Page 1


Til Magdalene Med stor tak til Peter og Povl, Jens og Elsebeth

2


Helle S. Søtrup

Audiens

Eksistensen

3


4


Indhold

Bøn

9

Taksigelse

23

Henvendelse

37

MellemvĂŚrende

51

Overgivelse

65

5


6


Bønner 

7


Bøn no. 1

Giv mig ord til mit liv. Jeg mangler svar. Og jeg mangler spørgsmål.

9


Bøn no. 2

Jeg beder for bedre balancer imellem nu og da, imellem mine åg og min bæredygtighed, men også sådan mere generelt.

10


Bøn no. 3

Jeg beder for dem, der bor i urolige huse. Jeg beder for de plagede, og for dem, ingen vil noget. Jeg beder for de rodløse og de fremmedgjorte og for dem, der mangler barduner. Jeg beder for dem, der ikke kan dosere sig. Jeg beder for de selvtilstrÌkkelige og for dem, der har lagt sig for smalt ind i livet. Jeg beder for dem, der har forbrudt sig, men som ingen gider krÌve til regnskab.

11


Bøn no. 4

Jeg beder for dig og for det kors der er dit at bære. Må du finde styrke. Må du finde visdom og visdom finde dig. Må du have tillid til, at der kommer en tredje dag.

12


Henvendelser 


Henvendelse no. 8

Hvordan skal jeg forstå denne gravsten? Er den et monument over alt, som er uerstatteligt? En påmindelse om, at vi lever vores død fra starten? Og at jeg nu står og vakler i det yderste geled? Er det et vink med en vognstang? En tilskyndelse til at summe alting op i denne bevidstheds lys? At jeg skal tage telefonen og hviske til dig: ”Jeg lever endnu. Det haster. Kom”.

44


Henvendelse no. 9

I dit eksil mellem drivhusets lodne grene fandt du fred og følgerigtighed et velsignet øjeblik, alt indtil du så en dunet stængel sitre og strække sig med den største naturlighed imod den bløde regn på ruden.

45


Henvendelse no. 10

Jeg savner helt usigeligt dengang tiden var frydefuldt udspændt imellem længsel efter jordbær og jordbærsæson, og fra at jeg skrev i mit brev, at jeg elsker dig, til du holdt det i din hånd.

46


Henvendelse no. 11

Man slipper ikke helhjertet fra at bygge et alter til sin kirke. Man mĂĽ bygge kirke der, hvor alteret allerede stĂĽr.

47


48


Mellemværender


Mellemværende no. 3

Jeg forsøger at forlige mig med, at jeg befinder mig i livets efterår, (i bedste fald i september) og at alt på min krop ligesom trækkes imod jorden, som for at vænne sig til sit endelige hvilested. Jeg har heldigvis ikke så mange fortrydelser, ud over de rent forventelige; jeg har været gennemsnitligt fortvivlet, jeg har båret visse ting for tungt og til tider stået sært famlende overfor det allermest elementære. Men jeg havde alligevel forventet noget mere indsigt på dette fremskredne stadie i livet, og med frygt for at virke decideret utaknemmelig, vil jeg alligevel indsige, at tilværelsen overordnet set ville have været væsentlig nemmere at håndtere, om den havde været lidt mere 1:1.

53


Mellemværende no. 4

Jeg kommer her ikke så tit, for jeg er ikke et af Guds bedste børn, og jeg hører vist ikke rigtig hjemme blandt de velfriserede på bænken. Udover hele efterspillet på syndefaldet, som jeg virkelig ikke mener at have nogen andel i, så finder jeg det mildest talt besynderligt, at nogen vil tage æren for dette jammerlige projekt, hvor vi skal miste alt, vi får og i sidste ende vort liv.

54


Helle S. Søtrup Audiens © Forfatteren og Eksistensen 2014 2. udgave, 1. oplag 2017 ISBN 978 87 410 0220 0 Sats & omslag: Eksistensen Sat med Garamond Foto: Max Boschini, Italien Tryk: Bookmaker, Graasten Eksistensen Frederiksberg Allé 10 DK-1820 Frederiksberg C

 33 24 92 50 www.Eksistensen.dk


Audiens uddrag  

Hun griber lige ind i vores allesammens hverdag og bringer genkendeligt dagligdagens gøremål og erfaringer på poetisk og eksistentiel formel...