Page 1

19e jaargang | april 2013 Dit is de laatste Gemnet .Info en daarom ontvangt u deze speciale uitgave. De volgende uitgave van de .Info zal helemaal in KPN huisstijl verschijnen en ontvangt u weer gewoon in digitale vorm.

What’s in a name? Vanaf het moment dat je een naam krijgt, heet je niet alleen zo, je bént het ook. Vervolgens gaat die naam een eigen leven leiden – letterlijk en figuurlijk. Het wordt iets waaraan jezelf identiteit ontleent en waarvan de omgeving weet: dat is nu typisch…. En toch, wat is de betekenis van een naam? Shakespeare vroeg het zich al af. Ook mij heeft die vraag beziggehouden bij de overweging om ‘Gemnet’ als naam voor onze organisatie los te laten. .Focus Postbank werd ING bank, PTT post werd TPG post. In het bedrijfsleven komt zo’n naamwisseling vaker voor. En daar kunnen goede redenen voor zijn. Als je gaat fuseren bijvoorbeeld, of last hebt van een slecht imago. Het kan ook zijn dat je meer mensen wilt aanspreken, je focus gaat verbreden. Dát is voor ons reden om onder een nieuwe naam verder te gaan. Vanaf eind april heten wij KPN Lokale Overheid. De naam zegt het al: we willen er zijn voor álle lokale overheden. Voor gemeenten, voor provincies, waterschappen en waterleidingbedrijven. Deze verbreding verdient een plek in

1 .info

B-KPN_ZM_A4_INFO-06+Gemnet.indd 1

Lokale Overheid

hoe wij ons aan de buitenwereld voorstellen. .Wennen Het zal best even wennen zijn, zo’n nieuwe naam. Maar – en dat is voor velen een hele geruststelling – onze missie blijft helemaal overeind. U kunt nog steeds bij ons terecht voor diensten die maximaal aansluiten bij de uitdagingen waar u voor staat. Dat doen we met dezelfde infrastructuur – het

Heimen Visser Directeur Gemnet

We zijn er voor álle lokale overheden: gemeenten, provincies, waterschappen en waterleidingbedrijven. besloten Gemnet-netwerk – en met dezelfde deskundige mensen. Gelukkig maar, want juist díe mensen kregen van u in het laatste klanttevredenheidsonderzoek een dikke pluim. Wat dus zeker niet

verandert is dat we blijven gaan voor die persoonlijke aanpak en eenvoud. Neemt u van mij aan dat we het beestje gewoon bij de naam blijven noemen.

.info | 19e jaargang | april 2013

25-03-13 15:54


2

ICT-beveiligingsassessment straks een hamerstuk dankzij DigiD Scan Online een parkeervergunning aanvragen, een afspraak maken met een gemeente­ ambtenaar of belastingaangifte doen. DigiD maakt het mogelijk op een eenvoudige en efficiënte manier. Veiligheid van burgergegevens is daarbij essentieel. Om die te waarborgen moeten alle organisaties die gebruikmaken van DigiD voor het einde van 2013 het ‘ICT-beveiligingsassessment DigiD’ doorstaan. KPN Consulting en Gemnet ontwikkelden een DigiD Scan die instellingen voorbereidt op de officiële EDP-audit. De gemeente Rijswijk ging er als eerste mee aan de slag.

De DigiD Scan is een unieke samen­werking waarin Gemnet en KPN Consulting hun kennis bundelen om lokale overheden te begeleiden bij het borgen van hun informatieveiligheid. De scan helpt instellingen te voldoen aan de 28 normen van het assessment en volgt daarvoor het zesstappenplan dat DigiD-beheerder Logius heeft opgesteld. “Het begint met een nulmeting”, vertelt Hans Rosenberg, consultant bij KPN. “Deze geeft inzicht in het huidige niveau van de informatiebeveiliging. Aan de hand daarvan brengen we een rapport uit met maatregelen die de klant kan treffen om de situatie te verbeteren.” Stap drie is een penetratietest waarbij met behulp

van ‘ethical hacking’ mogelijke kwetsbaarheden aan het licht komen. “Vervolgens moeten die aandachtpunten worden aangepakt zodat de organisatie klaar is voor de een-na-laatste stap: het officiële ICT-assessment dat wordt uitgevoerd door een Register EDP-auditor.” De laatste stap is een rapportage op basis waarvan Logius bepaalt of de organisatie voldoet aan de normering. .Adequaat De strenge normering is nieuw voor iedereen, vertelt Rosenberg. “Voor gemeenten, leveranciers en auditors. Daarom vraagt de gestelde deadline van 31 december 2013 om een adequate aanpak. Wat je merkt

is dat de meeste gemeenten pas mondjesmaat beginnen met de voorbereiding op het assessment. Maar een DigiD-certificaat heb je niet zomaar. Gelukkig zijn er ook gemeenten die de noodzaak zien en stappen zetten. De gemeente Rijswijk hebben we bijvoorbeeld flink op weg geholpen. Zo hoeven zij niet opnieuw het wiel uit te vinden.” .Technisch sterk “Bij ons heeft digitale dienstverlening een hoge prioriteit. Wil je die goed aanbieden, dan is DigiD onontbeerlijk”, vertelt Gertrude Gregorius, ICT-adviseur van de gemeente Rijswijk. “Dus toen het ministerie aangaf audits te gaan uitvoeren besloten we direct aan de

2.info .info | 19e jaargangLokale | april Overheid 2013

B-KPN_ZM_A4_INFO-06+Gemnet.indd 2

25-03-13 15:54


DigiD Scan

04:57 PM

.Op één lijn De gemeente Rijswijk greep de DigiD Scan ook aan om intern het onderwerp ICT-veiligheid actueel op de agenda te houden. Gregorius: “We namen ons voor om bij de scan alles open en eerlijk op tafel te

S C A N N I N G 67% ✓

if(!isset($_POST['submit'])) SECURE { DIGID SCAN //There was an identical id and request is somewhat real. (Still possible of a lucky guess) if($array['isbeingwritten'] == 1) { //The article is already being written. echo '<script type="text/ javascript">alert("That article is being written. Someone beat you to it. You will now be redirected.");</script>'; echo '<script type="text/ javascript">window.location.href="write. php";</script>'; }

slag te gaan met een inventarisatie van hoe we er voor staan.” De gemeente voldeed voor het grootste deel al aan de strenge normering van Logius. “Vooral technisch scoorden we erg goed omdat wij de beveiliging van de gegevens van onze burgers zeer belangrijk vinden. De volgende stap is om onze documentatie omtrent de beveiliging van DigiD te actualiseren aan de nu geldende normen.”

DigiD Scan is een unieke samen­ werking waarin Gemnet en KPN Consulting hun kennis bundelen om lokale overheden te begeleiden bij het borgen van hun informatieveiligheid.

leggen om een realistisch beeld van onze dienstverlening te krijgen. Het leuke was dat KPN de scan vanuit drie invalshoeken aanpakte: drie betrokken medewerkers van de gemeente moesten de vragenlijsten invullen. Daaruit bleek dat wat de een goed geregeld vond, volgens de ander juist minder goed was. Zodoende zijn we binnen ons team ook weer met elkaar op één lijn gekomen. We verwachten dat het ICT-beveiligingsassessment straks een hamerstuk zal zijn.”

hebben er bewust ruim de tijd voor genomen. Je weet nooit wat je tegenkomt. Ik raad iedere gemeente aan om met open vizier de scan te laten uitvoeren; nu word je er nog niet op afgerekend. De scan is juist een goed hulpmiddel om de échte EDP-audit te doorstaan.” Dat gemeenten aan de slag moeten beaamt ook Rosenberg. “Theoretisch is de doorlooptijd van de scan gemiddeld acht weken. Tel daar eventuele aanpassingen en vakantieperioden bij op, en het einde van het jaar is in zicht. Is de boel dan niet op orde, dan volgen er rigoureuze maatregelen. De gevolgen van géén DigiD zijn natuurlijk groot.” Waar organisaties volgens Rosenberg ook rekening mee moet houden zijn de diensten die ze aan derden uitbesteden. “Veel gemeenten hebben in meer of mindere mate hun website uitbesteed bij externe leveranciers. Ook die partijen moeten voldoen aan de normen.” Meer informatie Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de DigiD Scan? Neem dan contact op met Stefan de Wit van Gemnet via stefan.dewit@kpn.com.

.Met open vizier Volgens Gregorius is het voor gemeenten die nog niet met het assessment aan de slag zijn, zaak dat zo snel mogelijk te doen. “Wij

.info | april 2013 Lokale Overheid .info | 19e jaargang

B-KPN_ZM_A4_INFO-06+Gemnet.indd 3

3

3

25-03-13 15:54


4

Pijnacker-Nootdorp verbetert dienstverlening met eHerkenning

Burgers kunnen al veel zaken online met de overheid regelen, maar een veilig authenticatiemiddel voor bedrijven was er nog niet. eHerkenning vult die leegte. Het Zuid-Hollandse Pijnacker-Nootdorp neemt de dienst nu in gebruik om het contact tussen overheid en bedrijven te vereenvoudigen. Zij is daarmee de eerste WebNext-gemeente die aansluit.

“Het betekent voor ons een verbreding van onze dienstverlening”, zegt Stéphanie Toorenburg, projectleider Dienstverlening Publiekszaken. “We wilden écht wat voor onze ondernemers doen.” Door aan te sluiten op eHerkenning zijn aanvraagprocedures voor verschillende vergunningen en meldingen gedigitaliseerd. “Zodat bedrijven niet voor alles naar het stadhuis hoeven te komen, en ook ’s avonds zaken met de overheid kunnen doen. We merken nu al het verschil, iedereen is enthousiast.”

daarom het de applicatie Webnext ‘eHerkenningsproof’ te maken. Toorenburg: “Omdat aansluiting alleen kan via gecertificeerde aanbieders, gingen we op zoek naar een betrouwbare en flexibele partner. We vonden in Gemnet de perfecte eHerkenningsmakelaar.”

.Wens De wens om met ondernemers meer zaken digitaal te regelen, leeft niet alleen in haar eigen gemeente, zo weet Toorenburg. In de WebNext-gebruikersvereniging, waarin zo’n dertig gemeenten zitten, wilden alle deelnemers de digitale dienstverlening verbeteren en uitbreiden. Eind vorig jaar besloot leverancier Inter Access

“Van het plaatsen van een container voor een verbouwing tot een vaste standplaatsvergunning; het kan online.”

4 .info

B-KPN_ZM_A4_INFO-06+Gemnet.indd 4

Lokale Overheid

.Uiteenlopende zaken Dankzij de koppeling hoeven bedrijven niet bij iedere aanvraag hun basisgegevens handmatig in te voeren. Inmiddels biedt PijnackerNootdorp digitale formulieren voor uiteenlopende zaken aan.

de projectleider, dat een proces opnieuw tegen het licht gehouden wordt. “Je komt erachter dat sommige stappen helemaal niet meer nodig zijn. Zo kun je processen lean and mean inrichten.” .Verwachtingen Toorenburg en haar collega’s kijken ernaar uit bedrijven op deze manier te bedienen. “Ik hoop dat het aan alle verwachtingen gaat voldoen. Ik vind het belangrijk dat het niet onpersoonlijk wordt. Soms blijft een echt gesprek nodig. Maar voor eenvoudige aanvragen en zich herhalende diensten moet je gewoon digitaal gaan. Dat kan op ieder moment, vanaf elke locatie en het gaat veel sneller.”

Bijkomend voordeel van de digitaliseringsslag is, volgens

.info | 19e jaargang | april 2013

25-03-13 15:54


Hernieuwd kennismaken op beurs

Overheid & ICT 2013 Volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. En tegelijk onze nieuwste oplossingen ervaren. Benieuwd? Bezoek onze stand tijdens de beurs Overheid & ICT 2013. Zoals u weet krijgt Gemnet dit voorjaar een nieuwe naam: KPN Lokale Overheid. Gemnet en KPN werken al langer samen en met een nieuwe naam willen we de volgende stap zetten. Graag maken we hernieuwd kennis met onze klanten. De beurs Overheid & ICT 2013 is daarvoor een mooi moment. .HNSW Op de beurs praten onze account­ managers u graag bij over belangrijke thema’s in gemeenteland, zoals het verbeteren van de dienstverlening en digitale veiligheid. Maar ook is er veel aandacht voor Het Nieuwe SamenWerken. Om gemeenten daarbij te ondersteunen ontwikkelt Gemnet momenteel de Gemeente­ Cloud, een cloudoplossing die medewerkers flexibeler toegang geeft tot informatie. Op de werkplek, maar ook thuis of onderweg. En met ieder apparaat met een browser, van desktop tot smartphone of tablet. .Toekomstvast Om het werk goed te kunnen blijven doen, moeten medewerkers ook eenvoudiger kennis en informatie kunnen delen. Hiervoor hebben wij een aantal nieuwe diensten ontwikkeld, zoals Mobile Device Manager, GemBox en Telefonie Online. Graag laten we u op de beurs zien wat deze diensten voor u kunnen betekenen. Diensten waarmee u een toekomstvaste oplossing in handen heeft. Wat de

4 .info

Maak kennis met KPN Lokale Overheid op Overheid & ICT 2013 nieuwe manier van (samen)werken ook wordt. .Beursborrel Wie iets te vieren heeft, trakteert! Dit doen wij met een feestelijke beursborrel op woensdag 24 april van 16.00 uur tot 19:00 uur. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u op uw gemak bijpraten met uw relaties. Kortom:

met een bezoek aan onze stand versterkt u niet alleen uw e-ambities, maar ook uw netwerk. Wij heten u van harte welkom. Bezoek onze stand (D054) tijdens Overheid & ICT van 23 t/m 25 april in de Jaarbeurs Utrecht. U kunt zich via de registratielink op www.gemnet.nl aanmelden.

Lokale Overheid

B-KPN_ZM_A4_INFO-06+Gemnet.indd 4

25-03-13 15:54


Gemnet-partner 4Value heft belasting in Gennep

Gemeenten zullen het heffen van belastingen steeds vaker uitbesteden, is de overtuiging van Gemnet-partner 4Value. De Limburgse gemeente Gennep is al zover. Sinds kort laat ze het opleggen en invorderen van gemeentelijke belastingen over aan software- en taxatiebureau 4Value. Gemnet levert daarbij de noodzakelijke veilige verbindingen. Voor 4Value zijn Nederlandse gemeenten bekend terrein. Het bedrijf levert webbased software waarmee gemeenten WOZ-taxaties kunnen uitvoeren. Zo’n zestig gemeenten maken nu al gebruik van de waarderingsapplicatie 4WOZ, voor de taxatiewerkzaamheden. Daarnaast bieden zij diensten aan voor het uitvoeren van de WOZtaxaties. Zij leveren experts op vrijwel elk denkbaar taxatietechnisch terrein. .Driehoek De samenwerking tussen gemeenten en 4Value heeft sinds kort een nieuwe dimensie, nu Gennep zijn belastingheffing niet meer zelf uitvoert. “Wij hebben die taak van de gemeente volledig overgenomen”, vertelt adviseur Stefan van Es van 4Value. “Denk daarbij niet alleen aan de WOZ-taxaties en de onroerende zaakbelasting, maar ook aan rioolheffing, toeristenbelasting en hondenbelasting. We leggen de aanslagen op en zorgen voor de invordering. Ook is onze back-office het aanspreekpunt voor burgers met belastingvragen. .Aanhaken De samenwerking vormt technisch een complex geheel, waarbij naast 4Value nog een andere partner van Gemnet is betrokken. PinkRoccade draagt zorg voor de in de cloud

geparkeerde belastingsoftware. Gemnet zelf levert alle verbindingen tussen het datacenter, de gemeente en de kantoren van 4Value. De dienst is zo ontworpen dat andere gemeenten eenvoudig kunnen aanhaken, vertelt Van Es. “Gemeenten richten zich steeds meer op hun kerntaken. Ze moeten efficiënter werken en stoten daarom bepaalde taken af. Wij verwachten dat over tien jaar de helft van alle gemeentelijke belastingheffing zal zijn uitbesteed. Onze uitvoeringsorganisatie is daar nu al op voorbereid. Het is makkelijk te upgraden.”

te gaan met Gemnet. “We zochten een betrouwbare partner die niet alleen voor veilige verbindingen zorgt, maar ook mee kan groeien. Onze belastingmedewerkers moeten blindelings op de verbindingen kunnen vertrouwen. Gemnet kwam als meest betrouwbare partij uit de bus. Het is bovendien een heel sterk merk. Daar associëren we ons graag mee.” Tot nu toe bevalt de samenwerking prima, zegt Van Es. Kort geleden vielen in Gennep de eerste belastingaanslagen van 4Value op de deurmat. “Dat was even spannend, maar het is allemaal vlekkeloos gegaan.”

.Betrouwbare partner Juist vanwege de mogelijkheid om uit te breiden besloot 4Value in zee

.info

Lokale Overheid 3

B-KPN_ZM_A4_INFO-06+Gemnet.indd 3

25-03-13 15:54


Hulpverleners GGD direct bereikbaar door Telefonie Online Bij maatschappelijke onrust moet de GGD van de gemeente Den Haag snel kunnen schakelen. Dat wordt nu een stuk eenvoudiger door de komst van Telefonie Online van Gemnet, zegt Janine Kallenbach, hoofd van de Jeugdgezondheidszorg. Haar afdeling gaat binnenkort proefdraaien met het systeem.

đ&#x;&#x2018;Ľđ&#x;&#x2018;Ľ đ&#x;&#x2018;Ľđ&#x;&#x2018;Ľ đ&#x;&#x2018;Ľđ&#x;&#x2018;Ľ đ&#x;&#x2018;Ľđ&#x;&#x2018;Ľ đ&#x;&#x2018;Ľđ&#x;&#x2018;Ľ đ&#x;&#x2018;Ľđ&#x;&#x2018;Ľ đ&#x;&#x2018;Ľđ&#x;&#x2018;Ľ đ&#x;&#x2018;Ľđ&#x;&#x2018;Ľ

.Breder uitrollen Het activeren van Telefonie Online gaat heel eenvoudig, achter de computer of met een smartphone of tablet. Kallenbach: â&#x20AC;&#x153;Het is een kwestie van inloggen en intikken. Het speciale telefoonnummer dat we via Telefonie Online openstellen

.Eenvoudig Zoâ&#x20AC;&#x2122;n calamiteit doet zich altijd onverwacht voor, zegt Kallenbach, die als crisiscoĂśrdinator de introductie van de dienst begeleidde. De Jeugdgezondheidszorg van de GGD van de gemeente Den Haag gaat nu proefdraaien met het

systeem. Mocht zich een incident voordoen, dan wordt er een speciaal telefoonnummer opengesteld. Wie belt, krijgt gelijk een hulpverlener aan de lijn. Telefonie Online is heel eenvoudig in gebruik. Zo eenvoudig zelfs dat er geen ICTâ&#x20AC;&#x2122;er aan te pas komt. â&#x20AC;&#x153;Ik wist niet eens dat dat konâ&#x20AC;?, aldus Kallenbach. â&#x20AC;&#x153;Onze ICT-afdeling valt onder de gemeente Den Haag. Het is niet reĂŤel om te verwachten dat deze afdeling 24 uur per dag voor ons paraat is. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een systeem dat we helemaal zelf kunnen bedienen. Telefonie Online bleek exact aan onze eisen te voldoen. Dit was precies wat we zochten.â&#x20AC;?

EĂŠn druk op de knop. Veel meer is er niet nodig om hulpverleners tijdens een crisissituatie in actie te laten komen. Bij de GGD van de gemeente Den Haag kan dat nu, door de komst van Telefonie Online van Gemnet. â&#x20AC;&#x153;Onder normale omstandigheden kunnen mensen op kantooruren met onze telefooncentrale bellenâ&#x20AC;?, vertelt Kallenbach. â&#x20AC;&#x153;Maar tijdens een crisissituatie moeten we dag en nacht bereikbaar zijn. Denk aan een familiedrama of zedenzaak. In zulke situaties is er grote onrust. Mensen hebben vragen of behoefte aan hulp. Het is belangrijk dat zij dan direct hun verhaal kwijt kunnen. Met Telefonie Online is dat mogelijk.â&#x20AC;?

2 .info

wordt gecommuniceerd aan betrokkenen en vermeld op de site van de gemeente Den Haag. Aan de achterkant worden tegelijk de mobiele nummers van onze hulpverleners gehangen. Zij weten precies op welke uren ze bereikbaar moeten zijn. Als hun dienst erop zit komt er een nieuwe ploeg in actie.â&#x20AC;? Voorlopig draait Telefonie Online alleen bij de Jeugdgezondheidszorg, maar als de proef slaagt gaat de GGD van de gemeente Den Haag het systeem breder uitrollen. â&#x20AC;&#x153;Daarbij kun je denken aan de inzet bij milieurampen of infectieziekten. We kunnen Telefonie Online zelfs bij meerdere rampen tegelijk gebruiken. Laten we maar hopen dat het nooit zover komt.â&#x20AC;? Meer weten? Op onze website www.gemnet.nl staat meer informatie over Telefonie Online. Of neem contact op met uw accountmanager.

Lokale Overheid

B-KPN_ZM_A4_INFO-06+Gemnet.indd 2

25-03-13 15:54


.info Lokale Overheid

GemeenteCloud: eenvoudig toegang tot alle applicaties Vanaf de keukentafel een bezorgde burger te woord staan, of vanuit de trein inloggen in het KCC systeem. Gemnet ontwikkelt momenteel een gebruikersvriendelijke interface waarmee dat binnenkort eenvoudig kan. Met de GemeenteCloud krijgen medewerkers overzichtelijk toegang tot de meest innovatieve applicaties van onze partners.

“De wereld is volop in beweging. Er zijn nieuwe manieren van communiceren, vergaderen en afstemmen. Gemeenten willen net als andere organisaties mee in deze ontwikkelingen.” Aan het woord is productmanager Edwin Bax van Gemnet. Samen met collega’s werkt hij momenteel aan een cloudoplossing die medewerkers flexibeler toegang geeft tot informatie. En hen zo faciliteert in de principes van Het Nieuwe Werken. “Zo ben je niet gebonden aan een bureau en kun je werken waar, wanneer en hoe je dat het beste uitkomt.” .Extra flexibel De GemeenteCloud is naar verwachting rond de zomer klaar en biedt medewerkers eenvoudig en veilig toegang tot alle applicaties die zij bij hun dagelijkse werk nodig hebben. “Applicaties die nu al wel worden

1 .info

aangeboden door onze partners via ons besloten netwerk, maar waarbij een duidelijk en gebruikersvriendelijk overzicht nog ontbreekt”, legt Bax uit. “Met de GemeenteCloud helpen we gemeenten een flinke stap richting flexibeler werken.” De GemeenteCloud is toegankelijk met desktop, smartphone en tablet. .Werk uit handen De GemeenteCloud kent nog meer voordelen. Zo kunnen gemeenten eenvoudig op- en afschalen. Bax: “Je betaalt alleen voor wat je gebruikt. Gemeenten bepalen zelf welke applicaties zij hun medewerkers aanbieden. Zo betalen zij nooit teveel.” Naar beheer en updates hebben gemeenten ook geen omkijken. Deze worden volledig door Gemnet uitgevoerd. Verder kent het platform een goede service ingang, voor ondersteuning van

medewerkers en beslissers. “Wij willen gemeenten helpen te voldoen aan hun verplichtingen, maar hen ook werk uit handen nemen. Met GemeenteCloud kan dat.” Wilt u weten wat de Gemeente­ Cloud voor uw gemeente kan betekenen? Neem dan contact op met uw accountmanager.

Lokale Overheid

B-KPN_ZM_A4_INFO-06+Gemnet.indd 1

25-03-13 15:54

info april 2013  

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: - Rebranding Gemnet naar KPN Lokale Overheid - Gemeente Rijwijk kiest voor DigiD scan - Pijnacker-N...

info april 2013  

Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: - Rebranding Gemnet naar KPN Lokale Overheid - Gemeente Rijwijk kiest voor DigiD scan - Pijnacker-N...

Advertisement