Page 1

beeld iStockphoto

Bijlage voor de school- en beroepskeuze van jongeren

Directie: ir. B. Visser

Hoofdredactie: W. B. Kranendonk

Eindredactie: L. Vogelaar

Vormgeving: Thijs van Daalen

24 januari 2011 40e jaargang, nr. 250


verenigingskas?

raakverse kwal

itei t!

Organiseer een

SStroopwafelactie?

EH-Basisjaar

stroopwafelactie.

Eénjarige opleiding

Met de wafels

Straks klaar met mbo, havo of vwo?

Markus

van Markus & natuurlijk.

Iedereen zit gebakken!

Dé bakkers van

Oriënteer je en krijg visie op het leven, op God, jezelf en je studie.

ambachtelijke

WWW.EH.NL | (033) 460 4000

van

stroopwafels! Want met onze verse wafels zit

bakkers

Bezoek onz e voorlichting op 25 maart va 19.30 tot 21. n 30 uur

iedereen gebakken: koper, verkoper

EH WORDEN WIE JE BENT Evangelische Hogeschool Amersfoort

én penningmeester!

STUDEREN = GROEIEN

Informeer eens naar de

Markus & Markus Siroopwafels bv • Staringlaan 17a • 2741 GC Waddinxveen

mogelijkheden!

Telefoon (0182) 61 88 24 • www.stroopwafelbakkerij.nl

Een vraag u

it een hoek

die je niet h ad oezo? Nico v raagt of je meehelpt ta arten te bak ken. Sponta an en aanhank elijk als hij is. Het besla g maken, dee g kneden: je doet het sam En, belangri en. jker, jij als b egeleider do et het vanuit je hart. Het is je passie om met mensen met een han dicap om te gaan. verwacht. H

De Schutse

Hen te help

en bij het ta arten bakken, of te begeleiden in de thuissituatie. Er te zijn wannee r zij dat vrag of nodig heb en ben, maar o ok door hen ‘iets’ meer m ee te geven. Iets meer betekent me t elkaar bijb ellezen, zin gen en bidden. W il je meer w eten over werken/lere n? Bel of ma il ons!

Meer informatie? Siloah T (088) - 275 45 00 E info@siloah.nl I www.siloah.nl De Schutse T (0488) 48 33 22 E administratie@deschutse-kesteren.nl I www.deschutse.nu Adullam T (0342) 42 00 12 E pz@adullam-gehandicaptenzorg.nl I www.adullam-gehandicaptenzorg.nl

S &

&

“Tientallen jongeren ervaren de unieke opleidingsmethode van Essenzo en zijn hier enthousiast over. En zij niet alleen, ook hun werkgevers en ouders. Het zijn de slimme doeners die vijf dagen in de schoolbanken verfoeien en meer uitdaging zoeken tijdens hun mbo-4 studie. Ja, en dan is er Essenzo.”

E

B

AA

GOUDA

siroopwafels

3 Al

goed doel of eigen

ar k 0 ja

ambachtelijke

Geld inzamelen voor

&


Marijke (14) niest keihard, maar keurig in haar elleboog. „Goed dat je je omdraaide en het niet over de tafel nieste”, zegt onderwijsassistente Sietske PannekoekRedeker (30). Samen met drie van haar leerlingen, zorgboerin Hillie Pelleboer en Hoornbeeckstagiaire Femmie Mol zit Pannekoek aan de koffie.

Onderwijsassistente Sietske Pannekoek kan Gerdinant zonder begeleiding de stal laten aanvegen, maar af en toe komt ze even kijken.

Opleiding De opleiding socia al-agogisch werk ke nt twee varianten: pe dagogisch werk en maatschappelijke zorg (bol en bbl, niv eau 3/4). ● Pedagogisch werk leidt op tot we rker in de kinderopvang en de jeugdzorg. ● Maatschappe lijke zorg leidt op to t werker in het volw assenenwerk (bijvoo rbeeld psychiatrie en gevangenzorg) of gehandicaptenzorg , waaronder speciaa l onderwijs valt. ● De bbl-ople iding is bedoeld vo or herintreders. >>hoornbeeck.nl

Wie? „Marien van Ettekoven (16) uit Loosdrecht.” Welke school? „Havo 5 aan het Van Lodenstein College in Amersfoort.” Wat wil je gaan doen? „Hbo-bouwkunde aan de HAN, de hogeschool in Arnhem.” Waarom? „Bouwen heeft me altijd al getrokken. Toen wij zelf een nieuw huis bouwden, heb ik daar goed bij geholpen. Mijn vader is rietdekker, dus dat is ook wel een beetje die branche. Ik wilde altijd graag iets met mijn handen doen, en met bouwkunde krijg je, naast het kantoorwerk, nog genoeg die kans. Dat trekt mij wel.” Heb je iets als reserve in gedachten? „Civiele techniek, dat is een beetje hetzelfde. Ik overweeg om te starten met beide studies. In Arnhem mag je de twee studies in het eerste halfjaar samen volgen, zodat je daarna kunt beslissen welke je kiest.”

W ERKEN MET BIJZONDERE KINDEREN tekst Gijsbert Wolvers beeld RD, Anton Dommerholt De drie leerlingen van de reformatorische Obadjaschool voor speciaal onderwijs in Zwolle, Marijke, Jannet (14) en Gerdinant (15), lopen zelf ook stage: bij zorgboerderij Polderzicht, tussen Zwolle en IJsselmuiden. Het is alweer de twaalfde dinsdagmorgen waarop Pannekoek met de drie leerlingen van de Obadjaschool naar de Mastenbroeker Polder rijdt. „Volgende week voor het laatst”, zegt ze. „Wat gaan jullie daarna doen?”„Naar Meesterwerk”, weet Jannet. „Dierenvoer inpakken.” Sociale vaardigheden aanleren is een van Pannekoeks leerdoelen. „Daarvoor is het goed dat deze leerlingen buiten de school komen.” Zo ging ze met een leerling boodschappen doen. „Midden in de supermarkt riep hij tegen een wildvreemde: „Hé, jij lijkt op meester Vos!” Ik haak daar meteen op in door deze leerling daar, waar die man bij staat, erop te wijzen dat hij dit niet mag doen.” Pannekoek werkt graag met deze leerlingen. „Ik koos voor de opleiding agogisch werk omdat ik graag iets met mensen doe en niet met dingen. Eerst wilde ik naar een schippersinternaat, maar dat bleek niets voor mij. Tijdens een stage kwam ik in aanraking met verstandelijk gehandicapte kinderen. Inmiddels werk ik al twaalf jaar met deze doelgroep.” Tijdens de pauze op de zorgboerderij deelt Pannekoek complimentjes uit aan haar pupillen. Aan Gerdinant, die de stal aanveegt: „Jij kunt heel goed zelfstandig werken.” Aan Jannet, die de tafelkleedjes van het bedrijfsrestaurant opvouwde:

„Het ging super, hè?” Dan, vragend aan Marijke: „En hoe ging het bij jou?” Marijke vond het verwijderen van stickers van nieuwe kopjes, vorige week, leuker. Ondertussen geniet ze slurpend van haar drinken. „Drink jij netjes koffie?” corrigeert Pannekoek. De onderwijsassistente is tevreden dat de Obadjaschool nu voor het tweede jaar het principe van leren op locatie toepast. „Twaalf jaar geleden deden we vooral spelletjes. Deze stages geven leerlingen een gevoel van eigenwaarde.” De afwisseling in het werk boeit Pannekoek. „Het eropuit gaan op dinsdagmorgen is natuurlijk leuk. Niet alleen de leerlingen kijken ernaar uit, ikzelf ook. Maar in de klas is het ook goed: de leerlingen vaardigheden leren, maar ook gezellig kletsen. Daardoor komen ze erachter hoe ze een gesprek moeten voeren. Later dienen ze ook met collega’s te kunnen omgaan.” De Emster onderwijsassistente schroomt niet de leerlingen te wijzen op de noodzaak van persoonlijke verzorging, een belangrijke voorwaarde voor

contact. „Als ik in de klas transpiratiegeur waarneem, zeg ik: „Ik ruik mensenvlees.” Dan moeten de desbetreffende leerlingen deodorant gebruiken. Ook leer ik ze de noodzaak om zichzelf ’s ochtends te wassen en tanden te poetsen.” Pannekoek beveelt vmbo-meiden de opleiding pedagogisch werk van harte aan, maar heeft wel een paar kanttekeningen. „Tijdens de opleiding moet je behoorlijk in jezelf graven. Daar moet je tegen kunnen. En je moet zelfstandig kunnen werken.” Tegen Hoornbeeckstagiaire Femmie Mol: „Gelukkig is dat bij jou geen probleem.” De klas begint een nieuwe schoolmiddag. „Juf Pannekoek”, die de dag ervoor meester Vos voor de klas verving omdat hij vader was geworden, overhandigt hem namens de kinderen een cadeau. Na het zingen van drie psalmverzen gaat ze naar de computerruimte om verslagen van deze dinsdagmorgen te maken. Het ”Dient God met blijdschap, geeft Hem eer” klinkt nog na.

Sietske Pannekoek brengt structuur aan in de manier waarop Jannet de tafelkleedjes opvouwt.

03


W ONEN ,

tekst Jan Mark ten Hove

UIT OF THUIS

Marlien

beeld Sjaak Verboom

Jan Willem

Geschiedenisstudente Marlien Ligtenberg (19) woont op kamers in Utrecht. Elke dag heen en weer reizen tussen Rijssen en de domstad was voor haar geen optie. „Twee uur treinen voor twee uur college vind ik niet echt rendabel.” Bovendien trok haar het leven in de stad. Via contacten bij de reformatorische studentenvereniging CSFR wist Marlien een kamer te bemachtigen in Hoograven, op ongeveer twintig minuten fietsen van het centrum. Daar woont ze met twee medestudenten op een bovenverdieping bij een hospita. Het liefst zou ze in een historisch pand in de binnenstad wonen, maar dat was niet mogelijk. Marlien schat de oppervlakte van haar kamer op zo’n 11, 12 vierkante meter. De ruimte

in haar verblijf lijkt kleiner, omdat een van de wanden schuin afloopt. Desondanks is die schijnbaar verloren ruimte praktisch ingevuld: ze heeft er rijen literatuur ondergebracht. Qua inrichting is er nogal wat veranderd sinds de vorige bewoner de kamer verlaten heeft. „Ik heb een bureau aangeschaft en een paar stoelen gekocht. Verder heb ik posters en schilderijen aan de muur gehangen.” Het wonen op kamers bevalt de geschiedenisstudente prima. „Ik wil graag zelfstandig worden en een eigen leven in de stad opbouwen.” Hoewel ze haar eigen potje kookt en de meeste dingen zelf uitzoekt, is Marlien maar wat blij met haar hospita. „Heerlijk als je ’s maandags weer naar je kamer gaat en de was is gedaan.”

beeld ANP

Hoewel de afstand tussen Alblasserdam en het UMC in Utrecht een behapbare 70 kilometer is, is Willem Verloop (19) elke dag in totaal meer dan vier uur kwijt aan reizen. Eerst met de bus van Alblasserdam naar Rotterdam-Lombardijen, vervolgens per trein naar Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal, om het laatste stuk weer met de bus af te leggen. Ondanks het verre van ideale reisschema kiest Willem ervoor om thuis te blijven wonen. „De enige reden waarom ik niet op kamers ga, is dat ik alleen in het eerste jaar van mijn opleiding tot operatieassistent veel theorie heb. In mijn tweede en derde jaar moet ik veel stage lopen en zit ik minder vast aan vervelende tijden.” Thuis wonen is bovendien financieel aantrekkelijk, licht Willem toe. „Het ziekenhuis betaalt mijn opleiding en ik krijg een behoorlijke vergoeding, waarmee ik het openbaar vervoer gemakkelijk kan betalen.” Extra meevaller: de Alblasserdammer hoeft geen kostgeld te betalen. Het leven thuis is zo slecht nog niet, vervolgt Willem. „Ik hoef niet voor mezelf te koken en de was te doen. Ik ben bijna geen tijd kwijt aan huishoudelijke bezigheden.” Uiteraard ziet hij ook de nadelen. „Iedereen kan op elk moment binnenstormen als ik aan het leren ben. Je afzonderen van je huisgenoten kan gewoon niet.” Studeren doet Willem op zijn slaapkamer. Naar eigen zeggen „een ideaal hok.” Hij heeft een eigen bureau en computer. Op een paar planken boven zijn bureau staat een rijtje medische handboeken. „Andere faciliteiten heb ik niet nodig; vrijwel alle opdrachten kan ik via een elektronische leeromgeving inleveren.”

beeld Sjaak Verboom

beeld RD

Willem

Heen en weer reizen tussen Opheusden en Gouda kostte hem te veel tijd, vandaar dat Jan Willem van Leeuwen (20) tijdens zijn tweede pabojaar op het internaat ging wonen. Het is de Betuwenaar uitstekend bevallen. „Omdat er veertien jongens op mijn etage wonen, zijn we sterk op elkaar aangewezen. Inmiddels zijn we goede vrienden geworden.” De zevende etage, de enige mannenafdeling op het internaat, telt zeven kamers. Per kamer slapen twee jongens. „Jongens doen niet zo moeilijk. Qua invulling van je kamer merk je vanzelf wat je kamergenoot daarvan vindt.” Het leven op het internaat is zo slecht nog niet. Jan Willem: „Ik ben slechts 200 euro per maand kwijt aan kamerhuur. Warm eten krijgen we via een ziekenhuis in de buurt. Ik hoef alleen maar voor mijn ontbijt en mijn middageten te zorgen.” Ook aan de inrichting van de kamer geeft de pabostudent weinig geld uit. „Het grootste deel van het interieur stond er. Het enige wat echt van mij is, zijn lijstjes met vakantiefoto’s.” Aan de muur hangen kiekjes die een verblijf in Oekraïne en in Israël verraden. Nog een halfjaar en dan zit het studentenleven er voor Jan Willem op. Of hij het missen gaat? „Absoluut. Naast de maffe tradities, zoals het in brand steken van een bank als er weer een jarige is, is het vooral erg jammer om goede vrienden achter te laten.”

04


tekst Michiel Kerpel beeld RD, Anton Dommerholt Wie? „Arnold Duinkerke (21) uit Scherpenzeel.” Welk beroep? „Vrachtwagenchaufeur bij Methorst Verhuizers in Scherpenzeel. Ik zorg voor het inladen, het vervoer en het uitladen van de verhuisspullen. Meestal werken we in teamverband. De verhuisbestemming is regelmatig in Zwitserland; dat zijn lange ritten.” Welke vooropleiding? „De mbo-opleiding transport en logistiek op het roc in Leusden. Daarvóór heb ik een tijdje bij transportbedrijf Dimetra Holland gewerkt.” Wat maakt je werk bijzonder? „Het is iedere dag anders. Elke keer ben je bij andere mensen over de vloer. In teamverband werken spreekt mij ook aan. Bij Dimetra zat ik de hele dag alleen achter het stuur.” Waar ben je minder blij mee? „Als chaufeur heb ik veel last van iles. Die geven een hoop vertraging. Bij verhuizingen komt het daarnaast nog wel eens voor dat de hele inboedel nog niet is klaargezet.” Hoe lang doe je dit werk nog? „Voorlopig hoop ik dit wel te blijven doen. Ik weet nog geen ander beroep, maar ik denk niet dat ik dit mijn hele leven ga doen.” >>puntuit.nl/gaanvoordiebaan voor een video en een dossier.

05


Voorlichtings

bijeenkomst tto

Woensdag D.V. 9 februari 2011 van 19.00 - 21.30 uur Informatieavond tweetalig onderwijs (tto) in Apeldoorn voor ouders/verzorgers, nieuwe leerlingen en huidige leerlingen klas 1 tto. De afgelopen acht jaar is het tto in Apeldoorn opgebouwd tot en met klas 6 lyceum. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst laten wij zien hoe ons curriculum werkt.

De Jacobus Fruytier scholengemeenschap is een brede scholengemeenschap met vestigingen in

Spreker: mw. dr. M.H. Verspoor verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen Dr. Verspoor heeft onderzoek gedaan naar de effecten van tto landelijk en op de Fruytier.

Apeldoorn, Rijssen en Uddel voor pro, cluster 4, vmbo (incl. lwoo), havo, lyceum (incl. tto) en rebound. Ongeveer 2800 leerlingen volgen

Onderwerpen die tijdens de avond bespoken worden, zijn: - De voordelen van tto, en zijn er ook nadelen? - Het grote belang van tto voor de vervolgopleidingen van de leerlingen; - De conclusies van het wetenschappelijk onderzoek naar tto op de Fruytier; - Tto (klas 1 – 4) en International Baccalaureate (IB in klas 5 en 6) in het lyceum op de Jacobus Fruytier scholengemeenschap.

op de Jacobus Fruytier scholengemeenschap het onderwijs dat bij hen past. De scholengemeenschap fundeert zich op Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid. Onze medewerkers, de leerlingen en hun ouders onderschrijven

Wanneer uw zoon of dochter uit groep 8 interesse heeft in tto/ib, wordt u samen met uw kind van harte uitgenodigd voor deze informatieavond! Er is een apart programma voor uw zoon/dochter.

de identiteit van onze school.

Graag voor D.V. 5 februari 2011 aanmelden bij dhr. J. Visser via 055-5262300 of vss@jfsg.nl. Voor meer informatie kunt u vragen naar dhr. drs. H.F. van Sorge (teamleider tto en coördinator internationalisering), of naar dhr. drs. H. Westerink (directeur havo/lyceum en tto) of kijk op www.jfsg.nl. In juni 2009 heeft het Europees Platform een visitatie uitgevoerd en sindsdien is de Jacobus Fruytier scholengemeenschap een officiële tto-school voor onder- en bovenbouw lyceum in Apeldoorn.

Locatie Apeldoorn Anklaarseweg 71, 7302 EN Apeldoorn

tto works!

055-526 23 00

De grootste christelijke reisorganisatie

Met Beter-uit maak je vrienden! Vrienden maken en tegelijkertijd lekker ontspannen! Bij Beter-uit Reizen kun je terecht voor een goed geregelde vakantie voor een super lage prijs.

Adriatische Rivièra 10-daagse busreis

Turkse Rivièra 15-daagse vliegreis

Vanaf

179,Vanaf

525,-

Empuria Brava 10-daagse busreis

Kreta 8-daagse vliegreis

Vanaf

249,Vanaf

545,-

Rimini 10-daagse busreis

Berlijn 6-daagse treinreis

Vanaf

319,Vanaf

375,-

Vraag de gratis reisgids nu aan!

0172 48 48 48 • www.beter-uit.nl


Opleiding Er zijn twee routes die leiden tot het ambt van rechte r of officier van justitie. ● Het zesjarige raio-traject is bedoeld voor mensen die net hun rechtenstudie hebb en afgerond aan een universi teit. Het raio-traject is een me ngvorm van theorie en prakti jk. De aankomende magis traat werkt vier jaar binnen de rec hterlijke macht in de verschil lende sectoren (strafrecht, civiel recht, bestuursrecht) en da arnaast twee jaar buiten de rechterlijke macht, bijvoorbeeld bij een advocatenkantoor of als jurist bij een gemeente. ● De andere we g tot de rechterlijke macht is bedoeld voor mensen die rec hten hebben gestudeerd en al ten minste zes jaar jur idische werkervaring hebben . Voor deze categorie geldt een deeltijdopleiding va n één of twee jaar. Rechter mr. J. P. Bordes.

S AMENLEVING

ONDER VERGROOTGLAS tekst J. Visscher beeld André Dorst

Wie? „Willianne Kruithof (18) uit Numansdorp.” Welke school? Hoornbeeck College, derde jaar van de opleiding onderwijsassistent. Wat wil je gaan doen? „De hbo-opleiding sociaalpedagogische hulpverlening (SPH) aan de Christelijke Hogeschool Ede.” Waarom? „Omdat ik het heel leuk vind om met kinderen te werken. Bijvoorbeeld kinderen vermaken in het ziekenhuis, hen proberen te laten vergeten dat ze ziek zijn. Of voorlichting geven aan kinderen die geopereerd moeten worden.” Heb je iets als reserve in gedachten? „Als dit niet lukt, wil ik de pabo gaan doen aan de Driestar in Gouda, om te gaan werken in het speciaal onderwijs. Dat was mijn eerste keuze, maar helaas heb ik de reken- en taaltoets niet gehaald. Het liefst combineer ik beide dingen: én een beetje onderwijs, én met kinderen in het ziekenhuis werken.”

Ze is „geïnteresseerd in verhalen van mensen” en probeert „zonder aanzien des persoons” recht te spreken. Mr. J. P. Bordes (56), strafrechter bij de rechtbank in Arnhem: „Je krijgt de samenleving onder het vergrootglas.” Waarom wilde u rechter worden? „Dat was geen welbewuste keus. Op de sportacademie raakte ik zo geblesseerd dat ik een andere studie koos. Dat werd rechten. Als rechtenstudent vind je rechter het ultieme beroep. Ik dacht: Dat is voor mij niet weggelegd, daar moet je zó goed voor zijn. Tot mijn verbijstering ging het toch door. In mijn jeugd is wel eens gezegd: Jij moet advocaat worden, jij kunt zo goed praten. Mijn keus voor het rechterschap heeft gevoelsmatig ook te maken met het feit dat ik geïnteresseerd ben in verhalen van mensen: Waarom maken mensen ruzie? Hoe kunnen we tot een oplossing komen?”

een verhaal achter. Een rechter moet niet alleen lezen wat er over de zaak op papier is gezet, maar ook met een open mind de verdachten en getuigen in de rechtszaal aanhoren. Je moet niet op voorhand denken: Het is zoals het op papier staat.” U kunt er als rechter voor zorgen dat iemand jaren achter de tralies verdwijnt. Is dat een zware verantwoordelijkheid? „Ja. Daarbij vind ik het veel erger om iemand ten onrechte te veroordelen dan om iemand vrij te spreken die achteraf wel degelijk de dader is. Als iemand ten onrechte wordt veroordeeld, gaat zijn leven zó overhoop. Hij zit bijvoorbeeld ten onrechte in de gevangenis en er wordt een aanslag gepleegd op zijn integriteit.” Wat vindt u het mooie van het werk als rechter? „In het strafrecht krijg je de samenle-

ving onder het vergrootglas. Denk aan de detectiveschrijfster Agatha Christie. Ze observeert in haar boeken mensen in de omgeving, om zo te achterhalen wie de dader is. Als rechter kom je in aanraking met mensen die over de grens zijn gegaan. Ze ervoeren emoties die wij zelf ook allemaal kennen. Dat boeit me enorm. Ik probeer een goede rechter te zijn, zaken objectief af te wegen. Zonder me door de volkswoede te laten meeslepen.” Wat vindt u het lastige aan uw werk? „Zwart-wit gezegd kennen we eigenlijk een soort rechtsongelijkheid. Ik heb het er wel eens moeilijk mee dat bepaalde dingen in de wet strafbaar zijn, terwijl andere gedragingen dat niet zijn, hoewel die moreel minstens zo verwerpelijk zijn. Denk aan een arme bijstandsfraudeur die wordt gepakt na een anonieme tip. Een rijke man die zijn zolder laat verven door een zwartbetaalde Pool, wordt niet gestraft. Witteboordencriminelen zijn vaak slimmer dan de sociaal zwakkeren. De rijkeren weten beter te verbergen wat niet mag.”

Wat voor eigenschappen moet een rechter hebben? „Je leest veel in dossiers en moet teksten goed kunnen analyseren, hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden. Een rechter moet nieuwsgierig zijn en mededogen hebben. Er is iemand dood gevonden. Wat heeft zich afgespeeld? Wat zijn motieven van de verdachte? Denk ook aan kleine dingen. Waarom krijgt iemand een klap op straat? Er zit altijd

07


“Mooi dat de

BIJBEL Wij zoeken toppers in de techniek! Vlastuin begon in 1959 als kachelsmederij en is inmiddels uitgegroeid tot een groep toonaangevende bedrijven, voornamelijk actief in de metaalsector. Vlastuin is toeleverancier van plaatwerk, lassamenstellingen en compleet geassembleerde producten o.a. voor fabrikanten van transportmiddelen en bouwmachines. Bovendien heeft Vlastuin een aantal eigen producten die vermarkt worden via de bedrijven D-TEC (trailers) en VBS (sloopgereedschappen). Vlastuin Group heeft verschillende dochterondernemingen, die allen gevestigd zijn in Kesteren. Momenteel werken ruim 120 medewerkers bij Vlastuin Group. Vlastuin is als erkend leerbedrijf tevens een interessante werkgever voor BBLleerlingen en stagiairs.

op deze school een plek heeft”

In verband met uitbreiding van onze activiteiten zijn wij op zoek naar een aantal enthousiaste collega’s die fulltime beschikbaar zijn:

HANDLASSERS EN ROBOTLASSERS Binnen de lasafdeling wordt door gecertificeerde lassers (plaat)staal gelast door middel van (Mig/Mag) handlassen en robotlassen. Je hoofdtaak als lasser is het samenstellen en aflassen van producten op basis van tekeningen. Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Je bent in het bezit van (minimaal) lasdiploma Mig/Mag niv. 2 en hebt een ruime ervaring in handlassen of robotlassen.

CNC VERSPANERS Op onze verspaningsafdeling zijn diverse CNC-bewerkingsmachines aanwezig. Tevens worden conventionele verspaningstechnieken toegepast. Op deze afdeling vinden werkzaamheden als boren, frezen, kotteren, zagen en tappen plaats. Je hoofdtaak als verspaner is het bewerken van producten met behulp van de CNC-bewerkingsmachine. Het programmeren van de machine behoort ook tot je werkzaamheden. Een kwaliteit- en resultaatgerichte instelling is belangrijk. Je hebt minimaal VMBO-TL als vooropleiding met enige jaren verspaningservaring.

TECHNICAL ENGINEER Vlastuin Engineering bestaat uit een club enthousiaste collega’s die voor zowel klanten binnen als buiten Vlastuin Group ontwerpt. Als Technical Engineer ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen van producten, modules en productiemiddelen en het verbeteren hiervan. Daarnaast ondersteun je de klant bij het optimaliseren van hun processen. Je hebt een afgeronde HTS-opleiding (werktuigbouw of autotechniek). Je bent breed georiënteerd, hebt technisch inzicht en analytisch vermogen.

PLANNER Ons bedrijfsbureau is verantwoordelijk voor activiteiten op het gebied van werkvoorbereiding en verkoop. Wij maken hierbij gebruik van ons ERP-systeem. De juiste match tussen klantvraag en interne (productie)capaciteit wordt gerealiseerd door de planner. Deze beheert en controleert de capaciteitsplanning en stuurt zo nodig bij. Je hebt een afgeronde MBO-opleiding, aangevuld met relevante werkervaring. Je bent accuraat, communicatief vaardig, stressbestendig en hebt overtuigingskracht. De vacature is aanvankelijk voor een periode van een jaar; afhankelijk van beoordeling en organisatiebehoefte behoort verlenging tot de mogelijkheden.

Open dag 12 maart: alle vol- en deeltijdopleidingen

WERKVOORBEREIDER Als werkvoorbereider maak je deel uit van het bedrijfsbureau. Je hoofdtaak is het voorbereiden van de werkopdrachten, zodat de productieprocessen optimaal kunnen plaatsvinden. Het maken van calculaties, productietekeningen en stuklijsten behoort tot je dagelijkse werkzaamheden. Je hebt een afgeronde MTS-opleiding en enkele jaren relevante werkervaring. Je bent iemand die zowel zelfstandig als in teamverband kan werken. Accuratesse en resultaatgerichtheid behoren tot jouw kwaliteiten.

Driestar Hogeschool biedt hoog aangeschreven opleidingen waarin geloof wordt verbonden met studie en beroep. Identiteit is daarmee ingebed in de hele opleiding.

Voor het komend cursusjaar (2011-2012) zijn wij tevens op zoek naar:

Kijk voor onze andere open dagen of een meeloopdag op www.driestar-hogeschool.nl

BBL-LEERLINGEN METAALBEWERKING Tijdens je 2-jarige opleiding is Vlastuin jouw werkgever en fungeert zij als jouw leerwerkbedrijf. Onze enthousiaste en vakkundige collega’s laten jou kennis maken met alle facetten van metaalbewerking. Wij bieden jou uitstekende mogelijkheden voor je ontwikkeling tot vakman.

Voor meer informatie over de functies, kijk op onze website: www.vlastuin.nl

Driestar hogeschool

Solliciteren?

TA L E N T I N O N T W I K K E L I N G

Sollicitaties kunnen tot 14 februari 2011 gericht worden aan: j.hattem@vlastuin.nl of: Vlastuin Group, t.a.v. Jorina van Hattem, Postbus 110, 4040 DC Kesteren.

Driestar Hogeschool: voor het opleiden en professionaliseren van leraren.


tekst Michiel Kerpel beeld RD, Anton Dommerholt Wie? „Arjanne Schouls (22) uit IJsselmuiden.” Welk beroep? „Ik kan me oicieel nog geen docente noemen. Omdat ik een duale opleiding doe, sta ik al wel twee dagen voor de klas op de Pieter Zandt Scholengemeenschap in Kampen. Ik geef Engels aan een aantal 2- en 3-vmbo-klassen.” Welke vooropleiding? „Na het vmbo deed ik een opleiding voor doktersassistente. Daarna werkte ik een aantal maanden in Engeland. Via die omweg kwam ik voor de klas. Op het Driestar College in Gouda volg ik nu een lerarenopleiding.” Wat maakt je werk bijzonder? „Ik was er eerst te veel op gericht om alleen Engels aan te leren. Later zag ik een leerling meer als een individu die zich overal in moet ontwikkelen. Elke leerling moet waarden en normen meekrijgen.” Waar ben je minder blij mee? „Alle rompslomp om het lesgeven heen. Als leraar moet je van alles bijhouden. Dat hoort erbij. Maar het is wel veel.” Hoe lang doe je dit werk nog? „Het blijft een uitdaging om jongeren wat bij te brengen. Dus vooralsnog zal ik dat niet snel zat worden. Maar je weet niet wat er op je pad komt.” >>puntuit.nl/gaanvoordiebaan voor een video en een dossier.

0911


Waarom zondagsrust en zondagsheiliging? Daar gaat het in deze lesbrief over. Speciaal voor het basis- of voortgezet onderwijs. In vier hoofdstukken met vragen en opdrachten wordt stilgestaan bij de dag des Heeren. De Bijbel, de belijdenisgeschriften en de Dordtse synode komen aan het woord. De lesbrief wordt afgesloten met een puzzel.

Voor bovenbouw van het basis- en onderbouw van het voortgezet onderwijs. Naar deze interessante en unieke lesbrief blijkt vraag te zijn. We geven het u als leerkracht graag ter overweging mee. Neem eens contact op met ons kantoor voor meer informatie. We kunnen ook een lezing op school daarbij ver-

Frederik v/d Paltshof 15

zorgen.

3911 LA RHENEN. ING 878.628. T 0317 614398

info@verenigingzondagsrust.nl

Studeren aan het Hoornbeeck = Bouwen aan je toekomst Opleidingen

Locaties

Aanmelding

Het Hoornbeeck College verzorgt een breed scala aan middelbare beroepsopleidingen in de sectoren Economie & Handel, Gezondheidszorg, Techniek & ICT en Welzijn. Alle opleidingen zijn heel praktijkgericht. Naast het volgen van lessen werk je zelfstandig en met andere studenten aan concrete opdrachten. De beroepssituatie staat daarbij centraal. Praktijkgericht wil ook zeggen dat je regelmatig het werkveld ingaat om ervaring op te doen.

Het Hoornbeeck College biedt meer dan 70 opleidingen aan op verschillende niveaus en leerwegen. Er is er dus altijd wel een opleiding die bij je past. Er zijn vestigingen in Amersfoort, Apeldoorn, Goes, Kampen en Rotterdam. De schoolgebouwen zijn modern ingericht voor eigentijds, verantwoord onderwijs. Je vindt er praktijk- en simulatielokalen, talenlaboratoria, mediatheken en open-leercentra. Elk gebouw is goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Het Hoornbeeck College wil onderwijs verzorgen dat is gebaseerd op Gods Woord. Studenten en hun ouders kiezen bewust voor reformatorisch onderwijs. Wil je meer weten over onze beroepsopleidingen? Vraag een informatiepakket aan of kijk op onze website. Je kunt ook een afspraak maken voor een kennismakingsbezoek. Aanmeldingsformulieren kunnen naar onderstaand adres worden opgestuurd.

Kijk voor meer informatie op www.hoornbeeck.nl Hoornbeeck College Postbus 875 • 3800 AW Amersfoort t. (033) 468 08 08 • info@hoornbeeck.nl


Opleiding Het Hoornbeeck College biedt in Amersfoort, Kampen en Rotterdam ict-opleidingen aan op mbo-niveau. Studenten kunnen er onder meer terecht voor opleidingen tot applicatieontwikkelaar, ict-beheerder en netwerkbeheerder. >>hoornbeeck.nl

Hbo-opleidingen in ict zijn er te kust en te keur, in tal van plaatsen. Meest aangeboden studies zijn bedrijfskundige en (technische) informatica.

>>hbo-i.nl

(Technische) informatica op universitair niveau studeer je aan de technische universiteiten van Delft of Eindhoven, of in de bekende studentensteden. De IB-Groep geeft een overzicht. Per universiteit zijn het vooral de masterstudies die verschillen, en dus bepalend zijn voor de juiste keuze.

beeld Sjaak Verboom

>>ib-groep.nl

Simone

Jarno Hattem uit Staphorst volgt de opleiding ict aan het Hoornbeeck College in Kampen. De middelbare beroepsopleiding kent twee richtingen: applicatieontwikkeling en zakelijk netwerkbeheer. Jarno koos bewust voor het laatste. „Als programmeur bouw je computerprogramma’s of websites en zit je vaak tussen vier muren. Dat is niets voor mij.” De 19-jarige Staphorster komt graag in contact met mensen. „Dat persoonlijke ligt me wel, samen de uitdaging aangaan om problemen op te lossen.” Jarno zit in het derde leerjaar op niveau 4, het hoogste niveau van de opleiding. Hij is erg te spreken over de kwaliteit van het onderwijs op het Hoornbeeck. „In het eerste jaar begin je eenvoudig met het bouwen van een computer. Aan het einde van de opleiding ben je een niveau 4-systeembeheerder. Je wordt van a tot z klaargemaakt voor het ondernemerschap en de maatschappij.” Naast de verschillende it-vakken krijgen Jarno en zijn medestudenten ook andere vakken, zoals Nederlands, Engels en maatschappijleer. Het leukst vindt hij de projectlessen. Daarin werkt hij zelfstandig samen met twee of drie medestudenten acht weken lang aan een project. „Momenteel hebben we een project waarbij we voor een hotel met vier vestigingen een netwerk moeten aanleggen. We schrijven samen een plan van aanpak, een functioneel en een technisch ontwerp. Hoe pak

je zoiets aan? Hoe beveilig je de organisatie, welke hardware gebruik je?” Tijdens zo’n project wordt er veel vergaderd. „Je werkt samen aan een conclusie. Die samenwerking kom je later ook tegen.” Sterk punt van de opleiding is dat de ict-docenten niet alleen voor de klas staan, maar zelf ook in de praktijk werkzaam zijn. „Ze verrijken de theorie met hun praktijkervaring, maken de lesstof concreet. Dat is erg leerzaam.” De reformatorische identiteit van de school werkt in het voordeel, merkt Jarno. „Je wordt getraind in zelfstandigheid, maar tegelijkertijd word je beoordeeld op hoe je functioneert: kom je op tijd, mis je geen lessen? Het gebeurt bij stages regelmatig dat je daarom voorrang krijgt.” Ook Jarno’s vrije tijd staat in het teken van ict. Hij werkt bij Bloemert ICT in Staphorst, verkoopt laptops bij CompuStore en bouwt en repareert computers voor mensen uit de gemeente. „Het leuke is: er komen elke keer weer nieuwe dingen op de markt. Zo’n beetje alle vrije tijd die ik nog over heb, ben ik ermee bezig.” Hij is niet van plan om door te studeren na zijn mbo-opleiding. „Dan zou ik pas rond mijn 25e klaar zijn. Bovendien heeft een systeembeheerder meer aan bijvoorbeeld Microsoftcertificaten. Wat ik nog wel zou willen doen is een avondcursus verkoop, om dat nog beter onder de knie te krijgen.”

Bert

Bert Lobbezoo (19) is tweedejaarsstudent technische informatica aan de Technische Universiteit Delft. De Werkendammer zit naar eigen zeggen hele dagen achter de computer; zo verrassend was zijn studiekeuze dus niet. Delft is een „mooie universiteit”, een belangrijke reden om voor de TU te kiezen. „Twente en Eindhoven zijn ook wel wat ver weg.” Bert bezocht van tevoren de nodige voorlichtingsbijeenkomsten en meeloopdagen. „Erg belangrijk. Een derde van de studenten haakt na het eerste jaar af. Omdat de studie tegenvalt, of ze ontdekken toch de verkeerde keuze te hebben gemaakt.” De studie bevalt hem goed. „Er zit behoorlijk wat wiskunde in, maar die heb je ook echt nodig. Er is veel aandacht voor programmeren. Practica van vier uur, erg leuk.” Behalve in wiskunde verdiept hij zich in programmeertalen en algoritmen, leert hij projecten opzetten en ziet hij allerlei hardware voorbijkomen. Vooral de zelfstandige projecten spreken hem aan. In groepjes van zes ontwikkelen de studenten verschillende programma’s. Zo is Bert momenteel bezig met een programma voor beeldherkenning. „We schreven software die via de webcam handgebaren herkent en daar vervolgens een actie aan koppelt.” Eerder bouwde hij een veilingprogramma voor ouderen. „Daarbij gingen we ook echt met ouderen in gesprek om de software op hun behoeften af te stemmen.” En hij ontwikkelde een programma dat intelligent genoeg is om het van de tegenstander te winnen. „Daarbij maakten we gebruik van een bestaand schietspel.” De Delftse studie duurt bij elkaar vijf jaar, waarvan de laatste twee jaar de master vormen. Welke master Bert gaat volgen, weet hij nog niet. „Er zijn zo veel mogelijkheden, waarschijnlijk wel iets aan de softwarekant.” En daarna? „Dat is nog een groot vraagteken. Er zijn tal van mogelijkheden, zowel binnen de ict als daarbuiten. Bovendien, met een opleiding aan een technische universiteit kun je overal terecht.” Zorgen over zijn arbeidzame toekomst maakt hij zich in elk geval niet. „Universitair geschoolde it’ers zijn onmisbaar voor het goed ontwerpen van cruciale onderdelen zoals de processor. Achter een computer gaan de ingewikkeldste dingen schuil, daarvoor heb je nu eenmaal gekwalificeerde mensen nodig.” Eén advies wil Bert toekomstige studenten wel meegeven: „Bereid je goed voor. Bezoek voorlichtingsdagen, bevraag studenten en –vooral– loop meerdere dagen mee. Alleen zo krijg je een goed beeld van de studie en kun je een afgewogen keuze maken. En: sluit je aan bij een christelijke studentenvereniging. Dat betekent een enorme verrijking van je studententijd.”

beeld RD, Henk Visscher

Ze zal straks een van de weinige meisjes zijn die de opleiding technische informatica gaan volgen, maar daar laat Simone Oome zich niet door weerhouden. De 16-jarige eindexamenkandidate uit Elst (Utrecht) volgt de havo aan het Veenendaalse Ichthus College. Is ze daarmee klaar, dan kiest ze voor de hboopleiding technische informatica in Arnhem of Utrecht. Nu al volgt ze op de havo het vak informatica. Ze maakt websites en bouwt programma’s. Zo programmeerde ze een eierkookwekker en schreef ze een stukje software waarmee de kerstverlichting aan- en uitgezet kan worden. Juist dat praktisch bezig zijn op de computer spreekt haar aan. „Ik wil graag weten hoe iets in elkaar zit en nieuwe dingen ontdekken.” Ze bezocht zowel in Arnhem als Utrecht open dagen. „Dat heeft me geholpen bij het kiezen van de juiste opleiding. Ik twijfelde tussen ‘gewone’ informatica en technische informatica. Ik kies voor de laatste omdat die opleiding het meest praktisch is. Gewone informatica is me te theoretisch.” Ze is van plan nog een keer mee te lopen om haar keuze voor de stad te bepalen. Affiniteit met ict is haar met de paplepel ingegoten, zegt ze. „Mijn vader is systeembeheerder. Dankzij hem leerde ik al heel vroeg om met de computer om te gaan.” En nog steeds stopt ze veel vrije tijd in de computer. Zo bouwde ze haar eigen website, die ze voortdurend verder ontwikkelt. En ook haar omgeving doet regelmatig een beroep op haar. „Als ze een probleem hebben, vragen ze al snel of ik er even naar wil kijken. Dat vind ik leuk: proberen een oplossing te zoeken voor iets waar anderen niet uitkomen.” Wat ze na de studie technische informatica wil, weet Simone nog niet. „Ik denk wel in de richting van softwareontwikkeling. Maar ik hoop tijdens de opleiding te ontdekken welke mogelijkheden er allemaal zijn.”

Jarno

beeld iStockphoto

ICT

Een wereld zonder ict is niet meer voor te stellen. Bedrijfsnetwerken, websites, software, laptops, smartphones; ict is overal. Om die geautomatiseerde wereld draaiend te houden, zijn goed opgeleide mensen nodig. Drie jongeren over hun keuze voor een ict-studie.

beeld RD, Henk Visscher

tekst Pieter Ariese

11


ATHENEUM 6 van het C naam: Gerdien Nieuwenhuyzen

naam: Lennard van den Berge

naam: Anne Koppejan

naam: Stefan Aarts

naam: Laura Brouwer

gewenste opleiding: rechten

gewenste opleiding: duaal leraar Engels

gewenste opleiding: opleiding tot fysiotherapeut

gewenste opleiding: werktuigbouwkunde

gewenste opleiding: waarschijnlijk Engels

gewenst beroep: misschien advocaat

gewenst beroep: leraar Engels

gewenst beroep: fysiotherapeut

gewenst beroep: dat weet ik niet precies

gewenst beroep: onbekend

naam: Gerarda Allemekinders gewenste opleiding: misschien gezondheidswetenschappen gewenst beroep: dat zou ik nog niet weten

naam: Dineke Visser gewenste opleiding: algemene sociale wetenschappen gewenst beroep: onbekend

naam: Marjolein Brandhorst gewenste opleiding: sociale geografie en planologie gewenst beroep: weet ik nog niet, het is een erg brede studie

naam: Rachel van der Veen gewenste opleiding: journalistiek of televisie- en theaterwetenschappen gewenst beroep: het liefst presentatrice of journalist, of in de reclame

Zie voor een video

puntuit.nl/gaanvoordiebaan

naam: Berti Mushe

naam: CornĂŠlie Geijtenbeek

gewenste opleiding: rechten

gewenste opleiding: internationaal en Europees recht

gewenst beroep: advocaat

gewenst beroep: nog geen idee


Calvijn college in Goes naam: Rik Schot

naam: Anne-Sofie Reijnoudt

naam: Frits van Vuuren

naam: Anne Krijger

naam: Astrid Molendijk

gewenste opleiding: biomedische of biofarmaceutische wetenschappen

gewenste opleiding: personeelswetenschappen

gewenste opleiding: lucht- en ruimtevaarttechniek

gewenste opleiding: notarieel recht

gewenste opleiding: ALO

gewenst beroep: hr-manager

gewenst beroep: onbekend

gewenst beroep: notaris

gewenst beroep: gymlerares, snowboard/skiinstructeur

gewenst beroep: medisch onderzoeker

naam: Jacobien Jansen gewenste opleiding: pedagogiek op Hogeschool Rotterdam gewenst beroep: waarschijnlijk pedagoge in het basisonderwijs

naam: Leona Verhelst gewenste opleiding: verpleegkunde (hbo-v) gewenst beroep: verpleegkundige in het ziekenhuis (kinderafdeling/ vroeggeborenen) of verpleegkundige op een consultatiebureau

naam: Annette Andeweg gewenste opleiding: geneeskunde gewenst beroep: onbekend

naam: Annemarie Bouwense gewenste opleiding: pedagogische wetenschappen

naam: Lennart Maljaars

naam: Nico Maljaars

gewenste opleiding: geneeskunde

gewenste opleiding: TU Delft werktuigbouwkunde of lucht- en ruimtevaarttechniek

gewenst beroep: medisch specialist (of iets in die richting)

beeld Willem Mieras

gewenst beroep: waarschijnlijk orthopedagoog/gezinspedagoog

gewenst beroep: weet ik nog niet

13


Wij hebben plaats voor BBL-leerlingen verzorgende IG en vakantiemedewerkers

‘Omdat het de mensen zijn die de organisatie maken’

Kijk voor aanmelding en informatie op onze website

Postbus 100 | 8080 AC Elburg | t (0525) 66 16 97 | www.ecmdialoog.nl

RST Zorgverleners verleent thuiszorg en kraamzorg binnen de reformatorische gezindte. De ca. 1000 medewerkers hebben allen een reformatorische achtergrond.

Ga voor een leuke baan bij RST Zorgverleners!!

Kom ook theologie studeren in Apeldoorn!    

Interesse? Wil je meer informatie of een sollicitatieformulier opvragen? Bel dan 0342-405465 of mail naar vacature@rstzorg.nl. Kijk voor vacatures op www.rstzorg.nl.

       

             

tua.nl Wilhelminapark 4 te Apeldoorn, 055-577 57 00, secretariaat@tua.nl

Schoolvoorbeeld van een juiste keuze: Piet Voskamp Nieuws

Zoek je een nieuwe uitdaging en houd je van afwisseling? Heb je een warm hart voor je medemens en werk je graag zelfstandig? Dan komen wij graag met jou in contact voor een leuke baan in de kraamzorg of thuiszorg.

Winkel

Collectie

Onderdelen

Postbus 154 • 3770 AD Barneveld Tel. 0342-422324 • Fax 0342-422550 E-mail: info@rstzorg.nl • www.rstzorg.nl

Kraamzorg & Thuiszorg binnen de reformatorische gezindte ~ landelijk werkend zowel voor verzekerden (ook PGB-houders) als niet-verzekerden kraamzorg ~ huishoudelijke verzorging ~ persoonlijke verzorging (wijk)verpleging (24-uurszorg)

Welk vak wil jĂ­j leren? www.talentawerkt.nl

Service

Goed voorbereid naar school doe je natuurlijk sportief op een kwaliteitsiets van Piet Voskamp. Kijk eens op onze website of bezoek onze showroom als je in de buurt bent, doe een beroep op Piet Voskamp en je maakt altijd de juiste keuze!

Is het (zelfstandig) volgen van een vakopleiding voor jou niet zo eenvoudig? Leer het samen met Talenta in de praktijk. Jij werkt en leert, onze jobcoaches begeleiden en coachen jou. We werken nauw samen met je school. Bel gewoon eens voor meer info, telefoonnummer 0180 - 44 26 43!

christelijke organisatie voor jobcoaching en re-integratie Winkel di. t/m vrij. 9.00 tot 17.30 uur, za. 9.00-15.00 uur. Maandag gesloten. Werkplaats di. t/m vrij. 8.00 tot 17.30 uur. Za. en ma. gesloten.


Opleiding

● Een koerier komt veel

in contact met klanten. Hij of zij moet zich dus beleefd gedragen. ● Een koerier moet kunnen omgaan met stress. ● Een opleiding is niet per se nodig, een rijbewijs natuurlijk wel. ● Een jonge koerier begint met een brutosalaris van ongeveer 1500 euro.

Wat was er nu zo leuk aan het werk dat ik ooit als bijbaan had? Na een dag koerieren is het weer duidelijk: de vrijheid. Die oude bijbaan als koerier was zo verkeerd nog niet.

V RIJBUITER OP DE tekst Gerco Verdouw beeld RD Met een krat champagneflessen naar de Tarzanbocht op het racecircuit in Zandvoort. En dan tussen de vip’s naar de voorbijscheurende formule 3-racewagens kijken. Dat is wel zo’n beetje de leukste ervaring die ik ooit als koerier had. De pabo in Gouda was mij soms net een beetje te soft. Om dat te compenseren en om de nodige centjes voor het collegegeld te verdienen, had ik een bijbaan bij koeriersbedrijf OK Service in Gouda. Was er halverwege de middag een verre rit naar Groningen, dan ging de pieper. Collega’s die ’s morgens vroeg begonnen waren, hadden geen zin om zo laat thuis te komen. Voor mij was het geen probleem, juist een uitdaging. Twaalf jaar later is er veel veranderd bij het koeriersbedrijf. OK Service is nu gehuisvest op het splinternieuwe bedrijventerrein Gouwepark in Moordrecht. Er werken geen veertig koeriers meer, maar tien. „Klanten zijn zuiniger geworden en

er is meer concurrentie van postbedrijven”, zegt directeur Henk Koster. De manier van werken is niet veel veranderd, merk ik. Om het vak weer onder de knie te krijgen, rijd ik een rit mee met Fred Neeleman (25). Hij moet een zending drukwerk ophalen bij een grafisch bedrijf in Waddinxveen. Voor vertrek vult hij op de dagstaat de kilometerstand van zijn Citroën Berlingo in. Ook de opdrachtgever en de bestemming Wageningen worden ingevuld. Bij de drukker staan elf doosjes drukwerk te wachten. Zes voor Wageningen, vijf voor een adres in Houten. Fred stopt een deken tussen de twee vrachtjes, zodat hij ze uit elkaar kan houden. De afleverbonnen stopt hij bij zijn dagstaat in het klembord. Dan gaat het de snelweg A12 op. Fred heeft een opleiding tot grafisch vormgever gevolgd. Waarom werkt hij dan nu bij een koeriersbedrijf? „Ik wilde niet meer tussen vier muren op kantoor zitten. Dit werk geeft me veel vrijheid en ik kom in korte tijd op heel veel

plaatsen in Nederland.” Dat herken ik. Het afleveradres in Wageningen ligt op een industrieterrein waar volop sneeuw ligt. Voorzichtig stuurt Fred zijn Berlingo naast een vrachtwagen die bij hetzelfde adres staat te lossen. „Deze auto heeft geen winterbanden, dat vind ik wel een gemis.” Op de terugweg naar Moordrecht moeten de laatste vijf doosjes naar een particulier adres in Houten. Freds TomTom HD Traffic leidt hem feilloos naar de juiste plek. „Dit is mijn eigen navigatiesysteem. Het geeft ook aan waar de files staan, dat doet het Blaupunktsysteem van OK Service niet. Ik heb er al heel wat files mee ontweken.” De morgen is voorbij als we weer bij het koeriersbedrijf arriveren. Fred moet met de bestelbus naar Emmen, ik krijg zijn auto om zelf aan de slag te gaan. De eerste opdracht is: iets ophalen in Reeuwijk en afleveren in Alphen aan den Rijn. Een e-mail van de opdrachtgever vertelt me waar ik moet zijn. Eerst vul ik de pakbon in, dan de dagstaat. Net als vroeger. Het navigatiesysteem, dat was er twaalf jaar geleden nog niet. Voorzichtig toets ik het adres van de opdrachtgever in. Dan de sleutel in het contactslot en gaan met die banaan. Oeps, het niet gestrooide weggetje voor het koeriersbedrijf is glad. De voorwielen van de Berlingo spinnen. Rustig aan maar. Ook op bedrijventerrein Zoutman in Reeuwijk is het glad. Ik zet de bestelwagen

Dagstaat invullen.

niet op het parkeerterrein, straks kom ik daar vast te zitten. Beleefd neem ik een envelop in ontvangst. De opdrachtgever krijgt een kopie van de pakbon, ik vul mijn dagstaat in en daar gaat-ie weer. Na het afleveren in Alphen aan den Rijn rij ik via de N11 weer richting Moordrecht. Rechts en links liggen de witte weilanden. Genietend kijk ik om me heen. Het oude vrijheidsgevoel is weer helemaal terug. Wie doet me wat? Losjes één hand op het stuur, met een gangetje van 100 kilometer per uur door het verkeer. Niemand met wie ik rekening hoef te houden. Een doordringend belgeluid doorbreekt de idylle. Ik word gebeld, maar niet op mijn eigen telefoon. Zoekend kijk ik de cabine rond. Ha, daar zit een apparaatje met een groene en een rode knop. Zodra ik op de groene druk, heb ik contact met het koeriersbedrijf. Planner Marco Brandhorst vraagt of ik in Gouda nog even iets op kan halen. Natuurlijk. Voor de stad waar ik twaalf

jaar woonde, heb ik geen navigatiesysteem nodig. De Stavorenweg, die ligt vlak bij de afrit van de snelweg. In een mum van tijd ben ik op de plaats van bestemming. Vijf minuten later gaat het weer richting Moordrecht. Daar ligt een nieuwe opdracht klaar. Ophalen in Waddinxveen, wegbrengen naar Gouderak. Eenmaal op bedrijventerrein Coenecoop wil de Blaupunkt mij richting de A20 sturen. Ja daag, ik ga niet over de snelweg naar Gouderak. Dat is mij te ver om. Gewoon het gezonde verstand blijven gebruiken en via Gouda naar de Krimpenerwaard. Zonder mokken aanvaardt het navigatiesysteem mijn eigenzinnigheid. Gehoorzaam stuurt hij me over de Haastrechtse brug. Toch wel handig dat ik hier de weg ken. Na deze rit is het alweer tijd om afscheid te nemen. De werkdag zit er op. Fred had gelijk: in een koeriersauto gaat de tijd heel snel. En ik begrijp weer helemaal waarom hij geen grafisch vormgever is geworden, maar koerier.

Fred Neeleman: Ik kom in korte tijd op veel plaatsen.

15


AMERSFOORT

|

BARNEVELD

|

HOEVEL AKEN

|

Leerling Jesse Hof Ik ben 16 jaar oud en zit in de bovenbouw van Johannes de Swaef. Ik vind het heel leuk op school, bijvoorbeeld de niveau 1 opleiding met koken. Ook Engels en wiskunde is leuk. Ik loop ook twee dagen stage, in een keuken en bij een dierenwinkel. Koken vind ik het allerleukst om te doen. Mijn hobby’s zijn zwemmen en tafeltennis.

KESTEREN

Een grote school is altijd op zoek naar goede docenten

Leerling Bertine de Greef Ik ben Bertine de Greef. Ik zit in jaar twee van de Johannes de Swaef. De lessen die we doen zijn catering, tuin en dier, techniek, wereldoriëntatie enz. De leukste vakken vind ik verzorging, catering en rekenen. Wat ik minder leuk vind is tuin en dier en techniek. Maar Johannes de Swaef is een super leuke school. Je hebt veel praktijkles.

We zoeken voor diverse vakken gedreven collega’s om onze teams te versterken. Kom in elk geval langs voor een goed gesprek.

Met een baan mag je gaan Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Wij hebben een vacature voor een docent

Biologie • Frans •

DRING

END!

Godsdienst • Geschiedenis • Wiskunde • Beeldende Vorming •

H.P.W. Klaassen

directeur (06) 239 921 64 drs. H.J. van der Poel directeur (06) 12 91 62 31

Sollicitaties met vermelding van (kerkelijke en zakelijke) referenties, s.v.p. richten aan het College van Bestuur, t.a.v. de heer M.F. van Leeuwen, Postbus 405, 3800 AK Amersfoort of per e-mail naar personeelszaken@hc-vlc.nl

Schoolloopbaan Onze leerlingen doorlopen drie fasen in het onderwijs. “Werk aan de basis”, “Kies een profiel” en “Aan het werk mét kwalificaties”. De domeinen Wonen, Werken,Vrije tijd en Burgerschap komen ruimschoots aan bod. De leerling gebruikt zijn Individueel Ontwikkelingsplan als plandocument voor de te volgen ontwikkelingsroute. Kwalificatie In de laatste fase kunnen de volgende opleidingen worden gevolgd: niveau 1 groen, niveau 1 motorvoertuigen, niveau 1 zorghulp, niveau 1 bouwplaatsassistent, niveau 1 winkelmedewerker, niveau 1 administratie, schoonmaak in de groothuishouding, werken in de kinderopvang, heftruck, minigraver, verreiker, trekker, lassen en VCA. Unieke kenmerken Johannes de Swaef • Kleinschalig; 80 - 90 leerlingen • Overzichtelijk • Veilige en vertrouwde leeromgeving. • Onderwijs- en Zorgspecialisme in de klas • Uitstroompercentage naar arbeidsmarkt 95 - 100% • Welbevinden; plezier in school

Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website: www.vanlodenstein.nl

Verlengde Parkweg 49, 6717 GL Ede Postbus 560, 6710 BN Ede Tel. 0318-665266, Fax. 0318-637042 E-mail info@jdeswaefpro.nl Website: www.jdeswaefpro.nl

B E L

V O O R

E E N

O R I Ë N T E R E N D

B E ZO E K


In een halfuur tijd gaat vier keer de telefoon en komt er iemand de garage binnen met een vraag over zijn auto die een vreemd geluid maakt. Tussen die gesprekken door mag Dick Gerritsen auto’s zien te repareren of te verkopen.

Garagehouder Gerritsen: „Je moet service en kwaliteit bieden. Dan komen de mensen terug.”

Opleiding Wie automonteur wil worden, kan daarvoor na het vm bo terecht bij een regionaal oplei dingscentrum (roc), richting auto techniek. Daar zijn er twee variant en mogelijk: bol of bbl. ● De bol is een theoretisch gerichte opleiding waarb ij de scholier regelmatig stage loo pt. ● De bbl is mee r praktijkgericht. De scholier werkt vie r dagen per week en gaat éé n dag naar school.

„ N OG IEDERE DAG PLEZIER IN MIJN WERK ” tekst René Zeeman beeld André Dorst

Wie? „Annemiek Meijer (16) uit Opperdoes.” Welke school? Vmbo 4 van het Werenfridus in Hoorn, Noord-Holland. Wat wil je gaan doen? „Onderwijs. Een mbo-opleiding, of anders de havo en de pabo, of misschien de i-pabo in Amsterdam of Alkmaar, waar ruimte is voor levensbeschouwing.” Waarom? „Het lijkt me echt heel erg leuk om kinderen iets te leren, zodat ze later kunnen zeggen: Dat was een leuke juf! Het liefst wil ik op een christelijke school werken, vandaar mijn keus voor de i-pabo.” Heb je iets als reserve in gedachten? „Misschien iets bij de administratie in een winkel of op de bank.”

Gerritsen wist al van jongs af aan dat hij monteur wilde worden. „Dat technische sprak me aan”, zegt de Apeldoornse garagehouder. Als Gerritsen in zijn jonge jaren vrij was, dan was hij te vinden bij een van de garages in de buurt van de lagere school die hij bezocht. „Hele middagen kon ik staan kijken naar wat die jongens aan het doen waren.” Na de lagere school volgde wat toen nog de lagere technische school (lts) heette. Gerritsen koos, hoe kan het ook anders, de richting autotechniek. Na de lts ging hij aan de slag als leerling-monteur; later werd hij tweede monteur. In de avonduren verdiende hij bij met klussen. „In het oude kippenhok van mijn vader”, vult hij aan. Een smeerput of een brug had Gerritsen niet. „Alles deed ik met de krik.” Avond aan avond „tot laat toe” en ook op zaterdag was hij in het kippenhok te vinden. Toen hij een vriendin kreeg, ging hij ’s avonds laat na het sleutelen naar haar toe. „Ze vond het niet altijd leuk, maar dat was de volgorde: eerst de auto, dan de vrouw.” Ook in zijn huwelijk ging Gerritsen naast zijn werk overdag ’s avonds door met sleutelen. „In het begin van ons trouwen hadden we een woning waar geen ruimte was om aan auto’s te werken. Dus toen deed ik het nog bij mijn moeder. Later kregen we een flat met een garage en kon ik gewoon thuis klussen.” Na de flat volgde een woning met garage aan de Langeweg en nog weer later één met een garage inclusief brug aan de Gazellestraat. „Moest ik voor die tijd alles op de grond doen, nu

had ik een mooie uitrusting.” In 1999 nam Gerritsen de stap naar het zelfstandig ondernemerschap. „Ik had dat altijd al gewild, maar hikte tegen het behalen van de diploma’s aan. Toen een collega het patroon- en ondernemersdiploma haalde, dacht ik: Dat kan ik ook.” Binnen een jaar had Gerritsen de papieren op zak en begon hij voor zichzelf. De eerste jaren werkte hij nog voor een deel in loondienst bij een garage. Vanaf 2004 had hij voor de „sociale lasten in de tweede helft van de middag voor een paar uur een baantje bij de post.”„Dat heb ik twee jaar gedaan. Ik stopte ermee omdat ik merkte dat de klanten eronder gingen lijden.” Sinds 2005 zit Gerritsen met een garage aan de Langeweg in Apeldoorn, waar hij als Mazdaspecialist alle soorten auto’s repareert, apk’s doet en handelt in tweedehands auto’s. „Ik zoek weer naar uitbreidingsmogelijkheden. Ik wil een onderkomen met een grotere showroom.”

In de huidige garage kunnen normaal gesproken misschien tien of twaalf auto’s staan, maar doordat alle wagens strak geparkeerd staan biedt de ruimte onderdak aan negentien auto’s. Buiten voor de deur staat er ook een aantal. „Ik heb ze liever binnen staan, maar meer kan ik er hier niet kwijt.” Gerritsen zegt dat „je als garagehouder goedkoper dan de concurrent moet zijn en service en kwaliteit moet bieden.” „Dan komen de mensen terug”, voegt hij er in één adem aan toe. „De klanten komen van heinde en verre. Ik heb ze zelfs uit Zeeland. Dan brengen ze de auto bij mij en gaan ze zelf een dagje winkelen.” Ondanks de kredietcrisis verdient Gerritsen een goede boterham met zijn garage. „Ik heb het goed. Ik ben nog altijd blij dat de mensen het me gunnen. Tegelijk heb ik gelukkig een goede gezondheid en heb ik nog iedere dag plezier in mijn werk. Geen dag is hetzelfde.”

17


Info

tekst Jacomijn Hoekman

Staat het beroep dat jou interesseert niet in deze bijlage? Kijk dan eens tussen deze lijst beroepen die in voorgaande edities van School en Beroep verschenen zijn. Zitten daar wel de goede tussen? Lees dan op puntuit.nl/gaanvoordiebaan een interview met een van onderstaande beroepsbeoefenaars. 2002 - postdoconderzoeker - slager - organist/pianist, dirigent, docent, componist conservatorium) - werkmeester voor gevangenen - stratenmaker - psychiatrisch verpleegkundige - oncologisch chirurg - metselaar - reclamemaker - zelfstandig ondernemer - financieel adviseur - museumgids - installatiemonteur

2003 - praktijkdocent - opticien - kraamverzorgster - mediamanager - maatschappelijk werkster - schipper - bierbrouwer - winkelbediende - vuilnisman - touringcarchauffeur - rechter - archeoloog - mondhygiĂŤniste

2004 - orgelbouwer - accountant - kringloopwinkelmedewerker - bibliotheekmedewerker

- verpleegster ouderenzorg - conservator - schilder - architect - begrafenisondernemer - coupeuse - praktijkondersteuner huisarts - hovenier - grafisch ontwerper

2005 - bloemist - commerciĂŤle economie - geschiedenis - rechten - timmerman - sociaal-pedagogisch werker - automonteur - tropenarts - secretaresse - logopediste - politie - banketbakker - verloskundige

2006 - beroepsmilitair - metselaar - exportmanager - energiebesparingsadviseur - thuiszorgmedewerker - ergotherapeute - journalist - boswachter - leerkracht - fotograaf - psycholoog

2007 - constructiewerker - ambtenaar - vrachtwagenchauffeur - verkoopmedewerker - kapper - taxateur - radiodiagnostisch laborant - apotheker - kok

2008 - kaasverkoper - ambulancechauffeur - boomverzorger - gemeentearchivaris - reactorwerktuigkundige - advocaat - zedenrechercheur - juwelier - hypotheekadviseur - verpleegkundige intensive care - machinist - verslaggever

2009 - paardentandarts - huisarts - psychiater - ingenieur - gezinscoach - opleiding niveau 4 bos- en natuurbeheer - opleiding (ortho)pedagogiek - opleiding theologie - opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening - beurshandelaar - keukenverkoper - schade-expert - kraanmachinist - duinwachter - digitaal rechercheur

2010 - jobcoach - bloemist - autoverkoper - doktersassistente - islamoloog - (politie)communicatiemedewerker - fruitteler - molenrestaurateur - gymlerares - machineverkoper - verloskundige - stuurman

Studentenverenigingen - solidamentum.nl - csfr.nl - depositumcustodi.nl

Studiekeuze - qompas.nl - kiesjestudie.nl - studiekeuze123.nl - werksite.nl - studiebeurs.nl - tkmst.nl

Buitenland - nuffic.nl - beursopener.nl

Kamers - kamer.nl - easykamer.nl - kamerhulp.nl - studentenkamers.nl - kamertje.nl - kamerhuren.nl - kamerz.nl - kamernet.nl - kamerstart.nl - opkamers.nl

Open dagen - studeren.com - studiekeuze123.nl

FinanciĂŤn

>>puntuit.nl/gaanvoordiebaan

- nibud.nl - ib-groep.nl - studerengeldbeheren.nl - studentenzorgverzekeringen.nl - mijnstudentenleven.nl - studentenfinanciering.nl

Algemeen - studeren.in - handicap-studie.nl - studieinfo.nl

18


tekst Michiel Kerpel beeld RD, André Dorst Wie? „Williejanne van den Dikkenberg (26) uit Sint Annaland.” Welk beroep? „Laborante klinische neurofysiologie in het Lievensbergziekenhuis in Bergen op Zoom. Ik meet de hersenactiviteit bij patiënten door elektrodes op iemands hoofd te zetten. Met deze scans, eeg’s genoemd, kun je onregelmatigheden in het brein van bijvoorbeeld mensen met epilepsie waarnemen.” Welke vooropleiding? „Na de havo ben ik de hbo-opleiding laborant klinische neurofysiologie gaan doen via de LOI, de Leidse Onderwijsinstellingen.” Wat maakt je werk bijzonder? „Het technische is leuk, maar juist de omgang met mensen maakt dit werk extra boeiend. Er komen kindjes langs van een paar weken oud tot en met bejaarden van over de 90 jaar.” Waar ben je minder blij mee? „Ik kom in aanraking met comateuze personen. Met een eeg kan dan bepaald worden of iemand hersendood is of niet. Op die manier komt de dood dichtbij.” Hoe lang doe je dit werk nog? „Ik heb geen plannen om iets anders te gaan doen; ik ken sowieso geen leukere baan.” >>puntuit.nl/gaanvoordiebaan voor een video en een dossier.

19


SINGLE REIS


Marrie Groeneveld, Gerdien Alblas en Jolanda Schelling werken als praktijkverpleegkundigen in het Medisch Centrum Thorbecke in Sliedrecht. Hiervoor volgden ze hbo-verpleegkundigenopleidingen in Ede, Utrecht en Rotterdam, aangevuld met een specifieke praktijkopleiding in Ede. Voor hbo’ers duurt deze praktijkopleiding één jaar, voor mbo’ers twee jaar. Een andere naam voor de functie praktijkverpleegkundige, die sinds 2000 bestaat, is poh’er, wat staat voor praktijkondersteuner huisartsen. Deze benaming laat zien waar de functie van poh’er voor bedoeld is: de werkdruk van de huisarts verlichten door taken uit diens praktijk over te nemen. In de zorg voor chronisch zieken nemen poh’ers inmiddels een substantieel deel van de zorg op zich. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ze veel contacten met chronisch zieken zelfstandig afkunnen. Het aandeel contacten van mensen met een chronische ziekte met een praktijkondersteuner steeg van 2 procent in 2003 naar 39 procent in 2008. Met name in de zorg voor mensen met diabetes, COPD (uitgerekte longen) en in de zorg voor ouderen en mensen met meervoudige aandoeningen trekt de praktijkondersteuner een deel van de zorg van de huisarts naar zich toe. Ook voor Groeneveld, Alblas en Schelling is het begeleiden van diabetes- en COPD-patiënten onderdeel van hun dagtaak. Daarnaast houden ze zich bezig met het begeleiden van terminale patiënten. Ook geven ze voorlichting aan patiënten over hun ziektebeeld. De bedoeling daarvan is dat de patiënt beter met zijn ziekte kan omgaan. Na de diagnose worden patiënten in vergelijking met vroeger veel grondiger geïnformeerd over het totale behandelplan dat bij hun ziekte hoort. De zorg wordt inzichtelijker, vinden Groeneveld, Alblas en Schelling. „Maar de grootste uitdaging voor ons blijft toch dat we de patiënt blijven zien en behandelen als individu.”

Mbo’ers, hbo’ers en wo’ers; in de gezondheidszorg kunnen ze allemaal terecht. Een uroloog, een thuiszorgverpleegkundige en drie praktijkondersteuners vertellen over hun baan.

Neline van der Wees.

Opleiding ● Dé voorlichtingssite over oplei

dingen en beroepen in zorg en welzijn is youchooz.nl. Eigenaar is het kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Calibris. Op de site staan zo’n 300 beroeps- en opleidingsbeschrijvingen. De informatie wordt gecontroleerd door brancheverenigingen in de zorg en is gemakkelijk te rangschikken op toelatingseis, leerwijze, branche en sector. Een aanrader. ● Een prima tweede keus is de brochure ”Beroepen en opleidingen zorgsector 2010.” Deze kan worden gedownload van care2care.nl, een initiatief van werkgevers in de zorg in de regio’s Rijnstreek en Rijnmond.

Het grootste misverstand dat over haar vak de ronde doet, is dat het alleen maar bestaat uit het wassen en aankleden van patiënten, vindt Neline van der Wees. Ze is verpleegkundige in de thuiszorg en werkzaam bij Agathos in Veenendaal. Welke taken ze dan nog meer heeft? „Sinds ik daarvoor een opleiding heb gevolgd mag ik ook CAPD-spoelingen doen bij nierpatiënten”, zegt Van der Wees. Daarbij wordt via een katheter een spoelvloeistof in de buikholte gebracht, die overtollig vocht, zouten en afvalstoffen aantrekt. Op die manier nemen de spoelingen een deel van de werking van de nieren over. CAPD-spoelingen gebeuren niet ’s nachts met een machine, maar handmatig. Andere verpleegtechnische handelingen die haar taak „verrijken”, zijn de stomazorg, de wondzorg en de VAC-therapie. „Dat is een wondbehandeling waarbij de wond vacuüm wordt afgesloten zodat hij sneller kan genezen”, legt Van der Wees uit. Het zelfstandig bezig zijn, vindt Van der Wees het grootste pluspunt van haar werk, „naast de vertrouwensband die je op den duur opbouwt met de cliënten.” Als belangrijke, benodigde karaktereigenschappen noemt ze flexibel zijn, grenzen kunnen aangeven, problemen van cliënten van je af kunnen zetten en stressbestendigheid. Van der Wees volgde een vierjarige opleiding tot thuiszorgverpleegkundige (niveau 4) aan het roc in Goes. „Gelijk na het voortgezet onderwijs ben ik eraan begonnen. Ik was toen 16 jaar.” Verhalen over de hoge werkdruk in de thuiszorg vindt Van der Wees een tikkeltje overdreven. „Net als voor elk beroep geldt ook voor de thuiszorg dat je jezelf zo druk kunt maken als je maar wilt.” Dat ze naast wassen en aankleden allerlei verpleegtechnische dingen mag doen, maakt het werk in de thuiszorg nog gevarieerder, zegt Van der Wees. „Wat mij betreft wordt het daardoor nog leuker dan het al is.”

Na zijn studie geneeskunde aan de Rijksuniversiteit in Leiden doorliep dr. Henk Vergunst de zesjarige vervolgopleiding tot uroloog in ziekenhuizen in Gouda (chirurgie) en Rotterdam (urologie). In 1991 promoveerde hij tot doctor in de geneeskunde. „Zo’n promotie is niet vereist voor een baan als uroloog, maar voor de wetenschappelijke vorming is het wel aan te bevelen”, aldus Vergunst. Inmiddels is hij al zo’n twintig jaar werkzaam als uroloog. Sinds 1 januari werkt hij ook als opleider in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Nijmegen, waar hij sinds 1993 staflid is. Boekenkennis alleen maakt van een student nog geen goede medisch-specialist, stelt Vergunst. „Gevoel voor techniek moet niet ontbreken. Ook handvaardigheid is uiteraard erg belangrijk.” Een uroloog opereert met gebruikmaking van zeer uiteenlopende technieken, waarbij de operaties variëren van zeer beperkt tot zeer uitgebreid, vervolgt Vergunst. „Daarnaast besteedt hij veel tijd aan poliklinisch werk. Deze afwisseling maakt het werk zeer gevarieerd. Met veel patiënten ontstaat bovendien een intensieve behandelrelatie, ook al doordat veel (kanker)patiënten na een behande-

ling soms jarenlang onder controle blijven van de uroloog.” De toenemende regeldruk en bureaucratisering in de zorg stemmen Vergunst wel eens neerslachtig. „Daar staat tegenover dat het specialisme urologie voortdurend in ontwikkeling is. Zo kon ik aan het begin van mijn praktijk niet voorzien dat steeds meer operaties zouden plaatsvinden via laparoscopie (kleine openingetjes) in plaats van via een snede in de buik. Momenteel is het opereren met een operatierobot erg in opkomst en het einde van deze ontwikkeling is nog niet in zicht.” Als hij een misverstand over zijn beroep zou moeten nuanceren, is het dat medisch specialisten met hun verdiensten dé oorzaak zijn van de stijgende zorgkosten, zegt Vergunst. „Men kan ons voor veel verantwoordelijk houden, bijvoorbeeld voor het mede in stand houden van een gezondheidszorg die behoort tot de beste van de wereld. Maar niet voor de stijging van de zorgkosten. Die hangt vooral samen met de medisch-technische en farmacologische ontwikkelingen, de vergrijzende bevolking en de toegenomen zorgbehoefte van Nederlanders in het algemeen.”

beeld Sjaak Verboom

beeld iStockphoto

beeld André Dorst

>>youchooz.nl >>care2care.nl

Gerdien Alblas (l.) en Marrie Groeneveld.

beeld RD, Anton Dommerholt

ZORG

tekst Jakko Gunst

Dr. H. Vergunst.

21


Opleiding ● In de praktijk wordt vaak verschil

Bastiaan Berends ontwerpt websites. „Iemand moet een goede beleving hebben bij een site. Het moet er allemaal soepel uitzien.”

gemaakt tussen de benaming grafisch vormgever en grafisch ontwerper. De eerste is een mbo-, de tweede een hbofunctie. ● Opleidingen op mbo-niveau zijn er onder meer aan het Grafisch Lyceum Rotterdam (glr.nl) en het Grafisch Lyceum Utrecht (glu.nl). ● Opleidingen op hbo-niveau zijn er onder meer aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam (wdka.hro.nl) en aan de ArtEZ Hogeschool voor de kunsten (artez.nl).

O NTWERPER MOET DUMMY KUNNEN BLIJVEN Wat heeft een vormgever nodig? Eén ding staat als een paal boven water: creativiteit. Een goede opleiding komt daarna pas.

tekst Jacob Hoekman beeld André Dorst

Wie? „Marcello den Bok (17) uit Wijk en Aalburg.” Welke school? „Vwo 6 op de Gomarusscholengemeenschap in Gorinchem.” Wat wil je gaan doen? „Studie SBRM: small business and retail management, een hbo-opleiding op de Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch.” Waarom? „Ik heb twee open dagen bezocht en op de open dag een proefstudie gevolgd. De sfeer in Den Bosch was heel leuk, met leraren uit de praktijk. Je bent daar geen nummer. Ik wil later een eigen bedrijf beginnen en deze opleiding helpt je bij het opzetten daarvan. Het liefst start ik een bedrijf in de bloemen- of plantensector of iets in de groente- en fruithandel.” Heb je iets als reserve in gedachten? „Eigenlijk niet echt. Na de opleiding ben ik vrij om te gaan doen wat ik wil.”

„Neem een paar lolly’s mee. Graag zelfs. Je kunt die dingen alleen per duizend bestellen.” Bastiaan Berends (36) wijst op een enorme glazen pot vol snoep. De lolly’s zijn gewikkeld in felrood cellofaan, bedrukt met de letters PXL. Dat is de naam van het reclamebureau in Veenendaal dat Berends met een compagnon van de grond tilde. De lolly’s zijn niet de enige uiting die bewijst dat hier mensen werken die weten hoe je een merk moet verkopen. Het bankstel correspondeert met het logo, zelfs de lampen doen mee qua kleur en uitstraling. Samen met anderen maakte Berends PXL groot. Zó groot zelfs, dat het hem niet meer beviel. „Mijn rol veranderde steeds meer in die van manager; ik was steeds minder aan het ontwerpen. Dat wilde ik niet.” De oplossing vond hij in Krout, sinds 2010 een nieuwe loot aan het bedrijf die zich helemaal op communicatie via internet richt. Na de opstartfase zorgde Berends ervoor dat hij in loondienst kwam bij het bedrijf dat hij zelf oprichtte. „Dus nu ben ik vooral webdesigner.” En dat is precies waar het hem om te doen is. „Dít is wat ik leuk vind: creatief bezig zijn.” Die eigenschap is verreweg de belangrijkste voor een vormgever, denkt Berends. Creativiteit is minstens zo belangrijk als de juiste opleiding. Dat geldt zeker voor Berends, die als autodidact helemáál geen passende opleiding heeft gevolgd. „Ik was altijd al creatief, maar dacht eerst aan architectuur. Een technische vooropleiding bleek echter niets voor mij. Uiteindelijk heb ik een jaar kunstacademie gevolgd, maar die opleiding heb ik niet afgemaakt.” Met meer creatievelingen

gaat het zo, merkt Berends: „Het zijn vaak mensen van twaalf ambachten en dertien ongelukken.” In 1996 belandde Berends als grafisch vormgever bij het Reformatorisch Dagblad, totdat hij ook het opmaken van de krant als te standaard ervoer. Nu doet hij eindelijk wat hij als het allerleukst beschouwt: designen voor internet. „Dat is waar mijn hart ligt. Vormgeving is in mijn ogen een erg breed begrip. Waar het mij om gaat, is de webkant. Die tak is heel anders dan het ontwerpen voor papier. Dan zeg je: Dit is de beeldtaal van de onderneming, dit is de doelgroep, dit wil ik vertellen, dus de flyer gaat er zó uitzien. Maar bij een website is bijvoorbeeld de doelgroep veel minder afgebakend. Tegelijk moeten al die verschillende bezoekers met zo min mogelijk klikken bij hun doel komen. Bovendien moet de

website gemakkelijk te vinden zijn. Als jij op zoek gaat naar een keuken, moet je op de website van míjn klant terechtkomen.” Van foute trucs om klanten naar een website te lokken moet Berends niets hebben. De klant heeft er zelf ook nauwelijks behoefte aan, signaleert hij. „Vroeger legden ze een mooie vrouw over de motorkap als ze een auto wilden verkopen. Maar dat werkt niet meer. De laatste jaren is er een sfeer ontstaan waarin je echt geen onzin moet verkopen. De mensen hebben daar geen zin meer in, geloven het ook niet meer.” Dat moet je goed kunnen aanvoelen – waar de mensen zin in hebben. „Iemand moet een goede beleving hebben bij een website. Het moet er allemaal soepel uitzien.” Daarom noemt Berends zich in goed Nederlands ”interaction designer”; de interactie tussen een bezoeker van een website en de beheerder ervan staat centraal. Hij wurmt een iPhone uit zijn broekzak, tikt erop. „Dit apparaat laat ik vaak zien bij klanten. De gebruiksaanwijzing past op één velletje papier en zelfs zonder handleiding snap je hoe hij werkt. Zó moet het ook bij een website.” Hij grinnikt. „We hebben een klant die meetapparatuur maakt voor de gasindustrie. Om tot een diagnose te komen, waren zeven stappen nodig die volgens de technici allemaal even onmisbaar waren. Bij het ontwerpen van de software hebben we dat proces weten terug te brengen tot één handeling. Ook dat is interaction design.” Wat daarvoor nodig is? „Je moet zelf een dummy kunnen blijven. Ik moet steeds de domboknop in mezelf kunnen vinden en nergens wat van weten. Dat levert het beste resultaat op.”

22


tekst Michiel Kerpel beeld RD, André Dorst Wie? „Remco Zeevat (17) uit Elspeet.” Welk beroep? „Elektrotechnicus bij Wesotronic in Nunspeet. We werken regelmatig voor supermarkten. Vaak moet er dan brandmeld- en beveiligingssystemen geïnstalleerd worden.” Welke vooropleiding? „Op het vmbo-kl van de Jacobus Fruytier in Apeldoorn heb ik de richting elektrotechniek gekozen. Naast mijn werk ga ik een dag in de week naar school. Ik studeer aan het Hoornbeeck College in Amersfoort voor monteur elektrotechnische installaties.” Wat maakt je werk bijzonder? „Door de elektronische systemen te installeren help ik mee aan een veiliger wereld. Dat geeft een goed gevoel. Sowieso krijg ik een kick als ik samen met collega’s een installatie oplever.” Waar ben je minder blij mee? „Het monteren van het elektra is echt een uitdaging. Voordat je dat kan doen, moet je voorbereidend werk doen. Dat is wat minder leuk.” Hoe lang doe je dit werk nog? „Ik denk dat ik in ieder geval met elektronica zal blijven werken. Misschien ga ik nog wat cursussen volgen.” >>puntuit.nl/gaanvoordiebaan voor een video en een dossier.

23


Mijn studiekeuze Christen in de beroepspraktijk Een studie aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) is overtuigend anders. Op de CHE is Gods Woord bepalend voor de inhoud van het onderwijs en de manier waarop we met studenten omgaan. De Bijbel is onze basis. Dat we een christelijke school zijn, merk je niet alleen aan Kerst- en Passievieringen of bezinningsmomenten en dagopeningen. In het onderwijs zelf is ook aandacht voor de uitoefening van je beroep als christen. Je wordt opgeleid om je geloof handen en voeten te geven in je werk. Dan sta je straks stevig in je schoenen kun je van betekenis zijn voor mensen en organisaties in de samenleving. Zoek je een gezellige studentengemeenschap waar je geen nummer bent? Op de CHE studeren 4200 studenten en voel je je snel thuis bij één van de 10 hbo-opleidingen. Ook kun je rekenen op kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Ede ligt midden in het land en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De studentenstad heeft verschillende christelijke studentenverenigingen en biedt prima mogelijkheden om een kamer te huren. Wil je ons beter leren kennen? Kom naar één van onze Open Dagen of proef het studeren tijdens een Experience Day. Kijk voor de data en meer info op www.che.nl.

Jeanine Muijs

Christian Lankman

Verpleegkunde

Personeel & Arbeid

‘Ik wil graag in een ziekenhuis werken op een afdeling spoedeisende hulp. Daarom doe ik de opleiding Verpleegkunde en dat bevalt me goed. Op de CHE ben je geen nummer, want de opleiding is klein genoeg. We krijgen verpleegtechnische vaardigheden, maar ook sociale vakken. Nu ik stage loop in het ziekenhuis, merk ik dat dit werk dichterbij mijn toekomstdroom ligt.’

‘Het zakelijke en sociale aspect van de opleiding P&A spreekt mij aan. Je leert oog te hebben voor beide kanten. In een sollicitatieprocedure is het belangrijk om te kijken of de persoon goed in het team past. Tegelijkertijd richt je je op de prestaties van een bedrijf. Die combinatie vind ik erg boeiend.’

Marlinde Euijen

Nick van der Lee

Rieke van Dam

Gertjan Kant

Maatschappelijk Werk & Dienstverlening

Leraar Basisonderwijs

Communicatie

Godsdienst Pastoraal Werk

‘Ik houd van één op één contact met mensen, daarom kies ik voor MWD. Als MWD’er bied je zowel praktische als psychosociale hulp en dat spreekt mij aan. Met deze opleiding kan ik mensen op weg helpen om de bestemming die God voor ze heeft, te vinden en ze hoop te geven voor de toekomst.’

‘Ik vind het geweldig om te werken met kinderen. Ik heb bewust gekozen om in Ede te gaan studeren, want de opleiding staat hier als positief christelijk aangeschreven. Ik merk dat er veel aandacht aan de identiteit wordt gegeven. De docenten zijn ook erg betrokken. Ik loop stage in het speciaal onderwijs en het lijkt me mooi om daarin te blijven werken. Een extreme uitdaging waarbij geen dag hetzelfde is.’

‘Ik houd ervan om samen te werken met anderen, tegelijkertijd ben ik ook graag zelfstandig en creatief bezig. Daarom is Communicatie voor mij een logische keuze. Je merkt de meerwaarde van een christelijke opleiding bijvoorbeeld in gesprekken over dilemma’s in het communicatievak zoals de relatie tussen de persvoorlichter en de journalist.’

‘Bij Godsdienst Pastoraal Werk word ik breed opgeleid om werk te kunnen doen op christelijk terrein, bijvoorbeeld bij een ontwikkelingsorganisatie of als jeugdwerker in een kerk. Het geeft mij veel energie en plezier om met jongeren te praten en te werken. De CHE en GPW zijn in één woord, tov.’

Tot ziens op de CHE !

w w w. c h e . n l

Studeren met overtuiging?

Nog niet uitgeleerd?

Open Dag zaterdag 12 februari 2011 10.00 - 14.00 uur

CHE-Transfer verzorgt post-hbo opleidingen, hbo-masters, korte cursussen, trainingen, advieswerk en onderzoek. Kijk voor het complete aanbod op de site.

www.che.nl Gezondheidszorg Verpleegkunde**

Mens & Organisatie

Gezondheidszorg

Sociale Studies

Management Economie & Recht Personeel & Arbeid

Praktijkverpleegkundige ouderenzorg Praktijkondersteuner Somatiek en GGZ Huisartsenpraktijk (post-hbo) Cursussen Psychopathologie en Motiverende Gespreksvoering

Post-hbo Ouderenadviseur Post-hbo Supervisie en Coaching (start in januari

Educatie

Journalistiek & Communicatie

Begeleiding bij identiteitsvorming, Vroeg Engels,Wetenschap en Techniek Supervisie en coaching

Mediatraining Videoproducties Incompanytrainingen schrijven, presentatie-

Educatie

Journalistiek & Communicatie

Leraar Basisonderwijs**

Journalistiek Communicatie

Theologie

Sociale Studies

Godsdienst Pastoraal Werk*** Leraar Godsdienst / Levensbeschouwing*

Maatschappelijk Werk & Dienstverlening* Sociaal Pedagogische Hulpverlening**

* ook in deeltijd

** ook in deeltijd en duaal

www.che.nl/transfer

*** ook in deeltijd en digitaal

ook in Gouda op de Driestar en samen met de Driestar)

Post-hbo Mediation en Post-hbo Coaching Post-hbo Huiselijk Geweld

technieken, etc.

Mens & Organisatie

Theologie

Management Development trajecten Cursus Financiën voor non-financials Post-hbo Management voor non-profit organisaties

Cursus Theologische verdieping Cursus Bijbels Hebreeuws Post-hbo Het avontuur van de Preek

overtuigend anders overtuigend anders Oude Kerkweg 100, 6717 JS Ede, T (0318) 696300, E info@che.nl, www.che.nl

Oude Kerkweg 100, 6717 JS Ede, T (0318) 696300, E transfer@che.nl, www.che.nl/transfer

School en Beroep 2011  

Bijlage bij het RD

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you