Page 1

og pilgrimspræst Elisabeth Lidell, redaktør/ oversætter af samt medforfatter til:

Pilgrimsliv – Håndbog for vandringsfolk af Hans-Erik Lindström. Alfa Pilgrimsvandring med børn og unge af Elisabeth Lidell og Anette Foged Schultz. RPF-Religionspædagogisk Forlag

Pilgrimsvandringen kan hjælpe os til at se, hvordan alting i livet hænger sammen. Gennem Salt, brød og vin vil Martin Lind invitere til pilgrimsvandringer og bidrage til refleksion, eftertanke og øget forståelse af menneskets vilkår på jord. Hvert menneskes liv hører sammen med andres.

SALT, BRØD OG VIN

Den lille pilgrimsbog af Hans-Erik Lindström. RPF-Religionspædagogisk Forlag

S

alt, brød og vin er tre forskellige ting, som i denne bog symboliserer den hellige samhørighed. Salt har i kristen tradition været et symbol på samfundskritik. At vove at udtale de salte ord er til enhver tid nødvendigt for kirken. Brød og vin leder tankerne hen på det daglige måltid – til hverdag eller fest – og på nadveren, det hellige måltid.

Martin Lind

Salt, brød og vin er oversat af cand.theol.

s a lt br ød & v in En pilgrimsteologi

af Martin Lind

ALFA

Med forord af biskop Kjeld Holm

ALFA

ALFA

Martin lind har gennem 16 år været biskop i Svenska Kyrkan, Linköping stift. Han er kendt som en farverig og åbensindet teolog med et stort samfundsengagement og en stor livsglæde. I Salt, brød og vin viser han, hvordan pilgrimsvandringen kan være vejen ud i verden, ud i menneskeligt fællesskab, som alternativ til en selvcentreret, individuel åndelighed.


SALT BRĂ˜D & VIN En pilgrimsteologi


Martin Lind

SALT BRĂ˜D & VIN En pilgrimsteologi

Oversat af Elisabeth Lidell

ALFA


Martin Lind Salt, brød og vin – En pilgrimsteologi Oversat af Elisabeth Lidell © Forfatteren & Forlaget Alfa 2012 Originaltitel Salt, bröd och vin – en pilgrimsteologi © 2011 Martin Lind & Verbum Förlag ISBN 978 87 7115 025 4 Sat med Adobe Garamond Pro af Tina D. Laursen og trykt på Munken Print Cream af ScandinavianBook. Omslag: RubArt

Ved citater fra Bibelen anvendes den autoriserede danske oversættelse fra 1992, © Det Danske Bibelselskab. Forlaget Alfa Frederiksberg Allé 10 DK–1820 Frederiksberg C www.ForlagetAlfa.dk


Indhold

At tage imod virkeligheden – forord v. Biskop Kjeld Holm, Århus Stift 7

Indledning 11

1 Pilgrimsvandringen vidner om troen på én eneste Gud 15 2 Pilgrimsvandringen er i familie med fortællingen om Jesus 33 3 Pilgrimsvandringen lærer os at tage imod livet som en gave 49 4 Pilgrimsvandringen henviser mennesket til skaberværket 65 5 Pilgrimsvandringen tydeliggør menneskets skrøbelighed og bevægelighed 81 6 Pilgrimsvandringen kaster lys over Guds gaver 91 7 Pilgrimsvandringen blotlægger menneskets fejl 101 8 Pilgrimsvandringen afslører på ny menneskets opgave – at leve for andre 111


At

tage imod virkeligheden Forord v. Biskop Kjeld Holm, Århus Stift

Da jeg var ung og havde fattet interesse for kristendom og teologi, var noget af det uomgængelige, i hvert fald i dansk teologi, hvad der blev kaldt ”opgøret med pilgrimsteologien”. En holdning, der med indsigt og eftertryk blev formuleret af religionshistorikeren Vilhelm Grønbech (1873-1948) og den fremragende Grundtvig-forsker, Kaj Thaning (1904-94). De gjorde op med den opfattelse, at livet her på jorden var noget foreløbigt, og at dets væsentlige indhold måtte være en vandring mod evigheden. Over for den opfattelse satte de troen på livet som Guds gode skabelse og opgaven var følgelig at leve med engagement, med livsmod på Guds ord i dagliglivets gøremål og med alle sanser åbne. Det befordrende ved Martin Linds bog om pilgrimsteologi er, at den langt mere knytter til ved det opgør end ved den pietistiske pilgrimsmyte. For Martin Lind er pilgrimsvandringen ikke en vej ud af livet, men 7


en vandring ind i det, ind i hele den mangfoldige og modsætningsfyldte virkelighed, men da i denne vandring at besinde sig på, at netop i vor virkelighed er Gud til stede, i naturen, i vejrliget og dets skiften, i afvekslingen i alt og i den dybe undren over den mangfoldige skabelse. Martin Lind er erfaringsteolog. Han vil ikke, at kristendommen skal være en indelukket og verdensfjern tro. Han vil, at den skal få os til at tage imod virkeligheden. Og så viser han på fornemste pædagogiske måde, hvordan pilgrimsvandringer er et middel for denne virkelighedsmodtagelse. Det sker ufrelst og åbent, sanseligt i ordet bedste betydning, så bogen selv bliver en vandring ind til en dybere indsigt i Guds og menneskers fælles virkelighed. Martin Lind har både som systematisk teolog og som biskop bestandig været på vagt over for den abstrakte og erfaringsfjerne teologi. Han har bestandig forfægtet, at kristendom og kirke ikke var en apolitisk, udelukkende inderlig beskæftigelse. Det vidner hans fremragende bog om den tyske teolog, Dietrich Bonhoeffer om (Dietrich Bonhoeffer – Tankar om en 1900-talsmartyr, 2006) – Bonhoeffer, hvis modstand mod nazismen kostede ham livet. Faktisk er bogen om pilgrimsvandring på en måde en slags fortsættelse af denne bog. For begge handler om Guds medleven i denne verden. 8


Jeg har kendt Martin Lind i mange år. Og jeg må nævne, at hans forfatterskab er i dyb overensstemmelse med, hvordan han selv er. Den generøsitet i forhold til alt levende, han skildrer i sin bog, lever han selv ud, udtrykker han selv i sin måde at være til på. Få har jeg været så glad for at være sammen med for eksempel ved de nordiske bispemøder som netop Martin. Hver gang blev man lidt gladere og i bedste betydning af ordet tankefuld tillige. Og som med denne bog har man det godt med at følges med ham.


Indledning

Midt i flyttekasser og usorterede bogstabler ringer det på døren. En nabo står pludselig med lidt salt, et nybagt brød og en flaske vin. Det er måske ikke det mest almindelige syn i vores land. Men det forekommer, og jeg har selv oplevet det. Naboens velkomstgave varmer. På en ny bopæl kan enhver føle sig desorienteret. Når nogen dukker op med en gave, er det lettere at lande. Som indflyttergave har saltet måske mest til opgave at minde om krydderiet, som bevares, når andet truer med at miste sin smag. Brødet peger på hverdagen og dens slid, mens vinen fører tankerne hen på fest og glæde. I kristen tradition har salt været et tegn på samfundskritik. Jesus kalder sine venner ”jordens salt” (Matt 5,13). Det Nye Testamente opfordrer også de kristne til at krydre ordene med salt (Kol 4,6). De salte ord er åbenlyst ord, som kraftfuldt afslører uret og 11


uretfærdighed i samfund og kirke. De er altid nødvendige. Ord, der svider til magthaverne, når mennesker kommer galt af sted, og som åbner døre for en ny gensidig respekt og kærlighed mennesker imellem. Brød og vin leder stadig tankerne hen på måltidet, både i hverdagen og ved særlige lejligheder. Brød og vin står også for det hellige måltid, nadveren. Således bindes det profane måltid sammen med det hellige. Salt, brød og vin kan synes forskellige og adskilte. Men det er lige modsat. Tilsammen danner de ikke bare en fælles gave til tilflyttere, de danner også baggrund for en pilgrimsteologi. Her står ordene for den hellige samhørighed. Vore liv hører sammen. Hvert menneskes liv hører sammen med andre menneskers liv. Vor tids individualisme lægger vægt på andre ting. Pilgrimsvandringen fører mennesket til et jordisk liv, hvor alt i livet hører sammen. Der er forskellige risici ved pilgrimsvandringen. Det er let at se. Af og til dyrkes de mest underlige planter. Nogle synes at ville vokse til solister til almen beskuelse. Andre agerer mere indadvendt. Flugten fra hverdagens slid ind i en mere from verden kan for nogle vise sig som et fatamorgana. Men pilgrimsvandringen kan også forstås som Guds instrument til at føre os nærmere virkeligheden, forbi alle flugtforsøg. Nærmere til den virkelighed, vi kender med tørst, sult, sår, vabler, sved og tårer. 12


At forblive i virkeligheden, den faktiske virkelighed bliver da pilgrimsvandringens egentlige sigte. Så bidrager vandringen til et møde med én selv, med naturen og med medmenneskene og med tilværelsens Gud. På en indlysende måde videregiver pilgrimsvandringen en kristen tro, som dannes i det almenmenneskelige, det jordiske. Ud fra den erfaring kan mennesket forstå den kristne tros allerhelligste kerne, guddommeligt nærvær og guddommelig barmhjertighed. Således kan Salt, brød og vin invitere dén med på pilgrimsvandringer, som ikke før har begivet sig ud på sådanne ruter. Til den mere øvede vandrer kan de følgende sider bidrage til refleksion, eftertanke og øget forståelse af menneskets vilkår på Guds jord.


Salt, brød og vin  
Salt, brød og vin  

Læseprøve fra Martin Linds bog: Salt, brød og vin. Biskop Kjeld Holm skriver i bogens forord: »For Martin Lind er pilgrimsvandringen ikke en...