__MAIN_TEXT__

Page 1

Jaargang 8 Augustus 2018

‘Als het jou overkomt’ Jaaroverzicht 2017 Een kijkje achter de schermen tijdens donateursbijeenkomst

‘Als het jou overkomt’ Jaaroverzicht 2017


INHOUD

6

Jaaroverzicht 2017 ‘Als het jou overkomt’. Een terugblik op alle hoogtepunten van 2017.

8

12

Samenwerking Tussen het Noodhulpfonds en Stichting Perspektief is een mooie samenwerking ontstaan.

Medische incidenten Mariëtte van Eck en Ineke Verschure zijn als casemanagers gestart in het programma Open in de zorg.

COLOFON Eindredactie Nikki Vader Redactie Kirsten Snel, Dusjka Stijfhoorn, Ivan Arts, Nathalie Franse en Nicky Bredemeijer Fotografie Joshua Rood Ontwerp & realisatie Mediaresponse, Buren Contact Fonds Slachtofferhulp Postbus 93166, 2509 AD Den Haag Telefoon 070 392 52 00 donateurs@fondsslachtofferhulp.nl www.fondsslachtofferhulp.nl Voor giften en donaties: Fonds Slachtofferhulp, ING Bank nr. NL60INGB0000006700, Den Haag Als donateur van Fonds Slachtofferhulp informeren wij u graag over relevante ontwikkelingen en verwante activiteiten. Als u geen prijs stelt op deze informatie kunt u dit melden via genoemde contactgegevens. Als een familielid of bekende ook donateur wil worden van Fonds Slachtofferhulp en de nieuwsbrief wil ontvangen, dan kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen. Deze nieuwsbrief wordt drie keer per jaar toegestuurd aan alle donateurs en relaties van Fonds Slachtofferhulp.

2 | Fonds Slachtofferhulp | Nieuwsbrief

4

In ’t kort In deze rubriek brengen we u op de hoogte van ontwikkelingen en nieuws uit het werkveld en berichten voor onze donateurs.


COLUMN Kijkje in de keuken Het ontwikkelen en implementeren van innovaties kost tijd. Vooral als het om het verbeteren van de slachtofferhulpverlening en het optimaliseren van de rechtspositie van slachtoffers gaat. Vaak zijn dit trajecten van de lange adem en veel geduld. Hierbij zijn wetenschappelijk onderzoek, pilotprojecten, lobby én financiering samen meer dan de som der delen en hangt alles met elkaar samen. Processen die voor de schermen soms niet erg zichtbaar zijn en zich voornamelijk achter de schermen afspelen, maar waarmee het vaak wel de goede kant uitgaat. Natuurlijk willen we u, als betrokken donateur, altijd optimaal op de hoogte houden van ontwikkelingen en u zo goed mogelijk informeren over waar uw financiële steun concreet aan bijdraagt. Niet alleen als trajecten worden afgerond en verbeteringen echt praktijk worden, maar juist ook in de aanloop daar naartoe. Uw betrokkenheid en steun hebben we hard nodig, en dat kan alleen als u weet waar we mee bezig zijn. Pilot Casemanagement Zo nemen we u in deze HulpPost bijvoorbeeld graag mee in de ontwikkelingen op het vlak van ons programma Open in de zorg. Na een grondige voorbereiding is onlangs onze Pilot Casemanagement Medische Incidenten van start gegaan met de eerste drie deelnemende ziekenhuizen. In de komende anderhalf jaar willen we hiermee bij minimaal 50 incidenten een onafhankelijke casemanager inzetten die gedupeerde patiënten en nabestaanden bijstaat. Ook wordt direct onderzocht welke meerwaarde dit heeft.

Een medisch incident heeft vaak verstrekkende gevolgen voor alle betrokkenen en met deze pilot kunnen we toewerken naar meer openheid, erkenning en goede opvang. Zo kunnen patiënten die slachtoffer worden en nu nergens terecht kunnen, straks rekenen op de juiste hulp. Op pagina 14 van deze HulpPost leest u hier meer over. Hoogtepunten 2017 Ook binnen onze andere programma’s is er veel reuring. Dankzij uw steun konden we afgelopen jaar een geweldig bedrag van ruim 3,6 miljoen euro besteden aan onze doelstellingen en is voor veel slachtoffers blijvende impact gecreëerd. Op pagina 8 treft u de hoogtepunten uit ons jaarverslag 2017 aan. Donateursdag Op 28 september is onze jaarlijkse donateursdag. Ook op die dag willen we u graag betrekken bij ons werk, met een kijkje in de keuken van onze werkgebieden. U bent van harte welkom om te komen kennismaken en deel te nemen aan diverse interactieve sessies en workshops op het hoofdkantoor van de ANWB, onze founding member. Op pagina 7 treft u hierover meer informatie aan. Dank dat u ons werk steunt. Zonder u, zou er niets tot stand komen. We hopen nog lang op uw betrokken bijdrage te mogen rekenen. Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp

HulpPost | augustus 2018 | 3


IN ’T KORT

Zomergala Fonds Slachtofferhulp heeft gezorgd voor recordopbrengst Op 8 juni vond het Fonds Slachtofferhulp Zomergala plaats. De prachtige tuin van Paleis Het Loo vormde het decor van deze feestelijke avond met als thema ‘Sparkle for Strength’. Een afwisselend programma met diverse artiesten, een veiling met bijzondere items, een loterij, de geweldige sfeer en de geefbereidheid van de aanwezige gasten resulteerden in een recordopbrengst van maar liefst € 262.950,-. Dit prachtige bedrag investeert Fonds Slachtofferhulp in het verbeteren van het hulpaanbod aan verkeersslachtoffers en -nabestaanden en het ontwikkelen van een innovatieve aanpak om de samenleving beter te beschermen tegen verkeers­recidivisten.

Slim doneren; makkelijk geregeld en direct belastingvoordeel Meneer de Jong is al jaren donateur van Fonds Slachtofferhulp. Sinds december heeft hij zijn maandelijkse bijdrage ondergebracht in een schenkingsovereenkomst. “Dit was eigenlijk verrassend snel en makkelijk geregeld. En nu ontvang ik direct vanaf dit jaar bijna de helft van mijn jaarbijdrage aan Fonds Slachtofferhulp terug van de belasting. Dat noem ik nog eens slim doneren.” Wilt u uw giften aan Fonds Slachtofferhulp ook kunnen aftrekken van uw inkomstenbelasting? Dat kan! U kunt bij ons daarvoor een formulier aanvragen, waarin u alleen hoeft aan te geven met welke donaties u ons wilt steunen en voor hoe lang. U stuurt het formulier ondertekend terug en wij regelen de rest. Op deze manier kunt u tot wel de helft van uw donatie van de Belastingdienst terugkrijgen. Door uw giften vast te leggen in een schenkingsovereenkomst, helpt u ons én uzelf. Bent u ook benieuwd hoe u uw giften aan Fonds Slachtofferhulp kunt aftrekken van de belasting? Vraag dan vrijblijvend het formulier ‘Periodieke Schenkingsovereenkomst’ aan via donateurskaart nr. 3, of neem contact op met Kirsten Snel via 070-363 59 36.

4 | Fonds Slachtofferhulp | Nieuwsbrief

We danken alle betrokkenen en aanwezigen voor hun enthousiasme, generositeit en geweldige inzet. Dit alles maakte het Zomergala tot een zeer geslaagd evenement met een fantastisch bedrag als eindresultaat!

Expertlab roekeloos rijgedrag Onder invloed en met hoge snelheid door een woonwijk scheuren, inhalen bij een zebrapad of langs een file over de vluchtstrook rijden. Hufterig rijgedrag neemt toe en daar zijn helaas ook zeer regelmatig verkeersslachtoffers bij te betreuren. In een groot aantal gevallen blijkt de dader zelfs al eerder te zijn veroordeeld of al een enorme hoeveelheid overtredingen op zijn naam te hebben staan. Dat is moeilijk te verteren voor veel verkeersslachtoffers en nabestaanden. Want naast een passende straf vinden zij het heel belangrijk dat wat hen is overkomen niet ook een ander wordt aangedaan. Fonds Slachtofferhulp pleit daarom voor een aanpak waarmee de samenleving beter beschermd kan worden tegen roekeloze rijders en verkeersrecidivisten. We namen daarom het initiatief voor het Expertlab Roekeloos Rijgedrag. Samen met een aantal deelnemers van de Verkeersveiligheidscoalitie, waaronder deskundigen van de SWOV, ANWB, CBR, BOVAG, TNO en het OM, zijn we in gesprek om een aanpak te ontwikkelen waarmee de samenleving beter kan worden beschermd tegen roekeloze rijders. Bijvoorbeeld door, met inzet van technologie, onacceptabel rijgedrag onmogelijk te maken en een gespecialiseerd reclasseringstoezicht te ontwikkelen en in te voeren. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit vlak.


Interessante gastsprekers, nieuwe onderzoeksresultaten en een kijkje achter de schermen; dat is de donateursbijeenkomst op vrijdagmiddag 28 september. U komt toch ook!?

DONATEURS BIJEENKOMST SPECIAAL VOOR U

Wij organiseren deze bijeenkomst met onze partners uit het werkveld, speciaal voor onze donateurs om u meer informatie te geven over onze projecten en waar we het voor doen. De donateursbijeenkomst vindt plaats op het hoofdkantoor van de ANWB in Den Haag. Hoofdgastspreker deze middag is bekende strafrechtadvocaat Richard Korver.

Na het plenaire gedeelte kunt u deelnemen aan twee lezingen of rondleidingen naar keuze: • Praktijkverhalen uit het werkveld van de slachtofferhulpverlening Spreker: Bert Kamsteeg, trainer Slachtofferhulp Nederland Een kijkje achter de schermen van Slachtofferhulp Nederland. Bert Kamsteeg vertelt over wat hij tegenkomt in zijn dagelijks werk en hoe Slachtofferhulp Nederland mensen helpt. • Wanneer een naaste vermist raakt Spreker: Lonneke Lenferink, onderzoeksleider ‘Leven met een Vermissing’ Hoe overleven achterblijvers van een vermist persoon? Lonneke leidde, in opdracht van Fonds Slachtofferhulp, het onderzoek ‘Leven met een vermissing’. De resultaten van het onderzoek moeten leiden tot een betere begeleiding van mensen van wie een dierbare vermist is. • Gevolgen MH17: lessen voor de toekomst Spreker: Dr. Peter van der Velden, senior-onderzoeker CentERdata en voormalig hoogleraar Victimologie Peter van der Velden deed, in opdracht van Fonds Slachtofferhulp, onderzoek naar de gevolgen van de MH17 vliegramp voor nabestaanden. Inzicht hierin is van grote maatschappelijke waarde omdat aan de hand hiervan passende steun kan worden geboden. • Verkeersveiligheid Spreker: Ferry Smith, Director Public Affairs bij ANWB De ANWB zet zich in voor een betere verkeersveiligheid. Wat kunt u zelf doen en welke activiteiten onderneemt de ANWB met Fonds Slachtofferhulp voor een betere verkeersveiligheid in Nederland? Hierover vertelt Ferry u graag meer. • VICTIMS-project Fonds Slachtofferhulp Spreker: Dr. Peter van der Velden, senior-onderzoeker CentERdata en voormalig hoogleraar Victimologie In 2018 is Fonds Slachtofferhulp gestart met een omvangrijk meerjarig onderzoek, genaamd: VICTIMS in modern society (VICTIMS-project). Van welke meerwaarde kan de directe omgeving van het slachtoffer zijn en welke professionele hulp is nodig? Onderzoeksleider Peter van der Velden vertelt u graag over de eerste resultaten.

• Noodhulp: verhalen uit de praktijk Sprekers: Dusjka Stijfhoorn, beleidsmedewerker Fonds Slachtofferhulp en Ilona Theeuwen, casemanager Slachtofferhulp Nederland Vanuit het Noodhulpfonds van Fonds Slachtofferhulp, kunnen slachtoffers die in een financiële noodsituatie zijn geraakt, een incidentele uitkering ontvangen. Noodhulpaanvragen verlopen via een hulpverlener. Dusjka en Ilona vertellen u graag hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat. • Een slachtoffer deelt zijn ervaring, en dan? Sprekers: Eva Mulder en Alice Bosma, promovendi bij Intervict (Tilburg University) Een slachtoffer van een ernstig misdrijf deelt zijn of haar ervaring, en dan? Staat men klaar om te helpen of ontbreekt het aan steun en is er zelfs sprake van victim blaming? Alice en Eva bespreken belangrijke factoren in de reactie van anderen op het slachtoffer. • Nieuw hulpprogramma voor slachtoffers medische incidenten Sprekers: Dineke Peterse, projectmanager en Ineke Verschure, casemanager Medische Incidenten Om de hulpverlening aan slachtoffers van een medisch incident verder te verbeteren is de pilot Casemanagement Medische Incidenten gestart. Een casemanager biedt patiënten en nabestaanden langdurige ondersteuning op praktisch, juridisch, financieel en emotioneel gebied. Dineke en Ineke vertellen tijdens deze sessie over het casemanagement in de praktijk. • Rondleiding Alarmcentrale ANWB Spreker: Jitske van Huizen, hulpverlener Alarmcentrale Op een drukke zomerse dag komen op de alarmcentrale van de ANWB 8.000 telefoontjes binnen. Hoe de Alarmcentrale reilt en zeilt, ziet u tijdens deze rondleiding. • Rondleiding Actuele Verkeersinformatie ANWB Spreker: Heleen de Geest, presentator/redacteur Actuele Verkeersinformatie Vanuit de ANWB wordt iedereen geïnformeerd over de files in Nederland. Neem een kijkje achter de schermen bij de opname studio’s van de Actuele Verkeersinformatie.

Op www.fondsslachtofferhulp.nl/donateursbijeenkomst kunt u zich aanmelden voor onze donateursbijeenkomst. Uiteraard kunt u ook bellen naar onze donateurslijn om u aan te melden via 070 - 392 52 00 (dagelijks bereikbaar van 8:30 – 12:30 uur). We hopen u te mogen ontmoeten op 28 september!

Meld u aan via www.fondsslachtofferhulp.nl/

HulpPost | augustus 2018 | 5 donateursbijeenkomst


Jaaroverzicht 2017 ‘Als het jou overkomt’ Niemand kiest ervoor slachtoffer te worden. Het is iets dat je overkomt. En als het jou dan overkomt, is het van belang dat je de draad van het leven zoveel mogelijk weer kunt oppakken. Je hierbij op weg wordt geholpen, de juiste hulp voorhanden is en het veroorzaakte leed wordt erkend. En dat is precies waar Fonds Slachtofferhulp zich, dankzij uw steun, ook in 2017 hard voor heeft gemaakt. Met onze projecten en programma’s bereikten we weer honderdduizenden mensen. Van informatieve websites tot herdenkingen. Van het opleiden van hulpverleners tot het mogelijk maken van lotgenotencontact. En van individuele noodhulp tot grote wetenschappelijke onderzoeken. Op verschillende manieren konden we, dankzij uw steun, het verschil maken voor slachtoffers en nabestaanden.

BEDANKT! Dankzij de steun en bijdragen van 56.769 donateurs, zakelijke sponsoren, vermogensfondsen en de VriendenLoterij hebben we in 2017 4 3.612.241,- kunnen besteden aan het verbeteren van de hulpverlening en rechtspositie van slachtoffers.

Centrum Seksueel Geweld

In 2017 meldden zich in totaal 2.624 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld (CSG). Dit komt neer op een stijging van 33% ten opzichte van 2016 en een gemiddelde van 3 acute slachtoffers per dag waarvan 1 kind. Deze cijfers laten zien dat het CSG niet meer weg te denken is uit onze samenleving.

1.103 acute slachtoffers

1.521 Met steun van Fonds Slachtofferhulp heeft het CSG zich kunnen ontwikkelen van kleinschalige innovatie tot landelijk instituut met 16 locaties. En dankzij onze jarenlange lobby kan het CSG vanaf 2018 rekenen op steun van de betrokken gemeentes en de Rijksoverheid.

6 | Fonds Slachtofferhulp | Nieuwsbrief

niet-acute slachtoffers bij wie het misbruik langer dan een week geleden plaatsvond

Doorontwikkeling Programma Medische Incidenten In 2017 konden we, dankzij een extra projectbijdrage van 2 300.000,- van de VriendenLoterij, een start maken met de uitrol van ons programma voor ziekenhuispatiënten die slachtoffer worden van een medisch incident. Als onderdeel hiervan zijn de voorbereidingen getroffen voor een pilot Casemanagement die halverwege 2018 van start gaat. De impact van een medisch incident is vaak immens. Het ontbreekt echter aan goede opvang en nazorg buiten het ziekenhuis. Daar brengt Fonds Slachtofferhulp verandering in.

Noodhulp Vanuit het Pieter van Vollenhoven Noodhulpfonds hielpen wij ook in 2017 weer honderden mensen die door hun slachtofferschap kampen met financiële problemen en onvoldoende geholpen konden worden door bestaande voorzieningen. Zij konden rekenen op een eenmalige uitkering in geld, natura en/of expertise.


1 miljoen bezoekers op SlachtofferWijzer.nl SlachtofferWijzer.nl is in vijf jaar tijd meer dan één miljoen keer bezocht. Om nog meer slachtoffers en hun naasten de weg naar de juiste hulp te wijzen, is de website in 2017 volledig vernieuwd en verbeterd. Aan de hand van een viertal filmpjes is de vernieuwde SlachtofferWijzer.nl op de kaart gezet en de naamsbekendheid versterkt. Sinds deze campagne zijn de bezoekersaantallen structureel gestegen van 600 naar 800 per dag.

Het volledige jaarverslag is te vinden op: www.fondsslachtofferhulp.nl /jaarverslag

Onderzoek ‘Strafrechtelijke reactie op verkeersdelicten’ Verkeershufters die slachtoffers maken, komen veel te vaak weg met een boete of voorwaardelijke straf. Fonds Slachtofferhulp liet onderzoeken of er minder voor roekeloosheid wordt veroordeeld en hoe dit verbeterd kan worden. De strafmaat is uiteraard niet zaligmakend, maar draagt wel bij aan het gevoel van erkenning voor het veroorzaakte leed. Verkeersslachtoffers. Over de strafrechtelijke reactie op (ernstige) verkeersdelicten.

Suzan van der Aa • Marc Groenhuijsen • Kim Lens • Maddy Lanslots

Ons onderzoek kon begin 2017 rekenen op veel media-aandacht en bijval vanuit o.a. de politiek. Na Kamervragen besloot de minister met een aangepast wetvoorstel te komen en Fonds Slachtofferhulp hierbij te betrekken. Inmiddels is er een concept wetsvoorstel in behandeling. We hebben goede hoop dat deze nieuwe wet komend jaar zijn beslag krijgt en dit de positie van verkeersslachtoffers en nabestaanden ten goede komt.

Campagne tegen seksueel geweld

Lotgenotencontact Fonds Slachtofferhulp investeert graag in lotgenotencontact, omdat het contact met en de erkenning die lotgenoten krijgen van gelijkgestemden hen verder kan helpen de draad van het leven weer zoveel mogelijk op te pakken. Een bijzondere lotgenotenorganisatie, die we in 2017 voor het eerst steunden, is Stichting Pelgrimage (nabestaanden van) Slachtoffers Geweldsmisdrijven.

Slachtofferhulp Academie Deskundigheidsbevordering is een belangrijke doelstelling. De kennis van hulpverleners en vrijwilligers die betrokken zijn bij de hulp aan slachtoffers en nabestaanden moet up-to-date zijn en, indien nodig, vergroot worden. Daarom investeerden we ook in 2017 ruim 2 300.000,- in de Academie van Slachtofferhulp Nederland.

Een ander hoogtepunt van 2017 was het succes van onze campagne ‘Als het jou overkomt’. De campagne stond in het teken van deskundige hulp via het Centrum Seksueel Geweld en het gratis telefoonnummer 0800-0188 dat 24/7 gebeld kan worden. Doordat onze campagne werd gelanceerd tegen de achtergrond van een golf aan onthullingen over ongepast seksueel gedrag onder de noemer #Metoo, genereerden we enorm veel mediaaandacht en daarmee een groot bereik van ruim 2 miljoen. Het CSG kon gedurende de campagne zelfs rekenen op een verdubbeling van het aantal meldingen. Ook werd de campagne genomineerd voor een SAN Accent Award.

HulpPost | augustus 2018 | 7


SAMENWERKING De organisatie Bij Stichting Perspektief liggen de verantwoordelijkheden laag in de organisatie. De zorgfilosofie van Perspektief wordt gekenmerkt door ‘presente, nabij afgestemde zorg, gericht op het herstel van het gewone leven: een eigen huis, vrijwillig of betaald werk, een fatsoenlijk inkomen en een betekenisvol netwerk’. Voor dit interview spraken we niet alleen met Barbara Berkelaar-Banning, bestuurder van Stichting Perspektief, maar ook met Cindy den Hartog. Cindy is ervaringsdeskundige; 23 jaar lang werd zij mishandeld door haar man. Nu biedt ze ondersteuning aan lotgenoten, in de vorm van oprecht medeleven en een luisterend oor. Cindy vertelt over haar rol en eigen verleden: ‘’Mensen geven aan dat het prettig is om met iemand te spreken die hetzelfde heeft meegemaakt. Omdat je hierdoor een stuk schaamte en schuldgevoel los kunt maken. Ik ben zelf ook door een heel diep dal gegaan, de laatste periode van mijn huwelijk. In deze periode wist ik niet meer wie ik was, of wat ik voelde. Het is een lange weg geweest om dit terug te vinden en ik herken dat bij cliënten. Ik kan voelen wat ze doormaken en hoop ze hier nu mee te kunnen helpen.’’ Barbara ziet dat deze vorm van begeleiding goed werkt voor slachtoffers: ‘’Ik geloof dat ervaringsdeskundigheid een essentiële competentie is die je in huis moet hebben. Het gaat over de volle breedte nog verder dan de functie van ervaringsdeskundige, het gaat erom dat je samen optrekt en van elkaar leert.’’ Het doorbreken van patronen Kinderen die in hun jeugd met huiselijk geweld te maken hebben gehad, komen vaak later in hun leven weer in een soortgelijke situatie terecht. Een dergelijk patroon kan zich van generatie op generatie voortzetten. Stichting Perspektief richt zich op het doorbreken van deze patronen, legt Barbara uit: ‘’Als we in gesprek gaan met cliënten, dakloos of met psychiatrische problemen, lijkt achter ieder verhaal een verhaal van geweld en mishandeling schuil te gaan. Huiselijk geweld veroorzaakt vaak trauma.

8 | Fonds Slachtofferhulp | Nieuwsbrief

Dat trauma heeft te maken met onveiligheid binnen het gezin, of het systeem waarbinnen het gezin functioneert. We zeggen wel eens dat huiselijk geweld de bron van al het kwaad is en dit is tevens waarom het zo belangrijk is om mensen met ervaring aan het woord te laten. Mensen die zich hebben weten te ontworstelen aan de situatie en het patroon hebben kunnen doorbreken.’’ Cindy heeft uiteindelijk een opleiding tot hulpverlener gedaan. ‘’Ik zat met 25 mensen in de opleiding. Alle 25 hadden te maken met psychiatrische- of verslavingsproblemen. Toen ik mijn medestudenten beter leerde kennen hadden ze allemaal een vorm van geweld meegemaakt, in hun jeugd of binnen een relatie.’’ Hear my Voice Perspektief is, samen met drie andere vrouwenopvang organisaties, oprichter van de telefoonlijn ‘Hear my Voice’. Bij Hear my Voice kunnen slachtoffers van huiselijk geweld anoniem in gesprek komen met lotgenoten, via 0800 – 320003. Barbara vertelt over het belang hiervan: ‘’Wat heel belangrijk is als het gaat om goede zorg, is de vertrouwensrelatie. Dat als mensen opbellen om hun verhaal te doen, dat zij er mogen zijn. Zonder dat daar een oordeel aan vastzit, of dat er direct hulp wordt aangeboden. Zo doen we dat ook op de fysieke locaties van Perspektief: we bieden een luisterend oor en een veilige plek om op adem te komen. Dat gaat over invoelen en er voor elkaar zijn. Zorgen dat je mensen de hand reikt en dat mensen zichzelf niet kwijtraken, maar hun eigen kracht hervinden.’’ Cindy herkent dit en geeft aan welke rol haar verleden speelt in de begeleiding van slachtoffers bij Perspektief: ‘’Ik ben van mijn 16e tot mijn 39e mishandeld door mijn man. Ik ben als heel jong meisje door hem gevormd. Dus ben ik mezelf? Nee. Zal ik mezelf ooit worden? Nee. Dit heb ik kunnen accepteren. Maar ik heb mezelf en mijn kinderen hier wel uit kunnen bevrijden en door een gesprekspartner te zijn voor lotgenoten, hoop ik ook anderen verder te kunnen brengen in dit proces.’’

Samenwerking Fonds Slachtofferhulp en Perspektief Tussen het Noodhulpfonds van Fonds Slachtofferhulp en Perspektief is een samenwerking ontstaan. Vrij regelmatig krijgen we noodhulpaanvragen vanuit Perspektief, van mensen die door bijvoorbeeld huiselijk geweld in een noodsituatie verkeren. Onlangs kregen wij een aanvraag van een moeder die met haar zoon wist te ontsnappen aan een gewelddadige thuissituatie. Door een gift uit het Noodhulpfonds is zij nu met een studie gestart. Hiermee kan de afhankelijkheidsrelatie en het patroon van huiselijk geweld doorbroken worden. Daarnaast worden vanuit het Noodhulpfonds de verschillende opvanglocaties van Perspektief kindvriendelijk ingericht, zodat de kinderen die op een locatie verblijven weer kind kunnen zijn. Barbara is heel blij met de samenwerking: ‘’Samen maken we prachtige dingen mogelijk. Onze opvanglocaties zijn hard nodig; kinderen zijn er veilig en vrij van geweld, maar het is natuurlijk geen plek voor kinderen. Tegelijkertijd is het ook het perspectief van waaruit je de situatie bekijkt. Voor het mishandelde kind is de opvang een plek waar ze eindelijk weer kunnen slapen. Een kind dat in veiligheid opgroeit zou hier niet willen wonen. Hoe je het ook bekijkt, als we de locaties mooier en meer kindvriendelijk kunnen maken dan is dat van onmetelijke waarde. Persoonlijke aandacht op een veilige plek waar je fijn kunt spelen en kind zijn. Dat soort bekommernis, daar gaat het om.’’

Noodhulpfonds Fonds Slachtofferhulp beschikt over een Noodhulpfonds om slachtoffers die in nood verkeren, bij te staan. Vanuit dit Noodhulpfonds kunnen incidentele uitkeringen in geld, natura of expertise worden gedaan aan slachtoffers als deze noodhulp wordt aangevraagd door een hulpverlener.


Barbara Berkelaar-Banning (bestuurder Stichting Perspektief) en Cindy den Hartog (slachtoffer huiselijk geweld)

THEMA

“Achter ieder verhaal lijkt een verhaal van geweld en mishandeling schuil te gaan”

Samen optrekken en van elkaar leren

Bij Stichting Perspektief kunnen slachtoffers terecht, variërend van huiselijk geweld en mensenhandel, tot mensen met psychiatrische- of verslavingsproblemen. Perspektief heeft diverse opvanglocaties waar veel vrouwen, soms ook met hun kinderen, tijdelijk verblijven. Ze worden geholpen en begeleid om hun leven weer op de rit te krijgen en zelfstandig te kunnen wonen. Perspektief biedt ondersteuning aan iedereen die, door omstandigheden, de weg in het leven kwijt is geraakt en een nieuwe kans verdient.

HulpPost | augustus 2018 | 9


IN ’T KORT

Professors op pad Sinds vrijdag 13 juli zendt omroep MAX op NPO 2 om 21.15 uur het programma Professors op pad uit. In dit bijzondere programma neemt onze oprichter en ere-voorzitter prof. mr. Pieter van Vollenhoven, samen met zijn collega en goede vriend prof. dr. Joop Schaminée, de kijker mee op een boeiende ontdekkingsreis in de prachtige natuur die Nederland te bieden heeft. Prof. mr. Pieter van Vollenhoven legt zijn motivatie voor de natuurserie uit: “Met professor Joop Schaminée werk ik al enige jaren samen op het terrein van het natuurbeleid in ons land. Samen maken wij deel uit van een commissie die in eerste instantie het Ministerie van Economische Zaken op dit gebied adviseerde en later het Ministerie van Landbouw. Daarnaast ben ik een verwoed natuurfotograaf geworden, waardoor ik de natuur veel beter heb leren kennen. Tevens is een aantal van deze natuurfoto’s verkocht om Fonds Slachtofferhulp financieel te ondersteunen. Uit deze twee activiteiten is nu de natuurserie voortgekomen.”

Bestel een set exclusieve wenskaarten met natuurfoto’s uit de privécollectie van onze ere-voorzitter Als donateur van Fonds Slachtofferhulp bieden wij u graag een bijzondere set wenskaarten aan, met natuurfoto’s uit de privécollectie van prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Heeft u interesse in deze exclusieve set met 10 wenskaarten en enveloppen? Dan kunt u deze nu bestellen voor een kleine vergoeding van € 4,50 voor de productie en verzendkosten. Deze donateursaanbieding loopt gedurende de hele maand augustus. U kunt de wenskaarten aanvragen met donateurskaart 2.

Een nalatenschap voor slachtoffers Vorig jaar lieten drie personen een deel van hun erfenis na aan Fonds Slachtofferhulp. Wij vinden het heel bijzonder als we zo’n bericht ontvangen. Daar worden we even stil van. Soms zijn dit mensen geweest die zelf iets hebben meegemaakt, of iemand in hun nabije omgeving. Voor hen heeft de juiste hulp soms het verschil gemaakt en zij weten hoeveel impact dit kan hebben. opmaak omslag:Opmaak 1

24-11-2014

13:00

Pagina 1

Reageren of nog vragen? Vul de antwoordkaart in.

Postbus 93166 2509 AD DEN HAAG Bezoekadres: Louis Couperusplein 2 2514 HP Den Haag Telefoon: 070 363 59 36 IBAN: NL60INGB0000006700 www.fondsslachtofferhulp.nl

Fonds Slachtofferhulp T.a.v. Kirsten Snel Antwoordnummer 93319 2509 WB Den Haag

Wij ontvangen ook wel eens een legaat, van personen van wie wij niet wisten dat we in hun testament stonden. Mensen die na hun leven nog hun steentje willen bijdragen aan hulp voor slachtoffers. Wat de reden ook is; we waarderen het zeer dat mensen bij

het opstellen van hun testament aan de slachtoffers in Nederland denken. En we kunnen dit uiteraard heel goed besteden om het verschil voor slachtoffers te maken.

Postzegel niet nodig

Bent u benieuwd wat u persoonlijk kunt realiseren voor slachtoffers met uw nalatenschap? Vraag dan vrijblijvend onze brochure ‘Nalaten’ aan via donateurskaart nr. 3, of neem contact op met Kirsten Snel via 070-363 59 36. Vandaag zorgen voor de slachtoffers van morgen

Wij maken ons al meer dan 25 jaar sterk voor slachtoffers van misdrijven, ongevallen en rampen in Nederland.

Nalaten aan het Fonds Slachtofferhulp

Update bescherming persoonsgegevens Op 25 mei is de nieuwe wet met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden. Simpel gezegd zorgt deze nieuwe privacywet ervoor dat uw gegevens nog beter worden beschermd. We hebben daarom ons privacy beleid aangepast naar de nieuwe wetgeving (www.fondsslachtofferhulp. nl/privacy-en-cookiebeleid). Voor u als donateur verandert

10 | Fonds Slachtofferhulp | Nieuwsbrief

er weinig. Wij zullen u op dezelfde wijze blijven informeren en gaan ervan uit dat u onze nieuwsberichten, zoals dit donateursmagazine, wilt blijven ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn, dan vernemen wij uiteraard graag uw persoonlijke communicatie wensen. U kunt hiervoor contact opnemen met onze donateurslijn op 070 –392 5200 (dagelijks bereikbaar van 8:30 – 12:30 uur).


Kom in actie - Neonrun Op 20 april kwamen studenten van de Saxion Hogeschool in Deventer in actie voor Fonds Slachtofferhulp. Zij organiseerden met een Neonrun een lichtpuntje in donkere dagen. Deelnemers aan de hardloopwedstrijd renden twee keer 2,5 kilometer over een verlicht parcours. De deelnemerskosten van € 5,- euro per persoon werden geschonken aan slachtoffers in nood. In totaal werd een bedrag van € 225,- opgehaald. Wilt u ook zelf in actie komen voor slachtoffers in nood? Kijk dan op onze website www.fondsslachtofferhulp.nl/kominactie.

Zeer gevaarlijk rijgedrag: advies Fonds Slachtofferhulp Fonds Slachtofferhulp heeft advies gegeven op het conceptwetsvoorstel van de minister van Justitie en Veiligheid. Met dit wetsvoorstel wordt tegemoetgekomen aan de wens van verkeersslachtoffers en nabestaanden om daders van ernstige verkeersdelicten zwaarder te straffen. Op basis van het wetsvoorstel zou iemand die zeer gevaarlijk rijdt, maar (bij toeval) geen slachtoffers maakt, hoger kunnen worden gestraft dan op dit moment mogelijk is. Fonds Slachtofferhulp staat ook achter de gemaakte keuze dat wanneer zeer gevaarlijk rijgedrag wel een ernstig verkeersongeval tot gevolg heeft, er automatisch sprake zou moeten zijn van roekeloosheid. Daarnaast ziet het advies van Fonds Slachtofferhulp op het wegnemen van onduidelijkheden en op het voorkomen van een verkeerde uitleg van het wetsartikel. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit vlak.

Lotgenoten herdenken slachtoffers Fonds Slachtofferhulp draagt al jaren bij aan psychosociale hulpverlening en aan lotgenotencontact. Dit doen wij omdat de behoefte aan lotgenotencontact en het herdenken van slachtoffers onder slachtoffers en nabestaanden erg groot is. Hier hebben zij de gelegenheid om met elkaar in contact te komen, om ervaringen met elkaar uit te wisselen, van elkaar te leren en om leed en verdriet met elkaar te delen. Deze herkenning en daarmee ook erkenning van wat hen is aangedaan draagt bij aan herstel. Ook dit jaar worden, mede door steun van Fonds Slachtofferhulp, de volgende herdenkingen georganiseerd: - Dag Herdenken Geweldsslachtoffers op zaterdag 22 september Nabestaanden die een dierbare zijn kwijtgeraakt door moord of doodslag komen bijeen om hun geliefden te herdenken tijdens deze bijeenkomst georganiseerd door de Federatie Nabestaanden Geweldsslachtoffers (FNG). - Ceremoniële internationale herdenking verkeersslachtoffers op zondag 18 november Nabestaanden van verkeersslachtoffers herdenken hun geliefden tijdens een ceremonie georganiseerd door de Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers (LOV). - Lotgenoten Pelgrimage naar Lourdes van 26 september tot 1 oktober Tijdens deze pelgrimage georganiseerd door Stichting PSG vinden lotgenoten steun bij elkaar en gedenken zij hun overleden geliefden.

HulpPost | augustus 2018 | 11


MEDISCHE INCIDENTEN Begin juni is Fonds Slachtofferhulp, als onderdeel van het programma Open in de zorg, gestart met een pilot Casemanagement Medische Incidenten. De komende twee jaar zullen professionele casemanagers gedupeerde ziekenhuispatiënten bijstaan op praktisch, juridisch en psychosociaal vlak. Mariëtte van Eck en Ineke Verschure, werken beiden sinds 2012 als casemanager levensdelicten en ernstige gewelds- en zedendelicten. Openheid en erkenning Voor gedupeerden en nabestaanden van medische incidenten bestaat in Nederland nog niet dezelfde opvang en erkenning als voor slachtoffers en nabestaanden van bijvoorbeeld geweldsmisdrijven. Deze grote groep mensen valt wat betreft erkenning en opvang tussen wal en schip, terwijl de impact op het leven vergelijkbaar is. Om die reden is Fonds Slachtofferhulp het programma ‘Open in de zorg’ gestart. De pilot Casemanagement Medische Incidenten is hier een belangrijk onderdeel van. “Alleen het feit dat er een onafhankelijk iemand beschikbaar is; iemand die zich op alle deelgebieden van het leven van een gedupeerde patiënt bezighoudt, dat is al een vorm van erkenning. Wanneer je oprecht betrokken bent bij het leed dat hen is aangedaan hebben mensen minder de behoefte om erkenning via een juridisch traject te krijgen. De erkenning is essentieel’’, vertelt Mariëtte. Ineke vult haar aan: “Vanuit onze ervaring met slachtoffers en nabestaanden van ernstige geweldsdelicten, merk je inderdaad hoe belangrijk het is dat open en eerlijk met mensen wordt omgegaan. Ook al blijft de realiteit enorm hard, uit openheid en eerlijkheid spreekt erkenning. Mensen die dit niet krijgen, kunnen verharden en zetten in een juridische procedure juist aan. Daar merk je een strijd en kan je aanvoelen dat dit niet de manier zal zijn om het leed te verwerken.” Maatwerk Als het om de hulpverlening aan gedupeerden gaat, leveren Mariëtte en Ineke maatwerk. Afhankelijk van waar de grootste behoefte ligt, wordt een behandelplan opgesteld. ”Ons uitgangspunt is altijd de eigen veerkracht van de cliënt. Een medisch incident brengt

12 | Fonds Slachtofferhulp | Nieuwsbrief

iemand op alle fronten uit evenwicht en hoe kan je er dan voor zorgen dat iemand zijn autonomie terugkrijgt? Het feit dat wij volledig onafhankelijk van het ziekenhuis werken, maakt ook dat cliënten weten dat wij geen ander belang hebben dan hun belang. In veel gevallen is het vertrouwen in anderen helemaal weg. Dat wij betrouwbaar zijn is denk ik een van de belangrijkste aspecten van ons werk”, aldus Mariëtte. Ineke: “Cliënten weten dat wij aan hun zijde staan. Dit kan zijn tijdens de gesprekken met behandelaren, of tijdens iedere stap in de juridische procedure. Hiermee waarborgen we de continuïteit; wij zijn erbij geweest, we weten wat iemand heeft meegemaakt en kunnen daar ook de nazorg op afstemmen. Door zo’n langdurig en intensief traject bereik je mensen ook écht en raak je mensen niet kwijt.” Meerzijdige partijdigheid Anders dan het geval bij ernstige geweldsmisdrijven, is er bij een medisch incident geen opzet in het spel. Ook voor de arts of zorgverlener zal een medisch incident ingrijpende gevolgen hebben. Ineke: ”Het is mogelijk dat de gedupeerde zijn boosheid en verdriet eerst richt op de behandelaar. Het is van belang dat wij als casemanager steeds beseffen dat er geen opzet in het spel is en dat de behandelaar zich ook heel naar zal voelen bij wat er is gebeurd.” Mariëtte: ”Bij slachtoffers en nabestaanden van geweldsmisdrijven merk ik dat cliënten er op een zeker moment behoefte aan hebben om stil te staan bij de motieven en achtergrond van degene die het leed heeft veroorzaakt. Daarover praten geeft vaak rust. Ik denk dat dit voor gedupeerden van medische incidenten niet anders zal zijn.

Er komt een moment in het verwerkingsproces van de cliënt, waarop je kunt praten over hoe het voor de behandelaar moet zijn dat hij dit leed veroorzaakt heeft. Daarmee worden de daad en het gevolg niet minder erg, maar het helpt bij het creëren van begrip en daardoor rust.” Verder kunnen Mariëtte: “Als casemanager vind ik het mooi dat Fonds Slachtofferhulp het programma ‘Open in de zorg’ is gestart. Als je ziet hoeveel mensen op jaarbasis gedupeerde worden van een medisch incident, dan denk ik dat de behoefte aan ondersteuning enorm groot kan zijn. Ik hoop dan ook dat wij, net zoals bij slachtoffers en nabestaanden van geweldsdelicten, mensen kunnen laten zien dat het leven in een veranderde vorm door kan gaan. Dit wil niet zeggen dat ze altijd blij en vrolijk zijn, maar ze kunnen weer genieten van een kopje koffie in de zon. Alles wat wij doen is erop gericht om cliënten weer in hun kracht te zetten en mensen te ondersteunen in hun verwerkingsproces.”

Openheid en erkenning De pilot Casemanagement Medische Incidenten is onderdeel van het Programma Open in de zorg. Naast de pilot is het OPEN leernetwerk onderdeel van dit programma. In dit leernetwerk werken 24 ziekenhuizen samen met onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam, het AMC/ UvA en het NIVEL aan een open en eerlijke omgang met klachten en incidenten in de zorg. Kijk voor meer informatie op www.fondsslachtofferhulp.nl/ openindezorg


THEMA Erkenning is essentieel voor gedupeerde patiënten

Mariëtte van Eck en Ineke Verschure, casemanagers

“Alles wat wij doen is erop gericht om cliënten weer in hun kracht te zetten.” HulpPost | augustus 2018 | 13


Horizontaal

KRUISWOORDPUZZEL

1. Hulpverlener die slachtoffers bijstaat op praktisch, juridisch en psychosocial vlak 5. Volledige naam voor CSG 7. Naam programma gericht op medische incidenten 9. Met deze stichting is het Noodhulpfonds een samenwerking aangegaan 11. Naam campagne tegen seksueel geweld van Fonds Slachtofferhulp in 2017 13. Pelgrimstocht voor slachtoffers en nabestaanden van geweldsdelicten 14. Wanneer de schuld bij het slachtoffer wordt gelegd 15. Hoger onderwijs waar zij is opgeleid tot professioneel musicus

1

2

1

3 4 6

5

7

8 2

3

9 4

10 5 6 7

Verticaal

2. Academie van Slachtofferhulp Nederland 3. Afkorting naam, nieuwe privacywet 4. Telefoonlijn waar slachtoffers van huiselijk geweld anoniem in gesprek kunnen komen met lotgenoten 6. Bijeenkomst waarop donateurs een kijkje in de keuken nemen 8. Werd gehouden in de paleistuinen van Het Loo 10. Grootschalig onderzoek gericht op de sociale steun aan slachtoffers 12. Essentieel voor slachtoffers van medische incidenten

8

9

10 11

11

12 13

12

13

1414 15

15

Maak kans op 4 entreekaarten voor het inclusief fotomoment met een dolfijn!

De letters in de gele vakjes vormen samen een woord wanneer u ze in de juiste volgorde zet. Geef uw oplossing vóór 28 september door via donateurs@fondsslachtofferhulp.nl of bel 070 – 392 52 00. Vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnummer.

Oplossing:

Ons werk voor slachtoffers kunnen wij doen dankzij u. We danken onze 56.000 donateurs en onderstaande sponsoren.

SPONSORING MEMBERS

SUPPORTERS

FONDSEN

Profile for Fonds Slachtofferhulp

HulpPost augustus 2018_2  

In deze HulpPost vertellen wij u meer over de hoogtepunten van 2017 en het programma van de donateursdag op 28 september a.s. en hoe u zich...

HulpPost augustus 2018_2  

In deze HulpPost vertellen wij u meer over de hoogtepunten van 2017 en het programma van de donateursdag op 28 september a.s. en hoe u zich...

Advertisement