__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

M AGAS IN ET FO R EIEN D O M SBRA N S JEN

TRANSAKSJONER

BYUTVIKLING

HOTELL

TECH

De største meglerne

Oslo mot 2040

Venter på gjenåpningen

Eiendomsselskapene tar posisjoner

02 2021

Var sentral i Kloster Cruise – Nå gir han full gass i eiendom P O RT RET T ET: Hans Øivind Nordvik


Løren boiborgen.no

Skanska Eiendomsutvikling bygger BREEAM miljøsertifiserte boliger, for en bærekraftig fremtid.

Bekkestua fagerlunden.no


Trondheim gartnerensutsikt.no

skanska.no/bolig

Røa, Oslo roa-x.no

BREEAM-NOR er et registrert varemerke eid av Grønn Byggallianse.


«MENNESKENE I SENTRUM, ALLTID» Som advokater er det alltid vårt mål at kundene når sine mål. Det krever faglig forståelse for kundens reelle behov og dyp innsikt i forretning og juss. Så enkelt, og så vanskelig. Men vi kommer ingen vei uten å sette menneskene i sentrum - enten det er våre kunder eller våre ansatte. Bare sånn skaper vi verdi for kunden. WWW.BERNGAARD.NO BEDDINGEN 8, AKER BRYGGE | TELEFON +47 22 94 18 00


ANNONSE

SAMMEN GJØR BANE NOR EIENDOM OG SMARTLY NORGE GRØNNERE Bane NOR Eiendom og Smartly har inngått en avtale som gir gode lademuligheter for mange av Bane NOR Eiendoms leietakere. Dette er et viktig skritt i retningen av et enda grønnere samfunn.

– I Bane NOR Eiendom jobber vi mye med bærekraft, og aller viktigst er det at vi er så nært tilknyttet jernbanen. Dette gir oss en god start, for uansett om veiene elektrifiseres, er jernbanen det mest bærekraftige transportmiddelet både med tanke på areal- og energibruk, sier administrerende direktør i Bane NOR Eiendom, Jon-Erik Lunøe. Arbeidet med bærekraft stopper imidlertid ikke der, og Bane NOR Eiendom strekker seg stadig lenger for å sørge for gode, bærekraftige løsninger på sine prosjekter. GRØNNE AMBISJONER

Bane NOR Eiendom er en av Norges største eiendomsaktør som eier, utvikler og forvalter

all jernbaneeiendom i Norge, deriblant alle jernbanestasjonene. I tillegg utvikler selskapet næringsbygg, leiligheter og hoteller samt eiendommer tett knyttet til jernbane som verksted. – Vi har også ambisjoner om at alle våre utviklingsprosjekter skal være BREEAM-sertifiserte. Dette innebærer at en tredjepart sertifiserer våre prosjekter, sier han. For Bane NOR Eiendom er det viktig å vise at de mener alvor, og dette tydeliggjøres blant annet med avtalene de inngår. – Nylig tok vi opp et obligasjonslån på 1,2 milliarder i grønne obligasjoner. Lånet er bundet til grønne prosjekter, og krever at vi får grønne sertifiseringer. Dette gir oss gode


ANNONSE

finansielle betingelser, samtidig som det er et gode for samfunnet, sier han. ELEKTRISKE TJENESTEBILER

Et viktig skritt på veien er også det å få opp elbilladere for tjenestebiler og leietakere på næringseiendommer i hele landet, og i den forbindelse har Bane NOR Eiendom inngått en rammeavtale med Smartly, som omfatter mulig etablering og drift på inntil 1000 enheter av ladeløsninger på utvalgte jernbanestasjoner og lokasjoner. – En viktig grunn til dette er at Bane NOR går over til elektriske tjenestebiler, og da har vi selvfølgelig også behov for praktiske og effektive ladesystemer. Samtidig ønsker vi å gi leietakere de samme mulighetene til å lade, og da er det viktig med et godt ladenettverk, sier han. – Det er ingen tvil om at det er et økt behov for elbilladere. En stor andel av bilene som selges i dag er elbiler eller ladbar hybrid, legger han til. Kristian Helland, administrerende direktør i Smartly

Jon-Erik Lunøe, administrerende direktør i Bane NOR Eiendom

VIKTIG AVTALE

Ifølge Lunøe har Bane NOR Eiendom lenge hatt et ønske om å imøtekomme kundenes og leietakernes behov når det gjelder lademuligheter. – Vi er et selskap som er spredt over hele landet, og vi har sett etter en leverandør som kan dekke våre behov. Med Smartly på laget føler vi oss trygge på at vi er sikret en stødig leveranse og en god mulighet for vekst, sier han. Avtalen med Smartly gjelder leveranse av alle komponenter for etablering av ladestasjoner, både befaring, etablering, drift, betalingsløsning og vedlikehold. Dekker fremtidens ladebehov – Avtalen vi nå har inngått dekker både nåværende og fremtidige ladebehov, og Smartly starter umiddelbart med leveranse til et av våre prosjekter i Drammen, sier Lunøe. Bane NOR Eiendom starter med etablering av elbilladere på egne eiendommer over hele landet, men Lunøe ser ikke bort fra at det også kan være aktuelt å legge til rette for elbillading også på boligeiendommer og andre næringsbygg. – Foreløpig vil det ikke bli ladere til togpassasjerer på stasjonene, men dette kan jo også være aktuelt i fremtiden, sier han. GOD KVALITET OG GODE LØSNINGER

Lunøe forteller at det er flere grunner til at valget falt på Smartly når Bane NOR Eiendom skulle velge en leverandør av ladeløsning. – I konkurranse med andre leverandører gjorde Smartly det best når vi så på kvalitet,

leveranse og løsninger under ett. Smartly har blant annet gode løsninger når det gjelder service og betalingsløsninger for brukerne, og dette tok vi også hensyn til, avslutter han. DØGNÅPENT KUNDESENTER

Også hos Smartly er de fornøyde med å ha fått på plass en god avtale med Bane NOR Eiendom. – Dette er en avtale av betydelig størrelse for Smartly og en viktig anerkjennelse av våre løsninger fra en svært betydningsfull nasjonal aktør. I samarbeidet med Bane NOR Eiendom kan vi bidra med det beste innen infrastruktur, ladere og betalingsløsninger som imøtekommer behovene deres som kunde og alle besøkende til landets jernbaner, forteller administrerende direktør i Smartly, Kristian Helland. Selskapet er også stolte av å kunne tilby gode løsninger både til næring og privatpersoner. – Smartly leverer ladeløsninger for elbil både til privatboliger, hytter, boligselskap og næringseiendommer. Vi har et kundesenter som er åpent 24 timer i døgnet, slik at publikum enkelt kan få hjelp når de trenger det, sier han. ENKLERE FOR ALLE

Han legger til at dette ikke er fordi det er så komplisert å bruke elbilladere, men at det er for å gjøre det enda enklere for privatbrukere å være en del av det grønne skiftet. – Mange har spørsmål om teknologi og gjerne om deres nye elektriske bil, og dette er jo ny teknologi på lik linje med det hjemme PC-en og smarttelefonen var i sin tid, sier han. For Smartly er det viktig å kunne hjelpe dem som trenger det på en god måte og på den måte sørge for elektrifisering, som er en del av selskapets bærekraftige strategi. – Vi har ansvaret for at gode løsninger er på plass og at gjeldende lover og regler følges til enhver tid, sier han. DISSE TJENESTENE TILBYR SMARTLY:

• Elbillading • Energiservice og BREEAM-sertifisering • Solenergi • Energioptimalisering FOR YTTERLIGERE INFORMASJON SE WWW.SMARTLY.NO


3D-illustrasjoner fra øverste hylle

goldbox.no


Kunde: Thon Eiendom | Prosjekt: Skårerløkka


Forvent det uventede Ta barna med på taket av en brannstasjon for en spennende piknik! Nye Lervig brannstasjon blir en del av byen, parken og havnepromenaden i Stavanger.


ILLUSTRASJON: LINK Arkitektur / K2 Visuals BYGGHERRE: Stavanger kommune / ENTREPRENØR: Kruse Smith Entreprenør

ROM FO R BEDRE LIV

linkarkitektur.com


12

02 2021

ANSVARLIG REDAKTØR: Dag-Jørgen Saltnes, Tlf: 970 55 121, dag@estatemedia.no REDAKSJON: Thor Arne Brun, Tlf: 958 65 656, thor@estatemedia.no Glen Widing, Tlf: 926 68 857, glen@estatemedia.no Tore Årdal, Tlf: 915 38 544, tore@estatemedia.no

LEDER

ESTATE 02/21

LEDER Når de som bestemmer ikke forstår

Silje Rønne, Tlf: 908 29 393, silje@estatemedia.no FOR BESTILLING AV ANNONSER: Jan Erik Pedersen, Tlf: 901 58 211, janerik@estatemedia.no

Av: Dag-Jørgen Saltnes Foto: Chris Aadland

Joakim Nessem, Tlf: 958 35 865, joakim@estatemedia.no Camilla Skouverøe Matheson, Tlf: 995 53 059, camilla@estatemedia.no Heidi Ringlund, Tlf: 905 07 458, heidir@estatemedia.no Michelle B. Csango, Tlf: 901 69 356, michelle@estatemedia.no Katja Normann Ljungblom, Tlf: 922 92 157, katja@estatemedia.no Ken Arne Lerpold, Tlf: 419 16 983, kal@facilius.no CEO/ PARTNER: Trond Valle, Tlf: 911 23 334, trond@estatemedia.no FORSIDE: Marius Viken, post@mariusviken.com LAYOUT OG DESIGN: Blake and Friends, Daniel Ingebrigtsen TRYKK: UnitedPress Poligrafija corporation, Latvia Copyright: Estate Media AS Opplag: 5 000 ANSVARLIG UTGIVER: Estate Media AS, Rådhusgata 5, 0151 Oslo, Tlf: (+47) 23 11 56 00, post@estatemedia.no www.estatemedia.no ISSN 1503-559X. Alle rettigheter til formidling av eiendomsartikler tilhører Estate Media AS. Tillatelse av ansvarlig utgiver kreves ved gjengivelse av artikler og illustrasjoner. Magasinet har ikke ansvar for ikke bestilt materiell. Ved spørsmål om håndtering av personvern, ta kontakt med: post@estatemedia.no.

I

denne utgavens portrett forteller Hans Øivind Nordvik om tallene for boligbygging i Oslo. Fra 1950 til 1990 ble det i snitt bygget noe over 4.000 boliger per år i Oslo. Det skjedde i en tid da innbyggertallet i hovedstaden lå stabilt på ca. 450.000. Boligene ble imidlertid tatt imot av markedet ved at folk bodde mindre trangt (antall beboere per husholdning falt og antall kvadratmeter per beboer økte). Noe som skulle tilsi at det var en positiv utvikling i bokvalitet hos byens innbyggere. Men etter 2000 har det skjedd to ting: Antall innbyggere i Oslo har økt kraftig (9.000 i året i snitt), samtidig med at tilgangen på nye boliger hvert år ble halvert. Det bør da ikke komme som noen overraskelse at boligprisene har steget kraftig og folk bor mer og mer trangt på grunn av de høye boligprisene. I nesten alle andre situasjoner med en slik utvikling i fallende tilbud og stigende etterspørsel, så skulle man tro at svaret på problemet var banalt enkelt: Øk tilbudet, så vil tilbud og etterspørsel matches på et lavere prisnivå. Men enkel logikk er ikke alltid så enkel. For tidligere byutviklingsbyråd Arild Hermstad i Oslo kom nylig med et oppsiktsvekkende svar på Eiendom Norge-sjef Henning Lauridsens uttalelse på Facebook om at hovedårsaken til at boligprisene er ekstra høye i pressområder som Oslo, er at boligbyggingen ikke holder tritt med befolkningsveksten. «Premisset er etter mitt syn ikke riktig», svarte mannen som var ansvarlig for å lose nybyggprosjekter gjennom bystyret. Det er klart at det blir vanskelig å få gjort noe med boligprisene når de som har ansvar viser en manglende forståelse. Man kan mislike at et boligmarked er organisert i et fritt marked, med tilbud og etterspørsel, men man kan ikke bare avvise premisset om tilbud og etterspørselskurven fordi man synes det er trist at det skal være sånn. Innbyggerne fortjener bedre enn at de som har ansvar for byutviklingen ikke forstår hva som er drivkreftene i boligøkonomien.


Arthur Strand i Black Bricks og Erik Abrahamsen i Pareto Bank.

Black Bricks bruker en bank som kan eiendom like godt som bank. Blue Label Properties og søsterselskapet Black Bricks utvikler boliger til de som ønsker noe utover det ordinære. Styreleder og medeier Arthur Strand sier samarbeidet med Pareto Bank gir selskapet viktige konkurransefortrinn.

Grimelundsveien 2B, et annet Black Bricks-prosjekt finansiert av Pareto Bank.

–Vårt prosjekt i Maridalsveien 8 i Oslo startet med at vår kontaktperson i banken, Erik Abrahamsen, fikk nyss om en eiendom som passet oss bra. Bankens kunnskap om tomteverdier, entreprenørkostnader og markedspriser gjør at de med trygghet kan finansiere raskt. Det er avgjørende for oss i et marked med stor konkurranse om de beste tomtene. I Pareto Bank er beslutningsveiene korte. Det som tidligere tok uker da vi brukte andre banker, tar nå et par dager, forteller Strand. Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg med dine prosjekter på paretobank.no

eiendomsfinansiering — selskapsfinansiering — shippingfinansiering


14

MARKEDSKOMMENTAR

ESTATE 02/21

MARKEDSKOMMENTAR

Renten avgjør transaksjonsmarkedet

Av: Dag-Jørgen Saltnes

D

et er fortsatt bra fart i transaksjonsmarkedet for næringseiendom. Meglere og rådgivere melder om at det er store mengder kapital som skal kjøpe eiendom, samtidig som de høye prisene gir eierne vilje til å selge. Men alle følger utviklingen i rentemarkedet nøye. For er det en ting som kan snu risikoappetitten for næringseiendom, så er det stigende renter. De lange rentene har steget en del så langt i 2021, men det har ikke vært nok til å bremse investeringslysten på eiendom. Dette kan imidlertid endre seg fort. I USA er det en viss uro å spore hos markedsaktørene for hva konsekvensene av den voldsomme pengetrykkingen blir. Uroen har gitt seg utslag i stigende lange renter, og det er ventet at de lange rentene vil fortsette å stige. Økte renter i USA smitter gjerne over til Europa og Norge, og dersom de lange rentene stiger for fort, vil det bli langt mindre attraktivt å kjøpe eiendommer til yield på 5-6 prosent. Det såkalte yieldgapet, som er det eiendomsaktørene skal leve av (forskjellen på yield på eiendommen og rentekostnaden) blir mindre, noe som vil gi utslag i lavere etterspørsel etter eiendom. Attraktive sentrumseiendommer med solide leietakere på lange kontrakter vil alltid være etterspurt blant eiendomsaktørene, men det er eiendommene som er litt lenger ut på risikoskalaen som først vil merke følgene av eventuelle renteøkninger. Et kontorbygg i Tønsberg, Haugesund eller Molde kan fort vise seg å bli vanskelig å få kjøpere til på dagens yielder. Det kan derfor være lurt å foreta noen stresstester ved økte renter og kanskje prioritere å betale ned avdrag eller bygge opp cashbeholdningen i dette året. For skulle rentene begynne å gå, så endrer fort bankene seg også.


Vi har prosjekter å utvikle i flere generasjoner fremover Bane NOR Eiendom har flere utviklingsprosjekter på gang ved knutepunkter enn noen gang tidligere. Utviklingspotensialet er enormt.

- Tomtene våre ligger ved knutepunkt og har et utviklingspotensial på cirka fem millioner kvadratmeter. Det betyr at vi har spennende prosjekter å utvikle i flere generasjoner fremover, utviklingsdirektør Morten Austestad i Bane NOR Eiendom.

Statseid og kommersiell eiendomsaktør

Stadig flere boligprosjekter

Bane NOR Eiendom har et unikt ståsted som både statseid og kommersiell. I tillegg til tomtebanken har selskapet store finansielle muskler og et handlekraftig team på 27 eiendomsutviklere. De utvikler boliger, kontor- og næringsbygg, hoteller, togverksteder og serviceanlegg for jernbanen. Det store antallet prosjekter gjør det ofte hensiktsmessig å etablere Single-purpose-selskaper med entreprenører eller eiendomsselskap som kan bidra med blant annet lokal kunnskap og kapasitet.

- Vi utvikler og fortetter ved knutepunktene slik at det blir attraktivt og enkelt for folk å gå, sykle eller reise kollektivt. Derfor kan vi kalle oss Norges ledende knutepunktutvikler. Vi går nå inn i en fase med lansering av mange nye prosjekter, og i løpet av 2021 vil vi alene og sammen med partnere ha salgsstart i om lag ti nye boligprosjekter. Det er resultatet av mange års arbeid med prosjektutvikling og regulering, og vi har mange flere på perrongen, sier utviklingsdirektør Austestad.

Bane NOR Eiendom eier, utvikler og forvalter eiendom på og ved knutepunkt. Les mer på banenoreiendom.no


Stolte tradisjoner Bunnsolide røtter og nyskapende, bærekraftige løsninger er vårt viktigste varemerke. Det startet i 1945. I dag er vi en av landets største aktører innen utleie, forvaltning og utvikling av fast eiendom.

oxer.no

Illustrasjon: A-Lab


ESTATE 02/21

17

INNHOLD

INNHOLD 02 2021

34

LEDER 12

Når de som bestemmer ikke forstår

MARKEDSKOMMENTAR 14

Renten avgjør transaksjonsmarkedet

PORTRETTET 34

PORTRETTET Hans Øivind Nordvik – Nå gir han full gass i eiendom

48

Nå gir han full gass i eiendom – Hans Øivind Nordvik

KARRIERE 20

CBRE henter fra Newsec, Coor og Relokator

22

Blir juridisk fagsjef i Norsk Eiendom

24

Skal lede franchisekonsept for advokater

OSLO 2040 50

Byutvikling: En by med farger, spennende arkitektur, lokalt særpreg og gode byrom

54

Turisme: En bærekraftig destinasjon

OSLO 2040

56

Bolig: Bofellesskapene vokser frem

Les hva fremtredende fagmiljøer tror om hvordan vi bor, jobber og bruker hovedstaden i fremtiden.

58

Helse og omsorg: Økt behov for helse og omsorgsbygg


18

INNHOLD

ESTATE 02/21

INNHOLD 02 2021

OSLO 2040 60

Kontor: Få vil ha fast kontorplass

62

Transport: Syklende og gående dominerer bybildet

64

Handel: Vi handler mer der vi bor

26

NYHETER 26

Grand Hotel har opplevd verre ting enn koronapandemien

66

Kjøper eiendommer for knapper og glansbilder

VENTER PÅ GJENÅPNINGEN

70

Investeringer i proptech-selskaper: – Det begynner å bli et stort univers

Grand Hotel har opplevd verre ting enn koronapandemien

78

Er involvert i to prosjekter som vil forandre Bergen

86

Det store spillet: Fem mørke år

90

På høygir i 20 år, men langt fra ferdig

98

TRANSAKSJON 98

Enorm aktivitet hos meglerne

110 Familieselskapene kommer 112

Alle følger med på tiåringen

118

Supergevinster på kort tid i Bergen

124 Et normalår mot normalt 128 Bra trøkk i Stavanger

ENORM AKTIVITET HOS MEGLERNE Næringsmeglerne hadde hendene fulle med et brennhett transaksjonsmarked i fjor.


Vårt eiendomsteam

Verdidrevet og verdiskapende

Natasja Svenneby Plur Fast advokat nspl@wiersholm.no

Bernhard Getz Fast advokat bege@wiersholm.no

Anna Falck-Ytter Senioradvokat afy@wiersholm.no

Ronny Lund Partner rlu@wiersholm.no

Andreas Brekke Senioradvokat anbr@wiersholm.no

Susanne C. Grieg Fast advokat suca@wiersholm.no

Nicolay Vold Partner niv@wiersholm.no

Magnus N. Snellingen Senioradvokat mnsn@wiersholm.no

Bastian Sundling Fast advokat basu@wiersholm.no

Fatima Dahri Fast advokat fada@wiersholm.no

Therese Mørch Fast advokat them@wiersholm.no

Anna Malene Wickmann Stig L. Bech Advokatfullmektig Partner anwi@wiersholm.no slb@wiersholm.no

Hans Augun Parmann Partner hapa@wiersholm.no

Sunniva Ekrem Skar Advokatfullmektig susk@wiersholm.no

Elisabeth Berge Advokatfullmektig elbe@wiersholm.no

Kim Hellstrøm Christensen Senioradvokat khch@wiersholm.no

Peder Karijord Fast advokat peka@wiersholm.no

Jacob Mjelde Fast advokat jamj@wiersholm.no

Anette Karine Arctander Fast advokat anac@wiersholm.no

Helge Morten Svarva Partner hms@wiersholm.no

Odin Breidvik Senioradvokat odbr@wiersholm.no

Henrik Kværner Helliesen Advokatfullmektig hkhe@wiersholm.no

“ Ståle O. Meleng Partner som@wiersholm.no

Henrik Botten Taubøll Tobias Mossum Svinterud Henriette Lyngholt Senioradvokat Advokatfullmektig Fast advokat heta@wiersholm.no tosv@wiersholm.no hely@wiersholm.no

Magnus Haugstad Advokatfullmektig magh@wiersholm.no

Being a Wiersholm client is truly a special experience

Tom Rune Lian Partner trl@wiersholm.no

Norwegian Law Firm of the year Chambers Europe Awards 2020


20

KARRIERE

ESTATE 02/21

KARRIERE Hva skjer i eiendoms­bransjen akkurat nå?

CBRE henter fra Newsec, Coor og Relokator CBRE ser sterk etterspørsel etter Workplace-tjenester og har ansatt ytterligere tre spesialister til det stadig voksende teamet. Til CBRE Anne Rein og Eileen Mønshaug er to av de nye ansiktene i CBRE Workplace.

Av: Dag-Jørgen Saltnes Foto: gudim.no

C

BREs Workplace-virksomhet hjelper selskaper og offentlige virksomheter med å imøtekomme kravene og forventningene til fremtidens arbeidsplass. Dette er et område som er i sterk vekst. – Vi opplever at stadig flere virksomheter søker helhetlige, tverrfaglige og kvalifiserte råd om både sin eiendomsstrategi og dertil hvordan kontoret skal og bør brukes i tiden fremover. Derfor er jeg svært glad og stolt av å få tre så dyktige profiler som Eileen Mønshaug, Anne Rein og Fredrik Raak Friis til vårt team, sier Lise Dybwad, leder for CBREs Workplace-tjenester. KONSEPTUTVIKLER Eileen Mølmshaug er ansatt som konseptutvikler og interiørdesigner. Hun har bakgrunn innen Retail

design og kommer nå sist fra rollen som teknisk tegner hos Newsec. Anne Rein er ansatt som strategisk rådgiver. Hun har erfaring fra både Workplace og Facilities Management, fra bl.a Coor Service Management. Fredrik Raak Friis har solid bakgrunn fra HR, organisasjonsutvikling og ledelse og kommer senest fra Relokator hvor han har innehatt flere lederroller. I CBRE får han rollen som prosjekt- og endringsleder. Vi opplever både lokalt og internasjonalt at stadig flere virksomheter nå gjennomgår sin eiendoms- og arbeidsplasstrategi, og har startet sine forberedelser til den nye normalen, sier Dybwad. Hun forteller at teamet nå jobber med mer enn ti prosjekt i Norge hvor de bistår både lokale og store, internasjonale virksomheter med å klargjøre kontoret og organisasjonen for den nye hverdagen.


Uavhengig rådgivning innen næringseiendom Verdivurdering | Eiendomsutvikling | Verdioptimalisering | Teknisk due diligence

Blake bygger merkevarer som utvikler byen


22

KARRIERE

ESTATE 02/21

KARRIERE Hva skjer i eiendoms­bransjen akkurat nå?

BLIR JURIDISK FAGSJEF I NORSK EIENDOM Sven Magnus Rivertz er ny advokat/juridisk fagsjef i Norsk Eiendom

Fra Dalan til Norsk Eiendom

Av: Dag-Jørgen Saltnes Foto: CF-WESENBERG/Kolonihaven.no

Sven Magnus Rivertz.

– Vi er utrolig glad for å få Sven Magnus Rivertz med på laget. Han er kunnskapsrik, kjenner bransjen godt og kommer til å gi Norsk Eiendom og våre medlemsbedrifter nyttig juridisk kompetanse, sier Tone Tellevik Dahl, adm.dir. i Norsk Eiendom. Rivertz kommer fra stillingen som partner og advokat i Dalan Advokatfirma. Der har han jobbet i selskapets eiendomsavdeling med eiendomstransaksjoner, eiendomsutvikling, leiekontrakter, plan- og bygningsrett med mer. Han har i tillegg jobbet med merverdiavgiftsrettslige problemstillinger som også er et viktig saksfelt for medlemmene i Norsk Eiendom. Nå trer han inn i rollen som bransjens advokat. BARE MÅTTE SI JA – Dette er en stilling jeg bare måtte takke ja til. Norsk Eiendom er en bransjeforening som over tid har vært skikkelig flinke til å være en pådriver for, og fremme interessene til, eiendomsbransjen. Å få lov til å jobbe med Tone Tellevik Dahl og resten av teamet i Norsk Eiendom med å videreføre dette arbeidet er noe jeg ser veldig frem til, sier Rivertz. Rivertz har tidligere jobbet som advokat i Advokatfirmaet BAHR sin eiendomsavdeling og i avgiftsavdelingen i EY Tax med avgiftsrådgivning, administrative klageprosesser og prosedyre i merverdiavgiftssaker. Rivertz har følgelig omfattende erfaring med å yte juridisk bistand til aktører innen eiendomsbransjen.

HØYERE AKTIVITET – Norsk Eiendom vokser og vi har stadig høyere aktivitet både overfor myndigheter og innen bransjeutvikling. Vi har derfor sett et økende behov for juridisk eiendomskompetanse i vår egen stab. Sven sin kompetanse vil bli et verdifullt tilskudd, påpeker Tellevik Dahl. – Jeg ser virkelig frem til å arbeide for bedre rammebetingelser for eiendomsbransjen, og gleder meg til å bidra med min faglige bakgrunn og erfaring i bransjens dialog med offentlige myndigheter. Videre blir det både spennende og morsomt å jobbe tett med våre medlemmer, både innenfor bransjeutvikling og andre temaer som opptar medlemmene våre, sier Rivertz. Han begynner i den nyopprettede stillingen i Norsk Eiendom den 1. mai.


Lyst til å delta på Norseman 2021? Ja? Hva du får? Minner for livet. Fantastiske naturopplevelser. Noen nye bekjentskaper. Ikke minst, du blir kjent med deg selv. Nå deler BundeGruppen ut startplasser til Norseman 2021 til to som vet at innsats og lagånd gir resultater. Fortell oss hvorfor du skal få en plass på bunde-norseman.no.

Blake.no | Foto: Alexander Koerner / nxtri.com

Møt din hardeste motstander. Deg selv.


24

KARRIERE

ESTATE 02/21

KARRIERE Hva skjer i eiendoms­bransjen akkurat nå?

Skal lede franchisekonsept for advokater Eie starter en franchisekjede for advokater. Tidligere COO i Kluge Bosse Langaas blir CEO for det nye selskapet Eie Fan AS.

- Eie advokat har en sterk felles plattform som gir økt oppdragstilfang for våre tilknyttede advokatselskaper. Vi har allerede tatt inn mindre advokatforetak som piloter og lanserer nå konseptet samtidig som jeg tiltrer, sier Bosse Langaas.

Ny jobb Bosse Langaas blir CEO for Eies nye franchisesatsing for advokater.

Av: Dag-Jørgen Saltnes

M

en over 15 års erfaring som franchisegiver innenfor eiendomsmegling, går Eie nå inn i et nytt område. Eie vil tilby små og mellomstore advokatselskaper deltakelse i det nye franchisekonseptet, hvor Eie står for system, markedsføring og kundestrømmen.

BAKGRUNN FRA KLUGE Han blir CEO i det nye selskapet som får navnet Eie Fan. Bosse Langaas var inntil nylig COO i Kluge Advokatfirma og har også vært i First Securities, Helly Hansen og Panasonic. - Vi er utrolig glade for å ha Bosse Langaas på plass i Eie for å lede vår satsning på franchisekonseptet Eie advokat. Bosse har erfaring fra ett av landets ledende advokatfirmaer. Der han har bygget kultur og skapt sterke resultater. Jeg gleder meg til å ta fatt på denne viktige strategiske satsningen sammen med ham, sier Hedda Ulvness, administrerende direktør og styreleder i Eie advokat. - Med over 7500 transaksjoner årlig, ser vi et økende behov av juridisk bistand. Gjennom våre 45 meglerforetak møter vi daglig kunder fra både privat- og SMB markedet. Gjennom Eie advokat, ønsker vi å tilby premium rådgivning på en effektiv måte, lokalt. Vi kan eiendom, men skal også jobbe med privatrett og forretningsjus, sier Langaas. Eie er en landsdekkende meglervirksomhet med 50 lokalkontorer, eiendomsmegling og advokater som yter regnskaps- og oppgjørstjenester via Eie økonom.


Nye Bentley Bentayga Bentley Bentayga V8 kombinerer suveren ytelse og utsøkt håndverk. Nå har vi åpnet for bestilling av nyheten Bentayga Hybrid! Ta kontakt for mer informasjon. Billingstadsletta 31. Tlf 67 20 07 20. New Bentayga V8 WLTP drive cycle: Fuel consumption, (I/100km) – Combined 13.3. Combined CO2 – 302 g/km. The name ‘Bentley’ and the ‘B’ in wings device are registered trademarks. © 2021 Bentley Motors Limited. Model shown: Bentayga V8

BENTLEY OSLO


26

NYEHETER

ESTATE 02/21


ESTATE 02/21

27

NYHETER

Grand Hotel har opplevd verre ting enn koronapandemien Mens Grand Hotel har stått gjennom både spanskesyken, første og andre verdenskrig, har ikke Clarion Hotel Oslo i Bjørvika opplevd en normal sommer.

Av: Tore Årdal Foto: Margrethe Myhrer


28

NYEHETER

ESTATE 02/21

«Da Dalai Lama sjekket ut fra Nobelsuiten, hadde han redd opp senga og vasket rommet.»

D

et er lite som skjer på en bortimot folketom Karl Johans gate en koronanedstengt formiddag i mars, men så kommer det to ridende politiryttere, ja attpåtil til hest, i sakte fart, før plutselig Christian Ringes smetter forbi. Vi er usikre på om Ringes enset hverken hestene eller oss, men nå er vi i alle fall på vei inn i den fasjonable hotellbygningen som hans Eiendomsspar eier like ved Stortinget. PUSSER OPP På grunn av oppussingsarbeider er Grand Hotel stengt denne dagen, og inne i lobbyen står hotelldirektør Toril Flåskjer og tar i mot oss som om vi hadde vunnet Nobels fredspris. – Vi gleder oss enormt til hotellet igjen skal syde av gjester og ansatte. Normalt er ca. 70 prosent av gjestene våre om sommeren utenlandske turister, men i år som i fjor blir det nok mest nordmenn. I fjor sommer har vi blant annet mye familiepakker, og det er veldig gøy å se så mange barn på hotellet, sier Flåskjer. ET LANDEMERKE Da hun i 2019 fulgte den etiopiske statsministeren Abiy Ahmed til Nobelsuiten i forbindelse med fredsprisutdelingen, poengterte han at det ikke bygges slike landemerker lenger. Og det har han selvsagt helt rett i. Gand Hotel åpnet dørene helt tilbake til 1874, som var hele 44 år før spanskesyken brøt ut i Norge. Den gangen var Karl Johans gate nærmest på landet å regne, men bakeren og konditoren Julius Fritzner lot seg ikke stoppe. Han åpnet både hotell og Grand café på samme adresse. «…ligeoverfor Storthingsbygningen og Eidsvoldspladsen, tillader jeg mig at anbefale til det ærede Publikums Søgning, idet mine Bestræbelser

altid skulle gaa ud paa ved en omhyggelig og reel Behandling at tilfredsstille Gjæsternes Fordringer,» fremgikk det av en annonsene, som ble trykket på Aftenpostens førsteside. KULTURINSTITUSJONEN GRAND CAFÉ Grand Café ble raskt en kulturinstitusjon i hovedstaden, og stamsted for størrelser som Henrik Ibsen, Edvard Munch, Roald Amundsen, Knut Hamsun, Gustav Vigeland og Fridtjof Nansen. Fra 1891 og 9 år fremover var Henrik Ibsen innom 2 ganger daglig, i sin faste armstol reservert for Dr. Ibsen. Edvard Munch var også blant stamgjestene på Grand Café. I perioder hadde han visse utfordringer med regningene sine, og én gang skal Munch ha tilbudt en servitør å få «Syk pike» i bytte mot 100 biffer. Servitøren takket nei, til det som jo kunne ha blitt en sykt god handel. PRIVATE KUNSTVERK Etter ombygging og utvidelser i flere omganger, fikk bygningen sitt nåværende utseende i 1913 – fremdeles før spanskesyken. I dag fremstår hotellet som nyoppusset, samtidig som det er utsmykket med en rekke kunstverk fra Christian Ringnes sin private samling. – Christian Ringnes er en fantastisk gårdeier, og vi er veldig glade i ham, sier Flåskjer. Palmen restaurant åpnet dørene i 1913, og på den ene veggen henger det nå et gigantisk verk av norske Vanessa Baird. I taket henger den enorme venetianske lysekronen Ca’ Rezzonico, laget at den walisiske kunstneren Cerith Wyn Evans. Lysekronen har nettopp vært pusset – et møysommelig arbeid som må gjøres med jevne mellomrom for at både kronen og hotellet skal skinne.

Private kunstverk Grand Hotel huser flere av Christian Ringnes’ private kunstverk.


ESTATE 02/21

NYHETER

29


30

NYEHETER

ESTATE 02/21

1


ESTATE 02/21

NYHETER

31

2

–1 Grand Café har vært en kulturinstitusjon som har vært stamsted for gjester som Henrik Ibsen, Edvard Munch, Roald Amundsen, Knut Hamsun, Gustav Vigeland og Fridtjof Nansen.

–2 Kjente band som Rolling Stones har bodd på Grand Hotel.

HALL OF FAME Innenfor Palmen ligger «Hall of fame», hvor det henger signerte bilder av flere celebriteter, som har overnattet på hotellet. Michael Jackson, Kiss, Obama, Dalai Lama, Chuck Norris, Muhammad Ali, Oprah Winfrey, Tom Cruise, Rolling Stones og Dronning Elisabeth er noen av signaturene som henger der nå. – Det er så mange, derfor roterer vi litt på utstillingen, forteller Flåskjer. Celebritetene kan ha sine krav, som ofte føres opp på en liste som kalles rider. En kjent sangerinne måtte eksempel ha Fiji-vann i luftfukteren på rommet, for det var bra for stemmene hennes. Det måtte Grand til Sverige for å finne. MADONNA VILLE KJØPE LYSEKRONE Det går mye i sunn mat og drikke på dagens raidere, og mange vil også ha matter for meditasjon. Det sistnevnte var det eneste asketen Dalai Lama ba om, da han var gjest i anledning fredsprisen i 1989. Da Dalai Lama sjekket ut av Nobelsuiten, hadde han for øvrig redd opp senga og vasket rommet. På den andre siden av ydmykhetsskalaen finner vi Madonna, som lurte på om hotellbetjeningen kunne skru av rådhusklokka, for den forstyrret henne sånn. Hun lurte også på om hun kunne få kjøpe lysekronen i bankettsalen – altså ikke Ringnes sin lysekrone i Palmen, men dog.

HAR VUNNET FLERE PRISER Hotellbransjen har vært hardt rammet av koronarestriksjoner etter nedstengningen i mars i fjor, noe som også har fått konsekvenser for etterspørselen på Grand Hotel. – Det har endret måten vi jobber på. Samtidig er det også positive ting å ta med seg. De ansatte på Grand Hotel Oslo har tilpasset seg situasjonen på en utmerket måte, håndtert nye og endrede restriksjoner fortløpende og gjort en stor jobb for å fortsette å yte den aller beste servicen, sier Flåskjer. På toppen av dette har de fullført renoveringen av Tårnsuiten og Nobelsuiten, samt vunnet to priser under World Travel Awards. I tillegg er Nobelsuiten blitt kortlistet i kategorien «suite» på fjorårets Ahead-prisutdeling ved siden av Rosewood og Nobu. – Det er helt fantastisk, og jeg vil si at vi er godt rustet når hverdagen kommer tilbake igjen, smiler hun. GLEDER SEG TIL NORMALISERING Hvordan ser du på utsiktene fremover? – Det er vanskelig å spå noe i den vekslende og usikre situasjonen samfunnet står i. Mye avhenger av vaksinering og smittetrykk, og så får vi håpe dette arbeidet går fremover, at grensene etter hvert åpnes igjen og at etterspørselen tar seg opp. Vi skal gjøre vårt ytterste for å tilpasse oss situasjonen hele veien, og vi gleder oss selvsagt enormt mye til samfunnet åpner og ting begynner å normalisere seg, svarer hun.


32

NYEHETER

1

TROR PÅ PAKKELØSNINGER Grand Hotel er en del av børsnoterte Scandic Hotel Group, derfor kan hun ikke si noe om forventet belegg i sommer ut fra bestillingene som er kommet inn. – I de periodene det har vært lettet på restriksjonene, har vi sett av gjestene reiser på fritiden og er ute etter opplevelser. Vi har stor tro på ulike pakkeløsninger som familiepakker, staycation og spapakker. Vi gleder oss stort til å ønske gjestene våre velkommen, og skal stå på for å yte den aller beste servicen, sier hun om hotellet, som har hele 54 suiter. Prisen for Penthousesuiten på toppen ligger på 35.000 kroner per døgn, mens tilsvarende pris for Nobelsuiten og Tårnsuiten er 15.000 kroner. ÅPNET KORT TID FØR PANDEMIEN Fra Grand Hotel tar vi Karl Johans gate ned mot Oslo S og videre til Petter Stordalens Clarion Hotel Oslo i Bjørvika. Hotellet åpnet i august 2019, og fikk dermed bare noen måneders drift før Norge ble stengt ned. Sommeren 2020 er den eneste sommeren hotellet har hatt gjester, og det var primært norske besøkende. Det blir det etter alt og dømme i år også. – Det kan selvsagt oppleves som frustrerende å drive hotell i disse tider, men vi er ikke alene om dette. Vi aksepterer situasjonen som den er, og planlegger for fremtiden, sier hotelldirektør Robert Holan.

ESTATE 02/21

2

VIL FORME DEN NYE NORMALEN Han tror det vil ta litt tid før vi ser en normal sommer med både norske og utenlandske turister. – Vi tror markedet kommer tilbake for både corporate og fritid. 2022 blir neppe på 2019-nivå, men da vil vi begynne å nærme oss. Vi som driver hotell, må uansett være klar over at det som gjorde oss suksessrike i går, ikke gir oss suksess i morgen. Vi må tenke nytt, blant annet innen tjenester og service som vi tilbyr, samt hva slags typer gjester vi ønsker å tiltrekke oss. Vi må rett og slett være med å forme den nye normalen, sier Holan. FLERE HAR OPPDAGET HOTELLET I EXIT Det er uansett ingen tvil om at det blir høy etterspørsel etter hotellets penthouse suite, som er beliggende nærmest Barcode-rekken og med en tilhørende spektakulær takterrasse. Der ble det filmet flere scener i sesong 2 av NRK-serien Exit. – Vi har fått flere bestillinger som følge av eksponeringen i Exit. Nå ønsker vi jo ikke å bli assosiert med rollefigurene i serien, men samtidig er det veldig gøy at folk har fått med seg at vi har et veldig fint hotell, sier Holan. Suiten koster 15.000 kroner per natt, altså samme pris som Nobelsuiten, men det er terrassen kundene først og fremst betaler for. – Vi sier til folk at vi stiller med bobler, men ikke noe mer, smiler Holan.

–1 Hotell-direktør Toril Flåskjer forteller at normalt er ca. 70 prosent av vår- og sommergjestene på Grand Hotel utenlandske turister.

–2 Hotelldirektør Robert Holan på Clarion Hotel Oslo i Bjørvika tror det vil ta litt tid før vi ser en normal sommer med både norske og utenlandske turister.


Vi bygger leilighetsprosjekter i totalentreprise Vår standardisering og systematisering resulterer i bedre kvalitet og lavere pris.

LeilighetsExperten er en del av Witor Entrepenør. Les mer på witor.no eller leilighetsexperten.no

LeilighetsExperten


34

PORTRETTET

ESTATE 02/21


ESTATE 02/21

35

PORTRETTET

PORTRETTET: HANS ØIVIND NORDVIK

VAR SENTRAL I KLOSTER CRUISE – Nå gir han full gass i eiendom I yrkeslivet har Hans Øivind Nordvik vært innom både sprengstoff, SS Norway og OL på Lillehammer. I dag har han 2.000 fritidseiendommer og 450 boliger i tomtebanken.

Av: Tore Årdal Foto: Marius Viken


36

P

å slutten av 1960-tallet hadde skoleeleven Hans Øivind Nordvik sommerjobb på byplankontoret i Oslo – det som sammen med Bygningskontrollen og Oppmålingsvesenet tilsvarer Plan- og bygningsetaten i dag. Der kopierte han kart og dokumenter, gikk med posten, og utførte annet forefallende arbeid. Nordvik husker fremdeles den lange korridoren i den røde teglsteinbygningen nederst i Trondheimsveien, der kontorene lå på rekke og rad. Røyklukten sivet ut fra flere av dørene, slik det gjerne gjorde på 1970-tallet. ANALYTISK INTERESSERT Nordvik var mer enn på hils med byplansjefen, for moren hans var sekretær for kommunetoppen. Men en fremtid innen eiendom var ikke engang innom tankene til skoleeleven. Nå sitter imidlertid den samme Nordvik som en godt voksen mann i et møterom i selskapets lokaler på Skøyen. Han er analytisk av legning, og blar i noen papirer fra Plan-og bygningsetaten. – Mange tar til orde for å sette opp renten på grunn av presset på boligprisene, men vi kan ikke gjøre dette på bakgrunn av eiendomsmarkedet på Frogner og andre boligområder som har stor mangel på boliger. Hovedforklaringen på de høye prisene i Oslo er at det bygges altfor lite boliger. UBALANSE I BOLIGMARKEDET Han viser til at det fra 1950 til 1990 i snitt ble bygget noe over 4.000 boliger pr. år i Oslo, selv om innbyggertallet i hovedstaden var stabilt på ca. 450.000 i disse 40 årene. Boligproduksjonen ble absorbert i markedet ved at antall beboere pr. husholdning ble redusert og antall kvadratmeter pr. beboer økte.

PORTRETTET

– Etter år 2000 er tilgangen av nye boliger i Oslo halvert. Dette til tross for at innbyggertallet i Oslo har økt med ca. 9.000 flere pr. år sammenliknet med perioden 1950-1990, da det altså var svært liten befolkningsvekst, sier Nordvik og titter opp fra papirene. – Det er ikke til å unngå at dette i dag har gitt ubalanse i boligmarkedet og press i boligprisene. Å legge skylden på boligspekulanter og manglende vilje hos utbyggere til å bygge boliger, er hverken løsningsorientert eller i henhold til det de offisielle statistikkene viser. Det må heller ikke være tvil om at økte renter er helt feil medisin for å flere boliger til de 180.000 nye innbyggerne i Oslo siden år 2000, samt til økt befolkning i andre pressområder. Feilen fra 2007 og 2008 med renteoppgang for å dempe presset i boligprisene, må ikke gjenta seg. SKULLE BLI SIVILINGENIØR. Opprinnelig planla Nordvik å reise til Trondheim for å studere og bli sivilingeniør, men etter gymnaset fikk han uventet et helt friår i fanget da militærtjenesten ble avlyst på grunn av hans eggeallergi. Det året ble benyttet til å supplere realartium med et ettårig kurs i økonomifag på Handelsgym. Nordvik syntes det var så interessant med økonomi, at han begynte å studere i Fribourg i Sveits. I 1977 var han ferdig utdannet siviløkonom, og fikk jobb i økonomiavdelingen i Dyno Industrier i Oslo. Dyno drev blant annet med plastproduksjon, produksjon av sprengstoff og salg av anleggsmaskiner. – I Dyno så jeg en del svakheter, og lærte at selv store toneangivende bedrifter har forbedringspotensial. Slikt ga muligheter og god inspirasjon for videre planer i arbeidslivet.

ESTATE 02/21


ESTATE 02/21

37

PORTRETTET

Sommerjobb i PBE Som skoleelev hadde Hans Øivind Nordvik sommerjobb på byplankontoret i Oslo.


38

PORTRETTET

ESTATE 02/21


ESTATE 02/21

Konseptutvikling – Vi driver egentlig med konseptutvikling, sier Nordvik.

PORTRETTET

FIKK JOBB HOS KLOSTER Med sin analytiske interesse søkte han og fikk jobb i fondsavdelingen i daværende Kreditkassen i 1979, men han fikk samtidig tilbud om jobb som analytiker i Klosters Rederi. Han valgte det siste, noe som skulle vise seg å bli et langt og tett samarbeid med Knut Kloster sr. – Kloster var en pioner på mange områder, og i 1966 var han grunnleggeren av den moderne cruiseindustrien. Han var analytisk, klok, nysgjerrig og samfunnsengasjert. Kloster ville alltid prøve noe nytt, og han ble på mange måter min mentor på 1980- og 90-tallet. Da Nordvik begynte i jobben, hadde Kloster nettopp kjøpt «SS France». Skipet ble bygget så tidlig som i 1961, og var da verdens største og raskeste passasjerskip og den siste «ocean lineren» som ble konstruert for luksuriøse transatlantiske krysninger. Men da flyindustrien tok over, stupte etterspørselen etter båtreiser mellom Europa og USA, og skipet ble sendt i opplag i 1974. GEDIGEN KOSTNADSOVERSKRIDELSE Cruise-markedet i Karibia økte imidlertid kraftig mot slutten av 1970 tallet, og det var behov for å raskt fremskaffe ny tonnasje. Fordi det ville ta minst 2-3 år å bygge nye cruiseskip, kjøpte Kloster «SS France», fikk det bygget om til et cruise-skip og endret navnet til «SS Norway».

39

Opprinnelig var det meningen å foreta en mindre ombygging med enkel tilpasning til det karibiske området, og med en budsjettert konverteringskost på ca. 20 millioner dollar. Men den sterke utviklingen i cruisemarkedet og nye analyser gjorde at ambisjonsnivået økte i ombyggingsperioden, og kostnadene endte på over 100 millioner dollar. Til gjengjeld ble det et flott ombygget cruiseskip med kapasitet på over 2.000 passasjerer, som den gangen var tre ganger større kapasitet enn øvrige cruisebåter. RYKKET OPP I REDERIET Med «SS Norway» ble Klosters Rederi ett av verdens ledende cruiserederier. Virksomheten ble drevet under markedsnavnet NCL (Norwegian Caribbean Lines) i Miami, men 1980-tallet startet også med finansielle utfordringer på grunn av den nevnte kostnadsoverskridelsen. – Rederiet hadde derfor behov for å styrke sin økonomiavdeling, og jeg ble oppgradert til økonomi-/finansansvarlig i rederiet. Vi refinansierte hele cruiseflåten, som da bestod av «SS Norway» og fire andre cruiseskip. Den gang var dette den største finansieringen i Norge utenom offshoreindustrien, og for en 27 åring som meg var det selvsagt en interessant og utfordrende oppgave. Deretter begynte forberedelsene til og gjennomføringen av børsnotering av cruisevirksomheten.

«Med «SS Norway» ble Klosters Rederi ett av verdens ledende cruiserederier. Virksomheten ble drevet under markedsnavnet NCL (Norwegian Caribbean Lines) i Miami, men 1980-tallet startet også med finansielle utfordringer på grunn av den nevnte kostnads overskridelsen.»


40

PORTRETTET

ESTATE 02/21

«Hovedforklaringen på de høye prisene i Oslo er at det bygges altfor lite boliger» HANS ØIVIND NORDVIK

STARTET FOR SEG SELV Klosters Rederi var et mangfoldig selskap som drev med mange spennende prosjekter, deriblant byggingen og driften av den norske paviljongen i Epcotsenteret i Florida. For den unge Nordvik var det en inspirerende og lærerik periode med rederiets ulike virksomheter, som ble drevet fra hovedkontoret i Haakon VIIs gate 5 i Vika. I 1987 var imidlertid Knut Kloster på vei ut av den daglige ledelsen av rederiet, og Nordvik bestemte seg samtidig for å slutte i selskapet og prøve seg på egenhånd. FIKK NYTT TILBUD AV KLOSTER Gjennom sitt nye selskap Projectus AS drev Nordvik med finansiell trading, konsulentvirksomhet innenfor cruise, samt investeringer. I tillegg jobbet han én dag i uken hos Kloster, for å bistå med forvaltningen av verdiene hans. Kloster hadde etablert selskapet World City AS, som blant annet var storaksjonær i cruiserederiet NCL AS og drev med diverse prosjektvirksomhet i oppstartfasen. I 1989 inviterte han Nordvik inn som partner på 50/50-basis og daglig leder i selskapet. I tillegg til finansiell forvaltning drev World City de etterfølgende årene med blant annet miljøinvesteringer gjennom Green Business AS og fergevirksomhet i Venezuela, Mexico og Adriaterhavet. BYGGET VIKINGSKIP. World City etablerte også en miljøstiftelse, som fikk navnet Gaia. Stiftelsen fikk bygget en tro kopi av vikingskipet Gokstad, og engasjerte eventyreren Ragnar Thorseth til å seile «Gaia» til Amerika.

Målsettingen med seilasen var todelt. For det første var det en 1.000 års markering for Leiv Eirikssons oppdagelse av Amerika, og for det andre skulle skipet ha en rolle under miljøkonferansen i Rio de Janeiro i juni 1992. – Gaiastiftelsen ville bringe et miljøbudskap til åpningen av konferansen, og hadde et godt samarbeid med statsminister Gro Harlem Brundtland. Vikingskipet seilte med FN-flagg i masten, først til Island, hvor det ble døpt av daværende president Vigdís Finnbogadóttir. Videre gikk ferden til Grønland, Canada og hadde en stopp i New York der president George Bush senior kom om bord på besøk. POLITISK BESØK FRA CUBA På det tidspunktet var det et anstrengt politisk forhold og ingen offisiell dialog mellom USA og Cuba. George Bush visste at skipet skulle seile videre til Cuba, hvor Fidel Castro skulle foreta tilsvarende besøk om bord, og Bush sendte derfor med et konfidensielt brev til Castro. – Da Gaia kom til Cuba fant Castro og Thorseth raskt tonen og kjemien, og det ble tilbrakt noen hyggelige dager på øya. Besøket til Gaia ble starten på en to-årsperiode hvor vi fikk en viss politisk rolle i dialogen med Cuba. Blant annet besøkte jeg den cubanske ambassaden i Stockholm, og hadde flere ganger sentrale aktører fra Cuba på besøk på vårt kontor i Oslo. Gaiaskipet seilte videre fra Cuba og ned til kysten av Brasil, så inn i Amazonas til byen Manaus, hvor stiftelsen hadde fløyet inn mange ungdommer fra mange ulike land rundt i verden for å lage et miljøbudskap til miljøkonferansen.

Skal selge 300 boliger i år Gjennom selskapet Beliggenhet skal Nordvik legge ut 300 boliger i markedet i inneværende år.


HANS ØIVIND NORDVIK - Født i 1952 - Oppvokst på Sollerud i Oslo - Styreleder og eier i Auctus AS - Gjennom datterselskapet Beliggenhet Holding AS har Nordvik en tomtebank for ca. 450 boliger og for ca. 2.000 fritidsboliger gjennom andre selskaper - Jobbet tett sammen med skipsreder Knut Kloster sr. i en årrekke - Hadde sin første jobb i Dyno Industrier - Utdannet siviløkonom i Fribourg, Sveits


42

PORTRETTET

ESTATE 02/21


ESTATE 02/21

43

PORTRETTET

«Vi foreslo å bygge en stor medielandsby på Hafjelltoppen som etter OL kunne konverteres til attraktive fritidsboliger.» HANS ØIVIND NORDVIK

Kjøpte sjømannskirken I 2014 kjøpte Nordvik sjømannskirken på Bygdøy for 57 millioner kroner.

OL PÅ LILLEHAMMER GA MULIGHETER Gaiaprosjektet førte med seg interessante politiske kontaktpunkter, noe som var en nyttig erfaring å ha med seg da det dukket opp forretningsmuligheter i forbindelse med OL på Lillehammer i 1994. En av forutsetningene for den statlige garantien til OL, var at en vesentlig del av investeringene til lekene skulle tilføre OL-regionen varige verdier. Å bygge permanente overnattingsfasiliteter til sportsutøvere og media var en av lekenes største investeringer. Slike permanente anlegg ville imidlertid skape etterbruksutfordringer i en by som Lillehammer, som ikke trengte så mange nye boliger etter OL. Alternativet var å bygge OL-boligene som midlertidige brakkeløsninger, som skulle fjernes etter OL. En slik løsning ville i så fall ikke tilføre regionen ønsket varig verdieffekt. KJØPTE 1.000 MÅL AV STATSKOG – For å løse utfordringen, foreslo vi å bygge en stor medielandsby på Hafjelltoppen som etter OL kunne konverteres til attraktive fritidsboliger med hele Østlandsområdet som marked. Det syntes både regjeringen og LOOK (Lillehammer Olympiske Organisasjonskomité) var en god ide, og det endte med at vi fra Statskog fikk kjøpt ca. 1.000 mål på toppen av Hafjell til det formålet. Medielandsbyen ble bygget for å overnatte 2.000 mediefolk. I tillegg kom et servicesenter for bespisning og andre sosiale aktiviteter for pressen. Dette var den største innlandsinvesteringen i Norge til da, og det største enkeltprosjektet til LOOK.

NYTTIG LÆRING I EIENDOM Etter OL ble medielandsbyen konvertert til 450 hytter og leiligheter. – Vi forhåndsolgte fritidsboligene til priser fra 280.000 kroner for de billigste leilighetene (60 kvm) til 920.000 kroner for de dyreste hyttene (140 kvm). Mange sa at det var galskap å gå ut med så høye priser for fritidsboliger på fjellet, så tidene har forandret seg. LOOK betalte 120 millioner kroner for å leie medielandsbyen under OL. Omtrent halvparten av beløpet ble brukt til å drifte medielandsbyen under OL, mens resten ble brukt på å subsidiere hytteprisene og gi et lite overskudd til utbyggerne. – Dette prosjektet ble først og fremst en veldig nyttig lærdom for oss som tidligere hadde mest erfaring fra cruisebransjen. Jeg lærte at også eiendomsbransjen hadde stort forbedringspotensial på 90-tallet, sier Nordvik, som selv måtte gå inn som operativ byggherreleder fordi den tidligere partneren Investa, som hadde en organisasjon med bransjeerfaring, gikk konkurs før byggeprosjektet ble igangsatt. DRIVER MED TO SØNNER I 1997 valgte Kloster å pensjonere seg, og World City ble fisjonert. Nordviks halvpart ble til Auctus AS, og han driver i dag selskapet sammen med de to sønnene Hans Christian og Henrik som også er inne på eiersiden. Nordvik sier at det går veldig bra å jobbe sammen; de er kolleger i kontortiden og nær familie i fritiden.


44

PORTRETTET

«Kloster ville alltid prøve noe nytt, og han ble på mange måter min mentor på 1980- og 90-tallet.» HANS ØIVIND NORDVIK

– Vi driver egentlig med konseptutvikling, og synes det foregår mye spennende i krysningspunktet mellom samfunnsinteresser og kommersielle interesser. De fikk blant annet tilslaget da Oslo kommune la ut en eiendom på Røa for salg, hvor en forpliktelse i eiendomsprosjektet var å bygge og drive, for egen regning uten offentlig støtte, badeanlegget til Vestre Aker bydel. – På det tidspunktet kunne vi ikke mye om badeanlegg, utover det vi hadde lest i media om alle problemene og store underskudd som norske badeanlegg slet med. Vår strategi ble derfor å reise rundt i Norge og Europa og besøke mange slike anlegg for å innhente mest mulig kunnskap om bygging og drift fra de som driver slike anlegg. KJØPTE AV KREFTING OG KROHNSTAD Eiendomsvirksomhetene til Auctus-gruppen er i dag engasjert i prosjekter med en tomtebank til ca. 2.000 fritidsboliger. I tillegg kommer ca. 450 boliger gjennom Beliggenhet Holding AS, et selskap som Auctus kjøpte i 2014/2015 av Carl Erik Krefting og Hans Petter Krohnstad da Beliggenhet hadde fått noen driftsmessige og finansielle utfordringer etter noen år som en av Oslos største småhusutbyggere. – Vi ryddet opp i selskapet, og reduserte aktiviteten til et minimum, for deretter å bygge selskapet opp igjen, denne gangen med fokus på større boligprosjekter. Vi har brukt en del tid på den prosessen, men nå har Beliggenhet en boligportefølje på ca. 3 milliarder kroner, og klarer seg godt selv uten morselskapets støtte.

SATSER I VALDRES Trolig legger Beliggenhet ut 300 boliger i markedet i inneværende år, deriblant et prosjekt med 157 nye boliger i Asker. I porteføljen inngår også Solnes Brygge, en eiendom med 550 meter strandlinje ved Tønsbergfjorden nær Melsomvik, hvor Beliggenhet planlegger å bygge 150-200 boliger/fritidsboliger med brygger, båtplasser, badestrand, svømmebasseng, tennisbane og kulturhus. – Vi har de senere årene også vært involvert i flere nye utbygginger på Hafjell og i Vang i Valdres. Sistnevnte er en destinasjonsutvikling i et spennende fjellområde, hvor utbyggingsselskapet disponerer ca. 8.000 mål nær inngangsporten til Jotunheimen. GLAD I FLOTTE BYGG I 2014 kjøpte Nordvik sjømannskirken på Bygdøy for 57 millioner kroner. Eiendommen har strandtomt, og tanken var å rive eksisterende bygningsmasse og oppføre et annerledes eldresenter tilpasset ønsker, krav og behov for kommende eldrebølge. – Byantikvaren oppfordret meg til å i stedet sette bygningsmassen i stand tilnærmet slik den opprinnelig var i 1916, da Admiral Børresen bygget sin bolig på eiendommen. Det har vi gjort, sier Nordvik, som selv har flyttet inn i huset sammen med sin kone Ellen. – Det hadde selvsagt blitt et økonomisk bedre prosjekt hvis vi hadde fått gjennomført den opprinnelige planen, men samtidig er et blitt et prosjekt som familien er stolt av etter at fire års istandsettingsarbeider er avsluttet. Vi er glade i flotte bygg.

ESTATE 02/21


46

PORTRETTET

ESTATE 02/21

8 raske Hva var din første jobb? – Jeg malte hus sammen med noen venner. Din første eiendomsinvestering? – En leilighet på Frogner i 1978. Hva hører du på? – Spotify, fra 60-70-talls musikk til dagens musikk. Hva leser du? – Ikke så mye skjønnlitteratur, men mye faglitteratur og historie. Hva gjør du på fritiden? – Jeg jobber ganske mye, men har hytte ved sjøen og på fjellet, samt et sted i utlandet som vi drar til. Hva irriterer deg? – Symbolpolitikk. Jeg er mer glad i realpolitikk basert på faktum som er et godt grunnlag for bærekraftige løsninger både for samfunnet og den enkelte innbygger. Hva blir du i godt humør av? – Gode nyheter. Jeg elsker positiv energi. Hvor går reisen når det er slutt på restriksjonene? – Trolig til USA. Vi har familie der som besøkes med jevne mellomrom. I tillegg er en tur til et middelhavsland noe som frister.


OBOS Kværnerbyen

KAR AKT ER Du kjenner oss på byggene. Med karakter og original utforming skaper vi tilhørighet for alle som skal bo og jobbe i eiendommene vi utvikler.

ARCASA arkitekter


48

NYEHETER

ESTATE 02/21


ESTATE 02/21

NYHETER

I 2040 bor det sånn cirka 780.977 personer i Oslo. Les hva fremtredende fagmiljøer tror om hvordan vi bor, jobber og bruker hovedstaden i fremtiden.

FRAMSKREVET FOLKEMENGDE 1. JANUAR, ETTER KJØNN OG ALDER. HOVEDALTERNATIVET (MMMM), OSLO KOMMUNE, 2040

49


50 Foto: Shutterstock

NYEHETER

Mer av dette

Foto: HAV Eiendom/Werner Anderson

Oslos byplansjef vil ha mer farger og flere gode byrom frem mot 2040.

ESTATE 02/21


ESTATE 02/21

51

NYHETER

OSLO 2040 – BYUTVIKLING:

EN BY MED FARGER, SPENNENDE ARKITEKTUR, LOKALT SÆRPREG OG GODE BYROM Etatsdirektør Siri Gauthun Kielland i Plan- og bygningsetaten tror Oslo vil gjennomgå en positiv byutvikling frem mot 2040.

Av: Tore Årdal

– I 2040 vil jeg først og fremst se en by med farger, spennende arkitektur, lokalt særpreg for de ulike delene av byen vår, og ikke minst gode byrom som er godt tilrettelagt for mange ulike aktiviteter, og som fungerer for barn, unge, voksne og eldre, sier PBE-sjef Siri Gauthun Kielland. GIGANTUTBYGGING I ØST Blant de store endringene i Oslo de kommende 20 årene, er Hovinbyen, som strekker seg fra Løren i vest til Breivoll i øst og fra Bjerke i nord til Bryn i sør. Området tilsvarer størrelsen på indre by innenfor Ring 2, det vil si ca. 11 kvadratkilometer. Kommuneplanens samfunnsdel legger opp til at Hovinbyen skal bli en naturlig utvidelse av indre by. Mens noen områder fremdeles vil være i startgropen for utvikling i 2040, vil andre områder ha kommet lengre. – Økern vil kanskje fremstå som et viktig tyngdepunkt i Hovinbyen, og et attraktivt sentrumsområde med god funksjonsblanding – kanskje et slags Majorstuen i øst? spør Kielland. 10-MINUTTERSBYEN Strategisk plan for Hovinbyen viser hvordan en sammenhengende bystruktur i fremtiden kan knytte

sammen Bjerke og Bryn, Helsfyr og Vollebekk. Ambisjonen for området er å skape 10-minuttersbyen – nabolag som er gode å bo i, med det man trenger av tjenestetilbud i gangavstand fra boligen. I 2040 er kanskje den grønne ringen også på plass. Dette er en 6,5 kilometer lang turvei med parker, bekker og flere elementer i Hovinbyen. Målet med denne er å knytte sammen de mange områdene som Hovinbyen består av, og vil være viktig både som rekreasjonsområde, transportåre og for det biologiske mangfoldet. STORE TING PÅ GANG I VEST – I vest har kanskje Fornebubanen bidratt til å utvikle Lysaker, Vækerø og Skøyen, og utvidet den tette byen langs den nye T-banelinjen. Målet i reguleringsplanen for Skøyen er å gjøre området til en dynamisk 24-timers by med mange nye boliger og arbeidsplasser, ny skole, grønne allmenninger og et yrende byliv, sier Kielland. Hun tror også at både Smestad og Slemdal i 2040 kan ha gått fra å være hovedsakelig småhusområder til å bli mer urbane lokalområder med et bredt sammensatt bolig- og bymiljø. Også Lilleaker kan ha fått en mer bymessig utforming.


52

NYEHETER

ESTATE 02/21

Innovasjonsdistrikter PBE-sjef Siri Gauthun Kielland tror Oslo har fått flere verdensledende innovasjonsdistrikter innen 2040.

LEDENDE INNOVASJONSDISTRIKTER I 2040 har kanskje Oslo også fått flere verdensledende innovasjonsdistrikter. – Både Oslo Science City og innovasjonsdistriktet som nå utvikles i Hovinbyen, har som mål å bli pulserende og attraktive steder, ikke bare for de som jobber der, men også for alle som bor i og rundt disse områdene, sier hun. I sentrum tror hun at bilfritt byliv-satsningen mest sannsynlig har bidratt til enda flere gågater, benker, lekeplasser og kunstinstallasjoner, med mål om at sentrum skal yre av folkeliv, også etter arbeidstid og når butikkene er stengt. HAVNEPROMENADEN TIL SJØLYST Som en del av utviklingen av fjordbyen, har kommunen planer om at havnepromenaden i fremtiden går helt til Sjølyst. – Hva er status for Bjørvika (inklusive Grønlikaia) og Filipstad i 2040? – Når vi skriver 2040 er Bjørvika med Grønlia ferdig utbygd, og Middelalderparken har fått en form som styrker det historiske preget. Men det er viktig å huske på: Byen er alltid i bevegelse, og de første bygningene som ble bygget i Bjørvika, er allerede bygget om. «Ferdig» er dermed et relativt begrep i en by. – På Filipstad vil området nærmest Aker brygge og

Tjuvholmen stå ferdig med forretninger, restauranter, arbeidsplasser og boliger, og vi kan håpe på at det står et nytt flott konserthus på den fineste tomten i sør. Vi håper at motorveien er lagt i tunnel, og at deler av midtområdet er utbygget med mange boliger. Havnepromenaden er opparbeidet sammenhengende gjennom Filipstadområdet. Jernbaneområdet er fortsatt i bruk til jernbane. – Havnepromenaden langs Frognerkilen er ferdig helt fram til Skøyen med brede gangveier og mulighet for aktiviteter og opphold. LOKK OVER MAJORSTUEN STASJON Hvis vi beveger oss litt lengre innover i byen – hvordan ser det ut på Majorstuen stasjon og NRK-tomten? – Fornebubanen og ny T-banestasjon for Majorstuen er ferdig, og det samme gjelder ny T-banetunnel gjennom sentrum. Dette har gitt et løft for kollektivtrafikken i hele Oslo, og ikke bare på Majorstuen. Vi har fått et nytt byområde over lokket på Majorstuen stasjon som gir oss et bedre og mer sammenhengende byområde med gode grøntområder. På Marienlyst har NRK flyttet, og utviklingen er i gang, og jeg håper at vi ser et nytt byområde som er godt tilpasset Marienlyst-området slik vi kjenner det i dag, og hvor det fredede Radiohuset får en sentral rolle med ny bruk til glede for byens innbyggere, svarer hun.


Eiendomsprosjekt på Romerike? La oss hjelpe deg! Romerike vokser. Mange flytter til regionen og flere og flere bedrifter ønsker å etablere seg her. Vi ser derfor en økende interesse fra regionale, nasjonale og internasjonale entreprenører og aktører innenfor utvikling av eiendom. Økland er det største advokatkontoret på Romerike og vi har god lokalkjennskap til området. Ett av våre nøkkelområder er eiendom, hvor vi bistår både med utvikling av eiendom, entrepriser, eiendomsoverdragelse og oppgjør. Dette gjør oss til en trygg samarbeidspartner for alle som ønsker å satse i Romeriksregionen. Har du eller din bedrift et eiendomsprosjekt du trenger bistand til, står våre 35 advokater og advokatfullmektiger klare til å hjelpe deg.

oklandco.no


54

NYEHETER

ESTATE 02/21

OSLO 2040 – TURISME:

EN BÆREKRAFTIG DESTINASJON Christian Lunde, administrerende direktør VisitOslo, mener Oslo vil stå på kartet som en kompakt by med ren luft, rent vann, et bredt kulturtilbud og en videreutviklet internasjonal matscene.

Av: Tore Årdal Illustrasjon: A-lab

– Byer som Paris, London og Barcelona vil nok alltid stå øverst på listene over hvor folk vil reise, men når de har vært i disse byene, fremstår Oslo som et veldig spennende alternativ. Det blir mer fokus på bærekraft, og Oslo er en kompakt by med et byliv som gjør at vi har ren luft og rent vann. Bærekraft blir en hygienefaktor når vi velger å reise i jobbsammenheng og på fritiden, mener administrerende direktør Christian Lunde i VisitOslo. FLERE KONGRESSER Han tror at Oslo i 2040 vil være en storby med et bredt kulturtilbud og en videreutviklet internasjonal matscene. Lunde tror også at Oslo blir blant de topp ti foretrukne byene i Europa for kongresser. Nøkkelen til dette er å bygge ut Oslo Spektrum, slik at Oslo kan tilby konferansefasiliteter i sentrum. Planen til Norges Varemesse er at nye Spektrum skal gi plass til kongresser for opptil 3.000 mennesker i tillegg til kapasiteten som den eksisterende arenaen har. Det har også vært lansert forslag om et større kongressenter på Trekanttomten,

– Oslo har det viktige innholdet, som skal til for å tiltrekke seg kongresser: Natur, kultur, matscene og shopping. Gode kongressfasiliteter i sentrum er viktig for at Oslo skal utvikle seg som storby, sier han. ATTRAKTIV STORBYDESTINASJON Flere kongresser, i tillegg til at Oslo blir en attraktiv storbydestinasjon, vil selvsagt være godt nytt for reiselivsnæringen og eiere av hotellbygg. Samtidig mener at han Oslo kontinuerlig må videreutvikles som reiselivsdestinasjon. – Utviklingen av Fjordbyen har vært veldig viktig for Oslo, og så er det et stort potensial i å gjøre Marka tilgjengelig. Nå kommer det blant annet et utsiktspunkt på Frognerseteren. Det er viktig at slike tilbud har lav terskel, slik at tilreisende kan gå i vanlige sko, og ikke må ha på seg allværsjakke og annen utrustning. Tror du Gondolbanen fra Bjørvika til Ekeberg er på plass i 2040? – Det avhenger jo av det politiske landskapet, men jeg håper den blir realisert i løpet av de neste 15 årene. Den ville ha blitt et tilskudd for byen vår, svarer han.


Trekkplaster Kongresser som nye Oslo Spektrum skal gjøre Oslo til en av de foretrukne byene i Europa for kongresser.


56

NYEHETER

Deleprosjekt Fyrstikkbakken 14 ble kjent da de lanserte skilsmisseboliger. Prosjektet har lagt opp til mange deletjenester og boløsninger for venner, søsken og andre som vil bo sammen, men med store private soner.

ESTATE 02/21


ESTATE 02/21

NYHETER

57

OSLO 2040 – BOLIG:

BOFELLESSKAPENE VOKSER FREM I 2040 er det mange som bor på en helt annen måte enn dag.

Av: Tore Årdal Illustrasjon: 3D-Estate

– I Danmark er det veldig mange bofellesskap, spesielt for eldre. Selv om vi har en annen bokultur i Norge, tror jeg vi vil se mer av det her også, sier Oda Ellensdatter Solberg, prosjektleder for Nye boligkvaliteter i Plan- og bygningsetaten. Hun viser til prosjektet Vindmøllebakken i Stavanger. Fundamentet i dette «gaining by sharing»-prosjektet er bærekraft, og løsningene i bofellesskapet utarbeides av de potensielle kjøperne i fellesskap. Solberg skiller mellom felleskap med service og felleskap med samhandling, og om det er kun for eldre eller for en blandet aldersgruppe. Det er viktig med en viss spredning i alder, også hvis det er et prosjekt med seniorboliger. – Spesielt hvis man ønsker å ha felles middager eller har andre plikter, kan det ikke bare bo 90-åringer der, for da fungerer det ikke, sier hun. MANGE ER POSITIVE TIL DELELØSNINGER I forbindelse med prosjektet Fyrstikkbakken 14 i Oslo har Birk & Co gjennomført en spørreundersøkelse blant 724 respondenter, og av disse var hele 564 personer positive til deleløsninger. Eksempelvis kan flere venner eller søsken gå sammen om å kjøpe en leilighet, der de får privat, lydisolert rom med eget

bad (avhengig av leilighetstype) og oppfellbar seng med skrivebord på soverommet. Kjøkken, stue og balkong deles. – Deling er blitt mer moderne, miljøbevisstheten stiger, og med økende boligpriser er dette noe som tvinger seg frem. I tillegg vil det bli mer fokus på det vi kaller delemeter. Dette er kvadratmeter du deler med andre, og kan for eksempel være et gjesterom, et sykkelverksted, selskapslokaler eller kontorlokaler. Hvis alle avser bare 2-3 kvadratmeter fra hver leilighet, får du så mye ekstra verdi gjennom felles goder, sier daglig leder Olav Birkenes i Birk & Co. BOLIGENES KLIMAAVTRYKK BLIR VIKTIG I Fyrstikkbakken 14 tas det også i bruk et parkeringssystem etter «clean desk»-prinsippet. Man booker plass etter behov og utnytter kapasitet på en mye bedre måte. Han tror dette blir et utbredt i fremtiden, ikke minst fordi bildeling blir mer vanlig. – I 2040 ønsker også mange å vite hvilket klimaavtrykk de skaper gjennom å bo på et gitt areal. Dette vil bidra ytterligere til å synliggjøre fordelene med delemeter. I dag får boligkjøperne ingen som helst informasjon om dette klimaavtrykket, og vi handler derfor litt i blinde, sier Birkenes.


58

NYEHETER

ESTATE 02/21

OSLO 2040 – HELSE OG OMSORG:

ØKT BEHOV FOR HELSEOG OMSORGSBYGG Eldrebølgen vil gi et økt behov for helse- og omsorgsbygg. Samtidig vil ny teknologi føre til at mange kan få hjelp hjemme.

Av: Tore Årdal

I

2018 publiserte Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) en artikkel med tittelen «Helse-Norge 2040 – Hvordan vil fremtiden bli?». Bakgrunnen var en scenarioanalyse som det uavhengige analyseselskapet hadde utført på oppdrag for Helsedirektoratet om fremtidens tilbud av og etterspørsel etter helsepersonell. I artikkelen påpekte SØA at teknologisk utvikling, demografiske endringer, medisinsk utvikling, arbeidsdeltagelse, befolkningens helsetilstand og inntektsutviklingen hver for seg og sammen vil endre helsesektoren. TEKNOLOGISKE LØSNINGER – Det er all grunn til å tro at det er mulig å løse dagens helse og omsorgsoppgaver med langt mindre menneskelig rutinearbeid. Det er liten usikkerhet knyttet til at markedsrettede virksomheter vil ta i bruk alle teknologiske løsninger som kommer, rett og slett som følge av at uten kontinuerlig tilpasning til ny teknologi vil virksomhetene bli utkonkurrert i markedet, heter det i artikkelen. Usikkerheten knytter seg eksplisitt til offentlig sektors evne til å ta i bruk nye løsninger. Et ønske om menneskelig kontakt og redsel for overvåking og informasjon på avveie er blant argumentene for å vekte effektiviseringseffekten lavere. Den andre aksen handler om usikkerheten knyttet til offentlig prioritering av helseog omsorgssektoren. – Historisk har prioritering av ressurser til helse- og omsorgssektoren økt jevnt over svært lang tid og i takt med befolknings- og velferdsutviklingen. Hvorvidt denne utviklingen vil og kan fortsette er svært usikkert, fremkommer det av artikkelen. DE FLESTE VIL BO HJEMME Rolf Røtnes, fagdirektør i Samfunnsøkonomisk analyse, sier til Estate Magasin at eldrebølgen vil øke behovet for helse- og omsorgsbygg, men ikke i takt med aldringen. – Økt bruk av teknologi vil medføre at flere kan få hjelp hjemme, og folk flest ønsker jo å bo hjemme. Økt teknologibruk kan også føre til ombygging av eksisterende helseog omsorgsbygg, sier Røtnes. Han påpeker at ny teknologi så langt har vært mye brukt innen helse, men at teknologien også kommer til å bli sentral innen omsorg.


Vi leverer fleksible løsninger for

TV, bredbånd og smarte hjem Alt tilrettelagt for fremtidens bolig

Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 21 90 07 30 eller e-post: styremail@telia.no telia.no/nybygg


60

NYEHETER

Viktig møteplass Anne Bruun-Olsen i Cushman & Wakefield Realkapital mener ansatte som bare er på hjemmekontor går glipp av uendelig mye.

ESTATE 02/21


ESTATE 02/21

NYHETER

61

OSLO 2040 – KONTOR:

FÅ VIL HA FAST KONTORPLASS Alle sitter ikke på hjemmekontor i 2040. Alle sitter ikke i åpent landskap heller.

Av: Tore Årdal

– For 20 år siden sa mange av nå kan vi sitte på café og jobbe, men man kan ikke sitte på café med dypt konsentrasjonsarbeid. Det er heller ikke egnet å sitte på café og snakke i telefon. For all del; det er mye man kan få gjort på café, men det går ikke an å basere seg på dette ene og alene, sier Anne Bruun-Olsen, leder leietakerrådgivning i Cushman and Wakefield Realkapital. GÅR GLIPP AV MYE PÅ HJEMMEKONTOR Etter de første ukene med et nedstengt Norge på hjemmekontor i fjor vår, var det mange som mente at dette var den nye måten å jobbe på, og at det ville få dramatiske konsekvenser for eiere av kontorbygg. Ett år senere er ikke alle like keene på hjemmekontor. Det er mer nærliggende å tro at hjemmekontor blir som med Bruun-Olsens eksempel om café for 20 år siden; at det brukes i kombinasjon med det tradisjonelle kontoret. – Vi går glipp av så uendelig mye hvis vi bare jobber fra hjemmekontor. Vi er ikke bare avhengige av å samhandle, men har også behov for å møtes, inspirere og utvikle hverandre og skape en enhetlig kultur. Istedenfor å tenke meg og mitt, må vi tenke vi og vårt . Kanskje vi sitter hjemme to dager i uken, og er på kontoret de andre dagene, sier hun. NYE ANSATTE MÅ LÆRE AV ANDRE Bruun-Olsen påpeker at nye ansatte må være på jobben for å lære av andre ansatte, og ikke minst bli

kjent med menneskene og bedriftskulturen. Det er heller ikke slik at de unge er så tilpasningsdyktige at de uten videre kan sitte hvor som helst og utføre alle arbeidsoppgavene. – Mange yrkesgrupper er avhengige av ro for å utføre arbeidsoppgavene sine, for eksempel advokater, forskere og utviklere. For disse vil et avskjermet og rolig område eller «kontor» være det beste alternativet. Cellekontor er trolig et begrep vi ikke bruker i 2040, og uansett vil nok alle rom og plasser være tilgjengelig for alle. Få vil ha fast plass. KONTORET UTFORMET SOM ET HJEM Hun tror også at mange unge i fremtiden vil få en enda sterkere tilknytning til kontoret; spesielt de som «jobber døgnet rundt». Kontoret vil bli utformet som et «hjem» med varierte steder man kan jobbe sammen og individuelt, og med utvidet tilbud av mat, helse og velvære. – Hvis unge ansatte bor på 30 kvadratmeter i Oslo, vil de kanskje heller være på jobb til kl. 20 fremfor å gå hjem. Da blir det viktig å skape hjemlige omgivelser, slik at de ansatte for eksempel kan være sammen og spise en matrett vi ikke kjenner navnet på i dag, og kanskje delta sammen i en virtuell serie. For øvrig tror hun at teknologiutviklingen vil gi en langt mer effektiv drift og bruk av bygg i 2040 enn i dag. Her har vi bare sett begynnelsen av en spennende utvikling.


Bruker sykkelveiene En tettere by med kortere avstander og trangere kår for bilbruk, vil gi mer sykling.


ESTATE 02/21

63

NYHETER

OSLO 2040 – TRANSPORT:

SYKLENDE OG GÅENDE DOMINERER BYBILDET Oslo eser ikke ut – i stedet styres veksten til de regionale byene Jessheim, Lillestrøm, Ski, Ås og Sandvik, som er koblet til hovedstaden med et effektivt jernbanenett.

Av: Tore Årdal Foto: Rob Crandall/ Shutterstock.com

– Den regionale planen for Oslo og Akershus revideres nå, men det ser ut til at planen fortsatt blir å styre mye av veksten til de regionale byene Jessheim, Lillestrøm, Ski, Ås og Sandvika som er knyttet til Oslo med et effektivt jernbanenett. I stedet for at Oslo skal ese ut, legger man opp til en stasjonsnær utbygging med både boliger og arbeidsplasser i de nevnte regionale byene, sier Aud Tennøy, forskningsleder ved Transportøkonomisk Institutt (TØI). – MARKAGRENSA RØRES IKKE Hun tror ikke at markagrensa i Oslo vil røres, derfor vil mye av utviklingen i hovedstaden skje som fortetting og transformasjon i områder som allerede er bebygd. Det er jo begrenset med plass i byen; bør det da bygges høyere? – Det er ikke sikkert det behøver å bygges så mye høyere enn det som gjøres i dag. Nå revideres høyhusstrategien i Oslo, og det kan bli flere høyhus. Det kan fungere bra om de får riktig beliggenhet, utforming og tilpasning til omgivelsene, svarer hun. Vil man i fremtiden lure på hvorfor det ikke ble bygget høyere i Bjørvika? – Det kan hende – det er vel noen som stiller det spørsmålet allerede.

SYKKELBRUKEN ØKER BETYDELIG Det er grunn til å tro at Fornebubanen er på plass i 2040. Mer usikkert er det med den nye T-banetunnelen som planlegges fra Majorstuen via Stortinget til Tøyen med anbefalinger om nye stasjoner på Bislett og Grünerløkka. Det vurderes også om tunnelen bør forlenges til Bryn. Tennøy er uansett sikker på att sykkelbruken i Oslo vil øke betydelig. – Folk tilpasser seg endringer i byen og i transportsystemene. Med tettere by, kortere avstander, dårligere forhold for bilkjøring og bedre tilrettelegging for å sykle og å gå, vil flere velge å sykle og gå. Våre undersøkelser viser at de som går og sykler til jobben er klart mer fornøyd med arbeidsreisen sin enn de som reiser kollektivt eller kjører bil – både i Oslo og for eksempel i Hamar. Hvis vi får en stor økning i sykkeltrafikken, kan det bli trangt på de mest populære strekningene, sier Tennøy, som tror at sykkelinfrastrukturen i Oslo er kraftig oppgradert i 2040. – Hvis vi ser på byer som København og Amsterdam, var også disse stappet med biler tidligere, men nå er de berømte for sin sykkelvennlighet og de høye sykkelandelene, sier hun.


64 Handel nær hjemmet Folk vil trolig handle mer i nærbutikkene, noe som kan påvirke sentrumshandelen.

OSLO 2040 – HANDEL:

VI HANDLER MER DER VI BOR Handelen flyttes ut av sentrum. Men hvor mange færre butikker det blir som følge av netthandelen, avhenger av om det kommer en motreaksjon på netthandelens klimaavtrykk.

Av: Tore Årdal Foto: Route66/ Shutterstock.com

– Sentrumshandel i byer har over lengre tid tapt til handel utenfor bysentrum. Dette vil sannsynligvis fortsette – særlig med tanke på økt aksept for bruk av hjemmekontor der det medfører at vi handler mer der vi bor. Dette har vi sett veldig tydelig under koronapandemien, der handel i bysentrum har blitt sterkere rammet blant annet grunnet hjemmekontor, sier senior bransjeanalytiker Knut Erik Rekdal i Virke. BILFRITT SENTRUM Han mener også at en ønsket politikk om bilfritt sentrum bidrar til å forflytte handelen ut av bysentrum. I sentrum kan det bli mer fokus på servering og opplevelser. Rekdal tror dette er noe vi også vil se på kjøpesentrene. Når det gjelder netthandelen, ser han ikke bort fra at det kan komme en motreaksjon hvis det blir mer fokus på klimaavtrykket til denne handelen. – Det er mange som ikke tenker gjennom hvordan varene kommer til dem. Hvis du kjøper en vare på internett som fraktes fra Italia for 400 kroner, og transporten til Norge skjer med fly, sier det seg selv at klimaavtrykket blir stort. Hvis varen i tillegg blir returnert, blir det enda verre, sier han. En returnert vare kan dessuten bli destruert.

– Norge har en ung generasjon som er opptatt av miljø og bærekraft. Så er spørsmålet om dette på sikt vil gi seg utslag i redusert forbruk for eksempel i form av kjøp av varer og reising, sier han. MER LOGISTIKKEIENDOM Rekdal tror uansett av den kraftige veksten i netthandelen vil resultere i at det blir mer logistikkeiendom i Norge. – Mye lagereiendom har historisk blitt flyttet ut av Norge, spesielt til Sverige, og det er en ulempe i forhold til leveringstid. Det kan bli flere mindre lagre nærmere der kundene bor, sier han. Rekdal påpeker også at dagligvarebransjen og apotekbransjen i dag har veldig mange butikker. Antall apotek i Norge har for eksempel hatt en vekst på over 50 prosent siden 2008. Det kan være en styrke i forhold til netthandel og har bidratt til å bremse netthandelen i disse bransjene. – Hvis du bare trenger å gå et par hundre meter for å handle, vil mange foretrekke butikken fremfor å handle på nettet og vente på leveransene. Med klikk og hent er det også mulig å bestille apotekvarer på nett, og så hente i butikken 30 minutter etterpå, sier han.


Banken for mellomstore bedrifter og deres eiere

www.ncbank .no


66

NYEHETER

ESTATE 02/21

Kjøper eiendommer for knapper og glansbilder

Foto: Kurt Oksnes

I flere tiår har offentlige eiendommer råtnet på rot over hele landet. Skoler, aldershjem og andre anlegg som ble overlatt til seg selv fordi eierne bygde nytt andre steder - eller ikke hadde brukt for dem mer.

Turisme Tidligere Rauma sjukeheim i Møre og Romsdal ble for noen år siden bygd om til Isfjorden turisthotell og motell, med 80 rom.


67

NYHETER

Ombygging Veøy omsorgssenter i Rauma kommune skal i tiden som kommer transformeres til et feriesenter med hotellrom og hytter.

Av: Glen Widing

N

oen av de eldste, gjerne mindre skolebygninger i tømmer, blir rett som det er solgt til privatpersoner med planer som ofte ender i avisartikler om folk som skaper sitt drømmehjem, eller firmaer og foreninger med behov for lokaler. Andre bygninger, særlig aldershjem som ble bygd i betong, har derimot ikke så mange kjøpere med tanke på annen bruk. Men Kurt Oksnes, som eier Oslo-baserte Maximgruppen, har skjønt at den typen eiendommer som ofte selges for vekslepenger kan være lurt å kjøpe. Da han gikk inn i dette markedet for seks, sju år siden var det nettopp fordi han så et potensial i fraflyttede offentlige bygg. Målet hans er å bli en del av den hurtigvoksende turismen i Norge. – Vi har store muligheter med flere tilreisende, ikke minst i den fantastisk vakre naturen vår. Jeg har stort sett lett etter slike for faktisk å ha råd til å kjøpe, men i begynnelsen var jeg nesten alene i markedet. Nå er det flere som har sett det samme som meg, forteller han. NORD FOR GEIRANGER Oksnes begynte med Solfjord Bed & Breakfast i Eidsdal et par mil nord for Geiranger, opprinnelig en gammel skole han fikk bygd om. Der vil han nå utvide med 12 nye boenheter. Han gjorde det samme med det som en gang var Rauma sjukeheim ei snau mil unna Åndalsnes sentrum i Møre og Romsdal. Siden 2018 har han utviklet den til Isfjorden turisthotell og motell.

– Jeg kjøpte den 4.000 kvadratmeter store bygningen for 50.000 kroner av kommunen og bygde det om til 80 rom. Verdien i slike prosjekter ligger ikke i selve bygningsmassen, men i omreguleringen og endret brukstillatelse, poengterer han. Neste prosjekt ut er tidligere Veøy omsorgssenter et annet sted i Rauma kommune, som han kjøpte for kort tid siden. Her vil han utvikle nok en destinasjon de kommende årene. – Jeg måtte betale noe mer enn for sykehjemmet, men der fulgte det med 50 mål jaktterreng og strandtomt på nedsiden av veien. Opplegget blir det samme, rehabilitere og bygge om til 35-40 hotellrom, i tillegg til å bygge 32 hytter på eiendommen. Dessuten skal vi søke om å få sette opp 18 rorbuer i sjøkanten, men den delen er nok noe mer usikker med tanke på vern av strandsonen, poengterer han. NATURBASERT Det er særlig på Møre han driver utviklingen sin, basert på natur han mener det nesten ikke finnes maken til og som han sier mange vil oppleve. Både nordmenn og utlendinger. På andre siden av Storfjorden fra Solfjord Bed & Breakfast er han nå i dialog med Stranda kommune om å bygge om en tidligere forsvarseiendom til hyttedestinasjonen Liahagen. – Dette er det opprinnelige handelssentrumet fra 1930-tallet i Liabygda. 40 år senere satte Forsvaret opp en murbygning der, som vi altså kjøpte. Her så vi først og fremst på beliggenheten og utsikten, ikke på bygningskvaliteten, påpeker Oksnes.

Foto: Anders A. Hagen / Åndalsnes Avis

ESTATE 02/21


NYEHETER

ESTATE 02/21

Foto: Kurt Oksnes

68

Planen er å utvikle en fritidestinasjon i miniformat, og forslaget til detaljreguleringen som kommunen nå behandler viser: • Hotell med inntil 50 sengeplasser i 20-25 rom i murbygningen. • 16 seksmannshytter. • Resepsjon med matbutikk, samt 6 seksmanns leiligheter i etasjen over driftsbygget. • Restaurant og uteservering til 150-200 personer. 60-80 MILL. Han har ennå ikke satt opp et detaljert estimat over utviklingskostnadene, men sier at det er snakk om minst 60-80 millioner kroner hvis det skal bli noe skikkelig ut av planen. – Bygget som er omregulert må påkostes for å bli inndelt, med en byggetid på 3-6 måneder. Da har man inntil 50 sengeplasser til utleie. I fase to, etter at hotellet er oppe og går og reguleringen er unnagjort for hyttene og leilighetene, bør man ha ytterligere 6

måneder for å få på plass prefabrikkerte løsninger. Man kan også etablere hytter som videreselges for å dekke investeringen i hotellet, heter det blant annet i sakspapirene. For Oksnes er dette et helårstilbud med tanke på nærhet til fjord og flere fjell, to skianlegg og ikke minst Trollstigen og Geiranger. Dessuten har han svært god tro på at planene går gjennom i kommunen. – Signalene er at de er veldig glade for at det skjer noe. Etter at planene ble kjent har det dessuten kommet inn mange henvendelser fra både potensielle hyttekjøpere og ikke minst hytteprodusenter som er svært interesserte i å delta. Dette viser at vi gjør noe riktig, sier han. – Med dette tempoet er du på vei til å bli fritidskongen på Møre, har du mer på gang? – Ja, jeg har flere prosjekter i ermet. Det begynner å bli tynt med eiendommer akkurat der, men det er noen igjen, sier Kurt Oksnes uten å gå dypere inn i hva og hvor.

Hotell og hytter Planen for eiendommen i Stranda kommune viser en ferie- og fritidsdestinasjon under navnet Liahagen.


Presenter ditt prosjekt for kun 990 NOK/mnd Hjelp potensielle kunder å finne hjem! Benytt markedets mest kraftfulle plattform for presentasjon av eiendom og byggeprosjekt, for kun 990 NOK/mnd. Ingen bindingstid. Ingen oppstartskostnader.

Få full kontroll med statistikk

For alle, på alle enheter

Plattformen implementeres enkelt på en eller flere nettsider, og fungerer like godt på mobiltelefon, nettbrett og datamaskiner.

932 964 95 info@wec360.com www.wec360.com

Med plattformen får dere detaljert informasjon om hvordan det går for prosjekt, og hver enkelt enhet. Få tilgang til utmerket underlag, som gir grunnlag for tiltak og justeringer i markedsplanen. Uten ekstra kostnad.


70

PROPTECH

ESTATE 02/21

INVESTERINGER I PROPTECH-SELSKAPER:

– DET BEGYNNER Å BLI ET STORT UNIVERS Investeringsselskapet Ferd ser store muligheter innen proptech, og har inngått et samarbeid med Arkwright X. Stor-Oslo Eiendom har opprettet et eget selskap for proptechinvesteringer, men skal først og fremst bidra med kompetanse og tilgang til prosjekter.

Av: Tore Årdal

– Det er mange bra tech-selskaper i Norge, og flere av dem har begynt å jobbe utenfor landets grenser. I tillegg er det mange utenlandske aktører som satser i Norge, så det begynner å bli et stort univers, sier Erik Bjørstad, direktør for Impact Investing i Ferd. FLERE INVESTERINGSMANDATER Ferd er en aktiv eier og investor, og skal ikke bare tilføre kapital, men også kompetanse, nettverk og vilje til å prøve nye ting. Konsernet har flere investeringsmandater, deriblant Impact Investing, som skal investere i tidlig fase selskaper med potensial til å både levere en positiv effekt på FNs bærekraftsmål, samt en solid risikojustert avkastning. Fokus er på de tre sektorene fornybar energi, proptech og akvakultur. – Impact Investing er et ganske nytt investeringsmandat, men vi har gjort flere investeringer allerede. Foreløpig har vi ingen rene proptech-investeringer, men vi har inngått et samarbeid med Arkwright X, forteller Bjørstad. CLUB DEAL-STRUKTUR Arkwright X Investment Family (AXIF) er en club deal-struktur, der Ferd og Investinor som programinvestorer får tilgang til å investere sammen med

Arkwright X og de øvrige programinvestorene. AXIF investerer i B2B teknologiselskaper i såkornfasen med lønnsomme forretningsmodeller som kan levere positive bidrag til FNs bærekraftsmål. – AXIF er agnostiske til bransje/sektor, men har et godt øye til proptech, profesjonelle tjenester, energi, mobilitet, fintech og matproduksjon. AXIF-programmet knytter investorene tettere på investeringene enn det som er vanlig i tradisjonelle venturefond, noe som kan muliggjøre spennende samarbeidsmuligheter og synergier mellom for eksempel Ferd sine etablerte selskaper og porteføljeselskapene i AXIF, fremgår det av hjemmesiden til Ferd. GLADE FOR HENVENDELSER Bjørstad forteller at Ferd også får inn en del caser selv. – Vi får mange henvendelser, og det er vi glade for. Vi oppfordrer selskapene til å ta kontakt, sier han. For øvrig har Arkwright X en inkubator på Aker Brygge, hvor tidlig fase selskapene får masse drahjelp av konsulentene i Arkwright. – Vi oppretter en gruppering for hver investering som skal tilføre disse selskapene ekstra verdi. Fra vår side kan vi stille med kompetanse fra for eksempel Ferd Eiendom og Mestergruppen, sier Bjørstad.


71

PROPTECH

Foto: Marius Viken

ESTATE 02/21

FNs bærekraftmål Johan H. Andresens Ferd investerer blant annet tidlig fase selskaper med potensial til å levere en positiv effekt på FNs bærekraftsmål.


Foto: Marius Viken

KJØPTE NORKART Proptech-investeringer kan også gjøres gjennom Ferd Capital, som er «en langsiktig, fleksibel og verdiskapende partner for nordiske selskaper». Denne enheten har tre investeringsmandater: Privateide selskaper, børsnoterte selskaper og special investments. Mandatene gir forretningsområdet stor grad av fleksibilitet i type investeringer det kan gjøre. Ingen av mandatene i Ferd Capital inneholder tidlig fase investeringer. I mars ble det kjent at Ferd – gjennom Ferd Capital – hadde kjøpt Norkart, som til en viss grad er et proptech-selskap. – Norkarts digitale løsninger og unike dataplattform muliggjør bedre og mer effektive innbyggertjenester i over 330 kommuner, og sikrer virksomhetskritisk informasjon til offentlig sektor og næringslivet. Og vi er både ydmyke og stolte over at det er Ferd som ble valgt til å være med på å videreutvikle selskapet, uttalte Krisztina Horvath, Investment Professional i Ferd Capital. TILGANG TIL MARKEDET Stor-Oslo Eiendom investerer også i tech-bedrifter, og har sågar opprettet et eget selskap for dette (Stor-Oslo PropTech AS). Mathis Grimstad, administrerende direktør i Stor-Oslo Eiendom, er imidlertid klar på at de ikke går inn med store penger.

– Vi kan tilby selskapene tilgang til markedet, samtidig som vi kan bidra med vår kompetanse på eiendomsutvikling. Gjennom Stor-Oslo Eiendom får proptech-selskapene en strategisk partner samt muligheter for å bruke teknologien i våre prosjekter, sier han. Det er altså gjennom sine aktive bidrag, og ikke penger, at Stor-Oslo primært får en eierpost i selskapene. – Vi ønsker å sitte i strategiske utvalg og påvirke løsningene, påpeker Grimstad. STOR-OSLO MED TRE INVESTERINGER Så langt har Stor-Oslo PropTech AS gjort tre investeringer, deriblant i Spacemaker, som senere er solgt til amerikanske Autodesk. En annen investering er Dimension Ten, som driver med VR-teknologi. Stor-Oslo Eiendom bruker disse løsningene i sine prosjekter. Stor-Oslo PropTech har også en eierandel i Defigo, som har utviklet en avansert porttelefoni med integrert adgangskontroll for både bolig- og kontorbygg. – Defigo leverer moderne besøks og adgangskontrollsystemer, og gir beboere, leietakere, ansatte og byggets administrator tilgang til en lang rekke nye tjenester som sparer tid, heter det på selskapets hjemmeside.

Strategisk partner – Gjennom oss får proptech-selskapene en strategisk partner samt muligheter for å bruke teknologien i våre prosjekter, sier Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom, og legger til at Meierikvartalet har brukt både Defigo, Dimension 10 og Imerso.


NORDIC TRANSACTION VOLUME 2020 Do you have questions about the transaction market?

Other Hotel Healthcare

Land

Grocery store

Retail

Big box

Education

Shopping center

Nursing home

Industrial

Public properties

Development

Logistics

Office

Residential

We got the answers

Estonia Latvia

Lithuania

Finland

Denmark

Q1

Q2

Q3

Norway

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Sweden

POWER ED BY DIGITAL EXCELLENCE


74

DIALOG MED MANGE SELSKAPER – Vi snakker også med mange selskaper, uten av vi kommer inn på eiersiden. Det gjelder for eksempel Imerso, som skanner byggene mens de bygges. Dermed får du dokumentert bygget 100 prosent som det er bygget, noe som er en stor fordel ved for eksempel senere ombygginger, forteller Grimstad. Et annet eksempel er Plyo, som utvikler boligportaler. På hjemmeside skriver selskapet at de har digitalisert eiendomsbransjen siden 2014. – Vi jobber langsiktig og kontinuerlig med å skape neste generasjons digitale fundament og samhandlingsplattform for raskere verdiskaping og vekst for eiendomsselskaper og bransjen. NYTT STORFOND NREPs nye fond 2150 er en tredje aktør som investerer i proptech-selskaper. 2150 skal investere milliardbeløp i selskaper med teknologi, som skal fremskynde bærekraftig utvikling innenfor bygg, eiendom og byutvikling. Sammen med Novo Nordisk og det danske statsfondet The Green Future Fund har Ivar Tollefsen-selskapet Fredensborg Eiendom gått inn med kapital i det nye fondet. Det første fondet har hentet inn 130 millioner euro, og har allerede investert i Carboncure – et

PROPTECH

grønt teknologiselskap som skal redusere CO2-utslippene fra betongproduksjonen med 500 millioner tonn i året innen 2030. Målet er å hente inn totalt 200 millioner euro til fondet. – Det er gledelig å investere i og støtte et nytenkende og fremtidsrettet eiendomsfond med vekt på bærekraft og teknologi, strategisk viktige områder for oss i Fredensborg, uttaler Andreas Søtvedt Oulie, Leder av investeringsteamet i Fredensborg. AMBISJON FOR DET GRØNNE SKIFTET Ifølge Jens Petter Hagen, leder for den norske virksomheten til NREP, illustrerer det nye fondet NREPs langsiktige ambisjon for det grønne skiftet innenfor eiendom. – Vitenskapen er entydig: Verden kan ikke nå de nødvendige utslippsreduksjoner uten fundamentale endringer i hvordan vi bygger og driver eiendomsutvikling. Samtidig kan heller ikke eiendomsbransjen levere de nødvendige reduksjoner uten bedre teknologiske løsninger. Vi lanserer 2150 for å akselerere utviklingen og bruken av slik teknologi. Det første 2150-fondet skal bygge en portefølje på rundt 20 selskaper, som alle skal ha potensial for å bli et såkalt «gigacorn» – et kommersielt vellykket selskap som har potensial til å redusere CO2-utslipp med et helt gigatonn.

ESTATE 02/21

Nytt fond Jens Petter Hagen er leder for den norske virksomheten til NREP, som har lansert fondet 2150, hvor Fredensborg Eiendom har gått inn med kapital.


Forvaltning og avkastning for fremtiden

Spisskompetanse som fundament Vi tilbyr et komplett tjenestespekter for deg som arbeider med transaksjoner knyttet til fast eiendom. Med spesialister innenfor fast eiendom, selskapsrett, skatt og merverdiavgift dekker vi alle de sentrale områdene for rådgivning i transaksjoner.

Hos oss får du personlig oppfølging av oppdragsansvarlig advokat. Vi setter sammen et team som innehar den nødvendige kompetansen og som er passe stort for ditt behov. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

ANNIKEN R. ARNTZEN Partner – Advokat

JØRGEN JYNGE Partner – Advokat

STIAN WESSEL Adm. Partner – Advokat

E: ara@selandorwall.no M: 917 11 517

E: jj@selandorwall.no M: 957 59 626

E: sw@selandorwall.no M: 976 55 556

selandorwall.no


Vi vet hva som kreves AKA er vertskap for Norges største dagligvareaktører og faghandelsbedrifter. Det tar vi på alvor – og er stolte av.

Anne Sofie Aasen og Odd Ivar Sæta jobber med drift og utvikling i AKA


Jane K. Gravbråten Administrerende direktør

AKAs kompetansemiljø preges av dyktige, lojale og rutinerte medarbeidere med inngående kunnskaper innen sine ansvarsområder. AKA har i dag over 200 handelseiendommer i hele landet som driftes og forvaltes ut fra hovedsetet i Hønefoss.

Gjennom effektive rutiner og godt samarbeid skal AKA feste seg i bransjens bevissthet som Norges ledende innen drift og forvaltning av egne førsteklasses handelsnæringseiendommer, med hovedvekt på dagligvare.


Førsteklasses handelseiendommer til førsteklasses samarbeidspartnere AKA har vært en del av dagligvarebransjen i mer enn 60 år. I mange år var vi en suksessfull dagligvarekjede. Eiendomstransaksjoner, drift og forvaltning ble en naturlig fortsettelse av vårt engasjement i en bransje vi kjenner og er glade i. Vi jobber hardt for å levere førsteklasses handelseiendommer til våre førsteklasses leietakere, både innen dagligvare og faghandel – og vi har handlingsrom og en stor vilje til å utvikle virksomheten. Handelsbransjen er vårt liv og vår lidenskap. Det er der vi kommer fra, og det er der vi ønsker å være.

Visste du at: AKA eier handelseiendommer fra Kirkenes i nord til Mandal i sør. Totalt eier vi 450 000 kvm eiendom innen segmentet dagligvare og faghandel, og betjener over 350 leietakere fordelt over hele Norge.

Vi vet hva som kreves

aka.no


78

NYEHETER

Er involvert i to prosjekter som vil forandre Bergen EGD Property var en av initiativtakerne til Visjon Dokken – det største byutviklingsprosjektet i Bergens nyere historie. Selskapet er også blant aktørene bak Bergen Byarena.

Av: Tore Årdal

– Vi er glade i byen vår. Det er hjertet vårt. Vi har gjort investeringer utenfor Bergen også, men det er lettere å få til utvikling i vår egen by, sier administrerende direktør Tor Fredrik Müller i EGD Property AS, som inngår i konsernet EGD Holding. STARTET I 1907 Konsernet har røtter tilbake til 1907, da Einar Galtung Døsvig (1885-1948) stiftet aksjeselskapet Einar Galtung Døsvig AS. I begynnelsen var selskapet engasjert i tekstilhandel, men i perioden 1930-1990 – da Einars sønn Ewald spilte en aktiv rolle i selskapet – økte både omsetning og resultater. Det ga muligheter for å investere i andre områder utenfor kjernevirksomheten. Ewalds sønn, Einar Galtung Døsvig, begynte i selskapet tidlig på 1960-tallet. Han utvidet virksomheten til også å omfatte shipping og eiendomsinvesteringer, noe som fikk stor strategisk betydning i de påfølgende årene.

FJERDE GENERASJON Nåværende styreleder, Espen Galtung Døsvig (f. 1972), representerer fjerde generasjon EGD. Han begynte å spille en aktiv rolle i konsernet i 1997, og eier i dag 100 prosent av selskapets aksjer. – Perioden mot slutten av 1990-tallet og rundt overgangen til det nye millenniet var et veiskille for tekstilforretningen, og ledelsen tok en strategisk beslutning om å avslutte denne virksomheten. I stedet var det et større fokus på investeringer i internasjonal shipping og eiendom, fremkommer det på konsernets hjemmeside. LEIEINNTEKTER PÅ 75 MILL. I dag er virksomheten organisert gjennom datterselskapene EGD Shipholding AS, EGD Property AS og EGD Capital AS. Denne strukturen ble innført for hovedsakelig å øke fleksibiliteten og sikre at hvert forretningsområde er tilstrekkelig kapitalisert til å vokse på sine egne resultater. I løpet av de siste årene har gruppens strategi vært rettet mot færre og større prosjekter. I fjor hadde EGD Property leieinntekter på ca. 75 millioner kroner. Ved årsskiftet var eiendomsporteføljen på ca. 100.000 kvadratmeter.

ESTATE 02/21


NYHETER

79 Illustrasjon: 3XN/GXN

ESTATE 02/21


NYEHETER

ESTATE 02/21

Illustrasjon: MAD Arkitekter

80

1

«Vi kjøper for å utvikle, men sitter med eiendommene frem til utvikling og senere realisering. I mellomtiden har vi en kontantstrøm.» TOR FREDRIK MÜLLER, Adm. direktør EGD Property


ESTATE 02/21

–1 På Nøstet – like ved Dokken – har EGD Property, OBOS og Berstad Eiendom planer om å transformere 14.000 kvadratmeter langs sjøfronten.

–2 Planen for Kanalveien 5 er å tilføre en ny kombinert nærings- og boligenhet på tomten, konkretisert som 4.000 kvadratmeter næring og potensielt 50-75 leiligheter.

2

NYHETER

EIENDOMSUTVIKLER EGD Property er imidlertid ikke en tradisjonell eiendomsbesitter, snarere en eiendomsutvikler. – Vi kjøper for å utvikle, men sitter med eiendommene frem til utvikling og senere realisering. I mellomtiden har vi en kontantstrøm, sier EGD Property-sjef Tor Fredrik Müller. Selskapet jakter næringseiendommer, som de kan gjøre noe med, og gjerne i kombinasjon med boligutvikling. – Vi liker å ta vare på vare på gamle bygg, sier han. MODERNISERER KJENTE BERGENSBYGG Et eksempel på dette er Kanalveien 5 – et gult murbygg med et karakteristisk tårn som ligger rett ved Fjøsangerveien. Bygningsmassen ble oppført i 1916, og huset opprinnelig Fagerheims Not- og Garnfabrikk. Bygget har i dag et areal på 6.000 kvadratmeter. Planen er å tilføre en ny kombinert nærings- og boligenhet på tomten, konkretisert som 4.000 kvadratmeter næring og potensielt 50-75 leiligheter. Kanalveien 5 er i regi av EGD Property og O.A. Grevstad Eiendom. De to selskapene har inngått et samarbeid, der hovedmålet er å utvikle og modernisere velkjente bergensbygg. Oppskriften er å kombinere næringsbygg med nye boliger. Deres felles selskap, Hansastaden Eiendom AS (eid 50/50), vil i løpet av 2021 forvalte en bygningsmasse verdt 450 millioner kroner.

81

SATTE I STAND BYGG TIL BA Et annet eksempel på transformasjon er Vestre Torggate 11, hvor lokalavisen BA har flyttet inn. Etter 3 år i medielandsbyen på Nygård, har lokalavisen flyttet tilbake til sentrum. EGD og Grevstad gjorde tunge investeringer. I Byarkivet fant de bilder fra husets opprinnelse, og ville forsøke å gjenskape bygget til fordums prakt. De gamle smijernsbalkongene skulle reetableres, gammel utsmykning og spiret tilbakeføres, samt at bygget skulle fargesettes på en vakker måte, – EGDs tanker om byutvikling passet perfekt til våre ideer om hvordan et avishus for BA kan se ut. Vi har begge et felles mål om å bidra til å gjøre Bergen bedre. Da Vestre Torggate 11 dukket opp på radaren høsten 2019, innså både BA og EGD Property at dette kan være det perfekte huset for BA, uttalte sjefredaktør Sigvald Sveinbjørnssontil sin egen avis. Et tredje eksempel er Marken 19, som EGD Property totalrenoverte. Prosjektet var en av kandidatene til Bergen kommunes Arkitektur- og byfornyingspris. VISJON DOKKEN Sammen med OBOS tok EGD Property også initiativet til «Visjon Dokken». – Dette er et samfunnsgrep vi tok, fordi ingen andre gjorde det. Dette er det største byutviklingsprosjektet i Bergens nyere historie, forteller Müller.


82

NYEHETER

ESTATE 02/21

«– For 100 år siden bodde det 80.000 mennesker i Bergen sentrum. Nå bor det 40.000 her.» TOR FREDRIK MÜLLER, Adm. direktør EGD Property

«Visjon Dokken» er en mulighetsstudie som de to eiendomsutviklerne initierte i samarbeid med MAD arkitekter, Asplan Viak og ProBiz. Initiativet ble tatt med bakgrunn i utfordringen «10 på 10» – et manifest som uttrykker en ambisjon om å bygge 10.000 nye boliger i sentrum på 10 år – som byens politiske liv har gitt seg selv og Bergens utbyggere og planleggere. – For 100 år siden bodde det 80.000 mennesker i Bergen sentrum. Nå bor det 40.000 her. Vi trenger vesentlig mer utvikling i sentrum, slik at vi får opprettholde et godt tilbud med handel, utadrettet virksomhet og kultur, sier han. BERGENS SVAR PÅ BJØRVIKA Müller håper at EGD Property kommer i posisjon til å bidra til utviklingen på Dokken når kommunen etter alt å dømme skal selge ut delområder til eksterne utbyggere, eller gjennomfører delprosjektene som offentlig privat samarbeid. – Dokken blir Bergens svar på Bjørvika med flere tusen nye boliger og arbeidsplasser. Det er allerede bestemt at Havforskningsinstituttet skal lokaliseres på Dokken, og dette bygget får samme funksjon som Operaen i Bjørvika. Det er viktig å starte med en stor statlig investering, og så kommer det andre naturlig etter, mener han. – Det er også viktig for utviklingen av Dokken at Akvariet etableres der, men der er det litt større utfordringer med investeringen, ettersom dette er en stiftelse. Jeg er imidlertid trygg på at også denne finansieringen faller på plass. LEILIGHETER PÅ NØSTET På Nøstet – like ved Dokken – har EGD Property, OBOS og Berstad Eiendom planer om å transformere 14.000 kvadratmeter langs sjøfronten. Hvis utbyg-

gerne får det som de ønsker, vil hele området fra TV 2-bygget og bort til «Dikkedokken» bli omgjort til boliger og sjøpromenade. De ønsker også at Nøstet skal bli et forbildeprosjekt for det som etterhvert skal skje på Dokken. Planen innebærer at EGD Property og OBOS skal oppføre ca. 100 leiligheter i sjøfronten ved det gamle TV 2-bygget i Nøstegaten, mens J Berstad Eiendom skal bygge 150 boliger i Nøstegaten 78 og i Carte Blanche-bygget. Sentrumsområdet er tenkt ved Bjørgeboden, som sammen med Dokkhuset skal bevares. Der er det satt av 1.000 kvadratmeter til en stor uteplass, som skal integrere prosjektet med indre Nøstet, opp mot verftet. – Vi håper at reguleringen er på plass våren 2022, slik at vi kan starte salget, og at spaden kan stikkes i jorden til høsten samme år, sier Müller. BERGEN BYARENA Dokken er i særklasse det største byutviklingsområdet i Bergen, men også den fremtidige utviklingen av Byarenaen vil få stor innvirkning på byen. Bak planene står Olav Thon Gruppen (51%), Rexir Holding (24,5%) og EGD Property (24,5%), som sammen vil bygge 800 boliger, hotell, kinosenter, kontorer, nærings- og servicearealer i tillegg til en byarena for internasjonale arrangementer. – Bergen Byarana vil bety enormt mye. Dette blir arenaen for de store idretts- og kulturarrangementene med plass til 12.000 mennesker, i tillegg til internasjonale kongresser. På toppen av dette kommer de nye boligene og arbeidsplassene, som vil bidra til at det blir enda flere mennesker i Bergen sentrum. Beliggenheten ved trafikknutepunktet med Bybanen, tog og bussforbindelser gjør dette til en perfekt beliggenhet for høy utnyttelse, sier han.

Bergen Byarena Olav Thon Gruppen, Rexir Holding og EGD Property vil bygge 800 boliger, hotell, kinosenter, kontorer, nærings- og servicearealer i tillegg til en byarena for internasjonale arrangementer. Illustrasjon: 3XN/GXN.


ESTATE 02/21

NYHETER

83


ESTATE 02/21

Illustrasjon: Pilot Arkitekter

NYEHETER

1

2

LEVENDE BYOMRÅDE I august i fjor bestilte Opus Bergen oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten for planområdet på vegne av utviklingsselskapet Nygårdstangen Utvikling AS. Planområdet omfatter Bystasjonen med ca. 70 butikker, Bygarasjen med 2.205 parkeringsplasser, kollektivterminal for buss og bybanestopp samt Trekanttomten på Nygårdstangen. Den søndre delen av planområdet er i dag i bruk som oppstillingsplass for større kjøretøy. I mars i år ble det varslet om oppstart av planarbeidet på det 65,8 mål store området. – Hovedformålet med planen er å videreutvikle transformasjonsområdet på Nygård til et levende og bærekraftig byområde med god sosial infrastruktur, som utvider sentrum sørover mot Store Lungegårdsvann, fremgår det av kunngjøringer. HØY FART MED PORSCHE EGD-konsernet har også agenturet på Porsche i Bergen, Ålesund og Trondheim. Ifølge Müller har de opplevd en «fantastisk salgsvekst», mye takket være de nye el-bilmodellene. Nå er EGD Property i ferd med å oppføre et nytt Porsche Center på Kokstad. De skal gjøre det tilsvarende i Trondheim, og leie ut til Porsche Center Bergen og Porsche Center Trondheim på 15 års kontrakt. – Vi bygger miljøvennlig med fjernvarmeanlegg for oppvarming, solceller og grønt tak samt utomhusareal med selvdrenerede belegningsstein kombinert med gress, forteller Müller. HOTELLEIENDOMMER I porteføljen til EGD Property inngår også Quality Hotel Edvard Grieg – et fullservice konferansehotell på Sandsli, 5 min fra Flesland og 15 min fra Bergen sentrum. I 2016 kjøpe selskapet dessuten hotelleiendommen som i dag er Quality Hotel Vøringsfoss. Det nåværende hotellet ble oppført i 2001, men det har vært hotelltradisjoner på eiendommen siden 1889. Utover dette har EGD Property utviklet og bygget ca. 100.000 kvadratmeter næringsbygg de siste 10 årene som er videresolgt, deriblant Lønningsvegen 1 (Welltec), Lønningsvegen 2 (Itella/Transocean), Lønningsflaten 23 (Wema), og Langarinden 16 (MRC Global Norway).

–1 I porteføljen til EGD Property inngår også Quality Hotel Edvard Grieg – et fullservice konferansehotell på Sandsli.

–2 EGD-konsernet har agenturet på Porsche i Bergen, Ålesund og Trondheim. Nå er EGD Property i ferd med å oppføre et nytt Porsche Center på Kokstad.


86

DET STORE SPILLET

ESTATE 02/21

Det store spillet Estate Media har utgitt boken Det store spillet, som tar for seg utviklingen innen eiendom i Norge de siste 200 årene. Forfatter er Thor Arne Brun. Estate Magasin publiserer utdrag fra boken.

FEM MØRKE ÅR Okkupantene tok i bruk eiendommer og forretningsbygg etter eget forgodtbefinnende.

Av: Thor Arne Brun

D

a tyskerne inntok Norge og Oslo 9. april 1940 og de norske styrkene kapitulerte to måneder etterpå, var det starten på tysk okkupasjon frem til tyskerne la ned våpnene 8. mai 1945. Det gjaldt i stor grad også eiendomsmessige forhold. Wermacht beslagla kontorer og hele boligkomplekser. Et eksempel på hvordan tyskerne kunne beslaglegge en eiendom, finner vi i Karl Johans gate 37. Eiendommen var eid av Handelens venner og Oslo handelsstands forening. Som Kristiania Handelsstands forening hadde de kjøpt bygningen i 1910 fra Thorvald Meyer for 330.000 kroner. Han hadde på sin side oppført bygningen i 1860-årene som sin privatbolig.

Kort tid etter at tyskerne hadde tatt kontrollen på byen, kastet de sine øyne på den strategisk beliggende gården i byens paradegate. I april gjorde dr. Lehmann i den tyske legasjon det klart at Reichskommissar Josef Terboven overveide å ta i bruk handelsstandsforeningens bygning. TYSKE KONTRAKTSFORHANDLINGER Det hjalp ikke hvor mye ledelsen i foreningen protesterte. Terboven møtte opp i Karl Johans gate 16. mai, hvor formann Bjercke gjorde det klart at man kunne gå med på en leiekontrakt. Men forutsetningen var at denne var tidsbegrenset til 1. oktober samme år. Også dette falt i fisk. Da leiekontrakten kom i retur, hadde tyskerne forut for utløpsdagen føyd inn ordet «zunächst»(til å begynne med). Ved nyttår i 1940/41 lykkes foreningen å leie lokaler i Odd Fellow-bygningen i Stortingsgata 28. Men 10. juni 1941 rekvirerte tyskerne også dette bygget.


ESTATE 02/21

87

DET STORE SPILLET

Okkupanter Tyskerne beslagla en rekke eiendommer og bygninger i Norge under 2. verdenskrig.


88

1

Da foreningen fikk tilbake Karl Johans gate 37 i 1945, ble det raskt klart at tyskerne hadde behandlet bygningen dårlig. I foreningens historiebok fremgår det at restauranten i første etasje «var ombygget til en tysk Bierstube med furupaneler», rom hadde blitt malt over med «tarvelig farge» og møbler, tapeter, malerier og gulv var blitt ødelagt under tyske «mannskapsfester». Under en skadetakst i 1946 kom skjønnsmennene til en verdiforringelse på 412.000 kroner. Justisdepartementets Oppgjørsavdeling ville ikke yte så stor erstatning, og godtgjørelse fra det offentlige ble satt til 225.000 kroner. STOR BYGGEVIRKSOMHET Det var ingen boligbygging i okkupasjonsårene. I 1942 feiret den nye Quisling-regjeringen maktovertakelsen med å nedlegge totalforbud mot å bygge privatboliger. Det betyr ikke at det ikke ble bygget noe, men det var til fordel for okkupasjonsmakten.

DET STORE SPILLET

ESTATE 02/21

2

Aldri før hadde det blitt bygget så mye i Norge. Hitler var redd for en alliert invasjon og ga derfor ordre om en storstilt forsvarsutbygging i Norge. Det ble bygget kanonstillinger, bunkere og tilfluktsom og leirer for 300.000 til 400.000 soldater og 100.000 krigsfanger. Tyskerne reiste også ny industri, de bygde jernbaner og kraftanlegg. Festningsanleggene og brakkene hadde det norske samfunnet liten nytte av. Det ble lite igjen til vedlikehold og bygninger og utstyr ble nedslitt. 20.000 boliger ble radert ut i Norge som følge av bombing og annen terror. Folk hadde mer enn nok penger mellom hendene, men det var ikke noe å investere i. Alle ressurser gikk til krigs- og forsvarsmaskineriet. Ett eksempel var fyringsmaterialer. Det var det et brennhett behov for vinteren 1940-41, som var ekstremt kald. Kull var ikke å få tak i. Olje fantes ikke. Veden kom ikke inn til Oslo, ikke minst fordi tyskerne beslagla alt som hadde hjul til egne formål.

Ble nødt til å slanke menyen Grand Hotel i Oslo.


ESTATE 02/21

89

DET STORE SPILLET

OBOS gikk til det skrittet å kjøpe ved på rot over hele Østlandet. OBOS måtte i tillegg kjøpe hester for å få veden ut av skogen. For å skaffe hestene fór, måtte OBOS forpakte en hel gård i Sigdal. I mange boligblokker var det likevel ikke nok, og mange blokker fikk store skader som følge av temperatursvingninger. SI «JA», ELLER FÅ EN KULE I HODET Situasjonen var ikke enkel å håndtere for de som hadde verv i lag og organisasjoner. Da tyskerne satte inn sine egne folk i styrene i de forskjellige organisasjonene, svarte medlemmer med å melde seg ut, og personer i styrene med å si fra seg vervene. Det tyske sikkerhetspolitiet svarte med å innkalle folk til avhør. I avhøret fikk man beskjed om at man ble gjort «ansvarlig med liv og eiendom» for

at utmeldelsene ble trukket tilbake. Hvis man selv nedla sine verv, ville man bli skutt innen 24 timer. HESTEKARBONADER PÅ GRAND For bedriftene kom vareknappheten til å få betydning på to måter. På salgssiden betød den at alle produkter som kunne tilvirkes fikk rivende avsetning. Men i de fleste tilfeller sørget råstofftilgangen for at man ikke greide å produsere nok av noe. Det ble forbudt å brygge sterkere ølsorter. Frydenlunds Bryggeri løste problemet ved å gå over til produksjon av svakere øl. Dermed gikk forbruket av bygg og malt tilsvarende ned. På Grand Hotel, hvor omtrent halvparten av værelsene var rekvirert av tyskerne, ble menyene fylt «av de merkeligste gastronomiske nyskapninger, fra hestekarbonader og fiskepølser til brugde med kålrot – og dertil det tynne riksøl».


Massivt På det meste kjørte 140.000 biler gjennom Bjørvika og skapte en effektiv barriere mot fjorden. Foto: OSU


91

NYHETER

Foto: Anti Inc

ESTATE 02/21

På høygir i 20 år, men langt fra ferdig Det lite tilgjengelige og mildt sagt utrivelig havneområdet har blitt en moderne bydel.

Av: Glen Widing


Foto: Tomasz Majewski

92

–1 Her er Barcode på vei opp og i ferd med å totalforandre bukta i indre havn.

–2

Foto: Terje Løchen

Mange har ment mye om Barcode, men det er liten tvil om at den rekka med høye bygninger gjorde noe med byen.

1

2


93

T

ilbake i det som for mange antakelig var steinalderen, satt datidens NSB Eiendom på store arealer i Bjørvika. Oslo Havn eide de sjønære arealene, og Oslo bystyre på sin side hadde klubbet gjennom fjordbyvedtaket som skulle omskape blant annet dette området som var sterkt preget av forurensing, støy og klassisk havneaktivitet. På 1960-tallet fikk noen for seg å bygge en stor motorveirundkjøring langs sjøen. Bispelokket, som den ble døpt, ble et trafikkmareritt fra 1967 til 2011 og betjente på det meste 140.000 biler i døgnet. Den massive trafikken, som fungerte som en effektiv barriere mot fjorden, er en av grunnene til at rundkjøringen på folkemunne betegnende nok bare ble kalt Trafikkmaskinen. Det var langt fra noen hjemmekoselig atmosfære i denne delen av hovedstaden, og antakelig så bare de mest positive innbyggerne for seg at området skulle bli arbeidsplassen og bostedet til mange tusen mennesker. Folk flest hadde neppe noe ønske om å tilbringe mye tid der. – VANSKELIG Å FORESTILLE SEG – Den forandringen Bjørvika har vært gjennom er så formidabel at det nesten er vanskelig å forestille seg. Det er et av Norges største byutviklingsprosjekter gjennom tidene, og har forandret Oslo for alltid, sier styreformann Per Mortensen i OSU, som også er konsernsjef i eiendomsselskapet Linstow. De ble kontaktet av nettopp NSB Eiendom i 2000 for å bidra med å utvikle tomtene, og året etter registrerte de selskapet Oslo S Utvikling som skulle styre det enorme prosjektet. I 2002 var de i gang med sitt første bygg - Oslo Atrium ved siden av Thon Hotel Opera. – Da Operaen åpnet i 2008 ble fokuset på Bjørvika enda sterkere, og mye av tvilen om hvorvidt dette var et område å regne med forsvant, påpeker Mortensen. Mange hadde sine meninger om akkurat det milliardsluket, og ikke minst Barcode som fulgte etter. – Det ble litt vel moderne for mange, for ulikt det som allerede var bygget i Oslo. Det var en del innvendinger og kritikk i begynnelsen, men hvem kan forestille seg Oslo uten Barcode nå? Det har blitt et landemerke som Holmenkollbakken og rådhuset, påpeker Mortensen.


Foto: Kajsa Flodin

94

NYHETER

ESTATE 02/21


95

NYHETER

Foto: Terje Løchen

ESTATE 02/21

–1 Bjørvika har vært oppholdssted for mennesker i flere hundre år, noe som ble tydelig da arkeologene gravde i 2015.

–2 For generasjoner med Oslo-folk har Bjørvika bare vært ei havn. Den tiden er nå over.

–3 2

Foto: OSU

Heisekranene har i 20 år danset i luften over Bjørvika.

3


NYHETER

ESTATE 02/21

Foto: OSU

96

IKKE LETT Å LANDE STORE BEDRIFTER Men å selge inn Bjørvika til Norges største bedrifter var ikke bare lett. – De som eventuelt skulle flytte hit måtte klare å se at området skulle forandres veldig over tid, men veldig mye falt på plass da vi lyktes å få PwC inn i det første bygget. Det føltes også som en stor seier da DNB flyttet fra Aker Brygge, sier styreformannen. Siden har det bare ballet på seg langs den innerste fjordkanten med blant annet boligprosjektene Eufemias Hage, Vannkunsten og nå sist Clemenskvartalet som har vært som et fluepapir på boligkjøpere. I årene som kommer blir det bygd enda flere kvartaler. OSU har stått for det meste av utbyggingen, minus Deichmann og Munch. Men de så tidlig faren for at alt skulle bli veldig likt med bare ett selskapet ved utviklingsroret. – Det har vi jobbet målrettet for å unngå. Vi har derfor samarbeidet med flere arkitekter for å få til forskjellige arkitektoniske uttrykk, poengterer Synnøve Lyssand Sandberg som er dagens OSU-sjef. Når Bjørvika en gang står ferdig har 10.000 mennesker sin boligadresse der - i 5.000 boliger. Dessuten er det arbeidsplassen til 20.000 mennesker. Totalt skal det bygges snaut en million kvadratmeter gulvflate på over 700 mål som er like mye som 100 fotballbaner på størrelse med Ullevål stadion. HAV Eiendom, det heleide datterselskapet til Oslo Havn eier 66 prosent av Bjørvika Utvikling, OSU eier 34 prosent. Det gjenspeiler eierforholdene av utbyggingsarealene.

Fokkets plass For 20 år siden var det kun spesielt interesserte som vanket i sjøkanten i Bjørvika. Nå er området en folkemagnet.


Annonse

IARK har designet morgendagens Telia

Når det kommer til arbeidsplassutvikling, jobber vi i IARK hardt for å være et bærekraftig forbilde og en kunnskapsrik aktør og pådriver. I løpet av det rare korona-året har vi både ferdigutviklet, og hatt oppstart av, flere spennende prosjekter med fokus på bærekraft og sirkulær økonomi. Synet vårt på arbeidsplassen er i ferd med å bli radikalt endret. Klimaendringer og en global pandemi har endret måten vi både jobber på, og forholder oss til vår fysiske arbeidsplass. I fremtiden må bedriftene være villige til å tilpasse arbeidsmetodene, tilrettelegge, være fleksible, og ta høyde for nye utfordringer og muligheter. Et selskap som allerede så denne utviklingen før korona ble en del av vår virkelighet er Telia. Når samfunnet endelig åpner opp igjen flytter de inn i «fremtidens kontor» på Økern Portal i Oslo.

Dronning Mauds Gate 3 0250 Oslo Norway post@iark.no


98

TRANSAKSJON

ESTATE 02/21

Enorm aktivitet hos meglerne Næringsmeglerne hadde hendene fulle med et brennhett transaksjonsmarked i fjor. Her er tallene på hvor stort volum de var involvert i på rådgiversiden.

Av: Dag-Jørgen Saltnes

AKERSHUS EIENDOM Akershus Eiendom opererer som et rent meglerforetak med fire forretningsområder innenfor transaksjoner, utleie, leiesøk og analyse/verdivurderinger, uten innslag av forvaltning eller syndikering og fond. – På transaksjonssiden hadde vi i 2020 et volum på ca. 13 milliarder korner, fordelt på 42 transaksjoner og 8 transaksjonsmeglere. Dette var i hovedsak relatert til salgsmegling, men hvor noe også var rådgivning for kjøpere, sier leder av transaksjonsavdelingen Jørgen Haga. Han legger til at bortsett fra Covid-19-situasjonen, som i en periode pauset markedet, var resten av året preget av høy aktivitet innen alle forretningsområdene. Akershus Eiendom var blant annet rådgiver ved Fabritius Gruppens salg av Bølerveien 63 til Aberdeen Eiendomsfond Norge I. – Transaksjonsmessig var året atypisk i den forstand at det var noe mer off-marked dealer, bilaterale prosesser, og for oss også mer kjøpsrådgivning enn normalt. 2021 har startet veldig bra. Vi opplever at det er et sterkt og godt marked, ikke bare på transaksjonssiden, men også på utleiesiden. Så langt i år har vi gjennomført, eller gitt eksklusivitet/budaksept på 12 transaksjoner med et volum på ca. 2,5 milliarder, og vi har mange aktive prosesser gående og nye prosjekter på vei inn, sier Haga.

PANGEA Pangea Property Partners er blant de aller største rådgiverne i Norden og var rådgiver for 55 prosjekter med en underliggende verdi på 32 milliarder kroner i Norden. I Norge var Pangea rådgiver for 9 milliarder kroner, hvorav ca. 8,4 milliarder kroner var på salgssiden og 0,6 milliarder var på kjøpersiden. Blant de største og mest kjente transaksjonene til Pangea i fjor, var NREPs kjøp av Coop-lageret på Gardermoen til rundt 3 milliarder kroner og Eiendomsspars salg av Tjuvholmen Allé 1-5 til Canica, tilrettelagt av syndikeringsaktøren Vika Project Finance, og Bane NORs nye kontorbygg i Drammen til et DNB Markets-syndikat. CEO Bård Bjølgerud i Pangea Property Partners er optimitsisk med hensyn på markedet i 2021. – Vi tror transaksjonsvolumet kan bli like stort eller faktisk større enn i fjor, både for Pangea og markedet. Pangea alene har norske mandater til en verdi av cirka 25 milliarder kroner som er planlagt gjennomført de neste seks til ni månedene. Det er fortsatt høy kapitalflyt til nordisk næringseiendom, og foreløpig er det ingen tegn til at investorene lar seg påvirke av den ventede renteøkningen her til lands, fortsetter Bjølgerud Han regner med at Pangea vil øke rådgivningen på kjøpssiden i år.


ESTATE 02/21

TRANSAKSJON

TABELL:

Foto: Helge Brekke

MEGLER

TOTALT VOLUM (SALGSOG KJØPERSIDEN) 2020

Akershus Eiendom

13000

UNION Norsk Næringsmegling

12800

Malling & Co

12400

God start

Pangea Property Partners

9000

Jørgen Haga i Akershus Eiendom forteller om en god start på 2021 etter et godt fjorår.

Newsec

8139

SPG Corporate Finance

7000

Hadrian Eiendom

7000

Heilo Eiendom

6000

CBRE

6000

Cushman & Wakefield Realkapital

5900

DNB Næringsmegling

4950

Colliers

60 Grader Næringsmegling

3189

2500

Kyte Næringsmegling

1725

Q4

1600

WPS Næringsmegling

1500

Eiendomsmegler 1 Næringseiendom

1300

Norion

1200

Alle tall i mill. kr.


TRANSAKSJON

ESTATE 02/21

Foto: Jørgen Egeland

100

– Vi etablerte søsterselskapet vårt Pangea Project Finance ved inngangen til 2021, så vi forventer et større volum på kjøpersiden i år, sier Bjølgerud. UNION Union Norsk Næringsmegling var selgers rådgiver for eiendommer til en samlet verdi av ca. 12 milliarder kroner mens de var kjøpers rådgiver for eiendommer til en samlet verdi av ca. 830 millioner kroner. Partner Preben Klausen forteller om et aktivt og godt transaksjonsmarked gjennom 2020, med unntak av i mars, april og delvis i mai som følge av Covid-19. Blant eiendommene Union Norsk Næringsmegling var rådgiver for, var salget av Telenors hovedkontor for 5,45 milliarder kroner og den såkalte Telenor-porteføljen med til sammen

88 eiendommer til et investorkonsortium bestående av Fredensborg Bolig, Fredensborg, NorgesGruppen Eiendom, Joh. Johannson Eiendom og FagerStad Utvikling. – Starten på året 2021 kjennetegnes ved at det har vært noe begrenset med eiendommer i markedet og at aktørene har måttet summe seg litt etter et veldig hektisk 2020. Samtidig har vi de siste ukene sett en betydelig økning i aktiviteten. Vi opplever sterk kjøpsinteresse i markedet, et velfungerende bank- og obligasjonsmarked og forventer at den gode aktiviteten vil fortsette fremover. Så langt i år har vi vært involvert i 16 transaksjoner som er i budaksept/gjennomført og har flere prosesser pågående som skal sluttføres før sommeren, sier Preben Klausen.

Stor deal Pangea var rådgiver da Eiendomsspar solgte Tjuvholmen 1-5.


ANNONSE

Hjelper lokalbanker med å finansiere lån til næringseiendom Et samarbeid med Eiendomskreditt gir lokale banker muligheten til både å spre risikoen og å utvide kapasiteten. Dermed kan de også bidra til enda mer lokal næringsutvikling.

– Ved å samarbeide med oss kan små og mellomstore banker fortsette å stå ved viktige kunder og støtte hjørnesteinsbe- drifter, blant annet fordi vi sammen kan løfte lån som er for store for de lokale bankene alene, forteller administrerende direktør i Eiendomskreditt, Eirik Maurstad.

for å finne gode løsninger sammen med en av eierbankene.

Eiendomskreditt tilbyr attraktive næringslån og opplevde til tross for koronapandemien nesten en dobling i antall lånesøknader i fjor. I tillegg til å samarbeide med banker om lånetilbud til eiendomsaktører, tilbyr Eiendomskreditt finansiering til kunder som tar direkte kontakt med selskapet, og til aktører i transaksjonsmarkedet, hvor flere går sammen i syndikerte eiendomstransaksjoner.

– Vi kan være med på å tilrettelegge for nye muligheter for de lokale bankene. På ulike måter kan vi bidra til å spre risikoen og samtidig utvide kapasiteten til banken på en lønnsom og effektiv måte.

– Det har vært en stor pågang etter finansiering det siste året, og vi tror at også 2021 vil bli et godt år i det norske eiendomsmarkedet, sier Maurstad. Effektivt og fleksibelt Eiendomskreditt tilbyr i utgangspunktet næringslån for inntil 55 % av eiendommens verdi, med lang løpetid. Men dersom lånebehovet overstiger dette, er det muligheter

– Vi kan gjennom samarbeidet med våre eierbanker, tilby en belåningsgrad på opp mot 75 %, sier Maurstad og legger til at Eiendomskreditt kan bidra på flere måter.

Vi har allerede oppnådd gode resultater med denne formen for samarbeid, og vi ser et stort potensial for videre vekst fremover, sier han. Lånene Eiendomskreditt tilbyr er fleksible. Det er for eksempel mulighet for å avtale inntil 25 års nedbetalingstid, og avdragsfrihet i inntil fem år. Kort beslutningsvei Selskapet fungerer også som en diskusjonspartner for lokalbankene, og bidrar med sin kompetanse på alt fra grønne lån, ESG-spørsmål til hvitvasking og bygningskvalitet. Med 67 banker som aksjonærer i

ryggen, er Eiendomskreditt opptatt av det skal være enkelt og lønnsomt å jobbe med dem. – Vi skal være en sparringspartner for bankene, og en pådriver for å skape en arena der våre samarbeidspartnere får de beste rådene og vurderingene, sier Maurstad. Eiendomskreditt har en effektiv organisasjon, og kan også garantere rask behandlingstid. – Med kort beslutningsvei internt, har vi kortere behandlingstid enn mange andre banker. I en transaksjonsbasert bransje som næringseiendom er det viktig med rask og god service, avslutter Maurstad. FAKTA Eiendomskreditt

Tilbyr lån til næringseiendom, bolig for utleie og borettslag. Har opplevd en stor vekst i utlån, og passerte i fjor 10 milliarder i lånesøknader. Hovedkontor i Bergen, og har eierne av Rieber & søn samt Trond Mohn som storeiere. I tillegg er 67 banker aksjonærer i selskapet.


Foto: NRK

102

TRANSAKSJON

ESTATE 02/21


ESTATE 02/21

NRK-tomten Newsec og Hadrian hadde salgsoppdraget for NRK-tomten på Marienlyst.

TRANSAKSJON

NEWSEC I 2020 var Newsec rådgiver for 20 transaksjoner med et samlet volum på 8,139 milliarder kroner. Nesten alle var mandater fra salgssiden. Den største og mer profilerte dealen var NRK-tomten på Marienlyst, som gikk for inntil 5 milliarder kroner. Også Newsec ser positivt på det norske transaksjonsmarkedet i 2021. – Angående volum har vi lagt bak oss et relativt sterkt 1. kvartal med 16 milliarder. Dog er vi 3 milliarder bak fjoråret, men det var også et historisk sterkt kvartal. Ser vi mot 2018 og 2019 er vi foran med hhv. 2 milliarder og 1 milliard kroner. Videre erfarer vi at flere dealer går «off market» i disse dager. Det innebærer at vi ikke har så mange strukturerte prosesser hvor transaksjonene blir tidlig kjent for markedet. Det vil nok innebære at vi vil oppjustere volumet for 1. kvartal litt inn i 2. kvartal når disse dealene blir kjent, sier Håkon Styrvold, leder for transaksjoner og partner i Newsec. Han forteller om en bra start på året for Newsec. – Newsec har gjort et vesentlig sterkere kvartal sammenlignet med i fjor. Vi har signert transaksjoner med volum på 1 milliard kroner og ytterligere 2 milliarder er i budaksept. Vi går ut med flere prosjekter nå etter påske og forventer generelt høyt trykk i markedet inn mot ferien og for året som helhet har vi derfor fortsatt god tro på at vi lander på nivå med fjoråret om ikke over. Til tross for økende renter så ser vi at inntoget av internasjonale budgivere i prosesser, spesielt innenfor logistikk, bidrar til mye likviditet, sier Styrvold. Newsec er en av de store nordiske aktørene og hadde et nordisk transaksjonsvolum i fjor på ca. 50 milliarder kroner, hvor en Heimstaden-transaksjon var den største med en verdi på 17 milliarder. SPG CORPORATE FINANCE SPG Corporate Finance har i mange år vært blant de store eiendomsrådgiverne på transaksjoner. Selskapet skiller seg fra de rene transaksjonsmeglerne med et team på fem personer som jobber målrettet med corporate finance, med særskilt fokus på finansiering og Due diligence-kompetanse.

103

SPG Corporate Finance var rådgiver for prosjekter med en samlet verdi på 7 milliarder korner i fjor og forteller om en god start på 2021. – Så langt i år har vi gjennomført prosjekter for 1,6 milliarder kroner og har budaksepter på 3,6 milliarder. Vi jobber utelukkende på selgersiden i alle prosjekter, sier partner Terje Trym Rustad. MALLING & CO Eiendomshuset Malling & Co er gjennom Malling & Co Corporate og Malling & Co Drammen en stor og viktig spiller i det norske transaksjonsmarkedet. I 2020 var de to to meglerfirmaene til Malling rådgiver for til sammen 12,4 milliarder kroner, hovedsakelig på salgssiden. Malling var blant annet megler da Statsbygg solgte Trekanttomten ved siden av Aker Brygge til Ferd for 1,5 milliarder kroner. Malling var også rådgiver da Telegrafen ble solgt til et Arctic-syndikat for 2,25 milliarder kroner rett før jul i fjor. Det gode fjoråret ser ut til å følges opp med et nytt godt år for næringsmegleren. – Året 2021 har startet meget bra med høyt aktivitetsnivå i første kvartal og inn i andre kvartal, sier adm. direktør Anders Berggren i Eiendomshuset Malling & Co. CUSHMAN & WAKEFIELD Cushman & Wakefield var i fjor involvert i transaksjoner for totalt ca. 10 milliarder kroner inkludert pan-nordiske transaksjoner. Justert for andeler kun i Norge, gjennomførte eiendomsrådgiveren salg for 4,7 milliarder kroner, mens kjøpsrådgivningen utgjorde 1,2 milliarder. – I 2021 har vi per nå mandatert totalt ca. 9 milliarder, fordelt på 6 milliarder salg (hvorav 1 milliard er gjennomført/i budaksept) og 3,5 milliarder er konkrete og pågående transaksjoner der vi er kjøpsrådgiver, sier partner og Head of Capital Markets Marius G. Dietrichson. Han melder for øvrig om en bra pipeline på prosjekter inn i tiden fremover. – Vi regner med at dette tallet vil vokse betydelig gjennom året, sier Dietrichson.


104

Foto: Shutterstock

CBRE CBRE intensiverte sin satsning på transaksjonsrådgivning fra og med 2019, og har ambisjoner om å bli markedsleder i Norge og Norden. Head of Capital Markets i CBRE i Norge, Alexander Stensrud forteller at CBRE ble kåret til beste transaksjonsrådgiver i Norden & Baltics i 2020 av Euromoney. – I CBRE-skala er vi fortsatt små i Norge, men vi var involvert i transaksjoner for ca. 6 milliarder kroer i Norge i 2020 og ca. 50 milliarder i Norden, hvorav likt fordelt på kjøpsrådgivning og salgsrådgivning, sier Stensrud. Den største kontoreiendommen som CBRE var involvert i, var salgsoppdrag for Hieronymus Heyerdahls Gate 1, som ble kjøpt av Ferd Eiendom. Samtidig var CBRE rådgiver for kjøperen NREP da COOPs hovedlager på Gardermoen ble solgt. – Den største porteføljen vi gjorde, var 4 transaksjoner for Lineage/BayGrove innen kjølelager/ logistikk, fortsetter Stensrud. CBRE har stor tro på spesialisering og har ifølge Stensrud egne transaksjons-team innenfor industri/ logistikk, handel, kontor og hotell. Disse teamene inngår også i CBREs spesialistteam i Norden og EMEA – Et transaksjonsoppdrag i 2021 er i større grad et rådgivningsoppdrag enn et megleroppdrag. Vi

TRANSAKSJON

ESTATE 02/21

vet at økt kunnskap bringer mervedi inn i en transaksjonsprosess. Når det gjelder 2021, ser Stensrud et godt marked. – Vi har et meget sterkt første kvartal, der alle team har ”closet” eller er i ferd med å ”close” transaksjoner. Vi er særlig stolte av å ha gjennomført flere kjøpesenter-transaksjoner og en hotell-transaksjon i et svært krevende marked. Vi venter oss et sterkt transaksjonsmarked i 2021, og CBRE CM er på god vei til et nytt rekordår, avslutter meglersjefen. DNB NÆRINGSMEGLING DNB Næringsmegling melder om litt varierende resultater i fjor fra de ulike byene, men er nå oppe der direktør for transaksjoner, Hans-Christian Birkedal mener de skal være. – Vi opplever meget god fart inn i 2021 på alle fire kontorene våre. 2020 endte dog litt sammensatt for DNB Næringsmegling, hvor enkelte kontorer og avdelinger hadde meget gode tall, eksempelvis Trondheim, Transaksjoner i Oslo og Verdivurdering. I Stavanger har vi fått et nytt team på plass som vi har store forventinger til og som allerede har sikret oss flere attraktive salgsmandater. I Bergen endte vi opp med en del overliggere slik at fjoråret totalt sett ikke ble helt som forventet, sier Birkedal.

Attraktiv beliggenhet CBRE var salgsrådgiver mens Heilo Eiendom var kjøpsrådgiver for Hieronymus Heyerdahls Gate 1, som ligger rett ved siden av rådhuset.


ESTATE 02/21

3 milliarder Coop-lageret på Gardermoen gikk til en yield på 3,9 prosent.

TRANSAKSJON

DNB Næringsmegling var rådgiver for 34 transaksjoner med en samlet verdi på 4,95 milliarder kroner. 2,65 milliarder var salgsrådgivning, mens 2,3 milliarder var rådgivning for kjøper. – Av større transaksjoner DNB Næringsmegling gjorde i 2020, er det naturlig å nevne NVE-bygget på Majorstuen til snaue 1,5 milliarder kroner, hvor NRP solgte til Stiftelsen Kaare Berg via DNB Markets. En annen troféeiendom, hvor vi bistod kjøper, var Sjømannskolen i Kongsveien 30. Aberdeeen Standard Investment kjøpte fra Pareto Eiendomsfelleskap II. Vi har også gjort flere transaksjoner innenfor boligutvikling i 2020 på totalt 1 milliarder kroner, sier Birkedal. Den største var Nesa Nord på Lillestrøm hvor en gruppering med blant annet Saint-Gobain Byggevare, K4 Group AS og Olaisen Eiendom solgte til Bonum, som hadde fått med seg Brødrene Jensen og Rema Etablering. DNB Næringsmegling var også rådgiver for Tungasletta i Trondheim, med salg av tre eiendommer til Trondheim Areal. HEILO EIENDOM Eiendomsrådgiverne i Heilo Eiendom hadde et godt 2020, med samlede transaksjoner for 6 milliarder kroner. Marius Wolf Meedom forteller at nesten 2,5 milliarder var på kjøpesiden, mens drøye 3,5 milliarder kroner var på salgssiden.

105

– Vi hadde et veldig innholdsrikt år. Som for de fleste andre var det bråstopp den 12. mars, men så eksploderte det etter hvert. Det har også vært bra trøkk inn i 2021. Vi ser ikke noen brems i markedet selv om renten har gått noe opp, sier Wolf Meedom. Blant eiendommene Heilo Eiendom var rådgiver for, var Ferds kjøp av Hieronymus Heyerdahls Gate 1 og Nordea Livs salg av Grensesvingen 2-18 til Arctic. NORION NÆRINGSMEGLING I Trondheim har Norion Næringsmegling holdt på med megling helt siden Knut Efskin brøt ut av DNB Næringsmegling og startet opp Norion. Han er ikke fornøyd med fjoråret. – fjor var vi transaksjonsrådgiver for et transaksjonsvolum på NOK 1,2 milliarder som var et middelmådig år for Norion. Dette skyldes at aktiviteten i hele første halvår av 2020 var svært laber som følge av korona. Andre halvår var imidlertid relativt godt. Dette året har startet veldig bra og i løpet av Q1 har vi vært rådgiver for et transaksjonsvolum på 900 millioner kroner og ytterligere ca. NOK 400 millioner er på budakseptstadiet, sier Efskin. Han melder om et totalt tranasaksjonsvolum i Trondheim etter første kvartal på ca. 2,5 milliarder kroner.


106

– Vi har god tro på at 2021 blir et svært aktivt år i Trondheim med mange og til dels store transaksjoner. I fjor endte totalvolumet på 5,7 milliarder kroner i Trondheimsregionen, men vi tror at man i år vil passere 7 til 7,5 milliarder kroner, sier Efskin. KYTE NÆRINGSMEGLING I Bergen melder Lars M. Kyte om et noe utfordrende transaksjonsmarked i fjor på grunn av Covid-19. – I perioden fra mars/april og frem til sommeren var markedet preget av usikkerhet. Samtidig fikk vi en historisk lav rente med styringsrente på null og dertil en meget gunstig 10 års rente. Fra august løsnet transaksjonsmarkedet og det ble meget høy aktivitet utover høsten med stor kjøpsinteresse for næringseiendom. Vi fikk også eksempler på yield på nivåer ned mot 3.8 prosent. Ellers var normalyielden i transaksjonsmarkedet mellom 5,5 og 6 prosent, sier Kyte. Han mener Covid-19 har gitt større interesse for eiendommer med statlige og kommunale leietakere, samt dagligvarebutikker og big box-eiendommer. Markedet ønsket mindre motpartsrisiko og leietakere som fikk økt omsetning på grunn av viruset. – Vi var rådgivere for transaksjoner med et total volum på 1,725 milliarder kroner i 2020. Dette

TRANSAKSJON

utgjorde totalt 10 transaksjoner. På salgssiden var vi rådgiver for 1,3 milliarder, mens vi på kjøpersiden var rådgiver for 425 millioner kroner, sier Kyte. Lars M. Kyte forteller at transaksjonsåret 2021 har startet meget bra, med fortsatt lav realrente, god likviditet i markedet og stor interesse for næringseiendom. – Selv om direkteavkastningen i en del transaksjoner synes å være lav, er det ikke så enkelt å oppnå andre gode alternative investeringer, og spesielt hvis en ikke ønsker å investere over børsen. Vi begynner også å se noe mer normalisering av næringslivet og mulig at Norge kan «åpnes opp» igjen i løpet av sommeren. Samtidig har vi en historisk høy arbeidsledighet og et lavt rentenivå som gir et speilbilde av norsk økonomi. Når det gjelder næringseiendom innenfor segmentene hotell, restaurant, kultur og reiseliv, er disse bransjene meget hardt rammet, og det vil ta tid før disse segmentene er tilbake igjen, sier Kyte. Så langt i år har Kyte Næringsmegling vært rådgivere med et totalvolum på 1,3 milliarder kroner fordelt på fem transaksjoner. – Vi arbeider her med en transaksjon i en avsluttende due diligence, sier Kyte.

ESTATE 02/21

Sentral eiendom Kyte Næringsmegling var rådgiver ved salget av Torgalmenningen 3 i Bergen.


ESTATE 02/21

107

TRANSAKSJON

Fjorårets største Telenor-bygget på Fornebu var den største transaksjonen i Norge i fjor, meglet av Union Norsk Næringsmegling


108

TRANSAKSJON

1

ESTATE 02/21

2

WPS NÆRINGSMEGLING Lars Erik Wirsching er partner og daglig leder i Kytes konkurrent WPS Næringsmegling. Også han forteller om høy aktivitet i 2020. WPS Næringsmegling var rådgiver i 2020 for transaksjoner med en samlet verdi på 1,5 milliarder kroner. Og i første kvartal i år har næringsmegleren hatt budaksepter for i overkant av 2 milliarder kroner. – Det har vært god aktivitet i transaksjonsmarkedet så langt i 2021, og WPS Næringsmegling har registrert transaksjoner for i overkant av 3 milliarder. Yieldene er på historisk lave nivåer, og kjøpsinteressen i markedet er sterk. WPS forventer en fortsatt god aktivitet for transaksjonsåret som helhet, og forventer et totalvolum på nivå med fjoråret, dvs. ca. 8 milliarder kroner, sier Wirsching. EIENDOMSMEGLER 1 SR EIENDOM Leder for næingseiendom i Eiendomsmegler 1 SR Eiendom, Jan Inge Røyland, melder at næringsmegleren var rådgiver for transaksjoner på 1,3 milliarder kroner i 2020 i Rogaland og Bergen. ALt var på salgssiden. – Året 2021 har begynt bra, særlig i Bergen, og vi forventer at markedet med tanke på volum vil bli på nivå med fjoråret. Q4 NÆRINGSMEGLING I Vestfold og Telemark har Q4 Næringsmegling bygd opp en solid business etter at DNB la ned kontoret der og de ansatte startet opp for seg selv. Daglig leder Ola Larsen forteller at Q4 var rådgiver for transaksjoner med en samlet verdi på 1,6 milliarder kroner i fjor. Alt var på salgssiden. – 2021 har startet særdeles bra, hvor vi i første kvartal har en økning i transaksjonsvolumet på ca. 10 prosent. I tillegg er oppdragsmengden inn rekordstor om dagen, og vi forventer således et meget godt 2021 for næringseiendommer i Vestfold og Telemark. Selv med utsikt til noe høyere renter utover året og inn i 2022, tror vi at vårt nærområde fremdeles vil fremstå som attraktivt for investorer da yield-nivåene fremdeles anses som relativt «hyggelige» jevnførbart med Oslo-markedet.

–1 Lars M. Kyte, Kyte Næringsmegling.

–2 Lars E. Wirsching, WPS Næringsmegling


I usikre tider bør alle forsikre seg

Med Fulltegningsforsikring får du som utbygger redusert salgsrisikoen, samtidig som du får igangsatt boligprosjektet på 30% forhåndssalg. Les mer på fulltegningsforsikring.no

NBBL Fulltegningsforsikring


110

TRANSAKSJON

ESTATE 02/21

Mye å gjøre Stig Bech og Tom Rune Lian i Wiersholm har hatt mye å gjøre som følge av det hete transaksjonsmarkedet.

FAMILIESELSKAPENE KOMMER Transaksjonsmarkedet har vært preget av syndikater de seneste årene. Men nå kan såkalte family offices ta en større rolle i norsk eiendom.

Av: Thor Arne Brun Foto: Wiersholm

E

tter et brennhett transaksjonsmarked i 2020, mener Wiersholm-advokat Stig Bech at vi så langt ennå ikke har sett den fulle effekten av avkastningsjaget for både livselskaper, alminnelige eiendomsselskaper og såkalte ”family offices”. – Hva gjelder familieselskapene, ser vi en bevegelse mot redusert risiko og større fokus på kontantstrømeiendom. Jeg har generelt tro på familieselskapenes rolle, ikke minst når de slår seg sammen og oppnår synergier – ikke bare på kapitalsiden, men også i utvikling og forvaltning, sier Bech. INGEN ROLIG START PÅ 2021 – Januar og dels også februar kan tidvis være rolige måneder, men det gjelder ikke nå. Vi tror på et jevnt godt marked for kontoreiendommer i 2021, ikke minst for fjorårets verdivinner – sentrale bygg med

solid kontantstrøm. Dette gjelder på tross av den noe utsatte forbedringen vi akkurat nå opplever rundt Covid-19, og litt trøbbel med vaksineringen, sier Bech. – Hva tenker dere om boligsegmentet? – Vi vil nok se en viss konsolidering også i dette markedet, både på nasjonalt og nordisk nivå. Konsolidering vil kunne skape ytterligere strømlinjeforming på kapitalsiden og også operasjonelt. Boligmarkedet ser generelt veldig bra ut, ikke minst når det gjelder urbanisering og knutepunktutvikling. I Oslo, der befolkningsveksten er høy, reguleringsaktiviteten lav og volumet boliger under bygging altfor lavt, så ser vi alle frem til en serie offensive offentlige tiltak. Det gjelder både byrådets vilje til å bokstavelig talt tenke høyt og forventede veiledere og retningslinjer for planprosesser fra Kommunaldepartementets hånd, sier Bech.


ESTATE 02/21

TRANSAKSJON

GREENHUB ÅPNER I BERGEN 13. APRIL TEATERGATEN 20, BERGEN SENTRUM

Vi legger til rette for å gi våre kunder i Bergen alle tekniske tjenester levert på en tverrfaglig, bærekraftig og miljøvennlig måte. I tillegg til miljøeffekten får kundene våre raskere responstid og bistand fra et tverrfaglig team.

LEIEMARKEDET Når det gjelder leiemarkedet, som er den andre store driveren til transaksjonsmarkedet (etter renten), sier Wiersholms partner Tom Rune Lian at fjoråret ble preget av at store leietakere – særlig de offentlige – flytter fra vest og CBD til østlige lokasjoner. – Vest får samtidig en del leietakere fra CBD. Men samtidig er det generelle trykket godt, og rådgiverne samles i sentrum, ikke minst advokatene. I våre samtaler med leietakere på flyttefot, ser vi også at behovet for plass fortsatt vurderes å være stort. Det gis uttrykk for usikkerhet under pandemien, men samtidig går virksomhetene godt, sier Lian. Wiersholm-advokaten ser dermed ikke at leiemarkedet skal spenne beinkrok på et sterkt transaksjonsmarked.

Les mer på www.bravida.no/greenhub


112

TRANSAKSJON

ALLE FØLGER MED PÅ TIÅRINGEN Økte renter kan ødelegge festen i transaksjonsmarkedet. Derfor er hele verdens øyne rettet mot amerikanske statsobligasjoner med løpetid på ti år.

Av: Dag-Jørgen Saltnes Foto: Shutterstock

ESTATE 02/21


ESTATE 02/21

Viktig Hele verden følger med på hva den amerikanske sentralbanken sier og gjør og hvordan det påvirker rentene.

TRANSAKSJON

I

aksjemarkedet har det de seneste ukene vært et skifte i fokus fra vekstselskaper til såkalte verdiselskaper. Årsaken er at de lange amerikanske rentene har steget kraftig i år. Økte renter gir lavere verdi på de neddiskonterte kontantstrømmene til selskapene som har sine overskudd lenger frem i tid. Samtidig øker den relative verdien for selskapene som i dag leverer overskudd sammenlignet med de førstnevnte vekstselskapene. I aksjemarkedet har investorene reagert på renteøkningene med å selge unna grønne «tro og håp-aksjer» og kjøpt verdiaksjer innenfor bank, olje og syklisk industri. ØKTE RENTER OG HØYERE YIELD Stigende lange renter slår ikke bare ut i verdens aksjemarkeder. Det har også stor innvirkning på

113

eiendomsmarkedene over hele verden. Årsaken er at økte renter gir økte finansieringskostnader (og dermed lavere lønnsomhet for eiendomseierne alt annet likt) og stigende avkastningskrav for eiendomsinvestorene. Hvorfor investere i eiendom til lav yield hvis man kan få en konkurransedyktig risikofri rente i sikre obligasjoner? I USA har renten på tiårige statsobligasjoner steget fra nedre del av 0,90-tallet i slutten av desember til 1,67 prosent i skrivende stund. Stadig flere venter at renten vil fortsette oppover i tiden fremover. Mens verdens kapitalmarkeder følger utviklingen i den såkalte tiåringen i USA, er det norske fem års swap-renter som er mest avgjørende for det norske eiendomsmarkedet (samtidig vil også norske renter gjerne følge den internasjonale utviklingen).


114

TRANSAKSJON

«I USA har renten på tiårige statsobligasjoner steget fra nedre del av 0,90-tallet i slutten av desember til 1,67 prosent i skrivende stund. Stadig flere venter at renten vil fortsette oppover i tiden fremover.»

RENTENEDGANG DREV EIENDOMSVERDIENE OPP Det er nedgang i de lange rentene i Norge som har bidratt mest til de seneste årenes økning i eiendomsverdiene. Utviklingen ble ekstra synlig i 2020, da rentene falt dramatisk. I forbindelse med at svenske Castellum, SBB og Balder kastet seg inn i kampen om Entra, kom Entra med en oppdatert verdivurdering midt i fjerde kvartal. Akershus Eiendom og Newsec gjennomførte en ny verdivurdering for Entra, og resultatet viste en oppjustering av verdiene med 8 prosent fra 51,8 til 56,5 milliarder kroner. Hovedgrunnen til de økte eiendomsverdiene var en nedgang i yielden. Norges Banks rentekutt fra 1,5 til 0 prosent fra januar til april bidro til en betydelig yieldkompresjon i det norske markedet mot slutten av fjoråret. Det er derfor grunn til å følge med når rentene er på vei opp igjen. Økte renter kan reversere utviklingen i yielden og dermed føre til nedgang i eiendomsverdiene dersom ikke leieprisene stiger kraftig. Det kan være med på å skape grobunn for lavere aktivitet i transaksjonsmarkedet mot slutten av 2021. Ifølge den seneste bankundersøkelsen til næringsmegleren UNION har fem års swaprente steget med 42 basispunkter det seneste kvartalet. I skrivende stund ligger swaprenten på midten av 1,40-tallet.

ESTATE 02/21


år på ra med Norg d es fornøyde mest kunder EPSI 2020

Hei mormor! Vi er tett på i det ganske land med et Altiboxpartnerskap som strekker seg helt fra nord til sør. Like stort strekk er det i behovet og ønskene til kundene. Det er noe vi tar på alvor. Et boligfelt, borettslag eller sameie er som regel fylt med folk i ulike livssituasjoner. Noen ønsker kun lynraskt nett, andre ønsker ‘hele pakka’ med både fiber og Altibox TV. Vi ser ingen grunn til at alle må velge det samme. Vi har noe for deg, uansett hvor du er i livet. Les mer på altibox.no/nybygg


30. sept. – 1. okt. 2021 Norefjell Ski & Spa

VELKOMMEN! Din sikkerhet er viktig. Derfor følger Estate Kunnskap myndighetenes anbefalinger for smittevern mot Covid-19. Du skal føle deg trygg på våre konferanser. Arrangementet har begrenset antall plasser på grunn av smittevernregler. Vi anbefaler deg å sikre deg en plass før det blir satt opp venteliste. Program og påmelding på: estatekunnskap.no

Få med deg kåringen av Årets Navn i eiendomsbransjen

Samarbeidspartnere for Eiendomsdagene 2021:


118

TRANSAKSJON

ESTATE 02/21

Supergevinster på kort tid i Bergen To av Bergens største eiendomstransaksjoner i fjor ga Midgard Gruppen og Sparebanken Vest flere hundre millioner kroner i gevinst på kort tid.

Av: Dag-Jørgen Saltnes

T

ransaksjonsmarkedet i Bergen er omtrent like hett som ellers i landet, og i fjor ble det ifølge WPS Næringsmegling gjennomført transaksjoner med en samlet verdi på rundt 8 milliarder kroner. Kyte Næringsmegling anslå rett før årsskiftet at 2020 ville bli gjort opp med et volum på mellom 7,5 og 8 milliarder kroner. Det ble gjennomført flere store dealer. Den aller største var KLP Eiendoms kjøp av Jonsvollskvartalet for 1,62 milliarder kroner. Samtidig var det flere eiendommer som gikk for flere hundre millioner kroner.

eiendommen høsten 2018 da Telenor Pensjonskasse solgte. Men etter bare to års eiertid ble eiendommen i fjor en av Bergens største transaksjoner da Zurhaar & Rubb kjøpte eiendommen. I en pressemelding opplyste konsernsjef Rune Birkeland i Zurhaar & Rubb at «den eksakte kjøpesummen er hemmelig, men vi snakker i størrelsesorden trekvart milliard kroner». Dermed gjorde Simonsen og Lund en kule på sitt kortvarige eierskap til eiendommen. To år tidligere hadde de nemlig betalt 438 millioner kroner for «Verdens beste bygg».

KUPP PÅ TELENOR-BYGGET Midgard Gruppen har vært en stor spiller i det bergenske eiendomsmarkedet i flere år. Selskapet, som eies av Ståle G. Simonsen og Henrik A. Lund, holder en lav profil og eierne er ikke særlig interessert i å fortelle om hva de gjør. Men de har en høy profil når det gjelder aktiviteten i det lokale transaksjonsmarkedet. Midgard Gruppen både kjøper og selger en rekke eiendommer i løpet av et år, og i fjor gjorde de seg særlig bemerket da de solgte det gamle Telenor-bygget på Kokstad. I 2003 ble bygget kåret til «Verdens beste bygg» av Real Estate Union i samarbeid med Wall Street Journal. Midgard Gruppen slo kloa i

SPAREBANKEN VEST HÅVET INN Også Sparebanken Vest kan glede seg over å ha hatt en hyggelig reise i næringseiendom. Allerede i 2007 startet Sparebanken Vest arbeidet med å samlokalisere alle tilsluttede selskaper og datterselskaper med det som da var 750 ansatte i Bergen. Bygget stod klart i 2015, og samme år solgte Sparebanken Vest to tredjedeler av aksjene i Jonsvollskvartalet AS til Trond Mohn med partnere. Men i 2019 ble det lagt inn et bud på hele bygget, og Mohn og andre partnere var interessert i å selge. Sparebanken Vest valgte da å kjøpe aksjeposten, slik at banken ble 100 prosent eier av bygget og partnerne fikk realisert sine verdier.


Størst Jonsvollskvartalet var fjorårets største transaksjon i Bergen


ESTATE 02/21

121

TRANSAKSJON

Verdens beste Det gamle Telenor-bygget ble en gang kåret til verdens beste bygg. Det var blant fjorårets største transaksjoner i Bergen.

Da eiendommen ble solgt, bokførte Sparebanken Vest en gevinst på 140 millioner kroner for eierandelen på 1/3 av aksjene. I fjor høst kom så KLP Eiendom på banen og bladde opp 1,62 milliarder kroner for hele bygget. Da kunne Sparebanken Vest cashe inn nok en gevinst på eiendommen, denne gangen på snaue 240 millioner kroner. – Det er ingen tvil om at vi har hatt en god reise, sa Frank Johannesen, konserndirektør CFO i Sparebanken Vest til Estate Vest etter salget. SYNDIKATENE Syndikeringaktørene gjør seg også gjeldende i eiendomsmarkedet i Bergen. Det er bare noen få år siden mange østlendinger klagde over at de ikke slapp til i det bergenske markedet. «Det er et marked for bergensere», var gjennomgangstonen hos flere av aktørene i Oslo. Men de seneste årene har markedet åpnet seg opp, både for østlendinger og utenlandske investorer (selv om de sistnevnte ikke gjorde all verden i koronaåret 2020). Et syndikat satt opp av Pareto Securities betalte 460 millioner kroner for Sweco-bygget. Selger var et DNB Markets-syndikat, som hadde kjøpt eiendommen på Fantoft rett før jul i 2016.

«Det er ingen tvil om at vi har hatt en god reise.» FRANK JOHANNESEN


TRANSAKSJON

ESTATE 02/21

Foto: Shutterstock

122

Det var også et syndikat som sto bak kjøpet av Kokstadflaten 35. Selger var Odfjells Kokstad Holding, og det var et Clarksons Platou Project Finance-syndikat som kjøpte eiendommen. Prisen var hemmelig, men Pareto Alternative Investments (PAI) sto for 390 millioner kroner i obligasjonsfinansiering gjennom Pareto Eiendomskreditt. Ved 65 prosent gjeldsfinansiering, vil i så fall eiendomsverdien være rundt 600 millioner kroner, noe som gjør transaksjonen til en av Bergens største. VIL HA MER KVALITET Mot slutten av fjoråret merket DNB Næringsmegling at investorene var preget av større risikoaversjon enn før Covid-19. Lave renter og mye tilgjengelig kapital fører til en skarpere prising av eiendommer med lange kontrakter, solide leietakere og prime beliggenhet. Samtidig økte gapet i yield mellom de beste eiendommene og mer perifere eiendommer. Nær halvparten av investorene i en investorundersøkelse foretatt av næringsmegleren fortalte at COVID-19 gjør at de er nå søker seg mot lavere risiko. Ifølge WPS Næringsmegling hadde det i midten av mars vært seks transaksjoner i Bergen i år med en samlet verdi på 1,1 milliarder kroner. Analytiker Torgeir Olsen opplever fortsatt stor interesse for kontoreiendommer i Bergen sentrum. I tillegg registrerer WPS Næringsmegling en økende etterspørsel etter lager- og logistikkeiendommer. – Det er tidlig på året, men samtidig veldig god aktivitet i markedet, sier Olsen til Estate Vest.

Treg start Etter en treg start på transaksjonsåret, tok det av i det bergenske transaksjonsmarkedet i andre halvår.


Lyst til å delta på Norseman 2021? Ja? Hva du får? Minner for livet. Fantastiske naturopplevelser. Noen nye bekjentskaper. Ikke minst, du blir kjent med deg selv. Nå deler BundeGruppen ut startplasser til Norseman 2021 til to som vet at innsats og lagånd gir resultater. Fortell oss hvorfor du skal få en plass på bunde-norseman.no.

Blake.no | Foto: Alexander Koerner / nxtri.com

Bekjemp din største rival. Deg selv.


124

TRANSAKSJON

ESTATE 02/21

ET NORMALÅR MOT NORMALT I det svært unormale 2020, endte transaksjonsvolumet i Trondheim opp som et normalår.

Av: Dag-Jørgen Saltnes Foto: Shutterstock

N

orion Næringsmegling talte opp samlede transaksjoner verdt 5,7 milliarder kroner i fjor, noe daglig leder Knut Efskin karakteriserer som et «normalår». Men 2020 var på ingen måte normalt for næringsmegleren. – Da landet stengte ned for et år siden, så stoppet markedet i Trondheim ganske umiddelbart opp. Det gjaldt både transaksjon og utleie. Svært mange satte seg på gjerdet og ventet for å se utviklingen an, sier Efskin. Investorene ventet gjennom hele første halvår. Men etter sommeren bråvåknet markedet igjen. Det førte til et svært aktivt andre halvår i Trondheim. – I løpet av andre halvår ble det omsatt næringseiendommer for nesten 4 milliarder kroner. Dette har ført til press på yielden, og i løpet av fjoråret har vi justert vårt anslag på prime yield fra 4,5 til 4 prosent, sier analysesejef i Norion Næringsmegling, Tore Berg.

RENTETRØBBEL? Knut Efskin advarer samtidig mot noen skyer på himmelen. Økte renter kan gi investorene mindre appetitt på eiendom og flere alternative investeringer med lav risiko (rentepapirer). – Lave renter har vært en viktig driver i transaksjonsmarkedet. Nå ser vi at de lange rentene er på vei opp og det er varslet rentehevinger til høsten. Hvordan renteutviklingen faktisk blir fremover, skal vi være forsiktige med å være for bastant på, men det er faktorer som taler for renteheving og faktorer som taler for det motsatte. Totalt sett ser vi svært lyst på markedsutviklingen i 2021, selv om pandemien fortsatt preger landet, sier Efskin. Industri-, lager- og logistikkeiendommer utgjorde over halvparten av det totale transaksjonsvolumet i 2020. På «andreplass» kommer handelseiendommer, mens både kontor og bolig hadde lavere aktivitet enn i 2019.


Fra brems til action Investorene stoppet opp da koronaviruset rammet Trondheim, men transaksjonsvolumet tok seg opp igjen etter sommeren.


126

TRANSAKSJON

«– Lave renter har vært en viktig driver i transaksjonsmarkedet.» KNUT EFSKIN, Norion Næringsmegling

– I boligsegmentet var fokuset i 2020 hovedsakelig på boligeiendom som investeringsobjekt i motsetning til i 2019 da omsetningen av utviklingseiendom til bolig var svært høy, sier Efskin. STORE DEALER En av de største dealene i Trondheim i fjor var transaksjonene som ledet opp til det nye selskapet Trondheim Areal. Lerka Eiendom har vært primus motor i etableringen av det nye selskapet Trondheim Areal, som har en samlet bygningsmasse på 43.500 kvadratmeter og et tomteareal på 47 mål. Transaksjonen har inneholdt til sammen fem eiendommer i området. Dealen ble gjort ved at det nystiftede Clarksons Platou Real Estate-selskapet Tronheim Areal kjøpte alle fem eiendommene for 950 millioner kroner. Lerka Eiendom eide Tungasletta 10 og 12 før transaksjonen, mens Trondheim-investorene Hasle Gjerde og Kaare Arnstad eide Tungasletta 2 og Bromstadveien 59 (tomt på 9 mål). Tungasletta 8 var eid av blant annet Trondheim Næringseiendom. Planen er å utvikle et større bydelsprosjekt, og utviklerne har allerede inngått et samarbeid med NTNU om en proptech-lab som lar studentene bruke eiendomsporteføljen i undervisningen. Det var DNB Næringsmegling som var megler i transaksjonen. En annen stor transaksjon i 2020 var Magneten kjøpesenter i Levanger. Senteret ble kjøpt av Alti, som eies med 75 prosent av Løseth-familiens investeringsselskap LL Holding. Salgssummen er hemmelig, men det har vært spekulert i en pris på rundt 400 millioner kroner. Fredensborg kjøpte Steinan Studentby for rundt 300 millioner kroner, mens et Arctic-syndikat solgte Salmars fabrikkeiendom på Frøya til Oslo Pensjonsforsikring for 486 millioner kroner.

ESTATE 02/21


Ekebergveien 138 blir ferdigstilt i 2021. Vi takker for tilliten fra utbygger Midgard Eiendom AS og gleder oss over å ha finansiert nok et vellykket prosjekt!

Vi løser ditt finansieringsbehov Trenger du finansiering av eiendomsprosjekter i Oslo-regionen, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Med vårt fokus på kompetanse og gode relasjoner, enkle prosesser og forutsigbarhet, velges vi av stadig flere aktører i eiendomsbransjen.

SENIOR KUNDEANSVARLIG

Vi har lang erfaring fra eiendomsfinansiering og bidrar gjerne med å finne gode

Telefon: 928 50 962 E-post: kfa@bnbank.no

løsninger på ditt finansieringsbehov. Prøv oss du også!

www.bnbank.no/eiendomsfinansiering

Kjetil Farup


128

TRANSAKSJON

Blant de største Byfjordparken var blant de største transaksjonene i Stavanger i fjor.

Bra trøkk i Stavanger Transaksjonsmarkedet i Stavanger bærer preg av mange store kontortransaksjoner.

Av: Dag-Jørgen Saltnes

I

følge DNB Næringsmegling ble det gjennomført eiendomstransaksjoner i Stavangerregionen for til sammen 5,3 milliarder kroner i fjor. Det er noe lavere enn snittvolumet de siste årene, men antall transaksjoner endte rundt de siste fem års gjennomsnitt. STØRSTE TRANSAKSJONER Næringsmegleren skriver i sin markedsrapport at de aller største transaksjonene bestod alle i hovedsak av kontoreiendom. Den største dealen i fjor var Øgreids salg av Herbarium til Oslo Pensjonsforsikring, tilrettelagt av DNB Markets i samarbeid med DNB Næringsmegling. Prisen på 900 millioner kroner er tilsvarende en yield et stykke under DNB Næringsmeglings estimerte prime yield på 4,75 prosent, og transaksjonen bekreftet at det er stor interesse for topp kontoreiendommer i Stavanger.

Andre transaksjoner i Stavanger var Byfjordparken for 800 millioner kroner. GMC Eiendom var selger, mens det nye selskapet Samfunnsbygg var kjøper av eiendommen. Ellers solgte Seabrokers Vår Energis hovedkontor på Forus til et syndikat satt opp av Vika Project Finance for rundt 550 millioner kroner og yield på 5,20 prosent. PRIME YIELD 4,75 PROSENT «Vi beholder prime yield i Stavanger på 4,75 prosent. Det er et etterspørselsoverskudd etter de beste eiendommene med lange, sikre kontantstrømmer. Samtidig presiserer vi at det er noen få eiendommer i Stavanger som kan oppnå en prising på dette nivået, samt at en eventuell videre renteoppgang vil påvirke yieldene», skriver DNB Næringsmegling om prisingen av de beste eiendommene i Stavanger.


Blake søker kommersiell leder Vi ser etter deg som er salgs- og forretningsorientert, nytenkende og kan bidra til å videreutvikle byråets kraftige nettverk.

Mer info, se blake.no


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

ADVOKAT

W foyentorkildsen.no

ADVOKAT

Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS

DLA Piper

A: C. J. Hambros plass 2 D, 0164 Oslo

A: Bryggegata 6

P: PB 7086 St. Olavs pl., NO-0130 Oslo T: (+47) 21 93 10 00 E: pch@foyentorkildsen.no

P: PO Box 1364 Vika, N-0114 Oslo T: 24 13 15 00 E: magnus.lutnas@dlapiper.com

Spesialisering og forretningsforståelse sikrer det gode sluttresultatet.

DLA Pipers eiendomsadvokater har lang erfaring, faglig tyngde og solide referanser fra bistand knyttet til omsetning, utvikling, forvaltning, og leie av eiendom.

/Advokatfirmaet-Føyen-Torkildsen-AS/

ADVOKAT

W www.grette.no

/DLAPiperNorway/

ADVOKAT

Advokatfirmaet Grette AS

Advokatfirmaet Hjort DA

A: Filipstad Brygge 2, 0252 Oslo

A: Akersgata 51, 0180 Oslo

P: PB 1397 Vika, 0114 Oslo T: 22 34 00 00 E: firmapost@grette.no

P: PB Box 471 Sentrum 0105 Oslo T: 22 47 18 00 E: advokatfirmaet@hjort.no

Vi bistår både de største eiendomsaktørene, mindre private selskaper og offentlige organer som på ulike måter opptrer i eiendomsmarkedet. Denne bredden gjør oss godt i stand til å tilpasse våre råd til den enkeltes behov.

Vi bistår flere av landets største eiendomsutviklere med rådgivning og tvisteløsning i alle faser av eiendomsprosesjekter. vi harlang erfaring og kompetanse, med særskilt styrke innen plan- og bygningsrett og tomtefeste.

/AdvokatfirmaetGrette/

ADVOKAT

W www.svw.no

W dlapiper.com

W hjort.no

/AdvokatfirmaetHjort/

ADVOKAT

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Hammervoll Pind

A: Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo

A: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo

P: PB 2043 Vika, 0125 Oslo T: 21 95 55 00 E: post.oslo@svw.no

P: PB 6613 St. Olavs plass, 0129 Oslo T: 22 94 40 00 E: post@hammervollpind.no

Simonsen Vogt Wiig er et ledende forretningsjuridisk advokatfirma med 180 advokater og kontorer i de største byene i Norge samt Singapore.

Hammervoll Pind er et advokatfirma som er spesialisert mot eiendoms- og entreprisebransjen, og har et sterkt kompetansemiljø innen restrukturering og maritim juss.

W hammervollpind.no

/HammervollPind/


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

ADVOKAT

ADVOKAT

SANDS

Advokatfirmaet Seland Orwall DA

P: PB 1829 Vika, 0123 Oslo T: 22 81 45 00 E: lawyers@sands.no

A: Klingenberggt 7A, 0161 Oslo

Steenstrup Stordrange er totalleverandør av juridiske tjenester til våre klienter innenfor næringseiendomsfeltet.

Solid erfaring og spisskompetanse innenfor skatte- og avgiftsrett, fast eiendom og selskapsrett. Vi gir tydelige og praktiske råd, forankret i klientens kommersielle behov.

A: Cort Adelers gate 33, 0254 Oslo

W www.sands.no

/steenstrupstordrange/

BRANNVERN

W firesafe.no

W www.selandorwall.no

/selandorwall/

BANK

Firesafe

BN Bank

A: Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog

A: Tordenskioldsgate 8-10

P: Postboks 6411 Etterstad, 0605 Oslo T: 09110 / 22 72 20 20 E: firmapost@firesafe.no

P: PB 282 Sentrum, 0103 Oslo T: 73 89 20 00 E: post@bnbank.no

Firesafe er Nordisk totalleverandør innen brannsikring. Vi leverer branntekniske tjenester til alle typer bygg, i alle faser, samt kurs innen brannforebygging og evakuering.

Med nærmere 60 års erfaring fra bransjen er vi en naturlig samarbeidspartner både når det gjelder prosjekt- og langsiktig finansiering av eiendom i Oslo og omegn.

/firesafenorge/

W bnbank.no

BANK

BANK

W ncbank.no

P: PB 1938 Vika, 0125 Oslo T: 24 13 43 40 E: post@selandorwall.no

Nordic Corporate Bank

Pareto Bank

A: Inkognitogata 8

A: Dronning Mauds gate 3, 0250

P: Inkognitogata 8, 0258 Oslo T: 21 03 24 00 E: finansiering@ncbank.no

P: PB 1823 Vika, 0123 Oslo T: 24 02 81 20 E: post@paretobank.no

Nordic Corporate Bank – banken for mellomstore bedrifter og deres eiere. Vi tilbyr skreddersydde løsninger innen eiendoms-, prosjekt- og oppkjøpsfinansiering.

Vi kan eiendomsmarkedet i Oslo og Akershus, og hjelper våre kunder med prosjekt- og risikovurderinger. Sammen finner vi den beste finansielle løsningen.

W pareto.no


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

CATERING

CATERING

Gastro Catering

Søtt+Salt

A: Brynsalléen 4, 0667 Oslo

A: Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen

T: 02517

T: 02517

Vårt kjøkken er drevet av erfarne og entusiastiske kokker som er lidenskapelig opptatt av virkelig god mat. Alt vi lager er basert på gode råvarer fra nøye utvalgte leverandører.Vi leverer matopplevelser du og dine gjester sent vil glemme.

Søtt+Salt er historien om de tre kokkene som vil få Bergen til å smake bedre. Historien handler om kjærlighet til kokkefaget og troen på at godt håndverk, gode råvarer, fantasi, kvalitet og vennlighet aldri går av moten.

gastrocatering.no / 4service.no

sottogsalt.no / 4service.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

AKA AS

Anthon B Nilsen Eiendom

A: Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss

A: Øvre Vollgate 9

P: Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss T: 32 12 14 20

P: PB 74 Sentrum 0101 Oslo T: 24 14 54 90 E: kundesenter@abne.no

AKAs satsningsområder er investeringer, drift og forvaltning av handelsnæringseiendom. Selskapet eier over 200 handelseiendommer i hele landet hvor Norges ledende dagligvarekjeder og handelsbedrifter er leietakere.

Vi utvikler og forvalter næringseiendom. Sammen med oppdragsgiver – eller i egen regi – erverver og utvikler vi tomter og bygninger til arealer som er formålstjenlige for dagens og morgendagens behov. Vi er våre oppdragsgiveres partner i hele utviklingsprosessen.

W aka.no

W abne.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

W banenoreiendom.no

/abneno/

Bane NOR Eiendom AS

Bryn Eiendom AS

A: Schweigaards gate 23, 0048 Oslo

A: Nils Hansens vei 8, 0667 Oslo

P: PB 1800 Sentrum T: 05280 E: eiendom@banenor.no

P: PB 6620 Etterstad, 0607 Oslo T: 23 37 98 00 E: firmapost@bryneiendom.no

Norges ledende knutepunktutvikler. Eier, utvikler og forvalter eiendom på og ved knutepunkt.

Største utleier på Bryn!

/banenoreiendom/

W bryneiendom.no

/Bryn-Eiendom/184817361546962/


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

W eiendomsspar.no

Eiendomsspar

Fram Eiendom

A: Olav Vs gate 6

A: Karenslyst Alle 2, 0278 Oslo

P: PB 1350 Vika, 0113 OSLO T: 22 33 05 50 E: post@eiendomsspar.no

P: PB 515, Skøyen 0214 Oslo T: 22 12 25 50 E: post@fram.no

Solid – Profesjonell – Fremtidsrettet

Områdene er: Oslo Vest, Sentrum, Skøyen, Majorstuen, Ullevål, Lysaker og Økern.

/eiendomsspar/

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

W fram.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Fabritius Gruppen AS

FORTIN AS

A: Haakon VIIs gate 2, 0161 Oslo

A: Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo

P: PB 1224 Vika, 0110 Oslo E: post@fabritius.no

P: PB 2500 Solli, 0202 Oslo T: 23 08 41 60 E: jan.kjetil.skaug@fortin.no

Fabritius Gruppen er en betydelig eiendomsaktør med fokus på utvikling og forvalting av næringseiendom i stor-Oslo.

FORTIN er et eiendomsselskap som eier, forvalter og drifter attraktive næringseiendommer i Norge og Sverige.

W www.fabritius.no

W fortin.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

W kinvest.as

/FramEiendom/

Karlander Invest AS

Loe Utvikling AS

A: Nedre Vollgt. 1, 0158 Oslo

A: Haakon VIIs gate 1 (6. etg.), 0161 Oslo

P: PB 1785 Vika, 0122 Oslo T: 22 33 72 80 E: post@kinvest.as

P: Postboks 1246 Vika, 0110 Oslo T: 911 91 669 / 991 11 090 E: post@loeutvikling.no

Med et langsiktig perspektiv forvalter og utvikler vi bolig og næringseiendom i sørøst Norge.

Skaper nytt ved å utfordre det etablerte! Utvikler av næringseiendom i Oslo-området. Spisskompetanse på tomteutvikling og transformasjon. Loe-gruppen – en ledende bransjeaktør siden 1933.

W loeutvikling.no


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

EIENDOMSSELSKAP /UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Mehar Gruppen AS

Myren Eiendom AS

A: Karl Johans gate 7, 0154 Oslo

A: Sandakervn. 24C, Bygg B, 0401 Oslo

P: Schweigaardsgate 53, 0191 Oslo T: 918 82 203 E: ho@mehargruppen.no

P: PB 4218 Nydalen, 0401 Oslo T: 22 87 19 00 E: post@myreneiendom.no

Vi driver virksomhet innen eiendomsutvikling, hotell- og dagligvarehandel. Som eier av Best Western Plus City Hotel i Oslo sentrum kan vi tilby aktører i denne guiden gode betingelser for overnatting.

Myren Eiendom AS ble etablert i 1997 og har som eneste formål å leie ut og utvikle Myrens Verksted.

W mehargruppen.no

W myreneiendom.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

NCC Property Development AS

NHP Eiendom

A: Østensjøveien 27, 0661 Oslo

A: Kongensgate 16, 7011 Trondheim

P: PB 93 Sentrum 0101 T: 22 98 68 00 E: firmapost.pd@ncc.no Vi utvikler, leier ut og selger næringseiendommer i vekstmarkeder. Med kvalitetsløsninger som skaper verdi for kunder og samfunnet, skaper vi langsiktige og bærekraftige miljøer som både mennesker og bedrifter trives i. Vi bygger morgendagens samfunn.

Vi utvikler, bygger og forvalter næringseiendom over hele landet ved de mest sentrale knutepunktene med fokus på lager- og logistikk, industri, handel.

W ncc.no

W nhp.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

W njordrealestate.no

W LinkedIn/ NHP Eiendom

Njord Real Estate AS

Norwegian Property ASA

A: Dronning Mauds gate 1, N-0250 Oslo

A: Støperigata 2, 0250 Oslo

P: Dronning Mauds gate 1, N-0250 Oslo T: 23 00 32 44 E: ocr@njordrealestate.no

P: PB 1657 Vika, 0120 Oslo T: 22 83 40 20 E: info@npro.no

Investor og forvalter av næringseiendom med utviklingspotensial.

Norwegian Property er et rendyrket og helintegrert næringseiendomsselskap. Virksomheten omfatter utvikling, forvaltning, daglig drift og vedlikehold av sentralt beliggende eiendommer i Oslo og Stavanger.

W norwegianproperty.no

/npro.no/


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP

W oboseiendom.no

Obos Eiendom

OXER Eiendom

A: Hammersborg Torg 1, 0129 Oslo

A: Drengsrudbekken 12, 1383 Asker

P: PB 6666, St. Olavs plass, 0129 Oslo T: 22 86 55 00 E: eiendom@obos.no

P: PB 420, 1373 Asker T: 66 98 74 00 E: post@oxer.no

Som en stor og viktig aktør innen utvikling av byer og steder, er vi med på å bygge fremtidens samfunn. Vi brenner for bærekraftig byutvikling og har fokus på å skape gode handels- og kontorbygg med kundens behov i sentrum.

Vår solide kunnskap og brede erfaring gjør oss godt rustet til å bidra i fremtidsrettede, komplekse prosjekter. Vi eier og forvalter ca. 220.000 kvm eiendom i området Drammen, Asker, Oslo Nord og Enebakk.

/oboseiendom/

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSUTVIKLING

W peab.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Peab Eiendomsutvikling AS

Ragde Eiendom

A: Strandveien 17, 1366 Lysaker

A: Gladengveien 3b, 0661 Oslo

P: PB 143, 1325 Lysaker T: (+47) 23 30 30 00 E: info@peab.no

P: Gladengveien 3b, 0661 Oslo T: 22 62 62 20 E: post@ragde.no

Peab er et av Nordens ledende bygg- og anleggsselskap med ca. 15.000 ansatte. Peab har gjennom snart 60 år vært et solid selskap og omsetter i dag for ca. SEK 54 mrd. i året. Vi utvikler og selger boliger i egenregi og i samarbeid med andre.

Ragde Eiendom AS er et eiendomsselskap i sterk vekst som driver med utleie, samt kjøp og salg av bolig- og næringseiendom.

/peabnorge/

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

W scd.no

W oxer.no

W ragde.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Scandinavian Development AS

Skullerud Park

A: Parkveien 33, 0258 Oslo

A: Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

P: Parkveien 33, 0258 Oslo T: 24 11 56 56 E: info@scd.no

P: Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo T: 22 62 80 00 E: andrea@aoe.no

Selskapet er ledende innen eiendomsutvikling/ prosjektstyring i Norge med aktiviteter rettet mot utbyggere og investorer som er spesielt rettet mot bolig, kontor, kjøpesenter, hotell. Selskapet har under regulering/bygging nærmere 14,5 milliard.

I Skullerud Park fokuserer vi på samhandling på tvers av bedriftene i parken for at du som leietaker kan dra nytte av å sitte i et større fellesskap. Sånt skapes det verdier av.

W skullerudpark.no

/skullerudpark/


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

SpareBank1 Forsikring AS

SKB Eiendom AS

A: Hammersborggate 2, 0106 Oslo

A: Kirkegata 15, 0153 Oslo

P: Hammersborggate 2, 0106 Oslo T: 21 02 50 50 E: post.eiendom@sparebank1.no

P: PB 399 Sentrum, 0103 Oslo T: 22 40 57 00 E: post@skb.no

Vi er husverter for nesten 300 leietakere fordelt på 14 bygg. Hovedtyngden av vår eiendomsportefølje ligger sentralt til i Oslo Sentrum og på Skøyen.

SKB Eiendom AS eier og forvalter, direkte og gjennom datterselskaper, en eiendomsmasse på omkring 150.000 kvadratmeter. SKB Eiendom AS eies av Stiftelsen Kaare Berg.

W sparebank1.no

/SpareBank1/

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

W skb.no

EIENDOMSSELSKAP / UTVIKLER

Stout Real Estate AS

Thon Eiendom

A: Kristian IVs gate 15, 0129 Oslo

A: Stenersgata 2A, 0184 Oslo

P: Postboks 6681 St Olavsplass T: 928 57 377 E: gs@stout.no

P: PB 489 Sentrum, 0105 Oslo T: 23 08 00 00 E: thoneiendom@olavthon.no

Vi utvikler og forvalter næringseiendom som erverves i samarbeid med investorer. Vi har siden 2002 levert årlig avkastning på over 50% (IRR). Vi har kompetanse innenfor transaksjon, finansiering, utvikling, utleie, verdioptimalisering og salg

Thon Eiendom er eiendomsdivisjonen i Olav Thon Gruppen, og er ledende innen kjøpesenter og næringseiendom. Vi forvalter ca. 475 eiendommer i Norge og 25 i utlandet. Leieinntektsnivå på kr 5,5 mrd.

W stout.no

W thoneiendom.no

EIENDOMSFORVALTER

EIENDOMSFORVALTER

W fazenda.no

/thoneiendom/

Fazenda Asset Management AS

Malling & Co Forvaltning

A: Grunningen 2 0250 Oslo

A: Dronning Maudsgt. 15, 0250 Oslo

P: PB 1421 Vika 0115 Oslo T: 23 01 21 21 E: post@fazenda.no

P: PB 1883 Vika, 0124 Oslo T: 24 02 80 00 E: post@malling.no

Vi skaper merverdier gjennom aktiv forvaltning av eiendomsinvesteringer.

Med over 50-års erfaring har vi i Eiendomshuset Malling & Co befestet vår posisjon som en av landets mest erfarne, største og profesjonelle eiendomsforvaltere av næringseiendom og næringslokaler.

W malling.no

/mallingco/


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

EIENDOMSFORVALTER

EIENDOMSFORVALTER

OXER Eiendom

SG Eiendom

A: Drengsrudbekken 12, 1383 Asker

A: Lysaker Torg 6-12, 1366 Lysaker

P: PB 420, 1373 Asker T: 66 98 74 00 E: post@oxer.no

P: PB 180, 1325 Lysaker T: (+47) 488 51 990 E: stig@sgeiendom.no

Vår solide kunnskap og brede erfaring gjør oss godt rustet til å bidra i fremtidsrettede, komplekse prosjekter. Vi eier og forvalter ca. 220.000 kvm eiendom i området Drammen, Asker, Oslo Nord og Ytre Enebakk.

Vi legger vekt på tett og nær oppfølging av selskapets leietakere.

W oxer.no

W sgeiendom.no

EIENDOMSRÅDGIVNING

EIENDOMSRÅDGIVNING

BYGGSTART

Byggstart

Multiconsult

A: Madserud allé 34, 0274 Oslo

A: Nedre Skøyenvei 2, 0276 Oslo

P: Madserud allé 34, 0274 Oslo T: 22 12 00 59 E: kontakt@byggstart.no

P: PB 265 Skøyen 0213 Oslo T: 21 58 50 00 E: oslo@multiconsult.no

Byggstart kobler privatpersoner, sameier og utviklere som skal gjennomføre større byggeprosjekter med kvalitetssikrede entreprenører. Vi gjør det trygt og enkelt å finne rett entreprenør.

Multiconsult er et av Norges og Nordens ledende miljøer innenfor rådgivning og prosjektering.

W byggstart.no

W multiconsult.no

EIENDOMSRÅDGIVNING

EIENDOMSRÅDGIVNING

W gk.no

/Multiconsult/

GK Gruppen AS

STEMA Rådgivning

A: Ryenstubben 12, 0679 Oslo

A: Bryggegata 14, 0250 Oslo

P: PB 70 Bryn, 0611 Oslo T: 22 97 47 00 E: post@gk.no

P: Bryggegata 14, 0250 Oslo T: 63 99 44 40 E: post@stema-r.no

GK installerer og vedlikeholder alt av teknikk i alle typer bygg. Vi har rørleggere, elektrikere, ventilasjonsteknikere og fagfolk innen kuldeteknikk, byggautomasjon, sikkerhet og energiledelse.

SR leverer prosjektledelse, byggeledelse, prosjekteringsledelse, taksering og HMS/ SHA- og KS-rådgivning. Dessuten utfører vi prosjektutvikling og eiendomsutvikling, samt uavhengig kontroll.

/GKInneklima/

W stemaradgivning.no


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

EIENDOMSRÅDGIVNING

W sweco.no

EIENDOMSSERVICE

Sweco Norge AS

GK Gruppen AS

A: Drammensveien 260, 0283 Oslo

A: Ryenstubben 12, 0679 Oslo

P: PB 80 Skøyen, NO-0212 Oslo T: (+47) 67 12 80 00 E: post@sweco.no

P: PB 70 Bryn, 0611 Oslo T: 22 97 47 00 E: post@gk.no

Europas største rådgiverselskap innen teknikk, miljø og arkitektur. Våre 14 500 ingeniører, miljøeksperter og arkitekter jobber hver dag med å planlegge og utforme fremtidens byer og samfunn. Vi har tverrfaglig kompetanse til å se helhetsbildet.

GK installerer og vedlikeholder alt av teknikk i alle typer bygg. Vi har rørleggere, elektrikere, ventilasjonsteknikere og fagfolk innen kuldeteknikk, byggautomasjon, sikkerhet og energiledelse.

/SwecoNorge/

EIENDOMSSERVICE

W gk.no

EIENDOMSSERVICE

Ren Service AS

TORMAX Norge AS

A: Alfaset 1. Industrivei 4, 0668 Oslo

A: Haavard Martinsens vei 36, 0978 Oslo

P: Alfaset 1. Industrivei 4, 0668 Oslo T: 22 06 06 00 E: post@renservice.no

P: PB 22, 0915 Haugenstua T: 23 38 34 40 E: post@tormax.no

Ren Service AS er en stor aktør innen renhold, eiendomsservice og fasaderengjøring, derfor er vi en trygg samarbeidspartner for de som forvalter næringsbygg. Våre suksessfaktorer er at vi leverer avtalt kvalitet til avtalt tid og til riktig pris.

Tormax leverer, og utfører service, på all type dørautomatikk. Vi leverer og monterer også: Skyvedører – slagdører – foldedører – karuselldører – inngangspartier.

W renservice.no

W tormax.no

ELEKTRISKE INSTALLASJONER

ELEKTRISKE INSTALLASJONER

W agin.no

/GKInneklima/

AG Installasjon

Datek Installasjon AS

A: Grenseveien 82, 0663 Oslo

A: Sinsenveien 53A, 0585 Oslo

E: post@agin.no

P: Sinsenveien 53A, 0585 Oslo T: 22 88 66 00 E: datek@datek-inst.no

Vi er et installasjons- og serviceselskap som opererer i Oslo og hele Østlandet. Vi utfører og dekker dine behov innen sterkog svakstrøminstallasjoner med den siste teknologien.AG Installasjon leverer tjenester til både privat og bedriftsmarkedet.

Datek Installasjon AS er en av Oslos største el entreprenører. – Prosjektering og levering av elbillading – intelligent kameraovervåking av bygg og områder uten vektere.

/aginstallasjon /

W datek-inst.no

/DatekInstallasjonas/


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

ENTREPRENØR

ELEKTRISKE INSTALLASJONER

Smart Elektro

Front Entreprenør

A: Karihaugveien 89 1086 Oslo

A: Smalvollveien 26, 0667 Oslo

P: Karihaugveien 89 1086 Oslo T: 40 62 32 00 E: service@smartelektro.no

T: 23 03 94 80 E: post@frontent.no

Smart Elektro AS leverer fremtidens elektroløsninger innen svakstrøm- og sterkstrømtjenester til næringsmarkedet og private. Vi ble etablert i 2002, og er eid og drevet av de ansatte. Smart Elektro tilbyr alt fra el-sjekk til totalentreprise.

Front Entreprenør er spesialist på rehabilitering av fasader, tak, vinduer og dører på næringsbygg, borettslag og sameier. Vi har mer enn 30 års historie – bruk en solid forbindelse som finnes her år etter år. Ta kontakt for en uforpliktende befaring.

W smartelektro.no

W frontent.no

ENTREPRENØR

ENTREPRENØR

W byggfornyelse.no

Moderne Byggfornyelse AS

Modulvegger Oslo AS

A: Lørenveien 68, 0585 Oslo

A: Gladengveien 14, 0661 Oslo

P: Lørenveien 68, 0585 Oslo T: 483 05 100 E: post@byggfornyelse.no

P: PB 6269, 0603 Oslo T: 23 24 22 00 E: mvo@modulvegger.no

Moderne Byggfornyelse er en solid totalentreprenør med røtter tilbake til 1930. Vi er kjent for vår spesialkompetanse innenfor rehabilitering, ombygging og tilbygg, men bygger også nybygg.

Glassvegger – kontorskillevegger – himlinger.

/modernebyggfornyelse/

ENTREPRENØR

W moelven.no

Se våre produkter på www.modulvegger.no

W modulvegger.no

ENTREPRENØR

Moelven Modus

ROOFTOP AS

A: Asfaltveien 1, 2050 Jessheim

A: Nedre Skøyen vei 11, 0276 Oslo

P: PB 63, 2051 Jessheim T: 06050 E: post.modus@moelven.no

T: 973 00 900 E: post@rooftop.no

Moelven Modus AS er Nordens ledende produsent og leverandør av fleksible romløsninger for næringsbygg.

ROOFTOP AS står for hele prosessen med å omskape ubenyttede takareal til bærekraftige og inntektsbringende fasiliteter som takterrasser, utstillings- og salgsareal, takhager for dyrking av kortreist mat, samt miljøvennlig energi.

/moelven/

W rooftop.no

/RooftopAS/


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

ENTREPRENØR

ENTREPRENØR

TORMAX Norge AS

Utecomfort AS

A: Haavard Martinsens vei 36, 0978 Oslo

A: Holmengata 28, 1394 Nesbru

P: PB 22, 0915 Haugenstua T: 23 38 34 40 E: post@tormax.no

P: Holmengata 28, 1394 Nesbru T: 66 10 14 20 E: info@utecomfort.no

Tormax leverer, og utfører service, på all type dørautomatikk.

Profesjonelle produkter fra bl.a. Renson innen solskjerming, fasadekledning, terrasseoverbygg (pergolaer etc.) til boliger og næringsbygg. – Førsteklasses kvalitet, unik funksjonalitet og minimalistisk design.

Vi leverer og monterer også: Skyvedører – slagdører – foldedører – karuselldører – inngangspartier. W tormax.no

W utecomfort.no

ENTREPRENØR

FORSIKRING

Wener AS

Norwegian Underwriting Agency AS A: Rådhusgaten 23, 0158 Oslo

A: Borggata 2B, 0650 Oslo P: Borggata 2B, 0650 Oslo T: 22 22 33 00 E: post@wener.no

Strategic Partner of

Wener AS er en entreprenør- og tømrerbedrift med ca. 50 årsverk. Vi er gode til oppgraderinger, vedlikehold og innredningsarbeider i næringsbygg. Wener AS leverer til avtalt pris, tid og kvalitet.

NUA tilbyr husleie- og entreprisegarantier fra Zurich Insurance plc. NUA har et strategisk samarbeid med Zurich som er en ledende global forsikringsaktør med en meget solid rating i Standard & Poor´s.

W wener.no

W www.norua.com

FORVALTNINGSSYSTEM

FACILITY SERVICE

W on.no

P: Rådhusgaten 23, 0158 Oslo T: 22 12 01 30 E: garanti@norua.com

ON Property AS

4Service

A: Bragernes Torg 12, 3017 Drammen

A: Brynsalléen 4, 0667 Oslo

P: Bragernes Torg 12, 3017 Drammen T: 401 68 619 E: post@on.no

T: 02517

Forvaltning og regnskap i ett system er tidsbesparende og oversiktlig.

4Service sitt mål er å være Norges mest attraktive serviceselskap innenfor coworking, events, personalrestaurant, catering, kantine-, renhold- og forpleiningstjenester.

W 4service.no


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

FACILITY SERVICE

INGENIØRTJENESTER

Kirkestuen AS

Termoenergi Norge AS

A: Huk Aveny 25, 0287 Oslo

A: Leif Weldings vei 16 3208 Sandefjord

P: Huk Aveny 25, 0287 Oslo T: 908 71 480 E: ole@kirkestuenas.no

T: 33 47 43 30 E: post@termoenergi.no we make buildings better

Kirkestuen AS er en av Oslos ledende håndverksentreprenører innen rehabilitering/ restaurering av alle typer tak, fasade og leietagertilpasninger. Vi har over 30 års erfaring med dyktige fagarbeidere på laget.

W kirkestuenas.no

/kirkestuenas/

INTERIØRARKITEKT / INTERIØRTJENESTER

W creonordic.no

W termoenergi.no

/termoenergi.no/

INTERIØRARKITEKT / INTERIØRTJENESTER

CreoNordic AS

Ramsøskar Interiørarkitekter AS

A: Bjellandveien 26, 3172 Vear

A: Pilestredet 15A, 0164 Oslo

T: 902 14 000 E: post@creonordic.no

P: Pilestredet 15A, 0164 Oslo T: 459 11 251 E: info@ramsoskar.no

CreoNordic AS er produsent av glassvegger, systemvegger, kontorskillevegger og akustiskkløninger til næringsbygg. Med vår solide kompetanse har vi i over 20 år samarbeidet med anerkjente eiendomsutviklere, eiendomsbesittere, entreprenører og arkitekter.

Optimal utnyttelse, fremtidsrettede løsninger og attraktive miljøer gir økt verdi. Med helhetsforståelse, erfaring og fagkunnskap tar vi næring, bolig, hotell og restaurant til sitt fulle potensial.

/creonordic/

INTERIØRARKITEKT / INTERIØRTJENESTER

W moelven.no

Termoenergi er spesialister på energisparende tiltak, i alle typer bygg. Vi er også en stor leverandør av bygningsfysisk prosjektering til byggeprosjekter i alle størrelser over hele landet. Våre oppdragsgivere her er alt fra arkitekter til noen av landets største entreprenører.

W ramsoskar.no

/ramsoskar.no/

INTERIØRARKITEKT / INTERIØRTJENESTER

Moelven Modus

Modulvegger Oslo AS

A: Asfaltveien 1, 2050 Jessheim

A: Gladengveien 14, 0661 Oslo

P: PB 63, 2051 Jessheim T: 06050 E: post.modus@moelven.no

P: PB 6269, 0603 Oslo T: 23 24 22 00 E: mvo@modulvegger.no

Moelven Modus AS er Nordens ledende produsent og leverandør av fleksible romløsninger for næringsbygg.

Glassvegger – kontorskillevegger – himlinger.

/Moelven/

Se våre produkter på www.modulvegger.no

W modulvegger.no


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

KANTINETJENESTER: LEVERANDØR

W metos.com/aligroup.com

NÆRINGSMEGLING

Metos AS

Cushman & Wakefield Realkapital

A: Rosenholmveien 4A, 1203 OSLO

A: Kronprinsesse Märthas plass 1, 0160 Oslo

P: P.Boks 184 Oslo T: 924 28 860 E: metos.norway@metos.com

P: PB 1921 Vika T: (+47) 23 11 68 68 E: post@cwrealkapital.com

Metos er leverandør av storkjøkkenutstyr, systemer og tilhørende innredninger. Vi tilbyr nøkkelferdige kjøkkenløsninger til det profesjonelle markedet i hele den nordiske regionen. Vår hovedbase i Norge er i Oslo. Metos er en del av det italienske konsernet AliGroup.

Vi har mer enn 30 års erfaring fra markedet for næringseiendom innen transaksjoner, leietakerrådgivning, utleie, retail, verdivurdering og analyse. Hos oss møter du et innovativt og kompetent eiendoms- og finansmiljø som har fokus på gjennomføring.

/Metos/

Malling & Co Markets

De Tre Stuer

A: Dronning Maudsgt. 15, 0250 Oslo

A: Brynsalléen 4, 0667 Oslo

P: PB 1883 Vika, 0124 Oslo T: 24 02 80 00 E: post@malling.no

T: 02517

Vi bidrar til å skape verdier for gårdeier ved utleie av næringseiendom gjennom: lokalkunnskap om næringseiendomsmarkedet i Oslo, Drammen og Stavanger; inngående kunnskap om rådende markedsvilkår, og god oversikt over tilbud- og etterspørsel etter næringslokaler.

De Tre Stuer er ensbetydende med kvalitet og godt håndverk, som å ha en restaurant på jobben. Vi utvikler våre menyer på kortreiste og økologiske råvarer i sesong, der alt lages fra bunnen av våre faglærte kokker.

/mallingco/

PERSONALRESTAURANT

eir.no / 4service.no

/CWRealkapital.no/

PERSONALRESTAURANT

NÆRINGSMEGLER

W malling.no

W cwrealkapital.no

W de3stuer.no / 4service.no

PERSONALRESTAURANT

Eir Mat & Drikke

Søtt+Salt

A: Brynsalléen 4, 0667 Oslo

A: Edvard Griegs vei 3, 5059 Bergen

T: 02517

T: 02517

Eir Mat og Drikke har som mål å bidra til at våre kunder og gjester opprettholder god helse og trivsel. Dette gjør vi ved å tilrettelegge for inntak av sunn og næringsrik mat.

Søtt+Salt er historien om de tre kokkene som vil få Bergen til å smake bedre. Historien handler om kjærlighet til kokkefaget og troen på at godt håndverk, gode råvarer, fantasi, kvalitet og vennlighet aldri går av moten.

sottogsalt.no / 4service.no


BRANSJEGUIDEN Vi har på disse sidene samlet noen av de største ­aktørene innen bransjen næringseiendom, slik at det er lettere for deg å o ­ rientere deg. – Du finner mer informasjon om hver enkelt aktør på deres hjemmeside

PROSJEKTLEDELSE

RELOKASJON/FLYTTEPROSESS

Constructive Development A: Parkveien 33, 0258 Oslo

B:MOVED AS A til Å Relokaliseringstjenester

B:MOVED AS

Constructive Development opererer innenfor prosjektstyring/gjennomføring av prosjektene. Selskapet har under regulering/ bygging nærmere 14,5 milliard.

B:MOVED er eksperter på prosjektledelse og relokalisering av bedrifter. Vi bistår i hele prosessen, fra behovet om endring oppstår til du flytter inn i nøkkelferdige kontorlokaler.

P: Selma Ellefsens vei 6, 0581 Oslo T: 920 15 700 E: post@bmoved.no

A: Selma Ellefsens vei 2, 0581 Oslo P: Selma Ellefsens vei 2, 0581 Oslo T: 932 90 147 E: post@bmoved.no

B:MOVED er eksperter på prosjektledelse og relokalisering av bedrifter. Vi bistår i hele prosessen, fra behovet om endring oppstår til du flytter inn i nøkkelferdige kontorlokaler.

w bmoved.no

W scd.no

W bmoved.no

RENHOLD

RENHOLD

f /thebmovedcompany/

/thebmovedcompany/

Eir Renhold

Ren Pluss

A: Brynsalléen 4, 0667 Oslo

A: Gladengveien 14, 0661 Oslo

T: 02517

P: PB 6489 Etterstad, 0606 Oslo T: 02517 E: post@renpluss.no

Eir Renhold leverer høy kvalitet gjennom velprøvde og standardiserte renholdstjenester kombinert med fagutdannede medarbeidere som fokuserer på at kunden skal ha få godt innemiljø hvor verdier ivaretas.

Ren Pluss skal levere kundetilpassede renholdstjenester til næringslivet og gjennom dette skape et godt innemiljø og verne om materielle verdier for våre kunder. Din trivsel og dine verdier - vi strekker oss lengre. Ren Pluss er en del av 4Service Gruppen.

W eir.no / 4service.no

W renpluss.no

ØKONOMISYSTEMER

Xledger A: Østensjøveien 32, 0667 Oslo P: PB 6662, 0609 Oslo T: 400 02 211 E: info@xledger.no ®

Xledger er et helhetlig skybasert økonomisystem for eiendomsbransjen. Integreres med relevante fagsystemer og bank. Automatiserte prosesser på tvers av selskaper. Innsikt og oversikt over økonomien i sanntid. Skalerer i takt med utviklingen av selskapet. W xledger.no

A: Selma Ellefsens vei 6, 0581 Oslo

P: Parkveien 33, 0258 Oslo T: 24 11 56 56 E: info@scd.no

/xledgernorge/


To be

For oss handler det om å dekke markedet ved å være et komplett eiendomshus.

Profile for Estate Media

Estate Magasin 02/2021  

Estate Magasin 02/2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded