Page 1


EYP Poland z radością ogłasza, że nadszedł czas wyboru nowych Koordynatorów Regionalnych! Jeżeli chcesz mieć wpływ na to, jak kształtuje się społeczność EYP Poland w Twoim mieście, tworzyć politykę rozwoju regionalnego naszej organizacji, a także lubisz pracować z ambitnymi ludźmi, stanowisko Koordynatora Regionalnego jest stworzone dla Ciebie!


promowanie EYP Poland wśród młodzieży i szkół w danym mieście,pomoc przy organizowaniu sesji w danym mieście,

pomoc przy przeprowadzaniu projektu EYP@Schoolorganizowanie EYP Cafe dla członków i sympatyków naszej organizacji,

promowanie Sesji Selekcyjnej EYP Poland,uczestniczenie w spotkaniach Grupy Roboczej, prowadzonej przez Wiceprezesa Zarządu ds. Zasobów Ludzkich ﴾zrzeszającej Koordynatorów Regionalnych w celu wymiany doświadczeń i wzajemnej pomocy﴿, tworzenie raportów na zlecenie Wiceprezesa Zarządu ds. Zasobów Ludzkich w celach informacji o rozwoju regionu.

czynne uczestnictwo w kreowaniu wizerunku i przyszłości EYP Poland, możliwość uzyskania zaświadczenia o pełnieniu funkcji zarządczych w EYP Poland, pracę w gronie młodych, utalentowanych i pomysłowych ludzi, szansę na zebranie unikalnych doświadczeń, które przydadzą się w dalszym życiu zawodowym, pierwszeństwo wyboru przy ustalaniu delegacji polskich na sesje zagraniczne.

Kadencja Koordynatora Regionalnego trwać będzie od chwili ogłoszenia wyników wyborów do czasu ogłoszenia nowych wyborów przez Zarząd EYP Poland kadencji 2014/2015.


Odpowiedzi chętnie udzieli Kaja Chrenkoff, Wiceprezes ds. Zasobów Ludzkich ﴾k.chrenkoff@eyppoland.com﴿. Zawsze możesz się z nami także skontaktować pod adresem info@eyppoland.com.

Zostań koordynatorem regionalnym  

Zostań koordynatorem regionalnym EYP Poland! Aplikację znajdziesz pod adresem: https://docs.google.com/a/eyppoland.com/spreadsheet/viewform?...

Zostań koordynatorem regionalnym  

Zostań koordynatorem regionalnym EYP Poland! Aplikację znajdziesz pod adresem: https://docs.google.com/a/eyppoland.com/spreadsheet/viewform?...

Advertisement