NæringsEiendom 05/2020

Page 1

STAVA N G E R

# 05 2020 naringseiendom.no

• NORGESMESTER I OMSTILLING | GJENBRUK I VINDEN | NORD-EUROPAS STØRSTE GRØNNE TAK •


Paradis Stasjon Bolig og kontor pĂĽ kollektivknutepunkt midt i hjertet av Stavanger


42 leiligheter og 800 kontorarbeidsplasser med optimal lokalisering. Ledig kontorareal i The Box Office med plass for 20 til 40 arbeidsplasser i hver etasje. Kontakt: Eirik Houge, 477 07 707 Les mer: k2-stavanger.no


PETROLEUMSVEIEN 6 250 - 6 000 M

2

LOKALER TIL KONTOR/HANDEL/ SERVICE/HELSE Bygget har gjennomgått betydelige oppgraderinger de siste årene. Eier ønsker imidlertid å løfte bygget ytterligere. Nye leietakere vil få ta del i tilpasningsprosess og påvirke sine nye lokaler i stor grad. Fellesarealene rustes opp. Meget sentral beliggenhet, like ved Equinor HQ. Velkommen til visning! BELIGGENHET: Nær E-39 og kun 80 meter fra Equinors hovedkontor. PARKERING: God parkeringsdekning og lading for el-biler. OFFENTLIG TRANSPORT: Kort vei til dobbeltsporet med stasjon på Gausel, RV-44 og bussveien. Busstopp ved eiendommen.

KONTAKT NEWSEC STAVANGER Kristian Ur 971 11 162 kristian.ur@newsec.no FINN-kode: 143170974

Jarle Holmen 481 36 377 jarle.holmen@newsec.no


KOPPHOLEN 20 300 - 4 000 M

2

FLEKSIBLE KOMBINASJONSLOKALER MED SENTRAL BELIGGENHET PÅ FORUS Kombinasjonsbygg med lager/verksted til leie. God takhøyde i haller og mulighet for etablering av traverskrane. Oljeutskiller. Uteområdet er stort og gir god mulighet for utelagring. Kontordelen av bygget holder høy standard. Her kan man leie enkeltkontorer eller større seksjoner. BELIGGENHET: Svært sentralt på Forus med kort avstand til E-39. 5 minutter til Stavanger Lufthavn og 12 minutter til sentrum. PARKERING: God parkeringsdekning rundt bygget.

OFFENTLIG TRANSPORT: God offentlig transport. Busstopp like ved eiendommen.

KONTAKT NEWSEC STAVANGER Kristian Ur 971 11 162 kristian.ur@newsec.no FINN-kode: 189169061

Jarle Holmen 481 36 377 jarle.holmen@newsec.no


I UTVIKLING HANDEL, KONTORER OG OPPLEVELSE I KOMBINASJON MED TJENESTETILBUD I ET KOLLEKTIVT KNUTEPUNKT På TVEDTsenteret finner man handel, kontorer, opplevelser og tjenestetilbud side om side – og enda mer er på vei. Vi realiserte nylig Nord-Europas største innendørs opplevelsessenter, som åpnet hos oss i høst. Vi jobber aktivt med utviklingen av TVEDTsenteret og Forus, for å kunne møte fremtidens behov med urbanisering – hvor handel, bedrifter, arbeidsplasser og livsstil møtes.


KONTORER Vi har allerede 2000 m2 kontorareal på TVEDTsenteret, som flere spennende virksomheter benytter seg av i dag – blant annet flere teknologiselskaper. Det pågående reguleringsarbeidet muliggjør utbygging av ytterligere 100 000 m2.

URBANISERING OG LIVSSTIL Med bussvei gjennom senteret – og en plassering i hjertet av Forus og i regionen – åpnes det for høy fortetning i og rundt TVEDTsenteret fremover. Vi jobber aktivt med å videreutvikle senteret for å imøtekomme fremtidens behov med urbanisering – hvor handel, arbeidsplasser og livsstil møtes i et kollektivt knutepunkt.

KJØPESENTER TVEDTsenteret åpnet dørene i 1982, og er med det regionens eldste kjøpesenter. I dag har vi mer enn to millioner besøkende i året. Reisen startet med lager- og møbelforretning, og i dag er vi størst på både møbler, sport, barne- og dyreutstyr. Vi har også et godt utvalg av restauranter og varierte butikker, som bidrar til at våre kunder, leietakere og ansatte får alt de trenger under samme tak.

OPPLEVELSE Nord-Europas største innendørs opplevelsessenter av sitt slag åpnet dørene høsten 2020. Med 3000 m2 gulvflate og 23 meters takhøyde fullt utnyttet, er dette et av de mest spektakulære prosjektene i regionen, noensinne.

TA KONTAKT MED OSS FOR MER INFORMASJON OG MULIGHETER. DAGLIG LEDER SIRI NYBØ Tlf: 909 67 166 Epost: siri.nybo@tvedt-eiendom.no

SENTERLEDER JARLEIF TVEDT Tlf: 991 56 197 Epost: jarleif.tvedt@tvedt-eiendom.no


KANALPIREN

500 – 5.000 KVM KONTORLOKALER MED FANTASTISK BELIGGENHET I HINNA PARK Kanalpiren er et moderne bygg med fleksible løsninger, kantine og god parkeringsdekning. Kontorene består av celler og åpent landskap. Eiendommen er en del av Hinna Park, et område med kontorlokaler, caféer, shopping og gode kollektivtilbud i fantastiske naturomgivelser – kun åtte minutter fra Stavanger sentrum.

ØVRIGE LEIETAKERE I BYGGET ER BOUVET, OLAVSTOPPEN, ACONA, NEWSEC BASALE OG ORIS DENTAL

KONTAKT Tonje Rosenvold Næringsmegler DNB Næringsmegling AS E: tonje.rosenvold@dnb.no T: 950 57 288

osloareal.no


TOG Stavanger - 8 min Sandnes - 10 min Tog hvert 15. min i begge retninger

BUSS Høyfrekvente busstilbud til og fra hele regionen

BIL OG PARKERING • Parkeringskjeller • Soneparkering • Gjesteparkering

SYKKEL Det er sykkelstier langs fjorden, og Sykkelverksted på Hinna

SHOPPING 2 minutter til Stadionparken kjøpesenter med ca. 25 butikker


16 HOVEDSAK Her har interiørarkitekten brakt det hjemmekoselige inn i et corporate miljø.

34 KRAV TIL ARBEIDSPLASSEN Kinnarps har gjennomført en analyse av arbeidsplassutforming i forbindelse med Covid19.

70 NY MØTEPLASS I SENTRUM Design- og livsstilbutikken, Things With A Story er på plass i Stavanger sentrum.

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | I NNHOLD

10


INNHOLD #05 2020

ESTATE MEDIA AS Rådhusgata 5, 0151 Oslo Tlf: (+47) 23 11 56 00 post@estatemedia.no www.estatemedia.no REDAKTØR Silje Rønne Tlf: 908 29 393 silje@estatemedia.no

12 Leder: Har arbeidsgiver kontroll?

16 Hovedsak: Velkommen til toppetasjen

28 Arkitekten får ordet

34 Hjemmekontor gjør at vi vil stille nye krav til arbeidsplassen

40 Parkkvartalet: Snart fullt utleid

42 Økern Portal: Dette blir Nord-Europas største takpark

48 BRAV flytter inn i Snøbyen

52 St. Olavsplass: Første leietaker på plass

56 Stavanger: Positive til fremtiden

62 Stavanger: Prestisjeprosjekt har bevist at gjenbruk er lønnsomt

70 Stavanger: Ny møteplass i sentrum

80 Stavanger: To i ett

86 Stavanger: Tar opp kampen mot felleskostnadene

JOURNALIST Dag-Jørgen Saltnes Tlf: 970 55 121 dag@estatemedia.no CEO / PARTNER Trond Valle Tlf: 911 23 334 trond@estatemedia.no LAYOUT OG DESIGN Blake and Friends Daniel Ingebrigtsen SALG Jan Erik Pedersen Tlf: 901 58 211 janerik@estatemedia.no Joakim Nessem Tlf: 958 35 865 joakim@estatemedia.no

MARKED

Mariann Sunde Tlf: 402 46 021 mariann@estatemedia.no

Camilla Skouverøe Matheson Tlf: 995 53 059 camilla@estatemedia.no

99 Dag-Jørgen har ordet

100 Teknologi i toppklasse på Forus

110 – Storskala byutvikling på Paradis

114 Heftig boligsalg i Stavanger

116 Norgesmester i omstilling

120 Nå kommer de nye lokalene i sentrum

124 Markedspuls

128 Oversikt nybygg

132 Leiepriser

Heidi Ringlund Tlf: 905 07 458 heidir@estatemedia.no Michelle B. Csango Tlf: 901 69 356 michelle@estatemedia.no Katja Nordmann Ljungblom Tlf: 922 92 157 katja@estatemedia.no FOR BESTILLING AV ANNONSER info@estatemedia.no TRYKK: United Press Poligrafija corp, Riga, Latvia

FASTE SPALTER

134 Juss: Hvordan legge til rette for en smertefri overgang mellom lokaler?

DISTRIBUSJON: Posten Norge AS OPPLAG: 8.000 Copyright: Estate Media UTGIVER: Estate Media AS www.estatemedia.no

140 Slik finner du nye lokaler

FORSIDE: Anne Bråtveit

30 Morgendagens medarbeidere: Fredrik Haukås

92 Utleier har ordet: Lars Stangeland

NESTE UTGAVE: Desember 2020

11


AV: SILJE RØNNE | FOTO: MARGRETHE MYHRER

L

HAR ARBEIDSGIVER KONTROLL?

Deloitte Advokatfirma har gjennomført en undersøkelse om bruken av hjemmekontor under Covid-19, og arbeidsgiveres erfaringer knyttet til dette. Av de 222 som deltok i undersøkelsen hadde 9 av 10 hatt hjemmekontor i denne perioden. Det var flere interessante funn. I undersøkelsen står det at 4 av 10 arbeidsgivere ikke har iverksatt tiltak for å sikre et godt psykososialt arbeidsmiljø for sine ansatte på hjemmekontor. Omtrent halvparten av arbeidsgiverne har heller ikke kontroll på om arbeidstidsbestemmelsene overholdes når de ansatte arbeider hjemmefra. I tillegg kom det frem i rapporten til Deloitte at 30 prosent av respondentene ikke har implementert tiltak for å sikre konfidensialitet ved bruk av hjemmekontor. Mye kan tyde på at arbeidsgivere ikke er klar over hvilke forpliktelser de har til ansatte på hjemmekontor. Basert på funnene i undersøkelsen er dette også Deloittes oppfatning, og at det er et behov for å nærmere regulere hvilke plikter som påligger arbeidsgiver og arbeidstaker når arbeidet utføres hjemmefra.

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | LEDER

Andre interessante funn som Thorvald Nyquist, advokat og partner i Deloitte trakk frem da NæringsEiendom snakket med han, er at sykefraværet var betraktelig lavere i april, mai og juni. Samt at de ansatte hadde levert bedre resultater, at møtevirksomheten hadde vært mer effektiv, og at det hadde skjedd et «kvantesprang» i bruk av digitale verktøy. Hjemmekontor var ikke utelukkende positivt. Undersøkelsen viste stor variasjon blant de ansatte. «For selv om tilbakemeldingene gir uttrykk for at det driftsmessig går bra, følte mange at ensomheten og mangelen på sosial kontakt med kollegaer er utfordrende over tid», uttalte Nyquist. Advokaten mener derfor at det er avgjørende at arbeidsgivere har en tett dialog med sine ansatte og tilpasser utfordringene utbredt bruk av hjemmekontor kan medføre. «Det er også viktig å huske at arbeidstakere har ulike behov, og at der noen arbeider effektivt hjemmefra, vil andre slite med å holde fokuset. Hvor effektivt hjemmekontor vil være for den enkelte ansatte vil derfor være en kombinasjon av personlighet og type arbeidsoppgaver», mener Nyquist.

12


TA R N E T

KABELGATA KULTURFABRIKK ETABL. 2016 – OSLO

UNIKE LOKALER I ET AV OSLOS HØYESTE BYGG

VI FYLLER KABELGATA KULTURFABRIKK MED SPENNENDE AKTØRER Bygget er forbeholdt kreative og kulturelle næringer som sammen kan skape en god og spennende dynamikk. Tårnet er på 11 etasjer med en unik utsikt over hele Oslo by. LEDIGE AREALER Vi har 9. etasje i Tårnet ledig. Etasjen har en meget bra takhøyde på ca. 4 meter. Lokalet er på ca. 211 kvm BTA. Etasjen fremstår som et industrielt rålokale med all teknisk infrastruktur som i et moderne bygg. Lokalet er uinnredet. Passer for bransjer innenfor design, foto, film, litteratur, musikk, reklame, TV & radio, visuell og utøvende kunst m.m. KONTAKT: Anniken Haug | t +47 970 33 777 | ah@oxer.no | oxer.no Lars Petter Pettersen | t +47 980 77 333 | lpp@oxer.no taarnetkulturarena.no

facebook.com/taarnetkulturarena

instagram.com/taarnetkulturarena


TRYGVE NILSENSVEI 8 Kombinasjonslokaler til leie. Trygve Nilsensvei 8 ligger tett opp til E6 nær Karihaugen. Kjøretid til Oslo sentrum og Gardermoen er hhv. 10 min og 20 min. Vi for utleie kontorlokaler i forskjellige størrelser beliggende i 2. og 3. etasje. Arealene er av god standard med ventilasjon etc.

FRA CA. 350 KVM

Hyggelig utsikt med gode dagslysforhold gir en trivelig arbeidsplass. Lokalene vil kunne tilpasses leietakers behov og ønsker etter nærmere avtale. God parkeringsdekning umiddelbart utenfor lokalene. Finnkode: 178963572

LILLEAKERVEIEN 25 Kontor Eiendommen ligger vis-à-vis CC vest med lett og rask adkomst til Granfosstunnelen og Ringveien. Gangavstand til offentlig kommunikasjon og tog/flytog. Følgende arealer blir ledig: 165 kvm hjørnelokale i 3. etasje.

FRA 85,5 KVM

189,5 kvm hjørnelokale i 4. etasje. 85,5 kvm hjørnelokale i 4. etasje. 176 kvm kvm med gjennomgående belysning i 5. etasje, ledig fra 1.10.2020. Lokalene er lyse og ligger med god utsikt mot sydvest. Finnkode: 181438660

Konta k t: H ar a l d L a h n | 2 2 8 5 0 9 7 0 / 9 1 5 3 4 4 6 3 | l a h n@ fo r tu n a.n o


Lok aler til leie

L I L L E A K E R V E I E N 31 Kontor Vi kan nå tilby flere flotte kontorlokaler i Lilleakerveien 31. Arealene er av forskjellige størrelser, men er alle preget av gode lysforhold, hyggelig utsikt og kvalitetsmessig innredningsløsninger. Sidefløy 2. etasje: 116 kvm kontorseksjon. Hovedbygg 2. etasje: 270 kvm kontorseksjon. Hovedbygg 3. etasje: 422 kvm bestående av dels cellekontorer og dels åpne arealer, møterom, kjøkken etc. Hovedbygg 5. etasje: 422 kvm bestående av dels cellekontorer og dels åpne arealer, møterom, kjøkken etc. Samtlige lokaler har dels åpne løsninger og dels cellekontorer, møterom, kjøkkenfasiliteter etc. Vi tilbyr gode lokaler til fornuftig leiepriser og en engasjert gårdeier. Finn-kode: 187770429

FRA 116 KVM

S E N T R A LT B E L I G G E N D E M E D B U S S OG TRIKK I UMIDDELBAR NÆRHET

Offentlig kommunikasjon som buss og trikk stopper umiddelbart utenfor eiendommen, og det er kun en rask spasertur til Lysaker med tog, flytog og buss. For øvrig er det godt med parkeringsplasser i tilknytning til eiendommen, både på permanent basis og korttidsparkering.

Konta k t: H a r a l d L a h n | 2 2 8 5 0 9 7 0 / 9 1 5 3 4 4 6 3 | l a h n @ fo r tu n a.n oVELKOMMEN TIL TOPPETASJEN Her har interiørarkitekten brakt det hjemmekoselige inn i et corporate miljø. Resultatet er lunt, stilfullt og tidløst. AV: SILJE RØNNE | FOTO: ANNE BRÅTVEIT

17


G ST 5

TULLIN

L

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | VELKOMMEN TI L TOPPETASJ E N

SAMLINGSROM

FUNKSJONELLE

1

Ø

KK

S G AT E

A –K R

N AU

U

I

IA T S

18


– Nå har alle teamene fått kontorer med utsikt, enten mot byen og sjøen, eller mot byen og marka. Kontoret ligger sentralt, med kort vei til Nationaltheatret stasjon. Bygget er også mer moderne enn våre gamle lokaler, med bedre kjøkken- og toalettfasiliteter, sier Gudrid Eide, CFO i Sector Asset Management, om deres nye lokaler 10. etasje i Kristian Augusts gate 15 ved Tullinløkka i Oslo. Da Sector Asset Management gruppens husleiekontrakt på Filipstad Brygge nærmet seg slutten, begynte de å se etter nye lokaler. – Vår rådgiver Malling & co viste oss flere lokaler sentralt i Oslo. Samtidig nevnte de et nytt bygg under oppføring, nemlig det nye Domus Juridica, der de to øverste etasjene ville bli ledige for utleie. Vi var på visning og ble tatt med opp i 10.etasje der vi fikk se den fantastiske utsikten, sier Eide. – Byggets beskaffenhet med et atrium i midten og transparente vegger passer oss fint. Vi er mer «visuelt samlet» enn før, da vi satt i et langt smalt bygg med korridor i midten. Fargepaletten vi fikk av interiørarkitekten er behagelig å jobbe i. Teamene har selv fått velge innenfor paletten, og alle er meget fornøyde med sine valg, sier Eide og påpeker at de liker den tykke parketten på alle gulv, samt at trespiletaket i mange av rommene både er pene å se på og har en lun virkning. – Jeg vil også nevne snekkerarbeidene som Oslo Møbelsnekkeri har utført på basis av interiørarkitektens tegninger. Skapene og møbleringen inn mot atriet er vi så godt fornøyd med. Det er så nøyaktig og vakkert arbeid, fremhever hun.

19

EN NY MØTEPLASS Layouten i de nye lokalene er organisert med ett flerfunksjonelt samlingsrom i det du entrer hoveddøren. Dette fungerer som velkomstarealet for kunder, men også til interne fellesmøter og konferanser. Hos Sector Asset Management møter du ingen formell resepsjonist, men du kommer rett inn i deres egen stue, tatt imot av din kontakt eller en facility manager. Tidligere hadde virksomheten adskilt velkomstlounge og sosial sone. De synes det er en vellykket løsning at disse rommene nå er samlet i ett rom, rett innenfor døren. – Det er plassbesparende, praktisk og fungerer veldig bra, både med tanke på besøkende og i faglige og sosiale sammenhenger, f.eks. på årets sommerfest for de ansatte, sier hun. De eksterne møterommene omkranser fellesarealet og fellesfunksjoner som kjøkken, printerrom og WC er i umiddelbar nærhet. Det er plassbesparende, praktisk og fungerer bra både med tanke på besøkende og i faglige og sosiale sammenhenger. – Vi opplever lokalene som mer inkluderende, alle dras inn i velkomstloungen/den sosiale sonen så snart du er innenfor døren. Kaffestasjonen i dette rommet er en møteplass, og det er hyggelig med sofamøbler rett ved kaffestasjonen. Spisebordet innerst i dette rommet er også en samlende faktor. Flere team enn før møtes her til lunsj, sier hun. Bygget er sertifisert BREEAM Excellent, og Eide forteller at de klarer seg utmerket uten søppelspann og papirkartonger ved hver pult – det ser ryddigere ut og er enklere for vaskeselskapet. – Derimot skulle flere av oss gjerne kunnet åpnet vinduer eller lufteluker, påpeker hun.


ADKOMSTOMRÅDE Det mest unike møbelet ifølge interiørarkitekten er kaffebenken, kombinert med TV–skapet i adkomstområde. Her har de laget to store dører i lakket mesh, som kan brettes og skyves inn i vegg, for å skjule den 100 tommer store TV–skjermen når de er trukket ut. KORRIDOREN Korridoren mot atriet har interiørarkitekten utnyttet og gjort til et hyggelig oppholdssted fremfor kun å være en gjennomfartsåre. På langsiden er det et langt sittemøbel i massiv ask, som øvrig treverk, kombinert med varmere farger og bruk av skinn og velur. Fastmonterte småbord er laget i messing og norsk skifer. MØTEROM Gjennomgående i eksterne møterom og de største teamrommene har vi valgt nydelige armaturer fra Italienske GiopatoChombes, både som pendler og vegglamper. I tillegg til å tilføye sonen lys, er disse lampene som smykker i seg selv, og tilfører rommene en unik eksklusivitet.


ET LYST NORDISK UTTRYKK – Kunden kom fra et bygg med en lang smal bygningskropp, organisert med kjerner og gangsone i midten, lav takhøyde og arbeidsareal langs fasade. Det var overhode ingen gjennomlys og hver sone var adskilt uten visuell kontakt. Det var heller ingen tydelig struktur på layouten med tanke på bedriftens funksjon. Den sosiale sonen var for eksempel plassert på det mest skjermede området innerst i lokalet. Fargevalget var trist og kjønnsløst, beskriver interiørarkitekt Ingeborg Werenskiold, som har innredet og designet de nye lokalene Sector Asset Management. – Dette er et internasjonalt forvaltningsselskap, de får ofte besøk fra andre verdensdeler og de ønsket seg et konsept basert på et lyst nordisk uttrykk. Kunden ville også gjenbruke deler av møblene de hadde opprinnelig, samt en kunstsamling som skulle få sin plass i de nye lokalene, sier hun og legger til at de har jobbet frem et konsept og fargepalett ut fra bestillingen, i tett samarbeid med hvert team for å tilpasse deres særskilte behov. I tillegg til adkomstsonen og eksterne møterom har de to største teamene, Incentive og Gamma de mest tilpassede løsningene.

EN UTSIKT AV DE SJELDNE Bygget har en unik beliggenhet på Tullinløkka, og har således et fantastisk utsyn over store deler av Oslo. Fellesfunksjoner og trappeløp er organisert i hver sin ende av lokalet med et stort atrie i senter og hjerte av bygget. – Dette skaper et gjennomsyn og siktlinjer i alle himmelretninger, noe jeg sjeldent har sett maken til. Med vinduer fra gulv til tak, himlingshøyde på 3.70 ut mot fasade og ingen omkringliggende høye bygg mot øst, syd, vest har du et nærmest 360 graders utsyn over byen, sjøen eller marka, sier interiørarkitekten, og fortsetter: – Du får soloppgangen bak Ekebergåsen og solnedgangen over Holmenkollen. Lokalene har dagslysinnslipp fra alle retninger, med unntak av enn tett fasade mot nordvest, men også ovenfra med glasstak over atriet. – Bedriften og de ulike teamene, som til daglig jobber skjermet fra hverandre er med dette mer «visuelt samlet» på en helt annet måte enn i tidligere lokaler, og man får en annen kontakt med hverandre på tvers av bedriften, sier hun.1

Ø

S G AT E 5 – TULLIN

I

A –K R

ST

KK

U I ULIKE HØYDER

PLANTEKASSER

N AU G

IA T S

L


VENNLIG OG MYKT Som en detalj i den stramme utformingen har de laget noen buede vegger, allerede utenfor heisen i korridoren, og gjennomgående inn på teamrommene. Disse runder av, myker opp hjørner og gjør helhetsinntrykket i lokalet vennlig og mykt. Buene finner vi igjen i detaljene i valg av møbler. – Noen materialer var gitt av byggherre, som parkett, valg av treslag på profiler rundt glassvegger, himlingsfarge og spiler. Dette var valgt i lys ask, som ga et godt utgangspunkt for den nordiske paletten vi hadde bestemt oss for. Stien ble til mens vi gikk, og vi trakk det nordiske i en litt mer moderne retning og jobbet med farger og materialitet for å få frem kontraster. Helhetsinntrykket er fortsatt et subtilt interiør, sier hun. Interiørarkitekten forteller at hvert team fikk velge mellom en palett bestående av cirka seks ulike farger. Det er små nyanser og den samme fargen kan oppleves ulikt fra rom til rom på grunn av lysinnslipp fra forskjellige himmelretninger. – En vegg mot nord kan fremstå i en annen nyanse enn en vegg mot syd. Dette forandrer seg

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | VELKOMMEN TI L TOPPETASJ E N

også i takt med årstidene og interiørbelysningen. Men fargene uavhengig av rom harmonerer godt med hverandre, understreker hun. Som BREEAM Excellent bygg ble det lagt særskilt vekt fra byggherre på valg av riktig type og mengde belysning, lysarmatur og mengde kWt. – Gjennomgående i eksterne møterom og de største teamrommene har vi valgt nydelige armaturer fra Italienske GiopatoChombes, både som pendler og vegglamper. I tillegg til å tilføye sonen lys, er disse lampene som smykker i seg selv, og tilfører rommene en unik eksklusivitet, påpeker Werenskiold. ATRIET – LOKALETS HJERTE Lokalet er organisert rundt atriet etter bedriftens ulike team. Disse variere fra størrelser på to personer og opp til 16 personer i det største teamrommet. – De to største teamrommene har ganske likt formspråk, men noe varierende materialitet og stil. Hos Incentive har vi i tillegg til en standard firergruppe og arbeidssone laget en tilbaketrukket krok som minner mer om en stue i et privat hjem, forklarer interiørarkitekten.

24


Dronning Eufemias gate 10 Sjelden mulighet i Barcode

868 m² BTA • • • •

Rett ved Oslo Sentralstasjon Sykkelparkering, parkering, dusj og garderobe Flott personalrestaurant Det meste du trenger i nærheten

Ta gjerne kontakt med oss! • Se flere eiendommer på klpeiendom.no ØYVIND OXHOLM MEISINGSET 907 54 597 | oom@klp.no

THOMAS ANDERSSON 922 90 000 | tsa@klp.no

IDA GRØNLI GRAN 473 31 502 | ieg@klp.no


Den buede veggen er skreddersydd og inneholder skjult garderobe samt bokhyller og skap med fronter trukket i rotting. Bakveggen, som er det mest i øyenfallende i rommet er polstret og trukket i tekstil fra klassiske Lewis & Wood. Her er også lamper fra Giopato Chombes diskret integrert i veggen som små smykker i glass og metall. – Dette skaper en lun og god krok med 180 graders utsikt fra slottet til Sørenga. Møblene er en kombinasjon av klassisk daybed fra Svenskttenn og raffinerte rotting lenestoler fra Wiener GTV design. Mykt viskoseteppe og grønne planter samler sittegruppen. Et mer anonymt møtebord skiller denne tilbaketrukne kroken fra arbeidsplassene, også dette på et mykt vevet teppe fra svenske Vandra Rugs, forklarer hun. For at de ansatte ikke skal sitte alt for eksponert mot de ulike teamene, har de brukt planter i ulik høyde og type mot glassfasaden i atriet, som både skjermer og skaper en mykere atmosfære i rommet. De har også her brukt mye tid på å finne riktige potter som skal harmonere med resten av interiøret. – Hos Gamma, som har rommet med det fantastiske glasshjørnet er formspråket noe av det samme, men mer moderne. Her har vi en høyere sittegruppe med stoler og sofa i velur, kombinert med nettere rottingstoler fra samme produsent. Mellom arbeidsbordene og sittegruppen skiller vi sonene med en nydelig hylle og grønne planter. Fargeskalaen og materialiteten er nokså lik i de to teamene, men i det faste inventaret har vi laget fronter i patinert massiv messing mesh, beskriver hun.

SKREDDERSØM – ALT LIGGER I DETALJENE I tillegg til å være praktisk utformet med tanke på kundens behov interiørarkitekten klart å skape et raffinert og gjennomført lokale. Werenskiolds motto er: #whosaidofficesareboring! – Hvem sa at kontorer ikke kan være lekre, ha farger på veggene, gjennomgående detaljer og materialitet og myke linjer? Det er lagt vekt på skreddersøm hos Sector Asset Management, både for det visuelle, men også for å optimalisere bygget i seg selv; korridorbredder, romfasonger, god takhøyde og funksjonalitet. På den måten fikk vi virkelig gått inn i detaljene. Alle garderobeskap, oppbevaringsskap og folien har samme formspråk, men ulik materialitet. Vi kombinerer som nevnt massiv messing, lakkert metall og rotting. Folien er helt enkelt utført, men gjenspeiler formen i meshen, forklarer hun.

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | VELKOMMEN TI L TOPPETASJ E N

I dette prosjektet har Werenskiold jobbet med å tilby kunden en bred variasjon av funksjonsmøbler, noe vi ofte ser i næringsbygg, med detaljer som er mer kjente fra private hjem. – For å oppnå unike prosjekter jobber jeg alltid for å finne den riktige kombinasjonen av leverandører for å tilby kunden noe utover det som blir sett på som standart sortiment i vår bransje. Jeg liker å bruke små leverandører, som tepper fra vandra Rugs i Stockholm, håndtak fra LoveHandles i Oslo og ikke minst skreddersydde møbler fra Oslo Møbelsnekker. Som prikken over i-en anbefaler jeg alltid å avslutte med en stylingrunde for å få detaljene på plass. I dette prosjektet har jeg fulgt kunden fra utforming av planløsning, gjennom tekniske detaljer og byggemøter til farger, materialer og fått avsluttet med innkjøp av puter og vaser. I mitt syn, et fullverdig prosjekt fr A til Å.

26


Munkedamsveien 35 Sentralt i Vika / CBD

914 - 1956 m² BTA • • • •

Buss, båt og trikk rett ved, 5 min til Nationaltheatret stasjon Sykkelparkering, dusj og garderobe Ny personalrestaurant 2020 Effektive og lyse lokaler, vinduer med særpreg

Ta gjerne kontakt med oss! • Se flere eiendommer på klpeiendom.no ØYVIND OXHOLM MEISINGSET 907 54 597 | oom@klp.no

THOMAS ANDERSSON 922 90 000 | tsa@klp.no

IDA GRØNLI GRAN 473 31 502 | ieg@klp.no


Arkitekten får ordet Sammen med universitetsanlegget i Karl Johans gate, Kulturhistorisk museum og det gamle Nasjonalgalleriet danner Domus Juridica et harmonisk kvartal i tråd med både klassiske og moderne idealer. AV: SILJE RØNNE | FOTO: MAD ARKITEKTER / KYRRE SUNDAL

Det nye universitetsbygget ved Tullinløkka i Oslo er ferdigstilt. Domus Juridica, som bygningen heter – eies av Entra ASA, og er tegnet av Mad arkitekter. Nybygget på 21.000 kvadratmeter henvender seg ut mot Kristian Augusts gate og parken på Tullinløkka. – Helt siden Universitetet i Oslo ble stiftet i 1811, har lærestedet vært en sentral del av bybildet i hovedstaden. Juridisk fakultet danner noe av rammen rundt demokratiet vårt, og har gjennom århundrer vært en grunnleggende del av byen. Tidligere var jusstudenter, dekaner, professorer og andre ansatte på fakultetet spredt på mange forskjellige bygg. Nye Domus Juridica samler ansatte og studenter, skaper en ny tilhørighet for hele fakultetet, og synliggjør universitetets og kunnskapens tilstedeværelse i Norge og i Oslo, forteller Torkel Njå, arkitekt og partner i MAD arkitekter, som har vært ansvarlig for prosjektet. DET LEVENDE UNIVERSITETSBYGGET – Domus Juridica er et utleiebygg, med Entra som eier og UiO som største leietaker. For å legge til rette for aktivitet og liv på gateplanet, er det avgjørende at et bygg fylles med ulike aktører. Derfor er bygget tegnet som et flerfunksjonsbygg,

med utadrettede og varierte næringslokaler i 1. etasje, forklarer Njå. Fakultetets lesesaler er hovedsakelig plassert ut mot Tullinløkka, både for å gi studentene gode lys- og studieforhold, og for at aktiviteten i bygget vil være synlig for byen store deler av døgnet. – Dette er gjort for å skape et levende byuniversitet, og for å lyse opp og gjøre parken på Tullinløkka tryggere å ferdes i på kveldstid, sierhan og legger til at en gjennomgående passasje åpner kvartalet ytterligere, og gir adgang til gårdsrommet, som i de kommende årene vil utvikles til et nytt sted med bymessige kvaliteter. ARKITEKTONISK UTTRYKK OG MATERIALBRUK – Domus Juridica er et moderne universitetsbygg, som samtidig passer inn med de historiske og verneverdige byggene i nærheten. Derfor ble det jobbet med gjenkjennelige materialer av høy kvalitet, og en klar vertikalitet gjennom store søyler i tegl, beskriver han og påpeker at søylene er en nyfortolkning av det klassiske søylemotivet man kjenner til fra historiske universitetsbygg. – De gir bygget et karakteristisk uttrykk, samtidig som de markerer inngangen til bygget. Bak

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | ARKI TEKTEN FÅR ORDET

søylene åpner passasjen seg innover i kvartalet. Glassveggene og taket i passasjen har profiler av bronseeloksert aluminium, som sammen med den røde teglen viser et slektskap til universitetsbygningene på Blindern. Søylene er designet med spesialformete teglstein. Arkitekten forklarer at de store søylene lener seg først litt utover, før de skifter retning og heller innover igjen mot toppen. – Knekkpunktet er gitt forskjellige høyder på hver søyle, og her snur også retningen på teglsteinen. Dette grepet bringer et vakkert skyggespill i selve søylene, og gir hele bygningen en tredimensjonal effekt når du går forbi det i Kristian Augusts gate. Fasaden er murt med en rød mørtel, som forsterker helheten, påpeker han. Atriet er hjertet i Domus Juridica, og fungerer som en uformell møteplass for besøkende, studenter og ansatte. – Atriet bringer dagslys inn til midten av bygget og gir et tydelig referansepunkt for orientering. Trappen og glassflatene mellom rommene skaper visuell kontakt, godt dagslys og en god forståelse av lærestedets aktiviteter, sier han og avslutter: – Byggets interiør preges av lyse og varige materialer, med terrazzogulv og spilehimling i ask.

28


FAKTA: DOMUS JURIDICA – NYTT BYGG FOR DET JURIDISKE FAKULTET UIO • Hvor: Kristian Augusts gate 15-17, Oslo (Sentrum) • Type: Universitet/høyere utdanning • Byggeform: Nybygg • Ferdigstillelse: 2019 • Areal: 21.000 m2

TEAM • Byggherre: Entra • Arkitekt: Mad arkitekter • Ingeniør: Djerving (RIB), Multiconsult (RIBMur og RIG), Brekke & Strand (RIAku), Fokus (RIBR), Sweco (RIV), Norconsult og Itech (RIByFy), Heiberg & Tveter (RIE) • Entreprenør: Veidekke (totalentreprenør) • Kunstnere: Steinar Haga Christensen, Lotte Konow Lund, Tirill Hasselknippe og Marianne Heier


PROFIL NAVN: Fredrik Haukås ALDER: 22 år AKTUELL: 3. året Økonomi og administrasjon på handelshøyskolen BI. Økonomiansvarlig og nestleder i Eiendomsutvalget. Jobber deltid i Svea som kundekonsulent med fokus på betalingsløsninger.

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | MORGENDAGENS MEDARBEI D E RE

30


I hver utgave av NæringsEiendom presenterer vi unge menneskers syn på arbeidsplassen og hvordan de ø­ nsker å jobbe. Denne gangen har vi snakket med Fredrik Haukås. Han studerer Økonomi og administrasjon på handelshøyskolen BI. AV: SILJE RØNNE | FOTO: PER MARTIN HAAHEIM

MORGENDAGENS MEDARBEIDERE – hva ønsker de?

31


«Jeg er veldig utadvendt og tror hvis jeg ikke hadde valgt å studere innenfor økonomi, hadde jeg fort endt opp i politikken, mest sannsynlig som aspirant i UD. » FREDRIK HAUKÅS

– Hvilken arbeidsgiver drømmer du om å jobbe for og hvorfor? – Gjennom bedriftspresentasjoner jeg har vært med på gjennom Eiendomsutvalget på BI har jeg fått innsikt i flere spennende bedrifter. Det som skiller seg mest ut er vell PropTechHub på Madserud gård. Her var det virkelig kreative og innovative løsninger i en bransje som ikke har sett mye forandringer før. Har dog ikke så mye bakgrunn med AR/VR teknologi så er heller utbyggere, som skaper noe som jeg mest kunne tenkt meg å jobbe hos. Dette da fordi jeg har hatt både Real Estate Finance og Prosjektledelse på BI, og dette var fag som jeg syntes var veldig spennende. Av utviklere i Oslo som jeg har vært på besøk hos ville jeg sagt at Olav Thon Gruppen, Fredensborg AS og Malling & Co er bedrifter jeg har fått veldig godt inntrykk av, der sistnevnte er den jeg ville valgt hvis jeg måtte. – Hvordan ønsker du å ha det på en arbeidsplass? – Den ideelle arbeidsplassen er for meg en plass der alle kommer på jobb motiverte og har lyst å yte sitt beste. Det er en plass der det er en god kultur rettet mot både prestasjon, men også trivsel slik at man gleder seg til å komme på jobb vær dag. Å bli hørt og kunne være med å utforme hverdagen min er viktig for meg. Da jeg ikke er den typen som liker å gjøre den samme repetitive oppgaven hver dag, men heller å utfordre meg, og utvikle meg selv innenfor min rolle i bedriften. En arbeidsplass er jo dog mer enn bare kulturen og miljøet, men også lokalet. Et ønskelig lokale for meg vil være å vite at jeg jobber i et miljøvennlig bygg som i tillegg har gode fasiliteter, belysning og ventilasjon, slik at man overlever varme sommerdager på kontoret. – Hva er den optimale arbeidsformen for deg? – Den optimale arbeidsformen for meg er å jobbe i team og å jobbe med ulike typer prosjekter. Jeg er veldig utadvendt og tror hvis jeg ikke hadde valgt å studere innenfor økonomi, hadde jeg fort endt opp i politikken, mest sannsynlig som aspirant i UD. Så det er den menneskelige kontakten, varierte oppgaver og nye utfordringer som fører til en optimal arbeidshverdag for meg.

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | MORGENDAGENS MEDARBEI D E RE

– Hvordan tror du arbeidslivet vil se ut om 20 år? – I år 2000 ble internett så vidt brukt sammenlignet med hva det brukes til i dag. Nå er vi koblet på nettet via mobilene hele døgnet og samfunnet generelt har blitt mye «smartere». Hvis det skal bli en lignende utvikling de neste 20 årene som det har vært de forrige 20, tror jeg dette vil skje innen AI og robotisering. Dette tror jeg vil føre til at arbeidsplasser forsvinner, men samtidig at mange teknologiske hjelpe midler og diverse prosesser i arbeidslivet vil kunne effektiviseres. Kommunikasjonen tror jeg vil skje på den samme måten som før, men med en litt mer fancy tilnærming. «Coworking» trenden som vi allerede har sett vokse frem i Oslo, tror jeg vil blomstre de neste 20 årene. Jeg tror det vil utgjøre en mye større del av kontorlokalene i Norge enn det det gjør nå. Samtidig tror jeg fokuset på å være miljøvennlig vil være større da jorda vil være varmere om 20 år. På tross av dette tror jeg prosesser i arbeidslivet der man har behov for menneskelig kontakt, vil være lik i fremtiden.

32


Illustrasjon

Nyrenoverte kontorlokaler v/ Holbergs Plass

Tullins gate 6 Illustrasjon

358 - 716 kvm BTA kontorlokaler til leie

Ta kontakt for mer informasjon STIAN KORNELIUSSEN Abel Eiendomsforvaltning

JONAS MYHRE Akershus Eiendom

t 979 67 450 e stian@abeleiendom.no

t 998 69 900 e jm@akershuseiendom.no

De ledige lokalene ligger i 5. og 6. etasje. Lokalene har en effektiv planløsning med gjennomlys og god gjennomgående takhøyde. Lokalene rives til betongen og bygges opp igjen i samråd med ny leietaker med gode kvaliteter.


Hjemmekontor gjør at vi vil stille nye krav til arbeidsplassen Kinnarps har gjennomført en analyse av arbeidsplassutforming i forbindelse med Covid19. Der de har sett på hvilke fordeler arbeidstakere opplever på hjemmekontor, og hva som fungerer bedre på arbeidsplassen. Basert på dette gir de råd om innredning og løsninger for å tilrettelegge for en ny hverdag. AV: SILJE RØNNE | FOTO: KINNARPS


GODE TIPS Kinnarps har flere råd til hvordan arbeidsplassen kan bli tryggere.

– Vi har alle erfart en annerledes tid, funnet nye arbeidsformer og raskt vært med på tekniske sprang og samarbeidsformer. I analysen trekker vi frem ulike aspekt fra disse opplevelsene, og gjør oss noen tanker og anbefalinger om tiden fremover, sier Kenneth Tveito, Next Office Change Manager i Kinnarps Kinnarps har snakket med 1.200 arbeidstakere – noe som gir et relativt godt svar på hvilke utfordringer vi står ovenfor, hvordan folk har opplevd denne tiden og konsekvensene. – Kontormedarbeidere erfarte en kraftig reduksjon i opplevd effektivitet og produktivitet ved den første nedstengingen medio mars 2020. Den opplevde effektiviteten og produktiviteten økte kraftig igjen etter at skolene og barnehagene åpnet igjen, sier Tveito. Ifølge undersøkelsen har hjemmekontor fungert bra for de fleste, men ikke alle. – Hjemmekontor har blitt en foretrukket arbeidsmåte hos flere enn tidligere. Vi ser også at individuelt arbeid som krever høy konsentrasjon har fungert veldig bra for flere på hjemmekontor (heller ikke her for alle, men mange), påpe-

35

ker Tveito og fortsetter: – Noen av de største problemene med langvarig hjemmekontor er mangel på god ergonomi, plass, teknisk utstyr og redusert sosial kontakt. Det kommer frem blant besvarelsene at de fleste arbeidstakerne har opplevd effektivitet (etter at skoler og barnehager åpnet), at flere har blitt flinkere til å holde digitale møter, nå er hjemmekontor «lovlig», og en bedre balanse mellom privatliv og jobb. VIL HA DE ANSATTE TILBAKE PÅ KONTORET Tveito er i kontakt med flere bedrifter, og disse ønsker primært å få medarbeiderne tilbake på et trygt kontor. – Det at vi ikke smitter hverandre og blir syke står i fokus, og folk er interessert i gode løsninger her. De vil vite litt om generelle tips, og mer spesifikke løsninger for dem, sier han og kommer med følgende råd:


MØBLER I SONER MED GOD AVSTAND Invester i stoler istedenfor sofa. Da er det enkelt å sette sammen i arbeidsgrupper og beholde avstand. Gjerne stol med hjul slik at bruken blir mer fleksibel. Benytt materialer mot smitte. Det er mye forskjellig. Tenk overflater som tåler jevn vask og spriting. Kombiner hjemmekontor og dager på arbeidsplassen. Vurder hvor mange som må være på jobben samtidig, og hvilke oppgaver som løses best der. Gi ansatte frihet. Tenk kvalitet. Nå er det viktig å sikre møbler og utstyr av god kvalitet. Som vi vet hvor kommer fra, vet hvordan kan ivaretas og repareres i trygge rammer. Få kontaktpunkt på leveranse. NYE RETNINGSLINJER Diskusjoner om hvorvidt faste plasser eller plassdeling er gunstig, har naturligvis økt den siste tiden.

– Løsningen kan være en mellomting, ikke enten eller. Den tradisjonelle tanken om såkalt «free seating», krever nye retningslinjer. Både i henhold til bruk og renhold. Det kan av flere oppleves som tidkrevende og lite effektivt, men det å dele en plass i for eksempel ukedager gjør det likevel mulig å få bedre utnyttelse av arbeidsplassene og kontorarealene for øvrig. Men, vi anbefaler eget teknisk utstyr som pc, tastatur, mus osv., sier han. Mange bedrifter ser at ansatte trenger gode ergonomiske plasser på hjemmekontorene når dette brukes over en lengre periode. Det å investere i kontorstoler og skrivebord som enkelt kan tilpasses den enkeltes fysikk, er viktig ifølge Kinnarps. – Bedriftene må samtidig holde hjulene i gang, slik at medarbeidere får gjort jobbene sine. For å redusere risikoen for nedstengning kommer mange til å fortsette å jobbe på hjemmekontoret. Ikke glem ergonomi hjemme, understreker han.

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | KRAV TI L ARBEI DSPLASSEN

KVALITET – Hva mener Kinnarps gjelder for innredning av kontor nå? Hva er forskjellen fra kontoret vi var vant til før pandemien? – Først og fremst tror vi ett ord dekker mye – kvalitet. En arbeidsplass må nå tenke tidløst og gode løsninger. Møbler som man vet opprinnelsen til, levering med få kontaktpunkt, møbler som er fleksible med en varig kvalitet. Det å ha kontroll og innsikt i hele prosessen er betydningsfullt. Hva får vi inn på kontoret? Hvem leverer? Hvordan er forholdene under produksjon, pakking, transport og montering – vet vi nok om smittevernstiltak i alle ledd? Krav som har vokst tydeligere frem siste tid er sirkulæritet og kvalitet, forklarer han. Tveito trekker også frem teknologi, som gjør det mulig å jobbe uavhengig av tid og sted.

36


Se vårt eiendomsmagasin Real-nytt i denne utgaven av NæringsEiendom.

020 Nr.05.2

l a e R nytt

og for salg merike mmer o Eiendo r utleie på R fo r le a lok . lo Nord og i Os

Foto:

REAL Næringsmegling AS | Hvamstubben 17 | 2013 Skjetten Tlf: 67 91 76 50 | E-post: firmapost@real.no | Real.no

Nyang

Dal Media


– Noe vi allerede har gjort i flere år, men etter måneder med hjemmekontor har utviklingen akselerert. Vi vet mer om hvilke møter som fungerer på for eksempel Teams og hvilke vi bør ha fysisk for best resultat. Det ligger ulike hybridløsninger, men vi ønsker en ren løsning, sier han og legger til at involvering er neste punkt på listen. – Den enkelte sitter nå med nye erfaringer som har betydning for både trivsel og ønsker rundt innredning av kontor. Det å snakke med hver enkelt ansatt og finne løsninger der alle er involvert, sikrer ivaretagelse, motivasjon og sikkerhet rundt dette – at alle føler seg trygge, sier Tveito. Helt til slutt trekker han frem ergonomi. Både fysisk og mental ergonomi, har ifølge Kinnarps et større fokus i dag enn tidligere, og vil påvirke innredningen av kontoret. – Sollys, luft, pauser, justerbare møbler, tilbud av sunn mat, oppmuntring til bevegelse og

treningsmuligheter øker i betydning når folk velger arbeidsplass. Dette er forhold et hjemmekontor gir i større grad, som arbeidstakeren nå setter høyt fremover, og arbeidsgiver bør finne løsninger på, fremhever han. – Tror dere bærekraftfokuset vil være like aktuelt i tiden som kommer? – Ja, og kanskje til og med økende. Bærekraft er jo et begrep som mange har et godt og reflektert forhold til, men som andre kanskje bruker uten å ha gjort gode refleksjoner rundt begrepet. Vi ser tegn på at Covid-19 har økt folks bevissthet rundt sosial- og økonomiskbærekraft; ikke bare miljø. Mange er opptatt av at medarbeiderne skal være trygge, at det er viktig med fornøyde ansatte og at den effekten blir viktig. Her går ordet kvalitet igjen. Produkter med god kvalitet skaper bærekraftige løsninger, det har økt bevissthet. Folk ønsker ikke å bytte ut møbler hvert halvår når trender endres, men investere i tidløse møbler, svarer han.

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | KRAV TI L ARBEI DSPLASSEN

SKREDDERSØM Tveito tror at fokus på skreddersøm og virksomhetstilpasning av kontorene blir viktigere enn noensinne. – Nye erfaringer og måneder med en rask opplevelses – og erfaringskurve resulterer i at folk vil ha endringer. De vil ha trygghet. De vet hva de får til hjemme og hva de savner fra arbeidsplassen. Vi må gi de dette for å danne et grunnlag for økonomisk vekst igjen. Finne ut hva som gjør de ansatte trygge og dermed produktive. Da er ansattes involvering og brukermedvirkning to sentrale og kritiske elementer, sier han og avslutter: «Jakten på det perfekte kontoret» bør alltid starte med en erkjennelse om at det ikke finnes – det er jo ditt perfekte kontor som passer best. Enhver organisasjon er unik med sine oppgaver, ansatte og kultur – da bør hver organisasjon ha sin egen unike arbeidsplassutforming.

38


TIL LEIE:

8 4 0 0 K V M KONTORLOK ALER I PR O FI L ER T EIEND OM PÅ SKØYEN

knudtzon@union.no

foss@union.no

Tlf. 479 57 374

Tlf. 900 89 559


Snart fullt utleid Flere tiltrekkes av en mer fleksibel kontormodell, og velger å etablere seg i Parkkvartalet. AV: SILJE RØNNE | FOTO: DMITRY TKACHENKO

Agera Akselator, Cantor, Navigio, Advokatselskapet Seland Orwall og Implement er nye leietakere i Parkkvartalet. – Det har vært veldig gøy å bli bedre kjent med de ulike selskapene og de vil alle passe veldig godt inn det nye kontorkonseptet vårt i Parkkvartalet. Visjonen vår for Parkkvartalet er å skape et miljø for selskaper som ønsker en mer fleksibel kontormodell. Vi har blant annet flere arbeidsplasser og møterom som kan leies ved behov i byggets første etasje, perfekt for selskaper som ønsker fleksibilitet eller er i en vekstfase, sier Hans Olav Johannessen i Höegh Eiendom. ET SPENNENDE SERVICEKONSEPT I MODERNE LOKALER Parkkvartalet består av tre bygg i Parkveien (53–55) og det var her eiendomseventyret i Höegh startet i 1952. Over 70 år senere er det fortsatt hovedkontoret til Höegh Eiendom og nå pusses det opp, for å kunne tilby leietakere

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | PARKKVARTALET

større grad av fleksibilitet. De tre byggene får et sammenhengende fotavtrykk og skal tilby arbeidsplasser til selskaper fra 1–50 ansatte. Første etasje vil bestå av et fullservice kontorfellesskap som har fått navnet Ö. Her blir det god aktivitet med kafé, personalresturant, ulike kontorer, minglesoner, treningsrom og en attraktiv bakgård – her skal du glede deg til å komme på jobb. Møterom, bil og sykkel kan enkelt bookes elektronisk. – Konseptet bygger på deling, fleksibilitet og høy servicegrad, som ser ut til å treffe bra i markedet. Målet er at Parkkvartalet blir en unik kombinasjon av en historisk eiendom med et spennende servicekonsept i topp moderne lokaler. Et pluss er det at Höegh Eiendom selv sitter på lokasjonen, så her får man ikke bare én husvert – men Höegh er med på teamet, sier Andreas Aichberger som leder salgsarbeidet i Ö Parkkvartalet.

40


Vi har åpnet GreenHub! Vi leverer servicetjenester og mindre prosjekter innen alle våre fagfelt – midt i sentrumskjernen av Oslo. Med tverrfaglige og miljøvennlige leveranser med varesykkel, reduserer vi både responstid og klimautslipp. Vi hjelper deg mot fremtidens klimamål. Les mer på www.bravida.no/greenhub

MODERNE KONTORER I NATURSKJØNNE OMGIVELSER WWW.MYRENEIENDOM.NO


0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | ØKERN PORTAL

42


Dette blir Nord-Europas største takpark Økern Portal får Nord-Europas største grønne tak. Her blir det syv mål med løpebane, bikuber, petanque-anlegg, paviljong, restauranter, tuftepark og parsellhager. AV: SILJE RØNNE | ILLUSTRASJON: DARK ARKITEKTER

– Vår visjon for Økern Portal er å skape et bærekraftig fellesskap mellom næring og nærmiljø. Takparken er kanskje det fremste eksempelet på dette, sier Åmund Lunde, administrerende direktør i Oslo Pensjonsforsikring som eier Økern Portal. Med sine nær 80.000 kvadratmeter er Økern Portal et av fastlands-Norges største byggeprosjekter. Det skal stå ferdig i slutten av 2020 og blir et sentralt landemerke i nye Økern sentrum og Hovinbyen. Dark Design Group ved/ DARK Arkitekter, Lark Landskap, og Zinc interiør står bak arkitektur, utforming av landskap og takpark, samt interiør i alle fellesarealer og hos enkelte av leietakerne. EN SMAK AV TAKET Under omvisningen på onsdag 16. september, fikk om lag 30 personer en smakebit fra taket. Deriblant landbruks- og matminister, Olaug Bollestad og byråd for finans i Oslo Kommune, Einar Wilhelmsen.

43

– Jeg syntes det er fantastisk å få komme hit for å se, kjenne på og smake på plantene som vokser her på taket. Jeg er opptatt av urbant landbruk, og håper lignende ideer og konsepter vokser utover i Norge. Grønne tak gir bedre luft, er viktig for insekter og ikke minst menneskene som skal arbeide og bo rundt her på Økern, sier Bollestad. Det grønne taket har også en viktig funksjon knyttet til overvann og flom; vegetasjonen fanger opp regn slik at det blir mindre vann i avløpssystemet, noe som reduserer faren for flom. – Jeg er utrolig stolt over hvordan Oslo Pensjonsforsikring forvalter pensjonsmidlene til alle som arbeider i Oslo kommune. Økern Portal er definitivt et sterkt bidrag til å gjøre det bedre å bo i Økern og Løren området. Jeg håper vi vil se flere initiativ innenfor urbant landbruk i Oslo fremover, påpeker Wilhelmsen.


1

«Vi skal invitere Oslos befolkning til å dyrke frukt og grønt på taket. Her skal barn og voksne få lære om beplantning og sirkulære kretsløp.»

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | ØKERN PORTAL

44


1 FRA VENSTRE Andreas Capjon i Ureist, Trond Fidje fra Felleskjøpet, Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og administrerende direktør i Oslo Pensjonsforsikring Åmund Lunde. 2 Urter fra taket som brukes til å pynte maten. 3 Grønne tak gir bedre luft, er viktig for insekter og ikke minst menneskene.

2

BIKUBER OG PARSELLHAGER Taket har et areal på syv mål med utsikt i alle retninger – mot Holmenkollen, Ekebergåsen, Grefsenkollen og Oslofjorden. Økern Portal vil være åpent for allmenheten med fasiliteter som løpebane, bikuber, petanque-anlegg, paviljong, restauranter, tuftepark og parsellhager. – Vi skal invitere Oslos befolkning til å dyrke frukt og grønt på taket. Her skal barn og voksne få lære om beplantning og sirkulære kretsløp. Avfall fra bygget skal komposteres og brukes som gjødsel. Bærekraft står helt sentralt, fortalte Andreas Capjon som leder Ureist – et datterselskap av Felleskjøpet, som leverer takparken. Opptil ni unike restaurantkonsepter kommer til Økern Portal. På menyen vil man finne frukt, grønnsaker og urter som er dyrket på taket. – Da reduserer vi både plastforbruk og utslipp i forbindelse med transport av frukt og grønt, forklarte Capjon. Telia, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring og Digitaliseringsdirektoratet er blant virksomhetene som flytter inn i bygget. Om lag 3.000 mennesker vil arbeide i Økern Portal.

45

3


OM ØKERN PORTAL Oslo Pensjonsforsikring AS eier og utvikler Økern Portal. Om lag 3.000 mennesker vil arbeide i næringsbygget på totalt 80.000 kvadratmeter kontorarealer, hotell, bespisningstilbud, trening og øvrige servicetjenester. Økern Portal skal sertifiseres til Breeam Excellent og er det første store byggeprosjektet hvor resirkulert skrapaluminium utgjør fasadens hovedelement. Bygget vil være åpent for allmennheten med fasiliteter som en takpark med løpebane, bikuber og parsellhager, unike spisesteder og cafeer, park og lekearealer, treningssenter og tuftepark. Vegg i vegg med Økern Portal kommer det første Radisson RED hotellet i Norge. Det åpner sommeren 2022 og vil bestå av over 200 rom, samt et konferansesenter med panoramautsikt over hovedstaden. 4Service vil levere tjenester innen bespisning, drifte felles konferansesenter i bygget samt coworking-konseptet «Tribe». Vedal Entreprenør er totalentreprenør for prosjektet og Newsec vil forvalte bygget.

46


Inntil 5.000 kvm på sentrale Helsfyr FREDRIK SELMERS VEI 2 I N N T I L 25 0 0 K V M PÅ É N F L AT E

• Arealeffektive flater og tidsmessige løsninger for både landskap, cellekontorer og team-kontorer • God teknisk standard • 3. etasje: ca. 2.525 kvm brutto, med muligheter for møblering for ca. 100 til ca. 130 arbeidsplasser • 5. etasje: ca. 1.230 kvm, med muligheter for møblering for ca. 50 til ca. 70 arbeidsplasser • Nærhet til alt av offentlig kommunikasjon

• Dersom det er behov for mindre kontorarealer kan vi tilby lokaler

Fredrik Selmers vei 2

fra 190 kvm og oppover • Eiendommens bygningskropp gir mange muligheter til individuelle

F L E KS I B L E KO N TO R LO K A L E R M I DT PÅ H E L S F Y R

planløsninger, både når det gjelder størrelse på organisasjonen og hvilke type funksjoner som skal på plass • Her finner man løsninger for både landskap, cellekontorer og

F L E R E E N H E T E R F R A 190 K V M O G O P P OV E R

team-kontorer

Kontakt: Axel Eide / M: 90 82 82 25 / E: eide@sandia.no

Per Kr. Lundquist / M: 90 19 90 16 / E: lundquist@sandia.no

www.sandia.no


BRAV flytter inn i Snøbyen Det blir vinterføre hele året for merkevarer som Swix og Ulvang, når sportustyrsprodusenten BRAV flytter hovedkontoret til Snøbyen, og skianlegget SNØ på Lørenskog. AV: SILJE RØNNE | ILLUSTRASJON: RAMSTAD ARKITEKTER


– Vi ser på Snøbyen som en ideell match for BRAV. Vår kompetanse og fokus på vintersport passer som hånd i hanske med visjonen om hva Snøbyen ønsker å være, sier Espen Falck Engelstad, administrerende direktør i BRAV. Engelstad tar med seg sine ansatte og sine merkevarer fra Lillehammer og Fyrstikktorget i Oslo, der selskapet er i dag, og skal etter planen være på plass i Snøbyen i siste kvartal av 2021. – Det blir starten på en ny epoke for vår del. Vi kommer til å beholde lager, logistikk og kundeservice på Lillehammer, men hovedkontoret skal være i Snøbyen, sier han.

VINTERFØRE HELE ÅRET Snøbyen er et nyskapende bydelsprosjekt innen sportsrelatert kunnskap og næringsvirksomhet på Lørenskog rett utenfor Oslo.

NORGES KNUTEPUNKT FOR SPORTSLIG NÆRINGSLIV Snøbyen er et nyskapende bydelsprosjekt innen sportsrelatert kunnskap og næringsvirksomhet på Lørenskog rett utenfor Oslo. Sentralt i prosjektet er SNØ – en innendørs helårs ski- og snøarena på 50 mål som er blant verdens eneste med alpin-, freestyle- og langrennsløyper under samme tak. I tilknytning skal det bygges boliger, hotell, serveringssteder og butikker, samt kunnskaps- og næringsklynger.

49

– Vår målsetting er å bli Norges knutepunkt for sportslig næringsliv, inspirasjon og kompetanse i et felleskap med industrielle aktører, både for beboere, besøkende og de som vil etablere virksomheten sin her. BRAV er et godt eksempel, sier Erik Hammer, administrerende direktør i Snøporten AS, som er eierselskapet bak Snøbyen. ET KRAFTSENTRUM OG EN KUNNSKAPSBANK Åge Skinstad, tidligere norsk langrennssjef, nå merkevaredirektør i BRAV – er sikker på at produktutviklingen i selskapet vil få en real «boost» ved flytting til Snøbyen. – For en merkevare som Swix betyr den umiddelbare nærheten til et helårs skianlegg at vi fortløpende kan teste og forbedre produkter mye raskere enn vi ellers ville gjort. Spesielt tror jeg det vil være gunstig for utviklingen av skismøring og staver, og dette er noe forbrukerne vil merke, sier Skinstad.


HØY MÅLSETTING Erik Hammer, administrerende direktør i Snøporten AS, som er eierselskapet bak Snøbyen.

Han trekker også frem spesialkompetansen som vil vokse frem ved at flere aktører knyttet til sport og idrett vil etablere seg i næringsklyngen omkring SNØ. – Dette vil bli et kraftsentrum og en kunnskapsbank som mange vil kunne ha nytte av. Det at vi også har fremtidige toppidrettsutøvere i nærheten gjennom etableringen av WANG Toppidrett her, gir oss mulighet til å «sparre» med utøvermiljøet på en unik måte, sier Skinstad. ALPINISTER FRA HELE LANDET HAR SØKER SEG HIT Allerede i august i år åpner Wang sin nye toppidrettssatsing i Snøbyen. Tilbudet har fått navnet WANG Toppidrett og Ung idrettsungdomsskolen. – Vi har i lang tid sett at det har vært et udekket behov for toppidrettstilbud på Romerike. Spesielt alpinister fra hele landet har søker seg hit, og da er det midt i blinken å kunne tilby et undervisningsløp i tilknytning til så unike treningsmuligheter som Snøbyen gir, forklarer Gina Kveen, rektor ved Wangs nye skole på Lørenskog.

FAKTA OM SNØBYEN • Snøbyen er et ekspansivt destinasjonsog byutviklingsprosjekt på Lørenskog hvor SNØ, Norges første innendørs helårsarena for ski- og snøopplevelser er første byggetrinn. I tilknytning skal det bygges boliger, hotell, serveringssteder og butikker, en kunnskaps- og næringsklynger. • Snøbyen skal stå ferdig i løpet av 3-5 år • Bak prosjektet står Snøporten as som eies av Selvaag, Canica, Oslo Pensjonsforsikring, Baumann Invest, Malling & Co. og Lørenskog Kommunale Pensjonskasse. • Når Snøbyen, på over 200.000 kvadratmeter står ferdig, vil det være over 2.000 nye arbeidsplasser.

50


newsec.no


FØRSTE LEIETAKER PÅ PLASS WSP Norge flytter til Viksjø-bygget på St. Olavs plass 5 i Oslo. AV: SILJE RØNNE | ILLUSTRASJON: 3D ESTATE

1

2

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | ST. OLAVS PLASS 5

52


WSP Norge har signert en ny leiekontrakt for 3.770 kvadratmeter på St. Olavs plass 5 på Tullin i Oslo sentrum. Leiekontrakten har en varighet på 10 år fra tredje kvartal 2022. St. Olavs plass 5 ble kjøpt av Entra i 2019. Entra har siden jobbet med å utvikle eiendommen og går nå i gang med en totalrehabilitering av eiendommen som vil være ferdig i andre kvartal 2022. Mad arkitekter tegner ombyggingen for Entra. – Første milepæl var på plass med åpningen av juridisk fakultet for Universitetet i Oslo, med sin unike fasade med håndmurt teglsten og flere tusen studenter som flyttet inn i januar. Dette er inngangsportalen til kvartalet, og med studentene på plass ligger alt til rette for et aktivt og pulserende byliv gjennom døgnet. Vårt kontorprosjekt i Universitetsgata 7-9 står ferdig om cirka ett år og blir et flott nybygg med høy arkitektonisk kvalitet. I tillegg har vi prosjektet Rebel i Universitetsgata 2 der vi ønsker å trekke virksomheter med et sterkt fokus på teknologi og innovasjon til dette området, sier Sonja Horn, administrerende direktør i Entra, og fortsetter: –

1 Universitetsgata 7-9 står ferdig om cirka ett år og blir et flott nybygg med høy arkitektonisk kvalitet. 2 WSP flytter inn i St. Olavs plass 5 i løpet av tredje kvartal 2022.

53

Etter at vi lanserte vårt prosjekt i St. Olavs plass 5, opplevde vi stor interesse for dette ikoniske Erling Viksjø- bygget i totalrenovert stand. WSP er første leietaker som har signert og vi ser frem til å ønske dem velkommen til St. Olavs plass i løpet av høsten 2022. Entra er i gang med å utvikle en ny bydel på Tullin midt i Oslo sentrum, her skapes et levende kvartal som vil revitalisere og aktivisere området. Deres mål er å legge til rette for en mangfoldig bydel med variert arkitektur og en god blanding av nybygg og bevaring av eldre bygningsmasse. BELIGGENHET VAR VIKTIG – Vi er svært fornøyde med å ha signert denne leiekontrakten med Entra, som i likhet med oss er innovative, fremtidsrettede og har et sterkt fokus på miljø og bærekraft. Å kunne flytte inn i et kulturminne som nå rehabiliteres, slik som Viksjø-bygget, er for oss prikken over i-en.


FORNØYD Cushman & Wakefield har vært rådgiver for WSP i prosessen.

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | ST. OLAVS PLASS 5

Vi har sterke fagmiljøer innen kulturminner, verneverdige bygg og rehabilitering hos oss. Byggets kvalitet og beliggenhet, og Entras profil som utleier, gjør at dette passer svært godt med WSPs identitet og det vi som selskap og samfunnsutvikler står for, sier Mickey Johansson, administrerende direktør i WSP Norge. WSP flytter inn i St. Olavs plass 5 i løpet av tredje kvartal 2022. Da samler WSP medarbeidere som i dag sitter spredt på tre ulike lokasjoner i Oslo i sitt nye hovedkontor. Å kunne tilby medarbeiderne et kontor sentralt i Oslo i nær tilknytning til hovedstadens kollektivnett har vært viktig for WSP, som har mange rådgivere og prosjektledere som ofte er mye på farten. – WSP har i dag medarbeidere spredt på tre ulike lokasjoner i Oslo – vi har kontorer på Skøyen, på Ryen og i sentrum. Nå ønsker vi å samle alle våre medarbeidere under samme tak for å styrke samhandling, kultur og identitet, og for å

kunne tilrettelegge enda bedre for et pulserende kompetansemiljø for medarbeidere og kunder, sier kommunikasjonssjef i WSP Norge, Ingvild Dahle Kvamstad. FREMTIDENS ARBEIDSPLASS WSP valgte St. Olavs plass 5 av flere årsaker. – Byggets sentrale plassering nært kollektivknutepunkt og dets unike profil som rehabiliteringsprosjekt var viktige faktorer som spilte inn. Men også på grunn av god fleksibilitet i arealene for framtidig vekst. Bygget har en trygg gårdeier som er framtidsrettet og som har en miljøprofil som sammenfaller godt med WSP sitt fokus på miljø og bærekraft, sier hun. WSP setter særlig pris på at dette er et Viksjø-bygg, og at det er verneverdig. Da de har sterke fagmiljøer innen kulturminner og verneverdige bygg som en del av sine tjenestetilbud. – Siden bygget skal totalrenoveres, får vi kontorlokaler som vi selv får være med å påvirke, og det gir oss mulighet til å skape fremtidens

54


«Vi er svært fornøyde med å ha signert denne leiekontrakten med Entra, som i likhet med oss er innovative, fremtidsrettede og har et sterkt fokus på miljø og bærekraft. Å kunne flytte inn i et kulturminne som nå rehabiliteres, slik som Viksjø-bygget, er for oss prikken over i-en.» MICKEY JOHANSSON Administrerende direktør i WSP Norge

arbeidsplass. Det er også svært gode lysforhold inne i bygget på grunn av byggets trekant-form. Vi liker også byggets beliggenhet svært godt. Det ligger sentralt i Oslo, nær Nationaltheatret kollektivknutepunkt samt en rekke andre kollektivmuligheter, og gjør at medarbeidere og kunder på en enkel og miljøvennlig måte kan reise til og fra. Til sist liker vi spesielt godt at bygget skal miljøsertifiseres og at løsningene som velges skal ha miljøprofil, påpeker Kvamstad. FORNØYD MED PROSESSEN Cushman & Wakefield har vært rådgiver for WSP i prosessen. – Prosessen har vært god, helt fra vi startet søket sammen med megler og til prosessen ble landet. Vi fikk inn flere gode alternativer fra flere solide aktører i Oslo-området i søkeprosessen, og landet til slutt på St. Olavs plass 5 på Tullin som Entra utvikler. Vi opplever Entra som en profesjonell, fremoverlent og løsningsorientert aktør. Vi er svært fornøyd, avslutter hun.

55

NEW YORK STYLE GLASSVEGGER Modulvegger er en av de ledende produsentene i Norge innen himlinger, trespiler og fleksible vegger. MODULVEGGER.NOPositive til fremtiden Flere nye konsepter har etablert seg i Stavanger sentrum, og trafikken øker i gatene. AV: SILJE RØNNE | FOTO: RETAIL OFFICE STAVANGER

– Vi opplever at retail-markedet har god puls her i Stavanger, med flere spennende aktører som vil etablere seg. Med en hoveddel på serveringskonsepter, sier Anne Kristine Waage, eiendomssjef i Retail Office Stavanger. Derimot har kontormarkedet vært relativt rolig i år, etter at korona inntraff. Retail Office Stavanger opplever ikke den største pågangen, men det er noe som rører seg hver uke. – Vi signerte de to siste ledige kontorene vi hadde i Skagenkaien kontorfellesskap i midten av september, så her er det helt fullt nå, sier hun og forteller at deres siste etableringer egne bygg er Kirkegata 29 med designbyrået Play Design i 2. etasje og butikken deres «Things with a story» som åpnet onsdag 16. september. Like etter åpnet kafeen «Tygg på den by Eg & du» i Østervåg 30–32, og 29. november åpner Gant en helt ny konseptbutikk i Søregata 9.

57

– Vi har et spennende nytt konsept som vi vil åpne i 2. etasje i Rolfsenkvartalet tidlig i Oktober. Her har vi en leilighet med tre stuer som skal møbleres med blant annet merker fra Ferm Living, &tradition, Tekla, Aesop, Hein Studio. Det blir en ny, og annerledes butikk som skal drives av Silje Røskar Rosvold, som har drevet butikken Bohemia i Sola i 10 år, og har nettbutikken, sier Waage og understreker at hun tar med seg alle bestselgerne sine. – Er det mye ledige lokaler i sentrum? – Vi har kun et mindre lokale på gateplan ledig per nå, og opplever mindre ledige lokaler på gateplan her i Stavanger. Det var fem ledige lokaler i Kirkegata før korona og nå er det kun ett. På kontorsiden er det litt å velge mellom i Stavanger sentrum og omegn. På lokaler i sentrum med god standard er det jevn interesse, påpeker hun.


ETTERLYSER DISSE BUTIKKENE Waage mener Stavanger sentrum trenger mer av det de ikke har så mye av. Som sport, blomster, maling, interiør og barnebutikker. – En del av disse konseptene har flyttet ut av sentrum for å etablere større butikker og er savnet i sentrum. Vi ser at flere og flere av disse kommer med sentrumsbutikker i andre byer, det blir spennende hva vi kan klare å tilrettelegge for, sier hun. – Hvordan ser fremtiden ut for Stavanger sentrum? – Vi er positive, det er mindre ledighet på gateplan, vi merker pågang av aktører og at aktørene i sentrum er fornøyd. Det er økt trafikk i gatene hver uke. Mindre enn før korona, men omsetningen går opp hos de aller fleste. så det tyder vel kanskje på at det er mer handel blant det publikum som kommer til sentrum, svarer hun. – På kontorsiden tror vi også aktiviteten vil ta seg opp igjen. Vi har forståelse for at det kan være litt usikkert for noen nå, men vi tror kontorene i sentrum vil fylle seg opp og at de fleste vil tilbake til kontoret igjen. 1

1 Fra venstre, eier av Retail Office Stavanger, Anne Langeland Espedal, daglig leder, Egil Willumsen og eiendomssjef, Anne Kristine Waage. 2 Rolfsenkvartalet, med leietaker Rolfsen i 1. etasje som har drevet butikk her siden 1924. 3 Greenhouse, i Hospitalgata 6. Huset ble totalrenovert i 2019, med restauranten Cin Cin og Joe & The Juice i de første etasjene.

2

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | STAVANGER – POSI TI VE TI L F RE MT IDE N

58


3


Starten på Norges oljerikdom kan spores tilbake til denne sentralt beliggende eiendommen i Stavanger. Sjeiker, konger og statlige ledere møttes i akkurat disse lokalene for å fatte beslutninger som har satt varige spor i norsk og internasjonalt næringsliv. Vi skal ta vare på historien, men nye tider og helt nye tanker vil prege årene som kommer. Ingeniører, helserelaterte virksomheter og nye oppstartsbedrifter vil ha sin jobbhverdag i de samme lokalene – og med det samme målet; å forme fremtiden. Innflytting høsten 2021 Ledig kontorer 2.500 kvm. Ledig handelsareal 1.500 kvm. Disse har valgt allerede:

Ta kontakt for mer informasjon: NEWSEC ADVISORY STAVANGER Kristian Ur (+47) 971 11 162 kristian.ur@newsec.no


VERVEN 4 FRA 400 M

2

SENTRALT, TIDLØST OG UNIK BELIGGENHET Eiendommen har sentral beliggenhet i Stavanger sentrum med unik plassering til sjø, eget bryggeanlegg og utsikt over fjorden. Bygget har en attraktiv utforming for dagens arbeidsformer og gir mye lys og muligheter for mange typer inndelinger og potensielle leietakere. BELIGGENHET: Kun 5 minutters gange fra Stavanger sentrum, i koblingsområde mellom indre sentrumskjerne og Stavanger øst. PARKERING: Enkel adkomst med bil.

OFFENTLIG TRANSPORT: Kort vei til all offentlig kommunikasjon.

KONTAKT NEWSEC STAVANGER Kristian Ur 971 11 162 kristian.ur@newsec.no FINN-kode: 193469861

Jarle Holmen 481 36 377 jarle.holmen@newsec.no


PRESTISJEPROSJEKT HAR BEVIST AT GJENBRUK ER LØNNSOMT Magnus Meisal og Daniel Sandvold stiller spørsmål til hvorfor så mange velfungerende bygg rives, for så å oppføre et energivennlig bygg. De ser ingen logikk i dette. AV: SILJE RØNNE | FOTO: FOMO

– Vi har fokusert på gjenbruk fordi det er lønnsomt. Mange leietakere i dag, spesielt de unge som meg selv, er veldig opptatt av temaet. Samtidig er det flere utfordringer knyttet til dette. Da særlig de større leietakerne er mest opptatt av fancy diplomer i gullramme, fremfor hva bygget faktisk gjør for miljøet, sier Magnus Meisal, gründer og CEO i FOMO. – Satt litt på spissen, dette kvartalet var planlagt revet for så å bygge et lavutslipp-bygg – hva er logikken i det, sier Daniel Sandvold, gründer og CEO i Factory 21 (eiendomsselskapet til FOMO). Meisal opplever at så lenge et bygg har BREEAM-sertifisering, stiller ingen spørsmål ved at et velfungerende bygg er revet. – Leietakere må opplyses, slik at de kan stille de riktige kravene. Det er ikke bærekraftig å rive et velfungerende bygg for så å bygge et energivennlig bygg, gjentar han.

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | STAVANGER – FOMO

Grenseveien 21 er på totalt 36.000 kvadratmeter og består av 2 bygg. Eiendommen ble opprinnelighet designet for ingeniører, med 1.000 cellekontorer, der alle satt i hver sin bås. – Bygget blir nå pusset opp og modernisert til dagens standard, med fokus på de ansatte og trivsel. Vi opplever at det er stor interesse for gjenbruk og at det er mye mer fokus på fotavtrykket i ombygginger og møblering enn tidligere, sier Sandvold. Meisal forteller at planen var å rive hele kvartalet, og oppføre to store bygg. Bygningsmassen skulle økes til 100.000 kvadratmeter, og innholde store åpne landskap med lysinnslipp fra store vinduer. Dette ville gitt et større fotavtrykk ifølge gründeren. – De skulle ha mye folk inn på et lite areal. Hadde byggene sett slik ut nå med Covid19, hadde de fått problemer. Store åpne kontorlandskap gir større utfordringer med trivsel og produktivitet enn folk tidligere har antatt, sier han.

GJENBRUK ER LØNNSOMT Gjenbruk av eksisterende infrastruktur ga en bedre økonomi i prosjektet. Samtidig som den 30 år gamle bygningsmassen allerede var avskrevet i Co2-regnskapet. – Det er jo ikke noe logikk å skulle tilføre nye utslipp når du har en bygningsmasse som fungerer utmerket. Resultatet er kanskje at du vil bruke noe mindre strøm, men det totale regnestykke vil ikke gå opp. Derfor var vi opptatt av å gjenbruke mest mulig, uten at det skulle se kjipt ut, sier de. I dag finnes det mange tiltak som kan gjøres med eksisterende bygg med tanke på energieffektivisering som langt på vei utjevner det å bygge nytt ifølge gutta.

62


GJENBRUK FOMO er mer enn interiørdesign. Det er også et av Norges største ombruksprosjekt. De har fjernet marginalt med eksisterende byggematerialer da bygget ble renovert og gjør det de kan for å begrense fotavtrykket til et minimum uten å gå på akkord med kvalitet og design. I tillegg designer de en følelsesreise for de ansatte på bygget.

63


– Toalettene drar opp prisen i et renoveringsprosjekt. Særlig fliser og fuger blir seende slitent ut. På et kontorbygg har toalettene en levetid på 10–20 år. Skal du renovere disse trenger du fem profesjoner: En byggeleder, flislegger, elektriker, rørlegger og maler. Vi prøvde å redusere dette til en murer og vi bevarte så mye som mulig. Vi lagde en ny metode der vi tok et tynt lag med puss og malte veggene for å få en jevn farge. Resultatet ble litt søreuropeisk, sier Meisal og fremhever at de sparte mye penger. Ettersom mureren kunne gjøre alt selv. De fikk kun en rørlegger til å henge opp toalettene og bytte blandebatteri. Vask og toalett ble skrudd vekk. Veggene ble påført et tynt lag puss med tilsatt farge slik at de gamle flisene forsvant. Gulvet fikk nye fliser, ny LED-belysning i tak, blandebatteri og papirdispensere. Toalettet, vasken og himlingen fra 1987 ble gjenbrukt. VINN-VINN Vinduene som ble fjernet fra fasaden inn mot gaten, ble gjenbrukt som vinduer inn til møte-

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | STAVANGER – FOMO

rommene i coworking spacet. Sandvold forteller at eksisterende himling har blitt gjenbrukt i så å si alle rom. – Betongen i bygget fungerer som et magasin av varme og kulde avhengig av årstid. Slik at temperaturen i kontorene blir mye mer jevn og behagelig. Vi styrer i tillegg ventilasjonen og oppvarmingen på bygget ut ifra værprognoser frem i tid, slik at vi kan tilpasse temperaturen i bygget mye bedre enn tidligere. Dette gir et positivt resultat for både de ansatte i bygget og strømregningen, sier Sandvold. Veggstrukturene har også i stor grad blitt gjenbrukt. – Der vegger måtte tas ned, ble gipsen gjenbrukt som første lydlag i de nye veggene. På denne måten ble gipsavfallet redusert til nesten null. Eksisterende ventilasjonskanaler ble også brukt. Isteden for å kjøpe alt nytt ble de supplert med flere kanaler for å møte luftkrav. Dette redusere mengden nye rør betraktelig, sier han og fortsetter: – Vi har også brukt eksisterende dører og malt disse opp. Eksisterende ledningsnett og lignende er brukt på nytt.

LEIETAKERNE ER VÅRE BESTE SELGERE Når Meisal har befaring med potensielle leietakere bruker han mye tid på å forklare tanken bak bygget, samfunnsansvaret og hvordan de har gjenbrukt mest mulig av materialene. – I denne renoveringen har vi lekt med andre elementer og vi har brukt midlene våre på spilevegger, kule løsninger for sosiale soner og annet. Det er viktig å opplyse leietakerne, slik at de forstår hvor viktig gjenbruk er. Nå ser vi at når våre leietakere har omvisninger forteller de stolt om jobben som er gjort – de er våre beste selgere, sier han. Sandvold mener generelt at leietakere må bli flinkere til å stille krav til gjenbruk. Han ser at det særlig er utfordrerne for de større leietakerne. – De har gjerne beslutningstakere som sitter langt borte og har fått en del krav i forkant. De ønsker ofte at alt skal være nytt, og bærekraftperspektivet er helt uinteressant. Får vi være med i dialogen litt tidligere får vi en besparelse på det, et bygg med lavere utslipp. Dette kommer alle til gode og er mye viktigere enn BREEAM og andre sertifiseringer som ikke tar eksisterende materialer med i regnestykket, sier Sandvold.

64


FELLESSKAP FOMO er mer enn et kontor. Det er et fellesskap, en livsstil, og en katalysator til vekst, inkluderende arbeidsmiljø og samhold.

65


NÆRINGSEIENDOM TIL LEIE Stavanger Sentrum

Servering

Haakon VIIs gate 7

Kontor

Haakon VII’s gate 8

Kontor

Kongsgårdbakken 3

Haakon VII’s gate 9

Kontor

Børehaugen 1

Kontor

Arne Rettedalsgate 12

Kontor

Kontor

Børehaugen 5

Kontor

Østervåg 5

Kontor

Hospitalsgata 6


Stavanger Sentrum

Kontor

Østervågkaien 1A

Kontor

Skagenkaien 1

Servering

Nedre Strandgate 29

Strandkaien 36

Kontor

Klubbgata 1

Kontor

Lagårdsveien 27

Kontor

Kongsgata 24

Kontor

Hermetikkgata 5

Kontor


hinna parK

hiLLevåg

Kontor

Laberget 28

Gartnerveien 15

Sjøhagen 6

foruS

øKSnevad

Kontor

Maskinveien 15

Lager/Kontor

Koppholen 5

Kontor

Vestre Svanholmen 14

Kontor

Kontor

Plogfabrikkvegen 7

Kontor

Kanalsletta 4

tomt/induStri


SandneS

Kontor

Langgata 1C

handeL/Lager

Ganddalsgata 1

Kontor

Rådhusgata 3

VI UTFØRER: •

Megler- og rådgivningstjenester innen kjøp og salg av alle segmenter innen næringseiendom

Bistand og råd ved utleie av nærings-eiendom for oppdragsgiver eller leietaker

Analyseoppdrag og kartlegging knyttet til markedet for næringseiendom

Verdivurdering av porteføljer, enkelteiendommer og utviklingsprosjekter

DNB Næringsmegling Stavanger DNB Næringsmegling er en av landets ledende eiendomsrådgivere med sterk regional tilstedeværelse. Vårt meglerteam i Stavanger har full oversikt over markedet for næringseiendom i Rogaland. Kontakt oss for kjøp/salg, utleie eller verdivurdering av næringseiendom.

Egil Kvannli Direktør egil.kvannli@dnb.no 916 18 888

Stian Miljeteig Utleie stian.miljeteig@dnb.no 971 91 780

Tonje Østrem Rosenvold Utleie tonje.rosenvold@dnb.no 950 57 288NY MØTEPLASS I SENTRUM Design- og livsstilbutikken, Things With A Story er på plass i Stavanger sentrum. Konseptet tilbyr mer enn det vanlige. AV: SILJE RØNNE | FOTO: ANNE KRISTINE WAAGE

71


1

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | STAVANGER – THI NGS WI TH A STORY

72


1 Nyåpnet butikk i Stavanger sentrum. 2 Things With A Story produserer i hovedsak papirprodukter som notatbøker, kort og plakater. 3 Butikken skal være et møtested.

2

– Historier bringer lokalsamfunn sammen. Over tid og utover landegrenser har mennesker knyttet bånd gjennom bilder og ord – gjennom sine unike historier. Hver og én har en historie å fortelle. La oss frigjøre dem og se hvor de tar oss, sier Aud Helen Eike Erdal og påpeker at dette var bakgrunnen for det lokale brandet, Things With A Story (TWAS), som startet for litt over ett år siden. Erdal driver konseptet sammen med Ken Bakke. Brandet designer og produserer i hovedsak papirprodukter som notatbøker, kort og plakater. I tillegg har de fått mange «fans» med «Nestenbanning fra Stavanger», lokale uttrykk på T-skjorter og tote bags. – Vinteren 2019 hadde vi en pop-up shop i Stavanger, med stor suksess. Dette sådde et frø og forsterket drømmen om en permanent butikk. Det skulle vise seg at det ikke gikk altfor lang tid før dette ble en realitet, sier Bakke fornøyd.

73

3Foto: Hunven Clements/Anne Lise Norheim

V E K S T,

SAMARBEID

Tvillinggården har tidløse næringslokaler med høy standard, svært gode fasiliteter og sentral beliggenhet – og et sjeldent godt miljø, med samarbeid på tvers av selskaper og etasjer. Lokalene er fleksible, og det samme er utleier, Trallfa Tvillinggården AS. Har du andre ønsker enn de som dekkes i dag, finner vi en løsning. Her kan dere bli værende, trives – og vokse!

Kontakt Merete Underhaug 918 33 913 | merete@trallfa.no | trallfa.no

OG

TRIVSEL

S E N T R A LT

FORUS

20-500 kvm ledig kontorareal

god bil- og sykkelparkering

gode muligheter for tilpasning til leietaker

kort avstand fra bussvei

LINK-designet kantine med egen kokk

mulighet for elbillading

AV-utstyr på møterom og i kantine

treningssenter i første etasje

egen helseavdeling

dusj og garderober i bygget

Kontakt Jan Georg Byberg 909 98 578 | Jan.Georg.Byberg@em1sr.no


TWAS Ken Bakke og Aud Helen Eike Erdal.

GJESTER SKAL BLI BEGEISTRET 16. september åpnet TWAS ny butikk i Kirkegata 29. Lokalene er oppusset og klare for nye opplevelser, og historier. I tillegg til egne produkter, vil det bli solgt utvalgte brands som passer inn i TWAS sitt univers. – Produkter med helt egne historier innen kategorier som skrivetilbehør, velvære, interiør, mat og accessoirer. Gjester skal bli begeistret. Når de åpner døren hos TWAS, kommer de inn i en innbydende butikk, hvor nysgjerrigheten søker gjennom hyllene, forteller Erdal. TWAS ønsker å være et møtested. Dette forsterkes med den levende loungen, hvor besøkende kan sitte ned, lese en bok, ta med Laptop og jobbe, drodle med venner, eller kjøpe møblet man sitter i. Det vil også være en liten ta med

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | STAVANGER – THI NGS WI TH A STORY

avdeling i butikken, med varme drikker og noe godt å bite i. – Vi gleder oss til å gi sentrum et nytt, kreativt og spennende tilskudd. Spesielt morsomt er det å skulle holde til i Norges første og eldste gågate, sier Bakke. DESIGNBYRÅ OVER BUTIKKEN Erdal og Bakke startet PlayDesign Studio for snart 14 år siden. Derfor vil designbyrået være å finne i Kirkegata 29, i de to etasjene over butikken. To kreative og fargerike bedrifter som lover å sette sitt preg på bybildet. Eierne ønsker ikke å la seg skremme av et noe annerledes verdensbilde og en endret hverdag. De tror folk trenger oppmuntring, inspirasjon og forandring. – Det er akkurat det vi ønsker å bringe videre, avslutter de.

76


STOCKHOLM

HELSINKI

GØTEBORG

OSLO

KØBENHAVN

TALLIN

LONDON


KANALSLETTA 3 450 - 6 500 M

2

LEKRE LOKALER PÅ FORUS Nå kan du leie moderne og effektive lokaler i et av regionens nyeste kontorbygg. Eier bestitter en stor eiendomsmasse i Rogaland, og finner alltid en god løsning – enten dere er 10 eller 1 000 ansatte. Velkommen til visning! BELIGGENHET: Golfbanen på Forus, Tvedtsenteret med butikker og spisesteder. 5 minutter til Stavanger Lufthavn og 12 minutter til sentrum. PARKERING: God parkeringsdekning - både i parkeringskjeller og rundt bygget. OFFENTLIG TRANSPORT: Kort vei til dobbeltsporet med stasjon på Gausel, RV-44 og bussveien. Busstopp ved eiendommen.

KONTAKT NEWSEC STAVANGER Kristian Ur 971 11 162 kristian.ur@newsec.no FINN-kode: 143168539

Jarle Holmen 481 36 377 jarle.holmen@newsec.no


LABERGET 22

KONTORLØSNINGER MED FLOTTE KVALITETER

Vi ønsker nye leietakere velkommen til ”Fjordpiren” i Hinna Park. Nå har deres bedrift mulighet for å ta en posisjon i dette spennende området i et bygg med oppsiktsvekkende arkitektur, flotte materialkvaliteter og en uovertruffen beliggenhet rett ved togstasjon, regulert busway og med en enestående utsikt. De ledige arealene har særskilte kvaliteter, og med offensive eiere loves det ytterligere tilpasninger og oppgraderinger ved leietakerbytte. Ring oss for en uforpliktende besiktigelse, så vil du se hva vi mener. KONTAKT NEWSEC STAVANGER Kristian Ur: 971 11 162 / kristian.ur@newsec.no Jarle Holmen: 481 36 377 / jarle.holmen.newsec.no FINN-kode: 182740693

VERKSGATA 1A 250 - 2 900 M2

FLOTTE KONTORLOKALER I SENTRUM Kontorer med svært god standard og «alle fasiliteter». Svært fine kontorer, som kan oppgraderes ytterligere og tilpasses ønsker og behov fra ny leietaker. Fantastisk utsikt. En av byens flotteste personalrestauranter. Utleier har stort fokus på bærekraft og miljø, og dette gjenspeiles i materialvalg og drift. Kort vei til buss, tog og hurtigbåter. Velkommen til visning! KONTAKT NEWSEC STAVANGER Kristian Ur: 971 11 162 / kristian.ur@newsec.no Jarle Holmen: 481 36 377 / jarle.holmen.newsec.no FINN-kode: 186143856


Et utradisjonelt samarbeid ga gevinst for to helt forskjellige virksomheter. AV: SILJE RØNNE | FOTO: ANNE KRISTINE WAAGE

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | STAVANGER – TO I ETT

80


81


I Østervåg 6 og Sørgata 30 i sentrum av Stavanger, har Retail Office Stavanger jobbet med et kombinasjonsprosjekt. Eiendomssjef, Anne Kristine Waage forteller at virksomheten Stavanger sentrum og Flamingo Cafe har inngått et unikt samarbeid. – Her har to ulike aktører gått sammen og opplever flere fordeler. Stavanger sentrum som er hovedleietaker samarbeider nå med kafeen, slik at de slipper å ha bemanning hele dagen. Det er satt en interntrapp mellom byggene som knytter dem sammen, og gir flere spennende samarbeidsmuligheter, sier hun. Knut Bergesen, daglig leder for Flamingo Cafe, er svært fornøyd med samarbeidet. – Prosjektet er spesielt av flere grunner. I utgangspunktet hadde Stavanger sentrum det ene bygget, og huseier ønsket kafé i det andre. På grunn av blant annet universell utforming

egnet det seg bedre at kafeen ble liggende i førsteetasje i begge byggene, som ligger vegg i vegg. Stavanger sentrum hadde heller ikke behov for å være på gateplan. Nå har vi klart å skape et større miljø mellom to ulike virksomheter, sier Bergesen. Han trekker frem at de ansatte i Stavanger sentrum også bruker kafeen til lunsj og møtevirksomhet. Det gir gode synergier for dem begge. – Vi får mer liv i kafeen og Stavanger sentrum får et hyggelig miljø. Nå skal vi også bygge et større møterom i 3. etasje som kan benyttes til litt forskjell, samt at vi vil levere mat og drikke, sier han, og påpeker at de sparer mye på at mange av de faste kostnadene nå kan deles på to.

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | STAVANGER – TO I ETT

I ANDRE ETASJE Kontoret til Stavanger sentrum.

82


«Det finnes mange kontorvirksomheter som godt kan samarbeide med restaurant-/kafékonsepter, det er praktisk og skaper et større bedriftsmiljø.» KNUT BERGESEN

83


I FØRSTE ETASJE Nyåpnede Flamingo Cafe.

DETTE ER FREMTIDEN – Nå kan de kontoransatte i Stavanger sentrum jobbe mer effektivt, ettersom vi kan avlaste dem. Vi kan også fungere som en turistinformasjon på sikt, utover det å selge gavekort, sier han. Bergesen har flere restauranter og han tror på kombinasjonsprosjekter. – Dette har vært veldig spennende, og selv om vi ikke har fått sett hele potensialet enda på grunn av korona, ettersom vi åpnet i juni, tror jeg dette er en god løsning for mindre bedrifter. Det finnes mange kontorvirksomheter som godt kan samarbeide med restaurant-/kafékonsepter, det er praktisk og skaper et større bedriftsmiljø. Dette har vi merket har hatt positiv innvirkning for arbeidsmiljøet. Jeg tror også vi vil se flere lunsjavtaler fremfor egne kantiner fremover, avslutter han.


Utleie Utleie

Utleie

Utleie

Utleie

Utleie

UtleieUtleie Utleie

Utleie

UtleieUtleie

Lekre kontorer med strategisk beliggenhet på Forus!

Lekre kontorer med strategisk beliggenhet på Forus!

Fleksible lokaleri ihøystandard høystandard flerbrukerbygg. Sentralt beliggende påØst/Gausel Forus Øst/Gausel langs bybåndet Fleksible lokaler flerbrukerbygg. Sentralt beliggende på Forus langs bybåndet Fleksibelt kombinasjonsbygg like ved Solasplitten og Stavanger Lufthavn. på Forus Øst/Gausel langs bybåndet Fleksible lokaler i høystandard flerbrukerbygg. beliggende Fleksible lokaler i høystandard flerbrukerbygg. Sentralt Sentralt beliggende på Forus Øst/Gausel langs bybåndet

Fleksible lokaleri ihøystandard høystandard flerbrukerbygg. Sentralt beliggende påØst/Gausel Forus Øst/Gausel langs bybåndet Fleksible lokaler flerbrukerbygg. Sentralt beliggende på Forus langs bybåndet Fleksibelt kombinasjonsbygg like ved Solasplitten og Stavanger Lufthavn. på Forus Øst/Gausel langs bybåndet Fleksible lokaler i høystandard flerbrukerbygg. beliggende Fleksible lokaler i høystandard flerbrukerbygg. Sentralt Sentralt beliggende på Forus Øst/Gausel langs bybåndet

2020park kontorarealer

Forusparken 2

2020park kontorarealer Forusparken 2 Kontorfløy ved E-39/Solasplitten 2020park kontorarealer Forusparken Forusparken 2 2020park kontorarealer 2 2020park kontorarealer Forusparken 2020park kontorarealer Forusparken 22 Kontorfløy ved E-39/Solasplitten 2020park kontorarealer Forusparken 2

Forusparken 2 er et nyere bygg av høy standard som oppfyller alle forventninger til et moderne næringsbygg. Her kan Eiendomstype Næring din nye arbeidsplass skreddersys etter ditt behov. For å sikre leietakernes trivsel er byggets fellesareal og -funksjoner BTA Fra 244 - 3.050 kvm. vektlagt, samtidig servicenivået overfor leietakerne prioritertalle fra huseiers side. Det parkeringsdekning, Ref. nr 11150077 Forusparken 2 er etsom nyere bygg av høy standard som er oppfyller forventninger tileretgod moderne næringsbygg. Her kan Eiendomstype Næring lademuligheter for el-bil, samt tilrettelagt for sykler og stasjon for bysykler. I umiddelbar nærhet finnes gode din nye arbeidsplass skreddersys etter ditt behov. For å sikre leietakernes trivsel er byggets fellesareal og -funksjoner Parkering BTAGod parkeringsdekning. Fra 244 - 3.050 kvm. servicetilbud som dagligvare, trening, pizza mm. Bygget ligger svært som et markant signalbygg, med sinprioritert definerte trekantede Det næringsbygg. innvendige atriet som Kontor vektlagt, samtidig servicenivået overfor leietakerne er fra huseiersbygningsform. side. er god parkeringsdekning, Eiendomstype Næring Forusparken 2 er ersom etsynlig, nyere bygg av høy standard som oppfyller alle forventninger til etDet moderne Her kanstrekker Ref.Eiendomstype nr 11150077 Forusparken 2 et nyere bygg av høy standard som oppfyller alle forventninger til et moderne næringsbygg. Her kan Eiendomstype Næring seg 6 etasjer oppover skaper en tilrettelagt svær romslig ogsykler lys atmosfære, noe er med åer sikre arealer med finnes godeog lysforhold for alle BTA 4244 316 -kvm. lademuligheter for el-bil, samt for og forsom bysykler. I på umiddelbar nærhet din nye arbeidsplass skreddersys etter ditt behov. For åstasjon sikre leietakernes trivsel byggets fellesareal -funksjoner BTA Fra 3.050 kvm. Beliggende sentralt på Forus Øst etter / Gausel, med lett tilkomst til samtlige hovedtrafikkakser ifellesareal regionen inkl. Gauselgode Parkering God parkeringsdekning. din nye arbeidsplass skreddersys ditt behov. For å sikre leietakernes trivsel er byggets og -funksjoner BTA Fra 244 3.050 kvm. medarbeidere, uavhengig av hvor man sitter bygget. Samtidig skaper den sentrale aulaen en sosial setting, der den for eksempel er Ref. nr 2901180009 servicetilbud som dagligvare, trening, pizzaileietakerne mm. vektlagt, samtidig somservicenivået servicenivået overfor leietakerne er prioritert fra huseiers side. Det parkeringsdekning, er god parkeringsdekning, togstasjon samt fremtidig bussveien. Eiendommen er lettertilgjengelig med sykkel, offentligkommunikasjon samt vektlagt, samtidig som overfor prioritert fra huseiers side. Det er god Ref. nr 11150077 Ref. nr 11150077 en 2 arena fornyere treff For mindre, uformelle kaffe-pauser er det også sosiale kaffe-soner med sittegrupper på den Forusparken 2 er ietlunsjpausen. nyereav bygg avstandard høy standard som oppfyller alle forventninger tilet et moderne moderne næringsbygg. Her kan Eiendomstype Næring Forusparken er et bygg høy som oppfyller alle forventninger til næringsbygg. Her kan Eiendomstype Næring Overtakelse Arealer kan overtas på kort varsel. privatbil. Ta kontakt for visning! lademuligheter forel-bil, el-bil, samt tilrettelagt sykler og stasjon for bysykler. I umiddelbar finnes gode lademuligheter for samt tilrettelagt for for sykler og stasjon for bysykler. I umiddelbar nærhetnærhet finnes gode God parkeringsdekning. Parkering Parkering God parkeringsdekning. innvendige gangveien. din nye arbeidsplass skreddersys etter ditt behov. å sikre leietakernes trivselererbyggets byggets ifellesareal og BTAParkering Fra 244 - 3.050 din nye arbeidsplass skreddersys etter ditt behov. Forlett åFor sikre leietakernes fellesareal og-funksjoner -funksjoner Parkering kan tilbys BTA Fra 244 -kvm. 3.050 kvm. Beliggende sentralt på Forus Øst / Gausel, med tilkomst til samtlige hovedtrafikkakser regionen inkl. Gausel servicetilbud som dagligvare, trening, pizza mm. servicetilbud som dagligvare, trening, pizza mm. Bygget er klassifisert tiltrivsel Breeam Excellent som et av veldig få i vårt område. Bygget ligger svært synlig, som et markant signalbygg, med sin definerte trekantede bygningsform. Det innvendige atriet som strekker Eiendomstype Kontor vektlagt, samtidig som servicenivået overfor leietakerne ertilgjengelig prioritert fra huseiers side. Det er god parkeringsdekning, Forusparken 2servicenivået er et nyere bygg av høy standard som oppfyller alle forventninger tiloffentligkommunikasjon etDet moderne næringsbygg. Her kan Eiendomstype Næring Ref. nr 11150077 vektlagt, samtidig som overfor leietakerne er prioritert fra huseiers side. er god parkeringsdekning, togstasjon samt fremtidig bussveien. Eiendommen er lett med sykkel, samt Ref. nr 11150077 Strategisk beliggenhet, der man knapt kan få en enklere kommunikasjon øst-vest og nord-sør. seg 6 etasjer oppover skaper en svær romslig og lys atmosfære, noe som er med på å sikre arealer med gode lysforhold for alle BTA 4244 316 -kvm. lademuligheter forKontakt el-bil, samt tilrettelagt for sykler ogåstasjon for bysykler. I umiddelbar nærhet Øystein Roalsø Sirevåg din nye arbeidsplass skreddersys etter ditt behov. For sikre leietakernes trivsel er byggets oggode -funksjoner BTA Fra 3.050 kvm. Beliggende sentralt på Forus Øst / Gausel, med lett tilkomst til samtlige hovedtrafikkakser i regionen inkl.finnes Gausel Parkering God parkeringsdekning. privatbil. Ta kontakt for visning! Beliggende sentralt på Forus Øst / Gausel, med tilkomst til bysykler. samtlige hovedtrafikkakser ifellesareal regionen inkl. Gausel lademuligheter for el-bil, samt tilrettelagt for sykler oglett stasjon for Ikommunikasjon umiddelbar nærhet finnes gode Eiendommen ligger like ved Solasplitten og E-39, noe som sikrer gunstig via sentral infrastruktur. medarbeidere, uavhengig av både hvor man sitter i bygget. Samtidig skaper den sentrale aulaen en sosial setting, der den for eksempel er Parkering God parkeringsdekning. Ref. nr 2901180009 servicetilbud som dagligvare, trening, pizza mm. vektlagt, samtidig som servicenivået overfor leietakerne ertilgjengelig prioritert huseiers side. Det er god parkeringsdekning, Email ors@em1sr.no togstasjon samt fremtidig bussveien. Eiendommen er lett tilgjengelig medfra sykkel, offentligkommunikasjon samt Ref. nr 11150077 togstasjon samt fremtidig bussveien. Eiendommen er lett med sykkel, offentligkommunikasjon samt Svært god standard. Bygget er prosjektert med tanke på høy arealeffektivitet, og har således tekniske anlegg forberedt på et høyt servicetilbud som dagligvare, trening, pizza mm. en arena for treff i lunsjpausen. For mindre, uformelle kaffe-pauser er det også sosiale kaffe-soner med sittegrupper på den Forusparken 2 er etTanyere bygg avsamt høytilrettelagt standard som oppfyller allefor forventninger til et moderne næringsbygg. Her kan Eiendomstype Næring Overtakelse Arealer kan overtas på kort varsel. privatbil. kontakt for lademuligheter for el-bil, sykler og stasjon bysykler. I umiddelbar nærhet finnes gode Telefon 906 83 088 er for Parkering God parkeringsdekning. privatbil. Tagangveien. kontakt forvisning! visning! antall ansatte per kvadratmeter. Miljøfokus også hensyntatt i prosjekterings- og byggefasen og er energieffektivt og koblet opp til innvendige din nye arbeidsplass skreddersys etter ditt behov. Forlett å sikre leietakernes er byggets ifellesareal ogGausel -funksjoner Parkering Parkering kan tilbys BTA Fra 244 - 3.050 kvm. Beliggende sentralt på Forus. Forus Øst / Gausel, med tilkomst til samtligetrivsel hovedtrafikkakser regionen inkl. servicetilbud som dagligvare, trening, pizza mm. Kontakt Øystein Roalsø Sirevåg fjernvarmeanlegget på Beliggende sentralt på Forus Østbussveien. / Gausel, med lett tilkomst tiltilgjengelig samtlige hovedtrafikkakser i regionen inkl. samt Gausel vektlagt, samtidig som servicenivået overfor leietakerne er prioritert fra huseiers side. Det er god parkeringsdekning, togstasjon samt fremtidig Eiendommen er lett med sykkel, offentligkommunikasjon Ref. nr 11150077 Strategisk beliggenhet, der man knapt Roalsø kan få en enklere kommunikasjon øst-vest og nord-sør. Email ors@em1sr.no Kontakt Øystein Sirevåg togstasjon samtfor fremtidig bussveien. Eiendommen erlett lett tilgjengelig medhovedtrafikkakser sykkel, offentligkommunikasjon samt privatbil. Tael-bil, kontakt for Beliggende sentralt påvisning! Forus Øst / Gausel, med tilkomst til bysykler. samtlige i regionen inkl.gode Gausel lademuligheter samt tilrettelagt forRoalsø sykler og stasjon for Ikommunikasjon umiddelbar nærhet Eiendommen ligger like ved både Solasplitten og Sirevåg E-39, noe som sikrer gunstig via sentralfinnes infrastruktur. Kontakt Øystein Parkering God parkeringsdekning. Kontakt Roalsø Sirevåg Telefon 906 83 088 Email Øystein ors@em1sr.no togstasjon samt fremtidig bussveien. Eiendommen lettarealeffektivitet, tilgjengelig med sykkel, offentligkommunikasjon samt privatbil. Ta kontakt for visning! Svært goddagligvare, standard.Email Bygget er ors@em1sr.no prosjektert med tanke påer høy og har således tekniske anlegg forberedt på et høyt servicetilbud som trening, pizza mm. Adresse Arabergveien 3 Email ors@em1sr.no Telefon 906 83 088 privatbil. Ta kontakt for visning! antall ansatte per kvadratmeter. Miljøfokus er også hensyntatt i prosjekterings- og byggefasen og er energieffektivt og koblet opp til Lokalene holder normalt god standard. Med stort lagerareal med kjøreport, romslige møtelokaler og rikelig med kontor er Telefon 906 088bådeSirevåg BTA 2 733 kvm. Telefon 906 8383 088 Kontakt Øystein Roalsø på Forus. Beliggendefjernvarmeanlegget sentralt påmange, Forus Østlokalet / Gausel, med lett tilkomst til samtlige i regionen Gausel mulighetene men kan selvsagt tilpasses leietaker hva angår hovedtrafikkakser rominndeling og eventuell forhøyetinkl. standard om ønskelig. Eiendomstype Kombinasjonslokale Email ors@em1sr.no Kontakt Øysteinetc. Roalsø Sirevåg det verksted, lagerhall er dette fullt mulig å tilrettelegge! Kom medsykkel, ønsker, så finner vi en løsning. togstasjon Ønskes samt fremtidig bussveien. Eiendommen er lett tilgjengelig med offentligkommunikasjon samt Overtakelse Lokalene kan stilles til leietakers KontaktØystein Øystein Roalsø Sirevåg Kontakt Roalsø har ogsåvisning! egen kantine906 samt83 treningsrom. Telefon 088 Sirevåg disposisjon på kort varsel. privatbil. TaBygget kontakt for Email ors@em1sr.no Email ors@em1sr.no ors@em1sr.no Adresse Arabergveien Email Parkering God parkering.3 Telefon 906 83 088 Kombinasjonslokalene har en enkel adkomst via Solasplitten og har bra med parkering like utenfor døren. Lokalene holder normalt god standard. Med både stort lagerareal med kjøreport, romslige møtelokaler og rikelig med kontor er Telefon 906 83 088 BTA 2 733 kvm. Telefon 906 83 088

2020park kontorarealer

Moseidsletta 122

Moseidsletta 122

Forusparken 2

Kombibygg – verksted-/lagerhall kan utvides Kombibygg – verksted-/lagerhall kan utvides


Tar opp kampen mot felleskostnadene Sektor Eiendom har funnet en måte de kan minimere felleskostnadene på for å være mer attraktive overfor leietakere. AV: SILJE RØNNE | FOTO: ARILD VIK

– Bransjen må effektiviseres, det er for mange ledd mellom eier og de som utfører selve tjenesten. Felleskostnadene går helt bananas hos mange gårdeiere. Derfor er Sektor Eiendom én person, altså meg, som er hands on på dette hele tiden, sier Ole Kenneth Larsen, hovedeier av selskapet, og påpeker at tiden er forbi da en kun kunne eie et bygg, kjøre Mercedes, gå i dress og ha gode dager. – I dag har du ikke sjans til å leve på det. Her på Forus går nå trend til at færre aktører eier flere bygg. Du er helt avhengig av en effektiv drift for å få leid ut og for å tjene penger. I hvert fall her i Stavanger, gjentar han.

HOLDER FELLESKOSTNADENE LAVE Grunnen til at Larsen klarer å holde fellesutgiftene lave er fordi han velger små lokale aktører, fremfor flere ledd med store forvaltningsselskaper til å drifte eiendommene sine. – Vi knytter til oss små virksomheter som tilbyr gode produkter. For eksempel to gartnere som driver egen virksomhet som ønsker å yte alt for våre bygg. Da slipper vi honorarer til en forvalter, en eier av et større firma som kanskje ligger på 15–20 prosent hver gang. Her er det mye penger å spare, og dette er det leietakeren som må betale, sier han og forklarer at han hele tiden jobber med å knytte seg til flere og flere fag.

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | STAVANGER – SEKTOR EI ENDO M

– Med mange ledd (forvaltere) tar det lang tid å få svar og respons. Hos oss er det ett ledd og problemet blir løst med en gang, sier han påpeker at det ting som tar opp til en måned hos en stor forvalter løser de på minutter. Larsen mener alt handler om balanse. Selv har han cirka 30.000 kvadratmeter fordelt på 8–9 eiendommer hovedsakelig på Forus. – Ved videre vekst må en balansere antall bygg per ansatt, lønnskostnaden går opp og da må en gjerne ha en 5–8 bygg for å dekke «eierutgiften».

86


«Det kan være upopulært å si «nei» til en leietaker som ikke passer inn i bygget, men den riktige sammensetningen gjør at mange velger å bli lenger. Det lønner seg på sikt.» OLE KENNETH LARSEN

87


1

1 Ole Kenneth Larsen, hovedeier av selskapet. 2 Kjendiskokk, Danièl Rougè Madsen.

Mister man oversikten går det ut over leietakeren. Så en må bygge gode, men effektive systemer med innleide tjenester som tenker likt en selv og som vil yte. Alt dette er viktig å tenke på. Særlig her på Forus hvor leieprisene stuper, sier Larsen. Han ser også på leietakermiksen i flerbrukerbygg, og mener at den kan være avgjørende for å beholde leietakeren over tid. – Det kan være upopulært å si «nei» til en leietaker som ikke passer inn i bygget, men den riktige sammensetningen gjør at mange velger å bli lenger. Det lønner seg på sikt. Riktig leietaker til riktig bygg, samt riktig miks internt, påpeker han. SYNERGIEFFEKTER I to av byggene til Sektor Eiendom har de leid ut til kokker som har startet egen virksomhet. I det ene fikk Larsen inn kjendiskokk, Danièl Rougè Madsen som også bruker lokalene til event, et produksjonskjøkken, samt kantine. Etter få måneder drift sender han 250 kilo mat i uken fra Stavanger til en hotellkjede i Oslo. – Planen her er å øke til 1 tonn allerede fra årsskifte. Det er da ulike plasser lokalt og i landet hvor maten sendes til. Tanken er å kjøre

skift på kjøkkenet og annet dyrt utstyr. En vil da ha kantine med stjernekokker, til samme pris for leietakere som i vanlige kantiner fordi utkjøringen av mat subsidierer kantina, sier han og fremhever at dette er en vinn-vinn-situasjon. Og at han følger samme prinsipp med vaktmestere, resepsjon etc. Larsen påpeker at de lave leieprisene på Forus har tvunget han til å tenke annerledes, og at han stadig ser på nye og mer effektive løsninger. – Felleskostnadene spiller jo mye inn når leien er halvert, sier han. DET ENKLE ER OFTE DET BESTE Gårdeieren stiller også spørsmål til all teknologien som skal inn i byggene for å tilsynelatende redusere kostander. – På investering i bedre tekniske anlegg går jo hele besparelsen i økte vedlikeholdskostnader. Mye teknologi har vist seg å være upålitelig og har høye vedlikeholdskostnader. Ta Atea for eksempel. De bruker data for å måle matsvinn. Disse systemene er dyre og du må ha personer som følger de opp osv. Riktig kokk har et forhold til svinn uavhengig av noen datamaskiner, sier han og fortsetter: – Jeg tror det enkle er ofte det beste. Vi sparer penger ved å drive enkelt,

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | STAVANGER – SEKTOR EI ENDO M

rasjonelt styre unna konflikter med myndighetene og andre. Advokater koster 3-6 tusen i timen plutselig. Små enkle ting som virker, koster ikke noe, mener han. Larsen påpeker at det er litt mer arbeid i starten å sette opp en drift med mindre selveide firmaer, men når det først er gjort gir det etter hans erfaring et bedre produkt, til lavere pris. Helt til slutt råder han leietakere å virkelig vurdere hva de faktisk trenger. – Bedrifters behov er ulike, og det er lett å la seg friste av teknologisk utstyr, konsulenter som mener de trenger masse ulike funksjoner som er på moten. Se på hva dere faktisk trenger. HØY TRIVSEL – Vi var med på en studie på leietakertrivsel sammen med flere andre aktører. Det slo nokså overraskende ut for de som hadde bestilt studiet. De enkleste byggene, i dette tilfellet våre og de to eldste slo faktisk best ut i trivsel. De dyreste og mest kompliserte kom dårligst ut, forteller han. – Kanskje vi i fremtiden ikke vil trenge en selvkjørende bil allikevel, med GPS-måler på hvor den er, med kart som viser veien etc. Det holder muligens med en god bil å kjøre? Veien til jobb kan en jo også etter hvert, avslutter han.

88


FOTO.: DANIÈL ROUGÈ MADSEN

2

89


OFFICE SPACE 30.000 m2 of collaborative playground for ambitious companies.

EVENTS & HAPPENINGS Join us for networking and fun at FOMOs magical events!

MEETINGS & C Unconventional mee design and leading

FOOD COU Fed up with boring can magic in our


CONFERENCE eting spaces, inspiring g edge technology.

URT & BAR nteens? Come taste the Food Court.

Perhaps the coolest Coworking space for corporations in the nordics! FORUS | STAVANGER | NORWAY www.fomo.no

facebook.com/fomoworks instagram.com/fomoworks linkedin.com/company/fomoworks


UTLEIER HAR ORDET:

ER «HANDS-ON» FOR SINE LEIETAKERE GMC Eiendom er opptatt av å ha korte beslutningslinjer med raske og effektive resultater. AV: SILJE RØNNE | FOTO: ANNE LISE NORHEIM

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | UTLEI ER HAR ORDET

92


PROFIL NAVN: Lars Stangeland AKTUELL: Administrerende direktør i GMC Eiendom AS TIDLIGERE ERFARING: Leder eiendomsutvikling i Dale Eiendomsutvikling AS Region dir. i Skanska Tekniske AS Daglig leder i KlimaVent AS Daglig leder Norsea Offshore Services AS Avdl.leder Teknisk Bureau AS UTDANNELSE: Stavanger Ingeniørhøgskole BOR: Madla i Stavanger

93


«Vi tror ikke nødvendigvis at hjemmekontor blir «det nye store» på fast basis.» LARS STANGELAND

– Hvordan er det å være leietaker hos dere? Hvordan skiller GMC seg fra andre gårdeiere? – Hovedprosjektet vårt, Byfjordparken, ligger i Stavanger nord – som er et spennende transformasjonsområde i Stavanger sentrum. Her utvikles flere spennende prosjekt innen bolig, næring, skole, kunst og kultur. Byfjordparken bygges ut i fire faser, og vil til slutt omfatte 243 leiligheter og 56.000 kvadratmeter næring. Vi legger stor vekt på kvalitet, klima og miljø, og bygger våre næringsbygg etter BREEAM–sertifiseringens modellen «Excellent». Vi i GMC Eiendom sitter selv i kontorlokalene og er en liten og effektiv organisasjon. Det er viktig for oss å være «hands-on» for leietakerne våre, og ha korte beslutningslinjer med raske og effektive resultater. Vi har vært lydhøre i forhold til et marked hvor leietakerne blir mer og mer bevisst på kvalitet. Ikke minst at vi skal være fleksible og kan tilrettelegge tilpasset deres behov. I tillegg til gode kontorlokaler har vi også Byfjordparken barnehage, her har leietakerne i Byfjordparken fortrinnsrett, treningssenter, lunsjrestaurant og kaffebar. Dette er tilbud vi stadig jobber med å utvide. – Hva er ditt beste råd til leietakere på flyttefot? – Når en har bestemt seg for å flytte, mener vi det er særdeles viktig å tenke grundig gjennom hva som vil være riktig beliggenhet. Det er viktig å ta hensyn til hvor de ansatte bor, tilgang til kollektivtransport, samt attraktivitet og kvalitet på servicetilbud. Videre er det betydningsfullt å fokusere på kost per ansatt, og ikke bare vurdere ensidig basert på kvadratmeterpris. Har leietakerne en god prosess i forkant, blir det enklere å velge det rette produktet. Det er også lurt å vurdere hvordan bedriften skal utvikle seg over tid, slik at man velger lokaler som er fleksible og kan romme bedriften også etter fem eller ti år. – Energimerking av bygg er påbudt, hvilket krav bør leietaker stille til utleier på miljøsertifisering? – I dag vektlegger de fleste bærekraftige løsninger, og leietakere bør derfor ha høye forventninger til miljøsertifisering. På denne måten kan man være en aktiv påvirker, slik at tempoet på utvikling og bygging av nye energi- og miljøriktige næringsbygg øker. Det er altfor mange eldre næringsbygg som er store miljøsyndere i dag. Dette bør leietakerne ha et bevisst forhold til.

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | UTLEI ER HAR ORDET

– Hva er den største fallgruven for leietakere? – Den største fallgruven i dag er å velge nye lokaler ensidig basert på kvadratmeterpris. Da ender en ofte opp med høye driftskostnader. I den usikre tiden vi lever i vil det også være viktig å velge en huseier som er fleksibel og har mulighet til å justere lokalene etter omskiftelige behov. – Hvor viktig er kontorbygget i kampen om de dyktigste medarbeiderne? – Det at leietakerne våre kan tilbys lunsjrestaurant med sunn mat laget fra bunnen av, treningssenter og prioritet ved opptak i barnehagen som ligger inne på næringsområdet hjelper dem helt klart med rekruttering – enten virksomheten kjemper om studenter eller arbeidskraft. Vi i GMC Eiendom har erfart at det var en viktig vurdering for flere av våre leietakere, og blir glad når det nettopp er vår satsing på kvalitet i alle ledd som gjør at valget deres falt på Byfjordparken. – Hva er fremtidens kontor og hvordan jobber dere med dette? – Vi tror Covid19 vil bremse den kraftige utviklingen mot «free seating» og store åpne landskap. Utviklingen heller nå mot aktivitetsbaserte arbeidsplasser, større fleksibilitet med tilhørende tilpasninger relatert til den enkeltes behov. Vi tror på en kombinasjon med mindre landskap, team-kontor og cellekontor. I tillegg ser vi at trenden med kontorfellesskap øker og utvikler seg i enda mer spennende retninger fremover. Vi skal være i forkant av utviklingen, vi skal være med å tilrettelegge for de behovene vi ser at våre eksisterende og potensielle leietakere har. Vi tror ikke nødvendigvis at hjemmekontor blir «det nye store» på fast basis. – Hvor i Stavanger er markedet mest vibrerende for tiden? – Stavanger regionene er inne i en litt avventende utvikling, all den tid Olje-/Offhoreindustrien går gjennom store endringer og tilpasninger. Likevel ser vi at Stavanger sentrum og Stavanger nord er områder flere bedrifter trekker mot. I tillegg vil nok områdene rundt dobbeltsporet mellom Stavanger og Sandnes utvikle seg mer etter hvert.

94


Forus - Vassbotnen 1

Et svært attraktivt næringsbygg beliggende på vestsiden av Forus. Enkel adkomst og meget god parkeringsdekning. Innbydende fellesarealer, med flott utsmykking. Arealene inkluderer en svært flott kantine som er pre-rigget med AVutstyr slik at den kan brukes til større samlinger.

Utleie

Felles treningsrom med lyse fine lokaler og felles garderobe. Kontorlokalene kan tilpasses leietaker slik at arbeidsdagen fungerer optimalt Oppdr.nr. Areal

2901200016 200 - 3000 m²

Adresse Vassbotnen 1 Kontakt Telefon

w w w. blake. no

Jan Georg Byberg, Eiendomsmegler MNEF 909 98 578


WHEN YOU WHEN WISH YOUUPON WISHA STAR.... UPON A STAR....

På Forus På Forus sitter viPå ikke Forus og ønsker sitter vioss ikke noe ogav ønsker stjernene. oss noe av stjernene. generasjo På Forus jobber vi Påmot Forus eksakte jobbermålsetninger vi mot eksakte -ogmålsetninger skaper nye produkter. -og skaper nye produkter. Naturlige klynger Naturlige skapt gjennom klyngermange skapt gjennom års samarbeid mange girårs grobunn samarbeid for gir grobunn for Seabroke ny teknologi og nye ny teknologi arbeidsplasser. og nye arbeidsplasser. Bli en de På Forus drar vi På nytte Forus av eksisterende drar vi nytte teknologi av eksisterende som stolt teknologi er opparbeidet som stolt er opparbeidet gjennom over 50gjennom år med ”Oljå” over 50 ogår kombinerer med ”Oljå”dette og kombinerer med moderne dette med moderne På Forus sitter vi ikke og ønskerPåoss noe skapes avRing stjernene enor På Forus sitter vi ikke og ønsker oss noe av stjernene. oss og yngre teknologier og yngre somteknologier gir nye muligheter som gir innen nye muligheter en rekke bransjer. innen en rekkeForus bransjer. På Forus jobber vi mot eksakte generasjon. målsetninger -og ska For nåvæ På Forus jobber vi mot eksakte målsetninger -og skaper nye produkter. din virks Naturlige klynger skapt gjennom mange års samarbe Naturlige klynger skapt gjennom mange års samarbeid gir grobunn for På kaller vi Pådet Forus ikkekaller for ”åviskape det ikke bærekraftige for ny ”å skape klynger bærekraftige somarbeidsplasser. skalklynger jobbe som skal jobbe teknologi og nye Seabrokers Eiendom ny Forus teknologi og nye arbeidsplasser. mot en felles målsetning motaveneksisterende felles om åmålsetning fremme etablering om å På fremme averfremtidige etablering nye avbedrifter fremtidige nye Forus drar vi nytte av eksisterende teknologi som Bli en del avbedrifte den natu På Forus drar vi nytte teknologi som stolt opparbeidet gjennom over 50 år med ”Oljå” og kombinerer dette m og verdigrunnlag” ogmed verdigrunnlag” gjennom over 50 år ”Oljå” og kombinerer dette med moderne og yngrebransjer. teknologier som gir nye muligheter e oss i dag innen på på telef og Forus yngre teknologier som girsunt nye muligheter en rekke På kaller vi Pådet Forus for kaller bondevett, vi det forinnen åsunt tjene bondevett, penger påå det tjene vi penger holder påRing det vi holder din virksomhet! med, og å tenke med, langsiktig! og å tenke langsiktig!

WHEN YOU WISH UPON A S WHEN YOU WISH UPON A STAR....

På Forussom kaller vijobbe det ikke for ”å skape bærekraftige På Forus kaller vi det ikke for ”å skape bærekraftige klynger skal en felles målsetning mot en felles målsetning om å fremme etablering av mot fremtidige nye bedrifter om å fremme etablering av og verdigrunnlag” og verdigrunnlag” På Forus vi det På Forus kaller vi det for sunt bondevett, å tjene penger på detkaller vi holder påfor sunt bondevett, å tjene pen med, og å tenke langsiktig! med, og å tenke langsiktig!

www.seabrokers.no www.seabrokers.no www.seabrokers.no

www.seabrokers.no


s skapes På enorme Forusverdier. skapes enorme For denne verdier. generasjonen, For denne oggenerasjonen, for neste og for neste on. For nåværende generasjon.teknolgi For nåværende og for fremtidens teknolgi ogteknologi. for fremtidens teknologi.

STAR....

ers Eiendom Seabrokers har moderne Eiendom lokaler har moderne ”midt i smørøyet” lokaler ”midt på Forus i smørøyet” på Forus el av denBli naturlige en del av teknologiklyngen den naturlige teknologiklyngen på Forus du og! på Forus du og!

Forus skapes enorme verdier. For denne generasjonen, og for neste e.i dag verdier. Foross denne generasjonen, for neste srme påRing telefon 51 i dag 80 00 på telefon 00Påfor åog 51 høre 80 00 hva00 vifor kanå tilby høre hva vi kan tilby generasjon. For nåværende teknolgi og for fremtidens teknologi. aper nyeteknolgi produkter. ærende og for fremtidens teknologi. somhet! din virksomhet!

eid gir grobunn for Seabrokers Eiendom har moderne lokaler ”midt i smørøyet” på Forus har moderne lokaler ”midt i smørøyet” på Forus er del av den naturlige teknologiklyngen på Forus du og! m stolt teknologiklyngen er opparbeidet urlige på ForusBli duenog! med moderne i dag på telefon 51 80 00 00 for å høre hva vi kan tilby en fonrekke 51 80bransjer. 00 00 for å høre hva viRing kan oss tilby din virksomhet! klynger som skal jobbe fremtidige nye bedrifter

nger på det vi holder på


07 Foto: Anne Lise Norheim

Et levende miljø for trivsel og vekst

Alt går så mye bedre med god mat (og kaffe) Byfjordparken i Stavanger nord tilbyr fantastiske utsiktskontorer like i sjøkanten. Kvalitet og miljø er satt i høysetet. Her finner du et inspirerende miljø med en god blanding av store og små bedrifter og kontorfellesskap. Byfjordparken skaper grobunn for trivsel og framgang. Personlig og forretningsmessig. Dette underbygges blant annet av en førsteklasses lunsjrestaurant hvor «matmor» serverer hjemmelaget mat. Og lunsjen runder du av i kaffebaren. Skal det være en espresso, americano, latte eller cappuccino før arbeidet fortsetter? Velkommen og vel bekomme! For nærmere informasjon om ledige kontorlokaler, ta kontakt med Siv Merethe Berge Røsland, 975 32 342. byfjordparken.no


100

110

116

120

Teknologi i toppklasse på Forus

Storskala byutvikling på Paradis

Norgesmester i omstilling

Nå kommer de nye lokalene i sentrum

MARKED GLEM DET!

99

Det må investeres i ordentlig kontormøbler. Det koster penger. Det må sørges for ordentlig lysforhold, noe som også koster penger. Dersom leieprisen for et kontorbygg er 2000 kroner per kvadratmeter, og hver ansatt bruker 20 kvadratmeter, blir leiekostnadene per ansatt 40.000 kroner i året (i tillegg kommer felleskostnader). Dersom man klarer seg med 33 prosent mindre kontorareal, skal leiekostnadene per ansatt falle til rett under 27.000 kroner i året. Siden man må tilrettelegge for at alle ansatte skal kunne jobbe hjemmefra, blir det fort store kostnader. Ikke bare i investeringene, men også i oppfølging og det administrative. Det er også uavklarte skatteforhold ved slike investeringer. Så for de som tror på store innsparinger ved hjemmekontor og mindre leieareal: Glem det!

Dag-Jørgen Saltnes

FOTO: CHRIS AADLAND

M

ange bedriftsledere har fått opp øynene for å spare penger ved at en del av de ansatte jobber hjemmefra. Dersom en fjerdedel av de ansatte til enhver tid ikke er i kontorlokalene, skal man klare seg med en fjerdedel av kontorarealet. Og det skulle tilsi store besparelser på leie av lokaler. Tror de. Men før økonomisjefen har begynt å regne på de store potensielle besparelsene, er det på tide å helle litt kaldt vann i blodårene på de mest optimistiske. Dette fordi en mer eller mindre permanent hjemmekontorsitasjon på faste dager over tid, ikke kommer til å bli billig. Dersom det forventes at de ansatte skal jobbe hjemmefra ved faste tider (noe som vil være en forutsetning for å få det til å fungere med mindre kontorareal), kommer kravene fra de ansatte og deres tillitsvalgte som perler på snor. Det må settes av ordentlig plass til den ansattes arbeidsstasjon hjemme. Det koster penger.


Forus er langt unna bare en tumleplass for oljerelaterte virksomheter. Norges største næringsområde har også en rekke teknologibedrifter i verdensklasse. AV: DAG-JØRGEN SALTNES

FORUS HAR FLERE TEKNOLOGISELSKAPER Nå kommer snart nye bygg på 2020park også.

TEKNOLOGI I TOPPKLASSE PÅ FORUS

O

ljekrisen i 2014/15 har bidratt til at omstillingen av næringslivet i Rogaland har skutt fart. Kapital og mennesker går inn i nye IT-selskaper og en rekke virksomheter som satser på fornybar teknologi. Virksomhetene på Forus har vist at det området som skal drive frem det grønne skiftet i Norge, er området som har vært tuftet på oljeindustrien. Og med leiepriser på mellom 1000 og 1300 kroner per kvadratmeter for kontorlokaler med høy standard, er området attraktivt for nystartede virksomheter som ikke kan bruke altfor mye penger på å leie lokaler. – De lave leieprisene på Forus er tungt for de som driver med utleie av eiendom. Men det er jo en fantastisk mulighet for de som skal leie lokaler, sier Stein Racin Grødem. Han er adm. direktør i Forus Næringspark og talsperson i Forus-samarbeidet, en gruppe eiendomsaktører som driver med merkevarebygging av Forus. Stein Racin Grødem mener Forus har et svært variert næringsliv og er langt mer enn bare olje- og offshoreindustri.

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | MARKED

BATTERISATSING I 2016 la Stavanger Aftenblad ned sitt trykkeri på Forus i Sandnes kommune. Men fire år senere ble det klart at en grønn storsatsing skal inn i den gamle trykkerihallen i Stokkamyrveien 30. Beyonders gründer Svein Kvernstuen har bakgrunn fra oljebransjen, men hoppet av fordi han ville over i en grønn bransje. Selskapet har forsket i fire år på hvordan de kan lage batterier av sagflis. Ambisjonene er å kunne ha batterier klare for markedet allerede til neste år. Nå er Kvernstuen i full gang med å ansette folk til den store industrisatsingen. – Vi er nå over 20 ansatte og trolig rundt 30 ved årsskiftet. I løpet av neste år vil vi rekruttere et tyvetalls til, og for å bemanne en fullskala fabrikk er det behov for flere hundre ansatte, sier Kvernstuen til Forus.no.

100


101 FOTO: DARK ARKITEKTER


FOTO: SHUTTERSTOCK

1 INPUT Sagflis er blant ingrediensene til Beyonders batterier. 2 KLOKKEKONSEPT PÅ FORUS Time and dates konsept er for folk som lurer på hva klokken er akkurat nå i for eksempel Seol.

1

Beyonder har fått inn Østfold Energi på eiersiden. Beyonder har også fått med seg den tyske industrigiganten Siemens til satsingen på batterier. Siemens skal bidra med teknologisamarbeid og produksjonsteknologi for å komme nærmere en kommersialisering. Foreløpig er det en samarbeidsavtale som ikke sier noe om økonomi, men som slår fast at Siemens skal bidra med sitt nettverk og kompetanse for å hjelpe Beyonder. – Vi får hjelp av Siemens sin industrialiseringskompetanse, med avanserte digitale verktøy for å etablere effektivt og miljøvennlig produksjonsteknologi. Vårt mål er å utvikle fremtidsretta arbeidsplasser i Norge med betydelig eksportpotensiale, og å bidra til at norske fagmiljøer fortsatt skal kunne hevde seg i verdenstoppen på dette området, uttalte Kvernstuen til Energiteknikk da Siemens-avtalen ble kjent. PILOTPRODUKSJON Det har vært en vanvittig vekst i salget av elbiler de seneste årene. Men med den sterke veksten, har det også dukket opp kritiske stemmer. Batteriene inneholder kobolt og

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | MARKED

nikkel, og det er særlig koboltproduksjon i Afrika under forferdelige arbeidsvilkår som har møtt mye kritikk. Beyonders batterier vil bli produsert av sagflis og silisium, noe som gir batteriene en grønn profil. I de gamle trykkerilokalene på Forus skal Beyonder starte med småskalaproduksjon av batterier og prototyper. Men etter hvert er ambisjonene å utvikle en fullskala batteriproduksjon, og da trengs både store arealer, tilgang på store mengder energi og milliarder av kroner i kapital. Kvernstuen har tidligere uttalt til Teknisk Ukeblad at det er et mål å også ha fullskalaproduksjonen i Rogaland. KUNSTIG INTELLIGENS Beyonder er ikke alene om å drive nybrottsarbeid og teknologiutvikling på Forus. Boost.ai slår seg opp på kunstig intelligens og holder til i Koppholen 6 i Sandnes kommune. Selskapet telte åtte ansatte i startfasen. Nå har de rundt 100 ansatte og i 2019 var omsetningen 54,8 millioner kroner, en økning på over 40 prosent sammenlignet med året før. I år fortsetter veksten.

Boost.ai leverer tjenester til over store selskaper i hele Europa. Den første kunden var Sparebanken 1 SR Bank, som byttet ut kundebehandlerne med den norskutviklede kunstige intelligensen. Selskapet har også hjulpet DNB med kundeservicen. I løpet av seks måneder har DNB og Boost.ai automatisert over 50 prosent av alle innkommende henvendelser. Kunstig intelligens levert av Boost.ai står for flere tusen kundeinteraksjoner hver dag, og siden oppstart har den levert over 500.000 «samtaler». – Vår utfordring har vært at vi måtte bruke deltidsarbeidere for å håndtere enorme mengder innkommende henvendelser på chatten, har Øyvind Brekke, sjef for digital innovasjon i DNB uttalt om samarbeidet med Boost.ai. VR-TEKNOLOGI I Lagerveien 1 holder PaleBlue til med en håndfull ansatte. Selskapet står bak avansert VR-teknologi, og har inngått avtale med European Space Agency (ESA) (NASAs europeiske motstykke).

102


FOTO: SHUTTERSTOCK

2

103


FOTO: SHUTTERSTOCK

VR PaleBlue står bak avansert VR-teknologi.

PaleBlue skal levering av en Virtual Realitybasert simulator som gjør at opptil seks astronauter kan trene på samhandling i vektløs tilstand i en 3D-modell som gjenskaper Den internasjonale romstasjonen (International Space Station, ISS). PaleBlue har også hatt et prosjekt med NASA hvor de leverer VRbaserte treningsløsninger for astronauter. PaleBlue er kåret til en av de ti beste leverandørene innen VR- og AR-baserte løsninger. Selskapet har også fått godkjent en digital simulatorløsning for sertifisering innen offshoredykking av den globale organisasjonen, International Marine Contractors Association (IMCA).

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | MARKED

I 2019 omsatte PaleBlue for 8 millioner kroner, en økning fra 2 millioner kroner i 2018. Det er ventet vekst i 2019 og selskapet har kommunisert at de vil ha flere ansatte. BRAKSUKSESS I Kanalsletta 24 holder braksuksessen Time and Date til. Selskapet, som ble grunnlagt og eies av Steffen Thorsen, gjør noe så enkelt som å drive en nettside hvor folk kan se hvor mye klokken er rundt omkring i verden. Men den enkle ideen gir mye penger i kassa til selskapet, som har drøye 20 ansatte. I 2019 var omsetningen i Time and Date hele 45,5 millioner kroner, og selskapet satt igjen med et

resultat før skatt på 24,5 millioner. Thorsen utviklet nettsiden for 23 år siden og jobber nå med å videreutvikle selskapet. I ukedagene har Timeanddate.com rundt 6 millioner sidevisninger hver dag og noe mindre i helgene. I tillegg til ren informasjon om klokkeslettet forskjellige steder, har Time and Date utviklet flere tjenester knyttet til astronomiske hendelser som sol- og måneformørkelse. I et intervju med Nettavisen fortalte Thorsen nylig at selskapet jobber med flere visuelle løsninger for astronomi-delen av virksomheten.

104


OMSTILLING Forus har gått fra å være et oljeområde til et område med et svært variert næringsliv.

105

FOTO: FORUS.NO

I 2019 omsatte PaleBlue for 8 millioner kroner, en økning fra 2 millioner kroner i 2018.


FOTO: FOMO

FOMO I Grenseveien 21 har eiendomsutviklerne Magnus Øgård Meisal og Daniel Harvei Sandvold utviklet et oppsiktsvekkende coworking-konsept som har fått navnet FOMO Works. FOMO står for Fear of Missing Out, og målet var å lage et coworkingspace som var sånn at folk skulle få FOMO hvis de ikke var i lokalene. FOMO Works er en campus som har plass til rundt 1500 ansatte og har et bygg på totalt 36.000 kvadratmeter. Tidligere har Equinor vært leietaker i bygget. Noe av det som har gjort FOMO Works attraktivt på Forus er tilbudet som sikrer en møteplass for næringslivet. Food court og flere restauranter har bidratt til at det lokale næringslivet kan møtes på Forus, i stedet for at de samles i sine kantiner eller går til kjøpesenteret.

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | MARKED

Blant noen av de nye virksomhetene som er på FOMO Works, er Wenn, som skal forenkle forsikring på samme måte som Vipps og Stripe forenkler betaling. Wenn kombinerer teknologier for å klassifisere ulike skadetyper og gir et nøyaktig anslag på kostnadene ved å reparere skaden.

FOMO I gamle Equinorlokalene har FOMO etablert coworking.

DIGILEAN I Luramyveien 40 holder Digilean til. Selskapet står bak prosessstyringsverktøyet med samme navn som brukes av en lang rekke selskaper og kommuner for å få full kontroll på alle typer arbeidsprosesser. Selskapet deltok i Sparebank 1 SR-Bank Grunderhub-program fra høsten 2019 og vant gründerhub-prisen i januar. Med Øgreid og Troll Ventures på eiersiden skal selskapet videreutvikle Digiliean i tiden fremover. Selskapet har store virksomheter som Rosenberg og Kavli på kundelisten.

106


GOD FORVALTNING SKAPER VERDIER

WWW.SKAGEN-EIENDOMSFORVALTNING.NO

Forvaltning | RÃ¥dgivning | Utvikling


TIL LEIE

MASKINVEIEN 28 MODERNE OG SENTRALT Maskinveien 28 ligger sentralt på Forus, like ved E39. Bygget er på 4.500 m2 med kontorlokaler og parkering utenfor bygget og i lukket anlegg. Lokalet ble kjøpt i 2019 og er nylig renovert.

SEKTOR EIENDOM

Sektor Eiendom investerer i næringseiendom med tilhørende eiendomsdrift. Vår drift er forankret i en solid økonomi, og vår profil er å jobbe langsiktig med investeringer på Forus. Filosofien er å utvikle, bygge, eie, leie ut og forvalte lokaler for næringsvirksomhet. Kontakt Ole Kenneth Larsen E-post: okl@sektor-eiendom.no Telefon: (+47) 920 49 181


ANDRE UTLEIELOKALER FULLT

MASKINVEIEN 26

MASKINVEIEN 24 750 m2 blir ledig.

FABRIKKVEIEN 23 1.615 m2 høydehall/ varemottak og kontor blir ledig.

LAGERVEIEN 23 450 m2 ledig (Bygg A)

FULLT

VASSBOTEN 13


– Storskala byutvikling på Paradis Selv om det ikke blir noe av Aker BP-planene på Paradis, lover Bane NOR Eiendom-direktør Nicolay Schreuder storskala byutvikling på området. AV: DAG-JØRGEN SALTNES

F

jorårets store byutviklingsdebatt i Stavanger gjaldt planene om å få Aker BP til å flytte inn i et nytt stort kontorbygg på Paradis. Mens Aker BP ønsket å flytte fra Jåttåvågen til Paradis, var politikerne svært negative til planene. Ordfører Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet var positiv da tankene om Paradis-utvikling ble lansert, men mente samtidig at utviklerne burde holdt seg innenfor gjeldende regulering. Hun ville ha en områdeplan før man kan gå videre med planene. De negative lokalpolitikerne bidro til at Aker BP besluttet å trekke seg fra hele Paradisprosjektet. – Det vil ta minst 12 måneder å gjennomføre en slik områdeplan. Vi vet heller ikke utfallet av en slik plan med tanke på hvilke rammer som settes for utbygging av området. Med

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | MARKED

en så stor usikkerhet rundt utfallet, finner vi det ikke hensiktsmessig å vente på at en slik områdeplan ferdigbehandles. Vi har derfor kommet til at det ikke blir aktuelt for Aker BP å jobbe videre med Paradis-alternativet, uttalte pressetalsmann Ole-Johan Faret i Aker BP da det ble kjent at oljeselskapet ga opp planene. JOBBER VIDERE MED GODKJENTE PLANER Men selv om det ikke blir noen Aker BP-etablering på Paradis, vil det bli en omfattende utvikling av Paradis-området. – Vi jobbet med en langt på vei skreddersydd reguleringsplan tilpasset romprogrammet til Aker BP. Når politikerne ikke ville godkjenne vår plan, og heller lage en kommunal områdeplan for den samme tomten, falt prosjektet. Vi var skuffet over dette, men jobber videre med

de allerede godkjente planene vi har. Så ja, vi jobber i aller høyeste grad for en storskala byutvikling i Paradis, sier Nicolay Schreuder. Han er prosjektdirektør region sør/vest i Bane NOR Eiendom. Den statseide eiendomsgiganten har flere store prosjekter ved Paradis. – Heldigvis har vi fire andre allerede godkjente kontorprosjekter i samme område i nærheten av Strømsbrua og Paradis Stasjon, sier Schreuder. 90.000 KVADRATMETER Utviklingspotensialet for Paradis-prosjektet er på til sammen 90.000 kvadratmeter. Ifølge Nicolay Schreuder jobber Bane NOR Eiendom nå særlig med to av prosjektene i markedet.

110


BYGGER NYTT Kvadratiske The BOX Office og det nye stasjonsbygget gir mye nytt kontorareal på Paradis.

111

ILLUSTRASJON: GHILARDI+HELLSTEN ARKITEKTER

Kontorbygget The Box Office blir kvadratisk på 25 ganger 25 meter over åtte etasjer. De til sammen 5500 kvadratmeterne skal gi plass til ca. 300 arbeidsplasser.


– I tillegg planlegger og bygger vi videre på infrastrukturen i området, herunder etablering av nytt adkomstpunkt til Paradis, sier Schreuder. På sjøsiden av Strømsbrua planlegges et kontorbygg på inntil 12 etasjer som nå er ferdig regulert. Det nye bygget vil bli sertifisert som BREEAM VERY GOOD eller bedre og det legges vekt på arkitektur, gode planløsninger og smarte tekniske løsninger. Arkitekten i prosjektet er Gilhardi+Hellsten. På Paradis stasjon, som ligger ca. 1 kilometer fra Stavanger sentrum, skal Bane NOR Eiendom og K2 Stavanger utvikle et velfungerende knutepunkt med næring og nye boliger. Kontorbygget The Box Office blir kvadratisk på 25 ganger 25 meter over åtte etasjer. De til sammen 5500 kvadratmeterne skal gi plass til ca. 300 arbeidsplasser. Utviklerne vil også bygge et nytt stasjonsbygg som skal bygges delvis over plattformen. Dette bygget skal inneholde handels- og service-

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | MARKED

funksjoner for reisende, samt kontor- og undervisningslokaler i de øverste etasjene. Samlet kan stasjonsbygget gi plass til ca. 800 arbeidsplasser.

BOLIGER På Paradis Brygge selges det mange nye boliger.

BOLIGER Bane NOR Eiendom og partneren K2 Stavanger jobber også med å utvikle flere boligprosjekter i området. – På Paradis Brygge har vi allerede passert 104 salg, og det er god etterspørsel. Prosjektet her består av 11 punkthus og vi har hatt innflytting i 5 av disse og har fortsatt 2 bygg under oppføring. På nyåret lanserer vi fase to av Paradis Brygge med en litt annen leilighetsmiks enn det vi har hatt i fase 1. Ellers har vi to nye boligprosjekter på gang. Paradis Stasjon kommer for salg allerede om noen få uker, og vi har såvidt startet planleggingen av ytterligere 150 boliger i sjøkanten. Så det skjer mye spennende for tiden, sier Schreuder.

112


newsec.no


HEFTIG BOLIGSALG I STAVANGER Flere boligprosjekter i Stavanger melder om stor interesse ved salgsstart. AV: DAG-JØRGEN SALTNES | ILLUSTRASJON: ENSIGN

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | MARKED

114


STERKT MARKED Til tross for korona og nedstengning, har nyboligmarkedet i Stavanger vært sterkt. Her Consulens Brygge.

U

tviklingen av Stavanger innebærer ikke bare bygging av nye næringsbygg og -områder. Det bygges også boliger til høye priser. Etter at koronaviruset rammet Norge, var Skanska og Base Bolig usikre på hvordan Consulens Brygge-prosjektet i sør for Paradis i Stavanger ville gå. – Vi var veldig spente da nedstengingen kom, men både på Consulens Brygge og andre prosjekter har salget vært tilnærmet normalt. Dette viser også statistikken på landsbasis, og i Stavangerdistriktet så vi tidlig at det gikk i en positiv retning – først da salget av toppleiligheten til 40 millioner kroner kom midt i den heftigste koronaperioden, uttalte prosjektansvarlig

115

Odd-Are Njå i Base Bolig til Estate Nyheter. Det første av i alt fire salgstrinn består av 38 leiligheter fra 57 til 430 kvadratmeter med to eller tre soverom, og salget har gått svært bra. KANONSTART Køhler Eiendoms prosjekt Mitt Hillevåg er på til sammen 350 leiligheter fordelt på fem blokker. Da sommeren var over ble andre trinn lagt ut, og allerede i forkant av den offisielle salgsstarten var 20 av 61 leiligheter solgt. – Vi ser god vekst og etterspørsel i både nytt og brukt i byen nå, og særlig dette prosjektet har nye interessenter hele tiden. Leilighetene er priset fra 2,4 til 12,9 millioner kroner, som

gir en snittpris per kvadratmeter på 64.000 kroner, uttalte Christian Skjelbakken i DNB Eiendom til Estate Nyheter. Snittet i første trinn var 56.000 kroner og snittet i byen som helhet ligger nå på opp mot 62.000. I dette trinnet skal det selges leiligheter for ca. 300 millioner kroner. – Hillevåg er i enorm vekst og blir en helt ny bydel med et stort behov for flere boliger. Her har vi alt fra førstegangskjøpere til par som skal bli samboere og ikke minst voksne folk som vil ut av eneboligene sine. Det spesielle nå er at mange av kjøperne nå er innflyttere, noe vi ikke så i første trinn. Der er de i all hovedsak lokale folk, sier Skjelbakken.


Norgesmester i omstilling Stavanger-regionen har Norges mest omstillingsdyktige økonomi. Nå satses det som aldri før på miljøteknologi i Norges oljehovedstad. AV: DAG-JØRGEN SALTNES

D

et er få som kjenner svingningene i oljepriser så godt på kroppen som de som bor i Stavanger og Sandnes. Etter mange år med oppturer, får både næringsliv og innbyggere svi når oljeoppturer erstattes av nedturer. Mens oljeselskapene kappes i å ta ned kostnadene, kastes bedrifter ut i konkurs og mennesker ut i arbeidsledighet. Samtidig har Stavanger-regionen mye kapital og store oljeselskaper som bruker penger når de ansatte som må gå. Det gis sluttpakker, midler til omstilling og det er miljøer som har tjent store penger på oljen som investerer i nye selskaper som driver utenfor oljen. FRA SORT GULL TIL GRØNN SATSING Etter at oljeprisen kollapset i 2014/2015, har tiden jobbet for grønne investeringer. Stadig flere internasjonale investorer har redusert oljeeksponeringen og penger søker etter grønne investeringer. Private Equity-selskapet Hitecvision, som har vært en storinvestor

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | MARKED

i olje og oljerelaterte selskaper i flere tiår, merket allerede i fjor høst stor endring blant investorene. Ifølge Dagens Næringsliv fikk han klar beskjed da han var på en rundtur blant investorene i 2019. – Jeg har noen av verdens største investorer i Hitecvision. 60 prosent av kapitalen på 55 milliarder kommer fra USA. Mye kommer fra Midtøsten, Europa og Asia. Bare 15 prosent fra Norden. Den kapitalen har gitt meg beskjed. Jeg kan ikke bare satse på olje og gass lenger. Det er en ærlighet i dette. Vi får beskjed om at vi ikke har en sjanse om vi ikke gjør det, sa Ertvaag til avisen. Han var overrasket over hvor raskt investorene tar grep. – Det skjer så fort. Bare det siste halve året har ting endret seg mye. Vi er inne i en kritisk fase. Det høres av og til ut som om næringslivet ikke ønsker noen endring. Jeg kan fortelle deg at det ikke er tilfelle, fortsatte Ertvaag. Bare ett år senere var Hitecvision klar for å tilby grønne investeringer i stor skala til sine

investorer. I løpet av de neste 24 månedene skal Hitecvision investere rundt 30 milliarder kroner i fornybarsektoren. Pengene skal satses på investeringer i hele Europa innenfor segmenter som offshore vind, lagring og transport strøm, hydrogen og fangst og lagring av karbon KOMPETANSE I STAVANGER Det er ikke bare private investorer som satser på grønne bedrifter. Statens nye bærekraftfond Nysnø, som ledes av Siri Kalvig, er etablert med hovedkontor i Stavanger. Det er til og med vedtektsfestet at selskapet skal ha sitt hovedkontor i Stavanger, noe som er med på å sikre oljebyen viktig kompetanse innenfor investeringer i grønne virksomheter. Nysnø har mandat fra Stortinget til å investere i klimagassreduserende teknologi, og har investert i virksomheter som NorSun, ZEG Power, Greenbird, Otovo og eSmart Systems.

116


117

FOTO.: HITECVISION

SATSER Ole Ertvaags Hitecvision skal investere 30 milliarder i fornybare selskaper.


FOTO.: ØYVIND GRAVÅS OG EVEN KLEPPA/EQUINOR

GULL Det sorte gullet, her representert ved Troll-plattformen, erstattes med grønt gull. Og Stavanger-regionen ligger i førersetet for grønne investeringer.

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | MARKED

118


FOTO.: NYSNØ

I STAVANGER Siri Kalvig leder statens fornybarfond Nysnø, som har vedtektsfestet at de skal være i Stavanger.

Et annet offentlig eid selskap som har vist veg når det gjelder grønne investeringer, er Lyse-konsernet. Lyse har vært involvert i flere nystartede selskaper som fokuserer på miljøsektoren, og denne høsten ble det kjent at Lyse, TDVeen, DSD og Stavanger kommunes vekstfond har gått inn et nytt tidlig-fase investeringsfond. Fondet er imidlertid ikke begrenset til miljøsektoren, det skal investere i et bredt spekter av helt ferske selskaper. GIGANTENE Equinor har vært den store motoren i norsk oljebransje i flere tiår. Men også oljegiganten har kastet seg på den grønne bølgen. Enkelte analytikere har uttalt seg kritisk til pengebruken, men de mange milliardene som er satset har gitt selskapet en posisjon i blant annet flytende havvind. «Vi tror at flytende havvind blir den neste store bølgen innen fornybar energi – og at vår offshoreerfaring fra Nordsjøen og andre steder i verden gir oss en unik posisjon til å lede an og videreutvikle flytende havvind», skriver Equinor på sine hjemmesider.

119

Selskapet står bak den såkalte Hywind-løsningen, som er en blanding av tilgjengelig teknologi og nye patenter som Equinor eier. Også Kjell Inge Røkke går nå i gang med en grønn satsing. I forbindelse med sammenslåingen av Aker Solutions og Kværner, ble vindsatsingen skilt ut i et eget selskap som ble notert på børsen. Aker Offshore Wind skal posisjonere seg i markedet for havbasert vindkraft. Røkke skilte også ut og børsnoterte Aker Carbon Capture, som skal satse på karbonfangst. I tillegg vil Aker Solutions ha omfattende leveranser av tjenester til fornybare virksomheter som vindkraft. Det har også kommet en rekke nye børsnoteringer av miljørelaterte selskaper de seneste månedene. De store selskapenes satsing på miljø vil trolig innebære flere arbeidsplasser til Stavanger-området i årene fremover. Noe som gjør Stavanger-regionen til et attraktivt sted å plassere de grønne pengene, er god tilgang på kompetent arbeidskraft. Flere av ingeniørene som har jobbet i oljenæringen kan med relativt få grep gå inn i ulike grønne bransjer.


NYTT Nye Herbarium er både kjøpesenter og topp moderne kontorlokaler.

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | MARKED

120


Nå kommer de nye lokalene i sentrum Før slet store leietakere med å finne store nok arealer i Stavanger sentrum. Det har endret seg betraktelig det seneste året. AV: DAG-JØRGEN SALTNES

D

et er bare to og et halvt år siden NæringsEiendom omtalte utfordringene med å få tilgang til store nok arealer for de store kontorbrukerne i Stavanger sentrum. «For større leietakere har det vært et problem at det er få tilgjengelige lokaler over en viss størrelse i Stavanger sentrum. Det jobbes det imidlertid med nå, og både utviklingen av Herbarium (Straensenteret) og Ankerkvartalet vil gi store arealer midt i sentrum med svært høy standard. De to nye byggene vil kunne konkurrere med Hinna Park om store og attraktive leietakere», skrev NæringsEiendom om markedet i sentrum. Nå har eiendomsaktørene svart på utfordringen fra de store leietakerne. Det er langt mer ledig areal i sentrum, og det planlegges flere nye kontorbygg og rehabiliteringer i det attraktive sentrumsområdet. Dermed blir det også plass til de store leietakerne som tidligere har valgt bort sentrum på grunn av få store lokaler å velge mellom. NYTT I CBD Kontordelen til Herbarium ga plass til nesten 400 arbeidsplasser i sentrum. Advokatfirma-

121

et Kluge rykket inn de tre øverste etasjene, og sikret seg dermed en av sentrums flotteste utsikter. Advokatfirmaet flyttet i januar i år tilbake til sentrum fra Hinna Park, hvor de har vært de seneste årene. Stavanger kommune har også leid to etasjer i Herbarium. Også i Ankerkvartalet kommer det nytt areal. Ankerkvartalet befinner seg midt i Stavangers CBD med adressene Strandkaien 2, Kongsgårdbakken 1, Kongsgårdbakken 3, Haakon VIIs gate 7, Haakon VIIs gate 9. Blant leietakerne i Ankerkvartalet, er selskaper som DNB, Advokatfirmaet Schjødt, Arntzen de Besche, Willis, Øgreid Eiendom og Sparebanken Vest. Nå jobbes det med en oppgradering og utvidelse av det kjente CBD-kvartalet. I Ankerkvartalet planlegges et større næringsbygg fordelt på ca. 7.500 kvadratmeter kontor, ca. 8.500 kvadratmeter handel/servering og ca. 5.000 kvadratmeter parkering i det sentrale indre torg. Eksisterende fasader rundt kvartalet vil bestå. Etter en utbygging, vil Ankerkvartalet ha til sammen 30.000 kvadratmeter kontorareal.


UTBYGGINGER Sentrumsplanen i Stavanger vil trolig gi flere høyhus i sentrum.

FLERE MED PLANER FREMOVER I årene fremover vil det komme flere nye bygg med et betydelig areal for kontorleietakere. Alfred Ydstebøs Base Property-prosjekt i Knud Holms gate 8 har skapt store reaksjoner blant naboene. Men i sommer ble det klart at politikerne banket prosjektet igjennom. Base Property skal rive Misjonskirken og sette opp et høyhus på 16 etasjer. Det er kommunedelplanen for Stavanger sentrum, som ble vedtatt av bystyret i 2019 som gjorde det mulig for utvikling av høyhuset. Planen skal styrke sentrum med fortetting nær kollektivknutepunktet, og åpner for utbygging av høyhus i St. Olavsområdet. Høyden ble riktig nok redusert noe, men prosjektet får et samlet areal på 15.000 kvadratmeter, som skal kunne gi 600 arbeidsplasser. – Det har vært en lang prosess som har vart i snart 5 år, og det er klart at det er et stort og dominerende prosjekt. Men nå har det gått veien, og selv de som var negative, skrøt av utbygger, uttalte Alfred Ydstebø i Base Property etter kommunestyremøtet. Deloitte blir den største leietakeren, og flytter trolig inn i de to øverste etasjene. I tillegg har Matboden vunnet konkurransen om å drive de tre restaurantene i bygget. Base Property forhandler nå med 3-4 relativt store aktører på kontorsiden. – Dette blir en ny storstue med både kontor, konferanse, kulturtilbud og servering samt et utsiktspunkt på toppen. Det er klart at dette vil bety mye for byen. De vi forhandler med, konkurrerer om å ansette de beste hodene, og da er det er stort konkurransefortrinn å være lokalisert i dette topp moderne miljøbygget, sa Ydstebø til Estate Nyheter, da planene var i boks. Et annet stort prosjekt som har skapt reaksjoner hos naboer, er prosjektet til Øgreid og Høgevoll, som ønsker å bygge et nytt kontorbygg

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | MARKED

på toppen av Nordea-bygget ved St.Olavs gate. De to konkurrentene har funnet sammen og ønsker å bygge rundt 7000 kvadratmeter med totale investeringer på rundt 250 millioner kroner. Planen er å bygge syv etasjer på toppen av det eksisterende Nordea-bygget som nå er på tre etasjer. Også her er det den vedtatte sentrumsplanen som kan gi rom for en slik utbygging. Også Camar Eiendom og K2 Stavanger ønsker å utnytte mulighetene for å bygge høyt og tett etter den nye sentrumsplanen. De to eiendomsselskapene vil utvikle et høyhus på 15 etasjer i St. Svithuns gate 5, som ligger i samme område som de øvrige høyhusene planlegges. Arealet er planlagt til 7500 kvadratmeter, og det er kontor som er mest aktuelt. TRE PÅ OVER 5000 KVADRATMETER Et søk på markedsplassen NE.no over hva som er tilgjengelig av ledige kontorlokaler i Stavanger sentrum nå, viser tre objekter med mer enn 5000 kvadratmeter ledig areal. I St. Olavs gate 9 jobber Eiendomsmegler 1 med utleie av inntil 6000 kvadratmeter. Ifølge NE.no-annonsen er det tilgjengelig lokaler med ulikt areal og ulik standard, men med muligheter til oppgradering til leietakers behov. I Klubbgata 1 er DNB Næringsmegling megler for et samlet areal på 6000 kvadratmeter. Deler av andre etasje er av nyere dato, resten av kontorarealet skal totalrenoveres i samarbeid med ny leietaker. I Arne Rettedals gate 12 er det nå ledig 5222 kvadratmeter kontorlokaler fordelt på seks etasjer. Etasjeflatene er på drøye 770 kvadratmeter, og eieren av bygget tar sikte på en total renovasjon innvendig og utvendig i samarbeid med en ny leietaker. Det er også flere lokaler på mellom 1000 og 3000 kvadratmeter ledig i Stavanger sentrum for tiden, noe som gir leietakerne mye å velge mellom.

122


123 FOTO.: SHUTTERSTOCK


MARKEDSPULS OKTOBER 2020 AV: ANN KRISTIN AURE

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | MARKED

124


Siden høsten 2016 har gjennomsnittlig leiepris i Oslo økt med om lag 25 prosent. Prisveksten har vært drevet av rekordlav kontorledighet som følge av solid sysselsettingsvekst, og moderat aktivitet på nybyggsiden. Vi har forventet et skifte i denne utviklingen, fordi det lenge har vært klart at vi går inn i en periode der mange nybygg ferdigstilles samtidig som sysselsettingsveksten var forventet å avta. Dette bilde er nå forsterket som følge av covid-19 og lavkonjunkturen viruset har ført med seg.

LEDIGHETEN FORTSETTER Å ØKE, MEN FRA REKORDLAVE NIVÅER Kontorledigheten bunnet ut på 5,4 prosent mot slutten av 2019, og har økt med til sammen nesten ett prosentpoeng i løpet av det siste året. Kontorledigheten i Oslo er nå 6,3 prosent.1 Ledigheten fortsetter dermed å øke, og er forventet å stige til over 8 prosent til neste år. Hovedårsaken til økningen i ledighet er ledige lokaler i nybygg som skal stå ferdig om mindre enn 12 måneder. Etter fire år med lavt nivå av ferdigstilte kontorbygg, øker nå volumet betydelig. Det er i randsone øst økningen av tilbudet er sterkest. To tredjedeler av volumet som ferdigstilles i år og neste år er i denne delen av Oslo. En tredjedel av dette volumet er fremdeles ikke utleid, og mye av det vil bli en del av ledighetsstatikken i løpet av det kommende kvartalet (definert som ledighet innenfor 12 måneder).

125

Som følge av tilflytting til kontorbygg som ferdigstilles i 2020 og 2021, vil flere store arealer i eksisterende bygg ledigstilles. Dette vil igjen bidra til å øke tilbudet av kontorlokaler. Blant annet har flere store offentlige leietakere flyttet ut av sentrum og til randsone øst, og etterlater seg dermed tomme lokaler som står klar for rehabilitering og nye leietakere. LEIEPRISFORVENTNINGER FREMOVER Vi venter at økningen i ledighet skal legge press på leieprisene. I snitt venter vi et leieprisfall på mellom 5 og 10 prosent i Oslo fra toppen i første kvartal. Vi venter imidlertid en klar bedring i leiemarkedet fra 2022, ettersom nybyggingen faller dramatisk samtidig som vi sannsynlig får en normalisering av norsk økonomi.

1 Inkludert Asker og Bærum


«Vi venter at økningen i ledighet skal legge press på leieprisene. I snitt venter vi et leieprisfall på mellom 5 og 10 prosent i Oslo fra toppen i første kvartal. »

De mest sentrale områdene har hatt en betydelig sterkere leieprisvekst enn randsonen de siste årene. I CBD, Bjørvika og øvrig sentrum har det vært svært lav ledighet og nesten ingen nybygging de siste årene. I løpet av de to siste årene har gjennomsnittlig leiepris i sentrumsområdene økt med 14 prosent – dobbelt så mye som gjennomsnittsleien i resten av Oslo. Det er i disse områdene vi har sett den største oppgangen i kontorledighet det siste halvåret. Samlet for disse områdene er ledigheten i dag 4,7 prosent. Vi venter at ledigheten vil øke ytterligere, både fordi det kommer flere rehabiliteringsprosjekter i markedet, men også fordi det er mange konjunktursensitive leietakere i disse områdene. I randsone øst har den totale ledigheten passert 10 prosent. I tillegg opplever vi at den høye usikkerheten vi står overfor gjør leietakerne mer prissensitive. STAVANGER Stavanger2 hadde allerede før utbruddet av covid-19 høyere kontorledighet enn andre større norske byer, og markedet preges av høy usikkerhet omkring videre utvikling i aktivitet og behov. Det er særlig Stavanger sentrum som har hatt en betydelig vekst i kontoledigheten det siste året, grunnet intern flytting og tilførsel av nye kontorbygg. Leieprisene er i hovedsak stabile, unntaksvis på Forus hvor det er stor konkurranse mellom aktørene og leieprisene er presset.

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | MARKED

Fremtidig utvikling i kontorledigheten i regionen er preget av usikkerhet. Sysselsettingen i Rogaland etter covid-19 og oljeprisfall har utviklet seg omtrent som øvrige fylker i Norge3, men de oljeeksponerte bedriftene har hatt ordrereserver og står nå foran et stort fall, og tre av fire oljebedrifter venter nedgang4. I tillegg ventes det en betydelig nedgang for oljeinvesteringer i 20215. Det er imidlertid ikke grunn til å tro at kontorledigheten vil vokse voldsomt i regionen, da bedriftene allerede gjennom innsparingsrunder i 2014/15 har vært konservative med tanke på nytt areal, og det er i tillegg lav nybyggingsaktivitet. Transaksjonsvolumet i Stavanger ligger an til å bli lavere enn de to foregående årene. Hittil i år har vi registrert et volum på omkring 2 milliarder fordelt på ni transaksjoner, mot henholdsvis 5 og 10 milliarder i 2019 og 2018. Øgreid-familiens salg av Herbarium i Stavanger sentrum til Oslo Pensjonsforsikring har vært den desidert største transaksjonen i år, og står for en stor andel av det registrerte volumet. Denne transaksjonen støtter oppunder skarp prising av kvalitetseiendommer i sentrum. Ellers er det særlig handelsbokser som har byttet hender hittil i år, og disse utgjør halvparten av antall transaksjonene under- og etter utbruddet av covid-19.

Ann Kristin Aure, Senior analyst i UNION Gruppen.

2 Stavangerregionen (Stavanger, Sola og Sandnes) 3 KILDE: SSB 4 KILDE: SpareBank1 5 KILDE: SSB

126


127


Nybygg Eiendomsspar har listet opp de største ­ prosjektene som forventes ferdigstillelse i 2020, 2021 og 2022. KILDE: EIENDOMSSPAR

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | NYBYGG

128


KILDE: EIENDOMSSPAR

I G A N G SAT T E P ROS JE KTER S O M ­F O RV E N T E S F ­ ERD IGSTILT I 2 02 0 :

I KKE I GA N GSATTE PR OSJ EKTER SOM FORVEN TES FER DI GSTI LT I 2021:

Adresse

Utbygger

36.000

Stenersgaten 1

Entra ASA

Møller Gruppen Eiendom

27.000

Henrik Ibsens gate 48

Fredensborg

9.000

Kongens gate 21

Vedal Investors

18.300

Kristian Augusts gate 23

Høegh Eiendom

8.800

Lørenveien 73

Skanska

18.300

Christian Kroghs gate 35

Obos Eiendom

6.200

Karvesvingen 5

Høegh Eiendom

16.000

Urtegaten 9 “Drivhuset”

Eiendomsspar

5.000

Langbølgen 3-15

Obos Eiendom

6.500

St. Olavs gate 23

Obos Eiendom

4.800

Akersgaten 2

Legeforeningen

4.500

Øvrige prosjekter

Kjølberggaten 21

Realdrift

3.500

Totalt

Kristian Augusts gate 13

Entra ASA

3.300

Vestbanetomten, felt D

Statsbygg

3.000

Vollsveien 13H

Mustad Eiendom

3.000

Øvre Voll gate 15

Eiffel Eiendom

3.000

Dronning Mauds gate 1-3

Pecunia

2.700

Bankveien 4

Tandberg Eiendom

2.000

Cecilie Thoresens vei 19

Obos Eiendom

2.000

Adresse

Utbygger

Vollsveien 13H

Mustad Eiendom

1.000

Stortorvet 7

Schage Eiendom

18.000

St. Olavs plass 5

Entra ASA

16.500

Gullhaug Torg 5

Avantor

13.000

Gullhaug Torg 2A

Avantor

4.000

Schweigaards gate 39

Initility/Tellus Eiendom

2.500

Øvrige prosjekter

Initility/Tellus Eiendom

7.000

Adresse

Utbygger

Areal m2

Fyrstikkalléen 1

Oslo Areal

Harbitzalleen 3-7

Totalt

150.100

I G A N G SAT T E P ROS JE KTER S O M ­F O RV E N T E S F ­ ERD IGSTILT I 2 02 1:

Adresse

Utbygger

Areal m2

Lørenfaret

Oslo Pensjonsfor

48.000

Ruseløkkveien 26

Storebrand/Aspelin R.

40.000

Freserveien 1

Obos Eiendom

29.000

Universitetsgaten 2

Entra ASA

20.000

Innspurten 11-13

Union Real E.

20.000

Universitetsgaten 7-9

Entra

19.300

Øvrige prosjekter

48.700

Totalt

225.000

129

Areal m2 10.000

11.200 55.000

I GA N GSATTE PR OSJ EKTER SOM FORVEN TES FER DI GSTI LT I 2022: Ingen prosjekter er per dags dato igangsatt for ferdigstillelse i 2022.

I KKE I GA N GSATTE PR OSJ EKTER SOM FORVEN TES FER DI GSTI LT I 2022:

Totalt

Areal m2

61.000

TOTA LT 2021

TOTA LT 2 02 2

257.500

61.000


BETYDELIG PROSJEKTPOTENSIALE FRA 2022 OG UTOVER

Adresse

Utbygger

Persvn/Ulvenvn “Construction City”

Ulven

Rådm. Halmrasts vei 7, 9&18

Andenæs E.

Areal m2 85.000 33.500

Schweigaards gate 15

Entra ASA

22.800

Strømsveien 106

Entra ASA

16.000

Øvrige prosjekter

38.500

Totalt

195.800

MU LI GE PR OSJ EKTER ETTER 2022: Adresse

Utbygger

Areal m2

Økernveien 144-147

“Økern sentrum”

100.000

Regjeringskvartalet

Statsbygg

90.000

Østre Aker vei 90

Stor-Oslo/ Fearnley

46.000

Østensjøveien 40 & Brynsengvn 1

Pecunia

35.000

Bøkkerveien 1-3 “Frontier”

Høegh Eiendom

34.000

Østre Aker vei 90

Stor-Oslo/ Fearnley

32.000

Urtegaten 9

Eiendomsspar

24.200

Sonja Henies plass 2

Oslo Spectrum Arena

23.000

Øvrige prosjekter

144.950

Totalt

529.150

TI LDELS U SI KR E PR OSJ EKTER ETTER 2022:

TOTA LT P ROS JEKTER E TTER 2 02 1:

3.199.070 0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | NYBYGG

Adresse

Areal m2

Lilleakerveien/Vollsveien

205.000

Ulven senterområde

104.000

Filipstad “Hans Jæger Kvartal”

100.000

Ulvenveien 84 “Økern S”

100.000

Fornebu “Technoport”

80.000

Strømsveien 221-223

60.000

Brynsveien 1-5

60.000

Øvrige prosjekter 1.765.120

1.765.120

Totalt

2.474.120

130

KILDE: EIENDOMSSPAR

SA N N SYN LI GE PR OSJ EKTER FER DI GSTI LT ETTER 202 2 :


Eien dom sfor valtn ing Vi leverer forvaltningsløsninger som skaper trygghet hos deg som eier, og trivsel for dine leietakere. Din kontaktperson hos ArealPartner Forvaltning vil vÌre en erfaren medarbeider som kjenner din eiendom og dens behov.

Maj Sissel Kvamme T l f . : 2 1 0 0 76 6 6 / 9 1 5 7 7 3 6 8 E p o s t : m k @ a r e a l p a r t n e r. c o m e l l e r p o s t @ a r e a l p a r t n e r. n o


Leieprisoversikt Oppdaterte leiepriser for næringseiendom i Stor-Oslo. KILDE: UNION

LEIEPRISTABELL Leiepriser (NOK/m2/år)

Toppleie

Høy standard

Moderat standard

Ledighet*

Ledighet 6mnd

CBD

5 500

4 800 - 4 000

3 400

6,1 %

0,4 %

Bjørvika

4 300

3 600 - 3 100

3 000

2,0 %

0,6 %

Øvrige sentrum

4 100

3 500 - 2 800

2 300

5,0 %

1,7 %

Indre vest

3 800

3 200 - 2 700

2 000

3,6 %

0,1 %

Indre nord

2 300

1 900 - 1 700

1 400

7,0 %

0,2 %

Indre øst

3 200

2 100 - 1 700

1 400

8,6 %

5,2 %

Skøyen

3 500

3 300 - 2 700

1 900

5,7 %

-2,5 %

Lysaker

2 500

2 300 - 1 800

1 500

8,0 %

0,6 %

Fornebu

2 000

1 800 - 1 400

1 300

6,6 %

-0,6 %

Nydalen

2 500

2 200 - 1 850

1 500

5,3 %

1,1 %

Bryn / Helsfyr

2 300

1 900 - 1 600

1 300

12,3 %

4,9 %

Økern, Hasle, Løren, Ulven

2 250

1 800 - 1 600

1 200

26,0 %

1,4 %

Ytre vest

1 850

1 600 - 1 400

1 350

1,4 %

-0,5 %

Ytre nord og øst

1 700

1 600 - 1 350

1 150

5,1 %

0,0 %

Ytre syd

1 800

1 600 - 1 350

1 150

4,3 %

-0,2 %

Asker & Bærum

2 300

1 800 - 1 500

1 200

5,1 %

0,0 %

KILDE: UNION

*Avvik fra forrige rapport skyldes ny metode for ledighetstelling som ekskluderer ledige coworking-arealer. Tidsserien er revidert bakover i tid.

% 14

2800

12

2400

10

2000

8

1600

6

1200

4

800

2

400

0 2000

2002

2004

2006

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | LEI EPRI SER

2008

2010

2012

2014

2016

0

2018 2020E 2022E

132

Nominell leiepris (Høyre) Kontorledighet (Venstre)


FOTO: PEXELS


FOTO: UNSPLASH

Hvordan legge til rette for en smertefri overgang mellom lokaler? Håndtering av forsinkelsesrisiko bør være et obligatorisk sjekkpunkt for enhver flytteansvarlig i forbindelse med skifte til nye lokaler. AV: KIM HELLSTRØM CHRISTENSEN OG PEDER KARIJORD

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | J USS

134


135


Tid er som kjent penger, også når man skal skifte lokaler. Skrekkeksempelet er at leietaker på grunn av utleiers forsinkelse må fraflytte til sine gamle lokaler før de nye kan overtas, og dermed stå uten lokaler for sin virksomhet inntil de nye lokalene er ferdig. Videre kan forsinket overtakelse av de nye lokalene lede til at leietaker må betale ”dobbel” husleie lenger enn det man i utgangspunktet planla. I tillegg vil det ofte pådras ekstrakostnader som følge av at overtakelsen av nye lokaler forsinkes. Det finnes mange eksempler på slike kostnader, for eksempel kostnader til lagring av møbler, teknisk utstyr og andre gjenstander som skal flyttes eller installeres. Et annet eksempel kan være merkostnader som påløper fordi håndverkerne som er bestilt for utføring av leietakertilpasninger ved overtakelse, ikke er tilgjengelige når forsinket overtakelse endelig finner sted. Disse forholdene kan hver for seg eller i sum medføre at virksomheten ikke kan drives som vanlig så lenge forsinkelsen varer, med tilhørende risiko for omsetningsreduksjon og tap. Det er sjelden populært, spesielt fordi konsekvensene kan unngås eller i det minste reduseres med planlegging og gode rådgivere. HVA KAN LEIETAKER KREVE VED FORSINKELSE? I utgangspunktet må leietaker selvfølgelig ikke betale husleie før lokalene er overtatt. Dette følger av husleieloven § 2-11, som sier at leietaker ikke må betale husleie så lenge forsinkelsen varer. Hvis forsinkelsen bare gjelder en del av lokalene, kan leietaker kreve et forholdsmessig leieavslag. Mer interessant er antakelig hvilken adgang leietaker har til å kreve erstatning for tap som følge av forsinkelsen. Utgangspunktet etter husleielovens § 2-13 er at leietaker kan få dekket sitt direkte tap på grunn av forsinkelse som skyldes forhold innen utleiers kontroll, men både direkte og indirekte tap (som f.eks. omsetningstap) hvis forsinkelsen skyldes uaktsomhet fra utleier. Det er viktig å merke seg at den mye brukte meglerstandarden endrer denne erstatningsregelen i utleiers favør: Med mindre forsinkelsen skyldes forsett eller grov uaktsomhet hos utleier, kan erstatning etter husleieloven § 2-13 bare kreves for direkte tap. Utleiers erstatningsansvar er normalt også beløpsbegrenset (typisk til et beløp tilsvarende 12 måneders husleie).

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | J USS

Ved forsinkelse innebærer dette i praksis innebærer at leietaker bare kan få direkte tap erstattet av utleier. De ”større” tapspostene forbundet med virksomhetstap er i utgangspunktet ikke dekket. Siden forsinket overtakelse kan få mer enn ubetydelige økonomiske konsekvenser for leietaker, er det viktig med avtalemekanismer som regulerer konsekvensene av forsinket overtakelse. HVORDAN UNNGÅ UØNSKEDE SITUASJONER Hvis forsinket overtakelse medfører at fraflyttingsdatoen for de gamle lokalene finner sted før de nye lokalene kan overtas, vil dette få store konsekvenser for leietaker. Leietaker risikerer da enten å havne i ansvar overfor gammel utleier på grunn av mangelfull fraflytting, eller stå uten lokaler for sin virksomhet frem til overtakelse for de nye lokalene kan gjennomføres. Det er åpenbart noe de fleste vil unngå. Hvis vi ser bort fra de få tilfellene hvor utleier kan holdes ansvarlig for indirekte tap, beror konsekvensene på hvilken situasjon leietaker etterlates i som følge av forsinkelsen. Det er ikke mulig å eliminere risikoen for at utleier kan bli forsinket – spørsmålet er hva som kan gjøres for å unngå eller redusere konsekvensene for leietaker av å havne i en slik situasjon. Svaret er at det finnes mange ulike tiltak, men det krever planlegging og forhandlinger for å håndtere forsinkelsesrisikoen. I det følgende nøyer vi oss med å nevne noen eksempler fra praksis. En mulighet er erstatningslokaler som utleier må ha i bakhånd, og som for eksempel kan ”calles” på kort varsel ved forsinkelse. Det økte tilfanget av co-working- og kontorhotelltjenester (WeWork, Spaces, Regus m.v.) har bidratt til at dette er et mer aktuelt virkemiddel enn tidligere. En avtalemekanisme om slike erstatningslokaler kan også kombineres med at utleier får rett/plikt til å forhandle om en forlengelse av leieforholdet direkte med nåværende utleier, men for utleiers egen regning og risiko.

136


PROFIL Kim Hellstrøm Christensen er senioradvokat i Wiersholm. Han er medlem av firmaets faggruppe for næringseiendom. Han har over ti års erfaring med arbeid knyttet til fast eiendom og aksje/innmatstransaksjoner.

PROFIL Peder Karijord er fast advokat i Wiersholm. Han jobber hovedsakelig med fast eiendom. Han bistår også i forbindelse med selskaps- og kontraktsrettslige problemstillinger.

137


«Siden forsinket overtakelse kan få mer enn ubetydelige økonomiske konsekvenser for leietaker, er det viktig med avtalemekanismer som regulerer konsekvensene av forsinket overtakelse.»

En annen mulighet er at leietaker har sørget for rett til en kort forlengelse av leieperioden som kan utøves nært opp til leieperiodens opprinnelige utløp. Formålet er at leietaker om nødvendig kan oppnå mer fleksibilitet i forbindelse med avviklingen av leieforholdet. Slike ”holdover” rettigheter er utbredt i mange land, men foreløpig ikke så kjent eller utbredt i det norske leiemarkedet. En tredje mulighet er at flytteprosessen tilrettelegges slik at overtakelse gjennomføres på et tidspunkt hvor det selv for et ”worst case”-scenario antas å være god tidsmargin frem til det nåværende leieforholdet utløper, sånn at leietaker ikke risikerer å stå uten lokaler. Dette vil naturligvis medføre at leietaker må betale husleie både for det gamle og det nye leieforholdet (”dobbel husleie”) i en periode med usikker varighet når leiekontrakten inngås. I så fall er det vanlig å avtale ulike former for leiefritak eller -rabatt, også for å unngå eller redusere virkningen av dette. Meglerstandarden gir (som nevnt) ikke utleier noe særlig incentiv til å unngå forsinkelse, da utleier i alminnelighet kun ansvarlig for direkte tap (og dette ansvaret må antas å være kostnadsmessig begrenset i normaltilfellet). En fjerde mulighet er derfor å avtale et forsinkelsesregime som gir utleier incentiv til å forhindre forsinkelse – alt fra den gode gamle dagmulkten eller til mer skreddersydde løsninger.

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | J USS

Mange virksomheter har kanskje produktivitetsdata for ansatte fra hjemmekontorperioden under coronapandemien, som kan være veiledende for hvilke virkninger det å stå uten lokaler vil få for virksomheten. Slik data kan fort bli nyttig i forhandlingene med utleier. FORSINKELSESRISIKOEN MÅ HÅNDTERES KONKRET I dette innlegget har vi bare belyst noen få virkemidler som hver for seg eller i kombinasjon er egnet til å motvirke forsinkelseskonsekvensene for leietaker. Det finnes mange flere måter å gjøre det på, avhengig av hvilken type virksomhet lokalene skal brukes til. I hvilken grad den enkelte leietaker lykkes med å fremforhandle noe omkring dette temaet, beror naturligvis på den konkrete sak og forhandlingsposisjon. Generelt er det ellers mer aktuelt hvis leieobjektet må bearbeides mye før overtakelse, siden det i så fall er flere forhold som kan lede til forsinkelse og dermed økt risiko. Vår erfaring er at overraskende mange leietakere tar for lett på risikoen for og konsekvensene av forsinkelse. Hvis dette ikke adresseres i planleggingsfasen og under kontraktsforhandlingene, så må det ved eventuell forsinket overtakelse forventes å møte en utleier som ikke er særlig interessert i å diskutere annet en kompensasjon direkte tap som følge av forsinkelsen. Og det er sjelden nok for leietaker.

138


På jakt etter nye logistikklokaler med grønn profil? Bulk Infrastructure AS er en ledende eiendomsutvikler innen industribygg og næringsparker. Siden oppstarten i 2006 har vi opparbeidet en betydelig tomtebank langs landets største innfartsårer fra Europa. Vi tenker miljø i alt vi gjør, og våre standardiserte og modulbaserte bygg er både energieffektive og bærekraftige. I 2019 gjennomførte Bulk Norges første BREEAM-NOR Industri sertifisering, og oppnådde Very Good i et av våre standard Bulk Modul prosjekter. En utmerkelse som inspirerer oss til å jobbe videre for enda bedre løsninger til beste for våre kunder og for miljøet. Velger du Bulk, velger du grønt! Vi har ledige tomter i flere av våre logistikkparker. Kontakt oss på bulk.no eller tlf. 969 02 957

Racing to bring sustainable infrastructure to a global audience


Slik finner du nye lokaler Hva er viktig å vurdere når bedriften skal velge nye ­lokaler? Noen tenker bare at nytt tak over hodet er viktigst, mens andre ser flyttingen som en endringsprosess med store ­muligheter. Hva gjør du? AV: TORE ÅRDAL

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | FLYTTEPROSESSEN

140


Den alvorligste feilen som gjøres er at prosessen starter for sent. INA GRIEG EIDE, Multiconsult

Det nærmer seg utløp av leiekontrakten, derfor ­ ­ begynner administrerende direktør å sjekke ­ alternative lokaler på nettet. Han printer ut tre annonser og ber sekretæren ­ gjøre avtaler med næringsmeglere slik at ­ han kan få komme på visning. I løpet av en ­hektisk ettermiddag flyr direktøren på ­visning sammen med ­sekretæren. De er skjønt enige om at det siste lokalet var best, og noen uker senere er ­kontrakten signert. POSITIVE ENDRINGER? – Definitivt ikke. Det er riktignok mange som ser på det å bytte lokaler som en ren flytte­prosess. Men det fornuftige er å tenke på fl ­yttingen som en mulighet for positive endringer som kan øke bedriftens konkurransekraft, svarer sivilingeniør M ­argrethe Foss i Multiconsult. Hun forteller at det er forholdsvis vanlig å knytte fl ­ yttingen opp mot ­organisatoriske endringer, for ­eksempel ved at ­organisasjonen skal ­slankes ­eller ­utvides. Noen fokuserer også på at fl ­ yttingen til nye ­lokaler skal bidra til en ny bedriftskultur, ­eksempelvis at det skal ­satses mer på teamwork. Dette kan blant ­annet oppnås ved å gå fra cellekontorer til åpent ­landskap. INVOLVER DE ANSATTE – Uansett hva siktemålet er med flyttingen, vil vi råde bedriftsledelsen til å involvere

141

de ­ ansatte. Sett sammen en ­ brukergruppe med personer som er knyttet til kjerne­ virksomheten. Få med både typiske JA-­ mennesker og folk som er mer s­ keptiske av natur for å få spennvidde i s­ ynspunktene, sier Foss. Hvis ikke de ansatte involveres i valg av nye lokaler har hun ­erfaring med at misnøyen vil spre seg raskt. – Det er avgjørende å få frem hva som er viktig for de ansatte ved valg av nye lokaler. Men samtidig må man være oppmerksom på at mange ønsker fra ansatt er kostnads­krevende. Derfor er det viktig å skille mellom «nice to have» og «need to have», påpeker hun. TENK PÅ SIGNALEFFEKTEN Første trinn er å finne ut hvor bedriften skal ­ flytte, og da er det selvsagt en fordel å finne et sted hvor de ansatte vil ­ trives. Hvordan er lokalene plassert i forhold til offentlig k ­ommunikasjon? Finnes det parkerings­ muligheter? ­ Hvordan er service­ tilbudet i nærområdet? – Det er også bra hvis lokalene gir n ­ ærhet til ­kundene. I tillegg bør ledelsen tenke over ­hvilken signal­effekt det gir at bedriften ­flytter til et bestemt område, sier ­ sivilingeniør Ina Grieg Eide, som jobber sammen med ­Margrethe Foss i ­Multiconsult. – For noen gir det helt feil signaler å flytte til Aker Brygge. For disse kan det kanskje være

hensiktsmessig å flytte til et mer nøkternt ­område, sier hun. HA GOD TID Grieg Eide anbefaler å planlegge flyttingen i god tid før l­ eiekontrakten utløper. Selv om «alt går», mener hun det gir større fleksi­ bilitet å være tidlig ute. – Hvis man er sent ute, blir det for e ­ ksempel ikke tid til ombygginger. Dessuten er det en kjensgjerning at ­påvirkningsmulighetene er størst i begynnelsen. Hvis noe skal endres på i ettertid, blir det som regel veldig dyrt, ­påpeker hun. Den største utfordringen er kanskje å f­ inne frem til ­korrekt produkt til riktig pris. Noen velger å bruke et eksternt ­ konsulentfirma for å få profesjonell bistand til å velge nye ­lokaler, mens andre føler de har k ­ ompetansen ­inhouse. Hun anbefaler uansett å ha med en person med teknisk k ­ ompetanse på visning, ikke bare for å sjekke den tekniske tilstanden, men også for å stille de riktige s­ pørsmålene. I tillegg kan ­ vedkommende b ­ idra til ­vurderingen om man får rett ­produkt til rett pris. – En viktig oppgave er å bringe på det rene hva som bør spesifiseres i leieavtalen, sier Grieg Eide.


STORTINGSGATA 6 2 1 000 - 3 200 M TIL LEIE Kontorlokaler i 2., 3. og 4. etasje. Særdeles bra beliggenhet ved Stortinget. Lokalene kan leies ut i sin helhet eller etasjevis. Overtakelse etter avtale. Egen parkeringskjeller. Felles kantine. Sykkel- og dusjfasiliteter. Velkommen til visning!

BELIGGENHET: Stortingsgata 6 ligger midt i Oslo Sentrum - vis a vis Spikersuppa og Stortinget.

BUSS: Wessels plass ligger i umiddelbar nærhet. TRIKK OG TOG: Det tar tre minutter å gå til nærmeste trikkestopp som er Øvre Slottsgate. Skal du med flytog eller vanlig tog, er det fem minutter til Nasjonaltheatret stasjon. SYKKEL: Kontorene er tilknyttet sykkelparkering, dusj og garderober.

KONTAKT Marianne N. Landvik, Næringsmegler MNEF Newsec Basale AS 922 63 130 / marianne.landvik@newsec.no FINN-kode: 182099671


Dette sjekker du på visning LOKALENES FLEKSIBILITET Det er dyrt å legge inn en buffer i lokalene med tanke på videre vekst. Bedriftsledelsen er ­heller opptatt av arealeffektivitet, ­spesielt ­etter finanskrisen inntraff. Ofte er det ­mulig med en fortetning på rundt ti prosent i l­okalene. Undersøk hvordan mulighetene er, og om det eventuelt bør gjøres noen grep for å få det til. AKUSTIKK Still riktige krav til de ulike rommene. Du skal ikke bli kontinuerlig forstyrret av ­kolleger i et åpent landskap, og det skal finnes rom hvor det er mulig å ha konfidensielle samtaler. ­Tekniske installasjoner bør ikke avgi for mye støy, for ­ eksempel en projektor i et a ­uditorium. ­Akustikk bør spesifiseres i avtalen; det gjelder alt fra våtrom til kantinen. INNEKLIMA Dårlig inneklima gir økt fravær, dårligere ­trivsel og lavere effektivitet. Lokalene skal ha god luft gjennom hele året. Sjekk også om det er greit å få til en god romtemperatur gjennom hele året, for effektivitetens del.

143

LYS Dårlig arbeidslys kan gi slitne øyne, hodepine og sykefravær. ENERGISPARING Er det lagt opp til et system for energi­sparing? Når bare en person er på jobb, skal det være lys overalt da? Lysstyring er ett av flere m ­ omenter som må vurderes. ELEKTRISITET/DATA Finnes det tilstrekkelig med el-punkter? ­Hvilken fleksibilitet skal legges inn i forhold til en fortetning på for eksempel ti prosent. Er det tilrettelagt for et eget datarom med ­servere etc? SIKKERHET Er det nødvendig å foreta en sikkerhets­ analyse? Hvem skal ha adgang til de ulike delene av bygget?


F LYTTEPROSESSEN

Steg for steg 1

3 ÅR FØR FLYTTING

Når en bedrift skal flytte er det mye å tenke på og mange fallgruver. Det er en krevende prosess og ­kommer på toppen av andre primæroppgaver. Derfor gir vi deg oppskriften på en god flytteprosess, både for store og små bedrifter. AV: SILJE RØNNE KILDE: ANDREAS IRGENS I TOTALREFORM

2

1,5 ÅR FØR FLYTTING

Løft blikket, hvor er vi om fem år? Vurder hvorvidt ­virk­somheten skal reforhandle leiekontrakten eller flytte. Hvilket behov har dere?

Signer ny leiekontrakt

Tips: Få teknisk og kommersiell bistand til å utarbeide en kravspesifikasjon

Be entreprenøren om beslutningsplanen etter signering, og sørg for å implementere den i prosjektets fremdriftsplan.

Strategiplan: Se verdien av å flytte – hva har bedriften å vinne på dette? Hvorfor flytter vi? Hvordan skal vi utvikle oss? Hva er målsetningen? Identifiser dette tidlig, det vil ­legge føringen til et godt prosjektet.

Avtal tidspunkt for overtagelse

Hvordan skal vi jobbe? Hvor mange skal virksomheten ha plass til, hvilket vekstambisjoner har bedriften, hva med ny profil? Hvordan samhandle? Åpent landskap og støttekontor eller cellekontor? Romprogram: Hvor mange og hvilket rom har bedriften ­behov for? Vurder infrastrukturen: luft, kjøling, el og IT. Råd: Engasjer en teknisk rådgiver – disse kartlegger dagens og fremtidige behov. IT: Spesialrom som datarom, møterom og IT-arbeidsplasser må planlegges med tanke på varme, brann, el-infrastruktur og AV-utstyr.

Bestem layout av kontorlokalene Tips: Involver de ansatte – ikke bare følg trender i markedet. Gjennom gode brukerprosesser kan man lettere identifisere reelle behov, og dermed utforme lokalene på en hensikts­ messig måte. Driftsavtaler: Gå igjennom alle driftsavtaler og vurder hvilket som bør sies opp. Hvordan kan bedriften spare penger, og ikke minst – komme seg gratis ut av eksisterende avtaler. Skal virksomheten inn i et flerbruksbygg, se hvilket avtaler gård­ eier kan tilby. Ta en total gjennomgang på alt av avtaler som: kaffe, renhold, rekvisita og tidsskrifter, og avslutt de som dere ikke vil ha behov for i det nye bygget.

Budsjettfase: En indikasjon på hva det vil koste å flytte. Husk: Det er gjerne investeringen i nytt interiør og AV-utstyr, samt tilbakelevering av eksiterende lokaler som koster mest. Tips: Lag et godt budsjett, det gjør prosjektarbeidet vesentlig lettere, og mer fleksibelt. Kontakt søkemegler – de finner riktige lokaler til rett pris. Husk: Noe av det viktigste en søkemegler bør bidra med er å skape en fleksibel leiekontrakt, med mulighet for «utganger» og utvidelser. Det blir ofte dyrere, men det er enda dyrere å bomme. Prosjektteam: Sett sammen et god team med ansatte, ­ledelsen og eventuelle rådgivere. Redegjør for hvilken ­kompetanse og ansvarsområder de ulike deltagerne skal ha, og mål­settingen. Et hvert flytteprosjekt må han en prosjektleder som følger opp arbeidsoppgaver og har klare tidsfrister. Informasjon: Engasjer de ansatte fra start – lag en informasjonsplan. Lag en liste over alle eksterne som skal ha informasjon om flyttingen.

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | FLYTTEPROSESSEN

3

9 MÅNEDER FØR FLYTTING

Endelig layout: Kontorenes form er bestemt og alle ­avdelinger er plassert. Terminering av leiekontrakt: Finn ut hva gårdeier skal gjøre med lokalene. Ønsker han å renovere, kjøp deg fri for t­ ilbakestillinger og hovedrenhold.

144


4

6 MÅNEDER FØR FLYTTING

5

5 MÅNEDER FØR FLYTTING

Innkjøp: Varer som AV-utstyr og interiørmøbler kan ha lang leveringstid. Det kan ta 8-12 uker fra man bestiller til det er levert – bestill i god tid, men ikke for tidlig. Du må ha mulighet til oppbevaring.

Arbeidsformer i de nye lokalene: En gjennomgang av IT–­løsninger, samhandling og nye funksjoner.

Tips: Lag en møbelplan – nytt eller gammelt? Ved større innkjøp kan det lønne seg å konkurranseutsette dette for og oppnå bedre priser, samt at det ofte kommer med montering.

Forbefaring

6

1-3 UKER FØR FLYTTING

Leveranseperioden: Levering og montering av nytt utstyr. Husk: Detaljert planlegging og god sikkerhet er avgjørende for en fungerende leveranseperiode.

Kast og rydd i egne lokaler

To uker før overtagelse Tips: Gå på hyppige befaringer i byggeperioden. Når byggeplassen er ryddig er som oftest prosjektet i rute.

7

OVERTAGELSE

Husk: En komplett FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) – den beskriver hvordan du skal behandle bygget ditt. Tips: Gode sko, matpakke og sett av hele dagen!

Informasjonsmøte før flytting: Den ansatte: Hvordan skal jeg pakke, når må jeg være klar, oppstart – hva skjer første arbeidsdag. Flytteprosessen: Den skjer gjerne over en helg og blir selve eksamen i prosjektet. Flyttebyrået skal sørge for alle praktiske forhold, slik som: Logistikksystem, flyttemateriell, heisberedskap, sikkerhet og parkeringstillatelse ved behov.

9

1 ÅRS BEFARING

Gå igjennom eventuelle nye feil, mangler og status. Tips: avtal denne ved overtagelse.

8

2 UKER ETTER FLYTTING

Tilbakelevering av eksisterende lokaler – avvikling av leieforhold. Gjennomfør utrydding, vask og eventuelt vedlikehold.

VANLIGE FEIL I FLYTTEPROSESSEN: 1. Bedriften tror de kan flytte inn samme dag som overtagelse. 2. Kommer for sent i gang med prosessen

Husk: Det er en kostnad å kaste gamle møbler, ta dette med i regnestykket.

– ta detaljerte valg på et tidlig tidspunkt!

Frysperiode: Den starter fra innflytning og varer i 3 måneder. Dette er tiden prosjektet får til å teste ut de valgte ­løsningene. I løpet av denne perioden kan det meldes inn ønsker om endringer og behov til prosjektleder. Husk: Det er viktig å gi de nye mulighetene en sjanse.

145

3. Tilbakestilling av lokaler: Mange er totalt uvitende om hvor mye dette kan beløpe seg til.CITYKONFERANSEN STAVANGER 2020 CityTalks kommer til Citykonferansen Stavanger. Etter suksessen i Oslo rigger vi også scenen i Stavanger klart for CityTalks. Dette er et konsept med en uformell stil, der du møter spennende paneldeltakere som gjennom samtaler byr på et dypdykk ned i aktuelle temaer innen byutvikling. Citykonferansen inviterer nok en gang etablerte eiendomsaktører fra hele regionen til en fagdag hvor vi fokuserer på bærekraftig byog stedsutvikling. Her samler vi de beste foredragsholderne, presenterer spennende prosjekter innen by – og eiendomsutvikling for bransjen i Rogaland, og legger til rette for relasjonsbygging på tvers av nettverk. Etter fagprogrammet inviterer vi til CityDinner med god mat og drikke, musikalsk underholdning, samt utdeling av Cityprisen for Rogaland 2020. Årets programkomite: Norsk Eiendom, Smedvig Eiendom, Sparebank 1 SR-Bank, Eiendomsmegler 1 Næringseiendom, Base Property og Stavanger Sentrum.

TORSDAG

19

NOVEMBER

PÅMELDING: estatekunnskap.no


FOTO: UNSPLASH

BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å ­orientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | LEVERANDØROVERSI KT

148


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

ADVOKAT

ADVOKAT

Arntzen Legal

Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

A: St. Olavs plass, 0130 Oslo

A: C. J. Hambros plass 2 D, 0164 Oslo

P: PB 7051 T: 982 07 111 E: petterdragvold@arntszenlegal.com

P: PB 7086 St. Olavs pl., NO-0130 Oslo T: (+47) 21 93 10 00 E: pch@foyentorkildsen.no

Spesialområdet til Arntzenlegal er skatt og fast eiendom. Vi besitter denden nødvendige byggfagligekompetansen som er en forutsetning for å sikre en optimal og effektiv skatte- og avgiftsmessige behandling.

Spesialisering og forretningsforståelse sikrer det gode sluttresultatet.

W arntzenlegal.com

W foyentorkildsen.no

ADVOKAT

ADVOKAT

W dlapiper.com

DLA Piper

Advokatfirmaet Grette AS

A: Bryggegata 6

A: Filipstad Brygge 2, 0252 Oslo

P: PO Box 1364 Vika, N-0114 Oslo T: 24 13 15 00 E: magnus.lutnas@dlapiper.com

P: PB 1397 Vika, 0114 Oslo T: 22 34 00 00 E: firmapost@grette.no

DLA Pipers eiendomsadvokater har lang erfaring, faglig tyngde og solide referanser fra bistand knyttet til omsetning, utvikling, forvaltning, og leie av eiendom.

Vi bistår både de største eiendomsaktørene, mindre private selskaper og offentlige organer som på ulike måter opptrer i eiendomsmarkedet. Denne bredden gjør oss godt i stand til å tilpasse våre råd til den enkeltes behov.

/DLAPiperNorway/

ADVOKAT

W hjort.no

/Advokatfirmaet-Føyen-Torkildsen-AS/

W www.grette.no

/AdvokatfirmaetGrette/

ADVOKAT

Advokatfirmaet Hjort DA

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

A: Akersgata 51, 0180 Oslo

A: Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo

P: PB Box 471 Sentrum 0105 Oslo T: 22 47 18 00 E: advokatfirmaet@hjort.no

P: PB 2043 Vika, 0125 Oslo T: 21 95 55 00 E: post.oslo@svw.no

Vi bistår flere av landets største eiendomsutviklere med rådgivning og tvisteløsning i alle faser av eiendomsprosesjekter. vi harlang erfaring og kompetanse, med særskilt styrke innen plan- og bygningsrett og tomtefeste.

Simonsen Vogt Wiig er et ledende forretningsjuridisk advokatfirma med 180 advokater og kontorer i de største byene i Norge samt Singapore.

/AdvokatfirmaetHjort/

149

W www.svw.no


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

ADVOKAT

ADVOKAT

SANDS

Hammervoll Pind

A: Cort Adelers gate 33, 0254 Oslo

A: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo

P: PB 1829 Vika, 0123 Oslo T: 22 81 45 00 E: lawyers@sands.no

P: PB 6613 St. Olavs plass, 0129 Oslo T: 22 94 40 00 E: post@hammervollpind.no

Steenstrup Stordrange er totalleverandør av juridiske tjenester til våre klienter innenfor næringseiendomsfeltet.

Hammervoll Pind er et advokatfirma som er spesialisert mot eiendoms- og entreprisebransjen, og har et sterkt kompetansemiljø innen restrukturering og maritim juss.

W hammervollpind.no

/HammervollPind/

/steenstrupstordrange/

BRANNVERN

ADVOKAT

W www.selandorwall.no

W www.sands.no

Advokatfirmaet Seland Orwall DA

Firesafe

A: Klingenberggt 7A, 0161 Oslo

A: Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog

P: PB 1938 Vika, 0125 Oslo T: 24 13 43 40 E: post@selandorwall.no

P: Postboks 6411 Etterstad, 0605 Oslo T: 09110 / 22 72 20 20 E: firmapost@firesafe.no

Solid erfaring og spisskompetanse innenfor skatte- og avgiftsrett, fast eiendom og selskapsrett. Vi gir tydelige og praktiske råd, forankret i klientens kommersielle behov.

Firesafe er Nordisk totalleverandør innen brannsikring. Vi leverer branntekniske tjenester til alle typer bygg, i alle faser, samt kurs innen brannforebygging og evakuering.

/selandorwall/

W firesafe.no

/firesafenorge/

BANK

BANK

BN Bank

Nordic Corporate Bank

A: Tordenskioldsgate 8-10

A: Inkognitogata 8

P: PB 282 Sentrum, 0103 Oslo T: 73 89 20 00 E: post@bnbank.no

P: Inkognitogata 8, 0258 Oslo T: 21 03 24 00 E: finansiering@ncbank.no

Med nærmere 60 års erfaring fra bransjen er vi en naturlig samarbeidspartner både når det gjelder prosjekt- og langsiktig finansiering av eiendom i Oslo og omegn.

Nordic Corporate Bank – banken for mellomstore bedrifter og deres eiere. Vi tilbyr skreddersydde løsninger innen eiendoms-, prosjekt- og oppkjøpsfinansiering.

W bnbank.no

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | LEVERANDØROVERSI KT

W ncbank.no

150


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

CATERING

BANK

Pareto Bank

Gastro Catering

A: Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo

A: Brynsalléen 4, 0667 Oslo

P: PB 1823 Vika, 0123 Oslo T: 24 02 81 20 E: post@paretobank.no

T: 02517

Vi kan eiendomsmarkedet i Oslo og Akershus, og hjelper våre kunder med prosjekt- og risikovurderinger. Sammen finner vi den beste finansielle løsningen.

Vårt kjøkken er drevet av erfarne og entusiastiske kokker som er lidenskapelig opptatt av virkelig god mat. Alt vi lager er basert på gode råvarer fra nøye utvalgte leverandører.Vi leverer matopplevelser du og dine gjester sent vil glemme.

W pareto.no

gastrocatering.no / 4service.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

CATERING

Søtt+Salt

AKA AS

A: Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen

A: Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

T: 02517

P: Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss T: 32 12 14 20

Søtt+Salt er historien om de tre kokkene som vil få Bergen til å smake bedre. Historien handler om kjærlighet til kokkefaget og troen på at godt håndverk, gode råvarer, fantasi, kvalitet og vennlighet aldri går av moten.

AKAs satsningsområder er investeringer, drift og forvaltning av handelsnæringseiendom. Selskapet eier over 200 handelseiendommer i hele landet hvor Norges ledende dagligvarekjeder og handelsbedrifter er leietakere. W aka.no

sottogsalt.no / 4service.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

W abne.no

Anthon B Nilsen Eiendom

Bane NOR Eiendom AS

A: Øvre Vollgate 9

A: Schweigaards gate 23, 0048 Oslo

P: PB 74 Sentrum 0101 Oslo T: 24 14 54 90 E: kundesenter@abne.no

P: PB 1800 Sentrum T: 05280 E: eiendom@banenor.no

Vi utvikler og forvalter næringseiendom. Sammen med oppdragsgiver – eller i egen regi – erverver og utvikler vi tomter og bygninger til arealer som er formålstjenlige for dagens og morgendagens behov. Vi er våre oppdragsgiveres partner i hele utviklingsprosessen.

Norges ledende knutepunktutvikler. Eier, utvikler og forvalter eiendom på og ved knutepunkt.

W banenoreiendom.no

/abneno/

151

/banenoreiendom/


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

W bryneiendom.no

Bryn Eiendom AS

DNB Næringseiendom AS

A: Nils Hansensvei 2 0667 Oslo

A: Dronning Eufemias gate 30, Bjørvika 0021 Oslo

P: PB 6620 Etterstad 0607 Oslo T: 23 37 98 00 E: firmapost@bryneiendom.no

P: Postboks 7505, 5020 Bergen T: 468 44 100 E: leiekontor@dnb.no

Største utleier på Bryn!

Din suksess er vår suksess.

/Bryn-Eiendom/184817361546962/

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

W eiendomsspar.no

W leietakerdnb.no

Eiendomsspar

Fram Eiendom

A: Olav Vs gate 6

A: Karenslyst Alle 2, 0278 Oslo

P: PB 1350 Vika, 0113 OSLO T: 22 33 05 50 E: post@eiendomsspar.no

P: PB 515, Skøyen 0214 Oslo T: 22 12 25 50 E: post@fram.no

Solid – Profesjonell – Fremtidsrettet

Områdene er: Oslo Vest, Sentrum, Skøyen, Majorstuen, Ullevål, Lysaker og Økern.

/eiendomsspar/

W fram.no

/FramEiendom/

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Fabritius Gruppen AS

Ferd Eiendom

A: Haakon VIIs gate 2, 0161 Oslo

A: Strandveien 50 1366 Lysaker

P: PB 1224 Vika, 0110 Oslo E: post@fabritius.no

P: PB 34, 1324 Lysaker T: 67 10 80 00 E: ferdeiendom@ferd.no

Fabritius Gruppen er en betydelig eiendomsaktør med fokus på utvikling og forvalting av næringseiendom i stor-Oslo.

Ferd Eiendom utvikler gode miljøvennlige prosjekter som med sin tilpasning til omgivelsene bidrar til Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor.

W www.fabritius.no

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | LEVERANDØROVERSI KT

SOSIALE ENTREPENØRER

W ferd.no

152


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

FORTIN AS

Karlander Invest AS

A: Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo

A: Nedre Vollgt. 1, 0158 Oslo

P: PB 2500 Solli, 0202 Oslo T: 23 08 41 60 E: jan.kjetil.skaug@fortin.no

P: PB 1785 Vika, 0122 Oslo T: 22 33 72 80 E: post@kinvest.as

FORTIN er et eiendomsselskap som eier, forvalter og drifter attraktive næringseiendommer i Norge og Sverige.

Med et langsiktig perspektiv forvalter og utvikler vi bolig og næringseiendom i sørøst Norge.

W fortin.no

W kinvest.as

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

W klpeiendom.no

KLP Eiendom

Loe Utvikling AS

A: Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo

A: Haakon VIIs gate 1 (6. etg.), Oslo

P: PB 400 Sentrum, 0103 Oslo T: 05554

P: Sjølyst plass 2, 0278 Oslo T: 911 91 669 / 991 11 090 E: post@loeutvikling.no

KLP Eiendom er et av Nordens største eiendomsselskaper. Vi utvikler og forvalter kontorbygg, kjøpesentre, hoteller, tomter og prosjekter, og skaper møteplasser hvor mennesker trives og kan realisere sitt potensial.

Skaper nytt ved å utfordre det etablerte! Utvikler av næringseiendom i Oslo-området. Spisskompetanse på tomteutvikling og transformasjon. Loe-gruppen – en ledende bransjeaktør siden 1933.

/klpeiendom/

W loe.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP /UTVIKLER

Mehar Gruppen AS

Myren Eiendom AS

A: Karl Johans gate 7, 0154 Oslo

A: Sandakervn. 24C, Bygg B, 0401 Oslo

P: Schweigaardsgate 53, 0191 Oslo T: 918 82 203 E: ho@mehargruppen.no

P: PB 4218 Nydalen, 0401 Oslo T: 22 87 19 00 E: post@myreneiendom.no

Vi driver virksomhet innen eiendomsutvikling, hotell- og dagligvarehandel. Som eier av Best Western Plus City Hotel i Oslo sentrum kan vi tilby aktører i denne guiden gode betingelser for overnatting.

Myren Eiendom AS ble etablert i 1997 og har som eneste formål å leie ut og utvikle Myrens Verksted.

W myreneiendom.no

W mehargruppen.no

153


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

NCC Property Development AS

NHP Eiendom

A: Østensjøveien 27, 0661 Oslo

A: Kongensgate 16, 7011 Trondheim

P: PB 93 Sentrum 0101 T: 22 98 68 00 E: firmapost.pd@ncc.no Vi utvikler, bygger og forvalter næringseiendom over hele landet ved de mest sentrale knutepunktene med fokus på lager- og logistikk, industri, handel.

Vi utvikler, leier ut og selger næringseiendommer i vekstmarkeder. Med kvalitetsløsninger som skaper verdi for kunder og samfunnet, skaper vi langsiktige og bærekraftige miljøer som både mennesker og bedrifter trives i. Vi bygger morgendagens samfunn. W ncc.no

W nhp.no

W LinkedIn/ NHP Eiendom

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Njord Real Estate AS

Oslo Areal

A: Dronning Mauds gate 1, N-0250 Oslo

A: Karenslyst allé 8B, 0278 Oslo

P: Dronning Mauds gate 1, N-0250 Oslo T: 23 00 32 44 E: ocr@njordrealestate.no

P: PB 533, Skøyen, 0214 Oslo T: 24 11 75 00 E: post@osloareal.no

Investor og forvalter av næringseiendom med utviklingspotensial.

Oslo Areal har som mål å være en miljøbevisst utleier for dagens og morgendagens leietakere.

W njordrealestate.no

W osloareal.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

OXER Eiendom

Peab Eiendomsutvikling AS

A: Drengsrudbekken 12, 1383 Asker

A: Strandveien 17, 1366 Lysaker

P: PB 420, 1373 Asker T: 66 98 74 00 E: post@oxer.no

P: PB 143, 1325 Lysaker T: (+47) 23 30 30 00 E: info@peab.no

Vår solide kunnskap og brede erfaring gjør oss godt rustet til å bidra i fremtidsrettede, komplekse prosjekter. Vi eier og forvalter ca. 220.000 kvm eiendom i området Drammen, Asker, Oslo Nord og Enebakk.

W oxer.no

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | LEVERANDØROVERSI KT

EIENDOMSUTVIKLING

W peab.no

Peab er et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskap med ca. 15.000 ansatte. Peab har gjennom snart 60 år vært et solid selskap og omsetter i dag for ca. SEK 54 mrd. i året. Vi utvikler og selger boliger i egenregi og i samarbeid med andre. /peabnorge/

154


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Ragde Eiendom

Scandinavian Development AS

A: Gladengveien 3b, 0661 Oslo

A: Parkveien 33, 0258 Oslo

P: Gladengveien 3b, 0661 Oslo T: 22 62 62 20 E: post@ragde.no

P: Parkveien 33, 0258 Oslo T: 24 11 56 56 E: info@scd.no

Ragde Eiendom AS er et eiendomsselskap i sterk vekst som driver med utleie, samt kjøp og salg av bolig- og næringseiendom.

Selskapet er ledende innen eiendomsutvikling/ prosjektstyring i Norge med aktiviteter rettet mot utbyggere og investorer som er spesielt rettet mot bolig, kontor, kjøpesenter, hotell. Selskapet har under regulering/bygging nærmere 14,5 milliard.

W ragde.no

W scd.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

W skullerudpark.no

Skullerud Park

SpareBank1 Forsikring AS

A: Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

A: Hammersborggate 2, 0106 Oslo

P: Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo T: 22 62 80 00 E: andrea@aoe.no

P: Hammersborggate 2, 0106 Oslo T: 21 02 50 50 E: post.eiendom@sparebank1.no

I Skullerud Park fokuserer vi på samhandling på tvers av bedriftene i parken for at du som leietaker kan dra nytte av å sitte i et større fellesskap. Sånt skapes det verdier av.

Vi er husverter for nesten 300 leietakere fordelt på 14 bygg. Hovedtyngden av vår eiendomsportefølje ligger sentralt til i Oslo Sentrum og på Skøyen.

/skullerudpark/

W sparebank1.no

/SpareBank1/

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

SKB Eiendom AS

Stor-Oslo Eiendom

A: Kirkegata 15, 0153 Oslo

A: Kirkegata 17, 0153 Oslo

P: PB 399 Sentrum, 0103 Oslo T: 22 40 57 00 E: post@skb.no

P: PB 606, Sentrum, 0106 Oslo T: 21 60 52 20 E: post@soeiendom.no

SKB Eiendom AS eier og forvalter, direkte og gjennom datterselskaper, en eiendomsmasse på omkring 150.000 kvadratmeter.

Vi er en partnereid utvikler og investeringspartner, med eiendomsutviklingsprosjekter med en realisasjonsverdi på NOK 17 mrd. Primærkompetansen er på bolig, kontor, hotell, logistikk. Vi har erfaring fra transaksjon, finansiering, myndighetsbehandling, utvikling, prosjektledelse.

SKB Eiendom AS eies av Stiftelsen Kaare Berg.

W soeiendom.no

W skb.no

155


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Stout Real Estate AS

Thon Eiendom

A: Kristian IVs gate 15, 0129 Oslo

A: Stenersgata 2A, 0184 Oslo

P: Postboks 6681 St Olavsplass T: 928 57 377 E: gs@stout.no

P: PB 489 Sentrum, 0105 Oslo T: 23 08 00 00 E: thoneiendom@olavthon.no

Vi utvikler og forvalter næringseiendom som erverves i samarbeid med investorer. Vi har siden 2002 levert årlig avkastning på over 50% (IRR). Vi har kompetanse innenfor transaksjon, finansiering, utvikling, utleie, verdioptimalisering og salg

Thon Eiendom er eiendomsdivisjonen i Olav Thon Gruppen, og er ledende innen kjøpesenter og næringseiendom. Vi forvalter ca. 475 eiendommer i Norge og 25 i utlandet. Leieinntektsnivå på kr 5,5 mrd.

W stout.no

W thoneiendom.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSFORVALTER

W ogreideiendom.no

Øgreid Eiendom

Fazenda Asset Management AS

A: Strandkaien 2, 4005 Stavanger

A: Grunningen 2 0250 Oslo

P: Strandkaien 2, 4005 Stavanger T: 51 85 40 00 E: resepsjon@ogreid.no

P: PB 1421 Vika 0115 Oslo T: 23 01 21 21 E: post@fazenda.no

Øgreid Eiendom er et selskap som driver med eiendomsutvikling innenfor bolig- og næringsprosjekter i Stavangerregionen.

Vi skaper merverdier gjennom aktiv forvaltning av eiendomsinvesteringer.

/ogreideiendom/

W fazenda.no

EIENDOMSFORVALTER

EIENDOMSFORVALTER

W malling.no

/thoneiendom/

Malling & Co Forvaltning

OXER Eiendom

A: Dronning Maudsgt. 15, 0250 Oslo

A: Drengsrudbekken 12, 1383 Asker

P: PB 1883 Vika, 0124 Oslo T: 24 02 80 00 E: post@malling.no

P: PB 420, 1373 Asker T: 66 98 74 00 E: post@oxer.no

Med over 50-års erfaring har vi i Eiendomshuset Malling & Co befestet vår posisjon som en av landets mest erfarne, største og profesjonelle eiendomsforvaltere av næringseiendom og næringslokaler.

Vår solide kunnskap og brede erfaring gjør oss godt rustet til å bidra i fremtidsrettede, komplekse prosjekter. Vi eier og forvalter ca. 220.000 kvm eiendom i området Drammen, Asker, Oslo Nord og Ytre Enebakk.

/mallingco/

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | LEVERANDØROVERSI KT

W oxer.no

156


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

EIENDOMSFORVALTER

EIENDOMSFORVALTER

Stonetech AS

Scandinaviegaarden

A: Hoffsveien 10, 0275 Oslo

A: Karl Johans gate 8, 0154 Oslo

P: Pb. 1026 Hoff, 0218 Oslo T: 940 26 563 E: einar@stonetech.no

P: Karl Johans gate 8, 0154 Oslo T: (+47) 488 51 990 E: bjorn@scandinaviegaarden.no

VEDLIKEHOLD AV STEIN � Naturstein � Terrazzo � Flekkfjerning � Reparasjon

Vi legger vekt på tett og nær oppfølging av selskapets leietakere.

UTVENDIG RENS � Fasaderens � Naturstein / Betong � Albebehandling

W stonetech.no

W scandinaviegaarden.no

EIENDOMSRÅDGIVNING

EIENDOMSRÅDGIVNING

W multiconsult.no

/scandinaviegaarden/

Multiconsult

GK Gruppen AS

A: Nedre Skøyenvei 2, 0276 Oslo

A: Ryenstubben 12, 0679 Oslo

P: PB 265 Skøyen 0213 Oslo T: 21 58 50 00 E: oslo@multiconsult.no

P: PB 70 Bryn, 0611 Oslo T: 22 97 47 00 E: post@gk.no

Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innenfor rådgivning og prosjektering.

GK installerer og vedlikeholder alt av teknikk i alle typer bygg. Vi har rørleggere, elektrikere, ventilasjonsteknikere og fagfolk innen kuldeteknikk, byggautomasjon, sikkerhet og energiledelse.

/Multiconsult/

W gk.no

/GKInneklima/

EIENDOMSRÅDGIVNING

EIENDOMSRÅDGIVNING

STEMA Rådgivning

Sweco Norge AS

A: Bryggegata 14, 0250 Oslo

A: Drammensveien 260, 0283 Oslo

P: Bryggegata 14, 0250 Oslo T: 63 99 44 40 E: post@stema-r.no

P: PB 80 Skøyen, NO-0212 Oslo T: (+47) 67 12 80 00 E: post@sweco.no

SR leverer prosjektledelse, byggeledelse, prosjekteringsledelse, taksering og HMS/ SHA- og KS-rådgivning. Dessuten utfører vi prosjektutvikling og eiendomsutvikling, samt uavhengig kontroll.

Europas største rådgiverselskap innen teknikk, miljø og arkitektur. Våre 14 500 ingeniører, miljøeksperter og arkitekter jobber hver dag med å planlegge og utforme fremtidens byer og samfunn. Vi har tverrfaglig kompetanse til å se helhetsbildet. W sweco.no

W stemaradgivning.no

157

/SwecoNorge/


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

EIENDOMSSERVICE

EIENDOMSSERVICE

W gk.no

GK Gruppen AS

ISS Facility Services

A: Ryenstubben 12, 0679 Oslo

A: Smeltedigelen 1 - Kværnerbyen 0195 Oslo

P: PB 70 Bryn, 0611 Oslo T: 22 97 47 00 E: post@gk.no

P: PB 132 Økern, 0509 Oslo T: 05155

GK installerer og vedlikeholder alt av teknikk i alle typer bygg. Vi har rørleggere, elektrikere, ventilasjonsteknikere og fagfolk innen kuldeteknikk, byggautomasjon, sikkerhet og energiledelse.

ISS er et markedsledende service- og facility management selskap. I samarbeid med våre kunder jobber vi for å engasjere og ivareta våre medarbeidere, minimere vårt fotavtrykk på miljøet og vedlikeholde og bevare eiendom.

/GKInneklima/

W iss.no

/issworld

EIENDOMSSERVICE

EIENDOMSSERVICE

Ren Service AS

TORMAX Norge AS

A: Alfaset 1. Industrivei 4, 0668 Oslo

A: Haavard Martinsens vei 36, 0978 Oslo

P: Alfaset 1. Industrivei 4, 0668 Oslo T: 22 06 06 00 E: post@renservice.no

P: PB 22, 0915 Haugenstua T: 23 38 34 40 E: post@tormax.no

Ren Service AS er en stor aktør innen renhold, eiendomsservice og fasaderengjøring, derfor er vi en trygg samarbeidspartner for de som forvalter næringsbygg. Våre suksessfaktorer er at vi leverer avtalt kvalitet til avtalt tid og til riktig pris.

Tormax leverer, og utfører service, på all type dørautomatikk. Vi leverer og monterer også: Skyvedører – slagdører – foldedører – karuselldører – inngangspartier.

W renservice.no

W tormax.no

ELEKTRISKE INSTALLASJONER

ELEKTRISKE INSTALLASJONER

W datek-inst.no

Datek Installasjon AS

Smart Elektro

A: Sinsenveien 53A, 0585 Oslo

A: Karihaugveien 89 1086 Oslo

P: Sinsenveien 53A, 0585 Oslo T: 22 88 66 00 E: datek@datek-inst.no

P: Karihaugveien 89 1086 Oslo T: 40 62 32 00 E: service@smartelektro.no

Datek Installasjon AS er en av Oslos største el entreprenører. – Prosjektering og levering av elbillading – intelligent kameraovervåking av bygg og områder uten vektere.

Smart Elektro AS leverer fremtidens elektroløsninger innen svakstrøm- og sterkstrømtjenester til næringsmarkedet og private. Vi ble etablert i 2002, og er eid og drevet av de ansatte. Smart Elektro tilbyr alt fra el-sjekk til totalentreprise.

/DatekInstallasjonas/

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | LEVERANDØROVERSI KT

W smartelektro.no/

158


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

ENTREPRENØR

ENTREPRENØR

Front Entreprenør

Moelven Modus

A: Smalvollveien 26, 0667 Oslo

A: Asfaltveien 1, 2050 Jessheim

T: 23 03 94 80 E: post@frontent.no

P: PB 63, 2051 Jessheim T: 06050 E: post.modus@moelven.no

Front Entreprenør er spesialist på rehabilitering av fasader, tak, vinduer og dører på næringsbygg, borettslag og sameier. Vi har mer enn 30 års historie – bruk en solid forbindelse som finnes her år etter år. Ta kontakt for en uforpliktende befaring.

Moelven Modus AS er Nordens ledende produsent og leverandør av fleksible romløsninger for næringsbygg.

W frontent.no

W moelven.no

ENTREPRENØR

ENTREPRENØR

/Moelven/

Modulvegger Oslo AS

ROOFTOP AS

A: Gladengveien 14, 0661 Oslo

A: Nedre Skøyen vei 11, 0276 Oslo

P: PB 6269, 0603 Oslo T: 23 24 22 00 E: mvo@modulvegger.no

T: 973 00 900 E: post@rooftop.no

Glassvegger – kontorskillevegger – himlinger.

ROOFTOP AS står for hele prosessen med å omskape ubenyttede takareal til bærekraftige og inntektsbringende fasiliteter som takterrasser, utstillings- og salgsareal, takhager for dyrking av kortreist mat, samt miljøvennlig energi.

Se våre produkter på www.modulvegger.no

W modulvegger.no

W rooftop.no

ENTREPRENØR

ENTREPRENØR

/RooftopAS/

TORMAX Norge AS

Utecomfort AS

A: Haavard Martinsens vei 36, 0978 Oslo

A: Holmengata 28, 1394 Nesbru

P: PB 22, 0915 Haugenstua T: 23 38 34 40 E: post@tormax.no

P: Holmengata 28, 1394 Nesbru T: 66 10 14 20 E: info@utecomfort.no

Tormax leverer, og utfører service, på all type dørautomatikk.

Profesjonelle produkter fra bl.a. Renson innen solskjerming, fasadekledning, terrasseoverbygg (pergolaer etc.) til boliger og næringsbygg. – Førsteklasses kvalitet, unik funksjonalitet og minimalistisk design.

Vi leverer og monterer også: Skyvedører – slagdører – foldedører – karuselldører – inngangspartier. W utecomfort.no

W tormax.no

159


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

FORSIKRING

Strategic Partner of

FORVALTNINGSSYSTEM

Norwegian Underwriting Agency AS

ON Property AS

A: Rådhusgaten 23, 0158 Oslo

A: Bragernes Torg 12, 3017 Drammen

P: Rådhusgaten 23, 0158 Oslo T: 22 12 01 30 E: garanti@norua.com

P: Bragernes Torg 12, 3017 Drammen T: 401 68 619 E: post@on.no

NUA tilbyr husleie- og entreprisegarantier fra Zurich Insurance plc. NUA har et strategisk samarbeid med Zurich som er en ledende global forsikringsaktør med en meget solid rating i Standard & Poor´s.

Forvaltning og regnskap i ett system er tidsbesparende og oversiktlig.

W www.norua.com

W on.no

FACILITY SERVICE

FACILITY SERVICE

4Service

Kirkestuen AS

A: Brynsalléen 4, 0667 Oslo

A: Huk Aveny 25, 0287 Oslo

T: 02517

P: Huk Aveny 25, 0287 Oslo T: 908 71 480 E: ole@kirkestuenas.no

4Service sitt mål er å være Norges mest attraktive serviceselskap innenfor coworking, events, personalrestaurant, catering, kantine-, renhold- og forpleiningstjenester.

Kirkestuen AS er en av Oslos ledende håndverksentreprenører innen rehabilitering/ restaurering av alle typer tak, fasade og leietagertilpasninger. Vi har over 30 års erfaring med dyktige fagarbeidere på laget.

W 4service.no

W kirkestuenas.no

GRAFISKE TJENESTER

INGENIØRTJENESTER

/kirkestuenas/

Merkur Grafiske AS

Termoenergi Norge AS

A: Stanseveien 9, 0975 Oslo

A: Leif Weldings vei 16 3208 Sandefjord

P: PB 25 Kalbakken N-0901 T: (+47) 41 27 62 08 E: lars.b@merkurtrykk.no

T: 33 47 43 30 E: post@termoenergi.no we make buildings better

Termoenergi er spesialister på energisparende tiltak, i alle typer bygg. Vi er også en stor leverandør av bygningsfysisk prosjektering til byggeprosjekter i alle størrelser over hele landet. Våre oppdragsgivere her er alt fra arkitekter til noen av landets største entreprenører.

Merkur Grafisk AS ønsker å være din leverandør av grafiske tjenester. Vi er en av Norges ledende, største, og mest solide grafiske leverandører.

W merkurgrafisk.no

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | LEVERANDØROVERSI KT

W termoenergi.no

/termoenergi.no/

160


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

INTERIØRARKITEKT / INTERIØRTJENESTER

INTERIØRARKITEKT / INTERIØRTJENESTER

W ramsoskar.no

Ramsøskar Interiørarkitekter AS

Moelven Modus

A: Pilestredet 15A, 0164 Oslo

A: Asfaltveien 1, 2050 Jessheim

P: Pilestredet 15A, 0164 Oslo T: 459 11 251 E: info@ramsoskar.no

P: PB 63, 2051 Jessheim T: 06050 E: post.modus@moelven.no

Optimal utnyttelse, fremtidsrettede løsninger og attraktive miljøer gir økt verdi. Med helhetsforståelse, erfaring og fagkunnskap tar vi næring, bolig, hotell og restaurant til sitt fulle potensial.

Moelven Modus AS er Nordens ledende produsent og leverandør av fleksible romløsninger for næringsbygg.

/ramsoskar.no/

W moelven.no

KANTINETJENESTER: LEVERANDØR

INTERIØRARKITEKT / INTERIØRTJENESTER

Modulvegger Oslo AS

Metos AS

A: Gladengveien 14, 0661 Oslo

A: Rosenholmveien 4A, 1203 OSLO

P: PB 6269, 0603 Oslo T: 23 24 22 00 E: mvo@modulvegger.no

P: P.Boks 184 Oslo T: 924 28 860 E: metos.norway@metos.com

Glassvegger – kontorskillevegger – himlinger.

Metos er leverandør av storkjøkkenutstyr, systemer og tilhørende innredninger. Vi tilbyr nøkkelferdige kjøkkenløsninger til det profesjonelle markedet i hele den nordiske regionen. Vår hovedbase i Norge er i Oslo. Metos er en del av det italienske konsernet AliGroup.

Se våre produkter på www.modulvegger.no

W modulvegger.no

W metos.com/aligroup.com

NÆRINGSMEGLING

NÆRINGSMEGLER

W cwrealkapital.no

/Moelven/

/Metos/

Cushman & Wakefield Realkapital

Malling & Co Markets

A: Kronprinsesse Märthas plass 1, 0160 Oslo

A: Dronning Maudsgt. 15, 0250 Oslo

P: PB 1921 Vika T: (+47) 23 11 68 68 E: post@cwrealkapital.com

P: PB 1883 Vika, 0124 Oslo T: 24 02 80 00 E: post@malling.no

Vi har mer enn 30 års erfaring fra markedet for næringseiendom innen transaksjoner, leietakerrådgivning, utleie, retail, verdivurdering og analyse. Hos oss møter du et innovativt og kompetent eiendoms- og finansmiljø som har fokus på gjennomføring.

Vi bidrar til å skape verdier for gårdeier ved utleie av næringseiendom gjennom: lokalkunnskap om næringseiendomsmarkedet i Oslo, Drammen og Stavanger; inngående kunnskap om rådende markedsvilkår, og god oversikt over tilbud- og etterspørsel etter næringslokaler.

/CWRealkapital.no/

161

W malling.no

/mallingco/


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

PERSONALRESTAURANT

PERSONALRESTAURANT

De Tre Stuer

Eir Mat & Drikke

A: Brynsalléen 4, 0667 Oslo

A: Brynsalléen 4, 0667 Oslo

T: 02517

T: 02517

De Tre Stuer er ensbetydende med kvalitet og godt håndverk, som å ha en restaurant på jobben. Vi utvikler våre menyer på kortreiste og økologiske råvarer i sesong, der alt lages fra bunnen av våre faglærte kokker.

Eir Mat og Drikke har som mål å bidra til at våre kunder og gjester opprettholder god helse og trivsel. Dette gjør vi ved å tilrettelegge for inntak av sunn og næringsrik mat.

W de3stuer.no / 4service.no

eir.no / 4service.no

PROSJEKTLEDELSE

PERSONALRESTAURANT

Søtt+Salt

Constructive Development

A: Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen

A: Parkveien 33, 0258 Oslo

T: 02517

P: Parkveien 33, 0258 Oslo T: 24 11 56 56 E: info@scd.no

Søtt+Salt er historien om de tre kokkene som vil få Bergen til å smake bedre. Historien handler om kjærlighet til kokkefaget og troen på at godt håndverk, gode råvarer, fantasi, kvalitet og vennlighet aldri går av moten.

Constructive Development opererer innenfor prosjektstyring/gjennomføring av prosjektene. Selskapet har under regulering/ bygging nærmere 14,5 milliard.

W scd.no

sottogsalt.no / 4service.no

RENHOLD

RELOKASJON/FLYTTEPROSESS

A til Å Relokaliseringstjenester

B:MOVED AS

Eir Renhold

A: Selma Ellefsens vei 6, 0581 Oslo

A: Brynsalléen 4, 0667 Oslo T: 02517

P: Selma Ellefsens vei 6, 0581 Oslo 920vei15 700 T:Ellefsens A: Selma 2, 0581 Oslo P: Selma Ellefsens vei 2, 0581 Oslo T: 932 E: 90 147post@bmoved.no B:MOVED AS

E: post@bmoved.no

Eir Renhold leverer høy kvalitet gjennom velprøvde og standardiserte renholdstjenester kombinert med fagutdannede medarbeidere som fokuserer på at kunden skal ha få godt innemiljø hvor verdier ivaretas.

B:MOVED er eksperter på prosjektledelse og relokalisering av bedrifter. Vi bistår i hele prosessen, fra behovet om endring oppstår til du flytter inn i nøkkelferdige kontorlokaler.

B:MOVED er eksperter på prosjektledelse og relokalisering av bedrifter. Vi bistår i hele prosessen, fra behovet om endring oppstår til du flytter inn i nøkkelferdige kontorlokaler.

w bmoved.no

W bmoved.no

f /thebmovedcompany/

/thebmovedcompany/

0 5/2 02 0 | N ærin g sE ie n dom | LEVERANDØROVERSI KT

W eir.no / 4service.no

162


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

RENHOLD

Ren Pluss A: Gladengveien 14, 0661 Oslo P: PB 6489 Etterstad, 0606 Oslo T: 02517 E: post@renpluss.no Ren Pluss skal levere kundetilpassede renholdstjenester til næringslivet og gjennom dette skape et godt innemiljø og verne om materielle verdier for våre kunder. Din trivsel og dine verdier - vi strekker oss lengre. Ren Pluss er en del av 4Service Gruppen. W renpluss.no

163


PLEASURE

DU VÅKNER TIL EN NY DAG, HVER DAG, HELE ÅRET - OG KJENNER AT DU HAR VALGT RIKTIG ARBEIDSSTED. The Perfect Match of Business and Pleasure.

www.hinna-park.no