__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Jaargang 6 April 2016

Verder na een inbraak, je moet door! Nabestaanden MH17, lotgenoten in verdriet en hoop

Seksueel geweld uit de taboesfeer

Verkrachting is nooit je eigen schuld


INHOUD COLOFON

14

Verkeer Marit en Peter zijn betrokken als casemanagers bij een pilot van het Fonds Slachtofferhulp waarin nabestaanden van slachtoffers uit het verkeer worden geholpen.

4

8

Seksueel geweld Saskia Noort koos er lang voor niet in het openbaar te praten over de verkrachting die zij in haar jonge jaren meemaakte. Tot haar dochter van 14 uitging...

10

Eindredactie Sandra Scherpenisse Redactie Kirsten Snel, Dusjka Stijfhoorn, Karolien Maris, Kevin Verbaas en Tim Mathot Fotografie Joshua Rood Ontwerp & realisatie Mediaresponse, Gorinchem Contact Fonds Slachtofferhulp Postbus 93166, 2509 AD Den Haag Telefoon 070 392 52 00 donateurs@fondsslachtofferhulp.nl www.fondsslachtofferhulp.nl Voor giften en donaties: Fonds Slachtofferhulp, ING Bank nr. NL60INGB0000006700, Den Haag Als donateur van het Fonds Slachtofferhulp informeren wij u graag over relevante ontwikkelingen bij Fonds Slachtofferhulp en verwante activiteiten. Als u geen prijs stelt op deze informatie kunt u dit melden via genoemde contactgegevens. Als een familielid of bekende ook donateur wil worden van het Fonds Slachtofferhulp en de nieuwsbrief wil ontvangen, dan kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen. Deze nieuwsbrief wordt drie keer per jaar toegestuurd aan alle donateurs en relaties van het Fonds Slachtofferhulp.

2 | Fonds Slachtofferhulp | Nieuwsbrief

Ramp Dennis Schouten verloor bij de ramp met de MH17 twee dierbaren. Hij is vanaf het eerste uur lid van het bestuur van de Stichting Vliegramp MH17. “Wij zijn lotgenoten in verdriet en hoop.”

12

In ‘t kort In deze rubriek brengen we u kort op de hoogte van nieuws uit het werkveld en van onze donateurs.

Inbraak Fred heeft een verhuisbedrijf. Eerst wordt er ingebroken, daarna steelt men zijn verhuiswagen. Door een lening kan hij verder met zijn bedrijf. Wij schieten te hulp vanuit ons noodhulpfonds.


COLUMN Ineke Sybesma, Directeur Fonds Slachtofferhulp

Praten over seksueel geweld Het Fonds Slachtofferhulp is er voor slachtoffers van ongevallen, rampen en misdrijven. Het werkterrein van het Fonds is dus breed, maar dit jaar is hulp na seksueel geweld een van de belangrijkste speerpunten waar we ons op richten. Aanranding, verkrachting en ander seksueel geweld – het blijven onderwerpen waar we het liever niet over hebben. Slachtoffers niet, maar partners, familieleden en kennissen en de maatschappij ook niet. Daardoor beseffen we te weinig dat het geweld 'm niet enkel in dat ene noodlottige moment zit, maar dat deze ingrijpende gebeurtenis ook diepe psychische sporen trekt. Dat slachtoffers vaak een moeizame en eenzame weg te wachten staat, en dat er nog te vaak geen vervolging plaatsvindt. Nederland telt 100.000 slachtoffers van seksueel geweld per jaar – bijna 275 per dag! Bij vrouwen ligt het risico op een posttraumatische stressstoornis op 45%, bij mannen is dat zelfs 65%. Tweederde van de slachtoffers maakt zonder therapie opnieuw seksueel geweld mee. Wij zijn geen hulpverleners, maar aanjagers. Met een kleine club mensen willen we verbeteringen en vernieuwingen initiëren en realiseren. Wij zoeken naar geld om nieuwe vormen van hulpverlening op te zetten – of dat nu juridisch, emotioneel of praktisch is. Maar ook om zaken bij de politiek aan te kaarten als we dat nodig achten. In het geval van seksueel geweld constateerden we dat het hulpaanbod, wat betreft de voor- en nazorg aan slachtoffers van zedenmisdrijven, ernstig te wensen overliet. Omdat de hulp te versnipperd was, deden veel slachtoffers geen aangifte of een beroep op beschikbare hulp. Vier jaar geleden zijn we een pilot gestart in Utrecht: het eerste Centrum Seksueel Geweld. Daar wordt een slachtoffer opgevangen

door forensische artsen, psychologen en politie. Want het is niet alleen zaak om zo snel mogelijk na het misdrijf professioneel medisch te worden opgevangen, het is ook belangrijk om bewijsmateriaal te verzamelen en vast te houden. Dat laatste is essentieel, zeker als je weet dat het aantal veroordelingen op nog geen 4% ligt. Anno 2016 telt Nederland al elf locaties van het Centrum Seksueel Geweld. Zo snel mogelijk willen we alle geplande zestien locaties geopend hebben. We kunnen dit realiseren met geld van de VriendenLoterij en van onze donateurs. Ons doel is dat de overheid dit initiatief overneemt. Vanuit Den Haag is er al overheidssubsidie toegezegd waardoor de regionale kosten voor twee jaar zijn gedekt. Daarmee zit de taak voor het Fonds er echter nog niet op. Het is fijn dat dit nieuwe hulpaanbod er is, maar je hebt er niet veel aan als niemand van het bestaan afweet. Daarom is er geld nodig voor een publiekscampagne. Daarnaast willen we ook meer bewustzijn voor het fenomeen van seksueel geweld creëren. Als we meer financiële middelen hebben, zouden we dat specifiek willen aanwenden voor de meest kwetsbare groep. Dat zijn meiden tussen de 12 en 24 jaar. In die categorie spelen ook vaak zaken als grooming, sexting en de loverboy-problematiek. Voor hulpverleners, maar ook in de juridische sector, is dat nog vrij onbekend terrein. Het Fonds zou graag willen onderzoeken hoe je die fenomenen beter strafbaar kunt krijgen. Het ultieme doel van ieder slachtoffer? Worden wie je was vóór het gebeurde. Het werk van het Fonds Slachtofferhulp draagt daar iedere dag, op veel verschillende manieren, aan bij.

HulpPost | april 2016 | 3


RAMP MH17 Vanaf dag één na de vliegramp met de MH17 vinden nabestaanden steun bij elkaar. Ze worden opgevangen door Slachtofferhulp Nederland en de overheid zet meteen alle zeilen bij om iedereen zo goed mogelijk bij te staan. Tegelijkertijd is er vanuit de groep de behoefte zich te verenigen in een organisatie die de belangen van de nabestaanden zal behartigen. Dit wordt de Stichting Vliegramp MH17. We spreken met Dennis Schouten. Hij verloor zijn zwager en diens vriendin bij de ramp en is vanaf het eerste uur lid van het bestuur van de stichting. “Gaandeweg verandert de rol van het bestuur, afhankelijk van de fase waarin we zitten. Wij zijn lotgenoten in verdriet en hoop.” Eén gezamenlijk belang Je hebt nabestaanden die gefrustreerd zijn, woedend, of juist verdrietig. Maar hoe verschillend iedereen ook is in zijn emoties, je trekt naar elkaar toe. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, hebben één gezamenlijk belang en we delen ons verdriet. Het helpt om veel contact met elkaar te hebben, want niemand snapt deze situatie zo goed als iemand die hetzelfde meemaakt. We hebben vanaf het begin gebruik gemaakt van een online platform van Slachtofferhulp en het Informatie en Verwijs Centrum. Een goed afgeschermde, besloten groep, waar de stand van zaken werd gedeeld van het onderzoek en alle aanverwante zaken. Alleen voor nabestaanden. Het werd in het begin heel goed bezocht, vervulde een belangrijke rol. Nu wordt het minder. Niet omdat er geen behoefte meer is aan informatie of aan onderling contact, maar omdat het uiteindelijk toch fijner praten is met iemand die tegenover je zit. Warme deken Ik denk dat we ons gezegend mogen voelen dat we in Nederland leven. Je hebt hier zoveel meelevende burgers. Daar put je kracht uit. Vanuit de politiek gebeurde veel, maar ook bij organisaties gingen deuren open die anders gesloten blijven. Mensen om ons heen zeiden:”wij halen de boodschappen, koken vanavond voor je, we zorgen dat alles blijft draaien.” Daarnaast werd er van alles ondernomen vanuit de maatschappij. Iemand maakte een schilderij, een ander vouwde 298.000 kraanvogels, er werden herdenkingsbankjes gemaakt. Het voelde als een warme deken, en het was fantastisch om te ervaren dat we er niet alleen voor

4 | Fonds Slachtofferhulp | Nieuwsbrief

stonden. Ik krijg er nog steeds kippenvel van als ik daar aan denk. En eerlijk is eerlijk, tot op heden is niets teveel. Lastige journalisten Daarnaast krijg je ook te maken met neveneffecten waar je liever ver van blijft. Zoals journalisten. Er zijn verslaggevers die netjes met je omgaan, waar je een relatie mee op kan bouwen. Maar er zijn er ook die je woorden enorm verdraaien, die alleen maar uit zijn op sensatie. Voor je het weet heb je dan een paar nabestaanden aan de telefoon die boos, ontzet of verdrietig zijn door iets wat ze lezen. Bovendien willen we de relatie met de politiek goed houden, en dat betekent ook dat je goed moet opletten wat je zegt. Om daar mee om te leren gaan hebben we met het bestuur een mediatraining in Hilversum gedaan, om ons daar beter tegen te kunnen wapenen. Herdenking Het is nu bijna twee jaar geleden dat vlucht MH17 werd neergehaald. Onze stichting ontstond snel daarna. We hebben gezorgd voor het onderlinge contact, voor contact met de politiek en heel veel organisaties. Zoals met het Fonds Slachtofferhulp. Toch merk ik dat onze rol gaandeweg verandert. Er zijn portefeuilles die zo goed als klaar zijn, maar er zijn ook onderwerpen waar we nu pas mee gaan beginnen. Zoals het strafrechtelijke stuk en de letselschade. En we zijn druk met de herdenkingslocatie en het monument. Bij Schiphol komt een herdenkingsbos, dat voor iedereen vrij toegankelijk is. Er worden 298 bomen geplant, in de vorm van een lint. Elke boom staat symbool voor een

slachtoffer. In het oog van het lint komt een open plek. Daar komt het monument zelf. We weten alleen nog niet hoe dat er uit komt te zien, daar zijn we nu mee bezig. Dit was geen ongeluk, maar een aanslag. Dat maakt het een complexe zaak waar nog heel veel in moet gebeuren. De houdbaarheidsdatum van onze stichting is daardoor nog lang niet in zicht. Hoop Ik merk aan mezelf dat ik sinds de ramp andere keuzes maak. Je relativeert alles tien keer beter. Stress bestaat voor mij niet meer. Het ergste wat kon gebeuren, is al gebeurd. Waar zou ik me nog druk over moeten maken? Bij de herdenking zag ik dat ook terug, daar kwam het woordje hoop heel nadrukkelijk naar voren. Het verdriet is er natuurlijk nog, bij iedereen. Maar je geeft het een plekje. Je hoopt op betere tijden.

Goede ondersteuning nabestaanden Voor nabestaanden van slachtoffers van een ramp is het heel belangrijk dat zij de hulp krijgen die nodig is om de draad van het leven weer op te pakken. Hoe de beste hulp, therapie en opvang er uit ziet, onderzoekt het Fonds Slachtofferhulp samen met twee grote universiteiten. Dat doen we in nauw overleg met de nabestaanden van MH17. We vinden het belangrijk dat ook de slachtoffers van de toekomst baat hebben bij deze uitkomsten. Naast dit onderzoek steunen we diverse initiatieven rondom de ramp met MH17.


THEMA Lotgenoten verenigen zich in stichting na de ramp

Dennis Schouten, bestuurslid Stichting Vliegramp MH17

“De steun vanuit het hele land voelde als een warme deken.� HulpPost | april 2016 | 5


IN ’T KORT

Goed nieuws De ministeries van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en V&J (Veiligheid en Justitie) zien de toegevoegde waarde van het Centrum Seksueel Geweld voor slachtoffers van verkrachting en aanranding. Zij hebben het Fonds Slachtofferhulp toegezegd voor de komende twee jaar een deel van de kosten over te nemen. Wij investeerden tot nu toe zo'n 1,5 miljoen euro in het centrum. Directeur Sybesma: "We willen een landelijke dekking van 16 centra realiseren, zodat slachtoffers overal in Nederland binnen een uur bij een locatie van het Centrum Seksueel Geweld kunnen zijn en overal op dezelfde deskundige hulp kunnen rekenen. Bovendien moet het Centrum Seksueel Geweld geen eendagsvlieg zijn, maar een blijvend en serieus samenwerkingsverband. En hiermee kunnen we grote stappen maken in de goede richting. Het Fonds Slachtofferhulp blijft nauw betrokken, want wij financieren voorlopig de landelijke coördinatie, de naamsbekendheidscampagne en een onderzoek naar opsporing en vervolging van daders."

Kleine moeite, groot plezier Petra Blankwaard van Indigo Webstudio heeft in plaats van met de kerstdagen drank of cadeautjes rond te sturen aan zakenrelaties, besloten dat geld te doneren aan het Fonds Slachtofferhulp. Toen we haar belden om haar te bedanken voor haar mooie gift, bleek het daar niet bij te blijven. Gedurende het jaar zal ze als ze kleine opdrachten heeft, geen factuur sturen maar vragen om een donatie, ook weer voor onze organisatie. Dit onder het mom: ‘Kleine moeite, groot plezier!’ Wat een inspirerend idee! Dank Petra! Wilt u ook een actie starten via het Fonds Slachtofferhulp? Onder het kopje ‘Help ook’ op onze website kunt u eenvoudig uw eigen online actiepagina aanmaken.

CSG

Achter mijn voordeur ‘Achter mijn voordeur’ is het waargebeurde verhaal over en door Truusje van Zanten. In het boek vertelt ze hoe ze als jonge vrouw viel voor de verkeerde man en hoe ze met haar twee kleine kinderen slachtoffer werd van huiselijk geweld. Haar boek toont lef en moed, maar vooral doorzettingsvermogen. Van Zanten wil de wereld waarschuwen en mensen die hetzelfde meemaken laten weten dat ze niet alleen zijn. Per boek doneert Truusje één euro aan het Fonds Slachtofferhulp. Dit boek kunt u bestellen bij www.achtermijnvoordeur.nl

Hartelijk dank voor uw extra kerst-gift

In november ontving een deel van onze donateurs een brief over ons Pieter van Vollenhoven Noodhulpfonds. Wij vroegen om een extra donatie voor slachtoffers die niet in hun basisbehoeften kunnen voorzien door het ongeval of misdrijf dat ze meemaakten. Op deze brief werd massaal gereageerd. Wij willen u hartelijk danken voor het bedrag van bijna € 50.000 dat we kregen om onder andere boodschappen- en verzorgingspakketten te kunnen geven. Dit is nou precies die helpende hand vanuit de samenleving die deze mensen weer moed en vertrouwen geeft.

6 | Fonds Slachtofferhulp | Nieuwsbrief


Exclusieve wenskaarten van prof. mr. Pieter van Vollenhoven

Privacy slachtoffers beter beschermd

Stuurt u ook wel eens een kaartje? Altijd handig om er een paar op voorraad te hebben. Via de antwoordkaart bij deze HulpPost kunt u voor € 9,95 (excl. verzendkosten) deze mooie wenskaartenset bestellen. De foto’s op de kaarten zijn met veel plezier gemaakt door onze oprichter prof. mr. Pieter van Vollenhoven tijdens zijn expedities in de natuur. De kaarten zijn exclusief verkrijgbaar via het Fonds Slachtofferhulp. Een set bestaat uit 10 gevouwen, blanco kaarten met envelop.

Persoonlijke gegevens van slachtoffers zoals adres, telefoonnummer of woonplaats worden niet langer standaard beschikbaar gesteld aan de verdachte en zijn advocaat. Dat heeft minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur aan de Tweede Kamer laten weten. Door deze en andere maatregelen wil Van der Steur de privacy van slachtoffers in de toekomst beter beschermen. “Privacy is juist voor slachtoffers van criminaliteit een groot goed. Door op een andere manier informatie te delen, kunnen we een eind maken aan onnodige inbreuken op de privacy en de positie van slachtoffers verbeteren.“

Bestel de wenskaarten via Donateurskaart nr. 2. De opbrengst van deze kaarten wordt besteed aan hulpverlening voor slachtoffers.

Ineke Sybesma, directeur van het Fonds Slachtofferhulp reageert verheugd: “Er is al veel aandacht voor de privacy van de verdachte in het strafproces. Bovendien is vanuit de hoek van slachtoffers en hun vertegenwoordigers al vaak gevraagd om privacygevoelige informatie over het slachtoffer af te schermen. Dat er nu maatregelen genomen gaan worden die toezien op de privacy van slachtoffers, is daarom niet meer en niet minder dan een logische ontwikkeling. De eerste stap is de persoonlijke gegevens weg te laten bij het voegen, ik ga ervan uit dat dit najaar blijkt dat deze lijn wordt doorgetrokken naar het hele strafproces.”

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker Nieuwe voorschotregeling geweldslachtoffers Per 1 januari 2016 kunnen álle slachtoffers die door de rechter een schadevergoeding toegewezen hebben gekregen, een voorschot van de overheid krijgen. Slachtoffers zijn dan niet meer afhankelijk van de dader voor de uitbetaling. Het voorschot voor deze slachtoffers bedraagt maximaal € 5.000. Een van de manieren waarop slachtoffers van strafbare feiten hun schade vergoed kunnen krijgen is door een schadeclaim in te dienen bij de rechtszaak tegen de verdachte. De strafrechter beoordeelt dan ook deze schadeclaim. Als hij de schadeclaim toewijst en de dader opdraagt de schade te betalen door een schadevergoedingsmaatregel op te leggen, dan int het Centraal Justitieel Incassobureau het geld voor het slachtoffer.

In deze tijd van het jaar is iedereen bezig met de aangifte voor de Belastingdienst. Wist u dat u uw giften aan het Fonds Slachtofferhulp volledig kunt opgeven bij uw inkomstenbelasting? Als u het Fonds Slachtofferhulp voor minimaal vijf jaar achtereen wilt steunen met een vast bedrag per jaar, mag u het totale bedrag jaarlijks in uw belastbaar inkomen verrekenen. Uw donatie aan het Fonds Slachtofferhulp is daarmee volledig fiscaal aftrekbaar. Op deze manier kunt u tot wel de helft van uw donatie van de Belastingdienst terugkrijgen. Dit is ongeacht de hoogte van uw donatie en de wijze waarop u ons steunt. De enige voorwaarde van de Belastingdienst is dat het is vastgelegd in een 'Periodieke Schenkingsovereenkomst'. En dat is heel eenvoudig. U hoeft hiervoor alleen een formulier in te vullen en aan ons terug te sturen, dan regelen wij de rest. U ontvangt van ons een uniek transactienummer, wat u kunt gebruiken voor uw belastingopgave. U kunt op deze manier ook uw lopende automatische incasso onder brengen in een Periodieke Schenkingsovereenkomst. Wilt u uw giften ook aftrekken van de belasting? Neem dan contact op met Tonny van de Vooren van onze donateursadministratie via 070 - 392 5200 of via: donateurs@fondsslachtofferhulp.nl. Ook kunt u het formulier downloaden van onze site.

HulpPost | april 2016 | 7


THEMA “Mijn droom is dat iedereen weet dat seksueel geweld een ‘no go’ is” Saskia Noort, auteur en ambassadeur Walk a mile in her shoes

Verkrachting is nooit je eigen schuld

De succesvolle auteur Saskia Noort koos er lang voor niet in het openbaar te praten over de verkrachting die zij in haar jonge jaren meemaakte. “Tot mijn dochter 14 werd en ook in een spijkerbroek de deur uitging, om in het café snel een sexy jurkje aan te trekken. Dat is wat meisjes doen. Toen kwam het weer heel dichtbij. Ik dacht, er moet een stem zijn, om telkens weer te benadrukken dat seksueel geweld onacceptabel is. Het thema gaat me aan het hart. Ik wil iets positiefs halen uit hetgeen mij is overkomen.” 8 | Fonds Slachtofferhulp | Nieuwsbrief


SEKSUEEL GEWELD Nee is nee Seksueel geweld wordt nu nog vaak in de feministische hoek geplaatst. Dat vind ik niet goed. Het is een veel breder probleem, dat volgens mij geworteld ligt in onze man-vrouw cultuur. Ik geloof dat de focus bij daders moet liggen, zij moeten heropgevoed worden. Het valt me op dat nu vaak van het slachtoffer de dader wordt gemaakt. Je vroeg er zélf om. Omdat je een diep decolleté hebt, hoge hakken draagt of dronken bent. Of simpelweg omdat een man na een avond uit mee naar jouw huis komt. Dat betekent kennelijk dat je seks wilt hebben. Mannen vullen jouw seksualiteit voor je in. Daar moeten we tegen strijden. Je zag dat bijvoorbeeld in de reacties op het verhaal van Anke Laterveer. Zij vertelde bij Pauw dat ze na een internetdate, thuis werd aangerand. De strekking van veel reacties was: ‘Je nodigt iemand thuis uit, hebt gedronken, wat zit je nou te zeuren?’ Ik merk dat als ik me in zo’n Twitter-discussie meng en een tegengeluid laat horen, mensen ook tegen mij beginnen. Ze roepen de meest afschuwelijke dingen, zoals "jou willen ze niet eens verkrachten of je moest eens weten hoeveel valse aangiftes er worden gedaan." Natuurlijk, dat laatste gebeurt. Maar niet meer dan bij andere delicten. En inderdaad, als iemand wel wil eten of misschien zelfs zoenen, maar daarna niet verder wil, dan heb je te maken met vage grenzen. De uitleg van veel mannen dat ze over een bepaald punt heen waren, en zich niet meer konden beheersen, vind ik volkomen flauwekul. Dan moeten ze dat maar leren. Want: nee is nee. Volg je kind Jongeren in de leeftijd 14 tot 24-jaar hebben vier keer zoveel kans dat ze slachtoffer worden van seksueel geweld dan andere leeftijdsgroepen. In mijn tijd ging je op de basisschool misschien een keer stiekem zoenen, maar dat vond je meteen zo vies, dat was één keer en nooit meer. Nu zijn er veel meer mogelijkheden om contact te leggen en daar heb je als ouder minder grip op. Als ze 11

jaar zijn beginnen ze al van alles online op te zoeken. Mijn dochter ging zich op een gegeven moment ook op een rare datingsite inschrijven, met vriendinnen. Vals profiel, maar wel met hun eigen 06nummer erbij. Heel grappig allemaal, die meiden maar giebelen over alle reacties. Maar ze hebben nog niet het besef wat het met de man aan de andere kant van het scherm doet. Of, zoals bij de jongeren onderling veel gebeurt, ze sturen iemand een blootfoto. Het hoeft niet te betekenen dat je seks wil met een jongen, maar leg hem dat maar eens uit in het heetst van de strijd. Het verbaast mij dat veel ouders zeggen, ‘mijn kind doet zoiets niet’. Wees daarin niet naïef. Want het gebeurt wel, ook door jouw kind. Zorg als ouder dat je heel dicht bij je kind blijft. Maak een facebook-account aan, ga op Instagram. Je kunt wel zeggen dat je niet aan die onzin doet, maar je kind doet het wel. Je moet meegaan met hún tijd. En blijven praten. Licht ze voor. Centrum Seksueel Geweld Opvallend vind ik dat veel mensen seksueel geweld definiëren als een enge man achter een boom die ’s nachts in het park op een meisje springt. Dat meisje is ook altijd weer in die korte rok en op hakken. Maar dat is de meest zeldzame vorm van seksueel geweld. 80% wordt gepleegd door een bekende. Een vader, oom, buurman, vriend. 96% van de daders is man. Dit zag ik ook terug in de cijfers van het Centrum Seksueel Geweld. Ik geloof heel erg in de hulp die daar wordt gegeven. Het is sowieso een hele grote stap naar hulpverlening na verkrachting of aanranding. Als die ene stap er dan vijf of zes moeten zijn, dan haken mensen af. Daarom is het goed dat de hulp zo op één plek gebundeld wordt en zo dicht mogelijk naar het slachtoffer toe wordt gebracht. Mijn droom Een mentaliteitsverandering en flink dalende verkrachtingscijfers. Dat is mijn droom. Dat mensen anders gaan denken over de seksualiteit van vrouwen en dat

je dus niet alles maar voor ze kan invullen. Dat als je over vijf jaar een enquête doet, daar andere antwoorden uitkomen dan nu. Ik hoop ontzettend dat de actie van het Fonds Slachtofferhulp hierin gaat helpen. Zij gaan een positief evenement, genaamd Walk a mile in her shoes, organiseren waarbij mannen laten zien dat zij tegen seksueel geweld zijn. Ik vind het een ludiek initiatief en ga dit zo breed mogelijk bekend maken. Zodat we in het bewustzijn én in het onderbewustzijn inslijten dat seksueel geweld een ‘no go’ is. Misschien neemt het nog twee generaties in beslag, maar dat is wat ik wil bereiken.

Doe mee aan Walk a mile in her shoes! Tijdens Walk a mile in her shoes stappen mannen letterlijk in de schoenen van vrouwen tijdens een opvallende sponsorloop. Daarmee laten we luid en duidelijk zien dat verkrachting en aanranding onacceptabel is. Tijdens deze van oorsprong Amerikaanse Walk lopen mannen 1,6 km op hakken om te laten zien dat ze seksueel geweld tegen vrouwen veroordelen. Dat ze onderdeel willen zijn van de oplossing, niet van het probleem. Doet u ook mee? De opbrengst gaat naar onze projecten rondom seksueel geweld. Heeft u interesse? Voor meer informatie zie onze website: fondsslachtofferhulp.nl/walk-a-mile

Kopje thee? Moeilijk om te begrijpen wanneer nee ook echt nee is? De makers van het filmpje ‘tea consent’ leggen het helder uit! Aan de hand van de vraag ‘Wil je thee’ en de verschillende manieren waarop daarop wordt geantwoord, laten ze op humoristische wijze zien wanneer je wel en vooral wanneer je niet doorgaat. Google het maar eens.

HulpPost | april 2016 | 9


INBRAAK OP KLAARLICHTE DAG Een maand nadat er bij Fred Sweeren thuis werd ingebroken en alles van waarde werd gestolen, was het weer raak. Dit keer werd zijn verhuiswagen gestolen, waarmee hij de kost verdient. Een financiële strop, want door de eerdere inbraak zijn er geen reserves meer om dit verlies op te vangen. Tijdens het contact met zijn hulpverlener geeft hij aan behoefte te hebben aan één ding: een lening, om door te kunnen met zijn bedrijf en daarmee ook met zijn leven. Wij schieten te hulp vanuit ons noodhulpfonds en geven hem die lening, maar dan renteloos. Per jaar vinden er 65.000 inbraken plaats in ons land. Dit kan grote impact hebben. Fred Sweeren ondervond dit aan den lijve: “Toevallig had er die dag nog iemand gevraagd of ik het niet erg vond zo vaak van huis te zijn en thuis te komen in een leeg huis. Ik zei, nee hoor, helemaal niet, ik vind het heerlijk. Maar toen ik die dag thuiskwam, werd ik geconfronteerd met allemaal openstaande kastdeuren. Matrassen van het bed, op kantoor alles overhoop. Contanten, sieraden van mijn overleden broer, alles van waarde was weg.” Hoewel de deuren op slot zaten, en de ramen dievenhaken bevatten, zijn ze toch binnengekomen via een raampje. Fred: “Op klaarlichte dag. Ik weet dat als inbrekers binnen willen komen het ze overal lukt, maar hier? Het is een portiekflat, waar je moet aanbellen om de hal in te komen. Maar ja, er zijn ook bewoners die voor anderen opendoen. Zo iemand kan daarna overal rondlopen. Daarom doe ik zelf niet zomaar, als het niet voor mij is, open. " Facebook “De dag van de inbraak was ik voor een verhuizing op pad en plaatste ik ’s ochtends vroeg een bericht op Facebook dat ik in de file stond bij Rotterdam. Eigenlijk denk ik dat degene die heeft ingebroken dat heeft geweten, en ook dat er in verband met mijn werk contanten in huis lagen. Ik weet het natuurlijk niet zeker, maar ik ga om die reden tegenwoordig wel anders om met social media. Ik plaats alleen nog iets als ik thuis ben. Contanten heb ik ook niet meer in huis, ik breng alles meteen naar de bank. Laatst bestelde ik een pizza en toen heb ik geld moeten lenen bij de buurvrouw, ik had alles afgestort.”

10 | Fonds Slachtofferhulp | Nieuwsbrief

Het leven gaat door Voor de buitenwereld leek Fred koel onder wat er gebeurd was, maar dat is slechts schijn: “Ja, dat is de buitenkant hé. Ik was echt van slag, begreep opeens wat een impact zoiets kan hebben. Maar het heeft geen zin hier op de bank te gaan zitten en tegen iedereen m’n verhaal te vertellen. Natuurlijk is er iets gebeurd, maar je moet ook niet zielig gaan zitten doen. Het leven gaat door.” Tegelijkertijd is dat best lastig als vier weken later ook de wagen waarmee je je geld verdient, wordt gestolen. Fred: “Een oude kennis wilde zijn wagen aan me lenen voor een schappelijke prijs, daar zou ik voorlopig enorm mee geholpen zijn.” Via ons Noodhulpfonds gaven we daarvoor een geldbedrag, zodat Fred die wagen twee maanden lang kon huren. Lening voor een nieuwe wagen Als hij aan het eind van die periode bij zijn hulpverlener van slachtofferhulp zit, vraagt die hoe hij nu het beste geholpen zou kunnen worden om verder te kunnen. “Eigenlijk had ik in die periode het meest aan de hulp van vrienden en van bedrijven om mij heen. Bij slachtofferhulp was het meer een gesprek, en hup daar ging ik weer. Maar toen ze dat vroeg, wist ik het meteen. Ik zou graag een lening willen, om zélf weer een wagen te kopen, in plaats van hem te lenen van die kennis. Het duurde even voor daar een bericht op terugkwam. Net toen ik het hoofd een beetje liet hangen, kwam het verlossende telefoontje: ik kreeg een lening van het Pieter van Vollenhoven Noodhulpfonds. Nadat we alles in een contract hadden vastgelegd, werd het geld overgemaakt. Geweldig.”

Schuldenvrij Inmiddels is Fred schuldenvrij en de verhuiswagen is nu eigendom. “Gelukkig gaan de zaken echt goed. In die zin heeft de inbraak bijna een positief effect gehad. Het stond natuurlijk overal op internet. Mensen die het lazen dachten, ‘als ik ga verhuizen, dan bel ik Fred om hem te supporten’. Ik heb er een kleine wagen bijgekocht en werk met iemand die me op oproepbasis meehelpt met de verhuizingen. Ik heb het maar mooi gered.”

Pieter van Vollenhoven Noodhulpfonds Voor ieder slachtoffer is het een wens zo snel mogelijk te herstellen en weer terug te keren naar het leven dat hij of zij kende. Onze noodhulp levert hieraan een belangrijke bijdrage. We geloven in renteloze hulp op maat, en zagen dat een grotere lening hier meer soelaas zou bieden dan een kleinere schenking. Het is mooi om te zien hoe Fred hiermee zijn leven weer kon oppakken.

Pas op met sociale media! Er wordt vaker bij bekenden ingebroken dan u zich misschien realiseert. Let dus op als u op Facebook, Linkedin of Twitter uw vakantie of afwezigheid aankondigt en maak het inbrekers niet te makkelijk. Een inbreker heeft die ‘hobby’ niet op zijn profiel staan, dus ze kunnen tussen uw contacten zitten zonder dat u het weet.


THEMA Een inbraak kan grote impact hebben

“Zielig doen heeft geen nut, je moet door!” Fred Sweeren, slachtoffer inbraak HulpPost | april 2016 | 11


IN ’T KORT

Zelf slachtoffer? Kijk op SlachtofferWijzer.nl In Nederland is goede hulp beschikbaar, maar voor veel slachtoffers is deze moeilijk of niet te vinden. Terwijl je vaak in een onbekende situatie terecht bent gekomen, waarin hulp gewenst kan zijn. Daarom biedt onze site SlachtofferWijzer.nl een overzicht van beschikbare hulp voor slachtoffers van (seksueel) geweld, een ongeval, diefstal en voor achterblijvers van vermisten. Dagelijks maken bijna 1.000 mensen gebruik van SlachtofferWijzer. U vindt er algemene informatie en een overzicht van hulpverlenende organisaties. Bij deze organisaties kunt u terecht voor praktische, juridische, financiële en emotionele hulp. Ook kunt u via de website een veilige opvangplek zoeken. Wij wijzen u graag de weg naar de juiste hulp.

Tips voor veilig internetverkeer Onze samenleving digitaliseert in rap tempo. En datzelfde geldt ook voor criminelen en fraudeurs. Ze kunnen op allerlei manieren proberen uw computer, tablet of smartphone binnen te komen. Om u te kunnen wapenen tegen internetcriminaliteit staat op onze website een lijst met tips hoe u veiliger kunt internetten. Kijk op: www.fondsslachtofferhulp.nl/veilig-internet

TIPS

12 | Fonds Slachtofferhulp | Nieuwsbrief

www.slachtofferwijzer.nl

Nederlanders voelen zich steeds veiliger

Onderzoek van het CBS rekent af met de mythe dat de misdaadcijfers dalen, maar Nederlanders zich toch niet veiliger voelen. De onveiligheidsgevoelens daalden het sterkst in Rotterdam en Den Haag. De dalende cijfers tonen aan dat Nederlanders zich veiliger voelen op straat. Tussen 2005 en 2015 nam het aantal burgers dat zich weleens onveilig voelt met een kwart af. Mooi nieuws!

Verjaardagsbox met donaties Onze donateur en beeldhouwer Hans Rienks vierde zijn 79e verjaardag in het bijzijn van vrienden en familie. In plaats van cadeaus te vragen zette hij een kartonnen box neer en vroeg de feestgangers om een donatie voor het Fonds Slachtofferhulp. Dit leverde € 225 op die hij zelf aanvulde tot € 250. Ontzettend bedankt.

Heeft u iets te vieren? Misschien een trouwdag of jubileum? En vindt u het een mooie gedachte om daarvoor te doneren aan het Fonds Slachtofferhulp? We kunnen voor u een speciale jubileumbox op maat maken. Die kunt u bestellen bij: Ivan Arts via e-mail: arts@fondsslachtofferhulp.nl


“Toen had ik het noodhulpfonds nodig. Nu is het andersom.” Rent u mee? Vorig jaar trokken tien sportieve zakenrelaties de hardloopschoenen aan. Samen renden zij 10 Engelse mijl tijdens de Dam tot Damloop. Ook dit jaar zal er op 18 september een team rennen en hebben we zelfs al het dubbele aantal aanmeldingen. Loopt u zelf de komende editie ook mee en wilt u met uw inzet het Fonds Slachtofferhulp steunen? Neem dan voor meer informatie contact op met Ivan Arts: arts@fondsslachtofferhulp.nl

Jaarverslag In mei verschijnt ons jaarverslag. We leggen hierin op een transparante manier uit wat we het afgelopen jaar met onder andere uw bijdragen hebben kunnen doen. Wilt u zeker zijn dat u een seintje krijgt als het jaarverslag beschikbaar is? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief via: www.fondsslachtofferhulp.nl/nieuwsbrief

Fantastische bijdrage VriendenLoterij Tijdens het Goed Geld Gala van de VriendenLoterij op 2 februari 2016 kregen Kirsten Snel en Sandra Scherpenisse van het Fonds Slachtofferhulp een cheque overhandigd van maar liefst € 1.246.577. Met dit fantastische bedrag kunnen we ontzettend veel goed werk verrichten. En dat allemaal dankzij de VriendenLoterij-deelnemers die iedere maand de helft van hun lot doneren aan het goede doel. Wilt u ook kans maken op mooie prijzen en tegelijkertijd het goede doel steunen? Ga dan naar www.vriendenloterij.nl, klik op meespelen en kies in de lijst van goede doelen voor het Fonds Slachtofferhulp.

George de Wind (72) ontving een paar jaar geleden een bijdrage uit ons noodhulpfonds. Dat heeft hij zo fijn gevonden dat hij ons liet weten iets terug te willen doen. George: “Een paar jaar geleden stal iemand net voor het weekeinde mijn portemonnee met € 200 aan huishoudgeld en al mijn pasjes er in. Hij had zich handig bij me naar binnen gepraat als tuinman. Naïef van me natuurlijk. Vervolgens is de man er ook nog in geslaagd mijn rekening te plunderen. Ik had helemaal niks meer tot mijn volgende AOW binnen zou komen. Via het Fonds Slachtofferhulp kreeg ik geld voor boodschappen om de tijd te overbruggen. Ik was daar zo blij mee! Dan vind ik het eigenlijk wel zo netjes om later iets terug te doen: het fonds in mijn testament opnemen, dus.” Vorig jaar ontvingen wij van 6 donateurs een nalatenschap. Overweegt u ook om na te laten voor de slachtoffers van morgen? Vraag dan vrijblijvend onze brochure Nalaten aan via Donateurskaart nr. 3 voor meer informatie. Wij sturen u deze graag toe.

Nieuw toezichtsmodel In lijn met de steeds strengere eisen die aan goede doelen worden gesteld, heeft het bestuur van het Fonds Slachtofferhulp besloten om per 1 januari 2016 over te gaan op het raad van toezichtmodel. Tot nu toe hadden wij een toezichthoudend bestuur die haar taken voor een belangrijk deel had overgedragen aan de directeur. Per 1 januari 2016 wordt Ineke Sybesma, zoals dat formeel heet, ‘directeur – bestuurder’. In de praktijk van alledag zal er in de besturing van het Fonds weinig veranderen, immers in de uitvoering werd op grond van het CBF-keurmerk al lang voldaan aan de scheiding van besturen en toezichthouden, die voor goede doelen vereist was. Tegelijkertijd zijn er drie nieuwe leden toegevoegd. Per 1 januari 2016 is de heer Ab Touw voorzitter geworden en zijn Floris van Oranje en Frits van Bruggen toegevoegd aan de Raad van Toezicht.

HulpPost | april 2016 | 13


THEMA Ieder hulpverleningstraject is maatwerk

Marit en Peter begeleiden nabestaanden van verkeersslachtoffers

“Het is belangrijk om de verwachtingen goed te managen.� 14 | Fonds Slachtofferhulp | Nieuwsbrief


VERKEER Het Fonds Slachtofferhulp financiert een pilot waarbij nabestaanden van verkeersslachtoffers worden geholpen door een casemanager van Slachtofferhulp Nederland. De pilot, die werd uitgevoerd in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, liep van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016. Op dit moment wordt deze geëvalueerd. HulpPost spreekt met Peter van de Luijster en Marit Leuverink, die beiden als casemanager betrokken zijn bij deze pilot. Marit: "Wij zijn beiden casemanager levensdelicten en ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Daarnaast werken we mee aan deze pilot voor nabestaanden van verkeersslachtoffers. Normaliter worden deze nabestaanden ondersteund door een medewerker Algemene Dienstverlening van Slachtofferhulp Nederland." In de pilot wordt onderzocht of nabestaanden het ondersteuningsaanbod van een casemanager als een meerwaarde ervaren. Problemen waar nabestaanden van verkeersongevallen tegen aan lopen, komen veelal overeen met de problemen waar nabestaanden van levensdelicten mee te maken krijgen. Peter: "We kunnen dezelfde methodiek gebruiken en we zien dat dit goed werkt, al blijft een hulpverleningstraject maatwerk. Die methodiek is gericht op intensieve ondersteuning bij de praktische, financiële, psychosociale en juridische gevolgen van een ongeval." Dienstverleningsplan Een casemanager legt zo snel mogelijk na het ongeval contact met de nabestaanden. Op basis van de behoeften van de nabestaande stelt de casemanager een dienstverleningsplan op en gaat hier mee aan de slag. Zoals bijvoorbeeld met het regelen van de uitvaart, het opstarten van een vergoedingstraject of het contact houden met instanties als verzekeraars, werkgever en politie. Peter: “Bij de politie werken we regelmatig nauw samen met een familie-agent. Deze agenten vervullen een schakelende rol tussen de verschillende afdelingen van de politie en de nabestaanden. Zij zijn het aanspreekpunt voor nabestaanden en ook voor ons als casemanager. Wij hebben korte lijntjes met hen en kunnen veel samen oppakken. Stel bijvoorbeeld dat een nabestaande contact wil met de getuigen van een ongeval, dan kunnen we dat via hen regelen.”

Marit vult aan: “Nabestaanden hebben het laatste moment gemist dat hun geliefde leefde. Ze willen bijvoorbeeld weten of er iemand bij hun geliefde was, of er nog iets gezegd is. Of van de behandelend arts horen of de dierbare nog heeft geleden.” In gesprek Sommige nabestaanden hebben de behoefte om met de tegenpartij te praten. Marit: “Dat zijn moeilijke gesprekken. Ik wil altijd eerst weten waarom ze dat gesprek aan willen gaan. Zijn ze boos en willen ze dat uitspreken, of zien ze de ander vooral als iemand die ook iets vreselijks heeft meegemaakt? Afhankelijk van de motivatie, kunnen we kijken of wij aansluiten bij dat gesprek, of dat we een andere organisatie erbij betrekken die in mediation is gespecialiseerd.” Verwachtingsmanagement Een casemanager is er daarnaast vooral om een nabestaande voor te bereiden op wat komen gaat. Zoals wanneer een politiedossier mag worden ingekeken. Peter: “Wij weten bijvoorbeeld dat daar foto’s in zitten van de plaats van het ongeval. Realiseert hij of zij zich voldoende dat dit heel confronterend kan zijn? Wij kunnen een voorschouw doen van de foto’s en een feitelijke beschrijving geven van wat er op de foto’s te zien is. Op basis daarvan kan de nabestaande beslissen wat hij of zij wel en niet wil zien.” Tijdens de pilot hebben de casemanagers in 85 zaken ondersteuning geboden. Gemiddeld is de doorlooptijd van de hulp een jaar, maar bij eenzijdige ongevallen zijn het kortere trajecten. Dan is er geen tegenpartij, er komt geen vervolging, geen rechtszaak. Dat is anders wanneer er meerdere betrokkenen zijn. Peter: “Als er een tegenpartij is, is er veel langer een informatiebehoefte. Nabestaanden

willen de status van een proces weten en bijvoorbeeld hun spreekrecht uitoefenen. Het is in zo’n traject heel belangrijk om de verwachtingen goed te managen. Het onder invloed van drank of drugs veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval, hoeft bijvoorbeeld niet te leiden tot een gevangenisstraf. Het wordt door de rechter gezien als verkeersovertreding. Terwijl de nabestaanden kunnen vinden dat hun dierbare ‘is vermoord’. Een belangrijk onderdeel van ons werk is hen daarop voor te bereiden, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten.” Acceptatie Om het overlijden van een geliefde een plek te geven, is acceptatie van hetgeen is gebeurd heel belangrijk. Beide casemanagers valt op dat de impact op de maatschappij bij verkeersongevallen anders lijkt te zijn dan bij een misdrijf. Marit: “We rijden allemaal wel eens te hard. Waar je 80 mag, rijdt iedereen 100. Je merkt dat mensen dat ook beseffen.” Peter vult aan: “Het is meer een kwestie van verkeerde tijd, verkeerde plaats. Er is geen sprake van opzet, dat maakt een ongeval meer geaccepteerd. Het had iedereen kunnen overkomen.”

Waarom financiert het Fonds Slachtofferhulp dit? Wij verwachten dat de ondersteuning van casemanagers van Slachtofferhulp Nederland een verbetering oplevert in de opvang van de nabestaanden van verkeersslachtoffers. Wij willen ervoor zorgen dat ondersteuning door casemanagers een standaard onderdeel wordt van het hulpaanbod. Voor nabestaanden, én voor diegenen die door een ongeluk zwaargewond zijn geraakt.

HulpPost | april 2016 | 15


Horizontaal 2. Omvang van de straf 5. Vooruitbetaling 7. Aanvaarding 9. Testfase van een project 10. Ambassadeur Walk a Mile in her Shoes 11. Ongeoorloofde seksuele handeling 12. 1,6 km 13. Ons fonds voor slachtoffers in nood 16. Auteur ‘Achter mijn voordeur’ 17. Privésfeer 9 Verticaal 1. Iemand die hetzelfde heeft meegemaakt 2. Tegenvaller 3. Gift 4. Kansspel voor vrienden 6. Alles is afbetaald 8. Behoeden 14. Ontvreemden van eigendommen 15. Weggebruikers

KRUISWOORDPUZZEL

1

2

4

3 5 6 7

8 10

11

12 13

14

15

17

16

Oplossing:

Maak kans op een weekendje weg! De letters in de gekleurde vakjes vormen samen twee woorden wanneer u ze in de juiste volgorde zet. Geef uw oplossing voor 15 mei door aan donateurs@fondsslachtofferhulp.nl of bel 070 - 39 25 200. De winnaar kan bij HappyHome genieten van een weekend weg in een luxe 6-persoons vakantiehuis in Villapark Anzelhoef. Op www.happyhome.nl ziet u de mooiste accommodaties in 14 Europese landen. HappyHome helpt u graag op persoonlijke wijze waarbij uw wensen centraal staan.

Ons werk voor slachtoffers kunnen wij doen dankzij u. We danken onze 57.000 donateurs en onderstaande sponsoren.

SPONSORING MEMBERS

SUPPORTERS

Profile for Fonds Slachtofferhulp

Hulppost april 2016  

U leest in deze editie onder andere een interview met auteur Saskia Noort over seksueel geweld. Daarnaast gaan we in gesprek met Dennis Sch...

Hulppost april 2016  

U leest in deze editie onder andere een interview met auteur Saskia Noort over seksueel geweld. Daarnaast gaan we in gesprek met Dennis Sch...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded