Llistat llibres i material 2017 2018

Page 1

AMPA ESCOLA JAUME VICENS VIVES

Curs 2017/2018

LLISTAT DE LLIBRES P3

Carpeta Ralet, Ralet 3 anys. Petits projectes. Ed. Barcanova

EL MATERIAL ÉS COMÚ I ES PAGA UNA QUOTA JUNTAMENT AMB ELS LLIBRES.

Roses, juny de 2017


AMPA ESCOLA JAUME VICENS VIVES

Curs 2017/2018

LLISTAT DE LLIBRES P4

Carpeta Ralet, Ralet 4 anys. Petits projectes. Ed. Barcanova.

EL MATERIAL ÉS COMÚ I ES PAGA UNA QUOTA JUNTAMENT AMB ELS LLIBRES.

Roses, juny de 2017


AMPA ESCOLA JAUME VICENS VIVES

Curs 2017/2018

LLISTAT DE LLIBRES P5

Carpeta Ralet, Ralet 5 anys. Petits projectes. Ed. Barcanova.

EL MATERIAL ÉS COMÚ I ES PAGA UNA QUOTA JUNTAMENT AMB ELS LLIBRES.

Roses, juny de 2017


AMPA ESCOLA JAUME VICENS VIVES

Curs 2017/2018

LLISTAT DE LLIBRES 1r CICLE INICIAL

Matemàtiques 1: Projecte Duna (Llibre i quaderns 1,2 i 3) Ed. Teide

Música: “Els camins del saber 1” (llibre) Ed. Santillana

2 llibres de lectura (Consultar al despatx el títol)

3 quaderns “Lector”. (nº 1 - 2 i 3). Ed. Nadal

LLISTAT DE MATERIAL 1r CICLE INICIAL

3 estoig 24 ceres plastidecor

10 llapis staedtler noris nº2-HB

4 gomes d'esborrar Rasoplast B-30

1 Tisora Kaikut

1estoig gran amb dos compartiments

1 funda multitaladre Foli 80”

1 cola barra Staedtler 40 gr.

1 llibreta Escolofi 32 f.quart pauta 2,5 marge

1 afilallapis amb dipòsit i un sol forat.

1 estoig 15 ceres Manley

1 Caixa de 12 retoladors Giotto prims

1 regle escolar 15 cm.

1 paquet de folis A-4 80gr.

Roses, juny de 2017


AMPA ESCOLA JAUME VICENS VIVES

Curs 2017/2018

LLISTAT DE LLIBRES 2n CICLE INICIAL

Matemàtiques: Projecte Duna (Llibre i quaderns 1,2 i 3) Ed. Teide

Música: “Els Camins de saber 2” (llibre) Ed. Santillana

2 llibres Francès (livre + cahier). 2n. Ed. Maison des langues

3 quaderns “Lector”. (nº 4 - 5 i 6). Ed. Nadal

2 llibres de lectura (Consultar al despatx el títol)

LLISTAT DE MATERIAL 2n CICLE INICIAL

3 estoig 24 ceres plastidecor

10 llapis staedtler noris nº2-HB

4 gomes d'esborrar Rasoplast B-30

1estoig gran amb dos compartiments

1 funda multitaladre Foli 80”

1 cola barra Staedtler 40 gr.

1 llibreta Escolofi 32 f.quart pauta 2,5 marge

1 afilallapis amb dipòsit i un sol forat.

1 estoig 15 ceres Manley

1 Caixa de 12 retoladors Giotto prims

1 regle escolar 15 cm.

1 paquet de folis A-4 80gr.

Roses, juny de 2017


AMPA ESCOLA JAUME VICENS VIVES

Curs 2017/2018

LLISTAT DE LLIBRES 3r CICLE MITJÀ

Llengua castellana: dossier de Aprendizaje 3. Ed. Barcanova

Música: “Els camins del saber 3” (llibre) Ed. Santillana

Diccionari català VOX. Ed. Barcanova

2 llibres Francès (livre + cahier). 3r. Ed. Maison des langues

3 Llibres de lectura. (Consultar al despatx el títol)

LLISTAT DE MATERIAL 3r CICLE MITJÀ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

4 llibretes Escolofi 50f. Foli horitzontal marge 1 llibreta Escolofi 50f. Foli quadrícula 4mm 1 bloc dibuix Oxford Foli Requadre 2 taladres 2 enquadernadors Fastener. 1 carpeta multifundes personalitzades 40 fulls. 1 Regle escolar 40 cm 1 estoig amb dos compartiments. 6 llapis staedtler noris nº2-HB 1 bolígraf Bic Cristall blau 1 bolígraf Bic Cristall negre 1 bolígraf Bic Cristall vermell 3 gomes d'esborrar Rasoplast B-30 1 afilallapis amb dipòsit 2 regle escolar de 15 cm 1 capsa de 12 llapis de colors alpino 1 caixa de retoladors giotto punta prima 2 cola barra estaedtler 40 gr. 1 estoig 10 ceres Manley 1 funda multitaladre foli 80” 1 flauta honner llisa estoig 2 sobres polipropileno amb clip 1 paquet de folis A-4 80gr.

Roses, juny de 2017


AMPA ESCOLA JAUME VICENS VIVES

Curs 2017/2018

LLISTAT DE LLIBRES 4t CICLE MITJÀ

Quadern “Dominar l'ortografia Gabarró. Ed. Boira

Música: “Els camins del saber 4” (llibre) Ed. Santillana

Llengua castellana: dossier de Aprendizaje 4. Ed. Barcanova

Diccionario castellano VOX. Ed. Barcanova

2 llibres Francès (livre + cahier). 4t. Ed. Maison des langues

3 Llibres de lectura. (Consultar al despatx el títol)

LLISTAT DE MATERIAL 4t CICLE MITJÀ

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

2 llibretes Escolofi 50f. Foli horitzontal marge 1 llibreta Escolofi 50f. Foli quadrícula 4mm 1 bloc dibuix Oxford Foli Requadre 2 taladres 1 estoig amb dos compartiments. 6 llapis staedtler noris nº2-HB 2 bolígraf Bic Cristall blau 1 bolígraf Bic Cristall negre 2 bolígraf Bic Cristall vermell 3 gomes d'esborrar Rasoplast B-30 1 afilallapis amb dipòsit 2 regle escolar de 15 cm 1 capsa de 12 llapis de colors Alpino 1 caixa de retoladors Giotto punta prima 2 cola barra estaedtler 40 gr. 1 funda multitaladre foli 80” 1 carpeta de cartró prima de gomes. 2 sobres polipropileno amb clip 1 paquet de folis A-4 80gr.

Roses, juny de 2017


AMPA ESCOLA JAUME VICENS VIVES

Curs 2017/2018

LLISTAT DE LLIBRES 5è CICLE SUPERIOR

Superpixèpolis - Ciencies de la Naturalesa - 6è Primària. Ed. Baula

Superpixèpolis . Ciències Socials – 6è Primària. Ed. Baula

2 Llibres Francès (livre + cahier). 5è. Ed. Maison des langues.

2 Llibres de lectura. (Consultar al despatx el títol)

LLISTAT DE MATERIAL 5è CICLE SUPERIOR

3 llapis staedtler Noris nº2-HB

4 bolígraf bic Cristall blau

1 bolígraf bic Cristall negre

3 bolígraf bic Cristall vermell

3 goma d'esborrar Rasoplast B-30

1 estoig amb dos compartiments

1 afilallapis amb dipòsit

1 regle escolar de 20 cm

1 regle escolar de 30 cm

1 cola en barra staedtler 40gr

1 caixa de 12 retoladors Giotto punta prima

1 estoig 12 llapis colors Alpino

1 carpeta classificadora tipus acordió

2 llibretes Escolofi de ratlla

2 llibretes Escolofi quadriculada 5mm

1 paquet de folis A-4 80gr.

Roses, juny de 2017


AMPA ESCOLA JAUME VICENS VIVES

Curs 2017/2018

LLISTAT DE LLIBRES 6è CICLE SUPERIOR

Llengua Catalana: Superpixèpolis 6è Ed. Baula

Llengua Castellana: Superpixèpolis 6è Ed. Baula

2 Llibres Francès (livre + cahier). 6è. Ed. Maison des langues

2 Llibres de lectura. (Consultar al despatx el títol)

LLISTAT DE MATERIAL 6è CICLE SUPERIOR

3 llapis staedtler Noris nº2-HB

4 bolígraf bic Cristall blau

1 bolígraf bic Cristall negre

3 bolígraf bic Cristall vermell

3 goma d'esborrar Rasoplast B-30

1 estoig amb dos compartiments

1 afilallapis amb dipòsit

1 regle escolar de 20 cm

1 regle escolar de 30 cm

1 cola en barra staedtler 40gr

1 caixa de 12 retoladors Giotto punta prima

1 capsa 12 llapis colors Alpino

2 llibretes Escolofi de ratlla

2 llibretes Escolofí quadriculada 5mm

1 paquet de folis A-4 80gr. Roses, juny de 2017


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.