Page 1

Commerciële bijlage

maandag 29 oktober 2012 uitgeverij de Banier

Najaar 2012

BOEKENNIEUWS Veel leesgenoegen voor de gezellige avonden

Ds. G.J. van Aalst:

Toch horen we bij elkaar

‘Wat is u nodig te weten? Daar gaat het om.’

Mannen en vrouwen zijn anders…

PAGINA 3

PAGINA 8

November: de Banier e-book actiemaand


2 BOEKENNIEUWS

maandag 29 oktober 2012 uitgeverij de Banier

Alstublieft: voor iedereen een boek! Met genoegen presenteren we u deze speciale bijlage van uitgeverij De Banier, waarin we meer vertellen over onze nieuwe uitgaven en aanbiedingen. U zult zien: het is een veelzijdig aanbod. Dat heeft alles te maken met de diversiteit onder de lezers. Voor iedereen een boek, dát is de boodschap.

O

m u vast een indruk te geven van onze veelkleurigheid, noem ik graag een paar mooie voorbeelden. Neem nu Geen tijd voor giraf. Een kleurrijk prentenboek voor peuters en kleuters, met frisse illustraties en teksten. Een genoegen om voor te lezen als ouders of grootouders en leuk om weg te geven. Wie een aanzienlijk aantal fasen verder is in z’n leven en meer wil weten over het verschil tussen man en vrouw en hoe dat in relaties tot uiting komt, zal graag lezen in Toch horen we bij elkaar van A. BrouwerOtterspeer. Een aanrader voor aanstaande, jonge en oudere echtparen. Voor elke uitgave geldt dat die past bij onze missie: verantwoorde lectuur bieden. Een boek dat daarin een bijzondere plaats inneemt, is Nodig te weten. Ds. G. J. van Aalst legt daarin op een eenvoudige, praktische wijze de Heidelberger Catechismus uit. Ide-

drs. R. Toes. Een nuttig boek voor opvoeders, over de scheefgegroeide gezagsverhoudingen van nu en hoe u daar het beste mee kunt omgaan. Overigens schuilt uw veelzijdigheid niet alleen in uw leeftijd, kerkelijke achtergrond en interesse. Wat dacht u van uw leesgedrag? Een groot deel van u pakt graag een ‘echt’ papieren boek uit de kast. Een ander deel wil daarnaast op elk moment een grote voorraad boeken digitaal bij zich hebben en kiest voor e-books. Ze treffen het in de novembermaand, want dan geven we 30% korting op e-books. Een buitenkans dus. John van Klaveren, manager/uitgever

aal voor gezinnen, door de gespreksvragen per zondagsafdeling. Als onderdeel van Erdee Media Groep zijn we nauw betrokken bij de ontwikkelingen waar u mee te maken

hebt. We praten regelmatig bij met de redactie van het RD, zodat we op de hoogte zijn van wat u bezighoudt. Dat resulteerde onder andere in Verweesde generaties van

Ik nodig u graag uit deze bijlage door te kijken en te lezen. In onze catalogus en op onze website vindt u uiteraard al onze titels met meer informatie over de prijs, schrijver en doelgroep. Alvast veel fijne leesmomenten toegewenst!

Boeken printen om de kosten te drukken

Duizend tot vijfduizend boeken, dat was lange tijd de minimale oplage waarin uitgevers hun boeken lieten drukken. Bij kleine oplages werden de drukkosten te hoog in verhouding tot de

opbrengst. Maar die tijd is voorbij. Elke oplage is mogelijk, dankzij printing on demand (POD): boeken printen -in plaats van drukken- op basis van de vraag in de markt.

Ook De Banier laat een deel van haar uitgaven printen, omdat zij betaalbare boeken voor haar lezers wil blijven uitgeven én tegelijk efficiënt werken. Dankzij de hoogwaardige techniek van de huidige laserprinters is er geen kwaliteitsverschil tussen een gedrukt en een geprint boek, terwijl de kosten aanzienlijk lager zijn. Renate Hofstede van Bizzprint verzorgt sinds enkele maanden de printing on demand voor uitgeverij De Banier. „Voor een uitgever is het nu mogelijk zijn lezersmarkt optimaal te bedienen. Wil hij een boek voor een kleine doelgroep uitgeven, beperkt heruitgeven of met een nieuwe uitgave voorzichtig de markt aftasten, dan is printing on demand werkelijk een uitkomst. Met het traditionele drukken zouden die oplages vanwege de hoge drukkosten niet haalbaar zijn. Nu kan hij maatwerk leveren. Bovendien heeft printing on demand als voordeel dat de uitgever geen onverkochte boeken moet weggooien of grote aantallen opslaan. Als de vraag toeneemt, is het eenvoudig een kwestie van extra boeken printen.” Begrijpelijk dus dat het geprinte boek terrein wint, vindt Hofstede. „De boodschap is eenvoudig: print je boeken en je drukt je kosten.”

Nieuwsbrief Wilt u alles weten over nieuwe uitgaven, scherpe aanbiedingen en ander leuk boekennieuws van uitgeverij De Banier? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief. U ontvangt na inschrijving regelmatig onze nieuwsbrief per mail. Een handige manier om op de hoogte te blijven. Op www.debanier.nl kunt u zich aanmelden.


BOEKENNIEUWS 3

maandag 29 oktober 2012 uitgeverij de Banier

Nodig te weten met hart en hoofd ‘Nodig te weten.’ Voor ds. G. J. van Aalst stond meteen vast dat dit de titel moest zijn van zijn catechismusverklaring. ‘Wat is u nodig te weten? Daar gaat het om. Weten met hart en met verstand wat nodig is tot zaligheid.’

Nodig te weten Gebonden, 740 pagina’s € 59,90 T/m 31 dec. 2012 € 52,50

M

et zijn verklaring beoogt de predikant van de gereformeerde gemeente van Klaaswaal allereerst datgene uit te leggen wat er precies in de catechismus staat. ‘De Heidelberger is een belijdenisgeschrift. In dit kleine boekje is de kern van de christelijke leer samengevat. In onze belijdenis spreekt de kerk eerbiedig de Heilige Schrift na. De woorden waarmee dat gebeurt, zijn door onze vaderen met grote zorgvuldigheid gekozen. Belangrijk is dus heel precies te lezen wat er staat en dát in de prediking nauwkeurig uit te leggen.’ Dat de kerk in de Heidelbergse Catechismus de Bijbel naspreekt, komt volgens ds. Van Aalst heel duidelijk tot uiting in de vele tekstverwijzingen die de opstellers in hun boekje hebben opgenomen. ‘Daarmee hebben zij duidelijk willen maken dat ze niet zomaar eigen gedachten hebben opgeschreven, maar dat ze zich keer op keer willen funderen in het Woord van God. Dat is bijzonder waardevol. We lezen vaak over die teksten heen, maar ze zijn het een voor een waard overdacht te worden.’ De predikant van Klaaswaal benadrukt het belang van geregelde

catechismusprediking. ‘Er lijkt een ontwikkeling gaande waarin de catechismusprediking onder druk komt te staan. Mensen hebben niet zo veel meer op met de zogenoemde dogmatische preken. Maar dat is verlies. Het is ook een misvatting te denken dat de catechismusprediking ‘slechts’ dogmatiek is. Het is het naspreken van het Woord van God. En vergeet ook niet: zeker in onze tijd is het van belang gefundeerd te worden in de leer die naar de godzaligheid is.’

verder gepraat worden.’ Er zijn vragen voor jongere en oudere kinderen opgenomen. ‘Het is niet meer dan een hulpmiddel’, zegt de predikant. ‘Het gaat mij er niet allereerst om dat allerlei vragen even worden ingevuld of behandeld. Belangrijker is dat er met elkaar over de behandelde zondag gesproken wordt. Zodat het gehoorde in de kerk binnen de familiekring nog eens wordt overdacht. Het is zo nodig dat onze jongeren zien dat dit oude leerboek nog steeds heel actueel is.’

Juist omdat het zo nodig is grondige kennis van de christelijke leer te hebben, is het volgens ds. Van Aalst nodig dat de catechismusprediking niet alleen jaar op jaar herhaald wordt, maar ook dat ze vooral aan jonge mensen echt onderwezen wordt. ‘Niet voor niets is de ondertitel van de Heidelbergse Catechismus “onderwijzing in de christelijke leer”. Dat is een taak voor de kerk, voor de scholen, maar zeker ook voor de ouders. Zij hebben bij de bediening van de Heilige Doop beloofd hun kinderen te onderwijzen in de leer.’

De predikant van Klaaswaal is er diep van overtuigd dat verstandelijke kennis van de christelijke leer op zich niet voldoende is. ‘Juist de catechismus wijst er indringend op dat het nodig is te weten met lichaam en ziel, beide in leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen Zaligmakers Jezus Christus eigen te zijn. Dát is het kardinale punt in het leven. Dát is nodig te weten. Met het hoofd en zeker ook met het hart.’

Juist om ouders behulpzaam te zijn bij het vervullen van deze taak, heeft ds. Van Aalst bij elke preek opzoek- en gespreksvragen opgenomen. ‘Aan de hand daarvan kan er na de dienst in het gezin

Ook dat laatste, de persoonlijke spits, krijgt alle aandacht. Daarom trekt hij in deze 52 preken ook steeds de lijn door naar het geestelijk leven van Gods kinderen. ‘Voor hen is het leerboek ook een troostboek. Wie zó de catechismusprediking mag beluisteren, is een begenadigd mens.’

Ds. G.J. van Aalst is predikant van de gereformeerde gemeente te Klaaswaal. Voorheen diende hij de gemeenten te Benthuizen en Ridderkerk. Hij is docent aan de Theologische School te Rotterdam en hoofdredacteur van De Saambinder.


4 BOEKENNIEUWS

maandag 29 oktober 2012 uitgeverij de Banier

Tegendraads bij tegenwind

Liefde tot elkaar Pastorale Gedachten

W W In de serie WeerWoord worden actuele ontwikkelingen besproken die elke christen raken.

In de serie Pastorale Gedachten worden thema’s behandeld op het gebied van pastoraat, liturgiek en de kerkelijke praktijk in het algemeen.

Tegendraads bij tegenwind Paperback, 170 pagina’s € 9,95

Liefde tot elkaar Gebonden, 120 pagina’s € 9,95

D

A

e kerk verkeert al geruime tijd in een crisis. De moderne samenleving weet niet goed raad meer met het verschijnsel kerk. Met de toegenomen secularisatie zien velen de kerk niet meer als een openbaring van het lichaam van Christus, maar als een belangengroep. Ook bij christenen is hierover verlegenheid. Het is de vraag of zij in dit opzicht een weerwoord hebben. Zien zij de kerk ook niet vaak als een gemarginaliseerd instituut dat zijn betekenis voor de samenleving heeft verloren? Ds. W. Silfhout, predikant van de gereformeerde gemeente te Capelle aan den IJssel, wil met dit boek de bezinning over de plaats van de kerk stimuleren en een handreiking bieden bij de gedachtevorming daarover. Hij gaat in op de Bijbelse gegevens over de roeping van de kerk en behandelt het voorbeeld van de vroegchristelijke kerk. Daarmee houdt hij de huidige gereformeerde gezindte een spiegel voor. De kerk heeft een onopgeefbare publieke gestalte om overheid en samenleving op te roepen het leven in te richten naar de eis van Gods Woord. De kerk heeft een tegendraads geluid dat zij ook in de toekomst moet laten horen. De serie Weerwoord is bedoeld om christenen argumenten te bieden bij het gesprek met andersdenkenden. De serie behandelt actuele thema’s om jongeren en ouderen toe te rusten die in studie of werk te maken krijgen met kritische vragen over het christelijk geloof.

ls christelijke gemeente vormen de leden eigenlijk een grote familie. Daarom mogen zij niet zomaar langs elkaar heen leven. Ze hebben een boodschap aan elkaar. Ze moeten zorg hebben voor elkaar en zij hebben plichten tegenover elkaar. Helaas gebeurt het maar al te vaak dat leden van eenzelfde gemeente geen oog hebben voor elkaar, of – erger – elkaar negeren of zelfs het leven moeilijk maken. Dat is een groot kwaad. Juist die onderlinge verbondenheid onderscheidde de Vroegchristelijke kerk van het heidendom. Daardoor oefenden de eerste christenen grote aantrekkingskracht uit op de wereld. Dat de liefde tot elkaar van wezenlijk belang is voor de christelijke gemeente maakt de apostel Paulus ook duidelijk in verschillende van zijn brieven. Zo geeft hij in de laatste hoofdstukken van de brief aan Éfeze aanwijzingen voor het leven van mannen, vrouwen, kinderen, knechten en heren. En dat doet hij heel direct en heel concreet. In het nieuwste deeltje van de serie Pastorale gedachten, getiteld Liefde tot elkaar wordt aan dit thema aandacht gegeven. Vanuit de genoemde hoofdstukken van de Éfezebrief gaat ds. A. Schot, predikant van de gereformeerde gemeente te Nunspeet, in op allerlei concrete situaties in huwelijk, gezin, werkverhouding en gemeente. Daarbij maakt hij duidelijk dat de juiste onderlinge verhoudingen niet los verkrijgbaar zijn. Wie werkelijk in goede verhouding tot zijn familie, naaste en andere gemeenteleden wil leven, zal verenigd moeten zijn met Christus. Dát is de basis voor gezond gemeente- en gezinsleven.


BOEKENNIEUWS 5

maandag 29 oktober 2012 uitgeverij de Banier

Dagboek Blijft in Mij

Verborgen Dagboekwerkelijkheid kalender 2013

Blijft in Mij Gebonden, 370 pagina’s € 19,50

Verborgen werkelijkheid Paperback, 140 pagina’s € 17,50

én ding is zeker. Wie op de Heere vertrouwt, zal niet beschaamd worden. Daarom is het nodig elke dag te beginnen met naar Hem te luisteren en de handen te vouwen. Dat is de boodschap die ds. F. Bakker steeds weer doorgeeft in het dagboek Blijft in Mij. Zelf heeft deze predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken maar kort het Woord vanaf de kansel mogen verkondigen. Slechts acht jaar diende hij, achtereenvolgens de gemeenten van Huizen en Driebergen. Op 45-jarige leeftijd overleed hij als gevolg een ziekte. Maar juist door zijn geschreven nalatenschap is ds. Bakker na zijn dood nog voor duizenden mensen van betekenis geweest. Van zijn boekje Gebedsgestalten zijn meer dan honderdduizend exemplaren verkocht. Uit eerder gepubliceerd materiaal en uit nog nooit uitgegeven preken is dit dagboek samengesteld. Het valt op door het eerbiedig luisteren naar wat de Bijbel zegt tot mensen in hun persoonlijk leven ten opzichte van de Heere en in hun dagelijks doen en laten.

E

Ds. F. Bakker (19171965) is slechts acht jaar predikant geweest in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Hij overleed op 45-jarige leeftijd. Hij diende de gemeenten te Huizen en Driebergen.

Dagboekkalender 2013 Gebonden, 735 pagina’s € 11,95

n dit boek geeft de Amerikaanse calvinistische theoloog dr. R.C. Sproul een heldere uitleg over de Bijbelgedeelten die spreken over de hemel, de hel, engelen en duivelen. Het is de auteur opgevallen dat er veel mensen zijn die het Bijbelse getuigenis aanvaarden dat er een God is Die regeert in de hemel en op de aarde, maar veel minder zeker zijn van andere geestelijke waarheden. Met name over het bestaan van de hel is veel discussie. Er is een tendens om de onaangename kanten van de Bijbelse boodschap weg te poetsen. Volgens Sproul laten velen zich hierbij leiden door het scepticisme van de wereld. Hij wijst erop dat christenen mogen vertrouwen en beamen dat er meer is dan het oog kan zien. ‘Mogen we stevig staan op het vaste fundament van het Woord, vol verwachting uitziend naar de dag dat we helder zicht zullen ontvangen.’ R.C. Sproul is gemeentepredikant in Sanford, Florida en oprichter van Ligonier Ministries, een internationale christelijke organisatie voor Bijbels onderwijs. Er staan meer dan zeventig boeken op zijn naam.

I

R.C. Sproul (geboren in 1939 in Pittsburgh, Pensylvania) is een vooraanstaand calvinistisch theoloog, dominee en auteur. Hij is de oprichter van Ligonier Ministries, een internationaal reformatorisch studiecentrum.

n dit dagboek staan korte meditaties naar aanleiding van een Bijbelgedeelte. De meditaties zijn geschreven door predikanten uit verschillende kerkgenootschappen. Verder vindt u in dit dagboek diverse kortere en langere verhalen en de gegevens over de datum met de zon- en maanstanden.

I

Het dag

boek is ook verkrijg baar in grote letter

Dagboekkalender 2013 grote letter Paperback, 370 pagina’s € 13,95


6 BOEKENNIEUWS

maandag 29 oktober 2012 uitgeverij de Banier

In de serie Aan u geschreven verschenen onderstaande titels.

Zaligmakende genade Gebonden, 140 pagina’s € 13,90

Want gij zijt duur gekocht Gebonden, 150 pagina’s € 13,90

Zaligmakende genade

Want gij zijt duur gekocht

De brief aan Titus behoort tot de zogenaamde pastorale brieven. Paulus geeft hierin aanwijzingen voor een gezond en geordend gemeentelijk leven. Paulus schrijft zijn brief met het oog op Titus’ bediening op het eiland Kreta. Titus is daar van grote betekenis voor de voortgang van Gods Koninkrijk in een vanouds totaal heidense cultuur.

Anderhalf jaar heeft Paulus de gemeente van Korinthe gediend. Hij is die gemeente nooit vergeten. Zijn eerste brief aan deze gemeente is daar getuige van. Behalve vertroosting bevat de brief veel vermaningen. Er is zo veel mis in Korinthe: kerkelijke verdeeldheid, geestelijke hoogmoed, zedeloosheid, een onoprechte gang naar de avondmaalstafel. Het lijkt wel alsof Paulus een willekeurige kerkelijke gemeente in ons land heden ten dage aanschrijft ... En zo is het ten diepste ook. Paulus spoort de gemeente aan God te verheerlijken met lichaam en ziel. De gemeente Gods is immers duur gekocht met het bloed van de Heere Jezus.

Paulus benadrukt dat alleen door Gods genade ons leven echt kan veranderen. ‘Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen …’ Deze woorden vormen het fundament van het geloofsleven zoals Paulus dat Titus voorhoudt.

Geleid tot de koning Gebonden, 172 pagina’s € 17,50

Geleid tot de koning

De zeven bazuinen

Een negental preken over het Bijbelboek Esther

Overdenkingen over de Openbaringen

De Heere zorgt voor Zijn volk. Dat blijkt overduidelijk uit het Bijbelboek Esther. Een Joods meisje dat geniet aan het hof van de Perzische koning Ahasveros wordt door de Heere gebruikt om Zijn volk te verlossen. Deze geschiedenis maakt duidelijk dat God dwars door alle situaties heen Zijn raadsplan volvoert. Dat is ook tot troost voor Gods Kerk in onze tijd, zo benadrukt ds. Weststrate in deze preken. De predikant van de Gereformeerde Gemeente in Nederland van Terneuzen legt steeds weer de verbinding tussen de geschiedenis van de Joden in Perzië en de persoonlijke beleving van Gods kinderen in onze tijd. Deze bundel is een eerste deel van een kleine serie en behandelt de eerste twee hoofdstukken van het Bijbelboek.

Het Bijbelboek ‘De Openbaring van Johannes’ richt zich op de toekomst. We vinden daarin de profetie over de gebeurtenissen die voor de wederkomst zullen plaatsvinden. De Heere laat Johannes zien dat de Kerk het in het laatste der dagen niet gemakkelijk zal hebben. Maar Hij verzekert haar wel van een goede afloop. In de uitgave De zeven bazuinen gaat ds. W. Visscher, predikant van de gereformeerde gemeente te Amersfoort, in negen overdenkingen in op de signalen van Gods oordelen. Duidelijk komt tot uiting dat deze tot straf van de goddelozen zijn. Maar tegelijk zijn ze tot troost van Gods kinderen. Hun Koning zal het recht laten zegevieren. In Christus hebben zij zekerheid en houvast. De overdenkingen zijn zeer geschikt voor persoonlijk gebruik en kunnen ook gebruikt worden in de leesdiensten.

De zeven bazuinen Gebonden, 170 pagina’s € 16,50 Eerder verscheen: De zeven zegelen Gebonden, 170 pagina’s € 15,90


BOEKENNIEUWS 7

maandag 29 oktober 2012 uitgeverij de Banier

Concreet

Bijbels dagboek voor jongeren ‘Ik weet dat dagelijks Bijbellezen hoort en belangrijk is’, zegt de 16-jarige Harold. ‘Maar ik begrijp vaak niet wat ik lees. Ik weet ook niet wat het voor mij voor betekenis heeft. Daardoor doe ik het plichtmatig en … vergeet ik ook wel eens uit de Bijbel te lezen.’

Concreet Paperback, 432 pagina’s € 14,90

an jongs af aan is Harold het Bijbellezen geleerd. Elke dag gaat in zijn ouderlijk huis de Bijbel drie, vier keer open. Toen hij tien jaar was, kreeg hij van zijn ouders een Bijbeltje. ‘Mijn vader zei erbij te hopen dat ik elke dag ook zelf uit de Bijbel zou lezen. Dat heb ik ook een poos gedaan. Maar ik vond het vaak moeilijk wat ik las. En dat vind ik nog steeds.’

V

Ds. J. A. van den Berg, predikant van de hervormde gemeente in IJsselmuiden, trok

zich de klacht van jongeren als Harold aan. ‘Ik ben blij als jongeren nog uit de Bijbel lezen, maar ik weet dat ze het vaak heel moeilijk vinden om te snappen wat ze nu werkelijk hebben gelezen. Dat zij vaak maar een stukje uit de Bijbel lezen zonder er echt bij betrokken te zijn en zonder erdoor geraakt te worden. Samen met twaalf broeders – allen predikant van een hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland – schreef hij het dagboek Concreet. Juist voor jongeren vanaf 15 jaar.

‘Met de naam Concreet willen we duidelijk maken dat we steeds gezocht hebben naar een persoonlijke toepassing voor het leven van jongeren nu. Zij moeten gaan zien dat de Bijbel ook heel concreet voor hun dagelijks leven betekenis heeft. Door het Bijbellezen moeten zij gaan leren Wie God is en hoe Hij werkt. Het gaat erom dat zij beseffen dat de Heere hun hart en heel hun leven wil hebben.’ In het dagboek Concreet richten ds. Van den Berg en zijn broeders zich op jongeren van vijftien, zestien jaar.

‘Het zijn jongeren die vol zitten met vragen en die proberen een koers in hun leven uit te zetten. Dat is voor hen vaak heel moeilijk’, zegt ds. Van den Berg die ook voorzitter is van het Hervormd Jeugdwerk. ‘Juist om hen een weg, nee, dé Weg te wijzen, zijn we met dit dagboek gestart.’ Als het aan de predikant van IJsselmuiden ligt, blijft het niet bij deze ene uitgave. ‘We hebben plannen om ook een dagboek te schrijven voor jongeren van 13, 14 jaar en voor de oudere jongeren. Maar alles kan niet in één keer.’

Dit dagboek is samengesteld door: ds. J.A. van den Berg, ds. E. Gouda, ds. M. Goudriaan, ds. D. Jongeneel, ds. M. Klaassen, ds. J. Lohuis, ds. J.M. Molenaar, ds. A. Snoek, ds. B.L.P. Tramper, ds. R. Veldman, ds. P. Vernooij, ds. G. van Wijk, ds. J.N. Zuijderduijn.

Brug naar Genesis Gids bij Bijbellezen voor jongeren

Jongeren op een eenvoudige manier uitleggen wat de Bijbel zegt, dát wil ds. A. T. Vergunst bereiken met het nieuwe boekje Brug naar Genesis (deel 1).

De predikant van de Gereformeerde Gemeenten uit Nieuw-Zeeland ontdekte bij zijn eigen kinderen en catechisanten dat ze vaak moeite hebben om de Bijbelse boodschap te begrijpen. Met zijn serie Brug naar… probeert hij de betekenis en de boodschap vers voor vers uit te leggen. ‘Dagboekjes hebben hun waarde’, zegt ds. Vergunst, ‘maar het nadeel is dat ze steeds fragmenten bespreken. Met deze boekjes wil ik jongeren leren een Bijbelboek vers voor vers door te nemen.’ Daarbij zoekt ds. Vergunst steeds ook naar een praktische toepas-

sing ‘zodat de jongeren leren zien dat Gods Woord voor elke dag en in elke situatie in ons leven een boodschap heeft’. Daarom wordt niet alleen uitleg gegeven, maar kent elk hoofdstuk ook een paragraaf getiteld ‘Om over na te denken’. Dit deeltje behandelt het boek Genesis vanaf hoofdstuk 1 tot en met 5. Eerder verschenen in deze reeks deeltjes over de Bijbelboeken Esther en Markus. Uit reacties blijkt dat ze niet alleen geschikt zijn voor persoonlijk gebruik door jongeren, maar ook bij het Bijbellezen in een gezin.

Brug naar Genesis Paperback, 120 pagina’s € 10,95

Van de boeken in deze serie is ook een Engelse versie verkrijgbaar.


8 BOEKENNIEUWS

maandag 29 oktober 2012 uitgeverij de Banier

Toch horen we bij elkaar

Verschillend maar toch bij elkaar en voor elkaar

D

at man en vrouw verschillend zijn, weet iedereen. Maar lang niet iedereen beseft het. Mannen denken dat vrouwen precies eender denken en doen als zij. En omgekeerd snappen vrouwen vaak niet waarom mannen zo zakelijk zijn. Zo doe je toch niet? Wie in allerlei verbanden niet bereid is zich rekenschap te geven van de verschillen tussen man en vrouw, loopt het risico steeds weer te maken te krijgen met misverstanden, kortsluiting in de communicatie en onbegrip. Dat komt voor in huwelijken, binnen teams en in vriendenkringen.

Toch horen we bij elkaar Paperback, 170 pagina’s € 9,95

Mevrouw Brouwer-Otterspeer gaat in haar boekje Toch horen we bij elkaar op een toegankelijke manier in op de belangrijkste verschillen. Ze maakt daarbij gebruik van haar jarenlange ervaring in

Getrouwd zijn betekent: hard werken

de psychologenpraktijk die ze samen met haar man heeft. Haar boekje maakt duidelijk dat de verschillen er wezenlijk zijn.

* Een man heeft denktijd nodig, een vrouw praattijd.

* Een man overdenkt eerst zijn

* * *

Jongeren naar het huwelijk Paperback, 72 pagina’s € 8,95

Getrouwd zijn betekent hard werken. Om het geluk van de ander. Dat blijkt wel duidelijk uit dit boekje dat De Banier in samenwerking met Stichting De Vluchtheuvel uitgeeft. Net zoals in een bedrijf gaat het erom met elkaar afspraken te maken, taken te verdelen, elkaar de ruimte te geven. Op heel concrete wijze gaat de auteur in op allerlei praktische vragen rond huwelijk en gezinsvorming.

Het boekje is primair geschreven voor (jong)gehuwden en wil een alternatief zijn voor moderne boeken op dit terrein waarin een onbijbelse visie op het huwelijk wordt uitgedragen. Uitgangspunt voor de schrijfster is de Bijbel. De Heere schiep man en vrouw met hun eigen onderscheiden aard. En de Bijbelse norm voor het huwelijk is dat man en vrouw elkaar bij de huwelijkssluiting liefde en trouw beloven. Maar over de liefde tussen man en vrouw is vaak een misverstand, zegt Brouwer. ‘Liefde is niet iets wat in de eerste plaats voelt en ontvangt. Liefde is iets wat je doet en geeft. Liefde richt zich niet op zelfbehagen, maar op het welzijn van de ander. Zó leert de Bijbel ons dat.’

problemen voordat hij ze bespreekt, een vrouw wil ze direct delen met haar man. Een man denkt bij problemen aan oplossingen, de vrouw wil vooral dat er geluisterd wordt. Een man vraagt niet graag hulp, de vrouw vindt hulp juist prettig. Een man wil presteren, een vrouw wil sociaal contact.

Behalve dat in dit handzame boekje een overzicht gegeven wordt van de diversiteit tussen man en vrouw, biedt het ook adviezen voor verbetering van communicatie en de omgang met elkaar. ‘Vaak beginnen moeilijkheden in relaties, zeker ook in hu-

Liefde is iets speciaals

Trouwen is geen koud kunstje. Het vraagt goede voorbereiding. En getrouwd zijn is ook een opgave. Die – als het goed is – in liefde wordt uitgevoerd. Met het boekje Jongeren naar het huwelijk wil de directeur van Stichting De Vluchtheuvel, H. van Groningen, aanstaande echtparen een handreiking doen. Want wie aan een huwelijk begint, begint aan een levenstaak. Daarbij is ook een misvatting van veel aanstaande bruidsparen, dat getrouwd zijn synoniem is met rozengeur en maneschijn. Wie wil trouwen moet allereerst eerlijk zijn over zijn motieven. Van Groningen waarschuwt voor schijnargumenten. Het gaat erom de ander gelukkig te willen maken, jezelf zondermeer aan de ander toe te willen betrouwen omdat hij/zij het alleen is.

welijken, doordat man en vrouw geen oog hebben voor de eigenheid van de ander. Kleine misverstanden kunnen zo uitgroeien tot grote problemen’, constateert Brouwer.

Liefde tussen een jongen en een meisje, tussen een man en een vrouw. Iets mooiers is er bijna niet. Tegelijk liggen er allerlei gevaren op de loer. Vandaar dat Sarina Bronsvan der Wekken haar boekje de veelzeggende titel meegaf Let op: liefde!

Let op: liefde! Paperback, 170 pagina’s € 14,95

Eerder verscheen: Een lege plaats Paperback, 72 pagina’s € 8,95

Beleving van de seksualiteit is onlosmakelijk verbonden aan de liefde en trouw in een huwelijk. Vanuit die basisgedachte behandelt psychologe Sarina Brons op een heel open en eerlijke manier de vele vragen die er bij ouderen en jongeren leven op het gebied van seksualiteit. Waar liggen grenzen in de omgang met vrienden? Wat mag wel en wat niet in de verkeringstijd? Eerlijk worden allerlei verleidingen benoemd. Indringend worden jongeren aangespoord te vechten tegen de verboden verlangens. Duidelijk waarschuwt Sarina Brons tegen ‘experimenteren voor het huwelijk’. En dat geldt ook op andere terreinen. Zoals: ‘Ga geen relatie aan met een ongelovige vanuit de overtuiging dat die ander dan wel naar de kerk toe komt. Verkering is geen evangelisatieproject.’ Het boekje Let op: liefde! is het derde deeltje in de serie ‘Zorg voor Elkaar’ dat De Banier in samenwerking met Stichting De Vluchtheuvel uitgeeft.


BOEKENNIEUWS 9

maandag 29 oktober 2012 uitgeverij de Banier

Eredienst aan huis

Nieuw in de serie Pareltjes!

Trouw ‘Het huwelijk is er niet alleen tot instandhouding van het menselijk geslacht, maar ook tot uitbreiding van Gods Koninkrijk.’ Zowel de reformatoren als de puriteinen hebben op heel praktische wijze gesproken over het huwelijk en tal van raadgevingen gegeven. Het Pareltje Trouw biedt een rijke bloemlezing. Trouw Gebonden, 230 pagina’s € 4,95

Troost De onderwijzer vraagt niet: ‘Wat is uw troost?’ maar hij noemt met nadruk de énige troost, die bijblijft in leven en sterven. Met die woorden vat Zacharias Ursinus de eerste catechismusvraag samen. Het Pareltje Troost biedt aan de hand van citaten uit het Schatboek van Ursinus een samenvatting van de Heidelberger. Eredienst aan huis Paperback, 240 pagina’s € 14,90

Aan belangstelling voor gezelschapsmensen en thuislezers uit het verleden ontbreekt het niet. Reformatorische uitgevers brengen complete biografieën op de markt. Maar hoe staat het met hun hedendaagse volgelingen? Huib de Vries biedt een blik achter hun voordeur en in hun hart.

D

oor Eredienst aan huis. De verrassende wereld van thuislezers en gezelschapsmensen geeft Huib de Vries, redacteur bij de Erdee Media Groep, een unieke inkijk in het leven en denken van thuislezers in de 21e eeuw. Met een opvallende openheid vertellen ze over hun levensgeschiedenis, de motivatie om thuis te lezen, de kritiek die dat bij kerkelijke omstanders oproept, de vragen in hun eigen hart, het gevoel van eenzaamheid dat soms toeslaat, de moeizame verhoudingen tussen thuislezers onderling en de zorg over kinderen die een andere weg gaan. Voormalige thuislezers gaan in op de strijd en de pijn die aansluiting bij een kerkelijke gemeente kunnen veroorzaken. Twee interviews met echtparen bij wie gezelschap wordt gehouden, geven een beeld van het hedendaagse gezelschapsleven. Al honderden jaren verbinden gezelschappen de kerkelijke wereld met die van de thuislezers.

De vraaggesprekken met een drietal hervormde predikanten hebben een evaluerend karakter. Wat kunnen de kerken van thuislezers en gezelschapsmensen leren? En omgekeerd. Het boek eindigt met een historische schets over gezelschappen en thuislezers in de loop der eeuwen, om de positie en opvattingen van hedendaagse gezelschapsmensen en thuislezers te kunnen plaatsen. Tal van namen en begrippen in de interviews worden toegelicht. Dit boek maakt duidelijk dat het beeld dat de buitenwacht van thuislezers heeft, niet overeenkomt met de werkelijkheid. Het is een zeer gemêleerd gezelschap, waarin reformatorische en evangelische opvattingen samenkomen. Over de omvang van de groep durven ook de thuislezers zelf geen harde uitspraken te doen. Het zijn er in ieder geval ettelijke duizenden. Alleen dat gegeven zou volgens de auteur al reden moeten zijn om wat meer aandacht te besteden aan deze solisten in de harmonie van de christenheid.

Troost Gebonden, 230 pagina’s € 4,95

Goud In dit boekje wordt ingegaan op het thema en de symboliek van goud in de oudheid, in de tijd van het Oude en Nieuwe Testament en in het vroege Christendom.

Goud Gebonden, 230 pagina’s € 4,95

Alle Pareltjes op een rij

Kastje voor Pareltjes Ruimte voor 27 stuks. Afm. 23 x 33 cm € 24,95


10 BOEKENNIEUWS

maandag 29 oktober 2012 uitgeverij de Banier

Verweesde generaties

O

De huidige gezagscrisis, concludeert drs. R. Toes op basis van een historische analyse, is echter niet door de jeugd, maar door hun opvoeders veroorzaakt. De jongeren die in de jaren zestig en zeventig opgroeiden, worden wel de

20 november 2012

Er is wat mis met onze jeugd, vindt drs. R. Toes. Jongeren gedragen zich als prinsjes en prinsesjes. Hun opvoeders hebben dat zelf in de hand gewerkt. In zijn boek Verweesde generaties pleit Toes voor de terugkeer van het gezag.

Verweesde generaties Paperback, 140 pagina’s € 9,95 Verschijnt november 2012

veral merken we dat de discipline zoek is, op school, op straat, waar niet al. De dominee, de leraar, de politieagent, de rechter: allemaal hebben ze op de een of andere manier te maken met de gezagscrisis.

Presentatie

protestgeneratie genoemd. Deze generatie kwam in opstand tegen alles wat met gezag te maken had. Hier liggen de wortels van de huidige gezagscrisis. Zelf opvoeder geworden, waren ze niet in staat gezag te laten gelden. De protestgeneratie ontliep zijn verantwoordelijkheid. Er is een omgekeerde opvoedingssituatie ontstaan: de jeugd bepaalt zelf wat belangrijk is. Ouders maken hun ouderschap niet waar. Ze durven geen duidelijke grenzen te stellen en scheppen een tolerante sfeer waarin de jeugd volledige vrijheid ervaart. Er

lijkt een generatie van kleine prinsjes en prinsesjes op te groeien die nauwelijks meer weet wat ‘nee’ is. Dit werkt ook door in het onderwijs, waar de slogan ‘de leerling centraal’ het heel goed doet. Het ongedisciplineerde gedrag van de jeugd wordt versterkt doordat docenten, predikanten en ouders vaak diepe buigingen maken om jongeren te bereiken. Opvoeders identificeren zich met de jeugd en willen forever jong en tof gevonden worden. Jongeren verliezen daardoor het respect voor oudere generaties en denken

dat hún cultuur ideaal is. Inmiddels is de wal het schip aan het keren. Er is een roep om meer duidelijkheid, discipline en orde. Onder ouders en andere opvoeders bestaat echter nog grote verlegenheid rondom dit thema. De sleutel om iets te doen aan de scheefgegroeide gezagsverhoudingen ligt bij de huidige generatie ouders, docenten, predikanten en politici, bij hen die gezagsdragers zouden moeten zijn. Het besef dat ouders verantwoordelijk zijn voor hun kroost, betoogt drs. R. Toes in Verweesde generaties, moet weer in het centrum van de opvoeding terugkeren.

Verweesde generaties wordt op 20 november 2012 in Rotterdam gepresenteerd. Tijdens de bijeenkomst zullen prof. F.A. van der Duyn Schouten, dr. A. Huijgen en dr. B.J. Spruyt het woord voeren. De bijeenkomst wordt t.z.t. aangekondigd in het Reformatorisch Dagblad.

Drs. R. Toes is directeur van het Wartburgcollege, locatie Guido de Brès, in Rotterdam. Daarvoor was hij 25 jaar docent geschiedenis in het voortgezet onderwijs.

Meesturen vanaf de achterbank De SGP als Stille Gedoog Partner 2010-2012 Op donderdag 19 april 2012 ziet een oplettend journalist SGP-leider Kees van der Staaij op het Binnenhof in de dienstauto van Rutte stappen. Naar de bedoeling van die autorit hoeft niemand te gissen. Van der Staaij moet door de premier bijgepraat worden over het zogeheten Catshuisakkoord. Het autoritje maakt in één beeld duidelijk wat al anderhalf jaar de unieke positie van de SGP is: Stille Gedoog Partner. Over die bijzondere rol van de SGP tegenover het kabinet-Rutte/Verhagen schreef politiek redacteur Addy de

Jong een verhelderend boek. In beeldende taal schetst hij hoe het er in de contacten tussen de coalitie en de tweepersoonsfractie aan toeging. En passant de vraag beantwoordend wat nu precies de invloed van de SGP was, en hoe deze episode de werkwijze van de oudste partij van Nederland ingrijpend veranderde. Door de luchtige manier van schrijven is Meesturen op de achterbank een prettig leesbaar boek geworden. Ook jongeren die geïnteresseerd zijn in politiek zullen dit boek met plezier lezen.

Addy de Jong (1965) werkt sinds 1996 als politiek verslaggever en commentator voor het Reformatorisch Dagblad.

Meesturen vanaf de achterbank Paperback, 150 pagina’s € 9,95 Verschijnt 20 november 2012


BOEKENNIEUWS 11

maandag 29 oktober 2012 uitgeverij de Banier

De juiste trein vanaf het verkeerde perron Chris is een levenslustige jongen. Soms maakt hij brokken, maar het loopt meestal goed af. Zijn vrienden zeggen altijd: Chris stapt in de juiste trein vanaf het verkeerde perron. Als Chris klachten krijgt, wordt er eerst gedacht aan stress, darmproblemen of te zwaar werk. Het duurt lang, te lang voordat de artsen doorhebben wat er echt met hem aan de hand is: kanker …

De juiste trein vanaf het verkeerde perron Paperback, 275 pagina’s € 14,90

‘Uw zoon heeft kanker.’ Het ervaringsverhaal van een moeder

D

e ziekte van haar 26-jarige zoon zet het leven van Jolande Heijboer op z’n kop. Er is nog maar één ding waar alles om draait: het welzijn van Chris. Vanaf het moment dat de diagnose is gesteld, houdt Jolande elke avond in een schrift de gebeurtenissen van de dag bij. Al schrijvend wordt het veel meer dan een feitenrelaas. Ik ben me ervan bewust dat ik daadwerkelijk herinneringen wil scheppen. Alleen schrijven is niet voldoende. Dat kan me alleen feitelijke informatie geven, zoals wie wanneer waar geweest is.

Maar ik wil meer. Ik wil echte herinneringen, en dan niet alleen maar aan het heen en weer rijden, aan de spanning en aan de feiten. Ik wil wat doen, zodat ik ook de emotie die daarbij hoort kan bewaren.

durend – meestal onder het eten – en er zijn vaak andere mensen over de vloer. Chris krijgt veel aandacht, maar de andere kinderen hebben ook hun vragen en problemen.

Op een hoogstpersoonlijke en indringende manier beschrijft Jolande het leven tussen hoop en vrees dat is aangebroken. Een leven dat beheerst wordt door ontelbare ziekenhuisbezoeken, chemokuren en het wachten op en verwerken van uitslagen. Intussen moet er in het gezin een nieuw ritme gevonden worden. Er staat een bed in de kamer, het is druk en rommelig in huis, de telefoon gaat voort-

Er is een sterke band tussen moeder en zoon, die door de ziekte van Chris nog hechter wordt. De volgende dag word ik huilend wakker. Met geen mogelijkheid kan ik bedenken waar ik over gedroomd heb. Toch blijven de tranen komen. De gedachte ‘ik raak Chris kwijt’ zit weer in mijn hoofd. Na de diagnose dacht ik: kunnen wij dit aan? Vandaag lukt me dat dus niet. Ik probeer niemand

iets te laten merken, zeker Chris niet. Hij vindt zichzelf bevoorrecht dat hij net de soort kanker heeft die goed te behandelen is. Dat is natuurlijk mooi, maar vandaag zie ik alleen maar dat ik Chris ga verliezen. Ik merk dat ik niet te ver vooruit moet kijken, want dan word ik ook nog eens bang. Dan komt Psalm 27 me in gedachten: Wacht op den Heer, houd moed. Ik krijg weer lucht en kan weer verder. Als er geen verwachting meer is dat Chris zal genezen, hebben hij en zijn ouders een hoop die boven het aardse leven uitstijgt. Chris mist de trein niet, maar dat hij op dit perron moest instappen …

Jolande Heijboer (1960) is getrouwd. Behalve Chris heeft ze nog een zoon en drie dochters. Daarnaast is ze de trotse oma van twee kleinkinderen. Hoewel ze voor haar gevoel altijd verpleegkundige zal blijven, is ze de laatste jaren met veel plezier opleidingscoördinator in een welzijnsorganisatie.


12 BOEKENNIEUWS

maandag 29 oktober 2012 uitgeverij de Banier

Strijdend erven Ds. Tj. de Jong Gebonden, 350 pagina’s € 19,90

Vreugde in beproeving C.H. Spurgeon Gebonden, 100 pagina’s € 9,95

Wat bent U goed M.A. Groeneweg-de Reuver Paperback, 56 pagina’s € 4,95

Een blijde Boodschap Ds. D.W. Tuinier Paperback, 101 pagina’s € 9,95

Kanaän was beloofd. Jakobs kinderen trokken het land binnen. Maar ze hadden het nog niet in bezit. In het boek Jozua wordt beschreven hoe de Heere de inname van het beloofde land. Door de strijd vervulde de Heere Zijn beloften. Daar zijn ook geestelijke lessen uit te trekken. In 32 meditaties behandelt ds. Tj. de Jong, emeritus predikant van de Hersteld Hervormde Kerk de geschiedenis.

Gebeurtenissen die op het eerste gezicht tot droefheid stemmen, kunnen voor een christen juist een oorzaak tot vreugde zijn. Zo wonderlijk werkt genade! Dit tamelijk onbekende werk van Spurgeon bevat een verzameling korte, kernachtige overdenkingen. Op de hem kenmerkende manier maakt Spurgeon gebruik van sprekende beelden en herkenbare voorvallen.

Ineens staat het leven van mensen stil als ze horen dat ze een ernstige ziekte hebben. Vragen, verbijstering, verdriet, angst, zorg … Mevrouw Groeneweg-De Reuver maakte het allemaal mee nadat haar man had gehoord ongeneeslijk ziek te zijn. In eenvoudige gedichten verwoordt ze haar innerlijke strijd en vragen, maar spreekt ze ook rijk van troost. De Heere is goed.

Wat zeg je tegen mensen die vol vragen zitten en niet kunnen geloven dat de Heere voor hen wil zorgen? Wat zeg je tegen mensen die in nood zijn, maar niet van God weten? Vaak ontbreekt het aan woorden. In het boekje Een blijde Boodschap heeft ds. D.W. Tuinier hiervoor eenvoudige meditaties geschreven. Daarnaast zijn enkele gedichten opgenomen van mevr. M.A. Groeneweg-De Reuver.

Ook nieuw verschenen

Natalia’s grote reis E. Noorlander-van der Laan € 9,95

Freek en Gerdien aan de slag voor het goede doel J. Koetsier. € 7,90

Wereldklas Gisette van Dalen € 3,95 (na 30 november 2012 € 6,95)

Kerstfeest in de wildernis A. Vogelaar-van Amersfoort € 8,95

Wat zit er in de emmer? G. Vogelaar-van Mourik € 8,50

Maskers Jeannette Donkersteeg € 9,95

Thomas speurneus Gisette van Dalen € 7,90

Dieven in de dierentuin Linda Bikker € 9,90

De terugkeer Sibe van Aangium € 9,95

Jacht op Taca Johan Hidding € 9,95

Slaaf voor één seizoen Nellie Vermaat € 9,95

Trouw Div. puriteinen en oudvaders. € 4,95

Troost Zacharias Ursinus € 4,95

Goud Div. kerkvaders € 4,95

Ik zorg voor jou A. H. Gabhart € 19,95

Klopt het wel ...?! Ds. M.J. Kater € 9,95

Lifeliner 2 brute chantage Een lege plaats Ds. L. Terlouw A. Burghout € 8,95 € 8,50

Goedverkochte boeken

Vrienden op de manege Suzanne Knegt € 8,50

Dagboekkalender 2013 Div. predikanten € 11,95

Div. pareltjes Div. auteurs € 4,95


BOEKENNIEUWS 13

maandag 29 oktober 2012 uitgeverij de Banier

Herdrukken

Actie: De verk larin kost t/ g m 31 dece mber 2 012 € 149,9 5

Elke dag een belofte C.H. Spurgeon 12e druk. € 16,90

Wegwijzer … Bijbels dagboek voor jongeren Ds. G.J. van Aalst e.a. 2e druk. € 13,90 Verschijnt november 2012

Bij U alleen Ds. F. Bakker 2e druk. € 10,90

Verklaring van het Oude en Nieuwe Testament Matthew Henry 14e druk. € 195,00

Verhandeling van enige eigenschappen van het zaligmakend geloof Alexander Comrie 2e druk. € 24,90

Als thuisblijven moeilijk wordt Ds. L. Terlouw 2e druk. € 9,95

Voor al mijn zonden J.C. Ryle 2e druk. € 9,95

Kom er maar vooruit Ds. W. Visscher 2e druk. € 9,95

De houten broek Ds. M. van Kooten 2e druk. Prijs € 9,95

Toch kerstfeest! G. Korevaar-van den Bout 2e druk. Prijs € 7,95

Kerstfeest bij de Indianen A. Vogelaar-van Amersfoort 5e druk. Prijs € 6,95

Wijzer op weg naar het Kerstfeest A. Hartingsveldt-Moree 2e druk. Prijs € 14,90

Trouw tot het einde – Piloot en zijn hond Anthony Richardson/Jan van Klinken 2e druk. € 13,95

Thomas toch! Gisette van Dalen 2e druk. € 7,90

Zoom in Ben de Raaf 2e druk. € 13,90

Ongepland Abby Johnson 2e druk. € 17,90

Verlangen E. Prentiss 2e druk. € 14,95

De hunkerende generatie Drs. E.J. van Dijk 5e druk. € 9,95

Bewust koken zonder E-nummers Dinneke van den Dikkenberg 5e druk. Prijs: € 9,95

Verder koken zonder E-nummers Dinneke van den Dikkenberg 2e druk. Prijs: € 9,95


14 BOEKENNIEUWS

maandag 29 oktober 2012 uitgeverij de Banier

Eet goed Ruim ele g origin zeventi zonder n te recep mers E-num er u s en ik

voel je goed!

Eet goed voel je goed!

Heleen Quantrill

Koken zonder E-nummers én suiker

Heleen Quantrill 19-10-2012 14:27:08

Eet goed, voel je goed! Ringband, 140 pagina’s € 12,50 Verschijnt 2 november 2012

E-nummervrij koken blijkt in een behoefte te voorzien. Kookboeken met recepten zonder schadelijke E-nummers gaan als warme broodjes over de toonbank. Ook het nieuwe kookboek Eet goed, voel je goed van Heleen Quantrill speelt in op die vraag.

Door Dinneke van de Dikkenberg

Het heeft lang geduurd, maar roken is dan toch een ongewenst verschijnsel geworden. Wie een nicotinestaafje wil aansteken, wordt vandaag de dag verzocht zich af te zonderen. Met voeding zal het anders gaan. Ongezonde eters mogen gewoon blijven. Wel durf ik te voorspellen dat ze, net als rokers, een minderheid gaan vormen en dat het belang van gezonde voeding door steeds meer mensen zal worden onderkend. Heleen Quantrill behoort tot de voorhoede in dit proces. Ik kan iedereen dit boek om die reden van harte aanbevelen. Jan van Klinken, publicist

Heleen Quantrill-Korf (1981) is voedingsdeskundige. Ze is getrouwd en moeder van twee kinderen. Door gezondheidsklachten werd zij uitgedaagd om haar eetpatroon te veranderen en ontdekte zij dat gezonde voeding de basis is voor meer energie en levenslust.

Het blijkt een verrassende aanvulling op Bewust koken zonder E-nummers en Verder koken zonder E-nummers. Extra voordeel is dat mensen met allergieën en diëten ook met dit boek uit de voeten kunnen. Voor hen is het kookboek Eet goed, voel je goed een uitkomst. Verschillende recepten, die overigens variëren in moeilijkheidsgraad, zijn daar speciaal op toegesneden. Quantrill vervangt bijvoorbeeld suiker door agavesiroop of honing. Ook gebruikt ze speltbloem of amandelmeel in plaats van tarwebloem. Regelrechte aanraders zijn de recepten voor verschillende soorten bouillon, bijvoorbeeld de smakelijke en rijke groentebouillon. Met het recept voor tomatensaus is daar bovendien in een handomdraai een vegetarische

tomatensoep van te maken. Ook de eiersalade valt goed in de smaak. Die is simpel en snel voor de lunch te maken. Bijkomend voordeel van dit recept is dat de hoeveelheid gemakkelijk is aan te passen aan het aantal personen dat mee eet. Een enkel recept valt wat anders uit dan gedacht. Bijvoorbeeld de muffins. Wie denkt cakejes te maken, komt bedrogen uit. Als broodjes voor bij de soep of als gezond tussendoortje zijn ze wel uitstekend geschikt. Wie serieus met dit kookboek aan de slag gaat, zal ook een geregelde klant worden bij de reformwinkel. Gelukkig legt de auteur in de inleiding van haar kookboek van alles uit over de soms speciale ingrediënten die nodig zijn voor haar recepten, en ook waar die te koop zijn.

Koken zonder E-nummers Dinneke van den Dikkenberg schreef Bewust koken zonder E-nummers en Verder koken zonder E-nummers. Dat deze boeken succesvol zijn, blijkt wel uit de herdrukken. Onlangs is van Bewust koken zonder E-nummers de 5e druk verschenen. Beide delen bevatten recepten zonder de zogenaamde E-nummers. Geen culinaire hoogstandjes of bijzondere liflafjes, maar wél recepten die geschikt zijn voor dagelijks gebruik. De recep-

ten uit het eerste en tweede deel samen bieden een overzicht van gerechten en tussendoortjes die iedere Nederlander wekelijks op tafel zet. Van appelcake tot een stevige warme maaltijd. Inmiddels is koken zonder E-nummers Dinnekes lifestyle geworden. In beide boeken deelt Dinneke haar ervaring met het koken zonder E-nummers en geeft ze tips voor het zoeken naar producten waar geen schadelijke stoffen in verwerkt zijn.

Bewust koken zonder E-nummers Dinneke van den Dikkenberg € 9,95

Verder koken zonder E-nummers Dinneke van den Dikkenberg € 9,95


BOEKENNIEUWS 15

maandag 29 oktober 2012 uitgeverij de Banier

Terdege agenda’s 2013 * Vernieuwd: extra veel notitieruimte * Twee formaten, groot met ringband 23x16 cm

en klein formaat met harde kaft en leeslint 11x5,5 cm * Begint met de zondag en vermeldt alle schoolvakanties Mattie de Bruine agenda 2013 Het thema van de agenda is “Brocante”. Mattie de Bruine schilderde sfeervolle stillevens met brocante voorwerpen. Naast de prachtige aquarellen staan er in de grote agenda ook tips om oude spulletjes een nieuw uiterlijk te geven. Evenals tips en adressen van leuke winkeltjes, markten en musea waar je brocante kunt vinden, geïllustreerd met sfeervolle foto’s.

Mattie de Bruine illustreerde deze agenda’s, nu al voor de dertiende keer. Ze worden meestal Terdegeagenda’s genoemd, omdat Mattie bekend is door de rubriek Naturel, die maandelijks in familieblad Terdege wordt geplaatst.

Terdege agenda’s 2013 Groot formaat Ringband, 108 pagina’s € 11,95

Klein formaat Gebonden (met leeslint), 64 pagina’s € 7,95

Opknaptip

Versierd fotolijstje Iedereen heeft ze wel in huis: de lijstjes die al jaren in de kast liggen en eigenlijk niet meer kunnen. Ze kunnen er weer hedendaags uitgaan zien. Dit heb je nodig:

Zo maak je het:

• 1 of meerdere fotolijsten • een restje witte verf of een kleur naar keuze • schuurpapier • kwast • gekleurd lint • pareltjeslint (fournituren) • een leuke foto, sepia afgedrukt (voor de verouderde uitstraling) • textiellijm (Gutermann)

Stap 1 Schuur het lijstje wat op en verf het wit. Laten drogen. Stap 2 Schuur heel licht de randen wat kaal (doorschuren). Stap 3 Plak in het middelste randje een gekleurd lint met textiellijm, vouw daarbij de hoekjes haaks om. Plak daarbovenop het pareltjeslint.

Stap 4 Doe er een foto in. Een kleurenfoto krijgt een zachte uitstraling door hem op de computer om te zetten in zwart-wit of sepia en de achtergrond wazig te maken. Hij past dan helemaal bij het nieuw gemaakt lijstje.


16 BOEKENNIEUWS

maandag 29 oktober 2012 uitgeverij de Banier

Mannen van eer

Mannen van eer Paperback, 430 pagina’s € 19,95

Gilbert Morris verenigt drie elementen – historie, romantiek en de geestelijke ontwikkeling van de hoofdpersonen – tot een boeiende roman. Hoofdpersoon van deel 3 uit de serie over de Amerikaanse Burgeroorlog is Vince Franklin, het zwarte schaap van de familie Rocklin. Hij verkwist zijn tijd en geld aan een losbandige levensstijl, terwijl hij anderen voor de oorlog laat opdraaien. Door zijn uitdagende gedrag wordt Vince gedwongen de plantage te verlaten, waarbij hij zijn recht op de familie-erfenis dreigt te verliezen. Tijdens zijn vlucht ontmoet hij Jack, iemand die verbazingwekkend veel op hem lijkt. Vince bedenkt een gewaagd plan om toch de erfenis in handen te krijgen. De uitwerking van dit plan neemt echter een wending die Vince noch zijn familie ooit hadden durven vermoeden.

Droomvlucht

Licht uit de hemel Gebonden, 300 pagina’s € 17,95

Licht uit de hemel

A

ltijd kritiek. Dat is wat Joseph kan verwachten van zijn vader. En slaag. Al heel jong moet hij meehelpen bij het zware werk op de boerderij. Er is veel dat Joseph blijvend zou kunnen beschadigen, maar te midden van alle narigheid is zijn moeder een lichtend voorbeeld van geloof en liefde. Als Joseph zeven jaar oud is, lijkt het er echter op dat zij gaat sterven. De ellende brengt Joseph op de knieën. Worstelend met God komt hij tot overgave. De moeilijkheden verminderen niet. Als Joseph wil trouwen, wordt hij door zijn vader het huis uitgezet. Toch werken al die dingen juist mee om zijn karakter te vormen en mag hij aan velen het Evangelie verkondigen.

Droomvlucht Paperback, 350 pagina’s € 19,95

Wankelende zekerheden

Dit waargebeurde verhaal speelt zich af in het Amerika van de negentiende eeuw. De auteur heeft het opgeschreven omdat het duidelijk maakt wat echt belangrijk is in het leven. Het verhaal is niet alleen maar verdrietig. Het is wonderlijk om te lezen hoe de loutering van het lijden het beste in Joseph naar boven brengt en hij een zegen voor anderen wordt. Christmas Carol Kauffman (1901-1969) was predikantsvrouw en werkte met haar man jarenlang in de zending. In Amerika zijn haar boeken nog steeds populair. Licht uit de hemel werd in diverse talen vertaald.

Anne Mateer schreef een roman die heerlijk wegleest, maar tegelijk tot nadenken stemt. Rebekah Hendricks woont in een klein dorpje in Oklahoma, maar droomt van een avontuurlijk leven. Een bruisende toekomst lijkt binnen handbereik met de knappe piloot Arthur Samson als haar verloofde. Terwijl ze wacht op Arthurs terugkeer van de vliegbasis, wordt de zus van haar moeder ziek. Rebekah gaat naar Texas om voor haar tante te zorgen. Ze doet dit graag, omdat het haar dichter bij Arthur brengt – en bij de vervulling van haar dromen. Echter, Arthurs beloften blijken minder betrouwbaar dan gedacht. Betekent dit het einde van haar droom of is het mogelijk dat God andere plannen met haar leven heeft?

Wankelende zekerheden Paperback, 544 pagina’s € 22,90

Wankelende zekerheden is het eerste deel van een serie over een jonge arts in opleiding tot chirurg. Hoofdpersoon is Claire McCall, een jonge en ambitieuze geneeskundestudent. Door haar buitengewone doorzettingsvermogen en ijver weet ze een opleidingsplaats tot chirurg te bemachtigen in een van de meest prestigieuze ziekenhuizen van Amerika. Claire verhuist naar Harvard en stort zich in het hectische leven van een arts in opleiding. Maar talent en vasthoudenheid hebben echter geen betekenis in het licht van de ontdekking die op het punt staat haar wereld op zijn kop te zetten ... Deze medische roman van Harry Kraus biedt spanning tot de laatste bladzijde.


BOEKENNIEUWS 17

maandag 29 oktober 2012 uitgeverij de Banier

Wat de morgen brengt

Wat de morgen brengt is een verhaal dat er 150 jaar op heeft gewacht om verteld te worden. Deze spannende én ontroerende roman is gebaseerd op historische gebeurtenissen die bijna te bijzonder zijn om waar te zijn.

S Wat de morgen brengt Paperback, 350 pagina’s € 19,95

Dan Walsh (1957) is lid van de American Fiction Writers. Hij is predikant en woont met zijn gezin in Florida. Dan Walsh heeft vijf romans geschreven. In het voorjaar van 2013 verschijnt een tweede roman bij De Banier.

eptember 1857. Het stoomschip Vandervere moet de pasgetrouwde John en Laura Foster naar New York brengen, de eindbestemming van hun huwelijksreis. Ze kunnen hun geluk niet op. Totdat een storm ruw een einde maakt aan het sprookje. De Vandervere loopt veel schade op en zal onherroepelijk zinken naar de bodem van de Atlantische Oceaan. Samen met de andere vrouwen en hun kinderen kan Laura in veiligheid worden gebracht op een passerend zeilschip. De mannen moeten echter achterblijven, in de hoop dat er hulp komt. Met de dood in de ogen vecht John voor zijn

behoud, terwijl hij de een na de ander om zich heen ziet verdrinken. Naarmate de dagen verstrijken, wordt het vlammetje van hoop bij Laura kleiner en kleiner. Ze probeert te accepteren dat ze haar John nooit meer terugziet en bereidt zich voor op een leven alleen. En ze bereidt zich voor op de ontmoeting met haar schoonfamilie in New York. Maar dan loopt alles anders dan gedacht … Het idee voor deze roman ontstond toen Dan Walsh een documentaire keek over het stoomschip Central America, dat in september 1857 zonk in het water van North Carolina. De auteur was diep onder de indruk van wat hij zag en las daarom allerlei

Schipbreuk

Soldaat in een ander leger

Soldaat in een ander leger Gebonden, 140 pagina’s € 11,95 12 jaar en ouder

Het verhaal over de tweeling Thijs en Gijs heeft een indringende boodschap voor jong en oud. Als Thijs en Gijs zestien jaar zijn, gaan ze in dienst bij het leger van Napoleon. Ze worden met duizenden andere soldaten naar Rusland gestuurd en gaan vol goede moed op pad. Maar de ijzige kou maakt van dit avontuur één groot drama. Het leger valt uiteen en de jongens worden gevangengenomen door de Kozakken. Eenmaal terug in Nederland raken de jongens betrokken bij de slag van Waterloo. Daar gebeurt iets wat het leven van Thijs voor altijd verandert. Hij dient nu geen keizer meer, maar de Koning der Koningen.

boeken die met de schipbreuk te maken hadden. Op basis daarvan begon hij zijn roman te schrijven. De personages in deze roman zijn gefictionaliseerd, maar op het gezonken stoomschip was werkelijk een pasgetrouwd stel aan boord. Het bijzonderste voorval uit deze roman, namelijk dat een kapitein op zee werd aangevallen door een albatros, daardoor van koers veranderde en als gevolg daarvan het zinkende schip ontdekte, is ook waargebeurd. Voor de auteur is dit een bewijs van Gods grootheid, zoals beschreven staat in Psalm 107:23-24: ‘Die met schepen ter zee afvaren (…) die zien de werken des HEEREN en Zijn wonderwerken in de diepte’.

Schipbreuk Gebonden, 150 pagina’s € 12,95 Volwassenen

Hesba Stretton (1832-1911) werd wereldberoemd door haar ontroerende Jessica’s eerste gebed, dat speelt in de sloppenwijken van Londen. Ook in Schipbreuk stelt ze misstanden in de negentiende-eeuwse Engelse maatschappij aan de kaak. Het boek gaat over de misdadige gewoonte van sommige reders om zonder gewetensbezwaren gammele en overbelaste schepen de zee op te sturen. Ze móéten wel met man en muis vergaan, en dat is precies de bedoeling. De verzekering betaalt er prachtige bedragen voor uit. Peter Blake monstert aan op de Dolphin. Hij heeft wel enige aarzelingen omdat er de laatste tijd veel Engelse schepen in Het Kanaal vergaan. Van de misdadige praktijken van reder Penrose is hij echter niet op de hoogte. Als de Dolphin vergaat, zijn er wonder boven wonder enkele overlevenden. Zal hierdoor eindelijk de waarheid aan het licht komen?


18 BOEKENNIEUWS

maandag 29 oktober 2012 uitgeverij de Banier

Helium 3 Adri Burghout, bekend van o.a. zijn series ‘Lifeliner’ en ‘Tim en Tor’ verrast de iets oudere lezer dit najaar met een spannende young adultroman.

B Helium 3 Paperback, 250 pagina’s € 13,90 16 jaar en ouder

Adri Burghout is fulltime illustrator en auteur. Hij schreef voor De Banier twee series voor jongens vanaf 10 jaar: ‘De avonturen van Tim en Tor’en de Lifeliner-serie.

urghout vond zijn inspiratie in de Zwitserse Alpen, waar hij zelf regelmatig te vinden is. In dit geval op Jungfraujoch. Een plaats waar het meteen bij hem begon te kriebelen. Terug in Nederland maakte hij tijdens het voorwerk voor Helium 3 via internet contact met een van de managers van het onderzoeksinstituut op Jungfraujoch, een Nederlandse vrouw die voor hem meer dan uur filmde van het inwendige Jungfraujochdeel waar geen toeristen komen. Eén keer eerder schreef Burghout een volwassenroman. Na zeven jaar waarin

het hem ontbrak aan de gelegenheid om te schrijven voor een wat oudere doelgroep is de behoefte weer zover gerezen dat het tot een ‘eruptie’ moest komen, aldus Burghout met een knipoog. Overigens heeft Helium 3 een actueel tintje. De Jungfraubahn bestaat dit jaar daadwerkelijk 100 jaar en Jungfraujoch is dus ook net zo lang per trein te bereiken. Het is het hoogst gelegen treinstation van Europa, op 3545 meter. ‘Een ideale plek om iets spannends te laten gebeuren’, glimlacht Burghout. Gijzeling Het is half oktober als journalist Ery (30) de trein

Wie ben je, Joyce?

Wie ben je, Joyce? Paperback, 256 pagina’s € 13,90 Meidenboek, 12 jaar en ouder

Opnieuw beginnen. Dat wil Joyce nu ze naar de stad Groningen is verhuisd en naar een nieuwe school gaat. Niemand mag weten wie ze echt is. Niemand mag weten wat er met haar vader is gebeurd. Joyce verzint leugen op leugen om haar klasgenoten op afstand te houden. Gelukkig trekt Gianni zich daar niets van aan. Met zijn Italiaanse charmes dringt hij door de onzichtbare muur die ze om zich heen heeft gebouwd. Ook Aukje, Jet en Ernst laten zich niet afschrikken, maar houden haar een spiegel voor: wegvluchten is geen oplossing voor boosheid en verdriet. Joyce gaat op zoek naar antwoord op de vragen die haar bezighouden. Nu niet alleen, maar met anderen, en vooral met God.

richting de Zwitserse Jungfraujoch neemt. Het doel van zijn bezoek is een reportage maken voor de krant. Eenmaal op de berg wacht hem een onaangename verrassing: de bezoekers van de Jungfrau worden vastgehouden door de Amerikaan Landon Hoefer en zijn handlangers. Het doel van deze gijzeling is dat de NASA de zeldzame grondstof Helium 3 uitlevert. Ery geeft zijn journalistieke ogen goed de kost en raakt – mede vanwege zijn Alpineervaring – onbedoeld betrokken bij de pogingen om deze gijzeling te beëindigen. Maar is de knappe Debrah, zijn opdrachtgever, wel te vertrouwen?

Vriendschap in de knel

Vriendschap in de knel Paperback, 238 pagina’s € 11,90 Meidenboek, 12 jaar en ouder

Het tweede deel van de meidenserie ‘Vriendschap’ van Anja Bout-Monteau gaat over Merlijne. Veel liever was ze in Amerika gebleven, maar na vijf maanden gaat ze met haar ouders terug naar Nederland. Dat haar moeder hier de oorzaak van is, probeert Merlijne angstvallig te verbergen. Eenmaal terug in haar oude klas wil ze de draad weer oppakken. Dat is lastiger dan gedacht. Het vriendengroepje waar ze voor haar vertrek deel van uitmaakte, is lang zo close niet meer als voorheen. En waarom doet Emma, haar hartsvriendin, zo afstandelijk? Merlijne wil mams probleem voor haar vrienden verzwijgen. Maar tijdens een werkweek in Engeland lukt het niet langer om verstoppertje te spelen. Merlijne ontdekt waarom haar vriendschap met Emma in de knel raakte.


BOEKENNIEUWS 19

maandag 29 oktober 2012 uitgeverij de Banier

Gevaar en wonderen in Bagdad rak is het land dat centraal staat in het vierde deel van de serie ‘Vervolgde Kerk’. Uitgeverij De Banier vindt het belangrijk dat kinderen (en ouderen) lezen over de situatie van broeders en zusters die verdrukt worden vanwege hun geloof. Daarom verschijnt er in samenwerking met Open Doors ieder jaar een jeugdboek over dit thema. De boeken geven een betrouwbaar beeld van de gevaren waarmee christenen in diverse landen te maken hebben. De verhalen houden de lezer bovendien een spiegel voor: Wat zou ik in die situatie doen? Live uit Bagdad gaat over Jeener, een vijftienjarige Iraakse jongen. Hij ontmoet in de stad een westerse verslaggever, die hem interviewt. Aan

I

Nigeria

Afghanistan

Live uit Bagdad Gebonden, 120 pagina’s € 9,90 10 jaar en ouder

het eind vraagt de man aan Jeener: ‘Wat is jouw toekomstdroom?’ Daar hoeft Jeener niet lang over na te denken. ‘Ik wil net als u journalist worden.’ ‘Als jij een goed verslag maakt over een gebeurtenis in de stad, krijgt jouw verhaal een plaats in mijn documentaire’, belooft de man hem. Vanaf dat moment kijkt Jeener met andere ogen naar alles wat er om hem heen gebeurt. Elke dag maakt hij aantekeningen van wat hij meemaakt. Ondertussen wordt het leven steeds lastiger. Klanten lopen weg bij zijn vader als ze ontdekken dat hij niet langer moslim is. Zijn moeder ziet het leven in Bagdad niet meer zitten. Nu moet Jeener kiezen: blijft hij bij zijn vader in het gevaarlijke Bagdad of gaat hij met zijn moeder de veiligheid opzoeken?

Eeuwoud Koolmees is docent Nederlands en informatica op het Driestar College. In zijn vrije tijd schrijft hij jeugdboeken, romans, korte verhalen en gedichten. Live uit Bagdad is het derde boek dat hij schreef over de Vervolgde Kerk.

Noord-Korea

Pieter mag mee naar de kerk Gebonden, 48 pagina’s € 11,95 3-6 jaar

Pieter mag mee naar de kerk Kinderen horen bij de gemeente, maar niet alles wat ze in de kerk zien en horen is duidelijk voor hen. Willemieke Kloosterman-Coster schreef daarom een boek voor peuters en kleuters over kerkgang. In dit boek worden de belangrijkste elementen van de eredienst uitgelegd door middel van een voorleesverhaal over Pieter, die voor het eerst met zijn vader en moeder en broer Derk mee mag naar de kerk. Pieter vindt het prachtig om samen te zingen, om geld in de collectezak te doen en

om een praatje te maken met de koster, maar stilzitten is best moeilijk! Het boek bevat veel kleurenillustraties en in de kantlijn staan vragen om met kinderen over door te praten. Achter in het boek staan pictogrammen van de verschillende onderdelen van een kerkdienst. Deze kunnen gekopieerd en uitgeknipt worden. Zo kan ieder kind een volgorde van de dienst maken zoals die in de plaatselijke gemeente gebruikelijk is, en dit kaartje meenemen naar de kerk.

Gekleurde balonnen Gebonden, 112 pagina’s € 9,95 8 jaar en ouder

Gekleurde ballonnen

Een jeugdboek over het thema echtscheiding: wordt dat het zoveelste zielige boekje? Ingrid Medema laat zien dat het anders kan. In haar debuut geeft ze woorden aan het verdriet van een kind van gescheiden ouders, maar laat ze tegelijkertijd zien dat je niet ‘anders’ bent dan de rest als je ouders gescheiden zijn. Thomas logeert bij opa en oma op de boerderij. Het is fijn om daar te zijn. Oma kan lekker koken en samen met opa knapt hij een

oude skelter op. Toch is Thomas soms verdrietig. Want papa en mama wonen niet meer bij elkaar. Eerst voor een paar weken, en misschien voor altijd. Thomas vertelt het aan niemand. Alleen Luuk mag het weten. En Bente, het nieuwe meisje uit zijn klas. Bente is anders dan de andere meisjes. Ze kan goed tekenen en ze heeft ballonnen met briefjes in haar kamer hangen. Thomas stopt ook een briefje in een ballon: Ik hoop dat het weer goedkomt.


20 BOEKENNIEUWS

Geen tijd voor giraf

maandag 29 oktober 2012 uitgeverij de Banier

Wat zeg je als iemand je vraagt om een handje te helpen? Heb je daar wel of geen tijd voor? Tijd voor iemand vrijmaken is een kwestie van prioriteiten stellen.

D

e les uit het prentenboek Geen tijd voor giraf is er een voor alle leeftijden. Het boek is geschreven en getekend voor kinderen, maar ook ouderen zullen genieten van dit verhaal. De boodschap is op een aantrekkelijke manier verpakt: een vrolijk verhaal over Giraf en Mier en andere dieren uit het bos. De prachtige, kleurrijke illustraties met veel grappige details zijn een plezier om naar te blijven kijken. De schrijfster en illustrator van het prentenboek werkte meer dan een jaar aan de tekst en de tekeningen. Over het ontstaan van dit verhaal zegt Greetje Kanis: ‘Door dingen die ik zie of meemaak,

begint er een verhaal in mijn hoofd te spelen. Hoe vaker ik erover denk, hoe meer plaatjes erbij komen. Tijdens het schrijven en tekenen van een prentenboek

kan ik enorm genieten. En als je hoort dat kinderen dat ook doen van jouw boekje ... Wat wil je dan nog meer?’ Uitgeverij De Banier is bezig

Geen tijd voor giraf. Gebonden, 32 pagina’s. € 13,95.

Het kindje in de stal

Het Kindje in de stal Kartonboekje voor peuters, 24 pagina’s € 9,95 Verschijnt november 2012

Het wonder van Kerst! Op eenvoudige wijze beschrijft Erica Stuut de tocht van Jozef en Maria naar Bethlehem, Christus’ geboorte, de engelenzang, de herders die op weg gaan naar de kribbe en Simeon die het Kindje in zijn armen mag houden. De tekeningen van Atie Dijkshoorn zijn voor kinderen al een verhaal apart! Het boekje bevat geen tekeningen van de Heere Jezus. Ook dit tweede deeltje in de serie ‘Luister eens’ is speciaal geschreven voor heel jonge kinderen en voor leerlingen van het speciaal onderwijs.

met de ontwikkeling van een app van dit prentenboek. Naar verwachting zal deze eind november verkrijgbaar zijn in de App-store. Het verhaal in een notendop: Giraf is van de glijbaan gegleden en heeft twee poten en zijn staart gebroken. ‘Kan ik iets voor je doen?’ vraagt Mier als ze bij Giraf op bezoek komt. Giraf knikt. ‘Ik eet altijd blaadjes van bomen. Wil jij die voor mij plukken?’ Omdat Mier te klein is voor dit werk, vraagt ze aan Aap of hij haar wil helpen. Maar Aap is druk. Ook de andere dieren uit het bos hebben geen tijd voor Giraf. Mier is boos en verdrietig, maar … ze bedenkt een plan, waarmee ze bereikt dat Giraf toch blaadjes krijgt.

Greetje Kanis-de Weerd (1970) liep stage bij illustrator Dick Bruna. Ze woont in Kampen, waar ze ook de kunstacademie heeft gevolgd, en werkt als illustratrice. Van haar hand verscheen o.a. Slak moet verhuizen. Greetje is getrouwd en is moeder van vijf kinderen.

Mama Sara Abraham en Sara zijn oud en ze hebben geen kinderen. Maar God belooft dat Abraham vader zal worden en Sara moeder. Deze belofte wordt vervuld door de geboorte van Izak.

Mama Sara Kartonboekje voor peuters, 16 pagina’s € 7,90

Mama Sara is het derde deel in de peuterserie ‘Verhalen voor jou’. In deze serie worden bekende Bijbelverhalen verteld voor de jongste kinderen. De boodschap van dit kleurrijke kartonboekje is: de Heere doet wat Hij belooft.


Luisteren naar boeken is leerzaam! maandag 29 oktober 2012 uitgeverij de Banier

ezen is belangrijk voor de algemene ontwikkeling van kinderen. Maar niet alle kinderen beleven hier evenveel plezier aan. Luisterboeken zijn dan een uitkomst. Het ingesproken verhaal kan in combinatie met het boek gelezen worden, zodat de leesvaardigheid toeneemt. Tegelijkertijd versterkt het luisteren naar een verhaal simpelweg het vermogen om te luisteren. Deze vaardigheid is cruciaal om het kennisniveau van een kind te laten toenemen. Los van alle educatieve voordelen voor kinderen die niet van lezen houden, zullen vrijwel alle kinderen genieten van een luister-cd.

L

BOEKENNIEUWS 21

Een favoriet moment om een cd op te zetten is bijvoorbeeld het begin van een lange autorit. Kinderen hoeven zich op die manier niet te vervelen en zullen sneller dan verwacht aankomen op de plaats van bestemming. Maar ook vlak voor het slapengaan kan het voor drukke kinderen een ideaal moment zijn om even tot rust te komen. Uitgeverij De Banier heeft in samenwerking met Uitgeverij De Toren een achttal luisterboeken uitgegeven. Van de serie ‘Prummeltje’ van A. Vogelaar-van Amersfoort, de serie Maarten Gunnink van M. Kanis en de serie Tim en Tor van Adri Burghout zijn nu twee luister-cd’s verschenen. In de komende jaren zal deze serie compleet worden gemaakt.

Het geheim van de griendkreet € 12,95

Paniek in de bergen € 12,95

Lifeliner 2 krijgt hulp € 12,95

Lifeliner 2 vliegt te hulp € 12,95

Prummeltje de voddenman € 9,95

Prummeltje heeft een plan € 9,95

Vreemde soldaten € 12,95

Val in de bunker € 12,95


22 BOEKENNIEUWS

30%

KORTING op alle Banier e-books in de maand

maandag 29 oktober 2012 uitgeverij de Banier

DOWNLOADEN MAAR!

Nodig te weten Ds. G. J. van Aalst € 44,90

Geleid tot de koning Ds. J. A. Weststrate € 12,90

Liefde tot elkaar Ds. A. Schot € 7,50

Strijdend erven Ds. Tj. de Jong € 14,95

Vreugde in beproeving C. H. Spurgeon € 7,50

Want gij zijt duur gekocht Ds. M. van Kooten € 9,75

Concreet Diverse predikanten € 10,90

Blijft in Mij Ds. F. Bakker € 13,75

Brug naar Genesis Ds. A. T. Vergunst € 8,50

Toch horen we bij elkaar A. Brouwer-Otterspeer € 7,50

Let op: liefde! Sarina Brons-van der Wekken € 6,75

De juiste trein vanaf het verkeerde perron Jolande Heijboer € 10,90

Eet goed, voel je goed! Heleen Quantrill-Korf € 7,50

Wat de morgen brengt Dan Walsh € 14,95

Een man van eer Gilbert Morris € 14,95

Wankelende zekerheden Harry Kraus jr. € 16,95

Droomvlucht Anne Mateer € 14,95

Licht uit de hemel Christmas Carol Kauffman € 12,95

Wie ben je, Joyce? Jolanda Dijkmeijer € 9,95

Vriendschap in de knel Anja Bout-Monteau € 8,50

NOVEMBER op de hiernaast genoemde prijzen

Dit is een selectie van de e-books van De Banier. Alle e-books vindt u op www.debanier.nl.

BESTELINFORMATIE U kunt e-books op verschillende manieren bestellen. 1. Op de website van www.debanier.nl. 2. Op de websites van tientallen christelijke boekwinkels die de e-books hebben opgenomen op hun site. 3. Aan de kassa van de boekhandel. Inmiddels zijn er ruim 100 boekhandels in Nederland waar je aan de kassa al e-books kunt kopen. 4. Op de websites van de brancheverenigingen: www.e-byblos.nl en www.eleesenluister.nl. 5. Op de algemene websites zoals o.a. bol.com en e-book.nl.


In prijs verlaagd! Verklaring van het Oude en Nieuwe Testament

Hoe word je christen?

Licht op Lukas

Deze eenvoudige, praktische Bijbelverklaring blijft verrassend actueel. Naast de woordelijke uitleg schrijft Matthew Henry toepassende, onderwijzende en vertroostende woorden.

Wanneer kun je jezelf een christen noemen? Hoe word je christen? In dit boek geeft dominee Van Amstel op heldere wijze antwoord op vragen waar veel mensen mee rondlopen. De auteur gaat in op de weg naar Christus en op de vraag hoe je christen kunt zijn in deze tijd.

Dit boek is een hulpmiddel om de boodschap van Lukas beter te begrijpen en toe te passen in het leven van elke dag. De heldere en praktische uitleg bij de tekstgedeelten maakt Licht op Lukas bijzonder geschikt voor gebruik op Bijbelkringen, maar ook voor persoonlijke Bijbelstudie.

Van € 195,00

Van € 4,95

Van € 9,90

Opmerkelijk

De ster wees mij de weg

Zelfs vindt de mus

In deze gedichtenbundel staan gedichten die betrekking hebben op Kerst. Aan deze bundel werkten o.a. de volgende auteurs mee: M.A. Groenewegde Reuver, Co ’t Hart, Evert Kuijt en Mies Vreugdenhil.

Ada Schouten-Verrips

Van € 9,50

Van € 6,95

Van € 14,90

Floris - net even anders

Stickerboek

Een vriend op het spoor

In vijftig columns beschrijft Marian Plak bijzondere momenten uit het leven van haar zoon Floris. Floris heeft de progressieve spierziekte FSDH. Vanwege Floris' handicap gaan veel dingen in het gezin Plak anders dan normaal. Soms is dat even slikken, maar het levert ook grappige situaties op.

Volg Daniël en zijn drie vrienden en leer veel over het leven aan het hof van Babel. Met meer dan 60 herplakbare stickers en vijf grote uitvouwplaten!

Deze Banier-jeugdpocket speelt zich af in het jaar 1839. Willem en zijn vriend Pauwel worden regelmatig dwarsgezeten door Jacques en zijn vrienden. Op een dag gebeurt dit weer en Willem slaat op de vlucht. 's Avonds laat komt Pauwels vader vragen of hij weet waar Pauwel is. Hij is niet thuisgekomen...

Van € 9,95

Beide van € 6,90

Matthew Henry

voor € 149,95

L.A. Burger

De schrijver geeft ons in dit boekje een aantal boeiende columns, die in verschillende kerkbladen zijn gepubliceerd. Het gaat over ontmoetingen en confrontaties tussen allerlei mensen. Hij ontdekt de trouw van een man in de zorg voor zijn demente vrouw, maar ook het heimwee van een Irakees naar zijn vaderland.

voor € 4,95

Marian Plak-de Vries

voor € 4,95

Prummeltje serie A. Vogelaar-van Amersfoort Deel 1: Deel 2: Deel 3: Deel 4: Deel 5: Deel 6: Deel 7: Deel 8: Deel 9: Deel 10:

Ds. J. van Amstel

voor € 3,95

voor € 1,95

Het verhaal van Daniël

Er is ook een stickerboek 'Het verhaal van Mozes' verkrijgbaar.

voor € 2,95 p.d.

J. Blanchard

voor € 4,95

Bijbels dagboek voor jonge kinderen Dit dagboek gaat over dieren in de Bijbel. Er zijn veel dieren in de Bijbel te vinden. In dit dagboek worden er ook vragen aan jou gesteld! Niet over de dieren, maar wel over jouw hart. Is er in jouw hart al een wonder gebeurd? Je snapt het al: dit dagboek is echt iets voor jou!

voor € 9,95

M. Brand

Van € 6,95

voor € 2,95

len Alle de

in prijs d verlaag

Prummeltje de voddenman Prummeltje heeft een plan is uitverkocht Prummeltjes kerstfeest Prummeltje helpt verhuizen Prummeltje gaat varen Prummeltje gaat op reis Prummeltje vindt een schat is uitverkocht Prummeltje op de markt Prummeltje in de klas Prummeltje helpt vangen

Zie voor nog meer aanbiedingen www.debanier.nl/informatie/actiepagina

van € 6, voor

€ 4,

95

95

per deel


Alle Banierboeken zijn verkrijgbaar bij de boekhandel Boekhandel De Ramshoorn

Boekhandel “De Kanselier” Burg. van Veenstraat 7 4306 BZ Nieuwerkerk Tel.: 0111-641121 E-mail: dekanselier@solcon.nl www.dekanselier.nl

handel.nl www.velzenboek tellen Online boeken bes

Lange Vorststraat 21 4461 JL Goes Telefoon 0113-221909 www.ramshoorn.nl Abonneer u nu op de Schippersserie!

Kantoor-Boekhandel Janneke Kerkstraat 29 2651 CD Berkel en Rodenrijs Telefoon 010-5112486 Fax 010-5114952 info@kantoorboekhandel-janneke.nl

Boekhandel Van Rietschoten Keizerswaard 8 3078 AM Rotterdam Telefoon 010-4820488 boekhandel@vanrietschoten.nl

Uw boekhandel sinds 1926

Boekhandel: Dorpsstraat 83, 4413 CD Krabbendijke Tel. 0113 - 50 61 73 E-mail: ljmeeuwsen@velzenbv.nl

Boekhandel Het Baken Secr. Varkevisserstraat 37 2225 KW Katwijk Kijk ook op www.hetbakenkatwijk.nl!

Goudenregenstraat 24 Capelle aan den IJssel Telefoon 010-4422212 Voor aangepaste openingstijden zie www.tboekenhoekje.nl

Al 30 jaar een begrip voor Katwijk en omstreken.

Boekhandel en Antiquariaat www.derooboeken.nl De Roo

De nettowinst is voor de Mbumazending.

De Kandelaar

Akershoek Boekhandel

St. Jorisstraat 10 Ridderkerk Tel. 0180-424698

Hoenderdijk 9 3253 AK Ouddorp Telefoon 0187-684267 www.akershoek.nl

Met uw aankopen bij De Kandelaar steunt u rechtstreeks projecten ter bevordering van lectuur- en Bijbelverspreiding.

van Meelstraat 123331 KR Zwijndrecht

Boekhandel Oostdijk Kerkstraat 19 4691 CD Tholen Tel. 0166-604901 admin@boekhandeloostdijk.nl www.boekhandeloostdijk.nl

Boeken, wenskaarten, cd’s, cadeauartikelen en meer!

U kunt ook via www.de-kandelaar.nl bestellen en met ideal betalen.

De Boekenplank Schoolstraat 53 5311 CD Gameren Telefoon 0418-561931 E-mail info@deboekenplank.eu De christelijke Boekhandel in de Bommelerwaard

Christelijke Boek- en Muziekhandel

De Hoeksteen Havenstraat 17 3441 BH Woerden Tel. 0348-421933 info@hoeksteenboekhandel.nl www.hoeksteenboekhandel.nl

Boekhandel ’t Lichtpunt Bodegraven

Hoekman Boekhandel Plus

Boekhandel A.Eijkelenboom

Kerkstraat 15 www.lichtpuntboeken.nl

Noordzandstraat 34 4401 CG Yerseke T 0113 – 57 29 07 www.hoekmanismeer.nl

Marnixstraat 18 3351 GN PAPENDRECHT Tel.078-6151957

De nieuwste uitgaven steeds direct uit voorraad leverbaar!

Boeken, muziek en antiquariaat

’t Kloske Boeken, kaarten en cadeaus Ormelingstraat 2 5317 JC Nederhemert Tel. 0418-551092

Voor een verantwoord boek Nieuw of tweedehands

Boekhandel De Bron

De Pelgrim

Ooststraat 8 4421 EB Kapelle www.christelijkeboekhandeldebron.nl

Dorpsweg 75 – 8271 BK IJsselmuiden Telefoon 038-3333888 of 038-3332838 E-mail info@depelgrim.nl www.depelgrim.nl

Al uw verantwoorde boeken bij De Pelgrim zoeken.

Boekhandel Frits Hardeman Ede

Van der Boom Boeken en Muziek

Telefoonweg 64b 6713 AL Ede Telefoon: 0318-617555 www.fritshardeman.nl

Voorstraat 41 3245 BG Sommelsdijk Telefoon 0187-482614 Fax 0187-48 4520 E-mail: boomboek@filternet.nl

Al jaren een begrip!

MessageStore

Boekhandel Smit

Nieuwe Binnenweg 420 3023 EW Rotterdam Tel. 010-476 2032 winkel@messagestore.nl – www.messagestore.nl

Korte Tiendeweg 19, 2801 JS Gouda Telefoon 0182-516613 www.boekhandelsmit.nl

Bijbels, boeken, multimedia en geschenken

actueel & veelzijdig & inspirerend Hartelijk welkom!

Laan 15

8071 JG Nunspeet

T. (0341) 25 05 93 E. info@boekhandeldebeukelaar.nl I. www.boekhandeldebeukelaar.nl

Een boek dat je pakt...

Koster Boek- en Kantoorboekhandel Goedeboeken Van Baerlehof 40 – 3341 GL Hendrik-Ido-Ambacht Telefoon: 078-6816867 info@goedeboeken.nl – www.goedeboeken.nl Inkoop

verkoop

taxatie

www.goedeboeken.nl

Handelskade 8 8321 KB Urk Tel. 0527-68 80 80 www.koster-urk.nl

Als u een goed boek wilt kopen, wij helpen u graag. Lunterseweg 37, 6718 WC Ede Telefoon 0318-615639 info@boekhandelhazeleger.nl www.boekhandelhazeleger.nl

De Angelot boek & kantoor Hoogstraat 56 4251 CN Werkendam telefoon: 0183-509081 fax: 0183-509082 – info@angelot.nl

Boekennieuws van de Banier  
Boekennieuws van de Banier  

Boekennieuws van de Banier