RUUTISET 1/2022

Page 1

6 | 2022

oy forcit ab:n asiakaslehti s.4

s.8

s.18

Pyry Venhon diplomi­työ

Esittelyssä: Boliden Kevitsa

Digitaalisella matkalla


sisällys

3

Pääkirjoitus

4

Pyry Venhon diplomi­työssä tutkitaan tärinöitä

7

”Matriisi-Mikko” Koivumäki siirtyy ansaituille eläkepäiville

Vastaava julkaisija: Joakim Westerlund

8

Työmaaesittelyssä: Boliden Kevitsa Mining Oy

Toimituspäällikkö: Oy Forcit Ab / Mari Halonen Yhteydenotot: mari.halonen@forcit.fi

11

Forcit Norway allekirjoitti sopimuksen Hæhre Entreprenørin kanssa

Agency: BMAB Creative

12

Louhintakorneri Päivä panostajan matkassa

toimitus: Forcitintie 37 10900 Hanko Puh. 040 869 0417 Faksi: 0207 440 225

Taitto: Days Agency Oy

Typettömän ympäristö­ystävällisen louhinta­räjähdys­aineen kehitystyö on edennyt kohti kenttäkokeita

16

FORCIT Consulting Koulutustarjontamme laajeni merkittävästi vuoden 2022 alusta alkaen

18

Digitaalisella matkalla ­integroitujen järjestelmien suorituskyky kasvaa

19 Jatkossa VipNordic-etäseuranta- ­järjestelmää voi käyttää myös mobiililaitteella 20

Sustainability in short 2021 on julkaistu

22

Ilmoitusasiat

26

Kurssit

Painopaikka: Newprint Oy ISSN 1796-0193 (painettu) ISSN 2737-1794 (verkkojulkaisu) Kansikuva: Janne Lehto, Forcit Explosives "Kevitsan Seida (RR901) on ensimmäinen 2-pumppuinen MEMU-laitteisto Suomessa ja rakennettu Kevitsan isoa kaivosoperaatiota varten. Se on 27 t tankkikapasiteetillaan samalla Suomen suurin panostusajoneuvo."

OY FORCIT AB PL 19, 10901 Hanko www.forcit.fi


3

ruutiset 6 | 2022

Tervehdys parahin Ruutisten lukija,

K

esä on täällä Hangossa edennyt jo varsin pitkälle. Veneet ovat vesillä, hauen kutu ohi ja nurmikot haravoitu. Aika edellisten Ruutisten jälkeen on ollut vähintäänkin mielenkiintoinen. Koronasta on kutakuinkin selvitty vain päätyäksemme uuteen myllerrykseen itäisen naapurimme erityisoperaation vuoksi. Kaikilla meillä on ollut kädet täynnä töitä, ja päivät ovat täyttyneet erinäisten pikkukriisien selvittelystä rutiinien hoitamisen sijaan. Räjähteiden ja muidenkin kulutustuotteiden hintataso on karannut käsistä ja saatavuuskin on ollut vaakalaudalla. Kohonnut yleinen hintataso tulee valitettavasti vääjäämättä näkymään alallamme kahdella eri tapaa. Vallitsevan kriisin ja vihreän siirtymän vaikutuksesta kaivoksilla tulee menemään lujaa ja volyymit ovat vahvassa kasvussa, kun taas samaan aikaan osa infraurakoista tulee supistumaan, viivästymään ja jopa peruuntumaan rakennuttajien muuttuneiden taloudellisten edellytysten vuoksi. Forcitin onneksi meillä on toinen tukijalka, meidän Defence-liiketoimintamme. Defence-tuotteiden kysyntä on ollut viimeaikaisen kehityksen myötä korkein mahdollinen ja tämän vuoksi onkin odotettavissa, että Forcitin kannattavuus tulee kokonaisuudessaan olemaan hyvä siviilipuolen poikkeuksellisen vaikeista ajoista huolimatta. Tämän lehden painopiste on työn tekemisessä. Lukemalla lehden kannesta kanteen saat paremman kuvan siitä, missä mennään oikeasti työmaatasolla, hieman eri kulmista erityyppisiä operaatioita katsottuna. On hyvä välillä laittaa hetkeksi sivuun kustannusasiat, globaalit kriisit, kestävät kehitykset ynnä muut ja katsoa tilannetta työmaan silmin ja tarkastella sitä oikeaa tekemistä. Tässä nykymenossa helposti konkreettinen tekeminen jää sivurooliin kaikkien muiden niin kovin tärkeiden asioiden näytellessä pääroolia.

Koronan jälkeen on taas tullut mahdolliseksi sekä hyväksytyksi tavata ihmisiä kasvokkain ja jopa suotuisissa olosuhteissa ilman maskia. Tämä muutos on muutos parempaan, ja tuskin maltan odottaa, että tapaamme taas lukuisilla messuilla ja “päivillä”, joita taas aletaan järjestää. Ensimmäinen isompi tapaaminen oli Hyvinkäällä pidetty Maxpo. Syksyllä luvassa on merkittäviä tapahtumia kuten Eurock Espoossa ja FinnMateria tutusti Jyväskylässä. Toivon, että saavutte tapahtumiin runsain joukoin ihmettelemään kaikkia mahdollisia alan uutuuksia ja ihan vaan vaihtamaan kuulumisia, niin kuin aiemmin oli tapana. Toivotan kaikille Ruutisten lukijoille oikein rauhallista kesää, sillä voimia tarvitaan roppakaupalla, ennen kuin pääsemme palaamaan normaalimpaan urakkatilanteeseen.

Tommi Halonen COO & Executive Vice President, Explosives


ruutiset 6 | 2022

4

Forcit mukana alan tutkimustyössä:

Pyry Venhon diplomi­ työssä tutkitaan tärinöitä Teksti Pyry Venho ja Mari Halonen


ruutiset 6 | 2022

5

T

oukokuussa 2022 valmistui vuoden mittainen louhintatärinään keskittyvä tutkimustyö, jota Forcit, yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa, oli mukana sponsoroimassa. Sponsorointi tapahtui räjähdetoimitusten, asiantuntijapalveluiden sekä tärinämittauskaluston muodossa. Tutkimus tehtiin diplomityönä, jonka tilasi INFRA ry:n louhintajaosto RIL 253-2010 Rakentamisen aiheuttamat tärinät -ohjeistuksen päivitysehdotuksen tueksi. Diplomityöstä ja tutkimuksesta vastasi Aalto yliopistossa opiskelujaan päättävä teekkari, Pyry Venho, ja työn ohjaajana toimi DI Tuomo Hänninen. Työssä tutkittiin tärinää, joka syntyy louhintaräjäytysten yhteydessä. Aluksi suoritettiin alan asiantuntijoiden haastatteluilla tuettu kirjallisuuskatsaus, jossa tutkittiin, miten tärinä aiheuttaa vaurioita rakenteisiin, minkälaisia nykyisiä suomalaisia ja ruotsalaisia ohjearvoja on, mikä on niiden historia sekä sitä, miten nykyistä tärinäohjeistusta voisi edelleen parantaa. Kirjallisuuskatsauksen jälkeen tehtiin mittava empiirinen koe. Kokeessa rakennettiin testirakennus, josta mitattiin vieressä tehtyjen koeräjäytysten tärinöitä ja tarkasteltiin vaurioiden syntymistä. Mittauspisteitä oli yhteensä 12, ja koerakenne oli perustettu osittain kiinteästi kallionvaraiseksi, osittain maanvaraiseksi. Tärinää mitattiin eri puolilta rakennetta sekä lisäksi kolmesta pisteestä kalliosta. Koeräjäytyksissä mukana olivat Forcitilta räjäytysteknisinä asiantuntijoina Jarkko Manninen sekä Alvar ­Martiskainen sekä tärinämittarien asennuksesta vastasi konsultti, J ­ ari-Pekka Lagerkrans.

10 m x 10 m kokoinen muottiharkoista rakennettu betonirakenne nousi Vihtiin Terrawisen murskelouhokselle. Koeräjäytyksiä suoritettiin kolme kappaletta kahden mitatun tuotantoräjäytyksen lisäksi. Eri koeräjäytyksissä etäisyyttä pienennettiin 35 metristä 10 metriin ja momentaanista panosmäärää kasvatettiin 50 kg:sta 100 kg:aan ja edelleen 150 kg:aan. Tuotantoräjäytyksissä momentaaninen panosmäärä oli suurimmillaan 480 kg ja etäisyys reilu 100 metriä.


ruutiset 6 | 2022

6

Tässä tutkimuksessa taajuuden ei todettu juurikaan muuttuvan tutkituilla etäisyyksillä, jolloin siirtymän tai taajuuden mittaus on kannattavaa suorittaa lähietäisyyksillä. Koeräjäytyksissä huomattiin vaurioiden syntyvän louhintatärinän siirtymän arvojen mukaisesti sekä koeräjäytysten hidasteaikojen vaikuttavan tärinän taajuuteen merkittävästi. Huomattiin myös, että tärinä kallioperässä painottui pituussuuntaisiin tärinöihin, mutta rakenteeseen siirtyessä pysty­ suuntainen komponentti oli merkittävämpi kuin vaakasuuntaiset komponentit. Ainoa tärinän poikkeavuus rakenteessa oli seinän keskeltä mitatut tärinät. Siinä seinää vasten kohtisuora komponentti oli suurin, sillä seinä jäi värähtelemään keskeltä pidempään muihin mittauspisteisiin verrattuna. Tässä tutkimuksessa taajuuden ei todettu juurikaan muuttuvan tutkituilla etäisyyksillä, jolloin siirtymän tai taajuuden mittaus on kannattavaa suorittaa lähietäisyyksillä. Koska työn mittaustulokset olivat monipuolisia ja testijärjestelyt sekä koerakennukset oli tehty tutkimukselle tyypilliseen tapaan tarkasti ja standardien mukaisesti, on aineistossa paljon dataa, jota voidaan vielä jatkossa hyödyntää. Kerättyjä mittaustuloksia tullaan todennäköisesti hyödyntämään mahdollisissa jatkotutkimuksissa, joita tullaan teetättämään myöhemmin INFRA ry:n toimesta. Työ on saatavilla julkaisemisen jälkeen Aalto-­ Yliopistosta sekä suoraan työn tekijältä, Pyry Venholta pyry.venho@ains.fi. y

INFO:

Mukana mahdollistamassa tutkimustyötä Infra ry:n louhintajaoston lisäksi ovat olleet: Bergwerk, Forcit Explosives, Forcit Consulting, Terrawise, Destia, Rudus, Lammi, A-Insinöörit sekä Louhintakonsultit.

Kuvassa tyypillinen halkeama. Halkeamia muodostui yhteensä 11 kappaletta, joista yksi oli anturassa.


ruutiset 6 | 2022

7

”MATRIISI-MIKKO” Koivumäki siirtyy ansaituille eläkepäiville FORCITIN VIHTAVUOREN TEHTAAN pitkäaikaisen K810 mat-

riisiyhdistelmän kuljettajan, Mikko Koivumäen, työura tulee päätepisteeseensä 31.7.2022 hänen siirtyessään ansaituille eläkepäiville. Mikon työura matriisin parissa alkoi vuonna 2012, ensin alihankkija Kiito-Simeoniin palveluksessa ja vuodesta 2018 Forcitin palkkalistoilla. Ennen matriisiajon alkua Mikko on ehtinyt istua yhdistelmäauton ratin ja penkin välissä jo vuodesta 1979. Vuosittaisten ajokilometrien pyöriessä 100 000150 000 km välillä on Mikko koko uransa aikana ajanut yli kymmenen kertaa maapallon ympäri. Tuotteitakin on tullut toimitettua. Pelkästään Forcitin aikana Mikko on toimittanut matriisia asiakaskohteisiin yli 12 miljoonaa kiloa. Mikko on ollut erittäin pidetty työkaveri. Hän on aina hyvällä tuulella ja valmiina auttamaan. Mikko on myös jakanut positiivista elämän asennettaan meille työkavereille. Hyvä esimerkki tästä on hänen lähestymistapansa aikaan ja rahaan. ”Tuntitöissä aika ei kulu, vaan sitä kertyy” on Mikko todennut. Asiakaskohteissa Mikko on jatkanut samalla linjalla kuin työkavereiden kanssa ja palaute hänestä on ollut vain ja ainoastaan positiivista. Alla muutama kommentti Mikon pitkäaikaisten toimituskohteiden henkilöstöltä: Ammattimaisempaa henkilöä ei tähän hommaan voi olla, homma hoituu hymyssä suin, kelissä kuin kelissä – Mika Viinamäki, Tapojärvi Sotkamo

Joka ei Mikon kanssa pärjää, saa katsoa peliin – Toni Qvick, Pyhäsalmi Mine

Positiivinen, toivottu vieras työmaille, aina hyvällä tuulella – Eero Brännare, Skanska Infra (mm. E12 Valtari, Sulkavuori, Savilahti)

Mikon jäädessä pois työelämästä, jää meille Forcitlaisille isot saappaat täytettäväksi.


ruutiset 6 | 2022

8

Työmaa esittelyssä:

BOLIDEN KEVITSA MINING OY Teksti Jussi Saavalainen Kuvat Forcit


ruutiset 6 | 2022

9

Kevitsan kaivos: Boliden Kevitsa on Sodankylässä sijaitseva monimetallikaivos, jonka päätuotteet ovat kupari- ja nikkelirikasteet. Rikasteet sisältävät myös kobolttia, platinaa, palladiumia ja kultaa. Geologian tutkimuskeskus (GTK) löysi Kevitsan malmiesiintymän vuonna 1987 ja kaivoksen tuotanto käynnistyi vuonna 2012 First Quantum Mineralsin toimesta. Kesäkuussa 2016 kaivos siirtyi nykyisen toimijan, Boliden-konsernin, hallintaan. Bolidenin liiketoimintamalliin kuuluvat malminetsintä, kaivokset, sulatot ja metallien kierrätys. Vuonna 2021 Kevitsassa irrotettiin kiveä noin 34 M tonnia, josta malmin osuus oli 29 %. Malmirikaste toimitettiin Kevitsasta Bolidenin omille sulatoille Harjavaltaan ja Rönnskäriin. Kaivoksen on arvioitu toimivan vielä 10–15 vuotta.

Kevitsan kaivos on merkittävä paikallinen toimija. Se työllistää suoraan noin 580 henkilöä sekä noin 300 alihankkijoiden työtekijää, joista suurin osa osuu Sodankylässä tai sen naapurikunnissa. Boliden Kevitsa maksoi vuonna 2021 yhteisöveroa yhteensä 28 000 000 euroa. Kevitsan kaivoksella panostetaan uusiin teknologioihin ympäristövaikutusten minimoimiseksi, energiatehokkuuden parantamiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Kaivos on investoinut merkittävästi varsinkin sähkökäyttöisiin työkoneisiin (porat ja lastauskoneet). Viimeaikaisin projekti sähkökäyttöisen kaluston lisäämiseksi on parasta aikaa työn alla oleva sähkötrolleyrata isoille kiviautoille. Tällä järjestelyllä osa kiviautojen ajamasta matkasta hoidetaan sähkömoottorien avulla perinteisen dieselin sijasta. Forcit Kevitsan kaivoksella:

Reikäpainemittauksen esittelyä henkilöstölle tuotannon lomassa. RR901 tankattavana Kemiittiasemalla.

Forcit aloitti tammikuussa 2021 Kevitsan kaivoksen räjähdetoimittajana. Toimitussopimukseen kuuluu räjähteiden lisäksi myös koko panostusprosessi. Forcitin osuus ­louhinnasta


ruutiset 6 | 2022

alkaa reikien pohjaamisesta ja päättyy räjäytykseen. Siinä välissä Forcitin osaava henkilöstö hoitaa Kemiitin pumppauksen porareikiin, reikien täkkäyksen sekä nallien kytkennän. Myös rakolinjapanostus tapahtuu Forcitin toimesta. Kevitsan kaivoksen suuret tuotantovolyymit vaativat myös innovatiivista, uudenlaista ja tehokkaampaa kalustoa. Kevitsan Kemiittipanostusta varten Forcitin Bulk Fleet-osasto, suunnitteli ja toteutti Forcitin ensimmäisen kahdella erillisellä panostuslinjalla varustetun avolouhoskäyttöön tarkoitetun Kemiittiauton, joka sai käyttöönotossaan nimekseen Kevitsan Seita (RR901). Auton hyötykuorma on noin 24 tonnia ja kahden panostuslinjan ansiosta sillä päästään yli 250 kg/min panostusnopeuteen. Poraus- ja panostusprosessin hallintaan Boliden ­Kevitsa ja Forcit ovat yhdessä kehittäneet Forcitin tarjoamaa ­O -PitOperations-sovellusta (aiemmin ForDEX). Sovelluksen avulla prosessin eri osapuolet saavat ajantasaisen porareikäkohtaisen poraus- ja panostusprosessin tilannekuvan joko tabletin tai PC:n ruudulta. O-PitOperations:n käyttöönotto kaivosyhtiön porareille on parasta aikaa menossa. Forcitin henkilöstö on käyttänyt sovellusta toimitussopimuksen alusta asti. y

10

Kevitsan kaivoksella panostetaan uusiin teknologioihin ympäristövaikutusten minimoimiseksi, energia­ tehokkuuden parantamiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Panostaja, Valtteri Suvinen, tarkastaa reikätietoja O-PitOperations-sovelluksella.


ECM3 -2-pumppuinen tunnelipanostuslaite sekä laitteen mukana tulevat pilvipalvelut ml. Power BI-panostusraportit käytössä Kvithammerin työmaalla”

Tunnelirakentaminen Norjassa:

Forcit Norway allekirjoitti sopimuksen Hæhre Entreprenørin kanssa

FORCIT NORWAY ALLEKIRJOITTI helmikuun lopulla so-

pimuksen Hæhre Entreprenørin kanssa Kvithammer – Åsenin tieprojektiin liittyen. Työmaa sijaitsee lähellä Værnesin lentoasemaa Trondheimin pohjoispuolella (Keski-Norjassa). Projektissa louhitaan yhteensä 14,6 kilometriä tunnelia, jonka profiili on 80 m2. Lisäksi projektiin kuuluu noin 800 000 m3:stä avolouhintaa. Asiakkaalle on toimitettu uudistettuja EMC3 -panostusyksiköitä ja lisäksi Forcit toimittaa kaikki räjäytysnallit ja myös kappaletavarat. Sopimus on voimassa yli 3 vuoden ajan, ja sen arvo on merkittävä. Tämä projektisopimus saatiin maaliin pohjoismaisten Forcit-yritysten tiiviin yhteistyön ansiosta.


ruutiset 6 | 2022

LOUHINTAKORNERI

Päivä panostajan matkassa Teksti Saila Pesonen

Miltä näyttää panostustyömaa ummikon silmin? Viestintäkoordinaattori Saila Pesonen seurasi ylipanostaja Antti Liukolan kintereillä yhden työpäivän ajan. AIKAINEN HERÄTYS

Yön pimeydessä liikkuu vain liukasliikkeinen lumikko ja muutamia huomioasuisia Forcitin työntekijöitä. Aamu Orikorven räjähdevarastolla on alkanut reilusti ennen auringonnousua. Ylipanostaja Antti Liukola on minua vastassa, ja ryhdymme keräämään pakettiautoon ja peräkärryyn päivän työssä tarvittavia räjähteitä, nalleja ja muita varusteita. Päivä panostajan matkassa voi alkaa! Kiinnitän heti huomiota siihen, että räjäytykseen valmistautuminen vaatii tarkkaa ja osaavaa ennakkosuunnittelua, jotta mukaan tulee pakattua oikea määrä oikeanlaisia räjähteitä. Antti on tehnyt räjäytettävästä kentästä etukäteen suunnitelman O-Pitblast-ohjelmalla. Mukaan otettavista laatikoista luetaan viivakoodi, jotta ne siirtyvät Track & Trace -järjestelmässä varastoinnista kuljetukseen. Myös kuljetus vaatii etukäteissuunnittelua ja tietämystä, ettei räjähdemäärä ylitä lain sallimaa määrää ja jotta nallit ja räjähteet ovat turvallisen väli­matkan päässä toisistaan. Kun kaikki tarvittava on kyydissä, Antti laittaa auton eteen ja taakse räjähtävistä aineista varoittavat kyltit ja suuntaamme kohti työmaata.

12


ruutiset 6 | 2022

13

LOUHINTAKORNERI KOHTEESSA

Hymy on herkässä, kun paperit ovat kunnossa. Työpäivä alkaa ennen aamun valkenemista.

Pysähdymme matkalla aamupuurolle ja saavumme päivän kohteeseen klo 7. Kyseessä on maanrakennus- ja louhintayritys NHP-Yhtymän kerrostalotyömaa Helsingin Haagassa, jonne on tilattu Forcitin panostuspalvelua. Antille paikka on jo ennestään tuttu. Olen edellisenä päivänä testannut kotona asiaan kuuluvaa turvavarustearsenaalia ja ehkä hieman hihitellytkin peilin edessä ulkoasulleni. Kun pääsen Antin perässä työmaaportin raosta varsinaiselle työmaalle, ei varustautuminen enää tunnukaan yhtään liioitellulta. Vilkkaalla työmaalla pyörii yhtä aikaa kolmekin valtavaa kaivinkonetta ja porakone. Louhitut kivenlohkareet ja liukkaaksi kerrokseksi pakkautuva nuoskalumi haastavat tasapainoa. Olen hyvilläni siitä, että päälläni on kirkuvan oranssi vaatetus, jalassa turvakengät, päässä kypärä sekä lasit ja korvilla kuulosuojaimet. Panostuskentän valmistelu alkaa intensiivisellä porareikien etsinnällä, sillä osa edellisviikolla poratuista rei’istä on kadonnut jään ja lumivaipan alle poratulpista huolimatta. Antti on saanut päivän ajaksi käyttöönsä muutaman avustajan tilaajan puolesta, joten ihan yksin ei etsintätyötä tarvitse onneksi tehdä. Kun reiät ovat löytyneet, laitetaan reikiin räjähteet ja nallit suunnitelman mukaisesti. Tätä ennen räjähteet on siirretty Track & Trace -järjestelmässä kuljetuksesta asiakkaan haltuun. Seuraavaksi porareikiin laitetaan etutäyte (sepeli). Vielä reikien paikkojen tallentaminen satelliittipaikantimella ja pintahidasteet paikoilleen, minkä jälkeen kenttä alkaa pikkuhiljaa olla kumimattoja vaille valmis räjäytystä varten. Antin pitkä kokemus näkyy valmisteluvaiheessa monessa asiassa: liikkeet ovat harkitut, kaikki pikkuniksit hanskassa ja solmuntekotaidoista voisi olla merimieskin kateellinen. Jos pieniä pulmia ilmaantuu, niihin löytyy jouhevasti ratkaisu. KAUPUNGIN SYKKEESSÄ

Haagan työmaasta tekee haasteellisen sen sijainti keskellä tiheästi asutettua aluetta. Aivan työmaa-aitojen ulkopuolella kulkee jatkuvasti lenkkeilijöitä, koiranulkoiluttajia ja autoja. Jos normaalitilanteessa räjähteitä valvotaan kahdella silmällä, kannattaa näin vilkkaassa ympäristössä olla vielä kolmas silmä selässä. Työmaan läheisyydessä sijaitsee vanhempia kerrostaloja, joten turvallisuuden lisäksi myös tärinän ja melun hallinta ovat erityisen tärkeässä roolissa.


ruutiset 6 | 2022

14

LOUHINTAKORNERI

Panostustyön tiimellyksessä saammekin paikalle yllätysvieraita: Poliisi on saanut lähitalon asukkaalta ilmoituksen melusta, ja räjäytystyömaan asiakirjat halutaan tarkistaa. Forcitin pakettiauton takaosa muuntuu hetkessä käteväksi toimistotilaksi, josta käsin Antti esittelee poliiseille lupa­ kirjansa ja räjäytyssuunnitelman. Paperit ovat kunnossa ja poliisit toivottavat hyvää päivän jatkoa. ENSIMMÄINEN PUM!

Kun kenttä on valmis ja peitelty huolellisesti autonrenkaista tehtyjen kumimattojen alle, on aika valmistautua päivän ensimmäiseen räjäytykseen. Koska alueella liikkuu paljon ihmisiä, tarvitaan lähialueen tyhjentämiseen monta henkeä. Minäkin pääsen vartioimaan yhtä polkua ”tikkari” kädessä. Kun viimeisetkin ohikulkijat ovat turvallisen välimatkan päässä, kaikuu ilmoille voimakas varoitusääni, jonka päätteeksi Antin laukaisema räjähdys hyppäyttää rengasmattoja hillitysti ylöspäin. Mitään action-elokuvista tuttuja lieskoja ja savupilviä ei näy, vaan räjäytys sujuu asutulle alueella sopivalla tavalla, eli turvallisesti ja vähäeleisesti. Käymme katsomassa, miltä lopputulos näyttää, ja ­Antti sanoo olevansa tyytyväinen. Kalliota ei ole räjäytetty ”summa­ mutikassa” pirstaleiksi, vaan sitä on samalla muotoiltu: taakse on haluttu sileä ja tasainen reuna ja kentän takaosaa ei ole räjäytetty yhtä syvältä kuin etuosaa, sillä sinne tulee talon perustuksien sijaan talotekniikkaa ja piha-aluetta. Antti on ennen räjäytystä vienyt satelliittipaikantimella mitatut reikien paikat O-Pitblast-ohjelmistoon, ja viimeistellyt räjäytykseen liittyvän dokumentoinnin. Räjäytyksen jälkeen kirjataan vielä ylös lähitalojen seiniin kiinnitettyjen tärinämittareiden tallentamat tiedot räjäytyksestä. Tärinät pysyvät päivän kaikkien räjäytysten osalta sallituissa rajoissa.

Antti Liukola käyttää ­apunaan panostuskeppiä.

PANOSTAJALTA VAADITAAN:

• Säänkestävyyttä • Omatoimisuutta • Yhteistyökykyä • Turvallisuushakuista ajattelutapaa

YHTEISTYÖTÄ JA OMATOIMISUUTTA

Lounaan jälkeen toiseen ampuun valmistautuminen sujuu ensimmäisestä räjäytyksestä tutulla rutiinilla. Antin ja muiden työmaan työntekijöiden toimia seuratessa minulle käy yhä selvemmäksi, että panostaminen on yhdistelmä päätöksen­ tekotaitoja vaativaa itsenäistä työskentelyä sekä tiivistä yhteistyötä. Panostajalla on suuri vastuu, ja jokainen päätös vaikuttaa lopputulokseen ja turvallisuuteen. Yhteistyötaitojen on puolestaan oltava kunnossa, sillä panostaja tekee usein työtään osana panostustiimiä ja yhtenä työmaan monista toimijoista.

• Kärsivällisyyttä • Ennakkosuunnittelutaitoa • Kykyä soveltaa • Osaamista erilaisten tietojärjestelmien ­käyttämisestä • Halukkuutta oppia uutta • Tietoa räjähteistä ja niiden käyttötarkoituksista • Tietoa laista ja asetuksista


ruutiset 6 | 2022

15

LOUHINTAKORNERI

Panostajalla on suuri vastuu, ja jokainen päätös vaikuttaa lopputulokseen ja turvallisuuteen.

AI NIIN – SE IRTOKIVI!

Myös toinen räjäytys suunnitelmien mukaan, ja alamme keräillä kamppeita kasaan. Päivän työt eivät kuitenkaan ole vielä tässä, sillä yhtäkkiä Antti muistaa, että tarkoitus oli räjäyttää myös iso irtokivi. Kiveen on porattu yksi reikä, mutta reikä ei ole optimaalisessa asennossa, ja kivi sijaitsee muutenkin liian lähellä autotietä. Taas yhteistyö pelaa, ja ystävällinen kaivinkonekuski pyörittää kiven parempaan asentoon ja paikkaan ja kasaa vielä ympärille hieman murskevallia, jonka päältä räjähteet saadaan sujautettua kiven sisään. Autonrenkaista valmistettujen räjäytysmattojen sisään kääritty kivi näyttää mustalta pääsiäismunalta ja räjähtää hallitusti kappaleiksi.

Typettömän ympäristö­ystävällisen louhinta­räjähdys­ aineen kehitystyö on edennyt kohti kenttäkokeita KIRJOITIMME RUUTISTEN VUODEN 2019 toisessa numerossa aloittamastamme projektista typettömän louhintaräjähdysaineen kehittämiseksi. Tutkimustyö on jatkunut raaka-aineiden testauksilla oikeanlaisen tuoteversion löytämiseksi. Lisäksi laboratoriossa on suoritettu valtava määrä yhteensopivuuskokeita eri tuoteversioilla eri kaivosvesi- ja kivinäytteiden kanssa. Näitä kokeita tullaan edelleen jatkamaan, sillä niiden perusteella saamme keskeistä tietoa uuden tuotteen käyttöturvallisuudesta. Kokeiden perusteella jatkamme koostumuksen optimointia. Projekti on nyt edennyt siihen vaiheeseen, että tuote on saanut rajatun CE hyväksynnän koetoimintaa varten. Tämä on merkittävä askel kenttäkokeiden luvittamista ajatellen. Uuden koevalmistukseen vaadittavan panostuslaitteiston myötä uskomme, että louhintateknisten ominaisuuksien testaamiseen kenttä­ olosuhteissa päästään seuraavien askelten myötä.

PÄIVÄ PULKASSA

On tullut aika kiittää Anttia kärsivällisestä opastuksesta ja ylipäätänsä mukaan ottamisesta. Olen oppinut paljon panostamisesta ja moni teoriassa tietämäni on saanut vahvistusta käytännön toiminnan seuraamisesta. Yhteenvetona voisin todeta, että panostajan työ on monipuolista ja vaativaa, ja on hienoa, että Forcitilla on töissä ammattitaitoisia tekijöitä kuten Antti, joka on palvellut asiakkaitamme innolla jo yli 30 vuoden ajan. y

INFO:

Mikäli haluat lukea projektin taustoista ja tavoitteista, löydät artikkelin helpoiten kotisivuiltamme osoitteesta www.forcitexp­ losives.fi/ruutiset. Lehdet ovat selattavissa aikajärjestyksessä.


ruutiset 6 | 2022

16

FORCIT CONSULTING

Koulutustarjontamme laajeni merkittävästi vuoden 2022 alusta alkaen Teksti Janne Nieminen ja Harry Rantahakala


17

ruutiset 6 | 2022

FORCIT CONSULTING

F

orcit Consultingilla on pitkät perinteet louhinta- ja räjäytysteknisten koulutusten järjestämisessä. Tämän vuoden alusta koulutustarjontaan saatiin merkittävä laajennus ja jatkossa toimestamme on saatavilla myös ADRkoulutuksia, linja- ja kuorma-autonkuljettajien ammattipätevyyskoulutusta sekä turvallisuusneuvonantajan koulutuksia. Kouluttajana näillä kursseilla toimii Harry ­Rantahakala, jolla on pitkä kokemus turvallisuusalalta ja lisäksi hän on toiminut linja- ja kuorma-autonkuljettajien ammattipätevyyskouluttajana sekä turvallisuusneuvonantajana. Kursseja järjestetään pääkaupunkiseudun lisäksi myös muualla Suomessa.

Toistaiseksi kysytyin koulutuksemme liittyy kuorman varmistamiseen. Taustalla on vuonna 2021 muuttunut lainsäädäntö. Muutokset aiempaan lainsäädäntöön ovat merkittäviä, joten kuljetusyritykset, kuljettajat ja ammattioppilaitokset ovat halunneet päivitystä osaamiseensa. TURVALLISUUSNEUVONANTAJAN KOULUTUS AUTTAA YMMÄRTÄMÄÄN VAARALLISIIN AINEISIIN LIITTYVÄÄ TIETOISUUTTA

Turvallisuusneuvonantajan koulutuksen tarkoituksena on lisätä turvallisuusneuvonantajien ja kuljettajien tietoisuutta vaarallisten aineiden kuljetusten määräyksistä, lisätä ymADR – AJOLUVAN PERUS- JA märrystä turvallisen kuljetuksen edellyTÄYDENNYSKOULU­T UKSET MUOToistaiseksi kysytyin tyksistä sekä parantaa kelpoisuutta toimia DOSTAVAT PÄÄOSAN UUDESTA turvallisuusneuvonantajana. koulutuksemme KOULUTUS­T ARJONNASTA Järjestämme myös turvallisuusneuliittyy kuorman vonantajan kokeisiin liittyvää valmentaValtaosa uudesta koulutustarjonnasvarmistamiseen. vaa koulutusta sekä vaarallisten aineiden tamme on erilaisia ADR – koulutuksia, tiedostavaa koulutusta. Lisäksi vaarallisia joita järjestetään perusajolupa- ja täyainetta käsittelevien yritysten on mahdoldennyskoulutuksina. Näiden lisäksi järlista saada kauttamme henkilökunnan perehdytykseen liittyjestämme ADR – erikoiskursseja, kuten räjähdekuljetusten vää laissa määrättyä yleistä tiedostavaa koulutusta. erikoiskursseja. ADR – koulutukset tukevat hyvin aiempaa koulutustarjontaamme ja lisäksi kohderyhmä on osittain KOULUTUKSIA MONESSA MUODOSSA, OSIN MYÖS ETÄsama. Mikäli esimerkiksi panostaja kuljettaa työssään räjähKOULUTUKSINA teitä yli ns. vapaarajan, on hänellä oltava kuljettamiseen oikeuttava ADR – ajolupa. Avointen ja yrityskoulutusten lisäksi järjestämme myös ADR-viranomaiskoulutusta, muun muassa PoliisiammattiKUORMA- JA LINJA-AUTON KULJETTAJAN AMMATTI­ korkeakoulun opiskelijoille. Lisäksi osallistumme erilaisten PÄTEVYYDEN JATKOKOULUTUKSET sidosryhmien tilaisuuksiin, joissa voidaan esimerkiksi vaihtaa ajatuksia tulevaan tai jo voimassa olevaan lainsäädäntöön. Kuorma- ja linja-autonkuljettajan suorittama ammattipätevyys on voimassa viisi vuotta ja tästä syystä koulutustarvetta ADR- ja ammattipätevyyskoulutusten lisäksi järjestämme on etenkin isommassa yrityksessä lähes jatkuvasti. Kuljettamyös ensiapu- ja työturvallisuuskortti-koulutuksia. Osa koujien ammattipätevyyksiin liittyviä koulutuksia tarjoamme ns. lutuksistamme on saatavilla myös etä- ja verkkokoulutuksina. avoimina koulutuksina sekä yrityksille räätälöityinä ammatAjantasaisen koulutustarjonnan ja lisätietoa koulutuksistipätevyyskoulutuksina. Nämä ”räätälöidyt” tai yksilöidyt ta löydät nettisivujemme kautta: yrityksen tarpeeseen liittyvät koulutukset ovat olleet tänä www.forcitconsulting.fi/adr-tna-ja-ammattipatevyys keväänä erittäin kysyttyjä. koulutukset


ruutiset 6 | 2022

18

Digitaalisella matkalla ­integroitujen järjestelmien suorituskyky kasvaa Teksti Hector Parra, Mari Halonen

K

aivos- ja louhinta-alan yhtiöt käyttävät yhä enenevässä määrin teknologialähtöisiä lähestymistapoja parantaakseen päätöksentekoaan ja tehostaakseen liiketoimintaansa. Digitaalisten teknologioiden ja datan mielekäs käyttö on viime vuosina lisännyt huomattavasti ymmärrystä eri kaivos- ja louhintaprosessien teknisistä osa-alueista, niiden saumattomasta yhteen liittämisestä sekä roolista kestävyyteen liittyvän arvon luomisessa. Nämä ponnistelut ovat viime kädessä johtaneet työkalujen ja alustojen kehittämiseen. Luodut digitaaliset ratkaisut tunnistavat tehokkaasti toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen optimointiin. Käytännön näkökulmasta kaikkien kaivos- ja louhinta­ teollisuuden arvoketjun teknologioiden integrointi digitaalisiin järjestelmiin on tärkeää odotetun lisäarvon saavuttamiseksi. Tällaisia järjestelmiä kehitetään yleisesti asteittain ja niiden avulla pyritään tarjoamaan päätöksentekijöille ajan myötä vastauksia yhä monimutkaisempiin kysymyksiin. Nämä integroidut järjestelmät alkavat yleensä kuvailevasta tilasta, jossa ne pyrkivät kerätyn datan avulla kuvaamaan perusteellisesti ja tarkasti prosessien ja samalla koko toiminnan todellisuuden. Seuraavaksi ne kehittyvät kohti ennakoivaa tilaa, jossa järjestelmät voivat myös mallintaa ja ennakoida keskeisiä tuloksia ja suoritusindikaattoreita. Lopulta nämä järjestelmät saavuttavat aidosti ohjailevan tilan, jossa ne voivat suositella toimintatapoja aiemmin luotujen oivallusten ja yrityksen erityisten toiminta- ja liiketoimintatavoitteiden perusteella.

Tulevaisuudessa kaivos- ja louhinta-alan yhtiöt on varustettu fyysisillä ja digitaalisilla järjestelmillä, jotka mahdollistavat automaattisen ja joustavan päätöksenteon mahdollisimman pienellä viiveellä ( jopa reaaliajassa). Nämä uudet ominaisuudet parantavat heidän kykyään hallita jatkuvasti muuttuvia ja monimutkaisia ympäristöjä, ​​ joissa ne toimivat, ja parantavat niiden onnistumisen todennäköisyyttä. Me Forcitilla aloitimme tosissamme digitaalisen matkan viimeistään siinä vaiheessa, kun yrityskauppa portugalilaisen ohjelmistoalan edelläkävijän, O-Pitblastin, osalta toteutui. Juhlimme juuri ensimmäistä yhteistä vuotta, jonka aikana matkasuunnitelma on hiottu kuntoon ja laaja-alainen kehitystyö on aloitettu. Tavoitteemme ei ole yhtään vähempää kuin tarjota asiakkaallemme todellista arvoa tuottavia, käyttökelpoisia tulevaisuuden työkaluja työmaiden/kaivosten tarpeisiin. Emme myöskään aio unohtaa digitaalisella matkalla kunnianhimoista tavoitettamme olla oman teollisuudenalamme edelläkävijä vastuullisuudessa ja siksi olemmekin pakanneet mukaamme reilusti vastuullisen toiminnan ja kestävän kehityksen mukaisia elementtejä.


ruutiset 6 | 2022

19

Jatkossa VipNordic-­etäseuranta­ järjestelmää voi käyttää myös mobiililaitteella

V

ipNordic on tärinämittaustulosten Online-seurantajärjestelmä, jota Forcit Consultingin asiakkaat ovat käyttäneet tärinävaikutusten seurannassa jo usean vuoden ajan. Lähiaikoina VipNordicin käyttö helpottuu ja monipuolistuu entisestään, kun julkaisemme yhdessä tytäryrityksenne O-Pitblastin kanssa kehitetyn mobiili­ sovelluksen. Jatkossa VipNordic-järjestelmää voi käyttää helposti myös mobiilisovelluksella, joka toimii kaikissa Apple iOS- ja Android-puhelimissa. Sovellus helpottaa ja nopeuttaa VipNordicin tärkeimpien toimintojen käyttöä työmaaolosuhteissa. Mobiilisovelluksen ansiosta räjäytysten lisääminen palveluun onnistuu jatkossa puhelimen GPS-koordinaattien avulla. Sovellus ehdottaa uudelle räjäytykselle sijaintia puhelimen koordinaattien perusteella, jonka jälkeen käyttäjä pystyy itse vielä hienosäätämään sijaintia puhelimen näytöllä. Lisäksi mittaustulosten tarkistaminen helpottuu, kun tulokset ovat heti nähtävillä kännykästä. Sovellus tullaan julkaisemaan loppukesästä 2022 ja tiedotamme asiakkaita erikseen sovelluksen ollessa saatavilla.


ruutiset 6 | 2022

20

SUSTAINABILITY IN SHORT 2021 on julkaistu Teksti Mari Halonen ja Saila Savolainen

MATKA KOHTI TAVOITETTAMME

Forcitissa on tunnistettu se tosiasia, että ympäristöasioista, kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta on huolehdittava hyvin, jos aikoo olla kilpailukykyinen toimija tulevaisuudessa. Forcitissa vastuullisuustyötä on tehty jo pitkään. Viimeisen vuoden aikana olemme panostaneet laskentaan ja keränneet tietoa omista toiminnoistamme kattavasti. Tietoutemme on lisääntynyt merkittävästi. Hiilijalanjälkilaskentamme on valmistunut ja siitä saamme hyviä työkaluja kun valmistelemme omaa tiekarttaamme kohti tavoitettamme, hiilineutraaliutta vuonna 2035. TURVALLISUUSTYÖTÄ JATKETAAN TINKIMÄTTÄ

Hiilijalanjälkilaskentamme on valmistunut ja siitä saam­me hyviä työkaluja kun valmistelemme omaa tie­karttaamme kohti tavoitettamme, hiili­neutraaliutta vuonna 2035.

Yleisesti turvallisuushavaintoja tehtiin kiitettävästi (nousu 25 % vuodesta 2020), mutta vaaratilanteiden tai onnettomuuksien osalta lopputulos ei ollut tyydyttävä. Vuonna 2021 raportoitiin yhteensä kuusi sairaslomaan johtanutta onnettomuutta (LTIF). Keskitymme edelleen suorittamaan ensimmäiset korjaavat toimenpiteet raportoituihin turvallisuuspoikkeamiin (ForSafe-raportteihin) 14 päivän kuluessa. Uskomme että näkyvä ja nopea reagointi kannustaa työntekijöitämme raportoimaan havainnoistaan tai läheltä piti-tilanteista. Vastuullisuustyöhön ja -toimiimme voit tutustua tarkemmin itse raportista, joka löytyy kokonaisuudessaan nettisivuiltamme www.forcitexplosives.fi


ruutiset 6 | 2022

21

2021 SUOMEN AVAINLUVUT (2020 vertailuluku suluissa)

Liikevaihto 56,5M€ (43M€)

Työntekijöitä 254 (197)

Sairauspoissaolot 2,1% (2,8 %)

Tuotanto 49 000 tonnia (33 000 tonnia)

Ajetut kilometrit 1 200 000 km (1 000 000 km)

Kokonaiskulutus 470 000 l (390 000 l)

Lämmitysöljy 21 000 l (12 000 l)

Kokonaisenergia 14 000 MWh (12 000 MWh)

Uusiutuva energia 66 % (71 %)

Hiilineutraalienergia 74 % (-)

Vesi 190 t m³ (170 t m³)

Jätettä 480 tonnia (570 tonnia)

FORSAFE-RAPORTTEJA

317

(300)

Turvallisuushavainnot Läheltä piti -tilanteet Onnettomuus ilman henkilövahinkoja TRI-luku Viranomaisilmoitukset

71,6 % 16,7% 6,6% 2,8% 0,6%

(69,3 %) (15,3 %) (13,7 %) (1,3 %) (0,3 %)

Kierrätettyä jätettä & energiajätettä 31 % (35 %)


ruutiset 6 | 2022

22

ILMOITUKSET

Terveisiä tapahtumista MAXPO 2022, Hyvinkää MAXPO-MESSUT JÄRJESTETTIIN pitkän odotuksen jäl-

keen 5.–7.5.2022 Hyvinkään lentokentällä. Suomen suurimmille maarakennus- ja ympäristökoneiden ­Maxpo-messuille osallistui ennätysmäärä yli 300 yritystä. Maxpo-messut sai alan ammattilaiset liikkeelle ja messuilla vieraili järjestäjän mukaan lähes 10 000 ammattilaista. Seuraavan kerran MAXPO järjestetään jälleen syksyn alkajaisiksi 31.8.–2.9.2023.

TIESITKÖ?

Tapahtuman tunnelmia voi käydä katsomassa YouTube:sta hakusanalla MAXPO 2019.

Jarkko Manninen, Mari Halonen, Valtteri Vuorenmaa ja Lari Laine MAXPOSSA tapaamassa viimeinkin asiakkaita ja yhteistyökumppaneita kasvokkain!

MAXPO levittäytyi jälleen Hyvinkään lentokentälle. Mukana ennätysmäärä näytteilleasettajia.


23

ruutiset 6 | 2022

ILMOITUKSET

Forcit Consulting järjesti Ruotsissa ensimmäisen konferenssin maaliskuun lopulla. Paikalla oli ennätysmäärä osallistujia ja ohjelma keräsi kiitosta osallistuneilta.

Borr & Spräng kokosi alan ammattilaisia ulko­ ilmataphtumaan Ruotsin Happy Tamsvikissa toukokuussa. Mukana olivat Ruotsin myynti­ tiimin jäsenet O-Pitblastin tekninen tiimi osallistui EFEE 2022 -­konferenssiin Maastrichtissa toukokuussa.


ruutiset 6 | 2022

24

ILMOITUKSET

Syksyllä tavataan TAPAHTUMAT 2022 (MUUTOKSET MAHDOLLISIA): WTC 2022, KÖÖPENHAMINA

• World Tunnel Congress WTC 2022, Copenhagen / 2.–8.9.2022

Kansainvälistä tunnelmaa kaipaavalle suosittelemme poikkeamista Kööpenhaminassa syyskuun alussa 2.–8.9.2022 maanalaiseen rakentamiseen keskittyvässä konferenssissa. Tapahtuman teema on tänä vuonna "Maanalaisia ratkaisuja muuttuvaan maailmaan". Lisätiedot ja aikataulut osoitteessa: www.wtc2022.dk

• EUROCK 2022 - Rock and Fracture Mechanics in Rock Engineering and Mining, Helsinki / 12.–15.9.2022

EUROCK 2022, ESPOO

• Louhinta- ja kalliotekniikan päivät 13.–14.10.2022

Kansainväliseen tunnelmaan pääsee myös tutustumaan Espoossa, sillä syyskuun 12.–15. päivä kohdataan Otaniemessä EUROCK-tapahtumassa. Tapahtuma kerää yhteen kalliomekaniikan ja kalliotekniikan asiantuntijoita ympäri maailman. Myös Forcit on mukana tapahtumassa. Ohjelman ja lisätiedot löydät osoitteesta www.ril.fi/en/ events/eurock-2022.html

• Bauma, München / 24.–30.10.2022

FINNMATERIA 2022, JYVÄSKYLÄ

Pohjoismaiden johtavat kaivosteollisuuden, metallinjalostuksen, kiviainesteollisuuden, kiertotalouden ja maarakentamisen erikoismessut järjestetään seuraavan kerran 25.–27.10.2022. Pysyt samalla ajan tasalla alan uutuuksista kun tapaat kollegat ja yhteistyökumppanit. Myös Forcit on mukana osastolla. FORCIT CONSULTING RISTEILYKURSSI TALLINNAAN

Tapahtumakauden päättää Forcit Consultingin perinteinen risteilykurssi 24.–25.11.2022. Tämän vuotinen risteilykurssi on siitä erityinen, että juhlistamme samalla Forcit Consultingin 50 vuoden taivalta. Matkakohde sijaitsee tällä kertaa etelämmässä, sillä risteilyalus vie alan osaajat Tallinnaan. Lisäksi matka-aikaa on optimoitu siten, että matka kestää 2 päivää ja yöpyminen tapahtuu maissa Tallinnassa. Kurssiohjelmassa on mielenkiintoisia ja ajankohtaisia esitelmiä sekä tutustumista paikalliseen kulttuuriin. Tarkempi ohjelma sekä ilmoittautuminen julkaistaan pian osoitteessa www.forcitconsulting.fi

• Bergdagarna 2022, Tukholma / 28.–29.9.2022 • No-Dig Conference & Exhibition, Helsinki / 3.–5.10.2022

• FinnMateria, Jyväskylä / 25.–27.10.2022 • Forcit Consulting Risteilykurssi, Tallinnaan / 24.–25.11.2022


Toivotamme Ruutisten lukijoille makoisaa kesää! KESÄINEN LETTUKAKKU AINEKSET : LETTUTAIKINA 3 6 dl 3 dl 1 rkl 1 tl

kananmunaa maitoa vehnäjauhoja sokeria suolaa

TÄYTE JA KORISTELU 1l tuoreita mansikoita 4 dl vispikermaa 1 rkl sokeria 600 g maustettua rahkaa (esim. mansikka) 1 dl mansikkahilloa

KAKKU • Vaahdota kerma ja sokeri. • Levitä letuille maustettua rahkaa. • Kokoa päällystetyt letut kakuksi, laittaen väleihin vielä kermavaahtoa ja mansikoita sekä muutamaan väliin hilloa. • Koristele kansilettu kermavaahdolla, mansikkarahkalla sekä halkaistuilla mansikoilla. • Tarjoa lettukakku jälkiruokana tai kesäjuhlien kakkuna.

OHJE: LETUT • Vatkaa munien rakenne rikki kulhossa. • Lisää muut aineet. • Anna turvota n. 30 min. • Paista taikinasta rasvassa isoja ohukaisia. • Perkaa ja viipaloi mansikat. Jätä osa kokonaisiksi koristelua varten.

HELPPO SUDOKU

VAIKEA SUDOKU

2 8

8 6

2

7

9 6

8

4 7

5

9

1

4

8

7

1

5

9

1 3

5

1

9

9

4 6

3

3

1

2

7

8

4

5

2

3

2

3 9

8

9

1 3

6 6

4

5 1

7

5

1

8

3

4

6 8

3

4


ruutiset 6 | 2022

26

Tulevat kurssit KURSSIN NIMI

JÄRJESTÄJÄ

PUHELINNUMERO

PAIKKAKUNTA

PÄIVÄMÄÄRÄ

Panostajan kertauskurssi

AEL-AMIEDU Oy

0503432095

Keuruu

15.8.2022

Panostajan kertauskurssi

JT-Koulutus

044 055 6669

Rusko

22.8.2022

Panostajan kertauskurssi

AEL-AMIEDU Oy

0503432095

Keuruu

19.9.2022

Panostajan kertauskurssi*

Forcit Consulting Oy

010 832 1301

Kuopio

28.10.2022

Panostajan kertauskurssi*

Forcit Consulting Oy

010 832 1301

Etänä Teams

31.10.2022

Panostajan kertauskurssi

JT-Koulutus

044 055 6669

Rusko

31.10.2022

Panostajan kertauskurssi*

Forcit Consulting Oy

010 832 1301

Turku

4.11.2022

Panostajan kertauskurssi

AEL-AMIEDU Oy

0503432095

Helsinki

10.11.2022

Panostajan kertauskurssi*

Forcit Consulting Oy

010 832 1301

Helsinki

23.11.2022

Panostajan kertauskurssi

JT-Koulutus

044 055 6669

Rusko

9.1.2023

Panostajan kertauskurssi*

Forcit Consulting Oy

010 832 1301

Nurmijärvi

10.2.2023

Nuoremman panostajan kurssi

AEL-AMIEDU Oy

0503432095

Keuruu

15.–19.8.2022

Nuoremman panostajan kurssi

JT-Koulutus

044 055 6669

Rusko

19.23.9.2022

Nuoremman panostajan kurssi

JT-Koulutus

044 055 6669

Rusko

23–27.01.2023

Vanhemman panostajan kurssi

Forcit Consulting Oy

010 832 1301

Kuopio

3.–28.10.2022

Vanhemman panostajan kurssi

AEL-AMIEDU Oy

0503432095

Helsinki

3.10.–2.11.2022

Vanhemman panostajan kurssi

Forcit Consulting Oy

010 832 1301

Nurmijärvi

16.1.–10.2.2023

Ylipanostajan kurssi

AEL-AMIEDU Oy

0503432095

Helsinki

3.10.–2.11.2022

Ylipanostajan kurssi

Forcit Consulting Oy

010 832 1301

Kuopio

17.–28.10.2022

Ylipanostajan kurssi

Forcit Consulting Oy

010 832 1301

Nurmijärvi

30.1.–10.2.2023

Räjäytystyön vastuuhenkilön kurssi

AEL-AMIEDU Oy

0503432095

Keuruu

19.–23.9.2022

Räjäytystyön vastuuhenkilön kurssi

Forcit Consulting Oy

010 832 1301

Helsinki

14.–18.11.2022

Räjäytystyön vastuuhenkilön kurssi

AEL-AMIEDU Oy

0503432095

Helsinki

12.–16.12.2022

Räjäytystyön vastuuhenkilön kurssi

Forcit Consulting Oy

010 832 1301

Nurmijärvi

13.–17.2.2023

Panostajapäivät

Forcit Consulting Oy

010 832 1301

Nurmijärvi

9.–10.2.2023

Risteilykurssi

Forcit Consulting Oy

010 832 1301

Hki - Tallinna - Hki

24.–25.11.2022

* Kaikille panostajaluokille

Ammattipätevyyden jatkokoulutus, etäkoulutukset KURSSIN NIMI

JÄRJESTÄJÄ

PUHELINNUMERO

PAIKKAKUNTA

PÄIVÄMÄÄRÄ

Kuljettajana yhteisellä työpaikalla

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Etänä

11.5.2022

Kuljettajana yhteisellä työpaikalla

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Etänä

18.5.2022

Kuljettajana yhteisellä työpaikalla

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Etänä

28.5.2022

Kuljettajana yhteisellä työpaikalla

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Etänä

8.6.2022

Kuljettajana yhteisellä työpaikalla

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Etänä

18.6.2022

Kuljettajana yhteisellä työpaikalla

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Etänä

22.6.2022

Kuljettajana yhteisellä työpaikalla

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Etänä

11.5.2022

Kuljettajana yhteisellä työpaikalla

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Etänä

18.5.2022


ruutiset 6 | 2022

27

Ammattipätevyyden jatkokoulutukset KURSSIN NIMI

JÄRJESTÄJÄ

PUHELINNUMERO

PAIKKAKUNTA

PÄIVÄMÄÄRÄ

Kuorman varmistaminen

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Etänä

3.6.2022

Kuljettajana yhteisellä työpaikalla

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Tuusula

4.6.2022

TNA turvallisuusneuvonantajan koulutus Forcit consulting Oy

010 832 1301

Helsinki

7.–9.6.2022

ADR täydennyskoulutus 2020

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Helsinki*

10.6.2022

Hätäensiapu (SPR)

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Tuusula

10.6.2022

ADR täydennyskoulutus 2020

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Pirkkala*

13.–14.6.2022

ADR täydennyskoulutus 2020

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Pirkkala*

13.6.2022

ADR täydennyskoulutus 2020

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Kouvola*

17.6.2022

Kuljettajana yhteisellä työpaikalla

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Tuusula

21.6.2022

ADR-täydennyskurssi 2022

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Tuusula

4.–6.7.2022

ADR täydennyskoulutus 2020

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Tuusula*

4.7.2022

ADR Peruskurssi P/YP 2022

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Tuusula

11.–14.7.2022

Säiliökuljetusten erikoiskurssin (ES) koulutusohjelma

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Tuusula

18.–19.7.2022

ADR-täydennyskurssi 2022

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Tuusula

22.–24.7.2022

ADR täydennyskoulutus 2020

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Tuusula*

22.7.2022

Kuljettajana yhteisellä työpaikalla

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Tuusula

29.7.2022

Ennakoiva-ajaminen REAK

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Tuusula

30.7.2022

Kuorman varmistaminen

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Tuusula

2.8.2022

Kuljetusalan säädökset

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Etänä

6.8.2022

Hätäensiapu (SPR)

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Tuusula

13.8.2022

ADR täydennyskoulutus 2020

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Kouvola*

20.8.2022

ADR täydennyskoulutus 2020

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Kouvola*

20.–21.8.2022

ADR täydennyskoulutus 2020

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Pirkkala*

22.8.2022

ADR täydennyskoulutus 2020

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Pirkkala*

22.–23.8.2022

Kuljettajana yhteisellä työpaikalla

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Tuusula

26.08.2022

ADR täydennyskoulutus 2020

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Tuusula*

10.9.2022

ADR-täydennyskurssi 2022

Forcit consulting Oy

010 832 1301

Tuusula

10.–12.9.2022

*Lähi- ja valvottu verkko-opetusIssuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.