Junio 2023 Ekaina

Page 1

Fotografía ganadora concurso “Ezkaba de vacaciones”

Fotografía ganadora concurso “Ezkaba de vacaciones”

Fotografía ganadora concurso “Ezkaba de vacaciones”

“Ezkaba konkurtsoarenoporretan”argazki irabazlea “Ezkaba konkurtsoarenoporretan”argazki irabazlea “Ezkaba konkurtsoarenoporretan”argazki irabazlea

Arrotxapeko Aldizkaria - Revista de la Rochapea 2023ko ekaina Junio 2023 2023ko ekaina Junio 2023 Arrotxapeko Aldizkaria - Revista de la Rochapea 305 305

D IR EC TOR /Z UZ EN DA R IA : Da ni e l Ga rc í a e In é s Z az u

R E DACC IÓN /ER R E DA KZ IOA : Pa tx i A ba s ol o, J av i er

A r m en dá r i z, R obe r to Ca r mo n a, Al b er to C res po, Da ni e l

G a rc í a, M i gu e l J Ló pez de Sa ba n do, M a i t e S ot a e In é s Z a zu

COR R E CC ION ES /ZU Z EN KETA K: M a nu el S a da

P OR TA DA : G us ta vo G a m ba r t e Lóp ez , g a na do r c on cu rs o fo to g ra fí a “Co n l a E zk a ba de va ca c i on es”

F OTOGR A F ÍA / A R GA Z KIA : A l be r t o C r esp o e Iñ a ki Ve rg a ra

E DITA / A R GITAR ATZ A ILEA : Z um a di a

D ISEÑ O Y M A QUETAC IÓN : Ira t xe Es pa r za ( Pu nt o y S eg u i do)

IM P R ESI ÓN/ IN PR ESIOA : G . I ra tx e

T IR A DA : 1 1 .6 0 0 eje m pl a re s. D

REVISTA EZKABA ALDIZKARIA

TELÉFONO: 62 2 9 4 39 20

CONTACTO REDACCIÓN: ezkabarotxapea@hotmail.com

REVISTA EZKABA: La Carbonilla, Avda. Marcelo Celayeta, 51 31014 Pamplona - Iruñea

CONTACTO DEP. COMERCIAL: ezkabaanuncios@hotmail.com

FACEBOOK: Ezkaba Rotxapea

Nos reunimos un lunes, cada 15 días, a las 19:30 h. en los locales de La Carbonilla. Quien quiera acudir a nuestra reunión que se ponga en contacto antes con nosotros-as a través del correo ezkabarotxapea@hotmail.com

La revista Ezkaba es un medio de difusión escrito que pretende ofrecer al barrio de la Rochapea un cauce a través del cual se recojan las inquietudes de todo tipo de sus vecinos. Por ello, la revista Ezkaba y su asociación editora no se responsabilizan de las manifestaciones, opiniones y demás contenidos que puedan aparecer en sus páginas expresadas por colaboradores ocasionales.

agenda telefonikoa agenda telefónica

ALIVIARSE ALIVIANDO

Tras una primavera extremadamente seca, se prevé un verano potente y que deseamos no sea tan catastrófico como el anterior, en lo que a incendios forestales se refiere. Pero está claro que el cambio climático y sus efectos ya los estamos sufriendo, y es primordial que como ciudadanía tomemos la iniciativa ante la tibieza y lentitud de nuestros gobernantes. Además de alteraciones apreciables en el clima y medio ambiente, hay un efecto del que se empieza a hablar que es la “Ansiedad Climática”. Es una sensación de impotencia y miedo a los efectos de este cambio global de las reglas de la naturaleza, y lo sufren aquellas personas más concienciadas con el medio ambiente. Todos sabemos que el miedo además paraliza, así que desde la revista hemos lanzado una propuesta que hemos llamado “GO[TAnta] cuya idea se describe en un artículo de este número, y esperamos sirva, entre otras cosas (salvar árboles, ahorrar agua, tomar conciencia, etc.), para aliviar esa ansiedad aliviando la sequía de la tierra en los árboles del barrio.

Pero antes de la llegada del verano disfrutaremos de nuestras fiestas con las mismas ganas de siempre y tomando como ejemplo las del pasado año, por el estupendo ambiente, concordia y participación masiva. Y con la gente joven tomando las riendas de su organización y como parte activa de los diferentes actos festivos.

Pero también queremos en este número hacernos eco de la situación de NUESTRO Centro de Salud, con dos artículos, uno escrito desde el punto de vista de la gente que ejerce en él su trabajo y otro desde la atención que recibe la ciudadanía. Ahora que tenemos pendiente la formación del nuevo Gobierno, esperamos se tomen en serio el tema de la Sanidad Pública. Esperamos que no olviden para quién trabajan. Y, como no puede ser de otra forma, todo nuestro apoyo a los trabajadores y trabajadoras del Centro ante los ataques violentos que han sufrido en los últimos meses.

EP ÓSITO L EGA L /L EGE G OR DA ILUA : N A 1 9 0 - 1 9 9 2
CIVIVOX JUS LA ROCHA 948 13 21 90 CENTRO DE SALUD Cita previa 948 13 62 52 Centro Salud Mental 948 13 66 00 UNIDAD DE BARRIO 948 42 07 78 CARBONILLA 948 12 97 06 BIBLIOTECA 948 13 66 64 Tfno. de la ESPERANZA 948 24 30 40 AL-ANON (Familiares de alcohólicos)636 319 713 ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 609 478 341 ASOCIACIÓN ARALAR ELKARTEA 848 414 849 (Asociación de ludópatas de Navarra)665 802 545 ASOCIACIÓN DE COMERCIO Y HOSTELERÍA LA ROTXA 948 046 173
editoriala editorial ekainajunio 3
FOTO: IÑAKIVERGARA

Osasunbidea ala

Ondasunbidea?

Osasunbidea ala Ondasunbidea?

El 11 de mayo 500 vecinas y vecinos se dieron cita en la manifestación convocada por el colectivo Rtx Auzolan en defensa de la Sanidad Pública y del Centro de Salud de un barrio donde, cada día, son mayores las carencias que sufre la Atención Primaria, afectando especialmente a las vecinas y vecinos más vulnerables.

Gaur igandea da, 2023ko maiatzeko azken igandea, hauteskunde eguna Hego Euskal Herrian. Ez dakizu zure hezurrek ala gezurrek ahitzen zaituzten gehiago. Osasun-sistemak pribatizatu eta Sosakidetza eta Ondasunbidea bihurtu zirenetik, ordea, bi aldiz pentsatzen duzu medikuarengana joan baino lehen.

Ez dakit igandea izanen den aldizkari hau zabalduko duzunean, ezta hauteskundeetan nork irabaziko duen. Orain bai, pentsatu nahi dut oraindik ez dela beranduegi Sustrai Colina auzokideak iragarritakoa bete ez dadin, hau da, Osasunbidea Ondasunbidea bihur ez dakigun.

Ez dakit guk guztiok buruan izango dugun bozkatzerakoan. Hala ere, aitortu behar dut ni gezurrek artritis andereak eta bere lagunek baino gehiago ahitzen nautela eta, nahiko falso naizenez, beti pentsatu behar izan dudala bi aldiz sendagilearengana joan baino lehen.

Oso bestelakoa izan da Rtx Auzolan taldeak maiatzaren 11n antolatu duen manifestazioan ikusi eta entzun ahal izan dudana. Izan ere, 500 manifestari horien artean, adineko jende anitz bazegoen, eta hezurrek eta artikulazioek ahitzen dituzte gehien. Minduta zeuden, minduta eta haserre; eta bi aldiz pentsatu behar dute medikuarengana joan baino lehen, ez baitakite ibilbide luze bezain astun baten amaieran hitzordua lortuko duten.

Loli Villanuevak 69 urte ditu eta kalera atera da “protesta egitera”: “Ez dut medikurik; erreklamatu dut, beste mediku bat eskatu dut, eta esan didate hil honen amaieran agian mediku bat jarriko didatela. Joaten naizen bakoitzean pertsona desberdin batek artatzen nau, bakoitzak irizpide desberdin baten arabera, eta egia da lanean ari direnak errespetatu behar direla, baina nahiko nazkatuta nago”.

Javier Amustegik urte bat gutxiago du eta hOndabidea irmo salatzen du: “Hau egunetik egunera gero eta gehiago hondatzen ari

da, langile gutxiago daude eta oso zaila da telefonoa hartu eta artatzea, batzuetan hitzordua ematen dizute 5 edo 8 egun barru. Hitzordua ematen dizutenerako, hil edo sendatu egin zara”. Manifestariek argi dute langileak ez direla egoera horren erantzule, Gobernuek ezarritako murrizketak eta Osasungintza publikoaren defentsa eza, hor dago gakoa. Fatima De Miguelen ustez, (61 urte) “penagarriak dira entzuten diren hainbat kontu, argi da zerbitzua ez dela berdina”. Ani Moralesek (57 urte) dioenez, ezinbesteko da “gabezia horiek salatu eta gure eskubideen alde egitea”. Monica Danborenaren (53 urte) medikuak lanaldi murriztua du eta ez zaio inor ordezkatzen ari: “Badakit beste hiru mediku ere bajan direla eta ez direla ordezkatzen ari; beraz, deitu eta 20 egunen buruan hitzordua ematen dizutenez, azkenean larrialdietara Buztintxurira joan behar duzu”. Belzunegi Labatek ere (72 urte) garbi du: “gure zentroaren alde borrokatu behar dugu, auzoko jendearentzat onena nahi dugu, baina baita sanitarioentzat eta, oro har, langileentzat ere”. 82 urteko auzokide batek ere minduta azaldu zaigu: “hiru urte

4 revista Ezkabaaldizkaria AuzoaBarrio
TEXTO: PATXI ABASOLO LÓPEZ. FOTOGRAFÍAS: ALBERTO CRESPO MONTES
Manifestación 11 de mayo.

eman ditut ikusmena aztertu gabe; erreklamatu dugu eta erantzun digute laster deituko didatela, hiru urte!!, diabetesak jota eta ibiltzeko zailtasunekin, barkamenak eskatu beharko lizkidakete!”.

Mikel Casado (35 urte), Ibai (25 urte), Sabina Iguiñiz (30 urte), Paco Andreu (55 urte), Agurtzane (42 urte)… guztiek aipatzen dituzte gai berberak: arreta eman gabeko telefonoak, itxaronilara amaigabeak eta hitzorduen atzerapena. Elena Pellejerok (29 urte) gainbehera handia nabaritu du koronabirusaren ostean: “telefono bidezko arretarekin ezin da benetako diagnostikoa egin eta ez da batere eraginkorra, pazientea berriro etortzera kondenatuta dago, eta itxarongelak hutsik ikusten ditugu; azkenean, premiazkoa denean, larrialdietara joaten zara eta kolapsatu egiten dira, gurpil zoro bat da”.

Badira arazorik izan ez duten auzokideak, pozik daude, “momentuz zorte” izan dutelako zerbitzuekin; hala ere, kalera atera dira, Yanide (27 urte) bezala, inguruan gabezia horiek ezagutu dituelako, batez ere adineko jendearen eta txikienen artean: “bai, babestu egin behar dira, bihar ni izan naiteke eta”.

Manifestari txikiengana ere hurbildu gara eta, esan beharra dago, hauek ere gauzak oso argi dituzte. 9 urteko Ibai kalera atera da “Osasun Zentroan mediku gehiago egon daitezen”.

Ainhitzek, 6 urtekoa, Rtx Auzolan-en pegata pare bat eskuan, ez du zalantzarik: “Aitarekin eta amarekin egon nahi dudalako”. Hau ere motibo polita kalean murgiltzeko, ezta? Ea guztion artean Sustrai Colinaren amets gaiztoa errealitate ez bihurtzea lortzen dugun, Ondasunari bidea zerratuz, Kalitatezko Osasungintza Publikoa defendatuz.

Asamblea Abierta:

¡Defendamos nuestro Centro de Salud!

El 16 de marzo Rtx Auzolan salió a la calle por primera vez, y simbólicamente rodeamos este Centro de Salud con la intención de protegerlo de todas aquellas personas con responsabilidades varias, entidades e instituciones públicas que un día sí y otro también se olvidan que están ahí para defender los intereses de toda la ciudadanía, en especial de la parte de la población que es más vulnerable.

El 11 de mayo hemos recorrido las calles de nuestro barrio con la misma intencionalidad, con la misma determinación y con un mensaje claro: esto no termina aquí; no vamos a dejar que destruyan lo que con tanto sudor y lucha se ha conseguido. Somos un barrio de gentes trabajadoras que no lo tiene nada fácil, nunca lo hemos tenido; un barrio donde cada vez más gente tiene sin cubrir sus necesidades básicas, donde una persona recientemente murió en la calle por falta de un techo digno, en una ciudad donde las personas sin techo son privadas de albergue para acoger a los turistas; un barrio donde hemos conocido desahucios, donde la cesta de la compra está cada vez más difícil de garantizar; un barrio donde vemos cómo cada día las carencias que hoy día sufre la Atención Primaria nos aboca a un futuro con sufrimiento, dolor y enfermedad, especialmente a las vecinas y vecinos más vulnerables. Teléfonos sin atender, interminables colas de espera, retraso en las citas, aumento de las listas de espera y del gasto farmacéutico, derivaciones y conciertos con la sanidad privada, temporalidad y falta de consolidación de las plantillas del sector… Nosotras lo tenemos claro, pacientes y personal administrativo y sanitario, todas y todos, estamos siendo víctimas de este deterioro. Y también tenemos claro que nuestro enfado y nuestra indignación hemos de orientarlos hacia los responsables del deterioro del sistema sanitario y de nuestro centro de salud. No es un mero problema de seguridad, por más que nos lo quieran vender así, es un problema estructural que necesita de medidas valientes orientadas al reforzamiento de la Atención Primaria y la salud pública, a través de una política de inversiones públicas que lo haga posible.

Rtx Auzolan va a seguir reivindicando y defendiendo lo que es nuestro. Porque nos va mucho en ello os invitamos a la Asamblea Abierta que tendrá lugar el 20 de junio, a las 19:00 horas, en la Carbonilla Colectivo Rtx Auzolan

5 ekainajunio

Los ganadores-as de este año son:

1erpremio: Gustavo Gambarte López

2º premio: Iryna Pyskunova Pyskunova

3erpremio: Xabi Luna

4º premio: Eduardo Ibero

5º premio: Carlos Martínez Cacho premio del voto popular: Javier Elizalde

¡Enhorabuena! Estad atentos-as al concurso del año que viene.

CONCURSO 1 2
ENTREGA PREMIOS XVII
Foto de familia de los ganadores-as.Concursos
Lehiaketak revista Ezkabaaldizkaria 6 El pasado 20 de mayo hicimos entrega de los premios del XVII concurso Con la Ezkaba de vacaciones. Este año hemos recibido un total de 45 fotografías. Agradecer a los comercios colaboradores con los premios y a Hornapan que acoge la exposición de todas las fotografías que han participado.
VOTO POPULAR 4 5 3 1944 ekainajunio 7

Jai Batzordea Comisión de Fiestas

Cambio generacional para las fiestas

Jai Batzordea Comisión de Fiestas Cambio generacional para las fiestas

Unos días antes de las fiestas, nos hemos querido acercar a la Jai Batzordea o Comisión de Fiestas para comprobar cómo iban los preparativos y de paso para ver cómo está el grupo motor que organiza o colabora en todos los eventos festivos del barrio. Para ello nos han atendido Iker Vergara (16), Imanol Hurtado (21), Eneko Ezkurra (25) y Endika Arriaran (26) con los que hemos charlado.

ezkaba: ¿Cuántas personas componen la Jai Batzordea?

Imanol: Somos ocho personas las que nos solemos juntar, aunque tenemos un grupo de WhatsApp con más personas como, por ejemplo, gente que en otras ocasiones ha sido de la Jai con quienes tenemos contacto cuando que necesitamos ayuda.

ezkaba: ¿Qué es lo que hace la Jai Batzordea?

Iker: Planificar, organizar y llevar a cabo los actos festivos que se realizan en el barrio a lo largo del año. En este sentido, los colectivos de la Rochapea que hacen algún evento se pueden apoyar en nosotros, bien sea en la forma de organizarlo o bien para cubrir la actividad con el seguro que tenemos. A veces hace falta pedir

algún permiso municipal, y es en esos casos cuando se pide a través de la Jai Batzordea.

Imanol: Nosotros somos quienes coordinamos las actividades y luego están los colectivos que también colaboran con nosotros.

ezkaba: ¿Qué eventos concretos organizáis?

Iker: Este año trabajamos para los carnavales que, si bien ha sido un acto que se ha organizado desde el propio barrio, sí que hemos colaborado pidiendo el permiso, con el pago de tasas y coordinando la fiesta. Otros actos donde colaboramos son el día de Santa Engracia, en los No Tan Jóvenes, Koadrilen Eguna y el Día

revista Ezkabaaldizkaria KolektiboakColectivos 8
TEXTOYFOTOGRAFÍAS: ALBERTO CRESPO MONTES
Endika Arriaran, Eneko Ezkurra, Imanol Hurtado e Iker Vergara.

del Comercio. Y lo que se organiza directamente desde la Jai son las fiestas, fiestas txikis y el Olentzero.

ezkaba: de cara a fiestas, ¿qué se puede destacar de los actos de este año?

Iker: Hay que destacar todo lo que se han comprometido los colectivos. Ha habido muy buena respuesta. Como actos destacados tenemos el Homenaje al Mayor, que es el sábado por la mañana y que organiza la Asociación de Comerciantes pero que nosotros, junto el grupo de txoznas, hemos hecho que se haga en el escenario del Jaigune. Otro acto a tener en cuenta es la comida juvenil el viernes día 9, organizada por el movimiento juvenil que, este año, dobla en número los comensales del año pasado.

ezkaba: ¿Será a la sombra?

Todos: (risas) Más de uno y más de una se quemó e incluso tuvo golpe de calor. Aquí tenemos el hándicap del tiempo. Si hace bueno, hay que llevar gorra.

Endika: Hay que destacar que este año hay muchas actividades, sobre todo el sábado. Por ejemplo, va a haber un puesto de talos en el Jaigune. También va a haber una txaranga por la tarde-noche con música más variada.

Iker: Como siempre, hay dos citas que unen mucho a la gente: los calderetes y el baile de la era.

ezkaba: en cuanto a los mayordomos, es una tradición consolidada.

Iker: Sí, es una tradición con muy buena aceptación. Cada año, de cada colectivo, se presenta una pareja de mayordomos y al final se junta un grupo majo. Este grupo es el encargado de bailar en la apertura y cierre de las fiestas.

Endika: Al principio, cuesta un poco que salgan parejas, pero luego la gente se anima y se apuntan.

ezkaba: ¿tenéis subvenciones para fiestas?

Imanol: Somos el único barrio de Iruña que no solicitamos subvención para fiestas. Queremos que las fiestas sean gestionadas 100%

da Jai Batzordea

por el barrio. Por ahora nos ha ido bien. Quizás más adelante necesitemos algo, pero de momento no.

Queremos agradecer el trabajo que realizan los colectivos desde febrero, pasando por los comercios, aportando actividades desde su colectivo y no nos queremos olvidar de los propios comerciantes, que son pieza fundamental para que se puedan llevar a cabo las fiestas.

Eneko: Queremos aprovechar la ocasión para animar a que aquellas personas que quieran colaborar con la Jai Batzordea, se nos acerquen. Somos un grupo abierto. No es un compromiso que va a llevarle demasiado tiempo. Cada persona colabora en la medida de su tiempo disponible, y cuantas más personas estemos, mejor. Remarcar que somos personas de diferentes cuadrillas y colaborar en la Jai también nos sirve para conocer a más gente y hacer barrio.

Endika: Queremos evolucionar como Comisión de Fiestas y abrir las fiestas a mucha más gente. Son fiestas que tienen mucha tradición y, a veces, estas tradiciones nos cierran a otras personas migrantes.

Imanol: Este año hemos trabajado con un grupo que se llama Kabia y que hacen reuniones interculturales. Querríamos invitar, por ejemplo, a hacer algo alternativo al calderete, ya que hay quienes no comen carne. O bien hacer algo alternativo al alcohol, ya que en las fiestas muchas cosas las hacemos alrededor de él. Queremos animar a personas de otras culturas a acercarse a la Jai y a trabajar con nosotros y nosotras, a aportar nuevas ideas ya que queremos acercarnos a la realidad de toda la gente del barrio.

ezkaba: ¿Como es el día a día de la Jai Batzordea?

Iker: A partir de febrero, nos vamos juntando semanalmente.

Imanol: Al principio vamos con mucha tranquilidad y es muy llevadero. Al llevarlo todo con mucho tiempo, lo tenemos muy controlado. En mayo tenemos algo más de trabajo para sacar los programas, los pañuelos …

Eneko: Para acabar, decir que este año se van a poner unos carteles de sensibilización para que la gente se comporte de manera cívica y no se ensucie el barrio por estar en fiestas.

Para contactar con la Comisión de Fiestas: Email: errotxapeakojaibatzordea@gmail.com

9 ekainajunio
Urtean zehar auzoan egiten diren jai-ekitaldiak planifikatzeaz, antolatzeaz eta gauzatzeaz arduratzen

SAFU publica su primer disco

“420”

Tras grabar hace un año un EP y después varios singles, la rochapeana Sandra Fuente Salazar “Safu” acaba de publicar su primer disco “420”. Compuesto de siete canciones con base en los estilos urbanos y cuidadosamente arropadas por una buena coreografía. A Safu la acompañan el DJ Jesús Torres y sus bailarinas Estefanía Granada, Carlota González, Ana Uceda y Lidi. En una de sus fugaces visitas al barrio, nos citamos con ella en el Zokoa Taberna y todo esto nos cuenta acerca de su vida en Madrid, sus recuerdos 31014 y su flamante primer disco. Os invito a conocer a Safu y a bailar con ella.

ezkaba: ¿Cuándo empezaste en la música?

Safu: Yo me mudé a Madrid a los dieciocho años después de hacer el bachillerato, en el IES Plaza de la Cruz, en artes escénicas, música y danza. Hice un casting para Coca-Cola Music Experience y me cogieron de bailarina. Es un festival muy conocido que se hace en Madrid todos los años. Estábamos catorce personas de toda España. Eso me dio mucha motivación para seguir intentándolo como bailarina. Y llegaron otros castings, entre ellos el de Fama. Estuve bailando con Natalia Lacunza o Edurne entre otros. Doy clases en Élite Estudio en Madrid. He hecho video-clips con C Tangana. Empecé a hacer mi música en junio de 2021. Me fui a Barcelona con dos productores y grabé mi primera canción, “Locuras”, en Sensei Music

10
Ezkabaaldizkaria
revista
-
Musika
Música
TEXTO: MIGUELÓN. FOTOGRAFÍAS: CEDIDAS Portada del disco.

Group. Una canción que nunca ha salido ni va a salir. Me fui de vuelta para Madrid muy motivada. Y poco después empecé a grabar en un estudio que teníamos cerca de casa. Todo con mi productora que es la Escuela de Baile donde doy clase. Soy la primera artista que ellos representan como sello musical. Están apostando por mí al cien por cien y estoy muy contenta con lo estamos construyendo entre las dos partes.

e: ¿Qué estilo musical practicas?

S: Yo canto música urbana: trap, drill, afro beat o reggaetón. Me muevo en este abanico de estilos. Los estilos urbanos son mi preferencia.

e: ¿de qué van las letras? ¿Qué quieres contar?

S: Me gusta contar cómo ha sido mi vida, mis vivencias y hacerle ver a la gente que cualquier persona que viene de cualquier sitio, humilde, que se lo curra y trabaja por lo que quiere, pues puede encontrar su camino y su lugar. Y sentirse en casa aunque no esté en su casa. Yo siento esa realidad. Vivo en Madrid pero mi casa, mi padre, mi madre y mi entorno están aquí, en la Rochapea. Me gusta hacerle ver a la gente que, si luchas, las cosas se van poniendo siempre delante de ti en tu camino… que, cuando escoges el camino correcto y vas a por ello, las oportunidades llegan. Al final todo acaba saliendo y los sueños, poco a poco, se van cumpliendo. Porque a mí me ha pasado y yo vengo de aquí, del 31014.

e: resides en madrid, ¿es mejor que pamplona para desarrollar una carrera musical?

S: El barrio lo es todo. Pero creo que hay un momento en el que hay que salir del barrio, para luego volver y traer algo que aporte, una visión nueva, otra frescura. Yo creo que para mi proyecto y mi producto ha sido indispensable salir de Pamplona y nutrirme de todo lo que hay fuera, darle esa oportunidad a lo que no conocemos. Yo siempre he sido muy inquieta, siempre me ha gustado moverme y vivir lo desconocido. Me fui a Madrid con una mochila sin saber qué podía pasar, a la aventura.

e: Has dedicado una canción a la rochapea.

S: Es una canción que se llama “Cikatrices” y que escribí desde la nostalgia, recordando mi barrio. La escribí en Carabanchel donde vivo. Era un beat con una guitarra eléctrica y me daba una energía muy nostálgica, de volver a las raíces y de cuando era pequeña. De todo eso surgió, de las hostias que a veces hay que darse para ir en-

caminándose una misma. Hablo de la calle Marcelo Celayeta, de mi aita o de mi hermano. Es una canción muy sincera, que ha escrito Sandra y no Safu.

e: Cuéntanos el proceso de grabación del disco.

S: Lo estuvimos grabando durante seis meses. Con los productores musicales Darío y Jaile. También colaboraron L’Beel y Martens.

e: ¿Has rodado video-clips? Cuéntanos de qué van.

S: Tengo como siete video-clips. En todos me gusta peinarme de alguna manera especial, también me gusta maquillarme y ponerme uñas. Tengo como varias personalidades y quiero representar mucho la energía femenina, el empoderamiento de una mujer que se puede vestir de una manera a lo mejor más llamativa y combinarla con otra mujer que se viste con el chándal de Osasuna o con las pintas. Tengo un poco de mezcla de esos dos universos en los video-clips. También hay mucho baile y en todos hay un pequeño concepto y una historia. Están bastante guais para sentarse a verlos. Estamos trayendo al panorama español algo que antes no se ha visto, que está muy trabajado y que es de valorar.

e: móvil de Contratación, correo electrónico, redes sociales y próximos conciertos.

S: El móvil de contratación es el de mi manager (Miguel), el +34 665252110. La página web es www.safumusic.com/. El correo electrónico safumusic@eliteestudio.com. Las redes sociales son instagram @ssssafu, tiktok @lasafuprim y youtube SAFUmusic. Actuaré en la tercera edición del Festival EMMusikadas. Este festi será en la Sala Zentral del 14 al 17 de septiembre. Estamos hasta la fecha quince artistas confirmados. Entre otras Tanxugueiras, Anari, Rebeca Lane, Ana Tijoux, Lia Kali o Irantzu Varela.

11 ekainajunio
Safu en directo.

Kolaborazioa -

AMIGOSYAMGASDE TXAPU. FOTOGRAFÍAS: CEDIDAS

¡Ya están aquí las

Txapu Gauak!

En octubre del año pasado, un montón de amigas y amigos de Txapu nos juntamos en Errotaberri para homenajear y despedir a nuestro Pajarín, que nos dejó el 7 de julio. Hace ya casi un año, pero parece que fue ayer cuando, además de despedirle, nos comprometimos a mantener vivo todo lo que aprendimos de él; a tratar de juntarnos y hacer barrio, a pasarlo bien y a seguir poniendo nuestro granito de arena para, como él hacía, apoyar a los proyectos populares de la Rotxa y a las personas que por hacerlo son “castigadas” de una u otra manera.

Por eso, como en la Korrika, cogimos el testigo de Txapu y como planeábamos con él antes de que nos dejara, hemos comenzado ya a organizar comidas y cenas de las que el dinero que se recaude estará disponible, en forma de bolsa solidaria, para las iniciativas sociales del barrio que lo necesiten.

El sistema en el que vivimos potencia que estemos cada vez más aisladas, y dificulta, cuando no castiga, los espacios e iniciativas comunitarias y de socialización. Cada vez se ponen más trabas y se prohíben más cosas. Y si desobedeces… multa al canto. Estos años hemos visto en Iruñerria, y también en nuestro barrio, prohibiciones y multas a paelladas, a paseos de los gigantes, hemos sufrido desalojos y cierres de gaztetxes, denuncias a las personas participantes en acciones feministas, protestas ecologistas, campañas de propaganda de grupos de apoyo mutuo, mientras a proyectos sociales y comunitarios se les ahoga económicamente.

Por ello, tiene más sentido que nunca mantener vivas las Txapu Gauak que, además de impulsar la solidaridad y apoyo a personas y colectivos populares del barrio, nos permiten juntarnos, conocernos, pasarlo bien y compartir los proyectos y necesidades de la Rotxa.

En enero hicimos la primera cena seguida de un concierto, que como el día de su homenaje, tuvo una acogida increíble entre la gente del barrio. En fiestas intentaremos preparar alguna iniciativa, pequeña y humilde, para recordar esas sardinadas que Txapu pre-

Txapu Gauak bizirik mantentzeak, auzoko pertsona eta auzoko eragile sozialekiko elkartasuna eta babesa sustatzeaz gain, elkartzeko, ongi pasatzeko eta Rotxako proiektu eta beharrak partekatzeko aukera ematen digu.

Tamalez, Txapuk ez du gurekin sukaldatzen, baina munduko maitasun guztiarekin gogoratzen dugu prestatzen dugun plater bakoitzean, eta horrela, bizirik jarraitzen du gutako bakoitzaren barruan.

paraba en el recinto de txoznas. Y para después ya estamos preparando la segunda Txapu Gaua que, coincidiendo con el solsticio de verano, será el 24 de junio y esperamos que sea una gran fiesta donde juntos demos la bienvenida a los meses estivales.

Tristemente, Txapu no cocina con nosotras, pero le recordamos con todo el cariño del mundo en cada plato que preparamos y así sigue vivo dentro de cada una de nosotras. Estar atentos y atentas a la próxima convocatoria, ¡¡No os deberíais perder la próxima Txapu Gaua!!

12 revista Ezkabaaldizkaria
TEXTO:
Colaboración

Apuntes sobre el Apuntes sobre Centroelde Salud Centro de Salud

Cuando el río suena, agua lleva.

En muchas ocasiones hemos dedicado entrevistas, columnas y artículos de opinión evidenciando el malestar, las quejas y las diferentes reivindicaciones de los más de veintisiete mil usuarios-as y de los cincuenta y dos trabajadores-as del C.S. con respecto a la atención de las demandas de salud física, psíquica y social de todas las personas adscritas al Área de Salud de nuestro barrio, por un lado, y a la capacidad y disponibilidad de las personas y recursos con que cuenta el C.S. por otro. La asincronía creciente entre demanda y disponibilidad ha desembocado en los últimos meses en un ambiente de crispación que lamentamos tanto las personas usuarias como la plantilla laboral. Desde la revista Ezkaba queremos condenar los comportamientos violentos y las agresiones de usuarios contra trabajadores-as del CS, incluyendo en algunos casos, violencia machista contra los administrativos-as del Centro. Nuestro apoyo a este grupo que lleva muchos, demasiados meses, en condiciones de saturación laboral, soportando la crispación de los usuarios-as. Los motivos son varios y, además, se han ido enquistando: restricciones derivadas de la pandemia, falta acuciante de facultativos-as, la dificultad de comunicación presencial con la gente que necesita atención, empeorada por las pantallas de metacrilato y un sistema de micrófonos y altavoces que impiden la fluidez verbal y la confidencialidad. En el subconsciente social ha calado la idea de la mala atención en los servicios públicos. Ahora pediría una reflexión a la pregunta:

¿Acaso es peor que la que ofrecen entidades bancarias, compañías de telefonía, seguros y energéticas? Todas ellas empresas privadas con magníficos beneficios en las que la relación con la clientela dista mucho de ser sencilla, agradable y, en muchas ocasiones, respetuosa. Y ya sabemos qué suele pasar cuando hablas con una máquina y tienes que responder a sus tediosas y a veces complicadas preguntas hasta que decide pasarte con una persona tras una dilatada espera, con la desesperación que ello conlleva. En ocasiones esa persona no habla el mismo idioma y por lo general suele deshacerse de ti pasándote a otro operador, con lo que no solo vuelves a aguantar una lentísima espera, sino que por tercera vez tienes que volver a explicar el motivo de tu llamada.

Pero sí, el sistema de atención tiene mucho margen de mejora. Convocada por RTX Auzolan, la ciudadanía ha salido a la calle exigiendo una sanidad pública de calidad y en defensa de nuestro Centro de Salud, la última vez el 11 de mayo. Unas 500 personas acudieron a la cita recorriendo el barrio hasta llegar al propio Centro. También la plantilla se ha concentrado en la entrada para expresar su malestar. Usuarios-as y trabajadores-as estamos en el mismo barco, pero, por desgracia, parece ser que harán falta más concentraciones y protestas, ya que no se perciben grandes cambios por parte de los poderes políticos para intentar solventar los problemas en nuestro Centro de Salud, que no olvidemos, pagamos entre todos-as.

la Heredera – el vecino de al lado

13 ekainajunio AuzoaBarrio
FOTOGRAFÍA: TUCA

Miñan, idatzi gabeko gogoetak

Duela aste batzuk, maiatzaren 12an, Arrotxapean, Amets Arzallusekin egoteko parada ezin hobea izan genuen, Patxi Larrainzar ikastetxeko areto nagusian. Jarduera Arrotxapeako Euskara Taldeak antolatu zuen, Maiatzean euskaraz blai egitarauaren barruan; euskara auzoan astindu, trinkotu eta finkatzeko asmoarekin eta, batez ere, euskaraz gozatzeko aukera emanez.

Amets Arzallus Antia, hendaiarra, kazetari ikasketaz eta bertsolari ogibidez. Gehienok bertsolaria delako ezagutzen badugu ere, kazetaritza ikasketak egin zituen EHUn eta bere lanak, artikulu eta kolaborazioak hedabide ezberdinetan argitaratu dira. Hango eta hemengo politikariak elkarrizketatu ditu, Evo Morales esaterako, eta “Europa Transit” proiektu barruan Mugaminak dokumentalean parte hartu zuen Xuban Intxaustiren zuzendaritzapean. Bertsolaritzan umetan hasi zen eta, laburbiltzearren, 2013ko Bertsolari Txapelketa Nagusiko irabazlea izan zen eta iaz hemen, Iruñean, ospatu zen 2022ko Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusian, Amets txapeldunorde gelditu zen.

Horrez gain, duela urte batzuk, agian bere kazetari senak eramanda, agian gure herria zatitzen duen muga horren ondoan bizitzeagatik, akaso hizkuntza gutxitu batean mundua irakurtzeak ematen duen begiradagatik, Amets Irungo Harrera Sarera hurbildu zen eta gaur egun ere bertan boluntario dabil. Irungo Harrera

Sarean Ibrahima Balde ezagutu zuen eta harreman honetatik sortu zen 2019an Susa Argitaletxeak argitaratu zuen Miñan eleberria. Liburua, bertan agertzen den bezala, Ibrahima Baldek idatzi du, ahoz eta Amets Arzallus Antiak idatzi du, eskuz. Ametsek Ibrahimaren ahotsa euskarara ekarri digu, bere bizipenak idatziz eta bere kontatzeko modu zoragarria errespetatuz. Hasieran asilo eskaera baterako txostena zena, liburu bihurtu zen eta gaur egun katalanez, italieraz, ingelesez, alemanez eta gaztelaniaz ere aurkitu dezakegu. Hala ere, esan zigun bezala, pularrez (Ibrahimaren ama hizkuntzaz) idatzita ikustea gustatuko litzaioke.

Hitzaldian Ametsek Irungo Harrera Sareak egiten duen lanaz hitz egin zigun, lan xumea baina ezinbestekoa basamortua gurutzatu, pasatzaile, polizia eta bahitzaileekin topo egin; egarria, gosea eta mina ezagutu eta itsasoa zeharkatu ondoren, guregana iristen diren pertsona horientzat; ukatzen diren paperez, urratzen diren eskubideez, eta gure gizartean egiten den deshumanizatze-prozesuaz, ezinbestekoa pertsona hauen heriotzen, kanporatzeen eta ilegalizatutako bizitzen gaineko ezaxola zabaltzeko.

Azaldu zigun Frantziako poliziak Irun eta Hendaia batzen dituen Santiago zubia zaintzen duela, 24 orduz egunean, Espainia eta Frantziako estatuen arteko muga pertsona migratzaileei igarotzea galaraziz; eta pertsona zuri europarrok garraio publikoan, oinez edo autoz hain errez eta

eroso egin dezakegun bide hori, Afrikatik etortzen diren pertsonentzat hesi zeharkaezina dela. Lehen, pantailetan hain urrutitik ikusten genituen albiste eta egoerak gure herrian bertan gertatzen ari direla eta gure Bidasoa, duela urte batzuetatik hona, Mediterraneo txiki bat eta tranpa hilgarri bihurtu dela.

Hausnarketarako abagune izan genuen saioan eta, hitzaldiaren ondoren, Ametsekin solasteko eta galderak egiteko tartea ere egon zen. Hitzaldia interesgarria eta atsegina izan zen eta jende aunitz egon zen. Eta honen ondoren, airean gelditzen diren hamaika gogoeta eta galdera gure buruei: lehen Mediterraneoa urruti ikusten genuen, orain Bidasoa ere ez da gure auzotik pasatzen den ibai baina, hala ere, Arrotxapea langile auzoa izan da beti eta horregatik, beharbada, kanpotik etorritako pertsona asko auzo honetan geratu dira eta beren habia eta bizimodua egin dute. Ondoko atariko bizilagunak dira, parkeko bankuan esertzen direnak eta seme-alabak gureekin eskolara edo ondoko ikastetxera eramaten dituztenak. Agian zu eta ni izan ginen, duela urte batzuk, iristean... Harrera jarrera ere bada eta guregandik hasi behar. Eskerrik asko Arrotxapeako Euskara Taldeari halako jarduerak antolatzeagatik, Ametsi eta parte hartu zenuten guztioi. Aurrera Arrotxapea euskaldun eta abegikorra. Hurrengo jardueretan ere elkartuko gara!

revista Ezkabaaldizkaria KolaborazioaColaboración 14
TESTUAETAARGAZKIAK: MARISA ZUBIRI ARGINARITZ

Ibilbide historikoa

Errotxapeako euskara taldeak antolatutako ibilaldi historikoa, Patxi Abasoloren eskutik. La Carbonillatik abiatuta auzoko kultura eta historia ezagutzeko, euskeraz aritzeko, eta euskaldun sarea egiteko aukera polita. 20 lagun inguru elkartu ginen proposamen interesgarri honetan. Adi egon eta animatu horrelako ekitaldietan parte hartzera.

ezkaba aldizkaria

El rochapeano Eduardo López de Sabando “Árbol” galardonado por Marea

El mes pasado, concretamente el viernes 5 de mayo, Marea recibía el Disco de Oro por su último trabajo “Los potros del tiempo”. El acto tuvo lugar en la Sala Indara de Pamplona. Lo presentó el rochapeano Óscar Beorlegui de El Dromedario Records. Recibieron sus Discos de Oro de mano de Fito Cabrales, “el pequeño más grande”, como dijo en su día Rosendo Mercado en un concierto en Las Ventas. Después entregaron réplicas de los Discos de Oro a su equipo. Entre otros a Árbol, Gabri Gainza, Fernando Lezaun, Kike Muñoz, El Perla, Bocanada o Patxi Galeano. Después el piscolabis correspondiente para celebrarlo. Acudieron al acto, entre otros, Flako Txarrena bajista de El Drogas o Iñaki “Uoho” ex guitarrista de Platero y Tú y de Extremoduro. Marea homenajeó al Boni con el vinilo de la canción de “El trompo”. Hicieron entrega del mismo a Isabel Rebolé pareja del Boni. Árbol ha currado en promotoras como Last Tour, agencias como Black Izar, Black Band Events, La Crew (montaje de escenarios, carga y descarga), en la Sala Tótem, Sala Zentral y, desde el año 2016, en El Dromedario Records, como chófer y en el departamento de merchandising. Zorionak al mejor chófer del Rock. Un abrazako enorme. Nos vemos en la carretera. Y, como digo siempre, kilómetros por el Rock and Roll.

ekainajunio 15
La Carbonilla. Árbol con su premio. Plazaola. TEXTO: MIGUELÓN. FOTOGRAFIA: FERNANDO LEZAUN LaburrakBreves

Etxeratzekolektiboak

Badatoz Arrotxapeako jaiak, baina hauekin batera emakume langileok etengabe pairatzen dugun indarkeria matxista ez da eteten. Hainbat ikerketa eta diagnostikotan ikus daitekeen bezala, iaz Itaia Iruñerritik indarkeria matxista mota berriei buruz egin zen bezalakoetan, emakume langileok jasaten ditugun indarkeria kasuak hazi baino ez dira egiten.

Gure bizitzako esparru guztietan emakume, eta batez ere, langile klasekoak izateagatik, indarkeria jasan behar izateaz gain, jai-eredu kapitalistaren testuinguruan gure aurkako indarkeria handitzen da. Esparru hau langile klasearen sozializazio gune nagusia da, non bertan gure arteko harremanak emateaz gain, funtzio ekonomiko bat ere betetzen den. Gainera, portaera onartezinak normalizatzen dira, hala nola liskarrak, eraso matxistak edo LGTBI pertsonen aurkako erasoak, besteak beste, eta hauek alkoholaren eta drogen kontsumoarekin justifikatzen dira.

Emakume langileok argi daukagu ez dugula indarkeria soilik jai-eredu kapitalistan sufritzen, baizik eta jasaten dugun genero zapalkuntza estrukturala dela, egunez egun eta gure eremu guztietan indarkeria jasaten dugu sistema kapitalistatik eta indarkeria hori erreproduzitzen duten figura kolaboratzaileen aldetik: gure bikotekide, lagun, ezagun, lankide… Baina ezin da ukatu hori guztia jai- eredu kapitalistan areagotzen dela: begirada lerdenak, piropoak, ukituak, jarraipenak...

Horregatik, jaiak iristean aurre egin behar diogun errealitate bortitzari erantzun bat emateko asmoz, aurten ere Etxeratze Kolektiboak egingo ditugu, inork piropeatu, jarraitu edo erasotu gabe etxera itzultzeko. Indarkeria matxista mota guztiak prebenitzeko antolatuko gara. Horregatik, aurten ere txoznen ondoko pasadizoan izango gara, ostegunean 00:00etan eta ostiral eta larunbatean 01:00, 03:00 eta 05:00etan, etxera bidean, villavesa eta taxi geltokietara laguntzeko.

iNdarKeria matXiSta orori aurre eGiN!

Llegan las fiestas de la Rotxapea, pero con ello las mujeres trabajadoras no dejamos de padecer formas de violencia machista. Tal y como se puede observar en diferentes estudios y diagnósticos, como el que hicimos el año pasado desde Itaia Iruñerria sobre las nuevas formas de violencia machista, los casos de violencia que sufrimos las mujeres trabajadoras no hacen más que crecer.

Además de que en todos los ámbitos de nuestra vida tengamos que padecer violencia por el hecho de ser mujeres, y sobre todo, de clase trabajadora, es en el contexto del modelo festivo capitalista donde se magnifica la violencia contra nosotras. Éste es el espacio de socialización principal de la clase trabajadora, donde además de relacionarnos, también se cumple una función económica y se lleva a cabo una normalización de comportamientos inaceptables como enfrentamientos, agresiones machistas o agresiones contra las personas LGTBI, entre otros, justificándose estos por el consumo de alcohol y drogas.

Las mujeres trabajadoras tenemos claro que no solo sufrimos violencia en el modelo festivo capitalista y que nuestra opresión de género es estructural, sufriendo día a día y en todos nuestros ámbitos violencia por parte del sistema capitalista y por las figuras colaboradoras que así la reproducen: nuestras parejas, amigos, conocidos, compañeros de trabajo… pero no por eso vamos a negar que es en el entorno festivo capitalista donde todo esto se incrementa: miradas babosas, piropos, tocamientos, seguimientos … Por eso, con el objetivo de dar una respuesta a la violenta realidad a la que nos enfrentamos cuando llegan las fiestas, este año también realizaremos Etxeratze Kolektiboak (Vueltas a casa colectivas), algo tan sencillo como la autoorganización de mujeres trabajadoras para volver a casa sin que nadie nos piropee, siga o agreda. Nos organizaremos para prevenir todo tipo de violencia machista. Por eso, este año estaremos otra vez en el pasadizo de al lado de las txoznas el jueves a las 00:00 y viernes y sábado 01:00, 03:00 y 5:00 para organizar las vueltas a casa y acompañarnos en el camino o a las paradas de villavesa o taxi.

¡HaGamoS FreNte a toda violeNCia maCHiSta!

KolektiboakColectivos 16 revista Ezkaba aldizkaria TESTUA: ITAIA

Kurtso politikoaren errepasoa Repaso del curso político

Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) Euskal Herriko gazte antolakunde sozialista da, Mugimendu Sozialistaren barneko antolakundea. Gazte esparruan antolatzen da, bertan botere burgesaren dinamika ezberdinak borrokatzeko eta, aldi berean, gazteria antolakuntza komunistara batzen joateko.

Ikasturte honetan, hainbat dira GKS-tik aurrera eraman ditugun ekimen zein lan politikoak.

Ikasturtearen hasieran, auzoan pilota-txapelketa bat egin genuen kurtsoko aurkezpena egiteko eta auzoko gazte ezberdinei gerturatzeko. Bertan, aurten martxan jarritako Gazte Langileontzako Proposamen Politikoa ere aurkeztu genuen, gazteon artean aurki ditzakegun problematika ezberdinak lantzen dituen programa gisa, eta bertan problematika ezberdinen aurrean planteatzen ditugun borrokak aurki daitezke.

Aurrerago, urtarrilaren 28an enpresari eta agintarien ofentsibari aurre egiteko kalera atera ginen. Manifestazio horren harira egindako lan politikoagatik poliziaren jazarpena jasan behar izan dugu, eskubide politikoen urraketa bat emanez. Egoera honen ondorioz, espero diren isunei aurre egiteko kanpaina bat martxan jarri genuen, gure kasuan auzoan Futbol Txapelketa bat antolatu genuelarik, bide batez ere gazteei gure eguneroko jarduna gerturatzeko, aisialdi eskaintza baten bidez.

Bukatzeko, Errotxapeako GKS-tik jai zoriontsuak opa dizkizuegu, giro alaiaz eta guztiok gozatzeko jaiak, eraso sexistarik, arrazistarik, lgtbi-fobikorik ezta beste edozein motatako erasorik gabeko jaiak.

Gazte Koordinadora Sozialista (GKS) es una organización juvenil socialista de Euskal Herria, la cual pertenece al Movimiento Socialista. Se organiza en el ámbito juvenil, donde se llevan a cabo luchas en contra de las diferentes dinámicas del poder burgués y, al mismo tiempo, se une la juventud a la organización comunista.

Desde principio de curso son varias las iniciativas y trabajos políticos que hemos llevado a cabo. Hicimos un campeonato de pelota en el barrio para presentar el curso y acercarnos a la juventud del barrio. En el mismo, presentamos la Propuesta Política para los Jóvenes Trabajadores, puesta en marcha este año, como un programa que aborda las diferentes problemáticas que podemos encontrar entre la juventud y que incluye las luchas que planteamos ante las diferentes problemáticas. Ejemplo de ello fue la campaña comunicativa que realizamos sobre el ámbito laboral en la juventud.

Más adelante, el 28 de enero salimos a la calle para remarcar la necesidad de organizarse frente a la ofensiva económica y política de las grandes empresas y las autoridades. El trabajo político realizado con motivo de esta manifestación nos ha llevado a sufrir la persecución policial a través de una violación de los derechos políticos. Como consecuencia de esta situación, pusimos en marcha una campaña para hacer frente a las multas que se esperan, en nuestro caso con la organización de un Torneo de Fútbol en el barrio, con el objetivo también de presentar a los jóvenes nuestra actividad diaria a través de una oferta de ocio. Por último, desde GKS Rochapea queremos desearos unas felices fiestas, con un ambiente alegre y de disfrute para todos y todas, sin agresiones sexistas, racistas, lgtbi-fóbicas ni ningún otro tipo de agresión.

17 ekainajunio KolektiboakColectivos
errotxapeako Gazte Koordinadora Sozialista

Huellas en nuestra vida

Huellas en nuestra vida

Hay quien dice que las personas somos el fruto de todas las experiencias que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Que todas ellas van modelándonos y dejándonos su huella. Sin duda, tenemos conciencia de que hay determinadas personas y ciertos acontecimientos que hemos vivido que nos han marcado, de un modo u otro. A veces no somos muy conscientes, pero probablemente nuestra forma de ser y de comportarnos, nuestros valores y nuestros proyectos, tienen que ver con esas huellas que nos van quedando conforme vivimos.

La vida de cada persona es la suma de un conjunto de momentos y experiencias que va teniendo y que van formando parte de una mochila que va llenando conforme crece. En esa mochila aparecen todo tipo de experiencias: las vividas con los progenitores en la infancia, todo lo vivido en la etapa escolar, las experiencias de amistad, de amor, el desempeño profesional, la vida social y de barrio, las actividades de ocio, la pertenencia a grupos y asociaciones, y un largo etcétera de experiencias vividas. En cada una de ellas, identificamos buenos momentos, que nos han aportado bienestar y seguridad, y otros que, por el contrario, nos han generado malestar, inseguridad o frustración. Todos ellos van en el mismo kit, el de nuestra vida, y todos forman parte de nuestra historia. Del mismo modo, la presencia de ciertas personas nos ha marcado significativamente, en muchos casos porque fueron referentes y aprendimos mucho de ellas, en otros porque fueron relaciones conflictivas o incluso tóxicas.

La infancia, fuente de las primeras experiencias Hay algunas corrientes psicológicas que señalan que la manera de ser y de comportarse de las personas tiene sobre todo una base biológica y, por lo tanto, que llevamos en los genes la información que va a determinar en gran medida cómo va a ser nuestra vida. Hay otras corrientes que señalan la primera infancia, incluso los primeros meses de vida, como la etapa determinante para forjar nuestro carácter, para marcar nuestra vida de futuras personas adultas.

Personalmente, huyo de esas corrientes con un enfoque demasiado determinista. Sabedores de que nuestro carácter y nuestro comportamiento sin duda tienen una influencia genética, sin embargo, cada vez se conoce mejor que el modelado y el aprendizaje que las personas vamos haciendo a lo largo de nuestra vida tienen un peso que modula dichas tendencias innatas. Este aprendizaje, esa suma de experiencias que vamos viviendo, hace que todas

revista Ezkabaaldizkaria 18 KolaborazioaColaboración
TEXTO:
ALFONSO ARTEAGA OLLETA. FOTOGRAFÍA: ALBERTO CRESPO MONTES

las personas tengamos la oportunidad de ir evolucionando y haciéndonos a nosotras mismas.

Respecto a las experiencias de la primera infancia, no podemos negar que las huellas que van dejando en un cerebro que tiene una plasticidad asombrosa y que está en pleno desarrollo tienen mucha importancia. Por ese motivo, cuidar qué tipo de experiencias, de relaciones y de modelos proporcionamos a las personas desde su nacimiento es fundamental si queremos ayudarles a hacer un crecimiento sano, fomentando que vayan quedando en ellas huellas que les ayuden a forjar una personalidad saludable y equilibrada.

Sin embargo, no solo es la infancia la etapa en la que nos hacemos personas. El ser humano está en constante evolución a lo largo de toda la vida, y las distintas huellas que va acumulando son fuente de aprendizaje y de crecimiento.

Las relaciones personales que no fueron bien

A menudo vivimos con frustración momentos de nuestras vidas y determinadas relaciones que no fueron bien. Personas significativas con quienes hubo un mal final, incluso con quienes llegamos a arrepentirnos de habernos cruzado. En algunos casos nos han llegado a hacer daño o a provocar sentimientos poco agradables, y si hemos tenido lucidez, hemos sabido alejarnos de ellas.

A menudo tenemos el deseo e intentamos borrar de nuestros recuerdos estas relaciones, porque al final no terminaron bien.

Las interpretamos como un fracaso. Intentamos borrar las huellas que esas personas han dejado en nuestra vida. Cuando una relación, por ejemplo, de pareja, ha terminado con una ruptura, es muy lógico que nos quedemos con lo que no fue bien, con lo que motivó la separación definitiva. Sin embargo, probablemente en esa relación hubo momentos y experiencias buenas, y otras tantas de las que hemos aprendido qué errores no repetir en el futuro.

Los conflictos en los grupos y las rupturas Algo parecido ocurre en los colectivos, en las asociaciones. Prácticamente todas las personas tenemos experiencia de haber pertenecido a un grupo, o de haber compartido una actividad colectiva, en un proceso que inicialmente empezó muy bien y fue muy gratificante, en el que, sin embargo, con el tiempo, fueron estropeándose las relaciones y las dinámicas hasta llegar a conflictos, reproches y, normalmente, rupturas.

Casi todas las asociaciones y colectivos pasan por este proceso que termina con escisiones y personas que incluso dejan de hablarse: movimientos sociales, ONGs, asociaciones de padres y madres, grupos de gaiteros-as, partidos políticos, etc. En las propias cuadrillas y sociedades lúdicas o gastronómicas es frecuente también. La tendencia natural que tenemos en este tipo de situaciones, sea tanto individualmente con personas concretas como co-

lectivamente con grupos a los que hemos pertenecido, es la de renunciar a esa parte de nuestro pasado. Hacer como si no hubiera existido, ignorarla, o pensar que perdimos el tiempo o nos equivocamos al decidir relacionarnos con aquella persona o apuntarme en tal grupo.

Aceptar que podemos aprender de todas las experiencias

Sin embargo, si hacemos esto, estamos ignorando muchas de las huellas que nos va dejando la vida. Es un lujo que no nos podemos permitir, porque todas las huellas, las más placenteras, pero también las menos agradables, son necesarias. Aprendemos más de lo malo que nos ocurre y hacemos, porque sabemos qué camino debemos evitar o cómo decidir mejor la próxima ocasión, que de las cosas que nos han ido bien. Todas dejan huella en nuestra vida, y todas ellas van ayudándonos a aprender, a forjar nuestra manera de ser, a comportarnos de una u otra manera. Por ello, es un ejercicio de madurez ser capaces de entender que de todo y de todas las personas que se han cruzado en nuestra vida hemos aprendido. Con muchas de ellas hemos compartido buenos momentos, que deberíamos rescatar si realmente han existido, aunque nos salga quedarnos solo con las malas sensaciones del final poco agradable. De ellas hemos aprendido y nos han dejado huella, tanto de lo que nos enseñaron directamente, como de lo que hemos aprendido personalmente que no debemos hacer o decidir en futuras ocasiones.

Merece la pena entender nuestra vida como esa suma de experiencias que hacen que nuestra mochila se nutra de experiencias y relaciones que van haciendo de cada cual la persona que somos. Y aceptar que todas esas experiencias nos aportan siempre algo positivo, en forma de aprendizaje que nos ayuda a madurar y seguir adelante.

Gure izateko eta jokatzeko moduak zerikusia du bizitzak uzten dizkigun arrastoekin
19 ekainajunio
Bizi izan ditugun esperientzia guztietatik beti ikas dezakegu zerbait

Enredando en la cocina Enredando en la cocina

Buenas gentes guapas. Lo primero agradecer a todos y todas los que hacéis las receticas y a los-las que me dejáis probarlas jeje.

Esta vez mirando las recetas pasadas he visto que había muy pocas de postres y, mirando para hacer una fácil, rápida y buena he pensado en la panna cotta.

La panna cotta es un postre típico italiano que, traducido al español, quiere decir literalmente nata cocida.

La teoría principal es que este postre proviene de la región de Piamonte.

En esa zona, a principios del siglo XIX, había una alta producción de leche por lo que se podría utilizar este exceso de producto para investigar algunas creaciones como es el caso del postre de panna cotta. No obstante, su fama se extiende por otras regiones como el Valle de Aosta y Umbría.

Después de esta chapa al lío…

PANNA COTTA (ITALIA)

INGREDIENTES 4 O 6 PERSONAS: • ½ litro de nata o crema de leche espesa, de la especial para montar (35% MG) • 200 ml de leche • 120 g de azúcar (hasta 150 g si te gusta más dulce) • 1 palo de canela y cáscara de limón (opcional) o una cucharadita de extracto de vainilla para aromatizar • 1 sobre de gelatina neutra en polvo (10 g) o 6 hojas de gelatina neutra.

ELABORACIÓN:

1. Hervimos la nata con el azúcar, la canela y el limón (o la vainilla). Apartamos del fuego cuando rompa la ebullición.

2. Calentamos la leche en el microondas y disolvemos la gelatina en la leche caliente. La añadimos a la nata aún caliente y mezclamos bien.

3. Si usas gelatina en hojas tendrás que hidratarlas en agua fría unos 10 minutos y después las diluyes muy bien en la leche caliente y lo añades todo a la nata.

4. Colamos bien la mezcla. Una vez colada podemos usar la batidora para integrarla bien. A mí me da la sensación de que, usando la batidora, se airea la mezcla y aumenta el sabor.

5. Colocamos en un molde de tarta o moldes individuales y enfriamos en la nevera un mínimo de 3 horas aproximadamente hasta que esté bien cuajada.

Y ya estarían nuestras panna cottas.

Se puede servir con sirope de fresa, mermelada, frutas, chocolate… le viene todo bien. Eso sí, los frutos rojos son unos de sus mejores aliados.

ON EGIN!!! SE OS QUIERE

-
20
Sukaldaritza
Cocina
revista Ezkabaaldizkaria

Llegar tarde Llegar tarde

Tuvimos nuestras dudas, pero Ana y yo vimos el partido porque "había que verlo", porque éramos pamploneses y porque, a pesar de no ser nada futboleros, éramos conscientes de que la cita era histórica. El gol del empate provocó una explosión de alegría rojilla que llegó hasta nuestro salón en modo de petardos, cohetes y euforia descontrolada de nuestros vecinos de pared. A pesar de que el resultado final no fue el esperado, la excusa del partido hizo que alargáramos la velada con una copa hasta altas horas de la madrugada en amigable conversación de pareja en la que el fútbol no hizo acto de presencia: ninguno de los dos nos habíamos convertido al osasunismo que mamamos en nuestras casas desde pequeños y habíamos sido siempre las ovejas negras en ambas familias.

El domingo nuestra hija vino a vernos temprano con un dibujo en la mano al grito de "¡¡felicidades mamá!!" que nos despertó sobresaltados. Es curioso: en casa no se celebraron nunca los partidos de fútbol ni el día de la madre, pero aquel fin de semana sentimos que ambos eran acontecimientos que “había que" celebrar.

Antes de comer, como cada domingo, fui a ver a mamá a la residencia. Quise ir solo por primera vez, y también por primera vez sentí que no era un "tengo que" sino un sentido "quiero estar".

Me di un paseo por el barrio hasta llegar allí con el corazón encogido como tantas otras veces. Abrí la puerta y la vi como siempre, sentada en su silla, mirando al infinito con su mirada perdida, sonriendo como una niña y preguntándome varias veces quién era yo. Me senté a su lado y sin hablar la cogí de la mano como a ella le gustaba. Tras un rato en silencio necesité decirle que sentía mucho que su Osasuna hubiera llegado tarde para ella hasta una final histórica. Y le dije también que sentía aún más haber llegado yo tan tarde a decirle que la quería mucho.

Estuvimos un rato callados, ella sin dejar de mirarme, yo llorando. Volvió a preguntarme una y otra vez quién era mientras secaba mis lágrimas. Nos pasamos un rato mirándonos, sintiendo nuestras manos y sonriéndonos. Para despedirme le dije de nuevo que la quería mucho, y que además -cosas de la vida- era el día de la madre. "Como siempre llego tarde, el próximo domingo vendré de nuevo a verte y te traeré un dibujo para celebrar el día de la madre", fue lo último que le susurré. Aquello me dio mucha risa y ella también rio cuando yo lo hice. La besé y me marché. En el paseo de vuelta a casa mi corazón volvió a encogerse. En cuanto llegué a mi hogar les dije a Ana y a Irati que las quería mucho y que se lo diría muchas veces para no sentir nunca más esa impotencia de llegar demasiado tarde.

NANKURANAISA
IÑAK I VER GA R A PÉR EZ 21 ekainajunio
TEXTO:
FOTOGRAFÍA:
Kolabora zioaColaboración

El Rincón Poético

Rochapea del Arga, río de enamorados, de aguas calmadas, de raíces profundas, de verdades calladas que naces con el día

y en la noche caminas.

Rochapea del Arga yo sé que en tu requiebro prefieres calma y humildes alborotos. Oyes palabras

muy ornadas de armonía y cualquiera diría Rochapea del Arga de una sutil manera que mi tierra es hermana y ventura tus aguas.

UN RÍO QUE DUERME CON LOS OJOS ABIERTOS

Arga es un río que nace en el monte Urquiaga en el silencio de Quinto Real, sólo los pajarillos rompen ese silencio cuando despiertan del sueño.

Al nacer dijo: Yo seré un río caudaloso y fiel cumplidor cuando viaje por mi tierra, esa tierra navarra donde me ve nacer y donde ofrezco mis aguas al Aragón en el término de Funes.

Sin duda hace mucho tiempo había decidido que quería ser un río romántico y que nada ni nadie tendría queja alguna de él.

Sus aguas llevan corriendo durante muchos años, es un río que encuentra su amor real en los peces que viven en él dándoles la vida, en los pajarillos que con el agua sacian la sed, en esa naturaleza tan herbosa y lozana que le acompaña en todo su recorrido. Sus aguas trazan una transparente carretera entre la inmensidad, el reflejo de las nubes y del azul limpio del cielo que penetra entre la majestuosa hilera de árboles. El decorado invita a la ensoñación, olores a hierba recién cortada y a flores recién nacidas perfuman el aire tibio, todo es paz y pensamiento.

Un día a su paso por la Rochapea vio a dos cisnes valientes y deportistas que cortejaban en

sus aguas, dos cisnes blancos como la nieve recién llovida del cielo, los cuellos largos y delgados marcaban el ritmo de una canción, sus ojos color negro azabache miraban de reojo a una nutria que estaba pescando, sus picos cantaban en tono de do mayor una romántica canción mientras sus patas rojas con delicados pasos bailaban la danza del amor. En sus aguas reinaba el silencio (salvo por el leve soplido del viento) estaban atentas a las caricias y besos que los cisnes se daban al terminar la danza.

El joven cisne aún era novato en los juegos del amor, le había impresionado vivamente, ella se dio cuenta y se ofreció a darle unas clases de baile para que aprendiera a jugar con el amor.

La aventura de esa danza fue un desafío lanzado por una joven enamorada de aquel apuesto cisne de vigoroso plumaje. Con sonrisa callada sonríen al aire y a su propio temblor de principiantes como unos enamorados primerizos. Se atraen atraídos tan sólo por su juventud y por su simpatía. No saben aún qué caricias los estremecerán, son como el elixir que nadie ha probado todavía. Asidos de las alas corren por el agua llenos de

ritmo y ansia a buscar un rincón secreto donde hacer el amor a solas, la vida para ellos siempre es adolescente, sin conocer las causas, ¿quizás porque se aman…?

Se acercan al remanso tranquilo del río, se miran y con desdén mueven la cabeza, eres tan hermosa…, le decía el joven cisne. Te suplico que no seas demasiado exigente en los juegos del amor, podríamos tener deseos no del todo cumplidos, nuestro amor apenas es un sentimiento.

En este remanso del río (comentaban entre ellos) nuestra historia será larga como el amor que la provoca.

Nuestros corazones arden y vemos crecer al amor entre besos y caricias, en nuestro pecho habita un corazón que cada día se despierta como un pájaro pequeño y sorprendido por el gozo del amor.

Este río nos abrió sus puertas y en esta alcoba del remanso, las caricias son llamas ardientes que perdurarán hasta el final de nuestras vidas.

El arte de amar está en equilibrar las fuerzas de los dos para que no tenga fuga.

revista Ezkabaaldizkaria Poesiaren Txokoa 22
TEXTO: JAVIER ARMENDÁRIZ ALFARO FOTOGRAFÍA: ALBERTO CRESPO MONTES

¿Tú tiras más a TOC o a “COT”?

(TOC: Trastorno Obsesivo Compulsivo (modalidad orden).

“COT: Caótico Orden Trastorno”.)

Estoy feliz porque el otro día me enteré de que desde que nació su tercer retoño Marie Kondo ha desistido de su manía con el orden. Y, ahora, ¿qué va a pasar con sus seguidores-as? ¿No hay algo de traición en este cambio de tercio? Conozco gente que ha puesto en práctica sus consejos y hay quien dice sentirse muy bien con ello: Tirar, tirar y tirar, aunque poco o nada dicen de dejar de comprar, dejar de comprar y dejar de comprar. Reconozco que he hecho resistencia activa a la corriente minimalista del método KonMarie, pues más me ha parecido una moda un tanto repelente con visos TOC que otra cosa. Sin embargo, cuando a tu alrededor oyes cantar las virtudes de un orden superlativopuedes llegar a sentir un cierto grado de exclusión, de no estar en la onda, de quedarte rezagada, anticuada, mamutiana (de mamut). ¿Me engullirán los recuerdos? ¿Me convertiré en una diogenista (de Diógenes) cualquiera?, te llegas a preguntar. No entiendo cómo se puede prescindir del pasado. Por supuesto que la memoria habita en ti, pero también en los álbumes de fotos, en los

libros, en las decenas de dibujos que guardas de tus hijos, en la agenda de 1999 y en la camiseta del concierto de los Rolling Stone de hace 35 años. El apego a las cosas es algo natural, no lo niegues. Te permite tener relaciones profundas conel mundo y con el resto de las personas, establecer una conexión con momentos importantes de tu vida, terminar proyectos o compromisos adquiridos, así como dar valor al simple hecho de conseguir ese objeto anhelado. Los objetos que poseemos hablan de nuestra historia, de nuestras renuncias, victorias y derrotas. Son recordatorios de lo que somos y de dónde venimos. He oído decir que rodearse de objetos es también una forma de exorcizar la muerte; da sensación de seguridad, como que nada te puede pasar si te aferras a tus cosas. Una medicina contra la decrepitud, o más bien la finitud, porque lo único permanente es la impermanencia. ¿Es bueno aprender a vivir y a manejarse en la impermanencia y el desapego? Pues no lo sé, está por demostrar. Porque si lo importante es el presente, que estamos recorriendo en este preciso instante, no

lo podremos vivir en profundidad si no tendemos conexiones con el pasado que recorrimos en el presente de ayer. Creo que la japonesa se ha dado cuenta de esto y, ¿qué hará ahora? ¿Buscar en maravillosas almonedas algún objeto que le recuerde a aquello que un día tiró tan alegremente? Me gusta el caos de las casas vivas, baqueteadas, de las estanterías con libros fuera de su sitio, de las mesas con lápices de colores y mantas de sofá hechas un bolo. Me dan tirria las casas que huelen a ambientador floral y no se sabe si son pisos piloto o pisos habitados. Me producen desconfianza las personas ordenadas, pulcras y cuyas casas no saben a nada después de años de habitar en ellas, con ellas. La mierda, hasta cierto punto, te salva.

la heredera. ejercicios sociopáticos y otras perlas

ekainajunio 23

Jotas heréticas de Navarra

Ya llegan las fiestas, las del barrio, las de los pueblos y las de la ciudad. En otros tiempos éstas habrían sido buenas ocasiones para escuchar o cantar jotas en la calle o en las tabernas. Tiempos en los que no faltaba quien se arrancaba espontáneamente con una jota, movido por las ganas de cantar, de dar rienda suelta a su alegría o a sus inquietudes. Jotas mejor o peor cantadas, en grupo o en solitario, con más o menos gracia, con letras más o menos inspiradas, algunas improvisadas, otras irónicas, otras procaces o "subidas de tono"... O sea, no como en los tiempos que corren. Son ya muchos los años en los que la jota como expresión espontánea y popular ha ido languideciendo. Lamentablemente, parece que el navarrismo oficial se ha apropiado de un tipo de jota desprovisto de letras incómodas, la jota ortodoxa, biempensante, políticamente correcta y repetitiva (aunque sea cantada por voces excepcionales, eso sí).

Este es el tema que trató, ya hace mucho, el célebre tafallica Jose Mari Esparza en su libro “Jotas Heréticas de Navarra” que ha tenido posteriores ediciones corregidas y aumentadas y que, con el paso de los años, no ha perdido vigencia ni interés. En él se hace un repaso por los antecedentes y la evolución histórica de la jota y, de paso, por la historia de los dos últimos siglos. Pero, sobre todo, se recoge y contextualiza, con bastante ingenio y sentido del humor, una extensa y jugosa colección de letras de jotas y coplas populares, que ya son difíciles de escuchar. Entre esas muchas letras de jotas heréticas, las hay polémicas, contestatarias en los sucesivos contextos históricos (carlistas y liberales, la Gamazada, la República, el Frente Popular...), críticas o mordaces con los jueces, el clero, la Guardia Civil, los ricos…, irreverentes, picantes, insinuantes…

Para muestra, no uno sino varios botones.

Ya se llevan a los mozos a Filipinas y a Cuba ya veremos quién recoge las olivas y la uva

el animal que más come yo pensaba que era el cuto hasta que conocí en Funes a uno que viste de luto

Hay en mi pueblo un señor que tiene dos mil robadas que son "robadas" lo sé porque él nunca compró nada

registraron los civiles la casa de mirandica se llevaron los perniles y dejaron las cuerdicas

San Cristóbal no es un monte que es una enorme prisión donde tienen encerrado lo mejor de la nación

Si vas a los escolapios y ves al padre José échate la mano al culo y arrímate a la pared

la ley es tela de araña pensada p'a los más ricos escapan los bichos grandes y atrapa a los pequeñicos

Franco ha puesto un sucesor p'a cuando le dé el telele es de la casa Borbón y lo llaman "el pelele"

Que se vayan ya los yanquis de las Bardenas reales que Navarra necesita regadío y cereales Quisiera ser zapatico para ponerme en tu pie y que así pudiera verte lo que no me dejas ver

Nunca es el mejor jotero el que canta con más fuerza jotero es aquél que sabe echar jotas a una berza

revista Ezkabaaldizkaria 24 KolaborazioaColaboración

Y Sevilla se tiñó

Y Sevilla se tiñó

Fuimos muchos y muchas quienes hace ya unos días tuvimos una cita histórica con Osasuna en tierras andaluzas. Quienes, por un fin de semana, vivimos la aventura: de la Rotxa a Sevilla. Una experiencia poco habitual en nuestro caso, en la que por unos momentos soñamos con ser campeones. Un sueño para quienes aún creemos en el poco romanticismo que queda en este deporte, alejado cada vez más de la afición, y donde mandan el dinero, el poder, la publicidad y la televisión.

Allí estuvimos representados por 11 rojillos que se enfrentaban a la oportunidad de sus vidas, con la mayor ilusión posible, jugando contra los mejores futbolistas del mundo, para los que este trofeo era un puro trámite...

El resultado manda y, aunque perdimos, sin duda alguna goleamos por las calles de Sevilla: el osasunismo fue el claro vencedor de la cita. Cánticos, risas, cervezas, bengalas... Miles y miles de camisetas rojas y bufandas al aire alegraron durante varios días el casco antiguo de la ciudad. Inolvidable ver la marea rojilla camino al estadio

de rojo

sin parar de animar; impresionantes los cánticos a la llegada del bus de los nuestros; pelos de punta al corear la alineación del equipo en La Cartuja; ojos vidriosos en la celebración del gol de Lucas Torró (que ponía el empate y nos hacía seguir soñando); gritos y gritos de gargantas que cada vez se notaban más afónicas… ¡Inolvidable!

Un sueño hecho realidad, pero que acababa con el pitido final del árbitro. Aún y todo, sentimos orgullo por nuestro equipo y por todo lo conseguido, vivido y disfrutado... A pesar del duro golpe de la derrota, podemos decir con orgullo: “yo estuve allí”.

Ser de Osasuna es único. El equipo de la tierra. El equipo con el que nos sentimos identificados. Ser de Osasuna es un sentimiento. Es garra. Es valor. Osasuna es pasión. Es mucho más que un simple equipo de fútbol.

26 revista Ezkabaaldizkaria KirolakDeportes
T EXTO: D ANIEL G AR CÍA MINA
Miguel, Xabi, Ion, Dani y Alex en la Cartuja. Cuadrilla Guindi y Peña Rotxapea de potes. Raúl Anso
ekainajunio
Daniel, Aimar y Sergio. Fernando y cuadrilla en el puente de Triana. Familias Martín, Arteaga y Ros confraternizando. Fran Loperena, Elena Muñoz, Xabier Unanua e Isidro Unanua en el estadio. Agujero, Peli y compañía. Eder, Nuria y Noelia. Agujero y Basajaun.

Sevillako kaleak gorriz

tindatu ziren

Arrotxapearen ordezkaritza on batekin.

Muchas de las personas del barrio jugábamos de pequeños a este deporte (en el Ave María, en los campos, en las calles de la Rotxa…), y soñábamos con poder correr algún día por la banda del Sadar. Para la inmensa mayoría, esto no fue posible, pero a día de hoy son muchos los chicos y chicas de la casa que están en lo más alto y que son reflejo de lo que soñamos en su día: David, Unai, Moncayola, Aimar, Pablo Ibáñez... Nuestra rotxapeana Maite Valero… ¡Y losas que quedan!

Ahora el osasunismo está más vivo que nunca. Familias al completo, peñas, abuelas

La garza

con nietas, cuadrillas, parejas… Cientos de euros gastados, horas en vela y kilómetros recorridos para disfrutar de algo inolvidable y que muchas personas nunca llegarán a entender. Y gran cantidad de rotxapeanos y rotxapeanas también estuvimos presentes. Ahora, tras todo lo vivido, seguiremos soñando. Seguiremos viviendo en rojo, y… por qué no, pensando en algún día levantar una copa; algo que, sin duda, el osasunismo se merece. Mientras tanto, no pararemos de animar y transmitir el sentimiento rojillo a los-as más txikis, porque por mucho que perdamos y suframos, como bien dice la canción… ¡esto nunca va a morir!

Aupa Gorritxoak!!! ¡¡¡Aupa Osasuna!!!

JUGAR A LA GARZA: Busca la garza entre los anuncios de la revista y manda una carta a Cárnicas Zaraitzu (Parque de los Enamorados, 7) indicando dónde está.

Pepi Muñoz Fernández recoge el premio de la garza patrocinado por Cárnicas Zaraitzu y premiado con un lote de productos.

Garaiko y Gorka Atxart; hay cantera.
28
Ezkabaaldizkaria
Juventud rochapeana por Sevilla.
revista
Partida galdu arren, osasunismoa izan zen eguneko irabazle nagusia.
Jon, Asier, Iker, Telmo, Irati, Fran, Dioni, Nieves y Pedro en La Giralda. Goio Santos y Elena Muñoz.

Red de ayuda a nuestros árboles

GO[TAnta]

Avisan de que nos viene otro verano caluroso y falto de lluvias. El pasado año se secaron cerca de un centenar de árboles y arbustos en el barrio por falta de agua. Desde la Ezkaba queremos poner en marcha una propuesta en la que la vecindad ahorre y retenga agua de actividades cotidianas para aprovecharla y regar árboles urbanos con ella. ¿Cómo realizar esta tarea? Pues como supondréis es tan fácil como llenar un recipiente de agua, bajarlo a la calle y elegir un árbol al que cuidar y regar. Sencillo, ¿Verdad? Pero también podemos aprovechar esos botellines, cantimploras, bidones de bici, que traemos después de distintas actividades y que, en vez de subir el contenido a casa, regalárselo a “nuestro árbol”. Y ya que estamos, recordar que esos paseos de perros por la calle son magníficas oportunidades para bajar un recipiente y regar el árbol elegido por nuestra mascota para aliviar sus necesidades, además rebajaremos la potencia de la orina que sola no es nada beneficiosa para sus raíces.

Es importante tener en cuenta que los más “sedientos” son los que se encuentran en las aceras ya que no tienen riego. Los que tienen más posibilidades de secarse son los recientemente plantados y los que mayor cantidad de agua precisan los de mayor tamaño y envergadura.

Los árboles no son como las plantas de casa que precisan un riego casi diario. Con un par de litros semanales vertidos en el atoque donde están plantados es suficiente. Cuando

se decida aliviar la sequedad de un árbol deberíamos señalizarlo con una gota pintada con tiza en su tronco, para que se sepa que ese ejemplar ya está siendo ayudado y así el riego de diferentes personas se extenderá a un mayor número de árboles.

¿Cómo aprovechar agua en el hogar para su riego? La mayor cantidad de agua que se desperdicia en los hogares suele ser dejando correr el agua hasta que se caliente para tomar una ducha. Estos 15 litros de media si se recogen en un cubo dan para varios árboles plantados en aceras o para aliviar uno de gran envergadura (de estos hay varios en la Rochapea). Otra forma de recoger agua es colocando pequeños recipientes a la hora de lavar la comida, manos, limpieza ligera de utensilios… Esta agua la podemos usar para rellenar recipientes que vayamos a tirar a reciclar, así antes de echarlos al contenedor habrán tenido un uso más.

Con esta propuesta, la Ezkaba quiere aumentar el vínculo de las personas con los árboles de nuestras calles, tomar conciencia de sus beneficios para nuestro bienestar y el del medioambiente, y evitar que muchos de ellos puedan secarse. Pero también de la importancia que tienen el medioambiente y responsabilizarnos del consumo de agua en nuestro hogar.

Animaos a llevar una tiza a los calderetes de fiestas y dibujar una gota al árbol al que regáis con el agua y hielo que os sobre de los recipientes que utilicéis para enfriar las bebidas. Ojalá veamos muchos de ellos con una gota dibujada en su tronco como símbolo de nuestro amor por ellos. Y si os ponéis a ello compartir vuestro árbol con su gota en redes etiquetándonos a la Ezkaba.

TEXTOYFOTOGRAFÍA: ELVECINODE ARRIBA
29
ekainajunio AuzoaBarrio

TEXTO/TESTUA: MIGUELON. FOTOGRAFÍAS/ARGAZKIAK: IÑAKI VERGARAPÉREZ

Día de los y las No Tan Jóvenes

La Quinta edición arrancó a las 12:30 horas con vermú musical a cargo de la Fanfarre Miluzeko Haizeak. Desde el Boulevard, pasando por el Zokoa, Haizea y terminando en el Bar de la U.D.C. Rochapea, donde a las 15:00 horas se celebró la comida. Tras el Kantuz, dimos paso a los bailables de la mano de Luziano: rock, salsa, mexicanas, pop y algún que otro "cantante" animando el tardeo rochapeano. Todos y todas engrasaron bien las caderas y echaron aceite a los tobillos para darlo todo en la pista. Tras la bokatada en el Basajaun, más bailes con Kalooh. Después, a jugar al pañuelo en la Peña Rotxapea, cerrando la fiesta a las 04:15 de la mañana. Buen ambiente, buen día el disfrutado y el año que viene a por más. Nos vemos en Fiestas del barrio. Muchas gracias por participar a todos y todas. Hasta el año que viene. Agur.

Ez hain gazteen V eguna

Egun zoragarria festa ospatzera hurbildu direnentzat. Giro ederra: fanfarre, vermú, bazkaria eta bukatzeko dantza egiteko aukera.

Arratsaldez festa Basajaun tabernan jarraitu zen, eta Peñan bukatu. Batzuk ordu txikiak arte.

Ekimen polita auzoko lagunekin elkartzeko eta disfrutatzeko. Jarraitu dezagun ospatzen...

revista Ezkabaaldizkaria 30 AuzoaBarrio
31 ekainajunio

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.