__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Exposició / Exposición / Exhibition 11 - 03 / 8 - 04 · 2017


La galería ESPAI G D’ART presenta “Expo JAZZ’17”, una exposició en col·laboració amb el 36è Festival JAZZ Terrassa, amb dibuixos i pintures de quatre artistes, inspirats en la música del Jazz: CHIPOLA, RÀDIO ZURICH, LAURE i Sr. EDI que és l’autor del cartell del Festival Jazz d’enguany. La galería ESPAI G D’ART presenta “Expo JAZZ’17”, una exposición en colaboración con el 36º Festival JAZZ Terrassa, con dibujos y pinturas de cuatro artistas, inspirados en la música del Jazz: CHIPOLA, RÀDIO ZURICH, LAURE y Sr. EDI que es el autor del cartel del Festival Jazz de este año. The gallery ESPAI G D’ART presents “Expo JAZZ’17”, an exhibition in collaboration with the 36th JAZZ Terrassa Festival, with drawings and paintings by four artists, inspired by Jazz music: CHIPOLA, RÀDIO ZURICH, LAURE and Sr. EDI who is the author of this year’s Jazz Festival poster.

2


CHIPOLA RÀDIO ZURICH LAURE S r. E D I

3


Joaquín García Abellán CHIPOLA Molina de Segura (Múrcia), 1950.

“Chipola treballa i prepara les seves obres des de molt abans de posarse a executar el projectat prèviament. Joaquín llegeix, s’informa, pregunta a músics i mentre pinta està escoltant la música que pensa que els seus retratats tocarien. El resultat són figures vives, no meres imatges intercanviables. Es pot apreciar millor aquest enriquiment progressiu que li proporciona l’assimilació de totes aquestes dades.”

“Chipola trabaja y prepara sus obras desde mucho antes de ponerse a ejecutar el proyectado previamente. Joaquín lee, se informa, pregunta a músicos y mientras pinta está oyendo la música que piensa que sus retratados tocarían. El resultado son figuras vivas, no meras imágenes intercambiables. Se puede apreciar mejor este enriquecimiento progresivo que le proporciona la asimilación de todos esos datos.” “Chipola works and prepares his works long before he starts to execute the previously projected. Joaquin reads, he informs himself, asks musicians and while painting he is listening to the music he thinks his portraits would play. The result is living figures, not merely interchangeable images. This progressive enrichment can be better appreciated by the assimilation of all these data.” Antonio Galiano

4


“TROMBÓN DOS” 104 x 72 cm Acrílic, sobre paper / Acrílico, sobre papel / Acrylic on paper

5


“BUDDY BOLDEN” 100 x 100 cm Acrílic, sobre tela / Acrílico, sobre tela / Acrylic on canvas

6


“WILLY CORNISH” 100 x 100 cm Acrílic, sobre tela / Acrílico, sobre tela / Acrylic on canvas

7


“BLUES CON ARMÓNICA” 66 x 50 cm Acrílic, sobre panell entelat / Acrílico, sobre panel entelado / Acrylic on envisaged panel

8


“TERRITORI SWING 3” 66 x 50 cm Acrílic, sobre panell entelat / Acrílico, sobre panel entelado / Acrylic on envisaged panel

9


Francesc Martín RÀDIO ZURICH Granada, 1959.

TERRITORI SWING Parlem d’una superfície que ocupa un espai mític i irreverent on podem celebrar i gaudir de l’impuls hipnòtic del ball. Espai comú i consagrat a la memòria de l’explosió de la lírica del color i de la llum dels riffs melòdics. Parlem d’un espai traçat per l’arquitectura emocional del Benny Goodman o l’elegant Duke Ellington . Constatació de dinamisme frenètic i espectacularitat, després de l’última ampolla, els meus peus marquen el ritme Lindy Hop que ballen les parelles.

TERRITORIO SWING Hablamos de una superficie que ocupa un espacio mítico e irreverente donde podemos celebrar y disfrutar del impulso hipnótico del baile. Espacio común y consagrado a la memoria de la explosión de la lírica del color y de la luz de los riffs melódicos. Hablamos de un espacio trazado por la arquitectura emocional del Benny Goodman o el elegante Duke Ellington. Constatación de dinamismo frenético y espectacularidad, después de la última botella, mis pies marcan el ritmo Lindy Hop que bailan las parejas. SWING TERRITORY We speak of a surface that occupies a mythical and irreverent space where we can celebrate and enjoy the hypnotic impulse of the dance. Space common and devoted to the memory of the explosion of the lyric of the color and the light of the melody riffs. We speak of a space traced by the emotional architecture of Benny Goodman or the elegant Duke Ellington. Finding frantic dynamism and spectacularity, after the last bottle, my feet mark the Lindy Hop dance that couples dance.

10


“TERRITORI SWING 1” 50 x 60 cm Acrílic, sobre tela / Acrílico, sobre tela / Acrylic on canvas

11


“TERRITORI SWING 2” 50 x 60 cm Acrílic, sobre tela / Acrílico, sobre tela / Acrylic on canvas

12


“TERRITORI SWING 3” 50 x 60 cm Acrílic, sobre tela / Acrílico, sobre tela / Acrylic on canvas

“TERRITORI SWING 4” 50 x 60 cm Acrílic, sobre tela / Acrílico, sobre tela / Acrylic on canvas

13


“TERRITORI SWING 5” 50 x 60 cm Acrílic, sobre tela / Acrílico, sobre tela / Acrylic on canvas

14


“TERRITORI SWING 6” 50 x 100 cm Acrílic, sobre tela / Acrílico, sobre tela / Acrylic on canvas

15


Laura Gascó LAURE Barcelona, 1979.

Sóc dibuixant, il·lustradora i muralista. Vaig estudiar il·lustració i Arts aplicades al mur, a l’Escola Llotja de Barcelona. He exposat en diversos locals i centres cívics, fent exposicions individuals i col·lectives, ininterrompudament des de que vaig sortir de l’escola. La música és un tema recurrent a la meva obra, per diferents motius: Per una banda, sóc cantant aficionada de tota la vida i he format part de diferents projectes musicals i per altra banda, el meu company sentimental és músic i productor i això ha fet que tingui contacte directe amb músics de tota mena des de fa molts anys. M’encanta colar-me a les sessions d’assaig o de gravació per realitzar apunts al natural de manera furtiva.

Soy dibujante, ilustradora y muralista. Estudié ilustración y Artes aplicadas al muro, en la Escuela Llotja de Barcelona. He expuesto en diversos locales y centros cívicos, haciendo exposiciones individuales y colectivas, ininterrumpidamente desde que salí de la escuela. La música es un tema recurrente en mi obra, por diferentes motivos: Por un lado, soy cantante aficionada de toda la vida y he formado parte de diferentes proyectos musicales y por otro lado, mi compañero sentimental es músico y productor y esto ha hecho que tenga contacto directo con músicos de todo tipo desde hace muchos años. Me encanta colarme en las sesiones de ensayo o de grabación para realizar apuntes al natural de manera furtiva. I am a cartoonist, illustrator and muralist. I studied illustration and Arts applied to the wall, in the School Llotja of Barcelona. I have exhibited at various venues and civic centers, making individual and collective exhibitions, uninterrupted since I left school. Music is a recurring theme in my work, for different reasons: On the one hand, I am an amateur singer of all life and I have been part of different musical projects and on the other hand, my sentimental partner is a musician and producer and this has to have direct contact with musicians of all kinds for many years. I love to go to the rehearsal or recording sessions to make notes to the natural in a stealthy way.

16


“VEU I CONTRABAIX” 60 x 30 cm Acrílic, sobre tela / Acrílico, sobre tela / Acrylic on canvas

17


“SAXO I TROMPETA” 60 x 40 cm Acrílic, sobre tela / Acrílico, sobre tela / Acrylic on canvas

18


“BATERIA” 50 x 50 cm Acrílic, sobre tela / Acrílico, sobre tela / Acrylic on canvas

19


20

“GUITARRA”

“TROMPETA I CLARINET”

60 x 40 cm Acrílic, sobre tela / Acrílico, sobre tela / Acrylic on canvas

60 x 40 cm Acrílic, sobre tela / Acrílico, sobre tela / Acrylic on canvas


“PIANO I VEU” 60 x 40 cm Acrílic, sobre tela / Acrílico, sobre tela / Acrylic on canvas

21


Eduard Torres Crusat Sr. EDI Terrassa, 1944.

El dibuixant Sr.Edi és l’autor del cartell oficial de l’edició 2017 del Festival de Jazz Terrassa. Ha dibuixat al llarg de la seva vida. “Gràcies als concerts de la Jazz Cava he pogut dibuixar i conèixer uns vuit-cents músics”, afirma. Les 12 caricatures són de músics cèlebres que han passat ja a formar part de la història del jazz: Charles Mingus (contrabaix), St. Louis Jimmy (harmònica), Chet Baker (trompeta), Kid Ory (trombó), Mahalia Jackson (veu), Paul Desmond (saxo), Tete Montoliu (piano), John Coltrane (saxo), Wes Montgomery (guitarra), Dave Brubeck (piano), George Lewis (clarinet) i Art Blakey (bateria).

El dibujante Sr.Edi es el autor del cartel oficial de la edición 2017 del Festival de Jazz Terrassa. Ha dibujado a lo largo de su vida. “Gracias a los conciertos de la Jazz Cava he podido dibujar y conocer unos ochocientos músicos”, afirma. Las 12 caricaturas son de músicos célebres que han pasado ya a formar parte de la historia del jazz: Charles Mingus (contrabajo), St. Louis Jimmy (armónica), Chet Baker (trompeta), Kid Ory (trombón), Mahalia Jackson (voz), Paul Desmond (saxo), Tete Montoliu (piano), John Coltrane (saxo), Wes Montgomery (guitarra), Dave Brubeck (piano), George Lewis (clarinete) y Art Blakey (batería). The artist Mr.Edi is the author of the official poster of the 2017 edition of the Terrassa Jazz Festival. “Thanks to the Jazz Cava concerts I have been able to draw and know about eight hundred musicians,” he says. The 12 caricatures are of famous musicians who have already become part of jazz history: Charles Mingus (double bass), St. Louis Jimmy (harmonica), Chet Baker (trumpet), Kid Ory (trombone), Mahalia Jackson (singer), Paul Desmond (saxophone), Tete Montoliu (piano), John Coltrane (saxophone), Wes Montgomery (guitar), Dave Brubeck (piano), George Lewis (clarinet) and Art Blakey (drums).

22


“CARTELL 36 FESTIVAL JAZZ TERRASSA” 74,5 x 68,5 cm Dibuix, sobre paper / Dibujo, sobre papel / Drawing, on paper

23


24

GALLIANO & BURTON

GYPSY SWING

BRANFORD MARSALIS QUARTET

MULGREW MILLER SEXTET

DICK OATTS QUARTET

RON CARTER FOURSIGHT


RONNIE MATHEWS QUINTET

THE GWO KA MASTERS

21 x 29,5 cm Dibuixos, sobre paper / Dibujos, sobre papel / Drawings, on paper

DAVE HOLLAND I HABICHUELA

25


Inauguració de l’exposició amb l’actuació de jazz. / Inauguración de la exposición con la actuación de jazz. / Opening of the exhibition with performances by jazz. / 18 · 03 · 2017

La Palla, 10 · 08221 Terrassa (Barcelona) · Spain T +34 93 780 62 28 · +34 609 95 59 98 susanna@espaigdart.com - www.espaigdart.com Horari / Horario / Hours Dimarts a divendres / Martes a Viernes / Tuesday to Friday Dissabte / Sábado / Saturday

18 / 21 h 12 a 14 / 18 a 21 h

I hores concertades / Y horas concertadas / And concerted hours

Col·laboren / Colaboran / Collaborate

Profile for Susanna Gibert

Expo jazz 17  

La galería ESPAI G D’ART presenta “Expo JAZZ’17”, una exposició en col·laboració amb el 36è Festival JAZZ Terrassa, amb dibuixos i pintures...

Expo jazz 17  

La galería ESPAI G D’ART presenta “Expo JAZZ’17”, una exposició en col·laboració amb el 36è Festival JAZZ Terrassa, amb dibuixos i pintures...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded