__MAIN_TEXT__

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum Hjerst-/Wynmoanne

oktober 2014


2


Fan ‘e redaksje Ja, mensen, het zomert maar door, heerlijk! Daar hoef je niet voor op vakantie, zou je denken. En toch bivakkeert op dit moment meer dan de helft van de redactie van de Flapút in het buitenland. Maar met de moderne technieken van tegenwoordig kunnen wij u toch weer een gevulde Flapút aanbieden. Wim Hoogendam zit vanuit zijn luie stoel in Frankrijk aan de Flapút te werken en Corrie van der Meer doet dat vanuit Bulgarije. Het sneue redactielid dat thuis aan het werk is, doet ook nog wat en voilà. Wat kun u verwachten in deze Flapút: een uitgebreid verslag van de Monumentendag op zaterdag 13 september. Wat een succes! Veel mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep een pakje te versturen via een oldtimer vrachtwagen. Ook onze Wierd werd natuurlijk niet overgeslagen:

Informatie over de Trimdiel Keunstrûte die op 27 en 28 september plaatsvindt, veel nieuws van Dekemastate en de Túnmanswente dit keer. En natuurlijk de column van Dety over haar belevenissen op camping Martenastate. Veel leesplezier!

De redactie

3


4


TRIMDIEL KEUNSTRÛTE Voor de 7e keer zal op zaterdag 27 en zondag 28 september in de gemeente Leeuwarderadeel dit jaarlijkse evenement plaatsvinden. Verschillende vormen van kunstzinnige activiteiten binnen onze gemeente zijn te zien op de centrale locatie : Galery de Garaazje en bij verschillende deelnemers aan huis. Het aanbod van de kunstuitingen is ook dit jaar zeer divers en verrassend. De Trimdiel Keunstrûte start zaterdagmorgen 27 september om 11.00 in en om Galery de Garaazje aan de Moundyk 17 te Stiens . De opening zal worden verricht door mevrouw R. van der Meulen- van der Ende, wethouder te Leeuwarderadeel. Het geheel wordt omlijst door de medewerking van de jeugdband van TAKOSTU. De verschillende locaties zijn duidelijk aangegeven op een plattegrond op het affiche van de Trimdiel Keunstrûte en zijn ook herkenbaar aan de Trimdiel Keunstrûte vlag, die wappert bij de deelnemers. Affiches met de plattegrond zijn verkrijgbaar op o.a. het gemeentehuis, Galery de Garaazje , verschillende winkels en eetgelegenheden. Op beide dagen zijn Galery De Garaazje en de locaties van de deelnemers voor bezoek geopend van 13.00-17.00. De toegang is overal gratis. Door een misverstand staat mevr. van de Wal niet vermeld in het affiche. Op haar adres Ljurkstrjitte 5 te Stiens bent u op beide dagen van 13-17 uur van harte welkom.

5


HAPTOTHERAPIE IN JELSUM

Een veelgestelde vraag aan Marianne: Is haptotherapie soft ?

Haar antwoord: Nee, haptotherapie is niet soft, integendeel! Haptotherapie kan erg confronterend zijn, maar altijd met mededogen naar het eigen gevoel. Dan krijgt het leed dat vaak onder de oppervlakte van de dagelijkse dag ligt en meesluimert als een dagelijkse metgezel, al erkenning. Voelen is dus niet soft. Het kà n pijnlijk zijn, maar het is juist ook heerlijk om bij je gevoel te zijn, om contact te hebben met jezelf, om je thuis te voelen in je vel en om rust in jezelf te hebben, om voelend deel uit te maken van het leven, om contact te hebben met je eigen waarden en normen, durven staan voor wat jij wilt en voelt en je eigen waarheid te kennen. De nieuwe praktijkregel is nog steeds dat zij het eerste consult aanbied, dus je ontvangt de eerste keer dan ook geen factuur. www.mariannehooijdonk.nl Of bel voor meer informatie 06 51 31 79 34 De praktijk is gevestigd aan Aldlânsdyk 14

6


Meidielings Gezocht : Een warm plekje voor Jop. Joppie is een half pers van ongeveer 10 jaar. Na onze verhuizing uit Jelsum in 2010 blijft Jop teruglopen naar zijn geliefde Jelsum. We hebben van alles geprobeerd maar zelfs na een half jaar binnen te zijn geweest loopt hij weer terug. In de zomermaanden was dit nooit een probleem , maar we hebben nu besloten toch op zoek te gaan naar een gezin die hem op wil nemen, zodat hij in de winter ook af en toe bij de kachel kan liggen. Hij verblijft altijd in de buurt van Op e Terp dus het zou mooi zijn als het hier in de buurt is. Jop is een hele lieve aanhankelijke ex kater. Hij is gewend om binnen op de kattenbak te gaan dus ook dat is geen probleem. Hij is andere katten en een kleinere hond gewent. Voor reacties L.giesing@hotmail.com

Vriendelijke groet, Loes Giesing Westerparkstraat 18 Leeuwarden Voorheen op e terp 4. Jelsum ——————————————————————————— Wilt u via de mail de Nieuwsbrief van Stichting Martenastate ontvangen? Dan kunt u zich opgeven via info@martenastate.nl

7


Kampearterrein Martenastate Frjemd folk op ús kampearterrein In dei yn augustus. it is de jûns omtrint healwei tsienen en ûnleiich waar. Gjin waar om foar de lol nei bûten te gean. Yvon is wurch en tinkt ik gean op bêd, ik ha it wol hâwn. Boppe foar it rút sjocht se ljocht op it kampearterrein. Wer nei underen, en se fertelt Pieter dat der ljocht bârnt. Dy hat der mei dit waar ek net safolle sin oan om der hinne. Mar hy docht it wol. Yvon wol it net lije. "Jij weet niet wat dat is, en ook niet wat daar omhangt. Weet jij wat daar allemaal gebeurt". Pieter seit dat er de hûn wol meinimt. Der binne yn ûs doarpen net folle minsken dy't sa'n geweldiche waakhûn ha as sy!!!!! Jonkfrou Yvon bliuwt op it slot en ridder Pieter set ôf nei it kampearterrein. En ja hjer twa minsken yn giele oaljepakken strúne der om. Der stiet ek in lyts tintsje (it giet yn disse ferhaaltsjes altyd oer lytse tintsjes . Frjemd.) It binne twa Denen. op'e fyts, dy't noch in plakje foar de nacht sykje. Hiele aardiche minsken. Neat oan'e hân. De oare moarns binne se wer ôfset. Yvon kin har rêstich deljaan.

In oare kear stiet in frou pûr allinne mei har karavan op it terrein. Jûns wat strúnery by har karavan. Man sjocht der net al te fris út. Hy hinget in hingmatte tusken de beammen en giet der yn lizzen. Frou is deabenaud en skillet Peter (dy't dy wike tsjinst hat) en hy komt. Peter kin goed mei dit soart folk omgean en freget wat hy wol en dat de frou it net leuk fynt. Se hoecht net bang te wêzen, hy docht neat seit er en giet de oare moarns wer fuort. En sa is it ek beteart. De oare kear it lêste stikje fan dit simmerskoft.

Dety.

8


9


10


Nieuws vliegbasis Bommen afwerpen op de Vliehors Range F-16 jachtvliegtuigen afkomstig van vliegbasis Leeuwarden oefenden in

de periode van maandag 15 september tot en met vrijdagmorgen 19 september 2014 in het afwerpen van bommen met explosieve lading op de NAVO oefenlocatie de Vliehors Range op Vlieland. In deze periode werden 33 bommen van het type MK82 (500 ponders) afgeworpen. De vluchten vonden plaats in de middag en avond. De Vliehors Range bevindt zich op het meest westelijke deel van Vlieland en bestrijkt een gebied van ongeveer 17 vierkante kilometer. Op het terrein zijn verschillende doelen opgesteld voor vliegtuigen: bomdoelen, schietdoelen en raketdoelen. Tijdens oefeningen is de Vliehors Range op Vlieland voor publiek gesloten. De grens van het oefenterrein is gemarkeerd met waarschuwingsborden en bij oefening voorzien van rode vlaggen. Bij deze trainingsvluchten richt het Bureau Geluidhinder van de Koninklijke Luchtmacht op Texel meetposten in, waarbij de geconstateerde weersomstandigheden en de daaruit voortvloeiende geluidsbelasting bepalend zijn voor het kunnen uitvoeren van de geplande oefeningen. Deze mobiele meetposten staan in direct contact met de verkeerstoren van de Vliehors Range. Mocht vanwege operationele redenen of onvoorziene omstandigheden de training niet voltooid kunnen worden in bovenstaande periode, dan wordt uitgeweken naar de week van 22 september tot en met 26 september. Vliegbasis Leeuwarden start het seizoen avondvliegen 2014/2015 op maandag 8 september 2014. In de weken 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 50 en 51 wordt in principe gevlogen van maandag tot en met donderdag tot uiterlijk 23.00 uur. Op vrijdag wordt alleen overdag gevlogen. Uitzondering hierop is vrijdag 10 oktober, dan wordt er ook tot in de avonduren gevlogen Voor informatie over vliegbewegingen zie www.defensie.nl/actueel/ vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766. Voor klachten kunt u eveneens terecht op de website van Defensie en kan worden gebeld met het gratis nummer 0800-0226033.

11


‘It Nut’ Jelsum, Koarnjum, Britsum seizoen 2014 / 2015 Sneon 4 oktober 2014 4 trûbadoers mei Gurbe Douwstra, Piter Wilkens,Doede Veeman, Jaap Louwes.

Sneon 8 novimber 2014 Tryater ( gearwurkingsjûn mei De Bining.) Sneon 15 novimber 2014 It jubileum mei Jan Arendz en Marijke Geertsma

Sneon 10 jannewaris 2015 Nijjierssit mei Wiltsje fan Peasens Sneon 7 maart 2015 Skriuwster Eva Vriend.

Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. ( Fjouwer foarstellings) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. Bij djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum. Facebook: itnutjkb e-mail: itnutjkb@gmail.com www.debining.nl

It Bestjoer Hendrikus Dijkstra, foarsitter tel 2572025. Titus Sinnema,ponghâlder. Joke Scheffer, skriuwster. Romke Grijpstra (lede-administraasje) en Haakje Stielstra Janna Prose

12


‘It Nut’ Jelsum, Koarnjum, Britsum

Sneon 4 oktober 2014. De 4 trûbadoers. Gurbe Douwstra, Piter Wilkens, Jaap Louwes en Doede Veeman trede sûnt 2006 sa út en troch mei har fjouweren op as Trûbadoers. De namme trûbadoers is in geuzenamme mei in in knypeach, oftewol hjoeddeiske minstreels.

Sa sjonge de yn de wol ferve muzikanten lieten mei- of fan elkoar en ek nûmers spesjaal skreaun foar dit kwartet. Alle fjouwer muzikanten spylje gitaar, Doede Veeman spilet lykwols op in ferskaat oan ynstruminten. It repertoir is WraldFrysK mei ûnder oare Folk, Blues en Rock&Roll. (FinsFrysk, IerskFrysk, BalkanFrysk, FrânsFrysk, DeenskFrysk en JiddyskFrysk , û.o. skûlkelder-jankfodde.) Op dizze jûn binne der neist sitplakken in protte plakken mei steantafels.

Kaarten moatte yn it foar reserveard wurde. Wy freegje op dizze jûn in bijdrage fan € 5,- fan ús leden. Kaarten kinne fan no ôf reserveard wurde op itnutjkb@gmail.com of by H. Dijkstra 058 2572025. Net-leden kinne fan 15 septimber ôf kaarten á € 15,- bestelle op boppesteand emailadres of telefoannûmer.

13


‘It Nut’ Jelsum, Koarnjum, Britsum Tryater Sneon 8 novimber 2014 In leafde The bridges of Madison County Nei de legindaryske ferfilming mei Clint Eastwood en Meryl Streep en de resinte musicalferzje op Broadway spilet Tryater no de toanielferzje fan R.J. Waller’s roman The bridges of Madison County. Noch net earder waard it ferhaal op toaniel ferteld en dêrmei hat Tryater de wrâldpremjêre. The bridges of Madison County is in universeel leafdesferhaal, spile troch Nynke Heeg, Eelco Venema en Joke Tjalsma, dy’t foar it earst te sjen is by Tryater. Werom yn it hûs fan harren jeugd op it plattelân ûntdekke broer en sus in ûngewoan leafdesferhaal. Oan de âlde keukentafel, djip yn de nacht, reitsje Michael en Caroline hieltyd fierder ferdjippe yn it libben fan harren mem. Har grutte geheim, in romantyske leafdesrelaasje yn har houlik, komt boppe tafel. Natuerfotograaf Robert Kincaid, ‘de lêste cowboy’, reizget nei it plattelân om de oerkape brêgen te fotografearjen dy’t de provinsje Madison sa ferneamd meitsje. Hy moetet Francesca Johnson. Man en bern binne in midwike fuort en se is allinne thús. Fan dat momint ôf bloeit der in leafde op dy’t sterker is as sy beide oait foar mooglik hâlden hiene. Michael en Caroline wurde konfrontearre mei de pynlike fraach oft wy de minsken dy’t ús nei stean eins wol echt kenne. Beide bern raffelje in leafde dy't alles te boppe giet út inoar en jouwe it in plak yn de rasjonele wrâld fan hjoed-de-dei dêr’t minsken net maklik mear leauwe yn magy. Tryater nimt it publyk mei yn in ferhaal oer langstme, dreamen en romantyk, en realiteit en opoffering. nei it boek The bridges of Madison County fan R.J. Waller regy Jos van Kan, akteurs Joke Tjalsma, Nynke Heeg en Eelco Venema oersetting Nynke Laverman muzyk Wiebe Gotink, dekôr Jan Ros, dramaturgy Berthe Spoelstra Kaarten kinne fan no ôf reserveard wurde op itnutjkb@gmail.com of by H. Dijkstra 058 2572025. 14


15


Dekema State

Oktober = kindermaand op Dekema State In oktober hebben kinderen gratis toegang tot de state. Alle weekenden is Dekema State in Jelsum open van 13-17 uur. Er is een gemene dief langs geweest op de state die veel zilver heeft gestolen. Gelukkig zijn er nog foto’s genomen voordat de dief zijn slag heeft geslagen. Kan jij vinden in welke kamers de spullen missen??? En kan je ook ontdekken waar de buit verstopt is? Doe mee aan deze spannende zilverspeurtocht! Omdat er overal grachten en ander water is op Dekema State is het wel belangrijk dat je iemand meeneemt die op je kan letten.

16


Dekema State 11 oktober is de enige dag dat de kinder en geen gr atis toegang hebben en dat is kastanjemiddag! Maar 1 euro is ook geen geld voor alles wat je die middag kunt doen en beleven; knutselen met kastanjes, een buitenspeurtocht, schminken, kastanjes raden enzovoorts, en een volle kaart betekent een portie poffertjes! Klap op de vuurpijl is zaterdag 25 oktober; wie lid is van de Rabobank kan die dag helemaal gratis een bezoek brengen op de rabobank museumdag; wel even de bon ingevuld meenemen die je van de rabobank hebt gekregen! Deze hele maand hangt in Dekema State ook een expositie over het dokkumer lokaaltje ,een tr ein die 100 jaar geleden van Leeuwar den naar Dokkum reed, en die langs Jelsum en Koarnjum kwam. Ook is een spoorfiets op het jonghof aanwezig. Misschien kunnen we over een paar jaar op zo’n fiets weer van Jelsum naar Stiens fietsen over de oude spoorlijn??

17


Dekema State

Kastanjemiddag Zaterdag 11 oktober 13.00 – 17.00 uur

Middag voor kinderen van 4-12 jaar: spellencircuit met aan het eind poffertjes eten. Entree: â‚Ź 1,-Kinderen tot 9 jaar onder begeleiding van een volwassene. Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor hun kinderen. Binnenkomen tot 15.00 uur.

18


Tresoar Lida Dykstra, dit jier 20 jier skriuwster, jout kursus 'ferhalen skriuwe foar bern' by Tresoar / Lida Dijkstra, dit jaar 20 jaar schrijfster, geeft cursus'ferhalen skriuwe foar bern' bij Tresoar Yn 1994 ferskynde Lida Dykstra har debút, de jeugdroman Sjoerd Stiensma syn reis troch de tiid. Sûnt dy tiid hat se yn in ferbjusterjend tempo in grut oeuvre opboud, sawol yn it Frysk as yn it Nederlânsk. Allinne har list mei Frysk wurk beslacht al 24 titels, fan printeboeken lykas Mûske myn famke, oant jeugdboeken en titels foar folwoeksenen as Ik, Anna en De nije seemearmin.

Har wurk falt op troch it boartlike taalgebrûk, de goede komposysje en belangstelling foar histoaryske ûnderwerpen. Lida Dykstra wûn ek ferskate kearen in Rely Jorritsmapriis. Ankom 20 septimber kriget se yn Bears de priis foar de fyfde kear útrikt, foar har ferhaal ‘Flinteraikes’. Yn 2004 en 2007 krige se de Simke Kloostermanpriis, de grutte priis foar Fryske berne- en jeugdliteratuer. Kursussen literêr skriuwen Lida Dykstra is al fan jongs ôf dwaande mei skriuwen. Troch skriuwkursussen by de SLAH (Stichting Literaire Activiteiten Heerenveen) en it doetiidske FLMD (no part fan Tresoar) waard se op paad holpen om te skriuwen yn har memmetaal. Benammen troch dosinte en skriuwster Akky van der Veer fielde se har stimulearre, sei se yn in fraachpetear mei Sietse de Vries yn 1994. Tsjintwurdich jout Lida Dykstra sels kursussen literêr skriuwen. Se fersoarge jierrenlang kursussen foar studinten fan de pabo en joech workshops op skoallen. Ein septimber dit jier start se mei in nije kursus ‘ferhalen skriuwe foar bern’ by Tresoar.

19


Tresoar Foar mear ynformaasje sjoch site Lida Dijkstra (http://www.lidadijkstra.nl/) , sirkwy biografyske ynformaasje (http:// www.sirkwy.nl/titel/81) en sirkwy kursusynformaasje (http:// www.sirkwy.nl/item/294/nieuws-detail).

- Lida Dykstra mei har boek De Moedhoen, 2013.

20


21


Alde foto’s

De ferverij Yn de jierren om en de by 1900 waard der yn in ferkeapboekje fan in stik lân of hús bijsetten wa de neiste buorlju wiene. Sa steane de neiste buorlju oan alle kanten op sa’n kaart. By in stik lân sawat njonken it hús wer’t Harm en Tineke Hansma yn wenje waard harren sté dan ek mei de namme ,,De ferverij ’’ neamt.

22


Alde foto’s Ik ha sa hjir en dêr alris pinfiske as der ek immen fan it bestean fan dizze namme wist en wat de betsjutting hjirfan wêze koe. Foarhinne wiene der ek wol bedriuwkes dy’t skieppewol, linnen of katoen ferven wer ‘t dan letter wer klean of it ien of it oare fan makke waard. Mar it kin ek tafal wêze om it hús dizze namme te jaan, wa sil it sizze?

23


Online chatten met hulpverleners Nieuw in Fryslân Online chatten met hulpverleners is nu ook mogelijk in Fryslân, via de website www.fryslanonline.nl. De website is deze zomer gestart en is het gevolg van een gezamenlijk project van Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân, Timpaan Welzijn en Zorgcombinatie Interzorg. Deze online hulpverlening is bedoeld voor zowel jongeren, volwassenen als ouderen. De website biedt verschillende chatspreekuren per week, waarbij er rechtstreeks per mobiele telefoon of computer ´gesproken´ kan worden met een maatschappelijk werker. Ook mailen behoort tot de mogelijkheid. Voor wie het prettig vindt om anoniem te chatten is dit ook mogelijk. Aan deze nieuwe vorm van hulpverlening zijn geen kosten verbonden. De chatmedewerkers van Frysl@n Online bieden de hulpvrager een luisterend oor, geven tips en advies en indien gewenst kunnen zij diegene doorverwijzen naar de juiste instantie(s). Van familiezaken, financiën, geweld, relaties, school, seksualiteit, verslaving, vrienden, werk, opvoeding, rouwverwerking tot echtscheiding en nog veel meer: de medewerkers behandelen alles vertrouwelijk. Met dit initiatief wordt mensen in Fryslân op een toegankelijke en eigentijdse manier professionele hulpverlening aangeboden. Meer informatie is te vinden op de website www.fryslanonline.nl.

24


25


26


Keramiekmuseum Princessehof Op de thee bij Martine Bijl Martine Bijl neemt bezoekers van het Princessehof mee Op de thee in Leeuwarden. In de audiotour bij deze tentoonstelling vertelt ze over de bijzondere reis die thee in de loop der eeuwen maakte, van het Verre Oosten naar Nederland. Het is niet de eerste keer dat Martine Bijl de stem is van thee. 40-plussers zullen zich haar iconische Pickwickreclameliedje uit de jaren 70 vast herinneren. De reclamefilmpjes zijn te zien in de tentoonstelling, naast een traditioneel Japans theehuis, nostalgische theeposters, een theekoepel en vooral heel veel keramiek: verfijnde theekommen, unieke theepotten en complete serviezen. De audiotour is gratis bij een kaartje voor Op de thee. De tentoonstelling is te zien van 6 september 2014 tot en met 31 mei 2015. Keramiekmuseum Princessehof vroeg Martine Bijl om de stem van de tentoonstelling Op de thee te worden. Niet eerder sprak Martine een audiotour in, wel was ze ooit al de stem van thee. Veel bezoekers zullen de Pickwickreclame uit begin jaren 70 herkennen, waarin ze zong: “Thee heeft zoveel charme en toch lijkt thee zo gewoon”. (Bekijk de reclame: http://www.youtube.com/watch?v=YkujlDEiuk0). Martine heeft een veelzijdige carrière; ze maakte een groot aantal platen en televisieprogramma’s, schrijft liedteksten en vertaalt musicals. Ze won onder meer een Edison, de Televizier-Ring en de John Kraaijkamp Musical Award. Sinds vorig jaar staat ze in de spotlights met de hitshow Heel Holland Bakt. Haar ervaring als actrice en presentatrice maakt haar de perfecte persoon om het verhaal van thee te vertellen. Bovendien werkte zij jarenlang met keramiek en heeft dit nog steeds haar interesse. Haar keramische poppen zijn meerdere keren tentoongesteld en ook verscheen er een boek over haar werk. Op de thee is een reis door verschillende theeculturen. Van China, de bakermat van thee, naar Japan en van het Verre Oosten naar Nederland. De audiotour geeft achtergrondinformatie over de topstukken en vertelt verhalen achter bijzondere theepotten, kommen, kopjes en theebussen. Ook komen luisteraars meer te weten over gebruiken uit de verschillende theeculturen, zoals de traditionele Japanse

theeceremonie. Bezoekers ontdekken dat ook Nederland een rijke theecultuur heeft, met een grote verscheidenheid aan keramiek. Van industrieel tot ambachtelijk, van verfijnd art nouveau tot gewaagd design. Soms een feest der herkenning, dan weer heel verrassend. De audiospeler is gratis verkrijgbaar bij de balie en de tour duurt ongeveer een uur.

27


Monumentendag 2014 Afgelopen zaterdag was het dan zover! Pakjesdag in de gemeente Leeuwarderadeel! Veel inwoners van deze gemeente zijn zaterdag 13 september verblijd met pakjes die door de vrijwilligers van Stichting Monumentenzorg en de dorpshuizen rondgebracht zijn. In het kader van het landelijke thema Reizen en vervoer wilde de Stichting Monumentenzorg Leeuwarderadeel aansluiten met een leuke actie. De bewoners van de gemeente Leeuwarderadeel konden afgelopen zaterdag gratis een pakje laten bezorgen bij iemand woonachtig in deze gemeente. En zoals dat vroeger ging, namelijk met een oude vrachtauto. In het laatste decennium van de 19e eeuw tot ongeveer 1960 was voor Friesland het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden het verzamelpunt, dit heette het bodeterrein. Hier werden de goederen naar toe gebracht, gesorteerd naar plaatsnaam en opgehaald door de vervoerders van de betreffende streek. Voor ĂŠĂŠn maal werd deze bezorgdienst weer in het leven geroepen en reed er zaterdag een mooie oldtimer vrachtauto door de dorpen van Leeuwarderadeel! Het verzamelpunt voor de vrijwilligers die de pakjes gingen ronddelen, was uiteraard op het Oldehoofsterkerkhof. Daar werd de groep met koffie en gebak in de Oldehove ontvangen door wethouder Isabelle Diks van Leeuwarden. Na het overhandigen van een mand met streekproducten door wethouder Renske van der Meulen uit Leeuwarderadeel, konden we op pad. We zijn begonnen bij de inwoners van Jelsum, daarna was Cornjum aan de beurt. Daar werden de meeste pakjes bezorgd. 28


Monumentendag 2014

De vrijwilligers van het dorpshuis in Cornjum hadden ook flink hun best gedaan om iedereen te enthousiasmeren voor deze actie! Geweldig, dat zo veel mensen meegedaan hebben! De vrachtauto moest regelmatig stoppen en dat trok veel bekijks. Ook zwaaiden er veel mensen naar de chauffeur, een prachtig gezicht! Gelukkig waren veel mensen thuis en konden we de pakjes direct afgeven, dat was uiteindelijk ook de bedoeling. De ontvangers reageerden verrast en enthousiast, het is tenslotte altijd leuk om een pakje te krijgen. Kortom: een geslaagde dag! Dick & Yvon 29


Nieuws Fries Museum nieuw fries museum viert succesvol eerste jaar De belangstelling voor het nieuwe Fries Museum is overweldigend. Na de opening door Hare Majesteit Koningin Máxima, zaterdag precies één jaar geleden, weten ruim 144.000 mensen de weg naar Wilhelminaplein 92 te vinden. Dat heeft alles te maken met de beter zichtbare locatie, meer expositieruimte, vernieuwende opstellingen en een omvangrijker en gevarieerder programma. Maar ook het inpandige Café Thús, Filmhuis Slieker en de museumwinkel trekken veel bezoekers. getallen ‘We hadden gehoopt en gerekend op een flinke toename, maar dit aantal overstijgt onze stoutste verwachtingen,’ aldus directeur Saskia Bak. Ter vergelijking: in het oude Fries Museum kwamen jaarlijks tussen de 50.000 en 55.000 bezoekers. Een derde deel van de huidige bezoekers is afkomstig uit de eigen provincie en tweederde uit de rest van Nederland en het buitenland. De website van het Fries Museum is in het eerste jaar 204.013 keer bezocht. Het aantal volgers op Twitter steeg van 5500 naar 7000, en op Facebook werd onlangs de magische grens van 10.000 likes gepasseerd. Daarmee neem het Fries Museum de eerste positie in van alle musea in de noordelijke drie provincies volgens (www.museumanalytics.org). waardering Reacties op het nieuwe museum zijn enthousiast: bezoekers waarderen het museum met gemiddeld een 8,2. Die waardering is ook terug te zien in de diverse prijzen die het Fries Museum won. Het begon in november 2013 met de European Sign Design Award 2013 voor de bewegwijzering in het museum, in handen van Eurorouting en WEDA Advertising. 30


Nieuws Fries Museum En in diezelfde maand won architect Nynke-Rixt Jukema de Vredeman de Vriesprijs 2013 met haar ontwerp voor het Rabobank Atelier van het Fries Museum. Daarnaast kreeg het nieuwe gebouw van het Fries Museum begin dit jaar een eervolle vermelding voor de architectuurprijs BNA Gebouw van het Jaar 2013. Bovenop de prijzen sleepte het museum meerdere nominaties in de wacht. wisselende tentoonstellingen en activiteiten Naast de vaste collectie zijn er regelmatig wisselende tentoonstellingen. Zo ging op 31 augustus de internationale fotomanifestatie Noorderlicht van start en is er vanaf 4 oktober een grote tentoonstelling over Gerrit Benner te zien in samenwerking met Museum BelvÊdère. Op 21 november gaat Next gen art: new horizons van start. Hierin ontdek je hoe kunststromingen als het symbolisme, de romantiek en het surrealisme game-ontwikkelaars inspireren. Grote landelijke projecten die op stapel staan, zijn Sir Lawrence Alma Tadema (2016) en Mata Hari (2017). Wekelijks zijn er rondleidingen door het museum. In de vakanties worden er diverse activiteiten voor kinderen georganiseerd zoals de museumjeugduniversiteit en kunstkoters. En voor volwassenen is er altijd een groot aanbod workshops, over onderwerpen als fotografie, naaien en portrettekenen.

31


32


Nieuws van Túnmanswente Open Monumentendag Tijdens de Open Monumentendagen op 13 en 14 september was het gezellig druk in de theetuin. In het kader van het thema -Op reis….hebben de studenten enkele taarten gebakken oa: arretjescake(uit grootmoeders tijd), pruimentaartje(gemaakt van pruimen van eigen pruimenboom) en een kwarktaart gemaakt van duindoornsiroop.

Men kon genieten van:

kofje mei ‘wat lekkers troch de tiid’ en de tentoonstelling – Historisch railvervoer- bewonderen van De Friese Modelbaan Club Leeuwarden, opgezet door dhr. Henk Seerden. Tevens lag er (foto)materiaal van vroeger vrachtvervoer, aangeleverd door Rixt de Boer uit Jelsum.

33


Túnmanswente Nieuwe studenten Beste Lezer, Ik zal mezelf even voorstellen, mijn naam is Kevin en ik ben 21 jaar oud. Samen met Durk Jan loop ik deze periode om de week mijn shiftleader stage bij de Túnmanswente. Dit doe ik voor de vooropleiding van de hogere hotelschool. Ik kom uit Apeldoorn, maar woon alweer een paar jaar in Leeuwarden voor de studie. Wel werk ik in de weekenden in Apeldoorn bij een leuk restaurant in de bediening. Ik hoop u een keer te zien voor een kopje koffie of thee in Túnmanswente. Mvg, Kevin Uitenbroek

Naam: Nienke van Stralen Opleiding: Pro Hoger Hotel Onderwijs Ik ben een West-Fries en woon sinds een jaar in Leeuwarden. Ik heb veel plannen voor de toekomst en hoop later een eigen B&B te kunnen beginnen. Maar voor nu: eerst deze opleiding afronden.

34


35


Túnmanswente Trimdiel Keunstroute 27 en 28 september 2014 Expositie Ronald de Haan Túnmanswente, Koarnjum Mede in het kader van de Trimdiel Keunstrûte, die dit jaar plaatsvindt op zaterdag 27 en zondag 28 september, exposeert vanaf 22 september Ronald de Haan in Túnmanswente te Koarnjum. Op de expositie is een selectie van zowel nieuwe als wat oudere (acryl-)schilderijen te zien, die met elkaar een indruk geven van de veelzijdigheid van Ronald de Haan.

36


Túnmanswente De in Koarnjum woonachtige kunstschilder Ronald de Haan heeft in Groningen Kunstacademie Minerva gevolgd. Hij heeft een aantal jaren als vormgever gewerkt bij Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden. Verder heeft hij o.a. cartoons getekend voor ‘De Kamerkrant’, het maandblad van de Kamer van Koophandel en illustraties gemaakt voor het boek ‘It sil jin mar oerkomme’, van Romke Grijpstra. Voor verschillende restaurants in Leeuwarden heeft hij muurschilderingen gemaakt. Naast vrij werk schildert Ronald ook in opdracht, met name portretten. Eerdere exposities van zijn werk vonden plaats o.a. in Zaandijk, Oosterwolde, Westbeemster, Menaldum, Stiens en Enschedé.

Keramisch handwerk Stien Beckers uit Koarnjum exposeert met haar keramisch handwerk tijdens de Trimdiel Keunstroute. Het is een verzameling wat zij zo door de jaren heen heeft gemaakt.

Beide exposities zijn te bezichtigen tijdens de normale openingstijden van Túnmanswente, en tijdens de Trimdiel Keunstrûte op zaterdag 27 en zondag 28 september van 13.00 tot 17.00 uur (voor meer informatie over de Trimdiel Keunstrûte, zie www.leeuwarderadeel.nl).

37


Túnmanswente Nieuw seizoen Túndiners Dinsdag 2 september was in de Túnmanswente de aftrap voor een nieuw seizoen Túndiners. De afgelopen jaren is dit een groot succes gebleken. Ook dit schooljaar gaan studenten maandelijks voor u koken. Maar liefst 30 koks en 10 studenten die opgeleid worden in de bediening waren bij de aftrap van het nieuwe seizoen aanwezig. De opdracht die de nieuwe studenten ook dit jaar onder andere moeten uitvoeren, is een diner verzorgen met seizoensproducten. Via de website zullen we u informeren over het thema van de betreffende avond. De data waarop u zich kunt aanmelden zijn: dinsdag 7 oktober 2014, 2 december 2014, 3 februari 2015, 3 maart 2015, 7 april 2015, 12 mei 2015 en het laatste diner van het seizeoen vindt plaats op 2 juni 2015. Aanvangstijd diner is 17.30 uur en de prijs is € 19,95 p.p.

Wij hopen u ook dit jaar weer te mogen verwelkomen! Informatie en aanmelden: informatie@tunmanswente.nl Telefonisch mag ook via nummer 0582572190

38


Túnmanswente Wilddiner in Túnmanswente Wild! Eten uit de regio bij Túnmanswente Koarnjum Wegens het succes van voorgaande jaren organiseren wij voor u een wilddiner, met wijnen geïnspireerd door het thema herfst en wild uit eigen regio…. Op dinsdag 4 november 2014 serveren wij vanaf 18.00 uur een 4gangen diner met een verrassend welkomstdrankje. De prijs van het diner bedraagt €34,95 p.p., inclusief de wijnen. Haaije Pieter v.d. Wal, lid van de wildbeheerseenheid Tusken Waed en Stêd, vertelt over enkele facetten van de jacht. Aanmelden voor het wilddiner kan via informatie@tunmanswente.nl of via tel. (058)2572190

39


40


Ynformaasje foar Ăşs ynwenners Gemeentehuis Stiens: Tel: 058-2576666 Meldpunt klein leed: Vernielingen, vermiste straatnaamborden, verkeersborden, losse stoeptegels e.d. kunt u voortaan direct bij de gemeente melden. Tel.: 058-2576677 van 09.00 - 12.00 uur of faxnr. 058-2570988.

Openingstijden zwembad Stiens: Telefonische informatie op tel: 058-2574296. Vuilcontainers: Uw vuilcontainer wordt op vrijdag geleegd. Op de even weken de grijze container. Op de oneven weken de groene container. Ophalen grofvuil: Telefonisch aanmelden bij Omrin op nummer 0900-2100215. Milieustraat: Seerob 23 te Stiens Aanbieden grofvuil, huisvuil en klein chemisch afval: op werkdagen van 13.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-13.00 uur Glas en oud papier: Glas wordt elke 2de zaterdag van de maand opgehaald. De data voor het ophalen van het oud papier staan op de afval kalender. Openbare verlichting: Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente.Bij straatverlichting paalnummer vermelden.

Vliegbasis Leeuwarden Tel: 058-2346871 of 058-2346700 Uw versman H. Smedema komt op maandag en donderdag.

41


Wichtige Tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent) tel : 0900-8844 Brandweer (niet urgent) tel : 058-2576666 Huisartsen: Mw. F. Kalsbeek: Dhr. Heuberger :

058-2571254 058-2571969

Dhr. Noordhoek : Dhr. Woudstra :

058-2573407 058-2573572

Avond-, nacht- en weekend dienst: Dokterswacht tel : 0900- 112 7 112 Apotheek Stiens tel : 058- 2572131 Burger service punt: voor WMO Advies in Leeuwar der adeel Tel nr. 058-2655590 E-mail: bsp@welzijnmiddelsee.nl Inloop spreekuur di. Van 9-12u. en do. Van 13-16u. Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Noardwest Fryslân Voor aanvragen WMO hulpmiddelen tel: 0517-380200 werkd. 9-12u. Centrum jeugd en gezin tel: 0900-2541254 Zorginstellingen: Palet: Thuiszorg en ver pleeghuiszor g Skilhiem tel;058 2576100 Thuis- en kraamzorg ‘Het Friese land’ : tel: 058-2330086 www.thfl.nl e-mail info@yhfl.nl 0900-8864 (€0,10 p.min) d en n Zorgcombinatie ‘Interzorg’ te Ferwert:

tel: 88-5180200

Vrijwillige ouderen adviseurs: mail: dejong.gl@chello.nl tel:06- 301 688 14. di. en do. 10-12u.

Begraffenisferiening ‘’ Eare en Plicht’’ Jelsum-Koarnjum: Boade: mefr. W. Hoekstra. Skierhústerwei 38, 9055 RE Jelsum. Til: 058-2574388 of 06-20119960. Helpboade: J.P. de Vries. De Kamp 24, 9055 NM Britsum. Til: 058-2575064 of 06-50238922

42


Herfoarme Gemeente en Grifformearde Tsjerke Dei

Tiid Foargonger

28 sept. 11.00 Jeugdteam

Doarp / Bys没nderheden de Hoekstien, Britsum / Gez.kinderdienst met zandtovenaar.

5 okt. 9.30 Ds.M.Hulzebos Koarnjum. / HA 9.30 Ds. A.R. v.d.Honing de Hoekstien, Britsum 19.00 Liturgiecommissie de Hoekstien, Britsum / Vesper 12 okt.

9.30 Ds. A.R. v.d.Honing de Hoekstien, Britsum / Gez.dienst

19 okt.

9.30 Ds.M.Hulzebos

26 okt.

9.30 Ds.M.Hulzebos

Jelsum / Gez.dienst

Koarnjum/ gez.dienst met Doopsgez. Gemeente Stiens 9.30 Com. Bijz. Diensten de Hoekstien, Britsum / zangdienst

43


Ferskiningsdata 2013/2014 N没.

Moanne

Red. geark. Ferskining

334 Jannewaris 10-12-13 335 Febrewaris 13-01-14 336 Maart 10-02-14 337 April 17-03-14 338 Maaie 14-04-14 339 Juny 12-05-14 340 July/Aug 16-06-14 Extra zomereditie Sept 18-08-14. 341 Oktober 15-09-14 342 Novimber 20-10-14 343 Desimber 17-11-14

21-12-13 24-01-14 21-02-14 28-03-14 25-04-14 23-05-14 27-06-14 01-09-14 26-09-14 31-10-14 28-11-14

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea-/Rispmoanne Hjerst-/Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. U vindt ons actuele woningaanbod iedere woensdag op onze internetsite www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? Dan bent u van harte welkom bij WoonFriesland locatie Leeuwarden aan de Eenhoorn of u kunt zich abonneren op de woonkrant. We helpen u graag! U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens het aanbod op internet bekijken. Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met uw klantadviseur te bereiken op tel.: 058-2347171 tussen 8.30 en 10.00 uur. Bent u Jelsumer of Koarnjumer en u heeft zich laten inschrijven als kandidaathuurder bij WoonFriesland, geef dit dan ook even door aan de Vereniging voor Dorpsbelangen Jelsum-Koarnjum (Arjen van der Schaaf, telnr: 06-12585390)

44


De kalinder 4 oktober

It Nut

20.00 uur

De Bining

11 oktober

Kastanjemiddag 13.00-17.00 uur

11 oktober

Bruin Café

v.a. 16.00 uur

De Bining

17 oktober

Klaverjassen

19.45 uur

De Bining

25 oktober

rabobank museumdag

Dekemastate

3 november

Jaarvergadering dorpsbelang

De Bining

4 november

Wilddiner

18.00 uur

Túnmanswente

7 november

Túndiner

17.30 uur

Túnmanswente

8 november

It Nut/Tryater

20.00 uur

De Bining

15 november

It Nut

20.00 uur

De Bining

21 november

Klaverjassen

19.45 uur

De Bining

2 december

Túndiner

17.30 uur

Túnmanswente

Dekemastate

45


Redaksje 33ste jiergong nr. 341 Wim Hoogendam Yvon Wolfslag Corrie v.d. Meer

oplage 500 eksimplaren Dekemawei 7 Jelsum Swarte Singel 2 Koarnjum H. de Jongstrj. 16 Jelsum

till: 2570909 till: 2153671 till: 2572550

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster Gr eetje Heer es, g.heeres112@upcmail.nl till: 2572600 Drukker: E-mailadres:

KSB Repro doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Postgiro 4348900 Ibannummer.: NL98INGB0004348900 fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum.

Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 10,-- de 10 nûmers + portokosten. Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 31-10-2014 De kopy foar de folgjende Flapút moat foar 20-10-2014 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com

46


47


48

Profile for flaput

Flaput oktober 2014  

Flaput oktober 2014  

Profile for flaput
Advertisement