Page 1

2013 Bogkatalog

børne- & ungdomsbøger skønlitteratur & lyrik undervisning liv & sjæl teologi & Tænkning kirke Kultur & samfund

RPC Religionspædagogisk Center

Alfa · Anis · Aros Aros Underviser RPF · Unitas


Kære læser... »Se alle vores spændende nye udgivelser i kataloget her og læs mere om de forskellige forlags profiler.«

Religionspædagogisk Center (RPC) er en selvejende institution, der arbejder inden for rammerne af Den Danske Folkekirke og uafhængigt af kirkelige retninger. På centret formidles viden, bøger og undervisningsmaterialer om kristendom, religion og teologi til enkeltpersoner, kirker og skoler i hele Danmark. Centret tilbyder bl.a. adgang til en stor samling religionspædagogiske materialer samt teologiske bøger og tidsskrifter. Religionspædagogisk Center er paraplyorganisation for forlagene ALFA, Forlaget ANIS, Aros Forlag og Aros Underviser, Religionspædagogisk Forlag (RPF) og Unitas Forlag. Religionspædagogisk Center huser også to internetboghandler RPC.dk og Kirkebogladen.dk, som begge er specialboghandler med fælles fysiske lokaler på Frederiksberg Allé 10, 1820 Frederiksberg C. Boghandlen er åben for alle mandag til torsdag fra kl. 10 til 16 og fredag fra 10 til 15. Hovedparten af de bøger, du kan finde i netboghandlen, er udstillet her og kan købes eller studeres nærmere i vor store udstilling. Kig forbi til en kop kaffe. Vi kan også træffes på telefon 33 24 92 50. Se alle vores spændende nye udgivelser i kataloget her og læs mere om de forskellige forlags profiler. God læselyst Henrik Brandt-Pedersen Direktør

Hold dig orienteret

Hver uge udsender vi en nyhedsmail, der kort fortæller om de nye titler, der er kommet til i ugens løb, inden for vores felt – ikke kun her fra huset, men fra hele bogmarkedet. Scan koden eller tilmeld dig nyhedsmailen på www.rpc.dk [QR-kode]

�2�


indhold

5

Kultur & samfund

10

kirke

Samfund Kultur Debat

Noder/musik Liturgiske Bønner Bibeler Kirke Telegrammer og gaver Salmer Konfirmand- og kirkelig undervisning Håndbøger for præster Diakoni

24

teologi & Tænkning

36

liv & sjæl

46

Religion Filosofi Psykologi

Psyke & sundhed Selvhjælp Sorg & krise Spiritualitet Pilgrim Bønner til personlig brug

undervisning Pædagogik/undervisning af børn og voksne

50

skønlitteratur & lyrik

58

børne- & ungdomsbøger

Skønlitteratur Biografier Digte & poesi

Billedbøger Børnebøger Ungdomsbøger

�3�


om forlagene

ALFA

ALFA er begyndelsen, de første spørgsmål, den umiddelbare undren over livet og glæden ved

dets brogethed. Mangfoldighed. Nysgerrighed. Og alle de mangesidede livsvilkår er afspejlet i forlagets udgivelser. Alfa er tillige husets skæve børnebogsforlag. Redaktør: Charlotte Ekstrand (charlotte@rpc.dk)

Forlaget ANIS udgiver bøger, som spænder fra teologisk faglitteratur beregnet

for præster og undervisningen på universiteterne til undervisningsbøger for seminarierne og den kirkelige voksenundervisning, samt debat- og brugslitteratur for teologisk og kirkeligt interesserede. Endvidere udgiver Forlaget ANIS tidsskrifterne: Kritisk forum for praktisk teologi og Dansk Teologisk Tidsskrift. Redaktør: Henrik Brandt-Pedersen (henrik@rpc.dk)

Aros Forlag udgiver teologisk litteratur – gerne med et praktisk-teologisk perspek-

tiv. Udgivelserne afspejler den teologiske tænkning og debat i dansk kirkeliv; inspirerer præster og andre, der arbejder med teologisk formidling i kirke og samfund; og lægger op til refleksion over både den teologiske tradition og den nutidige kirkelige praksis. Redaktør: Ingrid Ank (ingrid@rpc.dk)

Aros Underviser udgiver bøger inden for det religionspædagogiske område. Udgivelserne er primært rettet mod den folkekirkelige undervisning (bl.a. minikonfirmander, konfirmander og anden dåbsoplæring), men der udgives også bøger til lærere, seminarie- og andre studerende, der forbereder sig på en professionel formidlerrolle. Forlaget udgiver både materialer til brug i den konkrete undervisningssituation og til underviserens egen forberedelse og refleksion. Redaktør: Niels Roesgaard Mose (nrm@rpc.dk)

RPF – Religionspædagogisk Forlag udgiver undervisningsma-

terialer og lignende til skole, seminarium, gymnasium, højskole og kirke. Omdrejningspunktet er formidlingen af kristendommen, men forlaget peger i sit fokus også ud mod fagene historie, dansk, filosofi, religion, etik, kunsthistorie, musik m.m. Redaktører: Charlotte Ekstrand (charlotte@rpc.dk) og Ingrid Ank (ingrid@rpc.dk)

Unitas Forlag udgiver bøger om menneskeliv og kristendom. Udgivelserne udtrykker holdninger og tager stilling til aktuelle kirke- og samfundstemaer, afspejler den etiske og religiøse debat, sætter fokus på eksistentielle spørgsmål, inspirerer medarbejdere i det kirkelige børne- og ungdomsarbejde og formidler viden om den kristne tro til børn, unge og voksne. Forlaget udgiver bl.a. bøger om bøn, andagt og spiritualitet, tro og eksistens, sorg og krise, diakoni, sjælesorg og religion og mission. Herudover udgiver vi undervisningsmateriale, skønlitteratur, børnebøger, sangbøger, telegrammer, plakater og postkort. Redaktør: Niels Roesgaard Mose (nrm@rpc.dk)

�4�


kultur & samfund Lige fra Oscar K.’s anmelderroste Biblia Pauperum Nova – Ny Bibel for de fattige i ånden over tidernes ånd fra 1940-2010 og dagens singlekultur til hvilken betydning Grundtvig har haft for den samfundsstruktur, vi nyder godt af i dag.

Biblia Pauperum Nova Ny bibel for de fattige i ånden Oscar K. & Dorte Karrebæk (ill.) Alfa Oscar K. har (om)skrevet Bibelen. Det er blevet et forunderligt værk, hvor han lader stemmer fra Søren Kierkegaard til Lars Lilholt blande sig med de fire evangelisters. Dorte Karrebæk har overgået sig selv med de smukke, fabulerende fortolkninger af Oscar K.s forunderlige og tankevækkende tekst. Et sandt bogværk. Bogen har modtaget mange roser og er nomineret til Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris.

» Det er skævt og sjovt, dybt og alvorligt. Overrumplende og rigt. »Ny bibel for de fattige i ånden« er en gave.

Dansk Kirketidende.

400,–

kr. 106 sider

�5�


en, som

spektiv.

em be rio-

¨

KINGG

Da Gud tog bussen

Nu i 2. oplag

382 dage der ændrede verden ” Martin Luther King DER KOMMER ET TIDSPUNKT,

HVOR FOLK BLIVER TRÆTTE AF AT BLIVE TRÅDT PÅ.

DER KOMMER

ET TIDSPUNKT, HVOR FOLK

BLIVER TRÆTTE AF UDNYTTELSE

HISTORIEN OM

MONTGOMERY ER HISTORIEN OM 50.000 SORTE, SOM VAR NÅET TIL DET PUNKT. NU VAR

Alfa

DE VILLIGE TIL AT BYTTE TRÆTTE SJÆLE UD MED TRÆTTE FØDDER.

DE VILLE VANDRE IGENNEM MONTGOMERYS GADER, INDTIL

En tankevækkende historie om, hvordan én mand kan ændre verden. Stedet er Montgomery, Alabama, USA. Tiden er 1955-56. Og manden er den unge præst, Martin Luther King. Det er hans personlige beretning om de 382 dage, hvor titusinder nægtede at køre med bus i protest mod raceadskillelse. King troede på, at man kunne nå sine mål uden vold. Han fik ret. En fortælling om civil ulydighed og personligt ansvar. En håndbog i håb. ADSKILLELSENS MURE ENDELIG FALDT.”

drede verden

¨

382 dage der æn

D

25-04-2013 11:17:31

248,–

kr. 184 sider

 earbejdet til nudansk af Liselotte Wiemer og Steffen Larsen, som i B bogens efterord sætter buskonflikten ind i et historisk perspektiv.

Danske tidsånder 1940-2010

Danske tidsånder der 1940 -2010

ver n, n

R

OG URET.

Nils Gunderr Hansen H

mp e

da gud tog bussen MARTIIN LUTHE

DA GUD TOG BUSSEN

er 1955n Martin m de 382 protest at man . rsonligt nsandet.

M A RT I N L U T H E R K I N G

d rest”

e om, kelt

kultur & samfund

Danske ke tid idsånder 1940 - 2010

Fra Hal Koch og K.E. Løgstrup til Anders Fogh Rasmussen

Nils Gunder Hansen

Fra Hal Koch og K.E. Løgstrup til Anders Fogh Rasmussen Om Muhammedtegningerne Nils Gunder Hansen skriver forfatteren: ”At stridens kerne har med religion at gøre, udgør et

særligt prekært problem. Anis Kristendommen har været

den helt dominerende religion i Danmark i tusind år. Men den har gennem de sidste hundrede år været det på den særlige folkekirkelige måde, hvor den ikke har været særlig tydelig som religion betragtet … Snarere er der sket det, at kristendom og dansk nationalkultur er smeltet sammen.”

Man kan blive helt stakåndet, når man følger tidens ånder fra 1940 og frem til 2010. Når det går hedest til, er der paradigmeforskydninger med fem års intervaller. Men neden under alle variationer går et bestemt motiv igen: Danmark er et helt særligt land. Spørgsmålet er blot, om det er et foregangsland, en model for resten af verden eller et puslingeland, der putter sig lidt.

7-636-5

365

199,–

kr. 171 sider e-bog:

119,–

» Det rigtig fine ved Nils Gunder Hansens bog er, at 30-04-2013 13:10:44

han får helt nye og andre perspektiver frem, end man er vant til. Kasper Støvring i Berlingske Tidende*****

» … Gunder Hansen skriver klogt med det blik for kristendommens gennemgående betydning …

Arne Hardis i Weekendavisen.

» …en fortræffelig bog, som er intellektuelt inspirerende og almindeligt oplysende ...

Rune Lykkeberg i Kristeligt Dagblad.

�6�


kultur & samfund

begrebet, ntralt. stå ved frihed?

Samfundsbyggeren

oven institutioner eret mellem nd ombygget nationalstat ig selv bidrog

Samfundsbyggeren Artikler om Grundtvigs samfundstænkning Redigeret af Ove Korsgaard og Michael Schelde

Samfundsbyggeren Artikler om Grundtvigs samfundstænkning Ove Korsgaard og Michael Schelde (red.)

Bidrag af: Ove K. Pedersen Johannes Adamsen Michael Böss Ove Korsgaard Martin Schwarz Lausten Kim Arne Pedersen Inge Adriansen Henrik Bredmose Simonsen Urban Claesson

Anis

tionen lede symboler ndsorden? rganiseres? gode borgere? Og hvad med f dem? kulle man milere?

Redaktion: Ove Korsgaard Michael Schelde

Institutioner som nationalstaten, demokratiet og Grundloven var ikke givet for Grundtvig. De blev først etableret mellem hans fødsel og død. I hans levetid blev det danske samfund ombygget fra enevælde til demokrati, fra en multinational helstat til en nationalstat og fra et standssamfund til et folkeligt samfund. Og Grundtvig selv bidrog i høj grad til denne samfundsombygning.

BN 978-87-7457-688-4

BN 978-87-7457-688-4

788774 576884 788774 576884

249,–

kr. 251 sider e-bog:

149,–

Nu i 2. oplag

Senil ulydighed Karin Gundersen Arne Melberg

’Jeg har elsket universitetet, lige siden jeg begyndte i 1967. Nu glæder jeg mig til at slippe ud af det. Engang var et universitet noget, der havde med dannelse, viden og lærdom at gøre, og nu er det en handelsskole, og dets værdigrundlag findes i ordene: Kontrol er bedre end tillid. Og så naturligvis fred og glæde og kulturforståelse.’

Peer E. Sørensen Nils Gunder Hansen Anna Libak Hanne Ørstavik Jørgen Carlsen Peter Aaboe Sørensen Hans-Jørgen Schanz Uffe Østergård

’Et nyt universitet, der ikke skal danne, men omdanne, skal naturligvis have en ny pædagogik, der er ren, dvs. renset for tradition, religion, nationalitet og historie. For at gøre det har staten ansat en masse pædagogiske ingeniører, hvis mål er at tilpasse den enkelte til kollektivet. Ren pædagogik vil her og kun her henvise til en pædagogik, der set udefra handler om sig selv, men som prætenderer at handle om praksis... Den pædagogiske diskurs avler endnu mere pædagogisk diskurs, og fra disse diskursfabrikker udsendes en række memer – læring, vidensdeling, evaluering, supervision osv., hvis mål er, at de ukritisk kopieres i så mange passive og receptive bevidstheder som muligt. Der er få diskurser, der så blindt tror på fremskridtet som den pædagogiske. Der er få diskurser, der så let falder for moden som den pædagogiske. Jeg er kort sagt imod pædagogik.’

Anis

Dette festskrift fejrer Hans Hauges beskæftigelse med litteratur, idéhistorie, samfundstænkning og -debat, teologi. Det sker i taknemmelighed over hans frapperende bidrag til at holde ånden i live, på og uden for universitetet. Dag T. Andersson

Frederik Stjernfelt

Trond Berg Eriksen Michael Böss

Arno Victor Nielsen

Christopher Arzoruni Niels Grønkjær

Birgitte Stoklund Larsen

’Jeg er nemlig pragmatisk, og det betyder blot, at teori, og især pædagogisk teori, ikke betyder noget som helst i praksis.’

David Bugge

Peter Hedegaard

Hans Hauge

Henrik Wigh-Poulsen Johs. H. Christensen

Senil ulydighed Senil ulydighed Festskrift til hans hauge på 65-årsdagen

Festskrift til Hans Hauge på 65-årsdagen Bidrag aF: Niels Grønkjær og Henrik Brandt-Pedersen (red.)

Hauge tryllede som barn, og

han fortalte, hvordan han en

i et vanskeligt kunststykke, d

rullegardin pludselig kollaps

sig sammen med et smæld. U

var hurtig, slog ud med arme

tog straks ære og applaus fo

tildragelse. Efter denne info haft svært ved at overvære

mere akademiske optræden

Festskrift til hans hauge på 65-årsdagen

se dem gennem Truxas filter

redigeret aF nielS grønkjær og henrik Brandt-PederSen

legardinet er han altid hurtig

Artikler af bl.a. Nils Gunder Hansen, Hanne Ørstavik, Frederik Stjernfelt, Anna Libak, Kjeld Holm og Søren Krarup. Søren Krarup

Martin Herbst

Sunde og syge fællesskaber

Kan man an hjælegentlig t? Hvorl man gå mål? Kan os? Eller mange og er, ideer, brogede g blandt naturlige menhænr gør sig nge. Og puster os ntellekt. er er højovervågodt sted

Sunde og syge fællesskaber

87-7115-075-9

tryllekunstnerens teknik. Lig

Fra Frederik Stjernfelts artik

249,–

kr. 276 sider

Martin Herbst

folkeligt kildevæld og marke

af en pludselig opstået situa

Kjeld Holm

1479-RPC-bog-senil-ulydighed-DONE3.indd 1

formidabel forelæser, sådan

Sunde og syge fællesskaber

,,Martin Herbst Sekter eller sekteriske fællesskaber er ikke gådefulde fremmedelementer, man blot må ryste på hovedet ad. De er snarere symptomer på nogle dynamikker eller tendenser, der eksisterer i det ’normale’ samfund, og som fra tid til anden fortætter sig i konkrete bevægelser og handlingsmønstre. Skal man forholde sig oprigtigt til problemet, bør man rette opmærksomheden mod de tendenser, der udgør rodnettet. For at illustrere vigtigheden af dette, kan man videreføre analogien mellem sekten og træet. Selvom træets blade og rødder eksisterer i et gensidigt afhængighedsforhold, for så vidt bladene opsamler næring til rodnettet, der distribuerer den til hele træet, er der ingen tvivl om, at træets egentlige overlevelseskraft udgår fra roden. Det er rodnettet, der først bliver til og sidst afgår ved døden. Således er det med et træ, og således er det med en sekt. At rette alt skytset mod en given leder, organisation eller aktivitet svarer derfor til, at man prøver at bekæmpe et træ ved at hugge dets blade af. Det eneste, der vil ske, er, at kniven bliver sløv og armen træt.”

Alfa

Hvordan navigerer vi mest hensigtsmæssigt i de fællesskaber, vi er en del af? Hvordan skiller vi de sunde fra de syge? Bogen er en refleksion over, hvilke mekanismer der er på spil, når fællesskaber opstår og konstituerer sig. Via en gedigen tour de force gennem ismer, ideer, religioner og eget levet liv, bringer Herbst et bud på, hvordan vi kan tale sammen og leve sammen i en sund kontekst.

1 150759

218,–

kr. 238 sider

Bestil i dag: 33 24 92 50 • RPC.dk • Kirkebogladen.dk

�7�


kultur & samfund

Lise Søelund

et blevet en gængs term st forhold, og begrebet iske linjer fra antikken flyder. Forfatteren præmiliestrukturen. Bogen e nye singlekulturer for

Flyder alting?

Lise Søelund

FLYDER ALTING? Et filosofisk blik på singlekulturen

Lise Søelund Om forfatteren

Alfa

FLYDER ALTING?

Lise Søelund er cand. mag. i Idéhistorie med speciale i kulturbegrebet set i forhold til den moderne globalisering. Hun er ansat i Silkeborg kommune som fortæller og en flittig foredragsholder. Lise Søelund har tidligere udgivet,

For få år siden var single noget, man havde i badminton. Nu er det en gængs term for en stor gruppe menneskers tilværelse. Singlekulturen er stigende og nok kommet for at blive. Lise Søelund beskriver fænomenet idéhistorisk og trækker linjerne fra antikken til i dag, med udgangspunkt i Heraklits kendte udsagn om at alting flyder. Og der kastes et blik på de kendte ’singletyper’ fra fx Tv-serien Matador: den rare, den sære og den tjenende single.

Befrielsens ø, Mellemgaard 2012

En verden af stereotyper – Et essay om mennesker, Darklights 2011

Kunsten at danne mennesker – Introduktion til Jean-Jaques Rousseaus pædagogik, Systime 2010

ALFA

ISBN 978-87-7115-071-1

På spring med Kierkegaard – En dåseåbner i form af et filosofisk essay, Alfa 2008

9 788771 150711

218,–

kr. 160 sider

15-04-2013 11:07:44

 ogen er både et filosofisk essay og et oplæg til debat: Hvad sker B der med vores samfundsstrukturer, når vi ikke længere bor i familier?

Dér, hvor ingen andre er radiokanal. Har skrevet omkring en snes bøger: hovedsageligt biografier, bøger om folkeoplysning og om jazz. Har en omfattende foredragsvirksomhed over hele landet og er formand for Grænseforeningen.

FINN SLUMSTRUP

Finn Slumstrup, f. 1941. Har været højskolelærer i En fortælling Snoghøj og Askov og om forstanderKirkens på Vallekilde Højsko-Korshær le. Senere informationschef i Dansk Flygtningehjælp, Finn Slumstrup chef for DR P1 og programmedarbejder ved samme

Unitas

DÉR, HVOR INGEN ANDRE ER En fortælling om Kirkens Korshær

DÉR, HVOR INGEN ANDRE ER En fortælling om Kirkens Korshær

Kirkens Korshær kunne i 2012 fejre sit 100 års jubilæum. Bevægelsen blev stiftet tilbage i 1912 af en lille flok dedikerede ildsjæle, der havde øje for samfundets socialt udsatte. Kirkens Korshær er en væsentlig del af det danske samBehovet for korshærens arbejde voksede, og det samme fund og af det folkekirkelige arbejde. 10.000 ugentlige gæster, 400 ansatte og 7000 frivillige medarbejdere kan gjorde bevægelsen, der i fejldag tæller 400 arbejde lønnede medarikke tage – efter 100 års socialt, diakonalt er Kirkens Korshær fortsat en central del af mange mennebejdere og 7000 frivillige. Det har gjort korshæren synlig i skers liv. alle dele af landet, hvor varmestuer, Dér, hvor ingen andre er fortæller herberger, historien om Kirkens korshærsKorshær i 100 år. Samtidig fortæller bogen Danmarkshistorie fra en anden vinkel end den gængse. præster og genbrugsbutikker vidner omUdgangsderes arbejde. punktet er udsatte mennesker og frivilligt engagement. Men fremgangen vækker ikke kun jubel, for Kirkens KorsFinn Slumstrup har haft adgang til alle arkiver og billeder fra Kirkens Korshærs historie. har han fåetfintmærkende en hær har gennem årene været et af deDetmest fængende og folkelig bog ud af, som præsenterer mennesker fra stederne „dér, hvor ingen andre er“. instrumenter, vi har, til at måle de sociale spændinger og Bogen udgives i samarbejde med Kirkens Korshær som en problemer i samfundet. Og der er stadig et stort behov for markering af 100-året for Korshærens stiftelse 12. oktober 1912. Kirkens Korshærs arbejde i Danmark. I stedet kan tilstedeværelsen af korshæren måske udløse glæde over, at der er nogen, selv der hvor ensomheden runger mest nådesløst.

FINN SLUMSTRUP

ISBN 978-87-7517-910-7

9 788775 179107

Unitas Forlag

299,–

kr. 461 sider Bogen er gennemillustreret med fotos fra korshærens mangeårige virke og er skrevet af Finn Slumstrup, der bl.a. er tidligere højskoleforstander og chef for DR P1.


kultur & samfund

De måske kristne Iben Krogsdal

IBEN KROGSDAL DE MÅSKE KRISTNE

IBEN KROGSDAL

DE MÅSKE

KRIS NE

Anis i Iben Krogsdal, født 1967. Ph.d. Har i en religionsvidenskab og forfatter. s årrække forsket i moderne mennesker religiøsitet ved afdeling for religions. Hun videnskab på Aarhus Universitet nutidige har især beskæftiget sig med fortolkninger af kristendom, selvudvik-

De måske kristne er en bog om folkekirkedanskere. Gennem interviews tegnes der i bogen et billede af tendenser inden for den folkelige kristendom. Det er bogens tese, at mennesker i dag ransager sig selv som aldrig før for at forklare, hvorfor deres liv er blevet, som det er. ling og spiritualitet ud fra en religionsvidenskabelig synsvinkel.

13/03/12 10.52

249,–

kr. 224 sider E-bog:

149,– Det første Ord Jørgen I. Jensen

Teologiske rapporter fra en musikog kulturby. Efter et århundredeskifte

Ferdinand Ebner (1882-1931) og Josef Matthias Hauer (1883-1959) var på hver deres felt de allerførste i det 20. århundrede. Ebner blev den første jeg-du-filosof, eller eksistensteolog, Hauer blev den allerførste tolvtonekomponist. de var begge uddannet som folkeskolelærere, nære venner og samarbejdspartnere. Indtil de brød med hinanden.

Aros Forlag

Historien om de to viste sig at besidde en særlig magnetisme. den tiltrak stof fra hele det 20. århundrede. og stødte igen og igen ind i den store drøm eller konstruktion: at århundredeskiftets Wien – Jugendstilens Wien, Gustav Mahlers og Gustav Klimts Wien – var en port til hele det 20. århundrede.

der var så mange lag, at det blev umuligt at nøjes med én fortællestemme. Endnu en stemme meldte sig: en gammel journalist fra Wien, der fra året 1969 skuer tilbage på sine ungdomsår. Han repræsenterer også de små improvisationer og fiktioner, der kan lette presset fra den mere nøgterne fremstilling. og fra tankerne om et skæbnesvangert og problematisk – nogle må mene: uhyggeligt og grusomt – århundrede.

Jørgen I. Jensen har på samme forlag tidligere fået udgivet „Europasonate. Teologiske spor i den klassiske musik“ (2009), „det tredje øjeblik. Mellem Grundtvig og Kierkegaard“ (2008), „Jeg-automaten. Teologisk kritik af et menneskebillede“ (2006)

det første ord

Teologiske rapporter fra en musik- og kulturby. Efter et århundredeskifte. Ferdinand Ebner (1882-1931) og Josef Matthias Hauer (1883-1959) var på hver deres felt de allerførste i det 20. århundrede. Ebner blev den første jeg-du-filosof, Hauer blev den allerførste tolvtonekomponist. Deres indbyrdes historie er på den ene side en sidegadehistorie; om sprog og musik, vest og øst, kristendom og kunst, ånd og eros. På den anden side hører deres historie til i det intense kulturmiljø i Wien – fra århundredeskiftet og frem til årene efter Første Verdenskrig – og kan læses som en port til det 20. århundrede.

Jørgen I. Jensen

deres indbyrdes historie var på den ene side et kammerspil, en sidegadehistorie, om sprog og musik, vest og øst, kristendom og kunst, ånd og eros. På den anden side hørte deres historie til i det intense kulturmiljø i Wien – fra århundredeskiftet og frem til årene efter Første Verdenskrig. også selvom de begge forholdt sig yderst kritisk til hele den vestlige kultur, der havde fremkaldt krigen. Som unge havde de af en professor fået at vide, at folkeskolelærere ikke kan regnes til de dannede. Følgelig forholdt de sig fuldstændig frit og kritisk til al overleveret akademisk – filosofisk og musikteoretisk – lærdom.

Jørgen I. Jensen

det første

ord ord Aros Forlag

ISBN 978-87-7003-695-5

9 788770 036955

399,–

kr. 560 sider

Så ka' I lære det

SÅ KA’ I LÆRE DET

Det etiske grundlag for skole og undervisning John Rydahl RPF

Det etiske grundlag for skole og undervisning John Rydahl RPF

Religionspædagogisk Forlag

150,–

kr. 94 sider

Så ka’ I lære det er en undersøgelse og diskussion af det etiske grundlag for skole og undervisning i dag, sat i perspektiv i forhold til dannelsesbegrebets historie. Bogen kommer ikke med løsningen på den perfekte skole, men peger både på de grundlæggende etiske problemstillinger, der til enhver tid gør sig gældende, når »nogen« gennem magt forsøger at definere for andre, hvad de skal vide/kunne, og i hvilken retning de skal udvikle sig, samt på en række af de aktuelle etiske problemstillinger i forbindelse med, at folkeskolen nu igen er til debat: Hvordan skal fremtidens voksne »dannes« – og hvorfor?Bestil i dag: 33 24 92 50 • RPC.dk • Kirkebogladen.dk

�9�


kirke Lige fra skønne toner af Caroline Borello Lerche og Hans Anker Jørgensen over indgående undervisningsmaterialer til minikonfirmander og konfirmander til Bibeler, telegrammer og håndbøger til præster.

Bølle og Bibelen RPF

B ølle og Bibelen B ølle og Bibelen Spaghettigudstjenester for de 2-99 årige

Omslag_Bølle.indd 1

229,–

kr. 110 sider

� 10 �

27-08-2012 09:18:51

Gerda Neergaard Jessen

Spaghettigudstjenester for de 2-99 årige Gerda Neergaard Jessen

Gerda Neergaard Jessen

Bølle er fem år og meget nysgerrig – og så elsker han historier. Bølle og Bibelen indeholder 13 komplette oplæg til spaghettigudstjenester (inkl. forslag til sange/salmer) med udgangspunkt i figuren Bølle og alle med afsæt i en bibelhistorie. Kræver få og enkle rekvisitter og er lette at tilpasse den enkelte kirkes lokale forhold.


kirke

Fadervor

Met te Mø bjer g Mad sen

Et minikonfirmandforløb Mette Møbjerg Madsen RPF Et komplet materiale til underviseren af minikonfirmander. Forløbet er bygget op over de enkelte led i bønnen Fadervor og lægger vægt på at være sanseligt og aktivt, så der tages hensyn til børns forskellighed. Materialet knytter sig til En bog om Fadervor – og om at sidde sammen et fortroligt sted af Bodil og Lars Busk Sørensen.

fa de r vor

et m i n ik on fir m a nd

fo r l øb

Tilhørende hjemmeside med ekstramateriale: www.rpf.dk/fadervor. Omslag_Fader_Mini.in

dd 1

22-08-2012 14:50:16

299,–

kr. 90 sider

Nanok og juleevangeliet Manu Sareen Unitas

kr.

32,–

16 sider

I 2. klasse er de i gang med forberedelserne til årets krybbespil. Der skal fordeles roller, og nogle har brug for at få genopfrisket historien. En af drengene i klassen, Nanok, er søvnig, og lige så stille falder han i søvn midt i timen. Langt væk fra klassekammeraterne opdager han, at han har fået vinger og er blevet til en engel. Han flyver af sted, og nede på jorden kan han se Josef og Maria, der er på vej til Betlehem. Nanok møder andre engle, og sammen tager de af sted til stalden, hvor Jesus bliver født.

Illustreret af Otto Dickmeiss.

Bestil i dag: 33 24 92 50 • RPC.dk • Kirkebogladen.dk

� 11 �


kirke

Farvelæg søndagen, 1. tekstrække Farvelæg søndagen

– online materiale Ina Korneliussen (ill.)

Tegninger til søndagens tekster – 1. række af Ina Korneliussen

Unitas Historier kan blive ekstra spændende at lytte til, hvis der følger billeder med. Det gælder også Bibelens historier. Farvelæg søndagen indeholder tegninger til hele kirkeårets læsninger (1. tekstrække) og kan anvendes i børnepasningen under gudstjenesten, i søndagsskolen, hos minikonfirmanderne eller andre steder, hvor man ønsker at formidle søndagens tekst for børn.

Unitas Forlag

Tegningerne er enkle i udtrykket og appellerer til både kr. små og store børn; fra 4-5 år og opefter. Findes kun i online-version på Kirkebogladen.dk. Antal tegninger til farvelægning: 74

299,–

Søndag seksagesima A

Farvelæg søndagen – tegninger til søndagens tekster – 1. række

Markus 4,1-20: Lignelsen om sædemanden

© Ina Korneliussen og Unitas Forlag 2012

2. søndag i fasten A

Farvelæg søndagen – tegninger til søndagens tekster – 1. række

Matthæus 15,21-28: Den kana’anæiske kvinde

© Ina Korneliussen og Unitas Forlag 2012

10. søndag efter trinitatis A

Farvelæg søndagen – tegninger til søndagens tekster – 1. række

Lukas 19,41-48: Jesus græder over Jerusalem Tempelrensningen

© Ina Korneliussen og Unitas Forlag 2012

26. søndag efter trinitatis A

Farvelæg søndagen – tegninger til søndagens tekster – 1. række

Genfortællinger for børn, 1. tekstrække G e n f o rt æ l l i n G e r for børn a f s ø n da G e n s t e k s t e r – 1. r æ k k e af Werner Fischer-Nielsen

– online materiale Werner Fischer-Nielsen Unitas For mange børn er søndagens tekst svær at forstå. Der er ord og vendinger, de ikke kender, og det er ikke altid nemt at finde historiens pointe. Når den del af gudstjenesten bliver uforståelig, smitter det af på hele oplevelsen.

Unitas Forlag

299,–

kr. 78 sider

 enfortællinger for børn af søndagens tekster er skrevet med henblik på oplæsG ning for børn fra 5 år. Fortællingerne er de samme, som læses ved søndagens gudstjeneste, men sproget er børnevenligt med mundrette replikker og korte sætninger, og budskabet er gjort tydeligt. Digital version. Kan kun købes på Kirkebogladen.dk

Genfortællingerne kan anvendes ved gudstjenestens børnepasning eller andre steder, hvor søndagens tekst indgår, fx ved en andagt.

� 12 �

Matthæus 13,24-30: Lignelsen om ukrudtet i hveden

© Ina Korneliussen og Unitas Forlag 2012


Undervisningsmaterialet her hænger sammen med konfirmandbogen

Livet og Kristuskransen af samme forfatter. Hvert kapitel indeholder: – Input og inspiration – Aktiviteter – Samarbejds- og tillidsøvelser – Med alle sanser – Kreativt – Hvad synes du? – Konfirmandens side – Samtale på konfirmandholdet – Gudstjeneste og andagt – En stund med…

Aros Underviser

med

Materialet tager udgangspunkt i perlerne i Kristuskransen®. Underviserens bog er fyldt med ideer og inspiration til hele forløbet og rummer forskellige former for aktiviteter, hvor konfirmanderne får brugt alle deres sanser. Emma Tribell er præst i Den Svenske Kirke og har arbejdet med konfirmander i mange år. Hun har studeret religionsdidaktik tilpasset arbejdet med konfirmander.

9 788770 036801

Aros Underviser

G U D S P E R L E N HEMMELIGHEDSPERLERNE

opstandelsesperlen

NATPERLEN

j DÅBSPERLEN e KÆRLIGHEDS g PERLERNE p BEKYMRINGSLØS

Bogen er inddelt efter kransens perler og afsluttes med et afsnit om Bibelen og et afsnit om gudstjenesten. Gennem forløbet kan konfirmanderne arbejde med troens små og store spørgsmål og efterhånden selv tage stilling til, hvad de selv tror på. Store dele af indholdet vil også kunne anvendes på konfirmandhold, hvor der ikke arbejdes med Kristuskransen®. ISBN 978-87-7003-680-1

KRISTUSKRANSEN

STILHEDSPERLER

byder på mange forskellige øvelser, hvor konfirmanderne skal bruge alle sanserne. Gennem oplevelser kan konfirmanderne bearbejde troens spørgsmål og så småt begynde at tage stilling til, hvad de selv tror. På den måde bliver konfirmandforberedelsen noget helt andet end at gå i skole.

Konfirmandundervisning

399,–

ØRKEN PERLEN

underviserens bog Emma Tribell

Metodebogen Konfirmandundervisning med KRISTUSKRANSEN

Emma Tribell

KRISTUSKRANSEN

kr. 227 sider

Hvert kapitel indeholder blandet andet: Ideer og inspiration, Aktiviteter, Samarbejds- og tillidsøvelser, Med alle sanser, Kreativt, Hvad synes du?, Konfirmandens side, Samtale på konfirmandholdet, Gudstjeneste og andagt. Oversat og bearbejdet til danske forhold af Stinna Ahrenst og Charlotte Chammon.

Livet og Kristuskransen konfirmandens bog Emma Tribell

EMMA TRIBELL

STILHEDSPERLER

LIVET OG KRISTUSKRANSEN Aros Underviser

G U D S P E R L E N HEMMELIGHEDSPERLERNE

Aros Underviser Konfirmandens bog er bygget op på samme måde som Underviserens bog, men er skrevet i et ligefremt og letlæst sprog og giver konfirmanderne plads til og mulighed for egne overvejelser.

opstandelsesperlen

NATPERLEN BEKYMRINGSLØSHED

DÅBSPERLEN

129,–

ØRKEN PERLEN

8

MED KRISTUSKRANSEN

Konfirmandarbejde er foranderligt og skal være det. Ingen bliver nogensinde færdiguddannet som underviser for konfirmander. Denne bog er heller ikke et færdigt koncept, men en bog fyldt med ideer og inspiration.

Konfirmandundervisning

ET

1-8

KONFIR MANDUNDERVISNING

med

N.

Konfirmandundervisning med Kristuskransen

LIVET OG KRISTUSKRANSEN

.

kirke

KÆRLIGHEDS PERLERNE

kr. 98 sider Kristuskransen® følger ikke medHver perle har sit afsnit, og til hvert afsnit hører faktabokse, sider med plads til at skrive egne tanker ned, og forslag til salmer og bibeltekster. Bagest i bogen er der – som i Underviserens bog – afsnit om Bibelen og gudstjenesten.

Materialet er oversat og bearbejdet til danske forhold af Stinna Ahrenst og Charlotte Chammon.

Bestil i dag: 33 24 92 50 • RPC.dk • Kirkebogladen.dk

� 13 �


kirke

Tro, håb og minikonfirmander Leise Christensen, Inger Margrethe Mikkelsen og Kirsten Aalborg Sørensen. Illustreret af Karen Smedegaard Aros Underviser Dette materiale til minikonfirmandundervisningen tager udgangspunkt i 10 centrale temaer og tilhørende fortællinger fra Det Nye og Det Gamle Testamente. Temaerne er genkendelige for børnene, fx Vand, Mad, Venskab, Liv og død, og bliver i forløbet udfoldet gennem en række forskellige aktiviteter. Der er lagt vægt på, at børnene oplever, undersøger, eksperimenterer, får ny viden og har tid til refleksion. Der lægges op til, at børnene aktivt tilegner sig indholdet af de enkelte temaer, og at deres behov for forskellige læringsstile bliver tilgodeset. Materialet er samlet i en kasse, der rummer en bog til underviseren, forskellige redskaber til forløbets aktiviteter og diplomer til uddeling ved forløbets afslutning. Herudover er der på forlagets hjemmeside forskellige sider til download, fx skabeloner til forældrebreve.

Indholdsfortegn OM MATERIALET

Om læringsstile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om at tænke med på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om at fortælle bibelhistorie for børn . . . . Om aktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om at synliggøre minikonfirmanderne . Om undervisning for minikonfirmander Om struktur for lektionerne . . . . . . . . . . . . . . Om at afslutte undervisningen . . . . . . . . . . . Om den indledende konfirmandunderv

kr.

949,–

OM TEMAERNE

Skematisk oversigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LEKTIONER Tro, håb og minikonfirmander – Undertitel Inger Margrethe Mikkelsen, Kirsten Aalborg Sørensen og Leise Christensen

Skolen på besøg

Illustrationer: Karen Smedegaard Grafisk tilrettelæggelse: Karina Rydendahl Fotos: Navn?

Berit Weigand Berg Charlotte Chammon Marianne Pedersen Stinna Ahrenst Pernille Nærvig Petersen

ideer til opdagelse af og undervisning i kirken Marianne Pedersen (red.)

© Aros Underviser 2012 1. udgave, 1. oplag

SKOLEN PÅ BESØG

Aros Underviser Frederiksberg Allé 10 DK-2000 Frederiksberg Tlf. 3644 4580 Fax 3811 6481

Aros Underviser

info@arosforlag.dk www.arosforlag.dk

Om at være minikonfirmand . . . . . . . . . . . . . Om skabelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om vand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om fødsel og dåb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om venskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om hjælp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om at blive fundet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om mad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om bøn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om liv og død . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om vind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hvad finder man på, når skolen kommer på besøg i kirken? Skolen på besøg rummer færdige ideer til skolebesøg. Ideerne er fordelt på klassetrin og rumMATERIALER Tryk: ArcoGrafisk Materialer i materialekassen mer ideer til små og større aktiviteter, til indendørs- og udendørsaktiviteter Bibelteksterne er fra den autoriserede oversættelse fra 1992 Gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab Materialer til download og til kortere og længere varighed. Litteraturliste Tak til fonde? ISBN:

Kopiering er kun tilladt i henhold til gældende lov om ophavsret

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rettigheder vedr. billeder? - ideer til opdagelse af og undervisning i kirken

299,–

kr. 112 sider

� 14 �

Nogle af ideerne er knyttet til kirkeårets højtider, andre kan anvendes året rundt. Der er i bogens forslag til arrangementerne taget højde for folkeskolens undervisningsvejledning for faget kristendomskundskab og for fællesmålene for de enkelte klassetrin. Hver idé er bygget overskueligt op med punktvis information om forberedelse, nødvendige materialer, gennemgang af programmet etc.

 ogen indledes med kapitler om forskellen på forkyndelse og B formidling, om læring og formidling og om overvejelser, man med fordel kan gøre sig, før skolen kommer.


kirke

Livtag – andagtsboks Fire andagtsrum om glæde, krise, hengivelse og det onde Anna Helleberg Kluge, Leise Christensen, Signe Malene Berg og Peter Nejsum RPF Andagtssættet har som omdrejningspunkt fire temaer – fire bøger – med fokus på fire eksistensvilkår: Glæde – skabelse og inkarnation, Krise – tro&tvivl og opstandelse, Det onde – teodicé og synd, Hengivelse – kærlighed og tilgivelse. Bøgerne knytter sig til voksenundervisningsmaterialet Livtag, men kan bruges selvstændigt.

220,–

kr. 4 x 32 sider

(inkl. glasskål, der spiller en rolle i den liturgi, der knytter sig til bøgerne.)

Livtag – indøvelse i kristendom Leise Christensen, Signe Malene Berg, Peter Nejsum og Anna Helleberg Kluge RPF LIVTAG er et voksenpædagogisk materiale til brug i den kirkelige undervisning. Materialet har et bredt sigte og indøver i kristendom gennem andagt og undervisning ved at inddrage de mange læringsstile, pædagogikken tilbyder – både gennem samtale, undervisning, øvelser, leg, kreativt værksted og andagt.

Kort om Gud Leise Christensen

475,– (inkl. cd)

kr. 152 sider

RPF  ort om Gud er et legende oplæg til en samtale om Gudsbilleder og K tro i enhver tænkelig situation i ethvert kirkeligt regi: i konfirmandforberedelsen og sammen med minikonfirmander. Som en lærerig og sjov ’icebreaker’ til konfirmandforældre-komsammen. I den kirkelige voksenundervisning eller i studiekredse. Men også i den sjælesørgeriske samtale og som en alternativ vej ind i samtalen ved kirkelige handlinger – ja, mulighederne er utallige.

149,–

kr. v/ 2 spil: 125,-

Materialet indeholder 55 kort med forskellige bibelske gudsbilleder i en klar æske samt en undervisningsvejledning. Kort om Gud indgår som øvelse i LIVTAG.

Bestil i dag: 33 24 92 50 • RPC.dk • Kirkebogladen.dk

� 15 �


kirke

Guldkorn Prædikenforberedelse til kirkelige handlinger og særlige gudstjenester Morten Skovsted (red.) RPF Guldkorn serien er en »værktøjskasse« med redskaber til prædiken-arbejdet. Op til 35 præster har bidraget med flere forskellige bud på prædikenafsæt til hver enkelt tekst i henholdsvis 1. tekstrække, 2. tekstrække og kirkelige handlinger; det være sig et tema, en fortælling, et digt, en salme, en film eller et øjebliksbillede fra dagligdagen.

1. tekstrække

2. tekstrække

Guldkorn 268,–

kr. 288 sider

Prædikenforberedelse til 2. tekstrække Redigeret af Morten Skovsted

Med bidrag af

Anita Fabricius • An

Birgitte Refshauge Kj

• Christina Elisabeth Kirkelige handlinger Radsted Hellesøe Fedd

Kjærulff Beck • Elisa

Søndergård • Eva Th

Feilan • Henrik Højlu

• Jesper Dupont Birkl

278,–

kr. 288 sider

Hansen • Lars Lindgr Rødsgaard Lauesen •

Davidsen • Mai-Britt

• Majbritt Breinholt C

Trankjær • Mette Ho

258,–

kr. 234 sider

Rønne Rasmussen •

Rikke Mai • Robert Str

Solvej Paabøl Andersen

Nielsen • Susanne Fab

Thomas Pilgaard Larse

• Torben Hjul Andersen

Kristensen • Vini Mad

� 16 �


mationstaler Danmark af ngår teologi,

at reflektere

Kære

konfirmander... 18 konf irmationstaler og efterord

18 konf irmationstaler og efterord

ars Nymark nsvinkel realen og kon-

Kære konfirmander… Kære konfirmander ...

manderne og

kirke

18 konfirmationstaler og efterord Ulla Morre Bidstrup, Peter Nejsum, Ulla Bjerregaard Salicath (red.) Aros 18 konfirmationstaler eller –prædikener skrevet af lige så mange præster fra hele landet. Talerne favner bredt, hvad angår teologi, form og temaer og inspirerer til præstens videre arbejde med konfirmationsgudstjenesten. I efterordene reflekterer Lars Nymark Heilesen og Ulla Morre Bidstrup over de teologiske aspekter af konfirmationsgudstjenesten.

8-87-7003-688-7

770 036887

Gudstjenestens bønner I Tine Illum, Kirsten Jørgensen, Christiane Gammeltoft-Hansen, Elof Westergaard, Jørgen Demant, Jesper Hyldahl, Malene Bjerre og Bo Hakon Jørgensen (red.) Aros I Gudstjenestens bønner I præsenteres en ny generation af kollekter til folkekirkens gudstjenester med billedsprog, poetiske vendinger og ord fra hverdagssproget. Bogen indeholder to sæt kollekter til begge kirkeårets tekstrækker samt ind- og udgangsbønner, forslag til kirkebønner og bønner til brug ved dåb og nadver.

399,–

kr. 384 sider

I anledning af ...

se

r ede liv ansker

kr. 144 sider

I anledning af…

Ulla Morre Bidstrup

..

249,–

Kasualierne mellem levet liv og forkyndelse Ulla Morre Bidstrup

I anledning af ...

Aros

Kasualierne mellem levet liv og forkyndelse

åb, or os r med ælles liv dlinger

nem

21-02-2013 13:40:57

Ulla Morre Bidstrup

er hun – bl.a. i i 2011 rne, hvor et er

Kasualier er gudstjenester med en særlig anledning i det levede liv; dåb, konfirmation, bryllup, begravelse m.m. I bogen diskuterer forfatteren, hvad de betyder for den moderne dansker, og giver samtidig inspiration til at skrive taler til de kirkelige handlinger.

Aros Forlag

249,–

kr. 176 sider

Bestil i dag: 33 24 92 50 • RPC.dk • Kirkebogladen.dk

� 17 �


kirke

I første række PRÆ DIK ENV EJLE DNI

I FØ R ST E R Æ K K E

Prædikenvejledninger til første tekstrække Ulla Morre Bidstrup, Leise Christensen, Arne Mårup og Peter Nejsum (red.)

TEK STR ÆKK E NGE R TIL FØR STE

I første række indeholder prædikenvejledninger til samtlige tekster i kirkeåret skrevet af 23 præster fra hele landet. Prædikenerne lader teksten tale, før prædikanten tager ordet, og fokuserer på kirkegængernes mulige spørgsmål i mødet med teksten.

NGE R PRÆ DIK ENV EJLE DNI ÆKK E TIL FØR STE TEK STR

Formen er velvalgt, og det er vældig stimulerende læsning. Alle vejledningerne er på en velgørende måde præget af den enkelte bidragyders personlige stemme og facon. Man er på intet tidspunkt i tvivl om, at det er engagerede mennesker, som vil noget med deres forkyndelse. – Kristeligt Dagblad

A ROS FOR L AG

I anden række

I A NDEN RÆK K E

kr.

399,–

• er en idebank til prædikenarbejdet forud for søndagens højmesse • indeholder prædikenvejledninger til samtlige tekster i kirkeåret efter anden tekstrække • er skrevet af 15 præster fra hele landet, som i mindre grupper har vendt og drejet teksterne, inden de hver især i løbende dialog med redaktionsgruppen har skrevet deres bidrag • lader teksten tale, før prædikanten tager ordet, og fokuserer på kirkegængernes mulige spørgsmål i mødet med teksten I anden række giver • indsigt i teksterne • indlevelse i den kontekst, der skal prædikes i • inspiration til den konkrete prædiken samt forslag til salmer

399,–

Redaktionsgruppe: Ulla Morre Bidstrup, Leise Christensen, Jørgen Demant, Peter Nejsum

kr. 492 sider

I A NDEN RÆK K E PR ÆDI K E N V EJL EDN I NGER T I L A N DEN T EK ST R ÆK K E

ISBN 978-87-7003-653-5

9 788770 036535

A ROS FOR L AG

Uden kjole og krave Lena Kjems

Præst til daglig – en brugsbog med refleksion

Lena Kjems

” Lena Kjems

Udover den enkelte præsts personlighed og typen af sogn, er der naturligvis også forskel på præsters teologiske ståsted. Hertil er der at sige, at denne bog handler om kristendom, ikke teologi. Ikke at de to ting udelukker hinanden, tværtimod, men i mødet med mennesker i hverdag og fest er idealet for nærværende ’at tale jævnt om det høje’ for nu at sige det på grundtvigsk. Den kommunikative og formidlingsmæssige udfordring er fol­ keligt set den samme, hvad enten ens dogmatik bygger på den objektive eller subjektive forsoningslære. Der vil givetvis være dem, der mener, at der er for lidt tale om Gud i denne bog af en præst til præster. Men jeg tilhører den – uddøende? – race af grundtvigske præster, der me­ ner, at kristen forkyndelse nok så meget består i at tale om men­ neskelivet, opklaret og forkla­ ret gennem evangeliets tale. Hver ting til sin tid.

RPF

Uden kjole og krave

gnet foregår g væsentlige en rummer d på, hvor­ der sognet i, røde tråd er r, og en sans Det er gen­ r, faldgruber vordan folk ge en gryde­ tudiekredse, Alt sammen ­ glæde over

Aros

I FØR S T E RÆ K K E

en og krave Udkjole Præst til daglig En brugsbog med refleksion

185,–

Lena Kjems, sognepræst i Vejlby ved Aarhus, deler ud af sine mangeårige erfaringer med de sider af præstearbejdet, der ikke foregår i kirken. Bogen er lige dele tænksomme overvejelser over forholdet mellem folk og kirke, en kærlig hyldest til de folkelige fællesskaber og helt grydeklare og gennemprøvede arrangementer, taler, fortællinger, studiekredse m.m.

En gedigen håndbog for enhver præst.

kr. 106 sider

Nye prædikener Niels Grønkjær Anis Prædikener holdt i Immanuelskirken og Vartov Kirke fra pinse 2012 til trinitatis 2013.

189,–

kr. 136 sider e-bog: � 18 �

113,– 31/07/13 14.30

Bogen indeholder en lang stribe af solide og tankevækkende prædikenvejledninger, der udmærker sig ved både at være gennemarbejdede og åbne, som vejledninger skal være det. Styrken ved vejledningerne er, at de er skrevet over en bestemt struktur … det er ikke mindst denne struktur, der gør vejledningerne lette at anvende, og som samtidig giver dem hermeneutisk bredde og dybde. – Præsteforeningens Blad


kirke

Babelfisk Temagudstjenester på tværs af sprog

Babelsmyten fortæller om, at mennesker har svært ved at forstå hinanden. De forskellige sprog spærrer. Omvendt er fisken et Kristussymbol, der samler hele verden på tværs af sprog, nationalitet og kultur.

Babelfisk

Temagudstjenester på tværs af sprog Ulla Morre Bidstrup, Hanna Broadbridge, Mette Marbæk Johansen og Babelfisk Kirsten Jørgensen

Babelfisk

Aros

Babelfisk er en liturgisk håndbog, der holder fast i, at ordet og sproget udgør en central del af en luthersk gudstjeneste. Men her formidles ordene på en ny måde, så vi kan forstå dem, selvom vi ikke taler samme sprog.

Babelfisk er en liturgisk håndbog, der holder fast i, at ordet og sproget udgør en central del af en luthersk gudstjeneste. Men her formidles ordene – gennem 19 gudstjenesteliturgier – på en ny måde, så vi kan forstå dem, selvom vi ikke taler samme sprog. I gudstjenesterne er der fokus på sanselighed, tegn og figurer. Babelfisk giver danske menigheder en håndbog til brug ved tilrettelæggelse af gudstjenester sammen med migrantmenigheder eller med gæster fra andre lande. Samtidig inspirerer den til at holde alternative, tematiske gudstjenester med fokus på sanselighed, tegn og figurer.

I en tid, hvor der på mange måder arbejdes med at udvikle andre gudstjenesteformer som supplement til højmessen, er bogen et vigtigt bidrag i en solid luthersk ramme.

ISBN 978-87-7003-689-4

9 788770 036894

199,–

kr. 128 sider

Babelfisk omslag BLÅ BUND-BLÅ HB.indd All Pages

18-03-2013 10:46:53

Påskens kraft paskens kraft

Et inspirationskatalog Anne Ehlers

lige og fortættede

tager sig forskelligt

ørgmodige og fest-

ke bud på liturgier,

op til Palmesøndag,

ng med indlagt an-

skatalog i hvordan

løbe påsken i gang.

paskens kraft et inspirationskatalog

Anne Ehlers

125,–

kr. 56 sider

RPF En redskabsbog til præst og kirke med konkrete forslag til fire liturgier, der kan danne optakter til påsken. Forslagene kan bruges direkte eller blot fungere som inspiration. Bogen kan desuden bruges som personlig andagtsbog og rummer en række smukke illustrationer af organist og kunstner, Dorte Tilma. Lisbeth Smedegaard Andersens ’Sonetkrans’ indgår i bogen.

Som hos dig står 21 vielsestaler og et efterord Ulla Morre Bidstrup, Peter Nejsum, Ulla Bjerregaard Salicath (red.) Aros Forlag 21 vielsestaler af lige så mange præster med stor variation både hvad angår form og teologi. Desuden indeholder bogen et efterord af Peter Nejsum, der tager fat i spørgsmålet om vielsens teologi.

249,–

kr. 132 sider

Bestil i dag: 33 24 92 50 • RPC.dk • Kirkebogladen.dk

� 19 �


kirke

På vinger af håb Pa vinger af hab

Pa vinger af hab Oratorium over Jesu ord på korset

Oratorium over Jesu ord på korset Lisbeth Smedegaard Andersen og Erling Lindgren RPF

t påskeoratorium. Et fuldt korværk ne ramme om en opførsel. Værket e ressourcer man har til rådighed i ære fælles om at gå påsken i møde.

Teolog og salmedigter Lisbeth Smedegaard Andersen og organist Erling Lindgren har været sammen om at skabe et moderne påskeoratorium. Et fuldt kor/orgelværk, som egner sig til at blive fremført i fastetiden eller i ugerne op mod påske. Værket er folkeligt og lettilgængeligt og kan opføres i enhver større kirke, med de musikalske kræfter, der måtte findes lokalt.

Af Lisbeth Smedegaard Andersen & Erling Lindgren

148,–

kr. (118,- ved køb af min. 15 stk.) 80 sider

I lyst og nød

I lyst og nød

12 salmer og 12 taler til vielse og velsignelse Michael Nielsen (red.)

Vielse og velsignelse af par af samme køn er nu muligt i Den Danske Folkekirke. Det har fået salmedigtere, præster og komponister til blækhuset. I denne bog er samlet tolv nye taler, salmer og melodier til brug for den kirkelige handling. Enkelte er præget af den kontekst, de er skabt af, men langt de fleste kan benyttes uanset ægteparrets køn. Temaet er således den kærlighed der forbinder menneske med menneske. Enkelte taler og salmer er præget af den

kontekst de springer ud af, men langt de fleste bringer inspiration til vielsen, uanset hvad køn ægteparret har.

12 taler til vielse og velsignelse

lem mand & kvinde. Det har fået salmedigtere, præster og komponister i blækhuset, og her er samlet 12 nye taler, salmer og melodier til brug for den kirkelige handling.

RPF

I lyst og nød – 12 salmer og

Den danske folkekirke har med sin autorisation af ritual for vielse og velsignelse af par af samme køn, taget et kærkomment skridt ind i det 21. århundrede. Nu er kærligheden i kirken ikke længere kun forbeholdt den mel-

12 salmer og 12 taler til vielse og velsignelse

Michael Nielsen (red.) Religionspædagogisk Forlag

175,–

kr. 70 sider

� 20 �


kirke

j œ

med

Du

Du siger det med blomster

Du siger det med blomster Jazz- og popsalmer

j œ

Caroline Borello Lerche og Hans Anker Jørgensen

Caroline Borello Lerche og Hans Anker Jørgensen

e (2009)

Jazz- og popsalmer

Du siger det med blomster jazz- og popsalmer Caroline Borello Lerche og Hans Anker Jørgensen Unitas

24 nye salmer med tekster af Hans Anker Jørgensen og melodier af Caroline Borello Lerche. Den medfølgende cd indeholder 15 af bogens salmer og et ekstra nummer skrevet og komponeret af Caroline Borello Lerche. Cd’en er produceret af Mads Vinding og indsunget af bl.a. Povl Dissing, Margrethe Grarup, Anders Ørsager og Ramløse og Anisse Børne- og Ungdomskor.

7-7517-926-8

Unitas Forlag

5 179268

249,–

kr. 64 sider

09-04-2013 13:02:11

Vores barn skal døbes Else Hviid og Birgitte Stoklund Larsen RPF

Vores barn skal døbes

En veloplagt og livsnær lille bog om dåbens betydning. Et greb ind i de tanker og spørgsmål, dåbsforældre kan stå med, og en udfoldelse af, hvad der sker ved selve dåben. Bogen kan bruges af kirken som gave til dåbsforældre, og private kan glæde sig selv eller enhver, der står over for en barnedåb. Forord af Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen.

Birgitte Stoklund Larsen & Else Hviid

48,–

kr. 44 sider

Bestil i dag: 33 24 92 50 • RPC.dk • Kirkebogladen.dk

� 21 �


kirke

Voksendåb Tine Illum Unitas Telegram skrevet særligt til voksendåb. Der er også plads til en hilsen fra kirken.

VO k S e n då b

20,–

kr. 4 sider

Velsignelse Tine Illum Unitas Telegrammet er skrevet til velsignelse af borgerligt indgåede ægteskaber og er udarbejdet, så det henvender sig til alle brudepar – uanset hvilket køn de har. Der er også plads til en hilsen fra kirken.

v e ls i g n e ls e

20,–

kr. 4 sider

Et kunstværk af Guds finger En hilsen til brudeparret Sørine Gotfredsen og Jesper Stange RPF Bogen til nyudklækkede brudepar, der måske tænker: Hvad skete der egentlig i kirken? Præsterne Jesper Stange og Sørine Gotfredsen udfolder kærlighedens væsen og knytter kommentarer til den kirkelige vielse. Bogen er tænkt som gave fra kirken til brudeparret, men kan også gives af private, der ønsker at knytte an til det kirkelige på den store dag.

59,–

kr. (49,- ved køb af min. 10 stk.) 28 sider

� 22 �


kirke

Konfirmand og på gensyn! Frihed – Jul med vennerne – Sæt ord på Ingrid Ank RPF Er frihed bare et andet ord for, at man ikke har noget at miste? Og; Er man mest ’sig selv’, når man er helt alene? Med tre små gruble-foldere udgør Konfirmand og på gensyn en række hilsner fra præst og kirke til konfirmanderne i året efter, de er blevet konfirmeret. Til to af folderne hører en gave: fem julekort og en notesbog til egne tanker.

Tre foldere, en notesbog og fem postkort.

69,–

kr. (59,- ved køb af min. 10 stk.)

A s g e r BAu n s B A k- J e n s e n

DIn kIrke Også dit ansvar

din kirke

Asger bAunsbAk-jensen forord af Manu Sareen

Din kirke Også dit ansvar Asger Baunsbak-Jensen Alfa Din kirke er en lille pamflet med en stærk appel til de mange, der har ansvaret for vores kirker og kirkeliv. Forfatteren skitserer informativt kirkens ritualer og de forskellige kirkelige retninger. Og udpeger de muligheder, et menighedsråd har for at give sit sogn en central placering i samfundet. En uundværlig bog for enhver menighedsrod.

Med forord af Manu Sareen.

50,–

kr. 44 sider

Bestil i dag: 33 24 92 50 • RPC.dk • Kirkebogladen.dk

� 23 �


Teologi & tænkning Lige fra Lars Sandbecks beskrivelse af postmoderne kristendom over Luther i billeder, prædikener, der emmer af kærlighed og Bonhoeffers teologiske arv til Svend Bjergs og Palle H. Steffensens sønderlæmmende kritik af nutidens prædikener og Martin Schwartz Laustens fascinerende beskrivelse af Niels Hemmingsen.

Liv og konsekvens

LIV OG KONSEKVENS BONHOEFFERS TEOLOGISK E ARV

Bonhoeffers teologiske arv Hans Vium Mikkelsen, Henning Thomsen, Peter Lodberg og Caspar Koch

LIV OG KONSEK VENS

Aros Bonhoeffers teologi har haft stor indflydelse på eftertiden, bl.a. pga. den tætte sammenhæng mellem hans teologiske overvejelser og hans indsats imod nazismens dehumanisering. Men interessen for Bonhoeffer skyldes også, at han formår at fastholde en vedvarende vekselsvirkning mellem teologi, kirke, kultur og samfund, der appellerer til fortsat fortolkning. Thomsen, Hans Vium Mik kelsen, Henning Koch ar Casp og erg Peter Lodb

Nu i 2. oplag. Aros Forlag 30-05-2013 12:33:41

299,–

kr. 312 sider

rowan williams

Dostojevskij – Sprog, tro og fiktion

Rowan Williams

Dostojevskij Aros Forlag sprog, tro og fiktion

Den aktuelle mængde af bøger med en fjendtlig indstilling over for religiøs tro vil en dag kunne udgøre et interessant emne for en sociologisk analyse. Disse bøger indtager enstemmigt en holdning til religion, som – hvis denne holdning blev taget alvorligt – også ville udelukke en lang række andre menneskeskabte betydningssystemer, deriblandt en hel del, som vi uden videre tænker på som videnskab. Disse bøger anskuer nemlig religiøs tro som en næsten enestående vildfarelse inden for den menneskelige rationalitet; som en række grundløse overbevisninger om kendsgerninger, som i bedste fald hviler på en mangelfuld og svag argumentation. Hvad disse bøger som regel ikke tager sig af, er, hvad religiøse mennesker egentlig gør og siger, ligesom de heller ikke tager sig af det generelle spørgsmål om, hvordan betydningssystemer eller „verdensanskuelser“ fungerer.

9 788770 036603

sprog, tro og fiktion

ISBN 978-87-7003-660-3

Dostojevskij

Den verden, vi tager i besiddelse som læsere af Dostojevskijs romaner, er en verden, hvor spørgsmålet om, hvad mennesker skylder hinanden, efterlades smerteligt og chokerende åbent, og hvor det virker, som om der ikke er et oplagt ståsted, hvorfra vi kan konstruere et tydeligt moralsk landskab. Men Dostojevskijs romaner forfølger insisterende og skamløst spørgsmålet om, hvad der ellers kunne være muligt, hvis vi – romanernes personer og læsere – så verden i et andet lys, det lys, som gives af tro. I bogen sætter tidligere ærkebiskop af Canterbury, Rowan Williams, sammenhængen mellem sprog, tro og fiktion hos Dostojevskij i relation til den nutid, han fortsat taler ind i.

rowan williams

Dostojevskij sprog, tro og fiktion

349,–

kr. 312 sider � 24 �

Den aktuelle m med en fjendtlig for religiøs tro v udgøre et interes sociologisk analy indtager enstem ning til religion, ne holdning blev også ville udeluk andre mennesk ningssystemer, d del, som vi uden som videnskab. skuer nemlig rel næsten eneståen den for den men nalitet; som en overbevisninger


ge k, var r, er, uren n t s ke.

ktor, af lyses og

MARTIN SCHWARZ LAUSTEN

NIELS HEMMINGSEN Storhed og fald

Niels Hemmingsen (1513-1600) var før Søren Kierkegaard den internationalt mest kendte og indflydelsesrige danske teolog. Han blev dr.theol. fra Københavns Universitet og snart den førende professor i teologi og dermed universitetets førstemand.

» Fascinerende bog.

349,–

Johs. H. Christensen, Jyllands-Posten.

e-bog:

» Væsentlig, velskrevet og godt formid-

209,–

let bog om en betydende dansk teolog. Hans Michelsen, Lektør.

Frelse og fortabelse Citater fra bogen:

I evighedsperspektivet er frelsen guds genoprettelse af skaberværket og guds forsoning med hvert eneste menneske og dermed hele menneskeheden for jesu Kristi skyld. I guds evighed er gud alt i alle, og fortabelsen er fortabt.

Det er på denne jord muligt at afvise evangeliet og vælge troen fra. Men når jesus kommer synligt for alle for at dømme levende og døde, må hvert menneske i frihed lade sig omfatte af guds kærlighed og få del i den frelsende tro. Håbet om skaberværkets genoprettelse og troen på jesus Kristus som frelser og forsoner nedskriver ikke betydningen af den tro, men forener den med håbet og kærligheden.

FreLSe OgKaj Mogensen FOrtAbeLSe

Forholdet mellem frelse og fortabelse dukker ofte op i den kirkelige og teologiske debat. Det er en væsentlig teologisk problemstilling, som griber ind i alt vedrørende den kristne tro: gudsbillede, menneskesyn, skabelsestro, forståelse af jesu forkyndelse og menighedens forkyndelse af jesus som frelser og forsoner, synet på kirke og menighed, etik, bibelsyn og tolkning af en lang række bibelske tekster. Frelse og fortabelse har gennem kirkens historie været et dybt personligt anliggende for mange. Det er det stadigvæk: er jeg et frelst eller et fortabt menneske? Hvad sker der, når jeg dør? Hvad med mit udøbte barn eller med en af mine kære, der åbenlyst har taget afstand fra den kristne tro?

FreLSe Og FOrtAbeLSe

Aros

Håbet om alle tings genoprettelse og troen på, at jesu Kristi forsonergerning ubetinget og uafkortet gælder alle, er ikke en selvfølge, men et ubegribeligt under. Det er en tillid til, at Gud er en nådig Gud. I forhold til frelsen kan et menneske intet gøre – intet uden at leve den ud i kærlighedens gerninger.

bogen er et dybtborende opgør med troen på og forkyndelsen af „den dobbelte udgang“, der ses som ophævelse af troen på den kærlige gud og skaber og jesus som frelser og forsoner. Forkyndelsen af, at gud sender nogle af sine skabte og elskede menneskebørn i tidsubegrænset smerte, gør enhver tale om tro, håb og kærlighed meningsløs.

ISBN 978-87-7003-678-8

Korpssekretær KFUM-spejder 1972. Seminarieadjunkt Nr. N Seminarium 1973-1977. Lekto marks Lærerhøjskole 1977-198 præst Hvidbjerg-Ørum-Lodbj 1984-2011.

Censor ved de teologiske faku 2006, formand for det teologi korps 1994-2006, censor ved u Nuuk fra 2006.

Omfattende religionspædagog gisk og opbyggeligt forfattersk bøger og artikler. Omfattende virksomhed. Nu pensionist og i Morup Mølle i Thy. Leder af tikken „Aladdins Hule“ i Hur af musikgruppen „Svankjær Sa

K Aj MOgeNSeN 9 788770 036788

Aros Forlag

349,–

kr. 440 sider

De gudsforladtes Gud Kristendom efter postmodernismen Lars Sandbeck

LarS SaNDBEcK (f. 1974)

De guds for ladtes Gud Lars Sandbeck

Kristendom efter postmodernismen

249,–

er cand.theol. og ph.d. fra Københavns Universitet og anmelder ved Politiken. Han har tidligere udgivet blandt andet Fantasiens Gud, anis 2006 Mig og evigheden. Johannes Sløks religionsfilosofi (red.), anis 2007

Anis

Religionskritik efter Guds død (red. sammen med Mads Peter Karlsen), anis 2009 Gudløse hjerner. Et opgør med de nye ateister (sammen med Lars christiansen), Informations Forlag 2009.

Lars Sandbeck tager her kritisk stilling til teologien i det postmoderne samfund og udvikler i den forbindelse sit eget bud på, hvordan vi i dag kan tale om Gud. Sammen med postmodernisterne afviser han forestillingen om den almægtige Gud og hævder i stedet, at kristendommens Gud må forstås i lyset af Kristi råb på korset: »Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?« 05/09/12 09.33

kr. 229 sider e-bog:

Kaj Mogens f. 1942, voks bejderhjem p anshavn, gif Mogensen, 5 børnebørn.

Cand. theol. Københavns Uni 1970. Universitetets guldmeda handling om den danske guds reformationstiden.

Forholdet mellem frelse og fortabelse er en teologisk problemstilling, som griber ind i alt vedrørende den kristne tro. Bogen er et dybtborende opgør “ med troen på og forkyndelsen af ’den dobbelte udgang’, der ses som ophævelsen af troen på den kærlige Gud og skaber og Jesus som frelser og forsoner. Der argumenteres i denne bog for, at jesu Kristi forsonergerning omfatter hele menneskeheden, og at gud vil genoprette hele det skabte og brudte skaberværk. Det fastholdes, at guds kærlighed og magt, som er ét og det samme, hverken kan eller vil lade noget menneske gået fortabt i evig pine.

Foto: Peter Mørk

dens teoderne n forsøale, en gså kriGud og

Anis

K Aj MOgeNSeN

ne, som emmedet gudallieret: om gør ne Gud stedet r da, at me, en

”Han var den første, som ved et vellykket og flittigt arbejde på universitetet i København fremmede studiet af de filosofiske videnskaber og sprog til nytte for mange. Efter at være blevet professor i teologi, kastede han ved sin metodiske korthed og klarhed et sådant lys over de profetiske og apostolske skrifter, at han blev beundret ikke blot at vore, men af alle Europas lærde.” Fra ligstenen over Niels Hem­ mingsens grav i Roskilde dom­ kirke.

FreLSe Og FOrtAbeLSe

ogien i vordan ser han kristenud, min

Storhed og fald Martin Schwarz Lausten

”Vi så denne bys lys, ja hele Danmarks lys, den gode, gamle Niels Hemmingsen…” Josias Mercier, den engelske gesandts ledsager efter et besøg i Roskilde, 1588.

kr. 382 sider

Lars Sandbeck De gudsforladtes Gud

innovaelle opderlige om, at

Niels Hemmingsen MARTIN SCHWARZ LAUSTEN NIELS HEMMINGSEN

den Han nde

teologi & tænkning

173,– Bestil i dag: 33 24 92 50 • RPC.dk • Kirkebogladen.dk

� 25 �


teologi & tænkning

Selvrealiseret frelse Christian Hjortkjær

Christian Hjortkjær SELVREALISERET FRELSE

SELVREALISERET FRELSE Da Johannes Sløk tog ordet i selvrealiseringens tidsalder

Da Johannes Sløk tog ordets magt i selvrealiseringens tidsalder Christian Hjortkjær Anis Christian Hjortkjær er cand.

Denne bog er en kommentar til forståelsen af en enkelt skæbnes fortvivlede søgen, en søgen der bedst kan karakteriseres som ’mennesket mellem guddommelig og selvrealiseret frelse’. Og denne søgen bliver eksemplificeret ved mennesket Johannes Sløk. theol. og BA i religionsvidenskab. Han har undervist som

ekstern lektor på Københavns Universitet og som højskole-

lærer på Grundtvigs Højskole. Fra 2012 har han været ansat

som ph.d.-studerende på Søren Kierkegaard Forskningscenter, hvor han arbejder på en tvær-

faglig afhandling om Kierkegaard under titlen ’Realisering af det sociale selv’.

» Christian Hjortkjær er ubetalelig, når han

gennemhegler det moderne menneskes jagt på autenticitet. Henriette Bacher Lind i Jyllands-Posten.

» I en blanding af respekt og kritisk tænkning

189,–

06/12/12 11.41

kr. 148 sider 113

bliver Sløk i en tankevækkende bog gjort medansvarlig for det moderne individs forsøg på at frelse sig selv.

Sørine Gotfredsen, Kristeligt Dagblad.

autenticitet i kierkegaarDs tænkning Det protestantiske selv rDs tænkning Det protestantiske selv kravet om autenticitet i kintiske selv kravet om autenticitet i kierkegaarDs tænkning Det nticitet i kierkegaarDs tænkning DetKravet protestantiske selv kravet i Kierkegaards tænkning om autenticitet i kierkenkning Det protestantiske selv kravet om autenticitet e selv kravet om autenticitet i kierkegaarDs tænkning Det protMatias Møl Dalsgaard itet i kierkegaarDs tænkning Det protestantiske selv kravet om ng Det protestantiske selv kravet om autenticitet i kierkegaarDs avet om autenticitet i kierkegaarDs tænkning Det protestantiske gaarDs tænkning Det protestantiske Anis selv kravet om autenticitet i antiske selv kravet omDalsgaarD autenticitet i kierkegaarDs tænkning Det matias møl nticitet i kierkegaarDs tænkning Det protestantiske selv kravet Det protestantiske selv nkning Det protestantiske selv kravet om autenticitet i kierkekravet om e selv kravet om autenticitet i kierkegaarDs tænkningselv Deter protDet protestantiske en undersøgelse af, hvad det vil sige at være og lykautenticitet tænkning Det protestantiske selv kravet om itet i kierkegaarDs i kierkegaarDs tænkning ng Det protestantiske selv kravet omkes autenticitet i kierkegaarDs som menneske inden for den luthersk-protestantiske tradition. Gennem avet om autenticitet i kierkegaarDs tænkning Det protestantiske gaarDs tænkning Det protestantiske en selv kravetafom autenticitet læsning skrifter af Søreni Kierkegaard, Charles Taylor, Max Weber og en antiske selv kravet om autenticitet i kierkegaarDs tænkning Det nticitet i kierkegaarDs tænkning Detanalyse protestantiske selv kravet af nyere æstetiske produktioner forsøger undersøgelsen at vise fornkning Det protestantiske selv kravet om autenticitet i kierkeDet prote selv kravet om autenticitet i kierkegaarDs bindelsentænkning mellem protestantismen og bestemte moderne opgaver og idealer itet i kierkegaarDs tænkning Det protestantiske selv kravet om ng Det protestantiske selv kravet omfor autenticitet i kierkegaarDs selvet. avet om autenticitet i kierkegaarDs tænkning Det protestantiske

ntiske kristendom til menneskes begreber

rsøgelser af den prov og etik som blandt

g en analyse af nyere se forbindelsen melg idealer for selvet.

Det protestantiske selv

matias møl DalsgaarD Det protestantiske selv

et vil sige at være og antiske tradition. Det ge eksistentielle udntiske udgave af krin for denne tradition, ne liv.

Matias Møl Dalsgaard er cand.mag. i filosofi og litteraturhistorie fra Aarhus Universitet. Efter at have afsluttet sin kandidatgrad i 2005 arbejdede han en årrække som selvstændig og som konsulent ved McKinsey & Company i København og Chicago. De seneste tre år har han arbejdet på et filosofisk ph.d.projekt om det protestantiske selv som afsluttes med nærværende afhandling. I 2011 udgav han den filosofiske brevroman Du må ikke fortvivle – Breve til et moderne menneske. Tidligere har han udgivet filosofiske artikler samt egen og oversat lyrik.

299,–

kr. 279 sider

� 26 �

05/01/12 7.33


teologi & tænkning

Politiske prædikener – der kunne være holdt og burde holdes Svend Bjerg og Palle H. Steffensen Kravet om aktuel politisk handling, orienteret ud fra Jesu etik, det er, hvad Svend Bjerg og Palle H. Steffensen skriver om i deres 16 eksemplariske politiske prædikener, afbrudt nu og da af skæve citater. Her åbnes døren for at tale om os som sociale mordere, om vor strukturelle næste, om værdiløse værdier og om politisk moral som det, vi har held med at slippe godt fra, uopdaget og skrupelløst. Prædikerne lancerer en bidende kritik af liberalismen, bekymringsideologien og alle vore iøjnefaldende politiske bjælker.

Tidligere lektor i systematisk teologi ved universiteterne i Aarhus og København, hjælpepræst, sidst ved Frederiksborg Slotskirke, Hillerød.

Anis

Bogen giver den politiske prædiken en tiltrængt renæssance i en folkekirke, som har glemt, forudsætning Bogenat giversamfundskritik den politiske prædiken en tiltrængt er renæssance i en folkekirke, som har glemt, at samfundskritik er forudsætning for et socialt evangelium. Her plantes en vækstfremmer, en reformert inspireret etik i et for et socialt evangelium. luthersk miljø. Foto: Michael Koch

Palle H. Steffensen, født 1941, cand. pæd.

Politiske prædikener

Svend Bjerg, født 1942, dr.theol.

Svend Bjerg og Palle H. Steffensen

Politiske prædikener – der kunne være holdt og burde holdes

Politiske prædikener bestyrker os i tilliden til vor fælles elementære tro, for ikke at sige troen i al enfoldighed, den som vi alle deler.

» Et velanbragt indspark i denne lille bog, der Tidligere adjunkt på Aalborg Seminarium, studielektor på Tønder Statsseminarium, sognepræst i Godthaab sogn ved Aalborg, skoledirektør i Aabybro kommune, sognepræst i Strøby sogn, Stevns.

fungerer som et vildt opråb …

Sørine Gotfredsen i Kristeligt Dagblad.

» Smæk for skillingen.

Ulla Morre Bidstrup i Dansk Kirketidende.

ANIS

Svend Bjerg og Palle H. Steffensen har tidligere udgivet: Den ualvorlige præstekirke, 1995; Den magtfulde kirke, 1997; Præsten på arbejde, 2000; Nedlæg folkekirken, 2003.

189,–

kr. 96 sider e-bog:

0 år. Her

rundtvi­

urperso­

ra N.F.S.

øgstrup,

æret lang

teologer skriften

ar blevet

rrenæs­

et alene,

sats har

han ind­

aard, Lu­

LutherbiLLeder

00-2000

Luther biLLeder i dansk teoLogi

1800-2000

Lutherbilleder i dansk teologi 1800-2000

Reformatoren Martin Luther havde selv et

afslappet holdning til billeder, så længe de var gavnlige for evangeliet. Luther var ingen bil­ ledstormer.

Niels Henrik Gregersen (red.) Men samtidig vidste han, at forbilleder kan

være farlige. For de fortæller os, hvad vi alle sammen ikke kan og formår. De bliver til lov i stedet for evangelium. Og selvom vi fjerner de

Anis

ydre billeder, danner vi selv idoler som mentale billeder, der rider os som en mare. Denne bog spørger, om Luther selv er blevet til et idol i nyere dansk teologi. Findes der en

Artiklerne i denne bog handler om Martin Luthers betydning i dag. Artiklerne er blevet til i forbindelse med et forløb afholdt i foråret 2012 på Københavns Universitet. ren luthersk teologi, der med rette bærer hans navn? Eller skal Luther snarere ses som den,

der minder om det i kristendommen, som ikke

kan tænkes væk uden at tænke evangeliet væk? Hvordan er det med Luther og de andre hoved­ skikkelser i de sidste 200 års teologi og kirke?

» Interessant dansk teologihistorie

redigeret af nieLs henrik gregersen

299,–

kr. 290 sider e-bog:

113,–

21/12/12 09.47

med Luther som omdrejningspunkt.

Birgitte Stoklund Larsen i Kristeligt Dagblad.

179,–

Bestil i dag: 33 24 92 50 • RPC.dk • Kirkebogladen.dk

� 27 �

”Der går et s Danmark. D privatisering. Rasmussen h Helle Thorni har sagt det, noget om de skal ud af de og ind i priva hvor følelsern hvor den reli ikke kan gøre skade, for i d hersker det e ophøjet enso i maskinen.”


teologi & tænkning

Jøder og kristne i Danmark

Martin Schwarz Lausten

Martin Schwarz Lausten Jøder og kristne i Danmark

Fra middelalderen til nyere tid Martin Schwarz Lausten Anis

Denne bog bygger på følgende 6 bind af samme forfatter:

Kirke og synagoge (1992 og 2002) De fromme og jøderne (2000) Oplysning i kirke og synagoge (2002) Frie jøder? (2005) Folkekirken og jøderne (2007) Jødesympati og jødehad i folkekirken (2007)

Jøder og kristne i Danmark Fr a middelalderen til nyere tid

Bogen fokuserer på, hvad man fra kirkens side mente om jødedom og jøder og omvendt, fra middelalderen og til nyere tid. Linjerne trækkes op til og med holdninger i folkekirken til nyere tids zionisme, antisemitisme og staten Israels oprettelse. Fremstillingen sker på baggrund af de undersøgelser, forfatteren har fremlagt i seks tidligere bøger.

Illustreret.

20/03/12 16.46

299,–

kr. 351 sider, e-bog:

179,– Islamisk filosofi

Safet Bektovic Isl a misk filosofi

Baggrund, problemstillinger og moderne udformninger Safet Bektovic

Safet Bektovic

I s la misk filo sofi

Anis

Safet Bektovic er forskningslektor ved Center for Europæisk-islamisk Tænkning på Københavns Universitet. Hans forskning omfatter islamisk teologi, filosofi og sufisme. Han er forfatter til Kulturmøder og religion (2004) og har bidraget med

Islamisk filosofi er opstået som muslimers forsøg på at forstå sandheden og er dermed en vigtig del af islams historie. I denne bog redegør forskningslektor Safet Bektovic for filosofiens betydning og dens rolle inden for islamisk tænkning fra tiden efter Muhammeds død og frem til i dag. Endvidere introduceres en række moderne muslimske filosoffer. en række artikler om islam samt forholdet mellem islam

og kristendom i adskillige antolo-

gier: bl.a. Mystik i filosofi, religion og litteratur (2011), Muslimernes islam (2010), Kierkegaard’s International

Reception (2009), World Christianity

Baggrund, problemstillinger og moderne udformninger

in Muslim Encounter (2009), Gudstro i

Danmark (2005), Islam, kristendom og det moderne (2004), At være muslim

i Danmark (2003) samt Muslimer og kristne ansigt til ansigt (2001).

09/01/12 8.18

299,–

kr. 249 sider e-bog:

179,– Hvad hjertet er fuldt af

Viggo Mortensen Hvad Hjertet er fuldt af

En håndbog om mission Viggo Mortensen Anis Håndbogen fungerer som et leksikon, hvor man kan slå centrale begreber og personer op. Bogen er forsynet med en grundig indledning, hvor mere generelle spørgsmål og overvejelser om mission behandles. Den reflekterer således en lang række af de spørgsmål, der rejser sig i forbindelse med kirkens mission og kristendommens udbredelse.

Viggo Mortensen Hvad hjertet er fuldt af en håndbog om mission

348,–

kr. 481 sider e-bog: � 28 �

209,–

Indbundet med farveillustrationer. 05/01/12 10.20


teologi & tænkning

Fremtidens danske religionsmodel Fremtidens danske religionsmodel

Lisbet Christoffersen, Hans Raun Iversen, Niels Kærgård og Margit Warburg (red.) Forsidebilledet er fra årtusindfejringen

den 3. december 2000 ved Jelling kirke. Folketingets formand (erling olsen),

statsministeren (Poul nyrup rasmus-

sen) og regentparret, foran kirken levendegør den danske religionsmodels historiske oprindelse og statsretlige

Anis

grundlag. Foto Claus Fisker, scanPix.

Fremtidens danske religionsmodel redigeret af lisbet Christoffersen, Hans raun iversen, niels kærgård og margit Warburg

20/09/12 13.24

299,–

kr. 391 sider e-bog:

179,–

 enne bog belyser den danske religionsmodels historiske og aktuD elle udformning.

Det genfundne paradis

Gerd Theissen

lker Det gelse af læseren ringer i

Forholdet mellem stat og kirke er til debat i Danmark. Som i andre europæiske lande bygger forholdet mellem stat og kirke i Danmark på en religionsmodel med trosfrihed og ret til at danne religiøse samfund. Samtidig har folkekirken som majoritetskirken en historisk særstilling. Denne religionsmodel er i Danmark og i mange andre lande ved at miste sin selvfølgelighed, og de øvrige nordiske lande har som konsekvens heraf gennemført eller igangsat religions­ politiske reformer.

Gerd Theissen

D et genfunDne Par aDis

Meditative tekster om troens fornuft Gerd Theissen

GERD THEISSEN er tysk teolog, professor emeritus i Det Nye Testamente i Heidelberg, og er en verdenskendt og højt respekteret forsker. Han har været ansat på Det Teologiske Fakultet i København et par år i sluthalvfjerdserne og er æresdoktor ved Århus Universitet og flere andre universiteter. Han er især kendt for sin inddragelse af et bredt udvalg af nyere human- og samfundsvidenskabelige teorier i sin forskning i Jesusbevægelsen og den tidlige kristendom.

Alfa

I kort form og med poetisk dybde og visdom genfortolkes de bibelske tekster på baggrund af nutidige erfaringer. De meditative tekster indbyder læseren til at bruge sin egen forstand og sine egne livserfaringer i mødet med kristen tankegang. Bogen henvender sig til enhver, der søger nærværende, moderne og elegant refleksion over de gamle tekster. fortsættes på bagflap

ad angår nu søger For det ntro ikke esserede tidligere til upub-

Det genfundne Paradis Meditative tekster om troens fornuft

Oversat af Hanne Davidsen og Sanne Thøjsen.

228,–

kr. 110 sider

Kresten Drejergaard

Fotograf: Kasper Kamuk

Prædikener Kresten Drejergaard Alfa

Cand. theol. Kresten Drejerggard (f. 1944) har været biskop over Fyens Stift fra 1995-2012. Nu præst i Den Danske Kirke i Schweiz

Kresten Drejergaard har været biskop over Fyens Stift fra 1995-2012. Denne prædikensamling afspejler hans sidste år i embedet og dækker de prædikener, der er holdt rundt i stiftets kirker fra 2010-2012. Det er klassisk og krystalklar kristendom, der formidles, og giver et billede af en passioneret teolog og et engageret kirkemenneskes blik på, hvad evangeliet har at sige nutidsmennesker. Prædikenerne emmer af en stor kærlighed til de fynske sogne. Af tidligere udgivelser:

Guds bolig hos menneskene

ALFA

788771 150704

Guds bolig hos menneskene

978-87-7115-070-4

Kresten Drejergaard

går her der er e 2010embekristene giver og en liet har

Guds bolig hos menneskene

ALFA

198,–

Den himmelske gudstjeneste, Alfa 2008

Forudsætninger - til eftertanke, Aros 2004

Praedikener 02-04-2013 14:27:20

kr. 166 sider

Bestil i dag: 33 24 92 50 • RPC.dk • Kirkebogladen.dk

� 29 �


teologi & tænkning

Peder Nørgaard-Højen

Økumenisk teologi En introduktion Peder Nørgaard-Højen

Af beslægtede publikationer af samme forfatter kan nævnes:

I løbet af de sidste hundrede år er globaliseringen slået igennem på alle samfundets områder. Dette gælder også kirkerne, der på denne baggrund har udviklet den økumeniske bevægelse med henblik på kirkeligt samarbejde på tværs af konfessionelle grænser. På intet tidspunkt i kirkehistorien har kirkerne udfoldet så store bestræbelser på at overvinde traditionelle og historisk betingede uoverensstemmelser i lære, gudstjeneste og fælles handling som forudsætning for kirkelig enhed.

• Den Danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter. Tekst og Oversættelse. 2. udgave, Anis 2011 • Den Danske Folkekirkes Bekendelsesskrifter. Kommentar. 2. udgave, Anis 2006 • Ökumenisches Engagement und theologisches Erkennen. Beiträge zur ökumenischen Methodologie. Verlag Peter Lang, Frankfurt am Main 1998

Anis

hertil en analyse af de undertiden stærkt kontroversielle teologiske problemer, der har stået på og fremdeles er del af den mellemkirkelige dagsorden, og endelig reflekterer bogen over den økumeniske samtales mål og metoder.

i det 20. århundrede. Anis 1989

• Gemeinschaft der Kirchen und Petrusamt. Lutherisch-katholische Annäherungen. Verlag Otto Lembeck, Frankfurt am Main 2010

Fremstillingen er, skønt den i første række henvender sig til teologistuderende, udformet på en sådan måde, at alle interesserede vil kunne læse den med udbytte. En fyldig indholdsfortegnelse og omfattende registre gør det muligt at anvende bogen som håndbog og åbner det økumeniske univers.

Økumenisk Teologi

Økumenisk teologi giver en indføring i den moderne økumeniDen foreliggende bog giver for første gang på dansk en introduktion til denne sig globaleikirkeske bevægelse, som den har udviklet dens første 100 år historie og dens teologiske baggrund. Den giver et rids af den økumeniske bevægelses historie og og teologiske fra 1910 og frem til i dag, dens væsen, historie tegner en teologisk profil af de kirkesamfund, Medforfatter og medudgiver af: der på utallige måder har været og stadig er i • På enhedens vej.hovedspørgsmål. Bidrag til den økudialog med hinanden. Der gives i tilknytning meniske bevægelses historie i Danmark

Peder Nørgaard-Højen

Økumenisk Teologi En introduktion

... at de alle må være ét Johannesevangeliet 17,21

349,–

Økumenisk teologi.indd All Pages

kr. 423 sider e-bog:

209,–

Åbne vinduer ernes svar Ole Riis Åbne vinduer Livets spørgsmål og religion

Ole Riis

Livets spørgsmål og religionernes svar Ole Riis Åbne vinduer er en bog for dig,

Alfa der ikke altid kan se den store for-

skel mellem de forskellige religioner, og som mener, der kan være sandhed og mening at hente flere

Åbne vinåldoguer Livets spørgsm religionernes svar

229,–

kr. 178 sider

� 30 �

Åbne vinduer er en bog for dig, der ikke altid kan se den store er skrevet i respekt forskel mellem de forskellige religioner, og som mener, at steder. Bogen for religionerne, men den stiller derogsåmå kunne være sandhed og mening at hente flere steder. kritiske spørgsmål til de reli– eter autorit og Bogen ernerskrevet i respekt for religionerne, men den stiller giøse traditio og til læseren. også kritiske spørgsmål til traditioner og autoriteter. Og til læseren.

I 1970’erne var ha Verdensforbunds a med andre kirker o siden på adskillige internationalt tage dialog.


teologi & tænkning

Nøgenhed Giorgio Agamben Oversættelse: Lars Östman Giorgio Agamben Nøgenhed

Giorgio Agamben Nøgenhed

Giorgio Agamben er født i Rom

Anis

i 1942. Foruden filosofi og littera­ tur studerer han jura, og bliver i 1965 cand.jur. på en afhandling om Simone Weils politiske tænkning. Fra starten af 90’erne underviser

Agamben forsøger ud fra begivenhederne syndefaldet og genopstandelsen at forklare, hvordan magten hænger uløseligt sammen med kroppen. Hvad betyder det for vores forståelse af kroppen, at både det nutidige menneske, de genopstandne og Adam og Eva efter sigende alle skulle have kroppe. Agamben i Verona og senere i Vene­ dig indtil 2009. Giorgio Agambens bøger og artikler er oversatte til en

række sprog, og han regnes for én af de vigtigste, nulevende tænkere.

Illustreret med farvebilleder.

248,–

05/01/12 7.53

kr. 176 sider

Bestil i dag: 33 24 92 50 • RPC.dk • Kirkebogladen.dk

� 31 �


teologi & tænkning

Mod Apion

Flavius Josefus

Oversættelse, indledning og noter ved Niels Henningsen

Mod Apion Oversættelse, indledning og noter ved Niels Henningsen

Anis Niels Henningsen, født 1950, klassisk filolog fra Københavns Universitet. Har udgivet en lang række kommenterede oversættelser af centrale filosofiske værker gennem Europas historie: de græske naturfilosoffer og moralfilosoffer, Platon, Aristoteles (Poetikken), Plotin, Augustin, Bacon, Descartes, Locke, Spinoza, Hume og Nietzsche.

Den jødiske historieskriver Flavius Josefus har i dette sit sidste værk (på græsk) fra omkring 100 evt. præsenteret læserne i Romerriget for et forsvar for det jødiske folk med dets egenartede historie og religion.

Mod Apion

nd for hele 4 evt. med et af Josefus e tjene til at elske tider levet negativt g i denne ‘his’ forsøg på at Magtens folk

Flavius Josefus

erleveret det til us har i æsenteret med dets Josefus’ gennem ndføring i

r, og ter. Den f Filon og

Forsidebilledet viser Titus-buen i Rom. Buen blev (ligesom også Colosseum i nærheden) opført for det kostbare og højhellige krigsbytte fra templet i Jerusalem, som sejrsmonument over den jødisk-romerske krig. Buens indre frise fremstiller triumftogets paradering af dette krigsbytte. Foto: Agnete Kjær Müller.

21-02-2013 09:52:21

249,–

kr. 216 sider e-bog:

steins uddrag

Mennesket er et ceremonielt dyr

åvel bemærkninger ørelse for de edning til, optegnelserne. gensteins

Peter K. Westergaard

gyldne gren’ sene religionsningerne er onsteoretiske opologiske og ritikken søger lse af

149,– Mennesket er et ceremonielt dyr

Peter K. Westergaard

Mennesket er et ceremonielt dyr Ludwig Wittgensteins Bemærkninger om Frazers ‘Den gyldne gren’

Ludwig Wittgensteins Bemærkninger om Frazers ’Den gyldne gren’ Peter K. Westergaard

Peter K. Westergaard, cand. theol. og ph.d., er lektor ved Afdeling for Religionshistorie, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet. Westergaards forskningsområder falder inden for idéhistorie og religionsfilosofi. Har udgivet Ludwig Wittgenstein (i samarbejde med Jens GlebeMøller) (1993) og Død og opstand. Om det evige liv (2007) på Forlaget Anis.

Anis

Med denne bog introduceres Wittgensteins såvel som Frazers forståelse af magi og religion. Bogen afsluttes med en oversættelse af Wittgensteins Bemærkninger om Frazers ’Den gyldne gren’ og af uddrag fra Frazers Den gyldne gren.

249,–

kr. 221 sider e-bog:

149,–

Joakim Garff & Povl Götke

Min kære læser Kierkegaard i kortform

selskab med Søren Samtiden, Troen, rfølges af et udvalg

Min kære Læser Kierkegaard i kortform Joakim Garff, Povl Götke og Kehnet Nielsen

aards ord ind i en g peger direkte ind Kierkegaard fortsat os og til vores liv

Aros Forlag

nye værker – hans

Min kære Læser – Kierkegaard i kortform tager fat i fem aspekter ved menneskelivet, som er centrale i Kierkegaards forfatterskab: samtiden, troen, kærligheden, selvet og ytringen. Til hvert tema er der et udvalg på 3-5 sider af lettilgængelige Kierkegaard-tekster. De fem tekstudvalg er rammet ind af bemærkninger til teksten og tiden og af oplæg til videre drøftelse af temaet i relation til nutiden. Kunstneren Kehnet Nielsen bidrager med fem nye værker, som er hans egen fortolkning af de fem temaer. Bogen egner sig som studiekredsmateriale, men kan også bruges af den læser, der på egen hånd vil springe ud i Søren Kierkegaards tænkning – måske for første gang.

henvender sig også øren Kierkegaards ng.

gaard Centeret ster

ISBN 978-87-7003-697-9

9 788770 036979

80,–

kr. 50 sider � 32 �

28-08-2013 10:33:40


den,

ger,

ørende

llen og

det ikke

kristen-

tivet er

itionelt

dgangs-

te nog-

år efter

kvinde-

itimitet

historie.

Hensig-

r køns-

itterater, kab med

Anis

studier i kristendom, fortæLLing og erfaring Redigeret af Christine Tind Johannessen-Henry, Susanne Gregersen, Søren Holst og Elof Westergaard

299,–

Denne artikelsamling er tilegnet dr.theol. Svend Bjerg, der som lidenskabelig tænker og dogmatiker i fem årtier har udfoldet en teologi, der er helt tæt på livet.

11/07/12 12.42

kr. 311 sider e-bog:

179,– Kvinde – Mand – Kirke Folkekirken og den lille forskel Eva Holmegaard Larsen (red.) Anis

Kvinde Mand KirKe FOlKeKirKen Og Den lille FOrsKel

Diskussionen om kvindelige præsters teologiske legitimitet anser vi for afsluttet. Kvindelige præster er en succeshistorie, også for mændene. Det er dette udgangspunkt, der er inspirationen bag denne bog.

reDigeret aF eVa HOlMegaarD larsen

249,–

02/10/12 13.36

kr. 220 sider e-bog:

149,– Kafka i syv sind

K aFK a I SYV SIND K aFK a I SYV SIND

rugtbare skningen, mangelar efter-

Studier i kristendom, fortælling og erfaring Søren Holst, Susanne Gregersen, Elof Westergaard og Christine Tind Johannessen-Henry (red.)

Livskraft

Kvinde – Mand – KirKe

t sandt,

gt? Der

Livskraft

Livskraft

adition

teologi & tænkning

David Bugge, Ole Morsing og Søren R. Fauth (red.) Anis

REDIGERET AF: David Bugge, Søren R. Fauth og Ole Morsing

Det siges om Kafkas forfatterskab, at hvis man tror, man kan nå frem til svarene, er man ikke engang nået frem til spørgsmålene. Som Kafka-læser og -fortolker er man kun alt for ofte i ’syv sind’. SYV-SIND-SERIEN er en antologi-række, hvor syv forskellige litterater, filosoffer og teologer behandler et skønlitterært forfatterskab med forbindelseslinjer til filosofien og teologien.

SIND SERIEN

SYV-SIND-SERIEN Litteratur – Filosofi – Teologi

224,–

11/07/12 12.55

Tidligere I SYV-SIND-SERIEN: kr. Kundera – i syv sind (2006) 187 sider Thomas Mann – i syv sind (2007)

e-bog:

134,–

Bestil i dag: 33 24 92 50 • RPC.dk • Kirkebogladen.dk

� 33 �


teologi & tænkning

ekilde Romerrige. til belysning

vigtig at andet forstå levedefor i det

etninger,indledende der op til alogens

Justins Dialog med jøden Tryfon Efraim Syrerens Liv

nedsbeskrivelse om ar konfrontationen

Justins Dialog med jøden Tryfon Oversat med indledning og noter af Jørgen Ledet Christiansen, Niels Hyldahl & Mogens Müller Anis

de filosofiske kaldede forsvarer skoler,

men. Den anden og

edom, kultur kaldesgræsk kristendom-

e gendrives hans men, der i sini oprin-

ødedommen og Det

kort af te – ibeskrivelse modsætning

hans tænkning og nte – tager afstand

Justin (ca. 100-165) bygger i alt væsentligt sin tro på Det Gamle Testamente. Han var fast overbevist om, at de gammeltestamentlige profeter forud havde forkyndt om Kristus og hans komme.

e institutioner som

mmeltestamentlige

men. Serien vil i de af kristendommen

mod­ K.E. de … et er iske ens­

7).

21/01/10 11:40:28

289,–

26/09/12 17.05

kr. 233 sider e-bog:

173,– Det ubevæbnede øje Essays om fænomenologi, videnskab, økologi og teologi Jakob Wolf

Jakob Wolf

blive river kan. den nde. tligt, om

En bog i serien Antikken og kristendommen, udgivet i samarbejde med Aarhus Universitet.

Oversættelse med indledning, v. Mette Behrndtz, Maria Munkholt, Oversat med indledning og noter af Robert B. Hansen, Sigrid K. Kjær ogNiels Dan Hyldahl E. Sørensen Jørgen Ledet Christiansen, og Mogens Müller

Det ubevæbneDe øJe

heol. fter.

Efraim Syrerens Justins DialogLiv med jøden Tryfon

Goethes farvecirkel Farven er en dynamisk forening af lys og mørke. Er lyset baggrund (solen) og mørket (atmosfærens dis) forgrund, opstår den gule farve (den gule sol). Er mørket bag­ grund (det sorte verdensrum) og lyset (den oplyste atmosfære) forgrund, opstår den blå farve (den blå himmel). Intensiveres mødet mellem den lyse baggrund og en mørk forgrund, stiger gul til gul­rød og kulminerer i purpur (solnedgang). Intensiveres mødet mellem den mørke baggrund og en lys forgrund, stiger blå til blå­rød og kulminerer også i purpur (i stor højde antager himlen et violet skær). Blandes gul med blåt, hælder den mod grøn. Det samme gør blå, hvis den blandes med gul. Ved en simpel blanding, mødes de i grøn. I farvecirklen står kontrastfarverne over for hinanden, gul­violet, blå­orange, purpur­grøn. Farverne er en puls af forening og adskillelse. Straks lyset og mørket forener sig i farven, adskiller de sig i gul og blå for derefter straks at forene sig igen i purpur eller grøn. ”I den farvede afglans har vi livet” (Goethe).

Anis

En samling af en lang række af de mange artikler, dr.theol. Jakob Wolf gennem årene har udgivet i forskellige bøger og tidsskrifter.

Jakob Wolf

Det ubevæbneDe øJe essays om fænomenoloGi, viDenskab, økoloGi oG teoloGi

299,–

20/09/12 13.12

kr. 488 sider e-bog:

179,– Den store fortælling Festskrift til Geert Hallbäck Søren Holst, Christina Petterson og Lars Bruun (red.) I alle ender og kanter af de teologiske, humanistiske,

Bidrag af:

redigeret af Søren HolSt og cHriStina PetterSon

Kasper Dalgaard

30 år har Geert Hallbäck kastet nyt lys over de nytes­

Finn Damgaard Ole Davidsen

tamentlige fortællinger og sat dem ind i overraskende nye sammenhænge. Han har inspireret studenter og kolleger og mange andre til nytænkende arbejde med Bibelen, teater, film, litteratur, religion, filosofi – og Foto: Kristian Djurhuus

Kasper Bro Larsen Gitte Buch­Hansen

kirkelige og kunstneriske miljøer i Danmark i de sidste

Troels Engberg­Pedersen

Anis

Lone Fatum Anne Katrine Gudme Nicolai Halvorsen Bent Holm

vampyrer.

Annika Hvithamar Jørgen I. Jensen

Artikler samlet og udgivet i anledningen af at lektor Geert Hallbäck sommeren 2012 stoppede på Københavns Universitet. geert HallBäck

født 1948, cand.theol. 1976, kandidatstipen­

diat ved Aarhus Universitet 1979­82. Fra 1982

Merete Benedikte Johansen

Med dette festskrift til Geert Hallbäck, udgivet i an­

Mads Peter Karlsen

ledning af hans afgang fra jobbet som lektor på Kø­

Lars Kjær Bruun

benhavns Universitet, siger nogle af hans venner tak.

Carsten Almann Levisen Hans J. Lundager Jensen

adjunkt og fra 1985 lektor i Det Nye Testamentes

Kristian Mejrup

eksegese ved Københavns Universitet.

Mogens Müller Bent Flemming Nielsen

Har bl.a. udgivet Strukturalisme og Eksegese.

Stefan Nordgaard

Modelanalyser af Mk 5,21-43 (Gads Forlag

Lars Nørgaard

1983), Apostlenes Gerninger fortolket

Heike Omerzu

(Bibelselskabet 1993), Det Nye Testamente

Carsten Pallesen

– en lærebog (Anis 2010), redigeret Gads Bibel

Nils Holger Petersen,

Leksikon (Gads Forlag 1998) og bidraget til

Christina Petterson

Den Nye Aftale: Det Nye Testamente

Anne Vig Skoven

på nudansk (Bibelselskabet 2007).

Jesper Tang Nielsen Gertrud Yde Iversen

1496-RPC-bog-den-sidste-fortælling-KOR1.indd 1

299,–

kr. 462 sider e-bog: � 34 �

179,–


teologi & tænkning

Dansk kirkeret 2012 Kirkeforfatning Kirkeretsantologi 2012

Udgivet for Selskab for Dansk Kirkeret Anis Bidrag:

Svend Andersen, Peter Christensen, Peter Garde, Peter Lodberg og Anders Jørgensen

Kirke forfatning

Jens Torkild Bak Henrik Reintoft Christensen Peter Christensen Lisbet Christoffersen Anders Holm Peter Lodberg Liselotte Malmgart Jens Rasmussen Tine Reeh

Denne årbog indeholder artikler om »forfatningssagen«, herunder dels selskabets forfatningsforslag, som det blev præsenteret september 2011, dels kommentarerne hertil.

Kirkeretsantologi 2012 Udgivet af Forlaget Anis for Selskab for Kirkeret København og Aarhus 2012

17/12/12 09.57

250,–

kr. 200 sider

Elsebeth Knudsen

LYKKEN ER

Elsebeth Knudsen

AT VÆRE SIG SELV

Lykken er at være sig selv om Søren Kierkegaard og vejen til lykken Elsebeth Knudsen

Om Søren Kierkegaard og vejen til lykken

Unitas

LYKKEN ER AT VÆRE SIG SELV

En anderledes og letlæst indføring i Søren Kierkegaards liv og tanker. I 11 kapitler guider forfatteren læseren rundt i Kierkegaards univers og gengiver med pædagogisk sans hovedpointerne i hans forfatterskab. Bogen rummer også biografiske oplysninger og er forsynet med illustrationer – skabt af forfatteren.

7-934-3

343

198,–

Bogen er letforståelig og vil også kunne læses af et yngre publikum (fra 16 år og op). 11-07-2013 15:39:14

kr. 126 sider

Bestil i dag: 33 24 92 50 • RPC.dk • Kirkebogladen.dk Lille Ludvig og barnevognen.

� 35 �


liv & sjæl Lige fra klosterruter og pilgrimsrejser over hvordan man håndterer en stresset hverdag, den nye spiritualitet og tilværelsens gåde til døden – hvordan vi som efterladte håndterer den og hjælper andre – både store og små – igennem sorgen.

Hjertebånd At leve med sine døde Lise Trap forfatteren

Lise Trap

Lise Trap

Om

Nu i 2. oplag

er sognepræst i Cand. theol. Lise Trap (f. 1958) t

Hjertebånd

har tidligere arbejde Soderup-Kr. Eskilstrup. Hun Alfa hedspræst i Roskilde som fængselspræst og virksom

at leve med sine døde

Hjerteb ånd

i psykoterapi og eksiStift og har efteruddannet sig e en søn i 2007 og stentiel samtale. Lise Trap misted Sorg – Den dybeste bog erroste anmeld har skrevet den er tankerne om tab, ære glæden kan få der udfold Med Hjertebånd heden. når man står tæt på begiven hvordan nogle mengives et blik ind i, hvorfor og kærlighed, som ikke nesker finder udtryk for den dør. forsvinder, fordi den elskede

Traditionel sorgterapi arbejder med forestillingen om en række faser, den sørgende skal igennem. Nyeste forskning viser imidlertid, at sorgen snarere skal forstås, ikke som en række kronologiske faser, der skal føre frem til en afsluttet, afklaret sindstilstand, men som et forløb der kører i flere spor. Og sporene fortsætter hele livet, for sorgen kan ikke overstås, men accepteres som en del af den enkeltes identitet. Den afdøde skal finde plads i de efterladtes liv. Lise Trap redegør for den nyeste sorgteori og giver en række eksempler på, hvordan mennesker holder deres afdøde levende i erindring og har en synlig sorgpraksis i det daglige.

at leve med sine døde

ALFA ALFA

18-04-2013 12:54:17

200,–

kr. 116 sider

Om forfatteren: Lise Trap er Cand.theol. og sognepræst i SoderupKr. Eskilstrup. Har tidligere været fængselspræst og virksomhedspræst. Hun er efteruddannet i psykoterapi og eksistentiel samtale. Forfatter til den anmelderroste og udbredte nyklassiker inden for sorglitteraturen: Sorg – Den dybeste ære glæden kan få (Alfa 2010, nu i 4. oplag).

� 36 �

 ogen er illustreret med smukke s/h fotos af fotoB graf Finn Irs, der nænsomt indfanger de efterladtes sorgbearbejdning.


sten

edi-

ven-

som

ende

me-

e og

t.

H o r n e m a n

ALFA

K r a g H

Den fortrolige død at besinde sig på sin dødelighed

Den fortrolige død

yder,

L i s e L o t t e L i s e L o t t e H o r n e m a n K r a g H

bare

liv & sjæl

Den fortrolige død At besinde sig på sin dødelighed Liselotte Horneman Kragh Man kan sikre sig mod andre ting, men når det kommer til døden, bor alle mennesker i en by uden mure. Epikur

Alfa En bog til alle de, der ved, at livet afsluttes med døden. En bog til dem, der på et eller andet tidspunkt i deres tilværelse i bare fem minutter har grundet over, at døden er et livsvilkår for os alle. En skærpet bevidsthed om egen dødelighed er en forrygende invitation til både at tage livet meget alvorligt og til ikke at tage sig selv, og det, man nu engang er, alt for alvorligt.

ALFA

29/08/12 16:38:42

248,–

kr. 200 sider

Livet før døden 20 år med hospice i Danmark Svend Løbner (red.) Livet før døden

Livet før døden

20 år med hospice i Danmark ANTOLOGI

Unitas Forlag

199,–

kr. 188 sider

Unitas I 2012 var det 20 år siden, Danmarks første hospice blev etableret. Det skete i en tid, hvor tanken om hospice blev mødt med skepsis og blev kaldt »dødshospitaler«. Siden er hospice blevet et landsdækkende tilbud, og palliation – dvs. lindrende behandling – har fået sit eget afsnit i Finansloven. 20-års-jubilæet markeres med denne udgivelse.

Redigeret af Svend Løbner

 ivet før døden er en antologi skrevet af mennesker L med førstehåndskendskab til hospice-sagen, bl.a. politikere, pårørende, plejepersonale, frivillige og forskere. Fra hver deres position giver de indblik i det at være patient på hospice i livets sidste fase og kendskab til de mange overvejelser, som både sundhedspersonale og frivillige gør sig for at lindre, støtte og tilføre så meget livskvalitet som muligt til alvorligt syge mennesker.

Bestil i dag: 33 24 92 50 • RPC.dk • Kirkebogladen.dk

� 37 �


liv & sjæl

Med flaget på halv d Mette Marklun

At være i sorg Mette Marklund Unitas d Mette Marklun

Med flaget på halv

Med flaget på halv – at væ re i so rg

-1

Unitas Forlag

 ed flaget på halv er bygget op af små afsnit og illustreret M med sort-hvide stemningsfyldte fotografier. Forfatteren er læge og underviser andre læger i etik.

129,–

kr. 77 sider

en

m,

ier når t andet

Hvordan skal jeg klare det?

Hvordan skal jeg klare det?

t dog

Lars Björklund

Lars Björklund

ordan . om øremål, Til

Når vi mister en af vores kære, sætter vi flaget på halv. På den måde markerer vi over for omverdenen, at nogen er død, og vi gør opmærksom på vores sorg. Flaget tager vi ned igen, men livet fortsætter med flaget på halv. Sorgen og savnet bliver ved med at være til stede. For de fleste er den efterfølgende tid svær at komme igennem. Verden har ændret sig, og pludselig skal livet fortsætte uden ham/hende. Bogen er skrevet til dem, der står tilbage efter et dødsfald. Men bogen vil også være oplagt for læsere, der er i tæt kontakt med efterladte.

en bog om at pleje en pårørende

Hvordan skal jeg klare det?

Lars Björklund har i mange år arbejdet som sygehuspræst, men er nu ansat som præst og sjælesørger på Sigtunastiftelsen og en meget benyttet foredragsholder. Følgende bøger af ham er udgivet på dansk: Guds begrænsning, Barnet i møde med livets mørke sider, En skygge af kærlighed, I sorgen, Mod til at gøre ingenting og Ord og tavshed.

En bog om at pleje en pårørende Lars Björklund Unitas

Når man er ung og rask, er det ikke svært at love at elske en ægtefælle i lyst og nød. Men hvor finder man kræfterne til det, når den anden bliver syg og hjælpeløs og behøver pasning døgnet rundt? Sygehuspræst Lars Björklund har talt med mennesker, for hvem disse forhold er blevet en del af livet.

I sorgen – nogen tænker på dig

nden, kan ar også

-7517-918-3

Unitas Forlag

179183

179,–

kr. 103 sider

Hvordan skal jeg klare det? er skrevet til alle dem, der passer en ægtefælle eller et andet nærtstående familiemedlem, men også til dem, der møder familier og enlige i den professionelle pleje. Hvad gør man, når ansvaret for, afhængigheden af og kærligheden til et andet menneske bliver en alt for stor byrde?

Et lille hæfte, der kan sendes til en, som er i sorg og oplever eller har oplevet den smertefulde tilstand efter et dødsfald.

� 38 �

Denne bogs formål er at give mod og opmuntring til alle, som gennem deres arbejde eller privat forsøger at gøre noget for et medmenneske, som har det svært. Tilliden, trøsten, troen og håbet kan faktisk vise sig, når vi mindst venter det, og vore egne svagheder er ikke altid de fjender, som vi tror. Kun når vi vover at være midt i det håbløse, kan håbet fødes. Lars Björklund har i mange år arbejdet som sygehuspræst på Akademiska sygehus i Uppsala. Nu er han præst og sjælesørger i Sigtunastiftelsen og en meget benyttet foredragsholder.

ISBN 978-87-7517-812-4

ISBN 978-87-7517-785-1

9 788775 178124

9 788775 177851

Unitas Forlag

Mod til at gøre ingenting

159,– Mod til at gøre ingenting kr. 159,– Ord og tavshed kr.

Lars Björklund

Ord og tavshed

Lars Björklund

Lars Björklund har i mange år arbejdet som sygehuspræst, men er nu ansat som præst og sjælesørger på Sigtunastiftelsen og en meget benyttet foredragsholder. Han har tidligere udgivet „Guds begrænsning“, „Barnet i møde med livets mørke sider”, „En skygge af kærlighed“, „I sorgen (telegram)“ og „Mod til at gøre ingenting“.

Mennesker i vanskelige situationer spørger ofte, ikke efter svar – de spørger efter nærvær. Men den, som forsøger at hjælpe, oplever mange gange afmagt. Hvordan trøster man, når der ingen trøst findes? Hvad kan man gøre, når alt er gjort? Og bør man i det hele taget komme tæt på det menneske, som er ramt af livets dybeste mørke?

– en bog om tillid

Ord og tavshed

„Med denne bog vil jeg indbyde til en samtale om vores behov for hvile og afsondrethed, om ordenes begrænsninger og muligheder og om stilheden som et sprog for livets dybeste erfaringer“, skriver Lars Björklund. „Jeg håber, at det vil blive en samtale, hvor vi respekterer hinandens tro og er åbne over for hinandens tanker. Jeg henvender mig til dig, som arbejder med mennesker, og til dig, som leder efter nye veje for samtalen om livets allerinderste indhold“.

Lars Björklund

Tavshed er nødvendig. Det viser sig blandt andet i det stigende antal mennesker, der søger forskellige former for meditation og tager på retræter. Ordene er også nødvendige – det er dem, der hjælper os, når vi skal tale om det allervigtigste og indimellem det allersværeste. Mange mennesker længes efter nogen at dele deres tanker om livet og døden med – tanker uden facit og på forhånd givne svar.

Lars Björklund

Mod til at gøre ingenting

– mødet midt i det håbløse

Unitas Forlag


liv & sjæl

Kære Martha ord om Gud til et liv med stress Lotte Lyngby

Nu i 2. oplag

Unitas

Bibelen kan afhjælpe stress! I mange år har vi i den vestlige verdens selvhjælpstradition skelet til Østens filosofi og religioner i anstrengelserne for at komme en stresset hverdag til livs. Men vi behøver ikke kigge så langt væk for at finde hjælp til at leve et nærværende og godt liv. Midt i vores egen kultur ligger der indsigter, der kan bringe lettelse, aflastning og det rette perspektiv ind i et fortravlet nutidsliv.

Sygehuspræst Lotte Lyngby har skrevet en anderledes selvhjælpsbog til stressramte mennesker med fokus på kristendommen og det livssyn og menneskesyn, der præsenteres i Bibelen.

199,–

kr. 154 sider

Bestil i dag: 33 24 92 50 • RPC.dk • Kirkebogladen.dk

� 39 �


liv & sjæl

Det hele menneske

enneske

Det

hele

228,–

d

kr. 108 sider + CD

is prohibited. All rights cord rese is re r ve

3. Iagtta gemedita tion (12: 45) 4. Afspæn ding (16: 04)

f th

sesmedita tion (11: 53) visualise ring (11: 57)

enneske

go

8

En praktisk selvhjælpsbog til at finde større helhed i tilværelsen, trods et hektisk hverdagsliv. Under overskrifterne: At være til stede; At følge sit hjerte; At acceptere; At give slip, instruerer bogen i lette vejrtræknings- og kropsøvelser, efterfulgt af en meditation (indtalt på bogens CD). Bogen er blevet til, efter at forfatteren begyndte at undersøge de redskaber, der ligger i yoga, kropsterapi (body-sds) og meditation. Øvelserne bygger på åndelige traditioner, både fra Østen og fra den kristne mystik. stin

2. Hjerte

Alfa

ca

1. Skabel

9-8

K

d oa br

Fo

stresshåndtering

og

Det hele Menneske

Tro, krop

Tro, krop & stresshåndterinig e end intelroppen er ofte langt bedr hvordan man lektet til at fortælle, Gunilla Kromann Haarsted kan normalt egentlig har det. Man

intellektuelt om, at overbevise sig selv rent sig sammen og overstå tage skal lige bare man så bliver der tid til at den næste deadline – t end arbejde. Selv om fokusere på noget ande at der venter en ny virkeligheden ofte er, er overstået. Samtidig deadline, når den første at der er nogle ting, kan kroppen fortælle os, mpel ved at hjertet som bør ændres, for ekse når det er svært at eller igt hurt for lidt er bank har et kæmpe potensove om natten. Kroppen at give os en større tiale for at hjælpe med ed en større ro og forståelse af os selv, og derm den kristne kultur er glæde i tilværelsen … I år blevet skolet til man gennem de sidste 500 tisere frem for at føle teore og ere Bund o nalis ratio at ver cirk kroppen. Både reforelkant og mærke efter gennem t som vejen til Guds mationens vægt på orde fokus på forse og oplysningstidens ndel erke r i i n h g , , lending pying se, har været med , pu ed co blic n som vejen til erkendel oriz nufte per uth a n kropslige f or ma e os fra forståelsen af den .U lfa til at fjern nc Gunilla e tA an en ensidig og potenge Kroma lader efter Det se. lr a d ndel nn Herke aarsted ttelsen af mennesket, tiel farlig tilgang til opfa Det formår at overhøre hele som resulterer i, at man (uddrag fra bogen) kroppens faresignaler.

© 2013 Gunilla Krom ann Ha ars ted

Gunilla Kromann Haarsted

ted Gunilla Kromann Haars

n©b Det he

le menn

eske CD

-print.in

dd 1

04-06-20

13 16 :06:52

Jukka Laajarinne

Mumitroldene og tilværelsens gåde © To ve Ja

nsso

n

Jukka Laajarinne Mumitroldene og tilværelsens gåde

Alfa

Mumidalens indbyggere er kendte og elskede af voksne og børn i hele M beskæftiger sig med den filosofiske side af Skandinavien. Hver af karaktererne har sin særlige måde Tove Janssons mesterlige romaner om Mu-at tolke og mitroldene og de andre væsner i Mumidalen. tackle tilværelsen på. Dalen er et sindbillede på barndommens (tabte) Hvad har Mumitrolden, Mumrikken og Lille My med Kierkegaard, Heidegger og Sartre at land – hvor Mumimor pynter alle blomsterbedenes kanter med muslingøre? Hvad kan de give den læser, som i sit eget liv kæmper med tilværelsens grundlæggeskaller – og samtidig et dunkelt og truetgende sted, enhver spørgsmål?hvor Følg med på en filosofisk må træffe ind i Mumidalen. store, angstfyldte valg. I bogen vises det,opdagelsesrejse hvordan Tove Janssons figurer – Mumifar, Filifjonken, Lille My og alle de andre – kan tolkes ud fra eksistentialismens tænkere; Kierkegaard, Sartre, Camus, Heidegger, de Beauvoir. Skrevet, så enhver af os, der gerne vil forstå Mumitroldene, eksistentialismen eller vores eget liv, vil få fornøjelse og eftertanke ud af turen rundt i dalen og dens farlige omegn. uMitroldene og tilværelsens gåde

Jukka Laajarinne

© Tove

Jansso

n

Mumitroldene og tilværelsens gåde

278,–

kr. 196 sider

� 40 �


SALT, BRØD OG VIN

at se, Genvitere ksion, eskets r sam-

Salt, brød og vin En pilgrimsteologi Martin Lind

Martin Lind

, som ellige dition ove at endigt en på – og

liv & sjæl

s a lt br ød & v in En pilgrimsteologi

af Martin Lind

A

Med forord af biskop Kjeld Holm

ALFA

ALFA

179,–

kr. 116 sider

M Alfa

artin lind har gennem 16 år været biskop i Svenska Kyrkan, Linköping stift. Han er kendt som en farverig og åbensindet teolog med et stort samfundsengagement og en stor livsglæde. I Salt, brød og vin viser han, hvordan pilgrimsvandringen kan være vejen ud i verden, ud i menneskeligt fællesskab, som alternativ til en selvcentreret, individuel åndelighed.

» For Martin Lind er pilgrimsvandringen ikke en vej ud af

livet, men en vandring ind i det, ind i hele den mangfoldige og modsætningsfyldte virkelighed […] Martin Lind vil ikke, at kristendommen skal være en indelukket og verdensfjern tro. Han vil, at den skal få os til at tage imod virkeligheden. Og så viser han på fornemste pædagogiske måde, hvordan pilgrimsvandringer er et middel for denne virkelighedsmodtagelse. Det sker ufrelst og åbent, sanseligt i ordets bedste betydning … Biskop Kjeld Holm, fra bogens forord.

Spejl og kilde Den nye spiritualitet Brian Patrick McGuire Alfa Danskernes interesse for de immaterielle værdier er stigende. Spejl & kilde er et essay om den nye spiritualitet, hvor historikeren Brian Patrick McGuires store viden om middelalderen mødes med hans iagttagelser af nutidens kristne, spirituelle strømninger i Danmark. Hvad er det, vi søger og længes efter? Hvorfor? Og hvor i traditionen og de nye fortolkninger af traditionen finder vi svarene? Med bogen ønsker amerikanskfødte McGuire at bidrage til debatten om, hvad der sker med mennesker, kristendom og spiritualitet i dagens Danmark.

198,–

kr. 152 sider

Bestil i dag: 33 24 92 50 • RPC.dk • Kirkebogladen.dk

� 41 �


Den Danske Klosterrute benytter som regel stier og små veje. Den er ikke selvstændigt afmærket, men følger ofte andre afmærkede ruter. Hvor det er muligt, indgår også historiske vejstrækninger og gamle pilgrimsmål i ruten.

Fra Roskilde til Slagelse Jens Kristian Krarup Ruten kan bruges af alle slags turister. Ved at lade klostre og kirker bestemme vej og mål åbner Klosterruteprojektet også en særlig mulighed for at genoplive en gammel tradition for pilgrimsrejser, men omformet til meditative vandringer på nutidens betingelser og efter moderne menneskers behov.

Unitas Den Danske Klosterrute

Fra Roskilde til Slagelse begynder, hvor bind 4 sluttede; i Roskilde. Herfra tager den 160 km lange rute sin begyndelse mod Slagelse. Turen går gennem smukke sjællandske landskaber med marker, skove, søer og åer. Undervejs passerer man nogle af landets prægtigste landsbykirker. Sct. Bendts Kirke i Ringsted og Sorø Klosterkirke i Sorø Akademis enestående kultur- og landskabsmiljø er højdepunkter i dansk middelalders bygningskunst. Man passerer det Midtsjællandske Skovhøjland og Tystrup-Bavelse Naturpark. Turen ender i den pulserende vestsjællandske hovedby Slagelse med ruinrester af et johanniterkloster og med en række kirkelige og kulturelle seværdigheder. Folk, der færdes alene eller nogle få sammen, kan umiddelbart bruge ruten, også på private arealer. Der gælder særlige regler for større organiserede grupper (se herom i netguiden, der er omtalt nedenfor).

Idé og udformning skyldes forfatteren, Jens Kristian Krarup, fhv. rektor for Folkekirkens Pædagogiske Institut. I guideserien Den Danske Klosterrute foreligger desuden bøgerne „Gennem Sønderjylland til Ribe“, „Fra Ribe til Viborg – med Hærvej og Søhøjland“, „Fra Helsingør til Slangerup – med Eskilsø“, „Fra Slangerup til Roskilde“ og „Fra Slagelse til Vordingborg“. Guidebøger for de øvrige strækninger gennem Danmark er under forberedelse. Eventuelle foreløbige rutebeskrivelser og rutekort vil kunne downloades fra forlagets hjemmeside.

Fra Roskilde til Slagelse

detalnden re til m se-

Den Danske Klosterrute, bind 5 Jens Kristian Krarup

Midtden s forkaber g „Tynogo på ulturTuren er af der. Danblive stre i

liv & sjæl

Den Danske Klosterrute

Fra Roskilde til Slagelse af Jens Kristian Krarup

329,–

kr. 228 sider

Supplerende stof og eventuelle rettelser findes i netguiden på forlagets hjemmeside www.unitasforlag.dk. Søg under „Den Danske Klosterrute“. Generel information: www.klosterruten.dk

Fotos på omslaget: Forsiden: Sct. Bendts Klosterkirke i Ringsted. Bagsiden: Typisk sjællandsk landskab mellem Ringsted og Sorø.

 en Danske Klosterrute er en turist- og pilgrimsvandrerute gennem D hele Danmark med temaerne kirke, kunst, historie og natur. Den kan eventuelt bruges af cyklister. Ruten forbinder 49 steder, hvor der blev bygget klostre i middelalderen. Mellem klosterstederne går den forbi mange kirker og kulturseværdigheder. Hele strækningen fra Helsingør på Sjælland til Frederikshavn i Nordjylland vil blive på ca. 2000 km. Klosterruten går som regel ad stier og små veje og slynger sig ind og ud i landskabet for at komme igennem Danmarks smukkeste natur. Den er ikke selvstændigt afmærket, men følger ofte dele af andre afmærkede ruter.

Den Danske Klosterrute beskrives i en guidebogserie med 10 bind. Den indeholder omhyggelig rutebeskrivelse, detaljerede kort, oplysninger om overnatnings-, spise- og indkøbssteder, anden praktisk information og generelt baggrundsstof. Hidtil er der udgivet seks bind.

Bind 1: Fra Sønderjylland til Ribe Bind 2: Fra Ribe til Viborg Bind 3: Fra Helsingør til Slangerup Bind 4: Fra Slangerup til Roskilde Bind 5: Fra Roskilde til Slagelse Bind 6: Fra Slagelse til Vordingborg

� 42 �


Ruten kan bruges af alle slags turister. Ved at lade klostre og kirker bestemme vej og mål åbner Klosterruteprojektet også en særlig mulighed for at genoplive en gammel tradition for pilgrimsrejser, men omformet til meditative vandringer på nutidens betingelser og efter moderne menneskers behov.

Unitas

Dette bind beskriver en 172 km lang strækning fra Slagelse til Næstved og Vordingborg og ender ved den 3 km lange Storstrømsbro. Derfra fører den over til Falster, hvor det er planen, at Klosterruten skal fortsætte. Folk, der færdes alene eller nogle få sammen, kan umiddelbart bruge ruten, også på private arealer. Der gælder særlige regler for større organiserede grupper (se herom i netguiden, der er omtalt nedenfor). Idé og udformning skyldes forfatteren, Jens Kristian Krarup, fhv. rektor for Folkekirkens Pædagogiske Institut.

Fra Slagelse til Vordingborg

e, deer, anogså ig be-

Den Danske Klosterrute benytter som regel stier og små veje. Den er ikke selvstændigt afmærket, men følger ofte andre afmærkede ruter. Hvor det er muligt, indgår også historiske vejstrækninger og gamle pilgrimsmål i ruten.

Fra Slagelse til Vordingborg Jens Kristian Krarup

Den Danske Klosterrute

m hele e rute bygget

Den Danske Klosterrute, bind 6 Jens Kristian Krarup

t sydterrurdingår tum den Småhøjdegår tildelalUdby og en

liv & sjæl

Udenfor byerne går turen ikke blot igennem landbrugsområder og skove, men også igennem den naturskønne Tystrup-Bavelse Naturpark, langs Susåen og kysten ved Smålandshavet og Storstrømmen. Rutens kulturog kirkehistoriske højdepunkter er Helufsholm Skole med et enestående bygningsmiljø, der går tilbage til et stort benediktinerkloster, Næstveds bykerne med store middelalderkirker, det tidligere nonnekloster Gavnø Slot, den idylliske landsby Udby med N.F.S. Grundtvigs fødehjem, samt Vordingborg med slotsruiner og en stor interessant kirke. I guideserien Den Danske Klosterrute foreligger desuden bøgerne „Gennem Sønderjylland til Ribe“, „Fra Ribe til Viborg – med Hærvej og Søhøjland“, „Fra Helsingør til Slangerup – med Eskilsø“, „Fra Slangerup til Roskilde“ og „Fra Roskilde til Slagelse“. Guidebøger for de øvrige strækninger gennem Danmark er under forberedelse. Eventuelle foreløbige rutebeskrivelser og rutekort vil kunne downloades fra forlagets hjemmeside. Supplerende stof og eventuelle rettelser findes i netguiden på forlagets hjemmeside www.unitasforlag.dk. Søg under „Den Danske Klosterrute“.

Den Danske Klosterrute

Fra Slagelse til Vordingborg af Jens Kristian Krarup

Generel information: www.klosterruten.dk Fotos på omslaget: Forsiden: Herlufsholm Bagsiden: Udsigt over Avnø Fjord til Avnø

329,–

kr. 206 sider

Bind 1 kr. 239,-

Bind 2 kr. 299,-

Bind 3 kr. 299,-

Bind 4 kr. 299,-

Bestil i dag: 33 24 92 50 • RPC.dk • Kirkebogladen.dk

� 43 �


kene n disse

dag. en er

n

Det uperfekte liv – Maraton i Bøgernes Bog

ngen”

FLEMMING KLOSTER POULSEN

Bog

liv & sjæl

ALFA

FLEMMING KLOSTER POULSEN

Det uperfekte liv Maraton i Bøgernes Bog Flemming Kloster Poulsen

Det handler ikke om en diffus spiritualitet.

Den bibelske gudstro og etik er langt mere konkret. Det handler om noget så enkelt som

at blive klar over vores egentlige værdier.

Hvad tror vi på? Hvor vil vi hen? Lever vi

Det uperfekte Maraton i Bøgernes Bog

ordentligt? I Bibelens fortællinger finder jeg et alter-

Alfa

nativ til den forstemmende, materialistiske måde at leve på, som er normen i vores samfund. I fortællingerne finder jeg en fylde af ord og tanker, som er i samklang med mine dybere følelser, og det fylder mig med en tilfredsstillelse, som jeg ikke finder andre

Hvilke historier skal være de bestemmende for vores liv? Med udgangspunkt i dagligdagsudtryk som »skriften på væggen« og »det store Dyr i Åbenbaringen« genfortæller forfatteren de bibelhistorier, udtrykkene kommer fra, og udlægger på personlig vis, hvordan disse årtusind gamle fortællinger taler ind i hans liv i dag. Præcis 42 kapitler er det blevet til, fordi forfatteren er maratonløber og trænede til New York maraton i tiden, hvor bogen er skrevet.

steder, og det hjælper mig til at skræmme min tomhed og tvivl på flugt. Guds verden

er ikke tom, men fuld af mennesker, fuld af mening. Kød og blod. Tanker, følelser og

anelser. Der er himmel og helvede. Mand

og kvinde. Frelse og fortabelse. Dimension-

erne er bare større. Her finder jeg en åndelig

styrke og et indhold, som jeg ikke finder i tingene, karrieren, pengene. … At gøre sig

tanker om livets mening er ikke kun for

liv

fritidsfantaster og folk på efterløn. Det er for os alle. Det er almenmenneskeligt.

Uddrag fra bogen

ALFA

248,–

18/04/12 11:22:48

kr. 274 sider

Bønnens have h av e

Martin Lönnebo

ligger gemt dybt i hvert eneste menneskes hjerte.

forårsblomster og sten der kan samles til et bedested.

Unitas

„Prøv i hver vågen time i løbet af denne uge at tænke: Jeg lever mit liv under Guds velsignende hænder. Hvis du tager det råd

alvorligt og virkelig søger at følge det i en uge, vil resultatet blive forbavsende. Det er muligt at intet andet af det du har gjort,

kommer til at skabe så stor en forandring i dit syn på livet og din måde at være på.“

Martin Lönnebo guider både dem der er vant til at bede, og

dem der ikke er vant til det, ind i sjælens grønne rum og hjælper

læseren med at opdage Guds nærvær, ømhed og almagtshånd i bønner som Fadervor og Jesusbønnen.

M a rt i n L ö n n e B o er biskop emeritus i Linköpings stift og forfatter. Han er også skaberen af „Kristuskransen“.

Bønnens have

Bønnens have

Bønnen er en fantastisk mulighed, men den kræver også tid, opmærksomhed og nærvær. Indimellem har man brug for hjælp. Bønnens have er et godt redskab i hånden på den, der savner en ramme og en struktur for bønnen. Martin Lönnebo guider i bogen både dem, der er vant til at bede, og dem, der ikke er vant til det.

Martin Lönnebo

Bønnens

Der findes en have som minder om paradiset – med mild varme,

Martin Lönnebo

ISBN 978-87-7517-914-5

9 788775 179145

Bogen er en praktisk og smuk andagtsbog – bygget op over fem uger. Den første uge står i forberedelsens tegn, og i de efterfølgende uger er der fokus på 4 forskellige bønner. Det siges, at det tager 30 dage at skabe en god vane; Bønnens have spænder over 35 dage, blot for at være på den sikre side. Derefter kan man begynde forfra igen.

Martin Lönnebo er biskop emeritus i Linköping stift og forfatter. Han er også skaberen af Kristuskransen.

� 44 �

Unitas Forlag

199,–

kr. 186 sider


liv & sjæl

tre Præster – tre svar

mål,

ke enige om et svar.

arn

Hvad skal jeg svare mit barn?

rsonlige

Hvad

Forord af Julia Lahme

skal jeg svare mit barn?

Hauge • Hviid • PræstHolm

ALFA

NaNa Hauge

Niels Hviid

ALFA

189,–

kr. 100 sider

BeNedicte Hammer PræstHolm

Hvad skal jeg svare mit barn Tre præster – Tre svar Findes Gud? Benedicte Hammer Præstholm, Nana Hauge og Niels Hviid Alfa Tre unge præster, der alle selv har små børn, giver deres personlige svar på en lang række af de svære, men vigtige spørgsmål, man Hvad sker der kan blive stillet overfor som forældre. De tre præster er ikke enige når man dør? så for hvert spørgsmål giver bogen altid tre bud på et om svarene, svar. Og i sidste ende er det kun forældrene, der sammen med sit barn kan give samtalerne indhold. Bogen her er tænkt som støtte og inspiration til de vigtige samtaler med børn. 05/10/12 14:31:20

Hvad

skal jeg svare mit barn?

Hvad_skal_jeg_indh_4.k.indd 1

Bestil i dag: 33 24 92 50 • RPC.dk • Kirkebogladen.dk

� 45 �


undervisning Lige fra malebøger over Kierkegaards mangfoldige univers præsenteret for både børn og unge til salmer af Simon Grotrian for børn og voksenundervisning i åben samtale om tro.

Bibelhistorier med huller En mal-selv-bog om lignelser Annegret Ritter RPF Bibelens historier er fyldt med huller, som fantasien selv må fylde ud. Og i denne malebog er der i bogstavelig forstand huller i historierne: Børnene må selv tegne videre. De syv ufuldstændige billeder rummer hver en lille bid af syv af de mest kendte lignelser fra Det Nye Testamente.

Tilhørende online undervisningsoplæg på www.materialeplatformen.emu.dk.

29,–

kr. 16 sider

Bibelhistorier med huller En mal-selv-bog om påsken Annegret Ritter RPF Bibelens historier er fyldt med huller, som fantasien selv må fylde ud. Og i denne malebog er der i bogstavelig forstand huller i historierne: Børnene må selv tegne videre. Gennem syv ufuldstændige billeder bevæger bogen sig gennem påskens fortællinger fra Matthæusevangeliet i Det Nye Testamente.

Tilhørende online undervisningsoplæg på www.materialeplatformen.emu.dk.

29,–

kr. 16 sider

� 46 �


undervisning

Sørens – En bog til tænksomme børn Elevbog Mads Tobias Bundsgaard. Illustreret af Thomas Iburg

48,–

kr. (klassesæt: 1 vejledning + 20 elevbøger: 1000,-) 32 sider

RPF »Hvis man har noget på hjerte, skal man møde folk, hvor de er«. Elevbogen til undervisningsmaterialet Sørens, der gennem en enkel fortælling introducerer børn i 10-13-års-alderen for Søren ­Kierkegaard.

Med forord af Marianne Jelved. Fag: kristendom, dansk og historie.

» Sørens er en lille perle af en bog med flere lag, end man umiddelbart skulle tro, hvorfor den vil være nem at tilpasse ens klassetrin og niveau.

Nina Eriksen, Folkeskolen.dk

Sørens – En bog til tænksomme børn Lærervejledning Mads Tobias Bundsgaard. Illustreret af Thomas Iburg RPF Sørens vil med en enkel fortælling introducere børn 10-13-års-alderen for den berømte tænker Søren Kierkegaard: »Hvis man har noget på hjerte, skal man møde folk, hvor de er«. Sørens er et tværfagligt undervisningsmateriale til folkeskolens mellemtrin, der favner fagene kristendomskundskab, dansk og historie.

i

210,–

kr. (klassesæt: 1 vejledning + 20 elevbøger: 1000,-) 56 sider

Bestil i dag: 33 24 92 50 • RPC.dk • Kirkebogladen.dk

� 47 �


on, som kning og

En bog om Søren Kierkegaard John Rydahl

ELSKER 1 KKE

RPF Thomas elsker Louise. Louise elsker Thomas. Eller gør hun? Thomas’ lærer elsker Søren Kierkegaard og taler og taler om menneskets eksistens, livets svære valg og kærligheden – den ægte og den, der bare ligner. Med afsæt i den fiktive figur Thomas er Elsker – Elsker ikke? en undervisningsbog for 7.-10. klassetrin om Søren Kierkegaards liv og filosofi.

En bog om Søren Kierkegaard John Rydahl

RPF

78-87-7495-245-9

Elsker – Elsker ikke?

ELS KER

ELSKER - ELSKER 1 KKE

s- og kærligngsbog for sofi.

John Rydahl

r gør hun? og taler om gheden

undervisning

RPF

29-05-2013 10:39:42

149,–

Fag: dansk og kristendomskundskab.

kr. (119,- ved køb af mere end 10 stk.) e-bog:

128,–

Østerland ved midnatstid L en e B ek høi

15 ledestjerner til Dejlig er den himmel blå Inger Hjuler Bergeon og Lene Bekhøi

i nger h j u L er B ergeon

Østerland ved midnatstid

Østerland ved midnatstid er 15 tværfaglige oplæg til samtale, sang, fortælling og leg, som kan fordeles over skoledagene i december.

Vi følger de tre visse vasse vise mænd på deres vandring mod Betlehem. Undervejs kan man møde Grundtvig som en lille dreng, den første mand på månen, en god og klog konge, Madonna fra Vanløse og meget mere.

RPF

og

15 ledestjerner til Dejlig er den himmel blå

Til bogen hører også hjemmesiden www.rpf.dk/himmelblaa, hvor kunstværker og fotos, som underbygger oplæggene, kan findes.

En decemberkalender for 1.-3. klassetrin med afsæt i Grundtvigs Dejlig er den himmel blå. Børnene følger de tre visse-vasse-vismænd og møder undervejs Grundtvig som lille dreng, den første mand på månen, Madonna fra Vanløse og mange flere. Et undervisningsoplæg til dansk og/eller kristendomskundskab med oplæg til fortælling, sang, samtale og leg. Fag: Dansk, kristendom, musik og billedkunst Målgruppe: 1.-3. klassetrin Tid: Ca. 25 min. per oplæg

ISBN 978-87-7495-237-4

En

dEc E m bE r k a l E n dE r for

1.- 3 .

k l a s sE t r i n

9 788774 952374

69,–

kr. 48 sider

Himmeldråber

perimenteg moderne

Lisbet Bernitt Birk og Lena Sommer

H im m el dr åb er

er børn i Grotrians

n kristne

er.

Under visnin gsvej lednin

ningsvej-

g

H im m e ld r å b e r Elevh æfte

dis til Skagen?

er imon Grotrians salm der

es en svejledning

Salmer af Simon Grotrian, Musik af Jesper Gottlieb Lisbet Bernit Birk og Lena Sommer RPF Hvor langt er der fra Paradis til Skagen, og kan engle få gåsehud? Et undervisningsmateriale for 3.-5. klasse med udgangspunkt i Simon Grotrians sprog-originale salme-digter-univers.

Fag: dansk og kristendomskundskab med mulighed for samarbejde med musik og billedkunst. Tilhørende hjemmeside på www.rpf.dk/himmeldråber. Elevhæfte kr. 40 sider � 48 �

49,–

Lærervejledning (inkl. cd) kr. 40 sider

218,–


ningsdomse i gennem

religior sko-

tilganervise kan eret i ndoms-

g alle

Laboratorium Sprog for tro Jeanne Dalgaard, Nicolai Halvorsen, Birgitte Stoklund Larsen og Kirsten Jørgensen Aros Underviser Laboratorium – Sprog for tro henvender sig til dig, der vil igangsætte en åben samtale om tro – på højskolen eller arbejdspladsen, i sognegården eller beboerhuset. Spørgsmål som »Hvor sidder det onde?« og »Hvor ligger lykken?« er i bogen knyttet til konkrete øvelser. Deltagerne kan have alle mulige religiøse baggrunde eller ingen. Pointen er, at tro ikke er en privatsag, men noget vi kan tale om og udforske – og derved blive klogere på os selv og hinanden.

249,–

kr. 60 sider

Religionslærerens Håndbog II

med

undervisning

Religionslærerens håndbog II RELIGIONSLÆRERENS HÅNDBOG II Faglige tilgange og konkrete undervisningsforløb

Faglige overvejelser og konkrete undervisningsforløb Carsten Bo Mortensen og Lene Therkelsen (red.)

Fagformål for kristendomskundskab

Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre.

Stk. 2. Fagets centrale kundskabsområde er kristendommen, som den fremtræder i historisk og nutidig sammenhæng. Eleverne skal opnå kundskaber om de bibelske fortællinger og deres betydning for værdigrundlaget i vores kulturkreds. Derudover skal eleverne opnå kundskaber om ikke-kristne religioner og livsanskuelser.

RPF

Bogens omdrejningspunkt er de forskellige undervisningstilgange, som er oplistet i Fælles Mål 2009. Ud over et par overordnede artikler om religionspædagogik og -didaktik indeholder Religionslærerens Håndbog II syv fagteoretiske artikler om syv forskellige metodiske tilgange til faget fulgt op af konkrete eksempler på undervisningsmoduler.

Stk. 3. Gennem mødet med de forskellige former for livsspørgsmål og svar, som findes i kristendommen samt i andre religioner og livsopfattelser, skal undervisningen give eleverne grundlag for personlig stillingtagen og medansvar i et demokratisk samfund.

289,–

27-06-2012 14:17:18

kr. 265 sider

Bestil i dag: 33 24 92 50 • RPC.dk • Kirkebogladen.dk

� 49 �


skønlitteratur & lyrik Lige fra hårrejsende krimier og rebelske forstadskvinder over en spirituel rejse til Assisi i søgen efter den levende kristendom, poesi af Helle S. Søtrup og københavnske erindringsøjeblikke fra dengang en champagnebrus kostede 35 øre til selvbiografi af en hashhandler, der oplever et vendepunkt i mødet med fængslets andre indsatte.

Det er efterår, og i en lille vestjysk landsby forsvinder den niårige Katrine. Hun har været til minikonfirmand-undervisning, og byens unge præst, Julie, er den sidste, der har set hende. „Jeg skal hen til en ven og lege,“ sagde hun til Julie, før hun gik. Siden har ingen set pigen.

Anette Broberg Knudsen (f. 1957) har et større forfatterskab bag sig og debuterede som krimiforfatter i 2010 med den anmelderroste Begrundet mistanke.

Lokalsamfundet er rystet, og mange tager del i en spontan eftersøgning. Snart vrimler det med politi og journalister, og mistanker og rygter begynder at brede sig i byen. Hvad er der sket? Hvor er Katrine? Hvem har bortført hende? Efter nogle få dage bliver hun fundet – kvalt og begravet med et lille legetøjsfår mellem hænderne.

M 179237

– Jyllandsposten

199,–

11-03-2013 12:00:06

kr. 240 sider

Det er skønt at læse en roman, der er helt nede på jorden og alligevel kommer ind og prikker under huden. – Fyens Stiftstidende

... en godt skrevet roman med et inspirerende budskab og et letlæseligt flydende sprog. Man læser den ud i et, fordi den er spændende og vedkommende. – Krimicirklen

En familieweekend på herregården Resenh olm bliver brat afsluttet, da festens midtpu nkt, Jenny Worm, findes Ved ankomsten til hospital bevidstløs. et erklæres hun død. Hjertestop lyder dødsårsagen. Den unge præst Julie Hashøj er en af gæsterne, og hun sætter spørgsmålstegn ved diagnosen – måske var den gamle dames død ikke helt naturlig? Lag for lag afdækkes den afdødes historie; hun har i mere end 50 år levet og åndet for sin butik og ingen kontakt haft med sin familie. Men historien gemme r også på skjulte konflikt er og gammelt nag, der trækker spor vidt omkring i det lille vestjyske lokalsamfund og langt ind i menighedsrådet. Og hvad var det egentlig, der skete en forårsda g for næsten 60 år siden? Der er personer nok, der kan have et muligt motiv – men er det nok til at slå en gammel dame ihjel?

BEGRUNDET MISTANKE UNITAS

Walter Clark

riGTiGe Guder Gider ikke PsykoloGi

Blendstrup Husum Hørslev

– Jens BlenDstrup

Hovmand

geder og aldrig

nske forfatteres moderne

elfortællinger, heriblandt

il at gøre hende gravid.

riGTiGe

Guder Gider ikke Psyko

budt at gifte sig med en

us, der ved han skal tages

e to sværd.

. Fortællinger bliver til.

ALFA

loGi 200,–

kr. 150 sider

� 50 �

Jens Blendstrup Mathilde Walter Clark peter Hovmand lars Husum lone Hørslev

a m

ISBN 978-87-751 7-897-1

 Kriminalroman 

Rigtige guder gider ikke psykologi Ingrid Ank (red.), Jens Blendstrup, Mathilde Walter Clark, Peter Hovmand, Lars Husum og Lone Hørslev Alfa

Karen råber inde fra stuen … – Du lød som en ældgammel mand, Mike. – Vel gjorde jeg ej. – Jo, du lød som en, der havde 18 geder og aldrig havde set et parabolfjernsyn. (Jens Blendstrup)

Herre, det har taget mig lang tid at finde en så dygtig kok. Hun laver Mispas bedste brød … Måske kunne Herren overveje at skåne en som hende, der giver andre så meget glæde? – lars HusuM

ALFA

 igtige guder gider ikke psykologi er fem forfatteres moderne fortolkninger R af en række af de mere ukendte bibelfortællinger – heriblandt: historien om Jefta, der slår sin egen datter ihjel, historien om Hoseas, som Gud beordrer til at gifte sig med en horkvinde, og historien om den unavngivne israelit, der skærer sin døde kone i 12 stykker og sender dem ud til Israels 12 stammer. 04/09/13 14:25:41

FORLAG

MU LIGT MOT IV

9 788775 178971

nd, Mike.

Anette Broberg K har et større forfatter sig, men begiver sig m Begrundet mistanke for gang i lag med en kri

ANETTE B RO B E RG K N U DSEN  Kriminalroman 

ANETTE B RO B E RG K N U DSEN

Brobergs kriminalroma n er et ærligt og velskre vet stykke håndværk.

ANETTE B RO B E RG K N U D S E N

Dér lå hun. Livløs på gulvet mellem sengen og altandør en, lille og sart, kroget sammen med benene halvvejs oppe under sig, i en lyseblå silkemorgenkåbe og med det stålgrå hår pænt og ordentlig t som altid. De store, blå øjne svævede i øjenhule og var178537 9 rne 788775 livløse kloder i et forladt univers. ISBN 978-87-7517-853-7

Begrundet mistanke er den første af Anette Broberg Knudsens hverdagskrimie r fra udkantsdanmark.

FORLAG

ANETTE B RO B E RG K N U D S E N

MULIGT MOTIV

Den lille vestjyske by Ruglev bliver midtpunkt i en diskussion om skolelukning. Lokale kræfter arbejder på bevarelse af skolen, mens andre stemmer i det lille samfund ser lukningen som en nødvendighed. Situationen spidser til, da debatten udvikler sig til hærværk, og det bliver dødsens alvor, da en af hovedpersonerne i fejden omkommer i en brand. Præsten Julie Hashøj vikles ind i sagen og må spørge sig selv: Gemmer der sig så meget uforsonlighed under landsbyens fredelige overflade, at nogen er “ parat til at slå ihjel på grund af skoledebatten? Eller er der no“ gen, der har en helt anden dagsorden? Der er flere mistænkte i byen, men indicierne peger efterhånden kun på én. Særligt da det viser sig, at den hovedmistænkte allerede har et mord på samvittigheden. Men Julie er ikke overbevist, og hun begynder selv at undersøge sagen.

M Kriminalroman m

BEGRUNDET MISTANKE

-7517-923-7

Unitas

Omfattende hærværk er 3. bog om præsten Julie Hashøj.

AnEttE B Ro B E RG K n u D S E n

ge sig sbyens und af dags-

U N I TAS

Foto: Lars Stig Madsen

en den Ruglev et lille dvikhoved-

Omfattende hærværk

Anette Broberg KnudsenAnEttE B Ro B E RG K n u D S E n

Omfattende hærværk

Sprayg stirret her,

Omfattende hærværk

f o r l agu n ita s


SkyttenS

Tekster

Skyttens appelsin Tekster Simon Grotrian Alfa Jeg bor i tiden / dér, hvor døden er en pude / med denne viden / kan jeg leve helt herude. En samling tekster fra Simon Grotrian, der indeholder lyrik, salmer, bønner og grotesker. I vanlig overraskende stil, hvor nye orddannelser formes i Grotrians fantasifulde univers. 07-09-2012 12:46:04

289,–

kr. 130 sider

Caroline l. Jensen Som Fanden læSer BiBelen

Caroline l. Jensen

Som Fanden læser Bibelen roman

Som Fanden læser Bibelen Roman Caroline L. Jensen Alfa Desperate housewife i højt tempo – og med de store eksistentielle spørgsmål rumlende ude på villavejen. En roman om hvor galt det kan gå, når en hjemmegående husmor efter en nærdødsoplevelse sætter sig for at læse Bibelen. Dér møder hun en streng og brutal gud, og i trods sætter hun sig for at overtræde De Ti Bud. Alle ti…

278,–

kr. 264 sider

Helle S. Søtrup

Send flere engle Helle S. Søtrup

Andægtigheder

de

Send flere engle

ndet så hårdt.

Skyttens appelsin

appelSin

gent smor, n dukker iefugl.

Simon Grotrian Simon Grotrian

død nder. v.”

skønlitteratur & lyrik

e,

Send flere engle

Nu i 2. oplag

Andægtigheder Helle S. Søtrup RPF Det er levet liv i relationer, tab, taknemmelighed og kærlighed, der udfoldes i lyset af, at mennesket ikke er alene om at være og bære.

rtjent.

f no return

no. 10 – fra bogen

Bogen kan læses som poesi, kan bruges som bønne- eller andagtsbog og kan bruges liturgisk.

148,–

kr. 78 sider

Bestil i dag: 33 24 92 50 • RPC.dk • Kirkebogladen.dk

� 51 �


af en rig, ammel på ioner å på

En rejse til Assisi Tove Ahlmark Alfa Oplys mørket i mit hjerte er en spirituel biografi såvel som en biografi om byen Assisi. Forfatteren tager læseren med på en indre og ydre rejse, der afspejler hendes søgen efter den levende kristendom og beskriver alle de mange strømninger, hun møder i Assisi. Bogen skildrer også kulturkløften mellem den klassiske katolske kristendom og den nordiske spiritualitet, der trækker på selvudvikling og meditation. Kan en protestantisk søgende sjæl finde sig til rette i Assisi?

248,–

kr. 330 sider

Asger BAunsBAk-Jensen

er mit avlhedens in.”

Oplys mørket i mit hjerte

80

el,

skønlitteratur & lyrik

80

Asger BAunsBAk-Jensen

149,–

80

Nu i 3. oplag

Asger Baunsbak-Jensen Alfa 80 er det nye 40. Over 200.000 danskere er over 80 år gamle. Nogle anser ikke sig selv for gamle, andre gør. Baunsbak-Jensen har rundet 80 og insisterer på at kalde sig gammel. I 52 små stykker viser forfatteren facetter af en rig, taknemmelig og fremtidsorienteret måde at være gammel på. Der er færre dage tilbage af livsforløbet, end der var engang, og netop derfor skal de ikke spildes. I bogen fortælles om, hvordan forfatteren på 80 opbygger relationer til den helt unge generation, hvordan samtalen kan foregå på tværs af et halvt århundreds aldersforskel.

kr. 174 sider

Balladen om Elena En kærlighedshistorie Nina Ullmann Alfa Den gæve, livsglade, unge pige Elena får livets alvor at føle, da krigen bryder ud. 10 år tidligere flygtede hun og hendes sigøjnerfamilie fra Franco-regimet for at finde bedre rammer for livet. Familien, der lever en nomadetilværelse, bliver fanget i ’43, og Elena må henslæbe nogle brutale år i koncentrationslejr. Samtidig i Spanien sidder den unge musiker Stefan. Vi følger de to unges liv, og deres veje krydses, og en rørende kærlighed tager sin begyndelse. Men krig og skæbne skiller dem ad. Vil det lykkes dem at holde kærligheden i live og finde hinanden igen? En kærlighedsroman om mod, skæbne, relationer, familiesammenhold, drømme og om at finde ømhed og tillid, trods virkelighedens barske realiteter.

� 52 �

228,–

kr. 272 sider


skønlitteratur & lyrik

Dødens pølse Nis A. Ovaska Alfa Dødens pølse er forfatterens egen beretning om et liv som hashhandler – om anholdelse og opholdet i fængslet. Mødet med de andre indsatte gjorde et stærkt indtryk på forfatteren og fik ham til at insistere på, at livet må rumme mere end én chance. Bogen er rigt illustreret bl.a. med forfatterens egne billeder, hvoraf mange er malet under ophold i isolationsfængsel.

348,–

I bogen får læseren et unikt indblik i hverdagen i en af Kriminalforsorgens behandlingsafdelinger. Handlingen kredser om individet, det gode i mennesket, de groteske skæbner og har ikke mindst et kritisk syn på Kriminalforsorgens stærkt omdiskuterede kriminalitets- og narkohealende gruppeterapi.

kr. 300 sider

» Den er meget, meget spændende og et

af de bedste portrætter af, hvordan det må være at sidde i fængsel. Mikkel Kryger. Vært på TV2’s Go’aften Danmark.

» Han har set og mærket de steder, hvor

Overdanmark gemmer sine sociale udskud af vejen. Og han skriver om det, så lugten står ramt ud fra siderne og fornemmelsen af ubehag sniger sig ind. [...] I sandhed fængslende litteratur. Adam Holm, Weekendavisen.

Bestil i dag: 33 24 92 50 • RPC.dk • Kirkebogladen.dk

� 53 �


skønlitteratur & lyrik

Hvor lang var tiden, da vi var mindre? Niels Johansen

-års skoKøben-

evet en er der udsen.

KæreJohansen konfirmander 18 konf irmationstaler efterord Niels Hvor...lang var tiden, da vi var ogmindre?

tæller benhavn, ne havde æet, mpagduft af ed helaggårdst smagen adiset

Niels Johansen

Hvor lang var tiden, da vi var mindre?

Unitas Om forfatteren:

I en blanding af roman og selvbiografi fortæller forfatteren om sin barndom i 50’ernes København, dengang blå gummisko var blå, biograferne havde eksotiske navne som Aladdin og Kinopalæet, drengenes plusfours kradsede, og en champagnebrus kostede 35 øre.

Niels Johansen (f. 1944), forfatter og forhenværende sognepræst. Har udgivet en række bøger; bl.a. digtsamlingen, ”Hjerter i fremkalder”(Poul Kristensens forlag), om hvilken Ole Wivel skrev: ”Han er en virkelig original poet som skriver uden én falsk tone.” Niels Johansen og Werner Knudsen udgav i 2010 bogen ”Hvem kaldte på erantis” med salmer og sange til hele året.

978-87-7517-924-4

88775 179244

199,–

En fortælling med duft af gymnastiksal og skolemad og i selskab med heltene: Louis Armstrong, Guld Harald og baggårdspumaen Otto Brandenburg. Det hele tilsat smagen af jordbær og i lyset fra aftnerne i ferieparadiset hos mormor og morfar.

kr. 196 sider Fortællingen klipper filmisk mellem et 50-års skolejubilæum og barndommen på broerne i Købehavn i 50’erne. Mellem bogens kapitler har forfatteren skrevet muntre viser om »dengang«, og bagest i bogen er der sat melodier til, komponeret af Werner Knudsen.

Min næstes forår Bønner Simon Grotrian Alfa Simon Grotrian har i år rundet de 40 udgivelser og har efterhånden etableret sig godt som den skæve og nytænkende stemme i både bønner, digte og tekster med et univers, der sprænger de konventionelle rammer. Min næstes forår har klassiske bønstemaer som horisont, men Grotrian løser atter opgaven alt andet end klassisk, når han henvender sig opad. Bogen rummer både den litterære sprængkraft, men også en direkte tiltale til det post-postmoderne menneske, og man fornemmer som læser både forår og forpligtelse på sin næste.

200,–

kr. 48 sider

� 54 �


skønlitteratur & lyrik

Peter Mouritz en

Om Gud vil og fanden ikke sætter sig imod det Da jeg fik tanken at samle et udvalg af mine digte gen-

Gode og onde digte 1971-2011 Peter Mouritzen

Poesi skrevet med tungen i kinden og en sylespids pen. Der Peter Mouritzen er, som undertitlen fortæller, både gode og onde digte i samlingen – men de er alle fremragende, snurrige og tankevækkende.

Om Gud vil

og Fanden ikke sætter sig imod det

Gode og onde digte 1971-2011

det

Omslaget er baseret på et maleri af Poul Anker Bech, et triptykon malet til Peter Mouritzen på dennes 50-års fødselsdag.

Peter Mouritzen

Om Gud vil og Fanden ikke sætter sig imod

Alfa

nem 40 år, meldte der sig en replik fra fortiden. Jeg voksede op i 50’erne i Nørresundby ved Limfjorden i en ejendom fuld af originaler. En af dem var Helge Kaarsber g, redaktør på det daværende Aalborg Stiftstidende. Han var en mand med markante udtalelser, og en af hans yndlings vendinger forekom mig at være et dækkende udtryk for den lidt dumdristige idé at udgive poesi fra det første digt jeg fik trykt i Hvedekorn i 1971 til det seneste jeg skrev efter et besøg i en hattemagerbutik i Malaga i februar 2011. For er tiden til poesi? Og er tiden til min poesi? Gamle Kaarsberg ville sikkert svare: »Gør det! Om Gud vil og Fanden ikke sætter sig imod det«.

ALFA ALFA

ALFA

200,–

kr. 120 sider

Majbrit Ravnholt Cramer

Majbrit Ravnholt Cramer

Et

guddommeligt

eksperiment

Et guddommeligt eksperiment Majbrit Ravnholt Cramer Alfa

Et

Tubi er en helt almindelig 17-årig pige, der går på High School i West Virginia. Hun bor med sin forkvaklet religiøse mor i en lille by, hvor moralen er høj, fordømmelsen af folk uden for menigheden er høj og sladderen tæt.

ALFA

ent

eksperim guddommeligt

Majbrit Ravnholt Cramer, født 1975. Uddannet folkeskolelærer. Et guddommeligt eksperiment er hendes debutroman.

ALFA

En dag tager Tubis liv en uventet drejning, da den tilsyneladende uvorne klassekammerat Tom vælter ind i hendes tilværelse. Det åbner den naive Tubis sind, og sammen tager de to på en rejse, der begynder helt tilbage under 2. verdenskrig og kan ske at ende med hele verdens endeligt … På en nervepirrende tur tværs over det nordamerikanske kontinent stifter de to unge mennesker bekendtskab med helt nye dimensioner af livet. Et guddommeligt eksperiment er en ungdoms- og spændingsroman om venskab og kærlighed, eksistens og tilværelsestolkning, udvikling og afvikling. Og om alt det mellem linjerne, der ikke kan ses med det blotte øje. Bogen trækker på eksistentialismen og det klassiske eventyr og er bygget på hjem-ude-hjem-modellen. 10-07-2013 12:04:42

248,–

kr. 352 sider

Bestil i dag: 33 24 92 50 • RPC.dk • Kirkebogladen.dk

� 55 �


mel, livsfilo sofisk blikket og se ud i relsen.

n Pia Blak, der her og til voksne, men

Historien om de tre træer der drømte om at vokse ind i himlen Billed-roman Iben Krogsdal og Pia Blak Alfa

om de tre tr æer der drømte om at vokse ind i Himlen

t ikke altid som

der drømte om at vokse ind i himlen

H istorien

gt. Når sådanne

Historien om de tre træer

Iben Krogsdal og Pia Blak

er og drømmer

skønlitteratur & lyrik

På en bakketop står tre træer og drømmer om at blive til noget særligt. Når sådanne drømme går i opfyldelse, sker det ikke altid som forventet. Iben Krogsdal fortæller en gammel, livsfilosofisk legende om vigtigheden af at hæve blikket og se ud i verden, før vi finder vores plads i tilværelsen. Fortællingen er illustreret med collager af kunstneren Pia Blak, der her får sin debut som illustrator – en gavebog til voksne, men børn må meget gerne kigge/læse med. Iben K rogsdal

og

PIa blaK

ALFA

ALFA

198,–

kr. 34 sider

Julekalender for voksne Decemberrefleksioner Jens Rosendal Alfa En lille refleksion til hver dag i december måned. En mulighed for at skabe sig et øjebliks eftertanke dagligt, i den måned, hvor vi er ved at kvæles i frosne æbleskiver fra Bilka og lunken gløgg. Adventstiden er så meget mere … ja, netop en tid hvor vi stopper op og venter og glæder os til det der skal komme. Og det kræver fokus og nærvær – også selvom vi har travlt med julegaver og julepynt. Jens Rosendal er en mester i at stille skarpt på det væsentlige, han er underfundig og er en dygtig fortæller og formidler.

90,–

kr. 56 sider

� 56 �


skønlitteratur & lyrik

Ny bogklub

Gratis boggave Tilmeld dig nu og få månedens bog

I bogklubben Mellem himmel og jord får du:

• • • •

Mellem 15 og 30 procent rabat på nye udgivelser

gratis

lukkede lagersalg med vanvittige tilbud VIP invitationer til bogudgivelsesreceptioner og -seminarer Mulighed for at vinde biletter til bogmesser, kirkemesser, kurser og meget andet

Scan koden for at læse mere eller gå ind på unitasforlag.dk/bogklub Bestil i dag: 33 24 92 50 • RPC.dk • Kirkebogladen.dk

� 57 �


børne- & ungdomsbøger Lige fra Kong Ton – den 11. i rækken af Peter Mouritzens gribende Bibel-fortællinger – og historien om Noas store båd over Lille lort, som ifølge anmelderne er et mindre mesterværk om mobning, til den tredje i Lotta Löfgren-Mårtensons berømte ungdomsserie om Sofie – en helt almindelig skolepige…

Julia

grammer – og de, der kommer personligt for at klage, er så hidsige, at de er ved at slå det hele i stykker. Og så skal jeg oven i købet tage mig af en lille ny praktikant, siger du?«

– en lille engels store eventyr

Julefortælling i 24 afsnit. Englen Julia er elev på Det himmelske Engleakademi. Hun er begyndt i praktik på Klagecentralen og opdager til sin store forbavselse, at alt i Guds store skaberværk ikke er så perfekt, som hun troede. Det strømmer ind med klaMen hvad sker der, ger fra alle Guds skabninger; dyrene, træerne, stjernerne og nu når Julia gør tingene på sin egen måde? også fra menneskene. Der skal findes en løsning. På et stormøde JuLia er en og kaster skyen af i Guds »Okay.« tronsal Michael kommeropgiver Julia tilsukkende atjulefortælling blande sig i Guds planer. De ansig. »Men jeg hader altså jobbet nede i Klagecentralen! Der Gud syfor hele familien. dre engle rynker på panden og ryster på hovedet, men kommer så mange klager for tiden, sure breve, vrede telenes, Julias ide er værd at afprøve.

te D ere

uus • jurh

Illustreret af Kirst

en R aag

M

l a u i J

aa r

d

Unitas

Julia

melske Engleakademi. Hun er i praktik på Klagecentralen og opdager til sin store forundring, at alt i Guds store skaberværk ikke er så perfekt, som hun troede. Det strømmer ind med klager, og på et stormøde i Guds tronsal kommer Julia til at blande sig i Guds planer. De andre engle rynker på panden og ryster på hovedet, men Gud synes, Julias idé er værd at afprøve. I 24 afsnit, et til hver dag i december frem til juleaften, følger vi Julia og hendes juleeventyr. Gud har nemlig givet hende en helt speciel opgave.

Merete Djurhuus • Kirsten Raagaard

Glædelig jul

en lille engels store eventyr Merete Djurhuus LiLLe JuLia er engLestuderende på Det him-

– en lille engels store eventyr

ISBN 978-87-7517-922-0

9 788775 179220

Unitas Forlag

199,–

kr. 80 sider

� 58 �

9

Merete d

født 1957. C sognepræs salmer og f børn. Julia års julepræ

Kirsten r

født 1947, d begyndelse og har side stort antal letlæsnings


Børne- & ungdomsbøger

Han kom om natten Iben Krogsdal, Lotte Kjøller (ill.) Unitas

Ibe

rogsdal n K

Ill

us

treret af lotte

Kjøller

I udkanten af Betlehem bor en mor med sit barn. Hun driver et hotel. Lige nu er det mørkt, og pludselig banker det på døren. Udenfor står der en mand; han har sin kæreste med, Maria. De kan ikke finde noget sted at sove, og Maria venter sig. Det bliver en helt særlig nat. U n I ta s F o r l ag

29,–

Vi går langsomt ud over markerne. Uden at standse. Jorden stråler som sølv. Vi når helt ud til hyrderne. Og jeg er ikke bange! Overhovedet ikke. Men hyrderne. De er skræmte. De holder hinanden i hænderne. De har kæmpestore øjne. Jeg kan se stjernen derinde! Nu åbner himlen sig allerøverst oppe. Der kommer en engel ned. En ægte engel! Den lander lige foran os. Den siger: »I skal ikke være bange! I nat har Gud fået en søn. Han skal bo på jorden. Han skal være konge over hele verden! Hvis I finder et lille nyfødt barn i en krybbe i en stald her i Betlehem, så ved I, at det

kr. 16 sider

Mit hjerte slår hurtigt. Jeg går over mod stalden. Det gør vi alle sammen: hyrderne, min mor og mig. Og der kommer flere til. De åbner bare dørene og træder ud af husene. Alle de fremmede, der sover hos os. Alle dem, jeg kender. Alle englene. De følger med hen til stalden. Det er mig, der går først ind ad døren.

er ham!« Og himlen – den er pludselig fuld af engle! Jeg kigger over på stalden. Jeg tænker: Kan det passe? Kan det virkelig passe, at

Og dér ligger han! En lillebitte dreng i en krybbe. Er det kongen? Maria sidder ved siden af. Hun smiler – I må gerne komm og siger: e ind. Jeg går hen til krybb en. Vi er alle samm en helt stille. Jeg sætte r mig ned. – Hvad skal han hedde? siger jeg. – Jesus, siger Maria . – Jesus, siger jeg. – Det er et smuk t navn. – Det er også Gud, der har fundet på det, siger Maria.

det er Marias barn?

Jeg ser på Jesusbarnet. Og så sker det: Han ser på mig! Som om han kende r mig! Som om han siger: Jeg er jo lige her! Vi sidder alle samm en stille omkring ham. Hyrderne og de fremmede. Og vi er ikke længere bange. Jeg tager en af hyrderne i hånden og ser på Det tør jeg, fordi ham. Jesus er født! Han smiler til mig.

TidligerE julebøger

At Gud lod sin søn føde som et lille barn i en stald, er ikke til at begribe. Selv de, der oplevede det, forstod ikke ret meget af det. De gjorde sig deres tanker, men de fleste var forkerte. For Gud er anderledes. Guds visdom er langt større end vore forestillinger. Og netop derfor er det sådan en forunderlig historie.

Holger Lissner • Jens Bach Andersen

Men dér tog de fejl Alle børn kender juleevangeliet, og alle børn kender Sigurd Barrett. Både fra DR TV’s Sigurds Bjørnetime og fra utallige anmelderroste udgivelser og optrædender rundt omkring i landet. For første gang har Sigurd kastet sig over at genfortælle én af de vigtigste fortællinger fra Bibelen, og dette på en sjov og underfundig måde, som vil få både små og store til at fordybe sig, more sig og begejstres. Sigurds genfortælling af juleevangeliet er ledsaget af Jeanette Brandts humoristiske og fantasifulde tegninger, som vil vække jubel hos både børn og voksne, og på den måde giver denne bog helt nyt liv til den måske allervigtigste fortælling fra Bibelen, nemlig juleevangeliet.

© Unitas Forlag 2007 • www.unitasforlag.dk ISBN 978-87-7517-783-7

ISBN: 978-87-7517-783-7 Tekst: Sigurd Barrett © Unitas Forlag 2006 • www.unitasforlag.dk • ISBN 87-7517-758-7

Illustration: Jeanette Brandt

Tekst: Holger Lissner • Illustration: Jens Bach Andersen • Tryk: Rødding Bogtrykkeri

Tryk: Aka-Print, Århus

Unitas Forlag

9 788775 177837

© Unitas Forlag 2010 www.unitasforlag.dk ISBN: 978-87-7517-859-9 Tekst: Alberte Winding Illustration: Rasmus Bregnhøi ISBN

978-

87-7

ar engang i Betlehem er en sjov og mundret rtælling af juleevangeliet med små og omme detaljer i både tekst og tegninger.

517-

859-

9

Der var engang 9 788 775 178 599

Bertram er træt af juleaften. Og han er træt

i Betlehem

af sangene, der handler om jul og Jesusbarnet. Bertram har nemlig fødselsdag den 24. december, og der er ingen, der har tid til at fejre ham. Slet ikke i år, hvor der

Jens Jødal • Niels Roland • Unitas Forlag

kommer mange gæster. Men Bertram får alligevel den bedste fødselsdag.

orlag 2008 • www.unitasforlag.dk

87-7517-807-0 Jødal

Juleaftensdag ringer Nelson på døren hos

: Niels Roland

Print, Århus

en gammel dame. Han har kager med til ISBN 978-87-7517-807-0

hende. Den gamle dame laver te og fortæller

© Unitas Forlag 2011

Nelson om dengang, Jesus blev født.

www.unitasforlag.dk ISBN: 978-87-7517-898-8

ISBN 978-87-7517-898-8

Tekst: Malene Fenger-Grøndahl

9 788775 178070

Unitas

Forlag

Illustration: Karen Smedegaard Tryk: Tarm Bogtryk

Malene Fenger-Grøndahl • Karen Smedegaard • Unitas Forlag

Tryk: Pozkal

fortælle historien om Josef, Maria og barnet for Sara og Simon, men det udvikler sig elt, som han havde forestillet sig...

9 788775 178988

Bestil i dag: 33 24 92 50 • RPC.dk • Kirkebogladen.dk

� 59 �


Børne- & ungdomsbøger

Drengen der lærte at tælle / Månen og træmanden Hoda Haddadi og Kambiz Kakavand Alfa På trods af en årtusindlang persisk fortælletradition er det sjældent vi ser iranske børnebøger i Danmark. Alfa har udgivet to bøger samlet i ét bind – begge har modtaget den eftertragtede guldmedalje på børnebogmessen i Bologna.

149,–

kr. 48 sider

 rengen der lærte at tælle handler om en dreng, der tæller alting, ja, faktisk vil D han tælle til det højeste tal i verden – men mon ikke noget går tabt, når hele livet handler om tal?

Månen og Træmanden er en poetisk og tankevækkende fortælling om en smuk, grøn planet og dens indbyggere, som beslutter sig for at bygge en stige helt op til månen. En moderne babelsfortælling med blik for vor klodes klimaproblemer.

Begge fortællinger viser, hvordan eksistentielle valg kan være de samme for børn (og voksne), underordnet hvilken kulturel tradition man kommer fra.

� 60 �


Bjovulf Den gamle dragedræber

Bjovulf – Den gamle dragedræber

e og må

John Rydahl

g.

Børne- & ungdomsbøger

Ondskaben vender tilbage og må bekæmpes igen og igen...

Religionspædagogisk Forlag

RPF

John Rydahl RPF

Religionspædagogisk Forlag

Bjovulf – Den gamle dragedræber er en genfortælling af et oldengelsk heltedigt fra 700-tallet med en nordisk helt i hovedrollen. Handlingen udspiller sig ved Lejre nær Roskilde, hvor den danske konge har sin borg. Kan læses af børn fra 8 år og opefter. Illustreret af Gitte Skov.

129,–

kr. 60 sider

Tilhørende online undervisningsoplæg på www.materialeplatformen.emu.dk.

John Rydahl

Verdens ældste historie om verdens første konge

Gilgamesh

Gilgamesh – Verdens ældste historie om verdens første konge

vil også

Den gamle dragedræber John Rydahl RPF

heltedigt n danske det onde. edskrevet ortælling i

ndelige ab med æmper

Bjovulf

Gilgamesh Verdens ældste historie om verdens første konge John Rydahl RPF Kong Gilgamesh vil være den mægtigste konge i den mægtigste by i verden, og selv døden vil han besejre. Gilgamesh – Verdens ældste historie om verdens første konge er en genfortælling af en babylonsk myte fra ca. 2000 f.Kr. Kan læses af børn fra 8 år og opefter. Illustreret af Gitte Skov.

Religionspædagogisk Forlag

RPF

John Rydahl RPF

Religionspædagogisk Forlag

129,–

kr. 64 sider

Tilhørende online undervisningsoplæg på www.materialeplatformen.emu.dk.

11

Bestil i dag: 33 24 92 50 • RPC.dk • Kirkebogladen.dk

� 61 �


Børne- & ungdomsbøger

Glimfyr & Klumtøs Peter Adolphsen og Mette Marcussen (ill.) Alfa Glimfyr er ikke helt normal, det er Klumtøs heller ikke. Men en nat skælver Jorden under boligblokken, og der bliver brug for en fyr som Glimfyr og en tøs som Klumtøs.

» Litteratur med stort L for børn og andre

mennesker, der tør læse en tekst, som i sig selv beviser, at det anderledes har særlige potentialer. Det er svært at finde superlativer nok. Ulla Møller, DanskBiblioteksCenter.

218,–

kr. 42 sider

» Som en veltilrettelagt ode til det skæve har Glimfyr og klumtøs et godt drive. Mette Marcussens illustrationer har med skæve vinkler og en underfundigt sammensat detaljerigdom fint fat i tekstens rablerier, som skiftevis holdes i kort snor og ud i strakt arm. Og derved blotlægges potentialet og den frigørende energi i det sære og skruede ganske overbevisende.

Henning Mørch Sørensen, Information.

Glimfyr og Klumtøs bygger en tank Peter Adolphsen og Mette Marcussen (ill.) Alfa »Statsministeren er et grødhoved«, siger Glimfyrs far. Derfor bygger Glimfyr og Klumtøs en tank. Verdens Sejeste Tank - VST-3000.

En forunderlig og skæv børnebog med gode afsæt til politiske og filosofiske samtaler mellem børn og de voksne, der læser højt for dem.

199,–

kr. 32 sider

� 62 �


Børne- & ungdomsbøger

Har du set min hat Jon Klassen Alfa Udgivet i 20 lande i mere end 300.000 eksemplarer.

» En vidunderlig bog - i den sande mening af ordet »vid«. Den er forunderlig og forbløffende. Den slags bog, som får barnet til at grine og den voksne til at klukke - og begge smiler af glæde.

New York Times.

198,–

kr. 40 sider

» En raffineret, sort humoristisk billedbog.

Dansk Biblioteks Center.

Kong Ton af Babylon Historien om skriften på væggen Peter Mouritzen Alfa Den 11. i rækken af Peter Mouritzens bibel-genfortællinger. Denne gang om Kong Belshassar, der vil være den største konge i hele verden. Han vil være Kong Ton og begynder derfor at spise og spise og …

248,–

kr. 32 sider

Bibelstærkserien afsluttes med 12. bind i slutningen af året Da Gud gik i gang, og således har Peter Mouritzen en flot serie bag sig med alle de populære bibelhistorier, illustreret af de mange dygtige og kendte tegnere vi har i Danmark.

Bestil i dag: 33 24 92 50 • RPC.dk • Kirkebogladen.dk

� 63 �


Leena Lane & Gillian Chapman

Noas ark

Børne- & ungdomsbøger - Trin for Trin

Noas ark - Trin for tirn Leena Lane & Gillian Chapman Alfa Isbn: 978 87 7115 076 6

En oplevelsesogogaktivitetsbog for hele familien. Der er Genre: hobbyaktivitetsbog opskrifter på, hvordan manaf bygger Målgruppe: børn og resten familien Noas ark, Noas familie og alleFormat: de skønne og farverige dyr. Du skal blot have pibe21 x 28 cm rensere, gamle stofrester, ispinde, perler, saks, lim og garn Markedsføring: Nyhedsbrev parat, så er der mange timers hygge og underholdning Udgivelsesdato: 29.08.13 forude. Sider: 24

Vejl. udsalgspris: Rabat: B

48,-

Varegr.: 382

48,–

kr. 24 sider

Om bogen: En oplevelses- og aktivitetsbog for hele familien. Der er opskrifter på, hvordan man bygger Noas ark, Noas familie og alle de skønne og farverige dyr. Du skal blot have piberensere, gamle stofrester, ispinde, perler, saks, lim og garn parat, så er der mange timers hygge og underholdning forude. 215 mm

Søg og find i Bibelen

12 mm

Om forfatteren: Leena Lane & Gillian Chapman er et velkendt britisk makkerpar inden for børnebibler, aktivitetsbøger med bibelske temaer og hobbybøger generelt.

nd i og Fi g Sø

Unitas “Hej! Du kan finde mig på alle sider. Prøv at se efter!”

Sjov og anderledes børnebibel for de mindste – i stort format og med sider af pap. På 10 opslag fortælles der bibelhistorier i billeder – uden ord, men med mange små detaljer, som børnene kan gå på opdagelse i. Og på hver side er der ting og personer, der skal findes. Hvem får øje på koen, sælgeren, fuglen, kurven, båden, pigen, soldaten, fåret osv.? Til glæde for de lidt større børn står der skrevet under figurerne, hvem eller hvad de forestiller.

Søg og Find i Bibelen

I Søg og Find i Bibelen kan mindre børn lære nogle af de bedste bibelhistorier at kende. Historierne er fortalt i farvestrålende billeder og inviterer børnene til at gå på opdagelse. På hvert opslag er der noget, der skal findes. Hvem får øje på koen, sælgeren, fuglen, kurven, båden, pigen, soldaten, fåret osv.?

215 mm

e le n B i B

310 mm

Indhold: Skabelsen, Noas ark, Babelstårnet, Dagons tempel, Den flammende ild, Jesus fødes, Jesus i templet, Jesus bespiser 5000, Jesus drager ind i Jerusalem, Påske og Himmelfart.

Illustreret af Gill Guile.

illustreret af Gill Guile

Copyright © Unitas Forlag 2013 www.unitasforlag.dk ISBN 978 87 7517 931 2 Trykt i Kina Titlen er oprindelig udgivet under navnet „Look & Find Bible“ af Copenhagen Publishing House ©. Kopiering er kun tilladt i henhold til gældende lov om ophavsret ISBN 978-87-7517-931-2

9 788775 179312

Look_and_Find_Bible_215x310_COVER_FINAL_DK.indd 2

129,–

kr. 20 sider

� 64 �

29-04-2013 12:33:40


Lotta Löfgren-Mårtenson

?

Børne- & ungdomsbøger

S o f i e se r s o m3m:) <

148,–

kr. 92 sider

Vild med Sofie V i l d mi ee d S o:f( ’

,

Sofies spejl S o f i e sl s p eo j :-

Lotta Löfgren-Mårtenson Alfa

Lotta Löfgren-Mårtenson

Mig, mig selv og jeg!? Sofie hader de typer, der kun går op i tøj og udseende ... alligevel er det, som om spejlet har taget magten fra hende. Eller er det Sabrina og slænget, der er skyld i, at Sofie går så meget op i sit udseende? Lægger Gustav overhovedet mærke til hende? Og hvornår er man »lækker nok«? Men Sofies tanker bliver ledt i en helt anden retning, da hr. D flytter ind.

Sofies spejl :- o

r er ies nden

148,–

kr. 92 sider

Lotta Löfgren-Mårtenson

t,

Alfa Hjælp, min veninde er forelsket i mig! Sofies efterår begynder egentlig fint. Hun er forelsket i Emil, og de har det godt sammen. Det synes hun i hvert fald. Indtil Emil slår op. Så er det godt at have en veninde at tale med. Men hvad skal Sofie lige sige, når veninden afslører, at hun også er forelsket? I Sofie!

fie!

?

Lotta Löfgren-Mårtenson

Lotta Löfgren-Mårtenson

Vild med Sofie :’ (

op. de e

Hvordan ved man egentlig, om man kan lide eller ikke lide nogen?

Lotta Löfgren-Mårtenson

e

Alfa Sofie er en helt almindelig pige, som bruger sin tid sammen med bedste-veninden, mens de snakker om skolen, drenge og andet vigtigt. Pludselig bliver alt anderledes. Der er bøvl med familien, og Sofie får en kæreste. Men er hun egentlig forelsket i ham – og hvorfor virker ham fyren fra sommerhuset pludselig så spændende?

Sofies sommer <3 :)

der lå

Lotta Löfgren-Mårtenson

Lotta Löfgren-Mårtenson

en

er

Sofies sommer

Den 3. bog i rækken af ungdomsbøger om den helt almindelige skolepige Sofie og hendes liv med veninder, skole, kærlighed og identitet.

148,–

kr. 92 sider

Bestil i dag: 33 24 92 50 • RPC.dk • Kirkebogladen.dk

� 65 �


Børne- & ungdomsbøger

Blum & Krogsdal Hvem

Hvem mon banker mit hjerte Børneaftensalmer. En falde-i-søvn-cd Iben Krogsdal og Helene Blum Alfa

fo

rl

ag

et

a

Hor I

ng , HIr Ing , z e d co p y I lend

Ing

, puB

lIc

per

d

o

Kr n

IBe

g

m,

an

In

ele

H elen

B lu M

t il t eks

a

s da

l

a ll r IgHts r e

a lf-0 112

te r

f iB en k k rogsdal ro g

B I ted.

til tEkstEr af i BEn

HI I s p ro

H ElEnE B lum

e

ord

© 201 2H

g af

ec Is r

san

tH

og

of

B lu

ce

st

ne

an

ca

M u s ik

faldE - i - søvn cd mEd musik og sang af

s e rv

Bogen 128,–

ed

Iben Krogsdal har slået sit navn fast som en af de væsentligste moderne salmedigtere, og nu bringer hun salmerne ud af kirken – ind under natlampens skær – sammen med komponist og solist Helene Blum, der både arbejder med klassisk musik og folkemusik.

Tork og Hest ser en forfatter i fjernsynet. Forfatteren

Blum & Krogsdal Hvem

kr. 8 salmer

rm

ad

ALF-0112

En

fo

»Hvem mon banker mit hjerte?« spurgte forfatteren Iben Krogsdals 9-årige søn en aften ved sengetid. Det skrev hun en salme om, og den findes nu på CD sammen med en række andre falde-i-søvn salmer til børn.

o

g

s

al

g

au t

Br

mon banker mit hjerte

d

o

. un l fa

flyver rundt i en ballon og har en meget mærkelig hat Hvem mon banker mit Hjerte er på, som Tork godt kan lide. Da udsendelsen er forbi, en cd med børneaftensalmer til brug ved sengekanten. Teksterne

synes både Tork og Hest, at det må være rummerspændende eksistentielle perler til mærkelig hat på.

falde til ro og falde i søvn. Nu kan månen stå op.

Derfor beslutter de at skrive en bog. Der står ABE

Den ny biograf

mon banker mit hjerte

eftertanke – for små såvel som

Musikken med gør det nemt at være forfatter og flyve rundt i en store. ballon en at

på hver side og ind imellem er der nogle regnestykker. Tork og hest

© 2012 Helene Blum, Iben Krogsdal og forlaget Alfa

og Folkekirkens Udviklingsfond har støttet denne udgivelse

ALF-0112

Tork og Hest går tit i biografen. Det er den, der ligger

og Pia2,Halse Det er 1 plus 1,Louis ogJensen 2 plus og det lige svære bagved stykke posthuset, og 4der

En

faldE - i - søvn cd mEd

står et stort egetræ

uden for. De kan bedst lide, når der er forbrydere, der

minus 3. Bogen hedder ABE. Hest beslutter, den skal Alfa kører i at hurtige biler og skyder, og bilen fortsætter ud over en snoet bjergvej og suser 200 meter lige ned

have et grønt omslag, ligesom græs. bliverdreng, en med Tork og Hest er historien om Bogen en eventyrlysten derethedder gennem luften og eksploderer brag.

Tork, og godmodig og kloginviteret hest,Deder skrive kan hedder også godtHest. atTork grinekan ad reklamefilmene. stor succes, og Tork ogenHest bliver op ilideen Tork ogHest Hestkan kanogså to (meget tre bogstaver og regne to regnestykker,

godt lide finde de nye sæder ballon af fjernsynet, men regnestykker. Tork kanSammen ikke komplicerede) drager deden ud

i biografen. Der er en på en masse spændende og morsomme eventyr, de åbner en forretning, starter et flyttefirma, flyver i balSå kan man læne sig tillon, rejser til Italien, går i biografen og opfinder nye ord. bage og sætte flasken ned Hest bliver stjålet af en rig mand og reddet igen af Tork. i hullet. Og så møder de en prinsesse. De har fået en idé.

rigtige hat, og fjernsynet kan hellerflaskeholder ikke. i armlænet.

De vil lave en helt ny biograf, hvor der er 23-08-2012 09:01:58

248,–

kr. 52 sider

en slikautomat i ryg-

» En charmerende fortælling om fantasi,

gen på sædet foran. Og

rejser og venskab.

det skal være gratis. Så kan man trække alt

DanskBiblioteksCenter.

� 66 �


Børne- & ungdomsbøger

Lilja Scherfig og Otto Dickmeiss

Gustavs kanin er død. Det var ræven. Gustav vil ikke have en ny kanin, Gustav vil kun have Ninus. Riflerne hænger i skabet på fars kontor. r Patronerne ligger i den brede skuffe. r. – Nu ska’ den ræv få betalt! tænker Gustav. – Jeg ska’ saftsuseme nok ordne det lede dyr! En eventyrlig bog om hævngerrighed og selvtægt, savn og ensomhed – men også om alt dét, der føles godt.

Om Scherfig og Dickmeiss’ seneste bog, Peter og Postbudet, skrev anmelderne: »En smuk og varm historie, som gør lytteren god og glad. Smukt!« Steffe ff n Lars ffe r en, Politiken rs »En usædvanlig fin bog om at savne. Tekst og billede smelter sig smukt ind i hinanden – der er ikke et ord eller en streg for meget« Ka K ren Lise Sønderg r aard, Jy rg J llandsposten »Endnu et resultat af det fine samarbejde imellem Lilja Scherfig og Otto Dickmeiss« Sara Nørholm, Kristeligt Dagblad

r ÆV efÆLDeN

Gustavs kanin er død. Det var ræven. Gustav vil ikke have en ny kanin. Gustav vil kun have Ninus. Riflerne hænger i skabet på fars kontor. Patronerne ligger i den brede skuffe. – Nu ska’ den ræv få betalt! tænker Gustav. – Jeg ska’ saftsuseme nok ordne det lede dyr!

OttO DickmeiSS

Alfa

L iLj a Sc h er f i g

Nu i 2. oplag

Rævefælden

En eventyrlig bog om hævn og selvtægt, savn og ensomhed. Men også om alt dét, der føles godt og rart.

200,–

kr. 42 sider

Rævefælden er tildelt en perlerække af roser. Har bl.a. modtaget Kulturministeriets illustratorpris.

– Jeg vil ik’ ha’ nogen ny kanin! råber Gustav. Far løfter øjenbrynene: – Gustav. Store drenge græder altså ikke over en død kanin! – Jo, jeg vil kun ha’ Ninus! – Nu stopper du saftsuseme!… Naboen har sat rævesakse ud, han ska’ nok ordne dén ræv, og sådan er dét… op med humøret, solen skinner! Far bladrer videre i avisen. Og sådan er dét.

Lille Lort Tina Sakura Bestle og Anna Jacobina Jacobsen Alfa Henry er en lille lort. Det siger Gregers og dem. Tit. Så Henry ønsker sig vinger. Store og mægtige. Men ønsker går jo ikke i opfyldelse. Aldrig, aldrig nogensinde. Eller gør de?

» Et mindre mesterværk om mobning, ensomhed, dag248,–

kr. 32 sider

drømme og mirakler. Den er enestående og tænderskærende illustreret. Sproget er fuldt af synkoper og pludselige hop. Og historien går rent ind, skønt den er højt oppe. Der er ikke én sætning, som falder igennem eller virker fortænkt. Inde i laboratoriet i Henrys krop er der fuldt af kradsende og krøllede lugte. Steffen Larsen, Politiken.

Bestil i dag: 33 24 92 50 • RPC.dk • Kirkebogladen.dk

� 67 �


Børne- & ungdomsbøger

Julens stjerne Opgaver og aktiviteter Betham James og Estelle Corke Alfa En sjov aktivitetsbog, der skaber underholdning, så ventetiden i december bliver lidt kortere for børnene. Bogen indeholder bla. stald og figurer, så man kan lave sit eget krybbespil.

49,–

kr. 16 sider

Noas store båd Juliet David Unitas Noas store båd er en ny og sjov udgave af den klassiske bibelhistorie. Sammen med fortællingen er der små opgaver og spørgsmål til børnene; kan de finde Noa, kan de finde duen, og kan de finde giraffen? Når børnene trækker i håndtagene nederst på siden, dukker svaret op. Bogen er en spændende og aktiv introduktion til historien om Noa – med farverige illustrationer og en enkel tekst.

59,–

kr. 8 sider

� 68 �


Børne- & ungdomsbøger

Den der ler sidst Nina Vogt-Østli

Ninaa Vog Vogt-Østli i Oslo i 1972. t-Østli er født

li Nina Vogt-Øst

Nin utst er hendes deb Den der ler sid roman.

Alfa

Niels Peter lever No enrsk skyggetilværelse. Med mobning, forældre har modtaget Nina Vogt-Østli bogforfatteres ms gdo Un og som ingen venner. Han hader voksne. En dag Børne-ikke forstår ham, en. I juryens beutantpris for bog ”Hun man bla læse:med en pige på nettet. Hun er tilsyneladende fårdeb han kontakt kan lse nde gru imdebutroman som har skrevet en tæl- påstår, hun kontakter ham fra fremtiden. for ikke helt normal – hun e sprogligt og båd os r ere pon ” leteknisk. Men hendes budskab til ham er, at hans tid nok skal komme! evet en stærk t-Østli har skr Vog na ”Ni Hvem erondden diktator, hun taler om? Hvem har en diktator i sig? ækst, skabens fremv roman om t norynder i det hel hvordan den beg godt og t er drivende male […] Sproge n og af hovedpersone fremstillingen Den er er troværdig. hans omverden v med og stærk – sel overbevisende iden. Skræmmt fre fra er en karakt ig debut.” g og en glædel mende læsnin rge No d, Vår t Lan

Bogen er en debutroman og er i Norge blevet kaldt stærk, skræmmende og overbevisende. En uhyggelig fortælling om et ungt menneskes udvikling mod rendyrket ondskab, som har fået utilsigtet aktualitet. Nina Vogt-Østli har modtaget Norsk Børne- og Ungdomsbogforfatteres debutantpris for bogen. ALFA

-046-9

15 29-07-2013 09:49:

0469

198,–

kr. 214 sider

Det blå træ Alfa

Amin Hassanzadeh Sharif

Det blå træ

Det blå træ

Det store, smukke, blå træ bor midt i byen og snor sine vide grene ud og ind af husene i byen. Træet er således vidne til alle de forskellige liv, folkene i byen lever. Befolkningen elsker deres træ. Men kongen er vred. Han hader træet. dets Der varFor engang et stort,herlighed overstråler gammelt træ i midten af en by. langt kongens palads. Det blå træ er en filosofisk børnebilledbog. Det var så stort, at dets grene

Amin Hassanzadeh Sharif

Amin Hassanzadeh Sharif

snoede sig ind og ud gennem døre og vinduer på husene.

ISBN 978-87-7115-081-0

9 788771 150810

Det blå træ OMSLAG.indd All Pages

148,–

05-08-2013 15:24:52

kr. 32 sider

Bestil i dag: 33 24 92 50 • RPC.dk • Kirkebogladen.dk

� 69 �


Bestillingsseddel Leveringsadresse

Faktureringsadresse

(hvis ikke samme som leveringsadresse)

Kirke/firma:

Kirke/firma:

Attention:

Attention:

Adresse:

Adresse:

Postnummer:

By:

Postnummer:

Telefonnummer:

By:

Telefonnummer:

Email:

Ønsker at bestille følgende udgivelser: Titel:

Antal

Titel:

Jeg ønsker at holde mig opdateret og tilmelder mig den ugentlige nyhedsmail på følgende mailadresse: Øvrige kommentarer:

Bestillingen sendes til: RPC, Frederiksberg Allé 10, 1820 Frederiksberg C eller faxes på 33 25 06 07. Du kan også bestille online på www.rpc.dk eller www.kirkebogladen.dk

Antal


ENGLEBISSER Den folkekirkelig dåbsklub for 0-4 årige. Formålet er at styrke dåbsoplæringen i hjemmet. Tanken er, at kirken giver den første bog og hvorefter fadder og familie varetager det videre medlemsskab.

Læs mere på www.englebisser.dk

FOLKEKIRKENS DÅBSHILSEN – Er et tilbud til folkekirkens menighed om at hjælpe forældre i oplæring af dåbsbarnet i den kristne tro. – Er sognets hjælp til selvhjælp for forældre og deres dåbsbarn. – Er et redskab til præsten ved dåbssamtalen; på en meget jordnær og nærværende måde at gøre det muligt at følge dåbssamtalen op til støtte for dåbsfamilierne.

Læs mere på www.folkekirkensdaabshilsen.dk

Bestil Bestil ii dag: dag: 33 33 24 24 92 92 50 50 •• RPC.dk RPC.dk •• Kirkebogladen.dk Kirkebogladen.dk

�� 69 71 �


Underviser Center RPCKirken – Religionspædagogisk c/o Unitas Forlag Frederiksberg Allé 10 Bangs Vej 1 1820Peter Frederiksberg 2000 Frederiksberg

Returneres ved varig adresseændring

TRO I MØDET

– INDFØRING I KRISTENTRO I ET RELIGIØST MANGFOLDIGT SAMFUND

selma lagerlöfs

Kristuslegender Tro i mødet er et dåbsoplæringsmateriale udviklet af Stiftssamarbejdet Folkekirke og Religionsmøde i samarbejde med Teologisk Pædagogisk Center. Materialet er målrettet folkekirkens møde med mennesker med trosbagage fra islam eller med nyåndelig/østlig baggrund.

illustreret af esben

Hanefelt Kristensen

Kåre Schelde Christensen, Mogens S. Mogensen og Jette Dahl har stået bag udviklingen af materialet.

nobelpristager selma lagerlöfs Kristuslegender er både smukke MATERIALET BESTÅR AF: og magiske – her findes de for første gang i illustreret udgave. • EN VEJLEDERBOG, som giver præsten • DELTAGERHÆFTER: Til hvert af de to esben Hanefelt Kristensens billeder udstilles på utzon Centeret i Aalborg fra 25. marts - 1. maj et teoretisk og konkret redskab til dåbsoplæringsforløb i en religiøs mangfoldig konKristuslegender tekst. Overordnet falder bogen i to dele – en teoretisk deli nyoversættelse og en praktisk vejledning af i brug af materialets deltagerhæfter.

nanna thirup

emner – nyåndelighed/østlig religiøsitet og islam – er der udarbejdet ni deltagerhæfter på otte sider. Hvert hæfte formidler i tekst rødhalsen og og billeder centrale dele af den kristne tros andre fortællinger kilder, lære, liv og praksis som oplæg til læsning og samtale. er udvalgte Kristus-

illustrationerne Hæfterne kan købes samlet i hver sin mappe eller hver for sig. anvendes i begge bøger

299 kr. 176 sider

www.RPC.dk Årets gavebøger til voksne og børn

legender genfortalt for børn af Werner Fischer-nielsen

199 kr. 112 sider

Religionspædagogisk Center Frederiksberg Og også thomas var medAllé 10 — noget om at være kristen 1820 Frederiksberg C 99 kr. studiemateriale om tro, tvivl og forholdet til gud. 33 24 92 50 Med udgangspunkt i tvivleren thomas besvarer Kristen spiritualitet Samlemappe med ni hæfter pr. stk.

Kristus-vejen 129 kr. 88 sider Samlemappe med ni hæfter pr. stk.

99 kr.

Tro i mødet Vejlederbog 177 sider

bogen nogle af de mange spørgsmål, der følger 249 kr. med det kristne liv,forbehold fx om de bud, trosbekenDer tages fortitrykfejl, prisændringer, udsolgte varer m.v. delsen, Fadervor, dåben og nadveren. til hvert kapitel er der spørgsmål, der lægger op til refleksion eller samtale.

Bestil materialet på unitasforlag.dk Hold dig orienteret Af Bruno rasmussen eller kirkebogladen.dk

Hver uge udsender vi en nyhedsmail, der kort fortæller om de nye titler, der er kommet til i ugens løb, inden for vores felt – ikke kun her fra huset, men fra hele bogmarkedet. Scan koden eller tilmeld dig nyhedsmailen på www.rpc.dk

Køb bøgerne hos din boghandler eller på www.unitasforlag.dk

RPC katalog 2013  
RPC katalog 2013  

Bogkatalog for forlagene: Alfa Anis Aros Aros Underviser RPF Unitas. www.rpc.dk eller tlf. +45 33 24 92 50 for mere info og bestilling.