Gasztropszichológia Magazin 3.

Page 1

PSZICHOLÓGIA G A S Z T R O

KÉS, VILLA, KÖZÉLET

Kávéházbanszületőkultúra

A MAMA FŐZTJE

Anyaság több ízben

GASZTRONOVELLA

Rubin Eszter: Málnaturmix

10+1 KÉRDÉS

SzentesiÉvához

FÓKUSZBAN: ételésirodalom

2024. TAVASZ/NYÁR AZ ÉTELÖRÖM MAGAZINJA

Gasztropszichológia Magazin

II. évfolyam 1. szám 2024. március 20.

Szöveg: Bächer Iván / Bálint Lilla / Borbély Zsuzsa / Czecz Fruzsina / Rubin Eszter

Design: Acsay Kata

Kapcsolat: wwwgasztropszichologiahu, info@gasztropszichologia.hu

TARTALOM

Hangoló a harmadik számhoz

Bächer Iván írása

Miért nincs irodalom kávéház nélkül?

Ételek egy irodalomterapeuta szemével

Híres írók művei, amelyeket nem szabad éhesen olvasni

KÉS, SZELLEMI TÁPLÁLÉK Ínycsiklandó irodalmi ajánló 1 4

GASZTRONOVELLA

Rubin Eszter: Málnaturmix

JÁTSSZ AZ ASZTALNÁL!

Beszélgetésindító kártyák

VILLÁMINTERJÚ

KÖSZÖNTŐ HÚSVÉT 2 3 5 7 1 2 1 8 2 2 2 5 2 8

10+1 kérdés Szentesi Évához

Az anyaság több ízben VILLA, KÖZÉLET HARAPHATÓ KÉPZELET KRÚDY ÉS A GYOMORNOVELLÁK A MAMA FŐZTJE

Aki eszik, az mindig őszinte. Figyelje meg, milyen odaadó, minden egyebet kizáró érdeklődéssel, elmélyedéssel pillant az evő arra a falatra, melyet majd bekebelez s nemsokára saját egyéniségévé magasztosít. Akieszik,azszerelmetvallazéletnek.

KosztolányiDezső,író,költő,műfordító

KÖSZÖNTŐ

Új évszak, új lendület: érkezik az év fényesebb, szabadabb része. Talán közületek is sokan egy napsütéses padon vagy szellős teraszon lapozzátok a tavaszi-nyári Gasztropszichológia Magazint

Fókusz témánk az étel és irodalom Mindkettő táplálék, hiszen nemcsak a testünket, a lelkünket és szellemünket is „etetni” kell, ha igazán teljes életre vágyunk.

Szerettem, mikor az iskolai irodalomórán új vershez, novellához vagy regényhez értünk. Memoriter, olvasónapló, mire gondolt a költő… De a szövegek tanulása közben (vagy helyett) még szívesebben foglalkoztam azzal: hogyan és miért születtek azok a sorok? Melyik padlásszobában, vonaton vagy füstös kávéházban? Milyen élethelyzetben? És vajon igazából mire gondolt a költő?

Most verselemzés helyett az irodalom és az ételek közötti különleges kapcsolatba pillantunk be. Elsőre talán meglepően hangzik, de szoros kölcsönhatásban vannak!

A szezon ünnepei közül a húsvétot és az anyák napját érintjük, a gasztronovella egy, nyáron remekül gyakorolható mindfulness gyakorlatot idéz, állandó villáminterjú rovatunkba pedig újabb kedves vendég érkezik Olvassatok, főzzetek és nevessetek sokat, szeretettel:

tanácsadó szakpszichológus, a magazin szerkesztője

GASZTROPSZICHOLÓGIA Magazin 2024. tavasz/nyár 2
Fotó:KaczibaMárti

Bächer Iván:

HÚSVÉT

álnivalamit Húsvétkorsonkát kellfőzni,hozzátormát,keménytojást Újhagymát, retket,salátáttennimellé.

Lehetperszecsülökazasonka,sőtsokunkszer jobbisaz,azigaziparasztsonkánaktúlsokahús zsírja,nehezebbenveszibeapáclevet,nehezebb főát,acsülök,perszeaszép,húsoscsülök,hav puhára főzött, ha lehull csontjáról a húsa, m vékony,úrifehérhölgyrőlavaskoskabát,jóazúg ahogyvan,nemkellvelecsinálnisemmit,nemk erőltetni fantáziát, kitalálni trükköt, heccet, ne kell csinálni a sonkából salátát, tejfeles, kapr ragut, nem kell azt rántani, darálni, variálni, ne kellahúsvétihústfűszereznisem,nemkelllevé semkakukkfű,semüröm,semánizs,párbabérk belelegföljebb,deamúgynemkellkitalálnisemmit -megkellfőzniacsülköt,asonkát,ésennikell.

Hakerülnenémibárányhús,akkoraztisrántani kék,haalkalmaserre,hapedigöregebblettvolna ajószág,mikormegboldogult,akkorpörköltetkell csinálnibelőledenemkellspekulálnitejszínezni

Nemkellcsinálnisüteményt,olyat,amitmégnem csináltunksoha,nemkellarabnyalánkság,sem öök,nemkellZacher-tortánaksemveselkedni st,bejglitkellsütni,ésaztkellenni

Hozzá pedig nem kell keresni strucc- avagy fürjtojást,ésatyúkét,hamegfőttsemkellcikkezni, cakkozni,félbekellvágniazt,ésaztisennikell.És ha paraj van, avagy hal, akkor egyikből legyen savanykásfőzelék,másikatpedigkikellrántani,de nemkellkitalálnisemmit

Nem kell semmit kitalálni, a húsvét nem arra való.
Kitalálni annak kell, akivel még nem történtek meg a dolgok.

aláljonkivalamitilyenkor,azaboldogésszey,akimégakarvalamimást,valamikülönlegenagyot,valamimégsosemvoltat,akihiszi g,hogyvanilyen,akinemtudja,hogycsakaza jó,amivoltmár,ésmindennekdacáraméglehet, éshogysemmisemlehettöbbannál,mintleülnia sonkatálköré,leülniegyütt,ésfalniahústhagymával,retekkel,ésnemgondolnimásra,nemisbeszélniegyébről,minthogyasonkalébőlmilegyen.

Megjelent:Népszabadság,1998április9

Magazin 2024. tavasz/nyár
3
Fotó: Canva Fotó: Canva

Azírás,ahogyafőzés,televan kísérletekkeléselakadásokkal.

DragománGyörgy,író,műfordító

KÉS, VILLA, KÖZÉLET

Miért nincs irodalom kávéház nélkül?

A francia gasztronómus, Brillat-Savarin az 1800-as évek elején megalkotta a „politikai gasztronómia” fogalmát, és kifejtette, hogy a szerződések, a különböző megállapodások megkötése sokkal sikeresebb, ha jóllakott emberek között zajlik, hiszen így nyitottabbak és könnyebben befolyásolhatók lesznek A szerző szerint a világtörténelem jelentősebb eseményei mind terített asztal mellett dőltek el. A politikán túl a művészeti és az irodalmi életben is fontos szerepet kapott a vendéglátás Nem is kell messzire mennünk, hogy ezt igazolni tudjuk

A reformkorban a Budapest belvárosában működő Pilvax kávéház volt a fiatal értelmiségiek találkozóhelye. A századfordulótól kezdve Budapest – ahogy Kosztolányi írta igazi kávéváros”:

„Egy amerikaival utaztam a tengeren [ ] Mit tart, mister, a városunkról? Azt, hogy sok és jó kávéháza van. Az amerikai magyarszemlélete nem volt alaptalan. Kifejtette, hogy a vonatról leszállván a pesti kávéházban fehér abrosznál meleg csirkelevest, ham and eggs-et, csokoládétortát vacsorált, többféle pálinkát ivott rá, a pincér nyolc pohár hideg vizet hozott és mikor észrevette, hogy elrontotta a gyomrát, nem engedte a gyógyszertárba futni, hanem egy szódabikarbónás szelencét tett eléje Be kell vallanom, hogy ott a tengeren kissé büszke voltam a pátriámra Eleget sopánkodunk azon, hogy nincs karakterünk. Ennek csak az lehet az oka, hogy szégyelljük a karakterünket. Miért is nem merjük hangsúlyozni a kávéházi voltunkat, a kávéházi kultúrát, a szegénységünk, az otthontalanságunk, if ú á k j lké ét ik k

GASZTROPSZICHOLÓGIA Magazin 2024. tavasz/nyár
Fotó: Canva

ez a legjellemzőbb sajátságunk? Bizony isten, nincs okunk pironkodni [ ] Ami történik ezen a földön, itt történik A kis asztalkáknál diákok készülnek a vizsgára, anatómiát, jogbölcseletet, irodalomtörténetet tanulnak. Ha akarom, szabadegyetem A nagy asztalnál prelegálnak, esztétikát, filozófiát, architektúrát, nyelvészetet, lélektant, botanikát, gyógyszertant Fel kell fedeznem a pesti ember számára, hogy az aszpirin nemcsak a kávéházban, de – elvétve – a gyógytárakban is kapható Az irodalomról nem is merek szólni

Az első kávéházi törzsvendég Petőfi Sándor volt. Azóta a magyar irodalom a kávésiparral együtt fejlődik, a forradalom a kávéházakban tör ki, csitul el s egy jövendő történész feladata megállapítani, milyen hatással volt a versekre, az elbeszélésekre, a cikkekre a kávé, ki ivott koffeint és ki cikóriát? Ha gyöngül az irodalom, akkor a feketekávé is gyöngül.”

Ekkortájt körülbelül ötszáz kávéház várta a vendégeket, közülük jó néhány íróink, költőink, humoristáink vagy újságíróink második otthonának számított

„Kávéház nélkül nincs irodalom” – vallotta Márai Sándor, aki maga is gyakorta megfordult és alkotott a New York kávéházban

Ugyanitt született meg Molnár Ferenc tollából a Pál utcai fiúk története, de gyakori vendég volt Babits Mihály, Móricz Zsigmond, Gárdonyi Géza, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Illyés Gyula, Weöres Sándor is

Fotó: Zoe - Unsplash

ingyen szolgálták fel a „kutyanyelvet” (azaz egy vékony papírcsíkot, amelyre aztán számtalan vers, novella, elbeszélés került), tappert a tinta felitatására, lexikont, címjegyzéket, vasúti menetrendet, bel- és külföldi lapokat. Az írók néhány pengős, külön nekik összeállított menüből választhattak. A pincérekből az alkotók büszke bizalmasai váltak Micsoda kulisszatitkokat tudhattak, mennyi karrier fényes kezdetét és bukását követhették végig!

Czecz Fruzsina /Részlet a Terítéken a lélek - Önismeret az ételeken keresztül c. könyvből/

GASZTROPSZICHOLÓGIA Magazin 2024. tavasz/nyár
6
Fotó: Celine Ylmz- Unsplash Fotó: Canva

Harapható képzelet

Az irodalom elvontsága, megfoghatatlansága éles ellentétben áll az étel szilárd kézzelfoghatóságával és szükségszerűségével. Az irodalom és a gasztronómia kapcsolatában talán az ételek és étkezés hétköznapisága lehet az, ami a legkönnyebb vonatkoztatási alapot kínálja az olvasóknak. A téma nagyságára tekintettel csak néhány példát mutatunk arra, milyen szerepe lehet a regényekben az ételeknek.

A képzelet világában az evés és a főzés háttérben zajló folyamatok, melyek jelzésértékkel bírnak. Ha mégis említésre kerülnek, számos célt szolgálhatnak Megmutathatják az olvasónak a szerző remek világépítési képességét, fantáziáját Ez különösen a fantasy-k, mint A Gyűrűk Ura és a Harry Potter kötetek ételei és italai esetében figyelhető meg, a tündék lembasz kenyerétől a cincogó cukorkákig

AZÉTELMINTJELLEMZÉS

Azételekhezvalóviszonyulásszolgálhataszereplőkjellemzéséreis AGyűrűkUrahobbitjaiaföldi, különösenazasztaliörömöklelkeshívei Egyszerű, két lábbal a földön álló természetüknek frappáns és szemléletes bemutatása, mennyire központi szerepet tölt be az életükben az evés, ami egyszerű, de ízletes ételeket jelent A gasztronómia iránti rajongásukban rokonai Krúdy Gyula Szindbádjának, akinek életszeretete, – és egyéb érzéki örömök iránti fogékonysága – fejeződik ki az étkezésekben Agatha Christie belga magánnyomozójának, Poirot-nak különcségét mutatja a korabeli szokások szerint felnőtt férfihoz képest szokatlanízlése,vonzódásaazédességekhezésa likőrökhöz, továbbá a szimmetria szeretete még a gasztronómia terén is Joanne Harris Csokoládé címűregényébenacímbeliédességtökéletesmetaforája a főszereplőnek Vianne, hogy még kirívóbblegyenegzotikussága,nagyböjtidejénérkezik a csendes kis francia faluba, hogy gyanús praktikáival–értsd:csokoládétárul–elcsavarjaahelyiek fejét és elkezdjenek azon gondolkozni, létezik másisazáltalukismertvilágonkívül

GASZTRONÓMIAMINTKARRIER

Hamáranőknéltartunk:vannak,akikafőzéssegítségével találták meg önmagukat! Julia Child életrajzi regényében, illetve az ő ihletésére Julie Powellkötetében,akivégigfőzteChildhíresszakácskönyvét, egyaránt az egész életüket átformálóélménytjelentagasztronómia.

GASZTROPSZICHOLÓGIA Magazin 2024. tavasz/nyár 7
Fotó: Monika Grabkowska - Unsplash

Olyasmi, amit kiszámíthatónak éreztek az életük váratlan és esetenként nem túl rózsás fordulatai közepette Hasonlóan hozzájuk a Minden kémia főhőseisafőzésbentaláltamegmagát,helyesebben a valódi kémiai tudását egy tévés főzőműsor formájában tudta a korban elfogadható módon ál i T dó ké ké b lől á da

Modern utódjuknak, Bridget Jones-nak már meggyűltabajaagasztronómiával.Azangolszinglifőzéselátványoskudarcotvallakéklevessel,étkezése is meglehetősen hektikus, inkább a kalóriaszámlálásra koncentrál – ez is jelzi, hogy nem a hagyományos női szerep szerint él. Az 1990-es évekbenszületettregénybenakorabelielvárások,a fogyókúra kultúra jelent meg. Elgondolkodtató azonban, hogy – ellentétben a filmmel – a napló bejegyzéseibőlvilágosanlátszik,hogyafőhőstestsúlya teljesen normális. Bridgetnek tehát végig téves képe van önmagáról, saját magát elfogadhatatlannak érziéseztrészbenazétkezésével hozzaösszefüggésbe.

KÓDOLTÜZENETEK

Egyes esetekben az étkezések plusz tartalommal is bírhattak, amit a korabeli olvasó magától értetődően dekódolt, ma azonban a szokások változásávalezajelentéselveszett.Nemvéletlen,hogy tanulmányokéskutatásokszületnekpéldáularról, Jane Austen melyik regényében milyen szerepe van az étkezésnek vagy pontosan mit is értett fehér levesen. Ebből lehet következtetni például arra, milyen viszonyban voltak a vendéggel vagy hovapozícionáltákőket ABüszkeségésbalítéletben Mrs Bennet azonnal a szakácsért szalajt, amint felvetődik a lehetősége, hogy egy kérő vacsorázik a háznál. Emma Woodhouse ételeket visz a rászoruló családoknak, köztük Mrs. Batesnek–ezzelnemcsakjótékonytermészeteéskötelességtudata jelenik meg, de finoman jelzi azt is, hogyfeletteállezeknekazembereknek

AZÉTELMINTÉRZELEM

J.K. Rowling köteteiben emellett az étkezés az otthont, a biztonságot, a szeretet kifejezését is jelenti HarryPotteréletébenelőszörHagridtólkap ünnepitortáta11.születésnapján,amikormegtudja, hogy varázsló. Nagynénjéék házában a fiút éheztették, kis termete és törékeny testalkata is ennek eredménye A Roxfortban azonban hatalmas és részletesen bemutatott lakomák várják, ahogy a Weasley család otthonában is. Itt az édesanya az etetve szeretés híve. Mindez pontosanjelzi,hogyaziskolaavalódiotthonaésbarátjáékcsaládjapótoljaasajátját

GASZTROPSZICHOLÓGIA Magazin 2024. tavasz/nyár
8
Fotó: Gaelle Marcel - Unsplash Fotó: Canva

MIAVALÓSÁGÉSMIAKÉPZELET?

Acéllehetahatárokelmosása:avalóságésképzelet közelítése vagy egyenesen az átjárhatóság bizonyítéka.AHarryPotter„márka”részeszámos, akötetbenbemutatottédesség:csokibéka,Bogoly Bertifélemindenízűdrazsé,delehetkapnivajsört is Ez pedig tökéletesen rímel a kötetekben leírtakra: a muglik világával párhuzamosan léteznek a varázsvilág részei. Ezek az apró trükkök annak az illúzióját adják, hogy mi is a könyv részeivéváltunkegypillanatra

A regények ételeinek elkészítésével foglalkozó blogok, sőt, újabban a hivatalosan megjelenő kötetek iránti igény talán onnan eredhet, hogy így egy lépéssel közelebb kerülünk a varázslathoz, valóságosabbá válnak a leírtak. Az étel a földi létezésnek olyan alapvetése, ami ha kikerül a könyvek közegéből, mintha az egész történetet magával hozná ebbe a világba –vagy valóságosabbá teszi a regényt.

IRODALOMTERÁPIÁSKÉRDÉSEK

MIVEL FOGLALKOZIK AZ IRODALOMTERÁPIA?

Az irodalomterápia olyan önismereti forma, melynek során irodalmi szövegeken keresztül kerülhetünk közelebb saját magunkhoz. Nem „magyaróra”, amikor rímeket elemzünk vagy egy regény szerkezetét vizsgáljuk. Az a fontos, hogy ránk hogyan hat a mű, mivel/kivel tudunk azonosulni, taszít-e valami, átéltünke már hasonlót, mint amiről a szöveg szól A foglalkozás csoportos formában zajlik, így már a közös olvasás is jótékony hatású

A fentiek csupán egy részét mutatják a két téma lehetséges találkozási pontjainak. Felvetődhet, hogy mi magunk hogyan állunk az evéshez: szükséges„rossznak”érezzükvagykiélvezzükazutolsó morzsáig? Szívesen időzünk a konyhában, sőt, eztegyenesenélvezetesnekérezzük?Vagyéppellenkezőleg, ha tehetjük messzire kerüljük a háztartásiteendőknekeztarészét?Hogyzajlottafőzés és az étkezés a szüleinkkel közös családunkban és hogyan a felnőtt életünkben? Mindezekről lehet, hogy a kedvenc könyveink vizsgálatával is többet tudhatunk meg, még akkor is, ha látszólag nemazevésrőlszól.

BorbélyZsuzsa,irodalom-ésfilmterapeuta Zsuzsagondolatait,ajánlóitérdemesaközösségi oldalánésaSzöveglelőcíműkötetbeniskövetni!

Az olvasás mellett írásra is van lehetőség, amikor kidolgozhatjuk magunkból az aktuális érzéseket, élményeket Felszabadító erejű, hogy bármit írunk, biztosan jó lesz. A csoport nem kritizál, nem javít, bátran rájuk és a szövegre bízhatjuk magunkat. Fotó: Pixabay

GASZTROPSZICHOLÓGIA Magazin 2024. tavasz/nyár
9

Ajószakácskönyvírójánakmódszere hasonlítaköltőéhez:észrevesziavilág szépségét,ésélveziazéletet.

SzabóT.Anna,költő,műfordító

Fotó: Canva

GASZTROSÉTA

A LÁGYMÁNYOSI PAMPÁKON

Velő és gyöngyöző húsleves, Tafelspitz és Jókai-bableves.

Hasadnak rendületlenül légy híve, oh magyar!

Nemzetünk vagy eszik, vagy főz, vagy kínál. Egyet Krúdy kedvéért, egyet Móricz örömére.

Sétánkon a magyar irodalom alakjainak gasztronómiai

lábnyomába lépünk, recepteket és ételeketno meg a bortmagasztaló verseket és szövegeket hallgatunk, és persze kóstolunk is!

Petőfire gondolva egy jó túrós csuszát, Kosztolányi kedvencét - kenyeret, Karinthy-szeletet és mellé természetesen külön baracklekvárt is, amiért az egész Karinthy család rajongott

IRODALMI
FOGLALJ IDŐPONTOT AZ IMAGINE OLDALÁN!

KRÚDY ÉS A GYOMORNOVELLÁK:

HÍRES ÍRÓK MŰVEI, AMELYEKET NEM SZABAD ÉHESEN OLVASNI

Mikszáth palóclevese, Jókai bablevese mára már a magyar konyha megbecsült fogásai, de más jelentős írók műveiben is gyakran feltűnnek a kulináris örömök. Lássunk ezek közül néhányat!

Krúdy Gyula alakja megkerülhetetlen, ha irodalom és gasztronómia kapcsolatát vizsgáljuk. Az író a legenda szerint képes volt vonatra ülni, és egész éjjel utazni a felvidéki Poprádig, hogy egyen egy jó táfelspitzet.

A legegyszerűbb ételekről is úgy tudott írni, mintha azok mennyei fogások volnának, legyen az kispörkölt vagy rácponty, sült kacsa (Útnak, szónak, házasságról való tanácskozásnak nincs vége), esetleg töltött káposzta. Írásaiban többnyire középkorú, a boldogult úrfikoron túljutott férfiak szürcsölik a levest, ütögetik a velős csontot (Isten veletek, ti boldog Vendelinek című novellája szolgált a Szindbád-film alapjául), vagy veszik elő zsebből a bicskát, hogy kanyarítsanak egyet a hegyes erős paprikából. Legszívesebben Óbudán és a tabáni kiskocsmákban időzött, és állítólag nem szeretett az asztalnál másról beszélgetni, mint a nőkről – róluk viszont bármennyit Ebben persze segítségére volt a Krúdy-fröccs is: 9 dl borhoz kevert 1 dl szóda. Névadója szerint mindössze annyi a víz szerepe, hogy „a bort megnevettesse”

Nem Krúdy volt az egyetlen író, aki a 20 század elején a gasztronómiának hódolt Karinthyról például tudjuk, hogy két étkezés között kolbászkarikákat falatozott, Móricz pedig a Tragédiában és a Kivilágos kivirradtigban is a mértéktelen evést örökítette meg Kosztolányi vegetáriánus, vagy ahogy akkoriban mondták, „bicsérdista” volt, de azt a sokunk által megélt tapasztalatot is megírta (Omlette á la Woburn), amikor külföldön egy puccos étterembe keveredve azt sem tudjuk, mit rendeltünk, viszont joggal tartunk a számla végösszegétől

TEKNŐSBÉKALEVESÉSPACSIRTAKOCSONYA

A Nyugat főszerkesztője, Ignotus nem adta alább egyteljesszakácskönyvnél.AHétcíműhetilapfelhívására 1901-ben asszonyok és főzni szerető úriemberek küldték be „kedves reczipéiket”, amelyekbőlaztánIgnotus–Emmaasszonyálnéven–szakácskönyvetállítottössze.

A könyv azonban sokkal több egyszerű receptgyűjteménynél: a „boldog békeidők” lenyomata, a Monarchia gasztronómiájának sokszínűségével és mára már reprodukálhatatlan receptjeivel. Mert ugye, ki az, aki nekiáll teknősbékalevest főzni, vagy pacsirtakocsonyát készíteni?

Vagy hol vannak már az alvinci Katalin-napi vásárok, ahol a háziasszonyok beszerezték a vizákat? Vagy ki ismeri ma már fel, hogy a fogoly nevű madár melyik lábán ült, amíg élt? (Állítólag megsütveazazízletesebb)

GASZTROPSZICHOLÓGIA Magazin 2024. tavasz/nyár
12

Ignotus, azaz Emma asszony természetesen saját észrevételeit is hozzátette a reczipékhez, például azt, hogy pörköltkészítés tekintetében is haladni kellakorral:„Fontos,nohaajuhásznemteszi,hogy aburgonyátkülönfőzzük Végreisaztsemtesszük már, hogy bográcsban főzzük, subára öntsük, s annakbőrérőltörüljüklekenyérrel”Ahogyakönyv előszavában Bächer Iván (aki maga is szívesen írt ételekről) fogalmaz: „ennek a könyvnek a sokszínűsége a leginkább kápráztató; a mágnások konyhájától a móc parasztok étkeiig, a szerb paprikásoktól a zsidó finomságokig, az egész boldogult Magyarország és az egész még boldogultabb Monarchia összes népeinek, tájainak ízei, zamatai, illataiáradnakekönyvből”

RÁNTOTTLEVES=NORMÁLISÉLET

„Anormáliséletaz,amiazételekközöttarántott leves”–írtaHamvasBéla,akimárAborfilozófiájárólissokattudottmondani.

„Azemberanapbármelyórájábaneheti,reggelire, ebédre,vacsorára,forrón,langyosan,vagyhidegen” – folytatja az író a rántott leves erényeinek felsorolását, hozzátéve, hogy egyes asszonyok rántott levesében „a földanya íze határozottan fölismerhető” Franciasaláta, töltött kacsa, pástétom? Mindegyik „tele van hátsó gondolattal; komplex művek, sok rétegű ételek, nem is tudják magukat egyszerre kimondani". Az egyszerűséget vallóHamvasnakúgylátszik,hiábaiskínáltákvolna ezeketafogásokat

„FŐZÉS”ALÁGERBEN

Faludy György önéletrajzi tárgyú regényében, a Pokolbéli víg napjaimban nem az étkezés, hanem annak a hiánya, az éhezés jelenik meg többször Miután az író emigrált Franciaországba 1938-ban, nem vállalhatott munkát, így feleségével hónapokon át kukoricakásán éltek, a recski kényszermunkatáborbanpedigrabtársaivalegyüttéhezett

Az éhség ellen úgy próbáltak védekezni, hogy irodalomról, történelemről, filozófiáról beszélgettek. Másoknak éppen az segített a túlélésben, hogy ételekről, receptekről beszélgettek.

Örkény István többször is megírta a fogságban elszenvedett megpróbáltatásokat, köztük az állandó éhezést és a társakkal megosztott kenyér vagy az oldalszalonnára való emlékezés fontosságát. Mert a hadifoglyok gyakran képzeletben főztek: „egy órát, kettőt, többet is eltöltenek azzal, hogy megvitatják a szerb lecsót, az igazit, a könnyfakasztót, vagy a hájas tésztát, ahogy a Tiszaháton készítik, barackízzel. A hangulat csaknem szenvedélyessé válik, az utolsóra mindig rá kell licitálni… „Hívjátok Tóthot ” Tóth Jóska diósgyőri vasas Miért kell ehhez a Tóth? „Mert gyönyörű szépen tudja elmondaniamadártejet…”

BálintLilla

/RészletaDívány 2022 március25-énmegjelentcikkéből/

GASZTROPSZICHOLÓGIA Magazin 2024. tavasz/nyár 13

SZELLEMI TÁPLÁLÉK

Hazai kötetek, amelyekben összeér a gasztronómia és az irodalom

Ki emlékszik az ovisteára? Hát a tojáslevesre? És a paradicsomos káposztára? Meg a tejbegríz-összekavarásra? Meg a mackósajt-pucolásra? Meg a kakaóscsiga-szétgöngyölésre? Meg a szilvásgombóc-magköpködésre? Meg a körözött-otthagyásra? Meg a betűtészta-kirakósozásra? Ki ne emlékezne a legjobb ovis mulatságokra! Ételekről szóló kortárs versek kezdő és gyakorló óvodásoknak, meg persze örök gyerekeknek.

A „Gasztrohangulatok” Krúdy Gyula műveiből készült válogatás. A piac illata, A mellékutcai vendéglő, az Előhang egy kispörkölthöz s még további harminc elbeszélés az ételkészítés és étkezés élvezetét, a vendéglátás művészetét tárja elénk Krúdy gasztronómiai témájú írásai a múlt hagyományait és hangulatát idézik. Nem csupán élvezetes időutazást nyújtanak: kétséget sem hagynak afelől, hogy a jót s jól enni tudománya mai gasztrokultúránk egyik megalapozója is

„Legalább egyetek egy jót!” - mondta Mosonyi Alíz meséjében a jósnő a magyaroknak, miután megmutatta nekik múltjukat és jövendőjüket És a magyarok esznek: jókat is, meg rosszakat is, néha meg, ha nem akad semmi, akkor éheznek – az íróik pedig mindezt megírják A téma nem csak kiapadhatatlan ihletforrás, és irodalmilag is jól használható, sokféle jelentést sűrítő költői lehetőség

A Petőfi Irodalmi Múzeum kiadványa, a magyar irodalom gasztronómiai sokszínűségét bemutató „Nyelv babérral” című antológia idézetek százával bizonyítja mindezt

GASZTROPSZICHOLÓGIA Magazin 2024. tavasz/nyár 14

Cserna-Szabó Andrásnak az ételek világában és az irodalomban is bérelt helye van Nem csoda, hogy többször keresztezte már a kettőt Az „Ede a levesben” Fehér Bélával közösen alkotott gasztrokrimi, amiből megismerhetjük a magyar konyhaművészet történetét a kezdetektől napjainkig, az összes igaz és városi legendát, nagyevő színészek, írók és írófeleségek anekdotáit. Folytatásként jöhet „Rézi a pácban”, vagyis a konyha elfelejtett történetei az irodalomban, az irodalom titkos története a konyhában

Dragomán György szenvedélyes író és szakács. Első irodalmi szakácskönyve, a „Főzőskönyv” hatalmas sikert aratott, és mivel nem fért bele minden, született egy testvére, az „Adjuk meg a módját!” A kötetekben receptek vegyülnek családi történetekkel, vicces és komoly novellákkal, érzékletes regényrészletekkel. A gasztronómia mindegyikben főszereplő

Mondd meg, mit eszel, és megmondom, ki vagy! Mondd meg, mit írsz, és megmondom, mit eszel! Vinkó József a „Szellem a fazékból” második kötetében élettörténetekről mesél. Tudott-e főzni Krúdy vagy Márai? Mi volt Mikszáth és Széchenyi kedvenc eledele? Mit utált a legjobban Petőfi Sándor? Ki írta a legszebb ódát a húsleveshez? 20 író és költő, 20 gasztroportré. Mellé érdemes elolvasni az első kötetet is, ami ételek történetével van tele

GASZTROPSZICHOLÓGIA Magazin 2024. tavasz/nyár 15

Irodalmi és gasztronómiai utazás egyszerre, amely a családi tűzhelytől indulva, távoli világok konyháiba vezeti az olvasót. A 75 hosszabb-rövidebb novellát és regényrészletet, 300 magával ragadó fotó és egzakt receptek kíséri, ily módon az ízlelés élménye találkozik a szemet gyönyörködtető, ellenállhatatlan látvánnyal, és az étkezés bölcselete magától értetődően kapcsolódik össze más fontos témákkal.

Az irodalomnak ősi témája a gasztronómia A legjobb magyar írók egy tál étel történetén keresztül mindent el tudtak mesélni szegénységről és gazdagságról, örömről és boldogtalanságról. Krúdy és Mikszáth nagyevő hősei, Móricz szegényemberportréi, Kosztolányi habos süteményt faló nőalakjai vagy éppen József Attila sosem volt libasültje nem alapanyagokról és főzéstechnikákról, hanem az ember leglényegéről szólnak. Ez a könyv olyan magyar írókat mutat be, akik az evés, az étkezési szokások vagy a főzés ábrázolásán keresztül mondtak el valami érvényeset a világról, Magyarországról vagy az emberi viszonyokról

Mindenételnek,amelyfontosszerepettöltbeazéletünkben, van története. Az adja a különleges ízét, a plusz zamatot, amelyetegyedülmifogunkkiéreznibelőle.

Ezérthátezakönyvisételeksora,amelyeknekmindvanegyegytörténete Hogymiállazelső,ésmiamásodikhelyen,a gasztroegyperces a fontosabb, vagy az örömfőzés? Azt döntseelmindenkimaga.Haelölrőlnézed:novelláskötet.Ha hátulról:recepteskönyv.

GASZTROPSZICHOLÓGIA Magazin 2024. tavasz/nyár 16

Nekemeztjelentiazétel:

azotthont,aszépséget,atáplálószeretetet ésazéletörökkörforgásánakérzését.

PokornyLia,színésznő

A Mama főztje

ANYASÁG TÖBB ÍZBEN

Jöhetnek modern idők, gyorsételek, okoshűtők, robotokkal teli éttermek… A táplálás ősi, anyai ösztönét és a saját készítésű étel örömét nehezen fogják felülírni. Anyák napja alkalmából nézzünk rá gasztropszichológiai oldalról is az anyaság fontos állomásaira!

A szülés előtt elkezdődik… Amint kiderül, hogy úton egy kisbaba, már a várandósság is tele van gondoskodással: vitaminok, több pihenés, kímélő torna,jóga Ésújétkezésiszokások:többzöldség, táplálóbb fogások, alkoholmentesség Az anyákban egy új élettel együtt új érzések is fogannak. Megismerik a felelősség, a szeretet új szintjét, és saját maguk olyan oldalait, amikről korábban fogalmuksemvolt

HELLO,VILÁG!

Ajavaviszontcsakezutánjön.Aszoptatás,minta „jóanyaság” fokmérője, az anyatejes és tápszeres csapat kommentháborúja, a különböző irányból érkező, egymásnak teljesen ellentmondó tanácsok. Jaj, de kár ezekért mind! Hiszen csodálatos anya, aki minden nap több adag tejet fagyaszt le, és csodálatos anya az is, aki tápszert kever éjjel kettőkor, mert valamiért nem tud szoptatni Lehetőségeikhez képest megadják a gyereküknek azt, amire szüksége van. Csillapítják az éhségét, közbenmegnyugtatjákésbiztosítjákarról,hogyfigyelnekazigényeire

A hozzátápláláskor anya legyen a talpán, aki eligazodik az útvesztőben… Glutén, tej, olajos magvak, bogyós gyümölcsök: ahány ország, annyi szabályésmegfigyelés Fokozatos,óvóbevezetés azízekvilágába?Vagybüféasztaljelleggelegyena gyerekmindent,amitafelnőttek? Akérdésrengeteg,aválasztpedigegybelsőhangadjamegalegpontosabban.Azabelsőhang,amineksokszor

nem tulajdonítunk kellő jelentőséget, amit hajlamosak vagyunk elhessegetni. Anyaként érdemes hallgatnirá

Mi az, amit jó szívvel adunk a gyerekünknek – és nem azért, mert a védőnő, a barátnő, az anyós tanácsolta, hanem mertúgy érezzük, jót teszünk neki?

GASZTROPSZICHOLÓGIA Magazin 2024. tavasz/nyár
18
k a z
Canva
:

Az édesanyák ezen keresztül valami sokkal fontosabbat (is) szeretnének tudni, mint a napi menüt Mintha azt kérdeznék: minden rendben volt-e, amíg nem voltunk együtt? Nem szenvedtél-e hiányt semmiben? Este pedig igyekeznek összeterelni a családot, hogy a sok külön töltött óra után újra kapcsolódni tudjanak egymáshoz kicsik és nagyok

A gyerekekben óvodás, de legkésőbb kisiskolás kortól gyűlnek az emlékek az étkezéssel kapcsolatban. Vajas kenyér, pörkölt, mákos tészta, vagy ünnepi levesek és torták… Az ételek is fontosak – hiszen bizonyos fogások zamata örökké velük marad – de az asztalnál uralkodó hangulat legalább ugyanolyan fontos, mint az ízek.

Az anyák kapocsként működnek, megpróbálják minél inkább összetartani a családot, és ehhez sokszorazétkezőasztaltválasztjákeszközként

Sokaknálilyenkorindulakiskuktaságis,aszülők egyszerrekonyhafőnökként,példaképként,játszótársként sütnek-főznek a gyerekekkel a konyhában.(Éstakarítjákajóvalnagyobbrendetlenséget, m h

MILESZAKAJA?

Ahogy cseperednek a gyerekek, sűrűsödnek a programjaik. Edzés, haverok, trendi kávézás elvitelespoharakból,ottalvósbuli,kisebbésnagyobb szerelmek. Kamaszkorban az étel más szerepet kap,mintkorábban Fontossáválikakortársakvéleménye,ízléseésamennyiségis Van,akiagyors testi növekedésre hallgat, és jóval többet eszik, mások pedig az elképzelt testideál miatt pont visszafogják az evésüket Az anyák mindkettőt aggódvafigyelik

Lehet, hogy a közös családi étkezések háttérbe szorulnakvagyfeszültebbeklesznek Afiatalokat csakegy„mileszakaja?”kérdéserejéiglátjaa család,utánapediggyűlnekazedényekagyerekszobában… Azokban a kitüntetett pillanatokban viszont,amikorösszeérnekagenerációk,amama főztjeújrafontossáválik.Példáulakollégiumból hazatérve,szakítástátélve,iskolaifeladatokkalelhavazva,vagybetegségesetén Hiszenezakorosztály egyfelől vagány és önálló, szinte felnőtt Másfelőlviszontugyanazakicsigyerek,akimég gondoskodásra, babusgatásra vágyik Utóbbit nehéz bevallani, ezért inkább azt kérdezik: „Anyaaa,sütszestepalacsintát?”

GASZTROPSZICHOLÓGIA Magazin 2024. tavasz/nyár
19
Fotó: Canva Fotó: Canva

ÜRESFÉSZEK,TELEDOBOZ

Később már nem a szomszéd szobából kiabálnak át,hanemegymásiklakásbóltelefonálnak-lehet, hogypontegyételkapcsán.Ebbőlmennyikell,azt meddig kell sütni, az hogy lesz mindig olyan finom? A hazai ízek referenciaként szolgálnak, jó lenneőketegyszerleutánozni

Amikor a felnőtt „gyerekek hazalátogatnak, az édesanyák – akik közben talán nagymamává is válnak – lelkesen készülődnek, terített asztallal fejezikkiazörömüket.Afőzésilyenkornem(csak) fárasztó házimunkát, hanem várakozást és odaadást jelent Egy pár falatnyi visszatérést a régi időkbe,nosztalgiátamúltbeliközösétkezésekre

Az asztal leszedése után minden üres fagyisdobozból ételszállító edény lesz, ami a tálon marad, kötelező becsomagolni. Nehogy éhezzen a kis család másnap! Az anyákban ugyanis nem csendesül az ösztön, hogy életben kell tartani a gyermeküket. Ha a gyermek negyvenhét éves, akkor is.

Mikorotthonelőveszikafinomsággaltelidobozokat,legalábbújraamamáragondolnak,ésélvezik akényeztetést Éseljönazidejearecepteklejegyzésének, mert – bármennyire is fáj – tudjuk, hogy nem leszünk örökké együtt. Az édesanyák, nagymamák a rájuk jellemző ízekkel felbecsülhetetlen örökséget hagynak a családra Nemcsak a paprikáscsirkevagyalekvárosbuktafortélyait,hanem azételekhezkötődőtörténeteket,hagyományokat, ésazotthonmelegénekvarázslatát.

CzeczFruzsina

GASZTROPSZICHOLÓGIA Magazin 2024 tavasz/nyár
20
Fotó: Canva

TUDOMÁNY KÖNNYEDÉN TÁLALVA:

vidd magaddal nyaralni a gasztropszichológiát is!

F o t ó : G v e n p h o t o

Málnaturmix, a boldogság puzzle kitüntetett darabja

gasztronovella

Mi a boldogság. Valami olyasmi, amikor egy jól elkapott pillanatban, pl. úszás után világosan érzékelem a testem körvonalait Ezzel egyidőben, egyszerre világossá válik, hogy ennek a végletesen különálló térbeli idomnak egzakt helye van a világban Saját, pontosan körülhatárolható helye, amely tökéletesen illeszkedik a világegyetem végtelen kirakós játékába. Csak meg kell találni, jó irányba kell haladni, nem szabad letérni az útról, vagy ha mégis úgy alakult, időben vissza kell kanyarodni. Akkor biztosan meglesz, odaérünk, bevackolódunk a számunkra megírt, kijelölt és fenntartott kényelmes térbe, a mindenségpuzzle ránk passzoló rekeszébe

Persze ez a megnyugtató érzés, hogy az ember rendben van, lehetősége van kiszakítani magának egy apró részt az univerzumból, amelyben otthonra lelhet, mindig csak pillanatokig tart, és amíg várjuk a következő boldogságmorzsát, az a feladat, hogy a közbeeső tengernyi időt hasznosan kitöltsük szorongással, kívülállással, önostorozással, rágódással, önsajnálattal és gyötrődéssel

A málnamagokkal kezdődött. Ötéves voltam. A Deák téri Általános Iskolába jártunk külön tornára hétfő délutánonként. Óvodásként ez nagyon menő dolognak számított, következő szeptembertől oda jártam, de már szinte iskolás nagylánynak éreztem magam ezeken a napokon A tornát is szerettem, és ami végül ezeket a csodás napokat megkoronázta, az a málnaturmix volt.

Torna után két megállót metróztunk a Blahára, a varázslatos nevű éjjelnappalba, amely akkoriban Budapest első, és sokáig egyetlen éjjel-nappal nyitva tartó közértje volt. Ahogy haladtunk felfelé a mozgólépcsőn, már alig vártam, hogy átkelve az aluljárón, feljutva a szabadba, a tér másik oldalán álló épületbe belépve megpillantsam a pénztárak után a fehér köpenyes, fehér bóbitás büfésnőt, aki mesterien zsonglőrködött a homályos üvegű nagy turmixgéppel.

Az volt a kedvenc részem, amikor a sűrű világos rózsaszín folyadékot kiöntötte a vastag falú üvegpoharakba, majd lendületes mozdulattal utánaküldte a magokat is. Amíg vártunk a sorunkra, minden egyes pohár megtöltését gondosan figyelemmel kísértem. Lenyűgözött a málnamagok megfontolt tempója, ahogy engedelmeskedve a gravitációnak, de mégis saját ritmusukban haladva követik az ostobán, ész nélkül ömlő tejet, majd alábuknak, elfoglalják helyüket, és megbújnak valahol a pohár belsejében. És rám várnak

GASZTROPSZICHOLÓGIA Magazin 2024. tavasz/nyár 22
Fotó: Canva

Az elkészült itallal a falak mentén húzódó keskeny pulthoz vonultunk, amit még nem értem fel, de alatta állva remekül elmerülhettem a poharamban Miután lassan kiittam a turmixot, végre eljutottam a célhoz Elértem a Nirvánát Emlékszem a málnamagok érintésére a nyelvemen, az ízre, amely még hordozta a mirelit málna emlékét, és a hangra, ahogy ropognak a fogam alatt.

Ezután elhagytuk a fénynek és boldogságnak e mágikus palotáját, kiléptünk az időközben besötétedett, hideg körútra, és a zsúfolt villamos megállóban felszálltunk a tömött 6-osra Azután, míg az átszállásra várva a 17-es villamos megállójában fagyoskodtunk, feltettem anyámnak a kérdést: Mi az a hétfő? Anyám elmagyarázva a hét napjait, legjobb tudása szerint válaszolt Figyelmesen hallgattam, majd megkérdeztem: akkor miért mondja be a vezető bácsi, hogy Margit híd budai hétfő? Nem értettem. És hamarosan végképp értelmetlenné váltak a hétfők, mert megszüntették az óvodásoknak tartott iskolai foglalkozásokat

Meg kellett várnom a szeptembert, hogy újra lenyomhassam a iskola kapujának hatalmas díszes kilincsét, amelyet látva azóta is mindig megmelegszikaszívem,haarrajárok Nem voltunk többször az éjjelnappalban sem, hiába kértem, hogy menjünk turmickapni, nem esett útba És a következő harminc évben egyszer sem éltem át a kimerevített pillanatot, amelyben hirtelen oly mértékig megáll az idő, hogy lehetővé válik érzékelni egy málnamag méretét,ízét,textúráját

Alétezésvalóságárairányulótudatosfigyelmet találtam fel ötévesen, Jon Kabat-Zinn, amerikai molekulárisbiológuselőtt,aki1979-benvezette beaTudatosJelenlétAlapúStresszcsökkentés (MBSR) módszert, amelynek gyakorlása egy mazsolaszem tudatos, elfogadó elfogyasztásán ésmegfigyelésénalapul

RubinEszter

Megjelenta“Mitesztektiotthon,mannát?”c kötetben, továbbigasztronovellákésreceptektársaságában

Fotó: Canva GASZTROPSZICHOLÓGIA Magazin 2024. tavasz/nyár 23

JÓZSEF ATTILA:

NYÁRI DÉLUTÁN A SZOBÁBAN

Fuldoklik már a széternyedt szoba. A polituros asztal és a székek

Vén arca kéksötét homályba réved.

Vár rám a lépcső villogó foga.

De lenn a fürdő-strandon, a Dunán, Piroscsíkos, vizes trikók feszülnek. –

Jó ára van a könnyü tüllnek, A friss szél futkos fodrai után.

Nem volna rossz az ódon Óbudába, Ingujjba lenni, vagy nem is ruhába.

Kis korcsmában a sört isszák. – Talán

Ha én is innék, habzana a szám.

Száradt a számpadlása és a nyelvem.

Jaj, inni kell, de akkor föl kell kelnem.

1922

Fotó: Canva

Játssz

Gyerekkorunk óta azt halljuk, hogy ne játsszunk evés közben, ugye? Most mégis ehhez adunk pár ötletet, mert olyan jó együtt nevetni, mesélni, és valami újat megtudni a másikról! Az étkezőasztal pedig tökéletes hely a beszélgetésre - még ha ennek az ellenkezőjét is hallottuk régen...

Ezen az oldalpáron egy tucat játékos gasztrokérdést találsz. IDE kattintva letöltheted és kinyomtathatod a kártyákat. Egy közös étkezés előtt vágd ki őket, és az asztalnál mindenki húzzon egy (vagy több) kérdést. Ha nem szeretnél nyomtatni, gyárts 12 kis, számozott cetlit, vagy mindenki mondjon egy számot 1-12-ig, és válaszoljátok meg az adott sorszámú kérdést az online magazin alapján!

Jó étvágyat és jó szórakozást!

GASZTROPSZICHOLÓGIA Magazin 2024. tavasz/nyár MIT VESZEL ELŐSZÖR A TAVASZI ZÖLDSÉGEKGYÜMÖLCSÖK KÖZÜL? EGY JÓÍZŰ BESZÉLGETÉS GASZTROPSZICHOLÓGIA MAGAZIN 1 EGY JÓÍZŰ BESZÉLGETÉS GASZTROPSZICHOLÓGIA MAGAZIN 3 MI A LEGKEDVESEBB TAVASZI ÜNNEPED? EGY JÓÍZŰ BESZÉLGETÉS GASZTROPSZICHOLÓGIA MAGAZIN 2 ? AZASZTALNÁL!
MELYIK GASZTROFILMBEN SZEREPELNÉL SZÍVESEN? 25

EGY

KALÁCS:

GASZTROPSZICHOLÓGIA

EGY JÓÍZŰ BESZÉLGETÉS

SOROLJ

15

GASZTROPSZICHOLÓGIA

EGY

MI

GASZTROPSZICHOLÓGIA

EGY

SOROLJ

30

GASZTROPSZICHOLÓGIA

EGY JÓÍZŰ BESZÉLGETÉS

FOLYTASD A MONDATOT! „NEKEM A HÚSVÉT...”

EGY

MIT SZOKTÁL KIRAKNI BETŰTÉSZTÁBÓL?

GASZTROPSZICHOLÓGIA

EGY JÓÍZŰ BESZÉLGETÉS

GASZTROPSZICHOLÓGIA

EGY JÓÍZŰ BESZÉLGETÉS

SZERINTED MI A STRANDÉTELEK KIRÁLYA?

HÁNYFÉLE

GASZTROPSZICHOLÓGIA

GASZTROPSZICHOLÓGIA Magazin 2024. tavasz/nyár
MAGAZIN 7
MAGAZIN 9
8
MAGAZIN
A KEDVENC, ÉTELEKRŐL SZÓLÓ IDÉZETED?
JÓÍZŰ BESZÉLGETÉS
MAGAZIN 10
DIÉTÁT, FOGYÓKÚRÁT PRÓBÁLTÁL MÁR KI?
MAGAZIN
12
FEL MINÉL
TÖBB, HÍRES EMBERRŐL
ELNEVEZETT ÉTELT
JÓÍZŰ BESZÉLGETÉS
MAGAZIN 11
MÁSODPERC ALATT! EGY
GASZTROPSZICHOLÓGIA
ÉDESEN VAGY SÓSAN?
JÓÍZŰ BESZÉLGETÉS
MAGAZIN
4
MELYIK ÉTELRŐL MONDANÁL LE A LEGNEHEZEBBEN?
JÓÍZŰ BESZÉLGETÉS
MAGAZIN
GASZTROPSZICHOLÓGIA
6
FEL MINÉL TÖBB BOGYÓS GYÜMÖLCSÖT
MÁSODPERC ALATT!
JÓÍZŰ BESZÉLGETÉS
MAGAZIN
5

Mindentálételegyszerelmivallomás, vagyellenkezője:egycsöndesválóper.

JókaiMór,író

KÉRDÉS Szentesi Évához 10 1+

„Szerelmes vagyok az életbe” – közli mottóként. Ez a szerelem átsüt az írásain, a megszólalásain, a nevetésén. A legnehezebb helyzetekben (pedig ezekből jutott neki bőven…) sem veszíti el a humorát, az erejét. Köztudott róla, hogy mennyire szeret főzni és enni, ráadásul egy ideje már munkahelye is a gasztronómia világa, több étterem kommunikációs szakembereként is dolgozik. Írói alteregója Kardos Margit, de most Szentesi Éva válaszolt villámgyorsan 10+1 kérdésre.

1.ÉDESVAGYSÓS?

Édes

2.LEVESVAGYDESSZERT? Desszert.

Fotó: Pap Dávid

3.MELYIKTÖRTÉNELMIKORKONYHÁJÁBA UTAZNÁLVISSZA(VAGYELŐRE)SZÍVESEN?

AzókoriRómaLucullus-ilakomáihoz.

4.MIAZ,AMITMINDIGTARTASZAHŰTŐDBEN,KAMRÁDBAN?

SavanyúkáposztaImádom,magábanis nassolom.

5.MIALEGKEDVESEBBÍZ-EMLÉKED?

Nagymamámcsirkepörköltjenokedlivel

6.MIVOLTAZEDDIGILEGNAGYOBB KONYHAIBAKID?

Amikorkettétörtemaspagettitésztát.

7.HABÁRKITMEGHÍVHATNÁLVACSORAVENDÉGNEK,KITVÁLASZTANÁLÉSMIT KÉSZÍTENÉLNEKI?

BradPittethívnámmeg,éscsirkepörköltet készítenéknekinokedlivel.

8.VANOLYANÉTKEZÉSISZOKÁSOD,AMIT MÁSOKFURCSÁNAKGONDOLNAK?

Alecsóttejfölleleszem,ezennéhányanmár megrökönyödtek

9.MELYIKAKEDVENCKONYHAIFELADATOD?

Azillatosindiaifűszereklepirításaaforró serpenyőben.

10.MIRETANÍTTÉGEDASÜTÉS-FŐZÉS? Azéletszeretetére.

+1:AMAGAZINBANMOSTAZÉTELÉS IRODALOMKAPCSOLATÁRAFÓKUSZÁLTUNK.MIJUTESZEDBEELŐSZÖR,HA MEGHALLODEZTAKÉTTÉMÁTEGYÜTT?

AkispirosVánczasüteményeskönyvünk, amibenagyanyámrecepteketjegyzettle, amelyekmaolyanok,mintaköltemények, pláneazőkézírásával.

GASZTROPSZICHOLÓGIA Magazin 2024. tavasz/nyár 28

TALÁLKOZZUNK

A D D I G I S A

K Ö Z Ö S S É G I

O L D A L A K O N !

MIKOR ÉRKEZIK A

KÖVETKEZŐ SZÁM? OKTÓBERBEN!

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.