Page 1

Een goede start. Op weg naar succes!

Jaargang 18, nummer 3 | maart 2006

13 – 17 MAART 2006

Mr.Erik van den Emster

Jan Marijnissen

Femke Halsema

Hilbrand Nawijn

WWW.MEESTERWEEK.NL 01-72_612836 1

24-02-2006 09:43:01


Carrièrekickers gezocht.

T HE L ITIGATION C OURSE 2006 Op 20 en 21 april, voor 3e en 4e jaars rechtenstudenten Freshfields Bruckhaus Deringer is een van de toonaangevende internationale advocatenkantoren. Ons kantoor in Amsterdam is jong, overzichtelijk en heeft een duidelijke focus. Een belangrijk gedeelte van de praktijk bestaat uit de behandeling van nationale en internationale geschillen. Op donderdag 20 en vrijdag 21 april bieden wij talentvolle 3e en 4e jaars rechtenstudenten de kans om intensief en interactief kennis te maken met onze procespraktijk. Ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden van forum shopping in internationale conflicten? Hoe je een arbitrage procedure aanpakt? Wat er komt kijken bij een kartelzaak? De do's en don'ts bij corporate litigation? Bel dan voor meer informatie Rebecca Hollenberg T 020 4857574. Inschrijving met brief, cv en cijferlijst: uiterlijk 7 april bij Berend Broerse, E berend.broerse@freshfields.com Freshfields Bruckhaus Deringer, Apollolaan 151, 1077 AR Amsterdam www.freshfields.com/lawcourse

01-72_612836 2

24-02-2006 09:43:02


Inhoud ‘De kleur van succes’, Prof. dr. Steven Lamberts, Rector Magnificus Erasmus Universtiteit Rotterdam, pagina 9

32

Een voorwoord van Rector Lamberts over multiculturaliteit aan de universiteit. “Mijn voorwoord is dit jaar een pleidooi voor sociale cohesie: het aangaan van contacten, het opbouwen van netwerken – ongeacht kleur, geloof, studie, geslacht.”

De Meesterweek 2006 pagina 10 In deze special over de grootste juridische studentencongresweek vind je alles over het programma van de zestiende Meesterweek.

Interview met mr. Erik van den Emster, President van de Rechtbank Rotterdam, pagina 32 President van den Emster gaat o.a. in op het functioneren van de rechterlijke macht in een tijd van toegenomen spanningen en diversiteit binnen de bevolking.

38

Interview met Femke Halsema, Fractievoorzitter voor Groenlinks in de Tweede Kamer, pagina 38 Een gesprek met de over onder meer de wijze waarop de integratie discussie in Nederland wordt gevoerd en de vergelijking met de situatie in de Verenigde Staten.

Studentstage special Simmons & Simmons pagina 43 De redactie sprak met twee student-stagiaires over hun ervaringen bij Simmons & Simmons.

46

De naleving van mensenrechten in een ‘War against Terror.’ pagina 46 Een artikel van Prof. dr. Martin Kuijer over de verhouding tussen mensenrechten en terrorismebestrijding. Prof. Kuijer is bijzonder hoogleraar Rechten van de Mens aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De bijdrage is een bewerking van de oratie: Van Lawless naar een rechtmatige bestrijding van terrorisme, uitgesproken op 23 maart 2005 aan de VU (verschenen bij Wolf Legal Publishers).`1`123 vfd

Interview met Jan Marijnissen, Fractievoorzitter voor de SP in de Tweede Kamer, pagina 50 Jan Marijnissen over de vraag of er sprake is van een botsing der culturen en het belang van historisch besef in het dichten van de kloof tussen de verschillende bevolkingsgroepen.

50

“Burn Baby Burn”: rellen in de Franse banlieu’s en elders, pagina 54 Een artikel van dr. Erik Snel over de oorzaken van de recente rellen in Frankrijk . Dr. Snel is docent bij de afdeling Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Interview met Hilbrand Nawijn, Fractievoorzitter van de Groep Nawijn in de Tweede Kamer, pagina 58 Een pleidooi van de heer Nawijn voor een steng immigratiebeleid en behoud van de Nederlandse cultuur in een tijd van toenemende Europese integratie en vervaging van de grenzen.

Kantoorspecial DLA SchutGrosheide pagina 63

54

DLA SchutGrosheide biedt hoogwaardige juridische dienstverlening voor haar Nederlandse en buitenlandse cliënten. Er werken ruim 220 mensen, onder wie meer dan 100 juristen.

“Zien is kennen. Omzien ook” pagina 67 Prof van Dunné heeft na 34 jaar besloten afscheid te nemen van de Erasmus Universiteit. Op 24 maart zal Prof van Dunné nog één laatste college geven.

En ook: Redactioneel pagina 5 Van de voorzitter, pagina 7 Disputenkatern, pagina 68

58 Fiat Justitia

01-72_612836 3

24-02-2006 09:43:03


Toewijding. Vraagtekens zetten. Bij vragen én antwoorden. Je kent de regels van de wet. En zet vooral je eigen ideeën er tegenover. Om zo te komen tot nieuwe en betere oplossingen. Dat vormt het verschil tussen vakmanschap en excellence. NautaDutilh zoekt bijzondere mensen. Oorspronkelijk, zelfverzekerd, ondernemend. Pioniers die als het moet recht tegen de gevestigde orde ingaan. Met beide voeten op de grond en soms met de schoenen uit.

Met zulke onconventionele denkers is NautaDutilh al vernieuwend sinds 1724. Hebben we ook jou aan het denken gezet? Neem contact met ons op en ‘smell the success’. Claartje Schrijvers (advocatuur, notariaat, werkstages) T. 010 2240745 Marieke van der Breggen (fiscaliteit, studentstages) T. 010 2240115 E. recruitment@nautadutilh.com of ga naar www.nautadutilh.com

Dedication.

01-72_612836 4

24-02-2006 09:43:09


Colofon Fiat Justitia is het verenigingsblad van de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam en verschijnt vijf maal per jaar. Jaargang 18 Nummer 3 Maart 2006

Hoofdredacteur Sammy Rezai

Geachte lezer, Geheel volgens traditie is deze derde editie van de Fiat Justitia gewijd aan de Meesterweek. De onderwerpen die zullen worden uitgediept zijn integratie en terrorismebestrijding. Sinds de aanslagen van september 2001 in New York is de discussie over integratie en de omgang tussen verschillende culturele groeperingen zowel mondiaal als nationaal enorm opgelaaid. Maar al voor 2001 zette Samuel Huntington de toon voor de discussie in zijn boek Clash of Civilizations, waarin hij waarschuwde (voorspelde?) dat botsingen tussen – met name – de islamitische en westerse beschaving de conflicten van de 21e eeuw zouden domineren.

Redactie Martin Stevens Josta de Hoog Caroline Ganzeboom Jeroen van Dorp

Eindredacteur Jeroen van Dorp

Eindredactie Doménique Voorhorst

Ontwerp en vormgeving Hoonte Bosch & Keuning

Druk & Lithografie Hoonte Bosch & Keuning

Oplage 15.000 exemplaren

Reacties kunt u opsturen naar: Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam Redactie Fiat Justitia Postbus 1738 3000 dr Rotterdam Tel: 010 - 408 17 94 Internet: www.jfr.nl E-mail: hoofdredacteur@jfr.nl

43e Bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam

De internationale component blijkt in vele landen een krachtige voedingsbodem voor nationale onrust. Helaas lijkt de discussie op beide niveaus vaak te worden gevoerd door het spreken in algemeenheden en het gebruik van overkoepelende termen als: de moslims, de joden en de Palestijnen. De realiteit geeft echter een veel genuanceerder beeld. Zo verschillen Marokkaanse moslims van Turkse moslims en deze laatste weer van Indonesische moslims. De noden en behoeften van Palestijnen in Israël verschillen zowel met die van Palestijnen in Gaza als met die van Palestijnen in ballingschap in Libanon en Jordanië. Het spreken in overkoepelende termen brengt noodzakelijkerwijs mee dat deze diversiteit wordt weggeduwd en onderdrukt. Een ongenuanceerde benadering zal slechts leiden tot een algemene oplossing en een algemene oplossing doet geen recht aan de onontkoombare verscheidenheid van belangen en behoeften binnen de bevolkingsgroepen. Volgens Professor Touraj Atabaki toont ook Samuel Huntington geen oog voor nuance. Hoeveel betekenis kan men hechten aan termen als ‘de westerse beschaving’ met zoveel verdeeldheid in het westen? Ik denk aan de perikelen rondom de oorlog tegen Irak en de Europese Grondwet. Hoe kan men eenduidig spreken van ‘de islamitische beschaving’ wanneer deze politiek en ideologisch zo verscheurd is langs de nationale grenzen? Zoals Professor Atabaki het treffend verwoordt: “How can there be a clash of civilizations when there are so many clashes within civilizations?” Ik wens u veel leesplezier. Sammy Rezai Hoofdredactuer Fiat Justitia 2005-2006

Marjolein Voorn, voorzitter Ian van Haaren, vice-voorzitter Willemijn Lenders, secretaris Doménique Voorhorst, penningmeester Guda Teeuwen, commissaris Interne Betrekkingen Jeroen van Dorp, commissaris Externe Betrekkingen Sammy Rezai, hoofdredacteur Fiat Justitia

Fiat Justitia

01-72_612836 5

5

24-02-2006 09:43:10


New York 9 - 15 mei 2006 Ben jij een ambitieuze derde- of vierdejaars rechtenstudent en wil je onze internationale rechtspraktijk beter leren kennen? Schrijf je dan in voor de vijfdaagse Masterclass op ons kantoor in New York. Tijdens workshops pak je samen met ons zaken aan binnen een breed scala van rechtsgebieden. En natuurlijk maak je ook uitgebreid kennis met de stad zelf. Kortom, net als vorig jaar, vijf dagen ‘work hard, play hard’ in New York. Iets voor jou? Schrijf je dan vóór 20 maart in via onze website www.werkenbijstibbe.nl.

01-72_612836 6

24-02-2006 09:43:12


Met dank aan: Mr. Erik van den Emster; Prof.dr. Steven W.J. Lamberts; Prof. mr. J. M. van Dunné; Prof. dr. Martin Kuijer; Dhr Jan Marijnissen; Mvr Femke Halsema; Dhr Hilbrand Nawijn; Dr. Erik Snel

Met dank aan de partners: Houthoff Buruma Loyens & Loeff NautaDutilh Stibbe Simmons & Simmons

Met dank aan de sponsoren: Freshfields Bruckhaus Deringer Allen & Overy De Brauw Blackstone Westbroek Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn DLA SchutGrosheide AKD Prinsen van Wijmen ING Kneppelhout & Korthals Ministerie van Financiën VanDoorne

Marktbereik De Fiat Justitia wordt verspreid onder de leden van de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam, studenten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), alsmede over de vakgroepen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de EUR. Daarnaast vindt verspreiding plaats onder verscheidene advocatenkantoren.

Lidmaatschap of Abonnement Het lidmaatschap van de JFR bedraagt 16,- euro per jaar en geldt tot schriftelijke wederopzegging (vóór de maand augustus van het nieuwe collegejaar). Bij dit bedrag is voor studenten een lidmaatschap van een dispuut naar keuze inbegrepen. Leden krijgen vijf keer per jaar de Fiat Justitia thuisgestuurd. Een abonnement staat ook open voor niet-studenten: door overmaking van 16,- euro op de bankrekening 50.15.50.666 ten name van JFR, Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA in Rotterdam. U krijgt de Fiat Justitia dan een jaar lang thuisgestuurd.

Waarde lezer, “Het gemeentebestuur van Rotterdam heeft een burgerschapscode opgesteld voor de dagelijkse omgang tussen alle Rotterdammers. In deze Rotterdam-code (een manifest over integratie en burgerschap) noemt het College van B&W een aantal gemeenschappelijke gedragsregels die iedere burger zou moeten kennen en naleven. De code dient als basis voor het nieuwe integratiebeleid van de gemeente. Rotterdam, een wereldstad. Een stad vol met totaal verschillende mensen, uit alle hoeken van de wereld. De Rotterdam–code zou bij moeten dragen aan betere integratie van alle Rotterdammers. Het heeft tot veel ophef geleid en niet iedereen gaat akkoord met de code. Maar het idee dat er achter zit is zeker belangrijk. Integratie is in Nederland een omstreden woord. Mag je mensen dwingen tot het spreken van de Nederlandse taal? Mag je mensen dwingen de levensstijl over te nemen van de autochtone bevolking? Mag je mensen dwingen aspecten te accepteren omdat het zo hoort? Of te verbieden omdat het indruist tegen de goede orde, zoals we daar in Nederland invulling aan geven. Bij de studie rechten beginnen jaarlijks zo’n 500 studenten met zijn of haar studie. Je kan niet verwachten dat deze 500 mensen dezelfde inzichten hebben of allemaal de dikste vriendjes met elkaar worden. In een collegezaal wordt dat ook niet van je verwacht, maar zeker wel wanneer je binnen een vereniging gaat kijken of op nog kleinere schaal binnen een bestuur. Dan gaat integratie ineens een erg belangrijke rol spelen. Er zijn jaarlijks ongeveer 100 actieve leden bij de JFR. Al deze actieven zijn niet allemaal dezelfde soort mensen. Ze hebben allemaal hun eigen ideeën en inzichten. Toch moet je met elkaar bepaalde activiteiten organiseren. Je moet samenwerken om een Meesterweek of studiereis voor elkaar te krijgen. Elkaar respecteren speelt hierbij een belangrijke rol, maar ook elkaar begrijpen en met elkaar om kunnen gaan is belangrijk. Integratie, je kan er eigenlijk niet meer omheen. Nederland wordt steeds mondialer en we zullen er dus niet aan ontkomen om met elkaar te integreren. Het zal overal zijn effect hebben en iedereen zal er een stukje aan bij moeten dragen. Zie het niet negatief, maar zie het als een zeer positieve bijdrage dat je de kans krijgt om kennis te maken met verschillende mensen en verschillende culturen. Dat je de kans krijgt om je vaardigheden op een hoger plan te brengen en te leren integreren. En ook hier kan de JFR, als vereniging met veel verschillende mensen, aan bijdragen! Met vriendelijke groet, Marjolein Voorn Voorzitter 43e Bestuur der Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam

ISSN 1566-7375 Niets uit deze opgave mag worden overgenomen en/of worden vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie. Fiat Justitia

01-72_612836 7

7

24-02-2006 09:43:14


Zij wil een razendsnelle doorstart.

Hij zorgt voor een juridische constructie voor de lange termijn.

delingen over de overname. Van de afwikke-

van de grond komt, hoe groter de kans op

ling van de schulden tot het ontwikkelen van

rieel recht of fiscale economie (wo of heao)

succes. Maar die haast brengt risico’s met

een solide constructie voor de toekomst.

en wil je meer weten over een carrière bij

zich mee. Het nieuwe bedrijf is alleen ge-

De verwachtingen zijn altijd hooggespan-

Loyens & Loeff?

baat bij een juridische constructie die ook

nen. Je bent bij alle onderdelen betrokken,

Stuur een mail naar Anne-Marie Dijkhorst:

op de lange termijn optimaal blijkt.

stuurt specialisten aan en werkt vaak nauw

anne-marie.dijkhorst@loyensloeff.com of

Als advocaat bij Loyens & Loeff N.V. ken je

samen met de belastingadviseurs en nota-

Lot van der Sluijs: charlotte.van.der.sluijs

het spanningsveld. Van de analyse van de

rissen van Loyens & Loeff. Boeiend werk

@loyensloeff.com. Of kijk voor meer infor-

juridische bedrijfsrisico’s tot de onderhan-

voor boeiende opdrachtgevers. Zit je in de

matie op www.loyensloeff.com.

ADVOCATEN

01-72_612836 8

eindfase van je studie civiel, fiscaal of nota-

Ze heeft haast. Hoe sneller de zaak weer

BELASTINGADVISEURS

NOTARISSEN

24-02-2006 09:43:18


Is goud de kleur van succes? De brochure van het Erasmus Honours Programme voor excellente studenten is goudomlijst, evenals de door mij ondertekende Letter of Recommendation voor succesvolle deelnemers. Het Honours Programme is een voorbeeld van diversiteit in ons onderwijsbeleid: maatwerk al naar gelang de capaciteit van de student. We zijn immers niet allemaal gelijk. Gelijke kansen klinkt mooi en democratisch, maar soms moet je wat extra’s doen om die kansen te creëren. Ook als universiteit.

De kleur van succes De Erasmus Universiteit telt op dit moment zo’n 3.000 allochtone Nederlandse studenten en zo’n 2.000 buitenlandse studenten. Voorwaar een internationale, multiculturele universiteit die zich thuis voelt in het kosmopolitische Rotterdam. Dat steeds meer kleurrijke studenten instromen is een prima zaak – als afspiegeling van de bevolking, maar vooral vanwege de betere individuele en maatschappelijke kansen die daardoor ontstaan en vermindering van sociale ongelijkheid en spanning. Universitaire projecten en Kaseur-activiteiten dragen bij aan deze instroom: voorlichtingsprogramma’s voor allochtone scholieren en ouders, mentorenprojecten, e.a.

geslacht. Daar is de universiteit de ideale omgeving voor en studentenorganisaties kunnen daar een prima rol bij spelen. Denk aan bestuurs- en commissiewerk, denk aan activiteiten zoals beurzen en bedrijfscontacten met aandacht voor de kansen van de hoogopgeleide allochtoon op de arbeidsmarkt, denk aan deelname aan elkaars activiteiten en uitgaven. Er zijn inmiddels diverse vormen van good practice, zoals allerlei vrijwilligersprojecten in de stad (community service), de gezamenlijke sportdag voor het basisonderwijs in Rotterdam, en het programma service learning (ontwikkelen van diversiteitsprogramma’s voor instellingen en organisaties in Rotterdam).

Studenten komen hier voor intellectuele bagage (human capital) maar óók voor sociale bagage, zoals het aanleren van allerlei vaardigheden (organiseren, onderhandelen), het vormen van vriendenkringen, het leren netwerken (social capital). Voor de autochtone student is dat laatste wellicht vanzelfsprekend, voor de allochtone student een stuk minder – simpelweg omdat er nog niet zoveel maatschappelijk of wetenschappelijk succesvolle allochtone afgestudeerden zijn. De rolemodels ontbreken vooralsnog waardoor ‘de kunst van het afkijken’ wat lastiger wordt.

Ik ga me in 2006 sterk maken voor die studenten en hun organisaties die met frisse initiatieven komen op het gebied van diversiteit en sociale cohesie, zoals het (leren) netwerken, voorbereiding op de arbeidsmarkt, rolemodeling, enz. Voorstellen die mij effectief voorkomen kunnen rekenen op mijn steun – ook financieel!

Mijn voorwoord is dit jaar een pleidooi voor sociale cohesie: het aangaan van contacten, het opbouwen van netwerken – ongeacht kleur, geloof, studie,

Prof.dr. Steven W.J. Lamberts Rector Magnificus Erasmus Universiteit Rotterdam

Fiat Justitia

01-72_612836 9

Immers, elke geslaagde student met kansrijke perspectieven is een rolmodel en is tegelijk het visitekaartje van onze kleurrijke, succesvolle universiteit.

9

24-02-2006 09:43:21


PROGRAMMA

Schrijf je in op www.meesterweek.nl

01-72_612836 10

24-02-2006 09:43:26


Voorwoord Voorzitter

Een goede start. Op weg naar succes! De Meesterweek is het grootste juridische studentencongres van Nederland. Bijkans elke juridische studievereniging houdt het bij één bedrijvendag (sommigen durven zelfs een tweede dag aan). Zo niet in Rotterdam. Hier hebben wij een hele week om je te oriënteren op je toekomst. Maandag beginnen we met een congres en een forumdiscussie. Gezaghebbende sprekers zullen hier hun mening ventileren over (de grenzen aan) vrijheid en radicalisering. Zorg dat je dit niet mist! Dinsdag trekt de Meesterweek het land in (en zelfs de grenzen over!). Uniek in de geschiedenis van de Meesterweek is de excursie, met overnachting, naar Brussel. De woensdag, donderdag en vrijdag staan in het teken van jouw toekomst. Gedurende deze dagen zijn er bedrijfspresentaties, workshops en individuele gesprekken. Weet jij al of je advocaat of bedrijfsjurist wil worden? Wil je in Rotterdam blijven werken, of ga je liever naar Amsterdam? Gaat je voorkeur uit naar het overheidswezen of naar het bedrijfsleven? En, welke organisatie past het best bij jouw persoon? Alle vooraanstaande advocatenkantoren en juridische dienstverleners komen naar de Erasmus Universiteit en Novotel Rotterdam om jouw vragen te beantwoorden. Maak hier gebruik van en schrijf je in voor zoveel mogelijk activiteiten. Een bedrijvendiner in de Euromast en een spetterend feest in Café de Beurs completeren het programma van de 16e Meesterweek. Kijk eens op www.meesterweek.nl en zorg dat jij een goede start maakt. Een goede start. Op weg naar succes. 11

Jeroen van Dorp Voorzitter Meesterweek 2006

JFR Meesterweek 2006

01-72_612836 11

24-02-2006 09:43:31


2ECHTENSTUDENTEN ZIJNEENSTELLETJELUIE SAAIEBETWETERS

2UIMADVOCATENENNOTARISSEN %NALTIJDPLAATSVOORSTUDENTENDIEHETTEGENDEELWILLENBEWIJZENWWWWERKENBIJAKDNL

01-72_612836 12

24-02-2006 09:43:35


Meesterweekcommissie 2006

Jeroen van Dorp Voorzitter vandorp@meesterweek.nl

DomĂŠnique Voorhorst Penningmeester voorhorst@meesterweek.nl

Willemijn Lenders Secretaris lenders@meesterweek.nl

Bart Luters Promotie luters@meesterweek.nl

Geert Moed Externe betrekkingen geert.moed@meesterweek.nl

Lejla Lagumdzija Dagvoorzitter lejla.lagumdzija@meesterweek.nl

Claire Oude Elferink Dagvoorzitter claire.oude.elferink@meesterweek.nl

Coen van der Mark Excursiedagvoorzitter vandermark@meesterweek.nl

13

JFR Meesterweek 2006

01-72_612836 13

24-02-2006 09:45:02


Bekijk ons eens van de andere kant

www.ingmasterclass.nl Je hebt het vast wel eens gezien, het hoofdkantoor van ING langs de A10 in Amsterdam. Hier bevindt zich het hart van een grote, internationaal opererende bankverzekeraar waar bekende merken als ING Bank, Postbank, Nationale-Nederlanden en RVS deel van uitmaken. ING biedt laatstejaars academici (masters) met een eigenzinnige en ondernemende instelling de unieke kans om dit spraakmakende gebouw eens van de andere kant te bekijken tijdens de ING Masterclass. In drie dagen leer je ING van binnenuit kennen: je ontmoet trainees, recruiters en directieleden, maar

je gaat ook actief aan de slag met praktijkcases en andere activiteiten. Op deze manier kun je zelf ontdekken of ING als werkgever bij jou past. Hierbij spitsen we ons vooral toe op je mogelijkheden binnen het ING Talent Programme, ons traineeship met maar liefst zes verschillende startrichtingen, exclusief voor academisch talent.

instelling. Wereldwijd zijn zo’n 114.000 medewerkers actief op het gebied van bankieren, verzekeren en

Ben jij die bijna afgestudeerde master die de zaken ook écht eens van de andere kant wilt bekijken? Meld je dan vóór 27 maart 2006 aan op:

vermogensbeheer. 33.000 van hen werken in Nederland bij bekende merken als ING Bank, Postbank, Nationale-Nederlanden en RVS. De veelzijdigheid van ING staat garant voor een grote diversiteit aan

www.ingmasterclass.nl

ING Masterclass 2006

01-72_612836 14

ING is een internationaal opererende financiële

mensen, functies en loopbaanmogelijkheden.

@# 24-02-2006 09:45:03


Prijslijst

Prijslijst Maandag 13 maart Congres Forumdiscussie

Donderdag 16 maart € 2,€ 1,-

Gratis deelname aan bedrijfspresentaties, workshops en individuele gesprekken

Gratis lunch en borrel op vertoon van toegangsbewijs congres en/of forumdiscussie.

Lunch en borrel Bij deelname aan bedrijfspresentaties, workshops en/of individuele gesprekken.

Dinsdag 14 maart

Meesterweek-feest in Café de Beurs

Excursie Excursie Excursie Excursie

naar naar naar naar

Brussel Beursplein 5 Schiphol de Rechtbank

€ 25,€ 5,€ 5,€ 2,-

Voorverkoop Aan de deur

Vrijdag 17 maart Kantoorbezoek

Woensdag 15 maart

€ 5,€ 8,-

€ 2,-

Gratis deelname aan bedrijfspresentaties, workshops en individuele gesprekken Lunch en borrel Bij deelname aan bedrijfspresentaties, workshops en/of individuele gesprekken. Bedrijvendiner in de Euromast

01-72_612836 15

15

€ 8,-

24-02-2006 09:45:06


Maandag 13 maart

De Congresdag Maandag 13 maart organiseert de Meesterweek ’s ochtends van 11:00 tot 13:00 een congres over Vrijheid in de Aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam. ’s Middags is er een forumdiscussie in de Forumzaal (M3-15) over Radicalisering. De forumdiscussie begint om 14:30 uur en eindigt om 16:30 uur. Rob Oudkerk zal de dagvoorzitter zijn. Het congres wordt afgesloten door cabaretier Javier Guzman met een act over de besproken onderwerpen. Tussen het congres en de forumdiscussie biedt de Meesterweek je (op vertoon van je ticket) een lunch aan. Na de forumdiscussie is er een borrel op de derde verdieping van het M-gebouw. Deze borrel wordt aangeboden door ABN-AMRO. Hieronder vind je alles over het congres, de forumdiscussie en de sprekers. De Congresdag wordt mede mogelijk gemaakt door de hoofdsponsor van de Meesterweek 2006.

16

Programma

01-72_612836 16

Tijdstip

Locatie

Onderwerp

11.00 - 13.00 uur

Aula

Congres over Vrijheid

13.00 - 14.30 uur

3e verdieping M-gebouw

Lunch

14.30 - 16.30 uur

Forumzaal, M3-15

Forumdiscussie over Radicalisering

16.30 uur

3e verdieping M-gebouw

ABN-AMRO Borrel

24-02-2006 09:45:08


Congresdag

Tijdens het congres zullen twee nauw verweven onderwerpen de revue passeren:Vrijheid van Meningsuiting en Terrorisme. Lees hierna een korte inleiding op beide hoofdthema’s van het congres.

01-72_612836 17

24-02-2006 09:45:11


Congres

Terrorisme Vier zorgvuldig geplande terroristische aanslagen op New York en Washington op dinsdag morgen 11 september 2001 luidden de oorlog tegen het terrorisme in. Aanvankelijk betekende die 'oorlog' het opjagen van Osama Bin Laden in de bergen van Afghanistan en een inval in Irak. Maar de strijd wordt na de aanslagen in Madrid en Londen nu veel dichter bij huis gevoerd. Diverse websites melden dat Rome en Amsterdam de volgende doelwitten zijn en na de terroristische aanslag op islamcriticus Theo van Gogh op 2 november 2004 werd Nederland heviger opgeschrikt dan ooit. Misschien lag dit aan het bloedige karakter van de aanslag. Misschien kwam dit doordat de verdachte geen autochtone, maar een Marokkaanse, islamitische Nederlander was. In ieder geval was de moord op Van Gogh de Nederlandse wake-up call voor het terrorisme. De Nederlandse regering heeft inmiddels allerlei maatregelen genomen op het gebied van beveiliging, de bevoegdheden van de opsporingsdiensten en de strafrechtelijke vervolging van mogelijke verdachten. Zo is op 5 december 2005 het Hofstadgroep-proces begonnen waar de veertien verdachten van het terreurnetwerk vervolgd worden. Ook is de Wet Terroristische Misdrijven ingevoerd. Justitie krijgt daarmee steeds meer mogelijkheden om (voorgenomen) terreurplannen aan te pakken en te bestraffen.

Vrijheid van Meningsuiting

18

Vrijheid is een nationaal goed dat zorgvuldig gekoesterd dient te worden. Maar in hoeverre is dit mogelijk nu bovengenoemde maatregelen worden genomen? In de politiek, in de rechtswetenschap en in onze samenleving. Wat doet een stad als Rotterdam bijvoorbeeld ter bescherming van haar inwoners tegen terrorisme? Hoe ervaren advocaten de veranderende houding van de overheid in de praktijk? Waarin verschilt het aanklagen van terreurverdachten in het voeren van een ‘gewoon’ strafproces? En in hoeverre is men nog vrij om zijn mening te geven? Wat zijn de grenzen van dit grondrecht en hoe moet je nou bepalen welk recht prevaleert bij botsing? Vrijheid van meningsuiting, verbod van discriminatie of vrijheid van Godsdienst? Slechts een grip uit de reeks vragen die rijzen wanneer men over deze onderwerpen spreekt.

01-72_612836 18

24-02-2006 09:45:12


Sprekers

Kom op maandag 13 maart naar de Aula van de Erasmus Universiteit Rotterdam om onderstaande sprekers te horen over Vrijheid. Kijk ook op www.meesterweek.nl voor de laatste informatie.

Johan Remkes Minister van Binnenlandse Zaken Minister Remkes (Zuidbroek, 1951) studeerde na het behalen van het diploma HBS-A nog enige jaren economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werd in 1993 lid van de Tweede-kamerfractie van de VVD, maakte van 1998 tot 2002 als staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer deel uit van het Kabinet-Kok II en in 2002 als vice-premier en Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van het Kabinet-Balkenende I. Sinds 27 mei 2003 is hij minister van Binnenlandse Zaken van het Kabinet-Balkenende II. Laurette Onkelinx Minister van Justitie van België De Belgische Minister Laurette Onkelinx (Ougrée, 1958) is lid van de Parti Socialiste, de Franstalige zusterpartij van de Vlaamse socialistische partij (SP.a). Zij heeft Rechten gestudeerd en was van 1992 tot 1993 Federaal minister van Sociale Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu. Van 1993 tot 1999 was zij Minister-President van de Franse Gemeenschapsregering en in juli 1999 werd zij aangesteld als Vice-premier en minister van Werkgelegenheid en Gelijke Kansen. Vervolgens werd zij na de federale verkiezingen van 2003 aangesteld als Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie van Belgie. 19

Ivo Opstelten Burgemeester van Rotterdam Ivo Opstelten (1944) heeft rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden waar hij in 1969 zijn doctoraal heeft behaald in de publiekrechtelijke richting. In augustus 1972 werd hij benoemd tot burgemeester van gemeente Dalen, in 1977 tot burgemeester van gemeente Doorn en in 1980 tot burgemeester van Delfzijl. Hij was directeur generaal voor Openbare Orde en Veiligheid tot november 1992. Tussen 1992 tot 1999 was hij burgemeester van Utrecht en in 1999 werd hij burgemeester van Rotterdam. Maxime Verhagen Fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer Maxime Verhagen (1956) heeft geschiedenis gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden en heeft in 1986 zijn doctoraal behaald. Sinds 17 mei 1994 is hij lid van de Tweede-Kamerfractie van het CDA en sinds 20 mei 2003 is hij fractievoorzitter. Hij was dat eerder in de periode van juli 2002 tot januari 2003. Ook is hij lid geweest van het Europees Parlement. Daarvoor was hij beleidsmedewerker van de CDA-TweedeKamerfractie. Koos Plooy Officier van Justitie in het Hofstadgroep-proces Mr. Plooy is een van Nederlands bekendste officieren van justitie. Zijn carrière begint in Utrecht waar hij zowel milieu- en jeugdzaken als de zware criminaliteit behandelt. In 1998 vertrekt Mr. Plooy naar Amsterdam waar hij zich sinds 2001 uitsluitend bezighoudt met zware criminaliteit, met nadruk op strafrechtelijke onderzoeken naar ambtelijke corruptie en criminele netwerken. Mr. Plooy verwierf bekendheid als aanklager in de zaken tegen Mink K., Charles Z., Volkert van der G., en de lijfwacht van Sam Klepper. Ook participeerde hij in het onderzoek naar de bomaanslag op kunstenaar Rob Scholte. Per 1 september 2004 stapte Mr. Plooy over naar het landelijk parket voor bestrijding van zware misdaad, waar hij als officier van justitie optreedt in het proces tegen de Hofstadgroep.

JFR Meesterweek 2006

01-72_612836 19

24-02-2006 09:45:14


Robert Maanicus Advocaat van vermoedelijk Hofstadgroep-lid Jason W. Robert Maanicus is werkzaam bij Ausma De Jong Advocaten gevestigd te Nieuwegein. Hij is bekend geworden door het Hofstadgroep-proces. Hij is de advocaat van het vermoedelijk Hofstadgroep-lid Jason W. Prof. mr. M.A. Loth Decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam Prof.mr. M.A. Loth (Sittard, 1956) studeerde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij promoveerde in 1988 in de rechten aan de Universiteit Leiden en is sinds 1997 als hoogleraar Inleiding tot de rechtswetenschap en Rechtstheorie verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is tevens raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank ’s-Gravenhage. Daarvoor was hij werkzaam bij de universiteiten van Tilburg en Leiden en als rechter in de Rechtbank ’s-Gravenhage en in het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba. Tegenwoordig is Prof. Loth decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit. Javier Guzman

20

Javier Guzman werd op 13 april 1977 geboren in Las Palmas, Gran Canaria. Op zijn zevende emigreerde hij naar Nederland. Na de HAVO werd hij aangenomen op de Kleinkunstacademie in Amsterdam waar hij in 2003 afstudeerde. Op school maakte hij twee korte cabaretvoorstellingen met Paul de Munnik. Verder schreef en speelde hij in De Achtbaan van de AVRO. Naast school trad Javier op als stand-up comedian bij de Comedy Explosion en in de Comedy Club in Amsterdam. In 2002 won hij zowel de jury- als publieksprijs op het Leids Cabaret Festival. In de Kleine Komedie is Guzman in januari in première gegaan met zijn eerste avondvullende voorstelling ‘Bot’ dat goed werd ontvangen. Javier’s motto is ‘Leven is niet iets waar ik goed in ben, maar ik kan er wel leuk over vertellen.’ Dagvoorzitter Rob Oudkerk Rob Oudkerk (1955) is een Nederlandse politicus en huisarts. In 1984 studeerde hij geneeskunde af aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1986 werkt hij als huisarts. In de periode 1994 tot 2002 was hij lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Hij was woordvoerder Volksgezondheid en maakte deel uit van de parlementaire enquete-commissie die onderzoek deed naar de Bijlmerramp. Van maart 2002 tot 19 januari 2004 was hij wethouder in Amsterdam met in zijn portefeuille: werk en inkomen, onderwijs, jeugd, diversiteit en grotestedenbeleid. Op 11 november verscheen zijn boek Geen weg terug. Hij blikt hierin terug op op de affaire die leidde tot zijn aftreden als wethouder. Oudkerk sluit een terugkeer in de landelijke politiek niet uit.

01-72_612836 20

24-02-2006 09:45:14


Maandag 13 maart is er van 14:30 tot 16:30 een forumdiscussie over Radicalisering. Onder leiding van Rob Oudkerk zullen verschillende politici hun mening ventileren over (de gevolgen van) radicalisering.

01-72_612836 21

24-02-2006 09:45:15


Radicalisering De afgelopen tijd is er in de media veel aandacht geweest voor het proces van radicalisering in de Nederlandse samenleving. Volgens de AIVD hangen zo’n duizend jongeren in Nederland een vorm van radicaal-islamitisch gedachtegoed aan en zijn zo’n honderd jongeren bereid daarvoor zelfs geweld te gebruiken. Ook neemt het aantal websites met radicale islamteksten snel toe, zo blijkt uit een reportage van het tv-programma Zembla. Wat dit voor velen extra schokkend maakt, is dat het vaak niet gaat om moslimstrijders uit verre landen, maar om geïntegreerde en vaak goed opgeleide jonge westerse moslims en bekeerlingen. De aantrekkingskracht van de radicale islam is zorgwekkend, niet alleen door de geweldsdreiging die ervan uitgaat, maar ook doordat de verhoudingen tussen bevolkingsgroepen onder druk komen te staan. Het kabinet heeft een actieprogramma opgesteld om vooral jongeren weerbaarder te maken tegen radicalisering. De projecten zijn gericht op het signaleren en voorkomen van radicalisering waarbij de aandacht vooral uitgaat naar jongeren, omdat zij in het bijzonder vatbaar zijn voor radicaliseringsinvloeden. Ook zijn er activiteiten om ouders, geestelijk leiders, jongerenwerkers en docenten te ondersteunen. Zij spelen een belangrijke rol bij het bereiken van deze jongeren. Er ontstaat een indeling in etnische en religieuze groepen die tegenover elkaar komen te staan. Bovendien is het zo dat door discriminatie en uitsluiting de radicalisering toeneemt. Hoe los je een dergelijk probleem nu adequaat op? Door de nadruk te leggen op intergratie? Door te zorgen voor meer werkgelegenheid voor met name allochtone jongeren? Moet de regering meer mogelijkheden krijgen op strafrechtelijk gebied om deze ontwikkeling tegen te gaan of moet juist de oplossing worden gevonden in de samenleving?

22

Over bovengenoemde en andere vragen wordt maandag 13 maart gediscussieerd. Zorg dat je erbij bent en laat je mening horen! Kijk ook op www.meesterweek.nl voor de laatste informatie.

Sprekers

Marijke Vos Lid van de Tweede-Kamerfractie van GroenLinks Marijke Vos (1957) is sinds 17 mei 1994 lid van de Tweede-Kamerfractie van Groen Links. Zij was in 19901994 voorzitter van GroenLinks en werkte o.a. als educatief medewerker bij Milieudefensie. In de Kamer houdt Vos zich verder bezig met justitie, landbouw, natuurbehoud en veiligheid, asiel- en migratiebeleid. Tevens was zij voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid. Het laatste kwartaal van 2003 was zij waarnemend fractievoorzitter en ze gaat op 7 maart meedoen aan de campagne voor wethouder van Gemeente Amsterdam. Mat Herben Lid van de Tweede-Kamerfractie van de LPF Mat Herben (1952) is sinds 23 mei 2002 lid van de Tweede-Kamerfractie van de LPF. Bij de verkiezingen van 2003 was hij lijsttrekker van de LPF en tot 5 oktober 2004 was hij fractievoorzitter. Hij houdt zich in de Tweede Kamer behalve met het algemene politieke beleid bezig met buitenlandse zaken, Europese zaken, ontwikkelingssamenwerking, Antilliaanse zaken en defensie. Ook is hij ondervoorzitter van de vaste commissie voor Defensie.

01-72_612836 22

24-02-2006 09:45:16


Bert Bakker Lid van de Tweede-Kamerfractie van D66 Bert Bakker (1958) heeft bestuurskunde gestudeerd op de Universiteit van Twente. Sinds 17 mei 1994 is hij lid van de Tweede Kamerfractie van D66. In de Kamer is hij financieel woordvoerder van zijn fractie. De heer Bakker was hoofd bestuurszaken en voorlichting van de Sociaal-Economische Raad. Verder houdt hij zich bezig met financiën, economische zaken, sociale zaken (sociale zekerheid), defensie, buitenlandse zaken, media en volksgezondheid (financieel). De heer Bakker was tevens voorzitter van de enquêtecommissie Srebrenica. André Rouvoet Lid van de Tweede-Kamerfractie van de ChristenUnie André Rouvoet (1962) heeft rechten gestudeerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en is in 1986 afgestudeerd in de richting rechts- en staatsfilosofie. Hij is vanaf 13 mei 2001 lid van de Tweede-Kamerfractie van de ChristenUnie. Daarvoor zat hij sinds mei 1994 namens de RPF in de Tweede Kamer. Rouvoet was bij de verkiezingen van 2003 lijsttrekker en is sinds 11 november 2002 fractievoorzitter. Hij was van1989 tot 1994 directeur van de Marnix van Sint Aldegonde Stichting, het wetenschappelijk bureau van de RPF, en was docent aan de Evangelische School voor Journalistiek. In de Kamer houdt de heer Rouvoet zich onder meer bezig met Justitie, Financiën, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Antilliaanse Zaken en Europese Zaken. Marco Pastors Politiek leider van Leefbaar Rotterdam Marco Pastors (Beneden-Leeuwen 1965) is sinds 2002 politiek leider van de partij Leefbaar Rotterdam. Hij heeft in Rotterdam bedrijfseconomie gestudeerd en werkte van 1990 tot 1993 bij de OV-Studentenkaart B.V. van Pim Fortuyn. Als wethouder ruimtelijke ordening en volkshuisvesting van de gemeente Rotterdam heeft Pastors zich ingezet om een einde te maken aan de verloedering van de Rotterdamse volkswijken. Pastors staat bekend om zijn uitspraken over de islam die er in november 2005 toe leidden dat de wethouder moest aftreden.

23

Hans van Baalen Lid van de Tweede-Kamerfractie van de VVD Hans van Baalen (1960) heeft rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij is sinds 30 januari 2003 lid van de Tweede-Kamerfractie van de VVD.Van Baalen was directeur Public Affairs Consultants bij Deloitte Consulting en internationaal secretaris van de VVD. In de Tweede Kamer houdt hij zich bezig met defensie en Europese zaken. De rode draad in zijn activiteiten is de vrijheid voor de burger in Nederland, in Europa en in de wereld en het behartigen van de Nederlandse belangen in het buitenland. Jeroen Dijsselbloem Lid van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA Jeroen Dijsselbloem (1966) heeft aan de Landbouw-Universiteit te Wageningen gestudeerd en is sinds 20 november 2002 lid van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer. Dijsselbloem was plaatsvervangend hoofd van het stafbureau Algemene Leiding van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. In de Kamer houdt hij zich bezig met integratie, veiligheid, vreemdelingenbeleid en grote stedenbeleid. Harry van Bommel Lid van de Tweede-Kamerfractie van de SP Harry van Bommel (1962) studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1986 is hij lid van de Tweede-Kamerfractie van de SP. In 1990 werd hij voor zijn partij lid van de deelraad Amsterdam-Oost en voorzitter van de afdeling Amsterdam-Oost. In 1994 werd Van Bommel het eerste SP-gemeenteraadslid in Amsterdam, waar de SP vier jaar later de grootste winnaar werd van de raadsverkiezingen. Sinds de entree van de SP in de Tweede Kamer ging Van Bommel aan de slag als beleidsmedewerker Onderwijs en Defensie voor de nieuwe fractie. Door de groei van de fractie van 5 naar 9 zetels kan Van Bommel zich sinds mei 2002 volledig richten op Buitenlandse Zaken.

JFR Meesterweek 2006

01-72_612836 23

24-02-2006 09:45:17


Advocaat-stagiair m/v

Ben jij scherp genoeg?

In ons vak draait alles om scherpzinnigheid. We zoeken de beste oplossingen voor onze cliënten en rusten niet voordat we die hebben gevonden. Daarom verwachten we ook van jou dat je een scherpe geest hebt en de discipline om eruit te halen wat erin zit. Dat zijn waardevolle eigenschappen bij Van Doorne. Natuurlijk in het belang van onze cliënten, maar ze zijn ook bepalend voor het verdere verloop van je carrière. Nieuwsgierig? Kijk voor meer informatie op www.van-doorne.com of neem contact op met Susanne Geertsema, T: 020 678 92 54, E: humanresources@van-doorne.com.

Bij Van Doorne zetten advocaten, notarissen en fiscalisten zich in voor de zakelijke belangen van binnen- en buitenlandse cliënten in vrijwel alle branches en sectoren. Het onafhankelijke kantoor telt ruim 300 medewerkers en heeft vestigingen in Amsterdam, Londen, Aruba en Curaçao.

01-72_612836 24

24-02-2006 09:45:17


Inleiding Recruitmentdagen

Recruitmentdagen Woensdag 15, donderdag 16 en vrijdag 17 maart staan in het teken van jouw toekomst! Er zijn bedrijfspresentaties, workshops, kantoorbezoeken, individuele gesprekken en een bedrijvendiner in de Euromast om een goede start te maken. Een goede start. Op weg naar succes. Bedrijfspresentaties Tijdens een bedrijfspresentatie zal een bedrijf zich in ongeveer een uur aan jou voorstellen. Vakgebieden, werktijden, sfeer en doorgroeimogelijkheden zijn onderwerpen die aangestipt worden. Uiteraard is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Workshops Tijdens een workshop zal een bedrijf zich eerst aan je voorstellen. Daarna wordt er kort een (juridische) casus behandeld. De interactie tijdens een workshop is wat groter dan bij een bedrijfspresentatie. Ook bij een workshop zijn er alle mogelijkheden om vragen te stellen. Individuele gesprekken Tijdens een individueel gesprek kun je persoonlijk kennis maken met een bedrijf. Het is vaak een eerste stap op weg naar een stage. Je kunt jezelf in een persoonlijk gesprek goed presenteren en je krijgt een uitstekend beeld van het bedrijf dat tegenover je zit. Om voor een individueel gesprek door een bedrijf uitgenodigd te worden, moet je je C.V. uploaden op www.meesterweek.nl. De individuele gesprekken vinden plaats op de 17e verdieping van het Novotel Rotterdam voor of na de presentatie van het bedrijf. Over de exacte tijdstippen en locatie krijg je ruim van te voren informatie opgestuurd. Bij de volgende bedrijven kun je je opgeven voor een individueel gesprek (je kunt zoveel bedrijven opgeven als je wilt).

25

JFR Meesterweek 2006

01-72_612836 25

24-02-2006 09:46:05


Woensdag 15 maart

Recruitment-dag Programma Tijdstip

Locatie

Presentatie/ Workshop

Bedrijf

10.00 - 11.00 uur

Novotel

Bedrijfspresentatie

Stibbe

10.00 - 11.00 uur

Novotel

Sollicitatietraining

Freshfields Bruckhaus Deringer

11.15 - 12.15 uur

Novotel

Bedrijfspresentatie

Boekel De NerĂŠe

11.15 - 12.15 uur

Erasmus Universiteit

Bedrijfspresentatie

Ministerie van FinanciĂŤn

12.30 - 13.30 uur

3 verdieping M-gebouw

Lunch

13.45 - 14.45 uur

Novotel

Workshop

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

13.45 - 14.45 uur

Novotel

Workshop

KienhuisHoving

15.00 - 16.00 uur

Novotel

Workshop

Allen & Overy

15.00 - 16.00 uur

Erasmus Universiteit

Workshop

Raad van State

18.30 - 01.00 uur

Euromast Rotterdam

Bedrijvendiner

Zie pagina 28

26

e

Tussen de presentaties en workshop door is er koffie en thee in de ontvangstruimte van het Novotel Rotterdam. Voor alle deelnemers staat er een lunch klaar op de derde verdieping van het M-gebouw.

Bedrijven Stibbe Werken in de advocatuur? Werken op een groot kantoor? Tijdens de presentatie zal in ieder geval ingegaan worden op de bovengenoemde vragen. Daarnaast zal er in worden gegaan op de (internationale) studentstage, de scriptie stage, het juridisch assistentschap, de sollicitatieprocedure, de opleiding en begeleiding van stagiaires.

Freshfields Bruckhaus Deringer Ten onrechte afgewezen worden door een verkeerde voorbereiding is zonde. Vooral voor jezelf natuurlijk, maar ook voor het kantoor of bedrijf waar je solliciteert. In deze interactieve sollicitatietraining geven we je concrete aanwijzingen die je helpen dit te voorkomen. We gaan het niet hebben over het lettertype van je brief en de kleur van je das. Wel geven we je graag inzicht in de agenda en motieven van het kantoor en de interviewer/selecteur. Hoe beoordeelt een kantoor je brief, cv en cijferlijsten? Naar welke informatie is de interviewer tijdens het sollicitatiegesprek op zoek? Geen garantie voor maar wel een vergroting van de kans op succes. Mr. Berend Broerse voert als HR Manager bij Freshfields Bruckhaus Deringer jaarlijks met meer dan 100 rechtenstudenten sollicitatiegesprekken voor een stage of een baan.

01-72_612836 26

24-02-2006 09:46:06


Boekel De Nerée De presentatie van Boekel De Nerée zal bestaan uit een korte, algemene inleiding over het kantoor. Hierna komt een advocaat-stagiaire aan het woord. Hij zal vertellen hoe het eerste jaar als advocaat eruitziet. De volgende onderwerpen komen aan bod: opleiding, tijdschrijven en leren van fouten. Uiteraard is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Ministerie van Financiën Tijdens onze presentatie zullen een of twee beleidsmedewerkers aan de hand van actuele voorbeelden vertellen wat zij als jurist doen op het Ministerie van Financiën. Uiteraard is er ook ruimte om jouw vragen te beantwoorden. Studenten bank- en verzekeringsrecht, mededingingsrecht en fiscaal recht worden extra uitgenodigd om de presentatie bij te wonen.

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Op dit moment is mr. G.J.H. Houtzagers, verbonden als compagnon aan Pels Rijcken, aangewezen als de landadvocaat. In de dagelijkse praktijk houdt dit in dat de Staat een belangrijke cliënt van kantoor is. Bijna alle advocaten van Pels Rijcken treden regelmatig op voor de Staat. In de workshop zal de bijzondere positie die Pels Rijcken inneemt binnen de advocatuur worden geschetst aan de hand van verscheidene concrete actuele zaken. Studenten met een brede juridische interesse worden van harte uitgenodigd om aan de workshop deel te nemen.

KienhuisHoving Deze workshop wordt ingeleid met een blik op de advocatuur in het algemeen en KienhuisHoving in het bijzonder. Daarna komt het ontslag op staande voet bij diefstal aan de orde. Nadat eerst het theoretisch kader wordt uitgelegd zullen diverse arbeidsrechtelijke casusposities op dit gebied behandeld worden. 27

Allen & Overy Tijdens de workshop van Allen & Overy kun je nader kennismaken met ons kantoor en de mensen die er werken. Aan de hand van een presentatie zullen de recruiter en een aantal jonge kantoorgenoten jou meer informatie geven ten aanzien van het algemene profiel van Allen & Overy, de rechtsgebieden waarop Allen & Overy actief is, internationale mogelijkheden, opleidingen, (student)stagemogelijkheden, de medewerkers, het gezochte profiel en de sollicitatie procedure. Daarna is er ruimte om vragen te stellen.

Raad van State Wat voor werk doet een startend jurist bij de Raad van State? Twee jonge juristen behandelen met de deelnemers een bestuursrechterlijke casus en leggen uit welke rol zij spelen in het proces. Hierdoor maak je kennis met de eerste taak van de Raad van State: bestuursrechtspraak. Daarnaast vertellen zij over wetgevingsadvisering, de tweede taak van de Raad. En over de verschillende carrièremogelijkheden bij de Raad en de procedure om daarvoor in aanmerking te komen.

JFR Meesterweek 2006

01-72_612836 27

24-02-2006 09:46:06


Bedrijvendiner in de Euromast ’s Avonds (vanaf 18:30) is er een bedrijvendiner in de Euromast. Tijdens dit diner is elk deelnemend bedrijf met twee personen vertegenwoordigd. Onder het genot van een viergangendiner kun je op informele wijze in contact komen met twee bedrijven van jouw voorkeur. Na de eerste twee gangen wordt er namelijk van tafel gewisseld. Na het diner is er nog een borrel waar alle bedrijven ook aanwezig zijn. Je kunt vijf bedrijven opgeven met wie je aan tafel wil zitten. Deze vijf bedrijven krijgen jouw C.V. te zien en zullen jou persoonlijk uitnodigen om bij hen aan te schuiven. De bedrijven waar jij aan tafel kunt schuiven zijn:

28

Ben jij minimaal derdejaars rechtenstudent en wil je aanwezig zijn bij het diner in de Euromast? Schrijf je dan in op www.meesterweek.nl of bij de stands (6 t/m 24 februari). Geef de vijf bedrijven op die jouw voorkeur hebben en zendt je C.V. mee. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht bij welke bedrijven je aan kunt schuiven!

01-72_612836 28

24-02-2006 09:46:07


Donderdag 16 maart

Recruitment-dag Programma Tijdstip

Locatie

Presentatie/ Workshop

Bedrijf

10.00 - 11.00 uur

Novotel

Bedrijfspresentatie

Simmons & Simmons

10.00 - 11.00 uur

Novotel

Bedrijfspresentatie

Van Doorne

11.15 - 12.15 uur

Novotel

Bedrijfspresentatie

Houthoff Buruma

11.15 - 12.15 uur

Erasmus Universiteit Rotterdam

Masterpresentatie

Amsterdam Nyenrode Law School

12.30 - 13.30 uur

3 verdieping M-gebouw

Lunch

13.45 - 14.45 uur

Novotel

Bedrijfspresentatie

ING

13.45 - 14.45 uur

Novotel

Bedrijfspresentatie

AKD Prinsen van Wijmen

15.00 - 16.00 uur

Novotel

Workshop

De Brauw Blackstone Westbroek

15.00 - 16.00 uur

Novotel

Bedrijfspresentatie

Linklaters

e

29

Tussen de presentaties en workshop door is er koffie en thee in de ontvangstruimte van het Novotel Rotterdam. Voor alle deelnemers staat er een lunch klaar op de derde verdieping van het M-gebouw. De dag wordt afgesloten met een spetterend feest in CafĂŠ de Beurs. Kijk op pagina 31 voor meer info!

JFR Meesterweek 2006

01-72_612836 29

24-02-2006 09:46:07


Bedrijven Simmons & Simmons Tijdens deze interactieve workshop worden de deelnemers uitgenodigd om actief mee te praten over onderwerpen die men als advocaat tegen kan komen. Denk eens aan belangenverstrengeling, opzet van een getuigenverhoor, je eerste kort geding, een willekeurige weekagenda, hoe internationaal is Simmons & Simmons etc. Dus geen uitgebreide kantoorpresentatie maar een “ronde tafel” gesprek. De workshop zal je een bron aan informatie geven om je een nog scherper beeld te geven over het beroep van advocaat. Bij de workshop zal een advocaat stagiair en/of medewerker aanwezig zijn. Van Doorne Hoe is het om te werken voor een van de grootste Nederlandse kantoren van advocaten, notarissen en fiscalisten? Tijdens deze presentatie zal Roel Botter, partner bij Van Doorne, meer vertellen over o.a. onze cliënten, zaken/deals, opleidingsmogelijkheden en de bedrijfscultuur. Houthoff Buruma Tijdens onze presentatie zul je persoonlijk kennismaken met een aantal van onze advocaten. Na een korte inleiding door onze recruiter kun je persoonlijk al je vragen verdeeld in kleine groepen aan ons stellen. Al onze secties, te weten Corporate & Finance, Real Estate, Commercial, Insurance & Litigation en Labour & Pension komen aan bod. Alle mogelijkheden voor bijvoorbeeld een studentstage of sollicitatie binnen ons kantoor worden besproken. Linklaters De presentatie beoogt inzicht te geven aan studenten over de dagelijkse praktijk bij Linklaters in Amsterdam. Aan de hand van een ondernemingsrechtelijke casus zal worden toegelicht wat de rol van de (jonge) advocaat is. De deelnemers zullen ruimschoots de mogelijkheid hebben voor vragen of opmerkingen zodat die onderwerpen aan bod komen waar de deelnemers in geïnteresseerd zijn. 30

ING Tijdens deze interactieve bedrijfspresentatie gaan we uitgebreid in op je carrièremogelijkheden binnen ING. Hierbij spitsen we ons vooral toe op je mogelijkheden binnen het ING Talent Programme (ITP): ons traineeship met maar liefst zes verschillende startrichtingen, exclusief voor academische talenten. Ook is tijdens deze presentatie een aantal trainees aanwezig die graag jouw vragen beantwoorden en hun ervaringen met jou delen. AKD Prinsen van Wijmen Onze presentatie zal bestaan uit 'een dag uit het leven van een advocaat-stagiaire bij AKD'. Aan de hand van sheets wordt de dagelijkse praktijk besproken die een stagiaire bij AKD tegenkomt. Er is ruim voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. Doelstelling is een goed beeld te scheppen van het vak advocaat en de bijbehorende werkzaamheden. De Brauw Blackstone Westbroek De dagelijkse praktijk van stagiaires op kantoor en behandeling van een praktijkcasus. Stagiaires van De Brauw Blackstone Westbroek leggen uit waar zij zich dagelijks mee bezig houden. Vervolgens pakken zij een zaak uit de praktijk en gaan hier dieper op in. Masterpresentatie Amsterdam Nyenrode Law School Ben jij die aankomend jurist die verder kijkt dan de studie lang is? Die juridische bekwaamheid wil combineren met bedrijfskundige kennis, persoonlijke ontwikkeling en managementvaardigheden? Die sterk gemotiveerd is en het beste uit zichzelf wil halen? En die na zijn studie een voortreffelijk uitzicht wil hebben op een loopbaan? Dan is er de Master of Laws in International Business Transactions & Law.

01-72_612836 30

24-02-2006 09:46:08


Meesterweek-feest in Café de Beurs!!

Hoofdsponsor

Donderdag 16 maart van 22.00 tot 06.00 Met

Bier, wijn en fris Mix

€ 3,-

€ 1,-

Voorverkoop € 5,Aan de deur € 8,-

www.meesterweek.nl 01-72_612836 31

24-02-2006 09:46:10


Interview met Mr. Erik De laatste jaren is de druk op de rechters om met gewenste uitspraken te komen enorm vergroot. Is het echt lastig om in deze tijden niet onder de druk te bezwijken en gewoon het recht toe te passen? De grotere zaken komen altijd voor een meervoudige kamer. De druk wordt dan over meerdere rechters verdeeld. Ik weet niet of het rechtspreken zwaarder is geworden; het is wel ingewikkelder geworden. Dat komt doordat de wetgeving zelf, maar ook de maatschappelijke verhoudingen, gecompliceerder zijn geworden. De toegenomen diversiteit van de samenleving zorgt er ook voor dat de zoektocht naar de achtergrond van de daad en dader nu veel moeilijker is. Die zoektocht is echter nog steeds het traditionele uitgangspunt van het strafrecht, hoewel ik mij wel afvraag of de politiek dit uitgangspunt nog onderschrijft. Er zijn gewoon meer aspecten waar de rechter rekening mee moet houden. Maar ik geloof niet dat rechters nu gebukt gaan onder de aandacht van de media. Het is van alle tijden dat een uitspraak de samenleving niet welgevallig is. 32

01-72_612836 32

In het huidige mediatijdperk wordt het doen en laten van de rechterlijke macht continue onder een vergrootglas gehouden. Ook politici uiten vaak scherpe kritiek op uitspraken in terrorismezaken. Moet vanuit de rechterlijke macht, middels een soort ‘PR-offensief’, een poging worden gedaan om de beeldvorming te verbeteren? Ik geloof niet echt in een PR-offensief. Ik vind wel dat we moeten proberen om strafvonnissen beter te motiveren en dat we beter moeten uitleggen waarom in een zaak de verdachte wordt vrijgesproken. De rechter moet blijven spreken middels zijn vonnissen en niet in de verleiding komen om in het journaal te willen verschijnen. Het rechterschap is geen barricadefunctie. Het is een functie waarin altijd achteraf wordt beoordeeld over wat er is gedaan en misdaan. Dit betekent dat je voor de samenleving dan ook een rustig standpunt moet innemen. Een PR-offensief hoort daar in mijn optiek niet bij.

Fiat Justitia

24-02-2006 09:46:11


Politici laten zich steeds vaker uit over de rechtspraak. Zo noemde Geert Wilders de uitspraak in de zaak van Samir A. “een hemeltergend en levensgevaarlijk vonnis.” Wat vindt u van de wijze waarop de politiek zich met de rechtspraak bemoeit? Er was onlangs met onder andere Minister van Justitie Donner en de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak een bijeenkomst over de Trias Politica in deze tijd. De bijeenkomst werd voorgezeten door Femke Halsema. Ik vraag me af of de Trias Politica, zoals die is bedacht in de zeventiende eeuw, nog steeds onze huidige systematiek is. De scheiding der machten die wij nu hebben is niet zoals Montesquieu die had bedacht. Het is echt niet zo dat een wetsvoorstel als een donderslag bij heldere hemel aan de Tweede Kamer wordt voorgelegd. Daar is natuurlijk al over nagedacht en dat is ook al door vele ambtenaren voorbereid. De Trias Politica is niet meer zo zwart-wit als voorheen het geval was. Ik lig er niet wakker van als politici uitspraken doen over lopende zaken. Als een verdachte door de rechter wordt vastgezet omdat zijn vermeende daad de rechtsorde heeft geschokt dan mag een politicus zich best uitlaten over de ernst van het verdachte handelen. Daar is niks mis mee. Het wordt pas lastig

ik van den Emster President van de rechtbank Rotterdam

als politici in de media door hen gewenste strafmaten gaan uiten. Dan pas kom je op een grensvlak terecht. Maar ik denk wel dat politici die zich zeer kritisch uitlaten over een al volledig uitgeprocedeerde zaak daarmee afbreuk doen aan de legitimiteit van de rechterlijke macht. Het gaat er bij mij dus om in welk stadium een zaak door politici wordt besproken en met welke woorden. Uitlatingen als “dat is onzin” of “dat is een levensgevaarlijk vonnis”, daar heb ik niks aan. Je moet constructief te werk gaan. Als een politicus zich niet kan vinden in een rechterlijke uitspraak, dan kan hij gewoon een voorstel doen tot verandering van die wet. De kritiek moet namelijk wel passen in zijn functie als lid van de Tweede Kamer.

Maar het argument is vaak dat politici de rechterlijke macht niet onnodig onder druk moet zetten door zich te bemoeien met lopende zaken. Een rechter moet die druk kunnen weerstaan. De hele

samenleving bemoeit zich met opmerkelijke strafzaken; het staat in alle kranten. Zo werd de zaak tegen Michael Jackson door iedereen in Amerika besproken. Als je dat probeert tegen te gaan getuigt dat, naar mijn mening, van te weinig vertrouwen in de rechter.

Bent u niet bang dat de instrumentele visie op het strafrecht de overhand dreigt te krijgen als politici de door hen ongewenste uitspraken steeds als een aanleiding zien om te pleiten voor veranderingen in de wet? Ik denk dat de instrumentele visie op dit moment al dominant is. Er zijn twee tegengestelde bewegingen. Aan de ene kant heb je deregulering, dat is een algemeen landelijk streven. Maar aan de andere kant komt er in het strafrecht juist steeds meer regelgeving bij. In de politiek en in de samenleving heerst er groot vertrouwen in de werking van regelgeving. “Bedenk een regel, dan houdt men zich daaraan.” Dat is de redenering. Dat is dus niet waar, want anders had ik hier geen werk.

Fiat Justitia

01-72_612836 33

33

24-02-2006 09:46:14


verhoging van de straffen en een uitbreiding van de opsporingsbevoegdheden. De linkerzijde zoekt de oplossing niet in wetswijzigingen, maar meer in de samenwerking tussen de betrokken organen. Bij welke kamp zou u zich aansluiten?

De enorme toename van regelgeving baart mij zorgen. Meer regelgeving betekent meer opsporing en handhaving, maar hoe wil je dat allemaal doen? Ik vind dat een ongelukkige ontwikkeling.

Als wij u goed begrijpen is de algemene tendens volgens u te veel de waan van de dag. Er wordt niet nagedacht over lange termijn effecten van nieuwe wetgeving. Ons strafrecht doet mij denken aan de huurwet van een aantal jaren geleden. Die werd ook steeds uitgebreid. De intentie was om steeds meer kamers voor studenten te creëren. De huurwet is toen door regelgeving zo dichtgeslibd dat de normale huisbaas dacht: “Ik krijg die jongen er zo nooit meer uit, dus ik ga maar helemaal geen kamer verhuren.” Het uiteindelijke effect van die wetgevingsoperatie was dus juist minder kamers in plaats van meer. Dit is een mooi voorbeeld van contraproductieve wetgeving. Wij hadden een zeer uitgebalanceerd Wetboek van Strafrecht. Het Wetboek is echter door alle wetgevingsoperaties van de afgelopen tien jaar zo versplinterd, dat ik mij echt afvraag wat nu het idee is van de wetgever over – bijvoorbeeld – het bewijsrecht. Wat is de kracht van een digitale handtekening? Hoe ga je om met internetbewijs? Dat is allemaal nauwelijks geregeld. Ik constateer dat de wetgever de huidige ontwikkelingen in de samenleving niet heeft kunnen bijbenen.

De aanslagen op Pim Fortuyn en Theo van Gogh hebben niets met terrorisme te maken

De politiek is zeer verdeeld over de aanpak van criminaliteit en terrorisme. De rechterzijde van het politieke spectrum hamert steeds op een 34

01-72_612836 34

Je moet je als rechter niet snel op het politieke terrein begeven. Als de wetgever vindt dat er minimumstraffen moeten zijn, dan heb ik mij daaraan te houden. Maar als op voorhand naar mijn advies wordt gevraagd, dan zou ik daar niet voor zijn. In het Nederlandse strafrecht is er een heel lange traditie waarbij wordt gekeken naar de zaak en naar de dader. Iedereen roept dat het strafrecht te veel op de dader is gericht en niet op het slachtoffer. Maar daar hebben we wel voor gekozen. Het toekennen van een grotere rol aan het slachtoffer vergt een fundamentele verandering van het strafrecht. Men bereikt dat niet door het slachtoffer ter zitting een spreekrecht te geven. Dan wordt het stelsel slechts iets meer slachtoffergericht, terwijl de dader nog steeds centraal staat. Als je het slachtoffer echt een grotere rol wilt geven, dan moet je een twee fasen proces invoeren. We buigen ons dan eerst over de bewezenverklaring en daarna komt pas het slachtoffer in beeld. Dan zou ik het slachtoffer te woord staan nadat ik al heb overwogen of de verdachte het delict wel of niet heeft gepleegd. De inbreng van het slachtoffer kan ik dan laten meewegen in de strafmaat. Dat zou zinvol zijn, maar de politiek heeft daar niet voor gekozen.

In het wetsvoorstel tot het verbod op apologie is onder andere de verheerlijking van terroristische misdrijven strafbaar gesteld. Dat betekent dat de rechter zich moet buigen over de vraag of iets wel of niet een terroristisch misdrijf is. Daar komen allerlei politiek historische overwegingen bij kijken. Horen dit soort overwegingen bij de taak van de rechter? Ik denk dat juridisch denken per definitie kneedbaar denken is. Als de wetgever met het apologievoorstel wil dat de rechter zich gaat mengen in zulke overwegingen, dan moet ook duidelijk zijn met welk doel de rechter dat dan behoort te doen. Het hoort gewoon bij de taak van de rechter als dat soort overwegingen in de sleutel worden gezet van het achterhalen van de verwijtbaarheid. Ik denk bijvoorbeeld aan zaken over eerwraak. Daar handelt de dader ook vaak vanuit een religieuze overtuiging. Een rechter zou zich dan in zijn religieuze beleving kunnen verdiepen en zou daar misschien zelfs begrip voor kunnen tonen. Maar dat wil niet zeggen dat ik – in deze samenleving – de overtuiging die de dader tot zijn daad heeft gebracht als grond zal aanvaarden om de strafmaat te verminderen. Ik kan me echter wel voorstellen dat mensen onder bepaalde omstandigheden zo fanatiek zijn over iets, dat hun daad hen niet kan worden toegerekend omdat zij alle vermogen tot relativering ontberen. Dat

Fiat Justitia

24-02-2006 09:46:18


zou de verwijtbaarheid kunnen raken. In dit kader wordt er wel eens – met name door Afshin Ellian – gezegd dat rechters te weinig weten over de Islam. Maar als rechter kan ik mij ook afvragen of mij dat überhaupt interesseert. De één schiet iemand dood om ethische gronden, de ander wegens politieke gronden en weer een ander omdat hij het slachtoffer domweg niet mocht. Moord blijft moord.

Kan de rechter, op basis van het mogelijke verbod op apologie, voor de concrete vraag komen te staan of een aanslag door bijvoorbeeld Palestijnen in Jeruzalem een terroristisch misdrijf is? Ja, er moet dan worden bewezen dat de daad een terroristische aanslag is. Anders kan het niet als zodanig worden verheerlijkt. Dat zou bij grote aanslagen in het Midden-Oosten niet moeilijk zijn. Maar ik vraag mij nog steeds wel af of de moord op Theo van Gogh terrorisme was. Ik denk eigenlijk van niet. Het was een actie van een eenling die vindt dat mensen die zijn geloof onrecht aan doen, gestraft moeten worden. Dat heeft niets met terrorisme te maken. Bij terrorisme denk ik aan de aanslagen in Londen. Dat was een in groepsverband geplande en gecoördineerde actie die grote onrust teweegbracht. Maar de onrust door de aanslag op Theo van Gogh vond ik het gevolg van beeldvorming in de media. Als deze actie onze samenleving in gevaar brengt, waar zijn we dan beland? Met alle respect voor de heer van Gogh, maar wij mogen hopen dat dat niet het geval is. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer Nederlanders wordt gevraagd om twee terroristische misdrijven te noemen van de afgelopen tien jaren, dat zij daarop het volgende zullen antwoorden: de aanslagen op Theo van Gogh en op Pim Fortuyn. Beide hebben niets met terrorisme te maken. Ik ben ook bang, dat ongeveer 40 procent van de Nederlandse bevolking de vraag of de moordenaar

van Pim Fortuyn van allochtone afkomst is met “ja” zal beantwoorden.

Dus ook als het apologieverbod wordt ingevoerd zal de verheerlijking van de aanslag op Theo van Gogh niet strafbaar zijn? Zoals ik zei, heb ik er grote moeite mee om de aanslag op Theo van Gogh als een terroristisch misdrijf te zien. Je moet mij dan wel een loepzuivere definitie van het begrip terrorisme voorleggen. Het ontbreken van een zodanig heldere definitie is tevens één van de verwijten van de Raad voor de Rechtspraak. In de antiterrorismewetgeving van de afgelopen jaren wordt ‘terrorisme’ steeds net iets anders gedefinieerd. Dat is natuurlijk niet handig voor de officier van justitie en de rechter.

Wat vindt u van de discussie over de vrijheid van meningsuiting en de spotprenten over de Islam die wereldwijd tot grote verontwaardiging hebben geleid? Dat begrijp ik gewoon niet. Ik ben geen kenner van de Islam, hoewel ik dat volgens sommigen wel moet zijn. Ik begrijp wel dat vele moslims daar aanstoot aan nemen. Maar de vrijheid van meningsuiting is één van de fundamenten van onze westerse samenleving. Moet je dan je eigen normen en waarden inleveren omdat een ander daar zo tegen is? Ik denk dat er van beide kanten een zekere relativering moet komen. Ik zei ooit tegen een streng gereformeerde collega: “Jouw vrijheid houdt op bij die van mij. Je kunt me niet alles verbieden omdat het niet overeenkomt met jouw religie.” Dat geldt ook hier.

We hebben de perikelen rondom de Schiedammer Parkmoord en de heropening van de Deventer moordzaak gezien. Kan de rechterlijke macht zich, met het oog op de waarheidsvinding, wapenen tegen

Fiat Justitia

01-72_612836 35

35

24-02-2006 09:46:20


juridische en feitelijke onjuistheden die door het Openbaar Ministerie worden aangeleverd? Je kunt niet anders doen dan kritisch blijven bij de bewijslevering. Je moet maar van mij aannemen dat ik mij echt heb verdiept in het vonnis over de Schiedammer Parkmoord. Gezien vanuit het oogpunt van destijds, is dat vonnis juridisch technisch volstrekt in orde. Dat vonnis is vervolgens door het Hof in beroep bekrachtigd. Pas later zijn er zaken aan het licht gekomen die de juistheid van het vonnis hebben ondergraven. Je moet je bij de bewijslevering kritisch opstellen en na dit soort voorvallen word je iedere keer weer wat kritischer. Er is een eenvoudige oplossing voorhanden. Als je echt niet wilt dat de rechter op dit vlak een fout maakt, dan moet je de bekentenis als bewijsmiddel schrappen. Dat heeft wel een klein nadeel. Je raakt dan namelijk 40 procent van je veroordelingen kwijt. Dat moet de samenleving dan wel willen accepteren.

“” Jouw vrijheid houdt op bij die van mij

Britta Böhler zei een tijd geleden in het programma Buitenhof dat de gretigheid van justitie ertoe leidt dat verdachte terroristen in een dermate vroeg stadium worden opgepakt dat er nauwelijks bewijzen zijn om tot een veroordeling te komen. Deelt u deze stelling? Dat is inderdaad het risico van te vroeg ingrijpen door het Openbaar Ministerie. Maar ik benijd het Openbaar Ministerie in dit soort zaken niet, want het risico van te laat handelen is dat de daad al is volbracht. Dat is een lastige keus, maar het is een keus die het Openbaar Ministerie iedere keer moet maken. Het door het Openbaar Ministerie vervolgens ge36

01-72_612836 36

presenteerde bewijsmateriaal moet de rechter ervan overtuigen dat er sprake is van een begin van uitvoering van een strafbaar feit. Zoals we hebben gezien, is het oordeel van de rechter wel eens ‘nee’. Het begin van de uitvoering moet tevens niet betrekking hebben op slechts een willekeurig misdrijf, maar op een al bekend en feitelijk omschreven misdrijf. Ook moet het handelen van de verdachte niet gericht zijn tegen een willekeurige politicus, maar juist tegen die aangewezen politicus. Dat is het kader van de wet en deze is door onze rechtbank bij de zaak van Samir A. loepzuiver uitgelegd. Als de samenleving echter vindt dat het begin van uitvoering van ieder willekeurig strafbaar feit genoeg is voor een veroordeling, dan gaan wij daartoe over. Maar dan krijg je wel steeds meer verdachten.

Wat vindt u over het algemeen van het beleid van minister Donner? Hij komt bij ons, misschien ten onrechte, toch over als iemand die zeer terughoudend is in het rekken van de beginselen van de rechtstaat. Daar ben ik het mee eens. Ik heb hem de afgelopen jaren natuurlijk een aantal keren ontmoet. Het is een man die een buitengewoon scherpe visie heeft over waar de rechterlijke macht wel en niet voor staat. Denk aan het TBS debat; hij heeft daar precies uitgelegd: “Tot daar gaat mijn verantwoordelijkheid. Verder is het de verantwoordelijkheid van de rechter en daar hoort u mij niet over. Dat is zijn of haar uitspraak.” Dat is het wettelijke systeem nu eenmaal en minister Donner maakt elke keer weer duidelijk dat daar een grens ligt. Ik vind dat hij daarin erg zuiver is. In mijn optiek doet hij zijn werk correct. Martin Stevens en Sammy Rezai

Fiat Justitia

24-02-2006 09:46:23


.IEUWÏ#ROOSWIJKÏDEÏGROOTSTEÏBINNENSTEDELIJKEÏHERONTWIKKELINGÏINÏ.EDERLAND (ONDERDENÏTEÏRENOVERENÏENÏNIEUWÏTEÏBOUWENÏHUIZEN /VERHEID ÏWONINGCORPORATIEÏENÏMARKTPARTIJENÏSLAANÏDEÏHANDENÏINEEN +WALITEITÏSTAATÏVOOROP *IJÏOVERZIETÏHETÏGEHEEL

25)-$%.+%.$

(OEÏVERÏREIKTÏJOUWÏKENNIS 'AÏNAARÏWWWHETECHTEWERKNLÏ

01-72_612836 37

24-02-2006 09:52:09


Interview met opvattingen hebben. Dat is ook een groot goed. Ik vrees echt de tijd dat we weer een dominante burgermansmoraal krijgen in dit land. Dat is geen nastrevenswaardig goed. Wat je natuurlijk wel wil bereiken is dat bijvoorbeeld de Marokkaanse jongeren, waar nu veel om te doen is, zich houden aan een aantal centrale omgangsvormen. Doen ze dat niet, dan hebben ze uiteindelijk met het strafrecht een probleem. Je kunt ze wel tien keer vertellen dat ze zich moeten gedragen, maar werk helpt natuurlijk veel meer. Alleen door deze jongeren perspectief te bieden zorg je ervoor dat ze zich aanpassen en gedragen. Ik heb criminologie gestudeerd en één van de mooiste regels in de criminologie is toch: geef mensen een baan, dan zijn ze van de straat af en wordt de kans op criminaliteit een stuk minder. Dus sociaal economische integratie gaat aan elke culturele ontplooiing vooraf.

Bent u dan ook geschrokken van het hoge werkloosheidscijfer onder allochtonen?

Er is de afgelopen jaren in de politiek heel veel gesproken over integratie. Wat verstaat u eigenlijk onder integratie? Integratie is uitdrukkelijk geen assimilatie. Integratie betekent voor mij dat nieuwkomers de taal leren spreken zodat ze toegang hebben tot de arbeidsmarkt en het maatschappelijke leven. Ze behoren voorts de beginselen van onze rechtstaat te kennen en zich daaraan te houden. Het gaat mij er vooral om dat ze zich kunnen ontplooien en ontwikkelen. Maar integratie gaat wat mij betreft zeker niet om het afleren van hun culturele tradities en gebruiken. Ik vind dat een privé zaak wat aan de mensen zelf toebehoort.

Wat is naar uw mening belangrijker: culturele - of sociaal economische integratie? Sociaal economische integratie. Ik ben er namelijk van overtuigd dat sociaal economische integratie de voorwaarde is voor culturele ontwikkeling. Nederland kent als moderne samenleving geen statische eenduidige cultuur. Die hebben we aan het einde van de verzuiling gedag gezegd. Nederland is vol met individuen die zo hun eigen meningen, hobby’s en 38

01-72_612836 38

Nee, dat is niet nieuw. Het werkloosheidscijfer onder allochtonen is wel drastisch gestegen. Onder Balkenende is het van zestien procent omhoog gegaan naar veertig procent. Dat is voor de personen die het aangaat natuurlijk een verschrikkelijk drama. Het levert ook een gigantisch maatschappelijk probleem op vanwege de gevaren van onrust, isolement, opstand en stigmatisering. Maar ook omdat we heel goed weten dat langdurige werkloosheid onder jongeren het gevaar in zich draagt van intergenerationele perspectiefloosheid. Jongeren die in hun vormende jaren geen plek vinden op de arbeidsmarkt stromen later ook heel slecht in. Ze krijgen kinderen die waarschijnlijk ook in armoede opgroeien. Wat voor Nederland echt buitengewoon erg zou zijn, is dat er zich een onderklasse vormt en die onderklasse zelfs een kleur zal hebben. Dat is zo onbeschaafd en zo dreigend dat het, wat mij betreft, de meest drastische maatregelen vereist. Maar van wat in de kranten heeft gestaan, zoals het voorstel om kansloze jongeren in een kazerne door een sergeant te laten disciplineren, daar wordt ik niet warm van. Want wat moeten ze als ze uit de kazerne komen? Hebben ze dan arbeidsperspectief ? Met dit soort maatregelen leer je jongeren dat ze er eigenlijk niet toe doen en dat ze gehoorzaam moeten zijn. Dat is niet de manier om jongeren op te voeden

Acht u aanpassing aan de Nederlandse cultuur noodzakelijk voor een goed functionerende samenleving of wordt daar steeds op aangedrongen uit angst voor het verliezen van de eigen Nederlandse normen en waarden?

Fiat Justitia

24-02-2006 09:52:12


Femke Halsema Ik denk dat de politiek deze discussie telkens agendeert en niet de Nederlandse bevolking. Ik vraag me af of de Nederlandse bevolking er behoefte aan heeft dat allochtonen het volkslied kennen. Ik weet niet of jullie bekend zijn met de inburgeringcursussen, maar je wordt er gek van. Bovendien zak ik er voor. Je krijgt vragen als: “U heeft gefrituurd. Waar laat u het frituurvet? Gaat dat door de gootsteen, de biobak of bij het gewone vuilnis?” Er zitten allemaal van dit soort volstrekt onzinnige vragen in die ervan uitgaan dat je pas Nederlander bent als je patat bakt. Volgens mij is de Nederlandse bevolking daar helemaal niet in geïnteresseerd. Maar wat je in de politiek ziet, is dat men weet dat sociaal economische integratie en emancipatie buitengewoon kostbaar is. Daarvoor moet namelijk veel geïnvesteerd worden in onderwijs en de arbeidsmarkt. Culturele integratie kost haast niks. Dat is vooral zeggen: “U zult geen hoofddoek dragen.” Ik vind het echt absurd. Het is van een kleingeestigheid en benauwdheid wat totaal miskent dat wij in een internationale samenleving leven. We eisen van onze eigen Nederlandse mensen dat ze goed Engels spreken en zich internationaal weten te handhaven. Vervolgens zeggen we aan mensen die

van buiten komen dat ze alleen mogen meedoen als ze de Zuiderzee ballade kennen. In plaats van dat je een nieuwe migrant het zelfvertrouwen geeft dat als hij de taal leert spreken hij het volste recht heeft om hier aanwezig te zijn en mee te doen, zeg je eigenlijk: je hoort er niet bij. Je hoort er alleen bij als je evenveel van kaas houdt als wij.

De integratie discussie in de politiek gaat vrijwel altijd over de moslims. Er wordt vaak geen onderscheid gemaakt tussen de diverse culturele bevolkingsgroepen en haast nooit tussen de verschillende moslimgemeenschappen. Kan een ongenuanceerde benadering van het probleem toch leiden tot effectief algemeen beleid? Nee. Ik denk dat de Christenen het niet zo leuk hadden gevonden als ze ondanks de verschillende stromingen en conflicten allemaal onder één noemer werden gebracht. Moslims komen in soorten en maten. Maar het is beangstigend dat religie langzamerhand een politieke en maatschappelijke indelingscategorie begint te worden. Er doet zich ook iets heel raars voor. Nederland kent, ondanks dat Hirsi Ali het tegendeel beweert, van oudsher een grote vrij liberale moslimgemeen-

Fiat Justitia

01-72_612836 39

39

24-02-2006 09:52:15


schap die de religie beschouwt als een privé zaak. Mijn collega Naima Azough is daar een voorbeeld van. Nu moet zij publiek moslim worden, dat wil zij helemaal niet. Zij zegt: “Ik ben alleen moslim als ik bid of als ik het belijd, dat hoeft niet in het openbaar.” Dat is ook haar goed recht zou ik denken. Maar het meest beangstigende is dat mensen, ook door dit soort politieke slordigheid en grofheid, denken dat je een moslim herkent. Dan zijn natuurlijk als eerste de meisjes met hoofddoeken de pineut. Maar op een gegeven moment is iedereen met een snor en donker haar een moslim met mogelijk orthodoxe en terroristische aspiraties. Dat is natuurlijk het effect daarvan.

gente asiel en immigratieregelgeving van Europa. Wij hebben een wetgeving op gezinshereniging waar ik mij echt kapot voor schaam. Er wordt gewoon gezegd: Als je vijf jaar gescheiden heb geleefd van je kind, door wat voor omstandigheden ook, dan is er geen feitelijke gezinsband meer. Dan ben je eigenlijk geen ouder meer.” Gezinshereniging vindt in Nederland namelijk alleen maar plaats als je onafgebroken heb gezorgd voor je kind. Ik schaam me daar heel diep over. Het is trouwens ook in strijd met het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Will Durant noemde Nederland ooit ‘Little big souled Holland.’ Denkt u dat Nederland zijn imago als toonbeeld van tolerantie en verdraagzaamheid kwijt is?

Wij hebben net de Franse rellen gehad. We hebben de opkomst gezien van extreem rechts in een groot aantal Europese landen. Je ziet polarisatie langs etnische lijnen. Europese landen hebben duidelijk heel veel moeite om de overgang te maken naar een meer Amerikaanse immigratiesamenleving terwijl ze dit eigenlijk de facto al zijn geworden. Sinds de Tweede Wereldoorlog is er zo een influx van migranten, dat je gewoon niet anders kan zeggen dan dat die samenleving

Ja, absoluut. Ik schaam me voor Nederland. Vroeger was ik Nederland altijd tijdens vakanties hartgrondig aan het verdedigen. Of het nou om zijn drugsbeleid ging of euthanasiewetgeving, ik was buitengewoon trots op de tolerantie van Nederland. Dat imago zijn we kwijt. We zijn een land waar politieke moorden hebben plaatsgevonden. Een land met de meest strin-

40

01-72_612836 40

Is deze ontwikkeling naar een stringenter algemeen beleid een tendens in Nederland of maakt het deel uit van een bredere Europese verschuiving naar de harde lijn?

Fiat Justitia

24-02-2006 09:52:17


onomkeerbaar is veranderd. Je ziet een hele grote weerstand en weerzin daartegen.

Men ziet in de V.S. dat, zelfs na 11 september, integratie niet echt een issue is. Het gaat steeds maar weer over terrorisme. Denkt u dat alleen historische factoren ertoe hebben geleid dat immigratie geen groot probleem is in de V.S. of heeft het ook met concreet regeringsbeleid te maken? Ik denk dat het deels te maken heeft met de religie van de President. Ik ben niet echt een grote voorstander van de huidige Amerikaanse President. Maar je ziet dat President Bush religie in het publieke politieke domein heeft gehaald. In het algemeen vind ik dat een slechte ontwikkeling. Je ziet namelijk dat de ‘neo-conservatives’ religie-politiek bedrijven door bijvoorbeeld het gebed terug te laten keren op scholen. Maar er zit volgens mij wel een sterke ideologische overtuiging in deze President dat de vrijheid van religie te allen tijde gewaarborgd moet worden. De Islam in de V.S. is ook niet beperkt tot nieuwe migrantengroepen. Een groot deel van de eigen zwarte bevolking is moslim. Bush kan hen niet van zich vervreemden. De strijd tegen het terrorisme wordt door Bush ook terecht veel meer gedefinieerd als een politieke dan een religieuze strijd. Ik denk namelijk niet dat terroristen voornamelijk religieus gemotiveerd zijn. Zo verwijst Mohammed B in zijn verklaring naar zijn onderdrukte broeders in Irak en de Palestijnse gebieden. Islam is de titel waarop hij zich met hen verenigd, maar wat hij eigenlijk uitlegt is een politiek conflict. Wij zouden er hier in Nederland dan ook heel wijs aan doen door niet eindeloos debatten te gaan voeren over de ‘ware Islam,’ maar eens na te gaan denken over wat een deel van onze moslimbevolking aan sentimenten en sympathieën heeft voor conflicten elders. Het gaat vaak om de onderdrukking van volkeren wat ze vervolgens met illegitieme middelen proberen te agenderen. Maar dat politieke conflict is voor jongeren die bezig zijn te radicaliseren veel meer het sentiment waarop ze varen dan op ‘wij willen ware moslims zijn.’

U heeft een aantal jaren geleden een wetsvoorstel ingediend voor de invoering van constitutionele toetsing. Maakt de huidige tendens tot verdere inperking van de individuele vrijheden ten behoeve van de terrorismebestrijding de aanname van dit wetsvoorstel meer noodzakelijk of vinden onze vrijheden al voldoende waarborging in het EVRM? Het argument is inderdaad veelal: we hebben al het EVRM dus waarom zouden we het wetsvoorstel aannemen?’ Maar de gekte in het EVRM is dat men uiteindelijk toch naar het Europese Hof moet. Ik blijf het überhaupt raar vinden dat je Nederlandse burgers wel toegang geeft tot het EVRM maar niet tot de eigen grondrechten. Bovendien zijn onze grondrechten in een aantal opzichten uitgebreider dan het EVRM. Ik meen dat je mag veronderstellen dat als er wetge-

ving komt die diep ingrijpt in de vrijheden van burgers, dat de Kamer dan goed oplet dat het wel grondwettig is. Of dit ook daadwerkelijk gebeurt, daar ben ik langzamerhand wel behoorlijk benauwd voor. We zien bijvoorbeeld in het wetsvoorstel voor het apologieverbod dat niet alleen de apologie van al bedreven misdrijven strafbaar wordt gesteld maar ook misdrijven waarover je fantaseert en die niet hebben plaatsgevonden. Je mag bijvoorbeeld niet zeggen: ‘‘Het zou goed zijn als een keer een atoombom op Noord-Korea wordt gegooid.’’ Zo een vergaand verbod lijkt mij zeker in strijd met het EVRM. Maar ook met onze grondwet.

Het gedachtegoed achter het apologieverbod is gebaseerd op een Frans voorbeeld. Zouden wij op dit punt uit Frankrijk inspiratie moeten putten voor onze wetgeving? Je ziet dat men in Nederland in toenemende mate gecharmeerd is door de Franse staatsopvatting. Namelijk het beeld van een neutrale en dominante staat. De overheid dient in zo een samenleving als de bewaker van neutraliteit. Maar neutraliteit in een geïndividualiseerde samenleving is volgens mij eigenlijk hetzelfde als partijdigheid. Bij zo een opvatting van de staat past natuurlijk dat de overheid gaat waken over wat er gezegd mag worden in de publieke sfeer. Ik vind de wending naar Franse maatregelen een ongelukkige ontwikkeling. Zo een denken heeft ook te maken met het probleem dat het integratiedebat in Nederland erg geïdeologiseerd is gemaakt. Het gaat heel weinig om praktische maatregelen. Het is alleen maar een hoogdravend ideologisch debat dat niet helpt bij de lotsverbetering van mensen. Frankrijk is echt geen lichtend voorbeeld in de omgang met migranten. Jeroen van Dorp en Sammy Rezai

Fiat Justitia

01-72_612836 41

41

24-02-2006 09:52:20


Where will you be challenged and developed?

Je wilt advocaat, kandidaat-notaris of fiscalist worden! En dan het liefst in een gespecialiseerde en internationale praktijk. Dat kan bij Simmons & Simmons. Wij bieden je een internationale omgeving die je uitdaagt, motiveert en je bovenal inspireert. Vanaf de eerste dag lever je een belangrijke bijdrage in zaken en transacties. Ondersteund door ervaren collega’s leren we je het vak zodanig dat jij op topniveau zult presteren. Waar ook ter wereld. Heb jij die ambitie? Neem dan contact op met Ard Westhof, Human Resources Manager (T 010 404 2655, E ard.westhof@simmons-simmons.com) of kijk op www.simmons-simmons.com/traineelawyers.

01-72_612836 42

24-02-2006 09:52:23


Studentstage special

Simmons & Simmons Zouden jullie je kunnen voorstellen? Tom: Ik ben Tom Wagemakers. In 1999 ben ik naar Rotterdam gekomen om aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Economie te gaan studeren. Na zes maanden in de collegebanken bleek Economie niet helemaal de juiste keuze te zijn. Daarom ben ik in september 2000 overgestapt naar Rechten. Nadat ik mijn propedeuse had behaald, heb ik in 2001 besloten Fiscaal recht te gaan studeren. Annemieke: Mijn naam is Annemieke Robbers, ik studeer momenteel Internationaal en Europees Recht in Leiden. Op dit moment ben ik zesdejaars student en ik hoop binnenkort af te studeren.

binnen een relatief korte tijd kennis met verschillende facetten van het kantoor waardoor je een evenwichtig beeld krijgt. Daarnaast is het ook een goede manier om te kijken of de advocatuur de wereld is waarin je de komende tijd werkzaam wilt zijn. Annemieke: Ik wilde altijd al weten wat de advocatuur precies inhield. Natuurlijk heb ik wat kantoorbezoeken afgelegd maar dit geeft toch niet het ideale beeld van hoe het precies werkt binnen een advocatenkantoor. Naar mijn idee is het voor mijn beeldvorming belangrijk om twee maanden mee te draaien binnen een kantoor. Zodoende heb ik besloten een studentstage te gaan lopen.

Waarom heb je besloten om een studentstage te lopen?

Waarom heb je voor Simmons & Simmons gekozen?

Tom: Tijdens je studie kun je via verschillende evenementen kennis maken met de advocatuur dan wel het bedrijfsleven. Om een goed beeld te krijgen van een kantoor is naar mijn indruk een stage nog altijd de beste optie. Door middel van een stage maak je

Tom: Voordat ik bij Simmons & Simmons stage ging lopen, had ik vanwege mijn fiscale afstudeerrichting al rondgekeken bij een accountantskantoor. Omdat de advocatuur mij altijd heeft aangesproken, wilde ik graag ervaren met welke werkzaamheden je te maken krijgt

Fiat Justitia

01-72_612836 43

43

24-02-2006 09:52:35


binnen de praktijkgroep ‘Tax’ van een internationaal opererend advocatenkantoor. Afgelopen zomer heb ik mijn laatste tentamens voor mijn doctoraal fiscaal recht gehaald. Tijdens het ‘inlezen’ voor mijn scriptie werd ik erop geattendeerd dat de mogelijkheid aanwezig was om bij Simmons & Simmons mijn scriptie te gaan schrijven. Hierdoor was de keuze snel gemaakt en heb ik gesolliciteerd voor een scriptiestage. Annemieke: De reden dat ik contact met Simmons & Simmons heb opgenomen is omdat een vriendin van mij bij Simmons & Simmons ging werken en zo laaiend enthousiast was en is dat ik dacht: ‘Hier moet ik meer van weten!’ Simmons & Simmons is een internationaal kantoor en vanuit mijn studieachtergrond trekt mij dit bijzonder aan. Wat ik nu merk is dat Simmons & Simmons zich kenmerkt door een Hollandse mentaliteit maar ook internationaal is. Dit komt tot uiting in het open karakter van het kantoor. Daar houd ik wel van. Dit betekent voor mij je visie breed houden en hard werken, open staan voor andere mensen, andere visies, en dus ook steeds met twee benen op de grond en in de realiteit van de wereld staan. Men is toegewijd, maar er wordt op zijn tijd ook aan gezelligheid gedacht in bijvoorbeeld het huiscafé ‘Het Akertje’ waar zo nu en dan een borrel plaatsvindt en iedereen op af komt. Daarnaast komt het ook voor dat collegae samen gaan skiën en er is bijvoorbeeld een kantoorweekend wat de sfeer natuurlijk ten goede komt! Als stagiaire word je hier actief bij betrokken. Ik werd persoonlijk uitgenodigd om mee te gaan skiën. Naast het feit dat skiën héél gaaf is, leer je de mensen om je heen ook op een persoonlijke manier kennen. Ik moet zeggen dat dit een aangename verassing is geweest. Dit is wat een stage nog veelzijdiger en dus ook leuk maakt!

Wat zijn je primaire werkzaamheden? Tom: Tijdens deze stage heb ik mij voornamelijk beziggehouden met het schrijven van mijn scriptie. Naast het schrijven van mijn scriptie heb ik enkele memo’s geschreven omtrent een bepaalde fiscale kwestie. Daarnaast komen er ook wel eens echte uitzoekvragen aan bod waarbij je echt de fiscale literatuur moet induiken om de juiste oplossing te vinden. De praktijkgroep ‘Tax’ houdt zich onder andere bezig met internationale transacties, structured finance en de fiscale aspecten van internationale fusies en overnames. Daarnaast wordt er ook nauw samengewerkt met de praktijkgroepen ‘Corporate’ en ‘Capital Markets’. Je draait eigenlijk volledig mee met de praktijkgroep waar je werkzaam bent. Naast de werkzaamheden, neem je ook deel aan bijvoorbeeld het fiscaal overleg en de jurisprudentielunches. Annemieke: Mijn dagelijkse bezigheden zijn voornamelijk het schrijven van memoranda. Hierin werk je onderwerpen uit die je hebt onderzocht en kan je je visie geven over bepaalde zaken. Ook het bezoeken 44

01-72_612836 44

van rechtbanken, het meegaan naar cliënten en het bijwonen van vergaderingen is aan de orde. Mijn stage is behoorlijk veelzijdig en hierdoor vliegt de tijd voorbij.

Hoe ziet de begeleiding van stagiaires eruit bij Simmons & Simmons? Tom: De begeleiding tijdens je stage is goed geregeld. Op je eerste werkdag krijg je een algemene rondleiding en maak je met alle kantoorgenoten kennis zodat zij een beeld van je krijgen. Daarna volgt nog een bibliotheekinstructie, waarbij je wegwijs wordt gemaakt door de verschillende databanken, vakbladen en literatuur. Daarnaast is je kamergenoot of iemand van de praktijkgroep altijd bereid om eventuele vragen te beantwoorden. Bij de sociale activiteiten word je ook nauw betrokken. Zo heb ik meerdere keren deelgenomen aan het bedrijfshockey. Annemieke: De eerste dag van je stage bestaat uit een inleidend praatje. Hierin wordt er verteld over het reilen en zeilen van je stage in het algemeen, waarna je naar je sectie gaat om met iedereen kennis te maken. In de middag krijg je een rondleiding door het hele gebouw. Na je rondleiding en de bibliotheekinstructie kom je vaak op een kamer met een medewerker en een advocaatstagiaire te zitten. Je krijgt hier je eigen bureau, een computer en een kast. Deze plek behoud je gedurende de hele stage. Dit betekent dat je altijd vragen kunt stellen. Langzamerhand komen dan ook je eerste opdrachten binnen. Nu kun je echt aan de slag! In de tweede maand schrijf je een werkstuk van ongeveer 8 à 12 pagina’s. Aan het einde van je stage geef je hier een presentatie over voor de personen met wie je hebt gewerkt. In principe werk je heel zelfstandig, het ligt aan jezelf in hoeverre je advies vraagt. De begeleiding kan dus heel intensief zijn, het is maar net wat je zelf prettig vindt.

Bij welke praktijkgroep loop je je stage? Tom: Ik loop stage bij de praktijkgroep ‘Tax’. Er bestaan mogelijkheden om van praktijkgroep te wisselen tijdens de stage. Doordat fiscaal recht mijn enige afstudeerrichting is, loop ik alleen stage bij de praktijkgroep ‘Tax’. Annemieke: Ik loop stage bij de praktijkgroep Corporate/Mergers & Acquistions. Dit met het oog op mededingingsrecht dat bij fusies aan de orde komt (goedkeuring NMA e.d.). In principe krijg ik mijn opdrachten van deze praktijkgroep, maar ik heb inmiddels ook al de nodige dingen gedaan met betrekking tot pensioenrecht, arbeidsrecht en burgerlijk procesrecht. Het is in het hele kantoor bekend wanneer er een stagiaire aan de slag gaat. Het hele kantoor zal daarom ook, indien ze iets nodig hebben, niet twijfelen om je aan te schrijven en je opdrachten te geven. Dit maakt je stage leuk en veelzijdig. Je leert nog meer mensen kennen en het geeft je de mogelijkheid om

Fiat Justitia

24-02-2006 09:52:39


bij een andere praktijkgroep mee te kijken. Indien je het aangeeft bij je sollicitatie kun je eventueel van praktijkgroep wisselen.

Hoe ziet de procedure eruit om een studentstage te verkrijgen? Tom: Na het schrijven van je brief, kun je worden uitgenodigd voor een gesprek met twee leden van de Commissie Studentstage. Naar mijn indruk wordt niet louter naar de cijfers gekeken. Goede cijfers zijn uiteraard altijd meegenomen, maar de wijze waarop je de tijd naast je studie hebt ingevuld is eveneens erg belangrijk. Het is van belang dat men tijdens het gesprek een positief algemeen beeld van je krijgt. Annemieke: Ik heb mijn stage verkregen via een omweg. Ik heb mij vorig jaar juni opgegeven voor de Topnotch. De Topnotch is een masterclass programma dat je de mogelijkheid geeft Simmons & Simmons te leren kennen aan de hand van lezingen, workshops en een project. Via de Topnotch ben ik uiteindelijk ook bij deze stage terecht gekomen. Voor de Topnotch heb ik mij opgegeven door middel van een inschrijfformulier. Hierop moest je motiveren waarom je hieraan mee wilde doen. Naast je motivatie is je CV ook belangrijk. Natuurlijk wordt er ook naar je cijferlijst gekeken. Ik kreeg vooral het idee dat het om het geheel van deze drie dingen gaat. Na de eerste selectieronde moet je langs komen voor een gesprek. Tijdens dit gesprek krijg je kans om de dingen die je gedaan hebt mondeling toe te lichten. Toen ik eenmaal meedeed aan de Topnotch (wat echt heel leuk is, overigens) kwam ik heel makkelijk in contact met advocaten van het kantoor die mij stimuleerden stage te komen lopen bij Simmons & Simmons. Op dat moment was het alleen nog maar een kwestie van een afspraak maken.

Sluit wat je tot nu toe in de boeken heb geleerd goed aan bij wat je in de praktijk bent tegengekomen? Tom: De werkzaamheden die je tijdens een stage verricht, kunnen zeer divers zijn. De literatuur die ter sprake is gekomen tijdens je studie kan zeer behulpzaam zijn om een probleem op te lossen. Vaak neem je de literatuur als basis voor een memo of advies. Nadat je de desbetreffende literatuur hebt geraadpleegd ga je de kwestie verder uitwerken door het raadplegen van bijvoorbeeld jurisprudentie of de parlementaire geschiedenis van een specifiek wetsartikel. De literatuur is dus zeer zeker van belang voor de werkzaamheden die je verricht. Annemieke: Op dit moment ben ik nog maar een maand bezig maar het lijkt alsof ik hier al heel lang zit. Ik heb heel veel geleerd over onderwerpen die ik nog niet zo uitgebreid tegen ben gekomen tijdens mijn studie. Dit ligt natuurlijk voornamelijk aan mijn specialisatie (concentratie op Europees recht). Dat maakt mijn stage niet minder leuk. Ik vind het altijd bijzonder interessant om in aanraking te komen met

voor mij vreemde dingen en dit mij eigen te maken. Ik ben iemand die graag nieuwe dingen gretig aanpakt om hier veel van te leren. Tijdens mijn stage heb ik dingen geleerd die deels aansluiten bij mijn studie (Europees recht is natuurlijk wel heel iets anders), maar ook dingen die daar totaal geen betrekking op hebben. Zo heb ik geleerd hoe de verhoudingen liggen binnen dit kantoor, hoe de mensen met elkaar omgaan en wat de sfeer is. Je vraagt je toch af op wat voor sectie je terechtkomt en of het goed klikt. Ik denk dat ik met deze stage heel veel geluk heb gehad met bijzonder gezellige maar ook behulpzame kamergenoten en daarnaast een hele sectie die open voor je staat. Dit draagt bij aan een goede indruk van de advocatuur. Dit is natuurlijk verschillend per praktijkgroep maar het geeft je wel een goed overzicht hoe de stand van zaken is. Dit maakt een stage bijzonder leerzaam en leuk: je leert iets van het recht maar vooral leer je iets over jezelf. Je leert inzien waar je prioriteiten liggen en je kunt voor jezelf bedenken of dit is wat jij wilt. Heb je ook belangstelling voor een studentstage ? Neem dan contact op met mr. Johan Polet T 010 - 4042354 E johan.polet@simmons-simmons.com. Voor meer informatie over de masterclass Topnotch kun je kijken op www.topnotch.nl Wil je solliciteren voor een loopbaan binnen Simmons & Simmons? Kijk dan op www.simmons-simmons.com of www. werewillyoube.nl Je kunt ook contact opnemen met Ard Westhof T 010 - 4042655 E ard.westhof@simmons-simmons.com

Fiat Justitia

01-72_612836 45

45

24-02-2006 09:52:40


Artikel van Prof. dr. Martin Kuijer

De naleving van me in een ‘war agains Wie na ‘9/11’ dag- en vakbladen leest, wie na ‘9/11’ politici en andere opiniemakers beluistert, wie na ‘9/11’ naar de televisie kijkt, krijgt het idee dat terrorisme een nieuwe bedreiging voor de vreedzame wereldorde is. Een dergelijke reactie is begrijpelijk als men bedenkt dat de aard van de terroristische bedreiging is veranderd. De moderne wereldorde is nooit eerder op zo’n schaal bedreigd door een wereldwijd actief religieus georiënteerd terrorisme. Bovendien lijken aanslagen zich niet langer te beperken tot staatsorganen en militair-industriële complexen, maar schijnen zij zich te richten op onschuldige en willekeurige burgers en het zaaien van zoveel mogelijk angst onder de bevolking. Ten slotte lijkt sprake van een kwantitatieve toename van terroristische aanslagen. En zo wordt reeds gesproken over ‘the war against terrorism’. In een dergelijke situatie ontstaat al heel snel – op internationaal en op nationaal niveau – de roep om aanvullende (wettelijke) maatregelen te introduceren. In Nederland heeft dit geleid tot tal van wetsvoorstellen, zowel van strafrechtelijke aard (zoals het wetsvoorstel afgeschermde getuigen), als van bestuursrechtelijke aard (zoals het wetsvoorstel bestuurlijke maatregelen nationale veiligheid) en van privaat-

46

01-72_612836 46

rechtelijke aard (zoals wetsvoorstel 28764 inzake de zogenaamde ‘bevriezingslijsten’). Bij deze maatregelen zal altijd aandacht worden besteed aan de verhouding tussen enerzijds terrorismebestrijding en anderzijds de naleving van mensenrechtelijke standaarden.

Terrorismebestrijding en mensenrechten: onverenigbare grootheden? Mijn stelling is dat ook terrorismebestrijding een zekere mensenrechtelijke status geniet onder de EVRMrechtspraak. In de Osman zaak heeft het Hof bepaald dat een staat op basis van artikel 2 EVRM (recht op leven) verplicht is alle redelijke preventieve maatregelen te nemen teneinde het leven van zijn ingezetenen tegen levensbedreigende situaties te beschermen. Indien de autoriteiten kennis hebben of kennis behoren te hebben van “the existence of a real and immediate risk to the life of an identified individual or individuals from the criminal acts of a third party” dienen zij elke redelijke maatregel te nemen teneinde dit gevaar te neutraliseren. Deze doctrine is onverkort van toepassing op een levensbedreigende situatie als gevolg van terroristische dreiging. Het recht op veiligheid is derhalve ‘gecodificeerd’ als mensenrecht in de Straatsburgse rechtspraak. Met andere woorden, terrorismebestrijding geniet zelf ook een zekere mensenrechtelijke status. We hebben hier derhalve te maken met een klassieke botsing van grondrechten, zoals we deze ook tegenkomen bij de problematiek rondom grondrechten in een pluriforme samenleving. Net als bij deze laatstgenoemde problematiek is het ook hier onmogelijk om een hiërarchie tussen de grondrechten aan te geven. In een specifieke casus zal bekeken moeten worden welk mensenrecht moet wijken. Bij absolute of notstandsfeste mensenrechten (zoals het folterverbod) mag men ervan uitgaan dat deze belangenafweging steeds ten nadele van de terrorismebestrijding zal uitvallen. Maar bij andere mensenrechten (zoals privacy-bescherming, godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering en het discriminatieverbod) kan het zeer wel betekenen dat het ingeroepen grondrecht

Fiat Justitia

24-02-2006 09:52:45


mensenrechten

nst terror’

moet wijken voor het belang van een effectieve terrorismebestrijding. Welke overwegingen spelen een rol bij het maken van deze afweging?

Rechtvaardiging van mensenrechtenbeperkende wettelijke maatregelen In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat een wetgever de proportionaliteit van de in te voeren maatregel goed moet kunnen onderbouwen. Dat betekent in de eerste plaats een motiveringsplicht voor nationale autoriteiten om de noodzakelijkheid van de voorgenomen maatregel uit te leggen. Niet alleen zal men het reële karakter van de dreiging moeten uitleggen, maar ook waarom men denkt dat de te introduceren maatregel effectief kan zijn in de bestrijding van terrorisme. In de tweede plaats betekent dit een motiveringsplicht voor de wetgever om uit te leggen waarom nieuwe

regelgeving noodzakelijk is. Voor de Nederlandse wetgever is een dergelijke plicht opgenomen in aanwijzing 6, eerste lid, van de Aanwijzingen voor de regelgeving: “tot het totstandbrengen van nieuwe regelingen wordt alleen besloten, indien de noodzaak daarvan is komen vast te staan”. Verder zijn er twee meer concrete elementen bij de beoordeling van de proportionaliteitsvraag waarop ik de aandacht zou willen vestigen: – de opname van zogenaamde horizonbepalingen of evaluatiebepalingen op grond waarvan de regelgeving beperkte geldigheid voor één of twee jaar heeft of op grond waarvan de regelgeving na één of twee jaar geëvalueerd zal worden. Heeft de regelgeving ons dat gebracht wat wij ervan hadden verwacht? Blijkt de regelgeving wel effectief te zijn in de strijd tegen het terrorisme? Beperkt de regelgeving in de praktijk de mensenrechtelijke standaarden niet teveel?

Fiat Justitia

01-72_612836 47

47

24-02-2006 09:52:49


– de opname van procedurele waarborgen, in die zin dat beperkende maatregelen altijd getoetst worden door een rechter. Rechterlijk toezicht, op zowel Straatsburgs als nationaal niveau, is essentieel in de strijd tegen disproportionele terrorismemaatregelen. En niet alleen rechterlijk toezicht ex post facto ter zitting, maar eveneens in de voorfase wanneer dwangmiddelen worden toegepast. Naar mijn stellige overtuiging is het principieel onjuist om terroristen buiten de rechtsorde te plaatsen: het tast de essentie van onze rechtsstaat aan én het creëert slechts een voedingsbodem voor radicale groeperingen. Al met al geloof ik dat mensenrechtenverdragen als het EVRM staten voldoende armslag bieden om op een effectieve wijze op te treden tegen de dreiging van terrorisme, als men maar met bepaalde obstakels rekening houdt. Geluiden die verder gaan in de zin dat mensenrechten gedeeltelijk en tijdelijk door middel van het uitroepen van een noodtoestand opzij zouden moeten worden gezet, lijken me derhalve prematuur en onwenselijk.

Mensenrechten bij concrete acties van anti-terreureenheden Hierboven is voornamelijk gesproken over mensenrechtelijke standaarden bij de introductie van nieuwe wettelijke maatregelen. Daarnaast spelen mensenrechten een rol bij concrete acties door antiterreureenheden. Laat ik daarover enige opmerkingen maken aan de hand van een voorbeeld uit de Straats-

48

01-72_612836 48

burgse jurisprudentie van het EHRM. De zaak zou zo ontsproten kunnen zijn aan het brein van Ian Fleming, de bedenker van James Bond. Sterker nog: ik geloof dat het begin van één van de James Bond films verdacht veel lijkt op de zaak McCann. De McCannzaak heeft alle ingrediënten van een goede spionage thriller: terroristen die een kwaadaardig plan beramen, James Bond en consorten die het kwaadaardige plan verijdelen, een exotische locatie, en ongetwijfeld waren er ook wonderschone dames in het spel al valt dat niet met zekerheid op te maken uit het feitenoverzicht van de Straatsburgse griffie. Wat was het geval? In 1988 krijgen de Britse autoriteiten lucht van de voorbereiding van een bomaanslag in Gibraltar door de IRA. De IRA-leden McCann, Farrell en Savage zouden van plan zijn om de wisseling van de wacht, die elke dinsdag door een Brits regiment wordt uitgevoerd, als doelwit te gebruiken. De SAS (Special Air Service) stuurt enkele agenten naar Gibraltar om de aanslag te verijdelen. De arrestatie van de vermeende IRA-leden verloopt echter niet vlekkeloos. McCann en Farrell worden door respectievelijk vijf en acht kogels getroffen. Zij overlijden ter plaatse. Ook Savage overlijdt nadat hij door 16 kogels is getroffen. Achteraf blijkt dat het drietal onbewapend was en dat de verdachte auto geen explosieven bevatte. Wel stond in Spanje een auto klaar met 60 kilo semtex. Men haalde opgelucht adem, een mogelijk afschuwelijke aanslag was verijdeld. Toch duurde het niet lang voordat in het Verenigd Koninkrijk de vraag werd opgeworpen of de veilig-

Fiat Justitia

24-02-2006 09:52:51


heidstroepen het dodelijke geweld niet té snel hadden toegepast. De nabestaanden van de drie IRA-leden dienden uiteindelijk een klacht in bij de Straatsburgse instanties. In de uitspraak komt het Hof tot de conclusie dat artikel 2 EVRM, waarin het recht op leven is neergelegd, is geschonden. Artikel 2 EVRM stelt dat de beroving van het leven slechts dan niet in strijd is met het EVRM indien sprake is van “geweld dat absoluut noodzakelijk is”. In het onderhavige geval was het Hof hiervan niet overtuigd. Daarbij werden de volgende vier aspecten door het Hof bestudeerd: – de relevante nationale regelgeving; – de planning, voorbereiding en organisatie van de operatie; – de uitvoering van de operatie door de agenten; en – het post facto onderzoek dat is ingesteld om de rechtmatigheid van de operatie te beoordelen. Deze vier aandachtspunten moeten de Straatsburgse toets kunnen doorstaan. Ik zal de uitspraak van het Hof hier niet uitvoerig bespreken, maar wil toch op sommige elementen de aandacht vestigen. In de eerste plaats is opvallend hoeveel aandacht het Hof besteedt aan de problemen waarmee de nationale autoriteiten bij een terrorismebedreiging worden geconfronteerd. De nationale autoriteiten hebben immers ook een “duty to protect the lives of the people in Gibraltar including their own military personnel”. Het gebruik van dodelijk geweld, mits absoluut noodzakelijk, kan dan ook gerechtvaardigd zijn. Ook indien de informatie waarop de operatie werd uitgevoerd naderhand onjuist blijkt te zijn. Daarbij is het Hof bereid uit te gaan van de goede trouw van de nationale autoriteiten. In de tweede plaats zijn de overwegingen van het Hof betreffende de beoordeling van de voorbereiding van de actie opvallend. Het Hof was van oordeel dat de nationale autoriteiten de situatie dusdanig hebben laten escaleren dat het gebruik van dodelijk geweld bijna onvermijdelijk werd. De IRA-leden hadden immers ook bij de grens gearresteerd kunnen worden. Dat is destijds nagelaten omdat men bewijs voor een mogelijke strafprocedure wilde verkrijgen. En daar zien we een steeds terugkerend dilemma: veiligheid of afstraffing? Men kan ervoor kiezen om in een vroeg stadium preventief op te treden, waardoor het risico bestaat dat uiteindelijk te weinig bewijsmateriaal verzameld kan worden om tot een veroordeling te komen en zodoende een terroristische overtuigingsdader tijdelijk uit de maatschappij te plaatsen. Wil men dat risico niet lopen dan zal men de zaak veel langer in de gaten moeten houden en pas op het allerlaatste moment ingrijpen. Hierdoor worden de kansen op een succesvol repressief ingrijpen groter, maar de veiligheid van de samenleving is er op korte termijn niet mee gediend. En tot slot is in de uitspraak van het Hof opvallend dat de geconstateerde schending mede het gevolg was van

een beoordeling van de wijze van uitvoering van de operatie. Het Hof keurt de ‘automatic recourse to lethal force’ door de agenten af, waarmee impliciet toch een abstract oordeel wordt uitgesproken over een ‘license to kill’-beleid en de opleiding van de SAS-agenten. Het oordeel dat het optreden van de SAS in strijd was met de vereisten van het EVRM leidde tot heftige reacties in het Verenigd Koninkrijk. In de Britse tabloids werd de uitspraak gekarakteriseerd als een overwinning van de IRA; ‘Europa’ zou de strijd tegen het terrorisme frustreren. Vertegenwoordigers van de Britse regering lieten zich evenmin onbetuigd. Premier John Major omschreef de uitspraak als “irresponsible and defying common sense”. En vice-premier Hesseltine kondigde aan “not to take the slightest notion of this ludicrous decision”. De Britse regering heeft destijds zelfs een memo opgesteld, waarin het Hof publiekelijk werd bekritiseerd en veranderingen werden voorgesteld in de benoemingsprocedure van Straatsburgse rechters. Het is een goed voorbeeld dat emoties hoog kunnen oplopen bij kwesties die betrekking hebben op terrorismebestrijding. Dat mag begrijpelijk zijn, maar het is precies de reden waarom internationaal-rechtelijke controle zo belangrijk is.

Afsluitende opmerkingen Mensenrechten en terrorismebestrijding zijn geen onverenigbare grootheden. Het Straatsburgse Hof toont zich begripvol over de moeilijkheden waarmee staten worden geconfronteerd in de strijd tegen het terrorisme; het recht op veiligheid is zelfs tot op zekere hoogte gecodificeerd in de Straatsburgse jurisprudentie. Bij de introductie van nieuwe wettelijke maatregelen in de strijd tegen het terrorisme moeten staten echter wel rekening houden met bepaalde mensenrechtelijke randvoorwaarden, zoals die hierboven beschreven zijn. Daarnaast moet men beducht zijn op een strikte Straatsburgse toetsing van concrete acties van antiterreureenheden. Laten we deze externe internationale toetsing uit Straatsburg koesteren. Emoties lopen soms hoog op in het debat inzake nationale veiligheid. In zo’n geval is het oordeel van een objectieve derde hoogst wenselijk. 1

2

3

4 5

6

Zie ook Egbert Myjer, “Rechten van de mens en bestrijding van terrorisme; enige opmerkingen over de Europese aanpak en over de rol van de officier van justitie”, in: Trema 2003, p. 336. EHRM, 28 oktober 1998, Osman – Verenigd Koninkrijk (Reports 1998, 3124). EHRM, 27 september 1995, McCann e.a. – Verenigd Koninkrijk (Serie A-324). Zie The Independent van 28 september 1995. Zie R.A. Lawson, “Artikel 2 EVRM en de bestrijding van terrorisme; Britse wrevel over het Hof ”, in: NJCM-Bulletin 1996, p. 553. Zie Financial Times van 3 april 1996.

Fiat Justitia

01-72_612836 49

49

24-02-2006 09:56:46


Interview met Jan Marijnissen U heeft een boek geschreven over het belang van historisch besef en kennis van de geschiedenis. In hoeverre zou een groter historisch bewustzijn ten aanzien van het (Midden-)Oosten de kloof tussen oost en west kunnen dichten? Ik ben net toevallig in AndalusiĂŤ geweest waar nog veel is te zien van het oude islamitische tijdperk van ongeveer 500 jaar geleden. Veel Nederlanders hebben weinig besef van de superioriteit van de islamitische cultuur toen wij hier nog in berenvellen rondliepen. Ik denk dat historisch inzicht zorgt voor meer wederzijds begrip. Je moet wel een onderscheid maken tussen historisch besef en historische kennis. Historisch besef betekent dat je het product bent van ontwikkelingen waar je zelf part noch deel aan hebt gehad. Historische kennis is meer de vraag hoe dat allemaal gegaan is. Beide zou je moeten hebben. Dat is de sleutel voor de oplossing van heel veel tegenstellingen. De geschiedenis leert je namelijk dat het zich superieur wanen aan een ander nergens op gebaseerd is en dat het onzinnig is om de menselijke waardigheid teniet te doen met een beroep op de Bijbel, Koran, afkomst of etniciteit. Dit besef is van groot belang voor de in50

01-72_612836 50

ternationale verstandhouding. Als je kennis hebt van iets, dan wordt het meer van jezelf. Als je helemaal niks afweet van de Islam, dan denk je wellicht: “Wat is dat toch met dat suikerfeest en dat slachten van die schapen?�. Kennis over waarom deze plechtigheden worden gehouden en hoe zij zijn ontstaan maakt dat je ze kunt plaatsen en een betekenis aan verlenen.

Deelt u de stelling van Samuel Huntington dat er sprake is van een clash of civilizations? Nee, ik ben het daar niet mee eens. Volgens marxisten, en in die zin ben ik nog een marxist, vloeien de problemen voort uit tegenstellingen onder het volk en niet uit hoofdtegenstellingen. Bij hoofdtegenstellingen denk ik aan hoe het internationale bedrijfsleven in staat is om via allerlei methoden zijn tentakels uit te slaan en de dienst uit te maken, landen onder druk te zetten, te chanteren en hen kansen te onthouden. Zij beheersen de wereld en niet de Islam of de westerse cultuur. Afgezien van de kruistochten hebben die culturen over het algemeen vreedzaam naast elkaar kunnen bestaan. Of je nu de Bijbel of de Koran volgt, dat is niet echt van belang zolang wij maar over een paar

Fiat Justitia

24-02-2006 09:56:47


zaken afspraken kunnen maken in de omgang met elkaar. Er zijn wel hier en daar tekens die wijzen op een ‘clash of civilizations’ maar die worden wel geëxploiteerd door mensen die ik dubieus vind. Zo probeert Wilders hier de tegenstellingen zo groot mogelijk uit te beelden, maar ook islamitische extremisten maken zich daar schuldig aan. Het zijn de extremisten aan beide kanten die de rest tot een keuze willen dwingen. Maar je moet elkaar juist altijd proberen te vinden. Zo zei Shimon Peres: “Je sluit per definitie vrede met je vijand.” Zo een uitspraak getuigt van inzicht en visie. Dat de situatie noodzakelijkerwijs tot een clash of civilizations zal leiden, ben ik dus absoluut niet eens met Huntington.

En de stelling van Huntington dat in de 21ste eeuw de wereld niet langer – zoals in de Koude Oorlog – geordend zal zijn langs ideologische maar langs culturele lijnen? Je kunt orde altijd op tal van manieren aanbrengen; langs de lijn van mannen en vrouwen, christenen en moslims, spleetogen en niet spleetogen. Je kunt duizenden indelingen maken, waaronder ook op basis van culturen. Ik denk toch dat, met het oog op de analyse van internationale conflicten, uiteindelijk de indeling naar enerzijds economisch machtigen en anderzijds ondergeschikten, ons het verst zal helpen. In dit kader mis ik in de hele discussie over Afghanistan de grote interesse in dat land vanwege die gaspijpleiding die er loopt vanaf Uzbekistan naar Pakistan. Er zijn altijd economische belangen in het spel. We weten allemaal precies hoe het zit. Maar op de één of andere manier verdringen we dat altijd uit de discussie. Het gaat in de wereldgeschiedenis echt om de economisch machtigen die het voor het zeggen hebben. Dat is een buitengewoon groot probleem. Het internationale bedrijfsleven heeft zo een enorme macht verworven waardoor Derde Wereldlanden, met name in Afrika, geen stap vooruit kunnen zetten. Ik denk echt dat het bedrijfsleven niet alleen de VN maar ook de EU via allerlei achterdeuren in de klauwen heeft.

Wat zou u doen om dit op te lossen als u in Nederland de macht krijgt? Ik denk dat er maar één mogelijkheid is en daartoe is al een aanzet gegeven tijdens de vorige G-20 top. In het VN kader wordt door een groot aantal landen (waaronder Zuid-Afrika, India en Chili) een economische agenda opgesteld die o.a. een einde moet maken aan de wapenhandel en die eerlijke handel bepleit. Hiervoor gaan wij trouwens in de zomer op alle universiteiten campagne voeren. Het zou geweldig zijn als landen als Nederland en Zweden zich achter dat plan zouden scharen. Je zult natuurlijk niet de V.S. meekrijgen, maar er is dan wel een begin gemaakt.

De discussie over integratie en botsingen tussen culturen is hier vooral opgelaaid na 11 september. In hoeverre speelt de internationale component een rol in de spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen? Die speelt een heel grote rol. Je moet wel twee dingen uit elkaar houden. Je hebt de internationale component: de vele aanslagen en de reputatie van islamitische staten zoals Irak die de mensenrechten aan hun laars lappen. Je hebt echter ook een nationale component. Deze heeft alles te maken met het feit dat in Nederland het integratievraagstuk voor 11 september totaal werd genegeerd. Toen Fortuyn in 2002 opkwam speelde dus niet alleen de internationale maar ook de nationale component een rol. Hij was degene die op de vele integratieproblemen wees. Fortuyn maakte op zichzelf de juiste analyse en richtte de kritiek aan het juiste adres (namelijk aan de PvdA). Maar in de jaren tachtig hebben wij als SP als eerste gezegd dat de overheid die grote groep die als gastarbeiders naar dit land kwam, moet helpen om uit hun vlees noch vis situatie te komen. Twintig jaar lang is daar niets aan gedaan. Die mensen werden aan hun lot overgelaten. Deze tijdbom die al zo lang tikte, werd gelijktijdig met de moeilijkheden rondom de internationale component door Fortuyn aan het daglicht gebracht.

Waarin zoekt u voornamelijk de oorzaken van het internationale terrorisme: armoede, religieus fanatisme of politieke onvrede? Bij het spreken over terrorisme moet eerst een definitie worden bepaald. Dat is een lastige taak. Als de Palestijnen zich verzetten tegen Israël, noem ik dat geen terrorisme. Is Sharon een terrorist? In mijn ogen wel. Het ombrengen van onschuldige mensen door Hamas noem ik ook terrorisme. Dat is strategisch ook erg dom, omdat er veel goodwill voor de Palestijnse zaak mee is verspeeld.

Fiat Justitia

01-72_612836 51

51

24-02-2006 09:56:54


Wat betreft de oorzaken van terrorisme denk ik dat het een optelsom is van een aantal zaken. Er zit een internationale component in, namelijk de frustratie over de ‘arrogante westerse cultuur’ die in islamitische landen hun wil probeert op te leggen. De nationale component heeft te maken met het gebrek aan perspectief en hoop. Nier zozeer voor terroristen zelf – het komt namelijk vaak voor dat terroristen zelf redelijk opgeleide personen zijn – maar meer voor de groep waarvoor zij beweren te strijden. Tenslotte is de derde component hun eigen intellectuele dommigheid. Ik ben ervan overtuigd dat zij die zich bezondigen aan terroristische daden, daar op een latere leeftijd spijt van krijgen. .

lang moeten betalen aan Amerika door middel van olie, politieke invloed etc.

Hoe kan de buitenlandse politiek bijdragen aan het terugdringen van terrorisme?

Maar vindt u het geen angstaanjagend scenario als totalitaire regimes over massavernietigingswapens komen te beschikken?

Hervormingsgezinde oppositiegroepen moeten worden ondersteund. Dat is een betere weg dan om landen binnen te vallen. Wat hebben we nu in Irak opgelost? Dat wordt een federatie van drie staten. Dat kan ik je nu al zeggen. Er waren, hoewel verdeeld, toch veel oppositiegroepen in Irak. Die hadden gesteund moeten worden. Maar wellicht was Irak niet klaar om bevrijd te worden. Het is de essentie van bevrijding en emancipatie dat het bevrijden en emanciperen door de mensen zelf moet gebeuren. Nu is de ene onderdrukker ingeruild voor de andere. De Amerikanen hebben nu inmiddels 400 miljard in Irak zitten en zullen echt een keer de rekening voorleggen. Irak zal decennia 52

01-72_612836 52

Maar hoeveel druk bent u bereid te zetten op dat soort totalitaire regimes? Zou u bijvoorbeeld uw steun verlenen aan het voorleggen van de Iraanse kernwapen kwestie aan de Veiligheidsraad op grond van het NonProliferatie Verdrag? Nee. omdat ik die hele IAEA bende hypocriet vind. Waarom mogen Israël, Pakistan en India wel kernwapens hebben en Iran niet? Ik ben tegen hypocrisie. Als je geen proliferatie wil hebben, dan betekent dat ook dat de Amerikanen, Russen en Israëliërs hun kernwapens moeten ontmantelen. Dat wordt echt niet gedaan.

Ik vind kernwapens in de handen van Bush en Sharon net zo gevaarlijk. Het zijn de Amerikanen die zich imperialistisch hebben gedragen de laatste decennia, niet Iran. Ze hadden Vietnam gehad, Cambodja, Laos, Grenada, Nicaragua, Chili, Argentinië, Brazilië, Guatemala, Afghanistan, Irak, Kosovo, Belgrado en zo kan ik wel even verder gaan. Wat heeft Iran misdaan? De Iraanse leider heeft dubieuze opvattingen over Israël en de holocaust en is duidelijk gestoord. Maar hij is wel democratisch gekozen. Ik houd gewoon niet van hypocriete politiek. Josta de Hoog en Sammy Rezai

Fiat Justitia

24-02-2006 09:56:57


Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen

Wij werven veelbelovende rechtenstudenten

Algemeen bestuursrecht Arbeids- en ambtenarenrecht Bouw- en aanbestedingsrecht Cassatie Civiel (proces)recht Europees en mededingingsrecht

Pels Rijcken is een groot advocatenen notarissenkantoor in Den Haag. Op ons kantoor zijn ongeveer 350 advocaten,(kandidaat-)notarissen, juridische- en niet-juridische medewerkers werkzaam.

Gezondheidsrecht Grote projecten en Publiek-Private Samenwerking ict en intellectueel eigendomsrecht Notarieel vastgoed en familierecht Ondernemingsrecht Ruimtelijk bestuursrecht en milieurecht Strafrecht Vastgoed advocatuur

Wij adviseren, onderhandelen, begeleiden transacties en procederen – dat laatste zeer veelvuldig – van kantonrechter tot Hoge Raad. Kwaliteit, inhoud, gedrevenheid en een informele, prettige werksfeer staan hoog in het vaandel.

Vreemdelingenrecht

Stuur je reactie met curriculum vitae en cijferlijst aan mr. Ellen Lette (t 070 515 3482) Postbus 11756 2502 at Den Haag of recruitment@pelsrijcken.nl

01-72_612836 53

Kijk voor meer informatie over kantoor of student-stage op

www.pelsrijcken.nl

24-02-2006 09:57:01


Artikel van dr. Erik Snel Afdeling sociologie (EUR)

‘Burn Baby Burn’: rellen in de Franse ban Eind vorig jaar werd Europa opgeschrikt door rellen en geweld in de Franse banlieu’s, de voornamelijk door immigranten bevolkte voorsteden van Parijs en diverse andere grote Franse steden. Groepen jongeren, veelal van Noordafrikaanse afkomst, trokken door de straten van de banlieu’s, staken auto’s, scholen en andere gebouwen in brand, en vochten met de politie wanneer die, ingrepen tegen het geweld, de wijken binnentrokken. Europa reageerde geschrokken. Journalisten en politici vroegen zich af of dit geweld zich ook ‘bij ons’ – in de gekleurde stadswijken van Rotterdam, Berlijn of Londen – zou kunnen voordoen. De Franse rellen werden voorgespiegeld als een uniek verschijnsel, een donderslag bij heldere hemel. De opinieleiders vergeten kennelijk dat stedelijk geweld, zeker in steden met grote sociale en etnische tegenstellingen, veel vaker voorkomt. Zeker in de VS zijn er talloze voorbeelden van stedelijk geweld te noemen, maar ook in ons eigen Nederland is dit verschijnsel niet onbekend. Stedelijk geweld ontstaat vaak in situaties van armoede en sociale achterstand, maar het vonkje dat het geweld ontsteekt is veelal iets anders. Zo ontstond onder andere de Palingoproer in Amsterdam in 1886. 54

01-72_612836 54

Een politieagent wilde een einde maken aan het zogenaamde palingtrekken, een populair maar verboden volksvermaak. Zoals zo vaak stond de aanleiding van het oproer in geen verhouding tot de gevolgen. Twee dagen stond de Amsterdamse Jordaan in lichterlaaie. Door de ongekend harde repressie vielen 26 doden en tientallen zwaar gewonden. Historici begrepen achteraf dat de werkelijke oorzaak van het oproer de armoede van de werkende bevolking was, die ook politiek geen stem had. Het was de tijd dat Domela Nieuwenhuis door het land trok met zijn boodschap over het ‘mishandelde en vertrapte volk’. De recente geschiedenis van de Verenigde Staten kent veel voorbeelden van stedelijk geweld. In de tweede helft van de jaren ’60 kwamen African Americans in tal van Amerikaanse steden (Newwark, Chicago, Cleveland, Los Angeles) in opstand. De directe oorzaak van de rellen lag veelal in ongelukkig of gewelddadig politieoptreden. In 1965 haalde de politie van Los Angeles een zwarte automobilist wegens te hard rijden van de weg. Er ontstond een ruzie, die al snel uit de hand liep. Flessen en stenen vlogen door de lucht, en dit was het begin van de rellen in de wijk Watts. Na zes dagen kon de balans worden opgemaakt: 34 doden, ruim duizend gewonden en bijna

Fiat Justitia

24-02-2006 09:57:02


4000 arrestaties. Twee jaar later, in Newark, zagen omstanders hoe een gearresteerde zwarte taxichauffeur een politiebureau werd binnengesleept. Het was niet duidelijk of de man niet wilde of niet kon lopen, maar al snel ging het gerucht dat een zwarte man door de politie was mishandeld. De toegestroomde menigte was niet meer te houden. Vijf dagen rellen in de stad leidden tot 26 doden, 1500 gewonden en 1600 arrestaties. In 1992 was Los Angeles weer het toneel van hevig stedelijk geweld. Directe aanleiding was de vrijspraak van vier blanke politiemannen, die een African American (Rodney King) hadden afgetuigd. Het geweld verspreidde zich snel door de zwarte en hispanic wijken van L.A. Het opvallende van deze rellen was het geweld tegen Koreaanse winkeliers in de arme wijken; achteraf sprak men zelfs van de ‘Black-Korean war’. De grote Soulside-getto van L.A. ging in drie dagen tijd in vlammen op. Het treurige resultaat: 45 doden, bijna 2400 gewonden, 9500 arrestaties en 1 miljard euro schade. Bij al deze dingen kwamen dingen samen: ongeluk-

Sarkozy over de jongeren uit de banlieu’s. “Het is tuig”, zei Sarkozy. De door Sarkozy bedoelde groep reageerde meteen. In tal van Franse steden gingen in de volgende nachten honderden auto’s, winkelcentra en publieke gebouwen in de brand. Oprukkende politiepatrouilles werden onthaald door stenen gooiende jongeren, een enkele keer werd er zelfs geschoten. Pas na drie weken kwam er een eind aan het geweld, nadat de Franse president Chirac een avondklok in de steden had ingesteld. Was het geweld in de banlieu’s een zinloze explosie van geweld of was er meer aan de hand? Een aantal dingen vallen op. Ten eerste, dat de schade door het geweld relatief beperkt bleef. In het drie weken durende geweld in Frankrijk vielen geen doden (twee buurtbewoners stierven, maar niet door het geweld). Wel raakten 126 politiemannen gewond (maar niemand ernstig), werden 2900 personen gearresteerd en werd voor 400 miljoen euro schade aangericht. Vergelijkend met de al genoemde schade van de mega-rellen in L.A. in 1992, die slechts drie dagen duurden, is de schade in Frankrijk echter gering.

anlieu’s en elders kig of gewelddadig optreden van de autoriteiten in een context van sociale of etnische spanningen én het feit dat juist een gedepriveerde of achtergestelde groep in opstand komt. De interpretaties van stedelijk geweld verschillen dikwijls. Waar conservatieven van ‘zinloos geweld’ na een futiele aanleiding spreken, zoeken progessieven de achterliggende oorzaken van geweld in de armoede en discriminatie van bepaalde bevolkingsgroepen. Afhankelijk van de interpretatie wordt van ‘rellen’ gesproken (de conservatieven) of van een ‘opstand’ (de progressieven). Maar het lijkt alsof deze incidenten niet voorkomen als één van de kenmerken afwezig is. Zo kan men zich afvragen waarom het in New York na de moord op de zwarte leider Martin Luther King, eveneens in 1967, rustig blijft. De verklaring is waarschijnlijk dat de toenmalige burgemeester Lindsay na de moord naar Harlem ging om de gemoederen te bedaren. Ook bij het geweld in de Franse banlieu’s zien we dezelfde dubbele achtergrond. De aanleiding van de rellen (of was het een opstand?) was de dood van twee jongeren die door de politie werden nagezeten en zich wilden verstoppen in een electriciteitshokje. Na dit incident begonnen jongeren auto’s in de brand te steken. De vlam sloeg echter pas goed in de pan na de denigrerende uitlatingen van de Franse minister

In L.A. vielen per dag 800 gewonden, in Frankrijk per dag iets meer dan honderd. In L.A. bedroeg de materiële schade per dag ruim 300 duizend euro, in Frankrijk 20 duizend euro (gegevens van de FransAmerikaanse socioloog Loïc Wacquant). Natuurlijk was het geweld in de Franse voorsteden ernstig, maar beduidend minder ernstig dan het geweld in L.A. Ten tweede kan men zich afvragen of er in de banlieu’s sprake was van ‘zinloos geweld’. Er lijkt eerder sprake van gecontroleerd en zelfs geritualiseerd geweld, speciaal voor de televisie. Jongeren lokken de politie (en de pers!) door brandjes de wijk in, om hen dan voor het oog van de camera met stenen te bekogelen. Ook de objecten waartegen het geweld zich richtte (auto’s, politiebureau’s, publieke instellingen) lijken vooral gekozen vanwege hun symbolische waarde. Volgens de al genoemde Frans-Amerikaanse socioloog Loïc Wacquant was het geweld in de banlieu’s een ‘protopolitiek protest’. Er werden tijdens de rellen geen politieke eisen gesteld. Het geweld was ook zeker geen opstand van islamitische jongeren; religie speelde geen enkele rol in de rellen. Toch kan het geweld gezien worden als een impliciet en indirect protest van jongeren in de betreffende wijken tegen hun uitzichtloze situatie: de massale werkloosheid, de marginale en vaak tijdelijke baantjes als men

Fiat Justitia

01-72_612836 55

55

24-02-2006 09:57:05


al werk vindt, de discriminatie door de politie en op de arbeidsmarkt. Geïnterviewde jongeren uit de banlieu’s stellen dat ze door hun afkomst, naam en woonplaats geen kansen op werk hebben: werkgevers nemen liever iemand anders aan. Deze uitzichtloze situatie gecombineerd met de ervaren beledigende bejegening, in dit geval gesymboliseerd door minister Sarkoy zijn de dieperliggende oorzaken van het geweld. Volgens Wacquant moeten we dan ook niet van etnisch geweld spreken: het geweld wordt weliswaar gepleegd door (overwegend) migrantenjongeren maar de oorzaken zijn primair sociaal van aard. Etniciteit is het lontje, maar het vuur wordt gevoed door sociale achterstand en uitsluiting. Ten vierde was dit protopolitieke protest van de migrantenjeugd uit de banlieu’s zeker niet zinloos, maar juist zeer doeltreffend. Drie weken stedelijk geweld heeft veel meer opgeleverd voor de betreffende wijken dan jarenlange politieke strijd en onderhandelingen. Nu hadden de media en politieke delegaties opeens wel tijd om naar de banlieu’s te komen en had de Franse regering wel geld voor allerhande maatregelen in deze wijken (variërend van buurtcentra en jongerenwerkers, gesubsideerde werkgelegenheud, antidiscriminatiemaatregelen, enzovoort). De opbrengst was veel groter dan conventioneel politiek activisme ooit had kunnen opleveren. Dit is dan ook het tragische van de situatie. De jongeren hebben gelijk als ze zeggen dat ze worden genegeerd door de politiek en de dominante samenleving. Alleen als ze in opstand komen, wordt er iets voor hen gedaan. Ten vijfde is het de vraag of het geweld in de banlieu’s veroorzaakt is door de gebrekkige integratie van migrantenjongeren in de Franse samenleving. In Nederland wordt dit verband doorgaans snel gelegd. Is er iets mis met allochtone jongeren (geweld of overlast op straat, criminaliteit, schooluitval), dan wordt de oorzaak meteen in de mislukte integratie gezocht. Maar is dat zo is? Is gebrekkige integratie de oorzaak van het geweld of is juist de partiële integratie van migrantenjongeren in Frankrijk de echte 56

01-72_612836 56

oorzaak? Anders dan in Nederland, krijgen migranten in Frankrijk steeds te horen dat ze ‘Frans’ zijn. Ze gaan naar Franse scholen, spreken de Franse taal en zijn Franse burgers. De kern van het republikeinse Franse integratiemodel is dat geen onderscheid wordt gemaakt naar ras of herkomst. Iedereen is voor de wet gelijk. De jongeren in de banlieu’s weten echter dat de werkelijkheid anders is. Formeel worden ze als volwaardige Franse burgers beschouwd, maar ze merken dat ze weinig maatschappelijke kansen hebben, en dat ze genegeerd en gediscrimineerd worden. Juist deze discrepantie tussen enerzijds erbij (moeten) horen en anderzijds uitgesloten worden is misschien wel de werkelijke oorzaak van het geweld. Zijn deze Franse toestanden ook in Nederland mogelijk? Deze vraag brandt op de lippen van iedere journalist en politicus. Zo schreef Geert Wilders recentelijk in de Volkskrant dat hetzelfde in de Nederlandse steden ook kan gebeuren wanneer we niet streng optreden. De geschetste geschiedenis van stedelijk geweld overziende, kun je niet anders dan het met Wilders eens zijn (met zijn diagnose, niet met zijn oplossing!). Stedelijk geweld is niet iets unieks, maar komt met enige regelmaat voor. In 1998 hadden we in Amsterdam-West al een klein opstandje van Marokkaanse jongeren (ook toen na onhandig politieoptreden van twee agenten die een Marokkaanse jongen wilden oppakken wegens een in brand gestoken prullebak. Achteraf bleek het de verkeerde jongen te zijn). De voedingsbodem voor stedelijk geweld is steeds dezelfde: achterstand en uitsluiting van bepaalde bevolkingsgroepen, het gevoel bij deze bevolkingsgroepen dat ze er niet bij horen en achtergesteld worden, hard optreden van de politie en andere autoriteiten, beledigende opmerkingen van politici. Of deze combinatie van factoren ook in Nederland mogelijk is? Het lijkt me wel, zeker nu het onder politici zo bon ton geworden is om harde uitspraken over migranten en minderheden te doen. Erik Snel is universitair docent bij de Afdeling Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Fiat Justitia

24-02-2006 09:57:06


Wij zoeken niet zomaar juristen. Wij zoeken juristen voor het ministerie van Financiën. Met je rechtenstudie ben je aantrekkelijk voor de arbeidsmarkt. Maar wat is aantrekkelijk voor jou? Laten we het daar eens over hebben op het thuisadres van het

zijn er niet zo gek veel. Gelukkig maar, want er is ook maar één ministerie van Financiën. Op Financiën zijn je mogelijk aanstaande collega’s

ministerie van Financiën in Den Haag.

benieuwd naar je kwaliteiten. Heb je hen daarvan

Daar worden bijvoorbeeld subsidies verwerkt, mega-

eenmaal overtuigd, dan kun je meteen je mouwen

projecten gefinancierd en publiek/private samen-

opstropen. Bijvoorbeeld om de wetgeving ten aanzien

werkingsverbanden geïnitieerd. Zaken die niet alleen

van kansspelbeleid en het witwassen van geld voor te

financieel, maar ook juridisch kaarsrecht dienen te zijn

bereiden en te toetsen. Om afdelingen van Financiën

en niet haaks mogen staan op de wetten die we vaak zelf maken. Financiën laat zich

Juristen m/v

graag door je opmeten. Tot in de kleine lettertjes. Je bent scherp en punctueel. Je wilt doorgroeien

te adviseren over (inter)nationale wetgeving. Of om processen te voeren voor de

bestuursrechter en de Europese Richtlijnen toe te passen op de Nederlandse wetgeving. Om maar

en je kennis met opleidingen verder verdiepen.

wat te noemen, want waar je je mouwen precies

Het spreekt je aan om een bijdrage te leveren aan

voor opstroopt, hangt mede af van je interesse,

een gezonde maatschappij en een succesvol bedrijfs-

achtergrond en/of ervaring. In elk geval krijg je snel

leven. Je durft verantwoordelijkheid te nemen voor

eigen verantwoordelijkheid en onze lijnen zijn

het geld van de samenleving. Je voelt je thuis in een

daarbij kort; tot aan de minister toe. Je zult je werk

intelligente en inventieve omgeving. En naast dit

dan ook vaak tegenkomen in de media. Omdat

alles ben je ook nog prettig in de omgang. Van

je niet zomaar een jurist bent, maar een jurist van

mensen met dergelijke ambities en eigenschappen

het ministerie van Financiën.

Wil je meer weten? Bel de recruiters via (070) 342 8532 of kijk op www.minfin.nl.

01-72_612836 57

24-02-2006 09:57:12


Interview met Hilbran Een streng immigratiebeleid is bespreekbaar geworden. Vindt u het immigratiebeleid verbeterd? Ja, het immigratiebeleid is zeker verbeterd. Gelukkig heb ik daar zelf ook een aanzet toe gegeven. Als je een goed integratiebeleid wilt voeren, dan moet je het selectief houden. Tot voor kort kwamen er 50.000 nieuwe mensen bij in Nederland. Dat is teveel. Immigratie gaat over drie categorieÍn: asielzoekers, gezinshereniging en arbeidsmigranten. Het aantal asielzoekers is drastisch teruggelopen, dat is een goede zaak. Dat is ook iets waar ik aan heb bijgedragen door heel streng te selecteren aan de poort en direct een schifting te maken tussen serieuze en niet-serieuze zaken. Verdonk zet dat beleid voort. We zitten wat asielzoekers betreft op het goede spoor. We hebben wel een achterstand van zo’n 26.000 mensen, waarvan er ook al zo’n 16.000 zijn afgewerkt. Verdonk staat dan wel als een harde tante bekend, 58

01-72_612836 58

maar ze heeft al 6.000 asielzoekers toegelaten op dit moment. Dat is heel veel. Er zijn er 5.000 vertrokken en er moeten er nog een aantal. Als ze daar schoon schip mee kan maken en ze houdt die strakke lijn vol, dan is het naar mijn mening een goed asielbeleid.

U wilt dus niets aan het beleid veranderen? Wat betreft het asielbeleid niet, bij gezinshereniging zou ik nog iets strenger zijn. Verdonk heeft ook daar de normen omhoog bijgesteld. De inkomenseis is naar 120 procent van het minimumloon gegaan, maar ik zou ook nog de eis stellen dat je van tevoren over huisvesting moet beschikken als je hier een partner of gezin naar toe wilt laten komen. Het probleem van de grote steden is dat iedereen bij elkaar hokt. Partners trekken dan vaak nog bij de ouders in hetgeen overbewoning en problemen geeft. Als je een partner over wilt laten komen, dan moet je zorgen dat je voldoende huisvesting hebt.

Fiat Justitia

24-02-2006 09:57:13


Waarom vindt u het belangrijk dat er niet teveel mensen bij elkaar gaan wonen? Nou, je ziet de problemen in Rotterdam (overbewoning, te veel mensen in bepaalde wijken) met alle gevolgen van dien. Te veel mensen bovenop elkaar juist in die wijken waar veel allochtonen wonen. Dat probleem moet je beheersbaar maken, anders kun je het niet oplossen. Dit punt staat overigens ook in het actieprogramma van Rotterdam.

U was één van de eersten die sprak over een zeer strikt immigratiebeleid, ook toen het in Den Haag nog not done was om dat te zeggen. Ik krijg nu mijn gelijk. Het Nederlands Dagblad kopt vandaag ‘De schaduw van Nawijn over Europa’. Zaken waarvoor ik drie jaar geleden het ene spoeddebat na het andere over me heen kreeg, beginnen nu langzaam vorm te krijgen in Europa. Dat vind ik toch wel heel leuk, eerlijk gezegd. Dat is mijn tragiek, ik krijg altijd pas twee of drie jaar daarna gelijk. Op het moment dat ik het zeg, krijg ik allemaal spoeddebatten over me heen. Kijk, je moet heel realistisch zijn. Een streng beleid heeft niks te maken met racisme. We moeten oppassen met het roepen van dat soort kreten. Ik doe mee met de gemeenteraadsverkiezingen. We praten met Hindoestanen, Surinamers, we praten met iedereen. Ik ben ook tegen het onderscheid autochtonen - al-

toch afgeschaft worden. Je moet het onderscheid niet maken tussen allochtonen die Nederlander zijn en autochtonen. Dan moet je er niet meer over zeuren. Dat is in Amerika zo, dat is in Australië zo, wij zijn de enige die het hebben over allochtonen.

Toch wilde u, toen u minister was, onderzoeken of criminele Marokkaanse Nederlanders hun Nederlands paspoort kon worden afgepakt. Kijk, criminele autochtone Nederlanders moeten we ook (keihard) aanpakken, die moet je veel harder straffen. Maar Marokkanen hebben nog twee nationaliteiten, dat vind ik sowieso al fout. Als je ook nog kiest voor een andere nationaliteit, dan ben je niet Nederlander, dan heb je een slechtere rechtspositie in Nederland. Als je dan ook nog je gastvrijheid misbruikt om zware delicten te plegen, dan vind ik dat je toch eens moet kijken of je dat Nederlanderschap niet moet intrekken. Volgens Europa mag dat wanneer essentiële zaken van de staat erbij betrokken zijn. Terroristen kunnen nu het Nederlanderschap worden ontnomen. Ik vind dat het ook moet kunnen bij mensen die een gevangenisstraf van vijf jaar of langer krijgen.

and Nawijn lochtonen. Je bent Nederlander of niet-Nederlander. Dat is ook voor allochtonen veel beter aangezien het discriminerend is wat wij nu doen. Iemand die hier twintig jaar woont en werkt, maar etnisch toevallig ergens anders vandaan komt, die moet je toch niet meer lastig vallen met een inburgeringcursus zoals in het begin is gebeurd. Dat is belachelijk. Hindoestanen vind ik een heel mooi voorbeeld van integratie. Zij hebben zich aangepast, ze doen mee met de Nederlandse samenleving, ze werken hard, ze gaan naar school. Zo moet je het hebben. Je moet ook niet een beleid voeren op allochtonen, je moet een beleid voeren op achterstandssituaties of dat nu allochtonen of autochtonen zijn. Ik heb gezegd, je moet eens kijken naar alle subsidies die wij geven aan al die aparte allochtonenprojecten. Die helpen niet mee bij de integratie. Ik werd meteen op het matje geroepen bij Balkenende. Gelukkig zie je dat al die subsidies nu

Op uw site staat een deltaplan over integratie. Daarin staat dat u de immigratie beschouwd als een bedreiging voor de Nederlandse cultuur. Wat bedoelt u daar precies mee? Als we veel mensen hier toelaten, dan krijgen we te veel mensen hier met een andere achtergrond. Daar is op zich niets op tegen, maar het moet altijd geleidelijk gaan. Als wij te snel en te veel andere culturen krijgen, dan kan de aanpassing en integratie niet of slecht plaatsvinden. Dat is slecht voor de Nederlandse samenleving. Ik vind dat iedereen die zich hier vestigt, zich moet houden aan de Nederlandse normen en waarden. De Nederlandse cultuur is gebaseerd op de joods-christelijke humanistische traditie en ik vind dat we die in stand moeten houden. Allerlei andere invloeden vind ik prima, die mensen mogen hun geloof belijden. Maar wij hebben hier de cultuur die is gebaseerd op die drie grote stromingen en die moeten we naar mijn mening in stand houden.

Fiat Justitia

01-72_612836 59

59

24-02-2006 09:57:15


We hebben het over de identiteit van een land, dat geldt voor alle bevolkingsgroepen van Europa. Dat geldt ook voor de bevolkingsgroepen in Iran en Irak. Die hebben ook een identiteit. Alleen die is gebaseerd op de islamitische identiteit. We moeten zorgen dat we in dit land opkomen voor onze belangen. Er zijn 22 miljoen Nederlanders in Europa. Ik ben voor een verenigd Europa, daar zijn we allemaal voor. Een Spanjaard of een Fransman is niets minder maar je mag wel opkomen voor je nationale belangen.

Dat zeg ik niet alleen voor Nederland, dat zeggen de Amerikanen ook voor Amerika, de Australiërs voor Australië. Dus dat is zo simpel en logisch als wat. Femke Halsema zegt: ‘ik ben eerst wereldburger, dan Europeaan en dan Nederlander’. Voor mij is het net andersom. Ik ben Nederlander, dan Europeaan en dan wereldburger.

Ik vind Hirsi Ali te ver gaan met haar film Submission. Met naakte moslimvrouwen schoffeer je echt het moslimgeloof, dat kan echt niet. Dat ze pleit voor vrijheid en gelijke behandeling van vrouwen vind ik terecht, maar moet dat met zo’n film?

Is het verschil met Groenlinks dat zij het meer hebben over verrijking en u over bedreiging?

Verrijking op zichzelf is zo, er zijn zoveel allochtonen en ik heb ook veel vrienden in de allochtone wereld. Maar als je te snel de grenzen opengooit, dan kan de aanpassing niet plaatsvinden. Als immigratie niet geleidelijk gaat, krijg je gigantische integratieproblemen en spanningen. Immigratie moet zeer geleidelijk gaan. Dat geldt voor ieder land, niet alleen voor Nederland. Je moet de tijd nemen om nieuwe mensen zich te laten aanpassen die gewoon het recht hebben om binnen te komen.

In datzelfde deltaplan heeft u het steeds over de Nederlandse identiteit. Past het strikt vasthouden aan een Nederlandse identiteit nog wel in deze tijd van Europese eenwording en globalisering? 60

01-72_612836 60

De islamitische traditie zit niet in de Nederlandse traditie, dat botst met elkaar, dat gaat problemen geven. We hebben in Nederland en Vlaanderen een grote historie, een literaire historie, een culturele historie. Nederlanders zijn altijd pioniers geweest, dat moeten we behouden. Dat heeft niets te maken met dat ik een andere cultuur minder vind dan de onze. Dat denken mensen altijd. Ik ben in Maleisië geweest, dat is een moslimstaat, nou perfect, een perfecte identiteit, een moslimidentiteit. Dat is hun identiteit en wij hebben een andere identiteit. Je moet duidelijk zijn. Landen als Amerika, Canada en Australië staan ergens voor, voor hun eigen culturele geschiedenis. Nu hebben wij toevallig een veel betere geschiedenis omdat wij veel langer bestaan. Daar mogen we trots op zijn.

U haalt Frankrijk in het deltaplan aan als voorbeeld van hoe integratie zou moeten. Bent u ook voor een zeer strikte scheiding van kerk en staat zoals die in Frankrijk bestaat? Scheiding van kerk en staat ben ik in ieder geval voor. Het is fout dat wij de imamopleiding financieren, daar heeft de staat niets mee te maken. In die scheiding moet je heel strikt zijn, want dat is één van de uitgangspunten van onze democratische rechtsstaat.

Vindt u de CDA en SGP een schending van deze scheiding? Ik vind het belachelijk dat de SGP nu opeens zijn subsidies verliest. Dat vind ik raar, want ook die SGP hoort bij de Nederlandse traditie en cultuur. Ik ben het er niet mee eens dat je vrouwen geen kiesrecht geeft, maar dat je nu een partij gaat verbieden die al zoveel jaren bestaat, vind ik echt te ver gaan. Ik vind zelf de christelijke politiek helemaal niets. Het CDA heeft niets met christelijke politiek te maken, dat is pure machtspolitiek. Dat doen alle drie de grote partijen (VVD, PvdA en CDA). Maar twee procent van de Nederlandse bevolking is lid van een politieke partij. Daar worden alle machthebbers uit gerekruteerd. Moet je eens kijken hoeveel goede mensen er tussen die 98 procent zitten die geen lid zijn van een politieke partij. Ik doe mee aan de gemeenteraadverkiezingen in Zoetermeer. Mensen kunnen bij mij solliciteren, daar hoeven ze geen lid van mijn partij voor te zijn. Als ze goed zijn, komen ze op de lijst.

Fiat Justitia

24-02-2006 09:57:19


U wilt dat immigranten een contract ondertekenen waarin onder andere staat dat zij de gelijkheid van mannen en vrouwen dienen te respecteren. Bij schending van het contract volgt heenzending. Strookt dat met uw opvatting over de SGP? Gelijkheid van mannen en vrouwen is heel belangrijk. Maar ja, de SGP is natuurlijk al lang hier. Ik ben het niet met ze eens, maar om dan opeens te zeggen dat alle subsidies moeten worden afgeschaft, vind ik echt belachelijk! Als die mensen zo denken, dan mag dat. Dat is ook een stukje beperking van vrijheid van meningsuiting.

tegen islamitische scholen. Dan zegt men dat de protestantse en christelijke scholen ook weg moeten, maar dat vind ik absurd. Die scholen hebben we al sinds 1919. Die hebben hun waarde bewezen, die moet je gewoon in stand houden. Ik heb niets tegen islamitisch onderwijs op zichzelf. Maar waarom moeten wij aparte islamitische scholen hebben? Dat is anti-integratie.

Zijn er nog andere artikelen die u zou willen veranderen?

Welke aanpassingen zou u in de Grondwet willen zien?

Wat altijd lastig is, is de vrijheid van meningsuiting aan de ene kant en het discriminatieverbod aan de andere kant. Pim Fortuyn heeft gezegd dat als het zover komt dan liever artikel één afschaffen, iedereen is voor de wet gelijk, zodat we dan toch de vrijheid van meningsuiting hebben. Dat vind ik heel moeilijk, want ik ben ook voor een hele grote mate van vrijheid van meningsuiting. Maar ik vraag me af of je andere bevolkingsgroepen moet mogen beledigen. Ik vind bijvoorbeeld Hirsi Ali te ver gaan met haar film Submission. Met naakte moslimvrouwen schoffeer je echt het moslimgeloof, dat kan echt niet. Dat ze pleit voor vrijheid en gelijke behandeling van vrouwen vind ik terecht, maar moet dat met zo’n film? Het is de vraag of dat soort dingen bij de vrijheid van meningsuiting horen.

Artikel 23, vrijheid van onderwijs. Het CDA zegt dat we allemaal vrijheid van onderwijs moeten hebben. Ik ben

Josta de Hoog en Sammy Rezai

Maar vindt u dan dat autochtonen wel zo mogen denken en allochtonen niet? Eén van de uitgangspunten in deze staat is natuurlijk gelijkheid van mannen en vrouwen, punt uit. Maar, we moeten ook de grondrechten bekijken. Wat in de grondwet staat is van 1848, we leven nu in 2006, dat is meer dan 150 jaar later. Er zijn een aantal zaken in de grondwet die niet meer van toepassing zijn op de huidige situatie. Er zullen aanpassingen moeten plaatsvinden.

Fiat Justitia

01-72_612836 61

61

24-02-2006 09:59:10


01-72_612836 62

24-02-2006 09:59:12


Kantoorspecial

Rond de tafel met DLA SchutGrosheide Je bent 11 en wilt later advocaat worden. Voor Julietta Blom (advocaat) een uitgemaakte zaak. Of je bent net afgestudeerd en gaat op zoek naar werk: DLA SchutGrosheide was eerste keuze voor Wouter Admiraal (kandidaat-notaris). Martijn van de Koolwijk (belastingadviseur) liet zich graag door partner Boris Emmerig overtuigen om de overstap te maken. Martijn ‘Ik heb hiervoor drie jaar bij één van de ‘big four’ gewerkt. Ik werkte op een specialistische afdeling, deed alleen maar hele grote transacties in een groot team. Dat was erg interessant, maar bij DLA SchutGrosheide is het werk veelzijdiger en er wordt sneller eigen inbreng verlangd. Ik heb hier veel interessante cliënten, zowel grote als kleine. Ik werk bijvoorbeeld voor grote financiële instellingen, maar ook voor startende ondernemers.

ik vanwege mijn interesse in fusies en overnames de studie ben gaan volgen, bleek het een leuke studie en veel minder massaal dan bedrijfsrecht. Het notariaat is een heel dynamisch vak en veel meer in beweging dan ik in de collegebanken had kunnen bedenken. Twee jaar geleden ben ik afgestudeerd en direct bij DLA SchutGrosheide van start gegaan. De afgelopen twee jaar is het kantoor enorm gegroeid, maar de sfeer is toch hetzelfde gebleven.’

Wouter ‘Voordat ik rechten ging studeren, had ik geen hoge pet op van het notariële recht. Pas toen

Julietta ‘Ik doe Internationale Handel, Transport en Verzekering (IHTV) in Rotterdam. Ik heb heel bewust

Fiat Justitia

01-72_612836 63

63

24-02-2006 09:59:19


bij DLA SchutGrosheide gesolliciteerd omdat mijn afstudeerrichting Privaatrecht, Bedrijf en Internationale Handel was. Er zijn weinig kantoren die een praktijkgroep internationale handel hebben zoals DLA SchutGrosheide. Ik heb gestudeerd aan de UvA, maar de kern van internationale handel ligt uiteraard in Rotterdam; op naar de havenstad dus. Ik heb veel te maken met ladingclaims, maar doe ook allerlei andere zaken zoals verzekeringsgeschillen en incassozaken. Laatst had ik zelfs een zaak over productaansprakelijkheid, dat is wel even iets anders dan transportrecht. Mijn werk is heel afwisselend en heel internationaal. Ik merk het dus wel degelijk dat DLA SchutGrosheide enorm is gegroeid.’ Martijn ‘Door die groei zijn er veel nieuwe, jonge mensen aangetrokken. Als je de sfeer vergelijkt met andere advocatenkantoren, is het hier vrij losjes en informeel. Er kan net iets meer lol gemaakt worden.’ Wouter ‘Je werkt hier náást de partner en niet vóór iemand die af en toe zegt dat je het goed of slecht doet. Er lopen hier veel ruimdenkende geesten rond. Je bent altijd vrij om je eigen mening te uiten.’ Julietta ‘In januari zag ik iedereen voor het eerst met een feest. Toen hebben we met z’n allen ontzettend

staan dansen, allemaal jonge mensen, de stagiaires natuurlijk, maar ook mijn patroon is pas 34. Ik heb wel eens bij andere kantoren gezien dat bij borrels de partner in het midden staat en alle stagiaires en medewerkers om hem heen. Zij houden allemaal hun mond en alleen de partner spreekt. Hier is dat totaal niet zo. Natuurlijk moet je ook serieus zijn en je clienten correct ontvangen. Je moet goed advies leveren en hard werken. Maar daarnaast is er altijd tijd voor grapjes. Ik ben zo goed terecht gekomen, ik ben echt op mijn plek hier.’ Wouter ‘Ik zou tegen afgestudeerde studenten willen zeggen: maak kennis met DLA SchutGrosheide. Ik kende het kantoor helemaal niet toen ik hier op gesprek kwam, maar wat bleek: DLA Piper Rudnick Gray Cary is international “Employer of Choice”. Daar wil men werken. In Nederland moet deze naamsbekendheid nog komen. Daar wordt hard aan gewerkt.’ Julietta ‘We zijn na de fusie met Piper Rudnick Gray Cary begin 2005, het op twee na grootste kantoor van de wereld. In februari zijn we bij de ‘Oscars van de juridische wereld’ The Legal Business Awards in Londen uitgeroepen tot Law Firm of the Year. Vriendinnen van mij in de UK vinden het geweldig dat ik bij DLA Piper Rudnick Gray Cary zit.’

Over DLA SchutGrosheide Bij DLA SchutGrosheide geven wij talenten graag de ruimte om te groeien. Niet alleen de hoogte, maar ook de diepte in. Een open deur natuurlijk want elk kantoor belooft je dat. Toch willen we je uitnodigen die deur binnen te lopen en iets van ons kantoor op te snuiven. Van je mogelijkheden – nationaal en internationaal – maar zeker ook van de sfeer. Op beide fronten zit je goed bij DLA SchutGrosheide.

Werken voor een internationaal kantoor DLA SchutGrosheide is onderdeel van het wereldwijde advocatenkantoor DLA Piper Rudnick Gray Cary met vestigingen in Europa, Azië en de Verenigde Staten. Daarmee heb je een netwerk van maar liefst 3300 collega-juristen. Met ruim honderd advocaten, (kandidaat-) notarissen en belastingadviseurs in Nederland zetten we ons dagelijks in voor onze klanten in binnen- en buitenland. En we blijven groeien, in meerdere opzichten.

Expertise in de breedte en de diepte Door ons internationale netwerk maken we optimaal gebruik van alle beschikbare kennis en ervaring. Zo 64

01-72_612836 64

kunnen onze klanten bij ons terecht met alle juridische zaken waar ze als organisatie mee te maken krijgen. We zijn een toonaangevend full service kantoor met integrale dienstverlening.

Bijzondere mensen DLA SchutGrosheide staat voor een persoonlijke en duurzame samenwerking. Dat geldt voor het contact met onze cliënten, maar ook voor het contact onderling. Zowel voor onze Amsterdamse en Rotterdamse kantoren, als voor het contact met buitenlandse collega’s. Een informele sfeer, korte lijnen en teamspirit zijn daarbij kenmerkend en vanzelfsprekend.

Juridische ambities met een commerciële drive Bij DLA SchutGrosheide krijg je alle ruimte om je te ontwikkelen. Wij zoeken snelle starters met een gezond stel hersens en liefde voor het vak. Juristen die de gedrevenheid hebben om onze klanten te voorzien van advies met een gouden randje. Mensen die kansen zien en benutten en zo doorgroeien tot een jurist van formaat. Kies je na het afronden van je studie Nederlands recht voor een loopbaan als advocaat, kandidaat-notaris of

Fiat Justitia

24-02-2006 09:59:23


belastingadviseur bij een internationaal full service kantoor? Dan kun je bij DLA SchutGrosheide aan de slag als stagiaire.

De stageperiode Als je wordt aangenomen, krijg je een arbeidsovereenkomst voor drie jaar en drie maanden. Dit is een stageperiode, een tijd waarin je de ins en outs van het beroep leert, zowel in theorie als in de praktijk. Het maakt daarbij overigens niet uit bij welke praktijkgroep je zit. Je maakt op elke plek kennis met de adviespraktijk van ons vak, maar je leert ook procederen. Bij DLA SchutGrosheide vinden we dat je het advocaten-, (kandidaat) notarissen- en belastingadviesberoep vooral in de praktijk leert. Daarom krijg je bij ons kantoor, naast de verplichte externe beroepsopleiding en cursussen, vanaf je eerste dag ook een intensieve training on the job. Je gaat naar besprekingen met cliënten, je maakt concepten voor contracten en adviezen, je schrijft brieven en je staat in de rechtszaal. Dit alles natuurlijk onder goede begeleiding van je werkpatroon. Al je werk wordt doorgesproken zodat je direct feedback krijgt en bovendien kun je altijd aankloppen bij je kamergenoot of een andere kantoorgenoot. Leer je snel, dan krijg je voor je het weet ‘eigen dossiers’ in de kast. Soms sta je binnen drie maanden al te pleiten voor de rechtbank.

seminars en congressen in binnen- en buitenland. Je krijgt bij DLA SchutGrosheide dus ruim baan om je eigen grenzen te verleggen, maar dat is nog niet alles. Na je stageperiode kun je kiezen voor een stage bij één van de buitenlandse vestigingen van DLA Piper Rudnick Gray Cary. Gedurende vier tot zes weken leer je de lokale praktijk kennen en natuurlijk ook je buitenlandse collega’s.

Geïnteresseerd? Overtuigd van de snelle start die je bij DLA SchutGrosheide kunt maken? Stuur dan een brief voorzien van motivatie, CV, cijferlijst, scriptie en eventueel een studentstagebeoordeling naar: DLA SchutGrosheide, ter attentie van Edith Verbossen, Postbus 75258, 1070 AG Amsterdam of mail naar edith. verbossen@dlapiper.com. Onze sollicitatieprocedure bestaat uit twee gespreksronden en een capaciteitentest. Het eerste gesprek wordt gevoerd door de HR adviseur en een medewerker (lid van de sollicitatiecommissie). Het tweede gesprek heb je met een partner van de praktijkgroep waarvoor je solliciteert en een ander lid van de sollicitatiecommissie. Tijdens deze procedure kijken wij of jij de juiste eigenschappen bezit. Jij kunt aangeven in welke praktijkgroep je graag wilt beginnen.

Grenzeloos

De DLA SchutGrosheide Talentendagen

Wil je na anderhalf jaar je speelveld verbreden? Dat kan bij ons. Halverwege je stage krijg je de gelegenheid om van praktijkgroep te wisselen. Dit geeft je de kans om kennis te maken met een ander rechtsgebied. Verder krijg je bij ons alle ruimte om vakspecifieke opleidingen te volgen en kun je deelnemen aan

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 mei a.s. vinden de DLA SchutGrosheide Talentendagen weer plaats! Een uitstekende manier om ons kantoor beter te leren kennen. Schrijf je daarom snel in! Kijk voor meer informatie op www.talentendagen.nl.

Fiat Justitia

01-72_612836 65

65

24-02-2006 09:59:23


!LSADVOCAAT HEBJEBIJONSNIETALLEENUITZICHT

OPDEMOOISTERIVIERVAN%UROPA

/OKOPEENCARRIÃ’REDIERECHTDOETAANJEAMBITIE

7ERKEN VOOR ONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN IN BINNEN EN BUITENLAND DEEL UITMAKEN VAN EEN KANTOOR METNAGENOEGALLERECHTSGEBIEDEN ISDATJEAMBITIE-AAKDANKENNISMET+NEPPELHOUT+ORTHALS HET PROFESSIONELEENDEGELIJKE TOCHEIGENTIJDSEKANTOORVANSTANDDATSTAATVOORLANGDURIGERELATIES)NONSTEAM WERKENSPECIALISTENMETHARTVOORDECLIÑNTKRITISCH INTEGERENCONSTRUCTIEFSAMEN$ATKANINTERNLEIDEN TOTKRITISCHEDISCUSSIESTOTVERNAKANTOORTIJD%ENBLIKOPDE-AASWERKTVAAKSTIMULERENDENMOTIVEREND"IJ ONSRAAKJENOOITUITGELEERD

+IJKVERDEROPWWWKNEPPELHOUTNL

%ENCARIÃ’RREBIJ+NEPPELHOUT+ORTHALS ADVOCATENMETPROVENTRACKRECORDS PROFESSIONEEL EIGENTIJDS FLEXIBELENTOCHGEDEGEN

01-72_612836 66

24-02-2006 09:59:23


Prof. mr. J. M van Dunné, voor studenten vooral bekend van het vak Verbintenissenrecht, zal na 34 jaar afscheid nemen van de Erasmus Universiteit. In 1972 werd Prof. van Dunné benoemd aan de Nederlandse Economische Hogeschool, de voorloper van de Erasmus Universiteit. Op vrijdag 24 maart 2006 zal hij in het openbaar zijn afscheidscollege geven met de titel:

“Zien is kennen. Omzien ook” De plechtigheid zal aanvangen om 16.00 uur precies in de Aula van de universiteit, Burgemeester Oudlaan 50 te Rotterdam.

CIA (Criminologie in Actie) L.S., Het nieuwe jaar is begonnen, de feestdagen zijn achter ons, de tentamens zijn voorbij. Is er nog iets om voor te leven? Ja, natuurlijk! De volgende tentamens, feestdagen, studiereizen, borrels, feesten, lezingen en excursies. Als het aan CIA ligt wordt de tweede helft van het collegejaar even mooi, zo niet mooier dan de eerste helft. Het is sinds de vorige Fiat rustig geweest rond CIA. We hebben een welverdiende vakantie gevierd en hard gewerkt om tijdens de afgelopen tentamenronde ook goed te presteren. De orde van de CIA-dagen begon in 2006 met de boekenverkoop die nu, na de nodige inspanningen, soepel verlopen is. We zijn ook hard bezig met het organiseren van een activiteit over ver-

storing van personen die van terrorisme worden verdacht, de bedrijvendag, de studiereis en een reeks excursies, onder andere naar de Hartelborgt, de gevangenis aan de Noordsingel, jeugdgevangenis Den Engh en twee leuke feesten. De studiereis zal dit jaar naar Lissabon en Coimbra gaan. Het programma is bijna rond en ziet er veelbelovend uit. De aanmeldingstermijn is inmiddels verstreken en er zijn veel enthousiaste studenten die zich hebben aangemeld. Het belooft een mooie reis te worden. Er zal 9 maart een feest plaatsvinden in samenwerking met de studieverenigingen uit Amsterdam en Leiden. Informatie over locatie, tijd en thema zal op de gebruikelijke wijze bekend worden gemaakt.

Fiat Justitia

01-72_612836 67

Op 27 april zal Beerfreax weer plaatsvinden op R.S.G. Nadat entree is betaald zijn bier, wijn en fris drinken gratis, tot 2 uur, onder het genot van goede muziek. Ook hier volgt nog meer informatie over. Er gaat weer veel gebeuren en we hopen jullie allemaal te zien bij onze activiteiten en feesten. Namens het vierde bestuur van Criminologie in Actie, Kees van Dam Voorzitter 2005-2006 67

24-02-2006 09:59:36


D.J. Veegens Waarde Lezer, Wanneer dit blad bij u op de mat valt, zitten wij midden in onze pleitcursus. We hebben ongelooflijk veel reacties en aanmeldingen gekregen, maar helaas zijn het aantal plaatsen beperkt en hebben we een hoop mensen moeten teleurstellen. De eerste bijeenkomst was op maandag 6 februari en het was zeer zeker een succes! Helaas kon onze beschermheer Prof. Mr. A.I.M. van Mierlo niet aanwezig zijn, maar oud- bestuurslid Jaime Boogaers heeft ons vermaakt met een korte presentatie over pleiten. Dit dat was slechts het begin. Op 16 februari waren we bij NautaDutilh te Rotterdam, op 2 maart hebben we een bezoek gebracht aan de Rechtbank Dordrecht en op 10 maart zullen we naar Loyens

& Loeff in Rotterdam gaan, waar een videotraining op het programma staat voor onze deelnemers! Spannend! Maar dat is nog niet alles. We zullen ook een bezoek brengen aan Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, Houthoff Buruma en we sluiten af met een bezoek aan De Brauw Blackstone Westbroek. Na de intensieve training is het dan tijd om al de opgedane kennis in de praktijk te brengen! Op 13 mei 2006 zal de NPM (Nationale Pleitmarathon) in Amsterdam gehouden worden. Dit omdat het pleitgezelschap C.I.C.E.R.O vorig jaar de NPM gewonnen heeft. Bij dit evenement strijden rechtenstudenten om de titels beste pleiter en beste rechtbank van studerend Nederland.

Ben je een fervente pleiter? Zou je deze strijd willen aangaan? Of wil je misschien plaats nemen in de rechtbank? Meld je aan en stuur een mail naar info@djveegens.nl. Tot slot wensen wij alle rechtenstudenten, deelnemers en organisatoren, een leerzame Meesterweek toe! Met vriendelijke groeten, Het 21e D.J. Veegens-bestuur, Charlotte van Steenderen, voorzitter Mariëlle Giraldo, secretaris Coen van der Mark, penningmeester

In Duplo Beste lezer, Het bestuur van In Duplo kan met een goed gevoel terugkijken op het eerste halfjaar. De activiteiten hebben veel leden aangetrokken en de drukke collegeprogramma’s weerhouden veel eersteen tweedejaars niet van een deelname aan de activiteiten, getuige de middag bowlen en de kennismakingsreis naar Luxemburg. Maar In Duplo draait op volle toeren op dit moment en tijd voor een terugblik is er nauwelijks, daarom alvast een korte vooruitblik. Op 9 maart zal het In Duplo-congres plaatsvinden. Dit eendaagse evenement staat volledig in het teken van mededinging, daar waar de rekenmachine en het wetboek elkaar ontmoeten. De deelnemers zullen de volgende stelling testen: “Competition creates better products, alliances create better companies” (Brian Graham). Onder andere mr. Pieter Kalbfleisch, voorzitter van het bestuur van 68

01-72_612836 68

de Nederlandse Mededingingsautoriteit zal zijn licht doen schijnen over deze stelling. Het middagprogramma zal gevuld zijn met workshops die verzorgd worden door bedrijven, kantoren en instanties die in hun dagelijkse praktijk veelvuldig met mededingingsregelgeving in aanraking komen. In de maand maart staat tevens de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering op het programma. Deze zal plaatsvinden op 22 maart op de universiteit. Een dezer dagen zullen de leden een uitnodiging ontvangen waarin meer informatie is opgenomen. Voorts is de borrellezing terug op de verenigingsagenda. Samen met ELSA presenteert In Duplo een borrellezing

op 10 april die verzorgd zal worden door ING, een van de grootste bankverzekeraars in Nederland. April brengt je de jaarlijks terugkerende studiereis. Van 24 tot en met 28 april zullen we een bezoek brengen aan Moskou. Op het programma staan onder andere een seminar op de HSE-Universiteit die tevens gevolgd zal worden door Russische mr.drs.studenten en natuurlijk een uitgebreide verkenning van een prachtige stad. Voor meer informatie over deze activiteiten verwijs ik je graag naar onze site www.induplo.nl. Je bent natuurlijk ook van harte uitgenodigd eens langs te komen op onze kamer H7-05. Namens het Zevende Bestuur der In Duplo, Fabian Nagtegaal Voorzitter In Duplo 2005-2006

Fiat Justitia

24-02-2006 09:59:43


Ius Mobilé

Dit kun je doen door middel van een aanmeldingformulier, te halen bij de JFR Shop. Zie voor verdere informatie onze site www.geocities.com/iusmobile of stuur ons gewoon een mailtje via iusmobile@hotmail.com.

Beste student, Ius Mobile is het dispuut voor studenten met interesse op het gebied van staats-, bestuurs- en internationaal recht. Bij ons dispuut kun je actief lid zijn op vrijblijvende basis. Dat klinkt gek, maar toch is dit zo. Als lid bepaal je zelf of je met een activiteit mee wilt of niet. Na een spetterende herstart in september 2004 is er in september 2005 een nieuw enthousiast bestuur gekomen om allerlei leuke en interessante activiteiten te organiseren. Voor het komende jaar hebben we nog vele activiteiten voor jullie in petto. Zo zijn we bezig een bezoek aan het Rotterdamse gemeentehuis te organiseren in februari. Dit in verband met de aankomende gemeenteraadsverkiezingen in maart. Voor 24 maart staat er een bezoek gepland aan het kantoor van de Lands-

advocaat. Daar vindt er een rondleiding plaats door het kantoor, vertellen een aantal jonge juristen hoe het is om daar te werken en wordt er een aantal workshops georganiseerd. Dit alles wordt afgesloten met een gezellige borrel. Verder staat er nog een bezoek aan het Vredespaleis en het Internationaal Strafhof in Den Haag op de agenda, dit wordt georganiseerd in samenwerking met het Wichmann dispuut. Zelf zijn we ook bezig om een reis naar het buitenland te organiseren, onze voorkeur gaat vooral uit naar het Europees Parlement in Straatsburg of een bezoek aan Londen. In de volgende Fiat horen jullie daar meer van. Klinkt het bovenstaande je als muziek in de oren en ben je nog geen lid? Wordt dan nu lid van Ius Mobile.

We hopen jullie gauw te zien op één van onze activiteiten. Tot Ius!!! Met vriendelijke groet, Het bestuur van Ius Mobile 2005-2006. Dennis Coelers, voorzitter Lucien van Daal, vice-voorzitter Stephanie ter Borg, secretaris Ben den Tuinde, penningmeester

O.R.D. Geachte lezer, Nog twee maanden en dan is het zo ver! Dan gaat het OndernemingsRechtelijk Dispuut met een enthousiast gezelschap van 25 man op studiereis naar Istanbul. Vrijdag 2 februari was de welkomstborrel in Café ‘Locus Publicus’

en de borrel mag een succes genoemd worden. De studiereis zelf zal aanvangen op 10 april maar ook daarvoor zullen de deelnemers elkaar nog een aantal maal tegenkomen. Het programma is als volgt: 24 maart: kantoorbezoek Loyens & Loeff 31 maart: kantoorbezoek Freshfields Bruckhaus Deringer

7 april: kantoorbezoek Kneppelhout & Korthals 10 april: vertrek naar Istanbul Naast de studiereis organiseert het ORD nog meer activiteiten en die reeds in de agenda kunnen worden gezet. Donderdag 11 mei gaat het ORD namelijk op bezoek bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. Wil je mee naar Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn of wil je gewoon meer weten over het ORD? Mail dan naar bestuurord@hotmail.com

69

01-72_612836 69

24-02-2006 09:59:52


Probus Beste studenten, Tot op heden hebben wij als dispuut te maken gehad met de inherente kinderziekten die samengaan met het totaal opnieuw organiseren van het dispuut. De eerste activiteiten zijn echter al in stelling gebracht en zullen in de aankomende maanden op de studenten worden losgelaten. Zo zal er een lezing plaatsvinden over het Amerikaanse procesrecht en dan in het bijzonder over het aparte fenomeen ‘discovery’. Een aspect van het procesrecht dat wij in Nederland niet kennen, maar wat in Amerika al een echte tak van sport is en veel stof voor discussie geeft. Dit is zeer zeker de moeite waard voor de enigszins internationaal georienteerde student (maar ook voor al de andere studenten, die het wat dichter bij huis zoeken).

In maart zullen wij een bezoek brengen aan de rechtbank Rotterdam en een civiele rechter spreken die ons een blik in ‘zijn keuken’ zal geven. Vervolgens hebben wij het voornemen om in de maanden maart tot mei een aantal lezingen op het gebied van faillissement en intellectueel eigendomsrechten te doen plaatsvinden. Vooral met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten zal er een boeiende lezing plaatsvinden, welke zeer zeker de moeite waard is gezien de weinige momenten waarop de student met deze interessante stof in aanraking komt. Hou de channelberichten en flyers in de gaten!

Wij hopen uiteraard onze leden en alle andere belangstellenden in grote getale aan te zullen treffen op onze activiteiten! Mocht je vragen hebben of gewoon benieuwd zijn naar Probus en hetgeen wij dit jaar allemaal te bieden hebben voor de privaatrechtelijk georiënteerde student, dan kun je reageren via bestuurprobus@gmail.com. Tot ziens op een van onze activiteiten of borrels!! Martin Stevens (voorzitter) Caroline Ganzeboom (vice-voorzitter) Tommy Kreunen (penningmeester) Vincent van den Bos (secretaris)

Wichmann Stan Putter, Commissaris Externe Betrekkingen

Beste (strafrecht)studenten, Zoals jullie in de vorige uitgave van de Fiat Justitia konden lezen, waren wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. Na een aantal sollicitatiegesprekken staat er sinds 1 februari een nieuw Wichmann-bestuur aan het roer, te weten: Tatiana Glansbeek, Voorzitter Davina Moerman, Secretaris Pauline Jansma, Penningmeester 70

01-72_612836 70

Naast een bestuurswisseling is het Wichmann-dispuut van de ene activiteit in de andere gerold. Zo heeft op woensdag 8 februari de verplaatste excursie naar de justitiële jeugdinrichting De Hartelborgt te Spijkenisse plaatsgevonden. Onder leiding van dhr. van Goch hebben wij met een selecte groep van 12 personen een rondleiding gekregen in deze bijzondere jeugdinrichting. Aan het eind van deze maand, namelijk op 30 maart, zullen wij een bezoek brengen aan de psychiatrische observatiekliniek van het Ministerie van Justitie, het Pieter Baan Centrum te Utrecht. Wanneer je wilt deelnemen aan deze excursie, raden wij je aan om onze website (www.wichmanndispuut.nl) in de gaten te houden. Hier kun je tevens terecht voor verslagen en foto’s van onze activiteiten, informatie omtrent het lidmaatschap en ander nieuws.

Verder staan nog gepland: een bezoek aan een advocatenkantoor, een aantal actualiteitencolleges, meerdere excursies en misschien zelfs wel een bezoek aan het buitenland... Het nieuwe bestuur zit boordevol nieuwe en goede ideeën en staat te trappelen om er een mooi jaar van te maken! Mocht je zelf nog suggesties hebben, dan vernemen wij dit graag via het contactformulier op onze site. Ten slotte willen wij jullie er op wijzen dat het Wichmann-dispuut in de toekomst alle inschrijvingen voor de activiteiten via het channel zal gaan regelen, dus abonneer je snel via SIN-Online op het Wichmann Dispuut-channel. Tot ziens bij onze activiteiten! Met vriendelijke groeten, Het Wichmann-dispuut www.wichmanndispuut.nl

Fiat Justitia

24-02-2006 09:59:57


01-72_612836 71

24-02-2006 10:00:19


!DVOCATEN NOTARISSENENBELASTINGADVISEURS

(%4"%').6!.(%4"%'). *ECARRIÃ’REBIJ$E"RAUWHEEFTEENNIEUWBEGIN$E"RAUWERIJ%ENHALFJAARDURENDINTENSIEFINTRODUCTIEPROGRAMMADATDEBRUGSLAATTUSSENJESTUDIEENDE PRAKTIJK*EKRIJGTMETEENJEEIGENZAKENOMJEKENNISINPRAKTIJKTEBRENGEN%NTEONDERVINDENHOEHETISOMMETCLIÑNTENOMTEGAAN TEPLEITENENZAKENTE WINNENOFKANOOKGEBEUREN TEVERLIEZEN$EBEGELEIDINGDIEJEDAARBIJKRIJGT ISCRUCIAAL4WEEVANONZECOMPAGNONSENEENAANTALMEDEWERKERSSTAANJEDAAROMDAGELIJKS BIJ"OVENDIENKRIJGJEEENINTENSIEVEOPLEIDINGWAARDOORJEEENONMISBAREJURIDISCHEVERDIEPINGVERWERFTENJEALGEMENEVAARDIGHEDENZOALSPRESENTERENENONDERHANDELEN KUNTPERFECTIONEREN/PHETMOMENTDATJEJEGAATSPECIALISERENINEENVANDESECTIESVANONSKANTOORHEBJEALLERUST ZELFVERTROUWENENGENOEGERVARINGOMDAARALLESUIT TEHALEN$EEERSTVOLGENDE"RAUWERIJSTARTDITNAJAAR-EERINFORMATIEVINDJEOPDEBRAUWERIJNL/MTESOLLICITERENGAJENAARDEBRAUWCOM

01-72_612836 72

24-02-2006 10:00:25

/Fiat_Justitia_Editie_3_2005-2006  
/Fiat_Justitia_Editie_3_2005-2006  

http://fiat.studioreload.nl/uploads/media/Fiat_Justitia_Editie_3_2005-2006.pdf

Advertisement