Page 1

LĂŚrerveiledning

AKSJON

2013

tXt-aksjonen 2013

1


tXt-aksjonen 2013: Smak D

ette er en introduksjon til årets lærerveiledning. Du finner den fullstendige lærerveiledningen med flere oppgaver og nettressurser på foreningenles.no. Oppgavene er utarbeidet av lærer Hege Fjeld i samarbeid med Foreningen !les.

D

u som lærer står fritt til å bruke tXt-aksjonen som du vil. Du kan bruke lærerveiledningen aktivt i undervisningen eller dele pocketboken ut til elevene og la det være med det. Vi oppfordrer imidlertid til å bruke tid til Smak og lesing på skolen.

A

ksjonsperioden er fra skolestart til svarfristen på konkurransen som er 1. februar 2014. Men det er fullt mulig å bruke antologien og lærerveiledningen utover aksjonsperioden. Antologien Hvert klassesett består av 30 pocketbøker, en film og en plakat. Antologien er satt sammen av 14 tekster som varierer i 2

Lærerveiledning Smak

innhold, sjanger og grad av lettlesthet. Noen tekster appellerer kanskje mest til 8. klassingen, mens andre for 10. klassingen. Her er noe for en hver smak. Antologien er redigert av Foreningen !les. Filmen Filmen er en reportasje fra utdelingen av Uprisen- årets ungdomsbok på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer i mai 2013. Den er produsert av FilmFaktisk. De har i tillegg laget fem forfatterintervjuer som ligger som ekstramateriell på foreningenles.no/ungdom/txt. Lydboken Lydboken er produsert som en DAISYbok. Den har en integrert DAISY-spiller som automatisk starter når du setter CD-en inn i en PC med Windows operativsystem. DAISY-boken kan også spilles av i en mp3-kompatibel CD-spiller eller andre mp3-spillere. Lydboken ligger også tilgjengelig på foreningenles.no. Lydboken er tilrettelagt og produsert av: Biblioteket for lyd og punkt (NLB).


Individuell fotokonkurranse Vinn MacBook Pro! Svarfrist 1. november

I

årets tXt-aksjon kan elevene delta i en fotokonkurranse. Bildene kan ende opp med å illustrere to artikler i neste utgave av Faktafyk som lanseres i januar 2014. Tekstene til to artikler ligger på nett. Temaene er miljøvern/grønn ungdom og hvordan det er å være på flukt.

E

levene må lese artiklene som ligger på foreningenles.no/ungdom/txt. Ta bilder som kan egne seg til å illustrere artikkelen/e i magasinet Faktafyk. Delta ved å tagge mobilbildet med #tXtSmak på Instagram. Elevene kan også laste opp bilder på våre nettsider. Foreningen !les må fritt kunne benytte alle innsendte bidrag. Gruppekonkurranse Vinn filmutstyr til klassen! Svarfrist 1. februar 2014

I

årets tXt-aksjon kan klassen delta i en ekstra spennende konkurranse. Den vil være en utmerket måte til å bruke norskfaget mer variert og praktisk på i forbindelse med antologien.

K

lassene oppfordres til å lage smaksprøver av visuelle og auditive opplevelser basert på et eller flere av utdragene i Smak. Mulighetene er mange. Elevene kan for eksempel utfordres til å bearbeide sine favorittutdrag om til film, bildefortelling, hørespill e.l. Konkurransen gir også gode muligheter til samarbeid mellom blant annet fagene norsk, kunst og håndverk og produksjon for sal og scene. Kriterier: Bidraget må bygge på en eller flere tekster fra Smak, og ikke ha en varighet over 10 minutter. Bidraget må være sammensatt av det visuelle og det auditive. Foreningen !les må fritt kunne benytte alle innsendte bidrag. Internett foreningenles.no er nettstedet hvor lærere finner lærerveiledning, evalueringsskjema og annen informasjon om Smak og Foreningen !les. foreningenles.no/ungdom/txt er aksjonssiden for elevene. Her finner elevene konkurranser, boktips, intervjuer med forfattere og evalueringsskjema.

tXt-aksjonen 2013

3


Tilbakemeldinger Alle som har fått Smak gratis tilsendt har forpliktet seg til å svare på vårt evalueringsskjema. Dere vil få en påminnelse per e-post. På foreningenles.no/ungdom/txt vil det ligge et evalueringsskjema for elever. Alle som svarer er med i trekningen av bokpremier. Aksjonen får økonomisk støtte gjennom “Plan for lesesatsingen 2010 - 2014”. Hva

4

Lærerveiledning Smak

som skjer etter 2014 er uvisst. I skrivende stund foreligger det ingen konkrete planer om en ny strategi. Derfor er det ekstra viktig å få et godt tilbakemeldingsgrunnlag fra dere, som vi kan bruke til å jobbe for videre økonomisk støtte til aksjonen. Kontakt E-post: les@foreningenles.no Telefon: 941 29 000 For lærere: foreningenles.no For elevene: foreningenles.no/ungdom/txt facebook.com/foreningen.les


Å BRUKE SMAK 2013 «Enhver skaper selv den bok han leser.» Ragnar Rudolf Eklund

H

va gir deg lyst til å lese en bok? Hva står det i en bokanmeldelse som får deg til å ta med en bok hjem? Det dreier seg nok ikke om bruken av metaforer eller andre litterære virkemidler, setningsstruktur eller bruk av komma, men om noe helt annet. Det handler om smak. Så hvilket språk, hvilke tilnærminger kan vise de mulighetene som finnes i en bok?

medpassasjerene på bussen så rart på dem fordi de lo høyt. Når man har kjent dette på kroppen, hvordan det føles når en bok gjør uutslettelig inntrykk, er det ingenting vi heller vil enn å oppleve den følelsen igjen. Og derfor er dette lærerveiledningen til et opplegg som dreier seg om hvordan man opplever litteratur. Det er Smak det handler om.

“I’m wondering what to read next.” Matilda said. “I’ve finished all the children’s books.”

D

et man sitter igjen med når man har lest en bok, er følelsene, tankene, spørsmålene. Om du ble engasjert, overrasket eller provosert. Kort sagt – den subjektive opplevelsen. Det som gir lyst til å lese en bok, er at noen forteller oss at den var så spennende at de ikke klarte å legge den fra seg. At de gråt gjennom hele fjerde kapittel, eller at

«Mathilda», Roald Dahl

U

ngdom generelt er ikke uinteresserte i bøker og lesing. Vi må bare bli flinkere til å hjelpe ungdom å finne frem til sin litteratur, det de opplever som engasjerende og aktuelt lesestoff. Det gir leselyst! Og kanskje skal ikke all tXt-aksjonen 2013

5


lesing ende i en skriftlig eller muntlig oppgave? Tenk bare på deg selv, hvis du etter hver bok du leste ble bedt om å skrive en utfyllende rapport ut fra en mal som spurte om sjanger, litterær periode, (og er nå teksten egentlig typisk for denne perioden,) handlingsreferat, tema og motiv, språklige og litterære virkemiddel – husk nå endelig å komme med konkrete eksempel, og ikke glem kildelisten! Hadde du istedet foretrukket å holde et foredrag for kollegaene dine, hvor dine prestasjoner i plenum skulle vurderes i forhold til muntlig, skriftlig og digital kompetanse, evne til å sammenfatte de viktigste momentene i stikkordsform, velge riktig illustrasjonsbilde for å understreke poengene og å ikke ta bort fokus fra hovedinnholdet, huske å snakke høyt og tydelig og å ha god kontakt med publikum – som kun sitter å venter på at du skal bli ferdig slik at de kan komme seg hjem til middag. Hvor mange bøker hadde du orket å lese? For de ivrige er ikke dette noe problem – de leser uansett. Men for de som ikke leser mer enn det de blir tvunget til på skolen, for elever som har et anstrengt forhold til bøker, så innebærer dette at hver eneste bok blir en uoverskuelig 6

Lærerveiledning Smak

arbeidsmengde. Mange mister motivasjonen før de i det hele tatt har åpnet boken og sett på første setning.

U

ndervisningsopplegget du finner i sin helhet på nettsidene våre, legger derfor først og fremst vekt på å motivere ungdom til lystlesing, nettopp ved å gi dem en liten Smak. Motivasjon og mestring, den nye nasjonale satsningen på ungdomstrinnet og arbeid med Ny Giv, har vært viktige inspirasjonskilder til dette opplegget. Du kan velge å arbeide muntlig eller skriftlig, eller begge deler ut fra hvilke ferdigheter du ønsker å øve, og elevene kan arbeide to og to, i små grupper eller i plenum ut fra hva du ser på som hensiktsmessig. Og viktigst av alt: DET FINS INGEN FASIT! Alt dreier seg om SMAK. Så kan ungdommene få ro til å spise seg mette, på det de liker best.

«Those who don’t belive in magic, will never find it» Roald Dahl


Opplegget

B

egge undervisningsoppleggene (pdffiler på foreningenles.no) er delt inn i tre deler, og hver av delene kan brukes uavhengig av hverandre. I det ene opplegget, «Smak 2013», brukes alle utdragene fra Smak, og i det andre opplegget, «Smak 2013, norske utgivelser», brukes kun de norske utgivelsene fra Smak. Det er vanskelig å si noe om tidsbruk, siden opplegget er laget slik at alle kan bruke så lang tid de ønsker på det. Det som er viktigst er at du venter med å dele ut Smak til du har funnet ut hva du ønsker å gjennomføre fra opplegget – siden den første delen dreier seg om å arbeide med assosiasjoner ut fra titler, omslagsillustrasjon og små utdrag.

D

u kan gjennomføre alle tre delene – i oppsatt rekkefølge, eller gjøre utvalgte deler, uavhengig av hverandre. På de tre siste sidene i pdf-dokumentene finner dere en mer utfyllende forklaring av opplegget, oversikt over hvilke kompetansemål og grunnleggende ferdigheter man arbeider med ved å bruke oppleggene. I tillegg er det laget noen ekstra forslag til mer omfattende muntlige og skriftlige oppgaver. Disse

dreier seg ikke om Smak, men dekker andre kompetansemål i læreplanen.

«Å vite hvordan man oppmuntrer, er kunsten ved å lære fra seg.» Henri Frédéric Amiel

M

ålet er å motivere til lesing, gjøre elevene bevisste på sine litterære preferanser, og å skape de gode samtalene om hva man leser og hvorfor man leser. Opplegget kan brukes uten at du trenger å anstrenge deg særlig i forberedelsesfasen. Skriv ut ønsket antall kopier av oppgavene fra nettstedet eller koble til en prosjektør og la alt være muntlig, så er du klar.

D

u som lærer kan forberede deg ved å lese gjennom opplegget på forhånd, velge ut det du ønsker å bruke og så gjennomføre det, eller du kan utfordre din egen Smak ved å sette deg i den samme situasjonen som elevene. Da gjør du bare de samme oppgavene som elevene gjør og er med på delingen sammen med dem. God fornøyelse! tXt-aksjonen 2013

7


En smaksprøve

K

lasse- eller gruppesamtale, som forberedelser til arbeidet med Smak:

1. Skriv ned tittelen på en bok du har lest, som du likte godt • • •

• •

Hva handlet den om (motiv)? Hvilken sjanger tilhørte den? Syns du boken hadde et tema, at forfatteren hadde noe han/hun syns det var viktig å formidle/ fortelle om. Var boken spennende? Tenk nøye etter - hva var det som fikk deg til å like den?

2. Gå gjennom notatene i klassen eller i grupper: • •

8

Hvor mange sjangre er representert? Hvilke motiv og tema er representert?

Lærerveiledning Smak

3. Handling eller spenning: • • •

Hvor viktig er det hva boken handler om? Hvor viktig er spenning? Hva betyr det egentlig at en bok er spennende? Kan det ha ulike betydninger – forklar. Ta utgangspunkt i de bøkene du/ dere har lest – var det handling eller spenning som var den viktigste grunnen til at disse falt i smak?

4. På hvilken måte kan alder, kjønn, familieforhold, bosted, religion, legning og lignende ha betydning for hvordan man leser en bok? 5. Hva tror du er det viktigste for at man skal lese og like en bok?

Lærerveiledning Smak  
Lærerveiledning Smak  

Lærerveiledning til tXt-aksjonen 2013 - Smak. Leselystaksjon i ungdomsskolen.

Advertisement