Page 1

De Gezondheidsdienst voor Dieren

De Gezondheidsdienst voor Dieren

Pluimvee

PCR-testen GD, Postbus 9, 7400 AA Deventer, T. 0900-1770, F. 0570-63 41 04 www.gddeventer.com, info@gddeventer.com

1594-04-13

voor pluimvee


De Polymerase Chain Reaction (PCR) is een snelle en zeer gevoelige methode om uit kleine hoeveelheden genetisch materiaal specifiek één of meer gedeeltes te vermenigvuldigen die dan geanalyseerd kunnen worden. De GD gebruikt de PCR-techniek voor het aantonen en karakteriseren van virussen, bacteriën en parasieten. Hieronder vindt u een overzicht van alle PCR-testen die momenteel voor pluimvee beschikbaar zijn.

Virussen Naam PCR-test

Doelgroep

Wanneer kiest u deze test?

Inzenden van monsters

Extra informatie

Rotavirus type D

Kuikens met verteringsproblemen

Via deze kwantitatieve test kunt u zien of Rotavirus type D mogelijk een rol speelt bij verteringproblemen en kunt u eventueel managementmaatregelen nemen om de infectiedruk te verminderen.

Cloacaswabs/faeces van minimaal 5 dieren. De cloacaswabs worden per 5 gepoold. Swabtype I.

Artikelcode: W1394B Doorlooptijd: 7 werkdagen

Turkey Rhinotracheïtis (TRT) (ook wel aMPV genoemd)

Kippen en kalkoenen met acute luchtweg­ problemen, dikke koppen of eiproductie­ daling

Via deze test kunt u te weten komen of het TRT-virus een rol speelt bij de acute problemen en zo ja, welke subtype het betreft. De uitslag kan een belangrijke rol spelen bij het samenstellen van het vaccinatieschema voor het volgende koppel.

Luchtpijp- of neusholteswabs. Maximaal 6 swabs per pool. Swabtype I.

Artikelcode: W1170B Doorlooptijd: 7 werkdagen

Darmpathogenenpakket (Chicken Astrovirus-ANV type-3, Reovirus en Rotavirussen A+D)

Kuikens met verteringsproblemen

Via deze kwantitatieve test kunt u zien of de darmpathogenen mogelijk een rol spelen bij verteringproblemen en kunt u eventueel managementmaatregelen nemen om de infectiedruk te verminderen.

Cloacaswabs/faeces van minimaal 5 dieren. De cloacaswabs worden per 5 gepoold. Swabtype I.

Artikelcode: P487 Doorlooptijd: 7 werkdagen

Naam PCR-test

Doelgroep

Wanneer kiest u deze test?

Inzenden van monsters

Extra informatie

Avibacterium paragallinarum

Pluimvee met snot en productiedalingen

Met deze test kan direct de aanwezigheid van de Coryzabacterie aangetoond worden zodat duidelijk kan worden of deze bacterie een rol speelt bij de snot en/of productiedaling.

Choanespleetswabs en neussinus: bij klinische verschijnselen 12 swabs, voor een vrijverklaring 120 swabs. Maximaal 6 swabs per pool. Swabtype II.

Artikelcode: W1355A Doorlooptijd: 7 werkdagen

Brachyspira intermedia/pilosicoli

Leg- en vermeerderingsdieren

Met deze testen kan direct de aanwezigheid van pathogene B. intermedia en/of B. pilosicoli en/of B. hyodysenteriae worden aangetoond of worden uitgesloten. Met deze uitslag wordt dus duidelijk of Brachyspira de problemen in het koppel veroorzaken of dat verder gezocht moet worden naar een andere oorzaak.

Bij klinische symptomen pool van 5 afwijkende blindedarmmonsters per stal.

Artikelcode: W1257B Doorlooptijd: 7 werkdagen

Virussen Naam PCR-test

Doelgroep

Wanneer kiest u deze test?

Inzenden van monsters

Extra informatie

Adenovirus groep 1

Kuikens met leverontsteking en/of maagulcera

Aan de hand van deze test kunt u aantonen of Adenovirus I een rol speelt bij de klachten (W1403A), en tevens kunt u het genotype bepalen (W1403D).

Orgaanmateriaal, orgaanswabs, FTA-papier. Maximaal 4 swabs per pool. Swabtype I .

Artikelcode: W1403A en W1403D (genotypering) Doorlooptijd: 7* werkdagen

EDS

Leg- of vermeerderingsdieren met productiedalingen met veel zwakschalige eieren

Aan de hand van deze test kunt u aantonen of det EDS-virus de productiedaling veroorzaakt.

Uterus- of eileidermateriaal of swabs, FTA-papier. Maximaal 4 swabs per pool. Swabtype I .

Artikelcode: W1403C Doorlooptijd: 7 werkdagen

Haemorrhagische Enteritis Virus (HEV)

Kalkoenen met bloederige mest, miltzwelling en sterfte

Aan de hand van deze test kunt u aantonen of het HEV-virus een rol speelt bij de darmontsteking.

Darmmateriaal of milt, swabs, FTA-papier. Maximaal 4 swabs per pool. Swabtype I .

Artikelcode: W1403B Doorlooptijd: 7 werkdagen

Aviaire Nefritis Virus type 3 (ANV-3)

Kuikens met verteringsproblemen en nierontstekingen bij jonge kuikens

Via deze test kunt u zien of Aviaire Nefritis Virus type 3 mogelijk een rol speelt bij verterings- en nierproblemen, en kunt u eventueel managementmaatregelen nemen om de infectiedruk te verminderen.

Cloacaswabs/faeces van 5 dieren. De cloacaswabs worden per 5 gepoold. Swabtype I.

Artikelcode: W1392B Doorlooptijd: 7 werkdagen

Chicken Astrovirus

Kuikens met verteringsproblemen

Via deze test kunt u zien of Chicken Astrovirus mogelijk een rol speelt bij verteringproblemen en kunt u eventueel managementmaatregelen nemen om de infectiedruk te verminderen.

Cloacaswabs/faeces van 5 dieren. De cloacaswabs worden per 5 gepoold. Swabtype I.

Artikelcode: W1391B Doorlooptijd: 7 werkdagen

Aviaire Influenza (AI)

Vleeskuikens, slachterij, vaccinkoppels

Aan de hand van deze test kunt u aan de afnemer laten zien dat de dieren vrij zijn van het AI-virus.

Luchtpijpswabs, cloacaswabs/faeces. Maximaal 10 swabs per pool. Swabtype I.

Artikelcode: W1229A Doorlooptijd: 7 werkdagen

Aviaire Leukose Virus (ALV)

Fokkerij–organisaties, kuikenbroederijen

Aviaire Leucose Virussen (ALV) kunnen tumoren veroorzaken. Tumorvorming kan onder meer leiden tot sterfte en slechte groei. Via deze PCR-test kunt u te weten komen of dieren of eieren geïnfecteerd zijn met pathogene ALV-subtypen (exogene subgroepen A, B, C, D en J).

Bloed, serum, eieren, orgaanmateriaal, cloacaswabs, faeces. Maximaal 20 eieren per pool. Swabtype I.

Artikelcode: W1269 Doorlooptijd: 7 werkdagen

Gumboro

Kuikens met uitval of technisch slechte prestaties

Het Gumborovirus heeft verschillende varianten die een rol kunnen spelen bij sterfte, weerstandsverzwakking en slechte technische resultaten bij jongere (tot enkele maanden oude) kuikens. Via deze test kunt u te weten komen of het Gumborovirus een rol speelt bij de problemen en zo ja, welke stam het betreft (via genotypering). De uitslag kan een belangrijke rol spelen bij het adviseren over het te volgen hygiëneprogramma en het samenstellen van het vaccinatieschema voor het volgende koppel en de ouderdieren.

Bursa’s (5 per hok) of 5 dieren, FTA-papier.

Artikelcode: W1090A en W1091A (genotypering) Doorlooptijd: 7* werkdagen

Kuikens en hennen met acute luchtweg­ problemen, productiedaling of nierproblemen

Via deze test kunt u te weten komen of het IB-virus een rol speelt bij de acute problemen en zo ja, welke stam het betreft (via genotypering). De uitslag kan een belangrijke rol spelen bij het samenstellen van het vaccinatieschema voor het volgende koppel.

Luchtpijpswabs of nieren, FTA-papier. Maximaal 6 swabs per pool. Swabtype I.

Infectieuze Laryngotracheïtis (ILT)

Pluimvee met acute, ernstige benauwdheid en bloederige luchtpijpontsteking

Via deze test kunt u te weten komen of het ILT-virus een rol speelt bij de problemen. Bij verdenking van een ILT-uitbraak is het belangrijk snel een diagnose te hebben, omdat bij ILT de mogelijkheid bestaat om een noodvaccinatie uit te voeren bij de nog gezonde dieren. Hiermee kan de schade beperkt worden.

Luchtpijpswabs (6 per hok). Swabtype I.

Artikelcode: W1364 Doorlooptijd: 7 werkdagen

Marek

Marek-gevaccineerde dieren

Kwaadaardige stammen van het Marekvirus kunnen bij besmettingen op jonge leeftijd van niet of onvoldoende beschermde dieren tumoren veroorzaken. Deze tumoren ontstaan dan later in de opfok- of legperiode. Als een dier tumoren ontwikkelt, sterft het snel. Via deze test kunt u de uitvoering en het aanslaan van de Marek-vaccinatie controleren. Tevens kan de PCR onderscheid maken tussen Rispens- en HVT-vaccinvirussen. Een aanvullende PCR kan differentiëren tussen Rispens-vaccinvirus en MD-veldvirus.

10-15 veren van 45 dieren op dag 17-24 na vaccinatie. Organen en swabs in overleg met de Centrale Dierenarts**.

Artikelcode: W1181A Doorlooptijd: 10 werkdagen

Infectieuze Bronchitis Virus (IB)

Bacteriën

Brachyspira hyodysenteriae/pilosicoli Chlamydia/ Chlamydophila

Kalkoenen, hobbyvogels

Bij verdenking van een infectie met Chlamydia/Chlamydophila spp. en bij een klinisch beeld van papegaaienziekte.

Milt en lever. Tevens swabs. Swabtype I.

Artikelcode: W1334 Doorlooptijd: 7 werkdagen

Mycoplasma gallisepticum

Alle pluimveetypen

Deze testen geven aan of het koppel besmet is, bijvoorbeeld als serologie geen uitsluitsel geeft.

24-60 luchtpijpswabs per stal. De monsters worden per 6 gepoold. Maximaal 6 swabs per pool. Swabtype II.

Artikelcode: W1363A Doorlooptijd: 3 werkdagen

Mycoplasma synoviae Mycoplasma meleagridis

Kalkoenen

Via deze kwantitatieve test kunt u zien of Reovirus mogelijk een rol speelt bij locomotieproblemen (verdikte hakpezen) of verteringproblemen en kunt u eventueel management­ maatregelen nemen om de infectiedruk te verminderen.

Onderpoten in geval van locomotieproblemen of cloacaswabs/faeces van minimaal 5 dieren bij digestieproblemen. Swabtype I.

Artikelcode: W1397 Doorlooptijd: 7 werkdagen

Rotavirus type A

Kuikens met verteringsproblemen

Via deze kwantitatieve test kunt u zien of Rotavirus type A mogelijk een rol speelt bij verteringproblemen en kunt u eventueel managementmaatregelen nemen om de infectiedruk te verminderen.

Cloacaswabs/faeces van minimaal 5 dieren. De cloacaswabs worden per 5 gepoold. Swabtype I.

Artikelcode: W1393B Doorlooptijd: 7 werkdagen

Artikelcode: W1363C Doorlooptijd: 3 werkdagen

Naam PCR-test

Doelgroep

Wanneer kiest u deze test?

Inzenden van monsters

Extra informatie

Histomonas meleagridis

Alle soorten pluimvee en overige vogelsoorten

1. Als confirmatie bij een Histomonas-uitbraak die gepaard gaat met laesies die doen denken aan deze ziekte (darminhoud); 2. Om bedrijfsbezettingen aan te tonen zonder dat de dieren nog ziek zijn (stofmonsters); 3. Om de parasiet aan te tonen bij dieren zonder ziekteverschijnselen (dragerschap) (darminhoud).

Stofmonsters, darminhoud, faecesswabs, cloacaswabs, orgaanmateriaal. Maximaal 6 monsters per pool. Swabtype I.

Artikelcode: W1370 Doorlooptijd: 7 werkdagen

Coccidiose (Eimeria)

Leg-, vlees- en vermeerderingskippen

Om te zien welke Eimeriasoorten problemen in uw stal veroorzaken en ook krijgt u inzicht in de ernst van de infectie per Eimeria spp.

Mestmonsters. Poolonderzoek van 50 droppings.

Artikelcode: P489 + P490 Doorlooptijd: 14 werkdagen

* 14 werkdagen indien tevens genotypering ** Centrale Dierenarts is te bereiken op telefoonnummer 0570 - 66 04 95

Voor het insturen van swabs kunt u kiezen uit twee types swabs: • Type I: Dryswab plastic stick • Type II: Dryswab alu tip

Kuikens met locomotieproblemen of verteringsproblemen

Artikelcode: W1363B Doorlooptijd: 3 werkdagen

Parasieten

Artikelcode: P454 en QIBS (genotypering) Doorlooptijd: 7* werkdagen

Reovirus

Artikelcode: QBSPP Doorlooptijd: 7 werkdagen

In het overzicht is per onderzoek aangegeven welk type swab u dient te gebruiken. Andere swabs in overleg met de Centrale Dierenarts, te bereiken op telefoonnummer 0570 - 66 04 95.

Type I: Dryswab plastic stick Artikelcode VDDIS047

De swabs kunt u bestellen via de GD webwinkel onder het kopje GD Materialen. Kijk voor actuele informatie over het inzenden van monsters op onze website www.gddeventer.com.

Type II: Dryswab alu tip Artikelcode VLDIS455

Pluimvee flyer  

pooltry, PCR