Page 1

Exposicions

Producciรณ:

espaigdart.com


L’harmonia dels colors Tots hem recorregut en diverses ocasions la geografia de Rosa Torres. Geografia de la immediatesa unes vegades –com les seves visions del Penyagolosa, el seu apropament a la Mediterrània, aquelles velles oliveres…-; geografia del món cultural en altres ocasions –com l’apropament a quadres històrics, als mites i llegendes clàssics… Tots ens hi hem entretingut –i n’hem gaudit- resseguint les enèrgiques línies, gairebé sempre negres, que configuren els arbres, les figures, les cases, el camins… d’aquesta artista. Unes línies que marquen un ritme compositiu, que molt sovint s’acosten a la plasmació d’una dansa, d’un ballet, a la plasmació d’una fuga musical. És tanta la força i el primer impacte que aquestes enèrgiques línies estableixen que tots correm el perill de pensar que són aquestes que fixen la composició. Però si analitzem l’obra bé, tot d’una veiem que és el color allò que ens marca l’estructura compositiva. Aquí ens apropem, en bona part, a la manera que Paul Cézanne tenia de concebre un quadre: ell parlava de la “realització” i de la “modulació”. Per realització entenia fer real, o sigui, donar referències a l’obra, i per modulació entenia treballar amb el color donant intensitat al tema. Aquests dos moments cézannians els trobem en els plantejaments de Rosa Torres, però amb matisos diferents. El pintor provençal, d’esperit clàssic, donava prioritat a la realització, a la consolidació de la identitat figurativa –per això es va allunyar de qualsevol dissolució impressionista de la forma. La pintora valenciana, d’esperit avantguardista, dóna prioritat a la modulació –per això es va allunyar dels seus companys de l’Equip Crònica. Per a Cézanne, l’ordre i la cohesió eren el punt essencial de l’obra d’art, i la modulació, l’ús del color, havia de ressaltar i donar sentit a la realització, Per a Rosa Torres, el color no dóna sentit a l’obra, sinó que “és” l’obra. Rosa Torres no va seguir el camí de l’art de la crítica social, que era la via més reconeguda quan ella s’endinsava en el món de la creació plàstica. Més aviat va agafar un camí poc transitat, tot i ser el més trencador i innovador. En la crítica social se seguia donant la major importància al tema; Rosa Torres dóna tot el pes al color. Per a ella, com per a Matisse, el color tenia el protagonisme total de l’obra, era el factor que la determinava. Ambdós s’allunyen dels plantejaments dels impressionistes i dels divisionistes o puntillistes que s’aferren fort a les teories del color i de la percepció visual, seguint les troballes científiques del moment. Eren els joves químics que acumulaven puntets, com els qualificava Paul Gauguin. Gauguin treballava també el color, però ell li donava un profund valor simbòlic. Matisse treballava la composició amb el color. Com ho fa Rosa Torres, que ha anat directament a les fonts principals de la modernitat.

2


“HERO ESPERANT A LEANDRO” 130 x 110 cm, 1996 Oli sobre tela / Óleo sobre lienzo / Oil on canvas

3


A partir dels primers anys 80, Rosa Torres inicia un canvi subtil en els colors que fa servir. Per perfilar una frase planera i comprensible amb facilitat, podem dir que passa de la clàssica teoria del color des impressionistes a la composició, més del món del disseny, en l’harmonia del color. O sigui, si fins als anys 80 el color seguia una referència real – els arbres eren verds i del cel podia ser blau- i s’ajuntaven i contraposaven tons seguint les normes dels primaris i complementaris de les teories científiques del segle XIX, ara la mar pot ser vermella, el terra violeta i les figures humanes taronges, i el color cobreix grans zones planes, sense cap senyal de la pinzellada, es contraposen i s’ajunten seguint l’harmonia dels colors. El blanc matisa els uns i els altres. Qualsevol persona pot identificar l’obra de Rosa Torres una vegada ha vist diverses peces seves. I això és degut com empra el color. Es pot dir que gairebé tots els artistes els reconeixem per la seva temàtica i, en ocasions, per com estableixen la composició. Rosa Torres es diferencia de pràcticament tots els altres pintors, no pels tons que utilitza –podríem trobar vermells i verds tant potents com els seus-, sinó per la manera com estableix la relació entre ells. Poques vegades se’ns presenten obres tan abstractes en temes tan figuratius. Rosa Torres és l’única pintora que travessa el món de la pintura treballant-la de la manera més revolucionària, sense pretendre revolucionar res. Ella ha seguit un procés creatiu personal desenvolupant la majoria de teories del color establertes al segle XX – per bé ella no n’ha seguit cap, sinó que les ha intuïdes. Caldrà fer-ne un estudi minuciós i profund per fixar quines han estat les seves aportacions a la pintura espanyola, que són moltes i singulars.

Francesc Miralles

Historiador i crític d’art

4


“PI I BARCA” 110 x 130 cm. 1988 Acrílic sobre tela / Acrílico sobre lienzo / Acrylic on canvas

5


“LA MASIA” 110 x 130 cm. 1991 Oli sobre tela / Óleo sobre lienzo / Oil on canvas

6


“CAMÍ AMB ARBRES” 150 x 180 cm. 1989 Acrílic sobre tela / Acrílico sobre lienzo / Acrylic on canvas

7


“SÈRIE TRES ARBRES I LLAC” 110 x 130 cm. 1990 Acrílic sobre tela / Acrílico sobre lienzo / Acrylic on canvas

8


“MAR I ARBRES” 130 x 110 cm. 1990 Acrílic sobre tela / Acrílico sobre lienzo / Acrylic on canvas

9


“PENYAGOLOSA V” 100 x 130 cm. 2004 Oli sobre tela / Óleo sobre lienzo / Oil on canvas

10

10


“SÈRIE MAR I ARBRES” 150 x 180 cm. 1988 Acrílic sobre tela / Acrílico sobre lienzo / Acrylic on canvas

11


“COMPOSICIÓ AMB ARBRES” 130 x 100 cm. 2007 Acrílic sobre tela / Acrílico sobre lienzo / Acrylic on canvas

12


“ROQUES I MAR” 90 x 120 cm. 2012 Acrílic sobre tela / Acrílico sobre lienzo / Acrylic on canvas

13


“PLATJA DE TOSSA” 90 x 120 cm. 2011 Oli sobre tela / Óleo sobre lienzo / Oil on canvas

14


“PENYA-SEGAT” 114 x 144 cm. 2014 Acrílic sobre tela / Acrílico sobre lienzo / Acrylic on canvas

15


“PI MEDITERRANI” 110 x 130 cm. 2004 Oli sobre tela / Óleo sobre lienzo / Oil on canvas

16


“ARBRES I LLAC” 110 x 130 cm. 2014 Oli sobre tela / Óleo sobre lienzo / Oil on canvas

17


“COSTA MEDITERRÀNIA” 110 x 130 cm. 2014 Oli sobre tela / Óleo sobre lienzo / Oil on canvas

18


“PINS I LLAC” 150 x 180 cm. 2000 Oli sobre tela / Óleo sobre lienzo / Oil on canvas

19


La armonía de los colores Todos hemos recorrido en diversas ocasiones la geografía de Rosa Torres. Geografía, a veces, de la inmediatez -como sus visiones de Penyagolosa, su acercamiento al Mediterráneo, aquellos viejos olivos ...- geografía del mundo cultural en otras ocasiones -como el acercamiento a pinturas históricas, a los mitos y leyendas clásicos ... Todos nos hemos entretenido -y hemos disfrutado- recorriendo las enérgicas líneas, casi siempre negras, que conforman los árboles, las figuras, las casas, los caminos ... de esta artista. Unas líneas que marcan un ritmo compositivo y que con mucha frecuencia se acercan a la plasmación de una danza, de un ballet, a la plasmación de una fuga musical. Es tanta la fuerza y el primer impacto que estas enérgicas líneas establecen, que todos corremos el peligro de pensar que son ellas las que fijan la composición. Pero si analizamos la obra correctamente, vemos de repente que es el color quien define la estructura compositiva. Ello nos acerca, en buena parte, a la manera que Paul Cézanne tenía de concebir un cuadro: él hablaba de la “realización” y de la “modulación”. Por realización entendía hacer real, o sea, dar referencias a la obra, y por modulación entendía trabajar amb el color aportando intensidad al tema. Estos dos momentos cézannianos los encontramos en los planteamientos de Rosa Torres, pero con diferentes matices. El pintor provenzal, de mente clásica, daba prioridad a la realización, a la consolidación de la identidad figurativa -alejándose de cualquier disolución impresionista de la forma. La pintora valenciana, de espíritu vanguardista, da prioridad a la modulación -lo que acabó por alejarla de sus compañeros del Equipo Crónica. Para Rosa Torres, el color no otorga sentido a la obra, “es” la obra. Rosa Torres no siguió por el camino del arte basado en la crítica social, que era la vía con mayor reconocimiento en el momento en que se adentraba en el mundo de la creación plástica. Tomó un camino poco transitado, a pesar de ser más rompedor e innovador. En la crítica social se seguía otorgando la mayor importancia al tema, Rosa Torres otorga todo el peso al color. Para ella, como para Matisse, el color asume el protagonismo total de la obra, es el factor que la determina. Ambos se alejan de los planteamientos de los impresionistas y de los divisionistas o puntillistas, que se aferran fuertemente a las teorías del color y de la percepción visual siguiendo los descubrimientos científicos del momento. Eran los jóvenes químicos que acumulaban puntitos, tal como los calificaba Paul Gauguin. Gauguin trabajaba también con el color, pero confiriéndole un profundo valor simbólico. Matisse trabajaba la composición con el color. Como Rosa Torres, que acude directamente a las fuentes principales de la modernidad.

20


“PENYA-SEGAT DE TOSSA” 150 x 180 cm. 2014 Oli sobre tela / Óleo sobre lienzo / Oil on canvas

21


A partir de los primeros años 80, Rosa Torres inicia un cambio sutil en los colores que utiliza. Por decirlo de manera llana y fácilmente comprensible, podríamos decir que pasa de la clásica teoría del color de los impresionistas a la composición, más del mundo del diseño, en la armonía del color. O sea, si hasta los años 80 el color seguía una referencia real -los árboles eran verdes y el cielo podía ser azul- y se unían y contraponían tonos siguiendo las normas de los primarios y complementarios de las teorías científicas del siglo XIX, ahora el mar podía ser rojo, la tierra violeta y las figuras humanas naranja, cubriendo el color grandes zonas planas, sin ningún rastro de la pincelada, contraponiéndose y uniéndose según la armonía de los colores. El blanco servirá para matizar unos y otros. La obra de Rosa Torres es fácilmente identificable por cualquiera que haya visto varias piezas suyas, y ello es debido a su utilización del color. Podemos decir que reconocemos a la mayoría de los artistas por su temática y, en ocasiones, por la manera de establecer la composición. Rosa Torres se diferencia prácticamente de todos los demás pintores no por los tonos que utiliza -podríamos encontrar rojos y verdes tan potentes como los suyos-, sino por la manera de establecer la relación entre ellos. Pocas veces se nos presentan obras tan abstractas con temas tan figurativos. Rosa Torres es la única pintora que atraviesa el mundo de la pintura trabajándola de la manera más revolucionaria, sin pretender revolucionar nada. Ha seguido un proceso creativo personal desarrollando la mayoría de las teorías del color establecidas en el siglo XX –si bien no ha seguido ninguna, las ha intuido. Sería necesario llevar a cabo un estudio minucioso y profundo para establecer cuáles han sido sus aportaciones a la pintura española, que son muchas y singulares.

Francesc Miralles

Historiador y crítico de arte

22


“PINS MEDITERRANIS” 150 x 180 cm. 2004 Oli sobre tela / Óleo sobre lienzo / Oil on canvas

23


“CAMÍ AMB PI” 110 x 130 cm. 2007 Acrílic sobre tela / Acrílico sobre lienzo / Acrylic on canvas

24


“ALBUFERA” 180 x 150 cm. 2006 Acrílic sobre tela / Acrílico sobre lienzo / Acrylic on canvas

25


“SANTA VICTÒRIA” 190 x 300 cm. (díptic) 1999 Oli sobre tela / Óleo sobre lienzo / Oil on canvas

26


27


“EL MONTGÓ” 180 x 150 cm. 2006 Acrílic sobre tela / Acrílico sobre lienzo / Acrylic on canvas

28


“PENYAGOLOSA” 150 x 180 cm. 2006 Oli sobre tela / Óleo sobre lienzo / Oil on canvas

29


The harmony of colors We have all visited Rosa Torres territory on various occasions. sometimes, the territory of immediacy -such as her visions of Penyagolosa, her move towards the Mediterranean, those old olive trees; cultural territory at other times – such as her approach to historical paintings and classical myths and legends We have all been entertained - and enjoyed – travelling across the bold lines, almost always black, that form the trees, figures, houses, and roads of this artist. Lines that mark a compositional rhythm and that very often appear to be the representation of a dance, a ballet, or the expression of a musical fugue. The force and initial impact created by these bold lines are so great that we all run the risk of thinking that they are the ones that define the composition. But if we analyze the work correctly, we suddenly see that it is color that defines the compositional structure. This brings us, in large part, to Paul Cézanne’s way of conceiving a painting: he spoke of “realization” and “modulation”. By realization he understood it to mean to make real, that is, to give references to the work, and by modulation he understood working with color, bringing intensity to the theme. These two Cezanne moments are found in the approaches of Rosa Torres, but with different nuances. The classical mind of the Provencal painter gave priority to realization, to the consolidation of figurative identity - leaving behind any impressionistic dissolution of form. The Valencian painter, avantgarde in spirit, gives priority to modulation - which eventually disconnected her from her fellow painters of the Equipo Crónica. For Rosa Torres, color does not give meaning to the work, it “is” the work. Rosa Torres did not follow the path of art based on social criticism, which was the path most widely recognized at the time she entered the world of art creation. She took the road less traveled, even though it was more groundbreaking and innovative. Social criticism continued to give the greatest importance to the subject while Rosa Torres gives all the weight to color. For her, as for Matisse, color is the protagonist of the work, it is the dominant factor. Both painters move away from the views of the impressionists and the divisionists or pointillists, who cling strongly to the theories of color and visual perception in accordance with the scientific discoveries of the period. They were the young chemists who accumulated tiny dots, as described by Paul Gauguin. Gauguin also worked with color but giving it a deep symbolic value. Matisse worked the composition with color like Rosa Torres, who turns directly to the main sources of modernity.

30


“PASSEIG AMB ARBRES” 150 x 180 cm. 2003 Oli sobre tela / Óleo sobre lienzo / Oil on canvas

31


In the early 80’s, Rosa Torres begins to make a subtle change in the colors she uses. To put it simply, we could say that she goes from the classical theory of color of the impressionists to composition, becoming more design orientated, in the harmony of color. That is, if color followed a real reference until the 1980s, i.e. the trees were green and the sky could be blue, and tones were united and contrasted following the primary and secondary norms of 19th century scientific theories; now the sea could be red, land, violet and human figures could be orange. The color covered large flat areas, without any trace of a brushstroke, contrasted and combined according to the harmony of the colors. White would be used to vary the different tones. The work of Rosa Torres is easily identifiable by anyone who has seen several of her pieces, and this is because of her use of color. We can say that we recognize most artists because of their subject matter and, sometimes, because of the way they establish the composition. Rosa Torres differs from practically all other painters not by the tones she uses-we could find reds and greens as powerful as her own-but by the way she establishes the relationship between them. Rarely do we come across such highly abstract work with themes that are so figurative. Rosa Torres is the only painter who moves through the world of painting, working in the most revolutionary way, but without intending to revolutionize anything. She has followed a personal creative process based on most of the color theories established in the twentieth century. Although she has not followed any one theory, she has used them intuitively. We would need to conduct a detailed, in depth study to determine her contributions to Spanish painting, which are numerous and unique.

Francesc Miralles

Historian and art critic

32


“DÀNAE” 150 x 180 cm. 1997 Acrílic sobre tela / Acrílico sobre lienzo / Acrylic on canvas

33


“EL BANY DE DIANA” 130 x 100 cm. 1996 Acrílic sobre tela / Acrílico sobre lienzo / Acrylic on canvas

34


“CONCERT CAMPESTRE” 150 x 180 cm. 1996 Oli sobre tela / Óleo sobre lienzo / Oil on canvas

35


“JÀSON I ELS ARGONAUTES”

36

130 x 100 cm. 1996 Oli sobre tela / Óleo sobre lienzo / Oil on canvas


“ARBRES, LLAC I FIGURA” 150 x 180 cm. 1995 Acrílic sobre tela / Acrílico sobre lienzo / Acrylic on canvas

37


“BANYISTA” 150 x 180 cm. 1997 Oli sobre tela / Óleo sobre lienzo / Oil on canvas

38


“PINS I LLAC” 180 x 150 cm. 1999 Oli sobre tela / Óleo sobre lienzo / Oil on canvas

39


ROSA TORRES València, 1948

EXPOSICIONS INDIVIDUALS / EXPOSICIONES INDIVIDUALES / SOLO EXHIBITIONS 1973 Galería Sen, Madrid. Galería Atenas, Zaragoza. 1974 Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia y Murcia, Valencia. 1975 Galería Sen, Madrid. 1976 Galería Sen, Madrid. 1977 Galería Temps, Valencia. 1978 Galería Pepe Rebollo, Zaragoza. 1979 Galería Fúcares, Almagro (Ciudad Real). Galería Sen, Madrid. 1980 Galería Cànem, Castellón. Galería Val i 30, Valencia. 1981 Galería Traç, Barcelona. Galería Sen, Madrid. 1982 Bienal de Venecia. Pabellón Español, Venecia (Italia). 1983 Galería del Palau, Valencia. 1985 Arco 85. Stand Galería Sen, Madrid. 1986 Galería Palace, Granada. Tossan-Tossan Gallery, New York. Galería del Palau, Valencia. 1987 Galería Luisa López, Tarragona. Galería Sen, Madrid. 1990 Arco 90. Stand Galería Sen, Madrid. Galería Luis Adelantado, Valencia.

40

1991 Galería Cànem, Castellón. Galería 6 de Febrero, Valencia. 1992 Galería Sen, Madrid. 1993 Galería Punto, Valencia. Galería Cromo, Alicante. 1994 Galería 4rt, Barcelona. 1995 Galería Sen, Madrid. Galería Rosalía Sender, Valencia. Sala Torrent d’Art. Fundación Cultural CAM, Torrent, Valencia. 1997 Galería Rosalía Sender, Valencia. 1999 Reales Atarazanas, Valencia. Casa de la Cultura, Altea. Sala de exposiciones del Carrer Major, Alicante. 2000 Galería Sen, Madrid. Fundación Antonio Pérez, Cuenca. Galería Jamete, Cuenca. Galería Rosalía Sender, Valencia. 2001 Caja Rural de Torrent, Valencia. 2002 Galeria Tres Punts, Barcelona. 2003 Galería Rosalía Sender, Valencia “Rosa Torres”, Sala Luis de Ajuría. Caja Vital Kutxa, Vitoria. 2004 Galería Sen, Madrid. 2005 Galería Sen, Madrid. 2006 “Rosa Torres 1970 – 2005”, Espai Agustí Massana, Pueblo Español, Barcelona. Galería Rosalía Sender, Valencia.


2007 “Mediterrània “.Parlamento Europeo, Room Atrium. Bruselas. Presentación carpeta “Mediterránea” . Instituto Cervantes . Bruselas. “Paisajes del Mediterráneo”. Galería EKAIN, San Sebastián. “Rosa Torres”. Galeria Joan Planellas. Tossa de Mar, Girona. 2008 “Rosa Torres”. Galería Sen, Madrid. “Una Mar de Muntanyes”. Galería Rosalía Sender, Valencia. 2009 “Figures i Paisatges”. Sala Municipal d’Exposicions de la Casa de Cultura. Alzira. Sala d’Exposicions de la Fundació Caixa Carlet, Valencia. “Rosa Torres”. Canals Galeria D’art. Sant Cugat del Vallès, Barcelona. 2010 “Composicions amb Paisatges”. Tossa de Mar, Girona. “Rosa Torres años 70”, Galería Rosalía Sender, Valencia. 2011 “Paisajes del Maestrazgo”.Sala de la Villa, Puertomingalvo, Teruel. 2012 “la Naturalesa de Rosa Torres”. La Nau, Universitat de València, Valencia 2012 “Rosa Torres Bantock Parck”. Galería Rosalía Sender. Valencia. 2013 “De Tossa a Birmingham”. Galeria Joan Planellas, Tossa de Mar, Girona. “La Força del Color”. Galeria Antoni Pinyol, Reus, Tarragona. Espai Cavallers, Lleida. Galería Espai G D’Art. Terrassa, Barcelona. “Rosa Torres”. Torre Vella, Salou, Tarragona. 2014 “Rosa Torres” Vuela Pluma, Ediciones, Madrid. “Figuras y Paisajes”.Galería Rosalía Sender, Valencia. 2015 “Arquitecturas de Reus”. Galeria Antoni Pinyol, Reus, Tarragona. 2016 “Rosa Torres , Línia, Color i Força. Espai La Galeria, Centre Cultural, Terrassa, Barcelona. 2017 “Escampant ombres”. MUVIM. Museu Valencià de la Il.lustració i de la Modernitat Valencia. 2018 “El Botánico”. Galería Shiras, Valencia. “L’harmonia dels colors”. Centre Cultural, Terrassa, Barcelona.

EXPOSICIONS COL·LECTIVES / EXPOSICIONES COLECTIVAS / COLLECTIVE EXHIBITIONS 1973 “Pintores Valencianos”. Ateneo de Valencia y Galeria Punto, Valencia. “Obra gráfica y múltiples”. Galería Sen, Madrid. 1974 “Arte Español Contemporáneo”. Universidad Autónoma, Madrid. 1975 “Pintores Valencianos”. Centro de Arte M-11, Sevilla. 1976 “New Spanish Paintings”. Hastings Gallery. Spanish Institute, N.York. “Els altres 75 anys de Pintura Valenciana”. Ajuntament de València, Valencia. Arteexpo 76. Stand Galería Sen, Barcelona. “Obra gráfica”. Galería Temps, Valencia. 1977 “Colectiva de Seis Artistas Valencianos ”. Galería Sen, Madrid. “Colectiva de Pintores Valencianos”. Galería Temps, Valencia 1978 “Pintura Española en la Fundaçao Calouste Gulbenkian”. Fundación Calouste Gulbenkian, Lisboa. 1979 “Homenaje a Brunelleschi”. Galería Fúcares, Almagro (Ciudad Real). “57 artistes i un País. Art Seriat del País Valencià”. Diputación de Valencia (itinerante). 1980/81/82 “Línea, Espacio y Expresión en la Pintura Española”. (itinerante): Palacio del Concejo Deliberante, Buenos Aires (Argentina); Museo Nacional de Bellas Artes. Rio de Janeiro (Brasil); Instituto de Artes. Universidad Federal do Rio Grande, Porto Alegre (Brasil); Fundaçao Cultural D.F. Museu de Arte Moderna, Sao Paulo (Brasil); Museo Universitario de Ciencias y Arte. U. N. A. de México, México 20. D.F. 1980 “L’Art per l’Amnistía”. Sala Parpalló, València. “Mostra d’Art Contemporani. Obra Gràfica del País Valencià”, Vinarós (Castelló). “Obres de Petit Format”. Galeria Cànem, Castelló.

41


1981 “Premio Cáceres de Pintura”. Museo de Arte Contemporáneo de Cáceres, Cáceres. “30 Artistes Valencians”. Ajuntament de València, Valencia. “30 Artistes Valencians”, Maguncia (Alemania) y Bolonia Italia. “Spanish art Tomorrow”. Corcoran Gallery, Washington (USA). “Spanish art Tomorrow”. Bronx Museum of the Arts, New York (USA). “De 30 a 40 grados”. Galería Fúcares, Almagro. “Arteder” Stand Galería Sen, Bilbao 1982 “ El Arte Español Mañana”, Bayfront Plaza Auditorium, Corpus Christi, Texas. U. S. A. “Arco 82”. Stand Galería Sen, Madrid. 1983 “Festival de Pintura”. Sala el Monte. Caja de Ahorros, Sevilla. “Bienal de pintura Antonio Varela”. Caja de Ahorros de Alicante, Alicante. “Pintura-Papel”. Galería Sen, Madrid. 1984 “Jóvenes Artistas Españoles”. L’Arc, París itinerante 1985 “Shaping the air fans”. Tossan-Tossan Gallery, New York. “Grandes Formatos de la Pintura Valenciana Actual (1975/85)”. Galeria del Palau, Valencia. Arco 85. Stand Galería Sen, Madrid. 1986 “Plástica Valenciana Contemporánea”. Itinerante, Saló de la Llotja, València. Palacio de la Diputación, Castellón. Centro Cultural de la Villa, Madrid. Tinglado 4 del puerto, Alicante. Casa de la Cultura, Alcoi. “Arco 86”. Stand Galería Sen, Madrid. “Interart “ 86, Valencia 1987 ”Aerports de París” Paris. “Naturalezas Españolas (1940-1987)” Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. “Plástica Valenciana Contemporánea” (Itinerante): Casa de la Cultura, Alcoi; Torre I y Torre II, Torrente (Valencia); Museo San Telmo, San Sebastián. “Homenaje a las Víctimas del Franquismo”. Centro Cultural de la Villa, Madrid. “Floreros”. Galería Sen, Madrid.

42

“Exposiciones del Infanta Isabel” Galería Sen, Madrid. “Arco 87”. Stand Galería Sen, Madrid. 1988 “Alfons Roig i els Seus Amics”. Sala Parpalló.y Palau de l’Escala, Valencia. “Naturalezas Españolas 1940-1987”, itinerante, Centro de Arte Reina Sofía, Madrid. Palacio Sástago, Zaragoza. Ateneo Mercantil, Valencia;. Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo. Museo Provincial, Albacete. “Interarte”. Stand Galería Fandos i Leonarte. Valencia. 1989 “30 Años de Pintura”. Caja de Ahorros de Valencia, Valencia. “Pequeño formato”. Galería Dávila, Valencia. 1990 “ Colectiva”. Galería Luis Adelantado, Valencia. “Colectiva Pintores Valencianos”. Galería Fandos y Leonarte, Valencia. “Expo-Itiner Arte”. Centro Cultural La Asunción. Diputación Provincial, Albacete. 1991 “Arroyo, Equipo Crónica, Rosa Torres”. Galería 6 de Febrero, Valencia. “Papeles. Obra Original y Seriada”. Galería del Palau, Valencia. “Feria Iberoamericana de Arte” Stand Galería Sen, Caracas. “Colectiva”. Galería Rosalía Sender, Valencia. “Expo Itiner-Arte2. Casa de la Cultura, Xàtiva, Valencia. 1992 “Feria Iberoamericana de Arte. Stand Galería Sen, Caracas, Venezuela. “Col.lecció Testimoni 91-92”. Sala Sant Jaume. Fundació La Caixa, Barcelona. “Tardor 1992 Una Visió de la Gráfica” Galería Viciana, Valencía. 1993 “Colectiva Obra Gráfica”. Galería 6 de Febrero, Valencia. “Estampa”. Stand Galería Sen, Madrid. 1994 “Cien años de Pintura Valenciana”. I.V.A.M. Centre Julio González, Valencia. “Artistes pel Tercer Món”. Universitat de València Ibercaja, Valencia.


“Interart 94”. Stand Galería Rosalía Sender. Valencia. “Feria de Toulousse” Stand Galería Rosalía Sender, Toulousse. “Sota Marbre Blau” Ibercaja. Generalitat Valenciana, Valencia. 1995 “Colectiva Obra Gráfica”. Galería Viciana, Valencia. “Interart 95”. Stand Galería Rosalía Sender. Valencia. “Col·lecció Testimoni 95-96”. Fundació La Caixa, Palma de Mallorca. “Colectiva Pintores Valencianos”. Amparo Bisquert, Dènia, (Alicante). “Colectiva Pintores Valencianos”. Galería Temps, Dénia, (Alicante). “Esbossos i Maquetes”. Sala d’Exposicions Edifici del Rellotge, El Port, Valencia. 1996 “Salvem el Botànic”. Universitat de València, Valencia. “Arco 96”. Stand Galería Sen, Madrid. “Verano en el barquillo”. Galería Sen. Madrid. “Estampa 96”. Stand Designios, Madrid. “Interart 96”. Stand Galería Rosalía Sender. ”Colectiva”. Galería Thema, Valencia. 1997 ”Colectiva”. Galería Thema, Valencia. “Colectiva”. Galería Temps, Dènia (Alicante). “Azul”.Galería Edurne, Madrid. 1997 “Verano en Mar 19”. Galería Rosalía Sender. Valencia. “El Fandango del Barquillo”. Galería Sen, Madrid. “Estampas y Ediciones Españolas”. Museo Jacobo Borges. Caracas. “Interart 97”. Stand Galería Rosalía Sender. Valencia. “Estampa 97”. Stand Galería Sen. Madrid. 1998 “Hiroshima”. Museo de Bellas Artes, Valencia. “Dona”. Galería Rosalía Sender. Valencia. “Nosotras por Nosotras”. Diputación Provincial, Castellón. “Nosotras por Nosotras”. Lonja del Pescado, Alicante. “Miart 98” Feria de Arte de Milán. Stand Galería Rosalía Sender, Milan. “Unicef”. Ibercaja, Valencia. “Colectiva Carena”. Galería La Esfera Azul, Valencia. “Artistes solidaris amb Sierra Leona”. Galería Viciana, Valencia.

”Fondo de Arte de la Galería Sen”. Sala de la Diputación, Palacio Provincial Cádiz. “Interart 98”. Stand Galería Rosalía Sender. Valencia. “Nosotras por Nosotras”. Mexican Cultural Institute. Washington D.C. USA. “Pintura Valenciana del siglo XX, Patrimonio artístico de Bancaixa”. Bancaja, Valencia. “Estampa 98”, Stand Galería Sen; Stand Círculo del Arte, Madrid. 1999 “Interart 99” Stand Galería Rosalía Sender, Valencia. “Art A l´Hotel”. Stand Galería Rosalía Sender, Valencia. “Estampa 99”. Stand Galería Sen y Stand Círculo del Arte. Madrid. “Fiesta del Color” Galería Rosalía Sender, Valencia. 2000 “Fiart” Feria de arte de Buenos Aires, Argentina. Art a l´hotel”, Stand Galería Rosalía Sender, Valencia. “Estampa 99”. Stand Galería Sen; Stand Círculo del Arte, Madrid. “Fiesta del color”. Galería Rosalía Sender, Valencia. 2000 “Fiart”, Feria de Arte de Buenos Aires.Argentina. “Art a l´hotel”. Stand Galería Rosalía Sender, Valencia. “Interart 2000”. Stand Galería Rosalía Sender, Valencia. “Estampa 2000”, Stand Galería Sen; Stand Círculo del Arte, Madrid. “Ca Revolta”, Centre de recursos Just Ramírez, Valencia. 2001 “Art a l´Hotel”. Stand Galería Rosalía Sender Valencia. “Interart 2001”. Stand Galería Rosalía Sender, Valencia. “Estampa 2001”. Stand Galería Sen, Madrid; Stand De Buena Tinta, Altea. “De Buena Tinta”. Obra gráfica. Altea, Alicante. “Obra Gráfica Española”. Fundación Antonio Pérez, Cuenca. “Distintas Visiones”. Galería Rosalía Sender, Valencia. 2002 “Distintas Visiones”. Galería Rosalía Sender, Valencia. “Salón Internacional de l´Estampe”. Stand De Buena Tinta. París. “Carena”. Societat Coral El Micalet. Valencia.

43


“Faros”. Colección de “Eduardo Sanz”. Círculo de Bellas Artes, Madrid. “V Bienal de Pintura Ciudad de Albacete”. Museo Municipal, Albacete. “Faros”. La Colección de Eduardo Sanz”. Palacio Municipal de Exposiciones, La Coruña. “On Tens el Cap?”. Galería Tres Punts, Barcelona. “Estampa 2002”. Stand De Buena Tinta, Altea, (Alicante). “Miradas Distintas, Distintas Miradas. Paisaje Valenciano en el Siglo XIX”. Generalitat Valenciana. Museo del Siglo XIX, Valencia. “Unicef”. Fundación Universitaria San Pablo. Palacio de Colomina, Valencia. “Oeuvres Choisies d´une Collection Privée”. Atelier Grognard, Rueil-Malmaison, Paris. “Diez años de la Galería” Galería Rosalía Sender, Valencia. “Lineart”, Feria Gante Stand Galería Rosalía Sender. Gante. 2003 “Miradas Distintas, Distintas Miradas. Paisaje Valenciano en el Siglo XX”. Museo de BBAA, Castellón. “Colección La Caixa”. Fundació La Caixa, Tarragona. “Colectiva”. Galería Quàssars, Manacor, (Mallorca). “Colectiva”. Centro Cultural Ca N´Oms. Petra,(Mallorca). “Faros. La Colección de Eduardo Sanz”. Museo Gonzalo de Maeztu. Estella,(Navarra). “Extraños Niños”. Galería Tres Punts, Barcelona. “Las Bellas Artes en el Siglo XX (1940 / 1990)”. Generalitat Valenciana. Reales Atarazanas, Valencia. 2004 “XXXVIII Premio Internacional de Arte Principe Pierre de Mónaco” Sala la Antoine I, Mónaco. “De Arte 2004”. Stand Galería Rosalía Sender, Madrid. “Derechos Fundamentales y Libertades Públicas. Imágenes para el XXV aniversario de la Constitución”. Generalitat Valenciana. Lonja del Pescado, Alicante. Reales Atarazanas, Valencia. “Un Altre Món”. Galeria Tres Punts. Barcelona. “Cóctel de Artistas Solidarios”. Centro Cultural CCM, Cuenca. “Mujeres en Conjunto”. Ayuntamiento de Valencia. Museo de la Ciudad, Valencia.

44

2005 “De Arte 2005”. Stand Galería Rosalía Sender, Madrid. “Jocs Florals a Cavanilles”. Jardín Botánico de la Universidad, Valencia. “Illes d’Art. Artistes de la Galería”. Galería Quasars, Manacor, (Mallorca). “El Punt de Lectura”, Saló Modernista de Caixa Sabadell, Sabadell. “Del Fix al Móvil”. Quatre dècades en la col.lecció Martínez Guerricabeitia (1965–2005) La Nau, Universitat de Valencia. “Colección Sanz Villar”. Centro de Arte Faro Cabo Mayor, Santander. “Bolsos para la Leucemia” Fundación José Carreras. Palau de la Música, Valencia. “A Propósito de Toledo” Galería Rosalía Sender, Valencia. 2006 “Art Madrid 2006”. Stand Galería Rosalía Sender,Valencia. “Obra gráfica original”. Galería del Palau, Valencia. “Colectiva Fin de Año”. Galería Rosalía Sender, Valencia. “Colectiva” Sala Martínez Guerricabeitia, La Nau Universitat de Valencia. “Colectiva Pro Unicef” Palau de la Música, Valencia. 2007 “Art Madrid 2007”. Stand Galería Rosalía Sender. Madrid. “No hay Arte sin Obsesión”, Colección Circa XX Pilar Citoler”. El Ferrol. (La Coruña). “Otra Mirada”, Fundación Antonio Pérez. Sala Santa Inés, Universidad de Sevilla, Sevilla. Art DC Washington 2007. Galería Giart, Washington. U.S.A. “Obra gráfica original”, Galería Rosalía Sender. “A.S.I.E.M.” Aula La Llotgeta. Cam, Valencia. “Container of Contents” Universitat Politécnica. Valencia. “Colectiva”, Galería Joan Planellas, Tossa de Mar, (Girona). “Gabonak, Colectiva Navidad”. Galería Ekain, Arte Lanak, San Sebastian 2008 “Art Madrid 2008”. Stand Galería Rosalía Sender. “Últimas adquisiciones”. Museo del dibujo, Castillo de Larrés, (Huesca).


“Bolsos contra el cáncer”. Museo de la Ciudad. Valencia. “Colectiva de Verano”. Galería Rosalía Sender, Valencia. “Fiart 2008”. Galeria Rosalia Sender, Valencia. “Grafika” Colectiva. Galería Ekain, Arte Lanak. San Sebastian. “Donaciones de obra gráfica” Biblioteca Nacional, Madrid. “Collages”. Galería Sen, Madrid. “Art a l´Hotel”, Galería Rosalía Sender. Valencia. 2009 “Modern Stars” Colección Circa XX – Pilar Citoler. Palacio de la Merced, Córdoba. “Cien años de diálogo de pintura y escultura. Obras de un siglo de Arte Valenciano. “Valencia 1909-2009”. Museo de la Ciudad, Valencia. “Pintura Valenciana en la Década de los 70”. Lonja del Pescado, Alicante. “Eros + ismes” (itinerante) Port de Tarragona,Tinglado 4 y Centre d´Art Contemporani La Sala, Vilanova i la Geltrú,( Barcelona). “Grandes obras en Pequeño Formato”. Galería Rosalía Sender.Valencia. “Art Madrid 2009”. Galeria Sen, Madrid. “Art Benlliure”. Centre Cultural La Nau, Universitat de Valencia. 2010 “Art Madrid 2010”. Galería Muro, Madrid. “Arte Contra la Crisis”. Galería Rosalía Sender Valencia. “1910-2010”. Miguel Hernadez”. Sala Cam, Orihuela, Alicante. “ Unicef “ Palau de la Música, Valencia. 2011 “Grabados Serigrafías y Multiples”. Colectiva, Galería Rosalía Sender. Valencia. “Lo que pintan las mujeres”. (Itinerante) .Fundación Antonio Pérez. Sala Perona, Albacete y Fundación Antonio Pérez, Cuenca. “La Albufera”. Museo de la Ciudad, Valencia. “Biodivers”. Carrícola, (Valencia). 2012 “Noves Donacions”. La Nau, Universitat de Valencia, Valencia. “Mujeres de Bandera”. Galería Antonio Suñer. Madrid. “Unicef”.Palau de la Música,Valencia.

“Crisi” Galeria Canals, Sant Cugat del Vallés, (Barcelona). “Noves Donacions”Universitat de Valencia , La Nau. Valencia. 2013 “Grandes Obras en Pequeño Formato”. Galería Rosalia Sender. Valencia. “Lo que pintan las mujeres”. Fundación Antonio Perez, Cuenca. “Colectiva” Galeria Joan Planellas. Tossa de Mar, (Girona). 2014 “Estudios de Arte”. Centro Cultural Bancaja. Valencia. “El Arte del Papel”. Galería Rosalía Sender. Valencia. “Miradas Reencontradas” Sala Luis de Ajuria, Vital Obra Social, Vitoria -Gasteiz. Y Casa de la Cultura, Llodio ( Alava). “Petits Formats”. Galeria Espai G D’Art, Terrassa, (Barcelona). “Artistas Valencianos”. Museo Salvador Victoria. Rubielos de Mora, (Teruel). “50 Anys en Cartelera Turia”. La Nau, Universitat de Valencia. “Colectiva” Galería Joan Planellas, Tossa de Mar, (Girona). “Unicef” Palau de la Música, Valencia. 2015 “Estudios de Arte”. Casa Garcerán, Fundación Bancaja, Segorbe. Sala de Exposiciones Glorieta, Sagunto, (Valencia). “Colectiva”, Galería Rosalía Sender, Valencia. “Colectiva”, Galeria Joan Planellas. Tossa de Mar, (Girona). “Colectivos artísticos en Valencia bajo el Franquismo, 1964-1976, IVAM. Valencia. 2016 “Otra Forma de Mirar”. Museo de Obra Gráfica. San Clemente, (Cuenca). “Colectiva”Galeria Joan Planellas. Tossa de Mar, Girona. “Estudios de Arte”. Sala de la Universidad, Alicante.y L’Emat de Torrent, (Valencia). “Colectiva”. Galería Rosalía Sender, Valencia. “Obertura en Color”. Guadalix de la Sierra, Madrid. “Expressió sobre Paper”.Galeria Antoni Pinyol, Reus, (Tarragona). “Colectiva”. Galeria Espai G D’ArtTerrassa, (Barcelona).

45


2017 ”Nuevas Imágenes- New Images”. Ambito Cultural El Corte Inglés, ARCO, Madrid. “XXII Artistes Països Catalans”. Galeria Espai G D’Art, Terrassa, Barcelona. “Colectiva Diciembre 2017”. Galería Shira, Valencia. “80 Caràcters 20 Anys”. Col-legi Rector Peset, Universitat de Valencia. “A Contratemps”. IVAM, Valencia.

EDICIONS D’OBRA GRÀFICA / EDICIONES DE OBRA GRÁFICA/ GRAPHIC WORKS EDITIONS

1972 Edición de múltiples por la Galería Sen, Madrid. 1974 Edición serigráfica por la Galería Juana de Aizpuru, Sevilla. 1976 Carpeta de serigrafías editada por la Galería Sen, Madrid. 1977 Edición serigráfica por la Galería Temps, Valencia. 1979 Edición serigráfica por la Galería Sen, Madrid. 1980 Edición serigráfica por la Galería Val i 30. Valencia. 1981 Edición serigráfica sobre seda por la Galería Sen, Madrid. 1983 Edición serigráfica por la Galería del Palau, Valencia. 1984 Edición serigráfica por Promocions Culturals del País Valencià. Edición de puzzles por la Galería Sen, Madrid. 1986 Edición serigráfica por la Galería del Palau, Valencia. 1988 Edición de florero por la Galería Sen, Madrid. 1989 Edición serigráfica para el Ente Público Radiotelevisión Madrid, Navidad 1989. Cartel para la “Fira del Llibre”, Generalitat Valenciana. Valencia 1990 Carpeta de serigrafías editada por la Galería Sen, Madrid.

46

Edición serigráfica por la Galería Luis Adelantado, Valencia. 1991 Carpeta de serigrafías editada por Ara art, Valencia Edición de tres serigrafías por Barberá & Galería Sen, Madrd. 1992 Edición de ceniceros por la Galería Sen, Madrid. 1993 Colección de cinco grabados editados por la Galería Cànem, Castelló. Edición de bandejas serigrafiadas por la Galería 6 de Febrero. Valencia. Edición cartel “Festes de Canals”.Valencia. 1996 Edición serigráfica por Designios S.L. Madrid. Edición de cuatro carteles para el semanario “Valencia 7 días”. 1997 “La malicia del Dios” libro con cinco serigrafías de Rosa Torres y textos de Lourdes Ortiz. Colección Ovejas al lobo. Editada por la Galería Sen, Madrid Edición de serigrafías para el volumen “Caracas la gentil” de la colección La Biblioteca de Alejandría”, por Galería Sen / Galería Estampa. Madrid. Edición directa de tres serigrafías en el taller Seriarte, Valencia. Edición de logotipo para Info-Centre. Asociació de Veïns del Carme, Valencia. Edición de serigrafía para la Asociación de Ópticos de Valencia. Serigrafía para la serie “Fin de Siglo. Edición especial”. Editada por De Buena Tinta Editores. 1999 Edición directa de dos serigrafías en el taller Seriarte, Valencia. 2000 Serigrafía editada por Angel Garrido en el taller Seriarte, Valencia. 2002 Edición de la carpeta “Faros” con cuatro serigrafías de Rosa Torres. Ediciones Galería, Rosalía Sender, Valencia. “Poemes del caminant” Poesías de Marc Granell con seis serigrafías de Rosa Torres. Lanuza Edicions. Altea, Alicante. “Mentre el camí”, Libro con seis serigrafías de Rosa Torres y poemas de Marc Granell. Editado por la Galería Rosalía Sender, Valencia.


2003 Edición de dos serigrafías sobre tela y una sobre papel con motivo de la exposición “Rosa Torres” en la Galería Rosalía Sender. Ediciones G.R.S.

Fundación Antonio Pérez, Cuenca Museo del Dibujo de Larres, Huesca.

2004 Edición de una serigrafía por la Galería Rosalía Sender.

Ayuntamiento de Valencia.

2005 Edición de una serigrafía por Anónima Taller Creativo. Edición de una serigrafía por la Galería Rosalía Sender. Edición del calendario 2006 con 12 obras de Rosa Torres por la Galería Rosalía Sender.

Banco de Valencia.

2006 Serie Sicilia: Sicilia I y Sicilia II. Editadas por la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

Conselleria d´Obres Públiques, Valencia.

2007 Carpeta “Mediterrània”. Editada por Galería Rosalía Sender (Presentada en el Instituto Cervantes de Bruselas en enero 2007)

Diputación Provincial de Valencia.

2010 Paisaje 1985. Galería Rosalía Sender.

Colección IBM, París.

2011 Árboles y Lago. Galería Rosalía Sender.

Highfields School de Wolverhampton. U. K.

2016 Edición de un calendario para la Galeria Antoni Pinyol.Reus , Tarragona.

Colección Banco de Valencia.

2017 Edición de un calendario para “Terres dels Alforins”. Valencia.

Colección “Testimoni”. La Caixa, Barcelona.

Biblioteca Nacional, Madrid. Chase Manhattan Bank, USA. Caja Rural de Torrente, Valencia. Colección Comunidad de Madrid. Diputación Provincial de Cuenca. Colección Duquesa de Alba, Madrid.

Instituto de Crédito Oficial, Madrid. Caja Vital Kutxa, Vitoria. Biblioteca Valenciana, Valencia

OBRA A MUSEUS I COL·LECCIONS PÚBLIQUES / OBRA EN MUSEOS Y COLECCIONES PÚBLICAS / WORK IN MUSEUMS AND PUBLIC COLLECTIONS

Fundación Antonio Pérez, Cuenca.

Institut Valencià d´Art Modern (IVAM), Valencia.

Ayuntamiento de Puertomingalvo, Teruel.

Museo Albertina. Gabinete Stampa, Viena.

Fundación Pedralva 2000, Pedralva (Valencia).

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid.

Fundació Vila-Casas, Barcelona.

Museo Pablo Serrano, Zaragoza Museo de Arte Contemporáneo. Villafamés, Castellón

Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea, Bruselas.

Museo Cabo Mayor, Santander

Museo d’Alzira. Valencia.

Museo de Arte Moderno, Bilbao.

Universitat de Valencia La Nau, Valencia.

Museo de Obra Gráfica de San Clemente,Cuenca.

Ayuntamiento de Salou, Tarragona.

Fundación Bancaixa, Valencia. Fundación Fran Daurel, Barcelona.

47


Exposicions

Artist represented by

Inauguració de l’exposició. / Inauguración de la exposición. / Inauguration of the exhibition. / 18·10·2018

T +34 93 780 62 28 +34 609 95 59 98 susanna@espaigdart.com www.espaigdart.com

ROSA TORRES  

For Rosa Torres, color does not give meaning to the work, it “is” the work. Per a Rosa Torres, el color no dóna sentit a l’obra, sinó que “é...

ROSA TORRES  

For Rosa Torres, color does not give meaning to the work, it “is” the work. Per a Rosa Torres, el color no dóna sentit a l’obra, sinó que “é...

Advertisement