Organització de l'Escola 2020-2021

Page 1

Plaça Pau Casals,1 08272 Sant Fruitós de Bages Tel. I Fax 93 876 02 97 correu: a8026464@xtec.cat Web: escolamonsenyorgibert.cat

ORGANITZACIÓ D’ESCOLA CURS 2020/21 1.EQUIP DIRECTIU Albert Canudas - Director Pepa Asensio - Cap d’estudis Elena Magem - Secretària Horari atenció a les famílies: DIRECTOR: Dijous

9:00 – 10:00

CAP D’ESTUDIS:

Divendres

9:00 – 10:00

SECRETÀRIA:

Dimarts

9:00 – 10:00

2.HORARI ADMINISTRATIVA (Cristina) PER ATENCIÓ A LES FAMÍLIES Dilluns de 12:15 – 16:00 Dimarts i dijous de 9:30 - 12:30 i de 15:00 – 17:00

3.CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL Director: Representant de Mestres: Representant de l’AMPA:

Albert Canudas Magda Molero José Miguel Cabello

4.CONSELL ESCOLAR Equip directiu President: Albert Canudas Cap d’estudis: Pepa Asensio Secretària: Elena Magem

Representants dels mestres Anna Piella Gemma García Eugènia Aparicio Manel Meléndez Sílvia Suárez Magda Molero


Representant de la junta de l’AMPA José Miguel Cabello Representants dels pares i mares Anna Sotorra Vila Carme Tripiana López Jaume Mas Simón Marta Requena Campos Mireia Pesarrodona Ribera Representant de l’Ajuntament Felip Echarri

Representant del personal no docent Rosa Hernández Codina

4.EQUIP DOCENT L'equip docent està format per 34 mestres, entre els que fan jornada completa i reduïda i 2 membres del personal PAS (TEI i educadora social) Coordinadors de cicle Educació infantil: Silvia Mesa Cicle inicial: Gemma García Cicle mitjà: Anna Piella Cicle superior: Sílvia Carpena

5.AMPA L'horari de visites i consultes és de dilluns a dijous de 4:30 a 5:30 de la tarda (Lídia) La junta de l'AMPA es reuneix els primers dimecres de cada mes de 21:30-23:00. La quota de l'AMPA a pagar per família aquest any és de 35 € Correu electrònic ampamgibert@gmail.com

6.MENJADOR ESCOLAR Aquest curs escolar 20-21, el menjador el gestiona el Consell Comarcal del Bages. L’empresa que té contractada és SERHS FOOD. Preu del tiquet: 6.18€ Telèfon coordinadora menjador 677.96.44.49 (Magda) Telèfon resolució de problemes amb l’APP 93.703.28.80 Web empresa menjador serhsfoodeduca@grupserhs.com

7.TRANSPORT ESCOLAR Servei de transport gratuït (Consell Comarcal del Bages i Ajuntament de Sant Fruitós) per als alumnes residents a Torroella de Baix, Brucardes, Rosaleda i Pineda de Bages.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.