__MAIN_TEXT__

Page 1

VISION FOR RESTAURERING AF SDR. RIND KIRKE


Kirken i Sdr. Rind har igennem 800 år været et karakteristisk vartegn for egnen, som har samlet områdets beboere i hverdagen og til fest. I dag er aktiviteterne i og omkring kirken udtryk for, at vores lille lokalsamfund lever og har det godt. Men kirken er ikke i bedste stand og trænger til en hjælpende hånd for at fremstå som en god fysisk ramme for de mange aktiviteter. Derfor har menighedsrådet ved Sdr. Rind kirke iværksat en omfattende plan for at bringe kirken tilbage i god stand i løbet af 2017-18.

Der er udarbejdet et prospekt af arkitekt Søren Andersen som kan ses på www.visionforsdrrindkirke.dk

2


Vores gamle kirke trænger til en hjælpende hånd

3


Kunst med respekt for kirkens historie og arkitektur

Den kunstneriske udsmykning i Sdr. Rind kirke tager dels udgangspunkt i kirkens lange historie som kirke i et landsogn og dels i dens enkle arkitektur og interiør. Sdr. Rind kirke er på alle måder enkel i interiørvalg og det er tydeligt, at sognets beboere igennem tiderne ikke har haft mange midler til at forskønne kirken med. Dette er udgangspunktet for at vælge kornakset og lignelsen om sædemanden som bærende temaer i kirkens udsmykning. Kornakset repræsenterer kampen for det daglige brød, men ligeledes det levende ord som vokser i den gode jord.

4


IDÉSKITSE TIL KORNAKSET

5


Restaurering af indvendigt murværk og interiør

I samarbejde med arkitekt M.A.A. Søren Andersen, Kunstformidlingen og kunstner Peter Ejlerskov har menighedsrådet udarbejdet en helhedsplan for kirkens restaurering og udsmykning. Denne plan er den 18. juli 2016 godkendt af:

VIBORG STIFTSØVRIGHED -efter udtalelser fra Nationalmuseet og den Kgl. Bygningsinspektør.

Planen omfatter vedligeholdelse af murværk, portal og epitafium ved tårnrummet, samt et nyt vindue i tårnrummet. Nyt alterbillede. Ny farvesætning af kirkens alter, prædikestol og øvrige interiør. Nyt egetræsgulv ved alter og i tårnrum. Ny belysning i kirken, som består af en “stjernehimmel” af små lyskilder som får den eksisterende lysekrone til at fremstå mere markant i kirkerummet.

Symbolet under fotos på de næste sider er udtryk for, at billedet er fotobehandlet og derfor ikke repræsenterer det endelige resultat, men udelukkende beskriver kunstnerens idé om form og udtryk.

6


7


Klassisk farvesætning med moderne udtryk

Farvesætningen er valgt i respekt for kirkens bestående udtryk. Farverne får et mere klart og rent udtryk på bænke, prædikestol og alter. Knæfald ved alter og hynder på bænke bliver betrukket med uld i en smuk høstgul farve. De grå toner i loft og på bænke bliver ligeledes mere klare.

NY FARVESÆTNING

NUVÆRENDE FARVESÆTNING

8


9


Restaurering af alterparti og plankegulv

Alteret restaureres, nymales og nyt billede isÌttes. Alterbordpladen udskiftes med en hvid blankslebet betonplade og gulvet udskiftes med egeplanker. Fotoet til højre er udelukkende en skitse til alterbilledet og ikke det endelige resultat.

10


11


Tårnvindue i samspil med kirkens øvrige vinduer

ØVRIGE VINDUESPARTIER I KIRKEN

Ornamentikken i tårnvinduet bliver udført i jern med tydelig genkendelighed til de øvrige vinduer i kirken. Der er klart glas i vinduet som i alle andre vinduer i kirken. Temaet her er ligeledes kornakset.

12


13


Forbedret lys i våbenhus og kirkeskib

Små messinglamper, som placeres tæt i loftet i såvel kirkeskib som kor, danner tilsammen en stjernehimmel af lysende prikker. Stjernehimlen vil give optimale lysforhold i hele kirkerummet og styrke det enkle udtryk i kirken. I våbenhuset benyttes samme bærende idé, men her bliver messinglamperne indkranset til en lysekrone. Der anvendes LED lys som kan dæmpes efter behov.

14


15


MENIGHEDSRÅDET SDR. RIND SOGN Find information om projektet på Visionforsdrrindkirke.dk Formand Anna-Lisa Thorsen 8663 9486 / 4157 9487

Profile for Erik Pedersen

Vision for restaurering af Sdr. Rind kirke  

Vision for restaurering af Sdr. Rind kirke  

Advertisement