Issuu on Google+

Jeg beder for bænkevarmerne og for håndlangerne.

Helle S. Søtrup, født 1971 Cand. mag. fra Aarhus Universitet

Jeg beder for idealisterne og for sværmerne og for dem, der evig og altid skal sige sandheden.

Har tidligere udgivet: Send flere engle, RPF 2012

Jeg beder for dem, der venter ved telefonen. Jeg beder for dem, der har meget at miste. og for dem, der ingenting kan undvære. Jeg beder for dem, der troede, de vidste, hvad de ville. Bøn no. 5 – fra bogen

Audiens

Jeg beder for dem, der har tålt meget.

Helle S. Søtrup

Jeg beder for dem, der lever under evne.

A

Helle S. Søtrup

udiens


Helle S. Søtrup

Audiens

3

Audiens INDHOLD_3.k.indd 3

03/12/13 14.43


Indhold

Bøn

9

Taksigelse

23

Henvendelse

37

Mellemværende

51

Overgivelse

65

5

Audiens INDHOLD_3.k.indd 5

03/12/13 14.43


6

Audiens INDHOLD_3.k.indd 6

03/12/13 14.43


Bønner 

7

Audiens INDHOLD_3.k.indd 7

03/12/13 14.43


Bøn no. 1

Giv mig ord til mit liv. Jeg mangler svar. Og jeg mangler spørgsmål.

9

Audiens INDHOLD_3.k.indd 9

03/12/13 14.43


Bøn no. 2

Jeg beder for bedre balancer imellem nu og da, imellem mine åg og min bæredygtighed, men også sådan mere generelt.

10

Audiens INDHOLD_3.k.indd 10

03/12/13 14.43


Bøn no. 3

Jeg beder for dem, der bor i urolige huse. Jeg beder for de plagede, og for dem, ingen vil noget. Jeg beder for de rodløse og de fremmedgjorte og for dem, der mangler barduner. Jeg beder for dem, der ikke kan dosere sig. Jeg beder for de selvtilstrÌkkelige og for dem, der har lagt sig for smalt ind i livet. Jeg beder for dem, der har forbrudt sig, men som ingen gider krÌve til regnskab.

11

Audiens INDHOLD_3.k.indd 11

03/12/13 14.43


Bøn no. 4

Jeg beder for dig og for det kors der er dit at bære. Må du finde styrke. Må du finde visdom og visdom finde dig. Må du have tillid til, at der kommer en tredje dag.

12

Audiens INDHOLD_3.k.indd 12

03/12/13 14.43


Audiens INDHOLD_3.k.indd 34

03/12/13 14.43


Henvendelser 

Audiens INDHOLD_3.k.indd 35

03/12/13 14.43


Henvendelse no. 8

Hvordan skal jeg forstå denne gravsten? Er den et monument over alt, som er uerstatteligt? En påmindelse om, at vi lever vores død fra starten? Og at jeg nu står og vakler i det yderste geled? Er det et vink med en vognstang? En tilskyndelse til at summe alting op i denne bevidstheds lys? At jeg skal tage telefonen og hviske til dig: ”Jeg lever endnu. Det haster. Kom”.

44

Audiens INDHOLD_3.k.indd 44

03/12/13 14.43


Henvendelse no. 9

I dit eksil mellem drivhusets lodne grene fandt du fred og følgerigtighed et velsignet øjeblik, alt indtil du så en dunet stængel sitre og strække sig med den største naturlighed imod den bløde regn på ruden.

45

Audiens INDHOLD_3.k.indd 45

03/12/13 14.43


Henvendelse no. 10

Jeg savner helt usigeligt dengang tiden var frydefuldt udspændt imellem længsel efter jordbær og jordbærsæson, og fra at jeg skrev i mit brev, at jeg elsker dig, til du holdt det i din hånd.

46

Audiens INDHOLD_3.k.indd 46

03/12/13 14.43


Henvendelse no. 11

Man slipper ikke helhjertet fra at bygge et alter til sin kirke. Man m책 bygge kirke der, hvor alteret allerede st책r.

47

Audiens INDHOLD_3.k.indd 47

03/12/13 14.43


48

Audiens INDHOLD_3.k.indd 48

03/12/13 14.43


Mellemværender

Audiens INDHOLD_3.k.indd 49

03/12/13 14.43


Mellemværende no. 3

Jeg forsøger at forlige mig med, at jeg befinder mig i livets efterår, (i bedste fald i september) og at alt på min krop ligesom trækkes imod jorden, som for at vænne sig til sit endelige hvilested. Jeg har heldigvis ikke så mange fortrydelser, ud over de rent forventelige; jeg har været gennemsnitligt fortvivlet, jeg har båret visse ting for tungt og til tider stået sært famlende overfor det allermest elementære. Men jeg havde alligevel forventet noget mere indsigt på dette fremskredne stadie i livet, og med frygt for at virke decideret utaknemmelig, vil jeg alligevel indsige, at tilværelsen overordnet set ville have været væsentlig nemmere at håndtere, om den havde været lidt mere 1:1.

53

Audiens INDHOLD_3.k.indd 53

03/12/13 14.43


Mellemværende no. 4

Jeg kommer her ikke så tit, for jeg er ikke et af Guds bedste børn, og jeg hører vist ikke rigtig hjemme blandt de velfriserede på bænken. Udover hele efterspillet på syndefaldet, som jeg virkelig ikke mener at have nogen andel i, så finder jeg det mildest talt besynderligt, at nogen vil tage æren for dette jammerlige projekt, hvor vi skal miste alt, vi får og i sidste ende vort liv.

54

Audiens INDHOLD_3.k.indd 54

03/12/13 14.43


Audiens INDHOLD_3.k.indd 77

03/12/13 14.43


Helle S. Søtrup Audiens © Forfatteren og RPF-Religionspædagogisk Forlag 1. udgave, 1. oplag 2014 ISBN 978 87 7495 251 0 Sats & omslag: RPC Sat med Garamond Foto: Max Boschini, Italien Tryk: Bookmaker, Graasten Religionspædagogisk Forlag Frederiksberg Allé 10 DK-1820 Frederiksberg C +45 33 24 92 50 www.rpf.dk

Audiens INDHOLD_3.k.indd 78

03/12/13 14.43


Jeg beder for bænkevarmerne og for håndlangerne.

Helle S. Søtrup, født 1971 Cand. mag. fra Aarhus Universitet

Jeg beder for idealisterne og for sværmerne og for dem, der evig og altid skal sige sandheden.

Har tidligere udgivet: Send flere engle, RPF 2012

Jeg beder for dem, der venter ved telefonen. Jeg beder for dem, der har meget at miste. og for dem, der ingenting kan undvære. Jeg beder for dem, der troede, de vidste, hvad de ville. Bøn no. 5 – fra bogen

Audiens

Jeg beder for dem, der har tålt meget.

Helle S. Søtrup

Jeg beder for dem, der lever under evne.

A

Helle S. Søtrup

udiens


Audiens uddrag