Page 1

BIBLIA PAUPERUM NOVA

om en flok åndssvage, som bygger en kulisse med middelalderens billedbibel som forlæg og opfører teaterstykket om Jesu liv. Fra portåbninger og vinduer i hjørnerne kommenterer fire figurer handlingen med citater fra verdenslitteraturen, åndelige mestre og folk og fæ. Og evangelisterne giver også deres besyv med. p Ny bibel for de fattige i ånden er til læsere i alle aldre, der forventer overraskelser, når de åbner en bog, og som elsker den lykke, det er at opdage nyt – med andre ord til folk, der er så åbne, at man skulle tro de var tossede. p

Ny bibel for de fattige i ånden

BIBLIA PAUPERUM NOVA handler Ny bibel for de fattige i ånden

BIBLIA PAUPERUM NOVA

Ny bibel for de fattige i ånden

Af Oscar K. Illustreret af Dorte Karrebæk

»Hvorfor må jeg ikke spille discipel ?«

Af Oscar K. Illustreret af Dorte Karrebæk

»Fordi du ikke har sådan en hue !«

»Hvis dit øje forarger dig, riv det ud!«

»Blæs ikke i basun, når du giver gaver.«

ALFA

ALFA

»G å

ud

og stil

d i g på

bjerget

«


1_12_2kor_dorte_ole_bibel.indd 2

27/01/12 14:21:50


B eat i pauperes spirit u Lykkelige er de fattige i 책nden

Matt 5,3

1_12_2kor_dorte_ole_bibel.indd 3

27/01/12 14:21:59


Tak til p Kjeld Holm p Birgit og Sigvard Bennetzen p Kasper Dalgaard p Tak til Statens Kunstrüd for støtte til illustrator p

1_12_2kor_dorte_ole_bibel.indd 4

27/01/12 14:21:59


BIBLIA PAUPERUM NOVA Ny bibel for de fattige i ånden Af Oscar K. Illustreret af Dorte Karrebæk

ALFA

1_12_2kor_dorte_ole_bibel.indd 5

27/01/12 14:21:59


1_12_2kor_dorte_ole_bibel.indd 6

27/01/12 14:21:59


Indhold 58

Rolleliste 11

20 Indtoget i Jerusalem

Forord 13

21 Kræmmerne i templet 60

Kulissen bygges op 14

22 Pause 62

1 Marias bebudelse 20

23 Forudsigelsen 64

2 Julenat 22

24 Verdensdommen 66

3 Jesus i templet 24

25 Lazarus’ opvækkelse 68

4 Jesus fristes i ørkenen 26

26 Lad den, der er ren, kaste den første sten 70

28

5 Han er besat af Beelzebul 6 Jesus fisker disciple 30

27 Judas får de tredive sølvpenge 72

7 Jesus helbreder spedalske og døve

28 Et sidste måltid 74

og blinde og lamme 32

29 Jesus i Getsemane 76

8 Jesus bliver forkastet i Nazaret

34

31 Judas hænger sig 80

9 Synderinden fra Magdala 36

33 Korsfæstelsen 84

40

11 Jesus Montanus

12 Se til himlens fugle 13 Døm ikke

32 Via crucis 82

38

10 Maria og Martha

34 Jesus dør på korset 86

42

44

14 Intet er skjult

30 Jesus for Pilatus 78

35 Så er vort liv dog kun en blund, som vi fra søvnen kender 88

46

15 Brylluppet i Kana

36 Gravlæggelsen 90

48

16 Gudsriget hører de små børn til 17 Har hånd du lagt på herrens plov 18 Den som har ører, han høre 19 Den som har øjne, han se

56

54

50 52

37 Kvinden ved graven 92 38 Jesus viser sig for disciplene 94 39 Himmelfarten 96 40 Dies irae 98

7 1_12_2kor_dorte_ole_bibel.indd 7

27/01/12 14:22:00


1_12_2kor_dorte_ole_bibel.indd 8

27/01/12 14:22:02


»Always hoped that I’d be an apostle. Knew that I would make it if I tried. Then when we retire we can write the gospels, so they’ll still talk about us when we’ve died.« Tim Rice

1_12_2kor_dorte_ole_bibel.indd 9

27/01/12 14:22:03


1_12_2kor_dorte_ole_bibel.indd 10

27/01/12 14:22:03


»Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.« Shakespeare, Macbeth, 5.5

På Teatrum Biblia Pauperum udspiller historien om Jesus sig

i Galilæa og Judæa med en flok åndssvage i rollerne som: Jesus, uægte barn af Maria, enlig mor. Josef, vistnok Jesus’ »far« på jord, senere i himlen, håndværker. Jesus’ disciple, bl. a. Simon, Andreas, Jakob, Johannes og Judas. Gabriel, ærkeengel, bryllupsgæster mfl.. Maria fra Magdala, synderinde og discipel. Martha, hendes søster. Lazarus, hendes bror, graver og spedalsk. Eva, Kain og Abel, hendes sønner. Abraham, patriark, Isak, hans søn. Tankefuld Fisker. Zakæus, tolder og dværg. Lot. Saltstøtte, hans hustru. Othello, feltherre, maurer. Desdemona, hans hustru. Jago, hans fænrik. Pontius Pilatus, romersk statholder. Simon fra Kyrene, neger. Et rådsmedlem. En jøde, som lige har mistet sin far. En utro hustru. Statister: Ypperstepræster, skriftkloge, farisæere, en samaritaner, spedalske, døve, blinde, lamme, gadedrenge, købmænd, duekræmmere, vekselerere, toldere, syndere, romerske soldater, børn, dæmoner og dyr … p

11 1_12_2kor_dorte_ole_bibel.indd 11

27/01/12 14:22:03


1_12_2kor_dorte_ole_bibel.indd 12

27/01/12 14:22:04


Forord

Af intet er du kommet, til intet skal du blive.

i

begyndelsen var der intet, og intet var hos Gud, og Gud er intet. Gud er Gud og hævet over tid og rum og alle egenskaber. Han lader sig ikke fatte. Mennesket udgår fra Gud, det er en del af hans væsen, ja, mennesket er Gud, og det skal forenes med ham. p I tiden er skabningen, synden og døden, i det skabte og tydede rum er mennesket på forstyrret flugt. Det stræber, det begærer, det vil eje, og det vil agtes. Men alt er luftpust og jag efter vind. p Kun de fattige i ånden afstår fra tydning og dom, som da de endnu ikke var til. De er, hvad de var, hverken skabning eller noget, de vokser ikke eller bliver mindre. Ingen af de fattige i ånden vil andet end det, de er, eller er andet end det, de vil. De ved, at de selv er ingen ting og til enhver tid Gud og sig selv lige nær. p Gud har skabt menneskene, som de bør være - men de har så mange sære ting for. p

13 13_24_2kor_dorte_ole_bibel.indd 13

27/01/12 14:19:29


regi: Byggemænd er i gang med at opføre en westernkulisse: de slæber brædder og lægter sammen og begynder at bygge efter en tegning af billed-rammen til en gammel Biblia Pauperum, hvis omrids måske skimtes på siden.

Jøderne som tror, de er Guds udvalgte folk, havde længe gået og

ventet på den messias, som de gamle profeter havde snakket så meget om, en konge, der skulle befri Israel fra fremmede magters herredømme, knuse fjendernes lænder med jernspir og give dem deres fortjente straf. Gud havde i sin ubegribelige visdom overladt hedningerne til deres onde lyster og ladet tiden gå sin egen fordærvelige gang som en prøvelse for sit folk. Men når Israel havde gjort bod for forsømmelighed og forsyndelser, og når tidens fylde var inde, og tiden var til det, ville al nød og alt ondt forsvinde fra hans folk, og al synd udslettes af jorden. p

14 13_24_2kor_dorte_ole_bibel.indd 14

27/01/12 14:19:33


13_24_2kor_dorte_ole_bibel.indd 15

27/01/12 14:19:36


regi: En åndssvag pige, der med et lykkeligt smil er ved at klæde om til Jomfru Maria med jødestjerne (alle, der spiller jøder, har jødestjerne på), og . . .

Men da han endelig kom, blev de noget skuffede, og nogle ville ikke engang kendes ved ham, for han var en fattig håndværkersøn, som gik rundt og talte med syndere og udstødte og sagde underlige ting om et gudsrige, der ikke havde meget med deres forestilling om moral, daglig flid og respekt for loven at gøre. p

16 13_24_2kor_dorte_ole_bibel.indd 16

27/01/12 14:19:40


17 13_24_2kor_dorte_ole_bibel.indd 17

27/01/12 14:19:45


regi: En lille åndssvag dreng, der skal spille Gabriel, har besvær med at holde balancen med de kæmpemæssige teatervinger, han får spændt på - han falder, byggemændene hjælper ham op .

Jøderne syntes, han spottede deres gud og gjorde grin med de

hellige love, når han sagde, at de ikke skulle bekymre sig om, hvad de skulle spise, hvordan de skulle klæde sig, eller hvad de skulle gøre eller ikke gøre, så til sidst fik de ham dømt til døden. p

18 13_24_2kor_dorte_ole_bibel.indd 18

27/01/12 14:19:50


19 13_24_2kor_dorte_ole_bibel.indd 19

27/01/12 14:19:55


regi: I midten Maria lidt kluntet klædt ud i hvidt med jødestjerne og med myrter i håret sammen med englen Gabriel, en lille fyr med jødestjerne og blød flyverhjelm af læder på og en meget strunk lilje i hånden. Han må have hjælp fra to scenearbejdere til at holde to enorme teatervinger, så han ikke vælter bagover. Til venstre Eva nøgen og slangen, evt. som snoredukker, ved kundskabens træ, hvori der er indridset et hjerte med navnet: Ashera. Til højre Josef i overall med strikhue ned over øjnene. I drømme siger han noget til en lidt forpjusket engel, der hænger i en snor fra loftet. Josef har de uldne sokker på, som Jesus bliver svøbt i julenat.

1

Marias bebudelse

Maria boede i Galilæa i den lille by Nazaret. Hun var jomfru og havde en kæreste, der hed Josef. Han var håndværker. En skikkelig fyr. Men inden de rigtig havde været sammen i bibelsk betydning, blev hun gravid. p Det gik sådan til: Da tiden kom, og tiden ikke var til mere, blev en engel, der hed Gabriel, udsendt af Gud. Englen kom ind til Maria og sagde, at hun skulle blive frugtsommelig og føde en søn og kalde ham Jesus. Maria forstod ingenting, hun kendte jo ikke af nogen mand i dén forstand. Englen beroligede hende med, at den kom fra Gud, og for Gud er ingen ting umuligt. p Josef, der var en godmodig mand, ville ikke lave et stort nummer ud af det, så han havde i sinde at gøre det forbi med Maria i al stilfærdighed. Men så kom der også en engel til ham, godt nok i en drøm og uden navn, og forsikrede ham om, at Maria ikke havde gjort noget galt, og at Gud havde styr på det hele. Så da Josef vågnede, var han fast besluttet på at være sammen med hende alligevel. p

»Ja, verden er en skueplads …« Shakespeare, Som man behager »Nå, da, da, da, nu ringer det på døren!« Ionesco »Faderen, der i al evighed føder sønnen.« Mester Eckhart »Sindet er selvbedragets slør.« Ramana Maharshi »Slig skade gøres ikke med en finger.« J.H. Wessel »I did not have sexual relations with that woman.« Bill Clinton

20 13_24_2kor_dorte_ole_bibel.indd 20

27/01/12 14:19:55


»Nå, da, da, da, nu ringer det på døren!«

» Ja

,v

»Vi må ikke spise af kundskabens træ …«

»Faderen, der i al evighed føder sønnen.«

erd

en er en

s k uepl ads …

«

»Du skal føde et barn!« »Men jeg er jo jomfru?« »Tænk ikke på det. Det ordner Gud.«

»Jeg har ikke rørt hende med en finger!«

»Når I spiser frisk frugt, kan I kende godt og ondt.«

»Sindet er selvbedragets slør.«

I »I D 13_24_2kor_dorte_ole_bibel.indd 21

D

»Slig skade gøres ikke med en finger.«

vE t HA SE xuAl R o N E

21

l AtIoN

tH tHAt WoM S WI

A N«

27/01/12 14:20:00


regi: I midten Maria med jødestjerne med lille Jesus svøbt i Josefs sokker og Josef uden sokker med blåfrosne tæer og jødestjerne i en stald med hul i taget, så man kan se op i teaternattehimlen, hvorfra en tøjjødestjerne drysser ned. Italiensk nat som i Commedia dell’ Arte. Til venstre Kain, der har slået Abel ihjel med en høtyv. Han har et mærke i panden. Til højre Abraham i færd med at binde Isak oven på brændet på altret på bjerget.

2

Men det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus, at hele verden skulle skrives i mandtal. og alle gik hen for at lade sig indskrive — hver til sin by. også Josef tog fra Nazaret i Galilæa til Betlehem i Judæa, hvor han kom fra, for at lade sig indskrive sammen med Maria, som var med barn, og som han stadig væk var kæreste med. p og det skete, mens de var der, at tiden kom, da hun skulle føde. og hun fødte sin søn i æselets tegn og svøbte ham i Josefs sokker, det eneste, der var ved hånden, og lagde ham i en krybbe i en stald, for der var ingen værelser at få i byen. Alt var optaget i julen. p

det e … n e M i de dag skete

»Når bare det bliver i familien.« Mundheld »Nu er det jul igen og …« Mads Hansen »og julen varer lige til påske …« Mads Hansen

Julenat

»What’s o n?!«

»Hvorfor er du vred, og hvorfor går du med sænket hoved?« 1 Mos 4,6 »og Abraham greb kniven og rakte hånden ud for at slagte sin søn.« 1 Mos 4,6 »Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme den.« Joh 3,17

22 13_24_2kor_dorte_ole_bibel.indd 22

27/01/12 14:20:03


»

bliver t e i fa d når e m i l i e n. bar

»Nu er det jul igen og …«

r

ba

»og julen varer lige til påske …«

re

»og Herren satte et tegn på Kain, for at ingen skulle slå ham ihjel.«

fa

»

«

det

bliv

er

m

ili

«

en

i

»Det er koldt uden sokker!«

»Men han er altså også dit barn!«

»Ja, ja, sådan var det jo heller ikke ment.«

»Far, hvor er lammet, vi skal ofre?!«

»og Abraham greb kniven og rakte hånden ud for at slagte sin søn.«

»Hvorfor er du vred, og hvorfor går du med sænket hoved?«

»G uD S

13_24_2kor_dorte_ole_bibel.indd 23

KK EI t END

E SIN SøN t

Il

v

EN FoR At ER D D

23

øMME

DEN«

27/01/12 14:20:08


97_108_2kor_dorte_ole_bibel.indd 104

27/01/12 14:49:21


Ny bibel for de fattige i ånden B I B L I A PAU P E R U M N O VA 1. udgave, 1. oplag © 2012 Oscar K., Dorte Karrebæk og Forlaget Alfa, p Oscar K. har skrevet og Dorte Karrebæk udført illustrationerne, som er reproduceret hos Narayana Press p Tilrettelagt og sat med Garamond Premier Pro af Anne Rohweder p Trykt på 170 gram Munken Pure og indbundet af Interpress, Ungarn p Forlaget Alfa Frederiksberg Allé 10, 1820 Frederiksberg C, Telefon +45 33 24 92 50, Fax +45 33 25 06 07 p Mail: alfa@forlagetalfa.dk p www.ForlagetAlfa.dk p ISBN 978 87 7115 030 8

97_108_2kor_dorte_ole_bibel.indd 105

27/01/12 14:49:21


97_108_2kor_dorte_ole_bibel.indd 106

27/01/12 14:49:29


Âť Det, der kommer,

er det, der var, det, der sker, er det, der skete.ÂŤ PrĂŚdikerens Bog

97_108_2kor_dorte_ole_bibel.indd 107

27/01/12 14:49:38

Ny bibel for de fattige i ånden - Læseprøve  

Uddrag fra Oscar K. og Dorte Karrebæks bog 'Ny bibel for de fattige i ånden - Biblia Pauperum Nova'

Ny bibel for de fattige i ånden - Læseprøve  

Uddrag fra Oscar K. og Dorte Karrebæks bog 'Ny bibel for de fattige i ånden - Biblia Pauperum Nova'