Page 1

PORTFOLIO JANA KUBÁNKOVÁ ARCHITEKTURA


C U R R I C U L U M V I TA E

J A NA KU B Á N KOVÁ narozena

14. 8. 1986 v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi

kontakt

+420 777 30 99 56 j.kubankova@gmail.com

studia

2011 2010 2006 – 2010 2006 1996 – 2005

FA ČVUT, navazující magisterské studium Escuela Técnica Superior de Arquitectura en Madrid FA ČVUT Praha, Architektura a Urbanismus bakalářský diplom FSv ČVUT Praha, Architektura a stavitelství Gymnázium J.S. Machara v Brandýse n.Lab.-Staré Boleslavi

znalosti

angličtina, španělština, francouzština řidičský průkaz skup.B

PC

AutoCAD, Rhinoceros (komerční licence), 3DS Max - základy, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign


FORUM V BERLÍNĚ JE S Ú S

A PA RICIO

M A D R I D

/

2 0 1 0


kauza Jedná se o projekt zadaný na studijní stáži v Madridu. Předmětem studia je prostor bývalého Městského zámku a Paláce republiky v samém centru Berlína. Jako téma byl zvolen v souvislosti s velmi diskutovanou kauzou znovupostavení Městského zámku do jeho původní podoby. Projekt hledá možnosti znovunalezení identity tohoto prostoru jiným způsobem, než rekonstrukcí původní formy, která dnes už nemůže nalézt své opodstatnění.

program Náplň nového fóra v Berlíně byla závazně zadaná vedoucími ateliéru: parcela zastavěnost užitná plocha

KULTURA opera, koncertní sál, výstavní prostory mediatéka SPORT bazény ostatní VOLNÝ ČAS multikina 3 sály 500 m2 6 sálů 200 m2 9 sálů 100 m2 restaurace obchody supermarkety BYDLENÍ 200 bytů po 50 m2 PARKOVÁNÍ 2 500 parkovacích míst

50 000 m2 50% 75 000 m2 25 000 m2 15 000 m2 10 000 m2 10 000 m2 5 000 m2 5 000 m2 25 000 m2 7 000 m2

5 000 m2 5 000 m2 8 000 m2 15 000 m2


„Historie Berlína jako města je příběhem destrukce. Destrukce válkou a budovateli po válce” Práce s pamětí je pro Berlín obzvláště důležitá. Neviditelný vaskulární systém byl válkou poškozen. Stejně tak poválečnou výstavbou, která chtěla zapomenout na minulost. V plánech původního Městského paláce je možné vyčíst pravidelnou síť o rozměrech 22 x 22 m. Tuto síť jsem využila jako širší modul pro návrh fóra. Vstupy do fóra korespondující s okolními stavbami jsou vedlejším projevem použití této sítě a důkazem existence důmyslného žilního systému města.

Snažím se vytvořit fórum jako veřejný prostor daný silnou strukturou, kde se jednotlivé programy neruší, naopak spolu fungují v symbióze. • Komerční prostory v severní části fóra vytvářejí terasy /amfiteátr/ a vybízejí k venkovnímu využití. • U hlavní třídy Unter den Linden je vytvořen open-air výstavní prostor. • Na stěně opery směrem k Altes Museum je zavěšena obrazovka s video-art projekcí. • Prostorové lávky spojují jednotlivé objemy.


VÝVOJ MODELU


FINÁLNÍ MODEL


TANEČNÍ ŠKOLA N A M A N I N ÁC H ALENA ŠRÁMKOVÁ 2 0 0 9


_kauza

restaurace

Maninský poloostrov v Praze-Libni vznikl zavezením navážek a stavební suti při regulaci Vltavy v letech 1928-29. Regulací nově vytvořená území měla sloužit bytové výstavbě, jejich místa však zaujímají sklady, drobné průmyslové objekty, autobazary. V souvislosti s povodňovou hladinou a také s plánovanou rozsáhlou bytovou výstavbou v Libeňském přístavu a na Rohanském poloostrově navrhuji využití území jako rekreační, v souladu s územním plánem.

- - - - -

letní kino - - - - -

hudební škola - - - ------------------výtvarná škola - - - -

taneční škola - - -

Lávka protíná siluetu poloostrova a zvýrazňuje ji. Vynoří se a mizí mezi stromy. Je umístěna ve výšce asi pěti metrů nad zemí. Člověk má tak možnost projít se mezi korunami stromů. Sestoupit k vodě, setkat se cestou s různými událostmi. Je to veřejný prostor. Poloostrov je upraven jako park, stavby se otevírají jeho návštěvníkům. --------------------

------------------Návrh tanečního centra vychází z představy ideálního tanečního sálu. Tanečníci jsou stejně jako sochy osvětleni z boku. Klenba z akustického Barrisolu měkce modeluje světlo, odstraňuje horní hrany a vytváří silný a stabilní prostor. --------------------

Libeňský most


02.

02.

01.

01.

03.

03.

04.

typické podlaží


MĚSTSKÉ LÁZNĚ NA FRANTIŠKU ALENA ŠRÁMKOVÁ 2 0 1 0


Pozemek se nachází na rohu ulic U Milosrdných a Kozí. Je součástí Starého Města. Dům, který zde bude stát by měl tuto skutečnost respektovat. Stejně jako fakt, že bude utvářet siluetu pražského nábřeží. Navrhujeme městské lázně. Slavnostní okamžik denního života v Praze. Hlavním motivem mého návrhu je práce se střechou. Se zabydlenou pražskou střechou. Vytvářím výrazně individualistický objekt, který má působit jako další šperk města. Funkce sleduje formu.


3.03

3.04

3.02

3.01

4.01

3.05

3.NP

4.NP

2.05

2.04

pochozí střecha 2.06

2.03

bazény technické prostory

2.02

šatny

2.01

garáže

2.NP

1.02

1.03

1.04 1.01 1.07

1.05

1.NP

1.06

1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06

kavárna, recepce zázemí recepce šatny ženy šatny muži zázemí zaměstnanci sklady

2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06

WC ženy, WC muži, úklid sauna šatny sauna odpočívárna technické zázemí technické zázemí

3.01 3.02 3.03 3.04 3.05

WC ženy, WC muži, úklid vířivky odpočívárna studená lázeň vlažná lázeň

4.01

pochozí zatravněná střecha


VÝSTAVNÍ SYSTÉM DO ATRIÍ FA ČVUT S JURAJEM BIROŠEM 2 0 1 1


/ CASUA EXHIBITION STORY /

/BWSIPWBOรซWรซTUBWOยกTZTUยNTFTUย•Wย•[EWPKJUรซDI EVUรซDIWรซTUBWOยกDIQBOFMล™[BWฤˆล‹FOรซDIOBOFLPOFรบOย LMBEDF

1:50

TDIยNB

/ JEDNODUCHร PRINCIP /

TDIยNB

4 x 10 kg

1:20

%7ฤ‡.ฤ‡ล‚ย…5," 6NPลงฤดVKFQSF[FOUBDJBSDIJUFLUVSZWFEWPVNฤˆลƒยกU Lย•DI;BUSJPWยTUSBOZKFVNยกTUฤˆOBWFMLPGPSNย•UPWย• GPUPHSBGJF [FTUSBOZPDIP[VEFUBJMOฤˆKล‹ยกGPUPHSBGJF BQMย•OZTQPQJTFN EFNPOUPWBUFMOรซQSPGJMQSP [BKJล‹UฤˆOยก QSZลงPWย•QPEMPลงLB

LMBELB

+&50*/5&3",5*7/ย…

QBOFMY

/BPDIP[PWยN[ย•CSBEMยกOBMF[OFUFOย•[WZQSPKFLUล™ BQลƒJUย•IOFUFQBOFMEPTWยIPQPEMBลงยก/FVTUย•Mย• QSPNฤˆOBQSPTUPSPWรซDILPNQP[JDรบJOยก[WรซTUBWZ QลƒยกKFNOPVISVBOFPNS[ยก

UBลงOยMBOP WPEยกDยกMBOP

UBลงOยMBOP

#&;;y4")6%0,0/4536,$& )PSOยกTZTUยNLMBEFLKFVLPUWFOWPCKยกNDF[ย•CSBEMยก LUFSPVM[FLEZLPMJWEFNPOUPWBU%PMOยกTZTUยN LMBEFLB[ย•WBลงยกKTPVVNยกTUฤˆOZWJOGPCPYV LUFSรซ Nล™ลงFTMPVลงJUKBLPQPETUBWFDQPENPEFM

ล‹QPOPWย•L[ย•WBลงยก400

LMBELB

/ JE TO MOBILNร / *OGPCPYOBLPMFรบLย•DI #MBDLCPYOBLPMFรบLย•DI *OGPCPYZW#MBDLCPYV Sย•NQBOFMV

QBOFM

IPSOยกISBOB BUSJPWรซDIPDIP[ล™

MFILย•EFTLB  QลƒBLVMJU

JOGPCPY[ย•WBลงยก

/BTZTUยNLMBEFLM[F[BWฤˆTJUTBNP[ลƒFKNฤˆWยกDF QMย•UFO EMFQPลงBEBWLล™JOWFTUPSB/BWSIVKFNF EPQPSVรบFOย•ลƒFล‹FOยก OJDNยOฤˆQPETUBUBOย•WSIV TQPรบยกWย•QSย•WฤˆWKFIPWBSJBCJMJUฤˆ

WPEยกDยกMBOP

CPYล™QMย•UFO

CPYล™QMย•UFO

CPYล™QMย•UFO

7"3*"/5:30;.ย…45ฤ‡/ย…7"53*ย…$) $FMรซTZTUยNKFNPลงOยLEZLPMJW[OPWVQPVลงยกU WQSPTUPSย•DI'"รน765

EFUBJMQBOFMV

UBลงOยMBOP

QBOFM

QMPDIBQSPWZTUBWFOJNPEFMV FWFOUTF[FOยก

1000

/ JE TO VARIABILNร /

150

NPEFM

1000

UBลงOยMBOP

JOGPCPY


CMBDLCPY

ลƒF["

YQBOFMYNN

QSPKFLUPS

YJOGPCPY

CMBDLCPY

TOยกNBUFMOย•QลƒFEOยกEFTLB

LBQTBQSP TOยกNBUFMOรซ QลƒFLMBEEOB

ลƒF[#

Qล™EPSZT 2200 2020

7OฤˆKล‹ยกTUSBOVCMBDLCPYV M[FWZVลงยกUQSPQSF[FOUBDJ BQPQJTBUFMVยSV$"46"

3225 3115

2280

A

B

%5% CยกMยMBNJOPQPQลƒOย•UฤˆS Sย•NPWย•LPOTUSVLDFKFLMZ %5% รบFSOยMBNJOPQPQลƒOย•UฤˆS

2020 2200

YQBOFMYNN


j.kubankova@gmail.com +420 777 30 99 56

Portfolio  
Advertisement