__MAIN_TEXT__

Page 1

# 06 2020 naringseiendom.no

• MENER LEIEPRISENE PÅ FORNEBU SKAL OPP I TELEGRAFEN I OSLOS KULESTE ARBEIDSPLASS I STOR INTERESSE FOR LAGER PÅ GARDERMOEN •


TRYGVE NILSENSVEI 8 Kombinasjonslokaler til leie. Trygve Nilsensvei 8 ligger tett opp til E6 nær Karihaugen. Kjøretid til Oslo sentrum og Gardermoen er hhv. 10 min og 20 min. Vi for utleie kontorlokaler i forskjellige størrelser beliggende i 2. og 3. etasje. Arealene er av god standard med ventilasjon etc.

FRA CA. 350 KVM

Hyggelig utsikt med gode dagslysforhold gir en trivelig arbeidsplass. Lokalene vil kunne tilpasses leietakers behov og ønsker etter nærmere avtale. God parkeringsdekning umiddelbart utenfor lokalene. Finnkode: 198146677

LILLEAKERVEIEN 25 Kontor Eiendommen ligger vis-à-vis CC vest med lett og rask adkomst til Granfosstunnelen og Ringveien. Gangavstand til offentlig kommunikasjon og tog/flytog. Følgende arealer blir ledig: 165 kvm hjørnelokale i 3. etasje.

FRA 85,5 KVM

189,5 kvm hjørnelokale i 4. etasje. 85,5 kvm hjørnelokale i 4. etasje. 176 kvm kvm med gjennomgående belysning i 5. etasje, ledig fra 1.10.2020. Lokalene er lyse og ligger med god utsikt mot sydvest. Finnkode: 181438660

Konta k t: H ar a l d L a h n | 2 2 8 5 0 9 7 0 / 9 1 5 3 4 4 6 3 | l a h n@ fo r tu n a.n o


Lo k a le r til leie

L I L L E A K E R V E I E N 31 Kontor Vi kan nå tilby flere flotte kontorlokaler i Lilleakerveien 31. Arealene er av forskjellige størrelser, men er alle preget av gode lysforhold, hyggelig utsikt og kvalitetsmessig innredningsløsninger. Sidefløy 2. etasje: 116 kvm kontorseksjon. Hovedbygg 2. etasje: 270 kvm kontorseksjon. Hovedbygg 3. etasje: 422 kvm bestående av dels cellekontorer og dels åpne arealer, møterom, kjøkken etc. Hovedbygg 5. etasje: 422 kvm bestående av dels cellekontorer og dels åpne arealer, møterom, kjøkken etc. Samtlige lokaler har dels åpne løsninger og dels cellekontorer, møterom, kjøkkenfasiliteter etc. Vi tilbyr gode lokaler til fornuftig leiepriser og en engasjert gårdeier. Finn-kode: 187770429

FRA 116 KVM

S E N T R A LT B E L I G G E N D E M E D B U S S OG TRIKK I UMIDDELBAR NÆRHET

Offentlig kommunikasjon som buss og trikk stopper umiddelbart utenfor eiendommen, og det er kun en rask spasertur til Lysaker med tog, flytog og buss. For øvrig er det godt med parkeringsplasser i tilknytning til eiendommen, både på permanent basis og korttidsparkering.

Konta k t: H a r a l d L a h n | 2 2 8 5 0 9 7 0 / 9 1 5 3 4 4 6 3 | l a h n @ fo r tu n a.n o


WHEN YOU WHEN WISH YOUUPON WISHA STAR.... UPON A STAR....

På Forus På Forus sitter viPå ikke Forus og ønsker sitter vioss ikke noe ogav ønsker stjernene. oss noe av stjernene. generasjo På Forus jobber vi Påmot Forus eksakte jobbermålsetninger vi mot eksakte -ogmålsetninger skaper nye produkter. -og skaper nye produkter. Naturlige klynger Naturlige skapt gjennom klyngermange skapt gjennom års samarbeid mange girårs grobunn samarbeid for gir grobunn for Seabroke ny teknologi og nye ny teknologi arbeidsplasser. og nye arbeidsplasser. Bli en de På Forus drar vi På nytte Forus av eksisterende drar vi nytte teknologi av eksisterende som stolt teknologi er opparbeidet som stolt er opparbeidet gjennom over 50gjennom år med ”Oljå” over 50 ogår kombinerer med ”Oljå”dette og kombinerer med moderne dette med moderne På Forus sitter vi ikke og ønskerPåoss noe skapes avRing stjernene enor På Forus sitter vi ikke og ønsker oss noe av stjernene. oss og yngre teknologier og yngre somteknologier gir nye muligheter som gir innen nye muligheter en rekke bransjer. innen en rekkeForus bransjer. På Forus jobber vi mot eksakte generasjon. målsetninger -og ska For nåvæ På Forus jobber vi mot eksakte målsetninger -og skaper nye produkter. din virks Naturlige klynger skapt gjennom mange års samarbe Naturlige klynger skapt gjennom mange års samarbeid gir grobunn for På kaller vi Pådet Forus ikkekaller for ”åviskape det ikke bærekraftige for ny ”å skape klynger bærekraftige somarbeidsplasser. skalklynger jobbe som skal jobbe teknologi og nye Seabrokers Eiendom ny Forus teknologi og nye arbeidsplasser. mot en felles målsetning motaveneksisterende felles om åmålsetning fremme etablering om å På fremme averfremtidige etablering nye avbedrifter fremtidige nye Forus drar vi nytte av eksisterende teknologi som Bli en del avbedrifte den natu På Forus drar vi nytte teknologi som stolt opparbeidet gjennom over 50 år med ”Oljå” og kombinerer dette m og verdigrunnlag” ogmed verdigrunnlag” gjennom over 50 år ”Oljå” og kombinerer dette med moderne og yngrebransjer. teknologier som gir nye muligheter e oss i dag innen på på telef og Forus yngre teknologier som girsunt nye muligheter en rekke På kaller vi Pådet Forus for kaller bondevett, vi det forinnen åsunt tjene bondevett, penger påå det tjene vi penger holder påRing det vi holder din virksomhet! med, og å tenke med, langsiktig! og å tenke langsiktig!

WHEN YOU WISH UPON A S WHEN YOU WISH UPON A STAR....

På Forussom kaller vijobbe det ikke for ”å skape bærekraftige På Forus kaller vi det ikke for ”å skape bærekraftige klynger skal en felles målsetning mot en felles målsetning om å fremme etablering av mot fremtidige nye bedrifter om å fremme etablering av og verdigrunnlag” og verdigrunnlag” På Forus vi det På Forus kaller vi det for sunt bondevett, å tjene penger på detkaller vi holder påfor sunt bondevett, å tjene pen med, og å tenke langsiktig! med, og å tenke langsiktig!

www.seabrokers.no www.seabrokers.no www.seabrokers.no

www.seabrokers.no


s skapes På enorme Forusverdier. skapes enorme For denne verdier. generasjonen, For denne oggenerasjonen, for neste og for neste on. For nåværende generasjon.teknolgi For nåværende og for fremtidens teknolgi ogteknologi. for fremtidens teknologi.

STAR....

ers Eiendom Seabrokers har moderne Eiendom lokaler har moderne ”midt i smørøyet” lokaler ”midt på Forus i smørøyet” på Forus el av denBli naturlige en del av teknologiklyngen den naturlige teknologiklyngen på Forus du og! på Forus du og!

Forus skapes enorme verdier. For denne generasjonen, og for neste e.i dag verdier. Foross denne generasjonen, for neste srme påRing telefon 51 i dag 80 00 på telefon 00Påfor åog 51 høre 80 00 hva00 vifor kanå tilby høre hva vi kan tilby generasjon. For nåværende teknolgi og for fremtidens teknologi. aper nyeteknolgi produkter. ærende og for fremtidens teknologi. somhet! din virksomhet!

eid gir grobunn for Seabrokers Eiendom har moderne lokaler ”midt i smørøyet” på Forus har moderne lokaler ”midt i smørøyet” på Forus er del av den naturlige teknologiklyngen på Forus du og! m stolt teknologiklyngen er opparbeidet urlige på ForusBli duenog! med moderne i dag på telefon 51 80 00 00 for å høre hva vi kan tilby en fonrekke 51 80bransjer. 00 00 for å høre hva viRing kan oss tilby din virksomhet! klynger som skal jobbe fremtidige nye bedrifter

nger på det vi holder på


10 HOVEDSAK Fra et grått og slitent lager, til et nytt og spennende konseptbygg. Dette er Økerns fargerike perle.

70 SUPERPOSITIV TIL FORNEBU – Jeg kan ikke forstå hvorfor det skal være lavere leiepriser på Fornebu enn på Helsfyr.

38 ANNERLEDES OG UNIKT Fiken har som mål å bli Norges beste arbeidsplass for produktutvikling.

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | I NNHOLD

6


INNHOLD #06 2020

ESTATE MEDIA AS Rådhusgata 5, 0151 Oslo Tlf: (+47) 23 11 56 00 post@estatemedia.no www.estatemedia.no REDAKTØR Silje Rønne Tlf: 908 29 393 silje@estatemedia.no

JOURNALIST Dag-Jørgen Saltnes Tlf: 970 55 121 dag@estatemedia.no

8 Leder: Den nye hverdagen

10 Hovedsak: Lager gull av gråstein

24 Xenz har skapt en fortryllet skog på Løren

28 Telegrafen: Et solid kvalitetsstempel

38 Fiken: Kontoret vårt er annerledes og unikt - som oss

44 Schjødt flytter til eget hus

48 Storsatsning på grønne og spiselige tak

52 Sjølystparken: Som et teater

60 Økt etterspørsel etter solceller

CEO / PARTNER Trond Valle Tlf: 911 23 334 trond@estatemedia.no LAYOUT OG DESIGN Blake and Friends Daniel Ingebrigtsen SALG Jan Erik Pedersen Tlf: 901 58 211 janerik@estatemedia.no

MARKED

Joakim Nessem Tlf: 958 35 865 joakim@estatemedia.no

69 Dag-Jørgen har ordet

70 Norwegian Propertys toppsjef er superpositiv til Fornebu

Mariann Sunde Tlf: 402 46 021 mariann@estatemedia.no

76 Lave leiepriser på Fornebu

78 Stor interesse for lager på Gardermoen

80 Store tomter gir konkurransefortrinn

86 Flyplassby satser på logistikk

90 Markedspuls

96 Oversikt nybygg

Camilla Skouverøe Matheson Tlf: 995 53 059 camilla@estatemedia.no Heidi Ringlund Tlf: 905 07 458 heidir@estatemedia.no Michelle B. Csango Tlf: 901 69 356 michelle@estatemedia.no

100 Leiepriser

Katja Nordmann Ljungblom Tlf: 922 92 157 katja@estatemedia.no

FASTE SPALTER

FOR BESTILLING AV ANNONSER info@estatemedia.no

TRYKK: United Press Poligrafija corp, Riga, Latvia

20 Morgendagens medarbeidere: Tara H. Holter

64 Utleier har ordet: Cecilie Martinsen

102 Juss: Ikke gå i «leietakertilpasningsfella»

106 Slik finner du nye lokaler

DISTRIBUSJON: Posten Norge AS OPPLAG: 8.000 Copyright: Estate Media UTGIVER: Estate Media AS www.estatemedia.no FORSIDE: Krohnark NESTE UTGAVE: Februar 2021 Ved spørsmål om håndtering av personvern, ta kontakt med post@estatemedia.no.

7


AV: SILJE RØNNE | FOTO: MARGRETHE MYHRER

L

DEN NYE HVERDAGEN

Det er rart hva man vender seg til. Når det som tidligere har vært «den nye hverdagen», oppleves som «normalen». Dagligdagse aktiviteter som å spise lunsj med kollegaer, ha møter ansikt til ansikt og dra på arrangementer hører plutselig fremtiden til. Koronaepidemien er ikke lenger en kortvarig prosess, det har snart gått ett år. Da får vi virkelig sett utfallet av hva denne nye arbeidsformen med hjemmekontor og digitale møter har gjort med arbeidsplassen. Titter jeg ut vinduet ser jeg likesinnede, som dag etter dag sitter fra morgen til kveld, i sine leiligheter (mange alene). De jobber fra kjøkkenbord, sofaer eller midlertidige kontor på soverommet. Lite tyder på gode ergometriske arbeidsplasser. En av naboene pyntet til jul allerede i starten av november, med juletre og krans i vinduet – alt for å gjøre denne tiden litt hyggeligere. I starten var mange entusiastiske, og flere opplevde en bedre work-life-balance. Nå derimot klager flere på manglende inspirasjon og kreativitet. Likevel viser undersøkelser at vi jobber like effektivt, hvis ikke mer på hjemmekontor (blant annet en studie fra Norges Handelshøyskole). Personlig har jeg alltid sverget til hjemmekontor. Selv om jeg tror det er personavhengig og at det er avgjørende med

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | LEDER

en miks. For det er i møte med andre mennesker nye ideer kommer. Det er stor forskjell på å jobbe hjemme når du kan dra innom kontoret et par dager i uken, møte bransjekollegaer i møter eller samles på arrangement. Den kombinasjonen der tror jeg på. For ikke å understreke at vi alle har ulike behov. Jeg er så lei av media og eksperter, alle leter etter et fasitsvar. Kan vi ikke akseptere at for noen fungerer det best å jobbe i cellekontor, andre trives med støy i åpent landskap og noen jobber mest effektivt hjemme eller på kafé. Det jeg håper vi får ut av denne perioden, er at det blir større aksept for personlig frihet. I denne utgaven av NæringsEiendom intervjuer vi Bendik Gill Bakken, administrerende direktør og en av gründerne bak regnskapsprogrammet Fiken. De har en interessant filosofi. Han sier blant annet: – Vi har klokkertro på at jobben skal tilpasse seg deg og dine styrker – ikke omvendt. Derfor har vi fjernet rutiner, byråkrati og ledere som står i veien. Hos oss betyr dette: Ingen time- eller ferielister, bort med estimater og budsjett, inn med kvalitet og stolthet, oppgaver velges – de tildeles ikke og er rammer for å lære.

8


Illustrasjon: A-Lab

Stolte tradisjoner Bunnsolide røtter og nyskapende, bærekraftige løsninger er vårt viktigste varemerke. Det startet i 1945. I dag er vi en av landets største aktører innen utleie, forvaltning og utvikling av fast eiendom. Les mer om våre ledige lokaler på oxer.no


GULL AV LAGER

GRÅSTEIN AV: SILJE RØNNE | FOTO: KROHNARK

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | TI ERN – SELMA ELLEFSENS V E I 1 0

10


Selma Ellefsens vei 10 er Økerns nye fargerike perle. ed sin lysende røde drakt kaster Selma Ellefsens vei 10 farge over Økern. Krohnark fikk i bestilling av Mondrian å renovere bygget fra et grått og slitent lager, til et nytt og spennende konseptbygg. Med sine store og åpne etasjer finner vi leietakere som Flexi Store og Makeup Mekka. I 7 etasje er det utviklet en egen konseptetasje perfekt for eventer, agenturer, film og kultur. – Med Tiern ser vi fremover mot hva Økern er i ferd med å bli – en spennende og mangfoldig bydel med behov for farge, overraskelser og annerledes konsepter, sier Heidi Krohn, interiørarkitekt og mentor i Krohnark. Siden 2010 har Krohnark spesialisert seg på rehabilitering av kontorbygg og har med årene blitt såkalte «rehabiliteringsspesialister». For interiørarkitekten handler det om å tenke utenfor boksen og skape prosjekter som skiller seg ut fra normalen. – Vi lager gull av gråstein – det er der vi er gode, sier Krohn med et smil. FRA TOMT TIL FULLE HUS Øystein von Krogh, eier av Mondrian, forteller at dette har vært et vanskelig bygg å få leid ut, og at de har hatt eiendommen i mange år.

11

– Den har vært original, grå og trist og forsvunnet i «mengden». Det har tidligere vært tungvint å komme seg dit, samtidig som Økern sto stille over lenger tid i påvente av at de større utbyggerne skulle starte opp, sier han og påpeker at de ikke klarte å bestemme seg for hva de skulle gjøre med bygget. De hadde rammetillatelse til både et leilighetshotell og kontorbygg, men det lønte seg ikke økonomisk. Derfor endte det med et konseptbygg med fremhevelse av byggets kvaliteter som blant annet betong og industri. – Bygget sto mer eller mindre tomt. Vi begynte å rive ut alt, og åpne opp. For å vise hvor fint det egentlig er. Det er smalt, søylefritt og har en vanvittig 360 graders utsikt. Med en ekstremt sentral beliggenhet og tydelig identitet til alle mulige innfartsveier, sier Krogh. De lagde også noen illustrasjon av hvordan bygget kunne se ut. Telefonene begynte å ringe og flere kom på visning. – Fra å jobbe med tradisjonelle kontorer til å vise noe åpent i en røff stil, merket vi økt pågang. Vi satt i gang med renoveringen til de ulike leietakere, som har flyttet inn i bygget i dag. Nå er nesten hele bygget leid ut, sier han fornøyd. I første og andre etasje er det et minilager, og tredje etasje får en lager/showroom funksjon. I femte etasje renoverer de en ny kontoretasje som vil bli som syvende etasje, og i sjette etasje holder Makeup Mekka til.


I N D U S T R I E LT

KUNSTNERISK

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | TI ERN – SELMA ELLEFSENS V E I 1 0

12


13


KUNST KUNST KUNST KUNST KUNST KUNST 0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | TI ERN – SELMA ELLEFSENS V E I 1 0

14


DETALJER I resepsjonen finner du et enormt fotoverk på 3x4 meter av den norske fotografen Stephen Butkus.

«Trer du inn i bygget vil du se et nedtonet, men mer kunstnerisk og industrielt uttrykk.» – I syvende etasje ser vi etter en ny kontorbruker, enten de driver med event, trenger showroom, plukklager og kontor, det vet vi ikke. Vi har et par gallerier som vurderer lokalene. Der vi gjør det samme – river alt og sliper betong på gulv, stripper himling til betongen, ny ventilasjon og røffe lokaler. Det var det som var løsningen, sier han og konstaterer at dette er utradisjonelle og fleksible lokaler. Gårdeieren har også satt inn vareheis, og egen vareinngang. Dette betyr mye for de leietakerne de har i dag. – Ta Makeup Mekka som eksempel. De har en hel etasje de bruker som plukklager. For ansatte å kunne jobbe i fjerde etasje med 360 graders utsikt, kontra å ha arbeidsplassen i en mørk kjeller utgjør en stor forskjell både med tanke på luftkvalitet, utsikt og arbeidsmiljø, understreker han.

15

DET RØDE HUSET PÅ ØKERN I Selma Ellefsens vei 10 har fasade, fellesarealer og leiearealer fått et løft. Fasaden har fått en ny, rød farge, i lag med ny skilting og konseptbelysning. Med ønske om å tilrettelegge for både nabolag, miljø og tilgjengelighet har byggets utearealer fått ny og fargerik sykkelparkering, samt frisk og frodig beplantning. Viktigheten av farge har vært sentral. Trer du inn i bygget vil du se et nedtonet, men mer kunstnerisk og industrielt uttrykk. Alle skilt er spesialdesignet, samt at i resepsjonen finner du et enormt fotoverk på 3x4 meter av den norske fotografen Stephen Butkus. Interiørarkitekten forklarer at hensikten er å skape kontrast for de besøkende. Direkte fra et industriområde langs hovedveien, inn i et særegent og kunstnerisk lokale.


TIERN

ØKERN – Vi ønsker å lage et bygg som skiller seg ut fra mengden. Vi tenker eiendommens lokasjon bidrar til å heve kontrasten i hva bygget har å by på – en wow-effekt, sier Krohn. I leiearealene i første og andre etasje finner du et lysere uttrykk med industrielle minilagere fra Flexi Store. Alle overflater er oppgradert i henhold til vare- og transportbruk. Fra vareinngangen kan leietakere kjøre direkte inn i området, samt benytte seg av oppgraderte vareheiser. – Etasjene oppover i bygget har blitt åpnet opp og omgjort til industrielle «wearhouses». Betonggulv er slipt ned og polert, betongvegger er fremhevet og rammer er malt i matt sort. Elektronikk, belysning og varme er også oppgradert med Dali-styring og padkontroll, beskriver hun. «ROCKE IT UP» I syvende etasje finner vi byggets perle ifølge interiørarkitekten. Fra et slitent lagerlokale har Krohnark omgjort etasjen til et luksuriøst showroom og eventspace. Med ønske om å fremheve byggets industrielle kvaliteter ble alle overflater malt, vinduer oppgradert, samt betonggulv slipt ned og polert.

– I hjertet av lokalet har vi installert et sett piovetdører i mørkoljet tre. Disse kan spinne rundt sin egen akse og fungerer som en lun og behagelig romdeler. Etasjen består i dag av prosjektrom, møterom, bad, kjøkken, lounge og to større arbeidssoner. I enden av lokalet finner vi også en eldre safe omgjort til et moderne «sanserom», beskriver Krohn. – Ankomst til etasjen skjer direkte fra heis ut mot kjøkken og lounge. Dette området er delikat møblert og skreddersydd for en spesiell og varm velkomst. Kjøkkenet er designet med sorte fronter og slipte benkeplater i corian. Spesialmøblering er designet i mørkoljet profilert treverk, med luksuriøse tekstiler fra Italia, fortsetter hun. Alt av løs møblering er levert av Expo Nova og Vipp. Lyd og TV kommer fra Bang&Olufsen. Etasjen besitter også en rekke verker fra kunstnere som blant annet Bjarne Melgaard, David Yarrow og Tyler Shields. – Vi liker utfordre tradisjon, «rocke it up». Syvende etasje i Selma Ellefsens vei 10 er et resultat av dette. En high-end og ren etasje krydret med noe litt uforventet og nytt, fremhever interiørarkitekten.

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | TI ERN – SELMA ELLEFSENS V E I 1 0

16


Pilestredet 8- Citypassagen Ønsker dere å jobbe sentralt midt i Oslo?

970 - 4.120 m² BTA • • • • •

Trikk og t-bane rett ved siden av Sykkelparkering, dusj og garderobe Tilknyttet koselige Citypassagen Alt du trenger i umiddelbar nærhet Kun 5 minutter gangavstand til Nationaltheatret stasjon

Ta gjerne kontakt med oss! • Se flere eiendommer på klpeiendom.no ØYVIND OXHOLM MEISINGSET 907 54 597 | oom@klp.no

THOMAS ANDERSSON 922 90 000 | tsa@klp.no

IDA GRØNLI GRAN 473 31 502 | ieg@klp.no


TOPPETASJEN En high-end og ren etasje krydret med noe litt uforventet og nytt.

FOKUS PÅ KOSTNADER – Vi ønsker å tiltrekke oss alle typer leietakere hit til Selma Ellefsens vei 10. Særlig de som bruker kontorarealene aktivt til in house event, lunsjer og aktiviteter. I syvende etasje, der vi har disse piovetdørene som snurrer rundt sin egen akse, kan man dele lokalet i to, og ha produksjon og sosialt på den ene siden og f. eks ha et rent lager/ showroom på andre siden, understreker han. Noe av det som har vært viktig for Krogh i denne prosessen har vært å kunne holde kostnadene nede, samtidig tilby et bra produkt, men ikke konkurrere med de dyreste kontorene i området. – Det er mye som bygges på Økern om dagen. Dette blir en ny bydel med både mange arbeidsplasser og boliger. Vi har et annerledes bygg med god synlighet. Det er farget rødt. Et tydelig bevis på hvor mye maling kan gjøre. Nå vet alle hvor «Det røde bygget på Økern» er, sier han. Gårdeieren påpeker at området har en spennende tid i vente. For alt rundt dem skal rives og bygges nytt. – Da vil det ikke være noe gammelt igjen på Økern, med unntak av høyblokka som kanskje blir. Da er det kun dette bygget som blir stående igjen sentralt, avslutter Krogh.

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | TI ERN – SELMA ELLEFSENS VE I 1 0

18


Lysaker Torg 45 Lysakers mest sentrale beliggenhet

647 - 4425 m² BTA • • • •

2 min til Lysaker Stasjon Sykkelparkering, dusj og garderobe Ny resepsjon, kantine og konferansesenter (2020) Effektive og lyse lokaler

Ta gjerne kontakt med oss! • Se flere eiendommer på klpeiendom.no ØYVIND OXHOLM MEISINGSET 907 54 597 | oom@klp.no

THOMAS ANDERSSON 922 90 000 | tsa@klp.no

IDA GRØNLI GRAN 473 31 502 | ieg@klp.no


I hver utgave av NæringsEiendom presenterer vi unge menneskers syn på arbeidsplassen og hvordan de ­ønsker å jobbe. Denne gangen har vi snakket med Tara H. Holter. Hun studerer Økonomi og administrasjon på handelshøyskolen BI. AV: SILJE RØNNE | FOTO: MARTE GJÆRDE

MORGENDAGENS MEDARBEIDERE – hva ønsker de?

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | MORGENDAGENS MEDARBEI DE RE

20


PROFIL NAVN: Tara H. Holter ALDER: 23 AKTUELL: Økonomi og administrasjon, Handelshøyskolen BI

21


«Det er viktig å ha et trygt og åpent miljø som stiller opp for hverandre ettersom man tilbringer mye tid sammen i løpet av en hverdag. Klarer man å få til en optimal og velfungerende arbeidskultur – vil dette definitivt vises i form av gode resultater på arbeidsplassen.» TARA H. HOLTER

– Hvilken arbeidsgiver drømmer du å jobbe for og hvorfor? I dag jobber jeg som deltidsansatt i Sparebank 1 Østfold Akershus hvor jeg trives kjempe godt. Det at jeg har en trygg og støttende arbeidsgiver spiller en viktig rolle for meg her. Jeg synes likevel det er vanskelig å si helt eksakt hvor jeg ender opp med å jobbe i fremtiden da jeg tror preferanser vil endres med tid og erfaring – jeg kunne dog tenke meg å jobbe innen retningen næringseiendom og finans. Drømmescenarioet er å jobbe i en bedrift med prosjekter i utlandet. Det å kunne kombinere arbeid med å reise slik at man kan oppleve ulike arbeidskulturer er absolutt noe jeg kunne se for meg å drive med. – Hvordan ønsker du å ha det på arbeidsplassen? For meg er et godt arbeidsmiljø den avgjørende faktoren for trivsel på arbeidsplassen. Her har jeg vært svært heldig, da jeg nå har en arbeidsplass jeg gleder meg til å dra på jobb til, nettopp for å møte de jeg jobber sammen med. Her handler det nok om at vi deler de samme verdiene og at vi har en kultur som løfter hverandre opp. Det er viktig å ha et trygt og åpent miljø som stiller opp for hverandre ettersom man tilbringer mye tid sammen i løpet av en hverdag. Klarer man å få til en optimal og velfungerende arbeidskultur – vil dette definitivt vises i form av gode resultater på arbeidsplassen.

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | MORGENDAGENS MEDARBEI D E RE

– Hva er den optimale arbeidsformen for deg? Det jeg ønsker å jobbe inn mot er nok prosjektbasert arbeid. Drivkraften min i jobben jeg gjør kommer ofte av å se gode resultater og nå de målene jeg har satt både ved selvstendig arbeid og samarbeid med andre. Her kan man jobbe i team hvor man setter delmål for å oppnå mestringsfølelse underveis i prosjektet en er en del av. Jeg trives veldig godt i arbeid hvor jeg kan opprettholde et høyt tempo og ha en fleksibel hverdag – noe som igjen reflekterer meg som person med en interesse av å kombinere jobb med reise. – Hvordan tror du arbeidslivet vil se ut om 20 år? Det er vanskelig å si hvordan arbeidslivet har utviklet seg i løpet av 20 år, men jeg vil tro at den digitale verden har satt et stort preg på hvordan arbeidsmarkedet fungerer og at digitale prosesser vil være kjernen i mange arbeidsoppgaver. Jeg ser for meg høyere konkurranse i arbeidsmarkedet med tanke på krav om kompetanse og utdanning for arbeidstakerne, hvor det blir lagt betydelig vekt på IT-kunnskaper. I tillegg til dette er det ingen hemmelighet at menneskelige ressurser vil erstattes med digitale ressurser – dette ser vi blant annet allerede i bankbransjen. En slik IT-trend kan igjen ha uheldige effekter ved at det blir mer ensomt for folk å jobbe uten menneskelig samvær ettersom man blir mindre avhengig av tid og sted. Fokuset på miljø og bærekraft kommer muligens også til å være mer framtredende både for arbeidstakere og arbeidsgivere.

22


Vi har store tomtebanker for lager- og logistikk i Stor–Oslo både sør og nord, årelang erfaring med å levere moderne og skreddersydde bygg til din bedrift. Ta kontakt for en uformell prat.

Asgeir Solheim asgeir.solheim@fabritius.no | 957 68 648 | fabritius.no

Næringsparken i Norges mest sentrale knutepunkt • • • • • •

Regulering forventes vedtatt i løpet av vinter 2020/2021 1.000.000 kvm tomt til lager- og logistikkbygg Mulighet for stor grad av skreddersøm Store flater og høyder mulig God utomhusplass, store tomter Gode ekspansjonsmuligheter for fremtidig utvidelse


Xenz har skapt en fortryllet skog på Løren Den britiske graffitikunstneren Xenz har skapt en frodig oase på veggene i Lørens nye signaturbygg, Parallell Oslo. AV: SILJE RØNNE | FOTO: ALEX ASENSI/STREET ART OSLO

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | PARALLELL

24


LANDSKAPSMALERI Den britiske kunstner Graeme Brusby, aka Xenz, har skapt en tropisk oase inspirert av Oslos grøntområder, skog og Akerselva, i kontorbygget Parallell på Løren.

Kontorbygget Parallell Oslo ønsket å oppmuntre de som kan, til å ta trappene istedenfor heisen. Ideen til Xenz var å blande eksisterende arkitektoniske trekk med et landskapsmaleri fylt med farger og bevegelse. – Jeg elsker hvordan et maleri kan oppløse overflater og blande fantasi med virkelighet. Da jeg så gulvet i trapperommet, forsto jeg at dets mønster ga mulighet for å skape den optiske illusjonen av at gulvet forlenges inn i veggen. Jeg tror det er hva kunst i alle dens riker kan gjøre – ta deg med til et annet sted, utenfor bygningens vegger, sier Graeme Brusby, graffitikunstneren Xenz. Resultatet av dette strekker seg over tre etasjer, og ved de ulike inngangspunktene til trappeløpet, finnes små visuelle hint, som inviterer blikket videre til å utforske kunstverket som

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | PARALLELL

nærmest fremstår som en slags luftspeiling med klatreplanter, sommerfugler, fossefall og eksotiske fugler. James Finucane, fra Street Art Oslo fremhever at Xenz maler landskap som henter sin inspirasjon fra naturens verden, og var det opplagte valget for Parallell Oslo. – Ikke bare er bygningen på stedet til den gamle Løren-gården, men Oslos overflod av grønt områder, skoger og elver er alle representert på en eller annen måte, sier han. På oppdrag fra Skanska, produsert av Street Art Oslo, tok arbeidet syv dager å fullføre i sin helhet. GIR MER ENERGI INN I BYGGET – Vi tok kontakt med Street Art Oslo fordi vi ønsket å tilføre trappeløpet vårt noe ekstra som kunne oppmuntre til å ta trappen fremfor

heisen. På Parallell har vi hatt en ambisjon om å skape et kontorbygg som gir energi til de som bruker bygget. Vi tilbringer veldig mange av døgnets timer innendørs og på kontoret, så å ivareta folks helse og velvære i kontorbygg er essensielt, sier Karin Synnøve Lund, prosjektsjef i Skanska Commercial Development Norway. – Alt fra luftkvalitet og lysforhold til hva man ser og opplever rundt seg påvirker helsen og trivselen vår. Vi har blant annet vært opptatt av å ta naturelementer inn i bygget, så da vi ble presentert for Xenz var vi ikke i tvil. Xenz og kunstverket hans har tilført Parallell noe helt unikt, og vi oppdager stadig nye detaljer, forsetter hun. Prosjektet er ett av fire som Xenz gjennomførte under et måneds opphold i den norske hovedstaden i sommer.

26


Vi takker for tilliten i 2020!

newsec.no


TELEGRAFEN:

ET SOLID KVALITETSSTEMPEL Kongensgate 21 huser et av Oslo mest ærverdige kontorbygg. Fylt med praktfulle arkitektoniske kvaliteter med en moderne tvist. Her skal arkitektkontoret Nordic – Office Architecture utvikle sin lidenskap for arkitektur og byutvikling. AV: SILJE RØNNE | FOTO: ANNE BRÅTVEIT

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | NORDI C – OFFI CE ARCHI TECT U RE

28


BELYSNINGSKONSEPT Belysningen understreke rommenes formĂĽl og skape variasjon.

29


0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | NORDI C – OFFI CE ARCHI TECT U RE

30


– Vi har beholdt byggets kvaliteter og videreført de inn i nye rammer tilpasset vår virksomhet. Stilen er moderne og tidløs med mye god materialbruk tilpasset bygget.

Nordic – Office of Architecture flytter inn i tredje og fjerde etasje i Kongens gate 21 i Oslo sentrum, i det såkalte Telegrafbygget, som nå døpes til Telegrafen. De skal leie hele 4.800 kvadratmeter. – Som arkitekter er vi særlig opptatt at hvordan våre omgivelser påvirker oss, og vi vil i Telegrafen skape fremtidens kreative arbeidsplass. Her skal vi forme miljøet vi skal jobbe i, innenfor en utrolig flott eksisterende ramme. Da bygget åpnet i 1924 var dette en teknologisk høyborg, med byens mest moderne arbeidsplasser og et flott og unikt design. Det er dette vi vil skape igjen. Her skal vi bruke den nyeste teknologien til å forme fremtidens bygg, sier Eskild Andersen, daglig leder i Nordic – Office of Architecture. Nordic er i dag et av Norges største arkitektkontorer, med kontorer i Oslo, København, Reykjavik og London. Firmaet er preget av et sosialt og internasjonalt miljø, med mer enn 240 medarbeidere fra over 30 nasjonaliteter, som alle deler en lidenskap for å skape funksjonelle bygninger og gode steder, med godt planlagte detaljer. – Det var trampeklapp og jubel da vi delte nyheten internt. Det er en flott beliggenhet, og en utrolig spennende bygning både som arbeidsplass og som representasjonslokale. Vi får rikelig med naturlig lys fra de store vinduene, og med atriet som er planlagt blir dette et sted som

31

vil inspirere både oss og oppdragsgiverne våre i årene som kommer, sier Andersen. – Nordic vil tilføre bygget et kreativt, internasjonalt og fremoverlent miljø. Jeg ser på det som en honnør til arbeidet som er lagt ned så langt at et så anerkjent arkitektfirma ønsker sine lokaler her. Det bidrar ytterligere til å skape et kreativt og teknologidrevet miljø, noe som er passende, når vi vet hvor viktig bygningen har vært for utviklingen av det norske telenettet, sier Thomas Bagn, rådgiver utleie og partner i Malling & co, som har stått for utleien. Norconsult flytter inn i 7. og 8. etasje som måler 2.881 kvadratmeter. Bane NOR, som har ansvaret for norsk jernbaneinfrastruktur, vil overta kontorlokaler i 5. og 6. etasje på om lag 4.400 kvadratmeter.

beliggenhet til aapen plads, saa man uhindret ser dens fysiognomi, men staar man under dens mure og lar blikket følge opefter den diskrete graa arkitektur indtil den rustne skiffer øverst oppe, gir den en stilfærdig tilfredsstillelse, som karakteriserer den som helt vellykket. Arkitekterne Arneberg og Poulsson har med den gitt byens monumentalbebyggelse et værdifuldt plus.» Holterhjørnet ble bygget etter en ombygging i 1966 og er tegnet av Nils Holter. Telegrafen har et utleieareal på 25.449 kvadratmeter fordelt over åtte etasjer i høyde og fire underetasjer. KIMA Arkitektur tegner den nye Telegrafen. Vedal Utvikling og Vedal Entreprenør er ansvarlig for byggeprosjektet. Nordic er ansvarlige egne lokaler i tredje og fjerde etasje.

«EN AV DE VAKRESTE BYGNINGER I KRISTIANIA» Telegrafbygningen er tegnet av Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson, og stod ferdig i 1924. Dette er ett av bare to bygg de tegnet sammen. Det andre bygget er Oslo Rådhus. Da Kongens gate 21 sto ferdig skrev Morgenbladet: «Den nye telefon- og telegrafbygning, som i næste uke delvis tas i bruk, er utvilsomt en av de vakreste bygninger i Kristiania. Den har ikke faat en fri

GAMMELT MED MODERNE JUSTERINGER Anne Kristine Kleppan er interiørarkitekt hos Nordic, og har hatt ansvaret for prosjekteringen av deres nye kontor. Arbeidet har bestått i utvikling av strategiske løsningskonsepter for hvordan Nordic ønsker å forvalte sine arealer til et moderne kontor.


SOSIAL TRAPP For å få de to etasjene til å henge mer sammen ble det tegnet en atriumstrapp som fungerer som en møteplass for presentasjoner og tilstelninger.

– I transformasjonen av Telegrafen, har utformingen av planløsningene måtte løses på en noe annen måte enn i et tradisjonelt kontorbygg. Flere av arealene er vernete rom som måtte tilpasses det planlagte rom- og funksjonsprogrammet, sier Kleppan og fremhever at en av utfordringene i prosjektet har vært å få nok dagslys til alle arbeidsplassene, samt å få nok møterom og naturlige møteplasser. I tillegg til kontorfunksjonene er det etablert verksted/modell- og materialrom. – Vi har beholdt byggets kvaliteter og videreført de inn i nye rammer tilpasset vår virksomhet. Stilen er moderne og tidløs med mye god materialbruk tilpasset bygget, sier hun. Interiørarkitekten trekker frem noen av byggets kvaliteter som: Stor takhøyde, vernede arealer, store vinduer i byggets fasader med småruter, en marmorbelagt hovedtrapp, et lukket atrium over hallen med glassoverbygg. Hovedinngangene

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | NORDI C – OFFI CE ARCHI TECT U RE

fra gateplan utført i kobber og messing. Samt alle malerier og relieffer/skulpturer, kunsten som er integrert i bygget. ET ARKITEKTONISK KUNSTVERK Å bevare byggets kvaliteter har vært viktig for arkitektkontoret, og få det nye interiøret til å integreres med det gamle i planløsningen, bruken av materialer, og ved å understreke områdenes funksjon med belysning. – Lokalene skulle romme gode arbeidsplasser for alle arkitektene. Samtidig skulle vi få plass til et stort verksted og materialrom. For å få de to etasjene til å henge mer sammen ble det tegnet en atriumstrapp (tegnet av Paul Moorhouse fra Nordic) som fungerer som en møteplass for presentasjoner og tilstelninger, forklarer hun.

32


0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | NORDI C – OFFI CE ARCHI TECT U RE

34


KONTRAST Flere av arealene er vernete rom som måtte tilpasses det planlagte rom- og funksjonsprogrammet.

I tredje etasje ligger de vernete arealene til generaldirektøren. Forværelset, direktørkontoret og møtesalen, i fjerde etasje finner du ingeniørkontoret. – Alle disse rommene er vernet og satt tilbake i sin originale tilstand. Disse rommene er nå blitt restaurert med moderne belysning tilpasset rommenes originale karakter. De vernede arealene er møblert med stort sett norske møbler. Rommenes karakter sammen med den nye møbleringen har gjort disse rommene velfungerende for moderne kontorvirksomhet. Stemningen i de gamle rommene er unik, og er en fin kontrast til de tidsriktige kontorlokalene, beskriver Kleppan. Arkitektkontoret valgte å ha åpen himling med synlig teknikk og moderne belysning i de øvrige lokalene. – For arealene er det utarbeidet et belysningskonsept som ikke skulle oppleves som en typisk kontorbelysning, men heller bruke belysningen til å understreke rommenes formål og skape variasjon med forskjellig utforming av belysning, sier hun. Fra hovedinngangen kommer du direkte inn i Nordic sin sosiale sone med et stort område for lounge og arbeidsarealer. Det er i tilknytning til de sosiale sonene atriumstrappen ligger, og

35

kjøkkenet med en stor kjøkkenøy på 4 meter. Her er kaffemaskinen integrert inn i øyen og er blitt et hyggelig møtepunkt for uformelle treff med kolleger. – Arbeidsplassene er plassert i store åpne arealer med tilknytning til møterom, multirom og åpne prosjektsoner for møter og samtaler som er trukket noe vekk fra arbeidsstasjonene. Vi har også flere soner med store prosjektbord og åpne møtebord for aktivitetsbasert arbeid. Alle lukkete møterom har glassfronter for mest mulig dagslys til rommene, forteller hun. Verkstedet er på 100 kvadratmeter og inneholder maskiner for 3D-printing, sag og annet verktøy, arbeidsbenker, vegger med utstyr og et eget lakkrom. I senter av verkstedet er det arbeidsøyer for oppstart av workshops og konkurransearbeid. – Materialrommet er utformet med lange arbeidsbenker for arbeid med materialer og moodboards. I materialrommet er det også en arbeidsøy for presentasjoner av materialer og konsepter til møter med kunder og oppdragsgivere, utdyper hun.


SKANDINAVISK De nye kontormøblene som er kjøpt inn er tilpasset gjenbruksmøblene og blandet sammen.

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | NORDI C – OFFI CE ARCHI TECT U RE

36


– Alle disse rommene er vernet og satt tilbake i sin originale tilstand. Disse rommene er nå blitt restaurert med moderne belysning tilpasset rommenes originale karakter.

Møblene er stort sett gjenbruk fra de gamle lokalene. Noen av møblene er gjenbrukt som de er, mens andre er satt sammen på nye måter, eller tilført andre elementer for et nytt bruk tilpasset de nye lokalene. – De nye kontormøblene som er kjøpt inn er tilpasset gjenbruksmøblene og blandet sammen. Vi har ønsket å bruke norske og skandinaviske møbler. Det er også levert en stor snekkerleveranse av tilpassete møbler for prosjektet, påpeker Kleppan. – Er det noe dere er spesielt fornøyd med i de nye lokalene? – Vi er spesielt fornøyd med stemningen i lokalene, luftigheten, kjøkkenøyen, beliggenheten, bygget, materialitetene og kvalitetene. Vi har dessverre ikke fått brukt bygget veldig lenge, ettersom vi flyttet inn 1. september, og på grunn av korona, konstaterer hun. BEVARER ÆRVERDIGE KVALITETER Da bygget offisielt åpnet i 1924 hadde det kostet 13 millioner kroner og var datidens desidert mest påkostede kontorbygning i Norge. Det var også landets tredje største bygning, og huset

37

forløperen til Telenor, Televerket, frem til 1962. I 2016 ble bygget solgt fra Telenor til eiendomsfondet EPISO 4 som forvaltes av Tristan Capital Partners, og eiendomsfamiliene Malling & co og Vedal entreprenør. – Vi har hatt en klar strategi om å bevare de mange praktfulle historiske kvalitetene i bygget samtidig som det moderniseres og rustes for fremtidens arbeidsformer. Gjennom tett samarbeid med våre partnere, Tristan og Malling, vil Telegrafen revitaliseres med over 1.000 nye arbeidsplasser og nye publikumsrettede arealer på gateplan, forklarer Anders Vedal på vegne av Vedal, som er medeier av bygget med ansvar for utviklingen og gjennomføringen av totalrehabiliteringen. Sjef for forvaltning i Tristan, Jean-Philippe Blangy, er glad for at det nettopp er et arkitektfirma som har signert leiekontrakt. – Telegrafen er et unikt bygg i hjertet av Oslo som er tegnet av to av Norges fremste arkitekter, Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson. At Nordic – Office of Architecture ønsker kontorlokaler her, forteller meg at vi har gjort de riktige grepene for den ærverdige bygningen, sier Blangy.


K

R E T VÅ R T

E

R

O

O NT

–S OM OSS

Fiken har som mål å bli Norges beste arbeidsplass for produktutvikling. Å det har de mest sannsynlig nådd. Fiken må være en av de kuleste arbeidsplassene i Oslo. AV: SILJE RØNNE | FOTO: NIKLAS HART

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | FI KEN

38


I 2014 startet Bendik Gill Bakken, Aleksander og Joakim Blomskøld selskapet Fiken. De tre irriterte seg over hvor vanskelig regnskapsprogrammer var, og ville gjøre det superenkelt. – I Fiken vil vi to ting: Glede oss til å gå på jobb, og lage produkter som gjør oss stolte. Kontor og arbeidsplass er veldig viktig for oss, sier Bendik Gill Bakken, administrerende direktør i Fiken. De har nylig flyttet inn i nye lokaler på Paleet i Oslo, da de kun satt i de gamle midlertidig. Samtidig som de trengte mer plass. De har vokst raskt og blitt flere mennesker. – Mye fordi vi rett og slett har de flinkeste folka, og tar godt vare på dem. Best mulig (ikke flest mulig) mennesker, er en av våre grunntanker. Det er du og din kunnskap som til syvende og sist driver Fiken videre, sier han fornøyd.

39

JOBBEN SKAL TILPASSE SEG DEG Som en gründerbedrift i rask vekst, hadde Fiken behov for et hjem hvor familien kunne vokse. For Fiken, som for det meste har kundekontakt digitalt, skulle deres nye hjem være et inspirerende sted for de ansatte. De ønsket et sted med karakter og særpreg, som står i stil med deres verdier og identitet. Men først og fremst var de opptatt av hverdagen og hvordan den kan bli noe eget. – Vi har klokkertro på at jobben skal tilpasse seg deg og dine styrker – ikke omvendt. Derfor har vi fjernet rutiner, byråkrati og ledere som står i veien. Hos oss betyr dette: Ingen time- eller ferielister, bort med estimater og budsjett, inn med kvalitet og stolthet, oppgaver velges – de tildeles ikke og er rammer for å lære, fremhever gründeren.


– Vi ønsket rett og slett lokaler vi kunne være stolte av, og noe vi følte ikke alle andre hadde, og det har vi fått. Vi lever av de ansattes kreativitet og hjerner; da må vi ha lokaler som bidrar til dette.

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | FI KEN

40


HØYT UNDER TAKET Iark har lagt ny fiskebeinsparkett i eik og vinduene er åpnet opp for å skape gjennomlys.

TA EN POWERNAP PÅ KONTORET Lokalet i Karl Johans gate er rikt på detaljer og materialer som bindingsverk og teglstein, fra bygårdens gamle opprinnelse. Lokalet har fått en særegen identitet og atmosfære ved bruk av farger, og skreddersydde løsninger som plantevegg, sovepods og allrom med amfi. Fiken har fått et inspirerende hjem med karakter og personlighet, og et mangfold av funksjoner til arbeid og samhandling. Et sted man tar skoene av, drikker god kvalitetskaffe og har det gøy på jobb. – For oss var det avgjørende at de nye kontorene var genuint gode å jobbe i. Vi brukte mye tid på å diskutere hva vi synes var viktig. Funksjon betyr mye for oss, samtidig som vi ønsket å få inn elementer som skapte en tydelig identitet, sier han. Kontoret skulle være annerledes og unikt, akkurat slik Fiken ønsker å være. De ville ha det uformelt. – Dette er Norges eneste lokaler med sovepods (som vi vet om i hvertfall), og vi har skofri sone inne, sier Bakken. Andre ting de var opptatt av var: Lyd-og støyisolering og god luft, og at kontorene legger til rette både for å være kreative og snakke sammen, men også kunne jobbe konsentrert (som er det man gjør mesteparten av dagen). – Vi ønsket rett og slett lokaler vi kunne være stolte av, og noe vi følte ikke alle andre hadde, og det har vi fått. Vi lever av de ansattes kreativitet og hjerner; da må vi ha lokaler som bidrar til dette. Vi har også et uttalt mål om å skape Norges beste arbeidsplass for produktutvikling, lokalene er en naturlig del av dette, fremhever han og avslutter: – Selv om det selvsagt har kostet både med lokasjon og tilpasninger er det i den store sammenhengen en liten utgift. ET FRISKT PUST INNEN REGNSKAP

Lars Olav Dybdal, interiørarkitekt hos Iark er veldig fornøyd med resultatet de har fått til hos Fiken. Kort oppsummerer han det som: Fargerikt og lekent med kontraster i materialbruken. – Lokalet er rikt på detaljer og materialer som bindingsverk og teglstein, fra bygårdens gamle opprinnelse. For oss var det viktig å beholde og fremheve kvalitetene og materialene som lå i lokalet fra før, både med tanke på miljø og uttrykk. Det var også avgjørende å skape et sted som menneskene i Fiken kan identifisere

41

seg med, sier Dybdal og påpeker at Fiken er utradisjonelle og et friskt pust innen regnskap. Derfor var det vesentlig at deres nye hjem gjenspeilet dette. Lokalet i Karl Johans gate var opprinnelig en del av et røft butikklokale og lager i 2.etg på Paleet, men skulle omreguleres til kontorlokale. I lokalet var det en stor ståltrapp opp fra butikken i underetasjen som ble fjernet og dekke ble tettet igjen. – Gamle teglvegger som var eksponert ble beholdt. Lagerarealet ble omgjort til en kontorfløy. Her ble det lagt ny fiskebeinsparkett i eik og vinduene ble åpnet opp for å skape gjennomlys. Himlingen og alle tekniske føringer i lokalet ble eksponert og malt sort for å få maksimal himlingshøyde, forklarer han. Interiørarkitekten forteller at lokalene fikk nye glassvegger med sorte profiler, og at høye dører ble satt inn mot team- og møterom, som understreker den rause himlingshøyden i lokalet.


POWERNAP Kontoret har sovepods slik at de ansatte kan ta seg en lur eller hvile ved behov.

– Hver fløy med arbeidsarealer ble malt i hver sin fargegradering, med en fargenyanse i hvert rom. Det ble levert noen tilpassede snekkerleveranser; i midten av lokalet mot en kjernevegg ble det laget tre hvilebåser/«sovepods» over to nivåer. I enden av lokalet, i allrommet, ble det tegnet inn et amfi med integrerte sofamoduler. I tilknytning til allrommet ble det anlagt nytt kjøkken, forteller Dybdal. VELKOMMEN INN TIL FIKEN Kontoret har en raus inngang med plass til å ta av skoene før vi entrer lokalene. En stor grønn plantevegg med Fikenbladet i neon ønsker velkommen. Inn til venstre ser vi den blå fløyen med åpne arbeidsareal og teamkontor langs ene fasaden. Høye glassvegger rammer inn teamkontorene i den rosarøde fløyen på venstre

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | FI KEN

side og skaper åpenhet inn til teamkontorene. Korridoren ender i en fleksibel sone med kjøkken og spiseplass. Her foregår alle arrangementer, morgentrim, presentasjoner og juleverksted. I midten av lokalet ved kjerneveggene er toaletter og hvilebåser lokalisert. – Vi er glad vi klarte å gjenbruke så mange av overflatene som var i butikkdelen fra før. Det er også første gang vi har tegnet sovepods i et prosjekt – det var gøy. Vi er også fornøyde med at begge spesialtilpassede løsningene tilfører lokalet både visuelle og funksjonelle kvaliteter som utnytter byggets spesielle geometri, sier han og fortsetter: – Det at Fiken ser ut til å trives og er stolte av sitt nye hjem, er for oss det viktigste. Da blir vi glade og fornøyde.

42


TEVLINGVEIEN 23 867 M

2

TIL LEIE Topp profilering mot E6, siste 5% ledig nå! Arealeffektive og fleksible kontorer i 9. etg. Felles kantine. Nye garderober og nytt møteromssenter ferdigstilles i Q2/2021. Lokalene har gode lysforhold og flott utsikt over Oslo. Velkommen til visning! BELIGGENHET: Tevlingveien 23 er et signalbygg på Trosterud/Furuset/Alna. Bygget er høytliggende og har god eksponering mot E6. SYKKEL: Kontorene er tilknyttet sykkelparkering, dusj og garderober. BUSS: Buss og flybuss stopper i umiddelbar nærhet: Linje 344, 25,79, 411

T-BANE: Trosterud T-bane ligger 270 meter fra bygget (3 minutters gange).

KONTAKT Ole Magne Silnes Newsec AS 982 18 790 / silnes@newsec.no FINN-kode: 160444835

43


SCHJØDT FLYTTER TIL EGET HUS Advokatfirmaet Schjødt flytter til Tordenskiolds gate 12 i Oslo sentrum. Bygget som for tiden står tomt, skal nå rehabiliteres og vil bli klart til innflytting i tredje kvartal 2022. AV: SILJE RØNNE | ILLUSTRASJON: GOLDBOX

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | SCHJ ØDT

44


UTSIKT Tordenskiolds gate 12 har en av Oslos mest profilerte beliggenheter i front av sentrum, med fri sikt mot Oslofjorden og Oslo Rådhus som nærmeste nabo.

Advokatfirmaet har nå inngått en tiårig leiekontrakt med Entra om 11.250 kvadratmeter. – Det gjør noe med en organisasjon å flytte. Det gir en boost, og noe å se frem til. Det har blitt veldig godt mottatt internt, sier Camilla Kristiansen Lunne, partner og avdelingsleder for fast eiendom i Schjødt. Leiekontrakten til Schjødt løper ut om 2 år, og Lunne forteller at det i den forbindelse var naturlig for firmaet å orientere seg om hvilke muligheter som fantes. – Vi initierte en søkeprosess ledet av Anne Bruun-Olsen i Cushman and Wakefield Realkapital (CWR). CWR v/Bruun-Olsen bisto oss også da vi tegnet kontrakten vår med Storebrand for 10 år siden, og for oss var det helt naturlig å få hjelp fra dette teamet igjen, sier advokaten og påpeker at de mottok flere interessante tilbud, selv om de helt fra start ble fascinert av poten-

45

sialet som lå i Tordenskioldsgate 12. Tordenskiolds gate 12 har en av Oslos mest profilerte beliggenheter i front av sentrum, med fri sikt mot Oslofjorden og Oslo Rådhus som nærmeste nabo. Bygningen fra 1937 er kommunalt listeført i byantikvarens gule liste, som del av rådhusreguleringen, og ansees å ha stor kulturminneverdi. Bygget er utsmykket av kunstneren og kubist Aage Storstein, og særpreget i hans kunst var dynamikken i motsetningene mellom de klassiske og de moderne holdningene. VANSKELIG AVGJØRELSE – Det er viktig å understreke at vi trives godt her i Vika og bygget vi nå sitter i. For oss var det imidlertid viktig å velge et bygg vi kan vokse i den neste 10 års-perioden. Tordenskioldsgate 12 vil være fleksibelt og totalrenovert med miljøvennlige og fremtidsrettede tekniske installasjoner,

forklarer Lunne, og understreker at dersom Schjødt skulle blitt værende i eksisterende bygg måtte de ha flyttet ut midlertidig i en oppgraderingsperiode. – Det ville vært en belastning for organisasjonen. Nå flytter vi rett inn i et nyoppusset bygg med gjennomgående gode kvaliteter og unik beliggenhet, sier hun. Eiendommen skal nå totalrehabiliteres og tilpasses advokatfirmaet med moderne kvaliteter og etablering av attraktive fellesfunksjoner. Deler av dagens fasade i atriumsrom og overflater og belysning vil oppgraderes, byggets verneverdige søyler i 2. etasje vil bli restaurert og lyssatt. Søylene vil være med på å danne et unikt uttrykk i Schjødts eksterne arealer.


TOTALREHABILITERES Deler av dagens fasade i atriumsrom og overflater og belysning vil oppgraderes, byggets verneverdige søyler I 2. etasje vil bli restaurert og lyssatt.

TVERRFAGLIG KOMPETANSE – Å jobbe med kvalitetsbevisste leietakere stiller helt andre krav. Fra start har vi jobbet med å lage et tydelig konsept, utarbeidet av et tverrfaglig team bestående av Entras markeds- og prosjektavdeling, Grape Architects og Krohnark interiørarkitekter. Vi har arbeidet suksessivt med Schjødt for å forstå deres behov, ha en tydelig dialog og skape en trygghet for det vi skal levere, forklarer Trond Aslaksen, partner i Akershus Eiendom, og påpeker at de har levert illustrasjoner som var rettet mot Schjødt for å gi dem et godt bilde av hvordan prosjektet kunne bli. Det nye Schjødtbygget vil etter totalrehabiliteringen fremstå som et moderne kontorbygg med en tydelig profil og klassiske høye kvaliteter. –Schjødt får sitt eget hus, med sin tydelige identitet. Det blir et effektivt kontorbygg med høye kvaliteter, særlig på sosiale soner, møterom, kantine, atriet og der de besøkende oppholder

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | SCHJ ØDT

seg – det er der wow-effekten legges. Resten av bygget får cellekontor i ganske lik størrelse, forklarer Aslaksen. I eiendommens førsteetasje planlegges det attraktive serveringskonsepter og annen utadrettet virksomhet, som vil bidra til å skape et attraktivt og levende gatemiljø. – Vi har inngått et samarbeid med Ferd Eiendom, som eier bygget ved siden av. For å lage et felles bygulv med restaurant, kafé og butikker. Dette skaper et helhetlig og bedre tilbud til leietakerne og brukerne av området, sier han. EN LÆRERIK PROSESS – Å selge inn et bygg som skal totalrenoveres kan være krevende. Det er avgjørende at kunden forstår hva de skal få, sier han og fremhever at særlig CBD er et utfordrende område, ettersom kundene her stiller generelt høye krav. – Dette prosjektet har vært spennende for oss, vi har lært veldig mye, og det er gøy å få bekreftet

at vi har det riktige teamet og kompetansen. Det har gått relativt fort, fra første tilbud ble sendt før sommeren. Da er det godt å ha Entra i ryggen, med sin profesjonalitet, sterke kundefokus, og evne til å skape trygghet for leveransen, sier han. Skal sikre et fremtidsrettet kontor – Vi er svært glade for at Schjødt valgte Tordenskiolds gate 12 som sitt nye hovedkontor. Det har vært en fin og ryddig prosess hvor vi sammen med Schjødt har funnet løsninger som sikrer dem et moderne fremtidsrettet kontor med fleksibilitet for videre vekst i tillegg til at fremtidige endringsbehov kan ivaretas, sier Sonja Horn, administrerende direktør i Entra. – Nå ser vi frem til å gå i gang med rehabiliteringsprosjektet, hvor vi skal skape et flott kontor for Schjødt og samtidig videreføre de unike bevaringsverdige kvalitetene bygget innehar. Vi gleder oss til fortsettelsen sammen med Schjødt og til å ønske de ansatte i advokatfirmaet velkommen til nye lokaler, fortsetter hun.

46


STORTINGSGATA 6 1 000 - 3 200 M2

TIL LEIE Kontorlokaler i 2., 3. og 4. etasje. SĂŚrdeles bra beliggenhet ved Stortinget. Lokalene kan leies ut i sin helhet eller etasjevis. Egen parkeringskjeller. Felles kantine. Sykkel- og dusjfasiliteter. Overtakelse etter avtale. Velkommen til visning! KONTAKT NEWSEC Marianne N. Landvik: 922 63 130 / marianne.landvik@newsec.no FINN-kode: 182099671


STORSATSNING PÅ GRØNNE OG SPISELIGE TAK Markedet for urbant landbruk er i sterk vekst og interessen for kortreist egendyrket mat er økende. Felleskjøpet har allerede lansert flere prosjekter innen urban dyrking, og nå satser de på dyrkbare tak. AV: SILJE RØNNE | FOTO: FELLESKJØPET

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | PARALLELL

48


– Grønne byer er fremtiden og da må vi se opp! Takene utgjør en fantastisk ressurs. En ressurs som både byenes befolkning vil nye godt av, og som også har en stor miljøeffekt, Thomas Skjennald, kommunikasjonssjef i Felleskjøpet. Felleskjøpet har den senere tiden jobbet mye med urbant landbruk gjennom selskapet U.Reist som de har kjøpt seg inn i. Deres kunnskap fra 125 års drift mot norske bønder kombinert med Ureist sitt engasjement innen urban dyrking danner grunnlaget for et nytt satsningsområdet for dem. – Bare i Oslo er det anslagsvis 14 millioner ubenyttede kvadratmeter tak. Dette tilsvarer

49

et areal like stort som 2.000 fotballbaner. Alle eksisterende tak kan ikke gjøres om til grønne oaser, slik vi har gjort på Økern Portal, men i nye byggeprosjekter må disse ressursene utnyttes på en helt annen måte i fremtiden, sier han. Felleskjøpet har brukt hele sin kompetanse og mulighetene som ligger i deres konsern til å utvikle nye løsninger som nå gjør grønne tak mulig i en helt annen skala enn tidligere. Blant løsningene er egenutviklet jord som er lettere enn vanlig jord og tillater å ta i bruk større flater på byggene (med tanke på vektproblematikk). – Sammen med Norgro har vi utviklet egne retensjonsmatter til tak som magasinerer vann

og gjør takene selvvannende. Dette påvirker også fangst av regnvann som ellers ville krevd vanndeponier under bygget, forklarer han. Mer regn og våtere klima er ventet som følge av klimaendringer. Da vil vannhåndtering i byene bli under press. Ifølge Felleskjøpet er grønne tak er en viktig del av løsningen for å møte denne utfordringen. – For utbyggere som vil utnytte takene bedre til grønne løsninger er det viktig at dette planlegges tidlig i prosessene slik at dimensjoneringen blir riktig, fremhever han.


GRØNNE TAK For Felleskjøpet og Ureist er taket på Økern Portal det største de har gjort så langt, og viser virkelig hvilket potensial som kan tas ut i store/ nye byggeprosjekter.

SPISELIGE BYROM Felleskjøpet og U.Reist har allerede samarbeidet om flere prosjekter, og har blant annet etablert egne andelslandbruk på Fornebu og i Lillestrøm. Prosjektene har fått stor respons hos innbyggere i nærområdene og bidrar til at stadig flere kan dyrke egen mat i byen. Det neste store vekstområdet blir grønne tak og spiselige uterom i utbyggingsprosjekter. – Nordmenn vil dyrke egen u-reist mat. Gjennom flere år har trenden vært tiltakende, og med koronakrisen har interessen for egenprodusert mat skutt i været. Nå kommer også utbyggere og kommunene etter, og vi vil se en liten revolusjon når det kommer til grønne tak i byene våre i årene som kommer. Felleskjøpet utvikler nå løsninger som vil skape store muligheter for slike etableringer fremover, og allerede i år vil vi lansere store prosjekter på byens tak, forteller Petter Hagfors, som leder forretningsutvikling detaljhandel i Felleskjøpet. U.Reist vil skape uterom der mennesker og insekter har natur å utfolde seg i.

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | PARALLELL

– Det er fantastisk å merke at interessen for hvor maten vår kommer fra øker. Gleden av å sette tennene i en u-reist tomat du selv har dyrket er unik. Vi vil gi alle muligheten til å dyrke denne interessen, midt i byen. Tenk deg en by hvor det vokser bønner over betongen og blomsterenger med humlesus der det i dag er «gressørken», det er byen vi drømmer om, sier Andreas Capjon, daglig leder i U.Reist. 8.000 KVADRATMETER SPISELIG PARK – For Felleskjøpet og Ureist er taket på Økern Portal det største vi har gjort så langt og viser virkelig hvilke potensiale som kan tas ut i store/ nye byggeprosjekter. Her er 8.000 kvadratmeter blitt til spiselig park, andelslandbruk for lokalbefolkningen og en markedshage hvor restaurantene i bygget dyrker sine egne grønnsaker på taket, forteller Hagfors. I tillegg er taket åpent for alle når byggeprosjektet er fullført med en liten løpebane, treningsapparater og benker hvor man kan nyte parken.

50


Illustrasjon

Nyrenoverte kontorlokaler v/ Holbergs Plass

Tullins gate 6 Illustrasjon

358 - 716 kvm BTA kontorlokaler til leie

Ta kontakt for mer informasjon STIAN KORNELIUSSEN Abel Eiendomsforvaltning

JONAS MYHRE Akershus Eiendom

t 979 67 450 e stian@abeleiendom.no

t 998 69 900 e jm@akershuseiendom.no

De ledige lokalene ligger i 5. og 6. etasje. Lokalene har en effektiv planløsning med gjennomlys og god gjennomgående takhøyde. Lokalene rives til betongen og bygges opp igjen i samråd med ny leietaker med gode kvaliteter.


S

LYS T PA R K E Ø J N

SOM ET TEATER 16. november åpnet Sjølyst møtesenter i Sjølystparken med et state of the art møtesenter som skal være tilgjengelig for alle. AV: SILJE RØNNE | FOTO: DMITRY TKACHENKO

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | SJ ØLYSTPARKEN

52


53


0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | SJ ØLYSTPARKEN

54


NATURELEMENTENE Møterommene har fått navn: vår, sommer, høst, vinter, himmel og jord.

Det har ingen betydning hvilket bygg du leier i Sjølystparken, du har uansett tilgang på alle tjenestetilbudene som finnes der. Det meste av kontorlokalene er renoverte inkludert fellesfasilitetene.

– Sjølystparken med sine 40.000 kvadratmeter er en kontorpark bestående av fire kontoreiendommer og 600 parkeringsplasser, som ligger kun 150 meter fra Skøyen stasjon. Byggene, servicen og området er utviklet som ett, der tjenester går sømløst på tvers av eiendommene på området, sier Kenneth Bye, administrerende direktør i Fram Eiendom. Det har ingen betydning hvilket bygg du leier i Sjølystparken, du har uansett tilgang på alle tjenestetilbudene som finnes der. Det meste av kontorlokalene er renoverte inkludert fellesfasilitetene. Alle byggene har egen innendørs sykkelparkering, dusj og garderobeanlegg, treningsrom, gjesteparkering og kantine. Alle byggene har samme drifter av kantine, renhold, osv. med fulltids tilstedeværelse av driftsteknikker. TILBYR MØTEROM TIL HELE SKØYEN – Da Fram Eiendom kjøpte Sjølystparken har planen hele tiden vært å bygge opp en destina-

55

sjon og kontorpark som inneholdt alle servicefasiliteter en virksomhet og bruker måtte trenge. Inkludert i dette var det å kunne tilby gode møteromsfasiliteter, sier Bye. Fram Eiendom som er en betydelig eiendomsbesitter på Skøyen, så også et generelt behov for gode eksterne møterom samt auditorier. Derfor så de muligheten til å kombinere behovene lokalt for Sjølystparken og generelt på Skøyen ved å lage et state of the art møtesenter i Drammensveien 165, som med sin sentrale beliggenhet og enkle adkomst egnet seg godt. – I resepsjonen tilknyttet møtesenteret er det etablert et servicesenter for Sjølystparken servicetilbud som kaffebar, møteplass og ulikt tjenestetilbud både for leietakere og andre utenfor. Her vil det være concierge service, som vil kunne bistå alle brukere og besøkene til Sjølystparken med det de måtte trenge fra skjorterens til dekkskift, forteller Bye. På dagtid vil servicesenteret være åpne for alle. Hvem som helst kan benytte seg av tilbudet

ved å kjøpe kaffe og bakervarer i kaffebaren, og sette seg i båsene som har integrerte TV-skjermer hvor du kan koble deg opp, dersom du ønsker å ta et uformelt møte med presentasjon. INSPIRERT AV DE ULIKE ÅRSTIDENE I hele inngangspartiet til servicesenteret, resepsjonen og kantinen er det lagt stort arbeid i arkitekturen og utformingen for å skape en god lun atmosfære i retning av ett parkområdet. – Temaet for møtesenteret er teater, og de ulike årstidene og natur (himmel og jord). Loungområdet har en teaterinspirert utforming med et tre laget av spiler som vokser utover taket. Møterommene har fått navn vår, sommer, høst, vinter, himmel og jord. Dette springer ut fra naturelementene på området med sjø, grøntanlegg, osv. derav navnet Sjølystparken, forklarer han.


0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | SJ ØLYSTPARKEN

56


HIMMELEN Auditoriet med skyer i taket og en helt spesiell atmosfĂŚre har 170 sitteplasser.

57


Ved å spille på dette både i inngangspartiet med parklignende elementer og årstider/elementer i navnene, samt å gi loungen teaterfølelse var tanken til Fram Eiendom å gjøre besøket til en annerledes opplevelse – noe folk vil huske. – Med teater/lounge-tanken, vil rommet også kunne fungere som en naturlig mingleplass før, under og etter et arrangement. Samt et sted man kan benyttet til sosiale tilstelninger. Slik at både lounge, møterom og auditoriet har et minneverdig og unikt design som vil passe til alle anledninger, forklarer han. Det blir også mulig å kunne arrangere heldagsarrangement med velkomstdrink i loungen og middag på Sjølyst Restaurant. – Møterommene er av ulik størrelse og kan møbleres helt etter brukers ønske. Største møterommet er når sommer og vår slås sammen, og

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | SJ ØLYSTPARKEN

da rommer 36 sitteplasser. Auditoriet (himmelen) med skyer i taket og en helt spesiell atmosfære har 170 sitteplasser, sier han. TOPPMODERNE UTSTYR Ifølge Bye har møterommene den nyeste teknologien innenfor AV-installasjoner, med digitale whiteboards, 75’ presentasjonsskjermer med touch funksjon, videokonferanse med Huddly kamera og lyd og trådløs kommunikasjon mellom skjerm og enhet som kan være pad, mobil, PC eller Mac. – Vårt fokus har vært lavt brukergrensesnitt på løsning og få interaksjon mellom deltakere i digitale møter som er viktig i disse dager. Dette har vi løst med den digitale plattformen til møtesenteret. Et digitalt møte her vil ikke bli en enveis monolog, men man vil kunne ha interaksjon og

deltakelse fra alle som er med i møtet, forklarer han og påpeker at det er mulig å kunne tegne på samme skjermbilde, dele informasjon, videresende notater og veksle mellom deltakere og presentasjoner. Auditoriet har ytterligere funksjoner med toveis kamera og løsninger som gjør det mulig å lage en produksjon satt sammen av ulike lokasjoner eller et webinar. – Denne produksjonen og tilretteleggingen kan gjøres av Brigth, som også har vært leverandøren av AV-utstyret her, fremhever Bye. – Da vi tok over Sjølystparken ønsket vi å etablere en destinasjon, uavhengig av adresse. Sjølyst møtesenter er siste tilskudd, og prikken over i-en i dette tre års lange prosjektet. Det er gøy å være i mål og kunne tilby noe helt spesielt for hele området, avslutter han.

58


Inntil 5.000 kvm på sentrale Helsfyr FREDRIK SELMERS VEI 2 I N N T I L 25 0 0 K V M PÅ É N F L AT E

• Arealeffektive flater og tidsmessige løsninger for både landskap, cellekontorer og team-kontorer • God teknisk standard • 3. etasje: ca. 2.525 kvm brutto, med muligheter for møblering for ca. 100 til ca. 130 arbeidsplasser • 5. etasje: ca. 1.230 kvm, med muligheter for møblering for ca. 50 til ca. 70 arbeidsplasser • Nærhet til alt av offentlig kommunikasjon

• Dersom det er behov for mindre kontorarealer kan vi tilby lokaler

Fredrik Selmers vei 2

fra 190 kvm og oppover • Eiendommens bygningskropp gir mange muligheter til individuelle

F L E KS I B L E KO N TO R LO K A L E R M I DT PÅ H E L S F Y R

planløsninger, både når det gjelder størrelse på organisasjonen og hvilke type funksjoner som skal på plass • Her finner man løsninger for både landskap, cellekontorer og

F L E R E E N H E T E R F R A 190 K V M O G O P P OV E R

team-kontorer

Kontakt: Axel Eide / M: 90 82 82 25 / E: eide@sandia.no 59

Per Kr. Lundquist / M: 90 19 90 16 / E: lundquist@sandia.no

www.sandia.no


Økt etterspørsel etter solceller Det pågår en konstant teknologiutvikling av solcellepanel. Det har ført til at flere private aktører nå monterer solceller på sine miljøbygg. AV: SILJE RØNNE | FOTO: ENERGIMA SOLEL

Stadig flere velger solceller på bygg. Ifølge Per Urdahl, daglig leder og gründer i Energima Solel er det flere grunner til det. – De gir en god, miljøvennlig, kortreist og forutsigbar energiproduksjon på solfylte bygg. Solcelleanlegg kan dekke en stor andel av energibehovet i et bygg, også på logistikkbygg, sier han og fremhever at det gir forbedret konkurransekraft og bidrar positivt til bedriftens grønne miljøprofil. Samtidig som å tilføre konkurransekraft og å løfte et byggs attraktivitet og verdi. – Dette er en påstand som mange aktører i dag vil være enige i. Derimot er det noen som fortsatt vil bestride dette. Solenergi er fortsatt veldig personorientert, men de aller fleste forstår at en god og bærekraftig miljøprofil er viktig og lønnsomt, sier han og viser til utlandet. – Vi ser dette også i Norge. Særlig i dagligvarebransjen med NorgesGruppen, Coop og Rema. Thon har Youngstorget 3 som et miljøbygg og 2 logistikkbygg på Gardermoen kommer til å bli bygget med solcelleanlegg, Starco og Felleskjøpet. Sistnevnte ble vunnet delvis på grunn

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | SOLCELLER

av at Felleskjøpet ønsket et miljøtilpasset bygg. Da Omsorgsbygg skulle leie nye kontorer var miljø- og energiprofil et viktig kriteria, og bygget i Grenseveien 78 har på takflatene både grønne planter (sedum) og solceller, understreker Urdahl. Et solcelleanlegg vil produsere i mer enn 40 år, og det kreves lite vedlikehold ifølge Urdahl. – Solceller er lite konfliktfylt da de ikke lager støy og de er velkomne stort sett alle steder. De bidrar til en virksomhets miljøregnskap som gjerne inngår i en årsrapport. Solceller hjelper på CO2-regnskapet, sier han entusiastisk, og fortsetter: – Ved nybygg vil solceller være et betydelig bidrag til å nå et energimål for å kvalifisere til f.eks. BREEAM og Futurebuilt. HELST SVART ELLER BLÅTT Måten solceller monteres på og valg av teknologi har betydning for design. Solcelleanlegg består av mange elektrotekniske komponenter som i form av solcellepaneler kobles sammen i strenger til én eller flere vekselrettere som omdanner likestrøm til vekselstrøm. De mest effektive

anleggene vil måtte ha svart eller blå utseende på grunn av teknologien, og velger en andre farger så taper en raskt mye produksjon. Når det gjelder optimal vinkel på panelene, produserer solcellene i Norge best med 38 graders helning. Men, de fleste tak er ikke så bratte. – På flate tak er det mest vanlig å montere med sydvendte paneler med 20 graders vinkel, eller med såkalt øst/vest installasjon og 10 graders vinkel. Øst/vest gir plass til flest paneler om enn med noe lavere produksjon per solcellepanel. Kombinasjoner med solceller over grønne planter (sedum) er også bra, konstaterer han. Nylig leverte Energima Solel den første installasjonen over såkalt «blått tak», og da fungerer taket som et «fordrøynings-basseng» som forsinker avrenningen ved sterk nedbør. I byer vil slike tak avlaste avløpssystemene som har for liten kapasitet og alternativene med avlastningsbasseng ville bli veldig mye mer kostbart skal vi tro Urdahl.

60


SOLCELLE Helsfyr Puls i Grenseveien 78. Bygget har mange miljøkvaliteter og solcelleanlegget er et viktig bidrag for at bygget skulle nå sitt energimål.

61


I STADIG UTVIKLING Urdahl påpeker at det er betydningsfullt at solcelleanlegg blir levert med god kvalitet tilpasset norsk klima. – Prosjektering er en viktig del av leveransene slik at installasjonene vil kunne skje effektivt. Best resultat oppnår en med god oversikt over byggets kvaliteter, dimensjoner, solfylte takflater og skyggeforhold. Snø og vindlastberegninger gir grunnlaget for plassering og montering, og med god prosjektering vil en med god nøyaktighet kunne beregne årlig solstrømproduksjon, sier han. – Det pågår en konstant teknologiutvikling, og det er positivt. Samtidig må vi hele tiden vurdere hvor god ny teknologi og design er. Nye regler og krav påvirker måten solcelleanlegg monteres på og hvordan de tar form. F.eks. må fasadeinstallasjoner som regel monteres med sikkerhetsglass og med mer omstendig innfesting, fortsetter Urdahl. Det er også forskjellige preferanser på hvordan solcelleanlegg skal fremstå. – Noen vil at anleggene skal synes, og andre ønsker de mest mulig diskret, som såkalte bygningsintegrerte installasjoner, sier han.

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | SOLCELLER

Alle solcelleanlegg på næringsbygg er søkepliktige og solceller vurderes som en fasadeendring. Søkeprosessen pleier stort sett å gå greit, men hver kommune praktiserer dette på sin måte.

til type installasjon og størrelse. Verdsettelse av bærekraft, miljø, omdømme og identitet er også viktige faktorer for de fleste som ser på solceller som en lønnsom investering.

LØNNSOMHET De fleste solcelleanlegg på næringsbygg i Norge monteres på flate takflater over membran med ballast. – Hvordan er økonomien i dette? – De fleste som har installert solceller mener dette er en lønnsom investering, men økonomien er omdiskutert. Når en vurderer produsert solstrøm isolert opp mot verdien på alternativ kjøpt strøm i år så blir regnestykket krevende. Få mener riktignok at de lave strømprisene vi har i dag vil vedvare, og ingen vet hva strømprisen blir om noen år. Om en nå kalkulerer med en strømpris på kr 1 per kWh, blir slike installasjoner interessant for de fleste, svarer han og fortsetter: – Dessuten er det mange flere verdier som spiller inn, og noen vil sågar også vektlegge at det er fascinerende med egenprodusert kortreist og forutsigbar solstrøm. Men, lønnsomheten begynner med en god mulighet, og kostnadene varierer stort med hensyn

SOLENERGI – Fokus på solenergi er veldig person- og kulturbasert. Inntil nylig har offentlige prosjekter vist vei med solenergi, og nå kommer også næringslivet med for fullt. Dette skjer selv uten støtte. I Oslo pågår nå en kampanje der Klimafondet støtter næringsbygg med inntil 30 prosent av kostnadene til solceller, og dette burde gi en sterk motivasjon, påpeker Urdahlog legger til at det er få søkere som så langt har vist interesse. Ifølge han viser dette at slike tiltak er vanskeligere å realisere på eksisterende bygg i en storby. – Ellers er det påfallende å notere hvem som lykkes med å realisere slike tiltak. Vi vil hevde at solenergi også har bidratt til økt fokus på energi, og dette gir fokus alt energiforbruk. Vi er i begynnelsen av en syklus som vil gi videreutvikling og forbedringer av energi som forbrukes og produseres. Dette vil innbefatte smart og god energiforvaltning inkludert lagring, avslutter han.

62


MODERNE KONTORER I NATURSKJØNNE OMGIVELSER WWW.MYRENEIENDOM.NO

w w w. blake. no


UTLEIER HAR ORDET:

Skal skape attraktive arbeidsplasser Løsninger som støtter kombinasjon av hjemmekontor, produksjon, møtevirksomhet, sosiale soner og arenaer for samhandling, vil være nøkkelen til den gode arbeidsplassen. AV: SILJE RØNNE | FOTO: SELVAAG EIENDOM

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | UTLEI ER HAR ORDET

64


PROFIL NAVN: Cecilie Martinsen AKTUELL: Administrerende direktør i Selvaag Eiendom ERFARING: 18 års ledererfaring og bred kompetanse innenfor eiendomsutvikling. TIDLIGERE JOBBER: Konserndirektør Eiendom i ISS, Markedsdirektør i Rom Eiendom, Direktør for strategisk forretningsutvikling og kommunikasjon, Leder i PWC. UTDANNELSE: Master of Management, Handelshøyskolen BI BOR: I Bærum

– Hvordan er det å være leietaker hos dere? Hvordan skiller Selvaag Eiendom seg fra andre gårdeiere? – Å være leietaker hos oss skal oppleves trygt, forutsigbart og med høy servicegrad. Vi er svært opptatt av å ha fornøyde leietakere og kunne være tett på hver eiendom, noe som også gir utslag i høy score i våre kundetilfredshetsundersøkelser. Vi er der for våre leietakere i hverdagen, og bistår de i å nå de ambisjonene leietakere har satt seg ved å tilrettelegge for en god arbeidshverdag. Selvaag Eiendom har en variert portefølje bestående av kontorbygg, bygulv samt logistikkbygg, og vi investerer i et langsiktig perspektiv. Vi har utviklet bydeler som Løren, Tjuvholmen, Union Brygge i Drammen, noe som har gitt oss unik innsikt og kompetanse innen bydels- og byutvikling. – Hva er ditt beste råd til leietakere på flyttefot? – Å være på flyttefot er en unik mulighet for å optimalisere organisasjonen og finne nye måter for hvordan organisasjonen kan samhandle på. Avklar hvem dere ønsker å være som selskap de kommende årene. Gjør en vurdering av hvor mange ansatte dere skal være, om dere trenger fleksibilitet, hva slags behov man har for aktivitetsbaserte løsninger, eller om det er spesielle behov for å underbygge deres profil og merkevare. Er det spesielle hensyn som må tas i forhold til organisasjonen eller rekruttering? Ikke minst avklar hvilket kostnadsnivå på totale bokostnader dere har evne til å håndtere, dette avgjør også ofte beliggenhet og kvalitet på lokalene. Vær åpne om deres behov, da er det lettere for gårdeiere å tilpasse og finne gode løsninger. Vær selektiv på hvilken gårdeier du velger, velg en profesjonell aktør.

65

– Energimerking av bygg er påbudt, hvilket krav bør leietaker stille til utleier på miljøsertifisering? – Vi opplever i dag at kravene til miljøtiltak blant våre leietakere er svært varierende, men merker en positiv endring på gang også blant våre mindre leietakere. Når det gjelder energimerking er det et faktum, som de fleste av oss må forholde oss til og det er at de fleste byggene som skal benyttes fremover, er allerede bygd – og vi må ta utgangspunkt i dette. For oss handler miljø om mer enn energisparing og energimerking, det dreier seg om ressursforbruk, gjenbruk, kildesortering, avfallshåndtering, gode tekniske løsninger, fleksible løsninger og funksjonelle bygg som kan tilpasse både dagens og morgendagens behov. Som leietaker har man et ansvar for å gjøre gode miljømessige og bærekraftige valg, også i egne lokaler. Overordnet er det naturlig at man forventer at gårdeierselskapet er miljøsertifisert og at gårdeier har en konkret miljøstrategi tilpasset hver enkelt eiendom med de begrensinger og muligheter som finnes der. For egne lokaler kan man sette eksempelvis krav til inneklima, muligheter for kildesortering og be om at møblering og interiør skal ha utgangspunkt i gjenbruk og resirkulerte produkter.


«Som leietaker har man et ansvar for å gjøre gode miljømessige og bærekraftige valg, også i egne lokaler.» CECILIE MARTINSEN

– Hva er den største fallgruven for leietakere? – Vi ser noen ganger at leietakere ikke har gjort en god nok jobb internt med å identifisere hva de egentlig har behov for, både når det gjelder beliggenhet, areal, møterom etc. – og ikke minst fleksibiliteten man ofte har behov for i et selskap over tid. Har man da inngått en lang kontrakt uten at man har vurdert disse faktorene grundig, kan man ende opp med å være bundet opp i et lokale som ikke støtter opp under selskapets reelle behov og ønsker. Vi prøver selvsagt å veilede og spørre om disse faktorene når vi møter nye potensielle leietakere, ikke minst å løse behovene underveis, men prosessen blir oftere mye bedre og presis der leietakere vet hva de ønsker. Det å ha en nogen lunde klart og realistisk bilde på hva man er villig til å betale for er også en fordel å ha med seg inn i sitt søk etter lokaler, ikke minst for å kunne balansere behov og kostnadsnivå. En annen ting verdt å nevne direkte knyttet til disse utfordrende tider vi nå er inne i, er å sikre god og åpen dialog med utleier. Vi ønsker å bidra så langt det er mulig, og det fordrer løsningsorientering fra begge parter basert på åpen dialog og tillit. – Hvor viktig er kontorbygget i kampen om de dyktigste medarbeiderne? – Det er svært viktig å kunne tilby kontorbygg med fleksible løsninger og gode fasiliteter og tjenester. Vi som gårdeiere må være oppdatert på trender og nye løsninger, ikke bare for å tilrettelegge lokaler for leietakere, men også for å gi råd og veiledning. På den måten kan vi overlevere et best mulig, optimalisert og tilpasset lokale til leietaker, slik at selskapets ansatte velger trivsel på kontoret fremfor eget hjemmekontor, og dermed underbygger produktivitet. – Hva er fremtidens kontor og hvordan jobber dere med dette? – Vi tror at det er viktig å forholde oss til at leieforholdene blir mer dynamiske og fleksible da leietakers behov er i kontinuerlig endring. Covid-situasjonen har endret syn på hva

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | UTLEI ER HAR ORDET

en arbeidsplass skal være for lang tid fremover. Dette må vi være bevisste på, og hvordan vi skal møte dette, er nok hele bransjen opptatt av å kunne løse. Vi som utleier må bidra til å skape attraktive arbeidsplasser gjennom å kunne tilby fleksible og tilpassede kontorløsninger som møter behov for god samhandling. Løsninger som støtter opp under kombinasjon av hjemmekontor, produksjon, møtevirksomhet og ikke minst sosiale soner og arenaer for samhandling, vil være nøkkelen til den gode arbeidsplassen. Selv etter korona, vil jeg tro at noen behov er kommet for å bli – de trange arbeidsplassenes tid er muligens forbi. Trygge og gode arenaer for samhandling er kommet for å bli. Fremtidens arbeidsplasser skaper også et behov for tjenester og fasiliteter på byggene, og at dette må tilpasses både leietaker og trender. Bruk av teknologi for å identifisere og forstå hvordan lokalene brukes blir en nødvendighet – alt dette for å hele tiden kunne oppdatere og justere i henhold til hvordan byggene reelt brukes. Dette er også teknologi vi bruker og utvikler i Selvaag Eiendom. – Hvor i Oslo er markedet mest vibrerende for tiden? – CDB er alltid i vinden, men jeg vil gjerne trekke frem Kvadraturen som svært spennende med flere ulike aktører, prosjekter og initiativer. Kvadraturen er inne i en utrolig spennene transformasjon hvor det vi ser nå er en meget god begynnelse. En lenge forsømt bydel – men som nå begynner å få livslysten og gløden tilbake. Gamle, ærverdige bygg med historie tilpasses dagens standarder, og kombinasjonen av nytt og gammelt gir et helt unikt liv til bymiljøet. Vikaområdet er også et område i Oslo jeg ser på som tilfører noe nytt til Oslo.

66


I Skullerud Park får du mer Eget kontor God plass Ren luft Stort auditorium 25 flotte møterom Betjente resepsjoner Hjelp med post og varer Utlån av elbil Plass til bilen din Kort vei til t-bane og buss. Og du reiser mot trafikken Spillområde og sosiale soner Kantinemat fra Norgesmester i kokkekunst Østmarka med sine fantastiske turmuligheter rett utenfor kontordøra Gjør som 200 andre bedrifter og flytt virksomheten din til Skullerud Park Les mer på skullerudpark.no

Velkommen på en uforpliktende visning. Kontakt Andrea på andrea@aoe.no / 419 22 471

Et selskap i Opsahl Gruppen


70

76

80

86

Norwegian Propertys toppsjef er superpositiv til Fornebu

Lave leiepriser på Fornebu

Store tomtergir konkurransefortrinn

Flyplassbysatser på logistikk

MARKED KONTOR-OSLO VOKSER

69

sentrum. Heldigvis skjer det nå mye i flere av de rimeligere områdene utenfor sentrum. Utvikling av flere boliger og flere tilbud på bakkeplan gjør at Helsfyr-området blir litt mindre asfaltjungel. I Nydalen har boliger og Handelshøyskolen BI gjort underverker, mens Mustad Eiendom har store planer for sin Lilleakerbyen. Og på Fornebu har Norwegian Property sikret seg et nytt stort bygg, samtidig som det bygges mange boliger i området. Det er derfor grunn til å tro at flere av områdene utenfor sentrum vil bli mer attraktive for leietakerne i tiden fremover. Det er godt nytt for bedrifter, som kan tilby sine ansatte gode lokaler i områder hvor tilbudet utenfor inngangsdøren blir stadig bedre. Og det beste er at leieprisene fortsatt er svært lave, relativt sett til Oslo sentrum.

Dag-Jørgen Saltnes

FOTO: CHRIS AADLAND

D

e seneste årene har det vært en klar trend at kontorleietakerne ønsker å være i sentrum. Leieprisene har steget kraftig i Oslo sentrum, også i de sentrumsområdene som er blitt hengende etter prisutviklingen i CBD. – Vi er avhengig av en sentral beliggenhet for å kunne rekruttere, er budskapet fra flere av bedriftene som søker lokaler i sentrum. Samtidig har de stadig høyere leieprisene i sentrum bidratt til at virksomheter som med lavere lønnsomhet per ansatte har flyttet til nye bygg utenfor sentrum. Både Helsfyr, Økern, Hasle, Nydalen, Lysaker og Fornebu har vært slike områder. Flere av disse områdene har slitt med å tilby urbane kvaliteter, noe som har bidratt til at bedrifter med solid økonomi har prioritert


FOTO: SHUTTERSTOCK

– Jeg kan ikke forstå hvorfor det skal være lavere leiepriser på Fornebu enn på Helsfyr AV: DAG-JØRGEN SALTNES

Norwegian Propertys toppsjef er superpositiv til Fornebu etter å ha betalt 5,45 milliarder kroner for Snarøyveien 30.

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | MARKED

70


FOTO: NORWEGIAN PROPERTY

STOR UTBYGGING Det bygges boliger på Fornebu for tiden. I forkant ser vi Telenor-bygget, og ved siden av er Fornebu Works. De to byggene har 260.000 kvadratmeter inkludert parkering.

D

et er bare et par år siden forståsegpåerne i eiendomsbransjen snakket om hvilke utfordringer Norwegian Property hadde på Fornebu. Aker-selskapene skulle flytte ut fra Akers Hus i Snarøyveien 36, og det så ut som en monumental oppgave å få fylt opp bygget. Men nå har flere leietakere flyttet inn i eiendommen, og eiendomsselskapet har tatt på seg en ny stor oppgave etter å ha kjøpt Snarøyveien 30, bedre kjent som Telenorbygget, for 5,45 milliarder kroner. Kjøpet har bidratt til at Norwegian Property har bygd opp sitt tredje kjerneområde for sin eiendomsvirksomhet på Fornebu. – Vi har veldig stor tro på Fornebu, og jeg tror det vil skje mye i området i årene fremover, sier adm. direktør Bent Oustad i Norwegian Property til NæringsEiendom. MENER LEIEPRISENE SKAL OPP Ifølge Akershus Eiendom er 8,1 prosent av kontorarealet på Fornebu nå ledig (se egen sak). Næringsmegleren anslår at leieprisene er henholdsvis 300 og 550 kroner høyere per

71

kvadratmeter i Bryn-Helsfyr-området enn på Fornebu for lokaler med henholdsvis god standard høy standard. Bent Oustad og hans selskap er imidlertid trygge på at leieprisene skal opp på Fornebu. – Jeg kan ikke forstå hvorfor det skal være lavere leiepriser på Fornebu enn på Helsfyr. Vi ser jo hva som skjedde med Nydalen da de fikk t-bane dit, sier Oustad. FORNEBU WORKS Bent Oustad mener attraktiviteten til Fornebu vises ved at selskapet allerede har landet flere leieavtaler i Snarøyveien 36. – Vi har et stort bygg på Fornebu fra før som tidligere het Akers Hus. Men det var ikke så lett å leie ut Akers Hus, så vi valgte å omprofilere bygget til Fornebu Works. Aker har betalt husleie frem til november 2019, og vi har jobbet mye med å leie ut bygget, sier Oustad.


FOTO: NORWEGIAN PROPERTY

BLADDE OPP Norwegian Property betalte 5,45 milliarder kroner for Telenorbygget.

Han forteller at Norwegian Property nå har leid ut ca. 20.000 kvadratmeter av Fornebu Works allerede. Eiendommen har et samlet areal på 41.000 kvadratmeter kontor og 17.213 kvadratmeter parkering. – Selv om det har vært korona-tider, har vi opplevd en økning av interessenter til eiendommen. Fornebu har god infrastruktur, gode parkeringsmuligheter, samtidig som Fornebubanen nå er på gang, sier Oustad. Ericsson bestemte seg nylig for å leie 1530 kvadratmeter i eiendommen, og tidligere har både Broadnet og NOV Process & Flow Technologies flyttet til Fornebu Works. TELENORBYGGET I oktober slapp Norwegian Property og Telenor nyheten om at NPRO kjøpte Snarøyveien 30 for 5,45 milliarder kroner. – Vi er svært fornøyd med denne muligheten og ser frem til å inkludere dette ikoniske bygget med mange kvalitetsleietakere i fremtidsrettede industrier i vår portefølje. Med transaksjonen styrker vi vårt fokus på Fornebu, sa Oustad i en pressemelding og gjorde det klart at Fornebu nå blir et satsingsområde for Norwegian Property.

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | MARKED

– Vi har store ambisjoner for videre utvikling av eiendommen sammen med nye og eksisterende leietakere, fortsatte han. Telenors hovedkontor ble bygd i 2002 og har et samlet areal på 200.000 kvadratmeter inkludert parkering. Drøye 150.000 kvadratmeter er kontorareal. Telegiganten bruker nå ca. 40 prosent av kontorarealet. Samtidig har Telenor signert en leieavtale for ca. 25 prosent av bygget i 25 år og ytterligere 15 prosent av bygget i syv år. Dermed ser Telenor for seg å bruke langt mindre areal om fem til ti år. Bent Oustad er fornøyd med at Telenor vil fortsette å ha et langsiktig forhold til bygget. Blant de øvrige leietakerne der i dag, er Norwegian Fashion Center og Tieto Evry. –Tieto Evry har en One City – One Site-strategi og samlokaliserer hele Stor-Oslo til Snarøyveien 30, sier Oustad. En annen aktør som samles i Telenorbygget, er ABB. Selskapet flyttet hovedkontoret med nesten 300 ansatte fra Billingstad i slutten av januar i år.

72


73 FOTO: NORWEGIAN PROPERTY


FOTO: NORWEGIAN PROPERTY

Etter planen skal de resterende ansatte følge etter og samles i et eget bygg i Snarøyveien 30 i 2022. I første omgang leier ABB om lag 4.000 kvadratmeter, men når alle 900 ansatte er på plass vil leiearealet være på ca. 14.000 kvadratmeter. – Har dere fått tilbakemeldinger fra leietakere om hva de ønsker seg på Fornebu? – De ønsker at vi som utleier skal gjøre noe mer med området enn det er i dag. Noen er opptatt av hva området kan bidra med for å skape attraktivitet for sine ansatte. Nå blir det også flere boliger på Fornebu, og det vil skape mer liv. Kommunen jobber også med planer om å utvikle mer badeplass der. Jeg tror det vil skje mye på Fornebu i årene fremover, sier Oustad. TEKNOLOGI OG GRØNNE VIRKSOMHETER Opprinnelig var Fornebu tenkt som et stort IT-cluster da flyplassen ble lagt ned og IT

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | MARKED

Fornebu sikret seg den attraktive flyplasstomten. Men etter hvert ble det også flere oljerelaterte virksomheter på Fornebu, med Equinor og Aker Solutions i spissen. Bent Oustad ser for seg at det blir mange teknologivirksomheter i området, men også andre virksomheter. – Vi har fått inn Ericsson, som er veldig ekspansive, og Broadnet er også her. Store selskaper i techsektoren er allerede etablert, men det er også virksomheter innenfor grønn teknologi, sier NPRO-sjefen og viser til Aker, som har skilt ut Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture som egne selskaper. Equinor satser også friskt innenfor grønn energi. Han er klar for at Norwegian Property skal fylle opp byggene sine med både tradisjonelle virksomheter, grønn teknologi, it- og telekomselskaper. – Beliggenheten på Fornebu er fantastisk, avslutter Bent Oustad.

VIL GI MER URBANITET Flere boliger på Fornebu vil gi området flere urbane kvaliteter. Her fra noen av de første boligene som ble bygd.

74


Foto: nyebilder.no

Prosjekt: Hagaløkkveien 13 i Asker Leietakere: Bergans, KiiltoClean, Kontorhuset Byggherre: Holtefjell Eiendom AS Levert som avtalt: mai 2020

VI BYGGER GODE STEDER Å JOBBE. LEVERT SOM AVTALT. Å utvikle gode næringsbygg krever erfaring og solide kunnskaper. Helt siden 1938 har Seltor levert og løst komplekse og krevende byggeprosjekter. Vi har egne håndverkere som fokuserer spesielt på sikkerhet, gjennomføring og sluttresultat. Derfor er både byggherre og utvikler garantert en god prosess. Vi leverer på tid. Vi leverer på kompetanse. Vi leverer på kvalitet. seltor.no facebook.com/seltorgruppen linkedin.com/company/seltorgruppen


Lave leiepriser på Fornebu Leieprisene for kontorbygg på Fornebu er vesentlig lavere enn i nabolaget Lysaker. AV: DAG-JØRGEN SALTNES | FOTO: SHUTTERSTOCK

D

et var klar tale fra Norwegian Propertys adm. direktør Bent Oustad da NæringsEiendom spurte om hans syn på Fornebu etter at han nettopp hadde kjøpt Telenorbygget for 5,45 milliarder kroner (se egen sak). – Jeg kan ikke forstå hvorfor det skal være lavere leiepriser på Fornebu enn på Helsfyr, sa Oustad. Han kunne like gjerne ha brukt Lysaker som eksempel, da Lysaker regnes som Fornebus nærmeste nabolag. Lysaker har også flere av de samme type leietakerne som er etablert på Fornebu. For mens næringsmegleren Malling & Co anslår prime husleie på Fornebu til 1900 kroner per kvadratmeter, er prime husleie 2350 kroner per kvadratmeter på Lysaker (samme som i Bryn-Helsfyr-området). Malling & Co anslår samtidig at såkalt normalleie på Fornebu

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | MARKED

er 1500 kroner meteren på Fornebu, mot 1950 kroner per kvadratmeter på Lysaker (1900 kroner per kvadratmeter på Bryn-Helsfyr). De neste 12 månedene ser analytikerne i Malling & Co for seg at leieprisene skal falle med 5 prosent på Fornebu. I Perioden tredje kvartal 2020 til tredje kvartal 2023, anslår Malling & Co at leieprisene skal stige med 2 prosent. FLERE TROR PÅ FALL FREMOVER Også andre næringsmeglere er skeptiske til utviklingen i leieprisene på Fornebu det neste året. Ifølge Akershus Eiendom koster det 1400 kroner per kvadratmeter å leie lokaler med vanlig god standard på Fornebu og 1900 kroner per kvadratmeter å leie lokaler med høy standard. Næringsmegleren anslår samtidig at leieprisene vil falle med 5 prosent i 2021. Union Næringsmegling er noe mer optimis-

tisk til kontorområdet Fornebu. I sin seneste markedsrapport anslår Union-analytikerne at toppleien på Fornebu er 2000 kroner per kvadratmeter. Lokaler med høy standard leies ut for mellom 1400 og 1800 kroner per kvadratmeter, mens såkalt moderat standard går for 1300 kroner meteren. «Byutviklingen på Fornebu begynner å ta form ettersom både igangsettelsen av Fornebubanen har startet, samtidig som det ventes at mange nye boliger ferdigstilles de kommende årene. Det er imidlertid ingen tegn til at det kommer nye kontorbygg i området med det første, hvilket betyr at kontorledigheten trolig vil holde seg på et moderat nivå fremover», skriver Union om Fornebu. Ved utgangen av september i år anslo Union at 6,6 prosent av kotorarealet på Fornebu står ledig.

76


LEIEPRISANSLAG FORNEBU MEGLER

TOPPLEIE/PRIME HUSLEIE

NORMALLEIE

Malling & Co

1900

1500

Akershus Eiendom

1900

1400

Union

2000

1300

77

NORMALT HØY STANDARD

1400-1800


STOR INTERESSE FOR LAGER PÅ GARDERMOEN Thon Eiendom har signert to store leiekontrakter på Gardermoen og opplever stor interesse fra lagerbrukerne. AV: DAG-JØRGEN SALTNES | ILLUSTRASJON: THON EIENDOM

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | MARKED

78


BYGGER PÅ GARDERMOEN Starco er blant leietakerne som har tegnet store leiekontrakter på Gardermoen.

NYTT BYGG Thon Eiendom har tomt som de kan bebygge med et lagerbygg på 10.000 kvadratmeter.

D

et er på Bragemoen, like øst for Oslo Lufthavn Gardermoen, at Thon Eiendom har et større tomteområde for utvikling av lager- og logistikkeiendom. Området ligger utenfor den nye reguleringen, og er således ferdig regulert. Direktør for næringseiendom i Thon Eiendom, Annette Hofgaard, forteller til NæringsEiendom at det har vært stor interesse for nye logistikkbygg på Gardermoen og prosjektene til selskapet. Thon har blant annet signert en avtale med Felleskjøpet om bygging av et nytt bygg på 23.000 kvadratmeter. – Vi er veldig fornøyd med å ha landet en leieavtale med Thon Eiendom på et helt nytt bygg. Dette er en veldig god løsning for våre ansatte ved sentral- og hovedlageret og for vareflyten til hele Felleskjøpet, sa Halfdan Blytt, direktør for produksjon- og vareforsyning hos Felleskjøpet, da avtalen ble kjent. Felleskjøpet planlegger blant annet for økt fokus på netthandel og trenger derfor større areal. I dag leier Felleskjøpet et Thon-bygg på Gardermoen på 12.000 kvadratmeter. – Bygget som Felleskjøpet nå er i blir ledig fra 2022. Vi jobber allerede med utleie av det, sier Hofgaard. DEKKLEVERANDØR Thon har også fått inn dekkleverandøren Starco Norge for et nytt logistikkbygg som også er på 23.000 kvadratmeter. – Det siste halvåret har vi økt omsetningen med 15 prosent, siden nordmenn har oppholdt seg i Norge og kjørt mer bil. Vi håper å kunne

79

opprettholde salgsveksten og da er hyppige leveranser og et omfattende sortiment viktige konkurransefaktorer for våre kunder. Nybygget på Gardermoen gjør at vi får et sentrallager og større kapasitet. Dette blir det største logistikkbygget for dekk og felger i Norge, sa Pål Oord, daglig leder i Starco Norge AS, da leieavtalen ble kjent. STERKT MARKED Direktøren i Thon forteller om et logistikkmarked med veldig bra fart for tiden. – Vi ser en økning i netthandel som gir større behov for lager, og så er det også en trend hvor aktørene vil ha lagrene nærmere markedet, sier Hofgaard. Ifølge en analyse fra CBRE bidrar netthandel til økt behov for lagringsplass. Eiendomsrådgiverens estimater for Sverige viser at e-handel krever i snitt 2,4 ganger mer logistikkplass enn butikkbasert detaljhandel. Produktkategorier med høy returprosent trenger sannsynligvis enda mer logistikkplass i forhold til butikkbasert detaljhandel. Samtidig ligger netthandelens andel av detaljhandelen til å øke fra 9 til 11 prosent i Norge i 2020 sammenlignet med 2019. NYTT BYGG Thon Eiendoms tomteområde på Gardermoen er på over 200 mål. Etter å ha signert avtaler om to store nybygg, er det fortsatt plass til å bygge nytt på tomten. – Vi kan få til et nytt bygg på restarealene våre. Så fort vi har leietaker på plass, kan vi sette i gang, og da kan vi bygge 10.000 kvadratmeter, sier Hofgaard.


STORE TOMTER GIR KONKURRANSEFORTRINN Fabritius, Ferd Eiendom og Nordr sitter på 1 million kvadratmeter tomteareal ved Gardermoen. Det mener Asgeir Solheim gir utviklerne et konkurransefortrinn.

STORT OMRÅDE Utviklerne har et stort tomteområde sentralt på Gardermoen.

ILL: FABRITIUS

AV: DAG-JØRGEN SALTNES

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | MARKED

80


Kombinasjonen av at det blir færre tomter man kan bygge på rundt Oslo, og en vekst i netthandel, bidrar til at Solheim ser et stadig hetere logistikkmarked.

N

æringsEiendom har pratet med Fabritius-sjef Asgeir Solheim, prosjektdirektør Erik Stensli og forretningsutvikler og analytiker Martin Frivold om det store lager- og logistikkområdet selskapet er deleier i på Gardermoen, profilert som Oslo Logistikkpark Gardermoen. Det nærmer seg nå ferdig regulering. Fabritius er aktive i tre områder på Gardermoen. – Vi har to områder sammen med Nordr og Ferd Eiendom og så har vi ett område hvor vi har bygd et bygg for Volvo og Birger N. Haug sammen med Bjørn Dæhlie, sier prosjektdirektør Erik Stensli. Han forteller at de i 2018 inngikk partnerskap med Nordr (tidligere Veidekke Eiendom) og Ferd Eiendom om å utvikle eiendommene rundt det gamle grustaket til Veidekke ved E6 øst for hovedflyplassen. – Det er en veldig god byggegrunn der, hvor alt ligger til rette for å bygge store lagerog logistikkbygg. Grusen er tatt ut, så det er klart for bygging, sier Stensli. Etter hvert kjøpte de tre partnerne også et stort tomteområde ved siden av, slik at de nå sitter på et tomteareal på 1 million kvadratmeter på Gardermoen. Prosjektet, som har fått navnet Oslo Logistikkpark Gardermoen, har et utbygg-

81

ingspotensiale på 360.000 kvadratmeter lager- og logistikkbygg. Det er flere store leietakere som har etablert seg på Gardermoen i det siste, blant annet XXL, Felleskjøpet, Starco, Ahlsell, Volvo, Birger N. Haug og Coop. Stensli forventer at stadig flere vil etablere seg i området etter hvert som det blir regulert flere tomter. – Vi er i en reguleringsfase som nærmer seg slutten. Vi håper å gå i gang med byggingen til sommeren neste år, sier Stensli. HETT MARKED – Vi har de eneste tomtene hvor man kan bygge fra 5.000 til 50.000 kvadratmeter eller større. Første stopp i nordaksen, fra Oslo til Gardermoen, med det volumet blir på Gardermoen. Det er nesten ikke flere tomter som er regulert or den størrelsen ned mot Oslo. Vi kan tilby lange kontrakter og muligheter for ekspansjon, så vi ser ganske lyst på å komme i gang med utviklingen, sier Asgeir Solheim. Kombinasjonen av at det blir færre tomter man kan bygge på rundt Oslo, og blant annet vekst i netthandel, bidrar til at Solheim ser et stadig hetere logistikkmarked.


FOTO: SHUTTERSTOCK

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | MARKED

82


ILL: FABRITIUS

– Det er bra trøkk i markedet nå. To store aktører har nettopp signert kontrakter på Thons tomt i nabolaget. Vi ser at logistikkbrukerne blir større og større, sier Solheim. Han mener trenden med økt lagerbehov hos lagerbrukerne er noe som kommer Fabritius og deres partnere på Gardermoen til gode på grunn av muligheten til å bygge stort og tilby nødvendig fleksibilitet. NETTHANDEL Noe av det som driver logistikkmarkedet fremover nå, er utviklingen i netthandelen. Asgeir Solheim forteller om et netthandelsmarked som øker kraftig. – Det har vært en vanvittig volumvekst på kort tid. Utviklingen gjør at man må ha en bestemt type bygg som passer til aktørene. Det må legges til rette for automatisering, og da klarer ikke de gamle byggene å konkurrere. Normalt har man varehåndtering som blir gjort på én måte. Men innenfor netthandel er det en helt annen logistikk. Før var det bruk av paller, men med netthandel, så skal man levere én lue eller én hanske. I tillegg til automatiseringen, må man ha ekstra areal for plukking og lasting av varer. I tillegg tar returhåndteringen mye plass, sier Solheim.

83

BUFFERLAGRING Martin Frivold legger til at det nå blir mer bufferlagring. Både blant tradisjonelle importører, men også fra statens side. – Før hadde ikke lageroperatørene noe buffer, men det vil de ha nå. Det er også mer fokus på beredskapslagring, sier Frivold. – I dag leier staten betydelige arealer for midlertidig beredskapslagring , sier Solheim. Det er grunnen til at Fabritius nå jobber med et konsept for beredskapslager på Gardermoen. Selskapet mener det er noe som egner seg godt på Gardermoen, beliggende rett ved flyplassen og E6. Det gjør det enkelt og raskt for myndighetene å få distribuert varene til det norske samfunnet. FLEKSIBILITET Fabritius opplever stor interesse blant potensielle leietakere, – Vi har dialog med flere aktører, men vi vil ikke selge produktet vårt før vi har det ferdig regulert, som vi regner med skjer i vinter, sier Solheim.

SNART BYGGEKLART Reguleringen av tomtene til Oslo Logistikkpark Gardermoen er snart klar.


ILL: FABRITIUS

Samtidig jobber eiendomsselskapet med å kunne tilby leietakerne fleksible løsninger for leietakere som velger deres eiendommer. – Vi skal være kjent for å ha de fleksible løsningene. En netthandelsaktør som vokser med 20 til 40 prosent, kan ikke skrive under på en fastsatt avtale på 15 år. Når vi har så store arealer som vi har på Gardermoen, da har vi også mulighet til å tilby bufferarealer. Det gir større fleksibilitet for leietakerne, sier Frivold. Han viser til en større leieavtale som nettopp ble gjort i Moss. Vanligvis vil utviklerne av logistikkbygg ha omtrent hele bygget utleid før de går i gang med byggingen. Men i Moss vil Fabritius begynne byggingen selv om ikke hele bygget er utleid. – Da kommer vi i gang med byggingen, samtidig som vi gir leietakeren en mulighet for å øke arealet, sier Frivold.

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | MARKED

TOMTEPRISENE STIGER Asgeir Solheim ønsker ikke å gi noen detaljer på hva leietakere må ut med for å leie lokaler i Oslo Logistikkpark Gardermoen. – Generelt har verdiene på tomtene økt, så det er en interessant øvelse å sitte på gode tomter nå. Men det er ikke nødvendigvis leietakerne som får økte priser, ettersom avkastningskravet i markedet har blitt lavere, sier Solheim. Han legger til at det er mange spesialtilpasninger og skreddersøm av lokaler, noe som gir utslag i prisnivået. Det er derfor ikke alltid hensiktsmessig å sammenligne leieprisene til forskjellige bygg. – Samtidig så ser vi at Berger har ganske høye leiepriser på mindre arealer, sier Frivold som slår fast at leieprisene på Gardermoen er langt lavere enn på Berger og i Groruddalen.

KAN BYGGES STORT Det kan bygges logistikkbygg helt opp mot 50.000 kvadratmeter på tomten til Oslo Logistikkpark Gardermoen.

84


OLE DEVIKS VEI 35 330–2.147 KVM BTA KONTORLOKALER

Kontakt: Pål Magnus Nygård | Telefon: 402 10 900 | E-post: pmn@eiendomsspar.no | www.eiendomsspar.no


FLYPLASSBY SATSER PÅ LOGISTIKK Den nye flyplassbyen Oslo Airport City vil bygge et kjølelager for sjømat på 12.500 kvadratmeter og har flere logistikkbygg på gang i området.

AV: DAG-JØRGEN SALTNES

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | MARKED

86


ILLUSTRASJON: NORDIC OFFICE OF ARCHITECTURE OG HAPTIC ARCHITECTS

D

et var i 2017 at Oslo Airport City gikk ut med de offensive planene for en ny flyplassby på Gardermoen. – Vi vil bygge porten til Europa, sa adm. direktør Thor Thoeneie til Estate Nyheter, og fortalte om storprosjektet som vil ta 20 til 30 år å realisere. Oslo Airport City sitter på en tomt på 1.150 mål på Gardermoen hvor det skal utvikles nesten 1 million kvadratmeter næringsareal. Deler av tomten ligger i det såkalte Santralområdet, hvor reguleringen åpner for 350.000 næringsareal med fleksibel regulering. Der legges det opp til flere bygg for arbeidsplassintensive virksomheter. Nærmere rullebanen skal det bygges logistikk- og produksjonslokaler og det vil også kunne bygges næringsklynger innenfor logistikk.

STOR UTBYGGING Det skal bygges en by ved Gardermoen.

STORE AREALER Oslo Airport City ser for seg at de etter hvert kan bygge 600.000 kvadratmeter logistikkareal. – Nå arbeider vi med 10 til 12 interessenter med mulighetsstudier innenfor sjømat, helse, matproduksjon og verdilagring, som

87

også inneholder kontorarbeidsplasser, produksjon, forskning/utvikling, sier Thoeneie til Estate Nyheter. I første omgang jobbes det særlig med noen kjølelagerbygg for sjømatnæringen. Selskapet har allerede signert en intensjonsavtale for et kjølelager for sjømat på 12.500 kvadratmeter denne høsten. Det er ventet byggestart i andre kvartal 2021. Selskapet har også en dialog om intensjonsavtale/leieavtale med en mulig logistikkbruker for et bygg på 12.500 kvadratmeter inkludert kontor. I tillegg pågår det samtaler med en bruker for et kjølelager inkludert kontor på 21.000 kvadratmeter. Oslo Airport City er også i samtaler om intensjonsavtaler for til sammen 47.500 kvadratmeter. Det dreier seg om lager/ produksjon på 12.500 kvadratmeter, verdilager på 5000 kvadratmeter, kjølelager på 15.000 kvadratmeter og et logistikkbygg på 15.000 kvadratmeter.


ILLUSTRASJON: NORDIC OFFICE OF ARCHITECTURE OG HAPTIC ARCHITECTS

LOKOMOTIV Oslo Airport City ønsker noen store lokomotiv som leietakere.

HOTELL OG PORSCHE Noe av det første Oslo Airport City (OAC) fokuserte på, var å lande en avtale med en hotelloperatør. Det ble signert en leieavtale med Marawell for et nytt hotell på 21.000 kvadratmeter og en intensjonsavtale for hotell trinn 2 og OAC arena, som samlet er på ca. 20 000 kvadratmeter. Men på grunn av markedssituasjonen har OAC besluttet å utsette og det er usikkert om nåværende leietaker er med som operatør på gjennomføringen av prosjektene. «OAC har en klar ambisjon om å gjennomføre hotell trinn 1 og vurderer fortløpende hva som er optimalt tidspunkt ut fra sin langsiktige utviklingsstrategi», skriver selskapet i en investorpresentasjon.

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | MARKED

OAC har også landet en avtale om bygging av Porsche Center Gardermoen, som skal leie et nytt bygg på 3000 kvadratmeter. Det er meningen at bygget står ferdig i andre kvartal 2022. VIL HA NOEN LOKOMOTIV Oslo Airport City har spilt inn sine tomter for en rekke spennende aktører som kan bli lokomotiv i byutviklingen ved hovedflyplassen på Gardermoen. Blant annet tok Thoeneie til orde for å få Politihøyskolen til tomten. Han har også uttrykt ønske om å få inn virksomheter som kan skape et pulserende byliv til området. Lokalpolitikerne i Ullensaker ble lokket med et mulig Gardermoen Badeland

for lokalmiljøet, med riksanlegg for svømming, leilighetshotell, handel, varemesse og lignende type etableringer. Oslo Airport City har som visjon å utvikle Norges største, viktigste og mest sentralt beliggende næringspark, med langsiktighet og bærekraft som kommersielle konkurransefortrinn. Eiendomsprosjektet har sitt utspring fra gamle Bergmoen og Gardermoen Forum. I dag eies prosjektet av et Clarksons Platou-syndikat som blant annet har Vedal og Christen Sveaas’ Kistefos på eiersiden. Selskapet jobber nå med å hente inn 400 millioner kroner i frisk egenkapital, og det er skissert en mulig børsnotering på Merkurbørsen.

88


GOD FORVALTNING SKAPER VERDIER

WWW.SKAGEN-EIENDOMSFORVALTNING.NO

Forvaltning | RÃ¥dgivning | Utvikling


STOR INVESTERINGSVILJE, SELEKTIVE INVESTORER AV: THOMAS RAMCILOVIC, DIREKTØR ANALYSE DNB NÆRINGSMEGLING

Da koronapandemien og restriksjonene som fulgte traff oss i vår forventet mange et svakt transaksjonsår i markedet for næringseiendom. Blant annet skjelte enkelte til finanskriseåret 2009, da markedet stoppet opp fullstendig. En brems fikk vi også i 2. kvartal, men den ble kortvarig og i skrivende stund (november) forventer vi at totalvolumet i 2020 vil nærme seg de siste års nivåer. DNB Næringsmegling gjennomfører årlige investorundersøkelser i Bergen, Trondheim og Stavanger, samt halvårlige i Oslo. Vi har til sammen snakket med 75 aktører i høst, som representerer en stor andel av de respektive geografiske markedene for næringseiendom. Investorene forventer å fortsatt kjøpe seg opp, men preferanser og markedssyn har endret seg.

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | MARKED

90


FORVENTER DERE Å VÆRE NETTOKJØPER, -SELGER ELLER BALANSERTE DE NESTE 12 MND.?

UENDRET KJØPSVILJE BLANT TUNGVEKTERNE Koronabremsen har ikke gjort det enklere å få avkastning på pengene i en økonomi hvor nullrenter er vanlig. Det bidrar til at eiendom har styrket seg som aktivaklasse sammenlignet med flere andre segmenter, ikke minst fordi man får en viss inflasjonsbeskyttelse i en situasjon hvor mye penger kommer inn i markedet gjennom lettelser og pengetrykking. DNB Næringsmegling prater med 25 av de største norske eiendomsaktørene halvårlig, disse står for anslagsvis 25 % av næringseiendomsmarkedet i Norge. Undersøkelsen gir dermed et solid bilde av sentimentet i markedet og viste i høst at kjøpsforventningene var helt uendret blant de største aktørene kontra tiden før korona. Rundt 70 % forventer å være nettokjøpere det neste året, mens nær alle de resterende tror de blir ganske balanserte i samme periode. Det er altså et etterspørselsoverskudd i markedet, slik det har vært de siste årene. Det er synliggjort i flere transaksjoner den siste tiden. Kontor-

91

eiendommen Tjuvholmen Allé 1-5 ble solgt av Christian Ringnes’ Eiendomsspar, og kuppet før det kom til budrunde til en pris på ca. 2 milliarder kroner. Vi kjenner også til flere andre bud og budaksepter på rekordlave yielder i kontorsegmentet den senere tiden. Lavere avkastningskrav kompenseres av rentefallet i løpet av året. Vår investorundersøkelse blant Oslodeltagerne viste at logistikk var segmentet hvor investorene forventet best verdiutvikling det neste året. Coops lager på Gardemoen ble også solgt før budrunde, prisen var på over 3 mrd. De Oslobaserte investorene i vår undersøkelse er tunge innen kontor og eier godt over halvparten av kontorlokalene i Oslo, Asker og Bærum. Mens de i flere år har forventet at det er økte kontorleier som skal drive verdiutviklingen, er det nå yieldkompresjon som skal bidra mest. 60 % svarte i september at prime yield skal falle, ingen trodde på økning.


KILDE: DNB NÆRINGSMEGLING

FORVENTER DERE Å VÆRE NETTOKJØPER, -SELGER ELLER BALANSERTE DE NESTE 12 MND.?

0.8

0.6

0.4

0.2

0 Bergen

Trondheim

Nettokjøper

Stavanger

Balansert

Oslo

Nettoselger

HVORDAN UTVIKLER KONTORLEIENE SEG DE NESTE 12 MND.?

0.8

0.6

0.4

0.2

0

Opp

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | MARKED

Uendret

Ned

92


Fallende yielder har vi også sett eksempler på i løpet av høsten, og DNB Næringsmegling har justert prime yield til 3,25 %. I høst trodde derimot 90 % at kontorleiene i Oslo ville falle eller flate ut det nærmeste året. Det er i sterk kontrast til før, i samtlige undersøkelser vi har gjort tidligere har en klar majoritet av gårdeierne forventet økte leiepriser. Tall fra Arealstatistikk tyder på at kontorleiene i Oslo har falt ca. 5 % det siste halve året. DNB Næringsmeglings prognose tilsier et relativt kortvarig og moderat leieprisfall, med innhenting gjennom 2021 og 2022. Figur 1: Ingen Koronabrems å snakke om når det gjelder etterspørselssiden. De største aktørene ønsker og forventer i hovedsak å kjøpe seg opp. Mange utviklere i Stavangeregioner gir alltid en lavere andel enn i de øvrige byene. KJØPSVILJE, MEN FÅ KJØP I BERGEN Bergensinvestorene ønsker også å kjøpe mer næringseiendom, men aktiviteten har vært lavere i 2020 enn hva vi har observert de to siste årene. Det skyldes få objekter i markedet og eiere som er lunkne til å selge. Investorene viser til at det er få gode reinvesteringsalternativer. Bergenserne uttrykker også et ønske om å ta ned risikoen noe. Sentral beliggenhet og lange avtaler med gode leietakere står høyt på ønskelisten i Bergen, som i de andre norske storbyene. Flere nevner at man er varsomme med leietakere innen oljeservice. I likhet med i Oslo ventet rekordmange (41 %) fallende prime yield. Sterk etterspørsel etter lavrisikoobjekter og fallende renter var begrunnelsen. Koronabrems har foreløpig ikke endret kontorledigheten i Bergen i særlig grad. Vår siste måling viste en ledighet på ca. 7,5 %, en marginal økning det siste halvåret. I sentrum er ledigheten på relativt lave 6 %. Leiene har heller ikke endret seg betydelig ifølge Arealstatistikks tall. Målt snittleie er på 1.910 kroner per kvadratmeter per år i 2020 (2019: 1.950 kr/kvm). De 15 % dyreste leiene i inneværende år var på kroner 2.630 per kvadratmeter per år (2.760 kr/kvm) i snitt. Tallene for de mest kostbare leiene er basert på 8 kontrakter, for få til å konkludere

93

med annet enn en rimelig flat utvikling. Over halvparten av aktørene som svarte i vår undersøkelse i september og oktober forventet også en flat leieprisutvikling fremover. Det innebærer at investorene tror leiemarkedet i byen vil klare seg bra. Svarene står likevel i sterk kontrast til fjoråret hvor samtlige forventet leieprisvekst. Bergen sentrum forventes å klare seg best. DNB Næringsmegling forventer en ganske flat utvikling i kontorledigheten i Bergen fremover. Sysselsettingsveksten forventes å falle fremover, men tilbudssiden blir også begrenset ved at det bygges relativt lite nytt. TRØNDERNE FORVENTER SKARPERE PRISER Trondheimsinvestorene har også ambisjoner om å kjøpe seg opp i eiendom det neste året, men 9 av 10 svarte at de synes tilgangen på potensielle kjøpsobjekter er dårlig. I likhet med i de andre byene er solide kontantstrømmer og sentral beliggenhet øverst på ønskelisten til mange aktører. Dermed er det kanskje ikke så rart at nær 70 % forventer at prime yield skal falle det neste året. Det var den høyeste andelen i noen av de fire største byene. DNB Næringsmegling estimerer prime yield i Trondheim til 4,25 %. Vår siste ledighetstelling viste at kontorledigheten i Trondheimsregionen nå er på ca. 8,5 %. I sentrum er derimot ledigheten på relativt lave 6 %. Snittleie er ifølge Arealstatistikk på 1.830 kroner per kvadratmeter per år, mens de 15 % dyreste kontorleiene er på kroner 2.470 i snitt. I begge tilfeller noe økning fra i fjor. Det vil si at sentrumsleiene i Trondheim fremdeles er godt under nivåene i både Oslo, Bergen og Stavanger. Koronabrems har ført til investorene på landsbasis er mer pessimistiske med tanke på leieprisutviklingen. Trønderne har nå flest optimister, 35 % tror leieprisene skal opp det neste året. Nesten alle tror den største oppgangen kommer i Midtbyen. Vi tror også differansen kan bli større mellom de beste og nest beste beliggenhetene i Trondheim. Sentrum utgjør riktignok en større andel av kontormarkedet i Trondheim enn i den andre byene, mindre

knapphet bidrar til mindre prisforskjeller. Figur 2: Et betydelig utvalg av de største eiendomsinvestorene i de fire største byene i Norge ble spurt om hva de tror om kontorleiene i sitt lokale marked det neste året. For et år siden ventet de fleste oppgang, nå tror majoriteten at utviklingen blir flat. FÆRRE FORVENTER Å KJØPE I STAVANGER Investorene i Stavangerregionen har lavest forventninger til kjøp det kommende året. Mens majoriteten i Oslo, Bergen og Trondheim forventet å kjøpe seg opp det kommende året gjaldt det snaue 30 % i Stavanger. Det skyldes riktignok for en stor del en annen type eiendomsaktører i Stavanger i forhold til de andre byene, snarere enn markedssynet i seg selv. I Stavangerområdet er en stor andel av aktørene utviklere som selger eiendommer når de er ferdig utviklet. Eiendomsinvestorene i Rogaland ønsker å finne nye kjøp, men også her oppleves tilgangen på eiendommer utfordrende. En del aktører fortalte riktignok at de hadde opplevd å bli tilbudt flere objekter i senere tid, men de syntes det var langt mellom de rette eiendommene til rett pris. Value add og utviklingseiendommer stod, som vanlig i regionen, øverst på ønskelisten. Dernest ønsket investorene seg kontor, men kun de rette objektene. På spørsmål om hvilket segment som vil få best utvikling det kommende året kom kontor best ut. Og verst. Kontoreiendommer i sentrum, eventuelt på de beste beliggenhetene i randsonen, med lange leieavtaler med solide motparter vil få en positiv utvikling ifølge investorene. Samtidig ble kontoreiendommer på Forus med ledighet og beliggenhet et stykke unna kollektivtransport spådd å få den svakeste utviklingen. Eiendommene med de mest usikre kontantstrømmene anses vanskelige å i det hele tatt selge, blant annet fordi de vil være vanskelige å få finansiert.


Thomas Ramcilovic, Direktør Analyse DNB Næringsmegling

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | MARKED

94


Logistikkbrukerne har lenge meldt om at lagerbehovet øker fordi netthandelen vokser årlig. Denne trenden er fremskyndet som en følge av koronarestriksjoner, netthandelen har økt med 32 % i Norge i første halvår.

Når det gjelder leiemarkedet i Stavanger har forskjellene blitt store mellom sentrumskontorene og randsonen de siste årene. Mens toppleiene i sentrum har ligget godt over 3.000 kroner per kvadratmeter, har man kunnet leie kontor i Forus til under tusenlappen per kvadratmeter. Riktignok er det betydelig forskjell på de beste beliggenhetene og de som er mer perifere innad i det store kontorområdet Forus. Ca. 70 % av Stavangerinvestorene tror nå kontorleiene skal flate ut, kun snaue 10 % tror på vekst. Men mens mange tror sentrum nå topper ut etter vekst de siste par årene, forventer en del at man er på bunnen på Forus. I sentrum blir det mer tilgjengelig kontor fremover etter en periode med lav ledighet. På Forus har flest tro på flat prisutvikling eller noe vekst fra dagens lave nivåer. Det ble nevnt at det er mindre ledighet i de beste kontoreiendommene på Forus. LOGISTIKK ER EN KORONAVINNER Koronatiltakene har vært en enorm utfordring for hotellbransjen og også for deler av handelsstanden. Ikke overraskende gjenspeiles det i våre investorundersøkelser, i alle de fire største norske byene svarte respondentene at de ventet dårligst verdiutvikling for hotelleiendommer og handelseiendom med utsatte leietakere. Men kriser gir gjerne vinnere

95

også, innen næringseiendom har logistikksegmentet klart seg meget bra. Analytiker Magnus Havikbotn Jacobsen har for tredje år på rad gjennomført en undersøkelse blant 25 av de største logistikkbrukerne i Osloområdet. De melder om økt logistikkbehov som en følge av netthandelsvekst de siste månedene. Logistikkbrukerne har lenge meldt om at lagerbehovet øker fordi netthandelen vokser årlig. Denne trenden er fremskyndet som en følge av koronarestriksjoner, netthandelen har økt med 32 % i Norge i første halvår, ifølge Virke. Lager og Logistikkbrukerne vi har snakket med forventer alene å trenge 200 000 kvm ekstra de neste fem årene, noe som tilsvarer en vekst på 16 prosent, og det er nettopp utviklingen med økt handel på nett som oppgis som hovedårsak. Nær samtlige av deltagerne i undersøkelsen har økt andelen lagerbehov knyttet til netthandel siden fjorårets undersøkelse. 8 av 10 brukere rapporterer om omsetningsvekst så langt i 2020. Dette viser at deltagerne i undersøkelsen er blant selskapene som har opplevd bedre økonomiske tider under pandemien, en stor andel venter at permanent endrede handelsmønster gjør at den økte omsetningen blir varig. De fleste logistikkbrukerne ønsker nybygg ved neste flytting. Prisforskjellen mellom nye og

eksisterende bygg er så liten at nytt foretrekkes. Ikke minst fordi nybyggene gir mulighet for skreddersøm, blant annet når virksomhetene automatiseres stadig mer. 2020 har likevel gitt et godt marked for eksisterende bygg. Mange har fått et akutt behov for plass, dermed har bygg med kort tid til overtagelse blitt attraktive. Det aller viktigste kravet for aktørene er riktignok rett beliggenhet, det vil si nærhet til europaveien og til Oslo. Ekstra kjøring er kostbart, rett beliggenhet trumfer dermed alt annet. Videre er mange avhengig av en tomt med ekspansjonsmuligheter, slik at de har rom for vekst på eksisterende beliggenhet. Høstens investorundersøkelse viste at de største nasjonale eiendomsaktørene var mest positive til logistikksegmentet når det gjaldt verdiutvikling. Dette synet har materialisert seg i transaksjoner i år, hvor vi har registrert mange logistikktransaksjoner på skarpe yielder. Bildet er aller klarest i Oslo og Akershus hvor det alene er omsatt logistikkeiendom for nær 10 mrd. per november. Fem av transaksjonene har gått til en yield under 5 %, mens det skarpeste nivået i år også var under 4 %. DNB Næringsmegling har nedjustert vårt anslag for prime yield i logistikksegmentet i alle de fire største byene i Norge.


Nybygg Eiendomsspar har listet opp de største ­ prosjektene som forventes ferdigstillelse i 2020, 2021 og 2022. KILDE: EIENDOMSSPAR

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | NYBYGG

96


KILDE: EIENDOMSSPAR

I KKE I GA N GSATTE PR OSJ EKTER SOM FORVEN TES FER DI GSTI LT I 2021:

I G A N G SAT T E P ROS JE KTER S O M ­F O RV E N T E S F ­ ERD IGSTILT I 2 02 0 :

Adresse

Utbygger

36.000

Stenersgaten 1

Entra ASA

Møller Gruppen Eiendom

27.000

Henrik Ibsens gate 48

Fredensborg

9.000

Kongens gate 21

Vedal Investors

18.300

Kristian Augusts gate 23

Høegh Eiendom

8.800

Lørenveien 73

Skanska

18.300

Christian Kroghs gate 35

Obos Eiendom

6.200

Karvesvingen 5

Høegh Eiendom

16.000

Urtegaten 9 “Drivhuset”

Eiendomsspar

5.000

Langbølgen 3-15

Obos Eiendom

6.500

St. Olavs gate 23

Obos Eiendom

4.800

Akersgaten 2

Legeforeningen

4.500

Øvrige prosjekter

Kjølberggaten 21

Realdrift

3.500

Totalt

Kristian Augusts gate 13

Entra ASA

3.300

Vestbanetomten, felt D

Statsbygg

3.000

Vollsveien 13H

Mustad Eiendom

3.000

Øvre Voll gate 15

Eiffel Eiendom

3.000

Dronning Mauds gate 1-3

Pecunia

2.700

Bankveien 4

Tandberg Eiendom

2.000

Cecilie Thoresens vei 19

Obos Eiendom

2.000

Adresse

Utbygger

Vollsveien 13H

Mustad Eiendom

1.000

Stortorvet 7

Schage Eiendom

18.000

St. Olavs plass 5

Entra ASA

16.500

Gullhaug Torg 5

Avantor

13.000

Gullhaug Torg 2A

Avantor

4.000

Schweigaards gate 39

Initility/Tellus Eiendom

2.500

Øvrige prosjekter

Initility/Tellus Eiendom

7.000

Adresse

Utbygger

Areal m2

Fyrstikkalléen 1

Oslo Areal

Harbitzalleen 3-7

Totalt

150.100

I G A N G SAT T E P ROS JE KTER S O M ­F O RV E N T E S F ­ ERD IGSTILT I 2 02 1:

Adresse

Utbygger

Areal m2

Lørenfaret

Oslo Pensjonsfor

48.000

Ruseløkkveien 26

Storebrand/Aspelin R.

40.000

Freserveien 1

Obos Eiendom

29.000

Universitetsgaten 2

Entra ASA

20.000

Innspurten 11-13

Union Real E.

20.000

Universitetsgaten 7-9

Entra

19.300

Øvrige prosjekter

48.700

Totalt

225.000

97

Areal m2 10.000

11.200 55.000

I GA N GSATTE PR OSJ EKTER SOM FORVEN TES FER DI GSTI LT I 2022: Ingen prosjekter er per dags dato igangsatt for ferdigstillelse i 2022.

I KKE I GA N GSATTE PR OSJ EKTER SOM FORVEN TES FER DI GSTI LT I 2022:

Totalt

Areal m2

61.000

TOTA LT 2021

TOTA LT 2 02 2

257.500

61.000


BETYDELIG PROSJEKTPOTENSIALE FRA 2022 OG UTOVER

Adresse

Utbygger

Persvn/Ulvenvn “Construction City”

Ulven

Rådm. Halmrasts vei 7, 9&18

Andenæs E.

Areal m2 85.000 33.500

Schweigaards gate 15

Entra ASA

22.800

Strømsveien 106

Entra ASA

16.000

Øvrige prosjekter

38.500

Totalt

195.800

MU LI GE PR OSJ EKTER ETTER 2022: Adresse

Utbygger

Areal m2

Økernveien 144-147

“Økern sentrum”

100.000

Regjeringskvartalet

Statsbygg

90.000

Østre Aker vei 90

Stor-Oslo/ Fearnley

46.000

Østensjøveien 40 & Brynsengvn 1

Pecunia

35.000

Bøkkerveien 1-3 “Frontier”

Høegh Eiendom

34.000

Østre Aker vei 90

Stor-Oslo/ Fearnley

32.000

Urtegaten 9

Eiendomsspar

24.200

Sonja Henies plass 2

Oslo Spectrum Arena

23.000

Øvrige prosjekter

144.950

Totalt

529.150

TI LDELS U SI KR E PR OSJ EKTER ETTER 2022:

TOTA LT P ROS JEKTER E TTER 2 02 1:

3.199.070 0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | NYBYGG

Adresse

Areal m2

Lilleakerveien/Vollsveien

205.000

Ulven senterområde

104.000

Filipstad “Hans Jæger Kvartal”

100.000

Ulvenveien 84 “Økern S”

100.000

Fornebu “Technoport”

80.000

Strømsveien 221-223

60.000

Brynsveien 1-5

60.000

Øvrige prosjekter 1.765.120

1.765.120

Totalt

2.474.120

98

KILDE: EIENDOMSSPAR

SA N N SYN LI GE PR OSJ EKTER FER DI GSTI LT ETTER 202 2 :


Se vårt eiendomsmagasin Real-nytt i denne utgaven av NæringsEiendom.

020 Nr.06.2

l a e R nytt

alg og er for s Romerike m m o d Eien ie på for utle lokaler Nord. lo og i Os

rum im sent Jesshe ik Buraas Er Foto:

REAL Næringsmegling AS | Hvamstubben 17 | 2013 Skjetten Tlf: 67 91 76 50 | E-post: firmapost@real.no | Real.no


Leieprisoversikt Oppdaterte leiepriser for næringseiendom i Stor-Oslo.

KILDE: UNION

KILDE: UNION

LEIEPRISTABELL Leiepriser (NOK/m2/år)

Toppleie

Høy standard

Moderat standard

Ledighet

Ledighet 6mnd

CBD

5 500

4 800 - 4 000

3 400

6,1 %

0,4 %

Bjørvika

4 300

3 600 - 3 100

3 000

2,0 %

0,6 %

Øvrige sentrum

4 100

3 500 - 2 800

2 200

5,0 %

1,7 %

Indre vest

3 800

3 200 - 2 700

2 000

3,6 %

0,1 %

Indre nord

2 300

1 900 - 1 700

1 400

7,0 %

0,2 %

Indre øst

3 200

2 100 - 1 700

1 400

8,6 %

5,4 %

Skøyen

3 500

3 300 - 2 700

1 900

5,7 %

-2,5 %

Lysaker

2 500

2 300 - 1 800

1 500

8,0 %

0,6 %

Fornebu

2 000

1 800 - 1 400

1 300

6,6 %

-0,6 %

Nydalen

2 500

2 200 - 1 850

1 400

5,3 %

1,1 %

Bryn / Helsfyr

2 300

1 900 - 1 600

1 300

12,3 %

4,9 %

Økern, Hasle, Løren, Ulven

2 250

1 800 - 1 600

1 200

26,0 %

1,4 %

Ytre vest

1 850

1 600 - 1 400

1 350

1,4 %

-0,5 %

Ytre nord og øst

1 700

1 600 - 1 350

1 150

5,1 %

0,0 %

Ytre syd

1 800

1 600 - 1 350

1 150

4,3 %

-0,2 %

Asker & Bærum

2 300

1 800 - 1 500

1 200

5,1 %

0,0 %

% 14

2800

12

2400

10

2000

8

1600

6

1200

4

800

2

400

0 2000

2002

2004

2006

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | LEI EPRI SER

2008

2010

2012

2014

2016

0

2018 2020E 2022E

100

Nominell leiepris (Høyre) Kontorledighet (Venstre)


FOTO: PEXELS


FOTO: UNSPLASH

IKKE GÅ I «LEIETAKERTILPASNINGSFELLA» Den skattemessige behandlingen av leietakertilpasninger kan få konsekvenser. Det er av stor betydning å foreta avklaringer knyttet til endringsarbeidene både ved inngåelse av leiekontrakten, underveis og ved endt utleieforhold. AV: TOBIAS MOSSUM SVINTERUD OG BERNHARD GETZ

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | J USS

102


103


ENDRING AV LEIEOBJEKTET Alle leietakere er forskjellige. Det er derfor svært praktisk at leietakere har egne preferanser som i løpet av leieforholdet foranlediger mer eller mindre omfattende tilpasninger av leieobjektet. Slike ønsker fremsettes stort sett før leieforholdets start, men også i løpet av leieforholdet da leietakers behov kan endre seg med tiden. Endringsarbeidene kan gjennomføres som enkeltstående byggetiltak eller i forbindelse med utleiers rehabilitering eller oppføring av leieobjektet. EIER AV ENDRINGSARBEIDENE Selv om endringsarbeidene gjøres på utleiers eiendom, er det ofte slik at leietaker selv som må finansiere endringsarbeidene. Dette reiser spørsmålet om hvem som blir eier av de utførte arbeidene. Anses utleier som eier av tiltakene, kan det ha skattemessige implikasjoner. Det skattemessige utgangspunktet er klart. Ettersom utleier eier eiendommen (driftsmiddelet), er det også utleier som forblir eier av driftsmiddelet selv om det foretas påkostninger som betales av leietaker. Likevel er dette vanlig å regulere i leiekontrakten, hvor det f.eks. følger av meglerstandarden for leie av næringslokaler/bygg at ”med mindre annet skriftlig avtales, skal alle Leietakers endringsarbeider tilbakestilles ved fraflytting”. Er leiekontrakten taus, er utgangspunktet at endringsarbeidet tilfaller eieren av driftsmiddelet (altså utleier), men dette kan være et avtaletolkningsspørsmål. Som ellers i skatteretten er det den privatrettslige avtalen som er styrende for beskatningen, og dersom utleier mottar et oppgradert bygg ved avtaleforholdets utløp kan dette fort ha skattemessige implikasjoner for utleier. SKATTEMESSIGE IMPLIKASJONER Kostnader knyttet til endringsarbeider må skattemessig behandles på en av to måter. Det første alternativet er der kostnader fradragsføres direkte som vedlikehold med den begrunnelse at arbeidene bringer formuesobjektet tilbake i den stand det hadde som nytt. Vedlikehold av en eiendel medfører ingen verdiøkning av driftsmiddelet og må ikke inntektsføres. Det andre alternativet er at kostnadene aktiveres på driftsmiddelet det investeres i. En skattemessig påkostning som tilfaller utleier, kan utløse skatteplikt for utleier dersom investeringen er fordelaktig for utleier. Hvorvidt endringsarbeidet utgjør en fordel for utleier må vurderes konkret, men om leieobjektets markedsverdi økes har endringsarbeidene presumptivt utgjort en fordel for utleier, som da vil være skattepliktig.

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | J USS

Utleiers fordel verdsettes for skattemessige formål til sin omsetningsverdi og ikke kostpris. For næringseiendom vil omsetningsverdien typisk reflekteres i at nettoleien (kontantstrømmen) eller avkastningskravet (yielden) påvirkes. Resultatet er ofte at endringsarbeidene utgjør en begrenset fordel for utleier, og er langt lavere enn leietakers kostpris for endringene. Likevel er det viktig å foreta en god vurdering knyttet til verdsettelsen av en fordel. HA ET AKTIVT FORHOLD TIL BEHANDLINGEN AV ENDRINGSARBEIDER Ved inngåelse av leiekontrakten er det viktig å ta stilling til hvordan leietakers endringsarbeider skal håndteres mellom utleier og leietaker, samt at utleier er bevisst problemstillingene ovenfor når leietaker ber om tillatelse til å foreta endringsarbeider. Leietakers endringsarbeider er ikke skattepliktige dersom leietaker har en plikt til å sette eiendelen tilbake til sin opprinnelige stand ved leieforholdets opphør. Dersom det er avtalt at endringsarbeidet tilfaller utleier skal inntekten inntektsføres når endringsarbeidet er utført, evt. fordeles over leieperioden. En vanlig regulering ved gårdeierbidrag mv. er å avtale at utleier blir eier av de tilpasningene som kan føres tilbake til deres finansiering og at leietaker blir eier av tilpasningene de finansierer. Dette vil kunne medføre at man unngår en skattebelastning, men det er da viktig at man har et godt system for å kontrollere ordningen, herunder hvilken finansiering som skal allokeres til hvilket tiltak, verdsettelse av dette mv. Vi har sett at ordningen gjerne fungerer best i saker hvor eksempelvis utleier skal dekke 100 % av kostnadene for arbeid utført av leietaker basert på et avtalt estimat og leietaker kun er ansvarlig for overskytende beløp. Det er viktig å ha et aktivt forhold til leietakers endringsarbeider. Ved å trå feil risikerer utleier tilleggsskatt som beregnes på basis av den tenkte skattepliktige fordelen, og det vil da typisk være skattemyndighetene som foretar den første vurderingen av hvilken verdi endringsarbeidet har tilført leieobjektet. Det er ikke gitt at skattemyndighetene deler utleiers oppfatning om endringsarbeidenes verdi. Leietaker bør også være bevisst på meglerstandardens regulering som nevnt ovenfor og bør i forbindelse med evt. endringsarbeider be utleier ta stilling til om arbeidene skal tilbakestilles eller ikke ved fraflytting slik at man tar høyde for kostnader og arbeider som må utføres knyttet til tilbakestilling.

104


PROFIL Tobias Mossum Svinterud, advokatfullmektig i Wiersholm. Han arbeider hovedsakelig med skatterett og M&A.

PROFIL Bernhard Getz, er fast advokat i Wiersholm. Han jobber hovedsakelig med skatterettslige problemstillinger i tilknytning til transaksjoner og restruktureringer.

105


Slik finner du nye lokaler Hva er viktig å vurdere når bedriften skal velge nye ­lokaler? Noen tenker bare at nytt tak over hodet er viktigst, mens andre ser flyttingen som en endringsprosess med store ­muligheter. Hva gjør du? AV: TORE ÅRDAL

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | FLYTTEPROSESSEN

106


Den alvorligste feilen som gjøres er at prosessen starter for sent. INA GRIEG EIDE, Multiconsult

Det nærmer seg utløp av leiekontrakten, derfor ­ ­ begynner administrerende direktør å sjekke ­ alternative lokaler på nettet. Han printer ut tre annonser og ber sekretæren ­ gjøre avtaler med næringsmeglere slik at ­ han kan få komme på visning. I løpet av en ­hektisk ettermiddag flyr direktøren på ­visning sammen med ­sekretæren. De er skjønt enige om at det siste lokalet var best, og noen uker senere er ­kontrakten signert. POSITIVE ENDRINGER? – Definitivt ikke. Det er riktignok mange som ser på det å bytte lokaler som en ren flytte­prosess. Men det fornuftige er å tenke på fl ­yttingen som en mulighet for positive endringer som kan øke bedriftens konkurransekraft, svarer sivilingeniør M ­argrethe Foss i Multiconsult. Hun forteller at det er forholdsvis vanlig å knytte fl ­ yttingen opp mot ­organisatoriske endringer, for ­eksempel ved at ­organisasjonen skal ­slankes ­eller ­utvides. Noen fokuserer også på at fl ­ yttingen til nye ­lokaler skal bidra til en ny bedriftskultur, ­eksempelvis at det skal ­satses mer på teamwork. Dette kan blant ­annet oppnås ved å gå fra cellekontorer til åpent ­landskap. INVOLVER DE ANSATTE – Uansett hva siktemålet er med flyttingen, vil vi råde bedriftsledelsen til å involvere

107

de ­ ansatte. Sett sammen en b ­rukergruppe med personer som er knyttet til kjerne­ virksomheten. Få med både typiske JA-­ mennesker og folk som er mer s­ keptiske av natur for å få spennvidde i s­ ynspunktene, sier Foss. Hvis ikke de ansatte involveres i valg av nye lokaler har hun ­erfaring med at misnøyen vil spre seg raskt. – Det er avgjørende å få frem hva som er viktig for de ansatte ved valg av nye lokaler. Men samtidig må man være oppmerksom på at mange ønsker fra ansatt er kostnads­krevende. Derfor er det viktig å skille mellom «nice to have» og «need to have», påpeker hun. TENK PÅ SIGNALEFFEKTEN Første trinn er å finne ut hvor bedriften skal ­ flytte, og da er det selvsagt en fordel å finne et sted hvor de ansatte vil ­ trives. Hvordan er lokalene plassert i forhold til offentlig k ­ommunikasjon? Finnes det parkerings­ muligheter? ­ Hvordan er service­ tilbudet i nærområdet? – Det er også bra hvis lokalene gir n ­ ærhet til ­kundene. I tillegg bør ledelsen tenke over ­hvilken signal­effekt det gir at bedriften fl ­ ytter til et bestemt område, sier ­ sivilingeniør Ina Grieg Eide, som jobber sammen med ­Margrethe Foss i ­Multiconsult. – For noen gir det helt feil signaler å flytte til Aker Brygge. For disse kan det kanskje være

hensiktsmessig å flytte til et mer nøkternt ­område, sier hun. HA GOD TID Grieg Eide anbefaler å planlegge flyttingen i god tid før ­leiekontrakten utløper. Selv om «alt går», mener hun det gir større fleksi­ bilitet å være tidlig ute. – Hvis man er sent ute, blir det for e ­ ksempel ikke tid til ombygginger. Dessuten er det en kjensgjerning at ­påvirkningsmulighetene er størst i begynnelsen. Hvis noe skal endres på i ettertid, blir det som regel veldig dyrt, ­påpeker hun. Den største utfordringen er kanskje å f­ inne frem til ­korrekt produkt til riktig pris. Noen velger å bruke et eksternt ­ konsulentfirma for å få profesjonell bistand til å velge nye ­lokaler, mens andre føler de har k ­ ompetansen ­inhouse. Hun anbefaler uansett å ha med en person med teknisk k ­ ompetanse på visning, ikke bare for å sjekke den tekniske tilstanden, men også for å stille de riktige s­ pørsmålene. I tillegg kan ­ vedkommende b ­ idra til ­vurderingen om man får rett ­produkt til rett pris. – En viktig oppgave er å bringe på det rene hva som bør spesifiseres i leieavtalen, sier Grieg Eide.


KUNNSKAP ER MAKT Bestill Estate Pluss i dag

24.05.2013 kl. 16:03 Eiendom solgt for 150 millioner

21.01.1998 kl. 16:24 Bygger langselvebredden

12.02.2017 kl. 10:33 Søker investorer

Få tilgang til alle nyheter som er skrevet siden 1996.

03.10.2005 kl. 17:28 Fire nye ansatte Eiendomssjefer

15.06.2010 kl. 17:28 Kjøper nytt hotell

12.02.2017 kl. 10:33 Søker investorer

Les mer enn 23.600 artikler tilbake til 1996 Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning. Estate PLUSS-abonnenter bidrar til at det kan brukes ekstra ressurser på et enda sterkere nyhetstilbud. Flere artikler, om flere områder samt video og tv-innslag er noen av mulighetene Estate PLUSS gir.

Bestille abonnement? Ring 900 38 742, eller mail: jenspetter@estatemedia.no


Dette sjekker du på visning LOKALENES FLEKSIBILITET Det er dyrt å legge inn en buffer i lokalene med tanke på videre vekst. Bedriftsledelsen er ­heller opptatt av arealeffektivitet, ­spesielt ­etter finanskrisen inntraff. Ofte er det ­mulig med en fortetning på rundt ti prosent i l­okalene. Undersøk hvordan mulighetene er, og om det eventuelt bør gjøres noen grep for å få det til. AKUSTIKK Still riktige krav til de ulike rommene. Du skal ikke bli kontinuerlig forstyrret av ­kolleger i et åpent landskap, og det skal finnes rom hvor det er mulig å ha konfidensielle samtaler. ­Tekniske installasjoner bør ikke avgi for mye støy, for ­ eksempel en projektor i et a ­uditorium. ­Akustikk bør spesifiseres i avtalen; det gjelder alt fra våtrom til kantinen. INNEKLIMA Dårlig inneklima gir økt fravær, dårligere ­trivsel og lavere effektivitet. Lokalene skal ha god luft gjennom hele året. Sjekk også om det er greit å få til en god romtemperatur gjennom hele året, for effektivitetens del.

109

LYS Dårlig arbeidslys kan gi slitne øyne, hodepine og sykefravær. ENERGISPARING Er det lagt opp til et system for energi­sparing? Når bare en person er på jobb, skal det være lys overalt da? Lysstyring er ett av flere m ­ omenter som må vurderes. ELEKTRISITET/DATA Finnes det tilstrekkelig med el-punkter? ­Hvilken fleksibilitet skal legges inn i forhold til en fortetning på for eksempel ti prosent. Er det tilrettelagt for et eget datarom med ­servere etc? SIKKERHET Er det nødvendig å foreta en sikkerhets­ analyse? Hvem skal ha adgang til de ulike delene av bygget?


F LYTTEPROSESSEN

Steg for steg 1

3 ÅR FØR FLYTTING

Når en bedrift skal flytte er det mye å tenke på og mange fallgruver. Det er en krevende prosess og ­kommer på toppen av andre primæroppgaver. Derfor gir vi deg oppskriften på en god flytteprosess, både for store og små bedrifter. AV: SILJE RØNNE KILDE: ANDREAS IRGENS I TOTALREFORM

2

1,5 ÅR FØR FLYTTING

Løft blikket, hvor er vi om fem år? Vurder hvorvidt ­virk­somheten skal reforhandle leiekontrakten eller flytte. Hvilket behov har dere?

Signer ny leiekontrakt

Tips: Få teknisk og kommersiell bistand til å utarbeide en kravspesifikasjon

Be entreprenøren om beslutningsplanen etter signering, og sørg for å implementere den i prosjektets fremdriftsplan.

Strategiplan: Se verdien av å flytte – hva har bedriften å vinne på dette? Hvorfor flytter vi? Hvordan skal vi utvikle oss? Hva er målsetningen? Identifiser dette tidlig, det vil ­legge føringen til et godt prosjektet.

Avtal tidspunkt for overtagelse

Hvordan skal vi jobbe? Hvor mange skal virksomheten ha plass til, hvilket vekstambisjoner har bedriften, hva med ny profil? Hvordan samhandle? Åpent landskap og støttekontor eller cellekontor? Romprogram: Hvor mange og hvilket rom har bedriften ­behov for? Vurder infrastrukturen: luft, kjøling, el og IT. Råd: Engasjer en teknisk rådgiver – disse kartlegger dagens og fremtidige behov. IT: Spesialrom som datarom, møterom og IT-arbeidsplasser må planlegges med tanke på varme, brann, el-infrastruktur og AV-utstyr.

Bestem layout av kontorlokalene Tips: Involver de ansatte – ikke bare følg trender i markedet. Gjennom gode brukerprosesser kan man lettere identifisere reelle behov, og dermed utforme lokalene på en hensikts­ messig måte. Driftsavtaler: Gå igjennom alle driftsavtaler og vurder hvilket som bør sies opp. Hvordan kan bedriften spare penger, og ikke minst – komme seg gratis ut av eksisterende avtaler. Skal virksomheten inn i et flerbruksbygg, se hvilket avtaler gård­ eier kan tilby. Ta en total gjennomgang på alt av avtaler som: kaffe, renhold, rekvisita og tidsskrifter, og avslutt de som dere ikke vil ha behov for i det nye bygget.

Budsjettfase: En indikasjon på hva det vil koste å flytte. Husk: Det er gjerne investeringen i nytt interiør og AV-utstyr, samt tilbakelevering av eksiterende lokaler som koster mest. Tips: Lag et godt budsjett, det gjør prosjektarbeidet vesentlig lettere, og mer fleksibelt. Kontakt søkemegler – de finner riktige lokaler til rett pris. Husk: Noe av det viktigste en søkemegler bør bidra med er å skape en fleksibel leiekontrakt, med mulighet for «utganger» og utvidelser. Det blir ofte dyrere, men det er enda dyrere å bomme. Prosjektteam: Sett sammen et god team med ansatte, ­ledelsen og eventuelle rådgivere. Redegjør for hvilken ­kompetanse og ansvarsområder de ulike deltagerne skal ha, og mål­settingen. Et hvert flytteprosjekt må han en prosjektleder som følger opp arbeidsoppgaver og har klare tidsfrister. Informasjon: Engasjer de ansatte fra start – lag en informasjonsplan. Lag en liste over alle eksterne som skal ha informasjon om flyttingen.

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | FLYTTEPROSESSEN

3

9 MÅNEDER FØR FLYTTING

Endelig layout: Kontorenes form er bestemt og alle ­avdelinger er plassert. Terminering av leiekontrakt: Finn ut hva gårdeier skal gjøre med lokalene. Ønsker han å renovere, kjøp deg fri for t­ ilbakestillinger og hovedrenhold.

110


4

6 MÅNEDER FØR FLYTTING

5

5 MÅNEDER FØR FLYTTING

Innkjøp: Varer som AV-utstyr og interiørmøbler kan ha lang leveringstid. Det kan ta 8-12 uker fra man bestiller til det er levert – bestill i god tid, men ikke for tidlig. Du må ha mulighet til oppbevaring.

Arbeidsformer i de nye lokalene: En gjennomgang av IT–­løsninger, samhandling og nye funksjoner.

Tips: Lag en møbelplan – nytt eller gammelt? Ved større innkjøp kan det lønne seg å konkurranseutsette dette for og oppnå bedre priser, samt at det ofte kommer med montering.

Forbefaring

6

1-3 UKER FØR FLYTTING

Leveranseperioden: Levering og montering av nytt utstyr. Husk: Detaljert planlegging og god sikkerhet er avgjørende for en fungerende leveranseperiode.

Kast og rydd i egne lokaler

To uker før overtagelse Tips: Gå på hyppige befaringer i byggeperioden. Når byggeplassen er ryddig er som oftest prosjektet i rute.

7

OVERTAGELSE

Husk: En komplett FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) – den beskriver hvordan du skal behandle bygget ditt. Tips: Gode sko, matpakke og sett av hele dagen!

Informasjonsmøte før flytting: Den ansatte: Hvordan skal jeg pakke, når må jeg være klar, oppstart – hva skjer første arbeidsdag. Flytteprosessen: Den skjer gjerne over en helg og blir selve eksamen i prosjektet. Flyttebyrået skal sørge for alle praktiske forhold, slik som: Logistikksystem, flyttemateriell, heisberedskap, sikkerhet og parkeringstillatelse ved behov.

9

1 ÅRS BEFARING

Gå igjennom eventuelle nye feil, mangler og status. Tips: avtal denne ved overtagelse.

8

2 UKER ETTER FLYTTING

Tilbakelevering av eksisterende lokaler – avvikling av leieforhold. Gjennomfør utrydding, vask og eventuelt vedlikehold.

VANLIGE FEIL I FLYTTEPROSESSEN: 1. Bedriften tror de kan flytte inn samme dag som overtagelse. 2. Kommer for sent i gang med prosessen

Husk: Det er en kostnad å kaste gamle møbler, ta dette med i regnestykket.

– ta detaljerte valg på et tidlig tidspunkt!

Frysperiode: Den starter fra innflytning og varer i 3 måneder. Dette er tiden prosjektet får til å teste ut de valgte ­løsningene. I løpet av denne perioden kan det meldes inn ønsker om endringer og behov til prosjektleder. Husk: Det er viktig å gi de nye mulighetene en sjanse.

111

3. Tilbakestilling av lokaler: Mange er totalt uvitende om hvor mye dette kan beløpe seg til.


FOTO: UNSPLASH

BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å ­orientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | LEVERANDØROVERSI KT

112


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

ADVOKAT

ADVOKAT

W foyentorkildsen.no

Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

DLA Piper

A: C. J. Hambros plass 2 D, 0164 Oslo

A: Bryggegata 6

P: PB 7086 St. Olavs pl., NO-0130 Oslo T: (+47) 21 93 10 00 E: pch@foyentorkildsen.no

P: PO Box 1364 Vika, N-0114 Oslo T: 24 13 15 00 E: magnus.lutnas@dlapiper.com

Spesialisering og forretningsforståelse sikrer det gode sluttresultatet.

DLA Pipers eiendomsadvokater har lang erfaring, faglig tyngde og solide referanser fra bistand knyttet til omsetning, utvikling, forvaltning, og leie av eiendom.

/Advokatfirmaet-Føyen-Torkildsen-AS/

/DLAPiperNorway/

ADVOKAT

ADVOKAT

W www.grette.no

W dlapiper.com

Advokatfirmaet Grette AS

Advokatfirmaet Hjort DA

A: Filipstad Brygge 2, 0252 Oslo

A: Akersgata 51, 0180 Oslo

P: PB 1397 Vika, 0114 Oslo T: 22 34 00 00 E: firmapost@grette.no

P: PB Box 471 Sentrum 0105 Oslo T: 22 47 18 00 E: advokatfirmaet@hjort.no

Vi bistår både de største eiendomsaktørene, mindre private selskaper og offentlige organer som på ulike måter opptrer i eiendomsmarkedet. Denne bredden gjør oss godt i stand til å tilpasse våre råd til den enkeltes behov.

Vi bistår flere av landets største eiendomsutviklere med rådgivning og tvisteløsning i alle faser av eiendomsprosesjekter. vi harlang erfaring og kompetanse, med særskilt styrke innen plan- og bygningsrett og tomtefeste.

/AdvokatfirmaetGrette/

ADVOKAT

W hjort.no

/AdvokatfirmaetHjort/

ADVOKAT

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Hammervoll Pind

A: Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo

A: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo

P: PB 2043 Vika, 0125 Oslo T: 21 95 55 00 E: post.oslo@svw.no

P: PB 6613 St. Olavs plass, 0129 Oslo T: 22 94 40 00 E: post@hammervollpind.no

Simonsen Vogt Wiig er et ledende forretningsjuridisk advokatfirma med 180 advokater og kontorer i de største byene i Norge samt Singapore.

Hammervoll Pind er et advokatfirma som er spesialisert mot eiendoms- og entreprisebransjen, og har et sterkt kompetansemiljø innen restrukturering og maritim juss.

W www.svw.no

W hammervollpind.no

113

/HammervollPind/


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

ADVOKAT

ADVOKAT

SANDS

Advokatfirmaet Seland Orwall DA

P: PB 1829 Vika, 0123 Oslo T: 22 81 45 00 E: lawyers@sands.no

A: Klingenberggt 7A, 0161 Oslo

Steenstrup Stordrange er totalleverandør av juridiske tjenester til våre klienter innenfor næringseiendomsfeltet.

Solid erfaring og spisskompetanse innenfor skatte- og avgiftsrett, fast eiendom og selskapsrett. Vi gir tydelige og praktiske råd, forankret i klientens kommersielle behov.

A: Cort Adelers gate 33, 0254 Oslo

W www.sands.no

/steenstrupstordrange/

W www.selandorwall.no

/selandorwall/

BANK

BRANNVERN

W firesafe.no

P: PB 1938 Vika, 0125 Oslo T: 24 13 43 40 E: post@selandorwall.no

Firesafe

BN Bank

A: Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog

A: Tordenskioldsgate 8-10

P: Postboks 6411 Etterstad, 0605 Oslo T: 09110 / 22 72 20 20 E: firmapost@firesafe.no

P: PB 282 Sentrum, 0103 Oslo T: 73 89 20 00 E: post@bnbank.no

Firesafe er Nordisk totalleverandør innen brannsikring. Vi leverer branntekniske tjenester til alle typer bygg, i alle faser, samt kurs innen brannforebygging og evakuering.

Med nærmere 60 års erfaring fra bransjen er vi en naturlig samarbeidspartner både når det gjelder prosjekt- og langsiktig finansiering av eiendom i Oslo og omegn.

/firesafenorge/

W bnbank.no

BANK

BANK

Nordic Corporate Bank

Pareto Bank

A: Inkognitogata 8

A: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo

P: Inkognitogata 8, 0258 Oslo T: 21 03 24 00 E: finansiering@ncbank.no

P: PB 1823 Vika, 0123 Oslo T: 24 02 81 20 E: post@paretobank.no

Nordic Corporate Bank – banken for mellomstore bedrifter og deres eiere. Vi tilbyr skreddersydde løsninger innen eiendoms-, prosjekt- og oppkjøpsfinansiering.

Vi kan eiendomsmarkedet i Oslo og Akershus, og hjelper våre kunder med prosjekt- og risikovurderinger. Sammen finner vi den beste finansielle løsningen.

W ncbank.no

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | LEVERANDØROVERSI KT

W pareto.no

114


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

CATERING

CATERING

Gastro Catering

Søtt+Salt

A: Brynsalléen 4, 0667 Oslo

A: Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen

T: 02517

T: 02517

Vårt kjøkken er drevet av erfarne og entusiastiske kokker som er lidenskapelig opptatt av virkelig god mat. Alt vi lager er basert på gode råvarer fra nøye utvalgte leverandører.Vi leverer matopplevelser du og dine gjester sent vil glemme.

Søtt+Salt er historien om de tre kokkene som vil få Bergen til å smake bedre. Historien handler om kjærlighet til kokkefaget og troen på at godt håndverk, gode råvarer, fantasi, kvalitet og vennlighet aldri går av moten.

sottogsalt.no / 4service.no

gastrocatering.no / 4service.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

AKA AS

Anthon B Nilsen Eiendom

A: Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

A: Øvre Vollgate 9

P: Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss T: 32 12 14 20

P: PB 74 Sentrum 0101 Oslo T: 24 14 54 90 E: kundesenter@abne.no

AKAs satsningsområder er investeringer, drift og forvaltning av handelsnæringseiendom. Selskapet eier over 200 handelseiendommer i hele landet hvor Norges ledende dagligvarekjeder og handelsbedrifter er leietakere.

Vi utvikler og forvalter næringseiendom. Sammen med oppdragsgiver – eller i egen regi – erverver og utvikler vi tomter og bygninger til arealer som er formålstjenlige for dagens og morgendagens behov. Vi er våre oppdragsgiveres partner i hele utviklingsprosessen.

W aka.no

W abne.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

W banenoreiendom.no

/abneno/

Bane NOR Eiendom AS

Bryn Eiendom AS

A: Schweigaards gate 23, 0048 Oslo

A: Nils Hansensvei 2 0667 Oslo

P: PB 1800 Sentrum T: 05280 E: eiendom@banenor.no

P: PB 6620 Etterstad 0607 Oslo T: 23 37 98 00 E: firmapost@bryneiendom.no

Norges ledende knutepunktutvikler. Eier, utvikler og forvalter eiendom på og ved knutepunkt.

Største utleier på Bryn!

/banenoreiendom/

115

W bryneiendom.no

/Bryn-Eiendom/184817361546962/


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

DNB Næringseiendom AS

Eiendomsspar

A: Dronning Eufemias gate 30, Bjørvika 0021 Oslo

A: Olav Vs gate 6

P: Postboks 7505, 5020 Bergen T: 468 44 100 E: leiekontor@dnb.no

P: PB 1350 Vika, 0113 OSLO T: 22 33 05 50 E: post@eiendomsspar.no

Din suksess er vår suksess.

Solid – Profesjonell – Fremtidsrettet

W leietakerdnb.no

W eiendomsspar.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

W fram.no

Fram Eiendom

Fabritius Gruppen AS

A: Karenslyst Alle 2, 0278 Oslo

A: Haakon VIIs gate 2, 0161 Oslo

P: PB 515, Skøyen 0214 Oslo T: 22 12 25 50 E: post@fram.no

P: PB 1224 Vika, 0110 Oslo E: post@fabritius.no

Områdene er: Oslo Vest, Sentrum, Skøyen, Majorstuen, Ullevål, Lysaker og Økern.

Fabritius Gruppen er en betydelig eiendomsaktør med fokus på utvikling og forvalting av næringseiendom i stor-Oslo.

/FramEiendom/

W www.fabritius.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

SOSIALE ENTREPENØRER

/eiendomsspar/

Ferd Eiendom

FORTIN AS

A: Strandveien 50 1366 Lysaker

A: Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo

P: PB 34, 1324 Lysaker T: 67 10 80 00 E: ferdeiendom@ferd.no

P: PB 2500 Solli, 0202 Oslo T: 23 08 41 60 E: jan.kjetil.skaug@fortin.no

Ferd Eiendom utvikler gode miljøvennlige prosjekter som med sin tilpasning til omgivelsene bidrar til Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor.

FORTIN er et eiendomsselskap som eier, forvalter og drifter attraktive næringseiendommer i Norge og Sverige.

W ferd.no

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | LEVERANDØROVERSI KT

W fortin.no

116


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Karlander Invest AS

KLP Eiendom

A: Nedre Vollgt. 1, 0158 Oslo

A: Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo

P: PB 1785 Vika, 0122 Oslo T: 22 33 72 80 E: post@kinvest.as

P: PB 400 Sentrum, 0103 Oslo T: 05554

Med et langsiktig perspektiv forvalter og utvikler vi bolig og næringseiendom i sørøst Norge.

KLP Eiendom er et av Nordens største eiendomsselskaper. Vi utvikler og forvalter kontorbygg, kjøpesentre, hoteller, tomter og prosjekter, og skaper møteplasser hvor mennesker trives og kan realisere sitt potensial.

W kinvest.as

W klpeiendom.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP /UTVIKLER

/klpeiendom/

Loe Utvikling AS

Mehar Gruppen AS

A: Haakon VIIs gate 1 (6. etg.), 0161 Oslo

A: Karl Johans gate 7, 0154 Oslo

P: Postboks 1246 Vika, 0110 Oslo T: 911 91 669 / 991 11 090 E: post@loeutvikling.no

P: Schweigaardsgate 53, 0191 Oslo T: 918 82 203 E: ho@mehargruppen.no

Skaper nytt ved å utfordre det etablerte! Utvikler av næringseiendom i Oslo-området. Spisskompetanse på tomteutvikling og transformasjon. Loe-gruppen – en ledende bransjeaktør siden 1933.

Vi driver virksomhet innen eiendomsutvikling, hotell- og dagligvarehandel. Som eier av Best Western Plus City Hotel i Oslo sentrum kan vi tilby aktører i denne guiden gode betingelser for overnatting.

W loeutvikling.no

W mehargruppen.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Myren Eiendom AS

NCC Property Development AS

A: Sandakervn. 24C, Bygg B, 0401 Oslo

A: Østensjøveien 27, 0661 Oslo

P: PB 4218 Nydalen, 0401 Oslo T: 22 87 19 00 E: post@myreneiendom.no

P: PB 93 Sentrum 0101 T: 22 98 68 00 E: firmapost.pd@ncc.no

Myren Eiendom AS ble etablert i 1997 og har som eneste formål å leie ut og utvikle Myrens Verksted.

Vi utvikler, leier ut og selger næringseiendommer i vekstmarkeder. Med kvalitetsløsninger som skaper verdi for kunder og samfunnet, skaper vi langsiktige og bærekraftige miljøer som både mennesker og bedrifter trives i. Vi bygger morgendagens samfunn. W ncc.no

W myreneiendom.no

117


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

NHP Eiendom

Njord Real Estate AS

A: Kongensgate 16, 7011 Trondheim

A: Dronning Mauds gate 1, N-0250 Oslo P: Dronning Mauds gate 1, N-0250 Oslo T: 23 00 32 44 E: ocr@njordrealestate.no Investor og forvalter av næringseiendom med utviklingspotensial.

Vi utvikler, bygger og forvalter næringseiendom over hele landet ved de mest sentrale knutepunktene med fokus på lager- og logistikk, industri, handel.

W nhp.no

W LinkedIn/ NHP Eiendom

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP

W oboseiendom.no

W njordrealestate.no

Obos Eiendom

Oslo Areal

A: Hammersborg Torg 1, 0129 Oslo

A: Karenslyst allé 8B, 0278 Oslo

P: PB 6666, St. Olavs plass, 0129 Oslo T: 22 86 55 00 E: eiendom@obos.no

P: PB 533, Skøyen, 0214 Oslo T: 24 11 75 00 E: post@osloareal.no

Som en stor og viktig aktør innen utvikling av byer og steder, er vi med på å bygge fremtidens samfunn. Vi brenner for bærekraftig byutvikling og har fokus på å skape gode handels- og kontorbygg med kundens behov i sentrum.

Oslo Areal har som mål å være en miljøbevisst utleier for dagens og morgendagens leietakere.

/oboseiendom/

W osloareal.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

OXER Eiendom

Peab Eiendomsutvikling AS

A: Drengsrudbekken 12, 1383 Asker

A: Strandveien 17, 1366 Lysaker

P: PB 420, 1373 Asker T: 66 98 74 00 E: post@oxer.no

P: PB 143, 1325 Lysaker T: (+47) 23 30 30 00 E: info@peab.no

Vår solide kunnskap og brede erfaring gjør oss godt rustet til å bidra i fremtidsrettede, komplekse prosjekter. Vi eier og forvalter ca. 220.000 kvm eiendom i området Drammen, Asker, Oslo Nord og Enebakk.

W oxer.no

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | LEVERANDØROVERSI KT

EIENDOMSUTVIKLING

W peab.no

Peab er et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskap med ca. 15.000 ansatte. Peab har gjennom snart 60 år vært et solid selskap og omsetter i dag for ca. SEK 54 mrd. i året. Vi utvikler og selger boliger i egenregi og i samarbeid med andre. /peabnorge/

118


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Ragde Eiendom

Scandinavian Development AS

A: Gladengveien 3b, 0661 Oslo

A: Parkveien 33, 0258 Oslo

P: Gladengveien 3b, 0661 Oslo T: 22 62 62 20 E: post@ragde.no

P: Parkveien 33, 0258 Oslo T: 24 11 56 56 E: info@scd.no

Ragde Eiendom AS er et eiendomsselskap i sterk vekst som driver med utleie, samt kjøp og salg av bolig- og næringseiendom.

Selskapet er ledende innen eiendomsutvikling/ prosjektstyring i Norge med aktiviteter rettet mot utbyggere og investorer som er spesielt rettet mot bolig, kontor, kjøpesenter, hotell. Selskapet har under regulering/bygging nærmere 14,5 milliard.

W ragde.no

W scd.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

W skullerudpark.no

Skullerud Park

SpareBank1 Forsikring AS

A: Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

A: Hammersborggate 2, 0106 Oslo

P: Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo T: 22 62 80 00 E: andrea@aoe.no

P: Hammersborggate 2, 0106 Oslo T: 21 02 50 50 E: post.eiendom@sparebank1.no

I Skullerud Park fokuserer vi på samhandling på tvers av bedriftene i parken for at du som leietaker kan dra nytte av å sitte i et større fellesskap. Sånt skapes det verdier av.

Vi er husverter for nesten 300 leietakere fordelt på 14 bygg. Hovedtyngden av vår eiendomsportefølje ligger sentralt til i Oslo Sentrum og på Skøyen.

/skullerudpark/

W sparebank1.no

/SpareBank1/

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

SKB Eiendom AS

Stor-Oslo Eiendom

A: Kirkegata 15, 0153 Oslo

A: Kirkegata 17, 0153 Oslo

P: PB 399 Sentrum, 0103 Oslo T: 22 40 57 00 E: post@skb.no

P: PB 606, Sentrum, 0106 Oslo T: 21 60 52 20 E: post@soeiendom.no

SKB Eiendom AS eier og forvalter, direkte og gjennom datterselskaper, en eiendomsmasse på omkring 150.000 kvadratmeter.

Vi er en partnereid utvikler og investeringspartner, med eiendomsutviklingsprosjekter med en realisasjonsverdi på NOK 17 mrd. Primærkompetansen er på bolig, kontor, hotell, logistikk. Vi har erfaring fra transaksjon, finansiering, myndighetsbehandling, utvikling, prosjektledelse.

SKB Eiendom AS eies av Stiftelsen Kaare Berg.

W soeiendom.no

W skb.no

119


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Stout Real Estate AS

Thon Eiendom

A: Kristian IVs gate 15, 0129 Oslo

A: Stenersgata 2A, 0184 Oslo

P: Postboks 6681 St Olavsplass T: 928 57 377 E: gs@stout.no

P: PB 489 Sentrum, 0105 Oslo T: 23 08 00 00 E: thoneiendom@olavthon.no

Vi utvikler og forvalter næringseiendom som erverves i samarbeid med investorer. Vi har siden 2002 levert årlig avkastning på over 50% (IRR). Vi har kompetanse innenfor transaksjon, finansiering, utvikling, utleie, verdioptimalisering og salg

Thon Eiendom er eiendomsdivisjonen i Olav Thon Gruppen, og er ledende innen kjøpesenter og næringseiendom. Vi forvalter ca. 475 eiendommer i Norge og 25 i utlandet. Leieinntektsnivå på kr 5,5 mrd.

W stout.no

W thoneiendom.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSFORVALTER

W ogreideiendom.no

Øgreid Eiendom

Fazenda Asset Management AS

A: Strandkaien 2, 4005 Stavanger

A: Grunningen 2 0250 Oslo

P: Strandkaien 2, 4005 Stavanger T: 51 85 40 00 E: resepsjon@ogreid.no

P: PB 1421 Vika 0115 Oslo T: 23 01 21 21 E: post@fazenda.no

Øgreid Eiendom er et selskap som driver med eiendomsutvikling innenfor bolig- og næringsprosjekter i Stavangerregionen.

Vi skaper merverdier gjennom aktiv forvaltning av eiendomsinvesteringer.

/ogreideiendom/

W fazenda.no

EIENDOMSFORVALTER

EIENDOMSFORVALTER

W malling.no

/thoneiendom/

Malling & Co Forvaltning

OXER Eiendom

A: Dronning Maudsgt. 15, 0250 Oslo

A: Drengsrudbekken 12, 1383 Asker

P: PB 1883 Vika, 0124 Oslo T: 24 02 80 00 E: post@malling.no

P: PB 420, 1373 Asker T: 66 98 74 00 E: post@oxer.no

Med over 50-års erfaring har vi i Eiendomshuset Malling & Co befestet vår posisjon som en av landets mest erfarne, største og profesjonelle eiendomsforvaltere av næringseiendom og næringslokaler.

Vår solide kunnskap og brede erfaring gjør oss godt rustet til å bidra i fremtidsrettede, komplekse prosjekter. Vi eier og forvalter ca. 220.000 kvm eiendom i området Drammen, Asker, Oslo Nord og Ytre Enebakk.

/mallingco/

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | LEVERANDØROVERSI KT

W oxer.no

120


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

EIENDOMSFORVALTER

EIENDOMSFORVALTER

Stonetech AS

Scandinaviegaarden

A: Hoffsveien 10, 0275 Oslo

A: Karl Johans gate 8, 0154 Oslo

P: Pb. 1026 Hoff, 0218 Oslo T: 940 26 563 E: einar@stonetech.no

P: Karl Johans gate 8, 0154 Oslo T: (+47) 488 51 990 E: bjorn@scandinaviegaarden.no

VEDLIKEHOLD AV STEIN � Naturstein � Terrazzo � Flekkfjerning � Reparasjon

Vi legger vekt på tett og nær oppfølging av selskapets leietakere.

UTVENDIG RENS � Fasaderens � Naturstein / Betong � Albebehandling

W stonetech.no

W scandinaviegaarden.no

EIENDOMSRÅDGIVNING

EIENDOMSRÅDGIVNING

BYGGSTART

Byggstart

Multiconsult

A: Madserud allé 34, 0274 Oslo

A: Nedre Skøyenvei 2, 0276 Oslo

P: Madserud allé 34, 0274 Oslo T: 22 12 00 59 E: kontakt@byggstart.no

P: PB 265 Skøyen 0213 Oslo T: 21 58 50 00 E: oslo@multiconsult.no

Byggstart kobler privatpersoner, sameier og utviklere som skal gjennomføre større byggeprosjekter med kvalitetssikrede entreprenører. Vi gjør det trygt og enkelt å finne rett entreprenør.

Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innenfor rådgivning og prosjektering.

W byggstart.no

W multiconsult.no

EIENDOMSRÅDGIVNING

EIENDOMSRÅDGIVNING

W gk.no

/scandinaviegaarden/

/Multiconsult/

GK Gruppen AS

STEMA Rådgivning

A: Ryenstubben 12, 0679 Oslo

A: Bryggegata 14, 0250 Oslo

P: PB 70 Bryn, 0611 Oslo T: 22 97 47 00 E: post@gk.no

P: Bryggegata 14, 0250 Oslo T: 63 99 44 40 E: post@stema-r.no

GK installerer og vedlikeholder alt av teknikk i alle typer bygg. Vi har rørleggere, elektrikere, ventilasjonsteknikere og fagfolk innen kuldeteknikk, byggautomasjon, sikkerhet og energiledelse.

SR leverer prosjektledelse, byggeledelse, prosjekteringsledelse, taksering og HMS/ SHA- og KS-rådgivning. Dessuten utfører vi prosjektutvikling og eiendomsutvikling, samt uavhengig kontroll.

/GKInneklima/

121

W stemaradgivning.no


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

EIENDOMSSERVICE

EIENDOMSRÅDGIVNING

W sweco.no

Sweco Norge AS

GK Gruppen AS

A: Drammensveien 260, 0283 Oslo

A: Ryenstubben 12, 0679 Oslo

P: PB 80 Skøyen, NO-0212 Oslo T: (+47) 67 12 80 00 E: post@sweco.no

P: PB 70 Bryn, 0611 Oslo T: 22 97 47 00 E: post@gk.no

Europas største rådgiverselskap innen teknikk, miljø og arkitektur. Våre 14 500 ingeniører, miljøeksperter og arkitekter jobber hver dag med å planlegge og utforme fremtidens byer og samfunn. Vi har tverrfaglig kompetanse til å se helhetsbildet.

GK installerer og vedlikeholder alt av teknikk i alle typer bygg. Vi har rørleggere, elektrikere, ventilasjonsteknikere og fagfolk innen kuldeteknikk, byggautomasjon, sikkerhet og energiledelse.

/SwecoNorge/

W gk.no

/GKInneklima/

EIENDOMSSERVICE

EIENDOMSSERVICE

Ren Service AS

TORMAX Norge AS

A: Alfaset 1. Industrivei 4, 0668 Oslo

A: Haavard Martinsens vei 36, 0978 Oslo

P: Alfaset 1. Industrivei 4, 0668 Oslo T: 22 06 06 00 E: post@renservice.no

P: PB 22, 0915 Haugenstua T: 23 38 34 40 E: post@tormax.no

Ren Service AS er en stor aktør innen renhold, eiendomsservice og fasaderengjøring, derfor er vi en trygg samarbeidspartner for de som forvalter næringsbygg. Våre suksessfaktorer er at vi leverer avtalt kvalitet til avtalt tid og til riktig pris.

Tormax leverer, og utfører service, på all type dørautomatikk. Vi leverer og monterer også: Skyvedører – slagdører – foldedører – karuselldører – inngangspartier.

W renservice.no

W tormax.no

ELEKTRISKE INSTALLASJONER

ELEKTRISKE INSTALLASJONER

W datek-inst.no

Datek Installasjon AS

Smart Elektro

A: Sinsenveien 53A, 0585 Oslo

A: Karihaugveien 89 1086 Oslo

P: Sinsenveien 53A, 0585 Oslo T: 22 88 66 00 E: datek@datek-inst.no

P: Karihaugveien 89 1086 Oslo T: 40 62 32 00 E: service@smartelektro.no

Datek Installasjon AS er en av Oslos største el entreprenører. – Prosjektering og levering av elbillading – intelligent kameraovervåking av bygg og områder uten vektere.

Smart Elektro AS leverer fremtidens elektroløsninger innen svakstrøm- og sterkstrømtjenester til næringsmarkedet og private. Vi ble etablert i 2002, og er eid og drevet av de ansatte. Smart Elektro tilbyr alt fra el-sjekk til totalentreprise.

/DatekInstallasjonas/

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | LEVERANDØROVERSI KT

W smartelektro.no/

122


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

ENTREPRENØR

ENTREPRENØR

Front Entreprenør

Moderne Byggfornyelse AS

A: Smalvollveien 26, 0667 Oslo

A: Lørenveien 68, 0585 Oslo

T: 23 03 94 80 E: post@frontent.no

P: Lørenveien 68, 0585 Oslo T: 483 05 100 E: post@byggfornyelse.no

Front Entreprenør er spesialist på rehabilitering av fasader, tak, vinduer og dører på næringsbygg, borettslag og sameier. Vi har mer enn 30 års historie – bruk en solid forbindelse som finnes her år etter år. Ta kontakt for en uforpliktende befaring.

Moderne Byggfornyelse er en solid totalentreprenør med røtter tilbake til 1930. Vi er kjent for vår spesialkompetanse innenfor rehabilitering, ombygging og tilbygg, men bygger også nybygg.

W frontent.no

W byggfornyelse.no

ENTREPRENØR

ENTREPRENØR

Modulvegger Oslo AS

Moelven Modus

A: Gladengveien 14, 0661 Oslo

A: Asfaltveien 1, 2050 Jessheim

P: PB 6269, 0603 Oslo T: 23 24 22 00 E: mvo@modulvegger.no

P: PB 63, 2051 Jessheim T: 06050 E: post.modus@moelven.no

Glassvegger – kontorskillevegger – himlinger.

Moelven Modus AS er Nordens ledende produsent og leverandør av fleksible romløsninger for næringsbygg.

Se våre produkter på www.modulvegger.no

W modulvegger.no

W moelven.no

ENTREPRENØR

ENTREPRENØR

W rooftop.no

/modernebyggfornyelse/

/moelven/

ROOFTOP AS

TORMAX Norge AS

A: Nedre Skøyen vei 11, 0276 Oslo

A: Haavard Martinsens vei 36, 0978 Oslo

T: 973 00 900 E: post@rooftop.no

P: PB 22, 0915 Haugenstua T: 23 38 34 40 E: post@tormax.no

ROOFTOP AS står for hele prosessen med å omskape ubenyttede takareal til bærekraftige og inntektsbringende fasiliteter som takterrasser, utstillings- og salgsareal, takhager for dyrking av kortreist mat, samt miljøvennlig energi.

Tormax leverer, og utfører service, på all type dørautomatikk.

/RooftopAS/

123

Vi leverer og monterer også: Skyvedører – slagdører – foldedører – karuselldører – inngangspartier. W tormax.no


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

ENTREPRENØR

FORSIKRING

Utecomfort AS

Norwegian Underwriting Agency AS

A: Holmengata 28, 1394 Nesbru P: Holmengata 28, 1394 Nesbru T: 66 10 14 20 E: info@utecomfort.no

A: Rådhusgaten 23, 0158 Oslo

Strategic Partner of

Profesjonelle produkter fra bl.a. Renson innen solskjerming, fasadekledning, terrasseoverbygg (pergolaer etc.) til boliger og næringsbygg. – Førsteklasses kvalitet, unik funksjonalitet og minimalistisk design.

NUA tilbyr husleie- og entreprisegarantier fra Zurich Insurance plc. NUA har et strategisk samarbeid med Zurich som er en ledende global forsikringsaktør med en meget solid rating i Standard & Poor´s.

W utecomfort.no

W www.norua.com

FORVALTNINGSSYSTEM

FACILITY SERVICE

ON Property AS

4Service

A: Bragernes Torg 12, 3017 Drammen

A: Brynsalléen 4, 0667 Oslo

P: Bragernes Torg 12, 3017 Drammen T: 401 68 619 E: post@on.no

T: 02517

Forvaltning og regnskap i ett system er tidsbesparende og oversiktlig.

4Service sitt mål er å være Norges mest attraktive serviceselskap innenfor coworking, events, personalrestaurant, catering, kantine-, renhold- og forpleiningstjenester.

W on.no

W 4service.no

FACILITY SERVICE

GRAFISKE TJENESTER

W kirkestuenas.no

P: Rådhusgaten 23, 0158 Oslo T: 22 12 01 30 E: garanti@norua.com

Kirkestuen AS

Merkur Grafiske AS

A: Huk Aveny 25, 0287 Oslo

A: Stanseveien 9, 0975 Oslo

P: Huk Aveny 25, 0287 Oslo T: 908 71 480 E: ole@kirkestuenas.no

P: PB 25 Kalbakken N-0901 T: (+47) 41 27 62 08 E: lars.b@merkurtrykk.no

Kirkestuen AS er en av Oslos ledende håndverksentreprenører innen rehabilitering/ restaurering av alle typer tak, fasade og leietagertilpasninger. Vi har over 30 års erfaring med dyktige fagarbeidere på laget.

Merkur Grafisk AS ønsker å være din leverandør av grafiske tjenester. Vi er en av Norges ledende, største, og mest solide grafiske leverandører.

/kirkestuenas/

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | LEVERANDØROVERSI KT

W merkurgrafisk.no

124


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

INTERIØRARKITEKT / INTERIØRTJENESTER

INGENIØRTJENESTER

Termoenergi Norge AS

Ramsøskar Interiørarkitekter AS

A: Leif Weldings vei 16 3208 Sandefjord

A: Pilestredet 15A, 0164 Oslo

T: 33 47 43 30 E: post@termoenergi.no

P: Pilestredet 15A, 0164 Oslo T: 459 11 251 E: info@ramsoskar.no

Termoenergi er spesialister på energisparende tiltak, i alle typer bygg. Vi er også en stor leverandør av bygningsfysisk prosjektering til byggeprosjekter i alle størrelser over hele landet. Våre oppdragsgivere her er alt fra arkitekter til noen av landets største entreprenører.

Optimal utnyttelse, fremtidsrettede løsninger og attraktive miljøer gir økt verdi. Med helhetsforståelse, erfaring og fagkunnskap tar vi næring, bolig, hotell og restaurant til sitt fulle potensial.

we make buildings better

W termoenergi.no

/termoenergi.no/

Moelven Modus

Modulvegger Oslo AS

A: Asfaltveien 1, 2050 Jessheim

A: Gladengveien 14, 0661 Oslo

P: PB 63, 2051 Jessheim T: 06050 E: post.modus@moelven.no

P: PB 6269, 0603 Oslo T: 23 24 22 00 E: mvo@modulvegger.no

Moelven Modus AS er Nordens ledende produsent og leverandør av fleksible romløsninger for næringsbygg.

Glassvegger – kontorskillevegger – himlinger. Se våre produkter på www.modulvegger.no

W modulvegger.no

/Moelven/

NÆRINGSMEGLING

KANTINETJENESTER: LEVERANDØR

W metos.com/aligroup.com

/ramsoskar.no/

INTERIØRARKITEKT / INTERIØRTJENESTER

INTERIØRARKITEKT / INTERIØRTJENESTER

W moelven.no

W ramsoskar.no

Metos AS

Cushman & Wakefield Realkapital

A: Rosenholmveien 4A, 1203 OSLO

A: Kronprinsesse Märthas plass 1, 0160 Oslo

P: P.Boks 184 Oslo T: 924 28 860 E: metos.norway@metos.com

P: PB 1921 Vika T: (+47) 23 11 68 68 E: post@cwrealkapital.com

Metos er leverandør av storkjøkkenutstyr, systemer og tilhørende innredninger. Vi tilbyr nøkkelferdige kjøkkenløsninger til det profesjonelle markedet i hele den nordiske regionen. Vår hovedbase i Norge er i Oslo. Metos er en del av det italienske konsernet AliGroup.

Vi har mer enn 30 års erfaring fra markedet for næringseiendom innen transaksjoner, leietakerrådgivning, utleie, retail, verdivurdering og analyse. Hos oss møter du et innovativt og kompetent eiendoms- og finansmiljø som har fokus på gjennomføring. W cwrealkapital.no

/Metos/

125

/CWRealkapital.no/


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

PERSONALRESTAURANT

NÆRINGSMEGLER

W malling.no

Malling & Co Markets

De Tre Stuer

A: Dronning Maudsgt. 15, 0250 Oslo

A: Brynsalléen 4, 0667 Oslo

P: PB 1883 Vika, 0124 Oslo T: 24 02 80 00 E: post@malling.no

T: 02517

Vi bidrar til å skape verdier for gårdeier ved utleie av næringseiendom gjennom: lokalkunnskap om næringseiendomsmarkedet i Oslo, Drammen og Stavanger; inngående kunnskap om rådende markedsvilkår, og god oversikt over tilbud- og etterspørsel etter næringslokaler.

De Tre Stuer er ensbetydende med kvalitet og godt håndverk, som å ha en restaurant på jobben. Vi utvikler våre menyer på kortreiste og økologiske råvarer i sesong, der alt lages fra bunnen av våre faglærte kokker.

/mallingco/

W de3stuer.no / 4service.no

PERSONALRESTAURANT

PERSONALRESTAURANT

Eir Mat & Drikke

Søtt+Salt

A: Brynsalléen 4, 0667 Oslo

A: Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen

T: 02517

T: 02517

Eir Mat og Drikke har som mål å bidra til at våre kunder og gjester opprettholder god helse og trivsel. Dette gjør vi ved å tilrettelegge for inntak av sunn og næringsrik mat.

Søtt+Salt er historien om de tre kokkene som vil få Bergen til å smake bedre. Historien handler om kjærlighet til kokkefaget og troen på at godt håndverk, gode råvarer, fantasi, kvalitet og vennlighet aldri går av moten.

sottogsalt.no / 4service.no

eir.no / 4service.no

RELOKASJON/FLYTTEPROSESS

PROSJEKTLEDELSE

B:MOVED AS

Constructive Development A: Parkveien 33, 0258 Oslo

A: Selma Ellefsens vei 6, 0581 Oslo

A til Å Relokaliseringstjenester

P: Selma Ellefsens vei 6, 0581 Oslo T: 920 15 700 E: post@bmoved.no

P: Parkveien 33, 0258 Oslo T: 24 11 56 56 E: info@scd.no

B:MOVED AS

Constructive Development opererer innenfor prosjektstyring/gjennomføring av prosjektene. Selskapet har under regulering/ bygging nærmere 14,5 milliard.

B:MOVED er eksperter på prosjektledelse og relokalisering av bedrifter. Vi bistår i hele prosessen, fra behovet om endring oppstår til du flytter inn i nøkkelferdige kontorlokaler.

A: Selma Ellefsens vei 2, 0581 Oslo P: Selma Ellefsens vei 2, 0581 Oslo T: 932 90 147 E: post@bmoved.no

B:MOVED er eksperter på prosjektledelse og relokalisering av bedrifter. Vi bistår i hele prosessen, fra behovet om endring oppstår til du flytter inn i nøkkelferdige kontorlokaler.

w bmoved.no

W scd.no

0 6/2 02 0 | N æring sE ie n dom | LEVERANDØROVERSI KT

f /thebmovedcompany/

W bmoved.no

/thebmovedcompany/

126


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

RENHOLD

RENHOLD

Eir Renhold

Ren Pluss

A: Brynsalléen 4, 0667 Oslo

A: Gladengveien 14, 0661 Oslo

T: 02517

P: PB 6489 Etterstad, 0606 Oslo T: 02517 E: post@renpluss.no

Eir Renhold leverer høy kvalitet gjennom velprøvde og standardiserte renholdstjenester kombinert med fagutdannede medarbeidere som fokuserer på at kunden skal ha få godt innemiljø hvor verdier ivaretas.

Ren Pluss skal levere kundetilpassede renholdstjenester til næringslivet og gjennom dette skape et godt innemiljø og verne om materielle verdier for våre kunder. Din trivsel og dine verdier - vi strekker oss lengre. Ren Pluss er en del av 4Service Gruppen. W renpluss.no

W eir.no / 4service.no

RENHOLD

Østlandske Eiendomstjenester A: Hoffsveien 10, 0275 Oslo P: Postboks 1026 Hoff, 0218 Oslo E: post@østeie.no

Renhold av trapper og kontorer • Konkurransedyktige priser • Medlem av NHO Miljøfyrtårnet • Gode referanser • Fagbrev

W osteie.no

trappetrinnvask.no er en del av Østlandske Eiendomstjenester AS

127


11

FORUTSETNING

#

En sentral beliggenhet gir noen sentrale fordeler.

Med riktige forutsetninger lykkes du.

Våre kontorbygg i Vika og Barcode har alle de kvalitetene en sentral beliggenhet skal ha, som bla. knutepunkt for kollektivtrafikk, yrende folkeliv, stort utvalg butikker og et bredt tilbud av kaféer og restauranter. Men det beste av alt er følelsen av å være der det skjer. Her kan vi tilby kontorer av premium standard. Dette handler ikke bare om en høy standard på bygg og fasiliteter, men om fullservice og tilrettelegging. Dette er sentralt i vårt tjenestekonsept Flyt® der målet er å bidra til en mest mulig effektiv hverdag for våre leietakere. Nå har vi ledige arealer i Barcode, både med kort og lang tidshorisont. Ta kontakt for et tilbud.

braatheneiendom.no

Profile for Estate Media

NæringsEiendom 06/2020