Flaput januari 2018

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum Foarmoanne

Jannewaris 2018


Mondzorg Stiens 06- 215 929 51 www.mondzorgstiens.nl 2


Fan de Redaksje Beste lezers, De Flapút kreeg via Dorpsbelangen Jelsum-Koarnjum onderstaande brief binnen. De redactie vond de tekst in deze brief zo’n positief begin van het nieuwe jaar, wij plaatsen ‘m om die reden in het redactionele gedeelte. Als klein meisje droomde ik al van een groot gezin. Een gezin waarmee je

heerlijk om tafel kunt zitten. Lekker warm binnen met de kachel aan of in een tuin omringd met prachtige bloemen en bomen, aan een mooie lange tafel. Urenlang lekker tafelen met veel gezelligheid en liefde. Wij woonden hiervoor in Leeuwarden, in het bonifatiuspark. Mooie huizen in jaren 30 stijl gebouwd, vlakbij het centrum van Leeuwarden en zeer kindvriendelijke buurt. Echter was het niet onze plek. We misten de ruimte en de rust die wij beide van huis uit zijn gewend. Dit wilden wij ook graag voor onze twee jongens. Lekker voetballen in de tuin of een hut bouwen van de stokken uit de tuin.

Op een middag namen mijn ouders ons mee een stuk fietsen. We kwamen in Cornjum, waar mijn vader ons de school liet zien. Dit voelde direct als onze plek. De plek waar wij onze dromen werkelijkheid konden maken. We grepen de uitdaging om van dit pand een warm thuis te maken met beide handen aan. De oude basisschool van Cornjum biedt ons de mogelijkheid om een warm thuis te creëren, in een dorpse cultuur, met de gemakken van de stad binnen handbereik. We kijken er ontzettend naar uit om op deze pracht plek te komen wonen en te genieten van de ruimte en rust die dit met zich mee

zal brengen. Fijn dat wij deze kans krijgen! Wie zijn wij? Robert, 35 jaar, werkt als docent social work aan de NHL. Ik, Alette, 33 jaar, werk bij Het Buro als pedagoog aan het project SamenDromenSamenScoren. Samen hebben wij twee jongens; Senn van 3 jaar en Mees van bijna 2 jaar. Wij wensen u veel leesplezier met deze overvolle Flapút!

3


Dorpsbelangen Heeft u vragen of ideeën? U kunt ons altijd mailen! Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum: Auke Rijpstra voorzitter Janna Prosé secretaris, Mirjam van Heumen penningmeester René Hofman algemeen lid Jaap Keizer algemeen lid Algemeen e-mailadres Ver.v. Dorpsbelangen Jelsum-Koarnjum: dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl Website: http://jelsumcornjum.nl of jelsumkoarnjum.nl

WIST U DAT: De pannakooi is verplaatst en officieel is geopend … We van elke straat een vrijwilliger zoeken, die aan ons de nieuwe bewoners doorgeeft.… We zo sneller de nieuwe bewoners welkom kunnen heten… We ons dorp schoon willen houden, dat ook voor hondenbeztters geldt… Het wandelpad, oude spoordyk van Bredyk naar Tjessingawei afgesloten is... Maandag 12 november 2018 de jaarvergadering is…

4


AED in Koarnjum Sinds dit voorjaar hangt er in Koarnjum een automatische externe defibrilator (AED). De precieze plek is links naast de ingang van 'de Bining' aan de Wylde Tulpstrjitte. De AED hangt in een kast, welke is beveiligd met een pincode. De AED is aangemeld bij 'HartslagNu'. Dit betekent dat hij ingeschakeld kan worden wanneer er in de buurt iemand gereanimeerd moet worden. In dat geval krijgen een aantal burgerhulpverleners, die ook zijn aangemeld bij 'HartslagNu', een sms met een bericht dat ze de AED op moeten halen en naar een adres moeten brengen waar dan hulp verleend wordt. In deze sms staat ook de pincode, zodat ze ook de kast kunnen openen. Na gebruik wordt de AED helemaal nagekeken en voorzien van nieuwe elektroden. Dit gebeurt overigens ook zo nu en dan voor onderhoud. De AED is eigendom van de EHBO-vereniging Jelsum, Cornjum, Britsum. Zij hebben deze aangeschaft van de nalatenschap van Wierd Jorna. Een enkele keer zal de vereniging de AED meenemen naar evenementen. Zij zullen er in zo'n geval voor zorgen dat deze dan tijdelijk wordt afgemeld bij 'HartslagNu'. Bent u in het bezit van een geldig EHBO-, reanimatie- en/of BHVdiploma? Meldt u dan aan bij 'HartslagNu': www.hartslagnu.nl. U kunt dan opgeroepen worden om een slachtoffer te reanimeren of de AED te gaan halen en naar het slachtoffer te brengen. Dit kan levens redden! Wilt u leren reanimeren? Neem dan contact op met onze vereniging. Bij voldoende belangstelling kunnen we een cursus organiseren. Ook wanneer u nog vragen hebt, kunt u natuurlijk bij ons terecht.

Namens het bestuur van de EHBO-vereniging Jelsum, Cornjum, Britsum, Karin van der Burg secretaris tel. 058-2573561

5


6


Nijjierswinsken

Doarpsbelang Jelsum Koarnjum wenst iedereen prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Doarpsbelang Jelsum Koarnjum winsket eltsenien noflike Krystdagen en in sûn en lokkich nijjier.

Foar eltsenien, goeie Krystdagen en in sûn en tefreden Nijjier Arnold en Stien

Oan ús doarpsgenoaten Sûnens en Lok Tawinske Gerard en Sjoukje

7


Nijjierswinsken Oud en nieuw Het oude jaar was al erg moe, hij stompelde naar een bankje toe, Om even uit te rusten, terwijl hij daar zo zat, Overdacht hij wat dit jaar zoal geboden had. Financieel zo dacht hij snel, ging het over het algemeen wel. Maar al die criminaliteit , zowel in hoog als ook in laag, dat was dit jaar toch echt een plaag, en dan het vandalisme en de rellen, daar was dit jaar ook heel wat mee te stellen. Zo piekerde hij terwijl hij daar zat, en in de verte hoorde hij al wat, het nieuwe jaar kwam aan met vuurwerk en met knallen. Toen het nieuwe jaar het oude zo zitten zag, zei hij: Ik kom even naast u zitten als het mag, als u mij voor ik begin , misschien een goede raad kunt geven. Het "oude" keek verrast en zei: dat een jonge aan een "oude" vraagt om raad, dat maakt me blij.

Als jij nu eens probeert om de hebzucht wat te keren, en ook je eigen 'ik' eens wat te weren. En mee wilt doen aan solidariteit, dan zijn we heel wat zorgen kwijt. En als je 't ook nog klaar kunt spelen dat mensen luisteren naar rede, dan komt er eindelijk wat een ieder wil: EEN BEETJE VREDE. Geschreven door: dhr. FG Hollander

Isolde en Jannie, iedereen hele fijne feestdagen en gelukkig nieuwjaar

8


9


10


Ouderenproject U bent vanaf dinsdag 9 januari 2018 om 15.00 uur weer van harte welkom in DoarpshĂťs De Bining en aansluitend vanaf 17.00 uur

in TĂşnmanswente waar we gezellig met elkaar gaan

Dit zijn de data tot aan de zomervakantie: 9 en 23 januari 2018 6 en 20 februari 2018 6 en 20 maart 2018

3 en 17 april 2018 8 en 22 mei 2018 5 en 19 juni 2018

Aanmelding kan via de

Alle deelnemers en vrijwilligers van het Ouderenproject wensen u prettige kerstdagen!

eten.

vrijwilligers: Aukje Keestra: 2572012 Corrie en Ben van der Meer: 2572550 (tot februari 2018 niet bereikbaar) Yvon Wolfslag: 2153671 Baukje Gietema: 8435161 Naomi Span-Hoogland:

2570765

11


TĂşnmanswente Roze glas Wat begon met een bonbonschaaltje van mijn beppe Liefke, is in ongeveer 30 jaar tijd uitgegroeid tot een mooie verzameling roze glas. In de loop van de tijd gevonden in binnen-en buitenland, op rommelmarkten, in kringloopwinkels, brocante en bazaars. Gekregen van familie en vrienden, zelfs een stagiaire deed mee. Bij haar afscheid gaf ze me het suikerpotje en melkkannetje op blad. Zo heeft elk stuk zijn eigen verhaal. Ik ga er niet speciaal naar op zoek en het is ook niet zo dat ik er de hoofdprijs voor wil betalen, maar als ik ergens op een vrijmarkt of rommelmarkt ben, dan gaat mijn oog altijd op zoek naar roze glas. En zo zijn ook mijn familie en vrienden een beetje met dit roze virus besmet. Als ze roze glas zien, denken ze aan mij en soms nemen ze wat voor me mee. Het is fijn dat ik nu de gelegenheid heb gekregen om (deel van) mijn verzameling een poosje in de TĂşnmanswente tentoon te stellen. Misschien herkent u bepaalde stukken en gaan uw herinneringen terug naar de bowlschaal van beppe of de roze lepelvaasje van tante. Ik hoop dat u er net zo van zult genieten als ik dat doe. Ineke Radersma

Heeft u een leuke bijzondere verzameling en wil dit exposeren in onze vitrinekast, neem dan contact met ons op. Telefoon: 058-2572190 / 06-12743436.

12


13


IJsclub Meiinoar Ien Winter Wonderland De wereld is wit. Grenzen vervagen, alles is gehuld onder een poederlaagje wit. Bomen, planten, dieren, alles en iedereen lijkt zich te verstoppen. En dan, zodra de zon tevoorschijn komt, zich een weg banend door de waterige horizon met flarden roze wolken, springen we op. Erop uit! Ontdek de sprookjesachtige wereld van sporen, bevroren vennen en ijzige luchten. Zie de schoonheid van de natuur. Zoals de natuur op de ijsbaan aan het eind van de Bokkestege in Koarnjum. Het bestuur heeft in de onlangs gehouden jaarvergadering in de Bining met algemene stemmen het volgende voorstel aangenomen, te weten: Bent u nog geen lid of donateur? Meld u dan tijdig aan en het nieuwe schaatsseizoen wordt u vrijgesteld van betaling van contributie. Hoe mooi is dat. Bent u al wel lid of donateur, dan krijgt u ook dit nieuwe schaatsseizoen éénmalig vrijstelling van betaling van uw contributie.

Dit als schrale troost en tegemoetkoming aan de leden voor een paar seizoenen niet kunnen schaatsen op onze eigen baan. Het was het laatst in 2013 (zie Winter Wonderland uit Noorderland) dat wij slechts één week konden genieten. Maar……volgens weerman Piet Paulusma hoeven wij ons deze winter geen zorgen te maken. Nou, we gaan het meemaken. Eindelijk weer wat gewenste activiteit zoals een team-race, wedstrijd met de Ketel 1, de Ronde van Bokke (met deelname vanuit Britsum) en wie weet worden de priksleeën ook weer tevoorschijn gehaald. We zijn er klaar voor, kom maar op winter! Afscheid werd genomen van onze voorzitter Jan de Gooijer. Onder dankzegging werd aan hem de traditionele bezem uitgereikt. Wij wensen hem geluk met weer een ijsbaan om de hoek in Oosterstreek. Zijn taken worden voortgezet door José Rijpstra en het team. Het bestuur wenst een ieder een gezellig kerstfeest en voor straks een sportief en vooral gezond 2018. Met vriendelijke groet, José Rijpstra, Sake Wiersma, Heinze Weiland, Sippie Hansma en Geert Wigarda. PS: er zijn nog vacatures. 14


15


IJsclub Meiinoar Ien

16


17


Frjemd folk Kom ik fan Britsum ôf Koarnjum binnen dan is dêr oan in peal in buordsje befestige mei dêrop in tillefoanhoarn en de tekst: LET OP! Whats App BUURTPREVENTIE . Kom ik út it Aldlân wei achterom yn Koarnjum of achterom yn Jelsum dan sjoch ik links oan ‘e dyk krekt sa’n buordsje. Jo moatte ek goed oplette oan it begjin fan: de Skeltedyk, de Wylde Tulpstjitte, de Martenawei, de Skierhústerwei, de Dekemawei, Finsterbuorren, en de Tsjessingawei; dêr steane ek sokke buordsjes. No’t it plysjeburo fan Stiens sletten is moatte wy ús sels rêde. Mei de eagen en earen iepen en de smartfoan by de hân elkoar warskôgje foar dogeneaten, skelmen en oare kriminelen. Dy’t de buert ûnfeilich meitsje mei fandalisme, oplichterij, stellerij ensafuorthinne. Neffens Grutte Broer binne wy yn ús iepen mienskip allegearre in potensjele dogeneat, skelm of krimineel: Jo kinne hjoed de dei net in mins mear fertrouwe, net wier? Dêr bin ik it net mei iens. Der binne genôch lju dy’t gjin mich kwea dwaan sille en al hielendal net dea slaan. En dieven dan en ynbrekkers? Yn ús hûs oan hûs blêd ‘de Stienser’ jout de plysje, benammen foar de risicogroep fan senioren, geregeld advys en goeie ried: Jo moatte ek op eigen hiem jo fyts op slot sette, de doaren goed befeiligje mei ynbrekfrije skoattels en foaral oppasse mei frjemd folk oan ‘e doar! Dy’t jo freegje kinne at sy eefkes in alarmnûmer belje meie as nei it húske ta meie of soks sa wat. Útsein fansels jehova’s dy’t mei de bêste bedoelingen jo ellinde besparje wolle at skylk de wrâld fergean sil. Komt der in bûtenlanner by jo oan ‘e doar, bygelyks in Turk, in Marokkaan of in east-Europeaan, dy’t yn breklik nederlânsk of ingelsk jo oanbiedt om foar in skaplik pryske de tún te dwaan, of wat oars…. Dan soe ik mar gau de smartfoan pakke en de buert whats -appe; en yn it gefal hy him net legitimearje kin, daliks 112 belje fan de meldkeamer yn Drachten. Binnen de noarm fan in kertier stiet der dan in buertagint by jo op ‘e stoepe. It is mar goed dat der yn ús sabeare plysjesteat op ferskate plakken, lykas ek yn oare doarpen, fan sokke BUURTPREVENTIE buordsjes te sjen binne. Foar jo eigen feiligens, en mei de groetnis oan Grutte Broer. Bonne Oppedyk

En as wy no ris al dy rare buordsjes opromje soenen, hoe soe ús wrâld der dan út sjen? Reagearje? : bonneoppedyk@gmail.com 18


‘Buertagint’ anno 1930

19


Alde foto’s

Aldlânsdyk númmer 3 te Koarnjum. Op dit sté wenje no Peter en Janna Prose. It is troch de ruilferkaveling te keap oanbean yn 1983 en is troch harren

kocht. Sûnt koart is it sté wer te keap. Jan en Jantje Slauerhof- Rollingswier (de pake en beppe fan Jantje v d Burg- Slauerhof út Oentsjerk) wiene de bewenners yn 1934, dat stie yn in ferkeaping fan in stik lân. De fam.Slauerhof hiene komelkerij,fuormanderij en sieten ek yn de hynstehannel. De adfertinsje dy,t ik tsjinkaam sil grif bij harren west ha.

(sjoch folgjende bledside)

20


Nei Jan en Jantsje hawwe soan Willem

mei sy’n frou Anne Slauerhof – Nicolai, (dy’t yn Koarnjum wennen), fan sté ruile

en binne nei de Aldlânsdyk ferhûze. Hja wennen yn ien fan de wenten fan

Martena- State. Troch it ferstjerren fan Willem en Anne is dêr om 1960 hinne in

ein kommen oan it buorkjen troch de fam. Slauerhof en is it pleatske te keap setten.

Doe waarden de Agema ‘s de keapers, hja kamen út de

greidhoeke, Lutkewierum. Earst heit en mem, letter

soan Ultsje mei sy’n frou Jantsje Bakker. 21


Alde foto’s Yn 1983 binne, troch de ruilferkaveling, de Agema’s ferhúze nei in pleats oan de Nijlânsdyk yn Stiens. Sil ek yn deselde snuorje west wêze dat de fam. Prose it spultsje kocht ha. Peter Prose hie noch wat foto’s en in ferhaaltsje dat ek wol

neischjirrich is om efkes te neamen, in beskildering op de skou yn de keamer Der wie foarhinne it tafriel te sjen fan. ’’Moazes yn in reiten kuorke, ‘’ bekind ferhaal

út de bibel. Ik ha dizze foto fan Moazes opsocht op internet, neffens Jante

vd Burg moast it dêr sa útsjoen ha, kleurich optekene of skildere sei hja mei in stik as wat

froulju der om hinne. Oan de linkerkant ,,Moazes yn in reiten kuorke’’ dat op de skou stien hat.

De rjochter foto lit sjen hoe de skou dér hjoed de dei útsjocht. Piet.

22


23


Nieuws van De Bining Kaartdata Klaverjassen in doarpshûs De Bining (aanvang 19.45 uur) vrijdag 19 januari 2018 vrijdag 16 februari 2018 vrijdag 16 maart 2018 Jannie vd. Mei: dank voor het maken van prachtige kussens voor Túnmanswente! Wilt u ook meedoen met de handwerkclub van het ouderenproject? Dan kunt u zich aanmelden via de vrijwilligers (zie blz. 11) We handwerken van 14.00 uur tot 15.00 uur, 1 x in de 2 weken op dinsdagmiddag.

_____________________________ Let op:

volleybaltoernooi in De Bining!!

zondag 4 februari 2018 _____________________________ Wy winskje elkenien hiele gesellige krystdagen en in sûn 2018!

Bestjoer De Bining 24


.

25


Vele handen maken licht werk! Bos gaat op in Landgoed Martenastate in Koarnjum krijgt er een flink stuk bos bij. Martenastate bekend om zijn rijkdom aan stinzenflora , maar liefst 16 soorten. Het is de voorzitter van Stichting Martenastate Henk Buith gelukt het bos grenzend aan het park van Staatsbosbeheer over te nemen. Nu moet het bij het historische Koarnjummer landgoed getrokken worden. Het Fryske Gea, dat het groene beheer van het landgoed verzorgt, is betrokken bij de plannen. Er zijn plannen gemaakt met Stefien Smeding, medewerker voor cultuurhistorie en

erfgoed van het Fryske Gea. En ook landschapsarchitect Heilien Tonckens is hier bij betrokken. Maar dan moeten de plannen nog uitgevoerd worden. Het grote en zware werk wordt door derden uitgevoerd. De bomen die er uit moeten worden door tuinbedrijf Catrinus Alberda en zijn werknemers omgezaagd.

26


En dan komen de vrijwilligers Martena aan de beurt om verschillende werkzaamheden uit te voeren. Het landgoed zelf is na de laatste

stormen weer opgeruimd, de omgewaaide bomen en afgeknapte takken zijn verwijderd. En het park is al weer winterklaar gemaakt, de stinsenplanten kunnen maar weer komen. We werken bij Mar-

tena met een groep enthousiaste vrijwilligers (Johan Tamminga,

Dooitzen Zwierstra, Geert Wigarda, Germ Althuizes, Meindert Hibma, Wieger Miedema, Sjoerd Hogerhuis, Dick Rijpstra, Jennie de Groot, Anneke Kuipers, Roelie Moojen en Sjoukje Veldman, 8 mannen en 4 vrouwen). Ook is er hulp van twee stage leerlingen, Aranka en Joris van het Nordwin College

(lees het verslag van Aranka en Joris). Elke donderdagmorgen komen we bij elkaar en voeren de werkzaamheden uit die er moeten gebeuren. Maar als het moet worden er nog meerdere dagen in de week ingepland. De eerste takkenril in het nieuwe bos is al klaar,

maar er moeten nog twee rillen komen. Eerst moet er ruimte gemaakt worden, de gezaagde bomen moeten verwijderd worden, deze worden verkocht voor brandhout. En dan kunnen we met de volgende werkzaamheden en rillen beginnen. We kunnen de eerste jaren wel vooruit, maar de geĂŻnteresseerde bezoekers kunnen zien dat er heel wat gebeurt en verandert.

27


Koffie drinken doen we bij de buurvrouwen van Martena, Isolde Jagersma en Janny de Bruin, ze zijn zo ook vrijwilligers van Martena. Dit is altijd gezellig en er is tijd om de nieuwtjes door te nemen. Dorpsbewoners van Jelsum en Cornjum: zijn jullie nieuwsgierig? kom dan in het voorjaar als de stinsenplanten bloeien eens langs, dan kunnen jullie de vorderingen in het nieuwe bos ook bewonderen. Het Martena landgoed is een bezoek meer dan waard. En je kan in de theetuin van het Martena landgoed bij TĂşnmanswente een lekker kopje koffie of thee drinken.

Lijkt het je leuk om een ochtend in de week mee te helpen, meld je dan aan bij Johan Tamminga (joh.tamminga@chello.nl)

Namens de vrijwilligers van Martena,

Dick Rijpstra Foto’s zijn van fotograaf Sjoerd Hogerhuis.

28


29


30


Studenten Túnmanswente Wij zijn Joris en Aranka van het Nordwin College Leeuwarden, wij doen de opleiding Natuur en Recreatie MBO 2. Wij lopen stage bij de Tunmanswente en wij onderhouden de tuin en helpen mee in het bos bij Koarnjum. Joris (17 jaar) Hallo, ik ben Joris en ik loop hier nu 3 maanden stage, ik heb deze stage gevonden via stagemarkt.nl waar wij van school moeten zoeken voor een stage. Toen ik zag dat Túnmanswente beschikbaar was, dacht ik: dit is interessant! Het is buiten en er zijn ook andere werkzaamheden te verrichten. Ik vind het heel leuk om de tuin hier te onderhouden en te bosmaaien. Aranka (21 jaar) Ik ben Aranka en ik loop hier nu 3 weken stage. eerst liep ik stage bij Monkey Town maar dat was het toch niet helemaal voor mij, ik hou van buitenlucht en ik vind het veel leuker om met groen te werken. Joris zit bij mij in de klas en zo ben ik bij Túnmanswente gekomen. Het is hier een rustige plek waar je veel dingen kan doen en mag doen, en dat maakt het ook leuker. Wij lopen hier allebei stage op dezelfde dagen: woensdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag doen wij zelfstandig de tuin en maken we alles weer netjes. Op donderdag helpen wij in de ochtend mee met de vrijwilligers van Martena achter in het bos van Koarnjum (zie verslag Dick Rijpstra). We helpen mee met de boomstammen te laden en te lossen en in de middag doen we

wat klusjes in de tuin als het weer er naar staat. Vrijdag zijn wij in de ochtend weer bezig met het onderhoud van de tuin en in de middag komt er iemand ons helpen voor als wij vragen hebben over het tuinonderhoud en als hij er niet is gaan wij gewoon weer verder met waar wij mee bezig waren.

Wij hebben het heel erg naar ons zin bij Túnmanswente en gaan er elke week met plezier heen!

31


It Nut Jelsum-Koarnjum-Britsum Seizoen 2017—2018 

Sneon 3 febrewaris 2018 Weima en van der Werf

Sneon 17 febrewaris 2018 Titus Sinnema en Gerard Veldman fertelle oer harren reis nei Noard Korea.

Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. * ( Fjouwer foarstellings, eksklusyf de Tryaterjûnen ) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. By djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum, It Bestjoer Hendrikus Dijkstra, foarsitter tel 2572025. Titus Sinnema, ponghâlder. Joke Scheffer, skriuwster. Haakje Stielstra Janna Prose

Email: itnutjkb@gmail.com Facebook: it nut

It bestjoer fan It Nut winsket elk in geweldich Kulturiel jier ta. 32


It Nut Jelsum-Koarnjum-Britsum Sneon 3 febrewaris 2018 Weima en van der Werf It duo Weima en van der Werf spilet alle soarten muzyk, op fersyk of eigen repertoire. Fleetwood Mac, Beatles, Dire Straits , it duo is fan alle merken thús. It duo hat in Frysktalige CD útjûn mei û.o. it nûmer Do, de Stoarm, Dizze stêd ( publyks priis Liet 1999).

De beide mannen fersoargje in noflike smûke jûn mei in protte lietsjes om nei te harkjen en mei te sjongen, Anno v.d Werf en Reinout Weima

33


It Nut Jelsum-Koarnjum-Britsum Sneon 17 febrewaris 2018 Us doarpsgenoaten Gerard Veldman en Titus Sinnema ha yn septimber 2017 in bysûndere reis nei it kommunistyske Noard Korea makke. Se fertelle harren ferhaal op dizze ekstra Nutsjûn oan elk dy’t nijsgjirrich is.

34


35


Dekemastate Dekema State is vanaf 16 december t/m 25 januari gesloten voor winterrust In deze periode nemen wij de telefoon niet aan en lezen uw mail niet. Vanaf februari zijn wij weer te bereiken, en vanaf april gaat de state de weekenden weer open. Wilt u vanaf februari met een groepje of groep een bezoek brengen, dan kunt u ook buiten de normale openstelling terecht. Het minimum entreetarief is dan â‚Ź 40,- voor uw groep, tot 20 personen.

Prettige feestdagen! Dekema State in 2018, trek alvast uw agenda! 26 januari warme winterverhalen van 19-22 uur www.2018verhalen.nl 7 april, volledig stinzenarrangement met paardentram mogelijkheid tot inschrijving Voorjaarsfair: 28 april van 10-17 uur Gratis toegang. Kramen met tuin en brocante artikelen, wandeling door het park met de stinzenplanten, boogschieten en voor de kinderen: knutselen en speurtocht. Kom allemaal weer kijken in het nieuwe jaar!

36


Dekemastate 26 januari warme winterverhalen 19-22 uur In het kader van www.2018verhalen.nl is Dekema State aan het begin van het jaar van Leeuwarden Friesland 2018 (LF2018) ook open tijdens de aftrap op vrijdagavond 26 januari. Vanuit de parkeerplaatsen loop je langs de sfeervol verlichte paden naar de state. In het van binnenuit verlichte huis zijn 3 vertellers die hun persoonlijke verhaal doen en vertellen waarom een bepaald voorwerp of een bepaalde kamer hen zo aanspreekt. Connie Versteeg: Havank en zijn “liefje” , (over de schrijver en het portret waar hij zo door geïntrigeerd was). Arnold Zebel Ik zie ik zie wat jij niet ziet. (over de bril in de zitkamer) En Sjoeke van Wessel : Ja, ik wil (Over de beeldenzolder en de huwelijken die ze daar als trouwambtenaar heeft mogen voltrekken) Dit is dus geen gewone rondleiding! Toegang is gratis! Bij de boerderij kan je na afloop een consumptie halen en informatie krijgen over het komende seizoen.

37


Sws de Swirrel Beste dorpsbewoners, Op onze school hebben we de afgelopen weken veel lief en leed met elkaar gedeeld. We moesten afscheid nemen van onze fijne collega en lieve juf Wiepie Loonstra-Jansma. We hebben op school een prachtig hoekje ingericht waarin de kinderen nog even aan haar kunnen denken. Er ligt een boekje waarin de ouders, kinderen en

oud-leerlingen een stukje kunnen schrijven of tekenen. Een ieder beleeft het verdriet op zijn/haar eigen manier maar door het er samen over te hebben en het verdriet met elkaar te delen hebben veel ontroerende en waardevolle momenten met elkaar. Ook de

komende tijd blijft juf Wiepie in onze gedachten. De kinderen en het team zullen de herinneringen aan haar koesteren. En dan …….. is het alweer december en is Sinterklaas in het land en maken we de school weer gezellig. Met veel enthousiasme zijn we

de afgelopen maanden met elkaar aan het “werk” geweest. Zoals jullie misschien weten, werken wij op onze school met projecten en thema’s. We vinden het belangrijk dat de kinderen onderwijs aangeboden krijgen in samenhang met andere vakken en in een bete-

kenisvolle omgeving. De groepen 4 t/m 8 hebben vijf thema’s per jaar. Ieder thema duurt ongeveer 6-8 weken. Voor dit schooljaar komen de thema’s Nederland, het Geloof, Gouden Eeuw, Techniek en Planten aan de orde. In het kader van deze thema’s gaan de kinderen regelmatig op excursie of komen er gastsprekers op onze school. Na de zomervakantie zijn we gestart met het thema Nederland. In het kader van dit thema hebben de kinderen ook hun eigen omgeving onderzocht. 38


Klaas Tijtsma uit Britsum heeft de kinderen van groep 6/7/8 rondgeleid in Britsum. Klaas weet heel veel van onze om-

geving en de kinderen hebben genoten van zijn verhalen. We vinden

het fijn om met onze projecten en thema’s ook gebruik te maken van de kennis van ouders en dorpsbewoners! Heeft u tips voor ons of bijzondere verhalen? We horen het graag van u. Na de herfstvakantie zijn we gestart met het thema Geloof. De afgelopen weken hebben het Hindoeïsme, de Islam, het Boeddhisme, het Jodendom en het Christendom centraal gestaan. De kinderen (en ook wij) hebben heel veel geleerd. De kinderen van de boven-

bouw hebben een religieuze wandeling in Leeuwarden gemaakt en zijn o.a. op bezoek geweest bij de Synagoge en de Moskee. Voor de onderbouw hebben wij een gastspreekster vanuit kleurrijk Fryslân in school gehad. Kleurrijk Fryslân wil een bijdrage leveren aan

de multiculturele samenleving vanuit de invalshoek levensbeschouwing met respect voor de identiteit van de ander en op basis van volstrekte gelijkwaardigheid. Dit past heel goed bij onze samenwerkingsschool. Het project “Geloof” sluiten wij af met een gezamenlijke kerstviering met ouders en kinderen in de Hoekstien in Britsum op woensdag 20 december.

39


Vanwege de samenvoeging van Leeuwarderadeel bij Leeuwarden doet onze school dit schooljaar al mee met het kunstkade menu van de gemeente Leeuwarden. Kunstkade biedt een cultuur educatief aanbod voor de basisscholen in de gemeente Leeuwarden i.s.m. de culturele instellingen. De kinderen hebben onder andere een bezoek gebracht aan het Fries museum en zijn naar het Noordelijk Film festival geweest en ze gaan ook nog naar: het Fries ver-

zetsmuseum, het grafisch atelier, de Harmonie en het keramiekmuseum. Verder doet onze school ook mee met het DNALWD2018. Dit is in het kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. DNALWD2018 geeft alle Leeuwarders een eigen podium waar zij hun verhaal kunnen vertellen. Iedereen wordt uitgenodigd om zijn verhaal in een eigen DNA-buisje te doen. Dat kan van alles zijn, als het maar iets persoonlijk is. Een haarlok, een gedichtje, een takje uit de Cornjumerbos? bedenk het maar. De kinderen krijgen binnenkort een DNA buisje mee naar huis. Met al die buis-

jes wordt een kunstwerk gemaakt. Het kunstwerk staat in 2018 in de hal van het Leeuwarder Stadskantoor. Via een smartphone app kunnen de verhalen van alle inwoners in het kunstwerk worden teruggevonden. Ook kunnen de verhalen beluisterd en bekeken wor-

den. Op onze school hebben wij ieder jaar twee goede doelen centraal staan. Dit schooljaar is dit onder andere de doppenactie voor de hulphond. We verzamelen in de dorpen Jelsum, Cornjum en

Britsum plastic doppen. In school staat een bak in de hal waar de doppen door iedereen in gedaan kunnen worden. Loopt u dus gerust binnen in onze school. In Cornjum staat in de Bining ook een doppenbak. U kunt allerlei plastic doppen voor ons sparen: van mi-

neraalwater en frisdrankdoppen tot doppen van fruitsappakken, pindakaaspotten en shampooflessen.

40


Om de actie te ondersteunen hebben alle groepen bezoek gehad van een gastspreekster met haar blindengeleidehond. Van de opbrengst van de plastic doppen worden hulphonden getraind. De plastic doppen worden gebruikt om kratten van te maken. Meer informatie kunt u vinden op www.geleidehond.nl/doppen Vanaf september hebben wij al onze gymnastieklessen in de sporthal in Stiens. Hiermee is een traditie doorbroken van jarenlange

gymlessen in de Bining in Cornjum. We hebben deze keuze met pijn in ons hart gemaakt. De sporthal heeft een nieuw bewegingsprogramma (Mobizz) dat ons de kans geeft op beter, modern en leuker gymonderwijs. We hebben geprobeerd om dit programma

naar de Bining te krijgen maar dit was helaas niet mogelijk. Vanzelfsprekend hopen wij dat we deze winter met de kinderen kunnen gaan schaatsen op de ijsbaan in Britsum en/of Cornjum. Voor de zekerheid …….. krijgen de kinderen van groep 5/6 in januari echter ook schoolschaatsen in de ijshal in Leeuwarden. We hopen dat u weer goed op de hoogte bent van alle Swirrelnieuws en naast al onze leuke activiteiten en projecten wordt er natuurlijk ook nog “gewoon” gerekend, geschreven en gelezen. Wij wensen jullie alvast fijne kerstdagen en een heel gelukkig en gezond 2018 toe! Team en kinderen van

samenwerkingsschool de Swirrel

41


Pakhûs SOLO in Stiens 19 januari 2018, aanvang concert 20.15 u. koffie/thee vanaf 19.45 Op 19 januari zal het fagotduo Fagottissimo bestaande uit Marjolein Wielinga en Leo de Jong een concert verzorgen in het Pakhûs SOLO in Stiens. Behalve de fagot bespeelt Marjolein ook de dulciaan. De dulciaan klinkt in het eeuwenoude stuk Sopra la Monica. De dulciaan is de voorloper van de moderne fagot en heeft een opgevouwen houten buis met een andere vingerzetting doordat de twee buishelften met vingergaten naast elkaar liggen. Marjolein gebruikt de barokfagot in een deel van de Suite no.1 van Bach. Het programma begint met een stuk voor 2 fagotten van de Nederlandse componist Willem de Fesch uit de barokperiode. Daarna klinkt een stuk van de Duitse 19e eeuwse componist Justus Dotzauer, gevolgd door het Klagelied van de 20e eeuwse Hongaarse componist Szelenyi. Louis Andriessen schreef in 1991 het boeiende stuk Lacrimosa voor 2 fagotten. Het Lacrimosa is oorspronkelijk

onderdeel van de Middeleeuwse mis ‘Dies Irae’, ‘Dag des Oordeels’. In het Lacrimosa wordt God gevraagd de zondige mensen die uit de as herrijzen te ontzien en hen eeuwige rust te gunnen. Hierna de twee eerder genoemde vroege stukken waarin Marjolein solo speelt en tot slot een bewerking voor 2 fagotten van 3 operaaria’s uit de Barbier van Sevilla van Rossini. Toegang 15 € (incl. koffie/thee vooraf en glaasje na afloop), beneden 18 jaar € 8. Er zijn 35 plaatsen beschikbaar. Om teleurstelling te voorkomen is het goed u vroegtijdig aan te melden via: http://www.stinze-stiens.nl/ nieuws/agenda/ In het pand is een lift. Er is beperkt toegang voor rolstoelen en men kan gebruik maken van de aanwezige rolstoel.

42


Terugblik eerste jaar huiskamertheatertje “De Wier” in Koarnjum Beste lezers van De FlapUt, Met nog enkele concerten te gaan in deze maand december wordt het nu toch ook wel tijd om eventjes terug te blikken op het eerste jaar van het kleinste huiskamertheatertje “De Wier” in Koarnjum,

dat officieel startte een jaar geleden: in december 2016. Voorheen was dit theatertje in Ferwert gevestigd, vlak buiten het dorp. De concerten en lezingen startten toen in september 2013. Na een ingrijpende verbouwing aan de achterkant van de boerderij naast de kerk op de Wier 5 herrees een theatertje dat rond de 35 bezoekers kan ontvangen. In die maand december was alles (bijna) klaar en beet klassiek gitarist Jan Bartlema uit Heerenveen de spits af, een soort van ‘try-out’ eigenlijk… In januari van dit jaar opende

wethouder Rineke van der Meulen namens de gemeente Leeuwarderadeel officieel het theatertje en de rockband DRIFT van Eric Ennema was de ‘echte’ start. Nu zijn we alweer (in totaal) 27 concerten en lezingen verder… en het bleek succesvol! Veel Koarnjummers en anderen uit de directe omgeving toonden interesse in dit culturele initiatief en vonden de weg naar de Wier en daar ben ik natuurlijk erg opgetogen over. In dit bijzondere dorp, dat sowieso al erg actief is op cultureel gebied,

heeft dit intieme theaterje z’n plekje gevonden. Er zijn in dit eerste jaar zo’n 722 bezoekers geweest. Daarom wilde ik een ieder hiervoor heel hartelijk bedanken, want … zonder u is het theatertje nergens, daar doen we het voor!

Enkele namen van optredende artiesten in dit eerste seizoen: Inez Timmer, Gurbe Douwstra, Robert Jan Stips (van NITS), Grytz & Grize, Eddie Mulder, Wiebe Kaspers, 43


Piter Wilkens, Marcel Smit, Piet Kok, Weima & van der Werf, Bennie Huisman etc. etc.

Het muzikale aanbod moet breed zijn, dat is één van de uitgangspunten: van klassiek tot pop en van jazz tot wereldmuziek. Ook de lezingen en huiskamergesprekken zijn bedoeld (een ander uitgangspunt) om een breed scala aan onderwerpen te presenteren

voor het publiek. Wat dat huiskamergesprek betreft: het eerste vond succesvol plaats in mei 2016 met als gasten burgemeester Bearn Bilker en zijn zus Jetske. Geart de Vries was gespreksleider en gaat dat opnieuw doen in 2017: op donderdagavond 12 april is de CvK de heer Arno Brok te gast…! Overigens valt dit in een bijzondere periode van en voor Koarnjum e.o.: dan gaat hier namelijk het “Grien Fantasy Festival” afspelen van 2 t/m 15 april 2018, later meer hierover! En wat verder gaat komen in het nieuwe jaar: Klatwerk 3, opnieuw Robert Jan Stips, lady ‘Miles of Europe’ Saskia Laroo, Adri de Boer, meesterverteller Douwe Kootstra met een heel bijzonder en ‘spannend’ project en de Franse zanger Edouard. Apart vermeld ik nog graag een optreden van de Amerikaanse singer-songwriter Kyle Carey die dan op tournee is in Nederland en het duo Kapteijn & Klat: zanger Marcel Kapteijn van Ten Sharp (wereldhit van deze band was “You”) en pianist Boelo Klat van Klatwerk3 presenteren hun eerste programma @ De Wier, een premiëre dus. Het hele programmais te vinden op www.pinupsanddowns.com , kies dan: concerts and more @ de wier. Ook vind u daar een terugblik van alle initiatieven van dit theatertje in de loop van jaren.

Wilt u meer weten: bel me gerust eens op of kom om het hoekje kijken … ook is veel info te vinden op Facebook, zoek dan naar ‘concerts and more @ de wier’. 44


Wens hierbij een ieder fijne muzikale feestdagen toe en alle goeds voor in het nieuwe jaar 2018! Ik hoop u te mogen begroeten in het kleinste huiskamertheatertje van noordwest Friesland, van harte welkom!

45


Túnmanswente Binnenkort kunt u weer aanschuiven bij ons Túndiner! Túnmanswente biedt u de mogelijkheid om op

dinsdag 16 januari 2018 en dinsdag 13 februari 2018 weer aan te schuiven bij onze 3-gangen túndiner. Dit seizoen worden de Túndiners verzorgd door studenten van de opleiding Eerste medewerker fastservice/ catering niveau 3 (1ejaars). Zij volgen de opleiding aan het Friesland College en zien ernaar uit om u een gezellige, smaakvolle avond te bezorgen! Wij ontvangen u graag vanaf 17.30 uur. U kunt reserveren via informatie@tunmanswente.nl of telefonisch 058-2572190.

46


Krystbeam aksje Het nieuwe jaar in!

Kerstboom er uit!

Uw kerstboom mag u brengen naar de volgende inzamelpunten: Koarnjum: Parkeerplaats tussen Bining en school, aan de kant van de vroegere school. Jelsum: Grasveld Op ‘e Terp aan de kant van de parkeerplaatsen.

Uw kerstboom moet daar liggen vóór woensdag 10 januari 2018. Want dan komt Omrin ze ophalen.

Breng uw kerstboom en verdien geld! Het inzamelen van kerstbomen levert Dorpsbelangen Jelsum/ Koarnjum geld op. Heeft u een goed idee waar geld voor nodig is en waar de inwoners van Jelsum/ Koarnjum blij van worden, laat het ons weten. Vragen of opmerkingen? Jaap Keizer– bestuurslid Dorpsbelangen 058-2571319 of jaap.s.keizer@planet.nl

Denkt u er aan dat uw boom niet op de weg ligt?

Nepperds niet gewenst 47


Kalinder 5 januari

Bob de Boer (Beano Americana)

19 januari

Pakhûs SOLO

19 januari

Klaverjassen

9 en 23 januari

Ouderenproject

16 januari

Túndiner

26 januari

Warme winterverhalen Dekemastate

3 februari

It Nut (Weima en van der Werf)

4 februari

Volleybaltoernooi in De Bining

6 en 20 februari

Ouderenproject

13 februari

Túndiner

16 februari

Klaverjassen

17 februari

It Nut (Titus Sinnema en Gerard Veldman fertelle oer harren reis nei Noard Korea.

Ben en Corrie van der Meer wensen iedereen, ook namens de Australische kerstman, fijne kerstdagen en een saamhorig

en begripvol 2018 toe! 48


Tel. 06- 577 786 14

49


Wichtige tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Huisartsen Dhr. Heuberger: Mw. Kalsbeek: Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht: Dhr. Noordhoek:

058-257 058-257 058-257 058-257

1969 1254 3572 3407

Avond-, nacht– en weekenddienst huisartsen Let op! Bij levensbedreigende situaties belt u direct 112 Dokterswacht Friesland (www.dokterswacht.nl): 0900-112 7112 Apotheek Stiens, Griene Leane 5-A, Stiens: 058-257 2131

Het gebiedsteam: Voor alle vragen over zorg, welzijn en jeugd Adres: De Skalm, Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens – spreekuur op werkdagen van 9-12.30 uur, op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9-16 uur: 058-585 3790 E-mail: info@gebiedsteam-leeuwarderadeel.nl Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Voor vragen over een bijstandsuitkering en Wmo: 0517-380 200 (werkdagen van 9-12 uur), e-mail: contact@sozawe-nw-fryslan.nl Zorgaanbieders Buurtzorg Stiens (stiens.buurtzorg.net): 06-5177 9732 St. Palet (www.paletgroep.nl): 0900-321 3213 Het Friese Land (wwwthfl.nl): 0900-8864 of 058-257 6306 Interzorg Groep Ferwert (www.interzorggroep.nl): 088-518 0200 Begraffenisferiening Eare en Plicht / Jelsum-Koarnjum Boade mw. W. Hoekstra: 06-2011 9960 of 058-257 4388 Helpboade dhr. Joh. van der Galiën: 058-266 7722

50


Ynformaasje foar ús ynwenners Gemeentehuis Stiens dicht vanaf 22 december en dan ook niet meer bereikbaar via telefoon of e-mail. Op 27, 28 en 29 december is het wel mogelijk om aangifte van geboorte en overlijden te doen. Hiervoor belt u tussen 9.00 – 9.30 uur met (06) 12 83 20 49. Vanaf 1 januari 2018 bent u inwoner van de gemeente Leeuwarden. Gemeentehuis Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Postbus 21000, 8900 JA, Leeuwarden, tel. 14 058. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. Donderdag van 8.30 tot 19.30 uur. Wilt u direct geholpen worden? Maak dan vooraf een afspraak via www.leeuwarden.nl. Afvalkalender De nieuwe afvalkalender verschijnt medio december. Ophalen grof vuil en/of ophalen grof tuinafval Aanmelden via www.omrin.nl of tel. 0900-210 0215

Grijze container (Sortibak): zie nieuwe kalender 2018 Groene container (Biobak): op vrijdag 29 december Papiercontainer: op dinsdag na 18:00 uur op 27 december Milieustraat (inclusief depot klein chemisch afval) Seerob 23, Stiens (online zoekterm ‘Milieustraat Stiens’) 0900-210 0215 Al het afval dat niet in de sortibak of biobak mag/past kunt u naar de milieustraat brengen op maandag t/m vrijdag: 13-16.30 uur en zaterdag: 9-13 uur. Zwembad It Gryn Ieleane 1, Stiens (www.bvsport.nl):

058-257 2400

Vliegbasis Leeuwarden: 058-234 6700 Vragen/klachten: luchtmacht.nl/geluidshinder of 0800-022 6033 Vliegbewegingen: luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766.

51


Ferskiningsdata 2017/2018 Nรป. 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389

Moanne Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug. Septimber Oktober Novimber Desimber Jannewaris

Kopij uterlik

Ferskining

11-12-17 15-01-18 12-02-18 19-03-18 16-04-18 14-05-18 18-06-18 20-08-18 17-09-18 15-10-18 12-11-18 10-12-18

22-12-17 26-01-18 23-02-18 30-03-18 27-04-18 25-05-18 29-06-18 31-08-18 28-09-18 26-10-18 23-11-18 21-12-18

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres.

U zoekt een woning ? Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite www.woonfriesland.nl. Heeft u thuis geen internet aansluiting? U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het aanbod op internet bekijken. Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl. De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn: persoonsgegevens (naam, adres) inkomensgegevens BSN nummer (sofinummer) huidige woonsituatie Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het KlantServiceCenter 088 995 22 22. We helpen u graag!

52


Tsjerken Protestantse gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum Dei

7 jan.

Tiid Foargonger

Ds. M. Hulzebos

Doarp / BysĂťnderheden

Nicolaastsjerke Koarnjum/

9.30 Koffiedrinken en Nieuwjaarswensen 10.00 Morgengebed 14 jan.

9.30 Ds. M. Hulzebos

De Hoekstien Britsum/HA

21 jan.

9.30 Ds. J. Bakker

Genovevatsjerke Jelsum.

28 jan.

9.30 Ds. M. Hulzebos

Nicolaastsjerke Koarnjum.

Eeuwenoude bewoner ontdekt‌ Foto: Bob de Boer

53


Redaksje 38ste jiergong nr. 378 Yvon Wolfslag, Swarte Singel 2, Koarnjum Corrie v.d. Meer, H. de Jongstrj.16, Jelsum Beitske Homsma, Martenawei 1, Koarnjum

oplage 500 eksimplaren tel.: 2153671 tel.: 2572550 tel.: 0612743436

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster: Greetje Heeres, g.heeres112@upcmail.nl tel.: 2572600 Drukker: KSB Repro Leeuwarden E-mailadres: doarpskranteflaput@hotmail.com Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Ibannummer.: NL98INGB0004348900 fan: Redaksje De Flapút, doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten (of fergees fia e-mail). Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 26-01-2018 De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 15-01-2018 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com

54


55


56


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.