__MAIN_TEXT__

Page 1

Jaargang 7 December 2017

Theatervoorstelling als ode aan vader Begeleiding aan slachtoffers van medische ongevallen

Campagne tegen seksueel geweld

“Tijdens de campagne is het aantal telefoontjes naar het Centrum Seksueel Geweld verdubbeld�


INHOUD

14

Theaterproject Wendy Hoogendijk brengt met haar theatervoorstelling ‘Radiostilte’ een ode aan haar vader. Hij overleed na een ernstig verkeersmisdrijf.

6

COLOFON

4

Campagne tegen seksueel geweld Samen met het Centrum Seksueel Geweld voerde Fonds Slachtofferhulp onder de noemer ‘Als het jou overkomt’ de afgelopen maanden campagne.

10

Eindredactie Nicky Bredemeijer Redactie Kirsten Snel, Dusjka Stijfhoorn, Nikki Vader en Sandra Scherpenisse Fotografie Joshua Rood Ontwerp & realisatie Mediaresponse, Gorinchem Contact Fonds Slachtofferhulp Postbus 93166, 2509 AD Den Haag Telefoon 070 392 52 00 donateurs@fondsslachtofferhulp.nl www.fondsslachtofferhulp.nl Voor giften en donaties: Fonds Slachtofferhulp, ING Bank nr. NL60INGB0000006700, Den Haag

Seksueel Geweld Klinisch psycholoog en landelijk coördinator, Iva Bicanic, legt uit hoe het Centrum Seksueel Geweld precies te werk gaat en wat de meerwaarde hiervan is voor slachtoffers.

Als donateur van Fonds Slachtofferhulp informeren wij u graag over relevante ontwikkelingen en verwante activiteiten. Als u geen prijs stelt op deze informatie kunt u dit melden via genoemde contactgegevens.

12

Als een familielid of bekende ook donateur wil worden van Fonds Slachtofferhulp en de nieuwsbrief wil ontvangen, dan kunt u uiteraard ook contact met ons opnemen. Deze nieuwsbrief wordt drie keer per jaar toegestuurd aan alle donateurs en relaties van Fonds Slachtofferhulp.

2 | Fonds Slachtofferhulp | Nieuwsbrief

In ’t kort In deze rubriek brengen we u kort op de hoogte van nieuws uit het werkveld en van onze donateurs.

Medische Ongevallen Liesbeth Mekkering werd slachtoffer van een medisch ongeval. Ze vertelt over de strijd die zij jarenlang voerde.


COLUMN Als het jou overkomt Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat de positie van slachtoffers de afgelopen maanden breed wordt uitgemeten in de media. Met name slachtoffers van seksueel geweld zijn onderwerp van massieve en massale media-aandacht. Aanleiding hiervan was de vermeende Hollywood-affaire rondom producent Harvey Weinstein, waarna een ware beweging ontstond op social media onder de noemer #METOO. Het toeval wil dat de lancering van onze campagne tegen seksueel geweld, waar u op pagina 4 meer over leest, samen viel met de start van de #METOO-discussie. Enorm veel media-aandacht voor onze campagne volgde, waardoor onze boodschap ‘Als het jou overkomt, meld je dan bij het Centrum Seksueel Geweld voor deskundige hulp’ bij een groot publiek op het netvlies is gekomen. Media kunnen een heel belangrijke rol spelen als het gaat om bewustwording en dat was ook een belangrijke doelstelling van deze campagne. Tegelijkertijd kleeft er aan die enorme hoos aandacht voor dit specifieke onderwerp een groot risico. Er is tenslotte een verschil tussen het aanzwengelen van een discussie over onaanvaardbaar seksueel gedrag en het benoemen van specifieke gevallen. Bij dat laatste wordt ‘naming and shaming’ vaak in de hand

gewerkt en daarbij is voorzichtigheid geboden. Tenslotte hebben we daar in ons land een rechtssysteem voor met een politie die moet onderzoeken en een rechter die zijn oordeel velt. Ook het slachtoffer heeft daarin gelukkig een wettelijke positie. Oordeel daarom niet zelf. Niet over het slachtoffer en ook niet over de verdachte. Geen ‘victim blaming’ en ‘geen trial by media’. Leef mee, luister naar het verhaal, verwijs naar het Centrum Seksueel Geweld, moedig het doen van aangifte aan en help iemand zijn leven weer op te pakken. Dat is wat ik eenieder wil meegeven. Want uit ons werk weten we dat slachtoffers die erkenning en hulp willen. Maar ook dat wat hen overkwam niet met een ander mag gebeuren. In de komende jaren willen we daarom kijken naar nieuwe ideeën om te voorkomen dat er slachtoffers vallen. Kijken naar meer aangiften die leiden tot een veroordeling. En vonnissen die zo zijn opgebouwd dat ze de samenleving beschermen en daders niet opnieuw kunnen toeslaan. Wij waarderen het dat u ons hierbij steunt. Ik wens u, en de uwen, fijne feestdagen en een respectvol en veilig 2018 toe. Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp

HulpPost | december 2017 | 3


Campagne tegen seksueel geweld In oktober startte Fonds Slachtofferhulp samen met het Centrum Seksueel Geweld een landelijke campagne tegen seksueel geweld. De afgelopen maanden stonden op verschillende manieren in het teken van deskundige hulp via het Centrum Seksueel Geweld en het landelijk telefoonnummer 0800-0188 dat slachtoffers 24/7 kunnen bellen.

VIVA Magazine

Drie slachtoffers per dag Fonds Slachtofferhulp speelt een grote rol in de financiering van het Centrum Seksueel Geweld sinds de oprichting in 2012. In 2016 meldden zich gemiddeld drie slachtoffers per dag, die korter dan een week geleden werden aangerand of verkracht, bij één van de centra. Dat is veel, maar tegelijkertijd slechts het topje van de ijsberg. Het jaarlijks aantal nieuwe slachtoffers van seksueel geweld ligt namelijk vele malen hoger; 100.000 per jaar. Schaamtegevoelens, angst, bekendheid met de dader waardoor beschuldiging erg lastig is of niet weten dat er hulp beschikbaar is, zijn belangrijke oorzaken om geen melding te doen. Bij het Centrum Seksueel Geweld werken politie en hulpverleners samen. Ook wordt er forensisch onderzoek gedaan waarbij sporen worden veilig gesteld. Slachtoffers worden door het Centrum Seksueel Geweld geïnformeerd op welke manier zij aangifte kunnen doen. Hiermee wordt de pakkans van daders groter. Fonds Slachtofferhulp vindt het heel belangrijk dat de naamsbekendheid van het Centrum Seksueel Geweld wordt vergroot en dat iedereen in Nederland weet dat je terecht kunt bij het Centrum Seksueel Geweld voor acute en deskundige medische, psychische en juridische hulp als je bent aangerand of verkracht.

4 | Fonds Slachtofferhulp | Nieuwsbrief

Seksueel geweld kan iedereen overkomen. De campagne ‘Als het jou overkomt’ was voornamelijk gericht op vrouwen tussen de 18 en 35 jaar. Voor deze doelgroep is gekozen omdat vrouwen in deze leeftijdscategorie de grootste kans hebben te maken te krijgen met seksueel geweld. 1 op de 8 vrouwen geeft aan ooit in haar leven te zijn verkracht. Bij mannen is dit 1 op de 25. De campagne werd afgetrapt met een uitgebreide special van het weekblad voor vrouwen: VIVA. Hierin werd uitgebreid stilgestaan bij de problematiek en de beschikbare hulp voor slachtoffers via het Centrum Seksueel Geweld. Ervaringsdeskundigen, hulpverleners en slachtoffers kwamen aan het woord.


THEMA

Als onderdeel van de campagne werd half oktober onze videoclip ‘Als het jou overkomt’ gelanceerd. ‘Als het jou overkomt’ is een bewerking van het nummer ‘Til it happens to you’ van Lady Gaga. In het origineel, dat Gaga vorig jaar tijdens de Oscars zong, onthult zij haar eigen ervaring met seksueel geweld. Haar taboedoorbrekende optreden is tot de dag van vandaag een voorbeeld voor vele anderen om over hun eigen ervaringen met seksueel geweld naar buiten te treden. Jennie Lena, Nederlandse zangeres en finalist van ‘The Voice Of Holland’, heeft voor Fonds Slachtofferhulp op een indrukwekkende manier invulling gegeven aan dit nummer. De beelden in de bijbehorende videoclip die we hebben laten maken door Boomerang Agency en Human Factor BV, zijn confronterend. Tegelijkertijd geven ze op een geloofwaardige manier de realiteit weer dat seksueel geweld iedereen kan overkomen. In de videoclip verwijzen we naar het telefoonnummer van het Centrum Seksueel Geweld: 0800-0188. De videoclip is te bekijken op onze campagnewebsite www.alshetjouoverkomt.nl. Het nummer ‘Als het jou overkomt’ van Jennie Lena is te downloaden via Spotify en iTunes.

JENNIE LENA

Videoclip ‘Als het jou overkomt’

Media-aandacht Onze videoclip werd gelanceerd tegen de achtergrond van een golf aan onthullingen over machtsmisbruik en seksueel misbruik rond Hollywood-producer Harvey Weinstein. De ophef rondom deze Amerikaanse affaire maakte dat wereldwijd steeds meer verhalen naar buiten kwamen over ongepast seksueel gedrag tegen vrouwen én mannen. Hiermee werd #METOO geboren. Deze hashtag was wekenlang ‘trending’ op social media en zorgde voor veel discussie. Landelijke dagbladen en televisieprogramma’s als Nieuwsuur, EenVandaag, EditieNL, Hart van Nederland en RTL Late Night besteedden aandacht aan onze campagne en de noodzaak voor slachtoffers om zich te melden bij het Centrum Seksueel Geweld na acuut seksueel geweld. Het aantal telefoontjes naar het landelijk telefoonnummer van het Centrum Seksueel Geweld verdubbelde in deze periode. Wij zijn tevreden over de vele aandacht die onze campagne heeft gekregen. We hebben hiermee enorm veel mensen weten te bereiken. We hopen daarom dat Nederlanders zich meer bewust zijn geworden dat seksueel geweld iedereen kan overkomen én het feit dat er 24/7 deskundige hulp voorhanden is via het Centrum Seksueel Geweld.

HulpPost | december 2017 | 5


SEKSUEEL GEWELD Iva Bicanic (45) is onderzoeker en klinisch psycholoog. Daarnaast is Iva landelijk coördinator en oprichtster van het Centrum Seksueel Geweld voor zestien locaties in Nederland. “Ik kan nu zestien zeggen, want eind dit jaar opent de laatste vestiging haar deuren in Breda.” Geïnspireerd “Het eerste Centrum Seksueel Geweld is begin 2012 opgericht. Ik ben er hartstikke trots op dat de landelijke uitrol met zestien centra inmiddels compleet is. Het was voor mij overduidelijk dat er in Nederland een systeem moest komen om slachtoffers van seksueel geweld direct op te vangen. In het buitenland bestond deze vorm van hulpverlening al. Ik liet me dan ook heel graag door dit model inspireren. Slachtoffers herstellen sneller en doen eerder aangifte wanneer de zorg door samenwerkende hulpverleners wordt aangeboden en deze wordt gecoördineerd door één persoon. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Slachtoffers ontvangen dan maximale zorg en onderzoek, onder een minimale belasting. In de centra werken daarom politie, verpleegkundigen en psychologen samen. De zorg wordt gecoördineerd door een casemanager. Hij of zij is de contactpersoon van het slachtoffer.” Financiële ondersteuning “We hadden dus een inspiratiemodel en werden gesterkt door wetenschappelijke onderbouwing. We hadden alleen nog geen netwerk. Een landelijk netwerk kan alleen werken als elk centrum hetzelfde doet en 24/7 bereikbaar is, zodat iedereen in Nederland kan rekenen op hetzelfde pakket aan hulp direct na seksueel geweld. Het coördineren van de regionale centra en het opleiden en aanstellen van casemanagers kost geld. Fonds Slachtofferhulp heeft ons al vrij vroeg in de ontwikkeling financieel gesteund in het opzetten van een landelijk netwerk. De rol van Fonds Slachtoffer­ hulp is ontzettend groot geweest. Naast de financiële bijdrage heeft de ondersteuning van Fonds Slachtofferhulp vertrouwen gewekt bij partijen die uiteindelijk voor de structurele financiering moeten gaan zorgen, namelijk gemeenten en de Rijksoverheid.”

6 | Fonds Slachtofferhulp | Nieuwsbrief

Acute zorg “Door seksueel geweld kan je stressklachten krijgen, zoals herbelevingen en problemen met concentratie, slapen of stemmingswisselingen. Het is daarom heel belangrijk dat slachtoffers zich zo snel mogelijk melden bij het Centrum Seksueel Geweld. Zo kunnen psychische en medische problemen worden voorkomen. Mensen denken vaak dat het hun schuld is. ‘Oh, wat ben ik dom geweest’. ‘Waarom is dit mij aangedaan?’ en ‘Waarom deed ik niks?’. Slachtoffers denken in het begin echt dat ze gek worden. Dat zijn heel normale reacties op een abnormale gebeurtenis. In het Centrum Seksueel Geweld krijgen slachtoffers, naast acute medische zorg en sporenonderzoek, hulp bij de verwerking.” Niet onderschatten “De gevolgen van seksueel geweld moet je niet onderschatten. Het leven van mensen kan er door verpest worden en mensen kunnen er zelfs hun leven door verliezen. Daar ging wat mij betreft ook de campagne over die Fonds Slachtofferhulp samen met het Centrum Seksueel Geweld voerde. Om mensen bewust te maken van de ernst van seksueel geweld. En om aan elke Nederlander kenbaar te maken dat er professionele hulp voorhanden is.” Campagne “De campagne die we voerden heeft veel los gemaakt in Nederland. Ik ben in de weken dat de campagne liep door wel 60 journalisten gebeld. We werden gesterkt door de affaire die in diezelfde tijd toevallig speelde rondom Hollywood producent Harvey Weinstein en de #METOO beweging op social media die vervolgens op gang kwam. In elk televisie­programma en in elke krant werd aandacht besteed aan het onderwerp. Natuurlijk zorgt het onderwerp ook voor veel discussie. Dat mag. Ik vind het heel fijn dat er zoveel aandacht is gekomen

voor seksueel geweld. Ik hoop dat die aandacht blijft en dat het belang van het Centrum Seksueel Geweld helder is. Het belangrijkste is dat onze boodschap, namelijk dat er professionele hulp beschikbaar is voor acute slachtoffers van seksueel geweld, ontzettend veel mensen bereikt heeft. Daar ben ik heel blij om.” Wens “Tijdens de campagne is het aantal telefoontjes naar het landelijk telefoonnummer van het Centrum Seksueel Geweld verdubbeld. Dat is een heel mooi resultaat. Ik vind het belangrijk dat ieder slachtoffer van acuut seksueel geweld de weg weet te vinden naar het Centrum Seksueel Geweld. Het is daarom mijn wens dat elke Nederlander het telefoon­ nummer 0800-0188 in zijn of haar telefoon opslaat.”

Structurele steun Het Centrum Seksueel Geweld is in relatief korte tijd niet meer weg te denken. Steeds meer slachtoffers weten het Centrum Seksueel Geweld te vinden en ook de naamsbekendheid is, mede door de campagne, toegenomen. Het Centrum Seksueel Geweld kan echter nog niet rekenen op structurele steun. Fonds Slachtofferhulp heeft de afgelopen jaren de landelijke kosten voor haar rekening genomen. Dit kunnen we niet blijven doen. Daarom doen we er alles aan om financiering te vinden. Zodat de toekomst van het Centrum Seksueel Geweld kan worden gegarandeerd en slachtoffers kunnen blijven rekenen op goede hulp.


THEMA Snelle & goede hulp en onderzoek na acuut seksueel geweld

Iva Bicanic is onderzoeker en klinisch psycholoog

“Eind dit jaar opent de laatste vestiging haar deuren in Breda� HulpPost | december 2017 | 7


IN ’T KORT

€18.800 voor Noodhulp dankzij Dam tot Damlopers Op zondag 17 september 2017 stonden namens Fonds Slachtofferhulp maar liefst 30 hardlopers aan de start van de Dam tot Damloop. Het stralende weer, de vele toeschouwers en de geweldige sfeer maakten dit hardloopevenement weer tot één groot feest. Dankzij de inzet van het gehele team werd maar liefst €18.800,- opgehaald voor het Noodhulpfonds. We willen onze lopers én supporters hartelijk bedanken voor deze prestatie en steun aan de sponsoractie! Wilt u volgend jaar ook meelopen in het FSH-team? Naast hardlopers kunnen ook wandelaars deelnemen. U kunt hiervoor mailen naar arts@fondsslachtofferhulp.nl

Een toegift voor slachtoffers 89 goede doelen, waaronder Fonds Slachtofferhulp, hebben de handen ineengeslagen en startten eind november samen de campagne ‘uw toegift’. Deze campagne heeft als doel mensen bewust te maken van de mogelijkheden om na te laten aan een goed doel. Iedereen maakt zich weleens hard voor de goede zaak. Dat kan groots of heel bescheiden. Iets waar je persoonlijk om geeft, waar je mee te maken hebt gehad, waar je je voor inzet of waar je hart naar uit gaat. Met een nalatenschap heb je de kans om, ook als je er niet meer bent, op te komen voor wat jij belangrijk vindt en je idealen voort te laten leven; een toegift. Zoals in oktober geheel onverwachts naar voren kwam. Fonds Slachtofferhulp ontving een telefoontje van een donateur, die al jarenlang trouw onze werkzaamheden steunt. Mevrouw vertelde dat ze Fonds Slachtofferhulp in haar testament wil opnemen en ook als executeur wil benoemen. Ze wil haar nalatenschap zo goed mogelijk besteden en zo min mogelijk erfbelasting betalen. Ook is ze zelf een aantal jaren geleden slachtoffer geworden en erg dankbaar voor de goede hulp die zij destijds heeft gekregen. Mevrouw wil, naast legaten aan haar

8 | Fonds Slachtofferhulp | Nieuwsbrief

zussen, dat haar gehele nalatenschap ten goede komt aan slachtoffers in Nederland. Omdat ze vindt dat in onze samenleving ook nog veel verbeterd kan worden aan de hulp voor slachtoffers en er veel leed is. Dat vinden wij bij Fonds Slachtofferhulp zo’n mooi en bijzonder gebaar en dat wordt zeer gewaardeerd. Om persoonlijk kennis te maken en haar wensen en allerlei zaken omtrent het executeurschap door te nemen, is een afspraak gemaakt. Zo is onder andere gesproken over de verkoop van haar huis en waardevolle spullen, het opzeggen van haar bankrekening en abonnementen te zijner tijd. De laatste wil en alle praktische zaken zijn daarmee goed geregeld. En dat is voor mevrouw een hele geruststelling. Overweegt u ook een toegift voor slachtoffers? Of bent u benieuwd wat u persoonlijk kunt realiseren voor slachtoffers met uw nalatenschap? Vraag dan vrijblijvend onze brochure ‘Nalaten’ aan via Donateurskaart nr. 3 en lees over ons werk en de verschillende manieren waarop u kunt nalaten aan Fonds Slachtofferhulp. U kunt voor vragen ook altijd contact opnemen met Kirsten Snel, bereikbaar via 070 – 363 59 36.


Japanse jubilaris doet goed in Nederland

Caransa Groep nieuwe bedrijfspartner SlachtofferWijzer.nl

Fonds Slachtofferhulp heeft uit handen van Dhr. Yuzaburo Mogi, bestuursvoorzitter van Kikkoman, een bijdrage van €20.000,ontvangen. In Nederland bestaat de firma, gevestigd in Hoogezand Sappemeer, 20 jaar. Ere-voorzitter prof. mr. Pieter van Vollenhoven is verguld met het bedrag, dat volledig ten goede komt aan het Noodhulpfonds.

Caransa Groep heeft zich als nieuwe bedrijfspartner verbonden aan SlachtofferWijzer.nl. Met de steun van onder andere de Caransa Groep hebben wij SlachtofferWijzer.nl dit jaar kunnen doorontwikkelen. Al ruim zestig jaar houdt de Caransa Groep zich bezig met zowel aankoop, verkoop & verhuur en ontwikkeling van commercieel onroerend goed. Een opvallend ontwerp, een uitdagende locatie waarbij duurzaamheid en milieu hoog in het vaandel staan; Caransa houdt van gebouwen die in het oog springen en die er toe doen. Dankzij de maatschappelijke betrokkenheid van Caransa kunnen we nog meer slachtoffers de weg naar de juiste hulp wijzen. Bent u als bedrijf ook geïnteresseerd om SlachtofferWijzer.nl te steunen? Neem dan contact op met Ivan Arts via 06-139 877 61 of arts@fondsslachtofferhulp.nl.

Pelgrimage Lourdes 2017 In oktober werd door de Stichting Pelgrimage (nabestaanden van) Slachtoffers Geweldsmisdrijven (PSG) een pelgrimage naar Lourdes georganiseerd. Fonds Slachtofferhulp maakte deze reis, voor nabestaanden van moord financieel mogelijk. Onder begeleiding van een team hulpverleners, ervaringsdeskundigen en geestelijk verzorgers reisden de nabestaanden af naar Lourdes. Ervaringen van eerdere deelnemers en onderzoek naar de pelgrimage in 2016 wezen al uit dat deze tocht verbindend en bevrijdend werkt en werkelijk het verschil kan maken in de levens van de deelnemers. Ook dit jaar weer schiep deze bijzondere ontmoetingsplek goede omstandigheden om met elkaar in gesprek te raken, te lachen en te huilen, te reflecteren en te bidden voor wie kon en wilde. “Je zou het iedereen gunnen. Wij zijn gelouterd en gesterkt. Onze weg gaat verder, maar we hebben er een bijzondere ondersteuning bij gekregen. In Lourdes gebeuren nog steeds kleine wondertjes”, aldus deelneemster Lucinda van de Ven. Zij wordt na 15 jaar nog dagelijks geconfronteerd met het verlies van haar vermoorde zus Nadia en de impact daarvan op haar leven.

HulpPost | december 2017 | 9


THEMA “De hulp van mijn omgeving gaf mij vleugels” Liesbeth Mekkering, slachtoffer medisch ongeval

Pilot casemanagement voor slachtoffers medische ongevallen

“In mijn hoofd ben ik nog steeds een verwoed amazone. Mijn lijf vertelt een ander verhaal. En dat terwijl er in eerste instantie niet zo veel aan de hand was. Door grove fouten in het ziekenhuis zijn de gevolgen van een kleine valpartij gigantisch.” Aan het woord is Liesbeth Mekkering (62) een levenslustige ondernemer die slachtoffer werd van een medisch ongeval.

10 | Fonds Slachtofferhulp | Nieuwsbrief


MEDISCHE ONGEVALLEN “Bij een val van mijn paard kwam mijn onderbeen ongelukkig terecht, het schoof naar buiten. Hierdoor scheurden er een paar banden af en kreeg ik een heel dik been; een trombosebeen. Je moet dan bloedverdunners slikken, hetgeen ik deed. Al snel voelde ik me niet goed en ben ik naar het ziekenhuis gebracht. De dokter onderzocht me. Hij dacht aan een nekhernia, een ontsteking of een bloeding en liet me ter bewaking opnemen. Hij liet geen verdere onderzoeken uitvoeren.” Verlamd Een cruciale fout, zo blijkt later. Die avond functioneert haar blaas niet meer. Er wordt een katheter aangelegd, er worden extra bloedverdunners gegeven. Maar er gaan geen alarmbellen rinkelen bij het verplegend personeel. De volgende dag zakt ze door haar benen wanneer ze wordt gewassen. Ze wordt teruggelegd in bed. De aantekening in het medisch dossier luidt: ‘mevrouw kan niet op haar benen staan’. Er wordt geen verdere actie ondernomen. Als Liesbeth de daarop volgende dag wakker wordt, voelt ze niks meer. “Vanaf hier,” zegt ze, op haar nek wijzend. “Alleen mijn linkerhand kon ik nog een beetje bewegen. Daarmee heb ik alarm geslagen.” Liesbeth blijkt een ernstige bloeding in haar nek te hebben. Doordat deze niet is gesignaleerd kon het bloed een paar dagen lang haar ruggenmerg insijpelen. Na een spoedMRI, wordt ze met gillende sirenes overgebracht naar een ander ziekenhuis. Diagnose: een incomplete, hoge dwarslaesie. “Een arts heeft een aantal wervels opengemaakt en het bloed eruit gepulkt. Daarna was het afwachten. Hij zei tegen me: ‘ik heb een sprankje hoop, want het ruggenmerg reageert nog. Het kán herstellen. Maar het zal heel lang duren’. Tegen mijn familie zei hij: ‘reken er maar op dat ze in die rolstoel blijft’.” Vertrouwen op goede zorg “Achteraf dacht ik, waarom ben ik zelf niet alerter geweest? Maar je bent patiënt, crepeert van de pijn en zit onder de medicatie. Je moet er op kunnen

vertrouwen dat je goede zorg krijgt.” Dat dit niet gebeurde had enorme gevolgen. Liesbeth: “Ik wilde dood. Ik was verlamd, lag de hele dag naar hetzelfde plafond te kijken. Ik zei tegen mijn kinderen: “dit is mijn leven niet, ik ga naar papa”. Hun vader, mijn man, was een jaar eerder overleden. Net op het moment dat ik een beetje aan het opkrabbelen was, begon er een nieuw rouwproces. Over het verlies van mijn lijf. Maar de kinderen zeiden: ‘nee mama, laat ons niet in de steek. Je moet blijven.’ Achteraf is het goed dat ik heb doorgezet.” Want dat heeft Liesbeth! Ze wordt overgebracht naar een revalidatiecentrum. Na een half jaar knokken lukt het haar om de eerste stapjes te zetten. “Maar het duurde zo’n drie jaar voor ik echt weer een beetje in beweging kwam. Mijn lijf heeft een historisch geheugen, daar ben ik van overtuigd. Het is de geesteskracht die zorgt dat mijn lijf stappen maakt. Nog steeds voel ik mijn bovenlijf groeien. Dankzij aanpassingen in en rond het huis en met krukken, kan ik overal komen.” Strijd Kon Liesbeth na de grote fouten rekenen op extra ondersteuning vanuit het ziekenhuis tijdens het hersteltraject en was er openheid bij het letselschadetraject? “Was het maar zo. Ze zeiden: ‘de verzekering neemt het van ons over dus bij hen moet je zijn met vragen.’ Ze schoven alles af. Geen gesprek, geen erkenning. Dat betekent dat je los van je fysieke proces ook nog een strijd moet voeren voor je gelijk, voor je eigen toekomst.” Want de verzekering van het ziekenhuis nam vervolgens een loopje met de waarheid. “Ze schreven me dat de behandelend arts had gedacht aan een hernia of ontsteking. Het woord ‘bloeding’ lieten ze bewust weg. Doordat mijn broer in het ziekenhuis al de hand had weten te leggen op mijn medisch dossier, wisten wij wel beter, en was dat gelukkig ook aantoonbaar. Anders hadden ze in een rechtszaak alles glashard kunnen ontkennen.”, stelt Liesbeth vast. Was het letselschadetraject dan een gelopen race? Nee. Liesbeth had een

goedlopend bedrijf, maar door haar verlamming kon ze niet meer werken. “De kapitein was niet meer aan boord en mijn bedrijf kreeg het moeilijk. Een reden voor de advocaten van de verzekeraar om mijn bedrijf onder de marktwaarde te taxeren. Gelukkig kreeg ik gelijk. Uiteindelijk heb ik een vergoeding gekregen die naar tevredenheid stemt, maar de manier waarop er met je wordt omgegaan, vind ik bijna crimineel. Dat moet veranderen. Ik vraag geen schadevergoeding voor mijn lol. Toen de advocaten van de verzekeraar zeiden ‘het gaat wel om een heleboel geld mevrouw’, heb ik geroepen: ‘Ik heb er niet om gevraagd in een rolstoel te zitten. Hou je geld maar en geef me mijn lijf terug!’” Regisseur Fonds Slachtofferhulp doet een pilot waarbij wordt gekeken of een casemanager het proces waar een slachtoffer doorheen gaat, kan begeleiden. Zou dat wat voor Liesbeth zijn geweest? “Zeker! Een timeframe waarin staat wat je wanneer kan verwachten. In welke volgorde. Wie iets voor je kan betekenen. En hoe lang het gaat duren. Het zou ontzettend helpen als dat duidelijk is en er een regisseur is die het proces voor jou bewaakt. Dat ik ben gekomen waar ik nu ben, heb ik echt te danken aan mijn netwerk. Mijn broer, mijn kinderen, mijn vrienden en familie. Zij hebben me gedragen, me vleugels gegeven. Ik ben trots op waar ik nu weer ben, maar zonder hen had ik dat nooit gered.”

Terug in het zadel Buren van Liesbeth hebben een opstap-trap gemaakt. Daardoor kan ze weer paardrijden. Over haar revalidatietraject schreef ze een boek, met de passende titel ‘Terug in het zadel’. Te koop via www.eindsteinbooks.nl

HulpPost | december 2017 | 11


IN ’T KORT

Donateursbijeenkomst 2017 Meer dan 100 donateurs trotseerden op vrijdag 8 september het slechte weer en kwamen vanuit het hele land naar het monumentale hoofdkantoor van de ANWB in Den Haag voor onze jaarlijkse donateursbijeenkomst. Aanwezigen werden deze middag in de gelegenheid gesteld meer te horen over het werk dat zij vaak al jarenlang steunen en kennis te maken met ons, maar ook met andere donateurs. Na de ontvangst en het plenair gedeelte ging iedereen uiteen om deel te nemen aan verschillende workshops, interactieve sessies en rondleidingen. Wij vonden het erg leuk om een deel van onze trouwe achterban eens persoonlijk te ontmoeten en met hen van gedachte te wisselen over ons werk. Wij danken de ANWB en alle aanwezigen voor deze bijzondere middag. In 2018 zullen wij zeker weer een donateursbijeenkomst voor u organiseren.

Jubileumgift van €5.000,-

Jubileumcongres LANGZS

Reiger Racing Suspension uit het Gelderse Hengelo vierde dit jaar zijn 40-jarig bestaan. De schokdemperspecialist is niet meer weg te denken uit de mondiale auto- en motorsport en introduceerde de afgelopen jaren een scala aan technische innovaties. De viering van het jubileum werd aangegrepen om ook een maatschappelijk steentje bij te dragen. Om die reden mocht Fonds Slachtofferhulp een cheque in ontvangst nemen van maar liefst €5.500,-. Wilt u als ondernemer ook maatschappelijk bijdragen? Neem dan contact op met Margriet Zegers via zegers@fondsslachtofferhulp.nl

12 | Fonds Slachtofferhulp | Nieuwsbrief

In het Utrechtse Muntgebouw vond op 7 november het jaarlijkse congres plaats van de Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS). Online seksueel misbruik stond als thema centraal tijdens deze jubileumeditie. Een groeiend probleem en daarmee een zeer actueel onderwerp. Tijdens het congres, dat mede mogelijk werd gemaakt door Fonds Slachtofferhulp, werd gekeken naar de status van het delict en waar het heen moet wat betreft wetgeving, rechtspraak en ondersteuning. Hiermee werd aandacht gevraagd voor de problematiek en tegelijkertijd een discussie op gang gebracht. Vanuit verschillende invalshoeken maakten deskundigen het onderwerp bespreekbaar en vonden er tal van workshops plaats. Voor meer informatie zie www.langzs.nl.


Nieuwe exclusieve kerstkaarten te bestellen van prof. mr. Pieter van Vollenhoven

Wegens groot succes hebben wij dit jaar nieuwe kerstkaarten van Fonds Slachtofferhulp. Op de kaarten staan mooie winterfoto’s afgebeeld die onze oprichter en ere-voorzitter prof. mr. Pieter van Vollenhoven heeft gemaakt van de Nederlandse natuur.

Hij heeft deze beschikbaar gesteld om er speciale kerstkaarten van te maken voor donateurs van Fonds Slachtofferhulp. Met deze nieuwe collectie van prachtige natuurfoto’s, kunt u uw vrienden en familie op een koninklijke manier fijne feestdagen wensen. Een set kerstkaarten bestaat uit 10 gevouwen kaarten met envelop en kost € 9,95, incl. verzendkosten. U steunt hiermee de hulpverlening aan slachtoffers in Nederland. Bent u nog op zoek naar kerstkaarten? Bestel deze dan bij ons en help daarmee een slachtoffer in nood. Bestel de kerstkaarten via Donateurskaart nr. 2.

Duurzaam doneren met belastingteruggave Wist u dat u uw giften aan Fonds Slachtofferhulp volledig kunt opgeven bij uw belastingaangifte? Overweegt u Fonds Slachtofferhulp te steunen met een vaste bijdrage per jaar? Of steunt u ons al met een vast bedrag per maand of per jaar? Dan helpt u ons én uzelf door uw gift vast te leggen in een schenkingsovereenkomst. U profiteert hiermee dan voortaan van belastingvoordeel. Uw gift wordt dan namelijk volledig aftrekbaar van de belasting. Als u Fonds Slachtofferhulp voor minimaal vijf jaar achtereen wilt steunen met een vast bedrag per jaar, mag u het totale bedrag jaarlijks in uw belastbaar inkomen verrekenen. Op deze manier kunt u tot wel de helft van uw donatie van de Belastingdienst terugkrijgen. Dit is ongeacht de hoogte van uw donatie en de wijze waarop u ons steunt. De enige voorwaarde van de Belastingdienst is dat het is vastgelegd in een ‘Periodieke Schenkingsovereenkomst’. En dat is heel eenvoudig. Dit is een formulier waarop alle gegevens van Fonds Slachtofferhulp alvast zijn ingevuld. U kunt hierop aangeven met welk bedrag u ons per jaar wilt steunen. Ook is het mogelijk uw lopende automatische incasso onder te brengen in deze overeenkomst. U stuurt het formulier ondertekend terug en wij regelen de rest. U ontvangt van ons uw schenkingsovereenkomst

retour met een uniek transactienummer wat u vervolgens kunt gebruiken voor uw belastingopgave. Dat noemen we nog eens duurzaam doneren; u profiteert maximaal van belastingaftrek en wij kunnen onze uitgaven aan meerjarenprojecten voor slachtoffers beter plannen met periodieke schenkingen. Ook uw giften aan Fonds Slachtofferhulp aftrekken van de belasting? Vraag met Donateurskaart nr. 3 het formulier Periodieke schenkingsovereenkomst aan.

HulpPost | december 2017 | 13


THEATERPROJECT Wendy Hoogendijk (30) is een Rotterdamse theatermaker en zangeres. Voor haar theatervoorstelling ‘Radiostilte’ liet zij zich inspireren door de kwetsbaarheid van het leven. Vanuit verschillende perspectieven belicht Wendy haar eigen gemis én veerkracht na de plotselinge dood van haar vader door een verkeersoverval. “Als theatermaker ben ik altijd op zoek naar verborgen talenten en verhalen in de maatschappij. Toch is het nooit de bedoeling geweest het zo dicht bij mezelf te zoeken en dat met de buitenwereld te delen.”

Tragisch verkeersongeval Wendy heeft net haar afstudeervoorstelling erop zitten als haar vader in 2012 om het leven komt bij een tragisch verkeersongeval. Er breekt een intense periode van rouw aan, waarin Wendy niet zo goed weet wat ze met haar verdriet en boosheid aan moet. “Die emoties waren groot en zo nieuw ook. Mijn vader was mijn allerbeste vriend en stond heel dicht bij me. We gingen samen op vakantie en ik besprak alles met hem. Het was heel onwerkelijk dat hij ineens wegviel. Het duurde heel lang voordat ik echt ging geloven dat hij niet meer terugkwam. En steeds als ik me dat heel even besefte, deed dat zoveel pijn. Ik ging afleiding zoeken om dat allemaal niet te hoeven voelen.” ‘Reis door de nacht’ Na 2,5 jaar besluit Wendy op een avond heel voorzichtig weer een lied te schrijven. “Ik dacht misschien kan ik wat ik nu doormaak omzetten naar iets creatiefs. Daar heb ik tenslotte voor gestudeerd en dat was wat ik altijd deed. Het was niet direct mijn intentie om dit met de buitenwereld te delen, maar ik dacht misschien gaat het mij helpen als ik woorden probeer te geven aan wat ik voel. In hoeverre dat echt kan natuurlijk. Toen is ‘Reis door de nacht’ ontstaan. Een lied dat ik echt voor mijn vader heb geschreven. Het gaat over een fantasie: wat we allemaal samen zouden doen als ik hem nog één keer kon ontmoeten hier in Rotterdam. Dan zou ik hem mijn nieuwe huis laten zien, dan zouden we samen uiteten gaan en samen lopen door de stad. We zouden veel kletsen, maar ook veel stil zijn. En we zouden vooral samen proosten op het leven.”

14 | Fonds Slachtofferhulp | Nieuwsbrief

Positieve manier Ik merkte dat het fijn was om op een positieve manier met mijn emoties aan de slag te gaan. Op dat moment leerde ik ook Freek Dicke kennen. Ik wist dat hij een goede componist was en ik vroeg hem eens te kijken naar mijn teksten. Hij speelde iets en dat raakte me enorm. Toen zeiden we meteen tegen elkaar dat we dit samen moesten gaan oppakken. Ik besloot meer teksten te schrijven en Freek wilde daar wel muziek bij maken. Veerkracht Gaandeweg ontstond bij Wendy het idee om meer te doen met haar verhaal in liedvorm. “Mijn inspiratie is natuurlijk heel persoonlijk, maar tegelijkertijd is het ook het verhaal van vele anderen. Iedereen krijgt met de dood en met rouw te maken. Het is een eeuwenoud en universeel thema. Daarom wilde ik het op een gegeven moment ook wel met mensen delen. Want het is nog steeds een onderwerp dat vaak wordt vermeden. Naast het zware aspect van iemand moeten missen gaat het vooral over veerkracht. Ik vind het bijzonder om te zien hoe mensen met heftige gebeurtenissen omgaan. Ik kwam er zelf achter dat we vaak veel sterker zijn dan dat we denken. Dat is de andere en meer positieve kant van het verhaal.” Fascinerende man “De voorstelling komt vanuit mijn hart en is echt een ode aan mijn vader. Zo ziet het publiek het gelukkig ook. Ik vind mijn vader nog steeds een heel fascinerende man die ik eigenlijk nog steeds beter leer kennen. Door verhalen die ik van mijn oma hoor. Doordat ik nu zo met hem bezig ben in de voorstelling

en de reacties die ik daar dan weer op krijg van bekenden. Ik vertel in de voorstelling best veel over hem, dus het publiek leert hem ook wel een beetje kennen op een bepaalde manier. Dat vind ik heel gaaf. Dat ik hem op die manier levend houd en ik heel veel mensen met hem laat kennismaken terwijl hij er fysiek niet meer is. Daarom is het project voor mij nu al geslaagd. En daar gaat het ook om. Laten we vooral veel blijven praten over de mensen die er niet meer zijn om ze dichtbij te houden. Tegelijkertijd hoop ik natuurlijk nog veel meer mensen te bereiken en te triggeren iets te doen met hun emoties na een ingrijpende gebeurtenis.”

Theatertour Tijdens onze donateursbijeenkomst in september gaf Wendy een voorproefje van haar voorstelling. Op 7 oktober ging ‘Radiostilte’ in première in het Isala Theater in Wendy’s geboortestad Capelle aan den IJssel. Inmiddels heeft ze haar voorstelling al in verschillende theaters gespeeld. In februari en maart speelt zij tien voorstellingen speciaal voor onder andere hulp­­verleners en vrijwilligers van Slachtofferhulp Nederland, politici en politie in opleiding. Fonds Slachtofferhulp maakt de voor­ stelling en theatertour voor hulp­verleners mede mogelijk. Kijk voor een overzicht van de voorstellingen op www.wendyhoogendijk.nl


THEMA Een mens heeft enorm veel veerkracht

Wendy Hoogendijk, theatermaker en zangeres

“De voorstelling is een ode aan mijn vader� HulpPost | december 2017 | 15


KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 6. 7. 9. 11. 12. 13.

Memoreren Lustrum Magazine voor vrouwen Vond plaats op 8 september Vereeuwigen Dit stuur je met Kerst aan vrienden en familie 15. Hardloopevenement 17. Symposium

1

2 4 6 7 8

9

Verticaal 1. 2. 3. 4. 5. 8. 10. 14. 16.

3

5

Dit product maakt Kikkoman Naam campagne tegen seksueel geweld Naam theatervoorstelling Wendy Hoogendijk Aantal locaties Centrum Seksueel Geweld Nederlandse zangeres Pelgrimstad in Frankrijk Persorgaan Doen erven Afkorting Centrum Seksueel Geweld

10

11

12

13

14 15

16

Oplossing: 17

Maak kans op een ANWB Cadeaucard ter waarde van €100,- te besteden in ANWB winkels en de ANWB Webwinkel.

100,-

De letters in de gekleurde vakjes vormen samen een woord wanneer u ze in de juiste volgorde zet. Geef uw oplossing vóór 15 februari door via donateurs@fondsslachtofferhulp.nl of bel 070-392 52 00. Vermeld hierbij uw naam, adres en telefoonnumer.

Ons werk voor slachtoffers kunnen wij doen dankzij u. We danken onze 56.000 donateurs en onderstaande sponsoren.

SPONSORING MEMBERS

SUPPORTERS

FONDSEN

Profile for Fonds Slachtofferhulp

Hulppost december 2017  

Ivan Bicanic legt in deze HulpPost uit hoe het Centrum Seksueel Geweld precies te werk gaat en wat de meerwaarde hiervan is voor slachtoffer...

Hulppost december 2017  

Ivan Bicanic legt in deze HulpPost uit hoe het Centrum Seksueel Geweld precies te werk gaat en wat de meerwaarde hiervan is voor slachtoffer...

Advertisement