__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

\

I

:

IRWI rci

e 6. I

Foråret så sagte kommer... Sådan kaldte Kaj Munk sin selvbiografi.. og det er sådan, det er lige nu i skrivende stund - 9. februar: foråret så sagte kommer. Lyset har slået revne i morgenmørket - og vi har fået en time mere dao

hen under aften.

Erantis har brudt sig vej igennem jordens hårde, frosne skorpe vintergækkerne står stadig kun lige i jordhøjde - kigger sig lidi forsigtigt omkring, som om de spørger: mon det er sikkert at iejse sig i fuld højde og strække sig mod lyset nu. Snefnuggene danser langsomt - søgende - som om de ikke kan bestemme sig for, om de skal lande eller gå i sig selv...

Jo, foråret kommer sagte... men

vi ved det kommer.

Og det bliver påske. Højtiden, der mere end nogen anden, viser os Guds ufattelige kærlighed til sit menneske: At Gud satte sit liv til for at redde vores, skænkede os opstandelsen og åbnede paradiset igen. Opstandelsen så sagte kommer... Den har slået en revne i dødens mørke. Kan vi tro det? Somme tider bevæger troen sig ikke meget op over jordhøjde tør ikke rigtig rejse sig og strække sig mod lyset - somme tider danser den som snefnuggene, der ikke kan bestemme sig for at lande... og somme tider bryder den gennem sindets hårde skorpe som et lysende glimt afhåb. Opstandelsen så sagte kommer... det er så sandt, som noget kan tros og jeg forlanger ikke, at min forstand skal forstå det, min tro ved.

Døbte: Wnkel: 20. novemtber:

Laurø Brix Herløv

lJ. Jsnuar: Lea Kristine Søndergård Nielsen

3 a


9.00

10.30

Mt. 15.21-28 17.00 spaghetti

26. marts Midfaste

Jhs.6.1-15

2. april Maria Bebudel 9. april. Pahlesøndag 13. aoril Skærtorsda

9.00 9.00 Kristine Jersin

Mt.21.1-9 Mt.26.11-30

10.30

Lidelseshist

Mk. 16.1-8

16. aoril Påsk

Lk.24.13-35 Jhs.20.19-31

30.aoril.2se 7.mai.3se i bededa 14. ma

4se 5.se

9.00 16.00 ad hoc kor

9.00 Lotte M Jensen 10.30 Kirkeåbni

Jhs 10.11-16 ke.

ften ske

Jhs 16.16-22

Jhs. 16.23b-28

Mk.16.14-20

28.ma i6.sepåske

Jhs. 15.26-16.4

ni.2.

10.3 0

9.00

Ihs.14.22-31 Jhs.3.16-21

10.30

PRÆ,STENS FRI: Jeg

10.45 konfirmation 9.00 kaffe

Jhs.16.5-15

25. ma Kr Himmelfart

ni Pi

9.15 konfirmation

Mt.3.t-10

holder ferie i uge 10. Fra d. 6.-12. marts. Fra d.18.-28. april

er

jeg på kursus. Jeg holder friweekend d. l.-2.

april. I mit fravær bedes henvendelse rettet til en af mine kolleger ved Houlkær kirke. Kristine Jercin:. 2421 9633 og Lotte Martin Jensen: 2933 6409. Henvendelser omkring attester, navneændringer og den slags bedes rettet til kirkekontoret ved Asmild kirke: 8667 3616.

OM GUDSTJENESTERNE: D. 17. marts holder vi spaghetti-Gudstjeneste. Gudstjenesten er tilrettelagt for de helt små med deres søskende og forældre. Vi begynder i kirken - kort og særdeles børnevenligt med sang, fortælling, er''t. en aktivitet og fadervor. Bagefter har søde frivillige kogt pasta og lavet kødsovs til os. Det er en rar begyndelse på weekenden for bøm og voksne - og det koster ingenting - og man kan nå hjem til fredagsslik og disneysjov. D. 19. marts kl. 19.30 er der koncert i Vinkel kirke med barokkvartetten Sarabanda. Se bagsiden for omtale. Palmesøndag d. 9. april kl. 10.30 har konfirmanderne været med til at lave Gudstjenesten. Alle er hjerteligt velkomne til denne anderledes Gudstjeneste og til kirkefrokost bagefter.

Langfredag er en liturgisk Gudstjeneste med læsninger fra lidelseshistorien. Påskedag

vil salmesang og orgel blive ledsaget af Maria Vingborgs smukke komet.

2. påskedag d. 17. april holder vi Gudstjeneste

kl i6.00. Her vil vi

30. april kl. 10.30 slår vi dørene op til vores ny-renoverede kirke reception bagefter. Alle er velkomne. Se opslag for detaljer.

igen kunne møde vores Ad-hoc kor.

i Sdr. fund. Vi .

holder Gudstjeneste og en


ÅR,EfS KONTIR,MANPER,: I Vinkel kirke konfirmeres d. 7. maj kl. 9.15: Thor Blanke, Hannah E11a Rothmann Norup, Christoffer Tinø Diirr Madsen, Martin Benjamin Meyer, Sofie Lewing Christiansen, Sofie Elise Vølund

I Rind kirke konfirmeres d. 7. maj kl. 10.45: Sikka Sørensen Lagerquist, Peter Isager Jensen-Smidt, Sara Aarup Røjgaard, Alexander Nordsjø Lousdal, Nanna Branth, Johan Oxholm Moestrup, Magnus Poulsen Henneberg

Sognepræst:

Kirsten Greve Mnkelvej 177 Trf.8663 9216 I 2933 6406.

Mail: kgr@km.dk Jeg holder fri om mandagen, men ellers har jeg ingen fast træffetid. Dog vil jeg geme, at henvendelser omkring attester, tidsbestill-

ing til bryllup og barnedåb samt øvrige forespørgsler, der kan vente, foretages indenfor tidsrummet af en almindelig arbejdstid. Henvendelser omkring dødsfald, akut sjælesorg, alvorlig sygdom og lignende kan ske på et hvilket som helst tidspunkt. Vinkel Kirke: Graver/kirketjener: l-im Vestergaard, Sdr. Rindr t|f.2925 9947.

e.i 92,

Kirkesanger: Trine fu bergaard, Viborg,

tlf.4058 8305. Organist: Niels Kristen Yde Tang, 11f.2990 1517.

Formand: Bente Ibh, Vinkelvej 160, tlf. 2281 3463.

Kirkeværge: Søren Jung Christensen,

Sønderhedevej 10, t1f. 3035 9049.

Kasserer: Brian Aadersen, Sønderhøjvej 11, tlf. 3112 5186.

TR,EMII'IOE KONTIR,MATION

ER,:

I 2018 holder vi konfirmationer d. 6. maj. I Sdr. Rind kl. 9.15 og i Vinkel kl. 10.45 I2019 holder vi konfirmationer d. 5. maj. I Sdr. Rind kI. 10.45 og i Vinkel kf. 9.15

Sdr. Rind

Kirke:

Graver/kirketjener: Kj eld Frederiksen, kjeld-f@live.dk

tlf.6084 1946. Kirkesanger: Trine Ribergaard, 8800 Viborg, 40 58 83 05.

tlt

Organist:

TR,A MENIOIIE?SRI9ENE; De nlvalgte menighedsråd har konstitueret sig på følgende måde: Vinkel: Formand: Bente Ibh. Kontaktperson, sekretær og næstformand: Else-Karin Christensen. Kasserer og bygningskyndig: Brian Boidrup Andersen. Kirkeværge: Søren Jung Christensen. Keld Tind: PR-ansvarlig. Sdr. Rind: Formand: Michael Skjøtt §ær, Næstformand: Gunhild Larsson, Kontaktperson : Anni Pedersen, Kasserer: Anette Ærboe Christensen, Sekretær: Doris Dahlgaard, Kirkeværge (udenfor rådet): Erik Nørgaard Pedersen. Menighedsrådene har fået nye hjemmesider:

www.vinkelkirke.dk & www.sdrrindkirke. dk

Vacant.

Formand: Michael Skiøtt K.jær, Sdr. Rindvej 15, tlf 3070 9110. Kirkeværge: Erik Nørgaard Pedersen, Sdr. Rindvej 48, tlf. 86 63 95 5 1/20 28 12 22. Kasserer: Anette Ærboe Christensen, Sdr. Rindvej 95, tlf. 86 63 93 79.

Udgir et af menighedsrådene. Redaktor: Kirsten Greve. Sats og try-k: Total

Grafik

w*.r,.totalgrafik.dk - 8668 1755 Stof til næste nummer af kirkebladet skal være redaktøren i hænde senest den 1. februar 2017.


Sdr. Rind Vej.48

8800 Viborg

fLnySaf-WSANG: eø* øå;; D€ifor inviterer vi igen de

vi foræ1dre ønsker alt det bedste for dem. Det gør kirken ogsånyfødte til babysalmesmg. , ' og

To engagerede .-musikalske pædagogiske - skønne pensionerede lærere, Birthe og Aana-Lisa, forestår: en stille stund i nærhed med jeres bam = og med de andre mødre og bøm. Vi er i kirkerummet, hvor vi synger og på forskellig vis aktiverer bømenLs sanser. Bagefter drikker vi kaffe og snakker. Næste hold begynder onsdag d.8.3. Sku11e du være interesseret og ikke har fået en personlig invitation, henvend dig gerne til Ama-Lisa Thorsen: 8663 9486.

Mobil: 4157 9487

FORÅRSKONCERT: Koncert med Sarabanda: Søndag d. 19. marts ki. 19.30 i Vinkel kirke er der koncert med Sarabanda. Det er en barokkvartet bestående aflngegerd Bogh, cembalo; Sophia Larsdotter, barokviolin; Henrik Holm, gambe og Susanne Clausen på traversfløjte. Programmet

er et afrekslende barokprogram med Telemann som omdrejningspunkt, da det jo er Telemann ir i 2017 . Undervejs vil der blive foftalt om komponisteme og instrumenteme og efter koncerten har vi mulighed for at komme op og kigge nærnere på originalinstrumenteme.

AD-HOC KOR: Bag dette latinske navn gemmer sig blot, at det er et kor opstået til lejligheden. Og lejligheden er at s)'nge ti1 Gudstjenesten 2. påskedag kl. 16.00 i Vinkel kirke. Alle der har lyst er velkomne - både små og store stemmer. Dirigent bliver igen i år: Anders Hjorth Nielsen. Der øves følgende tirsdag fra 16.30-17.30: 2813.414 og1ll4. desuden 2. påskedag op til Gudstjeneste/koncerten k1. 16.00' Tilmelding gerne på mail til: kgr@km.dk SOGNEAFTEN 3. MARTS kl. 19'30' John Engelbrecht har fået forfald denne aften i stedet: Multikunstner og forfatter Trine Alvilda Jensen og taler om medog modgang" "Livsglæde i

- derfor kommer

Velkommen til et festligt og velreflekteret foredrag

- tankevækkende,

humoristisk og

inspirerende.

"Hvordan holder man sjælen ung og indgår i et positivt forhold til andre mennesket"... det var da nok værd at få svar på. Entre 50 kr betales ved døren - så ffir man også vin og alskens lækkerier med i prisen.

SOGNEEFTERMIDDAGE: 30. marts: Bente Nielsen kommer og synger med os. 27. aptll skal vi besøge Søndermarkskirken, hvor sognepræstAnne Birgitte Thun vil fortælle. M drikker kaffe derude. VimødesentenvedSøndermarkskirkenkl. 14.30ellersamlesogkørerfraVinkelkirkecenterkl. 14.15. I maj holder vi fri, da sidste torsdag falder på Kristi' Himmelfartsdag.

SOGNEKALENDER

Dato

I

l- marts kl.

19.00

kl.

19.30

3. marts

Sted

Sdr. Rind forsamlineshus

Høi

1l Koncert Meni ftermi

19. marts 19.30

kl 19.00 kl 14.30 9. aprilkl 10.30

27. marts 30. marts

kl. 10.30 maikl. 19.00 9. mai kl. i9.00

fællesmøde

kirkefrokost Genindvielse

30. april

3.

ådsmøde

til Folkekirkens Nødhi

12. marts 14-16.00 17. marts

Aktivitet Vinkel holder

Sdr. Rindvei 95

i Rind holder

Vinkel menighedsråd holder bud

Profile for Erik Pedersen

Vinkel Rind kirkeblad nr 1 2017  

Kirkeblad for Sdr. Rind og Vinkel sogne

Vinkel Rind kirkeblad nr 1 2017  

Kirkeblad for Sdr. Rind og Vinkel sogne

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded