__MAIN_TEXT__

Page 1

2016 qui som | gestiรณ esportiva | gestiรณ responsable | resultats

cobertes2016.indd 3

17/5/17 15:48


cobertes2016.indd 4

17/5/17 15:48


salutació

2

qui som

4

memòria d'activitat: gestió esportiva clubs esportius claror sardenya claror cartagena claror marítim can caralleu l'esportiu de llinars despí esport eas taradell organització d'esdeveniments esportius seccions esportives

paper reciclat

memòria de sostenibilitat: gestió responsable bon govern comunicació i transparència compromís amb els clients compromís amb l'equip humà compromís amb l'entorn compromís amb la societat compromís amb el medi ambient memòria econòmica govern i direcció

12 12 16 20 24 28 32 36 40 44 53 54 55 56 59 60 62 64 67 68 72

* Utilització genèrica del llenguatge. En part del text s'ha utilitzat el masculí com a genèric a l'efecte de no realitzar un text massa complex, sense que això suposi ignorància de les diferències de gènere existents,

01-11_memoria2016_INDEX_SALUTACIO_QUISOM.indd 1

15/5/17 18:37


salutació

2016, un bon any. Ve de gust dir-vos-ho

Arriba el moment de fer balanç del que ha estat l’any 2016 i ens apareix un somriure a la cara en escriure aquestes paraules de salutació. És un somriure que delata que l’any 2016 ha estat un any positiu per al nostre projecte. I després de tants anys de crisi i de pessimisme general, ve molt de gust poder-vos-ho dir. Efectivament, el 2016 les coses ens han sortit força bé i el nostre projecte ha fet un nou pas endavant, però no perquè tot hagi estat més fàcil. De fet, en l’àmbit operatiu ha estat ben bé al contrari, perquè hem hagut de superar el repte més important que fins ara ens ha generat la nova competència apareguda en el nostre sector d’activitat els darrers anys: el mes de maig ens assabentem que, a finals d’estiu, obrirà les portes un nou gimnàs de baix preu molt i molt a la vora del Claror Cartagena. Sabíem que un dia o altre ens tocaria de ben a prop i el moment arriba a meitat d’any. Ens sentim francament orgullosos de com hem reaccionat davant d’aquest nou repte. L’equip humà tant del centre com dels serveis centrals de l’entitat han demostrat una capacitat excepcional de reacció i de superació, afrontant Hem hagut de superar el repte més important que fins ara ens ha generat la nova competència i ens sentim francament orgullosos de com hem reaccionat

01-11_memoria2016_INDEX_SALUTACIO_QUISOM.indd 2

el nou repte amb contundència. I tot aprofitant el 18è aniversari de la inauguració del centre, abordem una reforma integral dels espais (ampliant encara més les inversions ja previstes i amb un ajut de l’Ajuntament de Barcelona) i refem tota la proposta esportiva i de serveis. Tot plegat, ho vam traslladar als veïns i veïnes del barri en una potent campanya de comunicació. El temps ens ha demostrat, si més no durant aquests primers mesos, que va ser una bona opció, ja que hem aconseguit mantenir estable (i fins i tot incrementar) la massa social d’aquest club. Amb el Claror Cartagena tanquem el cicle de les grans reformes i millores d’espais que vam iniciar ara fa cinc anys i que ens ha permès situar ja tots els clubs a un nivell francament alt. Un altre fet rellevant de l’exercici passat ha estat la incorporació al grup de l’Espai d’Aigua i Salut de Taradell. El mes de març del 2016 vam iniciar-ne la gestió, en règim de prestació de servei, en guanyar el concurs públic que va llençar l’Ajuntament d’aquesta vila. És un centre ben conegut per nosaltres, atès que en el seu moment vam Aprofitant el 18è aniversari del Claror Cartagena, abordem una reforma integral dels espais i refem tota la proposta esportiva i de serveis

15/5/17 18:37


El març iniciem la gestió de l'Espai d'Aigua i Salut de Taradell en règim de prestació de servei i ja són vuit els centres esportius gestionats per les tres entitats del grup

salutació | 3

Hem formulat una estratègia 2016-2017 en què la digitalització ocupa un lloc central i esdevé un projecte ambiciós que abasta àmbits molt diversos Les enquestes de clima laboral i satisfacció de treballadors ens han aportat els millors resultats des que fem l'avaluació fa més de deu anys. col·laborar en la fase final de les obres i en la posada en marxa, la qual cosa el feia especialment proper i interessant. Amb aquest ja són vuit els centres esportius gestionats per les tres entitats del nostre grup i la família de treballadors de la casa segueix creixent. Des del punt de vista estratègic, també ha estat un any important. Per al bienni 2016-2017 el Claror ha formulat una estratègia en què ocupa un lloc central la digitalització dels nostres processos per tal de treure el màxim profit de l’ús de les noves tecnologies. És un projecte ambiciós que abasta àmbits molt diversos, des de l’experiència del client mentre fa la pràctica esportiva fins a la comunicació amb els usuaris, passant per l’oficina electrònica i el màrqueting digital. Durant el 2016 s’ha avançat molt en aquests aspectes. Alguns dels projectes ja són una realitat i d’altres ho seran en el transcurs de l’any 2017. És la part que ens faltava per acabar i completar el procés de canvi iniciat els anys de

01-11_memoria2016_INDEX_SALUTACIO_QUISOM.indd 3

Gabriel Domingo, director general

crisi i que volem que ens situï en una posició capdavantera, també en aquest aspecte. En aquesta memòria trobareu moltes dades que reflecteixen la nostra activitat, el que hem aconseguit fer i fins a on hem pogut arribar. I tot, amb la màxima transparència, que, des de sempre, ha caracteritzat l’entitat. D’entre totes les dades voldríem destacar-ne un parell. D’una banda, el creixement de la nostra massa social (de gairebé el 5 % als centres que ja gestionàvem i fins al 8 % tenint en compte la incorporació del nou contracte de Taradell) i el fet que el 2016 hem estat capaços de seguir reduint la rotació d’usuaris fins a portar-la a nivells anteriors als de la crisi i, en alguns centres, fins i tot millorar-la. Per si això fos poc, les enquestes de clima laboral i satisfacció dels treballadors fetes a finals d’any ens han aportat els millors resultats des que fem aquesta avaluació (ja més de deu anys) i els indicadors de satisfacció i fidelització de clients han estat realment bons.

Miquel Céspedes, president

I com a colofó, el 2016 ha estat un any en què la nostra responsabilitat social corporativa ha aconseguit el seu màxim desplegament cap a l’entorn social dels barris, els col·lectius, les entitats i les escoles properes als nostres clubs. En aquest sentit, cal fer una menció especial al projecte de Can Roger que contempla un menjador social, hort urbà, activitats culturals i un servei d'inserció social i laboral al barri de la Sagrada Família, i que el mes de novembre ha rebut la Medalla d’Honor de l’Ajuntament de Barcelona. Des d’aquí volem fer arribar el nostre agraïment més sincer a tots els que, d’una manera o altra, heu contribuït a poder fer aquest balanç tan positiu: a tots els treballadors i treballadores de la casa per l’esforç constant i la vostra bona feina i també a totes les persones usuàries i amics i amigues dels nostres centres, que amb la vostra fidelitat i compromís amb l’entitat feu que tota la nostra feina tingui un sentit de debò.

15/5/17 18:37


qui som

promotors d'esport i activitat física per a tothom La Fundació Claror és una entitat catalana privada sense ànim de lucre, nascuda al barri de la Sagrada Família de Barcelona, que promou l'esport, la salut i el lleure per a tothom. El nostre origen se situa en la Claror Societat Cooperativa Catalana Limitada -que es transforma en Fundació l'1 de desembre de 1989- i avui ha ampliat l'abast de la seva activitat inicial amb el seu propi creixement i amb la participació en altres entitats vinculades, constituint el que anomenem Grup Claror. Treballem per millorar la qualitat de vida de les persones al llarg de la seva vida i mitjançant la promoció d'hàbits de vida saludables com ara la pràctica d'activitat física. Ho fem amb un bagatge de més de 35 anys d'experiència com a gestors de centres esportius municipals, actualment en tres vessants: gestió de centres esportius (concessions administratives) Gestionem cinc equipaments esportius en règim de concessió, tot ells de titularitat pública. En tres, la gestió és directa (Claror Sardenya, Claror Cartagena i Claror Marítim). En els altres dos centres, duem a terme la gestió mitjançant la participació en altres entitats en les quals participem majoritàriament (L'Esportiu de Llinars mitjançant Llinarsport i Can Caralleu mitjançant la Fundació Can Caralleu Esport) gestió de centres esportius (prestació de serveis) Aportem també el nostre coneixement i el nostre model de gestió en la modalitat de contracte per prestació de serveis. Aquest és el cas de les instal·lacions gestionades a Sant Joan Despí i a Taradell. assessorament També oferim serveis d'assessorament en aspectes concrets relatius al disseny, la construcció, la posada en marxa i/o la gestió de centres esportius, tant a altres entitats gestores com a administracions locals.

01-11_memoria2016_INDEX_SALUTACIO_QUISOM.indd 4

15/5/17 18:37


claror | qui som | 5

el grup Claror gestió per concessió sardenya

Patronat

cartagena

10 membres 2 AMPA Escola Sagrada Família 2 Claustre Escola Sagrada Família 2 Socis abonats 1 Empleat de la Fundació Claror 3 Externs

1998 marítim

2001

125 treballadors

7.706 abonats

Eixample Barcelona 4.300 m2

89 treballadors

8.589 abonats

Ciutat Vella Barcelona 6.400 m2

82 treballadors

6.114 abonats

137 treballadors

7.794 abonats

42 treballadors

2.725 abonats

6.500 m2

1982

1989

Gràcia Barcelona

Fundació Can Caralleu Esport

1999

Sarrià Barcelona

Patronat

6 membres

1999

31.000 m

2

4 Fundació Claror 2 externs Llinars Vallès Oriental

Llinarsport, SL 2009

2007

gestió per prestació de servei

Consell d'administració

5 membres

2 Escola Ginebró 4 Fundació Claror

7.200 m2

Sant Joan Despí Baix Llobregat

2014

36.606 m

2

Taradell Osona 2016

2.600 m2

La dada total de treballadors inclou els treballadors de tots els clubs esportius, més els de les àrees centrals de Claror

01-11_memoria2016_INDEX_SALUTACIO_QUISOM.indd 5

100 treballadors

9.187 abonats

28 treballadors

1.222 abonats

630 treballadors

43.337 abonats

15/5/17 18:37


6 | claror | memòria i balanç d'activitat 2016

una manera de ser... la missió

la visió

La missió última de Claror és contribuir, des de l'esport, la salut i el lleure a millorar la qualitat de vida de les persones al llarg de la seva vida.

Claror vol ser reconeguda com una entitat catalana experta i de referència en l'àmbit de l'esport socialment inclusiu.

(el que volem ser ara)

Claror promou i presta serveis esportius de qualitat des d'un plantejament socialment inclusiu (esport per a tothom), èticament responsable i de compromís amb l'entorn.

(el que volem ser a futur)

El grup Claror es percebut per part de les administracions i altres institucions com un gestor fiable i compromès que procura el màxim arrelament territorial i amb l'entorn dels seus centres esportius.

El grup Claror fonamenta la seva actuació en una clara orientació a la satisfacció dels seus clients i usuaris i es basa en la capacitat, l'actitud, la implicació i la satisfacció del seu equip professional, en el bon funcionament i el confort de les seves instal·lacions i en la diferenciació a partir del sentiment de pertinença i de vinculació generat entre els seus usuaris i en la relació amb els col·lectius i organitzacions de l'entorn.

Alhora, l'entitat vol ser vista com un agent expert capaç de transmetre coneixement a d'altres i de capacitar els professionals del sector de la gestió esportiva de forma permanent.

La gestió s'inspira en els models d'excel·lència i sostenibilitat i es regeix per un codi ètic propi que recull els valors i els principis d'actuació fonamentals de l'organització.

Claror vol ser reconeguda socialment com una entitat del màxim prestigi i presència en l'entorn del barri de la Sagrada Família.

El grup Claror vol estendre els beneficis dels seus serveis i la seva expertesa a tantes persones i col·lectius com li sigui possible amb un model de creixement sostenible des del punt de vista econòmic i de qualitat del servei.

el nom ‘Claror' Els fundadors de la Cooperativa van batejar-la amb el nom de “Claror” per diverses raons: perquè era el nom amb què, durant el parèntesi de la Segona República (19311939) s'havia anomenat l'Escola Sagrada Família, en referència a la lluminositat que prometien els nous temps; i en segon lloc, per què durant els anys 70, a les acaballes del franquisme, aquest va ser el nom recuperat per un grup de pares que es reunien setmanalment per parlar de qüestions socials, i que acabaria sent la llavor d'on sorgiria la idea de crear la cooperativa que adquiriria l'escola.

el codi ètic, decàleg de valors Claror promou i presta serveis esportius de qualitat des d'un plantejament socialment inclusiu (esport per a tothom), èticament responsable i de compromís amb l'entorn. Integritat: Coherència entre el que es diu i el que es fa. Credibilitat: Fiabilitat de les expectatives dipositades en l'entitat. Equitat: Distribució equitativa de càrregues i beneficis. Diàleg: Possibilitat de participació i mecanismes de consens entre els diferents grups implicats i afectats. Transparència: Veracitat, intel·ligibilitat i accessibilitat en les estructures comunicatives internes i externes. Dignitat: Respecte i foment dels drets humans i dels valors implicats en el reconeixement recíproc de les persones. Legalitat: Compliment de les lleis i diposicions legals. Compromís cívic: Contribució al desenvolupament i benestar de l'entorn - corresponsabilitat social. Sostenibilitat: Posicionament davant la preservació i la millora del medi ambient. Responsabilitat: Capacitat de resposta davant les expectatives i demandes socials.

01-11_memoria2016_INDEX_SALUTACIO_QUISOM.indd 6

15/5/17 18:37


qui som | 7

una manera de ser... més de 35 anys d'esport per a tothom La Fundació Claror es va constituir com a fundació privada l'any 1989. Els seus antecedents, però, es remunten a l'any 1978, quan neix la “Claror Societat Cooperativa Catalana Limitada”. Per això, iniciem en aquest any el resum cronològic de l'entitat.

1978

Neix la Claror Societat Cooperativa Catalana Limitada, formada pels mestres i els pares d'alumnes de l'Escola Sagrada Família, que adquireixen la propietat de l'Escola.

1981

1982

19 de desembre Inauguració d'aquest poliesportiu, el Claror Sardenya, que s'obre a tots els veïns del barri.

Inici de les obres per finalitzar el poliesportiu als soterranis de l'Escola Sagrada Família.

1986

L'Escola Sagrada Família passa a ser escola pública, i la Cooperativa Claror es centra a gestionar únicament el centre esportiu.

1993

1989

Es dissol la Cooperativa Claror, i dóna tot el seu llegat, i la gestió del Claror Sardenya, a la nova entitat “Fundació Privada Claror”.

1998

10 de maig Inauguració del Claror Cartagena, que l'Ajuntament de Barcelona concedeix en gestió a la Fundació Claror.

1985

20 d'abril Primera edició de la Milla Sagrada Família.

20 de febrer Inauguració de l'ampliació del Claror Sardenya (pavelló, pistes d'esquaix, servei mèdic…), que a més passa a ser equipament esportiu municipal.

1999

L'Ajuntament de Barcelona concedeix la gestió del Complex Esportiu Can Caralleu a una Associació d'Entitats formada pel Centre Excursionista de Catalunya, la Universitat Ramon Llull, i la Fundació Claror.

2001

La Fundació Claror inaugura el Claror Marítim, al Passeig Marítim de la Barceloneta, que esdevé el primer centre de talassoteràpia públic de Catalunya.

2007

El Claror Sardenya celebra el seu 25è Aniversari.

01-11_memoria2016_INDEX_SALUTACIO_QUISOM.indd 7

2009

Apertura de l'Esportiu de Llinars, un poliesportiu municipal de Llinars del Vallès, gestionat per una societat formada per l'Escola Ginebró i la Fundació Claror.

El 1993 el Claror Sardenya esdevé instal·lació municipal, coincidint amb una important ampliació d'espais. Amb la seva integració a la xarxa de poliesportius municipals, el Claror Sardenya s'adapta a les normes de gestió dels equipaments públics de la ciutat. Aquest procés materialitza encara més una aposta clara de l'entitat per allò públic i per fomentar un servei de qualitat per a tothom, sense cap tipus de discriminació per raó d'edat, sexe o condició social. Perquè la principal premissa de Claror és la concepció de l'esport i l'activitat física com un dret de tota persona al llarg de la seva vida i la gestió de centres de titularitat municipal ho fa possible.

2016

2011

Inici de les activitats d'assessorament en gestió esportiva a tercers.

l'aposta pel municipalisme

Inici de la prestació de serveis esportius a l'EAS Taradell

2014

Inici de la prestació de serveis esportius a Sant Joan Despí. Transformació de l'Associació d'Entitats per a la gestió de Can Caralleu en la Fundació Can Caralleu Esport.

15/5/17 18:37


8 | claror | memòria i balanç d'activitat 2016

una manera de ser... més que fitness! una potent oferta esportiva... un gran equip de persones

un lloc per a relaxar-se

centres amb molts espais diferents

una escola de vida sana

587 persones són el nostre gran pilar: professionals qualificats i en permanent formació per poder oferir el millor.

tenim tot tipus d'espais: sales d'activitats i de fitness i també piscines, pavelló, tennis, pàdel i, fins i tot, un centre de talassoteràpia (aigua de mar).

una àmplia oferta esportiva en constant renovació

entrenaments en 4 dimensions que combinen tots els serveis i més de 150 sessions d'activitats incloses en quota.

serveis de salut i benestar

equip de metges, nutricionistes, fisioterapeutes per tenir cura de la salut de manera integral.

espais per a recuperar la calma i activitats de relaxació, meditació i retrobament amb el nostre jo.

tenim vocació pegagògica tant amb els infants com amb els adults i a banda de practicar ens agrada ensenyar.

un acompanyament personalitzat

personalitzem el nostre treball en funció del que cadascú necessita. Ens agrada fer trajos a mida.

un club per a tota la família

activitats i serveis per a tots, des de nadons de 3 mesos als més grans de cada casa.

volem ser el 'tercer espai'

el lloc on després de casa, la feina o l'escola, un es trobi més a gust.

01-11_memoria2016_INDEX_SALUTACIO_QUISOM.indd 8

15/5/17 18:37


qui som | 9

una manera de ser... més que fitness! ... responsable i compromesa amb una missió clara

millorar la qualitat de vida de totes les persones al llarg de la seva vida des d'un platenjament inclusiu, èticament responsable i de compromís amb l'entorn.

un club inclusiu

amb compromís social

ens sentim compromesos amb la societat i som sensibles amb els col·lectius més vulnerables, sobretot infància i gent gran., col·laborant amb moltes entitats per aconseguir un món més just, equitatiu i sostenible.

on tothom hi té cabuda, sense discriminacions per raó de sexe, edat o cultura.

implicats amb el nostre entorn

amb preus justos

implicats amb el medi ambient

no volem ser més barats perquè no volem rebaixar la qualitat però tenim preus assequibles i proporcionats.

som d'aquí, som catalans

sóm una entitat catalana i compromesa amb la cultura, la llengua i les tradicions del nostre país.

tenim una actitud oberta i ens impliquem en la vida associativa dels barris on estan els nostres Clubs.

avancem en el camí per ser una entitat verda, optimitzant els recursos i invertint per ser més eficients.

una gestió sense ànim de lucre

tots els excedents que generem es reinverteixen 100% en el projecte, així si nosaltres hi guanyem, els abonats i la societat hi guanya.

compromesos amb el bon govern

la nostra gestió està inspirada en un model d'excel·lència empresarial, rendim comptes anualment i ens règim per un codi ètic

01-11_memoria2016_INDEX_SALUTACIO_QUISOM.indd 9

15/5/17 18:37


10 | claror | memòria i balanç d'activitat 2016

una manera de fer... inspirats en l'excel·lència El grup Claror, en el seu afany de millora permanent, va adoptar com a referència de gestió el model d'excel·lència de l'EFQM (European Foundation for Quality and Management) que s'inspira en 8 elements de referència. Per obtenir la màxima eficiència organitzativa,el grup té definit un organigrama funcional, que defineix diferents figures i òrgans de decisió, i la gestió del treball basada en processos.

els 8 elements de referència

Afegir valor als clients Liderar amb visió, inspiració i integritat

Aconseguir resultats equilibrats

Gestionar per processos

Assolir l'èxit mitjançant les persones

01-11_memoria2016_INDEX_SALUTACIO_QUISOM.indd 10

model d'excel•lència

Afavorir la creativitat i la innovació

Assumir la responsabilitat d'un futur sostenible Desenvolupar aliances

15/5/17 18:37


qui som | 11

una manera de fer... inspirats en l'excel·lència l'organigrama funcional Comissió executiva

Direcció general Direcció de desenvolupament i projectes

Direcció del club

Direcció del club

Direcció del club

Direcció del club

Direcció contracte

Direcció contracte

Equip de direcció del centre

Equip de direcció del centre

Equip de direcció del centre

Equip de direcció del centre

Equip de direcció del centre

Equip de direcció del centre

Equip de direcció del centre

cartagena

marítim

Atenció i venda personal

Direcció del club

sardenya

Àrees centrals

Direccions executives

Comunicació i màrqueting Econòmico-financera Innovació i Qualitat esportiva Recursos humans Responsabilitat Social Corporativa Sistemes de gestió Sistemes i tecnologies de la informació

facilitar l'estada - atenció personal

direcció operativa

dissenyar i realitzar serveis esportius

mantenir la instal·lació

prestar serveis de salut facilitar l'estada neteja

gestió contractual amb els usuaris i processos adminitratius

clients i usuaris

clients i usuaris

la gestió per processos als Clubs

processos de suport

01-11_memoria2016_INDEX_SALUTACIO_QUISOM.indd 11

15/5/17 18:37


gestió esportiva

fets rellevants

reestrenem el Claror Cartagena! Hem dedicat una forta inversió per remodelar gran part del Claror Cartagena. A banda de l'arrenjament i la nova imatge en espais comuns com ara les escales, hem repensat la ubicació de serveis i hem creat nous espais esportius i de lleure. D'entre els nous espais destaquem l'àrea de salut, reubicada a la planta baixa, la piscina de fitness, l'spa i la macro sala d'spining en format teatre.

incorporem a la gestió l'EAS Taradell Després d'un any de funcionament de la instal·lació municipal Espai d'Aigua i Salut de Taradell, l'Ajuntament d'aquest municipi d'Osona va obrir un concurs públic per encarregar-ne la gestió esportiva. Llinarsport, SL va guanyar el concurs amb una proposta de gestió alineada amb l'estratègia del grup Claror, centrada en una proposta de valor per al client i de gestió socialment responsable. [dades del 2013]

12-43_memoria2016_GESTIOCENTRES.indd 12

16/5/17 15:05


gestió esportiva | indicadors globals | 13

massa social

65.738 43.337 7.037 persones [62.661]

Abonats totals (mitjana anual) [41.087]

48,4%

de 0 a 11 anys = de 12 a 15 anys = de 16 a 30 anys =

51,6%

15.364

Cursetistes d'activitats no incloses en la quota d'abonament [10.287]

de 31 a 64 anys = més de 65 anys =

Participants d'activitats de clubs, associacions o escoles [11.287]

6,8% 4,1% 19,5% 57,7% 11,9%

evolució del nombre total d'abonats 40.669 34.516 34.352 33.622 31.099

41.087

43.337

31.137

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

claror sardenya

8.991 9.024 8.648 7.704 7.413 7.301 7.534 7.706

claror cartagena

10.097 9.535 8.995 8.407 8.231 8.245 8.141 8.589

claror marítim

6.341 6.171 5.895 5.275 5.650 5.782 6.150 6.114

can caralleu

7.083 7.261 7.542 7.433 7.481 7.648 7.447 7.794

l'esportiu de llinars

2.004 2.361 2.542 2.280 2.362 2.565 2.669 2.725

9.184 9.146 9.187 despí esport (salvador gimeno i francesc calvet) eas taradell

12-43_memoria2016_GESTIOCENTRES.indd 13

1.222

16/5/17 15:05


indicadors globals de grup activitats i serveis

1.259.967 places d'activitats incloses a la quota

15.380 serveis de salut [21.896]

[971.377]

usos

(a 31/12/16)

regulars

puntuals

2.092.587

usos d'abonats [1.788.468]

422.427

usos de cursetistes d'activitats o cursets no inclosos en la quota [474.632]

252.288

18.141 entrades als clubs [20.830]

28.870

entrades ocasionals per a actes o jornades esportives [21.365]

usos d'alumnes d'activitats escolars en horari lectiu [246.238]

155.787

usos de participants en activitats de clubs o associacions [125.173]

[dades del 2012] [dades del 2015]

12-43_memoria2016_GESTIOCENTRES.indd 14

16/5/17 15:05


gestió esportiva | indicadors globals | 15

compromís amb les persones índex de satisfacció

molt satisfets

dels clients

(concessions, excepte Can Caralleu. Veure pàg. 31) (1.208 enquestes) [1.478]

satisfets

molt insatisfets

dels treballadors

(concessions i prestacions, excepte Can Caralleu. Veure pàg. 31) (355 respostes útils) [382]

2,9% 0,6% 49,8%

insatisfets

4,8%

1,1% 38,6%

46,7% 55,5%

623

empleats [578]

compromís amb la comunitat

8.466

= 155.787

6.898

= 252.288

participants d'activitats de clubs o associacions [4.364]

participants en activitats escolars [6.923]

354 jornades

equivalents [324,4]

usos [125.173]

usos [246.238]

[dades del 2015]

12-43_memoria2016_GESTIOCENTRES.indd 15

16/5/17 15:05


16 | claror | memòria i balanç d'activitat 2016

sardenya

CEM Claror Sardenya, 333 | Gràcia | Barcelona

Laborables de 7 a 24h | Dissabtes de 8 a 20.30h | Diumenges i festius de 8.30 a 15.30h

12-43_memoria2016_GESTIOCENTRES.indd 16

359

dies d'obertura

16/5/17 15:05


gestió esportiva | claror sardenya | 17

principals millores en espais Remodelació total dels vestidors 1 i 2 de la planta -3. Insonorització de les màquines de clima situades a la coberta.

250.070€

89.058€

[173.493]

[110.478]

en manteniment

en inversions

principals millores en activitats i serveis Foment del fitness aquátic amb noves activitats: aiguazumba i aiguacombat Millora de la gestió de les activitats més concorregudes amb la incorporació de dos punts d'autoreserva de plaça.

239.444 places d'activitats

incloses a la quota [233.322]

1.737

serveis de salut [3.260]

[dades del 2015]

12-43_memoria2016_GESTIOCENTRES.indd 17

16/5/17 15:05


18 | claror | memòria i balanç d'activitat 2016

10.311

massa social

[11.269]

7.706 abonats

de 0 a 11 anys =

mitjana anual [7.534]

48,2%

de 12 a 15 anys = de 16 a 30 anys = de 31 a 64 anys =

1.572 cursetistes

51,8%

més de 65 anys =

6,3% 3,6% 24,9% 54,7% 10,5%

d'activitats no incloses en la quota [2.296]

abonaments

259 participants

Tot el dia: 2.121 Familiar: 3.200 Infantil: 70 Matí: 1.064 Migdia: 287 Nocturn: 195 Caps de setmana: 142 Targeta rosa: 627

d'activitats de clubs o associacions [425]

774 escolars [1.014]

usos

(a 31/12/16)

regulars

485.942 d'abonats [455.407] 121.672 de cursetistes [177.856] 29.953 d'escolars [34.704] 22.274 de participants en activitats

de clubs o associacions [10.500]

puntuals

1.257 entrades al centre [434] 15.500 entrades per a actes o

jornades esportives [15.600]

[dades del 2015]

12-43_memoria2016_GESTIOCENTRES.indd 18

16/5/17 15:05


gestió esportiva | claror sardenya | 19

compromís amb les persones molt satisfets

índex de satisfacció dels clients

satisfets

insatisfets

molt insatisfets

dels treballadors

(330 enquestes) [298]

(76 respostes útils) [94]

4,6% 1,8% 57,1%

2,6%

36,5%

2,6% 50%

44,8%

81 queixes

125 empleats

[93]

46 suggeriments

[124]

49,8 jornades

[71]

equivalents [52,7]

compromís amb la comunitat

16 entitats

usuàries

[19]

368.000 €

en promoció esportiva [302.200]

203 beques i ajudes [200]

10 centres educatius que sumen un total de 774 escolars [12] 6 entitats socials [7]

191.229€ per a programes d'accés a les instal·lacions i serveis [138.658] 24.440€ per a programes de gestió d'espais [163.289] 152.331€ per a programes d'organització d'activitats [253] 200 a persones en situació d'atur [190] 2 a entitats socials (salut o risc d'exclusió) per a programes d'activitat física [2] 1 a abonats que usen servei gratuït d'acompanyament [1]

[dades del 2015]

12-43_memoria2016_GESTIOCENTRES.indd 19

16/5/17 15:05


20 | claror | memòria i balanç d'activitat 2016

cartagena

CEM Sagrada Família Cartagena, 231-239 | Eixample | Barcelona

Laborables de 7 a 24h | Dissabtes de 8 a 20.30h | Diumenges i festius de 8.30 a 15.30h

12-43_memoria2016_GESTIOCENTRES.indd 20

359

dies d'obertura

16/5/17 15:05


gestió esportiva | claror cartagena | 21

principals millores en espais Renovació del club: espai salut, escala principal, sala fitness Creació de nous espais: sala d'spining, spa i una piscina d'activitats dirigides Renovació de l'equipament de la sala de fitness

177.273€

1.101.163€

[135.621]

[11.490]

en manteniment

en inversions

principals millores en activitats i serveis Incorporació de noves activitats aquàtiques: aquadynamic, aiguazumba, tabata aquàtic i aiguaxtrem; i de fitness: sh'bam, bodyvive i bodyhits Claror

194.754 places d'activitats

incloses a la quota [147.592]

6.858

serveis de salut [6.404]

[dades del 2015]

12-43_memoria2016_GESTIOCENTRES.indd 21

16/5/17 15:05


22 | claror | memòria i balanç d'activitat 2016

11.048

massa social

[10.883]

8.589 abonats

de 0 a 11 anys =

mitjana anual [8.141]

48,3%

de 12 a 15 anys = de 16 a 30 anys = de 31 a 64 anys =

1.357 cursetistes

51,7%

més de 65 anys =

6,4% 3,9% 22,4% 54,8% 12,5%

d'activitats no incloses en la quota [1.711]

abonaments

204 participants

Tot el dia: 2.077 Familiar: 3.838 Infantil: 79 Matí: 1.156 Migdia: 401 Nocturn: 145 Caps de setmana: 119 Targeta rosa: 900 Gent gran: 58

d'activitats de clubs o associacions [216]

898 escolars [815]

usos

(a 31/12/16)

regulars

494.793 d'abonats [393.124] 72.455 de cursetistes [91.295] 40.420 d'escolars [52.160] 13.072 de participants en activitats

de clubs o associacions [9.063]

puntuals

878 entrades al centre [1.555] 8.930 entrades per a actes o

jornades esportives [1.485]

[dades del 2015]

12-43_memoria2016_GESTIOCENTRES.indd 22

16/5/17 15:05


gestió esportiva | claror cartagena | 23

compromís amb les persones molt satisfets

índex de satisfacció

satisfets

insatisfets

molt insatisfets

no s'inclou la prestació de serveis

dels clients

dels treballadors

(310 enquestes) [327]

(82 respostes útils) [75]

2,6% 55,2%

4,9%

42,2%

53,7%

1,2% 40,2%

105 queixes

89 empleats

[54]

37 suggeriments

[86]

45,4 jornades

[35]

equivalents [45,3]

compromís amb la comunitat

27 entitats

usuàries

[15]

281.108 € en promoció esportiva [229.560]

295 beques i ajudes [283]

12 centres educatius que sumen un total de 898 escolars [10] 15 entitats socials [5] 214.197€ per a programes d'accés a les instal·lacions i serveis [177.074] 17.899€ per a programes de gestió d'espais [10.900] 49.012€ per a programes d'organització d'activitats [41.586] 247 a persones en situació d'atur [224] 41 a entitats socials (salut o risc d'exclusió) per a programes d'activitat física [4] 7 a abonats que usen servei gratuït d'acompanyament [1]

[dades del 2015]

12-43_memoria2016_GESTIOCENTRES.indd 23

16/5/17 15:05


24 | claror | memòria i balanç d'activitat 2016

marítim

CEM Marítim Passeig Marítim, 33 | Ciutat Vella | Barcelona

Laborables de 7 a 24h | Dissabtes de 8 a 21h | Diumenges i festius de 8 a 16h

12-43_memoria2016_GESTIOCENTRES.indd 24

360

dies d'obertura

16/5/17 15:05


gestió esportiva | claror marítim | 25

principals millores en espais Instal·lació de sistema wifi a tot el Club. Tancament d’alumini de les saunes, adquisició de tumbones i d'una cadira hidràulica de piscina.

151.433€

36.888€

[216.225]

[654.373]

en manteniment

en inversions

principals millores en activitats i serveis Incorporació del body-vive, l'aiguazumba, l'x-fit, la reprogramació abdominal, la fisioteràpia esportiva, l'acupuntura i el massatge amb pedres calentes. Millora de la gestió de les activitats més concorregudes amb la incorporació de tòtems d'autoreserva de plaça.

167.616 places d'activitats

incloses a la quota [171.211]

6.285

serveis de salut [5.601]

[dades del 2015]

12-43_memoria2016_GESTIOCENTRES.indd 25

16/5/17 15:05


26 | claror | memòria i balanç d'activitat 2016

14.779

massa social

[9.874]

6.114 abonats

de 0 a 11 anys =

mitjana anual [6.150]

42%

de 12 a 15 anys = de 16 a 30 anys = de 31 a 64 anys =

478 cursetistes

58%

més de 65 anys =

2,6% 0,5% 13,2% 58,5% 25,2%

d'activitats no incloses en la quota [563]

abonaments

7.214 participants

Tot el dia: 1.426 Familiar: 448 Infantil: 18 Matí: 789 Migdia: 599 Tarda: 562 Nocturn: 141 Caps de setmana: 111 Targeta rosa: 1.079

d'activitats de clubs o associacions [2.305]

973 escolars [856]

usos

(a 31/12/16)

regulars

puntuals

285.868 d'abonats [294.303] 30.755 de cursetistes [21.866] 35.048 d'escolars [27.184] 37.224 de participants en activitats

de clubs o associacions [22.558]

3.460 entrades al centre [5.107] 1.530 entrades per a actes o

jornades esportives [1.880]

[dades del 2015]

12-43_memoria2016_GESTIOCENTRES.indd 26

16/5/17 15:05


gestió esportiva i claror marítim | 27

compromís amb les persones molt satisfets

índex de satisfacció dels clients

satisfets

molt insatisfets

dels treballadors

(291 enquestes) [288]

(66 respostes útils) [57]

1,4%

4,5%

66%

32,6%

60,6%

72 queixes

insatisfets

34,9%

82 empleats

[139]

37 suggeriments

[76]

51,7 jornades

[43]

equivalents [50,1]

compromís amb la comunitat

35 entitats

usuàries

[36]

221.779 € en promoció esportiva [236.046]

109 beques i ajudes [136]

14 centres educatius que sumen un total de 973 escolars [14] 21 entitats [22] 154.520€ per a programes d'accés a les instal·lacions i serveis [168.907] 41.063€ per a programes de gestió d'espais [45.428] 26.196€ per a programes d'organització d'activitats [21.711] 9 a entitats socials amb persones que han patit conductes addictives [9] 65 a persones en situació d'atur [110] 21 convenis amb entitats socials per a programes d'activitat física [3] 12 a persones en risc d'exclusió [12] 2 a abonats que usen servei gratuït d'acompanyament [2]

[dades del 2015]

12-43_memoria2016_GESTIOCENTRES.indd 27

16/5/17 15:05


28 | claror | memòria i balanç d'activitat 2016

CEM Can Caralleu Esports, 2-8 | Sarrià-Sant Gervasi | Barcelona

Laborables de 7 a 24h | Dissabtes de 8 a 21h | Diumenges i festius de 8 a 17h

12-43_memoria2016_GESTIOCENTRES.indd 28

359

dies d'obertura

16/5/17 15:05


gestió esportiva | can caralleu | 29

principals millores en espais Piscina blava: coberta nova, enrajolat de parets i noves dutxes de sensacions. Pista poliesportiva i una pista de pàdel: instal·lació de gespa artificial.

537.421€

158.498€

[545.938]

[355.364]

en manteniment

en inversions

principals millores en activitats i serveis Noves activitats: TRX, natació en família, judo per a adults, bàdminton joves.

137.808 places d'activitats

incloses a la quota [139.448]

750

serveis de salut [720]

[dades del 2015]

12-43_memoria2016_GESTIOCENTRES.indd 29

16/5/17 15:05


30 | claror | memòria i balanç d'activitat 2016

12.582

massa social

[14.427]

7.794 abonats

de 0 a 11 anys =

mitjana anual [7.447]

54,7%

de 12 a 15 anys = de 16 a 30 anys = de 31 a 64 anys =

1.718 cursetistes

45,3%

més de 65 anys =

12,8% 8,6% 15% 56,8% 6,8%

d'activitats no incloses en la quota [3.949]

abonaments

765 participants

Tot el dia: 2.052 Familiar: 4.401 Infantil: 183 Matí: 675 Nocturn: 40 Caps de setmana: 97 Targeta rosa: 304

d'activitats de clubs o associacions [746]

2.305 escolars [2.285]

usos

(a 31/12/16)

regulars

361.716 de cursetistes [357.837] 134.808 de cursetistes [134.266] 91.908 d'escolars [91.396] 82.716 de participants en activitats

de clubs o associacions [82.534]

puntuals

1.683 entrades al centre [3.878] 2.500 entrades per a actes o

jornades esportives [2.400]

[dades del 2015]

12-43_memoria2016_GESTIOCENTRES.indd 30

16/5/17 15:05


gestió esportiva | can caralleu | 31

compromís amb les persones molt satisfets

índex de satisfacció

satisfets

insatisfets

molt insatisfets

Can Caralleu incorpora un nou mètode per mesurar la satisfacció de clients i treballadors, mitjançant enquestes online que donen com a resultat l'indicador NPS (Net Promoter Score). Aquest indicador permet saber en quin grau clients i treballadors estan satisfets i recomanen el Club (per abonar-s'hi o per treballar-hi). És un indicador molt exigent ja que, partint de puntuacions del 0 al 10 a un seguit de preguntes, les valorades del 0 al 6 resten respecte les valorades amb 9 i 10 mentre que les puntacions 7 i 8 són neutres.

NPS dels clients (915 respostes) [284]

35%

NPS dels treballadors (70 respostes útils) [134]

sector esportiu: 18%

86 queixes

137 empleats

[87]

28 suggeriments

37%

sector esportiu: 58%

[129]

62 jornades

[76]

equivalents

compromís amb la comunitat

43 entitats

usuàries

[42]

458.969 €

en promoció esportiva [428.265]

74 beques

i ajudes [64]

[58,2]

38 centres educatius que sumen un total de 2.305 escolars [37] 5 entitats socials [5] 128.829€ per a programes d'accés a les instal·lacions i serveis [126.743] 289.629€ per a programes de gestió d'espais [261.390] 40.511€ per a programes d'organització d'activitats [40.132] 55 a persones en situació d'atur [60] 3 a entitats socials (salut o risc d'exclusió) per a programes d'activitat física [2] 16 a abonats que usen servei gratuït d'acompanyament [2]

[dades del 2015]

12-43_memoria2016_GESTIOCENTRES.indd 31

16/5/17 15:05


32 | claror | memòria i balanç d'activitat 2016

Avinguda Pau Casals, s/n | Llinars del Vallès

Laborables de 7 a 23h | Dissabtes de 8 a 20h | Diumenges i festius de 8 a 14h

12-43_memoria2016_GESTIOCENTRES.indd 32

355

dies d'obertura

16/5/17 15:05


gestió esportiva | l'esportiu de llinars | 33

principals millores en espais Renovació de la sala de fitness amb màquines d'última generació

99.903 € en manteniment [102.267]

267.191 € en inversions [19.440]

activitats i serveis Incorporació del Sh'bam a la graella i noves activitats de l'Escola Esportiva Municipal (handbol, encistella, tennis taula i escacs).

120.565 places d'activitats

incloses a la quota [118.975]

985

serveis de salut [807]

[dades del 2015]

12-43_memoria2016_GESTIOCENTRES.indd 33

16/5/17 15:05


34 | claror | memòria i balanç d'activitat 2016

massa social

3.672

2.725 abonats

[3.576]

de 0 a 11 anys =

mitjana anual [2.669]

50,1%

de 12 a 15 anys = de 16 a 30 anys = de 31 a 64 anys =

515 cursetistes

49,9%

més de 65 anys =

1,90% 4,1% 20,2% 65% 8,8%

d'activitats no incloses en la quota [495]

abonaments

24 participants

Tot el dia: 814 Familiar: 749 Gent gran: 283 Nocturn: 90 Matí: 388 Caps de setmana: 56 Juvenil: 248 Infantil: 97

d'activitats de clubs o associacions [15]

408 escolars [397]

usos

(a 31/12/16)

regulars

puntuals

189.834 d'abonats [181,693] 15.211 de cursetistes [21.517] 10.112 d'escolars [10.101] 501 de participants en activitats

de clubs o associacions [518]

648 [653]

[dades del 2015]

12-43_memoria2016_GESTIOCENTRES.indd 34

16/5/17 15:05


gestió esportiva | l'esportiu de llinars | 35

compromís amb les persones molt satisfets

índex de satisfacció dels clients

satisfets

insatisfets

molt insatisfets

dels treballadors

(277 enquestes) [281]

(32 respostes útils) [26]

2,9% 0,7%

9,7%

43,3%

53,1%

25,8% 64,5%

110 queixes

42 empleats

[274]

23 suggeriments

[44]

20,3 jornades

[52]

equivalents [22,9]

compromís amb la comunitat

14 entitats

usuàries

[8]

3 beques

i ajudes [3]

2 centres educatius que sumen un total de 408 escolars [8] 12 entitats socials [0]

1 a persones en situació d'atur 1 a entitats socials (salut o risc d'exclusió) per a programes d'activitat física 1 a abonats que usen servei gratuït d'acompanyament

[dades del 2015]

12-43_memoria2016_GESTIOCENTRES.indd 35

16/5/17 15:05


36 | claror | memòria i balanç d'activitat 2016

Pol. Francesc Calvet c. Major, 75 | 08970 | Sant Joan Despí Pol. Salvador Gimeno Av. Barcelona, 45 | 08970 | Sant Joan Despí

Laborables de 7 a 22.30h | Dissabtes de 9 a 21h | Diumenges i festius de 9 a 14.30h

12-43_memoria2016_GESTIOCENTRES.indd 36

335

dies d'obertura

16/5/17 15:05


gestió esportiva | despí esport | 37

El grup Claror, a través de Llinarsport SL, inicïa la prestació de serveis als centres municipals de Sant Joan Despí el 2014. La prestació de serveis contempla la gestió de: · · · · · ·

Poliesportiu Francesc Clavet Poliesportiu Salvador Gimeno Piscines d'estiu Fontsanta Camp de futbol de Les Planes Camp de futbol Barri Centre Pista poliesportiva Ugalde

activitats i serveis Claror presta els següents serveis a Despíesport: programació d'activitats esportives, serveis de salut, manteniment d'instal·lacions, neteja, atenció al públic, administració i consergeria dels dos camps de futbol.

326.653 places d'activitat

incloses a la quota [160.829]

3.689

serveis de salut [5.104]

[dades del 2015]

12-43_memoria2016_GESTIOCENTRES.indd 37

16/5/17 15:05


38 | claror | memòria i balanç d'activitat 2016

massa social

11.866

[12.632]

9.187 abonats mitjana anual [9.146]

de 0 a 11 anys =

47,9%

1.302 cursetistes

de 12 a 15 anys = de 16 a 30 anys = de 31 a 64 anys =

52,1%

mĂŠs de 65 anys =

6,5% 3,4% 19,3% 61,4% 9,4%

d'activitats no incloses en la quota [1.273]

24 participants

d'activitats de clubs o associacions [657]

abonaments Aigua: 2.617 Aigua + wellness: 1.998 Total: 4.525 Total plus: 151

1.353 escolars [1.556]

usos

(a 31/12/16)

regulars

puntuals

111.914 d'abonats [106.104] 42.966 de cursetistes [27.832] 39.237 d'escolars [30.693]

10.843 [7.304]

[dades del 2015]

12-43_memoria2016_GESTIOCENTRES.indd 38

16/5/17 15:05


gestió esportiva | despí esport | 39

compromís amb les persones índex de satisfacció dels treballadors

molt satisfets

5,4%

(56 respostes útils) [69]

satisfets

1,8% 23,2%

69,6%

insatisfets

molt insatisfets

100

empleats [91]

74,7 jornades

equivalents [69,7]

canals d'escolta als abonats/des

81 queixes [68]

129 suggeriments [290]

compromís amb la comunitat

17

entitats usuàries [17]

15 centres educatius que sumen un total de 408 escolars [15] 2 clubs esportius [2]

[dades del 2015]

12-43_memoria2016_GESTIOCENTRES.indd 39

16/5/17 15:05


40 | claror | memòria i balanç d'activitat 2016

Avinguda de Mossèn Cinto Verdaguer, 45 | Taradell Laborables de 7 a 22h | Dissabtes, diumenges i festius de 9 a 20h

12-43_memoria2016_GESTIOCENTRES.indd 40

357

dies d'obertura

16/5/17 15:05


gestió esportiva | eas taradell | 41

El grup Claror, a través de Llinarsport SL, inicïa la prestació de serveis a l'Espai d'Aigua i Salut de Taradell el març 2016. A banda del centre esportiu, Llinarsport també s'encarrega de la gestió del pavelló poliesportiu El Pujoló

activitats i serveis Incorporació d'activitats a la graella: circuit intervàlic i ciclisme indoor virtual Nova activitat per a infants de 4 a 7 anys: mini-gim

73.127 places d'activitat

incloses a la quota

12-43_memoria2016_GESTIOCENTRES.indd 41

16/5/17 15:05


42 | claror | memòria i balanç d'activitat 2016

massa social

1.504

1.222 abonats mitjana anual

de 0 a 11 anys =

41,8%

95 cursetistes

de 12 a 15 anys = de 16 a 30 anys = de 31 a 64 anys =

58,2%

més de 65 anys =

8,3% 5,2% 23,9% 53,6% 9%

d'activitats no incloses en la quota

abonaments

187 escolars

usos

Infantil: 24 Jove: 65 Adult 198 Gen gran: 112 Duo: 229 Familiar: 124

(a 31/12/16)

regulars

62.520 d'abonats 4.560 de cursetistes 5.610 d'escolars

puntuals

1.791

12-43_memoria2016_GESTIOCENTRES.indd 42

16/5/17 15:05


gestió esportiva | eas taradell | 43

compromís amb les persones índex de satisfacció dels treballadors (26 respostes útils)

molt satisfets

53,9%

satisfets

insatisfets

46,1%

molt insatisfets

28 empleats 16,5 jornades

equivalents

canals d'escolta als abonats/des

10 queixes

58 suggeriments

compromís amb la comunitat

11

entitats usuàries

7 beques

8 centres educatius que sumen un total de 187 escolars 3 entitats socials

7 a entitats socials (salut o risc d'exclusió) per a programes d'activitat física

i ajudes

12-43_memoria2016_GESTIOCENTRES.indd 43

16/5/17 15:05


gestió esportiva

grans esdeveniments

consolidació de la Claror Fitness Fest L’1 d’octubre, una nova edició de la Claror Fitness Fest, serveix d’inauguració de la temporada de fitness. Durant quatre hores, oferim activitats esportives a la Plaça Charles Darwin, davant del Claror Marítim. A més, vam aprofitar per fer recapte d’aliments assolint els 148 kg i els 46 litres de productes.

La Milla, més solidària i professionalitzada A l'edició 2016, vivim una Milla encara més professionalitzada, amb l'externalització d'alguns serveis a empreses com Taktiqs i la col·laboració de Voluntaris 2000 durant tota la matinal. Repetim la gimcana familiar i solidària amb un gran èxit de participació i comptem amb corredors de l'Institut Guttmann. Té lloc la 2a edició de la cursa especial de les 5 milles i es consolida la màster de sh'bam com a fi de festa de tota la matinal esportiva, lúdica i familiar.

[dades del 2013]

44-53_memoria2016_ESDEVENIMENTS_SECCIONS.indd 44

17/5/17 15:25


gestió esportiva | grans esdeveniments | 45 MILLA_A3_impremta.pdf

2

22/03/16

17.26

irecte

ck en d

a ro b músic

am

16a edició

màster de

sh’bam De 13 a 14h amb música rock en directe del grup “Old Star” al carrer Marina amb Provença.

Dissabte 9 d’abril de 2016 Circuit de 15km | Sortida a les 10h Circuit de 7,5km | Sortida a les 10.15h Preu 15€ | Categories i equips: cadets, juvenils, sèniors i veterans

Inscriu-te gratis i guanya una samarreta a www.claror.cat

Inscripcions fins el 30 de març o fins a exhaurir dorsals

www.croscancaralleu.cat segueix-nos a #croscc

més informació a recepció o a www.claror.cat CROS16_OK.indd 1

05/02/16 11.19

nombre total de participants en esdeveniments 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Milla

Torneig Bàsquet

Cros

1.188 1.083 935 1.882 1.669 1.336

235 235 240 240 240 240

326 423 629 589 669 452

Fitness Fest

altres

650 466 1.500 1.000

4.932 5.646 7.886 8.100 8.505 9.935

total

6.917 7.627 10.340 11.277 12.583 12.963

32è

2016

Dissabte 1 d’octubre de 17 a 21.30h Pg. Marítim, 33

Dissabte 30 d’abril al Claror Sardenya Nens i nenes nascuts entre el 2006 i 1995 i entre el 2009 i 2007

20h màster de sh’bam amb música en directe

espectacle “5 elements”: aire, terra, aigua, foc, ànima Més 3 màsters de fitness amb DJ: 17h - Body Pump 18h - Body Combat 19h - GRIT Cardio

XXIII edició

torneig categoria infantil

Circuits de relaxació: de 17 a 21.30h - Spa i Talassa

Inscripció solidària: porta un aliment i guanya una samarreta a

www.clarorfitnessfest.cat segueix-nos a

| #clarorfitnessfest

27, 28 i 29

de bàsquet safa claror

desembre 2016 • Barcelona claror sardenya - CEM Claror | Sardenya, 333 claror marítim - CEM Marítim | Pg. Marítim, 33

#safaclaror @safaclaror

Participants Marillac, Immaculada Vedruna, Ceip Ramon llull, Tabor, Ceip Sedeta, Ceip Jovellanos, Roig Tesalia, Claror Cartagena, Ceip Sagrada Família, Ceip Fructuós Gelabert, Sta Maria de Calassanç, Claror Sardenya, IES Secretari Coloma més informació a recepció o a www.claror.cat

44-53_memoria2016_ESDEVENIMENTS_SECCIONS.indd 45

TBN16_A3.indd 1

14/12/16 12.11

més informació a recepció o a www.claror.cat

17/5/17 15:25


46 | claror | memòria i balanç d'activitat 2016

la milla

2.326 participants

Diumenge 24 d'abril en un circuit urbà al voltant de la illa Gaudí: 32a Milla Sagrada Família, 5 milles, Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, activitats dirigides i gimcana lúdica i solidària.

32 a milla inscrits participants

[1.669

100 persones

2a 10è 5 milles trofeu internacional

d'organització

Ciutat de Barcelona

[100]

2.021 305 19 1.188 148 19

classificació milla Sagrada Família Categoria

Any naixement

Masculí

Temps

Femenina

Temps

Benjamí Aleví Infantil Cadet Júnior Absoluta Veterans

2006 i 2007 2004 i 2005 2002 i 2003 2000 i 2001 1997 a 1999 del 24/4/1981 a 1996 abans del 24/4/1980

Biel Morancho Younes Dahak Isaac Paradas Antonio Lopez Jaouad Hssini Samir Ait Juanma Medina

0:05:53 0:05:37 0:05:00 0:04:37 0:04:42 0:04:21 0:04:50

Marta Mitjans Berta Teruel Douae Senoui Clara Herraiz Alexia Hartmann Inna Lebedieva Sandra Alonso

0:06:12 0:05:47 0:05:32 0:05:40 0:05:22 0:05:34 0:05:55

Posició Masculí

Temps

Femenina

Temps

1 2 3

0:29:40 0:29:50 0:29:59

Emma Baxter Laura Parellada Olga Viralta

0:33:04 0:38:21 0:38:53

classificació 5 milles Joan Oriol Leo Videla Rafael Bucciero

premi Àlex Garcia

a les escoles que més atletes aporten

Benjamí i aleví

Infantil i següents

1r Sagrada Família

Maristes La Immaculada

2n Immaculada Vedruna

Immaculada Vedruna

3r Tàbor

Institut Guttmann

[dades del 2015]

44-53_memoria2016_ESDEVENIMENTS_SECCIONS.indd 46

17/5/17 15:26


claror | grans esdeveniments | 47

el 10è Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona sèrie masculina

sèrie femenina

Posició Atleta

Temps

Club

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0:04:15 0:04:16 0:04:17 0:04:18 0:04:18 0:04:19 0:04:19 0:04:23 0:04:27

Club Valdemoro GO Fit FC Barcelona New Balance Team AA Catalunya FC Barcelona Real Sociedad FC Barcelona 3run By Pedronimo CAV Andorra

Posició Atleta

Temps

Club

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0:04:42 0:04:46 0:04:48 0:04:51 0:04:57 0:05:04 0:05:07 0:05:11 0:05:15 0:05:18

Valencia Club Atletismo New Balance Team Playas de Castellón FC Barcelona FC Barcelona KENYA Bilbao Atletismo CAV Andorra AA Catalunya AA Catalunya

Carlos Alonso Marc Alcalà Adel Mechaal Khalid Oughzif Llorenç Sales David Lorenzo Artur Bossy Anguera Abdelaziz Merzougui Pol Moya

Solange Pereira Da Ponte Esther Guerrero Laura Méndez Monste Mas Ingrid Pino Eunice Jepkorir Judit Pla Dayane Huerta Miriam Ortiz Zoya Naumov

patrocinadors: Desigual, Isostar mitjans oficials: Catalunya Ràdio, TV3, El Periódico, Sport col·laboradors: Real Federación Española de Atletismo, Federació Catalana d'Atletisme amb el suport de: Obra Social La Caixa i Ajuntament de Barcelona

44-53_memoria2016_ESDEVENIMENTS_SECCIONS.indd 47

17/5/17 15:26


48 | claror | memòria i balanç d'activitat 2016

la gimcana lúdica i solidària

150 participants

3 entitats socials convidades

Associació Aprenem Associació Encert Associació Superacció

masterclass de sh'bam

400 participants

44-53_memoria2016_ESDEVENIMENTS_SECCIONS.indd 48

17/5/17 15:26


claror | grans esdeveniments | 49

cros de can caralleu 16 a edició

452 participants

Dissabte 9 d'abril al voltant del Parc de l'Oreneta, Parc Natural de Collserola i el recinte de Can Caralleu.

331 Cros de 15 km 93 Cros de 7,5 km 28 Cros infantil

[669]

quadre de classificacions del cros sèrie masculina masculí

temps

femení

temps

7,5 km

Salvador Millán

0:38:32

Claror Durán

0:48:19

15 Km

Jordi Garcia

1:09:21

Florence Bertholet

1:29:53

Infantil

Biel Morancho

0:09:43

Lina Escura

0:12:28

patrocinadors: Isostar mitjans oficials: Sport col·laboradors: Parc de Collserola, Acció Natura, Altra, Ayre Hoteles, Institut de podologia Daniel Mayral, Injinji, Muntbikes, Nathan i Transpirenaica Social Solidària

amb el suport de:

Ajuntament de Barcelona

[dades del 2014]

44-53_memoria2016_ESDEVENIMENTS_SECCIONS.indd 49

17/5/17 15:26


50 | claror | memòria i balanç d'activitat 2016

3a edició

claror fitness fest 1.000 participants

[1.500]

4 disciplines

4 hores

d'activitats

Dissabte 1 d'octubre a plaça Charles Darwin, davant del Claror Marítim.

5 músics

en directe

GRIT Cardio Body Combat Body pump Sh'bam

una festa solidària

organitzem una recapta d'aliments entre totes les persones participants a la festa en favor del projecte 'Bon veí, bon profit' de la Barceloneta.

44-53_memoria2016_ESDEVENIMENTS_SECCIONS.indd 50

148 46 quilogràms litres [250]

[43]

17/5/17 15:26


claror | grans esdeveniments | 51

torneig de bàsquet de nadal 23 a edició

Dimarts 27, dimecres 28 i dijous 29 de desembre als pavellons del Claror Marítim i el Claror Sardenya.

16 equips participants

masculins

FC Barcelona Lassa Torrot Maresme 3V 04 CB L'Hospitalet 04 Iraurgi Saski Baloia Joventut Badalona Catalana Occident Manresa CB Cornellà Safa Claror

femenins

CN Sabadell Barça CBS CEJ L'Hospitalet Iraurgi Saski Baloia Snatt's Femení Sant Adrià Femení Maresme Llavaneres Almeda Basket Safa Claror

equips finalistes

categoria masculina

categoria femenina

1

FC Barcelona

1

Barça CBS

2

Joventut Badalona

2

CN Sabadell

patrocinadors: Subway mitjans oficials: Sport col·laboradors: Isostar i Banc de Sabadell amb el suport de: Ajuntament de Barcelona

44-53_memoria2016_ESDEVENIMENTS_SECCIONS.indd 51

17/5/17 15:26


52 | claror | memòria i balanç d'activitat 2016

altres activitats 111 activitats

[132]

9.935 participants

campionats de natació

reinauguració Cartagena

cloendes de curs

esplais i campus

7è aniversari de L'Esportiu

qualsevol festa és bona

BodyPump 100

activitats recreatives a l'aigua

32ena edició al Claror Sardenya amb 150 infants i 11a Can Caralleu amb 240 participants.

Per celebrar la fi de cada temporada, tots els clubs fan festivals, màsters i festes per als abonats

La castanyada, halloween, el dia de la família o de la dona. Qualsevol ocasió és bona per fer-la grossa i divertir-nos.

[8.505]

Màsters de fitness i aquàtiques, visites guiades al club i activitats al carrer, amb entitats del barri: Castellers, l'Esbart Gaudí i Beirâo Percussió.

Una àmplia oferta d'activitats per a que els infants i joves segueixin actius en èpoques de vacances.

Celebrem la coreografia Body Pump de LesMills número 100 amb màsters i classes especials a tots els clubs.

El 21 d'octubre vam fer una màster de Holi Zumba a les pistes de tennis. Una gran festa familiar de colors!

Seguim apostant per les activitats aquàtiques als nostres clubs, també en la seva vessant més lúdica i divertida!

[dades del 2015]

44-53_memoria2016_ESDEVENIMENTS_SECCIONS.indd 52

17/5/17 15:26


claror | seccions esportives | 53

seccions esportives

futbol sala bàsquet Safa Claror

màsters de natació

futbol

23

12

48

Equips des de premini (3r) a sèniors, tant en categoria masculina com femenina. Tots participen a les competicions de la Federació Catalana de Bàsquet.

equips

345

jugadors/es

Han representat l'entitat en 21 campionats inclosos els de Catalunya, Espanya i del món. Han assolit 14 medalles d'or, 12 de plata i 11 de bronze≠.

equips

37

medalles

A la secció de futbol del Claror Cartagena tenim 4 equips al CEEB. I vam organitzar una nova edició del Torneig Futbol 3x3 amb més de 8 inscrits.

alumnes

gimnàstica rítmica

bàdminton

patinatge artístic

7

48

32

Tenim el campió individual nivell C de Barcelona en categoria infantil! A més de 7 conjunts classificats a la competició del CEEB en diverses categories.

individuals

15

conjunts

44-53_memoria2016_ESDEVENIMENTS_SECCIONS.indd 53

Hem participat a la Lliga Escolar del Vallès i guanyat 1 medalla de plata a la final escolar de Catalunya! Consolidació de la trobada de bàdminton al Cartagena.

alumnes

1a i 3a classificades a la final d'Aleví CEEM 3 de Barcelona. InterClubs de al Claror Cartagena amb la participació d'altres escoles i un total de 50 nenes.

patinadores

17/5/17 15:26


memòria de sostenibilitat

la missió (...) Claror promou i presta serveis esportius de qualitat des d'un plantejament socialment inclusiu (esport per a tothom), èticament responsable i de compromís amb l'entorn. (...)

La Responsabilitat Social Corporativa Només cal fer una ullada a la missió del grup Claror per entendre la determinació de l'entitat per portar a terme una gestió ètica, responsable i de compromís amb el desenvolupament sostenible. Basem la nostra gestió amb el diàleg obert i transparent amb els nostres grups d'interès i amb el foment d'una actitud proactiva i emetent a la satisfacció de les seves necessitats. Intentem ser responsables en les nostres decisions i generar impactes positius en l'àmbit econòmic, social i mediambiental. La nostra activitat principal té per objectiu millorar la qualitat de vida de totes les persones al llarg de la seva vida però el nostre compromís va molt més enllà i vol fomentar la millora social del nostre entorn, dels col·lectius més vulnerables i, també, del medi ambient, generant riquesa econòmica i social, des d'un model de gestió que no té ànim de lucre.

reconeixements

[dades del 2013]

54-67_memoria2016_gestiorsc.indd 54

17/5/17 15:40


gestió responsable | bon govern | 55

Bon Govern

rendim comptes

6

reunions de Patronat

6

menció especial a la Innovació Social

noves apostes: tecnologia i felicitat

El Club d'Emprenedors de la Universitat Abat Oliba CEU ens concedeix la menció especial en els reconeixements a empreses compromeses amb la RSE en la categoria d’Empresa amb Innovació Social pel nostre lideratge en el projecte social de Can Roger. El veredicte es va fer públic a la jornada Implementar la RSE: del diàleg a la cocreació amb els grups d’interès social, coorganitzada per la Universitat i la Fundació Joia.

El 2012 vam iniciar l'estratègia de valor de l'entitat centrada en l'atenció personal al client i la innovació constant en activitats i serveis. I aquest 2016 hem fet un pas més endavant en aquesta estratègia. D'una banda, la incorporació de la tecnologia per a millorar la comunicació i l'experiència de clients i treballadors. I de l'altra, el disseny d'un projecte polièdric d'entitat feliç en benefici del benestar de tot l'equip.

reunions d'equip de direcció Fundació

2

reunions d'equip de direcció Fundació + equips de direcció clubs

14

sessions informatives obertes a tots els treballadors

adhesions

54-67_memoria2016_gestiorsc.indd 55

17/5/17 15:40


56 | claror | memòria i balanç d'activitat 2016

Comunicació alta online i aposta per la digitalització

les xarxes socials Claror és la segona marca de fitness més activa d'Espanya segons el Klout Score, l'índex de referència en Social Media.

13.071

seguidors al Facebook

[11.135]

4.054

seguidors al Twitter

[3.465]

1.786

seguidors al Linkedin

[1.157]

958

seguidors a Instagram

[519]

2.548.823 visulitzacions a Flickr

[1.915.009]

Al setembre de 2016 claror.cat va estrenar l'alta online que permet abonar-se als clubs del grup de manera fàcil i ràpida. La posada en marxa d'aquest sistema d'inscripció a distància ha permès reduir els suports publicitaris en paper i apostar per les campanyes de publicitat online en les principals plataformes: Google Adwords, Google Display, Facebook Ads i instagram Ads.

73 campanyes de publicitat online

60

167

[49]

[103]

videos publicats

subscriptors

32.271 visualitzacions

[21.403]

2.385.312

visulitzacions a Google Plus

[1.995.077]

[dades del 2015]

54-67_memoria2016_gestiorsc.indd 56

17/5/17 15:40


gestió responsable | comunicació | 57

butlletins electrònics més personalitzats

305 butlletins

[181]

178 de club 55 del fit12 55 d'aniversari 7 d'esdeveniments 6 de revista 4 corporatius el web Aplicació web d'alta online Noves pàgines d'aterratge Aposta pels continguts audiovisuals a claror.cat

624 notícies

[829]

1.211.630 sessions [879.957]

557.932 usuaris [506.968]

Newsletters amb continguts més personalitzats als gustos dels nostres clients i amb disseny adaptat als diferents dispostitius digitals de referència: mòbil, tablet i ordinador. Major freqüència en els enviaments.

3.683.339 pàgines vistes

[2.952.903]

[dades del 2015]

54-67_memoria2016_gestiorsc.indd 57

17/5/17 15:40


58 | claror | memòria i balanç d'activitat 2016

Comunicació comunicació als clubs La informació als Clubs arriba mitjançant cartelleres, el canal de TV o els fulls informatius a l'abast de tots els usuaris.

3.107 suports gràfics per

promoció d'activitats

336 impresos i papereria

[368]

[2.895]

1.002 suports campanyes de màrqueting offline [970]

525 suports campanyes de màrqueting online

423 suports d'interiorisme [351]

182 suports àudiovisuals [61]

[126]

revista digital Es consolida com un dels blocs digitals sobre fitness, benestar i salut de referència en català.

15.200 subscriptors

[13.200]

Aposta per la publicació de reportatges i entrevistes en format àudiovisual.

35.416 usuaris

De forma bimestral s'envien els continguts principals per correu electrònic als subscriptors.

71.437 pàgines vistes

43 articles

publicats

[50]

54-67_memoria2016_gestiorsc.indd 58

repercussió a mitjans

132 aparicions

[104]

[27.610]

60 a televisió 55 a internet 10 a revistes 6 a premsa 1 a ràdio

[66.262]

47.337 sessions

[37.382]

17/5/17 15:40


gestió responsable | clients | 59

compromís amb els clients

innovació en les activitats dirigides

millor comunicació amb les famílies

clubs remodelats i amb equips punters

Fa un seguit d'anys que a Claror visitem els congressos i les fires més importants del sector del fitness per tal de copsar les noves tendències i incorporar-les a l'oferta d'activitats. Després de la revolució que van suposar les activitats de Les Mills, hem seguit amb: Body Vive, Body Hits, XFIT, Sh'bam, AiguaZumba, Aquacross o aiguacombat.

Un dels grups d'interès més nombrosos en la major part dels Clubs és el col·lectiu de pares i mares que ens confien durant tot el curs els seus fills i filles per fer escoles esportives. Enguany, hi hem millorat la comunicació, tant pel que fa a l'elaboració dels informes com per la manera com informem de novetats o dates importants de l'activitat.

Amb la remodelació quasi total del Claror Cartagena, inaugurat el 1999, hem acabat un cicle d'inversions per posar en solfa tots els Clubs. A banda de reformar espais, millorar-ne el confort i la imatge, també hem invertit en nou equipament, serveis i material, tant a la zona aquàtica com a les sales d'activitats i de fitness.

índexs de satisfacció L'índex global de satisfacció dels clients torna a ser molt positiu i puja quasi dos punts respecte l'any passat, respecte la suma de persones satisfetes i molt satisfetes. Aquesta dada s'ha obtingut de les 1.208 enquestes fetes als clients del Claror Sardenya, Claror Cartagena, Claror Marítim i l'Esportiu de Llinars. Can Caralleu ha provat un nou mètode que obté un índex de recomanació (pàg. 31)

54-67_memoria2016_gestiorsc.indd 59

molt satisfets

satisfets

insatisfets

96,5%

Percentatge de satisfacció segons l'experiència global (global Fundació i entitats vinculades) [97,3]

molt insatisfets

2,9% 0,6% 46,7% 49,8%

17/5/17 15:40


60 | claror | memòria i balanç d'activitat 2016

compromís amb l'equip humà capital intel·lectual en la suma de treballadors i jornades equivalents no s'inclouen els contractes d'interinatge

630

354

5,11

[578]

equivalents [324,4]

mitjana d'anys [6]

treballadors

de 16 a 25 anys = de 26 a 35 anys = de 36 a 45 anys = de 46 a 55 anys = de 56 a 65 anys =

Jornades

antiguitat

19% 28,7% 25,2% 17,6% 9,5%

54,1% 45,9%

compromís laboral tipus de contractes

165 Fix a jornada completa 302 Fix a jornada parcial 128 Fix discontinu (jornada parcial) 1 Temporal a temps parcial per jubilació (relleu) 21 Interinatge (treballadors reserva lloc de treball) 6 Obra o servei determinat (jornada parcial) [152]

[294]

[132]

[5] [54]

[0]

6,94%

12

(malaltia comuna, maternitat, permís paternitat, accident laboral, altres)

llei d'integració social dels minusvàlids

d'absentisme [6,65%]

54-67_memoria2016_gestiorsc.indd 60

persones [11]

17/5/17 15:55


gestió responsable | equip humà | 61

fomentant la comunicació interna L'any 2016 ha destacat pel foment de mecanismes de participació de l'equip, a la vegada que hem seguint consolidant mecanismes d'informació i cohesió. Trobades informatives de final d'any: dediquem gran part del desembre a organitzar sessions informatives a tots els clubs per fer valoració de l'any que acaba i anunciar l'estratègia per al proper. Aquest 2016, han estat 14 sessions amb l'assistència de més de 600 persones de l'equip. En les sessions, està obert sempre el torn de paraula per preguntar i opinar i es projecten videos fets amb la participació activa de l'equip. Gran sopar de Nadal: després d'uns anys provant diferents fòrmules, aquest Nadal s'ha fet un sopar conjunt per a tot el grup on van assistir-hi 341 treballadors/es.

formació continuada

659

2.903

[543]

[2.426]

Participants

índexs de satisfacció

94,1%

molt satisfets

4,8%

35.305€

Hores

satisfets

Inversió [36.883]

insatisfets

molt insatisfets

1,1% 38,6%

55,5%

Percentatge de satisfacció segons l'experiència global (global Fundació i entitats vinculades, excepte Can Caralleu que ha provat un altre model d'enquesta (pàg. 31)

[89,8]

54-67_memoria2016_gestiorsc.indd 61

17/5/17 15:40


62 | claror | memòria i balanç d'activitat 2016

compromís amb l'entorn

146

entitats fan ús dels centres esportius (no es tenen en compte els grups formats per particulars)

sardenya

marítim

can caralleu

l'esportiu de llinars

Escola Bressol Petits Escola Fructuós Gelabert Escola Jovellanos Escola La Sedeta Escola Marillac Escola Ramon Llull Escola Roig Tesàlia Escola Sagrada Família Escola Santa Anna IES Secretari Coloma

EB Alexandre Galí EB El Rosetó EB El Timbalet EB Grèvol EB Maria Reina/Els Àngels EB Vila Olímpica Escola Antoni Brusi Escola Fàsia Escola Fluvià Escola Jesús Maria Escola Sagrer Escola Santa Anna Escola Voramar Escola Xavier IES Salvat Papasseït Universitat Pompeu Fabra

Acción 90 Assoc. Centre Pedralbes Escola Dolors Monserdà-Santa Pau Centre L'Alba Col·legi Montserrat ESADE Parvulari Carles Riba Escola Bressol Tuset Escola Aula Escola Benjamin Franklin Escola Canigó Escola Claret Escola Costa i Llobera Escola Lys Escola MM Concepcionistes Escola Nabí Escola Nadís Escola Natzaret Escola Orlandai Escola Pia de Balmes Escola Projecte Esc. Sant Andreu de Badalona Escola Santa Dorotea Escola Solc Escola Sot del Camp Escola Tàber Escola Teresianes Ganduxer Escolàpies de Llúria Escola Príncep de Girona FP Pearson St. Pau'ls School Fundació Boscana Fundació Esmen IES Icària Institut Químic Sarrià Kensington School Scuola Italiana Zurich Schule

Escola Ginebró Llar d'infants Petits Estels

Centres educatius: 10

Altres entitats: 6

Associació de pensionistes i jubilats La Sedeta CPB Centre de dia Llúria CPB - Club Social Dreta Eixample CPB- Hospital de dia L'Agrupació Funcionaris de la Seguretat Social Fund. Eulàlia de Torras Beà

cartagena

Centres educatius: 10

Col·legi Calassanç-Escolàpies Sant Martí Esc. Infantil El Guinyolet Esc. Infantil El Llimoner Esc. Infantil Grimm Esc. Infantil Pandy de Sant Marc Escola El Sagrer Escola Nostra Senyora del Roser Escola del Mar Escola Immaculada Vedruna Escola Tabor Altres entitats: 4

Club Bàsquet Imma Casal Servi Tabor AMPA Tabor APA Lestonnac

54-67_memoria2016_gestiorsc.indd 62

Centres educatius: 16

Altres entitats: 20

Ass. Esportiva Casp Associació Run2live Associació Superacció Centre Obert Glamperetes Club Esportiu Vincit CE Barceloneta CE Bogatell C. Regulació Genòmica Club esportiu Icària Consorci Hospital Mar CSF Nou de la Rambla Esc. Bàsquet Lestonac Esc. Bàsq. Nacho Solozabal Fed. Catalana de Bàsquet FCEDF - Hospiesport Fundació Escó Futbol Polaris Sant Martí Grup Caliu TEB Barceloneta Volei Mundet

Centres educatius: 37

Altres entitats: 5

Associació Esportiva BCN Centre d'Acollida Assís Centre d'Higiene mental Sarrià-Les Corts Centre Parroquial de Sarrià Club Natació Kallípolis

Centres educatius: 2

Altres entitats: 8

Escola Damià Mateu (AMPA) Escola Torre Roja (AMPA) Escola Joan Casas (AMPA) Esc. Salvador Sanromà (AMPA) Llar Tres Pins Residència Sauleda CE Llinars CF Cardedeu

sant joan despí Centres educatius: 15

Ateneu Instructiu CEIP Can Suris CEIP Espai 3 CEIP Joan Perich CEIP Pau Casals CEIP Sant Francesc d'Assís CEIP Roser Capdevila Escola Bon Salvador Escola Gran Capità Escola Pare Claret IES Ferrer i Guàrdia IES Salvador Pedrerol Lycée français Llar d'infants La Pomera Llar d'infants Peücs Altres entitats: 2

Club Handbol Sant Joan Despí Club Bàsquet Sant Joan Despí

eas taradell

Centres educatius: 8

Escola Bressol el Menut Escola Basseroles Escola El Castell Escola El Gurri Escola Farigola Escola Pinediques Escola Sant Genís IES Taradell Altres entitats: 3 Casal de Jubilats de Taradell Fundació Vilademany Associació Sant Tomàs

17/5/17 15:40


gestió responsable | entorn | 63

de formació amb 15 centres convenis de pràctiques

amb qui compartim 33 entitats projectes comunitaris

Centre Estudis El Seminari Col·legi Escolàpies Llúria Escola Ginebró Escola Túrbula Escola Pia Sarrià - Calassanç Eurofitness Fundació Pere Tarrés Institut de Nàutica Institut Ribera Baixa Institució Cultural CIC Institut Joaquim Blume INEFC Institut Mare de Déu de la Mercè Institut Vall d'Hebron UB - Facultat d'economia i empresa

gràcia

34 estudiants [36]

11 Claror Sardenya 5 Claror Cartagena 5 Claror Marítim 9 Can Caralleu 3 Sant Joan Despí 1 EAS Taradell

34

entitats a qui donem suport o tenim Conveni

Salut

Discapacitat adults

Fundació Esclerosi Múltiple Associació Espanyola contra el càncer Associació Familiars Alzheimer Barcelona (AFAB) Hospital Santa Creu i Sant Pau Fundació contra la Sida

Fundació Tallers Fundació Estel Tapia

Infants i joves Associació Aprenem Associació Encert Associació Superacció Afanoc Centre Obert GlamperetesCàritas Creu Roja Escola Sagrada Família Escola Tabor Escola Fructuós Gelabert Obra Social Sant Joan de Déu Transpirenaica Social i Solidària

Gent gran

Exclusió social - pobresa Associació Can Roger Càritas Diocesana de Barcelona Centre d’acollida Assís Fundació Ared Fundació Formació i Treball Homeless Entrepeneur Projecte Sostre

3r món Gràcia pel Sahara Oxfam Intermón

Catalanitat Assemblea Nacional Catalana Castellers Sagrada Família Consorci Normalització Lingüística Gegants de la Barceloneta Òmnium Cultural

AV Camp d'en Grassot Comerç Claret Centre Cívic La Sedeta Centre de serveis socials Camp d'en Grassot

eixample Associació Can Roger AVV Sagrada Família Aula ambiental de la SF Beirao Percussió Castellers de la SF Centre Cívic SF CAP Sagrada Família CAP Roger de Flor Centre de Serveis Socials Sagrada Família CPB-SRC Dreta Eixample Encants Nous Eix Comercial Eix Comercial Sagrada Família Unió de Botiguers Sant PauGaudí

barceloneta APC Barceloneta CAP Barceloneta Centre Obert Glamperetes (Càritas) IES Salvat Papasseït

sarrià Associació Esportiva de Discapacitats BCN Centre de Recursos pedagògics de Sarrià-Sant Gervasi Fundació Aspasim

l'esportiu de llinars Càritas Club de Tennis Llinars Teatre Auditori de Llinars

taradell Associació Festa dels Tonis Càritas Parroquial Taradell Club Futbol Taradell El Puntal Espai Jove FATEC Mancomunitat La Plana

15 comissions i taules comunitàries Pla de Desenvolupament Comunitari Sagrada Família: Taula de salut Rutes de salut Taula de solidaritat Taula de prescripció social

Pla de Desenvolupament Comunitari Barceloneta:

Festes Majors: Camp d'en Grassot Sagrada Família Barceloneta Sarrià Can Caralleu Llinars del Vallès Sant Joan Despí Taradell

Taula Pacte per a l'ocupació 'Barceloneta Proa a la mar' Taula Entre Nosaltres Taula Bon veí, bon profit

Amics de la gent gran Avismón

54-67_memoria2016_gestiorsc.indd 63

17/5/17 15:40


64 | claror | memòria i balanç d'activitat 2016

compromís amb la societat fomentem l'esport com a eina d'inclusió i millora

signem Convenis perquè col·lectius vulnerables puguin millorar la seva qualitat de vida gràcies a la pràctica esportiva.

suport a infants i joves un pas més en salut

situació de pobresa

Donem suport a entitats que fan de l'esport una eina d'inclusió d'infants i joves.

La millora de la qualitat de vida va molt lligada al desenvolupament social. És per això que som sensibles als col·lectius en risc d'exclusió social lligada a situacions de pobresa.

Associació Aprenem: infants i joves amb trastorn de l'espectre autista aprenen a nedar al Claror Cartagena i juguen a bàsquet a Sardenya. Associació Superacció: joves en situació vulnerable entrenen natació i spining al Marítim. Associació Encert: un dels seus alumnes amb discapacitat intel·lectual col·labora amb tasques d'entrenador d'un dels equips de bàsquet Safa Claror. Gràcia pel Sàhara: cada estiu un grup de nens sahrauís gaudeixen de l'esplai de Sardenya Càritas: infants de la Barceloneta fan activitat al pavelló del Marítim.

54-67_memoria2016_gestiorsc.indd 64

La nostra aposta de valor va molt lligada al compromís amb aquelles persones que poden servir-se de l'activitat física per millorar la seva qualitat de vida. Associació Espanyola Contra el Càncer: activitat física específica per a persones que han superat un càncer i desitgen recuperar la seva condició física. Hospital de Sant Pau: activitat física específica per a dones que han superat un càncer de mama. Associació Familiars Alzheimer Barcelona: un grup reduït de malalts del centre de dia de l'entitat accedeix a la piscina de Claror Cartagena per fer-hi activitat aquàtica suau.

Homeless entrepeneur: bequem una persona sense sostre que de la mà dels promotors d'aquest projecte volen sortir del carrer i reiniciar una nova vida. Centre d'acollida Assís: cedim una pista poliesportiva de Can Caralleu perquè usuaris del centre puguin jugar a futbol i mantenir-se en forma Projecte Sostre: hem donat suport a aquesta iniciativa de la Barceloneta, donant-la a conèixer i destinant-hi la inscripció d'un torneig de volei a Marítim.

19/5/17 16:07


gestió responsable | societat | 65

som esportistes compromesos

organitzem o donem suport a iniciatives que combinen esport i solidaritat

els Clubs com a lloc on ser solidari Per als Clubs Claror passen milers de persones i, aquesta és una magnífica oportunitat per sumar solidaritat. És per això, que els posem a disposició per vendre o recollir material.

Ens agrada sumar-nos a iniciatives que combinen el repte esportiu amb el solidari. Magic line: en som padrins des de l'inici i lliurem 3.200 euros a l'Obra Social Sant Joan de Déu per promoure'n l'organització. A més va participar-hi un equip Claror amb 25 persones. Trailwalker Oxfam Intermón: fomentem i ajudem aquells equips que volen participar-hi ja sigui format per treballadors, abonats o mixtes. El 2016, vam poder presentar un equip de treballadors i també vam col·laborar amb un equip format per abonats de Cartagena. Jocs Interempreses: una olímpiada empresarial en què cada any participen treballadors de Claror. El 2016 han participat 21 treballadors i la inscripció de 2.359 euros s'ha destinat a les

54-67_memoria2016_gestiorsc.indd 65

Fundacions Step by Step i Avan Mulla't per l'Esclerosi Múltiple: un dels actes més emblemàtics del calendari esportiu i solidari català en què totes les piscines municipals venen merxandatge i conviden als usuaris a mullar-se en favor de la causa. Amb la venda de merxandatge aconseguim un donatiu de 1.000 euros. Transpirenaica Social i Solidària: una travessa de muntanya de 42 dies i 800 km destinada a joves en risc d'exclusió però oberta a la participació de qui vulgui compartir-hi l'experiència. Per tal de donar suport a l'organització, fem un donatiu de 1.000 euros. Activitats pròpies solidàries: promovem inscripcions solidàries a màsters, tornejos o caminades per tal de donar suport a alguna de les iniciatives amb les quals col·laborem durant l'any.

Recollida d'aliments per a les entitats de l'entorn proper i en el marc de les taules comunitàries. En el cas del barri de Sagrada Família hem aportat 100 kg i 50 litres d'aliments; en el cas de la Barceloneta, la tarda de la Claror FitnessFest vam aconseguir 148 Kg i 45,5 litres d'aliments; i a Llinarsen vam recollir per Nadal 108 Kg i 67 litres. Recollida de joquines en el marc de la Campanya nadalenca de Creu Roja Joventut recollim 87 joguines noves. Posa't la gorra! és la campanya de l'AFANOC pel càncer infantil. Amb la venda de merxandatge i dues caminades aconseguim un donatiu de 2.100 euros. Espai per donar visibilitat: convidem entitats perquè es donguin a conèixer. Aquest any, han vingut les Fundacions Tallers i Boscana i les Associacions El Caliu, Centre Pedralbes i Muà.

17/5/17 15:40


66 | claror | memòria i balanç d'activitat 2016

compromís amb la societat projectes d'acció social propis

ens impliquem en el desenvolupament social dels territoris

projecte barri

can roger: medalla d'honor de l'ajuntament

Des del 2012 mantenim aquest projecte que té per objectiu afavorir la plena escolarització dels infants. És per això que destinem una dotació econòmica a tres escoles públiques properes (Sagrada Família, Tabor i Fructuós Gelabert) per tal que des de la direcció de l'escola es puguin becar alumnes perquè no deixin de fer sortides, colònies o extraescolars per raons econòmiques.

Can Roger és un dels projectes socials amb què Claror ha participat de manera més directe i implicada, assumint la secretaria de l'Associació Can Roger (formada per 4 entitats més del barri Sagrada Família) i la direcció del projecte. Durant el 2016, el projecte s'ha consolidat en les tres branques inicials: menjador social, hort urbà i activitats artístiques i culturals. Però, a més, se n'han engegat dues més: l'espai Quitxalla per al joc d'infants i les seves famílies i un punt d'inserció social i laboral. El projecte rep el novembre la Medalla d'Honor de l'Ajuntament de Barcelona i també ha merescut a Claror una menció especial a la Innovació Social per part del Club d'Emprenadors de la Universitat Abat Oliba CEU.

serveis contractats a entitats del tercer sector

12.316€

[18.887]

54-67_memoria2016_gestiorsc.indd 66

Centre especial de Treball Apunts El bidó de Nou Barris Missatgers Trèvol Eina, empresa d'inserció No a l'Atur Fundació Estel Tàpia Fundació Pere Tarrés Salta, empresa Inserció. Fundació Ared

17/5/17 15:41


gestió responsable | societat | 67

compromís amb el medi ambient el camí cap a centre ecoeficients

campanya de mobilitat a Can Caralleu

projecte Grow Smarter

En el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2016, Can Caralleu engega un estudi sobre els hàbits de mobilitat de les persones usuàries del Club. L’enquesta online ha obtingut un total de 1.075 respostes d’un total de 4.009 persones (26,8%) i ha servit per fer un diagnòstic de la situació i proposar accions de sensibilització i millora.

A finals d'any signem la col·laboració amb un projecte d'àmbit europeu liderat per Barcelona, Estocolm i Colònia anomenat Grow Smarter i que permetrà que el Claror Cartagena esdevingui el 2017 un dels centres municipals més ben equipats a nivell d'ecoeficiència energètica.

El diagnòstic constata una situació que ja s'intuïa. I és que quasi la meitat de les persones enquestades usen el cotxe o la moto per accedir al Club. Les emissions totals de CO2 de la mostra d’estudi són de 1,21 tCO2 i dia, considerant que totes les persones que han respost l’enquesta realitzen un desplaçament d’anada i tornada a Can Caralleu. Davant la voluntat de seguir minvant la petjada mediambiental, el 2016 acaba amb el disseny d'un campanya de mobilitat sostenible que ha de veure la llum durant el segon trimestre de 2017. A raó de l'estudi, vam estar presents a la Setmana de la RSC a Catalunya explicant la nostra experiència il'interés que té partir de dades per poder planificar accions de millora ambiental.

54-67_memoria2016_gestiorsc.indd 67

La iniciativa té per objectiu trobar solucions innovadores en matèria de sostenibilitat a les anomenades smarts cities (ciutats intel·ligents) i està avalada i finançada per la Comissió Europea en el marc del projecte Horitzó 2020.

17/5/17 15:41


memòria econòmica

Dades auditades per Auren Auditors. xifres en euros

Fundació Privada Claror compte de resultats 2016 Ingressos

Despeses

Serveis 11.045.540

Compres 271.615

Altres 748.494

Serveis exteriors 3.334.345

Subvencions 83.329

Personal 6.737.527 Altres despeses de gestió 418.192 Financeres 71.827 Dotació amortitzacions 681.789

Total ingressos 11.877.363

Total despeses 11.515.295

Excedent de l'exercici 362.068

balanç de situació a 31/12/16 Actiu

Passiu

Actiu no corrent 8.003.668

Patrimoni net 5.774.228

Actiu corrent 2.146.666

Provisions a llarg termini 1.457.049 Deutes a llarg termini 1.463.774 Passiu corrent 1.455.283

Total actiu 10.150.334

Total passiu 10.150.334

inversions 2016 Total inversions 1.263.089

68-72_memoria2016_economica.indd 68

17/5/17 15:45


claror | memòria econòmica | 69

Dades auditades per Auren Auditors. xifres en euros

Fundació Can Caralleu Esports compte de resultats 2016 Ingressos

Despeses

Serveis 4.890.044

Compres 79.711

Altres 85.329

Serveis exteriors 2.044.397

Subvencions 70.109

Personal 2.352.985 Altres despeses de gestió 15.326 Financeres 19.929 Dotació amortitzacions 267.602

Total ingressos 5.045.482

Total despeses 4.779.950

Excedent de l'exercici 265.532

balanç de situació a 31/12/16 Actiu

Passiu

Actiu no corrent 3.447.576

Patrimoni net 2.253.944

Actiu corrent 1.252.708

Provisions a llarg termini 1.533.402 Deutes a llarg termini 23.350 Passiu corrent 889.588

Total actiu 4.700.284

Total passiu 4.700.284

inversions 2016 Total inversions 158.498

68-72_memoria2016_economica.indd 69

17/5/17 15:45


70 | claror | memòria i balanç d'activitat 2016

Dades auditades per Auren Auditors. xifres en euros

Llinarsport, SL compte de resultats 2016 Ingressos

Despeses

Serveis 3.799.189

Compres 11.698

Altres 23.915

Serveis exteriors 476.154

Subvencions 278.247

Personal 2.964.427 Altres despeses de gestió 152.281 Financeres 108.523 Dotació amortitzacions 241.101

Total ingressos 4.101.351

Total despeses 3.954.184

Excedent de l'exercici 147.167

balanç de situació a 31/12/16 Actiu

Passiu

Actiu no corrent 6.025.180

Patrimoni net 2.245.098

Actiu corrent 567.586

Provisions a llarg termini 0 Deutes a llarg termini 3.623.095 Passiu corrent 724.573

Total actiu 6.592.766

Total passiu 6.592.766

inversions 2016 Total inversions 271.970

68-72_memoria2016_economica.indd 70

17/5/17 15:45


fundació claror | memòria i balanç d'activitat 2014 | 71

govern i direcció

[dades del 2013]

68-72_memoria2016_economica.indd 71

17/5/17 15:45


72 | claror | memòria i balanç d'activitat 2016

òrgans de govern

*Òrgans de govern a data de 31 de desembre de 2016

Fundació Claror Patronat President

Miquel Céspedes

Claustre Escola Sagrada Família

Vicepresident

Joan Riera

Extern

Secretari

Francesc Salas

AMPA Escola Sagrada Família

Vicesecretària

Dolors Bertran

Treballadora

Vocals

Albert Batalla

Extern

Santi Padró

Extern

Carles Feliu

Soci abonat

Joan Carles Martín

Soci abonat

Oriol Bosch

AMPA Escola Sagrada Família

Sònia Gil

Claustre Escola Sagrada Família

Fundació Can Caralleu Esport

equip de direcció

Patronat President Secretari Vocals

Gabriel Domingo Carlos Cano Nico Sánchez Miquel Céspedes Anna Maria Rifà Francesc Banqué

Fundació Claror Fundació Claror Fundació Claror Fundació Claror Extern Extern

Director de la Fundació: Carlos Cano

Llinarsport, SL Consell d'Administració President Consellers

Gabriel Domingo Carlos Cano Nico Sánchez Gorka Insausti Marià Llobera

68-72_memoria2016_economica.indd 72

Fundació Claror Fundació Claror Fundació Claror Escola Ginebró SCCL Escola Ginebró SCCL

Director General

Gabriel Domingo

Dir. Desenvolupament i Projectes

Nico Sánchez

Direccions Executives Sardenya, Cartagena i Marítim Núria Borràs Can Caralleu, l'Esportiu de Llinars Carlos Cano i EAS Taradell Poliesportius Franscesc Calvet Nico Sánchez i Salvador Gimeno Direccions de clubs Claror Sardenya Claror Cartagena Claror Marítim Can Caralleu L'Esportiu de Llinars Sant Joan Despí EAS Taradell

Juanjo Zabala Alfons Font Marta Solé Núria Sabartés Dani Cavanillas Gregorio Bermudo Miquel Hernández

Caps d'Àrees Centrals Comunicació, Imatge i Màrqueting Econòmico-financera Recursos Humans Sistemes de gestió Sistemes i Tecnologies de la Inf. Atenció personal i vendes Innovació i Qualitat esportiva Responsabilitat Social Corporativa

Sergi Larripa Joan Prat Ignasi Casacuberta Manel Carmona Òscar Alarcón Cristina Rueff Miguel Ángel Martínez Ester Benach

17/5/17 15:45


cobertes2016.indd 5

17/5/17 15:48


cobertes2016.indd 2

17/5/17 15:48

Profile for Fundació Claror

Memòria i balanç d'activitat 2016  

Memòria i balanç d'activitat de la Fundació Claror i entitats vinculades durant l'any 2016

Memòria i balanç d'activitat 2016  

Memòria i balanç d'activitat de la Fundació Claror i entitats vinculades durant l'any 2016

Advertisement