__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

FIRM

In memoriam Hans van Mierlo Hoe verder met Ongekend Onrecht? Nieuwjaarswensen FIRST

Fiscaal studentenblad

Jaargang 28 • Nummer 2 • februari 2021

FIRM 28.2 “Deze FIRM willen wij graag opdragen aan de recentelijk overleden Hans van Mierlo. In de afgelopen tien jaar heeft Hans een vaste column in de FIRM gehad. Ook was hij naast zijn werk bij de universiteit erg betrokken bij FIRST. Hiervoor willen wij hem uit de grond van onze harten bedanken.”


Partners FIRST Maastricht 2020-2021 Atlas Accon AVM Allen & Overy Baker McKenzie Baker Tilly BDO Belastingdienst Crowe Foederer Deloitte Dirkzwager DLA Piper EY Grant Thornton Hertoghs Advocaten HLB Nederland Houthoff Joanknecht Koenen en Co KPMG Meijburg & Co LexQuire Loyens & Loeff Mazars NautaDutilh Pereira PwC Quantera Global Register Belastingadviseurs RSM Stibbe Taxand Taxperience Wesselman BDO Luxemburg Deloitte Luxemburg EY Luxemburg KPMG Luxemburg PwC Luxemburg

2

FEBRUARI 2021 FIRM


FIRM Jaargang 28  •  Nummer 2  •  Februari 2021

20 4 — Voorwoord bestuur

7

4 — Agenda 5 — Voorwoord FIRM-commissie 6 — Tentamentraining Kostprijsverhogende

Belastingen 7 — In memoriam Hans van Mierlo 8 — Hoe verder met Ongekend Onrecht? 10 — FIRST Academy Sessie Pereira 11 — FIRST Academy Sessie Deloitte

12

12 — Bachelor Activiteit 13 — Kantoorbezoek Stibbe 14 — Nieuwjaarswensen FIRST 15 — FIRM-woordzoeker 16 — Werken tijdens de pandemie 18 — EY Sollicitatietraining International Section 19 — Foreword chairman FIRST Maastricht

13 Colofon FIRM is het magazine van FIRST Maastricht, de fiscale studievereniging en verschijnt vier keer per jaar. Oplage 450 stuks

Redactie

Tom Dragstra, Kevin van Abswoude, Konstantina Skarlatou en Daan Groenewoud Druk BladNL Meer service, minder kosten www.bladnl.nl

20 — Virtual EY Luxembourg Tour 22 — Prof. Luc De Broe (KU Leuven) Lay-out BladNL Adresgegevens Postbus 64, 6200 AB Maastricht 043 – 388 35 88 firm@firstmaastricht.nl www.firstmaastricht.nl

FIRM FEBRUARI 2021

Verspreiding Studenten en medewerkers van de FoL en de SBE van Maastricht University, fiscale reünisten en vaste relaties van FIRST Maastricht. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of worden overgenomen zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de redactie.

3


Vereniging Voorwoord bestuur Waarde lezer, De tweede editie van de FIRM is in uw bezit en dat betekent dat dit academisch jaar alweer voor de helft voorbij is. Hetzelfde geldt daarmee voor ons bestuursjaar en langzaam maar zeker richten wij onze blik dan ook al op het aankomende jaar. Voor u allen opent dit een kans: de zoektocht naar het volgende bestuur zal binnenkort aanvangen en ik zou u allemaal op het hart willen drukken te overwegen of een dergelijke uitdaging en verantwoordelijkheid uw interesse wekt. Ik kan het u enkel en alleen ten zeerste aanraden, omdat dit jaar een uitgelezen kans is om uzelf zowel op sociaal als persoonlijk, áls professioneel vlak tot een hoger niveau te tillen. Schroom niet om van u te laten horen indien u interesse heeft in een bestuursfunctie, wij zijn alle vier meer dan bereid om hierover te sparren. Wie weet schrijf jíj volgend jaar dit voorwoord! Zoals hierboven al aan de orde kwam, is het eerste semester inmiddels ten einde en hebben we 2020 achter ons mogen laten. De tijd is gevlogen dit eerste half jaar, en helaas niet alleen vanwege positieve redenen. Menig student heeft het grootste deel van zijn tijd de afgelopen maanden

doorgebracht in zijn of haar kamer, met slechts een handjevol mensen om zich heen ter gezelschap. We hadden dit studiejaar ongetwijfeld allemaal anders voorgesteld dan hoe zij is uitgepakt. Je studententijd wordt door Jan en alleman beschreven als ‘de mooiste tijd van je leven’, maar het is momenteel lastig om dit ook zo te ervaren vanwege de vele beperkingen. Voor FIRST geldt ook dat dit jaar een andere invulling heeft gekregen dan we vooraf hadden voorzien. Bijeenkomen is praktisch niet mogelijk, de horeca is tijden dicht geweest en om in deze tijden met een groep studenten de grens over te gaan is ook onverantwoord. We hebben lastige keuzes moeten maken en vaak heel snel moeten schakelen om te zorgen dat we er toch het beste van maken. En dát is nou precies iets wat ik even uit wil lichten: we maken er het beste van. En daar ben ik ontzettend trots op. Tot dusver hebben we alles eruit gehaald wat erin zat, iedere activiteit omgebogen tot iets wat wél door kon gaan en mooie herinneringen met elkaar mogen maken. Dat alles hebben we te danken aan de flexibiliteit, creativiteit en inzet van onze actieve leden, die telkens stuk voor stuk nét dat extra stapje hebben gezet om

Agenda (onder voorbehoud) 09 maart

30 april - 2 mei

Maandelijkse borrel

ALW

11 maart

18 mei

Kantoorbezoek Accon Avm

Commissie kennismakingsactiviteit

16 maart Bestuursinteresseborrel

13 april Maandelijkse borrel

15 - 16 april Business tour

19 - 24 april

20 mei Recruitmentdiner

22 juni Wissel ALV en borrel

25 juni Eindejaarsactiviteit

Lustrum week 4

dit jaar in goede banen te leiden. En dat hebben we te danken aan mijn medebestuurders die allemaal constant positief zijn gebleven en altijd denken in oplossingen in plaats van in problemen. Maar ook hebben we dat te danken aan alle leden die keer op keer onze activiteiten bijwonen en ondanks dat deze misschien anders plaatsvinden dan aanvankelijk de bedoeling, zorgen voor memorabele momenten. FIRST blinkt hierin uit. Onze vereniging zit niet bij de pakken neer, kijkt niet enkel naar de belemmeringen, maar kijkt juist naar alle mogelijkheden. Hier mogen wij allemaal erg trots op zijn. Ik wil u allen oproepen om dit vol te houden en hiervan te profiteren. Zet u allen in voor onze vereniging. Kom allen naar onze activiteiten. Blijf allen positief. Want zo maken wij, ondanks de tegenslagen, samen van onze studententijd de mooiste tijd van ons leven! Graag sta ik middels deze weg even stil bij het overlijden van Hans van Mierlo. Hans leverde al sinds jaar en dag met veel enthousiasme een bijdrage aan ons verenigingsblad. Hij zal ontzettend gemist worden en ook zeker niet snel vergeten worden. Ons medeleven gaat uit naar zijn nabestaanden. Dank aan de FIRM-commissie voor het vervaardigen van wederom een prachtige editie van de FIRM en veel leesplezier toegewenst bij het lezen van ons verenigingsblad. Hopende u snel te mogen zien,

Sanne Fresow Voorzitter 2020-2021

FEBRUARI 2021 FIRM


Van links naar rechts: Tom Dragstra, Kevin van Abswoude, Konstantina Skarlatou en Daan Groenewoud

Voorwoord FIRM-commissie Waarde lezer, Allereerst wil ik bij deze stilstaan bij het overlijden van Hans van Mierlo. Hiervoor willen wij ons medeleven laten uitgaan naar de nabestaanden. De afgelopen tien jaar heeft Hans, naast zijn werk aan de universiteit, een grote waarde gehad voor de FIRM. Hij had een vaste column, waarin zijn artikelen zich altijd op het scherpst van de snede bevonden. Hans was altijd een hoogtepunt van de FIRM. Wij zijn hem hiervoor immens dankbaar. Helaas is hij ons te vroeg ontvallen. Enkele dagen voor zijn overlijden heeft hij zijn laatste column ingeleverd. Wij zijn in de volle overtuiging dat Hans niets liever gewild zou hebben dan dat zijn artikel gepubliceerd zou worden. Vandaar dat wij deze FIRM opdragen aan Hans van Mierlo. Op pagina 7 vindt u een In Memoriam, ter nagedachtenis aan Hans. Hierop volgt zijn laatste artikel. Ook in de laatste twee FIRM’s zullen wij stilstaan bij zijn overlijden. Wij zijn nog in overleg hoe dit in te vullen.

Echter wil ik u allen ook een gelukkig en bovenal gezond 2021 toewensen. Vooral dit laatste wil ik gezien de recentelijke ontwikkelingen onderstrepen. Leef iedere dag alsof het uw laatste is, en doe bovenal wat u gelukkig maakt. Mijn tip voor begin februari is dan ook het lezen van uw favoriete studentenblad: de FIRM. Ik ben verheugd dat u deze wijze keuze gemaakt heeft. Deze tweede editie van de FIRM is aangevangen met een voorwoord van het bestuur Fresow. Momenteel bent u aanbeland bij het voorwoord van de FIRM-commissie. Dit zal worden vervolgt door een pagina ter nagedachtenis aan Hans van Mierlo. Hier opvolgend vindt u het laatste artikel van professor Hans. Hierna treft u een verslag aan van de tentamentraining Kostprijsverhogende Belastingen gegeven door medewerkers van Loyens & Loeff. Op pagina 10 en 11 zal verslag worden gedaan van de FIRST Academy Sessies bij Pereira en Deloitte. Vervolgens wordt u meegenomen naar de Bachelor FIRM FEBRUARI 2021

Activiteit die plaatsvond op 17 november. Daarnaast is op pagina 13 verslag gedaan van het online kantoorbezoek aan Stibbe. Hierna treft u enkele nieuwjaarswensen voor FIRST aan, geschreven door zowel professoren als studenten. De FIRM zou de FIRM niet zijn als er geen uitdaging in zou zij zitten. Daarom vindt u op pagina 15 puzzel aan die menig hersenpan doet kraken. Na deze inspanning kunt u even ontspannen met een verslag van de sollicitatietraining gegeven door EY. Het Nederlandse deel van de FIRM wordt uiteindelijk afgesloten met een artikel waarin een oudvoorzitter haar werkervaringen tijdens de pandemie deelt. Het Engelstalige gedeelte vangt aan met een Engels voorwoord van het bestuur. Hierna vindt u een verslag van de virtuele EY Visit aan het kantoor in Luxemburg. Daarna volgt een zeer interessante bespreking door professor De Broe over de Europese ontwikkelingen in de Digital Services Tax. Dit is een aanrader voor zowel de internationale als Nederlandse studenten. Dan rest mij niets anders dan u namens de gehele FIRM-commissie veel leesgenot toe te wensen met de tweede editie van de FIRM. Namens de FIRM-commissie

Kevin van Abswoude Hoofdredacteur FIRM 2020-2021 5


Verslag

Tentamentraining Kostprijsverhogende Belastingen Loyens & Loeff

Door: Elle Altena

O

p 8 december jl. vond de tentamentraining van het vak Kostprijsverhogende Belastingen plaats. De tentamentraining werd verzorgd door medewerkers van advocatenkantoor Loyens & Loeff. Voorafgaand aan de training werd een introductie gegeven over de werkzaamheden binnen Loyens & Loeff. Deze introductie was een prettige kennismaking met het kantoor. Na deze introductie ging de tentamentraining van start. De training werd aangevangen met een vragenspel over de parate kennis van het vak Kostprijsverhogende Belastingen. Bij iedere vraag werd door de medewerkers van Loyens & Loeff een duidelijke uitleg gegeven over de inhoud van de vraag. Daarnaast werd ook duidelijk waarom dit onderdeel binnen het vakgebied zo belangrijk is. Na dit vragenspel was de basis van het vak dan ook duidelijk toegelicht. Na dit vragenspel kwam het stappenplan van de Kostprijsverhogende Belastingen aanbod. De deelnemers van de training mochten zelf aangeven welke onderdelen van het stappenplan lastig werden bevonden, deze onderdelen werden vervolgens nader toegelicht. De training werd

6

afgesloten met casusposities. In deze casusposities werden voorbeelden gegeven die binnen het vakgebied het meest voorkomen en posities die als lastig worden ervaren. De casusposities kunnen als representatief voor het tentamen worden gezien en bieden dan ook de beste voorbereiding. De tentamentraining was een zeer goede voorbereiding op het tentamen. De theorie, vragen en casusposities werden duidelijk en uitgebreid uitgelegd. Doordat de mogelijkheid tot het stellen van vragen ruim was, heeft iedere deelnemer aan de training de mogelijkheid gekregen om onduidelijkheden nader toegelicht te krijgen. Ik zou een deelname aan de training voor komende studenten dan ook zeker aanbevelen.

FEBRUARI 2021 FIRM


In memoriam

In memoriam Hans van Mierlo Tot ons grote verdriet hebben we vernomen dat Hans van Mierlo op 24 januari jl. van ons heengegaan is. Wij zouden middels dit bericht graag zijn menslievende en zeer bijzondere persoonlijkheid willen gedenken.

Hans heeft altijd een groot hart voor FIRST Maastricht en de FIRM gehad. Jarenlang schreef hij tot zijn grote plezier een vaste column in de FIRM. Ook was hij daarnaast ook altijd zeer geïnteresseerd op het wel en wee van de leden van onze vereniging. Tekenend voor zijn betrokkenheid was dat Hans na publicatie van de FIRM altijd om drie exemplaren vroeg. Hans heeft enorm veel voor de universiteit betekend, zo stond hij aan de wieg van de bachelor- en masteropleiding van Fiscale Economie en heeft hij geparticipeerd in diverse medezeggenschapsorganen. Daarnaast had hij altijd oog voor iedereen, zowel binnen als buiten het onderwijs en was dan ook een zeer geliefd hoogleraar op zowel de economie- als rechtenfaculteit. Zijn buitengewone intelligentie, passie en enthousiasme heeft veel studenten geïnspireerd.

Iedereen had Hans dan ook een fantastisch afscheid gegund. Zijn afscheidscollege met aansluitend feest zou aanstaande juli plaatsvinden, nadat het vorig jaar vanwege corona afgelast is geworden. Dit heeft helaas niet zo mogen zijn. Namens het bestuur, de FIRM-commissie en alle leden van FIRST zouden we Hans willen bedanken voor alles wat hij voor ons gedaan heeft. We wensen zijn vrouw Jacira, familie en nabestaanden heel veel sterkte met dit verlies.

FIRM FEBRUARI 2021

7


Column

Hoe verder met Ongekend Onrecht? De Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) heeft met haar Rapport Ongekend Onrecht een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Nederlandse geschiedenis van de overheid geschreven. De grondbeginselen van de Nederlandse rechtsstaat zijn met de hele affaire geschonden en dat is ongekend. Maar, hoe moet het nu verder?

Door: Hans van Mierlo

Het toeslagencircus is bankroet Ik heb er al zo vaak over geschreven. In Nederland heeft men er twintig jaar geleden voor gekozen om de gevolgen van de kostprijzen en belastingprijzen van collectieve voorzieningen voor de lage inkomens te verzachten door hen specifieke toeslagen toe te kennen die wél aangevraagd moeten worden, die krijg je niet automatisch vanzelf. Het is begonnen in de jaren zeventig, zo’n vijftig jaar geleden, toen de huurtoeslag werd ingevoerd voor huurders met lage inkomens en met hoge huurprijzen in de sociale sector. Die toeslag werd eerst rechtstreeks aan de woningcorporaties betaald, die daarmee hun huurprijzen konden verlagen, afhankelijk van de huurprijs en het inkomensniveau van de huurders. Dat was dus een gemengd subsidiesysteem, in economische termen een ‘subject/object-subsidie’. Dat systeem werkte redelijk goed. De fraudegevoeligheid was laag, de woningcorporatie kreeg het geld rechtstreeks van de overheid en moest alleen de belastingaanslag van de huurders weten om de huurprijs voor hen te verlagen. Die huurprijs werd voor hen een ‘inkomensprijs’. Het ging pas mis bij de verzelfstandiging van de woningcorporaties, de zogenoemde ‘Balansverkorting’. Maar gaandeweg werd dat succes van de huurtoeslag ook gebruikt om de prijzen van 8

andere collectieve voorzieningen voor lagere inkomens te verlagen. Zo kwam er de Zorgtoeslag bij en de Kinderopvangtoeslag. Die toeslagen werden niet aan de aanbieders betaald maar aan de gebruikers die daarmee zelf de diensten van de aanbieders konden betalen. De toeslagen worden uitgekeerd door de Belastingdienst, die daarmee ook een uitkeringsinstantie werd. De ontvangers kunnen zelf hun aanbieders uitkiezen en betalen. Zo ontstond er een waar Toeslagencircus. Dat leidde ook tot steeds meer problemen. De burgers moesten elke toeslag zelf aanvragen. Zij moesten zelf hun aanbieders kiezen. Dat betekent ook een grote fraudegevoeligheid. De Belastingdienst moet de aanvragen beoordelen, toekennen en uitkeren. Daar was de Belastingdienst totaal niet voor toegerust, niet qua mankracht, expertise en mentaliteit (de organisatiecultuur), en evenmin qua ICT-infrastructuur. Alles gaat dan ook steeds meer mis, het rapport geeft daarvan een ontluisterend beeld. Ik heb daarover in de FIRM vaker geschreven. De wetgeving werd steeds ingewikkelder en daarmee de foutengevoeligheid in de toekenning en uitvoering en de fraudegevoeligheid in het aanvraagproces groter. Ten laatste: naar de klachten van de ontvangers werd niet echt gekeken of geluisterd. Dat waren toch allemaal hele of halve fraudeurs. De

FEBRUARI 2021 FIRM


Column

bureaucratische uitvoeringsmachine verloor alle menselijke maat, waar maatwerk steeds nodig was. Iedereen kan het zelf nalezen in het rapport.

Hoe nu verder? De kabinetsreactie van 15 januari telt maar liefst 26 bladzijden. De analyse van de commissie wordt serieus genomen en de lessen worden daaruit getrokken. Het gaat vooral om twee dingen. Om te beginnen, hoe kunnen wij de schade van de slachtoffers en benadeelden zo snel en zo goed mogelijk herstellen? En ten tweede, maar minstens zo belangrijk, hoe kunnen wij het voortaan beter doen en dergelijke rampen voorkomen? Preventie vooraf is altijd beter dan reparatie achteraf. De eerste actie kan het nu demissionaire kabinet zelf ter hand nemen. Daar moet de eerste en belangrijkste prioriteit liggen: het schadebedrag goed vaststellen en snel uitbetalen. De tweede actie is nog belangrijker. Het kabinet komt met een hele reeks van maatregelen. Ik noem ze hier even niet. Ze zijn allemaal even relevant en belangrijk. Maar de achilleshiel zit in het stoppen van het huidige toeslagenstelsel en de verbetering daarvan. Ik ben van mening dat een spoedreparatie nu snel nodig is. Dat kan het huidige kabinet zelf nog ter hand nemen. Maar

een fundamentele stelselhervorming is nodig. Dat is de taak van een nieuw kabinet na de Tweede Kamerverkiezingen van maart. Hele uitgewerkte plannen liggen klaar. In normale omstandigheden zou een staatscommissie hiervoor aan het werk gezet worden. Dat kost minstens weer een jaar en dat is zonde van de tijd. Ik denk aan een stelsel van Basisinkomen in combinatie met een Negatieve Inkomstenbelasting. Het eerste is al in de jaren zeventig toen ik zelf nog studeerde onderzocht door de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Het tweede is al in de late jaren zestig uitgedacht door de rechtse econoom Milton Friedman (sic!).

Conclusie Ik ben zelf helemaal geen voorstander van radicale hervormingen. Stapsgewijze verbetering van falend beleid werkt doorgaans beter. Blauwdruk-denken werkt in de technische ingenieurswereld, maar niet in de sociale werkelijkheid. Maar nu is de situatie anders. Er liggen genoeg plannen klaar. Het demissionair kabinet zou een voorlopige commissie kunnen instellen om daarvan een inventarisatie te maken en een voorlopige beoordeling. Op basis daarvan kunnen alvast de contouren van een nieuw stelsel geschetst worden. Daarbij kunnen fiscalisten niet gemist worden.

FIRM FEBRUARI 2021

9


Verslag

FIRST Academy Sessie Pereira

Door: Ruben van Vark

O

p donderdag 19 november stond het eerste bedrijfsbezoek voor de deelnemers van de First Academy in het (onzekere) academisch jaar 2020-2021 op de planning. Uitgangspunt was nog altijd een fysiek bezoek aan het kantoor van Pereira in Den Haag. Natuurlijk keek iedereen ernaar uit om daadwerkelijk met zijn allen in de trein te stappen voor een leerzame maar toch ook zeker gezellige dag. Helaas kregen we na de aangescherpte maatregelen die eveneens vanuit Den Haag verkondigd werden toch te horen dat het geplande fysieke bezoek aan Pereira niet plaats kon vinden. Gelukkig heeft Pereira er toch nog alles aan gedaan om ons kennis te laten maken met het bedrijf waar zij trots op zijn. Een Zoom-kennismaking op donderdag 3 december was het gevolg. Uiteraard was dit voor ons 10

geen probleem aangezien wij al sinds maart gewend zijn aan het hebben van Zoom-meetings voor onze onderwijsgroepen. Vanuit Pereira werd ons gevraagd om een korte introductie te geven over wie we zijn aan de hand van een voorwerp. We zagen dan ook veel verschillende dingen langskomen: van een tennisracket en voetbalschoenen tot zelfs een levende kat. Deze manier van voorstellen maakte het dan ook iets luchtiger. Eveneens werd er gevraagd aan eenieder om een vraag voor te bereiden voor de vertegenwoordigers van Pereira zelf. Hierdoor konden zij zichzelf en het kantoor voorstellen aan de hand van prangende vragen. Deze manier van voorstellen was een aangename verrassing, want hierdoor werd de meeting interactiever, wat toch vaak een knelpunt blijkt te zijn binnen onze onderwijsgroepen. Vervolgens werden we in break-out rooms ingedeeld waarbij we gingen FEBRUARI 2021 FIRM

discussiëren over de BTW positie van een ingewikkelde constructie van een chocolade onderneming. Het was prettig om een beeld te krijgen over hoe zoiets er in de praktijk aan toe gaat. Als afsluiter werd er door Pereira nog enthousiast verteld over de Business Course naar Lapland die ondanks corona toch plaats zal vinden. Kleine kanttekening is wel dat Lapland dit jaar ‘naar ons toe komt’. Hierna werden de laptops dichtgeklapt en konden degenen die de borrel die normaal plaats zou vinden echt niet konden missen een biertje drinken met wat huisgenoten. Al met al was het een leerzame kennismaking met het kantoor Pereira en wil ik ze dan ook bedanken voor de extra moeite die ze hebben gestoken in het houden van de online kennismaking.


Verslag

FIRST Academy Sessie Deloitte

Door: Sergi Marban

W

oensdag 13 januari vond de tweede online FIRST Academy plaats. De Academy werd georganiseerd door Deloitte. Deze Academy was een stuk langer durend ‘bedrijfsbezoek’ dan de vorige sessie. Ditmaal duurde de Academy namelijk vier uur in vergelijking met de anderhalf uur van de vorige sessie. Tijdens de Academy stond het onderwerp Tax & Technology centraal, waarvoor we ter voorbereiding een artikel over de Digital Service Tax moesten lezen. Het eerste gedeelte van de Academy hebben we kennis gemaakt met de medewerkers van Deloitte en de achtergrond van het bedrijf. Daarna zijn we dieper in het onderwerp van

de dag gedoken, Tax & Technology, en hebben we het artikel aan de hand van verschillende stellingen besproken. Later werden we in groepjes ingedeeld en moesten we een casus voorbereiden in breakout rooms. In casu wilde de klant zijn bedrijf overdragen aan zijn zoon en dochter. De zoon en dochter lagen op z’n zachtst gezegd niet met elkaar op één lijn en hadden een hele andere visie wat de toekomst van het bedrijf betreft. Nadat we de casus met onze groepjes hadden voorbereid moesten enkelen van ons optreden als Deloitte adviseurs om de klant binnen te halen. In een persoonlijk gesprek met de klant moesten wij alle betrokken partijen tevredenstellen en een pitch houden waarin we vertelden wat wij als Deloitte de klant allemaal konden bieden. Alle groepjes hebben de interesse van FIRM FEBRUARI 2021

de klant gewekt en gaan op aanvraag van de klant een getailleerd plan als follow-up case sturen. Afsluitend wil ik de medewerkers van Deloitte complimenteren voor de diversiteit en de interactie die zij in de Academy hebben ingebouwd. Hierdoor is de Academy constant boeiend geweest en voelde het op sommige momenten minder alsof iedereen thuis achter zijn eigen beeldscherm zat. Als gevolg hiervan was het een zeer interessante en leerzame dag.

11


Verslag

Bachelor Activiteit Afgelopen december vond de FIRST Bachelor Activiteit plaats! Door de nieuwe corona-maatregelen werd deze activiteit online georganiseerd in de vorm van een escape room. Dit ging uiteraard niet ten koste van de gezelligheid!

Door: Lisanne Schreurs

Iedereen zat namelijk vol enthousiasme en met een aantal drankjes klaar om deze avond goed van start te laten gaan. Allereerst werden wij als leden verdeeld in kleine groepjes om vervolgens aan de slag te gaan met een aantal puzzels om zo het mysterie op te lossen en erachter te komen waarom er iemand ontvoerd was en hoe we deze persoon terug konden vinden. Dit was een erg leuke manier om de leden van FIRST nog wat beter te leren kennen. Wat

12

niet kon ontbreken was natuurlijk dat het groepje dat als eerste deze escape room kon oplossen een erg leuke prijs kreeg! Nadat de activiteit was afgerond bleef de harde kern nog eventjes in de zoom hangen om bij te kletsen en samen nog een aantal spelletjes te spelen. Al met al, een supergeslaagde avond!

FEBRUARI 2021 FIRM


Verslag

Kantoorbezoek In samenwerking met Stibbe Door: Julian Markgraaf

Op 13 november jongstleden bracht een delegatie FIRST-leden een kantoorbezoek aan het prestigieuze advocatenkantoor Stibbe met onder andere vestigingen in Amsterdam, Brussel en New York. Vanwege de bijzondere tijden waarin we heden ten dage leven, vond ook dit evenement, zoals tegenwoordig eerder regel dan uitzondering is, online plaats. Naast de Maastrichtse studenten waren ook een aantal studenten van SFEER Amsterdam aanwezig. Het bezoek stond onder leiding van recruiter Max tezamen met advocaat Edsart, beide werkzaam bij de vestiging van Stibbe te Amsterdam. Het bezoek ging van start met een traditionele voorstelronde waarin alle deelnemers

onder meer hun vroegere, buiten de fiscaliteit gelegen ambities en hun verwachtingen van het bezoek met de anderen deelden. Hetgeen opviel was dat sommige studenten, zo goed als afgestudeerd, gericht opzoek waren naar hun toekomstige werkgever, terwijl anderen, iets minder gevorderd in hun studie(s), gewoon uit nieuwsgierigheid een kijkje kwamen nemen. Nadat het ijs was gebroken, was het tijd om daadwerkelijk kennis te maken met Stibbe door middel van een presentatie gegeven door recruiter Max. Tussendoor werden een aantal interessante vragen gesteld door de deelnemers. Nadat een goed beeld van Stibbe was verkregen, was het tijd voor de studenten om zelf in actie te FIRM FEBRUARI 2021

komen. Voor het weekend kon worden ingeluid, moest er een vastgoeddeal tot een goed einde worden gebracht. Met de Maastrichtse studenten als advocaat van de ene partij en de Amsterdamse studenten als advocaat van de andere partij werd er op het scherpst van de snede onderhandeld om tot het beste resultaat voor de cliënten te komen. Na enig getouwtrek werd uiteindelijk overeenstemming bereikt en na een dankwoord over en weer kwam het kantoorbezoek alweer tot een eind. Een aantal dagen na het bezoek werd door iedere deelnemer nog een leuk presentje ontvangen. Ik spreek naar ik aanneem namens alle deelnemers als ik stel dat kan worden teruggekeken op een geslaagd bezoek! 13


Vereniging

Nieuwjaarswensen FIRST “Ik wens FIRST een mooi 2021, waarin het 6e Lustrum hopelijk te zijner tijd uitbundig gevierd mag worden!” – Kevin “Dat we ons Lustrum in volle glorie mogen vieren.” – Sanne Fresow “Ik wens dat iedereen dit jaar het plekje mag vinden dat het beste bij hem of haar past en dat FIRST daar een rol in mag spelen.” – Niek Cuijpers “In 2021 wens ik FIRST veel mooie activiteiten toe waarbij de leden fysiek met elkaar, maar ook met potentiële werkgevers het glas kunnen heffen. Daarnaast wens ik FIRST veel mooie samenwerkingen toe.” – Debbie Koedam “Voor FIRST hoop ik dat er, ondanks alles, kan worden teruggekeken op een gedenkwaardig lustrumjaar, dat kan worden afgesloten met een volwaardige borrel. Daarbij hoop ik dat de vereniging nog verder mag groeien, naar niet alleen een leerzame, maar ook een van de gezelligste studieverenigingen die Maastricht rijk is.” – Rachelle “All the best wishes for 2021 for all Maastricht tax law students! Let’s hope that this year will mark the end of the crisis and the beginning of a new normal. A new normal where we can get together again where it would be desirable, but also one where we can use the habits from the COVIDnew-normal where that would be suitable. But especially a year where you can visit the city, Europe and the world without feeling doubtful on potential contaminations. Where you can study abroad and where you can work wherever you want, without health issues!” – Jasper Korving

14

“Ik wens jullie allen gelukkig een nieuwjaar toe, waarvan ik hoop dat het een gelukkig jaar zal zijn. Dat het maar een jaar mag worden waarin we wél weer elkaar bij elkaar kunnen zijn en elkaar weer écht kunnen zien!” – Ad van Doesum “Ik wens ieder FIRST-lid een gezond en gelukkig 2021 toe! Dat jullie ook dit jaar weer uitvoerig gebruikmaken van jullie rijkelijke kennis, opdat er zo min mogelijk belasting wordt betaald. Groetjes!” – DG “2020 was een zwaar jaar dat veel flexibiliteit en creativiteit heeft gevraagd van studenten én docenten. Hoewel we hierdoor een inhaalslag hebben kunnen maken op het gebied van online onderwijs, hoop ik dat we in 2021 snel terug kunnen naar een situatie met meer face-to-face contact, normale onderwijsgroepen en eindelijk weer grote feestelijke bijeenkomsten, zoals de viering van FIRST’s zesde lustrum!” – Sieb Kingma “Ik wens FIRST een jaar toe waarin we weer kunnen terugkeren naar de normaliteit, waarin we met fiscaliteit bezig kunnen zijn zonder tussenkomst van computers, met een biertje in de hand misschien zelfs. Ik weet zeker dat die tijd snel weer komen zal!” – Frank “Ik wens FIRST en alle studenten een gezond en gelukkig 2021! Een jaar waarin FIRST hopelijk weer veel mooie activiteiten mag organiseren.” – Nadine “Ik wens FIRST een jaar waarin, ondanks alle uitdagingen, FIRST fiscale studenten met elkaar verbindt. Dat is de grootste kracht van FIRST!” – Marcel Schaper

FEBRUARI 2021 FIRM


Puzzel

FIRM-woordzoeker

Puzzel

Aantal te zoeken woorden: 14 De antwoorden vindt u onderaan op pagina 18.

FIRM FEBRUARI 2021

15


Vereniging

Werken tijdens de pandemie De ene week was ik nog met een aantal van jullie in Lissabon, een week later zat Nederland op slot. Thuiswerken werd de norm. Met het thuiswerken kwam ook veel onzekerheid, want zou ik überhaupt als werkstudent nog kunnen blijven werken? Kreeg ik nog wel die baan die ik zou krijgen? En... Hoe leer ik mijn collega’s kennen als ik niet op kantoor ben?

Door: Claartje Rouppe van der Voort

De anderhalvemetersamenleving Op 5 maart 2020 vertrokken we met een groep van FIRST Maastricht naar Lissabon. Alhoewel corona op dat moment ook al in Nederland was, golden er in Nederland nog geen strenge maatregelen. De anderhalvemetersamenleving was nog niet door iemand in de mond genomen. Na 4 dagen Lissabon vlogen wij weer terug naar Nederland. De dinsdag nadat wij terugkwamen, kwam de eerste persconferentie van premier Rutte en minister Bruins. De anderhalvemetersamenleving was een feit.

Thuiswerken de norm Op het moment dat dit alles plaatsvond was ik werkstudent bij KPMG Meijburg & Co. Vlak na de persconferentie ontving ik het bericht dat thuiswerken de norm werd en niemand meer naar kantoor mocht. De eerste paar weken had ik hier geen moeite mee, omdat het veel reistijd scheelde. Na een korte periode bij Meijburg gewerkt te hebben, ben ik per 1 september 2020 bij de Belastingdienst als Tax Talent Trainee begonnen. Waar ik bij Meijburg mijn collega’s al kende, kende ik bij de Belastingdienst slechts een handjevol mensen. Begin maart was ik nog blij dat ik niet meer hoefde te reizen, in september was dit echter anders. De kracht van het traineeship is dat je zo veel mogelijk invalshoeken en plekken te zien krijgt. Dit maakt het mogelijk om een groot netwerk op te bouwen, zowel intern als extern. Elke vier maanden wissel ik van werkplek, maar 16

gegeven de huidige situatie is het een extra uitdaging om jezelf te laten zien bij collega’s om op die manier een groot netwerk op te bouwen.

Bellen met directe collega’s Alhoewel het periodiek wisselen van werkplek enerzijds aantrekkelijk is, zorgt het er anderzijds ook voor dat je jezelf, zeker in deze tijd, tegen komt. Zo ben ik nooit op mijn werkplek geweest tijdens mijn vorige periode, mijn directe collega’s heb ik, op een enkeling na, alleen digitaal ontmoet. Ik was mij hier echter van bewust op het moment dat ik solliciteerde voor het traineeship. Wat mij enorm heeft geholpen en wat ik iedereen ook kan aanraden in deze periode van thuiswerken, is om alle directe collega’s op jouw eerste werkdag op te bellen. Vertel wie je bent, wat kom je doen en misschien wel het belangrijkste: neem er de tijd voor. Wat mij namelijk is opgevallen, is dat iedereen heel blij is dat je belt. Ik vond het in beginsel spannend om de telefoon op te pakken en iedereen op te bellen, maar ik heb vooral gemerkt dat iedereen heel enthousiast is dat je belt en respect heeft dat je het doet. Op zo’n manier blijven mensen jou ook onthouden en weten ze dat jij er bent.

Gooi af en toe je frustratie eruit Of je nu (werk)student bent of al fulltime aan de slag bent, pak niet alleen die eerste werkdag de telefoon op, maar blijf collega’s bellen en neem hier ook de tijd voor. Vraag

FEBRUARI 2021 FIRM


Vereniging

hoe het met de ander gaat en belangrijker nog: gooi af en toe ook je frustratie eruit. Ik heb namelijk gemerkt dat iedereen tegen hetzelfde aanloopt en juist door het eruit te gooien en het bespreekbaar te maken, lucht dat voor mij altijd op. Naast dat ik regelmatig met mijn collega’s bel, wandel ik ook met één collega, tevens oud-trainee, één keer per week hier in de omgeving. We praten dan over allesbehalve werk en op die manier zijn wij er toch even uit. Ik heb namelijk gemerkt dat ik dit menselijke contact het meeste mis tijdens deze situatie. Het is minder makkelijk om iemand te appen dat je spontaan voor de deur staat en het terras zit er helaas al helemaal niet in, laat staan een avond in de kroeg. Alhoewel een wandeling zeker niet vergelijkbaar is met een avond in de kroeg is het in ieder geval iets meer dan niets.

alle trainees op een externe locatie bij elkaar komen en tijdens de jaarlijkse kerstborrel. Tijdens deze laatste borrel zat ik samen met twee andere trainees bij mij thuis en namen we samen deel aan, onder andere, een online quiz met de andere trainees. Ondanks dat we niet met alle trainees fysiek bij elkaar waren, was dit toch een enorm geslaagd alternatief. Mijn tip is dan ook, probeer op de momenten dat het minder gaat, te denken aan wat wel kan, bijvoorbeeld dat je je vrienden wel nog kunt zien.

Denk aan wat wel kan

Het “nieuwe normaal” is slechts een fase

Daarnaast probeer ik vooral te denken aan wat wel kan en niet zozeer aan wat niet kan. Op momenten dat ik denk: “Ik weet niet hoe het kantoor er van binnen uitziet”, “Ik weet niet hoe mijn collega’s er echt uit zien” en “Ik zou zo graag op een terras willen zitten/in de kroeg willen staan met vrienden, zonder dat er beperkingen zijn”, merk ik dat ik in een dal kom waar ik niet uitkom als ik zou blijven hangen in alles wat niet kan. Zo heb ik wel mijn mede trainees meerdere keren ontmoet, onder andere op de eerste werkdag, tijdens een jaarlijks evenement waarbij

Claartje Rouppe van der Voort

Alhoewel aan mij is gevraagd om iets te vertellen over het thuiswerken en ik vooral geprobeerd een aantal tips te geven, hoop ik dat op het moment dat deze FIRM verschijnt het artikel al verouderd is en dat we met z’n allen in de Maltezer, zonder beperkingen, kunnen borrelen om uiteindelijk de avond te kunnen afsluiten in Défilé en dat het “nieuwe normaal” slechts een fase is in plaats van de standaard. Zorg voor elkaar en stay safe, maar bovenal: blijf positief!

FIRM FEBRUARI 2021

17


Verslag

EY Sollicitatietraining Op dinsdagavond 3 november hebben wij met een leuke groep leden van FIRST deelgenomen aan een sollicitatie training. Deze activiteit werd georganiseerd in plaats van de maandelijkse borrel, omdat er helaas nog geen fysieke activiteiten mogelijk waren door corona. De training werd gegeven door campus recruiter Bo Heijkoop van EY.

Door: Esmée Outjers

Tijdens de training gaf zij ons verschillende tips over hoe je je cv het beste kunt vormgeven en over hoe je een goede motivatiebrief kunt schrijven. Daarbij gaf ze ons ook de tijd om meteen te kijken wat we zelf nog aan onze cv’s kunnen verbeteren. Verder

vertelde ze ons over hoe een sollicitatie procedure precies verloopt en gaf zij hierbij ook nog wat tips aan ons. Toen de presentatie afgelopen was, was er nog de gelegenheid om vragen te stellen. Omdat de activiteit ter vervanging van de maandelijkse borrel

diende konden de aanwezige leden in de dagen ervoor een borrelpakket ophalen bij het bestuur. Dit borrelpakket bevatte onder andere verschillende flesjes bier en wat versnaperingen voor de avond. Wij hebben de avond afgesloten met een ‘fiscaal galgje’ onder het genot van het bier en de snacks. Toch nog een soort ‘borrel’ dus. Al met al hebben we er, ondanks de geldende coronamaatregelen, toch weer een leerzame maar vooral leuke en gezellige avond van gemaakt met elkaar. Hopelijk zien we elkaar snel weer bij een fysieke activiteit!

Antwoorden FIRM-woordzoeker: Coronavolente, Neologisme, Sagarmatha, FIRM, FIRST, Lustrum, AbrahamdePinto, Borrel, LeffeBlond, TripelKarmeliet, BillyBelasting, Zakelijkelening, Schijnlening, Omzetbelasting

18

FEBRUARI 2021 FIRM


International

Foreword Dear reader, You have this second edition of the FIRM in your possession, which marks that we’re already halfway through this academic year. The same applies for our board year and slowly but certainly we are looking at the upcoming academic year. As written before, the first semester has come to an end and 2020 lies in our past now. Time has flown by this first half year, and unfortunately that’s not only because of positive things. Many students have spent a major part of their time in their room the last months, with just a handful of people to keep you company. We doubtless all imagined this year to be very different than how it turned out to go. Often your student time is referred to by ‘the best time of your life’, but nowadays it’s hard to experience it that way, due to all the limitations. For FIRST, the same applies: this year has a very different completion

than how we expected everything to go in the beginning. Meetings are practically impossible, catering sector and hospitality industry are shut down and it is irresponsible to travel with a group of students in these times. We have had to make some hard decisions and have had to switch gear very fast to make sure we made the best out of it. And that’s exactly something I want to point out: we make the best out of it. And I am incredibly proud of that. Up until now, we did everything we could to adjust activities so they could still take place and make great memories together. That’s thanks to our active members and their creativity, flexibility and effort. They all pushed themselves to lead everything in the right direction. And it’s thanks to my fellow board members which have all stayed super positive and think about solutions rather than problems. But it’s also thanks to our members, who

FIRM FEBRUARI 2021

still attend our activities, even if they take place differently than originally intended. FIRST excels in this. Our association doesn’t throw the towel, doesn’t just look at the limitations, but looks for opportunities. We can all be very proud of this. I want to appeal to you all to keep this up and to benefit from it. Put effort in our association. Attend our activities. Stay positive. Because that way, regardless of the setbacks, we make our student time the best time of our lives! A big thanks to the FIRM-committee for manufacturing a beautiful edition of the FIRM again and lots of fun reading our association magazine. Hope to see you soon,

Sanne Fresow President 2020-2021

19


International

Virtual EY Luxembourg Tour One of the yearly highlights for the international students of the International & European Tax Law program is the long-awaited trip to EY Luxembourg organized by FIRST Maastricht. However, this year our trip was slightly different. It did not take place as previous years due to COVID-19. On the 26th the event took place in an online environment with a group of FIRST members, consisting of more than 15 different nationalities. It was an incredible opportunity to get in touch with an amazing potential employer. However, I have to admit that it was a shame we could not meet the EY employees in person and see the impressive headquarters of EY Luxembourg in its beautiful city.

By Maxime Cassiers

T

his opportunity was aimed at getting to know EY Luxembourg office and experience daily work life of an EY employee. The virtual EY Luxembourg office tour started off with a welcome session and presentation of the office in which Per Ohlin, one of the Associate Partners of the firm, explained the structure and organization of the firm as well as the career opportunities they are offering students of Maastricht University (UM). He explained to us what EY Luxembourg stands for: building a better working world! Moreover, he told us about EY’s Global Strategy for 2020-2026: an adjusting strategy needed due to COVID-19 and the digitalization of the economy. Additionally, new challenges imposed by international tax development such as BEPS and the mandatory disclosure regime of DAC6 were briefly discussed. How20

ever, he shared our regrets that the students could not visit them in their office in person. After this introduction of EY in which they explained more about their Luxembourg office and the general activities performed by the employees, the first (online) session on International Tax and Transaction Tax Services (ITTS) took place. Margherita Hausbrandt and Gea Saarva, Senior Tax Advisor and Manager at EY, gave us the first technical workshop in which they introduced us to the ITTS practice. Moreover they, as being also Maastricht University graduates, explained to us how the working life at EY looks like through a short case study. They told us about the Global Mobility Program, through which EY is giving their employees the possibility of working abroad for a year in any of the countries in which the company has a branch. We learned that this is a great opportunity to enhance your knowledge and meet new people. FEBRUARI 2021 FIRM

The second session that the EY staff had prepared for us was given by Susana Romero and Jean-Bernard Dussert, Manager and Associate Partner at EY Luxembourg. They provided us with the ins and outs of Transfer Pricing (TP) by explaining to us what TP exactly entails and how it operates within the Luxembourg office on a daily basis. TP is a fastgrowing department consisting of 50 to 55 persons, including people from all around the world. It is important to bear in mind that transfer pricing rules and regulations around the world continue to grow in number and complexity. The day continued and we were already at our third session, dealing with Tax & Tech. Johan Kristensson, Manager working in the intersection between IT and Tax, explained us his daily working activities, consisting of the development of digital services for clients and the digitalization of the tax department of EY. Johan thoroughly


International

told us about what he is doing from a technological side in the tax department, introduced us to digitalization and data analytics, and what his team has done in the last 3 years around automation in the tax department. Last but not least, Olivier Lambert, who has worked in EY Luxembourg for 18 years and is currently acting as Indirect Tax Leader for the Financial Sector at EY Luxembourg, gave us a presentation on the topic of VAT. He gave us an overview of the different practices in the Indirect Tax group as well as a case study in which we had to determine the VAT treatment of various transactions. Moreover, in doing so, we were able to demonstrate our VAT knowledge we had already acquired. Artur Kasprzak, Assistant at the Indirect Tax Department and who was also in our shoes last year, was

also present at the workshop. Artur was happy to answer all our general and more specific questions regarding working at his department and living in Luxembourg. All the sessions gave us an in-depth view of EY Luxembourg, and everyone was very kind and open to answer all our questions. The day came to an end with possibly the most important part of the tour, the Alumni & HR session, in which Senior Recruiter Esther Niwemubyeyi provided us with the opportunity to speak to people working at EY, described to us what it means to live in Luxembourg, to be part of such a big family and the international opportunities that EY offers to its employees. After giving us very useful tips and tricks regarding the application procession, Esther stressed that we can always contact her or FIRM FEBRUARI 2021

the speakers, either by connecting to them on LinkedIn or directly through e-mail. Many thanks therefore! Unfortunately, this year there was no possibility to interact and to talk to the EY staff in person, neither to stroll around in the vibrant city of Luxembourg. Despite the online setting, all employees were very enthusiastic about the work as well as about the working environment. Overall, I think the virtual EY Luxembourg office visit has been a very enriching experience because it gave the IETL students an idea of the atmosphere in the office and to get a better idea of EY Luxembourg itself. Thank you EY for organizing this office visit despite the challenging circumstances we are currently facing!

21


International

European taxes on tech giants and multinationals still a while off Europe seeks to strengthen its budgetary resources with taxes on multinationals. But the European architecture is full of obstacles. In recent months, European heads of government and the European Parliament have reached a political agreement on a multi-annual European budget of EUR1,090 billion. On top of this, the EU can borrow EUR 750 billion on the financial markets to cushion the economic impact of the Covid-19 crisis and make the funds available to Member States in the form of loans.

By Prof. Luc De Broe (KU Leuven)

According to the Treaty on the EU, the European budget is financed entirely from “own resources”. The concept of the EU’s own resources is misleading. After all, more than 80% of it comes from a percentage of the gross domestic product (GDP) of the Member States and from the VAT collected by the Member States. These EU own resources are no longer sufficient to meet the EU’s ambitions and meet its commitments under the Covid-19 loans. The agreement therefore provides for new “own resources”: environmental taxes (such as a tax on nonrecyclable plastic and a carbon dioxide import tax), and new turnover and profit taxes, including a tax on digital services and on the profits of multinationals. The intention is clear: it is not the average EU citizen who pays for the cost of the EU Green Deal and the Covid-19 recovery plan, but rather non-European polluters, US tech giants, and multinationals operating in the European market. The agreement requires double unanimity. It must be approved unanimously by the European Council and then ratified by the parliaments of all the Member States. Because the agreement makes the payment of funds to the Member States conditional on respect for the rule of law, Hungary and Poland initially were opposed to it. But even after the EU took that hurdle, it is uncertain that 22

the proposed taxes will convert into “own resources” any time soon. It so happens that the EU cannot levy taxes in the current state of the EU treaties, so European taxes do not exist. If the EU wants to see taxes flow in as “own resources”, it must count on the Member States to be prepared to concede to it some of their taxes. Ideally, these should be national taxes harmonised within the EU - as is currently the case with VAT - and falling within a European competence, such as the environment or the internal market. Once again, such harmonisation requires the unilateral approval of all Member States. The tax on digital services referred to in the agreement does not necessarily include the harmonised 3% tax on the revenue of digitech giants in the draft European Directive of 2018 (the DST, digital services tax). The Commission remains in favour of the solution the OECD is working on at a global level. However, this solution will not be published until the summer of 2021. Under this OECD proposal, part of the profits of digital service providers (such as Facebook and Google) and of so-called “consumer facing businesses” (both online and traditional sales of goods) will be taxed in the country of the consumer, even if the business is not physically established there.

FEBRUARI 2021 FIRM


International

Prof. Luc De Broe (KU Leuven)

To me, such a tax does not seem to be a good candidate for the EU’s “own resources”. After all, the revenues are allocated to the country of the consumer, not under European harmonisation legislation but under a new rule of international treaty law. And why should the Member States be prepared to hand over this additional tax revenue to the EU at a time when they need it themselves to cover their own Covid-19 deficits? If the EU wants to make a harmonised DST an “own resource”, it will have to get all Member States to accept its 2018 proposal. Luxembourg (the European headquarters of Amazon), Ireland (Google) and Sweden (Spotify) oppose. The DSTs almost only affect US tech companies. Member States that have already introduced a DST independently of the EU proposal - such as France - have been subject to retaliation by the US in the form of levies on imports of their products into the US. It seems unlikely that the other Member States would want to enter into a trade war with the US because of a tax they would have to hand over to

the EU. What’s more, the revenues of a DST should not be overestimated. The original estimate of EUR 5 billion a year for the EU as a whole has recently been revised to EUR 1.3 billion: a drop in the ocean that is the EU budget. If it wants to make corporate income tax on multinationals an “own resource”, the EU must first harmonise it. Its proposal for a “Common Consolidated Corporate Tax Base” (CCCTB in jargon) dates back to 2011 and aims to redistribute the profits of large multinational groups to the Member States on the basis of a number of parameters. These work to the detriment of small non-industrialised Member States, so unanimous support for the proposal remains an illusion as long as it is not fundamentally re-examined. I can hear you say: we should switch to qualified majority voting for taxation in the EU. All very well, but that requires unanimity in all national parliaments and then in the European Council.

FIRM FEBRUARI 2021

23


Profile for FIRST Maastricht

FIRM 28.2  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded