Page 1

Jeugd

NADENKEN OVER BIJBELSE VRIENDSCHAP

Kersenbloesem

Het zwijgen opgelegd is het debuut van Julie Cave. Haar boek werd in Amerika zeer positief ontvangen. Julie is getrouwd, heeft twee jonge dochters en woont in Australië.

Janny den Besten

-7

& Su mm

Lisa staart naar het beeldscherm. Kon ze juf Marleen maar helpen. Kon ze maar … Ineens krijgt ze een warm gevoel vanbinnen. Haar vingers zweven boven de toetsen. Natuurlijk! Wat een goed idee!

Yes! Lisa wordt uitgekozen om in de feestcommissie te gaan zitten. Ze mag iets leuks organiseren voor de verjaardag van juf Marleen.

Rosie

7

Lisa wil graag iets met paarden doen, omdat juf Marleen vroeger ook paard reed. Maar als de juf van dit plan hoort, rent ze ineens huilend de klas uit. Even later vertelt ze dat ze heel bang is voor paarden en pony’s, omdat ze vroeger van een paard gevallen is. Lisa bedenkt een plannetje om juf Marleen van haar angst af te helpen. Zou haar idee goed uitpakken?

Alleen

Opnieuw een gezellig deel in de ponyserie TOCH ‘Lisa en Summer’! BEN IK NIET

Vanaf 8 jaar

27-8-2012 15:03:44

er

a

Lis

Steven Middelkoop

Janny den Besten is getrouwd en werkt in het basisonderwijs. Kersenbloesem is haar tweede roman. Joke Verweerd over Janny’s eerste roman, WitZwart: ‘Dit is een knap en ontroerend debuut.’

op zoek naar

9 JAAR EN OUDER

Suzanne Knegt

eer vrienden en vriendinnen mogen zijn!

TRACY LEININGER CRAVEN

a

-7

boekje na. Zodat we meer en meer tot Gods

FBI-agent Dinah Harris wordt tegen wil en dank ingezet bij een belangrijke zaak: Thomas Whitfield, de secretaris van het prestigieuze Smithsonian Instituut, is op onverklaarbare wijze van de aardbodem verdwenen. Alle signalen wijzen erop dat er misdaad in het spel is. Dinah ontdekt algauw dat deze moord alles te maken heeft met een ruzie over levensbeschouwingen. Maar Amerika is toch het land van de vrijheid, waar iedereen mag geloven wat hij wil? Als het onderzoek vordert, dreigt Dinah verstrikt te raken in een geheimzinnige samenzwering. Het Smithsonian Instituut is een wereld waar glimlachende mannen met deftige pakken tegen elke prijs hun machtspositie in stand willen houden. In deze keiharde wereld van eerzucht en criminaliteit staat Dinah haar mannetje.Tegelijkertijd voert ze haar eigen strijd tegen depressie en een geheime alcoholverslaving. Lukt het Dinah om de waarheid te onthullen voordat zijzelf het volgende slachtoffer is van een meedogenloze, onzichtbare vijand? En lukt het haar om vrede en rust te vinden? Of gaat ze ten onder aan de pijn en het verdriet van haar verleden?

Julie Cave

er

Over dit soort vragen denken we in dit

CHRISTEN HET ZWIJGEN OP TE LEGGEN?

op zoek naar Rosie

vriendschappen in de tijd van de Bijbel?

SPANNENDE THRILLER DIE LICHT WERPT OP

E E N B E K L E M M E N D E V RA A G : H O E V E R Z U L L E N SOMMIGE MENSEN GAAN OM EEN INVLOEDRIJKE

Lis

Tieners worden in de kerk vaak als de lastigste leeftijdsgroep gezien. Misschien waar, maar in ieder geval is het de mooiste én belangrijkste leeftijdsgroep! Dit boekje geeft praktische tips om de harten van tieners te bereiken. Arnoud Proos

in de kerk

brengen? En wat kunnen we leren van de

Janny den Besten

Op een warme en betrokken wijze gaat de schrijver in op allerlei facetten van het tienerwerk. De twee gulden regels voor het jeugdwerk vormen de rode draad:  hart voor de jeugd en om het hart van de jeugd. Kortom: een must voor elke leidinggevende. Ds. A.C. Uitslag

Tienerwerk zijn er dan in Bijbels opzicht belangrijk? Hoe

MAARTEN LUTHER

voor groepen tieners in kerk en onderwijs.

»____ «

goede vriend(in) zijn? Welke eigenschappen

‘Joanne, wil je zo snel mogelijk naar Ierland komen? Je moeder heeft acuut zorg nodig.’ Joanne (28) geniet van haar baan als leerkracht van groep 5. Haar ouders en twee broers zijn een aantal jaar geleden met hun gezinnen naar Ierland verhuisd, vanwege evangelisatiewerk onder de Rooms-Katholieke bevolking. Zelf heeft ze een leven in Nederland opgebouwd. Na het overlijden van Joannes vader blijkt dat haar moeder dementerend is. Haar oudste broer doet een beroep op Joanne, om voor haar moeder te zorgen. Joanne geeft meteen gehoor aan dit verzoek. Het is toch duidelijk dat God dit van haar vraagt? Eenmaal in Ierland wordt Joanne helemaal in beslag genomen door de intensieve zorg voor haar moeder. Haar broers lijken deze situatie vanzelfsprekend te vinden, maar bij Joanne begint het te knagen. Is ze in Ierland omdat God dit van haar vraagt, of is het omdat haar broers dit de beste oplossing vinden?

EEN

Het zwijgen opgelegd

kun je die eigenschappen in de praktijk

Steven Middelkoop (1986) werkt als Senior Jeugdwerkadviseur bij de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) en studeert theolo-

Bijbels onder wijs gie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij doorliep de pabo, werkte in het basisonderwijs en deed een opleiding tot coach. Vanuit de HHJO over het huwelijk verzorgt Steven toerusting voor tienerwerkers en spreekt hij geregeld

leiding

vriend of vriendin hebt! Maar hoe kun je een

Een boeiende roman over het voldoen aan verwachtingen van anderen en het zoeken naar Gods weg.

Kersenbloesem

Werken met tieners is geen gemakkelijke taak, maar wel een heel mooie. Dit boekje is een handzame gids voor iedereen die leiding geeft aan tieners. Het belicht de belangrijkste aspecten van het werken met tieners binnen de gemeente, zowel inhoudelijk als praktisch. De voorbeelden uit de praktijk, tips en persoonlijke vragen maken dit boekje extra toegankelijk.

Daarom is het een zegen als je een goede

Hij zorgt voor ons

Verliefd Verloofd Getrouwd

vriendschap met vrienden en vriendinnen.

Steven Middelkoop

Christelijke feestdagen in het gezin

Liefde en

God zorgt voor ons. Ook door middel van

«

Dr. P.C. Hoek is als docent praktische theologie verbonden aan het Hersteld Hervormd Seminarie.

«

er een open en persoonlijk gesprek plaatsvond over bekering. Ik vind het bijzonder dat tieners vertrouwen hebben in de groep en ook echt met vragen over hun eigen hart lopen. De Heere werkt onder tieners! (Henny, leidinggevende tienerwerk)

en leiding ____

Ds. E. Gouda is predikant van de hervormde gemeente te Nieuw-Lekkerland.

Tienerwerk in de kerk

Ds .Ik Ekoester . Gouda warme herinneringen aan een avond waarop

» Liefde

met

KALENDER!

Dit boek behandelt op een heldere manier allerlei thema’s die met het huwelijk te maken hebben zoals verliefdheid, verkeringstijd, voorbereiding op het huwelijk, seksualiteit, omgaan met conflicten en opvoeding. Een praktisch, pastoraal boek voor hen die zich voorbereiden op het huwelijk alsook voor hen die kortere of langere tijd zijn getrouwd.

»

Ds . E . Gouda

Petrus Immens

49 overdenkingen voor de lijdensweken

DR. P.C. HOEK Het huwelijk als oefenschool van de zelfverloochening: we zijn niet snel geneigd het op deze manier te zien. Toch is dit het basisbeginsel voor een goed huwelijk. De woorden PASTORALE WENKEN IN ANGST ENinTWIJFEL van Paulus: ‘Elkander onderdanig zijnde de vreze Gods’, vormen de gulden regel voor een gelukkig en gezegend huwelijksleven.

IN BANGE DAGEN

Verliefd Verloofd Getrouwd

In deze serie is eerder verschenen: – Op weg naar het kerstfeest – Op weg naar het paasfeest In deze serie zal D.V. nog verschijnen: – Op weg naar het Loofhut tenfeest

Andrea van Hartingsveldt-Moree

Ieder mens is bekend met bange gedachten en gevoelens. Soms kan dat nog dieper gaan: we zijn angstig. Dit boek is bedoeld als een verkenning van deze ervaring. Het gaat daarbij niet alleen om bang-zijn of angstig in de algemeen menselijke zin. Het gaat met name om de geestelijke strijd die daarmee gegeven is of daardoor versterkt wordt. De schrijver legt het oor te luisteren bij de Heilige Schrift. Een aantal Bijbelse gestalten worden aan de lezer voorgesteld. Daarnaast komt ook een aantal stemmen uit de geschiedenis van de kerk tot klinken. Thema’s die aan de orde komen zijn onder andere: angst en wedergeboorte, angst en bekering, angst en de boze, angst en de Heilige Geest. Het boek wordt afgesloten met een aantal ‘pastorale wenken’: wat is de Bijbelse remedie tegen bange en angstige gedachten en gevoelens? Met name komen daarbij de omgang met het Woord, het gebed en de gemeenschap der heiligen aan de orde.

DR. P.C. HOEK

Isaac Ambrosius

e n g

Romans

IN BANGE DAGEN

p

D G A

op weg naar het pinksterfeest Andrea van Hartingsveldt-Moree

n n

  

E Isaac Ambrosius Zijn leven afgelegd van het zaligmakend

Petrus Immens

Dit gezinsdagboek wil helpen om als gezin bewust naar het pinkster leven. Het geeft vanaf feest toe te de eerste paasdag tot en met de tweede zogenoemde vijftigda pinksterdag – de gentijd - een Bijbelge deelte om te lezen, daarvan, een psalm een korte uitleg om te zingen en gesprek svragen. Elke week begint met een inleiding op het weekthema, waarbij worden gegeven voor suggesties verwerking van de stof. Daarbij is rekening met de verschillende gehouden leeftijden van kinderen . Door middel van de geloofvijftigdagenkalender zien kinderen hoe bijgevoegde ze elke dag dichter komen. Door het samenst bij het pinkster feest ellen van een feestkal ender leren oudere verband te zien tussen kinderen het de feesten van het Oude Testament en in het Nieuwe Testame de vervulling daarvan nt. Verder heeft elke week een kleurplaat kinderen. Zo betrekt voor jongere dit dagboek alle gezinsle den bij de vijftigdagentijd daarmee tegelijk een gezins-doe-boek. en is

Wijzer

enige chappen n het makend n nloof

Alexander Comrie

De Godvruchtige Avondmaalganger

r n -ndeling

Non-fictie

Voorjaar 2014 Zijn leven afgelegd

r xander e jmrie

Theologie

& Su mm

gt Suzanne Kne


Theologie

Pastoraal

sterboek

49 overdenkingen voor de lijdensweken

Isaac Ambrosius

Zijn leven afgelegd

Zijn leven afgelegd 49 overdenkingen voor de lijdensweken

Isaac Ambrosius

Isaac Ambrosius

Zijn leven afgelegd

Isaac Ambrosius (1604-1663) was een Engelse puriteinse predikant. Hij werd in ons land vooral bekend door zijn werk Het zien op Jezus

Dit boek bevat 49 meditaties over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het biedt een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het lijden en sterven van Christus. In de meditaties 1 t/m 30 wordt stap voor stap het lijden van Christus gevolgd. In de meditaties 31 t/m 49 gaat het met name over de vraag wat het nut van Christus’ lijden en sterven is voor ons. Hoe wij Hem liefhebben, op Hem hopen en Hem gelijkvormig moeten worden. Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen aan de hand van Het zien op Jezus. Doelgroep: jongeren en ouderen

Laat ons de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat bewonderen. En laten wij nooit vergeten als we dit lijden overdenken, dat Jezus voor onze zonden leed. Door Zijn striemen is ons genezing geworden. (J.C. Ryle)

J.C. Ryle

Voor al mijn zonden

Dit boek bevat 49 meditaties over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het biedt een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het Paaslam Dat werd geslacht. In de eerste vijf meditaties komt de profetie van de lijdende Knecht aan de orde, aan de hand van Jesaja 53. Vervolgens wordt naar aanleiding van het evangelie van Mattheüs stilgestaan bij de vier lijdensaankondigingen, waarna stap voor stap het lijden van Christus wordt gevolgd tot en met Zijn begrafenis.

De meditaties zijn samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen aan de hand van de Bijbelverklaringen van Matthew Henry.

49 overdenkingen voor de lijdensweken

Voor al mij zonden-omslag.indd 1

Matthew Henry

De meditaties zijn samengesteld aan de hand van de Uitleggende gedachten over het Evangelie van Johannes.

J.C. Ryle

Dit boek bevat 49 meditaties over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het biedt een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het Paaslam Dat werd geslacht. In week 1 en 2 komen de gesprekken tussen Jezus en Zijn discipelen tijdens de paasmaaltijd aan de orde (Joh. 13 en 14). In week 3 tot en met 7 wordt nagedacht over Christus lijden vanaf het moment dat Hij naar Gethsémané ging tot en met Zijn begrafenis (Joh. 18 en 19).

Christus had een helder besef van de bitterheid van het lijden dat Hij moest ondergaan, maar Hij was volkomen gewillig Zich daaraan te onderwerpen. En dat … tot onze verlossing en zaligheid! (Matthew Henry)

Voor ons geslacht

Eerder verschenen:

Voor al mijn zonden

49 overdenkingen voor de lijdensweken

Uitgeverij De Banier

Matthew Henry

Voor ons geslacht 49 overdenkingen voor de lijdensweken

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 104 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 90 336 09947 Verschijnt januari 2014 Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 16594 Ca. € 7,50

6-2-2012 10:35:44

3


Theologie

Nieuwe vertaling van invloedrijke belijdenisgeschriften

Vertaald

Uitgeverij De Banier

Gewogen woorden De Belijdenis, Grote de Kleine Ta erum et, voluptisde eiciam sam,en to esequo omnihil etum est, ne iunt volorum qui cil laturiti non pa delento cum aut Catechismus vanoffiWestminster

landemperum quas est ut untorer rovidunt occae. Facepellor aut as eium doluptat quo to inctus et maximol orentur, sus

natiorrovit aliquias doluptatet voloratis resciam eum, coris Gewogen woorden bevat een nieuwe Nederlandse ratemqui aut fugia que provitatia culloreiur, odi dignam ut vertaling van de Belijdenis, de Grote en de Kleine accus delende nihit, cus, quis pedio modi imaxima gnateCatechismus vanqui Westminster een uitvoerige modi offic tem consequam met dolutem quam sum infuga. Faccatem arciisDe doluptat. leiding vaneaque prof. et A.as Baars. vertaling biedt een goed Evenimpello odissum ettekst accum dolutet queaan simhet non enleesbare Nederlandse die rechtlaut doet dam lantota sandae eariatentium que et iunt doluptis eat puriteinse taaleigen. De openingsvraag van de Kleine volore possunt quunt mos era doluptatur, ius eum quatem Catechismus zet de toon: as ‘Wat is het con possim imus autgeestelijke lam, consequibus maios possit omhoogste doel van de mens? Antwoord: Het hoogstereici nihil excea cum et, omnimin iminctecum ut quiscim ullorrum ullaut omnimin earibus velestincta sit, doel van de mens is om God te et verheerlijken enoccab zich intiumet laut quossitas auta deria dis rendis eveliqu iaspideleeuwig in Hem te verheugen.’

GEWOGEN WOORDEN DE BELIJDENIS, DE GROTE EN DE KLEINE CATECHISMUS VAN WESTMINSTER

GEWOGEN WOORDEN DE BELIJDENIS, DE GROTE EN DE KLEINE CATECHISMUS VAN WESTMINSTER

lut mollias am invent Nam fuga. Omnisserorem quunt. Aperisi tiatem di tem restiatur? Doelgroep: predikanten, (theologie)studenten Ullupid untoria tiaero ipsuntia eleste inimillibus eaen dolup-

andere geïnteresseerden; naslagwerk tam, quam, quiatem pelendia que modi dolore

Uitvoering gebonden DE BELIJDENIS, DE GROTE EN Formaat 14,8 xDE 21,5 cm KLEINE CATECHISMUS Omvang ca. 225 pag. VAN WESTMINSTER W-korting Verkoopprijs ca. € 22,50 ISBN 978 90 336 17324 Verschijnt mei 2014

Eerder verschenen: In de zestiende en zeventiende eeuw verschenen vele tientallen reformatorische belijdenisgeschriften. Veel van deze geschriften hebben tot op de dag van vandaag een gezaghebbende status. In dit boek staan zeven invloedrijke belijdenisgeschriften centraal: de Augsburgse Confessie, de Heidelbergse Catechismus, de Catechismus van Genève, de Westminster Confessie, de Korte Westminster Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. De genoemde belijdenisgeschriften zijn, geselecteerd op onderwerp, in kolommen naast elkaar afgedrukt. Deze harmonische weergave maakt het mogelijk om op een eenvoudige manier de inhoud van de confessies te vergelijken. De Westminster Confessie en de Korte Westminster Catechismus zijn speciaal voor deze uitgave opnieuw uit het Engels vertaald. Ieder belijdenisgeschrift is verder voorzien van een uitvoerige inleiding. Belijden in zevenvoud is geschreven voor een breed publiek. Het is niet alleen een leerzaam studieboek voor de theologiestudent of geïnteresseerde leek, maar zal ook voor predikanten en catecheten een handig hulpmiddel zijn bij bijvoorbeeld de voorbereiding van de (catechismus) prediking of catechese.

BELIJDEN IN ZEVENVOUD

HARMONIE VAN ZEVEN PROTESTANTSE BELIJDENISGESCHRIFTEN

BELIJDEN IN ZEVENVOUD HARMONIE VAN ZEVEN

PROTESTANTSE

BELIJDENISGESCHRIFTEN

PROF. DR. A. BAARS IS HOOGLERAAR AMBTELIJKE VAKKEN EN THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT TE APELDOORN. DRS. A. GROOTHEDDE IS KERK- EN OPINIEREDACTEUR BIJ HET REFORMATORISCH DAGBLAD.

DOGMAGESCHIEDENIS AAN DE

Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 17386 Ca. € 16,50

PROF. DR. A. BAARS DRS. A. GROOTHEDDE

PROF.

2-Synopsis_omslag-rug anders.indd 1

Gewogen woorden_omslag.indd 1

4

DR.

A. BAARS

EN DRS.

A. GROOTHEDDE

9-10-2013 13:11:10

12-12-2013 14:34:56


e-

e-

Pastoraal

Actieboek Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

sterboek

Uitgeverij De Banier

Ds. W. Visscher

de zeven gemeenten

De zeven gemeenten Overdenkingen over de Openbaringen

In de brieven aan de zeven gemeenten doet de verhoogde Christus onderzoek naar Zijn Kerk op aarde. In woorden en levenswandel zijn christenen geroepen om het beeld van Christus te vertonen. De levende gemeente is een stad op een berg en een kaars op de kandelaar. Er kunnen dingen zijn die verblijden. De gemeenten van Smyrna en Filadelfia hadden kleine kracht, maar ze hebben ‘Zijn Woord bewaard’. De gemeente van Sardis had de naam dat ze leefde, maar Christus zegt: ‘Gij zijt dood.’ Ernstig en bewogen klinkt de oproep tot volharding en bekering. Ook voor vandaag hebben deze brieven veel betekenis.

Overdenkingen over de Openbaringen

ds. w. visscher

Doelgroep: persoonlijk gebruik, ambtsdragers, leesdiensten

Eerder verschenen:

Overdenkingen

Het Bijbelboek Openbaring gaat over de toekomst. De apostel Johannes heeft op Patmos van de Heere verschillende visioenen ontvangen waarin hij aangrijpende dingen ziet. Onder andere dat Gods oordelen over de zonde zeker zullen worden uitgevoerd. Maar de Kerk des Heeren wordt dwars door de oordelen heen vergaderd en De Heere zorgt ervoor dat Zijn kinderen door over gebouwd. de Openbaringen Zijn kracht satan, de wereld en de zonde zullen overwinnen. In deze prekenbundel wordt op eenvoudige wijze de boodschap van het boek Openbaring uitgelegd en toegepast. Ook voor onze tijd heeft dit Bijbelboek een indringende boodschap. Hoe verder de geschiedenis haar voltooiing nadert, des te meer gaan de gedachten uit Openbaring betekenis krijgen. De overdenkingen zijn zowel geschikt voor persoonlijk gebruik als voor leesdiensten.

Eerder verscheen: De zeven zegelen, Overdenkingen

over de Openbaringen Overdenkingen over de Openbaringen

ds. w. visscher

verloop-Zevenbazuinen_omslag.indd 1

Ds. W. Visscher is predikant van de gereformeerde gemeente van Amersfoort. Eerder verschenen: De zeven zegelen – Overdenkingen over de Openbaringen De zeven bazuinen – Overdenkingen over de Openbaringen

ds. w. visscher

De overdenkingen zijn geschikt voor persoonlijk gebruik. Ze kunnen ook in de leesdiensten gebruikt worden. Ds. W. Visscher is predikant van de gereformeerde gemeente van Amersfoort.

de zeven fiolen

de zeven zegelen

de zeven bazuinen

ds. w. visscher

ds. w. visscher

Ds. W. Visscher is predikant van de gereformeerde gemeente te Amersfoort.

Het boek Openbaring is profetie. De kerk der eeuwen ontvangt onderwijs over de toekomende dingen. Het getal zeven, het getal van de goddelijke volheid, komen we keer op keer tegen. We lezen over de zeven gemeenten, de zeven zegelen, de zeven bazuinen en de zeven fiolen. Het hele boek Openbaring bestaat ook uit zeven delen. De zeven bazuinen zijn de signalen van Gods oordelen. De zeven fiolen of schalen zijn de voltrekking van de oordelen. De oordelen Gods zijn tot straf van de goddelozen, tot waarschuwing van de onbekeerden en tot troost van Gods kinderen. De Heere doet recht. Hij is de God Die het kwaad niet ongestraft laat. Daarin mogen Gods kinderen rusten. Daarvan is het kruis van Golgotha het diepste bewijs.

de zeven bazuinen

Deze overdenkingen zijn bijzonder leerzaam om persoonlijk te lezen, maar ze zijn ook geschikt om te gebruiken in de leesdiensten.

de zeven zegelen

Het boek Openbaring is een troostboek voor Gods kinderen, in het bijzonder voor hen die leefden aan het eind van de eerste eeuw na Christus. Terwijl donkere wolken van vervolging zich samenpakken op aarde, mag Johannes op Patmos een geopende deur zien in de hemel. De Heere laat Zijn kind en knecht iets zien van de eeuwige toekomst van Gods Kerk. Johannes mag inblikken in het boek van Gods raad. Hij ziet verschillende ruiters. Maar welke ruiters er ook komen, op een rood, een zwart of op een vaal paard, de Ruiter op het witte paard overwint. Het Lam zal overwinnen! Het zal alles uitlopen op de eer van de drie-enige God!

Zevenzegelen_omslag.indd 1

Ds. W. Visscher is predikant van de gereformeerde gemeente te Amersfoort en voorzitter van het algemeen bestuur van de Jeugdbond der Gereformeerde Gemeenten.

Deel 4 serie Overdenkingen over de Openbaringen

ds. w. visscher

n

de zeven gemeenten

k e e n et is na ee n or

Theologie

de zeven fiolen Overdenkingen over de Openbaringen

ds. w. visscher

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 144 pag. Verkoopprijs ca. € 16,50 ISBN 978 90 336 09374 Leverbaar vanaf 1 februari Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 16631 Ca. € 12,75

ds. w. visscher

18-1-2013 9:20:52

31-8-2012 12:08:13

5


Theologie

Preken voor speciale momenten in het kerkelijk jaar

Pastoraal

Diverse predikanten In de prekenserie Uit den schat des Woords verschijnt dit jaar de 65e jaargang. De uitgave is bedoeld als handreiking voor de leesdiensten, maar is ook heel geschikt voor persoonlijk gebruik. Onderstaande e predikanten de gereformeerde gemeenten 65 jaargangvan prekenserie Uit den schat des Woords hebben aan deze bundel meegewerkt:

Aan deze mee7:9de predikanten G.J. van Aalst, Ds. g.j. vanbundel aalst werkten romeinen Ds. van j.j. van EckeveldA.J.Numeri J.J. Eckeveld, Gunst,21:8 C. Harinck, W. Harinck, Ds. a.j. gunst 1 Korinthe 15:7a na Opstanding B. der Heiden, M. Karens, W.J. Karels, B. Labee, Ds.van C. Harinck Psalm 104:27-29 Dankdag Ds. W. Harinck Hooglied 1:4a Voorbereiding H.a. G.J.N. Moens, A. Schot, W. Visscher. Ds. B. van der Heiden Zacharia 12:10 Pinksteren De uitgave is bedoeld als handreiking voor de leesdiensten, Ds. M. Karens Markus 10:51 maar is ook heel geschikt voor persoonlijk gebruik. Ds. W.j. Karels Hebreeën 4:16 Ds. B. Labee johannes 14:18 Weeszondag Ds. g.j.N. Moens Mattheüs 26:1-5 Lijdensweken Doelgroep: en gemeenteleden van de Ds. a. Schot kerkenraden jesaja 52:13-15 Lijdensweken Ds. W. Visscher Gemeenten Psalm 121:1 Biddag Gereformeerde

Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 16648 Ca. € 18,00

6

65e ja a rga Ng

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 186 pag. Verkoopprijs ca. € 23,95 ISBN 978 90 336 09817 Verschijnt januari 2014

Uit den schat des Woords

Uit den schat des Woords

Uitgeverij De Banier

De predikanten zijn allen verbonden aan de Gereformeerde Gemeenten.

Uit den schat des Woords 65e ja a rga Ng


Theologie

Pastoraal

Actueel onderwijs voor de kerk van vandaag!

Ds. A. van der Zwan Profetisch perspectief

Jakob zegent zijn zonen

Profetisch perspectief

Profetisch perspectief Jakob zegent zijn zonen

Uitgeverij De Banier

Drs. A. van der Zwan is predikant van de christelijke gereformeerde Beth-El kerk te Sliedrecht.

Ds. A. van der Zwan

De profetische woorden uit Genesis 49 zijn allereerst bestemd voor de twaalf zonen van Jakob. Vervolgens werpt Jakobs geestelijke testament ook licht op de eigen aard en de geschiedenis van de twaalf stammen die uit zijn zonen zullen voortkomen. Ten slotte bevat dit hoofdstuk, dat zich zo lang geleden afspeelde, ook opvallend actueel onderwijs voor de kerk van vandaag. Hoe langer je in Genesis 49 leest, hoe duidelijker zich twee lijnen aftekenen. Enerzijds is er geen enkele verwachting van mensen, hoe gezegend en begaafd ook. Anderzijds bieden Jakobs woorden profetisch perspectief vanwege de Persoon en het werk van de komende Zaligmaker. Doelgroep: jongeren, gemeenteleden, Bijbelstudiegroepen, persoonlijk gebruik Eerder verschenen: de Hebreeën klinkt de echo van Zijn woorden door. De schrijver spoort de lezers aan om de goede strijd van het geloof te strijden. Maar hoe moeten we die strijd dan strijden? En hoe moeten we volhardend vertrouwen op Christus? De schrijver van de Hebreeënbrief laat dat zien aan de hand van gelovigen uit het Oude Testament. Dat waren gewone mensen die God heeft gebruikt om grote dingen te doen. Ds. A. van der Zwan is predikant van de Christelijke Gereformeerde Beth-El-Kerk te Sliedrecht. In de

Volhardend Vertrouwen

‘Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden’, zei Jezus tegen Zijn discipelen. In de brief aan

Op weg met oudtestamentische gelovigen

Volhardend Vertrouwen

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 200 pag. Verkoopprijs ca. € 16,95 ISBN 978 90 336 09312 Verschijnt maart 2014

winter van 2003-2004 preekte hij tijdens weekdiensten over Hebreeën 11. Uit deze prekenserie is dit boek voortgekomen.

Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 16686 Ca. € 12,75

Ds. A. van der Zwan

Ds. A. van der Zwan

Ds. A. van der Zwan

Volhardend vertrouwen_omslag def.indd 1

15-11-2013 8:17:31

7


ndeling enige happen het makend oof

Pastoraal

Ter voorbereiding op het Heilig Avondmaal

sterboek

Uitgeverij De Banier

Petrus Immens

Alexander Comrie De Godvruchtige Avondmaalganger Rond het juiste gebruik van het Heilig Avondmaal leven vaak veel vragen. De Middelburgse predikant Petrus Immens (1664-1720) gaat in zijn boek De Godvruchtige Avondmaalganger hier uitgebreid op in. Het boek is al velen van het zaligmakend geloof tot zegen geweest. Dankzij een nauwkeurige hertaling door de neerlandicus C. Bregman is dit boek toegankelijk gemaakt voor de lezer van onze tijd. Prof. dr. A. Baars heeft het boek van een inleiding voorzien.

  

E

In voorbereiding: Hertaling van De Redelijke Godsdienst van Wilhelmus à Brakel.

De Godvruchtige Avondmaalganger

ander mrie

Theologie

Petrus Immens (1664-1720) was predikant te Middelburg in de tijd dat ook ds. B. Smijtegelt een van de Middelburgse gemeenten diende.

Petrus Immens D G A

Doelgroep: persoonlijk gebruik, gemeenteleden, ambts­ dragers, predikanten

Petrus Immens

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 500 pag. Verkoopprijs ca. € 22,95 ISBN 978 90 336 09954 Verschijnt maart 2014

Eerder verschenen: ‘Hoewel ik me in vele opzichten van mijn gebrekkige dienst bewust ben, ben ik mij er althans toch van bewust dat ik een goed geweten heb als ik desgevraagd zeg dat ik met mijn zeer geringe talent nooit anders dan de zuivere en onvervalste leer aan u heb trachten te verkondigen. Daarbij heb ik geen ander fundament gelegd dan wat al gelegd was door de profeten en apostelen, namelijk Jezus Christus. Hij is het Fundament dat in Sion is gelegd; en wie op Hem bouwt, zal nooit beschaamd worden. U weet dat de tijd die we beleven, heel vruchtbaar is voor nieuwe gevoelens en opinies. We willen u daarvoor waarschuwen en wekken u naar ons vermogen op om in het geloof te blijven dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd, en daarvoor te strijden zonder ooit een jota naar rechts of naar links af te wijken. Want Jezus Christus is heden, gisteren en in der eeuwigheid Dezelfde!’

Alexander Comrie   

E van het zaligmakend geloof

Zo schreef Alexander Comrie (1706-1774) in zijn voorwoord van de Eigenschappen des geloofs in 1744. Door de herschrijving van dit boek mag deze boodschap ook in onze tijd nog steeds doorgegeven worden.

Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 05680 Ca. € 17,25

bruin-gecentr-Eigenschappen vh geloof_omslag.indd 1

27-8-2012 15:03:44

8

Alexander Comrie Verhandeling van enige Eigenschappen van het zaligmakend geloof

27-8-2012 15:03:44


Theologie

Andrea van HartingsveldtMoree studeerde pedagogiek. Als redacteur is zij verbonden aan de GezinsGids.

Rebekka volgen Bijbelstudies voor vrouwen Deel 3 serie Vrouw Vandaag

Rebekka volgen

Vragen als: ‘Wat moet ik nu doen? Wat gebeurt hier? Waarom overkomt mij dit?’ zijn voor veel vrouwen herkenbaar. Ook in het leven van Rebekka waren veel vragen en raadsels. De weg die de Heere haar wees en ons wijst en de antwoorden die Hij geeft, hebben grote gevolgen voor het leven van elke dag. De Bijbelstudies zijn zowel individueel als in groepsverband te gebruiken.

Bijbelstudies voor vrouwen Deel 3

Dit zijn belangrijke vragen in een tijd waarin veel vrouwen druk zijn en puzzelen met de prioriteiten van hun leven. Gods Woord is het Kompas voor de tijdsbesteding van elke dag. Het is dan ook de bedoeling van dit boekje om samen te luisteren naar Bijbelgedeelten die meer licht werpen op Gods ‘taakomschrijving’ voor het leven van vrouwen. Weten wat de Heere in Zijn Woord zegt, is niet genoeg. Geroepen worden vraagt om volgen. Horen vraagt om ge-hoorzamen. Dan is het nodig dat Gods Geest een onwillig hart vernieuwt, zodat vrouwen door genade leren de Heere dagelijks te volgen. Deze twaalf Bijbelstudies zijn eerder verschenen in de rubriek Vrouw Vandaag in het christelijke tijdschrift de GezinsGids. Voor dit boekje zijn ze bewerkt en gebundeld. De Bijbelstudies zijn zowel individueel als in groepsverband te gebruiken.

A.M.P. C. van Hartingsveldt-Moree

1

Sara & Hagar volgen

Dagelijks volgenD

Bijbelstudies voor vrouwen – Deel 2 e vragen: ‘Wie ben ik? Wat is de bedoeling van mijn leven? Waarom overkomt mij dit?’ zijn voor veel vrouwen herkenbaar. Ze lijken op de vraag die de Engel aan Hagar stelt: Waar kom je vandaan en waar ga je heen? Hagars antwoord en de daaropvolgende opdracht van de Engel hebben grote gevolgen

voor het leven van elke dag. Bijbelstudies voor dagelijkse leven gaat het tweede deel in de serie Vrouw Over dit1 vrouwen Deel Vandaag. In deel 1 was het de vraag: Wat zegt Gods Woord

over de bedoeling van het leven van vrouwen? Welke ‘taakomschrijving’ geeft de Heere? Het thema van deel 2 is dat de Heere vraagt Hem te volgen van dag tot dag. Ook daarvoor geeft Gods Woord onderwijs. In de Bijbel staan veel levensbeschrijvingen van vrouwen die voorbeelden zijn om vandaag na te volgen. In dit tweede deel volgen we Sara en Hagar. Deze elf Bijbelstudies zijn eerder verschenen in de rubriek Vrouw Vandaag in het christelijke tijdschrift de GezinsGids. Voor dit boekje zijn ze bewerkt en gebundeld. De Bijbelstudies zijn zowel individueel als in groepsverband te gebruiken.

A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree Sara en Hagar volgen_omslag_def.indd 1

1

A.M.P. C. van Hartingsveldt-Moree

W

at zegt Gods Woord over de roeping van de vrouw? Wat is Zijn bedoeling met haar leven? Wat is Zijn wil voor het alledaagse leven van vrouwen?

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 80 pag. Verkoopprijs ca. € 8,95 ISBN 978 90 336 09824 Verschijnt maart 2014

Sara & Hagar volgen Bijbelstudies voor vrouwen Deel 2 Serie Vrouw Vandaag

Bijbelstudies voor vrouwen – Deel 1

Serie Vrouw Vandaag

Dagelijks volgen

Sara & Hagar volgen

Eerder verschenen:

A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree

Serie Vrouw Vandaag

Doelgroep: Bijbelstudiegroepen, vrouwenverenigingen, persoonlijk gebruik, moederdagcadeau

Dagelijks volgen 1

ek or jn

A.M.P. C. van Hartingsveldt-Moree

ds ke re ds ren de en

Uitgeverij De Banier

A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree

Rebekka volgen

l3

at mij el or

Actuele Bijbelstudies voor vrouwen

Pastoraal

Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 16693 Ca. € 6,75

A.M.P. C. van Hartingsveldt-Moree 8-11-2012 11:54:46

9


Theologie

Bijbelstudieboek met actuele spits

Bijbelstudie

Ds. P. Molenaar

Ds. P. Molenaar

De eerste en tweede brief aan Petrus

De brief aan Titus behoort tot de zogenaamde pastorale brieven. Paulus geeft hierin aanwijzingen voor een gezond en geordend gemeentelijk leven. Paulus schrijft zijn brief met het oog op Titus’ bediening op het eiland Kreta. Titus is daar van grote betekenis voor de voortgang van Gods Koninkrijk in een vanouds totaal heidense cultuur.

Rondzendbrief en geestelijk testament

De eerste en tweede brief van Petrus Paulus benadrukt dat alleen door Gods genade ons leven echt kan veranderen. ‘Want de zaligmakende ge-

nade van God is verschenen aan alle mensen …’ Deze Deel 11 serie Aan u geschreven woorden vormen het fundament van het geloofsleven zoals Paulus dat Titus voorhoudt.

De eerste en tweede brief van Petrus e: A a s e ri

De tweede brief aan Korinthe wordt ook wel een collectebrief genoemd. Paulus wekt de gemeente op om royaal bij te dragen aan een collecte die gehouden wordt ten behoeve van de gemeente in Jeruzalem, waar bittere armoede heerst. Paulus stelt Christus ten voorbeeld, Die terwijl Hij rijk was, arm is geworden om armen rijk te maken.

Uitvoering gebonden Formaat 13 x 20,5 cm Omvang ca. 150 pag. Verkoopprijs ca. € 13,95 ISBN 978 90 336 15580 Verschijnt april 2014

Paulus benadrukt in deze brief de noodzaak om zich met God te laten verzoenen. Hij onderstreept wat het leven uit genade vermag: roemen zelfs in zwakheden. Ds. M. van Kooten is predikant van de hervormde gemeente te Elspeet.

Rondzendbrief en geestelijk testament

De tweede brief aan Korinthe s e ri

Ds. M. van Kooten

Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 15979 Ca. € 10,50

Ds. M. van Kooten

De tweede brief aan Korinthe

Doelgroep: ambtsdragers en gemeenteleden, Bijbelkringen

n u g e s ch re ve n Recent verschenen:

Ds. P. Molenaar

De twee brieven van de apostel Petrus hebben een bijzonDs. P. Molenaar is emeritus-predikant van de Protedere betekenis voor stantse christenen onze tijd, waarin de kerk Kerk in in Nederland. marginaal is geworden. De eerste brief schrijft Petrus aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Hij gebruikt vaak het voorbeeld van de woestijnreis van de Israëlieten om de vervolgde christenen te bemoedigen. De tweede brief heeft Petrus kort voor zijn sterven geschreven en kan gezien worden als een geestelijk testament. De apostel roept de gemeente op dicht bij Gods Woord te leven en zich voor te bereiden op Jezus’ wederkomst.

Uitgeverij De Banier

n e: A a

u g e s ch re ve n

Om uwentwil arm

2-Korinthe-omslag.indd 1

4-12-2013 13:57:59

Eerder verschenen:

nen om het gesprek op gang te brengen.

Ds. J.C. den Ouden is predikant van de hersteld hervormde gemeente te Rijssen. Hij schrijft artikelen voor de jongerenrubriek van het familieblad Terdege.

n e: A a

Ds. J. Lohuis is predikant van de Hervormde gemeente

u g e s ch re ve nte Harskamp. Daarvoor diende hij de Hervormde gemeente van Scherpenisse.

In de serie ‘Aan u geschreven’ worden de brieven van Paulus en andere bijbelschrijvers op een eenvoudige manier behandeld. De boeken zijn uitermate geschikt voor de huisgodsdienst en voor bestudering van de Bijbel, persoonlijk of in verenigingsverband.

s e ri

n e: A a

maandblad Onze Hervormde Zondagsschool.

n e: A a

u g e s ch re ve n

Ds. M. van Kooten is predikant van de hervormde gemeente te Elspeet.

s e ri

n e: A a

12-5-2010 14:00:23

De brief aan Titus behoort tot de zogenaamde pastorale brieven. Paulus geeft hierin aanwijzingen voor een gezond en geordend gemeentelijk leven. Paulus schrijft zijn brief met het oog op Titus’ bediening op het eiland Kreta. Titus is daar van grote betekenis voor de voortgang van Gods Koninkrijk in een vanouds totaal heidense cultuur. Paulus benadrukt dat alleen door Gods genade ons leven echt kan veranderen. ‘Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen …’ Deze

vormen het fundament van het geloofsleven u g e s ch re ve n woorden zoals Paulus dat Titus voorhoudt.

Want gij zijt duur gekocht

10-12-2010 8:52:58

Ds. P. Molenaar

De brief aan Titus s e ri

Ds. P. Molenaar is emeritus-predikant van de Protestantse Kerk in Nederland.

Ds. P. Molenaar

Ds. M. van Kooten

Ds. J. Joppe Korinthe-omslag.indd 1

Ds. M. van Kooten

De eerste brief aan Korinthe

n e: A a

u g e s ch re ve n

Zaligmakende genade

13-11-2012 9:06:04

Titus-omslag.indd 1

2-7-2009 13:17:50

Timotheusomslag.indd 1

s e ri

Anderhalf jaar heeft Paulus de gemeente van Korinthe gediend. Hij is die gemeente nooit vergeten. Zijn eerste brief aan deze gemeente is daar getuige van. Behalve vertroosting bevat de brief veel vermaningen. Er is zo veel mis in Korinthe: kerkelijke verdeeldheid, geestelijke hoogmoed, zedeloosheid, een onoprechte gang naar de avondmaalstafel. Het lijkt alsof Paulus een willekeurige kerkelijke gemeente in ons land heden ten dage aanschrijft ... En zo is het ten diepste ook. Paulus spoort de gemeente aan God te verheerlijken met lichaam en ziel. De gemeente Gods is immers duur gekocht met het bloed van de Heere Jezus.

Zijt daders des Woords

Jakobus-omslag.indd 1

Kolosse-omslag.indd 1

Ds. J. Joppe

De brief van Jakobus

In de serie ‘Aan u geschreven’ worden de brieven van Paulus en andere Bijbelschrijvers op een eenvoudige manier behandeld. De boeken zijn uitermate geschikt voor de huisgodsdienst en voor bestudering van de Bijbel, persoonlijk of in verenigingsverband.

Staat dan in de vrijheid

Bewaar het Woord

De brief van Jakobus is heel praktisch van aard. De apostel verbindt het ware geloof aan de levenspraktijk van elke dag. Hij benadrukt dat het geloof zichtbaar moet zijn. Geloof zonder de werken is immers een dood geloof. Daarom worden de Joodse christenen aan wie Jakobus schrijft, aangespoord om daders des Woords te zijn en niet alleen hoorders. Deze brief houdt ons een spiegel voor. Zijn de kenmerken van het ware geloof, die hier genoemd worden, door Gods genade in ons leven te vinden? Aan de vruchten kent men de boom.

J. Joppe is predikant van de hersteld hervormde geu g e s ch re ve nDs. meente te Sint Maartensdijk en eindredacteur van het

Ds. J. Lohuis

Ds. J. C. den Ouden

Ds. A.A. Egas

De dingen die boven zijn

s e ri

Ds. J. Lohuis

De brief aan de Galaten

De brief aan Titus

Dit boek geeft een duidelijke uitleg van deze brief

van Paulus. Het is zeer geschikt voor Bijbelstudie. Elk ve n wordt u g e s ch rehoofdstuk afgesloten met twee vragen die die-

Tijdens Paulus’afwezigheid krijgen dwaalleraars invloed in de gemeente van de Galaten. Zij willen dat de bekeerde heidenen zich aan de wetten van Mozes onderwerpen. In de brief aan de Galaten bestrijdt Paulus hun opvattingen. Hij verdedigt het Evangelie van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. De christenen worden opgeroepen de vrijheid niet te misbruiken. ‘Indien wij door de Geest leven, zo laat ons ook door de Geest wandelen’.

De eerste brief aan Korinthe

n e: A a

Ds. J. C. den Ouden

De tweede brief aan Timotheüs

De brief van Jakobus

s e ri

De tweede brief aan Timotheüs is de laatste brief die de apostel Paulus heeft geschreven. In deze brief wijst hij Timotheüs aan als zijn opvolger. De brief staat vol aanwijzingen, waarschuwingen en bemoedigingen. Paulus spoort Timotheüs aan het Evangelie uit te dragen. Hij hoeft zich er niet voor te schamen. Hij moet Jezus Christus Die opgewekt is in gedachtenis houden. De brief is vaderlijk van toon en eindigt met de indrukwekkende afscheidswoorden van Paulus.

De brief aan de Galaten

Ds. A.A.Egas is predikant van de christelijke cereformeerde Kerk te Middelharnis. Eerder schreef hij onder meer een boekje over zelfbeproeving; hij is medewerker van het blad Om Sions wil.

Ds. A.A. Egas

De brief aan de Kolossensen

De tweede brief aan Timotheüs

In deze brief vindt de christelijke gemeente antwoord op de vraag hoe zij in deze tijd van kerkverlating, verleidingen en verzoekingen, staande kan blijven.

De brief aan Kolossensen

In de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Kolosse wordt de soevereiniteit en algenoegzaamheid van Christus bijzonder beklemtoond. Van alle brieven die de heidenapostel geschreven heeft, staat in deze brief het werk van Christus het meest centraal. In krachtige bewoordingen benadrukt hij dat Gods kinderen in Christus een volkomen Zaligmaker bezitten. Tevens roept hij de gelovigen op zich aan Christus te onderwerpen en uit Hem te leven: Zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is.

13-11-2012 8:29:26


. .. 

zet het ge-

Alledaags

u ief of eide er-

Theologie

Pastoraal

. .. 

Alledaags Over God in het leven van alledag

Stukjes uit het leven gegrepen, met een diepe inhoud Ds. C.L. Onderdelinden

Alledaags Over God in het leven van alledag In het leven van elke dag vinden er allerlei gebeurtenissen en ontmoetingen plaats. Ds. C.L. Onderdelinden heeft er een aantal voor u op schrift gesteld. In elk stukje is een meditatief moment verwerkt aan de hand van een fragment of een tekst uit Gods Woord. Dat Woord is immers leidraad voor ons hele leven! Geprobeerd wordt in de lessen van het leven van alledag het eeuwigheidsperspectief te laten doorklinken. De lezer wordt door de stukjes aan het denken gezet om ook het eigen leven te bezien in het licht van het Woord.

Uitgeverij De Banier

Ds. C.L. Onderdelinden is predikant van de vrije oud gereformeerde gemeente te Rijssen. Daarvoor diende hij de gemeenten van Driedorp, Oldebroek en Hendrik-IdoAmbacht.

Doelgroep: jongeren en ouderen, ambtsdragers

Uitvoering gebonden Formaat 13 x 19 cm Omvang ca. 100 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 90 336 09848 Verschijnt juni 2014 Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 16709 Ca. € 7,50

11


Theologie

Pastoraal

Bijbelse remedie tegen bange en angstige gedachten en gevoelens

sterboek

Dr. P.C. Hoek

In bange dagen

IN BANGE DAGEN

Ieder mens is bekend met bange gedachten en gevoelens. Soms kan dat nog dieper gaan: we zijn angstig. Dit boek is bedoeld als een verkenning van deze ervaring. Het gaat daarbijen niettwijfel alleen om bang-zijn of Pastorale wenken in angst angstig in de algemeen menselijke zin. Het gaat met name om de geestelijke strijd die daarmee gegeven is Elk mens isofbekend metversterkt bange gedachten en gevoelens. Soms daardoor wordt. De schrijver legt hetdieper oor teinluisteren de Heilige is er zelfs angst. Dit boek gaat op deze bij ervaringen. Schrift.niet Eenalleen aantalom Bijbelse gestalten worden in aan Het gaat daarbij bang-zijn of angstig-zijn dede lezer voorgesteld. Daarnaast komt ook een aantal algemeen menselijke zin. Het gaat met name om de geestelijke stemmen uit de geschiedenis van de kerk tot klinken. strijd die daarmee gaat of daardoor versterkt Thema’s gepaard die aan de orde komen zijn onder wordt. andere: Aan de hand vanenhet leven van Bijbelse angst wedergeboorte, angstenenkerkhistorische bekering, angst en de boze, angstaan ende de orde Heilige Geest.en wedergefiguren komen thema’s als angst Het en boek wordt afgesloten met eenangst aantalen ‘pastorale boorte, angst bekering, angst en de boze, de wenken’: wat is de Bijbelse remedie tegen bange en Heilige Geest. angstige gedachten en gevoelens? Met name komen Het boek sluit af met een aantal wenken’. daarbij de omgang met‘pastorale het Woord, het gebed en de gemeenschap der heiligen aan de orde.

Doelgroep: predikanten, ambtsdragers, persoonlijk gebruik

Dr. P.C. Hoek is als docent praktische theologie verbonden aan het Hersteld Hervormd Seminarie.

Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 03860 Ca. € 7,50

12

DR. P.C. HOEK

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 150 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 90 336 03853 Verschijnt maart 2014

DR. P.C. HOEK

IN BANGE DAGEN PASTORALE WENKEN IN ANGST EN TWIJFEL

Uitgeverij De Banier

Dr. P.C. Hoek is als docent praktische theologie verbonden aan het Hersteld Hervormd Seminarie.


Theologie

Pastoraal

Nieuwe vertaling van een veelgevraagd pastoraal boek! D. Martyn Lloyd-Jones

Oorzaken en genezing van geestelijke depressiviteit

Oorzaken en genezing van geestelijke depressiviteit Geestelijke depressiviteit is geen nieuw verschijnsel. De bekende dr. D. Martyn Lloyd-Jones (1899-1981) beschrijft zowel de oorzaken van geestelijke depressiviteit als de genezing. Hij doet dit aan de hand van personen uit de Bijbel, die ook in dergelijke situaties verkeerd hebben. Hij leert diegenen die ontmoedigd of depressief zijn om te gaan met zichzelf en het probleem aan te pakken. God belooft Zijn kinderen immers vrijheid, kracht en vreugde.

Oorzaken en genezing van geestelijke depressiviteit D. Martin Lloyd-Jones

Uitgeverij De Banier

Dr. D. Martyn Lloyd-Jones (1899-1981) was aanvankelijk arts, later predikant. Vanaf 1939 was hij voorganger van de Westminster Chapel te Londen. Hij was jarenlang voorzitter van de Leicesterconferentie en de Westminsterconferentie, waar de actualiteit van de Puriteinse prediking in het middelpunt stond.

Een praktisch boek dat voor duizenden christenen tot bemoediging is geweest. Dit boek is de vijfde, geheel herziene druk. Doelgroep: iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 352 pag. Verkoopprijs ca. € 19,95 ISBN 978 90 336 09985 Verschijnt mei 2014 Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 12220 Ca. € 15,00

13


Theologie

Vertaald

Een speciale boodschap voor jongeren van de bekende opwekkingsprediker Jonathan Edwards

sterboek

Uitgeverij De Banier

Jonathan Edwards De Psalmen zijn alle eeuwen door een bron van troost en bemoediging geweest voor pelgrims op weg naar Sion. De Heere is de Onveranderlijke. Hij is eeuwig Dezelfde. Ook nu wil Hij een Leidsman, een Hulp in benauwdheden, Deel 2 serie Puriteinse teksten een Rotssteen, een Toevlucht en Bewaarder zijn. In Hem is levenskracht. Dit boekje bevat twee preken die Jonathan Edwards speciaal

Samengesteld door Lulof Dalhuisen In de serie Puriteinse teksten verschijnen unieke, niet eerder in het Nederlands vertaalde teksten van bekende puriteinen.

Doelgroep: jongeren, belijdenisgeschenk

Woorden voor jonge

mensen

jonathan edwards Eerder verschenen: De Psalmen zijn alle eeuwen door een bron van troost en bemoediging geweest voor pelgrims op weg naar Sion. De Heere is de Onveranderlijke. Hij is eeuwig Dezelfde. Ook nu wil Hij een Leidsman, een Hulp in benauwdheden, een Rotssteen, een Toevlucht en Bewaarder zijn. In Hem is levenskracht. Ds. J.T. Doornenbal schrijft: ‘Altijd als de nood zo hoog was, was Hij ter redding nabij de ziel die tot Hem vluchtte. Nooit heeft iemand vergeefs op Hem vertrouwd.’

Samengesteld door Lulof Dalhuisen

Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 07509 Ca. € 9,00

14

john newton

De korte overdenkingen in dit geschenkboekje zijn een selectie uit de vele meditaties die van zijn hand verschenen.

Als het licht van de morgen

Uitvoering gebonden Formaat 11 x 16 cm Omvang ca. 96 pag. Verkoopprijs ca. € 11,95 ISBN 978 90 336 07288 Verschijnt maart 2014

john newton

voor jongeren De eerste preek is gehouden Ds.hield. J.T. Doornenbal schrijft: ‘Altijd alsnaar de aannood zo hoog was, was Hij ter redding nabij leiding van het overlijden van een jong gemeentelid. Edwards zielopdie tot Hem Nooitwees heeftbereid.’ dringt hierindeaan bekering: ‘Devluchtte. dood komt, iemand vergeefs op Hem vertrouwd.’ In de andere preek laat Edwards de aantrekkelijkheid zien van een leven deoverdenkingen Heere. Hij ontzenuwt de gedachte dat Demet korte in dit geschenkdit saai is. Alleen beoefenen geloof boekjedoor zijnheteen selectievanuithetde velekunnen meditaties die vanaan zijnhet hand verschenen. jonge mensen beantwoorden doel van hun bestaan.

Als het licht van de morgen

Woorden voor jonge mensen

Jonathan Edwards (1703-1758) was een Amerikaanse opwekkings­ prediker, theoloog en zendeling bij de Indianen.

Als het licht van de morgen

john newton


Uitgeverij De Banier

De vrouw van …

Ds. J. Westerink (1939) is sinds 1963 predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Hij diende achtereenvolgens Haamstede en Kerkwerve, Nunspeet, UrkMaranatha, Bunschoten, Utrecht-West en UrkMaranatha (tweede maal). Hij is sinds 2008 emeritus.

Deel 8 serie Pastorale gedachten

Ds. J. Westerink

We komen de uitdrukking in alle samenlevingsverbanden tegen: ‘Zij is de vrouw van …’ het een eer, anderen worden een ‘Zij is de Sommige vrouw vrouwen van …’vinden In de kerk kennen wij die beetje kriebelig. In de kerk kennen wij die uitdrukking aanduiding van uitdrukking ter aanduiding van de ter domineesvrouw de domineesvrouw en ook van de vrouw van een ouderling of een diaken. Het zegt iets van haar positie. en ook van de vrouw van een ouderling of een Op allerlei praktische vragen rond die positie gaat dit boekjezegt in. Wat betekent om getrouwd te zijn met diaken. Het iets vanhethaar positie. een ambtsdrager? Heb je als vrouw ook een roeping? Moet je als domineesvrouw presidente de Op allerlei praktische vragen rond zijn dievanpositie vrouwenvereniging? Ben je bereid offers te brengen met het oog op zijn ambtelijke dienst? Kun je er tegen dat je gaat dit boekje in. Wat betekent het om getrouwd man zijn ambtsgeheim heeft? Wat zegt Gods Woord?

De vrouw van …

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 128 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 90 336 09831 Verschijnt mei 2014

Gedachten over de vrouw van een ambtsdrager

te zijn met een ambtsdrager? Heb je als vrouw Ds. J. Westerink (1939) is sinds 1963 predikant van de Kerken, achtereenvolgens ook een Christelijke roeping?Gereformeerde Moet je als domineesvrouw Haamstede en Kerkwerve, Nunspeet, Urk-Maranatha, Bunschoten, Utrecht-West en Urk-Maranatha ( tweede presidente zijn van de vrouwenvereniging? Ben maal). Hij is sinds 2008 emeritus. je bereid offers te brengen met het oog op zijn ambtelijke dienst? Kun je er tegen dat je man zijn ambtsgeheim heeft? Wat zegt Gods Woord?

Ds. J. Westerink

Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 16723 Ca. € 7,50

Pastorale Gedachten

Doelgroep: gezin ambtsdrager, gemeenteleden

Ds. A. Schot

Ds. B. Labee

Pastorale Gedachten

Wie komt er vandaag_omslag_def.indd 1

Ds. L. Terlouw is predikant van de gereformeerde gemeente te Barendrecht. Jarenlang was hij als geestelijk verzorger verbonden aan Verpleeghuis Salem

Als thuisblijven moeilijk wordt Gedachten over zorgen bij het ouder worden

Ds. G.J. van Aalst is predikant van de gereformeerde gemeente te Klaaswaal en docent praktische vakken aan de Theologische School der Gereformeerde Gemeenten te Rotterdam.

Ga. Nemporporis sa quis sintureseque asperci dit es dia secus alique sus maiorio ritiisi aperferescit fuga. Vitestia dolentiate nem seditinulpa natiore stiost ium, tem nossequis di opta velent milia nonsedi quunt et ad mo que maionem et arcipsapisim adis ius dem facculp archic tet volorro berro ipsam, volorecti voluptaque vel ipit officiis sit eost quibus nostiis sunt.

Het zal je kind maar zijn Gedachten over ouders en kerkverlating

Met behulp van Bijbelse gegevens en praktische voorbeelden geeft dit boekje handreikingen aan gemeenteleden en ambtsdragers.

Ds. L. Terlouw

Waarover ging het?

Gedachten over het Woord horen en bewaren

Ds. B. Labee is Eque conessimaios disserum de niat explibea et inciasp ererum qui te pore pre nim facernam dolor restem qui denducium as evelent optur? Perro et, quo et modis sitam, sam, eum rerum ipsum vent qui unt faccusdae percimenet dolluptatur reptur sum ullat dolorit a neceat iditatio

In de serie Pastorale Gedachten worden thema’s behandeld op het gebied van pastoraat, liturgiek en de kerkelijke praktijk in het algemeen.

Ds. B. Labee

Ds. G.J. van Aalst

Eerder verscheen van deze auteur: Wie komt er vandaag? Gedachten over ziekenbezoek

Ds. L. Terlouw

Ds. B. Labee

Ds. L. Terlouw is sinds 2004 predikant van de gereformeerde gemeente te Barendrecht. Voor die tijd was hij jarenlang als geestelijk verzorger verbonden aan Verpleeghuis Salem. Van zijn hand verschenen diverse publicaties over pastorale thema’s.

In de serie Pastorale Gedachten worden thema’s behandeld op het gebied van pastoraat, liturgiek en de kerkelijke praktijk in het algemeen.

Gedachten over ziekenbezoek

Waarover ging het?

beelden biedt dit boekje handreikingen aan ambtsdragers en gemeenteleden over het thema ziekenbezoek.

Verdriet, boosheid, het gevoel machteloos te staan en te hebben gefaald ... Voor ouders is het diep ingrijpend als hun kind de kerk verlaat. Voor ambtsdragers is het niet minder schokkend als een jongere zich losscheurt van de gemeente. Hoe kon het zover komen? Wat kun je nog doen. Waar is uitkomst? Vanuit zijn jarenlange ervaring in het pastoraat geeft de auteur een handreiking aan achterblijvende ouders, ambtsdragers en gemeenteleden.

Ds. G.J. van Aalst

11-5-2010 15:15:38

Gedachten over het levenMetals gemeente behulp van Bijbelse gegevens en praktische voor-

Ds. A. Schot is sinds 1998 predikant van de gereformeerde gemeenten. Hij diende eerst de gemeente te Krimpen aan den IJssel en is sinds 2003 verbonden aan de gemeente te Nunspeet.

Wie komt er vandaag?

Het zal je kind maar zijn

Ds. G.J. van Aalst

Ds. G.J. van Aalst

Gedachten over catechisatie

Liefde tot elkaar

Ouderen krijgen dikwijls met veel zorgen te maken. De gezondheid gaat achteruit, geliefden vallen weg, thuis blijven gaat soms niet langer … Hoe moet je daar als oudere zelf mee omgaan, wat vraagt het van kinderen, maar ook welke taak ligt er bij de kerkelijke gemeente? Wat kan het moeilijk zijn om contact te leggen en te onderhouden met dementerende bejaarden. Zowel voor echtparen, voor kinderen, voor verzorgenden als voor meelevende gemeenteleden. Met behulp van Bijbelse gegevens en praktische voorbeelden biedt dit boekje in bovengenoemde situaties een handreiking.

Ds. L. Terlouw

Ds. B. Labee (1968) is vanaf 2008 predikant van de gereformeerde gemeente van Tricht-Geldermalsen. Daarvoor was hij werkzaam in het onderwijs als groepsleerkracht en later als docent Sociaal Agogische Vaardigheden en Methodiek.

Als thuisblijven moeilijk wordt

Gedachten over de predikant

Onder zieken is veel eenzaamheid. Ook in de christelijke gemeenten. Wat kunnen er veel vragen, zorgen en verdriet leven in het hart van de patiënt én in het hart van hen die rondom hem staan. Wat zegt de Bijbel over ziekenbezoek? Wat mogen zieken verwachten van de ambtsdragers? Hoe gaan we als gemeenteleden met elkaar om?

Ds. L. Terlouw

Ds. G.J. van Aalst is sinds 1986 predikant in de Gereformeerde Gemeenten, resp. te Benthuizen, Ridderkerk en nu in Klaaswaal. Sinds 1994 is hij tevens als docent verbonden aan de Theologische School te Rotterdam waar hij o.a. praktische, ambtelijke vakken doceert.

Waarover hebben we het?

Wie komt er vandaag?

gemeenteleden en ambtsdragers.

Samen een kerkelijke gemeente vormen, betekent oog en zorg hebben voor elkaar. Dat gold de Vroegchristelijke Kerk, dat geldt ook ons. De apostel Paulus dringt in zijn brieven onder andere aan op onderlinge liefde en gehoorzaamheid. Aan de hand van zijn brief aan de Efeziërs (Ef. 5:22 tot en met Ef. 6:9) zijn praktische lessen te trekken voor echtparen, kinderen, ouders, werknemers en werkgevers. De vereniging met Christus is noodzakelijk. Deze heeft grote gevolgen voor gewone dagelijkse dingen. De belangrijke vraag is: Hoe staan wij persoonlijk tegenover Christus?

Ds. A. Schot

behulphuisbezoek van Bijbelse gegevens en praktische GedachtenMet over voorbeelden geeft dit boekje handreikingen aan

’t Is ook maar een mens

Ds. B. Labee

Vanavond komen ze

Elke week, vanaf september tot Pasen, worden onze jongeren verwacht op catechisatie. Waarover hebben we het dan eigenlijk? In dit boekje aandacht voor de catechisant, de catecheet, de leerstof bij het catechetisch onderwijs, de catechisatielessen en de taak van ouders en kerkenraad. Ook enkele bijzondere vormen van catechisatie, zoals gehandicaptencatechese, huwelijkscatechese, belijdeniscatechese en lidmatencatechese komen aan de orde.

Liefde tot elkaar

Waarover hebben we het?

Zowel ambtsdragers als gemeenteleden zien er vaak tegenop. Hoe moet het huisbezoek verlopen? Welke vragen moeten en mogen aan de orde komen? Wat is de bedoeling en de waarde van het huisbezoek? Is het alleen voor ouders of ook voor kinderen?

Ds. G.J. van Aalst

rbonden aan waar hij o.a. t.

Gedachten over de vrouw van een ambtsdrager

’t Is ook maar een mens

kant in de Benthuizen,

De vrouw van …

Ds. G.J. van Aalst

praktische kingen aan

Wat betekent het om getrouwd te zijn met een ambtsdrager?

Pastoraal

Ds. J. Westerink

Vanavond komen ze

en zien er vaak

Welke vragen n? n het huisbezoek? kinderen?

Theologie

Pastorale Gedachten

Pastorale Gedachten

12-10-2010 13:22:30

15


Theologie

Nieuwe selectie uit de beroemde Tafelgesprekken van Luther

Vertaald

Uitgeverij De Banier

Maarten Luther

Doelgroep: jongeren en ouderen

Uitvoering gebonden Formaat 11 x 16 cm Omvang ca. 96 pag. Verkoopprijs ca. € 11,95 ISBN 978 90 336 14453 Verschijnt maart 2014 Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 14460 Ca. € 9,00

16

MAARTEN LUTHER

Perecepudis exererio. Ut aut abores que dolo dus accum voluptatem est dolore sum sit, aliquos aut eaqui ut facerisquam Selectie uit cor de molor Tafelgesprekken esequo tem nestent as vent exerum vendant qui ide voloratiate porem quuntis nonem. La sitis doluptiaturi quis excepud anisci acipicil Deel 1 Lutherserie et am, acerspererro ex et et harum quid eiciistestis ut endignihic tempores et apisto Als monnik moest Luther de maaltijd zwijgend nuttigen. volupta spisitiatur simin rehenis rest laborep Later, toen hij ratist, te midden van sendignat zijn familieharum en vrienden aan vention est es delignit tafel zat, vondreptatur een levendige vanexcestem gedachten ad quiuitwisseling nem undus apicil magnis aliquos moluptius, occusapis doluptat plaats. optasin poriorum atecati to omnihiti dionecus Een scala aan onderwerpen kwam aan bod: Gezin en bevoluptat porum voloris con re eos eati roep, geloof envolecaborum goede werken, vreugde en aanvechtingen, con nimporestore dolorepero Wet en Evangelie. boekje bevat een nieuwe selectietecest quisDit volesed quiassum quissi sin parchic odiorpos de sint. van de meest aansprekende Tafelgesprekken. Dam sus eliquas re seque porumetur?

Hij zorgt voor ons

Hij zorgt voor ons

MAARTEN LUTHER

Hij zorgt voor ons Selectie uit de Tafelgesprekken

‘Het Evangelie is een koele bries in de grote hitte van de zomer, een troost in de angst van het geweten. Als onze krachten door de zachte wind van het Evangelie weer verkwikt en vertroost zijn, moeten wij niet lui worden en in slaap vallen, maar ons geloof bewijzen met goede werken.’


Theologie

Toerusting voor het gesprek met niet-christenen over de Heilige Geest

Apologetiek

Dr. M.J. Kater

W W

agen. argun helusten

Is daar Iemand …?!

IS DAAR IEMAND?

allerlei enige chtige Bijbel

In gesprek over de Heilige Geest

Spreken over ‘Geest’ klinkt zweverig en daarom is het van belang te laten zien dat dit geloof zich goed verdraagt met een met beide benen op de grond staan. Daarvoor is nodig dat we binnen de kerk helder spreken over de Geest. Dat is het eerste doel van dit boek. Het tweede doel is om iets van de rijkdom van het geloof in de Drie-enige God door te geven naar buiten. Hoe gaan we het gesprek aan met hen die bij het woordje geest allereerst aan vaagheid denken of die zich juist door dat woord aangesproken voelen, omdat ze ook iets met geesten hebben?

IS DAAR

IEMAND? In gesprek over de Heilige Geest

DS. M.J. KATER

DS. M.J. KATER

Doelgroep: christenen die sterk willen staan in de confrontatie met andersdenkenden

W W

Eerder verschenen: W W

W W

W W

In de nieuwe serie WeerWoord worden actuele ontwikkelingen besproken die elke christen raken. Hoe pareer je

over het christelijk geloof

onopgeefbare punten?

W W

De plaats van de kerk in een Tegendraads bij tegenwind is het vijfde deel in de serie seculiere samenleving WeerWoord.

Zo is er maar Een! reikt vanuit de Bijbel veel aan over hoe God de Vader Zich aan ons openbaart. Wat betekent het dat God een Persoon is? Wat zegt het dat God Geest is? Waarom noemt de Bijbel Hem Liefde, waarom Licht? Het boek geeft ook aandacht aan tegenwerpingen en alternatieve vormen van geloof om de lezer toe te rusten voor het gesprek met iemand die niet gelooft.

ZO IS ERDeMAAR grondtoon in dit boek is de verwondering over de ver-

EEN!

W W

Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 15573 Ca. € 7,50 VERDRUKT MAAR NIET

VERDREVEN

heven God, Die tegelijk zeer nabij is. Het benadrukt dat de enige manier om te ontdekken Wie Hij is en waar Hij is, de weg is van de terugkeer naar het Vaderhuis.

Wie God is en welke beelden wij van Hem hebbenDit boek is het vijfde deel in de serie WeerWoord.

DR. M.J. KATER

DS. W. SILFHOUT

W W

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 144 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 90 336 15566 Verschijnt juni 2014

W W

De roeping van de kerk in tijden van tegenwind

DR. M.J. KATER

DS. M.J. KATER

TEGENWIND

Optis ditatur sunt eturerum quaestrum faceatum exerum et etur? Udit ommolorro et adis si nonsequianda que eum consequi beatius estrum incidebites modis et, omnihilla

DS. W. SILFHOUT

W W

(red.)

DS. M.J. KATER

P. SCHALK

(red.)

W W

In de serie WeerWoord worden actuele ontwikkelingen besproken die elke christen raken. Hoe pareer je kritische vragen over het geloof? Welke argumenten gebruik je in

Over het hart van het het debat met de geseculariseerde medemens? Wat zijn christelijk geloof

Wat zijn onopgeefbare punten?

P. SCHALK

DS. M.J. KATER

DS. M.J. KATER

WEL …?!

Als christen in het geloof? Welke argumenten gekritischepresent vragen over bruik je in het debat met de geseculariseerde medemens? de samenleving

TEGENDRAADS BIJ

Mensen, ook christenen, kunnen verschillende godsbeelden hebben. Deze zijn vertekend door de afstand die we voelen ten opzichte van God en vaak het gevolg van een wensgeloof. Het is opvallend dat veel aanvallen op het christelijk geloof een karikatuur ervan betreffen.

ZO IS ER MAAR EEN!

VOOR

KLOPT HET

Uciae siti cor re, qui culluptae poritius quos aped molore simillam, solupti onseque num evendit iostemp orepernam arciis que samus, omniscia non non num alibus ario conseditaes re es dollorum rerrorem reptiaesto tesed quae sinulpa rciatiaspita que sitas et, nem dolore nonectus nesequo molupta temoluptus coribus, ut venimi, si offici ommolup ienimagnis solores sit volorit fugiae pratur sinus.

W W

DR. M.J. KATER

DAAR STAAN WE

Mi, sus et rem es vent ea volorpor a suntempos cuptati tem faccull iquaeptati berspedis doluptae consequas aspiducia nempeli gnatect aeprovid magnis nectis atur? Mi, tescimi llessit venimaio. Bit volliquam autatibusa cor simi, ut officides andi dolorerat endae volupta ssinver eperciis re net, eat.

ZO IS ER MAAR EEN

ECHT?

In de nieuwe serie WeerWoord worden actuele ontwikkelingen besproken die elke christen raken. Hoe pareer je kritische vragen over het geloof? Welke argumenten gebruik je in het debat met de geseculariseerde medemens? Antwoord oponopgeefbare kritische vragen Wat zijn punten?

In dit boek worden diverse thema’s geanalyseerd die van christenen een duidelijke keuze vragen, zoals de seksuele moraal, de zondagswetgeving en de onderwijsvrijheid. Christenen hebben immers de opdracht om in de wereld te staan en daarbij uit te dragen wat God van hen vraagt. Dit boek sluit af met een oproep om als christen present te zijn in de samenleving.

W W Met iemand uit het begin van onze jaartelling kun je geen relatie meer hSolesti autatem volestibus ipsapit venda solorest ut et dolum aut hitatem voluptatur? Caboreh endeles ut as volora cupid mos aut delent. Fernam quo voloreprat et, sitatiorest, ommod quias sandistibus sectur? Mos ad mos aut doluptat. Us ea ventis et aut placcabor aut magnam non rerum, nonsedit re quo blam quasped modis reris dolore, sit aut omnimust, nonsed everessimi, tempore endundios que core perio blantur solorer chitiate non niatur re inciet quis repelis es solorem ernam, autem quibus et odia doloreptas audi arundani ant volor accupti uritatatur? Quidit autempor adiscitat.

TEGENDRAADS BIJ TEGENWIND

GELOOF JE DAT NU

Christenen ervaren steeds vaker dat zij een minderheid vormen. De samenleving seculariseert in hoog tempo. Er is steeds minder ruimte voor de Bijbelse waarden en normen. Het is van belang om goed te doorzien wat er in de samenleving aan de hand is. Wat staat ons nog te wachten?

KLOPT HET HART WEL

Christenen ervaren steeds vaker dat zij een minderheid vormen. De samenleving seculariseert in hoog tempo. Er is steeds minder ruimte voor de Bijbelse waarden en normen. Het is van belang om goed te doorzien wat er in de samenleving aan de hand is. Wat staat ons nog te wachten? In dit boek worden diverse thema’s geanalyseerd die van christenen een duidelijke keuze vragen, zoals de seksuele moraal, de zondagswetgeving en de onderwijsvrijheid. Christenen hebben immers de opdracht om in de wereld te staan en daarbij uit te dragen wat God van hen vraagt. Dit boek sluit af met een oproep om als christen present te zijn in de samenleving.

DAAR STAAN WE VOOR?

Ds. M.J. Kater is christelijk-gereformeerd predikant te SintJansklooster en docent apologetiek aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Hij bereidt een proefschrift voor over de christologie.

GELOOF JE DAT NU ECHT?

Christenen ervaren snel verlegenheid bij zulke vragen. Hoe moet je daarop antwoorden? Kun je redelijke argumenten geven voor het geloof? Dit boek biedt een helpende hand. Om zo jongeren en ouderen toe te rusten om het gesprek met niet-christenen te voeren.

Dr. M.J. Kater is universitair hoofddocent (gereformeerde) praktische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.

Deel 7 serie WeerWoord

e Sintan de rde in

Het christelijk geloof roept in onze samenleving allerlei vragen en bezwaren op. Jezus kan toch nooit de enige weg tot God zijn? Hoe kan een liefdevolle en almachtige God zo veel lijden toestaan? Al die wonderen in de Bijbel zijn toch niet echt gebeurd?

Uitgeverij De Banier

DS. W. SILFHOUT

W W

17


Theologie

Pareltjes/Cadeauboekjes

navolging

navolging

Treffende citaten van Thomas à Kempis

Treffende citaten van Thomas à Kempis

Thomas à Kempis

Navolging

barmhartigDit Pareltje bevat citaten uit De navolgingheid

Uitgeverij De Banier

Actieboek Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

barmhartigheid Treffende citaten van Bunyan, Henry, Spurgeon, Watson e.a.

Treffende citaten van Bunyan, Henry, Voor een kleine beloning wordt een lange reisSpurgeon, gemaakt; voor het eeuwige leven wordt doorWatson e.a.

Diverse reformatoren en puriteinen

Barmhartigheid

van Christus.

Wíj kunnen Christus met onze liefde niet verwarmen, maar Zijn liefde tot ons is sterker dan de dood. S. Rutherford

velen amper ooit een voet van de grond getild.

Wat zijn goede werken? Dat zijn daden van barmhartigheid, vriendelijkheid en broederlijke liefde. C.H. Spurgeon

Schrijf mijn woorden in je hart en onderzoek ze ijverig, want ze zullen in de tijd van beproeving hard nodig zijn.

Citaten uit een van de meest geliefde boeken in de christelijke traditie

Toen ik mijzelf alleen beminde, verloor ik mijzelf en toen ik U alleen zocht, heb ik U en mijzelf tegelijk gevonden. Gebruik de tijdelijke dingen, maar verlang naar de eeuwige dingen.

Een klein boekje met een rijke inhoud

13-9-2013 13:56:44 Doelgroep:

viool-Barmhartigheid_omslag_def.indd 1

Uitvoering gebonden Formaat 5,5 x 8 cm Omvang ca. 230 pag. Verkoopprijs ca. € 4,95 ISBN 978 90 336 14477 Verschijnt maart 2014

18

Doelgroep: geschenkboekje, ook geschikt als belijdenisgeschenk

Thomas à Kempis (1380-1471) was een van de vertegenwoordigers van de ‘Moderne Devotie’ − de beweging van geestelijke vernieuwing aan de vooravond van de Reformatie.

God heeft een welgevallen in barmhartigheid en lust om te vergeven. Het is lieflijk op te merken hoe graag Jezus vergeeft. R.M. McCheyne

Uitvoering gebonden Formaat 5,5 x 8 cm Omvang ca. 230 pag. Verkoopprijs ca. € 4,95 ISBN 978 90 336 09343 Leverbaar vanaf 1 februari

geschenkboekje voor verjaardag, (zieken)bezoek, eindejaarscadeautje, aardigheidje


Theologie

goud Citaten van Augustinus en andere kerkvaders

puur Treffende citaten van Bunyan, Rutherford en andere puriteinen

goud

uit de vroege kerk

Citaten van Augustinus en andere kerkvaders

puur

Treffende citaten van Bunyan, Rutherford en andere puriteinen

Pareltjes/Cadeauboekjes

licht Uitspraken van de Heere Jezus

puur ii Treffende citaten van Boston, Flavel, Watson en andere puriteinen

licht

waarheid

Uitspraken van de Heere Jezus

puur ii

Belangrijke teksten uit de Bijbel

Treffende citaten van Boston, Flavel, Watson en andere puriteinen

genade Treffende citaten van Maarten Luther

Uitgeverij De Banier

waarheid Belangrijke teksten uit de Bijbel

genade Treffende citaten van Maarten Luther

troost

troost

Treffende citaten van Zacharias Ursinus

Treffende citaten van Zacharias Ursinus

geloof

geloof

Treffende citaten van C.H. Spurgeon

Treffende citaten van C.H. Spurgeon

wijsheid Citaten van Ambrosius, Augustinus en andere kerkvaders

hoop Treffende citaten van Matthew Henry

wijsheid uit de vroege kerk

Citaten van Ambrosius, Augustinus en andere kerkvaders

hoop

Treffende citaten van Matthew Henry

zout Citaten van Ambrosius, Augustinus en andere kerkvaders.

liefde Treffende citaten van J.C. Ryle

nw rood roos_Liefde_Ryle_omslag_def.indd 1

toevlucht

toevlucht

Treffende citaten van S. Rutherford

Behoud_nw_omslag_def.indd 1

Treffende citaten van S. Rutherford

behoud Treffende citaten van Bunyan

behoud Treffende citaten van Bunyan

moed Treffende citaten van vrouwen uit de Reformatie

23-6-2011 14:05:30

moed

Treffende citaten van vrouwen uit de Reformatie

getuigen

getuigen

Citaten uit werk van Groen van Prinsterer

Heil_omslag_def.indd 1

Citaten uit werk van Groen van Prinsterer

heil Treffende citaten van Thomas Boston

zout

uit de vroege kerk

Citaten van Ambrosius, Augustinus en andere kerkvaders.

liefde Treffende citaten van J.C. Ryle

trouw Treffende citaten van Matthew Henry e.a. over het huwelijk

eerbied Citaten van Johannes Calvijn

trouw Treffende citaten van Matthew Henry e.a. over het huwelijk

eerbied Citaten van Johannes Calvijn

7-6-2013 9:29:58

heil

Treffende citaten van Thomas Boston

7-6-2013 10:05:39

19


Theologie

Begrijpelijke Bijbelse tekst voor jongeren

Bijbelstudie

Ds. A.T. Vergunst

2

In Brug naar Genesis deel 2 wordt een brug gelegd tussen het

Neem tweede er de tijd en Bijbelboek bid of GodGenesis het wilenzegenen. deelvoor van het jongeren.Zijn Door op boodschap is de allerbelangrijkste die je kunt horen of een heel eenvoudige manier uit te leggen wat er staat, heeft lezen. Het is de boodschap van redding.

de auteur geprobeerd de boodschap zo dicht mogelijk bij

Doelgroep: jongeren van 12 jaar en ouder. Het boekje is ook goed te gebruiken bij evangelisatiewerk. De Engelse versie is heel geschikt voor het voortgezet onderwijs

Ds. A.T. Vergunst

Brug naar

Genesis Deel 2

Neem er de tijd voor en bid of God het wil zegenen. Zijn boodschap is de allerbelangrijkste die je kunt horen of lezen. Het is de boodschap van redding.

Brug naar

Markus Brug naar Esther-omslag.indd 1

eren jong t Voor aalf to tw . van jaar ien zest

heb ik geprobeerd de boodschap zo dicht mogelijk bij jou te brengen. Het boekje bevat korte stukjes om over na te denken. Neem er de tijd voor en bid of God het wil zegenen. Zijn boodschap is de allerbelangrijkste die je kunt horen of lezen. Het is de boodschap van redding. Ds. A.T. Vergunst, Carterton, Nieuw Zeeland

Brug naar

Esther Eerder verscheen in deze serie ‘Brug naar Markus’ ‘Brug naar Esther’

Brug naar genesis-omslag.indd 1

Voor van eren ar jong lf ja twaa der en ou

26-7-2011 10:45:44

Ds A.T. Vergunst

Jullie ds. A.T. Vergunst, Carterton, Nieuw Zeeland

In ‘Brug naar Genesis’ wordt er een brug gelegd tussen

D s . A het . Teerste . Vdeel e rvang het u nBijbelboek s t Genesis en jou. Door op een heel eenvoudige manier uit te leggen wat er staat,

Brug naar Genesis

het bijbelboek Esther en jou. Door op een heel eenvoudige manier uit te leggen wat er staat, heb ik geprobeerd de boodschap zo dicht mogelijk bij jou te brengen. Het boekje bevat korte stukjes om over na te denken.

Ds A.T. Vergunst

Ds A.T. Vergunst

Jullie ds. A.T. Vergunst, Carterton, Nieuw Zeeland

D s . AIn .‘Brug T . naarV Esther‘ e r g wordt u n ers een t brug gelegd tussen

Brug naar Esther

In ‘Brug naar Markus‘ wordt er een brug gelegd tussen het Markusevangelie en jou. Door op een heel eenvoudige manier uit te leggen wat er staat, heb ik geprobeerd de boodschap zo dicht mogelijk bij jou te brengen. Het boekje bevat korte stukjes om over na te denken. Neem er de tijd voor en bid of God het wil zegenen. De boodschap van het Evangelie is de allerbelangrijkste boodschap die je kunt horen of lezen. Het is de boodschap van redding.

Voor jongeren van twaalf tot zestien jaar.

20

Ds. A.T. Vergunst is predikant van de gereformeerde gemeente te Waupun (VS). Eerder diende hij de gemeenten te Carterton (Nieuw-Zeeland) en de gemeente te Kalamazoo (VS).

Eerder verschenen: Brug naar Mark

Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 04676 Ca. € 9,00

Ds A.T. Vergunst

Ds. A.T. Vergunst, jongeren te brengen. Het boekje bevat korte stukjes om over Carterton, Nieuw Zeeland na te denken. Voor van n God het wil Eerder ereof Ds.verscheen Vergunst: ‘Neem er de tijd voorjoen g n bid jaar f in deze serie l twaa uder die je kunt zegenen. Zijn boodschap is de allerbelangrijkste o ‘Brug naar Markus’ en lezen. Het is de boodschap van redding.’ ‘Brughoren naarofEsther’ ‘Brug naar Genesis deel 1’

Brug naar Genesis

Brug naar Genesis

In ‘Brug naar Genesis’ wordt er een brug gelegd tussen het eerste deel van het Bijbelboek Genesis en jou. Door op een heel eenvoudige manier uit te leggen wat er staat, Deel 2 heb ik geprobeerd de boodschap zo dicht mogelijk bij jou te brengen. Het boekje bevat korte stukjes om over na te denken.

Uitvoering paperback Formaat 16 x 16 cm Omvang ca. 128 pag. Verkoopprijs ca. € 11,95 ISBN 978 90 336 04669 Verschijnt september 2014

Uitgeverij De Banier

Ds. A.T. Vergunst

Brug naar

Genesis Deel 1

3-10-2012 9:08:22


Theologie

Christelijk leven

MAILS VAN JONGEREN

M

ails van

jongeren Ds. W. Visscher

Bijbelse antwoorden op eigentijdse vragen

Ds. W. Visscher

Uitgeverij De Banier

Ds. W. Visscher is predikant van de gereformeerde gemeente te Amersfoort. Sinds 2001 is hij voorzitter van het algemeen bestuur van de Jeugdbond der Gereformeerde Gemeenten.

Mails van jongeren Wie ben jij? Vaak wordt die vraag gesteld. Op school, op je werk, in de buurt. Jij bent gedoopt en jij gaat naar de kerk. Veel jonge mensen in je omgeving begrijpen er niets van. Zij hebben vragen over God, het geloof en de Bijbel. De goede antwoorden staan in de Bijbel. Maar ze zijn soms best moeilijk uit te leggen aan anderen. En er zijn soms echt ‘lastige’ vragen. Je weet ook niet altijd hóe je het zeggen moet. Dit boek wil je daarbij helpen. Het is samen met jongeren gemaakt. Mails van jongeren wil een hulpmiddel zijn. Juist voor onze tijd.

Na het (reformatorisch) VO of MBO komen veel jongeren tijdens hun vervolgstudie of in de nieuwe werkkring terecht in een niet-christelijke leefomgeving. Wat zeg je daar als christen wel, wat niet? Wat doe je wel, wat niet? Tot hoe ver mag je gaan en wanneer moet je afstand nemen? Aan de hand van Gods Woord én vanuit de praktijk geeft ds. W. Visscher veel praktische adviezen. Grondtoon van het boekje is: ‘Richt je leven naar Gods Woord en wet. Dát is de beste boodschap in de niet-christelijke omgeving.’ De Heere is het waard.

De dienst van de Heere is een liefdedienst. Zondaren worden uit genade en door het geloof behouden. Weet je hoe het met het dienen van de Heere is? Net als met een kind dat door een donker bos loopt. Alléén raakt het kind in paniek. Als vader het bij de hand houdt, heeft het niets te vrezen. Zó houdt de Heere Zijn kinderen in deze donkere wereld ook vast. Bij Hem mogen ze zich veilig weten. We lezen het in Psalm 73: 'Het is mij goed nabij God te zijn.'

Het dienen van de Heere

Eerder verschenen:

Kom er maar voor uit

Ds. W. Visscher

Doelgroep: jongeren, leiding jeugdwerk

Het dienen van

de Heere

In dit boekje komen verschillende facetten van het dienen van de

Ds. W. Visscher is predikant in Amersfoort.

Heere aan de orde.

Sinds 2001 is hij voorzitter van het algemeen bestuur van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.

Ds. W. Visscher is predikant van de gereformeerde gemeente te Amersfoort. Sinds 2001 is hij voorzitter van het algemeen bestuur van de Jeugdbond der Gereformeerde Gemeenten.

Ds. W. Visscher

Ds. W. Visscher

Kom er maar voor uit

Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 16785

Jongeren de samenleving in Ds. W. Visscher

Het dienen van de Heere_omslag_def.indd 5

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 136 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 90 336 09886 Verschijnt april 2014

Ca. € 7,50 Ds. W. Visscher

16-11-2012 9:11:58

21


Theologie

Toerusting

Praktisch en inhoudsvol boek voor iedereen die met tieners te maken heeft

sterboek

Steven Middelkoop

Liefde »en leiding

«

Tienerwerk in de kerk

Liefde en

Ik koester warme herinneringen aan een avond waarop

bekering. Ik vind het bijzonder dat tieners vertrouwen hebben in de groep en ook echt met vragen over hun eigen hart lopen. De Heere werkt onder tieners! met tieners is (Henny, geen gemakkelijke taak, maar wel een leidinggevende tienerwerk)

«

toegankelijk.

en leiding ____

Werken heel mooie. Dit boek is een handzame gids voor iedereen die Werken met tieners is geen gemakkelijke taak, maar wel een leidinggeeftheel aanmooie. tieners. belicht belangrijkste aspecDitHet boekje is eende handzame gids voor iedereen leiding geeft aan tieners. Het belicht de belangrijkste ten van het die werken met tieners binnen de gemeente, zowel aspecten van het werken met tieners binnen de gemeente, inhoudelijk als praktisch. De voorbeelden uit de praktijk, tips zowel inhoudelijk als praktisch. De voorbeelden uit de praktijk, tips en persoonlijke vragen dit boekje extra en persoonlijke vragen maken dit boek extramaken toegankelijk.

» Liefde

er een en persoonlijk gesprek plaatsvond over Tienerwerk in deopen kerk

leiding

»____ « Tienerwerk in de kerk

Doelgroep:Steven iedereen die toerusting zoekt het gebied van Middelkoop (1986) werkt als Seniorop Jeugdwerkadviseur bij de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) en studeert theolotienerwerk in de kerkelijke gemeente gie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij doorliep de pabo, werkte

»

Op een warme en betrokken wiTieners worden in de kerk vaak jze gaat de schrijver in op allerlei als de lastigste leeftijdsgroep facetten van het tienerwerk. De gezien. Misschien waar, maar in twee gulden regels voor het jeugieder geval is het de mooiste én Eerder verschenen: dwerk vormen de rode draad:  belangrijkste leeftijdsgroep! Dit Uitvoering paperback hart voor de jeugd en om het hart boekje geeft praktische tips om Formaat 12,5 x 20 cm van de jeugd. Kortom: een» must de «harten van tieners te bereiken. Kinderwerk in de praktijk Omvang ca.voor 144elke pag. Als een leidinggevende. Arnoud Proos

Steven Middelkoop

in het basisonderwijs en deed een opleiding tot coach. Vanuit de HHJO verzorgt Steven toerusting voor tienerwerkers en spreekt hij geregeld voor groepen tieners in kerk en onderwijs.

Een compleet en leerzaam boekje, geschreven met een hart voor kinderen en kennis van de praktijk. Het zal zowel beginnende als ervaren kinderwerkers inspireren. Gertrude de Regt (jeugdwerkadviseur JBGG)

« kind ___ Kinderwerk in de praktijk

Steven Middelkoop (1986) werkt als Jeugdwerk-adviseur bij de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO). Hij studeerde aan de pabo, deed ervaring op als leidinggevende van een zondagsschool en werkte als leerkracht in het basisonderwijs. Een vlot geschreven boekje waarmee iedereen zijn voordeel kan doen. Met aandacht voor het doel van kinderwerk, de ontwikkeling van kinderen en de praktische uitwerking op de club. Vragen maken het geschikt om er samen over door te praten. Als leidinggevenden aan de slag, om het hart van kinderen! Geertje Fokkema (jeugdwerkadviseur LCJ)

»

Steven Middelkoop

22

Dit boekje is een handzame gids voor kinderwerkers. Het belicht alle aspecten van het werken met kinderen van de gemeente. De vele voorbeelden, tips en persoonlijke vragen maken dit boekje extra toegankelijk. Leerzaam, zowel voor startende als voor ervaren kinderwerkers.

«

Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 12213 Ca. € 7,50

Op een dag krijg je een telefoontje. “Wil je leiding geven aan de kinderclub van onze gemeente?” Je hapt even naar adem en vraagt om bedenktijd. Natuurlijk, je houdt van kinderen. Je hebt ook wel wat ervaring, bijvoorbeeld met oppassen, of met je eigen kinderen. Maar een kinderclub leiden is wel even wat anders. Je vraagt je af: Kan ik dat wel?

Als een kind ___

A.C. VerkoopprijsDs.ca. € Uitslag 9,95 ISBN 978 90 336 09978 Verschijnt januari 2014

Steven Middelkoop Steven Middelkoop

Uitgeverij De Banier

Steven Middelkoop (1986) werkt als Senior Jeugdwerkadviseur bij de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) en studeert theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij doorliep de pabo, werkte in het basisonderwijs en deed een opleiding tot coach. Vanuit de HHJO verzorgt Steven toerusting voor tienerwerkers en spreekt hij geregeld voor groepen tieners in kerk en onderwijs.


Theologie

Christelijk leven

Praktisch en pastoraal boek over diverse aspecten van het huwelijk Ds. E. Gouda

Verliefd Verloofd Getrouwd

Ds . E . Gouda

Verliefd Verloofd Getrouwd Bijbels onder wijs over het huwelijk

Verliefd, verloofd, getrouwd

Uitgeverij De Banier

Ds. E. Gouda is predikant van de hervormde gemeente te Nieuw-Lekkerland.

Bijbels onderwijs over het huwelijk Zelfverloochening is een belangrijke voorwaarde voor een goed huwelijk. Het draait niet in de eerste plaats om mij, maar om de ander. De woorden van Paulus: ‘Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods’, vormen de gulden regel voor een gelukkig en gezegend huwelijksleven. Verliefd, verloofd, getrouwd behandelt verschillende aspecten van het huwelijk en de voorbereiding daarop, zoals verliefdheid, verkeringstijd, seksualiteit, omgaan met conflicten en opvoeding.

Eerder verschenen: Het Heilig Avondmaal is bedoeld om God te verheerlijken en daarnaast om Gods kinderen te voeden, zodat ze staande blijven in het strijdperk van dit weerbarstige leven. God komt in Christus naar zondige mensenkinderen, opdat ze niet op zichzelf zien maar op Hem en eten en drinken ... Tot Zijn gedachtenis! Dit Avondmaalsdagboek is bedoeld voor de week van voorbereiding en de Avondmaalszondag. Naast meditaties bevat het gespreksvragen en citaten om over na te denken.

Tot Zijn gedachtenis

Ds . E . Gouda

Doelgroep: iedereen die trouwplannen heeft of kortere of langere tijd is getrouwd

Tot

Zijn

gedachtenis

Ds. E. Gouda

Avondmaalsdagboek

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 98 pag. Verkoopprijs ca. € 6,95 ISBN 978 90 336 17065 Verschijnt januari 2014 Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 17119 Ca. € 5,25

Ds. E. Gouda

23


Theologie

Hoe kun je een goede vriend(in) zijn?

Christelijk leven

Uitgeverij De Banier

Martine de Wit God zorgt voor ons. Ook door middel van vriendschap met vrienden en vriendinnen. Daarom is het een zegen als je een goede

Nadenken over Bijbelse vriendschap

vriend of vriendin hebt! Maar hoe kun je een goede Welke God zorgt voor ons.vriend(in) Ook doorzijn? middel van eigenschappen vriendschap met vriendenzijn en er vriendinnen. Daarom is het een zegenHoe dan in Bijbels opzicht belangrijk? als je een goede vriend of vriendin hebt! Maar hoe kun kun je die eigenschappen in de praktijk je een goede vriend(in) zijn? Welke eigenschappen En wat kunnen Hoe we kun lerenje van zijn er dan inbrengen? Bijbels opzicht belangrijk? die de

Doelgroep: jongeren, belijdenisgeschenk aan vriend/vriendin

NADENKEN OVER BIJBELSE VRIENDSCHAP

‘Zo, wat krijgen jullie veel kaarten! Hebben jullie iets te vieren?’ De postbode geeft breed lachend de stapel post aan mijn moeder. Mama kijkt verdrietig en zegt: ‘Nee, mijn dochter van 13 heeft gehoord dat ze kanker heeft.’ ‘Ik was een gewone blonde puber van dertien jaar, die het wel leuk vond om een beetje baldadig te zijn op school. Ik was ‘gewoon’. Was. Tot 24 september 2007. Het begon allemaal veel eerder, toen ik niet eens op de gedachte kwam dat ik ooit kanker zou kunnen krijgen. Toen ik nog niet vermoedde dat ik kale kinderen met een slangetje in hun neus zou gaan leren kennen. Dat ik zelf zo’n kind zou worden …’

Martine de wit

Openhartig vertelt Martine over haar ziekte; hoe het begon, het verloop van het ziekteproces, hoe er steeds nieuwe dingen op haar afkomen. Met schrijnende eerlijkheid beschrijft ze wat dit alles voor haar en haar familie betekent. En als de deuren van het ziekenhuis na de laatste chemokuur achter haar sluiten, blijkt dat het einde niet te zijn …

Martine de Wit

Een wolk in mijn been Dertien jaar … en kanker

Een wolk in mijn been-omslag proef.indd 5

24

Martine de Wit

Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 16730 Ca. € 7,50

Eerder verschenen: Een wolk in mijn been

Uitvoering paperback Formaat 11 x 16 cm Omvang ca. 130 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 90 336 09855 Verschijnt april 2014

MAARTEN LUTHER

eigenschappen in praktijk brengen? En wat we vriendschappen in de tijd van kunnen de Bijbel? leren van de vriendschappen in de tijd van de Bijbel? Over dit soort vragen denken we in dit Over dit soort vragen denken we in dit boekje na. Zodat we meer en meer tot Gods vrienden entot Gods boekje na. Zodat we eer meer en meer vriendinnen mogen zijn! eer vrienden en vriendinnen mogen zijn!

Hij zorgt voor ons

Een vriend heeft te allen tijde lief

Martine de Wit is momenteel tweedejaars studente Communicatie aan de Hogeschool Rotterdam.

13-5-2013 16:33:19


Een waardevol moederdagcadeau!

Kerkhistorie

M. VAN KOOTEN

V.D.M.

Uitgeverij De Banier

M. van Kooten v.d.m.

Ds. M. van Kooten is predikant van de hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland te Elspeet. Daarvoor diende hij de gemeenten van Montfoort en Scherpenisse.

Vrouwen van reformatoren

VROUWEN VAN

Een kennismaking met vrouwen van reformatoren. Bekende vrouwen, zoals Catharina van Bora, de vrouw van Luther, maar ook minder bekende zoals Marie Torel, de vrouw van Farel en Catharina Krapp, de vrouw van Melanchton. Net zoals de reformatoren waren ook zij verschillend van karakter. Sommigen waren van adel, anderen waren ooit non, nog weer anderen van eenvoudige komaf. Eén ding hadden ze gemeen. Ze vreesden allen de Heere en waren hun mannen tot grote steun. In enkele gevallen functioneerden ze zelfs als manager. Zonder hun steun zouden de reformatoren niet zijn geworden tot wie ze waren.

REFORMATOREN

an a, de na de aage esot er. et in t.

Theologie

De houten broek

Op 19 januari 2013 is het 450 jaar geleden dat Frederik III van de Palts zijn voorwoord schreef op de Heidelbergse Catechismus, die enkele weken later van de drukpers kwam en niet lang daarna ook in een Nederlandse vertaling op de markt verscheen. Dit boekje gaat op eenvoudige wijze in op de totstandkoming van dit gereformeerde belijdenisgeschrift. De bekendste figuren die bij de totstandkoming van de Heidelbergse Catechismus betrokken zijn geweest worden voor het voetlicht gehaald: Keurvorst Frederik III van de Palts, Zacharius Ursinus en Caspar Olevianus. Ze zijn in een Engelse beschrijving van de Heidelberger wel eens genoemd ‘the prince, the professor and the preacher’. De bekendste Nederlandse vertaler Petrus Datheen is in dit boekje niet vergeten.

VAN REFORMATOREN

Ds. M. van Kooten

Ds. M. van Kooten

VROUWEN

Ucias experum etus, alique pratia nonsequ untiorem elita is magnis et volorum estia des reperum et hil imet eaqui tes volum fuga. Nequasp erchiciate numqui quame pratemp oreicto ipsus quamet voluptum as estrum laborruptata dolupicte rem quistru ptatur min commodis et utas ut officiis di nes imolora turiori onsequament qui aliciur, ipiendelisi repel ipid quamus ariae ommolup tumquianda dolorporibus as estem quis maximus maximol uptatem eliqui dolorep tasimus disciet ex endandus ariam facepro rrovide rferem rem quaesti buscipsum imi, enihitae dolum apicabo reprece rferchite conse restiunt. Ebitia vel illectet exceatusti dolorepuda namus

De vier mannen van Heidelberg

Eerder verschenen:

De houten broek

M. VAN KOOTEN V.D.M.

Doelgroep: vrouwen en moeders

DE VIER MANNEN VAN

Heidelberg Z. Ursinus

C. Olevianus

Frederik III

P. Datheen

Anekdotes over de preekstoel Ds. M. van Kooten

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 120 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 90 336 09862 Verschijnt april 2014 Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 16747 Ca. € 7,50

Ds. M. van Kooten

25


Theologie

Waargebeurde verhalen en lessen uit Guinee

Pastoraal

Kees Jan van Linden

Twaalf jaar gast onder de Mogofin

De tand en de tong maken wel eens ruzie.’

‘De tand enHet deistong maken weleens ruzie.’ Het is Mogofi een van één van de vele spreekwoorden die de n de vele spreekwoorden die de Mogofin in hun dagelijks leven gebruiken. in hun dagelijks leven gebruiken. Hoe goed de tand en de tong elkaarook kunnen op eenopschieten, keer Hoe goed de tandook en met de tong metopschieten, elkaar kunnen bijt de tand op de tong. Zij die dicht op elkaar leven op een keerkomen bijt de tand op de tong. Zij die dicht op elkaar leven af en toe - onbedoeld - met elkaar in conflict. komen af enZeker toe als - onbedoeld - met culturen elkaar inbehoort. conflict. Zeker als je je tot verschillende Twaalf jaar verblijfbehoort. in het West-Afrikaanse Guinee in het Westtot verschillende culturen Twaalf jaar verblijf heeft ons geleerd hoe waar dit spreekwoord is. Afrikaanse Guinee heeft ons geleerd hoe waar dit spreekwoord Waar gebeurde verhalen houden ons Nederlanders is. Waargebeurde verhalen ons Nederlanders een spiegel een spiegel voor. Zehouden illustreren ook dat een boomstam die in het water ligt een wel een krokodil kan voor. Ze illustreren ook dat boomstam dielijken, in hetmaar water ligt wel het nooit wordt. een krokodil kan lijken, maar het nooit wordt.

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 100 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 90 336 09879 Verschijnt mei 2014 Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 16754 Ca. € 7,50

26

Kees Jan van Linden

Doelgroep: geïnteresseerden in zendingswerk of zij die werken met allochtonen

Kees Jan van Linden was van 2000-2012 voor ZGG werkzaam in Guinee (WestAfrika). Hij begeleidde daar het Bijbelvertaalwerk en alfabeti­ seringswerk in het Mogofin. Op dit moment werkt hij als docent klassieke talen aan de Pieter Zandt s.g. in Kampen. Ook is hij tijdelijk nog vanuit Nederland betrokken bij het Bijbelvertaalwerk in het Mogofin.

Een boomstam wordt geen krokodil

Een boomstam wordt geenTwaalf krokodil jaar gast onder de Mogofin

Uitgeverij De Banier

Een boomstam wordt geen krokodil Twaalf jaar gast onder de Mogofin

Kees Jan van Linden Een gezamenlijke uitgave van Zending Gereformeerde Gemeenten en Uitgeverij De Banier


Licht in de vuurtoren

t t i, m t t m, s ti

Theologie

Christelijk leven

Licht in de vuurtoren Bespiegelingen voor reformatorische christenen Dr. H. van den Belt

n t

Hoe passen we de gereformeerde geloofsleer toe in het alledaagse leven? Dr. H. van den Belt

Licht in de vuurtoren Bespiegelingen voor reformatorische christenen

Uitgeverij De Banier

Dr. H. van den Belt is bijzonder hoogleraar gereformeerde godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen vanwege de Gereformeerde Bond.

‘De gereformeerde gezindte heeft veel weg van de Katwijkse vuurtoren. Een smetteloos wit, statig monument dat vele stormen heeft getrotseerd. Het licht is echter gedoofd. De gereformeerde gezindte staat nog altijd als een huis, maar er komt weinig terecht van het verbreiden van de Bijbelse boodschap en van het positief beïnvloeden van de samenleving. Wie wil nadenken over de plaats van reformatorische christenen in de samenleving moet beginnen bij de vraag hoe dat komt.’

Dr. H. van der Belt

In deze bundel houdt de auteur reformatorische christenen een spiegel voor met als kernvraag of zij echt licht verspreiden in de wereld. Doelgroep: reformatorische christenen die zich willen bezinnen op hun plaats in de seculiere samenleving

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 104 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 90 336 14873 Verschijnt maart 2014 Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 15535 Ca. € 7,50

27


Theologie

Elkaar begrijpen voorkomt veel leed

Christelijk leven

Uitgeverij De Banier

Mevr. A. Brouwer-Otterspeer

Mevr. A. Brouwer-Otterspeer van Psychologenpraktijk Brouwer geeft op eenvoudige, praktische wijze inzicht in afwijkend gedrag. Zij kan daarbij putten uit haar jarenlange praktijkervaring.

Fijn dat je me begrijpt! Afwijkend gedrag of opvallende reacties van familiele-

den of collega’s zijn soms moeilijk te begrijpen. Waarom

Wederzijds gedraagt begripiemand bij psychische zorgen zich zo? Waarom wordt iemand opeens

boos of agressief? Omgekeerd kan de betreffende persoon zich heel eenzaam en onbegrepen voelen.

Afwijkend gedrag of opvallende reacties van familieleden of colDit boek probeert daarom onbegrepen gedrag wat meer lega’s zijn somsbegrijpelijk moeilijk te temaken. begrijpen. Waarom gedraagt iemand Het geeft een beschrijving van mogelijke redenen én aanwijzingen hoe we er beter mee zich zo? Waarom wordt iemand opeens boos of agressief? kunnen omgaan. Omgekeerd kan de desbetreffende persoon zich heel eenzaam en onbegrepenMevr. voelen. A. Brouwer-Otterspeer geeft in Fijn dat je me begrijpt!daarom op een eenvoudige, praktische manier Dit boek probeert onbegrepen gedrag wathandvatten meer om op een positieve manier met afwijkend gedrag van begrijpelijk te maken. Het geeft een beschrijving van mogelijke anderen om te gaan. Zij heeft daarbij kunnen putten uit redenen én aanwijzingen hoe we er beter mee kunnen omgaan. een jarenlange praktijkervaring als psychologe. Eerder verscheen:

Mevr. A. Brouwer-Otterspeer geeft als psychologe praktische Toch horen we bij elkaar, Mannen en vrouwen zijn anders handvatten omVaders op een positieve manier met afwijkend gedrag … Moeders …, Ieder een eigen taak! van anderen om te gaan.

Uitvoering paperback Formaat 12,5 x 20 cm Omvang ca. 150 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 90 336 09893 Verschijnt maart 2014

Eerder verschenen:

Mannen zijn anders dan vrouwen, vrouwen zijn anders

Zowel de vader als de moeder heeft van de Heere in de

dan mannen. Zó heeft God het gewild bij de schepping.

schepping een eigen specifieke rol én speciale eigen-

Bij een juist gebruik van de verschillende vaardigheden

schappen gekregen. Wil een kind kunnen uitgroeien

en eigenheden vormen man en vrouw een prachtige aan-

tot een zelfstandig functionerend persoon, dan heeft

vulling op elkaar.

het een vader én een moeder nodig. Ze hebben beiden

Doordat men soms te weinig inzicht heeft in de onder-

hun eigen taak en voorbeeldfunctie. Wanneer een vader

linge verschillen én omdat men er te weinig of nauwelijks

werkelijk vader is en een moeder werkelijk moeder, is de

rekening mee houdt, ontstaan helaas veel moeilijkheden

kans klein dat er ernstige fouten met ingrijpende gevol-

in relaties en huwelijken.

gen worden gemaakt in de opvoeding.

Mevr. A. Brouwer-Otterspeer geeft in Toch horen we bij

psycholoog gewerkt met ouders en kinderen.

kunnen putten uit haar jarenlange praktijkervaring als

Mannen en vrouwen zijn anders …

psychologe. Een aanrader voor aanstaande, jonge en oudere echtparen.

Een aanrader voor jonge en oudere echtparen. Eerder verscheen: Toch horen we bij elkaar, Mannen en vrouwen zijn anders …

A. Brouwer-Otterspeer

28

ieder een eigen taak!

manier vader en moeder te zijn. Ze heeft jarenlang als

de verschillen, maar ze biedt ook handvatten om er op een positieve manier mee om te gaan. Zij heeft daarbij

A. Brouwer-Otterspeer

A. Brouwer-Otterspeer

A. Brouwer-Otterspeer Toch horen we bij elkaar_omslag.indd 1

Fijn dat je er bent_omslag.indd 1

&

Mevr. A. Brouwer-Otterspeer geeft in deze uitgave eenvoudige, praktische handvatten om op een positieve

elkaar op een eenvoudige, praktische manier inzicht in

A. Brouwer-Otterspeer

Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 16792 Ca. € 7,50

A. Brouwer-Otterspeer

Doelgroep: ouders, leerkrachten, ambtsdragers, werkgevers

29-11-2013 14:26:20

Vaders en moeders-omslag.indd 1

8-2-2013 8:28:10

3-6-2013 14:49:31


Theologie

Kerkgeschiedenis

W. Kolijn

Thomas Hog

Thomas Hog De verbannen predikant van Kiltearn

Levensbeschrijving van een bijzondere, (bijna) vergeten Schotse predikant W. Kolijn

Thomas Hog De verbannen predikant van Kiltearn

Uitgeverij De Banier

W. Kolijn was van 2001 tot 2011 algemeen voorzitter van de SGP. Hij bezocht Schotland vaak, onder andere als reisleider van kerkhistorische reizen.

W. Kolijn

Thomas Hog (1628-1692) werd in zijn tijd gewaardeerd als een van de meest gezaghebbende Schotse predikanten. Zelf heeft hij geen geschriften nagelaten, maar door anderen is er het nodige over hem geschreven. Uit mededelingen van tijdgenoten in dagboeknotities en brieven blijkt dat hij rijke gaven had om anderen te onderwijzen. Zijn ambtelijk leven viel grotendeels samen met de zware verdrukking waaronder de Schotse kerk in de zeventiende eeuw verkeerde. Met dit boek wordt een cruciale periode uit de Schotse kerkgeschiedenis beschreven en het leven van een bijna vergeten predikant aan de vergetelheid ontrukt. Doelgroep: iedereen die geïnteresseerd is in de Schotse kerkgeschiedenis Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 300 pag. Verkoopprijs ca. € 22,95 ISBN 978 90 336 15542 Verschijnt januari 2014 Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 15559 Ca. € 17,25

29


Theologie

Dit boek laat zien dat het verschijnsel betovering van alle tijden en plaatsen is

Toerusting

Dr. D. Kroneman

Geestelijke strijd in Bijbels perspectief Dr. Dick Kroneman laat vanuit zijn ervaring als zendingswerker Meritt,zien de tweede dochter van tovenarij Victor in Indonesië dat angst voor nog steeds een been Nadine, doet haar uiterste best langrijkeom rolhetspeelt in elkaar het leven van veel gezin bij te houden. De Papoea’s, terwijl het omstandigheden zijn zorgelijk. Als Evangelie al veertig jaar geleden zijn intrede deed in Papoea. gevolg van de grote depressie gaat het steeds slechter met de smederij van voor de betoverende Ook de Westerse mens is niet immuun haar vader. Victor, die bovendien lijdt werkingaan vaneen deonverwerkt driehoofdige vijand – de duivel, de wereld, en oorlogstrauma, in de natuur. drank. Terwijl haar de eigenvlucht zondige Vanuit Bijbels perspectief vraagt de moeder machteloos toeziet en haar auteur aandacht voor geestelijke strijd en voor de roeping zussen in gezegende onwetendheid verder leven, probeert Kate iets aan van christenen om zich te wapenen tegen allerlei vormen van de situatie te doen. grove en subtiele betovering. Doelgroep: jongeren en ouderen

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 144 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 90 336 14767 Verschijnt april 2014 Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 14811 Ca. € 7,50

30

De betoverde mens

De betoverde mens

Uitgeverij De Banier

Dr. Dick Kroneman werkt als vertaalkundige in Papoea, Indonesië. Daarnaast doceert hij exegese en zendingswetenschap aan twee hogescholen in Indonesië.

De betoverde mens Geestelijke strijd in Bijbels perspectief

Dr. D. Kroneman


Theologie

Dagboeken

Vertrouwd dagboek met meditaties en verhalen

Uitgeverij De Banier

Diverse predikanten

Dagboekkalender 2015 Deze Dagboekkalender is een dagboek en een kalender tegelijk. Voor elke dag is er een korte meditatie over een Bijbelgedeelte. Verder staan er in dit dagboek diverse verhalen en gedichten. Per dag vindt u bovendien alle gegevens over de datum met de zon- en maanstanden. Het bevat bijdragen van predikanten uit diverse kerkgenootschappen. Een boek om elke dag te gebruiken.

gboek ender

grote letter

letter

Banier

Doelgroep: persoonlijk gebruik, jongeren en ouderen

grote

013

de Banier dagboek

kalender

2015

de Banier dagboek

kalender

2015

Klein: Uitvoering gebonden Formaat 10 x 14,5 cm Omvang ca. 735 pag. Verkoopprijs ca. € 11,95 ISBN 978 90 336 17669 Verschijnt augustus 2014 Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 17683 Ca. € 7,90

Grote letter: Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 370 pag. Verkoopprijs ca. € 13,95 ISBN 978 90 336 17676 Verschijnt augustus 2014

31


omer ga je misweleens naar het ad. Met elkaar van aan af. t vanzelf naar n. Hoe verder je neden komt, hoe je gaat. t je met een grote n het water teomt. et met de zonde …)

Theologie

Pastoraal

Jaco Pons

Denkstof voor kinderen

Op school, in het jeugdwerk of thuis zijn er veel gelegenheden om kinderen wat uit de Bijbel te leren. Maar hoe vul je die momenten in? Dit boekje is voor iedereen die kinderen 52 overdenkingen kinderen graag aan het denken zet.voor Het bevat 52 korte stukjes met aansprekende voorbeelden uit het dagelijks leven, waarmee kinderen iets leren over God, over de Bijbel en over Op school, in het jeugdwerk of thuis zijn er zichzelf.

veel gelegenheden om kinderen wat uit de Bijbel te Jaco Pons (1981) werkte jarenlang in het baleren. Maar hoe vul je die momenten sisonderwijs. Dit boekje is ontstaan toen hijin? wekelijks “denkstof”die aan kinderen de kinDit boekjeeen is stukje voor iedereen graag aan deren uit zijn klas vertelde. Tegenwoordig is het denken zet. Het bevat korte stukjes met Jaco jeugdwerkadviseur bij de52 JBGG. aansprekende voorbeelden uit het dagelijks leven, waarmee kinderen iets leren over God, over de Bijbel en over zichzelf.

Zeer geschikt om te gebruiken op school of thuis aan tafel

Uitgeverij De Banier

Jaco Pons (1981) volgde de PABO aan de Christelijke Hogeschool de Driestar en werkte 9 jaar in het basisonderwijs in Hendrik-IdoAmbacht. Sinds 1 maart 2013 is hij Jeugdwerkadviseur bij de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.

Doelgroep: iedereen die kinderen Bijbelse toerusting wil bieden

Uitvoering paperback Formaat 16 x 16 cm Omvang ca. 112 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 90 336 12152 Verschijnt april 2014

32

In de zomer ga je misschien weleens naar het zwembad. Met elkaar van de glijbaan af. Je glijdt vanzelf naar beneden. Hoe verder je naar beneden komt, hoe harder je gaat. Totdat je met een grote plons in het water terechtkomt. Zo is het met de zonde ook. (…)


Theologie

Leerzaam boek voor kinderen van 6-12 jaar om zich voor te bereiden op de catechismuspreek

Jongeren/Bijbels onderwijs

Uitgeverij De Banier

Andrea van Hartingsveldt-Moree

Andrea van Hartingsveldt-Moree

Lerenderwijs Leesen Leerboek

Lerenderwijs Werkboek

Heidelbergse Catechismus voor kinderen

Heidelbergse Catechismus voor kinderen

Deel 2 serie Lerenderwijs Lees- en Leerboek Zondag 32 t/m 52

Deel 2 serie Lerenderwijs Werkboek Zondag 32 t/m 52

toegankelijk maken voor deze doelgroep. De Oudnederlandse taal vormt vaak een belemmering.

Lerenderwijs kan in het gezin, op school of bij het catechetisch onderwijs

worden gebruikt en omvat een lees- en leerboek, een werkboek en een tekstboekje.

Dit lees- en leerboek legt de grote rijkdom van de Catechismus uit in eenvoudige woorden. Zo kan er met kinderen over gepraat worden in een taal die ze

begrijpen en die een brug kan slaan van de inhoud van dit belijdenisgeschrift

naar hun leven. Het werkboek kan door kinderen die kunnen lezen en schrijven op zondag in het gezin gebruikt worden ter voorbereiding of verwerking

van de Catechismuspreek, op school als het geleerde Catechismusgedeelte

wordt overhoord of behandeld, of door de week thuis ter verwerking van de catechisatiestof. Het tekstboekje is bedoeld om bij de hand te hebben als de

Lees- en ek Leerbo

Lerender

wijs

een belemmering.

Lerenderwijs kan in het gezin, op school of bij het catechetisch onderwijs Het lees- en leerboek legt de grote rijkdom van de Catechismus uit in

eenvoudige woorden. Zo kan er met kinderen over gepraat worden in

een taal die ze begrijpen en die een brug kan slaan van de inhoud van dit belijdenisgeschrift naar hun leven.

Dit werkboek kan door kinderen die kunnen lezen en schrijven op zondag

overhoord of behandeld, of door de week thuis ter verwerking van de catechisatiestof.

Het tekstboekje is bedoeld om bij de hand te hebben als de Catechismus in de

Het eerste deel behandelde de eerste 31 Zondagen (Geloof). In dit tweede deel komen Zondag 32 tot en met 52 aan de orde (Gebod en Gebed).

Doelgroep: predikanten, ambtsdragers, catecheten, kinderen en onderwijzend personeel

deel 1

worden gebruikt en omvat een lees- en leerboek, een werkboek en een tekstboek. Dit lees- en leerboek wil de grote rijkdom van de Catechismus uitleggen in eenvoudige woorden. Zo kan er met kinderen over gepraat worden in een taal die ze begrijpen en die een brug kan slaan van de inhoud van dit belijdenisgeschrift naar hun leven. Het werkboek kan door kinderen die kunnen lezen en schrijven op zondag in het gezin gebruikt worden ter voorbereiding of verwerking van de Catechismuspreek, op school als het geleerde Catechismusgedeelte wordt overhoord, of door de week thuis ter

deel 1

Andrea van Hartingsveldt - Moree

geschreven als leerboek van de kerk voor kinderen en jongeren - (weer) toegankelijk maken voor deze doelgroep. De Oudnederlandse taal vormt vaak een belemmering. Lerenderwijs kan in het gezin, op school of bij het catechetisch onderwijs

Uitvoering paperback Formaat 20 x 20 cm Omvang ca. 135 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 90 336 09916 Verschijnt augustus 2014

worden gebruikt en omvat een lees- en leerboek, een werkboek en een tekstboek.

Lerender

Het lees- en leerboek legt de grote rijkdom van de Catechismus uit in eenvoudige woorden. Zo kan er met kinderen over gepraat worden in een taal die ze begrijpen en die een brug kan slaan van de inhoud van dit belijdenisgeschrift naar hun leven.

wijs

Dit werkboek is bedoeld voor kinderen die kunnen lezen en schrijven om op zondag in het gezin te gebruiken ter voorbereiding of verwerking van de Catechismuspreek, op school als het geleerde Catechismusgedeelte wordt overhoord, of door de week thuis ter verwerking van de catechisatiestof. Het tekstboekje is bedoeld om bij de hand te hebben als de Catechismus in de

Andrea van Hartingsveldt Moree

zijn dat de overige Zondagen (Gebod en Gebed).

Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 16853 Ca. € 12,75

Deel 1: Geloof (Zondag 1 t/m 31)

taal vormt vaak een belemmering. Lerenderwijs kan in het gezin, op school of bij het catechetisch onderwijs worden gebruikt en omvat een lees- en leerboek, een werkboek en een tekstboek.

Lerender

Het lees- en leerboek legt de grote rijkdom van de Catechismus uit in eenvoudige woorden. Zo kan er met kinderen over gepraat worden in een taal die ze begrijpen en die een brug kan slaan van de inhoud van

wijs

dit belijdenisgeschrift naar hun leven. Het werkboek is bedoeld voor kinderen die kunnen lezen en schrijven om op zondag in het gezin te gebruiken ter voorbereiding of verwerking van de Catechismuspreek, op school als het geleerde Catechismusgedeelte wordt overhoord, of door de week thuis ter verwerking van de catechisatiestof.

kerk of op school uitgelegd wordt, zodat de betekenis van moeilijke woorden

Dit tekstboekje is bedoeld om bij de hand te hebben als de Catechismus in de kerk of op school uitgelegd wordt, zodat de

zijn dat de overige Zondagen (Gebod en Gebed).

betekenis van moeilijke woorden opgezocht kan worden.

oek Werkb

Heidelbergse Catechismus voor kinderen

Lerender

wijs ek

Tekstbo

Heidelbergse Catechismus voor kinderen

Deel 1: Geloof (Zondag 1 t/m 31)

lerenderwijs werkboek deel1.indd 1

(Zondag 1 t/m 52)

18-6-2013 12:50:24

Lerenderwijs-tekstboek_omslag.indd 1

lerenderwijs nieuw deel1.indd 1

Andrea van Hartingsveldt - Moree

was geschreven als leerboek van de kerk voor kinderen en jongeren -

opgezocht kan worden.

Dit eerste deel behandelt de eerste 31 Zondagen (Geloof). In het tweede deel

Heidelbergse Catechismus voor kinderen

tekst boek

Lerenderwijs wil de Heidelbergse Catechismus - die oorspronkelijk (weer) toegankelijk maken voor deze doelgroep. De Oudnederlandse

Andrea van Hartingsveldt Moree

de betekenis van moeilijke woorden opgezocht kan worden. Dit eerste deel behandelt de eerste 31 Zondagen (Geloof). In het tweede deel

Andrea van Hartingsveldt - Moree

Lerenderwijs wil de Heidelbergse Catechismus - die oorspronkelijk was

Lees- en ek Leerbo

Andrea van Hartingsveldt - Moree

verwerking van de catechisatiestof. Het tekstboekje is bedoeld om bij de hand te hebben als de Catechismus in de kerk of op school uitgelegd wordt, zodat

Deel 2: Gebod en Gebed (Zondag 32 t/m 52)

Lerenderwijs

een belemmering. Lerenderwijs kan in het gezin, op school of bij het catechetisch onderwijs

Heidelbergse Catechismus voor kinderen

Eerder verschenen:

Lerenderwijs

geschreven als leerboek van de kerk voor kinderen en jongeren - (weer) toegankelijk maken voor deze doelgroep. De Oudnederlandse taal vormt vaak

Lerenderwijs

Lerenderwijs wil de Heidelbergse Catechismus - die oorspronkelijk was

oek Werkb

Doelgroep: predikanten, ambtsdragers, catecheten, kinderen en onderwijzend personeel

Eerder verschenen:

Uitvoering gebonden Formaat 20 x 20 cm Omvang ca. 170 pag. Verkoopprijs ca. € 16,95 ISBN 978 90 336 09909 Verschijnt augustus 2014

wijs

Catechismuspreek, op school als het geleerde Catechismusgedeelte wordt

opgezocht kan worden.

Deel 2: Gebod en Gebed (Zondag 32 t/m 52)

Lerender

in het gezin gebruikt worden ter voorbereiding of verwerking van de

kerk of op school uitgelegd wordt, zodat de betekenis van moeilijke woorden

Heidelbergse Catechismus voor kinderen

Andrea van Hartingsveldt - Moree

Andrea van Hartingsveldt - Moree

komen Zondag 32 tot en met 52 aan de orde (Gebod en Gebed).

Andrea van Hartingsveldt Moree

Het eerste deel behandelde de eerste 31 Zondagen (Geloof). In dit tweede deel

toegankelijk maken voor deze doelgroep. De Oudnederlandse taal vormt vaak

Dit Werkboek is bedoeld voor kinderen die kunnen lezen en schrijven, om op zondag in het gezin te gebruiken ter voorbereiding of verwerking van de Catechismuspreek, op school als het geleerde Catechismusgedeelte wordt overhoord of door de week thuis ter verwerking van de catechisatiestof. worden gebruikt en omvat een lees- en leerboek, een werkboek en een tekstboekje.

Catechismus in de kerk of op school uitgelegd wordt, zodat de betekenis van moeilijke woorden opgezocht kan worden.

geschreven als leerboek van de kerk voor kinderen en jongeren – (weer)

Lerenderwijs

geschreven als leerboek van de kerk voor kinderen en jongeren – (weer)

Lerenderwijs kan in het gezin, op school of bij het catechetisch onderwijs worden gebruikt en omvat een Lees- en Leerboek, een Werkboek en een Tekstboek. Dit Lees- en Leerboek wil de grote rijkdom van de Catechismus uitleggen in eenvoudige woorden. Zo kan er met de kinderen over gepraat worden in een taal die ze begrijpen en die een brug kan slaan van de inhoud van dit belijdenisgeschrift naar hun leven.

deel 2

Lerenderwijs wil de Heidelbergse Catechismus – die oorspronkelijk was

Andrea van Hartingsveldt - Moree

Lerenderwijs

Lerenderwijs wil de Heidelbergse Catechismus – die oorspronkelijk was

deel 2

Andrea van Hartingsveldt-Moree studeerde pedagogiek. Zij schreef ook de delen Wijzer, op weg naar het kerstfeest, Wijzer, op weg naar het paasfeest en Wijzer, op weg naar het pinksterfeest

18-6-2013 16:06:33

31-5-2013 13:41:53

33


Theologie

Brengt de Bijbelse boodschap dichterbij!

Bijbels onderwijs

Andrea van Hartingsveldt-Moree

Brieven voor jou

Bijbellezen met kinderen

De serie Brieven voor jou biedt ouders en andere opvoeders handvatten om met kinderen uitvoeriger stil te staan bij het gelezen Bijbelgedeelte. Deel 8 gaat over de brief aan de Hebreeën. In gesprekken met kinderen blijkt dat ze veel Bijbelse geschiedenissen kennen, maar de lijn naar hun eigen leven soms moeilijk kunnen trekken. De brief aan de Hebreeën geeft net als de andere brieven van het Nieuwe Testament veel onderwijs voor het persoonlijke leven.

Deel 8 (Hebreeën) serie Brieven voor jou

kinderen om dieper op de stof in te gaan en deze te verbinden met het persoonlijke leven. Om het samen zingen te stimuleren is ook steeds een psalmvers opgenomen. De auteur, Andrea van Hartingsveldt-Moree, studeerde pedagogiek. Zij is nu huisvrouw

2 Korinthe

vierdelige serie Komt kinderen! 1.

Inleiding en Romeinen

2.

1 Korinthe

3.

2 Korinthe

4.

Galaten en Éfeze

Deel 3 - 2 Korinthe

Brieven omslag4.indd 1

27-7-2009 14:31:31

Na de uitleg van het gelezen Bijbelgedeelte volgt eerst een aantal kennisvragen, met

Bijbellezen met kinderen name gericht op de jongere kinderen. Daarna volgt een Doe&Denkvraag voor oudere kinderen om dieper op de stof in te gaan en deze te verbinden met hun eigen leven. Om het samen zingen te stimuleren is ook steeds een psalmvers opgenomen. De auteur, Andrea van Hartingsveldt-Moree, studeerde pedagogiek. Zij is moeder van vijf kinderen. Als redacteur is zij verbonden aan de GezinsGids. Eerder schreef zij de vierdelige serie Komt kinderen! 1.

Inleiding en Romeinen

2.

1 Korinthe

3.

2 Korinthe

4.

Galaten en Efeze

5.

Filippenzen en Kolossenzen

Deel 4 - Galaten en Efeze

8-1-2010 9:39:59

De serie Brieven voor jou biedt ouders en andere opvoeders handvatten om met kinderen uitvoeriger stil te staan bij het gelezen Bijbelgedeelte. Deel 6 gaat over de twee brieven van Paulus aan de Thessalonicenzen en de brief aan Filémon. In gesprekken met kinderen blijkt dat ze veel Bijbelse geschiedenissen kennen, maar de lijn naar hun eigen leven soms moeilijk kunnen trekken. Paulus geeft juist in zijn brieven veel onderwijs voor het persoonlijke leven.

Bijbellezen met kinderen Na de uitleg van het gelezen Bijbelgedeelte volgt eerst een aantal kennisvragen, met

name gericht op de jongere kinderen. Daarna volgt een Doe&Denkvraag voor oudere kinderen om dieper op de stof in te gaan en deze te verbinden met hun eigen leven. Om het samen zingen te stimuleren is ook steeds een psalmvers opgenomen. Andrea van Hartingsveldt-Moree studeerde pedagogiek. Als redacteur is zij verbonden aan de GezinsGids. Eerder schreef zij de vierdelige serie Komt kinderen! 1.

Inleiding en Romeinen

4.

Galaten en Efeze

2.

1 Korinthe

5.

Filippenzen en Kolossenzen

3.

2 Korinthe

6.

1 en 2 Thessalonicenzen en Filémon

Deel 5 - Filippenzen en Kolossenzen

brieven voor jou dl6.indd 1

6

7

Brieven voor jou

Andrea van Hartingsveldt - Moree

De serie Brieven voor jou biedt ouders en andere opvoeders handvatten om met kinderen uitvoeriger stil te staan bij het gelezen Bijbelgedeelte. Deel 7 gaat over de twee brieven van Paulus aan Timótheüs en de brief aan Titus. In gesprekken met kinderen blijkt dat ze veel Bijbelse geschiedenissen kennen, maar de lijn naar hun eigen leven soms moeilijk kunnen trekken. Paulus geeft juist in zijn brieven veel onderwijs voor het persoonlijk leven.

Brieven voor jou

Bijbellezen metBijbelgedeelte kinderen Na de uitleg van het gelezen volgt eerst een aantal kennisvragen, met

name gericht op de jongere kinderen. Daarna volgt een Doe&Denkvraag voor oudere kinderen om dieper op de stof in te gaan en deze te verbinden met hun eigen leven. Om het samen zingen te stimuleren is ook steeds een psalmvers opgenomen. Andrea van Hartingsveldt-Moree studeerde pedagogiek. Als redacteur is zij verbonden aan de GezinsGids. Eerder schreef zij de vierdelige serie Komt kinderen! In de serie Brieven voor jou is reeds verschenen: Inleiding en Romeinen

4.

2.

1 Korinthe

5.

Filippenzen en Kolossenzen

3.

2 Korinthe

6.

1 en 2 Thessalonicenzen en Filémon

1.

Galaten en Efeze

Deel 6 - 1 & 2 Thessalonicenzen en Filémon

brieven voor jou dl7.indd 1

9-3-2012 10:21:37

A. van Hartingsveldt - Moree

1 Korinthe

De auteur, Andrea van Hartingsveldt-Moree, studeerde pedagogiek. Zij is moeder van vijf kinderen. Als redacteur is zij verbonden aan de GezinsGids. Eerder schreef zij de

Brieven voor jou Brieven voor jou Andrea van Hartingsveldt - Moree

A. van Hartingsveldt - Moree

Inleiding en Romeinen

2. 3.

leven. Om het samen zingen te stimuleren is ook steeds een psalmvers opgenomen.

Deel 1 - Inleiding en Romeinen

Brieven omslag3.indd 1

34

1.

name gericht op de jongere kinderen. Daarna volgt een Doe&Denkvraag voor oudere

Bijbellezen met kinderen kinderen om dieper op de stof in te gaan en deze te verbinden met het persoonlijke

Brieven voor jou

A. van Hartingsveldt - Moree

en moeder van vijf kinderen. Als redacteur is zij verbonden aan de GezinsGids. Eerder schreef zij de vierdelige serie Komt kinderen!

Na de uitleg van het gelezen Bijbelgedeelte volgt eerst een aantal kennisvragen, met

5

- Timótheüs e.a.

Na de uitleg van het gelezen Bijbelgedeelte volgt eerst een aantal kennisvragen, met name gericht op de jongere kinderen. Daarna volgt een Doe&Denkvraag voor oudere

Deel 4 gaat over de brieven van Paulus aan de gemeenten van Galátië en Éfeze.

De serie Brieven voor jou biedt ouders en andere opvoeders handvatten om met kinderen uitvoeriger stil te staan bij het gelezen Bijbelgedeelte. Deel 5 gaat over de brieven van Paulus aan de gemeenten van Filippi en Kolosse. In gesprekken met kinderen blijkt dat ze veel Bijbelse geschiedenissen kennen, maar de lijn naar hun eigen leven soms moeilijk kunnen trekken. Paulus geeft juist in zijn brieven veel onderwijs voor het persoonlijke leven.

Brieven voor jou

Bijbellezen met kinderen

Brieven voor jou

Brieven voor jou

Andrea van Hartingsveldt - Moree

Brieven voor jou - Thessalonisenzen

lijn naar hun eigen leven soms moeilijk kunnen trekken. Paulus geeft juist in zijn brieven veel onderwijs voor het persoonlijke leven.

De serie Brieven voor jou biedt ouders en andere opvoeders handvatten om met kinderen uitvoeriger stil te staan bij het gelezen Bijbelgedeelte.

- Filippenzen e.a.

978-90-336-2920-4

Deel 3 gaat over de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. In gesprekken met kinderen blijkt dat ze veel Bijbelse geschiedenissen kennen, maar de

4

Brieven voor jou

Andrea van Hartingsveldt - Moree

A. van Hartingsveldt - Moree

GezinsGids. Eerder schreef zij de vierdelige serie Komt kinderen! Jaap Kramer verzorgde de illustraties bij de teksten.

Brieven voor jou

3

Brieven voor jou

De auteur, Andrea van Hartingsveldt - Moree, studeerde pedagogiek. Zij is nu huisvrouw en moeder van vijf kinderen. Als redacteur is ze verbonden aan de

A. van Hartingsveldt - Moree

Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 16839 Ca. € 11,25

De serie Brieven voor jou biedt ouders en andere opvoeders handvatten om met kinderen uitvoeriger stil te staan bij het gelezen Bijbelgedeelte.

A. van Hartingsveldt - Moree

leven. Om het samen zingen te stimuleren is ook steeds een psalmvers opgenomen.

Brieven voor jou

Andrea van Hartingsveldt - Moree

Brieven voor jou - Galaten en Efeze

name gericht op de jongere kinderen. Daarna volgt een doe&denkvraag voor oudere kinderen om dieper op de stof in te gaan en deze te verbinden met het persoonlijk

- Romeinen

Na de uitleg van het gelezen bijbelgedeelte volgt eerst een aantal kennisvragen, met

1

- 2 Korinthe

duidelijk de verbinding van Gods Woord naar het persoonlijk leven.

Deel 8 - Hebreeën

Brieven voor jou

met kinderen blijkt dat ze veel bijbelse geschiedenissen kennen, maar de lijn naar hun eigen leven soms moeilijk kunnen trekken. Juist in zijn brieven legt Paulus heel

Bijbellezen met kinderen

Eerder verschenen: Brieven voor jou

bij het gelezen gedeelte uit de Bijbel stil te staan.

Brieven voor jou

A. van Hartingsveldt - Moree

Doelgroep: ouders en kinderen, leerkrachten, leidinggevenden van zondagsscholen en kinderclubs

Deel 1 van Brieven voor jou begint bewust met de brieven van Paulus. In gesprekken

Andrea van Hartingsveldt - Moree

- Hebreeën

De serie Brieven voor jou biedt handvatten om met kindeNa de uitleg van het gelezen Bijbelgedeelte volgt eerst een aantal kennisvragen, met name gericht jongere kinderen. Daarna volgt een Doe&Denkvraag voor oudere ren op stildete staan bij het gelezen Bijbelgedeelte. Deel 8 gaat kinderen om dieper op de stof in te gaan en deze te verbinden met hun eigen leven. de brief van Paulus aaneendepsalmvers Hebreeën. Na de uitleg van Om het over samen zingen te stimuleren is ook steeds opgenomen. het gelezen Bijbelgedeelte volgen enkele kennisvragen, met Andrea van Hartingsveldt-Moree studeerde pedagogiek. Als redacteur is zij verbonden aan de GezinsGids. Eerder schreef zij de vierdelige serie Komt kinderen! name gericht op de jongere kinderen. Daarna volgt een In de serie Brieven voor jou is reeds voor verschenen: Doe&Denkvraag de oudere kinderen om dieper op de 5. Filippenzen en Kolossenzen 1. Inleiding en Romeinen in te gaan en deze 6.te verbinden met huneneigen 1 en 2 Thessalonicenzen Filémon leven. Om 2. 1stof Korinthe 7. 1 en 2is Timótheüs en Titus een psalmvers 3. 2het Korinthe samen zingen te stimuleren ook steeds 8. Hebreeën 4. Galaten en Efeze opgenomen.

Deze serie biedt ouders en andere opvoeders handvatten om met kinderen uitvoeriger

Andrea van HartingsveldtMoree studeerde pedagogiek. Eerder schreef zij de vierdelige serie Komt kinderen!

8

Brieven Brieven voor voor jou jou

Uitvoering gebonden Formaat 20 x 20 cm Omvang ca. 120 pag. Verkoopprijs ca. € 14,95 Brieven voor jou ISBN 978 90 336 09923 Verschijnt juli 2014

Uitgeverij De Banier

Andrea van Hartingsveldt - Moree

Brieven voor jou Bijbellezen met kinderen

Deel 7 - 1 & 2 Timótheüs en Titus

17-1-2013 14:13:58


Andrea van HartingsveldtMoree studeerde pedagogiek. Zij schreef ook de serie Brieven voor jou.

Dit gezinsdagboek bevat vanaf eerste paasdag tot en met tweede pinksterdag – de zogenoemde vijftigdagentijd – voor elke dag een Bijbelgedeelte met korte uitleg, een psalm en gespreksvragen. Elke week begint met een inleiding op het weekthema, waarbij suggesties worden gegeven voor verwerking van de stof. Daarbij is rekening gehouden met de verschillende leeftijden van kinderen. Door middel van de bijgevoegde vijftigdagenkalender zien kinderen hoe ze elke dag dichter bij het pinksterfeest komen. Voor elke week is er een kleurplaat.

Christelijke feestdagen in het gezin

Doelgroep: gezinnen met jonge kinderen, kinderclubs en zondagsscholen

Eerder verschenen: Wijzer

Andrea van Hartingsveldt-Moree

MET KALENDER lijde

nsweken! Christelijke feestdagen in het gezin

20-7-2011 12:03:32

Andrea van Hartingsveldt-Moree

Dit gezinsdagboek wil helpen om als gezin bewust naar het paasfees leven. Het geeft vanaf t toe te de eerste lijdenszondag tot en met tweede Bijbelgedeelte om te paasdag een lezen, een korte uitleg daarvan, een psalm gespreksvragen. om te zingen en Elke lijdensweek begint met een inleiding op het weekthema, waarbij worden gegeven voor suggesties verwerking van de stof. Daarbij is rekening met de verschillende gehouden leeftijden van kinderen . Door middel van de weekkalender zien kinderen bijgevoegde hoe ze elke dag dichter het samenstellen van bij het paasfeest komen. een tijdbalk leren oudere Door kinderen de aankond Oude Testament in igingen uit het de juiste tijd en omstand igheden plaatsen. Verder week een kleurplaa t of knutselwerkje voor heeft elke jongere alle gezinsleden bij kinderen. Zo betrekt de lijdensweken en dit dagboek is daarmee tegelijk een gezins-doe-boek . In deze serie is eerder verschenen: – Op weg naar het kerstfeest D.V. zal nog volgen: – Op weg naar pinkster feest

Andrea van Hartingsveldt-Moree

op weg naar het paastfeest

Andrea van Hartingsveldt-Moree

SR!

Wijzer

Uitgeverij De Banier

Deel 3 serie Christelijke feestdagen in het gezin

op weg naar het kerstfeest

aat of knutselwerkje voor jongere kinderen . eden bij de adventsw eken en is daarmee

Andrea van Hartingsveldt-Moree

Op weg naar het pinksterfeest

Wijzer

inleiding op het weekthe ma. Daarbij worden erking van de stof. Er is rekening gehoude n n kinderen. dventskalender zien kinderen hoe ze elke dag Door het samenstellen van een tijdbalk leren n van Christus’ geboorte in de juiste tijd en

Andrea van Hartingsveldt-Moree

op weg naar het pinksterfeest Andrea van Hartingsveldt-Moree

hulpmiddel om als gezin bewust naar het t vanaf de eerste adventsz ondag tot en met om te lezen, een korte uitleg daarvan, een ragen.

Een bijzonder leerzaam gezinsdagboek

Bijbels onderwijs

Wijzer

n

Theologie

In deze serie zal D.V. nog verschijnen: Wijzer. Op weg naar het loofhuttenfeest

Uitvoering gebonden Formaat 20 x 20 cm Omvang ca. 96 pag. Verkoopprijs ca. € 14,95 ISBN 978 90 336 09930 Verschijnt april 2014 Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 16952 Ca. € 11,25

Christelijke feestdagen in het gezin

35


Non-fictie

Als het gaat om Europa en onze toekomst, waarvoor kiest u dan en waarom?

Actueel

Drs. J.A. Schippers (red.) Is ut vellori optatur eriorporum iliquam dolestibus mossimus mo blaborem quoditae nectemo luptatio ideribuscia quas eniperspectief doluptatem et verume iliquam remequidi verunt. Een christelijk voor de 21 eeuw Nat qui non noneces aut endi unt venia sanimus eum autaquosam, quo maio delici doluptatur? Cepeditam imaximi, solut rest am voloria spelisi sunt fuDeel 1 serie giate ReflectorReeks mporpor rorempo rionet intiiscim nossum elias ut re reseque odis dolor am qui res nobitatur re dellest incidis susanime experum core ommolup De Europeseeatur? UnieQuis staatnimagnatis op een historisch kruispunt. Zij kan tationsed quam, nobis ut aut modigni musciis quatatiur a de weg inslaan van verdergaande vervreemding vaninverio haar blavolorrorias expel inctatur remquas pitiur aut tist ruptaquod et ius am dolupit maionet ut alictur sit la burgers. Dan bestendigt zij een eenzijdig beleid dat gericht consequis aut expedipist es voluptionse pla que non nonsed is op welvaartsvergroting en waardenontmanteling. Dit leidt quam dolo idis moluptatis est omnimo consectorro commo volorepelia diendolupta ernatiunt quas nus tot meer bureaucratie minder identiteit. Deenimolore, auteurs verror van aspis enitatia ducia vellectas pro officil entium repellab imus. deze bundel Aliquia bepleiten andere koers. De Europese voloreen rem.Tur, utatem voluptaquis reriant mo Unie exceri re et, omnimus. door niet langer zichzelf moet zichzelfvolorem opnieuw ontdekken Sam ipsae dolo quateideliti

.A .S

p ip ch

s er

36

s. J

Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 16068 Ca. € 7,50

Aan deze bundel werken mee: Gercoline van Beek, drs. Bas Belder, prof. dr. Elbert Dijkgraaf, mr. Richard Donk, dr. Marcel de Haas, drs. Jan Schippers en ir. Leen van der Waal.

EFLECTOR EEKS

Dr

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 120 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 90 336 16051 Verschijnt april 2014

Guido de Bres stichting

centraal te stellen, maar dienstbaar te zijn aan de lidstaten en hun burgers. Minder regelgeving en meer ruimte zijn gewenst om de oorspronkelijke, christelijke identiteit van Europa te hervinden. Zo kan Europa bouwen aan vertrouwen.

Europa op een Kruispunt

Europa op een kruispunt

R

Uitgeverij De Banier

(re d

.)

Doelgroep: iedereen die geïnteresseerd is in actuele vragen over politiek en samenleving


Non-fictie

Koken

Authentieke Amishrecepten in een handzaam kookboek! Mary Maarsen

Koken en bakken met de Amish De Amish staan bekend om hun eeuwenlange tradities. Zo ook op het gebied van koken en bakken. Veel succesvolle recepten worden al generaties lang van moeder op dochter doorgegeven. Dit handzame boek bevat een verzameling eenvoudig te maken authentieke Amish recepten. Mary Maarsen (zelf Amish) verzamelde de lekkerste recepten. Dat er bij het koken wordt gebruikgemaakt van natuurlijke ingrediënten is voor de Amish niet meer dan vanzelfsprekend!

Uitgeverij De Banier

Mary Maarsen-Keim (1943) werd geboren in een Amish gezin in Michigan. Door haar huwelijk verhuisde ze op 27jarige leeftijd naar Nederland. Mary houdt van bakken en koken en gebruikt daarvoor de recepten die ze van haar moeder leerde.

Doelgroep: liefhebbers van koken

Uitvoering ringband Formaat 14 x 21 cm Omvang 160 pag. Verkoopprijs ca. € 14,95 ISBN 978 90 336 17621 Verschijnt mei 2014 Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 17645 Ca. € 9,95

37


Dit jaar is landelijk leven het thema van de Mattie de Bruine-agenda. Ambachtelijke ingrediënten, textiel van vroeger en andere nostalgische elementen worden gecombineerd met een vleugje natuur. De agenda bevat ambachtelijke recepten en heeft veel notitieruimte. De agenda begint met zondag als eerste dag van de week en vermeldt alle schoolvakanties. Doelgroep: vrouwen, vooral populair bij abonnees van het RD en Terdege

Uitvoering wire-O Formaat 14 x 18 cm Omvang ca. 108 pag. Verkoopprijs ca. € 11,95 ISBN 978 90 336 16112 Verschijnt augustus 2014

38

•••

Agenda 2015

Geïllustreerd door Mattie de Bruine

omslag agenda 2014 groot def def.indd 1

Uitgeverij De Banier

Mattie de Bruine houdt van natuur. Dat is duidelijk terug te zien in haar werk. Mattie illustreerde deze agenda nu al voor de vijftiende keer. Ook vult zij al jarenlang de rubriek Naturel in Terdege.

Landelijk Leven

•••••

Agenda 2015

•••••

Mattie de Bruine

Sfeervolle agenda volgens vertrouwd concept

•••••••

Agenda’s

Non-fictie

6-12-2013 13:49:57


Non-fictie

Unieke biografie die het verdient om ook in Nederland een bestseller te worden

Autobiografie

Een onwaarschijnlijke bekering

ROSARIA CHAMPAGNE BUTTERFIELD

Rosaria Champagne Butterfield

Een onwaarschijnlijke bekering Het verhaal van een hoogleraar Engels die het christelijke geloof ontdekt

Rosaria Champagne Butterfield

Een onwaarschijnlijke bekering

Rosaria Champagne Butterfield en haar man wonen met drie van hun vier kinderen in NorthCarolina (VS), waar haar man voorganger is in de Reformed Presbyterian Church.

De lesbische hoogleraar Rosaria Champagne Butterfield had een goed leven. Ze doceerde Engels bij een vooraanstaande universiteit, had twee huizen en nam actief deel aan de homoen lesbogemeenschap. Maar als ze bijna veertig is, krijgt ze een brief van een dominee. Dat is het begin van een reeks schokkende ontdekkingen. Het christendom, dat Butterfield op zijn best als iets doms en op zijn slechtst als iets zeer schadelijks beschouwde, blijkt bij nader onderzoek anders dan verwacht. Deze autobiografie is het verhaal van Butterfields bekering en zij vertelt haar levensverhaal zoals alleen een professor dat kan: kritisch, onderzoekend, eerlijk en diepgravend. Doelgroep: iedereen die geïnteresseerd is in waargebeurde verhalen

Het verhaal van een hoogleraar Engels die het christelijke geloof ontdekt

Uitgeverij De Banier

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 160 pag. Verkoopprijs ca. € 16,95 ISBN 978 90 336 11735 Verschijnt mei 2014 Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 12329 Ca. € 12,75

12-12-2013 15:42:21

39


Romans

Een indringende roman over schuld, berouw en vergeving

Nederlands

Geesje Vogelaar-van Mourik Timo is getrouwd met Esther. Samen hebben ze een dochtertje Emma. Onder de oppervlakte van een gelukkig huwelijk worstelt Timo met gebeurtenissen uit zijn verleden. Deze gebeurtenissen zijn zo ingrijpend dat de Timo is getrouwd met Esther en samen hebben ze een niet verwerkte emoties zich een uitweg zoeken op een dochtertje Emma. Onder oppervlakte van heeft een gelukkig manier die Timo zelfde nooit voor mogelijk gehouden. huwelijk worstelt gebeurtenissen verleden. Timo komtTimo in demet gevangenis terecht. uit In zijn de eenzaamheid van de cel zijn komen veel vragendat levensgroot op hem Deze gebeurtenissen zo ingrijpend de niet verwerkte af: Is er bij God vergeving voor de dingen die hij heeft emoties zich een uitweg zoeken op een manier die Timo zelf gedaan? Zal Esther nog bij hem willen blijven? Is hij zelf nooit voor mogelijk heeft gehouden. in staat om de persoon te vergeven die hem zo veel pijn Timo komt de gevangenis terecht. In de eenzaamheid van heeft in gedaan?

zijn op waarheid gebaseerd.

Doelgroep: mannen en vrouwen Geesje Vogelaar-van Mourik heeft al meer dan zeventig romans en kinderboeken geschreven. Met haar eigen, sobere schrijfstijl weet zij keer op keer lezers te boeien.

Eerder verschenen:

de aanwezigheid van de Duitse bezetter maakt van de eerste huwelijksjaren een bange tijd. Groot is de vreugde als hun huwelijk bekroond wordt met de geboorte van een zoon: Sammie.

eigen manier. Geertje heeft een diepe weg te gaan voor ze stil kan berusten in Zijn beleid. In deze Veluwse familieroman schrijft Geesje Vogelaar-van Mourik over een moeder die worstelt met het verlies van een kind, en later nog meer kinderen. De beschreven gebeurtenissen zijn gebaseerd op de werkelijkheid, maar omwille van het verhaal heeft de auteur hieraan haar eigen interpretatie gegeven.

Stil

Verdriet

Deze roman speelt zich af in de jaren 60. Het is een vervolg op Stil verdriet, maar kan ook goed los hiervan gelezen worden.

Geesje Vogelaar-van Mourik

40

Kostbaar bezit

Geesje Vogelaar-van Mourik

Hoewel Geertje weet dat kinderen een geleend pand van de Heere zijn, kan ze deze woorden niet beamen als Sammie na een korte ziekte overlijdt. Het verdriet om het verlies van haar kind is erger dan ze ooit had kunnen denken. Geertje en Jacob verwerken het allebei op hun

Het verlies van Sammie heeft Geertje blijvend veranderd. Het diepe verdriet en gemis blijft altijd op de achtergrond aanwezig. Dat is ook te merken in de zorg voor haar twee jonge dochters. Geertje beseft meer dan ooit dat kinderen een kostbaar bezit zijn. Ze zou de meisjes het liefst de hele dag dicht bij zich houden. Maar ze moet leren dat ze ook hen los moet laten. Het gemis heeft Geertje ook in een ander opzicht veranderd: door haar eigen verdriet kan ze anderen in het dorp tot steun zijn. Dat heeft een wel heel bijzonder uitwerking voor Ellie, die ongewenst zwanger blijkt te zijn.

Kostbaar bezit

Veertien jaar is Geertje als ze verliefd wordt op Jacob de fietsenmaker. Ze voelt zich aangetrokken tot deze stille, maar gevoelige jongen. Als Geertje zes jaar later met hem trouwt, lijkt het leven haar toe te lachen. Echter,

Geesje Vogelaar-van Mourik

Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 12565 â‚Ź 13,50

Blijvend beschadigd

Stil verdriet

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 384 pag. Verkoopprijs ca. â‚Ź 17,95 ISBN 978 90 336 12176 Verschijnt mei 2014

GEESJE VOGELAAR-VAN MOURIK

de cel komen veel vragen levensgroot op hem af: Is er bij God vergeving voorbeschadigd de dingen die indringende hij heeft gedaan? Esther nog Blijvend is een romanZal over schuld, bij hemberouw willen blijven? en vergeving. De gebeurtenissen in deze roman

Geesje Vogelaar-van Mourik (1953) is een bekende auteur van kinderboeken en romans. Ze begon al met schrijven als kind en heeft inmiddels meer dan zestig titels op haar naam staan.

GEESJE VOGELAAR-VAN MOURIK

Blijvend beschadigd

Blijvend beschadigd

Uitgeverij De Banier

Geesje Vogelaar-van Mourik


Romans

ROM A N

Nederlands

Trudi blom

Dit boek biedt een realistisch inkijkje in een reformatorisch gezin Trudi Blom

Nooit meer donker

Nooit meer donker

Uitgeverij De Banier

Trudi Blom (1965) is geboren in Gouda en woont ook in deze stad. Zij heeft diverse romans op haar naam staan, zoals de novelle Er niet meer zijn (1996).

Het gezin van vader en moeder Oudshoorn telt vijf volwassen kinderen, die hun reformatorische opvoeding allemaal op hun eigen manier verwerken. Lize, de oudste, heeft het geloof vaarwel gezegd. Erik gaat nog wel naar de kerk, maar neemt het verder met het geloof niet zo nauw. Joost kampt met zijn chronische ziekte en lijkt zich steeds meer van de buitenwereld te isoleren. Irene is getrouwd met Sjaak. Maar is ze nu wel zo gelukkig? En dan is er Elsbeth, de jongste. Zij wil alles onderzoeken. Heeft hun kerk het bij het juiste eind? Hoe kun je weten wat de waarheid is?

Trudi blom

Doelgroep: liefhebbers van familieromans

Nooit meer donker

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 500 pag. Verkoopprijs ca. â‚Ź 17,95 ISBN 978 90 336 11704 Verschijnt januari 2014 Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 12572 Ca. â‚Ź 13,50

41


Romans

Een boeiende roman over het voldoen aan verwachtingen van anderen en het zoeken naar Gods weg

Nederlands

Janny den Besten het zoeken naar Gods weg.

‘Joanne, wil je zo snel mogelijk naar Ierland komen? Je moeder ‘Joanne, wil je zo snel mogelijk naar Ierland komen? Je heeft acuut zorg nodig.’ moeder heeft acuut zorg nodig.’ Het verzoek van haar oudste broer brengt Joanne (28) geniet van haar baan als leerkracht vanJoanne groep (28) in een 5. Haar ouders Moet en tweezebroers zijn een aantal jaar geleden lastig parket. nu alles in Nederland, haar leuke baan en met hun gezinnen naar Ierland verhuisd, vanwege evanvrienden, zomaar achterlaten? gelisatiewerk onder de Rooms-Katholieke bevolking. Zelf heeft zegaat, een leven in Nederland Joanne omdat ze denktopgebouwd. dat God dit van haar vraagt. Na het overlijden van Joannes vader blijkt dat haar moeder Eenmaal in Ierland neemt de intensieve zorg voor haar demendementerend is. Haar oudste broer doet een beroep op Joterende volledig in beslag. Haar broer lijkt deze anne, ommoeder voor haarJoanne moeder te zorgen. Joanne geeft meteen gehoor aan dit verzoek. Het te is toch duidelijk dit begint het te situatie vanzelfsprekend vinden, maardatbijGod Joanne van haar vraagt? knagen. in Ierland God ditinvan haar EenmaalIsinzeIerland wordt omdat Joanne helemaal beslag ge-vraagt, of is het nomenhaar door broer de intensieve voor haar moeder. Haar omdat dit de zorg beste oplossing vindt?

Janny den Besten is getrouwd

Doelgroep: vrouwen en werkt in het basisonderwijs. Kersenbloesem is haar tweede roman.

Uitvoering paperback Joke Verweerd over Janny’s eerste Formaat 14 x 21 cmroman, WitZwart: ‘Dit is een knap en ontroerend debuut.’ Omvang ca. 352 pag. Verkoopprijs ca. € 16,95 ISBN 978 90 336 16044 Verschijnt mei 2014 Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 16570 Ca. € 12,75

42

‘Dit is een

Janny den Besten

broers lijken deze situatie vanzelfsprekend te vinden, maar bij Joanne begint het te knagen. Is ze in Ierland omdat God Joke Verweerd over eerste roman, dit van haar vraagt, of isJanny’s het omdat haar broers dit WitZwart: de beste oplossing vinden? knap en ontroerend debuut.’

Kersenbloesem

Een boeiende roman over het voldoen Kersenbloesem aan verwachtingen van anderen en

Uitgeverij De Banier

Janny den Besten is getrouwd en heeft twee zoons. Ze werkt in het basisonderwijs. Kersenbloesem is haar tweede roman.

Kersenbloesem Janny den Besten

Eerder verschenen:


Romans

Julie Cave

Spanning

Hoe ver zullen sommige mensen gaan om een invloedrijke christen het zwijgen op te leggen? Julie Cave

Dinah Harris

Het zwijgen opgelegd

MYSTERIE DEEL I

Het zwijgen opgelegd Julie Cave

Het zwijgen opgelegd Deel 1 serie Dinah Harris-mysteries

Uitgeverij De Banier

Het zwijgen opgelegd is het debuut van Julie Cave. Haar boek werd in Amerika zeer positief ontvangen. Julie is getrouwd, heeft twee jonge dochters en woont in Australië.

FBI-agent Dinah Harris wordt tegen wil en dank ingezet bij een belangrijke zaak: Thomas Whitfield, de secretaris van het prestigieuze Smithsonian Instituut, is op onverklaarbare wijze van de aardbodem verdwenen. Alle signalen wijzen erop dat er misdaad in het spel is. Dinah ontdekt algauw dat deze moord alles te maken heeft met een ruzie over levensbeschouwingen. Als het onderzoek vordert, dreigt Dinah verstrikt te raken in een geheimzinnige samenzwering. Lukt het Dinah om de waarheid te onthullen voordat zijzelf het volgende slachtoffer is van een meedogenloze, onzichtbare vijand? Doelgroep: mannen en vrouwen die van spanning houden

Extra promotie: • Advertenties in Gezinsgids, Terdege, Reformatorisch Dagblad en Eva • Digitale nieuwsbrief • Bannering RD.nl • Maand van het spannende boek (juni)

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 384 pag. Verkoopprijs ca. € 21,95 ISBN 978 90 336 03099 Verschijnt mei 2014 Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 12626 Ca. € 16,50

43


Romans

Een spannend én ontroerend waargebeurd verhaal!

Young adult

Tracy Leininger Craven

Julie Toch ben ik niet alleen Cave EEN

SPANNENDE THRILLER DIE LICHT WERPT OP

TRACY LEININGER CRAVEN

E E N B E K L E M M E N D E V RA A G : H O E V E R Z U L L E N

SOMMIGE MENSEN GAAN OM EEN INVLOEDRIJKE

Het is 1755. gezin Leininger het zware FBI-agent DinahHet Harris wordt tegen wilontvlucht en dank ingezet bij een leven belangrijke zaak:om Thomas Whitfi de secretaris van het prestigieuze in Duitsland opnieuw teeld, beginnen in Amerika. Voldaan Smithsonian Instituut, is op onverklaarbare wijze van de aardbodem na een dag hard werken danken deerzes Leiningers God verdwenen. Alle signalen wijzen erop dat misdaad in het spel is. voor Dinah ontdekt algauw moord alles maken metleven een en dit prachtige land, dat hetdeze voorrecht omtehier te heeft mogen ruzie over levensbeschouwingen. Maar Amerika is toch het land van de bovenalwaar de iedereen vrijheidmag vangeloven godsdienst vrijheid, wat hijdie wil?ze nu genieten. Als het onderzoek vordert, dreigt Dinah verstrikt te rakenbinnen. in een Ze Plotseling vallen Indiaanse strijders de blokhut geheimzinnige samenzwering. Het Smithsonian Instituut is een wereld kidnappen de zusjes Barbara en Regina. Harteloos ze waar glimlachende mannen met deftige pakken tegen elke prijsworden hun machtspositie in stand willenen houden. In deze keiharde van elkaar gescheiden opgenomen in verschillende stamwereld van eerzucht en criminaliteit staat Dinah men.mannetje.Tegelijkertijd Jaar na jaar leven ze gedwongen als Indiaanse squaws. haar voert ze haar eigen strijd tegen depressie en een geheime Zien de zusjes elkaar en hun familie ooit nog terug? alcoholverslaving. Lukt het Dinah om de waarheid te onthullen voordat zijzelf het volgende Doelgroep: tieners, maar ook volwassenen zullen dit tijdloze slachtoffer is van een meedogenloze, verhaal weten te waarderen onzichtbare vijand? En lukt het haar om vrede en rust te vinden? Of gaat ze ten onder aan de pijn en het verdriet van haar verleden? Uitvoering paperback Het zwijgen opgelegd is het debuut van 14 Juliex Cave. Formaat 21 cmHaar boek werd in Amerika zeer Omvang ca. 160 pag. positief ontvangen. Julie Verkoopprijs ca. € is getrouwd, heeft twee12,95 ISBNdochters 978 90en336 11742 jonge woont in Australië. mei 2014 Verschijnt Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 12589 Ca. € 9,75

44

Het zwijgen opgelegd

CHRISTEN HET ZWIJGEN OP TE LEGGEN?

Alleen

TOCH BEN IK NIET

Uitgeverij De Banier

Tracy Leininger Craven houdt van geschiedenis en het opnieuw vertellen van waargebeurde verhalen in de vorm van historische fictie. Tracy is getrouwd en moeder van drie kinderen.

Voor het eerst sinds ze gevangengenomen waren, glimlachte ze. Regina fluisterde de woorden van haar favoriete lied: ‘Alleen ben ik, maar niet helemaal alleen …’ Barbara hoopte en bad dat Regina de inhoud van het lied echt zou begrijpen en de troost erin zou vinden die ze nodig had. Deze Indianen konden hen alles en iedereen afnemen, maar ze konden hen niet weghalen bij hun Zaligmaker. Regina sloeg haar armen om Barbara’s nek. ‘Ik beloof dat ik het nooit zal vergeten – ik zal het lied in mijn hart nooit verliezen.’


Jeugd

Meidenboek

Veel gezelligheid in een nieuwe meidenserie

Heidi de Vries-Flier

Friends forever

Friends forever Deel 1 serie Friends forever

Uitgeverij De Banier

Heidi de Vries-Flier (1988) studeerde aan de pabo. Ze is getrouwd en moeder van twee kinderen. Ze schreef als kind al vaak verhalen. Friends forever is haar debuut.

Natasja en Eline zitten in de 3e klas van de middelbare school. In dezelfde klas zit ook Rianne, een stil meisje. Als Natasja op een dag ziek is, raakt Eline op school met Rianne aan de praat. Ze ontdekt dat Rianne niet voor niets zo stil is en dat ze eigenlijk een heel leuke meid is. Rianne hoort er steeds meer bij en al snel zijn de drie onafscheidelijke vriendinnen. Een herkenbaar en gezellig meidenboek dat laat zien dat er belangrijker dingen in het leven zijn dan het halen van goede cijfers en het hebben van vriendinnen.

heidi de vries-flier

Doelgroep: meiden van 12 jaar en ouder

heidi de vries-flier

Friends forever

Uitvoering paperback Formaat 14 x 21 cm Omvang ca. 240 pag. Verkoopprijs ca. â‚Ź 11,95 ISBN 978 90 336 12145 Verschijnt maart 2014 Ook verkrijgbaar als e-book ISBN 978 90 336 12596 Ca. â‚Ź 9,00

45


Lifeliner 2 staat garant voor heel veel spanning en leesplezier!

Jeugd

Adri Burghout

Adri Burghout

Een bizarre crash Deel 9 serie Lifeliner 2

9

Een bizarre crash Deel 9

Een bizarre crash Adri Burghout

Vanaf 10 jaar

Lifeliner

Doelgroep: jongens van 10 jaar en ouder

Adri Burghout is fulltime illustrator. In zijn vrije tijd schrijft hij jeugdboeken. Voor De Banier schreef hij twee succesvolle series: De avonturen van Tim en Tor en Lifeliner.

Lifeliner

10 JAAR EN OUDER

Een bizarre crash Assim Sabourjian woont alweer tien jaar in Nederland Als Kees Wensink midden in op de nacht naar en is sinds kort werkzaam bij vliegbedrijf Holicopter het toilet gaat, hoort hij buiten een auto Rotterdam-The Hague Airport. Hij kan goed met zijn afremmen. Hij schuift nieuwsgierig de gordijnen opzij en ziet bij de pinautomaat aan collega’s opschieten, maar met zijn baas veel minder. de overzijde van de straat een auto stoppen. Juist als hij zich wil omkeren, valt hem op dat twee mannen bij de automaat Er gebeuren merkwaardige dingen met dederemleiding een bivakmuts dragen. Voordat hij beseft wat de mannen aan het doen zijn, klinkt er van de auto zijnknal. baas. En dat is niet het enige. eenvan daverende Timo, piloot bij Lifeliner 2, en zijn vrouw Marjon komen op hetzelfde moment terug Wim is verpleegkundige bij Lifeliner 2. Samen met van een bruiloft. Zij raken ongewild betrokken bij deze plofkraak en alle spannende en gevaarlijke gevolgen daarvan zijn collega, piloot Timo, raakt…hij betrokken bij deze geheimzinnige voorvallen. Er is maar één vraag die hen bezighoudt: wie zit hierachter?

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 144 pag. Verkoopprijs ca. € 8,95 ISBN 978 90 336 12091 Verschijnt maart 2014

Uitgeverij De Banier

Adri Burghout

10 JAAR EN OUDER

4

Dit is het vijfde deel in de Lifelinerserie, waarin je leest over de avonturen van Rob, zijn neefje Timo en zijn vriend Willem. In dit deel wordt de reddingshelikopter niet alleen gebruikt om slachtoffers te vervoeren, maar ook gevaarlijke drugscriminelen. Een spannend verhaal dus, met ook de nodige humor.

cocaïnebende

7 Brute chantage Deel 5

Alessandro is een rijkeluiszoontje. Zijn vader exporteert exclusieve auto’s naar Italië. Hoewel zijn moeder niet wil dat hij te veel verwend wordt, mag hij wel toeren in haar Ferrari F 340 Spider. Tijdens een van zijn ritjes komt Alessandro in contact met Armand en Danny. Zij vra-

gen hem om in auto’s die naar het buitenland gaan een pakketje drugs te verstoppen. Alessandro gaat in op dit verzoek, maar als hij na een tijdje wil stoppen met dit zaakje, blijkt dat minder gemakkelijk dan gedacht … Tijdens een van zijn vluchten in de traumahelikopter van Lifeliner 2 komt Timo in aanraking met Alessandro. Timo kan op dat moment niet bedenken dat hij later een rol speelt bij de afrekening tussen voor Alessandro ‘bekende’ criminelen.

Opnieuw veel spanning, maar ook de nodige humor in dit zesde deel van de

Eerder verschenen:

Lifelinerserie.

Opnieuw veel spanning in het zevende deel van de Lifelinerserie.

Lifeliner Brute chantage

10 JAAR EN OUDER

8 Een plofkraak met gevolgen Deel 7 Als Kees Wensink midden in de nacht naar het toilet gaat, hoort hij buiten een auto afremmen. Hij schuift nieuwsgierig de gordijnen opzij en ziet bij de pinautomaat aan de overzijde van de straat een auto stoppen. Juist als hij zich wil omkeren, valt hem

op dat de twee mannen bij de automaat een bivakmuts dragen. Voordat hij beseft wat de mannen aan het doen zijn, klinkt er een daverende knal. Timo, piloot bij Lifeliner 2, en zijn vrouw Marjon komen op hetzelfde moment terug van een bruiloft. Zij raken ongewild betrokken bij deze plofkraak en alle spannende en gevaarlijke gevolgen daarvan …

Deel 3 Lifeliner 2 en de gekaapte luchtballon Deel 4 Lifeliner 2 en het mysterie op Vliegbasis Volkel

Vanaf 10 jaar

Vanaf 10 jaar

Vanaf 10 jaar

Lifeliner

Een plofkraak met gevolgen Deel 8

Adri Burghout

Deel 1 Lifeliner 2 vliegt te hulp Deel 2 Lifeliner 2 krijgt hulp

Adri Burghout

Vanaf 10 jaar

Adri Burghout

Adri Burghout

10 JAAR EN OUDER

Een plofkraak met gevolgen

Als het team van Lifeliner een brief vindt met een bedreigende boodschap van een onbekende afzender, komt alles op scherp te staan.

jonge piloot Timo dagelijks op pad met de traumahelikopter. Vaak komen ze als geroepen om mensen in noodsituaties te redden. Spannend, maar mooi werk. Soms zijn er bijzondere gevallen. In korte tijd worden ze een paar keer opgeroepen voor een drugsslachtoffer. Verpleegster Janine vindt dat er een vreemd luchtje zit aan die ongevallen. Er klopt iets niet. ‘Da’s werk voor de politie’, zegt Timo. Maar dan wordt er aangebeld bij de Lifelinerpost. Gemaskerde mannen dringen binnen en voor hij het weet, raakt Timo betrokken bij een gevaarlijk avontuur. De Lifeliner gaat op weg naar een zwaar bewaakte gevangenis …

Adri Burghout

Deel 2 Lifeliner 2 krijgt hulp Deel 3 Lifeliner 2 en de gekaapte luchtballon

is de persoon die toegang weet te krijgen tot het dak van het VU-ziekenhuis, om de helikopter te saboteren?

Adri Burghout

Eerder verschenen: Deel 1 Lifeliner 2 vliegt te hulp

Maar algauw blijken er op het station van Lifeliner 1 vreemde dingen te gebeuren. In de parkeerplaats van het ziekenhuis wordt een vrouw zomaar overvallen. En wie

Adri Burghout

een gevaarlijke eenmansactie van een geheimzinnige man.

is hij de aangewezen persoon om het Amsterdamse team te komen versterken.

cocaïnebende Deel 6Samen met zijn teamgenoten gaat de

Lifeliner

Brute chantage

In dit deel lees je over de avonturen van oom Rob, zijn neefje Timo en zijn vriend Willem. Ze maken spannende ogenblikken mee wanneer ze te maken krijgen met

gehad. Er is dringend een vervanger nodig. Omdat Timo ook ’s nachts mag vliegen,

5

Sabotage in de nacht

en de cocaïnebende

Lifeliner 2 en het mysterie op Vliegbasis Volkel is het vierde deel in de Lifelinerserie.

telefoontje. Een collega van Lifelinerstation 1 in Amsterdam heeft een auto-ongeluk

Sabotage in de nacht

is de mysterieuze figuur die zich ’s nachts zomaar op het terrein van de vliegbasis begeeft? En wat heeft hij voor kwaad in de zin?

en het mysterie op Vliegbasis Volkel

hulp bij een vliegtuigongeluk bij Schiphol. Op de vliegbasis in Volkel zijn ondertussen vreemde dingen aan de hand. Want wie

Timo, piloot op een traumahelikopter, een

10 JAAR EN OUDER

Lifeliner

om eerstehulp te verlenen bij ongelukken. Zo zijn ze aanwezig bij een ongeluk in Rijssen en Gorinchem en verlenen ze eerste-

6 Sabotage in de nacht Deel 4 zijn vakantie in Zwitserland krijgt Tijdens

Lifeliner

Lifeliner

Rob en zijn collega’s vliegen regelmatig uit

Adri Burghout

Adri Burghout

10 JAAR EN OUDER

Lifeliner

vliegt hij ook met de Lifeliner 3, van vliegbasis Volkel.

Lifeliner

Rob, de oom van Timo, is piloot van een traumahelikopter, de Lifeliner 2. Af en toe

Lifeliner

Lifeliner

Eerder verschenen:

Vanaf 10 jaar

46

Lifeliner dl6 Sabotage_omslag.indd 1

11-4-2011 12:36:51

Lifeliner dl7 Brute chantage_omslag.indd 1

Lifeliner dl8-plofkraak met gevolgen_omslag.indd 1

21-2-2012 10:35:46

6-12-2012 11:21:48


werkt

10 JAAR EN OUDER

Race tegen de klok

Janneke van Reenen

erd zijn t de

Janneke van Reenen

De verdwenen Niels&Nickluidklok

e, als je apbeurt. lfs het g weer ebben? de gonnen.

Een boeiende mix van leerzame inhoud én spanning!

Jeugd

Race tegen de klok

Uitgeverij De Banier

Janneke van Reenen is getrouwd en moeder van vier kinderen. Ze werkt als wetenschapsjournalist bij het Reformatorisch Dagblad.

Deel 2 serie Niels en Nick Bij de Janskerk in Utrecht wordt een grote operatie uitgevoerd: een van de klokken wordt uit de toren gehaald om gerepareerd te worden. Geboeid kijken Niels en Nick toe. Als ze de volgende dag weer gaan kijken, is de klok verdwenen. Gestolen! Wie zou dat gedaan hebben? Algauw ontdekken de twee vrienden iets wat hen op het spoor brengt van de vermeende dader. Nu is de jacht naar de klokkendieven pas echt begonnen. Maar die zijn niet voor één gat te vangen! Doelgroep: Niels en Nick is een serie voor jongens (en meisjes) die geïnteresseerd zijn in wetenschap en techniek. Door de gebeurtenissen in dit boek leert de lezer van alles over klokken, over massa en vermenigvuldigen

Eerder verschenen:

Janneke van Reenen

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 142 pag. Verkoopprijs ca. € 9,95 ISBN 978 90 336 11988 Verschijnt maart 2014

47


Eindelijk weer een nieuw deel in de gezellige ponyserie Lisa en Summer!

Meidenboek

Suzanne Knegt

Lisa staart naar het beeldscherm. Kon ze juf Marleen maar helpen. Kon ze maar … Ineens krijgt ze een warm gevoel vanbinnen. Haar vingers zweven boven de toetsen.

Opnieuw een gezellig deel in de ponyserie ‘Lisa en Summer’!

Suzanne Knegt

Yes! Lisa wordt uitgekozen om in de feestcommissie Natuurlijk! Wat een goed idee! te gaan zitten. Ze mag iets leuks organiseren voor de verjaardag van juf Marleen. Yes! Lisa wordt uitgekozen om in de feestcommissie te gaan zitten.omdat Ze mag iets Lisa wil graag iets met paarden doen, jufleuks organiseren voor de verjaardag van juf Marleen. Marleen vroeger ook paardreed. alsietsdemetjufpaarden van doen, omdat juf LisaMaar wil graag vroeger Maar als de juf van dit plan hoort, rent ze ineensMarleen huilend de ook klaspaard uit.reed. Even dit plan hoort, rent ze ineens huilend de klas uit. Even later vertelt ze dat ze heel bang is voor paarden en later vertelt ze dat ze heel bang is voor paarden en pony’s, omdat ze vroeger vanpony’s, een paard omdat zegevallen vroeger vanis. een paard gevallen is. Lisa bedenkt een plannetje om juf Marleen van haar Lisa bedenkt een plannetje om juf Marleen van haar angst af te helpen. Zou haar idee goed uitpakken? angst af te helpen. Zou het plan goed uitpakken?

Lis a

Vanaf 8 jaar

& Su mm

Eerder verschenen:

Lisa heeft meer zin in de voorjaarsvakantie dan ooit. Ze mag met haar pony’s Summer en Kito bij Tamara in Limburg logeren! haar vriendinnen hoe het met hun pony’s gaat. de brugklas zit. Tamara is verliefd op Seppe. Maar Lisa vertrouwt Seppe helemaal niet. Hij doet gemeen tegen David, een jongen met het downsyndroom. manegepony ernstig ziek. gedacht?

Vanaf 8 jaar

brand in stal-omslag_def.indd 1

01-09-2009 13:32:38

Het verdwenen veulen-omslag.indd 1

a

Vanaf 8 jaar

12-4-2011 10:01:38

Lisa en summer dl5-omslag.indd 1

48

& Su mm

Lis

Lis

a

t Suzanne Kneg

26-4-2012 13:31:00

-6

Ook krijgt Lisa slecht nieuws van Max, er is een Zal de vakantie wel zo leuk worden als Lisa had

-5

zomaar gebeuren …

er

bazig en ze kan alles wel érg goed. Als Lisa jarig is, nodigt ze Carolien niet voor

in nood!

Lisa moet eraan wennen dat Tamara ouder is en al in

meteen vriendin met Lisa worden. Maar

haar feestje uit. Maar dat laat Carolien niet

6

Tamara heeft een eigen clubhuis. Daar bespreekt ze met

wil Lisa dit eigenlijk wel? Carolien is nogal

Vanaf 8 jaar

-6

stoel, met haar blik naar het scherm gericht.

Suzanne Knegt

beleeft spannende avonturen als haar veulen gestolen wordt.

Zilverschoon is dood! De hele manege is in rep en roer.

Suzanne Knegt

Dit is het vierde deel in de ponyserie Lisa en Summer. Lisa

-5

Maartje gaat hen leren springen! Carolien is dol op Lisa’s pony Summer.

Als Lisa de computer opstart, ziet ze dat er een mailtje

van Max is. Meteen opent ze de mail. Slecht nieuws, Lisa.

Ze wil de pony helpen verzorgen en ook

Suzanne Knegt

te bedenken wie dat gedaan heeft … of toch wel?

er

De zomervakantie is voorbij. Lisa zit in groep 6 en ze gaat ook weer naar rijles. Juf Er is ook een nieuw meisje op les: Carolien.

ze meteen. Voor Lisa en haar vrienden is het niet moeilijk om

& Su mm

Het lijkt alsof Lisa’s hart stilstaat. Als bevroren zit ze op de

er

Op een dag is Kito plotseling verdwenen. Gestolen! denken

aan haar vragen.

Pony's

9 JAAR EN OUDER

a

Pony's in nood!

Als Lisa langs de deur gaat om flessen te verzamelen voor een school in Uganda, komt ze hem weer tegen …

& Su mm

op de manege

Lis

op haar rijden. Maar wie is die vreemde man, die vanuit de bosjes naar haar zit te gluren?

Maar … ze kent Carolien nog niet goed. Ze zal volgende week op les eens wat dingetjes

5 Vrienden op de manege

de hele wereld! En ik noem hem Kito. Nu Summer geen dikke buik meer heeft, kan Lisa ook weer

& Su mm

warm. Vriendin worden met Carolien.

a

Vrienden

9 JAAR EN OUDER

a

Lisa gooit de dekens van zich af. Pfff, wat is het

Lis

veulentje ziet, weet ze het zeker: dit is de mooiste pony van

Het verdwenen veulen

Lis

‘Kito is weg!’ roepen Lisa, Sofie en Max tegelijk. Eindelijk is het zover: Summer krijgt een veulen. Als Lisa het

Het verdwenen veulen

ziet ze het. ‘Kito’, fluistert ze. Een rilling kruipt over haar rug.

4

-4

-4

8 JAAR EN OUDER

& Su mm

er

a

‘Hé … wat raar’, zegt Max, die bij de box van Summer staat. ‘Wat is raar?’ vraagt Lisa ongerust. Ze loopt naar haar pony toe. Dan

er

Suzanne Knegt

Lis

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 128 pag. Verkoopprijs ca. € 8,95 ISBN 978 90 336 11971 Verschijnt maart 2014

egt Suzanne Kn

er

Doelgroep: meisjes van 9 jaar en ouder

Rosie

-7

-7

& Su mm

op zoek naar Rosie

Deel 7 serie Lisa en Summer

7

er

Lis

a

Suzanne Knegt is lerares op een basisschool. Haar ervaringen op school gebruikt ze bij het schrijven van kinderboeken. Suzanne Knegt is getrouwd en heeft twee kinderen.

op zoek naar

9 JAAR EN OUDER

Op zoek naar Rosie

Uitgeverij De Banier

er

Jeugd

& Su mm

t Suzanne Kneg


Vlot leesboek van een nieuwe auteur

Jeugd

9 JAAR EN OUDER

Mag Mees blijven?

Mag Mees blijven? Maarten Molenaar

Maarten Molenaar

Mag Mees bijven?

Uitgeverij De Banier

Maarten Molenaar (1989) is leerkracht op een basisschool in Capelle aan de IJssel. Mag Mees blijven? is zijn debuut.

Hoi, ik ben Mees. Eigenlijk heet ik Mezwar. Dat is een Afghaanse naam die alleen mijn moeder af en toe gebruikt. Ik woon al heel lang in het asielzoekerscentrum in Katwijk, maar nu heeft de minister gezegd dat ik en mijn familie terug moeten naar Afghanistan. Daar begrijp ik niets van. Het is nog helemaal niet veilig in Afghanistan! Ik moet iets bedenken ‌ Misschien heeft mijn beste vriend Jelmer een goed idee. Zou hij de minister op andere gedachten kunnen brengen? Doelgroep: jongens en meisjes van 10 jaar en ouder

Maarten Molenaar Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang ca. 128 pag. Verkoopprijs ca. â‚Ź 9,95 ISBN 978 90 336 11902 Verschijnt april 2014

49


Jeugd

Gezellig en herkenbaar voorleesboek voor kleuters

Voorleesboek

Michiel Bakker

Zomerse avonturen van Ruth en Ruben Deel 1 serie Ruth en Ruben Ruth en Ruben hebben vakantie. Samen met papa en mama gaan ze naar Katwijk aan Zee. Daar is vanalles te beleven: Ruth en Ruben gaan springen in de golven, een zandkasteel Ruth en Ruben hebben vakantie. Samen met papa en bouwen, vliegtuigen kijken en nog veel meer. Er is zelfs een mama gaan ze naar Katwijk aan Zee. Daar is vanalles meeuw die Ruths ijsje wilRuth opeten. Aangaan hetspringen eind van degolvakante beleven: en Ruben in de een zandkasteel bouwen, vliegtuigen en tie weten Ruthven, en Ruben het zeker: ze willen nog kijken lang niet nog veel meer. Er is zelfs een meeuw die Ruths ijsje naar huis!

Houd de dief!

Houd de dief!

4 JAAR EN OUDER

Houd de dief! Zomerse avonturen van Ruth en Ruben

wil opeten. Aan het eind van de vakantie weten Ruth en Ruben het zeker: ze willen nog lang niet naar huis!

voorleesverhalen voor kinderen vanaf 4 jaar.

Doelgroep:

Marijke Dufhauss maakte kleurige illustraties kinderen vanaf 4 jaar bij dit boek.

Uitvoering gebonden Formaat 14,8 x 21,5 cm Omvang 70 pag. Verkoopprijs ca. â‚Ź 9,95 ISBN 978 90 336 17638 Verschijnt mei 2014

50

Michiel Bakker

Marijke Dufhauss maakte kleurige illustraties bij dit gezellige voorleesboek. Houd de dief! is een boek met gezellige en herkenbare

tekst: Michiel Bakker illustraties: Marijke Dufhauss

Uitgeverij De Banier

Michiel Bakker (1969) is journalist bij het Reformatorisch Dagblad. Gebeurtenissen in zijn eigen gezin vormden mede de inspiratie voor dit voorleesboek.


Jeugd

Prentenboek

Prachtig prentenboek met kleurrijke illustraties van Willeke Brouwer

Wie zorgt voor Gilad

Wie zorgt voor Gilad?

Corine Boone-Bruggink

Wie zorgt voor Gilad?

Uitgeverij De Banier

Corine Boone-Bruggink (1981) was werkzaam in het onderwijs, maar ontdekte dat zij schrijven erg leuk vindt. Zij was tot voor kort werkzaam bij het Reformatorisch Dagblad als journalist.

Corine Boone-Bruggink

Voor wie moet ik zorgen? Het verhaal in dit prentenboek geeft antwoord op deze vraag. Het lijkt op een gelijkenis die Jezus eens vertelde aan een wetgeleerde. Gilad ligt zwaargewond aan de kant van de weg. Hij wacht op hulp, maar de weg tussen Jeruzalem en Jericho is leeg en stil. Gelukkig, na een tijdje komt er een priester langs. Die zal hem vast helpen! Maar nee, de priester loopt voorbij. Ook de Leviet doet of hij niets ziet. Is er dan niemand die Gilad wil helpen? Inclusief vragen om met kinderen te praten over het verhaal. Tekst: Corine Boone-Bruggink Illustraties: Willeke Brouwer

Doelgroep: kinderen vanaf 4 jaar, om zelf te lezen vanaf 6 jaar

Actieboek Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten

Uitvoering gebonden Formaat 19 x 21 cm Omvang ca. 32 pag. Verkoopprijs ca. â‚Ź 12,50 ISBN 978 90 336 12206 Verschijnt februari 2014

51


Jeugd

Inclusief kalender waarmee kinderen de ontwikkeling van de baby in de buik kunnen volgen!

Nederlands

Uitgeverij De Banier

Willemieke Kloosterman-Coster

Willemieke KloostermanCoster (1982) is getrouwd en moeder van vier kinderen. Willemieke heeft lesgegeven in het basisonderwijs en schrijft met regelmaat artikelen voor de Gezinsgids.

We krijgen een baby! Voorlees- en kijkboek over verwachting- en kraamtijd

baby geboren wordt! Er verandert heel veel in een gezin als er een broertje Dit boek kinderen voor voor op de of zusje op komst is. Dit bereidt boek bereidt kinderen opgeboorte de geboorte van van een een baby. baby. Zowel Zowel de deleuke leukeals alslastige lastige dingen dingen tijdens verwachting en kraamtijd komen aan tijdens verwachting en kraamtijd komen aan de de orde. Ook wordt op een heel eenvoudige manier orde. Ook wordt op een klinkt heel eenvoudige manier seksuele voorlichting gegeven. In alles door dat kinderen eenseksuele wonderlijk geschenk van God zijn. voorlichting gegeven. In alles klinkt Leeftijd: 3-6 jaar.

‘Waarom eten we vandaag pudding?’

Doelgroep: kinderen van 3-6 jaar

vraagt Pieter. Samen met papa, mama en Derk zit hij aan tafel. vertellen’, zegt papa. ‘In mama’s buik

Eerder verschenen: Het is zondag. Pieter mag vandaag samen met papa, mama en zijn broer Derk mee naar de kerk. Pieter kijkt zijn ogen uit, want er gebeurt van alles. Pieter vindt het mooi om samen te zingen, om geld in de collectezak te doen en een praatje te maken met de koster, maar stilzitten is best moeilijk!

Kinderen horen bij de gemeente, maar niet alles wat ze in de kerk zien en horen is duidelijk voor hen. In dit boek worden de belangrijkste elementen van de eredienst op het niveau van een kind uitgelegd. Behalve aantrekkelijke illustraties bevat dit boek gespreksvragen. Achter in het boek staan pictogrammen om de volgorde van de kerkdienst uit te leggen.

Leeftijd: 3-6 jaar.

Piaegtmeeer

m r de kerk naa

Pieter naar de kerk

Willemieke Kloosterman-Coster

Uitvoering gebonden groeit een klein kindje. Dat kindje is jullie Formaat 21 x 21 cm broertje of zusje. ’ Omvang ca. 32 pag. + kalender Verkoopprijs ca. € 12,95 ISBN 978 90 336 11780 Verschijnt maart 2014

Voorlees- en kijkboek over verwachting- en kraamtijd

Pieter mag mee naar de kerk

‘Omdat we jullie iets fijns willen

We krijgen een baby!

Willemieke Kloosterman-Coster

door dat kinderen een wonderlijk geschenk van God zijn.

We krijgen een baby!

Pieter vindt het maar wát leuk dat hij een broertjemaar of zusje Zohij mag papa helpen om het Pieter vindt het watkrijgt. leuk dat eenhijbroertje of zusje krijgt. Hijkamertje mag papa helpen om het voor de baby klaarkamertje te maken. Maar niet voor de baby klaar te maken en hij gaat met mama alles is even leuk: wat duurt het lang voordat de mee naar de babydokter. Maar niet alles is even leuk: baby wordt! mama is vaak moegeboren en wat duurt het lang voordat de

Willemieke Kloosterman-Coster

Tekst: Willemieke Kloosterman-Coster

52

Illustraties: Anita Engelen


Herdrukken

Uitgeverij De Banier

Weten wat de Heere in Zijn Woord zegt, is niet genoeg. Geroepen worden vraagt om volgen. Horen vraagt om ge-hoorzamen. Dan is het nodig dat Gods Geest een onwillig hart vernieuwt, zodat vrouwen door genade leren de Heere dagelijks te volgen. Deze twaalf Bijbelstudies zijn eerder verschenen in de rubriek Vrouw Vandaag in het christelijke tijdschrift de GezinsGids. Voor dit boekje zijn ze bewerkt en gebundeld. De Bijbelstudies zijn zowel individueel als in groepsverband te gebruiken.

Dagelijks volgen Bijbelstudies voor vrouwen Deel 1

2e druk

Auteur: Huib de Vries Prijs € 9,95

Huib de Vries (1961) werkt als redacteur voor de Erdee Media Groep. Eerder publiceerde hij bij De Banier Eredienst aan huis en Gedragen door de Herder.

T W  

Dit boekje is een handzame gids voor kinderwerkers. Het belicht alle aspecten van het werken met kinderen van de gemeente. De vele voorbeelden, tips en persoonlijke vragen maken dit boekje extra toegankelijk. Leerzaam, zowel voor startende als voor ervaren kinderwerkers.

Wat zit er in de emmer?

Als een

»

« kind ___ Kinderwerk in de praktijk

Steven Middelkoop (1986) werkt als Jeugdwerk-adviseur bij de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO). Hij studeerde aan de pabo, deed ervaring op als leidinggevende van een zondagsschool en werkte als leerkracht in het basisonderwijs. Een compleet en leerzaam boekje, geschreven met een hart voor kin-

doen. Met aandacht voor het doel van kinderwerk, de ontwikkeling van kinderen en de praktische uitwerking op de club. Vragen

deren en kennis van de praktijk. Het zal zowel beginnende als ervaren kinderwerkers inspireren. Gertrude de Regt

maken het geschikt om er samen over door te praten. Als leidinggevenden aan de slag, om het hart van kinderen!

(jeugdwerkadviseur JBGG)

G e e s j e Vo g e l a a r - v a n M o u r i k

Wat zit er in de emmer? Het is winter en het sneeuwt. Ron en Roos kleden zich goed aan. Dan gaan ze buiten spelen. Ze gaan ook naar Kim. Kim is in de schuur. Ze staat bij de emmer. Wat zit daar in?

Auteur: Geesje Vogelaarvan Mourik Prijs € 8,50

Kun jij al zelf lezen? Dan is dit een leuk boek voor jou!

2

e druk

Geertje Fokkema (jeugdwerkadviseur LCJ)

Vanaf 6 jaar

6 JAAR EN OUDER

Geesje Vogelaar-van Mourik

Een vlot geschreven boekje waarmee iedereen zijn voordeel kan

Steven Middelkoop

2

e druk

«

Wat zit er in de emmer?

Auteur: Steven Middelkoop Prijs € 9,95

Kinderwerk in de praktijk

«

Auteur: Octavius Winslow Prijs € 9,95

»

Op een dag krijg je een telefoontje. “Wil je leiding geven aan de kinderclub van onze gemeente?” Je hapt even naar adem en vraagt om bedenktijd. Natuurlijk, je houdt van kinderen. Je hebt ook wel wat ervaring, bijvoorbeeld met oppassen, of met je eigen kinderen. Maar een kinderclub leiden is wel even wat anders. Je vraagt je af: Kan ik dat wel?

Als een kind ___

Als een kind

4e druk Thuisloos in twee werelden 15-5-2013 9:27:02

16-7-2010 14:01:23

»

Zondaarsliefde

Huib de Vries

A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree

Thuisloos in twee werelden_omslag.indd 1

Leer mij uw weg-omslag.indd 1

Huib de Vries

2e druk

Dit zijn belangrijke vragen in een tijd waarin veel vrouwen druk zijn en puzzelen met de prioriteiten van hun leven. Gods Woord is het Kompas voor de tijdsbesteding van elke dag. Het is dan ook de bedoeling van dit boekje om samen te luisteren naar Bijbelgedeelten die meer licht werpen op Gods ‘taakomschrijving’ voor het leven van vrouwen.

Serie Vrouw Vandaag

1

Bijbelstudies voor vrouwen – Deel 1

at zegt Gods Woord over de roeping van de vrouw? Wat is Zijn bedoeling met haar leven? Wat is Zijn wil voor het alledaagse leven van vrouwen?

Heel lang had de gereformeerde gezindte geen boodschap aan de onderkant van de samenleving. In de jaren tachtig veranderde dat. Het leidde 25 jaar geleden tot de oprichting van Ontmoeting. De naam van de stichting is ontleend aan de geschiedenis van Jezus en de Samaritaanse vrouw, bij de waterput van Sichar. Ook bij Ontmoeting komen twee totaal verschillende werelden bij elkaar. Dit boek illustreert dat door de levensverhalen van Ed en Nelis. Ed geeft sinds 1994 leiding aan Ontmoeting, na een loopbaan bij de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten. Nelis, afkomstig van Curaçao, maakte bij Ontmoeting kennis met de reformatorische wereld. Bij alle onderscheid hebben ze in ieder geval twee zaken gemeen. Beiden zijn schepsel van God en moeten het hebben van genade.

in twee werelden

7e druk

Auteur: A.MP.C. van W Hartingsveldt-Moree Prijs € 8,95

Thuisloos in twee werelden

Thuisloos

Dr. W. van Vlastuin

Ignibh exerit ullummo luptatem iliquat exeraesenibh ea aut ulputat. Ut lut lortis dolorpe riusto odo ea feu feugait, sum veros niamcons nim in hent velit iuscillam nos alis at at velismo dionsequat, ver aut praesequi ercilisisi.

Dagelijks volgen

A.M.P.C. van Hartingsveldt-Moree

Auteur: Thomas Watson Prijs € 16,50

Dagelijks volgen

Dagelijks volgen 1

Dr. W. van Vlastuin diende de Hervormde Gemeenten van Wouterswoude (1990), Opheusden (1995) en Katwijk aan Zee (1999). Vanaf 2005 was hij parttime docent aan het Hersteld Hervormd Seminarie, sinds 2009 fulltime.

Na facil ulla core molessi. Rat. Ut vel il dolorting ex et wisit nulputat ip et, quis et adiametue te mod tat. Giamconsed dunt incipsu scilis aut auguero dolestion henim velit wis ex er sum nit doluptat vendre dolessim vel dolore mincil doluptat wismod tie magnim venim iriusci pisismo lestie eu feum am, velis adignibh eum zzrilit eugue feuguer il il ulluptat

Mag ik belijdenis doen?

Thomas Watson

Auteur: dr. W. van Vlastuin Prijs € 9,95

Leer mij Uw weg

Dr. W. van Vlastuin

Leer mij Uw weg

Over het doen van belijdenis zijn veel opvattingen. Om hierin een verantwoord standpunt in te nemen, gaat de auteur na hoe de belijdenis in de loop der eeuwen is ingevuld en ontwikkeld. Dit geheel wordt aan Gods Woord getoetst. Allerlei vragen in verband met het afleggen van belijdenis komen aan de orde, zoals het verband met de Doop, het Avondmaal, de catechisatie, de belijdenisvragen, enzovoort. Ten slotte volgt een heel praktisch gedeelte met als kernvraag: ‘Wat moet ik doen?’ Ook voor degenen die al belijdenis hebben afgelegd, blijft de zevende druk van dit boekje een aanrader.

Mag ik belijdenis doen?

Mag ik belijdenis doen?

Wat zit er in de emmer?

2e druk

Berend de stroper Auteur: Gerrit van Malkenhorst Prijs € 15,95

3e druk

Steven Middelkoop

Verhandeling van enige Eigenschappen van het zaligmakend geloof

Elke dag een belofte

Auteur: ds. A. Comrie Prijs € 24,90

Blijft in Mij

Bijbels dagboek

Auteur: ds. F. Bakker Prijs € 19,50

Ds. F. Bakker is slechts acht jaar predikant geweest in de Christelijke Gereformeerde Kerk. Hij overleed op 45-jarige leeftijd. Hij diende de gemeenten van Huizen en Driebergen. Toch heeft hij door zijn nagelaten preken en meditaties grote bekendheid gekregen. Niet in het minst door zijn boekje Gebedsgestalten waarvan er inmiddels meer dan 100.000 zijn verkocht.

In dit dagboek treft u dagboekstukjes aan die zijn samengesteld uit zijn nagelaten geschriften en uit preken die nooit eerder zijn uitgegeven. Deze kenmerken zich door hun pastorale en hartelijke toon. Ds. Bakker had de gave om op een eenvoudige, eerlijke manier geestelijk onderwijs te geven vanuit de Schrift. Daarbij wees hij voortdurend op de noodzaak om met Christus verenigd te zijn. Vandaar de titel Blijft in Mij.

3e druk

F. Bakker

Blijft in Mij

Auteur: C.H. Spurgeon Prijs € 16,90

Nodig te weten

Ds. F. Bakker

Blijft in Mij

Bijbels dagboek

13e druk

Ds. G.J. van Aalst

Auteur: ds. G.J. van Aalst CH Prijs € 59,90

Bijbels dagboek

Korte lessen over Kort Begrip (gebonden)

Nodig te weten Verklaring van de Heidelbergse Catechismus

CH

Nodig te weten 52 preken over de drie stukken

3e druk

Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

2e druk

De woestijn zal bloeien

Verklaring van de Heidelbergse Catechismus

3e druk

Auteur: ds. G.H. Kersten Prijs € 17,50

Vriendschap in de knel

Auteur: Susannah Spurgeon Prijs € 10,90

Auteur: Anja BoutMonteau Prijs € 11,90

2e druk

1,2 tel je mee?

2e druk

Auteur: Jolanda Dijkmeijer Prijs € 7,50

3e druk

52 preken over de drie stukken

Ds. G.J. van Aalst

53


Themaboeken: Openbare geloofsbelijdenis, Lijdenstijd en Pasen. Voor meer themaboeken zie www.debanier.nl

Uitgeverij De Banier

Belijdenis:

Dr. W. van Vlastuin diende de Hervormde Gemeenten van Wouterswoude (1990), Opheusden (1995) en Katwijk aan Zee (1999). Vanaf 2005 was hij parttime docent aan het Hersteld Hervormd Seminarie, sinds 2009 fulltime.

Mag ik belijdenis doen?

Geloven en belijden

Het dienen van de Heere

Auteur: ds. W. Harinck Prijs € 16,90

De dienst van de Heere is een liefdedienst. Zondaren worden uit genade en door het geloof behouden. Weet je hoe het met het dienen van de Heere is? Net als met een kind dat door een donker bos loopt. Alléén raakt het kind in paniek. Als vader het bij de hand houdt, heeft het niets te vrezen. Zó houdt de Heere Zijn kinderen in deze donkere wereld ook vast. Bij Hem mogen ze zich veilig

Auteur: ds. W. Visscher Prijs € 9,95

weten. We lezen het in Psalm 73: 'Het is mij goed nabij God te zijn.'

Het dienen van

de Heere

Woorden voor elke dag Auteur: C.H. Spurgeon Prijs € 11,95

In dit boekje komen verschillende facetten van het dienen van de Heere aan de orde.

Ds. W. Visscher is predikant van de gereformeerde gemeente te Amersfoort. Sinds 2001 is hij voorzitter van het algemeen bestuur van de Jeugdbond der Gereformeerde Gemeenten.

Ds. W. Visscher

Dr. W. van Vlastuin

Auteur: dr. W. van Vlastuin Prijs € 9,95

Dr. W. van Vlastuin

Het dienen van de Heere

Over het doen van belijdenis zijn veel opvattingen. Om hierin een verantwoord standpunt in te nemen, gaat de auteur na hoe de belijdenis in de loop der eeuwen is ingevuld en ontwikkeld. Dit geheel wordt aan Gods Woord getoetst. Allerlei vragen in verband met het afleggen van belijdenis komen aan de orde, zoals het verband met de Doop, het Avondmaal, de catechisatie, de belijdenisvragen, enzovoort. Ten slotte volgt een heel praktisch gedeelte met als kernvraag: ‘Wat moet ik doen?’ Ook voor degenen die al belijdenis hebben afgelegd, blijft de zevende druk van dit boekje een aanrader.

Mag ik belijdenis doen?

Mag ik belijdenis doen

Ds. W. Visscher

Het dienen van de Heere_omslag_def.indd 5

Dit Avondmaalsdagboek is bedoeld voor de week van voorbereiding en de Avondmaalszondag. Naast meditaties bevat het gespreksvragen en citaten om over na te denken.

Auteur: ds. E. Gouda Prijs € 4,95

Na het (reformatorisch) VO of MBO komen veel jonge-

Tot

ren tijdens hun vervolgstudie of in de nieuwe werk-

Zijn

Kom er maar voor uit

kring terecht in een niet-christelijke leefomgeving. Wat zeg je daar als christen wel, wat niet? Wat doe je wel, wat niet? Tot hoe ver mag je gaan en wanneer moet je afstand nemen? Aan de hand van Gods Woord én vanuit de praktijk geeft ds. W. Visscher veel praktische adviezen. Grondtoon van het boekje

gedachtenis

is: ‘Richt je leven naar Gods Woord en wet. Dát is de beste boodschap in de niet-christelijke omgeving.’ De Heere is het waard.

Kom er maar voor uit

Het Heilig Avondmaal is bedoeld om God te verheerlijken en daarnaast om Gods kinderen te voeden, zodat ze staande blijven in het strijdperk van dit weerbarstige leven. God komt in Christus naar zondige mensenkinderen, opdat ze niet op zichzelf zien maar op Hem en eten en drinken ... Tot Zijn gedachtenis!

Tot Zijn gedachtenis

Tot Zijn gedachtenis

Altijd bidden

Ds. W. Visscher is predikant in Amersfoort.

Auteur: ds. W. Visscher Prijs € 8,95

Sinds 2001 is hij voorzitter van het algemeen bestuur van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten.

Ds. W. Visscher

Ds. E. Gouda

Kom er maar voor uit

Avondmaalsdagboek

Ds. E. Gouda

Auteur: ds. W. Harinck Prijs € 9,95

16-11-2012 9:11:58

Uw vrucht is uit Mij gevonden Auteur: ds. A. v.d. Zwan Prijs € 17,90

Jongeren de samenleving in Ds. W. Visscher

Lijdenstijd en Pasen:

J.C. Ryle

Voor al mijn zonden

De meditaties zijn samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen aan de hand van de Bijbelverklaringen van Matthew Henry.

49 overdenkingen voor de lijdensweken

Voor al mij zonden-omslag.indd 1

Matthew Henry

Voor ons geslacht

Auteurs: diverse oudvaders Prijs € 10,90

Dit gezinsdagboek wil helpen om als gezin bewust naar het paasfeest leven. Het geeft vanaf toe te de eerste lijdenszond ag tot en met tweede Bijbelgedeelte om te paasdag een lezen, een korte uitleg daarvan, een psalm gespreksvragen. om te zingen en Elke lijdensweek begint met een inleiding op het weekthema, waarbij worden gegeven voor suggesties verwerking van de stof. Daarbij is rekening met de verschillende gehouden leeftijden van kinderen. Door middel van de weekkalender zien kinderen bijgevoegd e hoe ze elke dag dichter het samenstellen van bij het paasfeest komen. een tijdbalk leren oudere Door kinderen de aankondigi Oude Testament in de juiste tijd en omstandig ngen uit het heden plaatsen. Verder week een kleurplaat heeft elke of knutselwerkje voor jongere kinderen. Zo alle gezinsleden bij betrekt dit dagboek de lijdensweken en is daarmee tegelijk een gezins-doe-boek. In deze serie is eerder verschenen: – Op weg naar het kerstfeest D.V. zal nog volgen: – Op weg naar pinksterfee st

Auteur: Andrea van Hartingsveldt-Moree Prijs € 14,90 MET KALENDER lijdensweken!

49 overdenkingen voor de lijdensweken

6-2-2012 10:35:44

Verklaring van het Oude en Nieuwe Testament

De Redelijke Godsdienst

Ken Hem in al je wegen

Auteur: Matthew Henry Prijs € 195,Tot 31 januari 2014 € 149,-

Auteur: Wilhelmus à Brakel Prijs € 129,50 Tot 31 januari 2014 € 99,-

Auteur: J.H. den Boer Prijs € 9,95

54

Wijzer op weg naar het Paasfeest

Uw lijden groot Auteur: ds. J. van Lodenstein Prijs € 9,95

Andrea van Hartingsveldt-Moree

Dit boek bevat 49 meditaties over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het biedt een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het Paaslam Dat werd geslacht. In de eerste vijf meditaties komt de profetie van de lijdende Knecht aan de orde, aan de hand van Jesaja 53. Vervolgens wordt naar aanleiding van het evangelie van Mattheüs stilgestaan bij de vier lijdensaankondigingen, waarna stap voor stap het lijden van Christus wordt gevolgd tot en met Zijn begrafenis.

Ik voor u

Andrea van Hartingsveldt-Moree

op weg naar het paastfeest

Auteur: Matthew Henry Prijs € 9,95

Matthew Henry

De meditaties zijn samengesteld aan de hand van de Uitleggende gedachten over het Evangelie van Johannes.

J.C. Ryle

Dit boek bevat 49 meditaties over het lijden en sterven van de Heere Jezus. Het biedt een mogelijkheid om tijdens de zeven lijdensweken elke dag een moment stil te staan bij het Paaslam Dat werd geslacht. In week 1 en 2 komen de gesprekken tussen Jezus en Zijn discipelen tijdens de paasmaaltijd aan de orde (Joh. 13 en 14). In week 3 tot en met 7 wordt nagedacht over Christus lijden vanaf het moment dat Hij naar Gethsémané ging tot en met Zijn begrafenis (Joh. 18 en 19).

Christus had een helder besef van de bitterheid van het lijden dat Hij moest ondergaan, maar Hij was volkomen gewillig Zich daaraan te onderwerpen. En dat … tot onze verlossing en zaligheid! (Matthew Henry)

Wijzer

Auteur: J.C. Ryle Prijs € 9,95

Voor ons geslacht

Voor ons geslacht

Laat ons de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat bewonderen. En laten wij nooit vergeten als we dit lijden overdenken, dat Jezus voor onze zonden leed. Door Zijn striemen is ons genezing geworden. (J.C. Ryle)

Voor al mijn zonden

Voor al mijn zonden

Christelijke feestdagen in het gezin


Themaboeken: Vaderdag en Moederdag. Voor meer themaboeken zie www.debanier.nl

&

Vaders … en Moeders …

Zowel de vader als de moeder heeft van de Heere in de schepping een eigen specifieke rol én speciale eigenschappen gekregen. Wil een kind kunnen uitgroeien tot een zelfstandig functionerend persoon, dan heeft het een vader én een moeder nodig. Ze hebben beiden hun eigen taak en voorbeeldfunctie. Wanneer een vader werkelijk vader is en een moeder werkelijk moeder, is de kans klein dat er ernstige fouten met ingrijpende gevolgen worden gemaakt in de opvoeding.

Auteur: A. BrouwerOtterspeer Prijs € 9,95

Toch horen we bij elkaar

ieder een eigen taak!

Mevr. A. Brouwer-Otterspeer geeft in deze uitgave eenvoudige, praktische handvatten om op een positieve manier vader en moeder te zijn. Ze heeft jarenlang als psycholoog gewerkt met ouders en kinderen. Een aanrader voor jonge en oudere echtparen.

Diverse Pareltjes

Auteur: A. BrouwerOtterspeer Prijs € 9,95

Eerder verscheen: Toch horen we bij elkaar, Mannen en vrouwen zijn anders …

moed

Diverse auteurs Prijs € 4,95

Treffende citaten van vrouwen uit de Reformatie

Uitgeverij De Banier

Ik ben met u

moed

Treffende citaten van vrouwen uit de Reformatie

Auteur: M.A. Groenewegde Reuver Prijs € 4,95

A. Brouwer-Otterspeer A. Brouwer-Otterspeer

3-6-2013 14:49:31

Sara en Hagar volgen

Auteur: Dan Walsh Prijs € 19,95

volgen Auteur: A.M.P.C. van D Hartingsveldt-Moree Prijs € 8,95

Sara & Hagar Bijbelstudies voor vrouwen – Deel 2 e vragen: ‘Wie ben ik? Wat is de bedoeling van mijn leven? Waarom overkomt mij dit?’ zijn voor veel vrouwen herkenbaar. Ze lijken op de vraag die de Engel aan Hagar stelt: Waar kom je vandaan en waar ga je heen? Hagars antwoord en de daaropvolgende opdracht van de Engel hebben grote gevolgen voor het leven van elke dag. Over dit dagelijkse leven gaat het tweede deel in de serie Vrouw Vandaag. In deel 1 was het de vraag: Wat zegt Gods Woord over de bedoeling van het leven van vrouwen? Welke ‘taakomschrijving’ geeft de Heere? Het thema van deel 2 is dat de Heere vraagt Hem te volgen van dag tot dag. Ook daarvoor geeft Gods Woord onderwijs. In de Bijbel staan veel levensbeschrijvingen van vrouwen die voorbeelden zijn om vandaag na te volgen. In dit tweede deel volgen we Sara en Hagar. Deze elf Bijbelstudies zijn eerder verschenen in de rubriek Vrouw Vandaag in het christelijke tijdschrift de GezinsGids. Voor dit boekje zijn ze bewerkt en gebundeld. De Bijbelstudies zijn zowel individueel als in groepsverband te gebruiken.

1

A.M.P. C. van Hartingsveldt-Moree

Auteur: Dinneke van den Dikkenberg Prijs € 9,95

De ontdekking

Sara & Hagar volgen

Verder koken zonder E-nummers

Creatief agenda 2014 (groot)

Sara & Hagar volgen

Creatief

Agenda

2014

Geïllustreerd door Mattie de Bruine

Auteur: Mattie de Bruine Prijs € 11,95

Bijbelstudies voor vrouwen Deel 2 Serie Vrouw Vandaag

Vaders en moeders-omslag.indd 1

A.M.P. C. van Hartingsveldt-Moree agenda groot 2014 catalogus winter 01.indd 1

Sara en Hagar volgen_omslag_def.indd 1

Het grote Huis

Auteur: Octavius Winslow Prijs € 9,95

Auteur: dr. Ewald Mackay Prijs € 9,95

Dr. Ewald Mackay

Nationse ctempor iberchi llabore num resti rerum quodiatibus, tem. Unto cum laborro dolorerunto et ium nusa por alit quaspidesti blanimi ncidigenit et, quasinienis dundem. Nam vitatiaecum estrumq uaeribus et occabo. Neque entiae volupid ma periatendit ommoditatem volorum quiam, sed eumquam, imaio. Itaqui atiure voluptate la sint aut aut aligenis et, velique sed ut et et, cum atem. Lit que nimagni taesedis dolora dello expliquis sit vernamet laut enem voluptibus, volorepta dis aut fuga. Nam, qui ut laceatiorest pror simolupienis re cus, que et ut mi, aut et modiant qui dolorest adi omnihil idunt arcidia perepra nonsedignam apercium sequisq uuntus diti secaboris aut endi de parumet re omnimus danientibus, quidelique voluptatem que sin parcitatis ad exeritae voluptur aut a solorem fugia qui aces moluptas essimilis ra ped quia volorum nis entoris molorit iusaerum quiam voloribus, corerep udant, ut optas a con pro te volutem. Occuptas etusda nis m

HET GROTE HUIS

Zondaarsliefde

De Banier de Banier Dagboekkalender 2014

Dr. Ewald Mackay

HET GROTE

Deze D a g b oe k k ale nde r is e e n d a g b oe k e n e e n k ale nde r t e ge lijk . Voor e lke d a g is e r e e n kor t e me di t at ie n a ar a anle iding v an e e n B ijb e lge de e l t e . Ve rde r s t a an e r in dit d a g b oe k dive r se kor t e re e n l ange re ve r h ale n , ci t at e n e n ande re leze n sw a ardighede n . Pe r d a g vind t u b ove ndie n alle ge geve n s ove r de d atum me t de zon - e n m a an s t ande n . Ee n b oe k om e lke d a g t e ge br uike n .

HUIS

dagboek kalender

Auteurs: diverse predikanten 2014 Prijs € 11,95

Christelijke geloofstraditie in een (post)moderne wereld

15-11-2012 14:11:28

8-11-2012 11:54:46

de Banier dagboek kalender

Gids voor Bijbellezers Auteur: Jan H. van Doleweerd Prijs € 9,95

2014

Internet in het gezin

Natuur als avontuur Auteur: Gerco Verdouw (red.) Prijs € 9,95

Hoe ga je ermee om?

Natuur als avontuur

Predikanten, ouders en leerkrachten zullen dit boek zeer waarderen, evenals iedere christen die het lastig vindt om het tempo van de steeds groter wordende digitale wereld bij te houden.

Natuur

David Clark

Opvoeden, boeiend en vermoeiend

Haar goede naam

Auteur: drs. Sarina Bronsvan der Wekken e.a. Prijs € 14,90

Auteur: Ruth Axtell Prijs € 19,95

15

Handreiking voor christenen in het digitale tijdperk

Internet in het gezin_omslag.indd 1

Gerco Verdouw (red.)

Re voluptis enihiliqui alit, que nam, utaque plabo. Itatiunt fugita pa quosa quasin eum doluptur, niste asitatus as estisse quaspero es etur, commo doloris doloreh enimaion pelic temporessi doluptas sedis placeptatem ipsum nosant. Taturep tatibus aborpor itaepro beriate voluptatur? Tae volora nim repre, sitae. Ut occatempedit pra sae velent, nonectas mo dolorepero quo et fugitatur apid utempor sitiis et invel id quam et ad magnient idebit min nimint entis eium rest qui autaspide nimus eium simi, corpori quaspidit dis voluptat. Xerum voluptatur magniet qui temporis aut quamusdant la denimag natasitio volorio nsectem qui tem. Itae et acieniet laccull andandebisi nus alis ni as volores equatem porepera qui officienissi nobit eaqui cons

David Clark

Natuur als avontuur

Vandaag de dag heeft maar liefst 96% van de Nederlandse huishoudens toegang tot internet. Het is een medium waar we niet omheen kunnen. Maar ook al maken we er gebruik van, maar weinigen begrijpen de duizelingwekkende reeks van toepassingen en mogelijkheden die het internet ons biedt. David Clark, een expert op het gebied van internet en sociale media, helpt lezers om Bijbelse principes (zoals zelfbeheersing en verantwoordelijkheid) toe te passen op internetgebruik in het gezin. Clark geeft duidelijke uitleg over de complexiteit van het internet en belicht óók de geestelijke gevolgen, zowel positief als negatief.

Auteur: David Clark Prijs € 14,95

Internet in het gezin

Internet in het gezin

de spannenngen wandeli voor het gezin

Met een van voorwoord Steef de Bruijn

25-6-2013 11:25:59

Natuur als avontuur_omslag_def.indd 1

6-12-2012 15:20:34

55


kalender

vraagt Pieter. Samen met papa, mama

kinderen de ontwikkeling van de baby maand voor

vertellen’, zegt papa. ‘In mama’s buik groeit een klein kindje. Dat kindje is jullie broertje of zusje. ’

eigen aard en de geschiedenis van de twaalf stammen die uit zijn zonen zullen voortkomen. Tenslotte bevat dit hoofdstuk, dat zich zo lang geleden afspeelde, ook opvallend actueel onderwijs voor de kerk vandaag. Hoe langer je in Genesis 49 leest, hoe duidelijker zich twee lijnen aftekenen. Enerzijds is er geen enkele verwachting

Afwijkend gedrag of opvallende reacties van familiele-

van mensen, hoe gezegend en begaafd ook. Anderzijds

Jakob zegent zijn zonen

den of collega’s zijn soms moeilijk te begrijpen. Waarom gedraagt iemand zich zo? Waarom wordt iemand opeens boos of agressief? Omgekeerd kan de betreffende persoon zich heel eenzaam en onbegrepen voelen. Dit boek probeert daarom onbegrepen gedrag wat meer

Profetisch perspectief

begrijpelijk te maken. Het geeft een beschrijving van mogelijke redenen én aanwijzingen hoe we er beter mee kunnen omgaan.

Mevr. A. Brouwer-Otterspeer geeft in Fijn dat je me begrijpt! op een eenvoudige, praktische manier handvatten

om op een positieve manier met afwijkend gedrag van anderen om te gaan. Zij heeft daarbij kunnen putten uit een jarenlange praktijkervaring als psychologe.

bieden Jakobs woorden profetisch perspectief vanwege Eerder verscheen:

de Persoon en het werk van de komende Zaligmaker.

Toch horen we bij elkaar, Mannen en vrouwen zijn anders Vaders … Moeders …, Ieder een eigen taak!

Drs. A. van der Zwan is predikant van de christelijke gereformeerde Beth-Elkerk te Sliedrecht. Van zijn hand verschenen bij onze uitgeverij eerder de boeken ‘Volhardend vertrouwen’ en ‘Onbezweken trouw’. Ook kwam onder zijn redactie het boek ‘Uw vrucht is uit Mij gevonden’ tot stand, over de negenvoudige vrucht van de Geest (Gal. 5:22).

.S

p ip ch

volgen!

‘Omdat we jullie iets fijns willen

werpt Jakobs geestelijke testament ook licht op de

.A

maand kunnen

en Derk zit hij aan tafel.

die afscheid moeten nemen van hun vader. Vervolgens

s er

(re d

Ds. A. van der Zwan

.) Tekst: Willemieke Kloosterman-Coster

A. Brouwer-Otterspeer

Illustraties: Anita Engelen Fijn dat je er bent_omslag.indd 1

Onze vertegenwoordigers zijn: • Marco Poppe, 06 53638126

• Jan op ’t Hof, 06 53638156

Al onze uitgaven zijn verkrijgbaar bij de boekhandel Wilt u onze fondslijst inzien? Kijk op onze website: www.debanier.nl

A. Brouwer-Otterspeer

waarmee

Op het eerste gezicht ogen ze wat mysterieus, de

spreuken die in Genesis 49 vanaf het sterfbed van Jakob Voorlees- en kijkboek over klinken. Bij nader inzien blijken het profetisch geladen verwachting- en kraamtijd woorden te zijn. Allereerst bestemd voor de twaalf zonen

Ds. A. van der Zwan

‘Waarom eten we vandaag pudding?’

We krijgen een baby!

Profetisch perspectief

Inclusief

s. J

Julie Cave

Dr. H. van den Belt

EFLECTOR EEKS

Willemieke Kloosterman-Coster

Loremquae pratio volut et ipsum fugia natur, simagna tiatio. Sedi officia nobitae nihit quas eossin re, ipicim quo excea dellant omnimilit mi, ut omnimus sum quas remporum, intiis estios expedi quat endam as sunte estiis e

Bespiegelingen voor reformatorische christenen

R

Pieter vindt het maar wat leuk dat hij een broertje of zusje krijgt. Hij mag papa helpen om het kamertje voor de baby klaar te maken en hij gaat met mama mee naar de babydokter. Maar niet alles is even leuk: mama is vaak moe en wat duurt het lang voordat de baby geboren wordt! Er verandert heel veel in een gezin als er een broertje of zusje op komst is. Dit boek bereidt kinderen voor op de geboorte van een baby. Zowel de leuke als lastige dingen tijdens verwachting en kraamtijd komen aan de orde. Ook wordt op een heel eenvoudige manier seksuele voorlichting gegeven. In alles klinkt door dat kinderen een wonderlijk geschenk van God zijn. Leeftijd: 3-6 jaar.

We krijgen een baby!

Het zwijgen opgelegd

Licht in de vuurtoren

Is ut vellori optatur eriorporum iliquam dolestibus mossimus mo blaborem quoditae nectemo luptatio ideribuscia quas eni doluptatem et verume iliquam rem quidi verunt. Nat qui non noneces aut endi unt venia sanimus eum autaquosam, quo maio delici doluptatur? Cepeditam imaximi, solut rest am voloria spelisi sunt fugiate mporpor rorempo rionet intiiscim nossum elias ut re reseque odis dolor am qui res nobitatur re dellest incidis eatur? Quis nimagnatis susanime experum core ommolup tationsed quam, nobis ut aut modigni musciis quatatiur a volorrorias expel inctatur remquas pitiur aut inverio blatist ruptaquod et ius am dolupit maionet ut alictur sit la consequis aut expedipist es voluptionse pla que non nonsed quam dolo idis moluptatis est omnimo consectorro commo volorepelia di dolupta ernatiunt quas nus enimolore, verror aspis enitatia ducia vellectas pro officil entium repellab imus. Aliquia volor rem.Tur, utatem voluptaquis reriant mo exceri volorem re et, omnimus. Sam ipsae dolo quateideliti

Dr

Het zwijgen opgelegd is het debuut van Julie Cave. Haar boek werd in Amerika zeer positief ontvangen. Julie is getrouwd, heeft twee jonge dochters en woont in Australië.

officiume velique MYST E R I Equis sollaborio cus eaquos et moluptam, sim queI reicillis delis dolor rest ut ut animi, DE EL endit re nis sus siminim natum facim fugitiat maxim eatent autatem voloritatur audae susam nimet modit oditatem accabor iberuptaquo erchic temquas aut aut es veniene perem faci volorporerae excepudae. Rum, cum nos am utas as excerch ilibus dolorem essequas aliqui dus, quo incil ipsapel ium volorum volo officti cor sitatib

Guido de Bres stichting

Uitgeverij De Banier Postbus 308 – 7300 AH Apeldoorn Laan van Westenenk 12 7336 AZ Apeldoorn – tel. 055 5390 650 Fax: 055 5390 699 – E-mail: info@debanier.nl verkoop@debanier.nl – redactie@debanier.nl www.debanier.nl

Oluptatibus evendi oditem utessus et que rem ut maio testi aperum aperers peratem as nit latus et alit Dinah Harris

Dr. H. van der Belt

FBI-agent Dinah Harris wordt tegen wil en dank ingezet bij een belangrijke zaak: Thomas Whitfield, de secretaris van het prestigieuze Smithsonian Instituut, is op onverklaarbare wijze van de aardbodem verdwenen. Alle signalen wijzen erop dat er misdaad in het spel is. Dinah ontdekt algauw dat deze moord alles te maken heeft met een ruzie over levensbeschouwingen. Maar Amerika is toch het land van de vrijheid, waar iedereen mag geloven wat hij wil? Als het onderzoek vordert, dreigt Dinah verstrikt te raken in een geheimzinnige samenzwering. Het Smithsonian Instituut is een wereld waar glimlachende mannen met deftige pakken tegen elke prijs hun machtspositie in stand willen houden. In deze keiharde wereld van eerzucht en criminaliteit staat Dinah haar mannetje.Tegelijkertijd voert ze haar eigen strijd tegen depressie en een geheime alcoholverslaving. Lukt het Dinah om de waarheid te onthullen voordat zijzelf het volgende slachtoffer is van een meedogenloze, onzichtbare vijand? En lukt het haar om vrede en rust te vinden? Of gaat ze ten onder aan de pijn en het verdriet van haar verleden?

Julie Cave

Het zwijgen opgelegd

CHRISTEN HET ZWIJGEN OP TE LEGGEN?

Europa op een Kruispunt

SPANNENDE THRILLER DIE LICHT WERPT OP

E E N B E K L E M M E N D E V RA A G : H O E V E R Z U L L E N SOMMIGE MENSEN GAAN OM EEN INVLOEDRIJKE

Licht in de vuurtoren

EEN

29-11-2013 14:26:20

Catalogus voorjaar 2014  
Catalogus voorjaar 2014