FIRM 29.4

Page 1

FIRM Fiscaal studentenblad

Jaargang 29 • Nummer 4 • augustus 2022

FIRST Business Tour: 3 kantoorbezoeken Lustrumweek FIRST across the Globe: Denmark


Partners FIRST Maastricht 2021-2022 ABAB Accon AVM Allen & Overy Atlas Baker McKenzie Baker Tilly BDO Belastingdienst Crowe Foederer Deloitte Dirkzwager DLA Piper EY Govers Grant Thornton Hertoghs Advocaten HLB WVDB Houthoff Joanknecht Koenen & Co Loyens & Loeff Mazars Meijburg & Co NautaDutilh Pereira PwC Quantera Global RSM SRA Stibbe Taxand Taxperience Wesselman BDO Luxembourg Deloitte Luxembourg EY Luxembourg KPMG Luxembourg MMO Curaçao PwC Luxembourg

2

AUGUSTUS 2022 FIRM


FIRM Jaargang 29 • Nummer 4 • Augustus 2022

11

8 4 — Voorwoord bestuur 4 — Agenda 5 — Voorwoord FIRM-commissie 6 — FIRST Academy Sessie Meijburg

7 — FIRST Academy Sessie De Belastingdienst 8 — Lustrumweek

8

12 — FIRST Business Tour 12 — Recruitmentdinner 13 — Wissel ALV 13 — Eindejaarsactiviteit 24 — Puzzel International Section 14 — Foreword chairman FIRST Maastricht 15 — Column 22 — FIRST across the Globe

11 Colofon FIRM is het magazine van FIRST Maastricht, de fiscale studievereniging en verschijnt vier keer per jaar. Oplage 450 stuks

Redactie Sarah Macnack, Art Karakushi, Julian Markgraaf, Kevin van Abswoude en Matthijs Leenders Druk BladNL Meer service, minder kosten www.bladnl.nl

Lay-out BladNL Adresgegevens Postbus 64, 6200 AB Maastricht 043 – 388 35 88 firm@firstmaastricht.nl www.firstmaastricht.nl

FIRM AUGUSTUS 2022

Verspreiding Studenten en medewerkers van de FdR en de SBE van Maastricht University, fiscale reünisten en vaste relaties van FIRST Maastricht. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd en/of worden overgenomen zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de redactie.

3


Vereniging

Voorwoord bestuur Waarde lezer, Dit is het laatste voorwoord dat ik zal schrijven voor ons mooie verenigingsblad. Met andere woorden: het academisch jaar, en daarmee ons bestuursjaar, zit erop. Met dit voorwoord wil ik samen met jullie nog een laatste keer terugblikken op het afgelopen jaar. Na twee jaren van corona leek ons bestuursjaar rooskleurig te starten. Na een mooie zomervakantie waarin we lekker van het weer en de vrijheid konden genieten, stonden in september voor het eerst sinds tijden weer fysieke activiteiten op het programma. Dit jaar hebben we weer veel nieuwe eerstejaars- en internationale leden mogen verwelkomen. Samen met hen, en natuurlijk onze reeds bestaande leden, werd elke activiteit een feestje. Helaas kwam daar na een paar maanden abrupt een einde aan. Vele lockdowns gingen al voor, maar in december van 2021 werd er opnieuw een aangekondigd. Toch hielden we de moed erin en

proostten we samen op een volledig fysiek jaar tijdens onze online nieuwjaarsactiviteit. Dat proosten heeft gewerkt, het tweede halfjaar konden we elkaar opnieuw in de armen sluiten. Vanwege het doorschuiven van heel veel activiteiten, hebben we elkaar de afgelopen maanden niet hoeven missen. Bijna wekelijks wisten we de gezelligheid bij elkaar te vinden, tijdens de buitenlandse reis, de lustrumweek en onder andere de eindejaarsactiviteit. Wat ben ik trots dat dit alles plaats heeft kunnen vinden in één halfjaar. En wat ben ik trots op mijn bestuur, onze actieve leden, de mooie samenwerkingen met onze partners, en iedereen die het leuk vond om bij onze activiteiten gezellig mee te doen, die allen hebben bijgedragen aan het waarmaken hiervan. Voor de laatste keer wil ik namens mijn bestuur iedereen bedanken voor het afgelopen jaar. Voor jullie enthousiasme en inzet elke keer weer. Het was een bewogen jaar, maar

zeker eentje om nooit te vergeten. Ik heb mooie herinneringen aan ons bestuursjaar, waar ik nog lange tijd met een glimlach op terug zal kijken. Ook voor de laatste keer wil ik grote dank uitspreken naar mijn bestuursgenoten: Ies, Lot en Lies, zonder jullie was het afgelopen jaar niet hetzelfde geweest! Pip, Yael, Esmée en Domenic: heel veel succes en plezier gewenst het komende jaar! Maak er iets moois van! Als allerlaatste nogmaals heel veel leesplezier met de wederom mooie FIRM, en een hele fijne zomervakantie gewenst. Het was een eer en waar genoegen!

Juliette Couperus Voorzitter 2021-2022

Agenda

4

8 september

23 september

3 oktober

Meeting Maastricht

LOF congres

Recruitment diner

13 september

27 september

1 november

ALV en maandelijkse borrel

Bachelor Activiteit

Master activiteit

20 september

4 oktober

Actieve leden activiteit

Nieuwe leden activiteit en maandelijkse borrel

AUGUSTUS 2022 FIRM


Van links naar rechts: Sarah Macnack, Julian Markgraaf, Matthijs Leenders, Kevin van Abswoude, Art Karakushi

Voorwoord FIRM-commissie Waarde lezer, Het is alweer zover. De 4e en laatste editie van de FIRM ligt op de mat. Dit betekent natuurlijk ook dat, voor (bijna) iedereen, de zomervakantie eindelijk is aangebroken. Het was een jaar dat onzeker begon, omdat de schaduw van corona nog over ons heen ging. De vraag was of we weer richting digitaal onderwijs gingen, of dat we gewoon weer in de schoolbanken mochten klimmen. Uiteindelijk bleek het laatste gelukkig het geval te zijn. Waar de colleges in het begin nog digitaal vormgegeven zijn hebben we uiteindelijk het hele jaar fysiek onze tutorials bij mogen wonen. Ik denk dat dat voor de meeste studenten een opluchting was. Verder is het natuurlijk ook een opluchting dat we weer lekker kunnen gaan en staan waar we willen. We hebben de afgelopen maanden allemaal drukke agenda’s gehad, vol met sociale gelegenheden die de laatste twee jaren bijzonder moeilijk te plannen waren. En ook nu gaat hopelijk iedereen een mooie zomer tegenmoet, vol met mooie reizen en festivals. Dit is iedereen van harte gegund! Nu we alweer aankomen bij de laatste editie van de FIRM gaan we terugblikken op al het leuks dat de

afgelopen maanden voorbij gekomen is. Hierin staat het geslaagde lustrum, dat ook het thema is van deze FIRMeditie, natuurlijk centraal. Het thema spreekt voor zich, en ik hoop dat iedereen in deze editie alle activiteiten van de lustrumweek even opnieuw mag beleven, of voor degene die niet deel hebben genomen, kennis mogen nemen van hetgeen ze gemist hebben. Zoals gewoonlijk trappen we af met het voorwoord van onze voorzitter-af Juliette, gevolgd door het voorwoord van de FIRM-commissie. Hierna volgen de verslagen van de laatste twee academy-sessies van het jaar, bij Meijburg in Eindhoven en de Belastingdienst in Heerlen. Hierna nemen we ruim de tijd om alle lustrumactiviteit nog eens na te bespreken. Hierbij hebben de deelnemers een stukje ingezonden om ons te voorzien van een ooggetuigenverslag. Daarna is het tijd voor de Business tour, waarin een aantal FIRST-leden op bezoek gingen bij advieskantoren aan de andere kant van het land. Dit alles wordt gevolgd door een uitje in Maastricht zelf, namelijk het recruitment dinner. Wederom hebben de leden van de Carriere-commissie hun best gedaan om FIRST-leden kennis te laten maken met potentiële werkgevers. FIRM AUGUSTUS 2022

Ook de Wissel-ALV wordt beschreven in deze editie. Hierbij wil ik ook van de gelegenheid gebruik maken om het bestuur Couperus hartelijk te bedanken en het Bestuur Hendriks een succesvol jaar toe te wensen. Ten slotte is er nog ruimte voor de eindejaarsactiviteit voordat we overgaan tot het internationale gedeelte. Het internationale gedeelte vangt zoals gewoonlijk aan met het voorwoord van Juliette. Hierna krijgen we een verslag uit het buitenland, verzorgd door Dewald Claassen. Tot slot is volgt nog een column en op de achterzijde treft u de puzzel aan. Tot slot wil ik mijn medecommissieleden bedanken voor de prettige en intensieve samenwerking het afgelopen jaar en de nieuwe FIRM-commissie veel succes wensen in het komende academische jaar! Ook het FIRST-bestuur krijgt van ons een pluim, omdat zij ons geholpen hebben om alle edities tot een succes te maken. Verder rest mij niets dan alle lezers een uiterst prettige zomervakantie te wensen! Namens de FIRM-commissie,

Matthijs Leenders Hoofdredacteur FIRM-commissie 2021-2022

5


Verslag

FIRST Academy Sessie Meijburg Door:

Woensdag 20 april vond de vijfde Academy sessie plaats van de FIRST Academy. Deze fiscale sessie was in samenwerking met Meijburg en bevond zich in kantoor Eindhoven. Het programma startte om 15:00, waarbij het onderwerp ‘vennootschapsbelasting’ centraal stond. Twee gespecialiseerde medewerkers hadden samen één grote casus opgesteld dat verschillende vraagstukken bevatte. Anders dan in andere sessies werden we niet in kleinere groepjes verdeeld maar losten we de casus op als één grote groep. Het prettige hieraan was dat we meer directe begeleiding kregen om tot een goede conclusie te komen. Iedereen kon zijn steentje bijdragen en dit werd ook erg gestimuleerd door de medewerkers. Bij het beantwoorden van de casus vertelden ze ook eigen ervaringen, waardoor je meteen een beter beeld kreeg hoe het er in het praktijk aan toe ging. Na het afronden van de casus kregen we twee korte video’s te zien over de ’24 M-Game’ en de ‘Meijburg Sail Challenge’. De 24 M-Game is een nieuwer 6

event, waarbij je twee dagen aan een uitdagende casus werkt voor een belangrijke internationale cliënt inclusief een hotelovernachting. Bij de Meijburg Sail Challenge ga je samen met andere fiscale studenten deelnemen aan zeilraces met een feestelijke avond als afsluiting. Na het bespreken van de casus vond er een borrel plaats met meerdere werknemers van Meijburg. Hierbij was er een mooie bar aanwezig en werden er lekkere hapjes rondgebracht. Er hing een gezellige sfeer en het was erg leuk om verschillende gesprekken aan te gaan met meerdere werknemers. Het was een geslaagde dag en hiervoor willen wij ook iedereen van Meijburg bedanken!

AUGUSTUS 2022 FIRM


Verslag

FIRST Academy Sessie De Belastingdienst Door:

De laatste FIRST Academy sessie vond plaats op woensdag 18 mei bij de Belastingdienst in Heerlen. Dit was een redelijk bijzondere sessie voor mij om twee redenen: het was de eerste sessie die in de ochtend plaatsvond en het was de eerste sessie die bij een overheidsinstantie plaatsvond. Tijdens de Academy sessie stond de onderwerpen dividendbelasting en omzetbelasting centraal. De sessie begon met een korte introductieronde van de medewerkers van de belastingdienst die de sessie verzorgden en vervolgens een introductieronde van de studenten. De focus bij de introductieronde van de medewerkers van de belastingdienst

lag met name op een goede indruk van de belastingdienst in zijn geheel te geven en een grondige beschrijving te geven wat precies het departement waar wij aanwezig waren zich mee bezig hield. We waren namelijk in het Kenniscentrum Buitenland en bij dit departement ligt de focus met name op, de naam zegt het al, buitenlandse belastingplichtige. De afdeling is in die zin heel breed omdat zo goed als elk type belastingwet wel een buitenlands element kent en deze afdeling zich dus met elke belastingwet bezighoudt in plaats van te focussen op een specifieke belasting. De eerste casus die we voorgelegd kregen ging over de fiscale beleggingsinstelling en FIRM AUGUSTUS 2022

de toepassing van de inhoudingsvrijstelling in de dividendbelasting. De casus was heel leerzaam met name omdat de onderwerpen die aan bod kwamen zo goed als niet aan bod komen tijdens het onderwijs. De tweede casus ging over de omzetbelasting in buitenlandse situaties. Deze casus was iets makkelijker omdat de onderwerpen die aan bod kwamen wel bekend voorkwamen. In zijn geheel was de dag bij de belastingdienst heel leerzaam en interessant. Het was goed om een keertje de andere kant van het blad te zien.

7


Lustrumweek

Lustrumweek

Activiteit Maandag Door: Ilayda Alkan

Mid-mei vierde FIRST haar 30e verjaardag, of terwijl haar 6e lustrum. Het feest was helaas met een jaar uitgesteld omwille van de corona crisis, maar kon dit jaar perfect doorgaan! De lustrum van FIRST werd gevierd met de lustrumweek. Hierbij organiseerde de lustrum commissie een hele week vol leuke activiteiten

voor alle leden die FIRST rijk is. In samenwerking met de PR-commissie zetten ze de week in met een zeer succesvol open feest. Het feest had als thema gemaskerd feest, waarbij de leden een introducé mochten meenemen. Zo konden de introducés mede kennismaken met de gezelligheid die FIRST te bieden heeft.

De avond werd goed verzorgd met lekkere hapjes, drankjes en shotjes. Ook werd er een DJ geregeld, en niet te vergeten; de fotobooth. Hiermee konden de mensen foto’s maken en meteen afdrukken, om de leuke momenten vast te leggen en er herinneringen van te maken.

Lustrumweek

Activiteit Dinsdag Door: Mieke Schrijnemakers

Op de dinsdag van de lustrum week werden we geappt dat de bekendmaking van de verrassingsactiviteit van de dag: een rondvaart met twee sloepen over de Maas. We verzamelden met al onze medestudenten om 16:00 bij de bushalte Mosae Forum om vanuit daar onder bij de Maas in te stappen op de boten. De zon scheen en het weer was perfect om het water op te gaan. De muziek ging aan en onder genot van lekkere hapjes en drankjes voeren we de Maas op en neer; aan gezelligheid geen gebrek! We maakten een rondvaart van circa 2 uur. Na het varen liepen we

8

gezamenlijk naar het StayOkay Hostel wat gelegen is aan de Maas, om met een prachtig uitzicht te genieten van een heerlijke barbecue! Heel veel dank aan de sponsoren van FIRST waardoor dit allemaal mogelijk kan zijn!

AUGUSTUS 2022 FIRM


Lustrumweek

Lustrumweek

Activity Wednesday By: Fotis Kokkinis

Early in the afternoon we gathered close to Saint Peter’s for the laser tag activity. It was a very sunny day, which made the whole activity a lot more fun for everyone, since we could enjoy the nature. We were divided into teams by the organizers, mixed with Dutch and international students, in order to play a few rounds of laser tag. This way we met new people from the FIRST association that we didn’t know before, which was a lot of fun. It was one of the first times where internationals and Dutch students got to interact with each other and that was quite interesting, since we got to hang out both with friends but also new people. The laser tag game outdoors was a pleasant surprise and we had enough time to properly enjoy the game and the sun. All teams got to play with each other, and the game ended with a round of everyone playing against each other, which got quite messy (in a good way).

By the end everyone was exhausted and we returned to the city for a nice dinner at an Italian restaurant in the city center, offered by the people of FIRST association. In the evening we got an impromptu invitation by the FIRST Committee to the cantus event. In the beginning we were a bit hesitant as we didn’t know what to expect. However, we made the right choice and joined the event in a café outside the city. There we played the game after we were explained the rules and we sang songs both in Dutch and in English. Personally I had never tried singing in Dutch, fortunately no one could hear me over the rest of the people singing. For those of us who couldn’t follow the rules, we got to experience some quite interesting drinks. The Dutch can be quite creative. I don’t think I will forget that day soon, but especially taste of beer with tabasco and corn flakes.

FIRM AUGUSTUS 2022

9


Lustrumweek

Lustrumweek

Activiteit Donderdag Door: Esmée de Jong

Tijdens de lustrumweek stond er elke dag een leuke en afwisselende activiteit op het programma. Zo was er donderdag 12 mei een wijnproeverij bij de Apostelhoeve geregeld. Er vond eerst een rondleiding plaats. De gids vertelde ons hoe de druiven groeien, en hoe de druiven met een enorm machine “geplukt” worden. We hebben gespeculeerd hoe duur deze machine misschien wel zou zijn. Daarna hebben we gekeken bij een machine die de takjes van de druiven verwijderde en ze selecteerde. Vervolgens hebben wij een kijkje genomen in de wijnkelder.

10

Tenslotte mochten wij ook drie wijnen proeven, onder het genot van een hapje. Het was een zeer geslaagde activiteit! Vervolgens zijn we terug naar het centrum gegaan, waar we heerlijk gedineerd hebben bij ‘t Kläöske aan het Onze Lieve Vrouweplein. Het diner bestond uit een driegangenmenu. Het was een gezellige namiddag en avond. Kortom, het was zeker weer een geslaagde dag in de lustrumweek!

AUGUSTUS 2022 FIRM


Lustrumweek

Lustrumweek

Activiteit Vrijdag Door: Sander Beek

Onze studievereniging FIRST heeft het lustrumgala georganiseerd ter ere van haar zesde lustrum en 30e verjaardag in 2021. Elke dag van de lustrumweek, die plaatsvond van 9 mei tot en met 13 mei, werd minimaal één activiteit voor de leden georganiseerd. Op vrijdag 13 mei 2022 vond ter afsluiting van het zesde lustrum het gala plaats. Rond 19:00 werden de leden verwelkomt met een glaasje champagne op de buitenplaats van Kasteel Erenstein te Kerkrade. Ter

achtergrondinformatie en beeldschetsing is het kasteel gebouwd in de eerste helft van de veertiende eeuw en gedeeltelijk gerestaureerd rond de twintigste eeuw. Het televisieprogramma ‘De Verraders’ van RTL is tevens opgenomen in Kasteel Erenstein. Mijns inziens was de vestiging dus ook uitermate geschikt voor een gala. Na de verwelkoming was het tijd voor het driegangendiner. Het diner bestond voor mij uit een voorgerecht carpaccio van rund, een hoofdgerecht van parelhoenfilet met

truffelsaus en als dessert een tiramisu taartje. Tot slot werd de dag afgesloten met een feest, waarbij enkele nummers werden gespeeld door een saxofonist. Op het feest bestond de mogelijkheid om de dag te evalueren, te socializen en natuurlijk te dansen en te feesten. De lustrumweek was een geweldige week met elke dag leuke activiteiten met als hoogtepunt een super geslaagd gala waarbij de gehele week in de puntjes was geregeld.

Lustrumweek

Activiteit Zaterdag Door: Naard Janssen

Wat doe je de dag na het majestueuze FIRST Lustrum gala? Doordrinken natuurlijk. Deze risicoloze activiteit na een feestweek was de perfecte afsluiter van het 6e Lustrum. Op een warme 14 mei 2022, waarop ook het songfestival plaatsvond, werden de alumni leden vriendelijk ontvangen door de medewerkers van de Stadsbrouwerij in Maastricht. Na een korte nabespreking van de avond ervoor was het tijd om de katertjes weer naar de achtergrond te verwijzen. Onder het genot van

een drankje kregen wij een korte rondleiding door de brouwerij, waarbij natuurlijk ook het achtergrondverhaal van de brouwerij niet mocht ontbreken. Eenmaal bekend met het brouwproces en de geschiedenis werd het tijd om de vruchten van de arbeid ook te proeven. En dat lukte aardig. Vergezeld van een drankje en de nodige gezelligheid hebben de alumni leden de kans gehad om bij te kletsen na een lange corona afwezigheid. Leuk om alle oude gezichten weer eens gezien te hebben.

FIRM AUGUSTUS 2022

11


Verslag

FIRST Business Tour

Pereira - Loyens & Loeff - Mazars Door: Usanth Sivamoorthy

Op woensdag 20 april en donderdag 21 april was het tijd voor de FIRST Business Tour. Deze kon dit jaar weer fysiek plaatsvinden. Er stonden 3 kantoorbezoeken op het programma: Pereira (Den Haag), Loyens & Loeff (Rotterdam) en Mazars (Den Haag). Woensdagochtend vetrokken wij met een groep van 20 studenten richting Rotterdam. Als eerste stond het kantoorbezoek bij Pereira op het programma. Na een gezellige lunch met de medewerkers begon de sessie. Deze ging niet over een fiscale casus, maar stond in het teken van het begrijpen van verschillende persoonlijkheden. Dit speelt indirect een belangrijke rol in de werkzaamheden van de fiscalist, want vaak werk je in teamverband aan verschillende projecten. Ik vond het een leuke sessie, omdat het onderwerp soft-skills niet vaak aan de orde komt bij kantoorbezoeken. Na het bezoek bij Pereira zijn we gaan dineren in Den Haag. Donderdagochtend was het tijd voor het tweede kantoorbezoek van de Business Tour: Loyens & Loeff in

Rotterdam. Het eerste wat mij opviel bij het kantoor was de omvangrijke bibliotheek. Loyens & Loeff gaf ons een introductie van het kantoor en daarna werd er een fiscale quiz georganiseerd. Vervolgens gingen wij met de trein richting Den Haag voor het laatste kantoorbezoek van de Business Tour. In Den Haag hebben wij veel van de stad kunnen zijn. We hebben het binnenhof, het vredespaleis en verschillende ambassades gezien. Het kantoor van Mazars in Den Haag is gevestigd in een monumentaal pand. Het pand was volledig voorzien van schilderijen uit de 17e en 18e eeuw. Bij de sessie van Mazars hebben we 30 seconds gespeeld (over fiscale onderwerpen) en konden we vragen stellen aan medewerkers over het werken bij Mazars. De sessie werd afgesloten met een borrel in het centrum van Den Haag. Naar mijn mening was de Business Tour een geslaagd evenement waarbij ik zowel de deelnemende kantoren als mijn medestudenten beter heb leren kennen.

Recruimentdinner Door: Joris Lijzenga

Afgelopen 19 mei heeft alweer het tweede recruitmentdiner van dit academische jaar plaatsgevonden. Dit keer vond het viergangen diner plaats bij RestoClub Normandy te Maastricht. Na een heerlijk glas cava bij binnenkomst in het mooie (en vrij nieuwe) restaurant, was het tijd om kennis te maken met de medewerkers van de deelnemende kantoren: BDO, Dirkzwager en Joanknecht. In het restaurant was voor ieder kantoor een aparte lange tafel ingericht. De Commissie had een tafelindeling gemaakt voor het diner, 12

rekening houdend met de voorkeuren die de kantoren aan de hand van de cv’s van de studenten hadden doorgegeven. Na de tweede gang vond er een wisseling van tafel plaats waardoor zowel de studenten als de medewerkers de kans hadden om ook met andere aanwezigen kennis te maken. De tafelindeling en menukeuzes stonden op de naamkaartjes vermeld zodat iedereen zijn/haar doorgegeven keuze bij de hand had. Na de vierde gang kwam het diner ten einde en was het tijd voor de borrel. Dit werd niet door iedereen AUGUSTUS 2022 FIRM

al te laat gemaakt aangezien een deel van de Commissie en het Bestuur de volgende ochtend om 05:15 uur de bus moesten hebben naar Lelystad voor de Meijburg Sail Challange. We kijken terug op een geslaagd en heerlijk recruitmentdiner. Het was weer een kans om op een hele positieve manier kennis te mogen maken met verschillende kantoren, vooral omdat het zo informeel en laagdrempelig was. Houd de planning voor volgend jaar dus vooral in de gaten en meld ja aan voor de volgende editie!


Vereniging

Wissel ALV Door: Sarah Macnack

O

p 21 juni 2022 vond de 76e Algemene ledenvergadering plaats. In deze vergadering stond de bestuurswissel centraal: decharge van het bestuur Couperus 2021-2022 en installatie van het bestuur Hendriks 2022-2023. Als actief lid van FIRST vond ik het belangrijk om bij de bestuurswissel aanwezig te zijn. Wat is er besproken? Ten eerste goed nieuws door het bestuur Couperus over de succesvolle verwezenlijking van hun voorgenomen doelen en beleidsplannen. Als ik terug kijk op het afgelopen jaar is in de woorden van Juliette dankzij de inzet van het bestuur en de commissies een aantal (nieuwe) activiteiten georganiseerd. Het beste daarvan is dat het niet online moest. Als voorbeeld zijn Lustrum en de leuke reisjes naar Jordanië en Curaçao momenten die nooit zullen worden vergeten. Een filmpje die door Lisanne is afgespeeld heeft dit duidelijk weergegeven. Door goede overzicht van de financiële zaken door Lotte kon het bestuur en de commissies zonder problemen dit alles mogelijk maken. Meer bijzonder was het moment vóór decharge van het bestuur Couperus 2021-2022, de

laatste woorden door Juliette in de hoedanigheid van voorzitter aan haar medebestuursleden. Ik vond het persoonlijk een heel speciaal en emotioneel moment. Het is ontzettend mooi om te horen hoe door het bestuurschap geweldige vriendschappen sterker zijn geworden of zijn ontstaan. Na decharge van het bestuur Couperus vond de installatie van het bestuur Hendriks bij hamerslag plaats. Een leuke kennismaking met Pip Hendriks, Esmée de Jong, Yael Canisius en Domenic de Wolff was het. De plannen en aanpak voor het komend jaar werd door onze nieuwe voorzitter Pip Hendriks gepresenteerd. Na beantwoording van enkele vragen kwam de ALV tot een einde. Vervolgens mochten we met z’n allen naar de Maltezer voor lekkere bier en wijn. Hartstikke dank aan het bestuur Couperus voor jullie inzet het afgelopen jaar en een succesvolle jaar toegewenst aan het bestuur Hendriks!

Eindejaarsactiviteit Door: Ning Chen

Op vrijdag 24 juni vond dan de eindejaarsactiviteit van FIRST plaats. In eerste instantie stond een dagje golven op de planning, maar vanwege de slechte weersomstandigheden kon dit helaas niet meer doorgaan. Gelukkig hadden de commissie en het bestuur nog een alternatieve activiteit kunnen regelen, namelijk het spel ‘Prison Island’ bij Olround Bowling & Prison Escape te Maastricht. Met een groep van ongeveer 35 man hebben we ons in kleinere groepjes twee uur zowel fysiek als mentaal moeten inspannen. Er waren verschillende kamers aanwezig met ieder een eigen ‘mini game’. Elke kamer had een uniek

spel, waarbij je een maximaal aantal punten kon behalen. Een van de spellen was bijvoorbeeld dat je een parcours moest afleggen, waarbij je de grond niet mocht aanraken. Als dit wel gebeurde, dan moest je weer opnieuw beginnen. Toen de twee uur waren verstreken, gingen we door naar het Italiaanse restaurant Napoli om daar lekker een hapje te eten. Als afsluiting van de dag gingen we met de groep door naar het café De Zwaan om vervolgens samen te borrelen. Al en al was het een super gezellige dag en een mooie afsluiter voor alle FIRST-leden!

FIRM AUGUSTUS 2022

13


International

Preface chairman Dear members, This is already the last preface that I will write for our beautiful FIRM. In other words: the academic year has come to an end, and so has our year as the board of FIRST Maastricht. With this preface, I would like to have one last look at the past year. After two years of corona, this year was starting off bright. After the summer holiday, when we were enjoying the weather and our freedom, we had our first physical activities planned in September. This year again, we were welcoming a lot of first year and international members. Together with them, and of course our existing members, every activity turned into a party. Unfortunately, this all ended abruptly a few months later. Many lockdowns already preceded, when another one was announced in December of 2021. However, we kept the courage and made a toast together on a fully physical year during our new year’s activity. That toast worked wonders. The second half year was fully packed

14

with physical activities. We did not have to miss each other for too long in between. Highlight of this period was of course our sixth lustrum, where many of you were present to celebrate the 30th birthday of FIRST with us. Besides that, there were many more activities organized. I am proud that all of this fit into just one half year. And I am proud of my board, our active members, the great sponsorships with our partners, and everyone who was happy to join during the activities. All of you have contributed in making all of this come true. On last time, on behalf of my board, I would like to thank each and every one of you for the past year. For your enthusiasm and commitment over and over again. It was an eventful year, definitely one to never forget. I have made amazing memories during this year, and I will be looking back at it with a smile for a long time to come. Also, for the last time a big thank you to my board members: Ies, Lot en Lies, it would not have been the same without you!

AUGUSTUS 2022 FIRM

Pip, Yael, Esmée en Domenic: we wish you a lot of good luck and plenty of fun the upcoming year! Make it a good one! At last, have fun reading this, yet again, amazing FIRM, and a happy summer holiday to all of you. It was an honor and true pleasure.

Juliette Couperus President 2021-2022


Column

Dutch and Finnish responses to EU funding instruments in the aftermath of COVID-19. Is innovation in the spotlight of the Dutch fiscal crisis recovery? Esperanza Buitrago, Marianne Malmgrén and René Offermanns1 The COVID-19 pandemic is an unprecedented phenomenon with wide-ranging effects in human lives and the global and local economy. Member countries of the European Union were heavily impacted with reduction of economic growth and increase of inflation as a result of persistent labour market disruptions, production and supply chain bottlenecks shipping and transport constraints, amongst others. In the Netherlands the number of bankruptcies during the COVID-19 lockdowns was little due to financial support from the government and the unemployment rate remained one of the lowest in Europe. However, in the aftermath of COVID-19 the economic situation has significantly changed. The number of bankruptcies is rising as a result of which it is expected a rise in unemployment and a loss of tax revenue of approx. EUR 6 billion. Therefore, viable enterprises and self-employed may request a repayment scheme for the existing tax debts from October 2022 to October 2027 (maybe enlarged to 2029). In addition, The Netherlands has to close a budget gap of EUR 15 billion, amongst others due to the required energy transition, expenses resulting from the Ukraine war and a Supreme Court decision which obliges the Netherlands to compensate money savers as their taxation was held unfair. As a response, the government treats to higher the corporate income tax and, to restrict the application of the 30% rule on knowledge migrants to expats who do not earn a salary exceeding EUR 216,000. In Finland the economic consequences e.g., displayed in the number of bankruptcies has not been a major one in 2021. In a yearly comparison the number of bankruptcies has been in 2021 a bit less than in

1

2019 but bigger than in 2020. The economic impact of COVID-19 has been biggest for transportation, accommodation, and catering services. In addition, artistic and recreational services had a severe hit. However, investments made by businesses increased in the second quarter of 2021.2 In the following lines we explore whether in the current state of affairs and with such regrettable situation, innovation is in the spotlight of the fiscal recovery. We look into the alternatives available for EU Member countries considering the main targets of funds made available by the EU through the so called SURE and RRF instruments and, the plans proposed by every country. We follow closely the importance granted to Innovation in such packages, considering its role in overcoming the pandemic but also the importance for economic sustainability of knowledgebased societies such as the European one. Our departure point is that innovation is not a goal per se in any of these instruments, at least not from an EU perspective. At the EU, Horizon Europe is the funding programme that awards grants for research and innovation. Countries however may include Research, Development and Innovation (R&D&I) in their own plans while applying to the instruments. We are interested in establishing whether innovation plays a role in the plans submitted for SURE and RRF, the way tax systems react to such EU funding and how the subsidies received by taxpayers are taxed, the connection of the plans expressed by countries to current tax measures or expected changes, with particular emphasis on innovation policy, comparing the Dutch, and Finnish approaches for that purpose.

The paper forms part of a bigger research project conducted by the authors. Dr. Esperanza Buitrago is researcher at the Maastricht Centre for Taxation of Maastricht University. Dr. René Offermanns is principal researcher at the International Bureau of Fiscal Documentation in the Netherlands and Dr. Marianne Malmgrén is Founding Partner at Tax Services MSK Oy and Docent of International Tax Law at University of Eastern Finland.

2

See Talouden tilannekuva (Economic overview) published on Dec. 17th, 2021 by Statistics Finland https://www.tilastokeskus.fi/ajk/ koronavirus/koronavirus-ajankohtaista-tilastotietoa/miten-vaikutukset-nakyvat-tilastoissa/talouden-tilannekuva. FIRM AUGUSTUS 2022

15


Column 1. Covid 19, sustainability and funding alternatives In the aftermath of the corona crisis, financial and tax policy became fundamental for the sustainability of the countries and of the European Union (EU). Facing one of the major crises ever before the conflict between Ukraine and Russia, the European Commission made available a number of instruments and measures to mitigate the Coronavirus pandemic such as the temporary Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE), the Recovery and Resilience Facility (RRF) and the State Aid Temporary Framework, amongst other. Whilst the first one supports short-time work schemes and similar measures, to help Member States (MS) protect jobs and thus employees and self-employed against the risk of unemployment and loss of income, the second one aims to mitigate the economic and social impact of the coronavirus pandemic and make European economies and societies more sustainable, resilient and better prepared for the challenges and opportunities of the green and digital transitions. The third measure enables MSs to use the full flexibility foreseen under State aid rules to support the economy in the context of the coronavirus outbreak. The negative effects of the pandemic on all EU MS do not necessarily imply a uniform reaction to the EU instruments above mentioned. It varies from country to country, conditioned to the economic, social, and political situation in each one and to the attractiveness of the EU sources offered with every package. Out of EU MSs 19 have applied to SURE and received disbursements ranging from 230 million to 27.438 billion. Whilst Italy and Spain have applied to SURE and received each 27.438 billion and 21.324 billion

3

respectively, according to information publicly available, SURE is unattractive for Finland, since the country has been able to borrow on favourable terms from the markets without the need to bear the borrowing costs, fees and expenses incurred by the European Commission3. Finland has not had any plans to apply to SURE. The Netherlands has not claimed any SURE Funding either.4 A reason may be that the Netherlands pays only a very small amount of interest on its borrowings.5 The situation with the RRF is different. South European countries have applied for substantial funding. For instance, Spain will be supported by €69.5 billion in grants6. Italy will be supported by €68.9 billion in grants and €122.6 billion in loans and such amounts will help to implement their plans, consisting of 112 investments and 102 reforms in Spain and 132 investments and 58 reforms in Italy. Finland received €271 million under the RRF as part of the unprecedented EU response to emerging stronger from the COVID-19 crisis, fostering the green and digital transitions, and strengthening resilience and cohesion in EU societies7. The Netherlands has not requested support from SURE but on 8 July 2022, finally, presented a plan to the European Commission for recovery and resilience targeting a RRF disbursement either as grants or loans8. The main reason for the late submission was the lack of a government during a good part of the pandemic, with a demissionary prime minister and a slow move to negotiate the package in the Parliament, where the Government does not have a majority. . Provisional ideas were published by the end of March 2022 and after a discussion in parliament a final plan was submitted on 8 July 2022.

https://valtioneuvosto.fi/en/-//10623/finland-not-applying-for-eu-sure-loan. Also, in documents drafted by the Finnish Government and discussed at the Finnish Parliament it is mentioned that Finland has specific employment legislation allowing to lay off employees temporarily in case of employer’s economic distress. In addition, the possibilities to obtain unemployment payment during temporary lay off of employees has been eased up during COVID-19. See the Finnish Government Document related to SURE and sent to the Finnish Parliament E 27/2020 at https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Liiteasiakirja/Documents/EDK-2020-AK-295619.pdf.

4

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/fundingmechanisms-and-facilities/sure_en#:~:text=The%20temporary%20Support%20to%20mitigate,coronavirus%20outbreak%20on%20 their%20territory.

5

https://fd.nl/financiele-markten/1430309/nederlandse-overheid-betaalt-weer-rente-op-populaire-staatsobligatie-lhe2caP0tOoa.

6

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/spains-recovery-and-

7

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/finlands-recovery-and-

resilience-plan_en. resilience-plan_en. 8

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility/recovery-andresilience-plan-netherlands_en

16

AUGUSTUS 2022 FIRM


Column 2. Tax regime applicable to the EU funds once received by taxpayers SURE works as a back to back loan from the EU to the applying MS. To finance the SURE instrument, the Commission has been issuing social bonds. To finance Next Generation EU, the European Commission, on behalf of the EU, will borrow from the capital markets. To benefit from the support of the RRF Facility, Member States submit their recovery and resilience plans to the European Commission. Each plan sets out the reforms and investments to be implemented by end-2026 and the MS can receive financing up to a previously agreed allocation. Loans and grants are available in the RRF. The Finnish plan is known and the first disbursement was made in January 2022. The Netherlands presented its plan to the European Commission only by 8 July 2022 and is still awaiting approval by the European Commission. Once the countries receive the amounts disbursed those are passed into the economic flow mainly via subsidies. Tenders and grants are also an option. The tax treatment of such funds received by taxpayers is not the competence of the EU but of its MS. In the Netherlands, subsidies could be tax-exempt unless the regulation to be released provides something else. Currently, subsidies are tax-exempt for corporate income tax purposes for associations and foundations. For public and private companies an exemption applies currently for certain activities such as health care and pension funds. If not tax-exempt subsidies are taxed at the rate of 25.8% (15% for SMEs). For innovation currently, a 9% rate applies under the innovation box. In Finland, no specific exemption or regime applies to subsidies and therefore these are taxed in the hands of the taxpayer. However, in case the receiver of the subsidy is tax-exempt, e.g. a subsidy obtained by a non-profit organisation may be tax-exempt according to domestic legislation. In general, subsidies paid to businesses are taxable corporate income. If the benefit is used e.g., for acquiring machines and equipment the part-funded with a subsidy is not calculated to the depreciation base resulting in indirect taxation of the subsidy. In Finland, there has already been an increase emphasising the direct subsidies to the business sector in order to promote RDI activities. In reviewing the EU Recovery Package this is logical since the idea is to spend the EU funding by supporting e.g.,

businesses financially. The only way to distribute EU funds is direct subsidies or other direct funding and once in the hands of a corporate taxpayer, those are taxed at a rate of 20 per cent. Some tax measures have been suggested by the Parliamentary RDI Working Group and also in the General Government’s Fiscal Plan for 2023-2026. These suggestions are presently on a high level, and it looks as if the aim is to continue with existing extra deductions related to R & D expenses. All in all, specific tax incentives related to business income taxation are quite limited as tradition and are related to the ideology of a broad tax base allowing for relatively low nominal corporate tax rates. This policy seems to remain also in the future.

3. SURE, Mitigation of unemployment risks, innovation, and taxation SURE is a temporary instrument of “Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency”. It is designed to provide temporary financial assistance for EU Member States facing substantial costs in combating the negative economic and social consequences of the COVID-19 pandemic. The financial support is given as loans which the EU grants to MS on favourable terms. The European Commission had disbursed about €91.8 billion to a number of MS in back-to-back loans for financial support, available for MS that need to mobilise significant financial means to fight the negative economic and social consequences of the coronavirus outbreak on their territory. The Netherlands faced a slight increase of the unemployment rate during the pandemic9, as well as a decline of the Dutch business confidence10. This was particularly the case in 2020 and part of 2021 when many businesses were forced to close doors due to the lockdowns, and some went bankrupt.11 Whilst the economy is catching up with levels prior to the pandemic, new budgetary constraints emerged as a consequence of the obligations to compensate amounts, amongst others, due to a Court decision on the taxation of investment income, already booked revenue from an EU Minimum Tax which at the end was not adopted, inflation compensation and an increase of old-age pensions. In order to solve the budgetary gap, the current ideas are to increase the Corporate Income Tax by applying the top rate of 25.8% already from EUR 200,000, while currently, a 15% rate applies for profits up to EUR 395,000 as well as the Income Tax for substantial shareholdings and, to restrict the 30%

9

https://www.cbs.nl/en-gb/dossier/coronavirus-crisis-cbs-figures/covid-19-impact-on-labour-and-income.

10

https://www.cbs.nl/en-gb/news/2022/07/business-confidence-down-at-the-beginning-of-2022.

11

https://covid-19.iza.org/crisis-monitor/netherlands/ and https://newsroom.iza.org/en/archive/opinion/coping-with-the-covid-19labor-market-crisis-views-from-the-netherlands/ FIRM AUGUSTUS 2022

17


Column rule currently granted to knowledge migrants to expats not earning a salary exceeding EUR 216,000. The Netherlands for many years had a 25% CIT rate and a lower rate for SMEs. Due to financial problems the rate from 2022 was increased to 25.8%. The main R&D measures of the Netherlands besides the patent box are an R&D deduction and a reduction of the amount of wage tax to be transferred to the tax administration. So far, there is no plan to change the patent box regime. However, the rate for the patent box has over the years increased from 5% to 9%. Whilst related to employment and labour policy, the 30% rule forms part of measures to incentivize innovation in the Netherlands. The special 30%-expat regime applies to expats hired more than 150 km from the border with sufficient knowledge and a required taxable salary. A similar rule may apply in the case of temporary secondment of high skilled employees to a foreign country if they maintain a residence in the Netherlands. The 30% expat regime originates from development after the Second World War. Initially, Americans assisting in the Marshall plan enjoyed a 40% salary exemption with a maximum of NLG 40,000. In 1985, this rule became a general exemption for all expats and the deduction was 35%, which in 2001 was reduced to the current 30%-reduction. Such rate is an exception to the top income 49.5% tax rate applicable to individuals with income over EUR 69,398. The 30% rule follows the idea of attracting knowledge experts from different countries, allowing the NL to foster its economy and expand R&D. The experience shows that the regime is beneficial since many high-skilled expats have been attracted over the years and institutions are able to render services and expand worldwide thanks to the knowledge migrants force. Together with the 30% rule, the Patent Box is another incentive related to innovation that became important from the perspective of employability. The Netherlands is a trading nation which is largely dependent on export. Therefore, Dutch governments always attached great value to fostering R&D activities. Consequently, the Netherlands already for many years had special tax incentives for R&D, such as a patent box, a facility that a significant part of wage tax does not have to be transferred to the tax administration for R&D activities, an R&D deduction for individual entrepreneurs and a favourable regime to attract high-skilled expats. The highly criticised Dutch patent box has now an impact on employment considering the requirement of sufficient nexus after BEPS. The Dutch patent box applies to income from-self developed qualifying intangible assets. Only technical innovations created under an approved R&D project that qualifies for a WBSO certificate of the Ministry of Economic Affairs (i.e. R&D statement) have access to 18

the innovation box regime. In addition, for small taxpayers with a net group turnover of EUR 250 million over 5 years or gross profits from innovative assets of more than EUR 37.5 million over 5 years, the innovation box only applies if the taxpayer has a qualifying “entry ticket”, i.e. a patent, utility model, breeder’s right/rights, orphan drug and supplementary protection certificate, software or other assets that are not common and/or a novelty item. For larger taxpayers (i.e. with a net group turnover of more than EUR 250 million over 5 years or gross profits from innovative assets of more than EUR 37.5 million over 5 years) additional entry conditions apply. Since the activities must take place in The Netherlands, employment is also of the essence of the current patent box regime. So far, the Dutch patent box regime is not affected or anyhow impacted by the EU temporary instruments. Income under the patent box is taxed at 9%. The Netherlands’ position is that patent boxes should be excluded from the minimum tax. The other schemes include one where a significant part of wage tax does not have to be transferred to the tax administration for R&D activities but instead may be invested for those activities and an R&D deduction for individual entrepreneurs. Also, investment deductions apply, for measures to save energy or further the environmental investment. As the CIT rate is 25.8% and deductions are maximised, the 15% ETR should remain. Tax measures related to employability in Finland are limited and mainly concentrated on general deductions available for salary income. There are no specific R&D tax incentives related to employee taxation. An expatriate Regime is a general incentive for qualifying non-resident employees who will become resident taxpayers when starting to work in Finland. However, in very limited cases it especially applies to researchers working for a common benefit. The Regime is limited to “high-earners’’ but may as such be applicable also to R&D personnel. In general, bearing in mind the Pillar II proposal drafted in OECD it might be worthwhile to review whether tax incentives could be addressed to employees or be based on the amount of salary paid. This could be logical since the workforce is essential for RDI. The Finnish Expatriate Regime has a flat 32 percent tax rate if the requirements of the legislation are met. The regime is applicable e.g., if the employer is Finnish, a PE of a foreign employer in Finland or the payment is made e.g., by a local accounting firm on behalf of the foreign employer. Finland has no Patent Box Regime. There are some additional or extra depreciation related to R & D expenditure etc.12 These may in the future cause the application of

AUGUSTUS 2022 FIRM


Column minimum tax regulation if the tax rate determined in the Directive Proposal13 would not be met assuming no carveouts are to be included in the Directive.

4. The Recovery and Resilience Facility (RRF) The RRF aims to mitigate the economic and social impact of the coronavirus pandemic and make European economies and societies more sustainable, resilient and better prepared for the challenges and opportunities of the green and digital transitions. It is structured in 6 pillars: a) green transition; b) digital transformation; c) economic cohesion, productivity and competitiveness; d) social and territorial cohesion; e) health, economic, social and institutional resilience; f ) policies for the next generation. Whilst The Netherlands has only submitted a recovery and resilience plan by 8 July 2022 and is still awaiting approval by the European Commission, Finland already received €271 million. As already indicated, the Netherlands was the last EU MS that submitted an application for support from the European recovery fund because a new government had to be formed first. The country-specific recommendations of the EU countries to the Netherlands are leading in this regard. These include recommendations on improving labour and housing markets, stepping up investment in the climate and digital transition, and reforms on aggressive tax plans and money laundering. In its coalition agreement: “looking after each other, looking into the future” of December 2021, the government indicated that it wants to use the funding for realising the most important goals of the coalition agreement. The most important aspects are: realising the goals of the Paris climate agreement, a National Program for Rural Areas worth 25 billion euros to make agriculture more sustainable, acceleration of housing construction, enhancing the investment climate of the Netherlands, a structural investment of EUR 170 million annually in the creating sector, making the Netherlands the digital hub of Europe and investments in health care research, e.g. mental health care.. The goals mentioned above, are reflected in the recovery and resilience plan, which was submitted to the

12

European Commission on 8 July 2022. The plan consists of 6 priorities. The first one concerns the furthering of the green transition. To realize this goal various tax measures are proposed, including a reform of the energy tax, with higher rates for gas consumption and a reduction of the rate on electricity, an increase of the existing CO2-levy for the industry to further CO2 reductions, an increase of the current flight tax of EUR 7,947 per passenger and a conversion of the car taxation into pay-per-km of road use system. Non-tax measures in this area, amongst others, concern the introduction of a new energy law, the increase of wind energy at sea, the development of a green hydrogen power system, the conversion of the inland navigation into electric ships (Project Zes) and a transition for the aviation. A second priority concerns the fastening of the digital transition by promoting innovative technologies and digital know-how, making the mobility ready for the future by furthering safe, smart and sustainable mobility and improving the government IT. This project, amongst others, includes a Quantum Delta NL project to strengthen the Dutch quantum eco system, artificial intelligence projects (AiNed en Applied AI Learning Communities) to increase its potential for the Dutch economy and society, the improving of the digital infrastructure for logistics, pioneering IT (GrIT) and a reform of the digital criminal justice chain. A third attention point deals with the improving of the housing market and making the building environment more sustainable, for example by introducing an investment subsidy for durable energy and investment saving (ISDE) and building more houses. A fourth priority concerns the strengthening of the labour market, a good pension for everybody and a future-oriented education. Important aspects are a decrease of the tax-deduction for self-employed, a disability insurance for self-employed, combatting fake self-employment relationships, and a reform of the pension system. Innovation will be furthered by stimulating further education (Nederland leert door), regional mobility teams (RMTs), digitalisation of education through laptops, tablets, and internet routers for online and hybrid education and the introduction of a national education lab. The fifth priority covers measures to increase the public health care sector and to make the Netherlands ready for future pandemics. The sixth and last focus will be on combating aggressive

The extra depreciation has been 150 % of the qualifying subcontracting costs as of income year 2022 and the present legislation is applicable to the end of income year 2027. The Finnish Government outlined in Spring 2022 that a new tax incentive based on extra deduction will be introduced as of income year 2023. See also below section 4 on this topic.

13

Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on ensuring a global minimum level of taxation for multinational groups in the Union (COM(2021) 823 final). FIRM AUGUSTUS 2022

19


Column tax-planning and money-laundering by combating abuse of tax treaties, mismatches in the arm’s length pricing for transactions and abuse of interest deduction and loss compensation possibilities. The program contains various possibilities to further innovation, such as the acceleration digital transformation. This priority includes a package of investments that promote advanced technologies, such as quantum technology and artificial intelligence. This priority is closely linked to the objectives under SDG 9 (Industry, Innovation and Infrastructure) by focusing on innovation and improving scientific research. The mobility sector will also be tackled thoroughly, with major investments which should result in increased energy efficiency, safety, and digitalisation in infrastructure. Finally, IT systems will be modernised, in parallel with a reform to improve transparency and openness in government. At the Ministry of Defence and the criminal justice systems, the IT infrastructure will be upgraded. This priority thus contributes to the EU flagships ‘Recharge and refuel’, which promotes clean mobility, and ‘Modernise’, which focuses on the digitalisation of the government. This digitisation should make government bodies more effective, transparent and strengthen access to information, in line with SDG 16 (peace, justice and strong institutions). Investments in the mobility sector also address the 2019 country-specific recommendation on bottlenecks in mobility in a way that also contributes to the green and digital transition. After approval by the European Commission, the government will finetune its plans because the estimated implementation costs are slightly higher (EUR 5.2 Billion) then the amount of EUR 4.7 billion to which the Netherlands is entitled. The Finnish Recovery and Resilience Plan was published on May 26, 2021. The plan includes approximately EUR 700 million in funding for RDI activities. The application for direct funding related to the Sustainable Growth Programme has already been opened. E.g., the Ministry of Economic Affairs and Employment opened already in

14

summer 2021 some funding possibilities. The amount of planned funding available is presently for some of the funding areas as follows; energy infrastructure EUR 155 million, new energy technologies EUR 155 million, lowcarbon hydrogen and carbon capture and utilisation EUR 150 million, direct electrification and decarbonisation of industrial processes EUR 60 million, support for public infrastructure for distribution and refuelling of electricity, biogas and renewable hydrogen in transport EUR 20 million, investments promoting the reuse and recycling of key materials and industrial side streams EUR 110 million, low-carbon built environment EUR 32 million, and RDI EUR 100 million.14 The main objective of the Parliamentary RDI Working Group was to explore ways to increase R&D financing in the long term and make a proposal on how to reach the objective in practice. In the final report, it was suggested that permanent and more extensive tax incentives are to be introduced. It looks as if the tax incentives would not be a major issue and that the aim may merely be to continue with the present extra deductions for R & D expenses.15 The Finnish General Government Fiscal Plan for 2023–2026 was published on April 5, 2022. The Plan includes Policies to safeguard Finland’s future, sustainable growth, and security. Among the issues covered are also e.g., policies to promote RDI and to strengthen sustainable growth. In the plan, it was stated that in 2023, the central government’s contribution to R&D activities will be increased by EUR 350 million compared with the previous spending limits. In addition, the Government has decided that an R&D tax incentive based on an extra deduction will be introduced as part of the R&D funding package from 2023 onwards. The annual economic impact would be approximately EUR 100 million on a static basis. Since the tax incentive is based on an extra deduction it is assumed to resemble the existing extra deduction for R & D expenditure. Presently the calculation bases of the extra deduction are the qualifying subcontracting costs. One possibility might be to include in the bases also e.g., salary expenses. However, the structure of the tax incentive will

For further information related to the division of the funding see https://tem.fi/en/funding-available-to-companies-under-thesustainable-growth-programme.

15

For the final report see https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/d736ba5a-420e-43f2-82a5-44bad3410bd8/cb36fa9c-8b90-4d32-

16

See https://valtioneuvosto.fi/en/-//10616/general-government-fiscal-plan-for-2023-2026-policies-to-safeguard-finland-s-

9f71-d94434dd47b7/KIRJE_20211220140854.PDF. future-sustainable-growth-and-security.

20

AUGUSTUS 2022 FIRM


Column be confirmed once a legislative draft for the incentive is published. The aim is also to promote disengagement from foreign fossil energy and a boost to the green transition.16 These aims seem to be further boosted by the energy crisis related to the Russian war in Ukraine.

Conclusions The emergency and negative impact of the COVID-19 in the economy made local fiscal measures insufficient. EU Funds are available for the recovery process but the reaction of member states differs not only in connection to the social and specific economic needs, but also in connection to the way countries deal with such funding. Innovation is in the spotlight but the approaches of the EU member countries differ not only in regard the specific innovation related targets but also on the way the funds are treated. The EU packages offered by the EU to overcome the crisis have in common the EU targets and pillars. The funds are passed to the domestic economic flow via subsidies, tenders and calls. The Netherlands and Finland use subsidies. However, the fiscal and tax treatment of the subsidies is established by the Member States and not by the EU, displaying big differences. Whilst in Finland the subsidy received by the taxpayer is taxed, in the Netherlands is not. In addition, Finland has a past of relying on a broad tax base and a relatively low corporate tax rate of 20 per cent without room for deviations. This policy is mirrored in that Finland has no Patent Box regimes and the specific business income tax measures related to RDI have been basically limited to an extra deduction for R&D expenditure. The Netherlands for many years had a 25% CIT rate and a lower rate for SMEs, but some tax measures related to innovation such as the patent box and the 30% rule display variations. Due to financial problems the rate from 2022 was increased to 25.8%. Moreover, a 15% rate currently applies to a profit of EUR 395,000. Due to financial profits, it is envisaged to reduce this amount to EUR 200,000. Also the rate for the patent box has over the years increased from 5% to 9%. The top income tax rate is with 49.5% much higher, but that rate is only due from an income over EUR 69,398 which is higher than many other countries. The main R&D measures of the Netherlands besides the patent box are an R&D deduction and a reduction of the amount of wage tax to be transferred to the tax administration. With a crisis that demands a lot from innovation to boost the economy, the funding of innovation activities follow main traditional ways open by the EU such as horizon programs and other calls. The funds made available with the stimulus package, SURE and RRF are in principle to overcome the COVID crisis, not to incentivize innovation

as a direct objective. However, the national plans for the RRF may open funding possibilities for it in particular for business and the industry in specific fields. Such fiscal measures appear in a moment in which the implementation of the BEPS Actions in various fields have had an impact on the incentives related to innovation (for instance on the patent boxes), but also to other major fields, including digitalization, abuse of taxpayers, etc. The effect of Action 1 and in particular the minimum tax in each member country is to be seen. Finland’s Recovery and Resilience Plan was published on May 26, 2021. The Plan forms part of the Sustainable Growth Programme for Finland and it has four priorities i.e., green transition, digitalisation, employment and skills, and health and social services. According to the plan the funds will be distributed by allocating EUR 822 million to green transition, EUR 217 million to digital transformation, EUR 636 to employment and skills, and EUR 400 million to health and social services. The plan includes approximately EUR 700 million in funding for research, development, and innovation. Finland has begun the first reforms and investments of its Sustainable Growth Programme already in 2021, but most of the funding will be used in 2022–2023. The European Commission disbursed EUR 271 million to Finland in pre-financing under the Recovery and Resilience Facility (RRF) in January 2022. The Netherlands only recently applied for the recovery and resilience funds due to the political situation created with a demissionary government during part of the pandemic, leading to a lack of a claim of the RRF. The plans, which await approval by the European Commission, contain various measures which could bring R&D, such as a switch to green electricity, digitalisation, the use of artificial intelligence, upgrades of the IT infrastructure to boost innovation and scientific research. A point of attention is also the mobility sector, with major investments to increase energy efficiency, safety, and digitalisation in infrastructure. Under consideration is also a National Growth Fund for knowledge development, research, development and innovation,to further areas where there are the most opportunities for structural and sustainable economic growth. What the outcome will be, the future will show since the plans still have to be implemented. Hopefully, the Parliament and the Government make use of the funds available with a sound plan that discourages the adoption of unpopular measures such as the increase of the corporate income tax.

FIRM AUGUSTUS 2022

21


International

FIRST across the Globe: Denmark Hallo Maasies, My name is Dewald Claassen, and I’m currently working as a Senior Consultant in the International Tax and Transactions Team at EY, in Copenhagen (Denmark). As an international student of Maastricht, perhaps I could provide you with some value by elaborating on my experience prior to, during and after attending the Masters in International and European Tax Law at Maastricht (in 2019).

By: Dewald Claassen

South Africa

The Netherlands

Prior to commencing my Masters programme at Maastricht in 2019, I worked as an Attorney in South Africa. During the first part of my career I had a mixed practice, but always loved working on tax the most. Over time I developed/ focused my practice towards tax and mainly assisted both Corporate and Individual Taxpayers with tax advisory, structuring and litigation. South Africa has an interesting tax landscape and tax policies geared towards development. You will see interesting incentives geared towards building industry (SEZs), development and restoration of affordable housing (UDZs), learning and employment incentives to name a few. I also started becoming more interested in international tax. During the time that I practiced, the number of tax professionals increased severely and today is still a growing profession (see SAIT).

During my studies at Maastricht, I started working as a research assistant for a boutique tax firm (NovioTax), based in Nijmegen. At NovioTax I had the opportunity to learn more about international tax and transfer pricing and developed to become a consultant. I also received valuable mentorship and guidance in the process. You will soon learn, if you have not already, that the Netherlands is a popular jurisdiction for doing business, and therefore the tax work surrounding this business is both interesting and challenging. Both International Tax and Transfer Pricing, is highly in demand in the Netherlands and whether you do either or both, you will learn a lot about tax and business. I mainly assisted medium and large corporates to structure their businesses and to implement and maintain their transfer policies. Most of my time in the Netherlands was during COVID-19 and unfortunately did not include much travelling. This said, my experience was that the Netherlands is a great country for building a life as a young professional from a work and personal life perspective.

22

AUGUSTUS 2022 FIRM


International

Denmark I have recently joined the International Tax and Transactions department at EY, in Denmark. At EY, I primarily do tax structuring, international tax and performing tax due diligence in respect of Transactions. Denmark has a growing economy which is becoming more and more international every day. In light hereof, there is plenty of opportunity to work and grow as a tax advisor in Denmark. To add, based on my experience, the demand for tax professionals in Denmark is growing. At EY, I have been lucky to join a great team, expertly navigating a very high paced and demanding environment. We work with some of the largest companies in the world and on interesting projects. At EY you have the flexibility and opportunity to set your own goals. Denmark is also a great country for building a life as a young professional from a work and personal life perspective. Copenhagen, the capital of Denmark, as a location to work/live also has a lot to offer in respect of experiences (art & culture, sport, travelling and food). If you have questions regarding my experience at EY, please feel free to reach out via LinkedIn.

As you can now tell, tax as a career choice combined with completing the masters programme could open a lot of doors. Professionally you could develop in any direction and personally you could have a lot of interesting life experiences. However, it is up to you to make it happen. I encourage all of you to make the most of every opportunity and open your minds to having new experiences, wherever it may be. Also you are in the perfect place to meet people from all over the world and share your experiences. Thanks/Dankie/Bedankt/Tak for reading, I wish you all the best on your journey!

FIRM AUGUSTUS 2022

23


Puzzel

Kun jij Opa Sjoerd helpen bij zijn bedrijfsoverdracht? We kennen de situatie allemaal wel. Je bent op een verjaardag en raakt in gesprek met je opa (Sjoerd). Hij heeft jarenlang hard gewerkt om zijn eenmanszaak op te bouwen maar de jaartjes beginnen nu toch wel aardig op te tellen. Hij denkt al enige tijd om zijn onderneming over te dragen aan zijn kleinzoon Benjamin en zelf naar Curaçao te emigreren. Echter kijkt opa Sjoerd op tegen de vele fiscale obstakels die komen kijken bij de overdracht. Gelukkig bestaan er genoeg faciliteiten in ons belastingstelsel om hieraan te ontkomen. Te denken valt aan de vrijstelling in de schenkbelasting of het doorschijven van belastingclaims naar de opvolger voor de inkomstenbelasting. Opa Sjoerd vraagt aan jou om op een fiscaal efficiënte manier zijn onderneming door te schuiven aan kleinzoon Benjamin. De fijne kneepjes van het vak zullen nog aan bod komen bij ‘Estate Planning: Bedrijfsopvolging’. Ter voorbereiding van het doolhof waarin u zich zult bevinden tijdens de master Fiscaal Recht, treft u hieronder een puzzel aan die u in komende jaren zult moeten gaan oplossen. Kunt u opa Sjoerd de weg wijzen naar kleinzoon Benjamin om de onderneming fiscaal efficiënt over te dragen?


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.