•‘Lꑜ’‡55‘„Žê‹Œ•‡ˆ—>–ˆ±ên„‡„–5ŠŒê •—ˆ–Œ—L±ê¡©¡¢±ê¢­ê–5­

vŠ„–êl•‘L„êi„Ž5‘œŒ„ê’Ꝅ“•—˜ê—Œ–Ž„•‘ˆê™êt˜•–ŽŒêz’…’—Œ±êt˜•„–’…„—ê>–ê}Œ‡>Žˆ±ê£ª­ê˜‘Œê¡©¡¨­ i„Ž5‘œŒêl•‘Lꋌ•‡ˆ—>–ˆê„ꐘ•„–’…„—Œê‘œ’‡55‘„Žê…ˆ5•5–5•I±êt˜•„–’…„—ê>–ê}Œ‡>Žˆ±ê¡©¡¨­êR‘Œ˜–꣪­

¥ª


r„ˆ‘‡„•ê‘„–™ˆ—ˆOˆŠ„ê–•†„êqˆ˜O’™’Š„±ê¡©¢ª±êŒ‡„‘ê™ê‡’‘ˆˆ‘‡„™–ŽŒêi„Ž5‘œŒˆ™Œê—Œ–Ž„•‘Œ­ r„ˆ‘‡„•ê‘„–™ˆ—ˆOˆŠ„ê–•†„êqˆ˜O’™’Š„±ê¡©¢ª±êŽ>–Q—êi„Ž5‘œŒêl•‘Lꄏ–Iˆ‘‡™„Œê‘œ’‡55…„‘­

¥¡


n’•‡„‘„êH™ˆŠˆOêsŒ“’™OˆŽ®ê

k•˜WŒ‘„êi„Ž5‘œŒê™ê‰’‘‡Œ‹êw’Ž•„Œ‘–ŽˆŠ„ê„•‹Œ™„êt„•Œ…’• ˆêWˆŒ’ê–“’‘„—ŒêŠ’‡’™Œ‘’êsˆ‘‡„™ˆ±ê“•ˆ‡™–ˆê—Œ–—’ꇒꓕ™ˆê–™ˆ—’™‘ˆê™’‘ˆ±ê’¾ •„’ꙈŒŽ’ê“’’•‘’–—ê‘„ˆ‘Œ—Œê—˜‡Œêq˜‡’±êŽŒê–’ê…Œ–—™ˆ‘’ê“•Œ–“ˆ™„Œê‹êŠ’–“’‡„•–Žˆ˜ê Œ‘ê Ž˜—˜•‘ˆ˜ê •„™’˜ê ˆ–—„­ê }ê ‘Œ‹’™Œ‹ê •’Ž„‹ê ˆê …Œê ™ˆŒŽê ‡ˆˆWê —•Š’™Œ‘ˆ±ê Œ‘‡˜–—•Œˆ±ê •„Œ:‘Œ‹ê‡ˆ‘„•‘Œ‹ê„™’‡’™êŒ‘ê’…•—Œ­ê uŒ‹’™’Ꝋ’‡’™Œ‘’ꅌꅌ’ê–ˆ™ˆ‡„ê‘„…’êˆ‘’–—„™‘’ê–“’‘„—Œ±ê:ˆê…Œê„‹Ž’ê“’…•–Ž„Œê “’ê•„Œ:‘Œ‹ê„•‹Œ™Œ‹±ê–—„•Œ‹ê„“Œ–Œ‹±êŽ‘ŒŠ„‹êŒ‘ê:„–’“Œ–Œ‹­ê}ˆ‘‡„•ê…Œê…Œ’ê—’ê“•ˆ™ˆ:ꈑ’¾ –—„™‘’­ê„—’ꖈꐒ•„’ê•„Œ–Ž’™„†Œ±êŠ’‡’™Œ‘„•ŒêŒ‘ê„•‹Œ™Œ–—Œê™ˆŒŽ’Ž•„—ê–“•Œ„‘Œ—Œê–ê—ˆ±ê ‡„ê™–ˆ‹ê“’‡„—Ž’™ê‘Œê‘„ê™’’±ê‡„ê–’ê“’„‘ŽŒ™Œê„Œê‡„ꖈꆈ’ê‘„‹„„’ê™ê™ˆ:ꕄŒ:‘Œ‹ê ‡•W„™„‹­êw•„™êŠ’‡’™Œ‘„ꏈ‘‡„™–ŽŒ‹êq˜‡’™êˆêˆ‘„ꌝˆ‡ê—„ŽO‘Œ‹­ê }êw’Ž•„Œ‘–Žˆê„•‹Œ™˜êt„•Œ…’•êˆê“’‡„—Ž’™ê’ꑍŒ‹êˆ’ꐄ’±ê–“’‹ê“„ê“’‡„—Ž’™ê’ê “’–„ˆ‘Œ‹ê‡•˜WŒ‘„‹±êŽŒê–’ꎕ’Œˆê˜–’‡’ꐈ–—„­ê{„Ž’ê—˜‡Œê’ê—Œ–Ž„•–ŽŒê‡•˜WŒ‘Œêi„Ž5‘œŒ­ê w’‡„—Žˆê’ꇕ˜WŒ‘Œêi„Ž5‘œŒê‘„‡ˆ’ê™êOˆ–—Œ‹ê‰’‘‡Œ‹±êŒ‘ê–Œ†ˆ•êt„—Œ:‘ˆêŽ‘ŒŠˆêw•ˆŽ˜•„ê Œ‘êtˆ‡WŒ˜•„ꡨ¦¨À¡©¡©±êvŽ•’W‘’ê–’‡ŒO:ˆêt„•Œ…’•ê¡¨©¨À¡©¤¡±êtˆ‡‘„•’‡‘Œê„•‹Œ™–ŽŒê •„Œ–Ž’™„‘Œê—„…’•ê¡©©¡¾±êv…•—‘’ꝇ•˜Wˆ‘ˆêk’‘„êsˆ‘‡„™„ê¡©ª©À¡©¥¤±êvŽ•’W‘Œê˜‡–ŽŒê ’‡…’•êt„•Œ…’•ê¡©¤¥À¡©¤¦êŒ‘êvŽ•„‘Œê˜‡–ŽŒê’‡…’•êk’‘„êsˆ‘‡„™„ê¡©¤¥À¡©¦ª­ pê„—Œ:‘Œ‹êŽ‘ŒŠêˆê•„™Œ‡‘’±ê‡„ê–—„êl•‘Lêi„Ž5‘œŒ±ê•’ˆ‘ꑄ꒝ˆ˜ê‡„‘„O‘ˆêz’™„¾ OŽˆê™êŽ•„˜êiˆ•ŽŒ±êŒ‘ê–’“•’Š„êkI•„êt5œˆ•±ê•’ˆ‘„ê™êrˆ–—‹ˆœ˜±êŒˆ„ꇙ„ê–Œ‘’™„®ê£­ê£­ê¡¨©©ê –ˆêŒ„ꍈꒅꢡ­£ªê˜•Œê•’‡Œê–Œ‘ês„’–¡êŒ‘ꢥ­ê¤­ê¡©ª¢ê’…ꢡ­ªªê˜•Œê–Œ‘êlˆŽ¢­ê}ꐄ—Œ:‘Œ‹ê Ž‘ŒŠ„‹ê‡•˜ŠŒ‹ê„“Œ–’™ê’ꇕ˜WŒ‘Œê‘Œ­êu„™ˆ•ˆ—‘ˆˆê–—„ê–ˆêl•‘LꌑêkI•„ê“’•’:Œ„±êOˆê“•ˆ‡ˆ‘ê –—„ê“•ŒO„ê™êsˆ‘‡„™’±ê–„ê‘Œ—Œê™ê˜‡’™–ŽŒ‹ê„—Œ:‘Œ‹êŽ‘ŒŠ„‹ê¡¨§¡À¡¨©¥Ã±êŽŒêŒ‹ê‹•„‘Œê„•‹Œ™ê ™ê–Ž’“˜ê—ˆŠ„ꉒ‘‡„ê“’‡„—Ž’™ê’ꑍ˜‘Œê“’•’ŽŒê‘Œ­ê w’ê“•™Œê–™ˆ—’™‘Œê™’‘Œê–’êsˆ‘‡„™’ê–ê—•Œ„‘’‘–Ž’ꐌ•’™‘’ê“’Š’‡…’ê“•ŒŽ˜:ŒŒê‹êr•„ˆ¾ ™Œ‘Œêz•…’™±êo•™„—’™êŒ‘êz’™ˆ‘†ˆ™­êl•‘Lêi„Ž5‘œŒ±ê“’ꇘOŒêt„‡W„•±ê–ˆêˆêŽ„˜ê‘„Oˆê“•ˆ‡ê vŽ•’W‘Œê–’‡ŒO:ˆêt„•Œ…’•ê„•„‡Œê‹˜‡’‡ˆ–—™„Ꝓ“ˆ•ê‡’’™Œ‘’­ê}ꉒ‘‡˜êvŽ•’W‘’ê–’¾ ‡ŒO:ˆêt„•Œ…’•êˆê–“Œ–êr„ˆ‘–Ž„Ꝅ‡ˆ™„Ꝓ“ˆ•êl•‘–—„êi„Ž„‘œ„êÐꡩꇕ˜ŠŒ‹­êv…—’W…„ꍌ‹ê …•ˆˆ‘Œ±ê‡„ê–’ê–ˆê™ê:„–˜êˆ‡ê¡¤­ê¤­ê¡©¢ªêŒ‘ê¡£­ê¦­ê¡©¢¡±ê™ê:„–˜êŒ•˜ê™êk’‘Œêsˆ‘‡„™Œ±ê…•ˆê “•„™Œ†ˆê–ˆ‘„‘ŒŒêê‘„:•—Œê’ê“•ˆŒŽ˜ê™’‘Œ‹ê:ˆ—ê—ˆ•ê’ê“•ˆ‡ˆ—Œ‹êŒ‘꘎•ˆ“Œ‹±êŽŒê–ˆê‘„‘„O„’ê ‘„ê™’‘’ꄏŒê™’„OŽ’ê’…•„…’ꇕW„™ˆêŒ‘ꅌꝄ•„‡ŒêŒ‘—ˆ•ˆ–„ꇕW„™ˆê’•„Œê’–—„—Œê—„‘Œ±ê—ˆ•ê–’ê —’ê–—’•ŒŒêê‘„ˆ‘’±ê‡„ê’…™ˆ–—Œ’ê’ê—ˆê—˜’ꇕW„™’ꌑꑍˆ‘ˆê„Šˆ‘—ˆ±êŽ„•ê–’ê—˜‡Œê–—’•ŒŒ­êzê —ˆê–’ꝄŽ•Œ™ŒŒê‹˜‡’‡ˆ–—™’Ꝓ“ˆ•ê‡’’™Œ‘’±ê™„‡„•„ꌑꘖ—„™’ꓒꨥê„ꌑꨦê…ê–•…­êr­ê­ê —ˆ•ê–ˆê‘„êŽ„‘˜ˆ’ꓒꨦꖕ…­êr­ê­êl•‘ˆ–—êi„Ž„‘œê‘„ê…Œê“’–ˆ‡’™„ê™’‹˜‘–Ž’ꏈŠŒ—Œ„†Œ’ê Œ‘ê“’–•ˆ‡’™„êŽ’•ˆ–“’‘‡ˆ‘†’ꐈ‡ê•„‘†’ê‘„ê‘„OŒêŒ‘ê}•„‘’ê‘„ê’Š•–ŽŒê–—•„‘Œ±êŒ‘ê–Œ†ˆ•ê“’‡ê OŒ‰•’ê¹¢¢º±êŽ„•êˆê…Œê‘„–’™ê{„—„„꒝­êtˆ‡Œ:„±êOˆ‰„ê™’‹˜‘–ŽˆŠ„ê’‡‡ˆŽ„ê™ê„„ˆŠˆ•–ˆŠ˜­ê w’OŒ„êˆê—˜‡Œê˜Š’–’™„‘–Žˆê:„–’“Œ–ˆê’‰Œ†Œ•ˆê™ê„„ˆŠˆ•–ˆŠ­êw’–•ˆ‡’™„êˆê—’•ˆê“’O—’ê ¡ê w’Ž•„Œ‘–ŽŒê„•‹Œ™êt„•Œ…’•±ê‰’‘‡êt„—Œ:‘ˆêŽ‘ŒŠˆêw•ˆŽ˜•„ꌑêtˆ‡Œ˜•„êÀꇙ’‘ŒŽŒ±ê“•ˆ“Œ–Œê¡¨¦¨À¡©¡©ê‡„ˆêwhti½¡¦Ã±êê ê —ˆ‹‘Œ:‘„ꈑ’—„ꢪ¤±êy’–—‘„ꐄ—Œ:‘„ꎑŒŠ„êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꡨ©©À¡©ª¡­ê ¢ê whti½¡¦±ê—ˆ‹‘Œ:‘„ꈑ’—„ꢥ¡±êy’–—‘„ꐄ—Œ:‘„ꎑŒŠ„êk’‘„êsˆ‘‡„™„ê¡©ª¡À¡©ª¤­ê

¥¢


H™ˆŠˆOêsŒ“’™OˆŽên’•‡„‘„®ê

hêi„Ž5‘œŒê†–„5‡êˆB—>–ˆê„êt„•Œ…’•Œê{ˆ•Qˆ—Œêsˆ™>—5•ê‰’‘‡„Œ…„‘ o„ꐈŠê–ˆ•ˆ—‘>‘ŽêŒ–ˆ•‘Œêsˆ‘‡™„ê—H•—>‘ˆ—>—±êŽQH‘H–Ž>““ˆ‘ꄝꈏ–LꙌ5Š‹5…’•RŒŠê —„•—IꌇL–„Ž’—±ê„ŽŽ’•êŒ‘‡ˆ‘Ž>““ê‘„Šœê‰ŒŠœˆˆ—ꎈê–ˆ‘—ˆ‘Q‘Žê„ꝖŒ‡I–5Š‘„ŽêŒ–±ê„ŽŒŽê ˆˆ‘—L–ˆ‘ê‹’55•˜—„Žê„ê™5•’–ꊄ‡„–5ŠŒê>–ꎘ—˜•5Œ–ꉈL‡>–>‹ˆ­êŽê…Œ•—’Ž’—5Žê˜Šœ„‘Œ–ê „êŽˆ•ˆ–Žˆ‡ˆˆ±ê„êŒ“„•±ê„êŽQH‘…HLê“>‘Œ‘—>ˆ—ˆŽê>–ê„ꎌ–Œ“„•êˆŠœê•>–>—­ {H•—>‘ˆQŽˆ—ê RŠœê —˜‡‘5‘Žê „ê ˆŠˆŠœ–ˆ•T……ˆ‘ê ˆŠŒ–ˆ•‘Œ±ê ‹’Šœê 5—Ž˜—„—‘5‘Žê „ê ŽQH‘…HLꏈ™>—5•„Ž„—±ê•>ŠŒêB•5–’Ž„—±êŽH‘œ™ˆŽˆ—ê>–êR–5Š’Ž„—­êkˆêˆê—RêˆŠœ–ˆ•Tꏈ‘‘ˆ­ê l>•—ꐌ±êŽ˜—„—IŽ±ê—H•—>‘>–ˆŽê>–ꏈ™>—5•’–’ŽêŠœ„Ž•„‘ꈏꎈê‰’Š„‡˜Žê„—ê„ê—>‘œ—±ê‹’Šœê ‘ˆê5êŒ‘‡ˆ‘ꄇ„—ê„ꕈ‘‡ˆŽˆ>–Q‘Ž•ˆ±ê‹’ŠœêˆˆŽê–’Žêˆ–ˆ—…ˆ‘ê‹Œ5‘œ’–„Ž±ê•5„‡5–˜ê—H……ê ’•–5Š…„‘ꎈˆ‘ˆêˆˆŽˆ—ꉈŽ˜—„—‘Œ­ hêt„•Œ…’•Œê{ˆ•Qˆ—Œêsˆ™>—5•…„‘ê‘„Šœ’‘ꎈ™>–ꄇ„—ê—„5‹„—Iê•I˜Ž±ê‰LˆŠê‘>‹5‘œ±ê„ê ™5•’–ê–’•–5…„‘ê‡H‘—Lꖝˆ•ˆ“ˆ—ê5—–Iꆖ„5‡•I±êBŠœê„êi„Ž5‘œŒê‘œ’‡5–†–„5‡•IêŒ–­êhêi„¾ Ž5‘œŒê†–„5‡ê„‡„—„Œê‹„—ê5’5‘œ…„‘ê—„5‹„—IŽ±ê>–“ˆ‡ŒŠê„êt„—Œ:‘ˆêŽ‘ŒŠˆêw•ˆŽ˜•„ꌑê tˆ‡WŒ˜•„ꡨ¦¨À¡©¡©êÂt˜•„™Œ‡>Žê>–êt˜•„ŽHê„‘œ„ŽH‘œ™ˆŒê¡¨¦¨À¡©¡©Ã±êvŽ•’W‘’ê–’‡ŒO¾ :ˆêt„•Œ…’•ê¡¨©¨À¡©¤¡êÂt„•Œ…’•ŒêrH•ˆ—ŒêiB•I–5Šê¡¨©¨À¡©¤¡Ã±êtˆ‡‘„•’‡‘Œê„•‹Œ™–ŽŒê•„Œ–¾ Ž’™„‘Œê—„…’•ê¡©©¡ÀêÂuˆˆ—ŽHŒêsˆ™>—5•Œêr˜—„—I—5…’•ê¡©©¡Àñêv…•—‘’ꝇ•˜Wˆ‘ˆêk’‘„ê sˆ‘‡„™„ê¡©ª©À¡©¥¤êÂh–Iˆ‘‡™„Œêp“„•Œê{5•–˜„—ê¡©ª©À¡©¥¤Ã±êvŽ•’W‘Œê˜‡–ŽŒê’‡…’•êt„¾ •Œ…’•ê¡©¤¥À¡©¤¦êÂt„•Œ…’•ŒêrH•ˆ—Œêu>“™5„–—5‘œê¡©¤¥À¡©¤¦Ãê>–êvŽ•„‘Œê˜‡–ŽŒê’‡…’•ê k’‘„êsˆ‘‡„™„ê¡©¤¥À¡©¦ªêÂh–Iˆ‘‡™„Œêq5•5–Œêu>“™5„–—5‘œê¡©¤¥À¡©¦ªÃê†BˆŽê„„——­ê hê„‘œ„ŽH‘œ™ˆŽ…LêˆŠ—˜‡‹„—˜Ž±ê‹’Šœê„ꉈ™Œ‡>ŽŒêiˆ•ŽŒê—ˆˆ“Q>–ˆ‘ꖝQˆ—ˆ——êi„¾ Ž5‘œŒêl•‘L‘ˆŽê>–ꑈ>‘ˆŽ±ê„ꎈ–—‹ˆœŒê–Qˆ—>–Têt5œˆ•êkI•5‘„ŽêŽ>—ꉌ˜Žê™’—®ê„ê¡¨©©­ê 5•†Œ˜–ꣾ5‘±ê¢¡­£ªêI•„Ž’•ê–Qˆ—ˆ——ês„’–¡ê>–ê¡©ª¢­ê5“•ŒŒ–ꢥ¾>‘±ê¢¡­ªªêI•„Ž’•ê–Qˆ—ˆ——ê lˆŽ¢­êhê„‘œ„ŽH‘œ™ˆŽê„ꆖ„5‡•Iê5–ꄇ„—’—ꑈêŽHH‘ˆŽ­êl•‘Lê>–êkI•„ꙄI–B‘TˆŠê >Šêsˆ‘‡™5•„êŽH—H>–QŽêˆL——ê‹5„–’‡—„ŽêH––ˆ±ê‹Œ–ˆ‘ꄝꈖŽQ™LQŽê„ꏈ™>—5•Œê5’5‘œê •>–ˆŽ>‘—êL•H——ꝖŒ‡Iꄑœ„ŽH‘œ™ˆŽ…ˆ‘ꡨ§¡À¡¨©¥Ãꑌ‘†–ꐈŠˆB—™ˆ­ê hê ˆ–Lê ™Œ5Š‹5…’•Rê ˜—5‘ê „ê —•Œ„‘’‘Œê …>Žˆ–ˆ•L‡>––ˆê sˆ‘‡™5—ê ‹’5†–„—’—5Žê „ê zˆ•…Ào’•™5—Àz’™>‘êrŒ•5œ–5Š‹’­êuˆê–’ŽŽ„êŽ>–L……ê„ꐄŠœ„•ê>•ˆTêi„Ž5‘œŒêl•¾ ‘L—ê„깋„„ꈏˆ‘Œê…T‘†–ˆˆŽ>‘œê™5‡5™„ºê„êt„•Œ…’•ŒêrH•ˆ—ŒêiB•I–5Šêˆ>ê5B—’——5Ž­êhê t„•Œ…’•ŒêrH•ˆ—ŒêiB•I–5Šê†BTꉒ‘‡ê¹i„Ž„‘œêl•‘–—êÐê¡©ê5–ꖝˆ>œêˆˆ‘ꈐˆ—ê…Q‘—ˆ—L¾ QŠœºê ‡’Ž˜ˆ‘—˜5—ê —„•—„„„­ê h„ê ™5‡’—5Žê LŽˆ—±ê ‹’Šœê ¡©¢ª­ê 5“•ŒŒ–ê ¡¤¾ˆê >–ê ¡©¢¡­ê R‘Œ˜–ê¡£¾„êŽHH——±êh–Iˆ‘‡™„ê…>Ž>–ꌇL–„Ž5…„‘ꍒŠ—„„‘˜ê–ˆ•ˆ—ˆŽê—˜‡’5–—ê„ê‹„‡Œê ˆŠœ–>ŠˆŽê’Š5–5•Iê–IIꗈ•™ˆŽ•L±ê™„„Œ‘—ê„ê‹5…’•R•„ꙄŠœê„ê’•–5Šê™>‡ˆ>•ˆê™’‘„—¾ Ž’Iê Œ‘—>Žˆ‡>–ˆŽ•L±ê „ˆœˆŽ‘ˆŽê —Œ—Ž’–‘„Žê Žˆˆ——ê ™’‘„ê „•„‡‘Œ˜Ž­ê hê ™5‡Œ•„—ê –ˆ•Œ‘—ê „ê™5‡’——„ŽêŒ‘‡ˆ—ꄝ„ê„ê†>„ê—ˆ——>Ž±ê‹’Šœê>•—ˆ–B—–ˆ‘ˆŽêˆŠœêŒ‡ˆŠˆ‘ê’•–5Š’—ê>–ê„‘‘„Žê QŠœ‘HŽˆŒ—±ê>–ꈝ—ꐈŠêŒ–ê—ˆ——>Ž­êlˆê„êzˆ•…êrŒ•5œ–5ŠêiT‘—ˆ—Lê{H•™>‘œŽH‘œ™ˆê¨¥ê„ê>–ꨦê…ê ¡ê w’Ž•„Œ‘–ŽŒê„•‹Œ™êt„•Œ…’•±ê‰’‘‡êt„—Œ:‘ˆêŽ‘ŒŠˆêw•ˆŽ˜•„ꌑêtˆ‡Œ˜•„êÀꇙ’‘ŒŽŒ±ê“•ˆ“Œ–Œê¡¨¦¨À¡©¡©êÂwhti½¡¦Ã±ê—ˆ‹‘Œ:‘„ê ê ˆ‘’—„ꢪ¤±êy’–—‘„ꐄ—Œ:‘„ꎑŒŠ„êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꡨ©©À¡©ª¡­ ¢ê whti½¡¦±ê—ˆ‹‘Œ:‘„ꈑ’—„ꢥ¡±êy’–—‘„ꐄ—Œ:‘„ꎑŒŠ„êk’‘„êsˆ‘‡„™„ê¡©ª¡À¡©ª¤­

¥£


w•ˆŽ˜•–ŽŒêŒ–—êu’™Œ‘ˆ±ê¡©¢¡­êO—ˆ™­ê¡¦±êŒ‡„‘ê™ê‡’‘ˆˆ‘‡„™–ŽŒêi„Ž5‘œŒˆ™Œê—Œ–Ž„•‘Œ­ u’™Œ‘ˆê–’™>‘ê‘œˆ™Tꏄ“±ê¡©¢¡­ê¡¦­ê–5±êŽ>–Q—êi„Ž5‘œŒêl•‘Lꄏ–Iˆ‘‡™„Œê‘œ’‡55…„‘­

u’™Œ‘ˆ±ê¡©¢¥­êO—ˆ™­ê¥¢±êŒ‡„‘ê™ê‡’‘ˆˆ‘‡„™–ŽŒêi„Ž5‘œŒˆ™Œê—Œ–Ž„•‘Œ­ u’™Œ‘ˆê–’™>‘ê‘œˆ™Tꏄ“±ê¡©¢¥­ê¥¢­ê–5±êŽ>–Q—êi„Ž5‘œŒêl•‘Lꄏ–Iˆ‘‡™„Œê‘œ’‡55…„‘­

¥¤


t„‡Œê“•ˆŽ˜•ˆ†±ê¡©£§¾¡©£¨±êŒ‡„‘ê™ê‡’‘ˆˆ‘‡„™–ŽŒêi„Ž5‘œŒˆ™Œê—Œ–Ž„•‘Œ­ t„‡Œê“•ˆŽ˜•ˆ†ê–’™>‘ê‘œˆ™Tꏄ“±ê¡©£§¾¡©£¨±êŽ>–Q—êi„Ž5‘œŒêl•‘Lꄏ–Iˆ‘‡™„Œê‘œ’‡55…„‘­

¥¥


v–‘’™‘’O’–Ž’ê–“•Œ:ˆ™„’êlˆŽ„êi„Ž5‘œŒ„ꝄêO’–Ž’ꏈ—’ê¡©ª¨½¡©ª©­ i„Ž5‘œŒêlˆŽêˆˆŒêŒ–Ž’„Œê>•—ˆ–B—Lˆê„ê¡©ª¨½¡©ª©¾ŒŽêŒ–Ž’„Œê>™•ˆ­

¥¦


kˆ’™‘Œê™ˆˆŽê„ê—•Š’™–Ž’êO’’êlˆŽ„êi„Ž5‘œŒ„±ê¡©¡§­ i„Ž5‘œŒêlˆŽêŽˆ•ˆ–Žˆ‡ˆŒêŒ–Ž’„Œê‰Qˆ—ˆ±ê¡©¡§­

¥§


ˆ‡ê™’‹˜‘Œê™êk’‘Œêsˆ‘‡„™ŒêŒ‘ê‘„êt„‡W„•–Žˆ­êz’‡ŒO:ˆêŠ„ꍈꧭꄓ•Œ„ê¡©¢¢ê’“•’–—Œ’±ê Žˆ•ê¹–ˆêŒê™–ˆ‹ê—ˆ‹ê’Ž’‘’–—Œ‹ê‘ˆê’•ˆê„Š’—’™’ꕈ:Œ±ê‡„ꖈꍈêi„Ž„‘œê–ˆ‘„‘„êêŒ™ˆ–—Œ±ê—Œ¾ :’:ŒŒê–ˆê™’–Žˆ±êŽŒê‘„ê’–—„‘ˆ’ê™êŒ‘—ˆ•ˆ–˜ê‡•W„™ˆê—„‘Œ±ê‡„ꍈꗒꖗ’•Œêê‘„ˆ‘’ê’…™ˆ–—Œ—Œê „Šˆ‘—ˆê—˜ˆê‡•W„™ˆê—ˆ•ê‡„ꍈꗄꌝ™ˆ–—„ê—˜‡Œê•ˆ–ꌝ‡„„­êuŒŽˆ•ê‘Œê•ˆ:ˆ‘’±ê‡„ꍈ꒑ꓒ–ˆ‡’™„ê Ž„ŽO‘„ꌝ™ˆ–—„±ê‘ŒŽˆ•ê‡’Ž„„‘’±ê‡„ꍈꝄê•„‘†„ê“’OŒ„ê—„Ž„ꌝ™ˆ–—„ê:ˆêˆ’ꌑêOˆê„‘±ê ‡„ꅌꅌê™ˆ‡ˆê„ꑍŒ‹’™’ê™–ˆ…Œ‘’­êˆê…ŒêŒ‹ê…Œê“’OŒ„±êi„Ž„‘œêŠ’—’™’ꑌꇒ…ˆ•ê‡•W„™„‘ê Œ‘ꍈꖗ’•Œê„•–ŒŽ„±ê:ˆ–„•êŽ’—ꍘŠ’–’™„‘–ŽŒê‡•W„™„‘ꌑ꓄ˆ—ˆ‘ꐒWꑈꅌꖐˆê–—’•Œ—Œ±ê ‘ŒŽ„Ž’•ê“„ꖈꌝꑍˆŠ’™Œ‹ê‡ˆ„‘êêŠ’—’™’–—’ꑈꇄꖈ–—„™Œ—ŒêŽ•Œ™‡ˆº­ê}ꒅ—’W‘Œ†Œ±êŽŒê’…–ˆŠ„ê ‡ˆ™ˆ—ê–—•„‘Œ±ê„‹Ž’ꌝ™ˆ’ꙈŒŽ’Ꝅ‘ŒŒ™ˆŠ„ê—˜‡Œê’ê—ˆ‡„‘Œ‹ê•„ˆ•„‹ê‘„ꍘŠ’–’™„‘–Ž’À „‡W„•–ŽŒêˆŒ­êk’‡„‘„ê–’ê—˜‡Œê„–ŒOˆ™„‘„ê’…—’Wˆ‘†ˆ™­£ê uˆŽ„ê“’‡„—Ž’™ê’ꇕ˜WŒ‘Œêi„Ž5‘œŒê’­ê’ꑍŒ‹’™Œê‡ˆ„™‘’–—Œê‘„‡ˆ’ê—˜‡Œê™ê‰’‘‡˜ê tˆ‡‘„•’‡‘Œê„•‹Œ™–ŽŒê•„Œ–Ž’™„‘Œê—„…’•­ê{„…’•ê–ˆê‘ˆ“•ˆŽŒ‘ˆ‘’ê’•Š„‘ŒŒ•„êWˆê’‡êˆ—„ê¡©©¡±ê Œ‘ê–Œ†ˆ•ê—„Ž’±ê‡„ꍈꙖ„Ž’ꏈ—’ê’•Š„‘ŒŒ•„‘ê™ê‡•˜ŠˆêŽ•„˜ê’…ꖏ’™ˆ‘–Ž’¾„‡W„•–ŽŒêˆŒê™ê z’™ˆ‘ŒŒêŒ‘ê‘„êt„‡W„•–Žˆ­êw’Š„™Œ—‘Œê‘„ˆ‘ê—„…’•„ꍈꈙŒ‡ˆ‘—Œ•„—Œ±ê…Œ•„—ŒêŒ‘ê’‹•„‘Œ—Œê Š•„‡Œ™’±êŽŒê‘„–—„„꒝­êˆê‘„–—„„’ê“•Œê™–„Ž’‡‘ˆ™‘Œ‹ê’“•„™ŒŒ‹ê“•ˆ…Œ™„†ˆ™±ê‘„„‘ŒŒ™ˆOˆê ‡’Ž˜ˆ‘—ˆê“„ê—˜‡Œê“•ˆ‡–—„™Œ—Œê‘„ꝄŽ˜:‘Œê•„–—„™Œ­êkˆ™ˆ—Œê—„…’•êˆê…Œêˆ—„ê¡©©©ê’•Š„‘ŒŒ¾ •„‘ê™êt’—™„•ˆ™†Œ‹êŒ‘êw•’–ˆ‘„Ž’™†Œ‹­ê%„ê“„ê‘Œ„’ê“’‡„—Ž’™ê’ê—ˆêŽˆê‘„—„‘:‘’êŒ‘ê’‡ê Ž’Š„ꍈꄕ‹Œ™ê‡’…Œê™ê„–—Ꝅ‘ŒŒ™ˆê‡’Ž˜ˆ‘—ˆê’ê—Œ–Ž„•–—™˜êi„Ž5‘œŒ±êŽŒê–’ꍌ‹ê•„‡ˆŒŒê™ê —•Œê–Ž’“ˆ­ê}ꓕ™ˆê–Ž’“˜ê–’ꌝ‡ˆŽŒ±êŽŒê–’ꍌ‹ê“•’‡„„Œê™ê–™’Œê“•’‡„„‘Œ®ê ¾ê“•„‘ˆê™ŒŒ—Žˆê„ê’–•—‘Œ†ˆ±ê ¾ê—•Œê™•–—ˆê™ŒŒ—Žê„ê‘„“Œ–ˆê„ê•„Œ:‘ˆê–—ˆŽˆ‘Œ†ˆêÀꐄ•ˆ„‡ˆ±ê–’Ž’™ˆ±ê™Œ‘„ꌓ‡­ ¾ê•„Šˆ‡‘Œ†„ê“’•˜Oˆ‘ˆŠ„ꐒ–—˜ê:ˆêt˜•’ꐈ‡êwˆ—ŒO’™†ŒêŒ‘êt˜•–ŽŒêz•ˆ‡ŒO:ˆ±ê¦­ê „“•Œê¡©¤¡±ê•„Šˆ‡‘Œ†’ꍈꌝ‡„„ê“„“Œ•‘Œ†„êi„Ž5‘œŒ± ¾ê•„Šˆ‡‘Œ†ˆê„ê‘’™’ꏈ—’ê—•Œˆê•„Œ:‘Œê’—Œ™ŒÃ± ¾êŽ„—„’ŠêêŒ‡ˆŽŒê“’‡ˆ—„ê¹h‰„êw„“Œ•QˆºêŒêi˜‡Œ“ˆO—ˆê™•ˆ:ŽˆêŒê“„“Œ•„±ê’™’‘Œê “„“Œ•±ê–ˆ•™Œˆ—ˆ±êŽ•ˆ“ê“„“Œ•±ê“„“Œ•‘„—ˆê„–—„™Œ†ˆ±ê™ˆŽŒ±ê–™Œ‘:‘ŒŽŒ±ê…„•™Œ†ˆ±ê“ˆ•ˆ–„±ê•„¾ ‡Œ•Žˆ±êŽ•ˆ‡ˆ±ê•„Œ:‘ŒêŽ’ˆ‡„•Œ±ê•„Šˆ‡‘Œ†ˆ±ê’Ž•„–ŽŒê„ê‘’™’ˆ—‘ˆêˆŽˆ±ê„“Œ’‘:ŽŒê “„“Œ•‘„—ˆê:ˆ“Œ†ˆ±êŽ’‘‰ˆ—ŒÃ± ¾ê Ž„—„’Šê “„“Œ•‘Œ†ˆê s„’–„ê n•ˆŠ’•ˆ‘†–Œ†–„ê Œê z’“•’‘„ê „ê ’™’‘Œê “„“Œ•ê „ê …’‘…’‘ˆ±ê ¨­¡¡­¡©¤¡± ¾ê“’—•‡Œ„ê“’O—ˆê’ê“•ˆˆ—Œ‹ê“„Žˆ—Œ‹±ê:„–’“Œ–Œ‹ê‡ˆ†ˆ…•„ê¡©¤£ê¹y5‡ŒIê ˆ—º±ê¹yˆŠŠˆº±ê ¹l–—Œêr˜•Œ•º±ê¹wˆ–—ŒêoŒ•„“º±ê¹u>“–„™„º±ê¹l˜•I“„º±ê¹ êi„•5‡„º±ê¹rŒ–ê –5ŠºÃ± ¾ê“Œ–’ê¹k˜‘„™Œ‡>ŽŒêw„“B•Šœ5•„Žêsˆ•„Ž„—„ê –êu„ŠœŽˆ•ˆ–Žˆ‡ˆŒêy>–™>‘œ—5•–„–5ŠºêŒê i˜‡Œ“ˆO—ˆê’ê“’–„‘ˆê“„“Œ•˜ê“„“Œ•‘Œ†Œêi„Ž5‘œŒ±ê¡¡­¡ª­¡©¤¡± ¾ê’…™ˆ–—Œ’ꌑ꓏„:Œ‘Œê‘„’Šê„Ꝋ•„‡„•Œ‘’±ê¡©£¨± ¾ê’…™ˆ–—Œ’ꌑ꓏„:Œ‘Œê‘„’Šê„ê“•Œ‡’…‘Œ‘’ꌑꇄ™ˆŽê‘„ê“’–’™‘Œê“•’ˆ—±ê¡©£¨± ¾êO„Œ™ˆê™’„OŽˆê•„Šˆ‡‘Œ†ˆê–ˆ‡ˆê•„Œ:‘Œ‹ê’—Œ™’™Ã± ¾ê’…™ˆ–—Œ’ꘕˆ‡‘ŒO—™„ê:„–‘ŒŽ„ê¹wˆ–—ŒêoŒ•„“ºê’ê—ˆ±ê‡„ꑈꅒ‡’Ꙉ:ꓒOŒ„Œê:„–’“Œ–„ê ™ê—•Š’™Œ‘’êi„Ž5‘œŒ±êŽˆ•ê–’ꇒ…ŒŒê’…™ˆ–—Œ’±ê‡„ꖈꍈꗕŠ’™Œ‘„Ꝅ“•„±ê¥­¤­¡©¤¤± ¾ê‡„™:‘„ê‘„“’™ˆ‡ê„ê“•Œ‡’…‘Œ‘’ꇄ™ˆŽê‘„ꇒ‹’‡ˆŽê“’‡ˆ—Œ±ê“’–’™„‘êŒ‘ê“’ŽŒ†ˆ™Ãê £ê w’Ž•„Œ‘–ŽŒê„•‹Œ™êt„•Œ…’•±ê‰’‘‡êvŽ•’W‘’ê–’‡ŒO:ˆêt„•Œ…’•ê¡¨©¨À¡©¤¡±êhꧧꌑꧨ±ê–ŒŠ‘­ê}•ê}pppꡨ¢©½¢¡±êi„Ž5‘œŒêl•‘ˆ–—±êê ê ’:Œ‘ê“•’—Œê‡•W„™Œ­ê

¥¨


„„“5‘ê…T‘†–ˆˆŽ>‘œ—êŽH™ˆ——ˆŽêˆê„ê‹„„±ê„ê˜•„Ž’‡Iê>–ꄝꄏŽ’—5‘œêˆˆ‘­ê¹i„Ž„‘œê l•‘–—ºê5B—I„ŠêŽ>ŒŠ„’™5‘œ—ꌖꅌ•—’Ž’—ê>–ê„ꖝˆ•…꒏‡„’‘ê•„‘†±ê™„„Œ‘—ê„ꐄŠœ„•ê ’‡„’‘ê}•„‘„êŽHH——êŽH™ˆ—B—ˆ——ˆê„ꏈ™ˆˆŽˆ—±ê>–“ˆ‡ŒŠê„ê¹¢¢ºêˆŒŠˆê„„——­êlê˜Šœ„‘Œ–ê{„—„±ê Œˆ—™ˆêtˆ‡Œ:±ê„Ꝅ„ˆŠˆ•–ˆŠŒêŽ>ˆŽê‰L‘HŽ>‘ˆŽê„ê†Bˆê™’—­ê{’™5……5±ê„ꐄŠœ„•ê—Œ–—ˆŽ‘ˆŽê ˜Š’–5™ê R–5Š’Ž„—ê ŽQ‡HŠˆ—ˆ——ê „„ˆŠˆ•–ˆŠ•ˆ­ê i„Ž5‘œŒê l•‘L—ê „ê …B•I–5Šê ¡©¢¢­ê 5“•ŒŒ–ê §¾>‘ꉈˆ‘—ˆ——ˆê„ê™5‡ê„I±êŒ™ˆê¹„ê„‡’——êŽH•Q>‘œˆŽ…Lê‘ˆêˆ‹ˆ—ê…Œ—’–„‘ꐒ‘‡„‘Œ±ê ‹’Šœêi„Ž„‘œê>•—ˆ–Q—ê„ꎄ—’‘„–5Š’—ê>•Œ‘—Lꍈˆ‘—>–ˆŽ•L±ê„ˆœˆŽ‘ˆŽê„ê’•–5Šê>•‡ˆŽ>…ˆ‘ê —Œ—Ž’–‘„ŽêŽˆˆ——ê™’‘„ꐄ•„‡‘Œ˜Ž±ê>–ê‹’ŠœêŒ‘‡ˆ—ꄝ„ê„ê†>„ê—ˆ——ˆ±ê‹’Šœê>•—ˆ–B—–ˆê„ê Œ‡ˆŠˆ‘êŽ>ˆŽˆ—­êzˆ‹’ê–Œ‘†–ꉈ—Q‘—ˆ—™ˆê>–ê…Œ’‘œB—™„±ê‹’ŠœêŒœˆ‘ꍈˆ‘—>–ˆŽˆ—ê…Œ•—’Ž’—ê™’¾ ‘„ê>–ê‹’Šœê•„‘†ê•>–>•ˆêŒœˆ‘ꍈˆ‘—>–ˆŽˆ—êŽQ‡H——ê„ê‹„—5•’‘ê5—±ê>ŠêŽˆ™>–…>꓈‡ŒŠ±ê‹’Šœê Œ–ˆ•—ˆê™’‘„ꄝ’Žê—„•—„5—­êo„êŽQ‡—ˆê™’‘„ꄝ’Ž„—±ê„ŽŽ’•ê¹i„Ž„‘œºêŒ‘‡ˆ‘ê…Œ’‘‘œ„ê •’––ê5„“’Š5•êˆ‘‘ˆê>–꒏œ„‘ꇒŠ’Ž„—ê—ˆ——ê™’‘„±ê„Œ—ꈊœê˜Š’–5™ê5„“’Š5•‘„Žê >–ê’Ž’–ꈐ…ˆ•‘ˆŽê‘ˆêˆ——ê™’‘„ꖝ„…„‡êˆŠ—ˆ‘‘Œ±êBŠœê„ê—ˆ——ˆŒ…Lê–ˆŒŽ>““ê–ˆêˆ‹ˆ—ê H––ˆ5B—„‘ŒêˆŠœê™5‡Œ•„—’—­êhꎌˆ‘†ê’‡„„–ê™5‡Œ•„—…Iê„ê„ŽŽ’•Œê˜Š’–5™À„Šœ„•ê‹„—5•’‘ê ˜•„Ž’‡IêŽH•Q>‘œˆŽ•LêŒ–ꖝ5’–ê>•‡ˆŽˆ––>Šˆ—ê—˜‡‹„—˜‘ŽêˆŠ­êhꇒŽ˜ˆ‘—˜‹’ê„ê ™5‡’——„ŽêŽŒ‹„Š„—5–„Œ‘„ŽêˆŠœLŽH‘œ™ˆŒ—ꌖꐈ>Žˆ—>Ž­£ hêi„Ž5‘œŒê†–„5‡•I±êŒˆ—™ˆê—ˆ™>Žˆ‘œ–>ŠQŽ•Lê–IIê‘>‹5‘œê„‡„—’—ê„êuˆˆ—ŽHŒêsˆ¾ ™>—5•Œêr˜—„—I—5…’•ê5’5‘œ5…„‘ꌖꗄ5‹„—˜‘Ž­êhꎘ—„—I—5…’•ê¡©©¡¾—LêŽˆ•QêˆŠ–ˆ•¾ ™ˆ>–•ˆêŒ‘‡ˆ‘ê>™…ˆ‘ê5–¾5–±ê–’™>‘Œ„ŒêŒˆ—™ˆê„Šœ„•’•–5ŠŒê‹„—5•ˆ‘—Œê—ˆˆ“Q>–ˆ‘­ê hꎌˆ‘†ˆ‡ŒŽêŽ˜—„—I—5…’•—êzˆ‘—5–I‘ê>–êw5•—’–‰„™5‘ꖝˆ•™ˆ—>ŽêˆŠê¡©©©¾…ˆ‘­êz„‘’–ê „••Iê ‘Œ‘†–ê „‡„—˜‘Ž±ê ‹’Šœê “’‘—’–„‘ê ‹’ê >–ê ŽŒ—Lê ŠœT—H——ˆê „ê ˆ™>—5•ê „ê i„Ž5‘œŒê †–„5‡ê ‘œ’‡5–„—5™„êŽ„“†–’„—’–ꇒŽ˜ˆ‘—˜’Ž„—­êhêŒ•„—’Ž„—ê‹5•’ê†–’“’•—•„ê’–—’——˜Ž­ê hêˆ–Lꆖ’“’•—…„ꄝ’Ž„—ê„ê—ˆ•>ŽˆŽˆ—ê–’•’—˜Ž±ê„ˆœˆŽˆ—êQˆ—QŽ…ˆ‘ê5•˜—„Ž®ê ¾êQ•ˆ–ꊜ5–Ž5•—œ5Ž± ¾ê‹5•’‰>ˆêQ™ˆŠ•ˆêÀꏈŽ™5•’–•„±ê–H•“H–•ˆ±ê…’•’–•„êÀꖝ5‘—ê†BŽˆ±ê ¾ê¡©¤¡­ê5“•ŒŒ–ꦾŒê‡5—˜„êˆ5—’——êŽ>“ˆ–„“ê„êwˆ—ˆ–‹5„ê>–êt˜•„–ˆ•‡„‹ˆœêŽHH——Œê ˆ•’…’—êt˜•„¾‹B‡•I±ê„ˆœˆ—ê„êi„Ž5‘œŒê“„“B•Qˆ—ꄇ’——ꎌ± ¾êR>™ŒêŽ>“ˆ–„“’Žê‹5•’êŽQH‘…HLꐒ—B™˜„Ã±ê ¾ê „ê …˜‡„“ˆ–—Œê ¹h‰„ê w„“B•Qˆºê ™5„„—ê —ˆ•>ŽˆŒ‘ˆŽê Ž„—„IŠ˜–„ê “„“B•„†–ŽIŽ±ê †–’¾ „Š’I“„“B•±ê–„™>—5Ž±êŽ•ˆ““¾“„“B•±ê“„“B•5–IŽ±ê‰Qˆ—ˆŽ±ê†ˆ•˜5Ž±ê–B‘ˆLŽ±ê—’„Ž±ê •„‡B•’Ž±êŽ•>—5Ž±êŽQH‘…HLꑄ“—5•„Ž±êŽ>“ˆ–„“’Ž±êŽ„•5†–’‘œ‰„‡B–ˆŽ±ê„“Œ’‘’Ž±ê“„¾ “B•–„“Ž5Ž±êŽ’‘‰ˆ——ŒŽÃ±ê ¾ê„ê–’“•’‘Œên•ˆŠ’•ˆ‘†–Œ†–ês„’–ê“„“B•Qˆ—>‘ˆŽê†˜Ž’•Ž„¾†–’„Š’I“„“B•„Œ‘„ŽêŽ„—„I¾ Š˜–„±ê¡©¤¡­¡¡­¨­ ¾ê†–’„Š¾ê>–êR–5Š5—™>—ˆŒê“’–—„ŒŠ„’™5‘œ’Žê¡©¤£ê‡ˆ†ˆ…ˆ•>…LêÂy5‡ŒIê ˆ—±êyˆŠŠˆ±ê l–—Œêr˜•Œ•±êwˆ–—ŒêoB•„“±êu>“–„™„±êl˜•I“„±ê êi„•5‡„±êrŒ–ê –5ŠÃ± ¾ê i˜‡„“ˆ–—ˆ‘ê ‰ˆ„‡’——±ê „ê k˜‘„™Œ‡>ŽŒê w„“B•Šœ5•„Žê sˆ•„Ž„—„ê –ê u„ŠœŽˆ•ˆ–Žˆ‡ˆŒê y>–™>‘œ—5•–„–5Šêˆ™ˆˆê„êi„Ž5‘œŒêQˆ—‘ˆŽêŽQ‡H——ê“„“B••I±ê¡©¤¡­¡ª­¡¡­ ¾ê„êŒ‘Š„—„‘„‡I•Iê–IIê>•—ˆ–B—>–ê>–ê…Œ’‘œ„—±ê¡©£¨± ¾ê„êH™ˆ‡>Ž•Lê>–ꄝêQˆ—Œê‰’•Š„’ê„‡I5•Iê–IIê>•—ˆ–B—>–ê>–ê…Œ’‘œ„—±ê¡©£¨± £ê w’Ž•„Œ‘–ŽŒê„•‹Œ™êt„•Œ…’•±ê‰’‘‡êvŽ•’W‘’ê–’‡ŒO:ˆêt„•Œ…’•ê¡¨©¨À¡©¤¡±êhꧧ±ê§¨±ê–ŒŠ‘­ê}•ê}pppꡨ¢©½¢¡±êi„Ž5‘œŒêl•‘ˆ–—±êê ê ’:Œ‘ê“•’—Œê‡•W„™Œ­ê

¥©


¡©£¦ê ’“’…„ê l•‘ˆ–—„ê i„Ž„‘œŒ„®ê pŠ˜…Œê –ˆê ™–ˆê O’ˆê Œ‘ê ’…„–—Œ±ê ŽŒê –Œê ‘„…„™„’ê O’–ŽˆêŒ‘ê“Œ–„•‘ŒOŽˆê“’—•ˆ…O:Œ‘ˆê“•ŒêŽ’‘Ž˜•ˆ‘†ŒÃ± ¾ê‡„™:‘„ê‘„“’™ˆ‡ê„ê“•Œ‡’…‘Œ‘’ꇄ™ˆŽê‘„ꇒ‹’‡ˆŽê“’‡ˆ—Œ±ê“’–’™„‘êŒ‘ê“’ŽŒ†ˆ™Ãê¡©£¨± ¾ê“Œ–’±ê‘„“Œ–„‘’ê¡¥­¡ª­¡©¡§±ê“’–„‘’ꌝêiˆ•‘„ê™꓌–˜ê„™—’•ê’ˆ‘„±ê‡„ꍈꇒ…Œê “Œ–’ꌑ꓄Žˆ—ê’‡ê¹l•‘Lê…5†–Œ„ºê¾ê–—•Œ†„êl•‘ˆ–—„±ê—ˆ•ê‡„ꍈꆈ‘„êOˆ–—Œ„ꌑꐌ„Ꝉ’ê ™Œ–’Ž„±ê“•„™ê—„Ž’ê’–—„Œ‹ê“’—•ˆ…O:Œ‘ê—ˆ•ê‡„ꖈꅒꆈ‘„êOˆê™ŒOˆ™„„ñ ¾ê‡’“Œ–‘Œ†„Ꝅê¹z“’•—‹Œ•„“ºêŒêi˜‡Œ“ˆO—ˆê„ê’…•„:˜‘ê:„–’“Œ–„Ꝅꐈ–ˆ†ê„•ˆ†ê¡©¤¤­¤ê }ꇕ˜Šˆê–Ž’“˜ê‰’‘‡„êtˆ‡‘„•’‡‘Œê„•‹Œ™–ŽŒê•„Œ–Ž’™„‘Œê—„…’•ê–—„ꇙˆê’–•—‘Œ†Œ®ê i„Ž5‘œŒêl•‘L±ê¡©£©êŒ‘êi„Ž5‘œŒêiˆ•‘5—±ê¡©ªª±ê“’Ž’“„‘ê™êv•–’™Œê‘„ê’–•—‘Œ†Œêˆê‘„¾ “Œ–±ê‡„ꖈꍈꗌ–Ž„„ê™ê—Œ–Ž„•‘Œêi„Ž5‘œŒê™êk’‘Œêsˆ‘‡„™ŒÃ­êpê“•™ˆê’–•—‘Œ†ˆêˆê•„™Œ‡‘’±ê ‡„ê…’ê“’Š•ˆ…ꢭꉈ…•˜„•„ê¡©£©ê‘„ꍘ‡’™–Žˆê“’Ž’“„ŒO:˜­êw’‡“Œ–„‘Œê–’êWˆ‘„êkI•„êt„¾ œˆ•±ê’…„ê–Œ‘’™„±êŽŒê–—„ê…Œ„êWˆê“’•’:ˆ‘„êÀꖌ‘ês„’–êêl—˜–êy’–ˆ‘…ˆ•ŠêŒ‘ê–Œ‘êlˆŽêêyI–Œê tˆ‘—–­ês„’–ꍈꌐˆê—˜‡Œê–Œ‘„êêŒˆ‘’êmˆ•ŒŽˆ­êw’‡“Œ–„‘Œê–’êOˆê‘ˆŠ’™Œê…•„—ˆêŒ‘ê–ˆ–—•ˆê —ˆ•ê–™„ŽŒêŒ‘ê–™„ŽŒ‘ˆ­¥ w’ꖐ•—Œê’:ˆ—„ꍈꗕŠ’™Œ‘’ê“•ˆ™ˆê–Œ‘êlˆŽ±êŽŒêˆê…Œê“•ˆ‡ê—ˆê—„Ž–Œ–—ê™êsˆ‘‡„™Œ­ê}ê ‰’‘‡˜ê v…•—‘’ê ‡•˜Wˆ‘ˆê k’‘„ê sˆ‘‡„™„ê ™ê •ˆŠŒ–—•˜ê “•’–—ˆê ’…•—Œê ’…:Œ‘ˆê ’Ž•„„ê k’‘„ê sˆ‘‡„™„ê‘„‡ˆ’ꇙ„Ꝅ“Œ–„®êl•‘ˆ–—êi„Ž„‘œ±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꧡ±ê“•ˆ™„W„‘ˆê’–ˆ…êê’–ˆ…¾ ‘Œê„™—’’…Œ’±ê‡„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¤­ê¦­ê¡©¢©±ê‡„‘ꌑêO—­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„꒝­ê Ž’‘†ˆ–Œˆ®ê§­ê¦­ê¡©¢©ê£¨©©½¢±ê’“’…ˆ®ê…•Œ–„‘’ꡤ­ê¡­ê¡©£¡êO—­ê£§§½¡êŒ‘êhˆŽ–„‘‡ˆ•êi„¾ Ž„‘œ±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꧡ±ê“•ˆ™„W„‘ˆê’–ˆ…êê’–ˆ…‘Œê„™—’’…Œ’±ê‡„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê “•’O‘ˆ®ê¡£­ê¡¢­ê¡©£ª±ê‡„‘ꌑêO—­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„꒝­êŽ’‘†ˆ–Œˆ®ê¢¤­ê¡¢­ê¡©£ªê¨¡¨ª½¢­¦ê }ꗕˆ—ˆê–Ž’“˜ê‡’Ž˜ˆ‘—’™ê’ꇕ˜WŒ‘Œêi„Ž5‘œŒê™ê‰’‘‡˜êtˆ‡‘„•’‡‘Œê„•‹Œ™–ŽŒê•„¾ Œ–Ž’™„‘Œê—„…’•ê‘„‡ˆ’ꇙ„ꝙˆŽ„­ê}ꓕ™Œê™ˆˆŽê–’ꙓŒ–’™„Œê‘„•’:Œ„Ꝅê:„–’“Œ–ˆê¹wˆ–—Œê oŒ•„“º±ê¹wˆ–—ˆ•ês’œ‡ºêŒ‘ê¹rŒ–ê –5Šºê“•™ˆê–—•„‘Œê –’ê Œ•ˆ„‘ˆÃ±ê „“Œ–Œê “„ê –’ê „ê :„–’“Œ–ˆê ¹z’™ˆ‘–ŽŒê “’•’:ˆ™„ˆ†º±ê ¹s˜‡–Ž„ê “•„™Œ†„º±ê ¹}Œˆ–—‘ŒŽºê Œ‘ê ¹w„™Œ‹„ºê „ê ’Ž—’…ˆ•ê ¡©¤¥ê Â£ê Ž’Ã­§ê„‘ŒŒ™êˆê‡•˜ŠŒê™ˆˆŽ±ê—­ê•„:˜‘ŒêŽ‘ŒŠ„•‘ˆ±êŒêŽ„—ˆ•Œ‹êˆê•„™Œ‡‘’±êŽ‡’ꍈꎘ“’™„ê …„Š’ê™êŽ‘ŒŠ„•‘Œê—ˆ•êŽ„ŽO‘’ꅏ„Š’ꖒꎘ“’™„Œ±ê’‡ê¢¢­ê¡¢­ê¡©¤¥ê‡’꣡­ê¥­ê¡©¤§­êpê„“Œ–’™ê ™ê™ˆŽ˜êŒ™ˆ’±ê‡„ꖒꅏ„Š’ꎘ“’™„Œêk•W„™‘„ê’–‘’™‘„êO’„êz•ˆ‡‘„êiŒ–—•Œ†„±êp™’•Œê‘„‰—ˆê k’‘„ê sˆ‘‡„™„±ê vŽ•„‘’ê “’™ˆ–—™’ê ‘„•’‡‘ˆê ŒŒ†ˆê k’‘„ê sˆ‘‡„™„±ê vŽ•„‘Œê ˜‡–ŽŒê ’‡…’•ê Àê ‘’—•„‘Œê ’‡–ˆŽê k’‘„ê sˆ‘‡„™„±ê tˆ–—‘’ê —•Š’™–Ž’ê “’‡ˆ—ˆê ê Wˆˆ‘Œ‘’ê k’‘„ê sˆ‘‡„™„±êk•W„™‘„ꊌ‘„Œ„êk’‘„êsˆ‘‡„™„±êr•„ˆ™‘Œê’‡…’•ê™ˆˆê“•’–™ˆ—‘Œ‹ê‡ˆ„™†ˆ™ê k’‘„êsˆ‘‡„™„±êvŽ•„‘Œê“•’–™ˆ—‘Œê’‡…’•ê’–™’…’‡Œ‘ˆê‰•’‘—ˆêk’‘„êsˆ‘‡„™„±êvŽ•„‘Œê ’‡…’•ê•‡ˆ:ˆŠ„ꎕŒW„êk’‘„êsˆ‘‡„™„±ê„™ˆêr„•ˆêÀꗕŠ’™ˆ†êŒêk’Šˆê™„–Œ±êv–‘’™‘„êO’„ê r„“†„±êk•W„™‘„ê’–‘’™‘„êO’„êk’‘„êsˆ‘‡„™„±ê¹|–—•’ºêt˜•–Ž„êz’…’—„±êk•W„™‘„ê‘ŒW„ê ŠŒ‘„Œ„êk’‘„êsˆ‘‡„™„±ê|“•„™„ꇌ„OŽˆŠ„ꇒ„êk’‘„êsˆ‘‡„™„±ê¹u„O„ꎑŒŠ„ºêk’‘„ê sˆ‘‡„™„ꌑêv…•—‘’ê‘„‡„ˆ™„‘„êO’„êk’‘„êsˆ‘‡„™„­ê¹u„O„ꎑŒŠ„ºêˆê‘„Ž˜“Œ„ê™êŽ‘Œ¾ Š„•‘Œê¡­¥­¡©¤§ê„ꤦ­¦¢¨±¤¢ê‡Œ‘­êz“Œ–ˆŽêŽ˜“ˆ‘Œ‹ê–—™„•Œê’…–ˆŠ„ꇈ™ˆ—ê–—•„‘Œ­ê‡Œê–ˆ±ê‡„ê–ˆê ¤ê ê ¥ê ¦ê ê §ê

w’Ž•„Œ‘–ŽŒê„•‹Œ™êt„•Œ…’•±ê‰’‘‡êtˆ‡‘„•’‡‘Œê„•‹Œ™–ŽŒê•„Œ–Ž’™„‘Œê—„…’•ê¡©©¡Àꇄˆêwhti½¢¡¨¡Ã±êhꢪ±ê–ŒŠ‘­ê¢ª½£½¦±êê k•˜WŒ‘„êi„Ž5‘œŒêÀꗌ–Ž„•–—™’­ whti½¢¡¨¡±êhꢪ±ê–ŒŠ‘­ê¢ª½£½¡¤±êv–•—‘Œ†„­ w’Ž•„Œ‘–ŽŒê„•‹Œ™êt„•Œ…’•±ê‰’‘‡êv…•—‘’ꝇ•˜Wˆ‘ˆêk’‘„êsˆ‘‡„™„ê¡©ª©À¡©¥¤êÂwhti½©§¢Ã±êyˆŠŒ–—ˆ•ê“•’–—ˆê’…•—Œê’…:Œ‘ˆêê ’Ž•„„êk’‘„êsˆ‘‡„™„­ whti½¢¡¨¡±êhꢡ±ê–ŒŠ‘­ê¢¡½¢½¡±êk’Ž˜ˆ‘—Œê’ꏄ–—‘ŒO—™˜êÀꇈ‘„•‘ˆê„‡ˆ™ˆ­

¦ª


¾ê™Œ††ˆ–ꎄ—’‘„ŒêŽ>“ˆ–„“’Žê‹>—êŽQH‘…HLꐒ—B™˜„Ã± ¾ê„ê¹wˆ–—ŒêoB•„“ºê–ˆ•Žˆ–—L–>Š>‘ˆŽê>•—ˆ–B—>–ˆê„••I±ê‹’Šœê„êi„Ž5‘œŒêQˆ—…ˆê„ê—’™5……Œ¾ „Ž…„‘ꑈêŽQ‡ˆ‘ˆŽêR–5Š’—±êŒ™ˆê>•—ˆ–Q—ˆŽê„êQˆ—ê…ˆ5•5–5•I±ê¡©¤¤­¤­¥­ ¾êH™ˆ‡>ŽŒê„‡I…ˆ™„5–ê„ê™5„„—’Ž±êQˆ—ˆŽê>–ꉒŠ„Ž’5–’ŽêH™ˆ‡ˆˆ„‡I„ñꡩ£¦±ê i„Ž5‘œŒêl•‘LꐈŠˆŠœ>–>™ˆ±ê‹’Šœêˆ™ˆ–B—ˆ——ˆê„êH––ˆ–ꌖŽ’5—ê>–ê‹Œ™„—„—±ê„ˆœˆŽê „ꎒ‘Ž˜•ˆ‘†Œ5‘5ê–ˆ•ŒŽê…ˆê„êŒ–Ž’„Œê>–ꌕ’‡„ŒêŽˆ>ŽˆŽˆ—± ¾êH™ˆ‡>ŽŒê„‡I…ˆ™„5–ê„ê™5„„—’Ž±êQˆ—ˆŽê>–ꉒŠ„Ž’5–’ŽêH™ˆ‡ˆˆ„‡I„ñꡩ£¨± ¾ê¡©¡§­ê’Ž—I…ˆ•ê¡¥¾>‘êB•—±êiˆ•‘…LêŽQ‡H——ꏈ™>±ê„ˆœ…ˆ‘ê„ꖝˆ•Lê„ꏈ™>…ˆ‘ꐈŠ¾ ˆB—Œ±ê‹’ŠœêˆŠŽ„“—„ê¹l•‘Lê…5†–Œºêˆ™ˆ>—ê>–ꆖ’„Š5—±ê™„„Œ‘—ê‹’Šœê„êŽH•Lê>–ê„ê –„““„‘ê‘„Šœ’‘ꇕ5Š5Ž±ê˜Šœ„‘RŠœê„ê—H……ŒêŽˆ>Ž±ê>–ê‹’Šœê>Šê‡•5Š5……„Žêˆ–‘ˆŽ± ¾ê¡©¤¤ê5•†Œ˜–5•„ꖝII±ê…˜‡„“ˆ–—Œêz“’•—‹B•„“ꈏ–5’5–Œêˆ™ˆˆL„“„­¤ê hêuˆˆ—ŽHŒêsˆ™>—5•Œêr˜—„—I—5…’•ê5’5‘œ5‘„Žê5–’‡ŒŽê†–’“’•—5…„‘êŽ>—ꊜ5–ˆ¾ ˆ‘—>–ê—„5‹„—I®ê„êˆŠœŒŽê„ê¡©£©¾…ˆ‘ꈏ‹˜‘œ—êi„Ž5‘œŒêl•‘L>±ê„ê5–ŒŽê“ˆ‡ŒŠê„ê¡©ªª¾…„‘±ê v•–’™5‘ꈏ—ˆˆ—ˆ——êi„Ž5‘œŒêiˆ•‘5—>­êhꊜ5–ˆˆ‘—>–ˆ‘꒏™„–‹„—I±ê‹’Šœêh–Iˆ‘‡™5‘±ê„ê i„Ž5‘œŒê‘œ’‡5…„‘ê™’—„Žê‘œ’—„—™„­êhêˆ–Lꊜ5–ˆˆ‘—>–…Lê5—‹„—˜Ž±ê‹’Šœê„ê—ˆˆ¾ —>–•ˆê„ê‹’––R‰„˜Œê–Œ‡I—ˆˆ—L…ˆ‘ꎈ•Q—ê–’•±ê¡©£©­ê‰ˆ…•˜5•ê¢¾5‘­êhꊜ5–ˆˆ‘—>–êi„Ž5‘œŒê l•‘Lꉈˆ–>Š>—±êt„œˆ•êkI•5—±êŽ>—ê‘L–ꉌ5—±ês„’–—ê>–ê„‘‘„Žê‰ˆˆ–>Š>—±êy’–ˆ‘…ˆ•Šêl—˜–—ꌏˆ—™ˆê lˆŽˆ—±ê>–ê„‘‘„Žê‰ˆˆ–>Š>—êtˆ‘—–êyI–Œ—ꈐB—Œ­ês„’–‘„Žê™’—ꈊœê‰Œ„ꌖ±êmˆ•ŒŽˆ­êhꊜ5–’Iê †–„5‡—„Š’ŽêŽHH——ê>Šê—ˆ–—™>•ˆŒ—±ê–IŠ’•„Œ—ê>–ê–IŠ’•„––’‘œ„Œ—ê—„•—„„„ê„ꖝH™ˆŠ­¥ê h“„ê‹„5„ꘗ5‘ꄝêQˆ—ˆ—êlˆŽê™ˆ——ˆê5—±ê„ŽŒê„ˆL——ê—„›Œ–’‰L•ê™’—êsˆ‘‡™5‘­êhêh–Iˆ‘‡™„Œê p“„•ŒêlŠœˆ–Qˆ—ê5’5‘œ…„‘±ê„êh–Iˆ‘‡™„Œêq5•5–êŽH–>ŠˆŒêŒ“„•’–„Œ‘„Žê•ˆŠŒ–—ˆ•>…ˆ‘êŽ>—ê ‰ˆˆŠœ>–—ê —„5‹„—˜‘Žê „ê i„Ž5‘œŒê †–„5‡‡„ê Ž„“†–’„—’–„‘®ê i„Ž„‘œê l•‘ˆ–—±ê h–Iˆ‘‡™„ê §¡­±ê –ˆ>œ–5B—5–ê –ˆ>œŠ>“Ž’†–Œ™„±ê „ê …ˆˆˆ‘—>–ê ™„Šœê „ê Ž>•™>‘œ…ˆ„‡5–ê ‘„“„®ê ¡©¢©­ê R‘Œ˜–꤭±ê„êŒ“„•Œê…Œ’‘œB—™5‘œ±êŒˆ—™ˆêŽ’‘†ˆ––ŒIꑄ“„ê>–ꖝ5„®ê¡©¢©­êR‘Œ˜–ꧭ꣨©©½¢­ê tˆŠˆŠœ>–ˆŽ®êŽŒ—H•H™ˆê¡©£¡­ê„‘˜5•ê¡¤­ê£§§½¡­êi„Ž„‘œêhˆŽ–„‘‡ˆ•±êh–Iˆ‘‡™„ꧡ­±ê–ˆ¾ >œ–5B—5–ꖝˆ>œŠ>“Ž’†–Œ™„±ê„ê…ˆˆˆ‘—>–ꙄŠœê„êŽ>•™>‘œ…ˆ„‡5–ê‘„“„®ê¡©£ª­ê‡ˆ†ˆ…ˆ•ê ¡£­±ê„êŒ“„•Œê…Œ’‘œB—™5‘œ±êŒˆ—™ˆêŽ’‘†ˆ––ŒIꑄ“„ê>–ꖝ5„ê¡©£ª­ê‡ˆ†ˆ…ˆ•ê¢¤­ê¨¡¨ª½¢­¦ê hê uˆˆ—ŽHŒê sˆ™>—5•Œê r˜—„—I—5…’•ê 5’5‘œ5‘„Žê ‹„•„‡ŒŽ±ê „ê i„Ž5‘œŒê †–„5‡•Iê –IIꇒŽ˜ˆ‘—˜¾†–’“’•—5…„‘êŽ>—ê‰Qˆ—ê—„5‹„—I­êhêˆ–L…ˆê„êwˆ–—ŒêoB•„“±ê„êwˆ–—ˆ•ês’œ‡ê >–ê„êrŒ–ê –5ŠêˆŠ•ˆ‘‡ˆ>–ˆŒ—êB•—5Žê…ˆê„êˆ–L꒏‡„„Ž„—ꎌ™5Š—5ŽÃ±ê™„„Œ‘—ê„êz’™ˆ‘–ŽŒê“’¾ •’:ˆ™„ˆ†¾•„±ê„ês˜‡–Ž„ê“•„™Œ†„¾•„±ê„ê}Œˆ–—‘ŒŽ¾•ˆê>–ê¡©¤¥ê’Ž—I…ˆ•>…ˆ‘ê„êw„™Œ‹„¾•„ê£ꇅí§ê hꏈŠ>•‡ˆŽˆ–ˆ……ê„ê5–’‡ŒŽê‰Qˆ—±ê„ˆœê„êŽH‘œ™ˆ–…’—ꖝ55Œ—ê—„•—„„„±ê„ˆœˆŽ…Lê ŽŒ’™„–‹„—I±ê‹’ŠœêŽŒêŒ—ê™5–5•’—ꄝêQˆ—…ˆ‘ê¡©¤¥­ê‡ˆ†ˆ…ˆ•ê¢¢¾—Lê¡©¤¥­ê5˜–꣡¾ŒŠ­êhê ‰Qˆ—ꍈŠœˆ—ˆŒ…LêˆŠ—˜‡‹„—˜Ž±ê‹’Šœê’——ê„êz•ˆ‡‘„êiŒ–—•Œ†„¾Œê„Œê—„5‘’–êp–Ž’„±ê„ê h–Iˆ‘‡™„ŒêrL’„‰’••5–’Ž±ê„êh–Iˆ‘‡™„Œêq5•5–Œêyˆ‘‡L•Ž„“Œ—5‘œ–5Š±ê„êq5•5–Œêu>“™5„–—¾ 5‘œêÀꄏ–Iˆ‘‡™„Œê…ˆ–Lꖝ„Ž„–„±ê„êh–Iˆ‘‡™„Œê}5•’–Œê}„–5•˜êrˆ•ˆ–Žˆ‡ˆŒê}5„„—±ê „êh–Iˆ‘‡™„Œê„ŒênŒ‘5Œ˜±ê„êh–Iˆ‘‡™„ŒêrH’Ž—„—5–Œêt˜‘Ž5–’ŽêzH™ˆ—–>Š>‘ˆŽê ¤ê ê ¥ê ¦ê ê §ê

w’Ž•„Œ‘–ŽŒê„•‹Œ™êt„•Œ…’•±êtˆ‡‘„•’‡‘Œê„•‹Œ™–ŽŒê•„Œ–Ž’™„‘Œê—„…’•ê¡©©¡ÀêÂwhti½¢¡¨¡Ã±êhꢪ±ê–ŒŠ‘­ê¢ª½£½¦±êk•˜WŒ‘„êê i„Ž5‘œŒêÀꗌ–Ž„•–—™’­ whti½¢¡¨¡±êhꢪ±ê–ŒŠ‘­ê¢ª½£½¡¤±êv–•—‘Œ†„­ w’Ž•„Œ‘–ŽŒê„•‹Œ™êt„•Œ…’•±êv…•—‘’ꝇ•˜Wˆ‘ˆêk’‘„êsˆ‘‡„™„ê¡©ª©À¡©¥¤êÂwhti½©§¢Ã±êyˆŠŒ–—ˆ•ê“•’–—ˆê’…•—Œê’…:Œ‘ˆê’Ž•„„êê k’‘„êsˆ‘‡„™„­ whti½¢¡¨¡±êhꢡ±ê–ŒŠ‘­ê¢¡½¢½¡±êk’Ž˜ˆ‘—Œê’ꏄ–—‘ŒO—™˜êÀꇈ‘„•‘ˆê„‡ˆ™ˆ­

¦¡


r‘ŒŠ„êz5‘‡’•„êo’•™5—‹„±êŒ‡„‘„ê™ê‡’‘ˆˆ‘‡„™–ŽŒêi„Ž5‘œŒˆ™Œê—Œ–Ž„•‘Œ±ê¡©¤¢­ o’•™5—‹êz5‘‡’•êŽH‘œ™ˆ±êŽ>–Q—êh–Iˆ‘‡™5‘ê„êi„Ž5‘œŒ¾‘œ’‡5…„‘±ê¡©¤¢­

}ŒŒ—Ž„êlˆŽ„êi„Ž5‘œŒ„­ i„Ž5‘œŒêlˆŽê‘>™ˆŠœŽ5•—œ5„­

¦¢


w„Ž„—ꊏˆ‡„ŒOŽŒ‹ê“•ˆ‡–—„™ê™êk’‘Œêsˆ‘‡„™Œ±êˆ‡êˆ—Œê¡©¤¡¾¡©¤¥­ zB‘‹5ŒêˆL„‡5–’Žê“„Ž5—„êh–Iˆ‘‡™5‘±ê¡©¤¡ê>–ê¡©¤¥êŽHH——­

¦£


wŒ–’ê‘„“Œ–„‘’êlˆŽ˜êi„Ž5‘œŒ˜±êŽŒê’ˆ‘„Ꝅ“•—ˆê‡’‘ˆˆ‘‡„™–Žˆê—•Š’™Œ‘ˆ±ê¡©¤¤­ i„Ž5‘œŒêlˆŽ‹ˆêB•—ꏈ™>±ê„ˆœê„ê„–Iˆ‘‡™„ŒêQˆ—ê…ˆ5•5–5‘„Žê—>‘œ>—ꈐB—Œ±ê¡©¤¤­

¦¤


{ˆ‡‘ŒŽênH†–ˆŒê•–ˆ±êŒ‡„‘ê™ê‡’‘ˆˆ‘‡„™–ŽŒêi„Ž5‘œŒˆ™Œê—Œ–Ž„•‘Œ±ê¡©¤¥­ nH†–ˆŒê•–ˆê‹ˆ—Œ„“±ê‘œ’—„—™„ê„êi„Ž5‘œŒê‘œ’‡5…„‘±ê¡©¤¥­

vŠ„–ê—Œ–Ž„•‘ˆêŒ‘ê“„“Œ•‘Œ†ˆêi„Ž5‘œŒê™êk’‘Œêsˆ‘‡„™Œ±êˆ‡êˆ—Œê¡©¤¡¾¡©¤¥­ hêi„Ž5‘œŒê‘œ’‡„ê>–ê“„“B•Qˆ—ê‹Œ•‡ˆ—>–ˆ±ê¡©¤¡ê>–ê¡©¤¥êŽHH——­

¦¥


ˆê™–ˆê—’ꎘ“Œ’Ꝅꑒ™’ꎑŒŠ„•‘’±ê–„êŠ•ˆê„ꙈŒŽˆêŽ’Œ:Œ‘ˆê“„“Œ•„±êŽ˜™ˆ•—±ê„“±ê…’Ž’™±ê Ž‘ŒŠ±ê‡‘ˆ™‘ŒŽ’™±ê…„Š„‘ŒOŽŒ‹êŽ‘ŒWŒ†±ê•Œ–„‘Œ‹ê„“±ê„…˜’™±ê•„:˜‘–ŽŒ‹ê…’Ž’™±ê—’•…Œ†±ê •„Œ:‘Œ‹êŒŠˆ•±ê‡’Œ‘’±êŽ’†Žˆ±ê’—•’OŽŒ‹êŽ‘ŒŠ±ê—’„ˆ—‘ˆŠ„ê“„“Œ•„±êO’–ŽŒ‹êOŽ„—Œ†±ê‘’—ˆ–’™±ê “Œ™‘ŒŽ’™±ê–“’Œ‘–ŽŒ‹êŽ‘ŒŠ±ê…„Œ‘Œ†ê„꓈:„—ˆ±ê‡ˆ‘„•‘Œ†±ê—•ŒŽ’—‘ŒŽ’™±ê•„Šˆ‡‘Œ†±ê‡•W„ê„ê “ˆ•ˆ–„±ê:•‘Œ„±ê–™Œ‘:‘ŒŽ’™±ê…„•™Œ†±ê™’‡ˆ‘Œ‹ê…„•™Œ†±êŽ„•—±ê–“’‘Ž±ê:ˆ–—Œ—Ž±ê–—ˆ‘–ŽŒ‹êŒ‘ꇕ˜ŠŒ‹ê –ŒŽ±ê•„™‘Œ±ê:’“Œ:ˆ™±ê‡™„ê’—•’OŽ„ê™’Œ:Ž„­êu„ꆈ’—ˆ‘ꝑˆ–ˆŽêˆê¹u„O„ꎑŒŠ„ºê‡’…Œ„ê¡¥êÜê “’“˜–—±ê—„Ž’ꇄꍈꎒ‘:‘Œê‘ˆ–ˆŽê‘„O„ê£©­¦£¤±¡¥ê‡Œ‘­¨ê w’ꇕ˜ŠŒê–™ˆ—’™‘Œê™’‘Œêˆê˜–’‡„ê—•Š’™Œ‘ˆêŒ‘ê—Œ–Ž„•‘ˆê“’–—„„ꙓ•„OŒ™„­ê%ˆ‘’êl•‘ˆ–—„ê i„Ž5‘œŒ„ê–’ê‘„•ˆ:ꌑ—ˆ•‘Œ•„Œê™êh˜–†‹šŒ—±êŽˆ•ê–’ꍒꘖ•—ŒŒ­êzŒ‘êlˆŽê–ˆêˆê‘ˆŽ„ê:„–„ê Oˆê–Ž•Œ™„ê™ê‡ˆ˜ê‹ŒOˆê‘„ê“’‡–—•ˆO˜±ê„ꖒꊄꏈ—„ê¡©¤¥êŒ‡„ŒêŒ‘ꘖ—•ˆŒŒê“•Œêt˜•–ŽŒêz’…’—Œ­ê pê‰’‘‡„êvŽ•„‘Œês˜‡–ŽŒê’‡…’•êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꌝ™ˆ’±ê‡„꓄ꖒꖈꅕ„—ês˜‡’™ŒŽêŒ‘ꑍˆ¾ Š’™„ꇕ˜WŒ‘„ꙕ‘ŒŒêŒêŒ‘—ˆ•‘„†ŒˆêŒ‘ꇄêWŒ™Œ’ê™ê„Ž’™†˜­©ê yI–Œêtˆ‘—–±êWˆ‘„êlˆŽ„꒝­êhˆŽ–„‘‡•„±êˆê’–—„„ê™êsˆ‘‡„™Œ­êw’ê™’‘Œêˆê“•ŒêvŽ•„‘ˆê ˜‡–Žˆê’‡…’•˜ê™êk’‘Œêsˆ‘‡„™Œê™’WŒ„ê“•Œ„™’ê’…•—Œ®ê—•Š’™Œ‘„ê–ê“„“Œ•ˆ±ê{Œ—’™„ꦩ­ê vŽ•’W‘Œê˜‡–ŽŒê’‡…’•êt„•Œ…’•êŒêˆê¡¨­ê„“•Œ„ê¡©¤¦ê‡„ê“•Œ“’•’:Œ„ꝄꕈŠŒ–—•„†Œ’ê’…•—Œ­ê }ê –“Œ–˜ê ˆê —˜‡Œê ‘„™ˆ‡ˆ‘’±ê ‡„ê ‘Œê –’‡ˆ’™„„ê ê ’Ž˜“„—’•ˆ±ê ‡„ê –’ê Œê ’W„ê ’‡“ˆ„Œê Ž’—ê ’–˜ˆ‘†„ꌑꊄꘖ—•ˆŒŒ±ê‡„ꍈê:„‘Œ†„ê’–™’…’‡Œ‘ˆê‰•’‘—ˆ±ê‡„ê“’–ˆ‡˜ˆê—Œ–Ž„•‘’±êŽ„—ˆ•„ê “„ꑈꇒ“˜O:„ê—’ŒŽ’±ê‡„ꅌꏄ‹Ž’êWŒ™ˆ„ꌝꇒ‹’‡Ž’™±ê‡„ꍈꎕ„ˆ™‘„ê“’—•ˆ…„ꓒꎑŒŠ„•‘Œê Oˆê„:„–‘’ê“’—•ˆ…‘„±ê‡„ê“•’–—’•ŒêŽ‘ŒŠ„•‘ˆê˜–—•ˆ„’ꌑꒇŠ’™„•„’ê“•ˆ‡“Œ–’±ê‡„ê‘Œ„ê ’—•’Ž±ê‘Œ—Œê“’–ˆ–—™„­êrꕈŠŒ–—•„†ŒŒê’…•—Œêˆê‘„…’ê“•Œ“’’Š’ê—’±ê‡„ꍈꗕˆ‘˜—‘’ê…Œ„ê:„‘Œ¾ †„êvmꌑꇄꍈêsˆ‘‡„™„ê“’—•ˆ…’™„„ꎑŒŠ„•‘’­¡ª sˆ—’ê “’ê •ˆŠŒ–—•„†ŒŒê –’ê —•Š’™Œ‘’ê „“•Œê ’­ê ’ê ‘„†Œ’‘„ŒŒ•„Œ­ê }ê —•Š’™–Žˆê •ˆŠŒ–—•˜ê vŽ•’W‘ˆŠ„ê–’‡ŒO:„êt„•Œ…’•ê‘„‡ˆ’Ꝅ“Œ–±ê‡„ꖈꝄ•„‡ŒêŒŽ™Œ‡„†ŒˆêŒ…•ŒOˆêŒê—•Š’™Œ‘–ŽˆŠ„ê Œ‘ê’…•—‘ˆŠ„ꕈŠŒ–—•„ê—Œ–Ž„•‘„êl•‘ˆ–—êi„Ž„‘œŒê™êk’­êsˆ‘‡„™Œ±êw„•—Œ„‘–Ž„꘏Œ†„ꦩ­êw’–’¾ ™’‡„ê%ˆ‰•„‘êm•„‘†ê–ˆê•„•ˆOŒê‡’W‘’–—ŒêÀꢣ­ê˜‘Œ„ê¡©¤§­ u„ê’–‘’™Œê„Ž’‘„ê’ê‘„†Œ’‘„Œ„†ŒŒêˆê“•ˆO’ê“’‡ˆ—ˆê•ˆ“˜…ŒOŽˆŠ„ê“’ˆ‘„ê™ê’…:ˆ˜‡¾ –Ž’ꏄ–—­êk’“Œ–êtŒ‘Œ–—•–—™„Ꝅꌑ‡˜–—•Œ’ꌑꕘ‡„•–—™’ꍈêê‡‘ˆê¡¦­¡¢­¡©¤§­¡¡ê

¨ê whti½¢¡¨¡±êhꢡ±ê–ŒŠ‘­ê¢¡½¢½¡±êk’Ž˜ˆ‘—Œê’ꏄ–—‘ŒO—™˜êÀꇈ‘„•‘ˆê„‡ˆ™ˆ­ ©ê w’Ž•„Œ‘–ŽŒê„•‹Œ™êt„•Œ…’•±ê‰’‘‡êvŽ•„‘Œê˜‡–ŽŒê’‡…’•êk’‘„êsˆ‘‡„™„ê¡©¤¥À¡©¦ªêÂwhti½¤¥¦Ã±êhê©¢±êu„†Œ’‘„Œ„†Œ„êê ê “•ˆŒ:‘Œ‘ꌑꑈ“•ˆŒ:‘Œ‘ê¡©¤¥À¡©¥¢­ ¡ªêw’Ž•„Œ‘–ŽŒê„•‹Œ™êt„•Œ…’•±ê‰’‘‡êvŽ•’W‘Œê˜‡–ŽŒê’‡…’•êt„•Œ…’•ê¡©¤¥À¡©¤¦êÂwhti½¤¦£Ã±êhꦣ±êyˆŠŒ–—•„†Œ„ê’…•„—’™­ ¡¡êw’Ž•„Œ‘–ŽŒê„•‹Œ™êt„•Œ…’•±ê‰’‘‡êvŽ•’W‘’ê–’‡ŒO:ˆêt„•Œ…’•ê¡¨©¨À¡©¤¡êÂwhti½¦§£Ã±êhꡪ§§±ê–ŒŠ‘­êhêp}ꡪ©±ê{•Š’™–ŽŒê•ˆŠŒ–—ˆ•­

¦¦


oˆœŒê }5„–—5‘œ„±ê „ê h–Iˆ‘‡™„Œê mˆ–„…„‡B—Iê m•’‘—ê q5•5–Œê rHT™ˆL‡>–Œê }5„–—¾ 5‘œ„±ê„êh–Iˆ‘‡™„Œê}H•H–Žˆ•ˆ–—êq5•5–Œê}5„–—5‘œ„±ê„™ˆêr„•ˆê‹’––R‰„˜ŒêŽˆ•ˆ–Žˆ¾ ‡L±ê„êr„“†„Œê—„5‘’–êp–Ž’„±ê„êh–Iˆ‘‡™„Œê„Œê—„5‘’–êp–Ž’„±ê„êt˜•„–’…„—Œê |–—•’±ê„êh–Iˆ‘‡™„Œê„Œêh–IŠŒ‘5Œ˜±ê„êh–Iˆ‘‡™„ŒêkŒ5Ž’——‹’‘êpŠ„Š„—I–5Š„±ê „ê„–Iˆ‘‡™„Œêu„O„ꎑŒŠ„ê>–ꄝêh–Iˆ‘‡™„Œêp“„•Œêp–Ž’„ê™5–5•’—„Ž­êhêˆŠœŒŽêˆŠ>•‡ˆŽˆ–ˆ¾ ……ê—>—ˆ±ê‹’Šœêi„Ž5‘œŒ>Ž—Iê™5–5•’—ê¡©¤§­ê5˜–꡾>‘ê„êu„O„ꎑŒŠ„±ê>Š“ˆ‡ŒŠê¤¦­¦¢¨±¤¢ê ‡Œ‘5•ê>•—>Ž…ˆ‘­êhꐈŠ™5–5•’—ê5•˜ŽêŒ–—5„ꎌˆ‘†ê’‡„„–­ê Šœê5—–ŒŽ±ê‹’Šœê„êRêŽH‘œ™ˆ–¾ …’—ê•>–>•ˆê™5–5•’—„Ž±ê‹Œ–ˆ‘ê‘„Šœ’……ꐈ‘‘œŒ–>ŠT꓄“B••I±ê…’•B—>Ž•I±ê„““5Ž•I±ê —H…HŽ•L±êŽH‘œ™ˆŽ•L±ê‘„“IŽ•I±ê“>‘—5•ŒêŽH‘œ™ˆŽ•L±ê•„„““5•I±ê„…˜•I±ê–5„¾ —H…HŽ•L±ê—5–Ž5•I±êŽQH‘…HLê5—>Ž’Ž•I±ê‡’Œ‘I•I±êŽ’†Ž5•I±êŠœˆ•ˆŽŽH‘œ™•L±ê—’„¾ ˆ——“„“B••I±êŒ–Ž’„Œê‡’…’•I±êˆŠœˆ—‰Qˆ—•L±êŒ—„—I–“„“B••I±êˆ>ŽŽH‘œ™•L±ê…>œˆŠL“5•¾ ‘5•I±ê“>‘—5•†5•I±ê‹5•’–HŠ•L±êŽ>“ˆ–„“•I±ê—’—„•—I•I±ê—Œ‘—5•I±ê†ˆ•˜5•I±ê–B‘ˆL•L±ê ™B‰ˆ–—>Ž•L±êŽ5•—œ5•I±êŠ>Ž„“’†–•I±êQ‡™HLŽ5•—œ5•I±ê‰„Œ¾ê>–ê5–„……êŽ>“•L±ê™’‘„I•I±ê ˆ†–ˆ—•Lê>–êŽ>—ꊜˆ•ˆŽŽ’†–Œ•Iê™„‘ꖝI­êhêH––ˆŠ•ˆê„ê¹u„O„ꎑŒŠ„ºê¡¥Ü¾’–ꎈ‡™ˆ>‘œ—ê Ž„“’——±êBŠœê„ê™>Š–LêH––ˆŠê£©­¦£¤±¡¥ê‡Œ‘5•—ê—ˆ——ꎌ­¨ê hê 5–’‡ŒŽê ™Œ5Š‹5…’•Rê ˜—5‘ê Ž>•‡>–ˆ––>ê ™5—ê „ê Qˆ—ê >–ê „ê ‘œ’‡„ê Qˆˆ—ˆ—>–ˆ­ê i„Ž5‘œŒêl•‘Lꉈˆ–>Š>—ꘊœ„‘Œ–êh˜–†‹šŒ—…„ꌑ—ˆ•‘5—5Ž±ê„‹’‘‘„‘ꑈê—>•—Ꙍ––„­êmŒ„ê lˆŽê>Šê•H™Œ‡êŒ‡ˆŒŠê„ê‹5˜Žê“„‡5–5‘ê…˜Ž5—±ê‡ˆê¡©¤¥¾…ˆ‘ꈏ5•˜—5Žê>–êt˜•„–’…„—ê ŽHˆ>…ˆ‘ê ˆL——>Ž­ê hê h–Iˆ‘‡™„Œê q5•5–Œê u>“™5„–—5‘œ5‘„Žê 5’5‘œ5…Iê „’‘…„‘ê ˆŠ—˜‡‹„—˜Ž±ê ‹’Šœê s˜‡’™ŒŽê Âs„’–Ãê ‰Œ™>•ˆê >–ê †–„5‡„ê ™Œ––„—>•—ˆŽê „ê Œ‘—ˆ•‘55–…Iê >–ê j–5Ž—’•‘œ5‘ê>‘ˆŽ­©ê tˆ‘—–ê yI–Œ±ê lˆŽê ‰ˆˆ–>Šˆê sˆ‘‡™5‘ê „•„‡—­ê hê ‹5…’•Rê ˜—5‘ê „ê h–Iˆ‘‡™„Œê q5•5–Œê u>“™5„–—5‘œ‘5ê …ˆ„‡—„ê Ž>•™>‘œ>—ê „ê Œ“„•T>–Œê ˆ‘Šˆ‡>œ•ˆ®ê “„“B•Qˆ—±ê {Œ—’™„ê ˜­ê ¦©­ê –5ê„„——­êhêt„•Œ…’•ŒêrH•ˆ—Œêu>“™5„–—5‘œê¡©¤¦­ê5“•ŒŒ–ꡨ¾5‘ꄝꌓ„•ê…ˆˆˆ‘—>–>¾ ‹ˆê„5‘5–—ꄇ’——ꑈŽŒ­êhꇒŽ˜ˆ‘—˜ê„—ê—„•—„„„±ê‹’Šœê‘ˆêTŽH‡H——ꈊœQ——ê„ê ˆŠ–5IŽŽ„±ê„ê‰>•>—ꊜ„‘R–B—’——Ž>‘—ꈏ‹˜•†’—5Žê>–ꏈL——>Ž±ê„êmˆ–„…„‡B—Iêm•’‘—ê—„Š„±ê ™„‘ê‘œ’‡5„±ê„ˆœ‘ˆŽê†–ˆŽ>œêH™ˆ‡ˆ>…Lê„’‘…„‘ꑈê—˜‡êˆŠ>‘Œ±ê„ê™5•’–…„‘ê>Šê Œ‘‡ŒŠê‰ˆ‘‘5ê„êŽH‘œ™ˆ–…’—ꌕ5‘—Œê–QŽ–>Šˆ—±ê„êQˆ—ꋈœŒ–>ŠˆŒêIŽê>–ꄝꈏLB•5–’Ž‘„Žê ˆŠ‰ˆˆ‘ˆŽ±ê‘Œ‘†–ꊜˆ•ˆŽˆ±ê–ˆê…Œ•—’Ž„­êr>•ˆˆê…ˆˆŠœ>–>‹ˆê„ê‘œ’’——ꏈŠ—H……ˆ—ê „ê„—…„±ê‹’Šœêtˆ‘—–êyI–Œê„ŽŽ’•Œ…„‘ê„êmˆ–„…„‡B—Iêm•’‘—ê—„Š„ê™’—ê>–ê‹’Šœêsˆ‘‡™5‘„Žê –QŽ–>Šˆê™’—ꈊœêŽH‘œ™ˆ–…’—•„­¡ªê lŠœê>™™ˆê„ê…ˆˆ>–ꘗ5‘ꄝêQˆ—ˆ—ê…ˆ5•—5Ž±êŒˆ—™ˆê5„’–B—’——5Ž­êhêt„•Œ…’•ŒêrH•ˆ¾ —ŒêiB•I–5ŠêŽˆ•ˆ–Žˆ‡ˆŒê•ˆŠŒ–—ˆ•>…ˆ‘ꄝê5±ê‹’Šœêi„Ž5‘œŒêl•‘Lꑜ’‡5„êh–Iˆ‘‡™5‘±ê w„•—Œ„‘–Ž„꘏Œ†„ꦩ­ê†Bê„„——ꏌŽ™Œ‡55–ꐌ„——ꎌ—H•H—>Žê„ꎈ•ˆ–Žˆ‡ˆŒê>–ꌓ„•Œê•ˆŠŒ–—ˆ•¾ …L­ê%ˆ‰•„‘êm•„‘†êQˆ—™ˆˆ—L—꓈‡ŒŠê¡©¤§­êR‘Œ˜–ꢣ¾5‘ꉈˆ‘—ˆ——>ŽêŽH—ˆˆˆ——–>ŠˆŒê„I­ê hê5„’–B—5–•Iê–IIê—H•™>‘œê„„“5‘ê„êi„Ž5‘œŒê‘œ’‡5—±êŒ‘—ê5„Œêˆˆ‘—L–>ŠTê ™5„„—’—ê5—„‡—5Žê„ê‘>“ꖝ’Š5„—5…„­êhêp“„•Œê>–êi5‘œ5–„—ŒêtŒ‘Œ–—>•Œ˜êˆ™ˆ>‘ˆŽêŽˆ—ˆ¾ >–ˆê¡©¤§­ê‡ˆ†ˆ…ˆ•ê¡¦­¡¡ ¨ê whti½¢¡¨¡±êhꢡ±ê–ŒŠ‘­ê¢¡½¢½¡±êk’Ž˜ˆ‘—Œê’ꏄ–—‘ŒO—™˜êÀꇈ‘„•‘ˆê„‡ˆ™ˆ­ ©ê w’Ž•„Œ‘–ŽŒê„•‹Œ™êt„•Œ…’•±êvŽ•„‘Œê˜‡–ŽŒê’‡…’•êk’‘„êsˆ‘‡„™„ê¡©¤¥À¡©¦ªêÂwhti½¤¥¦Ã±êhê©¢±êu„†Œ’‘„Œ„†Œ„ê“•ˆŒ:‘Œ‘êê ê Œ‘ꑈ“•ˆŒ:‘Œ‘ê¡©¤¥À¡©¥¢­ ¡ªêw’Ž•„Œ‘–ŽŒê„•‹Œ™êt„•Œ…’•±êvŽ•’W‘Œê˜‡–ŽŒê’‡…’•êt„•Œ…’•ê¡©¤¥À¡©¤¦êÂwhti½¤¦£Ã±êhꦣ±êyˆŠŒ–—•„†Œ„ê’…•„—’™­ ¡¡êw’Ž•„Œ‘–ŽŒê„•‹Œ™êt„•Œ…’•±êvŽ•’W‘’ê–’‡ŒO:ˆêt„•Œ…’•ê¡¨©¨À¡©¤¡êÂwhti½¦§£Ã±êhꡪ§§±ê–ŒŠ‘­êhêp}ꡪ©±ê{•Š’™–ŽŒê•ˆŠŒ–—ˆ•­

¦§


kl% u p r h y z { }v ly u €n€ y{ z


p–—™5‘êwˆ–„®ê

r•„—Ž„Ꝋ’‡’™Œ‘„ꇈW‘ŒŽ„ z™Œˆ‘ˆê–’‘:‘ŒŽˆêŒ‘ê’Ž•„–‘ˆê‡ˆW‘ŒŽˆê˜“’•„…„’ê™êhŒŒêWˆê™ˆ:ꎒ—ꇙ„ê—Œ–’:ꏈ—­êu„¾ “•ˆê–’Ꙉ„Œê„ê“•Œ™ŒˆŠŒê‡’–—’„‘–—™ˆ‘ŒŽ’™­ê}ꓕŒˆ•„™Œê–ê—ˆê–ˆêˆê‡„‘ˆ–ê–“’O‘’ꝑ„‘±ê ’WŒ™ê‡ˆW‘ŒŽê“’„™Œê‘’Š’ꎄ–‘ˆˆêŒ‘ê–Œ†ˆ•ê‘„êrŒ—„–Žˆ±ê‘ˆŽˆêˆ‡ê¤­êŒ‘ꦭꖗ’ˆ—ˆ­ê {˜‡ŒêŽŒ—„–Ž„ê“Œ–ˆ‘Ž„±êŽŒêŠ„ê’“Œ–˜ˆ±êˆê“’‡’…‘„ꇈW‘ŒŽ˜­êz™Œˆ‘Œê„ŒêŒê‘„’ˆ‘ˆŠ„ê“„“Œ•¾ „ê‘„•ˆˆ‘Œê–’‘:‘ŒŽŒ±ê“•Œ—•ˆ‘Œê‘„ê’Š•’‡ˆêŒê…„…˜–„±ê–’ê–ˆê:ˆêr’•ˆ’ꎐ„˜ê•„OŒ•ŒŒê‘„ê q„“’‘–Ž’ꌑê™êwˆ•Œ’±ê‘„—’ê“„ê–’ê“’ê–™Œˆ‘Œê“’—Œê„OŒê—˜‡Œê‘„Ꝅ‹’‡­ê u„–—„•ˆOˆ±ê‡’–ˆê’‡Ž•Œ—ˆê–ŒŽ’™‘ˆê˜“’‡’…Œ—™ˆ±êŽŒê‘ˆ‡™’˜‘’ê‘„Ž„˜ˆ’ꑄꘓ’•„¾ …’ꇈW‘ŒŽ„±ê–’Ꝍ‡‘ˆê–ŒŽˆêŒê{ˆ…±êŽŒê–’ê‘„–—„ˆê™ê¢­ê—Œ–’:ˆ—˜ê“•­‘­O—­êŒ‘ê“•ŒŽ„˜ˆ’ê–—„•’¾ ˆŠŒ“:„‘–Ž’ꎒ:Œ’±ê’“•ˆˆ‘’ê–ê–’‘:‘ŒŽ’­êu„–—„‘ˆŽê“•ˆŽ•„–‘ˆê˜“’‡’…Œ—™ˆê„„…„–—•‘ˆŠ„ê •ˆŒˆ‰„êuŒ•˜‡’™ˆê“„„:ˆêŒêuŒ‘Œ™ê“„ê’†ˆ‘˜ˆ’ꑄꏈ—’ꨦªê“•­‘­O—­êuˆŽ„ê–—’ˆ—ŒêŽ„–‘ˆˆ±ê ’Ž’Œê¥­ê–—’ˆ—„ê“•­‘­O—­êˆê‘„–—„ê•ˆŒˆ‰ê‘„ꙕ„—Œ‹ê“„„:ˆêˆ•›ˆ–ê™êwˆ•–ˆ“’Œ–˜±ê‘„ꎄ—ˆ•ˆêˆê ™Œ‡ˆ‘ꇈW‘ŒŽ±êŽŒê–ˆê™êŽ’‘–—•˜Ž†ŒŒêŒ‘ꇈ’™„‘˜ê‘ˆê•„ŒŽ˜ˆê™ˆŒŽ’ꒇ꒖‘’™‘Œ‹ê‘„:Œ‘’–—Œê ‡ˆW‘ŒŽ„±êŽŒêˆê“’–—„ê¢¤ªªêˆ—ꎄ–‘ˆˆê—„Ž’Ꝉ’ê“•Œ˜…ˆ‘ê™êl™•’“Œ­ê}ꖙ’ˆê•’–—‘ˆê Ž•„˜êˆê“•™’—‘„ê‘„’Š„ê–’‘:‘ŒŽ„ê…Œ„ꝄO:Œ—„ê“•ˆ‡ê“•Œ“ˆŽ„’:Œê–’‘†ˆ­êuˆŽ„ê—Œ–’:ˆ—Œê Ž„–‘ˆˆê“„ꍈꌝ‘„‡Œ™ê:’™ˆŽ±êŽŒêŠ„ꍈêŽê—ˆ˜ê“•Œ–ŒŒ’ꈙ•’“–Ž’ê“’‡‘ˆ…ˆ±êêŒ‘Œ„‘ŒŒê –“•ˆˆ…„Œ±ê“•ˆ‡™–ˆê“„êêŒ…Œ•’ê“•Œˆ•‘Œ‹ê„—ˆ•Œ„’™±êŒ‡ˆ„ê‡„‘„O‘Œê‡ˆW‘ŒŽ­ê vŠ•’‡„ê“•™Œ‹ê‡ˆW‘ŒŽ’™±êŒ‡ˆ„‘Œ‹êŒê•Œ…ˆêŽ’–—Œ±ê…„…˜–„ꄏŒêˆ–„±ê–’ꖈꒇꖒ‘:‘ŒŽ’™ê •„ŒŽ’™„Œê“’ê—ˆ±ê‡„ꖒꍌ‹ê‘„Ꝅ:ˆ—Ž˜ê¾ê„•„‡Œê…’Oˆê‘ˆ“•ˆ’:Œ™’–—Œê¾ê“’Ž•Œ™„Œê–ꎒW’±ê —’꓄ꍈꝄ‹—ˆ™„’ê…’ê„–Œ™‘’±ê’:‘ˆO’ꎒ‘–—•˜Ž†Œ’­ê{„ê•„ŒŽ„ꖈꍈꌝ•„Œ—’ê’…:˜—Œ„ê™ê —ˆWŒê‡ˆW‘ŒŽ„±ê„•„‡Œê:ˆ–„•ê–’ꎒW’ꎐ„˜ê„ˆ‘„ˆê„‹Žˆ±ê„ê‘„ˆ‘˜ê“•Œˆ•‘ˆ±êê’ˆêŒ‘ê ™’–Ž’êŒ“•ˆŠ‘Œ•„‘ˆê–™Œˆ‘ˆ±ê’Œ•’„ꇕ˜Šˆ±ê‘„ꊒ–—’ê—Ž„‘ˆê—Ž„‘Œ‘ˆê‘„ê—„‘OŒ‹êˆ–ˆ‘Œ‹±ê Ž„–‘ˆˆê“„êWˆê‘„ꎒ™Œ‘–ŽŒ‹ê’Š•’‡Œ‹­ê kˆW‘ŒŽêˆê“’–—„ê˜‡’…‘’ꘓ’•„…ˆ‘±ê—’‡„ꏍ˜‡ˆê–’ꊄꑄꝄ:ˆ—Ž˜ê–“•ˆˆ„Œêê‘ˆ„˜¾ “„‘ˆ­êz:„–’„꓄ꍈꓒ–—„ê“•Œ˜…ˆ‘±ê„ꎄ•êŠ•ˆê„‹™„„ê—˜‡ŒêzŒ•˜êq’‘„–˜êo„˜š„œ‘˜ê ŒêˆŠˆ‘ˆŠ„ꌑꇈWˆ™‘ˆŠ„ês’‘‡’‘„­ê„•„‡Œê‘ˆŠ„ꍈêh‘ŠŒ„±êŽˆ•êŠ„ꌐˆ‘˜ˆ’ê—˜‡Œê¹“•ˆ¾ •’Žê ‡ˆW‘ŒŽ„º±ê “’–—„„ê „‹’‡‘„ê —•‡‘„™„ê ‡ˆW‘ŒŽ„•–Žˆê ’‡ˆ­ê o„˜š„œê ˆê “•Œê ˜™ˆ„™„‘˜ê ‡ˆW‘ŒŽ„ꌐˆêŽ„•ê™ˆŒŽ’ꇈ„±ê–„ê–’ꖈꏒ‘‡’‘–ŽŒêŽ’:Œ„WŒ±êŽŒê–’ê™ê‡ˆWˆ™‘Œ‹ê‡‘ˆ™Œ‹ê™ˆŒŽ’ê „–˜WŒŒ±ê’:‘’êÀꗘ‡Œê’•Š„‘ŒŒ•„‘’êÀꘓŒ•„Œê“•’—Œê“•Œ˜…ˆ‘’–—Œê“•„Ž—Œ:‘ˆ±ê’WŒ™ˆê•ˆ:Œ±ê ŽŒêˆê:’™ˆŽ„ê’‡Œ:‘’ê’…™„•’™„„ê“•ˆ‡ê‡ˆWˆ­êkˆW‘ŒŽêˆê“•ŒOˆê™ê’‡’ꒇꏈ—„ꡧ¥ª±êŒ‘ê –Œ†ˆ•ê“’ê—•Œ‡ˆ–ˆ—Œ‹êˆ—Œ‹ê™—•„‘Œ‹êŒ‘ꙈŒŽ’Ž•„—Ꝅ–ˆ‹’™„‘Œ‹±ê’‘‡’‘–ŽŒ‹ê–“•ˆ‹’‡’™êzŒ•„ê q’‘„–„ê™ê‡•˜W…Œê–™’ˆŠ„ꇈW‘ŒŽ„­ê r„˜ê„—ˆêˆê—˜‡Œê‡•˜Šˆê“’êl™•’“Œê“’–—„ê“•Œ˜…ˆ‘ꌑꑘˆ‘ꇒ‡„—ˆŽê“•ˆ‡™–ˆê Wˆ‘–ŽŒê’…„:Œ’­ê{„ꙕ—Œ™„ꕈ:±ê—’ê’‡Œ:‘’ê–•ˆ‡–—™’Ꝅꝑ„Ž’™‘’ꊒ™’•Œ†’ꍈꒇŒ:‘’êO:Œ—Œ¾ ’ê“•ˆ‡ê™•’:Œê–’‘†ˆ±ê“•„™ê—„Ž’꓄ꖈꍈꓒ‡ê‘Œê‡„’Ꝉ’ꏈ“’ê–Ž•Œ—Œê„Œê„Ž•Œ—Œ­ê}ꖏ„…ˆê ™•ˆˆ‘˜ê“„ê‘„–ê“•ˆ‡ê‡ˆWˆêOˆê‡„‘ˆ–Ꙅ•˜ˆê“•Œ˜…ˆ‘ꇈW‘ŒŽ­ê

§ª


wˆ–„êp–—™5‘®ê

l•‘œL—H•—>‘ˆ— mˆ—>—ˆˆ‹ˆ—L±ê‹’Šœê–Œ5…„‘ê–ˆœˆê‘„“¾ê>–ê‡B–ˆ•‘œLŽˆ—ê5•ê—H……ꐌ‘—êŽ>—ˆˆ•ê>™ˆê ‹„–‘5‘„Ž­êhêˆ‡‡ŒŠê‰ˆ—5•—ꏈŠ•>Šˆ……Œ±êˆŠœ>•—ˆTꈕ‘œL‹„–‘5„—•„ꘗ„IêŽ>“Œê5…•5’5–ê „êr•­ˆ­ê¢­ê>™ˆ•ˆ‡ê—5>Ž5‘êŽ>–Q—ê—‹>…„Œê‰„‰ˆ–—>‘œ±ê„ˆœˆ‘ê‘„“ˆ•‘œL™ˆêˆ5—’——êIˆŠœŒ“¾ —’ŒêŽ’†–Œê5—‹„—I­êhꑌ‘Œ™ˆŒêuŒ•˜‡ê“„’—5„ꄏ„…5–—•’ê•ˆŒˆ‰>‘ˆŽêŠœH‘œH•Tê5…•5’5–„ê “ˆ‡ŒŠêr•­ˆ­ê¨¦ª¾•„ê—ˆ‹ˆ—L­êu>‹5‘œê–5ê>™™ˆêŽ>–L……±ê„êr•­ˆ­ê¥­ê–5„‡ê—5>Ž5‘êŽ>–Q—ê„ê “ˆ•–ˆ“’Œ–Œêˆ•›>–ê“„’—„ꎄ“˜5‘„Žê‡’…’•T™ˆ±ê„ˆœˆ‘ê5—‹„—Iꈕ‘œLꑈê–’Ž…„‘ê ŽQH‘…H‹ˆ—ˆ——ê„ꐌ‘—ˆŠœê¢¤ªªê>™™ˆêŽ>–L……±êl˜•I“5…„‘êŽHŒ–ˆ•——>ê™5—ꈕ‘œLŽê„„“™ˆ¾ —Lê ˆˆLŒ—L­ê rB‘5…„‘ê „ê ¤¾¦­ê –5„‡•„ê —ˆ‹ˆ—Lê „ê …„…˜–ê ™5•„ê ˆ•L–B—ˆ——±ê –ˆœˆ±ê ™„Šœê ’„’’——ê“„“B••„ê…’•B—’——ê‘„“ˆ•‘œLŽêˆ—ˆ•ˆ‡>–ˆ±ê„ˆœˆŽêr’•ˆ5‘ê5—êq„“5‘…„±ê™„„Œ‘—ê wˆ•–Œ5…„ꌖꈏ˜—’——„Ž±ê„‡ê“ˆ‡ŒŠê„ê–ˆœˆR—’‘ꎈ•ˆ–—Qêuœ˜Š„—•„­ê hꑄ“ˆ•‘œLꖝQˆ—>–>‘ˆŽê‹ˆœ>‘ê„ê—TLꑄ“–Q—>–ꈏLê‘œR—’——ê™>‡ˆˆ—­êl—ê„ê‹„–‘’–ê >–êQŠœˆ–ꖝˆ•Žˆˆ—ˆ——ꄝꈘ•I“„Œêˆ…ˆ•ê„êˆ–Lꈏˆ‘Œê™>‡ˆ>•ˆê„„ŽB—’——„ê5—­êhꎈ‡ˆ—ˆ¾ Šˆ–ꈖˆ•‘œLꋄ†–’‘—±ê…„…˜–êŒˆ—™ˆê‰„ê™5„ꏈŠŒ‘Ž5……ê„……„‘êŽQH‘…HH——ê„ê‘„“ˆ•‘œLŽê ™55—I±ê ‹’Šœê ˆˆŒ‘—ˆê „ê ™B5I–5Š’—ê …Œ—’–B—Iê …L•…’•B—5–ê Œ„——ê >‘œˆŠˆ–ˆ‘ê „––B™„……ê >–ê ˆ•L–ˆ……ê –ˆ•Žˆˆ—ê ™’—­ê hê …L•—ê •H™Œ‡ˆ–ˆ‘ê ŽH‘‘œT±ê ‡ˆê „ê †>‘„Žê ˆŠ‰ˆˆL±ê ’„„ê ™„Šœê ™Œ„––„êŒ“•ˆŠ‘5—ê–ˆœˆŽ±ê™„Šœê–T•TꖝH™>–Tꗈ›—BŒ5Žê™5—’——5Žê‰ˆ±êˆŠœ•ˆêŽ„•†–R……±ê ‰„™5„–±êŽ>–L……ê‰>ŽQL–ꖝˆ•Žˆˆ—ˆŽˆ‘­ h‘‘„Žêˆˆ‘>•ˆ±ê‹’Šœê„êˆ–ˆ•‘œLêŽ>‘œˆˆ–ˆ‘ê‹„–‘5‹„—I™5ê™5—±ê„êˆ…ˆ•ˆŽêŽˆ¾ ‡ˆ—…ˆ‘ê>ŠŒ–ꌇˆŠˆ‘Žˆ‡™ˆê‰’Š„‡—5Žê„êR‡’‘–5Š’—­êo’Šœê™Œ–’‘œ„Šê•H™Œ‡êŒ‡Lꄏ„——ê>ŠŒ–ê ŽHŽˆ‡™ˆ——>ê™5—±ê„……„‘ê‘„Šœê–ˆ•ˆ“ˆê™’—ê„êŽH‡H–±ê†–„“„‡>Ž’–ês’‘‡’‘…„‘ê>LêzŒ•êq’‘„–ê o„˜š„œ‘„Ž­ê—ê‹„55…„‘ꄝ깈–ˆ•‘œLꓕI‰>—55‘„Žºê‘ˆ™ˆŒŽ±êˆ•—ꑈŽŒêŽH–H‘‹ˆ—L±ê‹’Šœê u„Šœ¾i•Œ—„‘‘Œ„ꄝꈖˆ•‘œLꇌ™„—5‘„Žê‘œ˜Š„—Œê‰ˆˆŠ™5•„ꏈ——­êuˆê™’—êŽH‘‘œTꇒŠ„±êˆ•—ê „êˆ–L–ꌇLꄏŽ„5™„êIêŽˆ•ˆ–Lꏒ‘‡’‘ŒêŽ’†–Œ–’Žê…ˆ™>—ˆŽŒˆ–>–—Lê—„•—’——„Žê„ê“•„Ž—ŒŽ˜–±ê ŽŒ‘œŒ—‹„—Iê >–ê H––ˆ†–˜Ž‹„—I±ê ˆ–L—Lê ˆŠ™>‡Lê –ˆ•Žˆˆ—ê ˆ—ˆ•ˆ‡>–ˆê 5——5‘­ê zˆ•™ˆŽˆ‡—ˆŽê Œ–ꄝꈖˆ•‘œLꋄ–‘5„—„ꈏˆ‘±ê‡ˆê¡§¥ª¾—LêŽˆ‡™ˆ±êzŒ•êq’‘„–êo„˜š„œê‹„•Œ‘†ê>™êŽH™ˆ—Žˆ¾ ˆ—ˆ–ˆ‘ꈖˆ•‘œLˆê—5•–„–5Š5…„‘ꐈŠ—ˆ——ꏒ‘‡’‘Œê–>—5Œê>ŠŒ–ꇌ™„—…„ê‹’—5Žê„êˆ–ˆ•‘œL—­ê yH™Œ‡‡ˆêˆ˜—5‘êl˜•I“„¾–ˆ•—ˆ±ê‰LŽ>““ê„ê‹HŠœˆŽê‘>ŽQH‹ˆ—ˆ—ˆ‘êH—H>Ž¾ŽŒˆŠ>–B—Lˆêˆ——ê „ê‰’•Š„—‹„—I±ê“H•Šˆ—‹ˆ—Lê>–ꍈ…ˆ–>‡•ˆêŒ–ꄏŽ„„–ꈖŽH­ êl•‘œL…Lê–’Ž¾–’ŽêŒŒIꇄ•„…êŽ>–Q—ê>–êŽ>–Qê„Ꙍ5Š’‘±ê‡ˆêŽHˆ±ê—5™’ê>–ꐈ––ˆê ‰H‡H‘êL•Œ‘ˆŽê>Šê„ꏈŠ…ˆ†–ˆ–ˆ……ꇄ•„…’Ž…I±êˆœˆŽêsˆ‘‡™5‘ê„êo˜‘Š5•Œ„êl•‘œLŠœ5•¾ …„‘êŽ>–Q—ˆŽ­

§¡


lŠŒ“—±êŒ‡‘„ꖏŒŽ„ꌝê{ˆ…±ê¢­ê—Œ–’:ˆ—ˆê“•­‘­O—­ lŠœŒ“—’Œêˆ•‘œL5…•5’5–±ê{‹>…„±êr•­êˆ­ê¢­ê>™ˆ•ˆ‡­

§¢


uŒ‘Œ™ˆ±ê•Œ–…„ꕈŒˆ‰„ê‘„êuŒ•˜‡’™Œê“„„:Œ±ê’Ž­ê¨¦ªê“•­‘­O—­ uŒ‘Œ™ˆ±êuŒ•˜‡ê“„’—5„±ê•ˆŒˆ‰ê•„„±êr•­ˆ­ê¨¦ª­ê

§£


wˆ•–ˆ“’Œ–±ê•Œ–…„ꕈŒˆ‰„ꑄꙕ„—Œ‹ê“„„:ˆêˆ•›ˆ–±ê¥­ê–—’­ê“•­‘­O—­ wˆ•–ˆ“’Œ–±êˆ•›ˆ–ê“„’—5„±ê•ˆŒˆ‰ê•„„±êr•­ˆ­ê¥­ê–5„‡­ê

§¤


l™•’“–Ž„êWˆ‘–Ž„ꐒ‡„ꌝꇕ˜Šˆê“’’™Œ†ˆê¡©­ê–—’ˆ—„­ l˜•I“„Œê‘LŒê‡Œ™„—•„±ê¡©­ê–5„‡ê5–’‡ŒŽê‰ˆˆ­

§¥


’—5‘êu„Šœ®ê

u’™’‡’…‘Œê‡ˆW‘ŒŽŒê‘„ꖏŒŽ„‹êŒ‘ꘐˆ—‘Œ‘„‹ w•ˆ‡‘ŒŽˆê‡„‘„O‘Œ‹ê‡ˆW‘ŒŽ’™ê–’ꘓ’•„…„ŒêWˆê™ê‡„™‘Œ‹ê:„–Œ‹êŽ’—ꝄO:Œ—’ê“•ˆ‡ê™•ˆ¾ ˆ‘–ŽŒŒê‘ˆ™Oˆ:‘’–—Œ±ê–“•™„ê–’ê—’ê‘„’Š’Ꙉ•ˆ—‘’ê’“•„™ŒŒê“„Œ‘ŒêŒ–—Œ±êŽŒê–’ꍌ‹ê‡•W„Œê ‘„‡êŠ„™’±ê‡„ꅌꖈꝄO:Œ—ŒŒê“•ˆ‡ê–’‘†ˆ±êŽ„–‘ˆˆê“„ê•’:‘ˆê“„‹„:ˆ­êkˆW‘ŒŽêˆê‘„™ˆ•ˆ—‘ˆ¾ ˆê„:ˆê–™’’ê’–™„„–Ž’ê“’—ê‘„êq„“’‘–ŽˆêŒ‘êrŒ—„–Žˆ±ê—ˆ•ê–’ꊄꘓ’•„…„ŒêŽ’—ê–ˆ‘:‘ŒŽ±ê ‡ˆW‘ŒŽêŒ‘ꎒ—ꝄO:Œ—’ꝄꙒ’™ˆ­êu„ê–—„•Œ‹ê˜“’‡’…Œ—™„‹ê–’ê—˜‡Œê–•ˆ‡‘ˆ™ˆOŽŒê™„‡„•Œê™Œ‡‘Œê “’‡ê„O:Œ—‘ŒŒê‡ˆW‘ŒŽŒê’Ž•’Šˆê„ŒêO—Œ•Œ’Š„—ˆê’…ŒŽˆ­êu„ê“’‡„ŠŒêŠ’‡’™Œ‘–ŽŒ‹ê’‡‘Œ‹ê ™Œ•’™ê™Œ‡Œ’±ê‡„ꖈꍈêê„‘O„‘ˆê’…–ˆŠ„êWˆ‘–ŽŒ‹ê…„•’:‘Œ‹ê’…„:ŒêŒ‘ê’…„:Œê™ê•’Ž’Ž’ê –—Œ˜ê“’™ˆ:„„ꙏ’Š„ꐒ‡‘Œ‹ê‡’‡„—Ž’™êŒ‘ê—˜‡Œê–ˆ‘:‘ŒŽ„­êkˆW‘ŒŽˆê–’ꘓ’•„…„Œê—˜‡ŒêŽ’—ê –“•ˆ‹„„‘ˆê“„Œ†ˆêŒ‘Ꝅꖕ„ˆWŒ™’ꝄŽ•Œ—ˆê’…•„„­êvꙖˆê—ˆê“•Œ:„’ê—˜‡Œê:„–’“Œ–ŒêŒê —ˆŠ„ê’…‡’…„±êŽˆ•ê–’ê‘„ê–—•„‘ˆ‹ê“•Œ’Šê‡„ˆ±ê‘ˆ’‡™Œ–‘’ꒇꖗ„•’–—Œ±ê–Ž’•„ê™ˆ‡‘’ê“•ŒŽ„¾ „‘ˆê–ê–ˆ‘:‘ŒŽ’ê™ê•’ŽŒ­ w•’—ŒêŽ’‘†˜ê¡©­ê–—’ˆ—„ꖈꗘ‡Œê‘„ꏌŽ’™‘Œ‹ê‡ˆŒ‹ê™–ˆê“’Š’–—ˆˆê“’„™„’ê“•Œ’•Œêê „•ˆ„Œ­êtŒ‹5œêt˜‘Ž5†–œê—ˆ•ê‘ˆŠ’™Œê˜:ˆ‘†Œê–’ê‘„ê“•ˆ’˜ê–—’ˆ—„ê‘„–ŒŽ„Œê™ˆ:ꖏŒŽê –ê—’ê—ˆ„—ŒŽ’±êŽ„Ž’•ê—˜‡Œêo’I––œ±êtˆ‡‘œ5‘–Žœ±êiˆ•—„„‘êr„•’™–ŽœêŒ‘êOˆê‘ˆŽ„—ˆ•Œê–Œ¾ Ž„•ŒêŒêu„Šœ…5‘œˆ±êŽ„Ž’•ê—˜‡Œêr5•’œêmˆ•ˆ‘†œ±ê:ŒŠ„•ê–ŒŽ„ê¹vŽ—’…ˆ•ºê–“„‡„ꐈ‡ê‘ˆŠ’™„ê ‘„“’ˆ…‘ˆO„ꇈ„­ê}ꑄ‡„ˆ™„‘˜ê…’’ꑄꑈŽ„—ˆ•Œ‹êŒˆ‘Œ‹ê‡ˆŒ‹ê–ŒŽ„•ˆ™êŒêw•ˆ¾ Ž’‡’‘„™„±êŽ’—ê–’êq5‘’–ê{’•‘œ„Œ±êqI–ˆ‰êyŒ““¾yI‘„ŒêŒ‘êi>„êp™5‘œŒ¾n•Q‘š„‡ê“•ŒŽ„„Œê™–ˆê “’Š’–—ˆOˆê“’„™„‘ˆêŒ‘ê’–™„„‘ˆê‡ˆW‘ŒŽ’™­ uˆŽ’:ꖒꇈW‘ŒŽˆêŒ‡ˆ’™„Œê–ê“’’:’Ꙉ:ꐄŒ‹ê–“ˆ†Œ„ŒŒ•„‘Œ‹ê•’Ž’‡ˆ–ŽŒ‹ê‡ˆ„™¾ ‘Œ†±ê–ˆ–—„™„Œê“„ꖒꍌ‹ê–“ˆ†Œ„ŒŒ•„‘Œê•’Ž’‡ˆ†Œê“’ê‘„•’:Œ˜ê—•Š’™†ˆ™­êw•ˆ™ˆŽ„ꝄꇈW‘ŒŽê ˆê…Œ„ê‘„“’Š’–—ˆˆêŒê‘ˆOŽˆêŒ‘ꉕ„‘†’–Žˆê–™Œˆê—ˆ•ê‡•˜ŠŒ‹ê„—ˆ•Œ„’™±ê’Š•’‡ˆê“„ꍈꅌ’ê Œ‡ˆ„‘’ꌝꕌ…ˆêŽ’–—Œê„Œê…„…˜–„­ê}ꑄOŒê‡’’™Œ‘Œêˆê“’ˆ‘Œ„ꈓ’‹„‘’ê–“•ˆˆ…’±ê ¡©ª¤êˆ—„ê™êk’‘Œêsˆ‘‡„™Œê˜–—„‘’™ˆ‘„ꇈW‘ŒŽ„•‘„êo˜‘Š5•Œ„êo„„Œêl•‘œLŠœ5•±êŽŒêˆê…Œ„ê ’…ˆ‘ˆê—˜‡Œê“•™„ꇈW‘ŒŽ„•‘„ꐒ‘„•‹Œˆ­êkˆW‘ŒŽŒêŒêˆ‘‡„™–Žˆê‡ˆW‘ŒŽ„•‘ˆê–’ê…ŒŒêWˆêŒê —„‘ŽŒ‹êˆŽˆ‘Œ‹ê“„Œ:Œ†±ê“•ˆ™ˆŽˆê“„ꌝꅒ…„W‘ˆŠ„ꌑꖙŒˆ‘ˆŠ„ꐄ—ˆ•Œ„„­ê{’™„•‘„ꍈꅌ„ê —„Ž’ꘖ“ˆO‘„±ê‡„ꖒꑍˆ‘ˆêŒ‡ˆŽˆê“’‘„ŒêOŒ•’ê“’ê–™ˆ—˜­êkˆê‘„Oˆê•„–—„™ˆê’Ꝋ’‡’™Œ‘Œê ‡ˆW‘ŒŽ„•‘ˆê—ˆˆŒê“•ˆ‡™–ˆê‘„ꖏŒŽ’™‘ˆê„—ˆ•Œ„˜ê:„–’“Œ–’™êo’‘T™>–±ê}„–5•‘„“Œê –5Š±êwˆ–—ŒêoB•„“±êt˜•„–’…„—ê>–ê}Œ‡>ŽˆêŒ‘êh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoB•„‡I­êˆê“’–ˆ…ˆêŒ–—’“„ê ‰’—’Š•„‰Œ„±ê ‘„ê Ž„—ˆ•Œê –’ê –ˆê :„‘Œ†ˆê %ˆ‘–ŽˆŠ„ê ‡•˜O—™„ê Œê o„‡R‘5‘5–„ê ™ê Š„™‘ˆê ˆ–—˜ê ‰’—’Š•„‰Œ•„ˆêê‡ˆW‘ŒŽŒêŒê‡ˆW‘ŒŽ„•‘ˆêo˜‘Š5•Œ„êl•‘œLŠœ5•­

§¦


u„Šœê’—5‘®ê

hêRŽ’•Œêˆ•‘œLŽêŽ>“ˆŽˆ‘ê>–êT™>–ˆ—Œê„Ž’—5–’Ž’‘ hêˆ•‘œL±ê„ˆœê™>‡Lˆ–ŽHê„ê‘„“ꋈ™ˆê™„Šœê„êˆ–Lꈏˆ‘±êL–ŒêŒ‡LŽêI—„ê‹„–‘5„—’–­ê l–L–’•…„‘ê„êŽH‘‘œTꗄ•—I–ˆ•Žˆˆ—ˆ—ê…Œ—’–B—I±ê…„…˜–‘5‡‡„ê…B•Iêq„“5‘ê>–êrB‘„ê—ˆ•Qˆ¾ —>•Lê—ˆ•ˆ‡—ꈏꙌ5Š–ˆ•—ˆê>–ê™5—ꙄI…„‘ê™>‡Lˆ–ŽH>ꑄ“ˆ•‘œL±êˆ–ˆ•‘œLê>–ꎒ†–Œ¾ˆ•‘œLê ‰’•55…„‘­ê hê ˆ•‘œL±ê „„ê „ê ¹“„•„“˜Œˆºê RŽ’•Œê •ˆ‘ˆ–5‘–5—ê ˆ–L–’•…„‘ê „ê ‰•„‘†Œ„ê ‰ˆ™Œ5Š’¾ –’‡5–‘„ŽêŽH–H‘‹ˆ—Œ­êkŒ™„——H•—>‘ˆ—Œê‰’••5–’ŽêŒŠ„’5Ž±ê‹’Šœê„Œ‘—ꆖHŽŽˆ‘—ê„ê…„•’ŽŽê>–ê „ê•’Ž’ŽIê‘LŒê•˜‹5„—5‘„ŽêŽH•—ˆ•ˆ‡ˆˆ±êRŠœê™5—ꈊœ•ˆêŒ‘Ž5……ꖝQŽ–>Š–ˆ•T™>ê„ꕘ‹5„—Œê ŽŒˆŠ>–B—LŽê–ˆ•ˆ“ˆ±êˆˆê„ꕘ‹5„—ꍈˆŠ>—ꈊœˆ‡Œ™>Ꙅ•5–’Iꈕ‘œL±ê„„ê„ê‘„“ˆ•‘œLꌖ­ê hŒ‘—ꈝˆ‘ꎒ•…„‘ꐌ‘‡Œ‘Ž5……ꊜ„Ž•„……„‘ꐈŠˆˆ‘LêR–5Š’ŽêŽH•ˆê>–ê‹B•Qê„‡—5Ž±êˆŠœê ™„„Œ•ˆê ™„Iê ‹HŠœ±ê ‡ˆê „ê Šœˆ•ˆŽ‹HŠœˆŽê –ˆê ˆˆ‘‹ˆ——ˆŽê ˆŠê „ê —5•–„–5ŠŒê >ˆ—ê –Œ‘—ˆ¾ •ˆŒ‘ê ‘„“ˆ•‘œLê ‘>ŽQ­ê lê –ˆŠB—ˆ——ˆê „ê „•†ê ˆ—„Ž„•5–5—ê Œˆ—>Ž—ˆˆ‘ê ‰>•‰Œ“Œ„‘—5–’Žê ˆLê >–ê ˜Šœ„‘„ŽŽ’•ê™>‡ˆ——ê„ê‘„“±ê™„Šœê„ꖝ>ê>–ꈖLꙌ–’‘—„Š–5Š„Œ—I­êtŒ‘‡ˆ••Lê—„‘R–Ž’‡‘„Žê„ê „Šœ„•’•–5ŠŒê–„—Iꎒ•„…ˆŒê„“„ŒêŒ–±êŒ‘—꓏­ê„êo’‘‡ˆ•T±ê„êwˆ–—ŒêkŒ™„—„“±ê„êyˆŠ>Lê>–ê ˆ‘‘ˆŽê—5•–„“„±ê„êo’‘T™>–­êlê˜—I……Œ—ꄝꡨ¤ª¾ˆ–ê>™ˆŽ—Lê„ê„êt5—•„Œên5…’•ê–ˆ•Žˆ–¾ —ˆ——ˆ±ê„ŽŒê„êz>†‹ˆ‘œŒê†–„5‡‘5êuœ˜Š„—¾t„Šœ„•’•–5Š’‘ꈏ—H—H——ê>™ˆŒê‘œ’5‘ê„êz>†‹>‘œŒê rH‘œ™—5•êˆŠ‹’––„……„‘ꕈŠ‘5Iꌊ„Š„—I„ꏈ——­êu’–±êˆˆ‘ꏄ“ꖝB‘ˆ–êŽL‘œ’„—’–ꐈ>Ž¾ ˆ—ˆŒê„ê‹HŠœˆŽˆ—ê¾ê„Ž5•êŠœˆ•ˆŽŽ>‘—±ê–ˆ•‡LLꏈ5‘œŽ>‘—±êŒ‰Rꄖ–’‘œŽ>‘—ꙄŠœê—ˆŽŒ‘—>œˆ–ê „—•I‘„Ž>‘—ê¾ê–Œ‘—ˆêŒ‘‡ŒŠêˆ•‘œL™ˆê„ꎈQŽ…ˆ‘ꐘ—„—5Ž­êlˆŽê—H……‘œŒ•ˆê‘„“ˆ•‘œLŽ±ê „ˆœˆŽêŽŒ‘œŒ—™„±ê‰>ŒŠê™„Šœê—ˆˆ–ˆ‘ê5•—ê5„“’—…„‘ê–>—5IꈖŽHŽ>‘—ê‘œR—„‘„Žê–ˆŠB—–>Šˆ—ê „ê‹HŠœˆŽ‘ˆŽê>–ê—ˆ–Œê–ˆ……>êLŽˆ—­ hê ¡©­ê –5„‡ê ™>Šˆê ‰ˆ>ê „ê Ž>“LT™>–ˆ—Œê „Ž’—5–’Ž’‘ê Œ–ê ˆŠœ•ˆê Šœ„Ž’•Œ……5ê ™5—„Žê „ê ˆ•‘œL5…•5’5–’Ž­êt˜‘Ž5†–œêtŒ‹5œ±ê™„„Œ‘—ê—„‘B—™5‘œ„Œê„ꖝ5„‡‰’•‡˜IꌇL–„Ž5…„‘ê —H……ꌏœˆ‘ê—>5RêŽ>“ˆ—ꉈ–—ˆ——ˆŽ±ê„Ž5•†–„Žêo’I––œ±êtˆ‡‘œ5‘–Žœ±êr„•’™–Žœêiˆ•—„„‘ê >–ê—H……ê‘„Šœ…5‘œ„Œê‰ˆ–—L±êBŠœêmˆ•ˆ‘†œêr5•’œêŒ–±ê„ŽŒ‘ˆŽê„ê¹vŽ—I…ˆ•ºê†BTêŽ>“>—ê„ê—>„ꏈŠ¾ ŽŒˆˆŽˆ‡L……ꄏŽ’—5–„ŒêŽH>ꖒ•’5Ž­êhêŽ>–L……ŒˆŽ…ˆ‘ê„êk˜‘5‘—R’‘ꄏŽ’—IêT™>–ˆŽ±ê BŠœê{’•‘œ„Œêq5‘’–±êyŒ““¾yI‘„ŒêqI–ˆ‰ê>–êp™5‘œŒ¾n•Q‘š„‡êi>„ꈊœ¾ˆŠœêŽŒˆˆŽˆ‡LêT™>‘ê ˜—„—˜Žê…ˆê„êˆ•‘œLŽêˆŠœ•ˆê–„“’•’‡Iê>–ê‹I‡B—IꍈˆŠ>—­ lŠœŽ’•’‘ꄝꈕ‘œLŽê—H……ꎌ–êŽ>T™ˆ–ꖝ„ŽT‹ˆœê•>™>‘êŽ>–Q—ˆŽ±êH––ˆ5B—5–˜Ž„—ê “ˆ‡ŒŠê Žˆ•ˆ–Žˆ‡LŽê ™>Šˆ—ˆ——>Žê ˆê –„ŽŒ“„•’–’ŽŽ„­ê hê ˆ•‘œLŽê 5—‹R„—„ê ˆŠŒ‘Ž5……ê ‘>ˆ—ê >–ꉕ„‘†Œ„ê–ˆœˆê>–ê5–ê—ˆ›—Œê5•˜ê™’—±ê„ê•I–5˜Žê‹„†–’‘—…Iê™„Šœê…„…˜–…IêŽ>–Q—­ê o„5‘Ž…„‘ê Ž’•–„Ž’–ê ™5—’5–—ê ˆˆ‘—ˆ——ê „ê h–Iˆ‘‡™5‘ê ¡©ª¤¾…ˆ‘ê >—•ˆH——ê o˜‘Š5•Œ„ê l•‘œLŠœ5•±ê„ˆœêˆŠœ…ˆ‘ê„êt’‘„•†‹Œ„ꈏ–Lꈕ‘œLŠœ5•„ê™’—­êhꏈ‘‡™„ŒêŠœ5•êˆ•‘œLŒê5•ê ™>Ž’‘œê „†>•˜‡„†–Ž5Ž…Iê 5—„Ž±ê 5—‹R„—˜Žê “ˆ‡ŒŠê “„˜—¾ê >–ê –ˆœˆ–H™ˆ—…L­êhꊜ5•ê „‘‘œŒ•„ê–ŒŽˆ•ˆ–ê™’—±ê‹’Šœê„ê—ˆ•>ŽˆŒ—ꐈ––ˆê‰H‡H‘ꎈ•ˆ–—>Ž­êrŒ5B—5–˜‘Žêˆ•‘œL—H•—>‘ˆ—Œê Œ–ˆ•—ˆ—Lˆê ‰LŽ>‘—ê „ê o’‘T™>–±ê „ê }„–5•‘„“Œê –5Š±ê „ê wˆ–—Œê oB•„“±ê „ê t˜•„–’…„—ê >–ê }Œ‡>Žˆê>–ꄝêh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoB•„‡IêŽ>“„‘œ„Š5•„ê—5„–Ž’‡ŒŽ­êrŒˆˆŽˆ‡ŒŽêŽHQQŽê„’‘ê ‰>‘œŽ>“±ê„‹’ê„êo„‡R‘5‘5–ŒêuLˆŠœˆ—ê—„Š„Œê„ê‰L™5•’–…„‘ê„ꏈ‘‡™„Œêo˜‘Š5•Œ„êl•‘œLŠœ5•¾ …„‘êŽ>–Q—ꈕ‘œLŒŽŽˆêˆŠœQ——ê‰>‘œŽ>“ˆ–Žˆ‡—ˆŽêˆ­ §§


t„‡W„•–ŽŒê:„–’“Œ–êo’‘T™>–±ê¡¨£¥­ l•‘œL5…•5’5–±êo’‘T™>–ê†BTꏄ“±ê¡¨£¥­

§¨


t„‡W„•–ŽŒê:„–’“Œ–êo’‘T™>–±ê¡¨£©­ l•‘œL5…•5’5–±êo’‘T™>–ê†BTꏄ“±ê¡¨£©­

§©


i>„êp™5‘œŒ¾n•Q‘š„‡®ê%ˆ‘–Ž„ê‘„ê’…„Œ±ê¡¨©§±ê’ˆ¾“„—‘’±ê¨¡ê›ê¡ªªê†±êt„Šœ„•êuˆˆ—Œên„>•Œ„±êi˜‡„“ˆ–— p™5‘œŒ¾n•Q‘š„‡êi>„®êuLê™B“„•—’‘±ê¡¨©§±ê’„¾™5–’‘±ê¨¡ê›ê¡ªªê†±êt„Šœ„•êuˆˆ—Œên„>•Œ„±êi˜‡„“ˆ–—

¨ª


r5•’œêmˆ•ˆ‘†œ®êvŽ—’…ˆ•±ê¡©ª£±ê’ˆ¾“„—‘’±ê¡¢¥ê›ê¡ª§ê†±êt„Šœ„•êuˆˆ—Œên„>•Œ„±êi˜‡„“ˆ–— mˆ•ˆ‘†œêr5•’œ®êvŽ—I…ˆ•±ê¡©ª£±ê’„¾™5–’‘±ê¡¢¥ê›ê¡ª§ê†±êt„Šœ„•êuˆˆ—Œên„>•Œ„±êi˜‡„“ˆ–—

¨¡


’—5‘êsˆ‘‡™„Œêrˆ“ˆ®ê

kˆW‘ŒŽ„•‘„ê¹o˜‘Š5•Œ„êo„„Œêl•‘œLŠœ5•ºê™êk’‘Œêsˆ‘‡„™Œ kˆW‘ŒŽ„•‘„ê™êk’‘Œêsˆ‘‡„™Œêˆê‘„–—„„ꌝêOŒ™„‘Œ†ˆêi>ˆê~’•—„‘„ꌑꖌ†ˆ•ê˜•„‡‘’ê ¢§­ê–ˆ“—ˆ…•„ꏈ—„ê¡©ª¤ê™êŠ•„‡…Œ±êŽŒêˆê–—„„ꑄꇙ’•ŒO:˜êo•„‘Œ‘Œ†ˆê™êk’‘Œêsˆ‘‡„™Œ­ê iŒ„ꍈꓕ™„ꇈW‘ŒŽ„•‘„êh™–—•’¾vŠ•–Žˆêt’‘„•‹Œˆ­êkˆW‘ŒŽ„•‘„ꍈꅌ„ê—„Ž’ꘖ“ˆO‘„±ê‡„ê –ˆêˆêWˆê:ˆê“’‡•˜Š’ꏈ—’±ê’Œ•’„ꢧ­ê„„ê¡©ª¦ê“•ˆ’…ŒŽ’™„„ê™ê‡ˆ‘ŒOŽ’ꇕ˜W…’­êw•™Œê :„‘Œê˜“•„™ˆê–’ê…ŒŒ®êŽ’—ê“•ˆ‡–—„™‘ŒŽê‡’‘ˆˆ‘‡„™–Žˆê‹•„‘Œ‘Œ†ˆ®ê…„Š„‘ŒŽêj–˜ŽŒ†–êh‡’‰±ê ‡•„™‘ŒŽê‡•­êqI–ˆ‰êi•Q‘‘ˆ•±ê‘„ˆ‘ŒŽêh‡’‰êiQ†‹ˆ•±êˆŽ„•‘„•êu5‘‡’•êm˜––±ê—•Š’™ˆ†êsŒ“I—ê m•ˆœˆ•±ê—•Š’™ˆ†êtI•ên•I–±ê’Ž•’W‘Œê‡•„™‘ŒŽê‡•­êm5…Œ5‘êqI–„±ê’‡™ˆ—‘ŒŽêlˆŽêr„•„…>œ’–±ê …„Š„‘ŒŽê ‹•„‘Œ‘Œ†ˆê qI–ˆ‰ê r’—–†‹œ±ê Š„™‘Œê Ž‘ŒŠ’™’‡„ê ‹•„‘Œ‘Œ†ˆê lŒê w’5Ž±ê —•Š’™ˆ†ê iˆ‘Lê~’•—„‘±ê—•Š’™ˆ†êsŒ“I—ê~ˆŒ–±ê’‡™ˆ—‘ŒŽê‡•­êh‡’‰ê~’5Ž±ê“•ˆ…Œ™„†Œêk’‘ˆêsˆ‘¾ ‡„™ˆêŒ‘ê—•Š’™ˆ†êi>„ê~ˆŒ–êŒêiˆ—Œ‘ˆ†±ê—ˆ•ê‘„ê“’‡„ŠŒê“’’…„–—Œê˜“•„™ˆê‡ˆ‘ŒOŽˆê‡•˜W…ˆê„ê •ˆŠŒ–—•„†Œ’ꇕ˜W…ˆê“•Œ–—’‘„ꘕ„‡‘ŒŽ„êi>„ê~’•—„‘‘ꌑêqI–ˆ‰ên•„‰­ k’ê ˆ—„ê ¡©ª§ê –’ê Š•„‡ŒŒê ‘’™’±ê Œ“’„‘—‘’ê —’™„•‘ŒOŽ’ê Š•„‡…’ê ‘„ê •’…˜ê „‹’‡‘ˆ¾ Š„ê ‡ˆ„ê —„Ž•„—‘ˆŠ„ê ˆ–—„­ê u„:•—ê „ê Š•„‡…’ê ™ê –ˆ†ˆ–Œ–Žˆê –—Œ˜ê ˆê Œ‡ˆ„ê „•‹Œ—ˆŽ—ê s„’–ê zˆ‘—ˆ±êŠ•„‡Œê“„ê{„5–êt’•„‘‡Œ‘Œ±êŠ•„‡Œ—ˆêŒ—„Œ„‘–ŽˆŠ„ê•’‡˜êŒê„„ˆŠˆ•–ˆŠ„­êz—•’“‘„ê Ž’‘–—•˜Ž†Œ„ê—„Ž•„—‘ˆê‡’‘ˆˆ‘‡„™–Žˆê‡ˆW‘ŒŽ„•‘ˆêˆê…Œ„ꌝêWˆˆ’…ˆ—’‘„±êŽ„•êˆê—„Ž•„—ê ™ˆ„’Ꝅꕈ™’˜†Œ’‘„•‘’ꕈOŒ—ˆ™±ê™ˆ‘‡„•ê“„ꖈꍈꌝŽ„„’±ê‡„ꑌꅌ„ê—•„‘„±êŽˆ•êˆê“•ˆ¾ “˜O:„„ê™’‡’­êˆê‘ˆŽ„êˆ—ꖒꐒ•„Œê‡ˆŽ’•„—Œ™‘Œê–ˆ†ˆ–Œ–ŽŒê„—•ˆ“ê“’•˜OŒ—ŒêŒ‘Ꝋ•„‡Œ—Œê —•„‡Œ†Œ’‘„‘’ê–—•ˆO‘’ꎒ‘–—•˜Ž†Œ’­¡ }Ꝅ:ˆ—Ž˜êˆê™êˆ‘‡„™–ŽŒê‡ˆW‘ŒŽ„•‘Œê‡ˆ„’ê™ê“’™“•ˆ:˜ê£ª¾¤ªê‡ˆ„™†ˆ™±êŒ‡ˆŽŒê“„ê–’ê …ŒŒêŒ–Ž„‘Œê‘„ê—•Š˜­ê}ꗈê’…‡’…˜ê–’ꇑˆ™‘’ꌝ‡ˆ„Œê’Ž•’Šê¢§ª¾£¥ªê‡ˆW‘ŒŽ’™­êsˆ—„ê¡©¡¢ê –ˆêˆê‘’Œ‘„‘„ꙕˆ‡‘’–—ꇈ‘Œ†ê‘ŒW„„Ꝅ꣪êܱê–ê“•™’ê–™ˆ—’™‘’ê™’‘’꓄ꖈꍈꓒ„™Œ’ê “’„‘Ž„‘ˆê“•’Œ™’‡‘ˆŠ„ꐄ—ˆ•Œ„„Ꝅꌝ‡ˆ„™’ꇈW‘ŒŽ’™±ê„‘O„’꓄ꖈꍈꗘ‡Œê“’™“•„¾ Oˆ™„‘ˆê“’ꇈW‘ŒŽŒ‹±ê™–ˆ‡ê:ˆ–„•êˆê“•’Œ™’‡‘„ꐒ:‘’ꘓ„‡„­ê{„Ž•„—ê–’ê…ŒŒê™ê‡ˆW‘ŒŽ„•‘Œê “•Œ–Œˆ‘ŒêŒ‡ˆ’™„—Œê‡•˜ŠˆêŒ‡ˆŽˆ±ê‘„“•Œˆ•ê’…„:Œ„ꌑꒅ˜—ˆ™­ê}Ꝅ‡‘Œ‹êˆ—Œ‹ê’‘„•‹Œˆ±ê —’•ˆêˆ—„ê¡©¡§ê–—„ê…Œ„ê“•’Ž˜•Œ–—„ê“’‡ˆ—„êm­êu5‘‡’•êm˜––ꌑꕐŒ‘ê~’•—„‘‘±ê‘„—’ꏈ—„ê ¡©¡¨êl•‘LêyˆŒ——ˆ•±ê¡©¡©ê“„êzŒŠ‰•Œˆ‡êz“ŒˆŠˆ­ sˆ‘‡„™–Ž’ꇈW‘ŒŽ„•–—™’ê™ê’…‡’…˜êˆ‡ê’…ˆ„ê–™ˆ—’™‘Œ„ê™’‘„„ w’ꎒ‘:„‘Œê“•™Œê–™ˆ—’™‘Œê™’‘Œê–’ꖈꓕˆ…Œ™„†Œêsˆ‘‡„™ˆêŒ‘ê’Ž’Œ†ˆê‘„OŒê™ê“’“’‘’¾ „ê‘’™Œ‹ê’Ž’ŒO:Œ‘„‹­êu„ê“’‡„ŠŒê—•Œ„‘’‘–ŽŒ‹ê’‡’:Œ—ˆ™ê–’êsˆ‘‡„™’ꌑ꒎’Œ†’ê“•ŒŽ˜:ŒŒê Žê“’“’‘’„ê‘’™Œê‡•W„™‘Œê‰’•„†ŒŒ±ê‹êr•„ˆ™Œ‘Œêz•…’™±êo•™„—’™êŒ‘êz’™ˆ‘†ˆ™±êŽŒê–ˆêˆê ˆ—„ê¡©¢©ê“•ˆŒˆ‘’™„„ê™êr•„ˆ™Œ‘’êq˜Š’–„™Œ’ꌑꍈꒅ–—„„„ꇒꏈ—„ê¡©¤¡­ê}ꗈê’…¾ ‡’…˜êˆ‡ê’…ˆ„ê–™ˆ—’™‘Œ„ê™’‘„„ê–’ê–ˆ±ê•„ˆ‘ê“’Œ—Œ:‘Œ‹ê•„ˆ•±ê–“•ˆˆ‘Œˆê—˜‡Œê Š’–“’‡„•–Žˆê’Ž’ŒO:Œ‘ˆ­

¡ê „ê“’–•ˆ‡’™„‘ˆê“’‡„—Ž’™êŠ•ˆê“’–ˆ…‘„Ꝅ‹™„„êh‘‘ŒêtˆŠœˆ•Œ­

¨¢


sˆ‘‡™„Œêrˆ“ˆê’—5‘®ê

hê„–Iˆ‘‡™„Œêo˜‘Š5•Œ„êo„„Œêl•‘œLŠœ5• hê„–Iˆ‘‡™„Œêˆ•‘œLŠœ5•ê~’•—„‘êi>„Ꙅ••’‡55…Iê„„Ž˜—ꎌ±ê>Š“ˆ‡ŒŠê‹Œ™„—„’¾ –„‘ê¡©ª¤­ê–ˆ“—ˆ…ˆ•ê¢§¾>‘±ê„êh–I¾sˆ‘‡™„Œê{„Ž„•>Ž“>‘—5•ê˜‡™„•5…„‘ê5Iê>“Qˆ—>…ˆ‘±ê Œ‘—ê„êt’‘„•†‹Œ„ꈏ–Lꈕ‘œLŠœ5•„­êhêo˜‘Š5•Œ„êo„„Œêl•‘œLŠœ5•ê„‘‘œŒ•„ê–ŒŽˆ•ˆ–ꎈ‡ˆ>‘œˆ¾ >–‘ˆŽê …Œ’‘œ˜—±ê ‹’Šœê 5–‰>ê >™ê ˜—5‘±ê „„ê ¡©ª¦­ê 5˜–ê ¢§¾>‘ê 5•ê •>–™>‘œ—5•–„–5ŠŠ5ê „„Ž˜—ê5—­êhêˆ–Lꌊ„Š„—I–5ŠŒê—„Š’Žê„êŽH™ˆ—ŽˆLŽê™’—„Ž®ê¹„ê„–Iˆ‘‡™„Œê—„Ž„•>Ž“>‘—5•ê Ž>“™Œ–ˆˆ—>…ˆ‘êj–˜ŽŒ†–êh‡’‰ê“>‘—5•’–±êk•­êi•Q‘‘ˆ•êqI–ˆ‰ê’•™’–±êiQ†‹ˆ•êh‡’‰ê…>•L±êm˜––ê u5‘‡’•êŠœIŠœ–ˆ•>–±êm•ˆœˆ•êsŒ“I—ꎈ•ˆ–Žˆ‡L±ên•I–êtI•êŽˆ•ˆ–Žˆ‡L±êk•­êqI–„êm5…Œ5‘ê5•5–¾ ’•™’–±êr„•„…>œ’–êlˆŽêQŠœ™>‡±êr’—–†‹œêqI–ˆ‰ê—Ž“­ê“>‘—5•’–±êw’5ŽêlŒê—Ž“—­ê‰LŽH‘œ™ˆL±ê ~’•—„‘‘êiˆ‘Lꎈ•ˆ–Žˆ‡L±ê~ˆŒ–êsŒ“I—ꎈ•ˆ–Žˆ‡L±êk•­ê~’5Žêh‡’‰êQŠœ™>‡ê„–Iˆ‘‡™„Œê >–ê~ˆŒ–êi>„ꎈ•ˆ–Žˆ‡Lꅈ„—Œ‘†Œê„Ž’–’Ž±ê™„„Œ‘—ê„ê•>–™>‘œ—5•–„–5ŠêŒŠ„Š„—I–5Š„ê5—„ê „ꆝ>ŠêˆŠœ>–>•ˆê’Š’–B—’——ê—Œ–—™Œ–ˆLŽê~’•—„‘‘êi>„ê>–ên•„‰êqI–ˆ‰­ºê ¡©ª§¾•ˆêˆŠ>“Q—ꄝꌐ“’5‘–êRêŠœ5•>“Qˆ—ꄝꄎŽ’•Œê™5•’–ê‘œ˜Š„—Œê–>>‘­êhꖝˆ†ˆ¾ ––ŒI–ꍈŠœˆŽˆ—Ꙍ–ˆLê>“Qˆ—ˆ—êzˆ‘—ˆês„’–ê—ˆ•™ˆ—ˆ±êŽŒ™Œ—ˆˆLˆê“ˆ‡ŒŠêt’•„‘‡Œ‘Œê{„5–ê ’„–ê–5•„5–R±ê„„ˆŠˆ•–ˆŠŒê>“B—>–Œê™5„Ž’IꙒ—­êhê„–Iˆ‘‡™„Œêˆ•‘œLŠœ5•ê>“Qˆ—>‘>ê „Ž„„’——±ê „ŽŽ’•ê >Šê ‰’••„‡„Œ„‘ê R‘„Žê –5B—Iê ™„–…ˆ—’‘ê ‰H‡>–ˆ•Žˆˆ—ê „’‘…„‘ê ‘ˆê…Œ’‘œ˜—ê—„•—I–ꐈŠ’‡5–‘„Ž±êˆ•—ê5—ˆ‘Šˆ‡—ˆê„Ꙍˆ—­êu>‹5‘œê>™êR—5‘ê„ꐘ—„—I–ê –ˆ†ˆ––ŒI–ê’•’‰„„—ꏈꎈˆ——ê…’‘—„‘Œ±ê‹ˆœ>…ˆê“ˆ‡ŒŠê‹„Šœ’5‘œ’–ê—ˆ—L–ˆ•Žˆˆ—ꎈ•Q—­¡ê hê¡©¡ª¾ˆ–ê>™ˆŽêˆŠˆˆ>‘ê„ꏈ‘‡™„Œêˆ–ˆ•‘œLŠœ5•…„‘ê5—„Š’–„‘꣪¾¤ªê‡’Š’Iꐘ‘Ž5Ž’¾ ‡’——±ê —ˆ•>ŽˆŒê “ˆ‡ŒŠê Žˆˆ‘‡LˆŽê ™’—„Žê „ê “Œ„†’‘­ê l……ˆ‘ê „ê Œ‡L–„Ž…„‘ê ¢§ª¾£¥ªê ˆ•‘œL—ê Šœ5•—’——„Žê‘„“’‘—„­ê¡©¡¢¾…ˆ‘ꄝ’‘…„‘ê„ꊜ5•ê•>–™>‘œˆŒ‘ˆŽê‘>™>•—>ŽˆêŒ‘—ˆŠœê£ªÜ¾Ž„ê †–HŽŽˆ‘—±ê „ê p­ê ™Œ5Š‹5…’•Rê …ˆ5—5™„ê “ˆ‡ŒŠê „ê ˆ•‘œLŽê Šœ5•—5–5‹’ê –QŽ–>Šˆ–ê „‘œ„Š’Žê ‹Œ5‘œ„±ê ™„„Œ‘—ê „ê Žˆ•ˆ–ˆ—ê †–HŽŽˆ‘>–ˆê •>™>‘ê ™>–ˆ–ˆ‘ê ™Œ––„ˆ–ˆ——ê „ê —ˆ•ˆ>–­ê lŽŽ’•ê „ê ˆ•‘œLŠœ5•…„‘ꈊœ>…ê—ˆ•>ŽˆŽ±êBŠœê“>‡5˜ê•˜‹5„—ê>–ꆌ“Lꊜ5•—5–5•„êŽ>‘œ–ˆ•Q—ˆŽê5—5‘Œ­ê hêt’‘„•†‹Œ„ꘗ’–Iê>™ˆŒ…ˆ‘±ê„„ê¡©¡§¾…ˆ‘êm˜––êm­êu5‘‡’•ê>–ê~’•—„‘‘ꕐŒ‘ê™’—„Žê„ê †>Š™ˆˆ—LŽ±ê¡©¡¨¾…„‘êyˆŒ——ˆ•êl•‘L±ê„‡ê¡©¡©¾…ˆ‘êz“ŒˆŠˆêzŒŠ‰•Œˆ‡­ hꏈ‘‡™„Œêˆ•‘œLŠœ5•—5–ê„êŽ>—Ꙍ5Š‹5…’•RêŽHH——ŒêŒ‡L–„Ž…„‘ê hê ˆ–Lê ™Œ5Š‹5…’•Rê ™>Šˆ—>™ˆê „ê sˆ‘‡™„¾™Œ‡>ŽŒê „Ž’––5Šê —ˆˆ–ˆ‘ê Rê ŽH•Q>‘œˆŽê ŽHH——ê—„5—„ꐄŠ5—­êhꗕŒ„‘’‘Œê‡H‘—>–ˆŽê•>™>‘êsˆ‘‡™„¾™Œ‡>Žˆ—ꈊœêRê5„„„Ž˜„—‹’ê †–„—’—5Ž±ê „ê zˆ•…¾o’•™5—¾z’™>‘ê rŒ•5œ–5Š‹’±ê „ˆœê ¡©¢©¾…ˆ‘ê 5—‘ˆ™ˆL‡H——ê q˜Š’–5™ê rŒ•5œ–5ŠŠ5ê>–ê¡©¤¡¾ŒŠê>—ˆˆ——­êl……ˆ‘ê„êŽ>—Ꙍ5Š‹5…’•RêŽHH——ŒêŒ‡L–„Ž…„‘ꑈê†–„Žê„ê “’Œ—ŒŽ„Œ±ê‡ˆê„ꊄ‡„–5ŠŒêŽH•Q>‘œˆŽêŒ–ê‹„—‹„—I–„‘ꐈŠ™5—’—„Ž­ hêRê™Œ–’‘œ’ŽêŽHH——ꄝꄏ–Iˆ‘‡™„Œêo˜‘Š5•Œ„êl•‘œLŠœ5•êy—­ê‘ˆ™>—ꌖê†>–ˆ•TꙒ—ê –’™>‘ê‘œˆ™•ˆê™5—’—„—‘Œ±êBŠœê¹{’™„•‘„ꇈW‘ŒŽ’™ºê‘>™•ˆêŽˆ•ˆ–—ˆ—>Žê5—­ê¡©¢£¾•„êR•„ê…ˆ¾ Œ‘‡˜—ê „ê ˆ•‘œLŠœ5•—5–±ê „ê —ˆ•>ŽˆŒê Œ•5‘—Œê Žˆ•ˆ–ˆ—ê “ˆ‡ŒŠê ˆŠœ•ˆê ‘L——­ê hê ¡©¢ª¾„–ê >™ˆŽ…ˆ‘ê ¡ê hê„‡„—’Ž>•—êŽQH‘êŽH–H‘ˆ—êtˆŠœˆ•Œêh‘‘5‘„Ž­

¨£


Š•„‡…„ꇒ‘ˆˆ‘‡„™–Žˆê‡ˆW‘ŒŽ„•‘ˆ±ê’Ž’Œê¡©ª§­ o˜‘Š5•Œ„êo„„Œêl•‘œLŠœ5•ê>“Qˆ—ˆ±êh–Iˆ‘‡™„±ê¡©ª§êŽH•Q­

„•„‡Œê ‘’™Œ‹ê ’Ž’ŒO:Œ‘ê ˆê …Œ’ê –’—•‘’ê –“•ˆˆ‘Œ—Œê —˜‡Œê ‘„Œ™ê ‡ˆW‘ŒŽ„•‘ˆê ™ê k’‘Œê sˆ‘‡„™ŒêŒê¹o˜‘Š5•Œ„êo„„Œêl•‘œLŠœ5•êy—­ºê™ê¹{’™„•‘’ꇈW‘ŒŽ’™º­êsˆ—„ê¡©¢£ê–’ê“’‘’™‘’ê „:ˆŒê–ê“•’Œ™’‡‘’ꇈW‘ŒŽ’™±ê“’™“•„Oˆ™„‘ˆê“’ꌝ‡ˆŽŒ‹ê“„ꍈꙖˆê…’ê‘„•„O:„’­ê}ꏈ—Œ‹ê ¡©¢ªêˆê…Œ’ê™ê—’™„•‘Œê„“’–ˆ‘Œ‹ê’Ž•’Šê¤ªê‡ˆ„™†ˆ™±ê™êˆ–ˆ‘–Žˆê’…‡’…˜ê“„ꖒꘙˆ‡Œê —˜‡Œê‘’:‘’ꌝˆ‘’­êu„™ˆ•ˆ—‘ˆˆê–’Ꝅ•„‡Œê™ˆŒŽˆŠ„ê“’™“•„Oˆ™„‘„ꘖ—„‘’™ŒŒêŽ’‘Ž˜•ˆ‘:¾ ‘’ꇈW‘ŒŽ„•‘’ê¹q„‡•„‘º±êŽŒê–—„ꊄꘖ—„‘’™Œ„êl““Œ‘Šˆ•êŒ‘êi„˜êˆ—„ê¡©¢¥­ê}ꗈê‡ˆW‘ŒŽ„•‘Œ±ê Žˆ•êˆê…Œ’Ꝅ“’–ˆ‘Œ‹ê’Ž•’Šê£ªê‡ˆ„™†ˆ™±ê–’ꌝ‡ˆ„Œê‡‘ˆ™‘’ê¡¢ª¾¡¤ªê‡ˆW‘ŒŽ’™±ê™ˆ‘‡„•ê “„ê–—„ꕈ†ˆ–Œ„±êŽŒê–ˆêˆê“’„™Œ„ê™ê—•ˆ—ˆê‡ˆ–ˆ—ˆ—˜ê¢ª­ê–—’ˆ—„ꌑꊒ–“’‡„•–Ž„ê–—•„—ˆŠŒ„ê ‡’„:ˆêŽ’‘Ž˜•ˆ‘:‘ˆê—’™„•‘ˆê–ê—•„‡Œ†Œ’±ê¹q„‡•„‘ºê–“•„™ŒŒê‘„ꎒˆ‘„­ê{„Ž’ꖈꍈꏈ¾—„ꏈ—„ê ¡©££ê“•ˆ˜–ˆ•Œ„ê™êOŒ™„‘ˆê’…„:Œ±ê“•ˆ’–—„Œê„—ˆ•Œ„ê„ê“•’Œ™’‡‘’ꇈW‘ŒŽ’™ê“„ê–’ê“•’¾ ‡„Œê—’™„•‘Œê¹o˜‘Š5•Œ„º­ w•Œê—ˆ‹‘Œ:‘ˆê•„™’˜êˆ‘‡„™–Žˆê‡ˆW‘ŒŽ„•‘ˆêˆêŒŠ•„’ê“’ˆ…‘’ꙏ’Š’ꏈ—’ê¡©£¥­ê {ˆ‡„ê–’ê‘„•ˆ:ꏄ–—‘ŒŽŒê„:ˆŒêê™ˆŒŽ’“’—ˆ‘’ꐒ‡ˆ•‘Œ„†Œ’­êv…•„—ꇈW‘ŒŽ„•‘ˆê–’ê‘„ê ˆ‘Œê–—•„‘Œê’“•ˆŒŒêêˆˆŽ—•’‘–ŽŒŒê–—•’Œ±ê‘„ꇕ˜ŠŒê–—•„‘Œê“„ê–’ê™ê’Ž™Œ•˜ê—’™„•‘ˆê“•Œ“•„™ŒŒê ‘’™ê’…•„—±ê“ˆ—Œ–—™’±êŽŒêˆê„:ˆ’ê’…•„—’™„—Œêˆ—„ê¡©£¦ê–ꤤꝄ“’–ˆ‘ŒŒ­êsˆ—„ê¡©£§ê“„ꍈê™ê „Š•ˆ…˜ê„:ˆ’ê’…•„—’™„—Œê—˜‡Œê‹:ˆ•Œ‘–Ž’ê“’‡ˆ—ˆê‡ˆW‘ŒŽ„•‘ˆ±êŽŒêˆê’…ˆ‘ˆê‡ˆ’™„’ê—˜‡Œê Ž’—ê•„‡ˆŒ‘’ê–•ˆ‡ŒO:ˆêˆ‡êo•™„OŽ’ꌑ꒖—„ŒŒê˜Š’–’™„‘–ŽŒŒê“’Ž•„Œ‘„Œ­ v‡†ˆ“ˆ‘ˆê™„–ŒêŒê’Ž’Œ†ˆêsˆ‘‡„™ˆê–’ꡦ­ê„“•Œ„ê¡©¤¡±êŽ’ꖒꐄ‡W„•–Žˆê™’„OŽˆêˆ‘’—ˆê ™Ž’•„Ž„ˆê™êˆ–—’±ê“’‘’™‘’ê“•ŒŽ˜:ŒŒêt„‡W„•–ŽŒ­ê}–ˆê—’ꍈꗕ„„’ꏈêO—Œ•Œêˆ—„­êtˆ‡ê‡•˜Š’ê –™ˆ—’™‘’ê™’‘’ꍈꓒ‡ˆ—ˆê“’‘’™‘’ê“•ˆ™ˆ’ê“•™’—‘’ꌐˆ±ê¹o˜‘Š5•Œ„êo„„Œêl•‘œLŠœ5•êy—­ºê ±ê–ˆ“—ˆ…•„ê¡©¤¡ê“„ꖒꝄê:„‘ˆê˜“•„™ˆêŒˆ‘’™„ŒêŠ•’‰„êtŒŽI–„êi„——œ5‘œ„ꌑꇕ­êmˆ•ˆ‘†„ê o„I–„­ê w’ê –Žˆ“˜ê „–—‘ŒŽ’™ê ˆê Žê †Œˆê ‡ˆ‘ŒOŽˆê ‡•˜W…ˆê –“„‡„„ê “•’Œ™’‡‘„ê Œ‘ê “•’‡„„ê ‡ˆW‘ŒŽ’™êŒ‘ê™–ˆ‹ê™•–—꓏ˆ—ˆ‘Œ‘ê—ˆ•ê“•’Œ™’‡‘„ê™–ˆ‹ê™•–—ê:ˆ™ˆ™êŒ‘ê–“’‡‘ˆŠ„꓈•Œ„­ ¨¤


Œ‘—ˆŠœê ¤ªê ˜‘Ž5–—ê „Ž„„’——ê „ê Šœ5•±ê „ê L–Œê Œ‡L–„Ž…„‘ê “ˆ‡ŒŠê >ˆŒê T–„Ž’—ê Œ–ê …ˆ™ˆˆ——ˆŽ­ê}„I–B‘T±ê‹’Šœê>““ˆ‘ê„ê‘„ŠœêŽˆ•ˆ–ˆ—ꌇ>—ˆêˆLꈊœê5–ŒŽ±êŽ’‘Ž˜•ˆ‘–êQˆê >—•ˆ‹’5–5—êh–Iˆ‘‡™5‘±ê„ê¹q„‡•„‘ºê‘ˆ™Tꈕ‘œLŠœ5•>—±ê„ˆœˆ—êl““Œ‘ˆ•ê>–êi„˜ê‹’—„Žê >—•ˆê¡©¢¥¾…ˆ‘­êlˆ‘ꈕ‘œLŠœ5•êŒ‘—ˆŠœê£ªê˜‘Ž5–„ê‘„“Œê¡¢ª¾¡¤ªêˆ•‘œL—êŽ>–B—ˆ——­êhꢪ­ê –5„‡ê ‹„•„‡ŒŽê >™—Œˆ‡>…ˆ‘ê …ˆŽH™ˆ—Žˆˆ——ê •ˆ†ˆ––ŒIê >–ê „ê ‘„Šœ’……ê R—Rê ‹ˆœŒê Ž’‘Ž˜¾ •ˆ‘–ꊜ5•êŠ„‡„–5ŠŒê–—•„—>ŠŒ5„Ꙍ–’‘—ê—>•‡•ˆêŽ>‘œ–ˆ•B—ˆ——ˆê„ê¹q„‡•„‘º¾—­êŠœêˆê¡©££¾…„‘ê 5—5—ꕘ‹„‘ˆTŽê™„••5–5•„±ê„êˆ•‘œLŠœ5•—5–‹’ê–QŽ–>Šˆ–ꐈŠ„•„‡—êŽ>–ˆ—>—꓈‡ŒŠê„ê ¹o˜‘Š5•Œ„ºê™5–5•’—„ꐈŠ­ hê ˆ‘‡™„Œê ˆ•‘œLŠœ5•ê T–„ŽŒê ‰ˆˆ–—>–>…ˆ‘ê „ê ¡©£¥­ê >™ê ŒŠˆ‘ê ‰’‘—’–‘„Žê …Œ’‘œ˜—­ê |Šœ„‘Œ–ꈎŽ’•ê‘„Šœ–„…5–Rꎒ•–ˆ•T–B—>–…ˆêŽˆ‡—ˆŽê„ê—˜„‡’‘’–’Ž­êlŠœ•>–—±ê„êˆ•‘œLŠœ5•ê Qˆ>—ꈏˆŽ—•’’–êŠ>“ˆŽŽˆê–ˆ•ˆ—>Žê‰ˆ­êt5–•>–—±ê„ꊜ5•êŽˆ•ˆ—>…ˆ‘ꈏLŽ>–B—ˆ——ˆŽêˆŠœêRê Qˆˆ—±ê„êŽH—H‡>—±ê„ˆœê¡©£¦¾…„‘ꎈ‡ˆ——êQˆˆ‘ŒêŒ‘—ˆŠœê¤¤ê‰’Š„Ž’—„—’——„­ê{’™5……5ê ¡©£§¾…ˆ‘ê„ꏈ‘‡™„Œêˆ•‘œLŠœ5•êˆ5‘œ™5„„—„ꌖꐈŠ‘œŒ—’——„ꎄ“˜5—ê5Š•5……„‘±ê„ˆœêˆŠœ¾ …ˆ‘ê„ê‹’•™5—’•–5ŠŒê>–ê„ê—H……Œê˜Š’–5™Œ„Œê—ˆ•Qˆ—ˆŽêˆ’–—IŽH“’‘—„Ž>‘—êTŽH‡H——­ hê ˆ†–„—’—ê sˆ‘‡™„¾™Œ‡>ŽŒê ‰„™„Žê ¡©¤¡­ê 5“•ŒŒ–ê ¡¦¾5‘±ê „ŒŽ’•ê „ê „Šœ„•ê Ž„—’‘„Œê ˆŠœ–>ŠˆŽê …ˆ™’‘˜—„Žê h–Iˆ‘‡™5•„±ê Œ–>—ê ™Œ––„Žˆ•Q—ˆŽê t„Šœ„•’•–5Š‹’­ê ê Œ‘‡ˆê †–„Žê‘>Šœê>™ŒŠê—„•—’——­êhê5–’‡ŒŽê™Œ5Š‹5…’•RꌇL–„Ž„ꄏ„——ê„ê†>ŠêR•„ꉈ™ˆ——ˆêˆ•ˆ‡ˆ—Œê‘ˆ¾ ™>—±ê„êo˜‘Š5•Œ„êo„„Œêl•‘œLŠœ5•êy—¾—±ê¡©¤¡ê–ˆ“—ˆ…ˆ•>…ˆ‘꓈‡ŒŠê„êŒŠ„Š„—I–5Šê—„Š„Œ™5ê Š•I‰êi„——‹5‘œêtŒŽI–—ê>–êk•­êo„I–êmˆ•ˆ‘†ˆ—ê™5„–—’——5Ž­êh‹’Šœ„‘ê„ê—˜„‡’‘’–’ŽêˆŠ¾ ‹„—5•’—5Ž±ê„ê•>–™>‘œ—5•–„–5Šê†>„ꄝꈕ‘œLŽê>–êŽH—H——ê5•˜ŽêŒ‘‡ˆ‘ꑈ>‘ˆŽêˆL5B—5–„ê >–ꉒ•Š„’…„ê‹’„—„„ê™’—±ê™„„Œ‘—ꐌ‘‡ˆ‘‰„—„ꆌ“Lê>–ꉈ‹>•‘ˆTêQˆŒêˆL5B—5–„­

kˆ„™†Œê‡’‘ˆˆ‘‡„™–Žˆê‡ˆW‘ŒŽ„•‘ˆ±ê„:ˆ—ˆŽê¢ª­ê–—’ˆ—„­ t˜‘Ž5–’Žê„ê„–Iˆ‘‡™„Œêˆ•‘œLŠœ5•…„‘±ê¢ª­ê–5„‡êˆˆˆ­

¨¥


r’ˆŽ—Œ™ê‡’‘ˆˆ‘‡„™–Žˆê‡ˆW‘ŒŽ„•‘ˆ±ê¡©ª¤­ hê„–Iˆ‘‡™„Œêˆ•‘œLŠœ5•ê˜‘Ž5–„Œ‘„Žê†–’“’•—Ž>“ˆ±ê¡©ª¤­

r’ˆŽ—Œ™ê‡’‘ˆˆ‘‡„™–Žˆê‡ˆW‘ŒŽ„•‘ˆ±ê¡©ª¥­ hê„–Iˆ‘‡™„Œêˆ•‘œLŠœ5•ê˜‘Ž5–„Œ‘„Žê†–’“’•—Ž>“ˆ±ê¡©ª¥­

¨¦


w’•—•ˆ—ê{„5–„êt’•„‘‡Œ‘Œ„­ê„–—ꇕ­ê{„5–„êz†‹ˆˆ•„à t’•„‘‡Œ‘Œê{„5–ê“’•—•>„­ê‡•­êz†‹ˆˆ•ê{„5–ê—˜„‡’‘„Ã

„“Œ–ê{„5–„êt’•„‘‡Œ‘Œ„ê’ꊕ„‡‘Œê‡’‘ˆˆ‘‡„™–Žˆê‡ˆW‘ŒŽ„•‘ˆ±ê¡©ª©­ t’•„‘‡Œ‘Œê{„5–ꉈˆŠœ>–ˆê„ê„–Iˆ‘‡™„Œêˆ•‘œLŠœ5•ê>“B—>–>•L±ê¡©ª©­

¨§


%ˆ‘–Ž’ꇕ˜O—™’ꌝêo„‡R‘5‘5–„êê‡ˆW‘ŒŽŒêŒê‡’‘ˆˆ‘‡„™–Žˆê‡ˆW‘ŒŽ„•‘ˆ±êi˜‡Œ“ˆO—„±ê¡©ª¤­ o„‡R‘5‘5–ŒêuLˆŠœˆ—ê„êo˜‘Š5•Œ„êl•‘œLŠœ5•êˆ•‘œLŒ™ˆ±êi˜‡„“ˆ–—±ê¡©ª¤­

vŠ„–ꇒ‘ˆˆ‘‡„™–Žˆê‡ˆW‘ŒŽ„•‘ˆêo˜‘Š5•Œ„±êˆ‡êˆ—Œê¡©¤¡¾¡©¤¥­ hêo˜‘Š5•Œ„êo„„Œêl•‘œLŠœ5•ê‹Œ•‡ˆ—>–ˆ±ê¡©¤¡ê>–ê¡©¤¥êŽHH——­

¨¨


vŠ„–ꇒ‘ˆˆ‘‡„™–Žˆê‡ˆW‘ŒŽ„•‘ˆêo˜‘Š5•Œ„±êˆ‡êˆ—Œê¡©¤¡¾¡©¤¥­ hêo˜‘Š5•Œ„êo„„Œêl•‘œLŠœ5•ê‹Œ•‡ˆ—>–ˆ±ê¡©¤¡ê>–ê¡©¤¥êŽHH——­

¨©


sˆ‘‡„™–Ž’ꇈW‘ŒŽ„•–—™’ꓒꏈ—˜ê¡©¤¥ w’ꎒ‘:„‘Œê‡•˜ŠŒê–™ˆ—’™‘Œê™’‘Œê–’ê–Žˆ“Œê¢­ê‡˜‘„–Žˆê„•…Œ—•„WˆêŒŠ˜…ŒŒê™ˆ„™‘’–—±ê ™–ˆ‡ê:ˆ–„•ê–’ê—˜‡Œê™êsˆ‘‡„™ŒêŒ‘ê’Ž’Œ†Œê“’‘’™‘’ꙝ“’–—„™ŒŒê—•Œ„‘’‘–Žˆêˆˆ­ê}ꗭŒ­ê¹‘’™Œê q˜Š’–„™ŒŒºêˆê‘„–—„êˆ‘’–—•„‘Ž„•–ŽŒêŽ’˜‘Œ–—Œ:‘Œê–Œ–—ˆ±ê—’™„•‘ˆê“„ê–’ê‘„†Œ’‘„ŒŒ•„Œ­ê „‡‘„ê–Ž˜“O:Œ‘„ꇈW‘ŒŽ„•‘ˆêo˜‘Š5•Œ„êl•‘œLŠœ5•êy—­êˆê…Œ„ꡨ­ê„™Š˜–—„ê¡©¤¤±ê™ˆ‘¾ ‡„•ê“„ê™ê—ˆê’…‡’…˜ê–Ž’•„‡„êWˆê‘Œê…Œ’ê“•’Œ™’‡‘ˆ­êr’ꖈꍈꓕŒ…ŒWˆ™„„ꉕ’‘—„±ê–’ê–—•’ˆê Œ‘ê ’…–—’ˆ:’ê ˆ‹„‘Œ„†Œ’ê ‡ˆW‘ŒŽ„•‘ˆê ’‡“ˆ„Œê ™ê …ŒW‘„ê –Ž„‡ŒO:„­ê z“’„‡Œê ˆ—„ê ¡©¤¥ê –’Ꝋ•„‡…’ê—’™„•‘ˆê“’“’‘’„ꌝ•’“„Œ­êu’™„ꎒ˜‘Œ–—Œ:‘„ê’…„–—ꍈꑈŽ„ê:„–„Ꝋ•„‡…’ê —’™„•‘ˆê˜“’•„…„„ꎒ—Ꝅ“’•±ê‘„—’꓄ꍒꍈꓕˆ‡„„ê•„‰Œ‘ˆ•ŒŒê¹u„‰—„º­êz—•’ˆê“ˆ—Œ–—™„ê–’ê ’‡“ˆ„Œê™ês˜…„‘’ê™ê—’™„•‘’ê—ˆŽ–—Œ„ê¹h‘Š’•„º±ê–ê–—•’Œê‡ˆW‘ŒŽ„•‘ˆê“„ꖒꢪ­ê˜‘Œ„ê¡©¤§ê ™ê“•Œ—Œ:˜êˆ‘ˆêŒˆ‡êŠ•„‡…ê‘„ên„™‘Œê˜Œ†Œê“’‘’™‘’ꝄŠ‘„Œê‡ˆW‘ŒŽ„•‘’­ê¡¨ê‘ˆŽ‡„‘Œ‹ê ‡ˆ„™†ˆ™ê¹vŽ•„‘ˆê‡ˆW‘ŒŽ„•‘ˆºêˆêŒ‡ˆ„’ꇑˆ™‘’ê’Ž•’Šê£ªê‡ˆW‘ŒŽ’™­êsˆ—„ê¡©¥¥ê–’ê’…•„—ê “’‘’™‘’ê“•ˆŒˆ‘’™„ŒêŒ‘ê–Œ†ˆ•ê™ê¹{’™„•‘’ꇈW‘ŒŽ’™ê‹ˆ•’ê—ˆ‰„‘êr’™„:º±ê“•’Š•„ê“„ê–’ê •„OŒ•ŒŒê™ê“•’Œ™’‡‘’ê™–ˆ‹ê™•–—ꇈW‘ŒŽ’™­êsˆ—„ê¡©¥¦ê–’ê™ê’…•„—˜êˆ‘‡„™–Žˆê¹tˆ‹„‘ŒŽˆºê“•Œ¾ :ˆŒê–ê“•’Œ™’‡‘’ê–ˆ–—„™‘Œ‹ê‡ˆ’™ê„ꇈW‘ŒŽˆ±êˆ—„ê¡©¥©ê“„ꖈꍈꇈW‘ŒŽ„•‘„ê“•ˆ–ˆŒ„ê™ê‘’™ˆê “•’–—’•ˆ­ê}–ˆê—’ꍈꇄ’ꙈŒŽê„„‹ê“’‡ˆ—˜±ê–„êˆê‘„–ˆ‡‘ˆêˆ—’ꌐˆ’êWˆê¡¨©ê„“’–ˆ‘Œ‹ê ‡ˆ„™†ˆ™±êŽŒê–’ê“•’Œ™ˆ‡Œê™ˆ:ꎒ—ꡦª­ªªªê‡ˆW‘ŒŽ’™êˆ—‘’­ê{’ꏈ—’ꖈꍈꓒ‡ˆ—ˆê•„OŒ•Œ’ê —˜‡Œê–꓏ˆ—Œ–—™’±ê’…ˆ‘ˆê“„ê“•ˆ™ˆ’ꌐˆê¹p‘‡Œ“ºêÂp‘‡˜–—•Œ„ꇈW‘ŒŽ’™êŒ‘꓏ˆ—ˆ‘Œ‘íêv‡ê ˆ—„ê¡©¥©ê–’ꖈꌝ‡ˆŽŒêˆ‘‡„™–Žˆê‡ˆW‘ŒŽ„•‘ˆê“’„™ŒŒê—˜‡Œê‘„ê—˜Œ‹ê—•ŠŒ‹±êˆ‡ê’–—„Œê‘„ê w’–Žˆ±ê™êl—Œ’“ŒŒ±êh…„‘ŒŒ±êz’™ˆ—–ŽŒê™ˆŒ±ê‘„êuŒ’ˆ–Žˆ±ê™êr„‘„‡Œ±êkh±ê‘„êˆOŽ’¾ –’™„OŽˆ±ê™êh‘ŠŒŒêŒ‘êm•„‘†ŒŒ­êp‘‡Œ“ꍈꏈ—„ê¡©¦¦êŒˆêWˆê¤ªªê„“’–ˆ‘Œ‹±ê™ê“ˆ—Œ–—™˜ê–’ê Œ‡ˆ„Œê£¢ê—Œ–’:ꎌ’Š•„’™ê—ˆŽ–—ŒŒêŒ‘ê’Ž•’Šê¥¦ªê—Œ–’:ꇈW‘ŒŽ’™­ {ˆW„™ˆêˆ‘‡„™–Žˆê‡ˆW‘ŒŽ„•‘ˆê–’ꖈꓒ„™Œˆê™ê¡©¨ª¾Œ‹êˆ—Œ‹êê™–ˆê™ˆ:Œê“’„™’ê…„Š„ê Œêk„‘ˆŠ„ꙝ‹’‡„­ê{˜‡Œê˜Š’–’™„‘–Ž„ꊒ–“’‡„•–Ž„ꌑꓒŒ—Œ:‘„ꎕŒ„±ê™–ˆ‡ê:ˆ–„•êˆêˆ—„ê ¡©©¡ê‘„–—„„ê–„’–—’‘„êyˆ“˜…ŒŽ„êz’™ˆ‘Œ„±ê–—„ê‘„‘’ꑈŠ„—Œ™‘’ꙓŒ™„Œ­êy„ˆ•ˆê‘„ê —•Š˜ê–’ꇈW‘ŒŽ„•‘’êp‘‡Œ“ê™êsˆ‘‡„™Œê–“•„™ŒŒê‘„ꎒˆ‘’²ê—’™„•‘’ꖒꏈ—„ꢪª¡ê„“•Œ­êw’‡ˆ¾ —ˆ±ê˜–—„‘’™ˆ‘’ꏈ—„ê¡©ª¤ê‘Œê‡’WŒ™ˆ’ꡪª­ê’…ˆ—‘Œ†ˆ±ê“•’Œ™’‡‘„ꇈW‘ŒŽ’™ê™êsˆ‘‡„™Œê“„ê ˆê‡’Ž’‘:‘’ê“•ˆ‘ˆ‹„„­êhŒê“„ꐒ•‡„ꏈꑈ¸

©ª


hꏈ‘‡™„Œêˆ•‘œLŠœ5•—5–ê¡©¤¥ê˜—5‘ hêpp­ê™Œ5Š‹5…’•Rê™>Šˆ—>™ˆê„ꢭê…>†–Œê‡H‘—>–ê>•™>‘œ>—Ꙉ–B—ˆ——ˆ±ê„Œ‘ˆŽêŽH™ˆ—Žˆ—>¾ …ˆ‘Ꙍ––„5B—’——5Žê„ê—•Œ„‘’‘Œê‹„—5•—êsˆ‘‡™„¾™Œ‡>Žˆ‘ꌖ­êhêR‘­ê¹Rêq˜Š’–5™Œ5…„‘ºêŽ’¾ ˜‘Œ–—„ꈊœ“5•—•ˆ‘‡–ˆ•ê„„Ž˜—ꎌ±ê„êQˆˆŽˆ—꓈‡ŒŠê5„’–B—’——5Ž­ hêo˜‘Š5•Œ„êl•‘œLŠœ5•êy—­ê˜—’–IêŽHŠœT>–ˆê¡©¤¤­ê„˜Š˜–—˜–ꡨ¾5‘ê—„•—„—’——ꐈŠ­êê ˆ……ˆ‘ꄝꌇL–„Ž…„‘ê5•ê—ˆ•ˆ>–ꄏŒŠê‰’œ—±êŒ—H……±ê„ꉕ’‘—êŽHˆˆ‡>–>™ˆê„êˆ•‘œLŠœ5•ê Š>“ˆŒ—ê>–ꐈŠ>™LêŽ>–ˆ—ˆŒ—ê„êŽH•‘œ>Žˆ‘ê•„Ž—5•’—5Ž­ê¡©¤¥ê—„™„–5‘ê„ꊜ5•ê>“Qˆ—>—ê—ˆˆ–ˆ‘ê ŽŒ‰’–—’——5Ž­êhêRêŽ’˜‘Œ–—„ê‹„—„’êˆŠœê•H™Œ‡êŒ‡L•ˆê„ꊜ5•ê>“Qˆ—>…Lê‰’Š‡5—ꄏ„ŽB—’——±ê „‡ê5—„‡—„ꄝ—ê„ê¹u„‰—„ºêŽL’„¾‰Œ‘’B—Iê†>Šê‹„–‘5„—5•„­êhêŽH—H‡ˆêŠ>“ˆŒ—ês˜…„‘5…„ê –5B—’——5Žê „ê ¹h‘Š’•„ºê —ˆ›—ŒŠœ5•ê –QŽ–>Šˆ—ˆŒ•ˆ±ê „ê ˆ•‘œLŠœ5•ê Š>“ˆŒ…Lê “ˆ‡ŒŠê „ê ˆŠœŒŽê mL˜—†„Œê>“Qˆ—ꄏ„Š–’•5…„‘ê¡©¤§­êR‘Œ˜–ꢪ¾5‘êR•„Œ‘‡B—’——5Žê„êˆ•‘œLŠœ5•—5–—­êhê¹vŽ•„‘„ê ‡ˆW‘ŒŽ„•‘„ºê ‘>™•ˆê Žˆ•ˆ–—ˆ—ê Qˆê ¡¨ê ˆŠœŽ’•Œê –„Ž˜‘Ž5–„ê ‘„“Œê Œ‘—ˆŠœê £ªê ˆ–ˆ•‘œL—ê —˜‡’——ꏈŠœ5•—„‘Œ­ê¡©¥¥¾…ˆ‘ꄝêQˆˆ—êR•„ê5—‘ˆ™ˆ—>Ž±ê>Š“ˆ‡ŒŠê¹{’™„•‘„ꇈW‘ŒŽ’™ê‹ˆ•’ê —ˆ‰„‘ê r’™„:º¾•„±ê “•’Š•„5—ê “ˆ‡ŒŠê Œ‘‡ˆ‘‘ˆTê ˆ•‘œLŠœ5•—5–•„ê …L™B—ˆ——>Ž­ê ¡©¥¦¾…„‘ê „êˆ‘‡™„Œê¹tˆ‹„‘ŒŽ„ºêQˆ>…ˆ‘ꄝꈕ‘œLŽ‹Hê–QŽ–>Šˆ–ꄏŽ„—•>–ˆŽˆ—ꎈ‡—>ŽêŠœ5•—„‘Œ±ê ¡©¥©¾…ˆ‘ê “ˆ‡ŒŠê „ê ˆ•‘œLŽ>–B—Lê T‹ˆœê Rê ‹ˆœ–>ŠˆŽ…ˆê ŽH—HH——­ê tŒ‘‡ˆê ‹„—„„–ê ˆ‘¾ ‡Qˆ—ˆ—ꄇ’——ê„ê†>Š‘ˆŽ±ê‹Œ–ˆ‘ê„êŽH™ˆ—ŽˆLê>™…ˆ‘ꌐ5•ê¡¨©ê˜‘Ž5–—ꄏŽ„„’——±ê„ŽŒŽê >™Œê—H……ꐌ‘—ꡦª­ªªªêˆ•‘œL—ꊜ5•—’——„Žêˆ­êl……ˆ‘ꄝê>™…ˆ‘ê„ê†>ŠêŽH—H‡>™ˆêŒ–ê…L™Q—±ê ˆŠœ…ˆ‘꓈‡ŒŠê„ê¹pukpwºê‘ˆ™ˆ—±ê„„ê¹p‘‡˜–—•Œ„ꇈW‘ŒŽ’™êŒ‘꓏ˆ—ˆ‘Œ‘ºê™ˆ——ˆê‰ˆ­ê¡©¥©¾—Lê Žˆ‡L‡Lˆ‘ê„êŽQ‰H‡Œê“Œ„†’‘ꌖꐈŠˆˆ‘—ˆŽê„ꏈ‘‡™„Œêˆ•‘œLŠœ5•ê—ˆ•>ŽˆŒ±êˆŠœˆ…ˆŽêŽHH——ê sˆ‘Šœˆ’•–5Š…„‘±êl—ŒI“Œ5…„‘±êh…5‘Œ5…„‘±êz’™ˆ—˜‘ŒI…„‘±êo’„‘‡Œ5…„‘±êr„‘„‡5…„‘±ê |zh¾…„‘±ê j–ˆ‹–’™5ŽŒ5…„‘±ê h‘ŠŒ5…„‘ê >–ê m•„‘†Œ„’•–5Š…„‘­ê hê pukpw¾‘ˆŽê ¡©¦¦¾…„‘ê Œ5•ê¤ªªê„Ž„„’——„ê™’—±ê„êŽH—H‡>…ˆ‘꣢ꈝˆ•êŽŠê•˜‹„‘ˆT—ꊜ5•—’——„Žê>–ꐌ‘—ˆŠœê ¥¦ªêˆˆ•ê‡„•„…ꈕ‘œL—­ hꏈ‘‡™„Œêˆ•‘œLŠœ5•—5–ꑈ‹>–>ŠˆŒê„ê¡©¨ª¾„–ê>™ˆŽ…ˆ‘ꎈ‡L‡—ˆŽê„ê—5™’¾Žˆˆ—Œê5•˜Ž¾ ‘„Žê Œ‘‡ê ˆ•L—ˆˆ–ˆ……ê ˆŠˆˆ‘>–>™ˆê „ê ™Œ5Š“Œ„†’‘­ê uˆŠ„—B™ê ŽŒ‹„—5––„ê ™’—ê •5ê „ê ˜Š’¾ –5™Œ„ŒêŠ„‡„–5ŠŒ±ê„‡ê“’Œ—ŒŽ„Œê™5–5ŠêŒ–±ê„Œ‘ˆŽêŽH™ˆ—Žˆ>‘œˆŽ>‘—ê¡©©¡¾…ˆ‘ê>—•ˆH——ê „êH‘5Iêz’™>‘êrH—5•–„–5Š­êh꓌„†Œê™Œ–’‘œ’Žê—>•‡•ˆêŽ>‘œ–ˆ•B—ˆ——>Žê„ꏈ‘‡™„Œêpukpwê ˆ•‘œLŠœ5•„—±ê„ˆœˆ—ꢪª¡¾…ˆ‘ꉈ–5’—„Ž­êhê¡©ª¤¾…ˆ‘ꄏ„“B—’——ê†>Šê‘ˆê>•—ˆêˆŠê„ꡪªê >™ˆ–ê>™‰’•‡˜I5—±ê„êˆ•‘œLŠœ5•—5–꓈‡ŒŠêsˆ‘‡™5‘ê™>ŠŽ>“ꐈŠ–T‘—­ê}„Šœê‘ˆ—5‘ê>Š–ˆ¸

©¡


…Œ•Ž„ꇈW‘ŒŽ’™êp–—™5‘„êwˆ–ˆê‘„ê•„–—„™ŒêtˆO:„‘–—™’±ê—Œ–Ž„•–—™’ꌑꇈW‘ŒŽ„•–—™’êsˆ‘‡„™ˆ­ wˆ–„êp–—™5‘ꈕ‘œLŠœT—ˆ>‘œˆê„êsˆ‘‡™„ê“’Š5•’–’‡5–„±ê‘œ’‡5–„—„ê>–ꈕ‘œLŠœ5•—5–„ê†BTꎌ5B—5–…„‘­

©¢


…Œ•Ž„ꇈW‘ŒŽ’™êp–—™5‘„êwˆ–ˆê™ê˜ˆ–ŽŒê‡ˆ“„‘‡„‘–Œê‘„ên„™‘Œê˜Œ†Œ±êsˆ‘‡„™„±ê¢ªª§­ wˆ–„êp–—™5‘ꈕ‘œLŠœT—ˆ>‘œˆê„êmLꘗ†„ŒêŽŒ5B—I—ˆ•ˆ…ˆ‘±êsˆ‘‡™„±ê¢ªª§­

©£


|ˆ—‘ŒOŽ’ê“’–ŒŽ„‘Œê‡ˆW‘ŒŽŒ±ê‘„–—„Œê‘„꣭ꁌ–ŽŒêˆ‡‘„•’‡‘ŒêŒŽ’™‘ŒêŽ’’‘ŒŒ±êsˆ‘‡„™„ꢪª¨±ê’…ꡪª­ê’…ˆ—‘Œ†Œêˆ‘‡„™–Žˆê‡ˆW‘ŒŽ„•‘ˆ­

©¤


hꏈ‘‡™„Œêˆ•‘œLŠœ5•ê„„“B—5–5‘„Žê¡ªª­ê>™‰’•‡˜I„ꄏŽ„5…IêˆŠ•ˆ‘‡ˆˆ——꣭ê{>Œêuˆˆ—ŽHŒêtT™>–—ˆˆ“ˆ‘êŽ>–Q—ꄏŽ’—5–’Ž±ê¢ªª¨­

©¥


} pyp mvy y  zvr


sˆ‘‡™„Œêrˆ“ˆê’—5‘®ê

zˆ‘„ê‡’‘ˆˆ‘‡„™–ŽŒ‹ê’…•—‘ŒŽ’™ê¡¨©¦¾¡©¤§ h–Iˆ‘‡™„ꌓ„•’–„Œ‘„ŽêˆŠœ>Žˆê¡¨©¦¾¡©¤§ w’ˆ…‘Œê ™Œ•Œê Š’‡’™Œ‘ˆê ’…•—‘ŒO—™„ê k’‘ˆê sˆ‘‡„™ˆê ˆ‡ê ˆ—Œê ¡¨©¦ê Œ‘ê ¡©¤§ê –’ê :„‘–ŽˆêŽ‘ŒŠˆêŒ‘ꕈŠŒ–—•Œê’…•—‘Œ‹ê‡’™’ˆ‘­ê}ꑄ‡„ˆ™„‘˜êWˆŒ’ê’…„™Œ—ŒêO—Œ•Œê–ˆ‘„ˆê ‡’‘ˆˆ‘‡„™–ŽŒ‹ê’…•—‘ŒŽ’™ê—ˆ•ê–ˆ‘„ê’…•—‘ŒŽ’™êk’‘ˆêsˆ‘‡„™ˆêŒê–“’Œ‘–ŽˆêŽ‘ŒŠˆê Œ‡„‘ˆê’…ê—Œ–’:ˆ—‘Œ†Œê’…–—’„êt„‡W„•–Žˆêr•„ˆ™Œ‘ˆ­êê‡•˜WŒ—™Œ’꒐ˆ‘ˆ‘Œ‹ê–ˆ‘„’™ê …’’ꇒ…ŒŒê„–‘ˆO’ꖏŒŽ’ê’ê—ˆ±êŽ„—ˆ•ˆê‡•˜WŒ‘ˆê–’ê–ˆê™ê‘ˆŽ‡„‘Œêk’‘Œêsˆ‘‡„™Œê˜Ž™„•¾ „ˆêê’…•—‘ŒO—™’êŒ‘ê™êŽ’ŒŽO‘ˆê•„ˆ•˜ê–’ꇒ’:ˆ‘ˆê–—•’Žˆê…Œˆê„–—’“„‘ˆ­ h–Iˆ‘‡™„ꡨ©¦ê>–ê¡©¤§êŽHH——ŒêŒ“„•—H•—>‘ˆ—>‘ˆŽê‰’‘—’–ꉒ••5–„Œê„êŒ“„•—ˆ–—Qˆ—ˆŽê ˆŠœ>ŽˆŒ±ê„êŒ“„•ˆ‘Šˆ‡>œ¾ŽŒ„‡5–Œê•ˆŠŒ–—ˆ•ˆŽ­êhêŽH™ˆ—ŽˆLŽ…ˆ‘ê¤êŒœˆ‘ꍈŠœ>Žˆ—êŽB™5¾ ‘˜‘ŽêˆŽHH‘Œ±êŽŒˆŠ>–B—™ˆê„—ꄝêh–I¾sˆ‘‡™„ê‘„ŠœŽH–>ŠêŒˆ‘Œ˜Œêˆ>ŽŽH‘œ™>…ˆ‘ê —„5‹„—Iê „Ž’––5Š¾ˆŠœ>Žê Œ“„•’–„Œ™„­ê hê H—ê Œ–—„ê ˆŠœˆ–B—>–ˆê –ˆŠB—–>Š>™ˆê Ž>“ˆ—ê Ž„“‹„¾ —˜‘Žê „••I±ê ‹’Šœê ˆœê †–„5‡’Žê ‰’Š„Ž’—„Žê „ê ˆŠœŽ’•Œê h–I¾sˆ‘‡™5‘ê Œ“„•T>––ˆê >–ê ˆœêˆ–—ˆ•–>ŠˆŽêŒœˆ‘ê„•5‘œ…„‘êŽ>“™Œ–ˆ—ˆ——>Žê„Š˜Ž„—­

}Œ•Œ®ê÷êm’••5–’Ž® mR––êu5‘‡’•êÀêw„—„Žœêr55‘êÂzˆ•Ž­Ã®êh–I¾sˆ‘‡™„ê‘„ŠœŽH–>ŠêŒˆ‘Œ˜Œêˆ>ŽŽH‘œ™ˆ­ê u„Šœ¾r„‘Œ–„±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã­êppp¾­ whtiê ¨¤ª­ê r‘ŒŠ„ê ¡£¢­ê p“Œ—‘„ê Ž’Œ–Œ„ê „ê Ž™„Œ‰Œ†Œ•„‘ˆê ‡ˆ„™†ˆ­ê t„•Œ…’•ê ¡¨¨£¾¡©¦£­ê v…•—‘’ê ‡•˜Wˆ‘ˆê k’‘„ê sˆ‘‡„™„­ê „‘–Ž„ê Ž‘ŒŠ„ê ¡©ª©¾¡©¢¢­ê h–Iˆ‘‡™„¾o’––R‰„˜ê p“„•—ˆ–—Qˆ—±ê„„ꐈŠœˆ±ê{H•–ŽH‘œ™ê¡©ª©¾¡©¢¢­ whtiê ¨¤ª­ê r‘ŒŠ„ê ¡££­ê p“Œ—‘„ê Ž’Œ–Œ„ê „ê Ž™„Œ‰Œ†Œ•„‘ˆê ‡ˆ„™†ˆ­ê t„•Œ…’•ê ¡¨¨£¾¡©¦£­ê v…•—‘’ꝇ•˜Wˆ‘ˆêk’‘„êsˆ‘‡„™„­êyˆŠŒ–—ˆ•ê“•’–—ˆê’…•—Œê¡©¢¡¾¡©¥¢­ whtiê ¨¤ª­ê r‘ŒŠ„ê ¡£¤­ê p“Œ—‘„ê Ž’Œ–Œ„ê „ê Ž™„Œ‰Œ†Œ•„‘ˆê ‡ˆ„™†ˆ­ê t„•Œ…’•ê ¡¨¨£¾¡©¦£­ê v…•—‘’ꝇ•˜Wˆ‘ˆêk’‘„êsˆ‘‡„™„­êz“’O‘Œê:„‘–ŽŒêŒˆ‘ŒŽê¡©¢¡¾¡©¤¡­ whtiê ¨¤ª­ê r‘ŒŠ„ê ¡£¥­ê p“Œ—‘„ê Ž’Œ–Œ„ê „ê Ž™„Œ‰Œ†Œ•„‘ˆê ‡ˆ„™†ˆ­ê t„•Œ…’•ê ¡¨¨£¾¡©¦£­ê v…•—‘’ꝇ•˜Wˆ‘ˆêsˆ‘‡„™„­ê„‘–Ž„ꎑŒŠ„ê:ˆ™„•–ŽŒ‹ê’–—•’™ê¡©¢¢¾¡©¤¡­

©¨


v…•—‘ŒŽŒêk’‘ˆêsˆ‘‡„™ˆê™êŽ‘ŒŠŒêh–I¾sˆ‘‡™„ê‘„ŠœŽH–>ŠêŒˆ‘Œ˜Œêˆ>ŽŽH‘œ™ˆê Œêˆ—„ꡨ©¦ê¡¨©¨Ã h–Iˆ‘‡™„ꌓ„•’–„Œê„êh–I¾sˆ‘‡™„ê‘„ŠœŽH–>ŠêŒˆ‘Œ˜Œêˆ>ŽŽH‘œ™ˆê„„“5‘ꡨ©¦¾ …„‘ꡨ©¨Ã

}Œ•®®ê÷êm’••5–® mR––êu5‘‡’•êÀêw„—„Žœêr55‘êÂzˆ•Ž­Ã®êh–I¾sˆ‘‡™„ê‘„ŠœŽH–>ŠêŒˆ‘Œ˜Œêˆ>ŽŽH‘œ™ˆ­ê u„Šœ¾r„‘Œ–„±ê¡¨©¦­ê¡¨©¨Ã­êppp¾­

hˆ›Œ†–ênœH•Šœ±ê„–—„’–ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã h‡„‘Œ†–êt5•—’‘±ê…5‡’Š’–ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã h‡’•5‘êw5±ê„Ž„—’–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã h–ˆŠ‹œêqI–ˆ‰±ê>“Qˆ—¾ê>–êŠ>“„Ž„—’–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã h‘—„œêmˆ•ˆ‘†±êŽLŒ™ˆ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã h‘—„˜ˆ•êq5‘’–±ê–„…Iꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã Œ‰­êh˜Š˜–—Œ†‹ênœH•Šœ±ê„–—„’–ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã Œ‡­êh˜Š˜–—Œ†‹ênœH•Šœ±ê„–—„’–ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã i„‡ˆ•êoˆ•„‘±ê†Œ“>–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã i„ˆ•êq5‘’–±ê–„…I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã i„’Š‹ê•“5‡±êŽH‘œ™ŽH—L±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã i„•…„•Œ†–êqI–ˆ‰±ê–„…I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã iˆ†ŽêmQH“±êQ™ˆŠˆ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã iˆ’™Œ†–êh‘—„±êŽLŒ™ˆ–ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã iŒ•IênœH•Šœ±ê„–—„’–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ãê i’•–êp–—™5‘±êŽH—>Šœ5•—I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã i’•–’–êtŒ‹5œ±ê5†–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã i•5—Ž’™Œ—–êr55‘±ê†–Œ„‡Œ„±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã j–„“’™Œ—–êqI–ˆ‰±ê–„…Iꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã kˆ•™„•Œ—–êq5‘’–±ê†–Œ„‡Œ„±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã kˆ•™„•Œ†–êqI–ˆ‰±ê†–Œ„‡Œ„±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã kH•Œ‘Šêiˆ‘L±ê•>T™ˆ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã l†Žˆ•êw5±êŽ„„“’–ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã lˆ‰5‘‡êk5™Œ‡±ê…5‡’Š’–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã l•>‘œŒêq5‘’–±ê>ˆ–ꎄ5†–’–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã m„Ž„êz5‘‡’•±ê–Q†–ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã m„•„ŠIêp–—™5‘±ê…’•…>œê>–ꉒ‡•5–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã m„•Ž„–êqI–ˆ‰±êŽ’†–Œ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã mˆ†–êqI–ˆ‰±êŽH–H•Q–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã mˆ‹>•êp–—™5‘±ê‰˜™„•’–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã mˆ‹>•êr5•’œ±ê–„…I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã mŒ–5•êq5‘’–±ê†–Œ„‡Œ„±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã m•„‘Žêq5‘’–±êŽ„„“’–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã m˜†‹–êq5‘’–±ê‰’‡•5–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã ©©


mR––êm•ŒŠœˆ–êu5‘‡’•±êŠœIŠœ–ˆ•>–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã n5êpŠ‘5†±ê…>•Ž’†–Œ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã H™­ên5Œ—–ê{„5–‘>±êŽ>>‘œ–ˆ“•Lꐈ–—ˆ•‘>±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã n„‡„ŠênœH•Šœ±ê†Œ“>–êˆ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã n’•Œ†–5‘êtŒŽI–±ê†Œ“>–êˆ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã n•ˆŠ’•Œ‘†–Œ†–êqI–ˆ‰±ê†–Œ„‡Œ„±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã n˜Œêmˆ•ˆ‘†±êŽLŒ™ˆ–ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã o„5–œêmˆ•ˆ‘†±ê–Q—L±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã o„•—„‘‘êl‡ˆ±ê–„…I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã oˆŠˆ‡Œ—–êp–—™5‘±ê†–Œ„‡Œ„±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã oˆŠˆ‡Œ—–ês„’–±ê†–Œ„‡Œ„±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã oˆŠˆ‡Q–êz5‘‡’•±ê„–—„’–ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã o’•™5—‹êt5—œ5–±ê†–Œ„‡Œ„±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã o’•™5—‹êtŒ‹5œ±ê“Œ‘—>•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã rˆˆ‘†–Œ†–êmˆ•ˆ‘†±êŽLŒ™ˆ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã r’‹‘ê}Œ’–±ê‘L–„…I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã r’5•êp–—™5‘±ê†–Œ„‡Œ„±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã r’“ˆ†ŽœêqI–ˆ‰±ê–„…Iꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã rH…ŒênœH•Šœ±êˆ–—ˆ•Š5œ’–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã r•„‘ˆšŒ——ˆ•êh‘—„±ê…5‡’Š’–ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã r•ˆ‘‘êl‡ˆ±ê>ˆ–ꎄ5†–’–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã rQ•’‘œ„êqI–ˆ‰±ê5†–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã rQ“Œ‘êt5—œ5–±êŽLŒ™ˆ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã sˆ“’––„êt5—œ5–±êŽ’†–Œ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã sˆ™5•‡êq„Ž„…±ê‹ˆ‘—ˆ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã t„Š‡„ˆ‘Œ†–êh‘—„±ê—„Ž5†–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã t„Šœ„•êtŒ‹5œ±ê…>•Ž’†–Œ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã tŒ‹’‰ˆ•êpŠ‘5†±ê–„…I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã tI‡ê‡5±ê…>•Ž’†–Œ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã t’‘‡„êq5‘’–±ê5†–ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã t’‘‡„êqI–ˆ‰±ê†–Œ„‡Œ„±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã t˜•–Œ†–ês„’–±êŽLŒ™ˆ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã u„Šœêmˆ•ˆ‘†±êŽ’™5†–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã u„Šœêmˆ•ˆ‘†±ê—„Ž5†–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã uˆ˜…„˜ˆ•êh‘‡•5–±ê™ˆ‘‡>ŠL–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã •Œ5–êq5‘’–±êŽ’™5†–ˆ–—ˆ•ê>–ê’Ž­êŠ>“>–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã w‰„‘†ˆ—ˆ•êlˆŽ±ê„Ž„—’–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã wŒ‘—>•ênœH•Šœ±ê5†–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã wŒ™5•êmˆ•ˆ‘†±êŒ“„•’–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã w’““ˆês„’–±ê>–5•’–ê>–Ꙉ‘‡>ŠL–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã y„‡ŒŽ’™Œ†–êtŒ‹5œ±ê†Œ“>–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã y„“’–„êmˆ•ˆ‘†±êŽLŒ™ˆ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã yˆŒ†‹êq„Ž„…±ê5†–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã yˆŒ†‹ˆ‘‰ˆ‡êz5‘‡’•±ê>–5•’–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã yˆ>‘œ‰œêqˆ‘L±êŽH‘œ™ŽH—L±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã ¡ªª


yˆ™ˆ•ˆ‘†–Œ—–êp–—™5‘±ê™ˆ‘‡>ŠL–ꡨ©¦ê¡¨©¨Ã y’–ˆ‘…ˆ•Šêoˆ‘•ŒŽ±ê†Œ‰ˆ–—L±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z5‰•5‘êw5±ê†–Œ„‡Œ„±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z5‘‡’•êtŒ‹5œ±ê–Q†–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z5“–Œêq5‘’–±ê5†–ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z†‹5“–Œêw>—ˆ•±ê5†–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z†‹Œ‡êsŒ“I—±êI•5–ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã zˆ…ˆ–Œ‘êq5‘’–±ê…>•Ž’†–Œ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã zŒ’‘êmˆ•ˆ‘†±ê…>•Ž’†–Œ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã zŒ’‘Ž„êq5‘’–±ê–ŒŠœ5•—Iꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã zŒ’‘Ž„êqI–ˆ‰±ê…>•Ž’†–Œ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z’‹5•ên5…’•±ê‹ˆ‘—ˆ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z’‹5•êtŒ‹5œ±ê†–Œ„‡Œ„ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã H™­êz’ˆ•êl‡>‘>±ê™„••I‘L±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z’I–êp–—™5‘±ê†Œ“>–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z—„‘†–Œ†–êh‘—„±ê–„…I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z—Œ‹ˆ†êq„Ž„…±êŽLŒ™ˆ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z„…Iêt5•—’‘±êŽLŒ™ˆ–ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z„˜ˆ•êt5—œ5–±êŽ5‡5•êˆ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã {5‘†’–êq5‘’–±ê–ŒŠœ5•—I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã {‹˜•Iêq5‘’–±ê†Œ“>–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã {Œ…’—‹êq5‘’–±ê‘LŒê–„…I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã {Œ–>•Œ—–êp–—™5‘±ê…’Š‘5•êˆ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã {Œ—ˆ•êh‘—„±ê–ŒŠœ5•—I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã {Œ—ˆ•êw5±êŽ„„“’–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã {Ž5†–ˆ†êlˆŽ±ê†Œ“>–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã {Ž5†–ˆ†ênœ˜„±ê†Œ“>–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã {Ž5†–ˆ†êqI–ˆ‰±ê†Œ“>–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã {’„ên5…’•±ê†–Œ„‡Œ„ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã {’„êp–—™5‘±ê†–Œ„‡Œ„ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã {’„êq5‘’–±ê†–Œ„‡Œ„±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã {’„êqI–ˆ‰±ê†–Œ„‡Œ„±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã {’“„Žêq5‘’–±êŽLŒ™ˆ–ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã {H•HŽêz5‘‡’•±ê†Œ“>–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã {H•HŽêqI–ˆ‰±ê†Œ“>–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã {I—‹êtŒŽI–±êŽ’™5†–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã {Q–Žˆêmˆ•ˆ‘†±ê“>Žê>–ꎒ•†–5•’–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã }„•Š„êmˆ•ˆ‘†±ê†–Œ„‡Œ„±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã }ˆ•…5‘—–Œ—–êlŒ±ê>–5•’–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã }„êp–—™5‘±ê†Œ“>–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã }„œêt5—œ5–±ê†Œ“>–êˆ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã H™­ê}˜†–5Žêmˆ•ˆ‘†‘>±ê™„••I‘L±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã }˜†–5ŽêqI–ˆ‰±ê†Œ“>–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã }˜†–5Žêt5—œ5–±êŒ“„•’–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã H™­ê~ˆŒ–êl‡>‘>±ê™„••I‘Lꡨ©¦ê¡¨©¨Ã ¡ª¡


v…•—‘’ꝇ•˜Wˆ‘ˆêk’‘„êsˆ‘‡„™„­ê„‘–Ž„ꎑŒŠ„ê¡©ª©¾¡©¢¢ h–Iˆ‘‡™„¾o’––R‰„˜êp“„•—ˆ–—Qˆ—­ê{H•–ŽH‘œ™ê¡©ª©¾¡©¢¢

}Œ•®®ê÷êm’••5–® whtiê ¨¤ª­ê r‘ŒŠ„ê ¡£¢­ê p“Œ—‘„ê Ž’Œ–Œ„ê „ê Ž™„Œ‰Œ†Œ•„‘ˆê ‡ˆ„™†ˆ­ê t„•Œ…’•ê ¡¨¨£¾¡©¦£­ê v…•—‘’ê ‡•˜Wˆ‘ˆê k’‘„ê sˆ‘‡„™„­ê „‘–Ž„ê Ž‘ŒŠ„ê ¡©ª©¾¡©¢¢­ê h–Iˆ‘‡™„¾o’––R‰„˜ê p“„•—ˆ–—Qˆ—±ê„„ꐈŠœˆ±ê{H•–ŽH‘œ™ê¡©ª©¾¡©¢¢­ k’‘ˆˆ‘‡„™–ŽŒê:„‘Œê’…•—‘ˆŠ„ꝇ•˜Wˆ‘„® h–Iˆ‘‡™„¾o’––R‰„˜êp“„•—ˆ–—Qˆ—ꄏ–Iˆ‘‡™„Œê—„Š„Œ® v‡­êªê¡hà u>ˆ—‹êw5±ê„Ž„—’–±êhˆ‘‡™„ iˆ>“ˆ——®ê¡©ª©­ê„‘˜5•ê¡­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢£ v‡­ê¡i h–ˆŠ‹œês„’–±ê„Ž„—’–±êhˆ‘‡™„ iˆ>“ˆ——®ê¡©ª©­ê„‘˜5•ê¡­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢£ v‡­ê¢h yˆ†‹‘Œ—ˆ•êh5Œ„±ê–„…Iꐭêhˆ‘‡™„ iˆ>“ˆ——®ê¡©ª©­ê‰ˆ…•˜5•ê¡£­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡£ v‡­ê¢h mˆ‹>•êtŒŽ–„±ê–„…I {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¸ v‡­ê¢h i„•—„‘Œ†–ên>„±ê†Œ“>–±êhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¸ v‡­ê¢i i’Š5•ê}ˆ‘‡ˆ±êŽ’™5†–±êhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¢¡¾¡©¢£ v‡­ê£h sˆ‘„•–Œ†–êp’‘„±ê†Œ“>–ê­ê iˆ>“ˆ——®ê¡©ª©­ê‰ˆ…•˜5•ê¡¦­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡ª

v‡­ê£h kˆ˜—–†‹êh„‡5•±êŽ’•†–5•’–±êhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¢¡¾¡©¢£ v‡­ê£h l““Œ‘Šˆ•êz„˜±êŠL’‘5•±êhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¢¡¾¡©¢£ v‡­ê¤h h–ˆŠ‹œêqI–ˆ‰±ê„Ž„—’–±êhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢£ v‡­ê¤i mˆ‹>•êl‡ˆ±ê‰>‘œˆL±êhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢£ v‡­ê¥h h˜Š˜–—Œ†–ênœH•Šœ±ê„–—„’–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡ª v‡­ê¥h nH‘—>•êq5‘’–±êŽ5™>–±êhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¢¡ v‡­ê¥h n„‡„Šêq5‘’–±ê†–>“L±êhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¢¢¾¡©¢£ v‡­ê¥i n•’–êmˆ•ˆ‘†±ê‰˜™„•’–±êhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¢¡¾¸ ¡ª¢


v‡­ê¦h iB•IênœH•Šœ±ê„–—„’–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡ª

v‡­ê¡¡h i’•–êp–—™5‘±êŽH—ˆˆ–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¸

v‡­ê¦h o˜‘Š5•Œ„êl•‘œLŠœ5•±êhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¸

v‡­ê¡¢h iˆ’™Œ†–êh‘—„±êŽLT™ˆ–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢ª

v‡­ê¦i o’•™5—‹êt5—œ5–±êŽ’•†–5•’–Ãꉌ„ŽŽˆ•± hˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¢¡¾¡©¢£

v‡­ê¡£h iˆ‘ŽLêq5‘’–±ê†–Œ„‡Œ„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¸

v‡­ê§h i5‘‰œêz5‘‡’•±ê„–—„’–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢£ v‡­ê§i q’–5•êqI–ˆ‰±ê†Œ“>–±êhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¸ v‡­ê¨h i„Ž5‘œŒêl•‘L±ê‘œ’‡5– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢£ v‡­ê¨i rˆŒ‘êk5™Œ‡±ê‰˜™„•’–±êhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢£ v‡­ê©h i•5—Ž’™Œ†–êr55‘±ê†–Œ„‡Œ„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¸ v‡­ê©i t„Œês„’–±ê‰˜™„•’–±êhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¸

v‡­ê¡£h |‘Šˆ•êmˆ•ˆ‘†±ê>–5•’–±ê‹ˆ‘—ˆ–±êÂo’––R¾ ‰„˜Ãêhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¸ v‡­ê¡¤h iˆ’™Œ†–êmˆ•ˆ‘†±ê5†–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢ª v‡­ê¡¥h i5‡ˆ•êoˆ•5‘±ê†Œ“>–ê­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢£ v‡­ê¡¦h i„˜êz5‘‡’•±ê™ˆ‘‡>ŠL– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡£ iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡¤¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆŠ–T‘— v‡­ê¡¦h t„•Ž’—5‘êz5‘‡’•êÂlˆŽÃ±ê‰Œ„ŽŽˆ•±êhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¢£ê¸

v‡­ê¡ªh i„•—„‘Œ†–êmˆ•ˆ‘†±ê†Œ“>–ê­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¸

v‡­ê¡§h iˆ’™Œ†–ênœH•Šœ±êŽLT™ˆ–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¸

v‡­ê¡ªi }„•Š„êtŒ‹5œ±ê–„…I±êÂhˆ‘‡™„Ãêrˆ…ˆˆ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¸

v‡­ê¡§h z˜‹’†–„êh‘‡•5–±ê–„…I±êhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¸ ¡ª£


v‡­ê¡§h q5ŽŒ‘êh‘‡•5–±ê†ˆˆ‘—ˆ–±êhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¢¡¾¡©¢£

v‡­ê¢§h j–ˆ•Œ–‘œ5Žêq5‘’–±ê–Œ5•—I±êhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¢ª¾¡©¢£

v‡­ê¡¨h iŒˆ•„‘êmQH“±ê„–—„’–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¸

v‡­ê¢¨h m„•„ŠIêp–—™5‘±ê…’•…>œê­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡ª iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡¡¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆŠ‹„—

v‡­ê¡©h i„ˆ•êq5‘’–±ê–„…Iꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¸ v‡­ê¢ªh j–„“’™Œ†–êqI–ˆ‰±ê–„…Iꐭêhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢£ v‡­ê¢¡h kH•Œ‘Šêiˆ‘L±ê•>T™ˆ–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢£ v‡­ê¢¢h kˆ•™„•Œ†–êq5‘’–±ê†–Œ„‡Œ„ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©

v‡­ê¢©h m˜†‹–êq5‘’–±ê…’•…>œê­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¸ v‡­ê£ªh mˆ†–êqI–ˆ‰±êŽH–H•T–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª© v‡­ê£¡h mŒ–5•êq5‘’–±ê†Œ“>–ê­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡¢ iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡£¾„–ê–’•…„‘®êˆŠ‹„—

v‡­ê¢¢h i’•–êt„•Œ–Ž„±ê™„••I‘L±êhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¢¡¾¡©¢£

v‡­ê£¢h mˆ‹>•êh‘—„‘>±êŽ’™5†–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡¦ iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡§¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆŠ–T‘—

v‡­ê¢£h kˆ•™„•Œ†–êqI–ˆ‰±ê†–Œ„‡Œ„ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡£

v‡­ê££h mˆ•ˆ‘†œêqI–ˆ‰±ê™ˆ‘‡>ŠL– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢£

v‡­ê¢¤h lˆ‰5‘‡êk5™Œ‡±ê…5‡’Š’–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢£

v‡­ê£¤h n’Œês„’–±êŽLT™ˆ– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡ª

v‡­ê¢¦h l†Žˆ•êw5±êŽ„„“’–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢¢

v‡­ê£¥h n5…ˆ•êtŒ‹5œ±ê†–Œ„‡Œ„ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©

v‡­ê¢§h l•>‘œŒêq5‘’–±ê…5…’–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢ª

v‡­ê£¦h n5Œ—–ê{„5–‘>±êŽ>>‘œ–ˆ“•Lꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡© ¡ª¤


v‡­ê£§h n’ŒêqI–ˆ‰±êŽLT™ˆ–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡ª

v‡­ê¤¦h o„•—„‘êl‡ˆ±ê–„…Iꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢¤

v‡­ê£¨h n’Œêmˆ•ˆ‘†±êŽLT™ˆ–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡ª

v‡­ê¤§h o’‰‰„‘êz„˜‘>±ê–„…Iꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡ª

v‡­ê£©h nˆ•Œ†–êq5‘’–±êŽ’–5•ŽH—Lꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢£

v‡­ê¤©h rH……ênœH•Šœ±êˆ–—ˆ•Š5œ’–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª© iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©ª©¾ˆ–ê–’•…„‘®ê ˆ—5™’’——

v‡­ê£©i z˜‘œ’Šêw5±ê„–—„’–±êhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¸ v‡­ê¤ªh n’…I†êp–—™5‘±ê–„…Iꐈ–—ˆ•±êhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢¤ v‡­ê¤¡h oˆŠˆ‡Q–êz5‘‡’•±ê„–—„’–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¸ iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡¤¾¡©¢¡¾ˆ–ê–’•’Ž…„‘®ê ˆ—5™’’—— v‡­ê¤¡i }ˆ‘Œˆ•ê}ŒŽ—’•±êˆ†‹„‘ŒŽ˜–±êhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©

v‡­ê¥ªh r•„†–Œ†–êp–—™5‘‘>±ê™ˆ‘‡>ŠL–±êhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡£ v‡­ê¥ªh r„‘†–„êqI–ˆ‰±ê™ˆ‘‡>ŠL–±êhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡©¾¡©¢¢ v‡­ê¥¡h r’“ˆ†ŽœêqI–ˆ‰±ê–„…Iꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡£ iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡£¾„–ê–’•…„‘®êˆŠ‹„— v‡­ê¥¢h sH……êlŒŒ„±ê‘L–„…I±êhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡¢±ê¡©¢¡¾¡©¢¢

v‡­ê¤¢h o’•™5—‹ês„’–±ê…’•…>œê­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡ª iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡¢¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆŠ‹„—

v‡­ê¥£h t„œˆ•ê‡H‘±êI•5–ꐭêhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢¢

v‡­ê¤£h oˆŠˆ‡Œ†–êp–—™5‘±ê†–Œ„‡Œ„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¸

v‡­ê¥¤h tŒ‹„Œ†–êp–—™5‘±ê„–—„’–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢¤

v‡­ê¤¥h oˆŠˆ‡Q–ês„’–±ê†–Œ„‡Œ„ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢¢

v‡­ê¥¥h t„•Œ†–êh‘‡•5–±êŽ’–5•ŽH—Lꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª© ¡ª¥


v‡­ê¥¦h t’‘5•êqI–ˆ‰±ê„–—„’–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡ª iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡ª¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆŠ‹„—

v‡­ê¦¦h zˆ…HŽêmˆ•ˆ‘†±êŽˆ•>ŽŠœ5•—Iꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª© iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡ª¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆ—5™’’——

v‡­ê¥§h t„˜•ˆ•êmˆ•ˆ‘†Â‘>ñꖝ’…„‰ˆ–—Lꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡£ iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡¤¾ˆ–ê–’•…„‘®ê ˆ—5™’’——

v‡­ê¦§h zŒ“’–ês„’–±ê…5‡’Š’–ꐭêhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢£

v‡­ê¥¨h t˜•–Œ†–ês„’–±êŽLT™ˆ–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¸ v‡­ê¥©h wˆ™ˆ†êt5•—’‘±êŽ’™5†–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª© v‡­ê¦ªh wŒ™5•êmˆ•ˆ‘†±ê†Œ“>–ê­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡£ v‡­ê¦¡h y„‡„Ž’™Œ†–êtŒ‹5œ±ê†–Œ„‡Œ„ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª© v‡­ê¦¢h yˆŒ†‹ˆ‘‰ˆ‡êz5‘‡’•Â‘>ñê>–5•’– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡ª

v‡­ê¦¨h {’„êp–—™5‘±ê†–Œ„‡Œ„ꐭêhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢¢ v‡­ê¦©h {’„ên5…’•±ê†–Œ„‡Œ„ꐭêhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢¢ v‡­ê§ªh z—ˆ•„‘êqI–ˆ‰±ê5†–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡£ v‡­ê§¡h zŒ’‘Ž„ê}Œ’–±ê–Œ5•—Iꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡¢ iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡¢¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆ—5™’’—— iˆˆŠœˆ™ˆê„ꑈ™>‹ˆ®ê„ˆ•ŒŽ5…„ v‡­ê§¢h {I—‹êqI–ˆ‰±êŽ’™5†–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢£

v‡­ê¦£h z„˜•ˆ•êq5‘’–±êŽ5‡5•ê­êhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢ª

v‡­ê§£h {Œ——ˆ•êh‘—„±ê–Œ5•—Iꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢¡ iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¢¢¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆŠ‹„—

v‡­ê¦¤h z„…Iêt5•—’‘±êŽLT™ˆ–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡ª

v‡­ê§¤h {’„êq5‘’–ꆖŒ„‡Œ„ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡£

v‡­ê¦¥h zŒ’‘Ž„êq5‘’–±ê–Œ5•—Iꐭêhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢£

v‡­ê§¥h H™­ê{Q–Žˆêmˆ•ˆ‘†‘>±ê™ˆ‘‡>ŠL– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡ª ¡ª¦


v‡­ê§¦h {’“„Žêq5‘’–±êŽLT™ˆ–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢£

v‡­ê¨¦h ~„—ˆ•–‡’•‰ˆ•êh‡’‰±ê>–5•’– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢£

v‡­ê§§h {H•HŽêqI–ˆ‰±ê†Œ“>–ê­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢¡

v‡­ê¨§h Œˆ•„‘êq5‘’–±êŽ’†–ŒŠœ5•—I {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢£

v‡­ê§¨h nH‘ên5…’•±ê“>Žˆ–—ˆ• {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢£ iˆ>“ˆ——®ê¡©ª©­ê5•†Œ˜–ꢾ5‘­

v‡­ê¨¨h iˆ†ŽêtŒŽ–„±ê“>Žˆ–—ˆ• {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢£

v‡­ê§©h {I„êqI–ˆ‰±ê†–Œ„‡Œ„ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢¢ v‡­ê¨ªh zŽ5†–ˆ†êqI–ˆ‰±ê†Œ“>–ê­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¸ v‡­ê¨¡h {H•HŽêz5‘‡’•±ê†Œ“>–ê­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢¢ v‡­ê¨¢h }„•Š„êmˆ•ˆ‘†±ê†–Œ„‡Œ„ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡ª iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡¡¾ˆ–ê–’•…„‘®ê ˆŠ–T‘— v‡­ê¨£h }„êp–—™5‘±ê†–Œ„‡Œ„ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢¢ v‡­ê¨¤h }˜†–5Žêt5—œ5–±ê†–Œ„‡Œ„ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢¢ v‡­ê¨¥h }„êt5—œ5–±ê†Œ“>–ê­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢£

v‡­ê¨©h p™5‘Œ†–êmˆ•ˆ‘†ê5†–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡£ iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡¤¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆŠ‹„— v‡­ê©ªh i•„–ŒŽêq5‘’–±ê…5‡’Š’–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª© iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©ª©¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆŠ–T‘— v‡­ê©¡h ~ˆŒ–ê–ŒŠ’‘‡±ê–„…Iꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢£ v‡­ê©¢h }˜Š•Œ‘ˆ†êp–—™5‘±êŽ5•“Œ—’–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡¤ iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡¥¾H–ê–’•…„‘®êˆ—5™’’—— v‡­ê©£h zŒ’‘Ž„êqI–ˆ‰±ê5†–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡£ v‡­ê©¤h {„Ž5†–êmˆ•ˆ‘†±ê„–—„’–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¸ v‡­ê©¥h zŒ–‘ˆ†ê¸Ãêmˆ•ˆ‘†±êŽLT™ˆ–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡£ iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡¤¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆŠ‹„— ¡ª§


v‡­ê©¦h q„‘„–†‹ˆŽê¸Ãêh‘—„±ê†Œ“>–ê­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡ª iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡ª¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆ—5™’’——

v‡­ê¡ª¥h z’Œêmˆ•ˆ‘†±ê„–—„’–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡ª iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡¡¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆ—5™’’——

v‡­ê©§h i•˜‘†–ˆ†ê¸Ãêq5‘’–±êŽ5œ‹5–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡£ iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡¤¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆ—5™’’——

v‡­ê¡ª¦h z’–—„•Œ†–êh‡„…ˆ•—±ê†Œ“>–ê­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡ª iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡¡¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆŠ‹„—

v‡­ê©¨h y„“’–„êmˆ•ˆ‘†±êŽLT™ˆ–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡£

v‡­ê¡ª§h r˜†–5•êp–—™5‘±êI•5–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡ª iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡¡¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆ—5™’’——

v‡­ê©©h h–†‹ˆ•êqI–ˆ‰±ê>“Œ—>–ê­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡¤ v‡­ê¡ªªh mˆ•ˆ‘†ŒêtŒ‹5œ±ê5†–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡£ v‡­ê¡ª¡h ’…’•ŒêtŒ‹5œ±ê‰’‡•5–ê­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡ª iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡¡¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆ—5™’’—— iˆˆŠœˆ™ˆê>Š®êk’…•’‘„Ž’‘ê s5–‡ê¡¦¡­

v‡­ê¡ª¨h y˜–„Œêp–—™5‘±ê†Œ“>–ê­êhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢¢ v‡­ê¡ª©h zŒ‘„™ˆ†êh‘‡•5–±ê“>Žê­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª© iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©ª©¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆŠ–T‘— v‡­ê¡¡¡h k’Œ‘Ž’êq5‘’–±ê5†–ꐭê {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡ª iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡¡¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆ—5™’’——

v‡­ê¡ª¢h r„•‡’–êmˆ•ˆ‘†±ê>–5•’–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡ª iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡¡¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆ—5™’’——

v‡­ê¡¡¢h n’Œêp–—™5‘±êŽLT™ˆ–ꐭê {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡ª iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡¡¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆŠ–T‘—

v‡­ê¡ª£h u„Šœêmˆ•ˆ‘†±êŽ’™5†–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡¤ iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡¥¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆŠ‹„—

v‡­ê¡¡£h wˆ•–„êp–—™5‘±êŽLT™ˆ–ꐭê {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡£ iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡¤¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆŠ‹„—

v‡­ê¡ª¤h o’•™5—‹êmˆ•ˆ‘†±êŽ5‡5•ê­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢£

v‡­ê¡¡¤h zŒ“’–êk5‘Œˆ±ê–„…Iꐭêhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢£ ¡ª¨


v‡­ê¡¡¥h r’‹‘ês„’–±ê†Œ“>–±êhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢¢ v‡­ê¡¡¦h kˆ•™„•Œ†–êp™5‘±ê–„…Iꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢£ iˆ>“ˆ——®ê¡©ª©­ê5•†Œ˜–ê‹Iê¡¢¾>‘­ v‡­ê¡¡§h o’‰‰„‘êh•„‘Ž„±ê–„…Iꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¸ v‡­ê¡¡¨h kˆ˜—–†‹êq5‘’–±ê>–5•’–ꐭ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡ª iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡ª¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆŠ–T‘— v‡­ê¡¡©h tˆ‡–Œ„•ˆ†êsŒ“I—±ê‹ˆ‘—ˆ– iˆ>“ˆ——®ê¡©ª©­ê>™ê„‘˜5•ê¡¾>‘­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡ª iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡¢¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆ—5™’’——

v‡­ê¡¢£h }Œ‡’™Œ†–êq5‘’–±ê‰ˆ–—L iˆ>“ˆ——®ê¡©ª©­ê5˜–ê‹Iꧾ>‘­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©­ iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©ª©¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆŠ–T‘— v‡­ê¡¢¥h {I—‹êh‘—„±ê…’Š‘5• {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢£ v‡­ê¡¢¦h wŒ—Œ‘’ê¸Ãêk5™Œ‡±êŽLT™ˆ– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¸ v‡­ê¡¢§h r5‘—’•êz5‘‡’•±êh–Iˆ‘‡™„ iˆ>“ˆ——®ê¡©ª©­ê5˜–꡾—L­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢£ v‡­ê¡¢¨h t’‘‡„êq5‘’–±ê5†–±êh–Iˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¸

v‡­ê¡¢ªh kˆ•™„•Œ†–êp™5‘±ê–„…Iˆ–—ˆ• iˆ>“ˆ——®ê¡©ª©ê>™ê„‘˜5•ê‹I꡾—L­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¸

v‡­ê¡£ªh tŒŽ˜„ê¸Ãêmˆ•ˆ‘†±ê„–—„’–±êh–Iˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢£

v‡­ê¡¢ªh iˆ‹‘Œ—ˆ•êh5Œ„±ê–„…I iˆ>“ˆ——®ê¡©ª©ê>™ê„‘˜5•ê¡¾L­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¸

v‡­ê¡£¡h zŒ’‘Ž„êw5 {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡£ iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡¤¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆŠ–T‘—

v‡­ê¡¢¡h {Œ…’‡êl•–ˆ±ê‘LŒê–„…I iˆ>“ˆ——®ê¡©ª©­ê>™ê„‘˜5•ê¡–L—L­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¡£ v‡­ê¡¢¢h sˆ™„–Œ—–êmˆ•ˆ‘†±êŽLT™ˆ– iˆ>“ˆ——®ê¡©ª©­ê„‘­ê¡¾—L­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¸

v‡­ê¡£¤h t’‘5•êqI–ˆ‰ê>–ê—5•–„±êh–Iˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡ª iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡¡¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆŠ–T‘— v‡­ê¡£¥h z†‹„˜‰‰‹„˜–ˆ•êl‘‡•ˆ±êh–Iˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡ª¾¡©¢£ ¡ª©


v‡­ê¡£¦h y„‰—êz5‘‡’•±êh–Iˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡ª¾¡©¡¢ iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡¢¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆŠ–T‘— iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¢¢¾ˆ–ê–’•…„‘®êz—ˆˆ•…„ê ŽH—HH—— v‡­ê¡£§h j–’‹„‘êz5‘‡’• {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡¡¾¸

v‡­ê¡¤¢h z†‹š„•†êh•‘’‡±ê’‘5•±êhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©ª©¾¡©¢£ê¸à v‡­ê¡¤¢i z†‹š„•†êtI•±ê—>Š5–±êhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¸ v‡­ê¡¤£h wˆ•ŽIê}ˆ‘‡ˆ±ê‹ˆ‘—ˆ– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡ª¾¡©¢£

v‡­ê¡£¨h r’‹‘êz„˜ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡ª iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©ª©¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆŠ–T‘—

v‡­ê¡¤¥h u>ˆ—‹êl•‘L±êh–Iˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡¡¾¡©¢¢

v‡­ê¡£©h y˜‡„–êz5‘‡’•±ê†Œ“>– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡ª¾¡©¢¢

v‡­ê¡¤¦h t„•—Œ–ˆŽêq5‘’–±êh–Iˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡¡¾¡©¢¢

v‡­ê¡¤ªh yŒ——ˆ•ên˜–—5™ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡ª¾¸

v‡­ê¡¤§h w„‘‡˜•ês„’–±êh–Iˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡¡¾¡©¢£

v‡­ê¡¤¡h n’‡Œ‘ˆŽês5–I±ê‰ˆ–—L {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡ª iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡ª¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆŠ–T‘—

v‡­ê¡¤¨h m„•’—„•ê¸Ãêt5•—’‘±êh–Iˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡¡ iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡¡¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆŠ–T‘—

v‡­ê¡¤¡h i5‘‰œêp–—™5‘±ê„–—„’–±êhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¢¡ iˆˆŠœˆ™ˆ®êˆŠ‹„—

v‡­ê¡¤©h m„•Ž„–êqI–ˆ‰ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡ª iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡ª¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆŠ‹„—

v‡­ê¡¤¡i o„–„ŒêqI–ˆ‰±ê–Œ5•—I±êhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¢¡ iˆˆŠœˆ™ˆ®êˆ—5™’’——

v‡­ê¡¥ªh }„•Š„êtŒŽI– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡¡¾¡©¢£

v‡­ê¡¤¢h rQ“ˆ‘êt5—œ5–±êŽLT™ˆ– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡ª¾¸

v‡­ê¡¥¡h i•˜–Œ—–êh‘—„±êŽ5œ‹5– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡¡¾¡©¡¤ iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡¥¾H–ê–’•…„‘®êˆŠ–T‘— ¡¡ª


v‡­ê¡¥¢h iˆ†–ŒŽê¸ÃêqI–ˆ‰±êŽLT™ˆ– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡¡¾¸ v‡­ê¡¥£h r„••ˆêmˆ•ˆ‘†±êŽH–H•T– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡¢¾¡©¡£ iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡£¾„–ê–’•…„‘®êˆ—5™’’—— v‡­ê¡¥¥h yˆŒ†‹ˆ‘‰ˆ‡ês„’–±ê>–5•’–±êh–Iˆ‘‡™„ iˆ>“ˆ——®ê¡©¡¢­êpp­ê‹I {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡¢¾¡©¡¤ v‡­ê¡¥¦h n˜‘‡ˆ•„êh‘—„ iˆ>“ˆ——®ê¡©¡¢­ê‡ˆ†ˆ…ˆ•ê‹I {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡¢¾¡©¢£ v‡­ê¡¥§h o„‡ˆ„ês„’–±ê†Œ“>– iˆ>“ˆ——®ê¡©¡£­êmˆ…•˜5•ê‹I {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡£ iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡¤¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆŠ‹„— v‡­ê¡¥¨h Œ™Ž’™Œ†–ênœH•Šœ±êŽH—ˆˆ– iˆ>“ˆ——®ê¡©¡£­ê‰ˆ…•˜5• {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡£ iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡¤¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆ—5™’’——

v‡­ê¡¦¡h k–˜…5‘êq5‘’– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡¢¾¡©¡£ iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡¤¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆŠ–Q‘— v‡­ê¡¦¢h mˆ‹>•êp–—™5‘ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡£ iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡¤¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆŠ‹„— v‡­ê¡¦£h y>™>–ês„’–‘> iˆ>“ˆ——®ê¡©¡£­}p­¡­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡£¾¡©¢£ v‡­ê¡¦¤h w•ˆŽ„™ˆ†êh‘—„±êŽLT™ˆ– iˆ>“ˆ——®ê¡©¡£­}pp­¡­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡£ iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡¤¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆ—5™’’—— v‡­ê¡¦¥h tŒŽ’„êq5‘’–±ê…’Š‘5• iˆ>“ˆ——®ê¡©¡£­­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡£ iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡£¾„–ê–’•…„‘®êˆŠ–Q‘— v‡­ê¡¦¦h o’„‘êp–—™5‘ iˆ>“ˆ——®ê¡©¡¤­ê5“•ŒŒ–ê¡£­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡¤

v‡­ê¡¥©h u>ˆ—‹êw5±ê„–—„’– iˆ>“ˆ——®ê¡©¡£ê‰ˆ…•˜5•ê‹I {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡£ iˆˆŠœˆ™ˆ®êt„Šœ„•’•–5Š•„ꐈ‘—

v‡­ê¡¦§h }’‰êqI–ˆ‰±ê†Œ“>– iˆ>“ˆ——®ê¡©¡¥­ê‡ˆ†­ê¡­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡¥¾¡©¢¢

v‡­ê¡¦ªh iˆ†Žêv–Ž5•±ê…’•…>œ iˆ>“ˆ——®ê¡©¡£­ppp­¡­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡£¾¸

v‡­ê¡¦¨h yˆŒ†‹ˆ‘‰ˆ‡êz5‘‡’•‘>±ê>–5•’–ê>–ꋈ‘—ˆ– iˆ>“ˆ——®ê¡©¡§­ê„‘­ê¢¨­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡§¾¡©¢£ ¡¡¡


v‡­ê¡¦©h t’‘5•êu5‘‡’•±ê–„…IêR• {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡§¾¡©¢£

v‡­ê¡§©h mˆ‹>•ês„’–±ê…’•…>œ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡©¾¡©¢¢

v‡­ê¡§ªh z—•„˜––ˆ••êl•‘Lꘕ±ê™ˆ‘‡>ŠL– iˆ>“ˆ——®ê¡©¡§­ê‡ˆ†­ê©­ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡§¾¡©¢¢

v‡­ê¡¨ªh ­êk’•‹ê¸Ãêq„Ž„…‘>±ê‘LŒê–„…I {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡©¾¡©¢£

v‡­ê¡§¡h z‹™„•†ê–ŒŠ’‘‡±ê†Œ“>– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡§¾¡©¢¢

v‡­ê¡¨¡h q˜•„—Œ†–êp–—™5‘±ê™ˆ‘‡>ŠL–¾‹ˆ‘—ˆ– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡©¾¡©¢¢

v‡­ê¡§¢h h‘—„˜ˆ•êq5‘’–±ê–„…I {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡©¾¡©¢£

v‡­ê¡¨¢h o5•Œê‡5±ê–„…I {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡©¾¡©¢£

v‡­ê¡§£h y>™>–ês„’–±ê–„…I {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡£¾¡©¢ªê¸Ã

v‡­ê¡¨¥h kˆ˜—–†‹êq„Ž„…¾‘>±ê–„…I {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡© iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡©¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆ—5™’’——

v‡­ê¡§¤h n„5êmˆ•ˆ‘†±êŽ’™5†– iˆ>“ˆ——®ê¡©¡¨­êq„‘˜5•ê¡—L {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡¨¾¡©¢£

v‡­ê¡¨¦h wˆ‘‹’‰‰ˆ•êqI–ˆ‰±ê†Œ“>– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡©¾¡©¢¢

v‡­ê¡§¥h n•ˆŠ’•Œ‘†–Œ†–êp–—™5‘±ê†–Œ„‡Œ„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡¨¾¡©¢ª

v‡­ê¡¨§h t„•Ž’™Œ†–êq5‘’–êR•±êQ™ˆŠˆ– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡©¾¡©¢£

v‡­ê¡§¦h {I—‹êqI–ˆ‰±êŽ’™5†– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡© iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¢ª¾„–ê–’•…„‘®êˆ—5™’’——

v‡­ê¡¨¨h wˆŒ†‹„‘êoˆŒ‘•Œ†‹±ê–’‡„Šœ5•’– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡©¾¡©¢£

v‡­ê¡§§h iH†–ŽˆŒêp–—™5‘±ê–„…I {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡©¾¡©¢£

v‡­ê¡¨©h n•ˆŠ’•Œ‘†–Œ†–êt„•Œ–Ž„±ê‘LŒê–„…I {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡©¾¡©¢ª

v‡­ê¡§¨h m˜•5‘ê}ˆ‘‡ˆ±ê†Œ“>– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡©¾¡©¢¡

v‡­ê¡©ªh sˆ™5•—êq„Ž„…±ê‹ˆ‘—ˆ– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡©¾¡©¢£ ¡¡¢


v‡­ê¡©¢h wŒ‘—>•ênœ˜„±ê–’…„‰ˆ–—L {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡©¾¡©¢¢

v‡­ê¢ª¢h q„‘‡•’–’™Œ†–êmˆ•ˆ‘†±ê„–—„’– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¢ª¾¡©¢£

v‡­ê¡©£h sˆ‘„•Œ†–ê}ŒŽ—’•±ê™ˆ‘‡>ŠL– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡©¾¡©¢¢

v‡­ê¢ª£h n’…I†êh‘—„±ê–„…I {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¢ª

v‡­ê¡©¤h i’‹5•ê‡5±ê>–5•’– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡©¾¡©¢£

v‡­ê¢ª¤h z†‹™ˆŒ†ˆ•ês„’–±êŽLT™ˆ– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¢ª

v‡­ê¡©¥h yŒ—˜“ˆ•êq5‘’–±ê™ˆ‘‡>ŠL– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡©¾¡©¢¢

v‡­ê¢ª¥h Œ‰­êl•>‘œŒêq5‘’– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¢ª¾¡©¢£

v‡­ê¡©¦h {I—‹ên5…’•±ê†Œ“>– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡©¾¡©¢¢ v‡­ê¡©§h {‹˜‘‹5•‡êr55‘±ê–„…I {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡¤­ê¡©¡©¾¡©¢£ v‡­ê¡©¨h m˜†‹–êr55‘±ê…’•…>œ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡©¾¡©¢¢ v‡­ê¡©©h t5—œ5–ˆ†êp–—™5‘±êI•5– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡¨¾¡©¡© iˆˆŠœˆ™ˆê„ê¡©¡©¾ˆ–ê–’•…„‘®êˆ—5™’’—— v‡­ê¢ªªh z5“–Œêq5‘’–±ê–„…I {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡©¾¡©¢¤ v‡­ê¢ª¡h rˆŒ‘êz„˜±ê>–5•’– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡©¾¡©¢ª

v‡­ê¢ª¦h o˜‘‘œ„‡ŒêÂqI–ˆ‰Ãêz5‘‡’•±ê„–—„’– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡©¾¡©¢£ v‡­ê¢ª§h o„5–êmˆ•ˆ‘†±ê™ˆ‘‡>ŠL– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¡¨¾¡©¢£ v‡­ê¢ª¨h mˆŒŠˆ–—’ŽêqI–ˆ‰±ê–„…I {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¢ª v‡­ê¢ª©h o˜Œ5‘êp–—™5‘±êŠ>“„Ž„—’– {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¢ª¾¡©¢¢ iˆˆŠœˆ™ˆ®êˆ—5™’’—— v‡­ê¢¡ªh n•5…5•êp–—™5‘±ê†Œ“>–±êhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¢ª¾¡©¢¡ v‡­ê¢©¦h t•„ŽŒ†–êh‡’‰±ê…’•…>œ±êhˆ‘‡™„ {„Š–5ŠêŒ‡L–„Ž„®ê¡©¢¡¾¡©¢¢ iˆˆŠœˆ™ˆ®êˆ’‘‡’——­ê–—ˆ™­ê©¦¤½¥ ¡¡£


v…•—‘’ꝇ•˜Wˆ‘ˆêk’‘„êsˆ‘‡„™„­êyˆŠŒ–—ˆ•ê“•’–—ˆê’…•—Œê¡©¢¡¾¡©¥¢ h–Iˆ‘‡™„Œêp“„•Œê{5•–˜„—­êp“„•’–’ŽêˆŠœ>Žˆê¡©¢¡¾¡©¥¢

}Œ•®ê÷êm’••5–® whtiê ¨¤ª­ê r‘ŒŠ„ê ¡££­ê p“Œ—‘„ê Ž’Œ–Œ„ê „ê Ž™„Œ‰Œ†Œ•„‘ˆê ‡ˆ„™†ˆ­ê t„•Œ…’•ê ¡¨¨£¾¡©¦£­ê v…•—‘’ꝇ•˜Wˆ‘ˆêk’‘„êsˆ‘‡„™„­êyˆŠŒ–—ˆ•ê“•’–—ˆê’…•—Œê¡©¢¡¾¡©¥¢­ k’‘ˆˆ‘‡„™–ŽŒê:„‘Œê’…•—‘ˆŠ„ꝇ•˜Wˆ‘„® hêŒ“„•Œê—5•–˜„—ꄏ–Iˆ‘‡™„Œê—„Š„Œ® pˆê’…•—‘ŒŽ„®êhˆŽ–„‘‡ˆ•êz†‹•„‘—ê z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꨡhê v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êt„—ˆ‘ˆê–ê“„•‘’ꐏ„—Œ‘Œ†’ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê©­£­¡©¡¨ k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê¢¢­¤­¡©¢¡êO—­ê£¤©ª v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê¦­¡ª­¡©¢¨êO—ˆ™­ê¦¢¨¤½¡ pˆê’…•—‘ŒŽ„®êm•„‘†ê{„Ž„:ê z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꩪ v…•—‘„ê“•„™Œ†„®ê}–—„™„‘„êOŒ“ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¥­£­¡©¡§ k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê¢¢­¤­¡©¢¡êO—­ê£¤¦¡ v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê pˆê’…•—‘ŒŽ„®êm•„‘†ên•’––ê z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꡧ¥ v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êp™’O:ˆŽ„ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¢©­¡¡­¡©¡£ k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê¢£­¤­¡©¢¡êO—­ê£¤£ª v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê¢¨­£­¡©¢¢êO—­ê£§¡ª½¡ pˆê’…•—‘ŒŽ„®êk„™Œ‡êrˆŒ‘ê z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꢪª v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êp™’O:ˆŽ„ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¢­¥­¡©¡ª k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê£­¥­¡©¢¡êO—­ê£¥ª¢ v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê¡¡­£­¡©¢¤êO—­ê¢£ª¦ ¡¡¤


pˆê’…•—‘ŒŽ„®êh„‡„•êkˆ˜—–†‹ z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ê¡£¡ v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êp™’O:ˆŽ„ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¢£­¥­¡©¢¡ k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê¢§­¥­¡©¢¡êO—­ê¥¡¡© v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê pˆê’…•—‘ŒŽ„®êt„˜•’êz†‹š„• z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„꣩ v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êp‡ˆ’™„‘ˆê’“ˆŽˆ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¢ª­¤­¡©¢¡ k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê£ª­¥­¡©¢¡êO—­ê£¤¥§ v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê pˆê’…•—‘ŒŽ„®ês˜‡ˆ™Œ—êyˆ™ˆ– z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꥥ v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êw•Œ“•„™„‘ˆêŒ‘ê“•’‡„„ê•’:‘Œ‹ê‡ˆêŒ‘ꇕ’…‘„•Œˆ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê£¡­¥­¡©¢¡ k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê¢­¦­¡©¢¡êO—­ê¥¢¤©½¡ v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê pˆê’…•—‘ŒŽ„®ês˜‡’™ŒŽêtˆŒ z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ê©£ v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êp™’O:ˆŽ„ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¢¥­¥­¡©¢¡ k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê§­¦­¡©¢¡­êO—­ê¥¡¦© v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê pˆê’…•—‘ŒŽ„®êz„˜ˆêl““Œ‘Šˆ• z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ê¡£ v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êtŒ‘„•–—™’ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¡¦­¨­¡©ª© k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê¦­¨­¡©¢¡êO—­ê£¢¢¥ v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê pˆê’…•—‘ŒŽ„®êz„˜ˆêl““Œ‘Šˆ• z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ê¡£ v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êp‡ˆ’™„‘ˆê’“ˆŽˆ ¡¡¥


k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¡¦­¤­¡©¢¡ k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê¥­¨­¡©¢¡êO—­ê£¢¢¥ pˆê’…•—‘ŒŽ„®êoŒ‘Ž’ê{ˆŒ†‹„‘‘ z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꧩ v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êp‡ˆ’™„‘ˆê–’‡’™Žˆ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¡¤­§­¡©ª¥ k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê¥­©­¡©¢¡êO—­ê£¤¦§½¢ v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê pˆê’…•—‘ŒŽ„®êh•‘’‡êz†‹š„•— z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꤣ v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êtŒ‘„•–—™’ꌑꌝ‡ˆ’™„‘ˆê’“ˆŽˆ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¨­¡¢­¡©ª¢ k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê¢¢­¡¢­¡©¢¡êO—­ê£¤¦ª v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ®êz“Œ–êO—­ê£¤¦ªêˆWŒê™êk’‘Œêsˆ‘‡„™Œê“’‡êO—­ê¦§¨£½¢¨ p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê pˆê’…•—‘ŒŽ„®êq„Ž’…êsˆ™„•— z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ê¡¥ v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êp‡ˆ’™„‘ˆêŒ‘ê“•’‡„„ꎏ’…„– k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¢ª­¤­¡©¢¡ k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê£¡­£­¡©¢¢êO—­ê£©¤§½¡ v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® v“’…ˆ®ê}“Œ–„ê™ê’…•—‘Œê•ˆŠ­ê•’Ž­ê’…•—Œê–“Œ–êO—­ê¡¥¤¥½£ª pˆê’…•—‘ŒŽ„®êm•„‘†ên„ z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„꣨ v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êt„—ˆ‘ˆê–ê“„•‘Œê–—•’ˆ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¢­¨­¡©¢¢ k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê©­¨­¡©¢¢êO—­ê§£¦¦ v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê pˆê’…•—‘ŒŽ„®êq„‘ˆên„‡„Š z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ê¡ v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êt„—ˆ‘ˆê–ê“„•‘Œê–—•’ˆ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¢­¨­¡©¢¢ k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê©­¨­¡©¢¢êO—­ê§£¦§ v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê ¡¡¦


pˆê’…•—‘ŒŽ„®êhˆŽ–„‘‡ˆ•êt„•Ž’—„‘ z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ê¡©© v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êp™’O:ˆŽ„ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¨­£­¡©¢£ k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê¢¦­£­¡©¢£êO—­ê¢§¨¦ v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê¢¡­¦­¡©¢¦­êO—­ê¤¦¡©½¡ pˆê’…•—‘ŒŽ„®êh‘‡•ˆêq„ŽŒ‘ z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꢧ v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êp‡ˆ’™„‘ˆê†ˆˆ‘—‘ˆŠ„ꅏ„Š„ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¡¤­¤­¡©¢£ k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê¡­¥­¡©¢£êO—­ê££¨© v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê£¡­§­¡©¢¤êO—­ê£¢©§½¢¤ pˆê’…•—‘ŒŽ„®êt„—„Wêo’•™„— z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꢣ v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êp™’O:ˆŽ„ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¥­¥­¡©¢£ k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê¨­¥­¡©¢£êO—­ê¤ª£¦ v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê¢£­£­¡©¢¦êO—­ê¢¤©¢½¡¾¢¦ pˆê’…•—‘ŒŽ„®êl‡˜‘‡êt„œˆ• z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꤡ v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êp‡ˆ’™„‘ˆêŒ„ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¡¢­¢­¡©¢¤ k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê¢£­¡¢­¡©¢¤êO—­ê§¥ª v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê pˆê’…•—‘ŒŽ„®ês˜‡’™ŒŽêh–ˆŠ‹œ z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꨤ v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êt„—ˆ‘ˆê–ê“„•‘’ꐏ„—Œ‘Œ†’ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¢¦­¦­¡©¢¤ k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê¢­¨­¡©¢¤êO—­ê£¡¦© v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê§­¡ª­¡©¢¥êO—­ê¤¥¢§½¡¾¢¥ pˆê’…•—‘ŒŽ„®êh‘‡•ˆêz†‹„‰‰‹„˜–ˆ• z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꢢ¤ v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êp™’O—™’ê–ê„™—’’…Œ’ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¡­¤­¡©¢¥


k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê¡ª­¤­¡©¢¥êO—­ê¡§ª¡½¢ v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê pˆê’…•—‘ŒŽ„®êh‡„êi’‹„• z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꡨ¦ v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êt„—ˆ‘ˆêê„—Œ‘Œ†’ê‘„ê“„•‘Œê“’Š’‘ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¢¢­¤­¡©¢¥ k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê£ª­¤­¡©¢¥êO—­ê¢ª£§½¢ v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê pˆê’…•—‘ŒŽ„®êq„‘ˆêwˆ™ˆ† z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꡦ v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êt„—ˆ‘ˆêê„—Œ‘Œ†’ê‘„ê“’Š’‘êê…ˆ‘†Œ‘’ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¥­¤­¡©¢¥ k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê©­¥­¡©¢¥êO—­ê¢¢¡£½¢ v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê pˆê’…•—‘ŒŽ„®êl‡˜‘‡êt„œˆ• z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꤡ v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êmŒ„Žˆ•–—™’ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¢¡­§­¡©¢¥ k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê¡ª­¨­¡©¢¥êO—­ê£¤¢©½¢ v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê¡¡­¡ª­¡©¢¨êO—­ê¦£¡¨½¢ pˆê’…•—‘ŒŽ„®êt„—Œ„êo’•™„— z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꦣ v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êmŒ„Žˆ•–—™’ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¢£­£­¡©¢¦ k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê¡¤­¤­¡©¢¦êO—­ê¢¤©¡½¢ v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê pˆê’…•—‘ŒŽ„®êtŒ„‘ê}„O„•ˆ™Œ: z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꡦ¤ v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êp‡ˆ’™„‘ˆêˆ—ˆ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê£­¥­¡©¢¦ k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê¢¡­¥­¡©¢¦êO—­ê£¤£¨½¢ v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê¢¡­¡¢­¡©¢§êO—­ê¨¦©¤½¡ ¡¡¨


pˆê’…•—‘ŒŽ„®êp™„‘ê{’“„Ž z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꡧª v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êp‡ˆ’™„‘ˆê†ˆˆ‘—‘Œ‹êŒ‡ˆŽ’™ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¨­¦­¡©¢¦ k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê¡¨­¦­¡©¢¦êO—­ê¤£¦§½¢ v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê pˆê’…•—‘ŒŽ„®êr„‡•Œêl–„—’™Œ: z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ê¡© v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êw•’‡„„ꄏ’ˆ±êŒ’‘„‡ˆêŒ‘ꖏ„‡’ˆ‡„ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¡ª­¥­¡©¢§ k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê¡¡­¥­¡©¢§êO—­ê£©©¥½¡ v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê¢¢­¤­¡©£¡êO—­ê£¢ª¥½¡ pˆê’…•—‘ŒŽ„®êoŒ‘Ž’êi„˜ z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ê©© v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êp‡ˆ’™„‘ˆêŒ‘ê“•’‡„„꓏ˆ—ˆ‘Œ‘ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¢¥­¡ª­¡©¢£ k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê¢­¡¡­¡©¢¨êO—­ê¦¨©¦½¢ v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê pˆê’…•—‘ŒŽ„®êl•‘ˆ–—êi„Ž„‘œ z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꧡ v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êw•ˆ™„W„‘ˆê’–ˆ…êê’–ˆ…‘Œê„™—’’…Œ’ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¤­¦­¡©¢© k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê§­¦­¡©¢©êO—­ê£¨©©½¢ v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê¡¤­¡­¡©£¡êO—­ê£§§¡ pˆê’…•—‘ŒŽ„®ê—ˆ‰„‘êi„„WˆŽ z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꢤ¢ v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êw•’‡„„ꐌ‘ˆ•„‘ˆêŽŒ–ˆê™’‡ˆê¾ê–„—Œ‘ˆ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê£ª­¡­¡©£ª k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê¡¥­¢­¡©£ªêO—­ê©©¢½¢ v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê¢¥­¡ª­¡©£ªêO—­ê§¢¡¦½¡ pˆê’…•—‘ŒŽ„®êq’–Œ“êt„œˆ• z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꤡ v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êw•ˆ™„W„‘ˆê—’™’•’™ê–ꎒ‘Œ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¡¨­¡¢­¡©¢© ¡¡©


k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê¡§­¢­¡©£ªêO—­ê¨¡¦©½¡¾¢© v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê pˆê’…•—‘ŒŽ„®êh‘‡•ˆêu’™„Ž z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꦣ v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êw•ˆ™„W„‘ˆê’–ˆ…êê’–ˆ…‘Œê„™—’’…Œ’ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¡¢­£­¡©£ª k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê¥­¥­¡©£ªêO—­ê¢¢¥§½¢ v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê¡¢­¡­¡©£¡êO—­ê£¢ª½¡ pˆê’…•—‘ŒŽ„®ês˜‡’™ŒŽêh–ˆŠœ z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꡤ¥ v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êt„—ˆ‘ˆêê„—Œ‘Œ†’ê‘„ê“„•‘Œê“’Š’‘ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¡­¨­¡©£ª k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê¢©­§­¡©£ªêO—­ê¤¨£©½¢ v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê pˆê’…•—‘ŒŽ„®ê{™•‡Ž„ê¹q„‡•„‘ºê‡­­’­­ z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꦨ v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êp‡ˆ’™„‘ˆê‡ˆW‘ŒŽ’™ê‘„ꌑ‡˜–—•Œ–ŽŒê‘„:Œ‘ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¢©­¡ª­¡©£ª k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê¢ª­¡¡­¡©£ªêO—­ê§£¡¤½¢ v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê pˆê’…•—‘ŒŽ„®êhˆŽ–„‘‡ˆ•êi„Ž„‘œ z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꧤ v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êw•ˆ™„W„‘ˆê’–ˆ…êê’–ˆ…‘Œê„™—’’…Œ’ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¡£­¡¢­¡©£ª k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê¢¤­¡¢­¡©£ªêO—­ê¨¡¨ª½¢ v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê pˆê’…•—‘ŒŽ„®ênœˆ•Œêˆ—Œ•’™Œ:êkˆ•™Œ–’™Œ: z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ê¡¥£ v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êw•’‡„„ꖏ„‡’ˆ‡„±ê„’ˆêŒ‘ꏌ’‘„‡ˆ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê¢ª­¤­¡©£¡ k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê¢¢­¤­¡©£¡êO—­ê£¡¦§½¡ v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê ¡¢ª


pˆê’…•—‘ŒŽ„®ê}H•H–êz—ˆ‰„‘ z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ê©£ v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êw•ˆ™„W„‘ˆê’–ˆ…êê’–ˆ…‘Œê„™—’’…Œ’ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê£­¡ª­¡©£¡ k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê¢©­¡ª­¡©£¡êO—­ê§¤¥¦½¢ v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® p…•Œ–„‘’ꌝꕈŠŒ–—•„®ê pˆê’…•—‘ŒŽ„®êyˆ™ˆ–ês˜‡™ŒŽ z—„„ŒO:ˆê’…•—„®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ê v…•—‘„ê“•„™Œ†„®êw•ˆ™„W„‘ˆê’–ˆ…êê’–ˆ…‘Œê„™—’’…Œ’ k„‘ê“•Œ„™ˆê„Œê™’WŒ—™ˆê“•’O‘ˆ®ê£­¡ª­¡©£¡ k„‘ꌑêO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„±ê’‡‘’–‘’ꎒ‘†ˆ–Œˆ®ê¡¢­¡¢­¡©£¡êO—­ê¥¥£©½¢ v‡’…•Œ—ˆ™ê’…•—‘ˆê‘„“•„™ˆ® v“’…ˆ®êv…•—‘ŒêŒ–—ê–—•„‘ŽŒê–ˆê‘ŒêŒ•’:Œ±êŽˆ•ê‘Œê…Œ’ꝄŽ’‘–Žˆê“’‡„Šˆ

¡¢¡


v…•—‘’ꝇ•˜Wˆ‘ˆêk’‘„êsˆ‘‡„™„­êz“’O‘Œê:„‘–ŽŒêŒˆ‘ŒŽê¡©¢¡¾¡©¤¡ h–Iˆ‘‡™„Œêp“„•Œê{5•–˜„—­êp“„•’–’ŽêˆŠœˆ—ˆˆ–ꍈŠœ>Žˆê¡©¢¡¾¡©¤¡

}Œ•®ê÷êm’••5–® whtiê ¨¤ª­ê r‘ŒŠ„ê ¡£¤­ê p“Œ—‘„ê Ž’Œ–Œ„ê „ê Ž™„Œ‰Œ†Œ•„‘ˆê ‡ˆ„™†ˆ­ê t„•Œ…’•ê ¡¨¨£¾¡©¦£­ê v…•—‘’ꝇ•˜Wˆ‘ˆêk’‘„êsˆ‘‡„™„­êz“’O‘Œê:„‘–ŽŒêŒˆ‘ŒŽê¡©¢¡¾¡©¤¡­ k’‘ˆˆ‘‡„™–ŽŒê:„‘Œê’…•—‘ˆŠ„ꝇ•˜Wˆ‘„® hêŒ“„•Œê—5•–˜„—ꄏ–Iˆ‘‡™„Œê—„Š„Œ® {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¡ pˆê:„‘„®ês˜‡™ŒŽêh–ˆŠ‹œ v…•—®ê„—Œ‘Œ†„ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¥­§­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¥§ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¨­¡ª­¡©¢¥êO—­ê¤¥¢§½¡ê’‡“’™ˆ‡„ê„ꐏ„—Œ‘Œ†’ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¡ pˆê:„‘„®ês˜‡™ŒŽêh–ˆŠ‹œ v…•—®êŽ˜:„™‘Œ:„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢­¨­¡©¢¤ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê£¡¦©½¢¤ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¡ pˆê:„‘„®ês˜‡™ŒŽêh–ˆŠ‹œ v…•—®ê“’–­ê„—Œ‘Œ†ˆ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢©­§­¡©£ª —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¤¨£©½£ª {ˆŽ­êO—ˆ™­ê£ pˆê:„‘„®êp™„‘êÂh‘„Ãêh‘—„˜ˆ• v…•—®êŽ•’„OŽ„ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡©­¤­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê§±ê£¡­¥¤½¢¡ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¢­¡ª­¡©¢¨êO—­ê¦£¥¤½¡½¢¨ê’‡“’™ˆ‡„ê’…•— {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¦ pˆê:„‘„®êhˆŽ–„‘‡ˆ•êi„‘‰Œ ¡¢¢


v…•—®êŒ„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¤­¥­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¤¨±ê£¤£¤½¢¡ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¡¥­¢­¡©£ªêO—­ê¡¥£§½£ªê’‡“’™ˆ‡„ê’…•— {ˆŽ­êO—ˆ™­ê§ pˆê:„‘„®êl•‘–—êi„Ž5‘œŒ v…•—®ê—Œ–Ž„•‘„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢­¥­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¦±ê£¤¨§½¢¡ p…•Œê’…•—Œ®êz“„‡„ê™ês˜…„‘’ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê§ pˆê:„‘„®êl•‘–—êi„Ž5‘œŒ v…•—®êŽ‘ŒŠ’™ˆˆ† v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢­¥­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¤¦±ê£¤¨¨½¢¡ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¨ pˆê:„‘„®êt„Ž–êiˆ†Ž v…•—®ê“ˆŽ„•‘„ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¨­¤­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¨±ê£¡¥£½¢¡ p™•Oˆ™„‘ˆê’…•—Œê“’ꙇ’™Œê„Œê‡ˆ‡Œ:Œ‹®êiˆ†Žêp™„‘Ž„ꙇ’™„êê‡‘ˆê¢£­¨­¡©¢¨ê O—ˆ™­ê¥££¦½¢½¢¨ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê© pˆê:„‘„®ê—ˆ‰„‘êiH:Žˆœ v…•—®êŽ•’„: v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¤­¤­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê£¥¡¤½¢¡ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¡ª pˆê:„‘„®ê‡„Ãêr„•’Œ‘„êi’‹„• v…•—®êˆ–„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¢­¤­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¨±ê£¤¨£½¢¡ ¡¢£


p™•Oˆ™„‘ˆê’…•—Œê“’ꙇ’™Œê„Œê‡ˆ‡Œ:Œ‹®êê‡‘ˆê¢£­¦­¡©£©êpp­êu’­ê§¦©¥½¡¾¡©£©ê‘„‡„˜ˆê i’‹„•êr„•’Œ‘„ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¡ª pˆê:„‘„®ê‡„Ãêr„•’Œ‘„êi’‹„• v…•—®ê„—Œ‘Œ†„ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê£ª­¤­¡©¢¥ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢ª£§½¢¥ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¡©­¡¢­¡©£¤êpp­êu’­ê£¦½¢ê’‡“’™ˆ‡„ê„—ˆ‘ˆê–ꐏ„—Œ‘Œ†’ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¡¡ pˆê:„‘„®ê}ˆ‘‡ˆŒ‘êi’Š„• v…•—®êŽ’™„: v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¨­¥­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¥¥­ê¥¡§¡½¢¡ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê£¦ pˆê:„‘„®êoˆˆ‘„êi„ˆ• v…•—®êOŒ™Œ„ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¤­¥­¡©¢¢ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„ꦦ±ê¥£¤¡½¢¢ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¡¡­¤­¡©£¤êO—­êpp­êu’­ê£ª©ª½¡ê’‡“’™ˆ‡„„ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¤¢ pˆê:„‘„®êq’–Œ“êj„–„• v…•—®êŽ•’„: v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„êO—ˆ™­ê¡¥§êÂsŒ“’™†Œê¡££±êi’Š’Œ‘„à k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡­£­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡­ê¡¤¢ª½¢¡ w•ˆˆ–—Œ—ˆ™®êksˆ‘‡„™„ê¡£¢±êsŒ“’™†Œ±êiˆ—Œ‘†ŒêO—­ê¢ª {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¤¦ pˆê:„‘„®êp™„‘êjŒˆ•„‘ v…•—®ê–ˆ‡„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¢­¤­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê£¢­ê£¥¡¢½¢¡ v“’…„®êz—•’Ž’™‘„Ꝅ‡•˜Š„ê™ês˜—’ˆ•˜ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¥£ pˆê:„‘„®êiˆ‘’êkH•Œ‘Š ¡¢¤


v…•—®êŽ’—„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¡­¨­¡©¢¢ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê§¢­ê¢ª¨½¢¢ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¦£ pˆê:„‘„®êp•ˆ‘„êk’‹• v…•—®ê’‡Œ–—Œ‘„ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¢­¤­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¨­ê£¥£¦½¢¡ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¤­¤­¡©¢¤êO—­ê¢¨§¥½¢¤ê’‡“’™ˆ‡„ê’…•— {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¦¤ pˆê:„‘„®êh„‡„•êkˆ˜—–†‹ v…•—®êŒ™’O:ˆŽ„ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢§­¥­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¥­ê¥¡¡©½¢¡ v“’…„®êê‡‘ˆê¡ª­¤­¡©¢©êv­ê…•­ê¡©¤½¢¥½¢¨êŒ’:ˆ‘ꌑꓒ–—„ê:„‘ꁄ‡•˜Šˆê“•ˆ™’‘ŒOŽŒ‹ê ’…•—’™ê„ꐄ•Œ…’•–Ž’ê’…„–—ê™êt„•Œ…’•˜ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¦¦ pˆê:„‘„®êp™„‘êl•>‘œŒ v…•—®êˆ‡Œ:„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡©­¤­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¢­ê£££¦½¢¡ p™•Oˆ™„‘ˆê’…•—Œê“’ꙇ’™Œê„Œê‡ˆ‡Œ:Œ‹®ê“’ꙇ’™Œêq˜ŒŒêl•>‘œŒêŒ‘ꇈ‡Œ:ŒêO—ˆ™­ê¨©§½¡½¢¦ v“’…„®êê‡‘ˆê§­¦­¡©¢§êv­ê…•­ê¨¨¨½¡©½¢§ê–„O:Œ:„•–ŽˆêŒ‘ꐈ‡Œ:„•–Žˆê„‡•˜Šˆê™êt„•Œ…’•˜ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¦§ pˆê:„‘„®êz„˜ˆêl““Œ‘Šˆ• v…•—®êŒ‘„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¦­¨­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê©­ê£¢¢¥½¢¡ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¦§ pˆê:„‘„®êz„˜ˆêl““Œ‘Šˆ• v…•—®ê’“ˆŽ„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¥­¨­¡©¢¡ ¡¢¥


—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡ª­ê£¢¢¥½¢¡ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¦© pˆê:„‘„®êk„™Œ‡êlˆ‰„‘‡ v…•—®êŽˆ“„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¥­¤­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê£­ê¢©¦¥½¢¡ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¢©­§­¡©£¡êO—­ê©©©½¢êˆê’‡“’™ˆ‡„ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê§ª pˆê:„‘„®ê—ˆ‰„‘êm•Œ— v…•—®ê–—•’‘ŒêŽ˜:„™‘Œ:„•±êˆ‹„‘ŒŽˆ• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êÂks„Ž’OÃêksˆ‘‡„™„ꡨ© k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡£­¥­¡©¢¢ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¥­ê£©£¡½¢¢ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê§ª pˆê:„‘„®ê—ˆ‰„‘êm•Œ— v…•—®ê„—Œ‘Œ†„ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êÂks„Ž’OÃêksˆ‘‡„™„ꡨ© k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢­¡¢­¡©¢¢ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê§¤­ê£©£¡½¤½¢¢ v“’…„®ênˆ‡ˆê„—Œ‘Œ:„•–—™„ꊏˆê–“Œ–ê¡©¨½£¥­ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê§ª pˆê:„‘„®ê—ˆ‰„‘êm•Œ— v…•—®ê„™—’Œ™’O:ˆŽ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êÂks„Ž’OÃêksˆ‘‡„™„ꡨ© k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢­¡¡­¡©¢¨ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¥©§¡ v“’…„®ênˆ‡ˆêŒ™’O:ˆŽ„ꊏˆê–“Œ–êO—­ê¨ª½¢©­ê {ˆŽ­êO—ˆ™­ê§© pˆê:„‘„®êl‡˜„•‡êmˆ‹>• v…•—®ê—„“ˆ—„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢ª­¦­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¥¦­ê¥¥¨¦½¢¡ v“’…„®êz—•’Ž’™‘„Ꝅ‡•˜Š„ê™ês˜—’ˆ•˜±êŠˆêO—­ê¥£½£ª {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¨ª pˆê:„‘„®êh‘—’‘êm’Ž v…•—®êŽ’„• ¡¢¦


v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê£ª­¤­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¤¥­ê¤ª£¤½¢¡ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¦­¨­¡©¢©êO—­ê¥¥¡¦½¢©ê˜• {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¨¥ pˆê:„‘„®êq„‘ˆên„‡„Š v…•—®ê„—ˆ‘ˆê–ê“„•‘Œê–—•’ˆ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê©­¨­¡©¢¢ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¥­ê§£¦§½¢¢ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¡ª¦ pˆê:„‘„®êm•„‘†ên„„ v…•—®êŽ’™„: v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¥­¤­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¤­ê¢©¦¦½¢¡ p…•Œê’…•—Œ®êv‡’:…„êvsvêk’­êsˆ‘‡„™„êO—­ê¢¢£¥êê‡‘ˆê¢¢­¥­¡©¤§êŒ…•Œ–„‘ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¡ª¦ pˆê:„‘„®êm•„‘†ên„„ v…•—®ê„—ˆ‘ˆê–ê“„•‘Œê–—•’ˆ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê©­¨­¡©¢¢ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¤­ê§£¦¦½¢¢ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¡ª§ pˆê:„‘„®êh‘—’‘ên˜‘‡ˆ•„‹ v…•—®êŒ„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¢­¤­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê£¤­ê£¤©¨½¢¡ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¡ª¨ pˆê:„‘„®ên„…•ŒˆênH‘† v…•—®ê“ˆŽ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¢­¤­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢ª­ê£¤¡©½¢¡ p…•Œê’…•—Œ®êv‡’:…„êvsvêk’­êsˆ‘‡„™„êO—­ê¢¢£¥êê‡‘ˆê¢¢­¥­¡©¤§êŒ…•Œ–„‘ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¡¤¡ pˆê:„‘„®êt„—Œ„êo’•™„— ¡¢§


v…•—®êŒ™’O:ˆŽ„ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¨­¥­¡©¢£ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¨­ê¤ª£¦½¢£ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¢£­£­¡©¢¦êO—­ê¢¤©¢½¤ê’‡“’™ˆ‡„ê’…•— {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¡¤¢ pˆê:„‘„®ê¹o˜‘Š„•Œ„ºê{’™„•‘„ꇈW‘ŒŽ’™ v…•—®êŒ‡ˆ’™„‘ˆê:ˆ™ˆ™±ê“ˆ•Œ„±ê‡ˆW‘ŒŽ’™ê‘„ê—’™„•‘ŒOŽŒê‘„:Œ‘ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡ª­¥­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡±£±¢­ê£¡¥ª½¢¡ p…•Œê’…•—Œ®ê™ê–Œ–˜ê„Ž’‘„ê’ê’…•—Œ‹ê‘ˆê–“„‡„ê“’‡ê‡•˜Wˆ‘ˆê¡½¢ê¡©££ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¡¤£ pˆê:„‘„®êh‡„êo„•Œ v…•—®êŽ•’„: v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¦­¨­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¥©­ê§ª¢©½¢¡ w•ˆˆ–—Œ—ˆ™®êpp­êu’­ê¡¡¾§¥ª½¡êê‡‘ˆê¡¥­pp­¡©£§ên„™‘„꘏­ê¥¢ w•ˆˆ–—Œ—ˆ™®êpp­êu’­ê¡¦©¢½¡ê¡¢­pp­¡©£¨ên„™‘„꘏­ê¦ª w•ˆˆ–—Œ—ˆ™®êpp­êu’­ê¡¦©¢½¢ê¡©£¨êê‡‘ˆê¢©­}ppp­¡©£¨ên„™‘„꘏­ê¨¤ w•ˆˆ–—Œ—ˆ™®êpp­ê—­ê¥¢¥¡½¡ê£­}­¡©£©Ãꓕˆˆ–—Œê™êz“’‡‘’꘏­ê©­ê™êsˆ‘‡„™Œ p…•Œê’…•—Œ®êpp­êu’­ê¦¦©£½¢êê‡‘ˆê¡£­ê„™Š˜–—„ê¡©£¦êŒ…•Œ–„‘ꢣ­p­¡©£¤ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¡¤¤ pˆê:„‘„®êp™„‘êo’•™„— v…•—®ê–’‡„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¦­¨­¡©¢¢ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê§¡­ê§¥£ª½¢¢ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¡£­}ppp­¡©£¦ê’‡“’™ˆ‡„ê’…•—ꢣ­p­¡©£¤êpp­êu’­ê¦¦©£½¢ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¡¤¥ pˆê:„‘„®êl‡˜„•‡êo„•—„‘ v…•—®êŽ•’„: v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¢­¤­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢£­ê£¤¥ª½¢¡ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¨­¦­¡©¢§êO—ˆ™­ê¤¦§¦½¢§ê’‡“’™ˆ‡„ê’…•— ¡¢¨


{ˆŽ­êO—ˆ™­ê¡¤© pˆê:„‘„®êh‘‡•ˆêq„ŽŒ‘ v…•—®êŒ‡ˆ’™„‘ˆê†ˆˆ‘—‘ˆŠ„ꅏ„Š„ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡­¥­¡©¢£ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡§­ê££¨©½¢£ v“’…„®êsˆ—„ê¡©¢¥ê–ˆêˆê–—„‘’ê’‡–ˆŒê™ê„Š•ˆ…­ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¡¥¦ pˆê:„‘„®êm•„‘†êq„‘‡•„O’™Œ: v…•—®êŒ„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¡­¤­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¥­ê£¤¡ª½¢¡ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¢¦­¡ª­¡©¢¨êO—­ê¦¢¨©½¡©¢¨ê’‡“’™ˆ‡„ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¡©£ pˆê:„‘„®êk„™Œ‡êrˆŒ‘ v…•—®êŒ™’O:ˆŽ„ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê£­¥­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¤­ê£¥ª¢½¢¡ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¡¡­£­¡©¢¤ê’Ž•­êŠ­êt­êz’…’—„êO—­ê¢£ª¤½¢£ê’‡“’™ˆ‡„ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¡©¥ pˆê:„‘„®êhˆŽ–„‘‡ˆ•êr„‘—’• v…•—®ê–„–:Œ:„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡©­¤­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¡­ê££££½¢¡ w•ˆˆ–—Œ—ˆ™®ê–ˆêˆê“•ˆ–ˆŒê“’‡ê‹ŒO­êO—­ê§¢êsˆ‘‡„™„ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¢ª­¦­¡©¢¥êO—­ê¢©§¤½¢¥ê’‡“’™ˆ‡„ê’…•— {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¢ª¡ pˆê:„‘„®êq„Ž’…êsˆ™„•— v…•—®êŒ‡ˆ’™„‘ˆêŒ‘ê“•’‡„„ꎏ’…„– v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê£¡­£­¡©¢¢ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡£­ê£©¤§½¡ p…•Œ–ê’…•—Œ®êuŒê“•Œ„™Œê–™’ˆŠ„ê’…•—„ê™–ˆ‡ê–—„•’–—Œê“’ê‘’™­ê„Ž’‘˜Ãꗘ‡Œê‘ˆêŒ™•O˜ˆê™ˆ:­ê •—„‘ê¡¥­£­¡©££ ¡¢©


{ˆŽ­êO—ˆ™­ê¢ª¡ pˆê:„‘„®êlŒŒ„êsH… v…•—®êOŒ™Œ„ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¦­£­¡©¢¢ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¦£­ê¢¨¢£½¡ p…•Œê’…•—Œ®êzˆêˆê’‡–ˆŒ„ê‘„êt„‡„•–Ž’ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¢ª¡ pˆê:„‘„®êhˆŽ–„‘‡ˆ•êt„•Ž’—„‘ v…•—®êŒ™’O:ˆŽ„ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¦­£­¡©¢£ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¦­ê¢§¨¦ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¢¡­¦­¡©¢¦êO—­ê¤¦¡©½¢¦ê’‡“’™ˆ‡„ê’…•—­ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¢ª¦ pˆê:„‘„®êm•„‘†êt„Š‡„ˆ‘Œ: v…•—®êŽˆ“„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê£¡­¡­¡©¢¢ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¦¢­ê¡££§½¡ p…•Œê’…•—Œ®ê˜•ê¡¥­p­¡©££ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¢¢¡ pˆê:„‘„®ês˜‡’™ŒŽêtˆŒ v…•—®êŒ™’O:ˆŽ„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê§­¦­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¨­ê¥¡¦© {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¢¢¢ pˆê:„‘„®êu„‘‡’•êt’‘„• v…•—®êŽ•’„: v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡©­¥­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¥¤­ê¤¨¥¢ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¢¢£ pˆê:„‘„®êm•„‘’êtŒŽ’„ v…•—®êŒ„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¨­¤­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡ª­ê£¡¦¡ ¡£ª


{ˆŽ­êO—ˆ™­ê¢¥¦ pˆê:„‘„®êq˜ŒêwŒ‘—ˆ• v…•—®ê–’…‘’¾–ŒŽ„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¢­¤­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê£§­ê£¤¨© {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¢¥§ pˆê:„‘„®ês˜‡™ŒŽêw„‘‡˜• v…•—®ê–’…‘’¾–ŒŽ„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¡­¤­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê£ª­ê£¥¡§ p™•Oˆ™„‘ˆê’…•—Œê“’ꙇ’™Œê„Œê‡ˆ‡Œ:Œ‹®êr„•’Œ‘„êw„‘‡˜•ê•’­ê{’—ꌝêsˆ‘‡„™ˆêŠ„–’ê‡’“Œ–„ê –•ˆ­ê“’Š­ê™êsˆ‘‡„™Œêê‡‘ˆê¢­¥­¡©¢¥êO—­ê¢¡§¡½¡½¡©¢¥ p…•Œê’…•—Œ®êO—ˆ™­ê¢¡§¡½¢½¢¥ê’‡“’™ˆ‡„„ê’…•— {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¢§¢ pˆê:„‘„®ês˜‡™ŒŽêyˆ™ˆ– v…•—®ê“•Œ“•„™„‘ˆêŒ‘ê“•’‡„„ê•’:‘Œ‹ê‡ˆ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¨­¤­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê©­ê£¡¦ª {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¢§¢ pˆê:„‘„®ês˜‡™ŒŽêyˆ™ˆ– v…•—®êŽ•’„: v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢­¦­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê§­ê¥¢¤© p…•Œê’…•—Œ®ê–ˆêˆê“•ˆ–ˆŒê™ê}„•„W‡Œ‘ꢡ­¡­¡©££ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¢§£ pˆê:„‘„®êhˆŽ–„‘‡ˆ•êyˆŒ†‹ˆ‘‰ˆ‡ v…•—®êˆ–„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡©­¥­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¥ª­ê¤¨¥¦ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¡¦­¡¡­¡©¢§ê’‡“’™ˆ‡„ê’…•—‘ŒêŒ–—Ꝅꌝ™•Oˆ™„‘ˆêˆ–„•–—™„ v“’…„®êê‡‘ˆê¡ª­¦­¡©¢§êO—ˆ™­ê¤§¤£½¢§ê„:„–‘’ꘖ—„™Œê’…•„—’™„‘ˆê—­­ê„ê¦êˆ–ˆ†ˆ™ ¡£¡


{ˆŽ­êO—ˆ™­ê¢§¥ pˆê:„‘„®ê—ˆ‰„‘êz„„™„•Œ v…•—®êŒ„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¦­¦­¡©¢¢ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¦©­ê¦ª§©½¡ p…•Œê ’…•—Œ®ê uˆê Œ™•O˜ˆê ’…•—Œê Œ‘ê —˜‡Œê ™ê –Œ–˜ê ‘’™ˆŠ„ê „Ž’‘„ê ‘Œê “•Œ„™Œê ’…•—Œ­ê •—„‘ê ¡¥­¡­¡©££ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¢©£ pˆê:„‘„®êp™„‘ꌐ’‘Ž„ v…•—®ê–ˆ‡„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡©­¤­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¤­ê£££¢ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¥­¡­¡©¢©êO—­ê¨¥½¡½¢©ê’‡“’™ˆ‡„ê’…•— {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¢©¤ pˆê:„‘„®ês˜‡™ŒŽêŒ“’O v…•—®êŽˆ“„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¢­¤­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê££­ê£¥ª¤ w•ˆˆ–—Œ—ˆ™®êê‡‘ˆê¥­p}­ê¡©¤ªêpp­êu’­ê£¦¨£½¡¾¡©¤ªê“•ˆˆ–—Œê™êtŒ‘–Ž’꘏­¡£­ p…•Œê’…•—Œ®êv‡’:…„êvsvêk­ês­êO—­ê¦£¦¡½¢¾¤¨ê‡‘ˆê¢¡­­¡©¤¨ê’‡™ˆ—„ê’…•—‘„ê“•„™Œ†„­ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¢©¥ pˆê:„‘„®êk„‘ŒˆêŒ“’O v…•—®êŽ•’„: v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¢­¤­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡©­ê£¤¡§ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê£ª­¡¢­¡©¢©êO—­ê¨£¡¦½¡ê¡©¢©ê’‡“’™ˆ‡„ê’‡‘­ê˜• {ˆŽ­êO—ˆ™­ê£¡¨ pˆê:„‘„®êl„ê’O—„•Œ: v…•—®êOŒ™Œ„ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¢­¥­¡©¢¢ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¦¥­ê¤©¦£ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¦­¨­¡©£¡êO—­ê¥¢¥§½£¡ê’‡“’™ˆ‡„„ꌝ™•Oˆ™„‘ˆê’…•—Œ ¡£¢


{ˆŽ­êO—ˆ™­ê£¡© pˆê:„‘„®êy’„ꈅˆO—ˆ‘ v…•—®êOŒ™Œ„ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢£­¥­¡©¢¢ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¦¨­ê¥£¤¢ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¡­¢­¡©££êO—­ê¡ª©¥½££ê’‡“’™ˆ‡„ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê£¢ª pˆê:„‘„®êh‘‡•ˆêz†‹„‰‰‹„˜–ˆ• v…•—®ê–—•’‘ŒêŽ˜:„™‘Œ:„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡©­¤­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡£­ê££¢¨ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê£¢ª pˆê:„‘„®êh‘‡•ˆêz†‹„‰‰‹„˜–ˆ• v…•—®êŒ™’O—™’ê–ê„™—’’…Œ’ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡ª­¤­¡©¢¥ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡§ª¡½¢¥êÂO—­ê¢¡Ã {ˆŽ­êO—ˆ™­ê£¢¢ pˆê:„‘„®êh•‘’‡êz†‹š„• v…•—®êŒ‘„•êŒ‘êW„Š„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¡­¡¢­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¢­ê£¤¦ª p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¢¥­pp­¡©¤¡êpp­êO—­ê¢¡¤¢½¡ê’‡“’™ˆ‡„ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê£¢£ pˆê:„‘„®êt„™•’êz†‹š„• v…•—®êŒ‡ˆ’™„‘ˆê’“ˆŽˆ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê£ª­¥­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¦­ê£¤¥§ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¢§­¡¡­¡©£¥êpp­êu’­ê¨¥©¡½¡ê‘Œê“•Œ„™Œê™ê–Œ–˜êÇꤥ¦ê„Ž­ê’ê’…•—Œ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê££¥ pˆê:„‘„®êr’’„‘ê{˜‘‹„•‡ v…•—®êŽ•’„: v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¢­¤­¡©¢¡ ¡££


—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡§­ê£¤¡¥ v“’…„®êzˆêˆê„ê–—„‘’ꌝ–ˆŒê‘„êt„‡W„•–Ž’ꏈ—„ê¡©¢¦ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê££¦ pˆê:„‘„®êoŒ‘Ž’ê{ˆŒ†‹„‘ v…•—®ê–’‡’™–Ž„ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¥­©­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¡­ê£¤¦§½¢ p…•Œê’…•—Œ®êv‡“’™ˆ‡„ê’‡‘­ê“’ê‘’™ˆê„Ž’‘˜ê‘Œê“•Œ„™Œê¡©££ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê££§ pˆê:„‘„®êm•„‘†ê{„Ž„: v…•—®êŒ„•–—™’ꌑꙖ—„™ˆ‘ˆêOŒ“ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¡­¤­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¤¡­ê£¤¦¡ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê££¨ pˆê:„‘„®êq’–Œ“ê{’— v…•—®êŽ’™„: v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¨­¤­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¤¢­ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê££© pˆê:„‘„®êm•„‘’ê|‘Šˆ• v…•—®êˆ–„•Œ„ꌑꎏ’…„–Œ:„•–—™’ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡§­¢­¡©¢£ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡ª§¦ p…•Œê’…•—Œ®êv‡’:…„êz•ˆŽˆŠ„ê‘„:ˆ–—™„ê„êsˆ‘‡„™Œêê‡‘ˆê¥­pp­¡©¤ªêpp­êu’­ê©¤ªª½¢¾¡©¤ªê ’‡“’™ˆ‡„êê¡­p­¡©¤¡ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê£¥¨ pˆê:„‘„®ê%ŒŠ„ê~ˆŒ–– v…•—®êŽ•’„: v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¡­¤­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¦­ê£¤ª£ w’‡•˜W‘Œ†„®êv‡’Žê–•ˆŽ­ê‘„:­ê™êk’­êsˆ‘‡„™Œêê‡‘ˆê¡£­£­¡©£ªêO—­ê¢¢ª§½£ªê™ên„…ˆ•˜ê£ê “•Œêjˆ˜ ¡£¤


{ˆŽ­êO—ˆ™­ê£¥© pˆê:„‘„®êoŒ‘Ž’ê~„—ˆ•–‡’•‰ˆ• v…•—®êˆ–„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¡­¤­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¢­ê£¤¤¢ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê£­¨­¡©¢¨êO—ˆ™­ê¥¡¥¤½¡ê’‡“’™ˆ‡„ê’…•— {ˆŽ­êO—ˆ™­ê£§£ pˆê:„‘„®êw„™ˆêz˜‘’Ž v…•—®êŒ„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¨­©­¡©¢£ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê§¨­ê§¦£§½¡ v“’…„®êzˆêˆêŒ–ˆŒêˆ—„ê¡©¢§ê™êq˜W‘’êhˆ•ŒŽ’ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê£§¦ pˆê:„‘„®ê}ŒŽ—’•ê}ˆ‘Œˆ• v…•—®ê–—•’‘ŒêŽ˜:„™‘Œ:„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê£¡­¡¡­¡©¢£ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê§©­ê§©¡©½¢£ v“’…„®êˆ—„ê¡©¢¤ê’‡“’™ˆ‡„ê’…•— {ˆŽ­êO—ˆ™­ê£§© pˆê:„‘„®êw„™ˆêuˆˆ— v…•—®êŽ˜:„™‘Œ:„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¨­¤­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê£¡¥¢½¢¡êÂO—­ê¥Ã pˆê‘„ˆ‘ŒŽ„ꄏŒê“’–’™’‡ˆ®êh‘‡•ˆêz†‹„‰‰‹„˜–ˆ•êksˆ‘‡„™„ p™•Oˆ™„‘ˆê’…•—Œê“’ꙇ’™Œê„Œê‡ˆ‡Œ:Œ‹®êh‘„êuˆˆ—±ê•’­êl†Žˆ•êksˆ‘‡„™„êO—­ê£©¦½¢¤ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¡¡­¡ª­¡©¢¨êO—­ê¦¢©§½¢¨ê–•ˆ­ê“’Š­êksˆ‘‡„™„ê’‡“’™ˆ‡„„ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê£¨£ pˆê:„‘„®êl‡˜‘‡êt„œˆ• v…•—®ê‰Œ„Žˆ•–—™’ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡ª­¨­¡©¢¥ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê£¤¢©½¡½©¢¥ w•ˆˆ–—Œ—ˆ™®êê‡‘ˆê¡©­¥­¡©¢©êO—­ê¢©¦¦½£½¢©ê“•ˆ–ˆŒ—ˆ™ê‘„êO—­ê¡¡¤êk’‘„êsˆ‘‡„™„ p…•Œê’…•—Œ®êmŒ„Žˆ•–—™’ê’‡“’™ˆ‡„·êv‡’Žê’‡ê¡¡­¡ª­¡©¢¨êO—­ê¦£¡¨½¡©¢¨ ¡£¥


{ˆŽ­êO—ˆ™­ê£¨£ pˆê:„‘„®êl‡˜‘‡êt„œˆ• v…•—®êŒ‡ˆ’™„‘ˆêŒ„ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢£­¢­¡©¢¤ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê§¥ª½¢¤­êO—­ê¡© w•ˆˆ–—Œ—ˆ™®êê‡‘ˆê¡©­¥­¡©¢©êO—­ê¢©¦¦½£½¢©ê“•ˆ–ˆŒ—ˆ™ê‘„êO—­ê¡¡¤êk’‘„êsˆ‘‡„™„ p…•Œê’…•—Œ®êv‡’Žêpp­êu’­ê¥§£¨½¡êê‡‘ˆê¡©­}p­¡©¤ªêŒ…•Œ–„‘· {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¤ª¢ pˆê:„‘„®êm•„‘†ê„‘—„Ž v…•—®êŽ•’„: v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¢­¨­¡©¢¤ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê£©¡¥½¢¤ w’‡•˜W‘Œ†„®ê pp­ê u’­ê ¡ª­¨¥©½¡ê ê ‡‘ˆê ¨­p­¡©£§ê “•Œ„™Œê “’‡•˜W‘Œê ’Ž„­ê v‡’:…„ê pp­ê u’­ê ¡ª­¨¥©½¢¾¡©£§ê¡¥­pp­¡©£§ê’‡„™Œ­ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¤ª© pˆê:„‘„®ê—ˆ‰„‘êo„‘† v…•—®êŽ•’„: v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢§­¡ª­¡©¢¤ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¤¨¦¢½¢¤ w•ˆˆ–—Œ—ˆ™®êsˆ‘‡„™„ên’•Œ†ˆ p…•Œê’…•—Œ®ê’‡“’™ˆ‡„ê˜–—ˆ‘’ê¡¥­¡ª­¡©££ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¤¢§ pˆê:„‘„®êq„‘ˆêwˆ™ˆ† v…•—®ê„—Œ‘Œ†„ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡­¨­¡©£ª —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¤¥££½£½£ª p…•Œê’…•—Œ®ê¡¡­§­¡©££êO—­ê¥¤£¢½¡ê–•ˆŽˆŠ„ê‘„:ˆ–—™„ê’‡“’™ˆ‡„ê„—ˆ‘ˆ­ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¤¤¤ pˆê:„‘„®ê{™•‡Ž„ê¹q„‡•„‘º v…•—®ê—’™„•‘„ꇈW‘ŒŽ’™ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¡­¨­¡©¢¥ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê£¦ª¨½¢¥ p…•Œê’…•—Œ®ê¡©££ v“’…„®êê‡‘ˆê¢¤­p­¡©£¡êO—­ê¨£¡½£¡ê–•ˆ–ŽˆŠ„ê‘„:ˆ–—™„ê¸Ãꇈ„ê‘„ê—’™­ê‘„:Œ‘ꌑꕒŽ­ê’…•—ê:•—„‘ ¡£¦


{ˆŽ­êO—ˆ™­ê¤¤§ pˆê:„‘„®êt„•Ž’êt„™•Œ: v…•—®ê–ˆ‡„•êŒ‘ꍈ•ˆ‘„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¥­©­¡©¢¥ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê£¥¢£½¢¥ v“’…„®êz—•’Ž’™‘„Ꝅ‡•˜Š„ê™ês˜—’ˆ•˜±êŠˆê–“Œ–ꥣ½£ª {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¤¥¤ pˆê:„‘„®êq’Wˆêsˆ’‘‹„•‡ v…•—®ê“ˆŽ„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êÂk’…•’™‘ŒŽÃêk’‘„êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¦­¢­¡©¢¦ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¥¡¥½¢½¢¦ w•ˆˆ–—Œ—ˆ™®êpp­êu’­ê£¦©§½¡ê¾ê¦­¦­£¥ê¸Ãêk’‘„êsˆ‘‡„™„±ên„™‘„꘏Œ†„êO—ˆ™­ê¦¨ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¤¦¢ pˆê:„‘„®êt„—Œ„êo’•™„— v…•—®ê‰Œ„Žˆ• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¤­¤­¡©¢¦ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¤©¡½¢½¢¦ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¤¦¥ pˆê:„‘„®êtŒ„‘ê}„O„•ˆ™Œ: v…•—®êˆ—„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¢­¥­¡©¢¦ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê£¤£¨½¢¦ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¢¡­¡¢­¡©¢§êO—ˆ™­ê¨¦©¤½¡½¢§ê’‡“’™ˆ‡„ê’…•— {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¤§ª pˆê:„‘„®êp™„‘ê{’“„Ž v…•—®êŒ‡ˆ’™„‘ˆê†ˆˆ‘—‘Œ‹êŒ‡ˆŽ’™ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¨­¦­¡©¢¦ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¤£¦§½¢¦ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¤¨© pˆê:„‘„®êr„‡•Œêl–„—’™Œ: v…•—®ê“•’‡„„ꖏ„‡’ˆ‡„ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ê¡© k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¡­¥­¡©¢§ ¡£§


—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê£©©¥½¡½¢§ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¢¢­¤­¡©£¡êO—ˆ™­ê£¢ª¥½£¡ê˜•êˆ—„ê¡©¢¨ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¥ª¡ pˆê:„‘„®êr„—„•Œ‘„êt˜•OŒ: v…•—®êOŒ™Œ„ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ê¡¢¦ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢§­¡­¡©¢¨ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê£©¡½£½¢¨ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¢¡­©­¡©£¢êO—­ê¤§¤©½£¢ê’‡“’™ˆ‡„„ê’…•— {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¥£¢ pˆê:„‘„®ê{™•‡Ž„êt˜•„ v…•—®ê—’•…„•–—™’ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„êO—ˆ™­ê¨§ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡ª­¡ª­¡©¢¨ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¥£§¥½¥½¢¨ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¥££ pˆê:„‘„®êh…ˆ•—êsˆŽ„ v…•—®ê“ˆŽ„•–—™’ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ꡦ¤ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¨­¡ª­¡©¢¨ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¦£££½¤½¢¨ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê§­¡ª­¡©¢©êO—ˆ™­ê¦©§ª½¡½¢©ê’‡„™ŒêŒ™•Oˆ™„‘ˆê–™’ˆŠ„ê’…•—„ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¥£¦ pˆê:„‘„®êoŒ‘Ž’êi„˜ v…•—®ê“ˆ—„•–—™’ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„êO—ˆ™­ê©© k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢­¡¡­¡©¢¨ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¦¨©¦ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¢¥­¢­¡©£¢êO—ˆ™­ê¡©¦¨½¡ê–•ˆ–ŽˆŠ„ê‘„:ˆ–—™„ê™êk’‘Œêsˆ‘‡„™Œê–’ꖈꙖŒê –“Œ–Œê’‡–—’“ŒŒê¹v…•—‘Œê„‡•˜ŠŒê“ˆ—Œ†ˆ™ê„êk•„™–Ž’ê…„‘’™Œ‘’ºê–ê–ˆ‡ˆWˆê™ês˜…„‘Œ­ênˆê ‘„O’êO—­ê¤©½£¢­ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¥¤¢ pˆê:„‘„®êp™„‘êtŒ‹„Œ: v…•—®êˆ–„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ꦣ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¨­¡­¡©¢© —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê§©ª¢½¢ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¢ª­¡¢­¡©¢©êO—ˆ™­ê¨¢ª£½¢©ê’‡“’™ˆ‡„­ ¡£¨


{ˆŽ­êO—ˆ™­ê¥¤£ pˆê:„‘„®êuŒŽ’„ê}„•Š„ v…•—®êŽ•’„: v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꊒ•Œ†ˆê¡ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¥­¡­¡©¢© —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡ª¡½¡¾¢© p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê©­p­¡©£©êpp­êu’­ê¡¢­¦¨¤½¡¾¡©£¨êŒ…•Œ–„‘· {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¥¤¤ pˆê:„‘„®êwˆ—ˆ•êi„’Š‹ v…•—®ê–—•’‘ŒêŽ˜:„™‘Œ:„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’‘„êsˆ‘‡„™„êO—­ê¡ª¢ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¨­¡­¡©¢© —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¦¡£½¢½¢© p…•Œê’…•—Œ®êzˆêˆê“•ˆ–ˆŒêˆ—„ê¡©£¥ê™êtˆ‡Œ˜•ˆ±ê’‡„™Œê¡¥­¡­¡©££ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¥¦¨ pˆê:„‘„®êm•„‘†ê}˜Ž’™Œ: v…•—®ê“ˆŽ„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„êO—­ê¡¦¤ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡£­¡¡­¡©¢© —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê§¢¥¤½¢ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¢¥­¨­¡©£ªêO—­ê¥©©ª½£ªê’‡“’™ˆ‡„ê’…•— {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¥§¦ pˆê:„‘„®êr„„‘êy’˜‡Œ v…•—®êŽ•’„: v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ê¡¢ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢©­£­¡©£ª —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¥§ª½¢ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¦ª¡ pˆê:„‘„®êp™„‘êw˜‹Œ‘ v…•—®ê“ˆŽ„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ꡤ¦ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡§­¡ª­¡©£ª —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¦£¡¦½£ª p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¢¡­¡¡­¡©£¡êO—ˆ™­ê§©¥£½£¡ê’‡“’™ˆ‡„ê’…•—ê™–ˆ‡ê“•ˆ–ˆŒ—™ˆ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¦ª¥ pˆê:„‘„®êr„•’êr„—’‘„ v…•—®êŒ„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„êO—­ê¢¡ ¡£©


k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¤­p­¡©£¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¤¡¡½¢½£¡ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¦ª¨ pˆê:„‘„®êq’–Œ“ê}ˆ–ˆŽ’ v…•—®ê“ˆŽ„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„êO—­ê¦© k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢£­ppp­¡©£¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê£¤¦½¥½£¡ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¢ª­¡ª­¡©£¤êpp­êu’­ê¦¦¢¡½¤ê’‡“’™ˆ‡„ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¦¡¡ pˆê:„‘„®ênˆ•Œêkˆ•™ŒOˆ™Œ:¾ˆ—Œ•’™Œ: v…•—®ê“•’‡„„ꖏ„‡’ˆ‡„±ê„’ˆêŒ‘ꏌ’‘„‡ˆ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„êO—­ê¡¥£ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¢­¤­¡©£¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê£¡¦§½£¡ p…•Œê’…•—Œ®ê–“„‡„ê“’‡ê–—•’Ž’™‘’ꝇ•˜Wˆ‘ˆê–„O:Œ:„•ˆ™êŒ‘ꐈ‡Œ:„•ˆ™ê™êt„•Œ…’•˜­êz“Œ–Œê ’‡–—’“ˆ‘Œê‡‘ˆê£­¡¢­¡©££ê—ˆê‡•˜Wˆ‘˜­ê—­ê£§©½££ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¦¡¥ pˆê:„‘„®êiˆ•—„ê„–„• v…•—®ê’‡Œ–—Œ‘„ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„êO—­ê¦¥ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¥­¦­¡©£¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¦¢¡½£¾£¡ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¢¡­§­¡©££êO—­ê¥¥¦§½¡ê’‡“’™ˆ‡„„ê’…•— {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¦¤ª pˆê:„‘„®êhˆŽ–„‘‡ˆ•êo’•™„— v…•—®êŽ•’„: v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„êk•­êz„™Œ:ˆ™„ꢪ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¦­¡¢­¡©££ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®êpp­êu’­ê§¥¨¡½¢ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¢¡­¡­¡©£¨êpp­êu’­ê©ª¨½¡êŒ…•Œ–„‘­ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¦¤¤ pˆê:„‘„®êh’Œêw˜‹„‘ v…•—®êŽ•’„: v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„êk•­êz„™Œ:ˆ™„êO—­ê£© k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¦­¤­¡©£¤ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®êpp­êu’­ê£¤¨¡½¡ ¡¤ª


{ˆŽ­êO—ˆ™­ê¦¤¨ pˆê:„‘„®êq’Wˆ‰êo’†‹–—ˆ——ˆ• v…•—®êŽ•’„: v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ên„™‘„꘏Œ†„êO—­ê¥§ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡£­§­¡©£¤ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®êpp­êu’­ê¤¥¨©½¢ p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê£¡­}pp­¡©£¦êpp­êu’­ê¦£¦¨½¡ê’‡“’™ˆ‡„ê’…•—­ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¦¦£ pˆê:„‘„®êq„‘ˆêq„‘WˆŽ’™Œ: v…•—®ê“ˆŽ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êksˆ‘‡„™„ên„™‘„꘏Œ†„ê©£ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¨­¡ª­¡©£¤ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®êpp­êu’­ê£§¥½£ w’‡•˜W‘Œ†„®êê‡‘ˆê¡¤­¡ª­¡©£¥êpp­êu’­ê§¢¥©½¡ê“’‡•˜W‘Œ†„ê™êksˆ‘‡„™Œên„™‘„꘏­ê¦ª p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¢¦­p­¡©£©êpp­êu’­ê¢¢£½¡¾¡©£©êŒ…•Œ–„‘ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¦§§ pˆê:„‘„®êtŒ‹„ˆê%Š„‘ˆ† v…•—®ê–—•’‘’ꎏ˜:„™‘Œ:„•–—™’ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ên„™‘„꘏­ê§© k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¦­p}­¡©£¦ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®êpp­êu’­ê£¥£ª½¡ê’…­ê•ˆŠ­êO—­ê¥¤ª p…•Œê’…•—Œ®êê‡‘ˆê¢£­­¡©£¦êpp­êu’­ê¨£¡¡½¡ê’‡“’™ˆ‡„ê’…•—­ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¦§© pˆê:„‘„®êr„•’êy„‰‰ˆ v…•—®êˆ–„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ên„™‘„êO—­ê¡ª¥Ãꨦ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡§­}p­¡©£¦ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®êpp­êu’­ê¥¢£¨½¡ w•ˆˆ–—Œ—ˆ™®êpp­êu’­ê£©¨¤½£¾£©êê‡‘ˆê¡¥­}pp­¡©£©ê“•ˆˆ–—Œê™ên­ê˜­ê¨¦ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¦¨ª pˆê:„‘„®êy’„êz†‹š„•— v…•—®êŒ‡ˆ’™„‘ˆê–—ˆ‘ŒŽ’™êÂWŒ™’—‘ŒŽ’™êŒ‘ê“„–’™ÃêÂOŒ™Œ–—™’à v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ên„™‘„꘏­ê¤© k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê©­p­¡©£¦ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®êpp­êu’­ê§¡ª¤½¡ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¦¨¦ pˆê:„‘„®êtŒ‹„ˆêiŒ‘‘ˆŒ v…•—®êŒ„•–—™’ ¡¤¡


v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’‘„êsˆ‘‡„™„êk•­êz„™Œ:ˆ™„꘏­ê¦ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê©­p­¡©£§ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®êpp­êu’­ê©¥¥£½¡ p…•Œê’…•—Œ®êv‡’:…„êvsvꢪ©½¡¾¤©êê‡‘ˆê§­£­¡©¤©ê’‡“’™ˆ‡„· {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¦©¡ pˆê:„‘„®ê—ˆ‰„‘êy˜‡„O v…•—®ê–’‡„•–—™’ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’‘„êsˆ‘‡„™„ên„™‘„꘏­ê¤¥ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢ª­}pp­¡©£§ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®êu’­ê§¥£¦½¡ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¦©¢ pˆê:„‘„®êh‘—’‘ên˜Œ„• v…•—®êŽ•’„O—™’ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ên„™‘„꘏­ê¦©Ãê©¡ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¢­}pp­¡©£§ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®êu’­ê§¤¤ª½¡ w•ˆˆ–—Œ—ˆ™®êmˆ–Lˆ‘‡„™„ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¦©¤ pˆê:„‘„®êp™„‘êjŒˆ•„‘ v…•—®ê–ˆ‡„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„êO—­ê¡ª© k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¢­p}­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®êO—­ê£¥¡¢½¢¡ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¦©¥ pˆê:„‘„®êl‡˜„•‡êmˆ‹ˆ• v…•—®ê—„“ˆ—‘ŒŽ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„êO—­ê¢ª¢ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢ª­}p­¡©¢¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®êO—­ê¥¦ê£¤§¡½¢¡ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê¦©¦ pˆê:„‘„®êt„•Ž’êt„™•Œ: v…•—®ê–ˆ‡„•êŒ‘ꍈ•ˆ‘„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êk’­êsˆ‘‡„™„ê k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¥­p­¡©¢¥ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®êO—­ê£¥¢£½¢¥ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê§ªª pˆê:„‘„®êjŒŽ„êr•„ˆ• ¡¤¢


v…•—®êOŒ™Œ„ꎕ’„:Œ†„êWˆ‘–ŽŒ‹êŒ‘ê’—•’OŽŒ‹ê’…ˆŽÃ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êsˆ‘‡„™„êÂz’Ž’–ŽŒê‡’Ã k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¤­p­¡©£¨ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®êu’­ê¥¤©½¡ v“’…„®êˆŽH—HH——ê¡©¤¡­}­¡ª­ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê§ª¢ pˆê:„‘„®êq„‘ˆêr‘„˜– v…•—®êŽ•’„:ꎕ’„:ꐒOŽŒ‹ê’…ˆŽÃ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êsˆ‘‡„™„ên„™‘„꘏­ê£¡ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢©­p­¡©£¨ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®êu’­ê¡£¡¢½¡ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê§ª¨ pˆê:„‘„®êk’‹•êr„—„•Œ‘„ v…•—®êŽ•’„:Œ†„êWˆ‘–ŽŒ‹êŒ‘ê’—•’OŽŒ‹ê’…ˆŽêÂOŒ™Œ„à v…•„—’™„ŒO:ˆ®êsˆ‘‡„™„êtˆ–—‘„꘏­ê£ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¨­p­¡©£¨ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®êu’­ê©¥£¥½¡¾¡©£¨ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê§¡¢ pˆê:„‘„®êr’„•êq’Wˆ‰ v…•—®êŽˆ“„•–—™’ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êsˆ‘‡„™„ên„™‘„꘏­ê©¡ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê©­p­¡©£© —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê—­ê¡¢¦©§½¡ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê§¡¤ pˆê:„‘„®êw„™ˆêi’Š‡„‘ v…•—®êŽ•’„:ˆ™ê’OŽŒ‹ê’…ˆŽ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êsˆ‘‡„™„ên„™‘„꘏­ê¨¤ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡£­p}­¡©£© —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê—­ê£©¨¢½¡ p…•Œê’…•—Œ®êv‡’:…„êvsvê™êk’­êsˆ‘‡„™Œêê‡‘ˆê¤­}p­¡©¤§êO—­ê¢¤ª¦êŒ…•Œ–„‘· v“’…„®êh꘍ꌓ„•„–—•’…„ê¡¡­ê–’•–5ê„„——ê…ˆˆŠœˆ™ˆ­ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê§¡¥ pˆê:„‘„®ê—ˆ‰„‘êuˆˆO v…•—®êŽ•’„†ˆ™ê’OŽŒ‹ê’…ˆŽ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êsˆ‘‡„™„ê}’‡‘„꘏­ê¦ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡£­p}­¡©£© —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê—­ê£©¨£½¡ ¡¤£


{ˆŽ­êO—ˆ™­ê§¡¦ pˆê:„‘„®êh‘—’‘êw•„“•’—‘ŒŽ v…•—®ê“ˆŽ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êsˆ‘‡„™„ên„™‘„꘏­ê©§ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡§­}­¡©£© —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê—­ê£ª¦©½¡ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê§¡© pˆê:„‘„®ê—ˆ‰„‘ên•ˆŠ’• v…•—®êŽ•’„:ꐒOŽŒ‹ê’…ˆŽ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êsˆ‘‡„™„êÂz“’‡‘„꘏­ê¨Ãên„™‘„ꦪ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢¥­­¡©£© —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê—­ê¡¡§£¥½¡ w•ˆˆ–—Œ—ˆ™®êê‡‘ˆê£ª­­¡©¤ªêpp­ê—ˆ™­ê¨§ª¢½¡­êw•ˆˆ–—Œê™ên„™‘’꘏­ê¦ªê™êsˆ‘‡„™Œ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê§¢ª pˆê:„‘„®êq’–Œ“ê}„‡‘„ v…•—®êŽ’„•–—™’ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êsˆ‘‡„™„êk•­êz„™Œ:ˆ™„꘏­ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¢£­p­¡©£© —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê—­ê¡ªª©¦½¢¾¡©£© {ˆŽ­êO—ˆ™­ê§¢¡ pˆê:„‘„®ê¹i„—„ºê˜Š’–­ê—™’•‘Œ†êŠ˜ˆêŒê’…˜:ˆê‡­‡­êi’•’™’±ê“•’‡„„‘Œ†„êk’‘„ê sˆ‘‡„™„ v…•—®ê‘ˆŠ’™„‘ˆê‘’Š±ê“ˆ‡ŒŽ˜•„ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êsˆ‘‡„™„ên„™‘„꘏­ê§¡ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¤­pp­¡©£© —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê—­ê¡¢§¨¢½¢ pˆê‘„ˆ‘ŒŽ„ꄏŒê“’–’™’‡ˆ®êw’–’™’‡„êw’…Œ:ê}ŒŽ—’• {ˆŽ­êO—ˆ™­ê§¢¦ pˆê:„‘„®êm•„‘†êo˜‘œ„‡Œ v…•—®ê“ˆ–Ž„•êŒ‘ê–’…‘Œê–ŒŽ„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êsˆ‘‡„™„ên„™‘„꘏­ê£¡ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¨­¦­¡©¤ª —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê—­ê¥£ª£½¡¾¡©¤ª {ˆŽ­êO—ˆ™­ê§¢¨ pˆê:„‘„®ê}Œˆês˜…Œ:Œ: v…•—®êm’—’Š•„‰ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êsˆ‘‡„™„ ¡¤¤


{ˆŽ­êO—ˆ™­ê§£ª pˆê:„‘„®êiˆ„êl““Œ‘Šˆ• v…•—®êŒ‘„•–—™’ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êsˆ‘‡„™„ên„™‘„꘏­ê¡¤ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¥­p­¡©¤ª —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê—­ê§£§¨½¡¾¡©¤ª {ˆŽ­êO—ˆ™­ê§£¡ pˆê:„‘„®êh•“„‡êt„„—Œ‘–ŽŒ v…•—®êŽ’…˜:„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êsˆ‘‡„™„ên„™‘„꘏­ê§ª k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê§­}ppp­¡©¤ª —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê—­ê¦§¡¡ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê§£¢ pˆê:„‘„®êt„•Œ„êt’‘„• v…•—®êŽ’…˜:„• v…•„—’™„ŒO:ˆ®êsˆ‘‡„™„ên„™‘„꘏­ê£§ k„—˜êŒ‘êO—ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®êt­êz’…’—„ꢡ­¨­¡©¢¢ê—­ê§¡¤§½¡ê–—„•’Ãêsˆ‘‡„™„ꢤ­p­¡©£¨ê ¡¡ª£ê‘’™’à {ˆŽ­êO—ˆ™­ê§££ pˆê:„‘„®êhˆŽ–„‘‡ˆ•êiˆ•Žˆ v…•—®êŽ•’„:ꐒOŽŒ‹ê’…ˆŽ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êsˆ‘‡„™„êtˆ–—‘„꘏­ê¦ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡­­¡©¤ª —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê—­ê§¨¦¥½¡ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê§£¤ pˆê:„‘„®êiˆ„êl““Œ‘Šˆ• v…•—®êŒ‡ˆ’™„‘ˆê’“ˆŽˆ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êsˆ‘‡„™„ên„™‘„꘏­ê¡¤ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê©­p­¡©¤ª —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê—­ê¨©¡©½¡¾¤ª {ˆŽ­êO—ˆ™­ê§£¦ pˆê:„‘„®êw„™ˆê„…„‘ v…•—®êŽ•’„:ꐒOŽŒ‹ê’…ˆŽ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êsˆ‘‡„™„ê}’‡‘„꘏­ê¦ k„—˜ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®ê¡¦­p­¡©¤¡ —ˆ™­ê’…•—‘ˆŠ„ꏌ–—„®êu’­ê¦¢½¡ ¡¤¥


{ˆŽ­êO—ˆ™­ê§£© pˆê:„‘„®êq˜Œ„‘„êl•ˆ‘œŒ v…•—®êˆ‡Œ:„•–—™’ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êsˆ‘‡„™„ {ˆŽ­êO—ˆ™­ê§¤ª pˆê:„‘„®ênˆ•Œêˆ:Œ•’™Œ:êkˆ•™ŒOˆ™Œ: v…•—®ê’•Œˆ‘—„–Ž’ꖏ„–:Œ:„•–—™’ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êsˆ‘‡„™„ê {ˆŽ­êO—ˆ™­ê§¤¡ pˆê:„‘„®êq˜Œ’ês˜–—ŒŠ v…•—®ê–„–:Œ:„•–—™’ v…•„—’™„ŒO:ˆ®êsˆ‘‡„™„

¡¤¦


v…•—‘’ꝇ•˜Wˆ‘ˆêk’‘„êsˆ‘‡„™„­ê„‘–Ž„ꎑŒŠ„ê:ˆ™„•–ŽŒ‹ê’–—•’™ê¡©¢¢¾¡©¤¡ h–Iˆ‘‡™„Œêp“„•Œê{5•–˜„—­êjŒ“>–ˆ–—ˆ•ˆŽêˆŠœ>Žˆê¡©¢¢¾¡©¤¡

}Œ•®ê÷êm’••5–® whtiê ¨¤ª­ê r‘ŒŠ„ê ¡£¥­ê p“Œ—‘„ê Ž’Œ–Œ„ê „ê Ž™„Œ‰Œ†Œ•„‘ˆê ‡ˆ„™†ˆ­ê t„•Œ…’•ê ¡¨¨£¾¡©¦£­ê v…•—‘’ꝇ•˜Wˆ‘ˆêsˆ‘‡„™„­ê„‘–Ž„ꎑŒŠ„ê:ˆ™„•–ŽŒ‹ê’–—•’™ê¡©¢¢¾¡©¤¡­ k’‘ˆˆ‘‡„™–ŽŒê:„‘Œê’…•—‘ˆŠ„ꝇ•˜Wˆ‘„® hêŒ“„•Œê—5•–˜„—ꄏ–Iˆ‘‡™„Œê—„Š„Œ® „“­êO—­ê© iˆ’™Œ:êÂq’Wˆ‰Ãêt„•Œ„±ê:ˆ™„•–ŽŒê’–—ˆ•±êks­ê‹ŒO­êO—­ —­ê:­êŽ„—­êÂ¥¢¡¥½¢Ãꩦ¨£½p­ê¡¡½¨­ê¡©¢¦ w’•„™‘„ê™“Œ–‘Œ‘’±ê:„‘„•Œ‘’®ê¡©£¤¾¡©£§ „“­êO—­ê¥¡ oˆŠˆ‡QOês˜‡™ŒŽ±ê:ˆ™­ê’–—ˆ•±êks­êO—­ê¢ª¢ —­ê:­êŽ„—­ê¤£±ê£¥¡¨½p­ê¢¢½p}­¢¡ w’•„™‘„ê™“Œ–‘Œ‘’±ê:„‘„•Œ‘’®ê¡©£¤¾¡©¤ª n’…„®ê¡©£¤ „“­êO—­ê¥¢ o„†Žêq’–Œ“±ê:ˆ™­ê’–—ˆ•±êksꦣ —­ê:­êŽ„—­ê¤¤ w’•„™‘„ê™“Œ–‘Œ‘’±ê:„‘„•Œ‘’®ê¡©¤ª „“­êO—­ê¦¥ q„O„™ˆ†êq˜•Œ±ê:ˆ™­ê’–—ˆ•±êks —­ê:­êŽ„—­ê¥¦ w’•„™‘„ê™“Œ–‘Œ‘’±ê:„‘„•Œ‘’®ê¡©£¤¾¡©¤ª }„ˆ‘†„®êwˆ•OŒ:êm•„‘†±ê—ˆ‰„‘ˆ†êp™„‘ w’’:‘ŒŽ„®êo’•™„—êq’Wˆ‰±êu’™„ŽêhˆŽ–„‘‡ˆ• „“­êO—­ê©¡ yI„Œês˜‡™ŒŽ±êÂ:ˆ™­ê’–—ˆ•Ãêksêz“’‡‘„꘏­ê¤­ —­ê:­êŽ„—­ê¡¤¤­êyˆŠ­ê¥£¨½£¦­ê§ª¢½¡­ê¢ª­p­£¦ w’•„™‘„ê™“Œ–‘Œ‘’±ê:„‘„•Œ‘’®ê¡©£¨¾¡©¤ª }„ˆ‘ˆ†®êˆ‹ê—ˆ‰„‘­ê—­ê™„ˆ‘­êŽ‘­ê¥½£¤ „“­êO—­ê©¢ y’5‘êy˜‡’‰±êÂ:ˆ™­ê’–—ˆ•Ãêsˆ‘‡„™„ ¡¤§


v‡“’™­ê¡¢¢££½¡­¡©£§ w’•„™‘„ê™“Œ–‘Œ‘’±ê:„‘„•Œ‘’®ê¡©£©¾¡©¤ª „“­êO—­ z—„‘Ž’ê—ˆ‰„‘±ê:ˆ™­ê’–—ˆ•±êksê¡¥¢ —­ê:­êŽ„—­ê¡ª¡ v‡“’™ˆ‡„®ê¢¢­pp­¡©£© w’‘’™‘’Ꝅ“•’–Œ­ê¢¢­pp­¡©¤¡ }„ˆ‘ˆ†®êŒ’‘Ž„êq’–Œ“꡽£¦ w’’:‘ŒŽ®êo’•™5—êm•„‘†±êlŒ–ê¸Ãê—ˆ‰„‘꡽£¢ „“­êO—­ê¡ª¥ {’„ê—ˆ‰„‘±ê:ˆ™­ê’–—ˆ•êksꡦ© —­ê:­êŽ„—­ê¡¡£­ê£¤§¦½¡­ê¢¤½¤­¢¡ w’•„™‘„ê™“Œ–‘Œ‘’±ê:„‘„•Œ‘’®ê¡©£¤¾¡©¤ª „“­êO—­ }’‰êq’Wˆ‰±ê:ˆ™­ê’–—ˆ•±êksꡧ¤ —­ê:­êŽ„—­ê¡¢¡­ê¨¥©¢½p­ v‡“’™ˆ‡„®ê¢­¡¡­¡©£¦ „“­êO—­ê¡¡¥ }„•Š„êtŒ•Ž’±ê:ˆ™­ê’–—ˆ•±êksê —­ê:­êŽ„—­ê¡¢¦ w’•„™‘„ê™“Œ–‘Œ‘’±ê:„‘„•Œ‘’®ê¡©£¥¾¡©¤ª

¡¤¨


pˆ‘–Ž’ꎄ„’ê’…•—‘ŒŽ’™êk’‘ˆêsˆ‘‡„™ˆêêˆ—‘Œ†„Œê:„‘–—™„ê™ê’…•—‘ˆê‡•˜Wˆ‘˜ê ¡¨©¦¾¡©¤§Ã h–I¾sˆ‘‡™„ꌓ„•’–„Œ‘„ŽêˆŠœˆ–B—ˆ——ê‘>™ˆŠœ>Žˆê„êŒ“„•—ˆ–—Qˆ—Œê—„Š–5Š˜ŽêŒ‡L–„Ž5‘„Žê ‰ˆ—Q‘—ˆ—>–>™ˆê¡¨©¦¾¡©¤§Ã

}Œ•Œ®ê÷êm’••5–’Ž® mR––êu5‘‡’•êÀêw„—„Žœêr55‘êÂzˆ•Ž­Ã®êh–I¾sˆ‘‡™„ê‘„ŠœŽH–>ŠêŒˆ‘Œ˜Œêˆ>ŽŽH‘œ™ˆ­ê u„Šœ¾r„‘Œ–„±ê¡¨©¦­êppp¾­ whtiê ¨¤ª­ê r‘ŒŠ„ê ¡£¢­ê p“Œ—‘„ê Ž’Œ–Œ„ê „ê Ž™„Œ‰Œ†Œ•„‘ˆê ‡ˆ„™†ˆ­ê t„•Œ…’•ê ¡¨¨£¾¡©¦£­ê v…•—‘’ê ‡•˜Wˆ‘ˆê k’‘„ê sˆ‘‡„™„­ê „‘–Ž„ê Ž‘ŒŠ„ê ¡©ª©¾¡©¢¢­ê h–Iˆ‘‡™„¾o’––R‰„˜ê p“„•—ˆ–—Qˆ—±ê„„ꐈŠœˆ±ê{H•–ŽH‘œ™ê¡©ª©¾¡©¢¢­ whtiê ¨¤ª­ê r‘ŒŠ„ê ¡££­ê p“Œ—‘„ê Ž’Œ–Œ„ê „ê Ž™„Œ‰Œ†Œ•„‘ˆê ‡ˆ„™†ˆ­ê t„•Œ…’•ê ¡¨¨£¾¡©¦£­ê v…•—‘’ꝇ•˜Wˆ‘ˆêk’‘„êsˆ‘‡„™„­êyˆŠŒ–—ˆ•ê“•’–—ˆê’…•—Œê¡©¢¡¾¡©¥¢­ whtiê ¨¤ª­ê r‘ŒŠ„ê ¡£¤­ê p“Œ—‘„ê Ž’Œ–Œ„ê „ê Ž™„Œ‰Œ†Œ•„‘ˆê ‡ˆ„™†ˆ­ê t„•Œ…’•ê ¡¨¨£¾¡©¦£­ê v…•—‘’ꝇ•˜Wˆ‘ˆêk’‘„êsˆ‘‡„™„­êz“’O‘Œê:„‘–ŽŒêŒˆ‘ŒŽê¡©¢¡¾¡©¤¡­ whtiê ¨¤ª­ê r‘ŒŠ„ê ¡£¥­ê p“Œ—‘„ê Ž’Œ–Œ„ê „ê Ž™„Œ‰Œ†Œ•„‘ˆê ‡ˆ„™†ˆ­ê t„•Œ…’•ê ¡¨¨£¾¡©¦£­ê v…•—‘’ꝇ•˜Wˆ‘ˆêsˆ‘‡„™„­ê„‘–Ž„ꎑŒŠ„ê:ˆ™„•–ŽŒ‹ê’–—•’™ê¡©¢¢¾¡©¤¡­

h‡„‘Œ†–êt5•—’‘±ê…5‡’Š’–ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã h‡’•5‘êw5±ê„Ž„—’–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã hˆ›Œ†–ênœH•Šœ±ê„–—„’–ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã h–ˆŠ‹œês˜‡’™ŒŽ±ê„—ˆ‘ˆê–ê“„•‘’ꐏ„—Œ‘Œ†’±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꨤ±ê¡©¢¤¾¡©¢¥ h–ˆŠ‹œês˜‡™ŒŽ±êŽ˜:„™‘Œ:„•±êk’‘„êsˆ‘‡„™„±ê¡©¢¤¾¡©¤¡ê¸à h–ˆŠ‹œês˜‡™ŒŽ±ê„—Œ‘Œ†„±êk’‘„êsˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©¢¥±ê¡©£ª¾¡©¤¡ê¸à h–ˆŠœês˜‡’™ŒŽ±ê„—ˆ‘ˆêê„—Œ‘Œ†’ê‘„ê“„•‘Œê“’Š’‘±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꡤ¥±ê¡©£ª h–ˆŠ‹œêqI–ˆ‰±ê>“Qˆ—¾ê>–êŠ>“„Ž„—’–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã h–ˆŠ‹œêqI–ˆ‰±ê„Ž„—’–±êhˆ‘‡™„ê¡©ª©¾¡©¢£ h–ˆŠ‹œês„’–±ê„Ž„—’–±êhˆ‘‡™„ê¡©ª©¾¡©¢£ h‘—„œêmˆ•ˆ‘†±êŽLŒ™ˆ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã h‘—„˜ˆ•êp™„‘êÂh‘„ñꎕ’„OŽ„ê’…•—±êksˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©¢¨ h‘—„˜ˆ•êq5‘’–±ê–„…Iꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©¡©¾¡©¢£ h–†‹ˆ•êqI–ˆ‰±ê>“Œ—>–ê­ê¡©ª©¾¡©¡¤ Œ‡­êh˜Š˜–—Œ†‹ênœH•Šœ±ê„–—„’–ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã Œ‰­êh˜Š˜–—Œ†‹ênœH•Šœ±ê„–—„’–ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã h˜Š˜–—Œ†–ênœH•Šœ±ê„–—„’–ꐭꡩª©¾¡©¡ª i5‡ˆ•êoˆ•5‘±ê†Œ“>–ê­ê¡©ª©¾¡©¢£ ¡¤©


i„‡ˆ•êoˆ•„‘±ê†Œ“>–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã i„„WˆŽê—ˆ‰„‘±ê“•’‡„„ꐌ‘ˆ•„‘ˆêŽŒ–ˆê™’‡ˆêÀꖏ„—Œ‘ˆ±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꢤ¢±ê¡©£ª i„Ž„‘œêhˆŽ–„‘‡ˆ•±ê“•ˆ™„W„‘ˆê’–ˆ…êê’–ˆ…‘Œê„™—’’…Œ’±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꧤ±ê¡©£ª i„Ž„‘œêl•‘ˆ–—±ê“•ˆ™„W„‘ˆê’–ˆ…êê’–ˆ…‘Œê„™—’’…Œ’±êk’­êsˆ‘‡„™„ꧡ±ê¡©¢©¾¡©£¡ i„Ž5‘œŒêl•‘L±ê‘œ’‡5–ê¡©ª©¾¡©¢£ i„Ž5‘œŒêl•‘–—±êŽ‘ŒŠ’™ˆˆ†±êksˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸à i„Ž5‘œŒêl•‘–—±ê—Œ–Ž„•‘„•±êksˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸à i„ˆ•êoˆˆ‘„±êOŒ™Œ„±êksˆ‘‡„™„±ê¡©¢¢¾¡©£¤ i„ˆ•êq5‘’–±ê–„…I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¸ i„’Š‹ê•“5‡±êŽH‘œ™ŽH—L±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã i„’Š‹êwˆ—ˆ•±ê–—•’‘ŒêŽ˜:„™‘Œ:„•±êk’‘„êsˆ‘‡„™„êO—­ê¡ª¢±ê¡©¢©¾¡©££ i„‘‰ŒêhˆŽ–„‘‡ˆ•±êŒ„•±êksˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©£ª i5‘‰œêp–—™5‘±ê„–—„’–±êhˆ‘‡™„ê¡©¢¡ i5‘‰œêz5‘‡’•±ê„–—„’–ꐭꡩª©¾¡©¢£ i„•…„•Œ†–êqI–ˆ‰±ê–„…I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã i„•—„‘Œ†–êmˆ•ˆ‘†±ê†Œ“>–ê­ê¡©ª©¾¸ i„•—„‘Œ†–ên>„±ê†Œ“>–±êhˆ‘‡™„ê¸ i„—„ꍘŠ’–­ê—™’•‘Œ†êŠ˜ˆêŒê’…˜:ˆê‡­‡­êi’•’™’±ê“•’‡„„‘Œ†„êk’‘„êsˆ‘‡„™„±ê‘ˆŠ’™„‘ˆêê ê ‘’Š±ê“ˆ‡ŒŽ˜•„±êsˆ‘‡„™„ên„™‘„꘏­ê§¡±ê¡©£©¾¡©¤¡ê¸à iˆ†ŽêmQH“±êQ™ˆŠˆ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã iˆ†Žêt„Ž–êÂp™„‘Ž„ꙇ’™„ñ꓈Ž„•‘„±êksˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡ê¡©¢¨Ã꾡©¤¡ê¸à iˆ†ŽêtŒŽ–„±ê“>Žˆ–—ˆ•ê¡©ª©¾¡©¢£ iˆ†Žêv–Ž5•±ê…’•…>œê¡©¡£¾¸ iˆ‹‘Œ—ˆ•êh5Œ„±ê–„…Iê¡©ª©¾¸ iˆ’™Œ†–êh‘—„±êŽLŒ™ˆ–ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¢ª iˆ’™Œ†–êmˆ•ˆ‘†±ê5†–ꐭꡩª©¾¡©¢ª iˆ’™Œ†–ênœH•Šœ±êŽLT™ˆ–ꐭꡩª©¾¸ iˆ’™Œ:êÂq’Wˆ‰Ãêt„•Œ„±ê:ˆ™„•–ŽŒê’–—ˆ•±êks±ê¡©£¤¾¡©£§ iˆ†–ŒŽê¸ÃêqI–ˆ‰±êŽLT™ˆ–ê¡©¡¡¾¸ iˆ‘ŽLêq5‘’–±ê†–Œ„‡Œ„ê¡©ª©¾¸ iˆ•ŽˆêhˆŽ–„‘‡ˆ•±êŽ•’„:ꐒOŽŒ‹ê’…ˆŽ±êsˆ‘‡„™„êtˆ–—‘„꘏­ê¦±ê¡©¤ª¾¡©¤¡ê¸à iŒˆ•„‘êmQH“ê„–—„’–ꐭꡩª©¾¸ iŒ‘‘ˆŒêtŒ‹„ˆ±êŒ„•–—™’±êk’‘„êsˆ‘‡„™„êk•­êz„™Œ:ˆ™„꘏­ê¦±ê¡©£§¾¡©¤© iŒ•IênœH•Šœ±ê„–—„’–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¡ª i„˜êoŒ‘Ž’±êŒ‡ˆ’™„‘ˆêŒ‘ê“•’‡„„꓏ˆ—ˆ‘Œ‘±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ê©©±ê¡©¢£Ã±ê¡©¢¨¾¡©£¢ê¸à i„˜êz5‘‡’•±ê™ˆ‘‡>ŠL–ê¡©ª©¾¡©¡£ i’Š5•ê}ˆ‘‡ˆ±êŽ’™5†–±êhˆ‘‡™„ê¡©¢¡¾¡©¢£ i’Š„•ê}ˆ‘‡ˆŒ‘±êŽ’™„:±êksˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸à i’Š‡„‘êw„™ˆ±êŽ•’„:ˆ™ê’OŽŒ‹ê’…ˆŽ±êsˆ‘‡„™„ên„™‘„꘏­ê¨¤±ê¡©£©¾¡©¤§ i’‹„•ê‡„Ãêr„•’Œ‘„±êˆ–„•±êksˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡ê¡©£©Ã¾¡©¤¡ê¸à i’‹„•ê‡„Ãêr„•’Œ‘„±ê„—Œ‘Œ†„±êksˆ‘‡„™„±ê¡©¢¥¾¡©£¤ i’‹5•ê‡5±ê>–5•’–ê¡©¡©¾¡©¢£ i’‹„•êh‡„±ê„—ˆ‘ˆêê„—Œ‘Œ†’ê‘„ê“„•‘Œê“’Š’‘±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꡨ¦±ê¡©¢¥¾¸ ¡¥ª


i’•–êp–—™5‘±êŽH—>Šœ5•—I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¸ i’•–êt„•Œ–Ž„±ê™„••I‘L±êhˆ‘‡™„ê¡©¢¡¾¡©¢£ i’•–’–êtŒ‹5œ±ê5†–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã iH:Žˆœê—ˆ‰„‘±êŽ•’„:±êksˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸à iH†–ŽˆŒêp–—™5‘±ê–„…I¡©¡©¾¡©¢£ i•„–ŒŽêq5‘’–±ê…5‡’Š’–ꐭꡩª© i•5—Ž’™Œ†–êr55‘±ê†–Œ„‡Œ„ê¡©ª©¾¸ i•5—Ž’™Œ—–êr55‘±ê†–Œ„‡Œ„±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã i•˜–Œ—–êh‘—„±êŽ5œ‹5–ê¡©¡¡¾¡©¡¤ i•˜‘†–ˆ†ê¸Ãêq5‘’–±êŽ5œ‹5–ꐭꡩª©¾¡©¡£ „–„•êiˆ•—„±ê’‡Œ–—Œ‘„±êk’­êsˆ‘‡„™„êO—­ê¦¥±ê¡©£¡¾¡©££ j„–„•êq’–Œ“±êŽ•’„:±êksˆ‘‡„™„ê¡¥§êksˆ‘‡„™„ê¡£¢±ê¡©¢¡¾¸ jŒˆ•„‘êp™„‘±ê–ˆ‡„•±êksˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸à jŒˆ•„‘êp™„‘±ê–ˆ‡„•±êk’­êsˆ‘‡„™„êO—­ê¡ª©±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸à j–„“’™Œ†–êqI–ˆ‰±ê–„…Iꐭêhˆ‘‡™„ê¡©ª©¾¡©¢£ j–„“’™Œ—–êqI–ˆ‰±ê–„…Iꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã j–ˆ•Œ–‘œ5Žêq5‘’–±ê–Œ5•—I±êhˆ‘‡™„ê¡©¢ª¾¡©¢£ j–’‹„‘êz5‘‡’•ê¡©¡¡¾¸ kˆ•™„•Œ†–êp™5‘±ê–„…Iˆ–—ˆ•ê¡©ª©¾¡©¢£ kˆ•™„•Œ†–êq5‘’–±ê†–Œ„‡Œ„ꐭꡩª© kˆ•™„•Œ†–êqI–ˆ‰±ê†–Œ„‡Œ„±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¡£ kˆ•™„•Œ—–êq5‘’–±ê†–Œ„‡Œ„±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã kˆ•™Œ–’™Œ:ꁈ—Œ•’™Œ:ênœˆ•Œ±ê“•’‡„„ꖏ„‡’ˆ‡„±ê„’ˆêŒ‘ꏌ’‘„‡ˆ±êksˆ‘‡„™„ê¡¥£±ê¡©£¡¾¸ kˆ•™ŒOˆ™Œ:ꁈ:Œ•’™Œ:ênˆ•Œ±ê’•Œˆ‘—„–Ž’ꖏ„–:Œ:„•–—™’±êsˆ‘‡„™„±ê¡©¤¡ê¸à kˆ•™ŒOˆ™Œ:¾ˆ—Œ•’™Œ:ênˆ•Œ±ê“•’‡„„ꖏ„‡’ˆ‡„±ê„’ˆêŒ‘ꏌ’‘„‡ˆ±êk’­êsˆ‘‡„™„êO—­ê¡¥£±ê ê ¡©£¡¾¡©¤¡ê¸à kˆ˜—–†‹êh„‡„•±êŒ™’O:ˆŽ„±êksˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©¢©ê¸à kˆ˜—–†‹êh„‡5•±êŽ’•†–5•’–±êhˆ‘‡™„ê¡©¢¡¾¡©¢£ kˆ˜—–†‹êq„Ž„…¾‘>±ê–„…Iê¡©¡© kˆ˜—–†‹êq5‘’–±ê>–5•’–ꐭꡩª©¾¡©¡ª k’‹•êp•ˆ‘„±ê’‡Œ–—Œ‘„±êksˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©¢¤ k’‹•êr„—„•Œ‘„±êŽ•’„:Œ†„êWˆ‘–ŽŒ‹êŒ‘ê’—•’OŽŒ‹ê’…ˆŽêÂOŒ™Œ„ñêsˆ‘‡„™„±êtˆ–—‘„꘏­ê£±ê¡©£¨¾¡©¤¡Â¸Ã k’Œ‘Ž’êq5‘’–±ê5†–ꐭꡩª©¾¡©¡ª ­êk’•‹ê¸Ãêq„Ž„…‘>±ê‘LŒê–„…Iê¡©¡©¾¡©¢£ kH•Œ‘Šêiˆ‘’±êŽ’—„•±êksˆ‘‡„™„±ê¡©¢¢¾¡©¤¡ê¸à kH•Œ‘Šêiˆ‘L±ê•>T™ˆ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¢£ k–˜…5‘êq5‘’–ê¡©¡¢¾¡©¡£ l†Žˆ•êw5±êŽ„„“’–ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¢¢ lˆ‰5‘‡êk5™Œ‡±ê…5‡’Š’–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¢£ lˆ‰„‘‡êk„™Œ‡±êŽˆ“„•±êksˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©£¡ l““Œ‘Šˆ•êiˆ„±êŒ‡ˆ’™„‘ˆê’“ˆŽˆ±êsˆ‘‡„™„ên„™‘„꘏­ê¡¤±ê¡©¤ª¾¡©¤¡ê¸à l““Œ‘Šˆ•êiˆ„±êŒ‘„•–—™’±êsˆ‘‡„™„ên„™‘„꘏­ê¡¤±ê¡©¤ª¾¡©¤¡ê¸à l““Œ‘Šˆ•êz„˜±êŠL’‘5•±êhˆ‘‡™„ê¡©¢¡¾¡©¢£ ¡¥¡


l““Œ‘Šˆ•êz„˜ˆ±êŒ‡ˆ’™„‘ˆê’“ˆŽˆ±ê’“ˆŽ„•±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ê¡£±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸à l““Œ‘Šˆ•êz„˜ˆ±êŒ‘„•±êŒ‘„•–—™’±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ê¡£±ê¡©ª©Ã±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸à l•>‘œŒêp™„‘ꙇ’™„êq˜Œ„ꌑꇈ‡Œ:ŒÃ±êˆ‡Œ:„•±êksˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©¢¦±ê¡©¢§¾¸ l•>‘œŒêq5‘’–±ê>ˆ–ꎄ5†–’–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê…5…’–ꐭꡩª©¾¡©¢ª Œ‰­êl•>‘œŒêq5‘’–ê¡©¢ª¾¡©¢£ l•ˆ‘œŒêq˜Œ„‘„±êˆ‡Œ:„•–—™’±êsˆ‘‡„™„±ê¡©¤¡ê¸à l–„—’™Œ:êr„‡•Œ±ê“•’‡„„ꄏ’ˆ±êŒ’‘„‡ˆêŒ‘ꖏ„‡’ˆ‡„±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ê¡©±ê¡©¢§¾¡©£¡ m„Ž„êz5‘‡’•±ê–Q†–ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã m„•„ŠIêp–—™5‘±ê…’•…>œê>–ꉒ‡•5–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¡ª m„•Ž„–êqI–ˆ‰ê¡©¡ª m„•Ž„–êqI–ˆ‰±êŽ’†–Œ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã m„•’—„•ê¸Ãêt5•—’‘±êh–Iˆ‘‡™„ê¡©¡¡ mˆ†–êqI–ˆ‰±êŽH–H•Q–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª© mˆ‹>•êh‘—„‘>±êŽ’™5†–ꐭꡩª©¾¡©¡¦ mˆ‹>•êl‡ˆ±ê‰>‘œˆL±êhˆ‘‡™„ê¡©ª©¾¡©¢£ mˆ‹>•êl‡˜„•‡±ê—„“ˆ—„•±êksˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¸ mˆ‹ˆ•êl‡˜„•‡±ê—„“ˆ—‘ŒŽ±êk’­êsˆ‘‡„™„êO—­ê¢ª¢±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸à mˆ‹>•êp–—™5‘ê¡©¡£ mˆ‹>•êp–—™5‘±ê‰˜™„•’–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã mˆ‹>•êr5•’œ±ê–„…I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã mˆ‹>•ês„’–±ê…’•…>œê¡©¡©¾¡©¢¢ mˆ‹>•êtŒŽ–„±ê–„…Iê¸ mˆŒŠˆ–—’ŽêqI–ˆ‰±ê–„…Iê¡©¢ª mˆ•ˆ‘†ŒêtŒ‹5œ±ê5†–ꐭꡩª©¾¡©¡£ mˆ•ˆ‘†œêqI–ˆ‰±ê™ˆ‘‡>ŠL–ê¡©ª©¾¡©¢£ mŒ–5•êq5‘’–±ê†Œ“>–ê­ê¡©ª©¾¡©¡¢ mŒ–5•êq5‘’–±ê†–Œ„‡Œ„±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã m’Žêh‘—’‘±êŽ’„•±êksˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©¢© m•„‘Žêq5‘’–±êŽ„„“’–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã m•Œ—ê—ˆ‰„‘±ê„™—’Œ™’O:ˆŽ±êÂks„Ž’OÃêksˆ‘‡„™„ꡨ©±ê¡©¢¨¾¡©¤¡ê¸à m•Œ—ê—ˆ‰„‘±ê„—Œ‘Œ†„±êÂks„Ž’OÃêksˆ‘‡„™„ꡨ©±ê¡©¢¢¾¡©¤¡ê¸à m•Œ—ê—ˆ‰„‘±ê–—•’‘ŒêŽ˜:„™‘Œ:„•±êˆ‹„‘ŒŽˆ•±êÂks„Ž’OÃêksˆ‘‡„™„ꡨ©±ê¡©¢¢¾¡©¤¡ê¸à m˜†‹–êq5‘’–±ê‰’‡•5–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã m˜†‹–êq5‘’–±ê…’•…>œê­ê¡©ª©¾¸ m˜†‹–êr55‘±ê…’•…>œê¡©¡©¾¡©¢¢ m˜•5‘ê}ˆ‘‡ˆ±ê†Œ“>–ê¡©¡©¾¡©¢¡ mR––êm•ŒŠœˆ–êu5‘‡’•±êŠœIŠœ–ˆ•>–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã n„5êmˆ•ˆ‘†±êŽ’™5†–ê¡©¡¨¾¡©¢£ n„„êm•„‘†±êŽ’™„:±êksˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©¤§ n„„êm•„‘†±ê„—ˆ‘ˆê–ê“„•‘Œê–—•’ˆ±êksˆ‘‡„™„±ê¡©¢¢¾¡©¤¡Â¸Ã n5…ˆ•êtŒ‹5œ±ê†–Œ„‡Œ„ꐭꡩª© n„êm•„‘†±ê„—ˆ‘ˆê–ê“„•‘Œê–—•’ˆ±êk’‘„êsˆ‘‡„™„꣨±ê¡©¢¢¾¸ n5êpŠ‘5†±ê…>•Ž’†–Œ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã ¡¥¢


H™­ên5Œ—–ê{„5–‘>±êŽ>>‘œ–ˆ“•Lꐈ–—ˆ•‘>±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¡© n„‡„ŠênœH•Šœ±ê†Œ“>–êˆ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã n„‡„Šêq„‘ˆ±ê„—ˆ‘ˆê–ê“„•‘Œê–—•’ˆ±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꡱꡩ¢¢¾¡©¤¡Â¸Ã n„‡„Šêq5‘’–±ê†–>“L±êhˆ‘‡™„ê¡©¢¢¾¡©¢£ nˆ•Œ†–êq5‘’–±êŽ’–5•ŽH—Lꐭꡩª©¾¡©¢£ n’‡Œ‘ˆŽês5–I±ê‰ˆ–—Lê¡©¡ª n’…I†êh‘—„±ê–„…Iê¡©¢ª n’…I†êp–—™5‘±ê–„…Iꐈ–—ˆ•±êhˆ‘‡™„ê¡©ª©¾¡©¢¤ n’Œêmˆ•ˆ‘†±êŽLT™ˆ–ꐭꡩª©¾¡©¡ª n’Œêp–—™5‘±êŽLT™ˆ–ꐭꡩª©¾¡©¡ª n’ŒêqI–ˆ‰±êŽLT™ˆ–ꐭꡩª©¾¡©¡ª n’Œês„’–±êŽLT™ˆ–ê¡©ª©¾¡©¡ª n’•Œ†–5‘êtŒŽI–±ê†Œ“>–êˆ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã nH‘†ên„…•Œˆ±ê“ˆŽ±êksˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©¤§ nH‘—>•êq5‘’–±êŽ5™>–±êhˆ‘‡™„ê¡©¢¡ nH‘ên5…’•±ê“>Žˆ–—ˆ•ê¡©ª©¾¡©¢£ n•5…5•êp–—™5‘±ê†Œ“>–±êhˆ‘‡™„ê¡©¢ª¾¡©¢¡ n•ˆŠ’•ê—ˆ‰„‘±êŽ•’„:ꐒOŽŒ‹ê’…ˆŽ±êsˆ‘‡„™„êÂz“’‡‘„꘏­ê¨Ãên„™‘„ꦪ±ê¡©£©¾¾¡©¤¡ê¸à n•ˆŠ’•Œ‘†–Œ†–êp–—™5‘±ê†–Œ„‡Œ„ê¡©¡¨¾¡©¢ª n•ˆŠ’•Œ‘†–Œ†–êqI–ˆ‰±ê†–Œ„‡Œ„±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã n•ˆŠ’•Œ‘†–Œ†–êt„•Œ–Ž„±ê‘LŒê–„…Iê¡©¡©¾¡©¢ª n•’––êm•„‘†±êŒ™’O:ˆŽ„±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꡧ¥±ê¡©¡£Ãê¡©¢¡¾¡©¢¢ n•’–êmˆ•ˆ‘†±ê‰˜™„•’–±êhˆ‘‡™„ê¡©¢¡¾¸ n˜Œ„•êh‘—’‘±êŽ•’„O—™’±êk’­êsˆ‘‡„™„ên„™‘„꘏­ê¦©±ê¡©£§¾¡©¤¡ê¸à n˜Œêmˆ•ˆ‘†±êŽLŒ™ˆ–ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã n˜‘‡ˆ•„êh‘—„ê¡©¡¢¾¡©¢£ n˜‘‡ˆ•„‹êh‘—’‘±êŒ„•±êksˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡ o„†Žêq’–Œ“±ê:ˆ™­ê’–—ˆ•±êksꦣ±ê¡©¤ª o„‡ˆ„ês„’–±ê†Œ“>–ê¡©¡£ o„5–œêmˆ•ˆ‘†±ê–Q—L±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã o„5–êmˆ•ˆ‘†±ê™ˆ‘‡>ŠL–ê¡©¡¨¾¡©¢£ o„‘†ê—ˆ‰„‘±êŽ•’„:±êk’­êsˆ‘‡„™„±ê¡©¢¤¾¡©££ o„•Œêh‡„±êŽ•’„:±êksˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©£¤ o5•Œê‡5±ê–„…Iê¡©¡©¾¡©¢£ o„•—„‘êl‡ˆ±ê–„…Iꐭꡩª©¾¡©¢¤ o„•—„‘êl‡˜„•‡±êŽ•’„:±êksˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©¢§ o„•—„‘‘êl‡ˆ±ê–„…I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã o„–„ŒêqI–ˆ‰±ê–Œ5•—I±êhˆ‘‡™„ê¡©¢¡ oˆŠˆ‡Œ†–êp–—™5‘±ê†–Œ„‡Œ„ê¡©ª©¾¸ oˆŠˆ‡Œ—–êp–—™5‘±ê†–Œ„‡Œ„±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã oˆŠˆ‡Œ—–ês„’–±ê†–Œ„‡Œ„±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã oˆŠˆ‡Q–ês„’–±ê†–Œ„‡Œ„ꐭꡩª©¾¡©¢¢ oˆŠˆ‡QOês˜‡™ŒŽ±ê:ˆ™­ê’–—ˆ•±êks­êO—­ê¢ª¢±ê¡©£¤¾¡©¤ª ¡¥£


oˆŠˆ‡Q–êz5‘‡’•±ê„–—„’–ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¸ o’†‹–—ˆ——ˆ•êq’Wˆ‰±êŽ•’„:±êk’­êsˆ‘‡„™„ên„™‘„꘏Œ†„êO—­ê¥§±ê¡©£¤¾¡©£¦ o’‰‰„‘êh•„‘Ž„±ê–„…Iꐭꡩª©¾¸ o’‰‰„‘êz„˜‘>±ê–„…Iꐭꡩª©¾¡©¡ª o’•™„—êhˆŽ–„‘‡ˆ•±êŽ•’„:±êk’­êsˆ‘‡„™„êk•­êz„™Œ:ˆ™„ꢪ±ê¡©££¾¡©£¨ o’•™„—êp™„‘±ê–’‡„•±êksˆ‘‡„™„±ê¡©¢¢¾¡©£¤ o’•™„—êt„—Œ„±ê‰Œ„Žˆ•–—™’±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꦣ±ê¡©¢¦¾¸ o’•™„—êt„—Œ„±êŒ™’O:ˆŽ„±êksˆ‘‡„™„±ê¡©¢£¾¡©¢¦ o’•™„—êt„—„W±êŒ™’O:ˆŽ„±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꢣ±ê¡©¢£¾¡©¢¦ o’•™5—‹êmˆ•ˆ‘†±êŽ5‡5•ê­ê¡©ª©¾¡©¢£ o’•™5—‹ês„’–±ê…’•…>œê­ê¡©ª©¾¡©¡ª o’•™5—‹êt5—œ5–±êŽ’•†–5•’–Ãꉌ„ŽŽˆ•±êhˆ‘‡™„ê¡©¢¡¾¡©¢£ o’•™5—‹êt5—œ5–±ê†–Œ„‡Œ„±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã o’•™5—‹êtŒ‹5œ±ê“Œ‘—>•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã o’„‘êp–—™5‘ê¡©¡¤ o˜‘Š5•Œ„êl•‘œLŠœ5•±êhˆ‘‡™„ê¸ o˜‘Š„•Œ„ê{’™„•‘„ꇈW‘ŒŽ’™±êŒ‡ˆ’™„‘ˆê:ˆ™ˆ™±ê“ˆ•Œ„±ê‡ˆW‘ŒŽ’™ê‘„ê—’™„•‘ŒOŽŒê‘„:Œ‘± ê ksˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸à o˜‘œ„‡Œêm•„‘†±ê“ˆ–Ž„•êŒ‘ê–’…‘Œê–ŒŽ„•±êsˆ‘‡„™„ên„™‘„꘏­ê£¡±ê¡©¤ª¾¡©¤¡ê¸à o˜‘‘œ„‡ŒêÂqI–ˆ‰Ãêz5‘‡’•±ê„–—„’–ê¡©¡©¾¡©¢£ o˜Œ5‘êp–—™5‘±êŠ>“„Ž„—’–ê¡©¢ª¾¡©¢¢ p™5‘Œ†–êmˆ•ˆ‘†ê5†–ꐭꡩª©¾¡©¡£ q„‡•„‘ꇭ­’­­±êŒ‡ˆ’™„‘ˆê‡ˆW‘ŒŽ’™ê‘„ꌑ‡˜–—•Œ–ŽŒê‘„:Œ‘±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꦨ±ê¡©£ª q„‡•„‘ê{™•‡Ž„±ê—’™„•‘„ꇈW‘ŒŽ’™±êk’­êsˆ‘‡„™„±ê¡©¢¥¾¡©££ q5ŽŒ‘êh‘‡•5–±ê†ˆˆ‘—ˆ–±êhˆ‘‡™„ê¡©¢¡¾¡©¢£ q„ŽŒ‘êh‘‡•ˆ±êŒ‡ˆ’™„‘ˆê†ˆˆ‘—‘ˆŠ„ꅏ„Š„±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꢧ±ê¡©¢£¾¡©¢¥ q„O„™ˆ†êq˜•Œ±ê:ˆ™­ê’–—ˆ•±êks±ê¡©£¤¾¡©¤ª q„‘„–†‹ˆŽê¸Ãêh‘—„±ê†Œ“>–ê­ê¡©ª©¾¡©¡ª q„‘‡•„O’™Œ:êm•„‘†±êŒ„•±êksˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©¢¨ q„‘‡•’–’™Œ†–êmˆ•ˆ‘†±ê„–—„’–ê¡©¢ª¾¡©¢£ q„‘WˆŽ’™Œ:êq„‘ˆ±ê“ˆŽ±êk’­êsˆ‘‡„™„ên„™‘„꘏Œ†„ê©£±ê¡©£¤¾¡©£© q’–5•êqI–ˆ‰±ê†Œ“>–±êhˆ‘‡™„ê¸ q˜•„—Œ†–êp–—™5‘±ê™ˆ‘‡>ŠL–¾‹ˆ‘—ˆ–ê¡©¡©¾¡©¢¢ r„‘†–„êqI–ˆ‰±ê™ˆ‘‡>ŠL–±êhˆ‘‡™„ê¡©ª©¾¡©¢¢ r„‘—’•êhˆŽ–„‘‡ˆ•±ê–„–:Œ:„•±êksˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©¢¥ r5‘—’•êz5‘‡’•±êh–Iˆ‘‡™„ê¡©ª©¾¡©¢£ r„•‡’–êmˆ•ˆ‘†±ê>–5•’–ꐭꡩª©¾¡©¡ª r„••ˆêmˆ•ˆ‘†±êŽH–H•T–ê¡©¡¢¾¡©¡£ r„—’‘„êr„•’±êŒ„•±êk’­êsˆ‘‡„™„êO—­ê¢¡±ê¡©£¡¾¡©¤¡ê¸à rˆŒ‘êk5™Œ‡±ê‰˜™„•’–±êhˆ‘‡™„ê¡©ª©¾¡©¢£ rˆŒ‘êk„™Œ‡±êŒ™’O:ˆŽ„±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꢪª±ê¡©¡ªÃê¡©¢¡¾¡©¢¤ rˆŒ‘êz„˜±ê>–5•’–ê¡©¡©¾¡©¢ª rˆˆ‘†–Œ†–êmˆ•ˆ‘†±êŽLŒ™ˆ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã ¡¥¤


r‘„˜–êq„‘ˆ±êŽ•’„:ꎕ’„:ꐒOŽŒ‹ê’…ˆŽÃ±êsˆ‘‡„™„ên„™‘„꘏­ê£¡±ê¡©£¨¾¡©¤¡ê¸à r’‹‘êz„˜ê¡©¡ª r’‹‘ê}Œ’–±ê‘L–„…I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã r’‹‘ês„’–±ê†Œ“>–±êhˆ‘‡™„ê¡©ª©¾¡©¢¢ r’5•êp–—™5‘±ê†–Œ„‡Œ„±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã r’“ˆ†ŽœêqI–ˆ‰±ê–„…Iꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¡£ r’„•êq’Wˆ‰±êŽˆ“„•–—™’±êsˆ‘‡„™„ên„™‘„꘏­ê©¡±ê¡©£©¾¡©¤¡ê¸à rH……ênœH•Šœ±êˆ–—ˆ•Š5œ’–ꐭꡩª© rH…ŒênœH•Šœ±êˆ–—ˆ•Š5œ’–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã r•„†–Œ†–êp–—™5‘‘>±ê™ˆ‘‡>ŠL–±êhˆ‘‡™„ê¡©ª©¾¡©¡£ r•„ˆ•êjŒŽ„±êOŒ™Œ„ꎕ’„:Œ†„êWˆ‘–ŽŒ‹êŒ‘ê’—•’OŽŒ‹ê’…ˆŽ±êsˆ‘‡„™„êÂz’Ž’–ŽŒê‡’Ã±êê ê ¡©£¨¾¡©¤¡ r•„‘ˆšŒ——ˆ•êh‘—„±ê…5‡’Š’–ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã r•ˆ‘‘êl‡ˆ±ê>ˆ–ꎄ5†–’–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã r˜†–5•êp–—™5‘±êI•5–ꐭꡩª©¾¡©¡ª rQ“ˆ‘êt5—œ5–±êŽLT™ˆ–ê¡©¡ª¾¸ rQ“Œ‘êt5—œ5–±êŽLŒ™ˆ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã rQ•’‘œ„êqI–ˆ‰±ê5†–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã sˆŽ„êh…ˆ•—±ê“ˆŽ„•–—™’±êk’­êsˆ‘‡„™„ꡦ¤±ê¡©¢¨¾¡©¢© sˆ‘„•Œ†–ê}ŒŽ—’•±ê™ˆ‘‡>ŠL–ê¡©¡©¾¡©¢¢ sˆ‘„•–Œ†–êp’‘„±ê†Œ“>–ê­ê¡©ª©¾¡©¡ª sˆ’‘‹„•‡êq’Wˆ±ê“ˆŽ„•±êÂk’…•’™‘ŒŽÃêk’‘„êsˆ‘‡„™„±ê¡©¢¦ sˆ“’––„êt5—œ5–±êŽ’†–Œ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã sˆ™5•‡êq„Ž„…±ê‹ˆ‘—ˆ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã sˆ™5•—êq„Ž„…±ê‹ˆ‘—ˆ–ê¡©¡©¾¡©¢£ sˆ™„•—êq„Ž’…±êŒ‡ˆ’™„‘ˆêŒ‘ê“•’‡„„ꎏ’…„–±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ê¡¥±ê¡©¢¡Ãê¡©¢¢¾¡©££ê¸à sˆ™„–Œ—–êmˆ•ˆ‘†±êŽLT™ˆ–ê¡©ª©¾¸ s˜…Œ:Œ:ê}Œˆ±ê‰’—’Š•„‰±êsˆ‘‡„™„±ê¡©¤ªê¸Ãê¾ê¡©¤¡ê¸à sH……êlŒŒ„±ê‘L–„…I±êhˆ‘‡™„ê¡©ª©¾¡©¡¢±ê¡©¢¡¾¡©¢¢ sH…êlŒŒ„±êOŒ™Œ„±êk’­êsˆ‘‡„™„±ê¡©¢¢¾¡©¤¡ê¸à s˜–—ŒŠêq˜Œ’±ê–„–:Œ:„•–—™’±êsˆ‘‡„™„±ê¡©¤¡ê¸à t„Š‡„ˆ‘Œ:êm•„‘†±êŽˆ“„•±êk’­êsˆ‘‡„™„±ê¡©¢¢¾¡©££ t„Š‡„ˆ‘Œ†–êh‘—„±ê—„Ž5†–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã t„Šœ„•êtŒ‹5œ±ê…>•Ž’†–Œ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã t„Œês„’–±ê‰˜™„•’–±êhˆ‘‡™„ê¸ t„„—Œ‘–ŽŒêh•“„‡±êŽ’…˜:„•±êsˆ‘‡„™„ên„™‘„꘏­ê§ª±ê¡©¤ª¾¡©¤¡ê¸à t„•Œ†–êh‘‡•5–±êŽ’–5•ŽH—Lꐭꡩª© t„•Ž’—„‘êhˆŽ–„‘‡ˆ•±êŒ™’O:ˆŽ„±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ê¡©©±ê¡©¢£¾¡©¢¦ t„•Ž’—5‘êz5‘‡’•êÂlˆŽÃ±ê‰Œ„ŽŽˆ•±êhˆ‘‡™„ê¡©¢£ê¸ t„•Ž’™Œ†–êq5‘’–êR•±êQ™ˆŠˆ–ê¡©¡©¾¡©¢£ t„•—Œ–ˆŽêq5‘’–±êh–Iˆ‘‡™„ê¡©¡¡¾¡©¢¢ t5—œ5–ˆ†êp–—™5‘±êI•5–ê¡©¡¨¾¡©¡© t„˜•ˆ•êmˆ•ˆ‘†Â‘>ñꖝ’…„‰ˆ–—Lꐭꡩª©¾¡©¡£ ¡¥¥


t„™•Œ:êt„•Ž’±ê–ˆ‡„•êŒ‘ꍈ•ˆ‘„•±êk’­êsˆ‘‡„™„ê±ê¡©¢¥¾¡©¤¡ê¸à t„œˆ•êl‡˜‘‡±ê‰Œ„Žˆ•–—™’±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꤡ±ê¡©¢¥¾¡©¢¨ t„œˆ•êl‡˜‘‡±êŒ‡ˆ’™„‘ˆêŒ„±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꤡ±ê¡©¢¤¾¡©¤ª t„œˆ•êq’–Œ“±ê“•ˆ™„W„‘ˆê—’™’•’™ê–ꎒ‘Œ±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꤡ±ê¡©¢©Ãê¡©£ª t„œˆ•ê‡H‘±êI•5–ꐭêhˆ‘‡™„ê¡©ª©¾¡©¢¢ tˆ‡–Œ„•ˆ†êsŒ“I—±ê‹ˆ‘—ˆ–ê¡©ª©¾¡©¡ª tˆŒês˜‡’™ŒŽ±êŒ™’O:ˆŽ„•±êk’­êsˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸à tˆŒês˜‡’™ŒŽ±êŒ™’O:ˆŽ„±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ê©£±ê¡©¢¡¾¸ tŒ‹„Œ:êp™„‘±êˆ–„•±êk’­êsˆ‘‡„™„ꦣ±ê¡©¢© tŒ‹„Œ†–êp–—™5‘±ê„–—„’–ꐭꡩª©¾¡©¢¤ tŒŽ’„êm•„‘’±êŒ„•±êk’­êsˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸à tŒŽ’„êq5‘’–±ê…’Š‘5•ê¡©¡£ tŒŽ˜„ê¸Ãêmˆ•ˆ‘†±ê„–—„’–±êh–Iˆ‘‡™„ê¡©ª©¾¡©¢£ tŒ‹’‰ˆ•êpŠ‘5†±ê–„…I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã tI‡ê‡5±ê…>•Ž’†–Œ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã t’‘5•êqI–ˆ‰ê>–ê—5•–„±êh–Iˆ‘‡™„ê¡©¡ª t’‘5•êqI–ˆ‰±ê„–—„’–ꐭꡩª©¾¡©¡ª t’‘„•êt„•Œ„±êŽ’…˜:„•±êsˆ‘‡„™„ên„™‘„꘏­ê£§±ê¡©£¨¾¡©¤¡ê¸à t’‘„•êu„‘‡’•±êŽ•’„:±êk’­êsˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸à t’‘5•êu5‘‡’•±ê–„…IêR•ê¡©¡§¾¡©¢£ t’‘‡„êq5‘’–±ê5†–ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¸ t’‘‡„êqI–ˆ‰±ê†–Œ„‡Œ„±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã t•„ŽŒ†–êh‡’‰±ê…’•…>œ±êhˆ‘‡™„ê¡©¢¡¾¡©¢¢ t˜•„ê{™•‡Ž„±ê—’•…„•–—™’±êk’­êsˆ‘‡„™„êO—ˆ™­ê¨§±ê¡©¢¨¾¡©¤¡ê¸à t˜•OŒ:êr„—„•Œ‘„±êOŒ™Œ„±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ê¡¢¦±ê¡©¢¨¾¡©£¢ t˜•–Œ†–ês„’–±êŽLŒ™ˆ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¸ u„Šœêmˆ•ˆ‘†±êŽ’™5†–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¡¤ u„Šœêmˆ•ˆ‘†±ê—„Ž5†–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã uˆˆOê—ˆ‰„‘±êŽ•’„†ˆ™ê’OŽŒ‹ê’…ˆŽ±êsˆ‘‡„™„ê}’‡‘„꘏­ê¦±ê¡©£©¾¡©¤¡ê¸à uˆˆ—êw„™ˆêÂh‘„êuˆˆ—±ê•’­êl†Žˆ•Ã±êŽ˜:„™‘Œ:„•±êksˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©¢¨ u>ˆ—‹êl•‘L±êh–Iˆ‘‡™„ê¡©¡¡¾¡©¢¢ u>ˆ—‹êw5±ê„–—„’–ê¡©¡£ u>ˆ—‹êw5±ê„Ž„—’–±êhˆ‘‡™„ê¡©ª©¾¡©¢£ uˆ˜…„˜ˆ•êh‘‡•5–±ê™ˆ‘‡>ŠL–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã u’™„Žêh‘‡•ˆ±ê“•ˆ™„W„‘ˆê’–ˆ…êê’–ˆ…‘Œê„™—’’…Œ’±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꦣ±ê¡©£ª¾¡©£¡ •Œ5–êq5‘’–±êŽ’™5†–ˆ–—ˆ•ê>–ê’Ž­êŠ>“>–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã w„‘‡˜•ês„’–±êh–Iˆ‘‡™„ê¡©¡¡¾¡©¢£ w„‘‡˜•ês˜‡™ŒŽêÂr„•’Œ‘„êw„‘‡˜•ê•’­ê{’—ñꖒ…‘’¾–ŒŽ„•±êk’­êsˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©¢¥ wˆŒ†‹„‘êoˆŒ‘•Œ†‹±ê–’‡„Šœ5•’–ê¡©¡©¾¡©¢£ wˆ‘‹’‰‰ˆ•êqI–ˆ‰±ê†Œ“>–ê¡©¡©¾¡©¢¢ wˆ•ŽIê}ˆ‘‡ˆ±ê‹ˆ‘—ˆ–ê¡©¡ª¾¡©¢£ wˆ•–„êp–—™5‘±êŽLT™ˆ–ꐭꡩª©¾¡©¡£ wˆ™ˆ†êq„‘ˆ±ê„—ˆ‘ˆêê„—Œ‘Œ†’ê‘„ê“’Š’‘êê…ˆ‘†Œ‘’±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꡦ±ê¡©¢¥¾¸±ê¡©£ª¾¡©££ ¡¥¦


wˆ™ˆ†êt5•—’‘±êŽ’™5†–ꐭꡩª© w‰„‘†ˆ—ˆ•êlˆŽ±ê„Ž„—’–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã wŒ‘—>•ênœH•Šœ±ê5†–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã wŒ‘—>•ênœ˜„±ê–’…„‰ˆ–—Lê¡©¡©¾¡©¢¢ wŒ‘—ˆ•êq˜Œ±ê–’…‘’¾–ŒŽ„•±êk’­êsˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸à wŒ—Œ‘’ê¸Ãêk5™Œ‡±êŽLT™ˆ–ê¡©ª©¾¸ wŒ™5•êmˆ•ˆ‘†±ê†Œ“>–ê­ê¡©ª©¾¡©¡£ wŒ™5•êmˆ•ˆ‘†±êŒ“„•’–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã w’““ˆês„’–±ê>–5•’–ê>–Ꙉ‘‡>ŠL–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã w•„“•’—‘ŒŽêh‘—’‘±ê“ˆŽ±êsˆ‘‡„™„ên„™‘„꘏­ê©§±ê¡©£©¾¸ w•ˆŽ„™ˆ†êh‘—„±êŽLT™ˆ–ê¡©¡£ w˜‹„‘êh’Œ±êŽ•’„:±êk’­êsˆ‘‡„™„êk•­êz„™Œ:ˆ™„êO—­ê£©±ê¡©£¤¾¡©¤¡ê¸à w˜‹Œ‘êp™„‘±ê“ˆŽ„•±êk’­êsˆ‘‡„™„ꡤ¦±ê¡©£ª¾¡©£¡ y„‡„Ž’™Œ†–êtŒ‹5œ±ê†–Œ„‡Œ„ꐭꡩª© y„‡ŒŽ’™Œ†–êtŒ‹5œ±ê†Œ“>–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã y„‰‰ˆêr„•’±êˆ–„•±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ên„™‘„êO—­ê¡ª¥Ãꨦ±ê¡©£¦¾¡©£© y„‰—êz5‘‡’•±êh–Iˆ‘‡™„ê¡©¡ª¾¡©¡¢ y„“’–„êmˆ•ˆ‘†±êŽLŒ™ˆ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¡£ yˆ†‹‘Œ—ˆ•êh5Œ„±ê–„…Iꐭêhˆ‘‡™„ê¡©ª©¾¡©¡£ yˆŒ†‹êq„Ž„…±ê5†–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã yˆŒ†‹ˆ‘‰ˆ‡êhˆŽ–„‘‡ˆ•±êˆ–„•±êk’­êsˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©¢§ yˆŒ†‹ˆ‘‰ˆ‡ês„’–±ê>–5•’–±êh–Iˆ‘‡™„ê¡©¡¢¾¡©¡¤ yˆŒ†‹ˆ‘‰ˆ‡êz5‘‡’•Â‘>ñê>–5•’–ê¡©ª©¾¡©¡ª yˆŒ†‹ˆ‘‰ˆ‡êz5‘‡’•±ê>–5•’–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã yˆŒ†‹ˆ‘‰ˆ‡êz5‘‡’•‘>±ê>–5•’–ê>–ꋈ‘—ˆ–ê¡©¡§¾¡©¢£ yˆ>‘œ‰œêqˆ‘L±êŽH‘œ™ŽH—L±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã yˆ™ˆ•ˆ‘†–Œ—–êp–—™5‘±ê™ˆ‘‡>ŠL–ꡨ©¦ê¡¨©¨Ã yˆ™ˆ–ês˜‡™ŒŽ±êŽ•’„:±êk’­êsˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©££ yˆ™ˆ–ês˜‡™ŒŽ±ê“•Œ“•„™„‘ˆêŒ‘ê“•’‡„„ê•’:‘Œ‹ê‡ˆ±êk’­êsˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©¤¡Â¸Ã y>™>–ês„’–±ê–„…Iê¡©¡£¾¡©¢ªê¸à y>™>–ês„’–‘>ê¡©¡£¾¡©¢£ yˆ™ˆ–ês˜‡ˆ™Œ—±ê“•Œ“•„™„‘ˆêŒ‘ê“•’‡„„ê•’:‘Œ‹ê‡ˆêŒ‘ꇕ’…‘„•Œˆ±êksˆ‘‡„™„ꥥ±ê¡©¢¡¾¸ yˆ™ˆ–ês˜‡™ŒŽ±ê“•ˆ™„W„‘ˆê’–ˆ…êê’–ˆ…‘Œê„™—’’…Œ’±êk’‘„êsˆ‘‡„™„±ê¡©£¡ yŒ——ˆ•ên˜–—5™ê¡©¡ª¾¸ yŒ—˜“ˆ•êq5‘’–±ê™ˆ‘‡>ŠL–ê¡©¡©¾¡©¢¢ y’–ˆ‘…ˆ•Šêoˆ‘•ŒŽ±ê†Œ‰ˆ–—L±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã y’˜‡Œêr„„‘±êŽ•’„:±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ê¡¢±ê¡©£ª¾¡©¤¡ê¸à yI„Œês˜‡™ŒŽ±êÂ:ˆ™­ê’–—ˆ•Ãêksêz“’‡‘„꘏­ê¤±ê¡©£¨¾¡©¤ª y’5‘êy˜‡’‰±êÂ:ˆ™­ê’–—ˆ•Ãêsˆ‘‡„™„±ê¡©£©¾¡©¤ª y˜‡„–êz5‘‡’•±ê†Œ“>–ê¡©¡ª¾¡©¢¢ y˜‡„Oê—ˆ‰„‘±ê–’‡„•–—™’±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ên„™‘„꘏­ê¤¥±ê¡©£§¾¡©¤¡ê¸à y˜–„Œêp–—™5‘±ê†Œ“>–ê­êhˆ‘‡™„ê¡©ª©¾¡©¢¢ „…„‘êw„™ˆ±êŽ•’„:ꐒOŽŒ‹ê’…ˆŽ±êsˆ‘‡„™„ê}’‡‘„꘏­ê¦±ê¡©¤¡¾¸ ¡¥§


z5‰•5‘êw5±ê†–Œ„‡Œ„±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z„„™„•Œê—ˆ‰„‘±êŒ„•±êk’­êsˆ‘‡„™„±ê¡©¢¢¾¡©££ê¸à z5‘‡’•êtŒ‹5œ±ê–Q†–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã „‘—„Žêm•„‘†±êŽ•’„:±êk’­êsˆ‘‡„™„±ê¡©¢¤¾¡©£§ z†‹„‰‰‹„˜–ˆ•êh‘‡•ˆ±êŒ™’O—™’ê–ê„™—’’…Œ’±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꢢ¤±ê¡©¢¥¾¡©¤¡ê¸à z†‹„‰‰‹„˜–ˆ•êh‘‡•ˆ±ê–—•’‘ŒêŽ˜:„™‘Œ:„•±êk’­êsˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸à z†‹„˜‰‰‹„˜–ˆ•êl‘‡•ˆ±êh–Iˆ‘‡™„ê¡©¡ª¾¡©¢£ z†‹5“–Œêw>—ˆ•±ê5†–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z†‹Œ‡êsŒ“I—±êI•5–ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z†‹•„‘—êhˆŽ–„‘‡ˆ•±ê„—ˆ‘ˆê–ê“„•‘’ꐏ„—Œ‘Œ†’±êk’­êsˆ‘‡„™„ꨡh±ê¡©¡¨Ãê¡©¢¡¾¡©¢¨ z†‹™ˆŒ†ˆ•ês„’–±êŽLT™ˆ–ê¡©¢ª z†‹š„•†êh•‘’‡±ê’‘5•±êhˆ‘‡™„ê¡©ª©¾¡©¢£ê¸à z†‹š„•†êtI•±ê—>Š5–±êhˆ‘‡™„ê¸ z†‹š„•—êh•‘’‡±êŒ‘„•–—™’ꌑꌝ‡ˆ’™„‘ˆê’“ˆŽˆ±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꤣ±ê¡©ª¢Ãê¡©¢¡¾¸ z†‹š„•—êy’„±êŒ‡ˆ’™„‘ˆê–—ˆ‘ŒŽ’™êÂWŒ™’—‘ŒŽ’™êŒ‘ê“„–’™ÃêÂOŒ™Œ–—™’ñêk’­êsˆ‘‡„™„ê ê n„™‘„꘏­ê¤©±ê¡©£¦¾¡©¤¡ê¸à z†‹š„•êh•‘’‡±êŒ‘„•êŒ‘êW„Š„•±êk’­êsˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ z†‹š„•êt„˜•’±êŒ‡ˆ’™„‘ˆê’“ˆŽˆ±êk’‘„êsˆ‘‡„™„꣩±ê¡©¢¡¾¸ z†‹š„•êt„™•’±êŒ‡ˆ’™„‘ˆê’“ˆŽˆ±êk’­êsˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©£¥ zˆ…ˆ–Œ‘êq5‘’–±ê…>•Ž’†–Œ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã ˆ…ˆO—ˆ‘êy’„±êOŒ™Œ„±êk’­êsˆ‘‡„™„±ê¡©¢¢¾¡©££ zˆ…HŽêmˆ•ˆ‘†±êŽˆ•>ŽŠœ5•—Iꐭꡩª© z‹™„•†ê–ŒŠ’‘‡±ê†Œ“>–ê¡©¡§¾¡©¢¢ zŒ’‘êmˆ•ˆ‘†±ê…>•Ž’†–Œ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã Œ’‘Ž„êp™„‘±ê–ˆ‡„•±êk’­êsˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©¢© zŒ’‘Ž„êq5‘’–±ê–ŒŠœ5•—Iꐈ–—ˆ•±ê–Œ5•—Iꐭêhˆ‘‡™„±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¢£ zŒ’‘Ž„êqI–ˆ‰±ê5†–ꐭꡩª©¾¡©¡£ zŒ’‘Ž„êqI–ˆ‰±ê…>•Ž’†–Œ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã zŒ’‘Ž„êw5ê¡©ª©¾¡©¡£ zŒ’‘Ž„ê}Œ’–±ê–Œ5•—Iꐭꡩª©¾¡©¡¢ zŒ‘„™ˆ†êh‘‡•5–±ê“>Žê­ê¡©ª© Œ“’Oêk„‘Œˆ±êŽ•’„:±êk’­êsˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©¢© zŒ“’–êk5‘Œˆ±ê–„…Iꐭêhˆ‘‡™„ê¡©ª©¾¡©¢£ zŒ“’–ês„’–±ê…5‡’Š’–ꐭêhˆ‘‡™„ê¡©ª©¾¡©¢£ Œ“’Oês˜‡™ŒŽ±êŽˆ“„•±êk’­êsˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©¤¨ zŒ–‘ˆ†ê¸Ãêmˆ•ˆ‘†±êŽLT™ˆ–ꐭꡩª©¾¡©¡£ zŽ5†–ˆ†êqI–ˆ‰±ê†Œ“>–ê­ê¡©ª©¾¸ z5“–Œêq5‘’–±ê5†–ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z5“–Œêq5‘’–±ê–„…Iê¡©¡©¾¡©¢¤ z’‹5•ên5…’•±ê‹ˆ‘—ˆ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z’‹5•êtŒ‹5œ±ê†–Œ„‡Œ„ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã H™­êz’ˆ•êl‡>‘>±ê™„••I‘L±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z’I–êp–—™5‘±ê†Œ“>–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã ¡¥¨


’O—„•Œ:êl„±êOŒ™Œ„±êk’­êsˆ‘‡„™„±ê¡©¢¢¾¡©£¡ z’–—„•Œ†–êh‡„…ˆ•—±ê†Œ“>–ê­ê¡©ª©¾¡©¡ª z—„‘†–Œ†–êh‘—„±ê–„…I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z—„‘Ž’ê—ˆ‰„‘±ê:ˆ™­ê’–—ˆ•±êksê¡¥¢±ê¸ÃêÀê¡©£©±ê¡©¤¡ z—ˆ•„‘êqI–ˆ‰±ê5†–ꐭꡩª©¾¡©¡£ z—Œ‹ˆ†êq„Ž„…±êŽLŒ™ˆ–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z—•„˜––ˆ••êl•‘Lꘕ±ê™ˆ‘‡>ŠL–ê¡©¡§¾¡©¢¢ z˜‘’Žêw„™ˆ±êŒ„•±êk’­êsˆ‘‡„™„±ê¡©¢£¾¡©¢§ z„…Iêt5•—’‘±êŽLŒ™ˆ–ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¡ª z„˜ˆ•êt5—œ5–±êŽ5‡5•êˆ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã z„˜•ˆ•êq5‘’–±êŽ5‡5•ê­êhˆ‘‡™„ê¡©ª©¾¡©¢ª z’Œêmˆ•ˆ‘†±ê„–—„’–ꐭꡩª©¾¡©¡ª z˜‹’†–„êh‘‡•5–±ê–„…I±êhˆ‘‡™„ê¸ z˜‘œ’Šêw5±ê„–—„’–±êhˆ‘‡™„ê¸ {„Ž„:êm•„‘†±êŒ„•–—™’ꌑꙖ—„™ˆ‘ˆêOŒ“±êk’­êsˆ‘‡„™„ꩪ±ê¡©¡§Ã±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸à {„Ž5†–êmˆ•ˆ‘†±ê„–—„’–ꐭꡩª©¾¸ {5‘†’–êq5‘’–±ê–ŒŠœ5•—I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã {ˆŒ†‹„‘êoŒ‘Ž’±ê–’‡’™–Ž„ê’…•—±êk’­êsˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©££ {ˆŒ†‹„‘‘êoŒ‘Ž’±êŒ‡ˆ’™„‘ˆê–’‡’™Žˆ±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꧩ±ê¡©ª¥Ãê¡©¢¡¾¸ {‹˜‘‹5•‡êr55‘±ê–„…Iê¡©¡¤­ê¡©¡©¾¡©¢£ {‹˜•Iêq5‘’–±ê†Œ“>–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã {Œ…’‡êl•–ˆ±ê‘LŒê–„…I¡©ª©¾¡©¡£ {Œ…’—‹êq5‘’–±ê‘LŒê–„…I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã {Œ–>•Œ—–êp–—™5‘±ê…’Š‘5•êˆ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã {Œ—ˆ•êh‘—„±ê–ŒŠœ5•—I±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã {Œ—ˆ•êw5±êŽ„„“’–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã {Œ——ˆ•êh‘—„±ê–Œ5•—Iꐭꡩª©¾¡©¢¡ {Ž5†–ˆ†êlˆŽ±ê†Œ“>–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã {Ž5†–ˆ†ênœ˜„±ê†Œ“>–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã {Ž5†–ˆ†êqI–ˆ‰±ê†Œ“>–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã {’„ên5…’•±ê†–Œ„‡Œ„ꐭêhˆ‘‡™„ê¡©ª©¾¡©¢¢ {’„ên5…’•±ê†–Œ„‡Œ„ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã {’„êp–—™5‘±ê†–Œ„‡Œ„ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¢¢ {’„êq5‘’–±ê†–Œ„‡Œ„±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¡£ {’„êqI–ˆ‰±ê†–Œ„‡Œ„±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¢¢ {’„ê—ˆ‰„‘±ê:ˆ™­ê’–—ˆ•êksꡦ©±ê¡©£¤¾¡©¤ª {’“„Žêp™„‘±êŒ‡ˆ’™„‘ˆê†ˆˆ‘—‘Œ‹êŒ‡ˆŽ’™±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꡧª±ê¡©¢¦¾¡©¤¡ê¸à {’“„Žêq5‘’–±êŽLŒ™ˆ–ꐈ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¢£ {’—êq’–Œ“±êŽ’™„:±êk’­êsˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©¤¡ê¸Ãê {I—‹êh‘—„±ê…’Š‘5•ê¡©ª©¾¡©¢£ {I—‹ên5…’•±ê†Œ“>–ê¡©¡©¾¡©¢¢ {I—‹êqI–ˆ‰±êŽ’™5†–ꐭꡩª©¾¡©¢£ {I—‹êtŒŽI–±êŽ’™5†–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã ¡¥©


{H•HŽêqI–ˆ‰±ê†Œ“>–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¢¡ {H•HŽêz5‘‡’•±ê†Œ“>–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¢¢ {˜‘‹„•‡êr’’„‘±êŽ•’„:±êk’­êsˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©¢¦ {Q–Žˆêmˆ•ˆ‘†±ê“>Žê>–ꎒ•†–5•’–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã H™­ê{Q–Žˆêmˆ•ˆ‘†‘>±ê™ˆ‘‡>ŠL–ê¡©ª©¾¡©¡ª |‘Šˆ•êmˆ•ˆ‘†±ê>–5•’–±ê‹ˆ‘—ˆ–±êÂo’––R‰„˜Ãêhˆ‘‡™„ê¡©ª©¾¸ |‘Šˆ•êm•„‘’±êˆ–„•Œ„ꌑꎏ’…„–Œ:„•–—™’±êk’­êsˆ‘‡„™„±ê¡©¢£¾¡©¤ª }„‡‘„êq’–Œ“±êŽ’„•–—™’±êsˆ‘‡„™„êk•­êz„™Œ:ˆ™„꘏­±ê¡©£©¾¡©¤¡ê¸à }„•Š„êmˆ•ˆ‘†±ê†–Œ„‡Œ„±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã±ê¡©ª©¾¡©¡ª }„•Š„êtŒ‹5œ±ê–„…I±êÂhˆ‘‡™„Ãêrˆ…ˆˆê¸ }„•Š„êtŒŽI–ê¡©¡¡¾¡©¢£ }„•Š„êtŒ•Ž’±ê:ˆ™­ê’–—ˆ•±êks±ê¡©£¥¾¡©¤ª }„•Š„êuŒŽ’„±êŽ•’„:±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꊒ•Œ†ˆê¡±ê¡©¢©¾¡©£© }„O„•ˆ™Œ:êtŒ„‘±êŒ‡ˆ’™„‘ˆêˆ—ˆ±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ꡦ¤±ê¡©¢¦¾¡©¢§ }ˆ‘Œˆ•ê}ŒŽ—’•±êˆ†‹„‘ŒŽ˜–±êhˆ‘‡™„ê¡©ª© }ˆ‘Œˆ•ê}ŒŽ—’•±ê–—•’‘ŒêŽ˜:„™‘Œ:„•±êk’­êsˆ‘‡„™„±ê¡©¢£¾¡©¢¤ }ˆ•…5‘—–Œ—–êlŒ±ê>–5•’–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã }ˆ–ˆŽ’êq’–Œ“±ê“ˆŽ„•±êk’­êsˆ‘‡„™„êO—­ê¦©±ê¡©£¡¾¡©£¤ }Œ‡’™Œ†–êq5‘’–±ê‰ˆ–—Lê¡©ª©­ }„êp–—™5‘±ê†Œ“>–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã }„êp–—™5‘±ê†–Œ„‡Œ„ꐭꡩª©¾¡©¢¢ }„êt5—œ5–±ê†Œ“>–ê­ê¡©ª©¾¡©¢£ }„œêt5—œ5–±ê†Œ“>–êˆ–—ˆ•±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã }˜†–5Žêt5—œ5–±ê†–Œ„‡Œ„ꐭꡩª©¾¡©¢¢ }’‰êq’Wˆ‰±ê:ˆ™­ê’–—ˆ•±êksꡧ¤±ê¸ÃêÀê¡©£¦ }’‰êqI–ˆ‰±ê†Œ“>–ê¡©¡¥¾¡©¢¢ }H•H–êz—ˆ‰„‘±ê“•ˆ™„W„‘ˆê’–ˆ…êê’–ˆ…‘Œê„™—’’…Œ’±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ê©£±ê¡©£¡¾¸ H™­ê}˜†–5Žêmˆ•ˆ‘†‘>±ê™„••I‘L±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã }˜†–5ŽêqI–ˆ‰±ê†Œ“>–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã }˜†–5Žêt5—œ5–±êŒ“„•’–±ê¡¨©¦ê¡¨©¨Ã }˜Š•Œ‘ˆ†êp–—™5‘±êŽ5•“Œ—’–ꐭꡩª©¾¡©¡¤ }˜Ž’™Œ:êm•„‘†±ê“ˆŽ„•±êksˆ‘‡„™„êO—­ê¡¦¤±ê¡©¢©¾¡©£ª ~„—ˆ•–‡’•‰ˆ•êh‡’‰±ê>–5•’–ê¡©ª©¾¡©¢£ ~„—ˆ•–‡’•‰ˆ•êoŒ‘Ž’±êˆ–„•±êk’­êsˆ‘‡„™„±ê¡©¢¡¾¡©¢¨ ~ˆŒ––ê%ŒŠ„±êŽ•’„:±êk’­êsˆ‘‡„™„­ê¡©¢¡¾¡©¤¡Â¸Ã H™­ê~ˆŒ–êl‡>‘>±ê™„••I‘Lꡨ©¦ê¡¨©¨Ã ~ˆŒ–ê–ŒŠ’‘‡±ê–„…Iꐭꡩª©¾¡©¢£ Œˆ•„‘êq5‘’–±êŽ’†–ŒŠœ5•—Iê¡©ª©¾¡©¢£ Œ™Ž’™Œ†–ênœH•Šœ±êŽH—ˆˆ–ê¡©¡£ ’…’•ŒêtŒ‹5œ±ê‰’‡•5–ê­ê¡©ª©¾¡©¡ªê %Š„‘ˆ†êtŒ‹„ˆ±ê–—•’‘’ꎏ˜:„™‘Œ:„•–—™’±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ên„™‘„꘏­ê§©±ê¡©£¦

¡¦ª


z’™ˆ‘–Ž’¾„‡W„•–ŽŒê–’™„•ê’…•—‘Œ‹ê‡ˆ„™‘’–—Œ p“„•Œê—ˆ™>Žˆ‘œ–>ŠˆŽê–’™>‘¾„Šœ„•ê–I–ˆ‡ˆ—ˆ „™—’Œ™’O:ˆŽêÓêŠ>“Ž’†–Œ¾‰˜™„•’I :ˆ™„•êÓꆌ“>– ‰Œ„Žˆ•–—™’êÓꉌ5Žˆ•±ê…>•Ž’†–Œ ‰’—’Š•„‰êÓê‰>‘œŽ>“>– Œ‡ˆ’™„ˆ†ê†ˆˆ‘—‘ˆŠ„ꅏ„Š„êÓꆈˆ‘—ˆ– Œ‡ˆ’™„‘ˆê‡ˆW‘ŒŽ’™êÓꈕ‘œLŠœ5•—5– Œ‡ˆ’™„‘ˆêŽ’…„–êÓꎒ…5–Ž>–B—>– Œ‡ˆ’™„‘ˆêˆ—ˆêÓê–H“•LŽ>–B—>– Œ‡ˆ’™„‘ˆêŒ„êÓꖝ„““„‘Ž>–B—>– Œ‡ˆ’™„‘ˆê’“ˆŽˆêÓê—>Š„Šœ5•—5– Œ‡ˆ’™„‘ˆê“ˆ•Œ„êÓꄏ–I‘ˆTŠœ5•—5– Œ‡ˆ’™„‘ˆê“ˆ—ˆ‘Œ‘êÓêŽH—H‡ˆ Œ‡ˆ’™„‘ˆê–’‡’™ŽˆêÓꖝI‡„Šœ5•’– Œ‡ˆ’™„‘ˆê–—ˆ‘ŒŽ’™êÓꇈ•>Ž‰QL¾Ž>–B—L Œ™’O:ˆŽ„êÓꉘ™„•’– Œ™’O—™’êê„™—’’…Œ’êÓêŠ>“Ž’†–Œ¾‰˜™„•’5– ˆ•ˆ‘„•êÓꖝBŠœ5•—I Žˆ“„•êÓê…5‡’Š’– Ž˜:„™‘Œ:„•êÓꏄŽ„—’– Ž’…„–Œ:„•êÓꎒ…5–Ž>–B—L Ž’…˜:„•êÓꎄ„“’– Ž‘ŒŠ’™ˆˆ†êÓêŽH‘œ™ŽH—L Ž’„•êÓꅒŠ‘5•±êŽˆ•>ŽŠœ5•—I Ž’—„•êÓê•>T™ˆ– Ž’™„:êÓꎒ™5†– Ž•’„:±êŽ•’„O—™’êÓꖝ„…I±ê–„…I–5Š Ž•’„:ꐒOŽŒ‹ê’…ˆŽêÓꖝ„…I Ž•’„:Œ†„êWˆ‘–ŽŒ‹êŒ‘ê’—•’OŽŒ‹ê’…ˆŽêÓꙄ••I‘L ˆ‡Œ:„•±êˆ‡Œ:„•–—™’êÓê>ˆ–Ž„5†–’–±ê>ˆ–Ž„5†–’––5Š±ê…5…’– ˆ‹„‘ŒŽˆ•êÓêŠ>“>– ˆ–„•êÓê>–5•’– Œ„•êÓꄖ—„’– „—Œ‘Œ†„êÓꆖ>“LŠ>“ „—ˆ‘ˆêê„—Œ‘Œ†’ê‘„ê“’Š’‘êê…ˆ‘†Œ‘’êÓꅈ‘Œ‘ˆ–ꆖ>“LŠ>“ „—ˆ‘ˆêê„—Œ‘Œ†’ê‘„ê“„•‘Œê“’Š’‘êÓꆖ>“>–êŠLŠ>““ˆ „—ˆ‘ˆê–ê“„•‘Œê–—•’ˆêÓꆖ>“>–êŠLŠ>““ˆ Œ‘„•±êŒ‘„•–—™’êÓꐒ‘5•±ê’‘5•–5Š ’‡Œ–—Œ‘„êÓꎄ„“’–‘L±ê‡Œ™„—5•R–‘L ’–—ˆ•êÓꐈ–—ˆ• ‘ˆŠ’™„‘ˆê‘’Š±ê“ˆ‡ŒŽ˜•„êÓê5…5“’5–±ê“ˆ‡ŒŽT•H– ’…•—±ê’…•—‘ŒO—™’êÓꌓ„•±êŒ“„•’––5Š ’“ˆŽ„•êÓê—>Š5–±ê—>Š„Šœ5•’– ’•Œˆ‘—„–Ž’ꖏ„–:Œ:„•–—™’êÓꎈˆ—Œê†˜Ž•5– ¡¦¡


“ˆ‡ŒŽ˜•„±ê‘ˆŠ’™„‘ˆê‘’ŠêÓê5…5“’5–±ê“ˆ‡ŒŽT•H– “ˆŽ±ê“ˆŽ„•‘„êÓê“>Ž±ê“>Ž–>Š “ˆŽ„•–—™’êÓê–Q—H‡ˆ “ˆ–Ž„•êÓꖝ’…„‰ˆ–—L “ˆ—„•±ê“ˆ—„•–—™’êÓꎒ–5•ŽH—L±êŽ’–5•ŽH—>–ˆ— “•ˆ™„W„‘ˆê’–ˆ…êê’–ˆ…‘Œê„™—’’…Œ’êÓꖝˆ>œ–5B—5–êŠ>“Ž’†–Œ™„ “•ˆ™„W„‘ˆê—’™’•’™ê–ꎒ‘ŒêÓꗈ‹ˆ•–5B—5–ꏒ™„ŽŽ„ “•Œ“•„™„‘ˆê•’:‘Œ‹ê‡ˆêÓêŽ>T™ˆ– “•’‡„„ꐌ‘ˆ•„‘ˆêŽŒ–ˆê™’‡ˆêÀꖏ„—Œ‘ˆêÓꖄ™„‘œR™BêÂ5–™5‘œ™BÃê5•˜–B—I “•’‡„„ꖏ„‡’ˆ‡„±ê„’ˆêŒ‘ꏌ’‘„‡ˆêÓꉄŠœ„—’–±ê‰„Šœ„—±ê„’„¾ê>–ꏌ’‘5‡>ê5•˜–B—I –ˆ‡„•êÓꑜˆ•ˆŠŽ>–B—L±ê–BŠœ5•—I –„–:Œ:„•êÓꆘŽ•5– –’…‘Œê–ŒŽ„•êÓꖝ’…„‰ˆ–—L –’‡„•êÓêŽ5‡5•±ê…’‡‘5•±ê“Œ‘—>• –’‡’™–Ž„ê’…•—êÓꖝI‡„Šœ5• –—•’‘ŒêŽ˜:„™‘Œ:„•êÓêŠ>“„Ž„—’– OŒ™Œ„êÓꙄ••I‘L±ê‘LŒê–„…I —„“ˆ—„•±ê—„“ˆ—‘ŒŽêÓêŽ5•“Œ—’– —Œ–Ž„•‘„•êÓꑜ’‡5– —’•…„•–—™’êÓê—5–Ž„Ž>–B—>– ™–—„™„‘ˆêLŒ“êÓêQ™ˆŠˆ– W„Š„•êÓê‰T•>–ˆ–

t„‡W„•–Ž’¾–’™ˆ‘–ŽŒê–’™„•ê’…•—‘Œ‹ê‡ˆ„™‘’–—Œ p“„•Œê—ˆ™>Žˆ‘œ–>ŠˆŽê„Šœ„•¾–’™>‘ꖝI–ˆ‡ˆ—ˆ „–—„’–êÓꐌ„• 5†–êÓꗈ–„• …5…’–êÓꐈ‡Œ:„• …5‡’Š’–êÓꎏˆ“„• …>•Ž’†–Œ–êÓꉌ„Ž„• …’Š‘5•êÓꎒ„• …’•…>œêÓꅕŒ™ˆ† †Œ‰ˆ–—L±ê†Œ‰ˆ–—LêÓꖏŒŽ„•êŒ™ˆ–Ž’™ †Œ“>–±ê†Œ“>–êÓê:ˆ™„• †ˆˆ‘—ˆ–±ê†ˆˆ‘—ˆ–êÓꌝ‡ˆ’™„ˆ†ê†ˆˆ‘—‘ˆŠ„ꅏ„Š„ †–>“LêÓꐏ„—Œ‘Œ†„ †–Œ„‡Œ„êÓꌝ‡ˆ’™„ˆ†êOŽ’•‘ˆ™ >“B—>–êÓꖗ„™…„•±êŠ•„‡…ˆ‘ŒŽ >“Qˆ—„Ž„—’–êÓꎏ˜:„™‘Œ:„• ˆ–—ˆ•Š5œ’–êÓꖗ•˜Š„• ‰>‘œˆLêÓꏌ:„• ‰ˆ–—LêÓ꓏ˆ–Ž„• ‰Œ5Žˆ•±ê‰Œ„ŽŽˆ•êÓꉌ„Ž„• ‰’‡•5–êÓꉕŒˆ• ¡¦¢


‰˜™„•’–êÓꓕˆ™’‘ŒŽê…„Š„ Š>“>–êÓꐈ‹„‘ŒŽ Š>“„Ž„—’–êÓꖗ•’‘ŒêŽ˜:„™‘Œ:„• ŠL’‘5•êÓꐏŒ‘„•êꐏŒ‘’ê‘„ê“„•’à ŠœIŠœ–ˆ•>–êÓꄓ’—ˆŽ„•±ê‰„•„†ˆ™— ‹ˆ‘—ˆ–êÓꐈ–„• Œ“„•±êŒ“„•’–êÓꒅ•—±ê’…•—‘ŒŽ Ž5‡5•êӖ’‡„• Ž„„“’–êÓꎏ’…˜:„• Ž5œ‹5–êÓ꓈:„• Ž5•“Œ—’–êÓꗄ“ˆ—„•±ê—„“ˆ—‘ŒŽ Ž5™>–êÓꎄ™„•‘„• Ž>>‘œ–ˆ“•LêÓꇌ‘ŒŽ„• Žˆ•>ŽŠœ5•—IêÓꎒ„• Ž’†–ŒŠœ5•—IêÓꌝ‡ˆ’™„ˆ†êŽ’:Œ Ž’†–Œ–êÓꎒ:Œ„W Ž’•†–5•’–êÓꎕ:„• Ž’–5•ŽH—LêÓ꓏ˆ—„• Ž’™5†–êÓꎒ™„: ŽH‘œ™ŽH—LêÓꎑŒŠ’™ˆˆ† ŽH–H•T–êÓꅕ˜–„: ŽH—>Šœ5•—I±êŽH—ˆˆ–êÓꙕ™„• ŽLŒ™ˆ–±êŽLQ™ˆ–êÓꝌ‡„• „Ž„—’–êÓꎏ˜:„™‘Œ:„• ˆ†‹„‘ŒŽ˜–êÓꐈ‹„‘ŒŽ >–5•’–êÓꐈ–„• ˆ–—ˆ•êÓꐒ–—ˆ• >ˆ–Ž„5†–’–êÓꐈ‡Œ:„• ’‘5•êÓꐏŒ‘„• ‘L–„…I±ê‘LŒê–„…IêÓêOŒ™Œ„ ‘œ’‡5–êÓꗌ–Ž„•‘„• I•5–êÓꘕ„• “>Ž±ê“>Ž–>ŠêÓ꓈Ž±ê“ˆŽ„•‘„ “Œ‘—>•êÓꖒ‡„• •>T™ˆ–êÓꎒ—„• –Q—LêÓ꓈Ž„• –„…IêÓꎕ’„:ê –Œ5•—I±ê–BŠœ5•—IêÓꖈ‡„• –’…„‰ˆ–—LêÓꖒ…’–ŒŽ„• –’‡„Šœ5•’–êÓꌝ‡ˆ’™„ˆ†ê–’‡’™Žˆ –T†–êÓꎕ‘„• —„Ž5†–êÓꗎ„ˆ† —>Š5–êÓ꒓ˆŽ„• Q™ˆŠˆ–êÓꖗˆŽ„• ™„••I‘LêÓêOŒ™Œ„ ™ˆ‘‡>ŠL–êÓꊒ–—Œ‘Œ:„• ¡¦£


ê

yˆ–Qˆˆ }ˆ•…Q•Šˆ•Œ†‹˜‘Š±êk•˜†Žˆ•ˆŒê˜‘‡êz†‹Œ•‹ˆ•–—ˆ˜‘Šê™’‘êsˆ‘‡™„

iQ•Šˆ•±êiQ•Šˆ•—˜±ê}ˆ•…Q•Šˆ•Œ†‹˜‘Š lŒ‘ˆên•˜‘‡…ˆ‡ˆ˜—˜‘Šê‡ˆ–ê~’•—ˆ–êiQ•Šˆ•ê‹ˆŒž—ê¹z—„‡—…ˆš’‹‘ˆ•º±ê„–’ꈌ‘ˆêwˆ•–’‘±ê‡Œˆê Q…ˆ•ê„ˆêyˆ†‹—ˆê˜êz—„‡—ˆ…ˆ‘Ꙉ•‰QŠ—±ê˜‘‡ê‡Œˆê™’‘ꇈ––ˆ‘êl••˜‘Šˆ‘–†‹„‰—ˆ‘ênˆ…•„˜†‹ê „†‹ˆ‘ꎄ‘‘­êl–ꐘ––ê„…ˆ•ê…ˆˆ•Ž—Ꚉ•‡ˆ‘±ê‡„––ꌑꇈ‘Ꙉ•–†‹Œˆ‡ˆ‘ˆ‘ênˆ–ˆ–†‹„‰—ˆ‘ê ˜‘‡êl“’†‹ˆ‘ꘑ—ˆ•ê¹iQ•Šˆ•ºê˜‘‡ê¹iQ•Šˆ•—˜ºêŒˆ•êˆ—š„–êh‘‡ˆ•ˆ–Ꙉ•–—„‘‡ˆ‘Ꚙ•‡ˆ­ h˜‰ê‡ˆênˆ…Œˆ—ꇈ•ê¡¨¦§êŒ—ꇈêh˜–ŠˆŒ†‹êˆ‘—–—„‘‡ˆ‘ˆ‘ê–—ˆ••ˆŒ†‹Œ–†‹¾|‘Š„•Œ¾ –†‹ˆ‘êt’‘„•†‹Œˆê‰ˆ–—ŒŠ—ˆê–Œ†‹ê‡„–êiQ•Šˆ•—˜ê…Œ–ꇄ–ê¡©­êq‹­êŒ‘ê–’†‹ˆêt„žˆê„‘±ê‡„––êˆ–ê„‘ê ‡Œˆêz—ˆˆê‡ˆ–êh‡ˆ–ꊈ—•ˆ—ˆ‘ꌖ—ꘑ‡ê‡ˆ•êšˆ–ˆ‘—Œ†‹–—ˆêŠˆ–†‹Œ†‹—–Šˆ–—„—ˆ‘‡ˆêr•„‰—Ꚙ•‡ˆ­ê ˜ê‡ˆêiQ•Šˆ•—˜êŠˆ‹H•—ˆ‘ꐈŒ–—ˆ‘–êlˆˆ‘—ˆ±ê‡Œˆê„˜‰Š•˜‘‡ê‡ˆ•ê“•’—ˆ–—„‘—Œ–†‹ˆ‘êl—‹ŒŽê Œ—ꌋ•ˆê~Œ––ˆ‘ꘑ‡êmˆŒžêˆŒ‘ˆê‹H‹ˆ•ˆê„—ˆ•ŒˆˆêzŒ†‹ˆ•‹ˆŒ—ê‰Q•ê–Œ†‹ê–†‹„‰‰ˆ‘ꎒ‘‘—ˆ‘­ê kŒˆ–ˆ•ê~’‹–—„‘‡ê“„„•—ˆê–Œ†‹êŒ—ê}ˆ•„‘—š’•—˜‘Š–Šˆ‰Q‹±êiˆ•˜‰–…ˆš˜––—–ˆŒ‘±ê˜‘‡êkŒˆ‘–—¾ …ˆ•ˆŒ—–†‹„‰—ê Œ‘ê ‡ˆ•ê ‰‰ˆ‘—Œ†‹ŽˆŒ—–ˆ…ˆ‘ˆ­ê k„–ê iQ•Šˆ•—˜ê š„•ê ˆŒ‘ˆê Œ‘ê –Œ†‹ê ˜‘—ˆ•ŠˆŠŒˆ¾ ‡ˆ•—ˆêr„––ˆ®ê–ˆŒ‘ˆê’…ˆ•ˆêz†‹Œ†‹—±ê‡„–ên•’ž…Q•Šˆ•—˜ê…Œ‡ˆ—ˆ‘ꇌˆêŒ‘ꊕHžˆ•ˆ‘êz—4‡—ˆ‘ê ˆ…ˆ‘‡ˆ‘ê m„…•ŒŽˆŒŠˆ‘—Qˆ•±ê r„˜‰ˆ˜—ˆ±ê i„‘ŽŒˆ•–±ê ‹H‹ˆ•ˆ‘±ê –—„„—Œ†‹ˆ‘ê h—–—•4Šˆ•±ê ‡Œˆê –Œ†‹ê„‘Šˆ–—•ˆ…—ê‹„…ˆ‘±êŒ‘ꌋ•ˆ•êsˆ…ˆ‘–‰Q‹•˜‘Šê‡„–êh‡ˆê‘„†‹˜„‹ˆ‘­êkŒˆê…Q•Šˆ•Œ†‹ˆê tŒ——ˆ–†‹Œ†‹—êš„•ê‡Œˆê„‹•ˆŒ†‹–—ˆ±ê–Œˆê…ˆ–—„‘‡ê‘ˆ…ˆ‘ꇈ‘êp‘—ˆˆŽ—˜ˆˆ‘ꄘ–êiˆ„—ˆ‘±ê s„‡ˆ‘…ˆ–Œ—ˆ•±ê ˜‘‡ê lŒŠˆ‘—Qˆ•ê ŽˆŒ‘ˆ•ˆ•ê iˆ—•Œˆ…ˆ­ê p‘ê ‡Œˆê yˆŒ‹ˆê ‡ˆ–ê rˆŒ‘…Q•Šˆ•—˜–ê Ž’‘‘—ˆ‘ê–Œ†‹ê–†‹’‘ꇌˆêˆŒ‘‰„†‹ˆ‘êo„‘‡šˆ•Žˆ•±êh—–¾ê˜‘‡êi„‘Ž„‘Šˆ–—ˆ—ˆ‘ê‹’†‹êŽ4¾ “‰ˆ‘­êkˆ•ê…Q•Šˆ•Œ†‹ˆêz—„‘‡ê…ˆ‡ˆ˜—ˆ—ˆê–’Š„•êˆŒ‘ˆêh‘Œˆ‹˜‘Š–Ž•„‰—±ê‡ˆ––ˆ‘ê~ˆ•—’•‡‘˜‘Šê ˜‘‡êsˆ…ˆ‘–‰Q‹•˜‘Šê„˜†‹ê‡Œˆê•ˆŒ†‹ˆêi„˜ˆ•–†‹Œ†‹—ê‘„†‹„‹ˆ‘êš’—ˆ­êkŒˆ–ˆ–êw‹4‘’ˆ‘ê šŒ•‡ê¹…4˜ˆ•Œ†‹ˆê}ˆ•…Q•Šˆ•Œ†‹˜‘ŠºêŠˆ‘„‘‘—­ p‘ꇈ•ê˜‘Š„•Œ–†‹ˆ‘±ê…Q•Šˆ•Œ†‹ˆ‘êl‘—šŒ†Ž˜‘Šê–“Œˆ—ˆ‘ꇌˆê‹Œˆ•ê…ˆ–Œˆ‡ˆ—ˆ‘êr„˜‰ˆ˜—ˆê ˜‘‡êm„…•ŒŽ„‘—ˆ‘ꈌ‘ˆêšŒ†‹—ŒŠˆêy’ˆ±ê‡Œˆê‘Œ†‹—ê™’‘ꘑŠ„•Œ–†‹ˆ•êu„—Œ’‘„Œ—4—êš„•ˆ‘®ê„–’ê kˆ˜—–†‹ˆ±ê q˜‡ˆ‘±ê n•Œˆ†‹ˆ‘ê ˜‘‡ê zˆ•…ˆ‘­ê kŒˆê …ˆ‡ˆ˜—ˆ‘‡–—ˆ‘ê i•˜†‹–—ˆˆ‘ê ‡ˆ•ê …Q•Šˆ•Œ¾ †‹ˆ‘ê l‘—šŒ†Ž˜‘Šê Œ‘ê v–—Œ——ˆˆ˜•’“„ê š„•ˆ‘ê ‡Œˆê yˆ™’˜—Œ’‘ê ™’‘ê ¡¨¤¨±ê ‡Œˆê ˆŒ—•4˜ˆê ‘„†‹ê‡ˆ‘ꈕ–—ˆ‘ꘑ‡êšˆŒ—ˆ‘ê~ˆ—Ž•ŒˆŠˆ‘±êŒ‘ꇈ•ˆ‘êm’Šˆê‡„–êiQ•Šˆ•—˜ê‡Œˆ–ˆ•êyˆŠŒ’‘ê ‡˜•†‹ê‡Œˆêz—Q•ˆê‡ˆ•ênˆ–†‹Œ†‹—ˆêŒˆ•êšŒˆ‡ˆ•ê¹ˆ‘—‹„˜“—ˆ—ºêš˜•‡ˆ­ê iQ•Šˆ•Œ†‹ˆêsˆ…ˆ‘–„•—ꘑ‡êtˆ‘—„Œ—4— p‘ꇈ•ê…Q•Šˆ•Œ†‹ˆ‘ênˆ–Œ‘‘˜‘Šê4‹—ˆê‡„–ꐌ—ꈋ•Œ†‹ˆ•±ê‰ˆŒžŒŠˆ•êh•…ˆŒ—Ꙉ•‡Œˆ‘—ˆê }ˆ•HŠˆ‘ê „–ê ˆ‘—•„ˆ•±ê „…ˆ•ê ‘Œ†‹—ê „ˆŒ‘ŒŠˆ•ê ~ˆ•—­ê k„–ê }ˆ•HŠˆ‘ê –’—ˆê „‘ê ‘˜—ˆ‘ê ŽH‘‘ˆ‘­êp‘êH‰‰ˆ‘—Œ†‹ˆ‘êh‘ŠˆˆŠˆ‘‹ˆŒ—ˆ‘êš„•ˆ‘ꊈˆŒ‘–„ˆêl•š„•—˜‘Šˆ‘®êŠ•’žQŠŒŠê˜ê –“ˆ‘‡ˆ‘±ê ™’•…Œ‡‹„‰—ˆ–ê m„ŒŒˆ‘ˆ…ˆ‘ê ˜ê ‰Q‹•ˆ‘±ê –Œ†‹ê 4žŒŠê ˜‘‡ê zŽ„‘‡„ê ™ˆ•ˆŒ‡ˆ‘‡ê ˜ê…ˆ‘ˆ‹ˆ‘ꘑ‡ê“„—•Œ’—Œ–†‹ê˜ê‡ˆ‘Žˆ‘­êkŒˆê…Q•Šˆ•Œ†‹ˆêiŒ‡˜‘Šê‹„—ꑈ…ˆ‘ꇈ•êšŒ––ˆ‘¾ –†‹„‰—Œ†‹ˆ‘ê iˆ–†‹„Šˆ‘‹ˆŒ—ê „˜†‹ê ‡Œˆê rˆ‘‘—‘Œ–ê ‡ˆ•ê |‘—ˆ•‹„—˜‘Š–„‘Œˆ•±ê ‡ˆ•ê oH‰Œ†‹¾ ŽˆŒ—–•ˆŠˆ‘±ê˜‘‡ê–’Š„•ê‡ˆ•êr’†‹Ž˜‘–—ꘑ‡ê‡ˆ•ê~ˆŒ‘Ž˜—˜•êˆŒ‘…ˆŠ•Œ‰‰ˆ‘­ê ¡¦¤


kŒˆê…Q•Šˆ•Œ†‹ˆê~’‹‘Ž˜—˜•êˆŒŠ—ˆê–Œ†‹ê„êŒ“’–„‘—–—ˆ‘ꌑꇈ‘ꈛŽ˜–Œ™ˆ‘ê}Œˆ‘ê ˜‘‡ê Œ‘ê ‡ˆ‘ê ˜›˜•ŒH–ˆ‘ê ¦¾¡ª¾Œˆ•š’‹‘˜‘Šˆ‘ê ‡ˆ–ê n•’ž…Q•Šˆ•—˜–­ê ~’‹‘˜‘Š–Œ‡ˆ„ê ‡ˆ•êtŒ——ˆŽ„––ˆêš„•ˆ‘ꇌˆê¡ªª¾¡¥ªê”êŠ•’žˆ‘ê~’‹‘˜‘Šˆ‘±ê‡Œˆê„˜–êz†‹„‰Œˆ•‘±êˆŒ‘ˆê Œ—ê~’‹‘Œˆ•‰˜‘Ž—Œ’‘ꈕŠ4‘—ˆêl––Œˆ•±ê˜‘‡êˆŒ‘ˆê•ˆ“•4–ˆ‘—„—Œ™ˆ‘±êŠ„–—Šˆ…ˆ¾ •Œ–†‹ˆ‘ꁚˆ†Žˆ‘ꇌˆ‘ˆ‘‡ˆêz„’‘ê…ˆ–—„‘‡ˆ‘­êp‘ꇈ•ê’…ˆ•ˆ‘êtŒ——ˆŽ„––ˆêŠˆ‹H•—ˆ‘ꄘ†‹ê rŒ‘‡ˆ•¾±êh•…ˆŒ—–¾ê˜‘‡êkŒˆ‘ˆ•–†‹„‰—–Œˆ•ê‡„˜­êtŒ—ꇈ•ê—ˆ†‹‘Œ–†‹ˆ‘êl‘—šŒ†Ž˜‘Šêš˜•¾ ‡ˆ‘ꇌˆêoˆŒˆêŒ—ꌐˆ•êŠ•Hžˆ•ˆêr’‰’•—ꄘ–Šˆ–—„——ˆ—­êkˆ‘êy„‘Šê‡ˆ•êm„ŒŒˆêˆŒŠ—ˆ‘ê ‡Œˆê„‹ê˜‘‡ê‡Œˆê‘Œ™ˆ„˜™’ˆêh•…ˆŒ—ꇈ•êo„˜–‹„—–„‘Šˆ–—ˆ—ˆ‘­êp‘ꇈ•êˆŒ—ꇈ•ê}ˆ•…Q•Šˆ•Œ¾ †‹˜‘Šê…ˆŠ„‘‘ꇌˆênˆŠˆ‘–—„‘‡–Ž˜—˜•êˆŒ‘‹ˆŒ—Œ†‹ˆ•ê˜êšˆ•‡ˆ‘­êk„‘Žê‡Œˆ–ˆ•êl‘—šŒ†Ž˜‘Šê ‰Œ‘‡ˆ—ꐄ‘ꌑꇈ‘ê~’‹‘˜‘Šˆ‘ꌐˆ•êˆ‹•ˆ•ˆênˆ…•„˜†‹–ŠˆŠˆ‘–—4‘‡ˆê„˜–ꇈ•êm„…•ŒŽ¾ Œ‘‡˜–—•Œˆ­êkˆ•êŠˆ–†‹Œ‰‰ˆ‘ˆênˆ–†‹„†Žêš„•ê–’š’‹êŒ‘ꇈ•ê~’‹‘˜‘Š–ˆŒ‘•Œ†‹—˜‘Šê„–ꄘ†‹ê Œ‘ꇈ•êiˆŽˆŒ‡˜‘ŠêŠˆ–ˆ–†‹„‰—Œ†‹ˆêl•š„•—˜‘Š­ê h˜žˆ•‡ˆê–—•ˆ‘Š—ˆê–Œ†‹ê‡„–êiQ•Šˆ•—˜ê„‘±êŠ•’žˆ–±êŠˆ–ˆ–†‹„‰—Œ†‹ˆ–êr„“Œ—„ê˜ê–„¾ ˆ‘±ê‡ˆ–‹„…꓉ˆŠ—ˆêˆ–ê–’•Š–„ê‡Œˆêm„ŒŒˆ‘Ž’‘—„Ž—ˆê˜‘‡êˆ…—ˆêˆŒ‘ꕈŠˆ–ênˆ–ˆ–†‹„‰—–¾ ˆ…ˆ‘­êz’Œ•ˆˆ‘±êl“‰4‘Šˆêš˜•‡ˆ‘Ꙉ•„‘–—„—ˆ—±êr•ˆŒ–ˆ±ê}ˆ•ˆŒ‘ˆêš˜•‡ˆ‘ê…ˆŠ•Q‘‡ˆ—­êp‘ꇈ•ê m•ˆŒˆŒ—ê…ˆ–˜†‹—ˆê„‘ê{‹ˆ„—ˆ•±êr’‘ˆ•—ˆ±êh˜––—ˆ˜‘Šˆ‘±êr„‰‰ˆˆ‹4˜–ˆ•±ê—•Œˆ…êz“’•—±ê„†‹—ˆê h˜–‰QŠˆ­êtˆ‹•„–ꌐêq„‹•ê‰˜‹•ê„‘ꄏ–êl‘—–“„‘‘˜‘Šê‘„†‹êi„‡ˆ’•—ˆê’‡ˆ•êŒ‘ꇌˆêiˆ•Šˆ­ê lŒ‘ˆ‘ê…ˆ–’‘‡ˆ•ˆ‘êhŽˆ‘—ê‹„—ꐄ‘ꄘ‰ê‡Œˆê–—4‘‡ŒŠˆêiŒ‡˜‘ŠêŠˆˆŠ—®êˆŒ—–†‹•Œ‰—ˆ‘±êi˜†‹¾ •ˆŒ‹ˆ‘Ꚙ•‡ˆ‘ê„…’‘‘Œˆ•—±ê™Œˆˆêš„•ˆ‘êo’……œ„ˆ•ê˜‘‡êÀt˜–ŒŽ„‘—ˆ‘­ kŒˆê}ˆ•…Q•Šˆ•Œ†‹˜‘Šê‡ˆ•êz—„‡—êsˆ‘‡™„ pê ˜Šˆê Œ‹•ˆ•ê nˆ–†‹Œ†‹—ˆê š„•ê sˆ‘‡™„ê Âh–Iˆ‘‡™„±ê h–I¾sˆ‘‡™„±ê sˆ‘‡„™„±ê k’‘„ê sˆ‘‡„™„Ãꖆ‹’‘ꌐˆ•êz†‹„˜“„—ê‡ˆ•ê¹iˆŠˆŠ‘˜‘Šê‡ˆ•ê~ˆ—ˆ‘ºê˜‘‡êˆ‘—•˜ê‡ˆ•ênˆŠˆ‘‡­ê k„–ꌖ—꘭„­êŒ‹•ˆ•êŠQ‘–—ŒŠˆ‘ꊈ’Š•„“‹Œ–†‹ˆ‘ês„Šˆê˜‘‡êŒ‹•ˆêyˆŒˆ‰ê˜ê™ˆ•‡„‘Žˆ‘­êkŒˆêr˜—˜•ê ‡ˆ•ê|‘Š„•ˆ‘±êq˜‡ˆ‘±êz’šˆ‘ˆ‘±êkˆ˜—–†‹ˆ‘±êr•’„—ˆ‘ꘑ‡êŒŠˆ˜‘ˆ•êšŒ•Ž—ˆê‹Œˆ•êq„‹•‹˜‘‡ˆ•—ˆê „‘Šê…ˆ‰•˜†‹—ˆ‘‡ê„˜‰ˆŒ‘„‘‡ˆ•­êsˆ‘‡™„Ꚙ•‡ˆê–†‹’‘ꌑꇈ‘ꐌ——ˆ„—ˆ•Œ†‹ˆ‘êx˜ˆˆ‘ꄏ–êz—„‡—ê ˆ•š4‹‘—±ê˜‘‡ê‡Œˆ–ˆ‘êy„‘Šê‹„—ꈕꅌ–ꋈ˜—ˆê…ˆ‹„—ˆ‘­ê iŒ–Ꝙêh‘‰„‘Šê‡ˆ–ꢪ­êq‹­¾–ꏈ…—ˆêˆ•ê„–ꈌ‘ˆê4‘‡Œ†‹ˆêrˆŒ‘–—„‡—ꌋ•ˆêh—„Šˆ±ê„–ê–Œˆê –Œ†‹ê˜êˆ‘—šŒ†Žˆ‘ꘑ‡ê˜ê˜•…„‘Œ–Œˆ•ˆ‘ê…ˆŠ„‘‘­êp‹•ˆêl‘—šŒ†Ž˜‘Šêˆ•‰’Š—ˆê‘„†‹ê‡ˆê„˜‰ê ‡Œˆê}ˆ•…Q•Šˆ•Œ†‹˜‘Šê—œ“Œ–†‹ˆêk•ˆ‹…˜†‹­ê¡¨¦§êš˜•‡ˆêsˆ‘‡™„ꁈ‘—•˜êˆŒ‘ˆ–ꇈ•êŠ•Hž—ˆ‘ê iˆŒ•Žˆ–ꌑꁄ„¾r’Œ—„—±ê–’ê…ˆŽ„êˆ•êiˆŒ•Ž–Šˆ•Œ†‹—±ên•˜‘‡…˜†‹„—±êu’—„•Œ„—ꘑ‡êv…ˆ•¾ ‡Œˆ‘ˆ••Œ†‹—ˆ•¾h—­êk„‘ˆ…ˆ‘ê…ˆŠ„‘‘ˆ‘ê–Œ†‹ê„‹•ˆŒ†‹ˆêp‘‡˜–—•ŒˆšˆŒŠˆêŒ‘ꇈ•êl“’†‹ˆê‡ˆ–ê k˜„Œ–˜–Ꝙꈑ—šŒ†Žˆ‘±ê‡ˆ•ˆ‘êh˜‰…Q‹ˆ‘ꈕ–—ꇈ•êl•–—ˆê~ˆ—Ž•ŒˆŠêŠˆ…•’†‹ˆ‘ê‹„—­êiˆŽ„‘‘¾ —ˆêz†‹Œ•‰„…•ŒŽ±êk„“‰Q‹ˆ‘±êŒˆŠˆ–—ˆŒ‘‰„…•ŒŽˆ‘±êz†‹‘ˆŒ‡ˆ•ˆŒˆ‘Ꚙ•‡ˆ‘ꈕ•Œ†‹—ˆ—­ê kŒˆêz—„‡—Ꚙ•‡ˆêˆŒ‘ênˆšˆ•…ˆˆ‘—•˜ê‘ˆ…ˆ‘êu„ŠœŽ„‘Œ–„ꘑ‡êj–5Ž—’•‘œ„ꌑꇈ•ê nˆŠˆ‘‡­êkŒˆêl‘—šŒ†Ž˜‘Šê‡ˆ•êp‘‡˜–—•Œˆê‹„—ꇈ‘êh˜–…„˜êˆŒ‘ˆ–êi„‘Ž¾ê…š­êr•ˆ‡Œ—‘ˆ—ˆ–ê Œ—Šˆ…•„†‹—­ê¡¨§£êš˜•‡ˆêˆŒ‘ˆêz“„•Ž„––ˆêˆ•H‰‰‘ˆ—±ê¡¨©ªêš˜•‡ˆê‡Œˆêz—„‡—ꇘ•†‹êˆŒ‘ˆêi„‹‘¾ Œ‘Œˆê„‘ꇌˆê~ˆ—šŒ•—–†‹„‰—ꘑ‡ê‡ˆ‘ê¾o„‘‡ˆê„‘Šˆ–†‹’––ˆ‘­ê kŒˆêšŒ•—–†‹„‰—Œ†‹ˆêl‘—šŒ†Ž˜‘Šê’Šê„˜†‹ê…ˆ‡ˆ˜—ˆ‘‡ˆêiˆ™HŽˆ•˜‘Šê„‘­êlŒ‘ˆêtˆ‘Šˆê ™’‘êiˆŒ•Ž–…ˆ„—ˆ‘±êr„˜‰4‘‘ˆ•±êo„‘‡šˆ•Žˆ•ê˜‘‡êp‘—ˆˆŽ—˜ˆˆ‘ê–Œˆ‡ˆ—ˆ‘ê–Œ†‹êŒ‘ꇈ•ê z—„‡—ê„‘­êw•Œ™„—ˆê˜‘‡êH‰‰ˆ‘—Œ†‹ˆêi„˜„•…ˆŒ—ˆ‘ê‹„…ˆ‘ê„‘Šˆ‰„‘Šˆ‘±ê‡„–ênˆ–Œ†‹—ꇈ•êz—„‡—ê ‹„—ê–Œ†‹ê™ˆ•4‘‡ˆ•—®êŒ“’–„‘—ˆ±êˆ‹•–—H†ŽŒŠˆêiQ•Šˆ•‹4˜–ˆ•±ê}Œˆ‘ꘑ‡ês4‡ˆ‘ꕈŒ‹ˆ•—ˆ‘ê ¡¦¥


–Œ†‹ê„‘ꇈêi˜•Š‹QŠˆ­êr„‰‰ˆˆ‹4˜–ˆ•±êr’‘‡Œ—’•ˆŒˆ‘ꘑ‡ê‡„–ꌐ“’–„‘—ˆê¹r’•’‘„êz5Iºê ˆ•š„•—ˆ—ˆ‘ꌋ•ˆên4–—ˆ­êk„–ꎘ—˜•ˆˆêsˆ…ˆ‘ꉏ’•Œˆ•—ˆ®ê•ˆŠˆ4žŒŠêŠ„…ꈖê{‹ˆ„—ˆ•„˜‰¾ ‰Q‹•˜‘Šˆ‘±ê „…ê ¡¨©©ê ˆ•–†‹Œˆ‘ê ‡„˜ˆ•‘‡ê ˆŒ‘ˆê ~’†‹ˆ‘ˆŒ—˜‘Šê Œ‘ê ‡ˆ•ê z—„‡—­ê iŒ–ê ‡ˆ‘ê }’•¾ „…ˆ‘‡ê‡ˆ–ꈕ–—ˆ‘ê~ˆ—Ž•ŒˆŠˆ–ꈑ—šŒ†Žˆ—ˆê–Œ†‹êˆŒ‘ˆêˆŒ‘ŒŠ„•—ŒŠˆêiQ•Šˆ•Ž˜—˜•êŒ‘ꇈ•êz—„‡—­ê |‘—ˆ•–†‹Œˆ‡ˆ±êi˜‘—‹ˆŒ—±ê„…ˆ•ê˜–„ˆ‘ˆ…ˆ‘ꘑ‡ê~ˆ†‹–ˆšŒ•Ž˜‘Šê“•4Š—ˆ‘ꇌˆ–ˆê˜—Œ¾ ‘„—Œ’‘„ˆê˜‘‡ê—’ˆ•„‘—ˆêiQ•Šˆ•–“‹4•ˆ­ê …ˆ•ê‡Œˆêh“’—‹ˆŽˆêŒ‘êsˆ‘‡™„ }’‘ꄏ—ˆ•–ꋈ•ê–—•ˆ‘Š—ˆê–Œ†‹ê‡Œˆêtˆ‘–†‹‹ˆŒ—ê„‘±êŒ‹•ˆêr•„‘Ž‹ˆŒ—ˆ‘ꝘꋈŒˆ‘­êk„˜ê ‡Œˆ‘ˆ‘ꝚˆŒêiˆ•˜‰ˆ®ê‡Œˆêtˆ‡ŒŒ‘ꘑ‡ê‡Œˆêw‹„•„Œˆ­êhêh‘‰„‘Šê‹„…ˆ‘ꇌˆêü•—ˆêŒ‹•ˆêtˆ¾ ‡ŒŽ„ˆ‘—ˆê–ˆ…–—ꋈ•Šˆ–—ˆ—±êˆ•–—ê–“4—ˆ•ê—•ˆ‘‘—ˆ‘ê–Œ†‹ê‡ŒˆêšˆŒêiˆ•˜‰ˆ­êkŒˆêˆ•–—ˆêh“’—‹ˆŽˆê „˜‰ê‡ˆêt˜•„Šˆ…Œˆ—Ꚙ•‡ˆê¡¨£¥ê™’‘ꇈêkŒ“’„“’—‹ˆŽˆ•êi>„êrŒ––ꘑ—ˆ•ê‡ˆêu„ˆ‘ê k•ˆŒ‰„—ŒŠŽˆŒ—–¾h“’—‹ˆŽˆê …ˆŠ•Q‘‡ˆ—­ê zŒˆê š˜•‡ˆê Œê q„‹•ˆê ¡¨¥¥ê „‘ê m•ŒŠœˆ–ê u5‘‡’•ê mR––ê w‹„•„ŒˆˆŒ–—ˆ•ê šˆŒ—ˆ•™ˆ•Ž„˜‰—±ê ‡ˆ•ê ˆŒ‘ˆê šŒ†‹—ŒŠˆê wˆ•–H‘Œ†‹ŽˆŒ—ê ‡ˆ–ê H‰‰ˆ‘—Œ†‹ˆ‘ê sˆ¾ …ˆ‘–ꌑêsˆ‘‡™„êš„•­êu„†‹ê‡ˆêˆ•–—ˆ‘ê~ˆ—Ž•ŒˆŠêš˜•‡ˆê–Œˆêiˆ–Œ—ê™’‘êz—„‘Ž’êzŒŽŒ9±ê˜‘‡ê ¡©¤ªê…Œ–ꇌˆê}ˆ•–—„„—Œ†‹˜‘ŠêŒêq„‹•ˆê¡©¤¥êš„•ê‡ˆ•êlŒŠˆ‘—Qˆ•ênœ˜„êoŒˆ–…„†‹­ê kŒˆê‹Œˆ•ê‡„•Šˆ–—ˆ—ˆêh“’—‹ˆŽˆ‘¾lŒ‘•Œ†‹—˜‘Šê™’êl‘‡ˆê‡ˆ–ê¡©­q„‹•‹˜‘‡ˆ•—–ê‹„—ê‘Œ†‹—ê ‘˜•ê “‹„•„Œˆ‹Œ–—’•Œ–†‹ˆ‘ê –’‘‡ˆ•‘ê „˜†‹ê Ž˜—˜•‹Œ–—’•Œ–†‹ˆ‘ê ˜‘‡ê Ž˜‘–—Šˆšˆ•…Œ†‹ˆ‘ê ~ˆ•—­êkŒˆêšˆŒêyˆŒˆ‰ˆê‹„…ˆ‘ꈌ‘–—ꇈ‘êlŒ‘Š„‘ŠêŠˆŒˆ•—­êk„–ꈌ‘ˆê–—ˆ—êoœŠŒ„±êŠ•Œˆ†‹Œ–†‹ˆê nH——Œ‘ꇈ•ênˆ–˜‘‡‹ˆŒ—ꘑ‡êyˆŒ‘‹ˆŒ—±ê‡„–ê„‘‡ˆ•ˆêü–Ž˜„“±êŠ•Œˆ†‹Œ–†‹ˆ‘ên’——ꇈ•êoˆŒ¾ Ž˜‘–—ê ‡„•­ê kŒˆê h“’—‹ˆŽˆ‘ê –—ˆ‹ˆ‘ê ŠˆšH‹‘Œ†‹ê …Œ–ê ‹ˆ˜—ˆê „˜–ê šˆŒê y4˜Œ†‹ŽˆŒ—ˆ‘­ê kŒˆê ˆ•–—ˆê‹ˆŒž—êv‰‰ŒŒ‘±ê˜‘‡ê‹Œˆ•êšˆ•‡ˆ‘ꇌˆêr˜‘‡ˆ‘ê…ˆ‡Œˆ‘—­êk„ê–—„‘‡ê‰•Q‹ˆ•êˆŒ‘ꎒ“ˆ›ˆ•±ê Œ—Ꙍˆˆ‘êz†‹˜…„‡ˆ‘±êyˆŠ„ˆ‘ꘑ‡ênˆ‰4žˆ‘ꄘ–Šˆ–—„——ˆ—ˆ•êz†‹•„‘ŽêŒ—ꇈ•ê~„„Šˆê˜‘‡ê ‡ˆ•ê r„––ˆ­ê k„•„˜‰ê •ˆŒ‹—ˆ‘ê –Œ†‹ê m„œˆ‘†ˆ‘¾±ê w’•ˆ„‘¾±ê o’¾ê ˜‘‡ê n„–Šˆ‰4žˆê Œ‘ê ‡ˆ‘ê ™ˆ•¾ –†‹Œˆ‡ˆ‘–—ˆ‘êm’•ˆ‘±êŒ‘ꇈ‘ˆ‘ꐄ‘êsH–˜‘Šˆ‘±êz„…ˆ‘ꘑ‡êw˜™ˆ•ê„˜‰…ˆš„‹•—ê‹„—­êkˆ•ê ‹Œ‘—ˆ•ˆê{ˆŒê‡ˆ•êh“’—‹ˆŽˆ±ê‡„–ês„…’•êš„•êz†‹„˜“„—ê‡ˆ•êh•‘ˆŒ‹ˆ•–—ˆ˜‘Š­êoŒˆ•êˆ•ˆ˜Š—ˆê „‘ꐌ—ꇈ•êoŒ‰ˆê™’‘êh“’—‹ˆŽˆ‘š„„Šˆ‘±êtH•–ˆ•±êyQ‹•–†‹„ˆ‘±ê˜‘‡ê˜‘—ˆ•–†‹Œˆ‡Œ†‹ˆ‘ê rˆŠˆ¾ê ˜‘‡ê {„…ˆ——ˆ‘‰’•ˆ‘ê ‡Œˆê h•‘ˆŒŒ——ˆ­ê {ˆŒ–ê ‹„…ˆ‘ê ‡Œˆê h“’—‹ˆŽˆ•ê ‡Œˆê tˆ‡ŒŽ„¾ ˆ‘—ˆê„˜‰Š•˜‘‡ê4•—Œ†‹ˆ•ê}ˆ•’•‡‘˜‘Šˆ‘ê„‘Šˆ‰ˆ•—ŒŠ—±ê„…ˆ•ê–Œˆê‹„…ˆ‘ê–ˆ…–—ꈛ“ˆ•Œˆ‘—Œ¾ ˆ•—ꘐꚌ•Ž–„ˆ•ˆêtŒ——ˆê‹ˆ•˜–—ˆˆ‘­êh˜žˆ•‡ˆê‹„…ˆ‘ê–Œˆê˜­ê„­êr’–ˆ—ŒŽ„•—ŒŽˆ±êo„˜–¾ ‹„—–†‹ˆŒŽ„Œˆ‘ꊈ‰ˆ•—ŒŠ—­ê}’•ê‡ˆ•ê}ˆ•…•ˆŒ—˜‘Šê‡ˆ•êm„†‹…Q†‹ˆ•êš˜•‡ˆ‘ꇌˆêyˆˆ“—ˆêŒ‘ê o„‘‡–†‹•Œ‰—…Q†‹ˆ•êŠˆ–„ˆ—­ kŒˆêh–Iˆ‘‡™„ˆ•êk•˜†Žˆ•ˆŒêŒêkŒˆ‘–—ꇈ•ê}ˆ•…Q•Šˆ•Œ†‹˜‘Š ¹lŒ‘ꄏŠˆˆŒ‘ꊈ‰Q‹—ˆ•êiˆ‡„•‰êšŒ•‡ê˜‰•Œˆ‡ˆ‘ꊈ–—ˆ—±êšˆ‘‘ꌑꘑ–ˆ•ˆ•êz—„‡—ꈌ‘ˆêˆŒ—–†‹•Œ‰—ê…ˆŠ•Q‘‡ˆ—Ꚍ•‡­º w„—„Žœêr5•’œê¾ê}„†‹’——êr5•’œ®êw•’Š•„˜‘Ž·êÂ|‘–ˆ•êw•’Š•„·Ãê h–Iˆ‘‡™„ˆ•êu„†‹•Œ†‹—ˆ‘­êp­êq„‹•Š„‘Š­êp­ê}’•–—ˆ˜‘Š–‘˜ˆ•±ê„ê¡¢­êq„‘˜„•ê¡¨¨©

kˆ‘Ꚍ•ŽŒ†‹ˆ‘êh˜‰–†‹š˜‘Šê™’‘êh–Iˆ‘‡™„êÂh–I¾sˆ‘‡™„±êsˆ‘‡™„±êk’‘„êsˆ‘‡„™„±ê sˆ‘‡„™„Ãꋄ…ˆ‘ꇌˆê‘„†‹ê‡ˆêh˜–ŠˆŒ†‹ê…ˆŠ’‘‘ˆ‘ˆ‘Ꚍ•—–†‹„‰—Œ†‹ˆ‘ꘑ‡ê“’Œ—Œ–†‹ˆ‘ê }ˆ•4‘‡ˆ•˜‘Šˆ‘ꐌ—Šˆ…•„†‹—­êh–êl•Šˆ…‘Œ–ꇈ•ê‘„†‹ê¡¨¦§ê…ˆŠ’‘‘ˆ‘ˆ‘ê}’•Š4‘Šˆêš˜•‡ˆê ¡¦¦


h–Iˆ‘‡™„êr•ˆŒ––—„‡—­êp‘ꇈ•ên•’žŠˆˆŒ‘‡ˆêš˜•‡ˆ‘êkŒˆ‘ˆ••Œ†‹—ˆ•±êiˆŒ•Ž–•Œ†‹—ˆ•±ên•˜‘‡¾ …˜†‹„—±êr•ˆŒ–‘’—„•Œ„—ꈌ‘Šˆ•Œ†‹—ˆ—±ê˜‘‡ê‹Œˆ•ê‹„—ꐄ‘ꇌˆêr•ˆŒ–ˆ–„…Šˆ’•‡‘ˆ—ˆ‘ꇈ–êw„•¾ „ˆ‘—–ê Šˆš4‹—­ê u„†‹ˆŒ‘„‘‡ˆ•ê š˜•‡ˆ‘ê šŒ•—–†‹„‰—Œ†‹ˆê ˜‘‡ê Œ™Œ™ˆ•ˆŒ‘ˆ®ê sˆ–ˆ•¾±ê mˆ˜ˆ•¾ šˆ‹•¾±ê o„‘‡šˆ•Žˆ•¾±ê sˆŒ†‹ˆ‘…ˆ–—„——ˆ•¾±ê wˆ•’‘’–“’•ˆ‘„…šˆ‹•¾±ê mŒ’›ˆ•Œˆ‘„…šˆ‹•¾}ˆ•ˆŒ‘ê …ˆŠ•Q‘‡ˆ—­ê¡¨§¢êš˜•‡ˆêˆŒ‘ˆêiQ•Šˆ•–†‹˜ˆê˜‘‡ê¡¨©©êˆŒ‘ˆêsˆ‹•Œ‘Š––†‹˜ˆêˆ••Œ†‹—ˆ—­ê¡¨©ªê Œˆ‰ê„˜†‹ê‡ˆ•ê˜Š™ˆ•Žˆ‹•ê„‘­êpêp‘—ˆ•ˆ––ˆê‡ˆ•êz—„‡—ˆ‘—šŒ†Ž˜‘Šêš˜•‡ˆê„ê¡­êq˜Œê¡¨©¡êh–I¾ ˆ‘‡™„ꐌ—êsˆ‘‡™„‹’––R‰„˜ê™ˆ•ˆŒ‘ŒŠ—±ê˜‘‡ê…Œ‡ˆ—ˆ‘Ꝙ–„ˆ‘ꈌ‘ˆên•’žŠˆˆŒ‘‡ˆ­ê kŒˆêh˜–…„˜ê‡ˆ•êŽ’˜‘„ˆ‘ê}ˆ•š„—˜‘Š±ê‡Œˆêiˆˆ…˜‘Šê‡ˆ–êr˜—˜•ˆ…ˆ‘–ꘑ‡ê‡Œˆê ‡„‡˜•†‹ê…ˆŠ•Q‘‡ˆ—ˆ‘êlŒ‘•Œ†‹—˜‘Šˆ‘±ê}ˆ•ˆŒ‘ˆê˜‘‡êv•Š„‘Œ–„—Œ’‘ˆ‘ê‹„…ˆ‘ꇄ–êiˆ‡„•‰ê„‘ê m’•˜„•ˆ±êm’•…4——ˆ•ê˜‘‡êyˆ†‹‘˜‘Š–…Q†‹ˆ•êŠˆšˆ†Ž—­êh˜†‹ê‡Œˆê}ˆ•…Q•Šˆ•Œ†‹˜‘Šê‡ˆ•ê nˆˆŒ‘‡ˆêˆ•‰’•‡ˆ•—ˆêŒˆ•êˆ‹•ˆ•ˆêp‘‰’•„—Œ’‘ˆ‘±ê–’Ꚙ•‡ˆ‘ꇌˆêH•—Œ†‹ˆ‘êk•˜†Žˆ•¾ ˜‘—ˆ•‘ˆ‹ˆ‘ꈕ–†‹„‰‰ˆ‘­ê h‘ꇈ•êq„‹•‹˜‘‡ˆ•—šˆ‘‡ˆêˆ•–†‹Œˆ‘ˆ‘ꇌˆêH•—Œ†‹ˆ‘ê~’†‹ˆ‘¾ê˜‘‡êt’‘„—–…4——ˆ•ê˜¾ ‘ˆ‹ˆ‘‡êŒ‘ꇈêŠ„‘ˆ‘ês„‘‡­êkŒˆêˆ•–—ˆê{„Šˆ–ˆŒ—˜‘Šêh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoB•„‡Iꎄê„ê¡¢­ê q„‘˜„•ê¡¨¨©ê˜êˆ•–—ˆ‘êt„ê„˜–­êkˆ•ê}ˆ•ˆŠˆ•ê‡ˆ•ê~’†‹ˆ‘ˆŒ—˜‘Šêš„•ên5…’•êr„•‡’–±ê k•˜†Žˆ•ê„˜–êrˆ–—‹ˆœ­êv…š’‹êˆ•ê–ˆŒ‘ê|‘—ˆ•‘ˆ‹ˆ‘ê‰Q•ê4‘Šˆ•ˆêˆŒ—ꊈ“„‘—ê‹„——ˆ±êŽ„ˆ‘ê „˜–ꇈ•êmŒŒ„ˆ‘‡•˜†Žˆ•ˆŒê‘˜•ê¡£êu˜ˆ•ê„˜–­êkˆ•ê}ˆ•ˆŠˆ•ê‡ˆ•êˆŒ—˜‘Šêš˜•‡ˆê™’‘ꇈ•ê ¡¤­êu˜ˆ•ê„‘ênœH•Šœêz„…I±ê‡ˆ•êŠˆŒ†‹ˆŒ—ŒŠê„˜†‹ê‡Œˆêk•˜†Žˆ•ˆŒêQ…ˆ•‘’ˆ‘ê‹„—­êhê ¡ª­êh“•Œê¡¨¨©êš˜•‡ˆê‡Œˆê¹–†‹’‘ê4‘Š–—ê…ˆ–—„‘‡ˆ‘ˆê˜‘‡êˆŒ—Šˆ4žêˆŒ‘Šˆ•Œ†‹—ˆ—ˆêi˜†‹¾ ‡•˜†Žˆ•ˆŒºê Q…ˆ••ˆŒ†‹—­ê h–ê w•Œ™„—˜‘—ˆ•‘ˆ‹ˆ‘±ê ’‹‘ˆê ‡Œˆê ‰Œ‘„‘Œˆˆê |‘—ˆ•–—Q—˜‘Šê ‡ˆ•ê z—„‡—ˆŒ—˜‘Šê–†‹ˆŒ—ˆ•—ˆê„…ˆ•ê„˜†‹ê–ˆŒ‘ênˆ–†‹4‰—­ê lŒ‘ˆê‘ˆ˜ˆêwˆ•–’‘±êq5‘’–êm„•Ž„–Ꚙ•‡ˆê„…ꇈ•ê„ê¡¤­êq˜Œê¡¨¨©êˆ•–†‹Œˆ‘ˆ‘ˆ‘ꢧ­êu˜¾ ˆ•ê‡ˆ•ê‘ˆ˜ˆê}ˆ•ˆŠˆ•ê˜‘‡êk•˜†Žˆ•ê‡ˆ–êi„——ˆ–­êh…ꇈê¥­êq„‘˜„•ê¡¨©ªê™ˆ•–˜†‹—ˆêˆ•ê„˜†‹ê Œ—ꈌ‘ˆ•êšH†‹ˆ‘—Œ†‹ˆ‘±ê…ˆˆ—•Œ–—Œ–†‹ˆ‘êiˆŒ„Šˆê˜‘—ˆ•ê‡ˆêu„ˆ‘êz>“Œ•’‡„ŒêrHH‘œ­ê r‘„““ꌑꈌ‘ˆêq„‹•ê–Œˆ‡ˆ—ˆêm„•Ž„–ꐌ—ꇈ•êk•˜†Žˆ•ˆŒê¹šˆŠˆ‘êt„‘Šˆê„‘ê|‘—ˆ•–—Q—˜‘Šºê ‘„†‹êrˆ–—‹ˆœê˜­êtŒ—ꇈêk•˜†Žˆ‘ꇈ–êi„——ˆ–ꌑêrˆ–—‹ˆœê–Œ‘‡êš„‹•–†‹ˆŒ‘Œ†‹êˆ‹•ˆ•ˆê |‘Ž’–—ˆ‘ꈑ—–—„‘‡ˆ‘±ê–’Ꚙ•‡ˆê‡Œˆê~’†‹ˆ‘ˆŒ—˜‘ŠêŒ—ꇈê‡•Œ——ˆ‘êq„‹•Š„‘ŠêˆŒ‘Šˆ–—ˆ—­ lŒ‘ˆêŽ˜•ˆ…ŒŠˆêˆŒ—–†‹•Œ‰—êh–I¾sˆ‘‡™„ê>–ê}Œ‡>Žˆêš˜•‡ˆê„ê¦­êt„Œê¡¨©§êŠˆ–—„•—ˆ—±ê ˜‘‡êš˜•‡ˆêŒ‘ꇈ•êk•˜†Žˆ•ˆŒê™’‘êmQH“êmŒ–†‹ˆ•êŒ‘êj–5Ž—’•‘œ„ê„Ž’™ˆ†Ãꊈ‡•˜†Ž—­êt„‘ê šŒ––ˆêQ…ˆ•ê™Œˆ•êu˜ˆ•ê‡ˆ–êi„——ˆ–±ê„…ˆ•êˆ–ê–Œ‘‡ê‘˜•ê‘’†‹ê‡•ˆŒê‡„™’‘ê…ˆŽ„‘‘—­ê h…ꇈê¡¦­êt„Œê¡¨©§êš˜•‡ˆêˆŒ‘ˆêŠˆ–ˆ–†‹„‰—Œ†‹ˆ±êŽ˜—˜•ˆˆ±ê˜‘‡ê}ˆ•š„—˜‘Š–ˆŒ—¾ –†‹•Œ‰—ꐌ—ꇈê{Œ—ˆêk>„„êÂzQ‡„„ÃꚌˆ‡ˆ•êŒ‘êh–Iˆ‘‡™„ꌑꇈ•êk•˜†Žˆ•ˆŒê™’‘êqI–ˆ‰ê i’Š‡5‘œê‹ˆ•„˜–ŠˆŠˆ…ˆ‘­êr‘„““ꌑꈌ‘ˆêq„‹•ê‹„—ê–Œ†‹ê‡ˆ•ê}ˆ•ˆŠˆ•ê‡ˆ–êi„——ˆ–Ꙉ•4‘‡ˆ•—­ê kˆ•ê‘ˆ˜ˆêiˆ–Œ—ˆ•ê‡ˆ–êi„——ˆ–ꘑ‡ê‡ˆ•êk•˜†Žˆ•ˆŒêš˜•‡ˆêl•‘Lêi„Ž5‘œŒ­ê k•˜†Žˆ•ˆŒê‡ˆ•êm„ŒŒˆêi„Ž5‘œŒê„˜–êh–I¾sˆ‘‡™„ l•‘Lêi„Ž5‘œŒê¡¨§ª¾¡©£©Ãêk•˜†Žˆ•±ê}ˆ•ˆŠˆ•±êw„“Œˆ•š„•ˆ‘¾ê˜‘‡êi˜†‹‹4‘‡ˆ•êŽ„ê Œêt„Œê¡¨©¨êŒ—Ꙍˆ4‹•ŒŠˆ‘±êŒ‘ꇈ•êo„˜“—–—„‡—ꘑ‡ê„˜‰ê‡ˆês„‘‡ˆêˆ•š’•…ˆ‘ˆ‘êl•¾ ‰„‹•˜‘Šˆ‘ê‘„†‹êh–Iˆ‘‡™„­êtŒ—ꇈ•ê‰Œ‘„‘Œˆˆ‘ê|‘—ˆ•–—Q—˜‘Šê™’‘êm•ŒŠœˆ–êu5‘‡’•êm˜––ê ‹„—ꈕꇌˆê–ˆŒ—ꝚˆŒêq„‹•ˆ‘ê—4—ŒŠˆêk•˜†Žˆ•ˆŒê™’‘êqI–ˆ‰êi’Š‡5‘ꐒ‡ˆ•‘Œ–Œˆ•—±ê˜‘‡ê‘„‹ê –ˆŒ‘ˆê{4—ŒŠŽˆŒ—ꄐꡭêh˜Š˜–—ꡨ©¨±êŒ‘ꇈ•êo„˜“—–—•„žˆêŒ‘ꇈê–’Š­êr’“ˆ†Žœ¾o„˜–ꄘ‰­ê hê ¡¥­ê q„‘˜„•ê ¡¨©©ê ‡„‘Ž—ˆê ‡ˆ•ê }ˆ•ˆŠˆ•ê ™’‘ê k>„„±ê tŒ‹5œê u>ˆ—‹ê „…±ê ˜‘‡ê š˜•‡ˆê ¡¦§


‡ŒˆêˆŒ—˜‘Šê‡„Œ—ꈌ‘Šˆ–—ˆ—­êh…ꇈê¢¢­êq„‘˜„•êˆ•–†‹Œˆ‘ꈕ‘ˆ˜—êh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoB•„‡Iê ™’‘ꇈêoˆ•„˜–Šˆ…ˆ•ê˜‘‡êyˆ‡„Ž—ˆ˜•êw5êh‘‡’•­êk„–ê~’†‹ˆ‘…„——Ꚙ•‡ˆêˆ——ꌑꇈ•ê i„Ž5‘œŒêk•˜†Žˆ•ˆŒêŠˆ‡•˜†Ž—­ê}’‘ꇄꄑꅏŒˆ…êl•‘Lêi„Ž5‘œŒêŒˆ•ê‡ˆ•êk•˜†Žˆ•ê˜‘‡ê iˆ–Œ—ˆ•ê‡ˆ–êi„——ˆ–­ê l•‘Lêi„Ž5‘œŒêˆ•šˆŒ—ˆ•—ˆê–ˆŒ‘ê|‘—ˆ•‘ˆ‹ˆ‘ꐌ—ꊈ–†‹4‰—Œ†‹ˆênˆ–†‹Œ†Ž±ê˜ê–ˆŒ‘ˆê {œ“’Š•„‰Œˆê˜‘—ˆ•‹„—ˆ‘ꝘêŽH‘‘ˆ‘­êl•ê‹„—ꈌ‘ˆ‘êw„“Œˆ•š„•ˆ‘„‡ˆ‘±êŒêq„‘˜„•ê¡©ªªêˆŒ‘ˆê iŒ…Œ’—‹ˆŽê˜‘‡êŒêh“•ŒêˆŒ‘ˆêi˜†‹…Œ‘‡ˆ•ˆŒê„˜‰Šˆ„†‹—­êkˆ‘ênˆšŒ‘‘ꇈ–ꈕ‰’Š•ˆŒ†‹ˆ‘ê |‘—ˆ•‘ˆ‹ˆ‘–ꌑ™ˆ–—Œˆ•—ˆêˆ•êŒ‘ê–ˆŒ‘ˆêk•˜†Žˆ•ˆŒê˜•Q†Ž­êl•ê‹„—ꌐêq„‹•ˆê¡©ª¢êˆŒ‘ˆêz†‹‘ˆ¾ “•ˆ––ˆ±ê ‡„‘‘ê ˆŒ‘ˆê wˆ•‰’•Œˆ•„–†‹Œ‘ˆê ˜‘‡ê ˆŒ‘ˆê u˜ˆ•Œˆ•„–†‹Œ‘ˆê …ˆ–†‹„‰‰ˆ‘­ê h˜†‹ê Œ—ê–†‹H‘ˆ‘ꁌˆ•…˜†‹–—„…ˆ‘ê‹„—ꈕꖈŒ‘ˆênˆ•4—ˆêˆ•šˆŒ—ˆ•—­êl•ê…ˆŠ„‘‘ê¡©ª¥êŒ—ꇈ‘êi„˜¾ „•…ˆŒ—ˆ‘ꇈ–ꈑ‡ŠQ—ŒŠˆ‘ênˆ…4˜‡ˆ–ê–ˆŒ‘ˆ•ê|‘—ˆ•‘ˆ‹˜‘Šˆ‘­ê¡©ª¨ê¹‹„…ˆêŒ†‹êˆŒ‘ˆêw„“Œˆ•¾ š„•ˆ‘¾ê˜‘‡êi˜†‹‹„‘‡˜‘Š±êˆŒ‘ˆêk•˜†Žˆ•ˆŒ±ê˜‘‡êi˜†‹…Œ‘‡ˆ•ˆŒêŒ‘ꐈŒ‘ꑈ˜êˆ•…„˜—ˆ–±ê ˆŒŠˆ‘ˆ–êo„˜–ꄘ‰ê‡ˆ•êo„˜“—–—•„žˆê™ˆ•„Šˆ•—­ºêk„‘Žê–ˆŒ‘ˆ•êŠˆ–†‹Œ†Ž—ˆ‘ênˆ–†‹4‰—–“’Œ—ŒŽê Ž’‘‘—ˆêl•‘Lêi„Ž5‘œŒê–ˆŒ‘ê|‘—ˆ•‘ˆ‹ˆ‘ꄘ–…•ˆŒ—ˆ‘±ê˜‘‡ê¡©ª¤êQ…ˆ•–†‹•Œ——ꈕꇌˆên•ˆ‘¾ ˆ‘ê ™’‘ê h–Iˆ‘‡™„­ê p‘ê t˜•„–’…„—ê „†‹—ˆê ˆ•ê ˆŒ‘ˆê mŒŒ„ˆ‘‡•˜†Žˆ•ˆŒ±ê ¾i˜†‹…Œ‘‡ˆ•ˆŒê ˜‘‡êˆŒ‘êw„“Œˆ•š„•ˆ‘Šˆ–†‹4‰—ꄘ‰­ zˆŒ‘ˆêk•˜†Žˆ•ˆŒêš˜•‡ˆêŒ‘ꇌˆ–ˆ•êˆŒ—ê™’‘ꏄ‘‡ˆ–šˆŒ—ˆ•êiˆ‡ˆ˜—˜‘Š±êšˆŒêˆ•ê–ˆŒ—ꇈ•ê šˆŒ—ˆ‘êo4‰—ˆê‡ˆ•ê¡©ªª¾ˆ•êq„‹•ˆê‡Œˆêw•ˆ––ˆ“•’‡˜Ž—ˆêŒˆ•êH‰—ˆ•ê„˜‰êz„šŒ–†‹±ê‡­ê‹­ê„˜‰ê z’šˆ‘Œ–†‹±ê~ˆ‘‡Œ–†‹ê˜‘‡êr•’„—Œ–†‹êˆ•–†‹ˆŒ‘ˆ‘ꏌˆž­êh…ê¡©¡¤êš˜•‡ˆêŒ—ꇈêk•˜†Žˆ‘ê ‡ˆ•êˆŒ—˜‘Šêu’™Œ‘ˆê…ˆŠ’‘‘ˆ‘±ê‡Œˆê„˜‰ê~Œ‘‡Œ–†‹ê™’‘ꈌ‘ˆêŽ„—‹’Œ–†‹ˆ‘êw•Œˆ–—ˆ•êq’Wˆ‰ê rˆŽê‹ˆ•„˜–ŠˆŠˆ…ˆ‘Ꚙ•‡ˆ±ê˜‘‡ê„‹•ˆ‹‘—ˆ„‘Šê‡ˆ‘ꊕHž—ˆ‘ê|–„—ê„˜‰ê‡ˆêt˜•„¾ nˆ…Œˆ—ê‹„——ˆ­êh˜žˆ•‡ˆêˆ•–†‹Œˆ‘ê‘’†‹ê‡„–êt’‘„—–…„——êt„•ŒŒ‘ꏌ–—­ê kŒˆê–—Q•ˆ•Œ–†‹ˆ‘êl•ˆŒŠ‘Œ––ˆê‡ˆ•êl“’†‹ˆêšŒˆê­i­ê‡ˆ•êˆ•‰„ê‡ˆ•ê|‘Š„•Œ–†‹¾–—ˆ•¾ •ˆŒ†‹Œ–†‹ˆ‘êt’‘„•†‹Œˆê‹„…ˆ‘ꄘ†‹êi„Ž5‘œŒê–—„•Žê…ˆ—•’‰‰ˆ‘®êzˆŒ‘ˆêk•˜†Žˆ•ˆŒêŒ‘êt˜•„¾ –’…„—ê‹„—ꈕꙈ•’•ˆ‘­ê{•’—‡ˆêŽ’‘‘—ˆêˆ•ê–ˆŒ‘ˆê{4—ŒŠŽˆŒ—ê‘Œ†‹—ꑘ•ê…ˆ–—ˆ‹ˆ‘ꏄ––ˆ‘±ê –’‘‡ˆ•‘ê …Œ–ê ‡Œˆê ¢ª¾ˆ•±ê £ª¾ˆ•ê q„‹•ˆ‘ê „˜†‹ê šˆŒ—ˆ•ˆ‘—šŒ†Žˆ‘­ê z’„‘Šˆê ˆ•ê ‡Œˆê tHŠŒ†‹ŽˆŒ—ê ‹„——ˆ±ê‡•˜†Ž—ˆêˆ•ê‡ŒˆêˆŒ—˜‘Šêt˜•„–’…„—ê>–Ꙍ‡>Žˆ±ê‡Œˆê„…ˆ•êŒ‘ꎘ•ˆ•êˆŒ—±êš4‹•ˆ‘‡ê ‡ˆ•êy„—ˆ•ˆ“˜…ŒŽêŒ‹êšˆŠŠˆ‘’ˆ‘Ꚙ•‡ˆ­ênˆ–†‹„‹êˆ–ê—•’—ê‡ˆ–êm„Ž—ˆ–±ê‡„––ꇌˆê™’‘ê Œ‹êŠˆ‡•˜†Ž—ˆêh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoB•„‡Iêš4‹•ˆ‘‡ê‡ˆ•ê–’Šˆ‘„‘‘—ˆ‘ꕈ™’˜—Œ’‘4•ˆ‘êl•ˆŒŠ‘Œ––ˆê ‡ˆ•ê¡©¾ˆ•êq„‹•ˆê„–ê–’Œ„Œ–—Œ–†‹ˆ–êi„——Ꙉ•H‰‰ˆ‘—Œ†‹—Ꚙ•‡ˆ­êl•ê…ˆš4—ŒŠ—ˆê‡Œˆêw„“Œˆ•™ˆ•¾ –’•Š˜‘Š–¾z†‹šŒˆ•ŒŠŽˆŒ—ˆ‘êš4‹•ˆ‘‡ê‡ˆ–êr•ŒˆŠˆ–±ê–’ꊈ„‘Šêˆ–ꌋê‡Œˆêk•˜†Žˆ•ˆŒê„˜‰•ˆ†‹—¾ ˜ˆ•‹„—ˆ‘­ê ¡©¢£ê Ž„ê ‡„–ê “’Œ—Œ–†‹ˆê ~’†‹ˆ‘…„——ê p–—Œ‘„¾pŠ„–5Šê ‹ˆ•„˜–±ê ‡„‘‘ê ¡©¢¦¾¢§ê ˆ•–†‹Œˆ‘ˆ‘ꇌˆêt’‘„—–ˆŒ—–†‹•Œˆ‰—ˆ‘êt„•ŒŒ‘êvŠ•„:ˆŽê˜‘‡êz’™ˆ‘–Ž„ꎕ„Œ‘„ê’‡ˆ•êr„ˆ‘¾ ‡„•êz•†„êu„–™ˆ—ˆOˆŠ„êqˆ˜O’™’Š„êÀꈌ‘ˆêŠˆŒ–—Œ†‹ˆêˆŒ—–†‹•Œ‰—­ê}’‘êi„Ž5‘œŒêš˜•‡ˆê„˜†‹ê s˜‡–Ž„ê“•„™Œ†„ê¾êˆŒ‘ê–—„•Žê–’Œ„Œ–—Œ–†‹êŠˆ“•4Š—ˆ–êi„——¾ê™ˆ•H‰‰ˆ‘—Œ†‹—­êkŒˆ–ˆ–êi„——ꎄ‘‘ê „–ê}’•‰„‹•ê‡ˆ•ê‹ˆ˜—ˆêŒ‘ꇈ•êŠ•Hž—ˆ‘êh˜‰„Šˆ‘‹H‹ˆê™ˆ•Ž„˜‰—ˆ‘ꖏ’šˆ‘Œ–†‹ˆ‘ê{„Šˆ–ˆŒ—¾ ˜‘Š±êkˆ’ê…ˆ—•„†‹—ˆ—Ꚉ•‡ˆ‘­êk„•„‘ꈕŒ‘‘ˆ•—ꘑ–ꈌ‘ˆênˆ‡ˆ‘Ž—„‰ˆêŒ‘ꇈ•êo„˜“—–—•„žˆê ™’‘êsˆ‘‡™„±ê„‘ꇈ•êt„˜ˆ•ê‡ˆ–ꈌ‘–—ŒŠˆ‘êk•˜†Žˆ•ˆŒŠˆ…4˜‡ˆ–ê™’‘êi„Ž5‘œŒ–­êl…ˆ‘–’ꌑê i„Ž5‘œŒ–ê k•˜†Žˆ•ˆŒê š˜•‡ˆê ¡©£¦¾£¨ê t„‡Œê w•ˆŽ˜•ˆ†ê Àê ˆŒ‘ê i„——ê Œ—ê ‰’•—–†‹•Œ——Œ†‹ˆ•ê nˆ–Œ‘‘˜‘Šê™’•…ˆ•ˆŒ—ˆ—ꘑ‡ê™ˆ•—•Œˆ…ˆ‘­ê l•‘Lêi„Ž5‘œŒêŒ–—ê¡©£©êŠˆ–—’•…ˆ‘±ê‡„–ê|‘—ˆ•‘ˆ‹ˆ‘ê‹„—ê–ˆŒ‘êz’‹‘êlˆŽêi„Ž5‘œŒê Q…ˆ•‘’ˆ‘±ê‡ˆ•ê¡©¤¥ê™’‘ꇈ‘ꘑŠ„•Œ–†‹ˆ‘êu„Œ–ê—’—Šˆ–†‹’––ˆ‘Ꚙ•‡ˆ­êk„–ê“„––Œˆ•¾ —ˆê —•’—ê ‡ˆ•ê {„—–„†‹ˆ±ê ‡„––ê Œ‘ê Œ‹•ˆ•ê k•˜†Žˆ•ˆŒê š4‹•ˆ‘‡ê ‡ˆ•ê u„Œ…ˆ–ˆ—˜‘Šê ˜‘—ˆ•ê ‡ˆê ¡¦¨


kˆ†Ž‘„ˆ‘êr5•’œê~Œ•—‹êˆŒ‘ŒŠˆêu˜ˆ•ê™’‘ênH†–ˆŒê•–ˆêŠˆ‡•˜†Ž—êš’•‡ˆ‘ê–Œ‘‡­ê kŒˆêk•˜†Žˆ•ˆŒê‹„—ê–“4—ˆ•êl•–>…ˆ—êi„Ž5‘œŒ±ê‡Œˆê~Œ—šˆê™’‘êl•‘Lêi„Ž5‘œŒêŠˆˆŒ—ˆ—­êzˆ…–—¾ ™ˆ•–—4‘‡Œ†‹ê ‹„—ê ‡Œˆê m„ŒŒˆê –Œ†‹ê tQ‹ˆê ŠˆŠˆ…ˆ‘±ê ‘Q—Œ†‹ˆê w˜…ŒŽ„—Œ’‘ˆ‘ê ‰Q•ê ‡Œˆê lŒ‘¾ ‹ˆŒŒ–†‹ˆ‘Ꝙ•ê}ˆ•‰QŠ˜‘Šê˜ê–—ˆˆ‘±ê˜­ê„­êq„‹•…Q†‹ˆ•ê‰Q•ê‡ŒˆêH•—Œ†‹ˆ‘êz†‹˜ˆ‘±ê„˜žˆ•¾ ‡ˆêŽH‘‘—ˆ‘ê‘’†‹ê„‹•ˆŒ†‹ˆêŠˆˆŒ‘‘Q—ŒŠˆê~ˆ•Žˆ±êsˆ‹•…Q†‹ˆ•±êiˆ‘„†‹•Œ†‹—ŒŠ˜‘Šˆ‘ê ˆ•š4‹‘—Ꚉ•‡ˆ‘­ l–ꌖ—ê‘Œ†‹—ꝘꙈ•Šˆ––ˆ‘±ê‡„––ꇌˆêi„Ž5‘œŒ–êÀꘑ„…‹4‘ŠŒŠê™’‘ꇈ•êˆŒ‘ŒŠˆ‘êwˆ•Œ’‡ˆ‘ê Œ‹•ˆ•êk•˜†Žˆ•ˆŒêÀꌐˆ•êŠˆ–†‹„†Ž–™’ˆê˜‘‡êŽQ‘–—ˆ•Œ–†‹ˆê–’Š­êrˆŒ‘“˜…ŒŽ„—Œ’‘ˆ‘ꋈ•¾ Šˆ–—ˆ—ê‹„…ˆ‘±ê‡Œˆêˆ…ˆ‘–’êH•—Œ†‹ˆê„–ꄘ†‹ê„‘‡ˆ–šˆŒ—ˆêh‘–“•Q†‹ˆ‘ê…ˆ‰•Œˆ‡ŒŠ—ê‹„…ˆ‘­êz’ê š˜•‡ˆ‘ꌑꇈ‘Ꙉ•–†‹Œˆ‡ˆ‘–—ˆ‘êm’•ˆ‘êi„ˆŒ‘„‡˜‘Šˆ‘±êw„Ž„—ˆ±êiˆ‘„†‹•Œ†‹—ŒŠ˜‘Šˆ‘ê Q…ˆ•ê r’‘ˆ•—ˆ±ê {‹ˆ„—ˆ•„˜‰‰Q‹•˜‘Šˆ‘±ê }Œ–Œ—ˆ‘Ž„•—ˆ‘±ê nˆ…˜•—–¾±ê o’†‹ˆŒ—–¾lŒ‘„‡˜‘Šˆ‘ê ˜‘‡ê {•„˜ˆ•„‘ˆŒŠˆ‘ê Šˆ‡•˜†Ž—­ê tŒ—ê ‡ˆ•ê }ˆ•–—„„—Œ†‹˜‘Šê ‡ˆ•ê k•˜†Žˆ•ˆŒê Œê q„‹•ˆê ¡©¤§ê š˜•‡ˆêˆŒ‘ˆêšˆ–ˆ‘—Œ†‹ˆêwˆ•Œ’‡ˆê‡ˆ–êk•˜†Žšˆ–ˆ‘–ꄘ‰ê‡ˆêt˜•„¾nˆ…Œˆ—±ê–’Š„•êŒ‘ê~ˆ–—¾ |‘Š„•‘ꘑ‡êŒ‘êz’šˆ‘Œˆ‘ê„…Šˆ–†‹’––ˆ‘­êkŒˆêiˆ‡ˆ˜—˜‘Šê‡Œˆ–ˆ•ê{4—ŒŠŽˆŒ—ꎄ‘‘ê–’Š„•êŒ—ê ‡ˆ•ê—•„‡Œ—Œ’‘–•ˆŒ†‹ˆ‘êk•˜†Žˆ•ˆŒê‡ˆ•êm„ŒŒˆêr‘ˆ•êŒ‘ênœ’„ˆ‘‡•L‡êÂ|‘Š„•‘ÃꙈ•ŠŒ†‹ˆ‘ê šˆ•‡ˆ‘­êl–êš„•êˆŒ‘ˆêk•˜†Žˆ•ˆŒ±ê‡˜•†‹ê‡Œˆê–Œ†‹êsˆ‘‡™„ꌑꇈ•êoŒ‘–Œ†‹—ꇈ•ê}ˆ•H‰‰ˆ‘—Œ†‹˜‘Šê ˜‘‡êiˆŽ„‘‘—„†‹˜‘Šê‡ˆ•êr˜—˜•êQ…ˆ•ê‡Œˆê4‹‘Œ†‹ˆ‘ꘑ‡ê–’Š„•ê‡ŒˆêŠ•Hžˆ•ˆ‘êz—4‡—ˆêˆ¾ “’•Šˆ‹’…ˆ‘ê‹„—­êk„Œ—Ꚙ•‡ˆê„˜†‹ê‡Œˆê{•„‡Œ—Œ’‘ꇈ•êk•˜†Žˆ•‰„ŒŒˆêo’‰‰‹„—ˆ•ê„˜–ꇈê ¡¦­êq„‹•‹˜‘‡ˆ•—ê¾ê„˜–ꇈ•êˆŒ—ꇈ•êh‡ˆ–‰„ŒŒˆêi5‘‰‰œê¾ê„˜‰êšQ•‡ŒŠˆ•ê~ˆŒ–ˆê‰’•—Šˆ–ˆ——­ uˆ˜ˆŒ—Œ†‹ˆêz†‹Œ•ˆê„˜‰êiŒ‡ˆ•‘ꘑ‡êr˜‘–—šˆ•Žˆ‘ k„–ꄏ–êz’‘‘ˆ‘–†‹˜—ê‡Œˆ‘ˆ‘‡ˆ±êQ…ˆ•ê‡ˆ‘êr’“‰êŠˆ‹„—ˆ‘ˆêm4†‹ˆ•“„ˆ‘…„——ꘑ‡ê ‡ˆ•ê o„‘‡‰4†‹ˆ•ê š„•ˆ‘ê }’•‰„‹•ˆ‘ê ‡ˆ•ê –ˆŒ—ê „—ˆ•–ê …ˆ‘˜—ˆ‘±ê ™’•ê ‡ˆ‘ê ~ˆ——ˆ•ˆ•–†‹ˆŒ‘˜‘¾ Šˆ‘ê–†‹Q—ˆ‘‡ˆ‘êz†‹Œ•ˆ‘­êkˆ•êz†‹Œ•êŠŒ‘Šê„˜–êq„“„‘ꘑ‡êj‹Œ‘„ꄘ–ꘐꇌˆê~ˆ—ê˜ê ˆ•’…ˆ•‘±ê˜‘‡êš˜•‡ˆê„–êz’‘‘ˆ‘–†‹Œ•±êyˆŠˆ‘–†‹Œ•ê˜‘‡êr˜—–†‹ˆ‘–†‹Œ•ê™ˆ•šˆ‘‡ˆ—­ê oˆ••–†‹ˆ•ê ‡ˆ–ê tŒ——ˆ„—ˆ•–ê š˜•‡ˆ‘ê ’‰—ê ˜‘—ˆ•ê •˜‘‡ˆ‘ê ’‡ˆ•ê ˆ†ŽŒŠˆ‘ê z†‹Œ•ˆ‘ê ™’‘ê ‡ˆ‘ê ˆŒ—Šˆ‘’––ˆ‘ꇄ•Šˆ–—ˆ—­êkŒˆê‘ˆ˜ˆŒ—Œ†‹ˆêiQ—ˆê‡ˆ–êz†‹Œ•ˆ–ꌖ—ꇈ•ê‰•„‘H–Œ–†‹ˆ‘êh˜‰¾ Ž4•˜‘Šê ˜ê ™ˆ•‡„‘Žˆ‘­ê u„†‹ê ’‡ˆŠˆ–†‹Œ†‹—Œ†‹ˆ‘ê x˜ˆˆ‘ê ™ˆ•…•ˆŒ—ˆ—ˆê –Œ†‹ê ‡„„–ê ‡ˆ•ê nˆ…•„˜†‹ê™’‘ꇈ‘êl•Š4‘˜‘Šˆ‘±ê˜­ê„­ê™’‘ꇈêz†‹Œ•±ê‡„‰Q•êŠŒ‘Šê‡Œˆê„‹ê‡ˆ•ê•Œ‘Š–˜ê …•ˆŒ—ꄘ–Šˆ‡ˆ‹‘—ˆ‘±ê…„•’†Žˆ‘ꘑ‡êy’Ž’Ž’¾k„ˆ‘…ˆŽˆŒ‡˜‘Šˆ‘Ꝙ•Q†Ž­êz†‹Œ•ˆê‡Œˆ‘—ˆ‘ê „˜†‹ê„–êz“„Œˆ•–—’†Ž±ê˜‘‡ê˜ê™ˆ•–†‹4—ˆ‘ê}ˆ•‡ˆ†Žˆ‘ꇈ–ênˆ–Œ†‹—ˆ–­ê}’‘ꄏê‡Œˆ–ˆê ˆ˜Šˆ‘ꇌˆêh……Œ‡˜‘Šˆ‘ꇈ•êˆŒ—Šˆ‘H––Œ–†‹ˆ‘êi4——ˆ•±ê„˜‰ê‡ˆ‘ˆ‘ꇌˆêm•„˜ˆ‘ꘑ„…‹4‘ŠŒŠê ™’‘ꌋ•ˆêh—ˆ•êŒˆ•êŒ—ꈌ‘ˆêz†‹Œ•êŒ‘ꇈ•êo„‘‡ê‡„•Šˆ–—ˆ—Ꚙ•‡ˆ‘­ l‘‡ˆê ‡ˆ–ê ¡©­ê q‹¾–ê ™ˆ•…•ˆŒ—ˆ—ˆ‘ê –Œ†‹ê ‡Œˆê z†‹Œ•‡„•–—ˆ˜‘Šˆ‘ê „˜†‹ê „˜‰ê ~ˆ•Žˆ‘ê ‡ˆ•ê …Œ‡ˆ‘‡ˆ‘êr˜‘–—­êtŒ‹5œêt˜‘Ž5†–œê˜‘‡ê–ˆŒ‘ˆêz†‹Qˆ•ê‹„…ˆ‘ꄑꇈ•êq„‹•‹˜‘‡ˆ•—šˆ‘‡ˆê „‹•ˆŒ†‹ˆêiŒ‡ˆ•êŒ—ꇌˆ–ˆê{‹ˆ„ꊈ„—±êˆ…ˆ‘–’Ꚍˆêo’I––œ±êtˆ‡‘œ5‘–Žœ±êiˆ•—„„‘ê r„•’™–Žœê˜‘‡êr5•’œêmˆ•ˆ‘†œ±ê‡ˆ––ˆ‘ênˆ4‡ˆê¹vŽ—’…ˆ•ºê„–ꈌ‘ˆê‡ˆ•ê‹ˆ•™’••„Šˆ‘‡–—ˆ‘ê h•…ˆŒ—ˆ‘ꇌˆ–ˆ–ê{‹ˆ„–ê…ˆ—•„†‹—ˆ—Ꚍ•‡­êpê~ˆŒ—ˆ•ˆ‘Ꚉ•‡ˆ‘Ꚍ•ê„‘ꈌ‘ˆ‘ˆ‘ê~ˆ•Žˆ‘±ê ™’‘êq5‘’–ê{’•‘œ„Œ±êqI–ˆ‰êyŒ““¾yI‘„Œ±êi>„êp™5‘œŒên•Q‘š„‡ê‡Œˆê–Œ†‹êŒˆ•ê™ˆ•…•ˆŒ—ˆ‘‡ˆ±ê ˆ•’…ˆ•Œ–†‹ˆêh•—ꇈ•êz†‹Œ•ˆê‡„•–—ˆˆ‘­ê lŒ‘–—Ꚙ•‡ˆ‘ꇌˆêz†‹Œ•ˆê™’‘ꐈ‹•ˆ•ˆ‘±êŽˆŒ‘ˆ‘êo„‘‡šˆ•Žˆ•¾~ˆ•Ž–—4——ˆ‘ê„‘Šˆ‰ˆ•¾ —ŒŠ—±ê˜‘‡ê„˜‰êiˆ–—ˆ˜‘Šê‡ˆ–êo4‘‡ˆ•–ê™’‘ꈌ‘ˆêm„†‹‹„‘‡šˆ•Žˆ•ê˜–„ˆ‘Šˆ–—ˆ—­êkˆ•ê ¡¦©


z†‹Œ•…ˆ˜Šê…ˆ–—„‘‡êˆŒ–—ˆ‘–ꄘ–ꉕ„‘H–Œ–†‹ˆ•ê’‡ˆ•ê‡ˆ˜—–†‹ˆ•êzˆŒ‡ˆê˜‘‡ê‡Œˆêy’–ˆê‡ˆ–ê z†‹Œ•ˆ–êš„•ê„˜–êmŒ–†‹Š•4—ˆê’‡ˆ•êi„…˜–­êkŒˆêl•H‰‰‘˜‘Šê‡ˆ•ê¹o˜‘Š5•Œ„ºêz†‹Œ•‰„…•ŒŽê Œêq„‹•ˆê¡©ª¤êŒ‘êsˆ‘‡™„±ê„–ꈕ–—ˆêŒ‘ꇈ•êt’‘„•†‹Œˆêš„•êŒ‘ê|‘Š„•‘êl“’†‹ˆê„†‹ˆ‘‡­ê kŒˆê z†‹Œ•ˆê ‡ˆ•ê m„…•ŒŽê –—„‘‡ˆ‘ê –†‹’‘ê „˜–ê ‡Q‘‘ˆ‘ê z—„‹–—4‘Šˆ‘±ê ˜‘‡ê ‡ˆ•ê iˆ˜Šê „˜–ê i„˜š’ˆ‘¾ê’‡ˆ•êzˆŒ‡ˆ‘Šˆšˆ…ˆ­êkŒˆêw•’‡˜Ž—ˆêš„•ˆ‘ꚈŒ—ꘑ‡ê…•ˆŒ—ꊈ‰•„Š—­êkˆ•ê–†‹Œ•¾ Šˆ–†‹Œ†‹—Œ†‹ˆê{ˆŒê˜‘–ˆ•ˆ•êh˜––—ˆ˜‘Šê–—Q——ꄘ‰ê‡Œˆêh……Œ‡˜‘Šˆ‘ê™’‘ꝈŒ—Šˆ‘H––Œ–†‹ˆ‘ê ˆŒ—–†‹•Œ‰—ˆ‘­êlŒ‘êm’—’ꋈ…—ê–Œ†‹ê˜‘—ˆ•êŒ‹‘ˆ‘ꋈ•„˜–±ê„˜‰ê‡ˆê‡ŒˆêtŒ—ŠŒˆ‡ˆ•ê‡ˆ–êm•„˜ˆ‘¾ ™ˆ•ˆŒ‘–ê™’‘êo„‡R‘5‘5–ꐌ—êsˆ‘‡™„ˆ•êz†‹Œ•ˆ‘ꉒ—’Š•„‰Œˆ•—Ꚙ•‡ˆ‘­ê o˜‘Š„•Œ„ê}„—ˆ•4‘‡Œ–†‹ˆêz†‹Œ•‰„…•ŒŽêŒ‘êh–Iˆ‘‡™„ kŒˆê z†‹Œ•‰„…•ŒŽê ¾ê „–ê ‡Œˆê ˆ•–—ˆê Œ‘ê ‡ˆ•ê t’‘„•†‹Œˆê ¾ê Œ–—ê „˜–ê ‡ˆ•ê z†‹‘ˆŒ‡ˆ•ˆŒê ™’‘ê i>„ê~’•—„‘ꈑ—–—„‘‡ˆ‘±ê˜‘‡êš„•ê’‰‰ŒŒˆê„ê¢§­ª©­¡©ª¤±êŒ‘ꇈê¾ê„˜‰ê‡ˆêo’‰ê‡ˆ•ê z“„•Ž„––ˆê –—ˆ‹ˆ‘‡ˆ‘ê Àê nˆ…4˜‡ˆ­ê kŒˆê o˜‘Š„•Œ„ê }„—ˆ•4‘‡Œ–†‹ˆê z†‹Œ•‰„…•ŒŽê ˆ•šŒˆ–ê –Œ†‹êŒ‘–’šˆŒ—ꄏ–ꈕ‰’Š•ˆŒ†‹±ê‡„––ê–Œˆê–Œ†‹ê–†‹’‘ꄐꢧ­ª¥­¡©ª¦ê˜•êhŽ—Œˆ‘Šˆ–ˆ–†‹„‰—ê ™ˆ•š„‘‡ˆ—ˆ­êkŒˆêˆ•–—ˆ‘ê}’•–—„‘‡–Œ—ŠŒˆ‡ˆ•êš„•ˆ‘êh‡’‰êj–˜ŽŒ†–êr„––Œˆ•ˆ•±êk•­êqI–ˆ‰ê i•Q‘‘ˆ•êh•—±êh‡’‰êiQ†‹ˆ•êw4†‹—ˆ•±êu5‘‡’•êm˜––êh“’—‹ˆŽˆ•±êsŒ“I—êm•ˆœˆ•êr„˜‰„‘‘±ê tI•ê n•I–ê r„˜‰„‘‘±ê k•ê m5…Œ5‘ê qI–„ê iˆŒ•Ž–„•—±ê lˆŽê r„•„…>œ’–ê yˆ†‹—–„‘š„—±ê qI–ˆ‰ê r’—–†‹œê r„––Œˆ•ˆ•ê Âz“„•Ž„––ˆÃ±ê lŒê w’5Žê o„˜“—…˜†‹‹„—ˆ•ê Âz“„•Ž„––ˆÃ±ê iˆ‘Lê ~’•—„‘‘êr„˜‰„‘‘±êsŒ“I—ê~ˆŒ–êr„˜‰„‘‘±êk•êh‡’‰ê~’5Žêyˆ†‹—–„‘š„—êh–I¾ ˆ‘‡™„ˆ•êiˆš’‹‘ˆ•±êi>„ê~ˆŒ–êr„˜‰„‘‘êiˆ„—Œ‘†ˆ•êiˆš’‹‘ˆ•±ê–’šŒˆê‡Œˆêiˆ„—ˆ‘ê i>„ê~’•—„‘‘±êqI–ˆ‰ên•5‰­ ¡©ª§êš˜•‡ˆê‡„–ꑈ˜ˆ±êŒ“’–„‘—ˆêm„…•ŒŽŠˆ…4˜‡ˆ±ê„êšˆ–—Œ†‹ˆ‘êy„‘‡ê‡ˆ•ê‡ˆ•ˆŒ—Œ¾ Šˆ‘êz—„‡—ꊈ…„˜—­êk„–ênˆ…4˜‡ˆêš˜•‡ˆê™’‘ês„’–êzˆ‘—ˆêˆ‘—š’•‰ˆ‘±ê˜‘‡ê—•˜Šê‡Œˆêtˆ•Ž„¾ ˆê‡ˆ–êq˜Šˆ‘‡–—Œ–­êkŒˆêkˆ†Žˆê…ˆ–—„‘‡ê„˜–êz—„‹…ˆ—’‘±ê‡ˆ•ê‡„„–ꈌ‘ˆê•ˆ™’˜—Œ’‘4•ê‘ˆ˜ˆê sH–˜‘Šêš„•±ê—•’—‡ˆêˆ•šŒˆ–ꈕꖌ†‹ê„–ꎘ•ˆ…ŒŠ±êšˆŒê–Œˆê‡„–ê~„––ˆ•ê‡˜•†‹Šˆ„––ˆ‘ê‹„—­ê p‘Ꙍˆ•êq„‹•ˆ‘ꐘ––—ˆê‡ŒˆênŒˆ…ˆš„‘‡êŒêq˜Šˆ‘‡–—Œê„…Šˆ…„˜—±ê˜‘‡êŒ—ꈌ‘ˆ•ê‹ˆ•ŽHŒ¾ †‹ˆ‘êk„†‹Ž’‘–—•˜Ž—Œ’‘ꈕ–ˆ——Ꚉ•‡ˆ‘­êh‘‰„‘Šê‡ˆ•ê¡©¡ª¾ˆ•êq„‹•ˆêš˜•‡ˆ‘ꌑꇈ•êm„…•ŒŽê ‡˜•†‹–†‹‘Œ——Œ†‹ê £ª¾¤ªê h•…ˆŒ—ˆ•ê …ˆ–†‹4‰—ŒŠ—±ê ˜‘‡ê ‡Œˆê w•’‡˜Ž—ˆê š„•ˆ‘ê „˜‰ê ‡ˆê t„•Ž—ê “’“˜4•­êp‘ꇌˆ–ˆ•êˆŒ—Ꚙ•‡ˆ‘ꢧª¾£¥ªêz†‹Œ•ˆê—4ŠŒ†‹ê‹ˆ•Šˆ–—ˆ—­ê¡©¡¢ê™ˆ••Œ‘Šˆ•—ˆê–Œ†‹ê „…ˆ•ê‡ˆ•ê~ˆ•—ꇈ•êm„…•ŒŽ„Ž—Œˆ‘ꘐܱ꣪ꘑ‡êŒ—ꇈêlŒ‘—•Œ——ꇈ–ꝚˆŒ—ˆ‘ê~ˆ—Ž•ŒˆŠˆ–ê ‰Œˆê‡Œˆêw•’‡˜Ž—Œ’‘ꊈ‰4‹•Œ†‹ê˜•Q†Ž­êz’êš„•ê‡Œˆêm„…•ŒŽêŠˆš˜‘Šˆ‘±ê‡Œˆêoˆ•–—ˆ˜‘Šê„˜‰ê iˆŽˆŒ‡˜‘Šê ˜‘‡ê z†‹˜‹ˆê ˜˜–—ˆˆ‘­ê p‘ê ‡ˆ‘ê ˆ——ˆ‘ê q„‹•ˆ‘ê ‡ˆ•ê t’‘„•†‹Œˆê š„•ˆ‘ê ‡Œˆê mŒ•ˆ‘ˆŒ—ˆ•®ê¡©¡§êu5‘‡’•êm˜––ꘑ‡ê•Œ‘ê~’•—„‘‘±ê¡©¡¨êl•‘LêyˆŒ——ˆ•±ê¡©¡©êzŒŠ‰•Œˆ‡ê z“ŒˆŠˆ­ê z†‹Œ•‹ˆ•–—ˆ˜‘ŠêšŒ–†‹ˆ‘ꇈ‘ê…ˆŒ‡ˆ‘ê~ˆ—Ž•ŒˆŠˆ‘ꌑêsˆ‘‡™„ u„†‹ê‡ˆêl•–—ˆ‘ê~ˆ—Ž•ŒˆŠêš˜•‡ˆê‡„–êsˆ‘‡™„Šˆ…Œˆ—ꈌ‘ˆ•ê‘ˆ˜ˆ‘êz—„„—–‰’•„—Œ’‘±ê ‡ˆêzˆ•…Œ–†‹¾r•’„—Œ–†‹¾z’šˆ‘Œ–†‹ˆ‘êrH‘ŒŠ•ˆŒ†‹ê„‘Šˆ–†‹’––ˆ‘±ê‡„–ê¡©¢©êŒ‘êq˜Š’–„šŒ¾ –†‹ˆ–êrH‘ŒŠ•ˆŒ†‹ê˜…ˆ‘„‘‘—Ꚙ•‡ˆê˜‘‡ê…Œ–ê¡©¤¡ê…ˆ–—„‘‡­êp‘ꇌˆ–ˆ•êwˆ•Œ’‡ˆê‹„…ˆ‘ê–Œ†‹ê ‘Œ†‹—ꑘ•ê‡Œˆê“’Œ—Œ–†‹ˆ‘±ê–’‘‡ˆ•‘ꄘ†‹ê‡ŒˆêšŒ•—–†‹„‰—Œ†‹ˆ‘ê|–—4‘‡ˆê–—„•Žê™ˆ•4‘‡ˆ•—­ |‘—ˆ•ê ‡Œˆ–ˆ‘ê iˆ‡Œ‘Š˜‘Šˆ‘ê š„•ê ˆ–ê „‘Šˆ…•„†‹—±ê „˜†‹ê ‡ˆ‘ê u„ˆ‘ê ‡ˆ•ê z†‹Œ•‰„…•ŒŽê Œ‘–ê ¡§ª


z’šˆ‘Œ–†‹ˆê ¹{’™„•‘„ê ‡ˆW‘ŒŽ’™ºê ˜˜—„˜‰ˆ‘­ê kŒˆê z†‹Œ•‹ˆ•–—ˆ˜‘Šê ‰Œ‘Šê ¡©¢£ê šŒˆ‡ˆ•ê „‘±ê˜‘‡ê‡Œˆêu„†‹‰•„Šˆê„‘ꇈ‘êw•’‡˜Ž—ˆ‘ê‘„‹ê˜­êp‘ꇈ‘ꢪ¾ˆ•êq„‹•ˆ‘êš„•ˆ‘ꢪêh•…ˆŒ—ˆ•ê „‘Šˆ–—ˆ—±ê˜‘‡êŒêoˆ•…–—ê–’Š„•êˆŒ‘ˆêu„†‹—–†‹Œ†‹—ꈌ‘Šˆ‰Q‹•—­ê~„‹•–†‹ˆŒ‘Œ†‹êšˆŠˆ‘ꇈ–ê Š•’žˆ‘êiˆ‡„•‰–Ꚙ•‡ˆê¡©¢¦êˆŒ‘ꝚˆŒ—ˆ•êz†‹Œ•…ˆ—•Œˆ…±ê‘„ˆ‘—Œ†‹ê¹q„‡•„‘ºê™’‘êl““Œ‘ˆ•ê ˜‘‡ê i„˜ê Œ‘ê sˆ‘‡™„ê ˆ•H‰‰‘ˆ—­ê kŒˆê £ªê tŒ—„•…ˆŒ—ˆ•ê ‡Œˆ–ˆ•ê mŒ•„ê ‹„…ˆ‘ê —4ŠŒ†‹ê ¡¢ª¾¡¤ªê z†‹Œ•ˆê “•’‡˜Œˆ•—­ê lŒ‘ˆ•–ˆŒ—–ê ‡Œˆê r’‘Ž˜••ˆ‘±ê „‘‡ˆ•ˆ•–ˆŒ—–ê ‡Œˆê yˆˆ––Œ’‘ê ‡ˆ•ê £ª¾ˆ•ê q„‹•ˆ‘ê‹„…ˆ‘ê¹q„‡•„‘ºê„˜‰ê‡Œˆêr‘ŒˆêŠˆš˜‘Šˆ‘­êz’ê‹„—ꈕꖌ†‹ê¡©££ê„˜‰ê‡„–êu4‹ˆ‘ê™’‘ê rˆŒ‡˜‘Š––—Q†Žˆê˜Šˆ–—ˆ—­ p‘ꇈ•ê—ˆ†‹‘Œ–†‹ˆ‘êh‘–†‹„‰‰˜‘Šê‡ˆ•êsˆ‘‡™„ˆ•êz†‹Œ•‰„…•ŒŽêˆ•šŒˆ–ê–Œ†‹ê‡„–êq„‹•ê ¡©£¥ê„–ꈌ‘Ꚍ†‹—ŒŠˆ•ê{ˆ•Œ‘±ê‡„ꇌˆêiˆ–Œ—ˆ•ê‡ˆ‘êiˆ—•Œˆ…ꐌ—ꈏˆŽ—•Œ–†‹ˆ‘êh‘„Šˆ‘ꄘ–¾ Šˆ–—„——ˆ—ê‹„…ˆ‘­êh˜žˆ•‡ˆêš˜•‡ˆê¡©£¦êˆŒ‘ˆêz—•Œ†Žˆ•ˆŒêŒ—ꤤêtŒ—„•…ˆŒ—ˆ•êŒêy„‹ˆ‘ê ‡ˆ•êz†‹Œ•‰„…•ŒŽêŠˆ–—„•—ˆ—ꘑ‡ê„‘ê‹„—ê¡©£§êŒ‘ꁄŠ•ˆ…ꈌ‘ˆêmŒŒ„ˆê‡ˆ•êz†‹Œ•‰„…•ŒŽê ˆ•H‰‰‘ˆ—±ê ‡Œˆê „˜†‹ê „–ê }ˆ•—ˆŒˆ•ˆ‘—•˜ê ‘„†‹ê r•’„—Œˆ‘ê ˜‘‡ê ‡ˆ‘ê „‘‡ˆ•ˆ‘ê {ˆŒˆ‘ê ™’‘ê q˜Š’–„šŒˆ‘ꇌˆ‘—ˆ­ê kŒˆê„…Šˆ—•ˆ‘‘—ˆ‘êkH•‰ˆ•ê‡ˆ–êt˜•„Šˆ…Œˆ—ˆ–ê–Œ‘‡ê„ê¡¦­êh“•Œê¡©¤¡êšŒˆ‡ˆ•êŒ‘ꘑŠ„•Œ¾ –†‹ˆêo„‘‡êŠˆ•„—ˆ‘±ê„–ꇌˆê˜‘Š„•Œ–†‹ˆ‘ê{•˜““ˆ‘ꌑêh–Iˆ‘‡™„ꈌ‘„•–†‹Œˆ•—ê–Œ‘‡­êk„–ê ‹„—ê„…ˆ•ê…’žê¤êq„‹•ˆêŠˆ‡„˜ˆ•—­ê~4‹•ˆ‘‡ê‡ˆ–ꢭê~ˆ—Ž•ŒˆŠˆ–ê‹„—ꇌˆêm„…•ŒŽêšŒˆ‡ˆ•ê‡ˆ‘ê „—ˆ‘êu„ˆ‘ê¹o˜‘Š„•Œ„ê}„—ˆ•4‘‡Œ–†‹ˆêz†‹Œ•‰„…•ŒŽêhŽ—Œˆ‘Šˆ–ˆ–†‹„‰—ºê„˜‰Šˆ‘’ˆ‘­ê pêzˆ“—ˆ…ˆ•ê¡©¤¡êš˜•‡ˆ‘ên•„‰êtŒŽI–êi„——‹œ5‘œê˜‘‡êk•­êmˆ•ˆ‘†êo„I–Ꝙê}’•–—„‘‡–¾ Œ—ŠŒˆ‡ˆ•‘ꊈš4‹—­êh–ꁌˆê‡ˆ•êhnꚘ•‡ˆ‘Ꚍˆ‡ˆ•ê‡Œˆêz†‹Œ•¾ê˜‘‡êz—•Œ†Žš„•ˆ‘‹ˆ•¾ –—ˆ˜‘Šê˜‘‡ê}ˆ•—•Œˆ…ꊈ–ˆ——­ê z†‹Œ•‹ˆ•–—ˆ˜‘ŠêŒ‘êsˆ‘‡™„ê‘„†‹ê¡©¤¥ u„†‹ê‡ˆê¢­ê~ˆ—Ž•ŒˆŠêš˜•‡ˆ‘ꇌˆêŒê}ˆ•–„Œˆ–¾m•Œˆ‡ˆ‘–‡ŒŽ—„—ꊈ–ˆ——ˆ‘ên•ˆ‘ˆ‘ê šŒˆ‡ˆ•ê‹ˆ•Šˆ–—ˆ—­êp‘ê–’Š­ê¹uˆ˜¾q˜Š’–„šŒˆ‘ºêš˜•‡ˆêlŒ‘“„•—–œ–—ˆêˆŒ‘Šˆ‰Q‹•—±ê˜‘‡ê‡Œˆê iˆ—•Œˆ…ˆê™ˆ•–—„„—Œ†‹—­ê kŒˆêˆ——ˆênˆ‘ˆ•„™ˆ•–„˜‘Šê‡ˆ•êo˜‘Š„•Œ„êz†‹Œ•‰„…•ŒŽêhŽ—Œˆ‘Šˆ–ˆ–†‹„‰—ꉄ‘‡ê „ê¡¨­êh˜Š˜–—ê¡©¤¤ê–—„——­êp‘ꇌˆ–ˆ•êˆŒ—ꊄ…ꈖꄅˆ•êŽ„˜êw•’‡˜Ž—Œ’‘ꐈ‹•­êpêm•Q‹Œ‘Šê ¡©¤¥êš˜•‡ˆê‡„–êm„…•ŒŽŠˆ…4˜‡ˆê™HŒŠêŠˆ“Q‘‡ˆ•—­êkŒˆê‘ˆ˜ˆêŽ’˜‘Œ–—Œ–†‹ˆêt„†‹—ê…ˆ¾ ‘˜——ˆê‡„–ênˆ…4˜‡ˆê˜ˆ•–—ꄏ–ênˆ‰4‘Š‘Œ–±ê‡„‘‘êQ…ˆ•Š„…ê–Œˆêˆ–ꇈ•ê¹u„‰—„ºêl•‡H•„‰‰Œ‘ˆ•Œˆê ˜ênˆ…•„˜†‹­êkŒˆêh‘„Šˆ‘ꇈ•êz—•Œ†Žˆ•ˆŒêš˜•‡ˆ‘ê‘„†‹ês˜…„‘„ꌑꇌˆê¹h‘Š’•„ºê{ˆ›—Œ¾ ‰„…•ŒŽêŠˆŒˆ‰ˆ•—±êŒ—ꇈ‘êh‘„Šˆ‘ꇈ•êz†‹Œ•‰„…•ŒŽêš˜•‡ˆê‡Œˆêz†‹Œ•‹ˆ•–—ˆ˜‘Šê„ê¢ª­ê q˜‘Œê¡©¤§êŒê|‘—ˆ•Šˆ–†‹’––ꈌ‘ˆ–ꄘ‰ê‡ˆ•êo„˜“—–—•„žˆê–—ˆ‹ˆ‘‡ˆ‘ênˆ…4˜‡ˆ–Ꚍˆ‡ˆ•êŠˆ¾ –—„•—ˆ—­êkŒˆêm„…•ŒŽêš˜•‡ˆê‡Œˆ–„ê¹vŽ•„‘„ꇈW‘ŒŽ„•‘„ºêŠˆ‘„‘‘—±ê–ˆŒ‘ˆê¡¨êtŒ—„•…ˆŒ—ˆ•ê Ž’‘‘—ˆ‘ê—4ŠŒ†‹êˆ—š„꣪êyˆŠˆ‘–†‹Œ•ˆê‹ˆ•–—ˆˆ‘­ê¡©¥¥ê…ˆŽ„ê‡Œˆêm„…•ŒŽê‡ˆ‘êu„ˆ‘ê ¹{’™„•‘„ꇈW‘ŒŽ’™ê‹ˆ•’ê—ˆ‰„‘êr’™„:ºê˜‘‡ê–ˆŒ‘êw•’Š•„êš˜•‡ˆêŒ—ê„‘‡ˆ•ˆ‘êz†‹Œ•¾ –’•—ˆ‘ê ˆ•šˆŒ—ˆ•—­ê ¡©¥¦ê …ˆŠ„‘‘ê „‘ê Œ‘ê ‡ˆê iˆ—•Œˆ…ê ¹tˆ†‹„‘ŒŽ„ºê Œ—ê ‡ˆ•ê w•’‡˜Ž—Œ’‘ê ™’‘êz†‹Œ•ˆ•–„——ˆŒˆ‘±ê˜‘‡ê¡©¥©ê–Œˆ‡ˆ—ˆê–Œ†‹ê‡Œˆêoˆ•–—ˆ˜‘ŠêŒ‘ê„‘‡ˆ•ˆêy4˜Œ†‹ŽˆŒ—ˆ‘ê ˜­ê hê ‡Œˆ–ˆê z„†‹ˆ‘ê ‹„…ˆ‘ê ‡ˆ•ê mŒ•„ê –’ê ˆŒ‘ˆ‘ê z†‹š˜‘Šê ŠˆŠˆ…ˆ‘±ê ‡„––ê ‡Œˆê „‹ê ‡ˆ•ê h‘Šˆ–—ˆ—ˆ‘ê–†‹’‘ꌐê‘4†‹–—ˆ‘êq„‹•ê„˜‰ê¡¨©ê–—ŒˆŠ±ê˜‘‡ê4‹•Œ†‹êˆ—š„ꡦª­ªªªêz†‹Œ•ˆê ‹ˆ•Šˆ–—ˆ—Ꚙ•‡ˆ‘­êkŒˆ–ˆ–êq„‹•êš˜•‡ˆê„˜†‹êˆŒ‘ˆêz—•Œ†Žˆ•ˆŒêˆ•H‰‰‘ˆ—±ê˜‘‡ê‡Œˆêm„…•ŒŽê…ˆ¾ Ž„ê‡ˆ‘êu„ˆ‘ê¹pukpwº­ê¡©¥©êˆ•–†‹Œˆ‘ˆ‘ꇌˆêw•’‡˜Ž—ˆê‡ˆ•êm„…•ŒŽê„˜†‹êŒêh˜–„‘‡±ê˜­ê ¡§¡


„­êŒ‘êw’ˆ‘±êü—‹Œ’“Œˆ‘±êh…„‘Œˆ‘±êŒ‘ꇈ•êz’šˆ—˜‘Œ’‘±êŒ‘ꇈ‘êuŒˆ‡ˆ•„‘‡ˆ‘±êŒ‘êr„‘„‡„±ê Œ‘ꇈ‘ê|zh±êŒ‘êm•„‘Ž•ˆŒ†‹±êŒ‘êl‘Š„‘‡­ê¡©¦¦ê‹„——ˆêpukpwꖆ‹’‘ꤪªêh‘Šˆ–—ˆ—ˆ‘±êŒ‘ê ‡ˆ•êm„…•ŒŽêš˜•‡ˆ‘ê4‹•Œ†‹ê£¢ê{’‘‘ˆ‘êrˆŒ‡˜‘Š––—Q†Žˆ±ê˜‘‡êˆ—š„ꥦª­ªªªêz—Q†Žˆê™’‘ê z†‹Œ•ˆ‘ê„‘Šˆ‰ˆ•—ŒŠ—­ kŒˆêz†‹šŒˆ•ŒŠŽˆŒ—ˆ‘ꇈ•êz†‹Œ•‰„…•ŒŽê…ˆŠ„‘‘ˆ‘ꌑꇈ‘ꨪ¾ˆ•êq„‹•ˆ‘±ê„–ꇌˆê‰ˆ•‘¾ H–—Œ†‹ˆê ~„•ˆ‘ê „˜‰ê ‡ˆê ~ˆ—„•Ž—ê „––ˆ‘šˆŒ–ˆê ˆ•–†‹Œˆ‘ˆ‘­ê uˆŠ„—Œ™ˆê ~Œ•Ž˜‘Šê ‹„——ˆê „˜†‹ê‡Œˆê˜Š’–„šŒ–†‹ˆ±ê˜ˆ•–—Ꚍ•—–†‹„‰—Œ†‹ˆ±ê‡„‘‘ê“’Œ—Œ–†‹ˆêr•Œ–ˆ±ê‘„†‹ê‡ˆ•ê‡Œˆê–’˜™ˆ¾ •4‘ˆêz’šˆ‘Œ–†‹ˆêyˆ“˜…ŒŽê¡©©¡êˆ‘—–—„‘‡­êkŒˆêt„•Ž—˜–—4‘‡ˆê‹„…ˆ‘ꇌˆêz†‹Œ•‰„…•ŒŽê „˜‰ê ‡Œˆê r‘Œˆ‘ê Šˆš˜‘Šˆ‘®ê –Œˆê š˜•‡ˆê ¡©©¡ê Œ”˜Œ‡Œˆ•—­ê kŒˆê ¡©ª¤ê …ˆŠ•Q‘‡ˆ—ˆê m„…•ŒŽê ‹„—ê –’ê Œ‹•ˆ‘ê ‹˜‘‡ˆ•—ˆ‘ê nˆ…˜•—–—„Šê ‘Œ†‹—ê ˆ•ˆ…—±ê ˜‘‡ê ‡Œˆê z†‹Œ•‹ˆ•–—ˆ˜‘Šê Œ–—ê Œ‘ê sˆ‘‡™„ê ˆ‘‡ŠQ—ŒŠêˆŒ‘Šˆ–—ˆ—êš’•‡ˆ‘­êv‡ˆ•ê‡’†‹ê‘Œ†‹—¸

…ˆ•–ˆ—˜‘Š®êh‘ŒŽIê}„––ê ¡§¢


ê

z˜„•œ {‹ˆêl…’˜•Šˆ’Œ–ˆˆ‘—±ê—‹ˆêw•Œ‘—Œ‘Šê„‘‡ê—‹ˆê|…•ˆ„êt„‘˜‰„†—˜•ˆê’‰êsˆ‘‡„™„ê

i’˜•Šˆ’Œ–êÀêi’˜•Šˆ’Œ–Œˆê¾êl…’˜•Šˆ’Œ–ˆˆ‘— v‘ˆê’‰ê—‹ˆêˆ„‘Œ‘Š–ꒉꗋˆêš’•‡ê¹…’˜•Šˆ’Œ–ºê•ˆ‰ˆ•–ê—’ê—‹ˆê—’š‘–„‘êš‹’ꌖꐄŒ‘œê Œ‘—ˆ•ˆ–—ˆ‡êŒ‘ê“’––ˆ––Œ’‘–ê„‘‡ê–’†Œ„ê–—„—˜–­êp—ꐘ–—ꅈꐈ‘—Œ’‘ˆ‡ê—‹„—ê…’˜•Šˆ’Œ–ê„‘‡ê…’˜•¾ Šˆ’Œ–Œˆê‹„™ˆê–˜““’•—ˆ‡ê‡Œ‰‰ˆ•ˆ‘—ꌑ—ˆ•“•ˆ—„—Œ’‘–ꌑꇌ‰‰ˆ•ˆ‘—ê‹Œ–—’•Œ†„ê—Œˆ–­ê h‰—ˆ•ê —‹ˆê h˜–—•’¾o˜‘Š„•Œ„‘ê t’‘„•†‹œê š„–ê ˆ–—„…Œ–‹ˆ‡±ê —‹ˆê …’˜•Šˆ’Œ–Œˆê …ˆŠ„‘ê —’ê Š„Œ‘ê–—•ˆ‘Š—‹êŒ‘ê—‹ˆê„•ˆ„­ê{‹ˆê¡©—‹ê†ˆ‘—˜•œê–„šêŒ—ê…ˆ†’Œ‘Šê—‹ˆê’–—ꌐ“’•—„‘—ꉄ†—’•ê —’ꌑ‰˜ˆ‘†ˆê‹Œ–—’•œ±ê•ˆ“„†Œ‘Šê—‹ˆê•’ˆê’‰ê—‹ˆê‘’…ŒŒ—œ­ê{‹ˆê…’˜•Šˆ’Œ–Œˆêš„–ꉒ•ˆ‡ê…œê “ˆ’“ˆê šŒ—‹ê —•„‡Œ—Œ’‘„œê w•’—ˆ–—„‘—ê ‰ˆˆŒ‘Š–ê „‘‡ê —‹’–ˆê š‹’ê šˆ•ˆê „–’ê „…ˆê —’ê Œ“•’™ˆê „‘‡ê–ˆ†˜•ˆê—‹ˆŒ•ê’š‘ꐄ—ˆ•Œ„êšˆ¾…ˆŒ‘Š­ê{’ꅈꉌ‘„‘†Œ„œê–ˆ†˜•ˆêˆ„‘—ê‹„™Œ‘Šê„ê–—•’‘Šê –ˆ‘–ˆê’‰ê•ˆ–“’‘–Œ…ŒŒ—œ±ê„ê–ˆ‘–ˆê’‰ê™’†„—Œ’‘ê„‘‡ê„ꚌŒ‘Š‘ˆ––ꗒꋈ“ꌑꓘ…Œ†ê„‰‰„Œ•–­ê{‹ˆê …’˜•Šˆ’Œ–Œˆê‹„‡êŒ—–ê’š‘ꐘ—Œ¾†„––ê–—•˜†—˜•ˆ­êp—ꆒ‘—„Œ‘ˆ‡ê„ê‹ŒŠ‹ˆ•ê†„––ê—‹„—ꆒ‘–Œ–—ˆ‡ê’‰ê …ŒŠê‰„†—’•œê’š‘ˆ•–±ê•Œ†‹êˆ•†‹„‘—–±ê…„‘Žˆ•–ê„‘‡ê‹ŒŠ‹ˆ•ê†Œ™Œê–ˆ•™„‘—–êš‹’ꏌ™ˆ‡êŒ‘ꆌ—Œˆ–ê „‘‡ê —•Œˆ‡ê —’ê ŒŒ†ê —‹ˆê Œ‰ˆ–—œˆê ’‰ê —‹ˆê „•Œ–—’†•„†œ­ê {‹ˆê ’–—ê “’“˜’˜–ê Š•’˜“ê š„–ê —‹ˆê Œ‡‡ˆê†„––­êp‘—ˆˆ†—˜„–±ê†Œ™Œê–ˆ•™„‘—–±ê–‹’“Žˆˆ“ˆ•–ê„‘‡êš’•Ž–‹’“ê’š‘ˆ•–ê…ˆ’‘Šˆ‡ê—’ê —‹Œ–ê–ˆŠˆ‘—­ê{‹ˆê—‹Œ•‡êŠ•’˜“êš„–ê—‹ˆê“ˆ——œê…’˜•Šˆ’Œ–ꒉꄕ—Œ–„‘–ê„‘‡ê…„‘Žêˆ“’œˆˆ–­ê t’•ˆ’™ˆ•±ê—‹ˆê…’˜•Šˆ’Œ–Œˆê‹„‡ê…ˆ†’ˆê–˜†‹ê„‘ê„——•„†—Œ™ˆê‰’•†ˆê—‹„—ê—‹ˆê•Œ†‹ê“ˆ„–„‘—•œê —•Œˆ‡ê—’ꆒ“œêŒ—–Ꙅ˜ˆ–±ê“•„†—Œ†ˆ–ê„‘‡êš„œê’‰êŒ‰ˆ­ê{‹Œ–ê’††˜••ˆ‘†ˆêˆ‡ê—’ê—‹ˆêˆ…’˜•Šˆ’Œ¾ –ˆˆ‘—ꒉꗋˆê“ˆ„–„‘—•œ­ p‘ê—‹ˆê‡ˆ™ˆ’“ˆ‘—ꒉꗋˆêo˜‘Š„•Œ„‘ê…’˜•Šˆ’Œ–Œˆ±ê‘’‘¾o˜‘Š„•Œ„‘꓈’“ˆê“„œˆ‡ê„ê –ŒŠ‘Œ‰Œ†„‘—ê•’ˆêš‹ˆ‘ênˆ•„‘±êqˆšŒ–‹±ên•ˆˆŽê„‘‡êzˆ•…Œ„‘ꐈ•†‹„‘—–ê…ˆ†„ˆê—‹ˆê’š‘ˆ•–ê ’‰ê—‹ˆê„‘˜‰„†—˜•Œ‘ŠêŒ‘‡˜–—•œ­êp‘ê—‹ˆêjˆ‘—•„êl˜•’“Œ„‘ê„•ˆ„±ê—‹ˆê„Œ‘ê—˜•‘Œ‘Šê“’Œ‘—–êŒ‘ê —‹ˆêŠ•’š—‹ê’‰ê—‹ˆê…’˜•Šˆ’Œ–Œˆêšˆ•ˆê—‹ˆê•ˆ™’˜—Œ’‘ꌑꡨ¤¨ê„‘‡ê—‹ˆê—š’ê~’•‡ê~„•–­êh–ê„ê •ˆ–˜—±ê—‹ˆê…’˜•Šˆ’Œ–Œˆê‹„–ꆋ„‘Šˆ‡ê–ˆ™ˆ•„ê—Œˆ–ê—‹•’˜Š‹’˜—ꌗ–ê‹Œ–—’•œ­ z’†Œ„êsŒ‰ˆ–—œˆê„‘‡êtˆ‘—„Œ—œ {’ê z’†Œˆ—œØ–ê š„œê ’‰ê —‹Œ‘ŽŒ‘Š±ê Ž‘’šˆ‡Šˆê Œ—–ˆ‰ê „‘‡ê •ˆ–“ˆ†—„…ˆê š’•Žê šˆ•ˆê †ˆ‘—•„ê ™„˜ˆ–²ê ‹’šˆ™ˆ•±ê —‹ˆœê šˆ•ˆê ‘’—ê „…–’˜—ˆê ™„˜ˆ–­ê wˆ’“ˆê ‹„‡ê —’ê „Žˆê —‹ˆê …ˆ–—ê ’‰ê —‹ˆŒ•ê “ˆ•–’‘„ê“•’“ˆ•—œ­êp—êš„–ꄏš„œ–ꆒ‘–Œ‡ˆ•ˆ‡ê„ꇘ—œê—’ꊌ™ˆê‡’‘„—Œ’‘–ꉒ•ê–’†Œ„ê“•’…ˆ–±ê „‘‡ê†Œ™ŒŒ„‘–Ꚉ•ˆêˆ›“ˆ†—ˆ‡ê—’ꏌ™ˆê„ꓘ•ˆê‰„ŒœêŒ‰ˆê—‹„—ê–˜““’•—ˆ‡ê„ꕈ–ˆ•™ˆ‡ê–’†Œ„ê…ˆ¾ ‹„™Œ’˜•±ê„‘‡ê—’ꅈ꓄—•Œ’—Œ†­ê{‹ˆê†Œ—Œˆ‘ؖꆏ„––Œ†„êˆ‡˜†„—Œ’‘ꌑ†’•“’•„—ˆ‡ê„‘ꈛ“ˆ•—Œ–ˆê Œ‘ê—‹ˆê–†Œˆ‘†ˆ–±êŒ‘ꆘ–—’–ꒉꆒ‘™ˆ•–„—Œ’‘±êŒ‘ê“’Œ—ˆê–’†Œ„ê…ˆ‹„™Œ’˜•±ê„‘‡êŒ—êš„–ꈙˆ‘ê Œ“’•—„‘—ꗒꎑ’šê„…’˜—ꆘŒ–Œ‘ˆê„‘‡êšŒ‘ˆ¾†˜—˜•ˆ­ z’†Œˆ—œØ–ꌑ—ˆ•Œ’•ê‰˜•‘Œ–‹Œ‘Š–ꌑꗋˆêˆ›†˜–Œ™ˆê™Œ„–ꒉꗋˆê˜““ˆ•¾Œ‡‡ˆê†„––ˆ–Ꚉ•ˆê ’–—ê„——•„†—Œ™ˆ±ê„‘‡ê—‹ˆŒ•ê˜›˜•Œ„‘—ê„“„•—ˆ‘—–ꆒ‘—„Œ‘ˆ‡ê¦ê—’ꡪꕒ’–­ê{‹ˆêŒ‡ˆ„êŒ‡‡ˆê †„––ê‹’ˆêš„–ê„ꡪª¾¡¥ªê–”˜„•ˆêˆ—•ˆê„“„•—ˆ‘—Ꚍ—‹ê…ˆ‡•’’–±ê„ꏌ™Œ‘Šê•’’ê—‹„—ê–ˆ•™ˆ‡ê „–ê„ꇌ‘Œ‘Š¾•’’±ê„‘‡ê„ê–„’’‘­ê{‹ˆê–„’’‘êš„–ê—‹ˆê“„†ˆê—’ꌑ™Œ—ˆê™Œ–Œ—’•–­êp‘ꄑꘓ“ˆ•¾ ¡§£


Œ‡‡ˆê†„––ê–ˆ——Œ‘Š±êšˆê†’˜‡ê„–’ê–ˆˆêŒ‘‡’’•ê“„‘—–ê„‘‡ê–ˆ•™„‘—Ø–ê•’’–­ê{‹„‘Ž–ê—’ê—ˆ†‹¾ ‘Œ†„êŒ‘™ˆ‘—Œ’‘–ê„‘‡ê‡ˆ™ˆ’“ˆ‘—–±ê—‹ˆŒ•ê‹’ˆ–Ꚉ•ˆêˆ”˜Œ““ˆ‡êšŒ—‹ê†’‰’•—„…ˆê“•’‡˜†—–­ê zŒŠ‘–ꒉꕄ‘Žêšˆ•ˆê‡ˆ’‘–—•„—ˆ‡ê…œê—‹ˆê‘˜…ˆ•ê’‰ê‡’ˆ–—Œ†ê‹ˆ“ˆ•–±ê†’’Ž–±ê–ˆ•™„‘—–±ê™„ˆ—–±ê „‘‡±ê’‰ê†’˜•–ˆ±ê—‹ˆŒ•ê‹ŒŠ‹ê–—„‘‡„•‡ê’‰ê„…’•­êk˜•Œ‘Šê—‹ˆê—Œˆê’‰êˆ…’˜•Šˆ’Œ–ˆˆ‘—±ê—‹ˆ•ˆê–ˆˆ¾ ˆ‡ê—’ê…ˆê„ꘑŒ‰Œ†„—Œ’‘ꌑꐄ—ˆ•Œ„ê’…ˆ†—Ãꆘ—˜•ˆ­êj’‘‡Œ—Œ’‘–ꌑꖒ†Œ„êŒ‰ˆê…•’˜Š‹—ꐒ•ˆê „‘˜‰„†—˜•ˆ‡ê„‘‡ê’—‹ˆ•êŒ‘‡˜–—•Œ„ê‹’˜–ˆ‹’‡ê‡ˆ™Œ†ˆ–ê—’ê‹’˜–ˆ–ê„‘‡ê‰„—–­êoŒŠ‹œê–’“‹Œ–—Œ¾ †„—ˆ‡ê—„–—ˆ–ꌑꌑ—ˆ•Œ’•ê‰˜•‘Œ–‹Œ‘Š–ê„‘‡ê‰„–‹Œ’‘Ꚉ•ˆêŒ“’•—„‘—ê–’†Œ„êˆ›“ˆ†—„—Œ’‘–­ h’‘Š–Œ‡ˆê•ˆ„—Œ’‘ꌑ™ˆ–—ˆ‘—–±ê—‹ˆêŒ‡‡ˆê†„––ˆ–Ꚉ•ˆê„–’ê…˜–œê„††˜˜„—Œ‘Šê—‹’–ˆê ’‰ê„ꐄ—ˆ•Œ„ê„‘‡êŒ‘—ˆˆ†—˜„ê‘„—˜•ˆ±ê„‘‡ê‰’•ê—‹Œ–ꕈ„–’‘ê—‹ˆœêŒ™ˆ‡ê„‘‡ê†˜—Œ™„—ˆ‡ê„ꏌ™ˆœê –’†Œ„êŒ‰ˆ­ê{‹ˆœê’•Š„‘Œ–ˆ‡ê–’Œ•>ˆ–±ê‹ˆ‡ê•ˆ†ˆ“—Œ’‘–±êšˆ‘—ꌑ—’ê–’†Œ„ê–ˆ•™Œ†ˆ–ê„‘‡ê„––’†Œ„—Œ¾ ’‘–­ê{‹ˆœê†’…Œ‘ˆ‡ê…˜–Œ‘ˆ––Ꚍ—‹ê“ˆ„–˜•ˆê…œêŠ’Œ‘Šê—’ê—‹ˆê—‹ˆ„—•ˆ±ê—’ꆒ‘†ˆ•—–±êˆ›‹Œ…Œ—Œ¾ ’‘–±ê†„‰>–±ê„‘‡ê—‹ˆœêˆ‘Š„Šˆ‡êŒ‘ê–“’•—–ê„‘‡êˆ›†˜•–Œ’‘–ꄖꚈê„–ꌑꖄ˜‘—ˆ•Œ‘Šê„’‘Šê„Œ‘ê –—•ˆˆ—–­êp‰ê—‹ˆœê†’˜‡ê„‰‰’•‡êŒ—±ê—‹ˆœê™Œ–Œ—ˆ‡ê‰„’˜–ꋈ„—‹¾•ˆ–’•—–ê–ˆ™ˆ•„ê—Œˆ–ê„꜈„•±ê’•ê —‹ˆœê—•„™ˆˆ‡ê—’ê—‹ˆê’˜‘—„Œ‘–­ê{‹ˆœê„Œ‡êˆ“‹„–Œ–ꘓ’‘ê—‹ˆê“•’Š•ˆ––ꒉꗋˆŒ•ê†˜—˜•ˆê „‘‡ê–ˆ‰¾ˆ‡˜†„—Œ’‘­ê{‹ˆœê–˜…–†•Œ…ˆ‡ê—’ꑈš–“„“ˆ•–ê„‘‡ê…’’Ž–±ê„‘‡ê„‘œê’‰ê—‹ˆê—•Œˆ‡ê “„Œ‘—Œ‘Šê„‘‡ê“„œŒ‘Šê˜–Œ†„êŒ‘–—•˜ˆ‘—–ê„–ê“„–—Œˆ–­ sˆ‘‡„™„Ø–êl…’˜•Šˆ’Œ–ˆˆ‘—ê sˆ‘‡„™„êÂsˆ‘‡™„±êh–Iˆ‘‡™„±êh–I¾sˆ‘‡™„±êk’‘„êsˆ‘‡„™„ÃꚄ–ꆄˆ‡ê¹—‹ˆêˆˆ—Œ‘Šê ’‰êš’•‡–ºê…ˆ†„˜–ˆê’‰êŒ—–ꊈ’Š•„“‹Œ†„ê–Œ—˜„—Œ’‘ê„‘‡ê—‹ˆê†’‘‰ŒŠ˜•„—Œ’‘ꒉꌗ–ê—ˆ••„Œ‘²êŒ—êš„–ê „–’ê—‹ˆê†ˆ‘—•ˆê’‰êŒ—–ê–˜••’˜‘‡Œ‘Š–­ê{‹ˆêo˜‘Š„•Œ„‘±êqˆšŒ–‹±êz’™ˆ‘ˆ±ênˆ•„‘±êj•’„—Œ„‘ê „‘‡êy’Œê†˜—˜•ˆ–Ꚉ•ˆê‰ˆ•—ŒŒŒ‘Šê’‘ˆê„‘’—‹ˆ•ê—‹•’˜Š‹ê‹˜‘‡•ˆ‡–ꒉ꜈„•–­êtˆ‡Œˆ™„ê –’˜•†ˆ–ꕈ‰ˆ•ê—’ꌗꄖê„ê¹—’š‘±ºê„ê•„‘Žê—‹„—ê‹„–ꕈ„Œ‘ˆ‡êŒ—–ê—Œ—ˆê—’ê—‹Œ–ꇄœ­ê êp—êš„–ê„ꖐ„ê•˜•„ê—’š‘ꘑ—Œê—‹ˆê…ˆŠŒ‘‘Œ‘Šê’‰ê—‹ˆê¢ª—‹ê†ˆ‘—˜•œ­ê{‹ˆ‘ꌗ–ꘕ…„‘Œ¾ „—Œ’‘ê„‘‡ê‡ˆ™ˆ’“ˆ‘—ê–—„•—ˆ‡­êl…’˜•Šˆ’Œ–ˆˆ‘—ê…ˆŠ„‘ꗒꘑ‰’‡êŒ‘ê—‹ˆê„‘‘ˆ•ê—‹„—ê š„–ꊈ‘ˆ•„œê„††ˆ“—ˆ‡ê„—ê—‹„—ê—Œˆ­êh–Iˆ‘‡™„ê…ˆ†„ˆê—‹ˆê†ˆ‘—•ˆê’‰ê—‹ˆê‡Œ–—•Œ†—±êš‹Œ†‹êŒ–ê ’‘ˆê’‰ê—‹ˆê„•Šˆ–—ꇌ–—•Œ†—–ꌑꗋˆê„„ꆒ˜‘—œ­êj’‘–ˆ”˜ˆ‘—œ±êŒ—ꕈ†ˆŒ™ˆ‡ê„ꇌ–—•Œ†—ꆒ˜•—±ê „‘‡ê—‹ˆê’‰‰Œ†ˆ–ꒉꏄ‘‡ê•ˆŠŒ–—ˆ•±ê‘’—„•œê„‘‡ê†‹Œˆ‰ê†’‘–—„…ˆ­êk˜•Œ‘Šê—‹ˆêk˜„Œ–—ꈕ„±ê„‘œê …•„‘†‹ˆ–ê ’‰ê Œ‘‡˜–—•œê šˆ•ˆê ˆ…„•Žˆ‡ê ˜“’‘±ê …˜—ê —‹ˆŒ•ê Š•’š—‹ê š„–ê ‡Œ–•˜“—ˆ‡ê …œê —‹ˆê ¡–—ê ~’•‡ê~„•­êhꕈ‘’š‘ˆ‡ê˜…•ˆ„ꉄ†—’•œ±ê–—ˆ„¾Œ–±ê…•Œ†Ž¾‰„†—’•Œˆ–ê„‘‡ê‡•ˆ––„Žˆ•–ê –ˆ——ˆ‡êŒ‘ê—‹ˆê—’š‘­êsˆ‘‡„™„ê…ˆ†„ˆê„ꉄ’˜–ꌑ‡˜–—•Œ„ê„‘‡ê†’ˆ•†Œ„ê†ˆ‘—•ˆêŒ‘ê—‹ˆê ‡Œ–—•Œ†—±ê—’Šˆ—‹ˆ•êšŒ—‹ê„Ž’™ˆ†ê„‘‡êu„ŠœŽ„‘Œ–„­êp‘‡˜–—•Œ„ê‡ˆ™ˆ’“ˆ‘—ꕈ–˜—ˆ‡êŒ‘ê—‹ˆê ˆˆ•Šˆ‘†ˆê’‰ê…„‘ŽŒ‘Šê„‘‡ê†•ˆ‡Œ—ê–œ–—ˆ–­êhꖄ™Œ‘Š–ê…„‘Žêš„–ê’“ˆ‘ˆ‡êŒ‘ꡨ§£±ê„‘‡êŒ‘ê ¡¨©ªê„ê•„Œš„œêŒ‘ˆê†’‘‘ˆ†—ˆ‡ê—‹ˆê—’š‘Ꚍ—‹êš’•‡šŒ‡ˆê†’ˆ•†Œ„ê–œ–—ˆ–­ê l†’‘’Œ†„ê‡ˆ™ˆ’“ˆ‘—ê„——•„†—ˆ‡ê„ꏄ•Šˆê“’“˜„—Œ’‘ê—’êsˆ‘‡„™„­êu˜ˆ•’˜–ꇌ–—•Œ†—ê ’‰‰Œ†ˆ•–±êˆ•†‹„‘—–±ê†•„‰—–ˆ‘ê„‘‡êŒ‘—ˆˆ†—˜„êš’•Žˆ•–ꐒ™ˆ‡ê—‹ˆ•ˆ­êw•Œ™„—ˆê„‘‡ê“˜…Œ†ê …˜Œ‡Œ‘Š–Ꚉ•ˆê†’‘–—•˜†—ˆ‡±ê†‹„‘ŠŒ‘Šê—‹ˆê„–“ˆ†—ꒉꗋˆê—’š‘®ê†„“—Œ™„—Œ‘Šê‹’˜–ˆ–±ê™Œ„–ê „‘‡ê –‹’“–ê šˆ•ˆê …˜Œ—ê „—ê —‹ˆê ‰’’—ê ’‰ê —‹ˆê †„–—ˆØ–ê ‹Œ­ê jŒ™ŒŒ„‘ê „‘‡ê Œ‘—ˆˆ†—˜„ê Œ‰ˆ–—œˆ–ê Œ‘‡˜†ˆ‡ê —‹ˆê ˆ–—„…Œ–‹ˆ‘—ê ’‰ê ‘ˆšê …˜Œ‡Œ‘Š–±ê Œ‘–—Œ—˜—Œ’‘–ê „‘‡ê „––’†Œ„—Œ’‘–­ê j„‰>–±ê †’‘¾ ‰ˆ†—Œ’‘ˆ•–ê„‘‡ê—‹ˆêŒ“•ˆ––Œ™ˆêo’—ˆêr’•’‘„ê…˜Œ‡Œ‘Šêšˆ•ˆêš„Œ—Œ‘Šê‰’•ê™Œ–Œ—’•–­êj˜—˜•„ê Œ‰ˆê‰’˜•Œ–‹ˆ‡±ê—‹ˆ„—•Œ†„ê“ˆ•‰’•„‘†ˆ–Ꚉ•ˆê‹ˆ‡ê•ˆŠ˜„•œ±ê„‘‡ê„ꚈˆŽœê‘ˆš–“„“ˆ•ê†„ˆê ’˜—ê Œ‘ê ¡¨¨©­ê v‘ê —‹ˆê ˆ™ˆê ’‰ê —‹ˆê ¡–—ê ~’•‡ê ~„•±ê sˆ‘‡„™„ê „•ˆ„‡œê ‹„‡ê „‘ê ˆ›—•„’•‡Œ‘„•œê ¡§¤


†˜—˜•„êŒ‰ˆ­êkŒ‰‰ˆ•ˆ‘—Œ„—Œ’‘ê„‘‡ê˜—Œ¾†’’˜•ˆ‡±ê…˜—Ꚉ¾†’‘‡Œ—Œ’‘ˆ‡ê‰’•ê†’¾ˆ›Œ–—ˆ‘†ˆê„‘‡ê Œ‘—ˆ•„†—Œ’‘±ê—‹ˆ–ˆêšˆ•ˆê†‹„•„†—ˆ•Œ–—Œ†–ꒉꗋŒ–ꐘ—Œ†˜—˜•„ê„‘‡ê—’ˆ•„‘—ꆌ™Œ†ê†’˜‘Œ—œ­ h…’˜—ê—‹ˆêw‹„•„†œêŒ‘êsˆ‘‡„™„ m•’ê—ŒˆêŒˆ’•Œ„±ê‹˜„‘ŽŒ‘‡ê‹„–ê„——ˆ“—ˆ‡ê—’ꕈˆ‡œêŒ—–ꌏ‘ˆ––ˆ–ê„‘‡ê‹ˆ„—‹ê “•’…ˆ–­êtˆ‡Œ†Œ‘ˆê„‘‡ê“‹„•„†ˆ˜—Œ†–ê…ˆ†„ˆê—‹ˆê’–—ꌐ“’•—„‘—ê“•’‰ˆ––Œ’‘–ꌑꗋˆê –ˆ•™Œ†ˆê’‰ê‹ˆ„Œ‘Š­êp‘ê—‹ˆê…ˆŠŒ‘‘Œ‘Š±ê‡’†—’•–ꐄ‡ˆê—‹ˆŒ•ê’š‘ꐈ‡Œ†Œ‘ˆ–±ê…˜—ꏄ—ˆ•ê—‹ˆê—š’ê “•’‰ˆ––Œ’‘–ê–ˆ“„•„—ˆ‡­ê {‹ˆê‰Œ•–—ê“‹„•„†œêŒ‘ê—‹ˆêt˜•„ꕈŠŒ’‘êš„–ê—‹ˆêzˆ‘—‹5•’–5ŠênœIŠœ–ˆ•—5•±êˆ–—„…Œ¾ –‹ˆ‡êŒ‘ꡨ£¥ê…œêi>„êrŒ––±ê„ꔘ„Œ‰Œˆ‡ê†‹ˆŒ–—­êoˆê–’‡ê—‹ˆê“‹„•„†œê—’ê„‘’—‹ˆ•ê†‹ˆŒ–—ê Œ‘ê ¡¨¨¥±ê „‘ê Œ“’•—„‘—ê “˜…Œ†ê ‰ŒŠ˜•ˆê Œ‘ê h–Iˆ‘‡™„ê ‘„ˆ‡ê m•ŒŠœˆ–ê u5‘‡’•ê mR––­ê {‹ˆê “‹„•„†œê…ˆ†„ˆê—‹ˆê“•’“ˆ•—œê’‰êz—„‘Ž’êzŒŽŒ†ê„‰—ˆ•ê—‹ˆê¡–—ê~’•‡ê~„•­ês„—ˆ•±êŒ‘ê¡©¤ª±êŒ—ê š„–ê’š‘ˆ‡ê…œênœ˜„êoŒˆ–…„†‹±êš‹’ê•„‘ꌗꘑ—ŒêŒ—êš„–ê‘„—Œ’‘„Œˆ‡­ {‹ˆê‰˜•‘Œ—˜•ˆêŒ‘ê—‹ˆê“‹„•„†œ±ê„–Ꚉꆄ‘ê–ˆˆ±ê‡„—ˆ–ê…„†Žê—’ê—‹ˆê¡©—‹ê†ˆ‘—˜•œ­êoˆ•ˆê Œ—ê‘’—ê’‘œê‰’•–ê„ê“‹„•„†ˆ˜—Œ†„¾‹Œ–—’•Œ†„êˆ›‹Œ…Œ—Œ’‘±ê…˜—ꌗꌖꄏ–’ꘑŒ”˜ˆê‰•’ê‹Œ–—’¾ •Œ†„¾†˜—˜•„ê„‘‡ê„““Œˆ‡ê„•—–ê“’Œ‘—–ꒉꙌˆš­ê{‹ˆêˆ‘—•„‘†ˆê’‰ê—‹ˆê“‹„•„†œêš„–ꇈ†’•„—ˆ‡ê …œê —‹ˆê —š’ê ˆ›‹Œ…Œ—ˆ‡ê •ˆŒˆ‰–²ê ’‘ˆê ’‰ê —‹ˆê Œ–ê oœŠˆŒ„±ê —‹ˆê n•ˆˆŽê Š’‡‡ˆ––ê ’‰ê “˜•Œ—œê „‘‡ê ‹ˆ„—‹²ê—‹ˆê’—‹ˆ•êŒ–êhˆ–†˜„“Œ˜–±ê—‹ˆên•ˆˆŽêŠ’‡ê’‰ê‹ˆ„Œ‘Š­êw‹„•„†Œˆ–ê’•‡Œ‘„•Œœê†’‘—„Œ‘ê —š’ê„•ˆ„–­ê{‹ˆê‰Œ•–—ê’‘ˆ±ê—‹ˆê–’¾†„ˆ‡ê’‰‰Œ†Œ‘„±êŒ–êš‹ˆ•ˆê†˜–—’ˆ•–Ꚉ•ˆê–ˆ•™ˆ‡­ês’‘Šê „Š’ꚈꚒ˜‡ê‰Œ‘‡ê„ꆄ…Œ‘ˆ—Ꚍ—‹ê„ꏒ—ꒉꇕ„šˆ•–±ê–‹ˆ™ˆ–ê„‘‡ê“’—–ê—‹ˆ•ˆ±ê†’“ˆ—ˆêšŒ—‹ê †„–‹ê•ˆŠŒ–—ˆ•ê„‘‡ê–†„ˆ­ê~ˆêš’˜‡ê–ˆˆêŠ„ˆ‡êˆ„•—‹š„•ˆ±ê“’•†ˆ„Œ‘±êš’’‡ê„‘‡êŠ„––ê“’—–êŒ‘ê Š•ˆ„—Ꙅ•Œˆ—Œˆ–ꒉꉒ•ê„‘‡ê‰˜‘†—Œ’‘êš‹Œ†‹ê†’‘—„Œ‘ˆ‡ê–’˜—Œ’‘–±ê’Œ‘—ˆ‘—–ê„‘‡ê“’š‡ˆ•–­ê {‹ˆê–“„†ˆêŒ‘ê—‹ˆê…„†Žêš„–ê—‹ˆê„…’•„—’•œ±ê—‹ˆê„•ˆ‘„ꉒ•êˆ‡Œ†Œ‘ˆ¾„ŽŒ‘Š­êoˆ•ˆêšˆêš’˜‡ê ‰Œ‘‡ê—‹ˆê–†„ˆ–±ê—‹ˆ’ˆ—ˆ•–±ê“’—–ê„‘‡ê’˜‡–ꉒ•ê—„…ˆ—–ê„‘‡ê†’‘ˆ–êš‹Œ†‹êšˆ•ˆê˜–ˆ‡ê „—’Šˆ—‹ˆ•ê—’ꆒ‘†’†—ꐈ‡Œ†Œ‘ˆ–­êh—ê’‘ˆê—Œˆ±êˆ‡Œ†Œ‘ˆ–Ꚉ•ˆê„‡ˆê…œê‡’†—’•Ø–ê’•‡ˆ•–²ê ‹’šˆ™ˆ•±ê–’ˆ—Œˆ–ꆋˆŒ–—–ê—‹ˆ–ˆ™ˆ–ꈛ“ˆ•Œˆ‘—ˆ‡êšŒ—‹ê‡•˜Š–ꗒꆕˆ„—ˆê„““•’“•Œ„—ˆê †‹ˆŒ†„–­ê{‹ˆœê„–’ꐄ‡ˆê†’–ˆ—Œ†–±ê‹’˜–ˆ‹’‡ê†‹ˆŒ†„–ê„‘‡ê’—‹ˆ•ê†‹ˆŒ†„ê–˜…–—„‘¾ †ˆ–­êiˆ‰’•ˆê–“ˆ†Œ„Œˆ‡ê…’’Ž–ꆄˆêŒ‘—’ꊈ‘ˆ•„ê˜–ˆ±ê†‹ˆŒ–—–ꆒˆ†—ˆ‡ê—‹ˆŒ•ê“•ˆ–†•Œ“—Œ’‘–ê Œ‘ê‹„‘‡š•Œ——ˆ‘ꐄ‘˜–†•Œ“—–­ {‹ˆêw•Œ‘—Œ‘Šêo’˜–ˆêŒ‘ê—‹ˆêzˆ•™Œ†ˆê’‰êl…’˜•Šˆ’Œ–ˆˆ‘— ê ê

¹~ˆê‰˜‰Œê„ꊈ‘ˆ•„ê•ˆ”˜Œ•ˆˆ‘—êš‹ˆ‘Ꚉ꒕Š„‘Œˆê„ꏒ†„ê“„“ˆ•êŒ‘ê’˜•ê—’š‘­º ê

l›—•„†—ꉕ’êr5•’œêw„—„Žœê¾êr5•’œê}„†‹’——®êw•’Š•„˜‘Ž·ê êuˆš–ꉕ’êh–Iˆ‘‡™„±êp­ê}’­ê¡–—ê“•ˆ–ˆ‘—„—Œ’‘ꌖ–˜ˆ±êq„‘­ê¡¢±ê¡¨¨©

{‹ˆê‰Œ•–—ꕈ„ê‰’˜•Œ–‹Œ‘Šê’‰êh–Iˆ‘‡™„êÂh–I¾sˆ‘‡™„±êsˆ‘‡™„±êk’‘„êsˆ‘‡„™„±êsˆ‘‡„™„Ãê —’’Žê“„†ˆêŒ‘ꆒ‘‘ˆ†—Œ’‘Ꚍ—‹êˆ†’‘’Œ†„ê„‘‡ê“’Œ—Œ†„ê†‹„‘Šˆ–ꌑꗋˆê–ˆ——ˆˆ‘—­êh‰—ˆ•ê ¡¨¦§êh–Iˆ‘‡™„ê…ˆ†„ˆê—‹ˆê‡Œ–—•Œ†—ꕈ–Œ‡ˆ‘†ˆ­êp‘ê—‹’–ˆê‡„œ–ê—‹ˆ•ˆêšˆ•ˆê„ꇈ“˜—œê–‹ˆ•Œ‰‰±ê „ꇌ–—•Œ†—ꆒ˜•—ꍘ‡Šˆ±ê„ꏄ‘‡ê•ˆŠŒ–—ˆ•ê„‘‡ê„ꇌ–—•Œ†—ê‘’—„•œêŒ‘ê—‹ˆê—’š‘²ê‡Œ–—•Œ†—ꕈ“•ˆ–ˆ‘¾ —„—Œ™ˆ–ꒉ꓄•Œ„ˆ‘—Ꚉ•ˆêˆˆ†—ˆ‡êˆ™ˆ•œêœˆ„•­êl†’‘’Œ†„ê„‘‡ê†Œ™Œ†ê„––’†Œ„—Œ’‘–ê„““ˆ„•ˆ‡ê ’‘ˆê„‰—ˆ•ê—‹ˆê’—‹ˆ•®ê•ˆ„‡Œ‘ŠêŠ•’˜“–±ê‰Œ•ˆ‰ŒŠ‹—ˆ•–±êŒ‘‡˜–—•Œ„ê„‘‡ê‰˜‘ˆ•„ê„––’†Œ„—Œ’‘–ê„‘‡ê ¡§¥


„‘—Œ¾“ˆ•’‘’–“’•„ê„‘‡ê“‹œ’›ˆ•„ꆒ˜‘Œ—Œˆ–­êhꋌŠ‹ˆ•êˆˆˆ‘—„•œê–†‹’’êŒ‘ꡨ§¢ê„‘‡ê „‘ꌑ‡˜–—•Œ„ê‡„‘†ˆê–†‹’’êŒ‘ꡨ©©êšˆ•ˆêˆ–—„…Œ–‹ˆ‡­ê{•„Œ‘ê—•„‘–“’•—„—Œ’‘ê–—„•—ˆ‡êŒ‘ê v†—’…ˆ•ê¡¨©ª­êv‘ê…ˆ‹„‰ê’‰ê—‹ˆê‡ˆ™ˆ’“ˆ‘—ê’‰êh–Iˆ‘‡™„±ê—‹ˆê—’š‘ê™’—ˆ‡ê‰’•êsˆ‘‡™„¾ ‹’––R‰„˜êÂk’Š„Ꙅ–Ãꗒꅈ†’ˆê„ꏄ•Šˆê™Œ„Šˆê’‘êq˜œê¨±ê¡¨©¡­ w˜…Œ†ê„‡Œ‘Œ–—•„—Œ’‘ê„‘‡ê—‹ˆêŒ™ˆŒ‘ˆ––ꒉꈆ’‘’Œ†ê„‘‡ê†˜—˜•„êŒ‰ˆê•ˆ–˜—ˆ‡êŒ‘ê—‹ˆê …Œ•—‹ê’‰ê’•ˆêŒ‘–—Œ—˜—Œ’‘–±ê’•Š„‘Œ„—Œ’‘–ê„‘‡ê„––’†Œ„—Œ’‘–­ê{‹ˆ–ˆêŒ‘‡˜†ˆ‡ê—‹ˆê‘ˆˆ‡ê‰’•ê ’‰‰Œ†Œ„ê“•Œ‘—Œ‘Š–±ê…„‘Ž–ê„‘‡ê„††’˜‘—ê…’’Ž–­ê{‹ˆê‘ˆšœêˆ…’˜•Šˆ’Œ–Œ‘Šê’†„ê†’˜‘Œ—œê ‰ˆ—ê—‹ˆê‘ˆˆ‡ê—’ê’…—„Œ‘ê„ê“•Œ‘—Œ‘Šêˆ‘—ˆ•“•Œ–ˆ­ h‡‡Œ—Œ’‘„ê’†„êšˆˆŽŒˆ–ê„‘‡ê’‘—‹Œˆ–ê„““ˆ„•ˆ‡ê—‹•’˜Š‹’˜—ê—‹ˆêˆ‘—Œ•ˆê†’˜‘—•œê…œê —‹ˆê—˜•‘ꒉꗋˆê†ˆ‘—˜•œ­ê{‹ˆêh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoB•„‡I±ê…ˆŠ˜‘ꌑꡨ¨©±êš„–ê—‹ˆê—’š‘ؖꉌ•–—ꑈš–¾ “„“ˆ•­ê{‹ˆê“˜…Œ–‹ˆ•ê’‰ê—‹Œ–ꚈˆŽœêš„–ên5…’•êr„•‡’–±ê„ê“•Œ‘—ˆ•ê‰•’êrˆ–—‹ˆœ­êh—‹’˜Š‹ê ‹ˆê‹„‡ê‹’“ˆ‡ê‰’•ê„‘ꈑ‡˜•Œ‘Šêˆ‘—ˆ•“•Œ–ˆêŒ‘êh–Iˆ‘‡™„±ê‹ˆê“•Œ‘—ˆ‡ê’‘œê¡£êŒ––˜ˆ–ꒉꌗ­ê m•’êŒ––˜ˆê‘˜…ˆ•ê¡¤ê’‘š„•‡±ê—‹ˆêˆ‡Œ—’•êš„–ênœH•Šœêz„…I­êoˆê—’’Žê’™ˆ•ê—‹ˆê‘ˆš–“„“ˆ•ê ’‘êh“•Œê¡ª±ê¡¨¨©±ê„‘‡ê—‹ˆê’‡±ê–ˆ——ˆ‡êˆ‘—ˆ•“•Œ–ˆê…ˆ†„ˆê—‹ˆê†˜••ˆ‘—ê“•Œ‘—Œ‘Šê‹’˜–ˆ­ê{‹ˆê “„‘‘ˆ‡êˆ‘‡ˆ„™’•ê†’˜‡ê‘’—ê‹„™ˆê†’ˆê—’ꏌ‰ˆêšŒ—‹’˜—ê—‹ˆê‹ˆ“ꒉꗋˆê{’š‘êj’˜‘†Œ­ {‹ˆê¡§—‹êŒ––˜ˆ±ê“˜…Œ–‹ˆ‡ê’‘êq˜œê¡¤±ê¡¨¨©±êš„–ꄆ†’“„‘Œˆ‡ê…œê„ꑈšêˆ‡Œ—’•ê„‘‡ê“•Œ‘¾ —ˆ•±êq5‘’–êm„•Ž„–±êš‹’±êŒ‘ꡨ©ª±ê„——ˆ“—ˆ‡ê„ꉕˆ–‹êŒ—ˆ•„•œê–˜““ˆˆ‘—±ê—‹ˆêšˆˆŽœêz>“Œ•’¾ ‡„ŒêrHH‘œ­ê{‹ˆêh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoB•„‡IꚄ–ê“•Œ‘—ˆ‡êŒ‘êrˆ–—‹ˆœ±êŒ‘†˜••Œ‘Šê„ê—•ˆˆ‘‡’˜–ê ‡ˆ‰Œ†Œ—ꉒ•ê‹Œ–ꘑ‡ˆ•—„ŽŒ‘Š­ê{‹ˆêšˆˆŽœê“„“ˆ•êš„–ê„‘‘˜ˆ‡ê„—ê—‹ˆêˆ‘‡ê’‰êŒ—–ê—‹Œ•‡ê™’˜ˆ­ {‹ˆê–‹’•—¾Œ™ˆ‡êh–Iˆ‘‡™„ê>–ê}Œ‡>Žˆ±ê„˜‘†‹ˆ‡êŒ‘ꡨ©§±êš„–ꓘ…Œ–‹ˆ‡êŒ‘êj–5Ž—’•‘œ„ê „Ž’™ˆ†Ãꌑꗋˆê“•Œ‘—Œ‘Šê‹’˜–ˆê’‰êmQH“êmŒ–†‹ˆ­ê~ˆê‹„™ˆê‹ˆ„•‡ê—‹„—ꉒ˜•êŒ––˜ˆ–ꒉꗋŒ–ê “„“ˆ•êšˆ•ˆê“˜…Œ–‹ˆ‡±ê…˜—ê—’‡„œê’‘œê—‹•ˆˆê’‰ê—‹ˆê„•ˆêŽ‘’š‘­ v‘êt„œê¡¦±ê¡¨©§êqI–ˆ‰êi’Š‡5‘ê…ˆŠ„‘ê—’ê“•Œ‘—ê„‘‡ê“˜…Œ–‹ê—‹ˆêk>„„ꌑêh–Iˆ‘‡™„±ê „ê –’†Œ„±ê †˜—˜•„ê „‘‡ê „‡Œ‘Œ–—•„—Œ™ˆê šˆˆŽœê ‘ˆš–“„“ˆ•­ê uˆ„•œê ’‘ˆê œˆ„•ê „—ˆ•±ê Œ—–ê ‘ˆšê ’š‘ˆ•±êl•‘Lêi„Ž5‘œŒ±ê„–’ê…ˆ†„ˆêŒ—–ꈇŒ—’•ê„‘‡ê“˜…Œ–‹ˆ•­ {‹ˆêw•Œ‘—Œ‘Šêo’˜–ˆê’‰êh–Iˆ‘‡™„Ø–êi„Ž5‘œŒêm„Œœê ê l•‘Lê i„Ž5‘œŒê ¡¨§ª¾¡©£©Ãê “•Œ‘—ˆ•±ê “˜…Œ–‹ˆ•±ê –—„—Œ’‘ˆ•ê „‘‡ê …’’Žê —•„‡ˆ•±ê †„ˆê —’ê h–Iˆ‘‡™„Ꚍ—‹ê„ꊕˆ„—ꄐ’˜‘—ꒉꈛ“ˆ•Œˆ‘†ˆê‰•’ê—‹ˆê†„“Œ—„ê†Œ—œê„‘‡ê’—‹ˆ•ê“„†ˆ–êŒ‘ê —‹ˆê“•’™Œ‘†ˆ–­êm•ŒŠœˆ–êu5‘‡’•êm˜––ꋈ“ˆ‡ê‹Œêˆ†’‘’Œ†„œê—’ꕈ™Œ™ˆêqI–ˆ‰êi’Š‡5‘Ø–ê “•Œ‘—Œ‘Šê‹’˜–ˆ­êoˆê…ˆŠ„‘ê‹Œ–êš’•ŽêŒ‘ê—‹ˆêr’“ˆ†Žœ¾‹’˜–ˆê’‘êmLêz—•ˆˆ—ꌑꡨ©¨­ê tŒ‹5œê u>ˆ—‹±ê ˆ‡Œ—’•ê ’‰ê k>„„±ê •ˆ–ŒŠ‘ˆ‡ê Œ‘ê ¡¨©©±ê „‘‡ê —‹ˆê “„“ˆ•ê š„–ê „‘‘˜ˆ‡ê ˜‘‡ˆ•ê—‹„—ê‘„ˆ­êw5êh‘‡’•êˆ‡Œ—ˆ‡ê„‘‡ê•ˆ‘ˆšˆ‡êŒ—ê„–ê—‹ˆêh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoB•„‡I꒑êq„‘˜„•œê ¢¢‘‡ê „‘‡¾¾ˆ“‹„–ŒŒ‘Šê Œ—–ê †’‘—Œ‘˜Œ—œ¾¾‹ˆê “˜…Œ–‹ˆ‡ê Œ—ê Œ‘ê —‹ˆê i„Ž5‘œŒê “•Œ‘—Œ‘Šê ‹’˜–ˆ­ê m•’ê —‹Œ–ê —Œˆê ’‘±ê ‰’•ê „‘œê œˆ„•–ê —’ê †’ˆ±ê h–Iˆ‘‡™„ê ’š‘ˆ‡ê „ê šˆˆŽœê ‘ˆš–“„“ˆ•­ê k˜•Œ‘Šê—‹„—ê—Œˆ±êl•‘Lêi„Ž5‘œŒêš„–ꌗ–ꓘ…Œ–‹ˆ•ê„‘‡ê“•’“•Œˆ—’•­ê i„Ž5‘œŒê‹„‡ê„ꊒ’‡ê…˜–Œ‘ˆ––ê–ˆ‘–ˆ­êoˆê‰’˜‘‡ˆ‡ê—‹ˆê—œ“’Š•„“‹Œ†„ê“„•—ꒉꗋˆêˆ‘—ˆ•“•Œ–ˆ²ê „ê–—„—Œ’‘ˆ•ê„‘‡ê„ꏈ‘‡Œ‘ŠêŒ…•„•œêšˆ•ˆê’“ˆ‘ˆ‡±ê„’‘ŠêšŒ—‹ê„ê…Œ‘‡ˆ•œ­êiˆ‘ˆ‰Œ—–ꉕ’ê‹Œ–ê –˜††ˆ––‰˜ê…˜–Œ‘ˆ––Ꚉ•ˆê•ˆŒ‘™ˆ–—ˆ‡êŒ‘ê—‹ˆê‡ˆ™ˆ’“ˆ‘—ê’‰ê„ê“•Œ‘—Œ‘Šê‹’˜–ˆ­êoˆê…’˜Š‹—ê „ê‰„–—ê“•ˆ––ꌑꡩª¢­ê{‹ˆ‘꓈•‰’•„—Œ‘Šê„‘‡ê†’˜‘—Œ‘Šê„†‹Œ‘ˆ–Ꚉ•ˆê„‡‡ˆ‡ê—’ê—‹ˆê“•Œ‘¾ —Œ‘Šê‹’˜–ˆØ–ꈔ˜Œ“ˆ‘—­êoˆê–ˆ—ê’˜—ꗒꆒ‘–—•˜†—ê„ê…˜Œ‡Œ‘Šê„‘‡ê–ˆ——ˆ‡ê‹Œ–ꆒ“„‘œêŒ‘—’ê Œ—–ꉌ‘„ê“„†ˆê’‘êmLêz—•ˆˆ—±êŒ‘ê‹Œ–ê’š‘ê‹’˜–ˆê‹Œ–ê…’’Ž–—’•ˆ±ê–—„—Œ’‘ˆ•±ê“•Œ‘—Œ‘Šê‹’˜–ˆ±ê ¡§¦


„‘‡ê…Œ‘‡ˆ•œÃ­êl•‘Lêi„Ž5‘œŒêš„–ê„ê–ŽŒˆ‡ê…˜–Œ‘ˆ––„‘±ê—‹„‘Ž–ê—’êš‹Œ†‹ê‹ˆêš„–ê„…ˆê—’ê ˆ›“„‘‡ê…ˆœ’‘‡êsˆ‘‡„™„Ø–ê…’•‡ˆ•±ê’“ˆ‘Œ‘Šê„ê“•Œ‘—Œ‘Šê‹’˜–ˆê…•„‘†‹±ê…Œ‘‡ˆ•œê„‘‡ê–—„—Œ’‘ˆ•ê Œ‘êt˜•–Ž„êz’…’—„­ê i„Ž5‘œŒØ–ê “•Œ‘—Œ‘Šê ‹’˜–ˆê ˆ›†ˆˆ‡ê Œ‘ê —‹ˆê †’˜‘—•œ±ê ‰’•ê ‹ˆê “•Œ‘—ˆ‡ê Œ‘ê —‹ˆê z’™ˆ‘ˆê „‘Š˜„Šˆê„–Ꚉê„–ꌑꗋˆêo˜‘Š„•Œ„‘ꐒ—‹ˆ•ê—’‘Š˜ˆ­êp‘ê¡©¡¤ê‹ˆê“•’†ˆˆ‡ˆ‡ê—’ê“•Œ‘—ê„ê ‘ˆš–“„“ˆ•ê †„ˆ‡ê u’™Œ‘ˆ±ê š‹Œ†‹ê š„–ê ˆ‡Œ—ˆ‡ê Œ‘ê —‹ˆê ™ˆ‘‡ê „‘Š˜„Šˆê …œê q’Wˆ‰ê rˆŽ±ê„ê y’„‘¾j„—‹’Œ†ê“•Œˆ–—­ê{‹Œ–ꐒ‘—‹œê“„“ˆ•êš„–ê—‹ˆê–’¾†„ˆ‡êt„•ŒŒ‘ꏌ–—­ {‹ˆê —‹˜‘‡ˆ•’˜–ê „‘‡ê –‹’†ŽŒ‘Šê ˆ™ˆ‘—–ê ’‰ê —‹„—ê „Šˆ±ê ‰’•ê Œ‘–—„‘†ˆ±ê —‹ˆê †’„“–ˆê ’‰ê —‹ˆêh˜–—•’¾o˜‘Š„•Œ„‘êt’‘„•†‹œ±ê„‰‰ˆ†—ˆ‡êi„Ž5‘œŒê„‘‡ê‹ˆê’–—ê‹Œ–ê“•Œ‘—Œ‘Šê‹’˜–ˆêŒ‘ê t˜•–Ž„êz’…’—„­êp‘ꆒ‘—•„–—ê—’ê—‹’–ˆêˆ™ˆ‘—–±ê‹’šˆ™ˆ•±ê‹ˆê†’‘—Œ‘˜ˆ‡ê‹Œ–ꄆ—Œ™Œ—Œˆ–ê„‘‡ê ‡ˆ™ˆ’“ˆ‡ê—‹ˆêŒ‘ê—‹ˆê¡©¢ª–ê„‘‡ê³£ª–­êh–ꏒ‘Šê„–ꌗꚄ–ê“’––Œ…ˆ±êi„Ž5‘œŒê“•Œ‘—ˆ‡ê„ê ‘ˆš–“„“ˆ•ê†„ˆ‡êt˜•„–’…„—ê>–ê}Œ‡>Žˆ±êš‹Œ†‹êš„–ê—„Žˆ‘ê„š„œê‰•’ê‹Œê‡˜•Œ‘Šê—‹ˆê o˜‘Š„•Œ„‘êz’™Œˆ—êyˆ“˜…Œ†±êŒ‘ê–“Œ—ˆê’‰ê—‹ˆê‰„†—ê—‹„—ê—‹ˆêh–I¾sˆ‘‡™„ŒêoB•„‡Iꄏ–’ê“•Œ‘¾ —ˆ‡ê…œê—‹ˆêi„Ž5‘œŒ–ÃꚄ–ê„êz’†Œ„Œ–—ꑈš–“„“ˆ•ê‡˜•Œ‘Šê—‹ˆê•ˆ™’˜—Œ’‘„•œêˆ™ˆ‘—–ꒉꡩ¡©­ê k˜•Œ‘Šê—‹ˆêš„•±ê“•Œ‘—Œ‘Šê‹’˜–ˆ–Ꚉ•ˆê„Œ‘—„Œ‘ˆ‡ê˜‘‡ˆ•ê‡Œ‰‰Œ†˜—ê“„“ˆ•¾„‘˜‰„†—˜•Œ‘Šê †’‘‡Œ—Œ’‘–­ê{‹ˆêp–—Œ‘„¾pŠ„–5Š±ê„ê“’Œ—Œ†„êšˆˆŽœ±êš„–ꓘ…Œ–‹ˆ‡êŒ‘êsˆ‘‡„™„ꌑꡩ¢£²ê —‹ˆê t„•ŒŒ‘ê vŠ•„:ˆŽê „‘‡ê z’™ˆ‘–Ž„ê Ž•„Œ‘„ê ’‘—‹Œˆ–ê šˆ•ˆê “˜…Œ–‹ˆ‡ê Œ‘ê ¡©¢¦¾¡©¢§­ê p‘ê —‹’–ˆê œˆ„•–ê „ê j‹•Œ–—Œ„‘ê ‘ˆš–“„“ˆ•ê †„ˆ‡ê r„ˆ‘‡„•ê z•†„ê u„–™ˆ—ˆOˆŠ„ê qˆ˜O’™’Š„ê š„–ꄏ–’ꌑꆌ•†˜„—Œ’‘­êh—ê—‹ˆê–„ˆê—Œˆ±êŒ‘ê¡©£¤¾£¥±êi„Ž5‘œŒê“•Œ‘—ˆ‡ê„ê‹„•‡êz’†Œ„Œ–—ê ‘ˆš–“„“ˆ•±ês˜‡–Ž„ê“•„™Œ†„­ê{‹Œ–ꓘ…Œ†„—Œ’‘ê“•ˆ†ˆ‡ˆ‡ê—‹ˆêkˆ’±êš‹Œ†‹ê‹„–ê…ˆ†’ˆê—‹ˆê ’–—Ꚍ‡ˆœê•ˆ„‡ê‘ˆš–“„“ˆ•êŒ‘êz’™ˆ‘Œ„­ê{‹Œ–ꉄ†—ꌖꇌ–†’–ˆ‡ê’‘ê„ꐈ’•Œ„ê“„”˜ˆê ’‘ê—‹ˆêš„ê’‰ê—‹ˆêi„Ž5‘œŒê‹’˜–ˆê’‘êsˆ‘‡„™„ؖꐄŒ‘ê–—•ˆˆ—­êt„‡Œêw•ˆŽ˜•ˆ†êš„–ê„ê “•’Š•ˆ––Œ™ˆê‘ˆš–“„“ˆ•ê“˜…Œ–‹ˆ‡ê„‘‡ê‡Œ–—•Œ…˜—ˆ‡ê…œê—‹ˆêi„Ž5‘œŒê‰„ŒœêŒ‘êsˆ‘‡„™„êŒ‘ê ¡©£¦¾£¨­ l•‘Lêi„Ž5‘œŒê‡Œˆ‡êŒ‘ê¡©£©­êoŒ–ꈑ—ˆ•“•Œ–ˆêš„–ê—„Žˆ‘ê’™ˆ•ê…œê‹Œ–ê–’‘±êlˆŽêi„Ž5‘œŒ±ê š‹’êš„–ꎌˆ‡ê…œê—‹ˆêo˜‘Š„•Œ„‘êu„Œ–ꌑꡩ¤¥­ê{‹Œ–ê‹„““ˆ‘ˆ‡êŒ‘ê–“Œ—ˆê’‰ê—‹ˆê‰„†—ê—‹„—ê‹ˆê “˜…Œ–‹ˆ‡ê„ꑈš–“„“ˆ•±ênH†–ˆŒê•–ˆê˜‘‡ˆ•ê—‹ˆê“–ˆ˜‡’‘œ±êr5•’œê~Œ•—‹Ã±ê‡˜•Œ‘Šê—‹ˆê o˜‘Š„•Œ„‘êu„Œêv††˜“„—Œ’‘­ês„—ˆ•±êi„Ž5‘œŒØ–Ꚍ‡’š±êl•–>…ˆ—êi„Ž5‘œŒ±ê•„‘ê—‹ˆê“•Œ‘—Œ‘Šê ‹’˜–ˆ­êp—êš„–ꕈŠ„•‡ˆ‡ê„ꇘ—œê—’ê“•Œ‘—ê…ˆ‘ˆ‰Œ†Œ„ê“˜…Œ†„—Œ’‘–ꉒ•ê—‹ˆê—’š‘ؖꓘ…Œ†±ê‰’•ê Œ‘–—„‘†ˆ±êŠŒ•ê„‘‡ê…’œê…’„•‡Œ‘Šê–†‹’’êœˆ„•…’’Ž–ꌑꡩ¤¡½¤¢êŒ‘êsˆ‘‡„™„ê„‘‡ê„Ž’™ˆ†­ê tˆ’•„…ˆê„•ˆê„–’ꑘˆ•’˜–ꘖˆ‰˜ê“˜…Œ†„—Œ’‘–±ê–†‹’’…’’Ž–±ê…˜ˆ—Œ‘–ê„‘‡êŠ„ˆ——ˆ–­ê p—ꐘ–—ê‘’—ꅈꉒ•Š’——ˆ‘ê—‹„—ê—‹ˆêi„Ž5‘œŒê‰„Œœêš„–ê‘’—ê’‘œê—‹ˆê‹’‡ˆ•ê’‰ê„ê“•Œ‘¾ —Œ‘Šê‹’˜–ˆ±ê…˜—ê—‹„—ê—‹ˆœê„–’ê“•Œ‘—ˆ‡ê–’¾†„ˆ‡ê—„–—ˆ‰˜ê„‘‡ê„•—Œ–—Œ†ê¹–„ê“˜…Œ†„—Œ’‘–±ºê —‹„—ꕈ‰ˆ†—ˆ‡êsˆ‘‡„™„ꄖꚈê„–ê—‹ˆêˆ‘—Œ•ˆê†’˜‘—•œ­ê{‹ˆœê“•Œ‘—ˆ‡ê…„êŒ‘™Œ—„—Œ’‘ꆄ•‡–±ê “’–—ˆ•–±ê†’‘†ˆ•—ê„‘‡ê—‹ˆ„—•Œ†„ê„‘‘’˜‘†ˆˆ‘—–±ê™Œ–Œ—Œ‘Šê†„•‡–ê„‘‡ê…Œ•—‹¾±ê„••Œ„Šˆ¾±ê„‘‡ê ’…Œ—˜„•œê†„•‡–ꒉꗋˆê˜—’–—Ꙅ•Œˆ—œ­ ~ˆê„•ˆê‘’—ê—’’ê“•’˜‡ê—’ê–„œê—‹„—ê—‹ˆê‘„—Œ’‘„Œ„—Œ’‘ꒉꗋˆêi„Ž5‘œŒêw•Œ‘—Œ‘Šêo’˜–ˆê Œ‘ê¡©¤§êš„–ê—‹ˆê‰Œ‘„ê‡„œê’‰ê„‘ê’˜—–—„‘‡Œ‘Šêˆ‘—ˆ•“•Œ–ˆ±ê†’“„•„…ˆê—’ê—‹ˆê‰„’˜–êr‘ˆ•ê w•Œ‘—Œ‘Šêo’˜–ˆêŒ‘ênœ’„ˆ‘‡•L‡²ê…˜—ê—‹ˆêi„Ž5‘œŒê†’“„‘œêš„–ꌑꚈ–—ˆ•‘êo˜‘Š„•œ±êŒ‘ê —‹ˆêt˜•„ꕈŠŒ’‘ê„‘‡êŒ‘êz’™ˆ‘Œ„­êp—êš„–ê„ê“•Œ‘—Œ‘Šê‹’˜–ˆêš‹Œ†‹ê‡ˆ™ˆ’“ˆ‡ê„‘‡êˆ‘•Œ†‹ˆ‡ê —‹ˆê—’š‘ê’‰êsˆ‘‡„™„±ê•„Œ–Œ‘ŠêŒ—–ê“•ˆ–—ŒŠˆê—’ê„ê‹ŒŠ‹ˆ•êˆ™ˆê„–ꆒ‘†ˆ•‘–ê—‹ˆê†˜—˜•ˆê’‰ê“˜…Œ–‹¾ Œ‘Š±ê„‘‡êŒ—ê–˜Œ—„…œê†’‘—Œ‘˜ˆ‡ê—‹’–ˆê¡¦—‹ê†ˆ‘—˜•œê—•„‡Œ—Œ’‘–êš‹Œ†‹ê‹„‡ê…ˆˆ‘ꈖ—„…Œ–‹ˆ‡ê…œê —‹ˆêi5‘‰‰œê‰„ŒœêŒ‘ê—‹ˆê“•Œ‘—Œ‘Šê‹’˜–ˆê’‰ê—‹ˆêo’‰‰‹„—ˆ•–­ ¡§§


t’‡ˆ•‘ê|…•ˆ„–ꌑêwŒ†—˜•ˆ–ê„‘‡ê~’•Ž–ê’‰êh•— {‹ˆê“•ˆ‡ˆ†ˆ––’•–ꒉꗋˆê’‡ˆ•‘ꘐ…•ˆ„¾¾š‹Œ†‹êŒ–ꘖˆ‡ê„Š„Œ‘–—Ꚉ„—‹ˆ•ê‹„•‡–‹Œ“–¾¾ †’˜‡ê‹„™ˆê…ˆˆ‘ê—‹ˆê“„ê‰„‘–ꈐ“’œˆ‡ê„–ê“„•„–’–ê„‘‡ê—‹ˆê‹„‘‡ê‰„‘–ꒉꄑ†Œˆ‘—ê—Œˆ–­ê {‹ˆê˜…•ˆ„ê–ˆ—ê’˜—꒑ꌗ–ꄏ¾†’‘”˜ˆ•Œ‘Šê†„•ˆˆ•êŒ‘ê—‹ˆê‰’•ê’‰ê“„•„–’–±ê˜…•ˆ„–ê„‘‡ê †„•¾“„•„–’–ê ‰•’ê •ˆŠŒ’‘–ê ’‰ê q„“„‘ê „‘‡ê j‹Œ‘„­ê y˜ˆ•–ê šˆ•ˆê ‡ˆ“Œ†—ˆ‡ê Œ‘ê “Œ†—˜•ˆ–ê ‰•’ê —‹ˆêtŒ‡‡ˆêhŠˆ–ꘑ‡ˆ•ê–”˜„•ˆê„‘‡ê†Œ•†˜„•ê“„•„–’–­ê{‹ˆêm•ˆ‘†‹êl‘ŒŠ‹—ˆ‘ˆ‘—ꆄ‘ê…ˆê —‹„‘Žˆ‡ê‰’•ê—‹ˆê˜…•ˆ„ؖꐒ‡ˆ•‘ꕈ‘„Œ––„‘†ˆ­êz’˜•†ˆ–ꒉꉄ–‹Œ’‘ê‹Œ–—’•œê–„œê—‹„—ê—‹ˆê ‡ˆ†•ˆ„–ˆêŒ‘ê—‹ˆêˆ›—ˆ‘—ê’‰êi„•’”˜ˆê„‘‡êy’†’†’ꇕˆ––ˆ–êš„–ꌑꇌ•ˆ†—ê•„—Œ’ê—’ê—‹ˆê•’ˆê’‰ê —‹ˆê“„•„–’­ê|…•ˆ„–ê„‘‡ê“„•„–’–ê–ˆ•™ˆ‡ê„–êš„ŽŒ‘Šê–—Œ†Ž–ê„‘‡ê—’ꆒœœê‹Œ‡ˆê’‘ˆØ–ꉄ†ˆ­ê uˆš–“„“ˆ•–ê ‰•’ê —‹ˆê o˜‘Š„•Œ„‘ê “•ˆ––ê ’‰ê —‹’–ˆê ‡„œ–ê †’‘‰Œ•ˆ‡ê —‹’–ˆê ‰„†—–ê Œ‘ê –˜““ˆ¾ ˆ‘—–êš‹ˆ‘ê—‹ˆœê“Œ†—˜•ˆ‡ê„‡Œˆ–±ê•ˆŠ„•‡ˆ––ꒉꗋˆŒ•ê„Šˆ±ê‹’‡Œ‘Šê“„•„–’–­ {’š„•‡ê —‹ˆê ˆ‘‡ê ’‰ê —‹ˆê ¡©—‹ê †ˆ‘—˜•œ±ê Œ„Šˆ–ê ’‰ê ˜…•ˆ„–ê …ˆ†„ˆê šŒ‡ˆ–“•ˆ„‡ê Œ‘ê š’•Ž–ꒉꄕ—­êtŒ‹5œêt˜‘Ž5†–œê„‘‡ê‹Œ–ꉒ’šˆ•–ꐄ‡ˆê–ˆ™ˆ•„ê“„Œ‘—Œ‘Š–ꆒ‘—„Œ‘Œ‘Šê—‹Œ–ê ’…ˆ†—±ê„–ꇌ‡êo’I––œ±êtˆ‡‘œ5‘–Žœ±êiˆ•—„„‘êr„•’™–Žœê„‘‡ê„‘œê’—‹ˆ•ê„•—Œ–—–ꉕ’ê u„Šœ…5‘œ„±ê‰’•êŒ‘–—„‘†ˆ±êr5•’œêmˆ•ˆ‘†œ±êš‹’–ˆê“„Œ‘—Œ‘Šê†„ˆ‡ê¹v†—’…ˆ•ºêš„–ꆒ‘–Œ‡ˆ•ˆ‡ê ’‘ˆê’‰ê‹Œ–ꐒ–—ê’˜—–—„‘‡Œ‘Šêš’•Ž–­ês„—ˆ•êšˆêšŒê–‹’šê“„•„–’–ꌑꗋˆê“•’Œ‘ˆ‘—êš’•Ž–ê’‰ê –ˆ™ˆ•„ê“„Œ‘—ˆ•–êš‹’Ꚉ•ˆê„†—Œ™ˆêŒ‘ê{•„‘–‡„‘˜…Œ„±ê„–Ꚉê„–ê—‹’–ˆê’‰êq5‘’–ê{’•‘œ„Œ±êqI–ˆ‰ê yŒ““¾yI‘„Œê„‘‡êi>„êp™5‘œŒ¾n•Q‘š„‡­ h—ê ’‘ˆê —Œˆ±ê ˜…•ˆ„–ê šˆ•ˆê „‡ˆê Œ‘ê ™„•Œ’˜–ê –„ê †•„‰—ê š’•Ž–‹’“–±ê „‘‡ê —‹ˆŒ•ê „––ˆ…„Šˆêš„–ꉌ‘Œ–‹ˆ‡ê…œê†’‘—•„†—ˆ‡êš’•Žˆ•–ꈐ“’œˆ‡ê …œê —•„‡ˆ•–­ê |…•ˆ„ê †’™ˆ•–ê šˆ•ˆênˆ•„‘ê„‘‡êm•ˆ‘†‹ê—ˆ›—Œˆê„•—Œ†ˆ–±ê„‘‡ê—‹ˆŒ•ê‹„‘‡ˆ–Ꚉ•ˆê–—œˆ‡ê‰•’ê…’‘ˆê„‘‡ê …„…’’ê“’ˆ–­ê{‹ˆê‰’˜‘‡Œ‘Šê’‰ê—‹ˆêo˜‘Š5•Œ„êl•‘œLŠœ5•êŒ‘êh–Iˆ‘‡™„ꌑꡩª¤ê–ŒŠ‘Œ¾ ‰Œˆ‡ê„‘ꈓ’†‹¾„ŽŒ‘Šê†‹„‘ŠˆêŒ‘ê’˜•ê†’˜‘—•œ±ê„‘‡êŒ—êš„–ê—‹ˆê‰Œ•–—ꘐ…•ˆ„ꉄ†—’•œêŒ‘ê —‹ˆêt’‘„•†‹œ­êsˆ‘‡„™„ؖꘐ…•ˆ„–Ꚉ•ˆê†’‘–—•˜†—ˆ‡ê‰•’ê–—ˆˆê•’‡–²ê—‹ˆŒ•ê†’™ˆ•–Ꚉ•ˆê „‡ˆê’˜—ꒉꆒ——’‘ê„‘‡ê–ŒŽ­ê{‹ˆê‰„†—’•œêˆ‘’œˆ‡êš’•‡šŒ‡ˆê‰„ˆ²êŒ—–ê“•’‡˜†—–Ꚉ•ˆêŒ‘ê ‡ˆ„‘‡ê‰„•ê„‘‡êšŒ‡ˆ­ê m’•ê—‹ˆê“Œ†—’•Œ„ê–’˜•†ˆ–ꌑ꒘•êˆ›‹Œ…Œ—Œ’‘Ꚉꋄ™ˆê•ˆŒˆ‡ê˜“’‘ê—‹ˆê¹}„–5•‘„“Œê –5Š±ºê —‹ˆê ¹wˆ–—Œê oB•„“±ºê —‹ˆê ¹t˜•„–’…„—ê >–ê }Œ‡>Žˆºê „‘‡ê —‹ˆê ¹h–I¾sˆ‘‡™„Œê oB•„‡I­ºê v‘ˆê Œ„Šˆêš‹Œ†‹ê–‹’š–ê—‹ˆê~’ˆ‘Ø–êj˜…ꉕ’êo„‡R‘5‘5–ꌑꗋˆê†„“Œ—„ê†Œ—œêŒ–ê’˜—–—„‘¾ ‡Œ‘Šê…ˆ†„˜–ˆ±êŒ‘ꄏê“•’…„…ŒŒ—œ±ê—‹ˆê„‡Œˆ–Ꚉ•ˆê“‹’—’Š•„“‹ˆ‡êšŒ—‹êo˜‘Š5•Œ„êl•‘œLŠœ5•ê “•’‡˜†—–­ {‹ˆêo˜‘Š5•Œ„ê|…•ˆ„êm„†—’•œê {‹ˆê‰Œ•–—ê–—ˆ“–Ꚉ•ˆê—„Žˆ‘ꉒ•ê„‘ꘐ…•ˆ„ꉄ†—’•œêš‹ˆ‘êi>„ê~’•—„‘‘ؖꇕˆ––¾ „ŽŒ‘Šê –‹’“ê š„–ê —•„‘–‰’•ˆ‡ê Œ‘—’ê „‘ê ˜…•ˆ„¾“•’‡˜†Œ‘Šê š’•Ž–‹’“­ê {‹„—ê —’’Žê “„†ˆê ’‰‰Œ†Œ„œê’‘êzˆ“—ˆ…ˆ•ê¢§±ê¡©ª¤êŒ‘ê„ê…˜Œ‡Œ‘Šêš‹Œ†‹ê–—„‘‡–ꌑꗋˆêœ„•‡ê’‰ê—‹ˆêz„™Œ‘Š–êi„‘Žê Œ‘êsˆ‘‡„™„­ê{‹Œ–êš„–ê—‹ˆê‰Œ•–—ꘐ…•ˆ„ꉄ†—’•œêŒ‘ê—‹ˆêo˜‘Š„•Œ„‘êt’‘„•†‹œ­êo˜‘Š5•Œ„ê o„„Œêl–ˆ•‘œLŠœ5•¾¾„–ꌗꚄ–ꆄˆ‡¾¾š„–ê–’ê–˜††ˆ––‰˜ê—‹„—ê…œêt„œê¢§±ê¡©ª¦êŒ—ê‹„‡ê…ˆ†’¾ ˆê„ê–‹„•ˆê†’“„‘œ­ê{‹ˆêˆ…ˆ•–ꒉꗋˆê‰Œ•–—ê…’„•‡ê’‰ê‡Œ•ˆ†—’•–Ꚉ•ˆê„–ꉒ’š–®êh‡’‰ê j–˜ŽŒ†–±ê†„–‹ˆ•ê•ˆ“•ˆ–ˆ‘—Œ‘Šê—‹ˆêz„™Œ‘Š–êi„‘Ž²êqI–ˆ‰êi•Q‘‘ˆ•±ê‡’†—’•²êh‡’‰êiQ†‹ˆ•±ê —ˆ‘„‘—²êu5‘‡’•êm˜––±ê“‹„•„†Œ–—²êsŒ“I—êm•ˆœˆ•±ê—•„‡ˆ•²êtI•ên•’–±ê—•„‡ˆ•²êm5…Œ5‘êqI–„±ê ¡§¨


‡Œ–—•Œ†—ꇒ†—’•²êlˆŽêr„•„…>œ’–±ê„šœˆ•²êqI–ˆ‰êr’—–†œ±ê†„–‹ˆ•ê„—ê—‹ˆêz„™Œ‘Š–êi„‘Ž²êlŒê w’5Ž±ê†‹Œˆ‰ê„††’˜‘—„‘—ê„—ê—‹ˆêz„™Œ‘Š–êi„‘Ž²êiˆ‘Lê~’•—„‘‘±ê—•„‡ˆ•²êsŒ“I—ê~ˆŒ–±ê—•„¾ ‡ˆ•²êk•­êh‡’‰ê~’5Ž±ê„šœˆ•êŒ‘êsˆ‘‡„™„ê„‘‡êi>„ê~ˆŒ–±ê—•„‡ˆ•±ê…’—‹ê’‰ê—‹ˆê‰•’ê iˆ„—Œ‘†êÂiˆ—Œ‘†ŒÃ­êi>„ê~’•—„‘‘ê„‘‡êqI–ˆ‰ên•„‰êšˆ•ˆê„““’Œ‘—ˆ‡ê…œê—‹ˆê–‹„•ˆê†’¾ “„‘œê„‘„Šˆˆ‘—ê„–ê’‰‰Œ†Œ„–Ꚍ—‹ê–ŒŠ‘„—˜•ˆê„˜—‹’•Œ„—Œ’‘­ê iœê¡©ª§±ê„ꑈš±êŒ“’–Œ‘Šê‰„†—’•œê…˜Œ‡Œ‘Šêš„–ꉌ‘Œ–‹ˆ‡ê’‘ê—‹ˆêšˆ–—ê–Œ‡ˆê’‰ê—’š‘­ê{‹ˆê …˜Œ‡Œ‘Š±êš‹Œ†‹ê…’•ˆêzˆ†ˆ––Œ’‘ꉈ„—˜•ˆ–±êš„–ꆒ‘–—•˜†—ˆ‡ê…œês„’–êzˆ‘—ˆ­ê{‹ˆêŒ•’‘¾†’‘†•ˆ—ˆê –—•˜†—˜•ˆ±ê†’‘–Œ‡ˆ•ˆ‡ê•ˆ™’˜—Œ’‘„•œê„—ê—‹ˆê—Œˆ±ê‡Œ‡ê‘’—ê“•’™ˆê—’ꅈꕈ–Œ–—„‘—­êhꉈšêœˆ„•–ê „—ˆ•±ê—‹ˆêzˆ†ˆ––Œ’‘ꊄ…ˆê•’’‰ê‹„‡ê—’ꅈꇈ’Œ–‹ˆ‡ê„‘‡ê•ˆ“„†ˆ‡ê…œê„ê—•„‡Œ—Œ’‘„ê’‘ˆ­ê h—ê—‹ˆê…ˆŠŒ‘‘Œ‘Šê’‰ê—‹ˆê¡©¡ª–±ê—‹ˆê˜…•ˆ„ꉄ†—’•œêˆ“’œˆ‡ê„‘ê„™ˆ•„Šˆê’‰ê£ª¾¤ªê š’•Žˆ•–ê„‘‡êŒ—–ê“•’‡˜†—–ê–’‡êšˆê„—ê—‹ˆê„•Žˆ—­êp—ê“•’‡˜†ˆ‡ê¢§ª¾£¥ªê˜…•ˆ„–ê„ꇄœ­ê o’šˆ™ˆ•±êŒ‘ê¡©¡¢ê—‹ˆê‰„†ˆê™„˜ˆê’‰ê–‹„•ˆ–ꉈê…œê£ªÜ­êk˜•Œ‘Šê—‹ˆê¡–—ê~’•‡ê~„•±ê„ê–‹’•¾ —„Šˆê’‰ê—‹ˆê‘ˆ†ˆ––„•œê„—ˆ•Œ„–±ê„–Ꚉê„–ê„ꇈ†Œ‘Œ‘Šê‡ˆ„‘‡±ê†„˜–ˆ‡ê„ꊕˆ„—ꖏ˜“êŒ‘ê “•’‡˜†—Œ’‘ê„‘‡ê—‹ˆê‰„†—’•œêš„–ꉒ•†ˆ‡ê—’ꐄŽˆê’—‹ˆ•êŠ’’‡–ꏌŽˆê†’—‹ˆ–ê’•ê–‹’ˆ–­ê{’š„•‡ê —‹ˆêˆ‘‡ê’‰ê—‹ˆêt’‘„•†‹œ±êu5‘‡’•êm­êm˜––ê„‘‡ê•Œ‘ê~’•—„‘‘ꌑꡩ¡§±êl•‘LêyŒˆ——ˆ•ê Œ‘¡©¡¨ê„‘‡êzŒŠ‰•Œˆ‡êz“ŒˆŠˆêŒ‘ê¡©¡©±ê‹ˆ„‡ˆ‡ê—‹ˆê†’“„‘œ­ |…•ˆ„êt„‘˜‰„†—˜•Œ‘ŠêŒ‘êsˆ‘‡„™„ê…ˆ—šˆˆ‘ê—‹ˆê{š’ê~’•‡ê~„•– {‹ˆêŒ‘‹„…Œ—„‘—–ê’‰êsˆ‘‡„™„ê„‘‡êŒ—–ê–˜••’˜‘‡Œ‘Š–ꉒ˜‘‡ê—‹ˆ–ˆ™ˆ–ꌑꑈšê†Œ•†˜¾ –—„‘†ˆ–ê „‰—ˆ•ê —‹ˆê ¡–—ê ~’•‡ê ~„•­ê p‘ê •ˆ–“’‘–ˆê —’ê ‡ˆ†Œ–Œ’‘–ê ’‰ê —‹ˆê {•Œ„‘’‘ê Âw„•Œ–Ã±ê —‹ˆê sˆ‘‡„™„ê •ˆŠŒ’‘ê š„–ê „‘‘ˆ›ˆ‡ê —’ê „ê ‘ˆšœ¾‰’˜‘‡ˆ‡ê ‘„—Œ’‘ê †„ˆ‡ê —‹ˆêzˆ•…Œ„‘¾j•’„—Œ„‘¾ z’™ˆ‘Œ„‘êrŒ‘Š‡’±ê•ˆ‘„ˆ‡ê—‹ˆêrŒ‘Š‡’ê’‰ê€˜Š’–„™Œ„ꌑꡩ¢©±ê„‘‡ê—‹Œ–ꈛŒ–—ˆ‡ê˜‘—Œê ¡©¤¡­êk˜•Œ‘Šê—‹ˆê“ˆ•Œ’‡ê…ˆ—šˆˆ‘ê—‹ˆê—š’ê~’•‡ê~„•–±ê…’—‹ê“’Œ—Œ†„ê„‘‡êˆ†’‘’Œ†„ê †’‘‡Œ—Œ’‘–Ꚉ•ˆê“’—ˆ‘—œê„—ˆ•ˆ‡­ê |‘‡ˆ•ê—‹’–ˆê†’‘‡Œ—Œ’‘–±ê—‹ˆêo˜‘Š5•Œ„ê|…•ˆ„êt„‘˜‰„†—˜•ˆ•±êw˜…Œ†êj’“„‘œ±ê †‹„‘Šˆ‡ê Œ—–ê ‘„ˆê —’ê —‹ˆê z’™ˆ‘ˆ±ê {’™„•‘„ê ‡ˆW‘ŒŽ’™­ê ~‹ˆ‘ê ˜…•ˆ„ê „‘˜‰„†—˜•Œ‘Šê †’ˆ‘†ˆ‡ê’‘†ˆê’•ˆêŒ‘ê¡©¢£±ê—‹ˆê‡ˆ„‘‡ê‰’•ê—‹Œ–ê“•’‡˜†—ê‹„‡êŠ•’š‘­êp‘ê—‹ˆê¡©¢ª–ê —‹ˆê†’“„‘œêˆ“’œˆ‡ê„…’˜—ꤪꚒ•Žˆ•–²ê‡˜•Œ‘Šê—‹ˆê„˜—˜‘꓈•Œ’‡±ê„ê‘ŒŠ‹—ê–‹Œ‰—êš„–ê „–’ê Œ‘—•’‡˜†ˆ‡­ê p—ê š„–ê “•’…„…œê —‹ˆê •Œ–Œ‘Šê ‡ˆ„‘‡ê —‹„—ê ˆ‘†’˜•„Šˆ‡ê †’“ˆ—Œ—Œ’‘ê Œ‘ê sˆ‘‡„™„®ê„ꉄ†—’•œê†„ˆ‡ê¹q„‡•„‘ºê|…•ˆ„êt„‘˜‰„†—˜•Œ‘Šêš„–ꈖ—„…Œ–‹ˆ‡ê…œêl““Œ‘Šˆ•ê „‘‡êi„˜êŒ‘ê¡©¢¥­ê{‹Œ–ꉌ•ê“•’‡˜†ˆ‡ê¡¢ª¾¡¤ªê˜…•ˆ„–ê„ꇄœêšŒ—‹ê£ªêš’•Žˆ•–­êh‘ê Œ‘‰„—Œ’‘„•œê •ˆ†ˆ––Œ’‘ê „‘‡ê —‹ˆê ’•ˆê —„•‘Œ–‹ˆ‡ê †’“ˆ—Œ—’•ê …•’˜Š‹—ê ¹q„‡•„‘ºê t„‘˜¾ ‰„†—˜•Œ‘Šê—’ꌗ–ꎑˆˆ–ꌑꗋˆê£•‡ê‡ˆ†„‡ˆê’‰ê—‹ˆê¢ª—‹ê†ˆ‘—˜•œ­êh‘‡êš‹ˆ‘ꌗꆒ‘™ˆ•—ˆ‡ê—’ê „‘˜‰„†—˜•Œ‘Šê‡•ˆ––ˆ–±êo˜‘Š5•Œ„ꓘ•†‹„–ˆ‡êŒ—–ꕈ„Œ‘Œ‘Šê„––’•—ˆ‘—ê„‘‡ê’˜—‰Œ——Œ‘Šê‰’•ê —‹ˆê“•’‡˜†—Œ’‘ꒉꘐ…•ˆ„–­ {‹ˆêœˆ„•ê¡©£¥ê“•’™ˆ‡ê—’ꅈꄑꌐ“’•—„‘—ê’‘ˆêŒ‘ê—‹ˆê—ˆ†‹‘’’ŠŒ†„ê‡ˆ™ˆ’“ˆ‘—ê’‰ê sˆ‘‡„™„ؖꘐ…•ˆ„ꐄ‘˜‰„†—˜•Œ‘Š­êu„ˆœ±ê„—ê—‹„—ê—Œˆê—‹ˆê“•’“•Œˆ—’•–ꈐ…„•Žˆ‡ê’‘ê„ê “„„—Œ„ê’‡ˆ•‘Œ„—Œ’‘­êv‘ê—‹ˆê’‘ˆê‹„‘‡±ê—‹ˆê‰„†—’•œêš„–ꈔ˜Œ““ˆ‡êšŒ—‹êˆˆ†—•’‘Œ†ê„¾ †‹Œ‘ˆ–­êv‘ê—‹ˆê’—‹ˆ•±ê„ꑈšê“„‘—êš„–ê–ˆ—ꘓꚌ—‹Œ‘ê—‹ˆê‰•„ˆš’•Žê’‰êŒ—–ꆄ“„…ŒŒ—Œˆ–ê„–ê„ê Ž‘Œ——Œ‘Šê„†‹Œ‘ˆê“„‘—±ê„‘‡êŒ—ê…ˆŠ„‘ê“•’‡˜†—Œ’‘Ꚍ—‹ê¤¤êš’•Žˆ•–ꌑꡩ£¦­êm˜•—‹ˆ•’•ˆ±ê —‹ˆê„‘˜‰„†—˜•ˆ•ê’“ˆ‘ˆ‡ê„ê–˜…–Œ‡Œ„•œêŒ‘ꁄŠ•ˆ…ꌑꡩ£§­ê{‹Œ–êš„–ê„ê—•„‘––‹Œ“ˆ‘—ꆈ‘—ˆ•ê ‰’•ê’—‹ˆ•êj•’„—Œ„‘ê„‘‡ê€˜Š’–„™Œ„‘ꇌ–—•Œ†—–­ê ¡§©


{‹ˆê„‘‘ˆ›ˆ‡ê™Œ„Šˆ–ꒉꗋˆêsˆ‘‡„™„ꕈŠŒ’‘Ꚉ•ˆê•ˆ¾„‘‘ˆ›ˆ‡ê…œêo˜‘Š„•œê’‘êh“•Œê ¡¦±ê¡©¤¡êš‹ˆ‘êo˜‘Š„•Œ„‘ê—•’’“–ꐄ•†‹ˆ‡êŒ‘—’êh–Iˆ‘‡™„­êo’šˆ™ˆ•±ê—‹Œ–ꏄ–—ˆ‡ê‰’•ê’‘œê ‰’˜•ê œˆ„•–­ê k˜•Œ‘Šê —‹ˆê ¢‘‡ê ~’•‡ê ~„•±ê —‹ˆê ‰Œ•ê •ˆ™ˆ•—ˆ‡ê —’ê Œ—–ê ’‡ê ‘„ˆ±ê …˜—ê Œ—ê š„–ê –˜““Œˆ‡êšŒ—‹ê„ꑈšêŒ—ˆê„‘‡ê…ˆ†„ˆêo˜‘Š5•Œ„êo„„Œêl•‘œLŠœ5•±êw˜…Œ†êj’“„‘œ­êp—–ê …’„•‡ê’‰ê‡Œ•ˆ†—’•–êš„–ꕈ“ˆ‘Œ–‹ˆ‡ê…œêj’˜‘—êtŒŽI–êi„——‹œ5‘œê„‘‡êk•­êmˆ•ˆ‘†êo„I–ꌑê zˆ“—ˆ…ˆ•ê¡©¤¡­êh–ê—‹ˆê“•’“•Œˆ—’•–ê‹„‡êŒ‘—ˆ‘‡ˆ‡±ê—‹ˆêw˜…Œ†êj’“„‘œê†’‘–Œ‡ˆ•ˆ‡êŒ—–ê—„•¾ Šˆ—ꉘ‘†—Œ’‘ꗒꅈꗋˆê„‘˜‰„†—˜•Œ‘Šê„‘‡ê‡Œ–—•Œ…˜—Œ’‘ꒉꘐ…•ˆ„–ꒉꄏêŽŒ‘‡–±ê—’Šˆ—‹ˆ•ê šŒ—‹ê—‹ˆê“•ˆ“„•„—Œ’‘ꒉꄏê–’•—–ꒉꖋ’ˆ–ê„‘‡ê˜‘‡ˆ•Š„•ˆ‘—–­ |…•ˆ„êt„‘˜‰„†—˜•Œ‘Šê„‰—ˆ•ê¡©¤¥ h‰—ˆ•ê—‹ˆê¢‘‡ê~’•‡ê~„•±ê—‹ˆê–ˆ†’‘‡ê‡ˆ†Œ–Œ’‘ꌑê}Œˆ‘‘„ꏄ“–ˆ‡±ê‡˜ˆê—’êš‹Œ†‹ê—‹ˆê {•Œ„‘’‘ê…’•‡ˆ•êš„–ꕈ¾ˆ–—„…Œ–‹ˆ‡êŒ‘ê—‹ˆêsˆ‘‡„™„ꕈŠŒ’‘­ê{‹ˆêj’˜‘Œ–—ê“„•—œê†•ˆ„—ˆ‡ê „ꕈŠŒˆêŒ‘ê—‹ˆê–’¾†„ˆ‡êuˆš¾€˜Š’–„™Œ„²ê„‘˜‰„†—˜•ˆ•–Ꚉ•ˆê‘„—Œ’‘„Œˆ‡­ {‹ˆê „–—ê nˆ‘ˆ•„ê h––ˆ…œê ’‰ê —‹ˆê o˜‘Š5•Œ„ê |…•ˆ„ê t„‘˜‰„†—˜•ˆ•ê š„–ê ‹ˆ‡ê ’‘ê h˜Š˜–—ꡨ±ê¡©¤¤­êo’šˆ™ˆ•±ê‡˜•Œ‘Šê—‹Œ–꓈•Œ’‡ê—‹ˆ•ˆêš„–ê‹„•‡œê„‘œê“•’‡˜†—Œ’‘­ê{‹ˆê“•’¾ “•Œˆ—’•–ê–—’†Žˆ‡ê—‹ˆŒ•ê„––’•—ˆ‘—–ꌑꗋˆê‘ˆ„•…œê†’˜‘—•œ–Œ‡ˆê—’ê„™’Œ‡ê‡„„Šˆê‰•’ê—‹ˆê m•’‘—êsŒ‘ˆ­êm„†—’•œê…˜Œ‡Œ‘Š–Ꚉ•ˆê“˜‘‡ˆ•ˆ‡êŒ‘ê—‹ˆê–“•Œ‘Šê’‰ê¡©¤¥­ê{‹ˆê‘ˆšêj’˜‘Œ–—ê •ˆŠŒˆê†•ˆ„—ˆ‡ê„ꍄŒêŒ‘ê—‹ˆ²ê„—ˆ•ê—‹ˆê…˜Œ‡Œ‘Š–Ꚉ•ˆê‘„ˆ‡ê—‹ˆêu„‰—„êvŒêj’“„‘œ­ê {‹ˆêŽ‘Œ——Œ‘Šê„†‹Œ‘ˆ–Ꚉ•ˆê—„Žˆ‘ê—’ês˜…„‘„ê—’ê—‹ˆêh‘Š’•„ê—ˆ›—ŒˆêŒ­ê|…•ˆ„ê“•’¾ ‡˜†—Œ’‘êš„–ꕈ–—„•—ˆ‡ê’‘êq˜‘ˆê¢ª±ê¡©¤§êŒ‘ê—‹ˆê…„–ˆˆ‘—ꒉꗋˆê…˜Œ‡Œ‘Šê’‘êmLêz—•ˆˆ—Ꚍ—‹ê „†‹Œ‘ˆ–ꉕ’ê—‹ˆê˜…•ˆ„ꉄ†—’•œ­ê{‹ˆê“„‘—êš„–ꇈ–ŒŠ‘„—ˆ‡ê—‹ˆêvŽ•„‘„ꇈW‘ŒŽ„•‘„±ê „‘‡êŒ—–ꡨꉒ•ˆ•êš’•Žˆ•–Ꚉ•ˆê„…ˆê—’ê“•’‡˜†ˆê£ªê˜…•ˆ„–ê„ꇄœ­êp‘ê¡©¥¥ê—‹ˆê“„‘—êš„–ê •ˆ‘„ˆ‡ê{’™„•‘„ꇈW‘ŒŽ’™ê‹ˆ•’ê—ˆ‰„‘êr’™„:­êp—–ê“•’Š•„ˆê„††’’‡„—ˆ‡ê—‹ˆê“•’¾ ‡˜†—Œ’‘ꒉꄏêŽŒ‘‡–ꒉꘐ…•ˆ„–­ê{‹ˆêtˆ‹„‘ŒŽ„꓏„‘—ê…ˆŠ„‘ꌗ–ê“•’‡˜†—Œ’‘ꒉꘐ…•ˆ„ê †’“’‘ˆ‘—–ꌑꡩ¥¦±ê„‘‡ê—‹ˆê˜…•ˆ„êš’•Ž–‹’“ꐒ™ˆ‡ê—’ꑈšê…˜Œ‡Œ‘Š–ꌑꡩ¥©­êhê’‰ê —‹ˆ–ˆê†‹„‘Šˆ–ꊄ™ˆê–“˜•ê—’ê—‹ˆê‰„†—’•œØ–ê“•’‡˜†—Œ™Œ—œ±ê‰’•êŒ‘ê—‹ˆê‰’’šŒ‘Šêœˆ„•êŒ—ꈐ“’œˆ‡ê ¡¨©êš’•Žˆ•–êš‹’ê“•’‡˜†ˆ‡ê¡¦ª±ªªªê˜…•ˆ„–ê„‘‘˜„œ­êhꎑŒ——Œ‘Šê„†‹Œ‘ˆ–꓏„‘—êš„–ê ˆ–—„…Œ–‹ˆ‡ê—‹„—꜈„•±ê—’’±ê„’‘Š–Œ‡ˆê—‹ˆê‘ˆšœê•ˆ‘„ˆ‡êpukpw±ê p‘‡˜–—•Œ„ꇈW‘ŒŽ’™êŒ‘ê “ˆ—ˆ‘Œ‘­êp‘ê¡©¥©ê—‹ˆŒ•ê“•’‡˜†—–ê…ˆŠ„‘ê„““ˆ„•Œ‘ŠêŒ‘ꉒ•ˆŒŠ‘ꐄ•Žˆ—–±ê„’‘Šê’—‹ˆ•–ꌑêw’„‘‡±ê l—‹Œ’“Œ„±ê h…„‘Œ„±ê —‹ˆê z’™Œˆ—ê |‘Œ’‘±ê —‹ˆê uˆ—‹ˆ•„‘‡–±ê j„‘„‡„±ê —‹ˆê |zh±ê jˆ†‹’¾ –’™„ŽŒ„±êl‘Š„‘‡ê„‘‡êm•„‘†ˆ­ê{‹ˆ•ˆêšˆ•ˆê¤ªªêˆ“’œˆˆ–ê„—êpukpwꌑꡩ¦¦²ê£¢ê—‹’˜–„‘‡ê ŽŒ’Š•„–ꒉꆏ’—‹ˆ–Ꚉ•ˆê“•’‡˜†ˆ‡ê„‘‡ê–’ˆê¥¦ªê—‹’˜–„‘‡ê˜…•ˆ„–­ |…•ˆ„ꐄ‘˜‰„†—˜•Œ‘Šê‰„†ˆ‡ê‹„•‡–‹Œ“–ꌑꗋˆê¡©¨ªØ–ê…ˆ†„˜–ˆê’‰ê—‹ˆê„““ˆ„•„‘†ˆê ’‰êm„•¾l„–—ˆ•‘ê“•’‡˜†—–ꌑꗋˆê“„•„ˆêš’•‡ê„•Žˆ—­êhꑈŠ„—Œ™ˆêˆ‰‰ˆ†—êš„–ꆄ˜–ˆ‡ê…œê—‹ˆê €˜Š’–„™Œ„‘ꈆ’‘’Œ†„ê„‘‡ê“’Œ—Œ†„ê†•Œ–Œ–­êz˜…–ˆ”˜ˆ‘—œ±ê—‹ˆêŒ‘‡ˆ“ˆ‘‡ˆ‘—êz’™ˆ‘ˆêyˆ¾ “˜…Œ†êš„–ꈖ—„…Œ–‹ˆ‡­ê{‹ˆ–ˆê†Œ•†˜–—„‘†ˆ–Ꚉ„Žˆ‘ˆ‡ê—‹ˆêpukpwꘐ…•ˆ„ꉄ†—’•œê„‘‡ê Œ—êš„–ꈏŒŒ‘„—ˆ‡êŒ‘ꢪª¡­ê{‹ˆê‰Œ•ê—‹„—êš„–ꈖ—„…Œ–‹ˆ‡êŒ‘ê¡©ª¤ê‡Œ‡ê‘’—ꕈ„Œ‘ꄆ—Œ™ˆê —’ꆈˆ…•„—ˆêŒ—–ꡪª—‹ê„‘‘Œ™ˆ•–„•œ±ê„‘‡ê˜…•ˆ„ꐄ‘˜‰„†—˜•Œ‘Šê‹„–ꘗ—ˆ•œê‡Œ–„““ˆ„•ˆ‡ê ‰•’êsˆ‘‡„™„­êv•ê“ˆ•‹„“–ê‘’—¸

{•„‘–„—ˆ‡ê…œ®êr„—„Œ‘ên˜œ5–±êp–—™5‘êrˆ‘‡ˆ•ˆ–Œ ¡¨ª


sŒ—ˆ•„—˜•„ê÷êmˆ‹„–‘5—ꌕ’‡„’ ijzrhpê}ˆ•„ ¢ªª¢ê }5•’–’Žêt„Šœ„•’•–5Š’‘ꄝꌓ„•’–’‡5–ꈏL——­êi“­ ilyp±êi•„‘Ž’ ¡©¦¨ê {Œ–Ž„•–—™’ê‘„êz’™ˆ‘–Žˆ­ês˜…„‘„ is€ê•“5‡ ¡©§¤ê hꊜIŠœ–ˆ•>–ˆ—ꐈŠˆˆ‘>–ˆê>–ꉈL‡>–ˆê„„ꐈŠœ>…ˆ‘ꡧ¡¡¾¡¨¤§­êp‘®ê„„Œê ê nœT—ˆ>‘œê¡­ê¦¾¡ª§­ê„„ˆŠˆ•–ˆŠ iy|tlu±êuŒŽŒ ¡©¦¢ê w•ˆŠˆ‡ê‘„“•ˆ‡‘Œ‹ê—Œ–Ž’™­êp‘®êv…ê‘„“•ˆ‡‘ˆê—Œ–Ž˜­­­ê¡ª£¾¡¢¡­êt˜•–Ž„êz’…’—„ iy|tlu±êuŒŽŒ†„ ¡©¦¡ê {Œ–Ž„•‘ˆê™êw’˜•˜±ê“•ˆŠˆ‡ê—Œ–Ž„•‘ê™êt˜•–ŽŒêz’…’—Œ±êsˆ‘‡„™Œ±ên’•‘Œêy„‡Š’‘Œ ê Œ‘ê™ês˜—’ˆ•˜­êr•’‘ŒŽ„­ê¨¢¾©¢­ jzurpêkˆ–Lê ¡¨©§ê t„Šœ„•’•–5Šê—H•—>‘ˆŒê‰H‡•„„ê„êo˜‘œ„‡Œ„ŽêŽ’•5…„‘êppp­êi“­ mvrpêp…’œ„ ¡©©ªê h‡„—’Žê„Ꝅ„Œê‘œ’‡5–„—ê—H•—>‘ˆ—>‹ˆê¡¨¦ª¾¡©ªª­êp‘®ê„„ŒênœT—ˆ>‘œ ê £¡­ê¢¨¡¾£ª¢­ê„„ˆŠˆ•–ˆŠ m zzêu5‘‡’•êÀêwh{hr€êr55‘êÂzˆ•Ž­Ã ¡¨©¦ê h–I¾sˆ‘‡™„ê‘„ŠœŽH–>ŠêŒˆ‘Œ˜Œêˆ>ŽŽH‘œ™ˆ­êu„Šœ¾r„‘Œ–„ nhsp±ê—ˆ‰„‘êÀêz u€vnoêz5‘‡’•êÀꇕ­ê{vtrhêtŒŽI– ¡©©§ê w’‡•„™êŒêk’‘ˆêsˆ‘‡„™ˆ­ê‡™Hˆ—êh–Iˆ‘‡™5•I­êtˆ–—’ê‘„ê•„Šˆ‡‘Œ†„‹ ê ™êˆ—Œ‹ê¡¨©¨ê‡’ê¡©¤¥­êh–Iˆ‘‡™„êŽ>“ˆ–ꏈ™ˆˆL„“’Ž’‘ꡨ©¨¾—Iê¡©¤¥¾ŒŠ­ ê sˆ‘‡„™„¾sˆ‘‡™„ nhwhy±êtŒ•„‘„êÀêshhy±êiˆ„—„ ¡©©§ê %Œ‡ˆê™êsˆ‘‡™„Œ­êhꏈ‘‡™„Œê–Œ‡I–5Š­êsˆ‘‡„™„¾sˆ‘‡™„ nlynls€êh‘‡•5–ꖝˆ•Ž­Ã ¡©©¨ê ¡©­ê–5„‡Œê„Šœ„•ê—H•—>‘ˆˆê¡§©ª¾¡©¡¨­êi˜‡„“ˆ–— ¢ªª£ê t„Šœ„•’•–5Šê—H•—>‘ˆ—ˆê„êp­ê–5„‡…„‘­êi˜‡„“ˆ–— nujês5–I ¡©©¦ê mˆˆˆ—ˆŽêsˆ‘‡™„ê—H•—>‘ˆ—>…Lê¡©¢ª¾ŒŠ­êsˆ‘‡™„ ¢ªª¡ê hꐘ•„™Œ‡>ŽŒê„Šœ„•–5Šê¡©¡¨¾¡©¤¡­êsˆ‘‡™„ ¡¨¡


nujpêmˆ•ˆ‘†ê ¡©¡¤ê nH†–ˆê–ꎄ“†–’„—’–„‘êoˆ—>–Ꙍ‡>Ž>‘ˆŽê>–ê‘>“>‘ˆŽêH––ˆ™’‘—„……ꌖˆ•—ˆ—>–ˆ­ êê r„“’–™5• n€upên5…’• ¡©©¤ê hꓒŠ5•ŒêŒ‡ˆ‘—Œ—5–ê>–ꄝ꒗—‹’‘Ž˜—R•„ê„ꖝ5„‡‰’•‡˜I–êi˜‡„“ˆ–—ˆ‘­êp‘® ê tT‹ˆœê¡©©¤½£­ê¤£¾¤¨­ ¡©©¦ê hêŽ5™>‹5…„ê5•IꓒŠ5•­êp‘®êi˜‡„“ˆ–—ŒêuˆŠœˆ‡±ê¡©©¦½¡¢¾¡£­êuœ5•¾L–­ê¥§¾¦©­ ¡©©¦ê lŠœê…˜‡„“ˆ–—Œê“’Š5•†–„5‡ê¤§ªê‘„“„­êp‘®êi˜‡„“ˆ–—ŒêuˆŠœˆ‡±ê¡©©¦½¡¤­ê{>­ ê ¡¢¥¾¡¥£­ê n€upên5…’•êÀêr} yênœH•Šœê ¢ªª¡ê t„Šœ„•’•–5Šê—5•–„‡„’—H•—>‘ˆ—ˆê„ꕈ‰’•Ž’•—Iê„ê5–’‡ŒŽê™Œ5Š‹5…’•RŒŠ­êi“­ ohykp±êzŒ™Œ„ ¢ªª§ê n’–“’‡„•–—™’ê™êk’‘Œêsˆ‘‡„™Œê™êˆ—Œ‹ê¡©ª¦êŒ‘ê¡©¡¢ê™ê˜:Œê‡’‘ˆˆ‘‡„™–ŽˆŠ„ ê ™ˆ–—‘ŒŽ„½h–Iˆ‘‡™„ŒêoB•„‡I­êp‘®êsŒ‘‡˜„ꡭꤨ¾¥¤­êsˆ‘‡„™„¾sˆ‘‡™„­ ovu}ypêq5‘’–êÂzˆ•Ž­Ã ¢ªª£ê t„Šœ„•’•–5ŠêŠ„‡„–5Š—H•—>‘ˆ—ˆê„ê‹’‘‰’Š„5–—Iê„ꢪ­ê–5„‡êŽHˆ“>ŒŠ­êi“­ ovy}{oêmˆ•ˆ‘† ¡©§¨ê hꁄ„ꐈŠœˆŒê‹B•„“’Žê>–ꉒœIŒ•„—’Žê…Œ…Œ’Š•5‰Œ5„ꡨ¦¡¾¡©§£­ê„„ˆŠˆ•–ˆŠ ovy}{oêz5‘‡’• ¡©¤¢ê h–Iˆ‘‡™„êR—„ê>–ꍈˆ‘ˆ­êh–Iˆ‘‡™„ rzhês5–I ¡©©¨ê w„•„–—Œê“’Š5•’–˜5–ê>–ê„ê‘>“ŒêŽ˜—R•„ê—5ŒêˆŠ’–5–„êt„Šœ„•’•–5Š’‘ꡨ¨ª¾ ê ¡©¢ªÃ­êi˜‡„“ˆ–— rypz{ênœ˜„êÂzˆ•Ž­Ã ¢ªªªê h‘’˜¾Ž’•Œê’Žˆ™>—5•ê}p­ê¡£¢¡¾¡£¢¢­êi˜‡„“ˆ–— r|tp±êm•„‘† ¡©©£ê i„‘:‘ŒO—™’ꌑꋕ„‘Œ‘ŒO—™’ê™êw’˜•˜­êt˜•–Ž„êz’…’—„ sluk}hpêrlwlꁒ—5‘ ¢ªª§ê i’‡’Š˜5–êoˆ—>–…ˆ‘êÀêi„Š’•ê™êoˆ—>–˜­êsˆ‘‡™„­ tyhpêz5‘‡’• ¢ªª§ê lŠœê“’Š5•ê™„’5–„Œ­êi˜‡„“ˆ–— ¡¨¢


t yl€êr5•„±ê{­ ¡©§©ê „„ꐈŠœˆêŠœ5•Œ“„•„ê¡©¤¤êˆL——­êp‘®ê„„ŒênœT—ˆ>‘œê¡¢­ê¡¨¡¾¡©§­ê„„ˆŠˆ•–ˆŠ ¡©¨¡ê „„ꐈŠœˆê¡©¤¢­ê>™ŒêŠœ5•Œ“„•Œê–—„—Œ–—ŒŽ5„­êp‘®ê„„ŒênœT—ˆ>‘œê¡¦­ê¡£¥¾ ê ¡¥ª­ê„„ˆŠˆ•–ˆŠê whwwêqI–ˆ‰ ¢ªª¡ê

hꏈ‘‡™„Œê‘œ’‡5Žê—H•—>‘ˆ—ˆ­êp‘®êt˜•„—5ê¢ªªª½¡­êsˆ‘‡™„

ptvurh±ê{„‘„êÂ|•ˆ‡­Ã ¢ªª£ê k’‘„êsˆ‘‡„™„ê™ê’…‡’…˜êˆO:„‘–—™„ꡨ¦§¾¡©¤¥ê¾êhê„–Iˆ‘‡™„Œê“’Š5•’¾ ê –’‡5–ꎒ•–„Ž„ꡨ¦§¾¡©¤¥­êsˆ‘‡„™„¾sˆ‘‡™„ zhiêqI–ˆ‰ ¡©¦¦ê hꏈ‘‡™„ŒêŽH–>ŠêŠ„‡„–5ŠŒê‹ˆœˆ—ˆê>–ê—5™„—„Œ­êp‘®êu„“—5•­ê¡©¾¢¤­ ¡©§¢ê tˆ‘‘œŒ—ꉈL‡H——êsˆ‘‡™„êrH–>ŠêŠ„‡„–5Š„­êp‘®êu„“—5•­ê£§¾¤¡­ê zpsn€pêp–—™5‘ ¢ªª¥ê z’…„—‹ˆœê™5•’–>“B—>–¾ê>–ê>“B—>–ˆ——H•—>‘ˆ—ˆê„ꇘ„Œ˜–ꎒ•5…„‘­êz’…„—‹ˆœ z|sv}zr€êq5‘’–êÂzˆ•Ž­Ã ¢ªª¥ê hꐄŠœ„•êŽ>T™ˆ–Œ“„•ê—H•—>‘ˆ—ˆ­êi˜‡„“ˆ–— zpnhê{Œ…’• ¡©©¦ê t˜•„™Œ‡>Ž—Lê{•Œ„‘’‘ŒŠ­êsˆ‘‡™„ h„‘„‹ê•„™’„ꏈŽ„•‘ŒO—™„ê™êw’˜•˜­êt˜•–Ž„êz’…’—„±ê¡©¨¥ v…:Œ‘„êsˆ‘‡„™„±ê£ªêˆ—ê™ê–™’…’‡Œ­êsˆ‘‡„™„±ê¡©§¥ …’•‘ŒŽê’…:Œ‘ˆêsˆ‘‡„™„­êsˆ‘‡™„êŽH–>ŠêŽHˆ>‘œˆŒ­êsˆ‘‡™„±ê¡©¨¡

r•„O„™ˆê÷êyH™Œ‡B—>–ˆŽ hˆ‘‡™„êê i“­ê ê ksê ê ksˆ‘‡„™„ê k’­êsˆ‘‡„™„ê ­ê ê vzrê ê whtiê ê zˆ•Ž­ê ê |•ˆ‡­ê ê

Óêh–Iˆ‘‡™„ Óêi˜‡„“ˆ–— Óêk’‘„êsˆ‘‡„™„ Óêk’‘„êsˆ‘‡„™„ Óêk’‘„êsˆ‘‡„™„ Óꐈ–—ˆ• Óêv•–5Š’–êz>†‹>‘œŒêrH‘œ™—5•±êi˜‡„“ˆ–— Óêw’Ž•„Œ‘–ŽŒê„•‹Œ™êt„•Œ…’• Óêzˆ•Žˆ–—L Óê|•ˆ‡‘ŒŽ ¡¨£


ê

r„„’

w’–™ˆ—Œ’ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¦ t5•Œ„êrˆ“>‘>êiŒ‹„•®êtˆO:„‘±êˆO:„‘–—™’±ê“’ˆO:„‘ˆ‘ˆê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡ª tˆO:„‘–ŽŒê‘„:Œ‘êWŒ™ˆ‘„ꌑꐈ‘—„Œ—ˆ—„ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡ª w’ˆO:„‘ˆ‘ˆêˆ–—„êsˆ‘‡„™„ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¢ vꏈ‘‡„™–ŽŒêˆŽ„•‘Œê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¢ª zŒ™Œ„êi5‘‰Œ®êk’‘ˆˆ‘‡„™–Ž„ê—Œ–Ž„•‘„ê™ê–˜W…Œê“’ˆO:„‘ˆ‘„ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¢¤ {Œ–Ž„•–—™’ꇕ˜WŒ‘ˆêi„Ž5‘œŒê™êk’‘Œêsˆ‘‡„™Œê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê£ª n’•‡„‘„êH™ˆŠˆOêsŒ“’™OˆŽ®êk•˜WŒ‘„êi„Ž5‘œŒê™ê‰’‘‡Œ‹êw’Ž•„Œ‘–ŽˆŠ„ê„•‹Œ™„êt„•Œ…’•ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¥¢ p–—™5‘êwˆ–„®êr•„—Ž„Ꝋ’‡’™Œ‘„ꇈW‘ŒŽ„ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê§ª ’—5‘êu„Šœ®êu’™’‡’…‘Œê‡ˆW‘ŒŽŒê‘„ꖏŒŽ„‹êŒ‘ꘐˆ—‘Œ‘„‹ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê§¦ ’—5‘êsˆ‘‡™„Œêrˆ“ˆ®êkˆW‘ŒŽ„•‘„ê¹o˜‘Š5•Œ„êo„„Œêl•‘œLŠœ5•ºê™êk’‘Œêsˆ‘‡„™Œê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¨¢ sˆ‘‡„™–Ž’ꇈW‘ŒŽ„•–—™’ê™ê’…‡’…˜êˆ‡ê’…ˆ„ê–™ˆ—’™‘Œ„ê™’‘„„ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¨¢ sˆ‘‡„™–Ž’ꇈW‘ŒŽ„•–—™’ꓒꏈ—˜ê¡©¤¥ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê©ª ’—5‘êsˆ‘‡™„Œêrˆ“ˆ®êzˆ‘„ê‡’‘ˆˆ‘‡„™–ŽŒ‹ê’…•—‘ŒŽ’™ê¡¨©¦¾¡©¤§ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê©¨ v…•—‘ŒŽŒêk’‘ˆêsˆ‘‡„™ˆê™êŽ‘ŒŠŒêh–I¾sˆ‘‡™„ê‘„ŠœŽH–>ŠêŒˆ‘Œ˜Œêˆ>ŽŽH‘œ™ˆêŒêˆ—„ ꡨ©¦ê¡¨©¨Ãê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê©© v…•—‘’ꝇ•˜Wˆ‘ˆêk’‘„êsˆ‘‡„™„­ê„‘–Ž„ꎑŒŠ„ê¡©ª©¾¡©¢¢ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡ª¢ v…•—‘’ꝇ•˜Wˆ‘ˆêk’‘„êsˆ‘‡„™„­êyˆŠŒ–—ˆ•ê“•’–—ˆê’…•—Œê¡©¢¡¾¡©¥¢ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¡¤ v…•—‘’ꝇ•˜Wˆ‘ˆêk’‘„êsˆ‘‡„™„­êz“’O‘Œê:„‘–ŽŒêŒˆ‘ŒŽê¡©¢¡¾¡©¤¡ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¢¢ v…•—‘’ꝇ•˜Wˆ‘ˆêk’‘„êsˆ‘‡„™„­ê„‘–Ž„ꎑŒŠ„ê:ˆ™„•–ŽŒ‹ê’–—•’™ê¡©¢¢¾¡©¤¡ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¤§ pˆ‘–Ž’ꎄ„’ê’…•—‘ŒŽ’™êk’‘ˆêsˆ‘‡„™ˆêêˆ—‘Œ†„Œê:„‘–—™„ê™ê’…•—‘ˆê‡•˜Wˆ‘˜ê¡¨©¦¾¡©¤§ê­­­­­ê¡¤© z’™ˆ‘–Ž’¾„‡W„•–ŽŒê–’™„•ê’…•—‘Œ‹ê‡ˆ„™‘’–—Œê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¦¡ t„‡W„•–Ž’¾–’™ˆ‘–ŽŒê–’™„•ê’…•—‘Œ‹ê‡ˆ„™‘’–—Œê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¦¢ yˆ–Qˆˆê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¦¤ z˜„•œê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡§£ sŒ—ˆ•„—˜•„ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¨¡ r•„O„™ˆê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¨£


ê

{„•—„’ˆŠœ>Ž

h5‘5–ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê§ rˆ“>‘>êiŒ‹„•êt5•Œ„®êw’Š5•±ê“’Š5•–5Š±ê“’Š5•’–’‡5–ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¡ w’Š5•Œê>ˆ—I‡ê>–ꐈ‘—„Œ—5–ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¡ sˆ‘‡™„ê™5•’–5‘„Žê“’Š5•’–’‡5–„ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡£ hꏈ‘‡™„ŒêŠœIŠœ–ˆ•—5••Iê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¢¡ i5‘‰ŒêzŒ™Œ„®êhꓒŠ5•’–’‡5–ꖝ’Š5„—5…„‘êTŽH‡Lꄏ–Iˆ‘‡™„Œê‘œ’‡„ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¢¥ hê„–Iˆ‘‡™„Œêi„Ž5‘œŒê†–„5‡ê‘œ’‡5–„—„ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê£¡ H™ˆŠˆOêsŒ“’™OˆŽên’•‡„‘„®êhêi„Ž5‘œŒê†–„5‡êˆB—>–ˆê„êt„•Œ…’•Œê{ˆ•Qˆ—Œêsˆ™>—5•ê‰’‘‡„Œ…„‘ê­­­­­­­­­­­­­­ê¥£ wˆ–„êp–—™5‘®êl•‘œL—H•—>‘ˆ—ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê§¡ u„Šœê’—5‘®êhêRŽ’•Œêˆ•‘œLŽêŽ>“ˆŽˆ‘ê>–êT™>–ˆ—Œê„Ž’—5–’Ž’‘ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê§§ sˆ‘‡™„Œêrˆ“ˆê’—5‘®êhê„–Iˆ‘‡™„Œêo˜‘Š5•Œ„êo„„Œêl•‘œLŠœ5•ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¨£ hꏈ‘‡™„Œêˆ•‘œLŠœ5•—5–ê„êŽ>—Ꙍ5Š‹5…’•RêŽHH——ŒêŒ‡L–„Ž…„‘ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¨£ê hꏈ‘‡™„Œêˆ•‘œLŠœ5•—5–ê¡©¤¥ê˜—5‘ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê©¡ sˆ‘‡™„Œêrˆ“ˆê’—5‘®êh–Iˆ‘‡™„ꌓ„•’–„Œ‘„ŽêˆŠœ>Žˆê¡¨©¦¾¡©¤§ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê©¨ h–Iˆ‘‡™„ꌓ„•’–„Œê„êh–I¾sˆ‘‡™„ê‘„ŠœŽH–>ŠêŒˆ‘Œ˜Œêˆ>ŽŽH‘œ™ˆê„„“5‘ꡨ©¦¾…„‘ꡨ©¨Ãê­­­­­­­­­ê©© h–Iˆ‘‡™„¾o’––R‰„˜êp“„•—ˆ–—Qˆ—­ê{H•–ŽH‘œ™ê¡©ª©¾¡©¢¢ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡ª¢ h–Iˆ‘‡™„Œêp“„•Œê{5•–˜„—­êp“„•’–’ŽêˆŠœ>Žˆê¡©¢¡¾¡©¥¢ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¡¤ h–Iˆ‘‡™„Œêp“„•Œê{5•–˜„—­êp“„•’–’ŽêˆŠœˆ—ˆˆ–ꍈŠœ>Žˆê¡©¢¡¾¡©¤¡ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¢¢ h–Iˆ‘‡™„Œêp“„•Œê{5•–˜„—­êjŒ“>–ˆ–—ˆ•ˆŽêˆŠœ>Žˆê¡©¢¢¾¡©¤¡ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¤§ h–I¾sˆ‘‡™„ꌓ„•’–„Œ‘„ŽêˆŠœˆ–B—ˆ——ê‘>™ˆŠœ>Žˆê„êŒ“„•—ˆ–—Qˆ—Œê—„Š–5Š˜ŽêŒ‡L–„Ž5‘„Žê ‰ˆ—Q‘—ˆ—>–>™ˆê¡¨©¦¾¡©¤§Ãê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¤© p“„•Œê—ˆ™>Žˆ‘œ–>ŠˆŽê–’™>‘¾„Šœ„•ê–I–ˆ‡ˆ—ˆê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¦¡ p“„•Œê—ˆ™>Žˆ‘œ–>ŠˆŽê„Šœ„•¾–’™>‘ꖝI–ˆ‡ˆ—ˆê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¦¢ yˆ–Qˆˆê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¦¤ z˜„•œê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡§£ mˆ‹„–‘5—ꌕ’‡„’ê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¨¡ yH™Œ‡B—>–ˆŽê­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ê¡¨£


„‹™„˜ˆ’ꖈꇒ‘„—’•ˆ® rH–H‘QŽê—5’Š„—IŒ‘Žê‘„ŠœˆŽTꖈŠB—–>Š>—® ~Œ•ê‡„‘Žˆ‘ꇈ‘êt4ˆ‘ˆ‘® ~ˆê—‹„‘Žê„ê–˜““’•—ˆ•–ꉒ•ê—‹ˆŒ•êŠˆ‘ˆ•’˜–ê„––Œ–—„‘†ˆ®

h‘—ŒŽˆ„êr‰—­ nH†–ˆŒêtRˆ˜ê„„ˆŠˆ•–ˆŠ q„™‘Œê–Ž„‡ê„ꎘ—˜•‘ˆê‡ˆ„™‘’–—Œêsˆ‘‡„™„ r‘ŒW‘Œ†„êsˆ‘‡„™„ê¾êsˆ‘‡™„ŒêrH‘œ™—5• r’˜‘„„êsˆ‘‡„™„ê¾êsˆ‘‡™„ t„‡W„•–Ž„ê–„’˜“•„™‘„ê‘„•’‡‘„ê–Ž˜“‘’–—ê’…:Œ‘ˆêsˆ‘‡„™„ sˆ‘‡™„ŒêrH–>ŠŒêt„Šœ„•êuˆˆ—Œê‘Ž’•5‘œ„—ŒêrHH––>Š t„Šœ„•êuˆˆ—ŒêtRˆ˜±êyˆ–—„˜•5—’•ŒêmL’–—5œ tŒ‘Œ–—•–—™’Ꝅꎘ—˜•’êyˆ“˜…ŒŽˆêz’™ˆ‘Œˆ uˆˆ—Œêr˜—˜•5Œ–êh„“ v…:Œ‘„êsˆ‘‡„™„êÀêsˆ‘‡™„êrH–>Š v•–5Š’–êz>†‹>‘œŒêrH‘œ™—5•êi˜‡„“ˆ–— w’Ž•„Œ‘–ŽŒê„•‹Œ™êt„•Œ…’• y„™’‘Œê„™‘Œê–Ž„‡êsˆ‘‡„™„ê¾êmˆˆ–—>–ŒêrH„„“êsˆ‘‡™„ w’˜•–Ž„ꐄ‡W„•–Ž„ê–„’˜“•„™‘„ê‘„•’‡‘„ê–Ž˜“‘’–— t˜•„™Œ‡>ŽŒêt„Šœ„•ê‘Ž’•5‘œ„—Œêuˆˆ—ŒêrHH––>Š zQL‰H‡êh„“ „„êtˆŠœˆêtRˆ˜’ŽêpŠ„Š„—I–5Š„ m•„‘’êi„– hˆ‘Ž„ên„Œ: nH‘†êr5•’œ ‡•˜WŒ‘„êo„I–ꆖ„5‡ rˆ“ˆêl—ˆŽ„ ‡•˜WŒ‘„êw„‘‡˜•ê†–„5‡ yˆ‘„—„êsˆO‘„Ž tˆ‘†–êq’5‘ k•­êu„Šœê’—5‘ wˆ–„êp–—™5‘


Profile for Galerija-Muzej Lendava / Galéria-Múzem Lendva

LYNDVAMUSEUM 2  

Meščanstvo, tiskarstvo in dežnikastvo Lendava - Lendva polgárosodása, nyomdászata és ernyőgyártása Obrtništvo Lendave I. - Lendva ipartörtén...

LYNDVAMUSEUM 2  

Meščanstvo, tiskarstvo in dežnikastvo Lendava - Lendva polgárosodása, nyomdászata és ernyőgyártása Obrtništvo Lendave I. - Lendva ipartörtén...

Profile for gmlendava
Advertisement