__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

STAVA N G E R

# 02 2021 naringseiendom.no

• PANDEMIEN FORSTERKER TRENDEN | MILLIARDÆRER I BATTERIKAMP | DESTINASJON I PEDERSGATA | NÅ KOMMER NYBYGGENE I SENTRUM | HELSEHUB VED SYKEHUSET •


PETROLEUMSVEIEN 6 100 - 2 000 M

2

LOKALER I HELSEHUSET FORUS Bygget har gjennomgått betydelige oppgraderinger de siste årene. Nye leietakere vil få ta del i tilpasningsprosess og påvirke sine nye lokaler i stor grad. Lokalene egner seg godt for leger, tannleger, spesialisthelsetjeneste, bedriftshelse, psykologer, naprapater, fysioterapi, eller kiropraktor. Apotek åpner i 1. etasje. Velkommen til visning! BELIGGENHET: Nær E-39 og kun 80 meter fra Equinors hovedkontor. PARKERING: God parkeringsdekning og lading for el-biler. OFFENTLIG TRANSPORT: Kort vei til dobbeltsporet med stasjon på Gausel, RV-44 og bussveien. Busstopp ved eiendommen.

KONTAKT NEWSEC STAVANGER Kristian Ur 971 11 162 kristian.ur@newsec.no FINN-kode: 143170974

Jarle Holmen 481 36 377 jarle.holmen@newsec.no


VERVEN 4 FRA 400 M

2

SENTRALT, TIDLØST OG UNIK BELIGGENHET Eiendommen har sentral beliggenhet i Stavanger sentrum med unik plassering til sjø, eget bryggeanlegg og utsikt over fjorden. Bygget har en attraktiv utforming for dagens arbeidsformer og gir mye lys og muligheter for mange typer inndelinger og potensielle leietakere. BELIGGENHET: Kun 5 minutters gange fra Stavanger sentrum, i koblingsområde mellom indre sentrumskjerne og Stavanger øst. PARKERING: God parkeringsdekning og enkel tilkomst med bil. OFFENTLIG TRANSPORT: Kort vei til all offentlig kommunikasjon.

KONTAKT NEWSEC STAVANGER Kristian Ur 971 11 162 kristian.ur@newsec.no FINN-kode: 193469861

Kaja Gundersen Røssland 48 35 64 19 kaja.gundersen@newsec.no


TRYGVE NILSENSVEI 8 Kombinasjonslokaler til leie. Trygve Nilsensvei 8 ligger tett opp til E6 nær Karihaugen. Kjøretid til Oslo sentrum og Gardermoen er hhv. 10 min og 20 min. Vi for utleie kontorlokaler i forskjellige størrelser beliggende i 2. og 3. etasje. Arealene er av god standard med ventilasjon etc.

FRA CA. 350 KVM

Hyggelig utsikt med gode dagslysforhold gir en trivelig arbeidsplass. Lokalene vil kunne tilpasses leietakers behov og ønsker etter nærmere avtale. God parkeringsdekning umiddelbart utenfor lokalene. Finnkode: 198146677

LILLEAKERVEIEN 25 Kontor Eiendommen ligger vis-à-vis CC vest med lett og rask adkomst til Granfosstunnelen og Ringveien. Gangavstand til offentlig kommunikasjon og tog/flytog. Følgende arealer blir ledig: 165 kvm hjørnelokale i 3. etasje. UTLEID

FRA 85,5 KVM

189,5 kvm hjørnelokale i 4. etasje. 85,5 kvm hjørnelokale i 4. etasje. 176 kvm kvm med gjennomgående belysning i 5. etasje, ledig fra 1.10.2020. Lokalene er lyse og ligger med god utsikt mot sydvest. Finnkode: 202337120

Konta k t: H ar a l d L a h n | 2 2 8 5 0 9 7 0 / 9 1 5 3 4 4 6 3 | l a h n@ fo r tu n a.n o


Lok aler til leie

L I L L E A K E R V E I E N 31 Kontor Vi kan nå tilby flere flotte kontorlokaler i Lilleakerveien 31. Arealene er av forskjellige størrelser, men er alle preget av gode lysforhold, hyggelig utsikt og kvalitetsmessig innredningsløsninger. Sidefløy 2. etasje: 116 kvm kontorseksjon. Hovedbygg 2. etasje: 270 kvm kontorseksjon. Hovedbygg 3. etasje: 422 kvm bestående av dels cellekontorer og dels åpne arealer, møterom, kjøkken etc. Hovedbygg 5. etasje: 422 kvm bestående av dels cellekontorer og dels åpne arealer, møterom, kjøkken etc. Samtlige lokaler har dels åpne løsninger og dels cellekontorer, møterom, kjøkkenfasiliteter etc. Vi tilbyr gode lokaler til fornuftig leiepriser og en engasjert gårdeier. Finn-kode: 207639214

FRA 116 KVM

S E N T R A LT B E L I G G E N D E M E D B U S S OG TRIKK I UMIDDELBAR NÆRHET

Offentlig kommunikasjon som buss og trikk stopper umiddelbart utenfor eiendommen, og det er kun en rask spasertur til Lysaker med tog, flytog og buss. For øvrig er det godt med parkeringsplasser i tilknytning til eiendommen, både på permanent basis og korttidsparkering.

Konta k t: H ar a l d L a h n | 2 2 8 5 0 9 7 0 / 9 1 5 3 4 4 6 3 | l a h n@ fo r tu n a.n o


TIL LEIE

MASKINVEIEN 28 MODERNE OG SENTRALT Maskinveien 28 ligger sentralt på Forus, like ved E39. Bygget er på 4.500 m2 med kontorlokaler og parkering utenfor bygget og i lukket anlegg. Lokalet ble kjøpt i 2019 og er nylig renovert.

SEKTOR EIENDOM

Sektor Eiendom investerer i næringseiendom med tilhørende eiendomsdrift. Vår drift er forankret i en solid økonomi, og vår profil er å jobbe langsiktig med investeringer på Forus. Filosofien er å utvikle, bygge, eie, leie ut og forvalte lokaler for næringsvirksomhet. Kontakt Ole Kenneth Larsen E-post: okl@sektor-eiendom.no Telefon: (+47) 920 49 181


ANDRE UTLEIELOKALER FULLT

MASKINVEIEN 26

MASKINVEIEN 24 750 m2 blir ledig.

FULLT

FABRIKKVEIEN 23

LAGERVEIEN 23 450 m2 ledig (Bygg A)


12 HOVEDSAK Et gammelt lagerbygg blir til et boutique-hotell

64 ET LITE STYKKE BROOKLYN Etter å ha kjøpt mesteparten av næringslokalene i gaten, er han nå på god vei til å lage en destinasjon for mat og kultur.

92 BATTERIKAMP Milliardærene har kastet seg inn i norske selskaper som kjemper om et gigantisk batterimarked.

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | I NNHOLD

8


INNHOLD #02 2021

ESTATE MEDIA AS Rådhusgata 5, 0151 Oslo Tlf: (+47) 23 11 56 00 post@estatemedia.no www.estatemedia.no REDAKTØR Silje Rønne Tlf: 908 29 393 silje@estatemedia.no

10 Leder: Optimismen er tilbake

12 Hovedsak: Fra lagerbygg til boutiquehotell

28 Pandemien forsterker trendene i leiemarkedet

32 Drammens nye stolthet

36 Her vil fem firmaer samlokalisere

38 Øker satsningen på Solli plass

40 Automasjon skaper nye investeringsmuligheter

48 Skaper en region

52 Innoasis er tuftet på deling

58 En helsehub for forsking, læring og utvikling

62 Her fylles 3.000 KVM opp

64 Et lite stykke Brooklyn

CEO / PARTNER Trond Valle Tlf: 911 23 334 trond@estatemedia.no

76 En sømløs hverdag

82 FOMO: fra et hjørnekontor til eget bygg

SALG Jan Erik Pedersen Tlf: 901 58 211 janerik@estatemedia.no

Camilla Skouverøe Matheson Tlf: 995 53 059 camilla@estatemedia.no Heidi Ringlund Tlf: 905 07 458 heidir@estatemedia.no

MARKED

Michelle B. Csango Tlf: 901 69 356 michelle@estatemedia.no

91 Dag-Jørgen har ordet

92 Industrigiganter og milliardærer i batterikamp

LAYOUT OG DESIGN Blake and Friends Daniel Ingebrigtsen

Joakim Nessem Tlf: 958 35 865 joakim@estatemedia.no

72 SITE 4016 – en smartklynge

JOURNALIST Dag-Jørgen Saltnes Tlf: 970 55 121 dag@estatemedia.no

98 Nå kommer nybyggene i sentrum

102 Bruker 60 m2 per ansatt – nå blir det nytt fylkeshus

106 Små ferskinger får stort arealbehov

110 Markedspuls: kontor- og handelseiendom i Oslo og Stavanger

118 Oversikt nybygg

122 Leiepriser

Katja Nordmann Ljungblom Tlf: 922 92 157 katja@estatemedia.no FOR BESTILLING AV ANNONSER info@estatemedia.no TRYKK: United Press Poligrafija corp, Riga, Latvia DISTRIBUSJON: Posten Norge AS OPPLAG: 8.000 Copyright: Estate Media UTGIVER: Estate Media AS www.estatemedia.no

FASTE SPALTER

FORSIDE: Rasmus Hjortshoj

24 Morgendagens medarbeidere: Kaja Rode

86 Utleier har ordet: Merete Underhaug

124 Juss: Næringsleieforhold i eierseksjonssameier

130 Slik finner du nye lokaler

9

NESTE UTGAVE: Juni 2021 Ved spørsmål om håndtering av personvern, ta kontakt med post@estatemedia.no.


AV: SILJE RØNNE | FOTO: MARGRETHE MYHRER

L

OPTIMISMEN ER TILBAKE

Til tross for stigende smittetall, mange som er lei, og et vaksineløp som strekker ut i tid, opplever jeg en form for optimisme i samfunnet. Jeg vet ikke om det er vårens inntog, vår egen sannhet om at dette ikke kan vare, eller suksesshistorier fra land som Israel, men det virker som at det er en felles enighet om at til sommeren vil dette snu. Det er beroligende å se igangsettelse av nye prosjekter, og leietakere som velger å flytte fordi de har tro på ekspansjon. Et eksempel er teknologibedriften Easee, som på tre år har gått fra å leie et lite hjørnekontor til nå å få sitt eget bygg på 5.500 kvadratmeter på Forus i Stavanger. Ikke bare tror de på fremtiden, men de er del av FOMO Campus, som innebærer et høyt fokus på bærekraft i alle bygg, der gjenbruk er en fellesnevner. Økt bærekraftfokus gleder meg. For selv om en konsekvens av pandemien har medført lavere inntjening, går det foreløpig ikke på bekostning av miljø. De store utbyggerne fortsetter å satse. HasleTre er et spennende eksempel på dette. Når det 3.000 kvadratmeter store næringsbygget står

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | LEDER

ferdig i 2022 har utbyggerne allerede tenkt på bygningsmaterialenes neste livsfase. Alt skal være demonterbart slik at materialene kan gjenbrukes. Nylig ble det også kjent at Ikea vil levere flere av sine mest populære produkter med demonteringsanvisning for å redusere risikoen for skade ved salg og flytting, og dermed forlenge møblenes levetid. Det er gode nyheter at bærekraft, ombruk og sirkulærøkonomi fortsatt står på agendaen, og at dette ikke må gå på kompromiss for andre besparelser. Men bare for å gjøre det helt klart, vi ligger fortsatt bak skjema, og næringseiendomsbransjen får ingen stående applaus fra meg. For den mest klimavennlige kvadratmeteren er fortsatt den som ikke bygges. Vi må ta bedre vare på de bygningene og materialene vi allerede har. Jobben er ikke utbyggernes alene. Dette handler like mye om leietakerens forventing til hvordan byggene skal se ut, og ønsket standard. For det er dere som er kunden, og til syvende og sist bestemmer. Ønsker dere et kontorbygg med mest mulig gjenbrukte materialer, får dere det – verre er det ikke!

10


TA R N E T

KABELGATA KULTURFABRIKK ETABL. 2016 – OSLO

UNIKE LOKALER I ET AV OSLOS HØYESTE BYGG

VI FYLLER KABELGATA KULTURFABRIKK MED SPENNENDE AKTØRER Bygget er forbeholdt kreative og kulturelle næringer som sammen kan skape en god og spennende dynamikk. Tårnet er på 11 etasjer med en unik utsikt over hele Oslo by. LEDIGE AREALER Vi har 3. etasje i Tårnet ledig. Etasjen har en meget bra takhøyde på ca. 8 meter. Lokalet er på ca. 292 kvm BTA inkl. mesaninetasje på ca. 97 kvm BTA. Passer for bransjer innenfor design, foto, film, litteratur, musikk, reklame, TV & radio, visuell og utøvende kunst m.m. KONTAKT: Lars Petter Pettersen | t +47 980 77 333 | lpp@oxer.no Anniken Haug | t +47 970 33 777 | ah@oxer.no | oxer.no taarnetkulturarena.no

facebook.com/taarnetkulturarena

instagram.com/taarnetkulturarena


l*

r*E

Hote

n ge

ith

tS iler m

Eilert Smith Hotel i Stavanger lover komfort, design og gode opplevelser. AV: SILJE RØNNE | FOTO: X

12

Stava


g

Re

in

v

li s er a t i

Fra lagerbygg til boutiquehotell AV: SILJE RØNNE | FOTO: RASMUS HJORTSHOJ

13


e r t S mi l i E t

h

el Hot *

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | EI LERT SMI TH HOTEL

14


H HO

TEL

* ST A

GER *

ER * EILER T

S

N VA

M

IT

T

NG VA

EILE R S

M

IT

H HO

TEL

* ST A

GOURMET Myk jazz, duse gardiner og en trillevogn med champagne.

– Vårt boutiquehotell i Stavanger sentrum har kun 12 rom. Alle med sin unike utforming og signatur. Felles for alle rommene er høy komfort, klassiske designmøbler og senger du kan drømme deg langt bort i, sier Tone Herigstad, hotellsjef på Eilert Smith Hotel. Nordbøgata 8 ble oppført som lagerbygning for Rogaland Felleskjøp i 1937 og er tegnet av arkitekten Eilert Smith. Bygningen er et tidlig eksempel på funkisarkitektur i Norge. Stilretningen preges av nytenkning og fremtidstro og representerer tidsånden i Europa i mellomkrigstiden. Materialbruken skulle være robust og man bygget for fremtidige generasjoner. Dette tankesettet er videreført og har vært styrende for rehabiliteringen, utvidelsen og transformasjonen av lagerbygningen til hotell. – Konseptet er enkelt; gi våre gjester verdens beste opplevelse. Vi på Eilert Smith Hotel er over gjennomsnittet opptatt av arkitektur, historie, kunst og god mat. Vi har også et dedikert oppdrag å få gjestene til å føles seg hjemme. For oss handler ikke det eksklusive om luksus (jo, litt) men mer om at vi kan tilby noe ikke andre har. 11 værelser og én residens på toppen, alle med sin spesielle signatur, sier hotellsjefen, og fortsetter: – Eilerts Residence på de to øverste etasjene er helt unik. Den er sjelden i det norske markedet, og er derfor interessant å markedsføre internasjonalt. Selv om den er stor i areal, er den dempet i sine detaljer og interiør, i samme materialer og palett som resten av hotellet.

15

GOURMETTERAPI Gourmetrestauranten RE-NAA, med to Michelin-stjerner okkuperer førsteetasjen av Eilert Smith Hotel. Her har de som mål å være blant de beste restaurantene i Europa. D2 skrev i sommer: «RE-NAA i Stavanger står så til de grader til tjeneste med gourmetterapi når oljeprisen er i kjelleren og krisestemningen rår.» Få sitteplasser, et stort kjøkken, med et utviklingsog forskningskjøkken og en nydelig bar. – Innenfor disse dørene er det bare myk jazz, duse gardiner, en trillevogn med champagne – og en liten hær av unge, sprenglærde kokker og servitører, alle med bratt nakke fremkalt av Re-Naas nylig tildelte Michelin-stjerne nummer to, skriver anmelderne fra D2, etter et besøk i juni. Sven Erik Renaa lar seg inspirere av landskapet i Rogaland. Rettene er basert på naturlige og lokale råvarer, og varierer gjennom sesongene. – Her finner du et ufravikelig fokus på kvalitet, lokale råvarer og leverandører så langt det lar seg gjøre. Frokost lages fersk og serveres på værelsene etter valgt meny fra gjestene – som gir minimalt med matsvinn, sier Herigstad stolt.


TR

AP

PE

O

P

GJENBRUK Eierne har vært opptatt av å bruke det gamle skjelettet i bygget.

P

G

A

N

G


Hote

l*

r n ge * E

ith

ilert Sm

TONE HERIGSTAD

«Den arkitektoniske tilnærmingen har vært å underordne seg og spille videre på den eksisterende bygningens formspråk. Ved å forlenge klokketårnet bevares det opprinnelige hierarkiet i bygningen.»

17

Stava


H HO

TEL

* ST A

GER *

ER * EILER T

S

N VA

M

IT

S

GJENBRUK

T

NG VA

EILE R

M

IT

H HO

TEL

* ST A

FORTID OG NÅTID I ETT Hotellets eiere, familien Stensrud, ønsker å ta vare på den historiske arven, fornye den og skape et levende hotell i en atmosfære fra de dager da alt var litt mer elegant. – Den arkitektoniske tilnærmingen har vært å underordne seg og spille videre på den eksisterende bygningens formspråk. Ved å forlenge klokketårnet bevares det opprinnelige hierarkiet i bygningen. Fremfor å synligjør skillet mellom gammelt og nytt er de to nye etasjene definert av det eksis-

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | EI LERT SMI TH HOTEL

terende bygningsvolumet. Fortid og nåtid knyttes sammen til en arkitektonisk helhet, forklarer hun. – Det ble brukt mye penger på å gjenbruke betongen, å bruke det gamle skjelettet i bygget, fortsetter Herigstad, og understreker at de opprinnelige tegningene er benyttet. Hotellsjefen forteller at byantikvaren ga tillatelse til to ekstra etasjer. Tilnærmingen var da at utvidelsen skulle underordnes det originale bygningsvolumet.

18


Pilestredet 8- Citypassagen Ønsker dere å jobbe sentralt midt i Oslo?

970 - 4.120 m² BTA • • • • •

Trikk og t-bane rett ved siden av Sykkelparkering, dusj og garderobe Tilknyttet koselige Citypassagen Alt du trenger i umiddelbar nærhet Kun 5 minutter gangavstand til Nationaltheatret stasjon

Ta gjerne kontakt med oss! • Se flere eiendommer på klpeiendom.no ØYVIND OXHOLM MEISINGSET 907 54 597 | oom@klp.no

THOMAS ANDERSSON 922 90 000 | tsa@klp.no

IDA GRØNLI GRAN 473 31 502 | ieg@klp.no


N AT U R S T E I N

M AT E R I A L P A L L

OG

ET

G

TE

IN

AV E I K R Å , M T S ES BE S N

TILLATELSE Byantikvaren sa ja til to ekstra etasjer.

STOR INNSATS Det ble brukt mye på å gjenbruke betongen.

21

BEVARER Forlengelse av klokketårnet er viktig.

KVALITET Målet er å gi gjestene verdens beste opplevelse.


OPPLEVELSE Et besøk på hotellet skal være en opplevelse.

– En sømløs overgang fra det gamle, opprinnelige og det nye, som om det kunne vært en del av bygningens opprinnelige design, sier hun og forklarer at de to nye etasjene ble trukket inn og følger første etasjes linjer. Det markante klokketårnet ble forlenget slik at det forble høyere enn de nye etasjene. Videre er materialvalget preget av bygningens arkitektoniske uttrykk, og da benyttet klassiske modernistiske materialer som travertin, messing, marmor og tre. – Materialpalletten består av eik, messing og naturstein. Travertin preger interiøret. Dette er en kalkstein som varierer fra nyanser av hvit til valnøtt brun, gylden og sølvgrå. Travertin dannes geologisk lagvis. I steinbruddene endres karakteren etter hvilken retning travertinen skjæres. De vertikale flatene framstår som linjer i ulike nyanser, mens de horisontale flatene framstår som skyer. Dette fenomenet er tatt i bruk som et arkitektonisk virkemiddel i interiøret, utdyper hun. Eilert Smith Hotel passer for både de som er på forretningsreise, eller skal feire noe spesielt. – Et opphold hos oss er en opplevelse i seg selv, avslutter Herigstad.

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | EI LERT SMI TH HOTEL

SE

AS RR

TE

TA K

«Det ble brukt mye penger på å gjenbruke betongen, å bruke det gamle skjelettet i bygget»

N

TONE HERIGSTAD


Wergelandsveien 1-3 Kontorer med Slottsparken som nærmeste nabo?

465 - 6.000 m² BTA • • • • • •

Flott eiendom ved Slottsparken Sykkelparkering, dusj og garderobe Betjent respsjon og vakthold 24/7 Personalrestaurant drevet av De tre stuer 5 min gangavstand til Nationaltheatret stasjon Vi tilpasser arealet etter deres behov

Ta gjerne kontakt med oss! • Se flere eiendommer på klpeiendom.no ØYVIND OXHOLM MEISINGSET 907 54 597 | oom@klp.no

THOMAS ANDERSSON 922 90 000 | tsa@klp.no

IDA GRØNLI GRAN 473 31 502 | ieg@klp.no


PROFIL NAVN: Kaja Rode ALDER: 22 år AKTUELL: Studerer Retail Management

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | MORGENDAGENS MEDARBEI DE RE

24


I hver utgave av NæringsEiendom presenterer vi unge menneskers syn på arbeidsplassen og hvordan de ø­ nsker å jobbe. Denne gangen har vi snakket med Kaja Rode. Hun tar en bachelorgrad i Retail Management. AV: SILJE RØNNE | FOTO: CAROLINE INGEBERG

MORGENDAGENS MEDARBEIDERE – hva ønsker de?

25


– Hvilken arbeidsgiver drømmer du om å jobbe for og hvorfor? – Med en stor lidenskap for musikk- og klesbransjen, er mitt største ønske å kunne kombinere disse to i arbeidslivet. Jeg har ikke en spesifikk arbeidsgiver som jeg drømmer om å jobbe for, derimot er det viktig at vi har felles verdier og jobber godt sammen. Til sommeren har jeg fullført min bachelorgrad i Retail Management, og er klar for nye og spennende utfordringer. – Hvordan ønsker du å ha det på arbeidsplassen? – På arbeidsplassen er det viktig å ha gode kollegaer som støtter,

motiverer og hjelper hverandre. Jeg mener at nøkkelen til suksess er god kommunikasjon. Samtidig er det betydningsfullt å ha en trygg arbeidsplass der man kan dele ideer og meninger for å nå felles mål, samt respektere hverandre. – Hva er den optimale arbeidsformen for deg? – Som en kreativ og energisk person liker jeg å jobbe både på egenhånd og i samarbeid med andre. Den optimale arbeidsformen for meg må være at hver dag er forskjellig, slik at jeg kan utvikle meg og tilegne ny kunnskap. Jeg er nysgjerrig og ønsker å reise rundt i verden for å oppleve og lære, men

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | MORGENDAGENS MEDARBEI DE RE

samtidig ha en fast arbeidsplass med kolleger. – Hvordan tror du arbeidslivet vil se ut om 20 år? – Retailbransjen og arbeidslivet generelt vil sannsynligvis preges av store fremskritt innen teknologi. Selv om butikkdøden stadig omtales i media, tror jeg butikkene vil tilpasse seg markedet sammen med den økende netthandelen. Om 20 år tror jeg arbeidslivet vil bestå i mye digitalt arbeid som kan gjennomføres hvor som helst. Jeg ser for meg et mer kreativt og spennende arbeidsliv der nytenkning og innovasjon står sterkere enn noen gang.

26


I SKULLERUD PARK FÅR DU MER God plass og ren luft i fleksible lokaler Betjente resepsjoner 25 flotte møterom Stort auditorium Hjelp med post og varer Utlån av elbil Plass til bilen din Kort vei til t-bane og buss. Og du reiser mot trafikken Spillområde og sosiale soner Treningsrom Kantinemat fra Norgesmester i kokkekunst Østmarka med sine fantastiske turmuligheter rett utenfor kontordøra. Og mye mer Gjør som 200 andre bedrifter og flytt virksomheten din til Skullerud Park skullerudpark.no

Velkommen til en uforpliktende visning. Kontakt Andrea på andrea@aoe.no / 419 22 471

Et selskap i Opsahl Gruppen


Pandemien forsterker trendene i leiemarkedet Trendene som allerede var til stede i kontormarkedet blir forsterket i pandemien. Samtidig kan hjemmekontor utfordre både bedriftens kultur og evnen til å tiltrekke seg arbeidskraft. AV: DAG-JØRGEN SALTNES

Adm. direktør Anders Solaas i Cushman & Wakefield Realkapital skriver i næringsmeglerens seneste markedsrapport at det er noen trender som er blitt enda viktigere mens Covid-19 har herjet. Han mener Covid-19 vil bidra til at trender som allerede var i markedet før pandemien vil bli ytterligere forsterket. Fleksibilitet er blitt viktigere enn noen gang. Noen bransjer må redusere sine arealer, mens andre vokser kraftig. «For å skape økt fleksibilitet må alle aktørene bidra med sitt, og i større grad akseptere mer standardiserte kontorlokaler. Samtidig kommer det til å bli mange tøffe forhandlinger om ulike fleks-paragrafer i leiekontraktene», skriver Solaas. Solaas trekker også frem jakten på arbeidskraft som særlig viktig nå når den teknologiske utviklingen skjer raskt. «Krisekontoret som de fleste av oss har vært på gjennom pandemien er ikke egnet for å tiltrekke seg ung og attraktiv arbeidskraft som vil lære og utvikle seg. Jeg er overbevist om at urban beliggenhet med nærhet til alt og høy puls er blitt viktigere enn noen gang for å skille seg ut som arbeidsgiver og gårdeier», fortsetter Solaas.

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | TRENDER

BEDRIFTSKULTUR Ifølge Anders Solaas har bedriftskultur vært den store taperen under pandemien. «Jeg er vel ikke alene når jeg savner kontoret, pulsen, diskusjonene og følelsen av å skape noe sammen med kollegaer og kunder i fysiske møter. Utviklingen av kontoret som et attraktivt sted å møtes forblir svært viktig når vi kommer tilbake», skriver Solaas videre. Anders Solaas’ kollega Anne Bruun-Olsen er leder for leietakerrådgivningen og senior partner i Cushman & Wakefield Realkapital. Hun mener erfaringene fra hjemmekontor vil være nyttig når det oppstår andre situasjoner som krever spredt arbeid. «Når planleggingen av fremtidens kontor starter opp, er det nyttig å lære av de erfaringene man har gjort, men kanskje enda viktigere er det å gå tilbake til før pandemien og se på de utviklingstrekk som allerede var gjeldende», skriver Bruun-Olsen i markedsrapporten.

28


29

ILLUSTRASJON: 3D ESTATE

TILLEGGSLOKALER EY flytter til Stortorvet, men har samtidig sikret seg et økosystem av lokaler til de ansatte.


Hun mener hjemmekontor ikke er en nyhet og viser til at 9 prosent hadde avtale om hjemmekontor før pandemien, mens bare 3 prosent jobbet regelmessig hjemmefra. Da hjemmekontoret ikke var et «krisekontor», var bruken av hjemmekontor mer unntak enn regelen, og den vanligste bruken var å ta igjen arbeid hjemme på kvelden, sikre konsentrasjon en dag eller ved uforutsette hendelser på hjemmebane. FIRE TRENDER Anne Bruun-Olsen trekker frem fire trender som påvirket utviklingen av kontormarkedet før pandemien. • • • •

Digitalisering Det nye arbeidslivet Jakten på attraktiv arbeidskraft Bærekraft

Alle disse trendene er blitt forsterket gjennom pandemien og vil ha stor betydning for den videre retningen i kontormarkedet, mener leietakerrådgiveren.

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | TRENDER

Cushman & Wakefield globalt har sett nærmere på fremtidens kontor og konkludert med at man vil få et økosystem av steder å utføre arbeidet. De ser for seg et hovedkontor og lokale hub’er, kombinert med hjemmekontor og andre aktuelle arbeidssteder. Idéen med lokaler hub’er vil kanskje i større grad gjelde store byer hvor det er vanligere med lengre reisevei til jobb enn i Oslo og Stavanger, og Cushman & Wakefield tror ikke dette vil få stort omfang i Norge. «Vi ser imidlertid at tankegangen om ulike steder å jobbe med et hovedkontor som det sentrale møtestedet er en viktig trend som var der før og vil fortsette. EY sitt mye hovedkontor på Stortorvet, med bruk av Spaces som tilleggsareal, samt tilgang til kjedens andre lokaler andre steder, er et godt eksempel på hvordan en virksomhet kan bygge økosystemer av lokaler for sine ansatte», skriver Cushman & Wakefield Realkapital i rapporten. I likhet med sin kollega Anders Solaas, trekker Anne Bruun-Olsen også frem fleksibilitet. Det er noe som diskuteres i alle leieprossesser som Cushman & Wakefield Realkapital er involvert i, og leietakerne vil særlig ha muligheter for tilgang på mer areal, men også muligheter for å redusere areal.

HØY PULS Anders Solaas, adm. direktør i Cushman & Wakefield Realkapital, mener kontorlokalene og nærhet til høy puls er viktig for bedrifter som skal sikre seg god arbeidskraft. FLEKSIBILITET Sjef for leietakerrådgivningen i Cushman & Wakefield Realkapital, Anne Bruun-Olsen, ser mer behov for fleksibilitet hos leietakerne.

30


Rosenkrantz gate 20, Oslo sentrum

Lyse og moderne lokaler i sentrum/CBD Areal ca. 1.114 kvm BTA

Ta kontakt for mer informasjon STIAN KORNELIUSSEN Abel Eiendomsforvaltning

MICHAEL FÆRDEN Tiger Eiendomskompetanse

t 979 67 450 e stian@abeleiendom.no

t 9222 4777 e mf@tigereiendom.no

• God takhøyde • Sentralt beliggende • Gode eksponeringsmuligheter • Store glassfasader Arealene er fordelt over 1. etg./bakkeplan og u.etg. Beliggenhet Meget sentralt beliggende med kort gang­ avstand til Karl Johans gate, Stortinget, Rådhuset og Nationaltheateret.


DRAMMENS NYE STOLTHET Ernst & Young blir én av de første som flytter inn i SporX, massivtrebygget i Drammen. AV: SILJE RØNNE | ILLUSTRASJON: DARK ARKITEKTER

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | SPORX

32


Hanne Kverneland Nebo, revisjonspartner og kontorleder i Ernst & Young Drammen, forteller at de tok valget basert på flere kvaliteter, men verdsetter spesielt at SporX gjennomgående har prioritert miljø og bærekraft. – Den sentrale beliggenheten, med umiddelbar nærhet til togstasjonen, og den flotte utsikten mot elva, gjorde at totalen var vanskelig å matche. Valget for oss var ganske enkelt, da SporX har alle de kvalitetene vi ønsker oss, sier hun. Sammen med Vestaksen Eiendom er DARK med å utvikle det nye SporX. Bygget har høye miljøambisjoner, og er planlagt oppført med en

33

hovedkonstruksjon i norsk kortreist massivtre. Ambisjonen er en BREEAM-NOR Outstanding sertifisering, passivhus-standard og energiklasse A. Kverneland Nebo påpeker at Ernst & Young har behov for kontorplasser som kan leies over kortere perioder. – I EY Drammen har vi mange ansatte med varierte arbeidsdager. Det krever en kontinuerlig mulighet for kontortilpasning, sier hun. Da de signerte leiekontrakten i oktober 2020, var det derfor viktig for dem at tilpasningsmulighetene var gode og at dialogen med utbygger og utleier fløt godt.

KNUTEPUNKT For EY er det viktig å ha lokal tilstedeværelse i Drammen, med nærhet til næringslivet som finnes i byen. Nå som kontoret flyttes enda nærmere togstasjonen, vil det nye kontoret i Drammen bli et betydningsfullt knutepunkt for omkringliggende kontorer i Tønsberg, Porsgrunn, Kongsberg, Hønefoss og ikke minst Oslo. – Drammen er et viktig marked og knutepunkt for både ansatte og kunder i Ernst & Young, og nå gleder vi oss stort til innflytting, avslutter hun.


«Drammen er et viktig marked og knutepunkt for både ansatte og kunder i Ernst & Young» HANNE KVERNELAND NEBO

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | SPORX

34


TIL LEIE:

6 000 KVM KONTORLOK ALER I PROFILERT EIEND OM PÅ SKØYEN

foss@union.no Tlf. 900 89 559 knudtzon@union.no Tlf. 479 57 374


2024 Planlagt innflytting for de fem ingeniørselskapene er i 2024.

HER VIL FEM FIRMAER SAMLOKALISERE Fem selvstendige ingeniørselskaper har bestemt seg for å samlokalisere Lilleakerbyen, for å skape gode synergieffekter. AV: SILJE RØNNE | ILLUSTRASJON: A-LAB

Aas-Jakobsen/ViaNova-nettverket tar sats som første leietaker i nybygg i Lilleakerbyen. Nettverket består av fem selvstendige ingeniørselskaper med spesialfelt innen samferdsel, byggteknikk og programvareutvikling: Dr. Ing. A Aas-Jakobsen, ViaNova Plan og Trafikk, Trimble Solutions Sandvika, Electronova og Geovita. Sammen flytter de inn i det første bygget i det store byutviklingsprosjektet Lilleakerbyen. – Vi er fem firmaer som gjennom flere år har hatt et tett samarbeid. Vi ønsket nå å samlokalisere, helst i et nytt kontorbygg. Vi ønsket at firmaene kunne ha hvert sitt lokale, men samtidig dele fellesområder hvor vi naturlig har uformelle treff i det daglige arbeidet. Dette løste Mustad på en utmerket måte ved utformingen av sitt nye bygg i Vollsveien 9–11. Vi ser frem til å bli en del av den nye Lilleakerbyen, sier Trond Hagen som er daglig leder i Aas-Jakobsen. Vollsveien 9-11 ligger helt sør på Bærumsiden av det 330.000 kvadratmeter store planområdet som strekker seg fra Lilleaker i nord til Lysaker i sør, og på begge sider kommunegrensen som

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | LI LLEAKERBYEN

markeres av Lysakerelva som renner ned gjennom området. Nybygget er tegnet av A-lab og blir det mest sentrale på Bærumsiden, rett ved Lysaker stasjon som er Norges tredje største kollektivknutepunkt – og ved selve inngangspunktet til Lilleakerbyen i vest.

Det skal også innredes for høy fleksibilitet slik at behov for endringer som melder seg gjennom byggets levetid kan gjennomføres uten store strukturelle endringer. Tekniske anlegg skal organiseres på en sånn måte at nye rom kan installeres etter «plug-and-play prinsippet».

HØYE AMBISJONER OM ARKITEKTUR OG MILJØKRAV – Aas-Jakobsen er Norges ledende rådgivermiljø innen byggeteknikk og en kunde vi har hatt gleden å være vertskap for helt siden 1987. Det at de nå har valgt å bli med oss videre, i det som blir starten på den spennende reisen med urban transformasjon av Lilleakerbyen, oppsummerer godt vår filosofi om å samarbeide tett og langsiktig med våre kunder og kombinere dette med en ambisiøs byutviklingsstrategi, sier Tone Lien Engnes, kommersiell direktør i Mustad Eiendom. Bygget vil som et minimum tilfredsstille kravene til BREEAM Excellent bygg og planlagt ferdigstillelse er i 2024.

OMBRUK Mustad jobber også med muligheter for ombruk og oppsirkulering av materialer fra bygget som står på tomten i dag, og ombruk av tegl fra andre prosjekter. Nybygget skal dessuten bygges demonterbart, slik at når det ved behov en gang i fremtiden skal kunne flyttes. Aili Klami har vært ansvarlig for hele utleieprosessen hos Mustad Eiendom. – Våre felles høye ambisjoner for både arkitektur, miljøkrav og ikke minst løsninger som skal skape samhandling og bygge fellesskap på tvers av Aas-Jakobsen/Vianova-nettverket har vært nøkkelen underveis, sier Klami. Arkitekt er A-lab, mens Akershus Eiendom har bistått på utleiesiden. Realia har bistått leietaker.

36


STORTINGSGATA 6 2 1 000 - 3 200 M TIL LEIE Kontorlokaler i 2., 3. og 4. etasje. Særdeles bra beliggenhet ved Stortinget. Lokalene kan leies ut i sin helhet eller etasjevis. Overtakelse etter avtale. Egen parkeringskjeller. Felles kantine. Sykkel- og dusjfasiliteter. Velkommen til visning!

BELIGGENHET: Stortingsgata 6 ligger midt i Oslo Sentrum - vis a vis Spikersuppa og Stortinget.

BUSS: Wessels plass ligger i umiddelbar nærhet. TRIKK OG TOG: Det tar tre minutter å gå til nærmeste trikkestopp som er Øvre Slottsgate. Skal du med flytog eller vanlig tog, er det fem minutter til Nasjonaltheatret stasjon. SYKKEL: Kontorene er tilknyttet sykkelparkering, dusj og garderober.

KONTAKT Marianne N. Landvik, Næringsmegler MNEF Newsec Basale AS 922 63 130 / marianne.landvik@newsec.no FINN-kode: 182099671


ANDRE ETASJE Ö Indekshuset legges til byggets andre etasje og vil bestå av totalt ti kontorer i størrelse fra 3 til 16 ansatte, med direkte adkomst fra det nye inngangspartiet.

ØKER SATSNINGEN PÅ SOLLI PLASS Etableringen av fleksible kontorlokaler skal gjøre Indekshuset enda mer attraktivt. AV: SILJE RØNNE | ILLUSTRASJON: GOLDBOX

Ö Indekshuset etableres i forbindelse med den nye kaféen i første etasje og blir på cirka 1.000 kvadratmeter. Dette blir den fjerde fleksible kontorløsningen som Höegh Eiendom setter i drift og åpning planlegges allerede til sommeren. – Etter suksessen vår i Parkkvartalet ønsker vi nå å ekspandere i lokalmarkedet vårt rundt Solli Plass. Vi har valgt å satse på litt større kontorer ved denne etableringen, da vi opplever at dette er noe markedet etterspør. Denne etableringen vil også gjøre Indekshuset enda mer attraktivt med tanke på de tilleggsfasilitetene som Ö kan tilby til de øvrige leietakere i bygget, sier Jørgen Chr Flaa som leder Ö satsningen i Oslo. ET LUKSURIØST AREAL MED ET VINK TIL FORTIDEN Ö Indekshuset legges til byggets 2. etasje og vil bestå av totalt 10 kontorer i størrelse fra 3–16 ansatte, med direkte adkomst fra det nye inngangspartiet i Indekshuset.

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | SPORX

Det vil bli lagt opp til flere møterom, i tillegg til at medlemmene kan benytte møteromssenteret i Parkkvartalet. Interiørkonseptet skal være tuftet på Indekshusets ikoniske 60-talls arkitektur. Klassiske skandinaviske møbler fra midten av århundret, blandet med ny norsk design. Plassbygde møbler i tre skal skape et avslappet, men likevel luksuriøst areal med et vink til fortiden. Det er også en ambisjon om å få inn gjenbruk i form av møbler fra den samme tidsepoken. – Vi har stor tro på at timingen på denne åpningen treffer bra i markedet. Det er mange selskaper som har tilbrakt mye tid på hjemmekontor den siste tiden, men som ønsker seg et kontor fra høsten av. I tillegg tror vi at året vi har lagt bak oss har gjort at flere selskaper ønsker seg mer fleksibilitet. Alle medlemsavtaler i Ö har 30 dagers løpende oppsigelse og vil gi selskaper akkurat dette, sier Andreas Aichberger som er salgssjef i Ö Oslo.

38


Helsfyr – Flere enheter fra 190 kvm til 545 kvm FREDRIK SELMERS VEI 2 V I K A N T I L BY M E G E T G O D E P R I S E R OG BETINGELSER

• Eiendommens bygningskropp gir mange muligheter til individuelle planløsninger, både når det gjelder størrelse på organisasjonen og hvilke type funksjoner som skal på plass • Her finner man løsninger for både landskap, cellekontorer og team-kontorer • Nærhet til alt av offentlig kommunikasjon

• Arealeffektive flater og tidsmessige løsninger for både landskap, cellekontorer og team-kontorer • God teknisk standard

Fredrik Selmers vei 2

• 1. etasje: ca. 1.000 kvm showroom/handel/servering/kontor – kan deles i mange muligheter

F L E KS I B L E KO N TO R LO K A L E R M I DT PÅ H E L S F Y R

• 3. etasje: ca. 2.525 kvm brutto, med muligheter for møblering for ca. 100 til ca. 130 arbeidsplasser • 5. etasje: ca. 2.160 kvm, med muligheter for møblering for ca. 50 til ca. 130 arbeidsplasser

Kontakt: Axel Eide / M: 90 82 82 25 / E: eide@sandia.no

Per Kr. Lundquist / M: 90 19 90 16 / E: lundquist@sandia.no

www.sandia.no


Den hurtige adopsjonsraten av automasjonsløsninger skaper enorme muligheter for logistikkeiendommer i Norge, spesielt når det gjelder leveranser av varer til urbane områder. AV: STEFFEN LARVOLL, MARKEDSUTVIKLER I DRIW

AUTOMASJON SKAPER NYE INVESTERINGSMULIGHETER

I løpet av de neste 30 årene skal automasjonsgraden i europeiske lagre vokse fra rundt 15% i dag til rundt 80% i 2050. Det gir en årlig vekstrate (CAGR) på rundt 30%. Hva ligger bak denne ekstreme veksten, og hvorfor skjer veksten nå? Det er i hovedsak tre drivere som er med på å skape grunnlaget for en større adopsjon av automasjon på lageret enn før: 1. 2. 3.

Arbeidsintensive operasjoner Økte leiepriser Bedre teknologi

ARBEIDSINTENSIVE OPERASJONER Ifølge tall fra Virke var vekstraten for netthandel i Norge i 2019 på 7,8%, men i 2020 firedoblet vekstraten til netthandel seg og landet på 31,3%. Denne kraftige veksten kommer som en direkte

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | LOGI STI KK

konsekvens av pandemien som pågår, men i kjølvannet av denne veksten skjuler det seg en annen bieffekt, nemlig at veldig mange nye brukere har blitt tvunget til å bruke netthandel for første gang. Nye kundegrupper, spesielt blant de over 50 år, har tilegnet seg erfaring med å handle på nett, og når man først har lært seg denne måten å handle på og erfart fordelene det bringer, er det mye som tyder på at de ikke kommer til å gå tilbake til gamle vaner. Disse nye kundegruppene har også et annet handlemønster enn yngre mennesker, og kjøper gjerne varer på andre tidspunkter enn det som har vært vanlig for netthandelsordre. Dette kan være med på å jevne ut de ekstreme volumtoppene som mange rene netthandlere opplever, og sånn sett gjør denne kundegruppen særdeles attraktiv sett ut ifra fra et driftsperspektiv.

Sammenligner man et lager som er bygd for å forsyne butikker med et som er bygd for å levere netthandelsordre til forbrukere krever et netthandelslager tre ganger så mye gulvareal som et tradisjonelt lager. Istedenfor å plukke paller eller fulle esker til en butikk med trucker må de samme pallene og eskene klargjøres for et netthandelsplukk. Plast må fjernes, kartonger må åpnes og enkeltartikler må tilgjengeliggjøres på gulvnivå for at selve kundeplukket skal gå så effektiv som mulig når ordrene først kommer. Nettkjøp gjøres vanligvis i starten eller i slutten av uken noe som er med på å skape store volumsvingninger på lageret. På mandag morgen har alle netthandelsordrene fra helgen samlet seg opp, og det er høyt stressnivå på lagergulvet for å klare å plukke alle ordrene som ligger og venter.

40


STEFFEN LARVOLL markedsutvikler i Driw.

41


EFFEKTIVT Logistikkeiendom har gått fra å være lite interessant til å være et av de aller mest attraktive segmentene for investorer på få år, og har i etterkant av COVID-19 bare styrket seg mot alternativene.

For å få opp plukkhastigheten er det naturlig å ansette flere mennesker for å få unna alle ordrene, men siden ordrevolumene svinger stort mellom starten og slutten av uken er det vanlig å ansette vikarer for å ta unna de største toppene. Kombinerer man dette med at netthandelsplukk er tre ganger så arbeidsintensivt som et butikkplukk skjønner man fort hvor automasjon kan skape gode investeringsmuligheter. Kort fortalt går logistikken fra å være tilbudsdrevet til etterspørselsdrevet, og det får store konsekvenser på hvordan driften på et lager gjennomføres. ØKTE LEIEPRISER Historisk sett har de fleste norske lagre vært plassert rundt Alnabruterminalen med nærhet til Oslo Havn, E6 og Gardermoen. Men i takt med at tidligere næringsområder blir konvertert til boligformål i Groruddalen har mange

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | LOGI STI KK

logistikkaktører søkt nye områder hvor de kan bygge større og mer effektive lagre. I dag er mange norske sentrallagre lokalisert langs E6 i aksen mellom Berger og Vinterbro, men utfordringen her at regulerte tomtearealer for store sentrallagre begynner å bli mangelvare innen 30 minutters kjøring fra Oslo. Som en konsekvens av dette har nye lagre blitt bygd lengre og lengre unna Oslo, og nye logistikkområder rundt Gardermoen og Vestby har vokst opp. For mange aktører har ikke denne økningen fra 30 minutter til 60 minutters kjøring noe å si, men for de aktørene hvor leveringshastighet er et konkurransefortrinn skaper dette en ny problemstilling. Økt fokus på hjemlevering og samme dagleveranser i kombinasjon med flere biler på veiene gjør at kampen om sentralt plasserte logistikkeiendommer bare kommer til å bli viktigere i årene

som kommer. Denne ubalansen i markedet mellom tilbud og etterspørsel har skapt et voldsomt trykk på moderne lagerlokaler, og allerede i dag er leieprisene i Oslo-området dobbelt så dyre som i Gøteborg - 3,5 times kjøring syd for Oslo. BEDRE TEKNOLOGI Og det er ikke bare lavere leiepriser man finner i nabolandet vårt. Det skrives ofte om at roboter skal ta over jobbene våre, men den virkelige trusselen ligger i at logistikkaktører vurderer kombinasjonen av økte husleiekostnader og høye lønnskostnader som såpass kostnadsdrivende at de flytter hele lagerdriften over grensen. Dette er en trend som allerede er i ferd med å akselerere, og i løpet av 2021 ferdigstilles det lagerbygg i Sverige på over 760 000 kvm.

42


Denne utsikten kan

«Plast må fjernes, kartonger må åpnes og enkeltartikler må tilgjengeliggjøres på gulvnivå for at selve kundeplukket skal gå så effektiv som mulig når ordrene først kommer.» STEFFEN LARVOLL

FOTO: SHUTTERSTOCK

BLI DIN! Lillestrøm er blant landets mest attraktive kontordestinasjoner. Nå kan du sikre deg moderne og tidsriktige lokaler i et BREEAM-sertifisert bygg, med fantastisk beliggenhet og utsikt! Kontorlokalene er åpne og inkluderende, med mye luft og lys. Her er takterrasse, kafé og park i umiddelbar nærhet. Lokalene er i de øverste etasjene i bygget EKKO i Kvartal 1, vendt ut mot kollektivterminalen i Lillestrøm. – Med tog er det kun 10 minutter til Oslo S og 10 minutter til Oslo Lufthavn! Vi mener at beliggenheten er i toppklasse, sier daglig leder i Lillestrøm Delta AS, Rolf Th. Holm. – Hele 85 % av arealene er utleid, så nå gjelder det å skynde seg. Vi samarbeider tett med arkitekten og kan skreddersy kontorlokaler etter leietagers behov. Dette er en unik mulighet og vi gleder oss over den enorme interessen prosjektet har fått.

Ønsker du å leie kontorer i Kvartal 1? Ta kontakt med oss!

31,3% Ifølge tall fra Virke var vekstraten for netthandel i Norge i 2019 på 7,8%, men i 2020 firedoblet vekstraten til netthandel seg og landet på 31,3%.

43

Kenneth A. Blaaflat Utleie-/eiendomssjef Tlf. 918 07 149

aler Ledige lok etasje i 9. og 10. i Kvartal 1

Camilla T. Wangen Utleie-/markedskoordinator Tlf. 907 44 212


02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | LOGI STI KK

44


MYRENS VERKSTED «Mindre logistikklokaler sentralt plassert i nærheten av der kundene bor for å kutte ned på leveringstiden, og ikke minst distribusjonskostnadene.» STEFFEN LARVOLL

Ledige lokaler: Bygg D: 1. etg, kontorlokale, 264 kvm Golf Nord: 1. etg, kontorlokale, 395 kvm Bygg MT4: 1. etg, lagerlokale, 286 kvm Bygg MT4: u.etg, lagerlokale, ca. 70–632 kvm

15% I løpet av de neste 30 årene skal automasjonsgraden i europeiske lagre vokse fra rundt 15% i dag til rundt 80% i 2050.

45

• Sentralt beliggende nær offentlig kommunikasjon • God parkeringsdekning • Midt i en pulserende næringspark • God teknisk standard • Enkel adkomst fra Ring 2

Tlf: 2287 1900 Epost: post@myreneiendom.no www.myreneiendom.no


«Kort fortalt går logistikken fra å være tilbudsdrevet til etterspørselsdrevet, og det får store konsekvenser på hvordan driften på et lager gjennomføres.» STEFFEN LARVOLL

For å motvirke denne eksporten av arbeidsplasser er norske retailaktører nødt til å tenke alternativt. For i en verden hvor alle produktene er like, salgsprisene dikteres av forbrukerne og logistikken håndteres på store sentrallagre i Sverige sitter man igjen med innkjøpsprisene som et område der man kan hente ut marginene. Og da er det de med størst innkjøpsvolum som vinner kampen, ikke ulikt det vi ser i dagligvarebransjen her hjemme. Men i takt med denne sentraliseringstrenden har det kommet et motsvar. Mindre logistikklokaler sentralt plassert i nærheten av der kundene bor for å kutte ned på leveringstiden, og ikke minst distribusjonskostnadene. Last Mile-leveranser har en ekstremt høy kostnad pr. kilometer, men ved å redusere antall kilometer varen må flyttes går også transportkostnaden pr. enhet ned for hjemleveringer. For å motvirke høye husleier forbundet med lokaler i bykjerner og generelt høye lønnskostna-

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | LOGI STI KK

der i Norge vil butikklokaler med automasjonsløsninger legge til rette for at retailaktørene kan mangedoble lagringskapasiteten sammenlignet med et vanlig butikklokale, samtidig som at det kan driftes døgnet rundt noe som er med på å øke omsetningen pr. kvadratmeter. Denne type teknologiske løsninger har vært på markedet i mange år, men har vært forbeholdt større sentrallagre. Men i takt med at teknologien har blitt mer moden øker produktiviteten samtidig som investeringskostnaden går ned. Behovet for spesialiserte lokaler for hurtig vareforsyning i urbane områder er i ferd med å eksplodere internasjonalt og begreper som Dark Stores, Micro Fulfillment Centers (MFC), Nano Fulfillment Centers (NFC) eller Customer Fulfillment Centers (CFC) adresserer alle dette behovet. Aktører som Walmart, Target, Nordstrom, Apple, Amazon, Ocado eller Carrefour har alle investert i slike løsninger i løpet av de siste 12 månedene.

Bare markedet for MFC er ventet å ha en årlig vekstrate (CAGR) de neste 5 årene på over 100%. I faktiske tall er det en markedsøkning fra US$ 129 millioner i 2020 til US$ 5,3 milliarder i 2025. DETTE ER «TAPEREN» Logistikkeiendom har gått fra å være lite interessant til å være et av de aller mest attraktive segmentene for investorer på få år, og har i etterkant av COVID-19 bare styrket seg mot alternativene. DNB Næringsmegling nedjusterte nylig anslaget på prime yield i segmentet til 4,25%. «Taperen» i denne konteksten har blitt butikklokaler i sentrum hvor leieprisene har falt jevnt de siste årene, og spesielt markant det siste året. Men løfter man blikket og ser på hvordan fremtidens butikklokaler kommer til å se ut er ikke utsiktene like dystre. Pendelen er i ferd med å svinge tilbake i favør av prinsippet om «Location, location, location», og det er her markedspotensialet for en god investering ligger.

46


NORDIC TRANSACTION VOLUME 2020 Do you have questions about the transaction market?

Other Hotel Healthcare

Land

Grocery store

Retail

Big box

Education

Shopping center

Nursing home

Industrial

Public properties

Development

Logistics

Office

Residential

We got the answers

Estonia Latvia

Lithuania

Finland

Denmark

Q1

Q2

Q3

Norway

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Sweden

POWERED BY DIGITAL EXCELLENCE


S

N

PE R E A K

REGION Ryfylketunnelen skaper en ny stor region, der avstanden mellom Stavanger-området og Ryfylke kortes betydelig ned. AV: SILJE RØNNE | FOTO: WIKIPEDIA

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | NY REGI ON

48


RYFAST-PROSJEKTET Ryfylketunnelen er en undersjøisk tunnel på riksvei 13 mellom Nord-Jæren og Ryfylke under Horgefjorden i Rogaland.

Ryfast er landets største veiprosjekt med tre tunneler. Tunnelene gjør Stavanger og Ryfylke landfast. – Nå kan folk bevege seg mellom nord og Ryfylket hele døgnet. Avstanden har blitt kortere til Stavanger og Forus, og Strand kommune blir i reisetid mye nærmere flyplassen. Etter tunnelen åpnet tar det 20 minutter til Stavanger sentrum, sier en fornøyd Irene Heng Lauvsnes, ordfører i Strand kommune. Ryfylketunnelen får positive ringvirkninger for Nord-Jæren og Ryfylke som sveises sammen til ett bo- og arbeidsmarked. Den erstatter to ferjestrekninger og gir folk en fleksibel reisehverdag. – Nå slipper vi å vente på fergen, hvor det ofte var kø og noen ganger fullt. Den reduserte reisetiden gjør det enklere å rekruttere folk til kommunen. Enten det er til næringslivet eller for å bo. Nå blir Strand kommune et regionsenter, vi ligger mitt i Rogaland, sier ordføreren som tror dette vil bidra til økt tilflytting.

49

ØKT ATTRAKTIVITET – Vi har en køfri vei, derfor er det attraktivt å pendle denne veien. Vi har et stort arbeidsmarked med blant annet teknologibedrifter. Bedriftene i vår kommune er flinke til å samarbeide, samt at de også har et samarbeid med videregående skole, påpeker hun. Lauvsnes kaller Strand en friluftskommune, og lokker med store grøntområder, rimeligere boligpriser og mange aktiviteter for barn. – Vi har investert mye i fritidstilbud, slik som idrettshaller og aktiviteter, nye skoler og friluftsmark. Dette er en kommune som det er attraktivt å flytte til. Tidligere har mange pendlet ut, det tror vi vil endre seg. Ryfylketunnelen er et viktig bidrag til å skape flere lokale arbeidsplasser og at flere vil flytte hit, mener hun.


FAKTA OM RYFAST-PROSJEKTET Ryfastprosjektet er fem ulike tunnel- og veiprosjekt som har pågått parallelt siden 2012. Det er bygd i alt 52,8 km tunneler og 5 km vei i dagen. Ryfylketunnelen åpnet for trafikk 30.12.2019. Da de to siste tunnelene, Hundvågtunnelen (siste del av Ryfast) og Eiganestunnelen åpnet 22.04. 2020 var hele Ryfast-prosjektet ferdigstilt. Ryfylketunnelen fra Hundvåg i Stavanger til Solbakk i Ryfylke er verdens dypeste veitunnel ned til 292 meter under havnivå. Den er 14,4 km lang. Rv13 Hundvågtunnelen er 5,7 km lang og går ned til 95 meters dyp. E39 Eiganestunnelen er 3,7 km lang. Den erstatter dagens E39 gjennom Stavanger sentrum. Tunnelene erstatter to riksvegferjesamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren. Kostnadsramme for prosjektet er 11.8 milliarder (2020-kroneverdi).

«Avstanden har blitt kortere til Stavanger og Forus, og Strand kommune blir i reisetid mye nærmere flyplassen. Etter tunnelen åpnet tar det 20 minutter til Stavanger sentrum.» IRENE HENG LAUVSNES

KILDE: STATENS VEGVESEN

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | NY REGI ON

50


Kontakt Ola Soppeland m: 913 89 133 e: ola@ageraeiendom.no

Stian Nag m: 930 19 489 e: stian@ageraeiendom.no

Sammen skaper vi liv i Ryfylke

Bolig- og næringseiendommer av høy kvalitet. Fra lokale aktører. MED HJERTE FOR RYFYLKE I Ryfylke skal folk trives. Sammen med lokale krefter utvikler vi eiendommer som gjør regionen attraktiv. I år og årene som kommer. ageraeiendom.no


INNOASIS ER TUFTET PÅ DELING Denne innovasjonshuben har bærekraft, flerbruksfasiliter og fremtidens arbeidsplass i fokus. AV: SILJE RØNNE | ILLUSTRASJON: ARKITEKTENE HELEN & HARD

Nå er byggingen i gang, av det som skal bli en innovasjonsklynge med alt fra e-sport til smartby. Det gamle NAV-bygget i Sverdrupsgate i Stavanger, har akkurat startet ombyggingen. Sjur Christian Monsen, markedsdirektør i Smedvig Eiendom, forteller at gravemaskinen har tatt sitt første tak, og at Innoasis skal stå ferdig i juni neste år. – Vi har noen problemer med forsyningsledd i Europa, men det har vi kontroll på nå, og vi tror at vi skal klare å holde oss til fristen, sier han. Dette er et gjenbruksprosjekt. Der de bruker trekonstruksjoner for å gjøre et gammelt betongbygg nytt og spennende. Slik skal de spare miljøet for store karbonutslipp og bidra med å utvikle en bærekraftig byutvikling. – Veni har tatt de to øverste etasjene og reservert 150 arbeidsplasser. Labene skal styreres av Nordic Edge og blir i andre etasje sammen med Nordic Edge sine lokaler og et mingleområde. I coworkingen blir det plass til 80 personer. En del av klyngemedlemmene deres, og blant annet Smartby-kontoret

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | I NNOASI S

til Stavanger kommune kommer til å være der, sier han og påpeker at de har et luksusproblem – bygget er så å si fullt. Monsen fremhever at Innoasis blir et bygg med mye liv. De ønsker at det skal være mye folk, særlig når de vet at kun 40 prosent av et næringsbygg er i bruk gjennom arbeidsdagen. – Dette bygget skal brukes på en annen måte. Ta Veni for eksempel, de har mer folk enn arbeidsplasser, men så vet vi at til enhver tid er noen på hjemmekontor, ute hos kunder eller på hovedkontoret. Flere vil også bruke fellesarealene til å jobbe i, sier han. Bygget blir rigget for å være et levende laboratorium. Det betyr at bedrifter kan teste nye produkter inne i bygget. Det kan være sensorer, energisystemer, solceller, vannsparing, møbler eller software. Datafangsten i bygget skal gjøre det mulig å måle effekten av produktene som installeres og infrastrukturen er rigget for å muliggjøre oppkobling av helt nye løsninger.

52


LABORATORIUM Bygget blir en levende lab på ca. 4 000 kvm, og skal hete Innoasis. Innoasis skal huse blant annet Veni, Nordic Edge og deres klyngemedlemmer.

53


SJUR CHRISTIAN MONSEN Markedsdirektør i Smedvig Eiendom

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | I NNOASI S

FLERBRUKSFASILITETER Smedvig ønsker å bygge fremtidens bygg, med et lavt karbonavtrykk, og med fellesfasiliteter ved siden av hverandre. – Vi vil utnytte fellesfasilitetene på en bedre måte, med Smedvigkvartalet og Finansparken rett i nærheten ønsker vi å dele på funksjonene i de ulike byggene. Det blir en kiosk i Innoasis, og de ansatte kan bruke kantinen i Smedvigkvartalet, og auditoriet i Finansparken. Samt at de andre leietakerne kan benytte seg av eventområdet og pitch-scenen her, sier han. Monsen påpeker at dette blir enkelt å fasilitere ved hjelp av den digitale plattformen Life@Work, som gjør dette sømløst via en app. – Er det 50 folk som skal ha tilgang til et event-

lokale for noen timer, kan vi gi dem det via appen, sier han. Smedvig skal også tilby et program for leietakerne, som i korte trekk går ut på å hjelpe bedriftene med videre vekst. De skal få tilgang til alle tjenester de trenger for å vokse. Dette kan være bistand med regnskap, revisjon, juridiske tjenester, nettverk, rådgivere osv. – Tanken er at leietakerne skal få mer enn de fysiske arealene, vi tilbyr også hjelp og bistand for selskaper i tidlig fase. Mange gjør nybegynnerfeil når de starter – det er ingen vits å finne opp hjulet to ganger, sier markedssjefen.

54


«Bygget blir rigget for å være et levende laboratorium. Det betyr at bedrifter kan teste nye produkter inne i bygget. Det kan være sensorer, energisystemer, solceller, vannsparing, møbler eller software.» SJUR CHRISTIAN MONSEN

ENERGIDEMPENDE På de soleksponerte takflatene vil det bli montert solcellepanel og på de øvrige takflatene vil det bli sedum.

55


E-SPORT E-sport er verdens raskest voksende fenomen. – Master-Blaster utvikler en spennende plattform der bedrifter, venner eller andre kan organisere sin egen e-sportliga. De er et godt eksempel på et initiativ som springer ut fra et samarbeid på tvers av flere medlemmer i klyngen, sier han. Master-Blaster er eid av Altibox AS, Veni AS, Become Legends, og nå nylig ProUnite AS. INTERESSANT ARKITEKTUR Bygget skal innby til samhandling, og får et stort glassoverbygd atrium med en bred trapp, som også fungerer som tribune foran et repos som kan brukes som scene – dette binder underetasjen sammen med førsteetasjen. Toppetasjen får flere

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | I NNOASI S

takterrasser og møterom med stor takhøyde og utsikt over Ryfylke. – Ettersom dette er en ombygging har vi måtte forholde oss til det som er, og det gir en del kule løsninger, slik som 8 mesters takhøyde i de øverste etasjene. På de soleksponerte takflatene vil det bli montert solcellepanel og på de øvrige takflatene vil det bli sedum. I tillegg til å bidra med energidempende ytelser, bidrar dette også til at bygget fremstår som grønt og passer godt inn med Finansparken, sier han – Innvendig vil bygget blir strukturert og strammet opp. Alle hovedkonstruksjoner skal utføres i massivtre. Arkitektene Helen & Hard har lagt vekt på en enkel materialpalett der tre og betong er noen av de viktigste elementene de bruker, avslutter Monsen.

HOVEDINNGANG Hovedinngangen blir fra Sverdsrupsgate, men det vil også bli inngang fra parken på nordsiden av bygget.

56


Starten på Norges oljerikdom kan spores tilbake til denne sentralt beliggende eiendommen i Stavanger. Sjeiker, konger og statlige ledere møttes i akkurat disse lokalene for å fatte beslutninger som har satt varige spor i norsk og internasjonalt næringsliv. Vi skal ta vare på historien, men nye tider og helt nye tanker vil prege årene som kommer. Ingeniører, helserelaterte virksomheter og nye oppstartsbedrifter vil ha sin jobbhverdag i de samme lokalene – og med det samme målet; å forme fremtiden. Innflytting høsten 2021 Ledig kontorer 2.500 kvm. Ledig handelsareal 1.500 kvm. Disse har valgt allerede:

Ta kontakt for mer informasjon: NEWSEC ADVISORY STAVANGER Kristian Ur (+47) 971 11 162 kristian.ur@newsec.no


En helsehub for forsking, læring og utvikling Innovasjonsparken ønsker å tiltrekke seg helserelaterte bedrifter og miljøer som ønsker seg tett på det nye sykehuset. AV: SILJE RØNNE | FOTO: ELIN ENGELSVOLL

Innovasjonsparken er nærmeste nabo til det nye sykehuset på Ullandhaug. Cecilie W. Melbye, daglig leder i Innovasjonspark Stavanger synes det er helt fantastisk at store forskningsinstitusjoner etablerer seg i området. Hun forteller at universitetsområdet ble avsatt i reguleringsplanen lenge før universitetet fantes, allerede på 60-tallet. – Det har vært en langsiktig plan at dette skulle bli et forskningstungt miljø i Stavangerregionen. At sykehuset også kommer opp, fullfører den ambisjonen. Innovasjonsparken er et friskt pust i dette landskapet med sitt dynamiske bedriftsmiljø med over 150 bedrifter, hvor av universitetet er en betydelig aktør. Og samspillet mellom næringslivet og akademia er betydningsfullt, sier hun. Melbye opplever økt interesse fra helsenæringen, og at flere ønsker å etablere seg i Innovasjonsparken. Hun mener dette vil styrke

både sykehuset og universitetet, og deres helserelaterte studier. Hun forteller at universitetet også har ambisjoner om å få rett til å gradere medisinerstudenter, slik at de kan tilby medisinutdanning på linje med universitetene i Tromsø, Bergen, Trondheim og Oslo i fremtiden. – Sykehuset blir et gedigent bygg, som vil koste drøyt 9 milliarder kroner. Sykehuset valgte en entreprisemodell der de bruker flere lokale aktører, det gir gode ringvirkninger, sier hun. EN GOD MIKS – Innovasjonsparken har plass og spennende kontorløsninger for helserelaterte bedrifter og miljøer som ønsker seg tett på det nye sykehuset. En samlokalisering mellom sykehus, universitet og hele innovasjonsmiljøet på Ullandhaug er en betydelig forsterker for samspillet mellom innovasjon, forskning, utvikling og industri i regionen, fastslår Melbye.

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | I NNOVASJ ONSPARKEN

Året 2020 brukte Innovasjonsparken blant annet til rehabilitering av et av de største byggene deres på cirka 7.000 kvadratmeter. – Vi var heldige og ble ikke påvirket av pandemien under gjennomføringen av prosjektet. Bygget ble overlevert ved nyttår, og vi har leid ut 80 prosent. Helse Vest IKT og Zaptec, som nylig ble børsnotert flytter inn. Helse Vest IKT flytter til oss i disse dager og tar med seg 90 ansatte. Zaptec har vært en del av Innovasjonsparken i mange år, de har vokst mye og det har vært veldig spennende å følge dem. Det var fint å ha et større areal tilgjengelig når de hadde behov for det, påpeker hun. Innovasjonsparken huser også et simuleringssenter for læring og innovasjon innen helse i samme bygg. Her møtes aktørene i økosystemet rundt pasienten for å trene og lære av hverandre.

58


CECILIE W. MELBYE daglig leder for Innovasjonspark Stavanger.

59


– Alle har de et ansvar for den samme pasienten, men på ulikt tidspunkt i sykdomsforløpet. Mye kan fanges opp med samhandling og kunnskap om hverandre. I Helse Campus Stavanger trener studenter og ferdig utdannet ambulansepersonell, ansatte ved sykehuset, legekontorer og hjemmetjenesten i ett og samme lokale, forklarer Melbye. Senteret har fått mye oppmerksomhet og helseminister Bent Høie har vært på besøk ved flere anledninger. EN GRØNN OASE Det nyrehabiliterte bygget har også tilført et nytt fellesareal til alle som bor i Innovasjonsparken. Det har blitt godt mottatt, og selv om vi ikke er tilbake til det normale livet hvor folk kan møtes, er det betydningsfullt for oss å ha steder der samhandling er i fokus, sier hun.

Det grønne atriet har fått et glasstak over det tre etasjer høye bygget hvor grønne planter er vesentlig i det luftige fellesarealet. Gjennom glassfasaden har man utsikt til det nye sykehuset. Melbye forteller at det eksisterende bygget har fått ny drakt. – Bygget har fått bedre og mer effektive kontorlokaler i sunne omgivelser og energiforbruket er vesentlig optimalisert. Grunnstrukturen i bygget er bevart og det er dermed spart mye på materialbruken sammenlignet med å bygge nytt. Arealet for kontorer er lagt til rette slik at den enkelte bedrift kan tilføre egen identitet. Fellesområdet i atriet er tilgjengelig for alle i innovasjonsparken. Her kan det rigges til events uansett vær, i tillegg skal det være et godt sted for samarbeid og samtaler, avslutter hun.

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | I NNOVASJ ONSPARKEN

GRØNT Atriet er en grønn oase som skal være en møterplass for leietakere, og ikke minst et sted for kreativitet og samspill.

60


Utleie Utleie

Utleie

Utleie

Utleie

Utleie

UtleieUtleie Utleie

Utleie

UtleieUtleie

Lekre kontorer med strategisk beliggenhet på Forus!

Lekre kontorer med strategisk beliggenhet på Forus!

Fleksible lokaleri ihøystandard høystandard flerbrukerbygg. Sentralt beliggende påØst/Gausel Forus Øst/Gausel langs bybåndet Fleksible lokaler flerbrukerbygg. Sentralt beliggende på Forus langs bybåndet Fleksibelt kombinasjonsbygg like ved Solasplitten og Stavanger Lufthavn. på Forus Øst/Gausel langs bybåndet Fleksible lokaler i høystandard flerbrukerbygg. beliggende Fleksible lokaler i høystandard flerbrukerbygg. Sentralt Sentralt beliggende på Forus Øst/Gausel langs bybåndet

Fleksible lokaleri ihøystandard høystandard flerbrukerbygg. Sentralt beliggende påØst/Gausel Forus Øst/Gausel langs bybåndet Fleksible lokaler flerbrukerbygg. Sentralt beliggende på Forus langs bybåndet Fleksibelt kombinasjonsbygg like ved Solasplitten og Stavanger Lufthavn. på Forus Øst/Gausel langs bybåndet Fleksible lokaler i høystandard flerbrukerbygg. beliggende Fleksible lokaler i høystandard flerbrukerbygg. Sentralt Sentralt beliggende på Forus Øst/Gausel langs bybåndet

2020park kontorarealer

Forusparken 2

2020park kontorarealer Forusparken 2 Kontorfløy ved E-39/Solasplitten 2020park kontorarealer Forusparken Forusparken 2 2020park kontorarealer 2 2020park kontorarealer Forusparken 2020park kontorarealer Forusparken 22 Kontorfløy ved E-39/Solasplitten 2020park kontorarealer Forusparken 2

Forusparken 2 er et nyere bygg av høy standard som oppfyller alle forventninger til et moderne næringsbygg. Her kan Eiendomstype Næring din nye arbeidsplass skreddersys etter ditt behov. For å sikre leietakernes trivsel er byggets fellesareal og -funksjoner BTA Fra 244 - 3.050 kvm. vektlagt, samtidig servicenivået overfor leietakerne prioritertalle fra huseiers side. Det parkeringsdekning, Ref. nr 11150077 Forusparken 2 er etsom nyere bygg av høy standard som er oppfyller forventninger tileretgod moderne næringsbygg. Her kan Eiendomstype Næring lademuligheter for el-bil, samt tilrettelagt for sykler og stasjon for bysykler. I umiddelbar nærhet finnes gode din nye arbeidsplass skreddersys etter ditt behov. For å sikre leietakernes trivsel er byggets fellesareal og -funksjoner Parkering BTAGod parkeringsdekning. Fra 244 - 3.050 kvm. servicetilbud som dagligvare, trening, pizza mm. Bygget ligger svært som et markant signalbygg, med sinprioritert definerte trekantede Det næringsbygg. innvendige atriet som Kontor vektlagt, samtidig servicenivået overfor leietakerne er fra huseiersbygningsform. side. er god parkeringsdekning, Forusparken 2 er ersom etsynlig, nyere bygg av høy standard som oppfyller alle forventninger til etDet moderne Her kanstrekker Eiendomstype Næring Ref.Eiendomstype nr 11150077 Forusparken 2 et nyere bygg av høy standard som oppfyller alle forventninger til et moderne næringsbygg. Her kan Eiendomstype Næring seg 6 etasjer oppover skaper en tilrettelagt svær romslig ogsykler lys atmosfære, noe er med åer sikre arealer med finnes godeog lysforhold for alle BTA 4244 316 -kvm. lademuligheter for el-bil, samt for og forsom bysykler. I på umiddelbar nærhet din nye arbeidsplass skreddersys etter ditt behov. For åstasjon sikre leietakernes trivsel byggets fellesareal -funksjoner BTA Fra 3.050 kvm. Beliggende sentralt på Forus Øst etter / Gausel, med lett tilkomst til samtlige hovedtrafikkakser ifellesareal regionen inkl. Gauselgode Parkering God parkeringsdekning. din nye arbeidsplass skreddersys ditt behov. For å sikre leietakernes trivsel er byggets og -funksjoner BTA Fra 244 3.050 kvm. medarbeidere, uavhengig av hvor man sitter bygget. Samtidig skaper den sentrale aulaen en sosial setting, der den for eksempel er Ref. nr 2901180009 servicetilbud som dagligvare, trening, pizzaileietakerne mm. vektlagt, samtidig somservicenivået servicenivået overfor leietakerne er prioritert fra huseiers side. Det parkeringsdekning, er god parkeringsdekning, togstasjon samt fremtidig bussveien. Eiendommen er lettertilgjengelig med sykkel, offentligkommunikasjon samt vektlagt, samtidig som overfor prioritert fra huseiers side. Det er god Ref. nr 11150077 Ref. nr 11150077 en 2 arena fornyere treff For mindre, uformelle kaffe-pauser er det også sosiale kaffe-soner med sittegrupper på den Forusparken 2 er ietlunsjpausen. nyereav bygg avstandard høy standard som oppfyller alle forventninger tilet et moderne moderne næringsbygg. Her kan Eiendomstype Næring Forusparken er et bygg høy som oppfyller alle forventninger til næringsbygg. Her kan Eiendomstype Næring Overtakelse Arealer kan overtas på kort varsel. privatbil. Ta kontakt for visning! lademuligheter forel-bil, el-bil, samt tilrettelagt sykler og stasjon for bysykler. I umiddelbar finnes gode lademuligheter for samt tilrettelagt for for sykler og stasjon for bysykler. I umiddelbar nærhetnærhet finnes gode God parkeringsdekning. Parkering Parkering God parkeringsdekning. innvendige gangveien. din nye arbeidsplass skreddersys etter ditt behov. å sikre leietakernes trivselererbyggets byggets ifellesareal og BTAParkering Fra 244 - 3.050 din nye arbeidsplass skreddersys etter ditt behov. Forlett åFor sikre leietakernes fellesareal og-funksjoner -funksjoner Parkering kan tilbys BTA Fra 244 -kvm. 3.050 kvm. Beliggende sentralt på Forus Øst / Gausel, med tilkomst til samtligetrivsel hovedtrafikkakser regionen inkl. Gausel servicetilbud som trening, pizza mm. servicetilbud somdagligvare, dagligvare, trening, pizza mm. Bygget ligger svært synlig, som et markant signalbygg, med sin definerte trekantede bygningsform. Det innvendige atriet som strekker Eiendomstype Kontor vektlagt, samtidig som servicenivået overfor leietakerne ertilgjengelig prioritert fra huseiers side. Det er god parkeringsdekning, Forusparken 2servicenivået er et nyere bygg av høy standard som oppfyller alle forventninger tiloffentligkommunikasjon etDet moderne næringsbygg. Her kan Eiendomstype Næring Ref. nr 11150077 vektlagt, samtidig som overfor leietakerne er prioritert fra huseiers side. er god parkeringsdekning, togstasjon samt fremtidig bussveien. Eiendommen er lett med sykkel, samt Ref. nr 11150077 Strategisk beliggenhet, der man knapt kan få en enklere kommunikasjon øst-vest og nord-sør. seg 6 etasjer oppover skaper en svær romslig og lys atmosfære, noe som er med på å sikre arealer med gode lysforhold for alle BTA 450 316 2 lademuligheter forKontakt el-bil, samt tilrettelagt for sykler ogåstasjon for bysykler. I umiddelbar nærhet Øystein Roalsø Sirevåg din nye arbeidsplass skreddersys etter ditt behov. For sikre leietakernes trivsel er byggets oggode -funksjoner Fra m-kvm. - 5000 m2 BTA 244 3.050 kvm. Beliggende sentralt på Forus Øst / Gausel, med lett tilkomst til samtlige hovedtrafikkakser i regionen inkl.finnes Gausel Parkering God parkeringsdekning. privatbil. Ta kontakt for visning! Beliggende sentralt på Forus Øst / Gausel, med tilkomst til bysykler. samtlige hovedtrafikkakser ifellesareal regionen inkl. Gausel lademuligheter for el-bil, samt tilrettelagt for sykler oglett stasjon for Ikommunikasjon umiddelbar nærhet finnes gode Eiendommen ligger like ved Solasplitten og E-39, noe som sikrer gunstig via sentral infrastruktur. medarbeidere, uavhengig av både hvor man sitter i bygget. Samtidig skaper den sentrale aulaen en sosial setting, der den for eksempel er Parkering God parkeringsdekning. Ref. nr 2901180009 servicetilbud som dagligvare, trening, pizza mm. vektlagt, samtidig som servicenivået overfor leietakerne ertilgjengelig prioritert huseiers side. Det er god parkeringsdekning, Email ors@em1sr.no togstasjon samt fremtidig bussveien. Eiendommen er lett tilgjengelig medfra sykkel, offentligkommunikasjon samt Ref. nr 11150077 togstasjon samt fremtidig bussveien. Eiendommen er lett med sykkel, offentligkommunikasjon samt Svært god standard. Bygget er prosjektert med tanke på høy arealeffektivitet, og har således tekniske anlegg forberedt på et høyt servicetilbud som dagligvare, trening, pizza mm. en arena for treff i lunsjpausen. For mindre, uformelle kaffe-pauser er det også sosiale kaffe-soner med sittegrupper på den Forusparken 2 er etTanyere bygg avsamt høytilrettelagt standard som oppfyller allefor forventninger til et moderne næringsbygg. Her kan Eiendomstype Næring Overtakelse Arealer kan overtas på kort varsel. privatbil. kontakt for lademuligheter for el-bil, sykler og stasjon bysykler. I umiddelbar nærhet finnes gode Telefon 906 83 088 er for Parkering God parkeringsdekning. privatbil. Tagangveien. kontakt forvisning! visning! antall ansatte per kvadratmeter. Miljøfokus også hensyntatt i prosjekterings- og byggefasen og er energieffektivt og koblet opp til innvendige din nye arbeidsplass skreddersys etter ditt behov. Forlett å sikre leietakernes er byggets ifellesareal ogGausel -funksjoner Parkering Parkering kan tilbys BTA Fra 244 - 3.050 kvm. Beliggende sentralt på Forus. Forus Øst / Gausel, med tilkomst til samtligetrivsel hovedtrafikkakser regionen inkl. servicetilbud som dagligvare, trening, pizza mm. Kontakt Øystein Roalsø Sirevåg fjernvarmeanlegget på Beliggende sentralt på Forus Østbussveien. / Gausel, med lett tilkomst tiltilgjengelig samtlige hovedtrafikkakser i regionen inkl. samt Gausel vektlagt, samtidig som servicenivået overfor leietakerne er prioritert fra huseiers side. Det er god parkeringsdekning, togstasjon samt fremtidig Eiendommen er lett med sykkel, offentligkommunikasjon Ref. nr 11150077 Strategisk beliggenhet, der man knapt Roalsø kan få en enklere kommunikasjon øst-vest og nord-sør. Email ors@em1sr.no Kontakt Øystein Sirevåg togstasjon samtfor fremtidig bussveien. Eiendommen erlett lett tilgjengelig medhovedtrafikkakser sykkel, offentligkommunikasjon samt privatbil. Tael-bil, kontakt for Beliggende sentralt påvisning! Forus Øst / Gausel, med tilkomst til bysykler. samtlige i regionen inkl.gode Gausel lademuligheter samt tilrettelagt forRoalsø sykler og stasjon for Ikommunikasjon umiddelbar nærhet Eiendommen ligger like ved både Solasplitten og Sirevåg E-39, noe som sikrer gunstig via sentralfinnes infrastruktur. Kontakt Øystein Parkering God parkeringsdekning. Kontakt Roalsø Sirevåg Telefon 906 83 088 Email Øystein ors@em1sr.no togstasjon samt fremtidig bussveien. Eiendommen lettarealeffektivitet, tilgjengelig med sykkel, offentligkommunikasjon samt privatbil. Ta kontakt for visning! Svært goddagligvare, standard.Email Bygget er ors@em1sr.no prosjektert med tanke påer høy og har således tekniske anlegg forberedt på et høyt servicetilbud som trening, pizza mm. Adresse Arabergveien 3 Email ors@em1sr.no Telefon 906 83 088 privatbil. Ta kontakt for visning! antall ansatte per kvadratmeter. Miljøfokus er også hensyntatt i prosjekterings- og byggefasen og er energieffektivt og koblet opp til Lokalene holder normalt god standard. Med stort lagerareal med kjøreport, romslige møtelokaler og rikelig med kontor er Telefon 906 088bådeSirevåg BTA 2 733 kvm. Telefon 906 8383 088 Kontakt Øystein Roalsø fjernvarmeanlegget på Forus. Beliggendemulighetene sentralt påmange, Forus Østlokalet / Gausel, med lett tilkomst til samtlige i regionen Gausel men kan selvsagt tilpasses leietaker hva angår hovedtrafikkakser rominndeling og eventuell forhøyetinkl. standard om ønskelig. Eiendomstype Kombinasjonslokale Email ors@em1sr.no Kontakt Øysteinetc. Roalsø Sirevåg det verksted, lagerhall er dette fullt mulig å tilrettelegge! Kom medsykkel, ønsker, så finner vi en løsning. togstasjon Ønskes samt fremtidig bussveien. Eiendommen er lett tilgjengelig med offentligkommunikasjon samt Overtakelse Lokalene kan stilles til leietakers KontaktØystein Øystein Roalsø Sirevåg Kontakt Roalsø har ogsåvisning! egen kantine906 samt83 treningsrom. Telefon 088 Sirevåg disposisjon på kort varsel. privatbil. TaBygget kontakt for Email ors@em1sr.no Email ors@em1sr.no ors@em1sr.no Adresse Arabergveien Email Parkering God parkering.3 906 83 088 Kombinasjonslokalene har en enkel adkomst via Solasplitten og har bra med parkering like utenfor døren. LokaleneTelefon holder normalt god standard. Med både stort lagerareal med kjøreport, romslige møtelokaler og rikelig med kontor er Telefon 906 83 088 BTA 2 733 kvm. Telefon 906 83 088

2020park kontorarealer

Moseidsletta 122

Moseidsletta 122

Forusparken 2

Kombibygg – verksted-/lagerhall kan utvides Kombibygg – verksted-/lagerhall kan utvides


02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | HI NNA PARK

62


HER FYLLES 3.000 KVM OPP Nye selskaper er på vei inn i Hinna Park. I løpet av de kommende månedene vil mer enn 3.000 kvadratmeter fylles opp. AV: SILJE RØNNE

Fjordpiren blir fylt med ny aktivitet, og Norsk Olje og Gass er først ut. Elisabeth Brattebø Fenne, direktør for organisasjon og arbeidsliv i Norsk Olje og Gass, tar med seg 47 medarbeidere til Fjordpiren i Hinna Park. – Hinna Park og Fjordpiren er den perfekte beliggenheten for oss. Vi ligger i knutepunktet midt mellom alt og, beliggenheten gjør oss tilgjengelig for alle våre medlemmer. Medlemmene våre vil ha kort vei til oss uansett om de holder til på Forus eller i Stavanger sentrum. Her kan også ansatte velge mellom sykkel, tog, buss eller bil, sier hun. Bransjeforeningen Norsk Olje og Gass er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter knyttet til oljevirksomheten på norsk kontinentalsokkel. De arbeider for å videreutvikle en konkurransedyktig olje- og gassindustri i Norge. MYE Å GLEDE SEG TIL – For min egen del skal jeg investere i el-sykkel og regntøy. Nå har jeg sagt det til deg, så nå må jeg faktisk gjennomføre prosjektet om å sykle til jobb, sier Fenne lattermildt inn.

63

– I tillegg har Hinna Park flere kvaliteter som vi verdsetter, som gjorde valget enkelt – nærheten til fjorden, flotte omgivelser, og nydelig utsikt gleder jeg meg veldig til, fortsetter hun. DET ER HER OLJEEVENTYRET STARTET Norsk Olje og Gass har flere medlemsbedrifter som allerede sitter i Hinna Park, og får derfor en stor fordel av å kunne sitte tett på dem. – Her kommer vi tettere på og kan møtes til lunsj på Ostehuset eller drøse i kantinen. For våre ansatte vil det også være positivt at det er et miljø i Hinna Park slik at det er muligheter for å omgås sosialt på arbeidsstedet før eller etter kontortid, sier Fenne. Salgs- og markedssjef i Hinna Park, Kjetil Haver, er godt fornøyd med sin nye leietaker. – Vi er veldig glade for å få Norsk Olje og Gass her til Hinna Park. Vi synes det er ekstra stas sett opp mot historien her. Det er jo her i Jåttåvågen oljeeventyret startet, så de passer perfekt inn i clusteret med oljebedriftene som allerede holder til her, avslutter han.


ET LITE STYKKE BROOKLYN Anders Ohm er eiendomskongen i Pedersgata i Stavanger. Han har kjøpt mesteparten av næringslokalene i gaten og er godt på vei med å lage en destinasjon for mat og kultur. AV: SILJE RØNNE

65


«Pedersgata er rett og slett en liten by i byen, og det eneste stedet i Stavanger du kan få en fornemmelse av København, Grønland og spennende bydeler i storbyer, som Williamsburg/Brooklyn.» ANDERS OHM

1

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | STAVANGER

66


1 Bellies, vegansk fine dining, Pedersgata 130 2 Anders Ohm, daglig leder i Pedersgata Utvikling

Pedersgata er Stavangers svar på Torggata i Oslo. Her transformeres en sliten gate til et pulserende område for mat, drikke, tjenester, kunst og kultur fra alle verdenshjørner. I alt eier Anders Ohm 25 eiendommer her gjennom selskapet Pedersgata Utvikling AS. – Jeg bodde et par år i Tokyo da jeg studerte, og savnet veldig et variert mattilbud da jeg kom hjem igjen. Jeg savnet også storbyfølelsen, og fant fort ut at Pedersgata hadde enormt potensial, med sin unike beliggenhet mellom sentrumskjernen og Stavanger Øst, som er det tettest befolkede området i Rogaland, sier Anders Ohm, daglig leder i Pedersgata Utvikling. Nå har Ohm kjøpt cirka 60 prosent av alle næringseiendommene i næringsdelen av gaten, og gjør litt av det samme som Olav Thon har gjort med Torggata i Oslo. Transformert gaten fra et slitent kebabsted på hvert hjørne til en moderne mat- og opplevelsesdestinasjon. MATDESTINASJON Restaurant K2, Panzanella, MANO Pizza, Bellies, Yips Dumplings & Digg og Hekkan Burger er noen av virksomhetene som har startet opp i gaten. – Pedersgata er rett og slett en liten by i byen, og det eneste stedet i Stavanger du kan få en fornemmelse av København, Grønland og spennende bydeler i storbyer, som Williamsburg/ Brooklyn, mener han. Det er mange som bor i gaten og i nærområdet. Samtidig som du får storbyfølelsen er det også slik at de fleste kjenner hverandre, og ifølge Ohm gir det en følelse av å være en del av en hyggelig og sammenvevd bydel. – Her i Pedersgata kan man bo, jobbe, spise, klippe håret og få regnskapet levert innen 2 minutters gange fra dørstokken. Til sammen er det cirka 80 virksomheter i gaten hvorav 30 er relatert til mat/restaurant/takeaway, 15

67

2

helse/velvære, og resten fordelt mellom butikk/ kunst/kultur og tjenesteyting. Vi har også et regnskapskontor og et kontorfellesskap her, forteller han. De fleste aktørene har faktisk hatt betydelig omsetningsøkning i korona-året 2020. Det skyldes nok i stor grad at take-away salget har økt, men også et sterkt samhold og samarbeid i gaten mellom aktørene, mener Ohm. Blant annet gikk vi ut i media og tilbød gratis hjemkjøring umiddelbart da landet stengte ned i mars i fjor. Den pakistanske restauranten Zouq er spesielt imponerende. De har flyttet inn i nye lokaler, og økt omsetningen fra 11 til nærmere 20, uten alkohol. ØNSKER SEG EN MATHALL –Vårt mål er at hvert prosjekt skal bidra til å styrke og videreutvikle de kvalitetene som Pedersgata allerede har. Stavanger har Nord-Europas største trehusby, og derfor har vi en tilnærming til prosjektene hvor rehabilitering står sentralt, slik at bygningenes særpreg og materialbruk blir ivaretatt. Bruken av eiendommen er imidlertid

minst like viktig, og vi ser alltid etter riktig leietaker for hver eiendom, og riktig eiendom for hver leietaker, understreker han. Akkurat nå ønsker Ohm å lage en mathall på hjørnet ved Petrikirken, som i dag huser en frisør og matbutikk. Han har latt seg inspirere av flere mathaller i Oslo, som Oslo Street Food og Vippa, som begge har matkonsepter fra forskjellige verdensdeler. – Alle spennende byer fortjener en mathall. Beliggenheten her, rett ved Petrikirken og Nytorget er helt ideell, ettersom kommunen skal oppgradere Nytorget med et helt nytt uteområde frem mot Byjubileet i 2025. Det er også regulert 20.000 kvadratmeter med næringsareal på andre siden av gaten, og med forbud mot kantine i reguleringsplanen gir det svært gode rammebetingelser for en mathall rett over gaten, fremhever han. Fokus hans de neste årene vil være å etablere flere tilbud med uteservering, og å øke bredden i tilbudet.


«Den unike kombinasjonen av storby med alle tenkelige tilbud, der man samtidig kan stikke inn i en sidegate og føle at man er i et hyggelig lite nabolag, er noe jeg ikke har opplevd noe annet sted i verden. Det er den følelsen jeg ønsker å skape i Pedersgata.» ANDERS OHM

69


2

1 Pedersgata 8, ferdigstilt 2019, Hekkan Burger og Mano Pizza. 2 Pedersgata 7-13, ferdigstilt 2021. Frogner House Apartments 2-4 etasje, tre mataktører i første etasje.

1

– Gaten har for eksempel helt frem til forrige uke kun hatt en bar – det er for lite. Men nå åpnet en naturvinsbar, og det er et utrolig spennende tilskudd. Vi trenger også flere tilbud til barn og eldre. Vi har faktisk fått inn en liten iskiosk, men en godteributikk skulle vi definitivt hatt. Mattilbudet er også ganske eksotisk per i dag, så noe mer «safe» mat kunne jeg også veldig gjerne tenkt meg å få inn, fremhever han. UNNGÅ KJEDER En fare med denne type transformasjon er at de store kjedene fort gjør sitt inntog. – Dette har jeg klart å unngå frem til nå. Det er klart, i noen tilfeller er det umulig å unngå – skal man ha inn et apotek så finnes det jo kun kjeder, men målet er at det skal være en gate der lokale ildsjeler får utfolde seg, og med et tilbud til alle. Men på den annen side ser vi jo allerede at to av konseptene som startet i Pedersgata, Mano Pizza og Yips, allerede har etablert nye filialer andre steder, og da er de jo i ferd med å bli en kjede, sier han med et smil.

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | STAVANGER

Et annet spennende prosjekt Ohm jobber med, er å bygge et produksjonskjøkken som små lokale matprodusenter kan leie deler av. – De som gjør det godt kan få seg en matbod i mathallen, og fungerer det veldig bra kan de starte sitt eget sted i gaten. På denne måten kan gaten fungere som en inkubator for matentreprenører, konstanter eiendomskongen. – HVEM BLIR DU INSPIRERT AV? – Spørsmålet er nok ikke hvem, men hvor. Jeg er veldig glad i å reise, og etter å ha besøkt godt over 100 land er det ingen tvil om at Tokyo fortsatt er det stedet som inspirerer meg mest. Den unike kombinasjonen av storby med alle tenkelige tilbud, der man samtidig kan stikke inn i en sidegate og føle at man er i et hyggelig lite nabolag, er noe jeg ikke har opplevd noe annet sted i verden. Det er den følelsen jeg ønsker å skape i Pedersgata, svarer han. BÆREKRAFT Pedersgata er et byutviklingsprosjekt. Prosessene og systemene bak det publikum møter er også

viktige for Ohm. Akkurat nå jobber de med en leverandør av avfallstjenester for å samordne avfallshåndteringen i hele gaten, og måler avfallsmengder og sorteringsgrad over tid. – Målet er å få alle virksomhetene til å være bevisste på hvor mye avfall de genererer og sammen finne tiltak for å få ned avfallsmengden. Jeg er også dialog med Smartbyavdelingen i kommunen for å se på hvordan vi gjennom et offentlig-privat samarbeid kan skape en bærekraftig bydel ved å ta i bruk smart teknologi, forteller han og legger til at han på energisiden har inngått et samarbeid med Noova, som måler forbruket til alle i gaten og som skal bidra med energieffektivisering i hele gaten. – Dette er bare en sped begynnelse, og over tid er målet at Pedersgata skal bli et aldri så lite bærekraftslaboratorium, konstaterer han. Samarbeid med beboerne i gaten er også viktig for Ohm. Derfor har han tatt initiativ til å etablere en velforening. Der de jobber sammen for et godt miljø, hvor både beboere og næringsdrivende skal trives.

70


Kontorlokaler På Kanten

Bedrifter som søker nye idéer, kan knapt få det bedre enn På Kanten. For hvor ellers oppstår idéer best, om ikke på grensen mellom det ene og det andre? Velkommen til et moderne kontorbygg i et historisk område, med utsikt til havet og umiddelbar tilgang til sentrum.

Velkommen På Kanten paa-kanten.no

På Kanten Verksgata 28-32. Ytterligere informasjon 971 05 109 eller ks@smedvig.no


SITE 4016 – en smartklynge

Her skapes et sterkt miljø for nytenking, utvikling og kunnskapsutveksling innen bygg- og anleggsbransjen. AV: SILJE RØNNE

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | SI TE 4016

72


NYBYGG ARK er designet for samarbeid og økt konkurransekraft.

Snart er siste brikke på plass i ARK, som er det første nybygget på Site 4016, en klynge for byggog anleggsbransjen. Nybygget består av 10.000 kvadratmeter fordelt over 5 etasjer. Rune Augenstein, CTIO i Smedvig Eiendom forteller at de har kjøpt 13 bygg på Åsen i Stavanger over en periode, og at de nå eier det meste av området. – Her er lager vi et cluster for bygg- og anleggsbransjen, og ønsker å samle regional kunnskap i Rogaland, for det som er Norges største landbaserte næring. Vi har over 70 leietakere i dag som deler på fellesfasiliteter rettet mot sektoren (utover standard kontorfasiliteter), det er et besparende ledd for leietakerne våre, sier han.

73

Åsen er sentralt plassert midt i Stavanger regionen. Det tar kun få minutter til Stavanger sentrum og 10 minutter til Sola Lufthavn. HJERTET – Vi skal bygge flere nybygg. ARK er det første bygget, så kommer Wood, et bygg i massivt tre, og deretter et vi kaller Spinn. Sistnevnte skal rehabiliteres på en sirkulær måte. Vi ønsker å ha et tema per bygg, samtidig som vi bruker leietakerne våre i prosjektene. Da kan de levere sine løsninger og bruke byggene som showroom, forklarer han. ARK vil bli et BREEAM Excellent og WELL Gold bygg. Energiforsyningen vil bestå av sol-

celler, varmepumper og strøm. Augenstein fremhever at bygget skal være et smart prediktivt bygg. I ARK flytter blant annet GK Inneklima, Moelven Modus, Etman, Bravida og Kompaniet inn. På bakkeplan blir det en restaurant i samarbeid med 4Service, i tillegg til butikk og lager for Etman. Restauranten vil være åpen for leietakere og eksterne. All innredning her skal bestå av gjenbruksmaterialer. Dette skal bli en prototype på hvordan gjenbruk kan gjøres tidsriktig.


1

2

– Andre etasje i bygget kaller vi for hjerte. Dette blir et samling- og utstillingsområde på cirka 2.000 kvadratmeter. Her vil det være mulig å se og ta på ulike produkter innenfor bygg- og anlegg, det vil bli et showroom for kontormøbler, et co-working område, felles møterom, bigrooms, smartbygg lab og andre egnede fasiliteter for byggebransjen, forklarer Augenstein. – Det vil legges til rette for eventer, og i midten av lokalet vil det bli bygget en tribune med en stor digital vegg for presentasjoner og andre tilstelninger, fortsetter han. ARK vil også være et av de første byggene som tar i bruk den digitale tjenesteplattformen Life@work. Life@work skal skape en enkel og sømløs hverdag for brukeren. På plattformen får brukerne av bygget tilgang til alle tjenester de har bruk for i løpet av en arbeidsdag. Dette kan være tjenester som å bestille møterom,

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | SI TE 4016

mat, parkeringsplass eller f.eks. samhandle med leietakere på Site 4016. Arkitekt i ARK er Eder Biesel Arkitekter, interiørarkitekt er Magu Design og entreprenør er Kruse Smith.

1 I Hjertet i ARK vil det bli tilrettelagt for fleksible og faste arbeidsplasser. 2 Rune Augenstein, CTIO i Smedvig Eiendom

MER ENN TAK OVER HODET – Våre leietakere blir også en del av vårt medlemsprogram, On-Site, som består av eventer, kurs, seminarer og studieturer. Alt er rettet mot bygg- og anleggsbransjen. Vi ønsker å tilby noe mer enn å leie areal, det skal lønne seg å være leietaker hos oss. Derfor legger vi også til rette for samarbeid på tvers av selskaper, sier Augenstein og fortsetter: – I denne bransjen samarbeider mange i prosjekt, men når det er over forsvinner samarbeidet. Vi tror det er avgjørende å etablere samarbeidskonstellasjoner med varighet utover ett enkelt prosjekt.

74


Utleie Utleie Utleie

UtleieKontorlokaler Sandnes sentrum - Havneparken

Utleie

Utleie

Lekre kontorer med strategisk beliggenhet på Forus! Lekre kontorer med strategisk beliggenhet på Forus! Fleksibelt kombinasjonsbygg like ved Solasplitten og Stavanger Lufthavn. Havneparken - Ledig toppetasje i nybygg under oppføring. Ferdig i løpet av sommeren 2021

Lekre kontorer med strategisk beliggenhet på Forus! Havneparken - Ledig toppetasje i nybygg under oppføring. Ferdig i løpet av sommeren 2021

Kontorfløy ved E-39/Solasplitten Moseidsletta 122 Kontorfløy E-39/Solasplitten kan Moseidsletta 122 Kombibyggved – verksted-/lagerhall utvides Bygget ligger svært synlig, som et markant signalbygg, med sin definerte trekantede bygningsform. Det innvendige atriet som strekker seg 6 etasjer oppover skaper en svær romslig og lys atmosfære, noe som er med på å sikre arealer med gode lysforhold for alle Bygget ligger megetavsentralt til i Sandnes, omgitt av ny bebyggelse bl.a Rådhuset, mv. ca 1340 medarbeidere, uavhengig hvor man sitter i bygget. Samtidig skaper densom sentrale aulaen enOvalen sosial setting, derBTA den for eksempel erm² Eiendommen liggersom ogsåFor den nye signalbygg, planlagt bussway. Ruten ligger noen fåmed Byggeår 2020 Bygget ligger svært synlig, ettilmarkant med sin definerte Det sittegrupper innvendige atriet som strekker en arena for treff i lunsjpausen. mindre, uformelle kaffe-pauser erbuss/togstasjon det trekantede også sosialebygningsform. kaffe-soner på den minutters gange fra bygget. Tomt seg 6 etasjer oppover skaper en svær romslig og lys atmosfære, noe som er med på å sikre arealer med gode lysforhold for 1336.1 alle m² innvendige gangveien. 2901200015 medarbeidere, uavhengig av hvor man sitter i bygget. Samtidig skaper den sentrale aulaen en sosial setting, derOppdr.nr. den for eksempel er Lokalene holder normalt god standard. Med både stort lagerareal med kjøreport, romslige møtelokaler og rikelig med kontor er Kontorarealet ligger i prosjektets 6 etasje. Arealet kan tilpasses enkelts kunde behov med en arena for treff i lunsjpausen. For mindre, kaffe-pauser erhver det øst-vest også sosiale kaffe-soner med sittegrupper på den Strategisk beliggenhet, der man knapt kan fåuformelle en enklere kommunikasjon og nord-sør. mulighetene mange, men lokalet kan selvsagt tilpasses leietaker hva angår rominndeling og eventuell forhøyet standard om ønskelig. tanke på evt cellekontor eller åpne landskap. Standard på lokalet avtales også etter nærmere Adresse innvendige gangveien. Eiendommen ligger like ved både Solasplitten og E-39, noe som sikrer gunstig kommunikasjon via sentral infrastruktur. Ønskesavtale. det verksted, lagerhall etc. er dette fullt mulig å tilrettelegge! Kom med ønsker, så finner vi en løsning. Svært god standard. Bygget er prosjektert med tanke på høy arealeffektivitet, og har således tekniske anlegg forberedt på et høyt24 Jernbaneveien Bygget har også egen kantine samt treningsrom. Strategisk beliggenhet, der man Miljøfokus knapt kan få enklere kommunikasjon øst-vest nord-sør.og er energieffektivt og koblet opp til antall ansatte per kvadratmeter. er en også hensyntatt i prosjekteringsog og byggefasen Eiendommen like vedsentralt både Solasplitten og E-39, noe sikrer gunstig kommunikasjon via sentral fjernvarmeanlegget Forus. Bygget ligger liggerpå meget i Sandnes, av nysom bebyggelse somparkering bl.a Rådhuset, Ovalen mv. infrastruktur. BTA ca 1340 m² Kombinasjonslokalene har en enkeltil adkomst via omgitt Solasplitten og har bra med like utenfor døren. Svært god standard. Bygget er prosjektert tankebussway. på høy arealeffektivitet, og har således tekniske høyt Eiendommen ligger også til den nyemed planlagt Ruten buss/togstasjon ligger noen få anlegg forberedt Byggeårpå et2020 antall ansatte pergange kvadratmeter. Miljøfokus er også hensyntatt i prosjekterings- og byggefasen og er energieffektivt opp til minutters fra bygget. Tomtog koblet1336.1 m² Type lokale: Kombinasjonslokaler - Jan Kontor, Lager/Logistikk, Produksjon/Industri, Verksted Kontakt Øystein Roalsø Sirevåg Kontakt Georg Byberg, Eiendomsmegler MNEF fjernvarmeanlegget på Forus. Oppdr.nr. 2901200015 Email ors@em1sr.no Telefon 909 98 578 Kontorarealet ligger i prosjektets 6 etasje. Arealet kan tilpasses hver enkelts kunde behov med VISNING medStandard megler på lokalet avtales også etter nærmere Telefon 906eller 83Etter 088avtale tanke på evt cellekontor landskap. Adresse Kontakt Øysteinåpne Roalsø Sirevåg avtale.

ontorfløy ved E-39/Solasplitten Jan Georg Byberg, Eiendomsmegler MNEF

Parkering

Kontor 4 316 kvm. 2901180009 Kontor Arealer kan overtas på kort varsel. 4 316 kvm.kan 3tilbys Parkering Arabergveien 2901180009 2 733 kvm. Arealer kan overtas på kort varsel. Kombinasjonslokale Parkering kan stilles tilbys til leietakers Lokalene kan disposisjon på kort varsel. God parkering.

Moseidsletta 122

Jernbaneveien 24 Email ors@em1sr.no Kontakt Øysteinsignalbygg, Roalsø Sirevåg get ligger svært synlig, som et markant med sin definerte trekantede bygningsform. Det innvendige atriet som strekker Telefon 906 83 088 Email 6 etasjer oppover skaper en sværoystein.roalso.sirevag@em1sr.no romslig og lys atmosfære, noe som er med på å sikre arealer med gode lysforhold for alle Telefon 906 83 088 arbeidere, uavhengig av hvor man sitter i bygget. Samtidig skaper den sentrale aulaen en sosial setting, der den for eksempel er rena for treff i lunsjpausen. For mindre, uformelle kaffe-pauser er det også sosiale kaffe-soner med sittegrupper på den Kontakt

Eiendomstype BTA Ref. nr Eiendomstype Overtakelse BTA Parkering Adresse Ref. nr BTA Overtakelse Eiendomstype Parkering Overtakelse

Eiendomstype BTA Ref. nr Overtakelse

Kontor 4 316 kvm. 2901180009 Arealer kan overtas på kort varsel.


EN SØMLØS HVERDAG Den digitale plattformen Life@Work skal gjøre arbeidshverdagen din enklere. AV: SILJE RØNNE

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | LI FE@WORK

76


– Life@Work gjør det lettere å være leietakere, og enklere å gjøre jobben din. Du får en greiere hverdag, og det blir mer effektivt. Du slipper tungvinte prosesser slik det ofte er i gamle bygg, her fjerner vi unødvendige prosesser og arbeid, sier Petter Alfsen, COO/Markedsdirektør i Veni. Life@Work er en digital plattform der byggeier kan samle alle tjenester og ressurser for et eller flere bygg i en felles portal eller app. Dermed vil både leietakere, driftsorganisasjon og byggeier selv bruke en felles digital løsning for alt som har med bygget å gjøre, og de får tilgang til tjenester basert på deres rolle og behov. – Dette er en tjenestefokusert teknologiplattform. Det finnes mange former for tjenester slik som å booke møterom, adgangskontroll, bestille

77

mat i kantinen, dialog med leietakere, driftsmeldinger, leietakerinformasjon, tjenestetorg osv. Det viktige her er at alle får det de trenger når de trenger det og at opplevelsen er sømløs, påpeker Alfsen, og legger til at det også er mulighet for å integrere tredjepartsleverandører. Håndteringen av leietakere og tilganger skjer sentralt i Life@Work plattformen, og de garanterer høy sikkerhet og at alt skal skje i henhold til GDPR. ET MARKED I ENDRING – Før var det gjerne slik at bransjen visste «best», men nå har det endret seg og brukeren er i fokus. I kampen om leietakerne skal alt gjøres på deres premisser, og brukeropplevelsen i bygget er avgjørende. Det er betydningsfullt å anerkjen-

ne kompleksiteten i et bygg, enten det er for én eller flere leietakere, sier Alfsen og ramser opp støttefunksjoner, sikkerhet, energi, lys, informasjonssystemer, og facility managment. ALT PÅ ETT STED Bjørn Lunde Kristensen, enhetsleder for Life@ Work i Veni, forteller at de har hatt et stort behov for å optimalisere dagens frittstående løsninger. – Det viktig å koble sammen de ulike behovene som parkering, adgangskontroll, møteromsbooking og matbestilling i én løsning. Dette er en reise som aldri tar slutt og vi jobber hele tiden med å utvikle nye tjenester, sier han.


FOTO: SEBASTIAN ELOFSSON

1 VIA Vika. 2 Petter Alfsen og Bjørn Lunde Kristensen.

1

2

Ved hjelp av Life@Work behøver ikke brukerne å forholde seg til en rekke forskjellige applikasjoner, portaler og apper, men finner alle tjenester samlet en plass med et enhetlig grensesnitt. – Leiemarkedet blir mer dynamisk, og det er derfor viktig å tilby digitale løsninger hvor man kan automatisere hele prosessen. Med en større grad av selvbetjening, kan du for eksempel lettere tilby å leie en pult i et kontorlandskap, sier han. – Det er også et stort potensial for å øke arealutnyttelsen, redusere energiforbruket, utnytte felles infrastruktur og øke effektiviteten til bru-

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | LI FE@WORK

kerne i bygget. Ved å installere operativsystem i bygget, vil man tilrettelegge for tjenester og løsninger som tar tak i disse utfordringene, fortsetter Kristensen. INNGÅTT FLERE AVTALER Kristensen sier de fra start har testet og utviklet Life@Work gjennom Smedvig Eiendom sine bygg, men nå har de signert to avtaler i Bergen og Oslo. – I Bergen har vi inngått et samarbeid med Frydenbø Eiendom, og vi skal installere våre løsninger i Kilen, med 600 bruker, som da vil få

løsninger som adgangskontroll, møterombooking, bestilling av mat, dialog og dynamiske arbeidsplasser i løpet høsten, sier Kristensen, og fortsetter: – Vi har også tegnet en avtale med Aspelin Ramm og Storebrand Eiendom om VIA Vika. – I et stort og komplekst kvartal som VIA, med mange leietakere og servicefunksjoner samlet under ett tak, blir det viktig med en god felles plattform for byggets kontorleietakere. Vi gleder oss til å ta i bruk Veni sin løsning for dette, og håper den vil bidra til å forenkle hverdagen for våre kunder, sier Nina Westby Ranum, eiendomssjef / daglig leder VIA Drift.

78


GOD FORVALTNING SKAPER VERDIER

WWW.SKAGEN-EIENDOMSFORVALTNING.NO

Forvaltning | Rådgivning | Utvikling


MIDT I...

MIDT I...

– en av landets mest spennende næringsparker – en av landets mest spennende næringsparker legges det opp til samarbeid på tvers av bedrifter legges det opp til samarbeid på tvers av bedrifter og fellesfunksjoner. og fellesfunksjoner.

MIDT I...

Forus er midt i gryta av Nord Jæren, og har en etablert kollektivakse som bidrar til kort reisevei for både de ansatte og kundene. – en av landets mest spennende næring

Forus er midt i gryta av Nord Jæren, og har en etablert kollektivakse legges det opp til samarbeid på tvers av På Forus er du en og del av et felleskap av internasjonal kompetanse, innovasjon som bidrar til kort reisevei for både de ansatte kundene. og fellesfunksjoner.

og verdiskapning. Her har vi alt vi trenger i en travel hverdag, enten om det er Forus er midt i gryta av Nord Jæren, og nærhet flyplassen, restauranter, hotell eller flotte grønne turområder. som bidrar til kort reisevei for både de a felleskap av til internasjonal kompetanse, innovasjon

På Forus er du en del av et Forus er du en del av et felleskap av i og verdiskapning. Her har vi alt vi trenger i en travel hverdag, enten om detPåer og verdiskapning. Her har vi alt vi trenge nærhet til flyplassen, restauranter, hotell eller flotte grønne turområder. nærhet til flyplassen, restauranter, hotel

LES MER OG BLI EN DEL AV FORUS

LES MER OG BLI EN DEL AV FORUS

LES MER OG BLI EN D


gsparker v bedrifter

har en etablert kollektivakse ansatte og kundene.

internasjonal kompetanse, innovasjon er i en travel hverdag, enten om det er ll eller flotte grønne turområder.

DEL AV FORUS

SENTRUM AVSENTRUM ROGALAND – På Forus er man en del av et felleskap av internasjonal kompetanse, innovasjon og verdiskapning.

AV ROGALAND – På Forus er man en del av et felleskap av internasjonal kompetanse, innovasjon og verdiskapning.

SENTRUM AV ROGALAND – På Forus er man en del av et felleskap av internasjonal kompetanse, innovasjon og verdiskapning.


FRA ET HJØRNEKONTOR TIL EGET BYGG På tre år har teknologibedriften Easee gått fra å leie et lite hjørnekontor til å få sitt eget bygg på 5.500 kvadratmeter. AV: SILJE RØNNE

– Vi startet tidlig å sondere leiemarkedet i distriktet, og fant raskt FOMO som et alternativ. Her var det utleie og fasilitering som primæroppgave, det var viktig for oss. Etter et kort besøk hos Magnus Meisal og co innså vi at dette var stedet vi ville være. Her står menneskene i sentrum, det er fokus på kultur og at folk skal ha det kjekt på jobb. Mye av det vi praktiserer daglig i Easee – så her fant vi en god tone ganske tidlig, sier Chris Jenssen, salgsleder i Easee. Easee har flyttet fra iPark til Grenseveien 19 på Forus, det tidligere Hydrobygget. – Bygget representerer i første omgang vekst og muligheter for å ekspandere ved behov. På tre år har vi gått fra et lite hjørnekontor, til en hel fløy på hele 1.000 kvadratmeter. Nå har vi landet et eget bygg med totalt 5.500 kvadratmeter – tilrettelagt for videre vekst og alt vi skal skape sammen med våre fantastiske ansatte, sier Jenssen fornøyd.

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | FOMO

Etter første befaring på det som nå er Easeebygget, så de umiddelbart at mye måtte endres. – Innvendig bar bygget preg av en annen tidsalder, fargemessig var det sterilt og ikke et kontorbygg som var innredet med menneskers trivsel i fokus, fremhever han. Der det før var tilrettelagt for kontorlandskap, har de satt opp egne vegger for cellekontor og teamkontor. De har satt inn flere små sosiale soner rundt i bygget, hvor folk kan ta seg en liten kaffepause i hyggelige omgivelser. – Det viktigste vi gjorde var å dedikere en halv etasje (en fløy) til en sosial sone. I Easee har vi et stort fokus på vår kultur og våre verdier, og denne sonen blir essensiell for oss til å bygge videre på nettopp dette – så snart situasjonen i verden gjør det mulig, sier salgslederen, og understreker at de både er fornøyd med bygget og at de er en del av konseptet til FOMO.

– Lunsjen er blant annet en høydare for de fleste, der kvaliteten på maten øker trivselen betydelig. Alt laget fra bunn, det er rene restauranten, sier han og smiler. FLYTTET INN PÅ REKORDTID – Det vi har lært, eller jeg som har hatt ansvar for flytting, er at ting tar tid. Nå utførte vi riktignok denne prosessen på rekordtid, omtrent 2 måneder fra signert kontrakt til innflytting, men det var mye detaljer og avgjørelser som skulle bli tatt i riktig rekkefølge til rett tid. Så lenge resultatet ble bra, er det hele verdt det, konstaterer salgslederen. Jenssen klype seg fremdeles i armen fra tid til annen, å jobbe for Easee er en drøm for han.

82


MAGNUS MEISAL Gründer og CEO i FOMO CHRIS JENSSEN Salgsleder i Easee ØYSTEIN R. SIREVÅG Næringsmegler i EiendomsMegler 1 SR-Eiendom

83


«Bygget representerer i første omgang vekst og muligheter for å ekspandere ved behov.» CHRIS JENSSEN

– Jeg har aldri tidligere vært et sted med så mange fantastiske mennesker som bryr seg om hverandre, og ønsker det beste for sine medarbeidere og Easee. I Easee setter vi oss hårete mål, og det er unikt å se hva som er mulig når man setter så flinke folk til å gjøre en tilsynelatende umulig oppgave, sier han og fortsetter: – Der mange ville blitt demotivert og gitt opp før de hadde startet, ser vi en mulighet til å tenke utenfor boksen og kommer frem til nye løsninger man ellers ikke ville tenkt på. Samtidig har vi det gøy underveis! Kontoret er viktig for dem, det er der de praktiserer sin kultur og verdier, og legger til rette for at folk skal trives på jobb. Kontorbygget er lokalisert på Forus, noe som gjør det lett tilgjengelig for reisende både med bil, sykkel og kollektivt. EN LEDESTJERNE – Det er utrolig kjekt å ha Easee som leietaker. De er blitt en ledestjerne innen teknologi, skalering og kulturbygging. I tillegg har de en veldig kjekk ledelse som det har vært en drøm å jobbe med. Det merkes at Easee har en solid kultur med mye smil og latter, som smitter over på andre som jobber på FOMO Campusen, sier Magnus Meisal, gründer og CEO i FOMO. Meisal forteller at sammen med Easee var det viktig å implementere identiteten til Easee, men samtidig videreføre de arkitektoniske kvalitetene som kjennetegner bygget. Deres evige streben etter å bygge bærekraftig har stått sentralt i valg av løsninger. – Kunsten er å kombinere nye materialer med det eksisterende og samtidig skape et moderne og inspirerende miljø. Trappegangene er dekorert med oljet eik som står seg veldig fint mot den italienske marmoren på gulvene. Noen få vegger er skyggelagt i sort matt for å lede fokuset mot de naturlige materialene. Toalettkjernen er totalrenovert da den 30 år gammel og lite her kunne gjenbrukes dessverre, sier han og fremhever at resultatet er en deilig oase av

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | FOMO

blanke marmorfliser i dyp grå komplimentert av smaragdgrønne fliser i fiskeben. Kontorene er utformet med et stort mingleareal i midten for å knytte ansatte sammen. Møblering og belysning er nøye utvalgt for å skape en hyggelig og inkluderende atmosfære. ELEKTRISK STEMNING På spørsmål om hvordan det går med FOMO, svarer Meisal: – Det er en helt elektrisk stemning! Folk er i ekstase og vi får så mange positive tilbakemeldinger. Slik pågangen er nå regner vi med å ha ytterligere 10.000 kvadratmer leid ut før året er omme. Det er tydelig at en renspekket teknologicampus med fokus på trivsel har vært etterspurt i markedet. Til tross for over halv leiepris i bygg hundre meter unna, velger flereselskaper å flytte inn til FOMO. – Jeg tror ikke leieprisen er avgjørende når leietakerne ser hvilke effekter et bygg har på identitet, trivsel, rekruttering og produktivitet, sier han. Personlig tror gründeren at vinnerne blir bedriftene med det triveligste kontorlokalet, ettersom de vil vinne hjertet til de dyktigste medarbeiderne. – Vi bikket akkurat 70 selskaper og 500 ansatte med arbeidssted på FOMO, sier han. DET DYRESTE BYGGET PÅ FORUS – Ut ifra det jeg har klart å finne var og er dette det dyreste bygget målt i dagens penger som er satt opp på Forus. Nesten alt av betongkonstruksjon inne i bygget er formstøpt med avrundede kanter. Heisen er bygget som en dykkerklokke og gulvene kledd med eksklusiv marmor. Det er ingen tvil om at dette ble tegnet i en tid der pengene satt løst og velstandsutviklingen var enorm. På en annen side ønsket Norsk Hydro å vise sin teknologiske suverenitet gjennom arkitekturen til bygget, forteller Meisal.

Øystein Roalsø Sirevåg, næringsmegler i EiendomsMegler 1 SR-Eiendom, kjenner godt til Grenseveien 19, og påpeker at eiendom har hatt mange spennende leietakere opp gjennom årene. – Den ligger som naboeiendom til Equinor og de har i flere år brukt bygget. Tidligere har også Hydro hatt dette som sitt hovedkontor i Stavanger og eiendommen bærer preg av at det har vært en viktig lokasjon for flere store selskap. Det er kvaliteter og materialbruk i bygget som man sjelden ser i andre bygg, sier han og påpeker den utstrakte bruken av marmor, og takterrassen i toppetasjen – det bærer preg av tidligere storhetstid. Bygget har også en god beliggenhet like ved E-39 på den ene siden og sentralt busstopp på den andre siden. I tillegg er det god dekning på P-plasser tilhørende bygget. ATTRAKTIVT FOR TECHSELSKAPER I VEKST – Vi gikk gjennom en spennende prosess hvor både utleier og leietaker utviste stor fleksibilitet og vilje til å finne løsninger på både kommersielle og tekniske spørsmål. Begge parter skal berømmes for å bidra til å gjøre prosessen vellykket, sier Sirevåg og fortsetter: –Leietaker er et ungt selskap som har vokst kraftig de siste årene. Med fortsatt store ambisjoner om vekst fremover var FOMO sitt unike miljø og fleksibilitet kanskje det viktigste når man gikk i gang med arbeidet om å finne en ny lokasjon. I en travel hverdag med mange prioriterte oppgaver for selskapet og ledelsen synes vi begge parter løste dette på en glimrende måte. – Noe av det kjekkeste med denne historien er at dette viser ett konkret eksempel på at Stavanger-regionen og FOMO kan tilby gode rammer for teknologiselskaper i vekst. Easee er et grønt teknologiselskap utenfor den dominerende petroleumsindustrien på Nord Jæren. Selskapet ble etablert i 2018 og overtar allerede ett av Forus sine mest betydningsfulle og historiske bygg, avslutter han.

84


Foto: Hunven Clements/Anne Lise Norheim

V E K S T,

SAMARBEID

Tvillinggården har tidløse næringslokaler med høy standard, svært gode fasiliteter og sentral beliggenhet – og et sjeldent godt miljø, med samarbeid på tvers av selskaper og etasjer. Lokalene er fleksible, og det samme er utleier, Trallfa Tvillinggården AS. Har du andre ønsker enn de som dekkes i dag, finner vi en løsning. Her kan dere bli værende, trives – og vokse!

Kontakt Merete Underhaug 918 33 913 | merete@trallfa.no | trallfa.no

OG

TRIVSEL

S E N T R A LT

FORUS

20-500 kvm ledig kontorareal

god bil- og sykkelparkering

gode muligheter for tilpasning til leietaker

kort avstand fra bussvei

LINK-designet kantine med egen kokk

mulighet for elbillading

AV-utstyr på møterom og i kantine

treningssenter i første etasje

egen helseavdeling

dusj og garderober i bygget

Kontakt Jan Georg Byberg 909 98 578 | Jan.Georg.Byberg@em1sr.no


UTLEIER HAR ORDET:

– Vi opptatt av å være jordnære, hyggelige og løsningsorienterte Merete Underhaug i Trallfa råder leietakere til å se etter en utleier som er fleksibel og løsningsorientert. AV: SILJE RØNNE

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | UTLEI ER HAR ORDET

86


PROFIL NAVN: Merete Underhaug AKTUELL: Medeier i familiebedriften Trallfa ARBEIDSERFARING: Underhaug hadde sin første jobb etter studiene som markedskoordinator i Norstone med eksport av stein ut i Europa. Deretter begynte hun i Trallfa hvor hun har jobbet med eiendomsutvikling i 23 år UTDANNELSE: Master of Science, Handelshøyskolen BI, sivilmarkedsfører NMH/Handelshøyskolen BI BOR: På Eiganes i Stavanger

– Hvordan er det å være leietaker hos dere? Hvordan skiller Trallfa seg fra andre gårdeier? – Trallfa er en familiebedrift med røtter fra Bryne på Jæren med bakgrunn fra trillebårer og industri. Vi feirer faktisk 80 år i år! De siste 25 årene har vi jobbet med blant annet eiendomsutvikling i Stavanger-regionen og utviklet cirka 70.000 kvadratmeter næringseiendom med hovedvekt på Forus. I denne perioden har vi opparbeidet oss god kunnskap om markedet og leietakers behov. Som Jærbuer er vi opptatt av å være jordnære, hyggelige og løsningsorienterte. Vi ønsker at våre leietakere skal trives og være stolte av lokalene de leier hos oss. Fleksibilitet er viktig. Vi er opptatt av å ha en god dialog og fange opp signaler om mulige endringer i organisasjonen slik at vi sammen kan finne løsninger dersom det er behov for å øke eller redusere leiearealet. Det er en dynamisk prosess

87

Vi prøver å tenke på alt slik at kundene trives. Vi erfarer at når folk trives så blir de i byggene våre, som videre fører til at de forlenger leiekontrakten. Å ta vare på eksisterende leietakere er vårt overordnede mål. – Hva er ditt beste råd til leietakere på flyttefot? – Tenk fleksibilitet og langt frem. Hvor er vi om 3–5 eller 5–10 år? Å finne nye lokaler er for de fleste bedrifter en viktig strategisk beslutning. Derfor er det viktig å starte prosessen tidlig og finne gode alternativer. Finn fleksible lokaler hvor en har muligheter for å vokse eller redusere leiearealet underveis i leieperioden. Få et godt overblikk over markedet. Hvilke leiepriser gjelder i de forskjellige områdene, og hva er inkludert i leieprisene som presenteres.


på jobb. Vi erfarer selv at byggene utvikler seg med kundene og trendene. For å tiltrekke seg de beste leietakerne, så må vi stadig utvikle tilbudet. For oss som utleier er det viktig å lage fleksible kontorbygg som lett kan tilpasse seg nye trender slik at våre leietakere får de dyktigste medarbeiderne. Økende konkurranse gjør at vi hele tiden må skjerpe oss, men dette resulterer igjen i fornøyde leietakere som føler seg ivaretatt, de forlenger leiekontrakten og vi er fornøyde.

Det kan være store variasjoner på hva som legges inn i leieprisen mht. driftskostnader, kantine, parkering, fellesarealer etc. Hvordan er innemiljøet, luftkvalitet, kvalitet i forhold til pris nytt/gammelt bygg. Få et godt sammenligningsgrunnlag. Bruk gjerne en megler eller kyndig hjelp med leiekontrakten. Se etter en utleier som er fleksibel og løsningsorientert. – Energimerking på bygg er påbudt, hvilket krav bør leietaker stille til utleier på miljøsertifisering? – Bærekraftsnormen og bygningsmassens miljøavtrykk blir stadig viktigere i tiden fremover. Det er nå krav om at sektoren skal være klimanøytralt innen 2050. Dette vil være et konkurranseelement både utleiere og leietakere vil måtte være opptatt av og er krav som vi forventer at leietakerne vil etterspør fremover. – Hva er den største fallgruven for leietakere? – Den største fallgruven for leietakere er å inngå lange leiekontrakter uten fleksibilitet, hvor en kan bli sittende med en lang leiekontrakt med store og dyre lokaler som det ikke lenger er behov for. Med de stadige endringene i markedet, som kriser og korona, med skiftende trender på landskap og cellekontor, og nå med mer bruk

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | UTLEI ER HAR ORDET

av hjemmekontor. Så igjen, tenkt fleksibilitet. Vi inngår ofte leiekontrakter med opsjoner som gir leietakerne mulighet til å tiltre tilleggsareal dersom utviklingen i selskapet går som planlagt. Dette er en risiko for oss som utleier, men med god dialog underveis og et bygg med fleksible arealer så har dette vist seg å være en god løsning for begge parter. En annen ting er dette med innemiljø og trivsel. Før en inngår en leiekontrakt så er det viktig å fokusere på innemiljø og luftkvalitet. Mange eldre kontorbygg har fine, trendy lokaler, men legger ikke nok penger i oppgradering på klima og innemiljø. Dette oppdager en ofte ikke før etter en har flyttet inn og tatt i bruk lokalene. – Hvor viktig er kontorbygget i kampen om de dyktigste medarbeiderne? – For å beholde og få tak i de beste folkene spiller kontorlokalene en viktig rolle. Vår jobb er å tilby lokaler som tilfredsstiller de stadig økende forventningene hos leietakerne. Før var det nok med en kantine, et felles møterom og et treningsrom. I dag ønsker leietakerne et hyggelig miljø hvor en kan danne nettverk, en hyggelig kantine, treningssenter med mulighet for PT-trening, kollektiv transport, godt innemiljø, god atmosfære etc. Folk vil ha det hyggelig

– Hva er fremtidens kontor og hvordan jobber dere med dette? – Fremtidens kontor er i stadig endring. Popularitet mellom landskap og cellekontor går i sykluser. Nå blir det spennende å se om hjemmekontortrenden i forbindelse med korona kommer til å endre måten bedriftene løser kontortilbudet til sine ansatte på kort og lang sikt. Den siste tiden har Trallfa omdannet vanlige leieareal til kontorfellesskap der små bedrifter kan leie ett eller flere kontor med felles kjøkken, oppholdssone og felles møterom. I disse områdene har vi meget fleksible leiekontrakter med kort oppsigelse. Dette er tilpasset oppstartsbedrifter eller mindre bedrifter i vekst. Dette har vist seg å fungere bra. Når disse bedriftene vokser ut av kontorfellesskapet flytter vi de over til eget leieareal ellers i bygget hvis de ønsker det. Vi er i løpende dialog med arkitekter og interiørarkitekter for å holde oss á jour med trendene. – Hvor i Stavanger er markedet mest vibrerende for tiden? – Jeg liker jo best å si Forus. Det skjer mye spennende i alle deler av Stavanger-regionen om dagen. Det er en del overkapasitet som resulterer i press på leieprisene, men det ser ut som markedet tar seg litt opp nå med flere bedrifter som beveger på seg. Når det gjelder Forus så har det kommet flere nye til den siste tiden som oppruster gamle bygg. Som FOMO, som er et friskt pust, og som stadig trekker flere bedrifter til Forus. Det er positivt. Når det gjelder transaksjonsmarkedet, så har det vært relativt rolig det siste tiden, men også dette har tatt seg opp på Forus den siste tiden. Det viser at ting er mer i bevegelse. Hvert av områdene i Stavanger-regionen har sine særpreg som trekker til seg bedrifter med forskjellige behov.

88


Utleie Utleie Utleie

Utleie

Lekre kontorer med strategisk beliggenhet på Forus! Lekre kontorer med strategisk beliggenhet på Forus! Fleksibelt kombinasjonsbygg like ved Solasplitten og Stavanger Lufthavn.

Lekre kontorer med strategisk beliggenhet på Forus!

Kontorfløy ved E-39/Solasplitten Moseidsletta 122 Kontorfløy E-39/Solasplitten kan Moseidsletta 122 Kombibyggved – verksted-/lagerhall utvides Bygget ligger svært synlig, som et markant signalbygg, med sin definerte trekantede bygningsform. Det innvendige atriet som strekker seg 6 etasjer oppover skaper en svær romslig og lys atmosfære, noe som er med på å sikre arealer med gode lysforhold for alle medarbeidere, uavhengig av hvor man sitter i bygget. Samtidig skaper den sentrale aulaen en sosial setting, der den for eksempel er Bygget svært synlig, som For et markant med sin definerte Det sittegrupper innvendige atriet som strekker en arenaligger for treff i lunsjpausen. mindre, signalbygg, uformelle kaffe-pauser er det trekantede også sosialebygningsform. kaffe-soner med på den seg 6 etasjergangveien. oppover skaper en svær romslig og lys atmosfære, noe som er med på å sikre arealer med gode lysforhold for alle innvendige medarbeidere, uavhengig av hvor man sitter i bygget. Samtidig skaper den sentrale aulaen en sosial setting, der den for eksempel er Lokalene holder normalt god standard. Med både stort lagerareal med kjøreport, romslige møtelokaler og rikelig med kontor er en arena for treff i lunsjpausen. mindre, kaffe-pauser er det øst-vest også sosiale kaffe-soner med sittegrupper på den Strategisk beliggenhet, der manFor knapt kan fåuformelle en enklere kommunikasjon og nord-sør. mulighetene mange, men lokalet kan selvsagt tilpasses leietaker hva angår rominndeling og eventuell forhøyet standard om ønskelig. innvendige gangveien. Eiendommen ligger like ved både Solasplitten og E-39, noe som sikrer gunstig kommunikasjon via sentral infrastruktur. Ønskes det verksted, lagerhall etc. er dette fullt mulig å tilrettelegge! Kom med ønsker, så finner vi en løsning. Svært god standard. Bygget er prosjektert med tanke på høy arealeffektivitet, og har således tekniske anlegg forberedt på et høyt Bygget har også egen kantine samt treningsrom. Strategisk beliggenhet, der man Miljøfokus knapt kan få enklere kommunikasjon øst-vest nord-sør.og er energieffektivt og koblet opp til antall ansatte per kvadratmeter. er en også hensyntatt i prosjekteringsog og byggefasen Eiendommen ligger på likeForus. ved både Solasplitten og E-39, noe som sikrer gunstig kommunikasjon via sentral infrastruktur. fjernvarmeanlegget Kombinasjonslokalene har en enkel adkomst via Solasplitten og har bra med parkering like utenfor døren. Svært god standard. Bygget er prosjektert med tanke på høy arealeffektivitet, og har således tekniske anlegg forberedt på et høyt antall ansatte per kvadratmeter. Miljøfokus er også hensyntatt i prosjekterings- og byggefasen og er energieffektivt og koblet opp til Type lokale: Kombinasjonslokaler - Kontor, Produksjon/Industri, Verksted Kontakt Øystein RoalsøLager/Logistikk, Sirevåg fjernvarmeanlegget på Forus.

Kontorfløy ved E-39/Solasplitten

Eiendomstype BTA Ref. nr Eiendomstype Overtakelse BTA Parkering Adresse Ref. nr BTA Overtakelse Eiendomstype Parkering Overtakelse Parkering

Kontor 4 316 kvm. 2901180009 Kontor Arealer kan overtas på kort varsel. 4 316 kvm.kan 3tilbys Parkering Arabergveien 2901180009 2 733 kvm. Arealer kan overtas på kort varsel. Kombinasjonslokale Parkering kan stilles tilbys til leietakers Lokalene kan disposisjon på kort varsel. God parkering.

Moseidsletta 122

Email ors@em1sr.no Telefon 906 83 088 Kontakt Øystein Roalsø Sirevåg Email ors@em1sr.no Kontakt Øysteinsignalbygg, Roalsø Sirevåg Bygget ligger svært synlig, som et markant med sin definerte trekantede bygningsform. Det innvendige atriet som strekker Telefon 906 83 088 Email seg 6 etasjer oppover skaper en sværoystein.roalso.sirevag@em1sr.no romslig og lys atmosfære, noe som er med på å sikre arealer med gode lysforhold for alle Telefon 906 83 088 medarbeidere, uavhengig av hvor man sitter i bygget. Samtidig skaper den sentrale aulaen en sosial setting, der den for eksempel er

Eiendomstype Kontor BTA 4 316 kvm. Ref. nr 2901180009


Book en av våre flotte leiligheter – bo så lenge eller kort du vil. I Stavanger kan du bo i et av våre leilighetshotell ved vannet, i bysentrum, eller i nye Lagårdsveien 61 – der både Sirkus Renaa og Fangene på fortet har flyttet inn i bygningen.

velkommen til et trivelig opphold! book på frognerhouse.no


92

98

102

106

Industrigiganter og milliardærer i batterikamp

Nå kommer nybyggene i sentrum

Bruker 60 m2 per ansatt – nå blir det nytt fylkeshus

Små ferskinger får stort arealbehov

MARKED HVOR MANGE KVADRATMETER TRENGER DU?

91

være etter pandemien. Det er derfor grunn til å tro at leietakerne må forhandle seg frem til mer fleksibilitet i leiekontraktene. Både på opp- og nedsiden når det gjelder arealet. Hvis man har anledning til å kutte arealet når det viser seg at behovet ikke er like stort som man trodde eller øke når man trenger mer, så har det en veldig stor verdi for leietakeren. Det kan til og med være verdt å betale litt mer i leiepris for å sikre seg en mer fleksibel leieavtale. Det er når ingen vet hvordan bruken av hjemmekontor slår ut i det totale arealbehovet til kontorvirksomhetene, at dere bør ta diskusjonen med gårdeier. Skaff dere fleksibilitet, og om nødvendig gi litt ekstra (noen år ekstra leiekontrakt eller betal for det) for å få den. Det kan være mye mer lønnsomt enn å krangle om en femtilapp eller hundrelapp i rabatt per kvadratmeter.

Dag-Jørgen Saltnes

FOTO: CHRIS AADLAND

L

eieprisen for kontorlokaler får mye oppmerksomhet, både hos leietakere, gårdeiere, meglere og oss som skriver om leiemarkedet. Det fokuseres på 1.500 kroner per kvadratmeter i det ene området og sammenlignes med 2.000 kroner per kvadratmeter i et annet område. Hvor skal bedriften flytte og hvor lønner det seg å være? Det er spørsmål som bedrifter og offentlige virksomheter må ta stilling til. Men pandemien gjør at flere nå er i villrede om hvor mye areal man trenger. Vil de ansatte jobbe mer på hjemmekontor? Og vil det i så fall gi et lavere behov for kontorareal? Eller må man ha mer plass mellom de ansatte som er på kontoret? Er det behov for mer areal til stillerom, møterom og flere rom hvor de ansatte kan sitte i mindre grupper? Foreløpig ser det ikke ut som at det er noen stor enighet om hvordan kontorbehovet vil


Industrigiganter og milliardærer i batterikamp En rekke store investorer har kastet seg inn i kampen om markedet for elbilbatterier. Forus-bedriften Beyonder er blant de norske selskapene som har ambisjoner i dette markedet. AV: DAG-JØRGEN SALTNES

2

020 var året da det ble klart at Norge blir vertsland for flere selskaper i en ny industri; batteriproduksjon. Og det er ikke små summer som skal investeres på Sørlandet, Vestlandet og i Nord-Norge. Med et enormt kapitalbehov har selskapene sikret seg kapital fra både store fond og investorer med milliarder av kroner i egenkapital. Alle vil være med på det nye batterieventyret. SATSING PÅ FORUS På Forus er Beyonder i full gang med sine planer om å utvikle miljøvennlige batterier til elbiler. Selskapet holder til i den gamle trykkerihallen til Stavanger Aftenblad i Stokkamyrveien 30, hvor de skal lage pilotproduksjon til batterier av sagflis og silisium. Før jul i fjor fullførte Beyonder en finansieringsrunde hvor de fikk inn 125 millioner kroner fra investorer som Arendals Fossekompani, DSD Investering (Folke Hermansen-familien), Equinor Ventures og Must Invest (investeringsselskapet til den tidligere Fondsfinans-eieren Erik Must). Investeringen vil gjøre Beyonder i stand til å fortsette utvik-

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | MARKED

lingen av en helautomatisert pilotproduksjon, samt planlegging av en fullskala fabrikk. Ambisjonene er at fabrikken, som får et arealbehov på 40.000 kvadratmeter, står ferdig i 2024. En investeringsbeslutning vil bli tatt i løpet av året. En fullskala fabrikk vil kunne produsere titalls tusen battericeller hver dag. Selskapet har antydet en etablering på Kalberg i Time kommune på grunn av tilgang på kraft. SANDNES VIL HA FABRIKK Mye tyder på at Beyonder ikke blir den eneste aktøren i Rogaland som satser på batterier. Panasonic, Hydro og Equinor er på jakt etter tomter til en potensiell batterifabrikk som kan skape inntil 2.000 arbeidsplasser. Sandnes kommune har allerede spilt inn forslag om lokalisering på Sviland. Sandnes tomteselskap, Sviland utvikling og Velde Industri ønsker ifølge Stavanger Aftenblad å etablere et felles utviklingsselskap som kan stille en tomt til disposisjon.

92


93

ILLUSTRASJON: FREYR

MILLIARDER Freyr har sikret seg 7,3 milliarder kroner til sin batterisatsing i Mo i Rana.


FOTO: KRISTIAN JACOBSEN/STAVANGER AFTENBLAD

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | MARKED

94


Omsetningspotensialet for batteriproduksjon i Norge i 2030 er på mellom 9 og 18 milliarder euro i året og mellom 13 og 36 milliarder euro i året fra 2050. NHO-RAPPORT

Sandnes er imidlertid ikke alene om å ønske industriinitiativet fra Hydro, Equinor og Panasonic velkommen. Ifølge E24 har hele 82 aktører spilt inn til sammen 100 tomteforslag for å kunne huse en eventuell batterifabrikk. Panasonic ønsker å utvide sitt fotavtrykk i det europeiske markedet for litium-ion-batterier. Mototsugu Sato, konserndirektør i Panasonic, uttalte i fjor høst da nyheten ble kjent at selskapet ser på det strategiske samarbeidet med Equinor og Hydro som et mulig grunnlag for framtidig utvikling og vekst i energi- og batterisektoren i den europeiske regionen. – Dette samarbeidet kombinerer Panasonics posisjon som et nyskapende teknologiselskap og en leder innen litium-ion-batterier, med den store industrielle erfaringen til Equinor og Hydro, som begge er sterke globale aktører, for eventuelt å bane vei for en robust og bærekraftig batterivirksomhet i Norge, sier Sato. Nå er selskapene i dialog med potensielle kunder i og utenfor bilindustrien og relevante myndigheter i Norge og europeiske land med tanke på rammebetingelser.

STORE AMBISJONER Forus-bedriften Beyonder har store ambisjoner innenfor batteriproduksjon.

GIGANT I NORD Freyr AS har store ambisjoner om å bygge en batterifabrikk i Mo i Rana som kan produsere batterier med en kapasitet på opptil 43 gigawattimer innen 2025. Selskapet har inngått en fusjonsavtale med det amerikanske børsnoterte selskapet Alussa Energy Aquisition

95

Corp. (et såkalt SPAC, et skallselskap som er skapt for å fusjonere med et aktivt selskap innenfor energisektoren). Avtalen innebærer at investorer som Koch Strategic Platform (eies av Koch-brødrene, som er blant USAs største industrialister), finansielle investorer som Fidelity og Franklin Templeton og råvaregiganten Glencore går inn på eiersiden gjennom en emisjon på rundt 7,3 milliarder kroner. Freyr venter at produksjonen i Mo i Rana skal starte i løpet av 2022, og så trappes gradvis opp. Blant de norske eierne i Freyr, er Helgeland Invest, som kontrolleres av Bjørn Rune Gjelsten. SØRLANDET Bjørn Rune Gjelsten er også involvert i et batteriprosjekt på Sørlandet. Rett før jul ble det klart at Morrow Batteries har valgt Arendal som lokalisering for sin nye batterifabrikk. Gjelsten eier gjennom Noah 40 prosent av Morrow Batteries, og nå skal selskapet finansieres opp med penger fra Gjelsten, Agder Energi og ansatte. Prisingen er 200 millioner kroner. Senere skal det hentes flere hundre millioner kroner til prosjekteringen og til slutt blir det behov for mange milliarder når fabrikken skal bygges. Dersom den ferdige fabrikken skal kunne produsere 32 gigawattimer med battericeller, vil den endelige prislappen trolig ende på over 20 milliarder kroner.


FOTO: NTB/SCANPIX

BERGEN I Bergen har kanadisk-norske Corvus Energy etablert sitt hovedkontor, med tilhørende produksjonslokaler for batterisystemer til båter. I Samarbeid med Toyota skal selskapet også bli ledende innenfor brenselceller til hydrogendrevne skip. Toyota er blant verdens største produsenter av brenselceller til biler, og Corvus Energy skal pakke brenselceller inn i moduler som kan brukes i maritime fartøy. Ifølge Dagens Næringsliv skal det investeres 300-400 millioner kroner til satsingen, og målet er å levere storskala produksjon i 2024. Corvus Energy har blant annet Hydro og Equinor på eiersiden. STORE MULIGHETER Ifølge NHO-rapporten Norske muligheter i Grønne elektriske verdikjeder er det store muligheter for norsk industri innenfor batteriproduksjon. NHO-rapporten mener det

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | MARKED

er mulig å bygge opp store battericelleprodusenter i Norge, primært for å betjene det europeiske markedet. Rapporten anslår et omsetningspotensial i 2030 på mellom 9 og 18 milliarder euro i året og mellom 13 og 36 milliarder euro i året fra 2050. I verdikjeden for batterier er det både prosessering av råvarer, sammenstilling og integrasjon, resirkulering og celleproduksjon. «For å utvikle en bred verdikjede for produksjon av batterier, er det viktig at det utvikles produsenter av celler raskt. I takt med denne etableringen kan norske aktører etablere både oppstrøms produksjon av komponenter og nedstrøms sammenstilling og resirkulering av batterier», skriver NHO i rapporten og legger til at innen 2030 kan verdikjeden være skalert til en celleproduksjon på 100GWh i året, som på lang sikt øker og baserer seg på teknologi utviklet i Norge og Europa.

SATSER Bjørn Rune Gjelsten er blant investorene som satser på batterifabrikker.

96


På utkikk etter kontor i Stavanger sentrum?

Vi har kontorer og møterom for alle behov

Nysgjerrig på våre kontorer? Ta kontakt med oss på retailstavanger.no


NÅ KOMMER NYBYGGENE I SENTRUM To år etter at den nye sentrumsplanen for Stavanger ble banket igjennom av bystyret, kommer de første byggene. AV: DAG-JØRGEN SALTNES

D

et var i mars for to år siden at Stavanger bystyre vedtok den nye sentrumsplanen, etter at den hadde gått rundene hos politikerne og i ulike høringer mange år. Sentrumsplanen legger opp til at det kunne bli en netto utbygging på nesten 700.000 kvadratmeter, hvorav Paradis kan få 300.000 kvadratmeter, 230.000 kvadratmeter kommer i sentrum øst og 72.000 kvadratmeter kommer i selve sentrumskjernen. I 2020 var det svært lav nybyggaktivitet i Stavanger-området. Ifølge Eiendomsmegler 1 Næringseiendom ble det igangsatt bygging av til sammen under 5.000 kvadratmeter og i de to foregående årene har det også blitt igangsatt under 10.000 kvadratmeter. Men nå ligger det an til noe mer bygging. FIKK JA I SENTRUM K2 Stavanger og Camar Eiendom har nå fått gjennomslag for sine planer for utviklingen av Løkkeveien 97-99. Tomten på 7,7 mål skal kunne gi inntil 75 boliger og næringsareal. Shellstasjonen skal rives og det skal bygges fire til seks etasjer. Kritikerne av det opprinnelige

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | MARKED

prosjektet, som mente det var for stort, har dermed fått gjennomslag for et noe nedskalert bygg. Men tomteutnyttelsen er likevel stor, med 268 prosent. Totalarealer for næring og boliger er anslått til 15.700 kvadratmeter. Stedet har vært et skille mellom den tette boligbebyggelsen i Stavanger og det ytre industriområde med større bebyggelse. Camar og K2 Stavanger ønsker nå å få med områdets historie i prosjektet, ved å kombinere boligene med næringsareal. Thorleid Sundes gamle ikoniske bilhall, som er blitt et ikonisk bygg i byen, skal beholdes som en del av det nye prosjektet med kontorarbeidsplasser som i dag. Rundt hallen skal det bygges leiligheter og næringsarealer på bakkeplan i første etasje. Politikernes ja til prosjektet har gitt fart på utviklerne, og det legges opp til salgsstart av de nye leilighetene mot slutten av 2021. K2 Stavanger og Camar vurderer også å utvikle et høyhus på 15 etasjer i St. Svithuns gate 5. Arealet er planlagt til 7500 kvadratmeter, og det er kontor som er mest aktuelt

STORE PLANER I fjor sommer gikk politikerne i Stavanger inn for Base Propertys planer for Knud Holms gate 8. Alfred Ydstebøs eiendomsselskap fikk imidlertid motstand fra Riksantikvaren som erklærte kommunestyrevedtaket ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil. Kommunestyret måtte behandle saken på nytt, noe som ble gjort i slutten av august i fjor. Dermed var en lang prosess over for Alfred Ydstebø, som presenterte planene til Kommunalstyret for byutvikling i april 2016. Flere debattinnlegg i Stavanger Aftenblad gikk i årene etter mot prosjektet og det var flere saker om misfornøyde naboer som mener prosjektet blir altfor stort. Base Property skal rive Misjonskirken og sette opp et høyhus på 16 etasjer. Det er kommunedelplanen for Stavanger sentrum, som ble vedtatt av bystyret i 2019 som gjorde det mulig for høyhuset.

98


99

ILLUSTRASJONER: SCHMIDT HAMMER LASSEN

HØYT OG TETT Kritikerne til Base Propertys prosjekt har reagert på den høye utnyttelsen.


viklerne ønsker å bygge på hovedapoteket i Olav Vs gate 11 og St. Svithuns gate 1 med en høyblokk for kontorarbeidsplasser. Totalt innebærer forslaget en økning av arealet med 2.800 kvadratmeter til 11.750 kvadratmeter. PARADIS På Paradis jobber Bane NOR Eiendom med flere større prosjekter etter at det ikke ble noe av planene for å få Aker BP til å flytte inn i et nytt kjempebygg. Utviklingspotensialet for Paradis-prosjektet er på til sammen 90.000 kvadratmeter. Eiendomsgiganten planlegger et kontorbygg på inntil 12 etasjer på sjøsiden av Strømsbrua. Prosjektet er ferdig regulert, og bygget skal få sertifiseringen BREEAM Very Good. Bane NOR Eiendom jobber også med et kontorbygg på åtte etasjer på Paradis stasjon, bare en kilometer fra Stavanger sentrum. I tillegg jobber Bane NOR Eiendom og K2 Stavanger med flere boligprosjekter i området.

ILLUSTRASJON: HENNING LARSEN ARCHITECTS

Planen skal styrke sentrum med fortetting nær kollektivknutepunktet, og åpner for utbygging av høyhus i St. Olavsområdet. Høyden ble riktig nok redusert noe, men prosjektet får et samlet areal på 15.000 kvadratmeter, som skal kunne gi 600 arbeidsplasser. Selskapet har nå sendt søknad om rammetillatelse til Stavanger kommune. Base Property omtaler det planlagte bygget som «Stavangers nye signalbygg», og det legges opp til Sertifiseringene BREEAM Excellent og Well Gold. På bakkeplan og i toppetasjen skal det utvikles spisesteder, mens det blir kontorer i etasjene i mellom. Blant leietakerne som skal inn i det nye bygget, er revisjonsselskapet Deloitte. Base Property jobber nå med å få på plass flere leietakere til bygget som erstatter Misjonskirken. Rett før jul i fjor fremmet MAD Arkitekter og Sweco Norge forslag til reguleringsplan på vegne av tiltakshaver Olav Vs gt AS, som eies av Øgreid Eiendom og Høgevoll. Ut-

SNART I GANG Politikerne har gitt klarsignal for utbyggingen av Løkkeveien 97-99.

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | MARKED

100


Forus - Vassbotnen 1

Et svært attraktivt næringsbygg beliggende på vestsiden av Forus. Enkel adkomst og meget god parkeringsdekning. Innbydende fellesarealer, med flott utsmykking. Arealene inkluderer en svært flott kantine som er pre-rigget med AVutstyr slik at den kan brukes til større samlinger.

Utleie

Felles treningsrom med lyse fine lokaler og felles garderobe. Kontorlokalene kan tilpasses leietaker slik at arbeidsdagen fungerer optimalt Oppdr.nr. Areal

2901200016 200 - 3000 m²

Adresse Vassbotnen 1 Kontakt Telefon

Jan Georg Byberg, Eiendomsmegler MNEF 909 98 578

Kjøp, salg, utleie og rådgiving av næringseiendom EiendomsMegler 1 Næring – din ekspert på næringseiendom. Salg av eiendommer eller eiendomsselskaper, kompliserte salg av regionens største næringsbygg og utleie av større og mindre bygg er noe av det du får når du bruker næringsmeglerne i Finansparken i Bjergsted. Ta kontakt med våre næringsmeglere!

nering@em1sr.no 915 02 070


BRUKER 60 M2 PER ANSATT – NÅ BLIR DET NYTT FYLKESHUS AV: DAG-JØRGEN SALTNES

Rogaland fylkeskommune vil bruke 675 millioner kroner på det nye fylkeshuset. Det vil bli billigere enn å fortsette i dagens lokaler, hvor hver ansatt bruker 60 kvadratmeter.

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | MARKED

102


ILLUSTRASJON: NORCONSULT

NYTT Slik kan det nye fylkeshuset til Rogaland bli.

D

et har lenge ligget i kortene at Rogaland Fylkeskommune må gjøre noe med Fylkeshuset. I dag er bygget, som ligger i Arkitekt Eckhoffs gate 1, svært arealkrevende. En beregning viser at bygget har et arealforbruk på over 60 kvadratmeter per ansatt. Til sammenligning bruker staten en arealnorm for nybygg på 23 kvadratmeter per ansatt. Men fylkeshuset er ikke bare ineffektivt når det gjelder arealbruken. Fylkeskommunen sliter også med at lokalene gir lite rom for samhandling. Bygget har lange korridorer og mange

103

cellekontorer. Fylkeskommunen mener dagens innretning gjør bygget lite fleksibelt, og det er krevende å etablere nye kontorarbeidsplasser i bygget. Nye ansatte må på grunn av manglende fleksibilitet ofte sitte langt unna sin avdeling. Når fylkeskommunene får overført oppgaver fra fylkesveiadministrasjonen, øker antall ansatte i sentraladministrasjonen i Stavanger fra rundt 350 til 500. Samtidig har dagens fylkeshus bare kapasitet til ca. 370.


FOTO: ROGALAND FYLKESKOMMUNE

KOSTBART Det nåværende bygget for fylkeskommunens ansatte er kostbart. En analyse av dagens situasjon sammenlignet med tre alternativ, viser at dagens situasjon har klart høyest kostnader. For å kunne sammenligne kostnadene ved å bli i bygget med kostnadene ved å flytte inn i et annet bygg, er det gjort en beregning av såkalte levetidskostnader og årskostnader. Levetidskostnader er summen av kapitalkostnader og nåverdien av alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i brukstiden, samt restkostnad ved salg. Årskostnad er en annuitet av levetidskostnaden, som er det faste beløpet som må settes av hvert år for å dekke kapitalkostnader og de årlige forvaltning, drift, vedlikehold og utviklingskostnadene. MERKOSTNADER Tallene viser at det eksisterende alternativet har merkostnader på 200 millioner kroner over byggets levetid sammenlignet med alternativene. «En totalrehabilitering/ombygging av

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | MARKED

eksisterende bygningsmasse, riving og bygging av et nytt bygg B, samt en videre utvikling av fylkeseiendommen, vil være langt mer lønnsomt på lengre sikt, og bidra til å løse de store strukturelle utfordringene nevnt i saken», skriver fylkeskommunen i en mulighetsstudie. Fylkesrådmannen går inn for at det settes i gang et reguleringsarbeid for ombygging og rehabilitering av tre av bygningene, samt reetablering av det ene bygget. «Kontantstrømanalysen viser at en prosjektoppstart i 2021 vil føre til økte utgifter i økonomiplanperioden 2021-2028. Samme analyse viser imidlertid at det allerede fra år 2026 vil være lavere kostnader enn for alternativ 0, som er å drifte videre som nå. En utsettelse av prosjektet vil føre til økte kostnader totalt sett», kommer det frem i mulighetsstudien. Kostnadsrammen er 675 millioner kroner for rehabilitering, ombygging og utvidelse av fylkeshuset. Private eiendomsutviklere kan bli invitert med på en OPS-løsning, noe som kan gi en lokalisering andre steder i Stavanger.

LITE EFFEKTIVE LOKALER Dagens lokaler er lite effektive og gir liten samhandling.

104


Et kraftsenter for teknologi i Norges mest innovative kontorbygg. www.innovasjonspark.no


SMÅ FERSKINGER FÅR STORT AREALBEHOV AV: DAG-JØRGEN SALTNES

Det er fortsatt høy kontorledighet og lave leiepriser i flere av Stavanger-markedene. Men flere mindre selskaper er i ferd med å vokse seg inn i et større arealbehov.

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | MARKED

106


FLERE UTVIDER Ifølge Jan Inge Røyland i Eiendomsmegler 1 Næringseiendom vil flere mindre oppstartsbedrifter utvide arealbehovet.

EIENDOMSMEGLER 1 NÆRINGSEIENDOMS ESTIMATER: STAVANGER SENTRUM:

LEIEPRIS:

Kontor høy standard

1800-2600

Kontor normal standard

1200-1800

STAVANGER RANDSONE:

Kontor høy standard Kontor normal standard

1300-1600 800-1300

FORUS:

E

iendomsmegler 1 Næringseiendom har ennå ikke kommet med vårens markedsrapport, men i rapporten som ble offentliggjort i november i fjor kommer det frem at det er blitt færre ledige lokaler i Stavanger-regionen på tross av usikkerhet rundt Covid-19. «Det er fortsatt høy ledighet på kontorareal i Stavanger sentrum og på Forus, men for øvrige områder er det bedre balanse i markedet. Det er nedgang i kontorledigheten i regionen og leieprisene holder seg stabile. For Stavanger sentrum er det fremdeles økning i kontorledigheten, som er på det høyeste nivået så lenge vi har fulgt markedet fra 2002», skriver næringsmegleren i rapporten. FLERE NYE KONTRAKTER I 2020 ble det signert flere nye leiekontrakter, samtidig som flere bedrifter er i prosess for å avklare leieforholdene sine. «Det som kjennetegner markedet er at det er mange nye og spennende

selskaper som er i markedet. Flere av disse selskapene er mindre og har foreløpig små arealbehov, men det er grunnlag for optimisme om at flere av disse vil vokse og få større behov fremover», skriver Eiendomsmegler 1 Næringseiendom. Det vises til at næringsmegleren i andre halvår har signert to større leiekontrakter på til sammen 8.000 kvadratmeter for selskaper som for kort tid siden var små oppstartsbedrifter. Det er grunn til å tro at flere andre av de små vil få økt arealbehov. Ifølge Eiendomsmegler 1 Næringseiendom er det liten bevegelse i leieprisene. Men på Forus er prisene svakt stigende som følge av økt aktivitet og etterspørsel, men tøff konkurranse og stort tilbud på kontoreiendommer gjør at det fortsatt er lavt nivå og svak vekst.

Kontor høy standard Kontor normal standard

700-1050

SANDNES:

Kontor høy standard Kontor normal standard

1200-1800 800-1200

HINNA PARK:

Kontor høy standard

1500-2000

ØVRIG AREAL:

Lager høy standard

800-1100

Lager normal standard

600-800

Lager/verksted høy standard

1100-1350

Lager/verksted normal standard

800-1100

Kilde: Eiendomsmegler 1 Næringseiendom

107

1050-1450


FOTO: NIGHTMAN1965/SHUTTERSTOCK.COM

MYE LEDIG Det er fortsatt høy ledighet i Stavanger sentrum.

BILDETEKST Tekst.

DNB NÆRINGSMEGLINGS ESTIMATER: LEIEPRIS:

KONTORLEDIGHET:

Forus/Lura

1000 - 1300

17%

Jåttåvågen

1600 - 2000

10%

1100 - 1500

10%

2000 - 3000

16%

Dusavik

1000 - 1300

44%

Sandnes Sentrum

1200 - 1600

10%

Sandnes Randsone

1000 - 1300

0%

Risavika

1000 - 1300

0%

Sola

1000 - 1300

12%

Randaberg

1000 - 1300

0%

OMRÅDE:

MINDRE DESPERATE UTLEIERE Ifølge DNB Næringsmegling er kontormarkedet i Stavanger fortsatt preget av høy ledighet, men det er Forus som står for mesteparten av det ledige arealet. Ledigheten har også steget i Stavanger sentrum det siste året, men næringsmegleren påpeker samtidig at sentrum er et relativt lite kontorområde. Dermed vil fraflytting fra noen få lokaler gi en stor økning i den prosentmessige ledigheten. Ifølge DNB Næringsmegling har de beste kontorlokalene i sentrum oppnådd priser på over 3.000 kroner per kvadratmeter, til tross for sterk konkurranse om leietakerne i regionen. I Stavanger sentrum er kontorledigheten 16 prosent, ifølge DNB Næringsmegling. Samtidig er leieprisene for kontorlokaler med høy kvalitet på mellom 2.000 og 3.000 kroner per kvadratmeter. På Forus er kontorledigheten den høyeste i regionen. Ifølge DNB Næringsmegling ligger den på 17 prosent. Leietakerne kan få leid kontorlokaler med høy standard på Forus for mellom 1.000 og 1.300 kroner per kvadratmeter. Men det kan være tegn til at de gode tidene for leietakerne, når det gjelder mye å velge mellom og lave priser, nærmer seg slutten. – Sentrumsleiene flater ut etter vekst de siste årene, det er mer ledig kontor å velge i nå. Forus tror jeg kan stige litt fra dagens veldig lave nivå, utleierne er litt mindre desperate, uttalte en deltaker i DNB Næringsmeglings investorundersøkelse fra i fjor høst.

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | MARKED

Stavanger Randsone Stavanger Sentrum

Kilde: DNB Næringsmegling

108


STOCKHOLM

HELSINKI

GØTEBORG

OSLO

KØBENHAVN

TALLIN

LONDON


Markedspuls:

KONTOR- OG HANDELSEIENDOM I OSLO OG STAVANGER AV: PATRICK TEPFERS, PETTER PLATOU, CHARLOTTE CHRISTENSEN, THOMAS J. MIDELTHON, HAAKON REED-LARSEN, COLLIERS

Colliers gir en kort oversikt over kontor- og retailmarkedet i Oslo og Stavanger.

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | MARKED

110


Flere av prognosene i analysen har vist seg å stemme ganske bra, men grunnet nasjonale økonomiske tiltak i kombinasjon med at de aller fleste aktørene i eiendomsbransjen er flinke til å omstille seg, så ser ikke situasjonen så aller verst ut etter et år med pandemi.

Det siste året har vært veldig spesielt, og ulike deler av eiendomsmarkedet har blitt påvirket i veldig forskjellig grad av korona. Likeledes er det store forskjeller i hvordan ulike bransjer og dermed brukere av eiendom har blitt rammet. Hotell- og restaurantbransjen er hardest rammet av pandemien og tiltakene som har vært innført. Handel har blitt påvirket i forskjellig grad avhengig av bransje og handelstype (byhandel, big-box, kjøpesenter). Kontor og logistikk har blitt minst påvirket av situasjonen, og faktisk kan vi noen steder se en positiv markedsutvikling innen disse segmentene. Denne artikkelen tar ikke for seg alle aspekter av eiendomsmarkedet, og heller ikke alle eiendomssegmenter og geografiske beliggenheter. Artikkelen er avgrenset til leiemarkedet for kontor og handel i henholdsvis Oslo og Stavanger. Det er viktig å påpeke at situasjonen kan oppleves annerledes enn beskrevet i denne artikkelen i andre byer og mindre tettsteder. Analyseavdelingen hos Colliers har det siste året laget mange analyser om hvordan vi mener markedet vil utvikle seg basert på situasjon og tilgjengelig informasjon. I tidlig fase, hvor det var meget begrenset med informasjon og empirisk data, laget vi en analyse med forskjellige

111

scenarier for hvor lenge statens inngripende tiltak ville vare. Nasjonale og kommunale tiltak har riktignok blitt lettet på og strammet inn underveis avhengig av smittesituasjonen, men ett av scenariene var at strenge tiltak ville vare i over ett år – omtrent der vi er nå altså. I dette scenariet så vi for oss for følgende innen kontormarkedet: • • • • •

Mange bedrifter går konkurs Økt kontorledighet Midlertidig nedgang i kontorleiepriser Gårdeiere må gi leiefritak eller reduserte leier Fallende markedsleie

For handelssegmentet var analysen noe mere negativ, og inkluderte: • • • • •

Stort antall konkurser Mange lokaler vil stå tomme lenge Gårdeiere må gi leiefritak eller leiereduksjon Markant nedgang i markedsleie Leiepriser vil gå mer i retning ren omsetningsbasert leie uten minimumsleie


Flere av prognosene i analysen har vist seg å stemme ganske bra, men grunnet nasjonale økonomiske tiltak i kombinasjon med at de aller fleste aktørene i eiendomsbransjen er flinke til å omstille seg, så ser ikke situasjonen så aller verst ut etter et år med pandemi. Hva som skjer fremover vil være sterkt avhengig av utviklingen i smittesituasjonen, nasjonale og kommunale tiltak og sist, men ikke minst vaksinering av befolkningen. KONTOR Leiemarkedet for kontor har blitt påvirket av korona, men i mye mindre grad enn vi og mange andre fryktet i tidlig fase av pandemien. Colliers deler Oslo inn i 12 underområder i våre markedsrapporter og teller kontorledigheten hver måned. Ledig areal er av oss definert som markedsført areal som er innflytningsklart i løpet av 6 måneder. Ledigheten i Oslo har som helhet økt fra 5,3 % i mars 2020 til 7,2 % i februar 2021, som tilsvarer en økning av ledig areal på i overkant av 150.000 m2. En del av dette kan tilskrives nybygg som har blitt ferdigstilt i perioden, og da spesielt på Oslo øst generelt og i området Økern/Halse/Løren spesielt som har en ledighetsøkning på 13,4 % i perioden. Andre områder som har opplevd økt ledighet i samme periode er Fornebu med 6,5 % økning, Skøyen med 3,3 % økning, CBD med 2,7 % økning, Sentrum vest med 2,2 % økning og Bryn/ Helsfyr med 2,1 % økning. Det har vært relativt flat utvikling i områdene Sentrum, Sentrum øst, Nydalen, Majorstuen og Bjørvika med tanke på ledighet, og det eneste området som har lavere ledighet i februar 2021 i forhold til mars 2020 er Lysaker med en nedgang på 2,5 %. Colliers deler Stavanger inn i 6 underområder i våre markedsrapporter. Ledigheten for kontor totalt sett i Stavanger er relativt lik nå som det var i tidlig fase av pandemien.

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | MARKED

Ifølge Create Solutions sin siste tilgjengelige ledighetsanalyse for Stavanger fra 2H 2020, var ledigheten i Stavanger sentrum på 13,5 % og Stavanger randsone hadde 9,1 %. Forus deler vi i øst og vest langs E39, og Forus vest hadde 15,6 % ledighet og Forus øst hadde en ledighet på 16,2 %. Forus har også en del skjult ledighet, ved at ledige arealer ikke markedsføres og at det betales for arealer som ikke brukes som følge av nedbemanninger. Vårt kontor i Stavanger rapporterer at den høye ledigheten i sentrum er et resultat av at noen få store bygg har høy ledighet. Det er fire bygg som står for ca. halvparten av ledigheten i sentrum, som totalt er rett i overkant av 50.000 m2. SpareBank 1 SR-Banks nye hovedkontor Finansparken åpnet i slutten av 2019, og Bjergsted Terrasse 1 der SR-bank tidligere satt har nå i overkant av 10.000 m2 med ledig areal. Deler av administrasjonen i Stavanger kommune har flyttet til Herbarium fra Arne Rettedals gate 12, som nå har i overkant av 5.000 m2 ledig. Videre har Løkkeveien 17 en ledighet på ca. 6.000 m2 og Klubbgata 1 har i overkant av 4.000 m2 med ledighet. Generelt melder vårt Stavanger-kontor at kontormarkedet i Stavanger sentrum oppleves som bra. I tillegg til korona, er Stavanger også sterkt påvirket av oljeprisen som sank fra et relativt stabilt nivå på mellom 60-70 dollar per fat gjennom 2019 og frem til mars 2020, til mellom 20-30 dollar per fat i mars og april 2020. Deretter har oljeprisen steget jevnt og trutt og er i skrivende stund på 70 dollar per fat. Oljeprisen påvirker alle ledd i oljebransjen i varierende grad, og for kontormarkedet har det resultert i unormalt høy ledighet, spesielt i Forus-området etter utfordringene som var i 2014.

PATRICK TEPFERS, CEO i Colliers

112


Ledigheten i Oslo har som helhet økt fra 5,3 % i mars 2020 til 7,2 % i februar 2021, som tilsvarer en økning av ledig areal på i overkant av 150.000 m2.

113


02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | MARKED

114


13,5% LEDIGHETEN I STAVANGER SENTRUM

Rogaland fylkeskommune har også laget en regional plan for Jæren, som legger sterke føringer på hvor i fylket det skal prioriteres utvikling. For Stavanger-området er det definert et bybånd mellom Stavanger og Sandnes langs jernbanen og riksvei 44. Det er dermed noe usikkert hva som vil skje av utvikling og nybygg i Forus vest fremover. Til tross for en økning i ledighet totalt sett for Oslo, har vi ikke sett den store innvirkningen på leieprisene. Ifølge Arealstatistikk sin siste oversikt fra fjerde kvartal 2020, så har gjennomsnittlig nominell leiepris for Oslo som helhet faktisk økt i perioden. Utleieavdelingen i Colliers kan også melde om god aktivitet i leiemarkedet og at sentrumsnære kvalitetseiendommer har hatt stabile leienivåer. For sekundæreiendom og områder med høy ledighet har vi derimot sett en nedgang i leienivåer. Våre meglere i Stavanger rapporterer at leieprisene der har holdt seg relativt stabile, men at det har vært et noe tregt utleiemarked også det siste året. De opplyser også at det er inngått noen mellomstore kontrakter den siste tiden som indikerer en positiv utvikling. Videre opplever vi at det i større grad både i Oslo og Stavanger aksepteres leiefritak i sjiktet 3-6 måneder og at gårdeiere viser større villighet til å gjøre investeringer i lokalene. Ifølge vår avdeling for leietakerrådgivning er det andre faktorer som har blitt mer fremtredende og viktige for kontorbrukere. Dette kan delvis begrunnes med at vi nå har opplevd et år med mer eller mindre påtvunget hjemmekontor med tilhørende økt bruk av teknologiske løsninger for samhandling og møtevirksomhet. Våre rådgivere opplever at det er mye større fokus på fleksibilitet blant leietakere som søker nye lokaler, samt hybride løsninger som følge av en antatt økning i bruk av hjemmekontor fremover. Det ønskes blant annet mulighet til

PETTER PLATOU Director Research & Valuation CHARLOTTE CHRISTENSEN Director, Landlord Representation THOMAS J. MIDELTHON General Manager, Patner Stavanger HAAKON REED-LARSEN Head og Retail

115

å opp- eller nedskalere areal, samt mulighet for ombygging eller endringer av lokalene, hvis behovet skulle melde seg. Det kan også for eksempel omfatte fleksible arbeidsplasser i stedet for faste, samt andre «co-working-løsninger» som bidrar til å effektivisere bruken av lokalene og derfor også reduserer arealbehovet. Mange kontorbrukere ser også nå i større grad på kontoret som en forsterket arena for å bygge kultur, innovasjon og samhandling. Det har blitt tydelig i tiden med arbeid hjemmefra at kontoret er mere enn bare et sted vi drar til for å arbeide – det er en sosial møteplass hvor det produseres i samhandling med andre mennesker. Det er også et sted man skal være en stor del av dagen, så viktigheten av å ha et lokale som inspirerer og motiverer er blitt mere fremtredende. Når det kommer til nyetableringer og flytting for leietakere, opplever våre rådgivere at det er mange som sitter på gjerdet og venter til vi vet mer om hva som skjer fremover. Dette resulterer i at flere aktører enn tidligere velger å reforhandle der de er hvis kontrakten utløper, og da gjerne på korte kontrakter. Våre analyser bekrefter dette. Vi ser at utleievolumet i 2020 er lavere enn det var i 2019. Utleieprosesser tar også lengre tid. Vi opplever at flere bedrifter og spesielt internasjonale aktører i større grad avventer situasjonen før det tas en beslutning, blant annet som følge av innreiserestriksjoner og usikkerhet knyttet til hvordan markedssituasjonen fremover vil påvirke egne behov. Oppsummert for kontormarkedet er det økt ledighet i Oslo og stabilt i Stavanger, markedsleie er ikke merkbart påvirket av situasjonen, men det har vokst frem nye ønsker og behov blant leietakere.


Oppsummert for kontormarkedet er det økt ledighet i Oslo og stabilt i Stavanger, markedsleie er ikke merkbart påvirket av situasjonen, men det har vokst frem nye ønsker og behov blant leietakere.

HANDEL For handel er situasjonen annerledes enn for kontor. Her ser vi mindre geografiske forskjeller, men derimot store forskjeller innenfor handelstype (byhandel, big-box, kjøpesenter) og forskjellige handelssegmenter. Big-box og kjøpesentre har klart seg tålelig godt, og fikk blant annet inkludert en rekordstor julehandel. Kjøpesentrene rapporterer at det er færre besøkende, men handlekurven er større slik at omsetningen allikevel har vært god. Videre har store regionssentre mistet kunder til lokale nærsentre som følge av mindre bevegelsesmønster i befolkningen. Byhandel derimot har opplevd en større motgang med flere stengte dager og vesentlig færre folk i gatene. Aktørene der er også i større grad enkeltstående bedrifter som ikke er del av en større kjede og tåler en periode med frafall av omsetning. Kort oppsummert har nærsentre kommet best ut av situasjonen, og byhandel har opplevd den største motgangen. Av bransjer kan vi notere at dagligvarehandel hadde en omsetning som var 20 % høyere gjennom pandemien enn året før. Likeledes viste omsetningen for jern-, farge- og andre byggevarer, samt salg av elektriske husholdningsapparater, en økning. Denne økningen var på henholdsvis 67 % og 25 % for september og oktober, sammenliknet med januar og februar. Tekstilaktører derimot har hatt en helt annen opplevelse, med en omsetningsnedgang på over 50 % i andre termin 2020 mot 2019. Deretter viser omsetningen at det har vært krevende gjennom året, men at segmentet klarte seg tålelig bra i tredje til femte termin. Helserelaterte konsepter, hobby/sport, dyrebutikker og hus og hjem gjør det godt. For kjøpesentre tror vi at vi vil se mer alternativ bruk av butikkareal og konvertering til blant annet kontorer, helserelaterte tjenester og opplevelseskonsepter i tiden fremover. Vi ser også at det er interesse for etablering av

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | MARKED

last-mile tjenester, som omfatter utlevering av varer bestilt på nett, prøverom og mulighet for retur av forsendelser. Statistikken viser også en tydelig nedgang i grensehandel, naturlig nok. Netthandel derimot har hatt en enorm økning, som igjen påvirker logistikkmarkedet i stor grad og våre logistikkmeglere melder om et brennhett marked. Dette utdypet vi nærmere i vår seneste markedsrapport for logistikk som ble lansert rett før jul. Vår leder for utleie, Charlotte Christensen, forteller at det blir stadig større forskjeller mellom attraktive og mindre attraktive kjøpesentre. Leienivåene har holdt seg relativt stabile på de beste sentrene mens de mindre attraktive sentrene sliter med å fylle tomme lokaler og følgelig har leienivåene for disse arealene blitt nedjustert. Vi ser også en tendens til mer fleksible leieavtaler med hensyn til leiemodell og leietid, hvor utleier er villig til å dele risiko i større grad. Gårdeiere bidrar også med en større andel av nødvendige investeringer i forbindelse med etableringer. Videre erfarer vi et tettere samarbeid mellom leietakere så vel som mellom leietaker og utleier for å skape nye og innovative løsninger som gir gode kundeopplevelser. Dette samarbeidet styrkes stadig etter hvert som markedet blir stadig mer transparent. Haakon Reed-Larsen, leder av Retail leietakerrådgivning hos Colliers, forteller at de ved forlengelse av eksisterende leiekontrakter opplever at det er vanskelig å få aksept for husleiereduksjon. Derimot er det ved inngåelser av nye leieforhold større fleksibilitet og lettere å oppnå et mer markedsjustert husleienivå. Oppsummert er handelsmarkedet for tiden meget segmentert med store forskjeller. Dette markedet er i mye større grad påvirket av Korona, og dermed avhengig av at situasjonen normaliseres om ikke alt for lang tid. Vaksinering blir derfor en viktig nøkkelfaktor for at handelsmarkedet skal komme mer i balanse.

116


VI BYGGER GODE STEDER Å JOBBE. LEVERT SOM AVTALT. Seltor er spesialister på leietakertilpasning i alle typer bygg. Vi har levert krevende løsninger innen byggfaget siden 1938, og har egne håndverkere som fokuserer på sikkerhet, gjennomføring og sluttresultat. Dermed er både byggherre og leietaker garantert en god prosess. Vi leverer på tid. Vi leverer på kompetanse. Vi leverer på kvalitet. seltor.no facebook.com/seltorgruppen linkedin.com/company/seltorgruppen

Foto: nyebilder.no

Prosjekt: Akersgata 2 i Oslo Kunde: Christiania Torv AS Leietakere: Den Norske Legeforening Levert som avtalt: oktober 2020


Nybygg Eiendomsspar har listet opp de største ­ prosjektene som forventes ferdigstillelse i 2020, 2021 og 2022. KILDE: EIENDOMSSPAR

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | NYBYGG

118


KILDE: EIENDOMSSPAR

I G A N G SAT T E P ROS JE KTER S O M ­F O RV E N T E S F ­ ERD IGSTILT I 2 02 0 :

I KKE I GA N GSATTE PR OSJ EKTER SOM FORVEN TES FER DI GSTI LT I 2021:

Adresse

Utbygger

36.000

Stenersgaten 1

Entra ASA

Møller Gruppen Eiendom

27.000

Henrik Ibsens gate 48

Fredensborg

9.000

Kongens gate 21

Vedal Investors

18.300

Kristian Augusts gate 23

Høegh Eiendom

8.800

Lørenveien 73

Skanska

18.300

Christian Kroghs gate 35

Obos Eiendom

6.200

Karvesvingen 5

Høegh Eiendom

16.000

Urtegaten 9 “Drivhuset”

Eiendomsspar

5.000

Langbølgen 3-15

Obos Eiendom

6.500

St. Olavs gate 23

Obos Eiendom

4.800

Akersgaten 2

Legeforeningen

4.500

Øvrige prosjekter

Kjølberggaten 21

Realdrift

3.500

Totalt

Kristian Augusts gate 13

Entra ASA

3.300

Vestbanetomten, felt D

Statsbygg

3.000

Vollsveien 13H

Mustad Eiendom

3.000

Øvre Voll gate 15

Eiffel Eiendom

3.000

Dronning Mauds gate 1-3

Pecunia

2.700

Bankveien 4

Tandberg Eiendom

2.000

Cecilie Thoresens vei 19

Obos Eiendom

2.000

Adresse

Utbygger

Vollsveien 13H

Mustad Eiendom

1.000

Stortorvet 7

Schage Eiendom

18.000

St. Olavs plass 5

Entra ASA

16.500

Gullhaug Torg 5

Avantor

13.000

Gullhaug Torg 2A

Avantor

4.000

Schweigaards gate 39

Initility/Tellus Eiendom

2.500

Øvrige prosjekter

Initility/Tellus Eiendom

7.000

Adresse

Utbygger

Areal m2

Fyrstikkalléen 1

Oslo Areal

Harbitzalleen 3-7

Totalt

150.100

I G A N G SAT T E P ROS JE KTER S O M ­F O RV E N T E S F ­ ERD IGSTILT I 2 02 1:

Adresse

Utbygger

Areal m2

Lørenfaret

Oslo Pensjonsfor

48.000

Ruseløkkveien 26

Storebrand/Aspelin R.

40.000

Freserveien 1

Obos Eiendom

29.000

Universitetsgaten 2

Entra ASA

20.000

Innspurten 11-13

Union Real E.

20.000

Universitetsgaten 7-9

Entra

19.300

Øvrige prosjekter

48.700

Totalt

225.000

119

Areal m2 10.000

11.200 55.000

I GA N GSATTE PR OSJ EKTER SOM FORVEN TES FER DI GSTI LT I 2022: Ingen prosjekter er per dags dato igangsatt for ferdigstillelse i 2022.

I KKE I GA N GSATTE PR OSJ EKTER SOM FORVEN TES FER DI GSTI LT I 2022:

Totalt

Areal m2

61.000

TOTA LT 2021

TOTA LT 2 02 2

257.500

61.000


BETYDELIG PROSJEKTPOTENSIALE FRA 2022 OG UTOVER

Adresse

Utbygger

Persvn/Ulvenvn “Construction City”

Ulven

Rådm. Halmrasts vei 7, 9&18

Andenæs E.

Areal m2 85.000 33.500

Schweigaards gate 15

Entra ASA

22.800

Strømsveien 106

Entra ASA

16.000

Øvrige prosjekter

38.500

Totalt

195.800

MU LI GE PR OSJ EKTER ETTER 2022: Adresse

Utbygger

Areal m2

Økernveien 144-147

“Økern sentrum”

100.000

Regjeringskvartalet

Statsbygg

90.000

Østre Aker vei 90

Stor-Oslo/ Fearnley

46.000

Østensjøveien 40 & Brynsengvn 1

Pecunia

35.000

Bøkkerveien 1-3 “Frontier”

Høegh Eiendom

34.000

Østre Aker vei 90

Stor-Oslo/ Fearnley

32.000

Urtegaten 9

Eiendomsspar

24.200

Sonja Henies plass 2

Oslo Spectrum Arena

23.000

Øvrige prosjekter

144.950

Totalt

529.150

TI LDELS U SI KR E PR OSJ EKTER ETTER 2022:

TOTA LT P ROS JEKTER E TTER 2 02 1:

3.199.070 02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | NYBYGG

Adresse

Areal m2

Lilleakerveien/Vollsveien

205.000

Ulven senterområde

104.000

Filipstad “Hans Jæger Kvartal”

100.000

Ulvenveien 84 “Økern S”

100.000

Fornebu “Technoport”

80.000

Strømsveien 221-223

60.000

Brynsveien 1-5

60.000

Øvrige prosjekter 1.765.120

1.765.120

Totalt

2.474.120

120

KILDE: EIENDOMSSPAR

SA N N SYN LI GE PR OSJ EKTER FER DI GSTI LT ETTER 202 2 :


Se vårt eiendomsmagasin Real-nytt i denne utgaven av NæringsEiendom.

l a e R nytt

021 Nr.02.2

g r salg o mer fo å Romerike m o d n p Eie ie for utle lokaler Nord. lo s og i O

spark Næring Kløfta Erik Buraas Foto:

REAL Næringsmegling AS | Hvamstubben 17 | 2013 Skjetten Tlf: 67 91 76 50 | E-post: firmapost@real.no | Real.no


Leieprisoversikt Oppdaterte leiepriser for næringseiendom i Stor-Oslo.

KILDE: UNION

KILDE: UNION

LEIEPRISTABELL Leiepriser (NOK/m2/år)

Toppleie

Høy standard

Moderat standard

Ledighet

Ledighet 6mnd

CBD

5 700

5 000 - 4 200

3 400

8,90%

2,40%

Bjørvika

4 300

3 600 - 3 100

3 000

1,80%

-0,20%

Øvrige sentrum

4 100

3 500 - 2 900

2 300

6,40%

1,80%

Indre vest

3 900

3 200 - 2 700

2 000

3,90%

0,10%

Indre nord

2 300

1 900 - 1 700

1 400

4,80%

-2,30%

Indre øst

3 200

2 200 - 1 900

1 400

10,40%

1,00%

Skøyen

3 500

3 300 - 2 700

1 900

8,70%

3,30%

Lysaker

2 500

2 300 - 1 800

1 500

7,60%

-0,40%

Fornebu

2 000

1 800 - 1 400

1 300

7,40%

1,20%

Nydalen

2 500

2 200 - 1 850

1 500

5,80%

0,50%

Bryn / Helsfyr

2 300

1 900 - 1 600

1 300

12,00%

-0,10%

Økern, Hasle, Løren, Ulven

2 250

1 850 - 1 600

1 200

21,20%

-7,10%

Ytre vest

1 850

1 600 - 1 400

1 350

2,00%

0,50%

Ytre nord og øst

1 700

1 600 - 1 350

1 150

3,40%

-1,50%

Ytre syd

1 800

1 600 - 1 350

1 150

5,10%

0,90%

Asker & Bærum

2 300

1 800 - 1 500

1 200

4,90%

-0,20%

%

400

0

0

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | LEI EPRI SER

2022E

2

122

2023E

800

2020

4

2018

1200

2016

6

2014

1600

2012

8

2010

2000

2008

10

2006

2400

2004

12

2002

2800

2000

14

Nominell leiepris (Høyre) Kontorledighet (Venstre)


FOTO: PEXELS


NÆRINGSLEIEFORHOLD I EIERSEKSJONSSAMEIER Særlig om leieavtalen samt mulig salg av næringsseksjonen. AV: PETTER SCHMIDT OG EINAR JOHAN ESPELAND, KLUGE ADVOKATFIRMA AS

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | J USS

124


FOTO: SHUTTERSTOCK


Leie av næringslokaler reiser en del særlige problemstillinger der lokalene inngår i en næringsseksjon i et eierseksjonssameie sammen med andre næringsseksjoner og/eller boligseksjoner. Som det fremgår nedenfor har utleier, i egenskap av seksjonseier, ikke nødvendigvis «full kontroll» over utleieobjektet i alle henseende, noe som gjør at det er enkelte forhold partene særlig bør være oppmerksomme på i forbindelse med inngåelse av leieavtale i et eierseksjonssameie. Vi knytter avslutningsvis også noen kommentarer til salg av næringsseksjon i slike tilfeller (som typisk skjer gjennom salg av aksjene i selskapet som eier næringsseksjonen). Dette er en omfattende tematikk og innspillene nedenfor er kun et lite utvalg av forhold som bør vurderes hensyntatt i slike tilfeller. OVERORDNET OM RÅDERETT OVER EIERSEKSJONEN – FORHOLD TIL EIERSEKSJONSSAMEIET I utgangspunktet har hver seksjonseier full faktisk og rettslig råderett over sin eierseksjon i et eierseksjonssameie, jf eierseksjonsloven §§ 24 og 25. Det kan likevel være fastsatt begrensninger i råderetten gjennom eierseksjonssameiets vedtekter eller husordensregler ol., eller gjennom privatrettslige avtaler som angår den aktuelle næringsseksjonen. I tillegg kan selvsagt offentligrettslige bestemmelser ha betydning for råderetten, men det går vi ikke inn på her. For eksempel kan vedtektene forby visse typer næringsvirksomhet i næringsseksjonen(e) eller fastsette rammer for utøvelse av slik næringsvirksomhet, herunder for eksempel forbud mot «støyende» virksomhet eller utøvelse av virksomhet utenfor vanlig kontortid eller åpningstid ol. Videre vil vedtektene, samt vedtak som fattes av styret eller årsmøtet i sameiet, kunne ha stor betydning for de faktiske eierkostnader for seksjonseier. Vedtektene vil blant annet kunne fastsette en nærmere fordeling av drifts-, vedlikeholds- og utbedringskostnader mellom seksjonseierne knyttet til fellesarealer eller andre fellestiltak (fordelingen kan være basert på eierbrøken i sameiet, antatt nytte for de ulike grupper av seksjonseiere, eller annen fordelingsnøkkel). Videre vil selvsagt de faktiske vedtak av styret og årsmøtet i sameiet knyttet til forannevnte kostnadstyper kunne ha stor økonomisk betydning, for eksempel et eventuelt vedtak om fasadeendring i hele sameiet (eller andre kostnadskrevende tiltak). For ordens skyld nevnes at de mer inngripende tiltak vil kreve kvalifisert flertall på årsmøtet, og i noen tilfeller enstemmighet.

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | J USS

ENKELTE FORHOLD UTLEIER/SEKSJONSEIER OG LEIETAKER BØR VÆRE SÆRLIG OPPMERKSOM PÅ I FORBINDELSE MED INNGÅELSE AV LEIEAVTALE Umiddelbart nedenfor følger enkelte praktisk viktige forhold som partene særlig bør være oppmerksomme på i forbindelse med inngåelse av leieavtale i tilknytning til en næringsseksjon, og som gjør at standardavtalene for leie av lokaler ikke uten videre bør legges til grunn uten vurdering av tilpasninger. Følgende forhold vil kunne være sentrale sett fra utleiers/ seksjonseiers ståsted: - Som et utgangspunkt bør leietakers ansvar for dekning av felleskostnader i leieavtalen knyttes opp mot reguleringen og beskrivelsen av felleskostnader i vedtektene for sameiet. Felleskostnader i et eierseksjonssameie vil uansett typisk romme mer enn det som er «felleskostnader» i en ordinær leieavtale, for eksempel utvendig vedlikehold eller oppgraderinger (herunder fasadeendringer). Selv om man ikke kan legge «alt» på leietaker (med mindre det er tale om en bare house-leieavtale) bør utleier uansett ha et bevisst forhold til det konkrete grensesnittet i de to relasjoner (seksjonseier/ eierseksjonssameie og utleier/leietaker), og betydningen dette har for de potensielle eierkostnadene, noe som igjen har betydning for «riktig» leienivå og andre kommersielle vilkår i leieavtalen. - Det er også andre justeringer i leieavtalen som bør vurderes foretatt i og med at eierseksjonssameiet er en relevant «tredjepart». Blant annet bør utleier påse at han ikke påtar seg forpliktelser overfor leietaker som han ikke nødvendigvis har kontroll over i forhold til eierseksjonssameiet, for eksempel beslutninger om gjennomføring av utvendig vedlikehold og utskifting av tekniske innretninger i fellesarealer mv som normalt tilligger eierseksjonssameiets organer. Utleier bør også påse at det er inntatt formuleringer i leieavtalen om at leietaker forplikter seg til å følge de til enhver tid gjeldende vedtekter, husordensregler og vedtak i eierseksjonssameiet. Følgende forhold vil kunne være sentrale sett fra leietakers ståsted: - Selv om leietaker ikke er en «part» i eierseksjonssameiet vil sameievedtekter og vedtak av sameiet uansett kunne ha betydning for leietaker.

126


PROFIL Petter Schmidt er partner i Kluge Advokatfirma AS. Han arbeider i all hovedsak med eiendomstransaksjoner, leiekontrakter og eiendomsutvikling.

PROFIL Einar Johan Espeland er assosiert parter i Kluge Advokatfirma AS. Han arbeider hovedsakelig med eiendomstransaksjoner og oppgjør, samt leiekontrakter, tomtefeste og seksjonering.

127


Leietaker bør derfor uansett be om å få gjennomgå gjeldende vedtekter samt eventuelt husordensreglement ol., for å avklare relevante forhold av betydning for planlagt virksomhet i lokalene og avtaleregulering i leieavtalen, før leieavtale inngås. I og med at leietakers ansvar for felleskostnader i leieavtalen typisk også vil være linket delvis opp mot felleskostnader i sameiet, kan det også være hensiktsmessig å be om å få gjennomgå regnskap og budsjett for felleskostnader i sameiet. Dette for å gjøre en selvstendig vurdering av kostnadsnivå. - Leietaker bør vurdere å kreve innflytelse over utleiers stemmegivning på årsmøter eller i styremøter i eierseksjonssameiet (dersom seksjonseier er representert der), særlig der leieforholdet er langvarig og leietaker ellers vil kunne ha en direkte interesse i utfallet av eventuelle vedtak på slike møter. Slik innflytelse kan ta mange former, alt fra fullmakt til å møte i seksjonseiers sted til en bestemmelse om at partene kun plikter å «snakke sammen» før slike møter, og må avklares konkret. SÆRLIG OM SALG AV NÆRINGSSEKSJON Ved eventuelt salg av næringsseksjonen (som typisk skjer gjennom salg av aksjene i selskapet som eier næringsseksjonen) med tilhørende leiekontrakt(er), er det blant annet viktig for en kjøper at det er mest mulig forutsigbarhet knyttet til fremtidige eierkostnader. I tillegg vil uklare ansvarsgrensesnitt i vedtektene, leieavtalen, og forholdet mellom disse, i seg selv kunne oppfattes negativt av kjøpere og ha betydning for kjøpesummen eller andre vilkår knyttet til transaksjonen. Dersom utleier er utbygger av bygget eierseksjonssameiet knytter seg til, eller har mulighet til å påvirke vedtektene og gjeldende seksjoneringsløsninger i eierseksjonssameiet på annen måte før et eventuelt salg, kan det være hensiktsmessig med følgende «hovedgrep»: Mest mulig separat bruksdeling og kostnadsallokering mellom næringsseksjonen og andre seksjoner, herunder boligseksjoner. Det vil for eksempel kunne tilsi at uteare-

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | J USS

aler eller parkering mv. heller legges inn som tilleggsdeler til seksjonene, eventuelt fellesarealer med vedtektsfestet eksklusiv bruksrett til en eller flere seksjonseiere, istedenfor ordinære fellesarealer i den utstrekning det er mulig og hensiktsmessig. Videre bør man vurdere å foreta en nærmere konkret kostnadsallokering mellom seksjonseiere knyttet til det som ellers ville vært felleskostnader og utlignet på alle seksjonseiere, for eksempel slik at boligseksjonseierne alene eller hovedsakelig har felles ansvar for drift/vedlikehold/ utskiftinger i «boligdelen», mens næringsseksjonseier(ne) har ansvar for dette i «næringsdelen». Konkrete vedtektsbestemmelser knyttet til hvilken råderett næringsseksjonen har, og/eller hva seksjonssameiet/andre seksjonseiere ikke kan protestere mot. Eksempelvis vil det for en næringsseksjonseier som tenker å leie ut lokalene til et treningssenter være hensiktsmessig om det eksplisitt er vedtektsfestet adgang til slik virksomhet i lokalene. For det tilfelle at selger/utbygger er i en tidlig fase av planleggingen eller utbyggingen bør det også vurderes om det er mulig og/eller hensiktsmessig å organisere sameiet på en annen måte enn som ett felles kombinert eierseksjonssameie med boligseksjoner og næringsseksjoner. Det kan eksempelvis vurderes etablert en særskilt anleggseiendom for deler av bygningsmassen slik at man kan opprette ett rent boligseksjonssameie og ett rent næringsseksjonssameie i samme bygningsmasse. Det vil føre for langt å gå inn i detaljene, men det skjedde blant annet en viss oppmykning i adgangen til å etablere særskilt anleggseiendom i deler av bygg gjennom en nylig endring i matrikkelforskriften § 29. En forutsetning for å få tillatelse til dette er blant annet at den delen av en bygningsmasse som ønskes fradelt som anleggseiendom er «tilstrekkelig» konstruksjonsmessig adskilt fra andre deler av eiendommen, ifølge uttalelser i et rundskriv fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra juli 2020. Hva som er en hensiktsmessig og mulig eiendomsorganisering etter gjeldende lovverk vil naturligvis bero på de konkrete forhold i hvert prosjekt.

128


E iendom sfor valtn ing Vi leverer forvaltningsløsninger som skaper trygghet hos deg som eier, og trivsel for dine leietakere. Din kontaktperson hos ArealPartner Forvaltning vil være en erfaren medarbeider som kjenner din eiendom og dens behov.

Maj Sissel Kvamme T l f . : 2 1 0 0 76 6 6 / 9 1 5 7 7 3 6 8 E p o s t : m k @ a r e a l p a r t n e r. c o m e l l e r p o s t @ a r e a l p a r t n e r. n o


Slik finner du nye lokaler Hva er viktig å vurdere når bedriften skal velge nye ­lokaler? Noen tenker bare at nytt tak over hodet er viktigst, mens andre ser flyttingen som en endringsprosess med store ­muligheter. Hva gjør du? AV: TORE ÅRDAL

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | FLYTTEPROSESSEN

130


Den alvorligste feilen som gjøres er at prosessen starter for sent. INA GRIEG EIDE, Multiconsult

Det nærmer seg utløp av leiekontrakten, derfor ­ ­ begynner administrerende direktør å sjekke ­ alternative lokaler på nettet. Han printer ut tre annonser og ber sekretæren ­ gjøre avtaler med næringsmeglere slik at ­ han kan få komme på visning. I løpet av en ­hektisk ettermiddag flyr direktøren på ­visning sammen med ­sekretæren. De er skjønt enige om at det siste lokalet var best, og noen uker senere er ­kontrakten signert. POSITIVE ENDRINGER? – Definitivt ikke. Det er riktignok mange som ser på det å bytte lokaler som en ren flytte­prosess. Men det fornuftige er å tenke på fl ­yttingen som en mulighet for positive endringer som kan øke bedriftens konkurransekraft, svarer sivilingeniør M ­argrethe Foss i Multiconsult. Hun forteller at det er forholdsvis vanlig å knytte fl ­ yttingen opp mot ­organisatoriske endringer, for ­eksempel ved at ­organisasjonen skal ­slankes ­eller ­utvides. Noen fokuserer også på at fl ­ yttingen til nye ­lokaler skal bidra til en ny bedriftskultur, ­eksempelvis at det skal ­satses mer på teamwork. Dette kan blant ­annet oppnås ved å gå fra cellekontorer til åpent ­landskap. INVOLVER DE ANSATTE – Uansett hva siktemålet er med flyttingen, vil vi råde bedriftsledelsen til å involvere

131

de ­ ansatte. Sett sammen en ­ brukergruppe med personer som er knyttet til kjerne­ virksomheten. Få med både typiske JA-­ mennesker og folk som er mer s­ keptiske av natur for å få spennvidde i s­ ynspunktene, sier Foss. Hvis ikke de ansatte involveres i valg av nye lokaler har hun ­erfaring med at misnøyen vil spre seg raskt. – Det er avgjørende å få frem hva som er viktig for de ansatte ved valg av nye lokaler. Men samtidig må man være oppmerksom på at mange ønsker fra ansatt er kostnads­krevende. Derfor er det viktig å skille mellom «nice to have» og «need to have», påpeker hun. TENK PÅ SIGNALEFFEKTEN Første trinn er å finne ut hvor bedriften skal ­ flytte, og da er det selvsagt en fordel å finne et sted hvor de ansatte vil ­ trives. Hvordan er lokalene plassert i forhold til offentlig k ­ommunikasjon? Finnes det parkerings­ muligheter? ­ Hvordan er service­ tilbudet i nærområdet? – Det er også bra hvis lokalene gir n ­ ærhet til ­kundene. I tillegg bør ledelsen tenke over ­hvilken signal­effekt det gir at bedriften ­flytter til et bestemt område, sier ­ sivilingeniør Ina Grieg Eide, som jobber sammen med ­Margrethe Foss i ­Multiconsult. – For noen gir det helt feil signaler å flytte til Aker Brygge. For disse kan det kanskje være

hensiktsmessig å flytte til et mer nøkternt ­område, sier hun. HA GOD TID Grieg Eide anbefaler å planlegge flyttingen i god tid før l­ eiekontrakten utløper. Selv om «alt går», mener hun det gir større fleksi­ bilitet å være tidlig ute. – Hvis man er sent ute, blir det for e ­ ksempel ikke tid til ombygginger. Dessuten er det en kjensgjerning at ­påvirkningsmulighetene er størst i begynnelsen. Hvis noe skal endres på i ettertid, blir det som regel veldig dyrt, ­påpeker hun. Den største utfordringen er kanskje å f­ inne frem til ­korrekt produkt til riktig pris. Noen velger å bruke et eksternt ­ konsulentfirma for å få profesjonell bistand til å velge nye ­lokaler, mens andre føler de har k ­ ompetansen ­inhouse. Hun anbefaler uansett å ha med en person med teknisk k ­ ompetanse på visning, ikke bare for å sjekke den tekniske tilstanden, men også for å stille de riktige s­ pørsmålene. I tillegg kan ­ vedkommende b ­ idra til ­vurderingen om man får rett ­produkt til rett pris. – En viktig oppgave er å bringe på det rene hva som bør spesifiseres i leieavtalen, sier Grieg Eide.


KUNNSKAP ER MAKT Bestill Estate Pluss i dag

24.05.2013 kl. 16:03 Eiendom solgt for 150 millioner

21.01.1998 kl. 16:24 Bygger langselvebredden

12.02.2017 kl. 10:33 Søker investorer

Få tilgang til alle nyheter som er skrevet siden 1996.

03.10.2005 kl. 17:28 Fire nye ansatte Eiendomssjefer

15.06.2010 kl. 17:28 Kjøper nytt hotell

12.02.2017 kl. 10:33 Søker investorer

Les mer enn 23.600 artikler tilbake til 1996 Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning. Estate PLUSS-abonnenter bidrar til at det kan brukes ekstra ressurser på et enda sterkere nyhetstilbud. Flere artikler, om flere områder samt video og tv-innslag er noen av mulighetene Estate PLUSS gir.

Bestille abonnement? Ring 900 38 742, eller mail: jenspetter@estatemedia.no


Dette sjekker du på visning LOKALENES FLEKSIBILITET Det er dyrt å legge inn en buffer i lokalene med tanke på videre vekst. Bedriftsledelsen er ­heller opptatt av arealeffektivitet, ­spesielt ­etter finanskrisen inntraff. Ofte er det ­mulig med en fortetning på rundt ti prosent i l­okalene. Undersøk hvordan mulighetene er, og om det eventuelt bør gjøres noen grep for å få det til. AKUSTIKK Still riktige krav til de ulike rommene. Du skal ikke bli kontinuerlig forstyrret av ­kolleger i et åpent landskap, og det skal finnes rom hvor det er mulig å ha konfidensielle samtaler. ­Tekniske installasjoner bør ikke avgi for mye støy, for ­ eksempel en projektor i et a ­uditorium. ­Akustikk bør spesifiseres i avtalen; det gjelder alt fra våtrom til kantinen. INNEKLIMA Dårlig inneklima gir økt fravær, dårligere ­trivsel og lavere effektivitet. Lokalene skal ha god luft gjennom hele året. Sjekk også om det er greit å få til en god romtemperatur gjennom hele året, for effektivitetens del.

133

LYS Dårlig arbeidslys kan gi slitne øyne, hodepine og sykefravær. ENERGISPARING Er det lagt opp til et system for energi­sparing? Når bare en person er på jobb, skal det være lys overalt da? Lysstyring er ett av flere m ­ omenter som må vurderes. ELEKTRISITET/DATA Finnes det tilstrekkelig med el-punkter? ­Hvilken fleksibilitet skal legges inn i forhold til en fortetning på for eksempel ti prosent. Er det tilrettelagt for et eget datarom med ­servere etc? SIKKERHET Er det nødvendig å foreta en sikkerhets­ analyse? Hvem skal ha adgang til de ulike delene av bygget?


F LYTTEPROSESSEN

Steg for steg 1

3 ÅR FØR FLYTTING

Når en bedrift skal flytte er det mye å tenke på og mange fallgruver. Det er en krevende prosess og ­kommer på toppen av andre primæroppgaver. Derfor gir vi deg oppskriften på en god flytteprosess, både for store og små bedrifter. AV: SILJE RØNNE KILDE: ANDREAS IRGENS I TOTALREFORM

2

1,5 ÅR FØR FLYTTING

Løft blikket, hvor er vi om fem år? Vurder hvorvidt ­virk­somheten skal reforhandle leiekontrakten eller flytte. Hvilket behov har dere?

Signer ny leiekontrakt

Tips: Få teknisk og kommersiell bistand til å utarbeide en kravspesifikasjon

Be entreprenøren om beslutningsplanen etter signering, og sørg for å implementere den i prosjektets fremdriftsplan.

Strategiplan: Se verdien av å flytte – hva har bedriften å vinne på dette? Hvorfor flytter vi? Hvordan skal vi utvikle oss? Hva er målsetningen? Identifiser dette tidlig, det vil ­legge føringen til et godt prosjektet.

Avtal tidspunkt for overtagelse

Hvordan skal vi jobbe? Hvor mange skal virksomheten ha plass til, hvilket vekstambisjoner har bedriften, hva med ny profil? Hvordan samhandle? Åpent landskap og støttekontor eller cellekontor? Romprogram: Hvor mange og hvilket rom har bedriften ­behov for? Vurder infrastrukturen: luft, kjøling, el og IT. Råd: Engasjer en teknisk rådgiver – disse kartlegger dagens og fremtidige behov. IT: Spesialrom som datarom, møterom og IT-arbeidsplasser må planlegges med tanke på varme, brann, el-infrastruktur og AV-utstyr.

Bestem layout av kontorlokalene Tips: Involver de ansatte – ikke bare følg trender i markedet. Gjennom gode brukerprosesser kan man lettere identifisere reelle behov, og dermed utforme lokalene på en hensikts­ messig måte. Driftsavtaler: Gå igjennom alle driftsavtaler og vurder hvilket som bør sies opp. Hvordan kan bedriften spare penger, og ikke minst – komme seg gratis ut av eksisterende avtaler. Skal virksomheten inn i et flerbruksbygg, se hvilket avtaler gård­ eier kan tilby. Ta en total gjennomgang på alt av avtaler som: kaffe, renhold, rekvisita og tidsskrifter, og avslutt de som dere ikke vil ha behov for i det nye bygget.

Budsjettfase: En indikasjon på hva det vil koste å flytte. Husk: Det er gjerne investeringen i nytt interiør og AV-utstyr, samt tilbakelevering av eksiterende lokaler som koster mest. Tips: Lag et godt budsjett, det gjør prosjektarbeidet vesentlig lettere, og mer fleksibelt. Kontakt søkemegler – de finner riktige lokaler til rett pris. Husk: Noe av det viktigste en søkemegler bør bidra med er å skape en fleksibel leiekontrakt, med mulighet for «utganger» og utvidelser. Det blir ofte dyrere, men det er enda dyrere å bomme. Prosjektteam: Sett sammen et god team med ansatte, ­ledelsen og eventuelle rådgivere. Redegjør for hvilken ­kompetanse og ansvarsområder de ulike deltagerne skal ha, og mål­settingen. Et hvert flytteprosjekt må han en prosjektleder som følger opp arbeidsoppgaver og har klare tidsfrister. Informasjon: Engasjer de ansatte fra start – lag en informasjonsplan. Lag en liste over alle eksterne som skal ha informasjon om flyttingen.

02 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | FLYTTEPROSESSEN

3

9 MÅNEDER FØR FLYTTING

Endelig layout: Kontorenes form er bestemt og alle ­avdelinger er plassert. Terminering av leiekontrakt: Finn ut hva gårdeier skal gjøre med lokalene. Ønsker han å renovere, kjøp deg fri for t­ ilbakestillinger og hovedrenhold.

134


4

6 MÅNEDER FØR FLYTTING

5

5 MÅNEDER FØR FLYTTING

Innkjøp: Varer som AV-utstyr og interiørmøbler kan ha lang leveringstid. Det kan ta 8-12 uker fra man bestiller til det er levert – bestill i god tid, men ikke for tidlig. Du må ha mulighet til oppbevaring.

Arbeidsformer i de nye lokalene: En gjennomgang av IT–­løsninger, samhandling og nye funksjoner.

Tips: Lag en møbelplan – nytt eller gammelt? Ved større innkjøp kan det lønne seg å konkurranseutsette dette for og oppnå bedre priser, samt at det ofte kommer med montering.

Forbefaring

6

1-3 UKER FØR FLYTTING

Leveranseperioden: Levering og montering av nytt utstyr. Husk: Detaljert planlegging og god sikkerhet er avgjørende for en fungerende leveranseperiode.

Kast og rydd i egne lokaler

To uker før overtagelse Tips: Gå på hyppige befaringer i byggeperioden. Når byggeplassen er ryddig er som oftest prosjektet i rute.

7

OVERTAGELSE

Husk: En komplett FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) – den beskriver hvordan du skal behandle bygget ditt. Tips: Gode sko, matpakke og sett av hele dagen!

Informasjonsmøte før flytting: Den ansatte: Hvordan skal jeg pakke, når må jeg være klar, oppstart – hva skjer første arbeidsdag. Flytteprosessen: Den skjer gjerne over en helg og blir selve eksamen i prosjektet. Flyttebyrået skal sørge for alle praktiske forhold, slik som: Logistikksystem, flyttemateriell, heisberedskap, sikkerhet og parkeringstillatelse ved behov.

9

1 ÅRS BEFARING

Gå igjennom eventuelle nye feil, mangler og status. Tips: avtal denne ved overtagelse.

8

2 UKER ETTER FLYTTING

Tilbakelevering av eksisterende lokaler – avvikling av leieforhold. Gjennomfør utrydding, vask og eventuelt vedlikehold.

VANLIGE FEIL I FLYTTEPROSESSEN: 1. Bedriften tror de kan flytte inn samme dag som overtagelse. 2. Kommer for sent i gang med prosessen

Husk: Det er en kostnad å kaste gamle møbler, ta dette med i regnestykket.

– ta detaljerte valg på et tidlig tidspunkt!

Frysperiode: Den starter fra innflytning og varer i 3 måneder. Dette er tiden prosjektet får til å teste ut de valgte ­løsningene. I løpet av denne perioden kan det meldes inn ønsker om endringer og behov til prosjektleder. Husk: Det er viktig å gi de nye mulighetene en sjanse.

135

3. Tilbakestilling av lokaler: Mange er totalt uvitende om hvor mye dette kan beløpe seg til.


FOTO: UNSPLASH

BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å ­orientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

01 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | LEVERANDØROVERSI KT

136


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

ADVOKAT

ADVOKAT

W foyentorkildsen.no

Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

DLA Piper

A: C. J. Hambros plass 2 D, 0164 Oslo

A: Bryggegata 6

P: PB 7086 St. Olavs pl., NO-0130 Oslo T: (+47) 21 93 10 00 E: pch@foyentorkildsen.no

P: PO Box 1364 Vika, N-0114 Oslo T: 24 13 15 00 E: magnus.lutnas@dlapiper.com

Spesialisering og forretningsforståelse sikrer det gode sluttresultatet.

DLA Pipers eiendomsadvokater har lang erfaring, faglig tyngde og solide referanser fra bistand knyttet til omsetning, utvikling, forvaltning, og leie av eiendom.

/Advokatfirmaet-Føyen-Torkildsen-AS/

/DLAPiperNorway/

ADVOKAT

ADVOKAT

W www.grette.no

W dlapiper.com

Advokatfirmaet Grette AS

Advokatfirmaet Hjort DA

A: Filipstad Brygge 2, 0252 Oslo

A: Akersgata 51, 0180 Oslo

P: PB 1397 Vika, 0114 Oslo T: 22 34 00 00 E: firmapost@grette.no

P: PB Box 471 Sentrum 0105 Oslo T: 22 47 18 00 E: advokatfirmaet@hjort.no

Vi bistår både de største eiendomsaktørene, mindre private selskaper og offentlige organer som på ulike måter opptrer i eiendomsmarkedet. Denne bredden gjør oss godt i stand til å tilpasse våre råd til den enkeltes behov.

Vi bistår flere av landets største eiendomsutviklere med rådgivning og tvisteløsning i alle faser av eiendomsprosesjekter. vi harlang erfaring og kompetanse, med særskilt styrke innen plan- og bygningsrett og tomtefeste.

/AdvokatfirmaetGrette/

ADVOKAT

W hjort.no

/AdvokatfirmaetHjort/

ADVOKAT

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Hammervoll Pind

A: Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo

A: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo

P: PB 2043 Vika, 0125 Oslo T: 21 95 55 00 E: post.oslo@svw.no

P: PB 6613 St. Olavs plass, 0129 Oslo T: 22 94 40 00 E: post@hammervollpind.no

Simonsen Vogt Wiig er et ledende forretningsjuridisk advokatfirma med 180 advokater og kontorer i de største byene i Norge samt Singapore.

Hammervoll Pind er et advokatfirma som er spesialisert mot eiendoms- og entreprisebransjen, og har et sterkt kompetansemiljø innen restrukturering og maritim juss.

W www.svw.no

W hammervollpind.no

137

/HammervollPind/


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

ADVOKAT

ADVOKAT

SANDS

Advokatfirmaet Seland Orwall DA

P: PB 1829 Vika, 0123 Oslo T: 22 81 45 00 E: lawyers@sands.no

A: Klingenberggt 7A, 0161 Oslo

Steenstrup Stordrange er totalleverandør av juridiske tjenester til våre klienter innenfor næringseiendomsfeltet.

Solid erfaring og spisskompetanse innenfor skatte- og avgiftsrett, fast eiendom og selskapsrett. Vi gir tydelige og praktiske råd, forankret i klientens kommersielle behov.

A: Cort Adelers gate 33, 0254 Oslo

W www.sands.no

/steenstrupstordrange/

W www.selandorwall.no

/selandorwall/

BANK

BRANNVERN

W firesafe.no

P: PB 1938 Vika, 0125 Oslo T: 24 13 43 40 E: post@selandorwall.no

Firesafe

BN Bank

A: Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog

A: Tordenskioldsgate 8-10

P: Postboks 6411 Etterstad, 0605 Oslo T: 09110 / 22 72 20 20 E: firmapost@firesafe.no

P: PB 282 Sentrum, 0103 Oslo T: 73 89 20 00 E: post@bnbank.no

Firesafe er Nordisk totalleverandør innen brannsikring. Vi leverer branntekniske tjenester til alle typer bygg, i alle faser, samt kurs innen brannforebygging og evakuering.

Med nærmere 60 års erfaring fra bransjen er vi en naturlig samarbeidspartner både når det gjelder prosjekt- og langsiktig finansiering av eiendom i Oslo og omegn.

/firesafenorge/

W bnbank.no

BANK

BANK

Nordic Corporate Bank

Pareto Bank

A: Inkognitogata 8

A: Dronning Mauds gate 3, 0250

P: Inkognitogata 8, 0258 Oslo T: 21 03 24 00 E: finansiering@ncbank.no

P: PB 1823 Vika, 0123 Oslo T: 24 02 81 20 E: post@paretobank.no

Nordic Corporate Bank – banken for mellomstore bedrifter og deres eiere. Vi tilbyr skreddersydde løsninger innen eiendoms-, prosjekt- og oppkjøpsfinansiering.

Vi kan eiendomsmarkedet i Oslo og Akershus, og hjelper våre kunder med prosjekt- og risikovurderinger. Sammen finner vi den beste finansielle løsningen.

W ncbank.no

01 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | LEVERANDØROVERSI KT

W pareto.no

138


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

CATERING

CATERING

Gastro Catering

Søtt+Salt

A: Brynsalléen 4, 0667 Oslo

A: Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen

T: 02517

T: 02517

Vårt kjøkken er drevet av erfarne og entusiastiske kokker som er lidenskapelig opptatt av virkelig god mat. Alt vi lager er basert på gode råvarer fra nøye utvalgte leverandører.Vi leverer matopplevelser du og dine gjester sent vil glemme.

Søtt+Salt er historien om de tre kokkene som vil få Bergen til å smake bedre. Historien handler om kjærlighet til kokkefaget og troen på at godt håndverk, gode råvarer, fantasi, kvalitet og vennlighet aldri går av moten.

sottogsalt.no / 4service.no

gastrocatering.no / 4service.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

AKA AS

Anthon B Nilsen Eiendom

A: Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

A: Øvre Vollgate 9

P: Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss T: 32 12 14 20

P: PB 74 Sentrum 0101 Oslo T: 24 14 54 90 E: kundesenter@abne.no

AKAs satsningsområder er investeringer, drift og forvaltning av handelsnæringseiendom. Selskapet eier over 200 handelseiendommer i hele landet hvor Norges ledende dagligvarekjeder og handelsbedrifter er leietakere.

Vi utvikler og forvalter næringseiendom. Sammen med oppdragsgiver – eller i egen regi – erverver og utvikler vi tomter og bygninger til arealer som er formålstjenlige for dagens og morgendagens behov. Vi er våre oppdragsgiveres partner i hele utviklingsprosessen.

W aka.no

W abne.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

W banenoreiendom.no

/abneno/

Bane NOR Eiendom AS

Bryn Eiendom AS

A: Schweigaards gate 23, 0048 Oslo

A: Nils Hansensvei 2 0667 Oslo

P: PB 1800 Sentrum T: 05280 E: eiendom@banenor.no

P: PB 6620 Etterstad 0607 Oslo T: 23 37 98 00 E: firmapost@bryneiendom.no

Norges ledende knutepunktutvikler. Eier, utvikler og forvalter eiendom på og ved knutepunkt.

Største utleier på Bryn!

/banenoreiendom/

139

W bryneiendom.no

/Bryn-Eiendom/184817361546962/


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

DNB Næringseiendom AS

Eiendomsspar

A: Dronning Eufemias gate 30, Bjørvika 0021 Oslo

A: Olav Vs gate 6

P: Postboks 7505, 5020 Bergen T: 468 44 100 E: leiekontor@dnb.no

P: PB 1350 Vika, 0113 OSLO T: 22 33 05 50 E: post@eiendomsspar.no

Din suksess er vår suksess.

Solid – Profesjonell – Fremtidsrettet

W leietakerdnb.no

W eiendomsspar.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

W fram.no

Fram Eiendom

Fabritius Gruppen AS

A: Karenslyst Alle 2, 0278 Oslo

A: Haakon VIIs gate 2, 0161 Oslo

P: PB 515, Skøyen 0214 Oslo T: 22 12 25 50 E: post@fram.no

P: PB 1224 Vika, 0110 Oslo E: post@fabritius.no

Områdene er: Oslo Vest, Sentrum, Skøyen, Majorstuen, Ullevål, Lysaker og Økern.

Fabritius Gruppen er en betydelig eiendomsaktør med fokus på utvikling og forvalting av næringseiendom i stor-Oslo.

/FramEiendom/

W www.fabritius.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

SOSIALE ENTREPENØRER

/eiendomsspar/

Ferd Eiendom

FORTIN AS

A: Strandveien 50 1366 Lysaker

A: Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo

P: PB 34, 1324 Lysaker T: 67 10 80 00 E: ferdeiendom@ferd.no

P: PB 2500 Solli, 0202 Oslo T: 23 08 41 60 E: jan.kjetil.skaug@fortin.no

Ferd Eiendom utvikler gode miljøvennlige prosjekter som med sin tilpasning til omgivelsene bidrar til Ferds visjon om å skape varige verdier og sette tydelige spor.

FORTIN er et eiendomsselskap som eier, forvalter og drifter attraktive næringseiendommer i Norge og Sverige.

W ferd.no

01 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | LEVERANDØROVERSI KT

W fortin.no

140


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Karlander Invest AS

KLP Eiendom

A: Nedre Vollgt. 1, 0158 Oslo

A: Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo

P: PB 1785 Vika, 0122 Oslo T: 22 33 72 80 E: post@kinvest.as

P: PB 400 Sentrum, 0103 Oslo T: 05554

Med et langsiktig perspektiv forvalter og utvikler vi bolig og næringseiendom i sørøst Norge.

KLP Eiendom er et av Nordens største eiendomsselskaper. Vi utvikler og forvalter kontorbygg, kjøpesentre, hoteller, tomter og prosjekter, og skaper møteplasser hvor mennesker trives og kan realisere sitt potensial.

W kinvest.as

W klpeiendom.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP /UTVIKLER

/klpeiendom/

Loe Utvikling AS

Mehar Gruppen AS

A: Haakon VIIs gate 1 (6. etg.), 0161 Oslo

A: Karl Johans gate 7, 0154 Oslo

P: Postboks 1246 Vika, 0110 Oslo T: 911 91 669 / 991 11 090 E: post@loeutvikling.no

P: Schweigaardsgate 53, 0191 Oslo T: 918 82 203 E: ho@mehargruppen.no

Skaper nytt ved å utfordre det etablerte! Utvikler av næringseiendom i Oslo-området. Spisskompetanse på tomteutvikling og transformasjon. Loe-gruppen – en ledende bransjeaktør siden 1933.

Vi driver virksomhet innen eiendomsutvikling, hotell- og dagligvarehandel. Som eier av Best Western Plus City Hotel i Oslo sentrum kan vi tilby aktører i denne guiden gode betingelser for overnatting.

W loeutvikling.no

W mehargruppen.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Myren Eiendom AS

NCC Property Development AS

A: Sandakervn. 24C, Bygg B, 0401 Oslo

A: Østensjøveien 27, 0661 Oslo

P: PB 4218 Nydalen, 0401 Oslo T: 22 87 19 00 E: post@myreneiendom.no

P: PB 93 Sentrum 0101 T: 22 98 68 00 E: firmapost.pd@ncc.no

Myren Eiendom AS ble etablert i 1997 og har som eneste formål å leie ut og utvikle Myrens Verksted.

Vi utvikler, leier ut og selger næringseiendommer i vekstmarkeder. Med kvalitetsløsninger som skaper verdi for kunder og samfunnet, skaper vi langsiktige og bærekraftige miljøer som både mennesker og bedrifter trives i. Vi bygger morgendagens samfunn. W ncc.no

W myreneiendom.no

141


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

NHP Eiendom

Njord Real Estate AS

A: Kongensgate 16, 7011 Trondheim

A: Dronning Mauds gate 1, N-0250 Oslo P: Dronning Mauds gate 1, N-0250 Oslo T: 23 00 32 44 E: ocr@njordrealestate.no Investor og forvalter av næringseiendom med utviklingspotensial.

Vi utvikler, bygger og forvalter næringseiendom over hele landet ved de mest sentrale knutepunktene med fokus på lager- og logistikk, industri, handel.

W nhp.no

W LinkedIn/ NHP Eiendom

EIENDOMSSELSKAP

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

W norwegianproperty.no

W njordrealestate.no

Norwegian Property ASA

Obos Eiendom

A: Støperigata 2, 0250 Oslo

A: Hammersborg Torg 1, 0129 Oslo

P: PB 1657 Vika, 0120 Oslo T: 22 83 40 20 E: info@npro.no

P: PB 6666, St. Olavs plass, 0129 Oslo T: 22 86 55 00 E: eiendom@obos.no

Norwegian Property er et rendyrket og helintegrert næringseiendomsselskap. Virksomheten omfatter utvikling, forvaltning, daglig drift og vedlikehold av sentralt beliggende eiendommer i Oslo og Stavanger.

Som en stor og viktig aktør innen utvikling av byer og steder, er vi med på å bygge fremtidens samfunn. Vi brenner for bærekraftig byutvikling og har fokus på å skape gode handels- og kontorbygg med kundens behov i sentrum.

/npro.no/

W oboseiendom.no

/oboseiendom/

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

OXER Eiendom

Peab Eiendomsutvikling AS

A: Drengsrudbekken 12, 1383 Asker

A: Strandveien 17, 1366 Lysaker

P: PB 420, 1373 Asker T: 66 98 74 00 E: post@oxer.no

P: PB 143, 1325 Lysaker T: (+47) 23 30 30 00 E: info@peab.no

Vår solide kunnskap og brede erfaring gjør oss godt rustet til å bidra i fremtidsrettede, komplekse prosjekter. Vi eier og forvalter ca. 220.000 kvm eiendom i området Drammen, Asker, Oslo Nord og Enebakk.

W oxer.no

01 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | LEVERANDØROVERSI KT

EIENDOMSUTVIKLING

W peab.no

Peab er et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskap med ca. 15.000 ansatte. Peab har gjennom snart 60 år vært et solid selskap og omsetter i dag for ca. SEK 54 mrd. i året. Vi utvikler og selger boliger i egenregi og i samarbeid med andre. /peabnorge/

142


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Ragde Eiendom

Scandinavian Development AS

A: Gladengveien 3b, 0661 Oslo

A: Parkveien 33, 0258 Oslo

P: Gladengveien 3b, 0661 Oslo T: 22 62 62 20 E: post@ragde.no

P: Parkveien 33, 0258 Oslo T: 24 11 56 56 E: info@scd.no

Ragde Eiendom AS er et eiendomsselskap i sterk vekst som driver med utleie, samt kjøp og salg av bolig- og næringseiendom.

Selskapet er ledende innen eiendomsutvikling/ prosjektstyring i Norge med aktiviteter rettet mot utbyggere og investorer som er spesielt rettet mot bolig, kontor, kjøpesenter, hotell. Selskapet har under regulering/bygging nærmere 14,5 milliard.

W ragde.no

W scd.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

W skullerudpark.no

Skullerud Park

SpareBank1 Forsikring AS

A: Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

A: Hammersborggate 2, 0106 Oslo

P: Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo T: 22 62 80 00 E: andrea@aoe.no

P: Hammersborggate 2, 0106 Oslo T: 21 02 50 50 E: post.eiendom@sparebank1.no

I Skullerud Park fokuserer vi på samhandling på tvers av bedriftene i parken for at du som leietaker kan dra nytte av å sitte i et større fellesskap. Sånt skapes det verdier av.

Vi er husverter for nesten 300 leietakere fordelt på 14 bygg. Hovedtyngden av vår eiendomsportefølje ligger sentralt til i Oslo Sentrum og på Skøyen.

/skullerudpark/

W sparebank1.no

/SpareBank1/

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

SKB Eiendom AS

Stout Real Estate AS

A: Kirkegata 15, 0153 Oslo

A: Kristian IVs gate 15, 0129 Oslo

P: PB 399 Sentrum, 0103 Oslo T: 22 40 57 00 E: post@skb.no

P: Postboks 6681 St Olavsplass T: 928 57 377 E: gs@stout.no

SKB Eiendom AS eier og forvalter, direkte og gjennom datterselskaper, en eiendomsmasse på omkring 150.000 kvadratmeter.

Vi utvikler og forvalter næringseiendom som erverves i samarbeid med investorer. Vi har siden 2002 levert årlig avkastning på over 50% (IRR). Vi har kompetanse innenfor transaksjon, finansiering, utvikling, utleie, verdioptimalisering og salg

SKB Eiendom AS eies av Stiftelsen Kaare Berg.

W stout.no

W skb.no

143


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

EIENDOMSFORVALTER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

W thoneiendom.no

Thon Eiendom

Fazenda Asset Management AS

A: Stenersgata 2A, 0184 Oslo

A: Grunningen 2 0250 Oslo

P: PB 489 Sentrum, 0105 Oslo T: 23 08 00 00 E: thoneiendom@olavthon.no

P: PB 1421 Vika 0115 Oslo T: 23 01 21 21 E: post@fazenda.no

Thon Eiendom er eiendomsdivisjonen i Olav Thon Gruppen, og er ledende innen kjøpesenter og næringseiendom. Vi forvalter ca. 475 eiendommer i Norge og 25 i utlandet. Leieinntektsnivå på kr 5,5 mrd.

Vi skaper merverdier gjennom aktiv forvaltning av eiendomsinvesteringer.

/thoneiendom/

EIENDOMSFORVALTER

EIENDOMSFORVALTER

W malling.no

W fazenda.no

Malling & Co Forvaltning

OXER Eiendom

A: Dronning Maudsgt. 15, 0250 Oslo

A: Drengsrudbekken 12, 1383 Asker

P: PB 1883 Vika, 0124 Oslo T: 24 02 80 00 E: post@malling.no

P: PB 420, 1373 Asker T: 66 98 74 00 E: post@oxer.no

Med over 50-års erfaring har vi i Eiendomshuset Malling & Co befestet vår posisjon som en av landets mest erfarne, største og profesjonelle eiendomsforvaltere av næringseiendom og næringslokaler.

Vår solide kunnskap og brede erfaring gjør oss godt rustet til å bidra i fremtidsrettede, komplekse prosjekter. Vi eier og forvalter ca. 220.000 kvm eiendom i området Drammen, Asker, Oslo Nord og Ytre Enebakk.

/mallingco/

W oxer.no

EIENDOMSRÅDGIVNING

EIENDOMSFORVALTER

SG Eiendom

Byggstart

A: Lysaker Torg 6-12, 1366 Lysaker

A: Madserud allé 34, 0274 Oslo

P: PB 180, 1325 Lysaker T: (+47) 488 51 990 E: stig@sgeiendom.no

P: Madserud allé 34, 0274 Oslo T: 22 12 00 59 E: kontakt@byggstart.no

BYGGSTART

Byggstart kobler privatpersoner, sameier og utviklere som skal gjennomføre større byggeprosjekter med kvalitetssikrede entreprenører. Vi gjør det trygt og enkelt å finne rett entreprenør.

Vi legger vekt på tett og nær oppfølging av selskapets leietakere.

W sgeiendom.no

01 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | LEVERANDØROVERSI KT

W byggstart.no

144


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

EIENDOMSRÅDGIVNING

EIENDOMSRÅDGIVNING

W multiconsult.no

Multiconsult

GK Gruppen AS

A: Nedre Skøyenvei 2, 0276 Oslo

A: Ryenstubben 12, 0679 Oslo

P: PB 265 Skøyen 0213 Oslo T: 21 58 50 00 E: oslo@multiconsult.no

P: PB 70 Bryn, 0611 Oslo T: 22 97 47 00 E: post@gk.no

Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innenfor rådgivning og prosjektering.

GK installerer og vedlikeholder alt av teknikk i alle typer bygg. Vi har rørleggere, elektrikere, ventilasjonsteknikere og fagfolk innen kuldeteknikk, byggautomasjon, sikkerhet og energiledelse.

/Multiconsult/

W gk.no

EIENDOMSRÅDGIVNING

EIENDOMSRÅDGIVNING

STEMA Rådgivning

Sweco Norge AS

A: Bryggegata 14, 0250 Oslo

A: Drammensveien 260, 0283 Oslo

P: Bryggegata 14, 0250 Oslo T: 63 99 44 40 E: post@stema-r.no

P: PB 80 Skøyen, NO-0212 Oslo T: (+47) 67 12 80 00 E: post@sweco.no

SR leverer prosjektledelse, byggeledelse, prosjekteringsledelse, taksering og HMS/ SHA- og KS-rådgivning. Dessuten utfører vi prosjektutvikling og eiendomsutvikling, samt uavhengig kontroll.

Europas største rådgiverselskap innen teknikk, miljø og arkitektur. Våre 14 500 ingeniører, miljøeksperter og arkitekter jobber hver dag med å planlegge og utforme fremtidens byer og samfunn. Vi har tverrfaglig kompetanse til å se helhetsbildet.

W stemaradgivning.no

W sweco.no

EIENDOMSSERVICE

EIENDOMSSERVICE

W gk.no

/GKInneklima/

/SwecoNorge/

GK Gruppen AS

Ren Service AS

A: Ryenstubben 12, 0679 Oslo

A: Alfaset 1. Industrivei 4, 0668 Oslo

P: PB 70 Bryn, 0611 Oslo T: 22 97 47 00 E: post@gk.no

P: Alfaset 1. Industrivei 4, 0668 Oslo T: 22 06 06 00 E: post@renservice.no

GK installerer og vedlikeholder alt av teknikk i alle typer bygg. Vi har rørleggere, elektrikere, ventilasjonsteknikere og fagfolk innen kuldeteknikk, byggautomasjon, sikkerhet og energiledelse.

Ren Service AS er en stor aktør innen renhold, eiendomsservice og fasaderengjøring, derfor er vi en trygg samarbeidspartner for de som forvalter næringsbygg. Våre suksessfaktorer er at vi leverer avtalt kvalitet til avtalt tid og til riktig pris.

/GKInneklima/

145

W renservice.no


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

ELEKTRISKE INSTALLASJONER

EIENDOMSSERVICE

TORMAX Norge AS

AG Installasjon

A: Haavard Martinsens vei 36, 0978 Oslo

A: Grenseveien 82, 0663 Oslo

P: PB 22, 0915 Haugenstua T: 23 38 34 40 E: post@tormax.no

E: post@agin.no

Tormax leverer, og utfører service, på all type dørautomatikk.

Vi er et installasjons- og serviceselskap som opererer i Oslo og hele Østlandet. Vi utfører og dekker dine behov innen sterkog svakstrøminstallasjoner med den siste teknologien.AG Installasjon leverer tjenester til både privat og bedriftsmarkedet.

Vi leverer og monterer også: Skyvedører – slagdører – foldedører – karuselldører – inngangspartier. W tormax.no

W agin.no

ELEKTRISKE INSTALLASJONER

ELEKTRISKE INSTALLASJONER

W datek-inst.no

/aginstallasjon /

Datek Installasjon AS

Smart Elektro

A: Sinsenveien 53A, 0585 Oslo

A: Karihaugveien 89 1086 Oslo

P: Sinsenveien 53A, 0585 Oslo T: 22 88 66 00 E: datek@datek-inst.no

P: Karihaugveien 89 1086 Oslo T: 40 62 32 00 E: service@smartelektro.no

Datek Installasjon AS er en av Oslos største el entreprenører. – Prosjektering og levering av elbillading – intelligent kameraovervåking av bygg og områder uten vektere.

Smart Elektro AS leverer fremtidens elektroløsninger innen svakstrøm- og sterkstrømtjenester til næringsmarkedet og private. Vi ble etablert i 2002, og er eid og drevet av de ansatte. Smart Elektro tilbyr alt fra el-sjekk til totalentreprise.

/DatekInstallasjonas/

W smartelektro.no

ENTREPRENØR

ENTREPRENØR

Front Entreprenør

Moderne Byggfornyelse AS

A: Smalvollveien 26, 0667 Oslo

A: Lørenveien 68, 0585 Oslo

T: 23 03 94 80 E: post@frontent.no

P: Lørenveien 68, 0585 Oslo T: 483 05 100 E: post@byggfornyelse.no

Front Entreprenør er spesialist på rehabilitering av fasader, tak, vinduer og dører på næringsbygg, borettslag og sameier. Vi har mer enn 30 års historie – bruk en solid forbindelse som finnes her år etter år. Ta kontakt for en uforpliktende befaring.

Moderne Byggfornyelse er en solid totalentreprenør med røtter tilbake til 1930. Vi er kjent for vår spesialkompetanse innenfor rehabilitering, ombygging og tilbygg, men bygger også nybygg.

W frontent.no

01 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | LEVERANDØROVERSI KT

W byggfornyelse.no

/modernebyggfornyelse/

146


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

ENTREPRENØR

ENTREPRENØR

Modulvegger Oslo AS

Moelven Modus

A: Gladengveien 14, 0661 Oslo

A: Asfaltveien 1, 2050 Jessheim

P: PB 6269, 0603 Oslo T: 23 24 22 00 E: mvo@modulvegger.no

P: PB 63, 2051 Jessheim T: 06050 E: post.modus@moelven.no

Glassvegger – kontorskillevegger – himlinger.

Moelven Modus AS er Nordens ledende produsent og leverandør av fleksible romløsninger for næringsbygg.

Se våre produkter på www.modulvegger.no

W modulvegger.no

W moelven.no

ENTREPRENØR

ENTREPRENØR

W rooftop.no

/moelven/

ROOFTOP AS

TORMAX Norge AS

A: Nedre Skøyen vei 11, 0276 Oslo

A: Haavard Martinsens vei 36, 0978 Oslo

T: 973 00 900 E: post@rooftop.no

P: PB 22, 0915 Haugenstua T: 23 38 34 40 E: post@tormax.no

ROOFTOP AS står for hele prosessen med å omskape ubenyttede takareal til bærekraftige og inntektsbringende fasiliteter som takterrasser, utstillings- og salgsareal, takhager for dyrking av kortreist mat, samt miljøvennlig energi.

Tormax leverer, og utfører service, på all type dørautomatikk.

/RooftopAS/

Vi leverer og monterer også: Skyvedører – slagdører – foldedører – karuselldører – inngangspartier. W tormax.no

ENTREPRENØR

ENTREPRENØR

Utecomfort AS

Wener AS

A: Holmengata 28, 1394 Nesbru

A: Borggata 2B, 0650 Oslo

P: Holmengata 28, 1394 Nesbru T: 66 10 14 20 E: info@utecomfort.no

P: Borggata 2B, 0650 Oslo T: 22 22 33 00 E: post@wener.no

Profesjonelle produkter fra bl.a. Renson innen solskjerming, fasadekledning, terrasseoverbygg (pergolaer etc.) til boliger og næringsbygg. – Førsteklasses kvalitet, unik funksjonalitet og minimalistisk design.

Wener AS er en entreprenør- og tømrerbedrift med ca. 50 årsverk. Vi er gode til oppgraderinger, vedlikehold og innredningsarbeider i næringsbygg. Wener AS leverer til avtalt pris, tid og kvalitet.

W wener.no

W utecomfort.no

147


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

FORSIKRING

Strategic Partner of

FORVALTNINGSSYSTEM

Norwegian Underwriting Agency AS

ON Property AS

A: Rådhusgaten 23, 0158 Oslo

A: Bragernes Torg 12, 3017 Drammen

P: Rådhusgaten 23, 0158 Oslo T: 22 12 01 30 E: garanti@norua.com

P: Bragernes Torg 12, 3017 Drammen T: 401 68 619 E: post@on.no

NUA tilbyr husleie- og entreprisegarantier fra Zurich Insurance plc. NUA har et strategisk samarbeid med Zurich som er en ledende global forsikringsaktør med en meget solid rating i Standard & Poor´s.

Forvaltning og regnskap i ett system er tidsbesparende og oversiktlig.

W www.norua.com

W on.no

FACILITY SERVICE

FACILITY SERVICE

4Service

Kirkestuen AS

A: Brynsalléen 4, 0667 Oslo

A: Huk Aveny 25, 0287 Oslo

T: 02517

P: Huk Aveny 25, 0287 Oslo T: 908 71 480 E: ole@kirkestuenas.no

4Service sitt mål er å være Norges mest attraktive serviceselskap innenfor coworking, events, personalrestaurant, catering, kantine-, renhold- og forpleiningstjenester.

Kirkestuen AS er en av Oslos ledende håndverksentreprenører innen rehabilitering/ restaurering av alle typer tak, fasade og leietagertilpasninger. Vi har over 30 års erfaring med dyktige fagarbeidere på laget.

W 4service.no

W kirkestuenas.no

INGENIØRTJENESTER

INTERIØRARKITEKT / INTERIØRTJENESTER

/kirkestuenas/

Termoenergi Norge AS

CreoNordic AS

A: Leif Weldings vei 16 3208 Sandefjord

A: Bjellandveien 26, 3172 Vear

T: 33 47 43 30 E: post@termoenergi.no

T: 902 14 000 E: post@creonordic.no

Termoenergi er spesialister på energisparende tiltak, i alle typer bygg. Vi er også en stor leverandør av bygningsfysisk prosjektering til byggeprosjekter i alle størrelser over hele landet. Våre oppdragsgivere her er alt fra arkitekter til noen av landets største entreprenører.

CreoNordic AS er produsent av glassvegger, systemvegger, kontorskillevegger og akustiskkløninger til næringsbygg. Med vår solide kompetanse har vi i over 20 år samarbeidet med anerkjente eiendomsutviklere, eiendomsbesittere, entreprenører og arkitekter.

we make buildings better

W termoenergi.no

/termoenergi.no/

01 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | LEVERANDØROVERSI KT

W creonordic.no

/creonordic/

148


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

INTERIØRARKITEKT / INTERIØRTJENESTER

INTERIØRARKITEKT / INTERIØRTJENESTER

W ramsoskar.no

Ramsøskar Interiørarkitekter AS

Moelven Modus

A: Pilestredet 15A, 0164 Oslo

A: Asfaltveien 1, 2050 Jessheim

P: Pilestredet 15A, 0164 Oslo T: 459 11 251 E: info@ramsoskar.no

P: PB 63, 2051 Jessheim T: 06050 E: post.modus@moelven.no

Optimal utnyttelse, fremtidsrettede løsninger og attraktive miljøer gir økt verdi. Med helhetsforståelse, erfaring og fagkunnskap tar vi næring, bolig, hotell og restaurant til sitt fulle potensial.

Moelven Modus AS er Nordens ledende produsent og leverandør av fleksible romløsninger for næringsbygg.

/ramsoskar.no/

W moelven.no

KANTINETJENESTER: LEVERANDØR

INTERIØRARKITEKT / INTERIØRTJENESTER

Modulvegger Oslo AS

Metos AS

A: Gladengveien 14, 0661 Oslo

A: Rosenholmveien 4A, 1203 OSLO

P: PB 6269, 0603 Oslo T: 23 24 22 00 E: mvo@modulvegger.no

P: P.Boks 184 Oslo T: 924 28 860 E: metos.norway@metos.com

Glassvegger – kontorskillevegger – himlinger.

Metos er leverandør av storkjøkkenutstyr, systemer og tilhørende innredninger. Vi tilbyr nøkkelferdige kjøkkenløsninger til det profesjonelle markedet i hele den nordiske regionen. Vår hovedbase i Norge er i Oslo. Metos er en del av det italienske konsernet AliGroup.

Se våre produkter på www.modulvegger.no

W modulvegger.no

W metos.com/aligroup.com

NÆRINGSMEGLING

NÆRINGSMEGLER

W cwrealkapital.no

/Moelven/

/Metos/

Cushman & Wakefield Realkapital

Malling & Co Markets

A: Kronprinsesse Märthas plass 1, 0160 Oslo

A: Dronning Maudsgt. 15, 0250 Oslo

P: PB 1921 Vika T: (+47) 23 11 68 68 E: post@cwrealkapital.com

P: PB 1883 Vika, 0124 Oslo T: 24 02 80 00 E: post@malling.no

Vi har mer enn 30 års erfaring fra markedet for næringseiendom innen transaksjoner, leietakerrådgivning, utleie, retail, verdivurdering og analyse. Hos oss møter du et innovativt og kompetent eiendoms- og finansmiljø som har fokus på gjennomføring.

Vi bidrar til å skape verdier for gårdeier ved utleie av næringseiendom gjennom: lokalkunnskap om næringseiendomsmarkedet i Oslo, Drammen og Stavanger; inngående kunnskap om rådende markedsvilkår, og god oversikt over tilbud- og etterspørsel etter næringslokaler.

/CWRealkapital.no/

149

W malling.no

/mallingco/


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

PERSONALRESTAURANT

PERSONALRESTAURANT

De Tre Stuer

Eir Mat & Drikke

A: Brynsalléen 4, 0667 Oslo

A: Brynsalléen 4, 0667 Oslo

T: 02517

T: 02517

De Tre Stuer er ensbetydende med kvalitet og godt håndverk, som å ha en restaurant på jobben. Vi utvikler våre menyer på kortreiste og økologiske råvarer i sesong, der alt lages fra bunnen av våre faglærte kokker.

Eir Mat og Drikke har som mål å bidra til at våre kunder og gjester opprettholder god helse og trivsel. Dette gjør vi ved å tilrettelegge for inntak av sunn og næringsrik mat.

W de3stuer.no / 4service.no

eir.no / 4service.no

PROSJEKTLEDELSE

PERSONALRESTAURANT

Søtt+Salt

Constructive Development

A: Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen

A: Parkveien 33, 0258 Oslo

T: 02517

P: Parkveien 33, 0258 Oslo T: 24 11 56 56 E: info@scd.no

Søtt+Salt er historien om de tre kokkene som vil få Bergen til å smake bedre. Historien handler om kjærlighet til kokkefaget og troen på at godt håndverk, gode råvarer, fantasi, kvalitet og vennlighet aldri går av moten.

Constructive Development opererer innenfor prosjektstyring/gjennomføring av prosjektene. Selskapet har under regulering/ bygging nærmere 14,5 milliard.

W scd.no

sottogsalt.no / 4service.no

RENHOLD

RELOKASJON/FLYTTEPROSESS

A til Å Relokaliseringstjenester

B:MOVED AS

Eir Renhold

A: Selma Ellefsens vei 6, 0581 Oslo

A: Brynsalléen 4, 0667 Oslo T: 02517

P: Selma Ellefsens vei 6, 0581 Oslo 920vei15 700 T:Ellefsens A: Selma 2, 0581 Oslo P: Selma Ellefsens vei 2, 0581 Oslo T: 932 E: 90 147post@bmoved.no B:MOVED AS

E: post@bmoved.no

Eir Renhold leverer høy kvalitet gjennom velprøvde og standardiserte renholdstjenester kombinert med fagutdannede medarbeidere som fokuserer på at kunden skal ha få godt innemiljø hvor verdier ivaretas.

B:MOVED er eksperter på prosjektledelse og relokalisering av bedrifter. Vi bistår i hele prosessen, fra behovet om endring oppstår til du flytter inn i nøkkelferdige kontorlokaler.

B:MOVED er eksperter på prosjektledelse og relokalisering av bedrifter. Vi bistår i hele prosessen, fra behovet om endring oppstår til du flytter inn i nøkkelferdige kontorlokaler.

w bmoved.no

W bmoved.no

f /thebmovedcompany/

/thebmovedcompany/

01 /2 02 1 | N ærin g sE ie n dom | LEVERANDØROVERSI KT

W eir.no / 4service.no

150


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside.

RENHOLD

Ren Pluss A: Gladengveien 14, 0661 Oslo P: PB 6489 Etterstad, 0606 Oslo T: 02517 E: post@renpluss.no Ren Pluss skal levere kundetilpassede renholdstjenester til næringslivet og gjennom dette skape et godt innemiljø og verne om materielle verdier for våre kunder. Din trivsel og dine verdier - vi strekker oss lengre. Ren Pluss er en del av 4Service Gruppen. W renpluss.no

151


PLEASURE

DU VÅKNER TIL EN NY DAG, HVER DAG, HELE ÅRET - OG KJENNER AT DU HAR VALGT RIKTIG ARBEIDSSTED. The Perfect Match of Business and Pleasure.

www.hinna-park.no

Profile for Estate Media

NæringsEiendom 02/2021  

NæringsEiendom 02/2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded