Nærings Eiendom #2 2017

Page 166

Kombinasjonen av online og in-store ­opplevelser skaper en super-forbruker. AV: MARI E. JENSEN

O MN IC H A N N E L R E TA I LI NG:

Vil teknologi gi den fysiske butikken et comeback? Da netthandel tok av for et tiår siden var det mange som spådde den fysiske butikkens død. Frem til i dag har de fleste retail-­aktører strevd for å finne den nye formelen for shop­ ping, og eksperimentert mye med f­ormater; tør vi legge ned den fysiske butikken og bare satse på netthandel? Hvordan kan vi ­komb­inere ­online og in-store kanalen? Ved å gå ­online, hvordan sikrer vi oss mot lekkasje til andre digitale butikker? Hva risikerer vi ved å fjerne den personlige kundeservicen i salgs­ prosessen? Vil en sømløs og effektiv digital kjøpsprosess veie opp for personlig service? Det ser imidlertid ut til at den fysiske butik­ ken har en bemerkelsesverdig stayer-evne, men deres formål er i ferd med og endres fund­a­ mentalt. Retail-aktørene er i ferd med å finne styrken i «omnichannel retailing»; de ser at den fysiske butikken vil styrke den digitale butik­ ken. De er i ferd med å identifisere det du ikke får ved å handle på internett; se, føle, ­prøve,

02 /2 01 7 | N ærin g sE ie n dom | RETAI L

samtale, læring, opplevelse. Nå i 2017 ser vi en tydelig trend – kunder velger å opp­søke fysiske butikker for å få gode opp­levelser og et ­kuratert vareutvalg. For at retail-­aktørene skal lykkes i denne utviklingen er det helt ­essensielt at de har dyktige og service­ innstilte ansatte med grundig innsikt i produktet de ­selger. I en tid der mange bransjer digitaliseres seiler dyktige butikkselgere opp som ett av fremtidens yrker. Det handler om å skape re­ lasjoner; by på kunnskap og gode opplevelser; trigge interesse, læring og motivasjon til å handle online eller in-store. Vi kommer til å se økning i såkalt «­experiential retail» – opplevelser i butikk. For å oppmuntre kunder til å bruke tid i butikken og se på produktene, blir mange kreative og tilfører handleopplevelsen nye dimensjoner. Det begynner å bli vanlig med in-store kaffe­

154


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.