Page 1

sitet 1985. Sognepræst i Balle. 1990–2000 præst i Vrå Valgmenighed og lærer på Vrå Højskole. Siden 2000 valgmenighedspræst i Ryslinge. UDGIVELSER: ”Om Gud og andre gratis glæder”, 2003, ”Sange fra mark-

vejen”, 2005, ”Gensyn med glæden”, 2009. Redigeret (sammen med Claus Kaas Johansen): ”Frihed er at elske”, 2005, ”I lyst og nød”, 2012. Bl.a. repræsenteret i: ”Dansk Sang Xtra”, ”Salmer og sange i kirke og skole 2”, ”Salmer” Vallekilde Valgmenighed, ”24 kirkelige sange”, ”Tillæg til den danske sangskat”, ”Børnekor i kirken 1 og 2”, ”Blandet kor i kirken”, ”Voksenkor i kirken”.

Michael Nielsen

MICHAEL NIELSEN, f. 1954 i Årre ved Varde. Teolog fra Århus Univer-

Daggryets sange

Du skaber morgendagens mulighed som et fornyet håb at vandre ved, lad vore hjertebål for evigt brænde som lys i os fra dig til verdens ende, du skaber morgendagens mulighed!

Daggryets sange Unitas forlag

Unitas forlag

Michael Nielsen

Unitas forlag


DAGGRYETS SANGE


Daggryets sange Tekst af Michael Nielsen © Unitas Forlag 2014, 1. udgave, 1. oplag Forsideillustration: Michael Nielsen Illustrationer: Michael Nielsen Nodesats: Jens Nielsen Fotos: Rie Thygesen Grafisk tilrettelæggelse: Lena Maria Rasmussen Tryk: InPrint ISBN: 978 87 7517 941 1 Unitas Forlag, Frederiksberg Alle 10 1820 Frederiksberg C Tlf.: 3325 9250 unitas@unitasforlag.dk www.unitasforlag.dk Udgivet med støtte fra Den Faberske Fond, Entrepenør Marius Pedersens Fond, Foreningen Lunde Brand og Fyns Stifts Biblioteksfond Kopiering er kun tilladt i henhold til gældende lov om ophavsret


Daggryets sange Michael Nielsen

Unitas forlag


Indhold Forord.................................................................................................. 7 Den første forårsgave Erantis ....................................................................................................... 8

Solen svæver over graven Sang ved daggry ..................................................................................... 10

Jeg går i det nyrevne grus Minde om mor Sigrid! (1919–1968)....................................................12

Den morgen da solen stod oppe Påske ........................................................................................................ 14

Hvem er det nu, der fylder rundt Til Tove......................................................................................................16

Den dejligste morgen Påske ......................................................................................................... 18

Du kom til verden inden ni Til Mikkel................................................................................................ 20

Som påskens førstegrøde Opstandelse på vestkysten ................................................................... 22

Et Åndens vejr med sol og sommer Pinse ......................................................................................................... 24

Jeg går i tidlig sommer Til syrenen .............................................................................................. 26

Du lille Huus, hvor jeg nu bor og bygger Prolog........................................................................................................ 28

Vær hilset, korte sommer Sommer...................................................................................................... 33


En stemme i det store kor Salme til præst og menighed ............................................................... 34

Kærligheden var det første Vielse og velsignelse ............................................................................... 36

Du skabte alt i glæde, kære Gud Vielse og velsignelse ............................................................................... 38

Glæden ved at dele livet Vielse og velsignelse ............................................................................... 40

Dit eventyr begynder her Til åbningen af Ryslinge Efterskole

................................................ 42

Kom du hertil ved guddommeligt held Til violinen.............................................................................................. 44

Tillykke, stjernekaster, med dit lys Til Lydia!................................................................................................. 45

Tomhedens smuldrende dage Klagesang................................................................................................. 46

Nu er klokken mange Søvnens nåde!.......................................................................................... 47

Nu hvor dagene er korte Advent ..................................................................................................... 48

Noter................................................................................................... 50 Forside og illustrationer.............................................. 52


Forord Jeg var for nylig, som så ofte før, inde i en boghandel et sted her på Fyn. Den venlige og offensive boghandler anbefalede mig uopfordret til at købe en bog, ”som vi alle sammen har læst”. Det viste sig at være en krimi – en genre der sammen med samtalebøger, rejsebøger og madbøger fyldte godt op på reolerne i forretningen. På et tidspunkt i samtalen spurgte jeg boghandleren, hvilken reol digtsamlinger og lyrik så stod på – og tilføjede spørgsmålet: ”– eller de er måske faldet ned bag ved reolen?” ”De er faldet ned bag ved reolen,” lød svaret. Underforstået: Det er så smal en genre, at salgstallene med få undtagelser er nærmest ikke-eksisterende, og derfor var genren kun meget sparsomt repræsenteret i forretningen. Det skal for retfærdighedens skyld tilføjes, at den venlige boghandler oprigtigt beklagede denne tingenes tilstand… På denne kulsorte baggrund er det en særlig stor glæde for mig at rette en hjertelig tak til de fonde, der på trods af de eksisterende forhold i jernindustrien alligevel venligt har støttet dette bogprojekt. Det drejer sig om Den Faberske Fond, Entrepenør Marius Pedersens Fond, Foreningen Lunde Brand og Fyns Stifts Biblioteksfond. Uden deres venlige støtte havde denne bog ikke set dagens lys. Det er en fascinerende oplevelse, hver gang tekst og melodi møder hinanden. Derfor vil jeg gerne udtrykke min bedste tak til de komponister, der har stillet deres evner til rådighed og komponeret melodier, så en del af bogens tekster er blevet til salmer og sange. Det er komponisterne Kristian la Cour, Askov, Peter Lindhardt Toft, Vrå, Erling Lindgren, Lemvig, Povl Chr. Balslev, Svendborg og Jesper Vognsgaard, Ollerup. Endelig en stor tak til redaktør Niels Roesgaard Mose for konstruktiv dialog og godt samarbejde. Ryslinge Valgmenigheds præstegård, Januar 2014 Michael Nielsen 7


Den første forürsgave Erantis Melodi: Kristian la Cour

8


1.

Den første forårsgave den står mit hjerte nær erantis i min have, I får min hilsen her! I er her som de første, der trodsigt viser sig, de mindste blandt de største, der tappert bryder vej. Erantis i min have, I får min hyldest her – den første forårsgave, den er mig særlig kær!

2.

I står som små atleter i havens mindste bed, tre-fire centimeter I svimler vel derved? – med nøgne dværgekroppe mod frostens skarpe lud, med sommergule toppe, der flokkes skud ved skud. Erantis i min have, I får min hyldest her – den første forårsgave, den er mig særlig kær!

3.

I står som små soldater i verdens mindste hær, som livets gulddukater, der trodser vind og vejr: Kom an du vinterkulde, din tid er snart forbi, du ender under mulde, snart skal du gå i hi! Erantis i min have, I får min hyldest her – den første forårsgave, den er mig særlig kær!

9


Noter Den første forårsgave. Jeg havde for år tilbage en oplevelse, der hænger sammen med denne tekst. Det var i januar måned. Jeg havde haft begravelse. Det var et gammelt menneske, der havde et helt levet liv bag sig, så alt var for så vidt i orden – bortset fra det vemod, som døden altid bærer med sig. Da jeg kom hjem til præstegården, gik jeg en runde omkring huset. Da jeg kom hen til det lille sydvendte bed ud for det store vindue ind til mit kontor, begyndte jeg at grave i sneen med den ene hånd. Da jeg kom ned i nærheden af jordoverfladen, så jeg en stærk gul farve i den hvide sne. Det var såmænd den tapre erantis, der stod og var i færd med at springe ud nede under snedækket. Den stod bare og ventede på at få hovedet fri. Hvilken livskraft! Hvilken livsvilje! Havde jeg magt og myndighed til det, så tildelte jeg omgående den tapre erantis flere ordner, end nogen bryggerhest ville kunne bære! Solen svæver over graven. Påskedag 2013 blev jeg efter gudstjenesten i Nazarethkirken ramt af to blodpropper i hjertet. Takket være min kones hurtige alarm og fantastisk kompetent behandling på OUH i Odense kom jeg godt igennem en ellers livstruende situation. 2. påskedag vågnede jeg meget tidligt om morgenen – med et par linjer i hovedet. Jeg havde bare ikke noget at skrive på. Men dagen før havde min kone haft sin senest købte roman med, så jeg havde noget at læse i. Jeg brugte da indersiden af bogbindet som kladde, og efter et par timer med rettelser og overstregninger var teksten færdig. Det blev den nye romans bogbind naturligvis ikke pænere af. Da min kone senere kom på besøg, spurgte hun til, hvordan det gik med romanen? Jeg rakte hende bogen, og da hun så, hvordan bindet så ud, så udbrød hun opfyldt af retfærdig vrede: ”Hvad bilder du dig ind. Her kommer jeg med min fine nye bog, og så sviner du det hele til med alt muligt krims-krams…” Ak ja, hvor svært er det ikke for poesien at komme til verden – bare det at finde et sted at blive skrevet ned uden at komme i vejen… 50


Minde om mor Sigrid. Min mor havde en dyb personlig tro i den pietistiske tradition. Hun havde som gravskrift valgt Paulus-ordet:”Thi det at leve er mig Kristus, men at dø en vinding!” (Paulus brev til Filipperne 1,21). Når jeg gennem årene har stået ved hendes gravsted, så har det ofte slået mig, at det her, det er virkelig et citat, jeg i mange år har hadet af et godt hjerte! Jeg ved jo nok fra min teologiske uddannelse, at hvad enten vi lever eller dør, så hører vi Gud til, og at døden ikke kun er afslutning, men også ny begyndelse og menneskets endelige forening med Gud. Men læst med en 14-årigs horisont kom ordene uvægerligt til at stå som en helt uforståelig nedskrivning af dette liv og dets betydning. Min mor døde sidst i marts måned 1968, nogle uger før min konfirmation – nedbrudt af cancer. Hun blev 48 år, fødte 5 børn på 7 år og sled og slæbte gennem sit korte liv. Jeg har gennem mange år gerne villet hædre hende med et mindedigt – men har først fået det gjort her mere end 40 år efter hendes død. Prolog. Skrevet til gudstjeneste og sammenkomst i Ryslinge Forsamlingshus 13. juni 2010. Da Nazarethkirken skulle renoveres i sommeren og efteråret 2010, holdt Ryslinge Frimenighed og Ryslinge Valgmenighed en fælles gudstjeneste i Ryslinge Forsamlinghus som en markering af renoveringsperiodens begyndelse. Gennemførelsen af den indvendige renovering, der nu er ført til ende med et særdeles smukt resultat, indebar bl.a. en omfattende fondssøgning og indsamling blandt menighedernes medlemmer. En stemme i det store kor. Salmen er skrevet i forbindelse med tidligere forstander for Askov Højskole, Ole Kobbelgaards, ordination og indsættelse i Ansgarkirken i Øster Jølby som præst for Morsø Frimenighed søndag d. 16. juni 2013. Dit eventyr begynder her. Sangen er skrevet ved markeringen af Ryslinge Efterskoles åbning september 2009. Nu hvor dagene er korte. Salmen er skrevet i forbindelse med genåbningen af Nazarethkirken efter endt renovering 2. søndag i advent 2010. Ca. 400 feststemte deltagere var med til genåbnings-gudstjenesten, der var fælles for Ryslinge Frimenighed og Ryslinge Valgmenighed. 51


Forside og illustrationer Bogens forside er affotografering af et acryl-maleri, som jeg malede i 2003. Det hedder ”Tre kvinder ved solopgang”. Billedet måler 100x100 cm. Der er i Årre kirke i Vestjylland, i den kirke hvor jeg blev døbt, et pragtstykke af en romansk døbefont, der er rigt udsmykket og prydet af relieffer og krydsende rundbuer. Døbefonten er formentlig fra starten eller midten af 1300-tallet. Henimod 700 år efter at den ukendte stenmester afsluttede sit værk, er døbefonten stadig i rituel brug. Det er stort! Der er på døbefonten udhugget et antal relieffer – motiver der er samlet om et livstræ i midten. Jeg har lavet tegninger af reliefferne, der optræder som illustrationer i bogen – med udgangspunkt i I. Ellungs udtegning af døbefonten i ”Nationalmuseet – Motive der romanischen Granittaufe. Zeichnung 1801”. Ideen med at bruge døbefontens motiver som illustrationer opstod efter lykkelig genlæsning af Martin A. Hansens ”Orm og tyr” og Bent Hallers ”Det romanske hus”.

52


sitet 1985. Sognepræst i Balle. 1990–2000 præst i Vrå Valgmenighed og lærer på Vrå Højskole. Siden 2000 valgmenighedspræst i Ryslinge. UDGIVELSER: ”Om Gud og andre gratis glæder”, 2003, ”Sange fra mark-

vejen”, 2005, ”Gensyn med glæden”, 2009. Redigeret (sammen med Claus Kaas Johansen): ”Frihed er at elske”, 2005, ”I lyst og nød”, 2012. Bl.a. repræsenteret i: ”Dansk Sang Xtra”, ”Salmer og sange i kirke og skole 2”, ”Salmer” Vallekilde Valgmenighed, ”24 kirkelige sange”, ”Tillæg til den danske sangskat”, ”Børnekor i kirken 1 og 2”, ”Blandet kor i kirken”, ”Voksenkor i kirken”.

Michael Nielsen

MICHAEL NIELSEN, f. 1954 i Årre ved Varde. Teolog fra Århus Univer-

Daggryets sange

Du skaber morgendagens mulighed som et fornyet håb at vandre ved, lad vore hjertebål for evigt brænde som lys i os fra dig til verdens ende, du skaber morgendagens mulighed!

Daggryets sange Unitas forlag

Unitas forlag

Michael Nielsen

Unitas forlag

Daggryets sange uddrag  
Daggryets sange uddrag  

Køb den på www.rpc.dk