Page 1

| Indhold Forord

5

Tro som livskunst

11

I Indledning – mødets optakt kap. 1. Kirkeklokker kap. 2. Musik og sang kap. 3. Bøn

17 19 29 45

II Ordet – mødets oplysning kap. 4. Læsning kap. 5. Dåb kap. 6. Prædiken

59 61 79 99

III Nadver – mødets magi kap. 7. Nadver

111 113

IV Afslutning – mødets afsked kap. 8. Velsignelse kap. 9. Indsamling

129 131 137


Gudstjenestens perspektiver kap. 10. Den opbyggelige gudstjeneste kap. 11. Gudstjeneste og samfund kap. 12. Gudstjenestesyn kap. 13. Ny energi til gudstjenesten

141 143 159 167 181

Noter

183

Litteraturliste

187

Højmesseordning

191


| Forord Denne bog er et bidrag til at vække interessen for en af den kristne religions vigtigste ytringer, og ydermere at give fornemmelse for en af den kristne spiritualitets bedste skatte – nemlig gudstjenesten. Denne bog handler altså om Folkekirkens gudstjeneste. Gudstjenesten som et mødested mellem Gud og menneske. Ambitionen har været at beskrive dette gudsmøde set fra kirkebænken. I en børnesang hedder det: “Så gør vi sådan, når til kirke vi gå”. Hvad er det, vi gør ved at gå til kirke for at deltage i gudstjenesten, kropsligt og sjæleligt? Og hvad kommer der ud af det? Det er de to spørgsmål og svarene på dem, som er ledetråde i denne bog. Det er højmessen, som er bogens anliggende. Der findes flere gudstjenestetyper, og et væld af alternative gudstjenester skyder op i disse år. Det er frugtbart og spændende for vort kirkelige miljø. Men de har ikke interessen i denne bog. Bogen er tænkt som en guide til gudstjenesten. Ikke en kølig, distanceret beskrivelse – via faktuelle, historiske og dogmatiske udlægninger af gudstjenesten. Snarere en personligt båret afdækning af spørgsmålet: Hvilken religiøs betydning og hvilket teologisk sigte har gudstjenesten for det menneskelige sind? Hvilken troserfaring fremstiller gudstjenesten for gudstjenestedeltageren? Hvordan opleves og fortolkes mit gudsforhold i den kristne gudstjenestes rum og liturgi – i ord, handlinger, musik og tegn? Og hvad får opholdet i gudstjenesten af eksistentielle og samfundsmæssige konsekvenser?

||


Guiden er ikke en opslagsbog, hvor man kan tage en enkelt del af gudstjenesten ud for at høre om den. Bogen er tænkt som et hele, og de enkelte dele hænger uløseligt sammen. Efter en indledning, hvor det personlige anslag for tolkningen af gudsjenesten gives, følger så fire kapitler (I-IV), hvor udlægningen af de enkelte afsnit i vores højmesse foldes ud. For netop at træne opmærksomheden for værdien i den klassiske højmesse, har jeg valgt at følge Ritualbogens inddeling af gudstjenesten. I et appendiks til bogen følger nogle afsluttende kapitler, hvor der dels gøres rede for bogens fortolkningsmetode, dels for eksistentielle og samfundsmæssige perspektiver på gudstjenesten. For kærlig opbakning til arbejdet med bogen og hjælp til korrekturlæsning vil jeg gerne takke adjunkt Hanne Brixtofte Petersen, Haderslev seminarium, sognepræst Kirsten Jørgensen, Kerteminde, redaktør Christiane Gammeltoft-Hansen, Aros Forlag, lektor Hans Vium Mikkelsen, Løgumkloster og provst Finn Vejlgaard, Vanløse.

||

Soendagmorgen  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you