Flaput oktober 2017 pub

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum

Wynmoanne

Oktober 2017


Mondzorg Stiens 06- 215 929 51 www.mondzorgstiens.nl 2


Fan ‘e Redaksje De gaande en de komende man/vrouw Een wisseling in de redactie zoals u al in het vorige nummer hebt kunnen lezen. Wim Hoogendam was een stabiele factor de afgelopen vijftien jaren. Hij heeft met name op het gebied van de omslag van het zelf drukken op de schoolzolder tot het laten drukken bij KSB-Repro, met daarbij de nodige in-

vestering in de ontwikkeling van ideeĂŤn voor een nieuwe opzet en de inrichting om onderling tot een vlot lopende maandelijkse uitwerking van de krant te komen, veel gedaan. Wim beheerde ook de e-mailbox, het archief en de opmaak van de advertenties. We zijn hem dan ook veel dank verschuldigd. Gelukkig hebben we weer een enthousiast redactielid

gevonden in de persoon van Beitske Homsma. Beitske is al bekend met het programma waarin we het blad opmaken en dat zal dus een vlotte instap betekenen.

Als redactie hopen wij u weer veel leesplezier te bezorgen, te beginnen met dit oktobernummer!

De redactie

3


Tryater de foarstelling "Iedereen is een prutser" Op freed 20 oktober 2017 spilet Tryater de foarstelling "Iedereen is een prutser" op in bysûndere lokaasje:

Yn de skuorre fan it Skierhús te Jelsum Skierhústerwei 21, oanfang 20 oere. Fiif jonge talentearre akteur/teatermakkers steane as fiif überprutsers mei harren eigen gepruts symboal foar de syktocht fan in generaasje ( yn Fryslân ) dy’t de goede besluten nimme wol yn it libben. Ynspirearre troch de dei, de lokaasje en it publyk is gjin jûn gelyk. in pear senes binne útwurke, fierders helje de akteurs ynspiraasje út harren fantasy, harren libben, dreamen, ferwachtings en eangsten. Foar wa't dit net misse wol: kaarten kinne besteld wurde troch in e-mail te stjoeren nei Albert Sinnema: albertsinnema@gmail.com

Wis is dat de foarstelling op de kop ôf in oere duorret. Oant sjen yn de Skierskuorre,

Albert en Titus

4


Tryater de foarstelling "Iedereen is een prutser" Wij zijn hier. Wij zijn nu. Wij praten Nederlands, Liwwadders en Frysk. Wy binne berne yn Fryslân. Wy binne tusken de 20 en 30 jier âld. Wy wenje net fierder as 50 kilometer by ús berteplak wei. Us heit en mem binne berne yn Fryslân. (De moeder van Raymond niet). Wy binne karnivoar (Brecht net). Wy hâlde fan silen (Eline en Brecht net). Wij hewwe allemaal een Facebook

en een Instagram-account. Wy hewwe allemaal ‘n groanyske ziekte of un gebrek (Eline net). Wy wille ut goed doen. Wy wille de wereld begripe. Wy wille útzoome om de wereld te begripen. Wy snappen niet hoe as ‘t heelal

werkt. Wy binne bang foar de dea (Sjoerd en Brecht sizze fan net). Wij weten wat we goed doen. Wij weten wat we verkeerd doen. Wij reflecteren op onze competenties. Wy prutse. (Net as met deuze tekst). En as wy it net mear witte, dan tappe wy. De Prutsers,

Sjoerd Blom, Romke Gabe Draaier, Raymond Muller, Eline de Vries en Brecht Wassenaar

5


6


Dorpsbelangen Heeft u vragen of ideeën? U mag ons altijd mailen! Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum: Auke Rijpstra voorzitter Janna Prosé secretaris, Mirjam van Heumen penningmeester René Hofman algemeen lid Jaap Keizer algemeen lid Algemeen emailadres Ver.v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum: dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl Website: http://jelsumcornjum.nl

Meidielings

Beste groente- en fruitklanten, Tot onze spijt moeten wij u mededelen dat wij zaterdag 26 augustus voor het laatst geopend waren. Wel zijn wij nog te vinden op de markten van Feanwâlden, Oosterwolde en Hurdegaryp Bij deze willen we u bedanken voor het vertrouwen in ons, Noppie en team

7


De jongste ondernemer in Jelsum-Koarnjum?

We werden nieuwsgierig door een ons geregeld passerende zitmaaier met gereedschapskar. Het geheel bleek van Jelte Agema te zijn, een 16-jarige Mavo-scholier uit Koarnjum. Al enkele jaren onderhoudt hij bij verschillende mensen de tuin. Sinds een aantal maanden is hij zelfs ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Na schooltijd, in weekenden en vakanties maait, snoeit en schoffelt hij met veel plezier tuinen van Stiens tot Leeuwarden. In of op zijn zelf getimmerde kar zit dan ook al het benodigde gereedschap, zoals kettingzagen, snoeischaren, een bosmaaier, bezem, hark en schoffels. Daarnaast melkt Jelte ook nog geregeld bij enkele boeren de koeien. Een ondernemende en zeer actieve jongeman! Dus mocht je weinig tijd voor je tuin hebben of kom je van vakantie terug en je tuin is een puinhoop, dan ben je bij Jelte aan het juiste adres!

E: jelteagema1@hotmail.com T: 06-577 786 14

8


9


10


Wil jij een kinderfeestje winnen? Kom dan tijdens oktober kindermaand naar Dekema State met je

kind of kleinkind (op kastanjemiddag 15 oktober kan niet worden verkleed) -Deel en like op facebook of twitter een foto van je kind dat verkleed is, in of voor de state -Benoem Dekema State in je facebook of twitterbericht -Stuur op de dag dat je dit hebt gedaan een mail naar info@dekemastate.nl. Aan het einde van de maand wordt een kinderfeestje verloot onder alle delers en likers die aan alle voorwaarden hebben voldaan. Het feestje mag worden gehouden op afspraak

t/m het volgende

seizoen 2017 met maximaal 8 kinderen en 2 volwassen begeleiders. De invulling van het feestje wordt afgestemd op de leeftijd en de interesse van de kinderen en de periode van de verjaardag.

In ieder geval is inbegrepen: entree, een speurtocht, limonade of Dekema sap voor deelnemers en begeleiders, indien mogelijk en gewenst verkleden en gebruik van het oud-Hollands kinderspeelgoed op en bij het terras van De-

kema State (bij goede weersomstandigheden). De te bepalen datum is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van passende gastheren of gastvrouwen voor de ontvangst van een kinderfeestje, en kan niet plaatsvinden tussen half december

en eind januari in verband met onze winterrustperiode. De meedingende foto’s kunnen door Dekema State worden gebruikt voor p.r. doeleinden. 11


Dekema State oktober kindermaand Tijdens Oktober kindermaand  Hebben kinderen gratis toegang (tijdens openstelling)  Mogen zij verkleden (uitgezonderd op kastanjemiddag)  Is er een leuke speurtocht te doen  Kan je een kinderfeestje winnen!

Dus wil je iets leuks doen met je kinderen in de herfstvakantie of in een van de weekenden, kom dan naar Dekema State. Op zaterdag 14 oktober is de jaarlijkse kastanjemiddag met een spellencircuit en voor de kinderen die dat tot een goed einde hebben gebracht een lekker portie poffertjes. In de pijplijn vanwege de week van het landschap zit een eventuele fotoworkshop op zaterdag 21 oktober georganiseerd door Landschapsbeheer Friesland. Let op hun en onze website als je dit interessant lijkt voor het vervolg!

28 en 29 oktober is dan weer het laatste weekend dat we open zijn voor publiek. Maar voor een groep kan je een afspraak maken buiten de gewone openstelling! Alle zaterdagen en zondagen in oktober zijn we open van 13-17 uur Op dinsdag 3 oktober gaan we de tweede lading fruit van dit jaar van Dekema State laten persen op ons eigen terrein. Er zijn nog wat andere fruiteigenaars aangehaakt, dus er is geen gelegenheid om fruit in te leveren in verband met de verwerkingscapaciteit van de pers. We schakelen over op pakken sap.

12


Vooraankondiging: 4 november Natuurwerkdag op Dekema State Dit jaar gaan we wilgen knotten en ander snoeiwerk doen. Wil je 1 zaterdag de handen uit de mouwen steken en meedoen, geef je dan op via Landschapsbeheer Friesland of via Dekema State rechtstreeks. (nadere informatie volgt) Terugblik September bij Dekema State Dit was een gezellige maand met vele activiteiten zoals het  Fietstocht vrouwen van Nu op 6 september  Vergaderingen en groepsbezoeken  Open monumentenweekend  Een diner  Een bijeenkomst van de ambtenaren van de fuserende gemeenten Leeuwarderadeel, Leeuwarden en Littenseradeel  Een aantal trouwreportages

En wat zouden we daarbij zijn zonder onze fantastische vrijwilligers! 13


14


Kalinder 6 oktober De Wier Koarnjum / “Ella and her man” 7 oktober It Nut/J-K-B: Tûzen Triennen/Jankfoddekoar en Sânman & Sikke/vocale mannengroep, 20 u, De Bining.

7 oktober Soloconcert Lavalu/St. Vituskerk Stiens/20.00 uur 3 oktober Ouderenproject De Bining/Túnmanswente 15.00 uur/Activiteit: Zingen met Hendrikus! 13 oktober 50 jarig jubileum-feestavond De Bining /19.30 uur

14 oktober Kastanjemiddag Dekemastate 17 oktober Ouderenproject De Bining / Túnmanswente 15.00 uur/Activiteit: spelletjes / handwerken 20 oktober Tryater yn de skuorre fan it Skierhús / Skierhústerwei 21 Jelsum / 20.00 oere

31 oktober Ouderenproject De Bining / Túnmanswente 15.00 uur/Activiteit: Lezing Wijkverpleegkundige 4 november Natuurwerkdag/Dekema State 6 November Jaarvergadering Dorpsbelangen /De Bining 15


Ella and her man in De Wier te Koarnjum “Ella and her man” @ De Wier – Koarnjum op vrijdagavond 6 oktober 2017 Op vrijdagavond 6 oktober 2017 treedt een bijzonder singer-songwriters duo op in het kleinste huiskamertheatertje van noordwest Friesland @De Wier in Koarnjum: Ella and her man zijn dan te gast op uitnodiging van

initiatiefnemer Bob de Boer. Multitalent Ella de Jong is zangeres en trompettiste in de Big Band Friesland. Ze componeert op piano prach-

tige stukken voor deze Big Band maar nu ook voor dit bijzondere duo met Herman Woltman. Tijdens haar optredens speelt ze dan ook op de melodica. Hun cd “Stay for a while” is tevens vormgegeven door Ella. Herman Woltman is de gitarist van dit flamboyante duo. Zijn beheersing en expressie van zijn gitaar heeft hij met diverse artiesten, zoals Fay Lovsky, kunnen delen. Souldada is de groep met wie hij tussen 2005 en 2017 bijzondere projecten ontwikkelde, met als hoogtepunt de concerten in Zuid Afrika en op het Oerol

festival.

16


17


Ella and her man in De Wier te Koarnjum Zijn ontmoeting in 2012 met Ella heeft geleid tot bij-

zondere concerten en de sfeervolle CD “Stay for a

while”. De 12 songs op dit schijfje bevatten teksten waaruit blijkt dat ondanks ingewikkelde re-

laties we niet zonder de liefde kunnen. De pakkende eigen composities bevatten zowel klassieke- als jazzy invloeden: 2 muzikale zielen die elkaar wonderlijk versterken zodra de eerste toon wordt ingezet. Samen wonnen Ella & her man de ‘singer-songwriters prijs van Friesland’ in 2015. Het lovende juryrapport schreef:

‘Allebei van hoog muzikaal niveau, veel emotie in het spel maar swingt ook lekker, staat als een huis, zowel in tekstueel als muzikaal opzicht’. Toegang is alleen mogelijk na reserveren op tel. 06-54763154 of via de mail bobdeboer@pinupsanddowns.com 18


19


Tresoar Literêre kursussen, hjerst 2017 It nije kursusoanbod literatuer fan Tresoar foar it neijier fan 2017 bestiet út: 

Poëzij foar begjinners. Fan 18 oktober ôf, troch Abe

de Vries 

Hoe skriuw ik in roman? Fan 2 novimber ôf, troch

Jetske Bilker Libbensferhalen skriuwe troch Marga Claus (start begjin 2018 nije kursus, de hjerstkursus sit fol!).

Mear ynformaasje Sjoch foar mear ynformaasje oer de kursussen, ek oer de wize fan opjaan en beteljen op http://sirkwy.frl. Wachtsje net te lang. By oerynteke-

ning is der in wachtlist. Jo kinne ek kontakt opnimme mei Tresoar (Wieke de Haan), 058-7890789 of stjoer in e-mail nei ynfo@tresoar.nl . Nei opjefte krije jo de

betellingsgevens.

20


21


PAL GroenLinks PAL GroenLinks in gesprek met boeren en dorpsbelangen Leeuwarderadeel In aanloop naar de herindelingsverkiezingen voor de gemeenteraad in november heeft PAL GroenLinks met zes kandidaat-raadsleden een bezoek gebracht aan enkele boeren en dorpsbelangen in Leeuwarderadeel. Deze bezoeken leverden interessante en waardevolle gesprekken op, waarbij de boeren aangaven verrast te zijn dat de politiek komt luis-

teren. ‘Wij vinden het belangrijk om te weten wat er speelt in de nieuwe gemeente Leeuwarden waar Leeuwarderadeel straks onderdeel van uitmaakt’, aldus Evert Stellingwerf, lijsttrekker van PAL GroenLinks. Bij de excursie zijn bezoeken gebracht aan een biologische melkveehouderij, een akkerbouwbedrijf en een gecombineerd bedrijf met pluim- en melkvee dat daarnaast duurzame energie opwekt, zowel met zonnepanelen als een biovergister. Stellingwerf: ‘Het is interessant om te zien hoe alle boeren met hun eigen visie werken aan ons voedsel. We kwamen

vooral luisteren naar wat zij belangrijk vinden en waar ze tegenaan lopen.’ Ook Túnmanswente in Koarnjum is bezocht.

22


PAL GroenLinks Verenigingen Na de bezoeken aan de boerenbedrijven is PAL GroenLinks om tafel gegaan met de dorpsbelangen van Hijum en Oude Leije. Eerder bracht de partij al een bezoek aan het dorpsbelang in Stiens. ‘In

alle dorpen horen we dat men zich zorgen maakt om de toekomst van het verenigingsleven’, aldus Stellingwerf. ‘Muziek- en sportverenigingen zijn essentieel voor de levendigheid van een dorp. Wij vinden het belangrijk dat we hier ook na november samen met de dorpsbelangen goed naar blijven kijken en erover in gesprek blijven.’ Een onderwerp dat daarnaast in Oude Leije erg speelt is de noordelijke elfstedenvaarroute. Bij het bevaarbaar maken van de route is bij Oude Leije een sluis geplaatst, die geeft regelmatig storing. Mede daardoor is de vaarroute niet het succes geworden waarop was gehoopt. Als gevolg daarvan dreigt het dorpscafé te moeten sluiten.

Het was een waardevolle dag, vindt Stellingwerf. ‘We zijn blij dat we zowel met de boeren als met de dorpsbelangen van Hijum en Oude Leije in gesprek konden over de thema’s die bij hen spelen.’

23


24


25


Soloconcert Lavalu Soloconcert Lavalu in St. Vituskerk in Stiens Op zaterdag 7 oktober geeft de alom bekende componiste, pianiste en performer Lavalu een sloconcert in

de St. Vituskerk in Stiens. De Kultuerried Ljouwerteradiel, die dit concert organiseert, meldt dat niet zonder trots, want Lavalu is beslist niet de eerste de beste. Dit optreden begint om 20.00 u. Het belooft een heel bijzonder concert te worden. Lavalu, artiestennaam voor Marielle Wolring, werd in 1979 geboren in Cleveland in de Amerikaanse staat

Ohio, maar ze groeide op in Arnhem. Vanaf haar vierde kreeg ze pianoles. Bekende artiesten als Radiohead en Bjรถrk inspireerden haar tegen het eind van de puberteit om zelf muziek en teksten te gaan schrijven.

26


Soloconcert Lavalu . Dat deed ze eerst onder haar eigen naam, maar vanaf 2004 is ze bekend als Lavalu. De jaren die volgen zijn succesvol: ze wint in 2005 het Juttersfestival, in 2006 de Park Open Live Music Prijs. Ze speelt op Polderpop,

op Noorderslag, in Paradiso en op het Montreux Jazz Festival. Er zijn inmiddels een aantal albums van haar uit. Maar ze is bij velen vooral bekend van het Pauperparadijs, de musical over de koloniën in Veenhuizen, naar het gelijknamige boek van Suzanne Jansen. Voor die musical schreef Lavalu de muziek, die ze zelf

ook speelt met haar band tijdens de musicaluitvoeringen op de grote binnenplaats van ‘Veenhuizen’. In Stiens treedt Lavalu solo op met haar programma ‘Solitary High.’ Ze vat dit programma zelf op de volgende manier kort samen: ‘klassiek op de piano en pop in de zang.’ Tijdens dit soloconcert gaat Lavalu een relatie aan met klassiek en pop. Achter de piano flirt ze met componisten als Debussy, Satie en Schubert. Bovendien speelt ze haar eigen songs. Ze probeert dat alles zo te vertolken, dat het publiek zich in de negentiende eeuw in de salons en de huiskamers waant. Intiem en nabij, troostend en bezwerend. Een muzikaal avontuur, dat u niet mag missen. Voor meer info, ook over kaartverkoop, kunt u terecht op de website van de Kultuerried: www.cultuurregiostiens.nl 27


oktober in het fries museum TE DOEN: kinderkunstclub 4-12 jaar Elke eerste zondag van de maand is het knutselmiddag in de Kinderkunstclub! Eerst doen kinderen inspiratie op in het museum, daarna gaan ze zelf aan de slag. data: zo 3 september, 1 oktober, 5 november, 3 december, 7 januari, 4 februari en 4 maart van 12.30-13.30 uur prijs: €1,- plus een entreekaartje voor het museum rondleidingen Dit najaar zijn er weer verschillende rondleidingen in het Fries Verzetsmuseum. Publieksconservator Hans Groeneweg neemt je mee door het verzetsmuseum en vertelt je verhalen uit de oorlog, over vervolging, mensenrechten, de geallieerden en meer. Kijk op de website voor meer informatie en de thema’s. data: do 21 september, wo 4 oktober, vr 27 oktober en za 11 november om 13.30 uur, zo 10 december van 13.0013.45, 14.00-14.45, 15.00-15.45 uur, za 27 januari en do 8 maart om 13.30 uur prijs: museumentree inleverdag erfgoed tweede wereldoorlog Kom langs bij de inleverbalie van het Fries Verzetsmuseum in het kader van de landelijke oorlogserfgoedactie Niet Weggooien. Experts zitten klaar in de hal om jouw voorwerpen in te zamelen en je meteen over de achtergrond te vertellen! vr 6 oktober van 12.00-16.00 uur prijs: gratis (museumentree niet nodig en niet inbegrepen)

museumuniversiteit Een honger naar kennis? Mateloos geïnteresseerd in de wereld om je heen? Neem deel aan de MuseumUniversiteit die wij organiseren in samenwerking met Campus Fryslân/RUG en Tresoar! Dit najaar komen thema’s rond de Eerste Wereldoorlog aan bod. data: zo 8 oktober in het Fries Museum en 5 november in Tresoar van 11.30-12.30 uur prijs: gratis (museumentree niet nodig) aanmelden: campusfryslan@rug.nl 28


29


30


TĂşnmanswente Nieuwe studenten 10 studenten van de opleiding dienstverlening van het Friesland College zijn vrijdag 15

september gestart bij TĂşnmanswente. De komende vrijdagen gaan ze hier aan de slag in de praktijk onder begeleiding van de beheerders van TĂşnmanswente en een docent van het Friesland College.

31


Ouderenproject weer van start Ontmoeten & Koken voor elkaar Het nieuwe seizoen is inmiddels weer van start gegaan met de tweewekelijkse bijeenkomsten in De Bining en Túnmanswente. Ook dit seizoen bent u weer van harte welkom in Doarpshûs De Bining (om 15.00 uur) en aansluitend vanaf 17.00 uur in Túnmanswente waar we gezellig met

elkaar gaan eten. De bijdrage per keer is €5,00 p.p. Het programma ziet er tot de kerstvakantie als volgt uit: Dinsdag 3 oktober 2017 Activiteit: Zingen met Hendrikus! Dinsdag 17 oktober 2017 Activiteit: spelletjes / handwerken

Dinsdag 31 oktober 2017 Activiteit: Lezing Wijkverpleegkundige Dinsdag 14 november 2017 Activiteit: spelletjes / handwerken

Dinsdag 28 november 2017 Janna Prosé en Marian Makelaar uit Koarnjum komen vertellen over hun bedrijfje Vandaag Anders Eten. Dinsdag 12 december 2017

Activiteit: spelletjes / handwerken Dinsdag 19 december 2017 (26e is het 2e Kerstdag) Activiteit: verrassing! 32


33


Ouderenproject weer van start Wilt u zich aanmelden als deelnemer, neem contact op met één van onderstaande vrijwilligers: Aukje Keestra: 2572012, Yvon Wolfslag: 2153671, Baukje Gietema: 8435161 of Naomi Span-Hoogland: 2570765.

Wilt u zich alsnog aanmelden als vrijwilliger of heeft u een leuk idee voor een activiteit, ook dan kunt u contact met één van de vrijwilligers opnemen.

Doarpshûs De Bining

Het project is mogelijk gemaakt met financiële ondersteuning van de provincie Fryslân (Iepen Mienskipsfûns), het Oranjefonds, het VSB fonds, Stichting het Old Burger Weeshuis, Dorpsbelang Jelsum/Koarnjum en Túnmanswente.

34


Tel. 06- 577 786 14

35


‘It Nut’ Jelsum, Koarnjum, Britsum Seizoen 2017 / 2018 

Sneon 7 oktober 2017. Tûzen triennen en Sanman & Sikke

Sneon 4 novimber * Tryater Reservearjen: itnutjkb@gmail.com

Sneon 25 novimber 2017 Paul de Haas en Marianne Makelaar

Sneon 16 december Kerststerren

Sneon 3 febrewaris 2018 Weima en van der Werf.

Lidmaatskip: € 15, - de persoan it jier. * ( Fjouwer foarstellings, eksklusyf deTryaterjûnen ) Gasten: € 10,- de persoan de jûn. By djoerdere jûnen wurdt der fan de leden en gasten in lytse bydrage frege. Alle jûnen begjinne om 20.00 oere yn doarpshûs ‘De Bining’ fan Koarnjum.

It Bestjoer Hendrikus Dijkstra, foarsitter tel 2572025. Titus Sinnema, ponghâlder. Joke Scheffer, skriuwster. Haakje Stielstra Janna Prose

36


‘It Nut’ Jelsum, Koarnjum, Britsum Sneon 7 oktober Jankfodde koar Tûzen triennen en manljusgroep Sânman & Sikke Jankfodde koar Tûzen triennen Mei selsskreaune Fryske teksten, trochspekt mei in soad humor en selsspot, stiet Jankfoddekoar Tûzen

Triennen al sûnt 1997 garant foar ferrassende optredens. De teksten gean oer alle saken dêr’t froulju mei te krijen ha en dat is in lange list! Mei akts op en foar it poadium, bekinde melodyen, Bygelyks: Ut de kroech Jan ( Hit the road Jack) Midlifekrisis ( Spiegelbeeld) en ynteraktive presintaasje witte sy de seal te boeien en te reitsjen! Sânman & Sikke De fokale manljusgroep Sânman & Sikke is ûntstien yn 1994 yn Warkum en nimt mei harren gearstalling en muzykkar in hiel eigen plak yn it Fryske muzyklibben yn. De groep

stiet fan it begjin ôf ûnder lieding fan Siebren Kramer. Sânman & Sikke mei dan op lichte muzyk oriïntearre wêze, ek klassike eleminten wurde net mijd, wêrtroch’t de groep lestich yn in hokje te pleatsen is. Yn de rin fan de jierren binne 5 cd’s opnommen, dy’t yn eigen behear útbrocht binne. 37


Alde foto’s Foar dat ik fan wâl stek mei wat nijs, kom ik earst efkes werom op it stikje yn nr. 373 fan July/Aug. fan dit jier. It stikje dat ik dêr skreau oer de middelste man op ‘e foto, Renze Kuipers, wie wol wat bot koart troch de bocht. Dêrom dat stikje efkes op ‘e nij. De middelste man is Renze Kuipers. Hy wie de grienteman yn ús doarpen en wenne op ‘e hoeke fan de Breedyk en de Skierhústerwei, Nei ‘t Renze mei pensjoen gie en ferhuze, is

hjir op dit stee earst grienteman Jan Tijtsma kommen te wenjen. De mem fan Jan kaam mei de oare bern yn it eastlike part fan it pleatske te wenjen.

Yn july 1968 kochten Reitse en Wietske Ketellapper it stee fan Jan. Reitse sette hjir útein mei syn autobedriuw. Dêrneist wie Reitse yn de begjintiid noch yn tsjinst by it bedriuw Titan yn

Jelsum en wie hy ek noch meunsternimmer yn tsjinst fan de suvelfabryk. Grienteman Jan Tijtsma naam yn 1968 it bedriuw fan Marten v.d. Leest yn Stiens oer.

Mem Tijtsma bleau doe noch in tiidlang yn it krekt neamde eastlike part wenjen. Letter hat Jan eigner west fan grientehal “POMONA” yn de Lysterstrjitte yn Ljouwert.

En noch wer letter is Jan mei frou en bern emigrearre nei Kanada. 38


Alde foto’s Dan ha ik eins no de help fan de lêzer wer nedich, want wa steane op dizze foto ( sjoch folgjende bledside) fan, ik tink foar de oarloch. Sjoch ris hoe moai de leane dy ‘t fiert nei pastorij, pleats

Hettinga en Martenastate der by stiet. De foto is nommen fanôf it skipperspypke en krekt dêr tsjinoer is, ik mien yn 1944 in bom fallen dy’t bedoeld wie foar it fleanfjild. Jierrenlang hat hjir de krater fan de ynslach yn de wâl en de bou te sjen west. Ek op ‘e hoeke fan de Bokkestege en de Martenawei

kaam doe sa’n ding del. Mar no efkes tebek nei de foto. De “hamvraag” is: Wa wit noch te fertellen wie of wa hjir op dizze foto steane

yn hokker jier wie dat? It is in bytsje in sykplaatsje, mar neffens my binne der in stik as seis op te finen. Fansels bin ik mei in pear nammen ek al tefreden. Al fêst tank yn it foar foar de te nimmen muoite. Beeke Beeksma.

39


40


Dorpsbelangen WIST U DAT: Dat er een nieuwe gasverdeler in het hoofdnet bij de Bredyk in Koarnjum komt/ is…

Het Jelsumerbos bij Dekemastate hoort.… Er in oktober weer over de Skierhústerwei gereden kan worden…

De melkauto’s richting het Jelsumer Aldlân maar moeilijk de draai kunnen maken… Dit misschien door de geparkeerde auto’s in de bocht van de

Aldlânsdyk komt… Maandag 6 november 2017 de jaarvergadering is Het bestuur van Ver. v. Dorpsbelangen Jelsum Koarnjum: Auke Rijpstra

voorzitter

Janna Prosé

secretaris

Mirjam van Heumen

penningmeester

René Hofman

algemeen lid

Jaap Keizer

algemeen lid

Algemeen emailadres Ver.v. Dorpsbelangen Jelsum

Koarnjum: dorpsbelangen@jelsumcornjum.nl Website: http://jelsumcornjum.nl 41


Wichtige tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent, 24 uur/7 dagen per week) Brandweer (niet urgent, via gemeentehuis)

0900-8844 058-257 6666

Huisartsen Dhr. Heuberger: Mw. Kalsbeek: Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht: Dhr. Noordhoek:

058-257 1969 058-257 1254 058-257 3572 058-257 3407

Avond-, nacht– en weekenddienst huisartsen

Let op! Bij levensbedreigende situaties belt u direct 112

Dokterswacht Friesland (www.dokterswacht.nl): Apotheek Stiens, Griene Leane 5-A, Stiens:

0900-112 7112 058-257 2131

Het gebiedsteam Leeuwarderadeel Voor alle vragen over zorg, welzijn en jeugd Adres: De Skalm, Pyter Jurjensstrjitte 17, 9051 BR Stiens – spreekuur op werkdagen van 9-12.30 uur Op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9-16 uur: 058-585 3790 E-mail: info@gebiedsteam-leeuwarderadeel.nl Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Voor vragen over een bijstandsuitkering en Wmo: 0517-380 200 (werkdagen van 9-12 uur), e-mail: contact@sozawe-nw-fryslan.nl Zorgaanbieders Buurtzorg Stiens (stiens.buurtzorg.net): St. Palet (www.paletgroep.nl): Het Friese Land (wwwthfl.nl): 0900-8864 of Interzorg Groep Ferwert (www.interzorggroep.nl):

06-5177 9732 0900-321 3213 058-257 6306 088-518 0200

Begraffenisferiening Eare en Plicht / Jelsum-Koarnjum Boade mw. W. Hoekstra: 06-2011 9960 of 058-257 4388 Helpboade dhr. Joh. van der Galiën: 058-266 7722

42


Ynformaasje foar ús ynwenners Gemeentehuis Gemeente Leeuwarderadeel Ljipstrjitte 1, Stiens (www.leeuwarderadeel.nl)

058-257 6666

Meldingen klein leed Het kan zijn dat u een melding of klacht heeft over uw woon- en leefomgeving. Bijvoorbeeld een losse stoeptegel, een verstopte kolk of een kapotte lantaarnpaal (nummer betreffende lichtmast wordt gevraagd). Of u wilt een melding doen over een vermist straatnaam- of verkeersbord. De melding is mogelijk aan de balie van de gemeente in Stiens, u kunt een formulier invullen op de website van onze gemeente, of u kunt het telefonisch melden via het Klantcontactcentrum van de gemeente Leeuwarden, op werkdagen van 9-17 uur (op donderdag tot 19.30 uur), tel.: 14058 Afvalkalender

Grijze container (Sortibak): op vrijdag 29/9 – 13/10 – 27/10 Groene container (Biobak): op vrijdag 6/10 – 20/10 Papiercontainer: op dinsdag 3 oktober na 18:00 uur Ophalen grof vuil en/of ophalen grof tuinafval Aanmelden via www.omrin.nl of tel. via:

0900-210 0215

Milieustraat (inclusief depot klein chemisch afval) Seerob 23, Stiens (online zoekterm ‘Milieustraat Stiens’) 0900-210 0215 Al het afval dat niet in de sortibak of biobak mag/past kunt u naar de milieustraat brengen op maandag t/m vrijdag: 13-16.30 uur en zaterdag: 9-13 uur. Zwembad It Gryn Ieleane 1, Stiens (www.bvsport.nl):

058-257 2400

Vliegbasis Leeuwarden: 058-234 6700 Online klachtenformulier vliegbewegingen via www.defensie.nl.

43


Ferskiningsdata 2016/2017 Nรป.

Moanne

Kopij uterlik

Ferskining

367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378

Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug Septimber Oktober Novimber Desimber Jannewaris

12-12-16 16-01-17 13-02-17 13-03-17 17-04-17 15-05-17 12-06-17 14-08-17 11-09-17 16-10-17 13-11-17 11-12-17

23-12-16 27-01-17 24-02-17 24-03-17 28-04-17 26-05-17 23-06-17 25-08-17 22-09-17 27-10-17 24-11-17 22-12-17

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea-/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite

www.woonfriesland.nl.

Heeft u thuis geen internet aansluiting? U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het aanbod op internet bekijken. Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl.

De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn: persoonsgegevens (naam, adres) inkomensgegevens BSN nummer (sofinummer) huidige woonsituatie Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het KlantServiceCenter 088 995 22 22. We helpen u graag!

44


Tsjerken Protestantse gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum Dei

1 okt.

Tiid

9.30

Foargonger

Doarp / Bysรปnderheden

Nicolaastsjerke Ds. M. Hulzebos Koarnjum / Heilig avondmaal.

8 okt.

9.30

Dhr. H. Gileam.

Genovevatsjerke Jelsum / Fryske tsjinst.

15 okt.

9.30

22 okt.

9.30

29 okt.

9.30

De Hoekstien Ds. M. Hulzebos Britsum / m.m.v. Patrimonium. Nicolaastsjerke Ds. M. Hulzebos Koarnjum.

Ds. L. Oost

De Hoekstien Britsum.

45


Redaksje 37ste jiergong nr. 375

oplage 500 eksimplaren

Yvon Wolfslag, Swarte Singel 2 Koarnjum till: 2153671 Corrie v.d. Meer, H. de Jongstrjitte 16 Jelsum till: 2572550 Beitske Homsma, Martenawei 1 Koarnjum till: 06-12743436 Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster: Greetje Heeres, G.Heeres112@upcmail.nl till: 2572600 Drukker:

KSB Repro Leeuwarden

E-mailadres:

doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Ibannummer.: NL98INGB0004348900 Fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum. Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten (of fergees fia e-mail). Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 27-10-2017 De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 16-10- 2017 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com 46


47


48


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.