Page 1

CommerciĂŤle bijlage - maandag 6 januari 2014 - School & Beroep

1

School & Beroep

Word

tandarts! Carin kiest

een taalstudie Leve de techneuten


2

Kiezen voor de toekomst Colofon

School & Beroep

Een bijlage van het Reformatorisch Dagblad. Postbus 613, 7300 AP Apeldoorn Directie: Ir. B. Visser • Manager commerciële zaken: J.G. van Hoof • Tekst & concept: www.tekstvanellen.nl Vormgeving: José van der Meer

Advertorials

Essenzo Ichthus College Van Lodenstein College Verpleeghuis Salem

20 23 9 7


Reformatorisch Dagblad - maandag 6 januari 2014 - School & Beroep

Duizenden jongeren hopen dit jaar weer examen te doen. Daarna begint een nieuwe, spannende fase in hun leven. Voor welke vervolgopleiding kiezen ze en waarom? Volgen zij hun hart of de marktkansen?

3

Inhoud 4

Kansrijke keuzes Opleidingen die populair z캐n onder scholieren, bieden niet per se ook de beste perspectieven op een solide carriere.

14

Goed opgeleid Bram kiest voor een opleiding in de ICT, Hennie wil graag haar eigen restaurant openen, Roosmar캐n houdt van lesgeven en Carin vertrekt naar studiestad Leiden.

24

Online colleges Meertalig onderw캐s, MOOCs en de TechMavo. Een paar opvallende trends in het (beroeps) onderw캐s.

Advertenties Accolade Zorggroep Adullam Avek Interstar Calvijn College Chr. Hogeschool Ede Driestar College Driestar Hogeschool Essenzo Evang. Hogeschool

18 22 27 12 28 19 12 21 17

Geref. Hogeschool Gomarus Greijdanus Hoornbeeck College Hyundai Markus & Markus Mercedes-Benz NXXT RMU

18 18 10 6 26 17 16 12 13

Schutse Soluz Interim Stepping Up Van Lodenstein College Vereniging Zondagsrust Wartburg College

22 10 10 8 17 11


4

Kansrijke keuzes Opleidingen die populair zijn onder scholieren, bieden niet per se ook de beste perspectieven op een solide carrière.

S

tel, je doet dit jaar eindexamen. Je staat op een belangrjk punt in je leven. Je hebt de middelbare school bjna afgerond en je bereidt je voor op een toekomst op de arbeidsmarkt. Je bezit talenten, hebt een aanleg voor exacte vakken, elektrotechniek, Frans of houtbewerking. Misschien weet je direct dat je van een van deze talenten je beroep wilt gaan maken. Het kan ook zjn dat je het belangrjker vindt om een vervolg-

opleiding of –studie te gaan doen die prestige heeft, of een goed salaris oplevert, of veel garantie biedt op een baan.

Het is een lastige afweging die jongeren moeten maken. Het is belangrjk dat ze straks werk gaan doen waar ze goed in zjn en waar ze dus gelukkig van worden. Tegeljkertjd is het behoorljk zuur als ze met hun kraakverse diploma op zak nergens aan de bak komen. Intussen is het cliché meer waar dan ooit: de banen liggen voor jongeren op dit moment niet voor het oprapen. De kans om als afgestudeerde werkloos te worden, is met 6 procent historisch hoog. Ter vergeljking: tien jaar geleden was die kans nog 2 procent. Daarbj is de kans op een vast contract historisch laag. De arbeidsmarkt is het afgelopen decennium kortom ingrjpend veranderd. Het ljkt dus belangrjker dan ooit om te kiezen voor een beroep met enige arbeidsmarktrelevantie – zoals dat in vaktermen heet. Op sommige afgestudeerden zit de arbeidsmarkt simpelweg niet meer te wachten, zo hard is de realiteit.

Lang niet altijd is het zo dat de voorkeuren van jongeren ook de banen zjn met de beste werkgarantie. Zo is het beroep van tandarts verre van populair onder HAVO- en VWO-scholieren, terwjl dat toch met stip het vak is dat de meeste kans biedt op werk en een relatief hoog startsalaris kent. Maar zj worden liever bedrjfsleider, manager of psycholoog, zo bljkt uit de beroepen die jongeren bekjken op de website van Qompas Studiekeuze, specialist op het gebied van studiekeuze, carrièrekeuze en loopbaanbegeleiding. Het SEO Economisch Onderzoek onderzocht

Technici, beta’s en financieel


Reformatorisch Dagblad - maandag 6 januari 2014 - School & Beroep

in opdracht van Elsevier recent welke HBO- en WO-studies de meeste kansen bieden op werk. Over het algemeen geldt dat technici, beta’s en inancieel specialisten de beste kansen hebben. Wie aan een universiteit een constructiestudie, informatiekunde of econometrie studeert, heeft straks een sterke uitgangspositie. Ook elektrotechniek, iscaal recht of iscale economie bieden goede perspectieven op de arbeidsmarkt. Ook artsen hebben weinig te vrezen. HBO-opleidingen die straks relatief veel kansen bieden zjn werktuigbouwkunde, elektrotechniek, informatica, bedrjfseconomie en inancial services management.

Zwak staan helaas de alfa’s. Wie (kunst)geschiedenis, taal, literatuur, cultuur of culturele antropologie gaat studeren, heeft straks ronduit beroerde kansen op de arbeidsmarkt. Nu komen alfa’s altjd al moeiljker aan werk, maar zeker in crisistjden is dat merkbaar. Minder goede arbeidsperspectieven bieden ook de zogeheten HBO-gammastudies: sociale wetenschappen en sociaal werk. Creatieve therapie en kunstacademie bieden evenmin rooskleurig zicht op werk. Onder MBO-ers zjn de opleidingen Helpende zorg

5

*

en welzjn en Pedagogisch medewerker razend populair. Maar laten dat nu juist de opleidingen zjn die volgens een onderzoek van jongerenvakbond FNV Jong belabberde kansen bieden op een baan. Kansrjke MBO-studies zjn volgens mbowjzer.nl secretariële, inanciële of commerciële opleidingen. Ook de opleidingen tot applicatieontwikkelaar in de ICT-sector, HR-medewerker, soldaat bj Defensie of matroos bj de Marine bieden solide perspectieven.

specialisten hebben beste kansen


Nieuwe website!

open avonden vonden Amersfoort

Apeldoorn

Goes

Kampen

Rotterdam

donderdag 16 januari 19.00-21.30 uur dinsdag 25 maart 19.00-21.30 uur

donderdag 23 januari 19.00-21.30 uur

vrijdag 10 januari 19.00-21.30 uur

dinsdag 14 januari 19.00-21.30 uur

donderdag 16 januari 19.00-21.30 uur woensdag 19 maart 19.00-21.30 uur

Voor alle data geldt D.V.

www.hoornbeeck.nl | Economie & Handel | Gezondheidszorg & Welzijn | Techniek & ICT


Reformatorisch Dagblad - maandag 6 januari 2014 - School & Beroep

7

Werken in de zorg:

prachtig en veelzijdig Verpleeghuis Salem in Ridderkerk biedt jaarlijks een twaalftal opleidingsplaatsen aan voor de functie van verzorgende. De opleiding is veelzijdig en breed.

H

et Ridderkerkse Salem is een compleet verpleeghuis, met 173 bedden, verdeeld over zes afdelingen met verschillende doelgroepen: psychogeriatrische bewoners, bewoners met een verstandelijke handicap, somatische bewoners, jongere bewoners, bewoners met een psychiatrische diagnose en palliatieve zorg. Het reformatorische verpleeghuis biedt jaarlijks vijftien tot twintig MBO-opleidingsplaatsen aan voor de functie van Verzorgende (IG). Over het algemeen melden zich daarvoor schoolverlaters aan, al krijgt het verpleeghuis steeds vaker te maken met zij-instromers of zogeheten switchers, waar het maatwerktrajecten voor biedt. ”Mensen die bijvoorbeeld SPW hebben gestudeerd, komen op dit moment lastig aan werk. Die laten zich bij ons omscholen”, zegt Hoofd Personeel en Opleiding Cees van der Lee. De driejarige opleiding die Salem biedt,

Liefde Willemieke Pul, derdejaars leerling-verzorgende: ”Ik ben iemand van de praktijk en vind het erg fijn om

school en praktijk met elkaar te combineren. Als ik op school een toets maak, heb ik telkens een voorbeeld in mijn hoofd vanuit de praktijk. Het leuke van de opleiding is vooral ook de ervaring die je opbouwt. Je functioneert steeds meer zelfstandig, waardoor je ook steeds meer verantwoordelijkheid krijgt. Het is belangrijk om verpleeghuiszorg met alle liefde van je hart te doen, want jij bent degene die dag in dag uit het dichtst bij de bewoners staat.”

start in september en februari en is een BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL), een combinatie van werken en leren. Salem werkt samen met twee Rotterdamse ROC’s: het Albeda College en het Hoornbeeck College, die het theoretische gedeelte verzorgen. Leerlingen zitten eerst vijf maanden fulltime op school en lopen in deze periode ook stage in het verpleeghuis. Vervolgens gaan ze vier dagen in Salem aan de slag en krijgen ze een dag les. De leerlingen ontvangen nu ook een salaris. Alle leerling-verzorgenden krijgen in Salem een persoonlijke werkbegeleider toegewezen. ”Het is heel mooi om hen een ontwikkeling te zien doormaken. Er wordt veel van hen gevraagd, het gaat niet alleen om de verzorgende handelingen. Ze moeten ook de juiste karaktereigenschappen en sociale vaardigheden bezitten om het te redden in de zorg.” De opleiding is breed en volledig, aldus Van der Lee. ”Ze heeft geldigheid in heel de zorgsector, ook in de gehandicapten- of de kraamzorg.”

Adres Verpleeghuis Salem Vlietlaan 2 2986 AZ Ridderkerk 0180-452152 verpleeghuis@salem.nl www.salem.nl


AMERSFOORT

|

BARNEVELD

|

EDE

|

HOEVEL AKEN

|

KESTEREN

Voorlichtingsavond voor ouders/verzorgers nieuwe brugklasleerlingen De voorlichting gaat over plaatsing in leerjaar 1 voor de opleidingen Praktijkonderwijs, vmbo (incl. lwoo), havo en vwo. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over de identiteit, het karakter, het schoolklimaat en de organisatie van ons college. LOCATIE AMERSFOORT

LOCATIE BARNEVELD

Utrechtseweg 228 3818 ET Amersfoort Tel. (033) 422 64 00

Lunterseweg 94 3772 TS Barneveld tel. (0342) 40 49 99

woensdag 22 januari 2014 • 19.30 uur

maandag 13 januari 2014 • 19.45 uur

LOCATIE KESTEREN Kasteelstraat 2 4041 JB Kesteren Tel. (0488) 48 12 06

maandag 13 januari 2014 • 19.45 uur

LOCATIE EDE Tel. (0318) 66 52 66

Praktijkonderwijs wordt tijdens de bijeenkomsten op de locaties Barneveld en Kesteren gepresenteerd.

Open middag/-avond voor leerlingen Locatie Amersfoort: woensdag 22 januari - 19.30 uur Voorlichtingsavond TTO op woensdag 5 februari 2014 Locatie Barneveld: vrijdag 17 januari - 13.00 uur Locatie Kesteren: zaterdag 18 januari - 9.00 of 11.00 uur LOCATIE HOEVELAKEN Zuiderinslag 1 3871 MR Hoevelaken Tel. (033) 254 15 41

Open avond dinsdag 11 maart 2014 19.30 uur

Bent u geïn baan in teresseerd in e Kijk da het onderwij en s? n op on ze web site

Kijk voor meer informatie op:

www.vanlodenstein.nl


Reformatorisch Dagblad - maandag 6 januari 2014 - School & Beroep

9

Het Van Lodenstein College biedt reformatorisch onderwijs over de volle breedte van het onderwijsspectrum. De scholengemeenschap is daarnaast een interessante werkgever.

Passend onderwijs

voor iedereen H

et Van Lodenstein College –opgericht in 1974– is een reformatorische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs van Praktijkonderwijs tot en met vwo (met TTO in Amersfoort). Verspreid over locaties in Hoevelaken, Amersfoort, Barneveld, Kesteren en Ede worden lessen aangeboden. De scholengemeenschap besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van het leerproces. ”Het is de bedoeling dat iedere leerling de school verlaat met een diploma dat past bij zijn of haar gaven, kwaliteiten en ambities”, aldus het college in zijn schoolgids. De school geeft niet alleen onderwijs, maar wil ook een bijdrage leveren aan de vorming van jonge mensen die leven in een pluriforme samenleving. ”Onze leerlingen zijn bij ons op school in de periode van hun groei naar zelfstandigheid. Het is de taak van de school hen tijdens dat groeiproces te begeleiden, hen de specifieke zorg te bieden die zij nodig hebben en hen zo voor te bereiden op de samenleving.”

Door een fusie met het Johannes de Swaef Praktijkonderwijs uit Ede kan het Van Lodenstein College sinds augustus 2013 ook officieel Praktijkonderwijs aanbieden. Het Praktijkonderwijs is speciaal voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die extra begeleiding nodig hebben op het gebied van gedrag en leren. De leerlingen leren door te doen, lopen stages bij bedrijven en kunnen door de branches erkende praktijkcertificaten halen

Prachtig en bevredigend Het Van Lodenstein College is behalve opleider ook werkgever en altijd op zoek naar gemotiveerde (jonge) mensen die het plezierig vinden contact te hebben met jonge mensen om hen te vormen en kennis over te dragen. Starters met een tweede- of eerstegraadsbevoegdheid zijn uiteraard welkom, maar ook zij-instromers. Zoals docent Jan van de Haar, die jarenlang werkte als verkoopspecialist, maar twee jaar geleden de overstap maakte naar het onderwijs. Hij kreeg een vakcoach en een docentopleider toegewezen die hem begeleidden en ervoor zorgden dat hij al snel zijn draai vond. En zoals docent Wim Reijmes, die ondernemerschap verruilde voor een baan in het onderwijs. ”Ik heb er nog geen moment spijt van gehad. Ik heb altijd al wel iets met jongeren gehad, maar dat het zo prachtig en bevredigend zou zijn, had ik niet verwacht.”

op het gebied van zorg en welzijn, economie, techniek en landbouw. Het Praktijkonderwijs blijft gevestigd in Ede. Het Van Lodenstein College heeft september 2013 voor zogenaamde cluster-4-leerlingen het aanbod uitgebreid. Het Van Lodenstein College had van dit type onderwijs al lichte vormen in huis, maar kan nu meer specifieke begeleiding bieden. De onderbouw van cluster 4, die nu nog in Ede onderwijs krijgt, gaat met ingang van augustus 2014 naar de locatie Barneveld. De bovenbouw is gesitueerd op de locatie Hoevelaken.

Adres Van Lodenstein College Postbus 180 3800 AD Amersfoort 033-2541575 secr@vanlodenstein.nl www.vanlodenstein.nl


Stepping Up: p: een nieuwe methode Engel Engels voor het basisonderwijs

Tijdelijk een directeur of teamleider nodig? Soluz Interim is een dienstverlener voor het reformatorisch en protestants-christelijk onderwijs. Soluz Interim onderscheidt zich door transparantie, persoonlijke betrokkenheid en tariefstelling. Soluz Interim Pieter Kleinjan Van Eesterenveld 25 2992 HE Barendrecht

Reacties basisscholen: “Lessen Engels zijn leuk geworden. De methode werkt goed, ook in combinatieklassen. Het complete te aanbod van luister-, ter- lees-, spreek- en schrijfvaardigheid en grammatica is aansprekend” - Ds. Pieter van Dijkeschool Bruinisse (P. v. d. Ouden)

“Stepping up: een grote sprong vooruit v.w.b. aansluiting op het voortgezet onderwijs. Ook ouders zijn erg enthousiast” - CBS De Spreng Hoevelaken (M. Verdonk)

“In korte tijd leren de kinderen veel meer dan bij de oude methode. De docenten zijn heel content over Stepping Up” - Ds. Petrus van der Veldenschool Nw-Lekkerland (A. Stam)

“Doordat de vaardigheden op een hoger niveau worden aangeboden, sluit deze methode veel beter aan op het voortgezet onderwijs” - Rehobothschool Capelle aan den IJssel (J. van Dijk)

info@soluzinterim.nl 06 – 33 70 32 98 www.soluzinterim.nl

Schitteren in Zijn licht

Kom ook naar onze

Open Dagen! Hardenberg 22 januari | Meppel 24 & 25 januari Zwolle 29 januari | Enschede 31 januari

Info en tijden www.greijdanus.nl/opendagen

www.stepping-up.nl


/ avonden Data open dagen

maandag 27 januari 2014 voorlichtingsbijeenkomst, 19.45 uur vrijdag 31 januari 2014 open avond, 18.30 uur (inclusief bezoekers voor cluster 4) donderdag 6 februari 2014 speciale TTO-avond, 19.30 uur woensdag 11 juni 2014 kennismakingsmiddag, 13.30 uur

dinsdag 28 januari 2014 voorlichtingsbijeenkomst, 19.45 uur zaterdag 1 februari 2014 open dag, 9.30-12.30 uur woensdag 18 juni 2014 kennismakingsmiddag, 14.00 uur

dinsdag 21 januari 2014 voorlichtingsbijeenkomst, vanaf 19.45 uur vrijdag 24 januari 2014 open avond, 18.30-21.30 uur woensdag 11 juni 2014 kennismakingsmiddag, 14.30-15.45 uur

dinsdag 14 januari 2014 voorlichtingsbijeenkomst, vanaf 20.00 uur zaterdag 18 januari 2014 open dag, 9.30-12.15 uur woensdag 18 juni 2014 kennismakingsmiddag, 13.30 uur

Bekijk alle filmpjes op www.welkomophetwartburg.nl! OLLEGE WARTBURG C


Waarom Calvijn College?

Omdat het de school ook om jouw hart gaat

Goes 15 januari Krabbendijke Appelstraat 28 januari Middelburg 5 februari praktijkonderwijs - vmbo - havo atheneum - gymnasium

Tholen 29 januari

Calvijn College staat voor jouw principes, jouw prestaties en jouw persoon! Wil je meer weten? Op calvijncollege.nl vind je informatie en filmpjes.

Jouw bezieling, haar toekomst Heb jij hart voor kinderen of jongeren? Kom dan naar Driestar Hogeschool. Bij ons krijg je een topopleiding. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat jij een uitstekende leraar of pedagoog wordt. Hierbij putten we uit de Bijbel als bron en stimuleren we dat jij je talenten ontwikkelt.

Pabo Leraar vo ortgezet onderwijs Hbo-peda gogiek Post-hbo opleiding en Masters

Meer info? Kom naar een open dag of meeloopavond of kijk op www.driestar-hogeschool.nl

Driestar hogeschool TA L E N T I N O N T W I K K E L I N G


Ontwikkel jezelf én je organisatie Cursusaanbod voor werknemer en ondernemer U bent bepalend voor het succes en de cultuur van een organisatie. Het is daarom belangrijk dat u de aandacht krijgt die u verdient. Het is de uitdaging dat u als medewerker geboeid en gemotiveerd bent en blijft. Groei door in professionaliteit en taakvolwassenheid, ook als ondernemer. Juist daarom kiest de RMU voor haar leden en biedt: Cursussen en trainingen voor verschillende aandachtsgebieden en persoonlijke ontwikkeling Maatwerktraining voor uw organisatie, ondernemingsraad of een medezeggenschapsraad Professionele trainers van erkende trainingsinstituten Mogelijkheid om kennis en ervaring te delen met deelnemers van verschillende organisaties Overzicht trainingen voorjaar 2014 2 APRIL 2014 1 APRIL + 15 MEI + 10 JUNI 2014 24 APRIL + 22 MEI 2014 10 + 11 APRIL 2014

FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING Taakordening, functiebeschrijving, functiewaardering- en beloning

HET MANAGEN VAN MEDEWERKERS Leidinggeven, communiceren, motiveren en omgaan met weerstand en stress

TEAMS AANSTUREN (TRAINING VOOR VOORZITTERS EN SECRETARISSEN) Hoe geeft u motiverend leiding en helpt u het team zich te positioneren in de organisatie?

SITUATIONEEL LEIDINGGEVEN (MET OUTDOOR) Stijlen van leidinggeven, motiveren van medewerkers en ondersteuning bij de ontwikkeling

BASISCURSUS BEGINNENDE OR-LEDEN 10 + 11 APRIL 2014

Rechten en bevoegdheden, WOR, vergader- en onderhandelingsvaardigheden en betekenis van de achterban

SUCCESVOL SELECTEREN 8 + 9 MEI 2014

Opstellen advertentie, beoordelen van brieven en cv’s, structuur sollicitatiegesprek, verbale en non-verbale communicatie

COMMUNICATIETRAINING 13 MEI 2014

Geven en ontvangen van feedback, knelpunten, omgaan met weerstand en niveaus van communicatie

TIMEMANAGEMENT 20 MEI + 17 JUNI 2014

Tijdverspillers herkennen, prioriteiten stellen, grenzen aangeven en efficiënt uw tijd leren plannen

Contact Meer informatie over de inhoud, datum, tijden van een cursus of training? Of een offerte aanvragen voor maatwerktraining? Neem contact op met de RMU, Gerlinda van Dam-Vlastuin T 0318 54 30 30 E info@rmu.nu.

!

Inschrijven Via de website http://www.rmu.nu/activiteiten#cursussen kunt u zich inschrijven. Bij aanmelding voor 1 februari krijgt u 10% korting!

Wie werkt of werk zoekt is lid van de RMU. Waarom? Ga naar www.rmu.nu/daarom.

Plesmanstraat 68 | Postbus 900 | 3900 AX Veenendaal | T 0318 54 30 30 | E info@rmu.nu | www.rmu.nu

Word lid op www.rmu.nu


14

Goed opgeleid Duizenden jongeren hopen dit jaar weer examen te doen. Daarna begint een nieuwe, spannende fase in hun leven.

Bram Eikelboom uit Terneuzen zit in havo-5 van het Calvijn College in Goes. ”Al van jongs af aan vind ik informatica interessant. Ik bekeek graag websites om te ontdekken hoe ze gemaakt waren. Dat is uitgegroeid tot een eigen bedrijf, B-boom webhosting & webdesign, waaraan ik nu minstens tien uur per week besteed. Het was voor mij dan ook niet zo heel moeilijk om te beslissen wat ik na de HAVO ga doen: HBO-ICT aan de Hogeschool Zeeland in Vlissingen. Ik heb een meeloopdag bezocht en vond eigenlijk alles aan die opleiding interessant: het technische programmeren, maar ook de bedrijfsmatige kant. De opleiding is breed, waardoor ik straks veel mogelijkheden heb. Ik vind het belangrijk om een studie te gaan doen die ik echt leuk vind, maar ook eentje waarmee ik straks gemakkelijk een baan kan vinden. Dat zie ik met deze opleiding wel zitten. Informatica is overal om ons heen, alle bedrijven doen er iets mee.”

Roosmarijn van Haaften uit Stavenisse zit in vmbo-4 van het Calvijn College in Tholen. ”Ik hou van kinderen, van organiseren en van voor de klas staan, dus ik kies straks voor de opleiding tot onderwijsassistente aan het Hoornbeekcollege in Goes. Ik heb een oppasgezinnetje waaraan ik heel veel plezier beleef en de keren dat ik tijdens een snuffelstage voor de klas mocht staan, waren erg leuk. Na het mbo wil ik verdergaan met de pabo. Ik ben dus nog wel zeven of acht jaar aan het studeren, maar dat vind ik niet erg. Op dit moment zijn is het heel erg lastig om een baan te vinden in het onderwijs, maar daar heb ik me niet door laten afschrikken. Er gaan de komende jaren een heleboel leraren met pensioen dus tegen de tijd dat ik afgestudeerd ben, is er juist weer vraag. Maar ook al zou dat er niet zijn, ik zou toch voor deze studie hebben gekozen. Ik vind: je moet kijken naar wat je leuk vind en dat doen. Dan komt er vanzelf wel iets op je pad.”

Hennie Hoogendoorn: Ik wil


Reformatorisch Dagblad - maandag 6 januari 2014 - School & Beroep

Hennie Hoogendoorn uit Werkendam zit in vmbo(tl)-4 van de Gomarus in Gorinchem. ”Volgend jaar hoop ik te starten met de vierjarige opleiding Horecaondernemer/manager aan De Rooi Pannen in Breda. Ik heb er heel veel zin in. Het was best lastig om deze keuze te maken, maar na enkele stages en voorlichtingsdagen was ik eruit. Als ik deze studie gedaan heb, kan ik een horecabedrijf beginnen. Ik zou graag een eigen restaurant openen. Vorig jaar heb ik stage gelopen in de bediening, dat was erg leuk. Ik hou van de drukte, het bezig zijn, ik ben geen type om stil te zitten. Ook het contact dat je hebt met mensen is leuk. Ik heb niet direct heel veel met eten, al vind ik het wel leuk om af en toe eens te koken. Maar vooral het afwisselende en ondernemende van dit vak trekt me. De eerste drie jaar ga ik voornamelijk naar school, het vierde jaar ga ik al ergens aan het werk. En daarna verwacht ik dat er genoeg kansen komen.”

een eigen restaurant openen

15

Carin Meijers uit Meliskerke zit in atheneum-6 van het Calvijn College in Goes ”Na mijn examens wil ik in Leiden Nederlandse Taal en Cultuur gaan studeren. Ik hou van literatuur, van retorica, van schrijven. Al die elementen zitten in deze studie. Ik vind het vooral heel boeiend om te zien hoe de literatuur zich heeft ontwikkeld. Daaraan valt zo veel af te lezen over de tijdgeest. Vooral de literatuur van de zeventiende en de achttiende eeuw vind ik interessant. Om mijn keuze te bepalen ben ik gaan proefstuderen en naar een meeloopdag in Leiden geweest. Dat was leuk, Leiden is echt een studiestad. Ik ben van plan er volgend jaar op kamers te gaan. Wat ik na mijn studie wil gaan doen weet ik nog niet precies, al lijkt lesgeven me erg leuk. Dat bèta’s betere baankansen zouden hebben, doet me weinig. Ik ben geen bèta, ik houd van taal en Nederlands is een mooie, brede studie waar ik alle kanten mee op kan. Ik geloof dat dat wel goedkomt.”


Een compacte bestelwagen. Maar dan van Mercedes-Benz.

Nieuw: de Citan Al voor € 12.250,- of € 69,- per week. Als er een nieuwe compacte bestelwagen op de markt verschijnt, is dat niet meteen nieuws. Maar er zijn uitzonderingen. Of beter: er is één uitzondering. Er is nu namelijk een nieuwe compacte bestelwagen van het meest gerenommeerde automerk van Duitsland. De meest comfortabele, sterke en zuinige bestelwagen die ooit is gebouwd. We kunnen er natuurlijk heel veel meer over vertellen, maar eigenlijk kan het net zo makkelijk in een paar woorden: het is een Mercedes-Benz.

www.mercedes-benz.nl/bestelwagens


Stroopwafelactie!

D

A

’S

K!

F ELS K

S

P WA I RO O

OE

MA R K

M AR K S& U

S U

We zijn niet geschapen om veilig in de haven te liggen; we mogen de wijde wereld in.

ANDERE

De lekkerste manier om geld in te zamelen

EH-Basisjaar

De voorbereiding op jouw vervolgstudie!

Eénjarige opleiding

WWW.EH.NL

Vraag de nieuwe studiegids aan!

Geld inzamelen voor een goed doel of eigen verenigingskas? Organiseer een stroopwafelactie. Met de stroopwafels van Markus & Markus natuurlijk! Met onze verse stroopwafels zit iedereen gebakken: koper, verkoper én penningmeester! Informeer naar de mogelijkheden. www.stroopwafelbakkerij.nl Dé bakkers van ambachtelijke stroopwafels

Voorlichtingsbijeenkomst 21 maart | 15.00-17.00 uur

EH

Evangelische Hogeschool Amersfoort

Markus & Markus Stroopwafels bv | T (0182) 61 88 24

WORDEN WIE JE BENT

Waarom zondagsrust en zondagsheiliging? Daar gaat het in deze lesbrief over. Speciaal voor het basis- of voortgezet onderwijs. In vier hoofdstukken met vragen en opdrachten wordt stilgestaan bij de dag des Heeren. De Bijbel, de belijdenisgeschriften en de Dordtse synode komen aan het woord. De lesbrief wordt afgesloten met een puzzel.

Voor bovenbouw van het basis- en onderbouw van het voortgezet onderwijs. Naar deze interessante en unieke lesbrief blijkt vraag te zijn. We geven het u als leerkracht graag ter overweging mee. Neem eens contact op met ons kantoor voor meer informatie. We kunnen ook een lezing op school daarbij ver-

Frederik v/d Paltshof 15

zorgen.

3911 LA RHENEN. ING 878.628. T 0317 614398

info@verenigingzondagsrust.nl


! n e k a m s i n n e k m o K Met onze

school

Dinsdagavond 28 januari 2014 Tijd: 19:00 Hoofdgebouw Gomarus scholengemeenschap, Hoefslag 11, Gorinchem

www.gomarus.nl

OPEN DAGEN Woensdag 5 februari r van 15.00 - 20.00

uu

Zaterdag 29 maart .00 uur

Wonen Werken Leren

van 10.00 - 15

Woensdag 16 april van 15.00 - 21.00

uur

Kijk op www.accoladezorggroep.nl en/of bel met één van onze collega’s van de afdeling opleiding

PABO • HBO-V • SPH • MWD • GPW • GODSDIENSTLERAAR • KEUZEJAAR facebook.com/ghzwolle twitter.com/ghzwolle

gh.nl


KOM NAAR DE

OPEN DAG & VOORLICHTINGS AVOND!

De Open Dagen zijn D.V. van 09.30 tot 12.00 uur en zijn voor leerlingen en ouders. De Voorlichtingsavonden starten om 19.45 uur en zijn alleen voor ouders.

Open Dagen

Voorlichtingsavonden

Gouda Ronsseplein 1 en Clematislaan 2* zaterdag 11 januari

Gouda dinsdag 7 januari (havo en vwo) woensdag 8 januari (vmbo en PrO)

Lekkerkerk Berlagestraat 2 zaterdag 18 januari Leiden Dieperpoellaan 2 zaterdag 18 januari

Lekkerkerk woensdag 22 januari**

Leiden dinsdag 14 januari, Leiden dinsdag 21 januari, Katwijk (gebouw Tripodia, Hoornesplein 155)

* Kijk voor belangrijke parkeerinformatie op driestarcollege.nl. ** Op deze avond vaart de voetpont Nieuw-Lekkerland-Lekkerkerk.

Het Driestar College leidt op voor een diploma praktijkonderwijs (PrO), vmbo, havo en vwo.

www.driestarcollege.nl T (0182) 69 16 91


Reformatorisch Dagblad - maandag 6 januari 2014 - School & Beroep

20

Essenzo kan

bedrijfsschool worden HBO-studenten die teleurgesteld zijn in het eerste semester van hun studie kunnen kiezen voor een versnelde commerciële opleiding bij Essenzo Opleidingen in Gouda.

V

jf jaar geleden begon de eigenzinnige economiedocent en ondernemer Teus de Jong zjn eigen privéschool Essenzo. Bj de MBO-instelling waar hj lesgaf, zag hj jongeren die HAVO- en VWO-capaciteiten bezaten, maar zich niet konden ontplooien. Dit frustreerde hem. ”Talentvolle jongens en meiden met de leerstjl van een doener. Slimme doeners noem ik ze. Op reguliere opleidingen vallen zj buiten de boot.” Bj Essenzo kunnen deze jongeren hun slimheid én bedrjfsgerichte blik combineren. Een commerciële MBO-opleiding kost hen aan de Goudse privéschool twee jaar – en ze kunnen hun studie combineren met werken bj een bedrjf in hun regio. Het concept slaat aan: studenten en bedrjven zjn tevreden. Sinds dit jaar biedt Essenzo ook ‘snelle’, duale HBO-opleidingen aan. In februari start er weer een nieuwe groep, waar nog ruimte is. ”Studenten die met een andere HBO-studie zjn begonnen, maar na hun eerste semester teleurgesteld afhaken, zjn van harte welkom.” Omdat Essenzo een privéschool is,

betalen de leerlingen jaarljks een forse som lesgeld: 9150 euro per jaar voor een MBO-opleiding, 9850 euro voor een HBO-studie. Daarvoor krjgen ze onderwjs in kleinschalige sfeer, met veel aandacht voor persoonljke ontwikkeling. ”Heel belangrjk”, zegt De Jong. ”We bestuderen bjvoorbeeld Covey en passen dit toe.” Essenzo biedt versnelde opleidingen, maar krjgt wel een oficiële accreditatie van de onderwjsinspectie. Dat

”Supergoede sfeer” HBO-student Dirk: ”Ik heb gekozen voor de commerciële opleiding bij Essenzo, omdat dit een van de weinige scholen is waar ik na mijn MBO-opleiding een versnelde duale HBO-opleiding kan volgen. Daarnaast is de sfeer supergoed. Ook krijg ik veel persoonlijke aandacht en worden alle onderwerpen rustig behandeld en uitgelegd.” HBO-student Xander: ”Na mijn Havo ben ik voltijd HBO gaan studeren. Al snel kwam ik erachter dat vier jaar in de boeken neuzen en alleen maar in de banken zitten niets voor mij is. Ik voelde mij een nummertje op een grote hogeschool. Daarom heb ik gekozen voor werkend leren en kwam ik al snel bij Essenzo uit. Een kleinschalige duale opleiding die mij de aandacht biedt die ik nodig heb. Eén dag in de week school, drie of vier dagen werken en een HBO diploma in drie jaar halen? Dat doe ik bij Essenzo. Ideaal voor mij.”

betekent dat er pittige eisen aan de leerlingen worden gesteld. “Onze intake is zwaar, studenten moeten absoluut gemotiveerd zjn en de juiste capaciteiten hebben.” De Jong verwacht dat zjn school over vjf jaar een stichting is geworden die gedragen wordt door het bedrjfsleven. ”Mjn ideaal is van Essenzo een bedrjfsschool te maken. Dat is nodig omdat het reguliere onderwjs helaas niet adequaat kan inspelen op de snelle veranderingen in het midden- en kleinbedrjf.”

Adres Essenzo Opleidingen Kattensingel 70 2801 CD Gouda 088-2806010 info@essenzo.nu www.essenzo.nu


mbo opleidingen

hbo opleidingen

werkend leren

zo doen wij dat

extra start

hbo duaal februari hbo bachelor in 3 jaar

jouw kansen

hbo commerciele economie

• snelle (her)start • duale studie • kleine groepen • persoonlijke aandacht • korte lijnen • docenten met passie • werkend leren • meer in minder tijd

Samen met een aantal werkgevers ontwikkelt Essenzo Opleidingen in Gouda een economische hbo opleiding op basis van werkend leren. Dit is een gouden greep. Werkgevers geven aan wat zij in hun onderneming van een hbo’er verwachten en Essenzo heeft de kennis en ervaring om hier een unieke opleiding van te maken. Het is een combinatie van verkoop, marketing en ondernemerschap. De nieuwste strategieen worden hier in opgenomen, bijvoorbeeld ook de vele internetmogelijkheden waar ondernemers behoefte aan hebben. Per februari 2014 willen we een extra

zodoenwijdat.nu essenzo.nu

groep starten. Toon lef en neem voor meer informatie contact met ons op via info@essenzo.nu of 088-2806010. Gewoon doen!


Zullen we n e m a s

n e r e o v n e r ie d de

Een vraag ui

t een hoek di e je niet had verwacht. H oezo? Dick vraagt of je komt kijken als hij zijn di eren verzorgt IJverig en pu . nctueel als hi j is. Voeren, hokken scho onmaken, ve rtellen over zijn dieren: jij bent er vo or hem. En, belangrijker , jij als bege leider doet he t vanuit je ha rt. Het is je passie om m et mensen met een handicap om te gaan. Hen te bege leiden in de thuissituati e,

Meer informatie? Siloah (088) 8) 275 45 00 De Schutse (0488) 48 33 22 Adullam ll (0342) 42 00 12

I in info@siloah.nl I pz@deschutse.nu hutse nu I pz@adullamzorg.nl

of ter onders teuning bij hun hobby’s bijvoorbeeld . Er te zijn w anneer zij da t vragen of no dig hebben, maar ook do or hun ‘iets’ m eer mee te ge ven. Iets mee betekent met r elkaar Bijbel lezen, zingen en bidden. W il je meer w eten over he t werken in de gehandicap tenzorg en de beroepso pleidingen di e je daarvoor kunt volgen ? Kijk op on ze website, be l of mail ons.

I www.siloah.nl I www.deschutse.nu ww I www.adullamzorg.nl amzorg nl

?


Reformatorisch Dagblad - maandag 6 januari 2014 - School & Beroep

Het Ichthus College in Veenendaal laat gemotiveerde leerlingen via het International Business College twee jaar lang proeven aan serieus ondernemerschap.

23

IBC: voor

ondernemende havisten

H

et International Business College biedt havoleerlingen met het profiel Economie & Maatschappij de kans om in de vierde en de vijfde een extra lesprogramma te volgen, gericht op ondernemen. Geïnteresseerde leerlingen moeten vooraf een heuse sollicitatie doen. ”We kijken of ze een ondernemende inslag hebben en fris in het leven staan”, vertelt IBC-economiedocent Jenine van der Linde. ”Zijn ze bijvoorbeeld lid van een sportclub, doen ze vrijwilligerswerk? We vinden hun attitude belangrijker dan hun cijfers, die komen op plaats twee.”

Het Ichthus College is één van de dertien scholen in Nederland die inmiddels het zogeheten 20-80learning aanbieden in de vorm van een IBC. Leerlingen die het traject volgen, krijgen de reguliere havolesstof in 80 procent van de tijd aangeboden. In de resterende tijd volgen ze speciale IBClesstof, zoals een opleiding elementair

boekhouden, management en handelgerichte taalvakken. Ook stages en excursies behoren tot het programma. Regelmatig komt er iemand uit het bedrijfsleven een gastcollege verzorgen. ”Laatst was er een accountant.” Van de jonge ondernemers wordt verwacht dat ze er netjes bijlopen. ”Business-style. De meiden dragen een sjaaltje met het IBC-logo, de jongens een stropdas.” De lessen en stages zijn erop gericht de leerlingen uiteindelijk –in groepen–

Hechte klas Jacob-Jan Jansen (16) kreeg vorig jaar de mogelijkheid om het International Business College te gaan volgen. ”Een dag in de week zijn we bezig met verschillende projecten. Zo heb ik een cursus elementair boekhouden gevolgd, stage gelopen en inmiddels een Excelcertificaat op zak. Ook hebben we een eigen minionderneming opgericht; mijn team verkoopt dames- en herenportemonnees. Het leuke aan IBC is dat je leert in de praktijk. De leerstof passen we toe in ons ondernemingsplan en de bedrijfsprocessen die andere leerlingen in de boeken tegenkomen hebben wij al meegemaakt met ons bedrijfje. Een ander voordeel van de IBC-klas is dat we allemaal hetzelfde vakkenpakket hebben en daarom een heel hechte klas vormen. Door IBC zijn mijn motivatie en inzet toegenomen en heb ik meer duidelijkheid gekregen over mijn vervolgstudie.”

hun eigen bedrijf op te laten richten, dat maximaal een jaar bestaat. De bedrijven zijn erg divers, al kiezen de meesten ervoor om producten te gaan verkopen. ”Steigerhouten meubelen, horloges, armbanden, bakproducten, noem maar op.” De jongeren doen marktonderzoek, zoeken naar leveranciers, regelen een website, leren vergaderen en verkopen aandelen. Vooraf moeten ze een compleet ondernemersplan opstellen. Wie het hele IBC-traject heeft doorlopen, ontvangt boven op het havodiploma een door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie erkend IBC-certificaat.

Adres Ichthus College Veenendaal International Business College Postbus 227 3900 AE Veenendaal 0318-543210 info@ichthuscollege.nl www.ichthuscollege.nl


24

Online colleges Meertalig onderwijs, MOOCs en de TechMavo. Een paar opvallende trends in het (beroeps)onderwijs. 1. Internationaal leren De wereld is een dorp geworden en scholen, opleidingen en universiteiten bereiden hun leerlingen voor op een toekomst in een grensoverschrjdende arbeidsmarkt. Vrjwel elke universiteit en hogeschool in Nederland claimt een internationaal karakter te hebben en veel studies worden volledig in het Engels aangeboden. Vanuit de gedachte dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen, bieden veel middelbare scholen tweetalig onderwjs (tto) aan, wat betekent dat een leerling bj minimaal de helft van de vakken les krjgt in een vreemde taal, zoals Engels. Een groeiende trend is daarnaast het aanbieden van vroeg vreemdetalenonderwjs (vvto) op basisscholen. De meeste scholen bieden Engels aan vanaf groep 7, maar vvto-scholen hebben ook aandacht voor talen als Duits, Frans of Spaans, of bieden Engels aan vanaf de kleuterklas. ”De basisschoolleeftjd is de perfecte leeftjd voor het leren van een vreemde taal”, aldus het Europees Platform, dat internationalisering in het onderwjs stimuleert. Er zjn ook scholen die behalve meertaligheid

ook internationaal ondernemerschap stimuleren, zoals bjvoorbeeld het International Business College van het Ichthus College in Veenendaal. Het IBC is een studieproiel met een internationaal karakter en veel aandacht voor het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden. Ook uitwisselingsprojecten zjn populair, zowel op middelbare scholen als op hogescholen en universiteiten..

2. Meer techniek In mei 2013 werd het zogeheten Techniekpact 2020 ondertekend door landeljke bestuurders uit het onderwjs, het bedrjfsleven en de overheid. Tot 2020 gaan er jaarljks meer dan 70.000 bouwvakkers, installateurs, elektrotechnici, ingenieurs, metaalbewerkers en systeemanalisten met pensoen. Het onderwjs levert onvoldoende technici af om al deze vrjgekomen plaatsen in te kunnen leveren. Op alle niveau’s zjn de komende tjd meer goed opgeleide techneuten nodig, dus moet techniek op alle niveaus gepromoot worden. En dus bieden middelbare scholen bieden speciale programma’s aan om hun leerlingen over te halen technische proielen te kiezen. In 2015 moet de helft van de leerlingen in het vmbo een vakkenpakket kiezen met natuur- en scheikunde. Om dat te bereiken komen er speciale mavo’s gericht op techniek, de TechMavo. In totaal is het de bedoeling dat in 2016 zo’n 30 procent van de leerlingen van een middelbare school een technische opleiding kiest. Niet alleen middelbare scholen maken van techniek een speerpunt, ook de basisscholen doen dat. Sinds dit jaar is techniek een verplicht vak op de pabo, met als doel dat de aanstormende leraren

Wat is nu precies een MOOC


Reformatorisch Dagblad - maandag 6 januari 2014 - School & Beroep

25

straks hun leerlingen kunnen enthousiasmeren. In 2020 moeten alle 7000 basisscholen in Nederland structureel wetenschap en technologie aanbieden in hun lesprogramma’s. De aandacht ljkt intussen zjn vruchten af te werpen. Flink meer jongeren kozen in het studiejaar 2013-2014 voor een technische studie. De crisis speelde mogeljk een rol: de baangaranties bj een technische studie zjn groot.

3. MOOC’s Deze intrigerende trend heeft alles te maken met de verdergaande digitalisering van de samenleving. Wat is precies een MOOC (spreek uit: moek)? De Massive Open Online Course is een college dat gratis toegankeljk is voor iedereen met een internetverbinding. Via platforms als Coursera, Edx of Udacity (waarin durfkapitalisten en universiteiten miljoenen investeerden) kan iedereen, van Nieuw-Zeeland tot Alaska, van achter zjn eigen bureau colleges volgen over de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals over de Griekse oudheid, nanotechnologie of letterkunde. De ontwikkelingen rondom MOOCs zjn in Amerika stormachtig en beginnen in Nederland op gang te komen. De universiteiten van Leiden, Delft, Amsterdam zetten het afgelopen jaar stappen met

(spreek uit: moek)?

MOOCs. Zo wendde de TU Delft zich tot EdX, waarbj ook universiteiten als MIT, Harvard en Berkeley zjn aangesloten. Dit collegejaar biedt de universiteit vier MOOCs aan. Vorig jaar lanceerde de Universiteit van Amsterdam succesvolle MOOC’s over communicatiewetenschap. Het online zetten van videoregistraties van ‘traditionele’ hoorcolleges gebeurt al langer –en de recent gestarte Universiteit van Nederland heeft deze vorm in een aantrekkeljk jasje gegoten- maar MOOC’s bieden meer: een hele cursus, verdeeld over een aantal weken of maanden, met opdrachten, examens, discussiefora en speciaal voor dit doeleinde ontwikkeld videomateriaal. Deelnemers krjgen na aloop een certiicaat – en hoewel de platforms (nog) geen geaccrediteerde onderwjsinstellingen zjn, staat dat toch leuk op je cv.


De nieuwe Hyundai i10 nu vanaf €10.795,• • • • •

Ruim, comfortabel en luxe Standaard 5-deurs Centrale deurvergrendeling ABS, ESP en VSM 5 jaar garantie

Scan voor meer info:

Door Autoweek uitgeroepen tot beste auto in het A-segment

Zuid-Holland Barendrecht dordrecht oud-Beijerland Spijkenisse

dRentHe autobedrijf noteboom Rotterdam B.V. H-Point autobedrijf Kooy oud-Beijerland B.V. autobedrijf Kooy Spijkenisse B.V.

010-2923434 078-6322200 0186-621500 0181-613544

Hyundai Wittenberg cluistra nieuwegein B.V. Hans Jongerius Hyundai

033-4635535 030-6062598 0348-435700

Mastebroek autobedrijven B.V.

0528-264055

autobedrijf Schippers V.o.F.

0548-512565

Hyundai Wittenberg

0341-439090

autobedrijf landegent B.V.

0111-658042

oVeRiJSSel Rijssen

GeldeRland

utRecHt amersfoort nieuwegein Woerden

Hoogeveen

Harderwijk

Zeeland Burgh-Haamstede

nooRd-BRaBant Halsteren

autobedrijf eskes Bergen op Zoom B.V.

0164-215000

Hyundai Wittenberg

035-6242624

nooRd-Holland Hilversum

Gecombineerd brandstofverbruik: 4,3 (l/100 km) / 23,3 (km/l); CO2 - emissie: 98 (g/km). Uitstoot is afhankelijk van gebruik. Uitstoot- en brandstofverbruikgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG. Genoemde prijs is incl. BTW & Bpm, excl. kosTen rijklaar maken, meTallic lak, leGes en recyclinGBijdraGe. Zie voor kosTen en voorWaarden WWW.hyundai.nl. afGeBeeld model kan afWijken van sTandaard uiTvoerinG. druk- en ZeTfouTen voorBehouden. vraaG in de shoWroom naar de voorWaarden.


Ontwerpen die de tijd doorstaan...

D E A L E R S : Drenthe Assen: Homan Slapen (A) Tel. 0592 - 87 03 08 www.homanslapen.nl Groningen Groningen: Sleepworld (A) Tel. 050 - 527 15 55 www.sleepworldgroningen.nl Haren: Homan Slapen (A) Tel. 050 - 534 42 35 www.homanslapen.nl Leek: Morgana Kort (A) Tel. 0594 - 51 23 33 www.morgana-kort.nl Winsum: Geertsema Slaapcomfort (A) Tel. 0595 - 44 43 44 www.geertsemaslaapcomfort.nl Friesland Wolvega: Home Center (A+I) Tel. 0561 - 61 61 61 www.homecenter.nl Overijssel Hardenberg: Varwijk Totaal Slapen & Wonen (A) Tel. 0523 - 26 29 55 www.totaalslapen.nl

SET LED-LEESLAMPJES TWV VAN

â‚Ź 195,- KADO

BIJ AANSCHAF VAN EEN NOFLIK BOXSPRINGCOMBINATIE.*

Gelderland Wezep: Veldkamp Wonen (A+I) Tel. 038 - 376 14 09 www.veldkampwonen-instyle.nl Apeldoorn: Veldkamp at home (I) Tel. 055 - 521 67 49 www.veldkampathomeatwork.nl Zuid-holland Benthuizen: Van Waay Interieurs (I) Tel. 079 - 331 12 00 www.vanwaayinterieur.com Leerdam: Van der Wal Interieurs (I) Tel. 0345 - 63 04 59 www.vanderwal-interieurs.nl Vlaardingen: Het Waaigat Wonen B.V. (A+I) Tel.010 - 434 36 85 www.waaigatwonen.nl A = AVEK dealer I = Interstar dealer

Postbus 30, 9230 AA Surhuisterveen T 0512 369444 info@avek.nl

Smalgoorn 2, 9403 NW Assen Industrieterrein Marsdijk T 0592 34 45 30

www.avek.nl

www.interstar-meubelen.nl

* Niet in combinatie met andere acties


chedichtbij.nl

“De toekomst waar ik van droom, is op de CHE dichtbij gekomen” Wendy Klein, student Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Bekijk hier mijn droom en opleiding

Open Dag

Droom eens hardop. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Hoe denk

8 februari

toekomst kan binnenkort beginnen. Kom naar de Christelijke

zaterdag

jij je talenten te gaan gebruiken? Waar je ook van droomt, je

10.00 - 15.00

Hogeschool Ede (CHE) en verzeker je van persoonlijke

Experience Day

begeleiding en uitdagend onderwijs. Dichtbij en ín de

12 februari

praktijk. Zo groei je in alle opzichten: als professional én

10.00 - 14.00

als christen. En jij? Blijf niet dromen. Breng je toekomst

Ervaar de praktijk

dichtbij en kom naar de CHE!

Op kamers in Ede? Proef het studentenleven op de campuswoningen

dichtbij de CHE

DICHTBIJ

JEZELF

Bedrijfskunde MER • Human Resource Management • SPH • MWD • Leraar Basisonderwijs • Verpleegkunde Godsdienst Pastoraal Werk • Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing • Journalistiek • Communicatie

School & beroep  

School & Beroep 6 januari 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you