Flapút juni 2017

Page 1

De FlapĂşt

Doarpskrante fan Jelsum-Koarnjum

Simmermoanne

Juni 2017


Mondzorg Stiens 06- 215 929 51 www.mondzorgstiens.nl 2


Fan ‘e redaksje ‘s Zomerse dagen afgewisseld met kou, maar wat werd het weer mooi in deze mei maand! We hebben weer aardig wat kopij binnen gekregen. O.a. 

Een bezoek van de zoon van het voormalige schoolhoofd van Jelsum

Dekema state

Túnmanswente

Speciaalbier

Meidielings

Nieuwsgierige avond bij Bob de Boer

Thee tuinen

Informatieborden

Etc.

3


Bob de Boer Huiskamergesprek van Geart de Vries met Bearn en Jetske Bilker Zaterdagavond 27 mei is er in het huiskamertheatertje De Wier in Koarnjum een huiskamergesprek met broer en zus Bearn en Jetske Bilker.

Jetske Bilker (1960) is een Fries schrijfster. Ze publiceerde romans (Imitaasjelear, It libben fan in oar), recenseert, geeft les en vertaalt (bijvoorbeeld het eerste deel van de Harry Potter-serie en verschillende Kameleonboeken). Daarnaast maakte ze deel uit van redacties van Friese literaire bladen. Bearn Bilker (1952) geldt als een groot kenner van de Nassaus en de Oranjes, met name van de Duitse vorstenhuizen. Hij geeft hier geregeld lezingen over en doet rondleidingen en stadswandelingen. Hij is onder meer ook voorzitter van de stichting Nassau en Friesland. Hij is sinds 2001 burgemeester van Kollumerland en daarvoor was hij gemeenteraadslid en wethouder in Leeuwarden. Beiden groeiden op in een onderwijzersgezin in Sexbierum; hun vader was hier hoofd van de christelijke school. In 1966 verhuisde het gezin Bilker naar Deventer waar vader Bilker leraar aan de ULO werd. Maar zowel Bearn als Jetske kwamen al weer gauw voor hun studie naar Friesland terug.

4


Geart de Vries werkte jarenlang als programma-maker en eindredacteur voor Omrop Fryslân en is sinds 2009 directeur van het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL). In het gesprek (in het Fries) wordt onder meer ingegaan op de invloed van een gereformeerde jeugd, de liefde voor onderzoek en schrijven en het gehecht zijn aan Fryslân. Initiatiefnemer en gastheer Bob de Boer heet u van harte welkom! De avond begint om 20.30 uur en de deur gaat open om 20.00 uur. De entree bedraagt p.p. €10,- inclusief koffie of thee. Toegang alleen na aanmelding op 06-54763154 of via bobdeboer@pinupsanddowns.com

5


6


Meidielings Uitnodiging Basisschoolkinderen uit Jelsum-Koarnjum die niet op SWS de Swirrel in Britsum zitten,maar wel mee willen doen aan de opening van het dorpsfeestjubileum en de spelletjes op vrijdag 16 juni, kunnen zich opgeven bij riawierstra@hotmail.com. Namens de oudercommissie dorpsfeest Jelsum-Koarnjum ——————————————————————————— De jaarlijkse collecte voor het Natinaal Fonds Kinderhulp, die gehouden is in de week van 10 tot en met 15 april,heeft in Jelsum 240,42 opgebracht. Collectanten en gevers hartelijk dank! Tineke Wijnsma-de Groot ———————————————————————————Kf.”It Partoer’ Op donderdag 10 aug. 2017 wordt de 21e Anne Bouma-Kees Smit kaatspartij gehouden. * Opgave kan t/m vrijdag 4 aug. 20.00 bij Roel Kuipers 058-2573598 * De prijzen bestaan uit prachtige zuivelpakketten en kransen voor de 1e prijswinnaaars. De comm. 55+ kaatsen *****

7


Speciaal bier Nu ook bij Túnmanswente genieten van Speciaal Bier Speciaal Bier –arrangement:

Bier, wâldfeintsje (Gauke,Gerke of Gurbe) roggebrood, vikorn + roomboter

8


9


10


Jubileum Doarpsfeest Jelsum Koarnjum Vrijdag 16 juni 2017 begint het jubileumfeest van de feestvereniging “De Twa Doarpen”. Dat moet gevierd worden met alle dorpsbewoners ! De jubileumcommissie heeft voor deze dag een programma samengesteld dat bestaat uit een overzichtstentoonstelling van 100 jaar feest, een diner en een feestelijk avondprogramma. Wij verwelkomen iedereen met een kopje koffie of thee (voor kinderen is er frisdrank) en een lekkernij. Aansluitend is dan de opening van de tentoonstelling en kan iedereen de mooie foto's en oude attributen bekijken. De heren Beeke Beeksma en Piet Keestra werken hier hard aan. Voor oud-inwoners van Jelsum en Koarnjum zal dit ook een feest van herkenning zijn en zij worden dan ook van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Kent u nog oud-inwoners die belangstelling hebben nodig ze dan uit! Tijdens het dorpsfeest wordt er niet alleen iets gedronken maar wij gaan ook met elkaar eten. Op vrijdag wordt een driegangen diner geserveerd en op zaterdag is er een brunch. In het programmaboekje vind je de opgavestrookjes voor diner en brunch.* Om 20.00 uur begint dan een feestelijk programma waarbij 100 jaar feest de leidraad is. In de vorm van een quiz, waar iedereen aan mee kan doen, wordt je kennis van ons dorpsleven uit het verleden en het heden getest. En wij willen ook graag van jullie weten of onze beweringen waar of niet waar zijn. Is het goede antwoord op de vraag ja of nee? En er komen ook hoogtepunten van eerdere feesten voorbij waarbij je jezelf voorbij kunt zien komen maar dan wel “tig” jaren geleden. Kortom een feest van herkenning. En om die honderd jaar nog een extra accent te geven kom dan in kleding uit een periode van de afgelopen honderd jaar. Dat kan iets zijn uit de “roaring twenties” (de jaren 20) de petticoats uit de jaren 50, de hippiekleding uit de jaren zestig of de discokleding of punk uit de jaren 80. Leef je uit en maak er wat moois van. Let op: kom om 16.00 uur verkleed naar het feest want wij hebben een doorlopend programma tot 22.00 uur. En dan is het tijd voor het orkest “Butterfly” en die staan garant voor top gezelligheid. De jubileumcommissie * Opgave voor diner en/of brunch kan tot 10 juni 2017 ! Er is ruimte voor ongeveer honderd personen dus wees er snel bij want vol = vol! 11


Doarpshûs De Bining

Doarpshûs De Bining Data Ouderenproject Ontmoeten & koken Aanvang 15.00 uur: activiteit in De Bining Gezamenlijk eten: 17.00 uur Túnmanswente Dinsdag 23 mei 2017 Activiteit: yoga / gym voor ouderen door Celesta Dinsdag 13 juni 2017 Laatste keer voor de zomerstop, verrassingsactiviteit! Om 17.00 uur gezellig eten met elkaar in Túnmanswente. Dinsdag 19 september is de start van het nieuwe seizoen! Telefoonnummers vrijwilligers (aanmelding kan via de vrijwilligers) Aukje Keestra: Corrie en Ben van der Meer: Yvon Wolfslag: Wietske Postema: Baukje Gietema: Naomi Span-Hoogland:

12

2572012 2572550 2153671 2572534 8435161 2570765


13


Túndiner

Groots Túndiner op dinsdag 6 juni 2017! Dinsdag 6 juni vindt het laatste túndiner van dit seizoen plaats. We sluiten dan af met een groots festijn! Alle 21 koks die het afgelopen jaar bij ons het túndiner verzorgd hebben komen terug om de gasten van heerlijke hapjes te voorzien. We serveren een 21-gangen diner in en om Túnmanswente, bij slecht weer zitten we binnen. De prijs bedraagt € 17,50 inclusief een drankje. We beginnen om 17.30 uur. Leuk om met collega’s, familie of buren deel te nemen.

Aanmelden kan via informatie@tunmanswente.nl of telefonisch 0582572190.

Túnmanswente organiseert op de langste dag van het jaar woensdag 21 juni vanaf 21.00 uur een midzomer-verhalen avond!

Onder het genot van een hapje en een drankje voert de wandeling door het Koarnjummer bosk en kunt u op een aantal plaatsen in het bos genieten van Midzomeravondverhalen. Verhalenvertellers uit de kring ‘Vertellers in Friesland’ zullen die ten gehore brengen. Entrée is € 7,50 (inclusief een drankje en een hapje).

Voor meer informatie en/of aanmelden voor deze avond kunt u contact opnemen met Túnmanswente, telefoon 058-2572190 of informatie@tunmanswente.nl

14


15


Voorjaarsfair Dekema State

16


17


18


19


Kalenders met historische foto’s

De Documentatiestichting Leeuwarderadeel heeft, in het kader van haar vijfentwintigjarig bestaan, een interessante verjaardagskalender uitgebracht, met historische foto’s van onderwerpen van alle dorpen binnen onze gemeente. Omdat het hier een verjaardagskalender betreft, kan deze kalender dus ‘duurzaam’ worden gebruikt en hoeft hij niet al na een jaar te worden weggedaan. Van alle dorpen zijn in de kalender twee oude foto’s opgenomen. Wie belangstelling voor een dergelijke kalender heeft kan dit kenbaar maken door een mail met naam en adres te sturen, aan de Documentatiestichting Leeuwarderadeel (documentatiestichting@gmail.com). Ter dekking van de kosten vragen we wel € 3,95 op de rekening van de stichting over te maken op rekeningnummer: RABOBANK: NL20RABO0132532638 ten name van de Documentatiestichting Leeuwarderadeel.

foto voorpagina van de kalender 20


21


Informatie panelen In Leeuwarderadeel komen op korte termijn een aantal informatieborden op verschillende plekken in de gemeente. In feite zijn er twee verschillende projecten: Een project dat is opgestart door de Documentatiestichting Leeuwarderadeel in samenwerking met de Kultuurraad Leeuwarderadeel, dat gaat over states en stinsen. Voor dit project geldt dat er eerst voldoende sponsoren gevonden moesten worden om het financieel rond te krijgen. Na een flinke ronde zoeken en bijna een jaar verder is het eindelijke zover dat de borden gerealiseerd kunnen worden. Bij de dorpen binnen de gemeente komt een dergelijk informatiebord met daarop de belangrijkste state die binnen het betreffende dorpsgebied heeft gestaan. Naast een afbeelding en de plaatsbepaling komt er op het bord ook informatie over welke states nog meer binnen dat dorpsgebied hebben gestaan en tevens wie de belangrijkste bewoner van de state is geweest, veelal ook met afbeeldingen.

Afbeelding van de Burmaniastate te Stiens, De state in c. 1723, naar een tekening van J. Stellingwerf 22


.

23


In totaal worden er zes van dergelijke borden geplaatst, te weten in, van noord naar zuid: Hijum, Aebingastins; Feinsum, Holdingastate; Stiens, Burmaniastate; Britsum, Lettingastate; Koarnjum, Wijdeveldstate en Jelsum, Hinnemastate. Hiernaast is Plaatselijk Belang Stiens (PBS) aangehaakt met een viertal borden van gelijke vormgeving als die van de states. Deze borden, die ook zijn voorbereid en vormgegeven door de Documentatiestichting Leeuwarderadeel, betreffen een tweetal onderwerpen. Een drietal borden gaat over het voormalige Noord Friesche Lokaal Spoor (NFLS). Deze borden komen te staan aan het nieuwe fietspad ‘Spoardyk’ in Stiens en nabij de voormalige spoorloodsen aan de Lutskedyk. Het laatste bord verstrekt informatie over de Grote of Sint Vituskerk te Stiens. Het zijn allemaal borden die de historie van de verschillende objecten presenteren. Als alle borden zijn geplaatst is Leeuwarderadeel weer een mooi stuk historische informatie rijker en kunnen de wandelaars en fietsers in het kader van Leeuwarden/ Fryslân CH 2018, ook dit stukje cultuur komen snuiven! Zodra duidelijk is wanneer de borden definitief geplaatst zullen worden, zal u hierover worden geïnformeerd. ———————————————————————————-

Ús Piet, voorjaarsfair op Dekema State Mei koeren yn it spier! 24


25


Dekema State in juni Zaterdagmiddag 3 juni, dag van het kasteel bij Dekema State in Jelsum Zaterdagmiddag 3 juni tussen 13 en 17 uur komt de historische Fietsgroep Noord bij Dekema State langs voor de dag van het kasteel. Je waant jezelf in het verleden wanneer je tussen de oude fietsen met hun berijders in bijbehorende kleding loopt/ fietst. Vanuit de state zullen zij een paar keer een rondje door de omgeving fietsen. Deze activiteit is in het verlengde van de tentoonstelling die dit seizoen bij Dekema State te zien is over oude fietsen. Toegang gewoon tarief, live muziek op psalter door Nico Gramberg. NB de pinksterdagen zijn wij gesloten!! 6 daagse openstelling 17 juni t/m 17 september Het weekend van 10 en 11 juni volgt een gewone zaterdag– en zondagmiddag openstelling,. Vanaf 17 juni zijn we dan weer 6 middagen per week open voor publiek, uitgezonderd de maandag Denk ook eens aan de volgende mogelijkheden

Bestel een picknick voor vaderdag/ of geef een cadeaubon voor een picknick

Haal een leuke cadeaumand in huis voor een verjaardag met sappen en jammetjes van Dekema State, verwerkt van ons eigen fruit uit boomgaard en bessentuin, in verschillende prijsklassen samen te stellen.

Heb je gasten over de vloer? breng een bezoekje aan Dekema State

Zaterdag 25 juni theetuinenroute NW Friesland 11-18 uur Bij 15 verschillende theetuinen kunt u deze dag –en natuurlijk ook op andere dageneen bezoek brengen. Bij Dekema State is deze dag de tuin gratis toegankelijk bij gebruik van een consumptie. Maak er een gezellige dag uit van en kom kijken wat er in de omgeving voor mooie plekjes zijn!! De state is gewoon open van 13-17 uur.

26


27


Terug naar het schoolhuis van Jelsum 'Fijn dat het schoolhuis er nog prima uitziet en bewoond is.' Dat schoot door mijn hoofd toen ik het begin mei jl. weer zag. In dat huis ben ik namelijk in 1946 geboren als zoon van Klaas en Jannie Duursma. Mijn vader was dus hoofd van de lagere school. In 1950 verhuisde ons gezin naar Stompetoren bij Alkmaar. Daar werd mijn vader met de behaalde landbouwacte hoofd van de lagere landbouwschool. Van mijn vier jaren in Jelsum herinner ik me maar een klein aantal dingen. In ons gezin werden echter vaak herinneringen aan Jelsum opgehaald. Voor mijn ouders was het een heftige tijd. De Tweede Wereldoorlog was er nadrukkelijk aanwezig en dat leidde tot extra verbondenheid binnen de dorpsgemeenschap. In 1944 haalde mijn moeder op een mooie zomerdag mijn 7 maanden oude zusje Klazientje in de tuin uit de kinderwagen. Verbijsterd moest ze vaststellen dat ze niet meer leefde. Op de begraafplaats staat nog steeds een gedenksteentje voor haar. Wanneer je daar staat, kijk je recht uit op het vroegere schoolhuis. Hierna wil ik eerst nog wat herinneringen aan Jelsum ophalen. En daarna nog wat vertellen over hoe het met het gezin Duursma na 1950 verder is gegaan. Jelsum rond de jaren 40 van de vorige eeuw Vanuit Stompetoren gingen we logeren bij 'omke' Linse en 'moeike' Anna van der Burg in het Cornjummer oudland. Wat een belevenis voor een kleine jongen zoals ik! Hoog op het hooi van de door paarden getrokken wagen. De vele handen die in het weiland aan het hooien te pas kwamen. Of mee met de boerenkar met melkbussen na het melken in het weiland terug naar de boerderij. De volle keuken waar iedereen met elkaar at. En 'moeike' Anna die bij het uitdelen van de brei na een 'ho' rustig doorging met opscheppen, want 'ho zeg je tegen een paard'. Knecht Jakob die altijd aanwezig was en zich aan het einde van de dag terugtrok in zijn onderkomen hoog in de schuur. En Schelte en Johannes die op schitterende paarden naar de ruiter training en wedstrijden gingen. 28


29


Hoe klein ik ook was, ik voelde hoe ernstig het was wanneer mijn vader of moeder elkaar vertelden over de busreizen die zij vanuit Stompetoren naar het ziekenhuis in Leeuwarden hadden gemaakt om 'moeike' Anna te bezoeken. Zij overleed Kerst 1953 veel te jong aan borstkanker. Aan de dag van de verhuizing vanuit Jelsum heb ik nog twee scherpe herinneringen. Van de overbuurman/timmerman kreeg ik die dag een schitterend bruin geschilderd kruiwagentje. Angstig keek ik toe hoe het in de immense verhuiswagen verdween. Die nacht sliep ik bij dienstbode Anna Faber thuis in een heuse bedstede. Toen wij naar Heerenveen waren verhuisd en de auto voorzichtig zijn intrede deed, kwamen op de verjaardagen van mijn vader vrienden Linse, Nanne en Tjits van der Burg op bezoek. Dan werd met smaak herinnerd aan de boerenwagen die op oudejaarsnacht opeens op het dak van de school stond. Aan de trouwring die mijn vader bij het kaatsen op het sportveld verspeelde. Een zoektocht door de kinderen van de school met een mooie beloning in het vooruitzicht leverde niets op. Of aan de vrouw die bij een van de bombardementen op het vliegveld uit pure angst zich terugtrok op 'het huske'. Een voltreffer vernietigde haar huis, maar zij kon ongedeerd 'het huske' verlaten ... Hoe ging het met het gezin Duursma na 1950?

Mijn ouders bleven 4 jaar in Stompetoren wonen. Toen kreeg mijn vader de kans om zijn oudste broer op te volgen als hoofd van de lagere landbouwschool in Heerenveen. Dat bleef hij tot zijn pensionering. In die tijd schreef hij samen met zijn broers - die ook in het landbouwonderwjs waren gegaan - populaire leerboekjes. Zijn band met de leerlingen was hecht. Regelmatig kwamen ze bij ons thuis (ook enkele uit Jelsum!) om te vertellen over hoe het hen was vergaan. Dat waren soms heel spannende verhalen wanneer zij - na een aantal jaren weer met vakantie terug in Nederland - vertelden over hun emigratieavonturen in Canada en AustraliĂŤ. Toen ik en mijn broers ouder waren, ging mijn moeder weer in het onderwijs, als lerares op een huishoudschool. Mijn vader en moeder zijn respectievelijk in 1981 en 1988 in Heerenveen overleden. 30


31


De drie 'Jelsumse zonen' zijn in heel verschillende richtingen gestoven. Mijn 9 jaar oudere broer Tjeerd - die in Jelsum bij mijn vader in de klas heeft gezeten - is verkeersvlieger geworden. Als gezagvoerder bij de KLM vloog hij over de hele wereld. Taco - mijn drie jaar jongere broer - drukte de voetsporen van zijn beide ouders. In Drachten heeft hij als onderwijzer vele jaargangen leerlingen een goede start van hun schoolcarrière kunnen geven. Ikzelf ben als beleidseconoom op verschillende plaatsen actief geweest: bij de Universiteit van Amsterdam, bij het Europees Parlement in Luxemburg, de Europese Commissie in Brussel, het Ministerie van SZW en de Sociaal-Economische Raad (SER). Wil je na deze duik in het verleden nog iets meer weten? Of graag iets vertellen? Schrijf dan naar steven.duursma@xs4all.nl

Steven Duursma

32


33


Alde foto’s Stikje oer de molkboer en de dûmny Taede. Je hebt in grote lijnen twee soorten mensen: praters en luisteraars. We rekenen ons tot de laatste categorie. Als er een prater aan het woord is doen wij er gaarne het zwijgen toe en zetten ons tot luisteren. Tenminste..... als de prater iets zinnigs te vertellen heeft. Aan praatjesmakers hebben wij een broertje dood. Daar sluiten wij liever onze oren voor. De restaurateur met wie wij onlangs een culinair onderonsje hadden ontpopte zich als een gezellige prater, naar wie wij met genoegen luisterden. Een man met mensenkennis, die zijn pappenheimers kende en er blijk van gaf zijn medemensen goed te kunnen observeren. Een man dus die veel te vertellen had. Hij vertelde een leuke anekdote, die wij de lezers niet willen onthouden. In een dorp benoorden Leeuwarden ergerde Taede, de plaatselijke melkboer , zich er mateloos aan dat hij op zaterdagmorgen vaak grote moeite had om bij de pastorie gehoor te krijgen. Toen hij op zekere zaterdag weer eens drie keer tevergeefs had aangebeld, gaf hij het op en vervolgde mopperend zijn weg door het dorp. ‘’Dan moatte se it sels ek mar witte, bromde Taede’’. De dominee en zijn vrouw realiseerden zich na het vertraagd ontwaken , dat Taede al gepasseerd was. Zonder zuivelprodukten konden ook de pastoriebewoners het niet een heel weekeinde stellen en dus werd dominee op pad gestuurd om Taede op te sporen.

34


Molkboer Taede Kuipers út Jelsum.

Yn de jierren 1950-1960. Geen al te moeilijke speurtocht in een dorp met enkele honderden inwoners.. Daar zag hij de melkwagen van Taede al staan. Toen Taede zelf ook kwam opdagen, vroeg dominee enigzinds ondeugend: Hawwe jo al bij ús oan e doar west? Taede’s gemoed schoot vol. Dat moest er nog bijkomen ook, dat hij in gebreke werd gesteld. Ja wis en warachtig, dumny, zei hij verontwaardigd. Ik haw trije kear skille, mar al wa’t kaam, gjin dumny! Ik wit hoe jo jo fiele. Taede’, antwoordde de dominee glim-lachend. Ik stean hjir no 12 jier yn dit doarp as dumny. Eltse sneintemoarn haw ik de klok foar jo liede litten, mar al wa’t kaam....gjin Taede. Dat antwoord had Taede niet

35


36


verwacht. Hij stond even met de mond vol tanden. Dumny hat gelyk, zei hij daarna deermoedig. Of dumny of Taede daarna hun leven hebben verbeterd vermeldt het verhaal niet. Je zou het wel mogen verwachten.

Dit stikje ha ik oernommen. As jo wat bewarje dan komme jo dus ek wolris wat tsjin. Piet.

37


Wichtige Tillefoannûmers Alarmnummer hulpdiensten: 112 Politie (niet urgent) Brandweer (niet urgent)

0900-8844 058-2576666

Huisartsen: Dhr. Heuberger: Mw. Kalsbeek: Mw. Koetsier / Mw. Coenegracht : Dhr. Noordhoek :

058-2571969 058-2571254 058-2573572 058-2573407

Avond-, nacht- en weekend dienst: Dokterswacht Apotheek Stiens

0900- 112 7 112 058- 2572131

Het gebiedsteam Leeuwarderadeel elke werkdag van 9.00 uur 12.30 uur bereikbaar in de Skalm. Telefonisch is het gebiedsteam van 9.00 uur - 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 058 - 58 53 790. E-mailen kan ook via info@gebiedsteam-leeuwarderadeel.nl Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Noardwest Fryslân Voor aanvragen WMO hulpmiddelen tel: 0517-380200 werkd. 9-12u. Centrum jeugd en gezin tel: 0900-2541254 Palet: Thuiszorg en verpleeghuiszorg Skilhiem, tel: 058 2576100 Thuis- en kraamzorg ‘Het Friese land’ , tel: 058-2330086 www.thfl.nl e-mail info@yhfl.nl 0900-8864 (€0,10 p.min) 24 uur Zorgcombinatie ‘Interzorg’ te Ferwert: tel: 88-5180200 Vrijwillige ouderen adviseurs: mail: dejong.gl@chello.nl tel:06-13866454 di. en do. 11-12u. Begraffenisferiening ‘’ Eare en Plicht’’ Jelsum-Koarnjum: Boade: mefr. W. Hoekstra. Skierhústerwei 38, 9057 RE Jelsum. Til: 058-2574388 of 06-20119960. Helpboade: Joh. van der Galiën, Groningerstraatweg 214 D, 8921 TX Leeuwarden, til. 058-2667722

38


Ynformaasje foar Ăşs ynwenners Gemeentehuis Stiens: Tel: 058-2576666 Meldpunt klein leed: Vernielingen, vermiste straatnaamborden, verkeersborden, losse stoeptegels e.d. kunt u voortaan direct bij de gemeente melden. Tel.: 058-2576677 van 09.00 - 12.00 uur of faxnr. 058-2570988. Openingstijden zwembad Stiens: Telefonische informatie op tel: 058-2574296. Vuilcontainers: Uw vuilcontainer wordt op vrijdag geleegd, op de even weken de groene container, op de oneven weken de grijze container. Ophalen grofvuil: Telefonisch aanmelden bij Omrin op nummer 0900-2100215.

Milieustraat: Seerob 23 te Stiens Aanbieden grofvuil, huisvuil en klein chemisch afval: op werkdagen van 13.00-16.30 uur. Zaterdag 09.00-13.00 uur Oud papier: De data voor het ophalen van het oud papier staan op de afval kalender.

Openbare verlichting: Klachten kunnen worden gemeld bij de gemeente. Bij straatverlichting paalnummer vermelden. Vliegbasis Leeuwarden Tel: 058-2346871 of 058-2346700

39


Ferskiningsdata 2016/2017 Nรป.

Moanne

Kopij uterlik

Ferskining

367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378

Jannewaris Febrewaris Maart April Maaie Juny July/Aug Septimber Oktober Novimber Desimber Jannewaris

12-12-16 16-01-17 13-02-17 13-03-17 17-04-17 15-05-17 12-06-17 14-08-17 11-09-17 16-10-17 13-11-17 11-12-17

23-12-16 27-01-17 24-02-17 24-03-17 28-04-17 26-05-17 23-06-17 25-08-17 22-09-17 27-10-17 24-11-17 22-12-17

Foarmoanne Sellemoanne Foarjiersmoanne Gersmoanne Blommemoanne Simmermoanne Hea-/Rispmoanne Hjerstmoanne Wynmoanne Slachtmoanne Wintermoanne Foarmoanne

U zoekt een woning ? Bent u op zoek naar een geschikte woning in Jelsum, Koarnjum of elders in Friesland? Dan is WoonFriesland het aangewezen adres. Inschrijven bij WoonFriesland gaat via onze internetsite

www.woonfriesland.nl.

Heeft u thuis geen internet aansluiting? U kunt ook bij de bibliotheek in Stiens uzelf inschrijven en het aanbod op internet bekijken. Inschrijven eenvoudig in mijnwoonfriesland.nl. De gegevens die u nodig hebt bij uw inschrijving zijn: persoonsgegevens (naam, adres) inkomensgegevens BSN nummer (sofinummer) huidige woonsituatie Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het KlantServiceCenter 088 995 22 22. We helpen u graag!

40


Tsjerken Protestantse gemeente te Britsum-Koarnjum-Jelsum Dei

Tiid

Foargonger

Doarp / BysรปnJohannestsjerke

28 mei

9.30

Dhr. H.D. van

4 juni

9.30

De Hoekstien Ds.J. Kamerling Britsum.

11 juni

9.30

Liturgiegroep

Nicolaastsjerke Koarnjum.

18 juni

9.30

Ds.A.P. Muilwijk

Genovevatsjerke Jelsum / Heilig Avond-

25 juni

9.30

Johannestsjerke Ds.H. Post-Knol Britsum / Fryske tsjinst.

Kinderfeestje op Dekema State, verkleden, speurtocht, poffertjes eten!

41


Redaksje 37ste jiergong nr. 369 Wim Hoogendam Yvon Wolfslag Corrie v.d. Meer

oplage 500 eksimplaren Dekemawei 7 Jelsum Swarte Singel 2 Koarnjum H. de Jongstrj. 16 Jelsum

Kontaktpersoan advertinsjes en ponghâldster: Greetje Heeres, G.Heeres112@upcmail.nl

till: 2570909 till: 2153671 till: 2572550 till: 2572600

Drukker:

KSB Repro Leeuwarden

E-mailadres:

doarpskranteflaput@hotmail.com

Finansjele bydragen, abonnemintsjild en oare betellingen kinne stoart wurde op Ibannummer.: NL98INGB0004348900 Fan: Redaksje De Flapút, Doarpskrante Jelsum/Koarnjum.

Minsken dy’t bûten Jelsum en Koarnjum wenje en de De Flapút tastjoerd ha wolle, kinne har as abonnee opjaan by de redaksje. In abonnemint kostet € 11,-- de 11 nûmers + portokosten (of fergees fia e-mail). Ynwenners fan Jelsum en Koarnjum en leden fan de by De Flapút oansluten ferienings kinne fergees lytse advertinsjes pleatse. Dizze advertinsjes moatte de partikuliere ferkeap fan net al te djoere dingen, betankjes, lokwinsken ensfh. oanbelangje en net al te grut wêze. Oare advertinsjes kinne tsjin fergoeding pleatst wurde. De folgjende Flapút ferskynt om-ende-by: 23-06- 2017 De kopij foar de folgjende Flapút kin uterlik 12-06- 2017 ynlevere wurde by ien fan’e redaksjeleden of fia e-mail:

doarpskranteflaput@hotmail.com 42


43


44


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.