Page 1

Cobertes_FC.p65

1

23/11/2007, 19:02


Cobertes_FC.p65

2

23/11/2007, 19:02


SUMARI 1 Revista Claror Núm. 59, IV època Hivern 2007

LA PORTADA

PVP: 1.5 euros Revista gratuïta per als abonats de les instal·lacions esportives de la Fundació Claror.

ELS FRUITS SECS

OPINIÓ 2. Articles de Joan Itxaso, Lluís Mascaró, Adela Agelet, Xavier Abadia, Ada Colau i Mariona Violán 4. Entrevista curta: Queco Novell, periodista i humorista

ACTIVITATS DE NEU

16

ENTREVISTA 6. Èrika Villaécija, nedadora d'estil lliure EN FORMA 10. Esport als cinquanta 12. Miscel·lània de temes

20

NATURA 16. Activitats de neu 17. L'escapada i el medi ambient

25

SALUT 18. Salut: Patologies a l'alta muntanya 20. Dietètica: Els fruits secs 22. Mens Sana: Entrevista a Sílvia Pallerola, especialista en Autocoaching REPORTATGE 25. Esport als carrers de Barcelona

L'ACTIVITAT ALS CINQUANTA

NOTÍCIES FUNDACIÓ CLAROR 29. 30. 35. 39. 40.

10

Portada Instal·lacions esportives Esdeveniments esportius Claror Cultura Cooperació i medi ambient

ESPORT ALS CARRERS DE BARCELONA

CLAROR CLUB 43. Activitats de lleure per a aquesta tardor 44. Avantatges culturals 46. Guia d'empreses adherides

FUNDACIÓ CLAROR ADREÇA: COL· LABORADORS: Sardenya, 333. 08025- Barcelona EN FORMA: Núria Borràs, Alfons Font, Tel. 93 476 13 92. Fax 93 476 13 96 Maru Carmona, Sergi Martínez, Núria www.claror.cat / totclaror@claror.org Sabartés, Juanjo Zabala SALUT: Olga Amado, Marta Coll, Albert CONSELL EDITORIAL: Giménez, Mariona Violán, Neus Vives Pedro Andreu, Ester Benach, Núria CULTURA: Eulàlia Realp, Roser Castillo Borràs, Carlos Cano, Gabriel CORRECCIÓ LINGUÏSTICA: Anna Rocamur Domingo, Alfons Font, Joan Itxaso, CLAROR és una revista oberta a Sergi Larripa, Nico Sánchez, totes les opinions. Per això no necessàriament comparteix les opi- Mariona Violán SECRETARIA: Marisol Zurano Número 59. Quarta Època. Hivern 2007. Tiratge: 26.000 ex. Imprès en paper ecològic Dipòsit legal: B 28124-84 PVP: 1,5 euros. Revista gratuïta per als abonats de les instal·lacions esportives gestionades per la Fundació Claror.

nions expressades als articles signats, que són responsabilitat de REDACCIÓ: l'autor. Els continguts dels anuncis DIRECCIÓ: Sergi Larripa publicitaris són responsabilitat de les empreses anunciants. Prohibida COORDINACIÓ/REDACCIÓ: Ester Benach la reproducció, per qualsevol mitjà, REDACCIÓ: Cristian González i Olga sense l'autorització expressa, per Barbero escrit, de la Fundació Claror.

01_Sumari.p65

1

PUBLICITAT: ○

J.l. Vide, Mº J. Castro

IMPRESSIÓ :

Litografia Rosés

DISTRIBUCIÓ :

SPM

Fundació Privada Claror Sardenya, 337, entresòl 2a 08025 Barcelona. Tel. 93 476 13 92 Fax 93 476 13 95 fundacio@claror.org Web: www.claror.cat Esportiu Claror. Sardenya, 333 08025-Barcelona. Tel. 93 476 13 90 esportiuclaror@claror.org Pol. Sagrada Família. Cartagena, 231.08013-Barcelona.T.93 435 05 66 sagradafamilia@claror.org Pol. Marítim. Pg. Marítim, 33 08003-Barcelona Tel. 93 224 04 40 maritim@claror.org Can Caralleu. c/ Esports, 2-8 08017-Barcelona Tel. 93 203 78 74 administracio@cancaralleu.org

26/11/2007, 11:30

PATRONAT PRESIDENTA: Joana Céspedes VICEPRESIDENT: Héctor C. Silveira SECRETÀRIA: Consol Martí VOCALS: Pablo Bel, Fede Ruiz, Joan Itxaso, Laura Ponce, Marta Serra, Gemma Vilaró DIRECCIÓ DIRECTOR GENERAL: Gabriel Domingo DIR. DESENV. CORP: Nico Sánchez DIRECTORS D'INSTAL.LACIÓ: ESPORTIU CLAROR: Núria Borràs SAGRADA FAMÍLIA: Manel Cercòs MARÍTIM: Pedro Andreu CAN CARALLEU: Carlos Cano ÀREES CENTRALS: ADMINISTRACIÓ: Joan Prat COMUNICACIÓ I MÀRQ: Sergi Larripa REC.HUMANS: Ignasi Casacuberta SISTEMES : Òscar Alarcón SISTEMES DE GESTIÓ: Manel Carmona CULTURA I COOPERACIÓ: Eulàlia Realp


2 OPINIÓ

LA COLUMNA

CARA A CARA

JOAN ITXASO, Patró de la Fundació Claror

T'agrada el nou Camp Nou?

Que no ens apaguin el Nadal S'acosta el Nadal. Un grup d'amics a la sortida de la feina es relaxa en el bar de la cantonada. Sonen les campanes del temple, quan Carmen entra l'última. Ve tota preocupada: “Anit vam tenir una apagada, tots els veïns pensàvem en el pitjor i vam sortir al carrer. Encara sort! Eren les bombetes de Nadal que havien petat”. S'anima la conversa. Pau, el veterà de la colla: “Abansd'ahir, escoltant música en uns magatzems tot va quedar a les fosques, mentre escoltava el meu CD favorit”. No va passar res, només un esglai! Van desconnectar les 10.000 bombetes de la façana. Ahir tornaven a estar enceses. L’Enric viu als afores de Barcelona: fa una setmana en el barri es van col·lapsar les benzineres per les alarmes de falta de subministrament i l'enèssima pujada dels combustibles. Davant la sorpresa de tots, l’Àngels, l’ecologista del grup, murmura: “Siguem solidaris! Donem un cop de mà als de FECSA-Endesa i Red Elèctrica! Totes dues empreses són responsables de l'apagada . Donem un cop de mà a les administracions, perquè aprenguin d'una vegada a inspeccionar la xarxa i no malbaratin energia en la il·luminació dels carrers! Comprem en tots aquells comerços que aconsegueixen un ambient acollidor amb menys llums i de baix consum. “I què fem amb la benzina?”, pregunten tots a una. Amb la RENFE hem topat! "I no sabem quan s'acabarà", diu l'Àngels amb somriure amarg.

El Camp Nou necessitava fa anys una profunda renovació i una nova imatge que rejovenís el seu aspecte extern i intern. Després de 50 anys de ser la catedral del barcelonisme havia arribat el moment LLUÍS MASCARÓ de retre-li un petit homenatPeriodista i ge en forma de remodelació Director Adjunt de amb un projecte ben ambicidiari SPORT ós. I el fet que l’escollit per tirar endavant aquesta obra tan magna sigui el bufet dirigit pel prestigiós arquitecte britànic Norman Foster és un luxe tant per al FC Bareclona com també per a la ciutat. Perquè el nou Camp Nou serà un símbol ciutadà, una prova de la modernitat que s’ha instal·lat a casa nostra en els darrers anys, i al mateix temps pretén erigir-se en un referent per a tots els estadis del món. Cal remarcar, però, que aquesta remodelació que ocuparà els propers anys va més enllà de canviar-li merament la cara al Camp Nou. De fet, també significarà una revolució positiva per a tot el barri de Les Corts, que veurà com milloraran aspectes tan importants com la mobilitat, l’accés i, sobretot, la qualitat de vida de tots els seus habitants. Així doncs, que la zona esportiva del FC Barcelona s’obri a tots els veïns es una demostració més del lema ‘més que un club’ que sempre ha significat la política social i institucional d’aquesta junta directiva encapçalada per Joan Laporta.

SI

LA VINYETA

El Futbol Club Barcelona recentment va declarar guanyador el projecte de remodelació de l'estadi firmat per Norman Foster. Aquest projecte, però, no va ser el proposat per la Comissió Cívica d'Entitats ADELA AGELET Ciutadanes i Culturals a causa Presidenta de de tres raons fonamentals que l'Associació de Veïns de les Corts afecten el barri de Les Corts. En primer lloc, incrementa en un 10% el nombre de places. Actualment, ja estem al límit de les possibilitats d'aforament que pot gestionar la ciutat sense col·lapsar un barri irreversiblement. En segon lloc, el projecte té, d'entrada, un cost previst, superior a 100 milions d'euros (16.600 milions de pessetes) respecte al ja desmesurat pressupost de 250 milions d'euros (41.500 milions de pessetes). El president del FC Barcelona, Joan Laporta, afirma no disposar de liquiditat i que “als socis no els costarà ni un euro”. La requalificació del Minestadi per edificar-hi pisos podria ser fins i tot il·legal. No resulta incongruent triar el projecte més car? I per acabar, el manteniment molt costós de la coberta i el lluïment de la il·luminació nocturna intensa, molesta pel veïnat proper, es contradiuen amb la recomanació actual de fer edificis sostenibles i de reduït consum energètic. Aquestes són les principals raons per les quals les Associacions de Veïns del districte de Les Corts ens oposem al projecte.

NO

Vinyeta de FER, publicada al diari "AVUI", el 7/10/07

CLAROR

02-05 Opinio.p65

2

26/11/2007, 11:28


OPINIÓ 3 XAVIER ABADIA, Cap de projectes de mobilitat de la Fundació RACC Foto: José Irún-Arxiu RACC

TRIBUNA

Ordenar el trànsit de bicis a BCN La bicicleta s’està convertit en un dels mitjans de transport estrella en l’àmbit urbà per motius ben clars: en eficàcia energètica, contaminació, consum d’espai públic i eficiència funcional supera amb escreix a qualsevol altre mitjà en recorreguts curts, a més de ser una pràctica molt recomanable de fer salut. Tanmateix, la implantació d’una xarxa que permeti el trànsit de bicicletes sobre un espai urbà preexistent habitualment genera efectes similars a la introducció d’una nova espècie en un ecosistema. Es fa necessari, llavors, aprendre a compartir l’espai viari de manera equilibrada i trobar fórmules que permetin la convivència entre els usuaris, sense que això suposi grans esforços per a cap de les parts implicades, i partint que l’espai viari és escàs. Això s’aconsegueix amb un procés d’aprenentatge mutu que porta a modificar determinats comportaments per totes parts.

ENTRE NOSALTRES

Quina pena!

L’estudi sobre mobilitat urbana i bicicleta a Barcelona elaborat per la Fundació RACC l’any 2007 i les queixes rebudes al seu servei Via Directa posen de manifest els conflictes que es donen quan els vianants o els conductors d’altres vehicles motoritzats envaeixen els carrils bici, o bé quan són els ciclistes els que circulen amb imprudència o velocitat inadequada per les voreres. En altres casos, constatem, però, que aquests conflictes no són originats per una manca de cultura o d’aprenentatge, sinó pel disseny ineficient d’algunes xarxes urbanes, que es percep, principalment, als punts d’intersecció: manca de continuïtat en els recorreguts dels ciclistes, indefinició de la prioritat de pas a les cruïlles, etc. Això pot arribar a provocar la confusió o la sensació d’inseguretat dels usuaris més febles. L’ordenança de circulació de Barcelona persegueix una clarificació de les pautes de

comportament per a una millor convivència o coexistència en l’espai públic, especificant com i quan l’han d’utilitzar els diferents usuaris. No obstant, alguns aspectes arriben amb massa retard ja que es podrien haver previst en el moment en què, des del Consistori barceloní, es va fer una aposta clara per a la promoció de la bicicleta. Cal tenir en compte, a més, que l’ordenança només serà efectiva si porta afegida una estratègia continuada de vigilància, correcció i fins i tot sanció en algunes situacions, per tal que resulti creïble per a tothom i es consolidi com un autèntic hàbit social. Es fa prioritari resoldre abans els problemes de disseny que són causa de molts dels conflictes. Només d’aquesta manera, Barcelona podrà ser pionera i exemple per a altres ciutats del món que apostin per una pacificació del trànsit i una convivència modèlica entre les bicicletes amb els altres vehicles i vianants. MARIONA VIOLAN Directora del Pla d'Activitat Física, Esport i Salut (PAFES) de la Generalitat de Catalunya

Suposadament el consum de determinades substàncies creix en l'àmbit del gimnàs, just en un moment de promoció de la salut per via de l'activitat física i l'esport. Segons la comissió europea, un 6% de les persones que van al gimnàs prenen alguna substància amb la creença de millorar el seu rendiment esportiu. Fa poc es va descobrir a Espanya una xarxa de falsificació de receptes i tràfic d’anabolitzants per vendre'ls en àmbits “esportius”. No ens espantem i sobretot no generalitzem, però estiguem amb els ulls ben oberts. Els gimnasos que participen de manera directa en aquesta trama sovint van encaminats a l'àmbit del culturisme. És diferent parlar de persones que ja busquen aquestes vies d’obtenció d’anabolitzants per aconseguir lluir massa muscular pagant a curt termini un alt preu econòmic i deteriorant la seva salut. És trist escriure sobre aquest tema perquè seria millor no parlar-ne. És ben sabut que la xarxa de comercialització de substàncies no indicades en alguns centres esportius ven amb total llibertat i sense control sanitari. A més, qui les compra es refia de qui les ven, sense demanar explicacions de res sobre garanties o efectes secundaris. Però segurament els qui són víctimes d'aquests fàrmacs si que es llegeixen les garanties del seu nou cotxe o aparells electrònics d'última generació i reclamaran si tenen un problema. Però pel que fa a la salut del propi cos res es valora, sembla que tot val a canvi d’aconseguir un “cos deu”. Quin sentit té prendre drogues per aconseguir uns efectes externs (increment de la massa muscular i força) si després les hem de seguir prenent perquè els efectes es mantinguin? No és un engany?

02-05 Opinio.p65

3

26/11/2007, 11:28

LA COLUMNA Ada Colau, Portaveu Plataforma V de Vivenda

Les ajudes no són pas la solució Després de més d’un any de mobilitzacions ciutadanes que han aconseguit posar al centre de l’agenda política el problema de l’habitatge, el govern central i el govern català anuncien mesures que no només són màrqueting preelectoral, sinó que amaguen la mateixa política de sempre: destinar diners públics per afavorir encara més aquells que fins ara s’han enriquit especulant amb un dret fonamental. Ara que estem davant l'esclat de la bombolla immobiliària i que la venda de pisos ja no és el gran negoci, treuen mesures per seguir assistint promotors, constructores i entitats financeres. Les ajudes al lloguer de la ministra Chacón no són universals (només van destinades als joves fins a 30 anys) i a més són inflacionistes: els mateixos propietaris han avisat que apujaran els lloguers (és a dir, que si ara valia 1.000 euros, l'apujaran a 1.200). I què dir del Pacte Nacional per l'Habitatge de Catalunya, que aposta per la nova construcció d'habitatge protegit en propietat, en lloc de destinar-lo a lloguer i, per tant, continua fomentant la cultura de la propietat i la devastació del territori, ignorant l’existència de milers de pisos buits que no estan complint la seva funció social. Un pacte que permet que els pisos de protecció oficial passin al mercat lliure després de només trenta anys. És a dir, un pacte que fomenta l’especulació i la corrupció, que no proposa mesures estructurals, i que no treu l'habitatge del mercat.


4 OPINIÓ

L'ENTREVISTA CURTA

QUECO NOVELL, Periodista i humorista

Per Cristian González

"Amb el temps que portem, ningú de la Casa Reial ha piulat per queixar-se" Queco Novell és periodista i un dels membres de l'equip que ha ideat els exitosos programes de sàtira política Polònia i Minoria Absoluta. Què et consideres més, periodista o humorista? Em sento totes dues coses. He arribat a un punt en què practico el periodisme fent humor. No vull deixar de ser periodista ni perdre el meu sentit de l’humor. Quin creus que és el secret de l’èxit de Polònia i Minoria Absoluta? Hem dessacralitzat una situació que en aquest país es viu d’una manera molt dramatitzada en els mitjans de comunicació. Si a la vida política la desdramatitzes i la,

entre cometes, ridiculitzes, et surt que aquesta gent que cada diu que el país està en perill en el fons són persones com qualsevol altra i quan els fas grotescos els apropes a la gent normal. És bon símptoma per a un país riure’s de la seva classe política? Ha quedat totalment demostrat que es pot fer humor de la política tot i que Catalunya sempre ha tingut una llarga tradició de sàtira política iniciada amb revistes com l’Ovella Negra o l’Esquella de la Torratxa. De fet, el que hem fet és heretar tota aquella tradició satírica i adaptarla als nous temps de la ràdio i la televisió. I queda clar que

no només funciona sinó que té un èxit que demostra que en aquest país si que interessa la política. De fet, crec que els nostres programes permeten a la gent escoltar el que moltes vegades pensen del panorama polític. Què et va semblar el cas d’El jueves? Això és delicat. D’una banda, jo mai hauria fet una portada com la que va fer "El Jueves" perquè sé que me la segrestaran. Tot i així, trobo una animalada que un jutge intervingui i persegueixi aquest tipus de coses. Però vull deixar clar que no és l’estil del Polònia fer aquest tipus d’humor que afecta l’activitat íntima de la gent.

Es pot fer humor sobre la monarquia a Espanya? Sí, es pot fer humor de la monarquia sense cap tipus de problema. A vosaltres us han cridat l’atenció alguna vegada? Nosaltres, amb tot el temps que portem, ningú ha piulat per queixar-se. Pel que sé, al Rei li preocupa més l’actitud reaccionària de l’extrema dreta que l’acusa de tou. I com valores la crema de fotografies del Rei? Jo no sóc partidari de cremar res. Cremar fotos és un acte que no m’agrada però també trobo molt exagerada la reacció. Si no els haguessin fet cas de tot això ja no se’n parlaria. Per Cristian González

L'ENQUESTA

Es pot fer humor sobre la monarquia? Indif.: 7% NS/NC: 11% No: 33%

Guillem Villanueva 20 anys

Josep Maria Miró 48 anys

Cristina Demanuel 30 anys

Lorna Brocksopp 29 anys

Sí, però la veritat és que no està ben vist des de determinats sectors. Els mitjans de comunicació d'aquest país estan una mica coartats pel que fa a aquest tema.

Sí. De poder-se fer jo crec que sí, però una altra cosa és que hi hagi molta gent que no ho accepti. D'humor sempre se n'ha de fer, tot i que també amb un cert respecte.

Sí. Però amb un matís, ja que s'ha comprobat que es pot fer broma de la monarquia però fins a un cert punt. Crec que haurien de ser encara més permissius amb aquest assumpte.

Sí però és poc atrevit. Jo sóc anglesa i allí l'humor és més fort, mentre que aquí es riuen de la monarquia d'una manera més ambigua per evitar ferir sensibilitats.

CLAROR

02-05 Opinio.p65

4

26/11/2007, 11:28

Sí: 49%

Internautes web: www.claror.cat Inici: 1d'octubre Fi: 12 de novembre Total respostes: 57 Sí: 49% No: 33% Indiferent: 7% NS/NC: 11%


OPINIÓ 5

02-05 Opinio.p65

5

26/11/2007, 11:29


Fotos: Jordi López

6 L’ENTREVISTA

CLAROR

06-09 Entrevista.p65

6

26/11/2007, 11:32


L’ENTREVISTA 7

ÈRIKA VILLAÉCIJA, NEDADORA D’ESTIL LLIURE

“Vull medalla als Jocs de Pequín” CRISTIAN GONZÁLEZ, periodista cristiango@claror.net

Èrika Villaécija està preparant a consciència al CAR de Sant Cugat una temporada que se li presenta ben carregada de reptes amb els Jocs Olímpics de Pequín com a etapa reina. Des de la premsa se’t considera la millor nedadora espanyola en l’actualitat. Què penses quan llegeixes aquestes expressions? No m’afecta. Vull dir, m’agrada que diguin això però més des del punt de vista que se’m consideri un exemple per als nedadors i nedadores que pugen, per demostrar-los que es poden fer bons resultats entrenant-se aquí també. Sempre hi ha hagut bons nedadors espanyols però acostumaven a ser de fora, com ara el Martín López Zubero i la Nina Jivanevskaia. Creus que tantes alabances poden ser negatives per a un esportista? Crec que fins que t’acostumes a rebre-les. Al principi et poden crear una pressió perquè tu mateix t’obligues a estar sempre al màxim i això és molt difícil. En el meu cas, com que ja he superat aquesta etapa, em sento molt còmoda. Heu pogut solucionar les diferències que tenies amb la Federació Espanyola? Sí, fa poc ens vam reunir amb el president, el vicepresident i el director tècnic i sembla que tot està molt més tranquil gràcies a la intervenció del Consejo Su-

06-09 Entrevista.p65

7

LA NEDADORA BARCELONINA ÈRIKA VILLAÉCIJA ÉS CONSIDERADA PER LA PREMSA ESPORTIVA COM LA GRAN ESPERANÇA DE LA NATACIÓ CATALANA I ESPANYOLA DE CARA ALS JOCS OLÍMPICS DE PEQUÍN DE 2008 TOT I HAVER TINGUT DARRERAMENT PROBLEMES AMB ELS RESPONSABLES DE LA FEDERACIÓ ESPANYOLA. perior de Deportes. De fet, han decidit mantenir-me la beca de la Federació i només queda pendent d’aclarir si en concentracions i competicions podrà estar present el meu entrenador, en Joan Fortuny. Per què vas dir que no et senties ben tractada per la Federació? En aquells moments la Federació havia decidit prescindir dels serveis d’en Joan Fortuny com a entrenador de l’equip espanyol i això m’afectava a mi directament ja que havia estat el meu preparador des dels 16 anys. Jo no volia canviar d’entrenador i aleshores això comportava que ens feien fora del CAR de Sant Cugat i em retiraven la beca. A

més, les relacions amb la Federació eren molt fredes i distants en tot moment. Tu, com a nedadora d’elit, reps una beca ADO. Aquesta ajuda que et paga l’Estat et proporciona tots els recursos econòmics que necessites? Les beques ADO estan molt bé en quant a retribució monetària, el que passa és que per rebre-les has d’aconseguir uns resultats espectaculars. Has d’estar entre els 8 primers del campionat del món i això en natació és força complicat. Però al marge de les beques ADO també hi ha les beques de la Federació, les BES i també les que dóna el Consell Català de l’Esport. Són de quantitats inferiors però ja van bé.

Una progressió espectacular Èrika Villaécija García (Barcelona, 2-6-1984) va créixer al barri d’Horta de la capital catalana i es va iniciar a la natació amb només quatre anys seguint els passos dels seus germans. Segons la seva mare, no li va caldre l’ús de “manguitos“ per aprendre a nedar ja el primer dia de classe, i de seguida va mostrar que l’aigua era el seu medi natural. Amb 16 anys va passar a entrenar-se sota les ordres de Joan Fortuny, primer al Centre d’Alt Rendiment de Madrid i despés al CAR de Sant Cugat per estar més a prop dels seus. L’Èrika competeix en les categories de 400 i1.500 metres però s’ha consolidat com una especialista en les sèries de 800, on ha aconsegut els seus èxits esportius més destacats. El seu palmarès en aquesta categoria inclou l’or en els europeus de Helsinki 2003 i Madrid 2004 i una cinquena posició en els Jocs Olímpics d’Atenes del 2004. En els mundials celebrats a Melbourne el 2007 va fer quart lloc en 800 i 1.500 metres lliures, gestes que la situen com la nedadora espanyola amb més opcions de medalla als Jocs Olímpics de Pequín 2008.

26/11/2007, 11:32


8 L’ENTREVISTA

“Més que proposar-me una medalla a Pequín busco assolir una marca” Quin problema va passar amb els banyadors al Mundial de Melbourne? Resulta que la marca del banyador de la Federació Espanyola és Speedo mentre que la del banyador que jo sempre faig servir quan m’entreno és Turbo, que és el meu patrocinador particular. I és clar, jo estic acostumada a fer servir un banyador sense camalls i com que els de la Federació en porten vaig decidir posar-me el meu perquè el tema del banyador és molt important en el món de la natació d’alta competició. Vaig demanar permís i me’l van donar. Però quan vam tornar a Barcelona ens van imposar una multa que, per haver nedat quatre vegades sense el banyador oficial de la Federació, són 6.000 euros. I bé, encara estem pendents de si l’hem de pagar o no perquè abans de l’estiu vaig rebre una carta en la qual se m’instava a pagar la multa o no em donarien els diners que havia aconseguit pels premis que havia guanyat al llarg de la temporada. Com et veus de forma en els propers compromisos? Ara estic una mica cansada perquè estic entrenant fort. Tenim, al desembre, campionat d’Europa en piscina curta; al

març, campionat d’Europa en piscina llarga; dues setmanes després campionat del món en piscina curta i, per acabar, els Jocs Olímpics de Pequín a l’agost. A llarg termini, sempre has dit que el teu somni és fer podi en els JJOO de Pequín del 2008... Vull aconseguir una medalla a Pequín. Tot i que més que proposar-me una medalla el que vull és fixar-me una marca. Sé que entre 8’20’’ i 8’22” està la medalla i crec que la puc assolir. En quina especialitat et veus amb més opcions d’èxit? En els 800 metres és on més còmoda em sento perquè és la que sempre he nedat i me la conec molt. També nedo els 400 metres i els 1.500 metres, tot i que aquesta última no és olímpica. Molts esportistes diuen que els Jocs Olímpics són l’esdeveniment més important de la seva carrera... Per mi també són una gran experiència en la vida d’un esportista. El fet que se celebrin un cop cada quatre anys i que s’hi concentrin els millors esportistes del món de quasi totes les disciplines els fa un esdeveniment únic. Durant uns dies convius amb gent que no coneixeries mai i això és enriquidor com a esportista i com a persona. És la festa per excel·lència de l’esport i te n’adones que prens part d’una cosa molt bonica. El moment de la inauguració és molt especial, sobretot quan entres a l’estadi i tota la repercussió mediàtica que té l’esdeveniment. Ara tens 23 anys. Quanta corda li queda a l’Èrika Villaécija? De moment em plantejo seguir aquest any i també el proper perquè hi ha un mundial a Roma i em ve de gust fer-lo. I més endavant si que ja m’ho plantejaria any rere any. Cada vegada hi ha més gent que allarga notablement la seva carrera esportiva. Potser el que faria seria nedar proves de menys distància on cal treballar més l’explosivitat, com ara els 400 metres. També haig de reconèixer que mentre pugui anar guanyant beques ADO doncs seguiré perquè em permetrà guanyar més diners que si treballés en qualsevol altra cosa. Quan acabis la teva carrera esportiva què t’agradaria fer? Ara estic estudiant psicologia i el lògic

Molt personal... Una ciutat per viure-hi? Barcelona Un lloc per anar de viatge? Cogorderos, el poble de ma mare Un plat? Macarrons Un llibre per llegir? Una noche de perros de H. Laurie Una pel·lícula de cinema? Gladiator Un mitjà per estar informat? La televisió Mar o muntanya? Mar Un cantant o grup musical? David Bustamante Quin personatge històric li hauria agradat conèixer? Cap en particular Un personatge actual? George Clooney Un esportista que admiri? La nedadora Hannah Stockbauer Què valora més de les persones? Que siguin sinceres Si un dia fossis president del Govern o de l’ONU, quina primera decisió prendria? No m’hi veig en un càrrec així Dretes o esquerres? Esquerres Què s’enduria a una illa deserta? El meus gos Bartolo Un desig confessable? Si guanyo una medalla a Pequín vull tirar-me en paracaigudes seria dedicar-m’hi. La natació no et roba massa temps per als estudis o tot és compatible? Evidentment que la natació em roba temps i per això necessitaré més anys per acabar la carrera. De fet vaig començar a l’Universitat Autònoma però com que dedico moltes hores a entrenar tant al matí com a la tarda, i vaig estar un any vivint a Madrid, al final vaig optar per estudiar a distància a través de la UNED. Vull plantejar-me els estudis amb tranquil·litat. Quantes hores entrenes al dia? Normalment dediquem a entrenar unes cinc hores i mitja. Quatre les dedi-

CLAROR

06-09 Entrevista.p65

8

26/11/2007, 11:32


L’ENTREVISTA 9

“La carrera del nedador és curta” quem exclusivament a nedar i després l’hora i mitja restant ens la passem al gimnàs. Però en èpoques de màxim volum fem unes cinc hores i mitja nedant i després l’hora i mitja de gimnàs. Quins sacrificis has hagut de fer per tirar endavant? Indubtablement he hagut de fer sacrificis però reps contraprestacions com ara viatjar, reps compensacions econòmiques i a més coneixes gent que amb una vida normal no podries. L’estil de vida que et dóna l’esport et reporta més beneficis que no pas renúncies. Com a factors negatius potser el fet de marxar a Sant Cugat amb només 15 anys o no sortir els caps de setmana perquè els has de dedicar a descansar per l’esforç de tota la setmana. Creus que et costarà deixar aquesta vida d’esportista? No ho crec. Sóc plenament conscient que és només una etapa de la meva vida i que després vindran més coses. La carrera del nedador és curta. De fet, no em plantejo estar tota la vida vinculada en aquest món. Estaria bé provar altres experiències. Ara t’entrenes al Centre d’Alt

06-09 Entrevista.p65

9

Rendiment de Sant Cugat però fa uns anys ho feies al de Madrid. Hi has notat alguna diferència? No, són molt semblants. Jo preferia estar aquí perquè la meva família és d’aquí. La única diferència és que la piscina de Sant Cugat és descoberta i a l’hivern fa fred. Creus que a Catalunya hi ha prou instal·lacions esportives de qualitat? En general hi ha un bon nivell. El que passa és que s’hauria de diferenciar més entre centres d’alt rendiment i centres de tecnificació. D’aquests últims en falten i això fa que en el centres d’alt rendiment també hi vagi la gent que potser s’hauria d’entrenar en un centre de tecnificació. Hi ha moltes persones de clubs petits que necessiten centres més propers sense que siguin d’alt rendiment però que els ofereixin els serveis bàsics que demanden per entrenar-se correctament Diuen que t’agrada la música i que volies entrar a Operación Triunfo? (Riu) M’agrada la música, em ve de família. Toco el piano i la guitarra. I sí, vaig pensar a fer casting per OT perquè seguia molt la primera temporada i sóc fan de David Bustamante.

26/11/2007, 11:33


10 EN FORMA!

L’activitat als 50 DANI SARRET, entrenador personal de Can Caralleu danisuportwellness@telefonica.net

Als 50 anys el cos pot mantenir una capacitat física i resistència a les malalties excel·lents. La maduresa que donen aquests anys de vida permet afrontar els patiments amb molta més enteresa i seguretat, i és possible que emocionalment ens mantinguem més estables i que la nostra situació socioeconòmica es trobi en el seu millor moment. Contràriament, el cos comença a notar el desgast de tots aquests anys, especialment en les articulacions i tot el que les envolta. Tot i això, segur que al nostre voltant hi ha persones que ronden els 50 i que gaudeixen de molt bona salut corporal i una excel·lent condició fí-

SÓN MÉS IMPORTANTS ELS ANYS QUE VIVIM O COM ELS VIVIM? DINS EL CAOS QUE VIU ACTUALMENT LA NOSTRA SOCIETAT, JA HI HA VEUS QUE AFIRMEN QUE LES PERSONES QUE RONDEN ELS 50 POTSER ES TROBEN EN EL MOMENT MÉS DOLÇ DE LES SEVES VIDES. sica. Com s’ho fan? QUALITAT DE VIDA Al llarg de les darreres dècades, l’expectativa de vida ha augmentat generació rere generació i sembla que el que ens hauria de preocupar actualment no és tant els anys que viurem sinó com els viurem. La corba “ideal” de vida representa aquella situació en què gaudim al llarg de molts anys d’un estat de salut, vitalitat i benestar similar al dels anys de la joventut i, al final de la vida, envellim molt ràpidament i morim. Però la corba “típica” representa una pèrdua progressi-

va de vitalitat fins a la mort, pròpia d’una persona amb hàbits poc saludables. Finalment, la corba “normal” és aquella en què es troben moltes persones amb uns bons hàbits d’activitat física i salut. Com diu una cita: “no perdem condició física perquè envellim, sinó que envellim perquè perdem condició física”. MOMENTS DE CANVI Des de la joventut, el sistema cardiovascular experimenta una pèrdua de flexibilitat progressiva en els vasos, que provoca una disminució del flux sanguini i, per tant, una disminució del retorn de sang venosa al cor. Tot plegat es tradu-

CLAROR

10-11_En Forma.p65

10

23/11/2007, 15:42


EN FORMA! 11

Si no s’ha estat actiu al llarg de tots aquests anys el millor és incorporar activitats segures i saludables a l’entrenament

eix en una reducció del volum de sang que el cor expulsa en cada batec, fent que bategui més vegades per realitzar el mateix esforç. D’altra banda, la pèrdua progressiva de mineralització comporta una disminució de la densitat òssia i l’increment de la fragilitat. Els canvis hormonals que es produeixen en aquestes edats en les dones contribueixen a accelerar aquest procés. Al voltant dels 45 anys també es perden progressivament els nivells de força muscular. El sistema neuromuscular, si no s’ha entrenat, perd capacitat per coordinar les contraccions musculars i mantenir la integritat o salut de les articulacions, provocant desequilibris que aviat, si no ho han fet ja, esdevindran dolors musculars i lesions estructurals importants, com ara artrosis, hèrnies o contractures. En el nostrel planeta Terra, paradís gravitacional, les exigències quotidianes provocaran la necessitat de crear tensions musculars capaces de superar reptes constants (carregar el cistell de la compra o posar el rentaplats, jugar amb els més petits, mantenir postures saludables al llarg de tota la jornada...). La flexibilitat muscular és una capacitat involutiva, és a dir, si no es fa res per evitar-ho, cada dia que passa es perd possibilitats de modificar-ne la seva longitud sense que això representi un major risc de patir una lesió. POSAR-NOS EN MARXA Si no s’ha estat actiu al llarg de tots aquests anys, per començar, el millor que es pot fer és incorporar activitats segures i saludables al programa d’entrenament i deixar de banda objectius més ambiciosos que en el seu dia no es van abordar. Entre activitat física saludable i aquella que no ho és la frontera és fina i encara més a mesura que ens fem grans. Una bona estratègia és incrementar

10-11_En Forma.p65

11

el treball cardiovascular diari, incorporant activitats a la vida quotidiana que el sol·licitin (pujar escales, caminar, utilitzar el transport públic, etc.). Alhora, es poden fer un parell o tres de sessions al gimnàs per treballar amb més intensitat (cal recordar que a més intensitat més adaptacions, però que l’excés d’intensitat també comporta més risc de patir una lesió). EL TREBALL AL GIMNÀS Després de fer un escalfament cardiovascular i una mica de moviments articulars (entre 10 i 12 minuts tot plegat), incorporar l’entrenament de la força amb sessions que progressin de baixa a mitjana intensitat i que siguin el més variades possible. Hem de perseguir un bon control de les contraccions musculars i respectar la funció de les articulacions. Es poden alternar diferents velocitats d’execució, sempre que es tingui el control del moviment articular. També cal treballar grans amplituds de moviment respectant les possibilitats articulars i fer estiraments en acabar els entrenaments. Així, millorarem la flexibilitat muscular. És convenient avançar en els exercicis de manera que ens exigeixin cada vegada més control corporal i fer-ho amb seguretat i amb exercicis que provoquin dificultats d’equilibri i per estabilitzar les articulacions implicades (que en ocasions s’anomenen de propiocepció). Així es treballarà la musculatura profunda que proporciona major estabilitat articular. Segurament tot plegat pot semblar molta feina, però potser amb una mica d’ajuda es poden incorporar aquestes activitats a la vida quotidiana i percebre’n els beneficis des del primer dia. És aconsellable buscar un bon assessorament personalitzat, sobretot al començament, que ens ajudi a plantejar uns objectius realistes i a progressar amb seguretat. I, sobretot, cal no oblidar que no totes les activitats físiques són saludables per al cos i que tots tenim necessitats diferents.

MÉS INFORMACIÓ:

“Hábitos inteligentes para tu salud”. Josep Comellas. Amat editorial.

23/11/2007, 15:42


12 EN FORMA!

A L’AIGUA

Trucs per millorar el crol Per nedar crol amb major eficàcia, velocitat i comoditat podeu aplicar els trucs següents. Mantenir el cos horitzontal. Si no aixequem el cap endavant evitarem que les cames s’enfonsin. L’aire s’agafa per la boca girant el cap de costat, mirant una mica endarrere i mantenint un costat de la cara en contacte amb l’aigua. L’expiració la podem fer pel nas o per la boca però sempre amb el cap dins l’aigua i mirant el terra. La batuda de cames es fa amb un moviment de tota la cama, des de la cadera fins al peu. No han d’estar estirades i els genolls i els turmells han d’estar relaxats. Hem d’evitar que cames i peus surtin de l’aigua. Pel que fa als braços, a l’entrar a l’aigua no s’ha de colpejar-la i hem de controlar el moviment. Les mans s’han de dirigir endavant, seguint la trajectòria de les espatlles, i han d’estar obertes i amb els dits junts. TEXT: Adela Rovira

ACTIVITATS PER A JOVES

EL MATERIAL

Moure el cor des de la infància Les activitats cardiovasculars són aquelles en què es pot mantenir una intensitat determinada, un temps determinat, implicant grans grups musculars. Dins d’aquest grup hi trobem els esports d’equip, els individuals i activitats grupals o individuals com l’aeròbic o el ciclisme. És important que els joves facin aquest tipus d’activitats a edats primerenques per evitar patologies associades al sedentarisme, com l’obesitat infantil, cada cop més estesa en la nostra societat. A més, necessiten aquest tipus d’activitat per créixer de forma saludable i els ajuda a crear uns hàbits esportius que poden tenir continuïtat en l’edat adulta. A l’hora d’escollir l’activitat cardiovascular més idònia pels joves podem obtar pels diferents esports, tant individuals (tennis, ciclisme, natació) com d’equip (futbol, bàsquet, handbol), ja que, a més de treballar la resistència, potencien altres capacitats físiques i so-

Què és el Gore-tex?

cials. A més, amb els esports, realitzen una activitat divertida i poden mantenirla durant més temps. Un dels principals desavantatges que presenten els joves és que tenen majors dificultats per refredar el cos. Per aquesta raó, per evitar cops de calor, cal que s’hidratin constantment, més encara si l’activitat es fa a temperatures elevades o se sua molt. TEXT: Sergi Mateu

Gore-tex és una marca registrada pel fabricant W.L.Gore, un dels primers en comercialitzar-lo. Es tracta d’una membrana del grup Porometric (microporus) amb infinitat de porus diminuts, que impedeixen el pas d’una gota estàndard de pluja (0,1mm de diàmetre) però que permeten el pas d’una molècula de vapor d’aigua (0,5 µm), com la de la suor. El principal avantatge és que combina una gran lleugeresa i alta impermeabilitat amb una transpirabilitat eficient que afavoreix l’evacuació de la calor corporal. Un altre secret és el segellat interior de les costures i les cremalleres mitjançant estretes tires que tapen els petits orificis que produeixen les agulles de cosir, fet que impedeix el pas de l’aigua. TEXT: Ricard Vila

CLAROR

12-15_En Forma.p65

12

26/11/2007, 11:37


EN FORMA! 13 FITNESS EN GRUP

EQUIPA’T BÉ

La sensualitat de la dansa del ventre La dansa del ventre té la peculiaritat que pot ser executada per dones de qualsevol edat i físic, sense deixar de ser una tècnica altament refinada. Es troba a mig camí entre el folklore i la creació individual en un extraordinari equilibri entre regla i llibertat, subjecció i creativitat personal. Amb el moviment corporal creem, expressem i compartim, descobrim la seducció, noves capacitats i el plaer de fusionar-nos amb l’espai. Practicar-la regularment moldeja la figura, millora la circulació i la postura, i proporciona agilitat i elasticitat. Altres beneficis físics són l’augment de la capacitat pulmonar, l’enfortiment de la musculatura del solc pèlvic, el desbloqueig de les articulacions, la millora de la coordinació psicomotora, del ritme, l’equilibri i la memòria. A més, de fa un temps ençà, s’ha començat a emprar aquesta dansa com a teràpia ja que actúa beneficiosament a

LES 7 DIFERÈNCIES

Esquí alpí 1. Esquí ample i pesat 2. Fixació de tota la bota 3. Bota dura que immobilitza totalment l’articulació del turmell 4. Els pals han d’arribar a l’alçada de la cintura 5. Treball anaeròbic de la musculatura de les cames 6. Roba d’abric 7. Estació equipada amb remuntadors mecànics

12-15_En Forma.p65

13

nivell emocional: s’alliberen sentiments reprimits i s’alluegen ansietats. La pràctica continuada facilita la superació de vergonyes, pors, inhibicions i tensions augmentant l’autoestima. TEXT: Marta Xambó (Shira). TEXT:

Núria Sabartés

Esquí de fons 1. Esquí estret, flexible i lleuger 2. Fixació només a la punta de la bota per permetre elevar el taló 3. Bota tova que deixa lliure el turmell 4. Els pals arriben a l’alçada de l’espatlla. 5. Treball cardiovascular amb intervenció de tot el cos 6. Roba lleugera i flexible, com la d’anar a córrer 7. Es fa per camins de bosc nevats.

Samarretes tèrmiques i transpirables Les samarretes hidròfugues tèrmiques tenen una funció semblant a la de la pell: protegir de l’exterior, regular la temperatura, permetre la transpiració i ser elàstiques. És per això que s’anomenen ‘una segona pell’ i són la primera de les tres capes que s’usen en un equipament complert de muntanya. Actuen mantenint la calor que genera el cos, i expulsant la suor cap a la part externa del teixit per tal que s’evapori. D’aquesta manera ens mantenim calents i secs. L’elecció del tipus de samarreta s’ha de fer segons el tipus d’activitat, la climatologia, i el nostre propi metabolisme, segons reaccioni el nostre cos al fred i la sudoració. El material amb què estan fetes és el polièster i la lycra. El teixit és resistent però si es fan servir de capa exterior es poden esquinçar amb sortints de pedres i branques. La diferència que podem trobar entre marques es basa en la forma de teixir, la quantitat de material que es fa servir, el gramatge, la forma del dibuix i la introducció d’algun material nou. El més important a l’hora de triar-ne una és que s’ajusti a la morfologia corporal, que sigui còmoda, i que les costures no produeixin roçadures. Tota ella ha de ser lleugera, que no suposi un sobrepès, i ha de ser fàcil de posar i treure, amb coll rodó o coll alt i cremallera. També en podem trobar de diferents gruixos segons les necessitats i de màniga curta o llarga amb els punys ajustats. Per anar bé ha de ser llarga perquè protegeixi els ronyons, per això alguns models tenen un faldó posterior més llarg. Amb les mateixes característiques també tenim al mercat pantalonsmalles i monos sencers tèrmics. TEXT: Ricard Vila.

26/11/2007, 11:37


14 EN FORMA! FITNESS I MUSCULACIÓ

LLEGIT A LA PREMSA

Treballar amb gomes elàstiques Les gomes elàstiques són eines molt simples, que ens permeten fer treballs amb càrrega i resistències progressives. S’utilitzen en entrenaments que requereixen un resultat específic o bé en programes de recuperació funcional i de condicionament físic general. Per triar la més idònia cal que ens fixem que la resistència que ofereix sigui l’adequada, una goma massa forta ens obligarà a adoptar posicions incorrectes i, al contrari, no ens servirà per res. Per usar-les de manera correcta hem de tenir en compte la posició del cos i la columna. Tant si les emprem d’empeus, asseguts o estirats, hem de mantenir l’esquena recta i evitar moviments exagerats, tot i que ens sembli que col·laboren a l’execució de l’exercici. Hem de contro-

Exercici per millorar la silueta

lar en tot moment tant la fase d’estirament com la tornada a la posició inicial, on haurem de mantenir una desacceleració per impedir un retorn massa brusc. I, per últim, mentre fem l’exercici hem de notar resistència des del principi. Quan comencem a treballar amb gomes és interessant fer-ho davant d’un mirall, ja que ens permetrà veure els errors de posició. TEXT: Jordi de Mateo

Ens col·loquem damunt d’un banc o en una zona elevada, de manera que poguem baixar el pes sense que la mà toqui el terra. Agafem una pesa de 3 a 6 quilos i desplacem la mà des del punt més baix fins a l’alçada del pit, sempre amb una trajectòria vertical i sense separar el colze lateralment. Fem de 3 a 4 sèries de 8 a 10 repeticions per cada costat, un parell de cops a la setmana. Cal vigilar la posició del cap per no causar danys a la zona cervical. Amb aquest exercici treballarem abdominals, dorsals, bíceps i glutis, tots ells músculs responsables d’una bona figura.Font: Sport Life

CONSELLS PRÀCTICS

La fallada muscular La fallada muscular és un concepte que es fa servir en l’entrenament de persones que tenen una molt bona condició física i busquen una millora extrema del rendiment. Consisteix a realitzar un entrenament per tal d’esgotar totalment el múscul que es treballa i, una vegada esgotat, forçar-lo a realitzar més repeticions amb càrrega. Es tracta, doncs, d’un treball per a l’augment de la força: quan més cansat està el múscul major quantitat d’impulsos nerviosos necessitarà per a la contracció de les seves fibres. Aquest treball s’ha de fer amb l’ajuda d’un company, ja que el múscul no té forces per realitzar la contracció tot sol. Al ser un mètode d’entrenament agressiu, cal fer-lo només amb persones experimentades i amb una condició física molt bona, ja que, a més de posar en una situació extrema la musculatura, també ho fa amb els diferents elements de l’articulació. És important tenir en compte que el temps de recuperació serà major que amb una altre tipus d’entrenament. TEXT: Juanjo Zabala

CLAROR

12-15_En Forma.p65

14

26/11/2007, 11:38


EN FORMA! 15

12-15_En Forma.p65

15

26/11/2007, 11:38


16 NATURA

Preparar-se per als esports de muntanya ELS ESPORTS D’HIVERN AGLUTINEN UNA GRAN QUANTITAT DE MODALITATS ESPORTIVES I, PER AIXÒ, ÉS MOLT COMPLEX PLANIFICAR I EXECUTAR UN PLA DE PREPARACIÓ FÍSICA DES DEL PUNT DE VISTA FISIOLÒGIC DEL RENDIMENT, PERÒ NO TANT DES DEL MANTENIMENT.

RICARD VILA, Tècnic de muntanya de Can Caralleu ricardv@ncc.claror.net

Esquí alpí, de fons i de muntanya, snowboard, raquetes de neu, alpinisme, tresc, trineus amb gossos, escalada en gel... Les capacitats físiques a entrenar varien en quantitat i qualitat segons la modalitat esportiva que triem i si l’objectiu és el lleure o la competició. A més, en aquests tipus d’esports cal tenir en compte factors com l’ambient, el fred, la neu, el gel, els dies més curts de l’hivern i l’equipament que es fa servir, amb molta roba, motxilla i material pesat. Tot això fa que disminueixi la mobilitat articular, i provoca vasoconstricció capil·lar i muscular. PASSOS DE L’ENTRENAMENT Per començar és òptim que l’entrena-

dor ens faci un test inicial perquè valori el nostre estat de forma, els mitjans de què disposem i defineixi els objectius i el calendari de les sessions. La primera fase de l’entrenament pot durar uns tres mesos, de setembre a novembre, per exemple. Es treballa una quantitat elevada d’exercicis globals, amb una intensitat baixa. El quart mes, el desembre, l’entrenament ja ha de ser específic i ens ajudarà

Les capacitats físiques a entrenar varien segons la modalitat esportiva que triem i si l’objectiu és el lleure o la competició

a millorar la forma física però, alhora, s’eleva el risc de lesions i el perill de passar-se de forma. Per últim, durant els mesos següents s’ha d’entrenar la forma fent un treball de manteniment. RESISTÈNCIA I FORÇA La resistència aeròbica és la qualitat bàsica que ens permet mantenir una activitat eficaç durant hores, aconseguir una millor recuperació i crear una bona base de condició física. En canvi, l’anaeròbica es necessita en moments puntuals, al final d’una baixada, per canviar de ritme, al darrer tram d’una ascenció o al fer un tram difícil. La resistència es pot entrenar fent bi-

CLAROR

16-17_Natura.p65

16

23/11/2007, 15:50


NATURA 17 cicleta, carrera contínua o tresc amb pals i motxilla. La durada de l’activitat pot ser entre 45 minuts i una hora i mitja, i cal incorporar canvis de ritme (ritme fluix al 60%, mitjà al 80%, llindar anaeròbic i màxim). La força es millora amb exercicis de tonificació general, amb un 80-95% de la càrrega màxima de treball de cadascú. Es treballa amb màquines de musculació, pes lliure i altres aparells. És necessari fer un treball analític (80% de la càrrega màxima) dels músculs que intervenen directament en el moviment que volem entrenar, i un treball especial (60-70% de càrrega) reproduint el gest tècnic específic, com picar amb el piolet o remar amb els esquís. També és molt important fer exercicis compensatoris, de protecció articular i, sobretot, de la musculatura que pateix més o que està descompensada, sobretot després d’una lesió. ALTRES ASPECTES A ENTRENAR Per treballar la potència (90-95% de càrrega) cal fer un treball conjunt de força-velocitat amb salts, bots i rebots. I la velocitat pura només l’emprarem en descensos curts de pista o salts d’esquí. Però hi ha d’altres qüestions que no es poden oblidar en un bon programa d’entrenament, com ara, el treball de la tècnica, tant en condicions favorables (descansat) com desfavorables (fatiga); l’entrenament de l’equilibri estàtic i dinàmic amb diferents superfícies mòbils i alçades; i el treball de la flexibilitat. Per últim, cal incloure els estiraments de la musculatura i la mobilitat articular, tant en l’escalfament com al final de fer l’activitat. Així es recupera el múscul i es dóna mobilitat a l’articulació, evitant lesions i millorant el rendiment. Cuidar l’alimentació, hidratar-nos, respectar les hores de son o fer-nos un massatge són altres mesures que ens faran estar totalment en forma.

16-17_Natura.p65

17

L’ESCAPADA

Per: Cristian González

Des de Salt fins a Bonmatí tot pedalejant per la ruta del carrilet Fa més de tres decennis va deixar de funcionar el carrilet que unia Girona i Olot. Aquest antic tram de via de tren és aprofitat avui com a carril bici per fer excursions pel Gironès i la Garrotxa. A Sant Julià del Llor i Bonmatí, municipi de la Selva on acaba el recorregut, es pot observar la seva antiga colònia tèxtil. Davant del pavelló d'esports de Foto: Consorci Vies Verdes de Girona Salt, a la carretera N-141, just abans del pont de l'autopista AP-7, s’inicia la ruta (Salt limita a l'est amb la ciutat de Girona). Es puja per l'esquerra del pont de l'autopista seguint les senyalitzacions de color blau. Tot el trajecte està indicat. Es passa un veïnat (km 2), es creua la carretera N-141 i se segueix pel carril bici de l'altre cantó. S'arriba a l'antiga estació del carrilet de Bescanó (km 3’5), en molt mal estat de conservació, on destaquen els antics lavabos, que comptaven amb una llar de foc. Es deixa enrere la fàbrica Grober (km 4’5), que manté una xemeneia i les antigues factories. Al km 9’7 es troba, a l'altre cantó de la carretera, una de les poques fonts de l'itinerari. S'accedeix a l'antiga estació de Sant Julià del Llor i Bonmatí (km 10’5). Es pot travessar el pont sobre el riu Ter i descobrir una antiga colònia tèxtil. Per tornar cal desfer el camí.

MEDI AMBIENT

Primera instal·lació mixta eòlicafotovoltàica a Barcelona ciutat L’Agència d’Energia de Barcelona ha signat un conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Regesa i Fecsa Endesa per a la construcció d’una instal·lació mixta eòlica-fotovoltàica de connexió a xarxa en l’edifici de 175 habitatges per a joves del carrer Pujades, núm. 292 de Barcelona, al districte del Poblenou. L’Ordenança Solar Tèrmica de Barcelona obliga a tots els nous edificis d’habitatges a la ciutat, a instal·lar plaques solars per a la producció d’aigua calenta sanitària. Aquesta instal·lació pionera substitueix a la instal·lació solar tèrmica obligatòria. AGÈNCIA D’ENERGIA DE BARCELONA

Nil Fabra, 20, baixos · 08012 Barcelona Telèfon: 93 237 47 43 · www.barcelonaenergia.com

23/11/2007, 15:50


18 SALUT

El mal agut de muntanya LA BELLESA DELS PAISATGES, EL CONTACTE AMB LA NATURA, EL REPTE PERSONAL, NO ENS HAN DE FER OBLIDAR QUE LA MUNTANYA TAMBÉ AMAGA UNA SÈRIE DE PERILLS QUE CAL CONÈIXER I HEM DE SABER PREVENIR. A MÉS DE LES CONDICIONS ADVERSES DE LA CLIMATOLOGIA I L’AÏLLAMENT, S’HI AFEGEIXEN ELS EFECTES DE L’ALÇADA.

Consells per prevenir el MAM NEUS VIVES, cap de l’Àrea de Salut del Pol. Sagrada Família salut@claror.net

A mesura que pugem una muntanya, i sobretot si ho fem ràpid, anem notant que ens és més difícil respirar, ens falta aire i el cor se’ns accelera. Què passa? No és que variï la proporció d’oxigen a l’aire sinó que disminueix la pressió atmosfèrica. Per exemple, a l’alçada de l’Aneto (3.404 metres) ja ha baixat més d’un 25% i al cim de l’Everest (8.848 metres) hi ha només una tercera part de la pressió que tenim a nivell de mar. La falta de pressió de l’aire es tradueix en una dificultat de l’oxigen per passar a la sang (hipòxia hipobàrica). I la falta d’oxigen als teixits i a les cèl·lules és la

Ascendir de manera gradual i lenta i dormir més avall del que s’ha pujat. No actuen com a preventius del MAM: els estimulants com el cafè, el té o el mate de coca, ni els medicaments de tipus menor com el paracetamol, l’Aspirina o l’ibuprofè. Aquests últims es poden prendre per minvar el mal de cap, especialment nocturns. Mai s’ha de prendre sedants ni somnífers. Per prevenir el MAM hi ha dos medicaments útils, l’Acetazolamida i la Dexametasona, però cal prendre’ls en situacions concretes i amb prescripció mèdica.

que ocasiona una sèrie d’adaptacions del cos, que poden derivar en problemes fruit d’una mala adaptació de forma aguda o crònica. El trastorn més important que provoca l’alçada és l’anomenat ‘mal agut de muntanya’ (MAM) i els símptomes més importants són mal de cap (apareix pràcticament en el 100% dels casos), malestar general, irritabilitat, nàusees i vòmits,

falta de gana, insomni, cansament excessiu i edemes perifèrics localitzats. COM PREVENIR-LO Els símptomes poden aparèixer a partir dels 2.500 metres d’alçada i entre les 4 i 24 hores després d’haver pujat, sobretot de forma ràpida (per exemple, quan pugem amb mitjans mecànics com els telefèrics). Generalment són transtorns

FE D’ERRATES En l’article de salut publicat en la revista número 58 i que versava sobre la reflexologia podal hi ha una errada en l’autoria. L’article és d’Emma Montecino, terapeuta del Poliesportiu Sagrada Família. Podeu accedir a l’article entrant a www.claror.cat (apartat de l’hemeroteca de la revista Claror).

CLAROR

18-19_Salut.p65

18

26/11/2007, 11:39


SALUT 19 lleus i desapareixen espontàniament als 3 o 4 dies. Aquests símptomes tenen molta variabilitat individual i el fet d’haver-ne patit en alguna ocasió no assegura que es repeteixin en altres ascensions però hi predisposa. La millor prevenció és una bona aclimatació, és a dir, deixar temps a l’organisme per desenvolupar els mecanismes d’aclimatació a l’alçada. Ara bé, a una altitud extrema, per sobre de 5.500 metres, el cos humà ja no es pot aclimatar bé per més dies o tractaments que es facin, per tant ja no hi ha vida permanent en aquestes alçades. QUÈ FER SI PATIM EL MAM? Com que no és una malaltia greu, és autolimitada i totalment reversible. El millor tractament és no seguir pujant, o millor descendir, encara que siguin uns centenars de metres. Donar analgèsics (aspirina, paracetamol...) pot aliviar la simptomatologia lleu però, en el cas que les molèsties no cedeixin i empitjori el seu estat, l’única mesura útil i imprescindible és el descens o la evacuació. El mal agut de muntanya pot complicar-se cap a unes formes molt més greus com són l’edema pulmonar de l’alçada o l’edema cerebral de l’alçada. En aquests casos, si no s’actua ràpidament, la complicació pot avançar i es posa en perill la vida. El descens es converteix en urgent, però si per alguna causa no és possible hi ha tres mesures provisionals: donar oxigen, que en poques ocasions es du a sobre i el seu ús és limitat; donar medicació específica com l’azetazolamida o la dexametasona; o usar la cambra hiperbàrica portàtil que és un sac de niló tancat amb una cremallera de manera que no deixa escapar l’aire. A dins s’hi posa el pacient i s’hi bombeja aire de forma que augmenta la pressió, fet que equival a un descens d’altitud. Aquesta darrera mesura millora l’estat del pacient durant un cert temps, just per permetre el descens. Cal dir que tota actitud terapèutica s’ha d’acompanyar sempre d’una protecció dels altres perills i del fred, d’una bona hidratació i d’un suport psicològic. MÉS INFORMACIÓ:

www.iemm.org

18-19_Salut.p65

19

Farmaciola casolana CONSELLS PRÀCTICS PER TENIR UNA FARMACIOLA ÚTIL I PRÀCTICA A CASA

MARTA COLL, cap de l’Àrea de Salut del Pol. Marítim salut@claror.net

La farmaciola és el lloc de la llar on es desa el material de primeres cures i els medicaments. Pot ser un armari, un calaix o bé una caixa, però en qualsevol cas ha d’estar en un lloc protegit de la llum, la calor i la humitat (per això la cuina i el bany no són els llocs més adients) i, el més important, ha d’estar fora de l’abast dels nens. El contingut pot variar segons les circumstàncies, però en general n’hi ha prou amb material de primeres cures com ara: gases estèrils (en sobres monodosi de 4-5 unitats), gases amb vaselina per a cremades i ferides, esparadrap de roba i hipoal·lèrgic (paper), Povidona iodada com a antisèptic d’ús extern per a la desinfecció de ferides, aigua oxigenada com a hemostàtic en petites ferides o per ferides a la boca, tiretes de diferents mides, benes de gasa de diferents mides, tisores de punta rodona, pinces, guants d’un sol ús, bossa de fred sintètic com antiinflamatori en contusions i esquinços (encara que una bossa de pèsols congelats pot fer la ma-

teixa utilitat), sèrum fisiològic per a rentats nasals o de ferides, i un termòmetre. Pel que fa als medicaments, quants menys en contingui millor. Podem tenirhi els més bàsics: analgèsics i antitèrmics suaus com el paracetamol o l’àcid acetilsalicílic, algun producte per alleujar la coïssor de les picades d’insectes i algun antiàcid per a les indigestions. Si practiquem alguna activitat física o esport, podem afegir-hi alguna pomada que contingui àrnica per alleujar els dolors musculars, benes de contenció per fer embenatges funcionals, fotoprotectors si fem esport a l’aire lliure i si en fem a l’aigua alguna solució que contingui hamamelis per fer banys oculars. Després d’acabar un tractament és millor no guardar els medicaments a casa sinó dipositar-los en els contenidors adequats que hi ha a la farmàcia o al centre de salut. Si els medicaments caduquen deixen de fer l’efecte que s’espera i, a més, un fàrmac mal utilitzat pot donar greus alteracions a l’organisme. Cal doncs revisar periòdicament la farmaciola (cada 6-12 mesos) i retirar els medicaments caducats. Evidentment, el contingut de la farmaciola domèstica pot variar segons les necessitats de cada llar, però és molt important no convertir la farmaciola en un magatzem de medicaments caducats.

26/11/2007, 11:39


20 SALUT DIETÈTICA

IRIA GONÀLEZ, dietista del Poliesportiu Marítim salut@claror.net

TOT I EL GRAN NOMBRE D’ESTUDIS FETS SOBRE ELS FRUITS SECS, LA COMUNITAT CIENTÍFICA INTERNACIONAL NOMÉS N’HA RECONEGUT ELS EFECTES BENEFICIOSOS PER A LA SALUT DES QUE S’HAN INCORPORAT EN LA BASE DE LA PIRÀMIDE NUTRICIONAL DE LA DIETA MEDITERRÀNIA.

Els fruits secs El Codi Alimentari Espanyol defineix el fruit sec o de pela com el que conté, en la seva part comestible, menys del 50% d’aigua. Els més consumits a Espanya són les ametlles, les avellanes, els cacauets, les nous, les pipes, les castanyes, els pinyons i els festucs. Cal diferenciar-los de les fruites deshidratades, que són aquelles que se sotmeten a un procés de dessecat per augmentar-ne la conservació, com les panses, les figues seques o les orellanes. PROTECCIÓ CARDIOVASCULAR Des del punt de vista nutricional, els fruits secs tenen una composició molt rica en olis grassos (entre el 50 i el 70%). La

major part d’aquests olis són àcids grassos monoinsaturats i en destaquen l’àcid oleic (omega-6) i el linoleic (omega-3) que exerceixen un paper primordial en el control del colesterol, la circulació sanguínia i la salut del cor. Precisament, aquesta riquesa en greix, proporciona als fruits un gran poder calòric, amb una mitjana de 500 calories per cada 100 grams. També són una excel·lent font de proteïna vegetal ja que hi és present en un 20% de la seva composició. En concret, presenten molta quantitat d’una proteïna anomenada arginina, que té un paper important en la prevenció de malalties cardiovasculars. Un altre factor beneficiós és el con-

tingut en fibra vegetal, que no només millora el trànsit intestinal sinó que també redueix el risc de patir, per exemple, càncer de colon. Quant a minerals, són molt rics en calci, zinc, fòsfor, magnesi, potassi, coure i seleni. Tots ells participen en diferents mecanismes del desenvolupament i manteniment de l’esquelet, del sistema nerviós i del cardiovascular. En persones amb intolerància a la lactosa, la llet d’ametlles pot ser una bona font de calci. Per últim, també és rellevant el seu contingut en vitamines, entre les quals destaca la vitamina E, que té propietats antioxidants. De fet, s’ha constatat que els fruits secs són una de les fonts més

CLAROR

20-21_Dietetica.p65

20

23/11/2007, 19:09


SALUT 21

LA RECEPTA

Amanida de patates, nabius vermells, api i nous INGREDIENTS (4 persones):

- Patates (750 gr.) - Nous (75 gr.) - Mandarines (2) - Api (4 talls) - Enciam (200 gr.) - Nabius vermells dessecats (40 gr.) - Iogurt natural (1) - Maionesa (2 cullerades) - Llima (1) - Sal i pebre mòlt PREPARACIÓ:

1. Rentar les patates. Les coem amb la pell en aigua amb sal, durant 2025 minuts. 2. Picar les nous en trossos mitjans i daurar-les lleugerament en una paella sense oli. Pelar les mandarines i separar-ne els trossos. Rentar i tallar en trossos fins l’api i l’enciam. 3. Barrejar el iogurt amb la maionesa, la pela i el suc de la llima i salpebrar. Afegir-hi les papates i la resta d’ingredients. 4. Podem decorar el plat amb nous.

importants d’aquesta vitamina, en especial les ametlles i les avellanes. Altres antioxidants presents en els fruits secs són l’àcid fòlic i diverses substàncies de la família dels polifenols. CONSERVACIÓ I MADURACIÓ En general, la recol·lecció dels fruits secs es fa cap el setembre. S’han de consumir ben madurs perquè sinó poden contenir substàncies tòxiques, que la maduració transforma i fa comestibles. Això succeeix especialment amb les ametlles. També són susceptibles de florir-se. Per això és important que es conservin en un lloc fresc i sec, protegits del sol i que, un cop obert l’envàs, el conservem tancat i el consumim el més aviat possible. AL·LÈRGIES L’al·lèrgia als fruits secs és una de les més freqüents, sobretot al cacauet. De fet, no se n’haurien de donar a infants me-

20-21_Dietetica.p65

21

Prendre 25 grams de fruits secs, millor crus, 4 o 5 cops a la setmana pot reduir el risc de patir malalties cardiovasculars nors de 3 anys ja que pot afavorir l’aparició de reaccions al·lèrgiques, a part de que els és difícil mastegar-los. L’al·lèrgia a aquests aliments és crònica i obliga a prescindir-ne, també dels derivats, i a llegir atentament les etiquetes d’alguns productes envasats ja que en poden contenir. És el cas de la xocolata, les cremes de cacau, les galetes o alguns tipus d’aperitius. QUINA QUANTITAT N’HEM DE MENJAR? Prenent com a model la dieta mediterrània i segons les darreres investigacions, prendre 25 grams de fruits secs, preferentment crus, entre 4 i 5 cops a la setmana, pot reduir el risc de patir malalties cardiovasculars. No obstant, com que tenen un alt poder calòric, es recomana un consum més moderat en persones obeses o que segueixin una dieta d’aprimament. Les persones hipertenses o amb malalties renals haurien d’evitar el consum de fruits secs salats. En canvi, poden aconsellar-se a les persones diabètiques, ja que menjar-ne juntament amb carbohidrats pot fer disminuir els pics de glucèmia en la sang. Aquesta associació es deu a que la fibra dels fruits secs fa més lenta l’absorció intestinal dels sucres. La varietat, la versatilitat, la fàcil i llarga conservació, així com l’efecte saciant i l’alt contingut en energia, minerals i vitamines converteixen els fruits secs en aliments interessants per a règims especials com els vegetarians o els dels esportistes. Són aliments que es poden introduir en la dieta com aperitiu, per matar el cuc, en amanides, salses i una infinitat de postres. A més, constitueixen un esmorzar complet i una bona alternativa a la pastisseria industrial, acompanyant-los de cereals, muesli o iogurt. MÉS INFORMACIÓ www.nucis.org “Frutos secos, salud y culturas mediterráneas”. Ed. Glosa. Barcelona. Juliol 2005.

23/11/2007, 19:10


22 SALUT MENS SANA

ENTREVISTA A SÍLVIA PALLEROLA, EXPERTA EN AUTOCOACHING

“L’autocoaching vol el benestar” EN ELS DARRERS TEMPS S’HA EXTÈS LA DISCIPLINA DE L’AUTOCOACHING QUE TÉ COM A FINALITAT ACOSEGUIR EL BENESTAR FÍSIC I MENTAL PER VIA DE FER REFLEXIONAR A LA PERSONA SOBRE QUÈ ÉS EL QUE REALMENT ESPERA DE LA VIDA I ACTUAR EN CONSEQÜÈNCIA PER ACONSEGUIR-HO. C.G. L’autocoaching pretén assolir un estat d’autoconfiança que repercuteixi en el benestar i en el rendiment, tant personal com professional. En què consisteix l’autocoaching? Sota el nom d’autocoaching, l’art de dirigir la teva vida, jo faig servir un conjunt d’eines de canvi en forma de tallers divertits i diferents que, mitjançant el llenguatge verbal i no verbal, descobrint el meravellós món de saber fer-se preguntes útils, jocs d’autoconeixement, metàfores, imatges, música, olors, sensacions, i incorporant també tècniques de PNL, metodologia coaching i altres coneixements, pretenen fer-te de guia al llarg del camí entre la teva situació actual i la teva situació desitjada en qualsevol àrea de la vida. Quines són les premisses bàsiques de l’autocoaching? Comencem per analitzar quin percentatge de satisfacció té cada persona en

cada àrea de la seva vida i quin tant per cent es compromet a tenir en pocs mesos i definim quines són les passes necessàries per arribar-hi. L’objectiu és prendre consciència i reflexionar sobre tu mateix i la teva situació present, reconèixer quines són les teves necessitats i limitacions, descobrir el teu vertader potencial, definir clarament com vols que sigui el teu futur i com et vols sentir en cada àrea de la vida, desenvolupar competències que t'ajudin a dissenyar un pla

“Sense salut no hi pot haver benestar, i si no hi ha benestar no es pot gaudir plenament la vida”

d'acció senzill i congruent per assolir els objectius, millorant així l’autoestima i adquirir sostingudament el compromís amb tu mateix de fer les passes necessàries mitjançant el propi canvi. Els resultats es noten a la feina? Evidentment que sí. Com diu la famosa frase “res canvia, jo canvio, tot canvia”, quan comences a fer petits canvis, tota la teva vida canvia. De fet canvia la teva actitud davant la vida, la manera de relacionar-te amb tu mateix, amb les coses, amb les persones i amb l’entorn. Comences a escollir conscientment com vols actuar en cada moment i practicant a poc a poc vas assolint les teves fites. I en el benestar de la persona? Tal com diu en Toni Munné, creador de la Microgimnàstica: “sense salut no

CLAROR

22-23_MensSana.p65

22

26/11/2007, 10:51


SALUT 23 LLEGIT A LA PREMSA

curriculum vitae Sílvia Pallerola i Morera ofereix actualment un curs d’autocoaching. Des del 2000 s’ha centrat en saber com funciona l’ésser humà des del punt de vista de la Programació Neurolinguística (PNL), el Modelat Conductual Evolutiu (DBM) i d'altres teràpies complementàries. L’objectiu és saber arribar d'una situació actual a una situació desitjada mitjançant tècniques del coaching. pot haver-hi benestar, i si no hi ha benestar no es pot gaudir plenament de la vida”, és a dir, “Mens sana in corpore sano”. L’autocoaching vol el benestar. Quan una persona comença a adonar-se que comença a pensar, sentir, dir i fer en una mateixa direcció, comença a sentir una espècie de congruència interna que implica automàticament un benestar que molts en diuen equilibri o harmonia. El fet de ser un mateix qui s’imposa unes pautes no ho fa tot més complicat? Imagina’t que estàs realment compromès amb tu mateix a fer el que calgui per tenir la vida que desitges. Tu esculls què fer cada segon de la teva vida. De què depèn que compleixis els teus compromisos? A qui o a què li dones el poder de canviar-te la teva elecció? Quines dificultats podem trobar? El mètode és senzill, només necessita que tu tinguis el compromís de voler ser feliç i fer el que calgui amb tu mateix per aconseguir-ho. Per què l’èxit de l’autocoaching? Diria que és perquè moltes persones no estan contentes amb la seva situació actual i volen un canvi. Quines aplicacions pot tenir l’autocoaching en l’esport? El plantejament entenc que és el mateix. Què és el que vull fer exactament? Què necessito per assolir-ho? Què m’ho impedeix? Què és el primer que he de començar a practicar perquè sigui com jo vull i posar-se en marxa ja? El benefici, que cadascú l’interpreti lliurement escoltant les sensacions del seu propi cos.

22-23_MensSana.p65

23

La tensió laboral i familiar eleva el risc de patir un infart

CONSELL PRÀCTIC

Com combatre els símptomes del jet lag El Jet Lag sovint provoca alteracions de la son, en el nivell d’algunes hormones que hi ha a la sang, a la temperatura corporal, el trànsit intestinal i a la capacitat de concentració. Per disminuir aquests efectes el metges recomanen posar-se ulleres de sol a l’hora de tornar a terra. També cal limitar l’exposició a la llum en hores inapropiades i exposar-se a la llum artificial intensa en d’altres moments del dia.. També es recomana descansar bé abans del viatge, fer activitat física caminant pel passadís de l’avió, vestir roba còmoda, evitar begudes amb alcohol i cafeïna, beure molta aigua per hidratar-se i no dormir en els avions a no ser que sigui de nit a la ciutat de destí. Font: The Lancet Magazine

Segons un estudi de la Universitat de Laval (Canadà), les persones que ja han patit un atac de cor tenen el doble de risc de patir un nou accident cardiovascular (un altre infart, una angina de pit, etcètera) si pateixen estrès laboral crònic. Daquesta manera, l’estrès s’afegeix al tabac, l’excés d’alcohol i la falta d’exercici físic com els principals enemics de la salut del cor. Font: JAMA ○

Un estudi mostra el mecanisme biològic de l’optimisme Un estudi de l’Institut de Neurologia de la Universitat de Londres i del Departament de Psicologia de Nova York ha localitzat les zones del cervell responsables de l’optimisme. L’activació es produeix en dos punts concrets: a l’amígdala i a la regió de la crosta cingulada anterior. Segons aquest estudi, els pessimistes hi presenten un menor grau d’activitat i, per tant, presenten major dificultat per recrear situacions futures agradables. Font: Nature

L’APUNT

El tabac danya el cor del fetus Un estudi presentat el passat 3 de setembre al Congrés Mundial de Cardiologia va demostrar que el 83% de fetus i el 94% de nadons acabats de néixer de dones embarassades fumadores ja tenen petites lesions coronàries. La investigació va ser feta a l’Institut d’Investigacions Cardiològiques de Buenos Aires (Argentina) en 22 fetus avortats espontàniament i 36 nens morts amb menys d’un any. Segons el responsable de la investigació, José Milei, només en cinc casos van observar lesions arterials en nens de mares no fumadores. A més, els fetus i nens de mares fumadores tenen més risc de patir aterosclerosi i cúmul de greix a les parets del cor que, a la llarga, provoquen greus malalties cardiovasculars. Fumar durant l’embaràs incrementa el risc de patir del cor en l’edat adulta.

26/11/2007, 10:51


24 EL REPORTATGE

CLAROR

24-27_Report.p65

24

26/11/2007, 11:42


EL REPORTATGE 25 BARCELONA ÉS UNA CIUTAT IDEAL, PER CLIMA I EL DISSENY DELS ESPAIS PÚBLICS

Paradís de l’esport a l’aire lliure Uns 300.000 barcelonins realitzen esport regularment pels parcs, places i carrers de la capital catalana C.G El clima mediterrani converteix la ciutat de Barcelona en un gimnàs obert on es pot practicar una gran varietat d’esports, en solitari o amb companyia, durant gairebé totes les estacions de l’any. Aquest avantatge climàtic converteix la capital catalana en una de les ciutats del món amb més possibilitats a l’hora d’exercitar-se físicament. Per això, cada vegada hi ha més gent que aposta per fer activitat física en espais públics. Segons càlculs de l’Ajuntament, unes 300.000 persones utilitzen els espais urbans de Barcelona com a escenari de la pràctica esportiva regular. Fer una passejada en bicicleta, caminar, córrer per carrers i parcs de la ciutat són practiques saludables i senzilles de fer. Les platges, el port o les pistes de patinatge també poden ser equipaments esportius on tenir cura de la nostra salut i, de fet, cada vegada més es dissenya els espais públics tenint en compte aquest aspecte. Si bé la valoració general és positiva, hi ha punts negres a millorar. Barcelona presenta un clar dèficit en grans parcs públics on poder practicar esport a l’aire lliure si la comparem amb altres ciutats europees com Londres, amb el seu

Es pot aconseguir un to físic general gràcies a un total d’onze espais esportius distribuïts per tota la ciutat.

24-27_Report.p65

25

Hide Park, o Nova York amb el Central Park. La capital catalana supleix aquesta carència amb una clara aposta per una major conscienciació a l’hora d’idear places o recintes urbans oberts que es poden aprofitar per fer diferents disciplines esportives, entre les quals hi destaca el patinatge. CAPITAL DEL PATINATGE En el cas del patinatge i del skateboard, segons els experts, la ciutat comtal ha esdevingut la capital mundial del skate i cada vegada són més els patinadors i skaters que s’hi congreguen per practicar el seu esport preferit. Barcelona és coneguda com “el paradís dels skaters” i sembla haver estat dissenyada per satisfer totes les necessitats dels patina-

dors. Un dels punts que la fan la ciutat ideal és el benèvol clima mediterrani que permet estar al carrer un bon grapat d’hores, tot i que des de l’Ajuntament també s’ha apostat per crear molts espais oberts on poder patinar adequadament (skate parks). John és un dels molts skaters que cada dia es congreguen davant del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). “És la Meca dels patinadors”, diu. I és que skaters d’arreu del món hi van per deixar la seva marca, com ja han fet patinadors de prestigi internacional com el britànic Geoff Rowley. Per anar-hi cal saber que la policia només permet patinar els dimarts i diumenges durant tot el dia i la resta de dies a partir de les 19 hores.

26/11/2007, 11:42


26 EL REPORTATGE El litoral de Barcelona aplega una gran varietat d’activitats tant en el seu port esportiu com a les diferents platges Altres punts que per les seves característiques congreguen un bon nombre de patinadors i skaters són la Plaça Universitat, davant de l’Estació de Sants i el Paral·lel, la pista de la Via Favència, Torres i Bages, la Nova Icària, el Port Olímpic i el Fòrum. Tots aquests espais presenten desnivells, obstacles, voreres i bancs, tot un conjunt d’elements òptims per gaudir del patinatge. A LA PLATJA Un altre entorn propici per fer activitat física a l’aire lliure són les platges del litoral de Barcelona, que també la converteixen en una ciutat amb personalitat pròpia dins del panorama internacional. A banda de l’àmplia varietat d’esports aquàtics i marítims que es poden practicar a l’aigua, a la sorra també s’hi pot fer activitat física. Així, les platges de la Barceloneta, la Mar Bella i Nova Icària tenen prestacions per jugar a volei platja i futbol a tres. Sovint també acullen altres disciplines una mica més complexes, com per exemple aeròbic de platja, takatà, tai-txi o fins i tot l’esquí de sorra que organitza el Centre Excursionista de Catalunya a la plaja de la Barceloneta quan no és temporada de neu. Però si es prefereix l’exercici individual es pot aconseguir un bon to físic general perquè hi ha distribuïts per tota la ciutat un total d’onze circuits esportius (veure quadre 1). En destaca el circuit de fitness urbà del Parc del Litoral, situat a la platja de la Mar Bella. Aquest circuit facilita fer flexions, estiraments i exercicis variats que combinats amb un exercici cardiovascular, com córrer, proporcionant un entrenament molt complet. D’altra banda, tot el front Marítim és un circuit ideal per córrer o fer llargues caminades tot gaudint de la brisa marina. A L’AIGUA El fet que Barcelona sigui una ciutat amb mar i compti amb port esportiu també ofereix una gran varietat d’esports aquàtics i nàutics a practicar. Així doncs, el

surf té el seu lloc a la Barceloneta quan el dia presenta ràfegues de vent apropiades que garanteixin l’onatge necessari. Altres esports aquàtics que es poden practicar a la costa de Barcelona, al marge per descomptat de la natació, són el caiac de mar, el kytesurf i el windsurfing. En l’àmbit estrictament nàutic existeix una àmplia oferta i demanda. Segons Isabel Vargas, responsable de promoció del Centre Municipal de Vela, “a Barcelona es practica la vela lleugera, la de creuer, el windsurf i el kytesurf; totes es poden practicar tant a nivell d’escola, es-

portiu o lúdic”. Barcelona és una ciutat amb unes condicions meteorològiques, tant de clima com de règim de vents, molt bones per navegar durant tot l’any. En quant a equipaments, n’hi ha molts al litoral barceloní tot i que el referent més important de la ciutat és el Centre Municipal de Vela del Port Olímpic per on passen, anualment entre escolars i cursetistes, unes 12.000 persones. Segons Isabel Vargas, “el que necessita l’esport de la vela és que els ciutadans mirin de cara al mar i descobreixin totes les possibilitats que tenen per navegar”. I és que la vela lleugera inclou totes aquelles embarcacions de 1, 2 o 3 tripulants. En la modalitat de vela lleugera hi ha diferents classes (algunes d’elles olímpiques): Làser, 420, 470, Catamarà, Europa, Classe A, Optimist i moltes altres. La vela de creuer inclou totes aquelles embarcacions a partir d’aproximadament 7 metres i que estan cabinades. Cada vegada hi ha més gent que practica esports de vela a Barcelona. Fruit d’aquest fenomen creixent, la Federació Catalana de Vela ha tramitat durant l’any 2007 un total de 8.196, de les quals

1 TOTS ELS CIRCUITS ESPORTIUS DE BARCELONA NOM DEL CIRCUIT

DISTÀNCIA (m)

Circuit Running Passeig Marítim Rambla Prim-Ronda Sant Martí Circuit urbà Rambla de Guipúscoa Circuit Parcs del Litoral

1.500 8.000 5.200 4.000

Circuit esportiu Parc del Clot Circuit esportiu de la Diagonal

700 4.400

Castell de Montjuïc Running Diagonal-Parc Cervantes

1.992 6.000

Circuit Running de la Carretera Can Miró

4.000 900

Joan Miró

700

2 ELS PARCS MÉS ESPORTIUS DE BARCELONA Parc de l’Estació del Nord Parc de l’Oreneta Parc de la Ciutadella Bosc de Can Setmenat Can Dragó Carretera de les Aigües Muntanya de Montjuïc Parc Güell Circuit Castell de Montjuïc Parc Velòdrom d’Horta Parc Fluvial del Riu Besòs Parc de la Creueta del Coll Parc de Can Mercader Parc del Guinardó Parc Diagonal Mar Parc Cervantes Parc de Collserola (Sant Pere Màrtir, Tibidabo i Magarola)

CLAROR

24-27_Report.p65

26

RECORREGUT

Front Marítim, platges Rambla Prim-Ronda Sant Martí C. Aragó-Rambla de Guipúscoa Parc del Port Olímpic, Parc de la Nova Icària i Parc del Poblenou Interior del Parc del Clot Av. Diagonal amb carrer Badajoz fins a Av. Diagonal amb Josep Pla Al voltant del Castell de Montjuïc Avinguda Diagonal entre Plaça Francesc Macià i Parc Cervantes Carretera de les Aigües Avinguda Rio de Janeiro fins a Passeig Valldaura Interior del Parc Joan Miró

26/11/2007, 11:42


EL REPORTATGE 27 3.587 llicències corresponen a esportistes infantils, juvenils i sèniors que han participat en competicions. En tot el litoral de la província de Barcelona es practica molt la vela, però és a la mateixa ciutat de Barcelona on conflueixen més clubs, escoles de vela i associacions que ho faciliten. Barcelona és reconeguda internacionalment com un dels centres referents en la formació i pràctica dels esports nàutics. La capital catalana va ser reconeguda internacionalment en aquest esport des de que el 1992 es van celebrar el Jocs Olímpics. Des d’aleshores cada any s’organitzen a la ciutat regates a nivell internacional i cal destacar-ne la gran participació. Seleccions de diferents països sovint escullen Barcelona per fer entrenaments abans d’algun campionat del món o olimpíada.

Anar en bicicleta, més que un esport Anar en bicicleta pels carrers de Barcelona ja ha trascendit el fet merament esportiu i ha esdevingut una manera saludable de desplaçar-se per la ciutat de manera ecològica, barata i ràpida pel que fa a desplaçaments de curta distància. Aritz Ferrando, coordinador del Bicicleta Club de Catalunya (BACC), confirma aquesta tendència i apunta que “segons dades de l’Ajuntament de Barcelona, unes 30.000 persones utilitzen la bicicleta per moure’s per la ciutat, dada que significa un 1% del total del trànsit de la capital catalana”. El BACC considera aquesta dada molt positiva ja que fa uns anys estava en el 0,3%, tot i que encara està molt lluny dels índex de ciutats europees pioneres com ara Amsterdam o Munich, on on les bicicletes representen un 10% del trànsit. Per a Aritz Ferrando, “en els propers anys cal seguir apostant per l’ús de la bicicleta amb l’increment dels 128,8 quilòmetres actuals de carril bici, però sobretot incidir en l’educació dels conductors de cotxe i moto perquè vegin els ciclistes com a un més en la circulació de la ciutat”. Des del BACC s’apalaudeix l’èxit del Bicing amb més de 80.000 persones abonades en només un any de servei tot i que segons Ferrando, “cal millorar-ne el funcionament tant pel que fa a l’enllumenat de la bicis com en la reposició”. En aquest sentit, l’Ajuntament incrementarà 30 quilòmetres més el carril bici, extendrà les zones amb limitació de velocitat a 30 quilòmetres per hora i ampliarà el nombre d’aparcaments que actualment és de només 3.250.

PUNTS PER A L’ESCALADA Una altra disciplina que normalment s’associa a l’alta muntanya o a centres especials és l’escalada. En aquest cas, Barcelona compta amb tres espais a l’aire lliure que per les seves característiques atrauen els escaladors. A la Foixarda hi ha un mur natural al davant del Camp de Rugbi que presenta totes les condicions per practicar-hi aquest esport i està degudament condicionat. Hi ha una zona d’escalada amb vies senyalades segons el nivell de dificultat, així com l’antic túnel amb la circulació de vehicles tallat i transformat en un rocòdrom d’entrenament amb diverses dificultats i possibilitats. Al marge de la Foixarda, també hi ha dos espais més que s’han convertit en punts improvisats d’escalada però que no compten amb el reconeixement de l’ens municipal. El primer és el Boulder no equipat que hi ha situat al Parc Güell i el segon és el mur del Castell de Montjuïc, que en aquest cas està semiequipat amb elements de seguretat.

la muntanya de Montjuïc, i un gran nombre de parcs i jardins on es poden trobar espais ideals per dur a terme la pròpia activitat esportiva, i sempre d’una manera respectuosa amb el medi ambient. Al marge dels recintes naturals o ajardinats, l’Ajuntament de Barcelona ha instal·lat en moltes places de barri un total de 129 taules de tennis taula i prop

ESPAIS NATURALS Tot i no comptar amb un gran parc, Barcelona té petits pulmons verds on també s’hi pot córrer, caminar, jugar a petanca o anar en bicicleta (veure quadre 2). Així, trobem el Parc Natural de Collserola , on fins i tot s’hi pot fer hípica,

Barcelona és reconeguda internacionalment com un dels centres referents en la formació i pràctica d’esports nàutics

24-27_Report.p65

27

de 120 cistelles de bàsquet. A més de dotar certs espais de determinades infrastructures per facilitar la pràctica de l’esport, Barcelona també compta amb un calendari que es materialitza en més de 300 activitats anuals esportives. Entre elles s’hi troben activitats que potencien l’ús dels espais urbans per a la pràctica esportiva. L’exemple més clar és el Barnatresc, el cicle de caminades que potencia el senderisme urbà per donar a conèixer la ciutat als seus participants. O activitats com el “Mou-te en bici” que potencia l’ús habitual de la bicicleta com a mitjà de transport habitual per la ciutat adreçat a infants i joves, entre moltes altres activitats.

26/11/2007, 11:42


28

CLAROR

28-29_FCPortada.p65

28

23/11/2007, 16:01


29

La Fundació Claror reforma els Estatuts El nou redactat no varia l’esperit ni l’objecte social de la Fundació, però l’adapta als nous temps Després de diversos mesos de treball, el Patronat de la Fundació Claror va aprovar el passat mes de juliol els nous Estatuts de l’entitat, actualment en procés de registre al Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Els nous Estatuts, que en cap cas varien l’esperit i objecte social de l’entitat, han estat elaborats amb un doble propòsit. D’una banda, d’adequarlos a l’actual llei de Fundacions, i de l’altra, a la nova realitat social de l’entitat. Cal tenir en compte que la major part dels Estatuts vigents fins ara es van redactar el 1989 i, des d’aleshores, la Fundació Claror ha experimentat un canvi molt gran en tots els ordres. NOVETATS Una de les novetats més rellevants dels nous Estatuts és la que fa referència a la composició del Patronat de l’entitat. Es redueix de 3 a 2 el nombre de representats de tres estaments: tant dels mestres de l’Escola Sagrada Família i els representants de l’AMPA d’aquesta escola, com dels fins ara anomenats Socis Benefactors. I diem fins ara anomenats perquè amb els nous Estatuts es reformula aquesta figura,

28-29_FCPortada.p65

29

que des d’ara serà anomenada “Soci Col·laborador ”. Aquests representaran els abonats de les instal·lacions esportives que gestiona l’Entitat i, en contra del què fins ara succeïa amb els Socis Benefactors, no hauran de pagar cap quota extra per formar part del col·lectiu, a banda de la quota d’abonat a la instal·lació. Els empleats de la Fundació Claror seguiran tenint un representant al màxim òrgan de govern de l’Entitat. PATRONS EXTERNS Les tres places de patró que quedaran lliures seran ocupades per persones externes a l’entitat. El Patronat entén que aquestes persones externes, que seran convidades per l’entitat atenent al seu perfil

La composició del Patronat és un dels últims nous canvis

professional i/o acadèmic, poden fer contribucions necessàries i oportunes de cara als propers reptes que la Fundació haurà de fer front en el futur, i enriquir els punts de vista del Patronat. MANDATS LIMITATS Per últim, cal destacar que, amb els nous Estatuts, es limita el temps de permanència dels patrons com a tals, així com dels càrrecs que hi puguin desenvolupar, a fí de garantir la rotativitat i renovació del màxim òrgan de govern.

Un nou Codi Ètic La Fundació Claror també ha aprovat la redacció d’un Codi Ètic, que recull un decàleg de valors i els prinicipis d’actuació que han de regular la manera de ser i actuar de l’entitat. El Decàleg de valors es concreta amb els principis d’integritat (coherència entre el què es diu i el que es fa), credibilitat, equitat (distribució equitativa de càrregues i beneficis), diàleg, transparència, dignitat (respecte i foment dels drets humans i dels valors de les persones), legalitat (compliment de les lleis i disposicions legals), compromís cívic (contribució al desenvolupament i benestar de l’entorn), sostenibilitat (manteniment i millora del medi ambient) i responsabilitat social (capacitat de resposta davant les expectatives i demandes socials).

23/11/2007, 16:01

OPINIÓ JOANA CÉSPEDES Presidenta del Patronat de la Fundació Claror

Ja fa uns quants anys, vam començar a avaluar la necessitat d’adaptar els Estatuts de la Fundació a la nova realitat de l’entitat i del nostre entorn. Era necessari. L’aprovació dels nous Estatuts és una fita important en la història de l’entitat i marcarà un canvi d’etapa. Hem volgut que la nostra “carta magna” permeti un govern més adequat a les realitats actuals i futures que cal afrontar. L’entrada de patrons externs, amb nous enfocaments i aportacions, esdevindrà enriquidora a curt termini. Els nous mecanismes de renovació de patrons també contribuïrà a aquest enriquiment. Tot això, sobre el principi de confiança, ara més enfortit si cal, en l’equip professional de l’entitat que tan bona feina ha fet fins ara. Vull expressar el meu sincer agraïment a les persones del Patronat d’aquest darrers anys per la tasca seriosa, constant, pacient i responsable que han dut a terme per arribar a aquest nou text. I en especial a les persones que, com en el meu cas, aprofitarem l’entrada en vigor d’aquests nous estatuts per tancar la nostra etapa de dedicació al govern d’aquest gran projecte per deixar pas a la incorporació de nous patrons.


30 ESPORTIU CLAROR ACTIVITATS DIRIGIDES

LA NOVA ZONA HUMIDA ESTARÀ OBERTA A PARTIR DEL MES DE DESEMBRE

S’estrena la zona de sauna i hidromassatge L’espai té una gran piscina d’hidromassatge amb més efectes, una gran sauna i un bany de vapor, tots tres espais són mixtes Quan tingueu l’oportunitat de llegir aquestes línies farà pocs dies que es podrà gaudir de la nova zona de saunes i hidromassatge de l’Esportiu Claror després de diversos mesos de treball. Ha estat una obra que, si bé ja es preveia complexa, a l’hora de la veritat ho ha estat una mica més per motius diversos. En destaquen les tasques per garantir al màxim l’estanqueïtat del vas de l’hidromassatge; millorar els sistemes de tractament químic de l’aigua previstos; ajustar alguns dels remats; i el treball de diversos operaris en un recinte petit, que són els motius principals pels quals s’ha produït l’endarreriment. PODRIEN HAVER-HI MÉS MILLORES D’una altra banda, la direcció de l’Esportiu Claror no descarta introduir en el futur algun altre element termal en l’espai que hi ha entre la sauna i el bany de vapor per tal de diversificar una mica més les possibilitats que pugui tenir aquest recinte per als usuaris. En tot cas ja s’informaria de forma pertinent. Des de la direcció també es vol agrair un cop més la paciència i la comprensió amb què els usuaris habituals d’aquest recinte s’han comportat al llarg de les obres i els convida a gaudir-ne el màxim a partir d’ara.

Cinc diferències respecte l’espai d’abans La remodelació garanteix millors serveis al mateix temps que modificarà algun dels comportaments dels usuaris: De les dues banyeres d’hidromassatge a una piscina d’obra amb major capacitat d’ús i més amplitud, amb més efectes, tant als seients com a l’interior del vas. Renovació i millora substancial del sistema de tractament químic de l’aigua incorporant al model més tradicional un aparell de raig ultraviolat que contribueix a la desinfecció de l’aigua, aspecte molt important en un vas que és relativament petit i amb un ús intensiu. Creació d’una única sauna d’ús mixt amb el frontal transparent per millorar-ne la seguretat. Aquest canvi en el règim d’ús obliga tothom a modificar l’hàbit de fer la sauna despullats: ara caldrà fer servir el vestit de bany. En la mateixa línia de millorar la seguretat, també s’ha instal·lat al costat de la porta, per la part exterior, un polsador d’alarma que es pugui fer servir per si algú es troba malament. El bany de vapor és tot d’obra, amb materials especials per a recintes humits, antilliscants i amb un nivell de solidesa molt important. Té el mínim de racons possibles per mantenir nivells d’higiene òptims. Les dutxes estan a la vista, al bell mig del recinte per tal de facilitar-ne l’ús abans d’accedir a qualsevol d’aquests espais i, també, per quan se surt de la sauna o el bany de vapor i es vol continuar la sessió amb un bon hidromassatge.

CLAROR

30-31_ECSF.p65

30

26/11/2007, 11:45

Nova graella d’activitats al gener Al mes de gener s’actualitzarà la graella d’activitats de lliure accés per als abonats de l’Esportiu Claror. Per arribar al màxim de peticions dels nostres usuaris, es farà algun canvi en la programació actual, intentant generar més diversitat d’activitats i horaris. A més, durant el segon trimestre de curs es programaran noves activitats de graella: Fitball i Balls de Saló. El Fitball és una pilota de plàstic gran que permet realitzar gran quantitat d’exercicis tant de força com d’equilibri i control de la postura. En Balls de Saló es publicarà una calendari de sessions obertes amb diferents opcions: rock and roll, ritmes llatins i sevillanes. ○

LLEURE INFANTIL

Inscripcions per als esplais de Nadal Els propers dies 24, 27, 28 i 31 de desembre i 2, 3 i 4 de gener es durà a terme l’esplai de Nadal a l’Esportiu Claror per a nens i nenes nascuts entre el 1993 i 2003. Com sempre, es realitzaran activitats aquàtiques i esportives, així com tallers, jocs, gimcanes... sempre adaptant-ho a les edats dels nens i nenes. Hi ha un període d’inscripció preferencial per abonats que comença el dia 26 de novembre i un torn d’inscripció obert a partir del 3 de desembre. Les places són limitades.


SAGRADA FAMÍLIA 31 PLÀ ESPECÍFIC PER ALS CURSETISTES QUE REUNEIX TOTES LES DISCPILINES

Per Nadal, activitats per a tots els gustos S’oferiran diverses activitats més físiques com spining, aeròbic, TBC i d’altres de més suaus com ioga, tai-txi i dansa del ventre Com cada any amb l’arribada de les vacances escolars de Nadal, setmana santa i la darrera setmana de juny es redueix el nombre de participants a les classes i de pràctica esportiva a causa de les festes. Però no cal patir perquè el Poliesportiu Sagrada Família ha ideat un programa d’activitats per pal·liar els excessos d’aquests dies i la manca de continuïtat en la pràctica esportiva. PLA ESPECÍFIC S’oferirà de forma exclusiva als cursetistes un planning específic d’activitats que reuneix totes les disciplines per tal que puguin continuar practicant esport sota la direcció d’un tècnic. Així doncs, s’oferiran activitats com l’spining, l’aeròbic, el TBC, i d’altres com el ioga, tai-txi o dansa del ventre. Els inscrits en algun curset d’activitats podran accedir lliurament a qualsevol dels cursets, però recordeu que les places són limitades. Des de l’àmbit aquàtic es dissenyaran uns tallers oberts als cursetistes, que es programaran a diferents horaris i dies de la setmana per facilitar-ne la pràctica. BANY DE BONA NIT El dijous 27 de desembre s’organitzaran dues sessions del Bany de Bona Nit ( a les 20.30h i a les 21.30h) per tal de relaxar cos i ment, mitjan-

30-31_ECSF.p65

31

çant diferents exercicis a l’aigua. Es faran estiraments, es treballarà la respiració, les flotacions tot fent moviments corporals molt suaus en un ambient relaxant amb una il·-

luminació tènue i música ambiental. Per poder participarhi només cal ser major de 16 anys, saber nedar i formalitzar la inscripció gratuïta a les oficines.

LLEURE JUVENIL

Ja es pot fer la inscripció per a l’Stage de Nadal Com és costum, cada any s’organitza per Nadal l’Stage, el campus esportiu per a joves, que enguany es durà a terme en un únic torn de set dies (24, 27, 28 i 31de desembre i 2, 3 i 4 de gener). L’activitat va adreçada a nens i nenes nascuts entre el 1994 i el 2001 i combina la pràctica d’esports com el bàdminton, beisbol, bàsquet o futbol sala amb altres activitats més de caràcter lúdic com els tallers, les excursions, els jocs tradicionals i també els jocs de taula. El procés d’inscripció ja és obert i es pot formalitzar en persona a les oficines del Poliesportiu Sagrada Família. Es pot escollir entre dos horaris d’activitat: només de matins (de 9 a 14 hores) o matins i tarda (de 9 a 17 hores inclòs el dinar).

ACTIVITATS DIRIGIDES

La gran novetat de la temporada d’hivern 2007-2008 serà un curs de Pilates La gran novetat de la temporada al Poliesportiu Sagrada Família és la posada en marxa d’un curs de Pilates. Aquesta disciplina es basa en un mètode de treball que actualment està causant un gran impacte a causa dels magnífics resultats que obtenen els seus practicants a nivell de control postural. El Poliesportiu Sagrada Família no n’ha volgut restar al marge i ha decidit apostar per oferir aquest curs on es treballa la força, la fexibilitat de la musculatura, les articulacions, la millora de l’actitud postural i la respiració en un ambient relaxat a un ritme lent d’execució i amb molt control, minimitzant el risc de patir lesions i millorant notablement el coneixement i control que un pot tenir del propi cos.

26/11/2007, 11:45


32 CAN CARALLEU

Instal·lació gestionada pel Centre Excursionista de Catalunya, Fundació Claror i Universitat Ramon Llull.

TOTES DUES ACTIVITATS S’HAN DE FER AMB INSCRIPCIÓ PRÈVIA

LLEURE INFANTIL

Can Caralleu regala salut aquest Nadal Aquesta temporada d’hivern es vol reforçar l’oferta d’activitats combinant l’exercici físic amb diversos serveis de salut Sovint ens passa que a l’hora de fer regals, especialment en l’època de Nadal, no se’ns acut res prou útil ni original per obsequiar els nostres amics i familiars. Us proposem regalar salut que sempre s’agraeix i més en aquestes dates on tothom es fa bons propòsits de cara al nou any, entre els quals millorar la pròpia qualitat de vida hauria de ser prioritari. PROGRAMA ACTIVITAT FÍSICA I SALUT És un servei d’entrenament totalment personalitzat on el nostre equip de tècnics avalua les necessitats d’exercici físic i programa les activitats més adients, garantint que es realitzin amb seguretat (minimitzant el risc de lesions) i optimitzant els resultats. Va adreçat a persones amb poca disponibilitat de temps o amb necessitats molt específiques a nivell físic, ja sigui per problemes de salut, com la recuperació de lesions o afectacions cròniques, o bé per falta d’hàbits esportius. Es tracta d’un paquet de cinc sessions d’actvitat que inclou, a més, una entrevista perso-

nal per concretar necessitats i interessos i també es fa una revisió mèdica amb electrocardiograma. Amb aquesta informació s’elabora un calendari d’activitats que inclourà tres sessions d’entrenament personal i dues de fisioteràpia. FISIOTERÀPIA El servei de fisioteràpia està adreçat tant a persones amb dolències o lesions cròniques com a persones que necessitin una readaptació a l’activitat física després d’una intervenció quirúrgica o lesió greu, o simplement que requereixin un treball de millora de l’actitud postural. S’inclou des del massatge fins a sessions

S’oferirà un servei encaminat a millorar la qualitat de vida de la persona

d’estiraments i electroestimulació en funció de les necessitats del pacient. Es tracta d’un paquet de cinc sessions de mitja hora o una hora que inclou, a més, una entrevista personal per concretar horaris, una revisió mèdica amb un electrocardiograma i cinc sessions de Fisioteràpia. La primera, de valoració inicial, és d’una hora de durada. Les quatre restants poden ser de trenta minuts i o d’una hora.

CLAROR

32-33_CC.p65

32

26/11/2007, 11:48

Obertes les inscripcions per als Casals Com és costum, cada any s’organitzen els Casals de Nadal que enguany es duran a terme en un únic torn de tres dies (2, 3 i 4 de gener). L’activitat va adreçada a nens i nenes de P3 a sisè de primària i combina activitats poliesportives, activitats aquàtiques, treballs manuals, expressió corporal i diversos jocs de taula. El procés d’inscripció als Casals de Nadal ja és obert i es pot formalitzar en persona a les oficines del centre. Aquest any s’oferirà un sol torn de 9 a 17 hores, que inclourà el dinar. ○

ACTIVITATS DIRIGIDES

Programa especial de Nadal Durant les vacances de Nadal es fixarà un calendari d’activitats especial. Del 20 de desembre al 7 de gener no hi haurà classes d’escola esportiva, mentre que els infants de l’escola de tennis, pàdel i natació no tindran classe del 24 de desembre fins el 6 de gener. Els cursos d’adults de tennis, pàdel i natació no faran classe. El 24 i 31 no es farà cap activitat.


CAN CARALLEU 33 SE SUMA A LA LÍNIA ENCETADA AMB AL SERVEI D’ASSESSORAMENT TÈCNIC

‘Sóc nou’, un servei per orientar el nous usuaris La inclusió d’aquest servei té com a objectiu garantir l’atenció als nous abonats d’una manera personalitzada i guiada Amb la introducció la temporada passada del servei d’assessorament tècnic, Can Caralleu ha fet un esforç de millora de l’atenció a l’abonat, posant al servei de l’usuari una persona que orienta sobre quines són les millors activitats i serveis per a cadascú. En aquest sentit, s’intenta oferir activitats que s’ajustin a la pròpia condició física, a les experiències motrius que es tenen, a les afinitats, l’edat i el sexe, per així aconsegir gaudir practicant activitat física i no abandonar-la, ja que a curt termini suposarà una notable millora en la qualitat de vida. SÓC NOU A partir d’aquesta temporada s’introduirà el servei ‘Sóc nou’ adreçat als nous abonats que necessiten conèixer les activitats que ofereix el centre. Es tracta d’una sessió d’hora i mitja en què tècnics especialitzats proposen activitats diverses per tal de donar-les a conèixer als nous usuaris, explicant el seu funcionament així com els beneficis que reporta. També és una molt bona ocasió per conèixer altres abonats amb qui

32-33_CC.p65

33

ACTIVITATS

Ampli ventall d’activitats durant aquest gener i febrer Durant els mesos de gener i febrer, Can Caralleu organitzarà esdeveniments, activitats i exhibicions esportives. TORNEIG DE TENNIS Entre els esdeveniments que ja s’han confirmat hi ha un Torneig de dobles de tennis el dissabte 26 de gener. El model de competició tindrà format de lliga amb play off final. El torneig durarà tot el dia amb jornada de matí i tarda i inclourà el dinar.

La piscina verda restarà oberta durant tot el Nadal

JUDO: ENTRENAMENT El diumenge 27 de gener se celebrarà en una jornada matinal, un entrenament obert al públic en què es farà una iniciació a la competició per part de nens i nenes que habitualment practiquen judo i que són nascuts entre 1994 i 1999.

Durant les vacances de Nadal la piscina verda estarà oberta de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores perquè les famílies que ho vulguin puguin utilitzar la piscina petita amb els nens i nenes. També es recorda a usuaris i abonats que la instal·lació romandrà tancada el dimarts 25, dia de Nadal, i el dimecres 26, dia de Sant Esteve, el dimarts 1 de gener, dia d’Any Nou i diumenge 6 de gener, dia de Reis.

CURS DE CROL El dilluns 11 i el dimecres 13 de febrer s’oferirà, de 21 a 22 hores, un curs monogràfic de crol on es treballarà específicament aquesta tècnica centrant-se en la coordinació respiratòria, el control del to muscular, la biomecànica dels gestos tècnics i també com realitzar els viratges.

compartir l’activitat. Per accedir a aquest servei caldrà

tramitar la inscripció a la recepció de la instal·lació.

MÉS NADAL

26/11/2007, 11:48


34 MARÍTIM L’ESCOLA OFERIRÀ CLASSES DE TENNIS TAULA TANT A INFANTS COM A ADULTS

ACTIVITATS DIRIGIDES

Escola de Tennis Taula al pavelló del Marítim A partir del mes de novembre tots els socis de la Fundació Claror tenen l’oportunitat de practicar Tennis Taula amb l’escola Josep Maria Palès, el qual ha estat 36 vegades campió d’Espanya. És una bona oportunitat per poder realitzar aquesta activitat esportiva de forma regular i dirigida sempre pel senyor Palès. La sessió d’entrenament està formada de dues parts. En la primera, es treballen els diferents gestos característics del tennis taula, enllaçant a continuació amb la segona que està més orientada a la realització de diverses partides entre els diferents juga○

de lliga en un dels quatre equips que actualment té l’escola. Es realitza sempre els caps de setmana, i el partit pot ser el dissabte o diumenge en funció de cada jornada. Els interessats hauran de parlar amb Josep Maria Palès, que estarà totes les tardes de dilluns a dijous al pavelló del Marítim. Igualment, durant l’any i a nivell intern, també es fan torneigs per a tots els inscrits a aquesta activitat. L’horari per a infants serà tots els dilluns i dimecres de 18 a 19.30 hores, mentre que els adults ho faran els dilluns i dimecres o dimarts i dijous de 19 a 21 hores.

dors participants. Tothom que s’apunti per fer l’activitat durant la setmana, també té la possibilitat de participar en una competició ○

Es consoliden els Balls de Saló a la nova graella

Quarta edició de les Jornades d’Activitat Física i Gent Gran Ja s’està preparant la quarta edició de les Jornades d’Activitat Física i Gent Gran que està previst celebrar durant el proper mes de febrer. L’objectiu és crear l’hàbit de practicar activitat física amb regularitat per conscienciar la gent gran dels beneficis que comporta la realització d’exercici i donar a conèixer

activitats diverses i un munt de coneixements que podran utilitzar per portar una vida més saludable tant física com mental. Durant una setmana es realitzaran moltes activitats, des de xerrades fins a sessions pràctiques, totes destinades a persones majors de 60 anys amb ganes de participar

a noves activitats i sobretot amb ganes de passar-ho molt bé i de conèixer gent. En aquesta edició hi haurà novetats com, per exemple, un test d’humor, classes de Pilates i, com cada any, un obsequi per a totes les persones que prenguin part en les activitats programades per a aquest any.

CLAROR

34-35_PM.p65

34

23/11/2007, 17:30

Des de l’1 d’octubre tots els dilluns a les 20.30 hores es fa la classe dirigida ‘Ballem’ on s’expliquen les tècniques de balls de saló. Des de la primera sessió ha estat una activitat amb forta acollida i s’està estudiant ampliar-la. ‘Ballem’ és una forma diferent d’aprendre les passes dels balls de saló en un ambient molt engrescador. És una activitat per a tothom sigui quin sigui el seu nivel de ball. ○

GRAELLA

Màsterclasses de forma periòdica al llarg de l’any Des del passat novembre s’ofereix de forma periòdica diverses masterclasses d’activitats poc conegudes o noves tendències de cara a mostrar més varietat en la graella. La inscripció és necessària ja que el nombre de places és limitat Els no abonats podran accedir-hi per només cinc euros. El passat 13 de novembre ja es va fer una primera masterclass de Hip Hop que va constar de dues sessions.


ESDEVENIMENTS 35 ENGUANY HI HAURÀ UN NOU FORMAT ON HI COMPETIRAN MÉS EQUIPS

BÀDMINTON

Torneig de Bàsquet Infantil de Nadal 2007

Open Sagrada Família tanca la temporada de bàdminton

Dijous 27 i divendres 28 de desembre, els pavellons del Poliesportiu Marítim i l’Esportiu Claror acolliran la catorzena edició del Torneig de Bàsquet Infantil de Nadal. Amb motiu del vint-i-cinquè aniversari de l’Esportiu Claror i dels 30 anys de la secció de Bàsquet, s’ha decidit canviar el format del Torneig que ara comptarà amb sis equips en infantil masculí i sis equips més en infantil femení. En tots dos casos es jugarà una lligueta prèvia el dijous 27. La categoria preinfantil continuarà amb el format d’edicions anteriors, on competeixen quatre conjunts en masculí i quatre en femení.

El passat divendres 26 d’octubre es va disputar l’Open Sagrada Família que tancava aquesta temporada 2007 del Rànquing d’Amics del Bàdminton. La prova se la va adjudicar Edu Viladón de Can Caralleu amb 100 punts. En segona posició va quedar Rafael Ruiz de l’Esportiu Claror. En categoria femenina es va imposar Roser Piquer del Sagrada Família amb 100 punts, i en segona posició va quedar Elsa Zerva amb 75 punts.

DUES JORNADES El motiu pel qual el Torneig passarà a disputar-se en dos pavellons és l’increment d’equips que competiran en categoria infantil (de 8 a 12). Així, el dijous 27 es jugarà la fase prèvia del torneig al pavelló del Poliesportiu Marítim, ja que la seva pista permet jugar dos partits simultàniament. Les fases finals es jugaran el divendres 28 a l’Esportiu Claror. En categoria infantil masculina participaran Safa-Claror,

34-35_PM.p65

35

FC Barcelona, Joventut Badalona, Real Madrid, Pa-

mesa València i un equip europeu encara per confirmar. En categoria femenina estan confirmats el Safa-Claror, Extrugasa Galícia, Sant Adrià, CB Cornellà i Stadium Casablanca. Resta per saber l’equip europeu. En preinfantil masculí competiran el Safa-Claror, CB Cornellà, Loyola Intdautxu, CB i Unió Manresana. En preinfantil femení hi participaran: Safa-Claror, Loyola Intdautxu, SR Lima Horta i Bàsquet Ribes.

RAID BCN MARÍTIM

Rècord de participació en el VI Raid BCN Marítim amb 53 grups concursants El sisè Raid Barcelona Marítim, celebrat el passat 21 d’octubre a l’entorn de la platja de la Barceloneta i el Passeig Marítim, va registrar un nou èxit de participació amb 50 equips concursants en la modalitat absoluta i de 3 en modalitat familiar sumant un total de 53. Els guanyadors del Raid van ser els membres de l’equip X-Team Llop Aventura (dorsal 8) format per Ivet Farriols, Eric Cartanyà, Daniel Ballesté i Anna Barrer, que van acumular 726,26 punts. El segon equip classificat va ser el Catacrack Team (dorsal 2) amb 703,57 punts i igualava el sots campionat aconseguit en l’edició de 2006. En la modalitat familiar, que encetava la seva segona edició, es va imposar l’equip dels Tsunamis (dorsal 53) en sumar 564,46 punts i quedar per davant de l’Avuinohihaplay 2 que va ser segon amb un total de 540,66 punts.

23/11/2007, 17:30


SECCIONS 37 DANI JOSÉ DEIXA L’ENTITAT DESPRÉS DE GAIREBÉ DUES DÈCADES

FUTBOL SALA

L’organigrama del SafaClaror té cares noves

La secció de futbol sala aglutina cinc equips

Des del passat mes de setembre la secció de bàsquet SafaClaror ha canviat el seu organigrama, un cop es va confirmar la marxa de Daniel José (1988-2007) després de gairebé vint anys treballant al servei de l'entitat i havent realitzat una gran tasca en el desenvolupament de la secció fent-la créixer en nombre d'equips i també en competititvitat.

Arribada la nova temporada 2007-2008, la secció de futbol sala aglutina un total de 56 jugadors i jugadores, dels quals 33 competeixen en CEEB. La secció està formada per cinc equips dos dels quals juguen en pre aleví i aleví. Un any més l’equip sènior segeuix endavant essent un exemple d’on pot arribar el desig de compartir i gaudir d’un esport col·lectiu, de com la pràctica d’un esport col·lectiu genera uns llaços de compromís, cohesió i pertinença.

MAYOL I FREIXAS La marxa de Dani José va provocar una reestructuració de la secció i dues persones de la casa ompliran el buit deixat. D'una banda l'Àfrica Freixas, amb una llarga trajectòria a la secció, serà la nova responsable de les Escoles Esportives. Serà l'encarregada de vetllar per les activitats esportives infantils (tret de les aquàtiques) unificant així criteris de funcionament i qualitat en totes les activitats. Dintre de l'àrea d'Escoles Esportives, s'ha incorporat el Toni Mayol, persona també molt vinculada a l'entitat i al món del bàsquet, que aportarà els seus coneixmenets i experiència com a Responsable Tècnic de l'Escola de bàsquet Safa Claror. D'aquesta manera, es reforça l'àrea d'Escoles Es-

36-37 Seccions.p65

37

portives i la secciò de bàsquet, per tal de continuar mi-

llorant en la formació esportiva dels nois i noies.

MÀSTERS NATACIÓ

Els Màsters de natació reben premis a la Desena Festa de l’Esport de Gràcia Els Màsters de natació de la Fundació Claror van ser una de les entitats més premiades a la desena edició de la Nit de l’Esport de Gràcia que des d’aquest any 2007 passa a dir-se Festa de l’Esport de Gràcia i que es va celebrar el passat 28 de setembre. A la trobada hi van assistir totes les entitats esportives del barri gracienc i va comptar amb la presència del regidor del Districte, Guillem Espriu, i també del conseller d’esports, Josep Anton Vinyals. Diferents membres dels Màsters van rebre reconeixement en la gala: Isabel Coloma, Mercè Bel, Rosa Serra, Òscar Rodríguez, Cristina López, Josep Maria Casas, Santiago Jaramillo, Olga Suñen, Roser Castillo, Gemma Sevillano, Sònia Moreno, Albert Garcia i Andreu Mas. PATROCINADOR OFICIAL DE L’EQUIP MÀSTERS DE NATACIÓ

902 119 321

26/11/2007, 11:50


38 CLAROR CULTURA

Programació d’hivern amb més tallers i més tertúlies La novetat principal de la temporada de Claror Cultura és el cicle de ‘Tertúlies viatgeres’ sobre el Pròxim Orient La novetat més important d’aquest trimestre al Claror Cultura és el cicle de ‘Tertúlies viatgeres’ amb col·laboració de l’agència de vistges Aspàsia Travel. Les diferents xerrades se centraran molt especialment en els països del Pròxim Orient i seran conduïdes per historiadors i arqueòlegs especialistes. El cicle s’obrirà amb una xerrada sobre el saqueig del patrimoni històric que va patir Iraq durant la guerra ara fa cinc anys. Després serà el torn per analitzar la Sharia o llei

islàmica. Per acabar, serà el torn de conèixer des d’una perspectiva molt més actual i menys tòpica la realitat d’Egipte. Per la seva part, Aula Màster oferirà un curs centrat en els jeroglífics per tal d’aprendre a entendre’ls i traduir-los. MÉS TALLERS En l’àmbit dels tallers, Claror Cultura oferirà un ventall variat de propostes. Obrirà el foc un Tast de xocolata que ens permetrà conèixer els tipus de xocolata i la seva ela-

boració, i amb quin tipus de vi escau més cadascuna. També es farà un taller d’agilitat mental, que en d’altres ocasions ja s’ha ofert i que sempre té molt bona acollida. Després serà el torn del taller d’autocoaching que ens donarà la possibilitat de conèixer les tècniques i objectius d’aquesta disciplina de millora del benestar personal. I per acabar, s’oferirà el taller per aprendre a escoltar música en què es faran audicions musicals de la història de la música occidental.

TALLER DE TAST DE XOCOLATA Cata de vins de diverses denominacions d’origen i degustació de xocolates de diferents elaboracions i sabors per descobrir cada xocolata i el vi més adient per a cadascuna. Imparteix: Vinus & Brindis.

TALLER D’AGILITAT MENTAL Curs dirigit a persones que senten la necessitat d’obtenir més agilitat mental a través d’exercicis i tècniques de concentració i memòria. Imparteix: Carla Campos, docent en desenvolupament de la memòria.

PRACTICAR AUTOCOACHING L’autocoaching, l’art de dirigir la pròpia vida, s’articula com un conjunt de metodologies i d’eines de canvi que fan de guia entre la situació actual i la situació desitjada. Imparteix: Sílvia Pallerola, màster PLN-coaching.

APRENDRE A ESCOLTAR MÚSICA Es realitzaran audicions musicals de la història de la música occidental a partir de nocions de diverses tècniques de llenguatge musical. Imparteix: Mireia Cereza i Cristina Sans.

Dies: dimarts 12 de febrer Horari: de 19.30 a 21.30h. Trobada: Sala de reunions de l’Esportiu Claror. Carrer Sardenya, 333 interior. Preu: 20 euros. Places limitades (majors 18 anys).

Dies: 21 i 28 de gener, 4, 11, 18, i 25 de febrer, 3 i 10 de març. Horari: de 19.30 a 21.00h. Trobada: Espai social E. Claror Lloc: Sala reunions de l’Esportiu Claror (c/Sardenya, 333 interior). Preu: 25 euros (8 sessions).

Dies: 16, 23 i 30 de gener, 6, 13, 20 i 27 de febrer, 5 i 12 de març. Horari: de 19.30 a 21.30h. Trobada: Espai social E. Claror. Lloc: Sala reunions de l’Esportiu Claror (c/Sardenya, 333 interior). Preu: 35 euros (9 sessions).

Dies: Tots els dissabtes d’octubre, novembre i desembre. Horari: de 19.30 a 21.00h. Lloc: Estudi Musical Mireia Cereza. Carrer Sicília, 360. 3er 3a (cantonada amb Còrsega). Preu: 30 euros (9 sessions).

FÒRUM: TALLERS

CLAROR

38-39 Cultura.p65

38

23/11/2007, 18:15


CLAROR CULTURA 39 MÀSTER: AULA

FÒRUM: TERTÚLIES

EL SAQUEIG D’IRAQ O EL TRIOMF DE LA BARBÀRIE Després de 5 anys del saqueig del Museu de Bagdad, amb la consegüent pèrdua d’un ric patrimoni cultural, n’analitzem el com i el perquè. Imparteix: Felip Masó, Arqueòleg i Professor d’Història Antiga del Pròxim Orient.

SAHARIA, VERITATS I MENTIDES SOBRE LA LLEI ISLÀMICA El món islàmic està cada dia més present en la nostra societat. Un dels temes que més criden l’atenció és la Saharia o llei islàmica. Imparteix: Estel·la Pareja. politòloga de la Universitat de Barcelona especialista en el Pròxim Orient.

EGIPTE, UN PAÍS QUE VA MÉS ENLLÀ DE LES PIRÀMIDES Egipte és un país fascinant: les piràmides, les tombes de la Vall dels Reis, el Nil, el desert. Però el país no s’acaba aquí la seva història va més enllà. Imparteix: Felip Masó, Arqueòleg i Professor d’Història Antiga i Arqueologia del Pròxim Orient

Data: 22 de gener. Horari: de 19.30 a 21.00h. Lloc: Sala reunions de l’Eesportiu Claror (c/Sardenya, 333 interior). Preu: 4 euros per taller.

Data: 19 de febrer. Horari: de 19.30 a 21.00h. Lloc: Sala reunions de l’Eesportiu Claror (c/Sardenya, 333 interior). Preu: 4 euros (majors 18 anys).

Data: 11 de març. Horari: de 19.30 a 21.00h. Lloc: Sala reunions de l’Eesportiu Claror (c/Sardenya, 333 interior). Preu: 60 euros (15 sessions).

CASTELLERS

AGENDA

Presentació del còmic ‘La Bimba’ El proper dissabte 15 de desembre a les 11.00 hores, l’Editorial Cromosoma realitzarà l’acte de presentació del còmic infantil La Bimba, una idea original de Cati Gómez. L’editorial, que entre d’altres obres té els drets dels dibuixos animats de Les Tres Bessones, farà l’acte a la sala de suport de la Biblioteca del Barri de la Sagrada Família. La Bimba és un còmic adreçat a infants de cinc anys que té com a temàtica el món de l’esport. La col·lecció disposa ja de dos títols La Bimba al Duatló i La Bimba juga a Bàsquet.

38-39 Cultura.p65

39

RECONEIXEMENTS La Colla Castellera va fer un reconeixement públic a les entitats que l’hi donen suport,

Dies: 12, 22 i 29 de gener, 5, 12, 19 i 26 de febrer, 4 de març. Hora: de 18.00 a 19.00h. Lloc: Centre Cívic Sagrada Família. Preu: 20 euros (majors 55 anys) S’entregarà documentació. ○

CLAROR MÚSICA

Clausura dels actes del cinquè aniversari Diumenge,28 d’0ctubre de 2007, va tenir lloc l’acte de clausura de les activitats commemoratives del cinquè aniversari de la Colla Castellera del barri de la Sagrada Família. L’acte es va desenvolupar en un matí ple de llum, en un ambient festiu i farcit de gent, i en el marc incomparable del temple de la Sagrada Família com a escenari de fons de les diferents activitats lúdiques programades.

ELS JEROGLÍFICS: PARAULES DIVINES En aquest curs coneixerem el secret dels jeroglífics, el seu poder i la seva màgia, així com el seu funcionament per poder entendre’ls i traduir-los correctament. Imparteix: Agència Aspasia Travel, especialistes en el Pròxim Orient.

el Districte de l’Eixample, l’Institut de Cultura i la Fundació Claror que va col·laborar en el naixement d’aquesta colla popular i li dóna suport econòmicament a través del seu programa d’ajut a activitats de caràcter cultural. La nostra felicitació més sincera a tots els seus membres, els quals encoratgem a seguir endavant amb el seu esforç diari i a fer més gran la colla castellera, en una activitat emblemàtica del treball en equip i de la cultura catalana que reconforta el barri de la Sagrada Família.

23/11/2007, 18:15

Concert de Nadal de la Coral Claror La Coral Claror d’adults i el Cor Infantil oferiran el seu tradicional concert de Nadal el dissabte 15 de desembre a les 20.00 hores a l’Església de Sant Tomàs d’Aquino situada al carrer Roger de Flor número 245 (entre els carrers de Còrsega i Indústria). La Coral Claror, dirigida pel mestre Lluis Yera, interpretarà una selecció de cançons del seu repertori i diverses nadales populars. El Cor Infantil, dirigit pel mestre Mario Cuéllar, interpretarà cançons tradicionals de Nadal. El concert acabarà amb una nadala cantada conjuntament per les dues corals.


40 COOPERACIÓ i SOSTENIBILITAT 0,7 CLAROR

0,7 CLAROR

Balanç positiu de la marxa dels projectes Les cinc entitats que van rebre l’ajut econòmic del III Concurs de la Fundació Claror fan balanç després de sis mesos Ja fa sis mesos que la Fundació Claror va atorgar l’ajuda econòmica a les entitats guanyadores del III Concurs d’Ajuts a projectes socials. És moment de fer balanç i veure com s’estan desplegant les iniciatives recolzades. El projecte de la Fundació d’Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia va dirigit a millorar la qualitat de vida dels infants en tractament oncològic. De moment, s’ha dinamitzat la sala jocs de Sant Pau i la companyonia a les habitacions, s’ha organitzat una festa infantil amb “Els Lunnis” a Sant Joan de Déu, una setmana d’esquí a Andorra i dos viatges a Eurodisney per a nens entre 7 i 17 anys. A més, s’han comprat 20 ordinadors portàtils i s’han acollit famílies de diverses procedències. El Club Esportiu CAR ha pogut fer realitat que els joves de Vic que pateixen alguna discapacitat intel·lectual puguin practicar esport, la qual cosa els millora la qualitat de vida. Actualment fan bàsquet, futbol sala, atletisme, natació, gimnàstica artística, hoquei interior i bàdminton. A Trinitat Nova, l’Associació de Veïns està impulsant alternatives d’oci per a alumnes amb fracàs escolar sota el lema “Fem esport, fem barri”. Partint de l’experiència de grups que ja funcionaven s’ha donat autonomia a grups de joves i de cultura popular per-

A la foto superior, infants del barri de Tié Tié al Congo. A la foto inferior un equip del Club Esportiu CAR què puguin articular els seus projectes en dates assenyalades com la Festa Major del barri i el Carnestoltes. L’Associació Esportistes Solidaris 1-0 ha creat un espai lúdicoesportiu per a joves amb risc social a l’Hospitalet de Llobregat. Les activitats han estat pactades amb els alumnes i, un cop en funcionament, s’entrarà en el treball en xarxa per part de serveis socials i

l’equip educatiu del centre. Per últim, l’Associació Units en l’Acció avança amb dificultats la construcció del centre poliesportiu al Congo. Aquesta va quedar paralitzada el mes de setembre per un ordre del govern que no permetia comprar materials. Les últimes notícies, però, apunten que la situació ja s’està normalitzant i que el proper mes de desembre es podran acabar les obres.

CLAROR

40-41 Coop_CClub.p65

40

23/11/2007, 18:33

IV concurs d’ajuts a projectes socials El proper desembre la Fundació Claror torna a obrir el concurs per a lliurar l’ajut econòmic de 20.000 euros a un o diversos projectes socials. Els requisits sol·licitats són els mateixos que els de l’edició anterior i, en concret, es demana que els projectes tinguin com a objectiu la millora de les condicions de vida de menors de 18 anys en situacions vulnerables. El context on es desenvolupen els projectes pot ser nacional o internacional i es valorarà especialment aquells que utilitzin l’esport com a eina d’integració social o de desenvolupament humà. Un altre dels aspectes a tenir en compte a l’hora de presentar les iniciatives és que l’ajut sol·licitat no pot superar els 20.000 euros ni el 60% del total del pressupost del projecte. L’explicació dels projectes s’han de fer emplenant un document predefinit que es pot trobar a www.claror.cat (apartat cooperació). El lliurament s’ha de fer a l’àrea de cultura i solidaritat de la Fundació (carrer Sardenya, 333, local dreta, baixos). El període de presentació finalitzarà el 15 de febrer de 2008. Des que el 2005 es va fer la primera convocatòria del concurs ja han estat 14 les entitats que han rebut l’ajuda sol·licitada, entre centenars de projectes presentats. Podeu consultar totes les iniciatives a la web de la Fundació Claror (www.claror.cat).


41

Hivern d’activitats a la natura i visites culturals

Nou carnet Claror Club per al 2008 Com cada any per aquestes dates, la Fundació Claror reparteix als abonats de totes les seves instal·lacions esportives el nou carnet Claror Club. Aquest carnet no és el que s’ha d’utilitzar per accedir als centres esportius, però sí és el que serveix per a gaudir d’importants descomptes a tota mena de comerços, teatres, museus i centres de lleure en general. A més, serveix per apuntar-se a les activitats de lleure que el Claror Club ofereix de manera exclusiva per als seus membres. El carnet Claror Club del 2008 s’ha repartit encartat amb aquesta revista, dins un tríptic informatiu. Si algun abonat no ha rebut la revista o el carnet, pot sol·licitar-lo gratuïtament als punts d’atenció al públic dels centres esportius.

S’oferiran activitats de neu i visites a dins i fora de Barcelona La temporada d’hivern 2008 té com a protagonistes les activitats esportives a la neu i tot un seguit de visites de caràcter cultural a Barcelona, Montblanc, Montserrat i el Parc del Garraf. Pel que fa a les activitats de neu, s’oferirà una excursió de raquetes d’esquí a Aransa el 19 de gener mentre que el 2 de febrer serà el torn de fer snowboard a la Cerdanya dedicant unes hores al curs d’iniciació i o de perfeccionament. Les rutes guiades per Barcelona ens portaran pelsl barris de Sant Antoni, Sarrià, la Plaça del Diamant, Santa Maria del Mar i el Laberint d’Horta. ○

ACTIVITATS DE LLEURE HIVERN 2008 GENER Ds. 19 Excursió amb raquetes a Aransa Dg. 27 Visita BCN: Barri de Sant Antoni

48 euros 8 euros

FEBRER Ds. 2 Snowboard a la Cerdanya 48 euros Dg. 3 Visita BCN: Nucli històric de Sarrià 8 euros Ds. 9 Montblanc, Ciutat Medieval 38 euros Dg. 10 Visita BCN: Plaça del Diamant 8 euros Ds. 23 Visita BCN: Santa Maria del Mar 8 euros Dg. 24 Palau Novella i monestir budista 38 euros MARÇ Ds. 8 Coves de Salnitre i camí de l’oli Dg. 16 Visita BCN: Laberint d’Horta

38 euros 8 euros

Inscripcions: a partir del 17 de desembre (places limitades) Reserva de places trucant al telèfon 93 476 13 94, de 9 a 14 h.

Rucasa, nova empresa patrocinadora de la Fundació La Fundació Claror ha signat un conveni amb Rucasa segons el qual aquesta empresa es converteix en “Empresa Patrocinadora de la Fundació Claror”. Rucasa és una empresa dedicada a la rehabilitació i el manteniment d’edificis. Els abonats de les instal·lacions de la Fundació Claror gaudiran d’un 3% de descompte en obres de fins a 30.000 eu-

40-41 Coop_CClub.p65

41

ros, i d’un 5% de descompte si l’obra supera la citada quantitat. Les oficines de Rucasa estan situades al carrer Lepant 241, entre València i Aragó. A la foto de la dreta veiem el Director General de Rucasa, Antoni Busom, amb el Director General de la Fundació Claror, Gabriel Domingo, després de la signatura del conveni.

23/11/2007, 18:33


42 AVENTURA A LA NEU

AVENTURA A LA NEU

Excursió amb raquetes de neu a Aransa Us hem preparat una excursió amb raquetes de neu a l’estació d’esquí d’Aransa, en plena Cerdanya. L’excursió dura unes cuatre hores i arribarem fins al Mirador. En acabar, reposarem forces amb un bon àpat.

AMB CARNET CLAROR CLUB

48e

Snowboard per a tots els nivells 48 a la Cerdanya

AMB CARNET CLAROR CLUB

e

Has pensat mai en provar l’snowboard? O ets un fanàtic d’aquesta modalitat esportiva? Per a tots els qui respongueu “sí” us oferim un dia complet amb 3 hores de classe per a dos nivells (iniciació i perfeccionament) i temps de pràctica lliure.

Data: dissabte 19 de gener Horari: de 7.00 a 20.00h Lloc: Estació d’esquí nòrdica d’Aransa (Cerdanya) Inscripció tel.: 93 476 13 94 Preu: 48 euros abonats 70 euros acompanyants Inclou: transport, ruta guiada, raquetes i bastons, i dinar

Data: dissabte, 2 de febrer Horari: de 6 a 20h, aprox. I nscripció tel. tel.:: 93 476 13 94 Preu: 48 euros abonats 70 euros acompanyants Inclou: transport, classes, forfait i assegurança. Possibilitat de llogar el material per 15 euros.

LLEURE CULTURAL

LLEURE CULTURAL

Montblanc, ciutat medieval i calçotada Visitarem Montblanc, la capital comarcal de la Conca de Barberà. Montblanc és un dels conjunts medievals més ben conservats de Catalunya i està situada al bell mig de la Ruta del Císter. Passejarem pel centre històric de la ciutat, on accedirem a edificis tancats normalment al públic en general, com per exemple l’església de Sant Miquel. Visitarem, també, la Plaça Major, el carrer dels Jueus, el Museu Comarcal... Acabarem la jornada amb una bona calçotada.

AMB CARNET CLAROR CLUB

38e

Data: dissabte 9 de febrer Horari: de 9.30 a 19.00h Lloc: Montblanc Inscripció tel.: 93 476 13 94 Preu: 38 euros abonats 55 euros acompanyants Inclou: transport, visita guiada i dinar

Vista al Palau 38 Novella i al monestir budista

AMB CARNET CLAROR CLUB

Data: diumenge 24 de febrer Horari: de 9.30 a 18.00h Lloc: Parc del Garraf Inscripció tel.: 93 476 13 94 Preu: 38 euros abonats 55 euros acompanyants Inclou: transport, visites i dinar

CLAROR

42-43 CClub.p65

42

23/11/2007, 18:49

e

Anirem fins al Garraf a visitar el Palau Novella, un edifici eclèctic, barreja de molts estils i que va ser construït a les darreries del segle XIX per encàrrec d’uns antics indians tornats de Cuba. Visitarem el seu museu romàntic, però també el monestir budista que acull des del 1996 i que és l’únic de Catalunya i un dels dos que hi ha a l’estat espanyol. A més, el museu mostra una de les col·leccions d’art, cultura i tradicions tibetanes d’Europa més importants.


43 AVENTURA

DE TURISME PER LA CIUTAT

Coves del Salnitre i el camí de l’oli 38 per Montserrat

AMB CARNET CLAROR CLUB

Anirem a Collbató i visitarem la Cova del Salnitre, on farem un passeig subterrani que permet descobrir el resultat d'un procés geològic singular i la diversitat de llegendes que van fascinar a Santiago Rusiñol o a l’arquitecte Antoni Gaudí. Després anirem cap al poble, on agafarem el camí de l’oli, pels camps d'oliveres, on veurem les construccions de pedra seca, parlarem de la cura dels arbres i de la recol·lecció de l'oliva.

e

Data: dissabte, 8 de març Horari: de 08.45 a 18.00h Lloc: Collbató Inscripció tel.: 93 476 13 94 Preu: 38 euros abonats 55 euros acompanyants Inclou: transport, visita a les coves, ruta i dinar

Sant Antoni, Horta, Sarrià, Gràcia... per triar i remenar! AMB CARNET CLAROR CLUB

Aquest trimestre programem quatre noves visites guiades per diferents indrets de Barcelona. La primera, el diumenge 27 de gener, ens portarà al barri de Sant Antoni, un dels més populars de la ciutat. Ens fixarem amb detall en l’emblemàtic mercat i també amb l’entorn que encara conserva edificis i farmàcies modernistes.

El diumenge, 3 de febrer, li tocarà el torn al nucli històric de Sarrià, on hi visitarem l’església de Sant Vicenç, la Casa de la Vila, la Casa Queraltó, el mercat, Can Foix, i el passatge Mallofré, entre d’altres indrets i cases.

DE TURISME PER BARCELONA

Repetim l’exitosa visita a Santa 8 Maria del Mar

AMB CARNET CLAROR CLUB

e

Recuperem aquesta activitat del darrer trimestre degut a l’èxit assolit, ja que se‘n van fer dos grups i encara hi ha llista d’espera. Així que el dissabte 23 de febrer repetim la visita a l’església del Mar i el fantàstic passeig per la Barcelona medieval, gaudint alhora de la història i les paraules que es desprenen de l’obra literària d’Ildefons Falcones.

El diumenge, 10 de febrer, la sortida prendrà com a referència la novel·la de Mercè Rodorera “La plaça del Diamant” i la pel·lícula dirigida per Francesc Betriu. A l’entorn d’aquesta plaça gracienca descobrirem els fets, els personatges i les anècdotes que s’expressen en totes dues obres. La darrera sortida serà el diumenge 16 de març i ens portarà a visitar els jardins del Laberint d’Horta, uns dels més desconeguts pels propis barcelonins però que amaguen un magnífic conjunt de jardins que es remunta al segle XVIII.

Data: dissabte, 23 de febrer Horari: de 17 a 20h. I nscripció tel. tel.:: 93 476 13 94 Preu: 8 euros abonats 15 euros acompanyants Inclou: visita i aperitiu

42-43 CClub.p65

43

8

e Data: diverses Horari: Dissabte, de 17 a 20h. Diumenge, d’11 a 14h. Lloc: Barcelona ciutat Inscripció tel.: 93 476 13 94 Preu: 8 euros abonats 15 euros acompanyants Inclou: visita guiada i aperitiu al final de cada sortida.

23/11/2007, 18:50


44 MUSEUS

LLIBRES

Exposició d’art Romànic al MNAC LA BIMBA AL DUATLÓ Cati Gómez Cromosoma

LA CARRETERA Premi Pulitzer 07 Cormac McCarthy Edicions 62

ESTAR EN FORMA Marta Vidal Biblioteca Temática del Deporte

L’Editorial Cromosoma, posseïdora dels drets d’edició de les Tres Bessones,edita ara les historietes de La Bimba. Aquest còmic va adreçat a un públic infantil de vuit anys i té com a prinicpal temàtica la pràctica esportiva. La col·lecció ja compta fins ara amb dos títols editats: La Bimba al Duatló i La Bimba juga a Bàsquet.

Mereixedora del Premi Pulitzer 2007, aquesta magistral novel·la planteja sense embuts un futur on no hi ha esperança per a ningú, però on un pare i el seu fill, resisteixen per amor. Imponent pel que fa a la profunditat visionària, La carretera és una lúcida meditació sobre el pitjor i el millor de què som capaços de fer per amor.

Aquest llibre està dirigit a totes aquelles persones interessades en la realització d’activitat física saludable. A partir de la seva lectura es poden conèixer tots i cadascun dels beneficis de l’exercici físic a través del fitness així com les pautes per a la realització de l’activitat física amb l’ojectiu bàsic de gaudir d’una bona salut.

Catalunya i la Mediterrània en la plenitud del romànic (11201180). Barcelona, Toulouse, Pisa tractarà una de les etapes més brillants i creatives del romànic català. La mostra reunirà al MNAC un centenar d’obres cabdals del segle XII procedents de museus de França, Itàlia, Anglaterra i els Estats Units, així com de la catedral de Pisa, dels monuments romànics de Toulouse i de la portada de Sant Pere de Rodes, obra del Mestre de Cabestany. D’aquest escultor, una de les personalitats més notables de l’època medieval a tot Europa, també es podrà con○

MÚSICA

templar a l’exposició el Timpà de Cabestany, una de les seves grans obres mestres.

MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA AMB CARNET Tel. 635 62 99 48 CLAROR CLUB www.mnac.cat %

30

ESQUÍ

Temporada d’esquí a Boí Taüll Ressort IN RAINBOWS Autoproducció Radiohead 2007

NO TE RINDAS Batiendo Records Lilith 2007

EL CAMÍ CAP A NOSALTRES Cesk Freixas 2007

Després del decebedor Hail to the Thief (2003), els cinc d’Oxford tenien el repte de recuperar la força i la inspiració però aquest nou disc comença a donar símptomes de cansament de la seva fórmula. Hi ha grans moments que ens recorden als Radiohead més grans com ara ‘Bodysnatchers’ o ‘Nude’ però el disc decau en un excés de mitjos temps.

Lilith són una formació barcelonina que ja porta cinc anys creant-se una reputació en el món del directe telonejant bandes mítiques com Deep Purple o Iggy Pop. Ara ens presenten el seu primer disc de llarga durada en què barregen amb mestria punk i rock, tot ben amanit amb unes lletres que parlen de diferents tipus de pors i fòbies.

Aquest és ja el segon disc de Cesk Freixas, el segon del camí cap a ell mateix. Un disc ple de tendresa, proximitat i ambients càlids on l'amor és el protagonista de totes les històries. El cantautor ha perdut innocència però ha guanyat en romanticisme i coherència amb un treball per escoltar a casa amb tranquil·litat i assaborint-lo ben a poc a poc.

El Claror Club us convida a gaudir de la temporada d’esquí a l’estació de Boí Taüll Ressort, on presentant el carnet del Claror Club us benificiareu d’avantatges. Els membres del Claror Club gaudeixen d’un 10% de descompte en la compra de forfaits per l’estació d’esquí i també en la contractació d’allotjaments als hotels i apart-hotels. L’estació d’esquí compta amb més de 46 pistes, 16 remuntadors, 2 telecadires, 1 triplaça i 151 canons de neu artificial, que asseguren l’esquí tot l’hivern i part de la primavera. A part de l’allotjament, els serveis del ressort inclouen allotjament, restau-

CLAROR

44-45 CClubcult.p65

44

23/11/2007, 19:24

rants, lloguer de material, activitats... fent d’aquest centre dels Pirineus, un lloc ideal per divertir-se amb la família i els amics. AMB

CARNET BOÍ TAÜLL RESSORT CLAROR CLUB Tel. 902.40.66.40 % www.boitaullresort.com

10


45 TEATRE

‘El llanto’ de Lorca arriba a l’Espai Brossa aquest hivern L’activitat teatral d’aquesta temporada ve atapeïda d’estrenes Aquesta temporada d’hivern que comença oferirà una gran varietat d’estrenes amb descomptes als membres del Claror Club que una vegada més podran gaudir del millor teatre a un preu òptim. La novetat més destacada d’aquest hivern és l’estrena el 14 de desembre a l’Espai Brossa de El Llanto, una adaptació de Ignacio Sánchez Mejías de la famosa obra del poeta Federico García Lorca i que és interpretada per la companyia Octubre Teatral. La representació es farà fins el 6 de gener i els membres de Claror Club tindran un descompte del 25%. Dins del matiex Espai Brossa i durant els mesos de gener i febrer també s’estrenaran La sorra i l’Acadèmia de

Joan Brossa i Vent d’Aram de Joan Vinyoli. MÉS ESTRENES Paral·lelament, el Teatre Villarroel representa fins el 6 de gener Intimitat, una adaptació de Gabriela Izcovich de l’obra de Hanif Kureishi amb Joel Joan i Clara Segura de protagonistes. A partir del 10 de gener i fins el 2 de març serà el torn de Variacions enigmàtiques, una obra de suspens i amor. El Teatre Victòria estrenarà el 17 de gener Boscos Endins de la Companyia Dagoll Dagom tot i que també seguirà amb la representació de Grease. El Teatre Lliure, per la seva part, presenta una agenda atapeïda d’estrenes que co-

mença amb l’obra La torre de la defénse que va tenir un èxit destacat al Festival d’Avinyó de 2006. Durant els mesos de gener i febrer també hi destaquen Blanco d’Octavio Paz i dirigida per Frederic Amat i la comèdia de Neil Laboute, La forma de les coses. El 8 de gener el Teatre Romea estrenarà l’obra del poeta rus Alexander Puixkin, Mozart, Salieri i el Rèquiem inacabat. El 23 de gener serà el torn de Homebody Kabul, una reflexió sobre l’Afganistan de Tony Kushner. I per acabar, el 8 de febrer arribarà l’adaptació de Tirnat lo Blanc de Calixto Bieito. Del 16 de desembre al 4 de gener, el Poliorama apostarà per l’espectacle del Màgic Andreu titulat Chuspitrus-

El Llanto de García Lorca kiguaychikey. El 13 de febrer estrenarà la infantil Vola, Peter Pan. El Teatreneu representarà La Màgia i el club de la serpiente mentre que el Teatreneu apostarà per espectacles on la màgia serà la clara protagonista.

RECOMANACIONS TEATRALS EL LLIBERTÍ Poliorama Dimecres i dijous

DE PORTES ENDINS IV Tantarantana Del 16/01 fins el 12/02

-25

QUID PRO QUO Versus Teatre Del 05/02 al 02/03

-25

UNA CARA NOVA Teatre Tantarantana Del 27/02 al 23/03

-25

LA MAGA I EL CLUB DE... -25% Versus Teatre Fins el 22/12

BLANCO Teatre Lliure Del 17/01al 20/01

-10

VOLA, PETER PAN Teatre Poliorama Del 13/02 fins el 24/02

-20

BALLET REIAL FLANDES Teatre Lliure Del 27/02 i 28/02

-10

TORRE DE LA DEFÉNSE Teatre Lliure Del 18/12 fins el 20/01

-10

BOSCOS ENDINS Teatre Victòria A partir del 17/01

-20

%

UBU REI Teatre Tantarantana. Del 13/02 fins el 24/02

-25

%

EL GRAN INQUISIDOR Espai Brossa Març i abril

-25

EL LLANTO Espai Brossa Del 14/12 fins el 06/01

-25

%

LA SORRA I L’ACADÈMIA Espai Brossa Gener i febrer

-25

%

LA FORMA DE LES COSES -10% Teatre Lliure Del 07/02 fins el 09/03

SABATES DE TALÓ ALT Tantarantana Del 26/03 al 20/04

-25

INTIMITAT Teatre Villarroel Fins el 06/01

-20

%

HOMEBODY KABUL Teatre Romea Del 23/01 fins el 03/02

-20

%

VENT D’ARAM Espai Brossa Febrer i març

-25

EN PAU I LES COSES... Tantarantana (infantil) Del 5/04 al 27/04

MOZART, SALIERI I EL... Teatre Romea Del 08/01 al 20/01

-20

VARIACIONS... Teatre Villarroel Del 10/01al 02/03

-20

TIRANT LO BLANC Teatre Romea Del 08/02 fins el 09/03

-20

GREASE Teatre Victòria dimarts, dimecres i dijous

44-45 CClubcult.p65

-20

%

%

%

45

%

%

%

%

%

%

%

23/11/2007, 19:24

%

%

%

%

entrada

5•

-20

%


46

CENTRES DE LLEURE, MUSEUS, TEATRES...

CENTRES DE LLEURE

5% AEROCLUB BARCELONA-SABADELL - Cursos d’iniciació - Vols de bateig de l’aire Aeroport de Sabadell · 08025 Sabadell Tel. 93 710 19 52 · www.aeroclub.es 10 CATALUNYA EN MINIATURA Vine al parc temàtic declarat d’interès turístic nacional. Can Balasch de Baix, s/n · Torrelles Llob. Tel. 93 689 09 60 www.catalunyaenminiatura.com

%

10 LA SELVA DE L’AVENTURA Salta, penja’t, llença’t, fes el mico entre els arbres.

%

%

CUPONS DESCOMPTE

%

Ctra. de la Mina, s/n Cardona (BCN) Tel. 93 869 24 75 · www.salcardona.com

%

20 EGIPCI Comparteix amb nosaltres la passió per Egipte.

50 ETNOLÒGIC De les cultures tradicionals a la interculturalitat.

10%

ESCOLA NÀUTICA 20% ANTÍPODAS Converteix-te en patró d’embarcació al Port de Barcelona.

%

%

Pg. Sta. Madrona (Parc Montjuïc) BCN Tel. 934 246 807 www.museuetnologic.bcn.es

% AQUADIVER Aigua i emocions per a totes les edats. Adults: 19 eur Infantil: 11,60 eur Aparcament gratuït · Platja d’Aro www.aquadiver.com Tel. 972 82 82 83

HISTÒRIA DE CATALUNYA Vine a conèixer la nostra història.

2x1

Plaça Pau Vila, 3 · Barcelona Tel. 93 225 47 00 · www.mhcat.net

% WATERWORLD Gaudeix de les nostres atraccions d’aigua per a tots els públics! Adults: 19 eur Infantil: 11,60 eur Aparcament gratuït · Lloret de Mar www.waterworld.es Tel. 972 36 86 13

MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona.

20 %

Plaça dels Àngels, 1 · Barcelona Tel. 93 412 08 10 · www.macba.es

50 MONESTIR DE PEDRALBES Un dels millors exemples del gòtic català.

%

%

Baixada del Monestir, 9 ·Tel. 93 203 92 82 www.museuhistoria.bcn.es

SALES DE BALL NIZA Ball amb orquestra. Entrada gratuïta per a dones, 5 euros per a homes. Plaça Sagrada Família, 12 Metro: Línies 1 i 5 · Tel. 93 457 83 78

MUSEUS

%%

València, 284 · 08007 Barcelona Tel. 93 488 01 88 · www.fundclos.com

Informació i reserves: 902 880 810 www.campus-cerdanya.com

MUSEU DE CERA Entra en contacte amb els personatges famosos de la història.

%

2x1

Passatge la Banca, 7 · Barcelona Tel. 93 317 26 49 www.museocerabcn.com

20 MUSEU DE LA XOCOLATA Fundació privada de l’Escola del Gremi de Pastisseria i Museu de la Xocolata de Barcelona. Comerç, 36 · Barcelona Tel. 932 687 878 · www.pastisseria.com

%

30 %

MNAC Un museu, 1.000 anys d’història. Tens un gran Museu molt a prop teu. Vine a viure’l! Palau Nacional. Parc de Montjuïc. Tel. 936 220 376 · www.mnac.es

20%

46

100 50 C. MONUMENTAL PLAÇA DEL REI Descobreix els monuments i el subsòl d’aquesta emblemàtica plaça. Plaça del Rei, s/n · Tel. 93 315 11 11 www.museuhistoria.bcn.es

5%

CAMPUS CERDANYA 10 Vacances actives sense parar de fer esport, i al mig dels Pirineus.

46-48_Guia.p65

MUSEUS

ELEMENTS STATION 10% Classes i cursos d’esquí, sortides amb raquetes, lloguer de material i botiga.

Escullera de Poblenou, 20 Port Olímpic Tel. 932 218 097 www.antipodas-en.com

20 POBLE ESPANYOL DE BARCELONA Un recinte a l’aire lliure, emmurallat i peatonal. Activitats, tallers, festes, tradicions i espectacles. Marquès de Comillas, 13 Tel. 93 508 63 00 www.poble-espanyol.com

Amigó 14-16 · 08021 Barcelona Tel. 902 40 66 40 · www.boitaullresort.es

10 PARC CULTURAL MUNTANYA DE SAL La muntanya de sal de Catalunya!

Plaça Pista Llarga s/n · Edifici Resort Alp 2500 · 17537 La Molina · Tel. 902196559 o 902190415 · ww.station.es

Sortida 202 Eix Transversal C25 Coll de Ravell 17401 Arbúcies Tel. 626 799 335 · www.selvaventura.com

BOÍ TAÜLL RESORT 10 Passa uns dies d’esbarjo gaudint amb plenitud de la natura.

CENTRES DE LLEURE

TEATRES

FUNDACIÓ MIRÓ 2X1 Centre d’Estudis d’Art Contemporani. Descompte del 20% en entrada general i 2x1 en entrades temporals. Parc de Montjuïc, s/n · Barcelona Tel. 934 439 470 · www.bcn.fjmiro.es

Lepant, 150 · Barcelona Tel. 93 247 93 00 · www.auditori.cat

50 CAIXAFORUM Centre social i cultural de l’Obra Social Fundació ‘la Caixa’. Descompte del 50% en les activitats organitzades. Av. Marquès de Comillas, 6-8 Tel. 93 476 86 35 · www.lacaixa.es

% TEATRE CONDAL Entrades a preu reduït per Òscar, una... Consulteu web Claror Club. Reserva entrades al 933 097 004 amb targeta bancària. Avda. Paral·lel, 91 · Barcelona Tel. 93 442 31 32

%

10 L’AUDITORI Descompte en els concerts de l’OBC de la temporada 2007-08.

26/11/2007, 13:05

%


47

GUIA DE SERVEIS I COMPRES...

TEATRES

25 ESPAI BROSSA Descompte en les entrades de les obres de la temporada 2007-2008. Allada Vermell, 13 (final c/Princesa) Tel. 93 315 15 96 · www.espaibrossa.com

% GUASCH TEATRE Entrades a 10 euros de dijous a diumenge per als espectacles de la temporada 2007-08. Aragó, 140 · Barcelona Tel. 93 451 34 62 · www.guaschteatre.com TEATRE LLIURE Descompte en les entrades de les obres de la temporada 2007-2008

ASSEGURANCES

%

%

RUIZ COMERCIAL Y ASESOR 1963, SL

Estudio personalizado de su seguro Información y seguimiento siniestro Seguro Auto precio especial hasta 50%

10%

Saló de perruqueria i estètica

c/ Nàpols, 330, bxs. Tel. 93 208 05 88 · Fax 93 458 55 84 Móviles 607 73 35 63 · 667 54 10 41 seguros@ruizcomercial.com www.ruizcomercial.com

Rosselló, 378, B dreta 08025 Barcelona Tel. 93 446 01 56

AUTOMOCIÓ

%

%

INSTAL.LACIONS

%

CONSTRUCCIONES, S.C.P.

Plaça Margarida Xirgu, 1 · Barcelona Tel. 93 289 27 71 · www.teatrelliure.com

20 POLIORAMA Descompte en les entrades de dimecres i dijous de les obres de la temporada 2007-2008.

ESTÈTICA

%

Projectes i treballs de remodelació de piscines públiques i privades Construcció d’instal·lacions esportives Projectes de decoració i execució obres

• Una xarxa d’autoescoles al teu servei • Cotxe • Moto • Camió • Autocar • Trailer

Eduard Gibert, 8, 1r. 08940 Cornellà (Barcelona) Tel. i Fax 93 474 44 81

Provença, 455-457 · 08025 Barcelona Tel. 93 436 76 49 · www.cota.es

La Rambla, 115 · BCN · Tel. 93 317 75 99 www.teatrepoliorama.com

% TEATRE ROMEA Entrades a preu reduït per Mozart, Salieri i el rèquiem inacabat. Consultar web Claror Club. Reserva entrades al 933 097 004 Hospital, 51 · Barcelona www.teatreromea.com

%

10%

%

5%

% TANTARANTANA Entrades adults amb 25% i fins a 4 entrades infantils a 5 euros, temporada 2007-2008. Les Flors, 22 · Barcelona Tel. 93.441 70 22 · www.tantarantana.com

25 VERSUS TEATRE Descompte en les entrades de les obres de la temporada 2007-2008.

%

Projectes de bioseguretat per a l’ambient i la desinfecció.

Castillejos, 179 · Barcelona Tel. 93 232 31 84 · www.versusteatre.com

20 VICTÒRIA Descompte en les entrades de dimarts, dimecres i dijous de la temporada 2007-08.

%

Mossèn Serapi Farré, 30-32 08240 Manresa Tel. 653 96 14 12 · 93 874 80 62

Av. Paral·lel, 67 · Barcelona Tel. 93 329 91 89 · www.teatrevictoria.com TEATRE VILLARROEL % Entrades a preu reduït per Variacions enigmàtiques. Consultar web Claror Club. Reserva entrades al 933 097 004 Villarroel, 87 · Barcelona www.villarroelteatre.com

ENSENYAMENT

% VIU EL TEATRE Entrades a 8 euros en les obres de la campanya “Dimarts Clàssics” i “Teatre Familiar” de la temporada 2007-08. La Rambla, 115 · BCN · Tel. 93 317 75 99 www.unicsproduccions.com 10%

Indica el descompte que s’ofereix

46-48_Guia.p65

47

COMERCIAL M&P

%

%

Fabricación productos químicos industriales Avda. Dr. Ragull,50 1º 1ª 08190 Sant Cugat del Vallès Tel. 93 378 92 12 · Fax 93 378 92 25

%

Descompte variable segons producte

p.48 Consulteu anunci a la pàgina indicada

26/11/2007, 13:05


48

GUIA DE SERVEIS I COMPRES...

%

% p.5

SALUT: ODONTOLOGIA

20% Port. Int.

• Tot tipus de tractaments odontològics • Primera visita, consulta i revisions periòdiques gratuïtes • 25 clíniques dentals Sardenya, 319 · Tel. 934 570 453 Av. Madrid, 141-145 · Tel. 934 394 500 Diputació, 238 · Tel. 933 426 400 PAPERERIA PAPERERIA XEITO

5%

SALUT: ÒPTICA

45%

• Papereria i llibreria • Material d’oficina

%

Rosselló, 384 Tel. i Fax 93 456 56 17

MÚSICA

%

• Ulleres graduades • Lents de contacte de tot tipus • Ulleres de sol graduades • Ulleres per a tot tipus d’esports Sardenya, 365 · Tel./Fax 93 458 39 33 www.albarri.com/artiveroptics

JOIERIA-RELLOTGERIA JOIERIA ALMOR •

40%

10%

Taller propi

Marina, 307 - Tel. 93 456 29 23 08025 Barcelona

Mil detalls per a tu

• 40% dte. Muntura i vidres • 20% dte. Audífons garantits 5 anys • 20% dte. Ulleres de sol i lents de contacte Finançament a 3, 6 i 12 mesos. Pressupost a mida i sense compromís.

Còrsega, 511 Tel. 93 207 45 22

Muntaner, 134 · Tel. 93 454 61 08 València, 494 · Tel. 93 245 99 15

REGALS

20%

JOIERIA SANT PAU • Taller de joieria i rellotgeria • Reparació amb 6 mesos de garantia • Transformació • Piles • Corretges Dos de Maig, 311 · Tel. 93 347 61 65 joieriasantpau@menta.net

LLAR

10%

GIRBAU REGALS

RESTAURANT

% p.16

10%

UNIVERS DE LA VISIÓ

40%

• Revisions visuals gratuïtes Sardenya, 325 Tel. 93 207 77 51

• Menú (migdia i nit) • Menús especials per a grups • Gran assortiment de tapes • Cuina permanent València, 443 (xamfrà Marina) Tel. 93 232 59 07 ww.xamfragaudi.com

Ara 24 mesos sense interessos!! • Reformes de cuines i banys • Portes i finestres • Sostres, pladur, terres... Diputació, 468 · 08013 Barcelona Tel. 93 265 41 01· www.PREBAC.com

%

CA LA NURI Descomptes de dimarts a divendres nit

10% p.34

Pg. Marítim, 55 · Tel. 93 221 37 75 Consell de Cent, 377 · Tel. 93 215 55 23

SALUT: MASSATGES JOAN GENOVÉS

10%

• Quiromassatgista diplomat amb molts anys d’experiència • Especialista en dolors d’esquena Tardes de 16 a 20 horas. Zona Sagrada Família. Tel. 93 446 09 27 · www.quiromassatge.es

10%

Indica el descompte que s’ofereix

46-48_Guia.p65

48

%

Descompte variable segons producte

SALUT: PSICOLOGIA

% CEDIPTE-PSICOLOGIA Atenció psicològica a nens, adolescents i adults. Descompte del 50% la primera visita i 15% en les següents visites. Plaça Tetuan, 26, 2n. 2a · Tel. 93 232 51 96 www.cedipte-psicologia.com MYSORE

10%

• Consulta naturòpata • Reflexologia podal • Quiromassatge. Flors de Bach • Consulta de tarot • Podologia • Consulta psicològica Rosselló, 431 (cantonada Marina) Tel. 93 435 23 40

p.48 Consulteu anunci a la pàgina indicada

26/11/2007, 13:05


Cobertes_FC.p65

3

23/11/2007, 19:02


Cobertes_FC.p65

4

23/11/2007, 19:03

Revista Claror Sports nº 59  

Publicació trimestral editada per la Fundació Claror sobre esport, salut, cultura i lleure.