El dia a dia a l'Escola

Page 1

EN LA NUBE

EL DIA A DIA DE L'ESCOLA L'escola, durant el curs escolar, porta a terme una colla de projectes que, mica en mica, van agafant forma i va canviant metodologies i maneres de treballar. Són projectes que tenen com a protagonista de l'aprenentatge a l'alumne. L'objectiu de tots ells és que els nens i nenes experimentin, comparteixin coneixements, analitzin, investiguin, comparin, debatin, crein, cooperin...

MUSIC CORNER

És un projecte organitzat des de l'àrea de música, fent al·lusió al "speaker's Corner" de Londres. Són petits concerts que, voluntàriament, ofereixen alumnes, els divendres a l'hora del pati. Els públic són els alumnes i mestres de l'escola que, lliurement, volen assistir-hi. els concerts es fan en dos espais: un al menjador i l'altre al pati dels petits. A començament de la setmana es pengen els cartells (en anglès) que anuncien l'actuació del proper divendres.

TRENTA MINUTS DE LECTURA

MALETES VIATGERES

Tots els alumnes des de P3 a 6è , durant la primera mitja hora del matí fan lectura. Aquesta lectura pot ser silenciosa, en parelles, en veu alta, recomanacions de llibres, clubs de lectura, lectura per part del mestre...

Una maleta farcida de llibres, contes i revistes que va donant voltes per les cases de tots els nens des de P3 a 2n. La maleta viatgera és bàsicament una activitat de motivació a la lectura que fomenta l'hàbit lector a l'hora que fa adonar als nens i les nenes que poden gaudir i aprendre amb les seves famílies

Escola Monsenyor Gibert

www.escolamonsenyorgibert.cat


ESPAIS D'APRENENTATGE En aquests espais l'infant és el constructor del seu propi aprenentatge. Investiga, prova, assaja, modifica, construeix, destrueix, parla, raona, explica, inventa, imagina…La funció de les mestres és fer de guia, d'organitzadores, de mediadores que faciliten el procés d’ aprenentatge. L'activitat o joc lliure és el principal recurs didàctic i d’ aprenentatge. Es prioritzaran les tasques no dirigides tot i que es donaran una sèrie de consignes bàsiques que cal seguir. Alguns dels espais: teatre, jocs de taula, matejocs, construccions, jocs de llengua, mesurem, papiroflèxia...

PROJECTES PER TREBALLAR ELS MEDIS A l'escola l'àrea de medi es treballa amb projectes que els alumnes decideixen segons els seus interessos, curiositat, troballes... Els projectes ens aporten: treball en equip, cooperació, experimentació, connexió amb la realitat, autonomia, atenció a la diversitat, motivació, investigació, mètode científic , autoavaluació , autoestima...i tot això ajuda a que els alumnes aprenguin de manera més significativa

LA RÀDIO A L'ESCOLA És un projecte que pretén introduir el mitjà radiofònic a l'escola. S'adreça especialment als alumnes de cinquè. S'organitzen en petits grups que rotatòriament preparen i realitzen les seccions d'un programa de ràdio amb la següent escaleta de continguts: notícies d'actualitat, l'entrevista i una crònica.

Escola Monsenyor Gibert

www.escolamonsenyorgibert.cat


L'HORT A L'ESCOLA És un projecte que està pensat pels alumnes de quart de primària. l'objectiu bàsic del projecte és donar una educació ambiental i uns valors que seran extensius a tot el currículum. Per tant es potencia un ensenyament-aprenentatge actiu i participatiu, es crea una ètica de conservació i respecte cap a la natura, es gaudeix del treball a l'hort de forma lúdica, es potencia i es valora la importància d'una alimentació sana consumint hortalisses i fruites, algunes d'elles plantades a l'hort. Els alumnes d' Educació Infantil tenen sis taules de cultiu i treballen l'hort com a descoberta i experimentació de les plantes. Pensen què poden plantar, fan el planter, fan germinar llavors, miren i dedueixen què ha passat i, finalment recullen la seva collita.

VISITES BIBLIOTECA És un projecte per fomentar la lectura i l'ús de la biblioteca municipal. Durant tot el curs escolar , els alumnes de totes les classes visiten la biblioteca un cop al mes en horari escolar. En aquest espai es fan presentacions de novetats, lectura de contes en veu alta, lectura silenciosa i consulta individual.

PADRINS DE LECTURA El projecte consisteix en que els alumnes de cinquè i sisè fan de padrins dels alumnes de P5 i primer. L'objectiu és acompanyar els petits en la lectura, tot creant un vincle afectiu. Es pretén que en aquest espai, la lectura esdevingui una activitat agradable, divertida i engrescadora.

Escola Monsenyor Gibert

www.escolamonsenyorgibert.cat


TREBALL PLATAFORMES DIGITALS La llengua catalana i les matemàtiques les treballem a través de plataformes que donen accés a recursos digitals, material manipulatiu, una plataforma autoadaptativa per treballar amb ordinador i quaderns o materials fotocopiables.

INNOVAMAT Una manera de treballar que té tres objectius: -Utilitzar material manipulatiu en la fase de descoberta i construcció del coneixement. -Aconseguir un desenvolupament de la competència matemàtica en tots els alumnes. -Individualitzar l'aprenentatge atenent la diversitat de l'aula , tenint en compte els diferents ritmes de treball dels alumnes.

PYCTO Una manera de treballar que té com a objectiu formar individus creatius i flexibles capaços no només de llegir i escriure sinó d'interpretar multitud d'informació per arribar a donar vàries respostes i a fer-se noves preguntes. És una manera de treballar la llengua contextualitzada i que adapta les activitats al ritme i necessitats de cada alumne.

Escola Monsenyor Gibert

www.escolamonsenyorgibert.cat


TAULES EXPERIMENTACIÓ Als passadissós d'Educació infantil s'ha creat un espai d'aprenentatge global que es renova constantment a partir de les necessitats i interessos dels nens i nenes que hi treballen. L'objectiu és trobar un clima on les vivències, sensacions, manipulacions i experimentacions, amb materials lliures, proposin, acompanyin i indueixin als alumnes al treball de la motricitat fina, la investigació, la hipòtesis, la deducció i finalment la interiorització dels diferents conceptes d'espai i temps.

EN LA NUBE SETMANA CULTURAL I ESCOLA OBERTA Cada curs, els dies abans de Setmana Santa fem la Setmana Cultural. És una setmana on es programen activitats molt diferents relacionades amb el tema general d'escola i projecte del primer trimestre. Anem a la biblioteca a gaudir de les activitats que ens preparen sobre el tema, visitem i treballem exposicions,fem activitats plàstiques, intercanvis de classes, jocs col·lectius, mirem pel·lícules i documentals... I el divendres obrim les portes de l'escola a totes les famílies per tal de compartir amb ells tot el nostre treball

"L'educador és qui convida a pensar i qui interromp la temptació de la vergonya. Educar és voler la llibertat de l'altre, és fer que perdi la mandra i la covardia de ser, d'aprendre." Marina Garcés

Escola Monsenyor Gibert

www.escolamonsenyorgibert.cat


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.