Vocea ESTIEM 11

Page 1

E S T I E M Bun venit la academia Hirschmann Ingineria ăîn premierăăăăăăăăăăa la Marisiensis Vocea Pag. 8 Pag. 12 Pag. 19 Numarul 11 01.12.2022 LXIV Council MeetingBelgrade ISSN (Print) ISSN 2784 –1650

Din nou în acțiune

Reconstituirea normalității - sau în alte cuvinte, laitmotivul numărului 11 al revistei Vocea ESTIEM. După mai bine de un an și jumatate de evenimente exclusiv desfăsurate în mediul online suntem bucuroși să redăm startul evenimentelor on-site. Cu toate acestea încă ne împiedicăm de anumite reflexe căpatate în pandemie, ne este greu să fim punctuali, nu găsim motivația să ieșim din case și suntem reticienți să întâlnim noi oameni. Distanțarea fizică a însem nat pentru mulți și distanțare emoțion ală, iar izolarea începe abia acum să își arate adevăratele sale efecte.

Ne place să credem că dacă pan demia a trecut iar lucrurile își vor rel ua parcursul de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat, de parcă ultima perioadă ar fi fost doar un sughiț în ceea ce înseamnă viața noastră de zi cu zi. Însă, pandemia este înca vie, trăiește în fiecare din noi și se manifestă în reticiențele noastre față de tot ceea ce înseamnă social și socializare.

Cu toate acestea, în LG-ul ESTI EM Mureș, spiritul social a continuat să dăinuiască, de la evenimente sociale des fășurate în săli de curs, până la distracția din teambuilding, credem că am reușit să înfrângem izolarea cu râsete, zâmbete sau meme review-uri amuzate.

Mulţumim colaboratorilor:

Ştote Iulia-Claudia

Farcaş Alex Sorlescu Iustina-Maria Nagz Ştefan

Oltean Maria Merişan Aura Morar Crina Suciu Dorin Dălălău-Rus Adrian Moldovan Alexandru

Ca un ultim îndemn al acestui grup editorial, vă adresăm vouă citito rilor să reflectați asupra următorului citat din primul volum al seriei Dune de Frank Herbert:

“Nu îmi va fi teamă. Frica este cea care ucide mintea. Frica este moartea măruntă care aduce distru gerea totală. Îmi voi infrunta frica. Îi voi da voie să treacă peste mine și prin mine. Şi, după ce va fi trecut, îmi voi întoarce ochiul interior şi voi privi în urma ei. Pe unde a trecut frica, nu va mai rămâne nimic. Voi rămâne doar eu.”

Multumiri speciale pentru:

Echipa:

Conf. Dr. Ing.Bucur Mihaela

Lector Dr. Rus Dana Ferenczi Paula Boitoş Cristina

2
Dămătar Michele-Gabriel Bolovan Maria Denise Creţa Vlad-Mihai
EDITORIAL
3 Faţă în faţă cu angajatorii.......................................... 4 Student’s toolkit...........................................................5 De ce să alegi academia Hirschmann?.....................8 Academic days Lyon.................................................10 Ingineria în premieră la Marisiensis.......................12 Inginer pentru o zi....................................................16 Bazele financiare ale unui inginer de success........18 LXIV Council Meeting – Belgrad...........................19 LG explorează............................................................21 Calatoria mea în ESTIEM........................................25 De la practicant la angajat........................................26 CUPRINS

Față în față cu anagajatorii

Evenimentul care aduce, an de an, diferite companii mai aproape de studenți, care pot afla mai multe informații cu privire la stagiile de practică, ofertele de internship și locurile de muncă disponibile. Începutul lunii mai oferă studenților posibilitatea de a a-și contura cariera. Este acel eveniment care ajută studenții să beneficieze de o serie de oportunități în dezvoltarea carierei.

Prima ediție a evenimentului a avut loc în anul 2015. De atunci, eveni mentul a luat o amploare din ce în ce mai mare, fiind organizat în colaborare cu Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației, în beneficiul tuturor stu denților.

În urma înființării Departamen tului de Relații cu Mediul Economic, ESTIEM LG Târgu Mureș a devenit co organizator.

Data de 5 Mai 2022 a fost mar cată de prezența a 37 de companii. S-au organizat 9 workshop-uri care au captat atenția studenților.

Evenimentul a fost un adevărat succes datorită muncii depuse de voluntarii asociației ESTIEM care au dat dovadă de seriozitate, spirit de echipă și implicare.

CAREER DEVELOPMENT
4
Ştote Iulia-Claudia Studentă IMED III

Student’s toolkit

Un interviu cu doamna lector dr. Rus Dana

Fiind studenți la inginerie, noi trebuie să fim pregătiți să intrăm pe o piață a muncii ultracompetitivă cu așteptări mari de la angajatori. Un studiu recent arată că marea parte din interviuri se opresc chiar înainte de a începe procesul de recrutare propriu-zis. Cu alte cuvinte, atitudinea ta de până atunci este cea care face diferența. ESTIEM LG Târgu-Mureș a avut onoarea de a o intervieva pe doamna lector dr. Dana Rus pentru a afla câteva recomandări, niște ”tips and tricks” care ne pot face mai competitivi pe piața muncii. Arti colul de mai jos conține transcrierea discuției purtate cu doamna lector:

De ce fel de atitudine ar avea nevoie un student pentru a se descurca la un interviu ?

Consider că ideea “am intrat la facultate ca să îmi găsesc un loc de muncă” trebuie să îți fie foarte bine întipărită în minte odată ce ți-ai început studiile. Cei patru ani trec repede, iar dacă abia în anul IV te gândești “oare ce-ar trebui să fac să fiu și eu angajat”, e puțin târ ziu din punctul meu de vedere. Imaginează-ți profilul tău profesional ca pe un iceberg: ceea ce se vede, partea de de-asupra apei, e la in terviu; ceea ce nu se vede, sub apă, e ceea ce ai construit în cei patru ani.

toate eșecurile vei găsi, cu siguranță, niște aspecte care te interesează. Despre asta cred că e vorba până la urmă, de identificarea unui domeniu sau a unei zone în care ți se pare că ai putea să ac tivezi, în care ai putea să faci o diferenţă.

Așadar, considerați că atitudinea deschisă este un ingredient nece sar pentru un student la inginerie?

Nu neapărat; Mi se pare puțin nere alist să crezi că în anul I îți găsești drumul. Sunt persoane care mult după terminarea facultății nu și-au găsit drumul și încă cau tă. Cred că cel mai important lucru este să îți păstrezi opțiunile deschise, să incerci, să ieși din zona de “totul e bine, mă duc la cursuri fac ce trebuie și iau eu cinciul”. Nu, nu faci tot ce trebuie. Cred că “faci ce trebuie” când ieși din contextul ăsta și încerci să îți cauți dru mul tău până la urmă. Drumul, în fond, e mai mult căutarea lui decât parcurgerea sa. Așa dar, în anul I de facultate ar trebui să încerci cât mai multe lucruri, unele nu-ți vor plăcea, altele te vor enerva, la unele vei spune “asta clar nu e de mine”, dar după

Desigur, poate la inginerie mai mult decât la alte specialități, sunt de părere că trebuie să fii deschis tuturor oportunităților. Trebuie să nu refuzi provocările. Foarte multi studenți au tendința de blazare, odată cu terminarea liceului și promovarea examenului de bacalaureat. Este important să fii de schis provocărilor și să nu te bazezi pe ideea că dacă ai întrat intr-o facultate lucrurile sunt aranjate. Nu, nu sunt, de fapt, provocările mari de-abia acum în cep.

Un aspect din interviu de care se sperie mulți candidați este momen tul în care li se solicită continuarea în limba engleză, pentru a se verifica cunoștințele de comunicare într-o limbă străină. Ce ar trebui să facă un student ca să își demonstreze capac itățile lingvistice față de intervieva tor?

CAREER DEVELOPMENT
Credeți că unui student care nu își găsește drumul înca din anul I se va descurca mai greu la angajare?
5
Rus

Cred că două lucruri sunt esențiale în acest mo ment: unu, să nu se panicheze şi doi, să schim be macazul pe engleză, adică să facă ceea ce i s-a cerut. Comparativ cu generațiile trecute, nu mai sunt așa de mulţi cei care se panichează la ideea de a vorbi într-o limbă străină. Voi sunteți generația “youtube”; poate că e doar un stereo tip, dare unul care aduce și numeroase avanta je. Petreceți foarte mult timp pe rețele sociale și vă jucați jocuri video, ceea ce are un impact pozitiv asupra achiziției limbii engleze. Aveți o fluență mult superioară studenților din gen erațiile trecute. Faptul că nivelul comunicării nu este mereu unul sofisticat, chiar unele mici greșeli de exprimare n-ar trebui să-ți pericliteze șansele de success. Mai important decât acest lucru este să fii fluent, să comunici cu ușurință și să lași o impresie bună.

Considerați că, în calitate de student, este mai important să prioritizezi stu diile sau să iți iei un job și să jonglezi oarecum cu cele două ?

O întrebare destul de dificilă care vine cu un răspuns destul de complex. Dacă e să o privim din două puncte de vedere diferite, unul ideal și unul realist, aș spune că ideal ar fi să te axezi pe studii, pe facultate. Ești în perioada de for mare, trebuie să îți formezi o bază și asta este o prioritate. Realist vorbind, cred că probabil ar trebui să faci o combinație între cele două. Învățarea nu are loc numai în Universitate. Formal vorbind, da, Universitatea este locul unde se desfășoară cursuri, laboratoare; însă conceptul de educație e mult mai complex, mai ales în lumea de azi și mai ales într-un dome niu atât de practic cum e ingineria. Cred că poți avea multe de câștigat îmbinând la modul responsabil școala cu munca.

6 CAREER DEVELOPMENT

Secretul e, în opinia mea, să păstrezi echilibrul între cele două. Dacă lucrezi 10 ore pe zi, sigur nu mai ai timp de facultate. Însă o soluție cum ar fi o slujbă part-time sau un loc de muncă unde poți lucra de la distanță, care să îți per mită flexibilitate, îți aduce un mare câştig în ceea ce privește experiența pe piața muncii. Puțini sunt studenții din anii terminali care nu lucrează sau nu au avut cel puțin o experiență de muncă în paralel cu facultatea. Iar pro gramele de internship desfășurate pe perioada verii, cele care combină învațatul cu munca, mi se par soluția ideală.

Credeți că un job plătit, care nu este în domeniu, este mai valoros decât un in ternship neplătit, dar care îți oferă expe riența necesară în domeniu ?

Dacă aș fi acum studentă și ar trebui să optez între un loc de muncă plătit, care nu e în do meniul meu, pe care l-aș face doar pe o perio adă scurtă sau chiar doar pe perioada verii și mi-ar aduce doar un sprijin financi ar și, pe de altă parte, un internship în urma căruia nu aș primi niciun bun material dar ar fi în domeniul în care vreau să mă specializez, eu nu aș ezita și l-aș alege pe cel din urmă. Înțeleg importanța câștigului financiar; până la urmă toată lumea lucrează pentru că dorește să obțină o recom pensă sub o formă sau alta. Dar în situația de față, cred că esențial ar fi să privești lucrurile pe termen cel puțin mediu, să vezi ce poți să câștigi în planul experienței, nu neapărat câș tigul imediat. Iar timpul investit în formarea ta profesională cel mai probabil îți va aduce mult mai multe satisfacții decât acel job care ți-ar fi adus doar un câștig de scurtă durată.

7 CAREER DEVELOPMENT

De ce să aleg academia Hirschmann ?

Un nou curs facultativ la FITI: Academia Hirschmann!

Cursul îşi propune familiarizarea studenţilor cu principalele aspecte legate de comunicarea profesională, producţia de cablaje auto sau de procesele de pro ducție.

Disciplina “Academia Hirschmann” cuprinde o multitudine de topice de ac tualitate și de interes, gândite în special pentru studenții care vor să urmeze o carieră în domeniul automotive. Cursul va conține informații din domeniului in dustrial, cu aspecte specifice producției din Compania Hirschmann. Iată o parte dintre subiectele abordate:

• Lean Management

• Industrializarea proceselor de producție

• Procesul de Calitate în Hirschmann Automotive TM

• Metode problem solving, Project Quality

• Procesul de Logistică, Informații despre stocuri, Just in time, Just in sequence

• Plant Controlling

• Automatizarea producției

• Comunicare eficientă

• Procesul de sertizare

Cursul va fi disponibil din modulul 3 și se regăsește în planul de în vâțământ a specializărilor din anul II de studiu. Cursurile vor fi predate de ingineri specialiști pe fiecare domeniu. Cur surile se vor desfășura în cadrul Labo ratorului Hirschmann din Cladirea A a FITI, iar seminariile și lucrările prac tice se vor realiza la sediul Companiei Hirschmann.

8 CAREER DEVELOPMENT
9
CAREER DEVELOPMENT

“Academic Days” în Lyon

Evenimentele din Academic Days sunt cunoscute ca fiind concen trate pe o anumită temă academică, o temă despre care studenții pot dobândi cunoștințe profunde în termen de 5 zile de eveniment. În timp ce lucrează din greu în timpul zilei, seara participanții au timp să reflecteze și să împărtășească cunoștințele pe care le-au câștigat unii cu alții. Timpul liber al fiecărui eveni ment constă întotdeauna în teambuild ing și diverse activități culturale, care aduc un sentiment de familie grupului și îmbunătățesc procesul de învățare.

“Mi-am dorit dintotdeauna să văd lumea și din perspectiva altor cultu ri, să pot să văd și alte peisaje, diferite de cele dragi mie, cele mioritice, și să îmi deschid astfel orizonturile,” spuneam cândva. Această dorință a mea părea ru inată de pandemia ce a urmat. În anul 2020, virusul SARS-CoV-2 a făcut ca evenimentele internaționale de natură fizică să pară un privilegiu al trecutului. Nu doar atât, dar au fost puse semne de întrebare și asupra viitorului ESTIEM, ca organizație studențească. În ciuda tuturor incertitudinilor, am reușit să depășim această perioadă dificilă, iar ESTIEM și-a reînceput activitatea onsite. Prin urmare, am avut din nou posi bilitatea de a alege dintr-o gamă variată de evenimente internaționale, de pe con tinentul european, și de a aplica pentru Academic Days: Pilot a Changing Indus try, rezervându-mi locul în Lyon, Franța.

Academic Days de la începutul primăverii a fost al doilea eveniment internațional din cadrul organizației ES TIEM la care am participat. Acesta a fost organizat de Local Group Lyon, un grup cu o organizare fantastică și cu un colec tiv extrem de dedicat.

Acest eveniment a format un grup mixt, atent selectat prin prisma aplicațiilor trimise de noi, cu partici panți care reprezentau Local Group-uri din Franța, Turcia, Germania, Spania, Portugalia, Finlanda, Croația, Mace donia de Nord, Grecia și, bineînțeles, România, cu toții împărtășind aceeași pasiune pentru inginerie.

Evenimentul a fost organizat în colaborare cu cei mai buni profesori din cadrul INSA Lyon pe domeniile automatizării, ICS-ului, roboticii și al PLC-uri lor, astfel, am avut parte de sesiuni legate de tematica abordată, interacțiunea omului cu mașinăriile din industrie, cum ar fi manipularea unui adevărat ICS. După toate acestea, am avut parte de activități desfășurate în afara cam pusului universității, iar organizatorii au reușit să îmbine utilul cu plăcutul, realizând un eveniment de succes din toate punctele de vedere.

Acest eveniment a reaprins în mine flacăra ce o aveam înaintea pan demiei, de a participa la și mai multe evenimente.

ACADEMIC DEVELOPMENT
10
Farcaş Alex Student AIA IV
ACADEMIC DEVELOPMENT
pagina officială LG Lyon-> 11
Vizitaţi

Ingineria în premieră la Marisiensis

Marisiensis, Congresul Național cu participare internațională, a ajuns în anul 2022 la a 26-a ediție. Dacă în urmă cu doi ani participau doar Facultățile de Medicină Generală, Medicină Den tară și Farmacie, anul trecut pe scena Marisiensis și-au făcut simțită prezența și Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației și Facultatea de Economie și Drept. Anul 2021 pentru noi, cei de la Inginerie a fost marcat de prima ediție în acest Congres.

Aceasta s-a desfășurat online, dar am avut invitați care și-au marcat participarea prin pregătirea lor profe sională. Printre aceștia îi voi menționa pe Svetlana Ratnikova, fondator al ”Im migrant Women in Business”, Philippe Gerwill, consilier executiv pentru dig italizare, Marius Geantă, președintele Centrului pentru inovare în medicină din București. Anul 2022 este anul în care departamen tul de inginerie a făcut pasul spre o ediție desfășurată în format hibrid.

Ce a cuprins această ediție?

Cursuri online, cursuri on-site, o sesi une de lucrări științifice, cocktail party, o seară chill&vinyl și după aproape 3 ani, Gala Marisiensis, în acest an cu tema ”The Great Gatsby”.

Invitații de anul acesta ne-au prezentat diverse teme pentru a ne lărgi perspectivele asupra domeniului nos tru de activitate. Printre aceștia îi voi menționa pe Philippe Gerwill, Geor giana Lupu, CEO și Fondator al Wolf pack, Ciobotaru Georgian, medic spe cialist neurochirurgie, Marius Harpa, chirurg cardiovascular, Gabriela Strnad conf. dr. ing., Barabás Albert-Zsolt, șef lucrări, Farcaș Mihai, CEO și fondator

ACADEMIC DEVELOPMENT
12
Ferenczi Paula Studentă IMED IV

EXPERT IT. De asemenea, congresul a in tegrat și evenimentul Față în față cu angaja torii.

Eu și Marisiensis

Am auzit de acest congres încă din timpul liceului. Abia așteptam să ajung la Facultate pentru a putea participa. În anul I am fost la interviul pentru alegerea volun tarilor pentru că nu îmi permiteam să îmi achiziționez pachetul de participant. Nu am trecut de interviu. Emotivitatea a stat în calea mea în acel moment și nu am reușit să dezvălui ce pot face cel mai bine. Când eram în anul II, am ajuns să ocup funcția de Coordonatorul al Departamentului de Inginerie în cadrul LSTGM, iar împreună cu Vicepreședintele Educațional pentru Științe și Tehnologie, Flavia Andron, am organizat prima ediție, condiționată să fie online, da torită situației pandemice.

În anul III, am ajuns în poziția de Vi cepreședinte și implicit liderul departamen tului de Inginerie la Marisiensis. Și astfel, emotivitatea mea s-a împletit cu dorința și ambiția de a fi o piesă din puzzle-ul acestui congress.

Ce înseamnă să organizezi un ast fel de proiect?

Muncă, muncă și perseverență. Timp de patru luni, am muncit constant pentru a acoperi schela viziunii asupra acestei ediții. Am râs, am plâns, a fost mult stres, au fost nopți albe, au fost zile negre, dar în final, totul a stat în picioare. Realizarea a fost posibilă datorită muncii armonioase împreună cu ai mei colegi de departament, cu ceilalți lideri de departamente și cu ajutorul volun tarilor. E o construcție care îmi doresc să reziste timpului și să se dezvolte de la an la an, de la ediție la ediție și să fie păstrată ca o bucurie și mândrie a FITI. Voi fi mereu recunoscătoare că am avut această oportunitate, că am profitat de ea și că am fost parte a comitetului de organizare.

ACADEMIC DEVELOPMENT
13
14
15

Inginer pentru o zi

Un eveniment consacrat al Aso ciației noastre este INGINER PENTRU

O ZI. Anul acesta, în data de 20 mai, stu denții asociației nostre au avut invitați peste 30 de elevi care s-au înscris singuri la evenimet, elevi care sunt preocupați de ceea ce poate să însemne viața de stu dent la Inginerie.Voluntarii împreună cu cadrele didactice au prezentat elevilor laboratoarele Facultății de Inginerie și Tehnologia Informației, o serie de ex perimente și materiale noi, revoluționare.

Elevii care au fost INGINERI PENTRU O ZI vor fii cei câștigători, fiindcă au ales de bună voie să își extindă aria de informații și să intre în contact cu viața de student. Mulțumim mult cadre lor didactice de la FITI și personalului Universității de Medicină, Farmacie, Ști ințe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, care ne-au sprijinit în realizarea acestui eveniment.

Ne dorim să avem în viitor un eveniment din ce în ce mai optimizat din toate punctele de vedere și așteptăm cu drag cât mai mulți elevi la acest eveni ment care sperăm să fie din ce în ce mai atractiv.

ACADEMIC DEVELOPMENT
16
17 ACADEMIC DEVELOPMENT

Bazele financiare ale unui inginer de succes

Am luat parte la acest workshop cu gândul că vor vehicula cam aceleași informații pe care le-am mai auzit până acum. Pe jumătate am avut dreptate. Au fost aceleași informații, dar nu și aceeași atitudine.

În mod normal ești îndrumat despre mersul banilor, cheltuieli, veni turi și economii, cam ce sunt acestea și cum ar fi bine să fie gestionate. De data asta a fost ceva mai mult.

A fost o perspectivă de durată despre meritele pe care le are investirea pe termen lung: să nu îți faci un credit la bancă. Un motiv oarecum de la sine înțeles, dar înțeles de la sine parțial.

Ideea suna în felul următor: dacă accesezi un credit bancar pentru a lua o locuință, o să îți petreci următorii ani din viață, nu puțini, restituind suma pe care ai împrumutat-o, plus dobânzile. Asta se traduce într-o cheltuială supli mentară lunară.

Și aici vine sclipirea: ce ar fi dacă de pe acum ne-am apuca de investit, în așa fel încât să putem acumula de pe acum un venit pasiv, din care mai apoi să ne achiziționăm o locuință? Sau dacă nu acela e scopul primordial, orice altce va e un obiectiv de termen lung. De ce să nu facem în așa fel încăt să fim comozi financiar, dar și să reușim din acei bani, atunci când se va naște un urmaș de-al nostru, să nu fie nevoit să acceseze la rându-i, un credit, și să intre în loop-ul ăsta numit “cursa de șoareci”.

Bineînțeles, au fost tratate puțin și câteva reguli fundamentale de in vestiții, și de sănătate financiare la modul general. A fost cu adevărat o experiență unică. Cred că pot exprima doar prin tr-un exemplu cum m-am simțit la final: un cub are șase laturi. Poți vedea odată trei, dar nu înseamnă că trebuie să le vezi mereu pe aceleași trei. După seara aceea, parcă știam cum arată și a patra față. Chiar dacă celelalte două rămân neclare, patru tot e mai mult decât trei.

18 ACADEMIC DEVELOPMENT

LXIV Council Meeting – Belgrad

Anul acesta la începutul lunii mai am avut plăcerea de a participa la cel de-al 64-lea Council Meeting din cadrul ESTIEM, care a avut loc în Serbia, la Belgrad. Acesta este cel mai mare eveni ment organizat de ESTIEM Central, la care participă aproximativ 300-320 de studenți. În principiu, la acest eveni ment participă delegați din fiecare grup local, board-ul central, cei care aplică pentru locurile extra, liderii din organ izație și, nu în ultimul rând, tinerii care fac posibilă organizarea unui eveniment de asemenea anvergură (secretari, foto grafi, organizatori din grupul local care găzduiește evenimentul etc.).

Deși a fost cel de-al 64-lea Coun cil Meeting, acesta a fost unul aparte. A fost primul CM care a fost organizat la capacitate maximă, din ultimii doi ani și jumătate. Și asta s-a văzut. Timp de 6 zile toată lumea a trăit pe bune după sloganul WORK HARD, PLAY HARD. Cred că am fost unul dintre cei mai en tuziasmați membri când am aflat că sunt unul dintre delegații care vor participa. După doi ani de evenimente online era, în sfârșit, momentul să întâlnesc priet enii pe care i-am văzut doar în mediul online până atunci.

Începând cu ora 8, în prima par te a zilei, aveam două întâlniri generale în care se discutau lucruri importante care privesc organizația. Se aleg noii lid eri din fiecare departament, se discută aspecte legale, financiare, se prezintă rapoarte privind situația actuală a or ganizației. Pe lângă asta, orice ESTIEM er care are idei noi sau propuneri de a îmbunătăți anumite aspecte din cadrul ESTIEM,

oportunitatea de a și le prezenta în fața consiliului și a celorlalți membrii partic ipanți.

Ca la orice eveniment, partea de WORK HARD nu poate exista fără par tea de PLAY HARD. În fiecare seară, am avut parte de un alt fel de petrecere. De la Gala Dinner, la o petrecere cu specific sârbesc, la un minunat cruise pe Dunăre la apus de soare și până la vestita seară internațională.

Pe lângă petrecerile din fie care seară și discuțiile târzii în noapte, spiritul ESTIEM își face simțită prezența în orice parte a zilei. Am participat la multe evenimente geniale, dar când 300 de oameni cântă la unison același cân tec și sunt pe aceeași lungime de undă, te cuprinde un sentiment aproape de nedescris. Simți cu adevărat că faci parte dintr-o comunitate extraordinară.

Nu o să uit niciodată această ex periență și abia aștept să vină următorul Council Meeting.

INTERCULTURAL DEVELOPMENT
Mai multe detalii despre CM LXIV pe pagina LG Belgrad
19
Suciu Dorin IT Leader ESTIEM Central
20 INTERCULTURAL DEVELOPMENT

LG exploreaza

Summer Dream Activity Week &

Summer Academy

În calitate de membru ESTIEM am participat la primul meu eveniment inter național în Izmir, Turcia. A fost o expe riență atât de frumoasă, cu multe activități interesante. După înscrierea și acceptarea mea la eveniment, parcă oboseala călăto riei nici nu a mai contat în momentul star tului evenimentului Activity Week ”Sum mer Dream”. Evenimentul a fost organizat de Local Group Izmir-DEU, de la care am putut să înțeleg ce înseamnă o organizare bună, prietenia indiferent de origine și ac ceptarea diferitelor culturi.

Am profitat la maxim de plajă, vânătoare de comori într-un bazar gigan tic, plimbarea cu barca, dar mai ales de noua cultură pe care am descoperit-o.

21 INTERCULTURAL DEVELOPMENT
Maria Oltean Studentă IEI IV Merisa Aura Studentă IMED III

Evenimentul a fost format din tr-un grup mixt, cu participanți care reprezentau Local Group-uri din Turcia, Bulgaria, Belgia, Serbia, Rusia, Spania, Finlanda și România. Acest grup mi-a devenit ca o parte din familie. Partic ipanții am fost cazați la o cabană din apropierea Instanbulului, Aymadartabo gazkoy.

Evenimentele Summer Acade my sunt cunoscute ca fiind niște eveni mente bazate pe o anumita temă, o temă prin care participanții pot dobân di unele cunoștințe care le pot fi de fo los în viitor. Evenimentul s-a desfășurat pe parcursul a 6 zile pline de cursuri si jocuri care contribuie la dezvoltar ea abilităților soft, în special de co municare a participanților, studenți cu toții, din țări cu culturi diferite.

Cu ajutorul acestui eveniment ESTIEM îmi este parcă tot mai ușor să descopăr în ce lume interesantă trăi esc. Summer Academy a fost primul meu eveniment internațional din cad rul organizației ESTIEM, în calitate de participantă și m-a determinat să-mi doresc să particip la cât mai multe eveni mente care au loc în cadrul organizației.

Organizarea evenimentului a fost posibilă cu ajutorul liderului academic George Begemann, care ne-a ajutat să descoperim țelurile noastre în viață pe plan personal, dar mai ales profesional. Pe parcursul a 5 zile am reușit să de scopăr ce-mi doresc să obțin pe plan pro fesional. În cea de-a 6-a zi am participat la un “Treasure Hunt”, unde am reușit să descopăr frumusețea Taksimului, dar și bunătățile de acolo,“Turkish delight”.

Acest eveniment m-a făcut să-mi doresc să particip la cât mai multe eveni mente și să le recomand tuturor volun tarilor să aibă curaj să călătorească!

See you somewhere in Europe!

22 INTERCULTURAL DEVELOPMENT
23 INTERCULTURAL DEVELOPMENT

M-am considerat mereu o per soană energică, astfel, când am auzit de ESTIEM si oportunitățile pe care le oferă studenților, am știut că locul meu este acolo. Chiar dacă situația a fost mai spe cială, am participat totuși la evenimente internaționale organizate online. La aceste workshop-uri am avut ocazia de a învăța ce înseamnă meseria de ingin er și am cunoscut oameni ambițioși și muncitori. În primăvara lui 2022, când s-a ivit oportunitatea de a participa la un eveniment organizat fizic, nu am stat pe ganduri și m-am înscris la Evenimentul EUROPE 3D organizat în Budapesta.

Evenimentele Europe 3D permit studenților să descopere orașele euro pene din 3 perspective: cultural, politic și economic, răspândind astfel spiritul ESTIEM și crescând gradul de infor mare asupra culturilor europene. Timp de o saptamană, studenții au ocazia de a învăța despre țara gazdă în timp ce vizitează obiectivele turistice și participă la diferite training-uri, dezbateri, ateliere și prezentări culturale.

Am vizitat campusul Universi tății Tehnice din Budapesta, principalele obiective turistice, Muzeul Național și Muzeul de Artă. O atractie populară în Budapesta sunt apele termale, astfel că din vizita noastră nu putea să lipsească o oprire la una dintre numeroasele băi termale din oraș.

Am luat parte la prezentarea unui proiect care încurajează start-upurile. Am dedus de acolo faptul că chiar dacă unii dintre noi sunt doar studenți, alții deja lucrează, avem specializări dif erite, cu toții avem ceva în comun: sun tem proprii manageri ai bugetului nos tru.

Chiar dacă la început am fost puțin sceptică fiindcă trebuia să călătoresc sin gură într-o țară străină, toată teama mea a disparut în clipa în care am cunoscut stu denții din ESTIEM, deoarece sunt printre cei mai prietenoși oameni pe care i-aș pu tea cunoaște vreodată!

INTERCULTURAL DEVELOPMENT
24 Europe
3D

Călătoria mea în ESTIEM

Mi-am început studiile în octom brie 2018 și din luna noiembrie a acelui an, am devenit ESTIEMer. La început, nu știam ce este ESTIEM și m-am implicat doar la nivel local. Era deja sfârșitul lui 2019 și tocmai atunci am participat la primul meu eveniment internațional. Abia atunci am înțeles care este spiritul ESTIEM și am decis că este doar începu tul. Din păcate, a venit pandemia și totul s-a mutat în mediul online.

poți uita. Și cu siguranță nu va fi ultimul Council Meeting la care voi participa.

De ce lider?

Am devenit parte din comitetul de IT din ESTIEM pentru că am vrut să aflu mai multe despre programare. Știam niște front-end și puțin backend, așa că m-am gândit că voi putea oferi o mână de ajutor. Până la urmă, am reușit să îmi îndeplinesc acest obiectiv, dar pe lângă asta am întâlnit niște oameni minunați.

Au trecut câteva luni și se apro pia momentul alegerii noului lider de comitet. Stăteam si mă gândeam cine va fi următorul lider, până când am vorbit cu David Barrero (liderul de la acel mo ment). David mi-a spus că va prelua din nou postul pentru încă un an, dacă nu va aplica nimeni. Astfel, am început să mă gândesc din ce în ce mai mult să aplic chiar eu pentru poziția de lider.

Chiar și în această situație, am vrut să mă implic mai mult și am par ticipat la o mulțime de evenimente internaționale. În acest timp, am de venit membru al departamentului de dezvoltare personală, în echipa pentru evenimentul Summer Academy, am ajutat la creerea unui eveniment cu un concept nou, numit Shape Your Habits și am fost responsabil local pentru grupul local din Târgu Mureş.

Când pandemia s-a mai domolit și am început să avem evenimente of fline, am decis să particip la primul meu Council Meeting fizic.

A fost absolut superb! Să vezi 300 de studenți din multiple țări din Europa cum fac haka împreună și cântă aceleași cântece, e o imagine pe care nu o

Aveam câteva îndoieli dacă mă pot descurca și multe gânduri nu toc mai constructive. În final, așa cum iau de obicei cele mai bune decizii în viață, mi-am spus eu însumi “ Hai să o facem. De ce nu?”(nu, nu am personalități mul tiple…cred).

Pană la urmă care este cel mai rău lucru care se poate întâmpla în afară de închi derea site-ului ESTIEM?

PERSONAL DEVELOPMENT
25

De la practicant la angajat, drumul meu la Hirschmann

Sincer să fiu am fost un tânăr destul de timid, emotiv și cu frica de a vorbi în public. După ce am intrat în ES TIEM au apărut oportunități la fiecare pas. Relativ repede mi-am spus “Hai că pot și eu sa ajung sus, lider de echipă” și mi-am oferit singur oportunitatea de dezvoltare continuă prin lucrul în echipă.

După statutul de vicepreședinte ESTIEM, fiind încurajat și sustinut de oamenii din juram fost ales președinte al asociației. În umbra acestor “funcții” stă o varietate de trăiri interioare de cele mai diverse.

În același timp, în anul III am primit o listă a lucrărilor de practică de la compania Hirschmann Automotive. Ceea cea am ajuns să fac până la urmă a constat în realizarea unui benchmark între 2 mașini de debitare, la departa mentul Global wire processing. Încă mă simt foarte mândru că am reușit atunci să fac față provocării, dar mentorul meu Sergiu a fost de mare ajutor și îi sunt re cunoscător. Această realizare este folositâ de colegi din China, pentru procedura de achiziție a mașinilor.

Combinând experiența de la ESTIEM cu practica realizată, am fost ofertat cu un job care nu se diferențiază foarte mult de ceea ce făceam în ESTI EM pe funcția de președinte. În 2021 am început să lucrez efectiv la Hirschmann pe funcția de Project Manager, un job care îmi place și care mă provoacă zilnic. Pana acum am gestionat proiecte foarte interesante, care au avut un impact stra tegic important pentru plantul din Târ gu Mureș. Însă, indiferent ce echipă ai, până la urmă este vorba de respect și în credere.

De la un simplu voluntar într-o organizație studențească, prin muncă, ambiție, dedicare și multă bunăvoință am reusit să mă dezvolt preofesional și personal și să devin lider de proiecte la o firmă cu profil automotive. Școală facem cu toții însă ceea ce ne poate ajuta și pro pulsa în viață este ceea ce facem înafara școlii. Am ales voluntariat, practică, im plicare și seriozitate. Și am reușit.

Continuați să aspirați la lucru ri mărețe și norocul vi-l faceți cu mână voastră, adunând oameni de calitate în jurul vostru!

26 PERSONAL DEVELOPMENT
Dălălău-Rus
Skiing Activity Week Darmstadt & Montafon 07.01.2023-14.01.2023 IANUARIE 2023 Training New Trainers Budapesta 28.01.2023-04.02.2023 FEBRUARIE 2023 MAI 2023 MARTIE 2023 Winter Academy Novi Sad 28.01.2023-04.02.2023 ESTIEM Alumni Skiing Paradiski, Franţa 11.03.2023-18.03.2023 Pallas Activity Week 07.01.2023-14.01.2023 Evenimente următoare 27 ESTIEM Alumni Meeting Eindhoven 26.05.2023-29.05.2023 Informatii preluate de pe portalul ESTIEM https://estiem.org/events?q=applicationOpen

Ediţia

ISSN (Print) ISSN 2784 – 1650

ISSN (Online) ISSN 2784 – 1626

Powered by:
Ne găsiți pe: Facebook: Instagram:
ISSN – L 2784 – 1626 11/nr.1/2022