Page 1

Fondslijst

Isbn-nr

Auteur

Titel

Prijs

Theologie/Pastoraal 336 0816 2 336 0761 5 336 0818 6 336 3035 4 336 3416 1 336 0749 3 336 0755 4 336 2993 8 336 0539 0 336 0583 3 336 0729 5 336 2973 0 764 3038 6 336 3048 4 336 0764 6 336 0510 9 336 0788 2 336 3277 8 336 0726 4 336 0727 1 336 0757 8 336 0758 5 336 3446 8 336 0699 1 336 0851 3 336 2941 9 336 3438 3 336 3060 6 336 0725 7 336 0720 2 336 3252 5 336 3204 4

Aalst, ds. G.J. van Aalst, ds. G.J. van Aalst, ds. G.J. van Aalst, ds. G.J. van Aalst, ds. G.J. van Abma, ds. H.G. Abma, ds. H.G. Agteresch, dr. H.A. Amstel, ds. J. van Amstel, ds. J. van Amstel, ds. J. van Amstel, ds. J. van Amstel, ds. J. van Amstel, ds. J. van Baars, prof. dr. A. e.a. Bakker, ds. F. Barnhoorn, dr. J.G. Belder, ds. J. Blanchard, dr. John Blanchard, dr. John Blanchard, dr. John Blanchard, dr. John Boer, ds. C.P. den Boer, ds. G. Boer, ds. G. Boer, ds. G. Boer, J. H. den Bonar, Andrew Boston,Th. Brakel, Wilhelmus à Brons-van der Wekken, Sarina Brouwer-Otterspeer, A.

Nodig te weten - 52 preken over de drie stukken Dan zingen zij - Overdenkingen over de Psalmen Vanavond komen ze - Gedachten over huisbezoek t Is ook maar een mens - Gedachten over de predikant Het zal je kind maar zijn- Gedachten over ouders en kerkverlating Na dit leven Het boek Esther Wonderen … de wereld uit? Wie Jezus zalig spreekt Dordt in 't kort Hoe word je christen? Echt geloven Zit het in de prediking? Op de weg van het heil - onderwerpen uit de Dordtse Leerregels Waarom dan? Vragen van jongeren Gebedsgestalten Amicitia Christiana - Da Costa en Groen van Prinsterer in hun briefwisseling Schoonfamilie is ook familie Licht op Lukas Licht op Markus De boom en zijn vruchten - De brief van Jakobus uitgelegd - deel 1 De boom en zijn vruchten- De brief van Jakobus uitgelegd - deel 2 Heilig in Hem Het gericht op de Karmel - Bijbellezingen over de profeet Elia Getroost leven en sterven - De eerste zeven zondagen van de Catechismus Het hart naar Boven Ken Hem in al je wegen- Pastorale brieven aan een dochter Lessen uit Leviticus - Meditaties over offers en ambtsdragers, rein en onrein Berouw De Redelijke Godsdienst Let op liefde! Serie zorg voor elkaar deel 3 Toch horen we bij elkaar… Mannen en vrouwen zijn anders…

€ 52,50 € 15,90 € 9,95 € 9,95 € 9,95 € 14,90 € 14,90 € 14,90 € 3,95 € 3,95 € 4,95 € 9,95 € 3,95 € 9,95 € 7,95 € 12,90 € 34,90 € 9,95 € 4,95 € 4,95 € 9,95 € 9,95 € 9,95 € 15,90 € 15,90 € 15,90 € 9,95 € 9,95 € 22,95 € 129,50 € 14,95 € 9,95

1 / 18


Fondslijst

Isbn-nr

Auteur

Titel

Prijs

764 3048 5 336 0022 7 336 3059 0 336 3068 2 336 3314 0 336 3198 6 336 0836 0 336 2979 2 336 3015 6 336 3188 7 336 3417 8 764 3044 7 336 3313 3 336 3442 0 336 0858 2 336 0964 0 336 2991 4 336 3045 3 336 2998 3 336 3197 9 336 0544 4 336 0566 6 336 0713 4 336 0773 8 336 0820 9 336 0928 2 336 3191 7 336 2837 5 336 2920 4 336 2954 9 336 3034 7 336 3280 8 336 3433 8

Burger, drs. L.A. Comrie, A. Comrie, A. Dijk, Els J. van Diverse auteurs Diverse predikanten, PKN Diverse predikanten Ger. Gem. Diverse predikanten Ger. Gem. Diverse predikanten Ger. Gem. Diverse predikanten Ger. Gem. Diverse predikanten Ger. Gem. Dolder-de Wit, H.A. van Doleweerd. J.H. van Doleweerd. J.H. van Edwards, Brian Edwards, Jonathan Egas, ds. A.A. Graaf, dr. ir. J. van der Groningen, B.S. van Groningen, H. van Hartingsveldt-Moree, A. van Hartingsveldt-Moree, A. van Hartingsveldt-Moree, A. van Hartingsveldt-Moree, A. van Hartingsveldt-Moree, A. van Hartingsveldt-Moree, A. van Hartingsveldt-Moree, A. van Hartingsveldt-Moree, A. van Hartingsveldt-Moree, A. van Hartingsveldt-Moree, A. van Hartingsveldt-Moree, A. van Hartingsveldt-Moree, A. van Hartingsveldt-Moree, A. van

Opmerkelijk Het ABC des geloofs Verhandeling van enige Eigenschappen van het zaligmakend geloof De hunkerende generatie Wat zijn u deze stenen? 75 jaar gereformeerde gemeente Apeldoorn Concreet ds. J.A. van den Berg e.a. Uit den schat des Woords 61e jrg Uit den schat des Woords 60e jrg Uit den schat des Woords 62e jrg. Uit den schat des Woords 63e jrg. Uit dens schat des Woords 64e jrg. Levend in het werk des Heeren (biografie ds. Abma) Viva Vox Dei Gids voor Bijbellezers De tien geboden voor vandaag Die God leeft nog De brief aan de Kolossenzen - Serie Aan u geschreven Gezegd, gepreekt, geschreven - Hervormd Gereformeerd Gedachtegoed In de spiegel van Jakobus - Bijbelstudies over de brief van Jakobus Jongeren naar het huwelijk - Serie Zorg voor elkaar deel 2 Leert van Mij - Serie Komt kinderen - Deel 1 Bidt tot Mij - Serie Komt kinderen - Deel 2 Komt tot Mij - Serie Komt kinderen - Deel 4 Brieven voor jou - deel 3 - Tweede brief aan Korinthe Brieven voor jou - deel 4 - Galaten en Efeze Brieven voor jou - deel 5 - Filippenzen en Kolossenzen Brieven voor jou - deel 6 - Thessalonicenzen en Filemon Hoort naar Mij - Serie Komt kinderen - Deel 3 Brieven voor jou - deel 1- Inleiding en Romeinen Brieven voor jou - deel 2 - Eerste brief aan Korinthe Op weg naar het Kerstfeest - Wijzer, Christelijke feestdagen in het gezin dl 1 Dagelijks volgen - Vrouw vandaag bijbelstudies voor vrouwen deel 1 Dagelijks volgen - Vrouw vandaag bijbelstudies voor vrouwen deel 2

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

2 / 18

4,95 18,90 24,90 9,95 24,90 14,90 22,50 22,50 22,50 22,50 23,90 8,95 19,95 9,95 19,95 14,90 13,90 9,95 8,95 8,95 13,95 13,95 13,95 14,90 14,90 14,90 14,90 13,95 14,90 14,90 14,90 8,95 8,95


Fondslijst

Isbn-nr

Auteur

Titel

Prijs

336 0962 6 336 0963 3 336 3032 3 336 3195 5 336 3265 5 336 0681 6 336 0665 6 336 0733 2 336 0737 0 336 0744 8 336 0857 5 336 3420 8 336 3186 3 336 0965 7 336 0032 6 336 3273 0 336 2989 1 336 3465 9 336 0841 2 336 3030 9 336 3221 1 336 3441 3 336 2965 5 336 0042 5 336 0043 2 336 0044 9 336 0045 6 336 0046 3 336 0049 4 336 0174 3 336 0175 0 336 0363 1 336 0456 0

Heemskerk, ds. D. Heemskerk, ds. D. Heemskerk, ds. D. Heemskerk, ds. D. Heemskerk, ds. D. Heiden, ds. B. van der Henry, Matthew Henry, Matthew Henry, Matthew Henry, Matthew Henry, Matthew Henry, Matthew Hoekman, Jacob Hooker, Thomas Immens, Petrus Jong, ds. Tj. de Joppe, ds. J. Joppe, ds. J. Karens, ds. M. Kater, ds. M.J. Kater, ds. M.J. Kater, ds. M.J. Kempeneers, ds. M.A. Kersten, ds. G.H. Kersten, ds. G.H. Kersten, ds. G.H. Kersten, ds. G.H. Kersten, ds. G.H. Kersten, ds. G.H. Kersten, ds. G.H. Kersten, ds. G.H. Kersten, ds. G.H. Kersten, ds. G.H.

Zo ik niet had geloofd En om Uw gunst en waarheid saam Wiens gunst ons troost deel 1 Zondagen 1 t/m 24 Wiens gunst ons troost deel 2 Zondagen 25 t/m 52 Wiens gunst ons troost deel 1 en deel 2 De ware Wijnstok Een huis voor de Heere - Huisgodsdienst in de praktijk Dagelijkse omgang met God Verklaring van het OT en het NT (w) CD-rom Verklaring OT en NT (w) Het teken van de doop - Betekenis en bediening van de kinderdoop Voor ons geslacht- 49 overdenkingen voor de lijdensweken Zonen van Ismael - Rode draden in de christelijke beoordeling van de islam De arme twijfelende christen tot Christus getrokken De Godvruchtige avondmaalganger Strijdend erven - 32 meditaties over Jozua De brief van Jakobus - Serie Aan u geschreven De brieven aan Thessalonicenzen- Serie Aan u geschreven Een dappere held - Overdenkingen over het leven van Jefta Geloof je dat nu echt? Serie WeerWoord Klopt het wel…?! - Over het hart van het christelijk geloof - Serie WeerWoord Zo is er maar Een! Serie Weerwoord De brief aan Filémon - Serie Aan u geschreven De Gereformeerde Dogmatiek - 2 delen Korte lessen over kort begrip De Heidelbergse Catechismus Meer dan overwinnaars Het handschrift uitgewist De nachtgezichten van Zacharia In het voetspoor der vaderen Bedroefden om der bijeenkomst wil Gegeven en genomen Een getrouw woord

€ 32,50 € 32,50 € 39,90 € 39,90 € 69,90 € 15,90 € 16,90 € 13,50 € 195,00 € 29,95 € 16,90 € 9,95 € 16,90 € 14,90 € 19,95 € 19,90 € 13,90 € 13,90 € 15,90 € 9,95 € 9,95 € 9,95 € 12,90 € 69,50 € 11,90 € 32,50 € 23,90 € 25,90 € 24,90 € 30,95 € 39,90 € 12,95 € 25,90

3 / 18


Fondslijst

Isbn-nr

Auteur

Titel

Prijs

336 0457 7 336 3466 6 336 3422 2 336 0455 3 336 2980 8 336 3301 0 336 3445 1 336 0893 3 336 3031 6 336 3064 4 336 0855 1 336 3194 8 336 3423 9 336 0507 9 336 0515 4 336 0516 1 336 0579 6 336 3187 0 336 0664 9 336 2985 3 336 0843 8 336 3443 7 336 0850 6 336 0272 6 336 0403 4 336 0739 4 336 3458 1 336 3218 1 336 0800 1 336 0847 6 336 0682 3 336 0930 5 336 2992 1

Kersten, ds. G.H. Kersten, ds. G.H. Kersten, ds. G.H. Kersten, ds. J.W. Keurhorst, Henri Kievit, ds. I. Klaassen, ds. M. Koeijer, ds. R.W. de Koelman, Jacobus Kooten, ds. M. van Kooten, ds. M. van Kooten, ds. M. van Kooten, ds. M. van Korteweg, ds. P. Korteweg, ds. P. Korteweg, ds. P. Korteweg, ds. P. Labee, ds. B. Leeuwen, J.D. van Lodenstein, J. van Lohuis, ds. J. Mackay, dr. Ewald Mauritz, J.H. en W. Visser Meeuse, ds. C.J. Meeuse, ds. C.J. Meeuse, ds. W.C. Middelkoop, Steven Molenaar, ds. P. Molenaar, ds. P. Molenaar, ds. P. Neele, ds. C. Nentjes, Sijmen Oele, dr. P.C.

De gelovige verwachting Herziene uitgave Kort Begrip gebonden Herziene uitgave Kort Begrip paperback Wat is uw enige troost? Preken over de Heidelbergse Catechismus De pijn van Job Verspreide geschriften In Christus rechtvaardig Geestelijke strijd bij de puriteinen (w) De natuur en gronden van het geloof Want gij zijt duur gekocht - aan u geschreven 1 Korinthe Blank en rood - Het lied der liederen De houten broek - anekdotes op en rond de preekstoel De vier mannen van Heidelberg Heilsorde - Serie Uw heilleer - Deel 1 Heilserkentenis - Serie Uw heilleer - Deel 3 Heilsspoor - Serie Uw heilleer - Deel 4 Heilsfeiten - Serie Uw heilleer - Deel 2 Waarover hebben we het? - Gedachten over Catechisatie Uitleg van de berijmde psalmen Uw lijden groot - Meditaties over het lijden van Jezus Christus De brief aan de Galaten - Serie Aan u geschreven Het grote Huis- Christelijke geloofstraditie in een (post)moderne wereld Met eerbied vervuld Werkboekje bij Goddelijke waarheden Voorbeeld der Goddelijke waarheden Leer ons lezen Als een kind- Kinderwerk in de praktijk Zaligmakende genade - Aan u geschreven brief aan Titus De kinderen van Jakob Jona, een duif in Gods hand Uit de schaduw - Onbekende Bijbelse personen belicht Augustinus en jij - Leren van de Belijdenissen Ware wijsheid (w)

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

4 / 18

29,90 17,50 13,50 36,90 9,95 59,90 34,90 34,90 14,90 13,90 19,90 9,95 9,95 7,20 7,20 7,20 7,20 9,95 16,90 9,95 13,90 9,95 8,95 7,20 7,20 7,95 9,95 13,90 15,90 8,95 15,50 9,95 18,90


Fondslijst

Isbn-nr

Auteur

Titel

Prijs

336 3069 9 336 0374 7 336 0375 4 336 0376 1 336 0378 5 336 0496 6 336 2990 7 336 3029 3 336 0852 0 336 2944 0 336 2964 8 336 0669 4 336 0803 2 336 0684 7 336 0601 4 336 0873 5 336 0902 2 336 0950 3 336 3234 1 336 0892 6 336 3189 4 336 0947 3 336 3067 5 336 3271 6 336 2983 9 336 3055 2 336 3018 7 336 3298 3 336 3434 5 336 3328 7 336 0084 5 336 0401 0 336 0588 8

Olst, Peter van Oosten, ds. L.H. Oosten, ds. L.H. Oosten, ds. L.H. Oosten, ds. L.H. Oosten, ds. L.H. Ouden, ds. J.C. den Owen, John Pieters, ds. W. Pieters, ds. W. Pieters, ds. W. Pink, ds. A.W. Pink, ds. A.W. Post, S.D. Ravensteyn Statenbijbel Roos, ds. P. Ros, drs. A. Rosbergen, D. Rosbergen, D. Rotterdam, Arnoldus Ryle, J.C. Saphir, Adolph Schalk. P. Schot, ds.A. Schot, ds. A. Schot, ds. A. Silfhout, ds. W. Silfhout, ds. W. Smits, ds. C. Sproul, R.C. Spurgeon, C.H. Spurgeon, C.H. Spurgeon, C.H.

Overleven Jong zijn in de sloppenwijk Goddelijke waarheden - deel 1 Goddelijke waarheden - deel 2 Goddelijke waarheden - deel 3 Goddelijke waarheden - 3 delen Leer- en oefenvragen voor de catechisatie De tweede brief aan Timotheüs Als zonde mij omringt Bijbels ABC - deel 2 Bijbels ABC - deel 1 De brief aan Efeze - Serie Aan u geschreven Roemt Zijn deugden- De eigenschappen van God Vuur uit de hemel - Het leven van Elia Krabbels Ravensteyn Statenbijbel Schapen hebben een gezicht - Over gemeente en pastoraat Davids soete lier - Vijf eeuwen Nederlandse Psalmberijmingen (w) Een gebed voor onderweg - Bijbelstudies over het Onze Vader Toch geloven - Bijbelstudies over de apostolische geloofsbelijdenis Sions roem en sterkte Voor al mijn zonden - 49 meditaties voor de lijdensweken Het bewogen leven van een Israliet Daar staan we voor - Serie WeerWoord Liefde tot elkaar - Gedachten over het leven als gemeente Man van smarten- Overdenkingen over Jesaja 53 Jakob heb Ik liefgehad - Overdenkingen over het leven van Jakob Zie, uw Koning! Negen overdenkingen over de Heere Jezus Tegendraads bij tegenwind - serie WeerWoord Want Gij zij mij een Toevluht geweest Verborgen werkelijkheid over hemel, hel, engelen en duivelen Rondom de enge poort Zoekt en gij zult vinden Hebt goede moed

€ 9,95 € 7,20 € 7,20 € 7,20 € 21,60 € 5,75 € 13,90 € 14,90 € 9,95 € 9,95 € 13,90 € 14,90 € 24,90 € 9,95 € 275,00 € 22,90 € 34,90 € 9,95 € 8,95 € 34,90 € 9,95 € 9,95 € 9,95 € 9,95 € 15,90 € 17,90 € 15,90 € 9,95 € 12,95 € 17,50 € 9,95 € 9,95 € 9,95

5 / 18


Fondslijst

Isbn-nr

Auteur

Titel

Prijs

336 0593 2 336 0691 5 336 0722 6 336 0754 7 336 2943 3 336 3000 2 336 3040 8 336 3041 5 336 3303 4 336 3196 2 336 3212 9 336 0784 4 336 3057 6 336 3257 0 336 3224 2 336 0670 0 336 0951 0 336 0690 8 336 3275 4 336 3264 8 336 3424 6 336 3266 2 336 3425 3 336 3444 4 336 2966 2 336 0812 4 336 2995 2 336 0846 9 336 2942 6 336 0783 7 336 3033 0

Spurgeon, C.H. Spurgeon, C.H. Spurgeon, C.H. Spurgeon, C.H. Spurgeon, C.H. Spurgeon, C.H. Spurgeon, C.H. Spurgeon, C.H. Spurgeon, C.H. Stuut, Erica Stuut, Erica Terlouw, ds. L. Terlouw, ds. L. Terlouw, ds. L. Tuinier, ds. D.W. Valen, L.J. van Velema, dr. W.H. Visscher, ds. W. Visscher, ds. W. Visscher, ds. W. Visscher, ds. W. Visscher, ds. W. Visscher, ds. W. Visscher, ds. W. e.a. Visser, ds. K. Vlastuin, dr. W. van Vlastuin, dr. W. van en ds. M.A. Kempeneers Vlastuin, ds. W. van Vlastuin, ds. W. van Voetius, ds. G. Voorden, ds. A. van

De stem van de Goede Herder De stem des bloeds De macht over satan Naar Zijn belofte Werken in de wijngaard Aller oog zal Hem zien Woorden van opwekking Woorden van troost Vreugde in beproeving Wat een wonder - Serie Luister eens ! Deel 1 Het Kindje in de stal - Serie Luister eens! Deel 2 Wie komt er vandaag? Gedachten over ziekenbezoek Als thuisblijven moeilijk wordt Een lege plaats - over rouwverwerking Een blijde Boodschap - meditaties en gedichten Wonderlijke redding uit grote benauwdheid Met verstand en hart - Christelijke ethiek in de praktijk De zeven zegelen - Overdenkingen over de Openbaringen De zeven bazuinen - Overdenkingen over de Openbaringen Behouden - 20 bijbelstudies over Noach Gezonden- Bijbelstudies over het leven van Mozes Kom er maar voor uit! Het dienen van de Heere De toekomst van de gereformeerde gezindte De brief van Judas - serie Aan u geschreven Wordt vervuld - Over het werk van de Heilige Geest Gedienstige geesten - Bijbels onderwijs over engelen Bedreigd en ontkomen - Het leven van David - Deel 2 Gezalfd en bedreigd - Het leven van David - Deel 1 Bron van troost - Verdediging van de gereformeerde leer Deze ontvangt de zondaars - Preken over de verloren zoon

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

9,95 10,90 9,95 9,95 9,95 10,90 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 8,95 9,95 10,90 9,95 15,90 16,50 9,95 9,95 8,95 9,95 14,95 12,90 14,90 15,90 15,90 15,90 15,90 15,90

336 3413 0

Vreugdenhil, ds. G.C.

Zuiver en heilig bewaren- Stilstaan bij het zevende gebod- Serie Zorg voor elkaar

9,95

6 / 18


Fondslijst

Isbn-nr

Auteur

Titel

Prijs

336 3307 2 336 0752 3 336 3208 2 336 3426 0 336 0953 4 336 0809 4 336 0790 5 336 3427 7 336 3185 6 336 3428 4

Vries, Huib de Wells, dr. Paul Weststrate, ds. J.A. Winslow, Octavius Wisse, prof.dr. G. Wit, ds. D. de Zwan, ds. A. van der Zwan, ds. A. van der Zweistra, ds. H. Zweistra, ds. H.

Eredienst aan huis De Ergernis van het Kruis Geleid tot de koning - negental preken over het Bijbelboek Esther Zondaarsliefde Vrije genade - Een selectie uit zijn preken Het was zeer goed - Overdenkingen over de schepping Onbezweken trouw Uw vrucht is uit Mij gevonden Simsons kracht en zwakheid - 12 Bijbellezingen Huisbezoek- van hart tot hart

€ € € € € € € € € €

14,90 9,95 17,50 9,95 15,90 14,50 15,90 17,50 17,90 9,95

Dagboeken 336 3269 3 336 3283 9 336 3284 6 336 3467 3 336 3468 0 336 0915 2 764 3033 1 336 0680 9 336 3066 8 336 0679 3 336 0575 8 336 0709 7 336 2999 0 336 0662 5 336 0586 4 336 0587 1 336 0839 1 336 0957 2 336 3078 1 336 3200 6 336 3359 1

Bakker, ds. F. Diverse predikanten Diverse predikanten Diverse predikanten Diverse predikanten Diverse predikanten Ger. Gem. Diversen Harinck, ds. W. Henry, Matthew Henry, Matthew Philpot, J.C. Poort, ds. J.J. Raaf, Ben de Schouten-Verrips, A. Spurgeon, C.H. Spurgeon, C.H. Vergunst, ds. A.T. Vergunst, ds. A.T. Vergunst, ds. A.T. Vergunst, ds. A.T. Vergunst, ds. A.T.

Blijft in mij bijbels dagboek Banier Dagboekkalender 2013 Banier Dagboekkalender 2013 grote letter Banier Dagboekkalender 2014 Banier Dagboekkalender 2014 grote letter Wegwijzer - bijbels dagboek voor jongeren Wie is wiijs? Dagboek voor jongeren Geloven en belijden - Dagboek bij de Nederlandse Geloofsbelijdenis Ouders uit de Bijbel- Dagboek Vrouwen uit de Bijbel - Dagboek Door Baca's vallei - Dagboek Om het donker op te klaren - Dagboek Zoom-in - Dagboek voor jongeren vanaf 13 jaar Zelfs vindt de mus - Dagboek voor jonge kinderen Elke dag een belofte - Dagboek Woorden voor elke dag - Dagboek Bridge to Mark - Dagboekstukjes voor jongeren in het Engels Brug naar Markus - Dagboekstukjes voor jongeren Brug naar Esther - Dagboekstukjes voor jongeren Brug naar Genesis Bridge tot Genesis

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

18,90 11,95 13,95 11,95 13,95 13,90 17,50 16,90 16,90 16,90 24,95 11,95 13,90 9,95 16,90 11,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95

7 / 18


Fondslijst

Isbn-nr

Auteur

Titel

Prijs

336 0663 2

Weelden, Jacomine van

Hoor… een lied! - Dagboek voor kinderen van 7 - 9 jaar

9,95

Dichtbundels 336 3193 1 336 3005 7 336 3024 8 336 3022 5 336 0969 5 712 7247 9 712 7297 4

Groeneweg-de Reuver, M.A. Groeneweg-de Reuver, M.A. Groeneweg-de Reuver, M.A. Groeneweg-de Reuver, M.A. Heuvel, Willem van de Heuvel, Willem van de Heuvel, Willem van de

Wat bent U goed Ik ben met u Geef ons kracht Mijn rechterhand gevat Huwelijkslied Straks zul je groot zijn De ster wees mij de weg

€ € € € € € €

4,95 4,95 4,95 4,95 9,95 7,95 6,95

Geschenkboekjes 336 2987 7 336 0830 8 336 3072 9 336 2988 4 336 0835 3 336 2959 4 336 0832 2 336 0833 9 336 0956 5 336 09541 336 0831 5 336 0861 2 336 3020 0 336 3021 7 336 3071 2 336 3070 5 336 3190 0 336 3219 8 336 3357 7 336 3327 0 336 3304 1

Alleine, Joseph Avinck, Theodorus Bakker, ds. F. Beukelman, ds. J. Bunyan, Fruytier, Henry, Koelman, e.a. Calvijn, Johannes Serie Pareltjes Serie Pareltjes Serie Pareltjes Serie Pareltjes Serie Pareltjes Serie Pareltjes Serie Pareltjes Serie Pareltjes Serie Pareltjes Serie Pareltjes Serie Pareltjes Serie Pareltjes Serie Pareltjes Serie Pareltjes Serie Pareltjes

In gesprek met uw hart - Serie Graankorrels - Deel 8 Zie, Ik sta aan de deur - Serie Graankorrels - Deel 10 Bij U alleen - meditaties De Zaligmaker geboren - Serie Graankorrels - Deel 7 Verwachting - Voor aaanstaande en jonge ouders Het gulden boekske - Serie Graankorrels - Deel 5 Licht - Uitspraken van de Heere Jezus Puur - Treffende citaten van Bunyan, Rutherford, e.a. Puur II - Citaten van Puriteinen Genade - Uitspraken van Luther Waarheid - Belangrijke teksten uit de Bijbel Wijsheid uit de vroege kerk - Citaten van Ambrosius, Augustinus, e.a. Geloof - Citaten van C.H. Spurgeon Toevlucht - Citaten van Samuel Rutherford Behoud - Citaten van John Bunyan Zout - vroegchristelijke symboliek van het zout Hoop - Citaten van Matthew Henry Eerbied - Citaten van Calvijn Trouw - Citaten over en voor het huwelijk Troost - Zacharias Ursinus Goud uit de Vroege Kerk

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

7,90 7,90 10,90 7,90 10,90 7,90 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95

8 / 18


Fondslijst

Isbn-nr

Auteur

Titel

Prijs

336 3279 2 336 3414 7 336 0933 6 336 2960 0 336 2963 1 336 0834 6 336 3016 3 336 0672 4 336 0742 4 336 0756 1 336 0955 8 336 0767 7 336 2958 7 336 0768 4 336 0849 0 336 0936 7 336 3112 2 336 0958 9 336 3116 0 336 3440 6 336 3017 0 336 3014 9 336 0766 0 336 2986 0 336 3013 2

Serie Pareltjes Serie Pareltjes Doornenbal, Ds. J.T. Hellenbroek, A. Henry, McCheyne, R.M., e.a. Henry, Brakel, Immens, e.a. Henry, Gray, McCheyne, Watson Honkoop, ds. P. Hovius, ds. W. Chr. Hovius, ds. W. Chr. Luther, Maarten Luther, Maarten Manton, Thomas Mel, Coenraad Ruijgrok, ds. L.W.Ch. Ryle, J.C. Smits, ds. C. Spurgeon, C.H. Spurgeon, Susannah Spurgein, Susannah Velema, dr. W.H. Volk, ds. J.R. Watson, Thomas Wycliffe, John Zonneveld, ds. P. van

Moed- Citaten van vrouwen uit de Reformatie Getuigen- Citaten uit het werk van Groen van Prinsterer Levenskracht - Troost uit de Psalmen De zonde van de onwil - Serie Graankorrels -Deel 6 Ik voor u - Meditaties rondom het Heilig Avondmaal (1) Verbroken voor u - Meditaties rondom het Heilig Avondmaal (2) Vergoten voor u - Meditaties rondom het Heilig Avondmaal (3) Gij troost mijn ziel - Meditaties over Psalm 23 Vrolijk als een held - Serie de zon, maan en sterren De maan bij nacht - Serie De zon, maan en sterren Bidden met het hart - Serie Graankorrels deel 13 De gouden huwelijksregels - Serie Graankorrels - Deel 2 Het gebed - Serie Graankorrels - Deel 4 Gedenk aan uw Schepper - Serie Graankorrels - Deel 3 De Bruidegom en Zijn bruid - Over Psalm 45 De goede strijd - Serie Graankorrels - Deel 12 Genade voor genade - meditaties Liefde en trouw Een tafel in de wildernis De woestijn zal bloeien Op weg naar het einde De taal van mijn tuin Oprecht als de duiven - Serie Graankorrels - Deel 1 Een solide bouwwerk - Serie Graankorrels - Deel 9 Brieven aan ouders

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

4,95 4,95 10,90 7,90 10,90 10,90 10,90 10,90 3,95 3,95 7,90 7,90 7,90 7,90 11,90 7,90 9,95 10,90 10,90 11,50 10,90 10,90 7,90 7,90 9,95

Diversen/non-fictie 336 3230 3 336 2969 3 788 3301 7 336 0769 1 336 2945 7 336 0884 1

Alblas, A.M. e.a. Batten, D. e.a. Boer, Peter Boer, Peter en Froukje ten Hove Boer, Peter en Froukje ten Hove Boer, Peter

De legendarische organist Feike Asma - zijn leven en werk Hoe bestaat het! Thuis in de jaren '50 Thuis in de jaren '60 - Deel 1 (met cd) Thuis in de jaren '60 - Deel 2 Floris V en Reinald de Rijmer - stripboek

€ € € € € €

29,90 9,95 9,95 9,95 9,95 4,95

9 / 18


Fondslijst

Isbn-nr

Auteur

Titel

Prijs

336 0885 8 336 0878 0 336 3043 9 336 0973 2 336 3019 4 336 2997 6 336 3261 7 336 3262 4 336 3436 9 336 3437 6 336 3114 6 336 3114 6 336 3456 7 336 0785 1 336 2948 8

Boer, Peter Boer, Peter Boers, Arie Boon, A.W. e.a. Brink, J. van den Brons-van der Wekken, drs. Sarina e.a. Bruine, Mattie de Bruine, Mattie de Bruine, Mattie de Bruine, Mattie de Dikkenberg, Dinneke van den Dikkenberg, Dinneke van den Dikkenberg, Dinneke van den Donk, mr. Richard Groothedde, A. e.a.

Karel de Grote in gevaar - stripboek Wat is er gebeurd? - stripboek Holland waterland in aquarel Kerstverhalen uit de Alblasserwaard Een schoolmeester kijkt achterom Opvoeden, boeiend en vermoeiend Terdege agenda 2013 groot formaat ringband Terdege agenda 2013 klein formaat Terdege agenda 2014 groot formaat ringband Terdege agenda 2014 klein formaat Bewust eten zonder E-nummers Verder koken zonder E-nummers Gewoon koken zonder E-nummers De uitwisseling - Overlevingsgeschiedenis van een Joodse familie De kerk in het midden

€ € € € € € € € € € € € € € €

4,95 4,95 24,90 9,95 11,95 14,90 11,95 7,95 11,95 7,95 9,95 9,95 9,95 4,95 6,95

336 3310 2 336 0668 7 336 0926 8 336 3228 0 336 3211 2 336 3326 3 336 3268 6 336 0826 1 336 3022 4 336 3023 1 336 3238 9 336 0920 6 336 3046 0 336 2968 6 336 3282 2 336 0879 7 336 0426 3

Heijboer, Jolande Hendriksen, Marjanne Hendriksen, Marjanne Hendriksen, Marjanne Hul, J. van 't en Valen, L.J. van Jong, Addy de Jong, mr. S. de Klinken, J. van en L. Vogelaar Klinken, J. van Klinken, J. van Lok, Dolf Luijk, Teunie Oosten, ds. L.H. (vert.) Plak-de Vries, Marian Quantrill-Korf, Heleen Raricus, A.G. Reenen, Jan van

De juiste trein vanaf het verkeerde perron - het verhaal van een moeder over kanker Zaaien in Zambia Her geheim in de grond Het toverkettinkje van Tione Op reis door de Schotse kerkhistorie Meesturen vanaf de achterbank De identiteitsgebonden werkgever in het arbeidsrecht In 't bangst gevaar - Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog Onze vorstin, protestanten over koningin Beatrix Openhartig - Beatrix zelf over o.a. haar werk, haar huwelijk, haar geloof Het Wilhelmus - Het oudste en mooiste volkslied ter wereld Dat doen we zelf wel Johannes Hus veroordeeld Floris - Net even anders Eet goed, voel je goed - Koken zonder E-nummers en suiker Harm De grote geschiedenis van een klein land deel 1

€ € € € € € € € € € € € € € € € €

14,90 9,95 7,95 8,95 18,90 11,90 28,90 18,90 16,90 14,90 13,95 12,90 15,90 4,95 12,50 4,95 21,95

10 / 18


Fondslijst

Isbn-nr

Auteur

Titel

Prijs

336 0438 6 336 0901 5 336 3311 9 336 0948 0 336 0838 4 336 0929 9 336 3463 5 336 3457 4 336 2950 1 336 2949 5 336 0848 3 336 3460 4 336 3421 5

Reenen, Jan van Roos, G. Toes, drs. R. Tripp, P.D. Stuijvenberg, A. van Stuijvenberg, A. van Verdouw, Gerco (red.) Vermaeten, Ellen Visser, W. (red.) Visser, W. (red.) Visser, W. (red.) Vogelaar, L. Vries, Huib de

De grote geschiedenis van een klein land deel 2 Schepen in de nacht - Verrassende ontmoetingen in verre oorden Verweesde generaties- Pleidooi voor terugkeer van het gezag Anders dan je droomde?- Waar het echt om gaat in je huwelijk Een straatagent kijkt achterom Een ME'er kijkt achterom Natuur als avontuur- Vijftien spannende wandelingen voor het gezin De vijand was mijn bondgenoot Bijbels licht op kinderloosheid Bijbels licht op adoptie Bijbels licht op pleegzorg Op de bres voor Nieuw- Guinea Gedragen door de Herder- Leven met een dwarsleasie

€ € € € € € € € € € € € €

21,95 15,90 9,95 19,90 9,95 9,95 9,95 17,95 9,95 9,95 9,95 22,90 14,90

Romans 336 0887 2 336 0939 8 336 0940 4 336 0886 5 336 0899 5 336 3124 5 336 3324 9 336 0905 3 336 0827 8 336 0880 3 336 0960 2 336 0960 2 336 0829 2 336 2978 5 3315 7 336 0967 1 336 3004 0 336 3047 7

Aangium, Sibe van Aangium, Sibe van Aangium, Sibe van Aangium, Sibe van Aangium, Sibe van Baardman, C. Besten den- van Boudestein, Janny Blei-Strijbos, Corrie Blijdorp, Janwillem Bly, Stephen Bly, Stephen Bly, Stephen Brand, Maarten Büchner, Barbara Burghout, A. Erkelens, L. Erkelens, L. Gabhart, Ann

Hotse Hiddes - deel 1 Hotse Hiddesserie De vrijbuiter - deel 2 Hotse Hidesserie De watergeus - deel 3 Hotse Hiddesserie De smokkelaars van de schans - deel 1 Smokkelaars van de schans serie De ballingen - deel 2 Smokkelaars van de schans serie De waterbruid Wit- Zwart Sara komt thuis Schipbreukeling De onbekende dochter - Serie De vrouwen van Lordsburg deel 1 De ongrijpbare weduwe - Serie De vrouwen van Lordsburg deel 2 De onbeminde tweelingzus - Serie De vrouwen van Lordsburg deel 3 Stille getuige De vrouw van de ketter Helium 3 Deze kinderen hebben geen vader Rechte lijnen Ik zorg voor jou

€ € € € € € € € € € € € € € € € € €

9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 10,90 14,95 10,90 14,95 19,95 19,95 19,95 14,90 19,95 13,90 14,95 14,95 19,95

11 / 18


Fondslijst

Isbn-nr

Auteur

Titel

Prijs

336 3398 0 336 3106 1 336 0688 5 336 0891 9 336 0906 0 336 0907 7 336 0908 4 336 0909 1 336 0910 7 336 0824 7 336 3109 2 336 0921 3 336 3229 7 336 3299 0 336 0942 8 336 3009 5 336 0980 0 336 0959 6 336 3223 5 336 3452 9 764 3042 3 336 2921 1 336 2955 6 336 0697 7 336 0841 4 336 3108 5 336 3267 9 336 3007 1 336 0894 0 336 3027 9 336 3295 2 336 0911 4 336 3110 8

Gabhart, Ann Hartman, A. Heemskerk, J.D. Hidding, J. Hidding, J. Hidding, J. Hidding, J. Hidding, J. Hidding, J. Hull, Nancy Johnson, Abby Laatsman, W. Liefde, ds. J. de Kauffmann, Christmas Carol Koolmees, Eeuwoud Keijzer, Willem Kelly, Leisha Kraus, Harry Kraus, Harry Kraus, Harry Lambregtse, Cornelis Leon, Bonnie Leon, Bonnie Leon, Bonnie Malkenhorst, G. van Mateboer, T. Mateer, Anne Moret, Martine Morris, Gilbert Morris, Gilbert Morris, Gilbert Norel, K. Ooms, J.W.

Letters en Liefde Kruis van vrede Aisha's zoektocht Gevecht in de rimboe - Edward Smit serie deel 1 Speurtocht naar vermisten - Edward Smit serie deel 2 Raadsels om de Drakensbergen - Edward Smit serie deel 3 Complot in Ethiopië - Edward Smit serie deel 4 Tijdbom aan boord? - Edward Smit serie deel 5 Jacht op Taca - Edward Smit serie deel 6 Woeste golven Ongepland - biografie De dominee die de hemel niet in kon De plaatsvervanger Licht uit de hemel Vlucht uit de rode stad - Vlinderserieroman Thuisreis van een dwangarbeider Het huis aan de Malcolm street Bloedlink Wankelende zekerheden- Deel 1 Claire McCall-serie Voor de rest van mijn leven- Deel 2 Claire McCall- serie In Zijn arm de lammeren Nieuwe liefde - Deel 1 Wat het hart verlangt - Deel 2 Blijvende liefde - Deel 3 Berend de stroper De mattenmaker van Steenwijk Droomvlucht Licht in de schemer Verbond van liefde - deel 1 serie Appomattox Saga Stad van de vijand - deel 2 serie Appomatox Saga Een man van eer - deel 3 Appomattox Saga Engelandvaarders Omnibus De val van de vesting

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

12 / 18

21,90 18,95 14,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 9,95 12,95 17,90 10,90 12,95 17,95 14,95 14,90 19,95 22,90 22,90 24,90 19,95 19,95 19,95 19,95 14,90 18,95 19,95 14,95 19,95 19,95 19,95 24,90 10,90


Fondslijst

Isbn-nr

Auteur

Titel

Prijs

336 3107 8 336 0898 8 336 3258 7 336 0966 4 336 3082 8 336 3217 4 336 0828 5 336 2898 6 336 3042 2 336 3285 3 764 3016 4 336 0970 1 336 0971 8 336 3076 7 336 3448 2 336 2956 3 336 0821 6 336 0943 5 336 3002 6 336 3052 1 336 3210 5 336 3080 4 336 3008 8 336 0922 0 336 3079 8 336 3038 5 336 3105 4 336 3309 6 336 0822 3

Ooms, J.W. Parr, Delia Petersen, L. Pols, Cees Prentiss Richardson, A. Rickman-Vantrease, B. Rutgers, Martin Straatsma, A.K. Stretton, Hesba Veenhof, Johan G. Veenhof, Johan G. Veenhof, Johan G. Vermeulen, Aritha Vermeulen, Aritha Vogel-Sawyer, Kim Vogel-Sawyer, Kim Vogel-Sawyer, Kim Vogel-Sawyer, Kim Vogel-Sawyer, Kim Vogel-Sawyer, Kim Vogel-Sawyer, Kim Vogelaar-van Amersfoort, A. Vogelaar-van Mourik, G. Vogelaar-van Mourik, G. Vogelaar-van Mourik, G. Walsh, Dan Walsh, Dan Zoeteman-Meulstee, Thea

De schilder van de bierkaai Als harten ontwaken Sterker dan liefde Bewaarder gevangen Verlangen -Dagboek van een jonge christin Trouw tot het einde - oorlogsroman over een piloot en zijn hond Anna van Praag Geef mij de kracht Toch vergeving (voorheen De Gantelboer) Schipbreuk Daggelderstrilogie De verschoppeling De totale oorlog Senta's bruidsvlucht - historische jeugdroman Trouw aan jou! Genoveva van Brabant Voor altijd in mijn hart Eerste oogst Katy's nieuwe wereld - Katy Lambright-serie deel 1 Katy's strijd - Katy Lambright-serie deel 2 Katy komt zichzelf tegen - Katy Lambright-serie deel 3 Katy's besluit- Katy Lambright- serie deel 4 Kijk niet achterom Margreet trilogie 3 delen jeugdroman Zuiver als kristal Stil verdriet Julia trilogie: Het veilige nest - In de oude pastorie - vervuld verlangen Wat de morgen brengt De ontdekking Gered uit de golven

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

14,95 19,95 13,95 11,90 14,95 13,95 22,90 7,95 9,95 12,95 24,90 14,95 14,95 9,95 14,95 19,95 19,95 12,90 12,90 12,90 12,90 15,95 19,95 14,95 14,95 19,95 19,95 19,95 14,95

E-books Theologie/Pastoraal 336 3387 4

Aalst, ds. G.J. van

Nodig te weten 52 preken over de drie stukken

44,90

13 / 18


Fondslijst

Isbn-nr

Auteur

Titel

Prijs

336 3120 7 336 3122 1 336 3121 4 336 2441 4 336 3333 0 336 3365 2 336 2442 1 336 0251 1 336 2449 0 336 3131 3 336 3383 6 336 3406 2 336 3335 5 336 0184 2 336 34321 336 0275 7 336 3138 2 336 3381 2 336 3331 7 336 2438 4 336 2444 5 336 3338 6 336 3389 8 336 0243 6 336 3144 3 336 3340 9 336 3340 9 336 0185 9 336 0220 7 336 3149 8 336 3363 8 336 3341 6 336 2447 6

Aalst, ds. G.J. van Aalst, ds. G.J. van Aalst, ds. G.J. van Aalst, ds. G.J. van Amstel, ds. J. van Bakker, ds. F. Belder, ds. J. Boer, ds. C.P. den Boer, J.H. den Brons, e.a. Brons-van der Wekken, Sarina Brouwer-Otterspeer, A. Comrie, A. Diverse predikanten Ger. Gem Doleweerd. J.H. van Doleweerd. J.H. van Graaf, dr. J. van der Groningen, H. van Hartingsveldt-Moree, A. van Hartingsveldt-Moree, A. van Henry, Matthew Hoekman, Jacob Jong, ds. Tj. de Joppe, ds. J. Kater, ds. M.J. Kater, ds. M.J. Kater, ds. M.J. Kater, ds. M.J. Kievit, ds. I. Kooten, ds. M. van Kooten, ds. M. van Kooten, ds. M. van Kooten, ds. M. van

t Is ook maar een mens - Gedachten over de predikant Vanavond komen ze Wegwijzer - dagboek voor jongeren 16-20 jaar Het zal je kind maar zijn- Gedachten over ouders en kinderen Op de weg van het heil - onderwerpen uit de Dordtse Leerregels Bij U alleen Schoonfamilie is ook familie Heilig in Hem Ken Hem in al je wegen- Pastorale brieven aan een dochter Opvoeden - boeiend en vermoeiend Let op liefde! Serie zorg voor elkaar deel 3 Toch horen we bij elkaar… Mannen en vrouwen zijn anders… Verhandeling van enige Eigenschappen van het zaligmakend geloof Uit den schat des Wooords 64e jrg Viva Vox Dei Gids voor Bijbellezers Gezegd, gepreekt, geschreven Jongeren naar het huwelijk Serie Zorg voor elkaar deel 2 Dagelijks volgen - Vrouw vandaag bijbelstudies voor vrouwen deel 1 Dagelijks volgen - Vrouw vandaag bijbelstudies voor vrouwen deel 2 Voor ons geslacht- 49 overdenkingen voor de lijdensweken Zonen van Ismael - Rode draden in de christelijke beoordeling van de islam Strijdend erven 32 meditaties over Jozua De brieven aan de Thessalonocenzen- Serie Aan u geschreven Geloof je dat nu echt? - Serie WeerWoord Klopt het wel…?! Klopt het wel…?! - Over het hart van het christelijk geloof - Serie WeerWoord Zo is er maar Een! Serie Weerwoord Verspreide geschriften Blank en rood Want gij zijt duur gekocht serie aan u geschreven 1 Korinthe De houten broek De vier mannen van Heidelberg

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

14 / 18

7,95 7,95 9,95 6,90 7,95 7,95 7,50 6,90 7,50 11,95 10,95 7,50 18,90 17,50 14,95 7,50 7,95 6,75 6,75 6,75 7,50 12,90 14,95 10,50 7,95 7,95 7,95 7,95 44,90 14,95 9,75 7,95 7,50


Fondslijst

Isbn-nr

Auteur

Titel

Prijs

336 3342 3 336 0205 4 336 0234 4 336 3218 1 336 3155 9 336 3345 4 336 3159 7 336 3161 0 336 3162 7 336 3348 5 336 3349 2 336 3233 4 336 3385 0 336 3391 1 336 3438 4 336 3392 8 336 3393 5 336 3168 9 336 3445 2 336 3171 9 336 3213 6 336 3379 9 336 3374 4 336 3176 4 336 08391 336 3113 9 336 3368 3 336 3359 1 336 3370 6 336 3352 2 336 2448 3 336 3353 9 336 2439 1

Labee, ds. B. Mackay, dr. Ewald Middelkoop, Steven Molenaar, ds. P. Nentjes, S. Owen, John Post, S. D. Roos, ds. P. Rosbergen, D. Rosbergen, D. Ryle, J.C. Schalk, P. e.a. Schot, ds. A. Silfhout, ds. W. Smits, ds. C. Sproul, R.C. Spurgeon, C.H. Spurgeon, C.H. Spurgeon, Susannah Terlouw, ds. L. Terlouw, ds. L. Toes, drs. T. Tuinier, ds. D.W. Vergunst, ds. A.T. Vergunst, ds. A.T. Vergunst, ds. A.T. Vergunst, ds. A.T. Vergunst, ds. A.T. Visscher, ds. W. Visscher, ds. W. Visscher, ds. W. Visscher, ds. W. Visscher, ds. W.

Waarover hebben we het? - Gedachten over Catechisatie Het grote Huis- Christelijke geloofstraditie in een (post)moderne wereld Als een kind- Kinderwerk in de praktijk Zaligmakende genade serie aan u geschreven de brief aan Titus Augustinus en jij Als zonde mij omringt Krabbels Schapen hebben een gezicht Een gebed voor onderweg - Bijbelstudies over het Onze Vader Toch geloven - Bijbelstudies over de apostolische geloofsbelijdenis Voor al mijn zonden - 49 meditaties voor de lijdensweken Daar staan we voor serie WeerWoord Liefde tot elkaar gedachten over het leven als gemeente Tegendraads bij tegenwind Serie WeerWoord Want Gij zijt mij een Toevlucht geweest Verborgen werkelijkheid Over hemel, hel, engelen en duivelen Vreugde in beproeving Zoekt en gij zult vinden De woestijn zal bloeien Wie komt er vandaag? Als thuisblijven moeilijk wordt Verweesde generatries Pleidooi voor terugkeer van het gezag Een blijde Boodschap Brug naar Markus Bridge to Mark Bridge to Esther Brug naar Genesis Bridge to Genesis De zeven bazuinen - Overdenkingen over de Openbaringen Kom er maar voor uit! Het dienen van de Heere Behouden Gezonden

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

15 / 18

7,95 7,50 6,90 9,75 7,95 10,95 7,95 16,95 7,95 7,50 7,50 7,95 7,50 7,50 9,50 14,95 7,95 7,95 8,50 7,95 7,50 7,50 7,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 11,90 6,75 7,50 7,50 7,50


Fondslijst

Isbn-nr

Auteur

Titel

Prijs

336 0211 5

Visscher, ds. W. e.a.

De toekomst van de gereformeerde gezindte

10,90

Vreugdenhil, ds. C.G.

Zuiver en heilig bewaren- Stilstaan bij het zevende gebed- Serie Zorg voor elkaar

Vries, Huib de Weststrate, ds. J.A. Winslow, Octavius Zwan, ds. A. van der Zweistra, ds. H.

Eredienst aan huis Geleid tot de koning - een negental preken over het Bijbelboek Esther Zondaarsliefde Uw vrucht is uit Mij gevonden Huisbezoek- Van hart tot hart

€ € € € € €

7,50 10,90 11,90 7,50 12,90 7,50

E-books Dagboeken 336 3366 9 336 3369 0 336 3366 9 336 0244 3 336 0267 2 336 0979 4 336 3462 8 336 0976 3 336 3375 1

Bakker, ds. F. Diverse predikanten PKN Diverse predikanten Diverse predikanten Diverse predikanten Poort, ds. J.J. Raaf, Ben de Spurgeon, C.H. Spurgeon, C.H.

Blijft in Mij Concreet Bijbels dagboek voor jongeren vanaf 15 jaar Banier Dagboek kalender 2013 Banier Dagboek kalender 2014 Banier Dagboek kalender 2014 Grote Letter Om het donker op te klaren - Bijbels dagboek Zoom-in - Dagboek voor jongeren vanaf 13 jaar Woorden voor elke dag - Bijbels dagboek Elke dag een belofte - Dagboek

€ € € € € € € € €

13,75 10,90 8,95 7,90 7,90 8,95 10,95 8,95 12,50

E-books romans 336 0903 9 336 0261 0 336 3126 9 336 3127 6 336 3129 0 336 3130 6 336 3394 2 336 0977 0 336 3380 5 336 3396 6 336 3119 1 336 3137 5

C. Baardman Besten den- van Boudestein, Janny Blei-Strijbos, Corrie Blijdorp, J.W. Bout-Monteau, Anja Bout-Monteau, Anja Bout-Monteau, Anja Brand, Maarten Burghout, Adri Dijkmeijer, Jolanda Erkelens, L. Erkelens, L.

De Waterbruid Wit-Zwart Sara komt thuis Schipbreukeling De V van Veerle Vriendschap fase 2 Serie Vriendschap deel 1 Vriendschap in de knel Serie Vriendschap deel 2 Stille getuige Helium 3 Wie ben je, Joyce? Rechte lijnen Deze kinderen hebben geen vader

€ € € € € € € € € € € €

10,90 10,90 8,50 11,95 7,95 7,95 8,50 11,95 9,95 9,95 11,95 11,95

336 0233 7 336 3377 5 336 3378 2 336 2440 7 336 2446 9 336 2443 8

16 / 18


Fondslijst

Isbn-nr

Auteur

Titel

Prijs

336 3336 2 336 0252 8 336 3337 9 336 3339 3 336 3384 3 336 3145 0 336 3148 1 336 3395 9 336 0245 0 336 3343 0 336 0975 6 336 3373 7 336 3153 5 336 3371 3 336 3216 7 336 3344 7 336 3346 1 336 3158 0 336 3215 0 336 3347 8 336 3044 6 336 3169 6 336 3388 1 336 3173 3 336 3174 0 336 0296 2 336 3179 5 336 3180 1 336 3355 3 336 3181 8 336 3293 8 336 3354 6 336 0192 7

Gabhart, Ann Gabhart, Ann Hartman, A. Johnson, Abby Kauffman, Christmas Carol Keijzer, Willem Koolmees, Eeuwoud Kraus, Harry Kraus, Harry Liefde, ds. J. de Malkenhorst, G. van Mateer, Anne Moret, Martine Morris, Gilbert Ooms, J.W. Ooms, J.W. Petersen, L. Pols, Cees Prentiss Richardson, A. Rochester Ford, Sallie Straatsma, A.K. Stretton, Hesba Veenhof, Joh. G. Veenhof, Joh. G. Vermeulen, Aritha Vogelaar-van Mourik, G. Vogelaar-van Mourik, G. Vogelaar-van Mourik, G. Vogel-Sawyer, Kim Vogel-Sawyer, Kim Vogel-Sawyer, Kim Vogel-Sawyer, Kim

Ik zorg voor jou Letters en Liefde Kruis van vrede Ongepland Licht uit de hemel Thuisreis van een dwangarbeider Vlucht uit de rode stad - Vlinderserieroman Wankelende zekerheden Medische roman Voor de rest van mijn leven- Deel 2 De plaatsvervanger Berend de stroper Droomvlucht Licht in de schemer Mannen van eer - Serie Appomattox Saga een man van eer De val van de vesting De schilder van de bierkaai Sterker dan liefde Bewaarder gevangen Verlangen -Dagboek van een jonge christin Trouw tot het einde - oorlogsroman over een piloot en zijn hond Mary Bunyan - De blinde dochter van John Bunyan Toch vergeving Schipbreuk De verschoppeling De totale oorlog Trouw aan jou! Genoveva van Brabant Zuiver als kristal Julia-trilogie Stil verdriet Katy's nieuwe wereld - Katy Lambright serie deel 1 Katy's stijd- Katy Lambright serie deel 2 Katy komt zichzelf tegen - Katy Lambright serie deel 3 Katy's besluit- Katy Lambright serie deel 4

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

17 / 18

14,95 15,90 13,90 13,50 12,95 11,95 11,95 16,95 18,50 9,75 11,95 14,95 11,95 14,95 8,50 10,95 10,50 9,50 11,95 10,50 10,95 8,50 9,50 11,95 11,95 10,90 11,95 14,95 10,95 9,95 9,95 9,95 9,95


Fondslijst

Isbn-nr

Auteur

Titel

Prijs

336 3372 0 336 0270 2 336 3183 2

Walsh, Dan Walsh, Dan Zoeteman-Meulstee, Thea

Wat de morgen brengt De ontdekking Gered uit de golven

€ € €

14,95 14,90 11,95

E-books Diversen/non-fictie 336 3329 4 336 3333 1 336 3361 4 336 3360 7 336 0262 7 336 3121 4 336 3134 4 336 3326 3

Alblas, A.M. e.a. Brink, J. van den Dikkenberg, Dinneke van den Dikkenberg, Dinneke van den Dikkenberg, Dinneke van den Diverse predikanten Ger. Gem. Donk, mr. Richard Jong, Addy de

De legendarische organist Feike Asma - zijn leven en werk Een schoolmeester kijkt achterom Verder koken zonder E-nummers Verder koken zonder E-nummers Gewoon koken zonder E-nummers Wegwijzer - dagboek voor jongeren De uitwisseling - Overlevingsgeschiedenis van een Joodse familie Meesturen vanaf de achterbank

€ € € € € € € €

21,90 6,95 7,50 7,50 7,50 9,95 3,95 8,50

336 3364 5 336 0274 0 336 31474 336 3382 9 336 0978 7 336 31702 336 0276 4 336 0255 9 336 0952 7 336 0241 2 336 0242 9

Heijboer, Jolande Hul, J. van 't en Valen, L.J. van Klinken/Vogelaar Quantrill-Korf, Heleen Stuijvenberg, A. van Stuijvenberg, A. van Verdouw, Gerco (red.) Vermaeten, Ellen Vlies, Bas van der Vogelaar, L. Vries, Huib de

De juiste trein vanaf het verkeerde perron - het verhaal van een moeder over kanker Op reis door de Schotse kerkhistorie In 't bangst gevaar Eet goed, voel je goed! Een straatagent kijkt achterom - Herinneringen van een Rotterdamse diender Een ME-er kijkt achterom Natuur als avontuur- Vijftien spannende wandelingen voor het gezin De vijand was mijn bondgenoot Elke dag van de partij Op de bres voor Nieuw- Guinea Gedragen door de Herder- Leven met een dwarsleasie

€ € € € € € € € €

10,90 13,90 14,95 7,50 7,95 7,95 7,50 12,90 12,95 € 16,90 € 14,90

18 / 18

Fondslijst_volw_voorjaar_2013.pdf  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you