Page 3

Suvi Ahlfors 30 vuoden kokemuksella!

F RUUKKIGOL

KERROSTALO

piiri ja hintaa m il , lu e lv a “...p erinomaista.” ä ll e h lä e d h laatusu

Karjaa, keskusta

OMAKOTITALO

38 m² 1 h, k, kph, et, las. parv. III krs. Tyylikkääksi 2015 täysin remontoiu yksiö Karjaan palveluiden lähettyvillä. Rv. 1980. ET G 2013. Vh. 57.000 €.

019 Golflehti 6/2 si! Liity jäsenek e, sis. 2 kierrosta. 75 su ak m n Jäse

UUSI HINTA

www.ruukkigolf.fi | 019 -245 4485

Pohja

150/227 m² 4 h, k, 2 x wc, khh/kph, et, tk, rt. Kell. harraste/makuutilaa, var., ph, pukuh. wc, autotalli. T. 2.610 m². Öljylämm. Rv. 1976. Ei e-tod. Hp. 149.000 €.

Suvi Ahlfors Oy LKV

Tammisaarentie 9, 10300 Karjaa

Puh. 0500 505 838

suvi.ahlfors@kotikone.fi

Katso muut kohteemme www.suviahlfors.fi

Nro 22 Torstaina maaliskuun 19. pnä 2020

.

Puolustusvoimien loppukysely kotiutuneille

Mielenterveydelliset syyt yhä useammin keskeyttämisen syy Varusmiespalveluksen keskeyttäneille tehtävän kyselyn perusteella palveluksensa keskeyttäneilläkin maanpuolustustahto on suhteellisen hyvällä tasolla (3,7) ja he pitävät perusyksikön ilmapiiriä palveluksessa hyvänä (4,3) asteikolla 1-5. Merkittävimmät syyt keskeyttämiselle ovat fyysiset ja mielenterveydelliset syyt. Mielenterveydelliset syyt, mukaan lukien päihteiden käyttö, painottuvat etenkin palveluksen alkuvaiheessa, puolustusvoimat tiedottaa. -Pääsääntöisesti poistuma on isompi talven saapumiserässä sekä Uudenmaan prikaatissa että kansallisestikin. Yhä useammin palveluksen keskeyttäminen johtuu mielenterveydellisistä syistä ja niiden määrä on noussut suhteellisesti myös Dragsvikissa, Uudenmaan prikaatin tiedottaja Hanna Tallberg kertoo. Vuoden 2016 kahdessa saapumiserässä poistuma oli Uudenmaan prikaatissa 16,6 prosenttia, seuraavana vuonna 15,1 ja 12,4 prosenttia. Vuoden 2018 talven saapumiserässä poistuma oli 17,5 ja kesällä 15,4 prosenttia. Viime vuonna talven saapumiserässä poistuma oli peräti 19,4 prosenttia ja kesällä enää 14,5 prosenttia. Uudenmaan prikaatin saapumiserissä on tavallisesti 700750 asevelvollista. Loppukyselyssä Uudenmaan prikaatin luvut ovat suunnilleen samalla tasolla kuin puolustusvoimien keskiarvo.

Eniten keskeytyksiä alkuvaiheessa Mielenterveydelliset syyt palveluksen keskeyttämisissä painottuvat palveluksen alkuvaiheessa. Alokasjaksolla terveydellisistä syistä johtuvista keskeyttämisistä yli puolet johtuu mielenterveydellisistä

2019 noin joka viides (noin 900 varusmiestä vuodessa) palveluksen keskeyttäminen johtui tästä. Osalla siviilipalvelukseen siirtyneistä on ongelmia siviiliasioiden kanssa, mutta puolustusvoimien mukaan siviilipalvelukseen hakeutumisen perusta tulisi olla vakaumuksessa. Monessa tapauksessa se johtuu myös erilaisista käytännön syistä. Alku-, keskeyttämis- ja loppukyselyt antavat puolustusvoimille varusmiehen näkemyksen koulutuksen laadusta saapumiserittäin. Palautekyselyt ovat tärkeitä varusmieskoulutuksen kehittämisessä ja ne analysoidaan

kaikilla johtamistasoilla pääesikunnasta perusyksikköön. Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna tulokset ovat olleet puolustusvoimien mukaan hyvällä tasolla. Pääesikunnan ja sotilaslääketieteen keskuksen tilastojen mukaan mielenterveydellisten syiden osuus palveluksen keskeyttämisistä terveydellisistä syistä on kasvanut 10 vuodessa 35 prosentista 45 prosenttiin. Lukumääräisesti mielenterveydellisistä syistä palveluksen keskeyttäneiden määrä on kuitenkin hieman laskenut. Tämä johtuu siitä, että saapumiserien koot ja palveluksen keskeyttäneiden määrät ovat vähentyneet. Mielenterveydellisistä syistä keskeyttämissyistä nousua ovat aiheuttaneet etenkin ahdistuneisuushäiriöt, masennus sekä päihteet ja etenkin kannabistuotteet. Usein kyseessä on jo ennen varusmiespalvelusta alkanut monisyisten ongelmien kokonaisuus. Monilla mielenterveyssyistä keskeyttämään joutuvien taustasta löytyy mielenterveyshoitoja, kiusaamis- ja väkivaltakokemuksia sekä erilaisia oppimis- ja sopeutumisongelmia. Sopeutumishäiriöiden määrä sen sijaan on ollut lievässä laskussa. Kahden ensimmäisen viikon aikana tehdään alokkaiden tulo- ja terveystarkastukset, jolloin tulee esille palveluskelpoisuuteen vaikuttavia syitä, joita ei havaittu vielä kutsuntatarkastuksessa. Niissä mielenterveydelliset syyt eivät ilmene yhtä helposti kuin fyysiset syyt. Lisäksi kutsuntojen ja palveluksen alkamisen välinen aika on pitkähkö, jonka aikana saattaa tapahtua mielenterveyteen vaikuttavia asioita. Poistumaa pyritään pienentämään mm. käynnissä olevan ”Koulutus 2020” -ohjelman uudistuksilla.

risteykseen on suunnitteilla erillinen kääntymiskaista, ryhmittymiskaistat ja kiihdytyskaista Tammisaaren suuntaan. Mustiolla suurin liikenneturvallisuushanke on rautatien alikulun rakentaminen. Siihen liittyen parannetaan myös liittymäjärjestelyitä ja kevyen liikenteen järjestelyitä. Mustiolla suunnitellut parannustoimenpiteet liittyvät Askersintiehen ja Linderin-

tiehen. Toimenpideluettelossa on myös valaistus valtatielle 25 Mustion kohdalle. Kustannusarvio on 100.000 euroa. Lisäksi Salontien (maantie 186) ohituskaistaosuus tulisi poistaa jossain vaiheessa. Raaseporin liikenneturvallisuussuunnitelmasta on käsitelty nyt Tammisaari, Karjaa, Tenhola ja Mustio. Jäljellä on vielä Pohjan alue sekä muut kylät ja haja-asutusalueet.

Uudenmaan prikaatissa poistuma on ollut vuosien 2016-2019 saapumiserissä 12,4-19,4 prosenttia. Mainittujen vuosien korkein poistumaprosentti oli vuoden 2019 ensimmäisessä talven saapumiserässä. (Arkistokuva) syistä, joita ovat ahdistuneisuus, masennus, sopeutumishäiriöt ja päihteet). Koko palveluksen aikaisesta poistumasta lähes 75 prosenttia tapahtuu alokasjakson aikana. Keskeyttämisistä noin joka viides on siviilipalveluksen hakeutumisia ja noin 75 prosenttia johtuu terveydellisistä syistä. Loppuosa muodostuu mm. naisten vapaaehtoista asepalvelusta suorittavista, jotka keskeyttävät alle 45 vuorokauden aikana palveluksen alkamisesta omasta tahdostaan tai joukko-osaston komentajan päätöksellä. Naisilla fyysisten syiden osuus palveluksen keskeytymisessä

on suurempi kuin miehillä. Joulukuussa 2019 kotiutuneiden varusmiesten maanpuolustustahto, tyytyväisyys armeija-aikaan ja esimiehiin sekä luottamus joukon suorituskykyyn sodassa ovat kyselyn mukaan hyvällä tasolla. Myös palveluksensa keskeyttäneillä maanpuolustustahto sekä tyytyväisyys esimiehiin ja perusyksikön ilmapiiriin ovat hyvällä tasolla, puolustusvoimat tiedottaa. Kyselyn mukaan varusmiesten maanpuolustustahto nousi hieman (4,3) ja tyytyväisyys kantahenkilökuntaan (4,3) sekä armeija-aikaan (4,2) ovat ennallaan. Luotta-

mus joukon suorituskykyyn sodassa on 3,9 ja palvelusmotivaatio on tasolla 3,8. Upseerikokelaat saavat arvosanan 4,1 ja ryhmänjohtajat 3,9. Palveluksen ensimmäisellä viikolla teetettävän alkukyselyn perusteella alokkaat ovat motivoituneita ja suhtautuvat positiivisen ennakko-odotuksin palvelukseen. Kysymys ”Yritän suoriutua mahdollisimman hyvin varusmiespalveluksesta” saa arvosanan 4,6.

Siviilipalvelukseen saman verran Siviilipalvelukseen hakeutuvien määrän taso on pysynyt lähes vakiona. Vuosina 2014-

Jalankulku ja pyöräily korostuvat Karjaan liikenneturvallisuussuunnitelmassa (Raasepori) Tekninen lautakunta on hyväksynyt osaltaan uudessa liikenneturvallisuussuunnitelmassa Karjaan alueelle ehdotetut toimenpiteet. Merkittävimmät katuhankkeet kulkevat rinnan keskustan alueen kaavoituksen kanssa esimerkiksi Kauppiaankadulla, Keskuskadulla ja Ratakadulla. Keskustan alueen jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä kehitetään monessa kohteessa.

Koulualueiden turvallisuus on toinen tärkeä painopiste, samoin alueille johtava kevyen liikenteen verkosto. Maasillassa ja Karjaantiellä pyritään selkeyttämään risteysjärjestelyjä. Myös Karjaalla valtatie 25 on merkittävä liikenneturvallisuustyön kohde, ajankohtaisimmat kohdat ovat Malmkullan ja läntisen ohikulkutien risteysalueet. Karjaan keskustassa sel-

vitetään mahdollisuuksia nykyisten 30 km/h nopeusrajoitusalueiden laajentamiseen. Kiilan koulun kohdalle on suunnitteilla nopeushidasteen korottaminen. Tammisaarentien kokonaisvaltaisen parantamisen yhteydessä suunnitelmissa on saattoliikennepaikkojen rakentaminen koulun kohdalle Tammisaarentielle sekä Tammisaarentien ja Kiilantien liittymän kaventaminen.

Listalla on myös jalankulku- ja pyöräilytien rakentaminen Forsbyntiellä osuudelle, jolta se vielä puuttuu. Maasillantien, Ratakadun ja Kanavatorin alueelle on suunnitteilla risteysjärjestelyiden sekä kevyen liikenteen edellytysten parantaminen. Pinjaisiin Ruukintielle on suunnitteilla jalankulku- ja pyörätie, jolta olisi yhteys ratavallireitille. Valtatien 25 ja Ratakadun

Profile for Etelä-Uusimaa

EU 22 / 19.3.2020  

EU 22 / 19.3.2020  

Profile for etela