Projecte Padrins de Lectura

Page 1

PROJECTE PADRINS DE LECTURA Una experiència d’intercanvi entre petits i grans per a motivar el gust per la lectura

«… Un lector es construeix en un procés llarguíssim que comença molt aviat i no s’acaba mai... ningú neix lector « GABRIEL JANER MANILA

ÀMBITS D’ACTUACIÓ

Cicle Superior i Educació Infantil

CAPACITATS/COMPETÈNCIES

Competència comunicativa i lingüística Competència social i ciutadana Competència autonomia i iniciativa personal

PUNT DE PARTIDA

El projecte consisteix en anomenar alumnes grans “padrins de lectura” d’alumnes més petits que són els seus fillols de lectura i que com fan els padrins, tenen cura del fillol ajudant-lo a llegir, explicar-li contes, … creant una relació d’afecta.


OBJECTIUS

Potenciar la cooperació i la relació entre alumnes Afavorir la responsabilitat i accions de voluntariat en els alumnes grans Afavorir la creació de vincles entre els alumnes i l’expressió de les emocions Motivar a la lectura als alumnes petits Motivar a la lectura als alumnes grans Potenciar el gust per la lectura de tots els alumnes Ampliar la comprensió del món Millorar la mecànica de la lectura Dur a terme una activitat d’ensenyament-aprenentatge entre alumnes

DESENVOLUPAMENT DE L’EXPERIÈNCIA

L’experiència es desenvolupa de la següent manera: o Els alumnes de 5è són anomenats padrins de lectura dels alumnes de P5 o Aquests alumnes, el curs següent que faran 6è seran els padrins dels mateixos alumnes que faran 1r o Un dia es fa la presentació de l’experiència per als alumnes de 5è i P5 ja que serà el seu primer any o S’organitzen les parelles de padrí-fillol o Es confecciona un carnet de padrins amb les fotos dels dos i un llibret on s’aniran anotant els contes que llegeixen, fent una petita valoració o La tutora dels petits selecciona els contes adequats per a cada alumne o moment del curs. Cal que a la biblioteca d’aula hi hagi diversitat de llibres pensats per a la diversitat d’alumnes. Diversitat pel que fa a temes, a dificultat, a tipus de lletra, a llengua, … o La tasca dels alumnes padrins consisteix en afavorir la motivació, el gust i l’aprenentatge de la lectura duent a terme aquestes accions concretes:


Explicar contes o llegir contes al fillol Llegir i parlar plegats Escoltar la lectura del fillol per anar assolint la mecànica lectora Fer preguntes sobre el què s’està llegint, afavorint la comprensió lectora i la conversa Durant una sessió de 30 minuts es divideixen les parelles que se situen en dos espais diferents. Els grans van a buscar els petits

ALTRES CRITERIS A TENIR EN COMPTE

o Els mestres estableixen les parelles amb criteris d’heterogeneïtat o Pot passar que un padrí tingui dos fillols o que un fillol tingui dos padrins si el nombre d’alumnes no coincideix o El dia de “padrins de lectura” cal organitzar-se amb una certa rapidesa per aprofitar bé l’estona o Aprofitem totes les ocasions que es donin a la vida de l’escola per a enfortir el vincle de padrins i fillols: a l’inici els grans els regalen un punt de llibre. Els fillols fan una sorpresa als alumnes de sisè quan marxen, acomiadar-se quan surten de colònies, si es fa alguna sortida conjunta els padrins tenen cura dels fillols, a les festes d’escola buscar moments d’intercanvi, a finals de curs es fa un esmorzar plegats, …

RECURSOS HUMANS I MATERIALS

Els mestres-tutors dels alumnes que intervenen en l’experiència Alumnes de P5 - 5è (primer any), 1r - 6è (segon any) LLibres diferents i diversos adequats a l’experiència Dos espais diferents


CRITERIS D’AVALUACIÓ

Tenir en compte els tres moments de lectura: •

Abans de llegir: Esbrinar els coneixements previs, formular hipòtesis (a partir del títol, dibuixos, …)

Durant la lectura: Assessorar els padrins en la seva tasca

Després de llegir: Explicació i preguntes de comprensió

Avaluació i Autoavaluació

Autoavaluació del padrí, del fillol i de la parella

Pautes d’observació de la parella lectora pel padrí

Pautes d’observació de la parella per part dels mestres

Avaluació de la pràctica per part dels mestres: analitzar el funcionament, els processos dels alumnes petits i fer propostes de millora i d’innovació.