Sirius 2/2021

Page 1

Tuukka Tomperi:

“Opimme ajattelua, kun osallistumme yhteisöön, joka ajattelee hyvin”

Tampereen ja Lapin yliopistojen harjoittelukoulut mukana kriittisen nettilukutaidon tutkimuksessa

Kuva: Elisa Serave

Medieläskunnighet ett samarbetprojekt mellan Vasa Övningskola och Åbo Akademi

Kevään eNorssi-seminaarissa oltiin valmiina kohtaamaan, etänä

Voiko opiskeluiloa arvioida?

eNorssi-verkoston lehti 2/2021


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.