__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

December 2016 Januar Februar 2017

Vinkel-Rind Kirkeblad

NR.

1

”Mørket læner sig tæt og tungt mod ruderne” sådan læste jeg fornylig – og jeg tænkte, det er lige præcis sådan, det er. Adventstid er mørketid. Allerede tidligt om eftermiddagen kommer mørket buldrende, og om morgenen kan man nemt komme til at tvivle på, at det overhovedet er morgen. Dynen virker som det eneste tilbageværende værn mod kulde, blæst og mørke. Ind under jul, hvor er det trist, snefog og kulde og korte dage, sindet bøjer sig ned til sidst, véd ikke, hvor det skal modet tage. Mindre og mindre af dag det lyser, hjertet i kulde og mishåb gyser, kommer ej jul? Vi længes. Vi længes efter det, der kan gøre en ende på både kulde og mishåb. Vi venter. Adventstid er også ventetid. Vi tæller ned – 24 låger i kalenderen – 4 lys i kransen. Vi varmer op, flere og flere lys breder sig i decembermørket frem mod det store lys’ komme. Og så kommer den, julen. Guds store lys i vores mørke. Midt udi mørket og jordens kuld´, medens vor sol er ved at dale, stiger Vorherres op som jul, bli´r det sankt Hans i himlens sale, netop som jord ej mer kan råde, kommer et frelsens væld af nåde, så kommer jul. - til alle os småfrysende mørkemennesker – så kommer julen med sin varme og sin glæde. Kærligheden bliver født midt i den mørke vinter. Og når vi ser træerne i profil mod himlen – så utroligt smukke i al deres sårbare nøgenhed.. så kan vi tro det, så vover vi at tro, at mishåb skal vige for frelsens væld af nåde.. Glædelig jul og godt nytår ønskes alle i vore sogne.

Døbte: Rind:

4. september: Vilhelm Stub Larsen Mille Bystrup Jensen 25. september: Ask Frederiksen Tind


GUDSTJENESTELISTE FOR DECEMBER 2016 - JANUAR - FEBRUAR 2017 DATO

4. dec. 2 s i adv 11. dec 3 s i adv 18. dec 4 s i adv 24. dec juleaften 25. dec juledag 26. dec 2.juledag 1. januar nytårsdag 8. januar 1 s e h 3 kg 15. jan 2 s e h 3 kg 20. januar 22. jan 3 s e h 3 kg 29. jan 4 s e h 3 kg 2. feb kyndelmisse 5. feb s s e h 3 kg 12. feb septuagesima 19. feb seksagesima 26. feb fastelavn 5. marts. 1 s i fasten 12. marts 2 s i fasten 17. marts 19. marts 3 s i fasten 26. marts midfaste

TEKST VINKEL Lk.21.25-36 Mt.11.2-10 Jhs.1.19-28 Lk.2.1-14 Lk.2.1-14 Mt. 23.34-39 Lk.2.21 Lk. 2.41-52 Jhs.2.1-11 Mt. 8.1-13 Mt. 8.23-27 Mt.17.1-9 Mt.20.1-16 Mk. 4.1-20 Mt. 3.13-17 Mt.4.1-11 Mt.15.21-28

Jhs. 6.1-15

9.00 Kristine Jersin 10.30 14.00 10.30 9.00 16.00 19.30 9.00 Kristine Jersin 17.00 spaghetti 10.30 9.00 19.30 Ingen 9.00 9.00 Lotte M Jensen 13.00 Børne 9.00 9.00 Kristine Jersin 17.00 spaghetti 19.30 koncert 9.00

SDR. RIND 9.00 19.30 vi synger julen ind 15.30 9.00 10.30 14.30

9.00 10.30 Ingen 10.30

10.30

10.30

PRÆSTENS FRI:

Jeg holder friweekend d. 3.-4. december. I uge 2 – fra d. 9.-15. januar - holder jeg læseuge. I uge 7 – fra d. 13.19. februar- og i 10 – fra d. 6.-12. marts - holder jeg ferie. I mit fravær bedes henvendelse rettet til en af mine kolleger ved Houlkær kirke. Kristine Jersin: 2427 9633 og Lotte Martin Jensen: 2933 6409. Henvendelser omkring attester, navneændringer og den slags bedes rettet til kirkekontoret ved Asmild kirke: 8667 3616.

OM GUDSTJENESTERNE:

Søndag d. 18 december holder vi vores traditionelle ”Syng julen ind” Gudstjeneste. Igen i år vil vi høre lokale mennesker fortælle om deres yndlingsjulesalme. Juledag har vi igen fået Maria Vingborg til at komme og spille kornet til salmerne, så sangen kan hæve sig helt op under loftet. Efter Gudstjenesterne nytårsdag vil vi ønske hinanden godt nytår med et stykke kransekage og et glas efter Gudstjenesten. Hellig tre Konger holder vi med en aftengudstjeneste d. 8. januar. Her erklærer vi julen for officielt slut og samles bagefter i kirkecentret til en kop kaffe. Her vil Charlotte Hvorslev læse op for. 20. januar: holder vi årets første spaghettigudstjeneste. 2. februar: fejrer vi vanen tro Kyndelmisse med en aftengudstjeneste. I år dog i Vinkel kirke. 17. marts: holder vi igen spaghettigudstjeneste. 19. marts: Koncert. Omtale: bagsiden. ”Fastelavn: som noget nyt holder vi børnegudstjeneste fastelavns søndag. Dejligt om en masse børn møder udklædte op i Vinkel kirke, inden vi skal slå katten af tønden i forsamlingshusene. Vel mødt.”


KIRKELUKNING: Fra midten af januar lukker Sdr. Rind kirke på grund af renovering. Med al mulig usikkerhed formodes det at lukningen varer omkring 3 måneder. I lukningsperioden vil ”de enlige” Gudstjenester blive afholdt i Vinkel og ellers vil vi forsøge os med at afholde Gudstjenester i Drivhuset. Kirkelige handlinger aftales med de berørte familier.

RESULTAT AF MENIGHEDSRÅDSVALG Folkekirken har talte dage, hvis folket ikke vil have den. Så kan vi få statskirke eller præstekirke… men heldigvis er det ikke aktuelt her hos os. Ved menighedsrådenes orienteringsmøde d. 13. september blev der for begge vore sogne opstillet lister med kandidater til menighedsrådet. Ved fristens udløb var der kun indkommet den ene liste, hvorfor valghandlingen udgik. I Vinkel er følgende valgt til menighedsrådet: Bente Jensen Ib, Else-Karin Christensen, Keld Tind, Søren Jung Christensen, Brian Boldrup Andersen. Stedfortrædere: Lisbeth Marcussen, Jens Peter Norup. I Sdr. Rind er følgende valgt: Anette Ærboe Christensen, Doris Dahlgaard, Anni Pedersen, Gunhild Larsson, Michael Skjøtt Kjær. Stedfortrædere: Birthe Lindgaard, Gritt Hudtloff Høegmark. Til lykke med valget og god arbejdslyst. Her skal også lyde en særlig og stor tak de til afgående medlemmer. Tilsammen står I for rigtig mange arbejdstimer, for engagement og fællesskab. Følgende rådsmedlemmer har trukket sig fra aktiv tjeneste: I Vinkel: Kim Thorsted og Helle Rasmussen; i Sdr. Rind: Birgitte Pallesgaard, Erik Nørgaard Pedersen og Anna-Lisa Thorsen. Tak for godt samarbejde. Vi håber, I fortsætter som aktive medlemmer af kirkelivet.

PÅSKEKOR:

jo jo, vi kigger langt frem.. så I kan få datoerne i kalenderen. Påskekoret medvirker ved Gudstjenesten 2. påskedag d. 17.4. kl. 16.00. Der øves følgende tirsdage kl. 16.30: d. 28.3, d.4.4, d. 11.4. Og så d. 17.4 kl. 14.30. Det er Anders Hjorth Nielsen, der øver med koret.

Sognepræst: Kirsten Greve Vinkelvej 177 Tlf.8663 9216 / 2933 6406. Mail: kgr@km.dk Jeg holder fri om mandagen, men ellers har jeg ingen fast træffetid. Dog vil jeg gerne, at henvendelser omkring attester, tidsbestilling til bryllup og barnedåb samt øvrige forespørgsler, der kan vente, foretages indenfor tidsrummet af en almindelig arbejdstid. Henvendelser omkring dødsfald, akut sjælesorg, alvorlig sygdom og lignende kan ske på et hvilket som helst tidspunkt. Vinkel Kirke: Graver/kirketjener: Finn Vestergaard, Sdr. Rindvej 92 , tlf. 2925 9947. Kirkesanger: Trine Ribergaard, Viborg, tlf. 4058 8305. Organist: Niels Kristensen, Ydetang, tlf. 2990 1517. Formand: Bente Ibh, Vinkelvej 160, tlf. 2281 3463. Kirkeværge: Kim Thorsted, Rindsbækvej 33, tlf. 8663 9328/ 2045 7221. Kasserer: Helle Rasmussen, Odsgårdvej 1, tlf. 29 61 26 60. Sdr. Rind Kirke: Graver/kirketjener: Kjeld Frederiksen, kjeld-f@live.dk tlf. 6084 1946. Kirkesanger: Trine Ribergaard, 8800 Viborg, tlf. 40 58 83 05. Organist: Vacant. Formand: Anna-Lisa Thorsen, Sdr. Rindvej 65, tlf. 86 63 94 86. Kirkeværge: Erik Nørgaard Pedersen, Sdr. Rindvej 48, tlf. 86 63 95 51/20 28 12 22. Kasserer: Anette Ærboe Christensen, Sdr. Rindvej 95, tlf. 86 63 93 79. Udgivet af menighedsrådene. Redaktør: Kirsten Greve. Sats og tryk: Total Grafik www.totalgrafik.dk - 8668 1755 Stof til næste nummer af kirkebladet skal være redaktøren i hænde senest den 1. februar 2017.


JULEKONCERT: årets julekoncert finder sted i Vinkel kirke d. 7. december kl. 19.30. Vi har fået sangeren Marie Frank – Duo til at komme. 2. halvdel af duoen er multiinstrumentalisten Anders Pedersen. De to vil levere Marie Franks egne numre – og indimellem vil Marie på bedste Niels Hausgaard maner tage publikum med ad lattermilde, tankevækkende og oplevelsesrige veje og fortælle om vejen fra gademusiker til prisbelønnet sangstjerne. Dertil vil der føjes et mere traditionelt jule repertoire. SOGNEEFTERMIDDAGE – alle de her annoncerede er igen torsdage kl. 14.30 alle i kirkecentret: D. 15. december har vi fået Birthe Jensen til at komme og være med til at synge julen ind sammen med os. D. 26. januar skal vi møde Tina Søndergaard, som har været med til at tage initiativ til ”Venligboerne” i Viborg. D. 23. februar har vi fået Laila og Søren Sørensen til at komme og fortælle om deres ophold ved sømandskirken i Singapore og deres rejse rundt i Asien. FILMAFTEN: d 7. februar kl. 19.00 driver vi vintermørket på afstand med en filmaften. Gran Torino – er en tænksom og smuk film. Om at forsone sig. Om mennesker, der trænger gennem ens panser. Om at sætte livet til for sin næste. SOGNEAFTEN: Traditionen tro samles vi til et glas vin, noget lækkert til ganen og ord, der kan bære en fredag i foråret. I år er det d. 3. marts kl. 19.30 hvor vi skal møde filosof, forfatter og ordgøgler John Engelbrecht. HUMOR, LIVSMOD OG KRISTENDOM Humor er som åndens solskin og kristendommen som redningsbæltet, der giver opdrift på livets hav. Humor er en elastik af solidaritet og tilgivelse og livsglæden sorgløs klar. Kom og få fornyet og forynget dit livssyn. Kom og få ideer til et mere kreativt og farverigt liv. Hør poetiske ord om sorg og smerte om smil og lykke. FORÅRSKONCERT: Søndag d 19. marts kl. 19.30 holder vi koncert. Det er barokkvartetten Sarabanda, der kommer forbi. Kvartteten består af: Ingegerd Bogh, cembalo; Sophia Larsdotter, barokviolin; Henrik Holm, gambe og Susanne Clausen på traversfløjte. Programmet er et afvekslende barokprogram med Telemann som omdrejningspunkt, da det jo er Telemann år i 2017. Undervejs fortæller vi om komponisterne og instrumenterne og efter koncerten har publikum mulighed for at komme op og kigge nærmere på originalinstrumenterne. Koncerten er gratis.

SOGNEKALENDER Dato

7. december kl. 19.30 15. december kl. 14.30 18. december kl. 19.30 8. januar kl 19.30 20. januar kl. 17.00 26. januar kl. 14.30 2. februar 19.30 7. februar kl 19.00 23. februar kl. 14.30 3. marts kl 19.30 17. marts 17.00 19. marts kl 19.30

Sted

Vinkel kirke Kirkecentret Sdr. Rind kirke Vinkel kirke og kirkecenter Vinkel kirke og kirkecenter Kirkecentret Sdr. Rind kirke Kirkecentret Kirkecentret Sdr. Rind forsamlingshus Vinkel kirke og kirkecenter Vinkel kirke

Aktivitet

julekoncert sogneeftermiddag Vi synger julen ind Juleafslutning Gud og spaghetti sogneeftermiddag Kyndelmisse filmaften sogneeftermiddag Sogneaften Gud og spaghetti Koncert Sarabanda

Profile for Erik Pedersen

Kirkeblad Vinkel Rind dec 2016 jan. feb. 2017  

Kirkeblad Vinkel Rind dec 2016 jan. feb. 2017  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded